Toplak Zoltán
0 megosztás

Bedő Imre: Férfienergia (recenzió)

Férfienergia” című könyvében Bedő Imre az “igazi” férfivé válás, vagyis a beteljesedő életet élő, és ezért boldog férfi titkát igyekszik elénk tárni. Ennek két alapköve az önfejlesztés, elsősorban: készségek, önismeret, tudás, erkölcsi értékek gyarapítása, fejlesztése; illetve aztán a megszerzett javakkal mások, legelőbb a család, de barátok, ismerősök, illetve valamilyen szükségben lévők megsegítése, szolgálata. Ezután az egyszerű alapvetés után, nézzük meg részleteiben a könyv állításait! Dőlt betűvel a recenzió írójának gondolatai olvashatóak.

A Férfiak Klubja 2015 – ben készíttetett több “Nagy Férfitesztet”, ebből egyet kifejezetten a nők számára. Kiderült belőle, hogy a nők nem az érzelmes, sírni tudó, metroszexuális férfiakra vágynak, hanem olyanokra, akik a hagyományos férfiértékeket tudják felmutatni. De hol vannak ezek a férfiak? – tette fel az alapító, Bedő Imre is, ezt a korunkban egyébként is gyakran ismételgetett kérdést. Az erre adott válaszként hozta létre férfiszövetségét is.

Itt egy pillanatra meg kell állni. A hazai MRA válasza erre a kérdésre ugyanis más, mint a Férfiak Klubjáé, vagy annak alapítójáé: ITT vannak az igazi férfiak, körülöttünk, velünk, bennünk, mi magunk vagyunk azok. Nincsenek “nem igazi” férfiak, mindössze olyanok, akik a problémáikat (melyek lehetnek a személyiségükből fakadók is) még nem oldották meg. Közfigyelmet,  a közösségtől segítséget és közgondoskodást kell adni nekik, hogy aztán ők maguk, önállóan, a dolgaik végére tudjanak járni. A fő probléma tehát nem az, hogy eltűntek az igazi férfiak, hanem, hogy a férfiak általában kevés figyelmet, érdemi segítséget és ösztönzést kapnak a közösségtől, és sokszor saját maguktól is a rossz beidegződéseik okán. Nem tudják problémáikat adott helyzetükben megoldani, elakadnak, ezért a készségeiken, tudásukon, motivációjukon, környezetükön, akár személyiségükön célszerű maguknak változást eszközölni, és ebben a társadalomnak segítséget kell nyújtania.

A Férfiak Klubja békés. Munkálni, dolgozni akar, és nem védekezni, vagy kiharcolni. Ideológiákkal nem száll szembe. Sajnos ezzel egyben bizonyos társadalomromboló, és a férfiak világát romboló erők előtt is leteszi a fegyvert. Pl. ha a feministák kiharcolják férfiellenes törvényeiket, (lásd, pl.: Isztambuli Egyezmény itt és itt) akkor tegyék, ebben a Klub állást nem foglal.  Ezekben a kérdésekben magára hagyja azokat, akiken az alapító bevallása szerint segíteni szeretne, akiket motiválni akar: a férfiakat. 

Új egyezséget akar a nőkkel, akikkel közösen kívánják a jövőt építeni. És ezt a dicséretes törekvést számos jel szerint nagyon sok nő szívesen is veszi. (Pl. Facebook kommentekben is jelzikA recenzió írója innen kíván sok sikert ez ügyben.) Bedő Imre szerint a férfiasság eszméje egy összetett idea erkölcsi normákból, viselkedésmódokból, érzésekből, érzelmekből. Ápolni kell és törekedni megvalósítani, ámde közben nem a tökéletesség, hanem a tökéletesedés a cél. A női energiát kifejezetten jónak találja, és úgy véli, annak növelése, erősítése úgy érhető el, ha a férfiak minél több értékes férfienergiát tesznek bele a világba, és semmi szükség sincs az elnőiesedésükre. Természetesen a végletek kerülendők! Új gondolat nála, hogy a női minőség a férfiakban férfiasan jelenik meg, tehát félni nem kell tőle, nem tesz nővé minket. Egy példa: pergőtűz alatt fejlődik a férfiak közt a bajtársiasság, a befogadás, bizalom, empátia, összehangolódás magas fokon. Holott ennél férfiasabb helyzetet el se tudnék képzelni! A képlet egyszerű: férfiasabb férfiak – nőiesebb nők! És visszafelé ugyanúgy. A férfivá válásról írva a legfontosabb gondolata a szerzőnek talán az, hogy a szolgálatra való képesség, amikor a magam személyét meghaladó közösség (pl. család) vagy ügy (pl. MRA) szolgálatát vállalom fel. De ehhez végig kell járni az élet adott útszakaszát, legénykedni kell fiatalon, és megállapodni, amikor már családot tervez a férfi élete társával.

Férfivá akkor válik a fiú, amikor felvállalja élethosszig tartó, egész embert igénylő feladatát. (Ami legtöbbször a család – ma még). Tehát az igazi férfivá válás a nőn keresztül történik. Kivéve, amikor valaki egy nagy feladatnak szenteli az életét, a közösséget másképpen szolgálja (pl. szerzetesként, Isten Igéjét hirdetve, és az elesetteket gyámolítva. Ld. Böjte Csaba.) A munkahely nem ad ilyen plusz értelmet a férfi életének, és általában más sem, tehát a férfiak legtöbbjénél csak a nőn, a házasságon és a gyermekvállaláson keresztül vezet el az út a nagybetűs FÉRFI életig – Bedő Imre szerint. Érdemes még megemlíteni a férfi életútjának szakaszait, melynek szimbólumait először Richard Rohr, ferences rendi szerzetes pap alkalmazta. A harcos, szerető, király és bölcs archetípusai ezek. Fontos tudni, hogy ezeken az archetípusokon a férfi megadott sorrendben halad át, és ezt csereberélni nem lehet. Az adott archetípus megalapozza a következőt, és épül az előzőből.

Valaki, aki jól egyesítette a harcos, (forradalmár), király (vezető), és a bölcs (tanító) archetípusokat magában.
Jézus, aki jól egyesítette a harcos, (vallási forradalmár), király (vezető), és a bölcs (tanító) archetípusokat magában. Szerelmesként az életmódja nagyon hasonlított egy 3. szintű MGTOW -éhoz.

Első állomás a harcos. Legelőször a vitális erejével, önállósodási vágyával kerül szembe a fiú. A saját feladatokkal és felelősséggel megterhelt kamasz hozza ennek pozitív példáját. Aki már kiengedi a karmait, őszinte, és gyakran, ha bántó, akkor is az. Vitázik, szembefordul. Létigénye a növekvő szabadság. Saját korlátait kell, felfedezze, és önmagát jobban megismerje, miben jó, miben gyengébb. Később ezekre alapozhat majd.

A szerelmes az, aki már próbálkozik a lányoknál, próbálgatja, hogyan is lehet szót érteni velük. Az érett szerelmes pedig már megállapodni, elköteleződni szeretne. Már tud szeretni, és sokat hajlandó tenni érte, hogy szeressék. Ekkor válik Férfivé a fiú.

A király az, aki minden felelősség és képesség birtokában van, hogy vezesse családját, életét, a munkáját és szolgálatait. Ő a referenciapont, már nem áll felette közvetlenül senki. Teremtenie, alkotnia kell. Tudatában van döntései hosszú távú következményeinek is, és felelőssége terhét nap mint nap felveszi.

A bölcs az, aki könnyebben talál utat a gyermekhez, mint annak szülei. Már csaknem beérett, egy egész életet tudva maga mögött. Ha türelmes, sokat átadhat a következő generációknak. Mert, bár azok önállóan törnek előre, de szilánkok beszűrődnek a harcos, a szerelmes és a király archetípusok követőinek életébe is a bölcstől.

Magáról a Férfivé válásról azt írja, hogy az Éles Élet teszi a fiút férfivá. A megmérettetések (Dr Csernus után szabadon), illetve próbák, kihívások. Tettekkel ismeri meg magát a férfi, és jön rá erősségeire, gyengeségeire. Ha kipróbálja magát az életben, magabiztos kisugárzású férfivá válik, akinek nincs szüksége hangoskodásra, hogy egyértelmű legyen ki is ő. Az ilyen férfi feladata és jutalma a teremtés, a saját ötletek megvalósítása, a szuverén alkotás.

A könyv második része a férfiak belső vezérlésével, működésével foglalkozik.

A patriarchátus megkövetelte a szexualitás kordában tartását, azt, hogy a férfi a családban a saját gyerekéért dolgozzon, és a munka révén biztosította a fejlődést, felemelkedést. Ma szexuálisan nagy a kiélés lehetősége, a férfiak a családon belül 10-30 % – ban nem a saját gyerekeikért dolgoznak, és a válás/újraházasodások miatt gyakran mások gyerekeit nevelik. Nem csoda, hogy nem akarnak elköteleződni a nők mellett, és családot alapítani. Családfővé téve a férfiakat, vezetéssel, felelősséggel, szolgálattal megterhelve a őket, talán el lehet indulni visszafelé a szétesésből.

A dominancia nagyon fontos a legtöbb férfinak. Az tud jó értelemben dominánssá lenni, aki magán képes uralkodni. Ilyenné érni kell, és a környezet egyszerre csak elkezdi a férfit referencia pontként elfogadni. Nagy próbája a dominanciának a türelem, alázat, mértékletesség.  Ma a férfidominanciát írják le sokan minden rossz gyökerének. Hatalmas tévedés! Bár több férfi vállalna vezetéssel járó feladatokat! A terhét, felelősségét megtapasztalva odaállhatnának az éretlen és hatalmaskodó férfiak és nők helyére.

Férfi és nő versengésében pszichésen a férfiak hátrányban vannak, mert évezredeken át a nőért és nem a nővel versengett. A nővel előzékenynek kell lenni, tanítják ma is a fiúknak – akkor hogyan éljen a férfi az erőfölényével és hogyan kényszerítse maga mögé a nőt? Vesztes helyzet. Régen pozitív játszmák voltak férfiak és nők között, pl. szöget beverni a falba, zsákot emelni – a nő is meg tudja tenni, mégis férfit kért meg rá. Ezzel emelte a férfit, és ő is nyert, hiszen a férfi jó érzése, “hálája” az övé lett. A nő hálája, mosolya pedig a férfié. Ma, a “tűsarkúban hátrafelé” korban a férfiak a negatív nemek közti versengésből kivonulnak, ld. MGTOW.

A családfőségről írja Bedő, hogy azzá csakis a nő teheti a férfit. Ezt kellene megérteniük a nőknek, hogy mekkora motiváció a férfiaknak, ha a család vezetésével bízzák meg őket. Menekülés, elhidegülés a vége, ha a nő főnökösködik a férfi felett.

Új szövetséget hirdet a két nem között. A magunk egyéni szintjén kell változásokat létrehoznunk, összefognunk, és akkor média, politika, vallás – minden változni fog. A férfiakat bűnbakká tevésnek vége kell, hogy szakadjon! Nem mindenhatóak a férfiak, sokszor ők is belesodródnak a történelem folyamataiba, kiszolgáltatott emberek ők is. Nem mindig, de bőven van rá példa.

Nem véletlen a gyermekek által a férfi nevének felvétele. Az esküvői eskü szavaihoz hasonlóan ez is a férfit biztosította kulturálisan a családja számára. Egyértelművé tette, hogy a gyerekek a férfiéi, értük dolgozik. Növelte a családja iránti elkötelezettségét. Ma ez sem kötelező… Nincsen a szerző nagy véleménnyel a modern férfiről. Az örök férfinek jól áll a modernség, ellenben a modern férfinek szüksége lenne az örök férfivel (férfiassággal) való kapcsolatra. Ugyanakkor a házimunka szétosztásának a híve, ne idegenkedjünk semmitől, ami munka!

fam2Hangsúlyozza a családban való részvétel fontosságát, a túlórák vállalásánál legyen szempont a család érdeke az együtt töltött időre. Cáfolja a férfiuralom vádját a társadalomban. Régen, a patriarchátusban sok szokás, íratlan szabály védte a nőket, ma pedig a legtöbb házas férfi, még egy haverokkal való sörözést is maximálisan leegyeztet az asszonyával. A családos férfi mindig is, ma is, jobban ki van szolgáltatva a nőnek, mint megfordítva. Minél inkább részt tud venni a család belső életében, annyival csökken a kiszolgáltatottság, minél kevésbé, annál inkább nő.

Sokat hallott mondat manapság, hogy a férfiak is mutassák ki az érzelmeiket. Bedő Imre erről szólva a higgadtságot és önuralmat állítja elénk. Mert helyzettől függ, hogy kimutassuk, megéljük az érzéseinket, elhalasszuk azokat, vagy bizonyos helyzeteket teljesen érzelmi válasz nélkül hagyjunk.  (Romantikus randevú, gyerekek fegyelmezése higgadtan, ill. provokáció.)

Vitatja azt a tételt, hogy másképp kellene a férfiaknak kommunikálni, mint azt saját természetük szerint teszik. A férfiakat nem a kommunikáció, hanem a megoldások nyugtatják meg. A nőknek fontos kibeszélni a gondokat. Mindkét nemnek meg kell értenie a másikat, nem a férfiakat egyoldalúan hozzáigazítani a nők igényeihez.  Általában nincsen gond a férfitermészettel. Ma másképp kell játszani az örökölt illetve megtanult készségeinkkel, amelyek ugyanazok, mint még a mammutvadász korban voltak. És ez így van jól! Alapvetően nincs gond a férfiakkal! Csak a mai “játékhoz” kellene alkalmazni a régi “paklit”.

Ma a régi, természetes kapaszkodók eltűntek. Nekünk kell tudatosan felépítenünk belső világunkat, és közösen megalkotni a társadalmi normákat, amelyek mentén élni akarunk.

Post Author: Toplak Zoltán

Toplak Zoltán
Lassan ötvenes, kétgyermekes apuka vagyok. Nagyon fontos nekem a férfimozgalmi tevékenység és a keresztény hit. Egy férfiközösség szervezője vagyok, igyekszünk megélni és kivinni a világba egészséges férfiszellemet. Személyes tapasztalatom az, hogy ez sok küzdelemmel és mély fájdalommal jár. De a végeredmény magáért beszél - megéri. ;-) eposzegy@gmail.com - on személyesen el lehet érni. Kommenteket ritkán olvasok.
f Facebook
0 megosztás


24
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
9 Egyéni hozzászólás
15 Válasz hozzászólás
2 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
14 Hozzászólások szerzői
rgsFejszewittukindReszet ElekBalton Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Rokapapa
Újságíró

Nem ismerem Bedő Imrét még is sok leírt gondolata ismerős a számomra.

Remélem, hogy az igen tisztelt antifeminista társaim rendre leszólják majd a szerző gondolatait ha már az elmúlt évek alatt ezen gondolatok leírásáért rengeteg – sok esetben elítélő – kritikát kaptam.

Nem értek egyet a szerző minden szavával de még is vannak olyan részek melyek majdnem szó szerint megegyeznek egyes régebbi hozzászólásommal.

Ezzel pedig be is fejeztem, ehhez a cikkhez nem fogok többet hozzászólni csak figyelni fogom a kommenteket, hogy letudjam vonni a tanulságot belőle.

Naooo
Olvasó
Naooo

Az ábrán az egy gyerekkel mire mennek? Meg kár amé fordítva van az a 3/4 horgas.

Antifeminista
Olvasó
Antifeminista

pfff mangina…

Darth_Peter
Olvasó
Darth_Peter

Az utolsó ábra rajzolója teljesen a “blue pill” álomvilágban él. Tessék ránézni a valóságra, hogy mik is történnek. Az, aki családot és az ábrán szereplő életet tűzte ki magának is inkább szerencsés ha megkapja.

De persze, ahogy a cikk is írja, “élethosszig tartó, egész embert igénylő feladat” kell a férfinak, de ez lehet más is, amiben valaki eredményesebb mint a párkapcsolatokban. Különbözőek vagyunk, másban vagyunk jók és rosszak, nem kell mindenkinek ugyanazt az életcélt a fejébe verni. A nem megfelelően megválasztott cél csak szükségtelen szenvedést és időpazarlást okoz.

“első állomás a harcos” , megtapasztalni a korlátokat stb. Például azt a korlátot, hogy a “szerelem” az nem más mint a legrosszabb kábítószerek egyike: erős lelki függőséget okoz, megőrjít és irracionálissá tesz, nehéz tőle megszabadulni, anyagi és egyéb gondokba sodor, és a többi. Tehát, ha az ember egyszer képes higgadtan végiggondolni a dolgot, nincs értelme másik állomásra lépni. A “harcos” aki megáll a lábán, megküzd amivel lehet, megoldja amit kell, elkerüli vagy elviseli amin nem változtathat, érti a bajtársiasságot, stb.

Másik gondolat, hogy szerintem nem ez a sorrend. Az nulladik állomás a gyerek, az első a szerelmes (hiszen már a nulla élettapasztalatú kamaszok is ismerkednek / próbálkoznak / összevissza bénáznak meg hülyéskednek ), majd rengeteg felsülés meg élettapasztalat után lesz valakiből a “harcos”. A király és a bölcs alatt leírtak szerintem a sokat látott harcos jellemének kiegészítői lehetnek.

A cikk elején voltak említve a “sírni tudó, metroszexuális férfiak” , szerintem ez félig-meddig oximoron. A gyerekek, a visszautasított szerelmes fiatal fiúk sírnak. A kifejlett férfiaknak sokkal nagyobb az ingerküszöbe a sírásra, mivel már megjárták a poklot oda vissza, ismerik a jó-rossz érzések teljes skáláját. Nagy ritkán előfordul, de akkor valami nagyon rettenet rossz kell történjen, pl ha meghal valaki. Más esetben férfi nem sír. A férfi kimutatja a jó érzéseit, de egyébként meg higgadt kell maradjon. Az érzelmi reakció általában semmit nem old meg, sőt inkább akadályoz.

Kalman
Újságíró

Szerintem a Bedő talán kapisgál valamit, de alapvetően blue-pill álomvilágban él. Ha már teljesen kihasznál minket a társadalom, de még mindig elégedetlen velünk, akkor feküdjünk be még jobban: legyünk erősebbek, küzdjünk még többet, de ezt mind ajánljuk fel a “hölgyek” oltárán.

Akik ösztönszerűen kellően egoisták, azok talán túl tudnak élni ezzel a mentalitással, de akik már eleve önfeláldozó típusúak, azokat tuti bedarálja a világ, ha így állnak hozzá.

Antifeminista
Olvasó
Antifeminista

Ez a Bedő egy feminista kollaboráns!!

Razide
Újságíró

Sosem azt kell nézni, hogy ki mit mond, hanem azt, hogy mit tesz, és cselekedeteinek mi az eredménye. Bedő Imre tevékenysége olymértékben a feminin imperatíva szerint történik, hogy a Férfiak Klubja Facebook oldalának hozzászólói túlnyomórészt nők, és elvétve akad néhány feminista férfi (köp). A nőknek nagyon tetszik ez az igahúzó baromállat férfikép, amit Bedő Imre felvázol minden bejegyzésében, és az igahúzó baromállatoknak kell ez a pozitív megerősítés, hogy jól csinálják, amit csinálnak.

A Bedő Imre által kinevelni kívánt férfit leginkább Ser Jorah Mormont ábrázolja a Trónok Harca sorozatból:

Antifeminista
Olvasó
Antifeminista

Bedő simán átnevezhetné a klubját nők klubjának!!

Férfiak köpködése divat lett és ehhez még asszisztál is a baromja!!!

Balton
Olvasó
Balton

https://wmn.hu/ugy/48680-es-mi-lesz-a-ferfiakkal-a-noi-emancipacio-utan–ha-a-valtozas-elindul-nincs-mese-lepni-kell

Hányingerkeltő, és megint a Bedő nyilatkozik.

Kérem a feminista attitűdű itt kommentelőket, hogy mondják meg nekem végre milyen előjogom van, amit az idióta cikkíró vélelmez. Akarok vele otthon élni, csak hogy az asszony is tudja végre!

Reszet Elek
Újságíró

“Mert az egy dolog, hogy mi, nők már tudjuk, mit szeretnénk.” – hahaha

“Ugyan a nők részéről érkeztek reakciók azzal kapcsolatban, hogy ez esetleg nem egyedül az ő problémájuk, férfiakat nem hallottunk megszólalni, közülük senki nem kérte ki magának, hogy a gyerekekkel kapcsolatos kérdésből kifelejtik. ” – tényleg nem?

“Csakhogy a férfiidentitás azon alapszik, hogy ők nem nők.” – faszság

Bedő látja a problémákat (ami nem egy nagy teljesítmény) viszont az okok feltárásában és a megoldások keresésében nagyon tévúton jár és tevékenységével inkább kárt okoz a férfiaknak (és a nőknek). Meghaladott sztereotípiák alapján próbál atipikus megoldásokat felmutatni de ezek a saját természetükből adódóan működésképtelenek ill ellentétes hatásúak.

Szemán Dénest pedig ránézésre senki józan ember nem kérdezné a férfiasság tekintetében (fiziognómia!). Egy ilyen témára szakosodó pszichológus amúgy is gyanús. A jórészük a saját hiányosságai miatt lesz pszichológus. Ranschburg Jenőnek például nem volt szüksége ilyen “szakosodásra” hogy szakértő legyen a témát illetően (is).

wittukind
Olvasó
wittukind

Én azt olvastam ki ebből a szösszenetből hogy most már azok a férfiak is akik eddig ódzkodtak lássák be hogy nincs más választás, vagy beidomúl az új rendbe vagy kivonulhat az erdőbe, erről süketelnek itt is a femilibsidemcsi aktivisták is.

rgs
Olvasó
rgs

“Bedő látja a problémákat (ami nem egy nagy teljesítmény) viszont az okok feltárásában és a megoldások keresésében nagyon tévúton jár” A békés harcos útja. A gyenge nyomorultak után őket verik agyon a második hullámban.

Fejsze
Olvasó
Fejsze