George Herceg
5 megosztás

A posztmodern férfi szerep

Miközben egyre több szó esik a nők megváltozott társadalmi szerepéről, valamint a családban, házasságban megváltozott feladatairól, addig a férfiakról meglehetősen kevés szó esik és az is meglehetősen degradáló módon. Az egyetlen kivétel Zimbardo Nincs kapcsolat című könyve kapcsán kialakult médiafigyelem volt a közelmúltból, de ez is viszonylag hamar lecsengett. Pedig, ha elfogadjuk, hogy a nők szerepe a családokban alapvetően megváltozott az elmúlt 20-30 évben, akkor törvényszerű, hogy a férfi szerepnek is erre valamilyen formában változással kell reagálnia.

A kérdésben természetesen a szélsőséges vélemények kapnak figyelmet elsősorban. Jól jelzik ezt az ilyen cikkek bejegyzések alatti kommentek százas számai. A feminista szélsőség szerint a férfiak vegyék tudomásul, hogy a nőket nem lehet többé a háztartás és a gyereknevelés börtönében tartani, ezért tessék egyenlő részt kivenni minden ilyen feladatból. Aki ezt nem teszi, az pedig ne csodálkozzon, ha nő nélkül marad. A hím-soviniszta álláspont szerint ideje, hogy a nőket visszaküldjük a konyhába és a gyerekszobába, tartsuk őket tulajdonképpen gyámság alatt, sőt vegyük el a szavazati jogukat is.

De mit tegyen a férfi, aki se nem feminista, se nem hím-soviniszta, de szeretne egy optimálisan működő családban élni? Milyen legyen az új férfi szerep? Mit tartson meg a tradicionális férfi szerepkészletből és mit hajítson el belőle? Az emancipált nőkhöz mennyire van értelme alkalmazkodni? Vagy ez éppen a szexuális férfi vonzerő eltűnéséhez vezet? Hol húzódik a határ a papucsférj és a hülye macsó között? Létezik e olyan férfi szerepkészlet, amely úgy alkalmazkodik a megváltozott női szerepekhez, hogy közben nem heréli ki önmagát?

A családi szerepzavarok, illetve ezek konfliktusai alapvetően a következő hadszíntereken folynak:

  1. Háztartási munkák

A nők munkába állásával a háztartási feladatok teljes köre nem nyugodhat többé kizárólag a nők vállán, hiszen ők is dolgoznak. A háztartások gépesítésével azonban ez már korántsem köt le annyi időt és energiát, mint száz éve, ezért a sok nő által hangoztatott háztartási mártír szerep eléggé fals. Értem én, hogy a nők nemcsak besegítést várnak, hanem aktív kezdeményező munkavégzést a férfiaktól ezen a téren, de ahhoz, hogy ezt megtegyük, néhány viselkedési formát ki kell dobniuk a nőknek. Nem elég elvárni, hogy a férj átvegye a háztartási feladatok felét, de ehhez a döntési jogokat is át kell adni. Ha a nők azt akarják, hogy a férfiak porszívózzanak, akkor azt hadd tegyék úgy és akkor, ahogyan ők akarják. Becsmérelni a másik munkáját nem ér. Ha nem tetszik, ahogy a férfi mosogat, akkor nem fog mosogatni. Az elvégzett házimunka nem csereeszköz az esti szexhez. Ne legyen a visszautasítás oka a nem elvégzett házimunka. Cserébe a férfiak sem gondolják, hogy ha port törölnek, akkor cserébe jár az esti cumi. Tudjuk, hogy a nők nem a takarítástól indulnak be szexuálisan.

  1. Gyereknevelés

Kényes terület, hiszen miközben a nők ebben is több részvételt követelnek meg a férfiaktól, közben itt is a döntési jogosítványokat azért meg akarják tartani. A férfi nem attól lesz jó apa, hogy megtanul pelenkázni és meg tudja melegíteni a bébi ételt (bár nyilván ez is hozzá tartozik az apa feladataihoz), hanem attól, hogy a nevelés során bevezeti a gyereket a külvilág megismerésébe és ezzel párhuzamosan mintát mutat. Ehhez viszont a nőknek meg kell tanulniuk azt, hogy a gyerek nem az ő tulajdonuk. Ha csak a gyermekfelvigyázást és kisegítő munkakört szánnak a nők a párjuknak, ne csodálkozzanak, hogy a férfiak azt lerázzák magukról, mint kutya a vizet. A nevelési kérdésekbe ugyanakkora beleszólást kell engedni az apának, még akkor is, ha Ő kevesebb időt tud tölteni a gyermekével, mint az anya.

  1. Családi élet menedzselése

A legtöbb női sirám szerint a legnagyobb baj a férfiakkal, hogy bár minden megtesznek, amit a feleségük kér, de nem kezdeményezőek a család életének szervezésében, illetve mindent a nőnek kell kitalálni, megszervezni és elintézni. A probléma gyökere a férfiak és a nők eltérő felfogása a családi élet intenzitásáról. A nők mindig zsizsegnek, mindig programokat szerveznek. Általában mindig ők találják ki, hogy a gyerek járjon valami különórára, sportfoglalkozásra, közösségbe. Ennek oka talán a három éves GYED alatti összezártság utáni fokozottabb külvilág felé fordulásban keresendő. Ezzel szemben a férfiak, miután hazaérnek a munkából és konstatálják, hogy minden rendben van a család háza táján, inkább lassulnának le valamilyen pihentető tevékenység által. Ezt sok nő képtelen elfogadni és simán lustaságnak bélyegzi. A nőknek el kell fogadni a férfiak eltérő szemléletét a családi élet intenzitásával kapcsolatosan.

Láthatjuk, hogy alapvetően mindhárom területen nem az a probléma, hogy a férfiak nem akarják vagy képtelenek kivenni a részüket a munkavégzésből, hanem az, hogy a nők ezt úgy szeretnék, hogy ők irányítanának, a férfiak pedig engedelmeskednének. Ilyen módon élő pár van, nem is kevés, azonban a női természet miatt, az ilyen férjek teljesen elveszítették vonzerejüket a feleségük szemében, ami hosszú távon általában szakításhoz és váláshoz vezet. A megoldás az lenne, hogy a férfiak valóban vállaljanak többet a családdal kapcsolatos feladatokból, de csak az ahhoz kapcsolódó döntési jogosítványokkal együtt. Az erről kötött megállapodást úgy kell létrehozni, hogy mindenki a saját személyiségének, kompetenciájának leginkább megfelelő tevékenységekből vegyen ki több részt. Adózzunk kölcsönösen elismeréssel, a becsmérlés helyett, a másik által elvégzett munkáért. Mindemellett azt is figyelembe kell venni, hogy ki milyen stresszes munkát végez, az mennyi energia befektetéssel jár, ugyanis a családi feladatok matematikai megfelezése sokszor vezethet emiatt igazságtalan munkamegosztáshoz.

Milyen legyen tehát a posztmodern férfi? A család életében aktívan résztvevő, döntésképes, és akinek döntéseit a családtagjai tisztelik és elfogadják. Találja meg az összhangot a pénzkeresés és a családi feladatok között. Ehhez, ha szükséges korlátozza felesége és gyerekei fogyasztási igényeit. Persze egy ilyen csoda férfihoz, kell egy olyan nő, aki alkalmas az együttélésre és elfogadja, hogy nem mindenben lesz az Ő szava a döntő.

Post Author: George Herceg

George Herceg
Amerika felfedezése után pontosan 484 évvel születtem meg a New Yorktól légvonalban 7043 km-re fekvő Budapesten. Apám tervezőként szennyvíztisztítókon dolgozott, míg Anyám Apámon, így 7 hónappal később egy februári napon egy szülészorvosnak sürgős esethez kellett sietnie. Kapcsolataim a nőkkel már ekkor megkezdődtek. Először Anyámmal érintkeztem, majd a nővéremet is megismertem aminek gyermekkoromra jelentős hatása volt. Felnövekedvén iskolákba és lányok után jártam. Később megtettem az első lépést a válás felé: megnősültem, ami után 5 évvel szabad lettem. Jelenleg a világegyetem két nagy kérdésével, az őskáosszal és a női lélek működésével foglalkozom.
f Facebook
5 megosztás


123
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
10 Egyéni hozzászólás
113 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
25 Hozzászólások szerzői
VivienLeighnemenvagyokzombiwittukindHypocritSlayerhunbagira Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Reszet Elek
Újságíró

A házon kívül szerepváltozások nyilván hatnak a házon belüliekre is. Míg a munka frontján a legtöbb szemrehányás a nőket éri, addig a családon belül a férfiakat. Családi feladatok női szemmel elfogadható férfi általi munkavégzésével kapcsolatban kb. annyi várható el, mint amennyire a nők a munkaerőpiacon versenyben vannak a férfiakkal.

Őszintén szólva a nők munkavégzésével kapcsolatosan inkább negatívak a tapasztalataim. Kevés igazán profi, gyors, problémamegoldó és határozott nővel találkoztam. Arányában kb. annyi lehet belőlük, mint a férfiak között a született házitündérből.

A különbség csak annyi, hogy mi férfiak tudjuk mire vagyunk képesek babanevelés kapcsán (megelehetősen őszinték vagyunk önmagunkkal), addig a legtöbb nő meg van győződve róla, mennyire jó munkaerő. Pedig…

Toplak Zoltán
Újságíró

Milyen munkaterületen találkoztál a női töketlenkedéssel?

Reszet Elek
Újságíró

Nem töketlenkedés. A fentebbi mondatom leírja  a dolgot: “Kevés igazán profi, gyors, problémamegoldó és határozott nővel találkoztam.” Ahol kiszolgáltak, mint fogyasztót és többet kellett tenni, mint a csemegés pultja vagy a kassza mögött. Többször annyi idő, bizonytalanság, körülményesség stb. Persze találkoztam ellenpéldával is, de jóval ritkábban.

Hunn
Újságíró

A különbség a férfi és a női szerepek modernkori változása kapcsán a következő: a feminizmus hatására a nők önként, maguk követelték ki azt maguknak, hogy a saját női szerepükön túl felvehessék a nekik tetsző és számukra előnyösnek tűnő férfiszerep-részeket. Minket férfiakat viszont kényszeríteni akarnak arra, hogy vegyünk át női szerep-részeket, mintha ez magától értetődő lenne és mi sem lenne természetesebb. Holott mi semmi ilyet nem akartunk, nem akarunk, és nem is fogunk akarni, soha.

Dan
Újságíró

Hunn,

na ebben viszont szerintem tévedsz: ahogy a feministákat senki sem hatalmazta fel, egyetlen nő sem bízta meg a nők képviseletével, így a feminizmus bevezetéséről, illetve továbbfejlesztéséről sem kérdezték meg egyszer sem a nőket, nem volt erről szavazás. Csak kapták “eszed-nem eszed” alapon.

A férfiak meg tököt növesztve, egymással összefogva, a feminizmus által már/még nem meghülyült nőkkel szövetségben visszavehetik az irányítást.

Alter Ego
Szerkesztő

Viszont csak elenyészően kevés nő szólalt fel olyan módon, hogy a feminista mozgalmak nem őket képviselik és csak igen kevesen kritizálták ezeket. A “nem meghülyült” nőkkel való szövetségi kísérlet is gyakran azt mutatja, hogy bizony a lelke mélyén mégiscsak minden nő feminista. Nagyon jól elvannak a feminista vívmányokkal, ha egy kis veszély fenyeget, máris védelmezik azokat, és vele együtt a nők társadalmi befolyását, sőt tulajdonképpen néha még több feminista vívmányt is elbírnának… Ha kifejezetten nem helyesli egy nő a feminizmust, akkor többnyire csendes haszonélvezője annak. De ellenzője csak nagyon ritkán… A legtöbb nő “nem akar önmaga ellensége lenni”…

Van egy olyan elmélet, amely a nők nagy mértékű társadalmi befolyására építve úgy gondolja, hogy a feminizmust csakis a nők tudják és akarják majd felszámolni, ha egyszer elegük lesz belőle. Míg mások, veled együtt, azt feltételezik, hogy kooperálva a férfiakkal. Ez a fordulat szerintem soha nem fog bekövetkezni. Szerintem aki a szélesebb tömegekben kooperáló nőkre vár, az a csodára vár… Bármilyen rosszul is érinti az a férfiak egy nagyon jelentős részét, de a női és a férfi érdekképviselet ütközete sajnos egy kisebb “nemek háborúja” is egyben… És ezt tényleg nem örömmel mondom…

Dan
Újságíró

Mondjuk, hogy így van. Bár látok egy irányzatot, amely nőként hallgat a Joós István-féle, Dóra Gyula féle üzenetekre és megérti azt, miért van már elege férfinak lenni és vágyik a férfi szövetséges lenni, nőként.

Viszont.

Mondhatjuk, h a nők azért nem lázadnak, mert nekik ez jó. Most tekintsünk el attól, h a legtöbb nő sosem lázad, mert nem harcos, mert ahogy a RP is megállapítja, nőként a legjobb stratégia a tömeggel együtt menni.

Node!

Vajon hol vannak azok a férfitömegek, akik lázadnak??? Akik nem csak interneten magyaráznak, hanem egymással összefogva a fizikai világban dolgoznak, harcolnak, tiltakoznak, lázadnak tömegesen a feminizmus ellen? Szóval akkor, ha a férfiak ennyire töketlen pöcsök, akkor miért is kéne a nőknek? Vagy akkor azt mondod, h a nőknek kell megmentenie minket férfiakat, mert mi még erre sem vagyunk képesek?

Ne haragudj Alter, de amikor egy fórumra sok év után sem sikerül olyan alapfunkciót beletenni, h privát üzenetek, amely az együttműködés, közösségesülés egyik alapja lenne és az üzemeltetők ezt egy enyhe vállrándítással intézik el, mert (f)el sem ismerik ennek a jelentőségét, akkor én nem tudom a nőket, mint olyanakot bármiben is hibáztatni. Amíg mi ennyire töketlenek vagyunk, meg is érdemeljük, h ezt történjen velünk.

Alter Ego
Szerkesztő

“Vagy akkor azt mondod, h a nőknek kell megmentenie minket férfiakat, mert mi még erre sem vagyunk képesek?”

Semmi ilyet nem mondtam. Azt írtam, hogy van egy ilyen elmélet. A world wide férfiszférában terjed. Nem a saját gondolatom, hiszen éppen azt fejtegettem, hogy sem a férfiak nélkül sem a férfiakkal szövetkezve nem fognak a nők fellépni a feminizmussal szemben. Vagy a férfiak egyedül megvívják a maguk társadalmi harcát vagy senki…

“sok év után sem sikerül olyan alapfunkciót beletenni”

Nem érzem magam eltalálva. Én elég sok munkát és időt fektettem a magyar férfimozgalomba, és manapság is mindig van mivel foglalkoznom, sokkal több, mint amit el tudok végezni. Az általad említett probléma valóban eléggé hátra van priorizálva. És lesz ez még rosszabb is, mert ha aktiválva lesznek a legmodernebb komment-szoftverek, akkor még ennyi privát sem lesz. De szerintem nem dráma, mert a meglévő privát lehetőséget sem arra használják leginkább, amire az érvelésed szerint jó lenne. Mondjuk simán lehet email címet cserélni most is, és az aztán nagyon privát. A Férfihang Civil Társaságnak van zárt Facebook csoportja is, mindenki építheti ott az aktivisták közösségét. Semmi sem áll a közösségépítés útjában. Egyébként meg tudod mondani, hogy az utolsó privát kommentjeidben szerepelt-e a közösségépítés? :)

Valójában egyetértünk: “Amíg mi ennyire töketlenek vagyunk, meg is érdemeljük, h ezt történjen velünk.” Ezen kellene túlnőni és  egy kicsit sem a nőkre alapozni és nem másoktól kérdezni, hogy mit csinálnak, hanem mindenkinek legalább egy keveset cselekedni.

common man
Olvasó
common man

Vajon hol vannak azok a férfitömegek, akik lázadnak???”  Én megkezdtem.Egy hete,bár az ésszerű rend és tisztaság híve vagyok,egyáltalán nem vagyok hajlandó mosogatni.

sRPd
Olvasó
sRPd

Helyes. Az nálam is eredményre vezetett. :)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Feminista kongresszus résztvevői közt összebarátkozik három barátnő (angol, német, székely menyecske)és elhatározzák, hogy otthon sztrájkba lépnek, hogy a férjüket jobb belátásra bírják. Két hét múlva újra találkoznak és mindegyik elmeséli, hogy sikerültek a dolgok.
– Én úgy döntöttem, hogy nem főzök többet – mondja az angol. – Első nap nem láttam semmit, második nap sem láttam semmit, a harmadik nap kezdtem látni, hogy a férjem főz és ez azóta is így van.
– Én meg elhatároztam, hogy nem takarítok többet – mondja a német. – Az első nap nem látok semmit, a második nap se látok semmit, a harmadik nap kezdtem látni, hogy a férjem takarít és ez azóta is így van.
– Én meg arra gondoltam, hogy nem  mosogatok többet – mondja a székely menyecske. – Az első nap nem láttam semmit, a második nap se láttam semmit, a harmadik nap kezdtem egy kicsit látni a bal szememre…

Moderator-03
Szerkesztő
Moderator-03

Számos férfimozgalom ellenes és közösségromboló hozzászólás mellett több irreleváns, témaromboló kommentet kellett törölnünk. Kérjük a Férfihang.hu szabályzatának betartását!

Lierin
Olvasó
Lierin

Figyelj, megpróbálom egyszerűen elmondani: mi meg semmi hagyományos női szerepet nem akartunk, nem akarunk és nem is fogunk akarni soha. Az ún. hagyományos női és férfiszerepeket az adott kor technológiai fejlettsége határozta meg, nem pedig az, hogy ki mit akar vagy mit nem akar – és ma is  ez határozza meg.

Az ősember 10+ ezer éve mamut vadászott, mert fizikailag erősebb volt, mint a nő és nem volt meg a képessége, hogy gyermeket szüljön. Az ősasszony gyűjtögetett és gyereket szült/nevelt, mert nem volt meg a fizikai képessége egy mamut elfogásához. Ez ennyire egyszerű.

Manapság a férfiak nincsenek rászorulva, hogy mamutokra vadásszanak a túléléshez, a nők meg tudnak védekezni, hogy ne gyerekszülésből álljon az egész életük. Nem olyanok a körülmények, mint 10 ezer, 3 ezer vagy akár ötszáz éve. A társadalmi szerepeket pedig a körülmények határozzák meg, és nem fordítva.

Aki úgy akar élni, mint ahogy 500 éve éltek az emberek, az kívánjon vissza mindent, ne csak a nemi szerepfelosztást, hanem a háborúkat, éhínséget, a gyógyászat hiányát és minden mást is.

2018-ban nem lehet úgy élni, mint 1018-ban.

Ja, mi nem kényszerítjük semmire a férfiakat, egyszerűen elsétálunk azok mellett, akiknek a nézetei nem közelítenek a miénkhez. Ez ilyen egyszerű. Nem kell részt venni a háztartásban, sem gyereknevelésben, csak aztán sírni sem kell, hogy az ember egyedül marad. A evolúció erről szól: alkalmazkodás a változó körülményekhez. Ha nem tudtok alkalmazkodni, ti “hímsoviniszták”, majd kihaltok és kész.

Reszet Elek
Újságíró

Ez csak részigazság. A nemek közötti munkamegosztásnak vannak biológiai meghatározottságú alapjai.

Deadpool
Újságíró

Mégis kategóriákkal közelebb áll az igazsághoz, mint Hunn.

Reszet Elek
Újságíró

A kisebb tévedés vagy hazugság már igazságnak számít?

Deadpool
Újságíró

Nem, de fura mód egy kisebb tévedés szemet szúr, míg a szektás ordenáré marketinggel semmi problémád.

Lierin
Olvasó
Lierin

Pláne, hogy eggyel lentebb javítottam is a kommentem.

Lierin
Olvasó
Lierin

Igazad van, elnézést, én fogalmaztam rosszul, mert a gyermeknevelés-vadászat példával már én magam is a biológiai alapon kialakult szerepekről beszéltem, csak nem fogalmaztam meg ilyen konkrétan.

Szóval természetesen, a múltban a technológiai fejlettség mellett a biológiai sajátosságok is befolyásolták a nemi szerepeket, de ez manapság többnyire kimerül a nő gyermekszülési képességeiben, ami egyébként csak korlátozott ideig teszi “alkalmatlanná” más szerepek betöltésére a nőt. Azt nem magyarázza, miért kellene egész életében az ún. hagományos női szerepben léteznie a 21. században, azon kívül, hogy egyesek férfiaknak nincs kedve részt venni a háztartásban és kész.

Reszet Elek
Újságíró

Bírom amikor a “csak gyermekszülés” az érv. A természet mindent erre az “apróságra” épített fel. A nemek eltérő párválasztási preferenciáit, a testi felépítését, a hormonháztartását, a tipizálható nemenként eltérő arányú személyiségjegyeket, az érzékszerveink működését és még számtalan dolgot.

A másik kedvencem amikor a nemi szerepeket sikerül leredukálni arra, hogy ki mosogat és hogy ki viszi ki a szemetet. Jelezném a férfi kollégáknak, aki ezen a szinten van azzal nincs értelme párkapcsolatot kezdeményezni max. maszturbálsz vele aztán dobod mert csak annyit ér.

Amúgy meg nem az egész életében kellene. Elég lenne húsz évet, de a mai nők tekintélyes része még három évre sem képesk.

Lierin
Olvasó
Lierin

FOGD MÁR FEL: MEGVÁLTOZOTT A VILÁG!!!!!!!

A természet úgy épített fel mindent a gyermekszülésre tíz-vagy százezer évvel ezelőtt, hogy akkoriban a nők tulajdonképpen az első mentsruációtól az utolsó mentsruációig folyamatosan szültek, akár 15-16 gyereket is az életük során. Jó, mondjuknem az első menstruációtól, de lényegében folyamatosan szültek/szoptattak/neveltek ÉS nem voltak háztartási eszközeik.

Ma a nők többsége – főleg a fejlett országokban – mindössze 1-3 gyermeket szül. Ma nem csak anyatejjel lehet táplálni egy gyermeket. Ma minden fizikai feltétel adott ahhoz, hogy egy akár 30. hétre megszületett babát bárki fel tudjon nevelni, aki egyébként nem a szülőanyja. Ma nagyon sok minden gépesítve van, nem kézzel főzik ki a ruhákat és nem kell háromnaponta begyúrni 10 kiló kenyeret.

A gyermekszülési szokások megváltozásával minden megváltozott. A párválasztási preferencia mondjuk nem szimplán emiatt, hanem azért is, mert többé senki nem szólhat bele, ki kivel házasodik, nem határozzák meg a szülők vagy a társadalmi helyzet.

“A másik kedvencem amikor a nemi szerepeket sikerül leredukálni arra, hogy ki mosogat és hogy ki viszi ki a szemetet.”
Ti redukáljátok le a háztartás-munka kettősére.

“Elég lenne húsz évet, de a mai nők tekintélyes része még három évre sem képesk.”
A férfiaknek meg elég lenne húsz évet hűségesnek lenniük és nem új, szűkebb punci után nézni, de a mai férfiak tekintélyes része erre még három évre sem képes. És pontosan ezért, egy mai nő egyáltalán nem tervezhet úgy, hogy egzisztenciálisan hosszú időre a férfira bízza a saját és gyermekei megélhetését, hiszen ez esetben teljes mértékben függő helyzetbe kerülne, tehát nem el kellene viselnie akár a megcsalást, bántalmazást, alkoholizmust, erőszakosságot, mindent.

Igen, tudjuk, a nők sem szentek, mielőtt bevágod ezt ide. Nem azok, de ők nem is kérik a férfit, hogy hagyják magukat totális függőségbe esni.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Ma nagyon sok minden gépesítve van”

Hol van érte a köszönet? Letérdelni szépen.

“És pontosan ezért, egy mai nő egyáltalán nem tervezhet úgy, hogy egzisztenciálisan hosszú időre a férfira bízza a saját és gyermekei megélhetését”

Aszontad a faszik jelentős része már papucs, akkor majd talál másikat, mit vagy beszarva.

Reszet Elek
Újságíró
Aldo
Újságíró

“A férfiaknek meg elég lenne húsz évet hűségesnek lenniük és nem új, szűkebb punci után nézni, de a mai férfiak tekintélyes része erre még három évre sem képes.”
Szóval erről is a férfiak tehetnek, hogy szegény ártatlan, családra vágyó nők egyedül maradnak? Amikor ilyen férfihibáztató aljas mocskot okádsz ide, nem sül le a bőr a pofádról?

“És pontosan ezért, egy mai nő egyáltalán nem tervezhet úgy, hogy egzisztenciálisan hosszú időre a férfira bízza a saját és gyermekei megélhetését, hiszen ez esetben teljes mértékben függő helyzetbe kerülne, tehát nem el kellene viselnie akár a megcsalást, bántalmazást, alkoholizmust, erőszakosságot, mindent.”
Mivel a társadalom és a joggyakorlat aljas módon asszisztál a nők pofátlan, aranyásó, parazita viselkedéséhez, sosem lesznek kiszolgáltatva. Kivéve persze, ha egy Andy Vajna-féle milliárdos tatával állnak össze. Akkor kénytelenek elviselni a megcsalást és az alázást, mert nehéz lesz egy hasonló anyagi helyzetűt leakasztani. De erről megint csak miért a férfiak tehetnek?

“Igen, tudjuk, a nők sem szentek, mielőtt bevágod ezt ide. Nem azok, de ők nem is kérik a férfit, hogy hagyják magukat totális függőségbe esni.”
Bizony nem, úgyhogy nem ártott volna erről is pár szót írni. Nem kérik? Ha megkötik a házasságot, egy férfi alapból függő helyzetbe kerül. Bármikor gondolhat egyet az asszonyka, hogy a pocakosodó, bétának leminősített férje már nem olyan jó, mert neki jár a jobb és simán elválik tőle, egészségi, mentális és anyagi válsága taszítva azzal.

Lierin
Olvasó
Lierin

“Szóval erről is a férfiak tehetnek, hogy szegény ártatlan, családra vágyó nők egyedül maradnak? ”

Ez hogy függ össze azzal, hogy a nők nem hagyják magukat anyagi függőségbe verni? Most fordítva, a nők tehetnek arról, hogy a szegény, ártatlan, puncira vágyó férfiak nem feltétlenül tudnak szexelni?
Azt írtam, a férfiak jelentős része nem képes 20 évig hűséges maradni. Igaz vagy nem igaz? Én itt max. abban hibáztattam a férfiakat, hogy azt írtam, a hűtlenségük miatt a nő nem engedheti meg magának a htb-luxusát. Vagy szerinted megengedhetik?

“a joggyakorlat aljas módon asszisztál a nők pofátlan, aranyásó, parazita viselkedéséhez, sosem lesznek kiszolgáltatva.”

Nem? Ha anyukát terhesen vagy kisgyerekkel elhagyja a férjura egy olyanért, aki mindig szexre készen áll, akkor anyukát ki fogja finanszírozni? Ki vigyáz az 5 hónapos gyerekre,mikor visszamegy dolgozni? :) Az albérletét vagy hitelét ki fogja fizetni? Ja, tudjuk, kap ötezerrel több családi pótlékot és le van tudva ;)

“Bármikor gondolhat egyet az asszonyka, hogy a pocakosodó, bétának leminősített férje már nem olyan jó, mert neki jár a jobb és simán elválik tőle, egészségi, mentális és anyagi válsága taszítva azzal.”

Legalább ötezerszer ki lett már tárgyalva, jogi paragrafusokkal is alátámasztva, hogy ilyen nem létezik, csak a nagyon elvadult férfi-fejekben. Mégis, hogy lehet anyagi válságba taszítani apukát, hmm? :)
Jaaaa, tudjuk, mindjárt jön az a nagyon idealizált helyzet, hogy apuka egymaga megteremtett 30 éves korára egy komplett családi házat és sokmilliós vállalkozást, amibe anyuka csak beleült és soha egy forintot sem adott a kasszába, aztán elválnak és anyuka viszi az egész vagyont, a házat meg a vállalkozást és még még a gyerektartást is, mi? :D Ez mondjuk úgy lefedi az esetek 0,0000005 %-át :D

A valóságban anyuka mehet haza a gyerekkel a szüleihez vagy albérletbe.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nem? Ha anyukát terhesen vagy kisgyerekkel elhagyja a férjura egy olyanért, aki mindig szexre készen áll, akkor anyukát ki fogja finanszírozni?

Olyan gyönyörűen előbújnak mindig az atavisztikus félelmek:)

Egyrészt “beleválasztott” az apa személyébe, mert a “Szív Hangja”, aztán meg megy a nyígás, hogy szemét férfiak:)

Ki vigyáz az 5 hónapos gyerekre,mikor visszamegy dolgozni? :)

Mér menne vissza dolgozni?, nincs elég nyálcsorgató kani, aki a punciért cserébe finanszírozná, a kakukkal együtt?:)

Még olyan nem igazán volt, az ántivilágban sem, hoigy éhen halt volna egy puncival rendelkező emberi egyed…….., valaki/valami mindig állja a cechet, max időnként a puncit(vagy legalább annak az ígéretét:) oda kell tartani…

Az albérletét vagy hitelét ki fogja fizetni?

Aki a puncit “megműveli”…..:)

Ja, tudjuk, kap ötezerrel több családi pótlékot és le van tudva ;)

Igen, általában ez az “indok” a kurvák részéről is…..:)

Lierin
Olvasó
Lierin

Azért lássuk be, ezek a félelmek jogosak. Elbújni előlük kb. olyan, mint azt hazudni magunknak, hogy élhetünk bárhogy, úgyse leszünk rákosak. A fenéket  nem, sajnos az emberek közel fele életében legalább egyszer rákos lesz, amiben sokszor szerepet játszik a saját életmódja.

Na, pontosan ilyen dolog a házasság és az anyagi függés: azt képzelni, hogy a mi házasságunkkal soha semmi nem történhet, nem lehet megcsalás, bántalmazás, betegség, halál ès  biztosítva vagyok 20+ évre anyagilag – na, ez is önámítás. A nők látják, hogy bármi megtörténhet, miért mennének bele önként ilyen kétesélyes helyzetbe?

De most őszintén, te hajlandó lennél feladni a munkád és mostantól a feleséged anyagi javai alá rendelődni úgy, hogy bármi benne van a pakliban? Nem kell kamuzni meg mellébeszélni, te a saját és a gyereked életét hajlandó lennél függésbe hozni?

Anyuka talán menjen el kurvának kisbaba mellett bagy mi? Ez lenne a nagy férfitársadalom, hajlandóak lennének kihasználni egy anya szorult helyzetét a pár hónapos gyerekével? :I

Vagy ki kezd egyáltalán komoly kapcsolatot kisbabás nővel?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Azért lássuk be, ezek a félelmek jogosak. Elbújni előlük kb. olyan, mint azt hazudni magunknak, hogy élhetünk bárhogy, úgyse leszünk rákosak. A fenéket  nem, sajnos az emberek közel fele életében legalább egyszer rákos lesz, amiben sokszor szerepet játszik a saját életmódja.

Ok. Ezek ösztönkésztetések, pontosan úgy, mint a hipergámia, a faj – és önfenntartás….

Na, pontosan ilyen dolog a házasság és az anyagi függés: azt képzelni, hogy a mi házasságunkkal soha semmi nem történhet, nem lehet megcsalás, bántalmazás, betegség, halál ès  biztosítva vagyok 20+ évre anyagilag – na, ez is önámítás.

Azért próbálod te is (itt:) az önigazolásokat keresgélni, mert félsz:)

A gáz az, hogy mivel a kezetekben van a döntés, a szar férjet nem lehet (már:) sem apucira, sem a törvényre/világra fogni, mert ti választjátok, aztán, amikor a köd felszáll és a szar kibukik a palacsintából, akkor jön a rohangálás, hogy de ti ezt nem láttátok előre és cúnya férfiak/cúnya világ és mocskos disznó hazudós/átverős férfiak:)

A nők látják, hogy bármi megtörténhet, miért mennének bele önként ilyen kétesélyes helyzetbe?

Faszt, a nők azt akarják látni és azt is látják, amit a hörcsögükkel racionalizálnak, aztán meg megy a nyígás, amikor a valóság pofánbassza az álmodozót……

De most őszintén, te hajlandó lennél feladni a munkád és mostantól a feleséged anyagi javai alá rendelődni úgy, hogy bármi benne van a pakliban?

Rossz a kérdés, magadból indulsz ki és vakfoltod (is:) van :), te nem hajlandó leszel feladni, hanem ha szülsz, akkor ha akarod, ha nem, kényszerű és kiszolgáltatott helyzetben vagy /leszel……., ha nem, és nélküle is menni fog, akkor meg ő kevés lesz neked, 22-es csapdája, de ugye, ez meg a ti keresztetek:)

Én nem voltam/leszek ilyen helyzetben, ha mégis, akkor a híd alól nem igazán van semmilyen választási lehetőségem, szóval megint irreleváns a kérdésed ha ezt egy férfi felé intézed……

 Nem kell kamuzni meg mellébeszélni, te a saját és a gyereked életét hajlandó lennél függésbe hozni?

Ne hárítsd rám azt, ami nem az enyém:), én nem fogok szülni :) és lényegtelen az empátiám azon esetben amikor az oroszlán felfalja az édibédi antilopbébit, ez az élet törvénye…….

De, visszatérve a kérdésedre: úgy teszel, mintha lenne választási opciód, nem, nincs, ha meg igen, akkor apuci nagy szarban lesz, mert rá már nem fog akkor nedvesedni a punci, akárhogyan is próbáljátok ………, a gyorsan, olcsón, legjobb minőségben hármasból mindig csak kettőt lehet választani, ha megfeszültök, akkor is……..

Anyuka talán menjen el kurvának kisbaba mellett bagy mi?

Ezt már korábban tisztáztuk, t. i. hogy a kurvaság csak helyrajzi kérdés…..

Meg van rá a lehetősége, de ennyi erővel el is dobhatja magától a kisdedet és akkor „tisztán” /jobb esélyekkel, kereshet jobb partit is…..

Ha meg elég fontos a csemete, akkor az értékének(utánfutóval csökkentve) megfelelő béták szívesen finanszírozzák a punci (de egy közös gyerek) igéretéért/ lebegtetéséért sokkal nagyobb mértékben:)

Persze a dugás kötelező lesz vele, (legalábbis az elején), de ha eléggé befészkeli magát a cica, akkor lehet csökkenteni a számot, pl. fejfájással….……..

 Ez lenne a nagy férfitársadalom, hajlandóak lennének kihasználni egy anya szorult helyzetét a pár hónapos gyerekével? :I

Szemrebbenés nélkül:) a szemét férfiak, még a terhes nőket is megbasszák, most mond meg, ájvé…..

Vagy ki kezd egyáltalán komoly kapcsolatot kisbabás nővel?

Aki eléggé ki van éhezve….., abból pedig nincs hiány….

Lierin
Olvasó
Lierin

“Azért próbálod te is (itt:) az önigazolásokat keresgélni, mert félsz:)”

Részben igen, részben nem. A férjem miatt nem aggódom, megcsalástól vagy válástól nem tartok – de az okos ember tudja, hogy az is előfordulhat hosszú évek alatt, amire soha nem gonodlna. Mindenki így indul neki, én végképp el sem tudom képzelni, hogy mi valaha elváljunk vagy csaljuk egymást, de tisztában vagyok vele,  hogy mindenki más is ugyanezt gondolta, mégis megtörtént a baj.
Azért, mert az ember szerelmes, még nem kell szemfedőt hordania.

Jobban félek attól, hogy pl. baleset éri, munkaléptelen lesz és nekem kell eltartani az egész családot és megoldani mellette a beteg gondozását vagy meghal vagy bármi hasonló történik. Nem izgulok ezen minden percben, de hosszútávon gondolkodva fejben tartom, hogy megtörténhet és ehhez igazítom az életutam. Akkor nem jöhet nagy pofáraesés.

“amikor a köd felszáll és a szar kibukik a palacsintából, akkor jön a rohangálás, hogy de ti ezt nem láttátok előre”
Ez is olyan dolog, ami félig igaz, félig nem. Sok nő valóban szarul választ férjet, de fordítva is igaz, sok pasi rossz nőt vesz el – a különbség ugyebár, hogy az általatok felvázolt helyzetben csak a nő lenne egzisztenciálisan függő helyzetben és ő szívna, ha a férfi a házasság megromlása után bevadulna bármilyen értelemben.

De az állításod azért nem teljesen korrekt, mert szerintem tényleg van olyan, amikor az ember nem látja előre, mi lesz. Egy egész élet hosszú idő, évtizedeket jelent, ennyi év alatt mindkét fél változik és formálódik, simán előfordulhat, hogy teljesen más irányba formálódnak és végül már nem ugyanazok lesznek az értékek vagy célok. Akkor megint az szív jobban, aki függő helyzetben van, mert a másik fél diktál.

” a nők azt akarják látni és azt is látják, amit a hörcsögükkel racionalizálnak”

Ez megint csak olyan dolog, amit mindkét félre rá lehet húzni.
De ha a nők tényleg csak ezt látnák, akkor nem akarnának függetlenek maradni anyagilag.

“ha szülsz, akkor ha akarod, ha nem, kényszerű és kiszolgáltatott helyzetben vagy /leszel”
Igen, de a szülési szabadság csak ideiglenes függőség és nem egyenlő azzal, amikor beüt a megcsalás vagy bármi, és te már mondjuk 10 éve nem dolgoztál, se pénzed, se munkatapasztalatod, csak X számú gyereked.
Te is otthon maradhatsz a gyerekkel, a kérdés tehát még mindig adott, hosszútávra vállalnád, hogy te otthon maradsz, munka nélkül, függve? Nem értem, hogy jön ide a híd. Van egy feleséged, ő szül, visszamegy dolgozni 2 év múlva, jól keres, te vállalod a dolgot?

Persze a dugás kötelező lesz vele, (legalábbis az elején), de ha eléggé befészkeli magát a cica, akkor lehet csökkenteni a számot, pl. fejfájással….…….

Ne haragudj már, de ezt ti sem gondolhatjátok komolyan, hogy normális dolog lenne, ha egy nemrég szült nőnek félidegen férfiakkal kellene dugnia, hogy normálisan elláthassa a csecsemőjét… Na, pontosan ezért van az, hogy az olyan normális nő, akinek nincs családi háttere, aki segíthetne baj esetén, nem vállal 25 évesen a semmire gyereket senkinek.

xcsakx
Olvasó
xcsakx


Azért, mert az ember szerelmes, még nem kell szemfedőt hordania.

Érdekes a szóhasználatod, ugyanis a szemfedőt a ravatalon használnak….., gondolom szemellenzőt akartál írni…….

Nem izgulok ezen minden percben, de hosszútávon gondolkodva fejben tartom, hogy megtörténhet és ehhez igazítom az életutam. Akkor nem jöhet nagy pofáraesés.

De, jöhet, viszont a jövőért való aggódás megmérgez(het)i a jelent…..


Ez is olyan dolog, ami félig igaz, félig nem. Sok nő valóban szarul választ férjet, de fordítva is igaz, sok pasi rossz nőt vesz el

Nem:), nem vagy képes, – vagy nem akarsz – kilátni a kereteid közül….

A (relatív!) alfának van lehetősége választani, kevés pasi engedheti meg magának a választás luxusát, de azok meg simán tudják dobni a be nem vált jelöltet, pont úgy mint a nők:)

(Tudod, megint nincs definiálva, hogy milyen szintű nő és milyen státuszú férfi, és így megint ködszurkálásba torkollnak a két nemről szóló megállapítások…..)

  – a különbség ugyebár, hogy az általatok felvázolt helyzetben csak a nő lenne egzisztenciálisan függő helyzetben és ő szívna,

több mint jó 50 évvel ezelőtt így volt, ma már nem, többek közt a híd alatt élők min 70-80%-a férfi, akik 90%-nak nincs „párja”, míg a nőknek mindig van:), és ami különösen érdekes, hogy  ezek 90%-nak nem hajékony:) a „párja”…..

ha a férfi a házasság megromlása után bevadulna bármilyen értelemben.

Itt is elsikkad a lényeg: a házasság megromlása…., értem én hogy osztott felelősségre szeretnéd ráterelni, de a valóság picit átírja ezt….(a bevadulás külön pirospont:)- hirtelen idegállapotba kerültem Mónika:)

De az állításod azért nem teljesen korrekt, mert szerintem tényleg van olyan, amikor az ember nem látja előre, mi lesz.

Senki nem látja előre, de az egyenletbe vastagon bebaszott a hipergámia büntetlen kiélése (a jóléttel és a fogamzásgátlás lehetőségeivel -nem beszélve a feminista /SJW  jótékony hatásairól- párosítva……) és 90%-ban ez (is:) a kínok oka…., nem nagyon tudsz te sem védekezni ellene:)

Egy egész élet hosszú idő, évtizedeket jelent, ennyi év alatt mindkét fél változik és formálódik, simán előfordulhat, hogy teljesen más irányba formálódnak és végül már nem ugyanazok lesznek az értékek vagy célok.

Majdnem, igazán egyik fél sem változik:), hanem vagy a körülményei változnak(80%) , vagy ő változtatja meg a körülményeit(20%):) és akörülmények változásában az eltelt idő is benne van:)

Az arra adott válaszok „raconalizálása” lesz végül az a szöveg, hogy változtak….., nem , nem igazán……, a szar ember kicsiben is /nagyban is szar csak a léptékek különböznek, nagyban sokkal jobban kijön a valójuk…… , kicsiben visszább kell fognia magát….

 Akkor megint az szív jobban, aki függő helyzetben van, mert a másik fél diktál.

Klasszikust idézve:” a világ vagyonának a fele a nőknél van, de ami nagyobb gond, hogy az összes pina náluk van…..”:)

“ a nők azt akarják látni és azt is látják, amit a hörcsögükkel racionalizálnak”

Ez megint csak olyan dolog, amit mindkét félre rá lehet húzni.

Persze, csak amíg az egyikre min 90%-ban a másikra max 10%-ban igaz , addig csak finghámozás a kettőt egyenlő súlyú értékként kezelni….

De ha a nők tényleg csak ezt látnák, akkor nem akarnának függetlenek maradni anyagilag.

Róka fogta csuka, az örök klasszikus: független hülyepicsa (egyik) prototípusa: https://www.youtube.com/watch?v=dE8UHCDVYB8

“ha szülsz, akkor ha akarod, ha nem, kényszerű és kiszolgáltatott helyzetben vagy /leszel”
Igen, de a szülési szabadság csak ideiglenes függőség és nem egyenlő azzal, amikor beüt a megcsalás vagy bármi,

A megcsalás nem egy természeti katasztrófa, hogy hirtelen támad egy jégvihar, hanem annak előzményei/okai/feltételei vannak….

Ne kezdjük megint az összemosogatást….

és te már mondjuk 10 éve nem dolgoztál, se pénzed, se munkatapasztalatod, csak X számú gyereked.

Ami egyrészt biztosíték arra, hogy az apa mindig fizet, de ha esetleg túl magasra választottál és meglép,  akkor szerényebb „képességű” eltartóval kell beérned…..

Ha a csávó 2 ponttalfölötted van, akkor ez a valóság nagy valószínűséggel -a fölött meg 100% -osan biztos:) …..

Alkalom szüli a tolvajt….

Te is otthon maradhatsz a gyerekkel,

De nem vagyok hülye. Ha meg már rá tudsz venni, akkor nekem reszeltek, az már csak hab a tortán ha meg is csinálom……

 a kérdés tehát még mindig adott, hosszútávra vállalnád, hogy te otthon maradsz, munka nélkül, függve?

A kérdés most is értelmetlen, mert az a kérdésed, hogy mi lenne, ha egy oroszlán vega étrendre térne át?  Rövid időn belül megdöglene, így ez nem opció…..

 Nem értem, hogy jön ide a híd.

Nagyon egyszerű: hacsak nem vagyok bredpitt/vagy jobb:), akkor idézve téged:

„mostantól a feleséged anyagi javai alá rendelődni….”-ez rövid időn belül a híd alatti állapotot eredményezi, de előtte azért, ha jófiú vagyok, akkor majd a nejem időnként adni fog egy huszast nekem, hogy vegyek belőle magamnak valami szépet…..:)

Nem birod felfogni (többek közt azért (sem:) mert magadból indulsz ki, e miatt is vakfoltod van:), hogy ami neked természetes és az életed része (lehet) az a számunkra nem opció, még gondolati síkon sem…

Tudom, toyboy eltartók stb stb. de megint, a fehér kenguruból extraponálni fals és értelmetlen…

Van egy feleséged, ő szül, visszamegy dolgozni 2 év múlva, jól keres, te vállalod a dolgot?

Persze, ha kasztrálom magam, megsütöm a tökeimet és feltálalom neki alázatosan és időnként majd kuncsorogni fogok egy húszasért, hogy vehessek magamnak valami cukit/szépet…..

Ne haragudj már, de ezt ti sem gondolhatjátok komolyan, hogy normális dolog lenne, ha egy nemrég szült nőnek félidegen „vagy akár egészen az:)”  férfiakkal kellene dugnia,

Senki nem mondta, hogy kell, ez csak lehetőség…….

Próbálná meg ezt egy apuka , hogy szülés után fél (vagy egészen :) idegen nőkkel dugni, milyen szar lenne neki, hogy menekülne az istenadta……

 hogy normálisan elláthassa a csecsemőjét…

Igen, arannyal körbefuttatott seggtörlő a minimum a kis drágának….

Na, pontosan ezért van az, hogy az olyan normális nő, akinek nincs családi háttere, aki segíthetne baj esetén, nem vállal 25 évesen a semmire gyereket senkinek.

Az, hogy megideologizálod, attól még nem válik igazzá:), lásd a tedes kövér hülyepicsát……, az is racionalizálja a szart, de attól még a  valóság leszarja az ő „elméletét” is…..

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ez hogy függ össze azzal, hogy a nők nem hagyják magukat anyagi függőségbe verni?

Az (anyagilag) függetlenek 80%-a gyerek nélkül 40 után kesereg és rí, mint a fűrdős kurva, a 20%-(aki amúgy jól néz(ett) ki, az meg egy gyerekkel, (általába vastag apanázzsal, mert ha volt esze is a karosszéria mellett:), akkor nem nagyon adta olcsón magát:), 40 után szintén kergeti az álmokat…..

Most fordítva, a nők tehetnek arról, hogy a szegény, ártatlan, puncira vágyó férfiak nem feltétlenül tudnak szexelni?

A balfaszok szerint ez lenne számukra az ideális, de nem, nem ők, nem is szüleik, nem is a cúnya világ, de ezeket (is:) kimondani szentségtörésnek számít:)……


Azt írtam, a férfiak jelentős része nem képes 20 évig hűséges maradni.

Aki meg igen(lásd: nincs lehetősége jobbra, ergo a nőjének igen:)  azt biztos, hogy megcsalják:), enyhébb esetben, gyakrabban meg borítják a bilit…..

 Igaz vagy nem igaz?

Irreleváns, egy nő szempontjából az „apanázs” fontosabb…….

 Én itt max. abban hibáztattam a férfiakat, hogy azt írtam, a hűtlenségük miatt a nő nem engedheti meg magának a htb-luxusát. Vagy szerinted megengedhetik?

Disztingváljunk egy kicsit, pontosítsd, a „férfiak”, illetve  a „nők” fogalmát….. hányasról beszélsz?,mert pl egy 6, vagy a fölötti nő simán megengedheti magának, ha egy jobbmódú 7, vag amázlijára egy 8-ast „kifog”…..a 6 alatti nők-nek jobban szűkül a lehetőség, de a 4 vagy az alattinak csak a sok gyerek(disznót győz:)  stratégia marad, így ott megint „népszerűbbé” válik….

Olyan, hogy a férfiak, illetv a nők, nem létezik……, ha nincsen egyértelműen pontosítva, hogy akkor most milyen „értékű” alany(ok)ról beszélünk, azon túl, hogy mindkét nemet a saját ösztönkésztetései mozgatják, amit persze mindkettő taknyos cukormázba becsomagolva tálal és számonkéri a másikon:), miközben ha ezeket adottságként kezelné és a saját dolgára koncentrálna, akkor kissé kevesebb szopásban lehetne része…..

Lierin
Olvasó
Lierin

Ha nincs olyan, hogy “nők” és “férfiak”, akkor miért vannak itt a nők egyöntetűen elkönyvelve minden rossznak? :)

A kommentelők anyját kivéve, mert állítólag ők bezzeg épp nem olyanok ;)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ha nincs olyan, hogy “nők” és “férfiak”, akkor miért vannak itt a nők egyöntetűen elkönyvelve minden rossznak? :)

A pinahiányos balfaszok könyvelik el a nőket rossznak, azok, akik nem tudják a lovat betörni/vezetni/irányatani/, a hörcsögét (megfelelően:) etetni, a sárkány tüzét + a shit teszteket kezelni……….

Akinek meg még lova sincs, no az a legjobban “könyvelő”:)

A kommentelők anyját kivéve, mert állítólag ők bezzeg épp nem olyanok ;)

Dehogynem, kivétel nélkül, az AWALT az rájuk is érvényes……., nyugi, az anyámra is, meg a lányomra is:)

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Kedvet kaptál kedves X a nick módosításhoz ? :)

Naooo
Olvasó
Naooo

Vivijen kicsit le van maradva.

Naooo
Olvasó
Naooo

“A pinahiányos balfaszok könyvelik el a nőket rossznak, azok, akik nem tudják a lovat betörni/vezetni/irányatani/, a hörcsögét (megfelelően:) etetni, a sárkány tüzét + a shit teszteket kezelni……….”

Betörésről ábrándoznak a papucsok.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Ez hogy függ össze azzal, hogy a nők nem hagyják magukat anyagi függőségbe verni?”

Inkább a főnök fasza függőségébe hagyják magukat verni?

“a nők tehetnek arról, hogy a szegény, ártatlan, puncira vágyó férfiak nem feltétlenül tudnak szexelni?”

Igen.

“Azt írtam, a férfiak jelentős része nem képes 20 évig hűséges maradni. Igaz vagy nem igaz?”

A jelentős részük képes 20 évig hűséges maradni. A női és férfi hűtlenség nem ugyanaz.

“Ki vigyáz az 5 hónapos gyerekre,mikor visszamegy dolgozni?”

Minek megy vissza? Nem az a dolga.

“Az albérletét vagy hitelét ki fogja fizetni?”

Ki az az ostoba ökör, aki albérletet vagy hitelt fizet? Menjen haza.

Rokapapa
Újságíró

“Azt írtam, a férfiak jelentős része nem képes 20 évig hűséges maradni. Igaz vagy nem igaz? Én itt max. abban hibáztattam a férfiakat, hogy azt írtam, a hűtlenségük miatt a nő nem engedheti meg magának a htb-luxusát. Vagy szerinted megengedhetik?”

Beszélsz a vakvilágba. A férfiak sokkal hűségesebbek mint a nők főleg fiatalon. A nők fiatalon sok mindent fontosnak tartanak beleértve a férfiak hűségét is de a sajátjukat semmiképp. Később “20 év múlva” már más a helyzet mivel a szépség megfakul de még akkor se lenne gond ha elég szexet adna a férfinek. A férfiak kapuzárási pánikja sem más mint egy női hazugság a férfiak hibáztatása érdekében pedig csak arról van szó, hogy a férfi olyan nőt keres akitől elegendő szexet kaphat.

A htb nem luxus hanem kiváltság. Látszik, hogy olyasmiről írsz amiről fogalmad sincs. A háztartásbeli nő teljes anyagi biztonságban van. Ha a férfi le is lépne nem csak gyerektartást de asszonytartást is kapna a nő így a háztartásbeli nők az egyetlenek akik teljes anyagi biztonságban vannak. Érdekes módon pont az ilyen családokban kevés a válás, a férfi megbecsüli a nőt a családért végzett munkája miatt és a nő is megbecsüli a férfit a családért hozott áldozatai miatt. Ezzel ellentétben a dolgozó nő már semmit nem tud becsülni a férfiban és a férfi is leginkább szexgépnek tekinti csak a minden másra alkalmatlanná vált nőt.

Lierin
Olvasó
Lierin

Erre most mit vársz?

Természetesen, a nők mind pénzéhes kurvák, akik semmit nem tudnak megbecsülni és a férfiak mind becsületes, jóravaló egyedek, akik nincsenek kellőképp értékelve.

Ezt akarod hallani, nem?

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

“Azt írtam, a férfiak jelentős része nem képes 20 évig hűséges maradni.”
A nők jelentős része 2 évig sem képes erre.

hunbagira
Újságíró

Így van, aztán visszaváltozik. :)

common man
Olvasó
common man

 “Ma minden fizikai feltétel adott ahhoz, hogy egy akár 30. hétre megszületett babát bárki fel tudjon nevelni” és ez csak úgy lepottyant az égből vagy valakik kemény munkával megteremtették?

Lierin
Olvasó
Lierin

A “kemény munkával megteremtők” csak úgy lepottyantak az égből, vagy valaki világra hozták őket fájdalommal és szenvedéssel, úgy, hogy cserébe esetleg meg is halt?

Tudom, egy női élet a szemetekben semmit nem ér, de szembenézni a halállal talán van olyan kemény munka, mint kikísérletezni ezt-azt. Sőt, ha megengeditek, szerintem az egyik legkeményebb munka úgy nekiállni egy dolognak, hogy tudod, a végén ott maradhatsz. Ha nem, akkor is viselheted életed végéig mindenféle egészségügyi és életmódbeli következményét.

common man
Olvasó
common man

“Tudom, egy női élet a szemetekben semmit nem ér” Ez nem csúsztatás hanem hazugság,rágalom.Illet itt senki nem mondott.Csak te.

Lierin
Olvasó
Lierin

Nem mondjátok ki, de eléggé egyértelművé teszitek azzal, hogy szerintetek a nőnek semmi dolga nem volt régen, “csak” szülnie kellett.

Azért megnézném, hány férfi vállalkozna önként és dalolva a szülésre, akár mostani körülmények között is.

hunbagira
Újságíró

de szembenézni a halállal talán van olyan kemény munka, mint kikísérletezni ezt-azt.

Lemaradtam valamiről és ti jártatok a csateterekre, meghalni? :)

Lierin
Olvasó
Lierin

Ne haragudj már, ki találta ki ezt az egész értelmetlen háborúsdit? A férfiaknak köszönhetjük azt is, mert nem bírnak megmaradni a seggükön és békeidőben gyarapodni, mindenképpen kell a másik országrész, a másik hatalma és mindenféle hülyeség, amire az embernek amúgy semmi szüksége. De legalább el lehetett küldeni a sok szerencsétlent meghalni.
Mert annak aztán nagy értelme volt.

Azt is visszakívánjátok, nem? Ha úgy akartok élni, mint 500 éve, akkor ne csak a társadalmi szereposztást kérjétek vissza.

A halál a szülés természetes következménye volt, a háború viszont nem.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ne haragudj már, ki találta ki ezt az egész értelmetlen háborúsdit?

Te mond, a Gézáék miért havonta mennek nyaralni, mimeg csak évente max egyszer, akkor is valami vacak helyre?……..

Bárcsak a Huffnágel……..

common man
Olvasó
common man

…”folyamatosan szültek/szoptattak/neveltek ÉS nem voltak háztartási eszközeik”. Tehát most vannak háztartási eszközeik.Nekik.A nőknek.Akkor miért olyan nagy dolog használni őket.Amúgy meg az a bajom:előbb egy kicsit aztán többet aztán te is ugyanúgy meg tudod aztán te is megtudod csinálni az egészet míg én elmegyek ide- oda és sajnos ez nem kitaláció.

Lierin
Olvasó
Lierin

Nem a nőknek vannak háztartási eszközeik, hanem az embereknek. Neked is, gondolom. Ha a házimunka annyira semmi, akkor miért olyan nehéz számotokra elvégezni, részt venni benne, átvállalni?

Azért, mert ti is nagyon jól tudjátok, hogy eszközök ide-vagy oda, a háztartási munka még mindig több időt vesz el az ember szabadidejéből, mint amennyit szívesen rááldoz. Nyilván, neked sincs kedved a munkából hazaérve felporszívózni vagy nekiállni főzni, hiszen ezerféle sokkal érdekesebb és élvezetesebb dolgot csinálhatnál.

De ha neked nincs, mit gondolsz, a nejednek van?

És akkor mi van, ha valaki azt mondja neked, hogy te is meg tudod csinálni, míg ő shoppingol? Akkor megmondod, hogy márpedig nem fogod te megcsinálni az egészet, hanem felezitek a melót és kész. Ha hisztizik, akkor sem csinálod meg a pluszmunkát. Növessz tököt, rendezd le a kapcsolat elején a dolgot. Én is világossá tettem összeköltözéskor, hogy nem fogom egyedül vinni a háztartást, és nincs belőle probléma. Mondjuk, a férjemnek eszébe sem jutna, hogy kizárólag mindent én csináljak, mert ha 8 óra munka után még az egész házat én vágom pucba és én főzöm a kaját és én bevásárolok, akkor hogy maradna energiám vele is foglalkozni?

Egyszerűen nem értem, mit szenvedtek ennyire a házimunkán. Amíg az asszony megfőzi a vacsorát, te beraksz egy mosást, felporszívózol és letörlöd a fürdőszobai mosdókagylót. Vagy fordítva. Fél-fél óra, aztán mindenki mehet a maga dolgára.
Vagy ő bajlódjon vele egy órát, míg te ülsz a gép előtt?

Most azért, mert neked volt egy ilyen negatív tapasztalatod, jó hogy azt nem mondod, hogy most már kizárólag a férfiak főznek és takarítanak, a nők meg ezt sem csinálják… :D

common man
Olvasó
common man

Nem mondtam ,hogy ez az én saját tapasztalatom.A saját tapasztalatom abból az időből származik amikor egyszemélyes háztartásban mindent magam csináltam,tehát pontosan tudom mi mennyi.Másokkal folytatott beszélgetésekből,bár nem tudományos statisztika látszani sejlik az általam előbb vázolt jelenség.És  bizonyos körök még heccelik is őket ezért sajnos az általatok megvalósított egyenlő elosztásra a legkisebb a gyakorlati esély.

Lierin
Olvasó
Lierin

Az egyszemélyes háztartásodban jelentkező feladatmennyiség véleményed alapján megegyezik egy 3-4 fős családban elvégzendő feladatmennyiséggel? Úgy, hogy munka után már nem csak a házimunka van, hanem esetleg még gyerekek is, akikkel foglalkozni,  játszani, időt tölteni szeretne a szülő?

Szerintem is kicsi az esély amúgy az egyenlőelosztásra, a házimunkák javarészét mindig a nők fogják végezni. Egyrészt, mert nagyobb igényük van a rendezett, tiszta otthonra, másrészt, mert a here férjeik úgysem hajlandóak egyenlően részt venni a munkában.

hunbagira
Újságíró

Most azért, mert neked volt egy ilyen negatív tapasztalatod, jó hogy azt nem mondod, hogy most már kizárólag a férfiak főznek és takarítanak, a nők meg ezt sem csinálják… :D

Hát a helyzet efelé mutat…:) tudod “régen úgy főztetek mint anyátok most meg úgy vedeltek, mint apátok” :)

Amúgy meg itt vered magad te is takarítás miatt…szóval elképzelem, mennyire komolyan végzed el a dolgot.

Lierin
Olvasó
Lierin

Ha úgy főznék, mint anyáink, a világból kiszaladnék meg a férjem is.

Ne jöjjünk már a nyuggerek olajban szétáztatott rántott húsaival, meg liszttel berántott leveseivel, mert mentem elkap a hányinger.

hunbagira
Újságíró

Az a szar is több, mint a nagybetűs SEMMI.

Lierin
Olvasó
Lierin

Nem tehetk róla, hogy rád nem főz senki.

Mi finomat vacsoráztunk, köszönjük és közösen főztük egy felbontott üveg bor mellett, azért maradtam el egy órácskára, de nyugi, már itt vagyok, nehogy sz*r legyen nélkülem az estéd :)

common man
Olvasó
common man

A rántott húst nem kell olajban áztatni amit esetleg”áztatnak” az a szardínia a dobozban.Egyébként ha annyi a szabadidőd próbáld ki,nem tocsog.

https://www.youtube.com/watch?v=Rz2oOnsO5zQ

https://www.youtube.com/watch?v=ZDH5U-VHXQk

Naooo
Olvasó
Naooo

Hát hányjál. Tessék. Szójá anyádnak is. Hánnyatok együtt.

Lierin
Olvasó
Lierin

Na, hát  igen, kb. pont olyan psasinak tudlak elképzelni, mint aki ezt mondta.

Lierin
Olvasó
Lierin

Kihagyom, nem szeretjük a rántott dolgokat.

Naooo
Olvasó
Naooo

Főzőcskéztél a papucsoddal? SZÁ-NAL-MAS.

common man
Olvasó
common man

“Az egyszemélyes háztartásodban jelentkező feladatmennyiség véleményed alapján megegyezik egy 3-4 fős családban elvégzendő feladatmennyiséggel?”   Na ez pedig olyan csúsztatásféle.Nem, véleményem alapján sok mindentől függ. Amúgy akkor ha jól veszem ki gépfüggők vagytok?

Lierin
Olvasó
Lierin

Miért lennék az? :)

Eugén
Olvasó
Eugén

Figyelj,  megpróbálom  egyszerűen  elmondani:  Mi   is  elsétálunk  azok  mellett,  akiknek  a  nézetei  nem  közelítenek  a  miénkhez.  Előfordul,  hogy  séta  közben  megdugunk  titeket,  de  nem  kell  félned,  veletek  nem  tervez  senki  hosszútávra.  Nem  kell  háziasnak  lennetek.  Az  evolúció  erről  szól:  a  feminista  nőkk magányosan  sirdogálnak  otthon  romantikus  filmeket  nézve,    Coelho  idézeteket  posztolnak  a  facebookra,  és  a  macskájuk  az  egyetlen  társaságuk:)

Lierin
Olvasó
Lierin

És hol itt a probléma? :) A feminista nők és hímsoviniszta férfiak majd mind magányosan sírnak a macskáikkal, az alkalmazkodásra képes emberek pedig boldogan élnek, míg meg nem halnak vagy legalábbis egy ideig. Tovább, mint a szélsőségesek. ( Mondjuk, szomorú tény, hogy a hímsoviniszta férfiak sajnos gyilkolásra ishajlamosak, lásd a torontói gázolót idén, aki azért ölt ártatlan embereket, mert nem szexeltek vele a nők. Azt hiszem, tavaly volt, hogy ugyanezen okokból valaki egy sráca az iskolában állt neki lövöldözni és késelni… hát, én eddig nem tudok olyanról, hogy nők kezdtek tömegmészárlásba, mert nem találtak gazdag pasit, de linkeld, légyszi, ha te igen…vajon nem kell-e attól félnünk, hogy a férfihanons kommentek eredményeképp itt is bekattan valaki???)

Ja, mi még nem találkoztunk itt, szia :) Férjnél vagyok, köszönöm, szóval már akadt, aki egész életre tervez velem, bár mint itt megjegyezték korábban, állítólag papucs, mert részt vesz a háztartási munkákban :D

De amúgy, ha te nyugodt szívvel megdugsz egy-két veled nem egyező nézetű nőt, csak mert éppen dughatnékod van, akkor feltételezem, nem zavar, ha a nők meg kiröhögnek és kesenek helyetted valakit, aki megfelel az állítólagis hipergám vágyaiknak, igaz? De ha nem zavar, akkor te lényegében kit fogsz találni? :)

Úgy látom, egyelőre nem az általad “feministának”  titulált nők vannak kihalóban, hanem a hímsoviniszta férfiak, utóbbiak ugyanis nehezebben találnak behódolni vágyó nőt, mint az előbbiek háztartási munkára hajlamos férfit. A férfiaknak jelentős része szerencsére ma már normálisan áll a kérdéshez, és nem is kérdés számukra, hogy 8 óra munka után ugyanúgy kiveszik a részüket a háztartásból, mint a feleségeik :)

Naooo
Olvasó
Naooo

“Úgy látom, egyelőre nem az általad “feministának”  titulált nők vannak kihalóban, hanem a hímsoviniszta férfiak, utóbbiak ugyanis nehezebben találnak behódolni vágyó nőt, mint az előbbiek háztartási munkára hajlamos férfit. A férfiaknak jelentős része szerencsére ma már normálisan áll a kérdéshez, és nem is kérdés számukra, hogy 8 óra munka után ugyanúgy kiveszik a részüket a háztartásból, mint a feleségeik”

Papucsgecik, papucsgecik, talpnyaló papucsgecik mindenhol. Látod, mondtam, hogy az evolúció az értéktelent szaporítja.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Mondjuk, szomorú tény, hogy a hímsoviniszta férfiak sajnos gyilkolásra ishajlamosak, lásd a torontói gázolót idén, aki azért ölt ártatlan embereket, mert nem szexeltek vele a nők. Azt hiszem, tavaly volt, hogy ugyanezen okokból valaki egy sráca az iskolában állt neki lövöldözni és késelni…”

Ezekért mind személy szerint a feministák a bűnösek, a feministák kezéhez vér tapad.

wittukind
Olvasó
wittukind

Nos, én igy kivülállóként megmondhatom hogy a: libsifemcsiszingli, lierin, 31iq nick-ek ugyanazt a “felhasználót” takarják. miért?

1-ugyanazt a szöveget süketelik attól függetlenül mit irnak neki

2-ugyanaz az “ismeretségi körük” van

3-ugyanúgy “tik”-kol mindegyik

Tehát te emancipált önmegvalósitó féreg, miért esz a fene itt tölteni az oldalt a hülyeségeiddel?

Lierin
Olvasó
Lierin

Megnyugtatlak, nincs másik  nicknevem.

Ennyi erőbel Hunn, hunbagira és nanoo is egy ember, mert mindig ugyanazt a szart tolja, ráadásul ugyanabban az ordenáré, útszéli stílusban.

Forgalomgenerálás?

wittukind
Olvasó
wittukind

“Megnyugtatlak”…..engem nem esz a fene hogy még csak meg se nézzem a feminista site-okat, féregségedet mért eszi?

Naooo
Olvasó
Naooo

Inkább útszéli igazmondó, mint szalonképes hazug.

wittukind
Olvasó
wittukind

Úgy van, ettől csuklanak az összes zsidó femidemcsi kurvák

Lierin
Olvasó
Lierin

Hagyjuk már, valaki meglátja a 8 osztályt végzett stílusukat és már komolyan sem veszi. Max. arra gondol, amire én, hogy nem napon barnult építőmunkások keseregnek, mert nem jutott nekik plázacica.

Eugén
Olvasó
Eugén

Szia  nem  mondhatnám,  hogy  örülök  a  találkozásnak.

Nem  tudom  mire  képesek  a hímsoviniszta  férfiak,  én  nem  ismerek  egyet  sem.

Nem  zavar,  úgy  látszik  megfelelek  a  hipergám  vágyaiknak,  mert  találtam.

Én  épen  elenkezőleg,  úgy  látom,  hogy  azok  a népek  szaporák  ahol  rosszul  bánnak  a  nőkkel,  fekete  afrika,  nők  körülmetélése  stb.  Ellenben  a  feminizmus  által  megfertőzött  országokban  csökken a  népesség.  Tehát  pont  az  ellenkezője  igaz  mint  ahogy  mondod.  Mi  ebből  a  tanulság?  Amit  itt  már  sokan  elmondtak  neked  de  nem vagy  képes  felfogni.

Lierin
Olvasó
Lierin

Én meg feministát nem ismerek egyet sem. Mondjuk ilyen véres hímsovinisztát is csak itt láttam eddig, de nyilván léteznek a valóságban is :)

Te találtál, én találtam, akkor továbbra sem értem, ki fog egyedül sírni a sarokban?

Tanulságot nem lehet levonni rosszl megközelített dolgokból. A fekete-afrikai országokban nem azért szaporák a népek, mert rosszul bánnak a nőkkel (micsoda összefüggés), hanem azért, mert nem reális lehetőség számukra a védekezés, egyrészt az eszközök és anyagiak hiánya miatt, másrészt az elmaradott társadalmi nézetek miatt. Most róluk kellene példát vennünk, vagy mi? :)

Te hol élnél szívesebben, Fekete-Afrikában vagy Európában? :) Még nem vándoroltál ki, szóval gondolom, megvan a válasz…

Naooo
Olvasó
Naooo

Nézz a tükörbe.

hunbagira
Újságíró

Emirátusokban, Katarban  stbben is nagy a népszaporulat. :) Te hülye picsa. :)

Szóval a dolog mégis csak attól függ, hogy mennyire vagytok pofán baszva. :) Ha minden meg van engedve akkor csak örök elégedetlenség van viszont gyerek sincs. Ha az adott országban/társadalomban helyén vagytok kezelve – függetlenül annak gazdasági helyzetétől- akkor öröm és boldottá :)

common man
Olvasó
common man

Én nem tudom mit lovagoltok ennyit azon a hülye háztartási munkán.

Lierin
Olvasó
Lierin

Mondjuk azért lovagolunk rajta, mert az ember szabadidejének viszonylag jelentős része elmegy vele.

De ténleg, minek lovagolunk rajta? Hagyjuk a fenébe, aztán ha megunjátok, hogy nincs tiszta boxer és meleg vacsora, majd megcsináljátok :)

common man
Olvasó
common man

Na de bébi minek vettem neked a mosogatógépet a szuper mosógépet a gőzös pedálos vasalógépet aztán meg welneszbe is el szoktalak vinni..Ja és közben simán nézheted a szulejmámt

Lierin
Olvasó
Lierin

Hagyjuk már a mosógépet…. ;)
A ruhát ki teregeti ki? A vacsorát ki főzi meg? A reggelit és a munkába vitt ebédet ki rakja össze? A lakást ki porszívózza és mossa fel? A konyhában ki rak rendet? A mosogatógépet ki pakolja ki? Az ágyat ki veti be? A wc-t ki pucolja ki? A fürdőben ki vízkőtelenít mindent? A kamrapolcokat ki törli le? A ruhákat ki hajtogatja össze és pakolja a szekrénybe? A növényeket ki ülteti át? A bevásárlást ki intézi el?

Ésatöbbi.

A napi szintre leosztott házimunka még gépekkel együtt sem 15-20 perc.

hunbagira
Újságíró

Az égőt kitekeri be, a bútort ki rakja össze, ki lapátolja télen a havat, ki javítja ki a csatornát stbstbstb és utoljára, de nem utolsósorban

ÉS KI TARTJA EL A PARAZITA GOLDDIGGER PICSÁTOKAT? :D

Lierin
Olvasó
Lierin

Jajj, és hányszor kell bútort összerakni vagy havat lapátolni meg ereszt javítani egy évben, pláne panelban? :D

Mit szólnál, ha az asszony is annyiszor főzne, ahányszor te havat lapátolsz és annyiszor takarítaná ki a budit, ahányszor kicserélsz egy villanykörtét?

Olyat meg nem is ismerek, aki pasit hív bútorszereléshez, mi is együtt csináljuk meg itthon, nehogy azt hidd már, farok kell egy csavarhoz :)

A golddigger picsánkat meg senki nem tartja el, tudniillik a nők nagyobbik fele dolgozik ;)

common man
Olvasó
common man

Lierin!Ha én tízszer megmászom a Kékest az több mint ha egyszer a Csomolungmát? Te becsülted le a férfiak által végzett házimunkákat te mondtál ítéletet akkor ne térj ki a tételes összehasonlítás a grammos méricskélés elől!

hunbagira
Újságíró

stbstb, nem fejtettem ki mindent….de végig nyomhatunk egy grammonkénti-centikénti méricskélést….mondjuk ilyenkor szokott a hiszti jönni, mert tudjátok, hogy szarul jöttök ki a dologból. :)

Anna nevű nickneveden amúgy már megkaptad választ. Nem az alkalom, hanem a dologgal töltött munkaóra és annak nehézsége a lényeg.

Te is így kapod a fizetését, már ha nem valami prosti vagy kitartott golddigger vagy. :D

tudniillik a nők nagyobbik fele dolgozik ;)

Részbeni asszonytartás ott is befigyel…nálad is, ahogy már kibukott egyik cinikus hszednél…amivel bizonyítottad prosti énedet egyben. :D

Lierin
Olvasó
Lierin

Az fura, mivel mint többször leírtam, kb. egyformán keresúnk, hol az a bizonyos hozzászólás?

common man
Olvasó
common man

A házzal együtt jár a házimunka.Amiket leírtál annak a fele nevelési kérdés és ha a nevelés egy szülőnek felszámítandó,grammra méricskélendő valami…hát az minek szül.? Porszívózás rendrakás, beágyazás a gyerekek szobájában az ő dolguk.Dupla ágyon beágyaz aki később kel.(70 másodperces reggeli torna)Konyhai rend? Közösen kialakított rendszer mindenki által betartva.És már el is jutottunk oda amit bagira mond:most akkor grammra egyenlősdit akartok(ti feministák)?Vagy inkább mégegyenlőbbek akartok lenni?

common man
Olvasó
common man

Lierin! Mennyire értékeled az általad elvégzett házimunkát? Elvégzett munkák*órabér tételesen felsorolva.Esetleg árajánlatod a férfimunkákra?

Lierin
Olvasó
Lierin

Miért kellene számszerűsíteni, hogyan lenne egyáltalán lehetséges? Te mennyire értékelnéd akkor, amikor meg van csinálba és mennyire akkor, amikor már 3 hónapja nem végezte volna el senki és elkapnál valami jó kis fertőzést a saját mocskos, rendezetlen házadban?

A házimunkát nem pénzben, hanem időben mérem. Egy embernek megcsinálni az összeset mindennap a munkája mellett sok, irreális. Erre van a felosztás, ami furcsamód nálunk müködik, nincs rinya, hogy ez meg az női vagy férfi munka, mert itthon mindketten intelligensen felfogjuk, hogy a másik embr is szeretne munka után kikapcsolódni és nem egész délután házimunkával tölteni.

A férjem szokott mosni, főzni, takarítani, én meg segítek a “férfimunkában”, ha akad olyan, bár elég ritka, évi pár alkalom. Most lesz kertes házunk, ott pl. a kert az én feladatom lesz, mert szeretek vele foglalkozni, igen, én fogom felásni, kapálni, gondozni. Ahogy tettem otthon is, gyerekként-fiatal lányként és nem sírtam, mint ti itt.

A lényeg tehát, hogy a házimunkát szerintem nem lehet forintosítani, csak időben mérni. A szabadideje meg mindenkinem drága, nekem is. Amelyik férfinak ez nem tetszik, maradjon otthon az anyjával, aki majd megcsinál helyette mindent.

 

hunbagira
Újságíró

Értjük femcsi rinygó, “nőimunkát” mérjük. De a férfinek nem illik, mert az egy fillérbebaszó köcsög. :)

Megint kijön a ringyó kettősmérce.

bár elég ritka, évi pár alkalom. Most vagy egy szar panelproli vagy-vagy úgy femcsi ringyóként úgy hazudsz, mint a vízfolyás. :)

sRPd
Olvasó
sRPd

“Erre van a felosztás, ami furcsamód nálunk müködik, nincs rinya, hogy ez meg az női vagy férfi munka, mert itthon mindketten intelligensen felfogjuk”

Lehet, hogy intelligensen felfogjátok, de hogy valami nagyon nincs rendben a kapcsolatotokban, az tuti. Különben mi a francért járnál bizonygatni és bizonyítani a férfihangra?

 

wittukind
Olvasó
wittukind

Nem bizonygat semmit csak “tik”-kol.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Férjnél vagyok, köszönöm, szóval már akadt, aki egész életre tervez velem, bár mint itt megjegyezték korábban, állítólag papucs, mert részt vesz a háztartási munkákban”

Kivel csalod?

wittukind
Olvasó
wittukind

Pincsivel vagy macskával, kire gondoltát, Wittekindre?

Naooo
Olvasó
Naooo

“mi meg semmi hagyományos női szerepet nem akartunk, nem akarunk és nem is fogunk akarni soha. Az ún. hagyományos női és férfiszerepeket az adott kor technológiai fejlettsége határozta meg, nem pedig az, hogy ki mit akar vagy mit nem akar”

Kik azok a mi? Te meg a zsidó feministák? Mennyé mán el ezzel a dumával valami muszlimferőzött európai területre. De jön még kutyára dér.

“hanem a háborúkat, éhínséget, a gyógyászat hiányát”

Hogy már nincsenek is háborúk?
Kórházba vigyél gyógyszert, mer nem jut rá, abból hizlalták fel feketeafrikát.

“Ja, mi nem kényszerítjük semmire a férfiakat, egyszerűen elsétálunk azok mellett, akiknek a nézetei nem közelítenek a miénkhez.”

De a pénz az kéne mi?

“Nem kell részt venni a háztartásban, sem gyereknevelésben, csak aztán sírni sem kell, hogy az ember egyedül marad.”

Nem kell feministának lenni, egyetemre járni, kurválkodni, aztán picsogni, hogy egyedül maradtok, mert még a mosogatáshoz is lusták vagytok.

“A evolúció erről szól: alkalmazkodás a változó körülményekhez.”

Az evolúció az értéktelen szaporításáról szól.

“Ha nem tudtok alkalmazkodni, ti “hímsoviniszták”, majd kihaltok és kész.”

Ez olyan, mint az antiszemitizmus, senki sem születik annak, a tapasztalat teszi azzá. Majd akkor szűnik meg az antiszemitizmus, ha megszűnnek a szemiták, majd akkor szűnik meg a hímsovinizmus, ha megtanultok viselkedni, mer látom nagyon nem megy.

Rokapapa
Újságíró

A háztartási munka a nők dolga több okból is. Ha a férfi házimunkát végez – bármennyire is értékeli azt a nő – elférfiatlanodik a nő szemében továbbá a nők által végzett munkák még a házimunka teljes elvégzésével sem veheti fel a versenyt a férfiak produktumával. Nem Amúgy szó sincs itt problémáról, a nők akartak dolgozni hát viseljék a kettős terhet a saját hülyeségük miatt.

A gyereknevelés kapcsán teljesen rendben van a cikk. sőt ki is egészíteném egy sajátos női szemlélettel. “Iskolai szülői értekezleten a gyerekről mondanak jót és rosszat is az anyának ami otthon a következőképpen hangzik el az apa felé: – Olyan büszke voltam a kisfiamra mert jókat mondtak róla. – A fiad már megint rossz volt.”

Egye nem kell külön kihangsúlyozni a jó és a rossz előadásában lévő különbséget. Teljesen mindegy ki milyen mértékben vállal szerepet a gyereknevelésben. Ha az eredmény jó akkor azt a nő a saját érdemének tekinti ha pedig rossz akkor az az apa hibája.

A csaléd menedzselése az elmúlt évtizedekben szinte teljesen a nők kezébe került ennek legfőbb oka, hogy ők ráérnek ilyesmikkel foglalkozni míg mi férfiak ma már nem és ha még is hát energiánk nem marad rá.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

 Miközben egyre több szó esik a nők megváltozott társadalmi szerepéről, valamint a családban, házasságban megváltozott feladatairól, addig a férfiakról meglehetősen kevés szó esik és az is meglehetősen degradáló módon.

 Nem a (nő) szerepe változott meg, hanem a lehetőségei….A szerepei változatlanok, viszont, ha úgy tartja kedve, akkor büntetlenül kiléphet belőle….

Pedig, ha elfogadjuk, hogy a nők szerepe a családokban alapvetően megváltozott az elmúlt 20-30 évben, akkor törvényszerű, hogy a férfi szerepnek is erre valamilyen formában változással kell reagálnia.

 Szerintem ez tévút, nem a szerepek változtak, hanem meg lehet úszni a kibújást…..

A feminista szélsőség szerint a férfiak vegyék tudomásul, hogy a nőket nem lehet többé a háztartás és a gyereknevelés börtönében tartani,

 Dehogynem, ha nincs és nem élérhető fogamzásgátlási lehetőség és nem minősül nemi erőszaknak az, ha a férj akkor dugja meg a feleségét, amikor akarja……

ezért tessék egyenlő részt kivenni minden ilyen feladatból.

 Hogy kerül megint a csizma az asztalra???…..

A hím-soviniszta álláspont szerint ideje, hogy a nőket visszaküldjük a konyhába és a gyerekszobába, tartsuk őket tulajdonképpen gyámság alatt, sőt vegyük el a szavazati jogukat is.

 Dehogy, elég az a kettő kombinációja, amit előbb írtam…..

De mit tegyen a férfi, aki se nem feminista, se nem hím-soviniszta, de szeretne egy optimálisan működő családban élni? Milyen legyen az új férfi szerep?

 Nincsen új szerep, egyik nem számára sem….., kivéve az elhanyagolható mennyiségű, fehér kenguru jellegű kényszereket…..

Mit tartson meg a tradicionális férfi szerepkészletből és mit hajítson el belőle?

 Mindent és semmit….

Az emancipált nőkhöz mennyire van értelme alkalmazkodni?

 Ez a már önmagában oximoron, semennyire, sőt….

Vagy ez éppen a szexuális férfi vonzerő eltűnéséhez vezet?

 Mindig.

  Hol húzódik a határ a papucsférj és a hülye macsó között?

 Elég távol, de a kérdéssel az a baj, hogy végleteket jelöl meg, és hamisan, egymás ellentéteként………, ez a kérdés gyakorlatilag egy shit teszt, ami méltatlan egy férfitól….

  Létezik e olyan férfi szerepkészlet, amely úgy alkalmazkodik a megváltozott női szerepekhez, hogy közben nem heréli ki önmagát?

Ezzel a kérdéssel is a gyökerénél van  a baj, amikor azzal kezded, hogy a férfi „alkalmazkodik” egy nőhöz……, onnan kezdve mindegy, hogy mit írsz utána, csak pöcegödörben való lubickolás a vége…..

Nem elég elvárni, hogy a férj átvegye a háztartási feladatok felét, de ehhez a döntési jogokat is át kell adni.

 ????

Egyrészt mi az, hogy elvárni? Ez egy új jogalap(mint a  wifihez/nutellához való jog?:), vagy mi a  bánat?

Ha a nők azt akarják, hogy a férfiak porszívózzanak, akkor azt hadd tegyék úgy és akkor, ahogyan ők akarják.

 Rossz a megközelítés, ha a nők azt akarják? WTF? és innen csak a bukott shit teszt marad….

 Becsmérelni a másik munkáját nem ér.

 Akkor már mindegy….

Ha nem tetszik, ahogy a férfi mosogat, akkor nem fog mosogatni.

 Milyen szexi a férfi mosogatás közben, főleg ha az a férfi nem bredpitt és nem csak ritka alkalmaként(amikor tényleg tehermentesít/szükséges) csinálja, hanem ez rutinná válik….….

Az elvégzett házimunka nem csereeszköz az esti szexhez. Ne legyen a visszautasítás oka a nem elvégzett házimunka.

 Ha már visszautasítás van, akkor ez (a) kifogás (is) csak (egy) lényegtelen sallang…..

Cserébe a férfiak sem gondolják, hogy ha port törölnek, akkor cserébe jár az esti cumi.

 Dehogynem, gondolják, csak nem merik ki(hisztizni)/követelni………

 Tudjuk, hogy a nők nem a takarítástól indulnak be szexuálisan.

 Dehogynem, ha csippendale-ek csinálják…….,. vagy bredpittek(ritkán)…..

…. a nőknek meg kell tanulniuk azt, hogy a gyerek nem az ő tulajdonuk.

 Megtaníthatod, de attól szarik rája…..

Ha csak a gyermekfelvigyázást és kisegítő munkakört szánnak a nők a párjuknak, ne csodálkozzanak, hogy a férfiak azt lerázzák magukról, mint kutya a vizet.

 Már többedjére is azt észlelem, hogy a cikk nagy részében ab ovo a nő kezében van a hatalom/jogkör és abból a kénye kedve szerint ad a férfinak, illetve megvonja tőle, így az egész egy baszott shit tesztté vált, aminek egyenes következménye, hogy a férfi részéről a könyörgés meg rinya (illetve a juszt is) szűrődik át nekem…..olyan, mintha egy gyereknek könyörögnék és sírnék, hogy  a lovak közé bedobott gyeplőt legyen szíves megosztani/visszaadni a kezembe, mert különben durci lesz……

A nevelési kérdésekbe ugyanakkora beleszólást kell engedni az apának, még akkor is, ha Ő kevesebb időt tud tölteni a gyermekével, mint az anya.

 Megint Ki? Ki van a fasz szoptatós részén, aki enged/átenged jogokat??????

Családi élet menedzselése A legtöbb női sirám szerint a legnagyobb baj a férfiakkal, hogy bár minden megtesznek, amit a feleségük kér, de nem kezdeményezőek a család életének szervezésében, illetve mindent a nőnek kell kitalálni, megszervezni és elintézni.

 Sőt, ez még hagyján, de elvárják, hogy ki is találd, hogy ő mit szeretne:) és ha sikerülne, akkor is simán szopathat, mert ez is egy shit teszt, olvassatok több Dave-et:)

A probléma gyökere a férfiak és a nők eltérő felfogása a családi élet intenzitásáról.

 Nem. A probléma gyökere, hogy egyáltalán ezek a kérdések felmerülnek….

A nők mindig zsizsegnek, mindig programokat szerveznek.

 Mert kurvára unatkoznak, nincsenek leterhelve….

Általában mindig ők találják ki, hogy a gyerek járjon valami különórára, sportfoglalkozásra, közösségbe.

 Mert meg kell mutatni, hogy ki a Jani, a kivagyiság náluk mindig is ősrégi ösztönkésztetés volt, nem beszélve a máso(ko)n keresztüli csillogás lehetősége + az ehhez kapcsolódó bónuszok, mint a mártírkodás stb stb.

Ennek oka talán a három éves GYED alatti összezártság utáni fokozottabb külvilág felé fordulásban keresendő.

 Faszt, kevés a gyerek és a van fölös ideje, a hörcsöge kell hogy valami szart találjon, különben becsavarodik……, a túlzott monotonítás neki sem tesz jót….

A nőknek el kell fogadni a férfiak eltérő szemléletét a családi élet intenzitásával kapcsolatosan.

 Nem kell, semmi sem kényszeríti rá, hülye lenne …….

a nők ezt úgy szeretnék, hogy ők irányítanának, a férfiak pedig engedelmeskednének.

 Ez egy ösztön, nem tudod sem kiverni, sem kikönyörögni belőle, max korlátozni, kordában , illetve felügyelet alatt tudod tartani, pont mint egy kutyát…..

A megoldás az lenne, hogy a férfiak valóban vállaljanak többet a családdal kapcsolatos feladatokból, de csak az ahhoz kapcsolódó döntési jogosítványokkal együtt.

 Hibás a megközelítés, korábban már írtam, nem akarom újra megismételni .

Utána meg jön az, hogy az oroszlánok a zebrákkal együtt szépen legelésznek a naplementébe, hát nem…….

Milyen legyen tehát a posztmodern férfi?

 Pont az az egyetlen összetevő hiányzik, aminek az egész az alapja, az hogy „férfinak” kéne lennie, na, amíg ez hiányzik, főleg, ha erre engedélyt/támogatást/megerősítést/jogot/egyetértést stb. egy nőtől vár el bárki is, az eredendően tuti bukás és méghozzá a szarabbik fajtából…..

A család életében aktívan résztvevő, döntésképes, és akinek döntéseit a családtagjai tisztelik és elfogadják.

 Ezt nem lehet sem kapni, sem megvásárolni, ezt ki kell érdemelni……

Találja meg az összhangot a pénzkeresés és a családi feladatok között. Ehhez, ha szükséges korlátozza felesége és gyerekei fogyasztási igényeit.

 Akkor az egész eddigi szösszenet a nő által átadott jogkörökről csak kidobott karakter volt , ha jól értem?

 Persze egy ilyen csoda férfihoz, kell egy olyan nő, aki alkalmas az együttélésre és elfogadja, hogy nem mindenben lesz az Ő szava a döntő.

 Sikeres mögött/alatt mindig áll/fekszik min. egy nő,…… a nagyon sikereseknél meg sorban állnak és nem azért, mert a nő jogokat ad neki, meg megérti stb stb……..

filmcom
Olvasó
filmcom

Igen – többen leírták – kikerülhetetlen a hogy a nőkben ne alakuljon ki a kognitív disszonancia a férfivel kapcsolatban.. (Ha egy férfi “behódol” akkor elveszti a férfi vonzerejét, ha megmarad “macsónak” akkor meg azért irritáló a nők számára…. )… és közben persze keressen többet a férj, mint a feleség… (mert ha nem akkor az első vitatkozás után megkapja a nőtől:   “ne dumálj, ugyanannyit keresek mint te”…!! )

Mellékesen: az is egy feminista paradoxon, hogy “Nőként keressek annyit mint a férfi munkatársam, de azért otthon a férjem keressen többet mint Én..”    (he he..)

Azért leírok egy férfi paradoxont is  a nőkkel kapcsolatban (csak a “kiegyensúlyozottság” kedvéért..)  “A menyasszonyból igazán csak a p.na kéne sok férfinak”.. (akinek nem inge..)

 

Naooo
Olvasó
Naooo

Szopós szája is.

Gejza
Olvasó
Gejza

Ide linkelem, nézzétek meg, mert brutál és erre az oldalra (is) való:

https://www.youtube.com/watch?v=iKcWu0tsiZM

Van magyar felirat, nagyon jó hozzá

wittukind
Olvasó
wittukind

Nem brutál hanem oligofrén, mindenki ebben a “filmecskében”- tényleg ilyen a mai “iskola”? Mert akkor nekem igazam volt amikor a 30 éves találkozón azt mondtam a volt mekanika tanáromnak hogy a gyerekeknek a mai iskolarendszer mérgező.

Kalman
Újságíró

“De mit tegyen a férfi, aki se nem feminista, se nem hím-soviniszta, de szeretne egy optimálisan működő családban élni?”

Kicsit gondolkodjon még, és legyen inkább mégis hímsoviniszta!

1. Háztartási munkák – kizárólag, ha az asszony beteg, vagy ha hasonló okból elkerülhetetlen. Akkor is túlélésre hajtani, nem többet  mint amit muszáj.

2. Gyereknevelés – A nevelési kérdésekben a végső szó az apáé. A fontos dolgokat el kell dönteni és parancsba kell adni az első tisztnek (az asszonynak).

3. Családi élet menedzselése – A lényeges döntéseket természetesen a férfi hozza meg. A telefonálgatást, információgyűjtést, papírozást természetesen a nők dolga elvégezni.

Lierin
Olvasó
Lierin

Megint egy olyan cikk, ami több szempontból és hibádzik (micsoda meglepetés) és nagyon érdekesen közelít a férfiak megváltozott szerepéhez. A cikkró még mindig nem fogta fel, hogy mindenkinek alkalmazkodni KELL egy családban. A nőnek, férfinek, gyereknek egyaránt.

“a  sok nő által hangoztatott háztartási mártír szerep eléggé fals.”
A nők nem azt állítják, hogy a háztartásba bele lehet dögleni, csupán arra szoktuk felhívni a figyelmet, hogy napi szinten mosni-főzni-takarítani igenis több munkát jelent, mint évente egyszer felfúrni valami polcot a panelban. A férfiak nagy része szeret ugyanis ilyen cikkek alatt azzal vagdalkózni, hogy ők végzik a “férfi munkát”, és akkor ez alatt azt értik, hogy nyáron lenyírják a füvet, kicserélik az olajat évente egyszer-kétszer és szerintük ez időben pontosan egyenlő a napi szinten végzett háztartási munkákkal. Ja, meg a betonozás, persze, mert ilyenkor mindig feljön, hogy a férfiak így meg úgy betonoznak, bezzeg a nők nem, de azért megnézném, a jelenlévő férfiak közül hányan szoktak betonozni, pláne napi-heti szinten ;)

“Ha a nők azt akarják, hogy a férfiak porszívózzanak, akkor azt hadd tegyék úgy és akkor, ahogyan ők akarják./…./ Ha nem tetszik, ahogy a férfi mosogat, akkor nem fog mosogatni.
Igen, kisapám, óvodában vagyunk, vagy mi? Mindenki akkor és  azt csinálja, amihez kedve van, különben jön a durci?
Ha a férfinak két hetente van kedve porszívózni, akkor addig a család ül majd a poros-piszkos lakásban? A nő is akkor főzzön, amikor kedve van? Akkor mossa ki az alsógatyádat, amikor rendben van? A wc-csésze alá felcsapódott szarodat akkor pucolja ki, amikor kedve van?

Egy normális háztartásban illene, hogy mindenkinek igénye legyen az alapvető tisztaságra és normális étkezésre. Ez viszont nem működik úgy, hogy mindenki akkor és úgy  csinálja meg a dolgokat, ahogy neki tetszik vagy amihez kedve van és nehogy már valaki bele merjen szólni….A feladatokat fel kell osztani, ha sz*rul mosogatsz, akkor nézzél youtube videókat arról, hogy kell tisztességesen megcsinálni, ne azt várd, hogy a gyereked a mocskos tányérról egyen. Ha nem tetszik, hogy X és Y munkát meg kell csinálnod, akkor ne csináld, csak ne lepődj meg, ha a kis nejed is felteszi a lábát az asztalra és azt mondja, bocsi, ő is akkor vesz részt a háztartásban, amikor és ahogy akar. Az már nem tetszene, mi…?

“Becsmérelni a másik munkáját nem ér”
Mi számít becsmérlésnek? Ha azt mondom, figyelj már, mindig úgy mosogatsz, hogy zsíros marad a tányér, akkor az már becsmérlés? Ha nem lehet szólni, hogy rosszul csinálod, akkor hogy fogsz rajta javítani? Ha a feleséged levese sótlan lesz, akkor nem sózod utána, hanem úgy eszed, nehogy becsmérlésnek vegye?

“A legtöbb női sirám szerint a legnagyobb baj a férfiakkal, hogy bár minden megtesznek, amit a feleségük kér, de nem kezdeményezőek a család életének szervezésében”
Ez rejtett férfidícséret? ;) A cikkeknek/kommenteknek jelentős része szól itt is arról, hogy a nők szerint a férfiak nem tesznek meg nekik semmit, most akkor mi van? :)

A GYEd amúgy csak két évig jár, a nők többsége nem marad otthon három évig, mert akkor már csak a huszonpáezres gyest kapják. Aki otthon marad, annak is jelentős része azért, mert nem jutott be bőlcsödébe a gyerek.

Mondjuk, szerintem a férfiak is szoktak programot ajánlani, de ha a cikk szerint ennyire passzívak, azt miért a GYED-del magyarázza a cikkíró? A nő miért aktívabb a gyerek mondjuk 10 éves korában, amikor már rég messze jár a GYD-től és hétköznap ő is dolgozik? Hol itt a logika, az összefüggés?

A többivel egyetértek.

 

xcsakx
Olvasó
xcsakx