1 megosztás

Progresszívék megunhatatlanja: az alapjövedelem (1.)

Választási kampányok idején világszerte – már, ahol többpártrendszer van – minden másképpen történik. Egy kicsit a szokásosnál is jobban kizökken a józan ész. Kormánypárti politikusok ilyenkor nemzetiszínű szalagokat vágnak át (a választópolgárok helyett), míg ellenzéki politikusok a szokottnál is nagyobb lendülettel ígérgetnek: jövő húsvétra megígérik a feltámadást is. Bármit. Akármit. Határ a csillagos ég, ahogy Rákosi pajtás jósolta. Ilyenkor unos-untalan, már-már közhelyesen visszatérő eleme egyesek politikai kommunikációjának az általuk alapjövedelemnek nevezett agyrém.

Lényegesnek tartom, hogy mindenki legyen tisztában azzal, hogy az időnként kultúrmarxizmusnak nevezett nagy valami nemcsak feminizmus, hanem minden más kapcsolt és mellékelt árujának formájában is – logikátlan és működésképtelen. Azért, mert ezek mindig kéz a kézben járnak, ahogy az ősi tapasztalat tartja: aki hazudik, az lop is.

Hol volt, hol nem volt, a régi szép időkben, mikor szex előtt még a férfiak borotválkoztak… Tökig rágott csont az a közhely, hogy szép új XXI. századi világunk mennyire, de mennyire tükörképe, vagy inkább szánalmas paródiája a haldokló Római Birodalom III-V. századának. Mert bizony, „alapjövedelem” (kézbőletető segély) Rómában is volt. Ennek forrását a közvélekedés a két Gracchus-ban látja. Caius és Tiberius Gracchus, a két demagóg – akik úgy végezték, mint későbbi elvtársaik közül oly sokan – találta ki azt, amit ma szociális segélyezésnek hívnánk, azt, a történelemben addig ismeretlen fogalmat, hogy etessünk ingyenélőket. Miért? Mert csak? No, nem igazán, hanem elsősorban azért, mert ha bevezetjük a többé-kevésbé általános választójogot, akkor az, aki politikai többséget szeretne, az hamar rájön, hogy sokkal egyszerűbb prolikat megvenni (merthogy olcsóak), mint értelmiségieket meggyőzni (merthogy kritikusak). Ezzel már Periklész is szembesült: Gracchusék nem akarták ezt a hibát elkövetni, mint az athéni demokrácia atyja, aki hagyta magát egy jó kis numera kedvéért rábeszélni, hogy rendelje el Megara blokádját, és ezzel elkezdje a peloponésszoszi háborút, amely művének, Athén nagyságában a végét is jelentette. Azaz: tartsunk el „államköltségen” „rászoruló szegényeket”. Már akkor is felvetették okos emberek, hogy olyan, hogy „ingyen”, nos, olyan nincs, csak olyan van, hogy más fizeti a cehhet, ami egyrészt nem teljesen erkölcsös, másrészt nem is igazán célravezető, harmadsorban meg nem is biztos, hogy eredményes.

GracchusA két Gracchus. Megérne egy alapos történészi – és éghajlatkutatói, katonai, műszaki,földrajztudósi, közgazdasági, erdőmérnöki, mezőgazdászi, pszichológusi, nyelvészi, stb, – monográfiát, hogy hasonlítsa össze a Római Birodalom, különösen a késő császárkor, és korunk történéseinek párhuzamát. Veszélyes következtetésekre adna lehetőséget. (J. Wilson-R. Simpson-M. Welsh: Tiberius Gracchus)

Tiberius, akit harmincéves korában leszúrtak a patríciusok, békésebb, kilenc évvel fiatalabb öccse, Caius robbanékonyabb természetű volt, és beszéd közben néha annyira elragadtatta magát, hogy hangját felemelve sokszor gorombaságokat és trágárságokat mondott, ami akkor sem volt főnyeremény, mikor még nem lapult mindenki zsebében diktafon, gondolom azért, mert a tógán nincsen zseb. Caius tudott erről a hibájáról, és úgy védekezett ellene, hogy Licinius nevű rabszolgáját maga mögé állította, hogy az figyelje ura beszédét. Megparancsolta, ha észreveszi, hogy őt indulata magával ragadja, fújjon bele az erre a célra elkészített szerkezetbe, mely különleges hangot hallat. Caius ilyenkor erőt vett magán, és nyugodtabban beszélt tovább. Amíg tudott. Kábé fél percig.

Nos, ez a drága ember, mint néptribunus rendelte el Kr.e. 133-ban, hogy az úgynevezett „rászorulóknak” ingyen gabonát kell osztani. Eredményes volt, bár őt nem sokkal később sikerült kinyírni, sajnos, az intézkedést már nem lehetett visszavonni, mind a köztársaságkor hadvezérei, egymást néha csendben, néha nagy hűhóval likvidáló ügyeletes nagyemberei – Marius, Sulla, Caesar, Pompeius, Antonius, Octavianus – egymásra licitálva osztogattak – az adófizetők zsebéből, na meg, a hadizsákmányból, azaz más véréből – a csürhének. A császárok ezt már később rutinszerűen művelték, hiszen a néptől a népszerűséget – „panem et circensis” – kenyérrel és cirkusszal vették meg.

Ifjabb Gracchust ugyan egy utcai verekedésben lecsapták, de műve, a szociális demagógia és az ebből következő ingyenélő-tenyésztés évezredeken átívelően fennmaradt, bár Róma bukása után háttérbe szorult, és ismételten csak a XIX. század demagógjai fedezték fel újra. A végeredmény a modern kiadásnál sem kétséges, aligha fogja a nyugati társadalom másképpen végezni, mint a perverz caesarok dekadens nagy szajhája. Róma belebukott abba, hogy hazájáért harcolni, dolgozni kész, szabad, büszke polgárait hagyta elvérezni, földjüket nagybirtokosok kezére juttatta, légióit barbárokkal töltette fel, és nemzetét lakosságra, polgárait prolikra, dolgozóit csürhére cserélte. A mindenkori uralkodók nagyon-nagyon kényelmesnek tartották, hogy kézből etessenek. Ingyen? Nem. Más pénzéből. Mivel ingyen semmi sincs, csak „máséból” van. Bár Róma erkölcstelen, anyagyilkos, homoszexuális, örökségvadász, részeges, drogos, gátlástalan, összeesküvő patrícius „elitjét” lemészárolták a barbárok, de tudjuk, hogy vannak, aki korlátozottan tanulnak. Vagy éppen úgy sem. Ugyan sok évszázad lepergett Janus színe előtt, de a kétarcú isten azt vette észre, hogy…

Annak idején Fábry Sándor mondta a népnek, hogy az ő Dörflinger Dodi barátja szerint: „a szocializmus a leghosszabb út, ami a kapitalizmusba vezet”. Tagadhatatlan, bár kiváló vicc, és a hetvenes években ezen jóízűen röhögtek, de akkoriban nem hittük volna, hogy tényleg. Ennek a fordítottja, hogy a kapitalizmus pedig előbb-utóbb szocializmusba, majd kommunizmusba vezetne, vezetett volna, Marxon kívül kevesen hittek, mifelénk legfeljebb akkor, ha morcos emberek számonkérő jelleggel, és főleg „sűrített marxizmust”, azaz gumibotot lóbálva kérdezték.

Viszont a világégetés második felvonása után a győztes nyugat vérgőzös farkasvigyora közben a bolsevizmus piszkos mancsait rátette Kelet-Európára, Kínára és Indokína egy részére, a kapitalista rendszer némileg ideiglenesen önkorlátozta önmagát, azaz megvalósították (a háborús konjunktúra és a technikai fejlődés miatti magasabb termelési szint miatt erre volt anyagi lehetőség) a jóléti kapitalizmust. Persze nem azért, mert ilyen jóságosak, hanem azért, mert Olaszországban, Görögországban, Franciaországban a szovjet befolyás és a győztesen megvívott háború után mérhetetlenül megnőtt a kommunisták befolyása és népszerűsége. Bár a jaltai egyezmény világosan kitűzte a befolyási övezetek határát, annyira azért még a Wall Street urai sem voltak naivak, hogy azt higgyék, hogy egy papírrongy 1947-ben többet ér Sztálin szemében, mint ért 1939-ben, Mikor 89’-ben ennek akut veszélye megszűnt, egy az egyben elkezdték a jóléti kapitalizmus felszámolását, hiszen innentől minek, választási lehetősége a népnek nem maradt. A megvalósítás nem volt bonyolult.

Ha fennáll a veszély, hogy a munkásosztály felszámolja a kapitalizmust, leghelyesebb, ha felszámoljuk a munkásosztályt. És nyugaton lényegében így tettek, az ipari munkahelyeket nagyrészt felszámolták, kisebb részben vendégmunkásokkal töltötték fel, az őshonos lakosságot jól fizető adminisztratív és szolgáltatási, illetve pénzügyi „munkahelyeken” (impotenciagyárakban) helyezték el, és egyetemi katedráról kezdték tanítani, hogy ez a korszerű, a kaszálás meg a reszelés meg nem az. GDP szempontból valóban az, hiszen, ha ugyanannak a transznacionális vállalatnak Csung Huang a sencseni, vagy Gipsz Jakab a nyíregyházi gyárban kireszeli az alkatrészt, egy darab hatoscsavarral összekötött két lemezdarabra mégse mondhatjuk, hogy a kulik 1000 euro GDP-t termeltek, de a műszaki rajzra vagy a marketingleírásra, amit felsőbbrendű okos Hans rajzolgat-ír le egy stuttgarti vagy luxemburgi irodában, máris ráírhatjuk gond nélkül, hogy ez egymillió eurós érték, és készen van a sok-sok GDP: Okos Hans megtermeli, Buta Józsi csak összeszereli, hát ne csodálkozz, hogy nálunk magas az életszínvonal, hiszen mi termelékenyek vagyunk, ti meg tapló Ostblockerek. Ez trükknek jó, de hiába szeretjük (mi, a nyugat politikai és gazdasági elitje) egyik oldalról a liberális kapitalizmust, a másik oldalról ellenállhatatlanul vonzódunk a romantikus „népuralomhoz” is, mert az olyan trendi.

A „fejlett nyugat” – és ezt soha ne feledjük el, ez pillanatig se! – nem szerzett közvetlen, saját bőrre alapuló tapasztalatokat a gyakorlati szocializmusról, ezért a nyugati polgár, közvélemény és politikus a mai napig nosztalgikusan néz vissza a régi, 68’-as időkre, sőt, az akkori újbalos, maoista „lázadók” (értsd: apuci pénzén, munka helyett „lázadók”) jelentős része ma látszólag vezető politikai pozíciót tölt be. Ávóscsizma, davajgitár, padláslesöprés, kulákverés és felszabadító tömeges nemi erőszak nélkül bizony, nem szólal meg senkiben a vészcsengő, hogy az ostoba egyenlősdi jóra nem vezethet, gazdaságilag se, de főképpen nem össztársadalmi kohézió és erkölcs oldaláról. Ezért a kultúrmarxizmus – többek között, más „progresszív” gondolatai mellett – nagyon „szeretne” „alapjövedelmet” adni polgárainak, vagy legalábbis azok egy részének. Alaphelyzetben ez azt jelenti, hogy a szociális juttatások egyidejű megszüntetése mellett (állítólag) valamennyi állampolgárnak (és migránsnak, of course, főleg nekik) adjanak egy bizonyos, un. „létpénzt”, azaz az „állam” alanyi jogon biztosítsa mindenki az önfenntartáshoz szükséges anyagiakat, és a továbbiakban ne nehezüljön szegény polgárokra a munka kényszere.

A gyakorlatban progresszívék ezt ugyanúgy képzelik el, mint bármely más világmegváltó ötletüket, az erőművek bezárásától kezdve a nemek eltörléséig, azaz központilag, parancsszóra kihirdetik, hogy mi az üdvös az emberiségnek, és aki kérdéseket merészel feltenni, az megnézheti magát. Ahogy a vicc tartja, a magyar népmese úgy végződik, hogy „és aki nem hiszi, az járjon utána”, míg a marxista népmese lényege: „és aki nem hiszi, annak utánajárnak”. Tudjuk, hogy a cél Gracchusék óta mit sem változott: biztosítani szükséges, hogy az emberek többsége engedelmes legyen. A szellemileg és anyagilag önálló polgár nem több, mint rendszerhiba.

(folytatjuk)

szentpalSzent Pál. Saul, a tarzusi sátorszabó, aki előbb fordult meg a damaszkuszi úton, mint Aszad tankjai, hagyta ránk az örökbecsű mondatot: „AKI NEM DOLGOZIK, AZ NE IS EGYÉK.” Pál természetesen nem a munkaképtelenek, a betegek, az idősek sorsára hagyására, a közönyre, a társadalmi érzéketlenségre és a szociáldarwinizmusra adott parancsot, mint oly sokan. akik szándékosan félreértelmezték sorait. Márpedig tanítása igaz, mivel a keresztény hit tartalmát, etikáját és világnézetét nemcsak az evangéliumok, hanem az apostoli tettek és tanítások is képezik. Apostoli levelében leírtakat nem véletlenül idézik csak röviden, ezért kvázi torzítva. Pál a munkakerülő – de máskülönben munkaképes – embereket ítéli el, határozottan, ellentmondást nem tűrően és ékesszólóan. Thesszalonikeiekhez írt második levél, 3.6.-tól: (Károli fordítás) „Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem a szerint a hagyomány szerint él, amelyet tőlünk vettetek át. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket; hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradsággal és vesződséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek: ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva, a maguk kenyerén éljenek. Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levélbeni intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak: ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön. De ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreteket.” Szent Pál nem köntörfalaz: aki dologtalan, az hiábavalóságokra adja magát, az emberileg lealjasul. Korunkban számos embert sújt a munkanélküliség, és tudjuk, látjuk is szomorú tapasztalatát, hogy a tartós munkanélküliség mennyire káros az ember tartására, gondolkodásmódjára és életvitelére. Aki normálisnak akarja elfogadtatni, hogy a munkaképes ember munka nélkül éljen meg, a társadalom más alapvető oszlopait is kirugdosná. A végeredmény szempontjából mindegy, hogy ezt farkasvigyorú számításból, szándékos rombolásból, vagy tudatlansága és irracionális, futurisztikus elképzeléseken alapuló hitében teszi ezt.

Post Author: Tóth György Károly

f Facebook
1 megosztás


131
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
12 Egyéni hozzászólás
119 Válasz hozzászólás
2 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
20 Hozzászólások szerzői
ArttoroltReactorUPongirgs Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
George Herceg
Újságíró

Nagyon érdekes kapitalizmus, illetve liberalizmus kritikát olvashattunk. Az alapvető problémát én a következőben látom. Mit kezdjen a társadalmi és politikai elit egy kapitalista demokráciában a saját szegényeivel? Vegyük kis hazánkat, bár mind a kapitalizmus, mind a demokrácia tekintetében jelentős deficittel rendelkezünk. Van 10 millió állampolgár, ebből lejönnek a 18 év alattiak, a nyugdíjasok, az állami alkalmazottak, a munkanélküliek, a cigányok egy része. Marad kb. 1,5 – 2 millió adófizető, aki a versenyszférában dolgozva munkájával fenntartja a gazdaságot és eltartja a másik 8 millió embert. Nos, mit legyen velük? A 8 millióból 5-6 millió választójoggal is rendelkezik, tehát bizonyos súlya van annak, hogy hogyan élnek. Lejönnek tehát a nyugdíjasok, hiszen ők legalább a múltban hasznos gazdasági tevékenységet végeztek (dolgoztak), lejönnek a gyerekek, akik remélhetőleg a jövőben fognak dolgozni, lejönnek az állami alkalmazottak, mert tanárra , orvosra, óvónőre azért kapitalizmusban is szükség van. Még mindig marad kb. 3 millió ember, a lakosság 30%-a akik semmilyen értéket nem állítanak elő életük során, nem dolgoznak, nem tanulnak, nem termelnek GDP-t, csak mint fogyasztók vannak jelen és mint választók.

Mit tegyen velük az elit? A 20. században a fasizmus és a kommunizmus adott erre választ. Tereljük őket táborokba és dolgoztassuk csatorna és autópálya építéseken. Igaz itt is alacsony a hozzáadott érték, de csak az életben maradásuk költsége jelentkezik, mint humánerőforrás költség, vagy még az sem. Lightosabb verzióban az USA-ban a New Deal is ezzel operált.

Jelen helyzetben ez működhetne most is? Bizonyára nem, én nem azért mert már annyival humánusabbak a társadalmi rendszerek. A fejlett technológia sok területen kiváltotta ezeket az alacsony hozzáadott értékű munkákat, lassan a házakat is 3d nyomtatók fogják építeni, nem kell majd kőműves és kubikos. Mit csináljon hát az a 3 millió ember, aki tanulatlan, a fizikai erejére nincs szükség, viszont mégis fontos lenne, hogy négyévente szavazzon, és megvegye a boltban az olcsó parizert és mosóport. Legyilkolni nem lehet őket, ingyen dolgoztatni nem lehet őket. Két megoldás marad, az első, hogy besorozzuk őket egy tömeghadseregbe, kirobbantunk egy háborút és más nemzetekkel gyilkoltatjuk le a saját szegényeinket. Ez Magyarország számára járhatatlan több okból is. A másik megoldás, hogy elvonunk az állam segítségével a termelő rétegtől adók formájában annyit, mellyel fenntartunk egy olyan szociális ellátórendszert, amely az alapvető szükségleteket biztosítja ennek a rétegnek. Ez nem igazságos nyilván, de az eddig felsoroltak vagy nem megvalósíthatóak, vagy erőszakon alapulnak, vagy kimentek a divatból itt Európában. Marad tehát az állami gondoskodás. Az elvonás mértékéről és módszereiről lehet vitatkozni, de valljuk be bármennyire is szeret az elit minden fillért kisajtolni minden emberből a profit érdekében, a szegények még is zavarják őket, hiszen buták, rondák büdösek, zavarják a szép utcaképet és még gondoskodni is kell róluk. Ráadásul négyévente még udvarolni is kell nekik, hogy a megfelelő helyre rakják az x-et. Valamit nyújtani kell cserébe, ez az alapjövedelem lehet az egyik.

A történelemben a legélhetőbb társadalmak mindig azok voltak, melyekben a társadalmi különbségek a legkisebbek voltak. USA a 19. században és a 20.század közepén, a köztársaság kori Róma stb. Ezt azonban mindig idegen erőforrások megszerzésével lehetett hosszú távon megtartani, katonai, vagy gazdasági eszközökkel. Európa jólétét sokáig a gyarmatok kiszipolyozása biztosította, az amerikait a világhatalmi státuszból eredő gazdasági és pénzügyi hatalom. Igazat kell szolgáltatnunk Marxnak abból a szempontból, hogy a profit általában valakinek a kihasználásából keletkezik, legalább is az extra profit. Hosszú távon amelyik társadalom nem tudja maga alá integrálni a legszegényebb egyharmadot, akár erőszakkal, akár kenyérrel és cirkusszal, az elbukik, főleg a tömegek korában, mint a mostani.

Reszet Elek
Újságíró

“Mindez a bolygó távoli múltjában történt. Mégis, eme különc poéták egyikének kései leszármazottja
volt az, aki kitalálta a fenyegető romlásról szóló dajkameséket, amelyek lehetővé tették a
golgafrinchamieknek, hogy népességük haszontalan egyharmadától megszabaduljanak.
A maradék kétharmad szilárdan kitartott eredeti lakhelyén, és sikerekben gazdag, örömteli életet élt
addig, amíg az egész civilizációt ki nem irtotta egy virulens kór, amelyet egy piszkos telefonkagyló
indított útjára. ” – Douglas Adams: Vendéglő a világ végén

Alter Ego
Szerkesztő

“Nagyon érdekes kapitalizmus, illetve liberalizmus kritikát olvashattunk.”

Biztos, hogy ez annak volt szánva? Én nagyon meghökkentem, hogy egy újító szándékú szociális elképzelés kritikájában valóban egy vérbeli Marxistát is meghazudtoló kapitalizmus-imperializmus kritikát olvashattam:

“És nyugaton lényegében így tettek, az ipari munkahelyeket nagyrészt felszámolták, kisebb részben vendégmunkásokkal töltötték fel, az őshonos lakosságot jól fizető adminisztratív és szolgáltatási, illetve pénzügyi „munkahelyeken” (impotenciagyárakban) helyezték el, és egyetemi katedráról kezdték tanítani, hogy ez a korszerű, a kaszálás meg a reszelés meg nem az. GDP szempontból valóban az, hiszen, ha ugyanannak a transznacionális vállalatnak Csung Huang a sencseni, vagy Gipsz Jakab a nyíregyházi gyárban kireszeli az alkatrészt, egy darab hatoscsavarral összekötött két lemezdarabra mégse mondhatjuk, hogy a kulik 1000 euro GDP-t termeltek, de a műszaki rajzra vagy a marketingleírásra, amit felsőbbrendű okos Hans rajzolgat-ír le egy stuttgarti vagy luxemburgi irodában, máris ráírhatjuk gond nélkül, hogy ez egymillió eurós érték, és készen van a sok-sok GDP: Okos Hans megtermeli, Buta Józsi csak összeszereli, hát ne csodálkozz, hogy nálunk magas az életszínvonal, hiszen mi termelékenyek vagyunk, ti meg tapló Ostblockerek.”

Egyébként ezt a részt egy társadalomelméleti nonszensz vezette fel:

“Ha fennáll a veszély, hogy a munkásosztály felszámolja a kapitalizmust, leghelyesebb, ha felszámoljuk a munkásosztályt.”

A munkásosztályt nyilvánvalóan nem lehet felszámolni. Illetve csak a társadalmi vagy technikai fejlettség egy pontján. Kétféle eszközzel: az egyik a gyarmattartás és globaista imperializmus (a cikk sem hagy semmilyen kételyt, hogy Magyarország melyik oldalán áll ennek a történetnek), a másik a gépesítés-automatizlás-robotizálás. Előbbi eset mindössze csak azt jelenti, hogy jól lehet élni más nemzetek verítékéből, a második eset pedig azt, hogy már valódban nincs szükség munkásosztályra.

Hogy mi történik az utóbbi esetben, azt még senki nem mesélte el nekem: sem a kapitalizmus-imperializmus-megszállottak, sem azok a demagógok, akik csak azt hajtogatják, hogy “aki nem dolgozik, az ne is egyék”, sem azok, akik “tudományos módszerekkel” próbálták cáfolni a feltétel nélküli jövedelem szükségességét.

Szóval én érdeklődve várom, hogy vajon ez a cikksorozat a “nem tartunk még ott” verdikttel, Magyarország gyarmati szerepének éltetésével (mert így van MUNKA), a géprombolás gondolatával vagy esetleg ma még egyáltalán nem ismert, új munkaformák feltalálásával éri-e majd el a csúcspontját. Saját kútfőből nem nagyon tudok mást kigondolni, bár nem is mondanám, hogy túlzottan értek hozzá…

wittukind
Olvasó
wittukind

“gyarmattartás és globalista imperializmus”-Lenin forevör!!!
“más nemzetek veritékéből”-melyikekéből??

Emlékszem hogy még a 7. osztályban történt hogy a történelemórára inspekció jött a megyei párttanfelügyelőségtől hogy lássák, a magyar gyerekek hogy tudnak románul. Éppen a római köztársaságról volt lecke, és a Gracchi testvérekről. Arra hogy hogy ők voltak az egyik első kommunista “mártirok”, és ennek jelentőségére a “munkásosztály harcára” meg találtam úgy fél szájjal jegyezni hogy úgy kellet nekik. Na, ezért fegyelmit kaptam.

Alter Ego
Szerkesztő

– Szólj, ha van jobb szó ezekre a dolgokra, ugyanakkor mégsem keltik benned a Leninizmus képzetét.
– A cikk szerint Gipsz Jakab nyíregyházi gyári munkás verítékéből. Tehát például Magyar. Szerintem igaza lehet.

wittukind
Olvasó
wittukind

-Van szó rá, nem feltétlenűl jobb inkább pontosabb, én nem irom ide mert 1db. Naoooo elég az oldalnak.
– örvendjetek hogy még vannak Magyarországon gyárak, itt széthordták mindegyiket.

Alter Ego
Szerkesztő

Széthordták itt is, ahogy meg van írva a nagykönyvben. De valójában a “széthordták” csak részben fejezi ki a valóságot. Széthordták, majd elkótyavetyélték, a nemzetközi tőke kezére játszották aprópénzért és így herdálták el azt a nemzetvagyont, amelyet a szocializmus idején állítottak elő az ország polgárai. Lényegében üveggyöngyért vettek itt aranyat és az egész történet beleillik a globalizmus, a gazdasági gyarmatosítás problémájába, akkor is ha korrupt hülyék kezén fordult a nemzet sorsa.

wittukind
Olvasó
wittukind

Lehet hogy Magyarországon igy történt itt viszont egyszerűen ellopták az urakká vált elvtársak….csak néztünk mennyi gazdag lett hirtelen 90-97 között.De ennek annyi köze van a cikkhez hogy ezeknek az érdeke egyrészt egy állandóan kéregető réteget, másrészt jólfizetett állami kamuállásokat fönntartani hiszen innen kerül ki a szavazóbázis akármelyik “párt”-nak, ez a libsidemokrácia lényege.

Lierin
Olvasó
Lierin

Lehet, hogy nem igazságos a dolgozóktól elvenni a pénzt és nem dolgozóknak adni, de az sem igazságos, hogy valaki budai milliomoscsaládba születik, valaki meg tizedik gyereknek a borsodi cigányputriba. Egyik sem tehet róla, de az sem igazságos, hogy utóbbit hagyjuk éhen halni, mert nincs munka számára. Az emberekből egyszerűen több van, mint a munkából, az egész világben létezik ez a probléma.

Tulajdonképpen semmi nem igazságos. Mellesleg butaság azt gondolni, hogy csak és kizárólag politikai okokból találták ki a szegények “eltartását”, szimplán létezik a társadalomnak az a rétege is, aki úgy gondolja, nem tehetjük meg, hogy valakit hagyunk éhen halni, csak mert rossz helyre született, hisz nem tehet erről.

Ez a probléma sosem lesz igazán korrekten megoldva, mert mindkét fél eggyütműködése kellene, a nincsteleneknek törekedni arra, hogy hasznot hajtsanak valamiképp a többiek számára, a többieknek meg nem halálra ítélni azt az X %-ot, aki gazdaság okokból sosem lesz képes tartósan ellátni magát.

Reszet Elek
Újságíró

Nagyon más ha munka mellé kapnak kiegészítést vagy ha minden feltétel nélkül odavágnak nekik akármennyi pénzt is. Olyan társadalom pedig nem létezett és ma sincsen, ahol ne lenne tennivaló.

common man
Olvasó
common man

Na de mielőtt ítélkezünk figyelembe kéne venni minden szempontot.Mert eddig csak az ingyenélők voltak kitárgyalva de mi van azzal a réteggel aki ezen plusz pénz által tudná a tehetségét kibontakoztatni újításokkal plusz ötletekkel vagy egyszerűen a saját szakmai továbbképzésével tudna hozzájárulni a közjó növeléséhez(ezáltal növelve a kiosztható pénz mennyiségét).Most nem tud mert csak vegetál,fizetéstől fizetésig él,rossz szakmát választott kényszerből vagy tévedésből és ott is ragadt.Nem boldog,rossz kedvvel megy be a munkahelyre és ezt tovább is “örökíti”.Nem érvelek semmi mellett vagy ellen de van olyan papírlap ahol fel vannak ezek írva az egyik és másik oldalra? És a becslések tudományosak és elfogulatlanok?

UPongi
Olvasó
UPongi

Már nem találom a forrást, de volt egy tanmese, talán egy kísérlet. Röviden a lényege, hogy egy osztályban bevezették, hogy mindenki az egész osztály átlagát kapja meg érdemjegyként. A következménye az lett, hogy az átlag minden egyes számonkérés után csak romlott. A rosszabb tanulók még annyit sem tanultak, hiszen majd mások felhúzzák az átlagot, a jó tanulók pedig elveszítették a motivációt, nem akartak mások helyett tanulni.
A lényeg a lényeg: miből gondolod, hogy az alapjövedelem arra motiválná a tehetségeseket, hogy kibontakoztassák az ötleteiket?

wittukind
Olvasó
wittukind

Talán ez az egyik legobb hsz. ehhez a problémához…én csak olvasom a hsz-eket és nem hiszem el, ennyire rossz Magyarországon élni? Ennyi siránkozást egy cikk alatt eddig nem olvastam.

common man
Olvasó
common man

Nem kell forrás mert ehhez hasonlót már a saját bőrömön is tapasztaltam.Ez így is van ahogy leírod.De az alapjövedelemnél nem ez a helyzet.A fizetést nem átlagolnák.Aki a munkahelyén megkereste az x összeget az ettől teljesen függetlenül megmaradna neki.Az alapjövedelem nem motivációt adna ez most is meg van egy rétegben.Objektív anyagi okok miatt nem tudják kibontakoztatni az ötleteiket.Miért? Mert nem kockáztatják a családjuk ebédjét napi megélhetését stb. Nekik ez a plusz pénz éppen elég lenne a garázsszintű kísérleteikhez vagy,hogy saját iparba kezdjenek(mert ez is a tehetség kibontakoztatása egy gépsoron robotoláshoz képest)Vegyenek gépeket szerszámokat(röpködnek a százezrek) a kor tudásának megfelelő valódi tanfolyamokat végezzenek (most nem tud mert kell a pénz másra)Valami ilyesmire gondoltam,de nem is én mert ezeket valahol olvastam és azért említem ,hogy ne csak zsigeri ellen-és rokonszenv határozza meg a véleményalkotást.

wittukind
Olvasó
wittukind

Erre az objektiv anyagi okokra szeretnék reagálni:
-1989-ben a Négyfalusi(Szecselevárosi) polgármesteri hivatalban 21 alkalmazott volt egy majdnem 40 ezres lakosságra. Most, 2018-ban 32 ezres lakosság van és 234 alkalmazott. Megtetézve azzal hogy az új törvény megengedi hogy a polgármesterek maguk határozzák meg a fizetéseket…..eredmény: még plusz adók illetve a régiek megemelése mert az új fizetéseket nem tudták kifizetni.
Létezik itt romániában olyan hogy kötelező alapfizetés, amelyet a múlt évben emeltek meg 1450 lejről 1900 lejre, viszont a munkaadó azon részét amelyet eddig a cég fizetett, átteték az alkalmazott nyakába, vagyis azt is tőle vonják le. eredmény: sokan az állami szektorban kevesebb pénzt kaptak kézbe, kb.1200 kisvállalkozás bezárt, sok közepes cég pedig kirúgta az alkalmazottak kb. felét.

A fiatalok akik valami egyetemet végeznek, rögtön kapnak egy fajta munkanélküli segélyt, eredmény hogy nem érdekli őket a munkahelyszerzés hiszen igy is kapnak pénzt, minek dolgozni.

common man
Olvasó
common man

Én most konkrétan beszéltem egy rétegről és ez nem az ingyenélők,lusta disznók rétege.Azokról is beszélhetünk de most én nem ezekről beszéltem.Nyilván még azokról is beszélhetnénk akiknek annyi van ,hogy ez a pénz semmit sem adna hozzá az életükhöz vagy a nem megkapása semmit nem venne el.De a gazdaságra valószínűleg ezen két rétegre ,a nagyon szegény és az alsó közép-közép rétegre való hatása lenne nagyobb befolyással.

GoldLion
Újságíró

A római birodalom és a nyugati civilizáció párhuzamával kapcsolatban javaslom ezt:

The modern romans – The decline of western civilization

Érdekes, 42 oldalas írás.

herceg
Olvasó
herceg

Ajánlom megtekintésre a témához: https://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y

GoldLion
Újságíró

A politikai verseny tétje (különösen Magyarországon) már nagyon régóta az, hogy melyik oldal mer nagyobb paternalizmust ígérni. A politikusokat közben nem igazán érdekli az, hogy a szavazatvásárlás érdekében kirótt brutális újraelosztás meg szépen lassan teljesen ellehetetleníti a versenyszférát.

wittukind
Olvasó
wittukind

Nagyon jó cikk…alig várom a folytatást

common man
Olvasó
common man

És az a verzió? Ha az alapjövedelemből szerényen fel lehetne nevelni egy vagy két gyereket,azok a családok akik most a gyerekgyártásból élnek vajon átállnának -e az új rendszerre? Lehet ,hogy még néha dolgoznának is,alkalmanként?

Deadpool
Újságíró

Ha neked ‘előre’ utalnák a fizetésed, hajlandó lennél dolgozni? Vajon mennyi hajlandóság lenne azokban, akik gyerekgyártásból élnek?

common man
Olvasó
common man

Nem a fizetésem utalják hanem csak az alapjövedelmet az összes többi ilyen-olyan segély meg a 12 gyerek utáni pénz akiket sokszor nem is nevelnek rendesen mind megszűnne,csak az alapjövedelem járna.Éhen nem halnál de ha ambícióid vannak dolgoznod kell.Viszont nem kell minden fost elvállalnod mert nem halsz éhen.

Lierin
Olvasó
Lierin

Értsd meg: de, ugyanúgy el kell vállalnod minden fost, hogy éhen ne halj, mert ha mindenki más is megkapja az alapjövedelmet, akkor a kereslet az élelmiszerárakat is felnyomja, tehát ugyanannyi élelmiszer akár háromszor annyiba is fog kerülni.

Eddig napi ezer forintod volt kajára, egy kg kenyér meg 300 ft-ba került.
Most napi 2500-ad lesz kajára, de egy kg kenyér 750 ft-ba fog kerülni.
Reálértéken ugyanott vagy.

common man
Olvasó
common man

Semmi alapja nincs ennek az emelkedésnek.

Deadpool
Újságíró

Szerintem van. Valószínűleg nem minden termékre és szolgáltatásra vonatkozna, viszont az itt említett példa jó.

Lierin
Olvasó
Lierin

A szűkös termékekre, amiből alapvetően nem lehet többet csinálni. A horgolt táskák mondjuk nem drágulnánal, mert most sem kell a kutyának sem, de minden alapvető dolog igen…

common man
Olvasó
common man

Akkor nézzetek utána valamelyik közgazdasági könyvben vajon az ország szükségletéhez képest mennyi búzát termelnek Magyarországon.Rendszeresen.És évtizedek óta.A lakbérről meg mégegyszer:nem csak Budapestből áll az ország.Az egészet nézzétek.

Lierin
Olvasó
Lierin

A búza csak egy példa volt. Valójában minden drágulna, ami kell az életben maradáshoz, meg az is, ami nem, csak különböző mértékben.

Lierin
Olvasó
Lierin

Nem, nincs?
Tehát az állítod, hogy a kereslet nem emeli az árakat a kínálat változatlansága mellett?

Azt mondod, ha neked van egy bérlésre kiadott lakásod és megtudod, hogy holnaptól mindenki kap havi plusz 100 ezer forintot, akkor nem fogod megemelni a lakbért? :) És azért, mert te nem, mások sem fogják? :) Azt mondod, hogy ha van egy kiadó lakásod, amire jelentkeznek 100-an, nem annak fogod adni, aki a legtöbbet fizeti? ÉS ki fizeti a legtöbbet? Az, aki a munkájából keres 150 ezret és még 100 ezret kap az államtól, amit hajlandó beletenni a bérleti díjba, hiszen laknia kell valahol, tehát aki csak a 100 ezret kapja, az besz*pta, hiszen aki dolgozik i az alapjöv. mellett, simán ráver a bérleti díjjal..

common man
Olvasó
common man

És ha a bérleti díjak túlzottan emelkednek megéri építeni vagy használt lakást venni ott ahonnan a hülyék följöttek a drága albérletbe vagy üresen állnak családi házak ahol az udvari kemencében pizzát cipót,fél disznót süthet a delikvens.De majd ő kitalálja magának nem én és nem te fogod kitalálni mit tud megvalósítani az új helyzetből.

Lierin
Olvasó
Lierin

Figyelj, őszintén kérdezem: te most szívatsz vagy tényleg nem érted, hogy az infláció mindenre érvényes? A bérlakás és a búza csak két egyszerű, kiragadott példa volt. Az építkezés és a használt házak értéke is azonnal felemelkedne, lásd. CSOK. Elég volt belengetni, hogy az emberek egy része kap 10 milkát építkezésre, máris felment az építkezés ára 10 milliót, magával húzva a használt lakásokat is, és ugyanott vagy, mintha nem is kaptál volna pénzt.

Ja, és gondold el, aki csak két gyereket akar (tud) vállalni: ők csak 2,6 milliót kapnak, miközben az árak sokkal többet nőttek. Vagyis, gyűjtögettek szerencsétlenek évekig, és a CSOK miatt megszívták, mert többel nőtt az ár, mint amennyit ők kapnak. Na, ez kb. az informatikus és munkanélküli esete…

A hülyék meg azért mennek fel albérletbe, mert hiába a ház 2millióért, ha nincs munka a köenyéken.

common man
Olvasó
common man

Nálunk munkaerőhiány van a környéken és a csok óta lejjebb ment sok lakás ára.(szerintem semmi összefüggés de tény)

Deadpool
Újságíró

Nyilvánvalóan buktad ezt a vitát. Nyilvánvalóan nem csak közöd, de érzéked sincs a közgázhoz. Nem lenne ezt bölcsebb belátni és visszavonulót fújni? Legalább addig amíg felkészülsz, hogy legközelebb érveket is tudj felhozni? Inkább égeted magad tovább?

Kezd irritáló lenni ez a proli tempó.

Alter Ego
Szerkesztő

Szerintem nem bukta, az érvei meggyőzőbbek mint Lierin iskolás inflációs sablonja. Kicsit lentebb részletesen is:

http://www.ferfihang.hu/2018/07/30/progresszivek-megunhatatlanja-az-alapjovedelem-1/#comment-97482

Deadpool
Újságíró

A fizetést nem szó szerint kellett érteni.

Persze, mindent lehet. Ezt is. Csak pénz kérdése. Na de meddig? 50%-os fizetésemelést is lehetne a közalkalmazottak javára. :) Viszont egy olyan országban, ami visszafizethetetlen államadóssággal küzd, eleve röhejes ennek a felvetése is.

common man
Olvasó
common man

Én nem is javasoltam…

Asidotus
Olvasó
Asidotus

Én azon a véleményen vagyok, hogy az alapjövedelem nem járna a gyerekeknek, a gyerekek után.
Alapjövedelmet csak a felnőttek kapnák.
Annak lenne csak gyereke, aki az alapjövedelem mellett meg tudja oldani, hogy munkával plusz jövedelemre tudna szert tenni. Akinek van annyi esze, hogy ezt megoldja, az szaporodjon tovább.
(Az alapjövedelem nálam kb akkora összeg lenne, mint ma a létminimum. Egy szerény megélhetés. Amiből nem futja horvátországi nyaralásra, autóra. Ennivalóra, ruhára, rezsire.)

Lierin
Olvasó
Lierin

De ha mindenki kap egy létminimumnyi alapjövedelmet, akkor jól felmennek az árak, és a 300 forintos kenyér mondjuk 700 ft lesz, szóval az alapjövedelemből ugyanúgy nem fogsz tudni megélni, mint előtte.

common man
Olvasó
common man

Miért lenne így?Most is ugyanannyi pénz forog.A termelés nem csökkenne.A kiadó lakások száma ugyanannyi maradna.A búzatermés sem változna emiatt,a malmokat nem bontanák le,ha sok pék nyugdíjba menne gyártanék én kenyeret 310-ért.

Lierin
Olvasó
Lierin

Leírtam lentebb, elinflálódik a pénzed.

Ha mindenki kap plusz X összeget, akkor a gazdaság minden szegmensében megnő a kereslet, tehát mindegyikben megnőnekaz árak is.

Az van, amit te mondasz, csak nem érted: a kiadó lakások száma pl. nem változna.
Ha Budapesten mondjuk 10 lakáskereső jut egy lakásra, akkor az alapjöv. bevezetése után is 10 ember pályázna ugyanarra a lakásra. A főbérlő, mivel tudja, hogy mindenkinek alapjöv. jár, azt mondja majd, hogy megemeli a bérleti árat az alapjöv. árával, hiszen úgyis mindenki ki tudja pengetni, miért ne kérje el az azt összeget? Vagy akár csak a felét? Aki csak az alapjövedelemmel rendelkezik (legyen mondjuk 100 ezer forint), nem fogja tudni kibérelni a lakást, hiába lett hirtelen 100 ezre, ha pont ennyivel vagy csak a felével nőtt a lakás ára.

És mindennel kapcsolatban ugyanez van.
Ez szimpla közgazdaság. Ha a kereslet nő, nőnek az árak is, tehát maga a jövedelem folyamatosan elinflálódik.

common man
Olvasó
common man

Nő a kereslet?Azt gondolod ,hogyha megkapnák az alapjövedelmet akkor Pálmajorról vagy Felsőregmecről megindulna a népvándorlás mondjuk a Szabadság-hegy felé? És ha igen(de úgysem) ott viszont kínálat keletkezne.Ha már, akkor komplexen.Nem csak Budapest van ám…

Lierin
Olvasó
Lierin

A kereslet megnövelése nem okozza automatikusan minden szegmensben a kínálat növekedését, te nagyon keversz itt valamit.

Ha alapjövedelmet kapsz, az első, amire fordítod, az életben maradáshoz szükséges eszközök: élelmiszer, lakhatás, gyógyszer. De azért, mert hirtelen mondjuk 3 millió ember akar venni akar minden nap egy plusz szelet kenyeret, attól még nem lesz több kenyér, hiszen nem lesz automatikusan nagyobb termőföld. Ha hirtelen 300 ezer ember akar albérletbe költözni otthonról, mert plusz pénzhez jut, attól még nem lesz hirtrlen plusz 300 ezer lakás, ugyanannynira pályázna háromszor annyi ember. A főbérlő meg emeli az árat.

Te a munkaerő kereslet-kínálatáról beszélsz, én meg a fogyasztási javakéről. Azért, mert a Szab-hegyre költöznek az emberek, csak a kereslet nő, hát mi növelné meg ott a kínálatot? A földből kinőnek a házak és a termőföldek? :)

common man
Olvasó
common man

Ha már te akkor én is személyeskedek:értő olvasás! Olvasd el még egyszer és rá jössz.

Lierin
Olvasó
Lierin

De ember, te alapvető matematikailag bizonyítható, közgazdasági tényeket próbálsz cáfolni és lényegében nem is érted, miről beszélsz. Ami nem baj, mert nem kell mindenkinek doktorit végezni a BGF-en, de azt nem tudom elhinni, hogy nem érted meg, hogy ha van X terméket (és nem tudsz belőle többet gyártani), és hirtelen duplájára emelkedik rá a kereslet, mert mindenki plusz pézhez jut, akkor te is több pénzt fogsz kérni, mert annak adod, aki a többet fizeti. És midenki ezt fogja tenni.

Nő a kereslet>>emelkednek az árak>>inflációs folyamat indul be.

Nem hiszem el, hogy ezt olyan nehéz megérteni. Most is ez va, mindenhol így működik a világban.

Ethan Wolf
Újságíró

Te vagy az egyik legtürelmesebb hozzászóló, akit valaha láttam. Minek erőlködsz? Kár az idődért, egyszerűen ignoráld. :)

Lierin
Olvasó
Lierin

Azért, mert ezek az emberek szavaznak 4 évente, és ezáltal befolyással bírnak az én életemre is. Egyszerűen nem szabad hagyni, hogy az átlagmagyar gazdaságilag ilyen buta maradjon, különben még nagyobb sz*rban leszünk, mint most.

Naooo
Olvasó
Naooo

Minek vennének plusz kenyeret, így is el vannak hízva.

Naooo
Olvasó
Naooo

Az árdrágítókat le kell csukni, lehet kezdeni a kereskedőkkel.

Lierin
Olvasó
Lierin

Ha mindenki megkapná az alapjövedelmet (és ezért hívják alapjövedelemnek), az villámgyorsan elinflálódna, tehát a végén majdnem ugyanott tartanának ezek a családok, mintha nem is kaptak volna semmit. Hiába utalnak valakinek havi 100 ezret, ha mindenki másnak is utalnak ugyanennyit, és általánosan megnő a kereslet, az csak általánosan felnyomja az árakat.

Ha én keresek 150 ezret, a szomszéd nem dolgozó Maris meg kapja a 22 ezres munkanélkülit, akkor az alapjövedelem emelés után én kapok majd 250 ezret, ő meg 122 ezret – az a kb. 130 ezer forint különbség még mindig ott lesz, ami azért fontos, mert az alapjöv. miatt minden megdrágulna. Az albérlet, amit most 80 ezerét bérlek, mondjuk most 180 ezer lenne, mert a főbérlő tudná, hogy úgyis oda tudom adni azt a plusz 100 ezret, hiszen küldi az állam ;) Akkor Mari megint ott tartana, hogy a arányában ugyanannyit érne a fizuja, mint korábban.

Persze, ez nem ilyen egyszerű dolog a fix. költségek miatt, de alapvetően mégis elinflálódik a pénz, ha nem csak a gazdaság bizonyos szegmensének adják, hanem mindenkinek.

common man
Olvasó
common man

Nem nyomdai,fedezetlen pénzből kapnák nyilván .Csak ha meg lennének a feltételei.Pénz most is kapnak emberek,kocsmára cigire és egy kis kajára költik.

Lierin
Olvasó
Lierin

Basszus, nézd, én ezt nem tudom egyszerűbben elmagyarázni. Nem olvastál sosem alapvető közgazdaságtannal foglalkozó könyvet, ugye?

Ha nem fedezetlen pénzből fizetsz 10 millió embernek alapjövedelmet, akkor totál kiüríted az államkasszát kb. az első két hónapban, és mire a pénz visszaáramlana a gazdaságba, addigra beomlik az egész gazdaság (a pénz ugyanis a megtakarítások és külföldre kivitel miatt nem forog folymatosan a gazdaságban. Amit ma kiad az állam, talán csak3 év múlva kerül vissza). Túl késő.

Fedezett pénzből azonban az állam nem tud kifizetni ennyi embernek alapjövedelmet, miközben már a munkanélkülit meg csp. is megterheli a rendszert, hát még háromszor ekkora összeg… De ha ki is tudná fizetni, akkor is az elinflálódás következne, mert ugyanannyi termékre megnőne a kereslet, ami felhúzná az árakat. Ha a plusz havi 100 ezred mot arra kell elkölteni, hogy minden drágább, akkor ugyanott vagy, mint előtte.

Az alapvető probléma, hogy ti abból indultok ki, hogy ha mindenki kap alapjövedelmet, ugyanakkorák maradnak az árak, pedig azok egyből felrobbannának.

common man
Olvasó
common man

Az alapjövedelem bevezetésének az egyik feltétele a megfelelő gazdasági helyzet.Ez a pénz most is meg van.Most is forog.Arról lenne szó ,hogy másképp lenne elosztva(a más pénze) Nem tudom hol és ki mondta,hogy Magyarországon és holnap vagy holnapután ezt be kéne vagy egyáltalán be lehetne vezetni.Tőlem biztos nem hallottad.De a te elméleted szerint akkor a szegény rétegeknek dolgozni sem érdemes mert hiába keresnének többet a megnövekedett kereslet miatt 750 lenne a kenyér?Amúgy ezek ma nem esznek kenyeret?

Lierin
Olvasó
Lierin

Szerintem dolgozni mindenkinek érdemes, mert pénze csak abból lesz. Amiről én beszélek, az, hogy hiába kap plusz X összeget a szegény, ha közben mindennek az ára emelkedik, egyszerűen ugyanott van, mint amikor semmit nem kapott. Hiába kap havi 100 ezret, ha közben havi 100 ezer helyett 150 lett az albérlet meg 750 a kenyér, ugyanúgy nem fogja tudni kifizetni.

Az alapjövedelem kifizetéséhez pedig épp azért nem lesz sosem jó gazdasági feltétel, amit írtam: valójában nem fog minden pénz azonnal visszaforogni.

common man
Olvasó
common man

A kínai helokittis tolltartó ára is emelkedik?Nem tudnak majd annyit gyártani.A kereslet meg egyre nő.Én meg majd teherautóval hordom be az olcsó kenyeret külföldről.Vagy rászoknak arra hogy ételt nem dobunk ki..

common man
Olvasó
common man

A pénz már aznap elkezdene visszaáramlani mert megvennék a kenyeret.Ha megemelnék az árat még több menne vissza a kasszába de ezt csak pontosításként mondtam mert
amúgy az egész elméleted alaptalan..

Lierin
Olvasó
Lierin

De nem mindenki venne kenyeret.

Én például fognám magam, és betenném a párnacihába a pénzt, mert anélkül is megélek, jó lenne megtakarításnak. És biztos vagyok benne, hogy az emberek minimum(!) 10%-a ezt tenné. Az a pénz szépen ott ülne, nem forogna vissza a gazdaságba. Mondjuk fél évig gyűjtöm, és mindenki más is, tehát minden hónapban a kiadott alapjöv 10%-a nem forog vissza….

Ja, mellegleg a kenyérárak emelkedésével azért nem forogna vissza több pénz, mert az államak is szembe kell néznie az inflációval, az ő kiadásai is emelkedének, hiába forgatsz vissza 200 ezret, ha az államnak már ugyanaz 300 ezerbe kerül, mire hozzájut a pénzhez.

common man
Olvasó
common man

Fikcióban jó vagy.Mert ha kapnék 100 ezer forintot minden vágyam az lenne ,hogy elköltsem egy 150 ezres albérletre.

Lierin
Olvasó
Lierin

A vágy meg a kényszer két dolog. Ha valahol laknod kell a két gyerekeddel, tök mindegy, mire vágysz.

Van, aki nem forgatná vissza és van, aki meg kifizetné albérletre a plusz pénzt, mert kell a fedél.

Vagy szerinted mi a tökömet csinálna 10 millió ember a hirtelen kapott 100 ezrével, de komolyan?

Naooo
Olvasó
Naooo

http://www.she.hu/herself/20180727-pasizas-helyett-a-kutyazast-valasztottam-makra-flora-emese.html

Lijerin tartsál kutyát, 463 kutyabuzi kurvának tetszik, ennyien már csak nem tévednek.

Lierin
Olvasó
Lierin

Nem szeretem a kutyákat, de kösz :D

Hunn
Újságíró

“Nem szeretem a kutyákat, de kösz :D”

Innentől hivatalosan is Macskás Szingli a neved.

Hunn
Újságíró

A cikkbeli csaj tuti dug is a kutyájával. Ezek ilyenek.

herceg
Olvasó
herceg

“Együtt töltitek az estét, aztán megkér, hogy másnap nézd meg az új lakását, amit már veled tervez – és egyidejűleg cipeljétek is át egy-két bútorát a kocsiddal. Aztán az esti cuki üzenetedre már csak egy “lájk” érkezik, másnap már nem is keres, aztán egy hét múlva jön a “szokásos” nem kellesz üzenet.”

Lol mivan fordított napot tartanak? :)

Hunn
Újságíró

+Vagy szerinted mi a tökömet csinálna 10 millió ember a hirtelen kapott 100 ezrével, de komolyan?”

Elbaszná kokainra és kurvákra, csapna egy görbe estét. Könnyen jött, könnyen megy.

common man
Olvasó
common man

Én elszaladnék és vennék gyorsan 300 kg kenyeret aztán meggazdagodnék.

common man
Olvasó
common man

Te az a százezer az forint! Nem lehet ,hogy valamit félreértettél?

common man
Olvasó
common man

Nem kapna 22 ezret mert csak az alapjövedelem járna.

Lierin
Olvasó
Lierin

Az még nagyobb szívás lenne neki, ez ugyanis azt jelentené, hogy kevesebbet kap, mint az az ember, akinek nem kell semmit kiváltania.

Józsi egyedülálló, fiatal informatikus, van munkája és nincs gyereke, tehát megkapja tisztán a havi 100 ezer forintot, nincs mit levonni belőle, mert addig sem kapott az államtól semmit.
István munkanélküli, és eddig 22 ezerből gazdálkodott, most már 100 ezrből fog, tehát lényegében 78 ezer forinttal fog többet kapni, mint eddig.

Látod? Nominálértéken ugyanannyit kapnak, de reálértéken valójában az informatikusnak nagyobb mértékben nő a bevétele, pedig eddig is ő élt jobban. A gazdaságot nem érdekli, ki vagy és miből kapod a pénzed, az érdekli, mennyi a pénzed.

common man
Olvasó
common man

És te most azzal uszítod szegényt ,hogy miért csak annyival többet kap.Na már ennek a jelenségnek a kibukásáért megérte az eszmecsere.

Lierin
Olvasó
Lierin

Nem uszítok senkit, csak ármutatok arra, hogy valójában pont az a fél jár rosszul, akinek a messegítésére állítólag kitalálták a rendszert…

common man
Olvasó
common man

Nem csak nekik találták ki.22 helyett 100 nagy kibaszás.Nem uszítás? Hát akkor mi?

Lierin
Olvasó
Lierin

Basszus, hát fogd már fel, hogy az a 100 ezer (valójában csak 78 ezer) forint az árak megemelkedése után annyit fog érni kb. mint a mostani 22 ezer. A harmadik hónapban rájössz, hogy több pénzed van és mégsem tudsz több árut venni belőle.

common man
Olvasó
common man

Ha eddig arra sem tellett.Vehet magának munkaruhát,bakancsot.egy pár kéziszerszámot normál ruhát,hogy a főnök ne nézze csövesnek és akár dolgozni is elmehet.Van alkalmi munka napszám szüret ha nem bírja a folyamatosságot.

Lierin
Olvasó
Lierin

A munkaruha, bakancs, kéziszerszám ára is nyomban meg fog emelkedni, mert az ezeket árusító kereskedőknek is ki kell termelni a megemelkedett élelmiszer- és lakhatási költségeket. Gondolod, majd ugyanannyiért adják neked, ha közben már nekik is két-háromszor annyi pénzre van szükségük a megélhetéshez?

Ez az infláció, ha eddig nem sikerült megértened. Általános árszintemelkedés. Minden emelkedik. Minden pénz kevesebbet ér. A 100 ezredből ugyanazt veszed meg, mint 3 hónappal azelőtt 22 ezerből.

common man
Olvasó
common man

És te már a pontos mértékét is kiszámoltad…

Lierin
Olvasó
Lierin

Nem számoltam ki a pontos értékét, csak nem tagadom, hogy durva infláció lenne. Nem szeretnéd te az megélni, hogy mindened elértéktelenedik, amiért megdolgoztál.

Naooo
Olvasó
Naooo

Fú szegény kereskedők, nem tudják majd eldönteni melyik luxusterepjárót vegyék.

common man
Olvasó
common man

osztrákba ezért volt ocsóbb a gorennye meg a mjuzikcenter mer ott kevesebb volt a pénz nálunk több volt a pénz ezért volt itt drágább a trabi is annyi volt mint egy golf ja ott mindig is kevesebb volt a pénz..

Lierin
Olvasó
Lierin

Miről karattyolsz?
Nyugaton azért olcsóbb sok minden, mert nincs ötszázféle adó minden terméken :D

Naooo
Olvasó
Naooo

De akkor itt cserébe ugye nagyon fejlett a kórházi ellátás, az utak simák, nem púposak, ahová véletlen bebasznak egy kis köves szurkot, haderőnk veri az összes szomszédot egyszerre, satöbbi, satöbbi.

common man
Olvasó
common man

Sajátban laknak és rizst esznek.A házon napelem van.

Hunn
Újságíró

Uraim, ne legyen félreértés: az alapjövedelem nem az, amit TI kapnátok (vagyis MI kapnánk). Az alapjövedelem az egy olyan dolog, amiért TI (MI) dolgoznánk meg, és MÁSOK kapnák.

Nem véletlenül kerül ez a dolog pont most elő: ezt az alapjövedelmet a színesbőrű, tanulatlan és minden munkára alkalmatlan, bevándorló csőcseléknek adnák, mert tudják hogy dolgozni úgyse fognak, és hogy meg tudják venni az alap dolgokat, ne pedig lopjanak és betörjenek és gyilkoljanak érte. Rájöttek ugyanis, hogy a bűnözés nyitja fel a legjobban a fehérek szemét a bevándorlás jelentette veszélyekre, és így akarják ezt az érzékelést elhomályosítani. Hogy addig viszonylagos béke legyen amíg nincsenek többségben, amikor is ránk szabadítanák őket hogy legyilkoljanak minket és elvegyék mindenünket.

Ez van.

Deadpool
Újságíró

Paranoiás vagy. Már megint valami gonosz összeesküvésről, mások legyilkolásáról és még ki tudja miről képzelegsz, miközben ez is csak erről szól: $$$.

A többi csak ezzel jár(hat), de nem ez a cél. Elvenni anélkül is el tudják mindenünket, hogy legyilkolnának, vagy másokat szabadítanak ránk. Ez is történik. Csak szép lassan.

Kalman
Újságíró

Deadpool, te tényleg full sötét vagy. Hogy lehet valaki ennyire vak, aki már a Red Pillt elkezdte kapisgálni? Azért adnak alapjövedelmet, mert úgy akarnak sok pénzt kaszálni???? NOORMÁLIS?

Hunn világosan leírja a megfejtést, INGYEN elmagyarázza, te meg képtelen vagy felfogni. Disznók elé a gyöngyöt.

Deadpool
Újságíró

“Deadpool, te tényleg full sötét vagy.”

Hmm… :))) Mondja nekem az, akinek egyik kedvenc hozzászólója a minden bokorban zsidót látó Hunn, a másik meg az önfelszopó prolihisztor, csicskax…

Okkk. :)

“Hogy lehet valaki ennyire vak, aki már a Red Pillt elkezdte kapisgálni?”

Semmi gond, még szerencse, hogy itt vagy hogy felnyisd a szemem! Egyébként meg nem vagyok semmilyen szektának a tagja és nem is terveztem belépni sehova. A red plüááá… nem vagyok hajlandó leírni sem…-ba sem.

“Azért adnak alapjövedelmet, mert úgy akarnak sok pénzt kaszálni???? NOORMÁLIS?”

Azért adnak alapjövedelmet, hogy felvásárolják a szavazatod. Szociális uszítás –> választási győzelem –> húsosfazék. Így már érthető, okoska?

“Hunn világosan leírja a megfejtést, INGYEN elmagyarázza, te meg képtelen vagy felfogni. Disznók elé a gyöngyöt.”

Arany minden szavatok! Még szerencse, hogy nem kértek érte pénzt. Pedig biztosan meggazdagodnátok, mindketten!

Hunn
Újságíró

Deadpool, szerinted az alapjövedelmet forszírozó liberál-bolsevik zsidóság, és a mögöttük álló nemzetközi zsidó tőke legújabban abban ismerte volna fel alapvető gazdasági érdekét, hogy emberbaráti alapon kiossza a pénzét a gój tömegeknek azért, hogy ezen gój tömegeknek jó legyen? Meglepődnék.

A színesbőrűek tömeges európai bevándoroltatásának végső célja pedig nem valamiféle gazdasági érdek. A “bevándorlás egyenlő olcsó munkaerő” című bullshitet felejtsük el, de nagyon gyorsan: a bevándorlás se nem olcsó, se nem produkál munkaerőt. A tömeges színesbőrű bevándoroltatás végső célja a háború és a népirtás. Tömeggyilkosság, a fehér lakosság kipusztítására tett kísérlet. És őszintén szólva engem megdöbbent az, amikor ezt a nyilvánvaló tényt valaki nem látja át.

Deadpool
Újságíró

“Deadpool, szerinted az alapjövedelmet forszírozó liberál-bolsevik zsidóság, és a mögöttük álló nemzetközi zsidó tőke legújabban abban ismerte volna fel alapvető gazdasági érdekét, hogy emberbaráti alapon kiossza a pénzét a gój tömegeknek azért, hogy ezen gój tömegeknek jó legyen? Meglepődnék.”

Én meg azon lepődnék meg, ha egyszer nem kellene feleslegesen 60 kört futnunk egy közös eszmefuttatás alatt. :)

Egy szóval nem állítottam olyat, de eddig senki más sem, hogy az alapjövedelmet a ‘liberál-bolsevik zsidóság’ finanszírozná. Az alapjövedelmet nem összeesküvő nemzetközi szekták fizetik zsebből magánembereknek, hanem az állam osztja ki. Szóval a ‘liberál-bolsevik zsidóságnak’ egy fillérébe nem kerülne… Gondold ezt újra.

“A színesbőrűek tömeges európai bevándoroltatásának végső célja pedig nem valamiféle gazdasági érdek. A “bevándorlás egyenlő olcsó munkaerő” című bullshitet felejtsük el, de nagyon gyorsan: a bevándorlás se nem olcsó, se nem produkál munkaerőt. A tömeges színesbőrű bevándoroltatás végső célja a háború és a népirtás. Tömeggyilkosság, a fehér lakosság kipusztítására tett kísérlet. És őszintén szólva engem megdöbbent az, amikor ezt a nyilvánvaló tényt valaki nem látja át.”

Csakszira emlékeztetnek a zsidókkal és a politikával kapcsolatos kinyilatkoztatásaid. Valamiért folyton holtbiztos vagy ezekben a kijelentéseidben, neked nem gyanús? Nem gyanús hogy ezen a világon minden olyan összetett, de a politika valamiért mégis olyan kurvaegyszerű: Már megin’ a GONOSZ ZSIDÓK!?

Szerintem már említettem, hogy korábban én is hozzád és Kálmánhoz hasonlóan láttam a világot. Én ugyan nem voltam ennyire mélyen megrögzött, de a 10 évvel ezelőtti énemet valószínűleg jobban kedvelted volna. Viszont ebből szerencsére kinőttem, beláttam, hogy ez így túl egyszerű, túl primitív és még ha igaz is, egyszerűen felesleges ezen rágni az agyam és egyre mélyebbre süllyedni, mert egy nap bizonyosan kikészül az elmém, lévén úgysem tehetek ellene semmit. Szóval én jókat szoktam mosolyogni az olyan hsz-eken amikor te vagy Kálmán előadja nekem, hogy majd elmagyarázza a tutit és felvilágosít. Köszönöm, de visszafelé nem szeretnék fejlődni. Nem azt mondom, nyitott vagyok arra hogy meggyőzzenek, viszont nagyon meglepődnék azon, ha elő tudnátok hozakodni egy olyan érvvel vagy magyarázattal, amivel vissza tudnátok rángatni ebbe a 2 bites világképbe.

Valószínűleg tartom – nagyon is! – hogy a világ legbefolyásosabb emberei valamilyen úton-módon kooperálnak, kartellbe tömörülnek, ideiglenes vagy tartós szövetségeket kötnek, vagy éppen seftelnek egymással. Ha van eszük, akkor ezt teszik. Azt is, hogy mi számukra csupán porszemek vagyunk, és ekként tekintenek ránk, lehet én is így látnám a dolgokat azokból a magaslatokból. De nem ismerem ezeket az embereket, alig tudnék néhányat megnevezni, szóval teljes biztonsággal sem tehetek olyan kijelentést (egyáltalán nem!), hogy ezek zsidók, vagy a ‘liberál-bolsevik zsidóság’ ‘háborút akar szítani’… Viszont azt sokkal valószínűbbnek tartom, hogy nem pusztán zsidók, sőt nagyon is sokszínű ez a társaság. Azt sem tartom valószínűnek, hogy pusztán zsidó nemzeti érdekek érvényesülnek benne. Ehhez nincs elég információm, és bármennyit kutathatnék, valószínűleg akkor sem lenne. Viszont te, Kálmán és még egy páran úgy beszéltek, mintha az ügyvédeik lennétek és tisztában lennétek minden titkukkal, minden kis húzásukkal… mintha a fejükbe látnátok, de van rá egy fagyim, hogy még a nevükkel sem vagytok tisztában….

Az, hogy rohadt erős lobbi erejük és érvényesítő képességük van? Nyilván. Akinek van két szeme, az látja. De vannak még rajtuk kívül sokan mások is. Az, hogy ezek kivétel nélkül zsidók lennének, hogy valamilyen vallási okból zárnának össze és törnének a vesztünkre…
szerintem ez nettó szűklátókörűség. Agyrém.

Egyébként látogatják ezt az oldalt kettőnktől sokkal értelmesebb emberek is. Neked nem gyanús, hogy ők nem éreznek napi szintű kényszert egy jó zsidózásra, hogy nekik nem a nemzetközi zsidóság ármánykodása a válaszuk minden probléma okára? Vagy neked erre mi a válaszod? Az ő szemük sem lett még felnyitva? Jóhiszemű félnótás barmok ők is és ‘még nem látják a tutit’, csak te és Kálmán ill. Naooo?… Őszintén remélem, hogy egyszer lesz erre egy értelmes válaszod. Szerintem ez a fajta gondolkodás nem csak téves, de káros is, és éppen olyan egyenes út a nemzethalálba, mint a feminizmus, a gender és társai.

Én a helyedben előbb magamat próbálnám megérteni és csak utána a világot, úgy könnyebb…

common man
Olvasó
common man

Nyilván a sok véletlen egybeesés téveszthette meg a Hunnt.

Deadpool
Újságíró

Itt is szeretnéd bemutatni a hozzáértésed?

Alter Ego
Szerkesztő

Szerintem közgazdasági diploma nélkül is logikusabb, mint Lierin.

Kalman
Újságíró

Igazából az háborít fel legjobban, mikor valaki értelmes összefüggésekre mutatna rá és azzal van letromfolna, hogy de hidd el csak a pénz irányít mindent! Ez egy nevetségesen leegyszerűsítő megközelítés, amit a teljes média és közgazdaság”tudomány” is sulykol: “a pénz a te istened!”

Ha megnézted és megértetted volna a “pénz mint adósság” típusú filmeket Youtube-on, akkor rájöhetnél, hogy egy szint felett a pénz már nem cél, hanem egy eszköz arra, hogy a tömegek felett hatalmat gyakoroljanak a pénz urai. Az a gondolat, hogy számukra a pénzszerzés cél volna ezért nevetséges. Ezzel az egyszerűsítéssel minden emberi (illetve az ő esetükben sátáni) motivációt kizársz a gondolkodásodból, aztán persze csodákozol, hogy semmit nem tudsz megmagyarázni, a dolgok látszólag csak úgy véletlenül történnek.

“Viszont ebből szerencsére kinőttem, beláttam, hogy ez így túl egyszerű, túl primitív és még ha igaz is, egyszerűen felesleges ezen rágni az agyam és egyre mélyebbre süllyedni, mert egy nap bizonyosan kikészül az elmém, lévén úgysem tehetek ellene semmit.” Én azért kiváncsi lennék, hogy csak a kényelmetlensége miatt változtattál az álláspontodon, vagy pedig valóban tévedésnek tartod? És ha tévedésnek tartod, akkor mitől győződtél meg? Mert számomra nem az a cél, hogy kényelmes dolgokat gondoljak, hanem az igazságot keresem.

Deadpool
Újságíró

“Ha megnézted és megértetted volna a “pénz mint adósság” típusú filmeket Youtube-on, akkor rájöhetnél, hogy egy szint felett a pénz már nem cél, hanem egy eszköz arra, hogy a tömegek felett hatalmat gyakoroljanak a pénz urai. Az a gondolat, hogy számukra a pénzszerzés cél volna ezért nevetséges.”

Egy értelmesen gondolkodó ember számára, akinek 3-nál több agysejtje funkciónál, a pénzre mint eszközre tekint és nem mint célra. Nem kell ehhez csitrilliárdos sátánista zsidónak lenni. És anno jártam én is a kurucinfón, láttam az ehhez hasonló propaganda filmeket, szóval valami jobbal kell előrukkolni.

“Én azért kiváncsi lennék, hogy csak a kényelmetlensége miatt változtattál az álláspontodon, vagy pedig valóban tévedésnek tartod? És ha tévedésnek tartod, akkor mitől győződtél meg? Mert számomra nem az a cél, hogy kényelmes dolgokat gondoljak, hanem az igazságot keresem.”

Hagyjuk a csacsogást! Inkább térjünk a lényegre. Ha ilyen sziklaszilárdan állítasz valamit, akkor feltételezem be is tudod bizonyítani. Azt mondod, hogy a vesztünkre törnek, oké, azt mondod hogy összejátszanak, oké, azt mondod gonoszak és sátániak, oké. Lássuk a konkrét bizonyítékokat! Kik, kivel, mikor, milyen módon. Kíváncsian várom!

(Bizonyíték alatt pedig hitelt érdemlő bizonyítékokat értek, nem ilyen kurucinfós propaganda szarokat, azt már láttam eleget)

Kalman
Újságíró

Kezdetnek a Barbara Lerner Spectre videót láttad? https://www.youtube.com/watch?v=-7ldT3YL2Kw

Ha komoly tudományos munkára vágysz, az is van. Kevin MacDonald The Culture of Critique című könyve erről a témáról szól, számtalan bizonyítékot citál rengeteg szerzőtől. Van belőle “for normies” videó változat is ( https://www.youtube.com/watch?v=xJkIrnepPZc ), ha nem akarsz egy többszáz oldalas angol nyelvű könyvnek ismeretlenül nekiugrani. Nekem megvan, és a nagyrészét olvastam is. Kicsit túlságosan részletekbe menő, és egy pont után fárasztó olvasmány. De azoknak, akik képtelenek kevés mintából következtetést szintetizálni hasznos lehet ez az alaposság :-)

Természetesen olyan kritikát nem találni, ami a tartalmát vitatná, hanem csak mindenféle érzelmi módszerekkel próbálják támadni a szerzőt.

Kalman
Újságíró

Mai kiegészítés egyenesen George Soros fiától Alex Sorostól: https://www.nytimes.com/2018/07/17/magazine/george-soros-democrat-open-society.html

“he had always “identified firstly as a Jew,” and his philanthropy was ultimately an expression of his Jewish identity, in that he felt a solidarity with other minority groups and also because he recognized that a Jew could only truly be safe in a world in which all minorities were protected. Explaining his father’s motives, he said, “The reason you fight for an open society is because that’s the only society that you can live in, as a Jew — unless you become a nationalist and only fight for your own rights in your own state.”

Pontosan azt mondja, amit mi is. És nem valami antiszemita jelentette meg, hanem George Soros fia a New York Times-nak nyilatkozva.

common man
Olvasó
common man

Mondjuk ez kivédhető lenne ha csak állampolgárok kapnák.Én egyébként alapvetően erre gondoltam.Ha ezt a pénzt kapná(és nem a számtalanul csinált gyerekek utáni pénzt) egy bizonyos réteg, előbb-utóbb egy részük talán közelítene a normális életformához.Dolgozna, a gyerekeket normálisan nevelné,taníttatná.Nyilván az első pénzeket a legtöbben azonnal elbasznák de semmi sincs azonnal.

Marcell
Olvasó
Marcell

Vonnegut: Utópia 14 (fogalmam sincs, miért ezen a címet adták neki nálunk régen, eredeti címe Player Piano, azaz Gépzongora, az új kiadás magyarul is ezen a címen jelent meg), az első regénye a szerződnek, eltekintve attól, hogy az 1952-es Amerikának megfelelő technikai szintet és társadalmi konvenciókat (ezek is érdekesek amúgy feminizmus-antifeminizmus szemszögből, lásd a főszereplő feleségének jellemrajza) tükrözi, ma is aktuális a témában.

rgs
Olvasó
rgs

“Nos, ez a drága ember, mint néptribunus rendelte el Kr.e. 133-ban, hogy az úgynevezett „rászorulóknak” ingyen gabonát kell osztani.”
Na, abban is biztos vagyok ehhez hasonlóan az alapjövedelem is szelektiven járna avagy nem járna. Hagyjuk a közgazdaságtant békében nyugodni.

Reactor
Újságíró

Igazság szerint az alapjövedelem ötlete abszolút nem halvaszületett ötlet, igenis működőképes (lehetne). A probléma ott kezdődik, hogy bizonyos köröknek ez nem érdeke – ugye nem azért adnak röhejesen alacsony fizetéseket mindenkinek kishazánkban, hogy most egy tollvonással változhasson a helyzet – másrészt meg ne felejtsük el, ez itt Abszurdisztán, itt a “szarva közt a tőgyit” megoldások a divatosak. És amíg a kormányaink ennyire mizantróp, népellenes férgekből állnak, ez nem is fog változni.

wittukind
Olvasó
wittukind

Szürke homály!!! te hol élsz, Malawi-ban? és van ott net a Rudolf tó partján? mert megyek mindjárt oda, le merem fogni hogy az ottaniak nem rinyálnak annyit mint az itteniek.

Reactor
Újságíró

Jaj de imádom ezt a fajta érvelést…”máshol még rosszabb”…tiszta sorozatgyilkosok érvelése.
“Jajajajjj bíró bácsi kérem, én olyan jó fiú vagyok, csak húsz embert öltem meg, nédda az a másik az ötszázat ölt le, tessék engem elengedni…”
És a poén az, hogy te ezt komolyan is gondolod. Malawi, bakker. Kit érdekel mi van Malawiban meg Szváziföldön!? EU-tagok vagyok, kis komám, szerinted Malawi-hoz kéne konvergálnunk? Mert ha igen, mit is keresünk itt az Unióban?

Naooo
Olvasó
Naooo

Az unióban? Cukrot meg tejet mert emo fejlett tőkés ország autógyárakkal.

Alter Ego
Szerkesztő

Nekem ugyan nincs semmiféle diplomám hozzá, de határozottan úgy érzem, hogy az alapjövedelem árfelhajtó, inflációt előidéző voltára hivatkozni egy merő kitaláció, és pusztán logikai eszközökkel cáfolható.

Az alapvető fogyasztási cikkek (beleértve a példának hozott kenyeret) forgalma csak akkor emelkedhetne, ha eddig jelentős mértékben korlátozott lenne a hozzáférés, magyarán ha emberek tömegei éheznének jelenleg. Márpedig ha tényleg emberek tömegei éheznek, akkor inkább egy kisebb élelmiszerpiaci áremelkedés, mint a tömeges éhezés. De ez nyilvánvalóan nem így van, egyebek mellett azért nem, mert jelenleg is van feltétel nélküli alapjövedelem jellegű szociális ellátás, úgy hívják, hogy “aktív korúak ellátása” és olyanoknak adják az önkormányzati ellátórendszeren keresztül, akik keresőképesek, de önhibájukon kívül tartósan munkanélküliek, és ezen kiívül is vannak mindenféle jogalapon adott szociális segélyek. Pont azért, hogy a 21. században senki ne halljon már éhen, csak azért mert pechjére kiszorult a teljesen eszement munkaerő piacról. Ezeket az ellátásokat is kiváltaná a feltétel nélküli alapjövedelem, ezért sem változtatna annyira-annyira sokat az adóként beszedett és felosztott pénzösszegeken. Mellesleg végre azok is kevesebbet nélkülöznének, akik egyébként szégyenkeznének bemenni a polgármesteri hivatalba segélyért csapkodni az asztalt, hogy éhezik a családjuk.

Az végképp baromi nagy melléfogás, amikor valaki az ingatlanpiacot és a CSOK-ot akarná példának hozni. Az ingatlan árak a CSOK nélkül is évek óta folyamatosan felfelé mozognak, mert az ingatlanpiac most teszi helyére azt a zűrzavart, ingatlan értékcsökkenést, amit a hitelválság idézett elő. Főleg mesterkélt okoskodás, amikor valaki kijelenti, hogy pont egy alapjövedelem összegével növelnék meg az ingatlanbérbeadók az ingatlan bérleti díjakat. Nevetséges.

(!) Ugyanezzel az erővel arra is lehetne hivatkozni, hogy a munkáltatók pont egy alapjövedelem összegével csökkentenék a jövedelmeket. És akkor máris nincs semmiféle inflációs tényező, sőt akár éppen ellenkezőleg.

Ugye kedves, nagyon diplomás, nagyon iskolás sablonokban gondolkodó, nagyon leereszkedően überokos Lierin?

wittukind
Olvasó
wittukind

Csak még ennyi- ahogy 1900 lej lett itt a kötelező alapfizetés mindjárt megdrágult szinte minden arra hivatkozva hogy megnőttek a kiadások….az élen a hipermarketek voltak.

Alter Ego
Szerkesztő

Akkor egyenesen csökkenteni kellene a kötelező alapfizetéseket, mert akkor mindenki jobban járna. Nem? :)

wittukind
Olvasó
wittukind

Nem vagyok én diplomás hogy tudjak ilyeneket…..csak helyzetet irtam le

Reactor
Újságíró

Akkor hozni kell egy ármaximáló rendeletet is. Már az ókori Rómában sikerült ezt megvalósítania egy bizonyos Diocletian nevű illetőnek. A mai modern felvilágosult embereknek meg valamiért mission impossible.

wittukind
Olvasó
wittukind

Egy Ceausescu veszett el benned.

Alter Ego
Szerkesztő

Szerintem egy rossz szokásod, hogy mindig valamilyen kommunista terroristával akarod összemosni a vitapartnereidet, ha a te ízlésednél valamivel szociálisabb gondolkodásról tesznek tanúbizonyságot.

wittukind
Olvasó
wittukind

Nem mostam én össze senkit senkivel….a Ceasusescu rezsim idején az árak központilag meg voltak határozva, a fizetések pedig kb. egyformán kicsik voltak hogy jusson mindenkinek….más itt a probléma de nem ragozom mert én is közéllénség leszek.

Reactor
Újságíró

Akkor nyilván Diocletian is kommunista volt…az ő idejében ugyanis tudott működni a dolog, mindezt úgy, hogy a Római birodalom a legnagyobb káoszban volt előtte. Ceaucescou azért rossz példa, mert ő a legkevésbé se az emberek érdekeit tartotta szem előtt.
Azért tartom ezt jó ötletnek, mert így talpra lehetne állítani a gazdaságot hosszú távon. Az emberek akkor tudnak többet vásárolni valamiből, ha meg tudják fizetni az árát. Momentán ez a szitu, hogy az árak az egekig emelkedhetnek, a fizetések viszont érdekesmód nem, és akkor megy a cirmogás mindenfelől, hogy szar a gazdaság. Így az is fog maradni.

wittukind
Olvasó
wittukind

Minek kell többet vásárolni akármiből ha nincs rá szükséged? megvenni pont annyit és azt ami kell, nem pallni a pénzt hülyeségekre.

Az hogy Ceausescu kiknek az érdekeit tartotta szem előtt mostanra egy kicsit jól átértékelődött.

Reactor
Újságíró

Volna szüksége rá az embereknek – 4,6 millió lakosnak az alapdolgokra nem futja jelenleg. Ők azok, akik ma nagyon megnézik, mire is költenek – élelmiszer, ruha, rezsi – mert egyszerre csak az egyikre futja. Bárcsak már ott tartanánk, hogy a fölösleges költekezés lenne a probléma.
Ha nem lenne ennyire bangladesi életszínvonal itt-ott kishazánkban, nem erőltetném én se ezt a dolgot.
Pont ilyen téma a bérunió is, arra se hajlandó egyik mai modern népirtónk se.

Art
Olvasó
Art

Bérunió???

Országos Anyag- és Árhivatal nem kéne??

Reactor
Újságíró

Tudom, ez már erősen szájenszfiksön kategória. Hát látjátok, messze vagyunk mi még a nyugattól.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

4,6 millió lakosnak az alapdolgokra nem futja jelenleg. Ők azok, akik ma nagyon megnézik, mire is költenek – élelmiszer, ruha, rezsi – mert egyszerre csak az egyikre futja.

Most épp melyik ballibsi formáció mantrázza ezt?

Mert akkor rongyos jollakottak/éhező jólöltözöttek fagynak meg? (wifi! és nutella! nélkül!?)

Lassan ideje lázadni …….. és jöjjenek az arra érdemesebb vezetők, akik jóllakatják, felöltöztetik és még a rezsit is kifizetik a 4,6 millió mélyszegénynek, akik már összepakolt börönddel az utólsó diktatórikus intézkedésre várnak, hogy elhagyják az országot……

(Ájvé, holjnap indulnak is, hiszen ma újabb pofont kapott a demokrácia: kirugták Kálmán Olgát és a sokköpönyeges Csintalant……)

wittukind
Olvasó
wittukind

4,6 millió? ennyi cigány van Magyarországon? és miért érdekelné őket a rezsi? vagy nem igy van és a libsik vizionálják Magyarországot Malawi szintre, azzal a különbséggel hogy azok ott nem rinyálnak okostelóért

Reactor
Újságíró

Épp ez az, hogy nem csak róluk van szó. A buckalakóknak nincs is igényük a civilizált életre, róluk direkt nem beszéltem.
Ha csak pár libbantról meg hivatásos rettegőről lenne szó, nem foglalkoznék én se vele. Az a baj, hogy ez egyre több helyen jön szembe velünk, csomó olyan település van (pl. Tiszabő), ahol 100%-os a munkanélküliség. A 4,6 millió mélyszegényt egymástól függetlenül több oldal is állítja (nem a Zsindex meg a hasonszőrű filoszemita viccoldalak), tehát akár még igaz is lehet.

wittukind
Olvasó
wittukind

Tehát az a 4,6 millió “mélyszegény”- ben nincsenek ott a cigók? És ez tényleg Magyarországon van? esetleg egy új sliders szezon és én lehagytam? ok, megyek, veszek egy belenkayát mert ezt meg kell emészteni.

Reactor
Újságíró

Ez tényleg itt van. Hogy a statisztikában benne vannak-e a kátrányos helyzetűek, ezt nem tudom, nekik ÉN mindenesetre egy forint alapjövedelmet nem adnék, nem is szorulnak rá, amíg a minimálbér ötszörösét bezsebelik úgy, hogy semmiféle alapjövedelem nincs még kilátásba se. A 4,6 millió úgy jön ki SZVSZ, hogy ennyien élnek a létminimum alatt, és ilyenből még a fővárosban is vannak sokan, nem kell Borsodig meg Nógrádig se elmenni.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A 4,6 millió úgy jön ki SZVSZ, hogy ennyien élnek a létminimum alatt, és ilyenből még a fővárosban is vannak sokan, nem kell Borsodig meg Nógrádig se elmenni.

Már csak azt kéne tisztázni, hogy mennyi is az a létminimum?

De ha a cigókat is kivonod, akkor azt hiszem én is mélyszegény lettem, megyek is sírni egy kört.

Reactor
Újságíró

A hivatalosan megállapított létminimum 80 ezer forint.
Kapásból ide lehet tehát sorolni azokat, akik közmunkabért kapnak, mert a Matolcsidióta megmondta az ő tömérdek sok okos eszével, hogy 47 ezer mindenre elég.
Meg lehet élni persze 80 ezer alatt is…valameddig…a gond csak az, hogy ott már nem az a téma, hogy ződ vagy kék tokot válassz az okosteldzsódra, hanem hogy ételre költs, gyógyszerre, közlekedésre, ruhára, vagy rezsire. Lehet, hogy kajára futni fogja éppen, csak tüzelhetsz műanyaggal egész télen, mert egy valag szaros tűzifára nem fussa majd a maradékból. Persze költhetsz tűzifára, csak akkor bérleted nem lesz. Ha meg arra költesz, akkor a rezsit nem tudod kifizetni, elzárják az áramot vagy a vizet. És ilyenből simán van 4,6 millió, akár elhiszed, akár nem.

Naooo
Olvasó
Naooo

Milyen baleseti adó?

common man
Olvasó
common man

csaucseszku jó ember volt a felesége is.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A sok hályogkovács közgazdász a végén lenyomja Lierint ebben a témában, pedig most pont igaza van.

wittukind
Olvasó
wittukind

Igy van, ott van a szoci ferdeszemüveg, azon át kémlelik a világot

common man
Olvasó
common man

Szoci ferdeszemüveg? Épp azt a bürokráciát csökkentené aki most ül a picsáján és “eldönti jár-e segély vagy nem vagy éppen mennyi.És nem kis pénzért.Na az ő munkájára és a hasonló bürokratákéra nem lenne többé szükség.Nem túl bonyolult csak az előítéleteket ki kell kapcsolni. Szerk: mi az hogy csökkentené? Megszüntetné!

wittukind
Olvasó
wittukind

A bürokrácia megszüntetésével összevonva az “alapjövedelmet”- ezzel már örökös választásokat is meg lehet nyerni…..ezt persze az Aldebarannon mert itt a Terrán nehezebb

common man
Olvasó
common man

Nem mondta senki ,hogy az egész bürokrácia megszűnne de egy része igen.A választás megnyerését meghagyom a politikusoknak.

Reactor
Újságíró

Ha csak feleennyi bürokrata aktakukac lenne, már jobb volna. A kilencvenes évek közepén a nagy kompjúterizációs őrületnek pont ezt az ósdi, leszerepelt, áttekinthetetlen rendszert kellett volna felváltania. Nyugaton ez összejött, nálunk nem.

common man
Olvasó
common man

Különben nem lehetne semmit nyerni vele mert a másik párt “bebizonyítaná”,hogy nem is annyi vagy kevés de mindenképpen kibaszás.