0 megosztás

És mi is van a poligámiával? (1.)

Isten, aki a liberálisok szemében nem létezik, másoknál pedig „természet” álnéven ténykedik, nem hebehurgya módon alkotta meg jelen univerzumunkat a Planck-tér kitöltésére, azaz a világ jól tervezettsége még apró léptékekben is igen meggyőző.

Egy ilyen meggyőző apróság, hogy az emberi faj szaporodása (és minden más ivarosan szaporodó állaté és protisztáé is) optimalizálva van. A fejlett emlősöké (megjegyzés: evolúciós értelemben az ember nem igazán fejlett emlős, hiszen a főemlősök, illetve általában a majmok és a félmajmok testfelépítése a mókuscickányokra, mint a félmajmok feltételezett közvetlen ősére hajaz, amelyek a rovarevőre emlékeztetnek, azaz a legprimitívebb méhlepényesekre. Mi, majmok testfelépítésünk alapján eléggé kezdetleges emlősök vagyunk, a cetfélék, ill. a patások sokkal fejlettebbek és specializáltabbak. Ezt illő szem előtt tartani, a miheztartás végett.) a monogám szaporodásra optimalizált, ezért az embereknél a nemi arány 1:1-hez 20 és 30 éves kor között, mikor a szaporodás optimuma van. Mivel a férfiak korábban halnak, ez közel 1,35:1 zigótaarányt jelent, de a fiúmagzatok esetén már a spontán abortuszok száma is magasabb, a megszületéseknél pedig 106:100 fiútöbbletet, amely, a fiúgyerekek nagyobb (baleseti és betegségi) halálozása miatt 18 éves korra kiegyenlítődik, azaz biztosítja, hogy egy fiúra egy lány jusson. (Egyéb, mesebeli nemekkel a romkocsmákban számolnak, a hermafroditák, a XXY és XYY és egyéb genetikailag sérült személyeket százezrelékekben kifejezhető számarányuk miatt elhanyagolhatjuk, az isteni tervezés szerint ezek természetes körülmények között úgysem érik el a szaporodóképes kort.)

The_haremA hárem bujasága, ahogy a nyugati festő képzelte. Ha háborús cselekmények miatt a férfiak 30%-a elpusztul, akkor minden második férfira már két nő jut – gondolnánk. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a leggazdagabb 10% számára jut négy feleség, a többinek meg egy. Vagy egy se, raboljon magának. A képen látható festmény: H. Moloney: The harem: misconception of the beautiful prison

Mivel a férfiak magasabb halálozási arányszáma végig fennáll, 75 éves korra a nemi arányok már annyira eltolódottak, hogy háromszor annyi vénasszony jut azonos korú öregemberre – legalábbis Európában. Érdekes, de nagyon idős korban, 103 év felett ez az arány csökken, azaz, az a nagyon kevés számú férfi, aki ezt a kort megéli, ugyancsak szívós. Régen, mikor még az emberek még szóban kommunikáltak twitter helyett, ez a nemi arány nem volt ennyire eltolódott, mert a nőket magas szülési halálozás sújtotta, az egyébként magas férfihalálozást a szülőképes korú nők nagyobb halálozási aránya kiegyenlítette, így lényegében a termékenység maximális életkoráig, kb. 45 éves korig a nemek aránya jórészt egyenlő volt. Azaz, a megözvegyült ember, férfi vagy nő, tudott ismételten párt találni, és ismételten szaporodni. Ez ma nincs meg, 45 éves korban már 103:100 nőfelesleg van.

A XVIII. század során, majd még később, az ergotamin felfedezése, ezzel a méhvérzés megállításának lehetősége, a korszerű műtéti technikák és az altatási és érzéstelenítési technikák kidolgozása (utóbbi tette lehetővé előbbit, 1840-es években vagyunk) és Semmelweiss korszakalkotó felfedezése során, aki újra felfedezte a kézmosást, ezzel a gyermekágyi fertőzéseket sikerült visszaszorítani, egy rövid időre jelentős nőfelesleg jött létre az európai kultúrákban (mert a háborúk, mint a férfiirtás hatékony eszközei, még nem szorultak vissza, Napóleon, Radeczky, Bismarck és más humanisták munkásságai lévén), ekkor megfigyelhetővé vált a női szerzetesrendek létszámának felfutása, pl. Magyarországon a XX. század első felére a női szerzetesek száma háromszorosa volt jellemzően a férfirendek létszámának (ekkor terjedt el az a vicc, hogy Isten három dolgot nem tud: mennyi pénzük van a Ferenceseknek, mit gondol egy Jezsuita, és hogy tulajdonképpen hány apácarend van…), azaz kvázi nők tömegét „kivonták a reprodukcióból”, le kellett írni őket a „szülőképes nők” a népszaporulatot és a populációt alapvetően meghatározó számából.

Ugyanis az, hogy mennyi egy társadalom szaporodóképessége, reprodukciós potenciálja, a szülőképes korú nők száma határozza meg, lévén ők a szűk keresztmetszet. Amíg egy nő kihord egy gyermeket, addig egy férfi, szolid számítás szerint is 300-400-at is csinálhat. Jellemző példa erre Solano Lopez, Paraguay nagyeszű diktátorának XIX. századi ámokfutása, ez a nem éppen sikeres és reális gondolkozású ürge minden szomszédjával összeveszett és mindenkivel háborút kezdeményezett, és ha szomszédaid speciel hússzor akkorák mint te vagy (Argentína, Brazília, de egyébként Uruguay-al is háborúzott) az az álmoskönyv szerint sem jelent jót.  Nos, Lopez úr ország felvirágoztató tevékenysége végére (1870) Paraguay-nak másfélmilliós népességéből mindössze 80.000 felnőtt férfija maradt (a többiek megpihentek a tömegsírban), és népességét alig 30 év alatt szépen reprodukálta, bizonyítván, hogy a férfiak száma a reprodukció szempontjából majdnem mellékes, igaz, a gyerekek kétharmada házasságon kívül született. Érdekes megfigyelés, ma sem tudjuk pontos okát, hogy miért, de a gyakori közösülések inkább fiúkat, a ritkábbak lányokat eredményeznek, és mivel a háborúból hazatérők pótolni akarják a lemaradást, ha a férfilakosságot megtizedelő (Paraguay esetén inkább megfelező, sőt megnyolctizedelő) háborúnak vége van, a születő babák között megnő a fiúcsecsemők aránya, pl. Magyarországon 1946-47-ben az említett, átlagos 106:100 helyett 112:100-ig felment.

Sajnos, Magyarország jelen demográfiai gondja pont az, hogy drasztikusan csökken a szülőképes korú nők száma, részben a Ratkó-unokák nagylétszámú évfolyamának 40. életévbe fordulása miatt, részben a fiatalok tömeges kivándorlása miatt. Ezért középtávon a népességfogyásnak már a megállásában még csak reménykedni sem érdemes, a népesség abszolút száma helyett a termékenységi mutatót „kell figyelni”, hiszen ha az elérné a 2,04-2,07-et, akkor megállna a lakosság fogyása? Nem! Utána még kb. 20 évig nem! Hanem csak az utána, azaz, a szülőképes korú nők számának  stabilizálódásával stabilizálód(hatna) a népesség, hiszen az idősebb korosztályok még jó sokáig nagy halálozási számot produkálnának. De ez esetben lenne esély a magyarság biológiai túlélésére – ellenkező esetben nem. Világszerte is hasonló, bár ellentétes folyamat figyelhető meg: 1990 és 2017 között a termékenységi mutató Indiában, Indokínában és Latin-Amerikában egyaránt drasztikusan csökkent (4,5-5-ről  2,3-2,9-re) sőt a csökkenés Fekete-Afrikában volt a leglátványosabb (itt sok helyen, pl. Beninben vagy Nigerben a termékenységi mutató a 7-et is meghaladta bizonyos időpontokban, ma a legtöbb országban 3,5-4,5) mégis, a világnépesség, pontosabban a harmadik világ népessége ma is intenzíven nő: mert bár ma már sokkal kevesebb gyerek születik, mint 30 éve, de a népességrobbanás korosztálya még nem „kezdett el” tömegesen megöregedni és meghalni, így sokkal kevesebb egy nőre jutó szülés is nem sokkal alacsonyabb népességszaporulatot mutat, mert a halálozási arányszám – lévén, a populáció még mindig fiatal – messze alacsonyabb.

Hogy ismét hazatérjek: Magyarországon a népesség halálozási arányszáma rosszabb, mint az 1970-es, 1980-as években. Rosszabb lenne az egészségi állapot, az egészségügyi ellátás? Szó sincs róla. Az öngyilkossági arányszám, örvendetesen, az 1983-84-es csúcsértékek fele sincs már (erről ennyit: hogy bezzeg Kádár idején mindenki boldog volt…), a dohányzók száma és az elfogyasztott cigaretták mennyisége is csökkent, és minden ellenkező híreszteléssel szemben az egészségügyi ellátás is működik. „Mindössze” annyi történt, hogy a lakosság átlagéletkora megemelkedett, kétszer annyi 60 éven felüli van, mint 60 éve, és hogy az idős emberek meghalnak, abban semmi rendkívüli nincs.

Az emberi nem állandó párválasztási problémája az, hogy az emberiség, mint minden csoportban élő állat, eredendően agresszív, ezért imád háborúzni, és ezért a férfiak számát folyton leapasztják. Ez ellene van a történelmileg bevált monogámiának, és a háború egyenes következménye két szép kultúrantropológiai hagyomány: a nőrablás (a szállásterület kiirtása, a család elvesztése után a harcoló férfiak idegen nőkkel pótolják a hiányt) és a többnejűség.

A többnejűséget el lehet ítélni erkölcsi alapon, de a többnejűség teljesen logikus válasz arra, ha egy magas férfiveszteségű (harcoló) társadalom nem akar kihalni. Az asszír birodalom népesedési önfelszámolásának eredendő oka volt, hogy a többnejűséget nem alkalmazta tömegesen. A spártai jogban alapvetőnek számított a többnejűség, annak ellenére, hogy Spártában a nők társadalmi preztízse magas volt, a nőket általában hátrányosan megkülönböztető ókori görög világban a spártai nők lényegében egyenjogúságot élveztek a férfiakkal. A spártai társadalom az egynejűséget tekintette alapesetnek, de ha az első asszony terméketlen volt, akkor a férjnek kvázi kötelessége volt második feleséget választani, hogy harcos vérvonala ne haljon ki. Ilyen módon született Leonidasz, Thermophülai hőse is apja második házassága révén. Atyját, Spárta királyát, a Gerusszia, a vének tanácsa kötelezte, hogy mivel a királyné meddőnek tűnik, vegyen új, fiatalabb feleséget, hogy a családnak magva ne szakadjon. A király így is tett, és az új királyné hamarosan fiút is szült. Ekkor az történt, amely figyelemreméltó, és nem ritka: az első feleség váratlanul megélénkült, és három fiúnak is életet adott, közöttük másodikként Leonidasznak. Lám, mit tesz egy kis versengés…

(folytatjuk)

 

Post Author: Tóth György Károly

f Facebook
0 megosztás


165
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
12 Egyéni hozzászólás
153 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
28 Hozzászólások szerzői
rumospiskótaAurelius RespectusnemzombiModerator-03Aldo Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
GoldLion
Újságíró

Bibliai szempontból semmi baj sincsen a többnejűséggel. Hogy az egyház hogyan fordította ki a Törvényt, azt mellőzzük…

https://www.gotquestions.org/Magyar/poligamia.html

hunbagira
Újságíró

Európában a kereszténység előtt is monogámia volt, az egyház csak szentesítette illetve némileg szigorította. Kivétel germánok. Tanulmányozd a római jogot.

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

A cikkben olvasható pár pontatlanság. Ha nem baj, jelzem ezeket.

1.
“a világ jól tervezettsége még apró léptékekben is igen meggyőző”
A világban éppen a tervezetlenséget, a véletlenszerűséget látjuk, bárhová is megyünk, nem a tervezettséget. Egy kiváló blog, ami részletesen, tudományosan ír ezzel kapcsolatban:
http://criticalbiomass.blog.hu
És pár cikk róla:
http://criticalbiomass.blog.hu/2009/03/07/a_serv_mint_erv
http://criticalbiomass.blog.hu/2007/03/12/dehogy_erted

2.
“A fejlett emlősöké (megjegyzés: evolúciós értelemben az ember nem igazán fejlett emlős, hiszen a főemlősök, illetve általában a majmok és a félmajmok testfelépítése a mókuscickányokra, mint a félmajmok feltételezett közvetlen ősére hajaz, amelyek a rovarevőre emlékeztetnek, azaz a legprimitívebb méhlepényesekre. Mi, majmok testfelépítésünk alapján eléggé kezdetleges emlősök vagyunk, a cetfélék, ill. a patások sokkal fejlettebbek és specializáltabbak. Ezt illő szem előtt tartani, a miheztartás végett.)”
A kijelentés pontatlan.
Az evolúcióban (természetben) nincs olyan, hogy fejlettebb vagy fejletlenebb. Nálam komolyabb elmék, akik jobban benne vannak az evolúcióval kapcsolatos dolgoknak, már kifejtették, így én őket citálnám:
http://criticalbiomass.blog.hu/2012/04/08/nem_ertik_13_mi_az_igazsag

3.
“Paraguay-nak másfélmilliós népességéből mindössze 80.000 felnőtt férfija maradt”
Többféle forrás is van erre vonatkozóan, jellemzően ellentmondanak egymásnak:
https://en.wikipedia.org/wiki/Paraguayan_War_casualties
Tehát mondhatjuk, hogy nem bizonyított ez a mértékű veszteség. (Nem beszélve arról, hogy a háború után még egy darabig a férfiak egy jó része a környező vidékekre, erdőkbe menekült az üldöztetés elől, akik nyilván idővel visszatértek.)

Amiről pedig megfeledkezel a szaporodás kapcsán, az a fenntartás.
Hiába elég 1 férfi 10 vagy 100 nő megtermékenyítéséhez, az eltartásuk már nem megoldható. A társadalmat minden korban (ma is) a férfiak tartják el, a férfiak működtetik. Nem működőképes az a társadalom, amelyikben a férfiak aránya lecsökken egy bizonyos szint alá. Nem csak azért van olyan sok férfi, hogy pusztuljon (feláldozható), hanem azért is, hogy eltartsa a többieket.
– A gorilláknál működik a háremtartás, mert ott a nőstényeknek nincs szükségük a hímre eltartás és védelem terén. A gorillának nincs természetes ellensége, az élelmet pedig a nőstény maga is megszerzi. (Ugyanez a helyzet az oroszlánok esetében is.) Ezért 1 hím is elég a szaporodáshoz.
– Mivel nálunk a nőstény nem tudja magát eltartani, továbbá védelemre szorul, így szüksége van a hímek közreműködésére a hatékony szaporodáshoz. Nálunk embereknél nem csak a megtermékenyítés a férfi feladata, hanem a nőstények és a gyerekek eltartása és védelme is.

Ergo egy olyan csoport, amelyikben a férfiak aránya lecsökkenne olyanra, amit te írtál, az gyakorlatilag egy generáción belül kipusztulna. A nők nem lennének képesek eltartani a gyerekeket, de jó eséllyel még magukat sem. Egyik fórumtárs linkelt korábban egy forrást a 30 éves háborúról. Ott a német területek egyes részein a férfiak aránya lecsökkent 30% alá. Pár évre rá az adott terület teljesen kihalt lett, hiába voltak ott a nők.

.

A többi része az írásodnak érdekes. Csak kiegészítésnek, megjegyzésnek szántam, amit írtam.
Várom a folytatást. ;)

Naooo
Olvasó
Naooo

“mert a háborúk, mint a férfiirtás hatékony eszközei, még nem szorultak vissza, Napóleon, Radeczky, Bismarck és más humanisták munkásságai lévén”

“A kapitalizmussal érhető el a tőke legnagyobb mértékű felhalmozása, ami a proletariátust munkavállalásra kényszeríti, kétségbeesésbe kergeti, és egyidejűleg egy olyan szervezetet hoz létre, amelynek a proletariátust egyesítenie kell, hogy a forradalomba hajtsa. Ez lenne a történelem legkiemelkedőbb eseménye. És ami még több: emlékszik az öt Rothschild fivér anyjának arra a mondatára, hogy “ha a fiaim nem akarnák, nem lenne háború.””

xcsakx
Olvasó
xcsakx
Isten, aki a liberálisok szemében nem létezik, másoknál pedig „természet” álnéven ténykedik,….

Én nem gondolom, hogy liberális lennék……, az agnosztikus, az most akkor hova üljön?……..
Taki
Olvasó

Mi ez a kreacionista baromság? – totál hitelteleníti az írást!

 

Naooo
Olvasó
Naooo

Beavatkozás nélkül még mindig csak majmok ugrálnának a Földön.

wittukind
Olvasó
wittukind

Hát ugrálnak is a majmok szerte ezen a bolygón csak már van okostelójuk meg faszbukuk.

Razide
Újságíró

Én is csak fogtam a fejem, hogy egyik mondatában még tudományos, másik mondatában Istent és teremtést emleget. Nem hivatkoznék referenciaként erre a cikkre.

wittukind
Olvasó
wittukind

Elolvasván a cikket rájöttem hogy buta vagyok, nem sikerült a félmajmok felépitését a poligámiával összehozzam semmiképp. Én úgy tudom hogy a poligám férfi az akinek kettőnél több nője (felesége) van. Hogy mi köze van a teremtéshez vagy az evolucióhoz…nekem magas….

Reszet Elek
Újságíró

A főemlősök között működőképes megoldás és az emberi őstörténetben is megesett. A nemi ösztöneink is erre utalnak. A párválasztás módja pedig az egyik legerősebb evolúciós hatásmechanizmus.

Reszet Elek
Újságíró

Kíváncsi vagyok merre megy tovább a cikk.

Jelenleg nincsen férficsökkentő hatás, normál esetben túltermelés lenne fiúkból. A poligámia ma ezért sem opció. A kérdés sokkal inkább az, hogy milyen módon lehetne a szülőképes nők arányát növelni. Ha belegondolunk azt kellene elérni, hogy a születendő gyermekek nagyobb arányban legyenek lányok. No meg persze módosítani a gyermekvállaláshoz kötődő társadalmi hatásokat. Persze mindez meglehetősen hipotetikus hiszen még belegondolni is fura lenne egy olyan működőképes társadalomba amely terhes nőtömegekkel és megtermékenyítő hímekkel működne. Ebbe az a gyanúm még az Úristen is belesápadna.

Kalman
Újságíró

A poligámia opció, de csak a felső kb 20% számára az incelek kárára.

Reszet Elek
Újságíró

Csakhogy a jelenlegi körülmények között nem működik.

Kalman
Újságíró

Miért nem? Én mostanában láttam ilyet: öregecskedő feleség mellé beszerzett fiatalabb nemhivatalos feleségtől gyerek is van, de az idősebb feleségtől nincs válás. A két család párhuzamosan van futtatva két külön háztartásban.

Persze olyat, hogy egy házban két asszonnyal él valaki, én sem látok. Pedig az volna az igazi.

Reszet Elek
Újságíró

Például azért mert a válásbiznisznek köszönhetően nélküled is megkapják az anyagi körülményeket, érzelmi kötődést pedig párhuzamosan több nővel nehéz, ha nem lehetetlen kialakítani. Szóval legfeljebb kisebb vallási közösségekben tudom elképzelni (ahol van is rá példa).

Másrészt meg több nő = több gond. Az alkalamnkénti rendben van, de mondjuk három nőt rendben tartani rendkívül sok energiát igényel, nem éri meg az erőfeszítést.

Kalman
Újságíró

Egymást csekkolják. Versengenek, hogy ki főz jobbat, ki takarít szebben. Na és hogy kinek a gyerekét szereted jobban. Kivel dugsz többször jobbat. Win-win mindenkinek.

Reszet Elek
Újságíró

Vagy találnak más akinél nem kell versengeni.

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

Kalman-nak abban igaza van, hogy egy nő inkább lesz egy szultán századik, nevét sem ismerő ágyasa, mintsem az átlagember egyetlen és szívből szeretett felesége.

Amiben nincs igaza az a win-win.
– A nőnek jó. Eddig stimmt.
– A férfinak jó. Ez is stimmt.
– A gyereknek már nem jó.
Egymással rivalizáló feleségek állandó hisztije, sértődései, alattomos dolgai, hátbaszúrásai nem épen egy biztonságos és nyugodt gyerekkort feltételeznek. Erre jön rá, hogy az apa sincs a gyerek mellett, ami újabb rendkívül komoly probléma. Tehát a gyerek mindenképpen megsínyli.
– A társadalomnak sem jó.
A monogám modell éppen azért terjedt el a Földön és szorította ki igen hamar a poligám verziót, mert sokkal hatékonyabb volt. Ha egy férfinak van nője/gyereke, azért bármit meg hajlandó tenni. Dolgozni reggeltől estig, heti 7 napot akár, vagy háborúban belerohanni a géppuskatűzbe és kiontani bárki vérét, aki a családját fenyegeti.
A család motivációt ad az egyébként motiválatlan béta tömegeknek. Ennek köszönhetjük a mai fejlettségi szintünket és jólétünket. A béták motiválása nélkül még mindig ott tartanánk, mint a pápuák vagy a bantu négerek az őserdőben a nádkunyhóikban ülve, tam-tam dobokat püfölve.

Reszet Elek
Újságíró

Te a poligámiát a háremtartással azonosítod. A két-három feleséges közösségekben közösen neveltek a gyerekek is. Ez azt jelenti, hogy sosincsenek felnőtt figyelem nélkül.

Az első vélekedésedben is tévedsz szerintem. A negyedik-ötödik még csak-csak, de nem a századik. No meg azért szeméyliségtől is függő.

A társadalomnak tényleg nem jó. Kivéve ha a kiemelkedés mindenkinek lehetőség, de még akkor sem bizonyos.

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

Nem azonosítom a kettőt. (Bár a háremtartás a poligámia extrém fokozata, így van összefüggés.) Csak arra akartam rávilágítani, hogy egy nő nem fog váltani olyanra, akinél nem kell versengeni. Éppen az lesz neki a vonzóbb, akiért kell. Nem fogja otthagyni azt a férfit, akiért a többi nő is verseng, egy olyanért, aki egyiknek sem kell.

Lehet, hogy a gyerek soha nincs felnőtt figyelem nélkül.
De ki is az a felnőtt, aki figyel rá? A másik anya? Hát mit ne mondjak, nem biztos, hogy ideális! A mostoha anyáról (meg úgy a mostoha szülőről) elég csak a meséket, legendákat végignézni, mit is jelent egy gyerek számára. Nem feltétlen szerencsés egy gyereket rábízni olyan felnőttre, aki akár ösztönösen, akár tudatosan ártani akarhat neki. A gyerekbántalmazók jelentős része a nevelőszülők közül kerül ki. Azok közül, akik a gyereknek nem a természetes szülei. Képzeljük el, hogy erre rájön, hogy a nő a másik nővel szembeni problémáját le akarja vezetni. És erre a keze közé adod a másik nő gyerekét.

Az, hogy hányadik, függ attól is, amit írsz (személyiség), és attól is, hogy milyen szinten van a férfi. A szultán a legfelső szintű férfi a társadalomban, oda szinte mindegyik nő hajlandó századiknak elmenni.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Csak arra akartam rávilágítani, hogy egy nő nem fog váltani olyanra, akinél nem kell versengeni. Éppen az lesz neki a vonzóbb, akiért kell. Nem fogja otthagyni azt a férfit, akiért a többi nő is verseng, egy olyanért, aki egyiknek sem kell.”

Ovoda szint, kiscsoport.

Reszet Elek
Újságíró

Csak arra akartam rávilágítani, hogy egy nő nem fog váltani olyanra, akinél nem kell versengeni.” – A nők nem szeretnek versengeni. Nagyon nem szeretnek és nem is csinálják jól. A nőnek nem versenytárs kell hanem csak az a tudat hogy a kiválaszottja másnak is kell. Szóval nem fog folyamatosan csínbe menni egy pacákért sem. Egy idő után vált.

Nézz körül a többnős házasságok gyereknevelése terén. Mindenkinek megvannak a sajátjai, akik nyilván tudják is kihez tartoznak, de hihetetlen könnyebbség hogy mindig van valaki aki segíteni tud. Aki nevelt gyereket tudja mit jelent az ilyesmi. Egy szultán századik asszonya már semmit sem kap a személytelen biztonságon kívül. Ez nagyon kevés nőnek elég.

Sosem szeretnék olyan klubhoz tartozni, amelyik egy ilyen alakot, mint én, elfogadna tagnak.” – W.A.  Így vagyok én az ilyen nőkkel. Aki máshol beérné a sokadik hely egyikével az nekem alapban nem kell.

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

“A nők nem szeretnek versengeni. Nagyon nem szeretnek és nem is csinálják jól.”
Talán nem szeretnek, de mégis csinálják.
Az alfák ‘birtoklásáért’ nagyobb verseny zajlik, mint amilyen versenyt a férfiak többsége folytat a nőkért.

“de hihetetlen könnyebbség hogy mindig van valaki aki segíteni tud”
Erre van (lenne) a nagymama, a nagypapa, a nagycsalád, meg úgy a közösség.

hunbagira
Újságíró

Megint nagyot mentél (ment is a like) .

Egy dolgot látsz rosszul- szerintem-  a géppuskás dolgot. Ugyanis a többnejű társadalmak pont a többnejűség miatt agresszívebbek (most nyilván vannak kivételek oda-vissza, de főszabály szerint igaz) ugyanis az így asszonyhoz nem jutó férfiak minden elkövetnek, hogy nőhöz jussanak. A felső osztály meg legyártja nekik az ideológiát, hogy ezt mástól vegyék el (ne tőlük) és hip-hop megszületett az iszlám. :) Ahol a mennyország is gönyörű minden menet után szűzhártyájukat visszanövesztő nőkből -hurrikból- áll. :D

De ez volt az oka az 1200éves germán becsapásoknak, ugyanis a germán népek voltak Európa egyetlen többnejűséget gyakorló népei. A görögök-rómaiak-kelták a kereszténység felvétele előtt is monogámiában éltek hivatalosan/jogilag. A kereszténység felvétele, csak szentesítette ezt illetve a germánoknak ez szünteti meg.

Az említett kivétel az íjász-lovas népek- őseink- akik szintén- többé-kevésbé – monogámiában éltek mégis a harc volt az életük.

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

Abban igazad van, hogy az ilyen társadalom agresszívebb. Mondhatnánk inkább, hogy hajlamosabb a támadásra. Ugyanakkor mivel nincs kiért életet áldozni, ezért mégis hátrányba kerül.
– Eleve csak olyan harcba szeret belemenni, ami könnyű sikert ígér. Nehéz küzdelmeket legtöbbször kerüli. Túlerővel, csellel fog támadni, stb.
– Kevésbé kitartó a harcban, mert nincs kiért harcolni.
Tehát valóban agresszívebb. De közben meg minek kockáztassa az életét, ha az élete elvesztésével a dugás lehetősége is megszűnik? Inkább máshová megy erőszakoskodni.

Ha megnézed az iszlámot, ugyan vannak fanatikusan felkorbácsolt tagjai. De a többség valójában sokkal beszaribb, mint az átlag keresztény férfi. Ha 1-1 helyzetet veszünk, ahol nincsenek túlerőben, ott sokkal kevésbé mernek erőszakosak lenni. Ők is, meg igazából a néger társadalmak többsége is. Nagy pofa, nagy mellény, nagy hang, kötekedés, stb. De mikor egy komolyabb ellenféllel kerül szembe, a legtöbbjük fülét-farkát behúzza és elfut. Inkább csak akkor erőszakos, ha gyengébbel kerül szembe. Nem hajlandó annyira kockáztatni az életét, mint mondjuk egy apa a gyerekéért.
Ráadásul a hosszú távú kitartása is gyenge. Gyorsabban abbahagyja a harcot, hiszen könnyebb másik lehetőséget nézni, mint kitartóan küzdeni egy ‘vagy bejön, vagy nem’ elv alapján. Ezzel szemben a patriarchális hím (azaz férfi) ki fog tartani, mert neki már van felesége és gyereke. Eszében nem lesz otthagyni, védtelenül kiszolgáltatva a hátul maradtakat. Az valóban a haláláig képes harcolni.

Egy Sabaton szám videójában van egy nagyon jó pillanat, ami mindent elmond arról, hogy a férfi miért is harcol, és miért a patriarchális férfi lesz a legfélelmetesebb és leghatékonyabb (3:30-nál):
https://www.youtube.com/watch?v=CB3H05OhVDI

/Az őseink valójában korántsem voltak annyira agresszívek, mint amennyire sokan gondolják. Alapvetően békések voltak, csak ugye pusztai népek. Ez magával hozza a keménységet, kitartást, nélkülözést, ami erősen megedzi az embert. De valójában mi nem igazán voltunk annyira agresszív nép. Pár kisebb csetepatét leszámítva nemigen harcoltunk, ha nem volt muszáj. A hadjárataink többségének oka egyrészt azért volt, hogy az éppen megerősödőben lévő népet ne érhesse külső támadás (megelőző támadásokkal, gyengítésekkel), másrészt ugye ezek legtöbbjében felkértek minket az ottani népek (szövetségben csináltuk, valaki oldalán). Önmagunk ritkán mentünk támadni.
Továbbá ez az életforma egyszerre igényli az erős hierarchikus rendet plusz az egyéni kezdeményezés használatát a csapatmunkák során. Ez a kettő teszi félelmetessé a harcban. Könyörtelen fegyelem, egyben kreatív, kezdeményező csapattagok. Azt mondanám, hogy annyira nem voltunk agresszívek (bár a megtelepedett népekhez képest talán kicsit igen), sokkal inkább hatékonyak./

Reszet Elek
Újságíró

Mint a patkányok vagy a cigók.

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

“Mint a patkányok vagy a cigók.”
Már megent rászístá vágy! :)

hunbagira
Újságíró

nemvagyokzombi!

Azért Attila királyunk bepróbálkozott a világuralommal. :)

Amúgy tökéletes így.

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

Szerintem egyáltalán nem akart ő világuralmat.
– Egyrészt nyilván tudta, hogy az európai hun birodalom csak egy része az összes hun törzsnek. Keletebbre további hun részek voltak még, nem az ő irányítása alatt. Ő ‘csak’ az Ural-tól nyugatra lévő részeket uralta.
– Másrészt azt tudni érdemes, hogy a sztyeppei területek eredetileg a Kárpát-medencétől terjedtek egész Kínáig. (És egyre több kutatás támasztja alá, hogy a sztyeppei kultúra annak idején innen, a Kárpát-medence környékéről indult, itt alakult ki, majd hódította meg a keleti területeket. Bár még vitáznak rajta, de egyelőre talán ez a legvalószínűbb verzió. Ergo mi magyarok is valamilyen szinten csak visszajöttünk ide, ahonnan anno egyes részeink kirajzottak.) Mikor Attila idejött, gyakorlatilag csak visszafoglalta a korábban a sztyeppei kultúrák által birtokolt részeket. De nem kezdett el igazán terjeszkedni. Ugyan voltak persze hódításai, területi követelései, de szerintem nem akart ő a világ ura lenni. Inkább csak egy rendkívül sikeres politikus és hadvezér volt egy rettenet erős nép élén.

hunbagira
Újságíró

Hát a háremek leírásai alapján pont nem ez a jellemző. :) De egyáltalán, ha sok nőt összezárunk annak soha nincs jó vége. :) Ez már az álmoskönyv szerint sem jó jel.

Amúgy én is ismerek ilyet, ikerház egyik felében az egyik asszony a pujákkal a másik a másikban…:) A “szultán” meg 20éves kis ribanccal egy másik lakásban. :D

Illetve a gazdagabb oláhcigóknál most is általános a korrupt-fehérférfigyűlölő-komprádor hatalom félrenézésével.

wittukind
Olvasó
wittukind

Megen ez az inceles dolog….no ha ma egy kb óra múlva jön egy csajszi egyet dugni akkor én azt kell mondjam neki hogy “de az incelekkel ki törődik”?. Úgy fog rámnézni mintha elmentek volna otthonról…

sRPd
Olvasó
sRPd

Szerintem mondjad neki! Ez meggyőzi majd őt, hogy fejlett a szociális érzéked, empátiád és érzelmi intelligenciád. Úgy be fog nedvesedni a bugyija, mint még soha. :)

wittukind
Olvasó
wittukind

Ez valami új jelszó kéne legyen-dugni az empátiáért? egyébként az én szociális érzékemmel tisztában van, nem ezért találkoztunk….

Hunn
Újságíró

Megen ez az inceles dolog….no ha ma egy kb óra múlva jön egy csajszi egyet dugni akkor én azt kell mondjam neki hogy “de az incelekkel ki törődik”?. Úgy fog rámnézni mintha elmentek volna otthonról…

Nem. Ha komolyan gondolod az empátiát és a társadalmi érzékenységet, akkor az ne szavakban, hanem tettekben nyilvánuljon meg! Vagyis fogod azt a nőt, és átküldöd őt egy incel srác lakáscímére: neki nagyobb szüksége van rá, mint neked! :)))

Csak hülyéskedek egyébként, mielőtt valaki komolyan vesz. Aranyat és asszonyt mindenki magának szerez, ez a férfilét egyik alaptörvénye.

Eugén
Olvasó
Eugén

Itt  van  egy  kis  félreértés  a  fogalmakkal.  Ti  a  poligámiát  a  többnejűséggel  azonosítjátok,  pedig  az  többpartnerűséget  jelent,  a  poligínia,  az  ami  ma  is  van,  bizonyos  helyeken.  Ez  valóban  nem  jó  az  alacsonyabb  társadalmi  státuszú  férfiak  tömegeinek,  csak  a  nőkenek  jó,  és  az  alfa  férfiaknak.  A valódi  poligámia  vagyis  többpartnerűség  mindenkinek  jó  lenne.  Történelmileg  tudjuk,  miért  alakult  ki  a  monogámia,  a  nők  többsége egyedül  nem  tudta  magát  eltartani,  a  férfiak  pedig  csak  így  lehettek  biztosak  benne,  hogy  a  gyermek  tőlük  van.  Ez  jóll   is  működött,  ennek  köszönhetjük  a  civilizációnakt,  de ez  a  kényszer  ma  már  nem  áll  fenn,  ezért  vann  ez  a  modell  válságban.  Én  Puzsér  Róbert  véleményét  osztom  ezzel  kapcsolatban.  Már  korábban  volt  szó  róla,  Deansdale  írt  is  erről,  de  tévedett,  ő  is  összekeverte   a  patriarchális  többnejűséget  –  ami  valóban  rossz ,  oda  vezet  amit  az  Iszlám  világban  látunk-   a  kölcsönösen  nyitott  többpartnerűséggel.  Ez  pedig  semmiképpen  nem  vezetne  oda,  hogy  néhány  férfi  háremet  tart  fenn,  mert  nem  sokan  akarnak  több  feleséget,  maximum  több  nővel  szexelni….  Tehát  valahogy  úgy  nézne  ki,  ha  egy  pár  valamely  tagjának  nem  elég  amit  a  másik  tud  adni,  mert  hipergám/poligám,  akkor  azt   megkaphatná  valaki  mástól,  gyakorlatban:  férfi  dughatna  szebb,  fiatalabb  nővel,  nő  szexelhetne  olyannal  aki  tud  venni  neki  gyémántot…  de  attól  még  együtt  maradnának.  Szerintem  ez  megoldást  jelentene  az  incelek,  szinglik,  magányos  emberek  problémáira.

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

“de ez  a  kényszer  ma  már  nem  áll  fenn”
Nem lenne egyszerűbb a kényszert visszahozni?
A nőket manapság is a férfiak tartják el, csak éppen az állam bácsin keresztül. Ha ez a gondoskodó állam megszűnik, onnantól a nők többsége automatikusan visszaáll a monogám felállásra, hiszen a többségük még a mai könnyű körülmények között is önállóan életképtelen. Vagy kénytelen lenne magát eltartani (felvenni a versenyt a férfiakkal), avagy kénytelen lenne házasodni és hűséget adni. Borítékolható, hogy többségük az utóbbit választaná.

tcrex
Olvasó
tcrex

többségük még a mai könnyű körülmények között is önállóan életképtelen.

ez nem így van…sőt pont ellenkezőleg van…egyre jobban boldogulnak egyedül ( mondjuk mi férfiak is ) és az sem éppen életképtelenség ahogy a feminizmus betolja őket az irányba

A nőket manapság is a férfiak tartják el

is?…:))))…ezek a mondatok, haláliak:)

hunbagira
Újságíró

ez nem így van…sőt pont ellenkezőleg van…

Jah úton- útfélen látom a sok mérnök/technikus nőt akik építik és fenntartják nekünk azt, amit civilizációnak nevezünk, jah nem…:D azt továbbra is mi végezzük “egyenjogúság” ide- vagy – oda. :) minimális hála és tisztelet nélkül.

is?…:))))…ezek a mondatok, haláliak:)

Igen nehéz út a piros pirulás igazság útja….főleg olyannak aki most ébredezik. Azt én is aláírom, hogy egy ilyennek nem rókapapa-kalman-hun-zombi kommentjeivel kellene kezdenie. Mert elsőre valóban sokak ők. :)

tcrex
Olvasó
tcrex

az hogy hol és mikor kezdtem…szerintem nem fog kiderülni a fekete kis cicád hátáról…szóval lehetnél körültekintőbb…a piros pirulád lényege pedig csak annyi hogy ne fogyassz belőle túl sokat mert elveszi az eszed.

hunbagira
Újságíró

valami konkrétum? :) miben veszi el az eszem?

kezdhetsz cáfolni tényekkel- érvekkel, levezetéssel. meggyőzhető vagyok.

ui: én a cica vagyok….ha már,. :)

wittukind
Olvasó
wittukind

Hunbagira, az az érzésem hogy ez az új nick egy femidemcsi álcával.

hunbagira
Újságíró

tudom. csak beszéltetve ki akarom deríteni, hogy ki az. :)

szófordulatok alapján előbb-utóbb kibukik. :)

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

A 2016-os első hozzászólás az újnak számít itt ?

wittukind
Olvasó
wittukind

Kötöcködő kedvünk van? nem jegyeztem meg minden hozzászólót, nem vagyok admin….és mi az az “itt”?

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Dehogyis :) teljesen kötözködés mentesen értettem,úgy ,hogy a Férfihangon, a 2016 decemberi első hozzászólás vajon újnak számít-e…egyébként én sem emlékeztem egyáltalán tcrex nick-re,ezért néztem meg.Egyáltalán nem volt kötözködési a a szándék.

Reszet Elek
Újságíró

A megjelenő nevet lehet változtatni.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Elek: ezt nem is tudtam….

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

És akkor, az eddigi hozzászólásai ugye a megváltoztatott nick  alatt jönnek fel gondolom ?

Reszet Elek
Újságíró

Így van. Szerintem ezt a lehetőséget törölni is kellene.

tcrex
Olvasó
tcrex

minek? te már eldöntötted hogy a nőket a férfiak tartották el régen is és ma is…nagyanyám pedig jót röhögne, aki 75 évesen augusztusban a 35 fokos hegyoldalban reggel 8tól du 5ig felkapált 80*20 szőlőtőkét….

hunbagira
Újságíró

Ki foglalkozott addig a gyerekekkel? :) vagy nem volt családja. :)

Enyém meg mivel ütközővel született, ő volt a helyi omnibusz. :)

 

tcrex
Olvasó
tcrex

te nagyon penge lehetsz…75 évesen a gyerekei valahogy elvoltak szerintem

hunbagira
Újságíró

Szerinted? :)

Micsoda  közeli családi élet lehetett ez. :) Azt, hogy  hol voltak a gyerekei – szüleid?- fogalmad sincs, de az, hogy ott fent kapált azt tudod. :D

wittukind
Olvasó
wittukind

Vagyis lopod a napot a neten és hagyod a 75 éves nagyanyádat egyedül kapálni a hegyoldalon? nem szép tőled, csak ha nem valami filmrészletet irtál le

common man
Olvasó
common man

Milyen művelésű a szőlő? Megvan még? Mennyi bor szokott lenni? Ki permetez?

hunbagira
Újságíró

:D

a metszést ki oldja meg? majd a szüretet? :)

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

“ez nem így van…sőt pont ellenkezőleg van…egyre jobban boldogulnak egyedül ( mondjuk mi férfiak is ) és az sem éppen életképtelenség ahogy a feminizmus betolja őket az irányba”
Régen nagyanyád felkapálta a földet, pont úgy, ahogy azt egy 10 éves gyerektől is elvárták akkoriban. A nők mindig is olyan munkát végeztek, amit egy gyerek is meg tudott csinálni. Akkoriban a gyerek is dolgozott. Ma a gyerek már nem dolgozik, a nők meg olyan munkát végeznek (pár kivételtől eltekintve, pl. ápolói munka), amit egy gyerek is meg tudna csinálni (akár még magasabb szintű hatékonysággal is). A HR-es munkájára egy 12-14 éves gyereket betanítok 2 hét alatt és meg is tudja csinálni. Egy kisbolti eladó melóját 3 nap alatt megtanulja a 10-12 éves gyerek és képes is megcsinálni. Az irodai alkalmazott munkáját szintén. A könyvtáros melóját 2 óra alatt betanítom egy 8 éves gyereknek és röhögve megcsinálja két tábla csokiért.
Az ezekhez a munkákhoz hasonló fizetést kapó férfi munkáját viszont a gyerek nem tudja megcsinálni. A 10-12 éves gyerekre nem bízhatod rá a pék vagy a kukás munkáját, mert nem bírná tartani a tempót sem, és nagy eséllyel belerokkanna. A szalag mellé sem rakhatod a 8 éves gyereket, hogy megkeresse azt a pénzt, amit egy könyvtáros a picsameresztésért. Ahogy a 30 kilós tűzoltó felszerelést, és a munkával járó pszichikai terhelést sem fogja tudni elviselni egy 13-14 éves (még fiú sem), miközben a fizetése azonos lenne a HR-esével.
Szóval akárhogy nézzük, a jellemző női munkákat a gyerekek is képesek ellátni, ahogy régen is ezt tették. És ezek a munkák annyi lóvét hoznak, mint amennyiért egy férfi jellemzően valóban megdolgozik. Kivételeket persze lehet hozni, de én általánosságban beszélek. A női melók drasztikusan, többszörösen túl vannak fizetve. Ha egy tűzoltó 200 nettót keres, egy kukás meg 130-at, akkor a kisbolti eladónak max 60-at, a könyvtárosnak meg max. 20-at szabadna adni. Mégsem ez történik. A nők túl vannak fizetve.

“is?…:))))…ezek a mondatok, haláliak:)”
Valóban vicces, mikor egyesek nem látják a nőtartó rendszert, még ha a szemét üti is ki. :)
Hallottál esetleg arról, hogy régen a nőket fehércselédnek hívták? Mondd, miért volt ő FEHÉR cseléd? Elárulom. Azért, mert ő kapta a könnyebb munkát, amivel nem koszolta össze annyira magát. Amíg a fehércseléd mosott meg varrt, főzött meg sütött, addig a sima cseléd (a férficseléd) állatokat látott el, ganézott, új szántóföldet tört be, marhát/disznót vágott és dolgozott fel, fát vágott az erdőben fejszével, kézi fűrésszel, stb.
Az egyik női munkát végzett (amibe a gyerekek is besegítettek, mert a női munkát egy gyerek is képes volt megcsinálni). A másik meg férfimelót végzett.

De ma is ez megy:
– Egyrészt lásd fentebb: a nők többsége túlfizetett a meló nehézségéhez viszonyítva (és nem csak fizikai értelemben). Gyerekek által is elvégezhető melókért kapnak annyit, amennyit az kap, akinek a munkáját nem hogy egy gyerek, de még a nők többsége sem tudná megcsinálni. És ugye a nők jellemzően állami pénzből (adóból) kapják a lóvét. A könyvtáros, a papírmunkát végző, stb. Állam bácsi megadóztatja a többségében férfi termelőket, majd ebből fizeti a bürokráciában értelmetlen látszatmelót végző nők tömegeit.
– Erre jön rá, hogy a férfiak fizetik a nyugdíjjárulékok 60%-át, miközben a nő hamarabb mehet nyugdíjba, és tovább is él, ergo az élete során 2-3X annyi pénzt kap, mint a férfi.
– Ugyanez az EÜ-vel is. A férfiak többet fizetnek be, a nők egészségére meg 2-4X annyit költ az állam.
– Még rájön a közép- és felsőoktatás, ahol ma már több nő tanul (általában szart se érő, nekik létrehozott szakokon), miközben ez is a férfiak adójából megy.
– További állami nőtartás (továbbra is a férfiak pénzéből, adójából) a gyes, stb.
– És akkor a tartásdíjról, mint újabb nőtartó állami juttatásról már ne is beszéljünk.

Igen, drágám. Ma is a férfiak tartják el a nőket, ahogy régen is.
Csak míg régen a férfi közvetlenül tartotta el a nőt, és cserében a nő hűséget meg gyereket adott neki, addig ma az állam veszi el a férfi pénzét és adja a nőnek. Cserében a nő meg már nem ad hűséget, meg gyereket sem. Élősködik.
Az csak látszat, hogy a nők eltartják magukat. Óriási kamu.
Mondhatnám a te szavaiddal élve:
Haláli! :)

wittukind
Olvasó
wittukind

Nem hinném hogy a tcrex erre kiváncsi lenne amit itt bemutattál.

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

Szerintem sem fogja érteni, vagy nem akarja majd érteni.
De én már csak ilyen vagyok… ;)

tcrex
Olvasó
tcrex

Az egyik női munkát végzett (amibe a gyerekek is besegítettek, mert a női munkát egy gyerek is képes volt megcsinálni). A másik meg férfimelót végzett.

Ma is a férfiak tartják el a nőket, ahogy régen is.

Tehát itt van a problémád. Szerinted a munka fontossága és rangsorolása determinálja az eltartás fogalmát. Pedig nem. Csak a hatékonyságét. Ezzel az érvvel a vezető férfi tartja el a beosztott férfit is.

 

wittukind
Olvasó
wittukind

Q.E.D. amit az előbb irtam.

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

“Szerinted a munka fontossága és rangsorolása determinálja az eltartás fogalmát.”
Téves felvetés. Nem ezt írtam. Hanem ezt:
A megtermelt értékek és azok (egyenlőtlen) átadása determinálja az eltartás fogalmát. Hogy még pontosabb és érthetőbb legyen:
– Eltartás: Ha valaki többet ad, mint kap (és valaki más többet kap, mint ad).
– Nem eltartás: Mindenki annyit kap, amennyit belead.

.

“Ezzel az érvvel a vezető férfi tartja el a beosztott férfit is.”
Hát ha nem érted (szándékosan félreérted), amit írok, akkor valóban ilyen idiótaságok jöhetnek le számodra. De mivel a mondandóm egyáltalán nem azt jelentette, mint amit te mögé képzeltél, így a felvetésed is fals.

/Mellesleg a vezető férfi nem tartja el a beosztottat. És nem csak azért, mert a vezető férfi munkájára általában kevesebben képesek, mint a beosztottéra. Sokkal inkább azért, mert a vezető-beosztott helyzetben a kettő fél között egy megegyezés jött létre, ahol a beosztott X összegért Y tevékenységet végez a vezető elvárásai szerint. Ez nem eltartás, hanem önkéntes egyezség. A nőtartó rendszerben viszont a férfitól az állam erőszakkal elveszi a pénzt adó formájában, majd nagyobb részt a nőnek adja azt. Nincs konkrét megegyezés a két fél között. A férfiak többsége többet ad bele a közösbe, mint amennyit kap, a nők többsége pedig többet kap, mint amennyit ad. Mindezt állami erőszak segítségével – amit ugye a nagyobb számban lévő női szavazók választanak meg. … Meg a papucsok persze. Ezt nevezzük nőtartásnak./

tcrex
Olvasó
tcrex

oké, tehát most már tudjuk, hogy a nő is végzett munkát ( női munkát )…mégis eltartották mert a megtermelt érték elosztása kedvezőbb volt a számára…hogyan? nem volt jelen a pénz…a fizetsége az egzisztenciális biztonság volt épp úgy mint a férfinek……hogyan volt akkor eltartott?…hogyan kaphatott többet(!!!) mint amit beleadott?…ez mondjuk annak fényében különösen mókás hogy a korabeli vidéki élet hajnalban kezdődött a nő számára és ugyanúgy mint a férfi napnyugtáig kimaxolta a munkát. kicsit gondold már át az állításaidat…az egészből legfeljebb annyit fogsz tudni kihozni, hogy kiganézni a tehenet nagyobb kunszt mint megfejni…de az ‘eltartást’ tényként kijelenteni még mindig…haláli

Deadpool
Újságíró

Tisztán látszik, hogy zombika 5 embernél többet nem ismer, a vidéket pedig maximum a monitorán keresztül látta, másképp nem hordana össze ennyi vakságot….

 

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

Nnna, csak ideette a fene a mi kis retardált korcsunkat, hogy újra belebüfizzen (bármiféle érdemi vagy témához kapcsolódó megnyilvánulás nélkül) a nagyok dolgába.
Folytasd kérlek! :))

Deadpool
Újságíró

Vegyél vissza a mocskos szádból, maradj inkább  a mínuszolgatásnál, az a te szinted. Egyébként is neked nem az ólban kellene ülni 2 hónapig?

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

Mi van, kis korcs? Ideges lettél? :)
Majd ha lesz egyszer érdemi hozzászólásod, akkor pampogj, jó? Addig, amíg egyetlen valóban témát érintő, ne adja az ég, érveket felsorakoztató hozzászólásod sincs széles e vidéken, és amíg mást se csinálsz, csak személyeskedsz másokkal már a legelső megnyilvánulásoddal is, addig jobb, ha behúzod füled-farkad és elfogadod, hogy veled szemben is hasonlóan fognak mások kommunikálni.

Moderator-03
Szerkesztő
Moderator-03

Személyeskedő hangvétel miatt véglegesen letiltottuk “nemenvagyokzombi” felhasználó profilját.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Hm…..

Lierin
Olvasó
Lierin

Mondjuk, hunbagirára is ráférne már a kitiltás, tekintve, hogy kb. minden nekem szóló kommentet azzal kezd, hogy “te hülye picsa, ribanc, stb.

Ez a színvonal itt tényleg megengedhető és elfogadott?

Naooo
Olvasó
Naooo

Hát de ha egyszer tényleg hülye picsa vagy, nem mondhatja rád, hogy okos picsa, ha okos picsa lennél, ezt megérthetnéd, mondjuk akkor nem is mondaná rád, hogy hülye picsa.

nemzombi
Olvasó
nemzombi

Nocsak! Deadpool nem volt személyeskedő? :)
Az olyannal, mint:

– “Tisztán látszik, hogy zombika 5 embernél többet nem ismer, a vidéket pedig maximum a monitorán keresztül látta”
– “Hunn! Bölcsebb lettél volna, ha csendben maradsz.”
– “Ha valóban komolyan gondolod és nem csak böfögni akarsz ide…”
stb. stb.

Ja, hogy ő egyetértett veled, sőt, még alfának is titulált téged? Ráadásul hozzád hasonlóan bármiféle érv nélkül egyből személyeskedett velem?
Hát így már érthető a kettős mérce… :))

/Kérdés: Alter, nem te vagy Deadpool is? A vitastílusotok meg a személyeskedésetek szinte tök azonos. Újabb nick a csordából? :) /

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

“hogyan? nem volt jelen a pénz”
Érdekes. Történelmi ismereteim szerint elég régóta van jelen a pénz a társadalomban. Úgy pár ezer éve már. Emellett a javak cserélése során is megvolt az adott javak értékének meghatározása. Egy ló pl. többet ért, mint egy tyúk. Vagy egy tehén többet ért, mint egy liter tej.
Te ezt máshogy tudod? :)

“a fizetsége az egzisztenciális biztonság volt épp úgy mint a férfinek”
Mivel a férfi termelt többet, így ő adta a fizetséget. Nem kapott egzisztenciális biztonságot. Ő hűséget és gyereket kapott.
/Nem beszélve arról, ami felett nagyvonalúan elsiklasz, hogy a nő mikor várandós, vagy amikor szoptat, nem termel, vagy még kevesebbet, mint azelőtt./

“hogyan kaphatott többet(!!!) mint amit beleadott?”
Pl. egy hónap alatt egy férfi megtermelt mondjuk 8X összeget. Egy nő meg 2X összeget. Ez összesen 10X. Ebből 3X jut a nőre, 4X a férfira, 3X meg a gyerekekre. De tudom, a matek nehéz tantárgy.

“ez mondjuk annak fényében különösen mókás hogy a korabeli vidéki élet hajnalban kezdődött a nő számára és ugyanúgy mint a férfi napnyugtáig kimaxolta a munkát”
Értem. Tehát szerinted a megtermelt javak értéke/mennyisége attól függ, hogy ki hány órát dolgozik? Ha valaki 8 óra alatt 10 darab kosarat fon meg, míg a másik közben mondjuk 100 kosarat, akkor mindkettő ugyanannyit termelt?
Mesélj még! :))

“de az ‘eltartást’ tényként kijelenteni még mindig…haláli”
Mondom én, hogy a matek bonyolult… :)

tcrex
Olvasó
tcrex

figyi X-Men…a matekoddal az a baj hogy te szülted beléjük az ikszeket meg a kosarakat…ostoba vagy és szövegértelmezési gondjaid vannak…bocs hogy belebrunyáltam a tákolmányodba

hunbagira
Újságíró

Pedig szemmel-láthatólag neked üli meg a gyomrod a legelemibb matematika. :)

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

Igen, tudom, nehéz megérteni, hogy a 100 az több, mint a 10.
Nem olyan egyszerű az! Igazi tudomány, nem?! :DD

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

“Pedig szemmel-láthatólag neked üli meg a gyomrod a legelemibb matematika. :)”
Ne viccelj már! Itt össze kell adni, meg ki kell vonni.
Nem megy az csak úgy! ;))

nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

További érdekesség:
A nőknek csak az alsó rétege dolgozott általában. Tehát amit te felvetsz, az csak a legszegényebb verzióban igaz. Ott is többet termelt a férfi, de ott legalább a nő is dolgozott (meg a gyerek is), mert muszáj volt.
A középrétegnél ez már nem így volt.

Íme egy nő írása 1600-ból:
/És még csak nem is igazán a középrétegből, csak az alsó réteg felső részéből./

“Bámulatos, hogy városaink utcáin a cipész, a hentes vagy a hordár felesége selyemruhában jár és aranyláncokat visel nyakán, gyöngyöket és értékes gyűrűt… És megfigyelhetjük a férjét, amint húst darabol, vagy terhek alatt görnyed mint a szamár, bemocskolva állatvérrel, szegényesen öltözve olyan ruhában, amit zsákanyagból varrtak… De ha valaki jobban belegondol, érthetőnek és indokoltnak fogja ezt találni, hiszen magától értetődik, hogy a hölgynek – még ha nemtelen családba született is – kijár a csillogás az ő természetes kiválósága és méltósága okán, míg a férfinak természetes a dísztelenség, hisz a nő rabszolgájának, teherhordó szamarának született.”
/Lucrezia Marinella/

És akkor jösz te azzal, hogy a nők nem voltak eltartva.
Haláli! :DD

hunbagira
Újságíró

Tipikus némber (zsidó, cigány arab)

Először bepofátlankodik egy helyre, majd holnap már ő diktálná a szabályokat. :D

common man
Olvasó
common man

“férfi  dughatna  szebb,  fiatalabb  nővel,  nő  szexelhetne  olyannal  aki  tud  venni  neki  gyémántot…  de  attól  még  együtt  maradnának”    Mire fel ez a feltételes mód?Most nincs ilyen? Ja ,csak nem az inceleknél.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

” Tehát  valahogy  úgy  nézne  ki,  ha  egy  pár  valamely  tagjának  nem  elég  amit  a  másik  tud  adni,  mert  hipergám/poligám,  akkor  azt   megkaphatná  valaki  mástól,  gyakorlatban:  férfi  dughatna  szebb,  fiatalabb  nővel,  nő  szexelhetne  olyannal  aki  tud  venni  neki  gyémántot…  de  attól  még  együtt  maradnának. 2

Igen,ez már kitalálták,úgy hívják nyitott házasság és az esetek (amikor ez mindkét fél részéről megegyezés tárgyát képzi) 90 %-ában egy idő után nem működik. Meg amúgy is,ha már idáig jutottak,mi a fenének együtt maradni ?!  Mi köti össze őket? A vagyon, a gyerek ? És a gyerekeknek hogyan magyarázod meg ? A gyerekek csak monogám üzemmódban képesek gondolkodni,szeretni a szüleiket. Számukra még azt is nehéz elfogadni,hogy a szüleik egymással szexelnek,hát még ha mással…Amúgy tényleg azt hiszed,hogy egy nő arra vágyik ,hogy olyannal szexeljen,aki tud venni neki gyémántot ?!  (normális nő,nem golddigger ).

Amúgy ezzel az egész poligám témával kapcsolatban úgy vélem,hogy az elmúlt évezredek európai szokásai,a keresztény kultúra,de a feminizmus is enyhén szólva nem támogatja ezt a vonalat és nem is él a nők tudatában ,hogy ezt elfogadják.

hunbagira
Újságíró

és nem is él a nők tudatában ,hogy ezt elfogadják.

Tudatotokban lehet, hogy nem él hiszen az esetek többségében “nem tudjátok mit cselekszetek” illetve cselekszik puncitok diktálta tudatalattitok/tudattalanotok.

De ahogy most Zombi is írta: “egy nő inkább lesz egy szultán századik, nevét sem ismerő ágyasa, mintsem az átlagember egyetlen és szívből szeretett felesége.”

Ahogy az állatvilágban is az alfahímmel párosodtok.

És  pontosan tudod, hogy így van…ha egy pillanatra elfelejted álszent-farizeus női hozzáállásodat.

common man
Olvasó
common man

Mondjuk nem tudom van e itt olyan történész aki hitelt érdemlően meg tudná mondani ,hogy a szultán ágyasai önként vállalkoztak-e a nemes feladatra vagy vitték őket? A másik:Bagira! Te is meg mások is olyan kész ténynek ,eleve elrendeltségnek állítjátok be ezt az alfahím ,századik ágyas kontra átlagjozef jelenséget.De ha ez eleve el van rendelve(szerintem maximum statisztikai átlag szinten de az nem mindenkire vonatkozik.Vivien már százszor elmondta ,hogy ő a párját szereti és senki mást ha jól értettem) akkor mi itt mi a lófasznak beszélünk bármiről? Akkor ez így lesz a forradalom vagy lázadás vagy bármi után is.

hunbagira
Újságíró

hogy a szultán ágyasai önként vállalkoztak-e a nemes feladatra vagy vitték őket?

Mindkettő illetve voltak a hivatalos feleségek is. :) De a jog megengedte, ami a lényeg.

A hszed másik részére hosszabban tudok, csak válaszolni.

Az, hogy feminista nőink nem csináltak nekünk teljesen ilyen védett férfiak szerű a- kiválasztott alfák számára- poligám társadalmat. (Az irány ebbe mutat és a cél is ez)  Az a totális női  önzésüknek köszönhető….ők ki akarják sajátítani az alfát maguknak. (Nem sikerül, ekkor koppannak)

Plusz, akik irányítják őket úgy látják, hogy még nem “érett” meg erre a társadalom…tehát a férfiak kalasnyikovra kapnának még, ha nyíltan bevezetnék.. A kabbalista-illuminátus-kultúrmarxista világuralom hosszútávban gonoldkodik.

Illetve lehetséges, hogy még maradt némi erkölcsi magocska bennük….a 70 előtt születettekben max.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

71-es vagyok …határeset elfogadom ? :)

hunbagira
Újságíró

elfogadom. :)

tapasztalatom szerint az én generácómtól jön egy durva letörés (80-as évek). a 90-esek, 2000-esek meg már szinte szabadesés….

wittukind
Olvasó
wittukind

Én 67-es vagyok úgy hogy már hozzád képest bácsi…

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

” Vivien már százszor elmondta ,hogy ő a párját szereti és senki mást ha jól értettem) akkor mi itt mi a lófasznak beszélünk bármiről? Akkor ez így lesz a forradalom vagy lázadás vagy bármi után is.”

Végre valaki érti… Tudom,sokan úgy gondolják,persze,persze szereti,de ha jönne egy sokkal jobb,egy macsóbb,egy gazdagabb,egy nagyobb hatalmú stb,akkor azért minden nőből előtör a hipergámia. Biztos van bennem is,itt az a kérdés,hogy a józan eszével és persze a szívével ezt az ember le tudja-e nyomni.Hogy felfogja-e,megéri-e,hogy hogy tehetném meg vele,mit okoznék ezzel,”rászolgált-e” bármivel? (tudom, ilyenkor jön a hörcsög,ami megmagyarázza,hogy miért is szolgált rá). Nos nálam nem jön. Nem magyarázza meg a hörcsög.A kísértés,ha ritkán is időnként megjelenik,nem tagadom. (nekem nem különösebben nehéz amúgy hűségesnek maradni,sosem volt az,meglehetősen szeretem a “megszokott” dolgokat),de ilyenkor csak rá kell gondolnom néhány gyönyörű pillanatra a kapcsolatból,olyan dolgokra amik nagyon meghatottak,amiből nagyon érzem,hogy szeret a párom és kész ennyi elég is.Ezt lehet elhinni,vagy nem elhinni ,de ettől ez nálam így van.Ellenben,ha kiderül,hogy a bizalmammal visszaéltek ,ha kiderül,hogy elárultak,hogy csak én teszem oda igazán magamat,akkor ez a szerelem,ez a mély szeretet egy pillanat alatt foszlik köddé.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

“De ahogy most Zombi is írta: “egy nő inkább lesz egy szultán századik, nevét sem ismerő ágyasa, mintsem az átlagember egyetlen és szívből szeretett felesége.”Ahogy az állatvilágban is az alfahímmel párosodtok.

És  pontosan tudod, hogy így van…ha egy pillanatra elfelejted álszent-farizeus női hozzáállásodat”

Nem,nem tudom pontosan,sosem éreztem ilyet. Lehet,hogy a nők bizonyos része,sőt még az is lehet,hogy nagyobb része (fogalmam sincs mekkora része) így érez,de valahogy én nem ilyen nőket ismerek. Biztosan valami más dimenzióban,világban élünk. Én inkább egyedül élném le az életemet,minthogy egy szultán századik ágyasa legyek. (én egy nagyon büszke nő vagyok :)) Az állatvilágból pedig azért úgy érzem már kiemelkedtem ,kiemelkedtünk egy ideje.Persze ,számomra alfa akivel párosodok,de ez az alfa másnak lehet nem alfa,itt az számít,hogy nekem mitől alfa és ezek messze nem azon tulajdonságok,amit nagy általánosságban itt annak tartanak. És ezt hívhatod álszent-farizeus hozzáállásnak ,hiheted,tarthatod annak,ettől még a véleményem,a hitem,az elveim nem fognak megváltozni.

sRPd
Olvasó
sRPd

A szultán századik ágyasa egy meglehetősen kisarkított példa. Amiről vitatkoztok az a piros pirulás tanok egy alapvetése: egy nő inkább második lesz a sorban egy nagy értékű férfinél, mint hogy egy kissebb értékű férfi szeme fénye legyen. Annyi példa (field riport, red pill example) van a TRP redditen róla, hogy ennek nem kéne itt kérdésnek lenni. A végkövetkeztetés: Vivi azt állítja, hogy nem ilyen, mi meg azt, hogy AWALT. Ennyi.

Reszet Elek
Újságíró

kisebb

Nem a hipergámia létét tagadtam, hanem annak mértékét és az egyéni személyiségjegyek ill. a társadalmi hatások el nem hanyagolható mivoltát.

Delin
Olvasó
Delin

Ez azert nem teljesen AWALT. Ha szerelmi kapcsolatrol beszelunk, egy kello onerzettel rendelkezo no az EGYETLEN akar lenni, nem fogad el maga mellett masik not, akkor se ha egy alfa a szeretett ferfi (ezert se mukodik szerelmi kapcsolatban a poligamia). Az mar mas kerdes, hogy ez a “szerelem” mennyire tartos, ha jon egy jobb ffi/no.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

“…..az asszony ingatag…….”

https://www.youtube.com/watch?v=zY0WUaqgRsI

Lierin
Olvasó
Lierin

“Ahogy az állatvilágban is az alfahímmel párosodtok.”

Nem tudom, feltűnt-e, hogy nem állatok vagyunk, hanem emberek, és mint ilyenek, nagyon régen felülemelkedtünk már az eredetileg belénk kódolt ösztönökön. Az állatok nem halnak meg eszmékért vagy szerelmi bánat miatt, az emberek igen nagy része viszont gond nélkül levetkőzik a túlélésre való hajlamot és öngyilkosságot követ el, akár semmiségekért is, pedig az életösztön az egyik legerősebb, ami létezik, az állatvilágban legalábbis. Az utódnemzésre való ösztönt is rég elhagytuk. Ésatöbbi.

Jó, te sorolhatod magad az állatok közé, ha szeretnéd, de az emberiség és az állatvilág két nagyon eltérő úton halad.

common man
Olvasó
common man

Én a kutyámmal mindig egy úton haladok.

common man
Olvasó
common man

Te követnél el öngyilkosságot egy eszme győzelméért?Mondjuk a feminizmuséért?

Deadpool
Újságíró

“nagyon régen felülemelkedtünk már az eredetileg belénk kódolt ösztönökön.”

Súlyos tévedés. A mai napig az ösztöneink határoznak meg minket. Ezek szerint nem is képzeled mennyire… Nagyon kevesen vannak akik időnként képesek legyűrni a saját ösztöneiket, és azok ellenében cselekedni. Egyáltalán nem emelkedtünk felül rajta, ha megtörtént volna, akkor pl.: a politikusok sem szociális uszításra vagy a migránsokra építenék fel a komplett kampányukat… Millió példát lehetne még hozni….

Lierin
Olvasó
Lierin

Az ösztönök meghatároznak, de nem determinálnak.

A férfiak nem dugnak meg minden nőt, akit lehetőségük lenne, mert ezt a verziót felülírja bennük az erkölcsi gát. Pedig állítólag ez az elsődleges ösztönük.

A nők nem vállalnak mind gyereket, hiába lenne meg hozzá az biztos fészek és egzisztenciális biztonság, mert van, amire a gyereknél is jobban vágynak. Pedig állítólag ez az elsődleges ösztönük.

Az emberek hajlandóak éhezni, szomjazni, öngyilkosságot elkövetni az élet választása helyett. Pedig állítólag ez az elsődleges ösztönük.

Az állatvilágban legalábbis így működnek ezek a dolgok, ott nincs erkölcsi gát, nincs más út a gyermekvállalás helyett, az állatok nem követnek el öngyilkosságot.

Az emberek igen jelentős része minden nap olyan tudatos döntéseket hoz meg, amelyek szemben állnak még a legerősebb ösztönökkel is, nemhogy egyéb, kevésbé domináns ösztönökkel, ami az állítokat teljes egészében irányítja.

Nekem mindig olyan furcsa, ha valaki semmi különbséget nem tesz állat és ember között.

Naooo
Olvasó
Naooo

A bálnák öngyilkossági szándékkal vetődnek partra, mer unják már a sok feminista sületlenséget.

common man
Olvasó
common man

Szerintem annyira azért nem hoznak ellentétes döntéseket az ösztönökkel inkább csak néhány csavar van beépítve de a lényeg ugyan az.

common man
Olvasó
common man

Lemmingek hol élnek, svédbe?ott jó sok a feminista.

Deadpool
Újságíró

“Nekem mindig olyan furcsa, ha valaki semmi különbséget nem tesz állat és ember között.”

“Az emberek hajlandóak éhezni, szomjazni, öngyilkosságot elkövetni az élet választása helyett. Pedig állítólag ez az elsődleges ösztönük.”

Van különbség, de sokat én sem látok… Az embernek van tudata, amivel néhányan képesek is megérteni magukat és a kezükbe venni az irányítást, de a legtöbben megragadnak az ösztönlény szinten. Inkább gyártanak hozzá egy ideológiát, minthogy magukon változtassanak (lásd: feminizmus és párja, a hímsovinizmus). A krumplileves az első!  Ezt naponta tapasztalom… Itt is…

Naooo
Olvasó
Naooo

Az emberiség a kihalás útján halad.

common man
Olvasó
common man

Az emberek igen nagy része nem követ el öngyilkosságot.

hunbagira
Újságíró

Mert rátok nőkre aztán kurvára jellemzők az eszmékért való halál. :) Végén még kiderül, hogy Jézus is nő volt. :)

Eugén
Olvasó
Eugén

Vivi,  kikéred  magadnak,  hogy  a  nők  “gyémántokra”  vágynának,  de  azt  nem  utasítod  vissza,  hogy  a  férfiak  szivesen  szexelnek  szép  fiatal  nőkkel,  pedig  azt  is  írtam.  Tudom,  hogy  nem  minden  férfi  és  nem  is  minden  nő  csalja  meg  a  párját,  a  “gyémántot”  ilyen jelképesen  értettem,  sokunk  tapasztlata  itt  az,  hogy  a  nőket  igencsak   vonzza a  pénzt  és  ahatalom,  ahogy  a  férfiakt  a  szépség,  ezen  nincs  értelme  vitatkozni  szerintem.  A  poligámiában/nyitott  kapcsolatban  az  a  jó,  hogy  mindenki  megkaphatná  amire  vágyik,  csak  nem  egyvalakitől,  hanem  több  különböző  embertől.  Nem  jó  ez  így,  hogy  mi  férfiak  állandóan  csak  versengünk  egymással  a  nőkért, hogy  kinek  van  nagyobb háza,  szebb  kocsija,  több  fizetése,  cserébe  meg  egyre  kevesebbet  kapunk,  mert  ennek  a  versenynek  szerintem  csak  vesztesei  vannak.   Lehet  itt  azt  tanácsolni,  hogy  ha  valakinek  gondjai  vannak  az  ismerkedéssel,  akkor  önfejlesszen,  de  ha  mindenki  azt  teszi,  akkor  csak  a  nők  elvárásai  fognak  még tovább  emelkedni…  Egyéni  szinten  segíthet  az  önfejlesztés,  de  társadalmi  szinten  ez  nem  megoldás.  Őszintén,  szerinted  egy  magyar  átlagfizetésből,  hogy  tudna  egy  férfi  kifizetni  havonta  100  ezer  forintot  éttermekre,  ajándékokra…stb?  Arról  nem  is  beszélve,  hogy  a  nőket  pozitívan  diszkriminálják,  ez  pedig  idővel  oda  fog  vezetni,  hogy  egyre  kevesebb  férfi  engedheti  meg  magának  a  párkapcsolatot.   mennyivel  jobb   lenne,  ha  végre  befejeznénk  ezt  a  gyilkos  versenyt  a  nőkért,  és  elkezdenénk  együttműködni.

“a feminizmus is enyhén szólva nem támogatja ezt a vonalat”  Ez  tévedés,  ők  éppen  hogy  ezt  akarják.  Nem  azt  mondom  én  sem,  hogy  le  kéne  cserélni  a  hagyományos  monogámiát,  de  az  jó  lenne,  ha  az  emberek   nyitottak  lennének  és  elfogadott  lenne  többféle  együttélési  forma  is.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

” De  azt  nem  utasítod  vissza,  hogy  a  férfiak  szivesen  szexelnek  szép  fiatal  nőkkel,  pedig  azt  is  írtam. ”

Azt utasítsák vissza a férfiak :). Az tény,hogy a férfiak szívesen,szívesebben szexelnek szép, fiatal(abb) nőkkel,ezt valóban kár tagadni,de ez akár igaz lehetne a nőkre is,hogy szívesebben bújnak ágyba sportos,fiatal(os),jóképű fickókkal. Én csak annyit állítottam,hogy nem “gyémántokra” vágyunk mi igazán,legalábbis én magamból kiindulva,meg környezetemből kiindulva mondom ezt.

Most eszembe jutott egy nagyon idevágó mondatváltás,a régmúltból: az exférjem szájából hangzott el,amikor szembesítettem vele,hogy egyszerre három nővel csal (azokat is elég csúnyán átvágva,az egyik majdnem öngyilkos lett,a másik kisgyerekesnek meg kishíján a házassága ment rá,persze a házas csaj hibás volt bőven,ő aztán a hipergámia ,nem is tudom minek nevezzem gyönyörű példája,bár ez így nem teljesen pontos,na mindegy).Szóval azt mondta nekem,hogy  csak ne váljak el tőle,lehet nekem is más pasim,ha akarom.És én akkor teljesen megdöbbentem…16 év után ennyire (15 éve voltunk házasok) nem ismer,ennyire nem érti,hogy én nem más férfiakra vágyom ,én nem vágyom kalandokra,jobb pasikra,én egyre,arra az egyre vágyom,aki szeret,akivel élek,aki hűséges és akihez teljesen természetesen én is hűséges vagyok. Azt hiszem a monogámia eléggé alkati dolog is. Ha olyan vagy (és van férfiban is monogám fajta,akár hiszitek,akár nem),akkor jöhet lehetőség,bármi,egyszerűen nincs rá szükséged. Nem erre van szükséged.Arra az egyre van szükséged,de arra nagyon.Szóval ez a megkaphatunk mindent “csak több különböző embertől” a monogám embernek egyszerűen nem opció.Olyan mintha egy nimfomániást akarnál arra kényszeríteni ,hogy hetente egyszer dugjon ugyanazon férfival. Egyszerűen nem megy.

A másik, én tudom és el is hiszem,hogy a férfiak tudnak,képesek érzelemmentesen szexelni, a nők egy kisebb része is talán,de a többség esetében a nőknél MINDIG érzelmi síkra terelődik a dolog. Ha egy nő szerelmes egy férfiba akkor, nemigen kívánja a másikat,szóval elhagyás,válás stb lesz a vége. És őszintén,hány férfi nézné el VALÓBAN,hogy a felesége,párja is félrelép,hogy más kan is dugogatja,na ezért nem opció az általad felvetett lehetőség.

Ettől még igen kis számban,mennyiségben működhet a nyitott kapcsolat,de szerintem erre nagyon kevés ember képes.

Eugén
Olvasó
Eugén

Értem  amit  mondasz.  Részben  igazad  is  van ,  megértem  a  korábbi  negatív  tapasztalataid  miatt,  a  megcsalás  az  tényleg  nem  elfogadható  egyik  féltől  sem.  Azért  egyszerre  négy  nőt  hülyíteni  az  nem  semmi…  Én  soha  nem  voltam  párhuzamosan   több  nővel  kapcsolatban,  nem  is  hiányzik,  néha  egy  is  sok;)  Alkalmi  többes,  párcsere  volt  csak,  szóval  elnéztem,  hogy  másik  férfi  is  beszál,  és  nem  zavart.  Megértem,  hogy  ez  neked  fura,  gondolom  generációs különbségek  miatt  meg  te  vallásos  vagy, szüleim  mindketten  keresztények  és  boldog  monogám   házasságban élnek  már  régóta,  nem  is  merném  ezt  elmondani  nekik. :)  Tudom,  hogy  az  emberek  nagyon  különbözőek,  és  ez  így  van  jól.  Nekem  a  nyitottság  annyit  jeletn,  ami  a  nevében  is  van,  az  én  zsebemben  ne  turkáljon  a  párom,  de  ha  neki  az   a  szíve  vágya,  akkor  részemről  nincs  akadály,  találhat  egy  jól  szituált  idős  urat,  aki  szivesen  “támogat”  ifjú  hölgyeket.  Csak  őszintén.

Ebből  is  látszik  egyébként,  hogy  nem  kéne  attól  félni,  hogy  az  összes  nő  a  milliárdosok  háremében  koncentrálódna,  mert  a  legtöbb nő  nem akar  háremhölgy  lenni,  a  legtöbb férfi  pedig  nem  akar  háremet  tartani.

Alter Ego
Szerkesztő

“a  legtöbb férfi  pedig  nem  akar  háremet  tartani.”

Honnan tudod? – Persze lehet, hogy igazad van, beérik inkább  “többes”  és “párcserés” szexel, meg a “megcsalással”, ami meg a párcserések szerint szörnyűség… Vicces…

A férfiak jelentős része számára a változatos szexuális élet (a genetikus poligám késztetések miatt) fontos, a nők számára meg nem annyira. A monogám elvárások alóli kibúvó csak a “megcsalás” lehet. Olyan elfogadott opció valahogy nincs, hogy “nekem fontos a másokkal is folytatott szexuális élet, neked meg nem, mindenki tegyen kedve szerint”. Adnék egy esélyt annak, hogy azért hívják a másokkal is folytatott szexuális viszonyt “megcsalásnak”, mert szépen a női ízléshez lett igazítva a morál.  Ahogy a nők szeretik, az tisztességes, ahogy a férfiak szeretik, az tisztességtelen, “megcsalás”. – Úgy tűnik, az van, hogy a nők által támasztott “morális” elvárást az egyik félnek egészen könnyű, a másik félnek meg önmegtartóztatóan nehéz teljesíteni. – “A férfiak mind tisztességtelen disznók.” – mondják gyakran a nők… Én meg azt mondom, hogy az egy kicsit problémás, ha az egyik fél ízlése, érdeke és társadalmi megbecsülése sérül, pusztán azért, mert a természet olyannak alkotta, amilyennek… Úgy tűnik, hogy a férfiak nagyjából olyan helyzetben vannak, mintha a nőket azért lenne szokás kollektíven hibáztatni, mert általában nem akarnak egyszerre több partnerrel viszonyt fenntartani.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

” A férfiak jelentős része számára a változatos szexuális élet (a genetikus poligám késztetések miatt) fontos, a nők számára meg nem annyira. A monogám elvárások alóli kibúvó csak a “megcsalás” lehet. Olyan elfogadott opció valahogy nincs, hogy “nekem fontos a másokkal is folytatott szexuális élet, neked meg nem, mindenki tegyen kedve szerint”

” Én meg azt mondom, hogy az egy kicsit problémás, ha az egyik fél ízlése, érdeke és társadalmi megbecsülése sérül, pusztán azért, mert a természet olyannak alkotta, amilyennek…”

Aham. Szóval induljunk ki abból,amit már itt unalomig olvashattunk ,miszerint a férfiak túlnyomó többsége poligám, a nők túlnyomó többsége hipergám,ez ösztönös,ilyennek alkotta a természet, az Isten stb. Természetesen vannak monogám férfiak (kisebbségben),sőt még hipergámok is. (élő példa volt volt kolléganőm esete,akit a két gyerekkel karácsony este hagyott ott a férje 17 év után ,miközben fogalma nem volt róla,hogy egyáltalán probléma lenne a házasságukkal,egy héttel azelőtt még kirándulni voltak a Mátrában a legnagyobb boldogságban ,majd benyögte a férje,hogy egy élete van-ezt volt képes a 16 éves fia és a 13 éves lánya arcába mondani,majd távozott az új nőjéhez,akivel már vagy fél éve viszonyt folytatott,az új nő nem volt szebb,vagy csinosabb,viszont nem volt gyereke ellenben volt balatoni yachtja ,meg luxus lakása).

Bocs a kitérőért,szóval léteznek néhányan hipergám férfiak és kisebbségben poligám nők is. De az az elfogadott kiindulópont,hogy a férfiak többsége poligám,amiről nem tehet,a nők nagyobb része hipergám,amiről szintén nem tehet,mert ösztönös.

Mivel egyik sem tehet róla,ez a természet szava,teljesen normális igény,hogy a poligám férfi szexeljen akivel akar, ahányszor csak megkíván valaki mást a feleségén kívül, viszont a nő hipergám ösztönein nem képes ugyanígy uralkodni,szóval ő meg cserélgesse élete párját ahányszor csak akarja …(én egyébként benne vagyok,hogy minden ösztönein uralkodni nem tudó férfinak jusson egy ösztönein uralkodni nem tudó nő,meg is érdemlik egymást).

Mit szólnátok a következő “ajánlathoz”. Én,mint nő (most nem annyira hipergám,illetve hipergám ösztönein uralkodni tudó és monogám nők nevében nyilatkozom) biztosítalak arról,hogy jóban ,rosszban, ha beteg vagy,ha elveszíted a munkádat,ha baleset ér, a gyerekeid 1000 %-osan (akár DNS teszttel ellenőrizve) a tieid,szeretlek és melletted állok életed végéig,kitartok melletted és soha el nem hagylak,soha meg nem csallak,próbállak boldoggá tenni,amennyire csak tudlak.Természetesen ebben benne foglaltatik a rendszeres szexuális élet és adok magamra,próbálok csinos és kívánatos maradni amennyire csak lehet. Cserébe azt szeretném,hogy Te meg a poligám ösztöneiden uralkodj (többek között azért is,hogy ne csinálj fel más nőket és más nők gyerekei pl. ne a mi családunk lelki és gazdasági egységét gyengítsék), óvjál,szeressél, a fizikai és lelki terror mellőzésével éljük az életünket ,gondoskodjál rólam,ha szükség van rá,bízhassak benned 1000 %-osan,hogy mindig mellettem állsz,hogy számíthatok rád.

Szóval melyik a hosszú távon működőképesebb ? Ki-mit választana ? Az előbb vázolt egységet,vagy azt hogy poligámkodhatsz,de mindig a fejed felett lóg a hipergám nőd reakciója,bármikor elhagyhat,szülhet mástól kakukkfióka  gyereket,egy hang és a legkisebb lelkiismeret furdalás nélkül lép le a te (valóban a te) gyerekeiddel egy másik férfihoz ?

Amúgy sokkal jobban el tudom fogadni,ha tisztán,egyenesen azaz egy nyitott kapcsolatban mindkét fél beleegyezésével történnek így a dolgok,de csalva,árulva,szemébe megígérve,de háta mögött ígéretét nem betartva intézni azzal a felszólalással,hogy “én nem tehetek róla, poligám vagyok”,vagy akár “én nem tehetek róla hipergám vagyok”  az egyik legaljasabb dolog a szememben akár férfi,akár nő teszi.Többek között az (is) emel ki az állatvilágból,hogy az ösztöneinken tudunk uralkodni.

Reszet Elek
Újságíró

Bikíváncsi nőt kell választani és ő fogja kérni hogy éljem ki a polgám ösztöneimet. Nem kell túlbonyolítani a dolgot.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Nyilván :),de annyi bikíváncsi nő nem él a Földön,amennyire igény lenne…,ha meg nagyon szeret a nőd,az mindig “önző” kisajátító érzés,egy idő után egy ilyen kapcsolat is problémás lesz-szerintem :)

Reszet Elek
Újságíró

Ha tudja hogy minden körülményk között ő az első és rendszeresen váltogatva hozok haza kancákat akkor nem valószínű.

A szerelem teház önzés? Mégis annyit dicsérik.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Elek :

Néhány Esther Vilar idézettel válaszolnék (akit úgy vettem észre a férfiak is előszeretettel idézgetnek itt-jogosan):

Ez még a nyitott házasság témához :

” Az ún. „nyitott házasság”, amelyben eltűrik, hogy a szerelmi partner másokkal is hálhasson, nem a szerelemre, hanem a barátságra épít. A szexuális érintkezés, amely a nyílt házasságokban élők között bekövetkezik, nem más, mint baráti szolgálat, amihez a szerelemnek semmi köze sincs.”

Szerelemről és önzőségről  (nagy igazságok vannak ám itt):

Milyen a szerelem?
A szerelem testi és lelki valóságunk egyetlen személy által történő tökéletes meghatározása, amelynek szükségszerűen a következő törvényszerűségei vannak:
1. A szerelem monogám    Abba belemehetek, hogy egyszerre két partner szeressen, de én csak egyet tudok szeretni. A bigámia nagyon pontatlanul működő definíció: vélekedésem, hogy mindkét partnerhez tartozom, minden részletében, beleértve a szerelmet is, ellentmondásos. Ha a személyiségemet különböző személyek határozzák meg, akkor fogalmam sincs, hogy valójában ki vagyok, ezért nem is lehetek boldog. Éppen ebben keresendő a szexuális objektum és a védenc különbsége: az ember képes egyszerre több védencet is szeretni, de csak egyetlen szeretőbe lehet szerelmes. A védencek gyenge meghatározók. Az eltartó csak annyit tud meg tőlük magáról, hogy szükség van rá, semmi egyebet. Hogy melyik személyes tulajdonságára tartanak igényt, azt nem közlik vele, nekik teljesen mindegy. Szükség esetén képesek a régit egy jobbért becserélni (l. az apáknak nincs hatalmuk című fejezetet). A védenc és az eltartó
intellektuális színvonalának számottevő különbsége miatt a védencek sem érzik magukat meghatározottnak, függésük az eltartóktól főként “fizikai”.
2. A szerelem féltékeny
Ha a kedvesem a szerelmével rajtam kívül egy másikat is meghatároz, akkor elveszítem a személyiségem. Éppen olyan leszek, mint az, akit a szerelmem ugyanúgy szeret mint engem (mivel a szerelem monogám, ő valójában senkit sem szeret, csakhogy ez bennem nem tudatosul), tehát született egy hasonmásom. Ahhoz, hogy megint egyetlen ÉN legyek, meg kell semmisítenem a hasonmást, vagy egy új szeretőt kell keresni magamnak.   A féltékenység nem feltétlen ismérve a szerelemnek, de a szerelem általában nem létezhet féltékenység nélkül. A türelmesség nem a szerelem bizonyítéka, hanem éppen az ellenkezője. Aki kész arra, hogy szeretőjét megossza egy másikkal, ezzel félreérthetetlenül kimondja, hogy mint szexuális partner már nem érdekli, hanem csak felebaráti szeretet vagy barátság köti hozzá.  Az ember csak olyan kapcsolatban féltékeny, amelyben a másiktól meghatározást vár. Az eltartottam csak mint eltartót definiál, ezért csupán akkor vagyok rá féltékeny, ha engem nem tekint többet eltartójának. Egyébként tehet, amit akar, anélkül, hogy a féltékenységemet kiváltaná. Egy barát nem határozhat meg engem mint szerelmi partnert, rá csak akkor kell féltékenynek lennem, ha más iránt is barátságot mutat. Az ún. “nyitott házasság”, amelyben eltűrik, hogy a szerelmi partner másokkal is hálhasson, nem a szerelemre, hanem a barátságra épít. A szexuális érintkezés, amely a nyílt házasságokban élők között bekövetkezik, nem más, mint baráti szolgálat, amihez a szerelemnek semmi köze sincs.   3. A szerelem hűséges
Ha valami olyant teszek, amiről a szerelmesem nem tud, akkor a definíciója többé nem illik rám. Szexuális hűtlenség csak azután lehetséges, amikor a partner definíciójának nem tulajdonítok többé értéket, amikor már nem szeretem. Ha egy olyan partnert csalok meg, akit még szeretek, azt később be kell neki vallanom. Bármilyen kellemetlen számomra a beismerés, csak ezután érhetem el, hogy ismét ő legyen a tökéletes meghatározóm.
Van “örök” szerelem?
A szerelem férfi és nő között tarthat akár egy egész életen át. Egyáltalán nem elképzelhetetlen.

Szóval a szerelem nem csak önzés,de van benne az is,egyszerre önző (csak magamnak akarlak) és egyszerre önzetlen (mindent megtennék érted,csak a tied vagyok).

wittukind
Olvasó
wittukind

Tehát a szerelem olyan mint az egereknél a holtomig eggyütt…vagy a cinegéknél…”mindent megtennék érted”- ok akkor én klingon vagyok

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Wittukind:

Az egerekről nem is tudtam…vadkacsák,gólyák,általában madaraknál elég jellemző…

wittukind
Olvasó
wittukind

Ezért inkább lennék Carcharondiosaurus mint homosapiens

sRPd
Olvasó
sRPd

Az ajánlat jó nekem, elfogadom.

Kék pirulás koromban viszont nem tudtam a hipergámia létezéséről. Emiatt igazat kell adjak Alternak is. Kékpirulás világunkban a csapból is az folyik, hogy a férfiak disznók, a nők meg milyen kedves virágszálak. Holott az igazság eléggé kisarkítva az, hogy a férfiak disznók, a nők meg kurvák.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Igen,ez sarkítva valóban igaz.(annyi kitétellel,hogy szerencsére nem minden férfi disznó és nem minden nő kurva és vannak férfiak akik le tudják győzni a késztetést a “disznóságra” és vannak nők akik le tudják győzni a kurvaságra való hajlamukat )

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ez meg ugye, klasszikust idézve: “…. csak helyrajzi kérdés….”

Aldo
Újságíró

“távozott az új nőjéhez,akivel már vagy fél éve viszonyt folytatott,az új nő nem volt szebb,vagy csinosabb,viszont nem volt gyereke ellenben volt balatoni yachtja ,meg luxus lakása”

Ezeket önerőből szedte össze, vagy az egyik lekoptatott volt férjtől?

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Ez most költői kérdés,vagy valóban akarod tudni?  Az rémlik,hogy a nőnek valami baromi jól fizető vállalkozása/állása volt és emlékeim szerint nem volt elvált. Viszont a családja tehetős volt,az apja révén voltak a yachtok,nagy vitorlázós family volt a nő mögött.Amúgy nem volt valami szépség,vékony ,csinos,de a feje…  (egyébként a felesége is, szinte egyazon alkat,kifejezetten a genetikailag nem hízó fajta ) .

xcsakx
Olvasó
xcsakx

.Amúgy nem volt valami szépség……

Ez csak véletlen…..

Ezért problémásak ezek az “esetek”, mert nem tudjuk, hogy milyen “értékű” hölgy milyen “státuszu” fickóval teszi ezt, vagy amazt…..

Amíg “nők”/”férfiakról” beszélünk, addig ugye bármi, meg annak az ellenkezője is bizonyítható,……, csak épp jól kell megválasztaniu az alanyokat és a leg lényegesebb infó(ka)t nem kell közölni….

Aldo
Újságíró

Komolyan érdekelt, mert sokan szeretnek azzal jönni, hogy bezzeg vannak aranyásó férfiak is. Igaz, de egy ilyenre jut 100 másik nő. Szomorú a történet, de fordított esetben még mindig gyakoribb.
Az meg, hogy szépség-e vagy, sem nőként nem tudod eldönteni, mint ahogy egy férfi sem, hogy jó pasi-e az illető, akivel a nő lelép.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Persze,hipergámiában a nők az elsők,ez tuti,ezt csak példaképp említettem ,hogy léteznek hipergám férfiak is,ugyanúgy ,mint poligám nők is,de ez kisebbség nemükön belül.Tehát biztosan jóval több aranyásó nő van,mint férfi-ehhez nem fér kétség.

De,erről a nőről el tudom dönteni,hidd el :). (lófejű,lófogú).Amúgy szerintem ronda,de jó testű nőt hamarabb dugnak a férfiak,mint szép arcú,de rossz testűt.

HypocrytSlayer : (hú, hívhatlak ezentúl HS-nek ? )

A házaspár kb azonos SMV,együtt teremtettek meg mindent,a feleség,volt kolléganőm kifejezetten jó társ alap,nagyon manöken alkat,fejre átlagos. A férjével még hasonlítottak is. Együtt vettek (hitelből) családi házat,én csak boldog vakációs képeket láttam. Szépen beszélt a férjéről,nem panaszkodott rá sosem,szerintem  a szex is rendben volt,ahogy az elejtett szavaiból emlékszem. Azt tudom,hogy egyszer hosszú évekkel ezelőtt egyszer megcsalta a férje,bevallotta és(nevezzük) Angélának,megbocsátotta.

Ez az eset amúgy tényleg egy elképesztő eset volt,mindenkit ledöbbentett,senki nem érti azóta sem. Főleg a gyerekek sínylették meg,no meg persze Angéla is romokban évekig…

Aldo
Újságíró

“Amúgy szerintem ronda,de jó testű nőt hamarabb dugnak a férfiak,mint szép arcú,de rossz testűt.”

Éhezőknek a moslék is jó.

common man
Olvasó
common man

Ez a férfi monogám volt azért döntött egy nő mellett.A gazdagság lehet ok meg nem is ezt nem tudhatjuk.Lehet ,hogy éjjel nappal keféltek,mit tudom én sok minden lehet.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Még valami eszembe jutott,amikor ezt az “egy életem van csak-ot”,előadta,arra hivatkozott,hogy elege van abból,hogy minden csak a családról szól,hol vannak az ő álmai,az ő szórakozása,miért kell neki gürcölni reggeltől estig (a kolléganőm ugyanabban a gyilkos munkarendben dolgozott,mint én amúgy,szóval ő is melózott rogyásig). Szeretné élvezni az életet,olyan dolgokkal foglalkozni amire vágyik….elég fiatalon házasodtak össze amúgy (olyan 25 körül,talán Angéla 1 évvel fiatalabb volt). Szóval a luxus élet, a vitorlázás,a menő éttermek,a szórakozás és gondolom a kevésbé fáradt,állandóan rendelkezésre álló szex is nyomott a latban.Pedig Angéla emlékeim szerint nem volt épp egy frigid fajta…..

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Szerintem a férfiak többsége valóban nem háremre vágyik, (cáfoljatok meg),de nekem az jött le  a FH-os hozzászólásokból,hogy egy megbízható,otthont teremtő,szerető (és szexet kedvelő :))  feleségre,társra vágynak a legtöbben.

hunbagira
Újságíró

Nincs mit megcáfolni, mert így van.  Ha viccből szóba is kerül, akkor jön a másik vicc, hogy egy is sok…Kettővel már úgy nézne ki a ház mint a pszichiátriai gondozó….:)

Rokapapa
Újságíró

Drága Vivien!

Ez a megállapításod csillagos ötös volt. Ezzel csak egyetérteni lehet.

Aldo
Újságíró

Akkor én a kisebbség vagyok.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

metoo:)

ggwp
Olvasó
ggwp
nemenvagyokzombi
Olvasó
nemenvagyokzombi

Ha jól látom, ez is egy tipikus kifacsart indexes feminista cikk. Hiszen jópár ilyen fát ültettek már, ebből nyilván az egyik így járt. Mégis úgy tálalják, mintha csak egy lenne. Ótvar nácik ezek egytől egyig.

A másik oldal meg kissé röhejes. Fákat ültetni és azt gondolni, hogy ezzel bármi is változik. Ezt is csak egy Bedő-féle papucs képes elkezdeni. Becsülöm azt, amit elért az életben, de a nőkhöz való hozzáállása a manginák alaptípusát jelenti. Bár lehet, erre is szükség van a radikálisabb vonal mellett.

Hunn
Újságíró

A fa helyzete kiválóan jelképezi a férfimozgalomban részt vevő férfiak többségének helyzetét: magányosan, senki által nem törődve pusztulunk el lassan, de biztosan.

Alter Ego
Szerkesztő

Nem jelképezhet semmit a férfimozgalommal kapcsolatban, mert Bedő Imre sokszor leszögezte, hogy nem mozgalmat csinált. Hogy pontosan mit is, azt igazából azt én tudom… Leginkább talán valami olyasmit, amit a név is tükröz: egy klubot…

Hunn
Újságíró

Kérdés, hogy létezik-e egyáltalán olyan, hogy egységes férfimozgalom. Én úgy látom, hogy az Alt Right-hoz hasonlóan, mely Trump megválasztása után szétvált az Alt Lite-ra és Alt Right-ra, a férfimozgalom is felbontható “Férfimozgalom Lite”-ra, és “Valódi Férfimozgalomra”.

A “Férfimozgalom Lite” azokból a férfiakból áll, akik tulajdonképpen elfogadják a feminizmus korábbi hullámait, és az azok által végzett pusztítást. Ők a feminizmus által meghirdetett “valódi egyenlőséget” próbálnák valóra váltani. Ők azon vannak felháborodva, hogy nem a feminizmus által meghirdetett “egyenlőség” vált valóra, hanem a férfiak kerültek hátrányba, és a férfiellenesség és férfigyűlölet lett az uralkodó.

Gondolom ezek a férfiak elsősorban azért fogadják el a feminizmus korábbi hullámait, mert ők már ebben nőttek fel, csak ezt ismerik, és nem döbbennek rá, mi több, el sem tudják képzelni,  hogy mit vesztettek mindazzal, amit apáik és nagyapáik korosztályának természetes volt, és könnyelműen és ostobán elherdálták, kibaszva ezzel a következő férfigenerációkkal. Ezek a férfiak egyezkedni akarnak a nőkkel, szavazgatni, tárgyalgatni, a dolgokat őszintén és egyenrangú félként megbeszélni, lelkizni velük, stb…

A “Valódi Férfimozgalom” pedig azokból a férfiakból áll, akik azt mondják, picsába az egésszel. Akik azt mondják: semmi feminizmus, Patriarchátust MOST! Nincs mit megbeszélni a nőkkel, nincs mit egyezkedni a feministákkal. A feminizmus soha nem arról szólt, amit meghirdetett. Az elért “eredményei” katasztrofálisak, csak negatívum, semmi pozitívum. Az egész úgy, ahogy van: kuka! A nők meg vannak véve a feminizmus által a férfiak kárára nekik nyújtott előnyökkel, a lelkiismeretük el van altatva az évezredes “nőelnyomás” osztályharcos, marxista mítoszával.

A nők önként tehát soha nem fognak mellénk állni. Tehát nincs értelme szavazgatni, és nincs miről tárgyalni. Mi, férfiak vagyunk az erősebbek, a gyorsabbak, és az agresszívabbak, nem a nők. Mi vagyunk APU, aki követel, akinek a szava a törvény. Ezért innentől az lesz, amit mi akarunk, a nők azt csinálják, amit mondunk. Nem kívánságműsor, nem nyitunk vitát, és pont!

Én amúgy a második csoportba tartozónak vallom magamat, ha esetleg bárkiben is kétség merülhetett volna fel ezzel kapcsolatban, bár nem hiszem hogy lenne ilyen… :)

common man
Olvasó
common man

Na de miért törvényileg vagy egységesen? Miért nem egyénileg? Alapíts családot és ott vezesd be a törvényeidet!Mert így az egész csak olyannak tűnik mintha 2 métert akarnál ugratni az átlagemberrel magasba,ami a többségnek, bármennyit is edz, csak vágyakozás marad.Azt kijelenteni,hogy  csak mi vagyunk a valódiak….Igazi kommunisták,igazi nácik,igazi zsidók,igazi feministák….na mondjuk ők nyírhatják egymást belháborúkkal de nekünk is ez kell?

Reszet Elek
Újságíró

Már az alapfelvetés is hibás. A társadalmunk nem marxi kategóriákban létezik, nincsenek közös érdekű, homogén nemi osztályok, férfiak és nők. Nem társadalmi szinten kell kezelni a problémákat (nem is lehet), hanem az egyén szintjén.

hunbagira
Újságíró

Femcsik is nagyjából ezen szövegek kíséretében vihorásznak a dolgon…..

common man
Olvasó
common man

Többnejűség? Ki kivel? https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html
18 évesek:férfi 48396 fő,nő 45741.
20évesek: férfi 52018 nő 48600.30 évesek férfi 60614 nő 57106.De ha mondjuk a 30 éves férfiaknak 20 éveseket gondolunk inkább a “nőtöbblet”-12014 fő.És ez még csak a nyers “darabszám”.

hunbagira
Újságíró

És ezzel most mit akarsz mondani?

common man
Olvasó
common man

Ha egyszer több a férfi mint a nő akkor ,hogyan?Ha megosztott a “tulajdon” az a kommuna.De tudomásom szerint ott is összevesztek, mindig volt aki egyenlőbb akart lenni.Nem is vált világrendszerré.

hunbagira
Újságíró

Többnejűség esetén nem releváns, hogy több férfi van. Annyiban, hogy akkor még több férfi “szop” a jelenséggel. :) A kiválasztott 5-10-20 százaléknyi férfinak így is jut elég nő.

Art
Olvasó
Art

Nagyon élvezem Tóth úr eszmefuttatásait, még úgy is, hogy világnézetileg nem állok vele egy platformon. Kiváncsian várom a folytatást.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Most látom, hogy megvan az új kommentrendszer, ez sokkal jobb mint a régi.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ja, sokkal követhetetlenebb, cserébe szarabb mint a korábbi….

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Igen a követhetőség romlott, látom, de valahogy a keskenyedés nem olyan idegesítő ez alatt a cikk alatt, mint előtte.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

És azt sem nagyon tudja kikövetkeztetni az ember, hogy mi is volt az előzmény egy pont után, no meg kissé megkavarodott az időrend is, szóval ha valaki szeret bogarászni ,meg rejtvényeket fejtegetni, avagy csak egyszerűen write only-ban van, annak királyság, a többieknek meg minimum idegesítő…..

Alter Ego
Szerkesztő

Nem kavarodott meg az időrend, csak nem érted, hogy mi történik. Amikor a főoldalról kattintva érkezel, és nagyon sok már a komment és az általad keresetthez túl sokat kellene letölteni, akkor inkább kiemeli előre a szálat és megjelöli halványkékkel. De ha nem konkrét kommentre, hanem a cikkre kattinva érkezel vagy a “További hozzászólások betöltése” gombra kattintasz, akkor már mindent az időrendi helyén találsz.

Az amúgy nem baj, ha téged idegesít – remélem el is szoksz innen.

common man
Olvasó
common man

rákattintottam a kezdőlapon alter legújabb kommentjére és kihozta lászló gyulaffy fészbukos kommentjét

Alter Ego
Szerkesztő

Nem. Kihozta azt az első kommentet, amely szálhoz Alter kommentje tartozik.

Ha sok komment van a szálon, akkor nem annyira kényelmes. Viszont nem kell megvárni amíg letöltődik mind a 152 komment. Majd megnézzük, mit lehet még finomhangolni rajta…

common man
Olvasó
common man

meg kéne valahogy számozni 1.1 1.2 1.2.1 ezt most csak ideírtam akkor tudná az ember hogy ez az egyes szál tizenharmadik kommentje 1.13 vagy az arra adott második válasz 1.13.2 de mint mondtam ez csak egy hirtelen, kidolgozatlan ötlet.

Alter Ego
Szerkesztő

A vonalakkal való keretezés vezette egy kicsit a tekintetet, azt sokkal egyszerűbb lenne visszahozni, bár ez így meg kellemesebb összképileg…

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Jobb a keret nélkül, nagyon idegesítő volt.

Alter Ego
Szerkesztő

Ne felejtsem el mondani, hogy mindezek mellett még valósidejű is a kommentek megjelenítése, tehát ha kisvártatva ír valaki egy választ, akkor azonnal megjelenik az időrendi helyén, mintegy élő cset jelleggel.

common man
Olvasó
common man

“most akkor ez a ne felejtsem el mondani” egy új szál 22:34 -es indulással?

Alter Ego
Szerkesztő

Nem. Válasz a 22:17-esedre.

common man
Olvasó
common man

vagy egy új nézet -régi nézet átkapcsolót.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Kurvára nem érdekel, hogy mi történik, rosszabb, követhetetlenebb mint a korábbi, javasolták már neked az index-fórumost, ha már mindenképpen fejleszteni akartál, de ez szarabb, mint a korábbi…..

BTW- úgyis találsz okot, hogy mikor /kit/miért /tílts/törölj, elég ha személyes sértésnek veszel egy amúgy józan kritikát,…….nem felejtetem el az “ukászt”….., sőt…

Alter Ego
Szerkesztő

Elmondom neked, hogy ezt a komment-szoftvert egy magas szinten elismert amerikai vállalkozás fejleszti és a WP CMS tartalomkezelő rendszer legjobbja. A kor igényei szerint fejlesztik. Számos a piacon kivételes előnnyel rendelkezik, egyebek mellett valósidejű interaktivitást is lehetővé tesz. Weboldalak ezrei használják világszerte. Ettől függetlenül még érkezhet olyan tanács, ami miatt hajlandó vagyok belenyúlni a szoftverbe saját igény szerinti fejlesztés céljából vagy a fejlesztők felé igényt jelezni, de pont nem azoknak a véleményét fogom meghallgatni, akik egy harminc évvel ezelőtti állapotban megrekedt Indexet tekintenek mérvadónak.

Ha szükségesnek érzem, akkor bármikor, bármire találok okot, de a te esetedben egyáltalán nem volt szükség ilyesmire. Azért vagy kitiltva a Férfihangról, mert a folyamatos cyberbullyingal, közösség- és férfimozgalom ellenességgel megsértetted a Férfihang szabályzatát. Tisztán látszik most is, hogy az egész Férfihang, annak fejlesztése és a fejlesztők ellen intrikálsz, és módszeresen hangulatot rombolsz. Letiltom harmadszor is a kamu fiókod, ne gyere vissza. Mondhatjuk udvariasan úgy is: Nem illesz ebbe a férfiklubba, keress másikat. Könnyen meglehet, hogy az Indexen van a te valódi helyed…

rumospiskóta
Újságíró

Köszönöm, ez a magyarázat fontos volt – saját erőből én se láttam át.

Alter Ego
Szerkesztő

Egyébként szerintem is van egy elhibázott része a koncepciónak: nem a szál elejére kellene ugrani. Fel fogom venni levélben a kapcsolatot a plugin fejlesztőivel.