Férfihang.hu
0 megosztás

Szávay István: nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol a férfiak vagy fiúk elleni erőszakkal szemben elnézőbbek

A Férfihang Civil Társaság, mint férfijogi civil szervezet és internetes lapja, a Férfihang.hu, mint férfiportál a közéleti problémák olyan körét elemzi elsősorban, amelyek azon túl, hogy a férfiakat is kiemelten érintik, politikai irányzatoktól függetlenül is kiemelt társadalmi kérdések. Ezért előremutató párbeszédre törekszünk a teljes magyar politikai élettel. Ezekben a kérdésekben szeretnénk akár mediátorként is szolgálni az egyes politikai platformok között, mert hiszünk benne, hogy a legfontosabb társadalmi kérdésekben összhang teremthető az egyes szereplők között.

Örömünkre szolgál, hogy a Jobbik korábbi alelnökét,  Szávay István országgyűlési képviselőt is megszólaltathatjuk az általunk szorgalmazott párbeszédben. A Jobbik politikusát az áldozatvédelmet és a nemek társadalmi helyzetét is jelentősen befolyásolni képes Isztambuli Egyezményről és más a nemek helyzetét érintő problémákról kérdeztük.

A Férfihang Civil Társaság egy részletes tanulmányt, állásfoglalást készített az Isztambuli Egyezménnyel kapcsolatban, amelyben több súlyos problémára mutattunk rá. Ezt el is küldtük minden magyar parlamenti képviselőnek. Önök olvasták?

Igen, természetesen elolvastuk és megfontoljuk, ugyanis úgy látjuk, hogy vannak benne fontos megállapítások. Különösen abban lehet feladatunk, hogy az erőszakkal, kapcsolati erőszakkal szembeni küzdelmet, illetve az azok megelőzéséről szóló védelmet ne kezeljük nemi szempontból determinált kérdésként. Ma a médiában, de a közbeszédben is legtöbbször úgy jelenik meg ez a téma, mintha az elkövető mindig férfi, az áldozat pedig mindig nő lenne, holott pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.

Az egyezmény egyik legnagyobb problémája, hogy abból a radikális feminista dogmából indul ki, hogy a férfiak szisztematikusan elnyomják és bántalmazzák a nőket. Erre alapozva kimondja, hogy a nők védelme érdekében külön törvényeket kell alkotni a két nemre. Ön szerint a férfiak valóban elnyomják a nőket? Az önök pártja elképzelhetőnek tart nemi alapon diszkrimináló törvényeket?

Úgy gondolom, hogy minden cselekedet ugyanolyan megítélés alá kell esnie, akárki az elkövető vagy az áldozat. Én nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol a férfiak vagy fiúk elleni erőszakkal szemben elnézőbbek az emberek, márpedig jelenleg mintha ebbe az irányba haladnánk, legalábbis a kérdésben jelzek törekvéseknek ilyen hatása is lehet.

Mit gondol arról a bevándorlási kiskapuról, amelyet az egyezmény nyit a nők számára?

A valódi, tehát nem gazdasági menekültek befogadására, azaz részükre oltalmazotti vagy menekültstátusz adományozására egyértelmű szabályokat kell alkalmazni. Se pénzért, se illegálisan, sem pedig titkosan ne lehessen Magyarországon ilyen státuszt szerezni! E szabályok mentén azonban a kérelmeket minden esetben egyedileg kell elbírálni. Tehát ha valakit nemi hovatartozása miatt ér erőszak hazájában, akkor fontos, hogy ezt a faktort is figyelembe vegyék a hatóságok az elbírálás során. A nemi alapon történő megkülönböztetés azonban itt is érthetetlen, hisz nemi hovatartozása alapján ugyanúgy érhet diszkrimináció vagy erőszak hazájában nőt, mint férfit, nem egy példát lehet erre felsorolni a Közel-Keletről vagy Afrikából.

Az egyezmény értelmében egy nemzetközi bizottság lenne hivatott vizsgálódni, ellenőrizni, véleményezni, hogy a magyar törvényhozás megfelelő törvényeket alkotott-e az Isztambuli Egyezmény érvényre juttatása érdekében. Nem gondolja, hogy sértené az ország szuverenitását, ha a magyar törvénykezés nemzetközi bizottság által válna utasíthatóvá?

Ha egy nemzetközi bizottság egy adott témában javaslatokat fogalmaz meg bármely állam vagy több állam részére, akkor az teljesen elfogadható. A Velencei Bizottság magyar szempontból pozitív és nemzetközileg is jelentős súllyal rendelkező állásfoglalása nélkül ma például kevesebb eszközünk lenne az új ukrán oktatási törvénnyel szembeni fellépésre, amely már rövid távon is tönkreteheti a teljes kárpátaljai magyar tannyelvű oktatást. Ugyanakkor – még ha ez Kárpátalján ebben az esetben üdvös is volna – elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy senki által meg nem választott bizottság utasítási jogkört szerezzen a nép bizalmát élvező parlamenttel szemben!

Mi úgy gondoljuk, hogy az Isztambuli Egyezmény helyett egy diszkriminációmentes bűnmegelőzési és áldozatvédelmi törvényt kellene alkotni és akár egész Európa számára is javasolni. A béruniós aláírásgyűjtéssel önök egy előremutató európai kezdeményezésnek álltak az élére; együttműködnének egy olyan kezdeményezéssel is, amely egész Európa számára igyekezne az Isztambuli Egyezmény helyett egy új áldozatvédelmi egyezményt alkotni, javasolni?

A szakmai részletek alapján döntenénk, de elvben nyitottak vagyunk egy ilyen javaslat előkészítésében való részvételre, mert úgy gondoljuk, hogy fontos fellépni a minél hatékonyabb megelőzés és az áldozatok védelme érdekében. Mindenki érdekében egyformán.

Szemmel látható a genderideológia térhódítása Magyarországon is. Az Isztambuli Egyezményben is megtalálható egy kötelező iskolai gender-nevelésre vonatkozó előírás is. Mit gondol erről?

A Jobbik soha nem támogatta és a jövőben sem fogja támogatni a genderideológiát, valamint az ezt propagáló szervezeteket, intézményeket. A gendermozgalom véleményünk szerint a XXI. századi ultraliberalizmus kirívóan erőszakos vadhajtása.

Egyre gyakrabban merülnek fel igények feminista törvények megalkotására. A Jobbik megszavazna bármilyen nőket diszkriminatív előnyhöz juttató törvényeket, kvótákat?

A női kvótát követelők és támogatók ezt a felvetést sohasem fordítják meg, én viszont szeretném ezt a kérdést másik oldalról is megnézni: a női kvóta ugyanis természetszerűleg férfikvótát is jelent. Az előnyben részesítés máshol hátrányteremtést szül. A Jobbik olyan Magyarországért küzd, ahol az egyén nem politikai kapcsolatai és párthűsége, de nem is kvóták és zárt számok alapján, hanem rátermettsége, tehetsége és szorgalma szerint juthat előre. Ezt pedig nem döntheti el, nem segítheti önmagában sem a származása, sem pedig a nemi hovatartozása. Mindez pedig megfordítva is igaz: akadályt sem jelenthetnek.

A Jobbik régi követelése, hogy a férfiak is nyugdíjba vonulhassanak 40 év munkaviszony után, azonban az erről szóló népszavazási kezdeményezést egy feminista beadvány nyomán az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította, mert állásfoglalásuk szerint egy olyan népszavazási kezdeményezés, amelynek kimondott célja, hogy a két nemre egyenlő feltételek vonatkozzanak, “kiüresíti” a nők külön elbánásra irányuló alkotmányos jogát. Szemmel láthatóan a nőket pozitívan megkülönbözető alaptörvény passzus áll a nemek egyenjogúságának útjában. Nem gondolja, hogy módosítani kellene az alaptörvényt, hogy ne támogasson semmilyen nemi diszkriminációt?

Úgy véljük, hogy vannak olyan területek a jogszabály-alkotásban, ahol igenis figyelembe kell venni, hogy mely nemre vonatkozik elsősorban az adott változtatás. Tudjuk például, hogy GYES-re 98%-ban nők mennek, erre mindenképp tekintettel kell lenni az adott szabályozás átformálásakor. A nyugdíjazás azonban tipikusan nem ilyen terület. Itt szerintünk egyenlő feltételeket kellene alkalmazni a nőkre és a férfiakra egyaránt, természetesen úgy, hogy ez esetben a kedvezőbb lehetőséget terjesszük ki a férfiakra is. Határozott álláspontunk, hogy egy végigdolgozott élet után a férfiak is megérdemlik, hogy 40 év munkaviszony után nyugdíjba vonulhassanak!

A nyugdíjtörvényen kívül számos diszkriminatív, a férfiakat hátrányosan megkülönböztető törvény létezik hazánkban. Hajlandóak lennének fellépni a nemi diszkrimináció megszüntetése érdekében? Együttműködnének ilyen törvénykezési kezdeményezésekkel?

A nemi diszkriminációval kapcsolatos véleményünket több kérdés kapcsán is kifejtettem az előbbiekben. Konkrét ügyek ismeretében tudnék tehát felelős választ adni, de az bizonyos, hogy szakmai alapon hoznánk döntést egy ilyen együttműködés kapcsán.

Köszönjük az interjút!

Post Author: Férfihang.hu

Férfihang.hu
f Facebook
0 megosztás


91
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
15 Egyéni hozzászólás
76 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
33 Hozzászólások szerzői
tomgalcsakszolokhogyMagyar MGTOWT_TGazella Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Rokapapa
Újságíró

Ez igazán szép és jó. Arra viszont sosem lesz példa, hogy egy a média által ráolvasott jelen válaszait ne tagadná le a nagy nyilvánosság előtt. Alapjaiban politikai öngyilkosság lenne ha a médiákban nem a feminista álláspontokkal értene egyet maximálisan.

A magam részéről ezeket a válaszokat nem tartom másnak mint a jól megszokott politikus hazudozásnak.

lorantka
Olvasó
lorantka

Nekem is meglehetősen tükörjellegűnek tűnik az interjú.
Kiszolgáljuk a kérdezőt és a közönségét, hogy örüljön, és közben semmit vagy a lehető legkevesebbet mondjuk.

Szerk: de legalábbis semmi számonkérhetőt.

ulomenen
Olvasó

Persze a politika ízlés kérdése, ám ha a tényekhez ragaszkodunk, senki más nem foglalkozott a nemileg diszkrimináló törvényekkel, ők megtették a nyugdíjtörvény kapcsán. Ebből a szempontból mindenképp hiteles a beszélő a Férfihang- on. Meg lehet nézni, Szanyi Tibor anno miket nyilatkozott nekünk…

Rokapapa
Újságíró

Ők sem tettek eddig semmit üres szavakon kívül. A nyugdíj törvény kizárólag porhintés volt. Jogi szakértőkkel olyan javaslatot dolgoztak ki amiről tudták, hogy nem fog átmenni mivel alkotmányellenes. Ezek után sem foglalkoztak azzal, hogy módosítani kellene az alkotmányt. Mi mindent megtettünk és mossuk kezeinket álláspont szerint jártak el. Csak dobtak egy morzsát a férfiaknak de ügyeltek arra, hogy ezen a nők ne akadjanak ki. Ha népszavazásra került volna az ügy akkor sok nő a feminista uszításra a párt ellen fordult volna.

Most azt mondanak amit csak akarnak de ha az egyik országos TV adó riporternője nekik szegezné a kérdést, hogy komolyan gondolja ezen “nőgyűlölő” kijelentéseit hirtelen pont az ellenkezőjét mondaná minden feltett kérdésre. Ez előre megírt forgatókönyv ami igaz az összes párt minden egyes politikusára.

A politikai hozzáállás feminista barát – persze kényszerből – és addig az is marad ameddig a média feminista kézben van és ameddig a sajtó szabadság fogalma nem lesz ellentétes a sajtó saját véleményalkotásával. Régen a sajtónak, médiának kötelező volt az objektivitás ma viszont egyértelműen és részrehajlóan alkotnak véleményt és ezt erőltetik le az emberek torkán.

Rokapapa
Újságíró

Tisztelt Szávay úr!

“Szávay István ·

Rokapapa, nem kell jó véleménnyel lenne a politkusokról általában, nyilván rólam sem. De amit ír, rosszhiszemű, és rosszindulatú. Miért kell rosszat feltételezni, miért kell hátsó szándékot, gyávaságot, bármilyen megfelelési kényszert látni egy nyilatkozat mögött? “
Elnézését kérem ha megbántottam. Mentségemre szolgáljon, hogy amit írtam nem ön ellen szólt hanem általában a politikusok ellen. Azért kell megfelelési kényszert látni minden nyilatkozat mögött mert erről szól ma hazánkban a politika. Szép szavak minidig azoknak akiknek szánják majd a másik tábornak meg pont az ellentéte. Nem látok mást a politikában mint kollektív néphülyítést.
Azért is beszélnek az emberek általában a politikus eredményes tetteiről keveset vagy épp semmit mert a politikai élet szereplőinek sikerült elérniük, hogy az emberek nem bíznak bennük sőt kifejezetten gyűlöljék őket. Bevallom a magam részéről nem sok politikust és annak munkásságát ismerem de ennek is pont az előbb leírtak az okai. Eljutottunk arra a szintre, hogy még a politikát kedvelő emberek is ha meghallanak egy politikust beszélni rögtön meg is szólalnak, hogy “már megint hazudik valaki”.
Ez egy általánosan megfigyelhető reakció és ezt nem az embereknek hanem kizárólag a politikusoknak köszönhető. Véleményem szerint ma egy pártnak vagy egy politikusnak ennek a bizalmatlan állapotnak a felszámolására kellene fókuszálnia hisz addig úgysem lesz jó semmi amit csinálnak ameddig abban nem bízik senki.
Remélem nem bántottam meg ismét a  – talán túlzottan szókimondó – szavaimmal és talál valami hasznosat is az általam leírtakban.
Hunn
Újságíró

Szávay István is #ourguy, then.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

A Jobbik néppártosodó, mainstream-é váló politikája semmi jóval nem kecsegtet.

Igaz, én előtte sem rajongtam ezért a pártért…

Naooo
Olvasó
Naooo

Hiányolod a zsidózást? Nahát.

KeyserSoze
Olvasó
KeyserSoze

Annyi értékelhető volt bennük.
De csak volt.

Hunn
Újságíró

Jobbik? Izé, ez a párt még létezik???

Rokapapa
Újságíró

Az túlzás. Én inkább úgy fogalmaznák, hogy van pont mint a régi szocialista munkás párt. Vannak de mintha nem is lennének. A jobbik ugyan még szerepel a médiákban is de már teljesen feleslegesen.

Reszet Elek
Újságíró

A politikusokat és politikai pártokat úgy kell szemlélni, mint a nőket. Nem az számít mit mond, hanem az hogy mit tesz. A Jobbik szavazóbázisának nagyobbik része férfi, ennek ellenére a férfi40 kivételével nem tudok semmilyen férfipozitív javaslatukról. Férfinegatívról viszont igen, pl, férfiak kasztrálásának követelése. Majd ha letesz valamit az asztalra ez a párt talán el fogom hinni hogy hajlandó a hagyományos értékek mentén politizálni. Remélem féritársaim is hasonlóan gondolkodnak.

ulomenen
Olvasó

“Férfi40 kivételével”…

Hm. A többi párt hány ilyen férfipozitív megnyilvánulást “tett le az asztalra”?

Reszet Elek
Újságíró

Az hogy dobnak egy kis koncot a férfiaknak nem teszi férfipozitív párttá. Nem kell annak örülni hogy a szar legalább kemény a foshoz képest.

Ha beállnának a férfimozgalmi követelések mögé, több szavazót nyernének, mint amennyit vesztenek.

Hunn
Újságíró

Most nem azért, de Vona Gábor pl. soha nem tűnt egy olyan férfinak, akinek a parancsára megrohamoznék egy ellenséges román lövészárkot, szebb jövőt ide vagy oda. Arról nem is beszélve, hogy a Jobbik már lefeküdt a liberál-bolsevikoknak, így a Fidesz ellen gyakorlatilag a feministák szövetségesei.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Most mér’ mondod. Egy ideje már tetováltat és gyúr is! XD

Hunn
Újságíró

Tetováltat??? Csak a matrózoknak és a kurváknak van tetkójuk, és tudtommal Vona nem tengerész.

orenisi
Olvasó
orenisi

Bizony, a “jó öreg” Horthy Miklós kaliberű emberért azért még lehetett lelkesedni. Vona sajnos valóban inkább egy puhapöcs benyomását kelti. Szegény Novák Előd próbálja menteni a menthetőt, de ő is akkora férfi idol kb. mint kolbász koncsita. De legalább megpróbálták…

Hunn
Újságíró

Novák Elődben akkor csalódtam nagyot, amikor anno Tomcat bevert neki egyet, ő pedig nem pakolt fel azonnal, hogy visszaadja. Tudom viszont, hogy ő az ész a kurucinfó mögött, övé a parlament legjobb nője aki gyereket is szült neki, és amióta kilépett a pártból önkéntes tartalékos honvédtisztként védi a határt. Tehát Tomcat esetében arról lehetett szó, hogy mivel magyar emberek közti konfliktust nem erőszakkal intézünk el, nem számított az ütésre, és leblokkolt. A migránsokra viszont bármikor tüzet nyitna. Novák Előd tehát alfahím.

orenisi
Olvasó
orenisi

Sajnos mindkettőjüket személyesen ismerem valamennyire, és kb. ugyanennyire kedvelem is őket. Ezért pl. nem is örültem a kettejük közötti konfliktusnak. Előd bevállalt olyat (honvédség), amit ebben az országban csak kevesen. Ezért respect. Azt hogy mit tenne, ha komoly, éles helyzetbe kerülne azt nem tudom. Sajnos ezzel a nemecsek ernő kinézettel nem igazán tudom komolyan venni, annak ellenére, hogy erről nem tehet, viszont ami tőle tellik azt megteszik és felvállalja. Csak így lehet jó nőket szerezni :)

Aldo
Újságíró

“Novák Elődben akkor csalódtam nagyot, amikor anno Tomcat bevert neki egyet, ő pedig nem pakolt fel azonnal, hogy visszaadja.”
Nyilván ha politikus vagy és rátámadnak, azonnal neki mész az illetőnek és vállalod, hogy viszonvádas könnyű testi sértés miatt járkálj a bíróságra. Nyilván ott a mentelmi jog, de a politikai ellenfeleid majd hülyék lennének nem ellened használni az ügyet.

” amióta kilépett a pártból önkéntes tartalékos honvédtisztként védi a határt.”
Inkább kibaszták a pártól. De igaz, mennyivel jobb a határnál fagyoskodni, mint számla nélkül vagyonokat felvenni és mereszteni a seggedet a Parlamentben.

” A migránsokra viszont bármikor tüzet nyitna. Novák Előd tehát alfahím.”
Ellenzékiként azt mond, amit akar, mert nincs súlya és nem fogja rajta senki számonkérni.  Ezért is jó ellenzékinek lenni.

Adott tehát egy volt országgyűlési képviselő, aki bedob néhány populista frázist, miközben most éli ki ezt a kemény vagyok, mert egyenruhában feszítek korszakot, ráadásul az asszony is több pénzt visz haza. Ez igen messze van az alfától.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Hunn
Újságíró

Nagy valószínűségét látom, hogy a SImicska a Fidesszel nem összeveszett, hanem szándékosan csinálják.

Nem vagy te hülyegyerek, zombigyilkos, látom téged sem ejtettek a fejedre. Már nekem is leesett, hogy a nagy gecizős összeveszés a tévékamerák előtt csak műsor. Nekem ott esett le a tantusz, amikor Simicska úgymond bebaszcsizva graffitizte vidéken a hirdetőoszlopokat, és hogy hogynem, pont ott volt egy riporter is. :)

 

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Én azért nem zárnám ki azt, hogy mindenkinek alapvető joga és lehetősége, hogy saját jogán legyen hülye, Simicska sem kivétel…

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

common man
Olvasó
common man

Ha valaki beáll azt nagyon óvatosan kell tennie mert egy pillanat alatt kifordítható,ellene fordítható bármi aztán magyarázkodhat ,hogy nem nőgyűlölő,nőelnyomó,meg ki tudja még mi.Aztán az elemzők majd eldöntik.megéri e bevetni a feminista kártyát.Ahogy az eddigi kampányoknál kiélezték felkorbácsolták az ellentéteket most is el tudom képzelni és ki is nézem némelyik csoportból,lehet hogy a férfi női ellentétek felszítása lesz a program.

orenisi
Olvasó
orenisi

De azt azért ki lehetne jelenteni kategórikusan, hogy soha, semmiféle nemi (+ faji, vallási, blablaba, tetszőleg marhaság) alapon diszkrimináló törvényt nem fognak támogatni. Akinek ez meg nem tetszi, az meg nácifasiszt vagy kommunista vagy akármi, kinek mi a nagyobb sertés.

DennisVT
Újságíró

A ffiak nagy része akkora mangina, h ebben egyáltalán nem vagyok biztos.

Magyar baka
Olvasó
Magyar baka

“férfiak kasztrálásának követelése” – ez azért erős túlzás. A visszaeső szexuális bűncselekményt elkövetőket kasztrálnák kémiai úton, többek között a pedofilokat. Ezt azért férfi ellenesnek beállítani erős csúsztatás.

Reszet Elek
Újságíró

Törvénymódosítást kezdeményez a Jobbik Magyarországért Mozgalom azért, hogy a jövőben a nemi erőszak miatt elítélt férfiakkal szemben kémiai kasztrálást alkalmazzanak nemi vágyukat csökkentendő – jelentette be Németh Zsolt pécsi jobbikos országgyűlési képviselő.” –  Elég ha elítélnek nemi erőszakért. Akár megtetted akár nem. Először szétkúrnak a sitten aztán amikor kiengednek attól kezdve injekcióznak, szétszarják a hormonháztartásod, amelyből kifolyólag módosítják a viselkedésed sőt hosszú távon a személyiségedet is és megakadályozzák hogy bármikor emberi életet élhess.

common man
Olvasó
common man

És ez ma hány embert érintene ha már érvényben lenne?

Reszet Elek
Újságíró

Ne a jelenre gondolj, hanem a jövőre! A hamis nemi erőszak vádja tőlünk nyugatabbra már kezd intézményesülni. Ne legyen illúziónk, hogy itt nem erőltetik rá a társadalomra az ezt megkönnyítő törvényeket.

Amúgy elvi fenntartásaim is vannak a dolog kapcsán. Ennyi erővel jöhetne a saria is kézlevágással és szemkitolással. Esetleg a beleegyezés nélküli gyógyszerkísérletek a börtönben levőkkel. Semmilyen formában nem szabad megengedni, hogy az állam közvetlenül dönthessen az állampolgárai teste fölött. Jöhet a kényszerabortusz és a kényszer szervdonáció is meg hasonlók. Nyilván közvetett módon az államnak van hatása a testünkre is, de az más tészta. Az állam nem a testünk gazdája, azok mi magunk vagyunk. Nagyon fontos hogy ez így is maradjon.

common man
Olvasó
common man

Persze pont ezért érdekes ,hogy kikre vonatkoztatnák.

Jampi One
Újságíró

Sajnos elég nehéz már elmagyarázni, hogy miért sérti meg a férfiakat egy ilyen barbár javaslat. Talán analógiának mindenki gondolja el, hogy egy párt úgy akarna szavazatokat gyűjteni, hogy beígéri, hogy a gyerekgyilkos nőket törvényi úton fogják “kipakoltatni”. “Ki a méhét és petefészkét a nyomorultnak. Vagy talán csak egy kis csepp savat a petefészkébe, attól nem hal meg.” – Ízléstelen lincspolitika az ilyen. És a férfiaknak is vannak emberi jogaik, még akkor is, ha bűnelkövetők! Ráadásul a szexuális bűnelkövetők még csak nem is embert, gyermeket ölnek, hanem olykor csak egyszerűen szexuálisan megtévednek az átkozott hormonjaik miatt.

Magyar bakának mondomA “pedofil” egyébként nem egy büntetőjogi kategórai, hanem egy orvosi irodalom által körülírt mentális megbetegedés. A kasztrálás viszont nem egy gyógyszer. Egyébként is a pedofilia fogalmát már régen sikeresen összemosták azzal, hogy a férfiaknak a fiatal nők tetszenek. “Na nehogy már ezt megengedjék maguknak a nyomorultak!” – Maholnap lehet, hogy oda jutunk, hogy ha kicsit jobban megnézed magadnak a nagycsöcsű 16 éves szomszédlányt (aki mellesleg már túl van a harmincadik szexpartnerén és ezt pontosan tudja is, mert húzza a strigulákat a “telójában”) akkor jön Vona Gábor nyomdokaiban valaki, a nők újabb megmentőjeként és mint “pedofilt” jól kiheréltet, kasztráltat téged.

Kicsit rosszul érezném magam, ha ilyen antihumánus, férfigyűlölő és rövidlátó politikai javaslataim lennének, mint Vonának. Ami sajnos a férfigyűlölet jelenlegi szintje mellett még népszerű is lehet, így aztán Vona a férfiakra irányuló erőszakpolitikával egyszerre növelheti a népszerűségét és rúgdalhatja a férfiakat öt méterrel közelebb az állati sorhoz. – Miközben manapság már az állatok ivartalanítása ellen is szokás tiltakozni, azt simán meg lehet tenni (a népszerűség reményében(!)), hogy egy ilyen javaslattal dehumanizálja valaki a férfiakat!

Alter Ego
Szerkesztő

Bizony, nagyon igazad van Elek. Megmutatom mennyire:

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 5. cikk

Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen, embertelen vagy lealacsonyító büntetésnek vagy bánásmódnak alávetni.

orenisi
Olvasó
orenisi

embertelen vagy lealacsonyító büntetésnek – Ez mit is jelent? Bezárni valakit egy ketrecbe évekig vagy élete végéig nem embertelen és/vagy lealacsonyító büntetés? Ha egy állattal teszik ezt, akkor az bűncselekmény. Ez az EJENy is csak egy nagy humbug.

Aldo
Újságíró

Ez kis hazánkban azt jelenti, hogy nincs lapostévé a celládban, és nem kondizhatsz amennyit csak akarsz.

KeyserSoze
Olvasó
KeyserSoze

Semmi baj nem lenne a sariaval, már ha az errefelé értelmezhető lenne.
Viszont a kézlevágás meg a többi csonkító büntetés nem lenne rossz. Hadiállapot esetén is teljesen jól működik a főbelövés, segít fenntartani a rendet.

Chump
Olvasó
Chump
  • A nyugdíjtörvényen kívül számos diszkriminatív, a férfiakat hátrányosan megkülönböztető törvény létezik hazánkban.

Ezek megvannak valahol összegyűjtve?

kangal
Olvasó
kangal
Regnix
Újságíró
Regnix

Ebben még nincsenek benne a legfrissebb változások, pld. diákhitel, amit csak a nőknek engednek el (azok a családok, ahol a férfi a diplomás-diákhiteles és a nő nem, azok fizessenek szépen).

És az olyan apróságok sem, mint az, hogy pld. Praktikerben (de ez a többi ilyen jellegű multinál is így van) a nők csak 20kg emelhetnek, a férfiak 50kg-ig terhelhetők (valamelyik munkavédelmi trv.-re hivatkozás), de a többletteljesítményt tilos külön díjazni, mert az hogy néz már ki, hogy a férfiak több pénzt kapnak.

A jogszabályi előírásokon kívül persze vannak még példák:

A MÁV gusztustalankodása, mely szerint a női jelentkezőket mindig előnyben kell részesíteni álláspályázatkor (ezt írásba is adták többször is, és büszkék is rá). A mozdonyvezetőket érő megkülönböztetésről nem is beszélve (Flirt – V43).

A Vodafone diszkriminatív intézkedése, hogy az anyának 6 óra munkavégzésért 8 órást bért adnak, az apának nem (mondjuk ez 1-2 éve így volt, most nem tudom folytatják-e ezt a gyakorlatot). És természetesen ott van a csak lányoknak szóló ingyenes informatikai oktatás a Vodafone-os SKOOL. Már várom az ugyanezen az elven működő ingyenes felzárkóztató oktatásokat a férfiak részére a jogi, számvitel-pénzügyi, egészségügyi, a pedagógusi területeken…

Chump
Olvasó
Chump

@Alter Ego: A diákhitel elengedésére link:
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700291.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT

A munkavédelmi törvénnyel kapcsolatban én is úgy tudom, ahogy ez az oldal írja:

http://www.firebox.hu/munkavedelmi-tuzvedelmi-es-kornyezetvedelmi-hirek/munkavedelem-mekkora-terhet-lehet-segedeszkoz-nelkul-szallitani/index.html

A fenti jogszabály – (tehát, amelyik nemi alapon megkülönböztet) – hatályon kívül van, helyette olyan jogszabály amely ilyen egzakt módon meghatározza a terheket nem került kiadásra, a gyakorlatban – sajnos nem éppen a hatályos jogi szabályozás szerint – de ezek a határértékek vannak jelenleg is elfogadva a köztudatban.

Alter Ego
Szerkesztő

Éppen készülünk átdolgozni a Kangal által ajánlott cikket és itt megjelentetni. Ki is kell egészíteni,  mindenek előtt a vélelmezett apasággal összefüggő diszkriminációval:

Ha házasságon belül születik egy gyermek, akkor vélelmezés alapján a férjet tekinti a jog apának. Ha valakinek komoly információ jut tudomására arra nézve, hogy nem a vélelmezett apa a valódi apa, akkor az anya három éven belül eljárást indíthat a bíróságon az apaság vélelmének megdöntésére, cáfolatára. Viszont a vélelmezett apa csak egy éven belül indíthat eljárást. Ez után a jogvesztő határidő után már nem is tiltakozhat semmilyen módon, hogy nem az övé a gyerek. Semmilyen épeszű ok nem indokolja ezt a diszkriminációt, hacsak nem az, hogy jól kibasszon a jog a férfiakkal. Lásd: PTK X. 4:107. §

common man
Olvasó
common man

Nem tudom milyen információ juthatna a birtokomba.                                                                                                               Képtalálat a következőre: „white father white mother black baby”

Alter Ego
Szerkesztő

:) A képi megoldáson túl hirtelen eszedbe villanhat az is, hogy már egy éve nem is feküdtél le az asszonnyal. Esetleg “véletlenül” csináltatsz egy apasági tesztet és nagyon meglepődsz az eredményen… – amíg be nem tiltják, mint például Franciaországban…

Alter Ego
Szerkesztő
gpetersz
Olvasó
gpetersz

Namost pont ő lehet albinó is. Ezeket a szerencsétleneket (pigmenthiányos néger) ördögnek tartják, megölik, ezekben a “fejlett” kultúrákban. A lenti kép már valódi probléma…

na

orenisi
Olvasó
orenisi

Sajnos sok idióta család vesz magához, fogad örökbe feka gyereket, babát. Hogy a kép ezt ábrázolja-e, vagy a csaj valóban összehenteredett valami niggerrel az nem derül ki ebből. Az utóbbi esetben a férfi helyében a gyerekkel verném agyon az asszonyt. (nesze neked családon belüli erőszak)

Aldo
Újságíró

Lehet, hogy a nő niggerrel baszatta telibe magát, a pasi meg buzi, így annyira nem zavarja, sőt néhő is is lecumizza a négert. Na, ez lenne az igazi libsi családmodell.

Aldo
Újságíró

Reszet Elek
Újságíró

Ez nem diszrimináció maximum igazságtalanság. Biológiai sajátosságból adódóan az anyaság kérdése ilyen formában nem merülhet fel így nem is lehet összehasonlítani a két nemet illető szabályozást.

Alter Ego
Szerkesztő

Biztosan félreértettél valamit. Újra körülírom:

Férj és feleségnek “bevillan”, hogy a megszületett gyereknek nem lehet a férj az apja, mert nem voltak együtt egy éve. Ugyanabban az ügyben a feleség 3 évig indíthat eljárást, mondván hogy nem a férj a valódi apa, de a férj csak 1 évig.

Ez ugye színtiszta diszkrimináció?

Reszet Elek
Újságíró

Ja igen. Valóban.

DennisVT
Újságíró

Úgy tudom, hogy pl., ha a gyerek orvosa bárhogy tudomást szerez arról, h nem is az a gyerek apja, aki annak gondolja magát, akkor sem mondhatja el neki.

Értem én, hogy itt az az indoklás, hogy a “gyerek érdeke”, de végeredményben még egy pont, ahol az apának nincsenek jogai.

common man
Olvasó
common man

A nőnek van 3 éve ha esetleg a másik 4 apa közül valamelyiket jobbnak gondolja mint a férjet.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Hipergámia rulez, a törvénykezésben is. Megfuttatjuk, és meglátjuk ki viszi többre.

Chump
Olvasó
Chump

Kangalnak köszönet a linkért!

Nem tudom, hogy “csak” a törvényeket akarjátok-e összegyűjteni, vagy minden jogszabály játszik, de talán pluszként érdemes lehet beszúrni a 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 9. mellékletét, ami rendvédelmi szervek fizikai alkalmassági követelményeit szabályozza.

http://bv.gov.hu/download/4/21/91000/0031_BV_alk_kov.pdf

Bár nem rendelet, de felsőoktatási felvételi kormányrendelet tartalmazza, hogy a felsőoktatási intézmények mely szakokon szervezhetnek pályaalkalmassági vizsgálatot. A Testnevelési Egyetem osztatlan tanárképzésén pályaalkalmassági vizsgáján is van megkülönböztetés.

http://tf.hu/files/docs/tanulmanyi-hivatal/osztatlan_tan%C3%A1rk%C3%A9pz%C3%A9s_alkalmass%C3%A1gi.pdf

Alter Ego
Szerkesztő

Minden törvény és rendelet jöhet. Köszönjük!

Gejza
Olvasó
Gejza

Alapmű:

DR. PÁLFALVI ANDREA: MARADÉKTALAN-E A FÉRFIAK ÖNRENDELKEZÉSI JOGA GYERMEKVÁLLALÁS ESETÉN? – EGY PRÓBAPER MARGÓJÁRA

Nagyon jó lenne a jogi abortusz intézménye a férfiaknak, amikor is:

– a nőnek kötelessége tudatni az általa vélelmezett apával a tényt, hogy gyereket/gyerekeket vár tőle, amit meg akar szülni,

– ahol a vélelmezett apának a szülésig joga legyen írásban lemondani a gyerekről, amivel minden kötelezettséget, de minden jogot is elveszít a későbbiekben, mint apa, vele szemben követelés, részéről követelés ezután teljesen kizárva

– ha a nő nem teljesíti a vélelmezett apával szemben a tájékoztatást az 1–es pont szerint, úgy az apának szintén lehetősége legyen a szülés után döntenie arról, hogy ő apaként akar részt venni a gyereke életében avagy nem, igen döntés esetén csak a döntés utáni jogok és kötelezettségek terhelhetik illetve járhatnak és vele szembe visszamenőleg semmilyen hátrány nem lehet.

 

 

 

Bazinga
Újságíró

Bár elég részletszabály,azért érdemesnek gondolom megemlíteni,hogy pl a felmondási korlátozásoknál is van egy tök diszkriminatív rendelkezés,amit megint csak semmi nem indokol.

A lényeg egy olyan helyzet mikor az embernek 3 évnél kisebb gyereke van és mellette dolgozik (nincs fizetés nélküli szabadságon),akkor nem mondhatnak fel neki akárhogy,bizonyos korlátozások lépnek életbe (fel kell ajánlani másik munkakört,ha pl leépítés van stb. most nem megyek bele teljesen) .Vagyis tegyük fel gyerek bölcsiben és mindkét szülő dolgozik. Anyuka munkahelyén leépítés van és kiakarják rúgni,de nem tehetik csak így meg,mert ajánlani kell neki másik munkakört (számára elvégezhetőt) és így dolgozhat tovább. Apuka munkahelyén is leépítés van,de az ő munkáltatója már megteheti,hogy erre hivatkozva kirúgja,nem kell másik munkakört ajánlania,így tőle megválhatnak. Ugyanis apákra csak akkor vonatkozik a védelem,ha egyedül nevelik a gyermeket,míg anyákra automatikusan. (Mt 66.§. (6) bek.)

Reszet Elek
Újságíró

A velódiegyenlőséget linknél fenn van.

Bazinga
Újságíró

Tényleg, én nem vettem észre.

keine
Olvasó
keine

NA azért nem olyan rosszak a magyar törvények:

4:111. § [A megtámadási határidők]

(1) Az apaság vélelmének megdöntése iránti pert a kiskorú gyermek és az anya a gyámhatóság hozzájárulásával a kiskorú gyermek hároméves koráig indíthatja meg. A többi jogosult az apasági vélelem keletkezésétől számított egy év alatt támadhatja meg az apaság vélelmét.

(2) Ha a vélelmezett apa a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés hatása alatt tette meg, a vélelem megdöntése iránt a tévedés, megtévesztés felismerésétől, jogellenes fenyegetés esetén a kényszerhelyzet megszűnésétől számított egy éven belül indíthat pert.”

 

A 2. ejezet alapján ha megtévesztés alapján történt akkor bizony a határidő a felismeréstől kezdődik.

 

Reszet Elek
Újságíró

Ha igazságosak akarnának lenni, akkor az apaság vélelmezése mindaddig megtámadható kellene hogy legyen, amíg létezik abból adódó jogi kötelezettség. Az hogy határidők vannak egyéb családjogi paragrafusokkal együtt, csak annak a jelei, hogy állami-törvényi szempontból létezik egy fontossági sorrend az állam részéről az állampolgárait illetően. Ez a sorrend: gyerek, anya, apa. Ez valahol társadalmi értékítéletet is tükröz.

Alter Ego
Szerkesztő

A határidők azt tükrözik, hogy nagyon szeretnék (a nők és az állam) valakinek a nyakába varrni kényszerítő erővel az apaságot, akkor is ha nem ő az apa.

Milyen érdekes: azt sem mondhatja a férfi, hogy “majd meglátom a további viselkedésed alapján, hogy hajlandó vagyok-e nevelni a “zabigyerekedet””  – Nem. Ezt nem mondhatja. Helyette a nő mondhatja három évig, hogy ha nem viselkedsz nekem tetszően, akkor nem nevelheted a gyerekem. Ez több, mint vicc. Pofátlanság. A férfiak kigúnyolása, megcsúfolása, semmibevétele. De vegye mindenki észre, hogy ez a törvény nem csak a férjet veszi semmibe, hanem a valódi biológiai apát is: mert ő semmilyen módon nem kérvényezheti, hogy vállalva a felelősséget érvényre akarja juttatni az apai jogait és saját maga akar gondoskodna a gyermekről. Nem. Ő nem is létezik a jelenlegi jogi szabályozás szempontjából. Ő egy tökéletesen jogfosztott személy. Szóval a jog kialakít egy olyan helyzetet, amelyben a reproduktív jogok tekintetében a férfi teljes mértékben a nő markában van. Ha létezik nemek közötti elnyomás, akkor az nem így fest véletlenül? Még véletlenül sem dicsérném a magyar jogot.

Foxtrott28
Olvasó
Foxtrott28

Hát ez a nesze semmi fogd meg jól és vigyâzz rá esete! :(

Nem a kezdeményezést szólom le mert az jó, a válasz az ami nem sokat ért! Szerintem ezeknek van ilyen aplikáció vagy mi ami megválaszolja a kérdéseket hogy mond is valamit meg nem is de később ne lehessen rá hivatkozni!

 

wittukind
Olvasó
wittukind

Két nagyszerű Deansdale cikk után jött ez a beszélgetés hiába. Ennyi erővel meg lehetett volna intevjulni egy amőbát is mert ugyanazt blubluvolta volna. Azt tudom hogy itt romaniaban az egész “politikus” csürhét el kéne kergetni a proxima centauri-ra de úgy látszik Magyarországon sem más a helyzet.

orenisi
Olvasó
orenisi

Szerintem nincs teljesen igazad. Abban igen, hogy a válaszok sokszor semmitmondók. Arra viszont szükség van, hogy megtudjuk, hogy a normálisabb embereket érdeklő és mindenkit érintő kérdésekben a különböző politikai szereplőknek mi a véleménye.

Én magam részéről Dúró Dórára is kiváncsi lennék. :) Mármint, hogy mi a véleménye az isztambuli marhaságról. Ő mint nő és ezzel is foglalkozó szakpolitikus nekem kissé ellentmondásos és nem mindig egyértelmű kijelentéseket tett róla.

common man
Olvasó
common man

Mármint, hogy mi a véleménye az isztambuli marhaságról” Ez a kérdésfeltevés már eleve tükrözi a te véleményedet. A másik oldalról viszont nem isztambuli marhaságról beszélnek hanem az erőszak kezelésének rövid és hosszútávú módszereként állítják be a dolgot, és aki ezt elutasítja az nyilván az erőszakolók pártját fogja (szerintük), és a közvéleménnyel is ezt akarják elhitetni. A jobbik lmp együttműködés keretében tényleg érdekes lenne .

Magyar baka
Olvasó
Magyar baka

Ahhoz képest, hogy parlamenti politikus, szerintem kemény válaszokat adott. Azt is bele kell venni, hogy nagyítóval nézik minden szavát és egy félmondatba is belekötnek. Kíváncsi lennék egy kormánypárti, KDNP-s politikus mit válaszolna ezekre a kérdésekre, feltéve, ha vállalná az interjút. Náluk ez nem nagyon szokás.

common man
Olvasó
common man

Na de mit válaszolnak a szövetségesek? A nemválaszolók meg a szavazásnál már bizonyítottak valamit(remélem nem csak ideiglenesen)(ratifikálás).

Antifeminista
Olvasó
Antifeminista
zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

SOMLight
Olvasó
SOMLight

Maximálisan egyet kell értsek Elekkel.
A Jobbik köpönyegforgatóvá vált a szememben is azzal együtt, hogy a Fityesz sem tesz sokat a férfiakért csak annyit láttat a férfi erősebb és többet kell bírnia és ezzel korábban meg is kell halnia, még akkor is ha nincs háború.

Nem vonom kétségbe Szávay Úr jószándékát és minden pártban vannak normális emberek, de senki nem tagadhatja le a múltját.
Ahogyan Szél Bernadett nyíltan közölte a Mandineren, hogy FEMINISTA és még büszke is rá, úgy “Cuki” Vona Úr sem tagadhatja le, hogy:
https://alfahir.hu/harom_csapas_helyett_egy_csapas_kell_kemiai_kasztralas

A kémai kasztrálás kimondottan férfispecifikus és úgy vélem meg kéne határozni a jövőben mit is jelent a nők által elkövetett erőszak, mert másféle. Az, hogy valakit mondjuk leszúrnak nemfüggetlen, de a nők sokkal inkább manipulációval, hazudozással követnek el bűnöket mintsem fizikai erőszakkal, például behatolással, mivel nincs kukijuk, csak várakoznak arra. A nőkre nem Vónatkozhat a kasztrálás ami nagyon fontos témája a Jobbiknak. Szerintem azért akar kasztráltatni, hogy megszűnjenek a nemek közti különbségek és pincsikutyaként szolgáljuk a nőket, vágyak nélkül, begyógyszerezve.
Az Egyenlő Munkáért Egyenlő Bért szlogen pedig önmagáért beszél. Egy feminista szöveg (bár kitudja lehet az EUs feminácikat akarják megtéveszteni vele).

Az viszont tisztán látszik Orbán a parkolópályára tette az Isztambuli Egyezményt. A FérfiHang miatt is, abban tuti biztos vagyok!

Reszet Elek
Újságíró

Nők is követhetnek el nemi erőszakot, lásd pl. a 14 év alatti tanítványokkal kúró tanárnéniket. Azt javaslom hogy a Jobbik vegye fel a javaslatába, hogy elítélt női nem erőszakolóknál halmazati büntetésként vágják le a melleiket is.

common man
Olvasó
common man

Ne süllyedj le a kémiai kasztrálók szintjére. Szerintem először elég lenne a társadalmi munka. A jelentkező srácoknak kötelező szolgáltatást kéne nyújtania válogatás nélkül. (Egy kis lazulás nagyszünetben dolgozatírás előtt.)

Muhr úr
Olvasó
Muhr úr
common man
Olvasó
common man

Ez a számítás sehogy nem stimmel.

Hunn
Újságíró

Ha már interjú, ne menjünk el szó nélkül emellett: Jordan Peterson vs. Cathy Newman on Channel 4.

https://www.youtube.com/watch?v=aMcjxSThD54

Azt kell mondjam: bár jó érzés a feministák felkötéséről habzó szájjal hőbörögni, de mégis: normie közönség előtt Peterson stílusa a nyerő, nem az enyém :)

DennisVT
Újságíró

Egészen szenzációs ez az interjú, két nappal azután láttam, h a channel 4 feltette youtubera.

Természetesen Peterson szenzációs, nem a nő, de a sztori utóélete is legalább ilyen érdekes.

Két nappal a megjelenés után már 25ezer komment volt youtubeon, aminek többsége a nőt kritizálta – hozzáteszem teljes joggal -, és nem fukarkodott a negatív jelzőkkel (stupid cunt). Aminek következtében a csatorna PRosai elővették a szokasos balos retorikát, és Newmant állítottak be áldozatnak, hisz az őt ért fenyegetések miatt biztonsági szakértőt is alkalmazniuk kellett.

Természetesen fenyegetésről szó sem volt. 1-2 nappal később megjelent egy cikk, aminek az írói nyomozni kezdtek az azóta twitteren is kirobban kommentháború következtében. Kulcsszavakra keresve próbálták megtalalni a fenyegető üzeneteket, és azt találták, hogy a fenyegető üzenetek 90+ százaléka a nőt védő, és Petersont, illetve követőit támadó emberektől származtak…

Amúgy Jordan B Petersont csak ajánlani tudom. Pl ezt:

https://youtu.be/eieVE-xFXuo

Reszet Elek
Újságíró

Nagyon jó dolgokat mond. Persze az elmondottak nem újdonság bárkinek is, aki olvasgatott itt a Férfihangon. Sokkal inkább érdekes (legalábbis számomra) a vita jellege, a viselkedésük. Peterson jó példáját adja annak, hogyan kell kezelni az intellektuálisnak szánt vitában a női picsácskodást. Látható hogy a nőnek egy saját gondolata sincsen, kb -30 iq-val a pasas alatt van és alig hagy akár egy ép mondatot is elmondani neki anélkül hogy bele ne vágna. Látható ahogy a nő számtalanszor sikertelenül próbálja hamis dilemma elé állítani Petersont ill. a szájába adni állításokat. Amikor már nagyon offenzív lesz, a pasas elkezd a poharával játszani vagy nevetni a nő mondandóján. Érdemes ilyen szempontból is megnézni mert lehet tanulni belőle.

Hunn
Újságíró

Gazella
Olvasó
T_T
Olvasó
T_T

Kezdi megtalálni gerincét a Jobbik?

Vagy rájöttek, hogy az ottani férfiak nem olyan gazdagok, mint a kormánypárti politikusok (bár az egyszerű emberekhez képest még mindig sok pénzük van), és elkezdenek aggódni a jövőjükért. Úgyhogy szerintem komolyan gondolják. Meg aztán abban a pártban is zömmel férfiak ülnek.

Nekik ugyanis nincs annyi pénzük, hogy 60 évesen visszavonuljanak a munkától, ha úgy tartja kedvük.

orenisi
Olvasó
orenisi
Dóra 5 perc alatt elpuffogtatja az összes faszságot, amit ebben a témában lehet. Köszönjük Emese…
Na most akkor mit várhatnánk a Jobbiktól?
Reszet Elek
Újságíró

Teljes mértékben feminista ez a szöveg! Tartalmában de még szófordulataiban és szerkesztettségében is. Mikor lett a Jobbik balos-feminista? Menjenek a fenébe (és én is ha rájuk szavazok)!

 

Magyar MGTOW
Olvasó

Minden egyes párt ginocentrikus, tőlük nem sok értelme van a helyzet javulását várni. Főleg a fidesztől nem, ami behozta a férfiak ellen nyíltan diszkriminatív tákolmányt (csúfnevén: alaptörvény).

xcsakx
Olvasó
xcsakx

De majd Duró Dóra (hogy egyem a begyét:) majd a Jobbikkal helyreteszi:)

csakszolokhogy
Olvasó
csakszolokhogy
tomgal
Olvasó
tomgal

Azért vannak biztató jelek. ( plusz USA bizonyos államaiban, pl Florida), jelentős visszarendeződés tapasztalható, pl LMBTQ téren ( hazánkéhoz hasonló gyermekvédelmi törvény stb).
Reménykedjünk, hogy bekövetkezik az, amit én mindig is reméltem, hogy egyszer annyira telítődik a már teljesen eszement liberalizmus- feminizmus , hogy úgymond ” kicsapódik” , meteorológiai hasonlattal élve.

https://index.hu/mindekozben/poszt/2022/04/28/mar-tobb-mint-ketmillioan-alairtak-a-peticiot-miszerint-tavolitsak-el-amber-heardot-az-aquaman-kovetkezo-reszebol/

” A férfiak ugyanúgy a családon belüli erőszak áldozatai, mint a nők. Ezt el kell ismerni, és lépéseket kell tenni annak megakadályozására, hogy egy ismert bántalmazót ünnepeljenek a szórakoztatóiparban.Tedd meg a helyes dolgot! Vegyék ki Amber Heardöt az Aquaman 2-ből.”