Kalman
1 megosztás

A tech cégek árulása

Az újkori demokráciák megjelenése óta a hatalom gyakorlásának kulcskérdése az információ áramlásának ellenőrzése, a tömegek világképének manipulálása. Az Internet megjelenésével az információ terjedésének fizikai korlátai lebomlottak, a technika terjedésének hajnalán a teljes gondolatszabadságot ünnepeltük.

Az Internet eredeti felépítése szerint a globális hálózatra kötött minden számítógép egyenrangú volt, bárki üzemeltethetett weblapot a saját számítógépén akár a pincéjéből is, és nem léteztek korlátozó szabályok sem. Legalábbis az USA-ban az alkotmány első pontja (First Amendment) értelmében jogilag szinte teljes szólásszabadság van.

Azonban az Internet megjelenését övező hurráoptimizmus elmúlt, és helyette az 1984-et idéző borzalmas világrend kialakulását segítik elő a nagy tech cégek az Internet segítségével. Az USA alkotmánya által garantált szabadságot még nem sikerült teljesen felszámolniuk, a tudatos olvasó ma még hozzáférhet bármihez, ám az átlagfelhasználó már csak gondosan megszűrt információval találkozik. A lehetőségeket ráadásul napról napra szűkítik a hálózat óriásai, miközben a lázadók egyre több és több emberhez juttatják el a piros pirula üzenetét. Információs szabadságharc folyik a szemünk előtt a világhálón.

Az információ kontrolljának rövid története

Az információ ellenőrzése valószínűleg az emberiség letelepedése óta a hatalomgyakorlás eszköze. Amióta létezik az írott történelem, azóta nyomait is találjuk a használatának.

Valószínűleg mindenki hallotta már, hogy “a történelmet a győztesek írják”. Ebből adódóan sejteni lehet, hogy az eredeti történelmi művek jelentős része eleve csak a győztesre nézve pozitív részleteket fedi fel, a többit inkább elhallgatja vagy elkendőzi. Nem véletlen, hogy a meghódított népek kultúrájának, ősi könyveinek megsemmisítése bevett gyakorlat volt, illetve a mai napig bevett gyakorlat. Gondoljunk csak az ISIS pusztítására az ókori emlékek között. A saját történelmünkből is ismert, hogy I. István elrendelte a pogány emlékek megsemmisítését. Az írott emlékekkel együtt a legyőzött nemzetek ellenállása is előbb-utóbb elenyészik. Ha sikerül kiirtani az összetartozás érzését, a közös múltba és közös jövőbe vetett hitet egy nemzetből, akkor a nemzet ellenállás nélkül beolvad a hódító nemzetbe.

A status quo a könyvnyomtatással bomlott fel először. A könyvnyomtatás gyorsabbá és olcsóbbá tette az ismeretek, gondolatok  terjesztését, és ennek hatásaként széles tömegek tanultak meg olvasni. A Gutenberg-galaxis megszületése valóban egy új világ kezdetét jelzi. És ez az új információs galaxis az ősrobbanás, vagyis a könyvnyomtatás megkezdése óta egyre csak tágul. Hogy belássuk milyen óriási hatása van a nyomtatásnak a történelemre, elég elgondolni, hogy sem a Kommunista kiáltvány, sem a Mein Kampf nem terjedhetett volna könyvnyomtatás nélkül. Ha létezett volna totális kontroll az információáramlás felett, akkor kizárólag a Kommunista kiáltvány, vagy kizárólag a Mein Kampf terjedt volna a kontrollt gyakorló ízlése és céljai szerint. Sajnos úgy tűnik, korunkban ehhez hasonló totális kontrollra törekednek a nagy tech cégek.

A Rádió és a Televízió

A könyvnyomtatás utáni következő jelentős technológiai lépés a rádió és a televízió megalkotása és elterjesztése volt. Nagyon fontos belátnunk, hogy a könyvkiadáshoz képest sokkal könnyebb központosítani mind a rádiózást, mind a televíziózást.

Elméletben ugyan lehetséges rádió és televízió kalózadásokat szórni, de az államok hamar korlátozták ennek a lehetőségét, és mivel az adót technikailag könnyű bemérni, ezért a lázadó hangokat gyorsan le tudták kapcsolni.

A rádió és a televízió tehát az információs hatalomgyakorlás, a nép tudatkontrolljának eszköze. Alan Watt Az emberi psziché manipulálása (pillanatlink a TV témához) című nagyszerű, meghallgatásra vagy olvasásra igencsak érdemes előadásában (szöveges változat) beszél róla, hogy a televízió elterjedése kiemelt kormányzati program volt Angliában is:

“A brit kormány megállapodott az Egyesült Államokkal, hogy megvásárolja a használt tévékészülékeket, amiket ezután felújítottak, és eladtak a dolgozó családoknak Britannia-szerte, mert mint mondtam, minden háztartásba akartak tévét. Na mármost, mióta érdekli a kormányt, hogy jól érezd magad otthon? Érzed, hogy itt másról van szó.”

A televízió tehát világnézetnek, gondolatoknak, mai szóval mémeknek a tömegek fejébe juttatásának eszköze volt. Ezt a célt a mozifilmek, illetve filmsorozatok a mai napig szolgálják, azonban a televízió dicsfénye mára jelentősen megkopott. Az információterjesztés forradalma immár az Interneten folytatódik.

Az információ genezise és az Internet korlátai

Az Internet a teljes információszabadság ígéretével robbant be. A világhálón az információk megosztása akadálytalan, az adatok, hírek, gondolatok szabadon terjedhetnek. Vagy mégsem?

A felgyorsult információáramlás érdekes jelenségekre nyitotta rá az információelméleti szakemberek szemét. Elsőként Richard Dawkins a Memetika elméletének megalkotásával csodálkozott rá, hogy az információ immár úgy viselkedik, mint a genezissel rendelkező élő anyag: reprodukálja magát,  terjed, mutálódik. A mémek terjedése hasonló a vírusokéhoz: a terjedés leírható egy virulencia arányszámmal is. Ha a virulencia egy küszöb alatt marad, akkor nem lesz nagy járvány, ha viszont egy szint fölé emelkedik, akkor mindenkihez eljut az információ, és a legtöbben beépítik a gondolkodásukba, majd tovább is adják a mémet.

Az elektronikus információ áramlás, az Internet immár tökéletes közeget biztosít a mémek terjedéséhez. A mémek virulenciája azonban nem kizárólag a mém minőségén múlik! A memetikus genezis az Internetes forgalom jelentős részét ellenőrző nagy tech cégek által mérhető és befolyásolható jelenség!

Az információáramlás feletti kontroll megvalósításának első lehetséges pontja a kereső. Ami nem jelenik meg a keresőkben, azt nagyon nehéz megtalálni. Deep web-nek hívják az Internet azon részét, amit a standard keresők nem indexelnek, tehát azok segítségével nem is megtalálható. Sok esetben ez az internetes oldal üzemeltetőjének a szándéka, azonban lehetséges, hogy vannak oldalak, amelyeket szándékosan tiltanak a keresők illetve “ügyesen” hátrébb sorolnak.

A következő szűrő a közösségi média. A legnagyobb, lassan teljesen monopol helyzetbe kerülő Facebook algoritmusai kifürkészhetetlenek. Nem tudhatjuk, milyen módon döntik el, hogy mit mutatnak az egyszerű felhasználónak. Az biztos, hogy ha a Facebook urai nem akarják, hogy egy mém terjedjen, akkor az a mém nem fog terjedni. Mivel pontosan látják a pillanatnyi elterjedtséget, a legtöbb esetben elegendő, ha a terjedést járványos szint alatt tartják, ezért lehetséges úgy elfojtani egy információt, mémet, hogy a teljes kiirtására nem lesz bizonyíték.

A blokkolás mellett a kívánatosabb tartalommal történő elárasztás módszere is működik A bakterológiából vett hasonlat: a kevésbé életképes baktérium is kiszorítja a veszélyes, nem kívánatos kórokozót, ha szándékosan specifikusan tápláljuk. A témában éppen most jelent meg egy cikk, amit talán érdemes elolvasni.

Hivatalos cenzúra

Közismert, hogy amíg Európában erősebb jogszabályok korlátozzák, hogy milyen információ osztható meg büntetlenül a világhálón, addig az USA-ban ilyen korlátozások elméletileg egyáltalán nem léteznek. A már említett USA alkotmány első pontja határozottan tiltja a szólásszabadság bármilyen korlátozását. Emiatt üzemelhet a kuruc.info legálisan papíron az Atacama sivatagban. A szerzőiknek persze bujkálniuk kell, ha esetleg Magyarországról írják a kifogásolt cikkeket, de mindez eddig működött.

A legújabb hírek szerint – amelyekre jellemzően csak az Alt-médiában leltem rá – Franciaországban a törvényt kiterjesztik a privát beszélgetésekre is. Bennem az ötvenes évek hangulatát idézi fel – pedig nem is éltem még akkor.

A Férfihang szempontjából azért különösen érdekes ez a jelenség, mert ne legyenek illúzióink, az antifeminizmus szálka a nyugati hatalmi rendszer szemében. (És a legtöbb magyarországi párt szemében is .) Egy erős férfiakra épülő patriarkális nemzet pillanatok alatt lerázná a nemzetközi bankrendszer rabigáját, ezt pontosan tudják a hatalmat gyakorlók. Mi is rajta vagyunk a cenzúrázandók listáján, csak mivel vannak nálunk radikálisabbak, ezért először ők kerülnek sorra. De ha a radikálisabb hangokat sikerül elhallgattatniuk, akkor értünk is el akarnak majd jönni. Talán a nem régen bemutatott megfélemlítési kísérlet már ennek az előjele. Sokatmondó az is, amikor a Férfihangot a feministák a “gender kuruc.info-jának” aposztrofálják, ami arra utal, hogy az illegalitásba, később pedig a nemlétbe szeretnének minket száműzni. Igazából nem meglepő, mert minden ellenkező színleléssel szemben gyűlölik és üldözendőnek tartják mások véleményét. Egy friss cikkben a Return of Kings szerzője leírja, hogy még a teljesen ártalmatlannak nevezhető PUA (“csajozóművész”) mozgalmat is szétbombázták legális és illegális eszközökkel. Sokan emlékezhetnek arra a pár évvel ezelőtt gőzerővel keresztülverekedni szándékozott EU-s törvényjavaslatra, amely az antifeminista világnézetet nagyjából úgy akarta büntetni, mint a holokauszttagadást. Így vált volna azonnal minden Férfihang szerző és olvasó egy Orwelli gondolatbűn elkövetőjévé.

Angliában a terrorizmus elleni harc részeként (lásd a kríziskreálás címszót itt, videó pillanatlinket itt!) bevezetett új szabályok értelmében a terrorista oldalak látogatóit jelenteni kell, illetve gyűlöletkeltő tartalomra linkelés, sőt egyes aggodalmak szerint akár a látogatásuk is büntethető lesz. Hogy mit tartanak terrorista weboldalnak az sajnos nem kellően egzakt módon definiált. Sejteni lehet, hogy a hazafiak ellen is fel fogják ezt használni, az amerikai Britanny Pettibone Alt-Right személyiséget például a napokban tiltották ki azzal az indokkal, hogy gyűlöletet kelthet. A közösségi médiában leírt komment miatt is börtönbe lehet kerülni, lásd 6oodfella nevű youtubert egy Twitter üzenet miatt letartóztatták és az őrszobán kellett töltenie egy napot. Mint kiderült, a kifogásolt üzenetet a hatóságok totálisan félreértették, és ez is mutatja, hogy mennyire sok aggályt és problémát vet fel a gyűlöletbeszéd elleni törvények alkalmazása.

Mivel az USA-ban az alkotmány első pontját a mai napig nem merték korlátozni, talán annak is köszönhetően, hogy a második pont értelmében a nemzet felfegyverezte magát, és azzal védi az alkotmányát, és Nyugat-Európában sem állnak mindenre kiterjedő jogi eszközök rendelkezésre, így a technikai cenzúra módszereivel kellett élniük azoknak, akik a szabad véleménynyilvánítás útjába akartak állni. Az internetes óriásvállalatok összefogtak, és közös erővel elkezdték kiszorítani a nem kívánatosnak ítélt hangokat.

A tech cégek árulása

Amikor a tech cégek politikai és a kulturális vitákba való beavatkozását látjuk, akkor természetesen azonnal felmerül a kérdés: vajon miért válnak a szólás- és véleményszabadság árulóivá azok az információtechnikai vállalkozások, amelyeknek egyébként saját jól felfogott érdekeik szerint is annak védelmezőinek kellene lenniük? Ha vizsgálni kezdjük ezeknek a cégeknek a vezetési struktúráját, politikai beágyazottságát, akkor azt láthatjuk, hogy a nagy tech cégek mind baloldali elkötelezettségűek, sőt kultúrmarxisták. Az USA választások során a nagy tech cégek szinte kivétel nélkül mind Hillary Clinton mellé álltak Trumppal szemben. Amíg azt láthattuk, hogy amíg a jobboldali szélsőségeket egyre nagyobb cenzúra alá helyezték a tech cégek, addig a szélsőbalos eszmékkel szemben nem vezettek be ugyanilyen korlátozásokat. Az “antifasiszta” mozgalom erőszakra buzdító videói illetve közösségi média bejegyzései maradhatnak. Ezekre az anomáliákra számos példát lehet találni, de persze csak a keresőből és közösségi médiáról nehezebben elérhető bugyrokban. A fősodratú médiában ezekről a problémákról nem lehet olvasni.

Hogy miért? A bevezetőben bemutattuk, hogy az információ kontrollja minden korban a hatalom egyik legfontosabb eszköze volt. A keresések többségét uraló Google, vagy a fél világ kapcsolati hálóját kontrolláló Facebook olyan koncentrált hatalom, amely szükségszerűen bevonzza a titkosszolgálatok érdeklődését. Talán eleve ők voltak az elsődleges finanszírozóik vagy csak akkor jelentkeztek be, amikor sikeresek lettek és egyértelművé váltak a lehetőségek. Egy biztos, szinte elképzelhetetlen, hogy ekkora információs és kommunikációs vagyonnal rendelkező nagyvállalatok függetlenül működjenek a politikai hatalomtól. Kína és Oroszország nem véletlenül alkotta meg ezeknek a szolgáltatásoknak a saját változatát.  De nem csak a titkosszolgálatok felől, hanem a legagresszívebb civil mozgalmak irányából is komoly nyomás alá kerültek ezek a vállalatok.

A társadalmi igazságosság harcosai, és ezek egyik legádázabb alcsoportja, a feministák már régen küzdelmet indítottak azért, hogy lejáratókampányokat és közönséges zsarolásokat bevetve a saját akaratuk szerint szabják át a legnagyobb tech cégek  gondolkodását, társadalompolitikáját. A fajsúlybeli különbségek ellenére jelentős sikereket értek el.  Egy hosszú időn át folytatott lejáratókampány eredményeként elsőként a Facebook esett el, amikor a feminista nyomásgyakorlásnak engedve nagy mértékben átalakította moderációs irányelveit és elkezdett ideológiai cenzúrát alkalmazni. Erről a Férfiahang ebben a cikkben számolt be részletesen.

Jó példa erre a jelenségre a Google is, amely szintén nem csak kiemelten fontosnak nevezhető emberjogi vagy politikai kérdések mentén lép fel féktelen cenzori hévvel, hanem egyszerűbb ideológiai, kulturális kérdésekben is. Ezzel a mentalitással harcolta ki magának gúnynevét: Goolag. Világszerte milliók döbbentek meg, amikor James Damore-t, a Google egyik alkalmazottját azért rúgta ki a vállalat, mert egy hivatkozásokkal sűrűn teletűzdelt tudományos igényességű írást adott közre a cég nemek közötti egyenlőségpolitikájának értelmetlenségéről és ez a cég feminista hangadóinak nem tetszett. A dokumentum magyar fordítása itt a Férfihangon is olvasható. A Nemzetközi Nőnapon pedig azt láthattuk, hogy a cég úgy adta közre ünnepi videóját a YouTube-on, hogy letiltott alatta minden hozzászólási lehetőséget. Persze jó okuk volt erre, mert James Damore esete óta egyre többen illetik lesújtó kritikával a Goolag nőpolitikáját.

Egy másik sokat kritizált lépése az óriáscégnek a dailystormer.name oldal elnémítása volt a DNS szolgáltatások megtagadásával kivitelezett technikai cenzúrával. Ez az oldal a magyar törvények értelmében valószínűsíthetően illegális lenne, ezért végülis nincs min meglepődnünk, nem igaz? De igen, hiszen a korábban a “jó cég” imidzsét féltve őrző Google mintha irányt váltott volna. A keresőóriás nyíltan állást foglalt az USA alkotmányával szemben. A cég jelmondata, a “Don’t be evil”, szertefoszlani látszik.

Google-evil

A technikai cenzúra lehetőségei

Az Google korábban fogant intelme egyébként nem ok nélküli, hiszen az információtechnikai  cégeknek olyan széles eszközkészlet van a kezében, amely mérhetetlen hatalmat biztosít arra, hogy megtévesszék, megfigyeljék, becsapják, korlátozzák,  cenzúrázzák ügyfeleiket, felhasználóikat. Tekintsük át, milyen lépéseket tehetnek és tesznek egyre gyakrabban a tech cégek a cenzúra érdekében.

A DNS szolgáltatás visszautasítása, tárhelyszolgáltatás visszautasítása, DDOS védelmi szolgáltatás megtagadása, közösségi média kommentek cenzúrázása, közösségi oldalak profiljainak letiltása, Youtube (Goolag tulajdon) videók demonetizálása és cenzúrázott státuszba helyezése, Internetes banki illetve pénzküldő oldalakon a szolgáltatás megtagadásával a pénzügyi ellehetetlenítés. Ezek mindegyikére láthattunk már példákat az elmúlt években és tapasztalhattuk, hogy alkalmasak a tökéletes ideológiai nyomásgyakorlásra, hiszen alapjaiban lehetetleníthető el segítségükkel egy weboldal, egy alternatív hírszolgáltató.

Hogyan hárítsuk el a befolyást és a kontrollt?

Akár megtehetjük azt is, hogy a TV-t, rádiót örökre lezárjuk, az Interneten pedig a fősodor helyett az alternatív hír és információforrásokat kezdjük olvasni. Egyesek szerint túl nagy veszteség nem fog érni minket: “A fősodratú médiában nem maradt semmi, ami egy kicsit is érdekes lenne.” (Andrew Anglin)

Érdemes piros pirulás hírértelmező oldalakat olvasni, amelyek segítenek abban, hogy kialakítsuk kritikus hírértelmező képességünket. Ha kellően fel vagyunk már vértezve, akkor óvatosan – kis adagokban – elkezdhetünk újra belenézni a fősodorba. Meg fogunk lepődni, hogy teljesen mást látunk mint régen. Aki például a Férfihangot olvassa, az már jó helyen jár, de a keresést, kutatást sosem szabad abbahagyni. Kereső helyett linkről linkre kell felfedeznünk magunknak a világot. Sokszor a kommentszekció rejti a legjobb hírforrásokat.

A közösségi média bojkottálása szintén könnyen megvalósítható dolog a kontroll elutasítása céljából. Akinek üzlete van, amit ott hirdet, az szükségszerűen nem tud lemondani ezekről a lehetőségekről, de vegyük fontolóra, hogy érdemes-e magányügyeinket azon a közösségi médián intézni, amely ideológiai befolyásolásra és ellenőrzésre törekszik.

Ha magunkat bebiztosítottuk, a következő feladatunk ismerőseink felvilágosítása. Ez többnyire nem fog sikerülni, azonban mégis fontos az információt terjeszteni, mert a pszichológusok megfigyelései szerint a legtöbb ember akkor kezd el érdeklődni, ha valamit már legalább 7-szer hallott. Lehet, hogy mi leszünk a harmadikak és tökéletes értetlenséget kapunk, de mégis a munka 1/7-ed részét elvégeztük.

De élőben ne essünk túlzásba, mert a legeslegfontosabb, hogy a valóéletbeli kapcsolataink minőségén dolgozzunk! Ne idegenítsük el magunktól a jó ismerőseinket, úgy vigyázzunk rájuk, hogy ők a valódi kincseink! Beszélgessünk minél többet valódi emberekkel a való életben (idevágó Alan Watt pillanatlink)!

Aki szükségét érzi, informatikai eszközök, szoftverek széles tárházát vetheti be a privát adatainak, személyiségi jogainak védelme érdekében.

Végszó

Egy információs háború zajlik az orrunk előtt az Interneten. Valójában persze nem az orosz hackerek a főszereplők, és nem is meghekkelésről van szó, amerre a fősodratú média próbálja terelni a figyelmet, hanem az Internet szabadságának megnyirbálásáról. A legtöbben persze erről nem is értesülhettek, mert a fősodorban erről sem írnak.

Post Author: Kalman

Kalman
Kolbásszagú, kőagyú agresszív barom. 32 vagyok, boldog házasságban élek és van egy lassan egy éves gyermekünk. Előtte évekig bénáztam a nőkkel, míg végül a PUA felfogás és a mögötte lévő pszichológiai ismeretek segítettek abban, hogy működő kapcsolatot tudjak kialakítani. Ennek már jónéhány éve, és azóta is igyekszem fejlődni. A Férfihang magazinra is a netes ismeretek túrása kapcsán akadtam rá. Itt olvastam először a feminizmus ártalmasságáról, a férfiak problémáiról, ami egy koherens képpé állt össze a világképemmel. Azért járok ide, mert itt van a legjobb közösség ahol férfi témákról beszélgetni lehet. Az élet több területén is különc véleményem és életmódom van, úgyhogy el tudom viselni a kirekesztettséget. De azért jó tudni, hogy vannak hasonlóan gondolkodók. Ismerősi körben látom, hogy sokaknak szükségük lenne az itteni tudásra. A fiatal házasoknál már itt-ott látszódik a sárkányosodás, a legények meg bénáznak a csajozással. Ezért küldetésemnek érzem, hogy terjesztenem kell a PUA cikkeket, hátha jobbá tudom tenni ezzel az életüket. Igyekszem úgy élni, hogy az őseim büszkén tekinthessenek le rám, a gyerekeim pedig követendő példaképnek tartsanak. Hitem szerint újpogány vagyok.
f Facebook
1 megosztás


110
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
19 Egyéni hozzászólás
91 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
24 Hozzászólások szerzői
rgsReszet ElekRunning ManRazidegpetersz Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Jó cikk. A végére reagálva, tényleg vicces amikor orosz hackerektől és álhírektől rettegnek a sajtójukban, miközben gátlástalanul hazudnak, cenzúráznak és üldözik állami segítséggel az eltérő véleményeket.

wittukind
Olvasó
wittukind

Kalman bácsi, evvel a cikkel már kezdem is elfelejteni hogy dixlesziásnak kiáltottál ki itt a Férfihangon…..respect.

wittukind
Olvasó
wittukind

Ezt a cikket lehetne terjeszteni szamizdat kiadásként úgy mint mikor nem létezett net

Art
Olvasó
Art

Én is üzemeltettem szervert a pincémből:) Pont 20 éve, ha jól számolok. Lett is botrány.

Apropó, urak, a WordPresst upgradelni kéne, mert úgy meg lesztek hekkelve, mint a huzat.

wittukind
Olvasó
wittukind

Nem hinném hogy megoldás lenne, olyan mint a való világban.. én nem viselek órát, a lehető legegyszerübben öltözködök, telefonom Nokia 1100-as, tehát nem kötnek belém a cigányok…egyszerű kell legyél és nem vesznek észre a dögkeselyük..

Reszet Elek
Újságíró

https://www.youtube.com/watch?v=KnCDwpX0ZeQ

A telefon gáz. Válthatnál valami komolyabbra:

wittukind
Olvasó
wittukind

Ez a régi 3310-es ilyet itt nem lehet kapni csak az újat.

Reszet Elek
Újságíró

Használtan még lehet szerezni nálunk (nem replikát).

wittukind
Olvasó
wittukind

Egyébként miért lenne gáz az 1100-as? még eddig nyomós érvet nem hallottam hogy miért kéne kicseréljem és mire

-
Olvasó
-

A magyarországi férfimozgalmat vajon mennyire követik nyomon a titkosszolgálatok? Ki a tégla?

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Nem hiszem hogy figyelnék, elég jelentéktelen a mozgalom, ez nem az USA ahol fegyveresek lövöldöznek és nem a német rendőrállam, ahol titkosügynökök ezrei kémkednek a jobboldali emberek után.

hunbagira
Újságíró

MÉG

Rothscildok, Rockefellerek nem állnak meg félúton.  Ha meg igen, akkor inkább átpasszolják testvérnépüknek- arabok- a lehetőséget.

hunbagira
Újságíró

Mindent figyelnek, amit “jobboldalinak” tartanak…:( Tapasztalat…..

-
Olvasó
-

Anno a titkosszolgálotok szépen összeszedték a nemzeti radikálosk IP-címeit. Lásd például  ezt  a fórumot, ahol minden hozzászóló címe nyilvános.

Nem véletlen, hogy  a kuruc.info létrejötte (2006) előtt csakis ilyen gagyi platformok léteztek.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

A kuruc is elég hülyén csinálta sokáig, a facebookon lehetett hozzászólni, volt akit ez alapján jelentettek fel holokauszttagadásért , azután tértek át a mostani jobb rendszerre, miután kitiltották őket a facebookról.

Hunn
Újságíró

A magyar Manoszférában semmi olyat nem mondunk és nem csinálunk, ami Magyarország vagy a magyar nemzet, és így végsősoron a magyar állam számára rossz vagy káros lenne. Ami engem illet, sose mondanék vagy csinálnék olyat, ami igen. Tehát a magyar állam, beleértve a magyar titkosszolgálatokat is, nem ellenség számunkra.

Arról nem is beszélve, hogy a titkosszolgák is csajoznak, nekik is ismerniük kell a Game alapjait…

hunbagira
Újságíró

Maradjunk annyiban, hogy “szeretett” titkosszolgálatunk a kormánynál is jobban le van feküdve a mindenkori gazdáinknak. Ami most az USA és az “atlanti” világ. Eskü ide vagy oda. Utoljára valóban a magyar érdekek mentén dolgozó gumitalpúak azok Horthy vkf csoportja volt.

-
Olvasó
-

http://mandiner.hu/cikk/20180526_eliteltek_tommy_robinsont

Elítélték az English Defence League alapítóját a „béke megsértéséért”. 

Tommy Robinson élő videót készített az érkező vádlottakról a Leeds Crown Court előtt, ahol a szexuális erőszakkal vádolt muszlimok tárgyalása indult. A jobboldali aktivista gyorsított eljárásban 13 hónapos börtönbüntetést kapott. 

Robinson már több halálos fenyegetést is kapott, ráadásul már letartóztatása napján több muzulmán banda bejelentette, hogy ha bevonul börtönbe, akkor elteszik láb alól.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Gyalázat, ha meghal a kultúrmarxisták áldozata lesz, mert miattuk vannak ilyen aljas törvények.

-
Olvasó
-

Tisztára ötvenes évek. A hazai jobboldaliak is így járhatnak.Elvégre itt élnek köztünk a Soros-féle “érzékenyített” vérbírák.

hunbagira
Újságíró

A vicc az, hogy ezzel a büntetéssel többet kapott, mint amit a  vádlottak egynémelyikére kért az ügyész. :(

De ez a “természetes” a rendszer/állam mindig fokozottabban védi magát, mint az állampolgárait. Aki ellenállásra adja a fejét erre mindig számítson.

Reszet Elek
Újságíró

Egy komolyabb ottani lap sem adott hírt az ítéletről. A csend nem véletlen, bírói tiltás van rá. Agyrém. Egy tárgyalás témájánál, résztvevőinél fogva lehet zárt, no de az ítélet?

Átolvastam az eset sajtóját. Nem láttam hogy a jogvédők tömegelnének a fickó védelmében. Nagyon nagy gondok vannak arrafelé.

Naooo
Olvasó
Naooo

Zsidó muszlim két jó barát.

hunbagira
Újságíró

Ugyanaz a sivatagi-sátánista-sémi szar….

Csak az egyiket fel lehet venni…

Reszet Elek
Újságíró

“Aki szükségét érzi, informatikai eszközök, szoftverek széles tárházát vetheti be a privát adatainak, személyiségi jogainak védelme érdekében.” – Ezek részletezésének igényét már megfogalmaztam korábban. Több informatikus, hozzáértő olvasónk van, igazán összeüthetnének ezzel kapcoslatosan egy cikket, komolyabb tartalmat. Olyasmit, amit egy laikus is megért és használni tud. A technológiai fejlődéssel egyre nehezebbé válik szaktudás nélkül ellenszegülni a médiát szűrő, az olvasókat befolyásolni kívánó szándékoknak. Aki erre képes kutyakötelessége azt megosztani a többiekkel.

sRPd
Olvasó
sRPd

Csak apró tippeket adok.

Google kereső helyett használj https://duckduckgo.com/ -t. Nem követ téged.
Facebook és google szolgáltatások használatával eleve kiadsz magadról minden adatot. Sajnos megkerülhetetlenek.
Viber, msn, facebook messenger helyett használj Telegram Messenger-t.
Chrome helyett használj Firefox-t. A firefox-ban tiltsd le a reklámokat. Ha teheted, minden kilépésnél töröld a gyorsítótárat, és az előzményeket.

A biztonsággal az a baj, hogy minél biztonságosabb valami, annál bonyolultabb és körülményesebb a használata. A Telegrammal például az a baj, hogy csak akkor tudsz beszélni vele a barátaiddal, ha értelemszerűen ők is ezt használják. Amint el akarsz érni valakit, aki nem használja, más kevésbé biztonságos programot kell használnod. Titkosított levelet is csak akkor tudsz küldeni, ha a a fogadó és a címzett is rendelkezik a kulcsokkal, amit nem egyszerű beállítani. Nem is használ senki ilyesmit. Másik példa: a firefox különböző kiegészítőkkel nagyon biztonságossá tehető, de akkor nem fog működni a youtube. Azt szintén senki sem akarja.

Ha úgy akarsz internetezni, hogy ne tudják ki vagy arra vannak megoldások, speciális böngészőprogramok ill. operációs rendszerek. Azok letöltése és használata viszont egyből a megfigyeltek közé tesz. Magyarul mondva letöltesz egy programot, ami alkalmas arra, hogy anonim módon internetezz, de emiatt egyből elkezdenek figyelni minden más csatornán. Itt nem kell komoly darknetes cuccokra gondolni, teljesen ártatlan programok is listán vannak. Sőt korábban kiderült, hogy elég, ha csak ártatlan technológiai oldalakat bogarászol az interneten.

 

Reszet Elek
Újságíró

Éppen az apró tippekkel van a gond. Ha másképpen nem megy akkor linket (angol is lehet), ami részletes, akár privátban is. Semmi kedvem kétszáz fórum négyszáz témájának nyolcvanezer bejegyzését végignézni.

sRPd
Olvasó
sRPd

Biztonság terén a tanulási folyamat exponenciális görbét ír le. Egyre bonyolultabbá válnak a megoldások. A végén pedig rá fogsz jönni, ahogy Kálmán írja, igazából nem véd. Ha azokat az apró tippeket megfogadod, az emberek tudatosabb 1%-ba fogsz tartozni.

Mi érdekel? Biztonságos oprendszer, anonim böngészés, titkosított felhős fájl tárolás, titkosított csevegőalkalmazások?

Reszet Elek
Újságíró

Biztonságos oprendszer, anonim böngészés, biztonságos levelező, saját adataim sajátgépes védelme. Nekem ennyi elég, társas életet nem élek a neten és lábnyomaim se nagyon vannak.

wittukind
Olvasó
wittukind

Dettó, az egyedüli hely ahova be vagyok jelentkezve a Férfihang.

sRPd
Olvasó
sRPd

Ezek a témák így egyenként is több könyvre rúgnak.

Reszet Elek
Újságíró

Felhasználói szinten is? Ha így lenne nem éri meg és nincs is értelme. Nem misztifikáljátok túl? Nem hacker akarok lenni.

wittukind
Olvasó
wittukind

Milyen témák és melyen több könyvek? a net tele van hűlyeséggel, ahogy látom, minek ehhez még könyv is?

sRPd
Olvasó
sRPd

Persze, hogy vannak leírások az interneten.

Mint említettem, a titkosított levelezéssel lehet szórakozni, de mivel senki sem használja, felesleges időpocsékolás. Helyette használj olyan csevegőprogramot, ami titkosít. Pl. telegram.

Internetezésnél használj firefox böngészőt. Itt találtam egy jó kis leírást, hogyan lehet biztonságossá varázsolni: https://vikingvpn.com/cybersecurity-wiki/browser-security/guide-hardening-mozilla-firefox-for-privacy-and-security

Oprendszer: használj linuxot windows helyett! Linux Mint-t ajánlom. Egyszerű a használata.

Leírás biztonságra kihegyezett OS-ekről: https://en.wikipedia.org/wiki/Security-focused_operating_system Ugyanitt vagy egy kalinak nevezett rendszer. Kiírod pen-driver-ra vagy DVD-re. Arról indítva a gépedet, anoním módon tudsz internetezni, a géped kikapcsolása után minden adat törlődni fog. Ha letöltöd és használod, az internetszolgáltatód tudni fogja, hogy használod. Azt nem, hogy mire. Viszont leadják a drótot.

 

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

Biztonságos oprendszer:
Valamelyik Linux disztribúciót javasolnám. Az Ubuntu és hasonszőrűi (Linux Mint, Zorin-OS, stb.) kellően felhasználóbarátak, egyszeri felhasználónak tökéletesek. De a picit talán többet követelő disztribúciók is jók (Debian, Open Suse, stb.)
Kicsit néhol szokni kell, de ha az ember ráérez, egyszerűbb lesz, mint a Windows. A csomagkezelőt érdemes benne megérteni, meg a felhasználókezelés mikéntjét, utána nem lesz gond. Védelemnek egy tűzfalat érdemes felrakni rá (a csomagkezelőben van, pl. Gufw), esetleg lehet rootkit-vadász progit, paranoiásoknak vírusirtót (soha nem találkoztam még vírussal Linux alatt). Beállításoknál alapelv a régi szabály, miszerint alapból mindent tilts, majd utána engedd azt, amire szükséged van (és ne fordítva csináld).

Anonim böngészés:
Ha paranoiás az ember, akkor a Tor-t javaslom. A Tor böngészője működésében jóformán azonos a Firefox-al egy átlag felhasználó számára. Az elején be kell állítani, mit engedsz és mit nem (túl erős beállításnál egyes részei a netnek nem fognak jól működni), de utána nincs vele gond. Kicsit lassabb, mint a szokványos böngésző, de ez beállításfüggő is.
Sima felhasználónak talán a Firefox vagy még inkább az Opera jöhet jól. A beállításokon érdemes végigmenni, bármilyet is használ az ember, és tiltani, amit nem akar. Mindhárom fent írt böngésző kiegészítői között található többféle IP rejtő plugin (HideMyIP, stb.), amelyek ugyan valamelyest lassítják a böngészést, de a legtöbb esetben jól rejtik a felhasználó IP címét (másnak mutatják).
A VPN szolgáltatások is jók lehetnek, de kétséges, hogy melyik is az igazán jó. A https://www.vpnhub.com elvileg valóban okés, nem ad ki adatot a felhasználókról (legalábbis ezt mondja).

Biztonságos levelező:
Nem tudom, hogy itt levelező-kliensre gondolsz-e, vagy E-mail szolgáltatóra.
Előbbire talán a Thunderbird lehet megoldás (bár paranoiásoknak ez talán kevés lesz). Utóbbinál a hushmail volt korábban jó, ma már a fene tudja, mennyire látnak bele. Az biztos, hogy kevesebb dolgot jegyez meg, mint a legtöbb, titkosított levélküldés is lehetséges vele. Működhet az eldobható mailcím használata bizonyos esetekben, illetve a saját E-mail cím saját szerverről (domainről), de ez talán átlag felhasználónak már túlzás.

Adataim sajátgépes védelme:
A tűzfalat, rootkit-keresőt és esetleg vírusirtót írtam fentebb. Merevlemezt, partíciót is titkosíthatsz. Korábban a TrueCrypt volt kiváló, még állami szekértői csoportok sem tudták feltörni, de a fejlesztése pár éve leállt. Viszont vannak hasonló cuccok hozzá. Jelszavak titkosítására lehet használni a KeePass-ot (van linuxos verziója is), vagy hasonló alternatívákat.

Egyéb:
Ha routered van, állítsd át a hálózat nevét és a jelszó is komoly legyen. Érdemes a fontos adataidat rendszeresen menteni külső meghajtóra (és ott is lehet titkosítani). A rendszer és programjainak frissítése az egyik legfontosabb (Linux alatt gyerekjáték a csomagkezelőben naprakészen tartani ezeket). Még régen, a Windows 98 meg XP idején (amelyek azért nem a húdenagy biztonságukról voltak híresek) többen kipróbálták, hogy semmilyen védelmet (víruskereső, stb.) nem használtak, egyedül csak odafigyeltek arra, mit is csináltak, hogyan neteztek. És nem kaptak be egyetlen kártevőt/kémprogramot sem. Lehet, kihagytam pár dolgot, de a nagyja azért megvan. Az igénytől függ, kinek mire van szüksége, de szerintem ennyi bőven elég lehet arra, amit te csinálsz. A legfontosabb elv pedig:
A legnagyobb biztonsági rés mindig maga a felhasználó.

Reszet Elek
Újságíró

Mindenkinek köszönöm. Megvizslatom a dolgokat.

Kocka
Olvasó
Kocka

“Ha routered van, állítsd át a hálózat nevét és a jelszó is komoly legyen.”

Ha van routered (és jó ötlet, hogy legyen), akkor amennyiben lehetséges javaslom a gyári szoftverét lecserélni mondjuk OpenWrt-re ( https://openwrt.org/ ), ugyanis nem lehet tudni, hogy milyen hátsó kapu került bele véletlenül.

 

“Még régen, a Windows 98 meg XP idején (amelyek azért nem a húdenagy biztonságukról voltak híresek) többen kipróbálták, hogy semmilyen védelmet (víruskereső, stb.) nem használtak, egyedül csak odafigyeltek arra, mit is csináltak, hogyan neteztek. És nem kaptak be egyetlen kártevőt/kémprogramot sem.”

Ez csak akkor működhetett, ha volt routerük (ami biztosított tűzfalat, NAT-ot). Esetleg a szolgáltató nem adott neki “publikus” IP címet. Ha nem volt, akkor egy XP-t kb fél óra alatt törtek fel robotok (a távolról kihasználható hibák miatt) és kezdtek ablakocskák megjelenni a semmiből. Ezt saját szememmel láttam, és segített meggyőzni embereket arról, hogy inkább linuxot használjanak :-)

 

Balton
Olvasó
Balton

Igazából egy IT-sec-es ismerősöm azt ajánlotta, ha mobiloznod kell offline telefont vegyél. Amilyen mobilon netezel, még véletlenül se legyen fenn belső levelezés céges-saját stb. Különösen a kínai mobilok esetében igaz ez, van több hazánkban is népszerű telefonmárka, amin minden reggel beindul egy app, ami ki tudja mit csinált, hiába irtottad le újra feltelepíti magát minden egyes alkalommal. IT-sec területen van az a „városi-legenda” hogy a nagyobb kínai gyártók mobiljai, ha bizonyos irányú adatforgalmat vagy helyszínt érzékelnek, telepítenek/indítanak maguknak egy app-ot ami 1-2x körbefényképez kamerán keresztül… Alap mobilnál a hely-adatforgalom-wifi kombók esetén a hely-et nem aktívnak tenni. Facebook profil esetén javasolt nem összeszinkronizálni a telefonnal. Ha valaki abszoulut paranoiás, ne vegyen mobilt…

Az összes sec-nyomozással foglalkozó cég a mobilra lő, cellainformációk-adatforgalom-telefonforgalom szentháromságban.

Reszet Elek
Újságíró

Régebben kivehető akkujú mobilok voltak. A mostaniaknál nem tudsz lecsatlakozni a hálózatról, bármikor háromszögelhetnek.

wittukind
Olvasó
wittukind

Végülis nem is olyan “gáz” az én 1100-as Nokiám, a telefon telefonálni való nem másvalamire.

Reszet Elek
Újságíró

Nem gáz, de ha retro akkor vastagon legyen az.

wittukind
Olvasó
wittukind

A retro az lenne ha semmilyen nem lenne, de akkor mikor megvettem újdonság volt, ennyiben beálltam én is ebbe a modern hűlye világba…

T_T
Olvasó
T_T

Jó cikk.

Amúgy Deansdale blogján van egy régi cikk, ami olyan keresőlapokkal foglalkozik, amik nem rögzítik az adatainkat. Tehát ha a Google sz@r,  akkor le kell cserélni egy jobbra. Közben meg fikázni a Google-t, mert hát a gmail praktikusabb, mit a freemail. Csakhát…

Hunn
Újságíró

Arra az esetre, ha a titkosszolgálatok olvasnak minket, adok nekik egy tippet, hogy lehetne legjobban megakadályozni a Nagy Októberi Béta-Incel Fegyveres Felkelést. Lesz, aki azt mondja, hogy ez az adófizetők pénzének és az emberi erőforrások pazarlásának lenne tipikus esete, de szerintem megérné.

1. Beazonosítani azokat, akik legutoljára Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt láttak nőt ruha nélkül

2. Nyílt utcán elrabolni őket, betuszkolva egy zöldségesfurgonnak álcázott gépjárműbe

3. Egy titkos objektumban addig verni őket egy nehéz és vastag telefonkönyvvel, amíg alá nem írják, hogy beszervezett ügynökként az elkövetkező 365 nap során mindennap leszólítják az összes nőt aki bejön nekik, fittyet hányva az approach anxiety-re

4. Rájuk állítani egy szexuális csábításra kiképzett ügynöknőt, aki elcsábítja őket a konspirációs lakásban

5. Ezzel felszítva az önbizalmukat, folytatniuk kell a küldetést, míg legalább 10 nőt magukévá nem tettek a konspirációs lakásban, melyet a tartótiszt a naplóban a konspirációs lakásban elhelyezett poloskák lehallgatási jegyzőkönyveinek alapján aláírásával igazol

6. A tizedik meghódított nő után állami kitüntetést kapnak személyesen Orbán Viktortól

Aldo
Újságíró

Ja hogyne. Majd állam bácsi biztosít puncit a balfaszoknak, mert ők erre képtelenek. Aki nem tud pinát szerezni, azt kiszűri magából az evolúció.
Egyébként elég egy pont is: biztosítani a folyamatos internet használatot. Így mindig lesz letölthető pornó és számtalan fórum, ahol lehet rinyálni, kifogásokat keresni, összeesküvés elméleteket gyártani, másokat okolni a sikertelenségért, ahelyett, hogy megemelnék a seggüket.

Naooo
Olvasó
Naooo

Az összes fogykos cigánynak van pinája, akkor hogy is van ez az evolúció? A selejtet szaporítja?

Aldo
Újságíró

A tetves kormány szaporítja őket a “segíjekkel” nem az evolúció. 70 évvel ezelőtt volt hatékony megoldás a problémára.

Naooo
Olvasó
Naooo

Hát alkalmazkodtak a körülményekhez, ez az evolúció, vagy nem?

Aldo
Újságíró

Ha mesterségesen tartják életben őket, az nem alkalmazkodás, hanem állatkert.

Naooo
Olvasó
Naooo

Az evolúció a gyomokat szaporítja, nem az értékeset, értékeset csak a kapa, az oltókés, meg a géppisztoly szaporít, az evolúció egy szar.

ggwp
Olvasó
ggwp

Az biztos hogy pornó nélkül pár hónapon belül kitörnének a lázongások. Lehet helyette elkezdene a kormány ingyen füvet vagy ópiátumokat osztogatni, hogy kuss legyen. Mint amcsiban, a lakosság egyharmada (!) ópiátokon él, olyan élhető az élete.

Aldo
Újságíró

“Mint amcsiban, a lakosság egyharmada (!) ópiátokon él, olyan élhető az élete.”

Főleg a sok mexikói és néger bűnöző, meg a lecsúszott délvidéki suttyók.

Reszet Elek
Újságíró

Forrásod van? Xanax, prozac és hasonlók nem ópiátok.

Aldo
Újságíró

A 2022-es választások előtt nem Erzsébet utalványt kell majd osztogatni Orbánéknak, hanem kurvázási kupont.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Aztán elképzeltem, ahogy “átlagjózsi” megkérdi a kurvát, hogy kupont elfogad-e……

Mikozben az egyik díszcelebkurvát egy napra megnyeró balfasz még el sem mert menni a “randira”……..

Pont az inceles balfaszok fognak kurvázni….., biztos?

 

Naooo
Olvasó
Naooo

Mondjuk kimozdulni elég gáz a sok buta ember közé, házhozszállítás lenne legmegfelelőbb.

Naooo
Olvasó
Naooo

Nem is rossz ötlet.

-
Olvasó
-

A Magyar Nemzeti Arcvonalat is felszámolták, így Magyarországon teljesen eltűnt a szélsőjobboldal. Attól hogy valaki ellenzi a migrációt és a gendert még ugyanúgy titkosszolgálati célponttá válhat.

Naooo
Olvasó
Naooo

Zsidószolgálati.

-
Olvasó
-

A tavalyi CEU-tüntetésen kizárólag külföldi bértüntetők vettek részt. Egyiküket sem utasították ki hazánkból. Egyik CEU-ügynökkel szemben sem indült eljárás puccsszervezés miatt.

Költői kérdés: ha a globalista erők ennyire gátlástalanul és nyíltan működhetnek, akkor ki mellett állnak valójában a titkosszolgálatok?

Reszet Elek
Újságíró

Milyen törvényi hivatkozással tiltották volna ki őket?

wittukind
Olvasó
wittukind

“eljárás puccsszervezés miatt”-ha létezik ilyen törvény Magyarországon akkor lehetett volna rá hivatkozni.

Reszet Elek
Újságíró

Nincsen. Olyan lehetne hogy az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának kísérlete ill, a alkotmányos rend elleni szervezkedés. Egy bejelentett és engefélyezett tüntetésen való részvétel nem ez a kategória. Hazaárulás meg nem lehet lévén nem magyar állampolgár. Valószínűleg most a fideszesek kicsit hozzányúlnak majd a témához lévén a rendszerváltás után jogilag nagyon visszavettek az államellenes bűncselekmények köréből, annak értelmezéséből.

-
Olvasó
-

Lásd ezt:

https://24.hu/kulfold/2017/10/13/kitiltottak-egy-orosz-torteneszt-lengyelorszagbol/

A CEU külföldi oktatói és hallgatói hasonló indoklással, hogy külföldi ügynökök kitilthatók. Tévedés, hogy az “értelmiségi kaszt” érinthetetlen. A CEU-s oktatók idegen hatalmak megbízásából vívnak információs háborút hazánk ellen, a legkevesebb, hogy kitiltjuk őket.

wittukind
Olvasó
wittukind

Az orosz az egy dolog de próbáld meg ugyanezt valami EU-S vagy CEU-s lénnyel….akkor lesz ajvékolás meg haddelhadd…

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Jó lett, olvasmányos, precíz munka, mint általában a hozzászólásaid.

Marcell
Olvasó
Marcell

https://index.hu/kultur/2018/06/05/nem_lesz_tobb_bikinis_vonulas_a_miss_america_szepsegversenyen/

Azért ez sem rossz, szépségverseny, ahol nem a külső fog számítani. :)

Naooo
Olvasó
Naooo

Eddig is az számított melyik szop jobban.

Running Man
Olvasó
Running Man

A legfrissebb eset az Egyesült Államokból arról, hogyan fojtja és lehetetleníti el különböző, háttérben folyó aljas módszerekkel és nyomásgyakorlással a nemek különbözőségét vizsgáló kutatásokat, publikációkat a feminista lobbi és korszellem, amivel lényegében már nemcsak a nem gender-kompatibilis, hanem bárminemű, a nemek különbözőségét vizsgáló vitaalapot és társadalmi párbeszédet tesznek lehetetlenné.

https://qubit.hu/2018/09/12/tudomanyos-dolgozatnak-indult-a-matematikaprofesszor-tanulmanya-vilagra-szolo-botrany-lett-belole

Reszet Elek
Újságíró

“E pur si muove”

Naooo
Olvasó
Naooo

És mégis lapos a Föld.