Toplak Zoltán
15 megosztás

Nőgyűlölet

Ma, aki nem ért egyet a harmadik hullámos feminizmussal, az annak híveitől hamar megkaphatja a “nőgyűlölő” címkét. Másrészt… van tényleges nőgyűlölet is. Dolgoztam együtt olyan kolléganővel, aki kék és zöld foltokkal jött dolgozni, és akinek a fiát is tiszteletlen, lekezelő, agresszív modorra nevelte a férj, apa. Gyűlölni hosszú távon azonban nem vezet sehova. De ki is a nőgyűlölő? Miért van mindez? Merre van kiút mindebből? Vizsgáljuk meg!

Amilyennek láttatnak minket a feministák
Amilyennek láttatnak minket a feministák

Nőgyűlölő az én értelmezésemben az, aki nem tiszteli emberi méltóságukban a nőket, rendszeresen lenézően nyilatkozik róluk, fizikailag vagy pszichésen bántalmazza őket, emberi szükségleteiket szándékosan nem veszi figyelembe.

Miért alakulhat mindez ki? A gyerekkori okokról már volt szó.  Azonban ifjú korától fogva is válhat nőgyűlölővé a férfi. A következő rizikófaktor az udvarlással jön el. Fiatalabb korban a szexuális vágy amúgy is sok belső feszültséget termel. Ha ezt nem sikerül kezelni (szexuális sikerekkel, vagy ami gyakoribb, a figyelem másra történő rögzítésével, például valamilyen hobbival lekötni a fiatalnak magát, a barátaival való időtöltéssel (ahol szintén értelmes dolgokkal foglalkoznak és nem mondjuk alkoholt isznak), sporttal, önkéntes munkával, stb.) és a hódítási sikertelenség miatt a másik nem szemében értéktelennek érzi magát, akkor egy kollektív nőellenesség alakulhat ki benne. A veszély azonban még a sikeres hódítás után sincs teljesen kiküszöbölve, hiszen ebben a korban még saját magáról és általában a nőkről is kevés a fiatal férfi ismerete, illetve egy párkapcsolat belső működése sem eléggé ismert a számára. A szakítással való megküzdés pedig ma a férfiaknak nehezebb, mivel egyrészt sokaknak nehéz erről beszélni és így egyedül hordozza a csalódottság és a másik elvesztésének fájó terhét, de akár csak ezzel a meglévő fájdalommal való szembenézés is szinte lehetetlen, mivel rezdületlen közönyt és faarcot (röviden: keménységet) vár önmagától sok férfi. Másrészt meglévő kapcsolataira is nehezebben támaszkodik; míg egy nőnek megszokott, hogy az érzéseiről beszélhet a barátaival, de a férfiak között nem ez a tipikus téma. Érzelmileg feltárni magát, sebezhetővé válni akár nagyon kockázatos is lehet, hiszen értetlen nevetés és gúny éppúgy lehet a válasz, mint megértő, együttérző fogadtatás.

Összességében azért elmondható, hogy változik a társadalom, az évek, évtizedek óta közvetített igény, hogy a férfiak nyissanak az érzelmeik felé, éljék meg, fejezzék ki, lassan-lassan teret nyer. Nem megoldott probléma, de némi haladást megfigyelhetünk. Másik gond, hogy ennek férfias megvalósulását kell(ene) a férfiaknak kifejleszteni, mert csak keveseknek vonzó és környezetük által elfogadott a teljesen szabad és korlátlan érzelemnyilvánítás. Nagyon könnyen megkapja egy sebzett férfi, hogy nyafog, picsog és férfiatlan. Nőktől is. Az őszinte, de szemmel láthatóan fegyelmezett, vagy érzéseivel viaskodó, a kontrollt kézben tartani igyekvő képet fogadja talán legkönnyebben el a társadalom. Hogy aztán ez vezet sokszor játszmázáshoz és színjátékokhoz az elfogadásért és elismerésért, az egy külön téma lehet.

Kis kitérő a férfiak érzéseit illetően: ami egyértelműen elfogadott (maguk, a férfiak által is): a harag kifejezése, mivel ez erőt sugall. Egy férfi pedig legyen erős, vagy legalább tűnjék annak! És ez az elvárás a mindennapi életben nem is feltétlen hamis, mivel a családoknak,  a nőknek és gyerekeknek is, egy érzelmileg stabil, mindig jelenlévő és támasz szerepet ellátni képes férfire van szüksége. Aki a lakás állapotának lassú romlásával, váratlan pénzügyi helyzetekkel és családja érzelmi történéseivel (egyszerű példaként: kiközösítik a gyereket az iskolában és ez visszatérő sírásokban csapódik le otthon) szembenézni képes. Korántsem igaz a nőmédia által sugallt kép, miszerint sírjon és legyen sebezhető minden férfi, és akkor majd kitör a boldogság a párkapcsolatokban. Komplex feladat ma férfinak lenni! Igaz, nőnek is, bár helyzetüket tekintve a nők vannak jobb helyzetben ma.

És ami a valóság
És ami a valóság

Végül oka lehet a nő gyűlöletnek a mai feminizmus is. Miközben egyenlőségről beszélnek, kivételezésért (pl. női kvóták) lobbiznak, s ha a mérleg a nők javára mozdul ki, (felsőoktatás) már nem követelik az egyenlőséget. Rengeteget vegzálják a teljesen rájuk hangolódott (főleg nyugaton, bár idehaza is a baloldali média eléggé) újságírókkal karöltve a férfiakat. Ritkán vannak ugyan egyenesen bántva a férfiak, mindig a rejtett patriarchátus a célpont, de ez igazából a férfiakat jelenti, hiszen ők vannak beállítva a rendszer kedvezményezettjeinek. Holott a legtöbb férfi egyszerűen húzza az igát, és sokszor cseppet sem könnyű igát. A negatív férfivonásokat felnagyítva szerepeltetik a médiában és a szórakoztató ipar termékeiben, valamint gyakran teszik nevetség tárgyává a férfiakat, (kedvelt célpont az éppen udvarolni, ismerkedni próbáló férfi), és egyes férfiak hibáiért szívesen teszik kollektívan felelőssé az egész férfinemet. És a legtöbb nő (ideértve a nőmédiát is) hallgat ezzel kapcsolatban, ami a cinkosság érzését kelti az erősebb nem tagjaiban. A nyugati társadalmak egyre több ügyben kedveznek a nőknek, a mai házasság egy férfinek már alig biztosítja igényei biztos kielégítését, váláskor pedig akár gyerekeitől, lakóhelyétől és pénzétől megfosztva az utcán is találhatja magát. Cseppet sem meglepő, hogy terjed a MGTOW mozgalom és egyre több a nőgyűlölő férfi is.

Legvégül pedig vannak, nagyon csekély számban, azok a férfiak, akik fölényük érzésének és annak a “jognak” az alátámasztása miatt gyűlölik, fokozzák le, nézik le és alázzák meg a nőket, mert a dominanciájukat akarják rájuk önkényesen kiterjeszteni. Ez a legszűkebb férfiréteg a férfihibáztató médiában amúgy is túl van reprezentálva, e helyütt többet foglalkozni velük nem látom értelmét. Léteznek, és a jóérzésű férfiak (vagyis a férfiak többsége) tetteikkel nem ért egyet, sőt elítéli azokat.

Jó ez a nőgyűlölet valamire? Én egyetlen egy esetet ismerek, amikor a gyűlöletnek, és csakis rövid távon, haszna van: mikor a faképnél hagyott fél maga is felszabadítja magát a korábbi szövetség illetve alku alól, és érzései a szabadság korai szakaszában a vágyódásból és vonzalomból gyűlöletbe és megvetésbe fordulnak át. Az újraéledő önérzet első lépése ez, jó szembenézni vele, és fokozatosan megbocsátássá, megértéssé, valódi elengedéssé transzformálni mindezt. Amikor a történtekért már hálát is tud érezni az érintett, akkor mondható el, hogy levonta a tanulságokat, bölcsebben, erősebben, szabadabban továbblépett. Ez, véleményem szerint társadalmi méretekben is hasonlóképen működik. Ha másért nem, a harmadik hullámos feminizmus férfigyűlöletéért hálát lehet adni, mert mintegy immunválaszra ösztönözte és ösztönzi a férfitársadalmat, ezáltal pedig sok eddig mellőzött tény, információ, érzés, gondolat, elképzelés és vágy a felszínre kerülhet, és a férfiérdekek kellő képviseletet nyerhetnek. Nem egy nyílegyenes logika, de megvan a létjogosultsága. A létrejött összetartást köszönjük, feminizmus, bár végül is nem a te érdemed.

Mit lehet mindezzel kezdeni? Lehet őrizgetni és táplálni a nőgyűlöletet, ami – láttam sajnos – milyen destruktív és félelmetes módon tud megnyilvánulni. Bátran állíthatom, hogy szellemileg nagyon ijesztő és sötét állapothoz vezet. Az igazi út a megbocsátás és az elengedés.

Ez a megbocsátás azonban nem engedékenységet, az érdekek feladását jelenti. A fenti okok mögötti női mentalitást megérteni, társadalmi folyamatok működését átlátni, amelyek a mai állapothoz vezettek – ez az első lépés. Persze  valószínűleg egy red pill (kijózanító) igazságra is rá kell jönnünk: az egyes, illetve a közös férfi igények, szükségletek és érdekek igazán senkit nem érdekelnek mást (egy-két kivételtől eltekintve), mint a férfiakat. Vagyis véget kell vetni a passzivitásnak, mert a világ csak idő kérdése és ledarálja a férfiakat, és mint szükségtelen végterméket kiköpi végül. Ha minket nem érdekel, mi lesz velünk, akkor mást se fog. Viszont ha mi magasba tartjuk a zászlót (és kinek másnak lenne ez a dolga, ha nem pont nekünk) akkor lesznek szövetségeseink! Nők is, és nem is kevesen. Tegyünk magunkért! A boldogabb, megelégedettebb férfi, kiegyensúlyozottabb családokat, épülő társadalmat jelent.

A pozitív, építő aktivitás, amiről most írtam, a következő lépés. Olyan erőket csatornáz a pszichébe, a cél és hasznosság tudat ajándékával, amely megint csak a sérelmeken segít túllendülni. A felnövekvő nemzedéknek magára talált, építő hozzáállású férfiakra van szüksége. Sok bajba jutott férfi van, akit igazán egy másik férfi képes megérteni, felkarolni. Társadalmunk és a politika nem becsüli eléggé az apaságot. Sok fiú elhagyja az iskolát idő előtt. Lehetne sorolni hosszan azokat a területeket, ahol szükség van a segítő férfikezekre.

Önsegítő, támogató férfiközösségek kellenek, akár a neten keresztül is. Fontos a nyitottság egymás élményeire, a tisztelet, az őszinteség. A titoktartás, hacsak nem épp egy férficikk komment mezőjében történik a beszélgetés. Egyre többen vallanak életük bensőséges részleteiről ország-világ előtt. Nem biztos, hogy ez bölcs dolog, de ha már így van, célszerű pozitív módon felhasználni – megértést, segítséget nyújtani, éppen úgy, mintha négyszemközti vallomás történt volna. Szabadulhassanak fel a kötelező fegyelmezettség és a zokszó nélkül mások rendelkezésére állás kényszere alól a férfiak! A társadalom ugyanis ma ezt várja el tőlük. Ráadásul a nőgyűlölet legkeményebb (és legritkább) magját adó, önmagukat a nő el- és lenyomásán keresztül meghatározó férfiak, ilyen, velük szemben türelmet, egyben jó példát mutató társak közt léphetnek a szuverén, pszichésen is megerősödött, önálló férfilét talajára. Ahol nem kell egy gyengébb ember (aki például barátság címén egy másik férfi is lehet) mellé, akin gyakorolhatja a dominanciáját, hogy erősnek érezze magát.

Végül pedig férfi érdekérvényesítésre van szükség. Arra, hogy a média felfedezze a férfiakat. Az utóbbi években, főleg az apaságot érintő kérdésekben van pozitív elmozdulás. Már az a tény is hozhat enyhülést a nőkkel szembeni gyűlölet illetve ellenérzés terén, ha a férfiak azt tapasztalhatják: ők is számítanak. Nem csak a nőket érintő kérdések tematizálják a társadalmat. Ha azok a nők is kapnak lehetőséget nyilatkozni, akik nem a férfiakban látják a legfőbb ellenséget, vagy egyszerűen szívesen vállalják egy férfi oldalán a feleség és anya szerepet. Férfibarátabb társadalomra van szükség!

mot

Post Author: Toplak Zoltán

Toplak Zoltán
Lassan ötvenes, kétgyermekes apuka vagyok. Nagyon fontos nekem a férfimozgalmi tevékenység és a keresztény hit. Egy férfiközösség szervezője vagyok, igyekszünk megélni és kivinni a világba egészséges férfiszellemet. Személyes tapasztalatom az, hogy ez sok küzdelemmel és mély fájdalommal jár. De a végeredmény magáért beszél - megéri. ;-) eposzegy@gmail.com - on személyesen el lehet érni. Kommenteket ritkán olvasok.
f Facebook
15 megosztás


229
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
27 Egyéni hozzászólás
202 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
42 Hozzászólások szerzői
Reszet ElekMarcellzgy001cs004X Y Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Blackur
Olvasó
Blackur

https://index.hu/kulfold/2018/05/23/kenyszeru_colibatus_usa_alt_right_incel_szex_fiatal_ferfi_feminizmus/

 

Talán ez az eset ihlette a cikket? Mert nyilván nem ez a megfelelő válasz…

Jack
Újságíró

Ez az indexes cikk valami undorító. Lekezelő, lenéző, gusztustalan stílusban beszél a problémáról, minden mondatából érződik ez a ma divatos “a saját lúzerségük miatt nem jutnak nőhöz” álláspont. Látszik, hogy az írójának gőze nincs a világ és az emberi faj ösztöneinek tényleges működéséről. Ráadásul olyan statisztikákra és kutatásokra hivatkozik, amik egész egyszerűen baromságok.

ggwp
Olvasó
ggwp

Pont most akartam belinkelni a cikket, és kb ugyanezt a véleményt. Unorítóan lekezelő a cikk.

Reszet Elek
Újságíró

Nem igazán van képben a pacák. Láthatóan egy-két cikkből és prekoncepció alapján dolgozott. Amúgy is inkább gazdaság híreket szokott írni, azaz még a profiljába sem vág a téma.

ggwp
Olvasó
ggwp
herceg
Olvasó
herceg

Mondjuk teljesen érthető, hogy aki önként tépte le a sajátját réges-rég, nem fél az elvesztésétől :)

wittukind
Olvasó
wittukind

Jól láttam hogy ezt egy himnemű irta? egyébként amikor megjelent én meteo-nak olvastam, gondoltam is mi bajuk ezeknek az időjósokkal, főleg hogy ez a cikkekből nem derült ki… aztán vettem észre hogy lassan kezd beborulni, persze más értelmezésben.

Reszet Elek
Újságíró

Tudatosan és rosszindulatúan ostoba, jobb esetben egyszerűen csak hülye.

-
Olvasó
-
Dolgoztam együtt olyan kolléganővel, aki kék és zöld foltokkal jött dolgozni, és akinek a fiát is tiszteletlen, lekezelő, agresszív modorra nevelte a férj, apa.

Ezt hívjuk anekdotikus érvelésnek, kedves Zoltán.

A cikkíró nem csajszi véletlenül?
Magyar MGTOW
Olvasó

Ráadásul ez a történet legkisebb szeletét emeli ki. Vajon tényleg idióta barom volt a csávó, vagy a nő direkt mindig addig húzta az agyát, amíg az elpattant? Az is könnyen előfordulhat, hogy a csaj csinálta magára a foltokat, hogy utána egy vállalkozó szellemű fehér lovaggal tetesse el láb alól az apukát, akinek annyi az összes bűne, hogy a sok munka miatt “uncsi” lett.

Aldo
Újságíró

“Dolgoztam együtt olyan kolléganővel, aki kék és zöld foltokkal jött dolgozni, és akinek a fiát is tiszteletlen, lekezelő, agresszív modorra nevelte a férj, apa.”

Ilyenek ezek az izgi rosszfiúk. Nem változnak meg gombnyomásra.

wittukind
Olvasó
wittukind

Már csak Toplak Zoltán ir cikket a Férfihangon?

No tehát úgy ahogy a pogány férfi is félre lett értelmezme, a nőgyűlölő sem az, legalábbis szerintem, ahogy a cikkben le van irva.

Először is ez a szó hogy “gyűlölet” nagyon hamar rá van sütve különböző viselkedésformákra ezzel elvesztvén az igazi értelmét.Az amit Toplak Zoltán ennek nevez csak szimpla bunkóság, nem gyülölet. Nem is tudom pontosan leirni hogy mit jelent a “nőgyülölet” szó, férfinél én legalábbis ilyet nem láttam vagy hallottam.

Reszet Elek
Újságíró

“Nőgyűlölő az én értelmezésemben az, aki nem tiszteli emberi méltóságukban a nőket, rendszeresen lenézően nyilatkozik róluk, fizikailag vagy pszichésen bántalmazza őket, emberi szükségleteiket szándékosan nem veszi figyelembe.” – Szerintem ez egyáltalán nem olyan rossz meghatározás.

Amire te utalsz az az hogy társadalmi szinten mire sütik rá a nőgyűlöletet. Manapság nőgyűlölő az, aki a nőket nőnek tekinti, tisztában van a nők valós jellemzőivel és annak megfelelően kezeli őket (eltekintve ha szívdöglesztő kinézetű vagy hiszen akkor nem lehetsz nőgyűlölő ugye).

wittukind
Olvasó
wittukind

Nem vagyok és nem is voltam “szivdöglesztő” kinézetű de…nekem egy kis problémám van evvel az “emberi méltósággal”, vagyis ezt valahogy ki kell érdemelni valamivel nem csak annyiból áll hogy megszületett és készen van a méltóság is….. ok ez olyansmi amibe nem mennék bele mert…..

Alter Ego
Szerkesztő

Pedig az emberi méltóság bizony olyan dolog, ami a születésével megillet mindenkit. Megilleti a csecsemőket, a cselekvőképteleneket, a fogyatékkal élőket, a mindenféle elesetteket. Érdem nélkül. Felsoroltak többnyire képtelen is bármilyen érdemekre rászolgálni, de ennek ellenére, önálló igényekkel, önálló emberi akarattal rendelkezők. Más emberekkel egyenlő alapvető jogaikat és társadalmi lehetőségeiket, például akár pont az érdemszerzés jogát soha nem vitatjuk el.

wittukind
Olvasó
wittukind

Akkor már rúghatsz ki engem is innen mert amit irtál számomra olyan mint a Ceausescu elvtárs random beszéde.

Alter Ego
Szerkesztő

Azért még véletlenül sem foglak kirúgni, mert nem érted meg amit mondok…

Azt nem tudom milyen “Ceausescu elvtárs random beszéde”, de biztosan nem hablatyoltam, van értelme. Szerintem meg is lehet érteni. Próbálkozz még vele…

wittukind
Olvasó
wittukind

Na igen, pont erről itram én is egy kicsit sarkositva a dolgot, amit én gondolok erről az inkább a pogány férfi cikkhez illene nem ide, röviden, értem én hogy mit tetszett irni csak nem fér bele az én Weltanschaungum-ba…..ennyi..

Koriander
Olvasó
Koriander

GDPR adatkezelési hozzájárulás miért nincs?

kérem a profilom törlését.

“Adatai törlését bárki az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek. Ezért is fontos, hogy az adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatójában feltüntesse pontos elérhetőségeit.

wittukind
Olvasó
wittukind

Nahát, Koriander, meguntad a Férfihangot? van társa is ott is lehet unatkozni…

Koriander
Olvasó
Koriander

a női “napozóról” már leírtam itt egyszer a véleményem.
sajnos beleolvastam az elmúlt napok vitáiba és egyszerűen szomorú, hogy egy iszapbírkozóvá sikerült zülleszteni a helyet, ahol a legiszaposabb a host.
igazán örvendek, hogy megismertem pár értelmes, nem standart embert és ok van egy mazochista oldalam, hogy hiszek és kiállok dolgokért a többségi véleménnyel ellenben is, de ez itt egy jó ideje a kisstílű buta faszik homokozója és ezen már az se segít, ha van pár arc, akit kedvelek. szóval tényleg ne haragudjatok, de szeretnék ebből kiszállni és elhatárolódni.

Alter Ego
Szerkesztő

De nagyon kényes lettél… Már egy kis iszap is derogál? Pedig hol van az még a gyorséttermek előtt kiontandó vértől???

Reszet Elek
Újságíró

Ez a hely nem adatkezelő, semmilyen adat megadását nem kéri. Milyen helyen jártál ahol kommentelés előtt GPDR adatkezelési hozzájárulást kértek?

Áruld el barátom, Koriander a bölcs mikor hagyta el az értelmet az őrületért?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

De, az email cím személyes adat, tárolásra kerül, felhasználják, kezelik…..

Koriander
Olvasó
Koriander

Az e-mail cím birtoklása a profilon is annak számít.

Reszet Elek
Újságíró

Módosítottam nem létező címre. Viszlát.

-
Olvasó
-

Itt hagy minket az ortodox zsidó Koriander?

Reszet Elek
Újságíró

Szerintem te mást értesz emberi méltóságon. Számodra ez inkább érdem, a legtöbbünknek állapot.

Alter Ego
Szerkesztő

Így van. Egészen pontosan az van, hogy összekeveri a mélóságot az érdemmel.

Az “emberi m é l t ó” -ság azt jelenti, hogy emberi születése okán is m é l t ó mindenki egyfajta megbecsülésre. Például arra, hogy alapvető jogait, így a testi sérthetetlenséghez és a szabad akarathoz való jogát nem vitatjuk el.

hgyi
Szerkesztő

Nem a tiszteletre gondolsz? Mert azt tényleg ki kell érdemelni. Sőt, ha már kiérdemelte valaki, el is lehet veszteni nagyon gyorsan.

wittukind
Olvasó
wittukind

Kezicsókolom hgyi! Nem a tiszteletre gondoltam de ez magát ne zavarja, van a sok könyvem közt egy amelyiket egy Vladimir Volkoff nevű egyén irt az u.n.”emberi jogok”-ról. Na az a 78 oldal olyan volt nekem mint kereszténynek a lourdes-i viz…

hgyi
Szerkesztő

Nem zavar. :o)

Akkor nagyon mást értünk emberi méltóságon.
Oldjuk fel ezt a kommunikációs zavart…
Én pl. olyasmit értek emberi méltóság alatt, hogy ha egyik ember megalázza a másikat (mint amilyeneket amerikai filmekben látni középiskolások körében), akkor a másik emberi méltóságát tiporja.

wittukind
Olvasó
wittukind

Nincs semmilyen kommunikációs zavar,én régimódi odalista bunkó paraszt vagyok Erdély legszéléről, maga modern nő,  hogy is tudnánk kommunikációsologiak zavarni egymást?

hgyi
Szerkesztő

:o))))))))))))))))))))))))

Erdély legszéléről származott apai nagymamám. :o)

wittukind
Olvasó
wittukind

Lehet hogy inkább Erdély legvégét kellet volna irnom, Négyfalu(Szecseleváros) ugyanis kb ott van…. az én nagymamám pedig Szolnoki születésű volt

Koriander
Olvasó
Koriander

Wow. pont a Hétlétrához (is) készülünk augusztusban. Igazán adhatnál jó szállástippeket, Wittukindszívecske.
( pl. ùj panziók medencével és hogy ne legyen szétdohànyozva a szoba)

wittukind
Olvasó
wittukind

OAUUU…Ott v’rlak a Malomdomboknál aztán mutatok medencét és panziót is….noha van egy szép patak is ahol lehet fürödni meg minden….

Koriander
Olvasó
Koriander

a medence lehet hogy túlzás, de a panziót vagy falusi turizmusos jó szálláshelyhez tipp tényleg jól jönne.

hgyi
Szerkesztő

Hát, akkor elég messze a mamikám szülővárosától, mivel ő Máramarosszigeten született, és élt 30 éves koráig.

wittukind
Olvasó
wittukind

Na , Koriander nem kell elkeseredni, van elég panzió a Malomdomboktól felfelé…. majd meglátod, ne félj, nem jövök oda hogy kiabáljak, hol van a Férfihangos Koriander!

hgyi: Hát az tényleg egy kicsit messze van innen.

Koriander
Olvasó
Koriander

:D
fel se tételeztem rólad ilyesmit.

Reszet Elek
Újságíró

Nem igazán van mibe belekötni a cikkben. Máshova tenném a hangsúlyokat és másképpen arányítanék ugyan de alapjában véve egyetértek.

Sok dolgot érint a cikk. A nőgyűlölet létező, ám a cikkben definiált módú csak marginális jelenség. Azt is aláírom, hogy a társadalmi színtereken a férfi hibák felnagyítottak míg a nőiek szinte mindig kicsinyítve vannak.

Az érzelmek megélése és kimutatása két külön dolog. Nem gondolom, hogy egy férfi számára az érzelmei kontrollálatlan kimutatása bárhova is vezetne egyfajta önfeminizáláson kívül. A gond ott van, hogy a társadalom nemtelenít, elveszi a helyeket és módokat az érzelmek megfelelő, férfias módjának a kezelésére. Ez a férfiterek hiányára is visszavezethető de az érzelmi problémák, belső (és külső) konfliktusok kezelésének férfi módjai, eljárásai hiányára is. Gyakran nincsen kitől tanulni, nincs közeg gyakorolni és nincsen társadalmi elfogadottsága a használatának sem.

Az incelek létének okai között legelső helyen ez áll, ők a saját érzelmeik által legyűrt fiatalok. Az pedig hogy szubkultúrává alakulhattak az internetnek köszönhető. Számomra feminizálódott férfiak (vagy maszkulinná sosem vált fiúk). Az hogy némelyek vérengzeni is kezdtek az elsősorban mentális probléma, másodsorban pedig egy alapjában véve agresszív, belső viszonyaiban, konfliktuskezelésében erőszakos társadalom jelensége, ahol ráadásul könnyű fegyverhez is jutni.

Az incel-jelenség egy dologra jó. Ráirányítja a figyelmet arra, hogy egész társadalmi csoportok, a népesség egyre nagyobb része elemi szinten vesztese a mai társadalmi folyamatoknak és hogy a jelenlegi probléma mégha férfiakat is érint (és ezért lényegtelen ugye) következményeiben nem marad a csoporton belül hanem az egész társadalmat negatív módon érinti.

wittukind
Olvasó
wittukind

Tehát ezek az incelek a nőgyűlölők?

SZERK: Először volt a “pogány” férfi aki nem illik belé ebbe a “kulturkörbe”. Következett a “nőgyűlölő” amelyik nem tartja be az “emberi méltóságot”. Mi lesz a következő? . Ilyenek azért a Férfihangon nem nagyon voltak, vagy mostmár elég ha csak “Hang”-nak hivjuk?

-
Olvasó
-

+1

A pogány-maszkulin szcénáról jobbakat is lehetett volna írni.

http://www.returnofkings.com/116440/why-returning-to-the-pagan-mindset-could-bring-back-masculinity

Reszet Elek
Újságíró

Szerintem is. A linkednél is jobbat ami azt illeti. A linkben is kimerül annyiban a dolog, hogy mi nem a pogány férfiasság.

Reszet Elek
Újságíró

Irreleváns hogy gyűlölik-e a nőket. Az sokkal inkább lényeges, hogy gyűlölik magukat. Hunn korábbi létét incelként élte meg. Kíváncsi lennék (ha erre jár válaszolhatna), mennyire élte meg ezt pozitív énképként.

Hunn
Újságíró

Irreleváns hogy gyűlölik-e a nőket. Az sokkal inkább lényeges, hogy gyűlölik magukat. Hunn korábbi létét incelként élte meg. Kíváncsi lennék (ha erre jár válaszolhatna), mennyire élte meg ezt pozitív énképként.

Semennyire. Negatív énképnek éltem meg. Saját magamat jobban utáltam, mint bárki mást.

Bárki bármit mondjon, egyetlen férfi sem gyűlöli a nőket, hanem azt gyűlölik, hogyha nem jutnak nőhöz. Hogyha esetleg ennek úgy adnak kifejezést, hogy azt mondják: – “Gyűlölöm a nőket!” az ne tévesszen meg senkit. A nők ilyenfajta gyűlölete és megszeretése közt a különbség egyetlen jól sikerült éjszaka.

Fontos viszont, hogy ne keverjük össze a nőgyűlöletet a feministák iránt érzett gyűlölettel, bármennyire is szeretnék a feministák ezt egybemosni és nőgyűlöletként tálalni.

ggwp
Olvasó
ggwp

+

Alter Ego
Szerkesztő

Mondjuk a nőgyűlölő valószínűleg tényleg nincs tekintettel az emberi méltóságra. A gyűlölködők azt hiszem pont mások emberi méltóságának elvitatásában utaznak. Tehát a cikk elején szereplő definícióval nincs semmi gond szerintem és igazából nem is illik bele ez semmilyen kultúrkörbe… nem csak a keresztény kultúrkörbe…

-
Olvasó
-

Toplak Zoltán nem tud cikket írni.

Egy cikk legyen rövid, velős és csattanós! Lásd Borisz, Alter vagy Deansdale írásait. Toplak Zoltán cikke négyszer olyan hoszú, mint kellene, szokásos süketelés a semmiről.

Reszet Elek
Újságíró

Az internet türelmetlenné tette az embereket, egy klikkentésre nem tud sok időt tölteni ugyanazon dologgal. Ezért rövidülnek a cikkek, hírek. Szóval egy cikknek nem kell rövidnek lennie. Ami meg a csattanósságát illeti… Lényegretörőbb, szikárabb meglehet, de ez erősen személyiségfüggő. Zoli mentálhigiénével foglalkozik, ő nyilván másképpen közelít bizonyos dolgokhoz.

-
Olvasó
-

Toplak Zoltán kiforratlan és személyiségzavaros.

sRPd
Olvasó
sRPd

Toplak Zoltán veszi a fáradságot, hogy nekünk ingyen tartalmat gyártson.

wittukind
Olvasó
wittukind

Ez érdekes mert engem a net nem tett türelmetlennebé mint amilyen voltam előtte, mégis van egy ilyen bunkó paraszt kérdésem: Mit jelent az hogy “mentálhigienás”? remélem, jól irtam le ezt a szót…

Reszet Elek
Újságíró

A türelmetlenség nem is a legjobb kifejezés. A netes szörfözés, a multitasking átalakítja a szokásainkat. Mivel brutális óraszámban műveljük igencsak drasztikusan. Kevésbé fókuszálunk, a figyelmünk hamarabb elkalandozik stb. Ezért rövidültek meg a cikkek még az írott sajtóban is. Ezért a néhány összefoglaló mondat a cikkek elején és hasonlók. Egy hat-nyolc bekezdéses irományt a legtöbb ember már átgörget vagy közben kétszer-háromszor párhuzamosan klikkel, átklikkel. A komolyabb nethez kötődő mentális problémákról már ne is beszéljünk.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ment%C3%A1lhigi%C3%A9n%C3%A9

wittukind
Olvasó
wittukind

Köszöm szépen a fölvilágositást, maradok aki vagyok…

Reszet Elek
Újságíró
-
Olvasó
-
Legvégül pedig vannak, nagyon csekély számban, azok a férfiak, akik fölényük érzésének és annak a “jognak” az alátámasztása miatt gyűlölik, fokozzák le, nézik le és alázzák meg a nőket, mert a dominanciájukat akarják rájuk önkényesen kiterjeszteni.
Antoni Rita mikor ír ide majd cikket? Mert ez közel van hozzá.
Alter Ego
Szerkesztő

Szerintem nincs közel, mert a dominancia egyáltalán nem szerepel Zoli meghatározásában.

Egyébként a dominancia és az erőszak két külön dolog. A feministák egyik férfiellenes trükkje abban áll, hogy a kettőt összemossák. Antoni is ebben mesterkedik. A dominanciát mindig önkényesen szokták kiterjeszteni, csakhogy a visszautasítása is éppen olyan egyszerűen, egy kis önkénnyel történik.

righeira
Olvasó
righeira

Pedig hidd el, vannak olyanok.

Örülj neki, hogy nem sodort össze velük az élet, mert engem igen.

Vagy úgy gondolod, hogy valaki azért, mert férfi, már per definitionem hibátlan? Nem lehet buta, érzelmileg éretllen, agresszív?

-
Olvasó
-

Buta egy nő vagy.

righeira
Olvasó
righeira

Miért is lennék nő?

wittukind
Olvasó
wittukind

Miért ne? egy rakás előnyöd származna belőle.

righeira
Olvasó
righeira

Terelés, alaphiba. Feministáktól tanultál “érvelni” ?

A hozzászólásomból, itteni gondolataimból hogyan vezethető le hogy nő vagyok?

Kíváncsivá tettél. Mindig is lenyűgöztek a logikai levezetések, a bizonyítások.

wittukind
Olvasó
wittukind

Én csak a kérdésedre válaszoltam….a levezetésekkel foglalkozók ki lettek tiltva egyelőre…de semmi baj …go ahead…

righeira
Olvasó
righeira

Nem tőled kérdeztem.

Ha már beleszólsz, legalább maradhatnál a témánál.

Köszönöm !

-
Olvasó
-

A süketelésedből és a megszégyenítő nyelvezetedből ítélve.

righeira
Olvasó
righeira

Elolvastam a hozzászólásaidat. Nem rendelkezel olyan szellemi képességekkel, hogy megítéld, ki süketel. Sem a süketel, sem a megszégyenítő nyelvezet fogalmát sem érted, csak vagdalkozol vele, mert másoknál ezt láttad, és azt hiszed, te is tudod használni.

Annyira primitíven reagálsz – a hozzászólásaid színvonalából (szóhasználat, önkontroll hiánya, téves fogalomhasználat, az elhamarkodott és megalapozatlan ítéletalkotás, totál szubjektivizmus stb.) kitűnően – hogy bántóan nagy a kontraszt a Férfihang törzsközönsége és a te hozzászólásaid között. Túlbecsülöd a képességeid, ha úgy érzed, megütöd a szintet ezen az oldalon. Érdemes lenne megfontolnod, hogy átteszed működési területed az autós magazinokra, politikai blogokra, viccmegosztó oldalakra. Ha itt akarsz maradni, disztingválj, mert ennél sokkal magasabb színvonalon kommunikálók is ki lettek már tessékelve.

Megjegyzem, felnőtt emberek között ez a játék a minuszolással a “vérciki” kategóriába esik. Utoljára MrBIG kapott ilyet, de már akkor is mindenki átlátott a szitán… :))

-
Olvasó
-

Pszichopata vagyok. Az majdnem olyan, mint a pszichológus.

hunbagira
Újságíró

Oh emberi sötétség nagy ura!

Látom bejelentkeztél Naoo helyére, de tudod Naoo-nak van humora. Neked szemmel láthatólag nincs.

-
Olvasó
-

Folytasd, hunvagina!

righeira
Olvasó
righeira

Szerinted hogy talált ide?

Ez nem világos nekem.

Az, hogy a stílusával nem hódít, az egyértelmű.

-
Olvasó
-

righera:

Mit keres egy férfimagazin fedélzetén egy hozzád hasonló száraz punci?

Szárnyathy Géza
Olvasó
Szárnyathy Géza

Sziasztok!

Zoli utolsó két cikke nagyon tetszik nekem, a problémák lélektani gyökeréhez vezet. Ezek az okok, ami miatt a férfihang közönsége itt van, és hozzászól a témákhoz a saját lelki traumái által az elméjében felépített rendszerbe illeszkedő elvek mentén. Ez normális, az énvédelmi mechanizmus része.

A Férfihang több cikkben is fölhívja a figyelmemet a testi egészség, az étkezés, és a testgyakorlás fontosságára. Az én tapasztalatom az, hogy a lelki gyakorlás, és a lelki táplálkozás is ugyanilyen fontos. A módszer hasonló: választok egy sportot, amiről azt gondolom, hogy illik hozzám. Elmegyek az edzésre, akár egyéni, akár csapatsportról van szó, az edző megmondja, mi  a feladat, én megcsinálom, mert fejlődni akarok. És ez nehéz, fáj, kimerítő, mert a komfortzónán túl kezdek fejlődni. És fejlődöm.
A lelkigyakorlatnál választok egy módszert, és egy terapeutát, akiről úgy gondolom, hogy illik hozzám. Egyéniben, vagy csoportban. Itt nagy a választék, a klasszikus freudi pszichoanalízis, az integrál szemléletű terápia, a kineziológia, szerzetesrend :). A terapeuta megmondja, mi  a feladat, én megcsinálom, mert fejlődni akarok. És ez nekem nehezebb volt, jobban fájt, és nagyobb volt az ellenállásom, mint a testedzésen. És fejlődöm.
Én ezen a ponton tudok változtatni a világon. Mert én változom: egy kicsi része a világnak jobb lett. És az én világom sokkal jobb lett.

Iuvenalis írja egyik szatírájában: Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. Azért imádkozzunk, hogy ép testben ép lélek legyen.
Idézem a wikipédiából:
“Iuvenalis eredetileg azokat a római polgárokat kívánta ostorozni, akik ostoba imádságokkal és kérésekkel fordultak isteneikhez. Úgy gondolta, hogy imádkozni legfeljebb testi és szellemi épségért érdemes. Mens sana in corpore sano értelme csak az imák és panaszok tartalmával és értelmével összefüggésben érthető teljesen. Szatírikusként nem azt állította tehát, hogy kizárólag egészséges testben lakhat egészséges lélek, hanem azt, hogy ez kívánatos lenne, mert gyakran találkozott ennek ellenkezőjével. Iuvenalis emellett még a korára (Kr.u. 60 – 127) jellemző, sportolókat dicsőítő divatot is parodizál(hat)ta.”

Azt hiszem Zoli utóbbi két cikke az oldal legjobb tartalmai közé tartozik a hipergámiával és a shittesztekkel foglalkozók közé.

Szeretném megosztani veletek ezt az angol nyelvű interjút: hogyan próbálja a riporternő sarokba szorítani a férfit, és mekkorát bukik ebben, majd egy rövid regenerálódás után folytatja ugyanazon módszer szerint:
https://www.youtube.com/watch?v=iEJ1QHu-KEQ

-
Olvasó
-

Látom, megjött Toplak Zoltán fikanickje.

righeira
Olvasó
righeira

Géza, vedd tudomásul, hogy az igazi férfi nem megy pszichológushoz!!  Soha, semmikor, semmiért! Segítséget titokban és végveszélyben sem kér!

Inkább magába fojtja, esetleg beszélget az – ugyanolyan tájékozatlan, és saját tapasztalait egyetemlegesnek gondoló – haverjaival. Esetleg a munkába vagy az alkoholba menekül. “Ez az igazi férfinek való élet!” (by Monthy Python)

Ily módon egy helyben topogva, fejlődés, kitörési esély nélkül az elkerülhetetlen pályaív befutásával 8-10 évvel korábban elpatkol, mint muszáj lenne. És a többi hasonszőrű bólogat a sírnál: “jó ember volt, kemény ember volt.” :/

Szárnyathy Géza
Olvasó
Szárnyathy Géza

Tudomásul veszem. A legigazibb a mentőautóba berakásának is ellenszegül. Kivéve, ha ő vezetheti.

-
Olvasó
-

Úgy beraknálak egy mentőautóba. Mit keresel itt a fórumon, puncika?

wittukind
Olvasó
wittukind

Nohát, Géza, nem talál ez a mentőaútós hsz.- valami mást kellet volna kontrázni.

Szárnyathy Géza
Olvasó
Szárnyathy Géza

Pro volt a hozzászólásom, nem kontra. Righeirát értettük másképp szerintem.

-
Olvasó
-

Férfi valóban nem megy pszichológushoz. A pszichológusok többsége feminista nő és homoszexuális férfi, akik utálják a heteró férfiakat.

Toplak Zoltán/Szárnyathy Géza pedig nem ment át a shit teszten.

Reszet Elek
Újságíró

A sith teszten?

righeira
Olvasó
righeira

Fogadjunk, egyet sem ismersz. :))

Amúgy ostobaság rögeszmésen közelíteni egy kérdéshez Férfihoz is méltatlan, mert ha az őseink így álltak volna a dolgokhoz, se földrajzi felfedezések, sem találmányok nem születtek volna. Az okos férfi ugyanis tájékozódik, mérlegel, utána dönt. Ha pszichológus kell neki, körültekintően választ: elsősorban férfi terapeautát, a 40 év felettiekből, akiket a feminizmus nem fertőzhetett meg. Rákérdez arra, van-e, volt-e stabil – hosszabb – párkapcsolata. Negatív válasz esetén tovább keres. Néhány kérdéssel kipuhatolja, mi a véleménye a terapeutának a feminizmus dogmáiról: családon belüli erőszak, kvóták, nemi szerepek stb. Aki állást foglal, bármilyen oldalon, az rossz pszichológus, kerülendő. Aki a feminista közhelyeket visszhangozza, az rossz pszichológus és még feminista is. Nagy ívben kerülendő! A többiekkel lehet együtt dolgozni

Ha valós önismeretre szertne szert tenni a férfi, akkor önismereti csoportot keres. Ott ugyanis igazából a csoporttagok segítenek egymáson, a terapeuta csak közvetít.

Ranschburg J., Virág György írásait a családon belüli erőszak témakörében a Férfihang is hivatkozta. Mindkettő pszichológus. Egyik sem feminista. Ez ellentmond annak, hogy mindegyik pszichológus feminista. (Elemi logika. A logika férfi kompetencia.)

Tagja vagyok egy 4-500 tagú pszichológus csoportnak a FB-on. 3-4 nő nyomatja a feminista témákat és kb 10-20 áll ki mellettük.  Az összes többi semleges, vagy legalábbis nyitott maradt. Az, hogy a kultúrmarxisták, feministák hangosabbak, az ne tévesszen meg senkit. Mindig az kiabál leghangosabban, akinek a háza ég…!

ggwp
Olvasó
ggwp

Szerintem a manginák aránya kb. ugyanakkora az öregebb férfiaknál is, mint a fiataloknál. Azaz nagyon sok van, aki bármit megtesz bármilyen nőnek, egy életnyi légyúriember kondicionálás után. A fiatalok még a jutalom után sóvárognak amit általában sosem kapnak meg, az öregebbek meg már csak megszokásból, vagy pár szép szóért is becsicskulnak.

Mit értesz ezen az önismereti csoporton? Nekem ez olyan amerikás semmitmondó sőt még feminista színezetű is, hogy alapból hazugságnak nézem. Pl. a lentebb linkelt feminista szemét oldalak is reklámoznak “önfejlesztő” csomagot. Bullshit. Szóval érdekelne miből áll egy ilyen önismereti csoport, és miért jó ez.

righeira
Olvasó
righeira

Nem mindenki kap a környezetéből valós visszajelzéseket, miközben felnő. Emiatt olyan viselkedésmódok alakulhatnak ki, amelyek gátolják az érvényesülésben. Ezt korrigálhatják egy vegyes csoportból érkező megerősítések, elutasítások – amelyeket a terapeuta moderál.

Ha valaki nem tud a társadalomba illeszkedően kommunikálni pl. (saját példa: állok a mozgólépcsőn, mögöttem jövő nálam 10 évvel fiatalabb, nem cigány faszi rám szól: “adjá’ má 500 Ft-ot, geci!”), mert olyan mintákból tanult, amelyek nem adaptívak, sikeresek, akkor ezzel a csoport szembesítheti. Kívülről láthatja saját magát, és megtanulhat normálisan, eredményesen kommunikálni. (“Szia, figyelj, szeretnék egy menüt a mekiben, és még 500 Ft. hiányzik. Veled is volt biztos ilyen tudsz segíteni?”)

Vagy szélsőségesen alacsony, vagy magas önértékelés esetében a csoport a valós önértékelés felé tudja irányítani a résztvevőt.

Amúgy hátborzongató, de a pszichológiai eredmények túlnyomó részét, kimagaslóan intelligens férfiaknak köszönhetjük.  A szakma pedig mostanra – elismerem – rettenetesen elnőiesedett…

-
Olvasó
-

A szakma pedig mostanra – elismerem – rettenetesen elnőiesedett.

A hozzászólásaid alapján te is egy agyhalott pszichocsaj vagy. Mentél volna inkább WC-pucolónak!

wittukind
Olvasó
wittukind

“Ha valós önismeretre szeretne szert tenni a férfi, akkor önismereti csoportot keres.”

A túlságos jólétből eredő unalom mindenféle hűlyeségre ráviszi a mostani nagyvárosi férfit….szánalmas.

wittukind
Olvasó
wittukind

És mikor “muszáj” elpatkolni? ha nekem lesz sirom csak annyit kell odairni hogy “I’ll be back!” ennyi elég..

righeira
Olvasó
righeira

Az emberi szervezet 100-120 évig is fenntartja önmagát, ha nem amortizáljuk le hamarabb, egészségtelen étkezéssel, stresszel, szélsőséges igénybevétellel (versenysport, extrém munkaterhelés stb.).

ggwp
Olvasó
ggwp

Már azzal, hogy nagyvárosi szennyezett levegőt szívsz, feldolgozott kaját eszel, klórozott vizet iszol, leamortizálod magad több 10 évvel. A civilizálció nem valami egészségbarát az átlagemberrel. A szar levegő miatt, mióta feljöttem pestre, átlag évi egyszer begyullad a tüdőm, míg vidéken sosem volt ilyen.

-
Olvasó
-

Pszichológia = férfigyűlölet.

A posztmodern pszcihológia lényege a férfiasság teljes lejáratása és megsemmisítése. A pszichológia nem szól másról, mint:

– a férfiak hülyék

– a férfiak bizonytalanak az identitásukban

– a férfiaknak nőként kell tudni viselkedni.

Uram, ments meg a pszichológusoktól!

Aldo
Újságíró

A pszichológus az egyik legfeleslegesebb bölcsész.

righeira
Olvasó
righeira

Pszichológusok fejlesztették ki a látásjavító eljárásokat, a mű- és pótérzékszerveket. A tanuláskönnyítő módszereket, az állatidomítás alapjait, az agysérülések következményeinek csökkentését. Képesek minimalizálni egy összezárt csoport (nevelőintézet, tengeralattjáró legénysége) tagjai közötti súrlódásokat

A manipulációk elleni védekezést, a csalások elleni védekezést, a pszichopaták szűrését. Hazugságvizsgáló eljárásokat fejlesztettek ki. Sorozatos bűnelkövetők elkövetési módszere alapján profilokkal segítik a bűnüldözést.

Mérhetővé,megragadhatóvá tették a szellemi képességeket és fejleszteni tudják őket.

A munkaalkalmassági teszteket, kedvezőbb munkakörnyezetet, hatékonyabb munkavégzési eljárásokat, folyamatokat. Felismerték a munkahelyi kiégés jelenségét, kezelik azt.

Direkt csak azokat írtam, ami közvetlen haszonnal járt az emberiség tömegei számára.

 

Szerintem gondold át újra.

wittukind
Olvasó
wittukind

Sok szerencsétlen aki eme félistenek előtt merészelt élni…..szegény Assurnasirpal ha tudta volna meg sem születik….

righeira
Olvasó
righeira

Terelés. Még egy kolléga, aki nem ismeri a te.érvelési.hibad.hu-t.

Romlik a színvonal.

Aldo
Újságíró

Meg a sok kamu önfejlesztő könyvet, nevetséges dogmatikus, megkérdőjelezhetetlennek vett elméletet, mellyel könnyebb befolyásolni a gyenge jellemű, sérült embereket.
Az se zavarjon, hogy még a legtöbb pszichiáter – vagyis orvosi végzettségű szakember – elismeri, hogy nincs olyan 100%-os módszer, amivel a legveszélyesebb pszichopatákat ki lehetne előre szűrni, de majd pár pszichológus rájött erre. A hazugságvizsgálatok pedig még a bünetőeljárásokban sem perdöntőek. Mérhető szellemi képesség? Talán az IQ teszt, amiből szintén nem lehet komolyabb következtetést levonni? Inkább te gondold át.

righeira
Olvasó
righeira

Azt írtad, a legfeleslegesebb bölcsész.

Akkor sorold, mi adtak nekünk a (rómaiak) a klasszika-filológusok, a nyelvészek, a kommunikáció szakosok a történészek, aminek gyakorlati haszna van.

Gondolom nem csak a görcs rángatta a kezed a billentyűzet felett, hanem valamire alapozod az állításod.

Aldo
Újságíró

Csakhogy most nem róluk volt szó, terelsz. Létezik olyan szakma, hogy pszichiáter, ami mégis csak orvosira járt. Akkor mégis minek ebből egy felvizezett, gagyibb verzió? Hogy a sok – többségében nő – léhűtőnek megint meglegyen a sok kamu állás, ahol nem igazán kell csinálni semmit. Mellesleg fentebb szinte az összes érvedre hoztam cáfolatot, hogy miért is érzem feleslegesnek, sőt károsnak a pszichológusok tevékenységét. Az elkerülte a figyelmedet?
Lényegesen kevesebb mozgásterük van, mint a pszichológusoknak, néhány már-már magazinokba való “terápiás” eszköz nem oldja meg a problémát. És igen, a múltban mindkétféle kezelési módszert igénybe vettem többször is, úgyhogy nem a gyűrűsujjamból szoptam ki, csak akkor majd szépen bemásolod, hogy anekdotikus érvelés.
Gyakorlati haszonról írsz, de minden, amit felsoroltál, könnyen megcáfolható.

 

ui: azt írtam, hogy az egyik legfeleslegesebb. Az etikát, a szabadbölcsészetet és társait még értelmetlenebbnek találom.

Alter Ego
Szerkesztő

Őszinte leszek: én a fenti erősen pszichológia ellenes hozzászólásokat egyszerűen viccnek vagy provokációnak gondoltam. Mert egyébként szerintem vagy kissé félművelt vagy nagyon elfogult (vagy mások félműveltségére és elfogultságára építő) populista dolog a pszichológiát ostorozni. Másoktól is láttam ilyet, sőt olyan komplex összeesküvés elméletet is adtak elő már nekem személyes beszélgetésben, amely a pszichiátereket és pszichológusokat abszurd emberkísérleteket végző pszichopata rémekként láttatta teljes egészében. Biztosan terjed valami ilyesmi valahol az interneten… vagy Jehova tanúinál… vagy nem tudom…

Egyrészt tényleg elfogultság tudomást sem venni mindazokról az eredményekről, amelyekről Righeira is írt és amelyeket gyakorlatilag bárki más is konstatálhat magában is, ha rendelkezik megfelelő ismeretekkel, műveltséggel ezen a területen, másrészt a negatív tapasztalatok sem zárják ki azt, hogy még speciális esetben is létezhetnek megfelelő pszichológiai módszerek, metodikák, amelyek segíthetnek. Lásd Dr. Csernus unortodox módszereit a súlyos addikciókkal küzdők segítésére.

Egyébként sajnálatos módon pont a férfiak szorulnának rá hozzáértő mentálhigiénés, pszichológiai szakember segítségre, mert a jellemzően rosszul működő kapcsolati hálójuk jelentős részük számára lehetetlenné teszi, hogy megfelelő tanácsokat vagy akárcsak megfelelő lelki támogatást kaphassanak bárkitől is.

A személyes tapasztalataidat nincs módom megcáfolni, tehát erről csak annyit, hogy létezik rossz szakember választás, létezik rossz szakember, létezik a személyhez nem illeszkedő metodika is; mindez ellehetetlenítheti, hogy hathatós segítséget kapj. Szerencsés esetben egy kellő empátiával, érzékenységgel és leleményességgel rendelkező baráttól is kellő segítséget kaphatsz ahhoz, hogy olyan önreflexiókat hozz ki magadból, amelyek nagymértékben elősegítik a reménytelennek hitt problémáid orvoslását. Hát még egy kicsivel felkészültebb segítőtől.

Én mindezek miatt azt javaslom, hogy semmiképp se mossuk össze “a sok kamu önfejlesztő könyvet, nevetséges dogmatikus, megkérdőjelezhetetlennek vett elméletet, mellyel könnyebb befolyásolni a gyenge jellemű, sérült embereket” és a valóban működőképes mentálhigiénés segítői tevékenységet.

És jut eszembe, senki ne felejtse el, hogy a manoszféra is mentálhigiénés, pszichológiai segítő anyagokat terjeszt a RedPill és PUA gondolkodási rendszerekkel, életvezetési és viselkedési tanácsokkal. Pszichológiai a javából. Férfiakra szabott pszichológia. Konkrét helyzetmegoldási módszerekig fejlesztett pszichológia. Sajnos stagnálni és dogmásodni látszik ez az “underground” pszichológia… Pedig bőven lenne még fejleszteni és más pszichológiai rendszerekkel összedolgozni való.

-
Olvasó
-

A pszichológia éppolyan áltudomány, mint a kulturális antropológia vagy a genderelmélet. Hasonló a logikája, az érvelési rendszere, az önigazolása, stb.

A tudomány univerzális érvényességű szabályokat tár fel és követel meg. Míg a pszichológia egyedi esetekkel operál, ami nehezen áll össze rendszerré. A pszichológia máig nem jutott el a tudományos szintű klasszifikációg és kategorizálásig. A genderelméletnél is hasonlót tapasztalni, találnak néhány “férfitestbe született nőt”, hurrá, örüljünk, megszületett a 21. század áltudománya.

A redpill terjedése még nem teszi szalonképesebbé a pszichológiát, sőt. Fájó szívvel, de ki kell jelentenem, az alt-média sem tette szalonképesebbé a fake news-médiát.

Alter Ego
Szerkesztő

A pszichológia az emberi érzékelést, gondolkodást, tanulást, intelligenciát, kommunikációt, viselkedést és az ebbe a körbe eső egyéni, személyes, közösségi problémák megoldását kutatja.

Sem az emberi elme, így a viselkedés (főleg az egyéni) sem objektíviziálható tökéletesen, mégis szinte minden ember segített már másoknak viselkedési vagy kommunikációs problémák megoldásában sikeresen. És sikerült felállítani szélesebb tömegek problémáját felölelő megoldási módszereket is. Ergo a pszichológia egy praktikusan működőképes törekvés.

Szerintem legyünk annyira férfiasan praktikusak, hogy hagyjuk a fenébe a “klasszifikációt”. – Már akkor is egészen jól elvoltunk a bunkósbottal és a meg-meg bicsakló magyarázatával, amikor még Isaac Newton egy kósza nemi vágy sem volt…

Reszet Elek
Újságíró

“A tudomány univerzális érvényességű szabályokat tár fel és követel meg. ” – Ebben az esetben semmi ami emberekkel vagy társadalmakkal foglalkozik nem tudomány.

-
Olvasó
-

A nő nem ember, a bölcsészrizsa nem tudomány.

-
Olvasó
-

“mégis szinte minden ember segített már másoknak viselkedési vagy kommunikációs problémák megoldásában sikeresen”

Hitler? Naooo?

Alter Ego
Szerkesztő

“Hitler, naooo”

Amikor a “klasszifikáció és kategorizálás” és az egzakt érvelés helyett áttértél inkább a szofizmusra, akkor mintegy kapituláltál ebben a vitában. :)

Semmi baj, van ez így… Mindenkivel megesik… – És ezt a pszichológiai érzékem mondatja velem. :)

-
Olvasó
-

az emberi érzékelést, gondolkodást, tanulást, intelligenciát, kommunikációt, viselkedést

Biológia, neurológia. Genetika. Esetleg etológia-nőkutatás asszonyállatoknak.

Alter Ego
Szerkesztő

“Biológia, neurológia. Genetika.”

Értem, akkor nem csak te kapituláltál, hanem kapituláljon a tudomány is, amikor az emberi viselkedés megértésének problémájával találja szembe magát, mert a felsoroltak arra még csak kísérletet se nagyon merészelnek tenni.

-
Olvasó
-

Szüntessük meg az embert :)

Alter Ego
Szerkesztő

Szeretem a humort, még ha nekem kevés is van… :)

Naooo
Olvasó
Naooo

Hitler nagyon jól bánt a viselkedészavarosokkal. Sajnos.

righeira
Olvasó
righeira

Indoklást kérek.

Idézeteket, logikai levezetést.

Férfi módjára. Nem egy éretlen kamasz indulatkitöréseit.

-
Olvasó
-

Itt nagy a választék, a klasszikus freudi pszichoanalízis, az integrál szemléletű terápia, a kineziológia, szerzetesrend

Itt nagy a választék: a szemüveges zsidó, a leszbikus feminista, az idegbeteg, a valláskárosult.

Jack
Újságíró

Alapjában véve nem rossz cikk, bár szerintem a nőgyűlölet felé vezető út 5-ből 4 esetben rendkívül egyszerű okra vezethető vissza: a szexuális frusztrációra. Van a tizenéves srác, aki bekerül a középiskolába, tele van még a nőkről alkotott vágyakkal és álmokkal. Aztán az évek alatt, ahogy egyre több kudarc és pofáraesés éri, valamint egyre inkább leesik neki, hogy a nők semmibe nézik, egyre frusztráltabb lesz. Eljön a 18. születésnapja, és míg próbál mosolyogni a családra, addig magában legbelül üvölt fájdalmában, hogy “bakker, 18 évesen még szűz vagyok”. Egyre kényelmetlenebbül érzi magát a társaságokban, ha szóba jön a szex témakör, feszengeni kezd. Erre csak rátesz egy lapáttal, valahányszor fiútársaságban van, és a sikeres srácok előhozakodnak szexuális hódításaikkal.
Innentől rohamosan veszíti el a motivációját, hogy bármi hasznosat csináljon. Önbecsülése leépül, érzi, hogy ő a férfihierarchiában legalul helyezkedik el, és bármennyire is igyekszik, nem tud ellene mit tenni. Önbizalma rohamosan csökken, ellenben jön a szorongás, a depresszió, a kisebbségi komplexus. Végül eljön a huszadik születésnapja, ahol aztán végképp padlóra zuhan lelkileg. Számot vet eddigi sorsának alakulásáról, és eljut az elkerülhetetlen felismerésig: az évek minden szenvedése a nők teljes elutasítására vezethető vissza. Felnéz az égre, és magában azt kívánja, hogy csapódjon be egy meteor a Földbe, és egy másodperc alatt vessen véget mindennek, pusztítsa el ezt a mocsok világot, amely ennyi szenvedést okozott neki. Az eredmény: egy szerencsétlen, frusztrált, pszichésen örökre megsebzett férfipalánta, akit még a társadalom is megvet és lúzernek bélyegez. A szabadon garázdálkodó hipergámiának köszönhetően pedig egyre több fiatal férfi jut erre a sorsra.
Ráadásul ezt az idő nem gyógyítja meg, nem lehet “kiheverni”. Ez élete végéig seb marad a lelkén, és az esetleges későbbi sikerek sem feledtetik a férfival, hogy korábban mennyire elutasítóak voltak vele a nők – akkor, amikor a legnagyobb szüksége lett volna rájuk… Csoda ezután, ha a nőgyűlölet rohamosan terjed?

ggwp
Olvasó
ggwp

A nőgyűlölet és az öngyűlölet erősen összefüggenek, talán az öngyűlölők jobbak, mert nem másban keresik a hibák okát. Szimplán magukat rühellik mikor valami nem sikerül. A vége kb ugyanaz a befordulás.

xcsakx
Olvasó
Reszet Elek
Újságíró

A men.hu-nak legalább a fele hülyeség. Az eszmetára az elejétől a végéig debil. Barok meg ezeknél is jobban túltolja. Nála már a nők túlnyomó többsége is nőgyűlölő (a férfiak meg a Sátán gyermekei).

wittukind
Olvasó
wittukind

Azért mennyi hűlyeséggel van teli a net, csak a cimeket olvastam, ilyensmiket nem nyitanék fel semmi pénzért….de vannak akiknek viszket a fantáziájuk.

ggwp
Olvasó
ggwp

“20 JEL, HOGY NŐGYŰLÖLET LAPPANG BENNED, MÉG HA NŐ IS VAGY

– 20. Mondtál már olyasmit, hogy nincs szükséged a feminizmusa.”

Csak ebbe az egybe néztem bele, de nagyon nem kellett volna. És még el is van írva. Hányadék egy cikk, és valakik ilyeneket gyártanak napi 8 órában. Hogy lehet ennyire egybites valaki, hogy ezt a tömény butaságot elhiszi.

sRPd
Olvasó
sRPd

Ez offtopic, de meg kell jegyeznem, hogy jót tett a fórumnak a kitiltás. Egészen élvezhetővé vált.

Aldo
Újságíró

Manapság ha rávilágítasz arra, hogy jogi, társadalmi szinten mennyi kedvezményt kapnak a nők, már bőven elég a nőgyűlölő címkére. Tiszta 50-es évek: aki nem velünk van, az ellenünk hozzáállás. De egyszer kifejtettem valahol, hogy kötelezővé kéne tenni szülés után az azonnali DNS-vizsgálatot. Hogy azért mit kaptam a sok idegbeteg frusztrált fapinától. Gondolom magukra ismertek. Sajnos már nincs meg a link, pedig nagyon mulatságos volt.

Reszet Elek
Újságíró

Nálam ez “válóók” volt. Amikor közöltem, mivel a kakukkfióka családi fészekbe való pottyantása a férfivel szembeni háromszoros árulás, abban az elvi esetben ha gyerek születne mindenképpen apaságit csinálnék, teljesen kiakadt. Azt mondta, hogy értékeli a határozott véleményem, de ez számára a bizalomról szól(?). Így aztán elváltak útjaink.

Aldo
Újságíró

Jól tetted.

Delin
Olvasó
Delin

Elek, azt hiszem kifejlesztetted a nokre vonatkozo parkapcsolati shit tesztet. :)

Reszet Elek
Újságíró

Igen a shitteszt nekem is beugrott miközben leírtam. Nevezzük inkább párkapocslati tesztnek.

Hunn
Újságíró

Tökös gyerek vagy!

Párkapcsolati tesztre az alábbi hármat javaslom:

1. Automatikus apasági teszt gyermek születésekor

2. Házassági szerződés írása házasságkötés előtt

3. A feleség felveszi a férje nevét házasodáskor

Ha a nőnek valamelyik nem tetszik, ennyi volt.

 

herceg
Olvasó
herceg

Fel a Falra vele! :)

Naooo
Olvasó
Naooo

Inkább keresnek olyat, aki vakon megbízik bennük.

sRPd
Olvasó
sRPd

Időnként meglepően találó hozzászólásaid vannak. Igen, inkább keresnek egy balekot.

Aldo
Újságíró

Miért is kéne felvenni a férj nevét?

sRPd
Olvasó
sRPd

Valószínűnek tartom, hogy léteznek valóban nőgyűlölő férfiak, de ők elég kevesen lehetnek. Viszont a feministák, libsik, marxisták szempontjából mi mindannyian nőgyűlölőek vagyunk, mivel nem az ő forgatókönyvük szerint élünk, gondolkozunk. Ez a szó is csak egy címke, amit rá lehet húzni bárkire. Lassan dicsőség lesz, ha valakire azt mondják nőgyűlölő.

Ezt a forgatókönyvet már angol nyelven elnvezezték ‘feminine imperative’ -nek. Magyarítással még nem találkoztam. Tulajdonképpen mindenki nőgyűlölőnek számít, aki nem a ‘feminine imperative’-t szolgálja.

Aldo
Újságíró

A gonoszok gyalázkodása dicséretnek számít.

lorantka
Olvasó
lorantka

Elolvastam a cikkeket, és felfedeztem, hogy én is nőgyűlölő vagyok. Evvan.

Komolyra fordítva a szót.
Nőgyűlölő az én értelmezésemben az, aki nem tiszteli emberi méltóságukban a nőket, rendszeresen lenézően nyilatkozik róluk, fizikailag vagy pszichésen bántalmazza őket, emberi szükségleteiket szándékosan nem veszi figyelembe.

Az a bajom a dologgal, hogy a nők nagy részét elég nehéz emberi méltóságukban tisztelni, ugyanis az ember alapvető ismérvét, miszerint az ember képes legyőzni az ösztöneit, és azokkal szemben, értelmes, logikus és helyes döntést hozni, ne adj isten hosszabb távon gondolkodni – egyszerűen nem képesek produkálni.
Ez a férfiak jelentős részére is áll, de a nőknél lényegesen gyakoribb. Inkább ritka, különleges jelenség az, aki nem ilyen.

A fentiek következtében tehát sajnos rendszeresen lenézően nyilatkozom róluk. Lenéző – a saját szempontomból.
Ugyanis az, hogy nagy részük következetesen a saját hosszú távú érdekei ellen dönt, mintegy allergiás reakcióként, kontrollálhatatlan lenézést vált ki belőlem.

Fizikailag és pszichésen sem szoktam bántani őket, kivéve ha az őszinteséget pszichés bántalmazásnak tekintik. Amiről pedig én nem tehetek és szarok bele. Az emberi szükségleteiket figyelembe szoktam venni. Például szegénykém jacht-körutat szeretne valamelyik óceánon, esetleg ötezercsillió karátos gyémántgyűrűt. Figyelembe veszem, és az összes logikus, megalapozott és teljesíthető igényt meg is próbálom kielégíteni. Ha szomjas, kap vizet, ha fázik, ruhát, stb. A többit meg letojom.

Így hát nőgyűlölő lettem. (mellé lehet rakni tetszőleges divatos jelzőket: homofób, elnyomó, hímsoviniszta, fasisztanáci, stbstb)

A nőgyűlöletem legfőképpen abban nyilvánul meg, hogy elvesztették az előzetes hitelkeretüket, mind anyagilag, mind bizalomban. Meg lehet dolgozni érte és kiérdemelni. Ez persze nem begyere. Evvan.

Uff.

Reszet Elek
Újságíró

“Az a bajom a dologgal, hogy a nők nagy részét elég nehéz emberi méltóságukban tisztelni, ugyanis az ember alapvető ismérvét, miszerint az ember képes legyőzni az ösztöneit, és azokkal szemben, értelmes, logikus és helyes döntést hozni, ne adj isten hosszabb távon gondolkodni – egyszerűen nem képesek produkálni.” – Én ezzel általánosságban így vagyok az emberekkel kapcsolatban. Ahog múlnak az évek egyre inkább semmivé olvad a szememben sokak “méltósága”. Mégha nem is gondolom hogy az ember sárkányfog-vetemény, sok ember annyit sem ér, mint a cipő a lábán. Szóval inkább magam miatt kezelem úgy őket mintha lenne méltóságuk. Egyfajta mazochista cinikus idealizmus.

lorantka
Olvasó
lorantka

“Ez a férfiak jelentős részére is áll, de a nőknél lényegesen gyakoribb.”

Egyetértek.

Reszet Elek
Újságíró

No de ezt te írtad. Önmagaddal értesz egyet?

lorantka
Olvasó
lorantka

“Én ezzel általánosságban így vagyok az emberekkel kapcsolatban.”

Arra próbáltam rámutatni, hogy eleve szerepelt ez a hozzászólásban. És mivel az emberiség nagyrészt férfiakból és nőkből (meg harci helikopterekből és a többi hulladék) áll, már meg is beszéltük a dolgot.

Reszet Elek
Újságíró

Férfiakból, nőkből és Naoooból.

sRPd
Olvasó
sRPd

Ez nagyon vicces hozzászólás lett! :)

herceg
Olvasó
herceg

hagyományos, vagy harci helikopter Naoooból?

Reszet Elek
Újságíró

Naoot kell megkérdeznünk ezzel kapcsolatban.

Jack
Újságíró

“Az a bajom a dologgal, hogy a nők nagy részét elég nehéz emberi méltóságukban tisztelni, ugyanis az ember alapvető ismérvét, miszerint az ember képes legyőzni az ösztöneit, és azokkal szemben, értelmes, logikus és helyes döntést hozni, ne adj isten hosszabb távon gondolkodni – egyszerűen nem képesek produkálni.”
Az a baj, hogy a legtöbb ember (főként a nők) annyira primitív gondolkodásúak, hogy el sem jutnak odáig, hogy felismerjék a saját felelősségüket. Képtelenek meglátni, hogy bizony a saját döntéseik idézték elő az események alakulását, és bizony nem csak áldozatok, hanem gyakran társtettesek is. Addig csűrik-csavarják magukban a dolgokat, amíg az agyukban a gép azt nem dobja ki végeredményül, hogy “nem a te hibád”. És amíg nem látja be, hogy hol a hiba, addig mégis hogyan tudna megváltozni? Így hát szerintem nem is vágynak arra, hogy elsajátítsák a gondolkodás kényelmetlen művészetét, ami alapjául szolgálna az ösztöneik féken tartásának és a jövőt is figyelembe vevő döntések meghozatalának. Jobb nekik a kényelmes “én nem tehetek róla” mentalitás. A mérleg amúgy is annyira a nők felé billen a mai világban, hogy semmi motivációjuk sincsen a változásra.

A cikkhez visszakanyarodva pedig: a nőgyűlölet egyébként megint csak egy olyan dolog, amihez kell egy bizonyos mértékű gondolkodásbeli fejlettség.  Ennek oka, hogy a nőgyűlölet főként a kudarcokra vezethető vissza – a primitív, visszamaradott gondolkodású, vagy csak túl közönséges egyszerű férfiak nem lesznek nőgyűlölők, mivel eleve el sem jutnak odáig, hogy felfogják a kudarcaikat.

ggwp
Olvasó
ggwp

“mivel eleve el sem jutnak odáig, hogy felfogják a kudarcaikat.” – És mivel, nincs negatív élmény, addig folytatják a kudarcok halmozását, amíg próbálkozásaikat siker nem koronázza. Na akkor ki is a hülye? :) Mondjuk én még nem sok ilyennel találkoztam.

Jack
Újságíró

“És mivel, nincs negatív élmény, addig folytatják a kudarcok halmozását, amíg próbálkozásaikat siker nem koronázza. Na akkor ki is a hülye? :) Mondjuk én még nem sok ilyennel találkoztam.”

Nem véletlenül nem láttál sok ilyet, ugyanis ez inkább mesébe illő elképzelés, semmint a valóságba.
Miért koronázná siker a próbálkozásait később, ha addig nem? Ahhoz, hogy később sikere legyen ugyanis feltétel, hogy valamit javítson magán, amihez viszont az kellene, hogy egyáltalán felismerje: valamivel baj van, valamit rosszul csinál, valami nem működik. A tanulási folyamat első lépése mindig az, hogy felismerjük a nem működő elemeket. Ezután kezdődik a fejlesztési lehetőségek keresése, végül döntés valamelyik irány mellett, és következik a megvalósítási törekvés.

A frusztráció és a nőgyűlölet viszont abból az alaphelyzetből keletkezhet, amikor valaki sikertelen és értelmes. Ebben az esetben megpróbál tenni valamit a helyzetének megváltoztatásáért. Innen pedig két lehetőség következhet be:
– vagy hatalmában áll változtatni: ekkor képes bizonyos mértékű sikert elérni a nőknél.
– vagy nem áll hatalmában változtatni: na ekkor jön a nőgyűlölet.

A nőgyűlölet receptje tehát:
– kudarcok
– intelligencia
– tehetetlenség-érzet.

rumospiskóta
Újságíró

Gyűlölni nem vezet sehová.. én ezt a kijelentést próbáltam értelmezni.

Gyűlölni szerintem a gyengébb gyűlöli az erősebbet akitől függ.. bár tehetetlenül de bosszúra szomjasan. Persze a tehetetlenség mérgez ezért jobb ha nincsen, de jólneveltségi alapon letagadni a tehetetlen harag érzését nem szünteti meg sem a tehetetlenséget, sem a haragot.
Eltakarható és letagadható, de úgy sem szűnik meg gyorsabban.
Megszüntetni valami lényeges változás szünteti meg inkább.. ha a gyűlölet tárgya elerőtlenedik, vagy más módon ki lehet lépni a tőle való függésből.
És visszatérve hogy ez a tehetetlen haraggal megélt függés vezet-e valahová.. hm.. szerintem igen.

Reszet Elek
Újságíró
Szárnyathy Géza
Olvasó
Szárnyathy Géza

A gyűlölet düh, a düh alatt fájdalom van. Aki eljut oda, hogy meglássa, mi fáj benne és miért, az meg tudja szüntetni a gyűlöletét.

Naooo
Olvasó
Naooo

Gyűlölni jó.

Szárnyathy Géza
Olvasó
Szárnyathy Géza

Igen, az. Ismerős és megszokott. Változni rossz, és félelmetes.

Naooo
Olvasó
Naooo

Változni unalmas.

Reszet Elek
Újságíró
Szárnyathy Géza
Olvasó
Szárnyathy Géza

Hehe, ez tetszett. :)

https://www.youtube.com/watch?v=CXOmdPcEDes&feature=youtu.be&t=33m15s

A filmekben a pszichológusok hasonlóan néznek ki.

Pash Cutter
Újságíró

Az hány embernek tűnt fel, hogy 2008 óta megszaporodtak a nemi erőszakról szóló filmek? Szerintem a 80-as években nem foglalkozott ennyit a témával a filmipar.

Értékeltem 3 filmet a témában.

Nemi erőszak a filmvásznon

Köpök a sírodra (2010) http://cassetto-tiroir.blogspot.hu/2018/05/nemi-eroszak-filmvasznon-1.html

A bosszú (2017) http://cassetto-tiroir.blogspot.hu/2018/05/nemi-eroszak-filmvasznon-2.html

Az utolsó ház balra (2009) http://cassetto-tiroir.blogspot.hu/2018/05/nemi-eroszak-filmvasznon-3.html

ggwp
Olvasó
ggwp

Szürke 50 árnyalata talán a legismertebb mostanában, ezekről nem is hallottam, mert nem nézek sok filmet.

zombimegint
Olvasó
zombimegint

Admin
Admin

Tiltás alatt állsz. Semmit sem lenne szabad posztolnod, nemhogy másokat személyeskedve minősítened. Egy kommenteddel engedményt tettem, mert feltehetően sokak számára fontos történelmi, társadalomtudományi közléseket tartalmaz.

zombimegint
Olvasó
zombimegint

Admin
Admin

Az csak reflektív, ráébresztő célzatú viszontszemélyeskedés volt. Ha majd te is azért személyeskedsz, hogy elvedd mások kedvét az olvasótársak lekicsinylő, lejárató célú, olykor egyenesen szadisztikus kritizálásától, akkor enyhébb elbírálás kerülhet a dolog (nálam,  bár más moderátoroknál nem garantált), mert a saját indítékaimra ismerhetek benne.

Az antifeminista történelemszemlélet bemutatása egybecseng a lap alapcéljaival. Fontos. Tehát nem csak az én személyes döntésem függvénye. Kifejezetten nem. A lényeg az, hogy a tiltás ellenére nem akartam megfosztani másokat az általad közreadott kifejezetten hasznos információktól.

Nem én biztattam arra, hogy a tiltás alatt állók más nickel jöjjenek vissza. Főleg nem egy határozott ellenszegülést hirdető, majdnem azonos nickel.

Blackur
Olvasó
Blackur
wittukind
Olvasó
wittukind

Blackur:

Ha egy picit megnéznéd a kommenteket akkor láthattad volna hogy a második link már volt és van rá komment is.

Hunn
Újságíró

Az az indexes Kovács Bálint (második cikk) tipikus feminista mangina, és már nem először szerepel itt valamelyik férfi-témában írt cikke elrettentő példaként.

A cikk mondanivalója, röviden: “A #metoo lényege tökre nem is az, mint amit láttok és tapasztaltok. Haladjatok tovább, nincs itt semmi látnivaló. Ha mégis úgy tűnne, hogy van, akkor hülyék vagytok. A férfiaknak nincs mitől félnie, ugyanis a feminizmus és a #metoo kizárólag a nőgyűlölő, hímsoviniszta disznókat tartja ellenségének, az átlagos normális férfiakat nem.”

Hazudik, és nyomatja a feminista propagandát. Indextől mit is várhatnánk? Oda csak menginákat vesznek fel újságírónak.

wittukind
Olvasó
wittukind

Neked is, Hunn, az indexes cikk itt van egy kicsivel följebb és már kommentelve.

zombimegint
Olvasó
zombimegint

wittukind
Olvasó
wittukind

Nem sokszor hanem mindig azt jelenti. Ami a mesét illeti:

A vidám királylány röhigcsélve ugrándozik a viz partján, egyszercsak meglát egy békát amely fölkecskélt lábbal szivarozik és egy pohár vodkát tart a kacsójában.

Jé, mondja a királylány, te vagy a béka amelyet ha megpuszilok, királyfivá változik?

Béka pök egyet- Az az ecsém volt, engem ezért le kell szopjál.

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

Szerintem a ‘mindig’ az kissé túlzás. Nyilván Zoli azt is nőgyűlöletnek veszi, ami valóban az. Kevés ilyen van (1% körül lehet a férfiak körében), de azért az tagadhatatlan, hogy létezik. Szerintem azt is közé veszik.

Egyébként itt is megvan a kettős mérce. Ha 1%-nyi férfi nőgyűlölő, akkor a feministák meg a papucsok máris általános problémaként kezelik az egész ügyet, mintha az ég szakadt volna le. Eközben persze arról erősen kussolnak, hogy a nőneműek negyede alapból feminista (egyes felmérések szerint 40%), ergo férfigyűlölő, a többiek nagy része meg ha nem is vallja magát annak, de kisebb-nagyobb mértékben azért csak magáévá tette a feminista elveket és gondolatokat. Jó, ha minden 10. nőneműre mondhatjuk azt, hogy elítéli a férfigyűlöletet.

Reszet Elek
Újságíró

Én személy szerint nőietlenséggyűlölő vagyok. A nőkben a nőietlenséget gyűlölöm. Ezt némely fanatikusok nőgyűlöletnek nevezik pedig pont az ellenkezője.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Pontosan!

-
Olvasó
-

Toplak Zoltán mangina!

filmcom
Olvasó
filmcom

“Nőgyűlölet”.. Már a főcím is provokatív…

Szerintem egy értelmes kulturált férfi nem juthat el oda, hogy  ezt a szót – “nőgyűlölet” a szó szoros értelemben “gyakorolja” a nőkön az életben…   Egy értelmes férfi ismeri, és alkalmazza nap mint nap azokat a szavakat, hogy irónia, és (jó értelemben vett) cinizmus..  És ha ez így van, akkor a legfrusztrálóbb nőkkel kapcsolatos “élményeiket” is képesek feldolgozni… (ne egyszerű, nem könnyű.. persze)  Akinél egy nő jelenlétében “elszakad a cérna” az valahol “kapitulál” a saját emberi méltósága előtt…  Persze egy önző, és (rossz értelemben vett) cinikus, ostoba nővel szemben nagy önuralomra van szükség.. De de egy ilyen nőhöz – bármilyen jól néz ki – nem megyek “érzelmileg” közel..  Persze szexuálisan kiéhezett állapotban nem könnyű dolog ez..De az “érzelmi undor” talán képes elidegeníteni, érdektelenné tenni valakit..   Bármilyen fölényes, agresszív, primitív  női “beszólásra” csak egy “kedves mosoly” lehet a legjobb “válasz”…  Mert egy nővel -nemcsak fizikailag – hanem  durva, primitív vitában sem lehet győztesen kijönni… Mert a vége úgyis csak az lesz, hogy “hogy beszélsz egy nővel”…

Mit tegyen egy fiatal férfi ha úgymond “nem néz ki jól és csak kudarc az élete”..?   Legyen egy vigasza: Az idő múlása nem “talál rajta fogást”…Ellenben a úgymond “jó nő” esetében… De vigyázat!! Ezt nem azért írom le, hogy egy vitában bármelyik férfi a nő szemébe ordítsa: “Minél szebb vagy, annál nagyobb dráma lesz az öregedés”   Mert ez megint nem egy intelligens férfi ismérve.. !!!

Egy bölcs, lakonikus mosoly  a legjobb, és legtámadhatatlanabb “fegyver” egy férfi kezében..  Az önuralom ami ehhez kell, az pedig az intelligenciából következik…

Alter Ego
Szerkesztő

Toplak Zoltán a cikk címe ellenére jórészt nem is a nőgyűlöletről, hanem a nőkritikus attitűdről és a lovagiasság hiányáról írt ebben a  cikkben, úgy hogy ez nem is tűnt fel neki különösebben. És te gyakorlatilag folytattad Toplak Zoltán cikkét. De nem is akárhogyan, hanem úgy, hogy a nőpárti gondolatokat te megspékelted még férfikorlátozó, ezért bizonyos értelemben férfiellenes gondolatokkal is.

Egyszerűen azt nevezed ki valódi (és intelligens) férfinak, aki minden bántó, igazságtalan, kellemetlen vagy férfiellenes gesztusra csakis egy flegmatikus, lakonikus mosollyal és  még csak nem is szavakkal(!) reagál… Jobb ha tudod, ez se nem a férfi(as)ság, se nem az intelligencia ismérve, ez csupán vérmérséklet vagy szándék kérdése. Én mindenesetre semmiképp sem szeretném, ha a férfiasságomat a te flegmatikus vagy szangvinikus attitűdödhöz kellene mérnem…

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

Ritka pillanat, de kivételesen egyetértek Alterrel.
Károsnak tartom, ha az ember simán csak hagyja a nő(k) agresszióját, ami felé irányul és igazából nem tesz semmit ellene. Pláne, ha ez mondjuk nem 1-1 esetben, két fél között történik, hanem mondjuk mások is tanúi az esetnek (pl. a neten, médiában, stb.)

Külön kiemelném, hogy az a nő, aki férfira támad (akár ilyen jellegű agresszióval is), már nem minősül nőnek többé. Rátámadt egy férfira, innentől eldobta magától az őt, mint nőt megillető védelmet. De nem csak azért nem szabad nőnek tekinteni. Hanem azért is, mert ha az ilyet nőnek tekintjük, akkor egy kalap alá hozzuk a valódi nőkkel. Ami meg ugye a valódi nőket degradálja az ilyenek szintjére.
Emiatt nem tartom nőnek a feministákat sem. A feminizmus egy férfigyűlölő ideológia. Aki ezt támogatja, az férfiakra támad. Onnantól nem nő többé, hanem szuka. Nem vonatkozik már rá a ‘nem bántunk nőt’ alapszabály. Nem az a sértő, ha egy magából kivetkőző férfigyűlölőt nem tekintünk nőnek (meg embernek sem), és visszavágunk. Sőt, éppen az a sértő (a valódi nők számára), ha egy feministát is a nők közé sorolunk és azonos módon bánunk velük, mint a nőkkel.

Alter Ego
Szerkesztő

Megfogadtam, hogy következetesen be fogom tartatni a tiltásod, de most megint nem tudom.

Azt az új férfi attitűdöt, jelenséget, amit körülírtál saját viszonyulásodként, már egy ideje felismerte tömegjelenségként is a pszichológia. Már Ranschburg is írt és előadott ezzel összefüggésben. Tegnap fejtegettem egy személyes beszélgetésben mindezt Toplak Zoltánnak is, ha már a nőgyűlöletet és más nőellenes magatartásformákat és azok okait törekszik elemezni, kutatni. Részemről is tervezek írni erről.

Nem törlöm ki a tiltás ellenére a kommented, mert nem szeretném, hogy azt gondold, hogy töröltem. elfojtottam a felvetésed, véleményed, aztán meg saját gondolatként tálalom.

Eugén
Olvasó
Eugén

Üdvözlök mindenkit.

Már  nagyon  régóta  olvasom  a  Férfihangot  meg  úgy  általában  a  magyar  nyelvű  férfiszférát,  az elején  nagyon  megörültem  neki,  hogy  nálunk  is  van  ilyen,  többnyire  nagyszerű,  előremutató  írások  vannak  itt,  mindig  olvastam  a  kommenteket,  de  nem  akartamm belfolyni  a  néha  eldurvuló  vitákba.  Gondoltam, majd  kialakulnak  a  dolgok….  Sajnálom,  hogy  pont  egy ilyen  alkalommal  szólok  hozzá   először,  de  van  pár  dolog,  amit  nem  tudok  szó   nélkül  hagyni.

Nos,  kedves  Zoltán.  A  te  munkásságodat  is  nagyon  régóta  figyelemmel  kísérem.  Kezdve  az  itteni  legelső  írásaidtól  a  Valódi  Egyenlőséget  facebook  csoporton  át  a  Férfiak  Lapjáig.  Nem  szeretek  embereket  így  kielemzni,  de  mivel  te  szinte  mindent  megosztasz  magadról   – ami nem baj  –  velünk   idegenekkel,  ezért  próbálok  itt  segítő  szándékkall   írni  nekd.  Kezdetben egy  kedves,  bohókás,  érzékeny  lekű,  szomorú  kis  embernek  láttalak,  aki  nem  találja  a  helyét  ebben   a  fejetetejére  állított  világban.  Ez   még nem  lenne  baj,  mert  sokan  vannak  ma  így,  de  te  mintha  egyre  rosszabb irányba  haladnál.  Legalábbis  nekem  ez  jön  le,  abbóll  amit  belőled  itt,  és  a  facebookon  látok.  Mára  eljutottál  oda,  hogy  egyre  betegebb  cikkeket  írsz   a  Férfihangra,  a  saját   oldaladról   a  Férfiak  Lapjáról  meg  nem  is  beszélve,    nemrég  fontosnak  tartottad  világgá  kürtölni,   hogyy  egyszer  <Személyeskedés miatt moderálva>,  levelekkel  zaklatod  a  Nők  Lapja  főszerkesztőjét,  akibe  szerelmes vagy,  az  utóbbi  időben  állandóan  ócsárolod  a  Férfihangot,  ezeket  mind  megosztod    a  nagyérdeművel….  gyakorlatilag  erre  használod  az  egyébként  kiválló  kezdeményezésnek  indult  Valódi  Egyenlőség  csoportot,  és  lehetne  még  sorolni  az  ámokfutásod.  Ezzel  nem  csak  az  a  baj,  hogy  rólad  mit  gondolnak,  aki  olvassák,  de  lejáratod  azokat  is,  akik  veled  közösséget  vállalnak.

Egyre  inkább úgy  látom,  hogy  neked  egyfajta  pótcselekvés  ez  az  egész,  menekülés  a  valóság  elől,  azért próbálsz  meg  másokon  segíteni,  hogy  addig  se  kelljen   a  problémáiddal  szembe  nézni.  Az  a  benyomásom,  mintha egy  személyes  segítségkérés  lenne  a  részedrőll,  az  internetes  közírói  tevékenységed.  Talán  azt  gondoltad,  hogy  ha  segíthetsz  más  nehéz  sorsú  társaidon,  akkor  neked  is  jobb  lesz,  de  hát  sajnos  látnod  kell,  hogy  nem  lett  jobb.  Sokat ártasz  magadnak  is   meg  az un.  “férfimozgalomnak”  ha  így  folytatod

Nem  szokásom  kéretlenül  tanácsokat  adni,  de  tulajdonképpen  azért  vagyunk  mi itt,  és  azért  jött  létre  ez   az  oldal,  hogy  segíthessünk  egymáson.  Írtad  egyszer,  <személyeskedés miatt moderálva>  Én  azt  tanácsolnám  nekd,  hogy  hanyagold  most  egy  darabig  a  férfimozgalmárkodást.  Először  magadat  próbáld  mentálisan  egy  kicsitt  rendbe  hozni,  és  akkor  majd  elég  jól  leszel   ahhoz,  hogy  talán  segíthess  másokon  is.  Szerintem   belűlről  kell haladni  kifelé,  ha  az  én  életemben  már  rend  van  akkor  hozzáfoghatok,  hogy  amennyire  erőmből  telik  redbe  tegyem  a  világot.  Valahogy  így  kéne.  Jó  lenne  az  is,  ha  elfelejtenéd  egy  időre  az  internetet,  megpróbálnál  kizárni  minden  olyan  dolgot  ami  negatív  módon  befolyásol,  felzaklat.  Látom,  hogy  ez  a  RP  gondolkodás, ez  nagyon  nem  nekd  való,  akkor  kéne  találni  valmi  mást.  Jóga,  agykontroll,  transzcendens  meditáció…stb  Próbálj  meg  valmit  kezdeni  magaddal,  mert ez  így sehová  sem  vezet.  Kitartást  neked,  és  sok  sikert.

 

Alter Ego
Szerkesztő

Eltávolítottam pár személyeskedő, ráadásul pontatlan, a valóságot elferdítő részletet, de még így is maradt ilyen. Zoli nem zaklatja a Nők Lapja főszerkesztőjét, hanem levelez a szerkesztőséggel.

Elszomorít a hozzászólásod, mert az elmúlt időszak vitáira, annak a tétjére emlékeztet. Szerintem az itt a nagy kérdés, hogy arra az útra lépnek-e a férfiközösségek, hogy kirekesztenek mindenkit, aki nem hazudja magát tökéletes férfinak illetve beszélni merészel a problémáiról. Attól tartok, hogy egy ilyen hozzászólás is azt jelzi, hogy mekkora rombolást sikerült azoknak végezniük, akik szokássá kezdték alakítani a melldöngetést, a megszégyenítő leértékelést, a mások nyomorából éldegélést.

Ha valóban segíteni szerettél volna pár jó tanáccsal vagy értő kritikával, akkor enélkül a sok megszégyenítő szándékú személyeskedés nélkül is megtehetted volna. Látom tényleg nem baj neked, hogy mindent megoszt önmagáról, mert mindazt kiforgatva, elferdítve most idefoshattál egy ilyen lejárató szándékú személyeskedést. Ne legyen több ilyen! Ha csak ennyit tudsz mondani, akkor mindenki jobban járt volna, ha továbbra is hallgattál volna.

Eugén
Olvasó
Eugén

Tiszteletben tartom a döntésed.  Talán  egy  kicsit  tényleg  sok  volt  ez egyetlen  kommentben.  Azt  viszont  a  leghatározottabban   visszautasítom,  hogy  bármi  rossz  szándék  lett  volna  bennem.  Nekem  tényleg  úgy  rémlik,  hogy  ő  pont  ezeket  a  dolgokat  írta   a  közösségi  oldalán,  az  megeshet,  hogy  nem  jól   emlékszek  valamire.  Ne   is  nyissunk  erről  vitát,  felejtsük  el.

Alter Ego
Szerkesztő

Felejtsük, de én meg őszintén megütköztem rajta, hogy mennyire átinterpretálódott egy-két részlet, szóval szándékosnak tűnt…

Reszet Elek
Újságíró
xcsakx
Olvasó
xcsakx
……és akinek a fiát is tiszteletlen, lekezelő, agresszív modorra nevelte a férj, apa…….
Akkor mégsem anyuci a hibás?????
Vagyezígyhogy?
Azt már meg sem merem kérdezni, hogy aztán apucit is az ő apucija nevelte….. olyanná, amilyen lett?
Azt már értem:), hogy  a sok, erőszakos, tiszteletlen, lekezelő, agresszív modoruakat a szemét apuci nevelte, már csak az maradt kérdésként, hogy a balfaszokat ki nevelte?
wittukind
Olvasó
wittukind

A balfaszokat meg a ribancokat is a faszbúk et co. neveli már 10-12 éve, a szülőknek nagy beleszólalása nincs mert már a kölyköknek is vannak “jogaik”

Aldo
Újságíró

Az esetek többségében a szülők magasról leszarják a kölykeiket. Leültetik a facebook, a twitter meg a többi szar elé, mert addig se kell foglalkozni vele, aztán ha ribanc, drogos, buzi, liberális, niggerimádó, munkakerülő, életképtelen, vagy esetleg öngyilkos lesz, mert közszemlére tette a meztelen képeit, akkor természetesen ezek a szülők fognak a leghangosabban óbégatni és másokat hibáztatni. Sok esetben nem a facebook szar, hanem a felhasználói döntő többsége idióta. És sajnos ez nem csak a fiatalokra vonatkozik, hanem a 40 felettiekre.

Visszatérve a tiszteletlen, agresszív, lekezelő modorra neveli a szülő részre. Nehezen tudom elképzelni, hogy valaki tudatosan erre nevelje a gyerekét, ezt inkább ellesik a szülőktől, vagy tudat alatt is ezt a mintát követik.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Akkor mennyit ér az az óbégatás, hogy “azanya” miatt van az egész incel/nyomor…….

Reszet Elek
Újságíró

Az incelség a megfelelő minták hiányából adódik. A nő dönti el kinek szül gyereket. Az ő hibája ha olyannak, aki nem kér belőle (hiányzó minták), olyannak aki nem megfelelő (rossz minták) vagy olyannak aki megfelelő lenne de a nő elválik tőle (a válások nagyrészét a nők kezdeményezik – ugyancsak hiányzó minta).

Naooo
Olvasó
Naooo

“A nő dönti el kinek szül gyereket.”

Sajnos. Ezt meg kell változtatni.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Az incelség a megfelelő minták hiányából adódik.

Ja, az árva(házi) gyerekekből mind szerzetes/incel  lett….

A nő dönti el kinek szül gyereket.

Ebben 100%-ban egyetértünk.

Az ő hibája ha olyannak, aki nem kér belőle (hiányzó minták)

Gondolom akkor  a gyerek megáll a fejlődésben, azért lesz balfasz, mert nincsenek minták….

, olyannak aki nem megfelelő (rossz minták)

Az meg halomra dugja  a devianciákra bukó hülyepicsákat, – egy incel  a fél karját odaadná ha a nőinek az 1%-át valaha is birtokolná……, ja, … a rossz minták…..

vagy olyannak aki megfelelő lenne de a nő elválik tőle (a válások nagyrészét a nők kezdeményezik – ugyancsak hiányzó minta).

Ugye csak én érzem itt az ellentmondást, megfelelő lenne de elválik tőle, atyám , ne hagyj el….

Mikor juttok el odáig, hogy nem az anya/apa/állam/média/kiskutyafaszát teszitek meg bűnbakként, és nem a nyígás híg fosában tapicskoltok,  hanem egy kissé (rövidzárlatként/véletlenül) ki is tekintetek néha a burokból……..????

 

Naooo
Olvasó
Naooo

Ha egyszer a nő dönti el, hogy szarnak szül gyereket, akkor a nő a hibás.

hunbagira
Újságíró

Pontosan.

wittukind
Olvasó
wittukind

A kulcsszó a “jogaik” nem a “nevelés”. Nem nevelhetsz  egy kölyköt amelyiknek “jogai” vannak mert följelent és beszoptad.

wittukind
Olvasó
wittukind

Kész, most már tudom hogy eme cikk melyiknek a párja vagy kiegészitése…. volt ugyanitt egy cikk hogy aszondja “A himsovén férfi”. Na ey a kettő szépen összenő mint egy fajta férfiregulázós ejnyebejnye….és mégis Férfihang a neve az oldalnak…

Kalman
Újságíró

Ha valakinek még kétségei lennének afelől, hogy ki kellene tiltani a nőket a politikából, az nézze meg a fényképet ebben a cikkben: http://demokrata.hu/hir/belfold/kkm-reagalt-az-unhcr-felszolitasara

Nők a politikában

:-)

 

Rokapapa
Újságíró

Sem a politikai életben sem más döntéshozó szerepben nincs helye a nőknek és senki másnak sem aki az érzelmei alapján ítél és hoz döntéseket.

wittukind
Olvasó
wittukind

Az a jobboldali innen nézve, meglátta magát valamilyen tükörben?

Á, még valami , mivel még szoktam nézni a grand slam-eket, mit láttam!!!  először azt hittem valami új majomfaj de nem…az a világ rusnyája volt a salakon….lettem volna biró, úgy hajtottam volna el mint a muszlimokat  Karl Martell.

hunbagira
Újságíró

Igen mai fehér exringyó arcokat láthatunk…minden nőiesség nélkül. Komolyan szinte önkéntelenül kezd el az embernek a keze viszketni, ha látja őket.

Már nem tudsz rájuk nőként nézni, hanem mint egy kígyóra…azoknak pedig a fejét eltapossuk.

wittukind
Olvasó
wittukind

Hát én éppen egy feketét láttam de van azokból is elég, még itt a Férfihangon is..

Rokapapa
Újságíró

“Nőgyűlölő az én értelmezésemben az, aki nem tiszteli emberi méltóságukban a nőket, rendszeresen lenézően nyilatkozik róluk, fizikailag vagy pszichésen bántalmazza őket, emberi szükségleteiket szándékosan nem veszi figyelembe.”

Ebből a részből nem igazán derül ki, hogy most nő vagy éppen férfi gyűlöletről van e szó. :)

Emberi méltóságában pont a nők nem tisztelik a férfiakat a feminizmusnak hála míg a férfiak részéről ez sosem volt igaz akkor sem ha a nők évezredes “védelmezését” ma előszeretettel annak nevezik.

“rendszeresen lenézően nyilatkozik róluk” Egyrészt a mai nők viselkedése kiprovokálja az efféle megnyilvánulásokat még sem annyira jellemző mint a nők hasonló nyilatkozataik a férfiakról..

“fizikailag vagy pszichésen bántalmazza őket” Egyrészt nők tömegei szinte kiharcolják a verést de mégsem akkora a gond mint amekkorára felfújják. A nők is bántalmazzák a férfiakat fizikailag és sosem lesz arról pontos hihető statisztika melyik nem a bántalmazóbb. A pszichés bántalmazás is mindkét nemre jellemző de itt azért már messze a nők a nagyobb bántalmazók.

“emberi szükségleteiket szándékosan nem veszi figyelembe” Ez a kedvencem. Ez a rész kizárólag a nőkre jellemző. Még a legnagyobb tahó férfiak sem vetemednek arra, hogy a nők emberi szükségleteit megtagadják vagy korlátozzák, ezzel szemben a nőknél ez már olyan természetes dolog mint aludni éjjel.

wittukind
Olvasó
wittukind

Toplak Zoltán egy másik cikkben beismerte hogy mangina, mit vártát tőle…de legalább még ir cikket ide amin lehet rágódni

Reactor
Újságíró

Az ellenérdekelt félnek minden “nőgyűlölet” ami nem nekik ád igazat, és mindenki “nőgyűlölő”, aki nem nyalja a seggüket hogy csillog-villog, mint a tükör. Aki nincs velünk, az ellenünk van. Hamis dilemma foreva.

Semmivel se jobbak a náciknál. Még rosszabbak is!

Amikor fölvetem, hogyha tényleg mind nőgyűlölők lennének, akkor ugyan miért keresnek barátnőt meg kapcsolatot, miért nem járnak prostihoz, ott is vakaróznak, ahol nem viszket. Élvezet látni, mikor a saját bugyuta lózungjaiknak is ellentmondanak :D

Az ugye teljesen rendbe van, amikor ők gyűlölik kórusban a férfiakat, de ha nőre merészelünk rosszat mondani, akkor ahh, szentCSégtörés, meKKövezni!!! A férfinak kötelessége tolerálni meg elfogadni a nő minden egyes idiótaságát, fordítva viszont halálos bűn! Az egyenjogúság ilyenkor nyaralni megy, és üdül.

Az élet pedig, ugyebár, szép.

 

 

georg1945
Olvasó
georg1945

Kétféle nőgyűlölet van: 1..gyűlölet a nő iránt, mint emberi lény iránt 2.gyűlölet a női szexualizmus iránt.
Az egyikből képződik másik, a másikból az első.
A női emberi lény iránti gyűlölet az, amikor minden iránt, ami nőies gyűlöletet kelt a férfiban. A második, a szexuális pedig ennek a folyománya, de lehet önállóan létező érzés is.
Miért ?
Aki megtapasztalta a női jelenlét hazug tényét, az elkezdi utálni a nőket, aki megtapasztalta a női szexuális viselkedés hazug valóságát, az gyűlölni fogja vagy elkezdi gyűlölni a nőket.
Itt leginkább a hazug, megjátszott libidóra utalok. Egy férfi nem tudja megjátszani a libidót.
Azok a nőiessé nevelt férfiak, akik életében mindig nők voltak a dresszírozók, vitába szállnak a nőkkel, mert a férfiakkal nem tehetik, mert a férfias férfiakkal szemben nincsenek érveik. Ezek a jól bedresszírozott papucsok, akik ha “jól viselkednek” akkor jutalomként kapnak egy közösülést.
A magára ébredt férfi látóköre kitágul és észreveszi a csaló, hazug nők prédikációikban lévő hamisságot, azt, hogy mire mennek ki ezek a beszédek. A nők ügyesen behálózzák a behálózható férfiakat és jutalmul ezek a gyenge jellemű férfiak kapnak egy baszhatósági lehetőséget, amikor is elhiszik a nő hamis libidóját.
A nő, mint inaktív, “elszenvedő” fél a szexben már maga és eleve visszataszítja a támadó és aktív férfit.
A nők 10%-a kedveli CSAK a szexet, míg a férfiak 100%-a kedveli azt.
Aki leáll vitatkozni a nőkkel, az nőies férfi.
A határozott férfi nem vitatkozik a nőkkel, nővel.
A többit rátok hagyom. Ki-ki magára fog ismerni.

tomgal
Olvasó
tomgal

“ A nők 10%-a kedveli csak a szexet. Erre valami forrás ? Ezt honnan veszed, saját tapasztalat ? És aki kedveli, az mindenkivel, sokakkal kedveli ? Szóval csak frigidek és ribancok léteznek ?

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Szerintem nem is 10% az, csak 1, mégpedig azért, mert így még különlegesebbnek érezhetem magam. Köszönöm!

Hunn
Újságíró

A legnagyobb baj az, hogy az a maradék 90%-nyi nő pedig úgy csinál, mintha ez a férfiak hibája volna.

Úgy adja elő, hogy ha te a tökéletes férfi lennél – amit itt nálunk kb. az “alfahím” szakkifejezés fed le – akkor ő bizony nedves lenne, valamint szubmisszív, odaadó és gátlástalan lenne veled az ágyban, és többszörös orgazmusa lehetne tőled…

A valóságban viszont ezek a nők egyszerűen szarok az ágyban!
Egyik sem tud a férfinak örömet, gyönyört okozni a testével.
És az a legrosszabb, hogy nem is akarnak, ráadásul eszük ágába sincs megtanulni…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Úgy adja elő, hogy ha te a tökéletes férfi lennél – amit itt nálunk kb. az “alfahím” szakkifejezés fed le – akkor ő bizony nedves lenne, valamint szubmisszív, odaadó és gátlástalan lenne veled az ágyban, és többszörös orgazmusa lehetne tőled…

Ez nem “előadás” kérdése, hanem tény, ami az ösztöneiből fakad…..

A valóságban viszont ezek a nők egyszerűen szarok az ágyban!

Ha kénytelenek megalkudni és bétával dugnak, persze.

Egyik sem tud a férfinak örömet, gyönyört okozni a testével.

Dehogynem, csakhogy átlagjózsival szemben hiányzik belőle a tűz, így jobb esetben “eltűri”, rosszabb esetben meg “elszenvedi”…..

És az a legrosszabb, hogy nem is akarnak, ráadásul eszük ágába sincs megtanulni…

Ilyen a természete……., tüntit kéne szervezni ez ellen…….

X Y
Olvasó
X Y

A nők nem fogják a lábad elé vetni magukat, hogy tedd őket a rabszolgáddá, azt várják, hogy mindent a férfi tegyen meg helyettük, hogy a férfi vállalja mindenért a felelősséget, ami velük is történik. Ha leigázod őket, akkor fognak téged szolgálni, ha nem, akkor pedig ők igáznak le téged. Vagy te baszod meg őket, vagy ők basznak meg téged. Fel kell venni a kesztyűt, amit a pofádba dobnak, és megmutatni nekik, ki az úr. Azt várják, hogy megmutasd nekik, hogy te vagy az, hogy felnézhessenek rád és szolgálhassanak. Ha nem, akkor pedig csicskaként kezelnek és leszarnak. Ez a két üzemmódjuk van alapvetően a férfiakkal szemben, és ezt automatikusan csinálják, majdnem olyan, mintha biorobotokkal foglalkoznál. Vagy mint a kutyák, ahol mindig kell egy rangsor, vagy alatta, vagy fölötte, de a nőknél nincs egyenlőség, mindig rangsorolnak maguk alá vagy fölé.
Ha alatta vagy, nincs szex, legfeljebb pénzért, ha fölötte, nedvesedik a pina.
Régen a normál ősember a hajánál fogva elkapta a nőt, bevonszolta a barlangba, és megmutatta neki hol a helye. Ma már ez bűncselekmény, ezért a legtöbb nő nincs tisztában a valós erőviszonyokkal, ezért van a sok frigid beképzelt picsa. De ha úgy bánnál velük, mint az ősember, fordulna a helyzet. Ezért buknak a bunkó rosszfiúkra, mert attól nedvesedik a pinájuk, aki lenézni és lekezeli őket, ellátja a bajukat. Ha erre vágynak és ezt élvezik, erről álmodoznak titokban, miért ne adnánk meg ezt nekik? Az nekik is jó és nekünk is, tehát mindenkinek. Ld. szürke 50 árnyalatának sikere a nőknél – női író által írt történet, rejtett női fantáziák kielégítése, erre buknak a nők.
Csak azt kell kitalálni, hogy lehet ezt megtenni törvényesen és egyben gazdaságosan, az átlag férfiak számára is elérhetően.

hunbagira
Újságíró

X. Y. Te hunn “antirasszista” (jelentsen ez bármit) ikertestvére vagy? :D.
Figyelj “rosszfiús” viselkedést azt a hejjeshpasheetól viselik el/tüzelnek rá. Átlagjános esetében repül a feljelentés vagy a”mítú”.
Az őskorban, meg akkor cipelhette be az asszonyt, ha agyonütötte előtte a (valódi, klasszikus, “oldszkúl”) alfahímet és ő vált azzá.
Ui: annyiban egyetértek veletek, hogy jobb méltósággal élni és halni, mint (a szukák) csicskáiként élni.

tomgal
Olvasó
tomgal

Pontosan!

zgy001
Olvasó
zgy001

hunbagira
Újságíró

Nem, hejjeshpasheet az objektív szépsége teszi azzá, ami(már, ha használhatjuk eme szót férfi esetében) Objektív tények léteznek!
Persze nem állítom, hogy a jóképű srác ilyen-olyan viselkedéssel, nem mehet lefele az smv ranglistán. Ahogy a rosszabb kiállású felfelé. De az előbbi alatt mindig lesz egy “üvegpadló” a másik felett megy egy “üvegplafon”. És az üvegpadló (az előbbi esetében) mindig (az utóbbi) üvegplafonja felett lesz.

xcsakx
Olvasó
xcsakx
Hunn
Újságíró

Én egyre inkább azt tapasztalom, hogy a nők a férfiak viselkedése alapján ítélnek. Ha férfi vagy, akkor tudják, hogy eleve számolniuk kell veled – hacsak te nem kezdesz el velük bétáskodni. Simán lehet, hogy így is nemet mondanak, és az simán lehet külső, pénz, vagy bármi miatt, amit éppen éreznek abban a pillanatban. De az a nem, az nem az a megsemmisítő, kegyetlen nem lesz. Az olyan nem lesz, hogy értem mit akarsz, örülök hogy tetszem, de – nem.

Nyilán érdemes gyúrni és gazdagodni. De aki azt hiszi, hogy csak kigyúrtan és gazdagon viselkedhet férfiként, és emiatt bétaként viselkedik a nőkkel, vagyis másként viselkedik mint ahogy alapból viselkedne, az rábaszik.

Ha eleve férfiasan viselkedsz, azt nők elfogadják!!! Ha nem úgy viselkedsz, azt első körben nem is értik, hogy mit csinálsz, de aztán úgy vannak vele, hogy jó, akkor ez a csávó ilyen, és elkönyvelnek bétának. Ebből nagyon nehéz visszajönni, szinte lehetetlen. Akkor koppintanak az orrodra, és nem tehetsz szemrehányást érte, hiszen te magad helyezted őket magad fölé, és onnantól ők ebből a helyzetből kommunikálnak veled lefelé. (Ezért is mondják az újdonsült puá-knak, hogy azt a nőt, akinek te a béta orbiter-je voltál az elmúlt évben, azt felejtsd el, és új nőn próbáld alkalmazni a tanultakat.)

tomgal
Olvasó
tomgal

“ Csak azt kell kitalálni, hogy lehet ezt megtenni törvényesen és egyben gazdaságosan, az átlag férfiak számára is elérhetően.“

Ja , “CSAK” azt! Sehogy…átlag férfi maximum bizonyos tulajdonságainak átlagon felülivé képzésével érhet el eredményt.

X Y
Olvasó
X Y

A gyűlölet eleve egy alsóbbrendű, negatív, nőies érzés. Aminek alapja szerintem az irigység. Amikor gyűlölsz egy embert, valójában irigyled valamiért, ami neki megvan, neked pedig nincs. Ha nem kaphatod meg, amit irigyelsz, inkább elpusztítod, hogy neki se legyen. Vagyis a gyűlölet egy szellemi hiánybetegség.

Az irigység a normál férfiakra annyira nem jellemző, mert ha nincs meg neki valami, amire vágyik, akkor azt szorgalommal meg tudja magának teremteni.
De van olyan dolog is, amit nem lehet szorgalommal megteremteni, például azt, hogy a nőnek töke és fasza legyen és meg tudja baszni a nőket. Ez amit “péniszirigységnek” is neveznek, és ez lehet az általános női irigység és férfigyűlölet alapja. A férfi potens, a nő impotens, a potencia férfias, az impotencia nőies.
Ez az irigység és gyűlölet kielégíthetetlen, mivel ebben az életben megoldhatatlan, még ha férfivá operálják magukat a nők, akkor is impotens lúzerek maradnak a férfiakkal összehasonlítva. Ebből ered a feminista férfigyűlölet is, hiszen legendájuk szerint a férfi hatalma a nemi szerveiből ered, és ők ezt a hatalmat akarják erőszakkal megszerezni. Ha ez nem megy, akkor pedig legalább a férfiakat kiherélni, az irigyelt faszt pedig műfasszal pótolni és azzal baszni: ez a feminizmus.

A férfiaknak nincs oka irigyelni a nőket, nem is ismerek normális férfit, aki ezt tenné.
A balfaszok, a nők papucsai csak azért teszik ezt, azért irigylik a nőket, mert azt hiszik, hogy a nőknél van a hatalom, ezért nyalnak a nőknek egy kis pináért, ők a nők kegyencei akarnak lenni, akiket a világon uralkodó úrnőknek tekintenek. Mert a nők úgy nevelték őket, hogy azt higgyék, a nők uralkodnak, ez is a feminista kondicionálás eredménye, a normális férfiak ellen küzdő manginák, akik a rossz oldalra álltak.

A normális nők az őket kínzó faszhiányukat egy normális férfi faszával való kapcsolatba kerüléssel ki tudják tudják elégíteni. Ezek vannak kevesebben.
Amelyik nem talál normális faszt – mert nem tud normálisan választani -, az minden szembejövő faszt magába próbál.
A kielégületlen pinák (a magyar nők többsége, leginkább a feministák) viszont inkább a férfiak módszeres férfiatlanításával próbálja a kisebbrendűségi érzését, irigy férfigyűlöletét kielégíteni. Ennek a taktikának a része a “nőgyűlölő férfi” mítoszának hangoztatása, ami éppen ellentétes, mint a valóság, mivel a valóság: a férfigyűlölő nő, ami tisztán leolvasható minden megnyilvánulásukból, a férfiak iránti tisztelet hiányából.

Ha mindent megfordítunk, amit a férfigyűlölő feministák a férfiakra ordítanak, akkor megkapjuk a valóságot. Ezért is lehet legyőzni őket, csak a saját fegyverüket kell ellenük fordítani, a saját sírjukat ássák, csak bele kell lökni őket.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A gyűlölet eleve egy alsóbbrendű, negatív, nőies érzés.

Nem, mindkét nem sajátja, nem “nem”, hanem “egyénfüggő”.

Aminek alapja szerintem az irigység.

Nem.

Amikor gyűlölsz egy embert, valójában irigyled valamiért, ami neki megvan, neked pedig nincs.

Pontosan az ellenkezője igaz, mármint pontosan azt gyűlölöd a másikban, ami benned van, (ugyanis ha nem lenne meg benned , nem lenne mintád, nem ismernéd fel…….), és könnyebb a másikban gyűlölni magad, mint elismerni magadnak, hogy bizony pontosan olyan vagy, mint amit “gyűlölsz”, a konitív disszonancia oldásának egyik formája.

Ha nem kaphatod meg, amit irigyelsz, inkább elpusztítod, hogy neki se legyen.

Ilyen is van, de az irigységnek köze sincs a gyűlölethez. Ez viszont tényleg “női” tulajdonság, a hipergámia, nagyravágyás, hiúság stb “édestestvére”, ezért is visszataszító, és mélységesen elítélendő, ha egy férfi irigy.

Vagyis a gyűlölet egy szellemi hiánybetegség.

Már miért lenne az?

A “péniszirigységes” baromságok Hunn agymenéseit idézik, annak kommentálását kihagynám, ahogy a feminista kondicionálásra felfűzött faszságokat is……
Utána meg még jobban “elborult” az “érvelés”….

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

– Vajon a náci söpredék azért gyűlölte a zsidókat, mert megvolt neki az, ami a zsidóknak?

Nono, nem “megvan neki”, hanem “benne van”.

Pl. ha XY-t gyűlölöd mert fukar, akkor azért teszed, mert te is fukar vagy, és a másikban ezt “ekézni” mégiscsak kellemesebb az egónak.

És megvan az a “kellemetlen” velejárója, hogy ha valamilyen tulajdonság nincs meg bennem, akkor nem ismerem fel a másikban……..

Ígyhát bármilyen “negatív vonást/tulajdonságot” látok /érzékelek a másikban, ami engem irritál és ezért gyűlölöm az adott személyt, az bizony megvan bennem is, az lehet, hogy a másikban nagyobb mértékben és jobban “látszik” de attól még nekem is tulajdonságom.

– A komcsi proletárok azért gyűlölték a gazdagokat, mert megvolt nekik is az a vagyonuk?

Ez is hasonlatos a “nácik gyűlölték a zsidókat” baromsághoz.

Ugyanis embert személyt lehet gyűlölni, de egy megfoghatatlan valamit nem.

Ugyanis ha rákérdezünk, hogy az adott csoportban mit gyűlöl az illető, akkor kénytelen általánosságokkal dobálózni, miközben ha a “gyűlölt csoport” tagjaiból kiemelünk 1-2-3…..x darab “ellenpéldát” , akkor jön az, hogy jó, jó, a “rendes zsidókat nem “:), de amúgy a zsidók ilyenek/olyanok….

– A Black Live Matter-es néger azért gyűlöli a fehéreket, mert megvan neki az, ami a fehéreknek?

Szakadj már le a “megvan neki” szarságról, vagy tényleg funkcionális analfabéta vagy?Te is baszki?

Pont a semmirekellő nigger szemét mutatja meg az IQ-hiányos csőcselék mocskát, ha “hatalmat” adnak/engednek a kezükbe. Mint az olaszliszkai lincselésnél, ott sem gyűlölték a fehéreket, csak hát “Idegbe jöttek”.

A gyűlölet baszki egy “konstans” dolog, nem időszakonként gyűlölöm, aztán nem ,aztán megint igen…..

Pontosan addig gyűlölöm,ameddig “visszatükrözi” a saját bennem lévő szemetet……..

X Y bizony jól írja.

Jól hát, a baromságaival lassan túllicitálja Hunn-t…..

(Szerintem azt írja legtöbbször, amit én írtam korábban is.)

Az meg ugye téged (is) minősít….

A gyűlölet egyik igen gyakori és lehetséges alapja az irigység.

Legyen a hited szerint…..

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Viszont a néger nem azért gyűlöli a fehéret, mert a fehérben azt látja, amit önmagában.

Csakhogy a néger nem “gyűlöli” a fehéret, abban az értelemben , ahogy én személy szerint “gyűlölök valaki mert” és pontosan meg tudom mondani, hogy miért!, hanem furcsa módon lenézi, ahogy a cigány a magyart, a muzulmán a “gyaurt”/”kafirt”, és ahogy a “kiválasztott” a goj-t……..De pl.a japánok mindenkit……

Hanem mert neki nincs drága autója, míg annak van. A csőcselék náci sem azért gyűlölte a zsidót és gyártott mesét az elnyomó gonosz zsidókról (meg jött a ‘néhány azért nem olyan’ szöveggel, mert ő olyan volt. Hanem mert irigyelte a vagyonát.

Pontosabban úgy véli, hogy “nem érdemelte” meg ez a “lenézett” és ezért a javai “szabad préda”…….., mivel “fölötte áll”, így “jogosan veheti el”(“vehet elégtételt”), megteheti, JOGA VAN HOZZÁ, mint pl. az olaszliszkai söpredék is….. vagy a jelenlegi niggercsürhe, mert úgy gondolja, hogy “ez nekik “JÁR”………, jelen esetben a fehér “érdemtelenné vált”, ezért szabad préda, ahogy a zsidók váltak “érdemtelenné” anno…..

És ehhez kellett ideológiát gyártani.

Ehhez az emberi faj mindig is értett, most sem restek megideologizálni…..

Ehhez kellett megmagyarázni, hogy a zsidó/fehér/hetero/férfi olyan gonosz.

Ez már csak “alátámasztás”, úgymond az utólagos legalizálás……
“Azért kaptad mert………”

Tehát a kivetítés (amit te írsz) csak következmény. A kiváltó oka viszont az irigység.

Van egy apró különbség, amiről én beszélek, az konkrét személy ellen érzett “érzelem”, amivel oldja az illető a “más szemében a szálkát, magaméban meg a gerendát se látom” kognitív disszonanciáját, míg amiről te beszélsz, az az, hogy “kell nekem a másé” (Káin népe/gondolata) és ehhez gyártok ideológiát, ami alapján jogom van akár meg is semmisíteni, hiszen magasabb “erkölcsi polcon” vagyok, mint az, akit kifosztani akarok….. , ez is kognitív disszonancia oldása, de a két féle “gyűlölet” szerintem nem ugyanaz, a másodikat én nem is nevezném gyűlöletnek, mivel az konkrét , beazonosított személy irányába történik.

Minden balos ideológia alapja az irigység.
Nácizmus, szocializmus, kommunizmus, lmbtq, multikulti, feminizmus, stb.
Nem önmagát látja meg benne.

Ezzel nem vitatkozom. De ez nem “gyűlölet”.

Hanem azt, ami ő soha nem lesz.
Ez pedig irigység.

Lehet. Sőt, nagyon is valószínű. Számomra ez a fajta “gyűlölet” is arról szól, hogy a “rablónak meg kell indokolnia a tettét”, ahogy a Vietnamban szolgáló veterán is azt mondta, amikor rákérdeztek, hogy hogy volt képes embereket megölni: “azok nem emberek voltak, hanem sárga disznók”, disznót megölni pedig nem gyilkosság……….
Én úgy látom, hogy a “gyenge”/”retardált”semmirekellő “csürhe segg” “lázadása” a “fej” ellen……

És csak utána gyárt ideológiát, hogy a saját hitványságát megmagyarázza. Lehúzza a másikat a maga szintjére (legalábbis azzal mocskolja), hogy megnyugtassa magát a saját jóságáról. De a kiváltó ok nem az, hogy önmagát látja benne. Hanem az, hogy kell neki az, ami a másiknak van.

Ebben egyetértek.
Én viszont külön választanám (és tettem is) az adott személy gyűlöletét, ami “zsigeri” , és az utólag “racionalizáltat”, ami “gyermeki”/”feminin”, a “gyenge” ahogy tetszik “lázadása” az “erős ” ellen………..

(Ráadásul a saját érzelmeink mindig is magunkról szólnak: “ÉN gyűlölöm”, igazán a “másik” csak épp “kapóra jön”, hogy a saját valómat “kivetítsem”)

hunbagira
Újságíró

Eme okfejtés már a cigánykérdés esetében is hibádzik, Zombi
Mert itt -szabadabb levegőjű-kelet-európában legalább annyira gyűlöljük a cigányokat mint ők minket gádzsókat. :) viszont nem irigyeljük a putrit. Ahogy a szart sem, azért utálom, mert nem ehetem meg. :P ahogy a pedofilokat sem azért, mert én is gyereket akarok baszni, csak felek az állam büntető hatalmától és irigylem azt, aki nem és megtette. Stbstbstb
Úgy, hogy hagyjuk a primitív libsi narratívát Zombi, nem való hozzád. “Miszerint az a buzi, aki nem buzi, az a gyanús, aki nem gyanús stbstb..”

Marcell
Olvasó
Marcell

Ez színtiszta freudizmus, a vén szivarozó bécsi zsidó elmélete volt a női péniszirigység meg hogy minden férfi az anyjával akart b.szni, minden nő az apjával stb.

“Az irigység a normál férfiakra annyira nem jellemző, mert ha nincs meg neki valami, amire vágyik, akkor azt szorgalommal meg tudja magának teremteni.”

Elméletileg mindenki előtt nyitva áll az “amerikai álom”, de csak elméletileg. A “normál” férfiakat is ugyanúgy tudta manipulálni a baloldal anno, csak akkor a vagyonok elvétele a gazdagoktól, az uraktól és szétosztása volt az ígéret. Azért a száz évvel ezelőtti komcsik 99%-ban nem rózsaszín tütübe öltöző b.zik és hasonlóak voltak, hanem férfiak, több tesztoszteronnal, mint a legtöbb mai átlag férfi. Akkor még nem a biológiai lúzerek voltak a “proletariátus” és az élcsapata, mint a modern SJW-LMBTQIA stb. woke posztmodern kultúrmarxista sz.rság esetében, ami valóban “biológiai leninizmus”, ahogy Spandrell (aka Bloody Shovel, egy angol nyelvű altright “filozófus”, nem túl ismert nálunk) hívja.

Reszet Elek
Újságíró

Azaz akkoriban még volt valós program, ami tömegbázist is jelentett. Ha viszont a mai baloldalt nézzük, mondvacsinált ügyek vannak és álmegoldások.

hunbagira
Újságíró

A férfigyűlöletettel a nők között tömegbázist tudtak képezni. Illetve a beteg nyugaton a többivel (rassz/”faj”árulás, szexuális devianciák) is.
Itt közép-‘kelet európában nem megy át nekik az utóbbi 2. Valamiért. De a nőink hasonló (sőt) szaralakok, mint a nyugatiak.:P

Reszet Elek
Újságíró

A nők leginkább stabilitás pártiak . Ezt jelenleg egyáltalán nem a balos programok nyújtják. Kíváncsi lennék a honi pártpreferenciákra.

hunbagira
Újságíró

Nem a pártprefrenciákról beszéltem, hanem ideólógiairól. Én amúgy 60:40%ot láttam (mindkét irányban) egy 2000es évek eleji szonda ipsos kutatásban.

hunbagira
Újságíró

Pontosan!

X Y
Olvasó
X Y

Ha egy zsidó mond valamit, akkor az csakis kizárólag hazugság lehet? Nem hiszem, bár a nácik is ezt mondták (de előtte eldöntötték, hogy ki a zsidó). Lehet hogy néha egy zsidó is mondhat igazat. Amúgy pedig a zsidók nem olyan régen léteznek, mint az úgynevezett péniszirigység vagy a férfigyűlölet, szóval nem hiszem hogy ők találták volna fel.

Mindenesetre ez az elmélet teljesen megmagyarázza a feminista gyakorlatot, szóval szerintem nehéz lenne cáfolni. Azzal sem lehet cáfolni, hogy egyszer egy zsidó is mondott valami ilyesmit. És ha mondott valamit egy zsidó a péniszirigységről, de több több más állítása viszont lehet hogy hülyeség volt, és te ezzel akarod cáfolni amit írtam, akkor azt nevezik csúsztatásnak. Mivel lehet hogy egyszer egy zsidó is írt arról a témáról amiről írtam, vagy valami hasonlóról, de nekem ahhoz semmi közöm, hogy ő miket írt anno, szóval ez nem valami logikus cáfolat, ha az akart lenni.

A zsidóknak annyi köze lehet a péniszirigységhez és férfigyűlölethez, hogy 8 napos csecsemő korában minden fiút péniszét kötelezően megcsonkítják, ami nem más, mint egy nőiesítő vallási terror program, és ebből aztán elég sok frusztráció levezethető, aminek később politikai vetületei is lesznek.

Amikről írtam, azok sokkal mélyebb programok, mint a felszíni politika, így az ok és okozat fordított, a napi politika csak következménye a társadalmi és egyéni mélylélektani folyamatoknak (mint pl. az úgynevezett péniszirigység és férfigyűlölet), és ezek mindig arról szólnak, hogy ki irányít, ki az úr.

A feminizmus arról szól, hogy a nők irányítanak, ők az urak. Ez ilyen egyszerű.
A kérdés csak az, hogy mit kezdünk ezzel a problémával, egyénileg és társadalmi szinten hogy oldjuk meg.

hunbagira
Újságíró

Csak társadalmi szinten lehet, hiszen hosszútávú “társadalommérnökösködés eredményeként” jutottunk idáig.

georg1945
Olvasó
georg1945

Se perc alatt törölték hozzászólásomat.

hunbagira
Újságíró

Hol, melyiket?

ulomenen
Olvasó

– Nem ismersz meg?
– Nem.
– Pedig együtt harcoltunk, együtt lőttük a pártházat.
– Mikor? Melyiket?
– Hát mikor melyiket…

(Hofi)