Férfihang.hu
0 megosztás

“A nagy gendervita” Frivaldszky Edit és Pető Andrea között – a Heti Válasz hasábjairól

Alábbiakban egy olyan korábban lezajlott, de rendkívül érdekes és fontos vitát kívánunk feleleveníteni, amely a genderideológia és az Isztambuli Egyezmény körül bonyolódott. Apropóját nyilvánvalóan az Isztambuli Egyezmény ellen egy évvel ezelőtt megkezdett fellépés adta. Olvasóink minden bizonnyal emlékeznek rá, hogy az Isztambuli Egyezmény ratifikálásának előterjesztés-tervezete ellen a Férfihang Civil Társaság és az  Apák az Igazságért Egyesület mellett egyetlen másik civil szervezet, az Emberi Méltóság Központ tiltakozott. A Parlament elé szervezett polgári demonstrációnkra is örömmel invitáltuk őket is, de sajnos egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudtak meghívásunknak eleget tenni. Az Isztambuli Egyezmény elleni fellépésünket természetesen a közeljövőben mindaddig folytatjuk, amíg el nem érjük, hogy Magyarország lépjen ki az egyezményből. Az alábbiakban olvasható vita egyik szereplője Frivaldszky Edit, az Emberi Méltóság Központ igazgatója és az Együtt az Életért Egyesület elnöke, valamint az AnyaApaGyerekek európai polgári kezdeményezés vezetője, aki a CitizenGO internetes petíciós oldal egyik házigazdájaként élet- és családvédő kezdeményezések szervezője, résztvevője, három gyermek édesanyja. Továbbá Pető Andrea, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a CEU (közép-európai Egyetem) társadalmi nemek tanulmánya tanszékének professzora, a nőmozgalommal és genderideológiával foglalkozó tanulmányok, cikkek szerzője, egy gyermeke édesanyja. A vitában a Heti Válasz újságírója, Szőnyi Szilárd  működött közre riporterként. A beszélgetés teljes terjedelmében, eredeti változatában a Válsz.hu internetes folyóirat hasábjain olvasható.

anagygendervita

– Igaz, amit a Facebookon olvasni, hogy az egyetemi tanári címéért sokkal többet kellett tennie, mint férfi kollégáinak?

Pető Andrea: Igen. Magamon is megtapasztaltam a nők tudományban elfoglalt helyzetét vizsgáló kutatások igazságát, hogy ugyanazon fokozat elnyeréséhez háromszor annyit kell teljesítenünk, például ennyivel több publikációt kell felmutatni.

– Ha így volt, hogyhogy nem tett bejelentést az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál?

Pető Andrea: A diszkrimináció sokszor közvetve jelenik meg, például úgy, hogy egy bizottságba előbb hívnak meg férfit, mint nőt. Engem amúgy nem kell jogorvoslatra biztatni – épp most panaszoltam be egy szexista reklámot, mert megelégeltem, hogy a Nádor utcában mindig egy meztelen nő plakátjával kitapétázott furgon hirdeti a tejet.

– Előmenetelét állítólag leginkább nők akadályozták; azért így más a leányzó fekvése.

Pető Andrea: Sajátos jelenségről van szó: ezek a kollégáim a férfiuralmat interiorizálva igyekeztek gátolni, hogy előrébb jussak. Ezért próbálom most segíteni nőtársaimat, hogy velük ez ne történjék meg.

– És ön, zsebében angol- és közgazdászdiplomával, tapasztalt diszkriminációt?

Frivaldszky Edit: Tudományos téren nincs tapasztalatom, mert sosem éreztem erre hivatást. Máshol van a helyem. Néha megkérdezik, hogy az a nyolc-tíz év, amit otthon töltöttem a három lányommal, kiesett-e a pályafutásomból, de a válaszom az, hogy nem. Ez idő alatt ugyanis olyan tapasztalatot szereztem, amit a karrierépítés nem tett volna lehetővé. És már azokban az esztendőkben elkezdtem az életvédő, kismamákat, örökbefogadást segítő tevékenységet. Ebben nagy segítség volt a férjem, aki azt mondta, nyugodtan menjek el például egy háromnapos madridi konferenciára, ennyit kibírnak a gyerekek.

– Nocsak, a férje feminista?

Frivaldszky Edit: Nem mondanám. Számára a nőiség a maga teljességében lényeges.

Pető Andrea: Miért, a feministáknak tán nem?

Frivaldszky Edit: Úgy tapasztalom, a feministák szemében akkor lehetünk „egyenlők” a férfiakkal, ha a dolgozó nő képével azonosulunk, és az anyaság nem tartozik a prioritások közé.

Pető Andrea: Rossz hírt mondok: nincs olyan, hogy feminizmus – feminizmusok vannak. Amit elmondtál, létező álláspont, de csak egy a sok közül. Nem helyes minden feminista irányzatot egy kalap alá venni, és így ellenségképet gyártani.

Frivaldszky Edit: Nem is ellenségről beszélek, de azzal nem értek egyet, hogy a nőket férfiasítsuk; ehelyett egymást kiegészítve találjuk meg, hogyan élheti meg ki-ki a hivatását a maga teljességében. Ezért is kellene minél több valódi részmunkaidős állás. Emellett tapasztalom, hogy sok munkahely keresi a többgyermekes anyákat, mert ami az időbeosztást és a logisztikát illeti, utolérhetetlenek. A gyereknevelés persze nem egyemberes tevékenység: jó, ha az apa mellett van nagyszülő, család, közösségek, akikre lehet támaszkodni.

Pető Andrea: Ahogy Hillary Clinton mondta: egy gyerek felneveléséhez egy falu kell. De nemcsak arra kellene alapozni, hogy a nagymamáknak más dolguk sincs, mint újfent ingyen gyereket pesztrálni, hanem meg kell nézni, hogy a szülők milyen mértékben veszik ki részüket az otthoni feladatokból. A valódi részmunkaidőt én is támogatom, hiszen az jelen formájában inkább az önkizsákmányolás egy fajtája: rengetegen úgy kapnak egy négy- vagy hatórás állás után bért, hogy a valóságban sokkal többet dolgoznak. És mivel így a nyugdíjalap alacsony lesz, ez biztos út az időskori szegénység felé; na, a fantomokkal való hadakozás helyett ilyesmiken kellene közösen gondolkodni.

– Konzervatív körökben felzúdulást keltett, hogy az ELTE-n is elindul a társadalmi nemek tanulmányai, azaz a genderszak. Ön szerint mi itt a gond?

Frivaldszky Edit: Az, hogy egy állami fenntartású intézményben legitimáljuk a genderideológiát, holott az – mivel vitatja a természet rendjét, hogy férfinak és nőnek születtünk, és azt állítja, mindez csak társadalmi konstrukció – legalábbis megkérdőjelezhető. Azzal semmi gond, hogy szó esik mondjuk a nők munkaerő-piaci helyzetéről, a felvételi szakirodalomban viszont nem egy aktivista, melegpropaganda-kiadványt találunk. Ilyen a Homofóbia Magyarországon című kötet, mely szinte mindenkire rásüti a bélyeget, aki bírálni meri a melegmozgalmat, ráadásul – a tudományosság dicsőségére – mindezt egy nem reprezentatív mintán készült felmérés alapján teszi.

Pető Andrea: A szakirodalomban szereplő, és adott esetben az órán kritika tárgyává tett könyvből nem vonnék le messzemenő következtetéseket. Én például olvastatom diákjaimmal II. János Pál pápa Mulieris dignitatem kezdetű enciklikáját a nők méltóságáról és hivatásáról, és ettől még nem lettem katolikus ügynök. Egyébként pedig mi az, hogy melegpropaganda?

Frivaldszky Edit: A homoszexualitás mint kívánatos jelenség népszerűsítése. Sőt, Svédországban egyesek már nemcsak két, hanem több, bármilyen nemű ember házasságát szorgalmazzák. És aki mindezzel nem ért egyet, azt gyűlöletkeltőként bélyegzik meg. A társadalom szinte ott tart, hogy jó, legyen, csak ne kelljen már annyit beszélni erről. Ezzel nem az egyes ember nemi identitásáról mondok ítéletet – azt a legmesszebbmenőkig tiszteletben tartom –, hanem a közvéleményt befolyásoló törekvések ellen szólok. A népesség 2-3 százalékát érintő jelenségről beszélünk, és ezt a gender szó használatával nem kellene ráhúzni a társadalom egészére.

Pető Andrea: Ez az az olvasat, ahogy egy transznacionális, ki tudja, honnan finanszírozott mozgalom értelmezi a társadalmi nemeket, és azt a kérdést veti fel, hogy kinek van joga megmondani, mi a tudomány. A nem létező „genderideológia” veszélyének hangoztatásával sajnos egy, a magyar akkreditációs bizottság által is elfogadott tudományág hatalmi és politikai célú megkérdőjelezése zajlik.

Frivaldszky Edit: Amikor azt hallom, hogy egy fiú vagy lány nem érezheti biztonságban magát a vécében, mert oda a gender jegyében bármikor ellenkező nemű transzszexuálisok sétálhatnak be, hajlamos vagyok úgy érezni, hogy nem minden alap nélkül…

Pető Andrea: Ezek szélsőséges példák, de a biztonság kérdésének felvetése jogos. Elismerem, céljainkat nem mindig tudtuk közérthetően megfogalmazni. A gender ezért is válhatott ádáz ellenfeleinek „jelképes kötőanyagává”, amennyiben a támadók egymáshoz nem tartozó, gyakran egymással is szemben álló vagy éppen alaptalan dolgok összekapcsolásával próbálnak hangulatot kelteni. Pedig egy sor közös célunk lenne: harcolni a bérkülönbség, valamint a női test kizsákmányolása ellen a médiában, csökkenteni a prostitúciót, növelni a nők számát a döntéshozatalban, család és munka összeegyeztetése, és még sorolhatnám. Ezzel együtt veszélyesnek látom Edit álláspontját, mert az egyszerű és szép eszmék leple alatt tetten érhető a társadalom átnevelésének szándéka.

Frivaldszky Edit: Ki is akar kit átnevelni? Vegyük példának a minapi spanyolországi botrányt. Egyes buszmegállókban olyan plakátok jelentek meg, amelyek fiúkat ábrázolnak női, és lányokat férfi nemi szervvel. Erre egy konzervatív szervezet ellenkampányt indított a buszok oldalán, miszerint a fiúknak bizony „fütyijük”, a lányoknak meg „puncijuk” van – és gyűlöletbeszéd miatt eljárás indult ellenük. Pedig ha kimondok egy igazságot, például hogy a hó – ritka kivétellel – télen esik, azzal miért szítanék gyűlöletet?

Pető Andrea: Nem ismétlem meg, amit mondtál, de az önmagában valóban nem gyűlöletbeszéd. Az igazság viszont mindig a társadalmi keretektől függ, és hatalmi pozícióból senkinek sem mondhatod meg, hogy kicsoda. Ez olyan, mint amikor Rákosi egyes embereket lekulákozott.

Frivaldszky Edit: Ez azért meredek párhuzam. De mikor is mondtam meg valakinek, hogy mi lehet és mi nem?

Pető Andrea: Például amikor két melegnek nem engeded, hogy házastársnak nevezzék egymást, vagy a hagyományos családmodellt privilegizálod. Pedig ha egy együttélési formát az állam kiváltságokban részesít, az kirekesztés a többiekkel szemben.

Frivaldszky Edit: Bár ma már az emberek szerencsére nem kényszerből kelnek egybe, az állam önmagában nem az érzelmi kötelék miatt „privilegizálja” a házasságot, hanem mert benne rejlik az élet továbbvitele, a társadalom fenntarthatósága, és a gyereknek az a legjobb, ha apával és anyával nő fel. A magyar Alaptörvény ezért határozza meg a házasságot egy férfi és egy nő szövetségeként. Erre föl az ELTE genderszaka a Háttér Társaság a Melegekért által ünnepelt kötet ismeretét teszi kötelezővé, mely lobbicsoport a strasbourgi emberi jogi bíróságon stratégiai pereskedést szervez, hogy Magyarországon is engedélyezzék a melegházasságot.

Pető Andrea: És azért, hogy ma már szabadon döntheted el, kivel házasodsz, nem harcolt-e számtalan nő, akiket a maguk korában sokan szintén bomlasztónak neveztek? Egyébként pedig bármikor mutatok neked olyan tanulmányt, amely azt igazolja, hogy a gyerek jólléte nem függ attól, hogy apa és anya együtt neveli-e. Ezzel együtt párbeszédre törekszem, ezért is tartom feleslegesnek importálni külföldről ezeket a gyűlöletkeltő gondolatokat.

Frivaldszky Edit: Azért nem járja, hogy miközben toleranciát és tudományosságot hirdetünk, gyűlöletkeltőnek kiáltunk ki mindenkit, aki „nem megfelelő” véleményt vall, anélkül, hogy szakszerűen megvizsgálnánk állításának igazságtartalmát. De térjünk vissza a közös pontokra. Két férfinak csak úgy lehet gyereke, ha béranyát vesznek igénybe. Ehhez nem kell Indiáig menni, ahol kilenc hónapra elzárják ezeket a nőket, és az innen-onnan kapott ivarsejtekből kvázi kitenyésztik a megrendelt babát. Ez a mi kultúrkörünkben is felütötte a fejét, és abban nyilván egyetértünk, hogy egy nő testét nem szabad áruba bocsátani, csak mert egy meleg pár gyereket szeretne.

Pető Andrea: A női test nem áru, ebben egyetértünk. Azt sem mondom, hogy minden, a társadalmi nemek egyes aktivisták által képviselt értelmezésére vonatkozó kritika gyűlöletkeltő. A tudományosságnak viszont vannak kritériumai, és kérdés, hogy a bírálat megfelel-e ezeknek. Sok esetben azt látom, hogy abszurd vádjaival, a „természetjogból” eredő objektív igazság hangsúlyozásával éppen a genderellenes mozgalom helyezi kívül magát a tudományosságon.

– Akkor nézzük konkrétan. Önnek mi a társadalmi neme?

Pető Andrea: Rossz a kérdés: amikor társadalmi nemről beszélünk, azt nem leíró, hanem aktív kategóriaként használjuk. Nem szabad a biológiai nemből levezetni valamit, ami társadalmi nem. Nem biológiai oka van annak, hogy a nőknek ugyanazért a munkaért 16 százalékkal kevesebb bért fizetnek.

– Nem értem. Miközben a szakirodalom szerint a biológiai és a társadalmi nem más kategória, ön miért nem tudja elhelyezni magát az utóbbiban?

Pető Andrea: Mert ez a nem nem az a nem. Az, hogy a társadalmi struktúrák által meghatározott szocializáció következtében ki mivé válik, nem ilyesféle leíró kategória.

Frivaldszky Edit: Sok helyen, például online kérdőíveken mégis fel kell tüntetni, hogy melyik „genderhez” tartozol.

Pető Andrea: Igen, mert az önidentifikációnak különböző lehetőségei vannak.

Frivaldszky Edit: És te mit válaszolsz a – társadalmi – nemed iránt érdeklődő kérdésre?

Pető Andrea: Azt, hogy nő.

– Vagyis a biológiai és a társadalmi neme ugyanaz – miként az emberek 95 százalékának. Ennek megállapításához miért kell tudományágat létrehozni?

Pető Andrea: Ismét mondom: a társadalmi nemek tudománya a strukturális tényezőket vizsgálja, ami egy igazságosabb és élhetőbb társadalom létrehozását segíti. A különbözőségeket előidéző viszonyokat elemezzük, és azon gondolkozunk, hogyan lehet a sokféle ember számára élhetőbb világot teremteni.

– A CEU társadalmi nemek szakának leírásában azt áll, hogy le akarják bontani a nemileg kétpólusú világot. Ezzel mintha csak igazolni akarnák a gender elleni kifogást, hogy igyekeznek elmosni a különbséget férfiak és nők között.

Pető Andrea: Nincs szó ilyesmiről. Ez csak azt jelenti, hogy a szexuális identitások sokszínűségének felmutatása mellett a nemi sztereotípiák, ezen belül a normatív maszkulinitás kritikai vizsgálatát végezzük.

– Normatív maszkulinitás? Ma csupa nyüzüge, szemöldök-szedegető, szinte androgün fiú szaladgál az utcán.

Pető Andrea: Azzal, hogy a nemi identitások különbözőek, nincs semmi gond…

Frivaldszky Edit: A nemi identitások változhatnak, kivéve, ha arról van szó, hogy egy homoszexuálisból is válhat heteroszexuális. Akkor sokan mindjárt átnevelőtábort emlegetnek, tagadva az ilyen fordulatot átéltek létjogosultságát…

Pető Andrea: …az viszont égető probléma, hogy – miként a genderkutatás néhai magyarországi ENSZ-megbízottja, Kopp Mária is hangoztatta – a túlzott teljesítményelvárások miatt a magyar férfiak korán meghalnak, körükben gyakoribb az öngyilkosság, az alkoholizmus.

– Azért Kopp Mária olyanokat is mondott, hogy feminizmus helyett familizmusra van szükség, a szingli lét egészségtelen, és szélsőséges körök a gendert „a homoszexualitás propagálására” használják.

Pető Andrea: Én nem többet, de nem is kevesebbet állítok, mint hogy helytelen, ha valaki normatív helyzetével visszaélve egyeseket előbbre sorol a többiekkel szemben.

– De miért legitim szorgalmazni, hogy több nő legyen vállalatvezető, és miért elvetendő azt kívánni, hogy minél több nő élje át az anyaság örömeit, ezzel nem mellékesen javítva a demográfiai mutatókat?

Pető Andrea: Tisztázzuk: nem azért van kevés gyerek, mert a nők duzzogva azt mondják, hogy az Orbánnak nem szülök. A gyerekvállalásnak strukturális, anyagi és társadalmi akadályai vannak. Németországban például a tudományos pályán dolgozó negyvenéves nők felének nincs gyereke, mert a verseny nem teszi lehetővé.

Frivaldszky Edit: A gyermekvállalás nem elsősorban az anyagiakon, hanem a biztonságérzeten múlik: például remélhetem-e a páromtól, hogy tíz esztendő múlva is mellettem lesz? És persze azon, hogy a társadalom milyen képet fest az anyaságról vagy a férfi, női szerepekről. Ezért aggasztó, hogy a magyar parlamenti ratifikálásra váró isztambuli egyezmény a párkapcsolaton belüli erőszak elleni – amúgy természetesen támogatandó – védekezés trójai falovában jogrendszerünk szerves részévé tenné a gendert. A dokumentum hadat üzen a hagyományos nemi szerepeknek, a férfiakat potenciális bántalmazóként ábrázolja, és bagatellizálja, hogy sok esetben ők is, vagy esetleg kifejezetten ők az áldozatok. Szerencsére az Országgyűlés illetékes bizottsága, éppen az Emberi Méltóság Központ kifogásaira hivatkozva, leszavazta az egyezmény napirendre tűzését.

Pető Andrea: Márpedig a nemi szerepek folyamatosan változnak. Azt pedig képtelen vagyok megérteni, hogy miért nem látjátok be: az isztambuli egyezmény a mai hierarchikus rendszert próbálja leépíteni, amitől egy konzervatív ugyanúgy szenved. A benne szereplő társadalmi nem pedig egész más, mint az a személyes identifikáció, amiről az imént általad bírált transzmozgalom beszél; a lényeg a strukturális akadályok elhárítása.

Frivaldszky Edit: Azért én nem tudok ilyen jóhiszemű lenni. Főleg miután az ENSZ-ben lefényképeztem a holland oktatási miniszter prezentációjának háttérképét, melyen népviseletbe öltözött kisfiúk csókolóznak kisfiúkkal, és kislányok kislányokkal. Azzal együtt, hogy ez megrémiszt, bizakodásra ad okot az ősi tapasztalat: minden olyan társadalmi törekvés, amely fittyet hány a természet törvényeire, hosszú távon kudarcra van ítélve.

Post Author: Férfihang.hu

Férfihang.hu
f Facebook
0 megosztás


196
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
19 Egyéni hozzászólás
177 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
34 Hozzászólások szerzői
xcsakx1hercegDanALiENDomokos Endre János Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
inkvisitor1
Olvasó
inkvisitor1

Az utolsó mondat azért felveti a gyermekpornográfia kérdését. Bár a feminizmus 20. századi vezéralakjai is propagálták a gyerekekkel való szabad szerelmet…

A baj nem a szexuális irányultságok megengedésável, hanem a kötelezővé tételükkel van. Ha a gyerek nem játszhat azzal, amivel akar mert nem illik a gendernevelésbe, az gond. Akkor az óvóda igazgatóját vagy a tanügyi felügyelőt meneszteni kell, mert ő az, aki ideológiai alapon erőszakkal beavatkozik a természetes folyamatokba

A 16%-os gender pay gap-ot elég sokszor megcáfolták, mégis előjött itt is.

A WC használatnál meg nem azt kéne kiírni, hogy fiú vagy lány, hanem hogy mivel pisil.

Ha lógója van ebbe a WC-be, ha nincs lógója akkor a másikba, képzelt gendertől függetlenül, csak fizikai alapon. Így a szakállas nő mehet a lógómentesbe, a “cicis” fiú meg a lógósba. Ez meggátolna sok félreértést is a randikon.

 

ggwp
Olvasó
ggwp

Eddig 30% ról hallottam, mi történt, elkezdtek alkudozni? :D

hunbagira
Újságíró

Ezt végig bírta valaki olvasni?

Redgred kis majom! Gondolom itt is pusztán a “véletlen” műve, hogy a fő feminista pető andika egy vén zsidó <MODERÁLVA> (esztertáska nevű cionista nőszövetség vezetője), aki az öreg zsidó egyetemén tanít?

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Gyakorlatilag mindenki, akinek az IQ-ja 80 feletti. Belátom, hogy neked, rendes nácinak ez nem megy. Sem ezt, sem az értelmes gondolatformálást nem várjuk el.

Vajon a férfihangnak miért éri meg a “vén zsidó kurva” szintű hozzászólok megtartása?

Reszet Elek
Újságíró

No és az miért van, hogy mindig a nácizósok követelik mások moderálását, kitiltását?

gpetersz
Olvasó
gpetersz

A “vén zsidó kurva”, ahol a zsidó egy láthatóan fontos jelző, de haladjunk csak lefelé “Hunn” kommentjéhez, mennyiben segíti a férfijogok érvényesítését?

Mennyiben tolerálható akár egy beszélgetés folyamán is? Mónika-show színvonal, de ha te úgy gondolod, hogy helye van, akkor lelked rajta.

Követeltem volna? Felhoztam, hogy talán nem lenne rá szükség. Nácizós vagyok? Anno Naooo és most ennek a szerencsétlennek a kommentje kapcsán hoztam fel, mivel számomra elfogadhatatlan, hogy ez a stílus megjelenjen egy egyébként ennyire fontos téma kapcsán.

Talán nincs semmilyen olyan felhangja egy kommentnek, mint amit a nácik használtak? Akkor ők meg a “zsidózósok”?

Szomorú, de nem kicsit, hogy van egy “Szabályzat”, amiben leírásra kerül:

“Egyes Fórumokat az Üzemeltető megbízásából moderátorok felügyelhetnek; a moderálás célja az adott Fórumban a kulturált hangnem és a Szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása”

Ez lenne az a “kulturált hangnem”, amiről szó van? Vagy ez nem “Egyes Fórum”?

Téged többre tartottalak, de akkor revideálom ezt az álláspontot.

Hunn
Újságíró

Tudod mi a különbség köztünk és (((Pető Andrea))) között, emberileg és erkölcsileg? Az, hogy én még egy rabbi szakállát sem cibáltam meg soha rossz szándékkal, az ő ávós ősei viszont magyarokat gyilkoltak. Az, hogy míg én a férfi-női kapcsolatok normalizálását szeretném, addig ő, ávós őseihez hasonlóan, a magyar férfiak és nők tönkretételén munkálkodik. Erkölcsileg, emberileg olyan szinten állunk fölötte, hogy arra szinte szavak sincsenek. Félnek a zsidózástól, az antiszemitizmustól, a pogromtól? Akkor talán fejezzék be amit ellenünk csinálnak.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

De jó szándékkal megcibáltad?

Viccet félretéve, én sem ártottam még másnak, de nem gondolom, hogy ez bárki felmenői alapján való gyalázására feljogosítana. (ehhez még annyit, hogy szintén: igaz lehet, akár nem lehet, a férfi és nőjogokhoz annak van köze, amit MOND, nem annak, hogy ki és micsoda)

Mindannyian a férfi-nő kapcsolatok normalizálását szeretnénk, mivel az a szép új gettó-falanszter, amit a manginának és a feminácik kitaláltak nekünk és fiainknak nem túl vonzó.

Viszont, ha ezt ebben a stílusban adjuk elő, akkor nem igazán lesz tömeges támogatottsága a dolognak.

 

Hunn
Újságíró

Végülis magyar urak és úriemberek vagyunk, szóval zsidózni csak kulturáltan? Tőlem legyen…

Én viszont attól vagyok kiakadva, hogy mindig az a téma, hogy “a Hunn már megint zsidózik” és nem az, hogy minden oka megvan rá, mert már megint egy zsidó – esetünkben (((Pető Andrea))) bukott le azzal, hogy a tönkretételünkre törekszik…

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Én, már annyira nem vagyok fiatal, életem folyamán sok zsidó emberrel találkoztam. Ilyen fajtával is, mint akikről szó van, de teljesen másmilyennel is. Természetesen a személyes tapasztalat nem statisztika, ám mégis, nehezen húzom rá a zsidó, árnyékban búvó, szabadkőműves zsidó képét a teljes népességre.

Napláne, mivel szemét magyarral (némettel, osztrákkal) is találkoztam, egy-két sváb ismerős rundó fizetési hajlandóságáról már nem is beszélve.

hunbagira
Újságíró

De rá lehet húzni. Mert még egy dél-olaszt valóban nem illik lemaffiozózni- még amiatt sem, hogy minden maffiozó délolasz, de valóban nem minden délolasz maffiozó- mert az átlag délolasz is utálja a maffiát és próbál tenni érte.

Most jön  különbség: viszont az átlagzsidó/arab az nem utálja a saját maffiáját/terroristáját, hanem kiáll mellettük minimum. Ezért lehet az ő esetükben kollektívizálni. Én a kiszsidótól sem hallottam soha, hogy a bolsevik zsidókért talán illene bocsánatot kérnünk. Hogy talán a wallstreetiek visszavehetnének magukból vagy az ilyen gender szószolók…

hunbagira
Újságíró

Hanem jön a törzsi fanatikus kiállás…

gpetersz
Olvasó
gpetersz

“Én a kiszsidótól sem hallottam soha, hogy a bolsevik zsidókért talán illene bocsánatot kérnünk.”

És ha én  hallottam? Mert, ha pont így felveted, akkor én pont így hallottam. Egyébként mi a “kiszsidó” definíciója? Mert pl. a cikkben szereplő nő, nem az. Meg kellene tépniük az ingüket minden másnap (ha nem esik szombatra) a főtéren, hogy bocs?

 

Naooo
Olvasó
Naooo

Kis zsidóból lesz a nagy zsidó.

hunbagira
Újságíró

Meg kellene tépniük az ingüket minden másnap (ha nem esik szombatra) a főtéren, hogy bocs?

Hát nem ezt várják el az átlaggojtól a heti hollókoszt megemlékezésen?! :)

 

Serathis
Olvasó
Serathis

Nem két zárójellel kell jelölni a “gem”-eket?

RedGreg
Újságíró

Így van, fejezzék be. Csak a zsidóknak ehhez semmi köze. Bár ha neked jól esik a több 10 ezer hősi halott zsidó származású magyar dehumanizálása csináld.  Csak utána ne lepődj meg, ha lenáciznak.

Hunn
Újságíró

RedGreg, egy személyeskedő kérdés, amire természetesen nem kell válaszolnod ha nem akarsz. Te zsidó vagy, ugye? Mert a kommentjeidből eléggé levágós a dolog…

Akarod tudni, hogy mitől levágós, hogy miből tudom? Nem, nem abból, ahogyan a zsidókról nyilatkozol. Abból, ahogyan a magyarokról nyilatkozol. A “turbómagyarozásból”, a “népnemzetiszittyaőstáltosozásból”, stb…

Tudod, mi magyarok nem szoktunk önirónikusan gúnyolódni a szittya, a hun, az ősmagyar eredetünkről szóló hagyományokon és legendákon. Ezt valószínűleg valamelyik belvárosi zsidógyerek találta ki, hogy mekkora poén már, és nem vette figyelembe, hogy ez mennyire idegen a magyar nép lelkétől.

Tardigrada
Olvasó
Tardigrada

én szoktam, mert szánalmasnak tartom, és rohadtul nem vagyok kevésbé magyar mégsem mint te

Biciklis
Olvasó
Biciklis

Szánalmasnak tartod? Pedig nincs annál szánalmasabb, mint amikor a saját felmenőin, ősein gúnyolódik az ember. Ennek lehet oka egyszerűen a sötétség, vagy a tudatlanság. Egyik sem kérkedni való dolog.

RedGreg
Újságíró

Pedig szánalmas. Az egész jelenség, ami lassan már ott tart mint a román dákó-román elmélet. Mert ugye a saját őseire azért annyira nem büszke, h elismerje milyen nagyszerű és dicső a történelmünk, ezért keres valami mást, ami szte bemutatja mennyire nagyszerű és dicső a történelmünk. És ebben nem arról van szó, h lehetett-e rokonság köztünk és a hunok között, mert lehetett. Hanem amivé mostanra vált…

RedGreg
Újságíró

Nem nyert hangszórót…

Erdélyi, Felvidéki és Őrvidéki (most majd gyorsan rákeresel mert fogalmad sem volt, hogy ilyen része is volt Mo-nak. De segítek, Vas megye, és a mai Burgerland) ősökkel rendelkezem. Ha már származás, német, bár igazából ez lényegtelen. És hogy mi is a bajom veletek? Nos nézzük:

Dédapám született a hajdanvolt Tarcsafürdőn ma Bad Tatzmandorf. Mint császári és királyi fronttiszt végigharcolta a világháborút, majd rászakadt a tragédia, hogy elvesztette a szülőfaluját, mivel egy csapat gerinctelen féreg eljátszotta azt. Majd jött a II. VH és nagyjából ugyanazok a gerinctelen férgek mint nyilasok üldözték, és táboroztatták volna, mert mint császári és királyi tiszt fellépett az ellen, hogy honfi és harcostársait vigyék el csak mert valami nagyokos rájuk mondta, hogy zsidók. Majd ugyanazok az emberek üldözték őt mint császári és királyi tisztet, mert burzsuj. Igaz akkor már ÁVÓ-sként. Hogy 56-ban halálra ítéljék, és emigrációra kényszerítsék. Haláláig nem vette fel az osztrák állampolgárságot, miután visszaköltözött szülőfalujába. Ezekben a férgekben egy közös volt: alantas ember alatti állatok voltak, akiknek jól esett, hogy azt gondolták hatalmuk van. És nem a zsidó származás volt a közös pont. És igen innentől elég érzékeny vagyok a származás/társadalmi csoport alapon történő megbélyegzésre. Aki meg valaha is jót ír az idióta Szálasira és nyilas barbárjaira, az nekem csak egy népnemzetiszittya lesz. Aki ha kell zsidókat üldöz, ha kell magyarokat. Neki mindegy, lényeg a hatalom.

Biciklis
Olvasó
Biciklis

Ennek a fajtának -amiről írsz- semmi köze a konzervatív, egészséges értékrenden alapuló gondolkodásmódhoz. Ez a fajta ha kell szélsőséges, ha kell liberális beállítottságú pszichopata, ahogyan ez például a nemi erőszak kérdéskörénél ki is derült.

RedGreg
Újságíró

Ki mondta, hogy van hozzá köze? Én soha. De ez a fajta, aki végig zsidózza az életét, mert most épp ezzel tudja megmutatni, hogy ő a kőkemény nagylegény.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Majd ugyanazok az emberek üldözték őt mint császári és királyi tisztet, mert burzsuj. Igaz akkor már ÁVÓ-sként.”

http://www.hetek.hu/hatter/200205/a_horror_haza

“Ezzel szemben az említett “Átöltözés”-szoba azt hazudja, hogy a (kis)nyilasok tömegesen öltöztek be, lettek a kommunisták irányította politikai rendőrség verőlegényei, detektívjei. Ez egyszerűen nem igaz, 1945-ben nyilasok nem, volt zsidó munkaszolgálatosok viszont annál inkább lettek Péter Gábor munkatársai, kiegészülve a rendszer népi kádereivel.”

Naooo
Olvasó
Naooo

Zsidó származású magyar.

Reszet Elek
Újságíró

Amíg az oldal közvetlen müködését nem veszélyezteti addig az hogy bárki leírhassa a véleményét sokkal fontosabb számomra, mint bármiféle tolerancia vagy annak hiánya. A tolerancia nem azt jelenti hogy el is fogadom (manapság ezt is eléggé összemossák) hanem azt hogy eltűröm, ez pedig nagy különbség.

Számomra sokkal fontosabb a tény, hogy ezek a srácok itt vannak, mint az hogy milyen hangnemben írnak. Én is úgy gondolom, hogy a stílus maga az ember, de nem fogom senkinek sem elmagyarázni, hogy a megfelelő csomagolás mennyire fontos, nem fogok senkit sem a kezénél fogva vezetgetni, majd rájön. Vagy nem.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Ezt azért fontos tudni, mivel az oldalnak meghatározott célja van. http://www.ferfihang.hu/impresszum/ Ahogy le is írják. Szerinted nem veszélyezteti az oldal működését, szerintem pedig az oldal működésének értelme, hogy megpróbálja elérni az impresszumban is leírt célt.

Ha a közösség, ezek a “srácok”, kimondottan alpári stílusban támadnak népcsoportokat, etnikumokat, esetleg kegyeletsértően taposnak halottakon, akkor az bőven fenyegeti az oldal és a férfihang civil társaság céljait. Ha ezek “beleférnek”, sőt: fontosak, akkor én vagyok rossz oldalon.

Lehet, hogy egy barom vagyok, de én elolvastam az impresszumot és azonosulni tudtam vele. Nem vagyok itt rég, mondjuk talán fél éve, egy éve. Azonban az elejétől zavart, hogy bizonyos kommenterek hatására néha nem tudom, hogy most milyen oldalon is vagyok. Egy férfijogvédő – antifeminista oldalon, vagy egy radikális, legalábbis antiszemita oldalon. Az esetek nagytöbbségében értékes és érdekes beszélgetés folyik, de ezt gyakorlatilag lenullázza egy-egy ilyen “srác”, adott esetben.

Értem, hogy szerinted fontos, hogy itt legyenek, mivel a szólásszabadság fontos, ami, és ebben egyetértünk, minden demokrácia legfontosabb alapköve. Csak éppen ha mindenféle szélsőséges hang is megjelenik, a férfihangok közt, aki adott esetben nem a feminista véleményét vitatja és támadja, hanem a feminista etnikumát, akkor az a közösség, ismét csak szerintem, meg fog rekedni alacsony látogatottságnál és támogatottságnál. Sőt: célkeresztet rajzolunk a saját hátunkra, olyan kommentekkel, amiket bármikor ki lehet emelni, és felmutatni.

De legyen. Én már rég elmondtam, amit gondolok, ti is a ti véleményeteket (kb. 0 támogató vélemény volt). Így tényleg lehet, hogy csak annyiról van szó, hogy én vagyok rossz helyen.

Reszet Elek
Újságíró

Ha te ezt problémásnak tartod és hajlandó vagy szóvá is tenni akkor jó helyen vagy.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Én ezt problémásnak tartom. Egy ideig nem tettem szóvá, de itt most nagyon kicsapta a biztosítékot, talán támadóbban is reagáltam a szükségesnél arra, hogy nem a nő véleménye volt a problémás (holott 1000x-esen az a probléma), hanem, hogy zsidó.

Holott, ezt amúgy return of kings, illuminable man, voice for men stb. fórumokon látni, a néger, a zsidó és a kínai férfira is nagyon hasonló nyomás nehezedik. Izrael pl. a zsidó (és nem zsidó) férfiaknak egy rendes “shithole” kezd lenni, kb. mint Spanyolország.

A fő törésvonal, legalábbis férfijogok tekintetében, nem ez.

 

Alter Ego
Szerkesztő

Ne kerülje el a figyelmed, hogy van az impresszumban egy olyan cél is, miszerint a Férfihang fellép “az egyéni szabadságjogok megkérdőjelezése” ellen is. A véleménynyilvánítás szabadsága is egy ilyen egyéni szabadságjog. A szólásszabadságnak pedig része a stílusszabadság is.

Ezzel együtt nem azt akarom mondani, hogy nem moderáljuk a súlyos érdeksérelmet okozó, közízlést súlyosan sértő stílusú hozzászólásokat. Egy közéleti vitában valakinek a lekurvázása szerintem is közízlést súlyosan sértő, érdeksérelmet okozó megnyilvánulás. Moderáltam is a kifogásolt hozzászólást. Köszönjük, hogy ráirányítottad a figyelmet. Ezzel együtt én azt hiszem, hogy valakinek egy népcsoporthoz tartozását észrevenni nem sért méltányolandó érdekeket és közízlést sem. Mindettől függetlenül az igaztalannak vagy “bántónak” gondolt véleményekkel szemben még mindig van mindenkinek egy lehetősége: szót emelhet ellene. Osztom Elek véleményét: ha akarod és hajlandó vagy gyakorolni ezt a jogod, akkor jó helyen vagy.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Teljesen igazad van, az, hogy valaki zsidó vagy cigány, önmagában nem sértő. A vén zsidó vagy vén cigány sem.

Ha egyéb jelzők tapadnak hozzá, akkor az már kérdéses.

A szólásszabadság a legfontosabb jog, ezért pl. csak, hogy világos legyen: én pl. a holokauszt tagadást sem tiltanám törvényileg, kb. semmit nem tiltanék, ami nem közvetlenül arra irányul, hogy öljünk le minden X-t vagy Y-t.

Nem is feljelentgetni akarok, remélem nem ez jött le a hozzászólásból. Egyszerűen úgy érzem, hogy az elmúlt mondjuk úgy 10-15 évben a férfi nem olyan nyomás alá került, ami már sokszor talán az alapvető emberi jogainkat is sérti. Sokan élnek még a blue-pill világukban, és kicsatlakoztatni őket eleve mocskos meló. Az első, és talán legfontosabb lépés, a bizalmuk elnyerése. Hogy egyáltalán hajlandóak legyenek továbbolvasni.

Itt érzem én az “öncélú” etnikai megnevezéseket abszolút kontraproduktívnak, sőt, ha már sértő jelzőkkel párosul, akkor kimondottan károsnak.

Köszönöm a megértést! Egyébként ha nem gond, ilyenkor, igaz, tehetném magam is kevésbé “triggerelt” módon, én azért ilyenkor vitázom majd az illetővel. Nekem ezek a konteók nem ennyire egyértelműek, úgy érzem, hogy sokszor már az elmélethez keresik a bizonyítékokat. De ez itt már OFF.

Alter Ego
Szerkesztő

Semmi gond azzal, hogy szóvá tetted, szerintem senki nem is tekinti “feljelentgetésnek”. Kellő odafigyeléssel szemlélve a hozzászólást egy jogos felvetés volt. Amennyire elvetjük és megvetjük a cenzúrát, éppen annyira megvetjük az értelmetlen, üres sértegetést is.

A Férfihangon nincsenek hivatásos, árgus szemekkel figyelő moderátorok, nem mindig veszünk észre minden moderálandó momentumot, ezért egyáltalán nem bánjuk, ha az oldal látogatói segítenek a moderációban. Olykor persze bárkivel megtörténhet, hogy elragadtatja magát, de nem szándékosan szegi meg a normákat, ezért alapozunk az önkritikára is, mindenkinek lehetősége van utólag átszerkeszti, moderálni a saját elfogult szövegrészleteit. Korlátozni azokat szoktuk, akik kicsit sem hajlandóak az önkritikára és szándékosan túl gyakran adnak okot a figyelmeztetésre, moderációra.

A vélemény érték. Szólj hozzá kedved szerint.

Hunn
Újságíró

Itt érzem én az “öncélú” etnikai megnevezéseket abszolút kontraproduktívnak, sőt, ha már sértő jelzőkkel párosul, akkor kimondottan károsnak.

De hát pont az a lényeg, hogy nem öncélúak az etnikai megnevezések. Mert ha én úgy általánosságban azt mondom, hogy ” a feminizmust a kultúrmarxista zsidók erőltetik rá a társadalomra,  a zsidó faji politikát elősegítő szubverzió céljából” arra rá lehet legyinteni, hogy “na, a jó öreg antiszemita Hunn már megint zsidózik, ez csávó olyan mint a Móricka, akinek mindig mindenről csak az jut eszébe…”

De amikor sorra gyűlnek a fenti állításokra a bizonyítékot, mert a dolguk a nevükön vannak nevezve, akkor lehet, hogy az emberek előbb-utóbb elgondolkoznak azon, hogy “nicsak-nicsak, én is észreveszem azokat a vissza-visszatérő mintázatokat, visszatérő és ismétlődő jelenségeket, felismerem azok logikáját és a belőlük fakadó következtetéseket, amikről a Hunn folyton óbégatott, de eddig csak legyintettünk rá… “

csakafoci
Olvasó
csakafoci

Nem vagyok régi tag, de én is csatlakozom gpetersz-hez. Ez az oldal tényleg egy fontos célért jött létre, de ráakaszkodnak, és lehúzzák ezek vadhajtások. Nem értem, miért nem világos nektek, üzemeltetőknek, hogy azért, hogy a téma komolyan vehetősége ne sérüljön, nem kéne korpa közé keveredni, és aztán vastagon henteregni benne. Normális embernek ezek a zsidózások, nagymagyar melldöngetések (előre szólok, erdélyi magyarok a felmenőim) szánalmasak, és vállalhatatlanok. Az oldal célja nemes, de én azt gyanítom, hogy egyetlen egy oka van annak, hogy ezek a nézetek itt teret kaphatnak, hogy az oldal üzemeltetői is ezeket vallják, így nagyjából semmit nem érnek a kritikai hangok, és ezentúl sem várhatunk többet a szólásszabadság mögé bújásnál.

Alter Ego
Szerkesztő

Akkor most ugye azt akartad mondani, hogy a szólásszabadság csak azokat illeti meg, akiknek a véleménye a te ízlésed szerint elfogadható. Ez az a pont, ahol visszautasítva a légből kapott kritikádat be is rekeszthetnénk a vitát: mérget vehetsz rá, hogy nem lesz cenzúra a Férfihang komment szekciójában, sem a te ízlésed szerint, sem az enyém szerint.

És akkor most a portálüzemeltető szerepéből átvedlek magánemberbe, hogy kielégítsük a kíváncsiságod azzal kapcsolatban, hogy mit vall az oldal egyik üzemeltetője: Szerintem a nemzeti identitástudat és önérzet korunkban egyre fontosabbá válik, okkal beszélnek róla sokan. Az öntudat nélküli nemzeteknek hamarosan nem lesz hazája Európában. Tehát személy szerint nekem a “nagymagyar melldöngetéssel” szemben nincs ellenérzésem… bármit is értesz alatta. Mi rossz dolog lehetne egyáltalán abban, ha valaki büszke a saját nemzetére, identitására? A zsidókérdés gyakori előkerülésének történelmi és politikai okai vannak szerintem. Nem vagyok az értelmetlen folyamatos zsidózás híve, de a legradikálisabbak egyikének, Hunnak is igazat kell adnom egy éppen nem régen keletkezett hozzászólásával kapcsolatban, miszerint elhallgatások és hazugságok jellemezték a magyar történelemoktatást. Elég érdekes dolog felnőtt fejjel rádöbbenni, hogy szépen átvertek minket. Ha már ez alatt a cikk alatt szóba került az ÁVÓ: egyik meghatározó ilyen élményem az volt, amikor az “Ávósok” című (a főrabi “kérésére” az MTV műsoráról is levett) dokumentumfilmből értesülhettem arról az agyonhallgatott tényről, hogy Magyarország egyik legszégyentelibb, legkegyetlenebb politikai rendőrségét nem is annyira a sokat szapult kommunista meggyőződés, hanem a zsidóság világháború utáni vérbosszúja hajtotta. Ha az ilyen ismereti deficitet akarják egyesek ellensúlyozni azt nem érzem igazságtalan és felesleges dolognak. Ha azt mindig mindenki úgy gondolta, hogy az egykori “kommunisták” ne tölthessenek be közéleti szerepet, akkor talán nincs baj azzal sem, ha tisztázzuk, hogy kik is azok a “kommunisták”, akik terrorban tartották ezt a népet és mik voltak a valódi indítékaik. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy felesleges gyűlöletet senki ne növesszen magában és minden embert az egyéni értékei alapján mérjen.

De a fenti privát véleményemnek semmi köze a szólásszabadságról alkotott véleményemhez. Ha nem bánod idézek egy fontosat Voltaire-től:

“Igazságot hirdetni, vagy hasznos dolgokat javasolni az embereknek, biztos módja annak, hogy üldözzenek minket.”

És végül még egyet, amit szintén neki tulajdonítanak, de valójában Evelyn Beatrice Halltól származik, aki a Voltaire-ről szóló könyvében ezzel a mondattal foglalta össze az „Esszé a Toleranciáról” című mű lényegét:

“Nem értek egyet azzal, amit mondasz, de halálomig harcolni fogok azért, hogy mondhasd.”

xcsakx
Olvasó
xcsakx

like.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Hogy is volt az a kommenttörölgetés a múltkor, Alter? :)

common man
Olvasó
common man

Serial!Az úgy volt ,hogy vagy béna voltál és letörölted magadnak,vagy az egész arra ment ki ,hogy ezt a hamis vádat előhozhasd (mármint hogy bezzeg a feminista kommenteket azt letörlik).Nagyon gyenge akkor is mondtam.Egyébként egy hülye kis lista volt pár ide-oda használatos ráadásul második névvel.De te most jössz a kabátlopási üggyel.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

3 kommentem tűnt el. Lehet utólag azt hazudni, hogy nem is történt meg, sőt Koriander hozzászólásai sem törlődtek, álmodtuk az egészet, csak hát nem túl gerinces, pláne egy ilyen szöveg után, amit Alter itt nyomott. :D

Reszet Elek
Újságíró

Láthatóan hiába esküdtünk össze ellened és töröltük ki három(!) hozzászólásod is, mégis itt vagy…

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Ez aztán férfias, Elek. Mi van, ciki, hogy egy kattant cikkszerzőtök ámokfutott egy napig úgy, hogy semmit sem tudtatok róla, tök hülyére vett titeket is? :)

Reszet Elek
Újságíró

Láthatóan megvan a válaszod a kérdésedre. Ennek tükrében nem igazán értem miért handabandázol. Mit szeretnél elérni?

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Nekem csak egy elméletem van, ti pedig sunnyogtok, gyáván viselkedtek. Lehetne korrektnek lenni, meg hát ilyennek. Alter a vérét is adná a szólásszabadságért, de amikor szitu van, akkor kussol. Pedig most sérült éppenséggel a saját honlapján, csak hogy egy bizonyos cikk alatt úgy tűnjön, mindenki egy emberként egyetért. Aztán meg mutogattok a feministákra, hogy ott mi van. És itt mi van? Ez nem bacca a szemét?
Ez képmutatás és aljas húzás a javából. Az egész, ahogy ezt kezeltétek. Majd megoldódik, úgysem látta senki fontos. Igazi, hamisítatlan magyar virtussal kezelitek a problémát: ti hibáztatok, mégis én vagyok a hülye. Hibáztatok. És mit csinálunk, ha hibázunk? Magyarázzam el érett, felnőtt férfiaknak, mint a kisiskolásoknak szokás? Magatoktól ez nem megy?

Kalman
Újságíró

lájk

Alter Ego
Szerkesztő

Kedves Serial Slut, én semmilyen formában nem láttam egyetlen sérült vagy törölt hozzászólásodat sem, viszont amikor a problémáról hallomásból értesültem – tudomásom szerint semmilyen megkeresést, panaszt nem küldtél ezzel kapcsolatban a Férfihang email címére(!) -,  igyekeztem utánajárni, hogy mi történt. Nem sikerült megállapítani, hogy milyen technikai okok, félreértések vagy ügyetlenségek okozták esetleg egyes kommentek megsérülését.

A ‘sitewide’ vagyis a teljes portálra kiterjedő moderátori jogosultságon túl az egyes önálló publikációs joggal is rendelkező szerzőknek van (kizárólag) a saját írásiak alatti komment-térben moderációs lehetőségük (ez is leginkább csak technikai adottság szintjén és nem határozott felkéréssel vagy kötelezettség átruházással), de nyilvánvalóan mindenki a szabályzatban megadott feltételek szerinti moderációra van legfeljebb feljogosítva. Ha esetleg bármiben is hibáztak a portál üzemeltetésében közreműködő önkéntesek, akkor az úgy tűnik, leginkább csak valamilyen félreértés vagy technikai hiba lehetett. Senki nem számolt be arról, hogy moderálandónak, törlendőnek gondolta bármelyik hozzászólásodat és akaratlagosan törölte azt. Tehát semmi nem is hátráltatja, hogy bármikor újfent közreadd az ismeretlen okból megsérült, (állításod szerint) három darab hozzászólásodat és így elfoglalják helyüket a többi cirka kétezer között. És szerintem ezt te is tudod, csak éppen rosszindulatú módon már sokadszorra kelted itt a gyanút (tényleg tipikus kabátlopásos sztorik szintjén), hogy a Férfihangon mindenféle machinációk és összeesküvések zajlanak.

Semmi nem bizonyítja jobban, hogy komolyan vesszük azt, amit a véleményszabadságról mondtunk, mint az a tény, hogy a Férfihanggal szembeni mindenféle módszeres intrikád ellenére sem tiltottunk ki téged még időlegesen sem (bár már régen felmerült) az oldal Szabályzatában a “közösségrombolás” címszó alatt leírt moderációs okok miatt sem.

Reszet Elek
Újságíró

SS: Szánalmas amikor egy nő próbálja megszabni mi számít helyes viselkedésnek, sőt férfiasnak! Az ilyen manipulációs technika lehet hogy máshol bejön… nálam biztos nem.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Oké, Alter. Ha inkább ezt akarod bevállalni, akkor legyen így.

Reszet Elek
Újságíró

Nincs jelentősége ki mióta van itt.

“nagymagyar melldöngetések” – pontosan mire gondolsz?

“egyetlen egy oka van annak, hogy ezek a nézetek itt teret kaphatnak” – Ez az egyetlen ok az hogy valaki leírja. Úgy tűnik a több évtizedes agymosás nálunk is átrajzolta az emberek bizonyos mentális tulajdonságait.

Itt kommunistázni is lehetne moderálás nélkül. Többször leírtam, most is leírom, itt nincsen safe space. Ha valaki nem képes átlátni a sallangokon úgyis a “mátrix rabja”, nem fog felébredni akkor sem ha biztonságosan olvasgathat itt mindenféle kényelmetlen érzés nélkül.

Az előbb írtátok le, hogy gyakorlatilag a magyar neten lassan már nincsen hely, ahol valóban szabadon lehetne véleményt nyilvánítani és most azt mondod, hogy ezt áldozzuk fel, tegyünk mindent a mértékadó liberális- és  SJW ítészek szájaíze szerinti szalonképességűvé, valamiféle ködös, jövőbeli esetleges siker érdekében.

Csak én érzek ebben ellentmondást? Olyan nehéz megérteni, hogy ha mi is hozzájuk hasonló eszközökkel élünk, mint akik ellenében megpróbáljuk felhívni a sok alvó ember figyelmét, akkor beszállunk a játékukba. Magunk is hozzájuk haaonlóvá válunk és a végén a gátlástalan, röfögő disznó bemocskolva minket is legyűr. Hogy csak veszíthetünk az ő játékukban?

Hunn
Újságíró

Normális embernek ezek a zsidózások, nagymagyar melldöngetések (előre szólok, erdélyi magyarok a felmenőim) szánalmasak, és vállalhatatlanok.

Tehát ha jól értem, a zsidók (legyenek bár mégannyira is szubverzív kultúrmarxisták, feminista tevékenységük hatása legyen bármily pusztító és káros) kritizálása szégyenletes és vállalhatatlan dolog. Ezzel szemben a magyarság, magyar emberek fikázása (lásd pl.: a nemzeti érzelem kifejezésének “nagymagyar melldöngetésekként” történő aposztrofálása) teljesen okés, támogatandó dolog, mondhatni szükséges ahhoz, hogy a mértékadó körök komolyan vegyenek minket. Érdekes elgondolás,  mesélj még erről, hallgatlak.

Domokos Endre János
Újságíró

“Minden szabad nekem, de nem minden hasznos.” – mondja Szent Pál (1Kor 6,12). Ez a gondolat a szólásszabadságra is érvényes.

Még a kilencvenes évek végén, a néhai Hunnia szerkesztőségébe rendszeresen járt egy középkorú úriember (polgári foglalkozását tekintve jogász – a lapban konkrétan nem ilyen témájú cikkeket publikált). Derűs kedélyű, jóindulatú emberke volt (tehát nem az a zsidó-vérben lubickoló antiszemita, aminek a túloldal lefesti azokat, akik kimondják a “zs-betűs” szót), aki egyszer felvilágosított, miért is nem hord nyakkendőt. Szilárd meggyőződése volt, hogy a nyakkendőt a zsidók találták ki és kényszerítették rá a gojokra, az okból, hogy a kötél mindig a nyakukban legyen. Ez az egyik véglet (mindenhol, mindenben a zsidót látni, ott is ahol esetleg nincs).

A másik véglet az ellenség narratíváját átvevő (az ÁVÓ-sok mint “átöltözött nyilasok” sztori alig palástolt célja, hogy a kommunista terrorgépezet bűneit is a nyilasok nyakába varrják, elterelve a figyelmet a valódi felelősökről), fél szemmel mindig – mintegy megerősítést, jóváhagyást várva – a barikád túloldalát leső, kényesebb mondatok előtt lopva körültekintő vélemény nyilvánítás.

Mindkettőre akad példa bőven (itt is), a közös bennük, hogy nem visznek közelebb az igazsághoz. A lényeg (szerintem): ne “A zsidót”, vagy a “még kimondhatót” keressük egy egy dolog (jelen esetben a gender-ideológia) mögött, hanem a valós mozgatórugókat (kicsit fellengzősen: az igazságot). És ha megtaláltuk, merjük egyenesen kimondani, nem foglalkozva azzal, hogy az utcanő utcanőként említése sérti az illető “méltóságát”, avagy nem PC.

A magam részéről – bár köztudottan nem számítok a választott nép barátjának – a jelenség mögött álló erők, érdekcsoportok leírására a kultúrmarxisták terminológiát tartom pontosnak, mert ebben nem csak a kulturális forradalmat eszmeileg megalapozó (99%-ban zsidó) filozófusok (Horkheimer, Marcuse, Adorno, Löwinger/Lukács) foglaltatnak benne, hanem azon követőik is, akiknek egyébként semmi közük a zsidósághoz, lövésük sincs a talmudról, de – hasznos idiótaként – az ő céljaikat szolgálják.

Ha mindenáron valamilyen “közös nevezőt” akarunk találni, egyetlen végső okra visszavezetni mindazt, ami az elmúlt évszázadban a nyugati civilizációval történt, akkor túl kell tekintenünk e világ határain, hogy észrevehessük Isten majmát, a plagizátort, akinek lassan letelik ezer esztendős fogsága.

Reszet Elek
Újságíró

Személy szerint én ebben sosem hittem, nekem ez túlontúl a mazdaizmusra hajaz vagy csak az emberi butaság kivetítésének tűnik. A sötét számomra nem a Fény ellentéte, hanem annak hiánya.

Domokos Endre János
Újságíró

Amennyiben az utolsó bekezdés a kritika tárgya, akkor annak a mazdaizmushoz (bármi is legyen az) nem sok köze van.

A rossz egyébként valóban léthiány (a jó hiánya).

Reszet Elek
Újságíró

Nem kritika csak megjegyzés. Nekem ez a sátános történet nagyon dualisztikus gyökerű.

“A rossz egyébként valóban léthiány (a jó hiánya).” – és mint ilyen, nem önálló létező. Legalábbis szerintem. Ugyanzért nincsen pokol sem, “csak” Isten hiánya (ami persze kifejezetten pokoli dolog).

Domokos Endre János
Újságíró

A dualizmus két egyenlő (egyenrangú) őselv létezését állítja (jó és rossz, Isten és a Sátán), ezzel szemben a valóság az, hogy a Sátán nem egyenrangú Istennel, mivel teremtmény, mint te vagy én. Nem lett “rossznak” teremtve (ahogy azok az emberek sem, akik folyamatosan a rosszat, a rombolást választják), hanem maga vált azzá, szabad akaratából kifolyólag (olyan akart lenni, mint Isten, ahogy az embert is erre csábította és csábítja ma is).

A teremtője ellen forduló teremtmény motívuma egyébként – általam nem ismert oknál fogva – erősen foglalkoztatja a sci-fi írók fantáziáját is (az ember-szerű robot lázadása). Ezt csak azért hoztam fel, mert az öreg agancsos esetében is valami hasonló történhetett (a teremtmény egy szintre helyezte magát a Teremtővel).

Ebben viszont semmilyen dualizmus nincsen (a Jelenések könyvében – ahonnan az ezer esztendős utalás származik – elég furán mutatna).

Hunn
Újságíró

Kedves Domonkos Endre János, viszont akkor ebből logikailag az is következik, hogy a modern nyugati ember, mely letaszította trónjáról az Istent, mondván hogy Isten halott, és helyette saját magát, az embert helyezte az Isten trónjára – ezáltal valójában nem Istenné, hanem Sátánná vált…

Alter Ego
Szerkesztő

“A rossz egyébként valóban léthiány (a jó hiánya).”

Ez egyben azt is jelentheti akkor, hogy a neutrális, semleges létező a jóra való törekvés hiányában automatikusan a rossz, a gonosz egyik megnyilvánulási formája. Ez ellen sok ember tiltakozna valószínűleg, mert az emberi gondolkodás szeret három erkölcsi minőséget megkülönböztetni: a cselekvő jót, a semlegest, és a cselekvő gonoszt.

Hunn, az ‘Isten halott'” gondolattól indulva Nietzsche eleve irányt szabott a jóságról való elmélkedésnek, mert konzekvenciája az, hogy a jóra való törekvés eleve értelmetlen és szükségtelen illúzió, szerinte az egyetlen értelmes létfilozófia az intenzíven cselekvő öncélúság. Az efféle individualista és ateista-egzisztencialista gondolkodási irányzatok nem igazán ápolnak jó kapcsolatot a morál, a közjó és az isteni rendeltetés(i cél) fogalmaival. Az ateista Nietzsche csak nevetne ha sátáninak minősítik.

Tehát a szerintem a közmorál szempontjából is fontos filozófia kérdés még egyszer: az aktív jóra törekvés hiánya a gonoszság egyik válfaja?

Domokos Endre János
Újságíró

@Hunn: ha költőien próbáljuk megragadni a lényeget, akkor tulajdonképpen igen.

@Alter Ego: én nem az egyik válfajának, inkább az előszobájának tekinteném.

hunbagira
Újságíró

A rossz egyébként valóban léthiány (a jó hiánya).

Akkor nem értem, hogy a rossz mégis miért aktív cselekedetekben nyilvánul meg?- ha egy hiány, ami passzívitást feltételez.

Szerintem meg öröktől létezik azonos princípiumként és állandó nyugtalanságára fenekedik a jóra a fényre.

Domokos Endre János
Újságíró

@hunbagira: mert a jó szándék hiánya (nem léte) szükségszerűen vezet a cselekedetekben is megnyilvánuló (“aktív”) rosszhoz.

Naooo
Olvasó
Naooo

A demokraták a vadhajtások.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Én a kettőt nem tenném egy lapra, mivel az, hogy mi a “melldöngetés”, az mára, sajnálatos módon, nemzeti minimum híjján, nincs egységesen eldöntve.

Van olyan, hogy az ember kollégája szerint vérmagyarkodás, ha egy magyar trikolor a telefontokod (ez én voltam, már a “tokos”). Neki ez már nem is melldöngetés, hanem vérmagyarkodás.

Van egy “progresszív”-fogó pólóm is, csak egy nemzeti színű kis pajzs fölött egy Hungary felirat. Semmi. Sem angyalkák, sem nagy Magyarország, sem semmi. Mégis, azért “progresszív”-fogó, mivel egyből láthatóvá teszi, hogy kit tölt el a látvány diszkomfort érzéssel, a radikálisabbja meg rá is kérdez, hogy minek viselem. A válasz: mert szeretem.

Ellenbem, mikor a gyerek pelusa, amibe tojik is árpád sávos, meg a kocsi hátulján, minden sarokban, szépen, mértanilag el vannak helyezve a nagy Magyarországos matricák, illetve néha még középre egy, az már azért patológiás.

Szóval a magyarság megélése befogadó, mert attól, hogy én szeretem, még senkit nem utálok, míg a “vén zsidó kurvázás” meg egyértelműen kizáró, ahogy az ezen az oldalom szintén kifejtett zsidó magyar nincs c. meglátás is.

Domokos Endre János
Újságíró

@gpeters: amire utalsz (“Árpád sávos pelenka”), azt nyilas körökben “nemzeti biznisz” néven szokás emlegetni. És itt nem a nemzetivel van a probléma, hanem a biznisszel, a felületességgel, a tartalmatlan külsőségekkel, a kultúrmarxizmus irányelvei szerint való lét nemzeti mázzal való leöntésével.

Réges-régen (nem egy messzi galaxisban, hanem a Nefelecs utcában) Kunszabó írt a Hunniába egy cikket, amiben a történelmi alap nélküli legendagyártást kritizálta, mondván, hogy ezt hagyjuk meg azoknak, akik – valós történelem híján – erre valóban rászorulnak (óláh és tót soviniszták, pl.), mi pedig nyugodtan legyünk büszkék arra, amink van, mert ez valóban nem kevés. Lett is belőle némi ribillió, az öreget mindjárt kikiáltották hazaáruló, zsidó nem tudom minek (nagyjából azok, akik az ilyen mesekönyvek [“a Szíriuszról jöttünk” avagy “minden nép tőlünk származik”] kiadásából tetemes bevételre tettek szert).

hunbagira
Újságíró

Endre!

A semmi- hogy pl a 90-es években egy turista azt sem tudhatta, hogy milyen országban van, mert még az ismeretlen katona sírja felett sem volt egy lobogó- és a valóban túltolt dolgok amik az oláhoknál–hoholoknál-gringóknál-bibsiknél (redgregcica meló van :) ) van, hogy a szemeteskuka is nemzetiszínre van mázolva ezek között van néhány skála még. :)

De mi magyarok tényleg, csak feketében és fehérben tudunk gondolkodni…majd patópálosan nem csinálunk semmit. :)

Reszet Elek
Újságíró

Az USÁ-ban ezt hívják patriotizmusnak.

Domokos Endre János
Újságíró

@hunbagira: ha elolvasod az eddigi hozzászólásaimat a témában, beláthatod, hogy nagyjából egyről beszélünk: az arany középút megtalálásáról, az igazság érzelmek és hangulatok fölé helyezéséről. Ebbe pedig sem az Árpád-sávos pelenka/zokni/bugyogó sem pedig az erőltetett, öncenzúrázó PC (“jajj, mit szólnak majd ehhez a másik oldalon, nehogy nácinak nézzenek”) nem fér bele.

common man
Olvasó
common man

Mi a bajod Nagymagyarral? Fényes Elek szerint “Magyar (Nagy), Gross Magendorf, népes magyar falu, Poson vmegyében, a Csalóközben, ut. p. Posonhoz 3, Csötörtökhöz északra 1 mfd. 753 kath., 3 evang., 7 ref., 285 zsidó lak., kik közt számos mesterember és kereskedő találtatik. Van kath. paroch. temploma, több uri épületei; sörháza, vendégfogadója, országos vásár. Szántófölde termékeny; rétje kevés, juha sok. F. u. gr. Eszterházy Vinczéné, Takács s m t”   https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagymagyar

common man
Olvasó
common man

Az a rész hogy ” adott esetben nem a feminista véleményét vitatja és támadja” szerintem itt kevesekre igaz.Lehet ,hogy volt ,én nem láttam olyat se hogy valakinek csak a származása volt a téma.Az viszont még nem biztos ,hogy rasszizmus ha valaki statisztikailag egyezést vél felfedezni bizonyos társadalombomlasztó tevékenység és bizonyos származás között.Persze a látszat is számít az eredmény érdekében ebben egyetértek csak hát itt nagyon sok érzékenységszint kering.

RedGreg
Újságíró

Te vagy rossz helyen. Nemsokára te is ki leszel utálva mint BigGtől kezdve Hgyi-n át Viviig és deadpoolig kb mindenki aki próbált józanul állni a témákhoz, és nem az egybites jönnekazsidók hülyeséget nyomni.

Naooo
Olvasó
Naooo

Mer má itt vannak? Azé áll szarul az ország?

Alter Ego
Szerkesztő

Az említettek sem lettek “kiutálva”, sokkal inkább csak megunták azt a dűlőre vihetetlen vitát, amit a saját maguk által választott vitapartnereikkel folytattak. Vedd észre, hogy például Hgyi egykori vitapartnerei pont úgy nem beszélgetnek már itt mostanában, mint ahogyan Hgyi.

A véleményhez való jog nem jelenti automatikusan azt, hogy ezzel a joggal és lehetőséggel jól is tud élni minden ember. Ha nincs safecpace, akkor mindig lehetséges, hogy az ellenvéleménynek nagyon elkötelezett, nagyon notórius vitapartnerek tűnnek fel. A vitát végigvinni vagy  az értelmetlensége miatt berekeszteni és az ellenvéleményen lévő másik felet eltűrni egyaránt nagy lélekerőt követelhet, amivel nem mindenki, és nem mindenkor rendelkezik. Szerintem az nem kiutálás, ha egy adott helyen, adott helyzetben az egyik vélemény képviselői túlsúlyba kerültek illetve kitartóbban, megszállottabban vitáztak, a másik fél meg inkább más (vélhetően konformabb, önmagához illeszkedőbb) társaságot választott. – Ilyen a közösségek dinamikája… Ebbe egy portálüzemeltető nem avatkozhat bele erővel, még akkor sem, ha esetleg mellékesen nem ért egyet a túlsúlyban lévő véleménnyel. – A Férfihang feladata a vita megszervezése és nem pedig az eldöntése!

Hunn
Újságíró

Én azért megyek bele a zsidókérdésbe például, mert tudom, hogy ma már minden embert a liberális eszmék alapján neveltek. Tudom, hogy honnan indulnak azok, akikkel vitatkozom, hiszen anno én is ugyanonnan indultam. Mindannyian ugyanazt a történelmet tanultuk, ugyanazzal a világmagyarázattal.

Eleinte én sem értettem, hogy itt a XXI. század elején kik lehetnek azok a megátalkodott emberek, akik még mindig, még most is antiszemiták, akik úgymond nácik/fasiszták? Hiszen mindannyian azt tanultuk, hogy ezek az emberek rosszak, ok nélkül gonoszak és ártatlanoknak rosszat akarnak, és minden amit gondolnak, hülyeség… Képzelheted, hogy nem volt egyszerű megemészteni, amikor a nyomozás végén rájöttem, hogy a fasiszta csőcselék én magam vagyok… Hogy én vagyok az, amitől a szüleink óvtak minket…

Muhr úr
Olvasó
Muhr úr

Ezzel én is ilyenformán vagyok. Durva, amikor összedől az emberben a világról addig alkotott képe. Első red pill-élmény.
Emiatt nem is fogunk dűlőre jutni a zsidózni/nem zsidózni vitában, mert aki konkrétan nem ássa bele magát a témába, az leginkább csak a győztesek történelemoktatásának-, meg a liberális kondicionálásnak a hatására formál véleményt róla. És mi leszünk a frusztrált tanulatlanok, akik leegyszerűsítenek mindent arra, hogy zsidó.
De miről is folyik a vita? Nem arról, hogy jogos-e az észrevétel, hogy felülreprezentáltak a felforgató mozgalmakban*, hanem, hogy illik-e zsidózni, vagy nem, illetve mit fognak hozzá szólni… akárkik. Hunbagira megállapítását Pető származásáról le lehetett volna tudni annyival, hogy jó, újabb strigula a zsidó felforgatók oszlopba, nagy meglepetés senkit nem ért. Ezzel lett volna egy “zsidózós” komment. Így meg lesz száz.

*Mondjuk erről sem lehetne úgysem meggyőzni a másik felet, úgyhogy mindegy is.

ALiEN
Olvasó
ALiEN

Úgy tűnik Hitler is zsidó volt :( >>

ahogy ‘végső megoldásos’ Adolf Eichmann is (hatalmas orra miatt Hitler szégyelt vele mutatkozni), a fő ideológus Alfred Rosenberg is , Goebbelsre meg csak rá kell nézni …  Mellesleg, az a tény, hogy a führer feleségét EVA BRAUN-nak hívták, csak nekem gyanús? (zsidó akinek az anyja zsidó..)  … Sztem ezek átbaszták az egész világot !!!…  Ajánlom megnézésre a The Soviet Story című filmet (2008) Edvins Snore filmjét ! Üdv.

common man
Olvasó
common man

És tessék mondani,ez most nekünk jó vagy rossz?

Naooo
Olvasó
Naooo

Csak a duma, bizonyíték soha sehol. A szovjet sztori meg tele van ökörségekkel.

ALiEN
Olvasó
ALiEN

common man:  legalábbis elgondolkodtató, hogy mit műveltek a saját fajtájukkal is (6 millió…)

Naooo
Olvasó
Naooo

Nevetni még szabad?

common man
Olvasó
common man
inkvisitor1
Olvasó
inkvisitor1

Mert nem szeretik a kritikát.

Fenn vagyok a quora-n is, és ott eddig érdekes módon az emberek többsége jól tűri a kritikai hozzászólásokat illetve érvekkel válaszol. Viszontvan két eset, amikor “be nice” politika megsértése miatt töröltetik a hozzászólásomat vagy simán letiltják a kommentelést. Az egyik nőkkel való genderelméleti vita, a másik pedig egy muszlim, tunéziai származású, angliában dolgozó (médiában dolgozik) nővel való vita volt, amikor ő a fehér rabszolgatartó elnyomókról írogatott, én meg elkezdtem neki belinkelgetni forrásokat a tunéziai rabszolgavadászokról, akik csak akkor hagytak fel e nemes mesterséggel, mikor a “rabszolgatartó, elnyomó” fehérek hadihajói ripityomra lőtték a kalózkikötőket és elfoglalták a piacokat. Az utolsó csepp az volt neki a pohárba, amikor írta hogy büszke arra, hogy az ORSZÁGA, tunézia (angliában dolgozik!) őnként tiltotta be a rabszolgaságot. Erre belinkeltem neki a vonatkozó Wiki cikket, amiben le van írva, hogy a britt hadsereg tisztje, javasolta a tunéziai szultánnak a rabszolgaság megszüntetését, utána indultak el a reformok. Amikor legközelebb ránéztem a válaszokra, már le volt tiltva a kommentelés. Valamiért az ilyenek csak akkor szeretnek vitatkozni, ha győznek.

ggwp
Olvasó
ggwp

Ebből látszik hogy semmi értelme az ilyenekkel szóba állni, mert ha ven eszküzók elkussoltatni, megteszik. Engem már a sima blogokon a tiltogatók is nagyon felbasznak, van 30 hozzászólása, és amelyik neki nem tetszik, mert kritizálni meri, tiltja azonnal. Megoldás: a drága idődet, amit ezekkel az aljákkal való ‘vitatkozással’ töltesz, rááldozod más, szórakoztatóbb dologra. Vagy indítasz egy saját blogot, ahol leírod a véleményedet, akkor nem tudnak ‘elhalgattatni’.

Reszet Elek
Újságíró

A legdurvább az ha úgy moderálnak, hogy csak az ütős hozzászólásaid szedik ki és a maradék alapján totál idiótának látszol. Amúgy egy helyről sokat elárul ha például előszűrés van. Én csak nők által vezetett blogokon találkoztam vele. Femi blogokon egy kivétellel mindig volt. Az előtt az egy előtt le a kalappal (mert már ez is nagy szó velük kapcsolatban).

RedGreg
Újságíró

444 pl előmoderált. Igazából a normális teljes kommentszabadság ma már csak jobbos blogokon van meg. Illetve antifeminista oldalakon mint ez. A legjobb mondjuk talán a mandi módszere, ahol kix-elheted aki neked nem tetszik. Ott kell is, mivel annyi a totál retard, h anélkül olvashatatlan lenne. De progresszívékről mindent elárul, hogy félnek a kommentektől.

Idáig a legjobb a face volt, ahol egy több éves posztom miatt banoltak egy napra, mert a szép új világ nevében egy posztomban talált buzi szó kivágta a hiszterométert a rendszerben. (10 mondat ami sosem hangzott el a star trekben kb 3.: Picard: Bombázzuk vissza a kis buzikat a kőkorszakba)

UPongi
Olvasó
UPongi

Engem most a Velvet tiltott ki. Illetve felnyomott a Facebooknál, név ellenőrzésre, amit csak személyes okmány másolatával tudok igazolni. De ilyet én senkinek nem adok ki.

Valóban, nem az igazi nevemmel kommenteltem. Nem hiányzik, hogy meghurcoljanak, csak azért mert nem állok be a manginák sorába. De a véleményeimet a legjobb tudásom szerint írtam. Szóval, összességében nem esett jól…

De a harcmodor is jellemzi az ellenfelet. Amikor a személyedet támadják, akkor érzed legjobban, hogy igazad lehet.

Hunn
Újságíró

Vajon a férfihangnak miért éri meg a “vén zsidó kurva” szintű hozzászólok megtartása?

Mégis, mi lenne a megfelelő módja annak, hogy jelezzük, hogy észrevettük (((kik))) állnak a gender-ideológiának nevezett szubverzió mögött? Hogy, ahogy az ángliusok mondják: “the goyim know”? Az európai értelemben vett civilizált társadalomnak az lenne az elvárása, hogy 1. ne vegyük észre; ha mégis észrevettük, akkor 2. tegyünk úgy, mintha nem vettük volna észre; ha pedig nem tudunk úgy tenni, akkor 3. ne beszéljünk róla? Jól értem, hogy ez lenne az elvárás?

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Szerintem tökre nem ezt írtam, ne szalmabábozz, kérlek.

Az elvárás a kulturált hangnem lenne. De szerintem ezt megérted te is. A “vén zsidó kurva”, nem igazán tartozik, szvsz, ebbe a körbe.

A zsidó/cionista konspirációval kapcsolatban… Akár igaz lehet, akár csak egy konteo, lényegtelen. Beszélni LEHET róla, de ha csak odaköpdösött szavak vannak, akkor maga a férfijogi téma kap egy olyan ellenszenves formát (és nem csak nekem, meggyőződésem), hogy sok egyébként jószándékű embert is eltérít majd.

Az pedig, hogy a feministák tovább tolhassák a saját tényleg náci agendájukat, szerintem a legrosszabb szenárió.

Hunn
Újságíró

A zsidó/cionista konspirációval kapcsolatban… Akár igaz lehet, akár csak egy konteo, lényegtelen. Beszélni LEHET róla, de ha csak odaköpdösött szavak vannak, akkor maga a férfijogi téma kap egy olyan ellenszenves formát (és nem csak nekem, meggyőződésem), hogy sok egyébként jószándékű embert is eltérít majd.

Elmondom, hogy mi a helyzet az én szemszögemből.

Én azt érzékelem a világban, hogy a feminista ideológiát, a gender-ideológiát, a multikultit, a polkorrektséget, a meleg-propagandát, a migráns-simogatást, stb…, vagyis az összes liberál-bolsevik szubverziót kultúrmarxista zsidók erőltetik és kényszerítik rá a társadalomra, mégpedig a zsidó faji politika érdekében.

Semmi konspiráció vagy konteó nincs ebben, hát könyörgöm, itt van az élő példa: az interjúban maga (((Pető Andrea))) – aki egy élemedett korban lévő, zsidó ávós családból származó, hunbagira által kétes erkölcsökkel megvádolt hölgy (remélem ez a fogalmazás már nem verte ki a biztosítékot), személyesen maga mondja bele az arcodba, hogy mi a stájsz!  Hogy a céljuk a szubverzió, a tradicionális férfi és női nemi identitás és az arra alapuló hagyományos család dekonstrukciója! (Azért egyébként, mert az okos komcsi zsidók “megfejtették”, hogy a fasizmus és a Holokauszt alapvető oka az volt, hogy a keresztény, európai férfiak tradicionális családban nevelkedtek – ha jól emlékszem, Marcuse fejtette meg ezt a nagy “igazságot” LOL)

Én ezt vettem észre, erre a jelenségre hívom fel a figyelmet, hogy ez történik, és ezt ezek az emberek csinálják. Ennyi.

Csatolok a kedvedért egy másik élemedett korú zsidó hölggyel (aki a hírhedt Barbara Spectre) lefolytatott interjút tartalmazó videót – ezen hölgy édesanyjának az erkölcseit én kérdőjelezem meg, ha érted a célzást – aki szintén az arcodba fogja mondani a frankót. Ezek után vádolj meg engem indokolatlan antiszemitizmussal, ha tudsz! Bemondás nem elég: indokold meg, hogy miért vagyok antiszemita annak ellenére, ami a videón – illetve a Pető-féle beszélgetésben – elhangzik. Köszönöm.

https://www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ

Kalman
Újságíró

Mikor Soros György meg lett vádolva azzal, hogy a migrációt propagálja (és igen, tényleg propagálja többszörösen bebizonyosodott), és készült a plakát, akkor zsidó szervezetek felháborodtak, hogy ez antiszemitizmus.

Na most miért is? A legtöbben nem is tudták, hogy zsidó. És nem a származása miatt támadtuk, hanem azért amit csinál ellenünk.

Szóval akkor miért is antiszemitizmus?

Azért mert a talmúdi tervet leplezi le, hogy szándékosan akarnak minket kisebbségbe szorítani a saját hazánkban.

Szereted a hazádat? Antiszemitizmus. (A legsötétebb 30-as éveket idézi…)

Gyereket szülsz és magyarnak neveled? Antiszemitizmus.

Azt akarod, hogy a gyerekeidnek magyar vagy legalább európai házastársuk legyen? Antiszemitizmus.

Nem akarsz buzi lenni? Antiszemitizmus.

Nem akarod, hogy kettős állampolgárok legyenek a parlamenti képviselők? Antiszemitizmus.

Kalman
Újságíró

Na és még annyit, hogy akit zavar a “the goyim know” jelenség, annak érdemes elgondolkodnia, hogy miért is jelenik meg mindenütt ahol férfiszféra van?

Két oka van:

Az antifeminizmushoz való csatlakozás alapfeltétele, hogy legalább egy átverés esetén elkezdünk átlátni a szitán. Aki már egy átverést átlát, az előbb utóbb eljut a kulturális marxizmusig is aminek a törzsi voltát már nem lehet nem észrevenni. Hogy mi a motiváció mögötte, azt képtelenség ép ésszel felfogni, az egyetlen életképes magyarázat, hogy a Talmúd (Luzsénszky Alfonz fordítása) parancsa.

Aki nem venné a mintákat észre magától, azt hozzásegítik. RooshV például mostanában írta valamelyik cikkében, hogy őt az segítette a JQ felismeréséhez – pedig eleinte csak a csajozással foglalkozott -, hogy az SPLC felvette a gyűlöletcsoportok közé mindenféle náci tömörülések illusztris társaságába.

Innen:

http://www.returnofkings.com/158022/splc-targets-rok-for-leftist-violence-by-smearing-it-as-a-male-supremacist-hate-group

“This isn’t the first time that ROK publisher Roosh has been targeted by the SPLC: in 2012, he was named in one of the organization’s “Intelligence Reports,” alongside A Voice for Men and my old site In Mala Fide. Roosh later cited the experience as the final push that moved him to the dissident right.”

Itt is ugyanaz a minta: ha bármely fronton az átverés mögé látsz, akkor gyűlölködőnek bélyegeznek. (Egyedül az oltásellenesek nem gyűlölködők az agenda szerint, ők szimplán hülyék és gyilkosok. De meg fogjuk érni, hogy antiszemitizmus lesz az is.)

RedGreg
Újságíró

“”Mikor Soros György meg lett vádolva azzal, hogy a migrációt propagálja (és igen, tényleg propagálja többszörösen bebizonyosodott), és készült a plakát, akkor zsidó szervezetek felháborodtak, hogy ez antiszemitizmus.””

Helyesen: Mikor Soros György meg lett vádolva a Soroshoz köthető szervezetek felhördültek, hogy antiszemitizmus. Majd Izrael állam, és valódi zsidó szervezetek közölték, h ez nem antiszemitizmus.

Tényleg nem látjátok? Tényleg ennyire nem látszik, hogy a törésvonal nem a zsidók és nem zsidók között van, hanem az internacionalisták és a többiek között? Hogy Sorosék célja többek közt az, hogy népeket ugrasszon össze, ahelyett hogy azok összefognának, és egészséges versenyben fejlődjenek tovább? Hogy az egész genderkurzus mögött a konzumidióta fogyasztó létrehozása a cél. Lehet nem is szándékosan, összeesküvés szinten, csak egyszerűen nekik ez a jó, így ebbe az irányba tevékenykednek. Legyen Kínai japán vagy magyar nagytőkés, számára a nemzeti színt már nem hoz pénzt. Ez Izraelnek ugyanúgy rossz, mint Mo-nak, vagy No-nak. Az egész holobiznisz is ezt szolgálja, összeugrasztani a fehér európai kultúrkör népeit.

Genderelünk, ami az európai népek alapvető szabadságszeretetére épít.

Feminizmus ami ugyanezt használja ki.

Mi meg ahelyett, h együtt lépnénk fel egymást marjuk, és hülyeségekkel foglalkozunk.

A hazugság az egészben pont az, hogy Soros zsidó lenne. Mert semmi köze se a zsidósághoz, se a magyarsághoz.

És az egész a naivitást használja ki, meg azt, hogy finoman rámutat, h lám ezek a gyűlölködők, utálják a  zsidókat, a magyarokat, a románokat, a szerbeket stb (nálunk a zsidó a helyes megoldás, de a románoknak a magyar a nagy ellenség) és a jó érzésű de naiv emberek lássák, h ezek mucsai gyűlölködők, tehát nem is lehet igazuk. A népnevelők nagy része tényleg elhiszi, hogy ő jót akar, és amit csinál az jó. Miközben csak a fogyasztók gyártása a cél. Akinek nincsenek se gyökerei, se múltja, jövője, csak jelene.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Mottó: ……Régen az volt antiszemita aki gyűlölte a zsidókat, ma azt nevezik antiszemitának akit a zsidók gyűlölnek. Ráadásul az antiszemitizmus létezését, mértékét kizárólag a zsidók jogosultak meghatározni……

Azé jó lenne , ha eldöntenétek:

https://index.hu/kulfold/2017/08/28/a_soros-ellenes_kampany_a_vilagban_az_antiszemitizmus_szimboluma/

https://index.hu/belfold/2017/07/11/soros_antiszemita_a_felrevezeto_kampany/

https://24.hu/kulfold/2017/09/25/financial-times-a-soros-terv-alhir-a-kampany-antiszemita/

https://24.hu/belfold/2017/07/12/soros-a-kormany-antiszemita-modon-tajekoztatja-felre-a-magyarokat/

https://aristo.pestisracok.hu/soros-avagy-az-antiszemitizmus-szinevaltozasai/

…….stb. stb.

 

Ha dűlőre jutottatok, szóljatok……

RedGreg
Újságíró

http://zsido.com/netanjahu-nem-antiszemitizmus-soros-kampany/

https://nepszava.us/netanjahu-a-soros-ellenes-antiszemita-kampany-es-a-nacik-mellett/ (különösen ezt szeretem, amikor a zsidókat antiszemitázza és nácizza le a soros csoport)

http://mandiner.hu/cikk/20170512_koves_slomo_a_sorosozas_nem_antiszemita_beszed

Szóval továbbra is csak azt tudom mondani, h akiket előszeretettel zsidóznak nem zsidók, és nem magyarok, és nem akármik. Ők már rég túl vannak a nemzeteken…

Reszet Elek
Újságíró

Mindannyian tudjuk hogy csak azért nem antiszemitizmus, mert Soros a zsidó nacionalizmust, azaz a cionizmust is támadja.

RedGreg
Újságíró

Reszet de akkor eljutunk odáig, hogy megegyezhetünk abban, hogy a zsidók egy kis része az akivel gond van? (költői kérdés, mert tudom, h veled eljutottunk)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Netanjahu “messze van” :)

Heiszler András nem épp így vélekedik, ezért mondom, hogy valami egységes álláspont kéne, mert így bármit elő lehet húzni a kalapból….

Azé van annak egy bukéja, amikor egy  zsidó, zsidót antiszemitáz…..

De lehet, hogy csak épp mi nem értünk az üzlethez:

Egy zsidó és egy katolikus koldus koldul egy katolikus templom mellett. A katolikus koldusnak a hívők feltűnően sok pénzt dobálnak, a zsidónak meg szinte semmit. Ez már így megy hetek óta, amikor már a pap is megáll mellettük a mise után és megkérdi a zsidót:
– Elnézést uram, de miért koldul itt, amikor úgyse kap semmit? Bárhol máshol többet dobnának magának.
Erre a “zsidó” átszól a “katolikus” koldusnak:- Hallod Kohn, ez akar minket az üzletre tanítani…

Reszet Elek
Újságíró

Én mindig is így gondoltam. A zsidók egy része (nem tudom mekkora hányada) ilyen. Márai jól leírta ennek a típusnak a jellemzőit. Ő alzsidónak hívta őket. Amúgy is voltak jó meglátásai a zsidókkal kapcsolatosan. Most hirtelen ezeket találtam. Jól leírják a magam véleményét is.

“Nem hiszek semmiféle olyan megoldásban, mely a »zsidókérdést« megnyugtatná. A kunmadarasi pogromot követő napon zsidó tüntetők járták be Budapest utcáit – a néma és jogos tüntetés helyett fenyegetőzve kiabáltak, két útjukba akadó keresztényt megvertek, majd B. páternek, mikor a miniszterelnökség nevében megnyugtató szavakat mondott nekik, ezt kiáltották: »Halál a keresztény papokra!« Tehát a kunmadarasi gyilkosságot újabb kunmadarasok követik majd. A fasiszta kivégzések közönsége nagyrészt zsidó söpredékből áll össze, vérszomjas szemet szemért alakokból; azok a szegények, akik igazán szenvedtek, akik ártatlanul elszenvedték a zsidóüldözések vesszőfutását, akik megkínzott, nyomorult halottaikat gyászolják, otthon maradtak. De ez a nagyvárosi, hangos, szemérmetlen és kegyetlen alzsidóság, ez a söpredék, amely üzletben, utcán, hivatalban képviseli most a zsidóságot, igen nagy veszélyeket idéz föl a megmaradt zsidóság egésze számára.”

“ez ma a közszellem; akit nem sütöttek meg Auschwitzban, annak nincs joga élni, utazni, nincs joga semmihez; ezek helyeslik a Bé-listát, mert »a zsidókkal is ugyanez« történt, s ha megmondod nekik, hogy amit csináltak, aljasság volt, de aljasságot nem lehet igazságtalansággal kiegyenlíteni, akkor reakciós vagy; ezek árulják meggyilkolt rokonaik és családtagjaik mártiriumát állásért, sápért és koncért; s az egész ország kezd nagyon fáradt lenni ettől a hangtól és magatartástól.”

“Nincs nekem a zsidókkal semmi bajom, csak a szemtelen és tisztességtelen emberekkel van bajom, akik között feltűnően sok a zsidó.”

RedGreg
Újságíró

ugyan, a nagy antiszemita fegyver már nem több mint dugóspuska. Lassan annyi se lesz. Túl sokat használták bizonyos progresszív körök.

 

Naooo
Olvasó
Naooo

“Reszet de akkor eljutunk odáig, hogy megegyezhetünk abban, hogy a zsidók egy kis része az akivel gond van?”

Miért ne válogassunk a rohadt eperben. Inkább kidobni az összeset.

Naooo
Olvasó
Naooo

A demokrata cuccukat tolják.

hunbagira
Újságíró

Tehát a szokásos filoszemita (száj)karate a “válasz”. Ezek szerint petőandika nem ávoscsaládból származó zsidónő? vagy mi?

Amúgy várom majomka az intelligenciaszinted eredményét. :)

Vagy Hun kérdéseit ismételve, ebben a helyzetben mi a pc- majomka- ? Úgy teszek, mintha nem vettem volna észre/nem tudnám, hogy andika micsoda/kicsoda? Vagy az öncenzúra, ok-ok észre lehet venni, de akkor sem illik szóvá tenni? :)

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Bár te kevéssé vagy válaszérett, de mégis megkapod.

A stílusod egy rohadvány, és a stílus maga az ember. Hogy ” petőandika” honnan származik, az baromira nem lényeges, amit mond, az viszont igen. Ha te ilyen stílusban, és ilyen érvekkel próbálod vitatni, sokakat állítassz az ő oldalára, ami nekünk, valódi férfiaknak elég nagy baj.

Ezért lenne jó ha befognád a gyíklesődet vagy megpróbálnád némileg normalizált formában előadni magad, bár láthatóan a moderátoroknak, simán belefér ez a “kulturált stílus”.

Ha itt a müncheni sörpuccs kis baráti köre épül, hát lelketek rajta, de pl. én tuti nem veszek részt benne. Ez persze gúnyos röhögésbe is torkolhat, hiszen hát kinek kell egy ilyen “filoszemita”, de meggyőződésem, hogy nem én vagy és leszek az egyetlen, akit ez a végtelenül proli stílus taszít.

Öncenzúráról szó sem volt, jómodorról lenne, ha tudod, hogy mi az.

Az én IQ-mmal való visszavágás meg, hát mit ne mondjak, pont a legjobb bizonyíték arra a kifejletlen gyermeteg egodra.

 

Hunn
Újságíró

Fontos a családfa. Magyarországon vannak ilyen generációkon átívelő családi körök, akiknek fő tevékenysége a magyarellenesség. Ávós dinasztiák, egykori partizánok leszármazottai, stb… Akik a rendszerváltás után ugyanazt folytatták, mint őseik. Példa: az, hogy Gyurcsány Ferenc kicsoda, az értelmezhetetlen ha nem tudod, hogy ki volt Apró Antal. Ezért kell tisztában lenni azzal, hogy ki kicsoda. Hogy ki a mi kutyánk kölyke és ki nem. Pont az teszi lehetővé a zavartalan ténykedésüket, hogy a legtöbben nem is tudják, hogy ki kinek a kicsodája.

hunbagira
Újságíró

Nem a stílusom olyan amit kiváltanak belőlem. :) Ismered te is a közhelyet:

“Soha ne keverd össze a személyiségemet a viselkedésemmel! Mert a személyiségem az én vagyok….a viselkedésem/stílusom meg attól függ TE KI VAGY!”

Amúgy te hoztad be ezt az intelligenciaszinten történő terelő-bozotharcot. Szóval ezen megint nem értem, mit problémázol?

De kérdésünkre nem válaszoltál. Szóval mi a helyes pc-eljárás, ha már megint egy zsidóval találkozunk valamilyen szubverzív ideológia szószoljaként? :)

Amúgy sosem értettem, hogy a megvett/buta/gyáva filoszemita kismajmok miért az iq-szinttel jönnek. Hiszen tudjuk, hogy nürnbergben a “legbutább” streicher is maga 116-os iqjával zseninek számítana ma is (dönitz,speer, schacht, ribbetropp 140 felett volt ) Pedig a zsidó andruss ezredes beosztott zsidó pszichiáterei mérték őket, tehát valószínű nem felfelé tolták a “sublert”  :) hanem a hollókoszt számadatokkal fordítottan arányosan. :)

gpetersz
Olvasó
gpetersz

“De kérdésünkre nem válaszoltál. Szóval mi a helyes pc-eljárás, ha már megint egy zsidóval találkozunk valamilyen szubverzív ideológia szószoljaként? :)”

Valóban PC lennék? Nem kevered a fogalmakat? Nem PC dolgokat nem lehet normális köntösben közölni?

Erre csak annyit tudok mondani, hogy mi a teendő, ha egy etnikailag horváttal vagy svéddel találkozunk, valami szubverzív ideológia szószólójaként?

Nem az ideológiát kell vitatni? A személy születési tulajdonsága a fő ellenfél?

“hollókoszt” ez meg a szokásos stílus. Nem nem PC. Nem PC vitatni a megvett történészek számait 6 millióról 1.5 -re. Ez nem PC. A holokausztot hollókoszt-nak nevezni, nettó bunkóság és proliság.

A másikat kismajmozni (kvázi, egy vitában megpróbálni leértékelni) viszont röhejes, de láthatóan te nem tudsz leszakadni arról, hogy a másikat személyében támadd.

Borzasztó kontraproduktív mindez, bár szerintem téged ez nem érdekel. Zsidózásra nem jó a kurucinfó? Itt miért fontos?

upd. Ja igen, válaszoltam, nem is egyszer. A proli műszavakat lehetőleg hanyagolni kellene, áldozatokat nem leköpni, és a minősíthetetlen stílusban való véleménykifejtés is probléma. (minősíthetetlen=kurvaanyázós)  Ugye nem kell elmagyarázni, hogy miként lehet normálisan vitatkozni, emberekkel beszélgetni?

RedGreg
Újságíró

Már írtam, h nem attól leszel nem pc hogy az ellenkezőjét mondod, mint a pc-k, hanem hogy beszélsz a nem pc dolgokról is. Szted felfogta huncimuncibagirácska?

hunbagira
Újságíró

Te kezdtél kollektíve személyeskedni- az más kérdés, hogy annyi bátorság nem volt benned, hogy nyíltan nekem címezve tedd ld prolizás, 80 iqzás- de azért a “választ” kihámoztam. Ezek szerint észre lehet venni, hogy andikák dédszülei még tarnopolban látták meg a napvilágot, de nem illik szóvá tenni. :)

Amúgy arról, hogy ők állnak eme szubverzív ideológiák mögött pozitív kontextusban el is ismerik. Tamásgazsi folyamatosan zsidó progresszióról szokott értekezni és hellermama is.:) Szóva itt megint kijön az álságosságuk.

De akkor elmondom mit tartok a filomszemitákról alapvetően 2-3 halmazba tartoztok.

1. a primitív és/vagy műveletlen prolik, akik az ő kezükben lévő tömegmédiából tájékozódnak

2. a megvett korrupt szarok.

3. gyáva szarok….bár az utóbbi kettő akár egy halmaz is lehet.

common man
Olvasó
common man

Én nem értek annyira ezekhez a dolgokhoz.De ha ti tudjátok megmondhatnátok nekem ,hogy ez a transzgender izé ez most kóser vagy nem kóser?

Muhr úr
Olvasó
Muhr úr

Csak annyira mint amennyire Pető Andrea. Azt meg hunbagira már megfejtette.

RedGreg
Újságíró

huncimunci

Arról a vén zsidóról beszélsz aki ki van tiltva Izraelből?

És mi a franc köze van bárkinek is a származásának ahhoz, hogy mit mond? Ha népnemzetiszittyaőstáltos lenne akkor most rögtön felsorakoznál a genderfronton?

Ja nem… Fridvalszky pl román származású, szóval ezek szerint a románok meg jók?

De mint fentebb írták, ehhez kellene egy 80-as IQ hogy felfogd…

Reszet Elek
Újságíró

Honnan tudod hogy ő az aradi Frivaldszky családból származik? Viszont ha mégis gyakorlatilag a XIII. sz-ról beszélünk. Ennyi erővel Mátyás is román király volt ugye?

RedGreg
Újságíró

Tudtommal igen. De nektek számít a származás, nekem csak az, hogy valaki a magyarokért tevékenykedik, vagy ellene. Személy tudod.

A férgekkel akik a tanácsköztársaságtól szálasin keresztül az ávóig írtottak minket nem az a baj, hogy zsidók. Egyrészt mert bőven nem mind, másrészt mert az üldözött oldalon is bőven voltak zsidó származású honfitársaink. Hanem, hogy vad gyűlölettel viseltetnek a nemzet ellen, és minden érték ellen, ami európát és benne a magyarságot naggyá tette. És nem ott van a gond, hogy azt mondjuk, h a tanácsköztársaság vezetői között sok a zsidó, vagy hogy a nemzetközi pénzvilágban a zsidók népességarányukon felül szerepelnek. Hanem amikor azt mondjuk, h a zsidók, úgy kollektíve mind mind rohadt bűnös, és ők csináltak minden rosszat Ádámtól napjainkig…

Reszet Elek
Újságíró

Alapjában véve a zsidó kultúrával és mentalitással van a gond. Abban felnőve hajlamosít bizonyos dolgokra, de nem szükségszerűen tesz ártalmassá. Nekem az izraeli zsidókkal nincsenek különösebb fenntartásaim. Az Európában és a tengerentúlon élő gettózsidó mentalitással annál inkább.

Az általad említett Tanácsköztársaságban vagy éppen az ÁVÓ-ban éppen e mentalitás miatt volt messze több zsidó, mint a számarányuk indokolná. Ahogy a feminista mozgalmakban is.

Ez a gettózsidó mentalitás az ami rombol és mocskol maga körül, akinek minden félelem tárgya, fenyegetés amit nem tud irányítani mert a gettó falai még mindig ott vannak a fejükben, a meggyőződés hogy ők jobbak meg a szívükben. Az igazán veszélyessé pedig az teszi őket hogy nincsen erkölcsi alap, nincsen semmiféle gát hogy bármit megtegyen az embertársaival és a meggyőződés hogy az ilyesmihez joga is van. Ráadásul ezt a mocskot tovább is örökítik (lásd Pető család) Olyanok mint a fenyőfák. Ahol megjelennek a fenyők savas tűleveleikkel megváltoztatják a termőföld kémhatását hogy ott más ne is tudjon nőni mint másik fenyő.

Szerencsére nem minden zsidó ilyen, ők szívnak is rendesen emiatt a mocskok miatt. Szóval elsősorban ezt a zsidó mentalitást utálom és azokat akikben ez tükröződik, nem pedig általában a zsidókat. Ez utóbbi kifejezetten szánalmas lenne.

Mindettől függetlenül itt a genderelméletről van szó nem pedig a zsidókról szóval lehetne hanyagolni ezt a témát.

RedGreg
Újságíró

De figyelj, minden népnek megvan ez a mentalitású része. Emiatt elítélni az egész népet? Hát szerintem nagyon nem elegáns. Mellékesen nem is merülne fel a zsidó téma, ha nem azzal kezdődne az összes cikk kommentszekciója hogy ez is zsidó. irtsuk ki mind…

Reszet Elek
Újságíró

Lehet hogy megvan, de nincs különösebb hatásuk a világ eseményeire.

RedGreg
Újságíró

Minden csak nézőpont kérdése. Ha román nacionalista lennék, a hatalmas magyar összeesküvést is be tudnám bizonyítani. Nyilván az is hülyeség. Ahogy a Grúz elmélet is (Sztalin is az volt ugyebár) Sok mindent elbír a konteo ipar. Amúgy ez az egész egy francia összeesküvés, mivel rájöttek, hogy nyíltan nem lennének képesek szembeszállni a német/OMM erővel, ezért az első vh után lerombolták az egészet, majd a zsidókra kenték, és máris megágyaztak a régió belharcának :)

De most viccet félretéve. A zsidók tehetséges nép, népességarányuknál nagyobb százalékban kerülnek döntési pozícióba. És sajnos nem csak a jó emberek. Akiket legtöbbször észre sem veszünk. Hanem a rohadékok is. Akik így már nagy károkat képesek okozni. De az egész gender elmélet, a feminizmus újabb és újabb irányzatai, a neomarxizmus, és neoliberalizmus sem a zsidók ördögi terve. Főleg, mert a valódi Izraeli zsidóknak ugyanúgy árt.

Naooo
Olvasó
Naooo

Dzsugasvili zsidó volt.

Reszet Elek
Újságíró

“Minden csak nézőpont kérdése.” – A legnagyobb értékrelativizáló hazugság. Aki e meggyőződés rabjává válik teljesen eltéved. Létezik abszolút igazság, az értékek között pedig hierarchia.

RedGreg
Újságíró

Létezik, de ez nem az.

common man
Olvasó
common man

KI írt ilyet?

hunbagira
Újságíró

mert az üldözött oldalon is bőven voltak zsidó származású honfitársaink.  Ja, a nácik is öltek németeket, mégis az ideológiát németekhez kötjük. :)

Hanem amikor azt mondjuk, h a zsidók, úgy kollektíve mind mind rohadt bűnös, Hát, ha ők sem akarnak kollektíve elhatárolódni az említett csoportoktól.

Reszet Elek
Újságíró

Én igen. Sok újdonság nincsen benne. Pető folyamatosan a szokásos elkoptatott lózungokkal jön. A hozzá hasonlók egy párhuzamos univerzumból jönnek. Számomra egy áltudományos sarlatán, végső soron egy társadalmi kártevő. Van egyáltalán családja? Gyerekei?

Mi értelme van tagadni hogy léteznek társadalmi normák és hogy az állam is elvárásokat támaszt a polgárok felé, ahogy azok is az állam felé? Milyen tudomány az, amelyet végső soron a népesség 3-5%-ára méreteznek, elvégre a népesség 95-97%-ának a biológiai és az önmeghatározó neme ugyanaz? Ez utóbbi miért ne lehetne egyfajta normatíva alapja? Egyszerűen nincs mivel vitatkozni ezzel a kártevővel mert alapvető dolgokban máshol áll. Valami embertelenül természetellenes helyen.

Muhr úr
Olvasó
Muhr úr

Ennyi elpazarolt idő és energia… Ezért kár volt volt annyit tanulnia, hogy utána ilyen felesleges ostobaságokkal foglalkozzon.

Szerk: Az van a cikk elején, hogy van egy gyereke.

Hunn
Újságíró

Ha az ember odafigyel és értelmezi amit (((Pető Andrea))) mond, akkor akár egyetlen mondatban is meg lehet fogalmazni a lényeget: a gender-ideológia egyetlen célja és értelme a szubverzió.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Lám, egy ilyen véleménnyel teljesen azonosulni tudok, ezt pusztán azért írom, hogy ne az legyen, hogy egy safespace-es kis vakarék vagyok, aki a kákán is csomót keres. Az ilyenekért járok ide.

Az ilyen Pető jellegű feministák: vitaképtelenek. Az alapfogalmakról mást gondol, mint gravitáció, pitagorasz-tétel vagy naprendszer stb

hunbagira
Újságíró

Amúgy meg F.E és P.A. sem vesz tudomást a valóságról. A mai haszonleső nő akkor feminista ha érdekében áll és ennek az ellentettje is igaz.

Reszet Elek
Újságíró

A nő mindig is önérdekű volt. Sok tekintetben nem az érdek, hanem a körülmények döntötték el, hogy ez az énje mennyire érvényesült. Van a nőknek jó oldala is, ami elő is hozható, viszont kevés férfi tanulja meg hogy ez mi módon lehetséges. Másrészt a természet nem több évtizedes együttélésre tervezte a nemeket, ami persze nem azt jelenti hogy ez némelyeknek ne tudna sikerülni.

common man
Olvasó
common man

Ezt fejtsd már ki légyszíves.Szóval neked a két nő egy kategória?

Hunn
Újságíró

Amúgy meg F.E és P.A. sem vesz tudomást a valóságról. A mai haszonleső nő akkor feminista ha érdekében áll és ennek az ellentettje is igaz.

Szerintem ha a mai, modern nők végre rájönnének arra, hogy a patriarchátus és a feminin női szerepek visszaállítása a nőknek is elemi érdeke, akkor már sokkal beljebb lennénk.

Rokapapa
Újságíró

“Azzal együtt, hogy ez megrémiszt, bizakodásra ad okot az ősi tapasztalat: minden olyan társadalmi törekvés, amely fittyet hány a természet törvényeire, hosszú távon kudarcra van ítélve.”

Őszintén remélem, hogy ez az utolsó mondat megfogja állni a helyiét az életben és mihamarabb felszámolásra kerül a női egyenjogúság amit én személy szerint az emberiség történetének legnagyobb szégyenfoltjának látok.

Kalman
Újságíró

Érdemes képkeresőben rájuk keresni. Physiognomy is real…

Hunn
Újságíró

Érdemes képkeresőben rájuk keresni. Physiognomy is real…

És valóban. Frivaldszky Edit egy jó nő. Ránézésre egy helyes és kedves barna, aki szereti a férfiakat, barátnőnek és feleségnek való. Ezzel szemben (((Pető Andrea))) pedig egy dagadt leszbinek tűnik így első ránézésre.

SOMLight
Olvasó
SOMLight

Rákerestem a feminista Pető Andreára és a CEU tanára.
https://24.hu/belfold/2017/05/17/gyereket-nevelnek-aztan-egesz-eletukben-szivnak-a-kutatonok/
Már ebben a cikkben látszik, hogy egy férfigyűlölő lény.
Szerintem be kéne zárni börtönbe, mert a társadalomra káros tag. Bár szólásszabadság van csak mindig legyen aki elküldi a sunyiba, mert átveri az embereket. A nemiség biológiailag nem fejlődik érdemben, csak az ő eltorzult agyában.

Wolfygirl
Olvasó
Wolfygirl

Kedves Mindenki!

Pető Andrea legtöbb gondolata olyannyira filozofikus, hogy átlagos elmével nagyjából ugyanannyi értelme van ezen gondolkodni, mint azon, hogy az univerzum végtelen és ugyanakkor folyamatosan tágul. Mi az hogy végtelen? Mi van utána? Ha már végtelen hova tágul?

Ha Andrea nőneműként nem ért egyet azzal, hogy nőként kellene aposztrofálnia magát, hanem helyette emberszabású zsiráf szeretne lenni például, hát legyen. Azok, akik éveket töltenek el az életükből azzal, hogy azon gondolkodnak milyen is az ember, kicsoda a férfi és kicsoda a nő. Az ő élete, tegye. A világ történelem során nem egy ilyen próbálkozó volt már, de egyikőjük megállapításai sem változtattak a természet törvényén.

Bármeddig is gondolkodik Andrea egy homoszexuális a saját neméhez fog vonzódni, egy heteroszexuális pedig a másik nemhez. Bármeddig is gondolkodik Andrea a nő lesz az, aki menstruál (akkor is, ha a feministáknak ez nem tetszik). Bármeddig is gondolkodik Andrea a férfi lesz az, aki nemz, a nő pedig, aki gyereket szül, mert a gondolat önmagában nem képes változtatni a természet eme törvényén.

Én személy szerint nem ezen (merőben elméleti jelentőségű) gondolatait találom aggasztónak. Hanem:

“Pedig egy sor közös célunk lenne: harcolni a bérkülönbség, valamint a női test kizsákmányolása ellen a médiában, csökkenteni a prostitúciót, növelni a nők számát a döntéshozatalban, család és munka összeegyeztetése, és még sorolhatnám. Ezzel együtt veszélyesnek látom Edit álláspontját, mert az egyszerű és szép eszmék leple alatt tetten érhető a társadalom átnevelésének szándéka.”

Egy teljesen átlagos nő senki szavára nem kezd el azon gondolkodni, hogy most akkor a nő az egy nem, de nem is az a nem, hanem a másik vagy több másik és én eldönthetem, hogy melyik (esküszöm már ettől az egy mondattól kezd fájni a fejem).

Tudom, hogy itt sokak véleménye szerint AWALT van és ennek megfelelően az összes nő egoista, aki egész életében úgy szaladgál a férfiak után, hogy közben egyiktől sem akar semmit. Értem, megértem, DE engedtessék meg, hogy ezzel ellenkezzek.
A nők többségének nincsen gondjuk azzal, hogy nőnek születtek, ahogyan a férfiakkal sincsen semmi bajuk, sőt kifejezetten szeretnének tartozni valakihez, aki férfi.
A nők igen jelentős többsége nem Brad Pittekhez megy hozzá, hanem átlagos Bélákhoz, méghozzá szerelemből. A nők jelentős többsége világra hozza közös gyermekeiket, és szeretettel gondoskodik a családjáról, mert ez az ő egyik alapvető biológiai programja.
A gond ott van, hogy a fentiekben idézett gondolatokkal a feminizmus (ÖSSZES) irányzata az újságok, a műsorok, a könyvek, a filmek, a reklámok, stb. által naponta azt üzengetik a nők felé, hogy nem vagyunk egyenrangúak a férfiak szemében.
Egy olyan világképet festenek le, amelyben egy nő nem bízhatja rá magát a férfire, mert az egy hűtlen, megbízhatatlan, hazug, stb. akármi, amivel napi szinten (hol burkoltan, hol nyíltan) kirántják a nők lábai alól az egyetlen igazán fontos dolgot számunkra. Az érzelmi és fizikai biztonságot.
Mert az a nő, aki elhiszi, hogy ő alsóbbrendű a társa szemében, az azt is elhiszi, hogy akkor a társa nem tiszteli őt, nem szereti őt, nem becsüli meg őt, azaz előbb vagy utóbb ott fogja hagyni.
Ilyen és ehhez hasonló gondolatok hadával lehet mindenféle ellenállás nélkül elérni azt, hogy a nők bemasírozzanak előbb az egyetemekre, majd a munkába és karriert építsenek, legyenek önállóak, legyenek erősek. Ha ez a lépés sikeres egy fiatal nő esetében onnantól kezdve elég már csak erősíteni néha napján ezt a képet, mert a munka világában a nők többsége annyira elférfiasodik és megkeményedik, hogy a magán életi gondok borítékolhatóak. Ergo a család vagy létre sem jön (mert a nő eleve alkalmatlanná válik a férfivel való együttélésre) vagy később esik szét ugyanezen okból kifolyólag. Mivel pedig a feminizmus legfőbb célja a klasszikus családmodell szétrombolása, a cél elérve. (Megjegyzem, hogy sajnos elég jól csinálják).
Nem tartok attól, hogy világuralomra törve a leszbikák majd kötelezővé teszik mindenkire kiterjedően az egyneműek szerelmét, de attól annál inkább (mert ez szemmel láthatóan már most működik), hogy addig piszkálják a nők agyát ezzel a rabszolga minden nő eszmével, hogy egyszerűen nem marad majd olyan nő, aki ne eleve abból indulna ki, hogy miden férfi álma, hogy egy nőt elnyomjon, amiből aztán következni fog a rendszeres rabszolgalázadás odahaza (mert sajnos az elférfiasodott, széjjelönállósodott, karrierista modern nő nem fogja észrevenni azt, hogy nem azzal van a baj, hogy tanul, dolgozik, stb., hanem azzal, hogy közben elviselhetetlen antinő lett a férfiak szemében).
A fentiek okán szeretném megüzenni Andreának, hogy legyen szíves és a továbbiakban ne merészelje közös célnak minősíteni saját (ugyan nagyon filozofikus, de egyben eléggé beteg) tanait, a jövőre nézve pedig megtiltom, hogy Andrea engem mint NŐT bármilyen témában képviseljen. Köszönöm szépen DE ÉN MÁR MOST EGYENRANGÚ VAGYOK MINDENKIVEL, női mivoltom okán soha nem különböztetett meg egyetlen férfi sem hátrányosan (pozitív értelemben viszont igen), soha egyetlen férfi sem nyomott el, sem az egyetemi tanulmányaim során, sem a munkám során és a fizetésemre sincsen panasz. A munka és család összeegyeztetése is kiválóan megy, mert a család az első. Mondom mindezt úgy, hogy egyetemet végeztem, az én nevem előtt is ott egy dr., dolgozom (pont annyit amennyiért megfizetnek) és szeretem a Férfi uram.
Anna
Hunn
Újságíró

Jól látod, Wolfygirl, a feminizmus többek között a nőkben meglévő félelmekkel és bizonytalanságokkal operál, azokat erősíti föl és maxolja ki. Az egyik legsúlyosabb bűnük, hogy nemek közötti bizalmat ássák alá. Ennek egyik példája a hazug osztályharcos feminista történelemszemlélet.

Hiszen ha a férfiak mindig is elnyomták a nőket, és úgy kellet őket a feministáknak felszabadítani; és jelenleg is elnyomnák őket ha a feministák nem lettek volna; és igazából most is el akarnák őket nyomni és ennek csak a feminizmus állja útját; akkor hogyan is bízhatna meg egy nő egy férfiban, hogy az szereti őt és nem elnyomni akarja?

Foxtrott28
Olvasó
Foxtrott28

Azért ez a mondat nagyot üt egy nő szájából: A nők igen jelentős többsége nem Brad Pittekhez megy hozzá, hanem átlagos Bélákhoz, méghozzá szerelemből. (A höri teszi a dolgát)

Nem kötekedés de ez szemet szúrt nagyon!

Kezded már érteni hogy ez van ha túl sok jogot és szabadságot kap egy ilyen nő, ennek teljesen elmentek otthonról, bár mondhatnám hogy nincs új a nap alatt de ezek mindíg tudnak mondani valami hatalmas baromságot!

Wolfygirl
Olvasó
Wolfygirl

Kedves Fox!

A Brad Pitt vs. átlag Béla hasonlat ezen az oldalon gyakorta használt érvelés, mely szerint a nők mindegyikének Brad Pitt kell, nem pedig átlag (a szó sem nem negatív, sem nem pozitív értelmében) Béla.

Az én saját tapasztalatom ezzel szemben az, hogy egy átlagos nő, egy átlagos férfit keres és átlagos nőként átlagos férfibe szeret bele (Bradnak meg jutott Angelina).

Az emberek (férfiak és nők) többsége az átlagos kategóriába tartozik. Te is az vagy, én is az vagyok, és még jó pár milliárdan azok vagyunk. Mi ezzel a probléma?

Anna

 

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Bocs, de a saját tapasztalat, az nem fog társadalmi szabályszerűségeket jelenteni. Én csomó esetben láttam, hogy átlagos Julcsi nem átlagos Bélát keresi. A végén átlagos Béla marad, mikor a szexpiaci érték már kopni kezd. Brad Pittet addig is foghatott, 1-2-3 numerára. Aztán marad Béla, aki viszont semmiben nem felel meg az elvárásoknak, ezért az első 5-10 év után, mikor lesz szép esküvő, meg gyerek meg lakás, Julcsi elkezdi lerágni a húst is Béla csontjairól. Semmi nem lesz jó neki, hiszen eleve úgy érzi, hogy Bélánál simán jobbat, mondjuk Huffnágel Pistit kellett volna megfognia.

Wolfygirl
Olvasó
Wolfygirl

Kedves Péter!

Csak téged tudlak idézni :)

“Bocs, de a saját tapasztalat, az nem fog társadalmi szabályszerűségeket jelenteni. Én csomó esetben láttam, hogy…”

Az általad teljes mértékben helyesen felvázoltak szerint a te állításodat sem tekinthetjük társadalmi jelenségnek :) ugye?

Anna

Hunn
Újságíró

Kedves Wolfygirl, igazából Brad Pitt nemrég történt válása is azt bizonyítja, hogy a nőknek még Brad Pitt sem elég jó. Pedig Brad Pitt úgy néz ki mind Brad Pitt, és annyi pénze van, mint Brad Pitt-nek. :) A modern nőknek egyszerűen már semmi sem elég jó a mai világban.

 

Wolfygirl
Olvasó
Wolfygirl

Kedves Hunn!

Tökéletes a példád, de én más kérdést tennék fel. Lehetséges, hogy mégsem a külső és a pénz amit valójában keresnek a nők és nem számít, hogy Brad Pitt vagy sem, mert nem ez a lényeg?

Anna

Hunn
Újságíró

Kedves Wolfygirl, amennyire én meg tudom állapítani, a nők három dolgot keresnek egy férfiban: 1. a férfias gondolkodáson alapuló férfias viselkedést, 2. a testi, szexuális vonzalmat, 3. az anyagi biztonság potenciálját. És van egy negyedik, nem elhanyagolható tényező, amit szintén néznek: azt, hogy tetszenek-e az adott férfinak, és ha igen, mennyire. :)

A feminizmusnak amúgy a legfőbb célja a nőket illetően a következő: azt akarják elérni, hogy a nők a legszebb 10 évüket pazarolják el, és már késő legyen számukra amikor rájönnek, hogy át lettek vágvaa palánkon. Majdnem mindegy nekik, hogy mire pazarolják el, több opciót is kínálnak: faszkörhinta / ribancoskodás, karrierizmus, stb… Lényeg az, hogy a családalapítás, a házasság és a gyermeknevelés, a feleség és anya szerep mint lehetőség meg se forduljon meg a fejükben az alatt az időszak alatt, amikor az a gyakorlatban megvalósítható, amikor a legvonzóbbak a férfiak számára, amikor tudnának találni egy olyan társat, egy olyan párt, egy olyan férfit amilyenre vágynak…

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Brad Pitt alkoholista lett és nekiment a saját gyerekének. Viszont azóta sem váltak el, ő beismerte, hogy a főiskolai évek óta nem telt el nap, hogy nem ivott legalább egy pohárral, és az elmúlt egy-két évben már probléma lett belőle, elszigetelte magát az egész családjától, most kapott egy kijózanító pofont, azóta nem iszik, és nem úgy tűnik, mintha bármelyik fél is erőltetné a házasság felbontását.

Ha bulvárt tolsz, legalább legyen némi fogalmad róla, miről is beszélsz.

Brad Pitt sem egy Brad Pitt büdös piásan, aki már ott tart, hogy a saját gyerekei ellen fordul.

Naooo
Olvasó
Naooo

Van ott egy csomó migráns is.

Hunn
Újságíró

Én úgy olvastam a bulvárban, hogy Brad Pitt nem a saját gyerekeit ütötte meg, hanem az Angelina Jolie-féle örökbefogadott színes kölykök egyikét, Maddoxot. Gondolom beugatott neki a kis köcsög és meg kellett fegyelmezni, vagy ilyesmi.

Botond
Olvasó
Botond

Szép mese … azonban még a magasságos FBI is arra jutott, hogy Angelina “kissé” hazudozott / senki nem vágta szájba a kretén Maddoxot, bár az azóta elbocsátott személyzet tagjai szerint igencsak kijárna neki. Úgyhogy ez egy szokványos picsa szokványos hazugsága, hogy mindenki megsajnálja őt (hamár ismételten bebukott a félre kefélgetéseivel). Jelen ügyben nem a női (femináci) magazinok és szennylapok meséit kellett volna megkajálni. Pár komolyabb lap foglalkozott az üggyel, abból az aspektusból, hogy vaj’h miért nem verte szájba a magasságos Hatóság félrevezetéséért, a nagyívű hazudozásáért Angelinácskát a Törvény? / mivel a földi halandókat ehhez hasonlókért igencsak megmázsálják a bírák … ribanckának meg elnézték. Ennyi … Brad Pitt nem volt elég tökös ahhoz, hogy ezt a szarból kivakart senkit helyre tegye (persze ezt majd az Élet meg fogja tenni … általában ez a vége):

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Így van. Ebben nincs vita, ám mindannyian kénytelenek vagyunk (tudatosan, vagy tudat alatt) beleszőni a személyes tapasztalatainkat a vitaanyagunkba.

Természetesen a saját tapasztalat nem reprezentatív, bár tendenciákat mutathat, legalábbis abban a közegben, amiben mozgok.

Reszet Elek
Újságíró

Nem csoda hogy nem értitek meg egymást. Te farkas vagy, ő meg róka…

Serathis
Olvasó
Serathis

+1

inkvisitor1
Olvasó
inkvisitor1

A farkas megeszi a rókát ha az el nem szalad…

Reszet Elek
Újságíró

Van némi keveredés az egyenjogú és az egyenrangú fogalma tekintetében. A legtöbb normálisan gondolkodó férfi számára egyenjogúak vagytok, de ugyanezen férfiak, bavallva vagy bevallatlanul, sosem fog egynrangúnak is tekinteni titeket.

Fizikailag gyöngébbek vagytok, érzelmileg kiegyensúlyozatlanabbak. Egy férfi ösztönös besorolásában mindig lejjebb lennétek a rangsorban. A legtöbb férfiban nem véletlenül van védelmező ösztön, ami a gyengébbre irányul és az agresszióját sem keltik fel nála gyengébb egyedek amíg nem hívják ki a dominanciáját.

Személy szerint én mindig megkülönböztettem a nőket. Bizonyos dolgokban többet, másokban viszont kevesebbet elvárva tőlük mint a férfiaktól.

Serathis
Olvasó
Serathis

Holnapra kész lesz a NSDAP tagságid :)

Wolfygirl
Olvasó
Wolfygirl

Kedves Elek!

Az egyenjogúság egy általános jogi kategória, ami nem takar többet vagy mást, mint azt, hogy férfi és nő, fiatal és öreg, fekete és fehér egyenlő a törvény színe előtt, de ez a kategória aligha alkalmazható a párkapcsolatok világában.

Az egyenrangúság pedig semmiféleképpen nem jelenti a férfi és a nő egyformaságát. Igen, a nő a gyengébbik nem. Igen a férfi az erő, a nő pedig az érzelem. Ezáltal nem azonosak, de pontosan ez az, ami miatt egyenrangú (egymást kiegészítő) társai egymásnak :)

Mindkét nem azt keresi, ami a másik sajátja (a nő a férfi erőt, a férfi a női érzelmeket), így kiegészítve egymást lesznek egészek; elméletben legalábbis, hogy a gyakorlatban ebből mi tud megvalósulni azt is látjuk.

Anna

Reszet Elek
Újságíró

Az egyenrangúság összemérhetőséget is jelent. Mivel ez nincsen meg a nemek között így azok nem egyenrangúak. Amúgy megegyezik a véleményünk.

ggwp
Olvasó
ggwp

Még a gimis tanárom magyarázta anno, hogy az egyenjogúság és az egyenrangúság nem ugyanaz, a nők egyenjogúak, de egyenrangúak sosem lesznek, mivel az egyik férfi a másik meg nő. Nem összemérhető, nem egyenrangú.

Egyetemen végig az volt az érzésem egyébként, hogy a nők értékesebbek mint én. Az összes tanár és diák nyalta a seggüket, kevesebb erőbefektetéssel több segítséget, jobb jegyeket kaptak, nem egyszer helyettük csinálta a sok barom mangina a feladatokat, vagy esetleg kis sírás rívással megkapták azt az anyagot amit más sok munkával kidolgozott. Ezeket is csak azért vettem észre, mert míg én vért szoptam, addig rajtuk nem látszott semmi :D De, mindig azzal igazoltam magam, hogy ők csak nők, én meg férfi vagyok, rinyáljanak csak, meg kunyeráljanak másokat kihasználva. Persze nyilván nem származott semmi hasznom abból hogy vért szoptam, ellenben azokkal akik szétpuskázták az egészet, vagy másokkal csináltatták meg. :D Nem baj, ilyen az élet.

Reszet Elek
Újságíró

Gimis tanár férfi volt?

inkvisitor1
Olvasó
inkvisitor1

Dehogynem származott hasznod: te szintet léptél kitartásban és küzdésben, ők meg nyalizásban.

RedGreg
Újságíró

Na én ezért szerettem az SZTE bioszt. Talán egy tanárt kivéve (és nála is meg kellett dolgozni a pletykák szerint a kivételezésért, bár nem tudom) nem volt előnye a nőknek. Sőt T.G.-től rendszeresen bőgve jöttek ki, mert az a “rohadék” nem átallott összefüggéseket is kérdezni. De Bagi is rendszeresen törte össze a szíveket azzal, h a szép mosolyra és a kivillanó cickóra nem járt 2-es. A legjobb meg egy bitech vizsgám volt, ahol majdnem megfulladtam, ugyanis hölgyiken szépen előredőlve kérte a proffot, h legalább egy segítő kérdést adjon, mire proff rávágta: Nos?

Amúgy egyenrangú egyenjogú és egyforma.

Egy férfi és egy nő szerintem lehet egyenrangú. Ami nem jelent egyenjogúságot és egyformaságot pláne nem. Bár ma már a rang nem nagyon forog közszájon

Lehet egyenjogú

De egyforma sosem. És manapság pont ezt nyomja az SJW kommandó: minden ember legyen nő vagy férfi egyforma. Pedig nagyon nem. Csak a fogalmak bábeli zűrzavarában ezt jogokkal meg rangokkal helyettesítik.

 

Aldo
Újságíró

“Egyetemen végig az volt az érzésem egyébként, hogy a nők értékesebbek mint én. Az összes tanár és diák nyalta a seggüket, kevesebb erőbefektetéssel több segítséget, jobb jegyeket kaptak, nem egyszer helyettük csinálta a sok barom mangina a feladatokat, vagy esetleg kis sírás rívással megkapták azt az anyagot amit más sok munkával kidolgozott.”

Akkor nem a csajok voltak értékesebbek, hanem ez a sok takonygerincű, csúszómászó mangina volt értéktelenebb. Sajnos szép számmal van belőlük mindenhol.
Pedig az ilyen beadandók és más feladatok megoldásából szép kis profitot lehet termelni.

Jati007
Olvasó
Jati007

És sajnos egyre több ilyen van …. Baráti körömben is az utóbbi időben többszer ütköztem olyan falakba, hogy én magam nem ismertem rá az emberre. Tárgyaltunk ilyen ideológiai kérdésekre ahol én kijelentettem hogy utálom az arabokat, ezért meg ezért meg ezért. Aztn kaptam egyből hogy az ő jelenlétébe én ilyet ne mondjak mert az ő érzéseit sérti :D Én meg ott álltam, néztem, köpni nyelni nem tudtam mert ez a srác fél éve még teljesen normális volt. Most meg cenzúrázni akarja a véleményem, csak mert az érzelmeit sérti….. Mondtam is neki hogy gratulálok mekkora SJW lettél ….

Aldo
Újságíró

Igazi agymosott barom lett. Szerencsére az ismerőseinket megválogathatjuk, így célszerű leépíteni a gyereket.

RedGreg
Újságíró

Igazából ez mindig nehéz kérdés. Mármint sztem az egyetem. Lehet nekem vannak túl jó tapasztalataim, de nálunk az évfolyam viszonylag egységes volt. Leginkább frontharcosok a zh-k pergőtüzében, vagy ahogy mondtuk szívós állatfaj. Nálunk általános volt a jegyzetmegosztás, akár fiú akár lány csinálta meg.

Viszont szép számmal láttam én is azokat akik teljesen a punci hatalma alá lerültek, és próbáltak jófiúként szexhez jutni. Csak nem a tanulással kapcsolatos területeken jelent ez meg :)

Jati007
Olvasó
Jati007

Ez nálam egyszerűbb volt mert konkretén egy lány volt a szakomon aki Petraként kezdte és Péterként végzett már :D Szóval nem volt nő aki alá annyira be lehessen csúszni :D

Reszet Elek
Újságíró

Gondolom ez azért volt mert patriarcha-fallokrata-férfidisznó elnyomóként nem engedtétek oda a hosszú sorban várakozó nőket.

https://www.youtube.com/watch?v=jAjwj-F83Gg

Jati007
Olvasó
Jati007

Nyilván :D De elgalábbis azért mert had-és biztonságtechnikai mérnök szak volt :D Mi örültünk volna a csajoknak sztem :D Monjuk tény és való hogy néha egy két meleg bekeveredett anno, aztán rózsaszín haj és tarsai de általáb ők fél év után némi beszélgetés után jobbnak látták távozni. Mondjuk napjainkra felhigult sajnos az összetétel …. Múltkor épp benn volt régi iskolában és hát már a nők is szép számmal vannak, illetve a melegek is …..Mondjuk hozzá is tartozik, hogy a korábbi tananyagot kb 20%ra reduálták és gyaloggalopp lett elvégezni ….Sajnos

UPongi
Olvasó
UPongi

Az a véleményem, hogy leghitelesebben ti nők tudjátok képviselni az antifeminizmust. A férfiakat, nagyon könnyű nőgyűlölőnek bélyegezni bármilyen feminista ellenes vélemény alapján. Ha ti nők is csatlakoztok, az viszont megzavarja őket (vettem részt élőben ilyen vitában). Bár titeket is támadni fognak, de az már gondolkodásra készteti a kívülállókat.

Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ilyen női vélemények is vannak.

Hunn
Újságíró

Az a véleményem, hogy leghitelesebben ti nők tudjátok képviselni az antifeminizmust.

Áhh, már rég megvannak azok a feminista toposzok, melyekkel diszkreditálják a nem feminista nőket. Az ilyen nők a feministák szerint úgymond már “internalizálták a patriarchális elnyomást”, és ezzel aktívan járulnak hozzá a saját illetve a más nők elnyomásához. Quislingek, árulók, illetve Stockholm-szindrómában szenvednek, avagy szimplán csak nyaliznak a hatalmon lévő gonosz fallosztulajdonosoknak. Rafkósak ezek, előre gondoltak minden lehetőségre.

herceg
Olvasó
herceg

lásd magát a cikket:

“Pető Andrea: Sajátos jelenségről van szó: ezek a kollégáim a férfiuralmat interiorizálva igyekeztek gátolni, hogy előrébb jussak. Ezért próbálom most segíteni nőtársaimat, hogy velük ez ne történjék meg.”

Serathis
Olvasó
Serathis

Még jó hogy nem Puzsért hívták meg vitára. A Petőt a mentő vitte volna el.

Asidotus
Olvasó
Asidotus

de kár érte :)

Reszet Elek
Újságíró

Tóth kollega föntebb rámutatott: ez a Pető az ávós Pető leszármazottja?

Tardigrada
Olvasó
Tardigrada

és?

hunbagira
Újságíró

Semmi, csak ismét kiderült, hogy a pestist a patkányok terjesztik. :D

hunbagira
Újságíró

Igen. És az szdszesnek az unokahúga. Morvai szellőztette meg még anno. Tulajdonképpen Morvai miatta igazolt a Jobbikhoz a Cedawból.

Reszet Elek
Újságíró

Innentől kezdve, ilyen indíttatással viszont nem tudom mi mást lehetne várni tőle. Csak a gyereket sajnálom.

Botond
Olvasó
Botond

Ne sajnáld azt a gyereket. A klán már szépen bele nevelte a felsőbbrendűséget és a magyarság gyűleletét / ez náluk alap. Amúgy meg gondoskodnak róla, hogy sima pályája és előmenetele legyen, bármihez is lesz majd kedve (ehhez elég a születése, érdemek avagy képességek csak zavaró tényezők). Anno volt “szerencsém” az egyik Pető-fiókához, aki Summa Cum Laude “végzett”, és azonnal zseninek lett kikiálltva. Sajnos 2 hónap alatt leszerepelt, mivel sorozatban bizonyította tudatlanságát (halvány lövése se volt arról a szakterületről, amelyet kitűnőre “megtanult” és amiről diplomája is volt). Kénytelen voltam eltanácsolni. Egy hét múlva már pártvonalon, magas beosztásban osztotta az észt  … a módszerváltásnál én voltam az első, akit kirugattak … ja akkor már nem az MSZMP-nél rontotta a levegőt. Ennyit erről a bagázsról … Andreácska se lóg ki a sorból, majd a kölyke lenne különb?

Jati007
Olvasó
Jati007

Sziasztok,

Régóta olvasom az oldalt, ideje kommentelni is :D A kérdésem az lenne, hogy miért vagyunk ennyire fáziskésésben folyamatosan? Ez egy közel egy évvel ezelőtti cikk …. Azóta múlt pénteken megszületett már a Madridi kiáltvány is. Időszerűbb lenne azzal foglalkozni nem ? Hisz már réges régen a gender téma túlhaladt ezen a szofisztikált részen is, mint amiről itt olvashatunk ebben a cikkben. Teljesen máshol tart, sokkal radikálisabb lett.

Üdv nektek ;)

Reszet Elek
Újságíró

Szervusz!

Itt az alkalom hogy hírt adj róla. Az impresszumban ott az elektronikus postacímünk ahova az írás küldhető.

Jati007
Olvasó
Jati007

Hidd el ha lenne hozzá képességem megtenném, de nagyon rossz vagyok fogalmazásból :D az is kínszenvedés mikor mérnöki cikket kell írnom sajnos, mert az irodalmi dolgok nagyon messze vannak tőlem. Tudom az én szegénységi bizonyítványom :D Visztont az tény, hogy most elég sokminden történik amikről olvastam és azok viszont napjaink hírei. Ilyen a Jhonny Walker Jane Walkerre cserélése, női alakkal, vagy a KFC admirális női színésznővel való helyettesítése, vagy épp az ausztráliai Vodafona férfiakat kireszkesztő STEM területre korlátozódó inétzkedési.

Reszet Elek
Újságíró

Linket viszont biztosan tudsz küldeni.

Amúgy a Madridi Kiáltványt olvastam korábban, Zaymus Eszterhez és a CitizenGo-hoz köthető, de nem tudom milyen súlya van ennek a szerveződésnek. A kiáltvány megállapításaiban semmi újdonság nem volt, amit ne írtunk volna már le az itteni cikkekben.

Jati007
Olvasó
Jati007

Nem is feltetlen az a lényege, hogy új dolgok szerepeljenek benne. A lényege szerintem ennek a kiáltványak most az, hogy egyre többen kezdenek ébredni és többen beállnak mögé. Például most elég sok LMBTQ tag is beállt mögé és felszólalt a gender ideológia ellen, de legalábbis a politikába való beemelés ellen. Ezzel kapcsolatban fenn is van a szöveg a honlapjukon. http://www.citizengo.org/hu/ed/157594-madridi-nyilatkozat

Amúgy fb oldalra szoktam néha felrakni dolgokat de azt úgy látom nem figyelik annyian :)

Reszet Elek
Újságíró

Én biztos nem mert nem vagyok fenn.

Hunn
Újságíró

BUDAPESTI KIÁLTVÁNY:

Tetemre hívom itt a Duna partján a bűnös, feminista fővárost, mely megtagadta patriarchális múltját, és rossz transzvesztitaként ribancos női ruciba öltözött. Kiáltványom, mely programot ad a népnek az elkövetkező 1000 évre, a következőképpen hangzik:

1. Lelke mélyén minden nő érzi és tudja, hogy arra született, hogy a férfiak rabszolgája legyen**

2. A nőket ki kell láncolni a konyhába, meztelenül és terhesen

**apró betűs rész: mégpedig önként és dalolva!!! Ha egy nő nem így érez egy férfival kapcsolatban, akkor nem kell a feminista hiszti, hanem haladjon tovább, amíg nem találkozik azzal a férfival, aki kiváltja benne ezt az érzést, a többieknek pedig ne rabolja a drága idejét!

Éljen a haza, menjetek haza!

Budapest, 2018.03.02.

Hunn sk.

GentleBoar
Olvasó
GentleBoar

Társadalmi nemek tanulmánya tanszék ???? Az meg mi…?  Úgy látszik nagyon vidéki vagyok, vagy nagyon öreg, de eddig azt hittem, hogy ez csak egy vicc. Utánaolvastam és már nem nevetek, mert ez a valóság.  Régebben a művelődésszervező szak miatt is körberöhögtünk mindenkit, többre tartottuk a jó szakmunkásokat,  erre most itt van ez… Szakemberből meg hiány van…

Egy óvodás gyerek már tudja, hogy mi a lényeg: https://www.youtube.com/watch?v=mXqo_-ldATw

Áltudományok sajnos mindíg is léteztek, de ehhez igazán nem kellett volna tanszéket alapítani.

Annak aki rendelkezik józan paraszti ésszel és a gondolkodás képességével könnyen belátható, hogy a genderstudies egy felsőfokú agymosásra létrehozott alibi szak azon személyek részére akik nem tudnak / akarnak a társadalom számára hasznos tevékenységet végezni.

Sokan modják, hogy az emberiség megérett a pusztulásra, de örök optimistaként hiszek benne hogy ez nincs így, és ezek a vadhajtások elsorvadnak idővel.

 

Gejza
Olvasó
Gejza

Mit lőttem!

Kőkemény nemi alapú diszkrimináció!

Lányok figyelem! Ingyenes szoftverfejlesztő képzést indít az Accenture

Elindult a jelentkezés az Accenture és a Green Fox Academy ingyenes, kifejezetten nőknek szóló junior programozó tanfolyamára.

Egy olyan ágazat globális szereplőjeként, ahol az átlagosnál is alacsonyabb a női dolgozók aránya, az Accenture célja, hogy 2025-re elérje a nemek közötti egyensúlyt munkaerő-állományában. Az Accenture tanácsadó cég a világ 120 országában nyújt informatikai szolgáltatásokat a stratégia, a digitális átalakulás, a technológia és az operatív vállalati működés területén. A budapesti CodeGirlz tanfolyam azért jött létre, hogy segítse és növelje a szektorban elhelyezkedő nők számát.

A márciusban induló ingyenes képzésre olyan reál érdeklődésű hölgyeket várunk, akik kiemelten érdeklődnek a programozás iránt – esetleg ezen a területen folytattak / folytatnak felsőfokú tanulmányokat vagy egyéb programozói képzésen vettek részt.

https://prohardver.hu/hir/lanyok_figyelem_ingyenes_szoftverfejleszto_kepzest.html

1. Megvalósult a nemi megkülönböztetés hátrányos módon.

2. Ha én farokkal nőnek vallom magam, vajon mit tesznek?

3. Baromira bebukták már megint ezt az egész sz@rt, amit kevertek és kevernek folyamatosan.

 

Dan
Újságíró

Mehet a feljelentés az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak – sárkány ellen sárkányfű…

Reszet Elek
Újságíró

Nem ez az első csak lányoknak szánt informatikai suli. Ott voltak a köcsög prezisek is (meg mások). Nem is használom a szarjaikat. ITt meg nézelődhetsz: https://www.coding-girls.com

hunbagira
Újságíró

https://www.youtube.com/watch?v=fRRtI4lX9Yw

Vannak még intelligens/erkölcsös öregasszonyok- kár, hogy csak azok- .Viszont – valószínű mivel- csak nőnek született- nem mer még egyet lépni. Azaz kimondani, hogy ESETÜNKBEN a zsidó trashmédia (3/3as kolosi és körei,redgreg cica meló van :) ) nem átprogramozta a nőket, hanem az addigi konzervatív programozást rombolta le és lépett a helyére illetve engedte meg, hogy a nők kiéljék az ösztöneiket.

Ami számomra reménykeltő volt, hogy főleg nők osztogatták meg. Illetve a fő érthetetlen, hogy egy floridás exescortos ismerősöm- akinek még egy éttermet is sikerült összeszopnia- mondjuk utána rájöttem, hogy a falon túl van a csaj így már “megállapodna”. Ezért lett hirtelen konzervatív 32 felett.

Dan
Újságíró

Pető Andrea nagyon igyekszik eljátszani a kis ártatlan, senkinek nem ártani akaró, csak jót tevő báránykát, remélvén azt, h az olvasók többsége nincs tisztában azzal, tőlünk nyugatabbra már milyen feminista elmebeteg-diktatúrákat hoztak sorban létre… De azért időnként még így is kilóg az elmebetegség farkasfarka.

Dan
Újságíró

Remek angol nyelvű youtube videó, ismét egy nőtől – elsősorban nőknek.

https://www.youtube.com/watch?v=mzYgQN1kuzw

Számomra új infó: felmérés alapján azokban a házasságokban, ahol a  háztartásban nagyon részt vesz a férj, 1,5-ször kevesebb a szex és a nők sokkal kevésbé érzik kielégítettnek magukat.

Reszet Elek
Újságíró

Ez azt jelenti hogy nem olvastad át a Férfihangos cikkeket. http://www.ferfihang.hu/2012/09/28/en-szoltam/  Vedd úgy hogy kiosztottam egy fekete pontot:

 

Dan
Újságíró

Nem olvastam el a százas nagyságrendű FH cikk közül az össeset??? Botrány, elhatárolódom magamtól! :O

De! Az is lehet, h valamikor olvastam, mert az ok-okozatra emlékeztem, csak a pontos arányra és h ez ilyen felmérés alapján jött  ki nem.

Sajnálom, ennyire még az enyém sem vastag, h hasznosítsam ezt a fekete lyukat… :D

Reszet Elek
Újságíró

Ez csak egy nagy pont. Attól tartok te ki vagy éhezve.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

I Sexually Identify as an Attack Helicopter!

https://www.youtube.com/watch?v=0OMAQiMOJ68

Kalman
Újságíró

Őszintén szólva tudok azonosulni a támadóhelikopterek érzéseivel. Sajnos én nem vagyok olyan bátor, hogy kompozitanyagból lapátokat ültessek be, de támogatom azokat a bátrakat, akik igen!

Reszet Elek
Újságíró

Ez hatalmas! Kellene egy sorozat a tigris tanktól a sacher tortáig.