0 megosztás

Alapvető feminista tévedések 1. – Történelem

A feministák általában kerülik a kézzelfogható valóságra történő hivatkozást, mivel ha – teszem azt – az ablakon kimutatva akarnák szemléltetni a nők sanyarú helyzetét, vagy a “patriarchális társadalom” nőelnyomását, igencsak nehéz dolguk lenne. Az ablakon kinézve ugyanis egy férfiak által felépített világot látunk, amiben nőnek lenni nem rossz dolog. A feminista propagandával ellentétben az utcán nem látunk bucira vert arcú nőket, nincs 20 méterenként építkezés ahol a munkások tapogatnák az arra járó nők hátsóját, és nincsenek elszórt sötét sikátorok sem, ahol tucatszám erőszakolnák a nőket a “patriarchák”. A társadalom él és virul, az emberek nyugodtan és a saját méltóságukhoz mérten végezhetik napi teendőiket – egy pár szerencsétlen koldus és hajléktalan kivételével, akik többségükben férfiak.

A feministák tehát kénytelenek ködösíteni, illetve olyan “nőelnyomásra” mutogatni, ami időben vagy térben távol van, esetleg “megfoghatatlan”, “rejtett” vagy “burkolt”. Ha rákérdeznénk, hogy mi is van a titokzatosság leple alatt, csak kitérő válaszokat kapnánk, ugyanis a király meztelen; a “burkolt” nőelnyomásra azért nem tudnak konkrétan rámutatni, mert nem létezik. A hétköznapi férfiak semmiféle patriarchális előnyt nem élveznek a nőkkel szemben, és nem uralkodnak rajtuk.

Nade mai témánk a történelem. Lássuk hát, hogy a feministák miként ferdítik úgy a tényeket, hogy abba nőelnyomást lehessen belemagyarázni.

Amikor a történelemre tekintenek, a feministák egy általános trükkjüket használják: a “nagy egésznek” csak bizonyos jellegzetes részeit vizsgálják, a többit egyszerűen elfelejtik, mintha ott se lenne. A feminista történelem kizárólag két dologgal foglalkozik: a nehéz helyzetben lévő nőkkel és a jó helyzetben lévő férfiakkal.

1. A nehéz helyzetben lévő nők

Aki egy cseppet is foglalkozott a témával, unalomig ismerheti a feminista mantrát, miszerint a nőket történelmileg “elnyomták”, hiszen nem tanulhattak, nem szavazhattak, sokat kellett dolgozniuk, satöbbi. Ezek a panaszok mind hasonlítanak egymásra egy dologban: kizárólag a nőkkel foglalkoznak. Tulajdonképpen a feminista történelemképnek ezt a részét össze lehet foglalni ennyiben: “a nőknek rossz volt“. Ez persze objektív értelemben lehet igaz, hiszen a történelem során a legtöbb embernek – köztük a nőknek – nem volt könnyű az élete. Éhezések, járványok, háborúk gondoskodtak róla, hogy így visszatekintve azt mondhassuk, nekik “rossz” volt. Csakhogy van egy nagyon fontos kitétel, amit feministától soha nem fogunk hallani: a történelem bármely szakaszát tekintve, a világ bármely pontján, ha a nőknek “rossz volt”, akkor 99% biztonsággal kijelenthető, hogy az ottani, akkori férfiaknak még rosszabb. Tehát a “nőknek rossz volt” kijelentés önmagában értelmetlen, feminista célokra használni pedig egyenesen vérlázító, hiszen nőelnyomásról beszélni kizárólag a nők nehézségeire mutogatva szemérmetlen csalás. A nők nehézségeiről – különösen gender témakörökben – csak a férfiak nehézségeivel összehasonlítva van értelme beszélni, és azt könnyű belátni, hogy a régi korok férfijainak cseppet sem volt könnyű életük.

pcs

Ha a férfiak túlnyomó többségét kitevő mezőgazdasági munkásokat tekintjük (jobbágyok, földművesek ugye), akkor egyértelmű, hogy semmivel sem dolgoztak kevesebbet, mint feleségeik, és a munkájuk egyáltalán nem volt irigylésre méltó. Egy “átlagos” jobbágy látástól vakulásig robotolt a kopár szik sarján vagy a téli hideg erdőn, hogy a családnak legyen elég liszt, bab vagy krumpli télire, és persze tüzelő a fagyhalál ellen. Ez nehezen lenne nevezhető a nők elnyomásának, akik mindezenközben ruhát varrtak, babot fejtettek és vigyáztak a gyerekekre, vagy – urambocsá’ – kapálgattak a házikertben. Hogy nem lehetett vagyonuk? Kinek volt akkoriban “vagyona”? Nem tanulhattak? Ki tanulhatott akkoriban és mit?

Ha az iparosokról beszélünk, a helyzet ugyanez. Egy patkolókovács, ács vagy kőműves véres verejtékkel dolgozott, és még akkor sem maradt volna alkalma vagy ereje a nőket elnyomni ha ilyen sületlenség egyáltalán eszébe jutott volna. A feleség helyzete – csakúgy mint a jobbágyoknál – szinte csak jobb lehetett, mint a férfié.

Ha kicsit előrébb szaladunk a történelemben – akár a világháborúkig, vagy a TSZ-dolgozókig, napszámosokig -, akkor sem sokat változik a helyzet. Sőt, napjainkig sem. A nehéz munkákat a mai napig férfiak végzik, a könnyebbeket pedig inkább a nők. Milyen értelemben lehetne mondjuk egy óvónő, bolti eladó vagy önkormányzati ügyintéző “elnyomásáról” beszélni egy kamionsofőr, hegesztő vagy autószerelő által? Főleg ha tekintetbe vesszük, hogy a férfiak (statisztikai értelemben) sokkal inkább a termelő szektorban dolgoznak, vagyis munkájukkal előállítják azt a terméket, aminek hasznából részesülnek, míg a nők (szintén statisztikailag) inkább a közszférában dolgoznak, vagyis a férfiak által megtermelt pénzt teszik zsebre állami közvetítéssel?

Állításaimat alátámasztják egyrészt a statisztikák: a munkahelyi balesetek és halálesetek elszenvedőinek 93%-a férfi; másrészt a “popkultúra”: megnézhetjük akár A legnehezebb munkák, akár a Piszkos munkák sorozatokat, nem sok nőt, vagy női munkát fogunk benne látni, erre mérget vehetünk.

2. A jó helyzetben lévő férfiak

A másik történelem-specifikus feminista érvelés szerint a férfiaknak a történelem során “jó” volt, hiszen mindig ők voltak az uralkodók. Ez két okból is nevetséges hazugság. Egyrészt léteztek női uralkodók, másrészt a férfiakra mint uralkodókra utalni erős csúsztatás, hiszen a férfiak egy százezred része sem töltött be semmiféle vezető szerepet.

Ehhez még az is hozzátartozik, hogy a régebbi korok felsőbb osztályba tartozó férfijai az életükkel tartoztak az országnak kiváltságaikért, vagyis háború esetén ők vonultak hadba, nem a parasztok. Egy csatatéren megnyomorodni vagy meghalni pedig korántsem az a nőelnyomó kiváltság amiről minden férfi álmodna. A Hitlery Clinton-féle radikális feministák agymenéseivel ellentétben a túlélőknek nem rosszabb a sorsa, mint a halottaknak.

Másfelől a vezetők férfitöbbsége egész egyszerűen magától következett az adott idők politikai és katonai viszonyaiból. Amíg a fizikai erő szerves része volt a vezetői képességeknek, addig a nőknek nyilván nem sok babér termett, de ez biológia, nem pedig elnyomás. Aztán divatba jött az örökletes hatalomgyakorlás, akkortól viszont már a nők is a húsosfazék közelében mocorogtak. Hogy az öröklés férfiágon történt, az pedig egy társadalmi hagyomány, ami minden valószínűség szerint abban gyökerezett, hogy a fiúgyermek nagyobb valószínűséggel meg tudta tartani a “családi vagyont” a külső behatásokkal szemben. És hát a leányági öröklés mellett sem szól semmivel sem több érv, így hát nehéz lenne a nők elnyomásának tekinteni a férfiági öröklést. A vagyont mindenesetre a férfiak munkája halmozta fel, és minden joguk megvolt rá hogy a fiukat nevezzék meg örökösként.

A lényeg, hogy a feminista történelemfelfogás erősen sántít, mert a nehéz sorsú nőket a királyokkal és a császárokkal hasonlítja össze. Ha ugyanígy vizsgálnánk Egyiptomot, csak fordítva, nyugodtan kijelenthetnénk, hogy a férfiakat elnyomták, hiszen Kleopátra uralkodása alatt számtalan férfi meghalt illetve szenvedett. Amelyik feminista azt mondja, hogy a nőket régen elnyomták, annak vagy fogalma sincs a témáról, vagy pedig tudatosan hazudik.

Post Author: Deansdale

Külön bemutatkozni nem szokásom a neten, beszél helyettem a véleményem - azt nem rejtem véka alá. Eleget foglalkoztam a feminizmussal ahhoz, hogy véleményt merjek formálni róla. Akkor is, ha ez a polkorrekt széllel való szembevizelést jelent.
f Facebook
0 megosztás


16
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
4 Egyéni hozzászólás
12 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
8 Hozzászólások szerzői
ChumpzombigyilkosPillanatragasztócommon manAsidotus Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Naooo
Olvasó
Naooo

“A társadalom él és virul”

Kurvára nem.

“A Hitlery Clinton-féle”

Helyesen Goldsteini Clinton-féle.

Reszet Elek
Újságíró

Nem igazán lehet a cikkhez hozzátenni. Mindegy milyen kort nézünk, max. a legfelsőbb elittől (nemétől függetlenül) nem volt elvárt hogy dolgozzon (termeljen). Az is elvárás volt, hogy a munka vastagabbik végét a férfi fogja meg.

A feministák szemlélete tipikusan a műveletlen ember nézőpontja. Mai (ráadásul leginkább balos) eszméket vetítenek vissza korábbi történelmi korokra és kérnek számon rajta.

KeyserSoze
Olvasó
KeyserSoze

“Egy “átlagos” jobbágy látástól vakulásig robotolt a kopár szik sarján”
Aha, évi 200 munkaszüneti nappal…

Asidotus
Olvasó
Asidotus

túlzásokba azért ne essünk.
Heti egy nap volt, amikor nem dolgoztak, plusz az egyházi ünnepek. A kettő együtt volt kb. 100 nap.
És a szabadnapokon is azért elég sokat dolgoztak, az akkori háztartás is komoly munka volt

KeyserSoze
Olvasó
KeyserSoze

Meg a téli pihenőidőszak, amikor kb a jószágokat kellett ellátni és ennyi.
Az egyházi ünnepek meg nem korlátozódtak a Karácsony-Húsvét ünnepekre, hanem ünnepeltek egy rakás szentet.
Meg azt se felejtsd el, hogy nem alkalmazottak voltak, hanem önálló gazdák és nem a személy, hanem a család volt az adózási egység.

Asidotus
Olvasó
Asidotus

érthető, akkor már mindjárt alig kellett tenni valamit

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

common man
Olvasó
common man

Parasztfelkelés címszó kivonat: Magyarország a 16. század elején rendkívül rossz gazdasági helyzetben volt. 1508-ban és 1510-ben éhínség pusztított, 1511-ben pestisjárvány is kitört. „Bizonyos jelek arra utalnak, hogy az 1510-es évek elején – előttünk ismeretlen okból – a jobbágyság helyzetében valami kedvezőtlen, talán tragikus fordulat történt. Mibenlétét a szakirodalomnak még nem sikerült felderítenie.”                                                                                                                                 Nyilvánvaló az évi 200 nap szabadságot nem hagyták lecsökkenteni.Kösz a hasznos infót!

KeyserSoze
Olvasó
KeyserSoze

Ez a “deszarvoltajobbágyoknak” című mítosz ugyanolyan balos kamu, mint a nőelnyomásos balos-femcsi kamu.
Nem tudom, hogy a pestis meg az éhínség hogy jön a képbe? Szelektív pestis volt, csak az elnyomott, kizsákmányolt agrárproletariátust sújtotta?
Azért ha a középkori-újkori társadalmi viszonyokra akarsz kijelentést tenni, akkor nem a modern konzumidióták kényelmes élete a mérce. Ha értelmezhető lenne ez a komcsi elnyomás, kizsákmányolás szöveg, akkor a kor társadalmi csoportjai között kéne kimutatni. Mondjuk a szelektív pestis igazolásával XDD
Amennyiben nem a femcsi módszereket alkalmaznád ebben a kérdésben, akkor esetleg a jogok és kötelezettségek összességét kellene vizsgálni.

common man
Olvasó
common man

Szelektív pestis-ezt magaddal tárgyald meg a te ötleted.A pestis meg az éhínség ,hogy jön a képbe?Hát úgy ,hogy rendkívül rossz gazdasági helyzet,pestisjárvány,éhínség pusztított és idézem:”előttünk ismeretlen okból – a jobbágyság helyzetében valami kedvezőtlen, talán tragikus fordulat történt. Mibenlétét a szakirodalomnak még nem sikerült felderítenie”                                                                                                                                                 Ekkor jött Kulcsár Zozo adata a képbe az évi 200 munkaszüneti nappal,és ennek elvételét mint a felkelés okát én találtam ki.(nem hiteles) Amúgy lehet ,a böjti napokra gondoltál abból úgy tudom nagyon sok volt(nem csak húsvét előtt) ,de dolgozni akkor is kellett.Tudomásom szerint férfi, nő, gyerek, öregasszony, öregember egyaránt dolgozott.Mondjuk olyan hogy arató ünnep sem úgy volt aznap csak ünnepeltek hanem befejezték a munkát aztán idult a tánc. Az a komcsis femcsis duma meg nem rossz csak rossz helyre küldted.

KeyserSoze
Olvasó
KeyserSoze

Továbbra se értem, hogy a háború, éhínség, pestis, stb hogy bizonyítja az elnyomás tényét.
Betegségek, gazdasági katasztrófák =/= elnyomás.

common man
Olvasó
common man

Sehogy de nem is mondta senki.

Pillanatragasztó
Olvasó
Pillanatragasztó

Tulajdonképpen egy véget nem érő nyaralás volt a jobbágylét. Vagy B verzió: egy idióta vagy.

KeyserSoze
Olvasó
KeyserSoze

Ne projektálj, aranyom!

common man
Olvasó
common man

Unalmukban “népdalokat” írtak. https://www.youtube.com/watch?v=tcnWvjEA1X8

Chump
Olvasó
Chump

Vannak arról információk, hogy régebben a férfiak hány százaléka szavazhatott?

Ezekről tudok:

Egy 1780-as nagy britanniai felmérés alapján az angliai és walesi választók mindössze 3% volt szavazóképes. 1831-ben Skóciában mindössze 17% szavazhatott.

http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/citizenship/struggle_democracy/getting_vote.htm

Egyesült Királyság, 1900: szintén 17% szavazhatott.

https://books.google.hu/books?id=raoHxq0A1iwC&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

(4. oldal)