Reszet Elek
0 megosztás

Demográfiai erőfeszítés címén mit kellene tennie a kormányzatnak ha elég tökös lenne?

A választások után szinte a legelső jövőt érintő nyilatkozatban a kormányzat a demográfiai erőfeszítéseket, a gyermekvállalási kedv növelését nevezte meg mint egyik elsődleges fókuszt az elkövetkező időszak magyarországi történéseiben. Az időzítés nem véletlen. Az aktuálpolitikai vonatkozásoktól eltekintve a tavalyi 1,5-es fertilitási adat is magáért beszél és elegendő indokul szolgál a gyermekvállalás kellően kiemelt fontosságú ügyként való kezelésének.

Nyilván nem kell különösebben részletezni, hogy a 2,1-es fertilitási ráta alatti társadalmak elfogynak, elöregednek, hogy ezen folyamat milyen nehezen megfordítható, a társadalom minden területét érintő, szerteágazó feladat. Abban minden józan gondolkodású ember egyetért, hogy a bevándorlás a problémára nem megoldás, az a honos kultúra felszámolódásával jár.

Ha megnézzük a külföldi és magyar erőfeszítéseket, látható hogy az eddigi erőfeszítések, kísérletek csak részleges eredményekkel jártak. Itt az ideje a demográfia kérdését is unorthodox módon kezelni, globális, az egész társadalmat érintő módon hozzányúlni. Látható hogy a felületi kezelés nem elegendő, lényegi változásokra van szükség. Nem állítom hogy a megoldás amolyan Szent Grálként az én kezemben van, éppen ezért ötletelésre és nyílt diskurzusra hívlak fel kedves olvasó! Amolyan brain stormingként ötleteljünk a kérdés kapcsán. Hátha közvetlen vagy közvetett módon a leírtak segítenek is a kérdés érdemi rendezésében, erre téved valaki akinek közvetlen ráhatása is van a demográfiát érintő döntések meghozatalára.

Véleményem szerint az alábbi alapvető szempontokat kell figyelembe venni. Az egyik szempont a reális, a mai társadalomban kivitelezhető javaslatok szempontja lenne. Légből kapott minden olyan elképzelés, amely direkt presszionáló. Manapság senkit sem lehet a konyhába küldeni, nem lehet megszüntetni a szociális juttatásokat stb.

A jólét kérdése: Alapvető tapasztalat, hogy a jólét kisebb gyermekvállalási kedvvel jár. Ezt a tapasztalatot kivétel nélkül minden társadalom igazolja kultúrájától, vallásától függetlenül. Ez végső soron az alapvető emberi önzés. Az emberek saját önzése, az önlemondása hiánya miatt is visszafogja a gyermekvállalását. A megfelelő stratégia az lenne, ha egyénileg is érdekeltté tennénk az embereket több gyermek vállalásában, azzal anyagilag és társadalmilag is jobban járnának több gyerekkel, mint kevesebbel.

Igazolt tény, hogy a női iskoláztatás és a munkavállalás csökkenti a megszületett gyermekek számát. Alapvető kérdés, hogy milyen módon lehetséges e kettőt olyan módon visszafogni, időben eltolni, hogy társadalmi hátrányt senkinek se okozzon és a gazdasági fejlődés visszafogásához se vezessen. Mindezt olyan módon, hogy  a döntések nem erősítik meg a megélhetési gyerekszülést, a piréz-gyártást.

Az előbbiek tükrében az én ötleteim következnek, nem szükségszerűen fontossági sorrendben és nyilván helyhiány miatt nem is teljes kifejtésben .

Bérlakás rendszer: Nem mutatóba néhányat, hanem ezrével és az egész országot érintően bérlakások megépítését kell megkezdeni. Az elszálló ingatlanárak ellehetetlenítik az önálló életkezdést és igy a személyes felnőtt felelősségvállalást, fokozzák az elvándorlást. Fiatal házasok (fiatalnak számítana minden pár, ahol a nő szülőképes életkorban van) számára biztosítani kell az állami bérlakhatás lehetőségét, amely lakás mérete a már meglevő gyermekek számától függene. A bérleti díj jelképes lenne, a különélés fenntartása a rezsi költség kifizetésén alapulna. A modell adott, a kevéske fecskeház hasonlóan működik, de itt nagyságrendekkel több ingatlanról beszélünk. Az elképzelés itt is megfejelhető lenne kötelező lakástakarékpénztári megtakarítással.

Oktatáshoz való hozzáférés: A jelenlegi állapot szerint egy ingyenes felsőoktatási képzést az állam minden polgára részére biztosít. A változás annyi lenne, hogy ezt az ingyenes képzést csak a legalább két gyerek feletti szülőség/gondviselőség esetén nyújtaná az állam (vagy igazolt meddőség, nemzőképtelenség esetén). E feltétel megléte esetén azonban gyermekenként még kiegészítő ösztöndíjat is biztosítana.

A házasság- és baba biznisz megszüntetése: Aki nem csukja be teljesen a szemét nagyon is jól tudja, hogy a gyermekvállalás és gyermeknevelés köré milyen pofátlan és lehúzós üzletág nőtte ki magát. Noha normál esetben egy gyermek első évei alapvető igényeinek kielégítése nem jelentene jelentős költséget mégis azt látni, hogy a szülész-nőgyógyászok aranyáron dolgoznak, a babakellékeket, bútorzatot, babakocsit, babápolási cikkeket, tápszereket, vitaminokat stb. pofátlanul magas áron kínálják. A közgyógyellátás mintájára babaellátási hálózatot kell létrehozni, ahol minden alapvető termék az ésszerű mértékig igénybe vehető lenne jelképes összegért. Ezek a termékek márka nélküliek lennének, jó ár-érték arányúak, az állam által nagy mennyiségben legyártottak.

Családi központok létrehozása: Családi szolgáltatóközpontok létrehozása, amelyek a párok kezdeti lépésétől gyermekeik nagykorúságáig nyújtana segítséget. Ennek megfelelően bizonyos állami hivatalok is átszervezésre ill. beolvasztásra kerülnének. Ezekben a központokban a fiatal párok megházasodásának megszervezésétől kezdve, életpálya tervezésem át, a bérlakások kiutalását, díjmentes szülészeti-nőgyógyászati vizsgálatoktól és szülési procedúrán keresztül a családtámogatással, beiskolázással foglalkoznának, a gyermeknevelés társadalmi színterein nyújtanának segítséget.

Oktatás-nevelés megreformálása: Családi életre nevelés priorizálása, háztartástan órák, egész napos teljes foglalkoztatások stb. Óvodai és bölcsődei elhelyezés megkönnyítése, ezek nyitvatartásának a dolgozó szülők igényeinek megfelelő átalakítása. Infrastrukturális fejlesztések, parkolók, iskolabuszok, internetes hozzáférés a gyermekek ügyes-bajos dolgait illetően (menza, hiányzás, osztályzatok stb.). Az oktatást és nevelést stratégiai ágazatnak kell tekinteni.

Közbeszéd átalakítása: A magyar társadalom nem gyermekellenes (eltérően egyes országoktól), de korántsem gyerekpárti. A médiumokban a családokat, a gyereknevelést és ezzel szorosan összefüggő témák kezelésére szigorú törvényi előírásokat kellene létrehozni. Ahogy például az erőszak, a szexualitás is szigorúan korlátozott módon jelenhet meg, úgy hasonló kritériumok alá esnének a gyermekvállalást, az alternatívnak mondott családi megoldások bemutatását, a vegyes rasszú házasságokat bemutató témák is. Tilos lenne megfelelő kontextus nélkül a házasság intézményét, a férfiak és nők kapcsolatát bíráló megnyilvánulások közreadása. Ennek megfelelő etikai kódex kiadására van szükség. A szabályozás fokozott mértékben vonatkozna a reklámokra, azok tartalmára és sugallataira.

Saját otthonhoz jutás elősegítése: Ez az a pont amelyben tapasztalható előrelépés az elmúlt években. A már meglevő intézkedésekhez számos továbbit kellene társítani. Illetékmentesség, előre elkészített (területspecifikus) ingyenes építkezési tervek, gyorsított építési engedélyeztetési és használatbavételi eljárás, az önkormányzatok kötelezése egy forintos telkek kimérésére stb.

A házasság jogi biztonságának megteremtése: Jelenleg jogi értelemben a házasságot kötő felek „kockázata” nem egyenlő. Számos férfit elriaszthat a gyermekvállalástól a jelenlegi jogi és ennél is inkább a jogalkalmazói környezet. Ennek megfelelően számos jogi és joggyakorlati változtatásra lenne szükség. El kell törölni az apai vélelmezés ásatag gyakorlatát, helyette az anyakönyvezés részeként be kell vezetni a kötelező apasági vizsgálatot. Esetleges válás esetén alapértelmezetté kell tenni a közös gyermekfelügyeletet és a váltott elhelyezést. A szülők válása a gyermekeket illető felelősségük tekintetében semmilyen változást nem lenne szabad eredményeznie. A gyámhivatalok munkáját ésszerűsíteni kell. A gyermekek felügyeletéről való lemondást ill. ezen gyermekek örökbeadását fel kell gyorsítani, meddő párok nem várhatnak évekig a hivatalok packázására.

Foglalkoztatási modell átalakítása: Bizonyos méret felett a cégeket kedvezményezni kellene részmunkaidős foglalkoztatás esetén. Pl. Legalább ötven főt alkalmazó cégeknél a munkaállomány max 10%-ig a munkaadói járulékok kedvezményével vagy elengedésével. Az informatikai fejlődésnek köszönhetően számos esetben és számos munkakörben lehetőség nyílna a távmunkára. Ez akár köztisztviselői és közalkalmazotti munkaköröket is érinthetne. Ezek támogatására is igen költséghatékonyan kerülhetne sor.

“Baba-elszívás”: Az agyelszívás mintájára a megfelelő európai kultúrháttérrel bíró fiatal, nyugat-európai többgyerekes hetero házaspárok részére mindezen kedvezmények elérését ugyanúgy lehetővé kell tenni amennyiben az itteni letelepedésre kötelezettséget vállalnak. Nyilván limitált mennyiségű párról lenne szó és komoly esettanulmány után lenne rá lehetőség.

Abortusz és fogamzásgátlás: Nyilván az abortusz bármilyen tilalma manapság keresztülvihetetlen. Viszont abban van ráció, ha az állam semmilyen támogatást nem nyújt hozzá, ahogy a fogamzásgátló eszközök megvásárlásához sem. Előbbi az államilag fizetett orvosok tevékenységének és az állami infrastruktúra használatának tilalmát jelentené (eltekintve a fejlődési rendellenességektől és az anya életét veszélyeztető kockázatos terhességektől). A fogamzásgátlás tekintetében pedig csak kiskorúak részesülhetnének bármilyen állami segítségben. Az abortusznak és a fogamzásgátlóknak is piaci alapú ára legyen, azt teljes mértékben az érintettek fizessék meg. Láthatóan már vannak ilyen tendenciák, ezeket kellene teljessé tenni.

Első nekifutásra ezek jutottak az eszembe. Ti mit tennétek mellé, mit gondolnátok másképpen?

Post Author: Reszet Elek

Reszet Elek
https://www.youtube.com/watch?v=mxsoJM896fM
f Facebook
0 megosztás


578
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
47 Egyéni hozzászólás
531 Válasz hozzászólás
5 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
53 Hozzászólások szerzői
cs004KalmanNaoooHunnZatyi József Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Naooo
Olvasó
Naooo

“Manapság senkit sem lehet a konyhába küldeni, nem lehet megszüntetni a szociális juttatásokat stb.”

Ugyan mért nem.

“Bérlakás rendszer: Nem mutatóba néhányat, hanem ezrével és az egész országot érintően bérlakások megépítését kell megkezdeni.”

“Illetékmentesség, előre elkészített (területspecifikus) ingyenes építkezési tervek, gyorsított építési engedélyeztetési eljárás, az önkormányzatok kötelezése egy forintos telkek kimérésére stb.”

Tele az ország üres házakkal.

KurucEgyseg
Olvasó
KurucEgyseg

“Manapság senkit sem lehet a konyhába küldeni, nem lehet megszüntetni a szociális juttatásokat stb.” egy bizonyos vallás hívei éppen ezt teszik gőzerővel szerte nyugateuropábban!

de mivel az MRA mozgalom eddig nem ért el SEMMILYEN sikert, ezért cselhez kell folyamodni (masculine presenting transgender lesbians!

News: Let’s Get Crazy (TFM 42O)

https://www.youtube.com/watch?v=ad6M4VYK7UQ

https://www.youtube.com/watch?v=ad6M4VYK7UQ

Patriarchy and Fertility: Empowerment, Education, and Egalitarianism

https://www.youtube.com/watch?v=EVGr8JPjcMg

TFM Show: The Answer is… Patriarchy

https://www.youtube.com/watch?v=k2JiEw3wfa4

TFM Show: Waving the White Flag

https://www.youtube.com/watch?v=do-kO5CVLhc

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

A fogamzásgátlón így sincs támogatás, de valóban, emeljük fel, és akkor a csórók majd kénytelenek lesznek a legolcsóbb, igen magas hormontartalmúakat megvenni, vagy talán bejön, amit remélsz, és akkor továbbra is gombamód szaporodnak azok, akikből így is sok van állításotok szerint. :) Akinek van pénze, kifizeti a 8 ezer helyett a 20-at is, sőt akár 50-et is háromhavonta, nem fog nem védekezni,  csak mert te okos voltál és felemelted az árát.
Akinek meg nem telik rá, a gumi mindig ott lesz, vagy annak is az egekbe akarod emelni az árát, hadd terjedjenek csak a nemi betegségek?

Kalman
Újságíró

A nőket alapvetően az irányítja, hogy mások mit gondolnak róluk. Ezért a legfontosabb a gyerektelennő-shaming. Akinek nincs legalább 3 fehér gyereke, az nem teljesítette ami tőle elvárható, szégyellje magát! Kibúvó nincs! Ha jólétben él, akkor a 3 is kevés, egyedül a nyomor szélén engedhető meg!

White Sharia, Thot patrol, Gyerektelennő shaming.

Antifeminista
Olvasó
Antifeminista

Ügyes vagy ad csak a lovat a feministák alá!

Kalman
Újságíró

Ha meghunyászkodunk és az ő kottájuk szerint játszunk, akkor belátják a tévedésüket és visszavonulnak maguktól. Hahaha.

Deadpool
Újságíró

:D :D :D

Az a nagy terv, hogy addig bégetsz ide amíg visszavonulnak? :D :D
Tarts ki! Valószínűleg már közel a győzelem pillanata! A fotel forradalom közeleg! :D

Kalman
Újságíró

Pont nem. Attól vonulnak vissza, ha egy férfi tököt növeszt, és kontrollálja a nőket a saját családjában. Akkor abban a családban elveszítik a hatalmukat és bekönszönt a boldogság. Nagy vonalakban ez volna a Thot Control.

A feministák meg tök mindegy mit gondolnak, felesleges egyezkedni vagy szájkaratézni velük, esélytelen és értelmetlen. A feminizmus által megfertőzött nőket kell megmenteni úgy, hogy kontroll alá vonjuk őket és attól lassan kigyógyulnak.

Deadpool
Újságíró

“és bekönszönt a boldogság”

:’D :’D :’D

… és mindenki együtt kergeti a lepkéket a réten.

 

Kalman
Újságíró

Ez tapasztalat. Egyrészt saját, másrészt ismerősi körben körülnézve is azt látom, mennél erősebb a férfi autoritása a családban, annál boldogabbak összességében.

Érdekes módon még a gyerekek betegségei is korrelálnak a kontrollálatlan anyákkal – de ez már csak érzés, bizonyítani nem tudom és hatásmechanizmust is csak sejtek.

hunbagira
Újságíró

Neked, mi a terved? :)

filmcom
Olvasó
filmcom

“A nőket alapvetően az irányítja, hogy mások mit gondolnak róluk.”

Csak az a helyzet, hogy a magasabb intellektusú nőt(és férfit) ez manapság már nem nagyon érdekli…  És “megtalálja az utat” az életben hogy ebből a diskurzusból – anyagi forrásnak köszönhetően – kilépjen..  megtámogatva a nagyvárosi “arctalansággal”…   (vidéken “piszkálja” egymást inkább az egyszerűbb réteg… és ott van is egyfajta megfelelni vágyás.. van rá “fogadókészség” hogy gondolkozás nélkül “kövessék egymást” az emberek ..)

Deadpool
Újságíró

Pont így kell lerángatni ezt az oldalt a kurucinfó színvonalára. Ilyen primitív, demagóg, alávaló hozzászólásokkal. Büszke lehetsz magadra!

Kalman
Újságíró

Mi bajod a kuruc.info-val?

Naooo
Olvasó
Naooo

Nem szalonképes, mivel a szalonok manapság demokrata maffiózókkal vannak tele.

Deadpool
Újságíró

Te még mindig ott tartasz, hogy libsi vagyok? Gondolom profilozó a szakmád…

Naooo
Olvasó
Naooo

Kár tagadnod.

Deadpool
Újságíró

Egy kiégett náci trollhoz viszonyítva ki nem az?

sRPd
Olvasó
sRPd

Ha valami hápog úszik és repül…

Deadpool
Újságíró

“Röf-röff”

Deadpool
Újságíró

Így már értem. Annak meg külön örülök, hogy a lényeget is sikerült megragadni ebből a hosszú és bonyolult szövegből.

Kalman
Újságíró

Szóval mi a bajod vele?

Aldo
Újságíró

Ja igaz, inkább legyen három szarszínű kölyke a fehér helyett.

Kalman
Újságíró

Aki szerint Thot Control helyett további nőtámogatások kellenek, annak ajánlom szíves figyelmébe az alábbi videó bejelölt időpontjait:

https://www.youtube.com/watch?v=fDYFfAY8d1E&t=295

https://www.youtube.com/watch?v=fDYFfAY8d1E&t=461

https://www.youtube.com/watch?v=fDYFfAY8d1E&t=596

Aki nem fél, hogy agyrákot kap, az nézze végig a videót. PewDiePie szerencsére itt-ott belebeszél, amitől valamennyire elviselhetővé válik a videó.

A videóban bemutatott Lil Tay-nek 80k követője van. Így köszön be: “Hey bitches this is Lil-Tay. I am the youngest flexer of the century” :-)

Woah Wicky meg négernek képzeli magát, és ezért úgy is viselkedik:

https://www.youtube.com/channel/UC0Y-4IDptetodcD2sP2cndA

Az első feladatunk letiltani a nőket az Internet-ről. Egyedül a kézimunka, recept és istenfélő nagycsaládos blogok maradhatnak meg. Aki fennvan az Instán az instant megkapja a “flexing bitch” jelzőt, amit 3 fehér gyerek szülésével moshat csak le magáról.

sRPd
Olvasó
sRPd

A shaming a régi világban megvolt, és működött. A nőket vénlánynak a férfiakat vénlegénynek bélyegezték meg, ha egy idő után nem házasodtak.

Kalman
Újságíró

Persze, csak a kifejezés új, valójában ameddig nem omlott össze a társadalmunk, addig volt shaming és Thot Control is. Egyszerűen itt is csak a gyökereinkhez kell visszatérni – ahogy annyi minden más téren is.

SOMLight
Olvasó
SOMLight

Szinte tökéletes cikk, alig tudnék belekötni. Minden benne van amit a hatalomnak fontolóra kell vennie ha sikert akar elérni. Köszönöm Elek!

hunbagira
Újságíró

Aztán persze pontosan tudjuk, hogy ez max tüneti kezelés.

Az, hogy  nem szül a fehér nő sem moldáv Elenea a kisinyovi putriból sem az norvég korona miliiomos Christine. ugyanakkor a szegény és gazdag indiai/arab/cigány nők igen. Az azt mutatja, hogy nem gazdasági/egészségügyi kérdés.

Hanem, Zombi által sokszor  fejtegetett dolog az élősködésről (örök elégedetlenség mindennel) illetve a szintén sokat emlegetett hipergámia van a háttérben.

A megoldás, lehet, hogy a férfihang szélsőségeseinél van…????

filmcom
Olvasó
filmcom

ez az un.  “fogyás” nagyon nehéz (és kínos..! ) kérdés…

látjuk (a világban is..!) hogy minél alacsonyabb intellektusú egy ember (férfi-nő) annál alacsonyabb élet színvonalon  él, és egész egyszerűen nincs más “öröme” az életben, mint a sok gyermek… azt viszont látja(!!), hogy CSAK ebben a kérdésben “áll mögé” az állam…  (magyarul’: “bármennyi gyerekem van segítenek hogy szó szerint ne haljunk éhen”)  ha bármi másra kérne pénzt ez a réteg az államtól, (autó, nyaralás, drága lakás, ékszerek, luxus éttermek) arra természetesen NEM KAPNA SEGÍTSÉGET.. És akkor azt mondja: “Ja hát akkor “legyen sok gyerek”.. És amit nagyon fájdalmas leírni: ezekben a csalásokban nagy százalékban  nem nagyon lesz GDP termelő a felnövő gyermek..

És akkor a jómódú családok: Értelemszerűen ha van pénz “jó minőségű életre” akkor egyszerűen a sok gyerek egyfajta “zavaró” tényező is lehet (rossz ezt leírni persze..)

Szóval, az nem oldana meg semmit, hogy “sokan vagyunk”    (Indiában is sokan vannak)

És bizony a nyilvános diskurzusokban mindenki nagyon “megfontoltan” kell hogy véleményt formáljon, (vagy megoldást kínáljon..) mert egy pillanat alatt kapja meg a billogot a pc. képviselőitől…   (és persze  ebben a kérdésben a közvéleménynek is sokszor nagyon “markáns” a véleménye..és ezért aztán szintén nagyon nem szeretik azt meghallani, vagy teret engedni neki a nyilvánosságban..)

Megoldás..?   Sérelem-, ütközés nélküli  megoldás NINCS…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

lorantka
Olvasó
lorantka

Itt messze nem arról van szó, hogy “sokan legyünk”. Magyarországon nem vagyunk sokan, és ha a demográfiai folyamatok hirtelen kedvező irányba lódulnának meg, akkor se lennénk sokan még nagyon sokáig. (bárcsak ez lenne a probléma)

Kétségbeesett ötletbörzéket és próbálkozásokat teszünk arra, hogy a zuhanást lassítsuk, esetleg a vágyálmainkban – meg is állítsuk, stabilizáljuk a helyzetet. Máskülönben nagyon csúnya koppanás lesz a vége.

Ráadásul a helyzet még csak nem is annyira rossz, amennyire látszik, hanem sokkal rosszabb. A termékenységi ráta országon belül aszimmetrikus, és nem mi vagyunk a libikóka gyerekszám szempontjából egészségesebbik felén.

hunbagira
Újságíró

látjuk (a világban is..!) hogy minél alacsonyabb intellektusú egy ember (férfi-nő) annál alacsonyabb élet színvonalon  él,és egész egyszerűen nincs más “öröme” az életben,

Nah ez ami abszolút nem igaz, a vezető cigány családokban is kurva sok gyerek van, ahogy a dubai sejk asszonyainak és az indiai felsőbb kasztok asszonyainak szintén.

Míg a fehér családokban legyenek azok egy kisinyovi-nikolajevi putri a sztyepppén vagy legyen svájci frank milliomos, ugyanúgy nincsen. Hogy ismételjem magam.

Szóval a dolog abszolút kulturális-társadalmi kérdés, nem gazdasági.

 

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A jólét kérdése: Alapvető tapasztalat, hogy a jólét kisebb gyermekvállalási kedvvel jár. Ezt a tapasztalatot kivétel nélkül minden társadalom igazolja kultúrájától, vallásától függetlenül. Ez végső soron az alapvető emberi önzés. Az emberek saját önzése, az önlemondása hiánya miatt is visszafogja a gyermekvállalását.

 Ha így van, akkor nagyon szar a helyzet.

Én úgy vélem, hogy itt egyértelműen igaza van Hans Roslingnak+ a fogamzásgátlás megadta a választás lehetőségét és a jóléttel párosítva szó szerint halálos kombináció a gyerekszülési kedvre vonatkozóan…

A megfelelő stratégia az lenne, ha egyénileg is érdekeltté tennénk az embereket több gyermek vállalásában, azzal anyagilag és társadalmilag is jobban járnának több gyerekkel, mint kevesebbel.

 És akkor megint ugyanarra a tévútra léptünk, mint eddig: a családi adókedvezményt én az egyik legjobb találmánynak tartom, de az soha nem volt ösztönző, csak jutalom!, ami véleményem szerint megérdemelt, de ettől nem született több gyerek és hiába fizetsz akármennyit, nem fog érte szülni….

Igazolt tény, hogy a női iskoláztatás és a munkavállalás csökkenti a megszületett gyermekek számát. Alapvető kérdés, hogy milyen módon lehetséges e kettőt olyan módon visszafogni, időben eltolni, hogy társadalmi hátrányt senkinek se okozzon és a gazdasági fejlődés visszafogásához se vezessen.

 Nem lehet megtenni, mert a szellemet nem tudod visszagyömöszölni a palackba, nem tudod lefizetni és nem tudod kényszeríteni….

Mindezt olyan módon, hogy a döntések nem erősítik meg a megélhetési gyerekszülést, a piréz-gyártást.

 Annak sem a pénz az oka, hanem a 0 fogamzásgátlás no meg a primitív életforma, nyakonöntve degeneratív betegségekkel és rövid élettartammal…..

Bérlakás rendszer: Nem mutatóba néhányat, hanem ezrével és az egész országot érintően bérlakások megépítését kell megkezdeni.

 Minek? A Ratkó korszakban hány (bér)lakás volt és mennyi gyerek született?

Eddig ez ugyanaz, hogy adjunk pént és akkor többet szülnek, nem, nem fognak.

Minél inkább tenyéren vannak hordozva, annál kisebb a szülési szám…

Az elszálló ingatlanárak ellehetetlenítik az önálló életkezdést és igy a személyes felnőtt felelősségvállalást, fokozzák az elvándorlást.

 Aki el akar menni, azt nem érdekli a bérlakás/igatlanárak, aki meg maradni akar, nem azért marad, aki szülni fog annak számára szintén irreleváns, aki nem , azt meg szó szerint baszhatod….

Minden ilyen (pénz/lakás/adókedvezmény/juttatás stb, ) intézkedés csak „jutalom” azok részére akik amúgy is szülnek, de ettől nem lesz semmivel több gyerek……

 Oktatáshoz való hozzáférés: A jelenlegi állapot szerint egy ingyenes felsőoktatási képzést az állam minden polgára részére biztosít. A változás annyi lenne, hogy ezt az ingyenes képzést csak a legalább két gyerek feletti szülőség/gondviselőség esetén nyújtaná az állam (vagy igazolt meddőség, nemzőképtelenség esetén).

 Véleményem szerint az a szűrő, hogy aki alkalmatlan, az pénzért sem végezhesse el, az épp elég, de a logikát nem látom, hogy ettől miért születne több gyerek, amúgy meg ez olyan Benjamin  Button életére hajazó érzés….

  Aki nevelt már gyereket, az tudja, hogy a babaszarságok 90%-a túltolt faszság, szóval ez sem igazán ösztönző, és mint korábban is jeleztem, már a meglévőnek jutalom, de sem ösztönöz szülésre….

 Az utópisztikus, ”családi hipiszupi burok” is véleményem szerint zsákutca, minél elbaszottab XYZ generációk kinevelésére alkalmas, akik egy egy hónapos áramszünet esetén éhenhalnának a kajahegy közepén és agyonvernék egymást a nagy igyekezetben…..

 Gyakorlatilag a jelenlegi gender-feminista/SJW szarság lenne kiváltva egy hasonlóan művivel, kissé hajazva a Pleasantville-re…

Számos férfit elriaszthat a gyermekvállalástól a jelenlegi jogi és ennél is inkább a jogalkalmazói környezet.

 Irreleváns, mert nem ő fog szülni, akkor lenne beleszólása, ha büntetlenül bármikor megerőszakolhatnának a férfiak nőket…..

Ennek megfelelően számos jogi és joggyakorlati változtatásra lenne szükség. El kell törölni az apai vélelmezés ásatag gyakorlatát, helyette az anyakönyvezés részeként be kell vezetni a kötelező apasági vizsgálatot.

 És gondolom ettől több gyereket szülnének a nők, csak épp nem látom a logikai összefüggést…..

 Esetleges válás esetén alapértelmezetté kell tenni a közös gyermekfelügyeletet és a váltott elhelyezést.

 Ettől Is) ugrásszerűen megtöbbszöröződne a gyerekek száma, ja….

 A szülők válása a gyermekeket illető felelősségük tekintetében semmilyen változást nem lenne szabad eredményeznie.

 Most sem engedélyeznek, csak ezt a váló felek éppen hogy magasról leszarják…., majd rendőrt állítunk mindegyik mellé…..

A gyámhivatalok munkáját ésszerűsíteni kell. A gyermekek felügyeletéről való lemondást ill. ezen gyermekek örökbeadását fel kell gyorsítani, meddő párok nem várhatnak évekig a hivatalok packázására.

 Ettől gondolom megint rengeteg gyerek születne…..

Foglalkoztatási modell átalakítása: Bizonyos méret felett a cégeket kedvezményezni kellene részmunkaidős foglalkoztatás esetén. Pl. Legalább ötven főt alkalmazó cégeknél a munkaállomány max 10%-ig a munkaadói járulékok kedvezményével vagy elengedésével. Az informatikai fejlődésnek köszönhetően számos esetben és számos munkakörben lehetőség nyílna a távmunkára. Ez akár köztisztviselői és közalkalmazotti munkaköröket is érinthetne. Ezek támogatására is igen költséghatékonyan kerülhetne sor.

 Ha jól értem,ez azt jelenti, hogy anyuci sokkal kevesebb energiával még több erőforráshoz és ezáltal hatalomhoz jusson……..az amúgy is nyíló olló még tágabb legyen? Biztos?

 “Baba-elszívás”: Az agyelszívás mintájára a megfelelő európai kultúrháttérrel bíró fiatal, nyugat-európai többgyerekes hetero házaspárok részére mindezen kedvezmények elérését ugyanúgy lehetővé kell tenni amennyiben az itteni letelepedésre kötelezettséget vállalnak. Nyilván limitált mennyiségű párról lenne szó és komoly esettanulmány után lenne rá lehetőség.

 Ha ezt még jobban erőltetjük, akkor nem tanultunk Trianonból egy nagy büdös semmit sem…..

Abortusz és fogamzásgátlás: Nyilván az abortusz bármilyen tilalma manapság keresztülvihetetlen. Viszont abban van ráció, ha az állam semmilyen támogatást nem nyújt hozzá, ahogy a fogamzásgátló eszközök megvásárlásához sem.

 A fogamzásgátlók előtt is megoldották egyrészt, másrészt én kurva kíváncsi lennék, hogy ezt hogy akadályoznád meg?

Előbbi az államilag fizetett orvosok tevékenységének és az állami infrastruktúra használatának tilalmát jelentené (eltekintve a fejlődési rendellenességektől és az anya életét veszélyeztető kockázatos terhességektől).

 Hidd el , ugyanúgy meginnák a nadragulyalevet mint 100 évvel ezelőtt, van, ami nem változik: ha akar gyereket, akkor mindent megtesz érte hogy legyen, ha nem akar gyereket, akkor mindent megtesz érte, hogy ne legyen……..

 A fogamzásgátlás tekintetében pedig csak kiskorúak részesülhetnének bármilyen állami segítségben.

 WTF???,, Itt azért ledobta az agyam az ékszíjat….

Az abortusznak és a fogamzásgátlóknak is piaci alapú ára legyen, azt teljes mértékben az érintettek fizessék meg. Láthatóan már vannak ilyen tendenciák, ezeket kellene teljessé tenni.

 Semmi relevanciája sincs…., lásd a nadragulyalé sem drága, hát még a tényleges fogamzásgátlók…

Tudom, mindig én vagyok a geci, de ezek a realitások és az ehhez hasonló wishfull thinkingek nem hinném, hogy segítenének…

Amúgy valaki vette a fáradságot és megkérdezett pár nőt akinek volt/van gyereke, hogy ők miért szültek/szülnek, és a válaszokat a helyükön kezelve, megszűrve azon a tudáson keresztül amit eddig a RedPill nyújtott, értelmezte is?

Delin
Olvasó
Delin

Abban igazad van, hogy az elso gyerek megszuleteset az Elek altal felsorolt penzbeni juttatasok/ ovi-bolcsi ferohely/ reszmunkaidos allasok novelese stb nem tudjak befolyasolni, de az x. gyereknel (ha az elso nem vette el a szulok kedvet es tulelte a kapcsolat) mar lehet komoly osztonzo, adhat egy plusz lokest, hogy bevallaljak az ujabb gyereket.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

de az x. gyereknel (ha az elso nem vette el a szulok kedvet es tulelte a kapcsolat) mar lehet komoly osztonzo, adhat egy plusz lokest, hogy bevallaljak az ujabb gyereket.

Ja, lehetni lehet, ha amúgy is akarnak, ha nem, akkor lényegtelen bármilyen ösztönzö, mert csak ezért nem fognak akarni…..

No meg a leglényegesebb : ha az elso nem vette el a szulok kedvet es tulelte a kapcsolat……. így ezek után porhintés bármilyen ösztönző….

Asidotus
Olvasó
Asidotus

lassan ott tart Magyarország, hogy 20% lesz a gyermektelen 40 éves nők aránya.
Nem a családokban születik kevés gyerek, hanem kevés a család

lorantka
Olvasó
lorantka

Részben igazad van. Aggasztóan növekszik a gyermektelenek aránya. Bár emellett az egykéseké is, ami szintén ad aggodalomra okot és a gyerek mentális fejlődésének is elég rosszat tesz.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Bár emellett az egykéseké is, ami szintén ad aggodalomra okot és a gyerek mentális fejlődésének is elég rosszat tesz.

Elbaszott és torz személyiségük lesz nagyrészének…

lorantka
Olvasó
lorantka

Elég sokat bújtam a statisztikákat még pár évvel ezelőtt.

Az összegzett véleményem: nem a második/harmadik gyerek hiányzik.
Hanem a nők huszonéves korban szült első gyereke.
Azon belül is a felsőoktatást végzett nők huszonéves korban szült első gyereke.
Ez utóbbi gyakorlatilag nem létezik.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ha 3 éven belül nem születik meg a második, akkor 90%,hogy több nem lesz, hacsak a nő nem válik el és nem éri meg annyira az  új kan, hogy szüljön neki,….. ez ezért elég elenyésző…

sRPd
Olvasó
sRPd

“Amúgy valaki vette a fáradságot és megkérdezett pár nőt akinek volt/van gyereke, hogy ők miért szültek/szülnek, és a válaszokat a helyükön kezelve, megszűrve azon a tudáson keresztül amit eddig a RedPill nyújtott, értelmezte is?”

Fából vaskarika. Nőt nem érdemes megkérdezni, hogy miért hozta a korábbi érzelmi döntéseit.

 

hunbagira
Újságíró

Minek? A Ratkó korszakban hány (bér)lakás volt és mennyi gyerek született?

Eddig ez ugyanaz, hogy adjunk pént és akkor többet szülnek, nem, nem fognak.

Minél inkább tenyéren vannak hordozva, annál kisebb a szülési szám…

Faszfej, ezt a grafomán körítést megint  megspórolhattuk volna azzal, hogy a bérlakás építés nem jó hiszen a jobbik mondja. Ezért nem jó neked…:)

Amúgy elég sok, Zugló tégla lakótelepei az Örstől a Bosnyákig, nagyjából akkoriban épüklek. Legalább néznél utána, te barom..

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Faszfej, ezt a grafomán körítést megint  megspórolhattuk volna azzal, hogy a bérlakás építés nem jó hiszen a jobbik mondja. Ezért nem jó neked…:)

A baromság az oldal és pártfüggetlen baromság, pont hogy nekem kurvára nem az számít, hogy ki mondja, sőt, ha a jót egy faszfej mondja, még inkább becsülöm, mert képes volt kilépn a keretei közül, a Fidesz ugyanúgy elbaszta az Ócsai projektet, túdom ellopták stb, csakhogy nem ezért lett szopóág, ezt már egyszer kipróbálták és szart nem ér…….pont mint a kommunizmus………..

Amúgy elég sok, Zugló tégla lakótelepei az Örstől a Bosnyákig, nagyjából akkoriban épüklek. Legalább néznél utána, te barom..

Azért mert két dolog egyidőben történik meg, attól még nincs a kettő közt ok okozati összefüggés……..

Feherzaszlos Feminista
Olvasó
Feherzaszlos Feminista

A cikk szándéka tetszik, csak kissé utópisztikus (alapvetően ez a bajom az (amúgy szimpatikusnak tűnő) antifeministákkal: egy ideális világban gondolkodnak, ahol minden férfi hetero, szerető, családfőségre és irányításra alkalmas, és minden nő hetero, odaadó, gondoskodó, és családcentrikus.)

Ettől még lenne pár véleményem (nem kötözködni és trollkodni jöttem ide, hanem tényleg véleményt nyilvánítani):

1. Bérlakás rendszer: Az ötlet nagyon jó, de mivel “ingyé van” vagy alacsony áron, nem bíznék a lakások minőségében (jártam és laktam viszonylag modern, 10-15 éves háztömbökben, amit direkt önkormányzati lakás-céllal építettek, botrányosak voltak)

2. Önköltséges egyetemi képzés gyermekteleneknek: Szintén a megvalósítással van a bajom. Mégis hogy képzeled? Mióta lehet Magyarországon egykeresős fizetésből megélni? Főleg úgy, hogy egyikőjüknek sincs diplomája? Vagy beköltöznének anyósékhoz a régi gyerekszobába? Esetleg az apa kimegy egy-két évre külföldre mosogatni, hogy úgy-ahogy eltarthassák magukat? Vagy senki sem alapít családot, amíg egy bizonyos összeget meg tudnak spórolni? Vagy menjenek fizetős egyetemre, vegyenek fel diákhitelt vagy anyu/apu fizeti a tandíjat? (ezzel csak diszkriminálnánk a kevésbé tehetős embereket a felsőoktatásból, és elérnénk azt, hogy a felsőoktatás csak a gazdagok kiváltsága legyen vagy elérnénk, hogy többszázezres diákhitellel a nyakadon vállalnál gyereket). Esetleg egy olyan módosítást javasolnék, mint a CSOK-nál, hogy szerződést írnak alá, miszerint pl. a diplomagzerzés után 10 éven belül gyereket vállalnának.

3. A családtámogatással ugyanaz lenne a bajom, mint az oktatással vagy az egészségügyi dolgozókkal. Én az egyetemen azt láttam, hogy mind a pedagógiai, mind az egészségügyi, mind a felnőttképzési, mind a tanárképző karok tele voltak olyan emberekkel akikben csillogott a hivatástudat, de a diplomájuk után rájöttek, hogy nem akarnak éhbérért elmenni éjszakázni/dolgozatokat javítani, ezért mennek magánklinikákba, nyelviskolákba, vállalnak magántanítást, vagy mennek SSC-be, a maradék (aki azért másodállásban közalkalmazott vagy nem elég jó ahhoz, hogy vállalkozó legyen, leszámítva persze azokat, akik még mindig szeretik a munkájukat) unott arccal, gyűlölködve, lekezelően beszélve mennek be dolgozni, a magánklinikákon pedig angyalokként viselkednek. A családtámogató központban dolgozók is előbb-utóbb kiégnének, és megpróbálnák valahogy “magánszektorba” vinni a diplomájukat/szaktudásukat. És beleesnénk abba a csapdába, hogy a jobb munkaerőt csak pénzért lehet igénybe venni. Én nem itt kezdeném, hanem ott, hogy a közalkalmazotti fizetéseket ténylegesen megemelném, és arra ösztözném az egészségügyis/szociális diplomával rendelkezőket, hogy a kórházakba/családsegítő központokba/állami iskolákba/óvodákba is normálisan menjenek dolgozni, ne csak a lábukat lógassák.

4. Én nem erőltetném ezt a házasság-ideológiát, viszont támogatnám a regisztrált élettársi kapcsolatok népszerűsítését (és ahogy te is írtad, a kötelező apaságit). És nem azért, mert én egy szuper-libsi-“aházasságcsakegypapír” ideológiát támogatom, hanem azért, mert az emberek manapság elsősorban a mesebeli esküvő kedvéért házasodnak (a mai huszon-harmincévesek nem igazán szeretik a kéttanús-összeiratkozásokat), akiknek meg nem telik esküvőre, azok inkább élettársi kapcsolatban élnek. És kialakíthatunk egy diktatúrát, cenzúrázhatunk mindent, az emberek csak körberöhögnének minket, Nyugatról meg jönnének a mémek a fasiszta-homofób-genderfób Hungáriáról. A véleményem az, hogy meg kell próbálni felmérni, mire lenne igényük a pároknak, és az alapján ösztönözni őket a gyerekvállalásra (pl. ne diszkriminájuk erkölcsileg az élettársi kapcsolatba született gyerekeket), nem pedig egy ideológiát próbáljunk ráerőltetni a párokra.(Amúgy megjegyzem, az Y és Z generiáció többsége beszél angolul, a híreket főleg angol oldalakról szedik, és ha a magyar média meg is próbálná a házasságot propagálni, még ott lenne a külföldi média, amit már tényleg botrányos lenne ilyen módon cenzúrázni)

5. Azonos nemű párok gyermekvállalása (tudom, tudom, de figyeljetek). Hasonlóan az előbbi pontomhoz, ha a cél az, hogy minél több gyerek szülessen (lehetőleg intelligens, vonzó, jó anyagi körülményekből származó emberektől), akkor MINDEN lehetőséget meg kell ragadni annak népszerűsítésére, amit a mai liberális világban NEM lehet azzal elérni, hogy kamuházasságokba kényszerítjük a melegeket (amit etikátlannak tartok), rákényszeríteni őket arra, hogy szüljenek/nemzzenek két gyereket, és szexeljenek olyannal, akihez nem is vonzódnak, csakhogy felsőoktatásba juthassanak, hanem engedélyezni kell az azonos nemű párok örökbefogadását és a mesterséges megtermékenyítést (vagy legalább az élettárs gyermekének az örökbefogadását). Nem tudom, hogy ez az oldal mennyire homofób, nem érzelmi alapokon szeretném promozni az LMBTQ+AKFAIFDIAFJ-t, de üldözni őket etikátlan, társadalmilag kirekeszteni és úgy tenni, mintha nem léteznének hazugság, és a homoszexualitása miatt megtagadni egy jóképű/szép, középosztálybeli, nemzőképes/szülőképes nőtől vagy férfitől megtagadni a gyerekvállalást azzal akivel akar, demográfiai szempontból hülyeség.

6. Az abortusz-részhez hozzátenném, hogy az államilag támogatott abortuszokat, akkor is engedélyezném, ha a gyerek nemi erőszakból fogant (amit ugye bizonyítani lehet), ha az anyának súlyos és gyógyíthatatlan mentális problémája van (nem kötelezném abortuszra, de államilag finanszírozva lenne pl. bipoláris zavar, Down-szindróma, borderline-szindróma, esetleg súlyos depressziója, öngyilkossági kísérletei a múltban), ami ha testileg nem is, de lelkileg megviselné a gyerekvállalást, vagy pedig a család alacsony jövedelemmel és/vagy már sok gyerekkel rendelkezik (egy ismerősöm csak azért szülte meg a gyereket, mert nem volt pénze abortuszra… de jó lehet a gyereknek, ha egyszer megtudja)

 

Összességében tetszik Reszelt Elek gondolkodásmódja, csak annyit fűznék hozzá, hogy ahelyett hogy az elméletet erőltetnénk rá a társadalomra, a gyakorlati tapasztalatokból és a tényleges adatokból kéne elméletet gyártani.

rumospiskóta
Újságíró

A jelen helyzet is egy elmélet erőltetésének a következménye, és azt az elméletet is gyakorlati tapasztalatokból  illetve tényleges adatok alapján hozták össze.   Szóval vagy lemegyünk az egyére szabott kiskereskedelmi elméletek szintjére és szétforgácsolódik a szándék, vagy összehozunk egy jobb elméletet mint ami most igazgat.

Elek jó alapvetést írt.  A gyerekgyártáshoz vagy mélysötétség kell vagy a nagycsalád szerepének az újra felértékelése.  Az ösztönök ellen túl sok észérv szól.

Feherzaszlos Feminista
Olvasó
Feherzaszlos Feminista

Véleményem szerint a nagycsalád felértékelése annak idején gyakorlati okokból jött létre (magas gyermekhalálozási arány, férfiúi-öröklési rend, születésszabályozás törvényben és erkölcsileg való tiltása, illetve a rokoni hálók kiterjesztése, esetleg több segítő kéz öregkorunkra), és ebből csináltak erkölcsi ideológiát. Mivel az emberek rájöttek, hogy a nagycsaládnak elsősorban gyakorlati értelme volt, a nagycsalád ideológiai szerepének már nem dőlnek be (szerintem kevesen nyelik be azt a Hetedik Mennyországos maszlagot a tiszteletes apával, a háztartásbeli anyával és a hét gyerekkel) a nagycsaládokat már nem lehet újra felértékelni, maximum észérvekkel rávenni az embereket, hogy vállaljanak minél több gyereket.

És a nagycsalád ellen sok minden szól (“miből fogok eltartani 3 gyereket?” hova szüljem?” “mire szüljem?” “még nem akarok gyereket” “TŐLE nem akarok gyereket” “a második gyerek után elváltunk” “nem engedheti meg a családom, hogy én 6-10 évig otthon babázzak)

Delin
Olvasó
Delin

Ez a racionalis oldal, amit irsz. Ma mar anyagi/gazdasagi szempontbol nem eri meg sok gyermeket vallalni a szinte elkerulhetetlen eletszinvonal esese miatt (a megelhetesi gyerekszulest putri szinten most hagyjuk), ill. a bizonytalansagi faktor a jovoben is eros (gondolok itt parkapcsolati/munkahelyi stabilitasra), ami eleg rizikossa teszi a tobbgyermekes gyerekvallalast a 18+ ev kifutasi idejevel. Ehhez jon a ma jellemzo nagyfoku individualitas, amit a gyerek megjelenese total szetzilal. Az “en”-bol “mi” leszunk, ami a szulok reszerol egy 0/24 oras folyamatos keszenletet jelent, egy folyamatos alkalmazkodast, ahol nincs szabad nap. Az “en” persze nem szunik meg, de jelentosen hatterbe szorul.

Van ugyanakkor a dolognak az erzelmi oldala, ami felulirhatja a racionalitast. Roviden ez a szeretet. Nehez ezt megfogalmazni ugy, hogy ne valami habos-babos csillamponis allomvilag kepe rajzolodjon ki, mert nem is az. Az elet egy csoda, minden gyerek az. Megismetelhetetlen individumok ok, kiforratlan lehetosegek, amihez a szulok teremtik meg a kereteket. Jobb esetben kialakul egy uj csalad, kotodes a tagok kozt, erzed, hogy jo helyen vagy, es a csalad szempontjabol potolhatatlan.Talan ettol az uj csaladtol/gyerektol kapott boldogsag, szeretet, hova tartozas erzes az, amiert erdemes 3+ gyereket bevallalni.

Kicsit ezert is nehez kerdes ez a “hogyan osztonozzuk a gyerekvallalast” tema, mert valahol az egesz egy paradox dolog. Egy erzelmi dontest akarunk kieszkozolni kulso, racionalis eszkozokkel, ami lathatoan nem mukodik.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ez a racionalis oldal, amit irsz.

Ilyenkor azért elkap a röhögőgörcs:)

 Ma mar anyagi/gazdasagi szempontbol nem eri meg sok gyermeket vallalni a szinte elkerulhetetlen eletszinvonal esese miatt

Ja, nyomorgunk, most épp hánymillió szegény országa is vagyunk???:)

Bezzeg az ötvenes években Kánaán volt 3+ gyerekszülési rátával, de mára már elszegényedtünk……

(a megelhetesi gyerekszulest putri szinten most hagyjuk),

Az sem az, lásd : primitív életforma, degeneráltság, a fogamzásgátlás teljes hiánya, a nők „helye” , a férfiak relatív hatalma, a „kutúra” , szokásjogok, a „felvilágosulatlanság” stb.

 ill. a bizonytalansagi faktor a jovoben is eros (gondolok itt parkapcsolati/munkahelyi stabilitasra),

Bullshit, az az egy, vagy max 2 -nek olyanok a túlélési esélyei,. hogy nincs szükség többre, nagyrészt harmadik akkor jön , ha az első kettő lány….. , de biztosan akkor, ha ez egyik sérült, akkor általában kettővel kompenzálnak túl….

ami eleg rizikossa teszi a tobbgyermekes gyerekvallalast a 18+ ev kifutasi idejevel.

Ez nem szemléletmódbeli, hanem „versenystratégia” , – a mélyszegények fölött de soha nem a felső osztályban vannak a 3 vagy több gyerekesek, nekik ez a biológiai startégiájuk, mennyiséggel küzdenek a gének harcában:)

A profik 3 gyereket 3 különböző apától….. a legoptimálisabb stratégia….

Ehhez jon a ma jellemzo nagyfoku individualitas, amit a gyerek megjelenese total szetzilal. Az “en”-bol “mi” leszunk, ami a szulok reszerol egy 0/24 oras folyamatos keszenletet jelent, egy folyamatos alkalmazkodast, ahol nincs szabad nap.

Eegen, a kényelem és megszokás nagy úr, 10X annyiszor esik latba  a döntésnél, ha ez picit is csökkenne, mint a vágy ereje…..

Az “en” persze nem szunik meg, de jelentosen hatterbe szorul.

Érdekes módon, soha nem a szép és sikeres nőknek van 3+ gyerekük, hanem a 4, vagy az alattiaknak, csak véletlen lehet….. Tudom vannak kivételek, de azok a 3 különböző (kurvagazdag/sikeres)apától story……..

Van ugyanakkor a dolognak az erzelmi oldala, ami felulirhatja a racionalitast.

Na, innen  jön  a faszság, hogy a hörcsög elkezdi racionalizálni az biológiai és/vagy ösztönszintű döntéseiteket….

Roviden ez a szeretet.

Már vigyorgok:)

Nehez ezt megfogalmazni ugy, hogy ne valami habos-babos csillamponis allomvilag kepe rajzolodjon ki, mert nem is az. Az elet egy csoda, minden gyerek az. Megismetelhetetlen individumok ok, kiforratlan lehetosegek,

Nem , nem azok, ha ködből és a szolipszizmus keretei közül kitekintesz, akkor pl. a pakinigerrek,, cigányok, hulladékok gyerekei szintén hulladékok…..-“aranyos” hulladékok….

 amihez a szulok teremtik meg a kereteket. Jobb esetben kialakul egy uj csalad, kotodes a tagok kozt, erzed, hogy jo helyen vagy, es a csalad szempontjabol potolhatatlan.

Mondj rá példát és aztán nézd meg, hogy ezen jó példákból hova fajztottak el az utódok:) és törd a fejecskédet, hogy hátezígyhogy?

Talan ettol az uj csaladtol/gyerektol kapott boldogsag, szeretet, hova tartozas erzes az, amiert erdemes 3+ gyereket bevallalni.

És ez az egyik legnagyobb faszság, ha egy nő a gyerekre, mint boldogsága zálogaként tekint:)

Ha bejön , akkor biztos elbassza a gyerek  életét, ha nem, akkor megbünteti érte, mert nem tehet róla, ilyen a természete….

Kicsit ezert is nehez kerdes ez a “hogyan osztonozzuk a gyerekvallalast” tema, mert valahol az egesz egy paradox dolog.

Erről beszéltem, kb ugyanaz a kérdés, hogy hogyan kívánjon meg egy nő egy barátzónás „jófiut”?……Ha erre van megoldás:), akkor van remény, hogy a másikra is:)

Egy erzelmi dontest akarunk kieszkozolni kulso, racionalis eszkozokkel, ami lathatoan nem mukodik.

Szarva közt a tőgyit:), + még annyit hozzátennék, hogy ösztön/biológia /genetika + nyakonöntve   a „jólét” és „szabaccság” mázával…….., szép kilátások:)

UPongi
Olvasó
UPongi

Ma mar anyagi/gazdasagi szempontbol nem eri meg sok gyermeket vallalni a szinte elkerulhetetlen eletszinvonal esese miatt

Ja, nyomorgunk, most épp hánymillió szegény országa is vagyunk???:)”

Itt szerintem nem azzal vitatkozol, amit Delin írt. Nem a nyomorgásról van szó, hanem a kényelmes megszokott életszínvonal eséséről. Szóval szerintem a kényelem feladásáról szól, mintsem a nyomorgásról…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Asszem igazad van, ezzel mellélőttem, bocs:)

De akkor válaszolnék arra az aspektusra:)

Ha valaki anyagi/gazdasági szempontot helyezi előtérbe a gyerekvállalás kapcsán, akkor semmiben sem különbözik a megélhetési/pízért/pótlékért stb.-ért szülő cigánytól…., csak az áruk más, de mivel az is hamis premissza, így még degradálóbb, nem beszélve arról, hogy jeleneg a családi adókedvezényben egy óriási ugrás van a 2 és 3 gyerek között, szóval még hamis is a “nem éri meg”, vastagon, épp hogy nagyon megéri, ha már a píz a fontos….

Delin
Olvasó
Delin

Orulok, hogy jol szorakoztal. Ne sertegess, nem 4 vagy az alatti az SMV-m. :)

Eletszinvonalon inkabb UPongi definiciojat ertettem, nem a szegenyseget. Itt nem csak a penz vagy a kenyelem szamit, ha kevesebb a szemelyes tered, kevesebb idod van a hobbidra vagy a korabbi dolgokra amiket szerettel mar az is eletszinvonaleses. Ne becsuld le ezt a faktort a mai 25-35 eveseknel, ha tul nagy a kulonbseg a gyerektelen es a gyerekes eletviteluk kozt nem fogjak bevallalni (lathatoan nem is vallaljak).

Nem a gyerek a boldogsag egyetlen zaloga, ne magyarazd felre, nem azt irtam. Ha az, egyet ertek veled, abbol lesz a nagy pofara eses es a sarkany anyos (ha egyaltalan szegeny gyerek parkapcsolatra valaha is alkalmas lesz). De kivancsi vagyok. Te miert vallaltal egynel tobb gyereket?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ne sertegess, nem 4 vagy az alatti az SMV-m. :)

Miért? 3 vagy több gyereked van?

De kivancsi vagyok. Te miert vallaltal egynel tobb gyereket?

A nő “vállalja” a gyereket, de jó esetben a férfinak, rosszabb esetben magának szüli meg , a legrosszabb esetben pedig egy  balfasz bétával nevelteti fel…..

Én hármat akartam, kettő lett belőle….. jelenleg, egy nőtől:)

Delin
Olvasó
Delin

Jelenleg 3 van. Azonban buktam az optimalis strategias elmeleted, mert mind egy ferfitol van, aki nem qva gazdag.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Akkor azért tekeregsz ezen az oldalon…..:)

Ha téged kérdeznélek, akkor mi az, amit az állam megtehetett volna érted, hogy szülj?

Mondhatnám úgy is, hogy mennyiért szültél volna?

Delin
Olvasó
Delin

Qva gazdag pasit fogni 3 gyerekkel? Eselyes. :)

Mi konkretan se UK-ben, se itthon nem kapunk semmilyen penzbeni juttatast az allamtol 3 gyerek utan, kiveve a brit gyes-t (de azt nalam a munkaltato fizeti). Nem hiszek az allami tamogatasokban, amit en ertekelek egy eros, kiszamithato piacgazdasag, atlathato viszonyokkal, kis burokraciaval, eros oktatas es jo egeszsegugy es kozbiztonsag, a tobbit a ferjemmel megoldjuk. Ebbol kovetkezik, hogy ezek mellett az apa a legfontosabb tenyezo. Kell egy ferfi, akire egy no rameri bizni magat es jovendo gyerekeit (ez a parkapcsolati stabilitas a korabbi hsz-emben), ami manapsag azert eleg necces, foleg ha 20as eveiben jaro ferfiben gondolkozunk, hogy ne legyen nagy a korkulonbseg. Szerintem ez a fo oka, hogy egyre inkabb kesobb szulnek a nok, nincs stabil parkapcsolatuk koran gyereket akaro ferfival, amire lehetne alapozni.

Visszaterve allambacsira. Az elso gyerek megszuleteset, nem lehet kivulrol osztonozni, arra vagy van belso igeny vagy nincs (altalad kirohogott erzelmi faktor). Igy szerintem a kormanynak azokkal kell foglalkozni, akikben megvan ez a belso igeny tobb gyerekre is, hogy ok be merjek vallalni a masodik es x. gyereket is. (Reszben igazad van, hogy ezek csak “jutalmak”, de sok kis jutalom sokra megy. )Erre jok a korabbi hsz-emben emlitett penzbeli osztonzok, reszmunkaidos foglalkoztatas + minel tobb flexible working, (+ ugye nem art ha a kismamat/kisgyerekes anyukat nem temetik alapbol a munkahelyen), normalis nyitvatartasu ovi/bolcsi (akar munkahelyen/egyetemeken), teljes reform a MO-on alkalmazott szulesi gyakorlatnal, medossegi klinikak nagyobb allami tamogatasa, gyes legyen egyenlo a no korabbi munkaberevel (hogyha otthon a no helye, akkor ne erje nagy penzbeli hatrany a csaladot anya berenek kiesesevel). A negativ osztonzokbe nem hiszek, azok tobbet artanak, mint hasznalnak. Hirtelen ezek jutottak eszembe.

rumospiskóta
Újságíró

Delin 2018 ápr 25. 03 : 25

Az érzelmi döntések majd úgy fognak kialakulni ahogy lehetséges  A lehetőségek mentén alakulnak ki és erősödnek meg..  Állami szintről nem egyéni érzelmeket kell ébreszteni(kivéve a választási időszakokban) hanem lehetőségeket megszüntetni illetve létrehozni.  Amit te leírtál hogy ez a kieszközlés láthatóan nem működik, az inkább terólad és a téged vezérlő körülményekről szól.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A lényeg: És a nagycsalád ellen sok minden szól

és itt jönnek a PC kifogásokk:

(“miből fogok eltartani 3 gyereket?”hova szüljem?” “mire szüljem?” “

Neked nem szülök 3 gyereket

még nem akarok gyereket”

Tőled nem akarok gyereket…

Blablabla……., de a lényeg ez(ek):

TŐLE nem akarok gyereket” “a második gyerek után elváltunk”

nem engedheti meg a családom, hogy én 6-10 évig otthon babázzak)

Nem keresel eleget + Tőled nem kell 3 gyerek…..

rumospiskóta
Újságíró

Feherzaszlos Feminista   2018. április 25. szerda 00:07

Szerintem a nagycsalád olyan mint a lakástulajdon : el tudom hitetni magammal hogy a tulajdonjogtól a négy fal otthonná lesz, de amikor valaki hazavár benne akkor lesz valóban azzá  – és mikor elkezd NEM hazavárni akkor kezd fájni az igazi értéke.   Szóval a nagycsalád mellett az szól ma is mint régen hogy jó benne élni és jó érte élni.   Ellene csak az szól aki nem nevelkedhetett ilyenben, és ráadásul gyorsműködésű aggyal verte meg a sorsa.  Az agyonveri az elméleti érveivel másokban az igényt.  Az önző és gyors agyú ember mégis tud jó példa lenni a nagycsalád mellett : amikor megöregszik és egyedül marad.  Akkor felértékelődik az elméjében az akivé lehetett is volna.

Nem ez a lényeg hanem az hogy ahogy divatszinten szabad leértékelni a nagycsaládot, úgy állami szintről fontos lenne felértékelni azt.

hunbagira
Újságíró

Sok gyerek, ratyiknak a gyerekeket. “Ügyes”…:D

lorantka
Olvasó
lorantka

Hogy a poszthoz is hozzászóljak:

1, Gyermektelenségi adó. Egyrészt ösztönözni kell a 30 éves kor alatti gyerekvállalást, és egy kis pufferrel mondjuk 35 éves kortól bevezetett gyermektelenségi adóval pont a családi adókedvezménnyel azonos irányba ható, azt erősítő hatást érhetünk el. A régi Jugoszláviában egy ideig működött a dolog, nem is volt hatástalan – csak aztán szétkúrták az egész országot.

2, Nyugdíjrendszer átalakítása. Még a 2010-es Jobbik programban láttam és azóta is nagyon tetszik az ötlet, hogy a szülők nyugdíjának egy részét a gyerekeik adójából fizessék, arányosan. Így lenne hatóerő abba az irányba, hogy minél több, minél “hasznosabb” gyereket nevelj. Annak a kimatekozása, hogy mennyi az alap, mennyi a saját munka jogán szerzett és mennyi a gyerekek része, már a közgazdászok feladata lenne.

3, A gyermekvállalás támogatása a felsőoktatás alatt. Olyan módon kellene átalakítani a felsőoktatást, hogy ne jelentsen (nagy) hátrányt, ha valaki baba mellett végzi. Nővérem születésekor már, az én születésemkor még egyetemre járt édesanyám, 30 évesen orvosi diplomája és 2 gyereke volt. (a végén összesen négyen lettünk) Ezt a modellt jónak tartom.

Aldo
Újságíró

“Még a 2010-es Jobbik programban láttam és azóta is nagyon tetszik az ötlet, hogy a szülők nyugdíjának egy részét a gyerekeik adójából fizessék, arányosan.”

És mi van, akkor ha te is annyi pénzt keresel, hogy alig tudsz megélni? Vagy ha egész életedben úgy bántak veled, mint egy állattal, aztán 18 évesen kibasznak otthonról, aztán verik az asztalt a szülőtartásért meg a nyugdíjért?

righeira
Olvasó
righeira

Egy ilyen szabályt csak felmenő rendszerben vezetnének be.

Visszamenőlegesen nem, vagy csak választhatóan. A jogszabályok – ideális – célja az, hogy orientálják, befolyásolják az emberek viselkedését, a lehetséges következmények felmutatásával. Tehát a nyugdíjrendszer ilyen átalakítása ennek szellemében úgy lehetséges, hogy a jogszabály kimondja: ettől az időponttól  működik a rendszer – innentől készülj erre és erre a következményekre!

hunbagira
Újságíró

És mi van, akkor ha te is annyi pénzt keresel, hogy alig tudsz megélni Gondolom az eleve levont bruttót nővelné…de tényleg a nettóból kellene, utólag “hogy valóban érezzék a törődést”

Megélni, meg akkor nem fog igazán, amikor senki nem termeli meg a nyugdíját…

És kurvára le kell szarni annak vinnyogását, aki nem akar befektetni a jövőbe…

Végül is erre találták ki az államot vagy mi.

Naooo
Olvasó
Naooo

Gyermektelenségi adót, csak a nőkre szabad kivetni, mivel tőlük függ a szülés. Ha 25 évesen nincs minimum 3 gyereke, akkor havi 300 ezer az adó, ha apuci nem tudja kifizetni, akkor állhat kurvának is akár, meglegyen rá a zsé.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

1, Gyermektelenségi adó. Egyrészt ösztönözni kell a 30 éves kor alatti gyerekvállalást, és egy kis pufferrel mondjuk 35 éves kortól bevezetett gyermektelenségi adóval pont a családi adókedvezménnyel azonos irányba ható, azt erősítő hatást érhetünk el. A régi Jugoszláviában egy ideig működött a dolog, nem is volt hatástalan – csak aztán szétkúrták az egész országot.

 Mekkora hiszti volt abból, amikor bevezették az adókedvezményt a gyerekek után, diszkriminációtól harsogott az egész ballibsi média, hogy ezzel negatívan diszkriminálják a gyerekteleneket, sőt, megbélyegzik őket , majdnem, hogy a sheriffcsillag megkülönböztetésig/listázásig is eljutottak a nagy pörgésben……etc….

Az internetadóbl majdnem forradalom:) lett, na, adjál neki szingli adót, abból mi a fasz lenne?:)

2, Nyugdíjrendszer átalakítása. Még a 2010-es Jobbik programban láttam és azóta is nagyon tetszik az ötlet, hogy a szülők nyugdíjának egy részét a gyerekeik adójából fizessék, arányosan. Így lenne hatóerő abba az irányba, hogy minél több, minél “hasznosabb” gyereket nevelj. Annak a kimatekozása, hogy mennyi az alap, mennyi a saját munka jogán szerzett és mennyi a gyerekek része, már a közgazdászok feladata lenne.

Nem biztos, ha tudatos az illető, akkor a gyerekre nem „feléáldozott”:) pénzt mondjuk 25 éves kortól kezdve, rendszeresen mindig befektetné,( még nem is a legjobb magánnyugdíjpénztárba), akkor is minimum dupla akkora nyugdíja lenne, mint a 4 gyerekesnek…..

3, A gyermekvállalás támogatása a felsőoktatás alatt. Olyan módon kellene átalakítani a felsőoktatást, hogy ne jelentsen (nagy) hátrányt, ha valaki baba mellett végzi.

Baszki ez már olyan mint  a CO2-okozza a melegedést, és azon belül is a max 5%-nyi (elenyésző) emberi hatást csökkentsük, mert akkor megállítjuk, figyelmen kívül hagyva a víz(gőz), naptevékenység, évmilliók ciklikusságát…..ugyanúgy figyelmen kívül hagyjátok ( és anélkül állítotok fel modellt) a legfontosabb biológiai/evolúciós ösztönkésztetéseket és azok hatásait…..

Mint a rendőr a viccben :

A lámpa alatt kódorog és lehajolva turkál a földön…

Egy járókelő arra jár és megkérdezi:

–          Keres valamit?

–          Igen, a kulcsom

–          Itt vesztette el?

–          Nem, hanem arrébb, kb 3 méterre…

–          Akkor miért itt keresi?

–          Mert itt van fény,……

 

 Nővérem születésekor már, az én születésemkor még egyetemre járt édesanyám, 30 évesen orvosi diplomája és 2 gyereke volt. (a végén összesen négyen lettünk) Ezt a modellt jónak tartom.

Az albinó holló még mindig nem kiindulási pont és azért az egyenletből elég sok összetevő hiányzik: a szülők egymáshoz képesti szintkülönbsége, a nő valós értéke, stb. stb. nem akarom, hogy válaszolj és nem cseszegetésként írtam, csak ez így kevés …….

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

A te ÖTLETEIDET is szívesen vennénk. Mi szerinted a járható út ? Ez a legidegesítőbb amúgy,amikor valaki próbálkozik,töri az agyát,próbál megoldást találni és valaki folyamatosan leszól mindent….Nem csak fikázni, de kitalálni,megtalálni,feltalálni is kéne tudni. Ja,az sokkal nehezebb,pedig az valóban férfimeló.A nők szoktak (állítólag) mindenben hibát ,meg “miért nem” okot találni amúgy.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Attól mert tudom, hogy valami nem jó még nem biztos, hogy ismerem a jót, annyira fasz azért nem  vagyok hogy eltitkoljam, ha tudnám, de amiről biztos tudom, hogy nem jó azt mi a bánatért kell eröltetni, kidobott pénz/energia és ráadásul kontraproduktív…..

Pontrosan tudjuk, hogy tehetetlenek vagyunk,még egyszer : ha nincs rá kényszer, miért szülnének?, Ha meg kényszeríted(ha esetleg megtehetnéd a mai csupajog világban), akkor annak lenne bármilyen hatása?

Pl. a te lányodat bármivel rá tudnád venni ,hogy legalább 3 gyereket szüljön?, ha nincs rá ötleted, akkor a többi lányt mi a  fenével vennéd rá???

lorantka
Olvasó
lorantka

Mint fentebb már említettem,

“Elég sokat bújtam a statisztikákat még pár évvel ezelőtt.

Az összegzett véleményem: nem a második/harmadik gyerek hiányzik.
Hanem a nők huszonéves korban szült első gyereke. 
Azon belül is a felsőoktatást végzett nők huszonéves korban szült első gyereke.
Ez utóbbi gyakorlatilag nem létezik.”

És nem, ez egyáltalán nem elhanyagolható tényező. Pusztán azzal, ha ezt 100%, de legalábbis magas szint közelébe lehetne emelni, megállna a fogyás.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Egyetértek.

Kérdés: mivel tudod rávenni a nőt huszonéves korába , hogy gyereket szüljön?A míg erre releváns válasz nincs, csak ötletelés, addig semmit nem ér az ezen való pörgés….

Kalman
Újságíró

Én egyébként úgy csináltam, hogy eleve csak 23 alatti nőkre hajtottam feleségnek, és amikor megvolt az elhatározás megmondtam, hogy én sok gyereket akarok és egyből. Nincs ilyen még előbb dolgozni akarok meg hasonló marhaságok.

És meg is van, hogy mi hiányzik: valaki aki megmondja nekik, hogy márpedig ez lesz és kész. Ilyen értelemben igaza van annak is, aki szerint a férfiakon múlik.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

És meg is van, hogy mi hiányzik: valaki aki megmondja nekik, hogy márpedig ez lesz és kész. Ilyen értelemben igaza van annak is, aki szerint a férfiakon múlik.

Így igen, ez tényleg a férfiakon múlik, a végén kiderül ami eddig is köztudott volt:), hogy a töketlenségeink árát fizetjük mindenféle síkon:)

És nincs az a pénz amiért egy nő egy balfaszt férfinek tekintsen……

 

righeira
Olvasó
righeira

Oké, csak két dolgot tegyünk hozzá:

1.) Bajosan lesz tökös férfi az. akinek nincs pozitív férfimintája a családban. (Töketlen, elvált, vagy éppen agresszív-terrorizáló apa pl.)

2.) A nőt se hagyjuk ki a faktorok közül. Nem mindegyik nő érdemel puszta biológiai létezése okán tökös, rátermett, “igazi” férfit – csak ha ő is igazi nő! (együttműködő, támogató, vonzó)!  A nőnek is lehet rossz családi mintája a párkapcsolatról – és ha a fene fenét eszik is olyat akar majd. (Nem számít, hányszor használják ki, milyen minőségű életet ér el így.)

Feherzaszlos Feminista
Olvasó
Feherzaszlos Feminista

Én nem akartam sose olyan mintát, mint az apám. Sőt, menekültem előle. Anyám “választott” ki nekem olyan mintákat, mint az apám  – mármint sok, szempontból épp az ellentettjét. Gyakorlatias, talpraesett, jól kereső, idősebb pasikat (apám elméleti ember, egy csapot nem tudna megszerelni, kereket szerintem életében nem cserélt, de a mai napig tud háromjegyű számokkal osztani fejben), viszont ugyanolyan modorban beszéltek velem, ahogy apám anyámmal. Ha a srác nem tetszett, anyám feltette a kérdéseket:

“Iszik?”

“Nem.”

“Erőszakos?”

“Nem”

“Szórja a pénzt?”

“Nem”

“Akkor mégis mit vársz?”

Az egyik barátom megcsalt, majd SMS-ben szakított velem, egy másik pedig elmart az összes barátomtól, a családomtól is majdnem (a szüleimtől csak azért nem, mert otthon laktam), de anyámnak teljesen megfeleltek.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Bármennyit hozzátehetünk, de mivel alapvetően az állami támogatás/ráhatásról van szó a demográfiára, így nem hinném, hogy bármilyen támogatással/ráhatással  lehetne egy férfi „tökösségét” növelni….

Amúgy érdekes módon a a nem töketlen, nem elvált és nem agresszív-terrorizáló apág gyerekei pontosan ugyanolyan töketlenek, vagy még inkább azok, mint az „átkozottak” gyerekei, akkor hogy is van ez? Kire/Mire kéne mutogatni?

Az hogy  a nők mit érdemelnek/vagy nem, az sem állami dotáció függvénye, a családi mintája sem releváns, mert azzal sem tud semmit kezdeni az állam, ha meg igen, akkor hajrá, szólni kell……

Végül értem én, hogy mit akarsz mondani, csak épp az állam ezeken nem tud segíteni, bárkinek is bármennyit fizehetne…..

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Én nem akartam sose olyan mintát, mint az apám. Sőt, menekültem előle.

Nem számít, mert magad elől nem tudsz elmenekülni…..( Tudom megint szemét vagyok érzéketlen stb. ….)

 Anyám “választott” ki nekem olyan mintákat, mint az apám  – mármint sok, szempontból épp az ellentettjét.

De a lényeget tekintve pontosan olyant……

Te amúgy hol voltál, amikor neked választott???

lorantka
Olvasó
lorantka

Mekkora hiszti volt abból, amikor bevezették az adókedvezményt a gyerekek után, diszkriminációtól harsogott az egész ballibsi média, hogy ezzel negatívan diszkriminálják a gyerekteleneket, sőt, megbélyegzik őket , majdnem, hogy a sheriffcsillag megkülönböztetésig/listázásig is eljutottak a nagy pörgésben……etc….
Az internetadóbl majdnem forradalom:) lett, na, adjál neki szingli adót, abból mi a fasz lenne?:)

Ez a cikk nem arról szól, hogy mit kellene/lehetne tenni az ügy érdekében, ha tököt növesztenének?

Nem biztos, ha tudatos az illető, akkor a gyerekre nem „feléáldozott”:) pénzt mondjuk 25 éves kortól kezdve, rendszeresen mindig befektetné,( még nem is a legjobb magánnyugdíjpénztárba), akkor is minimum dupla akkora nyugdíja lenne, mint a 4 gyerekesnek…..

Nagyapám azt mondta, egy gyerek nagyjából egy ház. Nekik volt 1 gyerekük és 4 ingatlanjuk. Anyumnak 4 gyereke és egy lakása (köbö stimmel). És valószínű, hogy ha pusztán anyagi szempontokat veszel számításba, igazad van/lesz. Szerencse, hogy nem kizárólag ez játszik.

És nem biztos, hogy működne a dolog, ahogy a matek. (lásd taktikai szavazás)
Viccre viccel:

Te dohányzol?
-Igen dohányzok.
-Hány dobozzal szívsz el egy nap?
-Napi 2 doboz
-Mennyibe kerül 1 doboz?
-Kb 1000 forint.
-Akkor napi 2000 forintot költesz kb cigire?
-Igen
-Akkor egy évben 730.000 ft amit cigire költesz?
-Igen
-Akkor 20 év alatt 14.600.000 forintot költöttél cigire?
-Hát igen.igazad van.
-De gondolj bele, ha nem dohányoztál volna és a cigire költött pénzt félretetted volna a bankba akkor most vehetnél magadnak egy Mercedest!
-hmm.ezen nem is gondolkodtam még.de figyelj csak, te dohányzol?
-Nem!Én még soha sem szívtam el egy cigit sem.
-Akkor mutasd már meg, hol a kurva anyádba van a Mercedesed???

Baszki ez már olyan mint  a CO2-okozza a melegedést, és azon belül is a max 5%-nyi (elenyésző) emberi hatást csökkentsük, mert akkor megállítjuk, figyelmen kívül hagyva a víz(gőz), naptevékenység, évmilliók ciklikusságát…..ugyanúgy figyelmen kívül hagyjátok ( és anélkül állítotok fel modellt) a legfontosabb biológiai/evolúciós ösztönkésztetéseket és azok hatásait…..

Nem, nem így van. Itt inkább egy piramis magasságának hiányzik az alsó harmada. És ez bizony nem a tömeg és térfogat harmadát teszi ki, hanem sokkal többet.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ez a cikk nem arról szól, hogy mit kellene/lehetne tenni az ügy érdekében, ha tököt növesztenének?

De, csak ez egyrészt nem lehet felülről kikényszeríteni, másrészt meg a hatalmon ülők nem hülyék, hogy széllel szemben pisiljenek…..

Nagyapám azt mondta, egy gyerek nagyjából egy ház. Nekik volt 1 gyerekük és 4 ingatlanjuk. Anyumnak 4 gyereke és egy lakása (köbö stimmel). És valószínű, hogy ha pusztán anyagi szempontokat veszel számításba, igazad van/lesz. Szerencse, hogy nem kizárólag ez játszik.

Félreértettél, én a sokgyerekes kapjon több nyugdíjat , mert attól több gyereket vállal -ra válaszoltam azt, hogy ha számít neki a nyugdíja, nem a gyerekvállalás (sőt elsődlegesen ) nem az, amiből a legtöbbet tudja kihozni anyagilag….

És nem biztos, hogy működne a dolog, ahogy a matek. (lásd taktikai szavazás)
……….
-Nem!Én még soha sem szívtam el egy cigit sem.
-Akkor mutasd már meg, hol a kurva anyádba van a Mercedesed???

Abszolút igazad van, a kettő nem csereszabatos, csak épp én a racionális és értelmes viselkedést  vettem alapul , nem az ígyis úgyis elbaszom valamire, akkor már szívjak legalább dohányt érte…….de ez már emberi tudatosság és nem külső tényező….

 Nem, nem így van. Itt inkább egy piramisnak hiányzik az alsó harmada. És ez bizony nem a tömeg és térfogat harmadát teszi ki, hanem sokkal többet.

Ezt ha lehet fejtsd ki kérlek bővebben, mert nem igazán értem.

lorantka
Olvasó
lorantka

Semmi extra nem lesz a kifejtésben. Jópár közismert tény, amik összeállnak egy rendszerré, és ráébresztenek az állításom valóságtartalmára.

A(z első) gyermekszülés valószínűsége a nők harmincas éveikben biológiai, kényelmi, anyagi szempontok miatt meredeken zuhanni kezd. A gyermektelenek aránya, de az egynél több gyermeket nem vállalók aránya is radikálisan lecsökkenne, ha a huszonévesen szült első gyerek lenne a norma. Nem a jelenlegihez képesti “családonként eggyel több gyerek” születne, hanem ennél jóval több. Ez már bőségesen stabilizálná a korfát, és ha nem is kezdenénk el gombamódra szaporodni, kapnánk pár évtizedet átgondolni, hogyan tovább.

Napokon keresztül böngésztem a demográfiai statisztikák idősorait, aminek a két mondatos szűrleménye a fentiekben többször leírt dolog. Nem fogom alátámasztani számokkal, mert azokra már nem emlékszem pontosan. Az eredmény egyértelmű. Ha nem hiszed el, leszarom. Sokan megértik, hogy igaz. Továbbá ha nem csak szkeptikus vagy, de tisztességes is, akkor utána fogsz nézni, számolni és te is belátod.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Értem, és teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, nem a szükségességét vitatom, eddig sem tettem, sőt, hanem a kivitlelezését, vagy ennek elősegítési módját nem látom, vagy, ami eddig ötletként felmerült az sajnos fals eredményt hozott….

A leírás tökéletes, én nem is vitatkozom vele, én azt vitatom, hogy az eddig felhozott ötletek kurvára nem fogank segíteni ennek a megvalósításában….

ggwp
Olvasó
ggwp

“Gyermektelenségi adó”  –  Szerintem nem büntetéssel kellene az államnak az embereket más viselkedésre bírni, hanem jutalmazással. Nem kívánt hatásokat eredményezhet.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Szerintem csak radikális lépésekkel lehetne látványosan növelni a fertilitási rátát. Ez jó eséllyel igen nagy tiltakozást váltana ki,de erre van reális esély. Az anyaság, a nagy család régi szép nimbusza bizonyosan nem fog visszatérni egy csettintésre. Meg kell vizsgálni ,hogy a leghíresebb népesedési korszak ( Ratkó korszak) milyen eszközökkel tudta villámgyorsan elérni azt,amit elért (persze egy diktatórikus állami vezetés alatt).

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ratk%C3%B3-korszak

Ez bizony a már többek által említett gyermektelenségi adó  és igen az abortuszok megszigorítása. Teljes abortusztilalmat nyilván képtelenség lenne bevezetni,de én valami olyasmire gondolok,hogy az egyértelmű eseteket leszámítva (egészségi problémák anya és magzata esetében,erőszakból foganó gyermekek) mindenki egyszer tévedhetne. Lenne az első és egyetlen botlás,utána nincs abortusz (nyilván sokan így is külföldre mennének,de azért mindenki nem). Továbbá házaspárok,élettársak (regisztrált, közös gyermekkel rendelkezők) esetében nem engedném az abortuszt (az egészségi problémák kivételével). 45 év fölött (a nő teherbeesésekor számított 45 életév)  külön kérvény ,amiben orvosi bizottság dönt.

Emellett az anyaság, a családok mellett állandó kampányolás,a házasság intézményének megbecsülésére irányuló mozgalmak  (legalább migráns veszély szintjén kell “agyat mosni” ), a létező legtöbb kedvezmény (adó, nagy családosok,bérlakások,családi pótlék, “főállású anya ” támogatás  növelése stb)

Tudom,ez így elég radikálisnak hangzik (én amúgy az abortuszt gyilkosságnak tartom,tehát azért nálam a világnézeti szempontok is játszanak ),de ha valós növekedést akarunk, akkor több fronton kell erőteljesen “támadni”.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Abban az országban ,ahol a netatdó belengetése majdnem kormányt buktatott, ott semmi esélye sincs még a tizedének a bevezetésére sem…….

righeira
Olvasó
righeira

Azért lennének rá módszerek.

Egyrészt felmenő rendszerben 14 év felett kellene bevezetni.

Másrészt olyan formában, hogy az emberek dönthessenek – elfogadják az új szabályokat magukra nézve, és akkor az állam garantálja a nyugdíjukat/biztonságukat stb. egy jelenlegi, vahy magasabb színvonalon (mert végül is erre menne ki a játék), aki nyilatkozik, hogy nem fogadja el a szabályokat, vagy megszegi a szabályokat, az annak lehetséges következményeivel kell, hogy számoljon, és lemond a társadalmi szolidaritásból, kockázatközösségből származó jogosultságairól.

És akkor lehet dönteni! Senki re nem kényszerít az állam semmit – de csak abból tud működni, visszaosztani, amit az állampolgárok létrehoznak. Aki nem teszi bele a magáét, az ne is akarjon kivenni… nem?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Tul nagy tudatosságot/értelmet /racionalitást /előrelátást stb. tulajdonítasz a “népnek” …….Elég ha csak rákérdezel egy Fideszszavazónál, hogy hogy vélekedik azokról akik az ellenzékre szavaztak, vagy egy ellenzéki szavazót, hogy mi a véleménye a Fidesz szavazóról…. ugyanaz a csürhézés/agymosott/megvezetett /bvirka stb lózungokat fogod hallani mindkét oldalról a másikra köpködve…..

Kalman
Újságíró

az egyértelmű eseteket leszámítva … mindenki egyszer tévedhetne.

Egy pillanatra már azt hittem kemény leszel. Erre jön ez, hogy mindenki egyszer tévedhetne :-). Persze, aki egyszer dug az még félig szűz, nem?

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Szívem szerint kemény lennék, hogy mire van realitás ? Az egy másik kérdés …még ennek sincs realitás alapja. Én nem engedném az egy “botlást sem”.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Szerintem csak radikális lépésekkel lehetne látványosan növelni a fertilitási rátát.

Privátban kérdezem, ha nem akarsz, nem válaszolsz, de te miért/mikor/minek  a hatásásra, minek a függvényében szültél volna 3 vagy esetleg több gyereket?

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

– minimum a gyerekek 3 éves koráig otthon lehetek (unalomig ismételt Bokros csomag) (gyes/gyed stb)

– olyan férj,aki akar tőlem több gyereket és akinek én is akarok szülni többet (ez mondjuk elég szubjektív ok)

-részmunkaidős lehetőség,ha úgy alakul,hogy dolgozni kell

-ha nem jön közbe egészségügyi ok a páromnál ,akkor szültem volna akár kettőt is neki 40 körül is (akár hiszed,akár nem),ez megint szubjektív ok persze.

Nekem elsősorban a férjem személye volt a fő ok az egy gyerekre. Három gyereket lazán bevállaltam volna. És akár hiszed akár nem ez így van.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Elhiszem azt amit írsz, én igazán arra lennék kíváncsi, hogy ha be kéne súlyoznod számértékekkel , akkor mi és mennyire lenne fontos, illetve ha egyet kéne választanod az összes közül, az igen mellett, ha az teljesül, akkor mindenképpen,  a többi az jó ha teljesül de nem döntő szempont, akkor mi lenne az?

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

A legfontosabb a férfi,akinek szülök. A megfelelő társ/férj,akiben 100%-ig megbízhatok,hogy akár htb-ként is rábízhatom magam,nem él vissza semmivel. Szeret engem. Annak szültem volna 5-öt is (mondjuk csak akkor .ha ő kéri,magamtól olyan 3-at szerettem volna, 2 fiút és egy kislányt-de ezek már álmok maradnak) A többi részletkérdés (nálam),de utána sorrendben a GYES/GYED biztosította min. 3 éves korig otthon maradás,utána a részmunkaidős állás (ha szükséges). Szóval valóban nem pénz kérdés elsősorban,hanem érzelmi.(nálam). Az idő,amit a gyerekeimmel tölthetek nagyon fontos (mivel tőlem azt vették el),számomra ez a 2. legfontosabb.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Köszönöm , én is így gondoltam, így amíg (akár az állam, akár a Jóisten:) nem bíztosítja azt a férfit, addig adhat pénzt/bérlakást/oktatást/babacuccokat/családi központot/megreformált oktatás-nevelést/átalakított közbeszédet/saját otthont/jogi biztonságot a házasságban/átalakított fogallkoztatási modellt stb. stb. mindazt amit a cikk felsorolt semmiot nem ér.

Megengeded-e hogy nyilvánossá tegyem ezt a beszélgetésünket?

Ha nem , tiszteletben tartom és így hagyom.

Köszönöm.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Tőlem nyugodtan,semmi olyat nem írtam,amit ne vállalnék fel,ettől még lehet,hogy más nő máshogy gondolja.Azért ösztönzőleg hatnak a 2.,3. pontban leírtak is ,de a társ a legfontosabb.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Köszönöm.:)

Akkor megkérlek, te is vedd ki a privát kockákból a pipát:)

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Megtettem.Azt azért meg kell említenem,hogy szerintem Elek cikke már eleve feltételezi azt,hogy a párkapcsolat oké és biztos alapokon nyugszik. Tehát ezt evidenciának véve írta (legalábbis én így látom) az ösztönző lépéseket,mert még így is bőven kell az ösztönzés a 3 és több gyerekhez.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ha úgy írta, majd megerősiti/vagy sem:), akkor visszatértünk az origóhoz: amíg nincsenek párok, nincs gyerek, aztán, hogy ezek a párok milyenek, kényszer/kompromisszumosak, a piacról kiesettek egymás közt vakon botorkálnak-e 30-40 évesen vagy a fölött, arra 0 ráhatása van bármilyen intézkedésnek/támogatásnak/átalakításnak, mert ahogy te is fogalmaztál: a “megfelelő férfinak” szülnél x-et, aki meg nem megfelleő annak egyet sem, dacára Krőzus vagyonának/támogatásának…..

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Igen, a megfelelő férfi az alap,anélkül nem megy,de ha a megfelelő férfi adott és van már 2 gyerek,akkor viszont nagyon fontosak lehetnek az “ösztönzések” ahhoz,hogy a mai társadalomban, “önző világban ” egy harmadikat,esetleg többediket bevállaljanak a nők. Tehát nem az első gyerek megszületésében van ezeknek az esetleges rendelkezéseknek,ösztönzéseknek nagy jelentősége,hanem a 3. és többedik gyereknél, mert ott viszont nagyon is van.Ott már nem a férfi személye számít,mert róla már 2 gyerek után nagy valószínűséggel tudod ,hogy mennyire megbízható,mennyire fontos számára a család . Ezért gondolom,hogy a cikk egy alapra építkezik,ami már adott.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

és van már 2 gyerek,

Ha ez meglenne, akkor minden érintett politikai párt a födhöz verné a seggét örömébe, de pont ez a problem, hogy idáig hogyan lehetne eljutni?

Ami biztos, nem az állam dotálásával/segítségével…mert az nem ad álompaseet/bredpittet…..

Muhr úr
Olvasó
Muhr úr

“Emellett az anyaság, a családok mellett állandó kampányolás,a házasság intézményének megbecsülésére irányuló mozgalmak  (legalább migráns veszély szintjén kell “agyat mosni” ), a létező legtöbb kedvezmény (adó, nagy családosok,bérlakások,családi pótlék, “főállású anya ” támogatás  növelése stb)”

Volt ilyesmire példa a történelemben, igaz nem nálunk. Elég radikális is talán.

Az 1934. évi anyák napján alapított “Reichsmutterdienst”-nek testileg és lelkileg derék anyákat kell nevelni, akik jártasak a gyermek gondozásában és nevelésében s be tudják tölteni háziasszonyi feladatukat. 1937-ben már 1265 hivatásos s 2339 mellékfoglalkozású és tiszteletbeli tanerő működött a RMD-ben. Az első öt év alatt kereken kétmillió asszony és leány vett részt a mintegy 100.000 anyanevelő kurzuson. A vándortanítónők, akik “vándorkosaraikban” állandóan magukkal viszik a bemutatásra szükséges oktatóanyagot, ezeket a tanfolyamokat a legfélreesőbb vidékeken is megtartják. Egy kurzus hallgatónőinek száma szabály szerint 25-nél nem lehet több. A részvétel önkéntes. Városokban a munka központjaiként anyaiskolák vannak berendezve, amelyek egyúttal, mint tanácsadóhelyek és otthonok is működnek. 1939-ben már mintegy 3500, a legkülönbözőbb foglalkozású szakember és több mint 300 anyák-iskolája szolgálta ezt a feladatot. Az intézmény további kiépítése állandóan folyik.” 

[…]  

“A birodalmi munkaszolgálat szigorú kiválasztási elveinek megfelelően számos munkaképes érettségizett nőt késztet ennek vállalására. A birodalmi munkaszolgálatban ezeket a fiatal, az iskolából épp most kikerült bajtársnőket tábori közösségen kívül a NS-Volkswohlfahrt keretében olyan népközösségi feladatok elvégzésére állítják be, amelyek eddig teljesen idegenek voltak számukra, amelyet azonban igen hasznot hajtó módon oldanak meg. A helyes fogyasztásra és táplálkozásra vonatkozó felvilágosítás, a célszerű, azonban a szépség és olcsóság követelményeinek is megfelelő ruházkodás és lakásberendezés, a háztartási munka és szabadidő okos beosztásának kérdései mellett különösen fontos feladatai a nők tanításának és iskolázásának a következő, magángazdaságban követendő kötelességek: 1. A háztartási fogyasztás ésszerű beosztása a négyéves terv szellemében,  2. nagyobb mozgékonyság és jártasság a háztartási élelmezés szükségszerű átállításánál, 3. nemzetgazdasági értékek megőrzése a romlás elleni küzdelemben, és  4. az új nyersanyagok iránti hozzáértés és ezeknek kezelése.”

 

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Úgy néz ki, hogy olvasták a cikket és az imák (egy része) meghallgatást nyertek….:

https://index.hu/gazdasag/2018/04/25/uj_nepesedesi_program_a_kormany_azt_akarja_hogy_fiatalon_szuljenek_a_nok/

Kalman
Újságíró

„a korábbiaknál támogatóbb szemlélet meghonosítása, hogy minden gyerek úgy születhessen meg, ahogy az érintettek számára a leginkább ideális”

A feleségemet megkérdeztem, hogy szerinte mitől születne több gyerek, és többek között ezt mondta ő is, hogy szerinte az otthonszülést kellene propagálni és könnyebben elérhetővé tenni.

Gazella
Olvasó

Az a baj, Elek, és ami Nyugaton is látszik, hogy nem infrastrukturális és anyagi probléma az alacsony termékenységi ráta. Sokkal inkább erkölcsi és világnézeti. Ugyanez látszik az itteni, magukat feministaként aposztrofáló nők hozzászólásaiból is. Egyszerűen süt belőlük a megvetés a nagycsalád iránt, a végtelen anyagiasság és kényelemszeretet.

Az angol netről tanultam egy érdekes kifejezést: Irish twins. Ezzel olyan testvéreket jelölnek, akik között olyan kicsi a korkülönbség, hogy akár ikreknek is lehetne nézni őket, de valójában nem azok. Ennek szerintem az írek katolikussága ad hátteret. Katolikusként el tudom mondani az alábbiakat: nálunk bűnnek számít a házasság előtti szex, tehát nincs olyan, hogy valakik éveket élnek együtt tkp. házasként, de elköteleződés nélkül, ami elősegíti azt a mentalitást, hogy valószínűleg gyerek nélkül mennek el egy nő termékeny évei. Aztán bűn az abortusz és a fogamzásgátlás használata, vagyis egy hívő katolikus pár akkor és annyi gyermeket vállal, amikor és amennyit Isten nekik ad. Más kérdés, hogy ezt a katolikusok hány 100%-a tartja be, de aki komolyan hívő, az így él. Ezen kívül nálunk nagyon mély a Gondviselésbe vetett hit, vagyis az, hogy nem rettegünk a sok gyerektől, mert tudjuk, hogy Isten segít minket abban, hogy gondoskodjunk róluk és fel tudjuk őket nevelni. És mivel a katolikus hit alázatra tanít, azt is bevállaljuk ezért, hogy esetleg lejjebb kell adni az anyagi színvonalból. Három gyerekig ez nem igazán történik meg szerintem manapság, mert addig folyamatosan növekednek a támogatások, főleg a 3. gyereknél. De a negyedik, ötödik, sokadik gyereknél már igen. Ezen kívül ami fontos még, hogy egy konzervatív katolikus ember a hagyományos nemi szerepekben hisz, tehát az a gátló tényező sem áll fenn a gyermekvállalásban, hogy akkor a nő nem tud karriert építeni, micsoda kiesés lesz ez a munkahelyén stb. Illetve a katolikusoknál a válás is tilos, vagyis két komolyan hívő embernél nem kell attól tartani, hogy szétmennek. Aztán nem igazán az énközpontúság a jellemző nálunk, hanem a másokért élés, az odaadás. Ahogy Jézus mondta: „Ha a földbe hullott búzaszem nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, bőséges termést hoz” (Jn 12,24) „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja.” (Mt 16,24-25) De szerintem ugyanezek többé-kevésbé elmondhatók a konzervatív protestánsokról, zsidókról és mint látjuk, a muszlimokról is, tehát ezt a látásmódot nem akarom kisajátítani a katolikusoknak.

Tehát azt tudom mondani, hogy amíg nem változik meg az emberek gondolkodásmódja, nem fogunk hinni a Gondviselésben, nem fogunk újra a hagyományos nemi szerepek szerint élni, amíg az önmegvalósítás, az élet felszínes élvezete, a kényelem és a materiális értékek lesznek a legfontosabbak, illetve amíg bárki elköteleződés nélkül élhet akár éveket, évtizedeket párkapcsolatban anélkül, hogy egy gyermeket is vállalna, addig nem lesz itt semmiféle javulás, hiába tömné a kormány a gyerekesek zsebét. Azoknak jó az anyagi segítség, aki már eleve úgy van vele, hogy legalább 1-2 gyereket vállal, mert akkor esetleg vállalni tud mellé bátrabban egy 3., 4.-et, mert úgy látja, hogy anyagilag nem okoz problémát. De igazából aki úgy gondolkodik a gyermekvállalásról, mint pl. mi a férjemmel, azok akkor is vállalnák az Isten által adott gyerekeket, ha rosszabb lenne a családtámogatási rendszer. Mert elsősorban Isten támogatására számítunk, nem a mindenkori államéra, ez legfeljebb eszköz  az Úr kezében, hogy állami intézkedések által segít. Jó és kell anyagi segítség, de amíg a fejekben és a szívekben nincsenek rendben a dolgok, minimális lesz a változás.

Feherzaszlos Feminista
Olvasó
Feherzaszlos Feminista

1. Írországban legális a melegházasság, a KATOLIKUS Írországban, amivel példálozol

2. Úgy néz ki, nagyon eltérő a véleményünk a karrierről. Neked már az is karrier, hogy a nő 18 évesen továbbtanul, nekem még az se, ha felsővezetői pozícióra áhítozik. De az egyetemen nem egy katolikus hallgatóLÁNNYAL ismerkedtem meg (meg Hit Gyülekezetéssel), akik gyakorolták a vallásukat, eljártak ifjúsági közösségekbe, de emellett aktívan részt is vettek az egyetemi életben.

3. Nem tudom, hány éves vagy, és mi a végzettséged (az leesett, hogy főállású anya vagy férjjel), de bizonyára nagyon szerencsés vagy, mert a férjed el tud tartani a gyerekeiddel együtt egy fizetésből. Ezt a legtöbb család nem engedheti meg. És csak úgy előre szólok (a gyerekeid érdekében), hogy a mai világban nem elég, ha a gyerek kap ételt-italt-ruhát-fedélt-és szeretetet, mert a magyar közoktatás egy szemét rendszer, és a csak a legokosabb, legstréberebb gyerekek képesek jó érettségi eredményeket elérni magántanár és nyelviskola nélkül, ami ugye pénz (mert bizony, úgy 15-20 év múlva szóba se fognak állni olyannak, aki legalább nem beszél 1-2 idegen nyelvet tárgyalóképes szinten és nincs egy emelt érettségije. És ne hidd, hogy az iskola megtanítja a gyerekeidet C1-es angolra. Vagy elég megnézni a középiskolai felvételiket. Egy valamirevaló gimnáziumba esélye sincs szerencsétlen gyereknek bejutni, ha nem fizetsz matektanárt, aki 2-3000 forintért beléveri a matekot.

4. Nem tudom, miért hiszed, hogy családellenes vagyok. Én a demagóg, erőszakos, “szülszmertvanméhed”-elvet gyűlölöm. Egy gyerekhez nem elég, hogy meg tudod szülni. Fel is kell nevelni, lehetőleg úgy, hogy ne legyen egy idegroncs, mire felnő. Az szülőlét az egyik legtiszteletreméltóbb feladat a világon, ugyanakkor nem mindenki alkalmas rá. Egy barátom apja megbolondult és öngyilkos lett (minden ok nélkül), egy barátnőm anyja pedig beleőrült a háztartásbeli létbe, ezért elkezdett mindenféle hülyeségeken agyalni, rátelepedett a gyerekeire, kialakult nála pánikbetegség, vásárlásmánia, egészségmánia, anorexia, depresszió, és ilyen szépségek. Nem az a megoldás, hogy ráerőletjük a szülést mindenkire vagy hamut szórunk a fejükre, ha nem szülnek, aztán végignézzük, ahogy elbssza a 3-4 gyereke életét. A gyerek se hülye, érzi, hogy a szülei gyűlölik egymást vagy hogy nem is akarták őt. Nem lehet minden embert egy kalap alá venni, és a kierőszakolt gyerek gyakran többet árt mint használ.

5. Leszögezem: nem gondolom azt, hogy minden nőnek khárriert kell csinálni. Ugyanakkor a háztartásbeliséget se tartom normálisnak, mint a nő egyetlen érvényesülési lehetőségét. Nyilván más a helyzet falun, ahol a nő egész nap a ház körül dolgozik, kapál, állatokat etet, gyomlál, kaszál (ahogy nagyanyám tette) és más egy 60 négyzetméteres panelt rendben tartani minden nap életed végéig. A barátnőm anyja (akit már fent is említettem) abba kattant bele, hogy a kamasz gyerekei és a kamionsofőr férje mellett egész nap be volt zárva a paneljába, és nem tudott magával mit kezdeni.

Gazella
Olvasó

Ne haragudj, hogy ezzel kezdem, de meg szeretném jegyezni, hogy eléggé bicskanyitogató a stílusod. 23 éves gyermektelen lányként a “gyerekeim érdekében” felvilágosítasz mindenféle dologról, amiknek amúgy a jó része sületlenség.

Nem vagyok sokkal idősebb nálad, úgyhogy én se érettségiztem annyira régen. Amit az érettségiről írsz, nevetséges. Annyira le lett butítva a középszint, hogy egy jóképességű diák gyakorlatilag minimális rákészüléssel 5-ös tud lenni minden tárgyból, de minimum 4-es. Abba meg senki nem hal bele, és nem is kell hozzá különtanár, hogy felkészüljön egy nyelvből érettségire, meg esetleg egy emelt szintű érettségire. Az átlagos, sőt átlag alattiak szintjére lett lebutítva a középszint, pont azért, hogy kb. mindenki le tudja tenni. Nálunk még a nagyon gyenge és nagyon lusta diákok is le tudták tenni az érettségit simán, sőt egyetemre is felvételt nyertek. Pedig egyáltalán nem volt elit gimi.

Azt láttam én is, hogy rajtam kívül kb. mindenkinek járnia kellett nyelvtanárhoz, hogy meg tudjon szerezni egy középfokú nyelvvizsgát, de ez azért volt, mert nem jártam erős gimibe (nálam az elsődleges szempont az volt, hogy katolikus legyen, két állami gimi volt a városban erősebb), és a diákok képessége meg a nyelvoktatás se volt valami erős.

Még egyszer visszakanyarodva a stílusodra, te miért is beszélsz velem úgy, mintha életemben nem tettem volna be a lábamat iskolába, és fogalmam se lenne a környező világról? A háztartásbeliség nem azt jelenti ám, hogy négy elemi után hozzáláncolnak a konyhához, és max. receptkönyveket forgathatsz. Nem tudom, honnan szedted ezt a stílust, de ha azt szeretnéd, hogy jóindulatúan álljanak hozzád a beszélgetőpartnereid, akkor kicsit finomíthatnál rajta.

Akár velem is megismerkedhettél volna, mert én is jártam egyetemre. Nem tudom, honnan veszed azt a butaságot, hogy én olyasmit mondtam, hogy az karrier, ha egy lány egyetemre jár.

A férfiak nem tudnak szülni, mert nekik nincs méhük, akkor mégis kinek kéne, ha nem a nőknek? Amúgy senki se kényszerít a szülésre, legfeljebb majd a biológiai órád 35 körül, aztán vagy lesz hozzá partnered, vagy nem. Az, hogy van, akiknek az a véleménye, hogy jó lenne, ha a nők (többet) szülnének, még nem szülésre kényszerítés. Jogod van tenni magasról mások véleményére és azoktól függetlenül alakítani az életedet.

Aki manapság felnőtt nő létére unatkozik, nem tudja értelmes dolgokkal elfoglalni magát és beleőrül abba, hogy nem dolgozik, az szerintem végtelenül buta lehet. Annyi, de annyi mindent lehet már csinálni. Olvasson, netezzen, kézimunkázzon, sportoljon, tanuljon nyelveket vagy bármi mást, ami érdekli, utazzon, járjon akármilyen közösségbe… Vagy ha annyira dolgozni akar, akkor dolgozzon valamit, ki akadályozza meg benne? Ki zárta be a panelba? A férje elvitte a kulcsokat, mikor kiment külföldre?

Feherzaszlos Feminista
Olvasó
Feherzaszlos Feminista

Én nem középszintű érettségiről beszélek, hanem két felsőfokú nyelvvizsgáról, mellette még egy 90%-os emelt érettségi bioszból/matekból/közgázból/töriből/fizikából, kitűnő bizonyítványról, és minden középszintű érettségid legyen 95%-os.

Nálunk, ahol én tanultam, ha nem mentél OKTV-re, egy senki voltál, ha nem volt nyelvvizsgád, egy senki voltál, ha nem a Corvinusra/BME-re/Semmelweissre/ELTE-re mentél, senki voltál. Jog/Pénzügy/Informatika/Mérnök/Orvos, és mindenkit lenéztek, aki nem ilyen pályát választott – elég sznob hely volt.

Bocsánat, nem tudtam mikor érettségiztél, de az a tapasztalatom, hogy akár egy öt évvel korábban érettségizett ember is teljesen másképpen emlékszik vissza erre az időszakra. És nem a környező világra gondoltam, hanem az oktatásra. Az olyan rohamosan változik, hogy már én sem győzök lépést tartani a követelményekkel, pedig vannak rokonaim minden korosztályból.

Nem téged akartalak lehurrogni, csak nincs túl jó véleményem a közoktatásról, és komolyan féltem azokat, akik 20 év múlva érettségiznek, ennek akartam hangot adni.

És nem gondoltam, hogy te csak receptkönyveket forgatsz, de az oktatással illetve a továbbtanulással jellemzően csak a szülők, a tanárok, és a diákok szoktak foglalkozni, és már én is úgy érzem, hogy le vagyok maradva.

Bocsánat a szófordulatokért, éjszakás voltam és egész nap nem aludtam, és próbálok fennmaradni, hogy éjszaka tudjak.

Gazella
Olvasó

Elmesélem a saját tapasztalatomat. Gyakorlatilag külön rátanulás nélkül le tudtam tenni egy 94%-os magyar érettségit, a gyenge iskolai nyelvtanítás ellenére egy 91-es németet. Matekból úgy tettem le 1%-híján 5-ös érettségit, hogy előtte kettes voltam, mert nem érdekelt, de érettségi előtt két napot ráfordítottam arra, hogy egyedül átnézzem az anyagot. Ennyire volt nehéz az érettségi 2011-ben. Amikre sokat tanultam, de azt se pénzes különtanárral, a választott tárgyam volt, ami 100%-os lett, illetve a töri emeltem 80%, de az azért csak azért annyi lett, mert elfelejtettem térképet vinni az írásbelire, ami kicsit lehúzta. Német nyelvvizsgát középszintet tettem külön rátanulás nélkül, ha járok tanárhoz, akkor biztos ment volna a felsőfok is, csak nem kellett. Ilyen eredményekkel simán bejutottam ELTE törire. Persze én elég jóképességű voltam – egy átlagos diáknak tanulnia is kell ehhez az eredményhez, de nem kell hozzá feltétlen pénzes különtanár, főleg, hogy vannak ingyenes érettségi felkészítő fakultációk gimiben. Mindenesetre én tényleg nem azt tapasztaltam, hogy kemény lenne az érettségi.

Amúgy milyen szak az, ahova két felsőfokú nyelvvizsga nélkül nem kerülsz be? Kitűnő bizonyítvány viszont tuti nem kell, nem is nézik az összes jegyedet. De ha van is ilyen, azért ez egy elég szűk réteget érinthet. Én nem halnék bele, ha a gyerekeim nem csúcsértelmiségiek lennének. A nagyobbik fiam pl. most azt mondogatja, hogy szakács akar lenni, nem szégyellném vagy bánnám, ha az lenne. Persze hogy valaki 4 évesen mit mond, az nem túl releváns a jövőjére nézve. :-) Másik kommentben írtam, mennyire nem látom azt, hogy elengedhetetlen lenne a diploma a jó keresethez. Persze nyilván én is arról álmodom, hogy a fiaim valami olyan diplomát szerezzenek, amivel annyit kereshetnek, hogy biztos alapjuk legyen arra, hogy eltartsák majd a családjukat, de látom, hogy nem csak ez az út létezik.

Abban igazad van, hogy fontos a nyelvtanulás, de a 21. században tanár nélkül is el lehet sajátítani 1-2 nyelvet (vagy többet), nem kevés ember blogol ilyen témában, hogy ők hogyan csinálták.

Nagyra értékelem, hogy bocsánatot kértél!

Feherzaszlos Feminista
Olvasó
Feherzaszlos Feminista

Mondom, nálunk szimpla sznobizmus volt. Nem voltál ember, ha nem volt meg  érettségire a két felsőfokúd (nekem az egyikből csak középfokú lett :D), akárcsak a kitűnő bizonyítvány. Persze, utólag én is rájöttem, hogy micsoda baromság volt az egész, ettől még frusztráló volt.

Gazella
Olvasó

Az egyik tanárom erre mondta, hogy “versenyistálló”. :-)

Azért az nem rossz, hogy a nyelveket ennyire tolták. Most már bánom, hogy nem tanultam meg egy nyelven se 18 éves koromra perfekt, pedig kis ráfordítással ment volna. De az én közegemben ez valahogy nem tűnt olyan fontosnak anno. Na mindegy, majd pótolom, ha a gyerekek hagynak. :-))

Feherzaszlos Feminista
Olvasó
Feherzaszlos Feminista

Az a vicc, hogy nem tolták :D Mármint elméletben igen, gyakorlatban a nyelvtanárok szartak bele, de a nyelvvizsgát elvárták, mert jót tett az iskola imázsának. Kb. ők kreálták a versenyt a diákok között, ők meg hátradőltek és nézték, ahogy a “versenylovak” egymással rivalizálnak a magántanárokkal meg a nyelviskolákkal. Persze, voltak páran, akiket nem érdekelt ez a hülyeség (ők gondolták jól), de azért ez volt a ritkább.

Naooo
Olvasó
Naooo

A magyar nyelv bőven elég, a többi úgyis csak a magyar lebutított változata.

Aldo
Újságíró

Azért ne ájulj már el ennyire önmagadtól.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Aldo
Újságíró

“Pl. szövegértés érettségin???
Anno általános hetedikben volt ez nekünk elvárás, nem érettségin. :)”

Nálunk kb. az osztály egyharmadának papírja volt arról, hogy diszlexiás és fel voltak mentve helyesírás alól, az egyik srác még idegennyelv alól is. Az irodalom írásbeli java részt a szövegértésre épült, ami nem volt egy bonyolult szöveg, ennek ellenére el is hasaltak rajta jó páran.

Aldo
Újságíró

“Nálunk, ahol én tanultam, ha nem mentél OKTV-re, egy senki voltál, ha nem volt nyelvvizsgád, egy senki voltál, ha nem a Corvinusra/BME-re/Semmelweissre/ELTE-re mentél, senki voltál. Jog/Pénzügy/Informatika/Mérnök/Orvos, és mindenkit lenéztek, aki nem ilyen pályát választott – elég sznob hely volt.”

Elitista sznob köcsögök.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Aldo
Újságíró

“Az iskola semmit nem tanít. Csak magoltat. Csak a többi tantárgynál ez nem tűnik fel az embereknek. Egyedül a nyelvnél tűnik fel mindenkinek, hogy szart sem ér, amit az iskolában leadnak.”

Nálunk ez sem volt probléma. Utolsó évben hozzánk basztak pár lapot, hogy “gyerekek, lesz 14 szóbeli tétel, 7 A és 7 B, te döntöd el, hogy melyiket szeretném elmondani, úgyhogy elég csak 7-et bemagolni és azt visszamondani az érettségin és akkor meglesz a 2-es.”

Kalman
Újságíró

Egyetértek. Egyébként amellett, hogy nyilvánvaló, az összes kutatás is ezt hozza ki, hogy a jóléttől, oktatástól csak kevesebb gyerek lesz, az egyetlen amivel a jólét szétrombolása nélkül gyerekeket lehet csinálni, az a hit.

A Red Elephant videója is hasonló megközelítéssel él: https://www.youtube.com/watch?v=0cVUszwVrSU

Itt találtam: https://dailystormer.name/shockingly-elon-musk-makes-a-good-point-on-birth-rates/

sRPd
Olvasó
sRPd

Nagyon egy rugóra jár az agyunk. Vallásos közösségekben 3-nál több gyerekkel senki sem csodálkozik, hogy úristen, nektek ennyi gyermeketek van? Hogy mi a kapcsolat a kettő között, azt nem értem pontosan. Hit miatt vállalnak több gyereket, vagy a több gyerek miatt lesz nagyobb a hit, nem tudom. Valószínűleg oda-vissza hat egymásra a két dolog.

Kalman
Újságíró

Ismerősi körben van olyan család ahol 30 unoka van, és a legkisebb gyerek még csak most házasodik.

Néha azt gondolom, hogy a demográfiai problémát az fogja megoldani, hogy a halálpárti ideológiák utódok hiányában kihalnak. Mindenki nagycsaládból jövő lesz. Csak arra kell vigyázni, hogy a mi gyerekeinket ne fertőzzék meg hasonlóval újra.

sRPd
Olvasó
sRPd

Egyszer mondtam valami hasonlót egy libbantagyú kollégának. Szegénynek felrobbant tőle az elméje. Nem tudta feldolgozni azt a tényt, hogy hosszabb távon az általa oly megvetett és lenézett katolikusoknak dolgozik az idő.  (Valószínűleg ma még alfabéta elméjére rá fogom kapcsolni a 220-t, ha nagyon erőlködik. :) )

A modern világ mindent elkövet, hogy megrontsa a gyermekeinket. A halálpárti ideológiáknak ez adja az utánpótlást. A legfontosabb dolgunk, hogy őket ettől megvédjük, és ők is család- és életpárti emberek legyenek. Nehéz meló!

Már megfogalmazták többen itt a fórumban, hogy a gyermekvállalás nem anyagi kérdés, hanem érzelmi. Az érzelmekre kell hatni. Összefoglalom, hogy eddig miket írtatok, és kiegészítem egy-két észrevétellel:

  • Egy erős, férfias jellem tud hatni a nőre, hogy vállaljon gyereket, mert érzelmeket ébreszt benne.
  • A hit nem érzelem, de hat az érzelmekre, szintén működhet.
  • Amit mondtál, a shaming egy érzelem. A Thot Control nem tudom, mi a lótúró, esetleg összefoglalhatnád!

    És az ötleteim:

  • Nyomatni kéne az állami médiában a családpárti reklámokat ezerrel. Ezzel is az érzelmekre lehetne hatni. Pl. apuka küzdősportol, KO-val győz a ketrecben, majd a győzelem után megöleli a feleségét és legalább 3 lányát. Ronda de finom. Másik ötlet: apuka nehézgépkezelő, aki keményen és céltudatosan dolgozik, mikor hazaér, leveszi a munkavédelmi sisakot, és kisgyermekek hada rohan hozzá, hogy megöleljék a lábát. Fel kell a nőkben ébreszteni a vágyat az olyan férfiak iránt, akik családban gondolkoznak. Ezt a férfitípust kellene reklámozni, és nem a festett hajó striciket. Reklámozni olcsóbb, mint családtámogatási rendszert megreformálni.
  • Családbarát filmeket, sorozatokat kellene gyártani, és minél többet vetíteni a tv-kben főműsoridőben. Kereskedelmi adók is vállalnák némi támogatásért cserébe. Ezekben a filmekben nem kellene elvált és szingli nőknek, meleg pároknak szerepelniük.
  • Iskolában is tanítani kéne a lányokat a gyermekszeretetre, háztartásvezetésre. A középiskolás lányokat el lehetne vinni bölcsödébe, gyermekotthonokba, hogy kisgyermeket vehessenek a kezükben. Ez is csak érzelmeket keltene bennük.

Bármit meg kell tenni, amivel az érzelmekre hatni lehet!

 

Feherzaszlos Feminista
Olvasó
Feherzaszlos Feminista

Voltak családbarát televíziós műsorok (A farm, ahol élünk, I Love Lucy, Cosby-show, Hetedik mennyország, Donna Reed-show) Ahol nagycsaládos, tanulságos, válásellenes témák és tanulságok voltak. Melegekről szó sem volt. Ugyanakkor kurva képmutató volt az egész. Michael Landon (A farm ahol élünk tökéletes családapája) szörnyű apa volt aki alkoholizmussal drogfüggőséggel küzdött, és a feleségét még el is hagyta egy húszéves sminkesért.

A Hetedik mennyország családfőjét játszó színészt gyermekmolesztálással vádolták, és beismerő vallomást is tett.

Bill Cosby meg egy seggfej.

Az I Love Lucy főszereplő házaspárja valóságban borzalmasak voltak együtt, a pasi csalta Lucyt és még ivott is.

Én nem szívesen néznék Magyarországon olyan műsorokat, ami hetero, nagycsaládos, katolikus emberekről szól Stohl Andrással a főszerepben mint példamutató családfő, Damu Rolanddal, mint a Stohl legjobb haverja, a katolikus pap, és Hujber Feri, jófej, de szigorú nagybácsi.

A családbarát tévéműsörök nálam egy életre leírták magukat, amikor drogos, alkoholista, bántalmazó, gyógyszerfüggő színészeket és színésznőket válogattak be.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Igaz.

Gazella
Olvasó

Kihagytad a Váratlan utazást, az a kedvencem. :-)

Szomorú amúgy, hogy nem tudsz ezektől elvonatkoztatni, és megrontja így a filmélményedet. Hallottam a múltkor, hogy a Hetedik mennyország apukája pedofil volt, de ettől nem tört össze bennem semmi. A színész pont azért színész, mert nem magát adja, hanem eljátszik egy szerepet. Sajnos általában a színészek nem arról híresek, hogy patyolat tiszta életük lenne.

Mondjuk azért tényleg az a legütősebb, ha a kettő egybevág. Pl. a Passió Krisztusa, Jim Caviezel mélyen hívő katolikus. Mel Gibson szintén (ok, ismerem a magánéleti zűrjeit). Nyilván épp ezért sikerült nekik elkészíteni az egyetlen nézhető (sőt, igazából fantasztikus) Jézus-filmet.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Én ezt a filmet is nagyon jónak tartom Jézusról (nyilván mindegyik Jézus film egy bizonyos életszakaszt emel ki). A Passió valóban remek film amúgy ,ez viszont a feltámadás utáni jelenések időszaka,nekem nagyon bejött ,főleg így,hogy egy római szemszögéből nézhetjük a történetet:

http://www.filmezzunk.hu/2016/05/20/feltamadas-2016-kritika/

A legszebb karácsonyi film viszont ez ,csodálatos,élethű,a kor viszonyait ,a történelmi hátteret maximálisan figyelembe vevő ,de mégis érzelmes (női rendezés,szerintem K. Hardwicke messze legjobb filmje),számomra csodálatos Mária és József alakítás,minden karácsonykor megnézem (mondjuk a Ben Hur-t is ,szigorúan az 59-est :))

https://www.imdb.com/title/tt0762121/

 

Aldo
Újságíró

“Voltak családbarát televíziós műsorok (A farm, ahol élünk”

Na, az aztán nagyon családbarát volt, főleg a vége felé, amikor kb. minden harmadik rész egy temetéssel végződött, mert meghalt valaki. Emellett persze volt, amikor egy halálos járvány kiirtotta a fél várost, Jesse James és bandája túszokat szedtek, indiántámadás, tűzvész, ahol egy kisgyerek is bennéget, az egyik csaj megvakult, míg a másik srác morfiumfüggő idegbeteg lett, majd leukémiában meg is halt stb.

Naooo
Olvasó
Naooo
Feherzaszlos Feminista
Olvasó
Feherzaszlos Feminista

Pedig családbarát-sorozatokban úttörőnek számított. Az első olyan sorozat volt, ahol minden epizód “erkölcsi tanulsággal” bírt és a család összetartó erejét ajnározta.

És míg így is cenzúrázva volt  a GYERMEKregénysorozathoz képest, amit ugye Laura Ingalls Wilder írt a lányával a saját gyermekkori élményei alapján.

Laura tényleg elvesztette a gyerekét, a férje lebénult és nem is épült fel, ellentétben a sorozatban, sokkal boldogtalanabbak és szegényebbek voltak, mint a sorozatban. Az anyja pédául egy megkeresedett hisztis picsa volt, bár a sorozatban is ő idegesített a legjobban. Igaz, hogy a nővére megvakult, de nem ment férjhez, hanem az idős szülei gondoskodtak róla, a haláluk után pedig a húgához költözött.

A regény nagyon népszerű volt 60-80 évvel ezelőtt Amerikában, főleg a GYEREKEK körében.

Amúgy igen, ez volt 19. századi, minnesotai farmerek élete – gyermekágyi halál, gyakori tűzesetek, csecsemőhalál, gyógyíthatatlan rák, éhezés, fagy…

Deadpool
Újságíró

Kapcsold be a tévéd, nézz végig egy reklámblokkot és látni fogod, hogy mennyire sok reklámban szerepel a család. Pont arról szólnak ezek a reklámok, hogy vedd meg x terméket valamelyik közeli rokonnak és attól neki milyen jó lesz és/vagy te leszel a legmenőbb anya/apa/testvér/nagyapa/nagymama stb.

Pl.: vedd meg x gyógyszert, hogy rendbe tegye az ízületeid és önfeledtem futkorázhatsz az unokáddal 120 évesen is.

Feherzaszlos Feminista
Olvasó
Feherzaszlos Feminista

Az Y és Z generáció (akikre rá kell kéne fókuszálni) jellemzően nem néz TV-t, a videós reklámok pedig a felhasználó érdeklődési köréből vezetve jelennek meg. A TV-reklám rossz ötlet.

Deadpool
Újságíró

Egyetértek.

sRPd
Olvasó
sRPd

Igen. A reklámok arról szólnak, hogy vegyél valamit. Én olyan reklámot javasoltam, amik arról szólnak, hogy legyél házas és nagycsaládos. Ha Soros Gyurit lehet mutogatni 5 percenként, nehogy már erre ne futná! A pár éves kisfiam agyáig is elhatolt Soros Gyuri meg a korábbi “Állítsuk meg Brüsszelt” reklám, mert rádiót hallgatunk az autóban.

FF: Ez off-topic lesz. A  film művészet, legalábbis annak véljük. Nem az az elsődleges szempont, hogy milyen ember az, aki csinálja, hanem, hogy mit közvetít. Attól egy zeneszerző, festő, író, filmes munkája még lehet jó, hogy az illető egy világraszóló tróger vagy egy ordas nagy kurva volt.

 

Feherzaszlos Feminista
Olvasó
Feherzaszlos Feminista

De kinek csinálják a reklámokat? Ha a Z és az Y generációsok alig kapcsolják be a TV-t , akkor semmi értelme az egésznek, hiszen ők lennének a célközönség, nem a hetvenéves nyugdíjas. A videók előtt megjelenő illetve a neten megjelenő reklámok, aszerint jelennek meg, hogy kiszűrik, hogy a felhasználót mik érdeklik. Ha a huszonéves egyetemista nem a hagyományos családmodellről keres infókat, hanem a Trónok Harca kulisszatitkoairól, akkor Trónok Harcás reklámok mennek a képébe. A rádióban meg elég hülyén nézne ki egy családot propagáló reklám, szimplán mert ott a látvány a fontosabb.

Én nem magáról a művészetről beszélek (nem fogom megutálni se Mozartot, se Goldingot, se Hemingwayt) hanem konkrétan arról, amikor a trógereket szerepeltetik a családbarát, értékközvetítő műsorokban. Csak mert Stohl egy állat, még meg fogom nézni a színházban, de egy előadására, ahol a kereszténység és a család fontosságáról beszél, nem fogok elmenni.

Deadpool
Újságíró

A reklámokat szerintem betiltani kellene. A tudatalatti agymosás rendkívül káros és alattomos. Egyébként vannak értelmes, nézhető sorozatok, viszont azt nem a tv-ben kell keresni, hanem mondjuk a netflixen.

Engem a családi filmektől, sorozatoktól kiver a víz. A romantikus szarságoktól is. Attól meg pláne, ha politikai ideológiát akarnak a tudatalattimba lenyomni (ld.: Brooklyn 99, Star Trek, stb.), de mondjuk azzal semmi bajom, ha kritikát fogalmaz meg (pl.: House of cards, Jessica Jones, Amerikai fater, South Park, Kertvárosi gettó stb.) bármilyen ideológiával szemben.

Kalman
Újságíró

“művészet, legalábbis annak véljük. Nem az az elsődleges szempont, hogy milyen ember az, aki csinálja, hanem, hogy mit közvetít.”

Erről eszembe jutott az idevágó Pozsonyi Ádám írás:

“Szenteste előtt két héttel besétáltam az egyik reprodukciókat árusító könyvesboltba.

– Van maguknál Hitler?

– Miféle Hitler?

– Természetesen Hitlerről beszélek, a nagy német tájképfestőről.

Az eladó egy másodpercig némán düllesztette rám a szemét, majd az ajtóig kísért.

Egy jól ismert képkereskedés ott volt közvetlenül a szomszédban.

– Van Hitlerük? – tértem rögtön a lényegre.

A fiatal elárusítóhölgy erre úgy megijedt, hogy lenyelte a rágógumiját, amit az illemszabályok és a jó modor előírásait súlyosan megszegve rágott. Nem is mondott ezután semmit, csak állt ott, s ijedten pislogott a főnöke felé.

– Hitler albumot szeretnék vásárolni – mondtam neki is, mert időközben a segítségére sietett. Hitlert! – ismételtem meg hangosan, mert láttam, hogy nem érti.

– Ilyesmit nem tartunk – borzongott meg. – Üzletünk kizárólag képzőművészeti alkotásokkal foglalkozik.

Felemeltem a mutatóujjam, s a szeme közé néztem.

– Adolf Hitler, a nagy német tájképfestő – önnön meghatározása szerint „kisfestő és akvarellista” – oly jó nevű művész volt saját korában, hogy még a müncheni Szépművészeti Akadémia nagy aranyérmét is elnyerte. Minden bizonnyal nem ok nélkül – tettem még hozzá. Majdhogy ki nem dobtak.”

Sajnos több nincs belőle a neten, a teljes novella ebben a könyvben található meg: https://www.magyarmenedek.com/products/7196/Harcra_fel__-_Pozsonyi_Adam.htm

Kalman
Újságíró

Thot Control annyi, hogy a ribancoskodni próbáló lányokat helyre teszed és eltántorítod a viselkedéstől. Apaként nyilván megelőző jelleggel, idegen nőket pedig “shaming” segítségével, például beszólsz a kurvás ruhára vagy viselkedésre. Lényegében az ennek a szép barna lánynak rövid a szoknyája, vagy a vénlányozás modern változata.

Thot Patrol-nak is hívják.

Thot Control

We don't need no gun control. We need thot control.

SOMLight
Olvasó
SOMLight

A gyerekvállalási hajlandóságot kell növelni és nem a nők számát, mert már csurig vagyok a szinglipicsákkal itt Budapesten.
Részemről már 7 éve visszatartom a nőmnél ezt és valami Symiciát szed, tehát búnös vagyok, de hozzá kell tennem, hogy már volt 1 abortusza és 1 vetélése más delikvensektől. 33 éves nem karrierista vagyis hagyományos nő, akit érdemes lenne felcsinálni mégis valamiért tartok tőle. Amig az állam nem teszi alapjoggá a közös szülői felügyeletet váláson túl is addig nemsok motivációm van egy házasságban életem végéig sínylődni vagy papuccsá válni. A gyerek a férfi utóda is és nemcsak a nőé, mert a férfi a gyerek teremtője ezen földön és nem a Keresztények vagy mások Istene az ahogy az elvakultak gondolják.

Amit javaslok az apák jogszerúen eldönthessék, hogy tartásdijat fizetnek vagy maguk is nevelik a gyereket amikor a házasság már véget ért. Amelyik fél nem együttmúködő a másikkal (korábban még együtt basztak) annak büntetés vagy a gyerek elvétele, attól majd észhez kap. Egy probléma megoldva és nyugodtabban aludnék gyerek mellett amig él a hazássag és azután is.

(Nem világos a kommentelők többsége miért mindig a nők szempontjait nézik amikor rajtunk is áll a dolog, vagy bukik. Ha ezentúl minden állami támogatást az anyukák kapnak akkor duplán szopunk, mert attól még megmarad a kétkeresős családmodell idehaza)

Deadpool
Újságíró

A gyerek a férfi utóda is és nemcsak a nőé, mert a férfi a gyerek teremtője ezen földön és nem a Keresztények vagy mások Istene az ahogy az elvakultak gondolják.

Nem értem miért kevered ezt ide. A gyermekelhelyezés nem vallási alapokon nyugszik. És nyilván te fogod megszexelni a nőd, nem Isten. Ilyet keresztény vallás nem állít, Isten Ádámot és Évát teremtette.

SOMLight
Olvasó
SOMLight

Hallottam már olyat, hogy a “gyermek Isten áldása”. Fenéket!

A TEREMTŐ szó a lényeg, mert jelenleg a földön a FÉRFINAK jut ez a megtiszteltetés. Úgyis láttunk már femináci hídat osszeomlani nemrég.. :(

Deadpool
Újságíró

Mivel Isten teremtette az embert, a gyermek közvetve Isten teremtménye. Ezt így kell értelmezni.

Asidotus
Olvasó
Asidotus

kár, hogy nincs Isten

Deadpool
Újságíró

Gondolom bizonyítékkal is tudsz szolgálni, ha már ilyen ellentmondást nem tűrően jelented ki. Esetleg arról van szó, hogy bejártad a világmindenséget és nem találkoztál vele?

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

csakafoci
Olvasó
csakafoci
“Abban minden józan gondolkodású ember egyetért, hogy a bevándorlás a problémára nem megoldás, az a honos kultúra felszámolódásával jár”
Ez akkora ostobaság, mintha a Fidesz pártközpontból másoltad volna ide. Akinek egy csöpp józan esze van, azt tudja, hogy az EGYETLEN megoldás a bevándorlás lenne. Ha visszanézel a magyar történelemre, számtalan alkalommal telepítettek be tudatosan népeket  az ilyen-olyan okból elnéptelenedett magyar területekre, és az csak a hasznunkra vált, a kultúránkhoz meg csak hozzátett. Ma igenis olyan ország lehet sikeres, amely nyitott és be tudja vonzani a tanult, tenni akaró és tudó fiatal réteget magához. Nekünk is ezt kellene tenni, hogy kinyitjuk a kapukat, vonzó helynek mutatjuk magunkat és befogadjuk a kiművelt fiatalokat a környező országokból. A gond ezzel az, hogy a kapuk már most nyitva vannak, szabad a munkaerő áramlás, de nem jön ide a kutya sem, mert mi bizony semmit nem tudunk kínálni ebben a versenyben, sőt tőlünk is menekül el aki valamit is ér, és maradnak itt az ilyen nacionalista lózungoknak felülő  <….MODERÁLVA…>.
zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Kalman
Újságíró

MSZP/LMP/DK/Momentum/Együtt/SZDSZ/MKKP :-)

Deadpool
Újságíró

Ha visszanézel a magyar történelemre, számtalan alkalommal telepítettek be tudatosan népeket  az ilyen-olyan okból elnéptelenedett magyar területekre, és az csak a hasznunkra vált, a kultúránkhoz meg csak hozzátett.

Visszanéztem. Azoknak az ősei irtottak bennünket, akik jelenleg most “békésen” próbálnak itt területet foglalni. Miután őket kiűzték, megfogyatkozott  a nemzet, és nagy számban telepítettek bevándorlókat, ami egyenesen vezetett Trianonhoz. Ha ezt te sikernek nevezed, lelked rajta.

A betelepítés valóban jó ötlet, ha kizárólag európaiakról beszélünk. Viszont ezt a semmirekellő szerző sem vitatja szerintem.

csakafoci
Olvasó
csakafoci

Beszét itt szerinted bárki másról mint európaiakról? Szó sem volt arabokról, ezt csak a ti üldözési mániátok látja bele. Aki elutasítja az értelmes keretek közötti migrációt az szűk látókörú hülye. Ennyi. Be is fejeztem.

Kalman
Újságíró

Köszönjük, hogy leszálltál közénk!

Deadpool
Újságíró

Lol.

Ha nem ütött volna ki rajtad a szektás hiszti az 5. mondat után és tovább olvasod, akkor ez a két szép komment sem születik meg. Elek bevándorlás alatt szerintem az európán kívüli népekre gondolt.

““Baba-elszívás”: Az agyelszívás mintájára a megfelelő európai kultúrháttérrel bíró fiatal, nyugat-európai többgyerekes hetero házaspárok részére mindezen kedvezmények elérését ugyanúgy lehetővé kell tenni amennyiben az itteni letelepedésre kötelezettséget vállalnak. Nyilván limitált mennyiségű párról lenne szó és komoly esettanulmány után lenne rá lehetőség.”
Naooo
Olvasó
Naooo

Ne jöjjön ide senki, a nem idevalóak meg menjenek el.

wittukind
Olvasó
wittukind

csak annyi hogy hol van neked az az “ide”, a többi ok

wittukind
Olvasó
wittukind

Olvasom itt eme cikk alatt a kommenteket és meg kellet néznem a fejlécet hogy ez a Férfihang-e?

Egyrészt itt van csakszi aki keményen tolja a kiskurva szekerét, most pedig ez a komment alfabétától…inkább nem minősitem.ennyi volt és nincs tovább.

 

hunbagira
Újságíró

Ez akkora faszság, amit az mszp/dk pártközpontból másoltak  ide.

Királyaink, csak rokon (kunok-jászok stb) és azonos kultúrájú népeket engedtek (német főleg)

Amikor nem- ortodoxok a balkánról- rögtön jöttek a problémák, amit Trianonban csúcsosodott ki, te hazug fasz..

Pedig a szerbek sem, muszlim niggerek…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Pontosan!

Moderator-03
Szerkesztő
Moderator-03

Sértő, személyeskedő jellege miatt moderáltuk “alfabéta” kommentjét.

GoldLion
Újságíró

Olyan döntések meghozatalára lenne alapvetően szükség, amelyekkel egy politikus nem hiszem, hogy kiállhatna a társadalom elé. A nagy gazdasági világválság óta az emberi lét alapvető célja a minél nagyobb kényelem elérése, amivel önmagában nincsen is baj, a baj az, hogy ezt hogyan értük el.

Megjelentek a sokadgenerációs emberi jogok, amelyek azt hangoztatták, hogy az embereknek alapvető joguk van, és  ingyen járnak nekik olyan dolgok, amelyek valójában civlizációs luxusok: oktatás, egészségügy, munkahely. Ezek olyan dolgok, amelyek nem nőnek ki csak úgy a földből, hanem fenntartásuk számos embertársunk fáradtságos munkájáből születtek meg. És ha az embereknek ezt “ingyen” akarod biztosítani, akkor jó mélyre kell túrnod mások zsebében. Meg is született a “daddy government”. A liberalizmus „az állam maradjon távol” filozófiája, egyik napról a másikra egy olyan politikára váltott, amely biztosítani, sőt törvényesíteni szándékozza a bölcsőtől a sírig tartó, nélkülözésektől mentes kényelmes életet, mint alapvető jogot a javak általuk történő elosztásával. Ennek sajnálatos velejáróként viszont az egyéni szabadság egyre szűkebbre fogható korlátok közé került. Megjelentek a karrierpolitikusok, akik a szavazatok elnyerésének érdekében egyre tágabb területekre terjesztették ki a „jogokat”, amelyeket valójában lehetetlenség adóbevételekből biztosítani, ezért a jóléti államok menthetetlenül adósodnak el. Egyik politikus se fogja soha a büdös életben rendbehozni az államháztartási hiányt, ugyanis azért meg kellene szüntetni elég sok „jogosultságot”. Egy ilyen döntések meghozatalát igérő kampányprogrammal pedig már a startvonalon evlesztette a választást az adott párt. Nem, inkább vállalják az eladósodást, és újabb „jogokat” ígérnek. A legújabb például az, hogy jogod van az alapjövedelemhez.

Szóval a legnagyobb baj szerintem az, hogy egy szélsőségesen elkényelmesedett világot húztunk magunk köré, amelyben a gyerekvállalás már csak egy lehetőség, nem pedig cél, a nő pedig a férfi helyett inkább az államtól várja a biztonságot. Attól az államtól, amit amúgy döntőrészt a férfiak adójából tartanak fent. Kíváncsi vagyok, hogy a sok “strong and independent women” mire menne anélkül a tengernyi sok szociális transzfer nélkül, amelyeket szünet nélkül kapnak bölcsőtől a sírig, és amely mellett megengedhetik maguknak azt, hogy “önmegvalósítsanak”. Közben a gyerekvállalás elmarad, nem lesz befizető, és majd ők lesznek az elsők, akik elkezdenek rinyálni arról, hogy az egyre kevesebb befizető miatt, miért nincsenek “ingyen” a dolgok. Az egyéni síkon meghozott döntéseink visszahatnak ránk a közösség irányából is.

Ezért van az, hogy a szegényebb országokban futószalagon szülik a gyerekeket, mert ott még azért valamelyest az egyén a biztonságát még a családtól várja, nem pedig az államtól. És minél nagyobb az a család, annál hatékonyabb ez a fajta “szociális háló”. Régen, amikor született egy gyerek, akkor arra úgy tekintettek, hogy “új munkáskéz áll a házhoz”, ma meg már “szerelmünk gyümölcse”.

És itt egy még nehezebb rész következik. Az még hagyján, hogy felnőtt egy generáció, amely tökéletesen elhitte azt, hogy neki “joga” van ingyen egy csomó mindenre mások pénzéből. A legnehezebb rész az lesz, hogy sajnos be kell látni azt, hogy a férfi és a nő közötti stabil kapcsolatot sajnos sokkal pragmatikusabb elveken tartják egyben, nem pedig a hollywood-i nyálka…és ezt senki nem meri majd belátni.

Az egész rendszer önmagától rombadől majd, és szerintem inkább azon kellene elgondolkodni, hogy milyen esernyőt vegyünk, ami alatt túlélhetjük a közelgő szarvihart.

wittukind
Olvasó
wittukind

Ez a komment megmentette a cikk becsületét….mély tiszteletem, GoldLion a jó meglátáshoz és hozzáálláshoz.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nagyrészével egyetértek, amivel “vitatkoznék”:

 Közben a gyerekvállalás elmarad, nem lesz befizető, és majd ők lesznek az elsők, akik elkezdenek rinyálni arról, hogy az egyre kevesebb befizető miatt, miért nincsenek “ingyen” a dolgok. Az egyéni síkon meghozott döntéseink visszahatnak ránk a közösség irányából is.

Csakhogy ennek nincsenek tudatában és valószínű, hogy soha sem lesznek, másrészt ha mégis, akkor is megtehetik(sőt a jelen állás szerint egyre nagyobb mértékben), hogy magasról tesznek rá ……

Ezért van az, hogy a szegényebb országokban futószalagon szülik a gyerekeket, mert ott még azért valamelyest az egyén a biztonságát még a családtól várja, nem pedig az államtól.

Fasza biztonságot nyújthat az a nigger család amiben a 8+-ból megszülető purdéból max jó esetben 1-2 éri meg a szaporodóképes kort….ne vicceljünk már…..

És minél nagyobb az a család, annál hatékonyabb ez a fajta “szociális háló”. Régen, amikor született egy gyerek, akkor arra úgy tekintettek, hogy “új munkáskéz áll a házhoz”,

és isten áldása, meg egy gyerek nem gyerek , két gyerek egy gyerek stb, magas halandóság, szarabb túlélési esélyek, és akkor még nem volt fogamzásgátlás, ami szerény véleményme szerint kurvára döntő szempont ……

ma meg már “szerelmünk gyümölcse”.

Sovány a termés…

wittukind
Olvasó
wittukind

“az a nigger amiben a 8+-ból megszülető purdéból max jó esetben 1-2 éri meg a szaporodóképes kort”

ezen vidultam egyet…. hát az unicef meg medicine sans frontier meg minden szaros szervezet mit tutujgat ott a szahelben? nem e azt hogy mind többen legyenek és jöjjenek errefelé mert itt jólét van?

az a 8 már van 12 és marad belüle 9

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A helyett, hogy sterilizálnák őket a gecibe

Aldo
Újságíró

Csak hagyni kéne, hogy a természet elvégezze a dolgát. Amióta etetik őket, azóta szaporodnak ennyire, mert korábban felfordultak mindenféle trópusi szarban.

GoldLion
Újságíró

Bocsáss meg, de bárhogy is olvasom ezt nem látom, hogy konkrétan vitatkoznál azzal, amit mondta, sokkal inkább alátámasztod :D

“Csakhogy ennek nincsenek tudatában és valószínű, hogy soha sem lesznek” – Én nem is mondtam, hogy tisztában lennének. Ha valakik rohadtul nem képesek a tetteik következményét felmérni hát azok a nők.

“Fasza biztonságot nyújthat az a nigger család amiben a 8+-ból megszülető purdéból max jó esetben 1-2 éri meg a szaporodóképes kort….ne vicceljünk már…..”  – A minőséget természetesen lehet vitatni. De a tradícionális társadalmakban, amilyen a miénk is volt mielőtt állambácsi lett a legfőbb támasz, és már nem a család, ott a lehető legtöbb gyermek, a minél több dolgosabb kéz jelentette a biztonságot.

Sovány a termés…” – Hol mondtam én hogy nagy? Arra céloztam, hogy a nyugati világban addig várnak a gyerekvállalással, ameddig el nem érik a maximális kényelmet, és a biztons pontot a karrierranglétrán. Csakhát ugye soha nem lehet tökéletes semmi se, és észre se vettük, és a nő már túl van a 40-en…

 

 

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Bocsáss meg, de bárhogy is olvasom ezt nem látom, hogy konkrétan vitatkoznál azzal, amit mondta, sokkal inkább alátámasztod :D

Nerm viotatkozom az állításaiddal, azért volt az idézőjel:)

– A minőséget természetesen lehet vitatni. De a tradícionális társadalmakban, amilyen a miénk is volt mielőtt állambácsi lett a legfőbb támasz, és már nem a család, ott a lehető legtöbb gyermek, a minél több dolgosabb kéz jelentette a biztonságot.

Az aljanépnél a “kultúrájuk”, ebből adódóan a fogamzásgátlás hiánya/elutasítása, az alacsony túlélési ráta, primitív és a mának élő életforma mind a mennyiségi stratégiát preferálják….

“Sovány a termés…” – Hol mondtam én hogy nagy? Arra céloztam, hogy a nyugati világban addig várnak a gyerekvállalással, ameddig el nem érik a maximális kényelmet, és a biztons pontot a karrierranglétrán.

Egy probléma van ezzel, hogy ez igazán bullshit, mert mivel alap, hogy egy nőnek soha semmi nem elég, így soha nem lesz maximális kényelme, és soha nem lesz elégedett a létrán elfoglalt helyével, ….. ez a szöveg csak kiifogás, mert annyira azért nem akart gyereket……

Azzal is összefügg, hogy az ántivilágban a státusza (családon és közösségen belül) és ezzel kapcsolatosan az üveggyöngyök  iránti “éhségének” a csillapítása “jogosan” nőtt meg a nagyobb gyerekszámmal, míg most ezt nem, vagy roszabb esetben eggyel simán letudja, főleg ha az fiú, ha szuper teste van, akkor egy lány is megteszi és nincs rákényszerítve, hogy többet fizessen, ha anélkül is elérhetőek az üveggyöngyök…

Csakhát ugye soha nem lehet tökéletes semmi se, és észre se vettük, és a nő már túl van a 40-en…

Rábaszott.

hunbagira
Újságíró

Fasza biztonságot nyújthat az a nigger család amiben a 8+-ból megszülető purdéból max jó esetben 1-2 éri meg a szaporodóképes kort….ne vicceljünk már…..:D LOL:D

Jah, ezért “népeeség robban” afrika.

Te mindig a grafomán szarságaidhoz igazítod a tényeket..

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Te mindig a grafomán szarságaidhoz igazítod a tényeket..

Lehet, nincs kizárva, hogy mellélövök, és ezért (is) megtörténhet, hogy tévedek…

A hülye nyugati barmok, ahelyett hogy sterilizálnák a semirevaló sáskahadat, etetik és “segítik”, (valahol el kell sózni a túltermelést……,( aminek az árát behajtják a kövér nyugaton is), ennek következményeként nagyobb a túlélési arányuk, ezzel párhuzamosan nincs fogamzásgátlás, az inga még lendületben van, de lassan eléri a csúcspontját, vagy  akaja fogy el, vagy egymást fogják és már nyírják is, vagy idevándorolva fognak humusszá válni……..

TiborM
Olvasó
TiborM

“…ötletelésre és nyílt diskurzusra hívlak fel kedves olvasó!”
Rendben. Előtte viszont nyomatékosan szeretném felhívni a figyelmed arra, h csak a nőkkel szeretne a kormány szövetséget kötni. Szerintem ez egy nem elhanyagolható, lényegi momentum. Ötleteljünk csak nyugodtan. Inkább, mint h valami hiábavalósággal foglalkoznánk. :D

Ui.: https://youtu.be/uGsCriC6Kas?t=5m39s
“…megállapodást, bocsánat megállapodást…”

TiborM
Olvasó
TiborM

VivienLeigh hozzászólása 2018. április 25. szerda 11:12

“…olyan férj,aki akar tőlem több gyereket…”, “Nekem elsősorban a férjem személye volt a fő ok az egy gyerekre. Három gyereket lazán bevállaltam volna. És akár hiszed akár nem ez így van.” Elhiszem. Akár csak a nejem. Nekünk 2 gyerekünk lett, majd elváltunk. Nekem lett elegem.

Azt, h az államnak miért kell a gyerek az teljesen világos. A nők szakmával a lábuk között születnek ez is tiszta. A férfiaknak miért kell a gyerek? Erre nincs válasz. Egy tudatos fiatal férfi, – amilyen én nem voltam – nem vállal gyereket egyet sem. Szerintem.

Kevesebb párkapcsolat/házasság, kevesebb korai elhalálozás

Milyen jövőt szánnák a gyereknek, mikor senki sem tudja, h mi lesz 20-100 év múlva?!
Mind1, csak legyen?! :D

Más. A totális gépesítés hajnalán miért is kellene még több ember? A Tesla-gyárba már csak a karbantartó robotok fognak bejárni hamarosan. Talán nem sokára kijön majd az okos-ember-robot is. Hoppá! Hiszen már itt is van!

Meet Sophia: The first robot declared a citizen by Saudi Arabia

Mire is kell az a rengeteg gyerek? És ezt jó lenne a társadalom férfitagjaival is megbeszélni. Mert, ha egy nagy háborúra, akkor inkább kösz abból most nem kérünk. (Lásd. I. és II. világháború előtt a mi is történt.)

hunbagira
Újságíró

<*MODERÁLVA*>

Moderator-03
Szerkesztő
Moderator-03

Sértő, személyeskedő jellege miatt eltávolítottuk “hunbagira” hozzászólását.

csakafoci
Olvasó
csakafoci

Azt nem veszitek észre, mert a politika teljesen átértelmezte, hogy a migráció nem rossz. A migráció épp a szükségszerű jó, amivel egy ország nyerhet. Van egy barátom, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Öt gyereke van, mind tudós, matematikus, biológus. Ebből 4 külföldre ment, 2 Amerikába, 1 Svájcba, 1 Németországba. Mindhárom ország nyert velük. Ez háború, amibe mi belekényszerítjük magunkat a vesztes szerepbe. Az nyer aki az értelmes, az országot húzni képes emberekből minél többet tud magához vonzani. Ez kell legyen a cél, de Magyarországon ez nemhogy nem cél, mert még addig se jut el, hogy megfogalmazza, hogy ez hasznos, hanem épp ellenkezője, üldözendő. Nonszensz, és az egész csak oda vezet, hogy az ország népességének általános minősége csak romlik. A legjobbjainkat elcsábítják tőlünk, és mi meg se próbálunk beszállni ebbe az össznépi játékba. El fogunk bukni, mert a gyerekvállalási kedv soha az életben nem fog már visszatérni oda ami reprodukálni tudná saját magát. Egyébként meg azt se lehet már kijelenteni, hogy a szegény országok bezzeg potyogtatják a rengeteg porontyot, mert kelet ázsiában a 20 évvel ezelőtti átlagos 5 gyerek után már csak 3 az átlag, tehát az látszik, hogy ez egy világtendencia, és egyedül Afrika az ami még valóban szaporodik mint a nyúl, de a jólét mindenhol elhozza a gyerekhiányt, és a harc az értelmes emberekért még kiélezetettebb lesz, amiből a jelen tendenciával mi csak a vesztes oldalon állhatunk.

Naooo
Olvasó
Naooo

A többi nem rendes ott?

hunbagira
Újságíró

bla-bla-bla. ezzel faszsággal miért nem antonritáékat fárasztod?

hunbagira
Újságíró

HAHa Ez még mindig a nigger “agysebészmérnök” “nyugdíjbányászoknál” tart :D

sRPd
Olvasó
sRPd

A barátod, aki a MTA rendes tagja, okos ember, de biztos, hogy nem bölcs. Arra nevelte a gyerekeit, hogy idegenben legyenek jöttmentek, ő meg skype-on beszélhessen csak az unokáival, ha lesznek. Előfordulhat, hogy nem lesz, mert gyermekeit karrieristának nevelte. Add át a gratulációmat!

Hunn
Újságíró

Orbán Viktor maradjon hatalmon, de mellékeljen hozzá mindenkinek egy jó nőt is!

https://index.hu/kulfold/2018/04/24/a_torontoi_gazolot_egy_loves_nelkul_elfogo_rendort_meltatjak/

A csatolt cikk címe: “Szexuális frusztráció miatt ölhetett meg 10 embert a torontói gázoló

Mintha említettem volna már párszor, hogy mi várható hosszú távon, nem igaz? Figyelmezzetek a szavamra: Hunn szólt. Ha semmi sem változik, ha marad a feminista, Blue Pill-es kondicionálása a férfiaknak, akkor kurvára mindennap EZ LESZ.

Ha valakit érdekel, azt is elmondom, hogy miért.

TiborM
Olvasó
TiborM

Persze, h érdekel. Mond már!

Foxtrott28
Olvasó
Foxtrott28

Miért?

wittukind
Olvasó
wittukind

Miért mondja el vagy miért érdekli? Annyi csak hogy az a Breivik gyerek lehet hogy tudta mi van készülődben és a maga módján szeretett volna véget vetni annak, csak félresikerűlt.

Kalman
Újságíró

Breiviknek szerintem ehhez a témához nincs köze. Ő bevándorlásellenes volt tudtommal és egy liberális párt rendezvényét mészárolta le.

Naooo
Olvasó
Naooo

Tudtommal valami szociféleségeket, akik előtte valami izraelt elítélő akármit csináltak, de szerintem brejvik egyet se lőtt le, moszad szokott gyilkolászni, ha rálépnek a tyúkszemükre.

wittukind
Olvasó
wittukind

Valahogy úgy van, többek közt a bibit is szidták és nácinak nevezték de nem kell megfosztani az érdemtől a Breivik gyereket… a norvég “börtön” viszont egy kellemes vikendháznak tűnik innen…

Kalman
Újságíró

A vikendházról érdemes meghallgatni Varg Vikernes mit mond, aki belülről is tapasztalt börtönt, nem csak a partvonalról beszél: https://www.youtube.com/watch?v=ZzxNPdnuwuc

És írásban ugyananez: http://www.burzum.org/eng/library/war_in_europe05.shtml

wittukind
Olvasó
wittukind

Varg-ot hallottam is és olvastam is, ő egy kicsit más elbánásban részesűlt a természete folytán…..de láttam hogy az a Breivik milyen “börtön”-ben lakik, és lehet hogy nem a vikendház volt a jó leirás, inkább háromcsillagos hotelnek felelt meg.

Kalman
Újságíró

De akkor olvastad Varg-ot, vagy nem? Azt mondja, hogy ebben az a kemény, hogy teljesen egyedül van, és az őrök sem beszélgetnek vele. Tehát heteket tölt teljes elszigeteltségben, és ez az ami őrjítő. Rosszabb bármi másnál. A régi börtönökben a rabok tudtak kommunikálni.

Nincs ilyen tapasztalatom, de el tudom hinni.

wittukind
Olvasó
wittukind

Persze hogy olvastam, azért volt elszigetelve mert úgy volt elkönyvelve mint nagyon veszélyes tanokat valló személy, és ezért nem szabadott kapcsolatba kerüljön senkivel, nehogy “megfertőzze” a viráglelkiket..

 

Naooo
Olvasó
Naooo

Ilyenkor a feministákat kell elővenni, mint főbűnösöket. Mint ahogyan nem a bankrablót kell lecsukni, hanem a bankárt.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Na ugye megmondtam tegnap….be is másolom mit írtam,bocsi Hunn,de tudod,hogy ez a vesszőparipám :) Továbbra sem állítom,hogy nem tesz rá egy lapáttal a “nőnélküliség” az eleve bomlott/ labilis/viselkedési problémás agyukra,de nem, erről nem a nők tehetnek.(másról tehetnek,de NEM ERRŐL). Nagyon helyes,hogy kiszagolják és menekülnek ezektől a veszélyes férfiaktól. Ez a gyerek is nem rossz külsővel (mint szinte mindegyik),jó végzettséggel kifejezetten jól fizető (lehetséges) szakmával rendelkezett:

Szóval tegnapról:

Megint egy INCEL gyilkosságnak tartott mészárlás.

Ezt úgyis valaki nemsokára meg fogja említeni a torontói gázolással kapcsolatban. Mivel E. Rodger, G. Sodini kapcsán többször felmerült a kérdés ,továbbra is hangsúlyozom (és ebben valóban teljesen biztos vagyok),hogy a “nőhiány” max. egy lapáttal rátett de az ok-okozati összefüggések nagyon fontosak. Jelen esetben is érdemes elolvasni Minassian “előéletét (lásd 2. link). Millió számra élnek INCEL-ben sajnos férfiak ,de elvétve lesz belőlük “tömegmészáros”. Mindig van valami előzmény defektjük,ez jól megfigyelhető és mindig  fontosnak tartom elmondani,hogy ezekben az esetekben nem a nők felelősek,hibásak. ( sok másban igen,de ebben,hogy öldökölni kezdenek ezek,abban nem). Melyik nőtől elvárható,hogy önként dalolva randizzon egy defektes ürgével,ki az a nő/lány ,aki rákényszeríthető,vagy akitől elvárható,hogy egy “gáz”,furcsa,mentálisan labilis stb férfival létesítsen kapcsolatot ? Ki bátorítaná,vagy akár hagyná jóvá a saját lányának,hogy egy ilyen fiúval,férfival találkozgasson ? Ja,és ez sem egy “csúnya fiú-bár szerintem a szemén “látszik” ,hogy nem tiszta fialás,jó végzettséggel,ami busásan fizet bármelyik országban. Sem Rodger,sem Sodini,sem Minassian nem volt rossz pasi,de valami nagyon nem volt rendben velük és ezt érezték a nők….

http://www.origo.hu/nagyvilag/20180424-torontoi-gazolas-vadat-emeltek-a-gyanusitott-ellen.html

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/24/do-know-alek-minassian-arrested-toronto-van-attack/

“The Globe and Mail spoke to three of Minassian’s former classmates who described him as being socially awkward, believing he may have suffered from a social or mental disability.

Minassian kept mostly to himself at school, and seemed to constantly rub his head or hands – a sign of obsessive-compulsive disorder (OCD), they added. ” stb,

Aldo
Újságíró

“Melyik nőtől elvárható,hogy önként dalolva randizzon egy defektes ürgével,ki az a nő/lány ,aki rákényszeríthető,vagy akitől elvárható,hogy egy “gáz”,furcsa,mentálisan labilis stb férfival létesítsen kapcsolatot ?”

Az ilyen beteg faszok szerint az összestől.

Naooo
Olvasó
Naooo

Deadpool
Újságíró

Ezek szerint Hunn tele van pinával…

Hunn
Újságíró

Ha hülye fejjel nem azt próbáltam volna hosszú időn át mutatni a fiatal nőknek, hogy milyen komoly és megbízható, profi munkaerő vagyok jó állással, hanem a linkebb és vagányabb énemet, akkor akár tele is lehettem volna pinával. Hiába, no: fiatalság, bolondság…

common man
Olvasó
common man

Ezt még most is eljátszhatod megfejelve azzal,hogy a nő még titokban reménykedik, hogy valójában megbízható jó parti vagy.

Hunn
Újságíró

Nem említettem volna még? Újra van becsületes munkám, újra dolgozom. Ha ebben a pillanatban családot alapítanék, akkor már el tudnám tartani az enyéimet. És amióta újra melózok, azóta szigorúan józan életet élek, mert a melóban tiszta fejnek kell lennie, nem lehet hibázni.

Basszus, egy unalmas köcsög lettem, hogy fogok így becsajozni, basszameg???????

common man
Olvasó
common man

Akkor egy megbízhatatlan link voltál aki el akarta játszani a jófiút most meg a megbízható komoly (akár férjjelölt is) aki azért el tudja játszani a rosszfiút (a kellő mennyiségben)

Hunn
Újságíró

Akár lehetne így is, de ennél sokkal furcsább a helyzet, leginkább a saját magam számára. Ugyanis olyan, mintha két énem lenne. Egyiket sem kell megjátszanom. De legalábbis mintha az énem egy érem lenne, aminek egyidejűleg két oldala van. Egy nagyon megbízható, komoly kultúrember, meg egy nagyon link, csibész tróger. Mindez egy testben, egy időben, egy helyen. És a kérdés az, hogy melyik oldalamat mutatom azok felé az emberek felé, akik éppen körülvesznek.

Koriander
Olvasó
Koriander

“ olyan, mintha két énem lenne. Egyiket sem kell megjátszanom. De legalábbis mintha az énem egy érem lenne, aminek egyidejűleg két oldala van. Egy nagyon megbízható, komoly kultúrember, meg egy nagyon link, csibész tróger”
bocs, hogy belekotyogok, de nem lehet az hogy te gyerekként a jól tanuló, nagyon jógyerek voltál? egyszerûen vannak gyerekek (különösen a fiúk közt gyakori), hogy eleve egy olyan belsô erejû moralitással születnek, hogy gyerekként ebben kvázi túlteljesítenek (és még csak el se várják tôlük) önmaguknak nem engedik meg ezt a luxust, hogy linkeskedjenek vagy csibészkedjenek, aztán kamaszként teljes pofára esés van, hogy a világ abszolút nem jól mûködik és bekövetkezik a menekülés.
persze lehet túlkontroll is, nálam pl. apám az, aki túlóv meg túlaggódik és a kitörès ebbôl számomra egy elég vad 16—19 éves idôszak volt, pont ezt a kettôséget éreztem, mint amit te leírsz.

Aldo
Újságíró

Vótmá

Naooo
Olvasó
Naooo

Lesz is még.

Hunn
Újságíró

Kedves VivienLeigh, természetesen a megoldás nem az, hogy a jó nők kezdjenek el ingyen puncit osztogatni minden srácnak, akiről messziről lerí, hogy kattant. De én nem is erről beszélek. Mert amikor az ember már egy jó ideje, pár éve benne van már a nem önkéntes cölibátusban, abból önmagában egy egyéjszakás kaland, vagy egy összejött barátnő nem fogja kihozni!

Te is látod, nem feltétlenül csúnya és csóró srácokról van szó, de ha azok lennének, akkor sem az lenne velük az igazi probléma. Hanem az, hogy minket már születésünktől fogva a Blue Pill-es, feminista kondicionálással nevelnek. A probléma a fejben van, és ezen csak a Red Pill és a Game tanulása és gyakorlása segíthet, és az idő – egy-két-három-négy év – hogy kijöjjön belőle az illető!

És a nem önkéntes cölibátus a férfiak tömegeinél megelőzhető lenne – én is a megelőzésre szeretném felhívni a figyelmet – aminek egyetlen nagyon egyszerű, de elengedhetetlen feltétele van: a fiatal férfiak agyát nem szabad Blue Pill-es, feminista faszságokkal tömni, hanem az igazat kell nekik tanítani, az igazat kell mondani nekik a férfi-női dinamikáról, bármennyire is nem polkorrekt az az igazság. Red Pill-es nevelés, és Game oktatás. Nem polkorrekt, és a feminista nők biztosan megsértődnének és felháborodnának rajta – de ez olcsó árnak tűnik jópár tömeggyilkosság megelőzéséért cserébe, nem igaz, hölgyeim?

Természetesen a feminista társadalom válasza nem ez lesz, nem a férfi-női viszonyok normalizálása, nem a fiatal srácok megtanítása arra, hogyan is kell ügyesen csajozni. Á, dehogy. A feminista társadalom válasza az, hogy tekintsük az inceleket mind potenciális terroristának, foglalkozzon velük a Terrorelhárítás. Az biztos segítene, ha megelőzésképpen agyonlövik a gecibe mindazokat a srácokat, akik fiatalon sikertelenek a csajozásban. És ezt nem az ujjamból szopom: a mainstream médiában ez a narratíva, az “incel”=”nőgyűlölő terrorizmus”, hogy basznák meg az anyjukat…

https://www.vox.com/world/2018/4/25/17277496/incel-toronto-attack-alek-minassian

#IncelRebellion #KillAllNormies #ArmedBetaMaleUprisingNow #SupremeGentlemenUnite :)))))

 

Aldo
Újságíró

Emlékszünk:
“Amit az ISIS csinál Irakban “csajozás” terén, az kutya fasza ahhoz képest, amit a fehér srácok fognak csinálni, amikor végül leesik a húszfilléres. Én azért imádkozom, hogy ez mielőbb bekövetkezzen. Remélem még megérem, és nem leszek túl öreg ahhoz, hogy a zsákmányszerző háborúban csata után kockát vessek a katonabajtársakkal egy tizennyolc éves, szűz, szexrabszolgának elrabolt, formás idomú leányra…”

Tudjuk, ez a te ideális világod. Gondolom most is felcsillant a szemed, hogy végre valahára kirobban a globális forradalom, ahol végre elégtételt lehet venni a sérelmekért és bosszút állni a női nemen. Valójában annyi történt, hogy egy gyenge, puhapöcsű lúzer megölt 10 ember kocsival, pont úgy ahogy a mocskos kecskebaszó terroristák szokták, mert nem normálisak. És még ahhoz is gyáva volt, hogy kinyírja saját magát, persze előtte még istenített egy másik hasonló elmebeteg faszt. Aki így viselkedik az nem egy szerencsétlen áldozat, hanem egy rohadék tömeggyilkos, akit azonnal ki kell vonni a társadalomból. De most legalább elég szexben lesz része a sitten.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

De most legalább elég szexben lesz része a sitten.

Vigyázz  mit kívánsz, mert ha teljesül, nem biztos, hogy örülni fogsz neki……

Aldo
Újságíró

Nem tartom valószínűnek, hogy valaha is tömegmészáros legyek, vagy sittre kerüljek, ahol mindenféle kétajtós szekrények raknának seggbe.
Ez a gyerek viszont pont így fog járni. Én nem azt kívánom neki, hogy megdugják odabent, hanem, hogy az elfogása pillanatában lőjék szitává a rendőrök, de erről már lemaradt.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nem rád vonatkozott, hanem a fickóra :)

Aldo
Újságíró

Az már legyen az ő baja.

Hunn
Újságíró

Kedves Aldo, sosem mondtam azt, hogy ez lenne az én ideális világom. Én azt mondom, hogyha a feminista társadalom marad, ha a feminizmus, mint az egyik fő társadalomszervező ideológia marad, akkor arra mind egyénileg az ilyen esetek, mind pedig adott esetben szervezett incel csoportban (amire példa eddig még nem volt, de ami késik nem múlik, figyelmezz a szavamra, én időben szóltam!) a fentebbi kommentedben általad tőlem idézett,  az ISIS-hez hasonló viselkedés teljesen normális és logikus emberi reakciót jelent az ebben az élethelyzetben lévő férfiak részéről.

Én amúgy a Patriarchátust tartanám ideálisnak. Egy Patriarchátusban ilyen eset elő sem fordulhatna, egy Patriarchátusban egy ilyen fiatal srácnak meg sem fordulna a fejében, hogy ilyet tegyen!

Amit én valójában mondok, az a következő: ezek a szélsőséges megnyilvánulások teljesen logikus és érthető, normális és nagyon is emberi reakciók a feminista, Blue Pill-es kondicionálásban bennragadt, nem önkéntes cölibátusban lévő emberektől. Ami nem azt jelenti, hogy erkölcsileg és emberileg ne lenne elítélendő, vagy hogy ne lenne abszolút helytelen. Hanem azt, hogy ha tovább folyik a férfiak Blue Pill-es, feminista kondicionálása, akkor elkerülhetetlen, hogy egyre több ilyen eset történjen.

És nem, kurvára nem örülök neki, hogy ez történik. Mert minden ilyen eset azt mutatja számomra, hogy még mindig fiatal, jobb sorsra érdemes férfiak tömegei szenvednek csöndben és befordulva, iszonyatos szexuális nyomorban és iszonyatos magányban, tömegek akik még nem találták meg a Red Pill-t, tömegek, akiket napról napra lök a feminista társadalom Blue Pill-es kondicionálása a szakadék, a személyes pokoljárás felé…

Még valami, Aldo. Értem az erkölcsi ítéletet, amit ezek fölött a tettek fölött kinyilvánítasz, és maximálisan egyet is értek vele. Ilyesmit nem szabad csinálni. De egy valamit tudj: ha a rosszabb lapot húztad volna az életben, és 10 évet nem önkéntes cölibátusban kellett volna töltened, a vége felé neked is lettek volna tömeggyilkos gondolataid. Az ember egyszerűen így működik. Egy férfi számára annyira szélsőségesen embertelen és abnormális állapot ez, hogy a szélsőségesen abnormális reakció rá természetes következmény.

És ez alól te sem lennél kivétel, ha abban a cipőben járnál. És nem könnyű kijönni belőle: nekem is kb. 4 év kellett, mire a teljes elborulásból és belső káoszból eljutottam oda, ahol most vagyok, a majdnem normális állapothoz (teljesen normális, sajnos, szerintem már sose leszek…) Ezt tudnod kell. Neked is van egy sötét oldalad, legfeljebb még nem kellett szembenézned vele…

Amúgy kezd a dolog beszivárogni a mainstream médiába, már Magyarországon is. Igaz, csak afféle távoli egzotikumként, mintha Magyarországon ez nem lenne jelen, pedig kurvára itt van, csak nincs ráírva az ember arcára, hogy incel, nem is dicsekszik vele senki, tehát offline láthatatlan a jelenség.  A 24.hu-n olvastam egy magyar “Soy Boy” újságíró cikkét, csatolom a linket, nem mintha bármi értelmeset vagy használható dolgot is tartalmazna a cikk. “Nőgyűlölet”: ennyiben lehet összefoglalni azt, amit ez a kretén, meg az egész kibaszott feminista társadalom az incel férfiakról gondol. “Nőgyűlölet”, az, bazmeg…

https://24.hu/kulfold/2018/04/26/a-neten-gyuruzo-nogyulolet-allhat-tiz-ember-halala-mogott/

#IncelRebellion #KillAllNormies #ArmedBetaMaleUprisingNow #SupremeGentlemenUnite :)))))

 

Aldo
Újságíró

“szervezett incel csoportban (amire példa eddig még nem volt, de ami késik nem múlik, figyelmezz a szavamra, én időben szóltam!)”
Na, azt megnézném, hogy a sok szerencsétlenség összeverődik és megy tömeggyilkolni. Ehhez első körben fel kéne állni a gép elől, ami elég nehéz feladat.

 “a fentebbi kommentedben általad tőlem idézett,  az ISIS-hez hasonló viselkedés teljesen normális és logikus emberi reakciót jelent az ebben az élethelyzetben lévő férfiak részéről.”
Nem, nem normális reakció. Nem véletlenül ítéli el minden jó érzésű ember.

“fiatal, jobb sorsra érdemes férfiak tömegei szenvednek csöndben és befordulva, iszonyatos szexuális nyomorban és iszonyatos magányban, tömegek akik még nem találták meg a Red Pill-t, tömegek, akiket napról napra lök a feminista társadalom Blue Pill-es kondicionálása a szakadék, a személyes pokoljárás felé…”
Ez valóban szomorú, de nő soha nem jutott senkinek alanyi jogon. Azért minden tenni kellett valamit. A pinavadászat mindig is egyéni, magányos tevékenység volt. Aki nem tudott nyerő stratégiát kialakítani, attól az evolúció elvette a szaporodás jogát és kihalt. A fent említett srácok többsége semmit sem tesz a siker érdekében, inkább kifogásokat és ellenségképet keres, mert az kényelmesebb. Ha valami nagyon szar és elviselhetetlen, akkor az ember igyekszik valami megoldást találni rá. A folyamatos nyavalygás és mások hibáztatása nem a megoldás része.

 “Még valami, Aldo. Értem az erkölcsi ítéletet, amit ezek fölött a tettek fölött kinyilvánítasz, és maximálisan egyet is értek vele. Ilyesmit nem szabad csinálni. De egy valamit tudj: ha a rosszabb lapot húztad volna az életben, és 10 évet nem önkéntes cölibátusban kellett volna töltened, a vége felé neked is lettek volna tömeggyilkos gondolataid.”
Ez megint ilyen kinek volt szarabb játék? Attól még, hogy minimális információt osztok meg magamról, nem jelenti azt, hogy olyan fasza életem lenne. Sikerült majdnem teljesen elveszíteni a testi, szellemi és mentális egészségemet, egy sötét gödör legaljára kerülnöm, de tudtam, hogy csak egyedül tudok kimászni belőle, mert bizony senki sem fog segíteni rajtam. Sose fordult meg a fejemben, hogy lemegyek az utcára és agyonlövök mindenkit, aki szembe jön velem az utcán. Aki így tesz, az egy gyáva féreg és a könnyebb utat választja. Sőt ez nem is út, hanem egy nagyon eldurvult, gyerekes hiszti. Ők viselkednek így.

 “Az ember egyszerűen így működik. Egy férfi számára annyira szélsőségesen embertelen és abnormális állapot ez, hogy a szélsőségesen abnormális reakció rá természetes következmény.”
Maximum a pszichopaták.

 “Neked is van egy sötét oldalad, legfeljebb még nem kellett szembenézned vele…”
Már szembenéztem vele, de az is az élet velejárója, hogy ne hagyjuk, hogy átvegye felettünk az irányítást.

 

wittukind
Olvasó
wittukind

Szépen kivesézted Hunnak eme “eszmefuttatását” de lehet tömörebben is odaszólni:

Tulajdonképpen a jóléti világban felcseperedett valakiről van szó, aki lassan, mivel nincs értelmes dolga amit végezzen, úgy látja hogy a világ kibaszik vele mert nem nyom semmit a segge alá tehát lassan pszihopata lesz és megbosszúlja a saját  nyomorúságát másokon. A francos dolog az hogy ezt nekiállnak megokolni azzal hogy neki azért rossz mert a másiknak jó..na hát én ezt soha nem fogom elfogadni mert nem igy nőttem fel, soha nem voltam irigy senkire nem is tudom hogy milyen irigynek lenni.

Aldo
Újságíró

Pedig igyekeztem tömör lenni. Legalább 8 mondatot ki is töröltem.

Naooo
Olvasó
Naooo

Imádom mikor megdöglik a szomszéd tehene is.

Aldo
Újságíró

De az a legjobb, ha a szomszéd tehene megdöglik, a tiéd meg nem.

wittukind
Olvasó
wittukind

Na, lassacskán kezdik a férfiak visszavenni a Férfihangot, már idegesitő kezdett lenni a sok nőkarattyolás..

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Én kérek elnézést,hogy megint írni merészeltem,ígérem ma már nem teszem.

hunbagira
Újságíró

Testvérek! Aki ezt elkövette a zsindex hasonló témájú hangulatkeltő cikke alatt jön 2 laptoppal….eggyel nekem eggyel a kollegámnak-

Csakszi stílus alapján rád tippelek…:D

Ne szülj gyereket Kövér Ákosnak!
Harcolj meddőséggel a NER ellen! Ha már nem tudsz ellenük választást nyerni, akkor állj rajtuk bosszút úgy h kasztrálod magad és kasztráld a barcsinődet is. Gyerekszülés = Auschwitz. Terhesség = kényszermunka az atomtemetőben. A magzat a hasadban nem más mint szegény ember Alien-je. Ne hagyd h 2018-ban bevagonírozzanak és kényszermegtermékenyítsenek a Székelyföldről bebuszoztatott bajszos szőrös hagymaszagú ciszheterók! Legyen számodra is ALAP h 2018-ban te már nem hagyod magad életlágerbe hurcolni! Állj bosszút rajtuk azzal h szingli maradsz és csak feketékkel kefélj lehetőleg mindig DP-ben. Ne szülj gyereket mert ebben a rendszerben úgyis fideszes lesz belőle! Hiába neveled jógyereknek, elveszik tőled és a Paks 2-es blokkjában gyengített urániumos kezeléssel átalakítják. Gondolj arra h gyerek kell nekik mindenáron mert egyre kevesebb gyerek születik. De te ne bánkódj ezen. Vigasztald magad azzal hogy a kevesebb gyerek az kevesebb fideszes. Minél kevesebb a magyari gyerek annál kisebb a fasizmus veszélye.

magzat a hasadban nem más mint szegény ember Alien-je. Ennél a mondatnál úgy robbant ki számból a kávé, mint a delikvens az emberből…:D

wittukind
Olvasó
wittukind

Ez komoly? Ha igen akkor az illetőnek egy csomó ész gyült össze a seggében és muszáj volt kieressze…..az ilyet bedarálni kutyaeledelnek és kész

hunbagira
Újságíró

Tudod az irónia, nem egy ország, ahol az IRÓNok élnek….

Így már dereng valami, hogy nem komoly, hanem kifigurázás ezen libsi nőstényeknek…

wittukind
Olvasó
wittukind

Jél van, megérdemlem a letolást, ma nem vagyok ironikus hangulatban, ennyi

hunbagira
Újságíró
Kalman
Újságíró

Komoly baj van az iróniadetektoroddal. http://parkocka.hu/csoallat/erintesvedelem/

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nem az enyém, de kurva jó:)

Mi a forrás?

 

hunbagira
Újságíró
Kalman
Újságíró

Nekem nincs fészem, de egy meghívót küldhetnél neki hogy csatlakozzon hozzánk itt! :-)

SOMLight
Olvasó
SOMLight

Kedves Feministák, meg a többiek!

Szeretnék rizsázni és panaszkodni egyet. Beindul a feminista propagandagépezet, hogy miként támogassák a nőket, azzal a céllal hogy ne azt csinálják amit most. Mi persze csak sokadrangú pontként szereplünk majd a rendszerben, miszerint hogyan vonjuk be az apákat a nőket szolgálni, úgymond tisztelni. Lehet azt akarja megtudni a kormány, hogy mi zajlik a női agyban. Ne akarja, mert úgysem fogja megfejteni, ahogy eddig senkinek sem sikerült mivel alig van benne logika. Egy őz agyat kéne boncolgatni előtte és szuperszámitógépet bevetni, hogy analizálják mitől riad és mitől nyugszik szegény lelke, hogy szüljön és támogassák szegényke igényeit az adónkból.

http://mandiner.hu/cikk/20180427_partos_bence_nepessegfogyast

Mindenekelőtt fel kell térképezni a gyermekvállalással kapcsolatos motivációkat. A tudomány képviselőit bevonva átfogó kutatásoknak kell indulniuk a témában, hogy megtudjuk: a magyar nők milyen körülmények között szeretnének gyereket vállalni? Egyáltalán hány százalékuk akar édesanya lenni?

Igen, menjen ez a relatív egyszerű kérdés a feminácikkal megtöltött Magyar Tudományos Akadámiára és az ELTE bölcsésszakára vagy gendertanszékére és folytatódjon a cicaharc az önös érdekekért és akkor ismét lesz indok nekitüncizni Orbánnak ha véletlenül nemet mond valamire! Nem lenne egyszerűbb minket támogatni jogszabályokkal inkább???

Hogy mi motiválja a nőket, hogy azt tegyék amire leginkább képesek? Szerintem a megfelelő hatalommal rendelkező férfi (pl. Én) ÉS/VAGY a pénz ami teljesen mindegy honnan jön. Az utóbbi jellemző a szinte menthetetlen európai (a 3. selejtes társadalmi nem, ami szülni is akar és férfinak is lenni egyszerre és mint tudjuk aki mindenben jó akar lenni az semmiben sem az vagyis ők anyáknak is pocsékok már, antitisztelet a kivételes supergirlöknek) nők többségére. Arról is beszélhetnének a következő 4 évben Gina és a bérencei, hogy a nők többsége miért kurvulással és/vagy tanulással tölti a 20-as, 30-as éveit Európában. Nekem elég egy nő egyszerre szóval nem tartok háremet és török be szüzeket nyolc másodperc örömért, szóval engemet ne hibáztass, mocsok feminista! A nőket nem anyagilag kell támogatni hanem fiatalon megnevelni ill. ha nem megy akkor az apáknak nagyobb vagy ugyanolyan jogot adni mint az anyáknak, mert a nőt mi vetjük be és gondozzuk. A magamfajta parasztok tudják ahová magot vetnek a földet gondozni kell és ez hatalom nélkül nem megy. Elveszik a hatalmunkat és a nőknek adják át a femináci söpredékek.

Deansdale látom újra anyázik, de még mindig nem lát tisztán néhány kérdésben. http://deansdale.blog.hu/2018/04/21/miert_vallalhatatlan_a_magyar_baloldal

a munkaerőpiac befolyásolása a férfiak előnyére. Aki a nők munkába állásától várja a gyerekszülést az értelmi fogyatékos, illetve progresszív. Sok gyerek azokban a családokban lesz, ahol a létbiztonság NEM a nő munkájától függ, tehát vagy az állam eltartja őket (lásd a cigókat akik a GYES-ből éltek), vagy pedig a férfi biztosítani tudja azt a munkájával.

Tehát a nők ne dolgozzanak csak vezessék a háztartást, amit már robotok helyettesítenek! Oké. Anyám borogass! Mivel a nőkkel magukkal van a probléma attól nem lesz megváltás ha otthon maradnak és unalmukban a férfigyűlölő Magenta Telekomon keresztül csalják a férjüket és nekik minden lehet mert az állam külön intézkedésekkel védi az ártatlannak látszó nőket és gyerekeket.

Kérdem mi a bánatot csináljon a nő amikor már 6 éves a gyerek és beolvasztja magába az iskola és napközi rendszer? Teljesen megértem, hogy sokan nem akarnak otthon ülni egy macskával, dolgozni akarnak a piacon vagy a közszférában, mert már csak keveseket köt le a tévés szappanopera. Nézegetem a nőmet és közölte ő szívesen otthon maradna öt gyerekkel ha lenne, bár lehet akkor is csak hazudott, mert nem képes stratégiai gondolkodásra, naon helyesen.

Más most nem jár az agyamban. Ja de. A Jobbik úgy tűnik nem változik, ugyanolyan femináci kvótapárti marad mint amivé vált, de legalább 1 db “Jani” kommentelt nekik.

https://alfahir.hu/2018/04/27/kormanyalakitas_allamtitkarok_kormany

 

common man
Olvasó
common man

Te nagyon félsz attól ,hogy gyereked legyen pedig nem rossz dolog.

common man
Olvasó
common man

Elek! Írod: “Nyilván nem kell különösebben részletezni, hogy a 2,1-es fertilitási ráta alatti társadalmak elfogynak, elöregednek” Hát ez így pont nem igaz.Nem elfogynak hanem fogynak.Hogy utána ,hogyan lesz senki se tudja megjósolni.De milyen alapon meri azt állítani bárki hogy jobb az ha Magyarországon 14millió magyar él mint az ha 7-8 millió magyar él.(természetesen mindkét esetben ugyanannyi  arányban).Egy véges készletekkel rendelkező térben élünk,a vallásosaknak is mondom a sokasodjatok és szaporodjatok,népesítsétek be a földet már teljesítve,ez nem lehet indok.Mindenki hivatkozik(sokan) a nagy logikára a gondolkodás képességére ez meg egy homokba dugott fejjel kezelt téma.Nem tudok semmit mellékelni, a rádió tudományos műsorában(talán szonda)hallottam régebben:ha állatokat egy istállóban az ő komfortfokozatukhoz képest túlzsúfoltan tartanak csökken a szaporodási rátájuk,a legjobb takarmány ellenére is.Nagyon is elképzelhető ,hogyha a lakosságszám beállna az optimális értékre akár automatikusan is normalizálódhatna a helyzet.Az biztos,hogy a lakhatás,élelmezés,egészséges környezet könnyebben biztosítható lenne.A nyugdíjakat meg nem abból kell kifizetni hogy sok ember kevés értéket termelve sok kicsi járulékot fizet a sok kicsi bérből hanem nyilván az egy dolgozóra eső termelési értéket kell növelni.Na ez a kormány meg a kapitalisták dolga kellene ,hogy legyen.Automatizált gyárak,profi gépekkel szerszámokkal ellátott iparosok magasabb munkakultúra, szerződésbiztonság,fizetési biztonság.
“a női iskoláztatás és a munkavállalás” Csak kiegészítésképpen: Arról lehet vitatkozni vajon okosabb lesz-e valaki az iskolától az viszont belátható hogyha azt akarjuk hogy a gyerekkel az anya foglalkozzon nem mindegy a gyerek(ek) értelmi és egyéb fejlődése szempontjából az anya intelligenciája(érzelmi és értelmi).Főleg kicsi korukban az anyák hatása mindenképp nagyobb a gyerekre.Tehát ha már a kormány dolgáról ötletelünk azt kéne megoldania ha a fiatal anya tanulni akar ne legyenek szervezési akadályai.Tudom vannak példák ismerek én is olyanokat akik megoldották de nem mindenki szuperember.