ulomenen
0 megosztás

Paleo-feminizmus

 “Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul.” – /Kocsi Sebestyén Istvánnak tulajdonított mondás/

Az általam nagyra becsült Szendi Gábornak nemrég jelent meg egy cikke Miért megy ki a divatból a házasság címmel. A szerző munkásságát elég jól ismerem és kedvelem, úgy rövidebb írásait, mind könyveit. Amikor a gyógyszeriparról, paleo diétáról vagy a boldog élet eléréséről ír, általában egyet is értek vele. Közhelyekkel, butasággal szembe menő, kritikus gondolkodása azonban rendre megdöccen, ha a férfi- nő téma kerül szóba. Szendi ilyenkor szemüveget visel, melyen át a nőket fehérebbnek, a férfiakat pedig feketébbnek látja a valóságosnál és habár sok dolgot helyesen vesz észre, végeredményként mégis buta kliséket puffogtat. Nincsen ez másképp ebben a cikkében sem.

nem véletlen, hogy a ma elvárt apaszerepnek szinte nincs evolúciós előképe: a férfiak a legtöbb ősi társadalomban alig foglalkoznak gyerekükkel (Szendi, 2015)

Tévedés azt gondolni, hogy a gyerekkel való foglalkozás kizárólag az utód etetésében és tisztántartásában merül ki. Férfi és nő eltérő módon foglalkozott a közös gyerekekkel. A nő jelenléte elsősorban a gyerek kiskorában elengedhetetlen és ez a szerep a mindennapi közvetlen teendők ellátásáról szól. Ugyanakkor mindig is a férfiak gondoskodtak a gyermekek és a nők  biztonságáról, védelméről és élelméről. Ma sincs ez másképp, a nő pelenkáz és szoptat, a férfi pedig túlórázik. Tévedés azt gondolni, hogy csak az egyik fajta gondoskodás a jó gondoskodás.

ha

…a monogámia vált elterjedtté. … A monogámia azonban szükségképpen vezetett a nő birtoklásához, hisz minden férfi rémálma az, hogy saját utódja helyett egy kakukkfiókának, azaz más férfi gyerekének viseli gondját és őrá hagyja vagyonát is. A nőket ezért több ezer éven át bezárva tartották, hűtlenség gyanúja esetén akár meg is ölhették. A házasságokat vagyoni és politikai szempontok alapján szervezték, családok házasodtak családokkal.

Ha evolúciós szempontból vizsgáljuk a dolgokat – ahogyan elvileg Szendi is teszi – akkor egyértelmű, hogy az évezredek szelekciójának köszönhetően az emberi faj túlélését, szaporodását, a civilizáció és társadalmak kialakulását leginkább segítő együttélési forma vált uralkodóvá, ez pedig a monogámia. Kizárólag a monogámiát preferáló társadalom tudott kiemelkedő sikereket felmutatni a történelem folyamán, és talán nem véletlenül.

Vegyük észre, hogy a monogám házasság intézménye mind a férfi, mind a nő alapvető szaporodási stratégiáját korlátozta, valamit valamiért alapon, nem pedig csak a nőét. A hagyományos házasságban a nő testi és anyagi biztonságot kapott, cserébe csak a férjének szült gyereket. A férfi házasként az apaságát tekintve érezhette magát biztonságban, cserébe eltartani volt köteles a családját, és védeni, akár az élete árán is, ő harcolt a vadállatokkal, az idegenekkel, ő volt a katona a háborúkban. Ezt az egyezséget beállítani nőelnyomásnak súlyos tévedés.

Mivel az elmúlt néhány ezer évben a többségnek nem volt vagyona, így mindenki azzal házasodott, akivel akart. A vagyonos családokban pedig a nőt valóban a szülők által kiválasztott férfihez adták- és a férfi sem azt vette el, akit ő akart. Ebben sincs nőelnyomás, vagy ha igen, akkor épp annyi férfielnyomás is. Valójában minden épeszű ember úgy gondolja, van beleszólása abba, hová kerül az általa szerzett, őrzött, gyarapított családi vagyon. Ennek az eljárásnak az általánosságára jó példa a garo népcsoport szokása. Ők Indiában és Bangladesben élnek,  a mai napig matriarchális, azaz anyajogú társadalomban. A családi vagyont a legkisebb lánygyermek örökli – akit előre elrendezett házasságban adnak férjhez a családot vezető nők. Ez is nőelnyomás lenne?

Mindezekből az eszmékből nőtt ki az az elgondolás, amely a 20. századra bontakozott ki teljes mértékben, miszerint az egyén joga rendelkeznie saját sorsa felett. Ezek a gondolatok már a kezdetekkor kezdték szétfeszíteni a tekintélyelvű hagyományos család kereteit, s a házasságokban egyre nagyobb teret kaptak az érzelmek. Shakespeare ezt a történelmi erjedést ragadta meg a Rómeó és Júliában. Kialakult a modern, nukleáris család: a házaspár különél rokonaitól, s neveli gyermekeit. A nők azonban még a polgári társadalomban is sokáig otthonaikba voltak zárva…

Az emberek többsége mindig is érzelmei szerint szabadon házasodott. Érdemes a népmeséket, balladákat, népdalokat tanulmányozni ebben a témában. A polgárosodás kialakulása sem változtatott ezen: ahol vagyon volt, ott férfinek és nőnek egyaránt elrendezett házassággal kellett beérnie. A Rómeó és Júlia pedig semmiféle történelmi erjedést nem mutat be, ott a mediterrán népszokásnak hódolva a generációkon átívelő vérbosszú miatt nem nyerhette el a két főszereplő a szülők áldását. Ez ügyben pedig Shakespeare- t volna érdemes tanulmányozni…

“...az igazi forradalmi változást a kapitalista ipar növekvő munkaerő éhsége idézte elő: munkába álltak a nők, sőt a gyerekek is. Sürgető kérdéssé vált a fogamzásgátlás is, hiszen a nők állandó teherbeesése állandó munkaerő kiesést okozott, és a polgári családokban is szívesen korlátozták volna a gyermekek számát. A munkások körében a nő terhessége egyenlő volt a nyomorral. A konzervatív férfivilág azonban még a fogamzásgátlás gondolatát is üldözendőnek tekintette: az USA-ban 1873-tól törvény tiltotta bármilyen ilyen jellegű eszköz vagy iromány terjesztését.”

A nők tömeges munkába állását nem a kapitalista ipar idézte elő. A 19. századi ipari forradalom valójában a férfi munkaerőt is feleslegessé tette. A nők tömeges munkába állása évtizedekkel később, a világháború idején történt, mikor a férfiak vagy a fronton voltak, vagy fogságban, vagy a tömegsírok egyikében.

A fogamzásgátlás valóban alapjaiban változtatta meg a férfi- nő kapcsolatot, és mellesleg a nő szexuális felszabadulását és egyben sajnálatos elértéktelenedését hozta magával, amint azt Szendi is kifejtette több ízben. Százötven évvel ezelőtt a fogamzásgátlást valóban törvény tiltotta az USA- ban. Összehasonlításképp tekintsünk az apasági tesztre, ami szintén felettébb új lehetőség és hasonlóképpen jelentős mértékben változtatni képes a korábban kialakult férfi-nő viszonylatokon. Az apasági tesztet ma Franciaországban törvény tiltja és bünteti súlyosan. Nem 150 évvel ezelőtt, hanem napjaink Európájában.

A nő szexuális felszabadulása és a válás megkönnyítése bizonyos értelemben devalválta is őt. Még a természeti népeknél is, a férfi csak úgy jut szexhez, ha támogatja a nőt. A monogámia is részben ezt, részben a garantált apaságot volt hivatott biztosítani. Ha azonban a nő anyagi és szociális támogatás nélkül is kapható szexre, mert megáll a maga lábán, a férfi mentesül az elköteleződés minden formája alól, s előbújik belőle az eredeti poligám természete.

Itt látszik, Szendi mennyire nem hajlandó rányitni szemét a férfi és a női valódi viselkedésformáira. A férfi poligám természetét sokszor és sok helyen említi – tegyük hozzá; rosszallóan -, ám a női természetet nem nevezi nevén, valószínűleg azért, mert nem is igazán tudja, milyen az valójában. Leragadt annál a téveszménél, hogy a nő természeténél fogva monogám, és bár olykor számára is felsejlik, hogy azért a nő sem az örök hűség mintaképe, de efölött elegánsan elsiklik, hiszen ha jobban megkapargatná felszínt, akkor gyorsan el kellene felejtenie a nő= jó, férfi=rossz képletet.

A nők nem monogámok, a női párválasztási stratégiát hipergámiának hívják. Attól tartok, Szendi sosem hallott erről a kifejezésről, így halvány fogalma sincs arról sem, hogy ez mennyiben felelős a nők párkapcsolati és párválasztási viselkedéséért. Márpedig enélkül a tudás nélkül csak a nőket piedesztálra állító, a férfiakat kollektív bűnösökként láttató ostoba fősodratú közvéleménnyel együtt bégetés marad neki, amit egyébként más témákban oly messzire elkerülni törekszik. Itt sajnos nem sikerül; noha a valóság mozaikjait egymásmellé rakosgatja, de az orra hegyén ülő varázsszemüveg megakadályozza, hogy összeálljon a kép.

“Agyunk kőkori viszonyokhoz alkalmazkodott, miközben a fejlődés új társadalmi játékszabályokat alakított ki, amikhez az emberek egyszerűen ösztönösen alkalmazkodnak. Az eredmény: széteső, elidegenedő, elöregedő társadalom. Egy mindenkinek élhetőbb világ kialakítása csak azon múlik, a döntéshozók képesek-e megfelelő új játékszabályokat létrehozni.”

A józan és evolúciós gondolkodás azt igényli, hogy a tíz- és százezer éveken át kialakult értékeket, melyekhez agyunk és ösztönvilágunk alkalmazkodott, azt a láthatóan sikeres társadalmi- szociális szerkezetet, ami sok ezer éven át szolgálta kitűnően az emberiséget,  ne dobjuk ki az ablakon, mert boldogtalanság az eredménye. Mint ahogy betegség és elhízás annak az eredménye, ha kidobjuk az ablakon azt az étrendet, amihez a szervezetünk a tíz- és százezer éveken át alkalmazkodott. Szendi Gábor lelkesen propagálja ez utóbbit, érthetetlen számomra, hogy miért nem veszi észre az előbbi összefüggéseit is.

Az a fránya szemüveg.

Post Author: ulomenen

ulomenen
http://perszeusz.blog.hu
f Facebook
0 megosztás


428
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
33 Egyéni hozzászólás
395 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
40 Hozzászólások szerzői
chicks_for_freeKalmanUPongiRedGregSOMLight Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
lorantka
Olvasó
lorantka

Már a honlap címében is benne van.
“tények és tévhitek”
Ez most a tévhit része.
Szomorú, hogy mennyi ilyen van, de azon az oldalon nem az egyetlen.
Mit is becsülsz nagyra benne?

Toplak Zoltán
Szerkesztő

Szendi férfi-nő témában egy Müller Péter 2. Elfogult, és ahol tud odaszúr egyet a férfiaknak. Elkezdtem, de nem bírtam végigolvasni “A férfi hanyatlása és bukása” c. könyvét. Minden második bekezdésben valami negatív a férfiakról. Mintha gyerekkori sérelmeiért, amikor a nagyobb fiúk lenyomták, most, kiokosodva venne revansot.

common man
Olvasó
common man

Igen pl ilyen mondatok rögtön az elején: “A nőket ezért több ezer éven át bezárva tartották, hűtlenség gyanúja esetén akár meg is ölhették.” Így általában a nőket ,már a kőkortól előkerültek kis kamrák ahol milliószámra tartották fogva a nőket … barom.

visuo
Olvasó
visuo

Kösz. Müller és Szendi okoskodása a nőkről azok hiúságának szól, igazából csak profitnővelés, hogy többen vegyék a könyveiket.

common man
Olvasó
common man

ulomenen! Csak egy tipp ha van ennek a Szendinek valami oldala ,te azt mondod egyébként tiszteled,pár cikket elküldhetnél neki az alapfogalmakkal aztán vagy tanul vagy nem.

Muhr úr
Olvasó
Muhr úr

Aszongya: “Most már a nők (sic!) harcol a férfiért, mindenféle kompromisszumba belemegy egy későbbi házasság reményében.”

Szegény. Belekompromisszumolódik valami fostos bétába, pedig a Rájengozlingot érdemelné.

common man
Olvasó
common man

Most ezek után mennyire higgye el az ember az egyéb tanait ?

Taki
Olvasó

Az egyéb tanai is áltudományos baromságok. Szépen féligazságokkal meg ügyes forráscsúsztatásokkal, hozzáértőnek tűnő nyelvezettel. De kb annyira szakértője bárminek is mint Antivali, csak jobban adja magát elő.
Majd pont ebben a témában ne írna hülyeséget.

Koriander
Olvasó
Koriander

Az összes ilyen ateista vagy erôsen protestáns ”hittérítô” meg feminista vhogy a történelmet elèg binárisan kezeli: kôkor aztán egy idôgèppel rögtön ipari forradalom, közte mi volt? mit jelentett valójában az európai identitás? kapcsolati egyenjog, ami miatt nem volt teher a monogámia, ill. nagyon sok gazdag család azèrt szerette a gyerekeit és segített a párkeresésben, ès nemcsak a píz legyen jó helyen volt az elsôdleges cél.
az hogy döntôen katolikus uralkodóházakban sok volt a gyerek, az nem azért volt, mert halomra erôszakolták a nôiket, hanem hitük szerint áldásként tekintettek az új életre és nem tagadták meg maguktól az élvezeteket se, szóval akár fenszi is lehetett házasnak lenni, necsak egy ilyen barter fasság.
a mostani totális válságnak, az hogy a legtöbb ember csak ösztönlényként tekint önmagára, ill. nulla a kèsztetése az üdvözülés felé a reformáció ágyazott meg, és valahogy errôl ezek a bölcsek mindig hallgatnak.

Muhr úr
Olvasó
Muhr úr

“…kôkor aztán egy idôgèppel rögtön ipari forradalom, közte mi volt?”

Há’ mi lett volna? Elnyomááás, elnyomááás, szol-ga-sors. Ez vóóólt a rend ezer éééévig…

common man
Olvasó
common man

És mi van ha ez a Szendi éppen katolikus? Szerintem ezt kár belekeverni. Amúgy ez minek ágyazott meg? ” A házasság Istennek tetsző rend, a házastársak Isten helyettesei lehetnek, amikor továbbadják az életet, és gyermekeiket szeretetben nevelik Isten félelmére és ismeretére, és megadják gyermekeiknek mindazt, amire lelkileg, testileg és szellemileg szükségük van. „Bizonnyal igaz az” – írja Luther A jó cselekedetekről című írásában –, „amint mondani szokták, hogy a szülők, ha semmi más tennivalójuk nem is volna, a gyermekneveléssel elnyerhetik az üdvösséget.” ” Vagy ez:  A Kis és Nagy kátéban a hitvestárs szeretetére, tiszteletére inti olvasóit. Így fogalmaz: (az ember) „saját életéhez legközelebb álló kincse: hitvestársa, aki vele egy test és vér.” A Kis káté fölé pedig ezt a mondatot írta: „A családfő így tanítsa háza népét!”

Reszet Elek
Újságíró

Sokkal inkább a polgárosodás (aminek a reformáció csak az egyik folyománya volt).

Taki
Olvasó

Ne vedd már az ateistákat egy kalap alá. Azért mert a balszélsők, kultúrmaxisták ateisták (közben meg saját kultuszuk van), attól még nem lesz mindenki olyan mint ők. Sőt alapvetően az ateisták olyan emberek akik felnőtt ember létükre nem mesékre és a racionalitáson túli hiedelmekre alapozzák azt életüket. (persze a vallásos is élhet amúgy racionálisan csak hát a hit… szóval közben meg kiröhögjük amikor valaki ufóban homeopátiában laposföldben hisz de közben meg, meg ott a nagy mesekönyv túlvilággal angyalokkal stb ).

 

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Pontosan.

Koriander
Olvasó
Koriander

“És mi van ha ez a Szendi éppen katolikus?”
ha katolikus lenne, akkor nem lenne ilyen szinten férfihibáztató.

“Amúgy ez minek ágyazott meg?”
az emberkép lerombolàsnak.
A kálvinista emberképnel nincs pesszimistább.
A dorti zsinat első pontja a teljes romlottság (teljes képtelenség a jóra) magyarán ösztönlényekké nyilvánít, akiket csak a zsigeri kèsztetèsek vezérelnek.
A második pont a feltétel nélkûli kiválasztásról szól, modern nyelvre lefordítva, igazából ha lúzernek szûlettél sosem üdvözülhetsz ïgy gazából egy értelmetlen fűszál a léted.
az meg már ennek a nemzetnek a netto pechje, hogy a magyar identitás kvázi egyenlő a reformációval.

common man
Olvasó
common man

Ebbe a hülyeségbe nem megyek bele,nagyon sok tényleg okos hozzászólásod van de itt ugyan azt csinálod mint Szendi.            “Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul.” – /Kocsi Sebestyén Istvánnak tulajdonított mondás/

Koriander
Olvasó
Koriander

pedig cáfolhatnád, pláne ha tudsz “arabusul”, hátha megokosodom.

mert szerinted a gondolataink minősége nem határozza meg az életünket?
ergo a hitvallás nem determinálja az élethez való hozzáállást?
az hogy a Himnuszunk ilyen szinten pesszimista az nem Kölcsey reformátusságának az egyenes következménye, hanem csak egyéni és nem kollektív depresszió?

Balton
Olvasó
Balton

Kicsit hasonló Himnuszos kontentként, Puszér a hétvégén a műsorában, amiben a Himuszokat “elemezte”, azt “javasolta” nem lehetne szerencsésebb ha a Himnusz helyett a Szózat lenne a himnuszunk… az ui. a hazaszeretetről szól a Himnusz meg a pesszimizmusról…

Bár ott akkor felmerült, hogy nem szoktak csak úgy himnuszt cserélni a nemzetek… max ha kényszerítik őket.

Koriander
Olvasó
Koriander

Hülyeség. A Himnuszunk első versszaka a megbűnhödte a jövendőt kivételével rendben van, a dallama meg egyszerűen mestermű.

Kalman
Újságíró

Ezzel pont én is egyetértek, hogy a himnuszunkat lecserélhetnénk valami optimistábbra. Pedig általában a libsik szoktak ezzel jönni, úgyhogy érzem én is hogy ez már veszélyes víz.

Meg én is érzem a borzongást, amikor hallom vagy énekelem. Úgyhogy kár lenne érte, de mégis azt gondolom – egyetértve Korianderrel -, hogy a gondolataink nagyon erősen meghatározzák az életünk minőségét, és ezért nagyon nem mindegy, hogy mit kapunk a kultúránktól.

De érzem a borzongást a Nemzeti Dalban is. Én azt tenném nemzeti Himnusszá. Kőkemény haza és szabadságszeretet vérpezsdítő erővel átadva. Valami énekelhető dallam kell hozzá és lehet pikkelyezni a cikkelyt!

Újat semmiképp nem kellene írni, mert az biztos, hogy a maiakra nem lehetne ilyen fontos dolgot bízni. Talán majd az a nemzedék írhat, akik már valódi nezmeti iskolákban fognak nevelkedni.

Hunn
Olvasó
Hunn

Kálmán, hagyjuk békén a Himnuszt. Jó lesz az.

Koriander
Olvasó
Koriander

amúgy meg most lecsekkeltem Vörösmartyt nem voltam biztos a katolikus hátterében, de az; szóval kiskorunktól számít.
sosem gondoltam még így az irodalomra, hogy ennyire számíthat.

Naooo
Olvasó
Naooo

Én ezt tenném meg himnusznak.

Sértő Kálmán: Utolsó roham

Mikor utolsó rohamra megyünk,
Egy ugrás és a nyakukon leszünk,
Megkérdezzük majd, búzánk kell-e még,
Szemsugarunktól ruhájuk leég,
Vérében fetreng minden ellenünk,
Mikor utolsó rohamra megyünk.

Mikor utolsó rohamra megyünk,
Mindent elsöprő lángot lehelünk,
Jaj annak, akit felkap fogsorunk,
Hegyen-völgyön át dögölni dobunk,
Szentkardos hadúr vezényel nekünk,
Mikor utolsó rohamra megyünk.

Mikor utolsó rohamra megyünk,
Villámokat szül lobogó szemünk,
Oroszlán-nemzet, ha ugorva száll,
Hörgésrobajban arat a Halál,
A tigrisnél is vadabbak leszünk,
Mikor utolsó rohamra megyünk.

Mikor utolsó rohamra megyünk,
Fogcsikorgató kérdezők leszünk,
Széttépték azt az angyali hazát,
Az öregisten legszebb bánatát,
Még csecsszopóknak sem kegyelmezünk,
Mikor utolsó rohamra megyünk.

Mikor utolsó rohamra megyünk,
Völgybe hegyeket temet a szelünk,
Lángba borul az arcunk, a karunk,
Mi lángseregek, magyarok vagyunk,
Hetvenhét világ jöhet ellenünk,
Mikor utolsó rohamra megyünk.

Mikor utolsó rohamra megyünk,
Buzogányt, fokost, baltát lengetünk,
Az Isten reszket, elbújik a Nap,
Bocskoros sereg a fűbe harap,
Elvett jogokat százszor elveszünk,
Mikor utolsó rohamra megyünk.

Mikor utolsó rohamra megyünk,
Nem lehet többé cicázni velünk,
Barikád hasad, hajránk, ha dörög,
Tolvajok fodros vére hömpölyög,
Hörgésekre csak tűzzel felelünk,
Mikor utolsó rohamra megyünk!

Koriander
Olvasó
Koriander

van már ilyen:

“Ott fönn nem hallják meg szavunkat,
Nem óv sem isten sem vezér;
Munkások, mentsük hát magunkat!
S a közjó majd életre kél!
Hogy pórul járjon mind a tolvaj,
Hogy rács ne zúzza szellemed,
Szítsuk a tüzet…tettel – szóval,
Üssük a vasat, míg meleg!

Az állam sújt, a törvény színlel,
Az adó sebzi a szegényt;
Kötelmet a gazdag nem ismer,
A “jog” szó nem kelt már reményt.
A gyámkodásnak legyen vége!
Az egyenlőség mást kíván:
Ha jognak van kötelessége,
Ne legyen ez se jog hiján.

“Vasútkirályok”, “bányabárók”,
– Ocsmányok, istenítve is! –
A munkást ti fosztogattátok!
Ezt műveltétek, mást nem is!
S mit alkotott, csak ez a banda
Halmozza föl és élvezi!
Rendeljük el, hogy visszakapja!
A nép jussát követeli.

Füsttel itattak a királyok,
Béke közénk s nekik – golyót!
Ha zászló alá hívnak – sztrájkot!
Dobd el a puskát, bontsd a sort!
S makacskodnak e kannibálok?
Hogy minket hőssé gyúrjanak?
Tábornokok, majd megtudjátok:
Golyóink rátok hullanak.”

RedGreg
Újságíró

Hogy én mennyire nem szeretem a frontot soha nem járt magyarkodókat…

Gyóni Géza:Csak egy éjszakára…

Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek,

Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
Gerendatöréskor szálka-keresőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor siketitőn bőgni kezd a gránát
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad
S véres vize kicsap a vén Visztulának.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
Az uzsoragarast fogukhoz verőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó közepén
Ugy forog a férfi, mint a falevél;
S mire földre omlik, ó iszonyu omlás, –
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben
S haló honvéd sóhajt: fiam… feleségem…

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
Csak egy éjszakára:
Vakitó csillagnak mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
Hogy sirva sikoltsák: Istenem, ne többet.

Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára.
Csak egy éjszakára:
Hogy bujnának össze megrémülve, fázva;
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,
Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná az Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha többet!
– Csak egy éjszakára küldjétek el őket.

Hunn
Olvasó
Hunn

Hogy én mennyire nem szeretem azokat, akik képesek olyan magyarellenes zsidó műszavakat használni, mint amilyen pl. a “magyarkodó” is…

common man
Olvasó
common man

csehkedő,kínaikodó,finnkedő,belgálkodó,kenyaikodó,kongóikodó,osztrákkodó,cigánykodó,izraelikedő,

common man
Olvasó
common man

Akkor tagoltabban még egyszer. Állításod:mostani totális válságnak, ……a reformáció ágyazott meg…                          Bizonyíték?        Kérdésem az előző hozzászólásomban:Amúgy ez minek ágyazott meg? utána idézet Luthertől(tudod,reformáció)    A házasság Istennek tetsző rend, a házastársak Isten helyettesei lehetnek, amikor továbbadják az életet, és gyermekeiket szeretetben nevelik Isten félelmére és ismeretére, és megadják gyermekeiknek mindazt, amire lelkileg, testileg és szellemileg szükségük van. „Bizonnyal igaz az” – írja Luther A jó cselekedetekről című írásában –, „amint mondani szokták, hogy a szülők, ha semmi más tennivalójuk nem is volna, a gyermekneveléssel elnyerhetik az üdvösséget.” Másik: A Kis és Nagy kátéban a hitvestárs szeretetére, tiszteletére inti olvasóit. Így fogalmaz: (az ember) „saját életéhez legközelebb álló kincse: hitvestársa, aki vele egy test és vér.” A Kis káté fölé pedig ezt a mondatot írta: „A családfő így tanítsa háza népét!Hol látod a feminizmust?Hol látod a pesszimizmust? Még egy “depressziós idézet”:Luthernek és Bóra Katalinnak hat gyermeke született. „Gazdagabb vagyok, mint az egész világ összes pápás papjai. …. Óh, Istennek milyen nagy, gazdag és pompás áldása a házasélet! Milyen nagy örömöt kap az ember utódaiban! Hiszen ez a szülők legnagyobb öröme!” – ujjong Luther. Aztán mindjárt az elején az állításod:Az összes ilyen ateista vagy erôsen protestáns ”hittérítô” meg feminista vhogy a történelmet elèg binárisan kezeli.Hogy Szendi itt igy kezeli abban teljes az egyetértés. Arra várnék néhány alátámasztó érvet  tőled ,hogy az ateista -protestáns-feminista triót minek alapján raktad össze? Végezetül egy kép ahol minden rossz megágyazódott:                                                   

Koriander
Olvasó
Koriander

bizonyítékként írtam a dorti zsinat kánonjának első két pontját.
http://www.cprf.co.uk/languages/canons_hungarian.pdf

A református egyházak Kálvin János és Ulrich Zwingli tanaira épülő tanításrendszerrel rendelkező protestáns felekezetek. persze lehet Lutherre visszautalni, de ez akkor sem változtat a tényen, hogy a reformáció világnézetét Kálvin a keresztény vallás tanítása és az ebből kifejlődő ideológia/ emberkép képezi.
Luther igazából katolikus maradt, tkp Marcel Lefebvre is lehetett volna, de nem lett, mert becsajozott.
nem raktam össze semmilyen triót, ez részemről csak fokozás volt a protestáns az alapfok a feminista meg ennek a vilàgnezetnek a végső elfajulása, de tartom, hogy ahhoz a rémálomhoz, ami 20. évszázad elejére manifesztálódott igenis Luther tette meg az első lépést. akkor is ha a szándék eredetileg csak a klérus hibáinak kritikája volt eredetileg.

INewton
Olvasó
INewton

Milyen jó is lenne ha még ma is pénzért lehetne bűnbocsátó cédulát venni.

Ha a mai közszereplő nemzethy hazaffyakra nézek, új értelmet nyer a magyarnak lenni szégyen gondolat.

Reszet Elek
Újságíró

A cikk olvastán beugrott egy másik találó mondás is: Suszter maradj a kaptafánál! Szendi Gábornak ez láthatóan nem sikerült. Elolvastam a linkelt cikket és szinte minden bekezdésével vannak problémák, nem csak az idézettekkel. A cikkben megemlítetteket nincs értelme újra jelezni de maradt még bőven más is.

Már az első mondat baromság: “Darwin óta minden emberi jelenséget csak az evolúció szemüvegén át kell értelmeznünk.” – Miért kellene? Az emberi jelenségeknek nem pusztán az ösztönös-genetikus szintje létezik. Nem állatok vagyunk, léteznek magasabb szintű funkcióink is. A folytatás hasonló ostobaság.

Szerinte a férfinek csupán öt perc a szaporodás. Amióta kiléptünk az állati sorból nem volt olyan emberi közösség ahol a tagok viselkedését ne szabályozták volna, ne lettek volna elvárások és kötelezettségek. Beleértve a férfiakét is. Illúzió lenne azt hinni, hogy az elmúlt időszaktól eltekintve a nők egyedül képesek lettek volna azt a bizonyos 15 évet “kibekkelni” férfiak nélkül. Az emberi faj szaporodásában sosem követett “r”-stratégiát, erre nem is lenne képes. Már az apai kötődésnek és szeretetnek a megléte is bizonyíték arra hogy a férfi szerepe sosem merült kis abban a bizonyos öt percben. Szendi Gábor láthatóan nem hallott az apák szerepéről a gyermekeik pszichoszociális fejlődésével kapcsolatban sem.

Az individuum rész alatt is zöldségek tömkelegét találni. A szerelem nem újkeletű dolog hanem fajunk sajátja. Már a legelső fennmaradt irodalmi művek némelyike is erről szól. A változás maximum abban fogható meg hogy elterjedt az az elképzelés, miszerint a szerelem ÉS a házasság szükségszerűen kéz a kézben jár ill. hogy ez az alapvetően helyes. A régiek ezt nem szükségszerűen tartották összetartozónak, noha üdvözlenő fejleménynek tartották ha együtt járt. Ebben a részben tetten is érhető Szendi egyik alapvető tévedése ami gondolom korlátozott történelmi ismereteiből ill. csökevényes történelemszemléletéből származhat. A társadalmat formáló eszmék és ideológiák nem a semmiből születnek. Az alapjuk mindig valamilyen társadalmi változás, amelyet számos ok indukálhat (népesedés, ipari fejlődés, a klíma változása stb.). Jelen esetben nem az általa vélt gondolatok feszítik szét a társadalmi kereteket, hanem a társadalmi viszonyok változása eredményezi bizonyos gondolatok elterjedését. Az hogy Szendi felcseréli az okot és az okozatot a későbbiekben is többször előfordul.

A fogamzásgátlásnak nem várt hatásai is voltak, vagy mondhatni, csak azok voltak. Köztük volt az is, hogy a nők többé nem akartak fiatalon házasodni, hanem megrohanták a főiskolákat és egyetemeket.” – Ez így megint nem igaz. Itt viszont az ok nem megfelelő, noha az okozat megállja a helyét. Ha a helyes sorrendet és valós ok-okozati összefüggést nézzük az inkább így nézne ki:

1, Az technikai-ipari fejlődésnek köszönhetően a hagyományos, agráralapú társadalmi szerkezet felbomlik. –> 2, Egyre több nő kerül olyan helyzetbe, hogy megélhetéséért közvetlenül magának kell gondoskodnia, eladnia munkaerejét. –> 3, Az iskolázottság javítja a munkaerőpiaci elhelyezkedést ezért a nők egyre nagyobb mértékben jelennek meg a felsőoktatásban ill. a munkaerőpiaci jelenlét megtartása érekében szükségessé válik a gyermekvállalás regulációja –> 4, A női társadalmi szerepvállalás megváltozásával, az emiatt megkapott választójogon keresztül, a reguláció folyományaképpen elkezdődik a társadalom kibélelése, “szocializálódása” –> 5, A családfenntartó férfi helyére egyre inkább az állam kerül miközben elkezdődik az evolúciósan is indokolt hagyományosnak mondott szerepek jogi konstrukciójának a lebontása is –> 6, Az eddigi végállapot: Megkezdődik a nemi szerepek kulturális- társadalmi ideológiai lebontása (új nyelvhasználat, fogalmi gondolkodás átalakítása, társadalmi nemek kérdése).

Most már a nők harcol a férfiért, mindenféle kompromisszumba belemegy egy későbbi házasság reményében.” –  A nők egyáltalán nem mennek bele semmilyen kompromisszumba mivel egyre kevésbé van rá szükségük. Az állam által elszivattyúzott férfi jövedelmeken, az állam által biztosított pozíciók bérezésén és saját valós értéket is képviselő munkájukon keresztül önfenntartóvá váltak ezért a gondoskodó férfire egyre kevésbé van szükségük. Az ösztönös késztetéseik viszont megmaradtak. Míg korábban a környezeti szükségszerűségek (és később a társadalmi normák) képesek voltak kordában tartani a nők ösztönös késztetését az elérhető legjobb genetikájú hímmel való párosodással kapcsolatosan, addig ma ez a késztetés szabadon tombolhat. Ez persze a nők kapcsolati-kötődési igényén nem változtat, ami ugyancsak ösztönös így nem is csoda hogy a nők egyre boldogtalanabbak. A férfiak hajlandósága megcsappanásának pedig az az oka, hogy a házassággal csak kötelezettségek járnak, de jogok már nem (lásd feljebb a jog lebontását). Tőlünk nyugatabbra egy férfi számára már a saját torkának elvágása társadalmi megfelelője a házasságkötés. A másik ok pedig az, hogy a nők igénye (legalábbis társadalmi szinten) megváltozott a férfiakkal szemben, azaz a férfiak gondoskodási aspektusának fontossága erősen csökkent.

Megjegyzés a cikkbeni reflexióra: A hipergámia sorozatos monogámia.

sRPd
Olvasó
sRPd

“A családfenntartó férfi helyére egyre inkább az állam kerül”

Azt kell hogy mondjam, erre kékpirulás koromban csak néztem volna, hogy mi a franc ez a hülyeség. Most már belátom, hogy van benne ráció. Viszont mivel az állam béta eltartóként jelen van, a nők így már nem keresnek maguknak bétát. A kettős női párválasztási stratégia, AF-BB kettőse közül, egyre nehezebb, talán lehetetlen BB stratégiával nőhöz jutni.

Most már a nők harcol a férfiért

Kompromisszumba valóban nem mennek bele, pont emiatt harcolnak az alfákért, a férfiak 1-2 százalékáért. Az állítás első fele valóban igaz, ha csak az alfákat tekintik férfinak, de pont amiatt, mert a másodk fele hamis.

Dan
Újságíró

Bocs az OFF-ért, de fb-n ismételten találkoztam a NANE-s isztambuli egyezmény megszavazására való buzdító propagandával, ahogy etetik a nőket a ” bántalmazó kapcsolatban élő 200.000 nő” és egyéb hazugságokkal. Össze tudnátokd állítani egy 10 pontos, rövid, de velős listát (akár idézve a szöveget), amely bemutatja az egyezmény legdurvább részeit? (pl. csak a férfi az elkövető, a nő az áldozat) Talán az is jó lenne, ha mindenhol jelezve lenne, hol található az egyezményben, mintegy lábjegyzetként, h ha egy femináci hazugságnak titulálja, lehessen hivatkozni.

Balton
Olvasó
Balton

Jaja én is belefutottam, írni is akartam pont erről. Megelőztél.

lorantka
Olvasó
lorantka

Ugyan faszbúk profil áldásos hiányában ilyen problémám nincs, de csatlakozom és én is szívesen olvasnék erről egy összefoglalót.

Asidotus
Olvasó
Asidotus

Szendi Gábor eredendően pszichológus, eme cikkben tárgyalt műve nagyjából szakterülete lenne, mégis sok marhaságot ír.
Akkor ezek után mennyire lehet hinni olyan cikkeinek, amelyek olyan tudományterületen vannak, ahol nincs képzettsége?

Muhr úr
Olvasó
Muhr úr

Hát nem tudom, a múltkor, mondom én is kipróbálom a paleósat. Vettem is ilyen tireksz húst.

De nem nagy megfejtés, tök olyan íze van mint a rántott csirkének.

Balton
Olvasó
Balton

Azért mert ez nem tíreksz, nem látod hogy ez brontoszaurusz-bébi hús?

A kifejlettnek tíreksznek, triceratropsz íze van.

Muhr úr
Olvasó
Muhr úr

Ja, értem. De az a Süsü-forma csak tireksz!?

Reszet Elek
Újságíró

Csináld magad,ne készen vegyél. Ez így majdnem olyan mintha valami Szendi Update lenne.

Balton
Olvasó
Balton

@Elek: Erre van ötleted, vagy láttál valahol netán valamit róla? Kicsit tanulmányozgattam az ipari eljárásokat(A hogyan készül c. műsor szintjén kb.), de házilag azért más lenne sokkal, nem lenne telenyomva minden E-szarral. Mondjuk nem ipari szinten lehet már elakadnánk az aprítással is…

common man
Olvasó
common man

https://www.youtube.com/watch?v=F7wMhi4e81c irgalmatlan erek vannak a bicepszén.

Kalman
Újságíró

Azért vállig megtarthatta volna a haját legalább. Ha már nőstény.

Koriander
Olvasó
Koriander

(rántott csirkemell pölö? a húst magát meg egy kiélezett kekszsütőformával „kiszaggatni“ … )

Balton
Olvasó
Balton

A gyerek most annyi idős, hogy ez a dinós kirántott alakravágott cucc lesz szerintem első lépésnek. Thx a videót is.

Aztán később megpróbálok házilag csinálni kisütőst. Különböző húsokat ledarálni nagyon apróra, és befűszerezni, majd alakra fagyasztani a későbbi kisütése.

Reszet Elek
Újságíró

Ja te direktben gyerekkaját kérdeztél? Arra passzolok. A neten szerintem találsz. Végülis az ötletek régről megvannak csak a kivitelezés anyagait kell modernizálni.

Koriander
Olvasó
Koriander

mondjuk az ên gyerekeim alapból “ragadozók”, rendesen szívtam a hozzátáplálással, mert csak rágni szeretnek, daràlthús semmilyen formàban, esetleg “ bolognai”, de lasagna, rakott kel meg minden csúszós cucc felejtős. hús, hal és nyers zöldség.

Reszet Elek
Újságíró

Nagyon jó!

Koriander
Olvasó
Koriander

ugye?
és azt is szeretem, hogy farsangra a kicsi nem akart hercegnő lenni, hanem csak cica és a nagy meg (űr)hajós kapitány. falcon rules, élőben nézték az apjával :D

Koriander
Olvasó
Koriander

a másik meg minek bohóckodni a kajával?
rágni nagyon fontos. diszlexia és fogszabàlyozás megelőzés szemszögéből is.

Balton
Olvasó
Balton

Érdekes hogy a bohóckodás rész jött le. Gondoljatok pl a csevapra vagy más hasonló kajákra pl. A darált verzióban egyenletesen el lehet osztani pl. a fűszereket, sót, borsot. A mostani böcsödétől-középiskoláig menza-kaják, alapból íztelenek fűszerezetlenek, nagyon sok esetben még kb. kolloid állapotúak is(még a húsok is néha). így ez lehet kiegészítő a táplálkozáshoz. Jelenleg 7 foga van még a gyereknek és az is 100%-ban elől, így a rágás csak későbbi terveinkben van benne:)

Koriander
Olvasó
Koriander

helyesbítek, én éltem meg bohóckodásnak. ha hálás evőközönséged van, akkor nyilván nem az. mondjuk a kicsinek már 3,5 hónaposan kibújt az alsó kettője és 17 hónaposan már tuti megvolt a 16 foguk a szemfogak nélkül.

Balton
Olvasó
Balton

Akkor tényleg ragadozók vagytok, nálunk 16 hónaposan még csak 7 van.

Kalman
Újságíró

Mi semmit nem csinálunk külön a gyereknek, egyből a felnőtt kaját eszik és imádják, jó étvágyuk van, alig lehet visszafogni őket amíg el nem készül.

Amíg nincs elég foga a trükk az, hogy a puhábbra főtt zöldségeket kapják kisebbre vágva – például levesből, vagy párolt köretből -, illetve húsból a puhább, zsírosabb részeket. Na meg magát a leves levét. Egyszer a lányom megszerezte a velőscsontot és fél órán keresztül rágta, nyalogatta, majszolta róla a rátapadt inakat. Így lehet a legkönnyebben boldoggá tenni egy gyereket.

Balton
Olvasó
Balton

“Amíg nincs elég foga a trükk az, hogy a puhábbra főtt zöldségeket kapják kisebbre vágva – például levesből, vagy párolt köretből -, illetve húsból a puhább, zsírosabb részeket.” – ugyanez nálunk is tűpontosan. talán annyival kiegészítve, hogy pépesítve egy kicsit. Bár a főtt húst kifejezetten szereti, csak úgy magában is. bár azt észrevettem, hogy mindíg azt szereti jobban amit mi is eszünk.

Reszet Elek
Újságíró

Tele a net a magad csináld dolgokkal. A főzés alapban is ilyen. Alapanyagokból összehozol finom kajákat. Az ilyen paleo készételek meg atkins keksz és hasonlók tipikusan konzumidiótáknak való meg az olyanoknak akiknek semmi idejük sincsen (utóbbiaknak érdemes elgondolkodniuk jól csinálják-e).

Balton
Olvasó
Balton

Ja azt én is érzem, hogy tojás meg panír, rántotthús=paleo. Kicsit többet akarok, de ha valami sikerül ui. megírom mjad.

Kalman
Újságíró

A panír az gabona, ami nagyon nem paleo. Lehet csinálni paleosított változatot mandulából meg ilyenekből. De amiben búzaliszt van, az nem paleo, akkor sem ha csak egy kis kanál egy egész vájdlingban.

common man
Olvasó
common man

Én is azt hittem ,hogy vicc.De ma már mindent árulnak.Én még javaslom a pácolt húst.Fedeles üvegtálban több napig eláll.Gyorsan ki lehet sütni.Úgy fűszerezed ahogy akarod.Lehet kicsi és nagy, vékony ,vastag.Egész puha de mégis van ,,harapása” a csirkének aztán jön keménységben a disznó utána a marha.Azt nem tudom ,hogy ortodox paleo-e de jó.

Muhr úr
Olvasó
Muhr úr

Mer’ ilyen paleós kész kaja tényleg van? Én csak viccnek szántam…

Koriander
Olvasó
Koriander

mi viszont mindent rém komolyra.

Taki
Olvasó

A végzettsége az, de még onnan is kivágták a hülyeségei miatt. Aztán áttért a konteó bizniszre, meg az alternatív marhaságok propagálására.

csakafoci
Olvasó
csakafoci

Ti lemondanátok a női hűségért cserébe, arról, hogy kifelé is játszatok? Azaz mit választanátok. A feleséged hűséges lesz hozzád életed végéig, cserébe te sem mész félre, vagy a jelenlegi szabad világot. Csak azért kérdem, mert nem tudom, lehet én vagyok szarul huzagolva, vagy gamma vagyok, de én simán lemondtam/mondanék a félrekacsintgatásról ha cserébe hűséget kapnék/kaptam volna. Ezért is volt nekem akkora pofon a feleségem hűtlensége, mert fordítva fel sem merült az ellenkezője, annyira megbíztam benne, és nekem semmi nem hiányzott kívülről. A megcsalás volt az életem fordulópontja, addig éltem egy boldog, naiv, monogám életet, most meg élek egy megcsömörlött boldogtalant, és az sem vigasztal, hogy most nekem van szeretőm, mert utálok keverni és hazudni, a szerető csak azért kell, hogy érezzem, hogy nem egy nulla vagyok mint férfi. Igazából nem is élvezem, de ha nem lenne, és csak simán élnék tovább azzal a nővel aki átbaszott egész életemben (összekötnek a gyerekek, a vagyon – mennék a híd alá a válással), akkor simán felkötném magam.

Reszet Elek
Újságíró

Hát ez szomorú. Ezért jobb a bikíváncsi feleség, hiszen úgy hamis dilemma lesz a felvetésed.. Amúgy nyilván a hűség. A női hűtlenség megszakítja a kapcsolaton belüli szeretetköteléket.

Asidotus
Olvasó
Asidotus

szerintem ez a széles többségnek nem kérdés.
A széles többségünk messze sokkal kisebb eséllyel tudna félrelépni, mint amilyen eséllyel az asszonya tudna

Naooo
Olvasó
Naooo

Mert sok a talpnyaló.

sRPd
Olvasó
sRPd

Én a házasság 1.0 híve vagyok. Ha minden családban a feleségek hűségesek lennének, a lányok szűzen mennének férjhez, akkor nem lenne megcsalás. Esetleg kurvázás még előfordulhatna.

Mi számít megcsalásnak? A házasság 1.0-ban örök hűséget fogad az ember, de nem csak erről szól. A házastársunknak kizárólagosságot és rendelkezésre állást is biztosítani kell. Ha félrekefél, az házassátörés, ha nem hajlandó veled szeretkezni, az szintén házasságtörés. Az Isteni rendben a házasság a jövő nemzedék felnevelését szolgálja, a “Szaporodjatok és sokasodjatok” parancs végrehajtása. Továbbá az 1.0-ás még sok másban is megfelelőbb egy férfinak.

A kérdésedre a válaszom az, hogy egy 1.0-ás házasságért én elcserélném.

Sajnálom, hogy pórul jártál. Tudnál esetleg mondani valamit, hogy mi vezetett idág, és honnét derült ki. Hogy más házasok is okuljanak belőle?

csakafoci
Olvasó
csakafoci

Elmondom nagy vonalakban, bár szerintem sablonsztori:  Mi majdnem ideális alapokkal indultunk, nekem ő a második nő volt, neki én voltam az első. Pár év együtt járás, majd házasság, gyerekek, albérlet, majd közös lakás. Anyagilag csak az utóbbi években egyenesedtünk ki, kb.átlagosan élünk. Ott romlott el (látszólag) a történet, amikor ő feljebb jutott a ranglétrán, és bizony elkezdett jobban keresni mint én. Aztán persze ingerült volt állandóan, a szexben önző lett (magyarul szopni már nem akart, ha kielégült akkor csak azon volt, hogy menjek el a lehető leggyorsabban és szabaduljon tőlem, nem akart csókolózni stb.), állandóan kötekedett velem, én azért levettem, hogy valami gáz van (ott már megvolt a szerető), de kis puhapöcs módjára azt hittem, hogy csak hullámvölgyben vagyunk, próbáltam kedves lenni (utazás kettesben külföldre), több házimunka  (többet mosogattam és főztem mint ő) drága ékszerek, ruhák stb. De ez persze mind felesleges volt, mert ha egy nő már mással kefél, akkor te nem lehetsz jó, és mindig lesz oka, hogy valamiért utálni tudjon. Aztán egyik reggel, amikor ő szabadságon otthon maradt “takarítani” én készülődtem dolgozni, ő meg felkelt mosolyogva, mintha szülinapja lenne, és bevonult a fürdőszobába, ahol leborotválta az intim részeit, lehullt a szemkötőm, és belém hasított, hogy te idióta, megcsalnak. Nem mentem el dolgozni, megvártam a ház előtt az autóban, jött érte egy kocsi, felismertem a pasit, beszállt és elmentek. Nem mentem utánuk, felhívtam telefonon, és jó kefélést kívántam neki. Persze hazajött, mindent tagadott, de közben feltörtem a levelezését, és ott voltak a félreérthetetlen üzeneteik,  így nem volt mit tagadni. Elköltöztem egy haveromhoz egy időre. A szerető nős volt, a feleségem megpróbált vele lelépni, de pofára esett, a családját választotta, dobta az asszonyt,  így a nejem két szék között padlót fogott, és elkezdett könyörögni nekem, hogy menjek haza. A gyerekek nagyon hiányoztak, hazamentem, de két hétig bírtam, undorodtam tőle és magamtól, hogy egyáltalán még hozzáérek, így elmentem albérletbe. Pár hét után elkezdtem nőket keresgélni a társkereső oldalakon, és párhuzamosan összejöttem két nővel. Igazából még alkalmatlan voltam kapcsolatra, de annyira magányos voltam, hogy menekültem előre. Na 1-2 hónap után rá kellett jönnöm, hogy ez nekem nem fog menni így. Nem tudom más hogy csinálja, de miután kifizettem az albérletet, és a gyerekekre is odaadtam a pénzt (én nem tudok cigánykodni, ezt amikor eljöttem megbeszéltük), nekem össz-vissz maradt 80 000Ft-om, amiből megélni nem sikerült. Egyszerűen nem volt más opcióm, a feleségem amúgy is könyörgött és fogadkozott, meg hiányzott a régi életem, és azt gondoltam, hogy majd idővel valahogy helyreállnak a dolgok. Visszaköltöztem, de nem állt helyre semmi. Nem mondhatok rá semmit, mert mindent megtesz, de én már nem tudom partnernek tekinteni, olyannak akiért az életem odaadnám (akinek van felesége, családja az tudja mit mondok) hanem csak egy nő, aki leszart és átvert, mert kevés voltam neki, és akinek most szamár vagyok ló helyett. Folyamatosan öngyilkos gondolataim voltak és vannak azóta is. Az két nőt akivel összejöttem amikor külön voltam, nem építettem le. Az egyikkel barátok maradtunk, szex már nincs, de vele sokat beszélgetek, ő tud a másik csajról is, aki szintén megvan, vele  azóta is szexelünk néha (furák a nők, én biztos voltam benne, hogy ha visszamegyek akkor ezeknek a kapcsolatoknak vége, meg is beszéltem velük, aztán tessék). Ha belegondolok a házasságok zöme ilyen, szeretők jobbról balról, pótcselekvések, boldogtalanság. Talán inni kéne.

 

 

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

csakafoci
Olvasó
csakafoci

Nem ilyen egyszerű. Két lányom van, az anyjukhoz jobban kötődnek, és nem mondhatom rá, hogy rossz anya, mert nem volt az. Jobb helyen vannak nála a gyerekek, egy pillanatig se volt ez kérdés.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Dan
Újságíró

Igazából, h mit hoztok ki ebből a helyzetből, az kizárólag kettőtökön múlik. Lehet, h ez a törés mindkettőtöknek egy új életszakaszba lépést jelenti, amely szükségszerűen válsággal és rengeteg fájdalommal jár. De simán annak a lehetősége is megvan, h ha MINDKETTEN belerakjátok a maximumot, h ezek után a kapcsolatotok sokkal erősebb lesz! Sok ilyen házasságról lehet tudni. Természetesen ez nem valamiféle belenyugvást, ha nincs ló, lehet szamár is állapotot kell jelentsen, mert az semmit nem old meg, csak tovább húzza a szétmenést.

Biztosan kell majd rengeteg beszélgetés is és a bizalmat sem lehet pikk-pakk visszagyűjteni. Az is lehet, h végül egyáltalán nem lehet – de ez csak akkor derül ki, ha végigmentetek ezen az úton! Keress rá a régebbi Deansdale cikkekre Red Pill témában (emellett persze egyéb anyagokat is), mert kiválóan összefoglalja, te mit tehetsz azért, h ismét férfi legyél a nőd szemében. Számodra ez a legfontosabb feladat. Közben azonban neki is mindent meg kell tennie és ezt érzékeltetned is kell vele, illetve, ha már visszaszerezted férfiúi jellemzőidet, már te diktálod az ütemet és végül te döntesz, de immár férfiként, h akarod-e végül ezt a nőt, meg tudsz-e neki bocsájtani, úgy látod-e, h tényleg képes lesz támogató társad lenni.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Igazából, h mit hoztok ki ebből a helyzetből, az kizárólag kettőtökön múlik.

Lófaszt, szar ügy, de a fickó a nő szemében a barátzóna alatti (önkéntes) rabszolga státuszba került, többek közt a gyerekei „miatt”……..ennyi maradt neki…..

Ezt a nő már rég eldöntötte, de kérdezzetek meg bármely (akár itteni:) nőt, hogy rá tudják-e venni/beszélni magukat, hogy a szemükben már nem (úgy)férfiba beleszerelmesedjen/megkívánja/felnézzen rá  stb. stb.?…

Lehet, h ez a törés mindkettőtöknek egy új életszakaszba lépést jelenti, amely szükségszerűen válsággal és rengeteg fájdalommal jár.

A fickó ebben él, a nő meg már rég kilépett, túl van a válságon és a „fájdalmon”….

 De simán annak a lehetősége is megvan, h ha MINDKETTEN belerakjátok a maximumot, h ezek után a kapcsolatotok sokkal erősebb lesz!

Sőt, kérdezd meg feltétlenül, hogy te mit rontottál el, állj térdre, nyalj be csontig stb. és a levágott tökeidet süsd jól át és mikor átnyújtod, kérdezd meg, hogy milyen köretet parancsol hozzá…..?

 Sok ilyen házasságról lehet tudni.

És a vége titta övöm bodottá lett…, alábbiakban a hülye BluePilles részletezi a megoldás receptjét….is….

Természetesen ez nem valamiféle belenyugvást, ha nincs ló, lehet szamár is állapotot kell jelentsen, mert az semmit nem old meg, csak tovább húzza a szétmenést.

Persze, ha te ezek után „jól viselkedsz”, úgy ahogy az asszonyka „mondja”, akkor minden happy lesz……, lófaszt:), csak tovább rontasz a helyzeteden és még több segítséget adsz neki ahhoz, hogy jobban megalázhasson…

Biztosan kell majd rengeteg beszélgetés is és a bizalmat sem lehet pikk-pakk visszagyűjteni.

Ja, tömött sorokban egymást tapossák a rengeteg beszélgetős bizalom visszagyűjtős heppyendesek , ……ja, egy sincs , de nektek sikerülhet, mert az univerzum nem engedheti, hogy ez ne sikerüljön….., aham…..

Az is lehet, h végül egyáltalán nem lehet – de ez csak akkor derül ki, ha végigmentetek ezen az úton!

Magyarul: ha még nem volt elég a szopásból és a megalázottságból, akkor járulj oda a szopórollerhez újra önszántadból, most már  szélesebb –profibb-plénum elé, lehetőleg női pszichológushoz és ott majd megmagyarázzák neked(ha eddig ez nem lett volna számodra egyértelmű), hogy mekkora egy szemét állat vagy, hogy ez végső soron a te hibád és ha y/x/z ilyen meg olyan stb. szarokkal mégjobban lemész kutyában, akkor, lehet, de nem biztos(mivel ugye ez attól fog függeni, hogy te mennyire keményen próbálkozol:) hogy valaha meg tud neked bocsájtani, de azt nem garantálhatja, hogy a kémia valaha is visszaáll, de megengedi, hogy te próbálkozhass, hátha………, nem, nincs élő ember akinél ez bejött…… de a hülye BluePill -esek, no meg a pszichomókusok Szent Grálja ez a megbeszélős-megoldásos szarság……..

 Keress rá a régebbi Deansdale cikkekre Red Pill témában (emellett persze egyéb anyagokat is), mert kiválóan összefoglalja, te mit tehetsz azért, h ismét férfi legyél a nőd szemében.

Most már csak egyetlen dolgot, minimum nála 2 szinttel magasabb kategóriájú pinát akasztasz le és együtt mentek családi nyaralásokra……

Számodra ez a legfontosabb feladat. Közben azonban neki is mindent meg kell tennie

Itt felröhögtem:)

és ezt érzékeltetned is kell vele,

A GHB-t ne felejtsd el előtte az italába keverni…..:)

 illetve, ha már visszaszerezted férfiúi jellemzőidet, már te diktálod az ütemet és végül te döntesz, de immár férfiként,

Ha ez valaha megtörténne, aminek kb 4 ezrelék esélye van…..

h akarod-e végül ezt a nőt,

Nem, nem fogod akarni, de élvezettel fogod nézni a nyomorát:)

 meg tudsz-e neki bocsájtani,

Neki lehet, de magadnak soha , és ha csak meglátod/rágondolsz, az egód mindig emlékeztetni fog rá, hogy mekkora lúzer voltál és mennyire megalázott…..

 úgy látod-e, h tényleg képes lesz támogató társad lenni.

Ja , lobotómia után…..

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Dan
Újságíró

Kár a gőzért, nem neked, vagy Zombiagyunak írtam. :)

De azt azért vágod, h nem velem vitatkozol, hanem a Red Pill-lel?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Olyan szinten nem érted az alapokat, hogy már én szégyellem esküszöm, állandóan beleverni az orrodat……

Deadpool
Újságíró

„Olyan szinten nem érted az alapokat, hogy már én szégyellem esküszöm, állandóan beleverni az orrodat……”

Mindig is rühelltem a strébereket. Amellett, hogy szükségtelen seggnyalással akarnak illetéktelen előnyhöz jutni olyanokkal szemben, akikbe méltóság is szorult és valós teljesítménnyel kívánnak jó jegyet szerezni a tanár folyamatos felszopása helyett, van egy hányingert keltő, kellemetlenkedő, minden szarban egy kanál, hülyegyerek stílusuk is (na, ez utóbbi rád is vonatkozik).

Azt hiszem, ettől egy dolog irritál jobban: amikor az arrogancia kreténséggel párosul. Most is valami hasonlóról van szó, ugyanis benned a nárcizmus, a szektásodás és a funkcionális analfabetizmus felettébb gusztustalan ötvözetét látom. Tudom, nem kellene hogy zavarjon, mert mégiscsak egy személyiségzavarról van szó, amit rajtad nem kérhetek számon, maximum a szüleiden. De valahogy mégis egy egészen elemi undort tud kiváltani belőlem, ha egy ehhez hasonló kommented olvasom.

Nyilvánvalóan nem vagy retardált. De azt, hogy mennyire képtelen vagy mások gondolatait értelmezni, már számtalan alkalommal bizonyítottad. Remek példa az általam linkelt Puzsér cikk, vagy a Wolfygirl-el való csörtéd. Dan orrát akarod beleverni az alapokba, pedig a tied kellene egy betonoszlopba, hogy egy kicsit magadhoz térj. Nem csoda, hogy nem vagytok egy véleményem, hiszen Dan csupa olyan dolgot csinál, ami számodra életidegen: értelmez, érvel, indokol. Te pedig ott tartasz, hogy 5 egymást követő mondatot nem vagy képes összességében átlátni, nemhogy egy komplexebb gondolatmenetet vagy egy hosszabb cikket… Tudod, ha szarrá atomizálsz egy kommentet, akkor az egyes mondatok önmagukban félre- vagy többféleképpen is értelmezhetőek. Láthatóan nem tudod kiválasztani azt a variációt , ami a valóságot fedi le. És akkor még hol vagyunk olyan dolgoktól, mint mondjuk a célkutató értelmezés. Erre iskolapélda a karácsonyi cikknél előadott röfögésed.

Az hogy itt egyesek mennyire képtelenek az elméletet értelmezni és a gyakorlatba ültetni, mi sem mutatja jobban, hogy csak a frázisokat puffogtatjátok jobbra-balra, mint egy begyepesedett szektás. Már a hányinger kap el, ha meglátom azt a szót, hogy redpill, vagy bluepill, awalt és társai. Pedig ezekkel a dolgokkal valójában nincs vitám. Te is abba a hibába esel, mint itt a hozzád hasonló analfabéták: egy darab megoldóképletre húzod fel a világ működését, pont úgy mint a feministák, marxisták és hasonszőrű társaik. És még azt az egy darab nyomorult képletet sem vagy képes értelmezni és a valóságba ültetni. AWALT oszt’ csü, minden nő kurva, retardált vagy még ki tudja mi, aki mást mond, az meg egy bluepilles (most mentem hányni) idióta. Számtalanszor leírták már itt, mindhiába: az elméletek modellek, a valóság mindig árnyaltabb, sokrétűbb, de te és elvtársaid foggal-körömmel ragaszkodnak ahhoz, hogy 2-3 cikk elolvasása és bebiflázása után megfejtették a világmindenséget. Azzal, hogy nagyon tudálékosan vissza tudjátok böfögni a betanult paneleket, még egyáltalán nem jelenti azt, hogy felfogtátok, miről is van szó. Szerintem innen indul a szektásodásotok is.

Kicsit fentebb, az alfabetanak adott válaszodban lehet, hogy igazad van, sőt én kifejezetten azt tartom valószínűnek, hogy igazad van. Viszont itt a hangsúly a lehet-en és a valószínű-n van, mégis úgy adod elő magad, mintha megint te szarnád a csicskáknak a spanyolviaszt, a megfellebbezhetetlen tudást, de ez a viasz most is szar szagú és orrfacsaró. Az indoklás természetesen itt is luxus számba megy, de minek is, ha ott a neoprimitív arrogancia. Persze nyilván akadnak olyanok, akik beszopják, hogy 2 komment alapján megfejtetted egy ember életét, miközben egy Puzsér cikk értelmezéséhez is teljesen inkompetens vagy (aki még csak nem is úgy fogalmaz, mint mondjuk Shakespeare vagy Homérosz).

Mire ide érsz, valószínűleg már sikerült jól felkúrni az agyad és úgysem bírod ki, hogy ne válaszolj egy újabb komment szemétheggyel, úgyh tisztelettel megkérlek, ha van számomra érdemi mondanivalód is, akkor azt az első 5 mondatban foglald össze. A kilóméteres faszság és böfögés nem érdekel, nem is fogom végigolvasni (kivételt teszek, ha képes vagy egy olyan ember intellektusához méltó színvonalú válaszra (vagy legalább annak negyedére), mint amilyennek próbálod itt hitvány módon beblöffölni magad).

Maradok továbbra is őszinte híved,
Deadpool

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Megtisztelő számomra, hogy a nyomorod ventillációjának ürügyéül engem választasz, bár nem tudom eldönteni, hogy most sírjak, vagy nevessek ?

Kiszálltam a veled való faszméregetési versenyből, de úgy látszik, te nem tudsz elengedni:) ha ez megnyugtat, akkor nyertél, amúgy meg EMTAJÉKA -ba.

Deadpool
Újságíró

„Megtisztelő számomra, hogy a nyomorod ventillációjának ürügyéül engem választasz, bár nem tudom eldönteni, hogy most sírjak, vagy nevessek ?”

Nevess… ha tudsz ;)

Kiszálltam a veled való faszméregetési versenyből, de úgy látszik, te nem tudsz elengedni:) ha ez megnyugtat, akkor nyertél,

Nem lep meg. Azokon szeretsz élősködni, akik engedik.

amúgy meg EMTAJÉKA -ba.

:D :D

Örülök, hogy feldobtam a napod.

UI: mikor szálltál ki, amikor mindig és mindenhol kényszeresen tied kell hogy legyen az utolsó szó? :)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Látom visszajöttél…

wittukind
Olvasó
wittukind

Nohát,volt itt a Férfihangon egy majom az volt ilyen megátalkodott mint te.

Reszet Elek
Újságíró

Maradhatnak jó barátok, akár még szerethetik is egymást, de a nő szexuális vonzalma nem így működik. Ha megmaradt volna ez a vonzalom nem feküdt volna le mással. Annak megfejtése hogy mi okozta ennek az elvesztését gondolom Alfabétára vár. A nő láthat benne embert, akár jó embert is, de már nem fog jó férfit is látni benne. Vannak módok a nő szemébeni férfiasság visszanyerésére (lást pl Dave története 12), amivel visszarendezhető egy kapcsolat, de a nagy vízválasztó (szerető) után már nem gondolnám hogy menne.

csakafoci
Olvasó
csakafoci

Elnézésetek kérem, kicsit zavart, hogy így kiadtam magam, ezért pár napig nem is néztem meg miket írtok, most esett úgy, hogy elolvastam a reakciókat. A szexről. Mindig nagyon jó volt a szex, az első évben konkrétan nem volt egyetlen nap se, hogy ne szexeltünk volna, akár többször is. Később persze beállt ez egy egészséges ritmusra, de amikor megcsalt, és már elcsesződött, akkor is heti 1-2 alkalom volt, szóval szerintem nem ezen a részén múlt. Konkrétan hétfőn bukott le, és vasárnap még előtte szexeltünk, úgy, hogy ő kezdeményezte. Egyébként számon is kértem, hogy mi a pii..nak feküdt le velem, ha ott volt a szeretője, és bár ezt nem hiszem, azt mondta, hogy vele nem volt orgazmusa :) Most komolyan, milyen szerető az akivel nincs? Ki az a barom aki ezt elhiszi? Egyébként minden bizonnyal jobb volt a pasi mint én, magasabb, a nők körében népszerű, jóképű tag, számtalan nővel a háta mögött, hozzám képest mindenképp tapsztaltabb. Egyébkét megkérdeztem a feleségem, hogy miért csinálta, mégis mi volt az oka, mert akárhogy néztem én “jó” férj voltam, szépen éltünk. Azt mondta nem volt semmi oka, és ha épp tökéletes lett volna minden köztünk akkor is megteszi, mert akkora volt a “feeling”, hogy nem tudott ellenállni, utána meg már nem tudott/akart kiszállni. Magyarul fejre is állhat az ember, ha jön egy helyespasi, akkor a nőt semmi nem állítja meg. Huszonévesen, még mielőtt összeházasodtunk, és volt egy kis mosolyszünetünk randiztam mellette egy lánnyal. Én mondjuk vagyok szerintem 6 pontos, a csaj volt 9 (a feleségem is hatos) és az esélytelenek nyugalmával hajtottam rá, majd én csodálkoztam a legjobban, hogy bejöttem neki. Na vele éltem azt át, hogy ha sétáltunk, akkor megfordultak utána a férfiak, durva élmény egy pasinak, megértem a gazdag fickókat akik kirakatcsajt vesznek maguk mellé. És srácok voltam olyan barom, hogy nem feküdtem le vele, talán egy hétig udvarolgattam, aztán visszamentem az asszonyhoz, mert úgy éreztem ő az igazi. Pedig volt feeling, és elvileg nem is voltunk együtt. Basszus miért vagyok én ilyen idióta :) A másik. Most megkapom azt, hogy dühös amiért nem tudok már túllépni a történteken, és szerinte tönkreteszem az életünket. Merthogy a viszkis is leülte a büntetését, és utána tiszta lappal kezdhetett új életet, neki ez miért nem jár meg. Ő ezt így éli meg, és nem is tudja felfogni, hogy ez az egész bennem mekkora törést okozott. Ahogy elhelyeztem magam, az életem a világban, ahogy magamra tekintettem az összedőlt. Nekem ez eddigi életem legnagyobb traumája, pedig a szüleimet is elveszítettem már. Elmentem pszichológushoz, de ő is a végén azt kérdezte, miért van vele? Nem tudom, csessze meg. Béta vagyok, biztos azért.

Reszet Elek
Újságíró

Szerintem új lapot kell nyitnod az életedben és meg kell találnod újra az önbecsülésed. Ennek elvesztése a legtöbb problémád oka. Van tököd és van gerinced, bármennyire is igyekszik a világ ezt elfelejtetni veled.

Hunn
Olvasó
Hunn

Ő dühös és még neki áll följebb? Mondd, vered te rendesen ezt az asszonyt, báttya? Mert igény az lenne rá.

Tudod miért dühös, amiért nem tudsz továbblépni? Azért, mert ő egy olyan béta fasznak gondolt, akivel mindezt gond nélkül megteheti, akivel bármit megtehet, mert az illető úgyis visszafogadja. És most meg van ijedve, mert nem ezt az oldaladat látja, hanem egy olyat amire nem számított, és haragszik, hogy a béta faszi lázad a sorsa ellen. (Ami sajnos azt is jelenti, hogy valamit nagyon elbétáskodtál korábban, ha ezt gondolta rólad. És ezt nem baszogatásként mondom: nagyon fontos lesz, hogy végiggondold, mi lehetett az.)

Ami azt jelenti, hogy már látja benned azt az alfát, aki leszel, és tudja, hogy annak bizony nem fog kelleni. Ezért dühös, mert vissza akar lökni téged a béta szerepébe, és te ahelyett hogy szépen, nyugodtan, jó kis bétaként hagynád, “szereptévesztésedben” lázadsz. (Mondom, komoly bajok vannak itten már régről.)

Látod, te is már azon agyalsz, hogy miért nem dugtál meg egy jó nőt amikor lehetett volna. Hát a következő nőt aki jobb mint a feleséged dugd meg. Aztán dugd meg még egy párszor, és legyen a szeretőd. Másként fogod látni a világot.

sRPd
Olvasó
sRPd

Na megtaláltam az idevaló részletet:

https://therationalmale.com/2016/10/24/please-breakup-with-me/

A lényege a történetnek, hogy a nő csalt, a férfi megbocsátott. A nő továbbra sem érezte magát jól a kapcsolatban, sőt: egyre rosszabb lett. A nőnek egy kiadós pofont és egy szakítás kellett volna egy erős férfitől, de neki csak egy béta jutott. Tanulságos.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

” Azt mondta nem volt semmi oka, és ha épp tökéletes lett volna minden köztünk akkor is megteszi, mert akkora volt a “feeling”, hogy nem tudott ellenállni, utána meg már nem tudott/akart kiszállni.”

Na ezért kell ultra gyorsan otthagyni. SEMMI erkölcsi tartása nincs a feleségednek és bármikor megtörténhet újból,még igazán nem is érzi,hogy valami borzalmasat tett és szerintem nem is bánja igazán. Eleknek tökéletesen igaza van,ez az egyetlen járható út…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Na ezért kell ultra gyorsan otthagyni.

Nem inkább várni 10-12 évig?………Hátha meg tudja változtatni……. nem?

common man
Olvasó
common man

1.Azért feküdt le veled vasárnap mert közben rá gondolt de amikor vele volt azért ,hogy orgazmusa legyen visszagondolt arra milyen volt veled, amikor viszont őrá gondolt.2.ha összejöhetne egy bombázó mint meséled, sose hagyd ki mert az a kihagyás a legmakacsabb visszatérő emlékként tudja kísérteni az embert.Olyasmi ,hogy miért nem nyertük meg a foci vb-t.3.Lehet ,hogy elsiklottam és mondtad de ebben a történetben mekkora szerepet játszhatott a környezete?Semmiképpen sem felmentésképpen csak a tények miatt.Gondolok itt noszogató ,egyetértő, biztató barát-,rokon-,kolléganőkre akik hülye vagy ezt a pasit ki ne hagyd milyen szerencsés vagy hogy rádnézett őmegúgysetudjameg plusz lökettel segítették az akciót.4.Most megkapom azt…,hogy nem tudok túllépni a történteken.Hát lépj túl rajtuk.Megerősödve immunisan. Átvészelted a fertőzést most már nem a (betegség) nő határoz meg semmit.Elmúlik.
https://www.youtube.com/watch?v=iQSUlyd694E

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Egy remek film a témában,kifejezetten béta férj,” visszautasíthatatlan alfa”,nők “észjárása” és érzelmi hullámzása,nagy film,sokat lehet belőle tanulni :

http://www.imdb.com/title/tt0096044/plotsummary?ref_=tt_ov_pl

DennisVT
Újságíró

“Konkrétan hétfőn bukott le, és vasárnap még előtte szexeltünk, úgy, hogy ő kezdeményezte. Egyébként számon is kértem, hogy mi a pii..nak feküdt le velem, ha ott volt a szeretője”

Mert gumi nelkul dugott vele, es kellett valami alibi, ha veletlen ugy maradt volna a szeretojetol.

Muhr úr
Olvasó
Muhr úr

Ú, ez durva. Ez eszembe se jutott volna. Nagyon rutinos versenyző vagy! :)

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Azért ez a feltételezés csak akkor állja meg a helyét,ha az asszony nem szed fogamzásgátlót…(a legtöbben szednek manapság házasságon belül is). Persze attól még igaz lehet. a felvetésed….(fogamzásgátló mellett is van minimális esély)

herceg
Olvasó
herceg

Sajnos igen esélyes konklúzió.

common man
Olvasó
common man

Az elsőbbség a tied én csak kiegészíteni tudom.Mi van ha a hölgyi egy nagyon szép ellenállhatatlan fiúgyerekre vágyott? Mert ,hogy mit szedett vagy mit nem azt csak ő tudja.Szerk: Vagy még mindig erre vágyik csak a felnevelőapát kell valahogy visszaszerezni.

Muhr úr
Olvasó
Muhr úr

@Vivien:

Teljesen mindegy, hogy szed-e vagy sem, (és amint common man írta is, azt csak ő tudja mit szedett be) maga az elv/elgondolás/logika durva. Még feltételesen is, de annál a nőnél, aki ilyen indokkal lép félre és félvállról még a férje orcájába is vágja, több mint valószínű, hogy releváns megfejtés.

Reszet Elek
Újságíró

Lehet hogy ez volt az első szeretője (elhidegülés), de bizonyosan az első megcsalása is? Remélem a kislányok hasonlítanak Alfabétára.

Muhr úr
Olvasó
Muhr úr

“Azt mondta nem volt semmi oka, és ha épp tökéletes lett volna minden köztünk akkor is megteszi, mert akkora volt a “feeling”, hogy nem tudott ellenállni, utána meg már nem tudott/akart kiszállni.”

Mi a fa..? Itt ledobtam a láncot. Adjál neki két egyformát, és hagyd ott a retekbe. Még csak mentegetőzni se próbált? És így akar “visszacsábítani”? Há’ “miezmá”? Hú de ideges lettem!

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Én ugyanezen akadtam ki,de nagyon…

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Muhr úr:

A helyzet az,hogy én alapvetően (nőként-de megvallom ez az “úgymaradós” dolog eszembe sem jutott volna) arra gondolnék, hogy azért volt szex férjjel is előző napon,hogy esetleg altassa a gyanúját. Lehet,hogy megérezte,hogy a férje gyanakszik (nők erre nagyon érzékeny szenzorral rendelkeznek,arra is,ha őket csalják) és ezért tette. A gyanú ugye megvolt,mert másnap le is bukott . DE. Kiemelve ugyanazon részt,amin mindketten kiakadtunk,de nagyon,úgy vélem,hogy igazatok lehet. Ettől a nőtől az is kitelik,hogy gyereket akart,vagy alibit…

Reszet Elek
Újságíró

Csak óvatosan a fizikai erőszakkal mert válásnál jól felhasználható.

Naooo
Olvasó
Naooo

Én nem büntetném meg, ha megölné.

Kalman
Újságíró

Együttérzek veled, nagyon sajnálom ami történt.

A férfiszférában kemény ez, hogy nem vagyunk hajlandóak azt mondani amit a másik hallani akar, hanem csakis azt amit igaznak gondolunk.

Ahogy más is írta már, semmiképp ne kezdj el inni, a dühödet csatornázd előremutató tevékenységekbe: edzés, önfejlesztés, nőzés.

Pszichológushoz menni is veszélyes, mert nagyon sok a sarlatán meg a férfigyűlölő. De ha találtál olyat, aki nem ilyen azzal jól is járhatsz. Építsd fel újra a férfi köreidet, barátokkal vedd fel a fonalat. A bétulásnak általában része az is, hogy az ember szépen lassan hagyja kikopni a barátait az életéből. Ezt mindenképpen vissza kell csinálni!

Muhr úr
Olvasó
Muhr úr

Alfabeta, te nagyon jámbor embernek tűnsz a leírtak alapján. Semmi nem tud kihozni a béketűrésből? Sosem kapott el a tomboló düh? Az a elemi, roppant pusztító harag, amikor úgy tűnik, hogy valami másik dimenzióban vagy és érzed, sőt látod, hogy izzik körülötted a levegő? Legalább ilyenkor.(?) Hogy ennek láttán az asszony előtt leperegjen élete filmje?

csakafoci
Olvasó
csakafoci

Ennyire nem akartam belemenni, mert ez rám se vet túl jó fényt, de ha már előkerült. Amikor megtudtam, hogy seggbedugta – igen, az idióta elmondott ilyen részleteket is – akkor elszakadt bennem a cérna és kapott egy pofont, amitől eleredt az orra vére. Ennek az lett a következménye, hogy mindenkinek elmondta, hogy én véresre vertem, és hogy agresszív vagyok, meg hogy bántalmazó kapcsolatban élt (addig azt sem tudtam mi az, most már tudom, hogy ez a női Joli Joker indok a megcsalásra), amiben én megnyomorítottam őt. Hozzáteszem, soha nem bántottam. Csak, hogy jelezzem mennyire megnyomorítottam:. Reggel én vittem (viszem most is) munkába, és hozom haza, miatta kelek egy órával korábban, reggelente megcsináltam a reggelijét, mert ugye én a borotválkozással együtt elkészülök húsz perc alatt, neki másfél óra kell a felöltözéshez, és így marad rá időm, úgysincs jobb dolgom. Vacsora szintén az enyém, mert ő már hulla. Gyerekeket viszem-hordom, ha utazunk én találom ki, én szervezem meg, viszem moziba, színházba stb. Nem járok kocsmázni, focizni, haverokkal lógni, max havonta egy délutánt nem vagyok otthon. Közben ő jár pedikűrös, manikűrös, szolárium, fodrász, masszőr, szauna, kolléganőkkel tracsparti. Ha már kolléganők. Igen, vastagon benne van szerintem a megcsalásban, hogy csupa ilyen hp vette körül aki szeretőt tartott a férj mellett, és ezekkel lógott. Tudjátok mi a legszebb? Találkoztam többször az egyik kolléganő férjével, a kolléganő az intézmény portásával dugatta magát munkaidőben. Tök kínos volt a palival beszélni, sajnáltam, komolyan. Erre miután nálunk borult a bili, találkoztam vele, és látom rajta, hogy kínosan érzi magát. Bazz, ugyanazt érezte miattam, amit én eddig vele. Nyomor, komolyan. Ja, és ugye nőverő lettem, és ezeket el is hintette a drágám amerre járt, a kozmetikában, a fodrásznál stb.  Utána voltak, akik nem álltak szóba velem, én meg nem értettem miért, amíg vissza nem mondták nekem. Most ezekkel tök kínos találkoznom, régi jó ismerősök, és kerülöm őket, mert kínosan érzem magam. Na, csodálkoztok, hogy idekeveredtem erre az oldalra?

sRPd
Olvasó
sRPd

Már ne haragudj, de azt hiszem, a nő jól járt veled. Reggelit és vacsorát főzől, viszed és hozod a munkából, megszervezel mindent, gyerekeket szintén hozod-viszed. Nem kocsmázol, haverokhoz nem jársz el. Mindezeken felül most már tisztelnie sem (és gondolom, veled dugnisem) kell, mivel egy mocskos asszonyverő agresszív bántalmazó állat vagy, akiről már mindenki tudja, hogy mekkora egy szemétláda. Koltői kérdés: kell ennél jobb kimaxolt beta-bux kapcsolat egy nőnek?

Mindenesetre házas emberként megértem, hogy mentenéd a menthetetlent. Ha helyre szeretnéd hozni a kapcsolatot, akkor ezen a vonalon indulj el:
https://www.reddit.com/r/TheRedPill/comments/2l7pqe/the_12_levels_of_dread_the_rules_for_any_long/

Ha végigcsinálod hónapról hónapra lehet, hogy jobb lesz a kapcsolatod, de lehet, hogy menthetetlen. Ha nem sikerül vele helyreállítani, akkor is nyersz vele, mert jobb férfiként kerülsz ki belőle.

 

Reszet Elek
Újságíró

Nem csodálkozom. Ezt a helyet ilyenkor szokták megtalálni.

Gyakorlatilag red pil tanulmányt lehetne írni a kommentedből. Olvasd végig a párkapcsolatokkal, red pill-lel foglalkozó cikkeket, némelyiket többször is, mert nagy szükséged van rá.

Mindezek után miért hurcimbálod még mindig munkába? Oldja meg, járjon tömegközlekedéssel, keljen korábban és csináljon kaját (vagy maradjon éhen). Te meg legyél többet a gyerekeddel erősítsd a kötődést.

Hiba volt kinyalnod a seggét mert csak rosszat tettél neki, teljesen elkanászkodott, kicsúszott a normalitásból. Miután úgy viselkedett ahogy végképpen nincs értelme továbbra is ajnározni itt az ideje felnőnie.

megjegyzés: Ha túl egyenes vagyok csak szólj, de itt ez járja, a finomkodást megkapja az ember odakinn.

Muhr úr
Olvasó
Muhr úr

@alfabeta:

Először, mikor írtad, hogy visszamentél, próbáljátok megoldani, stb., azt mondtam, próbáld meg kihozni a dologból a legjobbat, stb. Csak akkor még nem írtál ilyen durva részleteket. És sose bánd, jobb is, hogy leírtad. Ez halott ügy! Ebből jól nem tudsz kijönni, sőt, magad alatt vágod a fát. Nem vagyok a vendetta híve, és talán esélytelen is, hogy ez a hitvány asszony megkapja a jól megérdemelt büntetését, (jogilag, erkölcsileg, akárhogy) de legalább magadat ne alázd meg még jobban. Mert minél tovább maradsz vele, azt csinálod. Teljesen le fog húzni (nem első sorban anyagilag értem, hanem érzelmileg), és már így is voltak szuicid gondolataid… Egy szó mint száz, vegyél egy nagy levegőt, gondold át, hogy hogy lenne neked a legjobb, aztán a lányoknak és hagyd ott. Tudom, hogy kurva nehéz, de kell! Muszáj!

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Már ne haragudj, de azt hiszem, a nő jól járt veled.

Hogy a picsába tudtok ennyire vakok lenni, komolyan:)?

Egy nő nem fantasztikus bánásmódra vágyik egy elfogadható fickótól, sőt, ez csak még jobban leértékeli a férfi státuszát, lásd mosogatás/főzés/takarítás szexi/férfias voltát, no meg ugye buksi kiszökött…….hanem neki elsősorban egy(nála magasabb státuszú) férfi kell,  nem egy szar pincsi….

Reggelit és vacsorát főzől, viszed és hozod a munkából, megszervezel mindent, gyerekeket szintén hozod-viszed.

Már csak a nő szeretőjének a faszát kéne felszopnia, hogy annyival is kevesebb dolga legyen a drága nejének….

Nem kocsmázol, haverokhoz nem jársz el. Mindezeken felül most már tisztelnie sem (és gondolom, veled dugnisem) kell, mivel egy mocskos asszonyverő agresszív bántalmazó állat vagy, akiről már mindenki tudja, hogy mekkora egy szemétláda. Koltői kérdés: kell ennél jobb kimaxolt beta-bux kapcsolat egy nőnek?

Pont ez a gáz, hogy ennek az asszonka nem örül, sőt…..

Mindenesetre házas emberként megértem, hogy mentenéd a menthetetlent.

Már nem hogy nem menti, hanem egyre mélyebbre kormányozza magát…….

sRPd
Olvasó
sRPd

“Egy nő nem fantasztikus bánásmódra vágyik egy elfogadható fickótól,

A nők vágynak egy alfára, aki szét… a …kat keményen. Mondjuk úgy szalonképesen, hogy jó génekkel rendelkező utódokra vágynak, de ugyanakkor vágynak egy béta eltartóra, aki felneveli a gyereket. Dannak mondtad, hogy mennyire alulképzett volt. Ezek szerint te sem figyeltél az iskolában.

Minden másban egyetértek veled. Jó azért Piszkos Fred a háznál: elintézi a piszkos munkát. Te legalább őszintén elmondtad neki azt, amit Reszet és én a finomkodás miatt nem akartunk.

Kalman
Újságíró

xcsakx, sRPd: Bocs csakszi, de  sRPd-vel értek egyet, a nőnek bizony kell a béta is bétáskodni. Ha eléri, hogy nem kell dugnia sem érte, de megvan a kégli a kaja és a sofőr, az fullextrás béta. Nyilvánvaló és ösztönszinten ő is érzi, hogy egy alfa nem fogja eltartani.

Pláne ha még kiabálhat is otthon és sajnáltathatja is magát a barinőknél érte. Akkor már extaplusszos.

sRPd
Olvasó
sRPd

És tudat alatt még haragudni is fog rá, mivel csak egy béta. Még jobban el fog sárkányosodni.

Kalman
Újságíró

Persze, mert hiába ül a tutiban, a jackpotra vágyik, amikor az alfa szolgálja ki őt nem a bétához kell lealacsonyodnia, hogy elvitethesse a kis picsáját “munkába”. Ami csak a vágyaiban létezhet, mert akkor már nem lenne alfa, de ez legyen a női lelkek problémája.

common man
Olvasó
common man

...mert ugye én a borotválkozással együtt elkészülök húsz perc alatt, neki másfél óra kell a felöltözéshez, és így marad rá időm, Ez az a fajta készülődés amit a randevú előtt szokott csinálni?Ezek után van terved?

Hunn
Olvasó
Hunn

Alfabéta,

1. A lehető legjobb helyen jársz ezen a honlapon.

2. Remélem az anál otthon is beletartozott a repertoárba. (Hadd tippeljek: nem.)

Dugd seggbe és rúgd ki.

Nem fogsz tudni jól kijönni ebből az egészből ha így folytatod. Nincs visszaút. Tönkre fog tenni, tökre fogja tenni az életedet. Fogd fel: neki te már egy idegen vagy. Te még ragaszkodsz az elképzelt boldog jövőhöz, ami már nincs. Keresed az utat vissza oda, ami már elmúlt. Ez a nő tönkre fog tenni téged, ha hagyod. Ő már túllépett rajtad, jelenleg te neki nem vagy senki és semmi. 

Azzal, hogy országnak-világnak hirdeti a “bántalmazó kapcsolatot” az azt jelenti, hogy a környezetét előre felkészíti arra az árulásra és veled történő kibaszásra, amit jelenleg tervez ellened – bármi is legyen az – hogy ne ő tűnjön majd a környezetetek számára a hunyónak. Ne hagyd! Minél előbb szabadulj meg tőle.

(Zárójelben jegyzem meg, sokkal könnyebb általánosságban véve beszélni a Red Pill-ről és a férfiak tennivalóiról, a helyes viselkedésről, mint amikor egy konkrét ember jelentkezik egy konkrét problémával, ami élet-halál kérdése számára. Az ember érzi a felelősség súlyát, fél nehogy véletlenül valami rosszat mondjon, nehogy esetleg akaratlanul is rontson a helyzeten, ha az illető megfogadja a tanácsot. Nem könnyű, na…)

INewton
Olvasó
INewton

alfabeta, én a helyedben csináltatnék apasági tesztet a már megszületett gyerekekre is. Utólag elmondhatod neki is hogy érezze hogy nem vagy hülye.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

kis módosítás:

A nők vágynak egy alfára, aki szét… a …kat keményen. Mondjuk úgy szalonképesen, hogy jó génekkel rendelkező utódokra vágynak, de ugyanakkor vágynak egy béta eltartóra,

aki jobb híján lehet béta is, hamár az alfa nem hajlandó rá…

 aki felneveli a gyereket.

 

Dannak mondtad, hogy mennyire alulképzett volt. Ezek szerint te sem figyeltél az iskolában.

 

Lehet, ettől függetlenül én nem érzek ellentmondást, és az, hogy eltartóra vágyik azzal is egyetértek, hogy ez 99%-ban egy(vagy több) béta azzal is, azzal nem , hogy bétára vágynak, felhőztetett hülyéből van elég az (már ) nem a vágyuk, de kénytelenek kompromisszumot kötni….

Azt sem vitatom, hogy van mit tanulnom, de ez igaz lesz életem végéig:)

Kalman
Újságíró

Szerintem xcsakx a bétákra vonatkozó részeket csak átfutotta mondván, hogy az nem rá vonatkozik :-)

Reszet Elek
Újságíró

Létezik a vágy a bétára is. A béta által nyújtott érzelmi és fizikai biztonságra. Ez a kapcsolati függőség amiről annyit beszélnek. Az alfák a hullámvasút, az izgalom. Erre is szükségük van. A nők tragédiája az, hogy az izgalmat adótól várnák el a biztonságot is, ami merő ellentmondás, ha “bebátásodik” akkor oda az izgalom is, ha meg nem, akkor nem nyújt biztonságérzetet.

A mai kor fenesége az, hogy a fizikai biztonságot megkapják, a társadalom valamennyire még érzelmi biztonságot is tud adni, ezért nincsenek annyira rákányszerülve, hogy a béta kapcsolódást válasszák. Ezért van hogy folyamatosan alfákra vadásznak, hogy semmi sem jó nekik, hogy nem köteleződnek el, kúrnak jobbra-balra.

Szívnak a nők rendesen, nem csoda hogy egyre boldogtalanabbak és egyre jobban kifordulnak önmagukból. Valahol sajnálom őket, hogy ennyire az ösztöneik rabságában senyvednek.

A bétákat és a bétaságot nagyon leszólják errefelé, pedig ezt az egész világot a béták építették, biztosították a következő generációt (és jobbára azért, minden híresztelés ellenére ők szaporodtak) stb. A mai világban ilyen nők (és társadalmi berendezkedés) mellett viszont kevéssé van szükség bétákra, nem működőképes stratégia. Ezért bomlik fel a házasság intézménye (ami béta találmány) és ezért esik szét a felépített világ körülöttünk és ezért vált a kihasználható és ostoba férfi szinonímájává.

common man
Olvasó
common man

,,Létezik a vágy a bétára is. A béta által nyújtott érzelmi és fizikai biztonságra.” Igen és ha Alfabéta nem vigyáz akár még bétaként is lecserélheti a drága asszonyka egy még naivabbra akit megint hülyíthet egy ideig.Aki közben jó apukája is lehet a gyerekeknek,nem veri a feleségét nem féltékenykedik állandóan….Én is csak annyit tudok mondani hideg fejjel:cél meghatározás -stratégia kidolgozás-végrehajtás.Egy papírra fölírni mindig a zsebbe:Ne higgy neki ez hazudik és csal!

hunbagira
Újságíró

Alfabéta!

Már sokan írták, de ezt a nőstényt gyorsan hagyd ott. Már arra sem méltat, hogy legalább magyarázza a bizonyítványt, annyit sem számítasz neki.

csakafoci
Olvasó
csakafoci

Hát, kapok hideget meleget. Az, hogy egy béta szar az ágyban az feltétlenül igaz? Egy fenti kérdésre, igen, velemi is csinálta fenékbe, kedvelte a hátsó bejáratot, és igazából rajtam múlott, hogy nem kapta meg annyiszor amennyiszer akarta, mert én bizony vagyok olyan hülye, hogy utánaolvasok mindennek, és kicsit zavart, hogy elég komoly veszélyei vannak, többek között a záróizomra, és nem akartam, hogy “életem szerelme” idős napjaira ne tudja visszatartani a székletét. Amikor felmerült az összehasonlítás azt kaptam meg, hogy én gyengéd szerető vagyok, és velem mindig van orgazmusa, de vele lángoltak, hogy amikor elköszönt tőle az ajtóban (bazz, ilyeneket elmesélt nekem, és nem értette, miért hagyom ott és húzok el otthonról kidühöngeni magam) a pasi újra begerjedt, és ott helyben letépte a ruháit és megkefélte még egyszer. Na ki csinál ilyet otthon az asszonnyal 20 év után?  És egyébként ha akarna is, melyik nő hagyná? Szerintem ez lehet a különbség a bétával szexelni és az alfával kefélni témára, hogy egy sok éves kapcsolatban mindenki bétává válik. Ne mondja nekem senki, hogy 20 év együttélés után, még vad, falhoz csapkodós szexet nyom az asszonnyal. Senki, még a legalfább alfa sem. Magyarul 20 év után már minden férfi béta az ágyban, valahogy szinoníman azzal a mondással a nőkre, hogy “ezt is unja már valaki”.

Foxtrott28
Olvasó
Foxtrott28

Alfabéta

Itt jön a képbe hogy ilyenkor azokat akarja megélni amiket otthon nem tud vagy nem is akarja!

Ezért van hogy a nő teljesen odaadja magát a szeretőjének a kalandnak!

Tényleg hagyd ott a nőt és ne is foglalkozz vele (kötelezőn kívül) ne akard renbehozni mert ezt már nem fogod ha a világ a feje tetejére áll akkor sem!

Itt már vesztettél, a kérdés az hogy mennyi büszkeség maradt meg benned, le kell nyelni( ahogy a redpillt) és tovább állni mert minden próbálkozásoddal csak az exedet igazolod abban hogy jó tette amit tett!

 

Koriander
Olvasó
Koriander

a seggbedugós az nagyon fúj, sose gondoltam volna, hogy létezik nô, aki ezt a saját örömére?!
viszont a többi létezik.
a baj az, hogy te tényleg elhitted azt a mesét, hogy lovagiasággal és a konstans gyengédséggel megôrizheted a fèrfias kisugárzásod. Látod, mi lett?

Reszet Elek
Újságíró

A szexet kezdő nők gyakran jobban élvezik az anális közösülést, mint a vaginálist. A többi meg csak szokás és szoktatás kérdése.

Nem az ágyban kell lovagiasnak lenni, ott sikeresebb a vaddisznó állapot, a 10/90 arány működik jól a baszás javára. Az orgazmizálást is túllihegik, ma már minden arról szól. Persze kell az is, de egy nő nem az orgazmusai számától függően fogja kielégítőnek tartani az együtt töltött éjszakát.

A témában javasolt “szakirodalom” Daniel Rose Sexgod method. Letölthető innen is.

common man
Olvasó
common man

Alfabéta! Ha ezeket a történeteket (és még ki tudja mit nem mondtál el belőle) a legjobb barátod,öcséd vagy a szomszéd feleségéről mesélik minek neveznéd azt a nőt? Vagy bármelyik férfi minek nevezné? Amiket írsz az mind mellébeszélés ,pótcselekvés, terelés.Egy kérdést tegyél fel és válaszold meg igennel vagy nemmel és aztán aszerint cselekedj.Akarok-e egy *****-val élni vagy nem? A többiről lehet beszélgetni napestig mint bármiről a világon de az jelen esetben csak felesleges szófosás az időd meg telik.

UPongi
Olvasó
UPongi

alfabeta: abban nem szeretnék tanácsot adni, hogy mit kezdj a házasságoddal, mert szerintem nincs meg minden információm (én valószínűleg már otthagytam volna), de azt tényleg ajánlom, hogy olvasd el a red pill irodalomból, amit csak tudsz (jelentős része angolul van).

Én kb. féléve találtam rá, pont itt a férfihangon és ezalatt teljesen átalakult a házasságom. Az új red pill “UPongi” igenis 25 év házasság után is “odacsapja” az asszonyt a falhoz és “megtépi” a haját is szex közben. Olyan lett a párom, amit kb. el sem tudtam volna képzelni egy évvel ezelőtt. Szóval létezik ez 20-25 év után is. Ne törődj bele, hogy ez a világ rendje!

Ha nem a feleséged, akkor majd más fogja értékelni az új énedet!

Szerk: annyit szeretnék még hozzátenni, hogy ne legyen hamis illúziód, hogy fél év alatt minden megváltoztatható, hogy én kb. 2 éve kezdtem el pár dolgot ösztönösen csinálni: pl. edzés, jobban odafigyelni az öltözködési stílusomra, stb. Aztán fél éve, amikor rátaláltam, összeállt a kép beépítettem egyéb elemeket is és már tudatosabban csinálom. És működik!

 

Reszet Elek
Újságíró

Upongi: Minden személyes adatot nélkülözve erről írhatnál bővebben is egyfajta redpilles sikersztoriként, mintegy alátámasztandó a témában leírtak valóságtartalmát.

Hunn
Olvasó
Hunn

alfabéta, ezt a legutolsó hozzászólásodat olvasva nekem eszembe ötlött egy gondolat, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy a többi kollégák mit fognak majd rá mondani. Mert ez a legutolsó kommented így szerintem picit árnyalja a korábbi képet.

Urak, nem lehet, hogy arról van szó, hogy alfabéta felesége egyszerűen arra vágyik, hogy alfabéta fejezze be a bétáskodást, és térjen vissza az alfás viselkedéshez? Hogy azt akarja kiprovokálni belőle, hogy mutassa már meg, hogy ő (mármint a nő) nem tévedett annak idején, és igenis egy alfához (mármint személy szerint alfabétához) ment feleségül?

Ha ez így van, és alfabéta is inkább folytatni akarná a házasságot ha azt rendbe lehet hozni, akkor viszont nagyon-nagyon fontos, élet-halál fontosságú lenne, hogy alfabéta megismerje a Red Pill házasságra, LTR Game-re, Marriage Game-re vonatkozó szakirodalmát, és elkezdje alkalmazni a tanultakat a saját házasságára is.

Vélemény, uraim?

common man
Olvasó
common man

Hunn! Aztán mi lesz a következő teszt?Esetleg végig kell néznie ,hogy csinálja a mester? Vagy hármasban kell csinálni?Esetleg a mester a nagy impulzivitásában még őt is elkapja egy menetre hátulról? Na ne,,Én arra is gondoltam már az elején is ,hogy az egész csak kamu, valaki szórakozik.Most már akár örülnék is annak ha kamu lenne.

Hunn
Olvasó
Hunn

common man, NEM, innentől szó sem lehet alfabéta részéről semmiféle további bétáskodásról. A bétáskodás folytatását sürgősen be kell fejeznie, hiszen eleve az vezetett idáig. Semmiféle megalázkodás nem elfogadható a továbbiakban a részéről.

De vizsgálni kell, érteni kell a nő viselkedését is a hipergámia tükrében. (Az, hogy “minden nő kurva” az önmagában egy leegyszerűsítő és nem kielégítő magyarázat.) Erre tettem én is egy kísérletet. Nem ismerjük a teljes történetet, de számomra minden egyes kommentjével árnyalódik a kép, ami, mivel emberi kapcsolatról lévén szó, sosem fekete-fehér.

A lényeg, hogy alfabéta vegye elő a lelke legmélyén eltemetett alfát, és térjen rá a férfias gondolkodáson alapuló férfias viselkedésre. Ami lehet az is, hogy jéghideg fejjel végiggondolja, hogy pontosan mit akar még a feleségével való kapcsolatából kihozni, megtervezi a cselekvési tervet, és végrehajtja. Vagy akár az is, hogy szabadjára engedi a benne megbújó vadállatot, leteker neki egy pofont, seggbedugja a csajt, és utána egy szál bikiniben kibassza az utcára.

A lényeg az, hogy törjön ki a bétáskodásból, és csinálja azt, amit akár ösztönösen, akár tudatosan, a legférfiasabb lépésnek tart ebben a helyzetben – mégpedig szigorúan csak azt figyelembe véve, hogy ő maga mit akar még kihozni ebből az egészből a továbbiakban. Szerintem.

UPongi
Olvasó
UPongi

Reszet Elek:

Egyrészt még nagyon az elején vagyok, ezért maximum rész sikertörténetnek lehetne nevezni. Másrészt nagyon nehéz úgy összefoglalni, hogy ne adjak ki túl sok ismertető részletet, amit természetesen nem akarok.

Pár dolgot azért lehet sejteni: Nem véletlenül találtam meg a férfihangot. 2 éve kiderültek, már lassan, 15 éve történt dolgok, amelyek teljes bizalomvesztést okoztak. Szex nem történt (vagy történt, de bizonyítékom nincs és mindegy is), de a döntés már megvolt. alfabeta párjával szemben, én őszinte megbánást tapasztaltam. Ezért döntöttem úgy, hogy megpróbálom megmenteni. Csak a bizalom vesztés, már-már beteges féltékenységet eredményezett. Ekkor találtam meg a ferfihang.hu-t és a redpillt. Összeállt a kép, hogy mit hibáztam, mi volt a párom “motivációja” és, hogy mennyire béta voltam és ezáltal, hogyan hagytam figyelmen kívül nyilvánvaló jelzéseket. A redpill sokkoló, de apránként próbára téve minőségi változásokat hozott. Tucatnyi cikken/könyvön/blogon/fórumon vagyok túl. Gyakorlatban még eléggé az elején, de gyökeresen megváltozott a házasságom, az önbizalmam és minden. Próbálom a nagyfiamnak is átadni, de még nem merem egy az egyben rázúdítani redpillt! :)

Nagyjából ennyi.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Dan :

Igen ritka esetben (unikornis,fehér holló gyakorisággal) fordulhat az elő,hogy egy félrelépés közelebb hoz ,erősít (egészen speciális,nem “átlagos” okokból kifolyólag történt megcsalásoknál fordulhat elő ilyesmi). Ez szerintem,nem az az eset.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

egy félrelépés közelebb hoz ,erősít

Ja, és ezek kivétel nélkül a férfi félrelépéseiből kerül ki, egyetlen egy sem a nőéből…..micsoda véletlen…….

Hunn
Olvasó
Hunn

alfabeta, ha neked két lányod van, akkor még fontosabb, hogy mit csinálsz. Ha azt szeretnéd, hogy felnőve normális viszonyuk legyen a párkapcsolataikban a férfiakhoz, akkor nem hagyhatod hogy azt lássák, hogy az anyjuk kiheréli az apjukat, ő meg csak hagyja magát! Innentől – ha eddig nem tetted, és hát szerintem nem tetted – mindig a legtökösebb, legférfiasabb oldaladat kell mutatnod odahaza is, bármi is van – ahogyan azt eddig is kellett volna. A lányaid érdekében is ezt kell tenned.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Hunn,most nagyon igazad van !

Botond
Olvasó
Botond

Bocs’, hogy a partvonalról beszólok, de a Te történeted “szabványos” … mondhatni “normális eset”. Átestem rajta én is … majdnem szó szerint (tehát ez egy szabvány eljárásnak tekinthető a nők jó részénél).  Eső körben hasonlóan elmélkedtem, főleg a két lányom miatt … bár se az öngyilok, sem pedig a helyi népvidító műintézet forgalmának fellendítése nem szerpelt az alternatívák között.

Az én tanulságom alapján egyet tudok mondani : kirugni, de azonnal … ugyanis semmi se fog változni, csak a szarvaid nőnek a jövőben is (persze a nyuszi innen kezdve óvatosabban intézi a légyottjait … de változatlanul kifelé ácsingózik, hiszen már belekóstolt a tutiba / legfeljebb kivárja a szerinte legmegfelelőbb hímet és akkor fog lépni, de akkor már radikálisan … nem célszerű kivárni). A gyerekeknek sem érdeke egy köztes állapot … érzik ők, hogy a szülők között valami tűzszünetféle van. Afelől pedig biztos lehetsz, hogy a nejed a lányaidnál szépen amortizálgat a hátad mögött …

Reszet Elek
Újságíró

de változatlanul kifelé ácsingózik, hiszen már belekóstolt a tutiba / legfeljebb kivárja a szerinte legmegfelelőbb hímet és akkor fog lépni” – Szerintem másképpen működik a dolog. A nők agya másképpen jár. A nő már meggyőzte magát arról hogy megbánta, őszintén hiszi hogy hibázott. A lelke mélyén persze a férjét és a szeretőjét hibáztatja, de ennek még ő sincsen tudatában. Meg van győződve róla hogy helyre lehet hozni a dolgokat mert ez csak egy kis botlás volt, ő a körülmények áldozata és ha újra kezdik minden rendben lesz.

Viszont ha “rendeznék” a kapcsolatot, ahogy múlnak a hónapok és az évek, folyamatosan változnának a dolgok. Egyre több hibát találna a férjében, semmi sem lenne elég jó tőle és a “kibékülés” utáni kötelékteremtő rendszeres szex is megcsappanna, személyessége eltűnne (mint bármelyik női kiszeretésnél csak itt jóval gyorsabban történne és nem lehetne megállítani). A végére meggyőződésévé válna hogy a férje kényszerítette vissza a kapcsolatba, hogy a boldogtalanságának a pasas az oka és hogy joga van mással boldog lenni. Mire ide eljut már lesz szeretője és újra megpróbál kitörni a házasságból. Ha érzelmileg buta újra olyat talál aki beint neki, ha már jobban képes kontrollálni az érzéseit akkor viszont olyat, akihez át is tud ülni.

Sajna így működnek. Egy nőben megbízhatsz mint emberben, de soha mint nőben.

Botond
Olvasó
Botond

Egyetértek … a folyamattal. A lényeg ugyanaz … le fog lépni … :) …  Amúgy meg már rég a férjét okolja a “boldogtalanságáért”, elvégre a nő volt az, aki le akart lépni egy másik pasassal. Az, hogy orra bukott, mert a másik csak kalandozott, csak időlegesen tartja vissza … a “megbocsátás” csak olaj a tűzre / idő kérdése, hogy mikor “bátorodik meg” és kerít magának egy másik szeretőt. Az intervallum hossza attól függ, hogy a nő mikor akad bele egy olyan hapsiba, akiről – ismét – elhiszi, hogy egy komolyabb lehetőség  a számára. A lényeg: ez már veszett fejsze nyele, így is – úgy is.

SOMLight
Olvasó
SOMLight

Szerintem TÁMADNI kell, úgyis csak tesztel a felesége és egy felelőtlen buta némber, mert nem akar éveket előre látni, azt hogy szétcseszi a lányai életét. Nálam úgy kezdődött, hogy az albérlőhölgyem elkezdett támadni, mikor észrevette nem vagyok már béta akit ugráltathat. Most kicsit sarokbaszorítottam a felszólítólevelemmel, de nem álltam meg ennyivel és birtokvédelmet is kértem a lakásomra és hamarosan közjegyzőnél folytatjuk, aztán csak letelik az 1 év határozott bérleti idejű szerződés. De erről még ő nem tud, hogy nem álltam meg. Most én támadok és lefárasztom a nőt amíg feladja és eltakarodik a lakásomból. Az ügyvédem azt mondta fordítva ülök a lovon. Én vagyok a tulajdonos (a Férfi) és a bérlő túllött a célon. Hiába ad a Fityesz egyre több jogot a bérlőknek (ill. nőknek) az ellenőrzés joga az enyém azaz én vagyok felül, mégha a nő azt is szajkózza EGYENLŐEK vagyunk és ő a lakásom jelenlegi birtokosa. Lószart. Bármit csinál az bérlő végül alulmarad. Mert ez a sors. Csak ugye a férfi kevésbé bosszúálló, de amikor a türelemnek vége akkor töket kell növeszteni és még ordítani is szabad, sőt kell.

Ha alfabéta úrnak most rosszul is áll a szénája sok-sok hónap, év szenvedés után -ha valóban a lányaival foglalkozik és nem a felelőtlen feleségével- akkor győzni fog és talpraáll. A felesége meg a süllyesztőben végzi, alkoholista lesz vagy feminista. Persze, igen rendezzék ha tudják, de ahhoz alfabéta úrnak teljesen más embernek kéne lennie. Az se lehetetlen persze, csak idő változni. A félrekúró feleségét száműzném szibériába, mert túl sok Indexet olvashatott vagy lökött barátnőket tart, akik azt hazudják minden megengedett egy házasságban.

SOMLight
Olvasó
SOMLight

Támadást úgy értem, hogy nem szabad az ilyen nőt szeretni, mert éppen azt várja el az elbétult férjétől, azért hogy irányíthassa.
Éppen az ellenkezőjét kell csinálni mint amit vár, mert csakis az kavarhatja fel az érzelmeit és bontja le a bástyákat amiket magában felépített.
Ugye a nőket nem kell megérteni, csak kezelni, de ez egy másik történet.

Reszet Elek
Újságíró
Foxtrott28
Olvasó
Foxtrott28

Egy időben én azt hittem hogy a nők úgy vannak hogy az anyatejjel szivják magukba azokat a kamu szövegeket meg a mentegetőzéseket amiket mondanak, aztán itt olvasgattam és megtaláltam az AWAL fogalmat majd összeállt a kép, de ez csak egy kis darabja a történetnek mert ott van még a drága drága hipergámia ami viszi a pálmát!

Ha most vágsz ezekbe akkor készülj a poklok poklára mert igen nagy pofánvágás lessz de ha túl leszel rajta akkor meg lessz a gyümölcs! :)

Reszet Elek
Újságíró

Azt gondolom, te sem véletlenül találtál erre a helyre. Az itteni anyagok tekintélyes részét is átolvastad már. Sőt gyanítom néhány cikket többször is. Szóval tudod hogy mit hibáztál. De még nem tudod hogyan rendezd az életed, még nem szakadtál el az egykori érzéseidtől, ezért még a volt kapcsolatod rabja vagy.

Hunn
Olvasó
Hunn

alfabeta, szerintem két dolog a fontos: 1. Légy jó apja a gyermekeidnek, szükségük van rád, és 2. Találd meg a szexuális kielégülésedet és az intimitást más, lehetőleg fiatalabb és szebb nőknél. NE igyál, NE drogozz!!! Vedd úgy, hogy a volt feleségedtől már megkaptad, amit nyújtani tudott: megkaptad fiatalon, és szült neked gyereket. Már nem éltél hiába, továbbadtad az őseidtől örökölt génjeidet. Ő ennyit tudott adni neked. Neveld fel a gyerekeidet jó embernek, és mellette menj, és hódítsd meg az összes nőt, aki az eseted és összejön veled. Kiélted te magadat fiatalon? Nem. Hát most engedélyt kaptál a sorstól, hogy bepótold. A Red Pill ismeretek birtokában minden más lesz. Férfi vagy, vagány vagy, tökös csávó vagy. Te nem az vagy, akinek a feleséged lát téged.

Szurkolok neked.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Valahogy így:)

Razide
Újságíró

Nahát, szidjuk itt a nőket, hogy fiatalon kiélik magukat, faszkörhintán fecsérlik el a férfiak számára vonzó kvalitásaikat, erre ugyanaz a viselkedés lenne üdvös ebben az esetben egy férfi számára? Társkereső vágóhídra kell küldeni, amikor csak szeretné visszakapni a monogám intimitás élményét?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Társkereső vágóhídra kell küldeni, amikor csak szeretné visszakapni a monogám intimitás élményét?

Lehet itt álmokat kergetni, de soha nem fogja visszakapni, sőt, általában még mélyebbre süllyed…….

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Aldo
Újságíró

Ha a csaj 20 felett sem dugott, akkor sem kapja meg a lúzer címkét.

Hunn
Olvasó
Hunn

Nahát, szidjuk itt a nőket, hogy fiatalon kiélik magukat, faszkörhintán fecsérlik el a férfiak számára vonzó kvalitásaikat, erre ugyanaz a viselkedés lenne üdvös ebben az esetben egy férfi számára? Társkereső vágóhídra kell küldeni, amikor csak szeretné visszakapni a monogám intimitás élményét?

Kedves Razide, ne dőljünk már be Red Pill-es emberként a “kettős mérce” című hülyeségnek, jó? Az eltérő okok és következmények miatt van az, hogy ugyanaz a tevékenység egy férfi esetében pozitív míg egy nő esetében negatív, és vice versa.

Dehogy lökjük mi a srácot a szexpiaci-húspiaci vágóhídra. Küldi a fene, mi csak észleltük és felhívtuk rá a figyelmét, hogy akarja vagy nem akarja, de már ott van. Mert a feleségével ennek a kapcsolatnak már vége, finito, reszeltek, game over. Jelenleg kettejük között nincs párkapcsolat, nincs semmiféle kapcsolat, csupán egy légtérben mozognak. A nő számára ő már a múlt, ő már egy vadidegen, sőt már akkor az volt neki, amikor ráült a másik férfi faszára.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Stimmt.

common man
Olvasó
common man

Visszakaphatja egy másik nővel.

INewton
Olvasó
INewton

Ja irány a kurvák háza.

Muhr úr
Olvasó
Muhr úr

Alfabeta, sorstársam, együtt érzek veled! Nagy okosságokat nem tudok mondani, de ha már úgy döntöttél, hogy visszamész, próbáld az előnyödre fordítani és a legjobbat kihozni a dologból. Az öngyilkosságot pedig felejtsd el! Persze  mondani könnyű, de tudom milyen az az érzelmi nihil ami ilyenkor az emberben van. Akkor inkább tényleg igyál. De max. pár napot és azt is felejtsd el. Sporttal hogy állsz? Abba bele lehet feledkezni, célokat kitűzni, esetleg újat kipróbálni. Vagy nincs valami régóta dédelgetett álmod amit szívesen megvalósítanál, valami hobbinak való, amiről mondjuk pont a család miatt mondtál le? (Itt most nem olyanra gondolok, hogy  néger transzi törpék hasáról szívni a kokaint. :) )

Kell valami amiben örömödet leled és lefoglalod magad vele, hadd teljen az idő. Aztán majd csak lecsendesednek a dolgok.

common man
Olvasó
common man

Visszaköltöztem, de nem állt helyre semmi.”  Mi az ,hogy helyreáll? Hogy minden megy olyan szépen ahogy te azt hiszed az asszony meg csinálja amit csinál?Pedálozzon ő elvégre ő a sáros.Tartsd meg a barátnődet hadd érezze az asszony,hogy harcolnia kell érted.Elmondani nem kell úgyis megérzi. Öngyilkosság? Kifordult világ.Én ugyan nem vagyok ilyen drasztikus de nem a megcsalt férjet szokták megkövezni!Ne istenítsd ezt a nőt! Még  egyszer: ne istenítsd! Neki kell téged.Ja és a két lányodnak de ehhez piálás helyett foglalkozz bármi értelmessel.Írod ,hogy önző és túl takarékos lett a szexben amikor félrejárt.Ez érdekes.A többiek véleményét is kérdezem. Ha nőnek van szeretője elég jellemzően ezt csinálja (kivéve ha valami gyógyíthatatlan fehérmájú) ha viszont férfinek akkor ő ugyanúgy elvégzi a házimunkát mint azelőtt vagy még jobban.Miért van ez?

Muhr úr
Olvasó
Muhr úr

“Miért van ez?”

Szerintem a  lelkiismeret ill. annak a hiánya miatt. Ha leszáll a köd, a nőt nem érdekli már a férj, család, se isten se ember. Nem érzi úgy, hogy a régi kapcsolatáért bármit is tennie kéne, sőt, teljesen jogos amit csinál. Ezzel szemben, mivel általában a férfi nem érzelmi alapon lép félre, max. kihasznál egy adódó alkalmat, lelkiismeret-furdalása van, hogy hát mégis csak átbasztam a feleségem, stb. és így kompenzál. Valami ilyesmi lehet.

Koriander
Olvasó
Koriander

szerintem téged nem maga a megcsalás ténye zavar ( hiszen ezt már bőven kiegyenlítetted), hanem a tudat, hogy vki nálad érdekesebbnek, izgalmasabbnak bizonyult. Amire viszont annyira kicsi az esély, a hétköznapoktól mindenki fakóbb. Azt kell magadban eldöntened, hogy a gyerekeid megèrnek-e annyit, hogy újra megismerjétek egymást.

Reszet Elek
Újságíró

Szerintem meg baromira tévedsz. Nem is tudod férfi oldalról nézni a dolgokat. Nem pusztán a fizikai megcsalásról van szó. Azt a férfi már “visszaadta”. Az érzelmi megcsalást viszont nem.

A leírás alapján ez első szerelem volt. A nő hazudott és elárult mindent ami kettejük között volt, a megcsalásával tönkretette az egész családot. Nem a kapcsolatát próbálta rendezni, hanem félrekúrt, ráadásul ezzel egy másik nőt is szerencsétlenné tett. Itt már nem valamiféle újra megismerésről van szó, hanem a bizalomról ami elveszett. Hogy érezhetné biztonságban magát az ember egy ilyen nővel? Hogyan bízhatna meg benne? A szellemet hogyan lehetne visszaparancsolni a palackba? A nő hogyan tudna ugyanúgy nézni a férjére mint a házasságuk kezdetén?

Koriander
Olvasó
Koriander

valóban nem tudom férfiként szemlélni, de egy pöppet túllihegitek, az is lehet, hogy a faszik alapból érzelmesebbek meg romantikusabbak, mint a pinák és túl nagy jelentôséget tulajdonítanak egy szerintem csak kiváncsiság által vezérelt félrekúrásnak. de ti tudjátok.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Koriander
Olvasó
Koriander

mondjuk alfabéta ott rontotta el, hogy ô ment albiba és nem a nôt küldte. ezt még egy négyévesnek is el lehetett volna magyarázni, hogy anyának miért kell elköltöznie.
ha a másik faszival összeköltözött volna kb fél év után pont olyan unalmas lett volna az egész és visszakuncsorogja magát.
mondom hogy túllihegitek.
alfabétának arra kell rájönnie, hogy nincs nála szexuálisan különlegesebb,viszont a lelki síkon érdemes eltöprengeni, hogy hol változtak meg ennyire, hogy már nem társak, nem barátok.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

mondjuk alfabéta ott rontotta el,

Meglepett volna, hogy a nő félredugásáért nem a fickó lett volna a felelős, már vártam, hogy mikor jön elő:) Tudom, hogy nem arra írtad, de jólesett:) bocs:)

Amúgy meg már a veszett fejsze nyele csak abból a szempontból számít, hogy a gyerekeiknek milyen kép/minta fog élni az apjukról/(a)férfiról, milyen szituációban mit reagál …..

 hogy ô ment albiba és nem a nôt küldte. ezt még egy négyévesnek is el lehetett volna magyarázni, hogy anyának miért kell elköltöznie.

He?

A 0.dik parancsolat egy férfi számára: a gyerekemet semmilyen körülmények közt nem „bántom”, és mivel az az anyjával össze van kötve, így az anyját sem, (kivéve ha tényleg megbüntetem, de akkor rendesen, nem ilyen “teköltözzel” cicaharccal)..……., mivel többek közt, ez sem férfias…..


ha a másik faszival összeköltözött volna kb fél év után pont olyan unalmas lett volna az egész és visszakuncsorogja magát.

Akkor ugye csak az a kérdés, hogy ki mellett unatkozik egy nő?:)


mondom hogy túllihegitek.

Nem, vakfoltod van, nem érted…., törődj bele….


alfabétának arra kell rájönnie,hogy nincs nála szexuálisan különlegesebb,

persze, a neje azért kefélt a másikkal, mert olyan jó volt a férjével és szar a szeretővel, aham….., mik ki nem derülnek, baszki, ez komoly?:)

viszont a lelki síkon érdemes eltöprengeni, hogy hol változtak meg ennyire, hogy már nem társak, nem barátok.

Ilyen szarral ne tetézzétek a nyomorát, főleg úgy, hogy nem igazán van olyan élő nő (én legalábbis még nem láttam olyat), aki lelki síkon kefél, sőt, barátokat sem sokat ismerek, akik kefélgetnek, leki síkon meg pláne nem:)……

Koriander
Olvasó
Koriander

egy nô mindig unatkozik.
az hogy még dugott a férjével a szeretője mellett az pont arra bizonyíték, hogy még helyrehozhatják.
akkor nagyon rossz nőismerő vagy, a nők lelki síkon köteleződnek el, a vágy a fejben keletkezik.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

egy nô mindig unatkozik.

Stimmt, ezért kell etetni a hörcsögét, vagy más fogja a punciját….


az hogy még dugott a férjével a szeretője mellett az pont arra bizonyíték, hogy még helyrehozhatják.

Egy okos férfi a feleségét (is:) dugja, hogy ne bukjon le, lehet, hogy épp ez a nő (is:) okos volt….


akkor nagyon rossz nőismerő vagy,

Jó pap is hóttig tanul:)

a nők lelki síkon köteleződnek el,

A Blue/Purple meg a többi barmon kívül kik veszik még be ezt a szart, komolyan?:)

a vágy a fejben keletkezik.

Naná, a nők legnagyobb erogén zónájuk az agyuk és abban trónol a hörcsögük….

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

common man
Olvasó
common man

Túloztam, önkritikát gyakorlok.Ha alfabéta bocsánatot kér a viselkedéséért elküldi ezt a számot még lehet ,hogy a csaj visszafogadja. https://www.youtube.com/watch?v=GBO7V7g60_4

Koriander
Olvasó
Koriander

nem vicces.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Reszet Elek
Újságíró

Túl sok tudatosságot tételeztek fel a nőről. A szexuális vágy, ami végső soron a teherbeesés vágya, rövidzárlatot okoz náluk. E zárlat következményeként pedig mindent megmagyaráznak és elképzelnek maguknak. Jelen esetben az új pasast is meg hogy hogyan fog vele élni, hogy mennyire jó lesz ez a gyerekeknek is stb.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Aldo
Újságíró

“a nők lelki síkon köteleződnek el,”

Ezt a szemét, arcpirító hazugságot meddig akarjátok még lenyomni a társadalom torkán?

Koriander
Olvasó
Koriander

ok. igazad van, javítom
az emberek lelki síkon kötelezôdnek el, ha testileg is vonzónak találják egymást.
innen az egy test egy lélek kifejezésünk.
az elidegenedés a lelki vonzalom megszûnésével kezdôdik.
ezért van az, hogy bár még jó a szex, de már nem beszélnek, aztàn már szex se lesz. Akkor tényleg vége.
Ezért merészeltem alfabétának ezt írni, hogy hol volt ez a pont a kapcsolatukban, hogy megszakadt a lelki szál, talán ha ez meglenne, akkor még onnan lehetne újra építeni. De ok. elfogadom, hogy a hszeim kontraproduktìvak és tényleg nem szeretnék vkinek a személyes tragédiáján ilyen szinten kérôdzeni. Remélem ô legalább nem vette rossz néven, hogy adtam más szempontokat is.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Bocs, de ez ugyanaz a bullshit, csak más a máz…..

Koriander
Olvasó
Koriander

nyilván poligámként, Csakszi, te ezt nem értheted.
az összes kommentben elôjött a kálomista vastagnyakú hozzáállás. minden nô kurva, ha egyszer megtette máskor is megteszi,
nincs esendôség, a pokolra vele.
szerintem meg igenis létezik kegyelem.
na pá.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

nyilván poligámként, Csakszi, te ezt nem értheted.

Hja, ezt csak monogám szentek érthetik:)


az összes kommentben elôjött a kálomista vastagnyakú hozzáállás.

Szégyellem is ezért magam, hogy ennyire átlátszó vagyok:)

 minden nô kurva, ha egyszer megtette máskor is megteszi,

Szar ügy, de amíg a 90% több mint a 10%, és ha ez a tapasztalat, no meg a tények ezt mutatják, addig ez van, :)


nincs esendôség, a pokolra vele.

Má hogyne lenne, lásd a „Szív Hídjait” ,…… az esendőség csúcsa kimaxolva……:)

szerintem meg igenis létezik kegyelem.


Kegyelem? igen, sőt:) a kegyelemszex az igazi:), na ne vicceljünk már, komolyabb dolgok mennek itt:)

Aldo
Újságíró

“egy nô mindig unatkozik.”
PEdig egy felnőtt embertől elvárható lenne, hogy el tudja foglalni magát. Azonnal megszüntetni a sok kamu körömreszelő állást, és akkor nem lesz idejük unatkozni.

Koriander
Olvasó
Koriander

“Azonnal megszüntetni a sok kamu körömreszelő állást”
egyetértünk

Naooo
Olvasó
Naooo

Mindet megszüntetni, a nyugat képezzen magának, csá.

common man
Olvasó
common man

Az első még lehetett kíváncsiság,milyen is mással.Ja a második is ,hogy tényleg ilyen?S miközben a szegény fószer az ékszerboltban keresgélt összekuporgatott pénzén a hölgy kíváncsiságból ,hogy milyen is az ,negyvenharmadszor is leszopta a szeretőt.

Koriander
Olvasó
Koriander

ugyan. ha az elsô alkalom kielégítô lenne, akkor mindenki one night standelne.
mondom a nő nemcsak azért kuncsorog, mert nem kellett a másiknak, hanem azért mert alfabétával is lehetne olyan. szóval ez messze nem olyan vesztes szitu mint amilyennek tűnik.

common man
Olvasó
common man
Koriander
Olvasó
Koriander

ezeket a zenéket tematikusan guglizod, vagy te tényleg ismered ezeket?

common man
Olvasó
common man

Ismerem.Van több is de nem akartam tolakodó lenni.

Reszet Elek
Újságíró

Koriander
Olvasó
Koriander
Reszet Elek
Újságíró

Nem igazán kedvelem ezt a filmet. Könnyű megfeledkezni a film fals alaptéziséről. A fogság tudatlan prűdsége filmbeli antitézise az iskolázott szabad kurválkodás. Ez tipikusan feminista hozzáállás és valójában igazi hamis dilemma.

Koriander
Olvasó
Koriander

Vicces, hogy anno pont a Te ajánlásodra nézten meg, de akkor Farinellit hagyom :/
a részlet csak arra volt fricska , hogy tùlzàs alfabéta feleségét liánugrálónak nevezni. Ok fêlrelêpett, tévedt, de messze nem fatálisan.

Reszet Elek
Újságíró

Mivel áttársult volna ha teheti, egyáltalán nem túlzás. Ha ideológiailag átgyúrod a kérdést nézhető, másrészt nagyon romantikus amiből amúgy is külső pótlásra szorulsz mert nem igazán megy neked. Nyugodtan nézd csak meg a Farinellit.

https://www.youtube.com/watch?v=V8slArpj_XU

Koriander
Olvasó
Koriander

nem hiszem. mi romantikus van egy kastratiban?

Reszet Elek
Újságíró

A másikat mondatam romantikusnak, nem pedig a heréltet. Ne ravaszkodj!

Koriander
Olvasó
Koriander

nem ravaszkodtam, csak nem értettem. Megnéztem egyébként a Shadowlandet, (tudom hogy csak a zenét ajánlottad) teljesen összezavart. máskor inkább vmi thrillert linkelj.

Reszet Elek
Újságíró

Mi zavart össze benne? Emlékeim szerint korábban ajánlottam a filmet is. Nagyon jó film, érdemes megnézni. Összezavart mert érzéseket generált?

Tessék itt a thriller link.

Ezt meg lehet hogy nem láttad még:

http://www.imdb.com/title/tt0142688/?ref_=nv_sr_1

Itt egy másik bár ez inkább space horror de jó:

http://www.imdb.com/title/tt1188729/

ez meg bónusz: https://www.youtube.com/watch?v=km-2jEJy0r0

Koriander
Olvasó
Koriander

igen érzéseket, a szüleim sorsán keresztül ismerem a törtènetet a film után is.

Reszet Elek
Újságíró

Ez sajnálatos. Azért a rossz érzések nem mindig rosszak. A film pedig a mi véleményünktől függetlenül nagyon jó. Hopkins is (ahogy szokott) de Debra Winger meg pláne.

A linkeket láttad már?

Koriander
Olvasó
Koriander

csak annyit írtam, hogy összezavart. egyszerûen az évfordulók környékén felerôsödik a hiány. klassz színészpáros, pont a szüleimre emlékeztetnek. kár hogy apám nem ír, mert ô is rengeteg mesét talált ki anno nekem, amit most a kicsikkel folytat.
a linkeket még nem néztem, majd ha beérnek jelentkezem.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A darabokra tört vázát nem lehet ragasztgatni, egy nő sem lesz képes soha felfogni, hogy:  megette a fene azt a csizmát, amibe már egyszer beleszartak…….

Koriander
Olvasó
Koriander

Te elég sok csizmába szarsz bele, nem félsz attól hogy egyszer egy felszarvazott a szarvára nyársal?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nem:) a félelemszexet még nem próbáltam:) , no meg nem mindegyik házas:)

Ja és paranoiás vagyok, szóval túlbiztosítok, ha lehet:)

Koriander
Olvasó
Koriander

ja, értem, van stricid vagy bodyguardod. klafa

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Sőt, a magánhadseregem készen áll az ajtó előtt, ha jönne a szarvazott…..

simon
Olvasó
simon

És a nő hogy érezhetné magát biztonságban továbbra is egy olyan férfi mellett,aki már félrement? Nem a férfi dolga biztonságot adni neki és a családjának? Én megpróbálom inkább a kapcsolatot rendbe tenni,mit félrebasszak…

 Nem a kapcsolatát próbálta rendezni, hanem félrekúrt

Szerintem ez egy férfitól is elvárható.

common man
Olvasó
common man

Mármint mi várható el?

simon
Olvasó
simon

Hogy a férfi (is)  megpróbál(hat)ja rendezni a kapcsolatot, ha elromlott….nem pedig meneküljön a süllyedő hajóról mint egy patkány egy másik nő lábai közé…. Akkor is legyen tökös, ha baj van….és pont ettől lesz férfiasabb, ha felismeri a bajt, és tesz ellene.Akár azzal,hogy a nő szemét felnyitja.

common man
Olvasó
common man

Simon! Ez akkor a vezetékneved?Nevezhetlek Marikának?

Reszet Elek
Újságíró

Milyen hülye érvelés ez? Annak kellene rendeznie aki hibázott. Az hogy van-e fogadókészség a másik félnél (jelen esetben a férfinél) már más tészta.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Titeket szaporítank?, de komolyan?

common man
Olvasó
common man

Semmit nem egyenlített és nem is tudná.A nő ugyanis a szerelmüket csalta meg, elsőként ,átbaszta csúnyán és ez nem hiúsági kérdés hanem becsületbeli.

Koriander
Olvasó
Koriander

Kérek egy zsepit, buksisimi, nagyon cuki vagy.

common man
Olvasó
common man
Koriander
Olvasó
Koriander

én a futurisztikus, badass basszusos zenét szeretem.

“And I didn’t have any idea what to do but I knew I needed a click
So we put a click on the 24 track which was then synch to the moog modular
I knew that it could be a sound of the future”
https://youtube.com/watch?v=zhl-Cs1-sG4

common man
Olvasó
common man

Jó.Letöltöttem a vegyes válogatásba.

Botond
Olvasó
Botond

A nagyobb baj, hogy a bizalom ment a levesbe. Azt csak egyszer lehet elcseszni … bizalom nélkül pedig megette Fene et, az egészet.

Balton
Olvasó
Balton

Ez a kulcs-szó, a bizalom. Akár még komolyan is gondolhatja a nő hogy megbánta amit tett. Mindent vissza is próbálhat állítani, a szeretetét a szexualitását, az otthon melegét stb. De a bizalmat azt nem fogja tudni, és anélkül a szeretete a szexualitása és az otthona melege…

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Alfabéta :

Maximálisan átérzem a bánatodat,amit a feleséged tett,az MEGBOCSÁTHATATLAN. Soha nem lesz az a kapcsolat,mint korábban volt,sosem fogsz benne bízni és szerintem ezzel a nővel boldog sem lehetsz.Egyszerűen nem érdemel meg.Ez a nő,a jövőben is,ha talál egy “jobbat” (általa jobbnak ítéltet,nyilván igazából nem jobb) megteszi elég nagy eséllyel. Én is kiraktam volna a szűrét.Persze tudom,objektíven könnyű véleményt nyilvánítani,benned ott van a sok érzelem,a sok év és a gyerekek.Szóval megértelek,de tapasztalatból tudom,hogy nem érdemes húzni.

Volt itt már sokszor szó hűségről (nálam is csak az 1.0 verzió jöhet szóba). Arról,hogy más a következménye a női és férfi megcsalásnak,csak valahogy az sikkad el,ami a lényeg. Teljesen mindegy,hogy a nők hogyan magyarázzák hipergámiájukat (X-et idézve,a szív hangja, a szerelem hívó szava stb) és tök mindegy hogyan mentegetik magukat a férfiak poligámiájuk miatt (csak szex volt,meg amúgy is emeli az értékem a nők szemében-az enyémben távolról sem,de én azért vallásos is vagyok-ha más nő is gerjed rám)igazából egy tartós kapcsolatnál CSAK az számít,hogy a másik azt hogyan ítéli meg. Magyarul tarthatja egy férfi bocsánatos bűnnek a félrelépését,ha a felesége/szerelme ezt árulásnak és megbocsáthatatlannak tartja ,nem fogod tudni neki megmagyarázni ,hogy ez igazából neked semmit nem számított,neked nem,de neki IGEN.

És ez fordítva is így van,magyarázhatja a nő,hogy elhanyagoltnak érezte magát,eltűnt a tűz,kíváncsi volt stb,csak az számít,hogy a TE hitedet, a TE bizalmadat teljesen eljátszotta és elárult téged. Erre szerintem nincs mentség.

sRPd
Olvasó
sRPd

Köszönöm szépen, hogy megosztottad a történetet, habár lehetséges, hogy a hozzászólások után már megbántad. Nem csodálkozok rajta, hogy egy világ dőlt benned össze. Mi férfiak tudunk igazán romantikusan és hűségesen szeretni, amit örökre kiöl belőlünk egy rosszul sikerült kapcsolat. Sokan kifejtették, köztük X is a tenyérbemászó stílusával, hogyha visszamész, akkor előbb-utóbb a feleséged ott folytatja, ahol abbahagyta. Szerintem is nagy ennek a valószínűsége, de nem akarom megmondani, hogy mit tegyél: vannak gyerekeid, a sorsukról is neked kell dönteni, amit tégy meg a legjobb belátásod szerint. Csak ne igyál!

Amit még látnod kell a történetből, hogy milyen sokat érsz . “így a nejem két szék között padlót fogott, és elkezdett könyörögni nekem, hogy menjek haza”  A nejed eldobott volna, mint a használt bugyit, ha talál valaki mást, de mivel nem tudott, rájött arra, hogy milyen fontos vagy neki. (Ez egy kicsit cinikusan hangzott.) Egy párkapcsolatban a nő nyújtja a szexet, és a férfi magát a kapcsolatot. Most megtapasztalhattad, hogy ez utóbbi milyen sokat jelent egy nőnek, hogy képes megalázkodni, és könyörögni, csak hogy ne maradjon egyedül. A szexpiaci és a párkapcsolati piacon te felértékelődtél, ő meg le. Cselekedj ennek megfelelően, és soha ne állíts piedesztálra nőt!

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Annyit kiegészítésként ,hogy azokban a nőkben,akik a házasság 1.0 hívei, ugyanúgy a világ dől össze,ha megcsalják őket és az árulás ugyanolyan fájdalmas,mint nektek férfiaknak.

Az a nő,akiben nem dől össze a világ,ha megcsalják,nem is szerette igazán mélyen a másikat.

(az,hogy ezt megbocsátja -e,vagy sem már egy külön történet)

Amúgy maximálisan egyetértek az Alfabétának írtakkal

Aldo
Újságíró

“Mi férfiak tudunk igazán romantikusan és hűségesen szeretni, amit örökre kiöl belőlünk egy rosszul sikerült kapcsolat.”
Én képtelen vagyok, úgyhogy az én nevemben ne beszélj.

Reszet Elek
Újságíró

Mert már kiölte belőled egy nő.

“Az anyád tudja, a férjed nem, miért lettem gazember
A férjed eszi a húst, a babot
Én meg a csirkét, amit ő otthagyott…
Kihűlt csirke, a szaftja hideg
Lelépek, mielőtt meggebedek”
sRPd
Olvasó
sRPd

Vagy szihopata vagy.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Attól,ha a lányok szűzen mennének férjhez,még lenne megcsalás. (ez a dolog igen egyén függő,valaki pont attól kattan be,hogy csak “eggyel” volt,milyen lehet mással…). Esetünkben is Alfabéta volt az első a felesége életében és valószínűleg (ameddig a nő szerelmes volt belé) az is maradt.

A többivel maximálisan egyetértek házasság 1.0 ügyben.

Jó olvasni,hogy van, aki férfi részről is komolyan bevállalná ezt .

INewton
Olvasó
INewton

“Jó olvasni,hogy van, aki férfi részről is komolyan bevállalná ezt .”

De csak szűz nővel, használt gumi nem kell.

Kalman
Újságíró

A kérdés hamis dilemma, mert abból indul ki, hogy egy nő ha kap valamit, azt cserébe tisztességgel visszaadja. Ezzel szemben az igazság az, hogy midnent megtesz amire az érzései vezetik és úgy érzi, hogy meg tudja úszni. Párkapcsolat terén soha nem várhatsz el tisztességes viselkedést, mert a mélyen lévő irányító erők alapvetően tisztességtelenek.

DennisVT
Újságíró

“midnent megtesz amire az érzései vezetik és úgy érzi, hogy meg tudja úszni. Párkapcsolat terén soha nem várhatsz el tisztességes viselkedést, mert a mélyen lévő irányító erők alapvetően tisztességtelenek.”

Ezt nős emberként hogy kezeled? Élsz a redpill utmutatasok szerint, es remeled a legjobbat?

Delin
Olvasó
Delin

Lehet ebben tevedek, de ezt csak a no (a feleseg) tudja kezelni, neki kell onmersekletet tanusitania.

Elobb-utobb egy hosszu kapcsolat soran jon valaki, aki megmozgatja a no fantaziajat a ferjtol fuggetlenul is. Ezt persze a legtobb no tagadja, mert “ha szerelmes vagyok ilyen nem fordulhat elo”, fraszt. Ez biologia, neha eleg egy hang, illat, vagy minimalis erintes egy masik ferfitol es beindul a horcsog a no fejeben is. Ilyenkor kell esznel lennie a nonek, hogyha ertekes szamara a kapcsolata (foleg ha vannak gyerekek is), minel elobb zarja le ezt magaban es felejtse el. Valoban az egyik fo visszatarto ero a megcsalastol az, hogyha kiderul a ferj kiabrandul es a kapcsolatnak kvazi vege, kiuresedik, mint alfabeta eseteben is. Ami viszont engem leginkabb visszatart ilyen esetben a megcsalastol az nem a felelem attol, hogy kiderul, hanem a felelem attol, hogy a megcsalas hatasara en valtozok meg. Felelem, hogy megvaltozik a hozzaallasom a kapcsolatomhoz, a ferjemhez es megindul akaratlanul is az elsarkanyosodas reszemrol, ami szinten elore vetiti a kapcsolat veget.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

És mint tudjuk: a Szív Hangjának/Érzelmeknek parancsolni nem lehet, és minden Nőnek Joga van a Boldogsághoz……..

Itt sem a racionalitás, hanem az dönt, hogy mennyi vesztenivalója van a nőnek/szó szerint, pénzben (is)kifejezve…..,a kockázatvállalásuk az alacsony(abb) tesztoszteron miatt kisebb(kivéve a “férfias” huzagolásu 5%-ot:)/vagy szőrösebbek az átlagnál:)+mennyire pörög be a hörcsöge, mennyi az esélye, hogy kiderül, milyenek az erőviszonyok/szintkülönbség….-talán ez a legfontosabb, mert ha ez jóval a férfi javára dől, akkor kevésbé történik meg.

Ha a nő úgy gondolja, hogy legalább utolérte a férfit , onnan kezdve csak idő kérdése….., no meg utolérés alatt érthető az is, hogy pl. büntetlenül elválhat, az életkörülményei a válással nem rosszabbodnak….

Delin
Olvasó
Delin

Az pont egy racionalis gatlotenyezo lenne, ha a no az egzisztencialis elonyei alapjan dontene a felrelepesrol. Nem gondolom, hogy a tobbseg ebbe ennyire belegondolna, max utolag, amikor mar megtortent es ha sokat bukhat anyagilag megprobalja jobban titokban tartani. A no erzelmi biztonsaga + a szex minosege a parkapcsolatban szerintem sokkal fontosabb motivacio a penznel.

Osszesegeben nemtol fuggetlenul csak remelni tudod, hogy a masik nem csal meg, ez a bizalmi resz egy parkapcsolatban. Novelhetsz SMV-t, lehetsz barmilyen odaado, de vegul ugyis a masik dont rola, hogy megteszi vagy sem.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

racionalis gatlotenyezo lenne, ha a no

Tisztelet a kivételnek, de ez megint oximoron….., bár ha külön értelmezzük a női illetve  a férfi racionálitást, akkor nem…..—-

INewton
Olvasó
INewton

Ugye milyen hihetelen, hogy vannak még nők és férfiak akik képesek uralkodni az ösztöneiken?

Hunn
Olvasó
Hunn

Kedves Delin, ez egy freudi elszólásnak is tűnhet, ahogy írtad: “hogyha ertekes szamara a kapcsolata”. Egyből a “ha ló nincsen, a szamár is jó” mondásra asszociáltam erről. :)

Reszet Elek
Újságíró

Egyetlen mellékjelet sem használt.

herceg
Olvasó
herceg

az “értékes” szó szerintem árulkodóbb…

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Delin :

Érdekes dolgot írtál,ebből is látszik ,hogy azért nő-nő között is lehet eltérés a témában. Természetesen minden nő,feleség kerül olyan szituációba,hogy valaki megmozgatja a fantáziáját,ebben tényleg igazad van,ezt kár lenne tagadni.(mondjuk amikor igazán szerelmes az ember az első években azért tud úgy vakon szerelmesnek lenni,hogy tényleg nem lát mást-még férfiak is tudnak)

Abban is egyetértek ,hogy ilyenkor kell észnél lenni,felmérni,hogy kit veszíthet az ember,tényleg van értelme felrúgni egy kapcsolatot csak azért ,mert jött egy “újabb, egy “jobb” (aki nagy valószínűséggel persze nem az,sőt). Ez ellen amúgy magamból kiindulva úgy lehet védekezni (már hogy a hipergámia erőt vegyen rajtam),hogy csírájában fojtok el mindent ,még a lehetőségét is annak,hogy  belebonyolódjak bármibe.

Ez a rész az amiben nekem mások az érzéseim,a visszatartó erőm,mint neked:

” Valoban az egyik fo visszatarto ero a megcsalastol az, hogyha kiderul a ferj kiabrandul es a kapcsolatnak kvazi vege, kiuresedik, mint alfabeta eseteben is. Ami viszont engem leginkabb visszatart ilyen esetben a megcsalastol az nem a felelem attol, hogy kiderul, hanem a felelem attol, hogy a megcsalas hatasara en valtozok meg. Felelem, hogy megvaltozik a hozzaallasom a kapcsolatomhoz, a ferjemhez es megindul akaratlanul is az elsarkanyosodas reszemrol, ami szinten elore vetiti a kapcsolat veget.”

Számomra a “csalódás okozás” az egyik legnagyobb visszatartó erő. Ő nem érdemli meg,semmi rosszat nem tett,szeret engem,hogy nézzek a szemébe, hogy élhetném túl,hogy megszegtem a neki tett esküm/ígéretem ? Milyen egy rongy ember lennék ,nem tudnék tükörbe nézni és megbántanám azt,akit (a gyerekemen kívül) a legjobban szeretek. Ez nálam olyan erős,hogy azt hiszem mindig is és még most is (persze sokan azt hiszik ,hogy 40 fölött már nem kell az ember senkinek,elárulom,hogy ez nem így van,sok lehetőség van még 50 fölött is,ha jól tartod magad) igazából sosem jelentett igazán jelentős kísértést, mert “vészvillogóként” jelenik meg előttem,ha csak halványan érzem,hogy több is lehetne az adott dologból.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Számomra a “csalódás okozás” az egyik legnagyobb visszatartó erő. Ő nem érdemli meg,semmi rosszat nem tett,szeret engem,hogy nézzek a szemébe, hogy élhetném túl,hogy megszegtem a neki tett esküm/ígéretem ?

Magyarul, ha nem tudok elég erős indokot találni, akkor stop, de amint van mit a szemére hányni :) onnan szabad a pálya……és egy nőnek sokkal hosszabb a „sérelmi listája” és soha nem ürül ki….:)

Érdekes, hogy soha nem tudtok abszolút értelemben csakis relatívan, valakihez/valamihez képest definiálni magatokat is meg a tetteiteket is:)-ez ugye az Igazi Nő témakörhöz szépen passzol:)

Milyen egy rongy ember lennék ,nem tudnék tükörbe nézni és megbántanám azt,akit (a gyerekemen kívül) a legjobban szeretek.

Az egód nem birná elviselni, hogy ribancnak nézzenek- figyelem, ha nincs alapos okod rá!

Az alapos okot pedig te döntöd el, hogy mi számítható annak:) Ez meg ugye a hörcsögön múlik:)

Mindig bebizonyosodik az AWALT:)

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Mindig bebizonyosodik,hogy bármibe bármit bele tudsz magyarázni a saját szád íze szerint és mindent ki tudsz forgatni és más értelmet adni neki.

Tökéletesen tisztába vagy te azzal ,hogy hogyan értem,de beledöglenél,ha valahogy rá nem húzhatnád az “AWALT”-odat.:)

Nem,ha olyan súlyosak a dolgok,amit tett ellenem,akkor vége és UTÁNA keresek/találok valaki mást. Ez alap,nincs párhuzamos kapcsolat,akkor sem,ha beledöglök.

Ha pedig javíthatóak a problémák,akkor azon kell dolgozni és nem feladni. Ha valaki,akkor én tudom, 17 évig húztam egy olyan ember mellett,akivel kb 10 -12év után egy percet sem lett volna szabad maradnom,de ugye én “nem adom fel”…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Mindig bebizonyosodik,hogy bármibe bármit bele tudsz magyarázni a saját szád íze szerint és mindent ki tudsz forgatni és más értelmet adni neki.

Én úgy fogalmaznék, hogy kibontom az igazság szövetét…..:)

Tökéletesen tisztába vagy te azzal ,hogy hogyan értem,de beledöglenél,ha valahogy rá nem húzhatnád az “AWALT”-odat.:)

Persze, hogy kamuzol, meg ez nektek akarat nélkül is…., tudod, ne azt nézd amit mond, hanem arra figyelj amit csinál… a hörcsöge úgyis (meg)racionalizálja….

Nem,ha olyan súlyosak a dolgok,amit tett ellenem,akkor vége és UTÁNA keresek/találok valaki mást.

Ja, de előbb várunk 10-12 évet, aham…… és megmagyarázzuk, hogy miért tettük, semmi racionalizálás meg ilyesmik, aham….

  Ez alap,nincs párhuzamos kapcsolat,akkor sem,ha beledöglök.

Soha nem mond azt, hogy soha:)

miért baj ez,hogy az egóm nem bírja elviselni,

Egy szóval sem mondtam, hogy baj, sőt, semmi szégyelni való sincs ebben., z egy természetes dolog

ha az végeredményben mindkét fél megelégedésére is szolgál? (de ez csak egy része az indokaimnak)

 

Ja, ez az elégedettség ment 10-12 évig….

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

” Persze, hogy kamuzol, meg ez nektek akarat nélkül is…., tudod, ne azt nézd amit mond, hanem arra figyelj amit csinál… a hörcsöge úgyis (meg)racionalizálja….

Olyan szépen terelsz…miről is írtál alapvetően:

” Magyarul, ha nem tudok elég erős indokot találni, akkor stop, de amint van mit a szemére hányni :) onnan szabad a pálya……és egy nőnek sokkal hosszabb a „sérelmi listája” és soha nem ürül ki…”

Az egód nem birná elviselni, hogy ribancnak nézzenek- figyelem, ha nincs alapos okod rá!

Az alapos okot pedig te döntöd el, hogy mi számítható annak:) Ez meg ugye a hörcsögön múlik:)”

Szóval miről is kamuzok,mi is az amit csak mondok és mit is teszek ?

Én azt állítom,hogy nem szabad,tilos párhuzamos kapcsolatot folytatni,akkor is,ha elkövettek ellened sok dolgot,akár megbocsáthatatlant,hanem le kell zárni a kapcsolatot és csak UTÁNA új kapcsolatba kezdeni.Én ezt tettem,miről kamuzok ?!

ha az végeredményben mindkét fél megelégedésére is szolgál? (de ez csak egy része az indokaimnak)

 

Ja, ez az elégedettség ment 10-12 évig….

Azzal kapcsolatban,hogy nem vagyok képes elviselni,hogy ribancnak tartsanak (inkább,hogy én magamat ribancnak tartsam-így pontosabb)semmi gond nem volt a házasságomban,ez valóban mindkét fél elégedettségét szolgálta,az exférjem szempontja egyértelmű azt hiszem….

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

” Az egód nem birná elviselni, hogy ribancnak nézzenek- figyelem”

A mondat első fele,pedig igaz is,miért baj ez,hogy az egóm nem bírja elviselni,ha az végeredményben mindkét fél megelégedésére is szolgál? (de ez csak egy része az indokaimnak)

Delin
Olvasó
Delin

Az erdekes az, hogy az ujabb nem feltetlenul jobb (sot), csak mas. Abban egyet ertunk, hogy legjobb az ilyesmit meg csirajaban elfojtani, de annak az a feltetele, hogy idoben felismerd a jeleket. Ne akkorj kapcsolj mikor mar agyalsz rajta, mert az mar a meglevo parkapcsolat szempontjabol problema kategoria, amivel tudatosan foglalkozni kell.

A “csalodas okozas” faktor, amirol irsz persze ott van ellenervnek, de ha tul eros a horcsog csak kezdetben van jelen. Ha eltunik, az mar az a fazis, amikor eljutsz ahhoz a dontesi ponthoz, hogy konkretan megteszed vagy nem (ugy tunik idaig meg nem jutottal el). Ha itt a megcsalas mellett dontesz jon az, amit  xcsakx ir, gyoz a sajat egod a meglevo parkapcsolatod fellett es talalsz indokot + gyartasz hozza fejben egy ideologiat, hogy erkolcsileg miert teheted ezt meg a masikkal. Nem szamit, hogy az egy bullshit, az a lenyeg, hogy a donto pillanatban te azt igaznak gondolod es megtortenik a megcsalas.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Delin:

Én nem azt állítom,hogy nem létezik a dolog,amiről X ír,hanem ,hogy esetemben nem így működnek a dolgok…

“Ha eltunik, az mar az a fazis, amikor eljutsz ahhoz a dontesi ponthoz, hogy konkretan megteszed vagy nem (ugy tunik idaig meg nem jutottal el).”

Ezt nem tudom értelmezni. Én már “ezer éve” elváltam,szóval nem értem ezt az “idáig még nem jutottál el dolgot.”Azért váltam el,mert már az egészségem volt a tét.(és agyon lettem csalva többek között).UTÁNA kezdtem kapcsolatot a jelenlegi élettársammal. (pontosan akkor találkoztam vele,amikor már jó ideje külön szinten laktunk a családi házban teljesen külön válva ágytól és asztaltól és a válóper folyamatban volt, tök véletlenül,nem kerestem az új kapcsolatot).

Ha arra gondoltál ezzel “az idáig még nem jutottál el” -el ,hogy még nem volt rá példa,hogy idáig eljussak,arra meg az a válaszom,hogy persze,hogy nem ,mivel csírájában elfojtom:),mivel teljesen időben felismerem a jeleket,ami szerintem egy értelmes embernél nem olyan nagy kunszt. Sosem voltam annak a közelében,hogy megteszem,vagy nem…tényleg.

Azt hiszem az volt félreérthető,hogy “én nem adom fel” (sajnos makacsul nem adtam fel sokáig,akkor is amikor már hülyeség volt bármit remélni a házasságomtól-aztán győzött az életösztön).

Delin
Olvasó
Delin
VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh
xcsakx
Olvasó
xcsakx

Én nem azt állítom,hogy nem létezik a dolog,amiről X ír,hanem ,hogy esetemben nem így működnek a dolgok…

Tudom, te helikopter vagy….

Kalman
Újságíró

Persze, jobb ötletem nincs. Zero fucks given mentalitású dread game. Aztán lesz ami lesz. Ha lelép a medencésfiúval, akkor legalább rendesen szétkúrhhatom a kiscsajokat, több időm lesz rá. Ennyi.

Valójában gondolom összetörne az ilyesmi (itt magunk közt bevallhatom), de minek parázzak rajta előre? Semmi értelme parázni. Sőt, ahogy sokmindenben a félelem eleve kudarcra ítél. Tehát az egyetlen amit tehetsz, hogy kizárod az életetből a félelmet, teszed a dolgod és bízol a legjobban. Ez maga a Zero fucks given…

Van egy barátom, akit pont most láttam teljesen összetörni nő miatt, pedig nem gondoltam volna róla. Szerencsére nem házasok meg nincs gyerek, de akkor is szar helyzet.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

” Párkapcsolat terén soha nem várhatsz el tisztességes viselkedést”

Ez saját tapasztalatnak tűnik. Vannak tisztességes EMBEREK. Tehát tisztességes nők és férfiak,magyarul ezt, ezzel az erővel nők is mondhatnák a férfiakról,mert van,akinek ez a tapasztalata. Én (persze ez is mikrokörnyezet) sok tisztességes nőt és férfit is ismerek.Általánosítani nem lehet és nem is szabad.

Hunn
Olvasó
Hunn

alfabeta, a szexuális forradalom utáni, “jelenlegi szabad világ” egy férfi lehetőségeinek szemszögéből nézve dettó ugyanaz, mint az ezt megelőző. Mind a feleségedet, mind az esetleges szeretőidet ugyanúgy meg kell hódítanod, el kell csábítanod mindkét rendszerben. És az új típusú rendszerben ez semmivel sem lett számunkra könnyebb.

A szexuális forradalom kizárólag a nőknek kedvez, mert felmenti őket a ribancoskodás következményei alól. Mi, férfiak, ugyanott vagyunk mint eddig, azzal a különbséggel, hogy úgymond “el kell tűrnünk” a nők ribancoskodását, mivel elvileg mi is félremehetnénk – a gyakorlatban azonban erre semmivel sincs nagyobb esélyünk, mint azelőtt.

Ami a kérdésedet illeti, én a Házasság 1.0-t választanám gondolkodás nélkül a jelenlegi szexuális forradalom undorító világa helyett. Sőt, abban hiszek, hogy szexuális ellenforradalomra és szexuális fehérterrorra lenne szükségünk. Éljen a Patriarchális reakció!

greifswalder
Olvasó
greifswalder

Alfabeta: Én tudok egy történetet, ahol még gyerek is született az asszony félrelépéséből, de a férfi kijelentette: “Márpedig én hűséget fogadtam neki, ez független attól, hogy mit csinál ő.” Tudni kell, hogy vallásos, keresztény emberről van szó, és erősen elgondolkodott a “megbocsátás” fogalmán, és sokat is imádkozott azért, hogy legyen ereje megbocsátani. Azt mondja sikerült, a seb ott van, de már nem akadályozza őt semmiben, képes az asszonyt úgy látni, mint előtte. A nő is összeszedte magát, megbeszélték az okokat, és átvizsgálták vallási szemszögből is. Együtt vannak, boldogulnak, úgy tűnik.

Én úgy gondolom, az efféle dolgok akkora törést jelentenek, hogy igazából vallási alapon lehet talán megoldani őket, ha valaki hisz abban, hogy Isten ( Jézus ) képes olyanhoz is erőt adni, amihez az embernek magától nem lenne, és képessé tehet a megbocsátásra, dolgok teljes helyrehozására. De ehhez mindketten kellenek, és egy nagyon nehéz, fájdalmas folyamat.

Nyilván lesz, aki azt mondja most, hogy micsoda f**ság amit ide írtam, de hát ez benne van a pakliban, a vallás, a hit már csak ilyen. Valakinek sokat segít, valaki meg hülyeségnek tartja.

 

Reszet Elek
Újságíró

Az hogy megbocsátasz egy dolog, az hogy folytatod a kapcsolatod az illetővel meg egy másik.

greifswalder
Olvasó
greifswalder

Mérhetjük a megbocsátás szintjét abban, hogy tudod -e folytatni a kapcsolatot vele?

Reszet Elek
Újságíró

Az attól függ hogy a megbocsátás kinek szól. A másiknak vagy önmagadnak.

greifswalder
Olvasó
greifswalder

Ha van kedved, fejtsd ki részletesebben, érdekel.

Reszet Elek
Újságíró

Hunn kicsit lejjebb már válaszolt.

common man
Olvasó
common man

Csak isten bocsáthat meg ilyet.

wittukind
Olvasó
wittukind

A megbocsátás jahwe dolga, ha velem történt meg volna ilyen tragikomikus helyzet,ilyensmi nem létezett volna

milyen férfi az akivel kibasztak de mégis kéri még?

Aldo
Újságíró

Nem férfi, max hímnemű.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nyilván lesz, aki azt mondja most, hogy micsoda f**ság amit ide írtam, de hát ez benne van a pakliban, a vallás, a hit már csak ilyen. Valakinek sokat segít, valaki meg hülyeségnek tartja.

Az előbbieket azzal módosítanám, hogy az ultrahülyék/zéta-omegák kivételek….

Nekik sikerül……:)

Édes Jó Istenem……

wittukind
Olvasó
wittukind

Rengeteg új szót tanultam meg itt a Férfihangon,olyan megnyilvánulásokra amelyeket régóta kategorizáltam magamnak de nem tudtam hogy igy hivják őket(a megnyilvánulásokat).

Lehet azért mert én mindjárt 51 leszek és ezt az egész hülyeséget már megrágtam és kiköptem kb.11 évvel ezetőtt.  Most jövok rá hogy azért választottam a Férfihangot meg a Deansdale blogot hogy legyen valaki aki igazolja a lényeget amiről én már csúnyán összevesztem mindenféle homosapiensel hogy mitől döglik a légy.

Hunn
Olvasó
Hunn

Szerintem a megcsalás megbocsátása esetén nem az a fontos, hogy a megcsalt férfi megbocsát-e a félrelépő asszonynak, hanem az, hogy a félrelépő asszony megbocsátja-e a megcsalt férfinak, hogy az megbocsátotta neki a félrelépést…

Botond
Olvasó
Botond

“… félrelépő asszony megbocsátja-e a megcsalt férfinak, hogy az megbocsátotta neki a félrelépést…” Kizárt. Egy ilyen ballépést a feleség úgy fog(na) fel, hogy “Na tessék! Igazam volt … ez egy paramecium, nem érdemel meg engem!”  Önigazolást lát benne (persze, miben nem?) és újabb – óvatosabb – kalandozásba kezd, elvégre meg van neki bocsátva az árulás!

Hunn
Olvasó
Hunn

Ha egy nő megcsal, az a legvégső shit-teszt. Amit ha megbocsátasz, akkor elbuktad.

A megbocsátás azt jelzi ebben az esetben, hogy nem vagy férfi. Hogy ezek szerint bármit megtehet veled. Hogy a megcsalásnak nincs következménye – logikus tehát, hogy legközelebb se lesz. Hogy olyan szinten nincs opciód arra, hogy más nőbe tedd a farkad, hogy még azzal is megalkuszol, hogy egy másik férfi használta a nődet, majd eldobta őt mint egy zsebkendőt, neked pedig még így is kell, mert nincs más.

És a megbocsátás után erre az alapra épül a további kapcsolat. Nem jöhetsz már ki jól belőle, még ha innentől mindent a Red Pill szerint csinálsz is, és innentől mindig a legférfiasabb oldaladat mutatod is a nőnek. Hiszen a kapcsolat alapja az, ami.

Egyetlen lehetőséget látok, ami – esetleg, talán – célravezető lehet. Levenni a nadrágszíjat, és elverni vele a hűtlen nő seggét. Utána keményen és érzéketlenül megbaszni pinába-szájba-seggbe, de szinte nemierőszak-szerűen, úgymond kikúrni belőle a másik csávó emlékét is. És utána jó ideig úgy beszélni és úgy bánni a nővel, mint egy darab szarral. Nyíltan megcsalni – természetesen közölve vele, hogy innentől csak te csalod és csalhatod meg, ha ő tenné meg mégegyszer, akkor azonnal csomagolhat és költözhet haza az anyjához / mehet az utcára. És kirúgni a francba ha még egyszer megteszi. Talán ez beválhat.

Aldo
Újságíró

” Hogy olyan szinten nincs opciód arra, hogy más nőbe tedd a farkad, hogy még azzal is megalkuszol, hogy egy másik férfi használta a nődet, majd eldobta őt mint egy zsebkendőt, neked pedig még így is kell, mert nincs más.”
Aki ilyen szinten van az első körben köpje szembe magát, aztán húzzon el egy andrológushoz, hogy megkerestesse vele a tökeit. Ettől még a faszverés vagy a kurvázás is jobb.

“Utána keményen és érzéketlenül megbaszni pinába-szájba-seggbe, de szinte nemierőszak-szerűen, úgymond kikúrni belőle a másik csávó emlékét is.”
Aztán majd jól meg leszel meetoozva.

“És utána jó ideig úgy beszélni és úgy bánni a nővel, mint egy darab szarral. Nyíltan megcsalni – természetesen közölve vele, hogy innentől csak te csalod és csalhatod meg, ha ő tenné meg mégegyszer, akkor azonnal csomagolhat és költözhet haza az anyjához / mehet az utcára. És kirúgni a francba ha még egyszer megteszi. Talán ez beválhat.”
Aztán felébredsz. Akit megcsal a nője és ezt simán lenyeli, mert attól retteg, hogy nem lesz kit basznia évekig, az sose fog így bánni vele, mert úgy van vele, hogy a heti egy dugás is több mint a heti zéró.

Hunn
Olvasó
Hunn

Aztán majd jól meg leszel meetoozva.

A #metoo nem más, mint szimpla béta-paráztatás. El akarják érni, hogy félj kimutatni a nőknek a szexuális oldaladat. Nem szabad bedőlni nekik, nem szabad, hogy hatással legyenek ránk, hogy befolyásolhassák a viselkedésünket. Okos ember eleve nem lő házinyúlra, de a munkahelyeken kívül szabad a csók.

Aztán felébredsz.

Én – ma már – vagyok olyan vadállat, hogy megcsináljam. De nagyot hazudnék, ha azt mondanám, hogy pár éve, a Red Pill előtt is ezt tettem volna. Túrót. Blue Pill-es béta koromban rendkívül megértő, támogató és megbocsátó lettem volna én is. Még szerencse, hogy annyira béta voltam, hogy a nők szóba se álltak velem, különben a nők végiggyalogoltak volna rajtam szaros gumicsizmával. :))))

herceg
Olvasó
herceg

Mondanám, hogy fel a Falra, de ehhez cikket is kéne írni, hogy értse mindenki.

Aldo
Újságíró

“gyerek is született az asszony félrelépéséből, de a férfi kijelentette: “Márpedig én hűséget fogadtam neki, ez független attól, hogy mit csinál ő.”

Ha valaki ekkora puhapöcs, nem is csodálom, hogy az asszony félre baszott.
Szép dolog a hit, de ez már túlzás.

common man
Olvasó
common man

A testvérem mért sokkal barnább mint én apu? Anya sokat napozott akkoriban..

Aldo
Újságíró

Mert akkoriban anyának nem volt anyateje és a tesót cumisüvegből kellett etetni. A kapott tej pedig sötétebb bőrű nőtől származik.
Amúgy most ugrott be, hogy ugrott be, hogy anno általános iskolában volt ilyen osztálytársam, akinek a testvére érdekes módon barnább volt, mint ő.

Kalman
Újságíró

A vicc az, hogy előtte írt két könyvet a nőkről is, és azokban azért jópár redpilles dolog is van ám! Olyannyira, hogy a hipergámiáról, amiről ulomenen szerint nem is hallott Szendi éppen az ő könyvében olvastam először. Persze a férfiszférában már régebben ott volt, csak akkor még emezt nem ismertem. Abban a két könyvben is van némi részrehajlás, de azért elég objektíven le van írva az alfa fux béta bux is.

Még a férfis könyvben is van 1-2 gyöngyszem, de azokat már tényleg nagyítóval kell keresni. Például, hogy miért van a fasznak kalapja? Azért, hogy kipumpálja az előző hím spermáját. Szerintem zseniális gondolat, és talán még igaz is. És Szendi könyvében olvastam először, persze nem ő találta ki, de ő túrta ki nekünk a végtelen irodalomból. Ezért az egyért talán megérte elolvasnom, de összességében engem is felhúzott ez a könyve.

Azon csodálkozom, hogy anyaggyűjtés közben egyáltalán nem találkozott össze a férfiirodalommal? Az hogy lehet?

Az utolsó bekezdésedben írt következtetése a legnagyobb probléma! A végkövetkeztetése az, hogy a férfias viselkedésnek vége, megszűnt rá az igény. Miközben mi meg azt látjuk, hogy a férfias viselkedés valóban visszaszorulóban van, de már meg is kaptuk az eredményét, amitől teljesen instabil lett a társadalom. A mi következtetésünk az, hogy a férfias szerepek híján a társadalom instabil és felemésztődik, ezért ha a magunk számára jövőt tervezünk (Take our future back!), akkor a férfiszerepünk visszaszerzése az egyetlen lehetőségünk. A feminizmus csak átmeneti korként létezhet, megszűnteti önmagát. Az ő következtetése pedig az, hogy a férfiszerepre nincs többé szükség és el fog tűnni. Ég és föld a kettő közötti különbség. És nagyon nem mindegy, hogy az ember melyikben hisz, máshová vezet a két út.

DennisVT
Újságíró
Kalman
Újságíró

Nem. Érdemes volna? Most van vagy 5-6 könyvem is betárazva, viszont nincs kedvem olvasni. Úgyhogy sokára kerül sorra, ha egyáltalán.

lady
Olvasó
lady

Én olvastam, szerintem jó könyv!  Vagy nem így gondolod?

Hunn
Olvasó
Hunn

A férfiszerep, a maszkulinitás nem hogy nem fog eltűnni, hanem már látszik a patriarchális reakció, a szexuális ellenforradalom és a szexuális fehérterror a következő társadalmi kanyar mögött. A sok hülye picsa meg nem győzi majd kapkodni a fejét, hogy: -“Most mi van???” :) Én már látom ennek a hatalmas és visszafordíthatatlan társadalmi változásnak csíráit a Manoszférában – és a saját lelkemben, a saját tudatomban, a saját magamnak a nőkhöz való hozzáállásában is. A változások gyorsabbak, mint gondolnánk.

lorantka
Olvasó
lorantka
sRPd
Olvasó
sRPd

“Oké, adtam ennek is egy esélyt, listába szedtem, hogy pontosan mit szeretnék
….
És igen, amit kértem az rohadtul meg lett csinálva. De egy idő után belefáradtam, hogy azt is észben kell tartanom, hogy mit kell kérnem, hogy folyamatosan noszogatnom kell a férjemet, hogy elintézze a dolgokat. És mi történt abban a szent pillanatban, amikor nem írtam listát, amikor nem kértem tőle semmit?
SEMMI.”

Hát ezen én is hangosan felröhögtem. Milyen szemetek ezek a férfiak, hogy nem gondolatolvasók! Egy dolgot kifelejtett a hölgy. Nem írja, hogy az elintézett listát megköszönte-e vagy sem.

A hozzászólások sem különbek. Jót lehet röhögni a sok manginán.

 

Kalman
Újságíró

Világosan látszik, hogy ha megtesszük amit egy nő kér, abban soha nem lesz köszönet :-). Pláne ha közben elbukjuk a shit-tesztet is, merthogy egy ilyen lista az shit teszt kell hogy legyen.

Reszet Elek
Újságíró

Nem az mert van rá válasz. Inkább a kontroll kialakításának a kísérlete, azaz felülírni a kapcsolati dinamikát.

common man
Olvasó
common man

Szakkifejezésügyileg nem tudom hova tartozik de ha a szerencsétlen fószer mindent megcsinálna a listáról előre kitalálná a feladatokat akkor még mindig ott van a(z)(ál) minőségi kifogások végtelen tárháza.Szóval ennek sose lesz jó.Nem tudom mi a mindenkinek jó mai megoldás de régen ilyenkor a férj lecsatolta a nadrádszíjat…

lorantka
Olvasó
lorantka

Azon gondolkodtam, hogy amikor apuka hazaér és várja a szép hosszú lista a teendőkkel, akkor odaadná ő is az övét.
Mondjuk:
“Itt van ennek a mérőeszköznek a nyákja. Amíg én leviszem a szemetet, bevásárolok, porszívózom és megfürdetem, lefektetem a gyerekeket, légyszi tervezd át, hogy elférjen a jelenlegi terület kétharmadán. A felhasználható alkatrészek listáját megtalálod a desktopon. Köszi, drágám, szeretlek!”

common man
Olvasó
common man

Itt sír ahelyett ,hogy bevonná a gyerekeket a házimunkába aztán eldicsekednének az apunak milyen ügyesen hámozzák a gyümölcsöt.

Hunn
Olvasó
Hunn

Elmennek az ilyen picsák a francba. Nem hajlandó vinni otthon a női szerepet, mert hogy “ő is dolgozik”, elvárja tőled, hogy szó nélkül vedd át az otthoni női szerep 50%-át, mintha mi sem volna természetesebb. Mintha nem is segítenél, ha megteszed, hanem csak a “kötelességedet teljesítenéd”, ami “magától értetődő”. Na, ezért mondom, hogy a Házasság 2.0 egy vicc, amit a nők halálosan komolyan gondolnak…

És igen, te hülye picsa, ha megkérsz, hogy segítsek, akkor segíteni fogok, mert elvileg a feleségem vagy és elvileg szeretlek. (Azért írtam, hogy elvileg, mert én a Házasság 2.0-ba eleve bele sem megyek nővel) De ha azt hiszed, hogy amit csinálok ez esetben, az valójában az én kötelességem lenne és nem a tiéd, ezért gondolatolvasóként, sőt, magamtól is tudnom kellene a teendőket, akkor azt mondom, hogy menj a jó büdös picsába!

herceg
Olvasó
herceg

Az miből derült ki, hogy ez a nő dolgozik?

Dan
Újságíró

El sem olvasom. Az idézet alapján, amit bemásoltatok, tök egyértelmű a helyzet, klasszikus Red Pill szitu: az apuka elvesztette férfiságát, tökeit, az asszony már nem tiszteli, így nem vonzódik hozzá, így már átment sárkányba, így már semmi sem jó neki. Ha a férje ismét tököt növeszt és visszaveszi az irányítást, akkor van remény megmenteni a kapcsolatot. Amúgy garantált válás, de minimum szeretősdi (ha nincs már most is az asszonyka részéről).

wittukind
Olvasó
wittukind

Ha ez nem valami kamusztori akkor inkább vicces mint siralmas. Az a 4 kölyök mit csinált a listairás közben? vicogtak a hűlyén hogy mennyire teszi pontra a mama? disznek voltak ott a házban vagy minek?

Serathis
Olvasó
Serathis

Másfél bekezdés után már nincs arcom a sok facepalmtól.

Razide
Újságíró

Köszönöm az értékelést, ezennel leveszem Szendi Gábort az olvasnivalóim listájáról.

hunbagira
Újságíró

Szendi alapvetően jól látja a dolgokat. Pl a Férfi hanyatlása és bukasában ”  Leírja az összes női tulajdonságot -pl felfelé választást a hipergámia szó gondos kerülésével-. De nála a nőknek a szara is rózsaillatú és csokiízű. Mint lányos apa és üzletember mást nem is tehet.

Tényleg az ilyen férfire milyen fogalmat vezessünk be, aki észrevesz dolgokat, de nem reagál rá megfelelően?

hunbagira
Újságíró

Egyébként én viszont a paleo szarságával nem értek egyet pont evolúciós szempontból. Melyik emberszabású rokonunk zabál hùst-hússal?

A népbetegségeknek – a glutén mellett (ebben igaza van szendinek- a főoka a nagy mennyiségű húsfogyasztás!

common man
Olvasó
common man

A csimpánz elég sok selyemmajmot?eszik,a pávián antilopokat,és úgy .hogy ott egész évben érik a dinnye.Minél északabb minél hidegebb(jégkorszak) a húson kívül egyre kevesebb más marad.Konkrétan nem tudom a Szendi módszerét de mondjuk finomított szénhidrátból simán túlzabálja magát bárki de ugyan azt a kalóriát nem eszed meg mondjuk a szalonna alma  vagy hús uborka kombinációból és mégis jóllaksz.