0 megosztás

Progresszívék megunhatatlanja: az alapjövedelem (2.)

Mit is mond az alapjövedelem? A polgárokat cseréljük le segélyesekre. Az olcsó ostobaságokat hangoztatók – tekintettel arra, hogy a kommunizmust, mint alapötletet eléggé nehéz erkölcsi, etikai tényezőkkel indokolni (bár ezt is meg szokták próbálni…), ezt „észérvekkel” és „gazdasági és társadalmi racionalitással” szokták megpróbálni. A nóta a következő: robotizáció, az automatizáció előrehaladása során az ipari és szolgáltatási munkahelyek óriási többsége fog megszűnni, illetve veszi át az ember szerepét robot, ezáltal hamarosan tömegessé fog válni a munkanélküliség, azaz, az embereknek nem lesz munkajövedelme, ezért kvázi „lekerülhetetlen” az alapjövedelem bevezetése, azaz az, hogy semmittevésért – valaki – fizessen a semmittevőknek, mivel nem lehet hagyni, hogy az emberek tömegei – nagyobbik részük – nyomorultul éhen pusztuljanak. Nos, szeretném ezen cikkemben felhívni a figyelmet arra, ha valaki ezt hallja vagy látja valahol, tudja, hogy ez hazugság, és tudja megcáfolni is.

Ugyanis. Aki ismeri – nyomokban – az ipari forradalom történetét, az tudja, hogy mintegy háromszáz évvel ezelőtt, mikor Newcomen bácsi megépítette első bányaszivattyúzó gőzgépeit, nos, az óta az ipari, technikai műszaki fejlődése nem növeli a munkanélküliséget, az emberek nem váltak munkanélkülivé, hanem, a technikai fejlődésre a gazdaság a termelés jövedelmezőséget fokozó növelésével, a társadalmi berendezkedés pedig a munkaidő termelékenységet növelő csökkentésével válaszolt. Semmi okunk nincs feltételezni, hogy a jövőben ez másképpen lesz. Ugyanígy lesz: új szakmák jönnek létre, nőni fog a termelt érték, a munkahatékonyság, és kinek esze és szándéka van, a jövőben is dolgozni fog, legfeljebb egy kicsit kevesebbet. Nemcsak azért, és főleg nem azért, mert dologtalanságra társadalom nem építhető, hanem azért, mert egyébként ez így célszerű és logikus.

Mikor Vásárhelyi Pál korában a Tisza töltéseit építették, egy gátőrjárás szakaszán egyidejűleg 4-5000 kubikus dolgozott, párszáz kisegítő, néhány tucat mérnök, rajzoló, adminisztrátor, kocsis és lóápoló mellett. Ma ugyanezt a földmunkát 8-12 földmunkagép és két tucat négytengelyes, húsztonnás billenős teherautó végzi el, ugyanúgy pár tucatnyi mérnök és műszaki mellett. Más szavakkal, ma ugyanezt a munkát az akkori létszám 2%-a végzi el. Kevesebben dolgoznak az építőiparban? Nem! Csak termelékenyebben. Ma ötezer építőipari munkás az ötven-százszorosát termeli meg föld-, és betonmunkában annak, amit ötezer építőipari munkás kétszáz éve. Ma a világgazdaság két hét alatt termeli meg mindazt az áru-, és szolgáltatásmennyiséget, mint 1900-ban egész évben, ma a komplett első világháborút az akkori költségszint mellett (amely a haditechnika és a harcászat-hadműveleti művészet nyilván ma értelmezhetetlen) pusztán Hollandia (aki okosan akkor abból kimaradt) meg tudná finanszírozni. Hajt a tőketulajdonosnak 50-100-szor annyi jövedelmet…. s szeretnénk hinni, hogy ők maguk is némileg többhöz jutnak. Valójában azonban természetesen ők, de még a közvetlen tőketulajdonos sem jut többletjövedelemhez, mert a megtermelt többletet az egészségtelenül és értelmetlenül felfúvódott bankszektor szipkázza el, mivel a tőke, pontosabban a kvázitőke, a virtuálisan (elektronikusan, bankszámlára, arany-, és árufedezet nélkül) létrehozott pénztőke „használatáért” kérik a jussukat. Még, ha kérnék. Erről szó sincs: elveszik erőszakkal.

A műszaki fejlődés egyre kvalifikáltabb munkát követelt az emberektől, és valamivel kevesebbet is, hiszen ember legyen a talpán, aki napi 14-16 órát tud programozni, kamiont vagy mozdonyt vezetni, audoCAD-ben tervezni, titrálni, hibakódkiolvasni vagy valutapénztárosként számolni. Egy-két napig hogyne, de minden nap, évtizedeken át? Nem, ez nem lehetséges, ehhez tényleg robot szükséges. A tévedések elkerülése végett: a középkorban és az ipari forradalom első szakaszaiban nem többet dolgoztak az emberek, hanem a hosszabb volt a munkaidő. Az, hogy egy paraszt reggeltől estig dolgozott, nem azt jelentette, hogy lógó nyelvvel és a belét kihajtva. Hanem úgy, hogy ne kapjon közben infarktust, abban a tempóban, ami neki kényelmes, szemlélődve és nyugodtan, a bérmunka a mezőgazdaságban azóta sem sikeres. Mivel munkája egyben a hobbija, és egy középkori ember sem a facebookon nem lógott, se diszkóba nem járt, se könyvtárba. Az egyetlen népszórakoztató tevékenységet , amelynek tömegesen hódolt, este csinálta, és inni is ekkor ivott. A gyáriparos azért szabott meg 15 órás napi munkaidőt a munkásának 1820-ban, mert megszokta, hogy a paraszt hajnal öttől este hétig dolgozik, azaz 15 órában, ez volt a „norma”. Aztán viszonylag gyorsan rájöttek, hogy ezt ember nem bírja, ha tényleg dolgozik, (a nyelvújítás korabeli „üzem” szó eredetét nem kell magyarázni: űzni, hajtani) úgy, ahogy egy üzemben kell, ezért a tőketulajdonosok szép lassan, ahogy agykerekük járt, rájöttek, hogy a melós gyakorlatilag semmivel nem fog többet termelni 16 órában, mint nyolcban, ezért sokkal jobban jár, ha két melóst vesz fel 16 órára (8-8 óra) és 16 órában kétszer annyit fognak neki az emberek előállítani. A munkaidőt nem azért csökkentették 1880 után drasztikusan világszerte, és vált elfogadottá a napi nyolcórás munkaidő, mert a kapitalisták olyan jóságosak, munkásmozgalom meg ilyen erős, hanem mert feszített tempóban és precizitással ennyit képes az ember naponta hatékonyan dolgozni. Szolzsenyicin ír egy gulágfelügyelőről, aki leírta, hogy a 7-8 órában az emberek tudják teljesíteni a 14 órás műszakra meghatározott normát, csak etetni kell őket, és nem kell őket ütni-verni. Nos, ez a felügyelő hamarosan maga is megtapasztalhatta, hogy milyen az élet a szögesdrót másik oldalán. Pedig csak az igazságot írta, de ez az ideológiailag túlfűtött rendszerekben mindig is a legnagyobb bűn volt. (Ma is az.) Megjegyzem, okos szociológusok kiszámolták, hogy egy modern irodai munkakörnyezetben a napi nyolc órából egy átlagos dolgozó egyébként úgy öt és fél órát dolgozik, a többi időben mást csinál. Vagy akármit.

Itt szükséges megjegyezni, hogy XIV. Lajos korában egy csóró francia napszámos napi átlag 15 sou-t keresett, és jó években (mikor nem volt éhínség) egy font kenyér ára egy-két sou volt. Azaz, nem arany-, hanem kenyérparitáson számolva (eltekintve akkor, hogy akkoriban a kenyér jó lisztből készült, nem pedig mint manapság…de ez egy külön cikk lenne…) ez havi 21-22 munkanappal számolva reálértékben 75-80 000 forintnak felel meg, ami azt hiszem, mindennél ékesebben bizonyítja, hogy az elmúlt több mint 300 évben a minimálreálbér olyan fergeteges emelkedésen nem ment keresztül, mint ahogy jó lenne, ha az emberek tömegei leszámolnának azzal az illúzióval, hogy a középkor emberei állandóan éheztek és nyomorogtak. (Az viszont igaz volt, hogy életszínvonaluk nem volt kiegyensúlyozott, sokkal jobban ki voltak téve az ingadozó termésátlagoknak és a háború, a politika szeszélyének, de ezt korunk is igyekszik pótolni.) Hová tűnt az óriási termelékenység-növekedésből származó pluszjövedelem? A válasz kézenfekvő: elképesztően eltorzult a munkajövedelem és a tőkejövedelem aránya, hiszen a középkorban nem léteztek magánmilliárdosok, elképesztő gazdagságot, anyagi javakat felhalmozó elit. (Egy százezer hold földet, húsz jobbágyfalut és hat várat birtokló XIV. századi báró tételes vagyona megfelel egy mai középvállalkozóénak.) Erre a társadalmi torzulásra adott válasz akar lenni az „alapjövedelem”, ami középkori nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy a továbbiakban minden napszámos húsz helyett egy dénárért dolgozik, tized, kilenced és királyi fejadó helyett 80%-os adót szedünk, és ebből, miután mindenkit, igyekvőt és lustát, egységesen kifosztottunk, igyekvőnek és lustának egységesen adunk egy tányér korpalevest. Nem kell nagy fantázia ahhoz, ezt a gulág-tapasztalatok is megmutatták, hogy innentől kezdve ugyan, ki fog igyekezni. Ez csak azok számára nem világos, akik nem rendelkeznek gulág-tapasztalatokkal, de a nagypapájuk se mesélt róla. Pedig megtehette volna, mert ott állt a szögesdrót másik oldalán…

A kapitalizmus az, amit az emberek akkor csinálnak, ha békén hagyják őket, és sem vörös csillagos, sem nem mindenféle „mindent-jobban-tudok-világmegváltok-majd-én-megmondom-nektek-hogy-mi a jó-neked”ek nem érdeklődnek bele az életükbe…kényszerrel és erőszakkal persze, hiszen, akinek nincs érve, annak marad az ököl, mint „érv.”

Konklúzió: ha a faluban száz éve ezer ember kaszált és kapált, azt ma fél tucat gazda pár mezőgazdasági géppel megtermeli. 994 ember viszont jól láthatólag nem veszett éhen, de nem is kap „alapjövedelmet” – ép elég, hogy pár tucatnyi kap, a semmire, jogos elégedetlenséget szülve –  hanem elment másféle állásba, én se faszenet és meszet égetek, mint ükapám vagy szépapám, hanem kis oldalkorrekcióval a vegyipar más szegmensében dolgozom, csak sokszorosan annyit termelünk, mint ükapáink száz éve. Kivételt az a pár nyomorult képez, aki annak idején a kapához is tulajdonképpen hülye volt (és ezért volt zsellér, nem hatökrös, ötvenholdas, aranykalászos gazda), ezért a kapát meghaladó technikai színvonallal végkép nem tud mit kezdeni. Csak ezt manapság nem pollkorrekt kimondani.

Százötven-kétszáz éve a luddisták, a géprombolók nem azért estek neki a technikai fejlődés eszközeinek, mert attól tartottak, hogy az emberek tömegei elvesztik a kenyerüket. Hanem azért, mert hamar észlelték, hogy ugyanannyit kell dolgozni, mint régen, a gép nem teszi könnyebbé a munkát, „csak” eredményesebbé, ez sokkal termelékenyebb, ezzel sokkal magasabb életnívó érhető el. Csakhogy ehhez sajnos, ész kell, az pedig nem mindenkinek van, és aki a korszerű ipari termelés volumenébe nem illeszthető be, nem tud hozzá alkalmazkodni, az előbb-utóbb feleslegessé válik. Ebből lett a luddista: a buta proliból. Nyilván nem a fekete rabszolga aggódott a gyapottisztító gép megjelenése miatt: neki aztán édestotálk.rvateljesen mindegy, hogy kézzel tépkedi ki a gyapotmagot a gyapotszál közül, vagy a gépet tekeri és eteti nyersgyapottal, és tisztít meg ugyanannyi munkaórával százszor annyi gyapotot. A néger rabszolga ugyanannyi munkabért kapott gyapottisztító géppel vagy anélkül – pontosan nulla dollárt, azaz egy büdös vasat se – és ugyanannyi kukoricakását és babfőzeléket, vasárnap egy darab szalonnát kapott enni. Csakis a kapitalistát érdekelte, hogy mennyi gyapotot termel, és a textilipart, na meg az embereket, akik olcsóbban, több ruhához juthattak.

A technikai fejlődés 300-200-100 éve először gőzgépet, majd vasutat, majd elektromosságot, majd belsőégésű motort, majd automatizációt hozott. Ma biotechnológiát, információs technológiát és szédületes sebességgel fejlődő mesterséges intelligenciát állít a termelés szolgálatába. Ami 30-40 éve sci-fi volt, a GPS alapján repülő pizza-, és csomagfutár quadrokopter, az önjáró kamion, a kórházi étel-, és gyógyszerkihordó robot, ma valóság. Ahogy a faekegyártó, a lószerszámkészítő, majd a gőzmozdonyszerelői és az írógép-műszerészi szakma eltűnt, megszűnt, ugyanúgy el fog tűnni a pizzafutár és a kamionsofőr. Lesz helyette más. Már annak, aki képes másra….

(folytatjuk)

WhitneyEli Whitney 1793-ban szerkesztette meg a gyapotmag-eltávolító gépet, és ezzel az ipari tömeggyártás megalapítóját tisztelhetjük benne. Whitney találmánya nemcsak százszorosára fokozta a gyapottisztítás sebességét, hanem többet tett ezáltal: egyszer és mindenkorra elavulttá tette Jimet, a néger rabszolgát, aki kézzel tépkedte ki a gyapotmagot a szálak közül. A rabszolgaságot az Egyesült Államok nem morális okokból számolta fel (félmillió ember életét kioltó háborút mellékelve hozzá), hanem mert Whitney találmányának elterjedése és az ipari forradalom más vívmányai egész egyszerűen elavulttá tették. A rabszolga munkája szükségszerűen hanyag – állapították már az ókori bölcselők is. Az ember nem a munkának, hanem az alkotásnak örül.

Post Author: Tóth György Károly

f Facebook
0 megosztás


165
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
11 Egyéni hozzászólás
154 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
18 Hozzászólások szerzői
zgy001ReactorReszet ElekCurioSophusK.G.Gabor Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
common man
Olvasó
common man

“Mit is mond az alapjövedelem? A polgárokat cseréljük le segélyesekre” —Ezt hol és ki mondta?

toth gyorgy karoly
Olvasó
toth gyorgy karoly

Én és itt.

K.G.Gabor
Olvasó
K.G.Gabor

Az alapjövedelem pont nem ezt mondja.

common man
Olvasó
common man

Kivételt az a pár nyomorult képez, aki annak idején a kapához is tulajdonképpen hülye volt (és ezért volt zsellér, nem hatökrös, ötvenholdas, aranykalászos gazda), ezért a kapát meghaladó technikai színvonallal végkép nem tud mit kezdeni. Csak ezt manapság nem pollkorrekt kimondani — Pár nyomorult? Idézet a wikipédiából: Becslések és a korabeli statisztikák szerint 1848-1849-ben a telkes jobbágyok és a zsellérek aránya körülbelül 40 és 60% között oszlott meg. Fényes Elek kimutatásai szerint ekkor 913 962 zsellér családfő élt Magyarországon; Varga János ennél valamivel kisebb számot, 728 962 házas és 98 024 házatlan zsellér háztartást feltételezett.[1] Biztos volt közöttük aki még a kapához is béna volt de a nagy számok törvénye szerint bőven volt olyan is aki tehetséges volt.És ez a tehetség elsikkadt,semmivé foszlott vagy max. kimerült abban,hogy ő lett az aratóbanda főnöke.Kit érdekel mondják erre sokan ,kapitalizmus van stb .stb. Éppen ez az.Én nem azért sajnálom ezeket mert egy Terézanya lakik a lelkemben.Pont olyanok akik istenítik a kapitalizmust pont ők nem látják a kihasználatlan lehetőséget.Ez rendkívüli következetlenség.Mi köze a témához? Vegyünk egy példát Jedlik Ányos.Tehetséges,földműves családból származó ,de az apjának volt annyi esze és pénze ,hogy taníttassa.Házatlan zsellérként vajon megtehette-e volna ? Ugyan az a helyzet most is(vagy hasonló)Ebből a lusta disznó dögöljön meg gondolkodáson túl kéne lépni.Először is nem fognak megdögleni.A kérdés az ,hogy újratermelik magukat,többszörösen újratermelik magukat vagy esetleg létezik olyan intézkedés ami által hosszabb távon csökkenne a számuk.Hogy aztán erre a feltétel nélküli alapjövedelem megoldás lenne -e azt nem tudom,mindenesetre a nem csinálok semmit csak szülöm a gyerekeket sírok segélyért aztán a lányaim folytatják ha elérik a tizenhárom éves kort nem biztos ,hogy annyira jó megoldás.

toth gyorgy karoly
Olvasó
toth gyorgy karoly

Jedlik Ányos példája tökéletes arra, hogy az apa anyagi és gazdasági helyzete nem releváns ez ügyben sem, hiszen Jedlik Ányos szerzetes volt, tízéves korától a bencések etették és tanították, és mint ilyen, tanulása apját, családját anyagilag nem terhelte, hiszen ennek költségét az egyház viselte. Az az egyház, amely évszázadokon át a társadalmi mobilitás leghatékonyabb csatornája volt, hiszen lehetővé tette a szegény sorsú, de teheteséges gyermekek kiemelkedését, tanulását. Igy lehetett a jobbágy fiából Bakócz Tamás Esztergom érseke, Magyarország zászlósura.
Ami a zsellérlétet illeti, Magyarország a XVIII. század elején gyakorlatilag a korlátlan lehetőségek hazája volt. Nagy számban importált telepeseket, részben saját felvidékéről az Alföldre, részben német, kisebb részben lengyel és olasz nyelvterületről a Dunántúlra, a Dráva-mellékre és Erdélybe (is). Ezen emberek számára elérhető volt a megélhetést biztosító földbirtok és települési kedvezmények, gyakorlatilag a karlováci béke után, 1718-1774 között az arisztokrácia, uralkodói támogatással folyamatosan kedvezményekkel és telepítésekkel mást sem tesz, mint telepít, telepít és telepít. Mindenki saját szerencséje kovácsa. Nyilván nem véletlen, hogy az egyik ember sikeres, a másik pedig nem.
Itt kell megjegyeznem, hogy célszerű a kor normái szerint mérni és ítélni. A “zsellér” nem jelent többet, mint földbirtokkal nem rendelkező földművest, amely egy állapot, de nem jelent automatikusan sem tökéletlenséget, sem alacsony életszínvonalat. E mellett vizsgáljuk meg a társadalom akkori általános állapotát, az általános életszínvonalat, az ehhez képesti különbséget, és láthatjuk, hogy a magyar szegényparaszt a XIX. század közepén összehasonlíthatatlanul jobban él, jobb egészségi állapotban van, jobban táplált és több társadalmi mobilitási lehetőséggel bír, mint egy svéd, vagy éppen egy angol szakképzetlen ipari munkás. Ez később is igaz volt. A szocializmus éveiben hatalmas propagandaerőt mozgósítottak a “Horthy-rendszer” szegénységének bemutatására, “okosan” elhallgatva azt a tényt, hogy ez egy rövid, a Bethlen-konszolidáció előtti pár évre, és az egész világot sújtó nagy gazdasági világválság éveire volt jellemző, és oka leginkább Trianon és az e miatti gazdasági összeomlás volt, és a tudásalapra épített, erkölcsös világ éppen hogy százezreket és milliókat tudott alig néhány év alatt ismét kiemelni a nyomorból, mivel a munka és a tanulás ezt lehetővé teszi, a segélyezés és a baloldali lózungok viszont -nem.
A vélemények és a világnézet nyilvánvalóan eltér, én, saját környezetem, falum, rokonságom, szűkebb pátriám példáján keresztül mindig is azt láttam, hogy az igyekvő ember előtt a felemelkedés csatornái nincsennek elzárva. Ma sem. Az ajvékolás a tehetetlenek szórakozása. Sajnálatos módon az államszocializmus évtizedei és gondolkodásmódja nagyon súlyosan torzította az emberek világlátást és gondolkozásmódját. A rákosista, majd a kádárista szemlélet egyrészt nemcsak az arisztokráciát üldözte el és irtotta ki, hanem a polgári középréteggel és általában véve a polgáriasult gondolkodásmóddal is le kívánt számolni, helyette követendő példának a lumpenproletariátust állította be. Ez gazdaságilag és morálisan sikeres rétegek likvidálását, ezzel általános szegénységet, társadalompszichológiailag az engedelmességet, mint vakon követendő példát, ezzel a gazdasági és szellemi önállóság letörését, erkölcsileg a tanulás, a munka, a tisztesség lenullázását, valamint a besúgás és a becstelenség felmagasztalását vonta maga után. E kifordult, hamis gondolkodásmód képezi alapját annak a fajta , magát társadalmi szolidaritásnak és “baloldaliságnak” gondoló, valójában lumpenimádó “gondolkodás”módnak, amely neomarxista, maoista módon minden egyén nyomorában csakis és kizárólag szegények hátrányos helyzetét és elnyomottságát hajlandó látni, az egyén felelősségét saját sorsáért tagadja. Ez a társadalom és az emberek mély nemismeretéről tanúskodik, egyfajta kúltúrmarxista-romkocsmai világlátás. Egyfajta hamis romantikát akar látni, és összetéveszti a szegény embert a lumpenprolival, a roncstársadalommal.
Cikkem pontosan erről kívánt szólni, ennek szemforgató hazugságáról, arról, hogy ez rendkívül kényelmes álláspont a “progresszív”ek számára.
Szilárd meggyőződésem, hogy az a fajta államszocialista-paternalista gondolkodásmód, amely negyven éven át sújtotta ezt az országot (is), amely embermilliók nem túl sok agysejtes fejében tömegével sújkolta bele, hogy nem vagy felelős, majd állambácsi megoldja, majd állambácsi a hónod alá nyúl, neked nincs tennivalód, neked csak jogaid vannak, a legjobb, ami történhet veled, a talmi anyagi jólét, amit tettek nélkül, “mert megérdemled”, megkapsz állambácsitól….(csak viselkedj okosan, menj a fal mellett és a láncot ne csörgesd…) , mérhetetlen károkat okozott és okoz az emberi elmében, tisztességben és a gazdaságban is. Ma is számos ember jellemzője, tömegek jellemzője a hamis csodavárás, az, hogy boldogságuk, előrejutásuk zálogát egy, helyettük dolgozó és nekik “adó” kormányzatban lássák. Sok, jobbra érdemes, nem feltétlenül kudarcos, nem feltétlenül semmirekellő embert tesz tönkre szellemileg, erkölcsileg majd természetesen egzisztenciálisan is ez a hamis, téves, a kádárizmus alapját képező csúnya csúsztatás, hazugság. Ez erkölcsileg és logikaliag is nevetséges, és a történelem szemétdombján landolt gondolkodásmód. Az álbaloldali demagógia nem véletlenül nem kopik el évszázadok alatt se: kényelmes önáltalás és önbecsapás, és a tehetetlen, lusta, tömegember mindig is velő lesz rá. Csak erre építeni annyit lehet, mint általában a tehetetlen, anyagias, pénzsóvár, de lusta és semmirekellő emberre: sírhalmot, de abból is csak kicsit, mert emlékművet nem érdemel. Hangsúlyozom: ha valaki felelősséget érez a társadalom azon alsó szegmense iránt, amely valóban születésénél, származásánál, műveltsége alacsony fokánál fogva hátrányos helyzetű, tegye fel magának a kérdést, mivel segítheti őket: parttalan segélyezéssel és lesajnáló-lenéző “neszelököknekedfogdbeapofádat” hozzáállással, vagy követelménytámasztással, szorgalomra, akaratra neveléssel. Igen, ez is paternalizmus, valóban, csak ez erkölcsileg és társadalmilag igazolható. Szerintem.

Mindenesetre szeretném kérni, hogy ne menet közben vonjon le következtetést, hanem a teljes cikkem végigolvasása után. Ugyanis nem befejezett.

common man
Olvasó
common man

Jedlik Ányos nem” szerzetes volt”.Csak később lett azzá.Tanítását az apja fedezte az első időszakban.De releváns az anyagi helyzet mert a millió zsellérgyerek közt jó pár tehetség volt aki elsikkadt mert az ő apja még ha felvilágosult is lett volna(de mitől) nem tudta megadni azt amit az egy fokkal módosabb Jedlik Ferenc megadott a fiának.Nagyon helyesen nagyon okosan.És utána folytatta Pannonhalmán.Azokat akik próbálják az egyént a felelősség alól felmenteni ,hogy a saját sorsába igenis van beleszólása ,ugyanúgy elítélem én is.De ettől még a létező probléma nem szűnik meg.És azt nem akarják a fejüket homokba dugók megérteni,hogy ez nem egyéni szoc probléma mert visszahat mindenkire.Negatívan.Az,hogy az államtitkár vagy a sztárügyvéd fiából akkor is lesz valaki ha nem olyan tehetséges éppen olyan probléma mint az ha a szegény emberek tehetséges gyerekéből nem lesz az aki lehetne.Csak más nagyságrend.És most ordítsam,? hogy érthető legyen kapitalista szempontból,nem egyenlősdiből , nem prolisimogatásból.Azért hogy a semmirekellőség helyett lehessen hegesztő esztergályos ,ács vagy ami akar.De ehhez azért kell az a minimum ,hogy a szülei elengedjék az iskolába sőt elküldjék.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

De ehhez azért kell az a minimum ,hogy a szülei elengedjék az iskolába sőt elküldjék.

Ez szociális kérdés? Mit tehetsz a szülővel?

common man
Olvasó
common man

Azt tehetem vele hogy megkapja az alapjövedelmet és kész.Nem pedig mindenféle segélyt a másfél évente menetrendszerűen jövő újabb poronty után.Neveljen egyet az alapjövedelemből de azt rendesen.Ha többet akar menjen el dolgozni.

Reactor
Újságíró

Egyetértek. Amíg a segílykén élősködő buckalakó ötször annyit vág zsebre munka nélkül, mint a napi 25 órát güriző melós, nem kell csodálkozni, hogy eszük ágában sincs dolgozni. Kapjon a napi 25 órát güriző melós ötször annyit, a buckalakók kapjanak valami létfenntartáshoz épp csak elegendő alamizsnát, aztán ha lázadoznak, kivonulna a katonaság, elrépáznák őket puskatussal, és vinnék a sittre a germók közé. Persze mi jó magyar szokás szerint – “szarva közt a tőgyit” – fordítva csináljuk, aztán megy a cirmogás, hogy nem működik. Hát így nem is fog.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Azt tehetem vele hogy megkapja az alapjövedelmet és kész.

Ami a segély újlibsi neve, csak ezért még lehajolni sem kell, néhánynak tényleg elment az esze.
Ott, ahol cigó még hirnmondónak is alig akad, kipróbálták , erre a “normál” népesség elkezdett cigósodni. Ti tényleg nem gondoljátok végig, csak nyomjátok vég nélkül a hülyeséget?
Apropó segély, meg az abból való élés , gazdag cigányok, stb stb (mára már) mítosz:

https://demoblog.hu/tudastar/segelyek-es-megelhetes/

https://hirkozpont.eu/rendszeres-szocialis-segely-2016-oesszege-feltetelei-utalasa-2016-evben/

common man
Olvasó
common man

Akkor viszont semmi gond minden úgy jó ahogy van.

K.G.Gabor
Olvasó
K.G.Gabor

Butaság.
A segély és az alapjövedelem két különböző dolog. Alapjövedelem, tudtommal, még sehol nem lett bevezetve, csak egy annak hazudott segélyezés.

rumospiskóta
Újságíró

common man : a tehetségért próbálsz szót emelni, a kiemelkedés lehetőségéért, az esélyek egyenlőségéért. Jól teszed – de nyitott kapukat döngetsz. Az iskolák ugyan nem az életnek hanem a “rendszer”nek tanítanak, de a képességek szűrői is egyben. Hidd el hogy aki gyűlöl leülni egy tanszer elé és gyűlöl a soron következő vizsgadrukkra készülni az nem kiesik a kiemelkedés szűrőjén hanem ki akar kerülni abból a szűrőből. És nem.. nem fog azonnal elveszni, a választott közegében lehet vezető – ahová nem való, oda nem való.

Amit a szülői beleegyezésről írsz annak az a summázata hogy mindenkinek joga van a saját gyerekét elrontani.

common man
Olvasó
common man

Arra akarok rámutatni ,hogy a békés kapitalista építőmunkát akadályozza az a réteg akivel ha nem csinálunk semmit,letudjuk egy lenéző legyintéssel,akkor szépen folyamatosan újratermeli magát sőt szaporodik.Eddig sok próbálkozás volt(siker nélkül) és ellenérdekelt erők is működtek,működnek.”A saját gyerekét joga van elrontani” de jobb volna olyan állapotokat teremteni,hogy azért mert valakinek joga van rá még nem kell lehetőséget biztosítani közpénzen(ez történik ma is és már egy jó ideje)lumpen,tanulatlan félbűnöző rétegek kinevelésére.Ennek egyik lehetséges módja lehetne(?) a tárgyalt alapjövedelem.De ezt nem úgy kéne eldönteni,hogy eleve ellen vagy rokonszenv alapján, tények ferdítésével vagy hamis tények kreálásával hangulatot keltek hanem lehetőség szerint objektív érveket sorakoztatok fel mellette vagy-és ellene.

wittukind
Olvasó
wittukind

common man:
Tegyük fel hogy ennek a rétegnek adunk egy 250 eurós alapjövedelmet. Tényleg azt hiszed hogy nekiállnak fogpiszkálót vagy kutyaörvet gyártani??? neem, hanem rögtön kezd óbégatni hogy még több kell…a többi libsi disztópia csupán

common man
Olvasó
common man

Semmi ilyesmit nem hiszek és a követelődzés részben is igazad van.De ez nem olyan dolog ami máról holnapra fejti ki a hatását.Ha elindulnak azon az úton ,hogy “jé dolgozni is lehet”és egy részük és aztán azok gyerekei is akkor inkább jó a dolog mint rossz.Amúgy azért vannak jó példák most is.Termelnek uborkát,kosarat fonnak meg tudok olyat is aki 2000 euroért nyugaton dolgozik.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A fehér kenguruktól eltekintve, csak szopás volt eddig minden “cigánykísérlet”, kivétel nélkül(egy azért mégis akadt, épp Svédországban, a 90-es években, ahol különválasztották a beavászkodókat, külön városokba rakták szétszorva, 0 egymásközti kapcsolattal, így kénytelen voltak “alkalmazkodni”, és elhagyni a parazita életmódjukat, de azóta svédek meghülyültek…) mindenhol, x 100 éve.
Az egy életforma (bőrszíntől függetlenül!), a te normáid szerint nem értelmezhető.
Morbid, de az ő normáik szerint te csak a “rabszolgájuk” vagy, aki azért dolgozik, hogy ő ehessen/követelőzhessen
“Erőszakkal” lehet csak, de az ebben az SJW/PC szar világban ennek már a gondolata is “vészkorszakidéző”…..

Naooo
Olvasó
Naooo

Hát ezek a cigányok pont olyanok, mint a zsidók, csak nem azért mert ugyanazok?
Ami a zsidóknak vészkorszak, az a nem zsidóknak kivirágzás.

rumospiskóta
Újságíró

common man : A kérdés nem az hogy akik nem akarnak beilleszkedni azokhoz a többségi társadalom illeszkedjék-e. És nem is az hogy tehetünk-e bármit az ellenségek szaporodása ellen. Az a kérdés hogy van-e annyi ingyenpénz amennyi elég lenne nekik. Hogy tényleg ingyen van-e az a pénz.
Hogy az ingyenpénz mennyit vesz el a drága pénz értékéből, mennyit vesz el a drága pénzt megteremtő egyének lelkesedéséből – és hogy a társadalmi kísérletezésbe mit szólhat bele (egyáltalán beleszólhat-e) a társadalmat alkotó egyén.
Objektív érvek.. Tóth György Károly objektív gondolkodónak tűnik az eddígi munkássága alapján. Én nem, te nem.. szerintem várjuk ki a cikksor végét és ott szkanderozzunk azon hogy ingyenpénzért adnak-e lelkes építőmunkát, vagy nincs is arra a lelkes építőmunkára szükség.

K.G.Gabor
Olvasó
K.G.Gabor

Valami sántít, ugyanis a jelen helyzet sem különbözik a Kádár korszaktól, sőt néhány dologban még talán rosszabb a helyzet.

common man
Olvasó
common man

“Erre a társadalmi torzulásra adott válasz akar lenni az „alapjövedelem”, ami középkori nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy a továbbiakban minden napszámos húsz helyett egy dénárért dolgozik, tized, kilenced és királyi fejadó helyett 80%-os adót szedünk, és ebből, miután mindenkit, igyekvőt és lustát, egységesen kifosztottunk, igyekvőnek és lustának egységesen adunk egy tányér korpalevest.” Na ez a szám 80% ez honnan hullott az ölünkbe? Szívesen mondok egy pár valódi érvet a feltétel nélküli alapjövedelem ellen de az ilyen légből kapott (de azért kellőképpen elrettentő) szám azért nem méltó .Szerk:ok megvárom

toth gyorgy karoly
Olvasó
toth gyorgy karoly

A 80% onnan érkezik, hogy jelenleg az átlagos jövedelem Magyarországon mintegy ötszöröse az elemi létfenntartáshoz szükséges legkisebb jövedelemhez képest, azaz a legalacsonyabb színvonalú aszkétikus étkezéshez szükséges jövedelmhez képest. Mivel a KSH már 1993 óta hivatalos létminimum-értéket nem vagy nagy köntörfalazással határoz meg, ez természetesen becslés a részemről. Ugyanakkor ekkora mértékű volt az állami újrelosztás becsült aránya Enver Hoxha és Pol Pot megvalósult szocialista falansztereiben (szintén becsült) , amely szemléletesen mutatja, hogy mekkora “sikerek” érhetőek el ez által.

Javaslom, hogy várja meg a cikk befejező részét, és ezt követően mutassa be valódi érveit. Kíváncsivá tett, hogy túl azon, hogy erkölcsileg vállalhatatlan, gazdaságilag káros, logikailag nem működik, történelmileg megbukott, milyen valódi érvek szólnak még az általam leírtak mellett, bizonyára vannak még, hiszen mindenre nem tudtam és nem is akartam kitérni, és biztos vagyok benne, figyelmre méltó tényezőkre hívja fel az olvasók figyelmét.
Maradok tisztelettel:
a szerző

common man
Olvasó
common man

Szívesen mondok egy pár valódi érvet a feltétel nélküli alapjövedelem ellen Nem ilyen 17 millió román szinvonalút.Amit ugye mindketten elítélünk.

GoldLion
Újságíró

Végre valaki, aki normálisan tud beszélni az ipari forradalomról, nem pedig ilyen Charles Dickenses stílusban számol be róla, mint valami ultrasötét korról…

wittukind
Olvasó
wittukind

A balosok minden kort ultrasötétnek látnak, másképp nem lenne értelme a változásnak vagy a forradalmaknak. Aztán ha valami hülye utópiájuk megvalósult a gyakorlatban és félrement, utólag letagadják hogy az ők (rém)álma volt, félre lett értelmezve, tetszik tudni….

Alter Ego
Szerkesztő

Londoni szegénynegyed 1840 körül:

comment image

Részletek a Twist Oliver Wikipédia szócikkéből:

A mű korai példája a társadalmi regény típusának; felhívja olvasói figyelmét a korabeli súlyos problémákra, úgymint a szegénytörvény, a gyermekmunka, a gyermekek bűnöző életmódra kényszerítése és az utcagyermek fogalma. A regény sajátos fekete humorral és szarkazmussal átszőtt története a kor képmutatásait gúnyolja ki. Elképzelhető, hogy megírását Robert Blincoe angol szerző 1830-as években írt önéletrajza ihlette, amelyben az író saját, dologházban töltött, rendkívül nehéz gyermekéveiről is beszámol. Mivel Dickens maga már gyermekként is dolgozott, innen is kaphatott ihletet a Twist Olivér papírra vetéséhez.

A Twist Olivérben Dickens a bűnözőkről és erkölcstelen életükről egyáltalán nem festett romantikus képet.[1] Épp ellenkezőleg: azáltal, hogy lerántotta a leplet a korabeli London árva gyermekeinek nagyon is sanyarú sorsáról és a velük való kegyetlen bánásmódról, műve nemzetközi viszonylatban is súlyos aggodalmakat váltott ki, melyet olykor a nagy londoni árvakrízis néven is említenek.

Antiszemitizmus. A regény első 38 fejezetében 257-szer hivatkozik az író Faginra, mint „a zsidó”-ra, bár származásáról és vallásáról szinte egyáltalán nem történik említés.[11] 1854-ben a Zsidó Krónika (Jewish Chronicle; Nagy-Britanniában 1841 óta minden pénteken megjelenő zsidó hetilap) megkérdezte: Vajon ez a nagy író, az elnyomottak hatalmas pártfogója, miért pont csak a zsidókat zárja ki együttérző szívéből? Eliza Davis, akinek férje vette meg Dickens házát 1860-ban, levélben fejezte ki nemtetszését az írónak, miszerint Fagin karakterével súlyos negatív előítéleteket ébresztett az amúgy is lenézett és megvetett zsidók iránt, és rendkívül sokat ártott a zsidó embereknek. Dickens válaszában védeni próbálta az álláspontját, azután leállította a regény nyomtatását, és a még ki nem nyomtatott fejezetekben módosított a szövegen, minek eredményeként a 38. fejezet után következő 179 Faginra hivatkozás között csak igen-igen ritkán fordul elő „a zsidó” kifejezés.

wittukind
Olvasó
wittukind

De rég volt hogy olvastam a Twist Olivért és a Copperfield Dávidot is….de valahogy nem sajnáltam senkit se, mégis a legebb abból az időkből nekem a Zola Patkányfogója jött be, azt hiszem vagy 6-szor elolvastam, na az egy igazi horrorregény….a Louvre-i lakodalmas látogatás az egyik legnagyszerübb esemény amit könyvben olvastam, epikus….meg amikor Gervaise hazaér és a sötétben plancsog a Coupeau hányásában…priceless…

Naooo
Olvasó
Naooo

“majd vasutat”

Ez is eltűnhetne már, elég elavult és unalmas.

“az önjáró kamion”

Be lehet fejezni már ezt az önjáró buziskodást is, veszélyes és felesleges.

Alter Ego
Szerkesztő

Nem kizárt, hogy lesz még géprombolás a történelemben. Isac Asimov már az ötvenes években a robotellenes terrorista mozgalmakról írt a scifijeiben.

Egyre veszélytelenebb, sőt életeket ment. Csak hát teljesen el fogja venni a taxisok, a kamion sofőrök, rakodógép kezelők, és mindenféle gépkocsi és nehézgép vezetésből élők munkáját. Szerintem cirka 10 éven belül. Már ma közúton vannak a robottaxik prototípusai. Majd megnézem milyen új munkaformákat találnak ki ennek a sokmilliónyi embertömegnek… Szerintem semmifélét, mert nem is lehet.

Alább látható, hogyan előz meg a Tesla önvezető autó egy ráfutásos balesetet. Amikor a riasztás hangjelzését hallod, akkor te magad még véletlenül sem vagy képes észlelni, hogy mi fog történni, de a számítógép már másodpercekkel hamarabb kiszámította a folyamatos radarmérésekből és vészfékez. Amúgy nagy valószínűséggel belehaltak volna.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=APnN2mClkmk

wittukind
Olvasó
wittukind

Rosszul tudom de valami baj van ezekkel a Teslákkal? már nem emlékszem pontosan mi, de még a román hirekben is mondták
Másrészt, én már az automata kapcsolószekrényes autókról is azt mondtam hogy a nőknek találták ki, ugye mit kezdjenek 3 pedállal mikor 2 lábuk van….
Frank Herbert a Dune-ben emlit egy ilyen gépromboló jihadot, szerintem ha lesz, olyansmi lesz.

Reactor
Újságíró

Semmi baj nincs velük, ahogy a hidrogénhajtású autóknak is adottak a feltételeik már hosszú ideje. De nem gyártják őket, mert szúrja az olajlobbi szemét. Ha majd 20-25 év múlva az utolsó csepp kőolajat is kiszivattyúzták a föld alól, nefélj akkor azonnal átnyergelnek az alternatív üzemanyagokra, és akkor meg azt az iparágat fogják monopolizálni. Rengeteg találmányra azért nincs igény, mert a nagytőkések ellenérdekeltek benne. Most nem az ilyen Széles Gábor-féle kamu kóklerokra kell gondolni, hanem akik tényleg feltalálhattak volna valamit.
Ezek az önvezető hülyeségek mókusvakításra jók, másra nem. A gépeket lehetetlenség minden egyes tényezőre felkészíteni; gyakran maga az automatika okoz balesetet. Emlékezetes a francia Airbus 296-os esete, ami az erdő közepén akart leszállni, és nem engedte a pilótának, hogy átvegye az irányítást, mert ő az okosabb, és punktum. De olyan eset is akadt, amikor az autó ott akart mellékutcába befordulni, ahol nem is volt mellékutca. Vagy hogyan boldogulna egy nagyobb vízátfolyással, jégpályára fagyott úttal, vagy éppen amikor fosagyú hülye idióták köveket meg cementtel teli zsákokat dobálnak az alant elhaladó autókra, merthogy ez mekkora marhajó király poén…millió meg egy olyan eshetőség van, ami napi szinten megesik a sofőrökkel, és egy rakás 0-ból meg 1-ből álló valami, aminek nincs halálfélelme, képtelen megbirkózni vele.
A Dűne-könyvek nagyon is jók, legalábbis az első néhány, a belőle készült Lynch-féle film is jóféle, de még a játékok is jól sikerültek belőle. Ha jól emlékszem, a gépirtó hadjáratnak ott kicsit Terminátor-Skynet-jellegű háttérsztorija volt, gondolkodó gépeket terveztek, és a gépek egyszercsak unni kezdték az emberek hatalmát, és urak akartak lenni a saját szemétdombjukon.

wittukind
Olvasó
wittukind

Persze hogy jó mint a hat Dune könyv, nem kritizálni akartam csak eszembe jutott a Butler jihad…..filmhez vagy játékokhoz nem volt szerencsém

Alter Ego
Szerkesztő

Nem sok baj van velük. Elektromosak, környezetkímélők, gyorsak, erősek és majdnem autonóm önvezetők. A “baj” a “majdnem”. Nem lehet teljesen magára hagyni. 10 év múlva meg bűn lesz ember kezébe volánt adni. A Reactor álatl hozott repülőgépes példa is rossz. Bármelyik pilóta elmondhatja, hogy nagygépes repülés egyszerűen nem létezhet már robotpilóták nélkül.

A géprombolás valójában egy olyan dolog, amelyet a kapzsiság elleni küzdelem hív életre. A tőke legyőzhetetlenségének illúziója tarthatatlanná fog válni. Van egyfajta demagógiából, társadalmi tehetetlenségből eredő önsorsrontó ellenállás is, de értelmetlen. Vagy a géprombolás vagy az FNA. Arról még lehet vitatkozni, hogy mikor és hol időszerű bevezetni, másról már nem.

Reactor
Újságíró

Ezt nem is vitattam, hogy a repülőgépekbe kell robotpilóta. Viszont ezt akkor és CSAK akkor kapcsolják be, amikor a gép már elég magasan van ahhoz, hogy semminek ne mehessen neki. A le- és felszállás továbbra is a pilóták dolga. Egy autó, aminek a mozgástere egy igen szűk sávra van lekorlátozva, életképtelen ugyanilyen rendszerrel. Bőven elég a balesethez annyi, hogy valami ostoba gyökér úgy tolatna ki egy kapualjból, hogy leszarja, van-e keresztirányú forgalom vagy nincs, ő az utak királya, ő megy és alkalmazkodjon mindenki hozzá…éppen akkor, amikor egy nagycsalád kombija odaérkezik. És ez sajnos napi szintű jelenség bármelyik, 10 ezernél nagyobb lélekszámú városban, nem is kellett volna ilyen extrémebb példákat hoznom. Amúgyse szívesen ülnék bele olyan járműbe, ahol nincs gázpedál, fék, meg úgy semmi ráhatásom…aki ilyenre vágyik, ott a vidámparkban a hullámvasút.

Aztán ott van az a tény is, hogy a gépek időnként elromlanak, és persze mindig akkor, amikor nem kéne. Vegyünk egy átlag lövöldözős játékot. Valami szétmegy benne, az ellenfél nem reagál arra, ha lelövöm. Ez oké. És most képzeljétek el ezt egy 90-nel száguldó önvezető autónál, aki egy ugyanilyen hiba miatt elfelejt majd megállni a piros lámpánál…

Egy kötött pályás járművön – mondjuk villamoson – jobban megállná a helyét az automatika vezető nélkül, de még ott is akadna bőven olyan esemény, amit egy számítógép egyszerűen nem tudna kezelni, mert fel sem fogja, hogy emberéletek múlnak rajta, azt se tudja, mi az, belétáplált valaki egy programot a klimatizált kényelmes meleg irodában, és azt hajtja végre. Úgy tudom, egyelőre csak a monorailon merik alkalmazni még Kínában is, nem is véletlenül…

Alter Ego
Szerkesztő

:D Egy nagyon jópofa, de totál laikus srác vagy. És én most biztosan halálra foglak rémíteni a valósággal.

A komolyabb repülőgépeken (utasszállító és vadászgépeken egyaránt) egészen egyszerűen nincs olyan, hogy te vezeted a repülőgépet, mert mindent egy úgynevezett “flí-by-wire” (https://hu.wikipedia.org/wiki/Fly-by-wire) központi vezérlőn keresztül egy összetett számítógépes rendszer irányít. A vezérlőszervek számítógépes joystickok, amelyeket egy számítógépes rendszer olvas ki és az adatok alapján elektroszervókkal mozgat minden mechanikus rendszert. És nem fogod elhinni, azért terjedt ez el, mert ezerszer üzembiztosabb a közvetlen vezérlésnél. És hogy fokozzam a rémületedet, egyes irányítási cselekményeket nem fogad el a számítógépes szoftver, mert ő jobban tudja (bizony!), hogy mi lenne életveszélyes a gép aerodinamikai, repülési paramétereit figyelembe véve.

Tudod az van, hogy azok a számítógépes rendszerek nem azonosak a kis home PC-del. Ráadásul minden kritikus biztonságú rendszer redundáns megvalósítású, ami azt jelenti, hogy meg van többszörözve. Például ha leáll a többprocesszoros rendszer egyik processzora, akkor a többi érzékeli az üzemzavart és kizárják a vezérlésből a rossz egységet.

És jöjjön a végső csapás, a halálos rémület és az igazi FNA fenyegetés:

“Egy kötött pályás járművön – mondjuk villamoson – jobban megállná a helyét az automatika vezető nélkül, de még ott is akadna bőven olyan esemény, amit egy számítógép egyszerűen nem tudna kezelni, mert fel sem fogja, hogy emberéletek múlnak rajta, azt se tudja, mi az mi az, belétáplált valaki egy programot a klimatizált kényelmes meleg irodában, és azt hajtja végre. Úgy tudom, egyelőre csak a monorailon merik alkalmazni még Kínában is, nem is véletlenül”

Budapesten a 4-es metro 15 darab szerelvényéről még a vezetőfülkét is lebontották, ugyanis egy teljesen automatikus rendszer vezeti a vonatokat. – Beeeng! :) Borzalmas, ugye? :)
És akkor lehet számolgatni, hogy ez hány metrovezető munkáját vette el máris… És ez nyilván folytatódik hamarosan… és nagy rémületedre a közutakon is. Nagyon hamarosan nem marad semmi, ahol az ember jobb lenne a gépi vezérlésnél, a gépi munkánál.

Kis ízelítőnek, így fest a leszállás, amikor az ember “vezet”. A robotpilóta hangbemondásokkal elmondja, hogy mikor érik el a kritikus repülési magasságot, folyamatosan közli leszállás közben a magasságot és “Retard! Retard! Retard!” utasításokkal megmondja, hogy mikor-hogyan vegye vissza a pilóta tolóerőt:

Reactor
Újságíró

Na itt kezdődnek a problémák, amikor a hülye emberek képesek több száz másik ember életét rábízni valami 01010101111-kombóra, aminek lefuttatták pár tucat ciklusát egy szimuláción, a programátor kényelmesen hátradől a fotelében, hogy nnnna, evvel is megvónánk, ez mosmá’ tutira úgy fog működni, ahogy kitaláltam, és megy KVzni. A legkevésbé se érdekli, hogy esetleg működés közben az automatika produkál egy division by zéró vagy deadlock hibát, és a repülő leszállás közben nem a futóművet engedi ki, hanem tökig nyomja a hajtóműveket helyette, és a gép pár ezer darabban ér földet. A Nyolcadik Utasban tényleg menő volt nagyon a Nósztrómó, és a mindenttudó szuperkomputer, Anya…meg is lehet nézni, mi lett a vége, mikor Ripley próbálta kikapcsolni az önmegsemmisítőt…
Hál’Istennek, a repülőgépek vezérlőberendezése vajmi kevéssé érint, mert úgyse utazom azokkal.

Meglehet, hogy egy komplex számítógépes failproof rendszer nem azonos az asztali PC-vel, egyvalamiben viszont mindkettő megegyezik: el tudnak romlani, ezt már Murphy is tudta. Akár hardveresen, akár szoftveresen. Ha a kis home PC-men elszaródik a Call of Vérpistike ötödik pályáján a mentés, és az ellenfelek mind ledermednek, az még tolerálható, legfeljebb készül egy új Rossz PC epizód. Ha viszont egy olyan rendszerben következik be hasonló hiba, ami több tucat ember halálát okozza, azt már nem lehet megoldani egy szimpla IDKFA beírással vagy “Load game” visszatöltéssel. És itt most nem valami kis gyíkfing szubrutinról beszélek, amit a programozó még ki is tudna úgy-ahogy védeni, hanem mondjuk egy kékhalál-kategóriás hibáról. Ehhez bőven elegendő egyetlen rossz részeredmény, amit a többi folyamat felhasznál, és azok is mind rossz eredményt adnak utána (dominó-effektus).

Kötöttpályás járműveken van értelme az automatizálásnak, viszont kocsikísérő vagy valami távvezérlő akkor is kelleni fog. Ezek is ugyanúgy el tudnak romlani. Ha a Pest felé száguldó intersziti automatikája Rákosnál kékhalálozik egy jót, az a vonat nem csak a Keletiig fog menni, hanem minimum a Deákig…
A közúti járművekben való automatika alkalmazása pedig úgyszólván minden valós alapot nélkülöz, fizikai képtelenség minden létező helyzetre felkészíteni egy gépet. Ha pedig mégis sikerülne, olyan csillagászati összegbe kerülne egy ilyen masina, hogy maximum a Forbes-lista első tíz csiliárdosa tudná megfinanszírozni.

Azt a kérdést szándékosan nem bolygattam, hogy ha mindenhol robotok nyüzsögnének, mi lenne a több millió, munkáját vesztett emberrel, de hát az eddig is bagatell volt. A profit a lényeg, az emberek meg éljenek ahogy tudnak, vagy dögöljenek meg. Majd feltalálunk adófizető robotokat is ugye…
Egy szó mint száz: én nagyon szeretem a jó szájenszfiksönt, semmi bajom nincs a sztárvársszal, sztártrekkel és a társaival, de ez a future fuckballz robotvilág maradjon meg a mozivásznon.

Alter Ego
Szerkesztő

:) Egyetlen kávézó, ember, ‘divison by zero’, meg ‘kékhalál’. :) Szenzációs. Mondom, hogy végtelenül laikus vagy. – Ezrek dolgoznak egy ilyen projekten és nem úgy ahogy azt te elképzeled. Minden százszor át van nézve, minden ezerszer le van tesztelve.

Olyan nagyon helyes fullkonzervatív embereket látok itt, akik annyira konzervek, hogy nem is ebben a világban léteznek. :) Pontosan ezért nem lehet értelmesen lefolytatni ezt az FNA-ról szóló vitát.

“A közúti járművekben való automatika alkalmazása pedig úgyszólván minden valós alapot nélkülöz, fizikai képtelenség minden létező helyzetre felkészíteni egy gépet. Ha pedig mégis sikerülne, olyan csillagászati összegbe kerülne egy ilyen masina, hogy maximum a Forbes-lista első tíz csiliárdosa tudná megfinanszírozni.'”

Nem kell az hozzá. Az Uber is meg tudta finanszírozni, a Google meg főleg. És ez sem feltételes mód, hanem élő, napi üzemben működő valóság. A fejlesztők tőled eltérően azt mondják, hogy az a baj, hogy az emberek borzalmasan rossz sofőrök. :)

https://index.hu/tech/2018/03/14/amerikaban_beindult_az_elso_sofor_nelkuli_taxi/

Amerikában most indul, “holnap” már nem csak a Budapesti metrón utazol robotpilótával, hanem a taxiban is. És ez így megy minden területen. Azt sem tudjátok, hogyan néz ki egy modern gyár vagy egy logisztikai vállalat. Mindenhol robotok vannak. Amerre a szem ellát. Már mondtam, hogy nem azon kell gondolkodni, hogy lehetséges-e (mert készen áll), hogy ki finanszírozza (mert a kor technikai fejlettsége mellett nem vállalhatatlan költség), hanem csak azon, hogy mi lesz a munkanélküli emberekkel.

Jó reggel!

Nem az adófizető robotokat kell feltalálni, hanem az elképesztő extraprofitból megfelelő adót fizető robotüzemeltetőket, mégpedig az FNA érdekében, mert különben eberek fognak éhenveszni és megbolondulni. És érteni kell, hogy nem a fejletlen gyarmatokon kell majd FNA-at adni az embereknek, mert ott lesz munka, hanem a fejlett nyugati államokban, mert ott fogja a tömeges munkanélküliséget kiváltani a robotizáció.

Reactor
Újságíró

Nem laikus vagyok, inkább szkeptikus. És valóban.
A deadlock, division by zéró, runtime error, végtelen ciklus és a többi klasszikus hiba azóta is vígan megvan, köszönik szépen, és bármikor előfordulhatnak. Lehet rajtuk röhögni, ettől függetlenül csak akkor nem történnek meg, ha nem akarnak. Egy alkalommal például egy komplett amerikai csatahajót vágott haza egyetlen division by zéró hiba – ha jól emlékszem, az USS Yorktown volt – pedig az amerikai hadsereg a legutolsó intézmény, amelyik a lazaságot és a szakmai nemtudást megengedné magának & az alkalmazottaknak. És ezenkívül még akad jópár hasonló esemény, ami talán nem kapott akkora publicitást…de én addig örülök neki.
A KVzó programozót nyilván nem szó szerint kell elképzelni, hanem hogy az adott ember figyelme 12 óra megfeszített meló után lankad, és az adott utasításba “0” helyett véletlenül “1” kerül. Vagy az algoritmusok, utasítások végrehajtása közben adódik galiba. Vagy menet közben, éles helyzetben derül ki, hogy a számítógép nem tudja értelmezni a kapott parancsot. Vagy bekap valami vírust a masina. Vagy valami jópofa hacker felnyomja. Vagy…a lista végtelen.

Se az Ubernek, se a Google-nak nincs olyan hiperszuper autócsodája, ami minden létező közlekedési helyzetet azonnal és jól le tudna reagálni. Akadnak persze promóvideók az önvezető autókról, tökéletes időjárási viszonyok között, tökéletes állapotban lévő úton, de ezek nekem csak annyira meggyőzőek, mint a netes pornó, amikor a szőke nagymellű maca a kéményseprővel meg a kukással szexel. Megnézném, mennyit ér az önvezető autó, amikor valami baromarcú úgy tolat ki a húsz tonnás monstrumjával, hogy körül se néz, vagy amikor valami hülyegyerek a zebra mellett focizik, és beszalad a csúcsforgalomba a laszti után, esetleg amikor a hetvenéves panelmammer önkényesen úgy dönt, hogy ő most a kereszteződés kellős közepén fog átkelni.
Szóval ja…ezek az önvezető autók olyan messze vannak KITT-től, mint Makó Jeruzsálemtől. A Zsindexes cikken már csak nagyot nevettem…azon a legalja kamu selejtoldalon az se igaz, amit kérdeznek.

Mindenütt robotok sehol nincsenek, még magában Japánban sem. Igen, akadnak automata vezérlésű gépentyűk, viszont azokat nem az emberek HELYETT hanem MELLETTÜK használják. És pontosan azért, mert a legkisebb műszaki hiba is nagyon sokat számíthat, egy áramkimaradás nagyon durván visszavetné egy full automata gyár termelését emberi személyzet nélkül. És amúgyis: szerintem igen rossz vicc egy robot szükségletei szerint személyre szabni az emberközpontú társadalmat…
Idehaza mindenesetre ez még úgy pár ezer évig nem lesz téma, amekkora technológiai és pénzügyi lemaradásban vagyunk. Puszira senki nem fogja a drága gépek tervrajzát és licenszjogát odaadni senkinek.

De ha még sikerülne is, mi lenne a végeredmény? Ha fullosan mindent robotizálnál, akkor meg lenne több millió munkanélkülid, és egy nagyon ingatag alapokon nyugvó önellátó iparod. FDA-t a kapzsi politikusok akkor se valósítanák meg, az embereknek nem volna munkájuk, fizetésük, tehát termelhetsz te akármit, nem lesz, aki megvegye. Éhséglázadásokkal, forradalmakkal viszont napi szinten számolni lehet majd, hackertámadásokkal ugyanúgy, hiába fejleszted ki a “tökéletes” szoftvervédelmet, heteken belül feltörik. A vége rövidúton államcsőd és totális anarchia lenne.

herceg
Olvasó
herceg

“Megnézném, mennyit ér az önvezető autó, amikor valami baromarcú úgy tolat ki a húsz tonnás monstrumjával, hogy körül se néz, vagy amikor valami hülyegyerek a zebra mellett focizik, és beszalad a csúcsforgalomba a laszti után, esetleg amikor a hetvenéves panelmammer önkényesen úgy dönt, hogy ő most a kereszteződés kellős közepén fog átkelni.”

Tegyük félre picit a robotokat – szerinted az emberi sofőrök hány %-a képes ezeket a helyzeteket megfelelően kezelni?
Hányan vezetnek ittasan, bedrogozva, fáradtan, dühösen, szomorúan, egészségügyileg alkalmatlanul (pl. szemüveg nélkül, vagy olyan betegséggel, amivel marhára nem lenne szabad vezetni)?

Reactor
Újságíró

Ez így is van, az emberi sofőrök közt is rengeteg a buta, tapasztalatlan, vagy a szándékosan “mindenkitleszarok” típus. Azért bízok bennük jobban mégis, mert nekik van vesztenivalójuk, ha hibáznak: elvehetik a jogsijukat, sittre is vághatják őket, vagy megsérülnek/meghalhatnak egy balesetben. Egy számítógépnél ilyen nincs. Egy gépnek fogalma sem lesz arról, mi az a bizalmi elv. Aztán a rutin is nagyon sokan számít: egy rossz sofőr képes fejlődni az évek során, egy számítógép viszont max. akkor, ha új frissítést kap.
Az emberi sofőrök ráadásul pont ezek miatt sokkal felkészültebbek a váratlan helyzetekre. Ha jeges-havas az út, oldalszél van, kerülgetni kell a kátyúkat, áll a víz az úton stb. tudnak ezekhez alkalmazkodni. Ha látják, hogy egy kisgyerek az út mentén rugdossa a pöttyös labdáját, már bekalkulálják, mi fog történni, nemcsak akkor vészfékezik az autót, amikor már pacni lett a kölyökből.

Összefoglalva: semmi garancia nincs rá, hogy egy gép jobb sofőr volna egy embernél. A technika megold számos problémát, es stimmt für mich, viszont számos új problémát is teremt…

herceg
Olvasó
herceg

“mert nekik van vesztenivalójuk, ha hibáznak: elvehetik a jogsijukat, sittre is vághatják őket, vagy megsérülnek/meghalhatnak egy balesetben.”

És ezt ők is tudják? Illetve ez mennyiben faktor egy rosszullétnél, elalvásnál?

“…nemcsak akkor vészfékezik az autót, amikor már pacni lett a kölyökből.”

te láttad a fentebb Alter által linkelt videót a balesetről?
http://www.ferfihang.hu/2018/08/01/progresszivek-megunhatatlanja-az-alapjovedelem-2/#comment-97564

Reactor
Újságíró

Rosszullétnél, elalvásnál a sofőr tudja padlózni a féket,félre tud húzódni, meg tud állni. Egy robotautóban NINCS fék. Ha egy apróbb szakadás vagy zárlat miatt lefullad a vezérlés, akkor annak nagy csattanás, és 2-3 halálos áldozat lesz a vége.

Igen, láttam a fentebb linkelt videót. De speciel ilyet is láttam a “tökéletes” önvezető autókról:
https://www.youtube.com/watch?v=eTLMGjp-AIQ

Aki A-t mond, az mondjon ám B-t is…

Muhr úr
Olvasó
Muhr úr
Alter Ego
Szerkesztő

“Megnézném, mennyit ér az önvezető autó, amikor valami baromarcú úgy tolat ki a húsz tonnás monstrumjával, hogy körül se néz, vagy amikor valami hülyegyerek a zebra mellett focizik, és beszalad a csúcsforgalomba a laszti után, esetleg amikor a hetvenéves panelmammer önkényesen úgy dönt, hogy ő most a kereszteződés kellős közepén fog átkelni.”

Pont ebben erős az automatika. A radar és lidar szenzorok képesek egy körpanorámában észlelni mindent és a sebességet ahhoz igazítani. Mondhatni még biztosabban is képes megállni, mert még a hátulról jövők sebességéhez is optimalizálhatja a fékezés tempóját, ha “meglátja” a gyerkőcöt vagy a nagyit. Ez a technológia jó és életeket menthet. Biztos lehetsz benne, hogy a közlekedésfelügyeletek sehol a világon nem engednének forgalomba ilyen berendezéseket, ha nem lennének üzembiztosak. Nem értesz hozzá eléggé, elég ha elhiszed. Csak nézd meg a híranyag végén, hogy mekkora flotta szaladgál már kezdetnek is az utcán… Nyilvánvalóan működik.

” Idehaza mindenesetre ez még úgy pár ezer évig nem lesz téma, amekkora technológiai és pénzügyi lemaradásban vagyunk. Puszira senki nem fogja a drága gépek tervrajzát és licenszjogát odaadni senkinek.”

:) Nem kell semmilyen tervrajz, meg licensz. Meg kell venni az ipari robotot és kész. Ennyi. Most is megvehetsz mindent te is, ha van pénzed. Mint a sarki boltban a kenyeret. :)

“És pontosan azért, mert a legkisebb műszaki hiba is nagyon sokat számíthat, egy áramkimaradás nagyon durván visszavetné egy full automata gyár termelését emberi személyzet nélkül.”

Olyan mosolyfakasztóan aranyosakat tudsz mondani. De tényleg. :)

Elhiheted, hogy ehhez hasonló videók százait tudnám még mutogatni neked (autógyártól a mezőgazdasági üzemig, egytől egyig 90 százalékban robotizáltak), de ez a beszélgetés most nem a robotikáról szól. Művelődj. Művelődjetek. Olyanok vagytok, mint egy marslakó, aki kost csöppent ide a földbolygóra.

Foglalkozzunk azzal, ahol már kezded pedzegetni a lényeget.

“És amúgyis: szerintem igen rossz vicc egy robot szükségletei szerint személyre szabni az emberközpontú társadalmat…”

Mivel tőkés világban élük, ezért nem az ember, nem a társadalom a lényeg, hanem a profit. Semmi sem tart vissza egyetlen tőkést sem attól, hogy ne százszoros haszonnal inkább robotokkal dolgoztasson. Az emberek pontatlanok, túl sok fizetést kérnek és mindenféle igényeik vannak. És a tőkés társadalom nem az emberről szól, mindenféle kapitalizmusmániás hablatyolás ellenére, hanem a profit szentségéről. Senki ne hagyja magát megtéveszteni azzal a hazugsággal, hogy a tőke szereti az embereket, és a profit mindent meg is old automatikusan.

És aztán a probléma megértésének egészen magas fokáig jutottál ebben a mondatban:

“De ha még sikerülne is, mi lenne a végeredmény? Ha fullosan mindent robotizálnál, akkor meg lenne több millió munkanélkülid, és egy nagyon ingatag alapokon nyugvó önellátó iparod. FDA-t a kapzsi politikusok akkor se valósítanák meg, az embereknek nem volna munkájuk, fizetésük, tehát termelhetsz te akármit, nem lesz, aki megvegye.”

Csak annyiban tévedsz, hogy feltételes módban beszélsz. Nem akarjátok megérteni, tudomásul venni, hogy egy teljesen új világnak a folyamatosan gyorsuló robotautóján ültök. Amit 20 éve a scifiben néztetek és azt hittétek (és azt hiszitek ma is), hogy “ezer év múlva lesz”, azt mára szépen valóra váltotta a számítástechnika. Olyan gyorsan történik, hogy sokaknak még értesülni sem volt idejük a folyamatról. És ez a baj. A jövő technológiája készen áll, észrevétlenül a scifi világába röpítette a fejlett nyugati világot, de a társadalmi válaszok nincsenek készen. A tőkések viaszt öntöttek a fülükbe és mennek előre, mert egyelőre hatalmas profit van belőle, egészen addig, amíg az általad is leírt módon visszaüt majd. Erről szól az FNA vita is. A tudatlanság és válasz nélküliség mezsgyéjén kalandozunk… Bármennyire is kedvelem amúgy Tóth György Károly széles műveltségét, de szerintem sajnos ez a cikk sorozat sem fog most bölcsebbé tenni senkit sem.

common man
Olvasó
common man

A “robottulajdonosok” biztos találnak majd valami megoldást a felmerülő társadalmi problémákra.Legalábbis ami nekik jó lesz.Még plusz problémaként lehet szerintem arra tekinteni ,hogy amiről beszélünk az a fejlett világ. Ennek a peremén vannak az olyan országok mint mi és aztán vannak akik jól le vannak maradva és aztán valószínűleg még jobban le lesznek.Ki gondolta volna azelőtt mi lesz 2015-ben. Ettől sokkal cifrább események is jöhetnek.

Reactor
Újságíró

Nincs olyan automatika, ami a jövőbe látna, és soha nem is lesz. Egyetlen robot se fogja tudni megmondani, hogy két sarokkal odébb bepattan-e egy pöttyös labda az út kellős közepére, vagy a tuskó terepjárós a belső sávban nem fog-e kivágni eléd, hogy előzhessen. Azt mondhatnád, hogy ezt egy ember se tudja. Ez így is van – de elviekben a gépeknek jobbaknak kéne lenniük. És hát…nem azok.
Hogy egy klasszikust idézzek: “Két milliót ezért a játékvacakért? Hiszen ezt bármelyik kísérleti egerünk utánacsinálja fillérekért!”
Tudom, hogy vannak önvezető autók már, mert páran tényleg azt hiszik, hogy na mostmáaztán tényleg itt a jövő. A promóciós anyagokban egytől egyig azt látni, hogy előre beállított helyzetekben, kitűnő időjárási viszonyok között, kifogástalan állapotú úttesten a robotautó megállja a helyét. Oké, ez kúl. Most rakjuk ki a robotautót Zakopáne mellé a legdurvább hóviharba, szeretném ott is látni, mire képes. Vagy egy átlagos magyar főútvonalra, ahol kerülgetni kell a krátereket, mert a verduni csatatéren is normálisabban lehetett közlekedni. Szeretnék éles helyzeteket látni, ahol nem statiszták, dublőrök, és előre megkreált szituációk próbálják bedumálni az átlagembernek, hogy ez mekkora királyság már.
Az meg egyszerűen nonszensz, hogy a vezető nem állíthatja meg az autóját, amikor akarja.
Azt állítod, ez az önvezető automatika életeket ment. Igen. Csakúgy mint az, hogyha probléma adódik, bármikor tökig nyomhatod a fékpedált. Egy fullautomata járműben mivel szándékozzák ezt pótolni? Katapulttal?
De beszélhetnénk arról is, hogy mondjuk a készenléti járművekkel hogy akarják majd megetetni az automatikát. Egy mentős vagy rendőr nem köteles betartani a KRESZ-t, ha vészhelyzet van, igenis átmehet piroson, szlalomozhat, bemehet egyirányú utcába, és így tovább, és így tovább. Hacsak nem maga Bishop ül a vezetőfülkékben, robotra bízni ezt brutálisan nagy felelőtlenség.

Megnéztem az önműködő raktárházat is, a videón ez is remekül működik. Persze arról a videók mélyen hallgatnak, hogy pl. ember híján ezek a gépek hogy akadályoznának meg egy raktárfeltörést. Vagy mi történik, ha egy villámcsapás miatt az EMP-effektus kinyírja az összes robotot. És ez még csak egy veszélytelen raktárépület. Ha egy vegyipari üzemben vagy olajfinomítóban mennek szarrá a gépek, akkor ott 2-3 környező településnek annyi. Tudom, ilyen még soha nem történt…eddig…

Az energiakérdés azóta is megoldatlan mellesleg. Ennyi robothoz bődületesen sok energia kell. Még ha volna is fúziós erőmű – mint ahogy nincs – 10-15 darab akkor is kellene belőle, hogy ennyi gép 24/7 működését biztosítsa…és az nem ingyen volna ám.
A dolgozóknak vannak igényeik, persze, fizetést kell adni nekik, megbetegszenek, pontatlanok bla-bla-bla. A gépek ezzel szemben könnyedén manipulálhatóak, sokszor akkora költségeik vannak mint egy embermunkásnak, el tudnak romlani akár hardveresen akár szoftveresen, és csak annyit tudnak, amennyi programozást beléjük raktak. Ha a gyártulaj full robotizálással rosszabbul jönne ki, mint munkásgárdával, akkor miért is robotizálna mindent? Tudom, a robotok visszatermelik a költségeiket…eeegen…röpke 120 év alatt…
Az a baj, hogy túlzottan a sci-fikből indulsz ki. Igen, 50 éve valóban szájenszfiksön volt a PC-számítógép, az okosteldzsó, az internet, meg effélék, 2000-re várta mindenki a nagy technológiai forradalmat, hogy a civilizációnkból egyszercsak hi-tech future fuckballz robotvilág válik…aztán jött a nagy koppanás. Számos találmányról kiderült (pl. klónozás) hogy bár a sci-fi regényekben szuperül működött, a valóságban kalap szart nem ér. Csomó egyéb technológiát (hibernálás, fúziós erőmű, teleportáció) mái napig nem tudtak megvalósítani, mert azok a fránya fizikai törvények nem engedik, ami pedig működne, elhallgatják mert érdeksérelmet okoz a kilincsorrú nagytőkéseknek (a globális felmelegedésre is lenne hatékony megoldás, de magasról leszarják, mert viszi a pénzt, nem hozza, hogy beledöglik az emberiség, azt ki nem szarja le?).
Ez mellesleg eddig se volt titok vagy vitatéma, hogy a profitorientált vadkapitalizmus kutyába se veszi az emberek életét, a nyereség a fontos, amit nem lehet számokkal leírni, az nem létezik. Talán ezért is nem kéne erőltetni ezt a future fuckballz robotvilágot, mert ezzel is csak az ő malmukra menne a víz. Ahogy már írtam: a technológia megold számos problémát, viszont ugyanannyi új problémát is szül, eredő = 0.

common man
Olvasó
common man

A többire is írhatnék de akkor mondatonként pontba kéne szednem.Azt meg más szokta csinálni.Most láttam egy dokumentumfilmet a dugók kialakulásáról.Az önvezető autók úgy jöttek a képbe,hogy ők éppen,hogy “látják” mi történik egy két vagy három sarokkal előrébb vagy akár10 -20-x kilométerrel.Az ott elhelyezett szenzorokkal állandó kapcsolatban vannak és az adatok alapján dönthetnek sok mindenről.Mondjuk ,mivel tudja miről van szó elkerüli azokat a vezetési hibákat ami normál sofőröknél dugó kialakulásához vezet.Amit én veszélyesnek látok az nem ez.Hanem a költségcsökkentés.A sorozatgyártásnál rájönnek ,hogy Indonéziából valamelyik alkatrészt olcsóbban lehet beszerezni,a többit nem mondom.2.A robothoz nem kell több energia.egy robot mondjuk(ha épp az a dolga) fúr, hegeszt, mar, csiszol ,pakol,csomagol.Ehelyett képzelj el egy szalagot emberekkel fúró,maró,hegesztő stb gépekkel.Nem fogyasztanak kevesebbet.Lassabban, pontatlanabbul,nagyobb energiafelhasználással dolgoznak.Ráadásul a robotot átprogramozzák(ember)szerszámot cserélnek(ember) és máris alkalmas valami egész más munkára.A gépsor kevésbé.Ez ma már elég elterjedt dolog.

Alter Ego
Szerkesztő

“Az a baj, hogy túlzottan a sci-fikből indulsz ki.”

Dehogy. Én a valóságból indulok ki, te meg abból a tájékozatlan, gyermeteg hitedből, hogy ez csak scifi. Aztán sorban megmutatom, hogy például a Budapest metrón sem kell már vezető, hogy a vasútállomáson felesleges emberek a jegypénztárosok, hogy Amerikában robottaxi flották szállítják az utasokat, hogy a komissiózást robotok végzik, hogy a kiszállítást drónok végzik, megmutathatom, hogy az autókat szinte az első perctől az utolsóig robotok állítják össze. Kezdetben a gazdagabb cégek, kisvártatva majd mindenhol. Csak te hiszed hogy nem térül meg, pedig nagyon gyorsan és nagyon vastagon. – Te meg csak tiltakozol a szemed előtt álló valóssággal szemben. Meg magyarázod, hogy a robotizálás lehetetlen, meg rossz, meg értelmetlen, meg energia, meg mit tudom én. Mint a paraszt bácsi az állatkertben: “Ilyen állat nincs.” Ez egy elég súlyos kognitív disszonancia… – Nem fogom többször elmagyarázni: van, létezik, működik, gond nélkül. Ha tetszik neked, ha nem.

A kérdés már csak az, hogy mit kezd a társadalom az általa kiváltott krízissel. Azzal, hogy 10-20 év múlva már a mai munkavállalóknak is csak a tizedére lesz szükség a nyugati világban, miközben a robotizálásból durván meggazdagodott cégek a világ urai lettek. Mint a Tesla élén Elon Musk, aki a saját cége által fejlesztett bolygóközi utazásra alkalmas óriásrakétával viccesen Mars körüli pályára lőtte a kedvenc Tesla sportkocsiját és a NASA-t körülröhögve máris a Mars kolonizálására dolgoztatja ki a terveket. – És akkor mesélj még nekem, hogy a robotikus vezérlés nem működik, minden csak kamu reklámszöveg, a robotokkal való termelés nem hoz gigantikus extraprofitot, mert izé, és a scifi nem vált valósággá! :D Ugye nem veszed zokon, ha sokadszorra is megmosolyoglak.

Csak mellékesen ezek a rakéták azért tudnak olyat, amit egyetlen másik sem korábban, vagyis nem csak fel, hanem leszállni, mert egy nagyon kifinomult számítógépes önvezető rendszer irányítja őket:

Reactor
Újságíró

Igen, ez még mindig csak sci-fi. Abból indulsz ki, hogy a világ gazdagabb részein nagyon elvétve már rutinszerűen használják ezeket a technológiákat, tehát hamarosan mindenütt ez lesz a szabvány, csak mert – szerinted – mindenben jobb, mintha emberek végeznék el ugyanezt a munkát, csak mert a reklámok ezt mutatják. A reklámokban a robotok mindig ideális körülmények között fognak működni, soha meg nem hibásodnak, senki nem próbálja meg átrázni meg manipulálni őket, és persze a lakosság legszegényebb tagjának is van elég zsetonja rá, hogy beruházhasson egy ilyenre. És szerinted ez a valóság. Az olyanokra már sokkal kevésbé emlékszel, mint a Windows 98 promózása, nem tudta szegény, hogy neki nem lett volna szabad X millió ember szeme előtt kékhaláloznia egy jót, de sebaj, fókuszáljunk csak a szépre és a jóra! Gond nélkül működik és kész. Struccpolitika at its finest.
A valóság az, hogy a szuperhatalmakat leszámítva egyetlen kormánynak sincs annyi anyagi erőforrása, hogy ezt mindenütt megvalósítsa.
A valóság az, hogy egy gép üzemben tartása ötször annyi pénzt elvisz, mint egy munkás fizetése. Meg kell vásárolnod, a hozzávaló szoftvert úgyszintén, annak a licenszét újra és újra meg kell venned, biztosítanod kell neki az energiát, ellenőriztetned kell, ha elromlik, javítanod, satöbbi-satöbbi. Ehhez képest egy munkás fizetése a fasorba nincs. Majd egyszer számold ki egy mai átlag gyártósori masina üzemeltetési költségeit…lesz ám szájtátás rendesen.
A valóság az, hogy még mindig NINCS hozzá elég energia. Egyszerűen nincs. A jelenlegi erőműkapacitás képtelen lenne ekkora csillagászati energiatöbbletet produkálni. Sajnálom, ha ez számodra nem elég meggyőző, ha majd bedugod a konektorba, és nem történik semmi, az talán kicsivel beszédesebb lesz.
És végül: kishazánk ennek soha a közelébe se fog szagolni, szimplán mert a kormányzat még 10000000000 év múltán is úgy fogja vélni, az erre elkölthető pénznek jobb helye van a saját zsebecskéikben, a lakosságnak lófaszt a seggébe, nem robotokat.
Vicces hogy ilyen extremitásokból indulsz ki, hogy Elon Musk elpisált egy rakat pénzt arra, hogy kilőjön egy sportkocsit az űrbe, merthogy ő “majd jól megmutassa annak a gonosz Názának”, és akkor már automatische marsi kólónizálás lesz itten. Még a Holdra se vertünk fel egy nyamvadt sátrat se, de marsi kolónia az persze hogy lesz. Robottaxi, turbínium-reaktor, Memória Rt., Red Feksön, Doom 3, minden lesz ám itt.
Valamiért nem akarsz szembenézni azzal, hogy a technológiai fejlődése hatásfoka nagyon, NAGYON alacsony, és a felfedezések bő 80%-a haszontalan szarság. Dubnában pár fizikus egy komplett kontinens GDP-jét költötte el arra, hogy létrehozzon pár atomnyi oganesszont. Hát ez aztán naggggyon nagy előrelépés az emberiségnek, whew, de megérte ám!!!
Ha nem haragszol, én maradok továbbra is “szkeptikás”. Ha majd országonként lesz 1 fúziós erőmű minimum, megoldott lesz az elektromos áram vezeték nélküli szolgáltatása, és a számítógépes hálózatokban se lesz egy nanoszekund megszakadás se, újra elővehetjük majd a kérdést…

Alter Ego
Szerkesztő

Ahogy gondolod, maradjál csak továbbra is “szkeptikás”, de én azért leírok még pár gondolatot. Amúgy ezt kitől idézted ebben a formában, hogy “szkeptikás”? Miért rontod el szándékosan egy szó helyesírását, ha tudod, hogyan kell leírni? Ugye nem azt a látszatod akarod kelteni, mintha én írtam volna így?

“mindenütt ez lesz a szabvány, csak mert – szerinted – mindenben jobb, mintha emberek végeznék el ugyanezt a munkát”

Teljesen lényegtelen, hogy szerintem jobb-e vagy sem. Az a lényeg, hogy az ipar szerint jobb-e. Szerintük sokkal jobb és sokkal olcsóbb.

“és persze a lakosság legszegényebb tagjának is van elég zsetonja rá, hogy beruházhasson egy ilyenre.”

Nem is értem, miért kellene a lakosságnak ipari robotokba ruháznia, és hogyan jön ez a tárgyalt, vitatott kérdéshez.

“A valóság az, hogy a szuperhatalmakat leszámítva egyetlen kormánynak sincs annyi anyagi erőforrása, hogy ezt mindenütt megvalósítsa.”

Elemi tévedés. Nem a kormány valósítja meg a robotizálást sehol sem, hanem az ipar. Mert van rá pénzük és extraprofitot hoz.

“Majd egyszer számold ki egy mai átlag gyártósori masina üzemeltetési költségeit…lesz ám szájtátás rendesen.”

Az ipar kiszámítja rendszeresen. Gondolod a tőkések hülyék és viccből szórják a pénzüket automatákra, robotokra?

A valóság az, hogy még mindig NINCS hozzá elég energia. Egyszerűen nincs.

Menjél be a gyárakba és csapj az asztalra, hogy erre a sok robotra nincs energia. Egyszerűen nincs! :)

“És végül: kishazánk ennek soha a közelébe se fog szagolni, szimplán mert a kormányzat még 10000000000 év múltán is úgy fogja vélni, az erre elkölthető pénznek jobb helye van a saját zsebecskéikben, a lakosságnak lófaszt a seggébe, nem robotokat.”

Újra kénytelen vagyok elmondani, semmi köze ennek semmiféle államhoz. Az ipari tőkéhez van köze. Akarsz magyar vonatkozást? Tessék:

Nyilván nem véletlenül fordította le a Fanuc ezt a reklámfilmet magyarra is.

“Vicces hogy ilyen extremitásokból indulsz ki, hogy Elon Musk elpisált egy rakat pénzt arra, hogy kilőjön egy sportkocsit az űrbe, merthogy ő “majd jól megmutassa annak a gonosz Názának”

Milyen “gonosz” NASA-nak? A NASA a SpaceX egyik legnagyobb megbízója. :) Dee amúgy biztosan hülye ez az Elon Musk, nem tudja mire költi a pénzét… :)

Természetesen az alábbi robotizált gyárak semmi szín alatt sem léteznek, mert erre a robotok nem képesek, amúgy sem térülnek meg, nincs is annyi energia és “divison by zero”:

Az alábbi helyeken pedig a többi idióta gyűlik össze, hogy adják-vegyék a csak reklámban működő vackokat, hogy aztán meghekkeljék őket, jöjjön a kékhalál, meg a “division by zero”. :D

Reactor
Újságíró

Az UFÓ-hívők szokták ezt a kifejezést használni a szkeptikusokra. Az a fajta, aki 2012-re reptoid meg lumbulábi inváziót jósolgatott, mert “a maLYák [sic] is megmondták”.
A lakosság kérdése úgy jön ide, hogy minden kulimunkát robotokkal akarsz helyettesíteni. Kőművesrobot, takarítórobot, pénztárosrobot, rendőrrobot, ilyen robot, olyan robot. Nyilván Átlag Jóskának majd lesz ilyenekre pénze, amikor az ötvenmillió adónak hála nem lát ki a nyomorból.
A kormánynak mindenbe van beleszólása, az ipar működésébe is. Attól hogy nem teszi meg, simán megteheti. Pláne hogyha állami monopóliumokat akarna valaki fullosan robotizálni, mondjuk masiniszta helyett automatikát rakni az interszitikbe.
Az ipar mellesleg továbbra se emberek helyett alkalmazza a robotokat, hanem mellettük. Ahogy Willy Wonka mondaná: “Ez televízió, nem telefon, nagy különbség”. Szó nincs arról, hogy kompletten minden feladatot rábíznak a gépekre, és egy darab emberi személyzet nincs az egész üzemben. Már ott bukik a dolog, hogyha elromlik az egyik masina, akkor kit hívnak megjavítani? Nem, nem egy robotot.
Ha mindent robotosítanának, ahhoz nem lenne elég energia. Arról nem is beszélve, hogyha az energia jórészét ilyen gépek használnák el, mekkorára ugrana az ára, mert a rohadt szemét erőmű is extraprofitot akar majd…
Megkérdezem: volt valami gyakorlati haszna annak, hogy Elon Musk kilőtte az űrbe azt a kocsit? BÁRMI gyakorlati haszna? Mert ha nem, akkor sajnos azt kell mondjam, igenis hülye volt. Persze van ott pénz szarásig, a bevételét arra költi amire akarja, de akkor ne csodálkozzon, ha páran lenézik amiatt, mert Anettka nyomdokaiba lépett kicsit.
A videókkal pedig továbbra is “csak” annyi a baj, hogy ez messze nem általános a világ minden táján, és csupa-csupa tökéletesen működő, korszerű, problémamentes gépet látunk rajta pár percig, amiket nem buzerálnak hackerek se. Azóta is kíváncsian várom, egy ultramodern hiperszuper robotautó hogy boldogul mondjuk Zakopáne tájékán egy brutális hóviharban, vagy egy áruszállító robotkamion hogy akadályozza meg, hogy egy csapat buckalakó kirámolja a rakterét.
Szóval ja, továbbra is fenntartom, hogy egy társadalom jólétét arra alapozni, hogy majd a robotok megcsinálnak mindent, elképesztően naiv hozzáállás. Egy ilyen világból lehet sztárvársz is, de lehet Terminátor vagy Mad Max cyberpunk anarchia is…

wittukind
Olvasó
wittukind

na, bemászok én is ide ebbe a jővőrobotvitába
volt egy olyan film hogy a nagygazdakok elsipirceltek a földről valami spacesafe forgó mesterséges paradicsomba, itthagyva a földön a szegény többséget amelyek, érdekes mind olyan portorikomixthaiti valamik voltak….no, ezek aztán valahogy föltornázták magukat a paradicsomba és jött a havok…..én lehet hogy nem fogom megérni de ilyensmi jön majd Európára is úgy hogy szerintem ez a vita hogy milyen szuperrobotok lesznek majd,,,,,ahogy Móricka elképzeli, valahogy igy

Alter Ego
Szerkesztő

Értem, szóval valamiféle lunatikusokkal akarsz egy lóra ültetni engem. Pedig aztán én nem UFO-król beszélek, hanem a veled élő valóságról.

Az itt a gond , hogy magadfajtáknak nem lehet elmagyarázni, hogy ez a technikai forradalom egy élő valóság a maga társadalmi vonatkozásaival. Amíg nem R2D2 és C3PIO bipp-bipp-el erről a kertetek végében, addig az ipari robotizálás szerintetek nem létezik és nem számolja fel egyre jobban az emberi munkát, “ilyen állat nincs”.

No, így is túl sok energiát emésztett fel ez a vita, ideje felfüggeszteni. Én minden estre azért egy fontos új felismerést származtattam belőle.

K.G.Gabor
Olvasó
K.G.Gabor

Én nem technikai forradalomról beszélnék, hanem folyamatos fejlődésről, ami valóban kihatással lesz a munkahelyekre.
Nincs is ezzel semmi baj, hiszen a távlati cél pont az kellene legyen, hogy az embernek minél kevesebb fizikai munkát kelljen végeznie.
Ma sajnos nem ez a cél, hanem az extra profit megszerzése és ugyanez a gátja a technikai fejlődés kiterjesztésének is.

K.G.Gabor
Olvasó
K.G.Gabor

“Nyilván Átlag Jóskának majd lesz ilyenekre pénze, amikor az ötvenmillió adónak hála nem lát ki a nyomorból.”

Miért ne lenne rá pénze? A ma fennálló neoliberális rendszerben vagy biztosít rá a “tőke” neki pénzt vagy nem termel a “tőke” és rövid idő alatt “megszűnik”

kormánynak mindenbe van beleszólása, az ipar működésébe is.

Ez csak részigazság, mivel, jelen rendszer keretein belül, a tőke diktál és nem egy kormány.
Ez addig biztosan így lesz, amíg az emberiség pénzt használ. Ma, gyakorlatilag, az egész bolygó használ pénzt.
.

lady
Olvasó
lady

Kissé szkeptikus vagyok én is , hát nem hiszem biztonságban érezném magam ilyen autóban, igaz olyan emberrel se akiről nem tudom hogy vezet. A videók remek bemutatók bár ezek is hasonlóak a reklámokhoz ahol minden szuper semmi hiba. Vajon mi van ha felülbírálja az embert a gép elromlik a program átvált másikra? Vagy van -e mindenkori helyzetfelismerése vagy reakciója? Bár biztosan másképp nem engednék az útra! De minél többet tud egy gép ugye annál több a hibalehetőség is.

Ezt épp tegnap olvastam:
http://www.investor.hu/news/20180801-mesterseges-intelligencia-orvos-haboru-munka-robot.html” rel=”nofollow”>

Reactor
Újságíró

Áh, ha a gép elromlik, vírusos lesz a szoftver, vagy felnyomják, az ugye bagatell. Akkor is, ha X ember életébe kerül Robot Robi egy jelentéktelen kis hibája. A programozóknak egész kisszótáruk van arra az esetre, ha a korábban jól működő programjuk egyszer csak lefullad. Íme a három favoritom:
“Ez lehetetlen!”
“De hiszen ez korábban tökéletesen működött!”
“Márpedig én ahhoz a kódhoz egy ujjal se nyúltam!”
Ezzel aztán ki lesznek fizetve a gyászoló családtagok ám…

A gyártók jellemző módon először majd körömszakadtukig tagadnak, hogy egy szó se igaz az egészből, aztán már csak legyintenek majd, hogy “megesik ez a legjobb családban is…”

Alter Ego
Szerkesztő

Nem sokára lesznek statisztikák, hogy hány balesetet okoznak a kivételes műszaki hibák és hányat a részegen, bedrogozva, mobiltelefonálva vezető, az elalvó és a városban száguldozó síkhülye emberek. Addig jósolja meg mindenki maga a várható eredményeket.

Reactor
Újságíró

Ezt soha nem is vitattam, hogy az emberi sofőrök rengeteg balesetet okoznak, szóval itt nyitott kapukat döngetsz. Arra szeretnék garanciát látni, hogy a robotsofőrök majd feleennyit se fognak, elvégre a future fuckballz robotvilág rajongóinak ez a fő érve mindig, hogy gépekkel minden mennyivel biztonságosabb lesz. A fő probléma még mindig az, hogy egy robot aligha fogja tisztelni az élet szentségét, tehát semmiféle visszatartó ereje nincs a robotra nézve annak, ha balesetet okozna, pénzbírságot aligha tudna fizetni, sittre vágni éppen lehet, csak értelme nincs.

Na de tegyük fel, hogy mindegyik robot abszolút biztonságos, soha meg nem hibásodik, és tényleg elenyésző lesz a balesetek száma a mostanihoz képest. Jöjjön a következő probléma: hogy biztosítasz a vezető automatikának állandó és folyamatos energiaforrást vezetékek nélkül? Vonatnál ez ugye nem téma, de mi most gépkocsikról, kamionokról beszélünk, zéró emberi személyzettel. Az ugye nem opció hogy bődületes kábeldobokat cipeljen magával minden autó, Széles Gábor energiacellája pedig még nem készült el ugyan, de a költsége lassan annyi mint egy hőerőműnek, és a jelenlegi energiaforrása az elektromos autóknak századannyi sincs, mint ami akkor kellene, ha csak és kizárólag automatika működtetné. Érdekelne, erre a problémára mi lenne a megoldás.

Azt senki nem állította itt mellesleg, hogy nem létezik ipari robotizálás, vagy önvezető autók, vagy akármi más. Azt tartjuk merő fantáziálásnak, hogy majd mindenütt ez lesz az etalon, minden munkaerőt robottal váltunk ki. Le is írtam számos okát, hogy globálisan ez miért nem működhetne úgy, mint a szájenszfiksön művekben. Egyelőre ezek tények, az emberiség messze nem áll olyan fejlettségi szinten, hogy ilyen 30. századbeli MZ/X vagy Jetsons világban éljen.

Van még valami, amit nem veszel figyelembe: ahhoz, hogy a technológia bármilyen pici kis lépést tehessen előre, egyszerre kéne fejlődnie a fizikának, kémiának, informatikának és a matematikának is. Na már most, a fejlesztések igen nagy százaléka totálisan haszontalan, de szerencsére baromira költséges, például hogy a Motherbookdriver Ciklotronban bődületes energiabefektetés árán csináltak pár atom livermóriumot vagy oganesszont. Elképzelhető, hogy a nagyon-nagyon távoli jövőben ennek tényleg lesz pozitív hatása, de egyelőre foglalkozzunk azzal, amit a mi emberöltőnk alatt elérhetünk.

Naooo
Olvasó
Naooo

“A fejlesztők tőled eltérően azt mondják, hogy az a baj, hogy az emberek borzalmasan rossz sofőrök. :)”

A fejlesztők persze, hogy ezt mondják, mert ez az érdekük. A devizabankárok is azt mondták milyen jó is az a svájcifrankos hitel.

“már nem csak a Budapesti metrón utazol robotpilótával”

Metróra se ülök többé, mondjuk az is elavult szar, mint a vasút, pláne, hogy pesten van, ami egy nyomorék város.

common man
Olvasó
common man
wittukind
Olvasó
wittukind

Éntőlem lehet akármilyen, az apukám käfer-jét nem adnám egyikért se

Reactor
Újságíró

Ezt a “robotz for everyone” hipermodernizációs felfogást sok tudatlan felhozza újra meg újra állandó jelleggel, és minden alkalommal közöljük is velük, hogy miért megvalósíthatatlan. A szájenszfiksön filmekben és könyvekben tényleg baromi jól néz ki, de maradjon meg fantázia szintjén.
– Egyrészt ez olyan szintű technológiai fejlettséget követel meg, amit még Japán se engedhet meg magának. Na, mögöttük vagyunk mi lemaradva valahol 150 évvel. Ilyen fokú fejlettséghez pedig pénz kell. Sok pénz. Sok-sok pénz, és pindurkát még annál is több. Idehaza még a létfenntartás is problémát jelent 4 millió embernek.
– Másrészt ilyen szintű gépesítéshez a lakosság úgy 95%-ának értenie kellene a magas szintű technológiához, hogy egyáltalán használni tudja ezeket a robotokat. Nos, jelenleg erre a lakosság 10%-a se képes. Az oktatási rendszert esze ágában sincs a kúrmánynak helyrehozni, addig jó, amíg az ország tele van IQ-nuku hülyékkel, lesz mindig, aki hatalomra segíti őket.
– Harmadrészt ennyi robothoz honnét szednénk az energiát? Már felmerült egy másik cikkben korábban, hogy a világ energiafelhasználása minden évben 5%-kal nő. Ha minden kulimunkát robotosítanánk, ahhoz olyan bődületesen sok energia kéne, hogy 500 Paks is kevés lenne hozzá. A sci-fikben ezt megoldják mindig valami csodálatos Hasraütőnium elemmel, valóságban sajnos ilyen nincs.
Arról nem is beszélve, ha az adott robot fenntartása többe kerül, mint egy élő emberi munkás bére, akkor voltaképpen kapott a szar egy jó nagy pofont.
– Negyedrészt egy gép csak annyira hatékony, amennyire a belétáplált utasítások azzá teszik. Hogy akarod a gépeket felkészíteni MINDEN létező váratlan helyzetre? A robotkombájn vígan szántogat, belehajt egy kicsit mélyebb gödörbe, aztán ott forog majd egyhelyben egész nap, és zabálja az energiát. A biztonságiőr-robotot kicsinálja egy óriási vihar, a buckalakó hordák pedig már mennek is zsákmányolni. De ugyanilyet írhatnék a kalauzrobotokra, pilótarobotokra, mittoménmilyen robotokra. Eddig “csak” egy olyan intelligens repülőnk volt, ami a fenyőerdő kellős közepén akart leszállni, és nem engedte a pilótának átvenni az irányítást, mert ő aztat jobban tudja és kész. Most képzeljétek el, ha egy teljesen automatizált vegyipari üzemben történne valami apróbb üzemzavar, áramkimaradás, akármi, és nincs humán személyzet, ami közbelépne, lesz ott tüzijáték, szép színes felhő, meg ilyesmik…
– Ötödrészt a kiberbűnözés iszonyú mértékben megnövekedne. Lehet egy vicces kedvű hacker gondol egy merészet, átprogramozza a közterületfenntartó gépeket, mire azok két lábra állnak, és elkezdik ölni az embereket.

Eeegen, szóval maradjon csak ez meg az Emlékmásban meg a sztárvárszban, a való életben egyszerűen működésképtelen lenne.

wittukind
Olvasó
wittukind

majdnem jó lenne ez a te hsz-ed ha nem hozod megint elé a 4 milliót és még rúgsz egyet a fasiszta orbánon.

Reactor
Újságíró

Az a baj, hogy pont nem a notórius hazudozó oldalak (Zsindex, 444) írják a 4 milliót, pont ezért vagyok hajlamos elhinni. A Viktátort pedig az nem menti fel, hogy a libbantak alatt milyen szarul éltünk. A helyzet most is ugyanaz, csak most másképp szar.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

….pont nem a notórius hazudozó oldalak (Zsindex, 444) írják a 4 milliót, pont ezért vagyok hajlamos elhinni.

Szóval úgy “hiszed”, mert a (progressziv , mértékadó :) “nemhazudók” azt hazudják:)

Klasszikust idézve: “Priceless”

Reactor
Újságíró

Nem kell “hinnem” semmit. Borsodban élek, van két jó szemem, látom, amit látok, úgyhogy a sajtóorgánum az legfeljebb megerősíti, hogy ez nemcsak elszigetelt helyi jelenség. Hogy mennyire rendszerszintű, azt nem tudom, mindenesetre sokatmondó, hogy az EU-s pénzeket a legtöbb, tendereket nyert önkormányzat sajátként kezeli. Miután már a maguk részét zsebrerakták, a maradékból megvalósítanak…valamit…és akkor nesztek, szájakat megtörülni.

wittukind
Olvasó
wittukind

Azér az EU-s pénzek lopásában romániát nem überelheti senki…

Reactor
Újságíró

Ez igaz, náluk ez a standard. És az a szégyen amúgy, hogy lassan ők is előrébb lesznek, mint mi…még így is…

wittukind
Olvasó
wittukind

Na, ezt még hallottam valakitől, de nem sikerül rájönnöm hogy a lopás és a hazudozáson kivűl miben lenne románia elébb

Reactor
Újságíró

Én itt olvastam. Tudom, hogy a HVG se mindig hiteles, mindenesetre elsősorban gazdasági újság, és nívósabb is sokkal, mint a Zsindex-féle tündérmeseoldalak:

https://24.hu/fn/gazdasag/2017/07/27/regen-lehagyta-a-magyart-a-roman-gazdasag/

wittukind
Olvasó
wittukind

Ezt olvastam én is és csodálkoztam hol fedeztek ezek fel gazdaságot romániában? az hogy nőnek ki a hipermarketek mint a bolondgombák és a sok hűlye odacsődül vásárolni semmi köze a gazdasághoz nincs

Reactor
Újságíró

Gondolom ott is megvan az a réteg, aki költené, ha volna mit, és nyilván ezek pörgetik a gazdaságot. Ha az ember nem költ, mert nincs miből, abból soha nem lesz semmi. A nullát megszorozhatom én bármivel, nulla marad.

wittukind
Olvasó
wittukind

Veszem észre hogy nem vagyunk egy nevezőn hogy mi “pörgeti” a gazdaságot.

Reactor
Újságíró

Lehet csak nekem ilyen maradi a felfogásom, de SZVSZ a gazdaság akkor pörög, ha van megfelelő fogyasztás, tekintve hogy az elköltött pénzből kapja a gyártó a gázsiját. Ha az emberek vásárolnak, mert van miből és van mit, akkor pörög a gazdaság. Ha nincs miből, vagy nincs mit, akkor lefullad, illetve a feketegazdaság, csempészet stb. erősödik. Kishazánkban momentán az a helyzet, hogy hiába vannak tele a boltok áruval, az átlagember csupán a töredékét tudja megvenni a szándékolt fogyasztásának. Az oké, hogy a felső tízezer zsebbű’ megvesz bármit, és a statisztikában az ő fogyasztástöbbletük valamelyest kiegyensúlyozza az átlagnépesség fogyasztáskiesését, de ettől még a lakosság zöme nem fog tudni olyan pénzforgalmat produkálni, amitől emelkedhetne az életszínvonal. A boltok, kereskedők az árakat csak növelni tudják, csökkenteni a világért se, a kúrmány rápakol millió meg egy adót a fogyasztási cikkekre, konkrétan nálunk a legmagasabb az ÁFA, de a benyára, cigire, piára rakott jövedéki adó tekintetében is dobogósok vagyunk, aztán megy az ajvékolás, hogy szar a gazdaság, csődbemegy sok cég, mert ott rohad rájuk az eladatlan termék, és EU-s pénzek kellenek ahhoz, hogy legalább 2%-nyi GDP-növekedést prezentálni tudjon az ország.

wittukind
Olvasó
wittukind

ok, akkor belemegyek én is egy kicsit:
a kulcsszó itt a “gyártó”
Itt, Brassóban 90-ig volt:
-tehergépkocsigyár
-traktorgyár
-csapágygyár
-konfekciógyár
-elektroprecsiziagyár

ez csak néhány- jelenleg mindez lebontódott, ellopódott

helyette vannak hipermarketek, plázák és van ina schaffler, stabilus, autoliv, prech, quinn-de eme “gyárak” zárt rendszerben müködnek, a dolgozók minimálfizetésen hajtanak, minden amit itt gyártanak megyen a cég eredeti lakhelyére, ha valami kell tőlük, onnan kell megrendelni.

Volt Bákóban egy olyan ruhakészitő cég amelyik Vietnam-ból hozta a nőket dolgozni a gépeken , 3 hónap után küldte őket haza és hozott másokat-3 hónapig ugyanis próbaidén vagy, annyit ad a főnök amennyit akar, ha úgy gondolja, semmit.

Most pedig van ez a veszekédés a gázzal, azt mondják itt hogy a gaz Orbán ellopja a román gázt hogy eladja ide drágán.

common man
Olvasó
common man

Én csak azt a néhány millió románt sajnálom akik Nyugat-Európában dolgoznak és nem tudják ,hogy otthon mennyivel jobb lenne nekik.Akik meg itt nálunk dolgoznak szintén Romániából azok meg valami egészen elvetemült hülyék.Nem kell nekik a jó.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Pont ugyanolyan, mint a “23 millió román” aki elveszi a “magyarok” nyugdíját stb. csak most fordított előjellel, de ugyanaz a baromság…., a kútfő is az, olyanok verik erre magukat , akiket egy becsületes székely leköpne…..

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Igen, a “pespektíva”, no meg az anekdotikus “érvelés” ha találkozik, Orbánfóbiával fűszerezne, érdekes dolgokra képes, olyan “szebbjövős”-re sikeredik.

Reactor
Újságíró

Akkor talán cáfolj érdemben. Neked volt akár 1 darab érved is? Szerintem nem. Erről ennyit.

wittukind
Olvasó
wittukind

“Viktátor”-gondolom itt Orbán Viktort kereszteled el….nem tudom hány éves vagy de azt látom hogy halvány lila gőzöd sincs mit jelent egy diktatúra.. és nem azt hogy nem tudod az okostelót évente cserélni…

Reactor
Újságíró

Pontosan tudom, milyen egy diktatúra, történelemből érettségiztem anno. A diktatúra nem annyiból áll hogy “északkórea” [sic] meg jön a fekete autó. És, köztünk legyen mondva, a Viktátornak köze nincs a demokráciához. Vagy szerinted a demokráciának pontosan így kellene működnie?
Ja, és attól hogy a libbantak még szarabbul kormányoznának, a Fityisz-rezsim nem lesz automatische jó. Ha valaki tökön rúg, nem fejbe, attól még nem lesz jófej.

wittukind
Olvasó
wittukind

Biztos az a demokrácia ami ott az EU csicskások fejiben nyüzsög, ugye? Nem kell fekete autó, elég ha csak azért amit itt irtál már el is vinnének egy kis közbudititsztitó akcióra…de te ezt nem érted mert könyvből olvastad, nem élted meg….

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Még “kívülröl sem látta”, de olvasott róla, mint a “mélyszegnyekről”.

Reactor
Újságíró

A mélyszegényekről annyit, hogy a létminimum jelenleg 80 ezer forint. Azoknak a száma, akik ennyi alatt keresnek, bőven meghaladja a 4 milliót, kezdve az alibi közmunkásokkal.
Hogy mi a demokrácia? Az, amit Periklész anno összehozott, és kiválóan működött is jó ideig. Ennek a katyvasznak, ami ma van, köze nincs már hozzá. Ha Periklész látná, mit művelt a modern és felvilágosult ember mit művelt a találmányával, ott helyben lőné főbe magát. Úgy, hogy a puskát még fel se találták.

wittukind
Olvasó
wittukind

Átszámoltam azt az összeget amit irtál lejbe, húúú, ha lenne most ennyi pénzem mindjárt vennék egy tengeri herkenyüt…de nincs csak a vendelgésnél és odáig most nem megyek..
ami a Periklészi demokráciát illeti, nem rossz ötlet ha meg tudnád győzni a nőket miért nincs többé szavazati joguk és utána meg kik lesznek a rabszolgák mert ugye nem mindenki lehet polgár, kell valakinek dolgozni is…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A mélyszegényekről annyit, hogy a létminimum jelenleg 80 ezer forint.

Aham.

“…..kimutatott létminimum tehát nem szegénységi küszöb, …..”

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/kiderult_mekkora_a_letminimum_ennyien_elnek_ennel_is_kevesebbol.663483.html

A végén mindig kiderül, hogy nem a zsemle mérete a probléma, hanem mindig a pofa túl nagy (ezt sikerült eltanulni a cigányoktól)

Reactor
Újságíró

Nevezgethetjük bárminek, a mélyszegény attól még mélyszegény marad. Mellesleg jogosan várja el az ember a kormánytól, amit megszavazott, hogy képes legyen jó életet biztosítani a szavazóinak, de még azoknak is, akik esetleg nem kértek a Fityisz-féle jólétből és másra szavaztak, esetleg egyáltalán nem szavaztak. Máskülönben minek is tartjuk el ezt a semmirekellő hatalmi elitet? Hogy legyen aki lopja a pénzünket és hazudozzon? Ezt bárki utánukcsinálja, ingyen és bérmentve.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Megkérlek ha találkozol velük juttasd el nekik a címeket! Most ezt csak hirtelen találtam de van több is. Köszi!
https://hu.jooble.org/%C3%A1ll%C3%A1s-kert%C3%A9szeti-kiseg%C3%ADt%C5%91-napsz%C3%A1mos?p=2

common man
Olvasó
common man

“Arról nem is beszélve, ha az adott robot fenntartása többe kerül, mint egy élő emberi munkás bére, akkor voltaképpen kapott a szar egy jó nagy pofont.” Hibás adat a logikában.Nem egy élő emberi munkás hanem 20-30-50-100 akiket helyettesít a robot ill. jobban csinálja az adott tevékenységet.Ma.Most is.Az ilyen üzemek gyakran folyamatosan dolgoznak.

Reactor
Újságíró

Akkor szorozd meg a robot fenntartási költségét annyival, ahány munkás van a gyárban. Ha mindegyik munkás funkcióját egy robottal helyettesíted, akkor ki tudod számolni, mennyi robotra lenne szükséged hozzá. Hogy a robot jobban elvégzi-e az adott tevékenységet, ez megint egy jókora kérdőjel.

common man
Olvasó
common man

Ezt a szorzósdit nem értem,meg a második mondatod is többféleképpen érthető.Ha egy robot 50 munkást helyettesít akkor mit kéne szorozni mivel? Tényleg nincs fogalmad a valóságról,ez még csak egy dolog de nem is akarod elfogadni.Azért raknak robotokat mert olcsóbb,gyorsabb pontosabb és nem fárad el.De még egyszer,ez nem kérdés,hogy legyen-e vagy tényleg olyan lesz -e, ez most a mai valóság.

Reactor
Újságíró

Úgy értem, hogy 1 munkás munkáját 1 robot tudná átvenni, szimplán azért, mert nem tologathatod a robotokat egyik részlegből a másikba, hanem kettő kell belőlük. Vécédeszkagyárban az első szobában az első mikrobi méretre vág, a következő szobában a második mikrobi gyalul, a harmadik szobában a festés folyik stb. Tehát ha mindezt egy masinával akarod megoldani, akkor ide-oda kéne tologatnod egyik részlegből a másikba, és többféle feladatra is be kell programoznod, ezzel szemben egy emberi munkásnak van két jó lába, és drága programozás nélkül is képes többféle feladatot ellátni. Persze nyilván be lehet programozni egy robotot is ötféle feladatra, és valamiféle sín-rendszert is építhetsz, hogy a termek közt ide-oda ingázzon, viszont még mindig csak EGY darab van belőle, és még ha el is végez mindent, a termelés iszonyatosan le fog lassulni.
Ezt meg nem tudom, ki találta ki, hogy a robot az fú mennyivel olcsóbb, mint egy ember. Durván ötször annyiba kerül a fenntartása, mint egy ember szükséglete a fizetéssel együtt. Tételesen felsoroltam korábban, de ha akarod, újra összeírom,csak neked. Abba meg ugye bele se gondolsz, hogyha mindent robotosítanának, és LENNE is elég energia annyi robothoz (mint ahogy nincs), akkor a rohadtszemét erőmű majd jól megemeli az energia egységárát, mert extraprofitot akar…máris nem lesz olyan fúdeolcsó 100%-ban robotokra alapozni a megélhetést…
Hogy gyorsabb lenne, ez is erősen vitatott dolog. Az stimm, hogy nem fárad el, és 24/7 is dolgozhat, probléma csak akkor lesz, ha elromlik. Murphy törvényeivel még a legtutibb gépentyű se dacolhat. Az a baj, hogy a többség ezt át se akarja látni, mert nem esik jól neki. Annyi jön le nekik az egészből, hogy állítsunk robotokat mindenhova, oszt akkor maj’ fúdejólesz.

common man
Olvasó
common man

Te az ipari robotot keverheted a human robottal.Tényleg nem basztatni akarlak de voltál mostanában bármilyen gyárban?

common man
Olvasó
common man

Egy e-klasse karosszérián 5357 hegesztési pont van.Bemegy(beviszi egy szalag) és a robotok meghegesztik pont ott pont annyi ideig pont annyi áramot használva.Ha ezt ember csinálná…. mondom 5357 pont.Ha nem úgy hegeszted elhajlik a lemez.De ez csak egy dolog.Lehet parkettagyár élelmiszeripari üzem és így tovább.Ez ma a valóság.

Reactor
Újságíró

Ez még magában Japánban sincs így, hogy minden kulimunkát robot végez az ember helyett. Sőt, annyira nincs, hogy konkrétan a japán kormány azért lobbizik, hogy a dolgozók NE dolgozzák magukat halálra, mert annyira nincs más időtöltésük, mint a munka. Jaham, tehát kvázi az egyetlen nemzet, ami megtehetné, hogy mindent gépesítsen, nem teszi…a többi országról nem is beszélek, néhány multin kívül senki nem engedhetné meg magának, hogy gépekkel helyettesítse a humán munkaerőt. Magyarországon pedig még a közelébe se szagolhatunk ennek a Jetson-család futurisztikának úgy kilencvenmillió évig még. Se közvetetten, se közvetlenül nem lesz ránk hatása annak, ha Wyoming államban a Cargo-2-go cég raktárában robotok pakolják a dobozokat, vagy a Zicca industries gyárában fullautomazitált gépek hegesztenek-vágnak-mérnek.

common man
Olvasó
common man

Még hogy olyan szekér ami elé nem kell lovakat befogni hahaha,és a hang elmegy innen Budára és vissza és látom akivel beszélek.Na hordd el magad ördögfattya amíg jó kedvemben vagyok…

Reactor
Újságíró

Tényleg, létezik az autó és a telefon is. Öööö hány száz évbe is került, amíg az ókori civilizációktól eljutottunk odáig? Még ha igazad is lenne, garantáltan nem fogod megérni, ahogy én se, más se.
Ez az egyik. A másik meg, attól hogy feltalálnak robotokat – csak bizonyos funkciókra, tehát rendőrrobot, kőművesrobot, orvosrobot még jó ideig nem lesz – akkor az már automatische azt jelenti, hogy az ember mehet a levesbe? Feltaláltuk a gépkocsit, irtsuk ki a lovakat?

Az is fölöttébb érdekelne, honnét varázsolnád elő azt az energiamennyiséget, ami akkor kellene, ha MINDENT robotosítanánk, csak mert eddig erre egyetlen épkézláb választ se kaptam senkitől. Széles Gábor energiacelláiból esetleg? :DDDDDDD

Alter Ego
Szerkesztő

Már 25 évvel ezelőtt is találkoztam, sőt még dolgoztam is CO-hegesztőrobottal egy magyar bányaipari nehézgép gyárban. De azért te ne is zavartasd magad, szajkózd csak, hogy ilyen ma még nincsen és főleg nem ebben az országban. :D

Egyre kínosabb, hogy ragaszkodsz ahhoz, hogy értesz a témához, miközben ennyire laikus vagy és már többen is biztatunk a tájékozódásra.

” Feltaláltuk a gépkocsit, irtsuk ki a lovakat?”

Hát ebbe most nagyon beletrafáltál. Figyeld csak:

1915-ben még 22 millió ló élt az USA-ban, 1960-ban már csak 3 millió

Hagyd már ezt az energiahiányos, energiacellás baromságot. Ez úgy egy légből kapott okoskodás, ahogy van. Annyi erőművet építenek mindig, amennyi szükséges. A kérdésedre ennyire egyszerű a válasz. Bőven elegendő a kapacitás még jó ideig az ipari robotok nélkül is eleve elektromos árammal dolgozó ipar számára. Ennél hosszabb válaszokat úgysem lennél képes átlátni, megemészteni. Főleg úgy, ha olyan hülyeségeket is képes vagy leírni, hogy az elektromos autónak maga után kellene húznia a kábelt… miközben több száz kilométeres hatótávra elegendőek a ma használt modern akku-pakkok és európában szinte minden benzinkúton van már elektromos gyorstöltő is.

common man
Olvasó
common man

Azt is mondhatnád:hány százezer év kellett míg a kőbaltától idáig jutottunk.Én meg azt mondom :hány évtized kellett míg a vezetékes telefontól eljutottunk odáig ,hogy a nem dolgozó segélyen élő suttyó zsebében olyan számítógép lapul amiért a hidegháborúban bizony jó pár embert kinyírtak volna az ügynökök.“Garantáltan nem fogom megérni.”. na ez már egy olyan állítás ami arra utal hogy te tudod mihez mennyi idő kell.A képletet ha leírnád.Az ember mehet a levesbe—-Ezt így csak tőled hallottam de volt már olyan (te ebből érettségiztél) hogy magas ívben szartak arra mi lenne jó az embernek.A fogyasztásról.Többször is leírtam ,hogy egy robot fajlagos fogyasztása kisebb mint az általa kiváltott kevésbé modern technológiáké.Az elektromos autók meg úgy kapcsolódnak ehhez, hogy szélesebb(szélesebb haha)elterjedésük esetén már gazdasági méretekben számító tárolókapacitást biztosíthatnának a napenergiának.A mindent helyettesítenének azt meg szintén csak te állítod ,hogy aztán vitatkozzál a saját állításoddal.Amit én állítok:van egy jelen robotokkal és van egy tendencia ami ezek még szélesebb körű elterjedését vizionálja.Ebből aztán különféle társadalmi gazdasági következmények várhatóak az ezekre adott elméletiválaszok egyike az alapjövedelem elmélete. Mégegyszer nem basztatásból nem fölényeskedésből de akkor te is válaszolj, voltál-e mostanában (vagy egyáltalán)gyárban?Láttál-e ipari robotot működés közben?Láttál-e olyan gyárat ami ezek előtt volt eggyel vagy kettővel? Itt egy cím el tudsz menni utána több fogalmad lesz a témáról.Ez itt van és most!
https://www.ipar4.hu/

Alter Ego
Szerkesztő

Nagyon megfontolnám a helyedben common man ajánlatát, mert legalább azt kellene már végre realizálnod, hogy nem beszélhetsz a témáról olyan feltételes módban, hogy “néhány multin kívül senki nem engedhetné meg magának, hogy gépekkel helyettesítse a humán munkaerőt”. – Fogd már fel végre, hogy ez van. Ma, itt és most és nem csak multiknál. Te meg jössz ilyen egyik helyből a másikba cipelős fantazmagóriákkal…

Parancsolj: bérlet, adás-vétel az egyik legnevesebb gyártónál, teljes mértékben magyar nyelvű kiszolgálással:
https://www.kuka.com/hu-hu/services/haszn%C3%A1lt-g%C3%A9pek/haszn%C3%A1lt-kuka-robotok

Reactor
Újságíró

Értem. Tehát már 25 éve találkoztál már ipari robotgéppel ilyen-olyan gyárakban, tehát = pár éven belül már mindenkinek saját személyi robotja lesz, és minden munkát robotokkal tudunk helyettesíteni. Pláne ebben a lepusztult szétrókázott országban, ahol fontosabb a stadion mint a kórház. Mesélj még, kérlek!

Lehet hogy nem vagyok programátor vagy mérnök, de nem is kell annak lennem: józan paraszti ésszel belátható, hogy kishazánkban még évezredekig nem lesz Jetson-család valóság.

És hogy miért ragaszkodok ahhoz, hogy annyi robothoz nem volna elég energia? Nem is tudom, ahhoz miért ragaszkodik mindenki, hogy a fény sebességénél nem mozoghat gyorsabban tömeggel rendelkező test? Same thing.
De akkor lassan, részleteiben is fölvázolom, hogy megértsd: a hőerőművek ideje szép lassan lejár, a szénkészlet nagyon jó esetben 60 évig elég még. Az urán-tórium készletek uszkve 200 évig kitartanak úgy, hogy “csak” ennyi elektromosságot használunk. Ha kétszer ennyi gépe volna az emberiségnek, kétszer annyi erőmű is kell, tehát akkor már csak 100 évig lesz elegendő. Ha négyszer ennyi masinát építünk, akkor már csak 50 évig. Ha nyolcszor, akkor 25 évig. A megálmodott future fuckballz robotvilágodban pedig legalább ezerszer ennyi masina szaladgálna-röpködne össze-vissza a nagyvilágban. Számold ki, hogy az energiahordozók készlete így kb. mennyi ideig volna elég. Ja, és ez persze azzal járna, hogy kvázi a legutolsó kis Fosófalván is erőművet kéne építeni. Azt már csak zárójelben említem meg, hogyha ekkora igény lesz az energiára, hogy felnyomja majd a rohadtszemét erőmű az árát, mert hát kell neki is az extraprofit, vagy mi a tök, és így már pöppet kevésbé lesz gazdaságos Robot Robikákat üzemeltetni úton-útfélen. Vagy éppen maga a kormány kezdi el szarráadóztatni a robot-üzemeltetőket, mint ahogy az autókra is van kismillió adó, mindez azért, mert a politikusok szótárában nincs olyan szó, hogy “elég”. Ha elterjednek széles körben a robotok, a mindenkori hatalom gondoskodni fog róla, hogy ne legyen olyan gazdaságos az üzemeltetése, pindurkát se félj.
Ehhez nem kell jövőlátás képesség, bőven elég a jó öreg emberi természetet ismerni. Robotok után is tökre jól lehet adózni, há’ nehogymá’ több pízmag maradjon a robottulaj zsebébe, he, há’ mitképzeetek, he…
Lehet bátran fantáziálgatni itt 30. századbeli futurisztikus világokról, meg arról, hogy a mostani energiamennyiség majd biztosan elég lesz ötszázezerszer ennyi géphez is, a tények attól még tények maradnak, hogy nem lenne elég energia ANNYI masinához. Ha megfeszültök, se.
Tehát amíg Széles Gabika elő nem áll végre az ultramega energiacellájával, vagy nem sikerül legalább 1 olyan fúziós erőművet összehozni, ami termeli is az energiát, nemcsak nyeli, addig jegeljük a témát, hogy “majd úgyis lesz elég energia, mert már most is elég”.

Ez mellesleg nem az én állításom volt, hogy de jó lesz majd, ha robotokat rakunk mindenhova, hanem a tiétek, merthogy (szerintetek) mennyivel olcsóbbak és mennyivel hatékonyabbak lesznek, és olyan tutkó-mutkó programozásuk lesz, hogy hiba még elméletileg se fordulhat majd elő, sőt, senki nem próbálja majd manipulálni meg átprogramozni a robotokat se, itt nem lesz Terminátor meg Transzformersz Energon stb. Csak tudnám, hogy a fenébe vagytok annyira naivak, hogy komolyan elhiszitek, majd minden szép és jó lesz. Ugyanezt hitték az emberek először a kommunizmusról aztán a kapitalizmusról is, és mindannyiszor orbitális pofáraesés lett a vége. Ezek után egy robotvilágról csak jót feltételezni elképesztő naivitást mutat.

Az okostelefon mellesleg pont rossz példa a technológiai fejlődésre, ugyanis a fő funkciója még MINDIG az, hogy lehet vele telefonálni és üzenetet küldeni. Minden egyéb funkciót, amire úgymond “képes”, azt más célhardver is tudja, csak éppen sokkal jobban…

Alter Ego
Szerkesztő

“…tehát = pár éven belül már mindenkinek saját személyi robotja lesz, és minden munkát robotokkal tudunk helyettesíteni. (..) kishazánkban még évezredekig nem lesz Jetson-család valóság.”

Ilyet senki, de igazán senki nem mondott. Szóval ezt a részvitát akkor megnyerted önmagaddal szemben. Ez is valami. – Nagy szalmabábos vagy. – És azt is sikerült végképp letisztáznod magaddal, hogy ha nem úgy fest körülötted a világ, mint a Jetson családban, akkor nem is uralhatja el teljesen az ipart a robotika.

“Ez mellesleg nem az én állításom volt, hogy de jó lesz majd, ha robotokat rakunk mindenhova, hanem a tiétek, merthogy (szerintetek) mennyivel olcsóbbak és mennyivel hatékonyabbak lesznek”

(Nagy levegőt veszek…) Nem hatékonyabbak “lesznek”, hanem most azok. Nem mi mondjuk, hanem az ipar mondja. Ez is leíratott már 50-szer. – Mikor mész gyárlátogatásra?

Az okostelefon mellesleg pont rossz példa a technológiai fejlődésre, ugyanis a fő funkciója még MINDIG az, hogy lehet vele telefonálni és üzenetet küldeni.

Áááá, tényleg semmi fejlődés nincs abban, hogy az első koffernyi mobiltelefon megjelenése óta, mára már 15 kilónyi szórakoztatóelektronika; televízió, audio eszköz, fényképezőgép, gamecomputer, diktafon, videokamera, egy beszéd és képfelismerő rendszerrel ellátott személyi számítógép, sőt egy komplett tv-s közvetítőkocsi elfér egy 10 dekás zsebben hordható eszközben és valójában nem is “mobiltelefonnak” kellene nevezni. Méghogy Jetsons… az csak egy béna vicc ehhez képest.

“Csak tudnám, hogy a fenébe vagytok annyira naivak, hogy komolyan elhiszitek, majd minden szép és jó lesz.”

És ez itt már a szalmabáb érvelés vagy az autizmus csúcsa. Ismét csak senki nem mondta, hogy minden jó lesz. Éppen ellenkezőleg: azt szajkózom folyamatosan, hogy a technológia fejlődés félelmetesen felgyorsult, ami egy részről nagyon jó dolog, másrészt ha nem kapcsol a társadalom időben, akkor ebből akár társadalmi katasztrófa is lehet… Szerintem akár egy két évtizeden belül.

Találtam hozzá egy remek dokumentumfilmet, adatokkal, grafikonokkal. Kéretik a szalmabábok helyett a továbbiakban ezzel vitatkozni:

Reactor
Újságíró

Öööö ha jól emlékszem, az alapfelvetés NEM az iparról szólt, hanem hogy minden kis faszari melóra majd automatát helyezünk üzembe. Vissza is kereshetem, ha gondolod, bár ennyi hozzászólás után már nem lesz egyszerű. Volt szó a robotautókról is, kiemelted, hogy mennyire tökéletesek, én meg mutattam olyan videót, ahol pont az automatika okozott balesetet. Ott ne keress szalmabábot, ahol nincs.

Ami a gépek hatékonyságát illeti, erre térjünk majd vissza akkor, amikor a dobozautomata nem dobál vissza 100 dobozból ötvenet, illetőleg amikor a TESZKÓ gazdaságos robotkassza nemcsak a hamispénzt nem veszi be, de az esetek 80%-ában az igazit se hajlandó, és állandóan a vevőszolgálatosért kell szalajtani, hogy megzabáltassa az aprót vele. De az is nagy kedvencem, amikor Pesten a jegyautómaták cseresznyés tőzsdének képzelik magukat, a pénzt ugyan beveszik, de jegyet azt nem adnak ám.
Először talán ezeket az apró pici jelentéktelen hibákat kellene kijavítani a mindennapi használatú automatáknál, majd aztán lehet nagyokat álmodni. De amíg ilyen kicsi hibával képtelen megbirkózni egy brutális anyagi hátterű cég, addig nincs értelme…ennél csak nagyobb hibái lesznek a fejlettebb gépeknek, azt borítékolom.

Ami pedig az okostelefonokat illeti, elsősorban ez még mindig egy telefon. Erre találták ki, nem arra, hogy médiacenterként, workstationként meg band-in-a-box-ként használjuk őket. Elárulom, ezek a funkciók csak arra jók az okosteldzsókban, hogy jól megdobják az árát. Amit tényleg érdemes lenne fejleszteni – például az akkumlátor kapacitását – azt persze nem fejlesztik, menjen csak tönkre minél gyorsabban, vegyél újat, fizess paraszt, azé’ vagy. Helyette telenyomják mindenféle idióta és haszontalan funkciókkal. Van benne valami alibi-kamera, hogy alapszintű, legjobb esetben közepes minőségű felvételt tudj készíteni, van benne valami integrált hangkártya-szerűség, aminek bádoghangja van, van valami kis LED “lámpája” amitől a kétpálcás búcsús ellemlámpa is erősebb, vannak rá ótvar gagyi játékok, amiknél az 1993-mas Doom is jobb, ja meg van ötven másik funkciója is, amit az ember életében nem fog használni, de azért fizessen ki rájuk +50 ezer forintot. Érdekes, én nem használok okosteldzsót, egy masszív hülyetelefonom van még mindig, és már most túlélt egy rakás okostelefont. Lehet, hogy nincs annyi funkciója, mint egy okosteldzsónak, cserébe azt a keveset az prímán tudja, ha ennél többet akarok, az asztali PC-met használom, amit ezekre találtak ki.

Telek Zoltán
Újságíró

https://24.hu/kulfold/2018/04/24/alapjovedelem-finnorszag/ A finnek csináltak már egy kísérletet munkanélküliekkel. A cél gondolom az volt, hogy ezzel is segítsék a munkába állásukat illetve megnézzék a nekik adott feltétel nélküli alapjövedelem hatásait. Valószínűleg nem lett semmi értelme és abba is hagyták az egészet. Egyebekben kb. az történne a feltétel nélküli alapjövedelmet kapó emberekkel, mint az egyébként teljesen egészséges, munkára képes, de tűrhető nyugdíjat kapó emberek nagy részével: egész nap tévét néznének és egyéb fölösleges dolgokat csinálnának. Ezt mindenféle kísérlet nélkül, ingyen is bárki kivizsgálhatja és levonhatja a következtetéseket.

wittukind
Olvasó
wittukind

Ez ugyanaz a 24.hu amelyiknél a tegnap olvastam hogy Orbán beviszi Magyarországot a középkorba? Akármit is jeletsen ez a libsik takarmányában..

wittukind
Olvasó
wittukind

És most olvastam egy ilyen bréking nyüsz félét
Az egyik legbefolyásosabb gazdasági lap weboldalán az van hogy: csapás az “ungurok”-tól románia ellen- valami alapitvány amely az irredentista Orbán keze alatt müködik, millió eurókat fekted be Erdélybe hogy fölvásárolja a szent román földet és az itteni csicskása egy áruló román, bizonyos Gliga…..ha én ezt tudtam volna nem adom el az öreg földecskéjét 98 ban vártam volna még egy kicsit

Telek Zoltán
Újságíró

Ez jön be első találatnak erre a témakörre. Ha ezek foglalkoznak a témával, akkor ebből kell meríteni. Vannak a tények, meg van a propaganda. Ezek itt a tények: dicstelen véget ért az alapjövedelmes kísérlet Finnországban. Te miért olvasol ott propagandát (Orbán beviszi Magyarországot a középkorba) ? Ilyen ökörségek milyen keresésre jönnek neked ?

wittukind
Olvasó
wittukind

Semmilyen keresésre, van egy olyan hogy “hirstart” és ott láttam ezt a cimet, alatta irta hogy 24.hu, ennyi az egész, nem bóklászkodok én összevissza, direkt ide nyitok

Na, és hogy legyen világos: szerintem ez az alapjövedelem hiszti pont a feminiták női kvótájával egyenértékű hergelés

Deadpool
Újságíró

“Ez ugyanaz a 24.hu amelyiknél a tegnap olvastam hogy Orbán beviszi Magyarországot a középkorba? Akármit is jeletsen ez a libsik takarmányában..”

A Fityisz már az alaptörvénynél megmutatta a foga fehérjét, a földtörvénnyel pedig egyértelműen kinyilvánította mennyire érdekli őket az ország sorsa vagy a magyar emberek érdekei. Siralmas, hogy még 2018-ban is ott tartunk, hogy a csőcselék még mindig elhiszi azt a mesét, hogy ezek a magyar emberekért dolgoznak.

Nem meglepő, hogy az ellenzék egy szavát sem hiszitek, viszont ezt a hírt nyugodtan veheted komolyan. De itt egy kritika egy egykori fideszestől, Ángyán Józseftől, aki azon ritka politikusok közé tartozott, aki komolyan is gondolja, amit mond:

https://www.youtube.com/watch?v=dSF71sUhy28

https://www.youtube.com/watch?v=2kpgmlNAyOU

https://www.youtube.com/watch?v=tGSHWURaNNs

Jelenleg valóban egy modern hűbéri rendszer kiépítése zajlik. De lesz ettől még rosszabb is, amikor majd külföldieknek játsszák át ezeket a földeket. A fidesz birkák pedig vígan bégetnek tovább…

wittukind
Olvasó
wittukind

Sok szerencsét abban a “modern hűbéri rendszerben”! majd lehet nekiállsz te is dolgozni valami hasznosat és ki tudja-talán lesz belőled valami nagy mutáns úr.(persze ha ott laksz és nem valahonnan kukutyinból ontod az észt)

Deadpool
Újságíró

Nem unod még ezt a kivagyi, mondanivaló nélküli fontoskodást? Legalább valamelyik videót megnézted, vagy kényelmesebb az álomvilágodban?

wittukind
Olvasó
wittukind

Sőt, még annál is inkább..

Deadpool
Újságíró

Tőled nem vártam többet…

wittukind
Olvasó
wittukind

Nem is kell….mund halten und weiter dienen

Deadpool
Újságíró

Oké. Érdemben is szeretnél hozzá tenni, cáfolni valamit, vagy csak erre a hitvány proli röfögésre futja?

wittukind
Olvasó
wittukind

gujc gujc

common man
Olvasó
common man

Neked mi a bajod a PROLETARIATUSSAL?

common man
Olvasó
common man

próba próba2

próba4

próba5

  próba6
  próba7
 • próba8
 • próba9

  Spoiler
  próba10

  Deadpool
  Újságíró

  Egy csakx veszett el benned. A szégyentelenségben te is élen jársz.

  wittukind
  Olvasó
  wittukind

  ok,félretéve a hülyéskedést….miért gondolod hogy érdekelne engem egy olyan valaki véleménye akit elkergettek a húsosfazéktól és ettől bepipúlt? van ilyenből itt is, nem is egy sőt olyan is amelyik még pártot is alapitott hogy szabadon tudja szidni a volt kollégákat….közben az egész tolvaj brancs minket szivat…

  Deadpool
  Újságíró

  Talán azért, mert az igazat mondja? Vagy arra nem vagy kíváncsi?

  wittukind
  Olvasó
  wittukind

  Hogy milyen “igazat” nyűszitenek be balszélről ott Magyarországon mindenféle önjelölt “demokraták” tényleg nem érdekel…

  K.G.Gabor
  Olvasó
  K.G.Gabor

  A finnek “alapjövedelme” nem alapjövedelem volt, csak egy annak hazudott segély. Nem csodálom hogy felszámolták, hisz gyakorlatilag semmire sem volt jó.

  Muhr úr
  Olvasó
  Muhr úr

  Off:
  A Vezérkartól szeretném kérdezni, hogy a cikkekhez van beépített nyomtatási funkció? Ha igen, hol? Ha nincs, tervbe van-e véve ilyesmi, vagy csak simán másoljam ki és kész.
  Köszi.

  K.G.Gabor
  Olvasó
  K.G.Gabor

  Két alapvető tévedést nem árt tisztázni.
  Az alapjövedelem nem segély, hanem, mint a neve is mutatja, egy alap jövedelem ami minden embernek jár, független attól, hogy van e munkahelye vagy milyen a vagyoni helyzete. A gyerekeknek is csak az övék kevesebb és a mindenkori eltartó kapja.
  A második, hogy az alapjövedelem nem feltétel nélkül járna, hanem csak alanyi jogon.
  Van egy harmadik is, ez a cikkben nem szerepel, mégpedig az, hogy minden esetben a fizetésből levonásra kerül (hiszen alapból megkapja az államtól) és bevezetésével párhuzamosan minden más juttatás (nyugdíj, táppénz, segély, családi pótlék stb) megszűnik.
  Érdemes még megjegyezni, hogy még annak is jár, aki börtönben ül vagy elmeotthonban van csak ezen esetekben is az “eltartó” kapja.

  xcsakx
  Olvasó
  xcsakx

  hogy az alapjövedelem nem feltétel nélkül járna, hanem csak alanyi jogon.

  Magyarul: nincs semmilyen feltétele, elég ha valaki megszületik, rosszabb mint segély, ott legalább meg kell igényelni, és minimális, de azért feltételek vannak.

  Többek közt még jobban szaporodnának a cigányok, jó kilátások.

  common man
  Olvasó
  common man

  Az attól függ több lenne vagy kevesebb mint a mai összeg.

  xcsakx
  Olvasó
  xcsakx

  Soha nem az összegszerűség a lényeg, hanem az elv, ha az megvan , mindig kisírják azt az összeget, ami soha nem elég, mert egy parazita mindig telhetetlen, ez az egyik “alapértéke”.

  Naooo
  Olvasó
  Naooo

  Ne zsidózz!

  common man
  Olvasó
  common man

  Mindig kisírják és sosem elég–pontosan ez a jelenlegi helyzet. Ezért pofázom de még elméletben sem hajlandók sokan végiggondolni:annyi pénzt adni a közösből ,hogy csak egy gyereket tudjon belőle felnevelni.Ha többet akar menjen el dolgozni.Erre jön itt mindenki a nem dolgozik ne is egyék meg hasonló szövegekkel de könyörgök most is a mi pénzünket eszik.

  xcsakx
  Olvasó
  xcsakx

  Csakhogy akkor itt zavar van az erőben, arról szólt eredetileg az alapjövedelmes szöveg,, hogy “feltétel nélkül”, semmi gyerekszámos megkötés nem volt. Vagy válogatunk, ha cigány, egy gyerek, ha magyar akkor min három?Legalább konzekvens lennél.

  K.G.Gabor
  Olvasó
  K.G.Gabor

  Nem feltétel nélküli, csak alanyi jogú és bizonyos esetekben megvonható.

  xcsakx
  Olvasó
  xcsakx

  Tisztázzátok már a szavak jelentését: alanyi jogú, azaz feltétel nélkül, csak a létezése elég jogalapot teremt arra, a feltételes az meg nem alanyi jog, vagy én hülyültem meg teljesen, vagy oximoronnal érveltek.

  common man
  Olvasó
  common man

  Ezt csak te mondod.Én pedig azt mondom amit odaírtam ha bolgár ha sokac ha bárki.Aki többet akar menjen dolgozni.

  xcsakx
  Olvasó
  xcsakx

  Akkor mégis feltételhez lenne kötve az alanyi jog?

  K.G.Gabor
  Olvasó
  K.G.Gabor

  az összeg megállapítása nem egyszerű de nem lehetetlen.

  K.G.Gabor
  Olvasó
  K.G.Gabor

  Nem összekeverendő egy neoliberális ideológia az alapjövedelemmel ami nem feltétel nélkül járna

  K.G.Gabor
  Olvasó
  K.G.Gabor

  Téves az a nézet a cikkben hogy a jövőben is létrejönnek új szakmák és ezért nincs okunk az aggodalomra.
  A probléma az, hogy valóban lesznek új szakmák esetleg, csak éppen jóval kevesebb mint amennyire a növekvő lakosságnak igénye lenne.
  A jelenlegi neoliberális gazdasági környezetben, valamint tekintettel a fenntarthatatlan monetáris rendszerre, pont az célja (öldöklő verseny) hogy minél kevesebb embert foglalkoztassanak azok akiknek a termelő eszközök a birtokukban vannak.
  A megoldás az Erőforrás Alapú Rendszer, ami kizárólag a meglévő gazdasági és emberi erőforrásokat használja, a monetáris rendszert pedig felszámolja.

  xcsakx
  Olvasó
  xcsakx

  A megoldás az Erőforrás Alapú Rendszer, ami kizárólag a meglévő gazdasági és emberi erőforrásokat használja, a monetáris rendszert pedig felszámolja.

  Szép szép így, elméletben, csakhogy a jelenlegi vagyonosság foka nem engedi meg a monetaris rendszer hiányát, még akkor sem ha átkereszteljük “Erőforrásra”, de álmodozni lehet.

  common man
  Olvasó
  common man

  De nem is mondta senki hogy ezt jelenleg kéne-lehetne bevezetni.

  xcsakx
  Olvasó
  xcsakx

  A jövőben meg még magasabb lesz ez a fok, pláne, hogy mégkevésbé van realitása a monetáris rendszer kiiktatásának.

  common man
  Olvasó
  common man

  Világválság, világháború ,világjárvány, világkitudjami…

  xcsakx
  Olvasó
  xcsakx

  Max nukleáris háború után, de akkor úgy is mindegy, lehet majd reszelni a kőbaltát…

  common man
  Olvasó
  common man

  Az atomháború elavult,múlt századi..

  Reszet Elek
  Újságíró

  Attól még elronthatja az egész napod.

  comment image

  common man
  Olvasó
  common man

  Persze az is ha kőbaltával fejbe basznak.Arra gondoltam ,hogy e téren is ki fognak találni valami egészen újat.

  Reactor
  Újságíró

  Ki fognak, biztos lehetsz benne. A lézerfegyverek például már nagyon rég nem téma. A hidrogénbomba helyett például már fejlesztgetik a fúziós gömb kilövőt, de létezik már (igaz, nem-halálos) sonic oszcillátor is, és folynak kutatások antianyag sugárfegyver irányába is. Csak azért nincs még kifejlesztve, mert olyan piszok kevés antianyag létezik, hogy inkább azonnal le is reagáltatják.

  wittukind
  Olvasó
  wittukind

  “erőforrás alapú rendszer”-ez a szótákolmány megér egy vodkát….álmodok én is, sőt, REM stilusban, de ilyet….mire használja, simogatni a “robotok”-at? vagy ujsütetü “politikus”-ként kiabáljon be széllről?.. ok alg várom hogy fog ez kinézni és honnan

  Reactor
  Újságíró

  Íme egy finom lista, mi is történne, ha a Robot Robikra bíznánk a civilizációt. Ebből a tömeges munkanélküliség a legkisebb probléma.

  http://www.investor.hu/news/20180801-mesterseges-intelligencia-orvos-haboru-munka-robot.html

  common man
  Olvasó
  common man

  Hát én eddig nem költöttem robotra de mások látnak benne fantáziát.Részletek a cikkből:

  1. A szektor már idén is több mint ezer milliárd dollár gazdasági teljesítményt generálhat, 2022-re pedig a 4 ezer milliárd is összejöhet

  .4 év négyszeres növekedés.
  A másik:

   az IBM által fejlesztett Watson MI rendszer számos „nem biztonságos és inkorrekt” kezelési javaslattal állt elő daganatos betegségek esetén.

  Erre meg csak ennyit:

   Sajnos a gőzgép teljesítménye kicsinek bizonyult, mert a jármű terhelt állapotban kis sebességgel, mintegy 3–4,5 km/h sebességgel tudott haladni, és a kis kazán miatt 12–15 percenként gőzfejlesztés miatt meg kellett állni. A kocsit az első kerekek fölé helyezett vízkazán nagy súlya miatt csak nehezen lehetett irányítani és az első próbaútján a kaszárnya falának ütközött

  Amúgy jó cikk csak félek ezt is a szűrővel olvastad.

  .

  Reactor
  Újságíró

  Eegen, ez eddig is így volt, hogy ami az egyik embercsoportnak jó volt, az a másiknak kevésbé. A béka is rendkívül hasznos állat az emberek szerint. A rovarok szerint sajnos már kevésbé.
  Az orvosrobotokkal pedig csak egy baj van: egy bonyolult gép nem tud előrukkolni olyan probléma megoldásával ami még nála is bonyolultabb (adott esetben az emberi test). Ugyanezért nem lesz soha technológiai szingularitás se: egy gép nem tud önmagánál összetettebb gépet tervezni.

  common man
  Olvasó
  common man

  És akkor szerinted melyik embercsoport érvényesíti jobban az érdekeit? Amelyik a Cugnot-féle gőzkocsitól(ami sokkal szarabb volt mint az orvosi robot) eljutott a mai állapotig vagy amelyik a lovas ekét istenítette? Gyaníthatóan hasonló csoport lát a robotokban is fantáziát mint annak idején a gépekben.És sokkal több pénzük van.És lehet még több lesz nekik.

  Reactor
  Újságíró

  Meglehet, hogy több pénzük van, egy a gond: az ellenérdekelt embercsoport durván sokkal nagyobb létszámú. Ha a robotok össztársadalmi katasztrófát okoznak (amire igen jók az esélyek), a sokmilliós tömeg percek alatt felfalja a pár ezer üzletemberből álló klikkeket.
  Lehet persze robotizálni úgy, hogy következetesen leszarjuk az ellenzőket, de az sajna nem lesz túl tartós.

  common man
  Olvasó
  common man

  Már érezni a remegésüket..

  Reactor
  Újságíró

  Ugye nem gondoltad komolyan, hogy munkájukat vesztett óriási embertömegek majd szépen leülnek és csendben éhendöglenek…nos, nem. Ennél sokkal kisebb társadalmi problémákra is kitörtek már forradalmak.

  common man
  Olvasó
  common man

  Mit gondolok komolyan és komolytalanul?Na de akkor most lesz robotizáció vagy nem .Szerinted.Az emberek száját meg betömik valami ízesített ingyen szójaporral meg egy kis alapjövedelemmel.Vagy majd amit kitalálnak addig.

  Reactor
  Újságíró

  Nem értem a logikádat. Miért KÉNE alapjövedelmet biztosítaniuk bárkinek is? Hacsak nem lesz tényleg össztársadalmi felkelés, senki nem kényszeríti rá őket. Ha valamilyen csoda folytán meg is tudják oldani majd az energiakérdést, és minden munkakörben robotokat alkalmaznak, a lakosságot egyszerűen “improduktív embertömeg”-nek nevezik majd. Jobb esetben csak hagyják őket éhenhalni, rosszabb esetben magukkal a gépekkel öletik le őket.
  Ugyanez a probléma merült fel a bedőlt hiteleseknél, sokan úgy vélekedtek, hogy áááá a kormány nem hagyja bedőlni őket úgysem. Miért NE hagyná? Mit számít nekik pár ezerrel több földönfutó? Ki merne szembeszegülni velük?
  Olvastam az optimisták véleményét, igen, viszont nem tudom, mire alapozzák a kincstári optimizmusukat, úgyhogy nem is tartom őket hitelesnek. Azután meg pláne nem, hogy ti is levezettétek, a robot elvégzi 20 ember munkáját is, tehát semmiképp nem generálhat több munkahelyet, mint amennyit elvesz…

  common man
  Olvasó
  common man

  “KÉNE” ezt meg ki mondta? Megint olyan állítással vitatkozol amit te mondtál.

  Ugye nem gondoltad komolyan, hogy munkájukat vesztett óriási embertömegek majd szépen leülnek és csendben éhendöglenek…nos, nem. Ennél sokkal kisebb társadalmi problémákra is kitörtek már forradalmak

  .
  Ez ugyan megint a te gondolatod volt.Erre mondtam egy igen egyszerű megoldásként amit mondtam.Mert ugye nem gondoltad komolyan ,hogy a hatalom birtokosainak nincs meg a tömegek manipulálásához szükséges pénze és technikája?

  Reactor
  Újságíró

  Azt állítod, majd betömik az emberek száját alapjövedelemmel. Erre írtam azt, hogy miért tennének ilyet, senki nem fogja kényszeríteni őket.
  Ennek 2 lehetséges folyománya van: az emberek szép csendben leülnek és várják az éhhalált, vagy fegyvert ragadnak, és elsöprik a hatalmi gyülevészt. Harmadik lehetőség nincs. Ezek valóban az én szavaim.

  common man
  Olvasó
  common man

  Nem állítok semmit arról,mit fognak csinálni.Egy gyors megoldási javaslat volt mivel te leragadtál a világforradalomnál mint egyetlen lehetséges verziónál.Írhatok még többet is de ezeket sem állítom hanem olyan lehetséges variációk amik nekem jönnek hasból.Képzeld el ha egy vagy több tudós,elemzőcsapat dolgozna a témán.Csak kitalálnak valamit.Éhhalál azoknak lesz akiket arra kijelölnek,De nem kell még éhen se halniuk mert a vízbe kevert hormonoktól nem fognak szaporodni és szépen kihalnak.Aki lázad azt lelövik az automaták .De ezt sem állítom mert nem tudhatom.Ahogy te sem.Amire esély van az az hogy a dolgozók veszik át a hatalmat a “tőkésektől” de ez már tényleg feltételezés a feltételezésben.

  Reactor
  Újságíró

  Biztos lehetsz benne, hogy a legkevésbé emberbaráti vagy néppárti intézkedést fogják meghozni. A kormányok eddig se arról voltak híresek, hogy az emberek érdekeit képviselték volna. A hatalom és a profit az az, ami számít, semmi más. Sztálin bátyó is megmondta az ő tömérdek sok okos eszével, hogy kiirtani milliókat az statisztika.
  Kérdés, hogy a lakosság kihasználja-e a számbeli fölényét és szembeszegül az ilyen törekvésekkel, vagy semmit nem tesz és kipusztul.

  common man
  Olvasó
  common man

  De megint szelektíven olvasol.Az általad jelölt cikkben ugyanis:igen

  Nyilvánvalóan az MI térhódítása mellett is szükség lesz olyan emberi munkaerőre, amely képes kezelni a technológiát,
  ez azonban önmagában még messze nem lenne képes ellensúlyozni a munkahelyek tömeges megszűnését – teszi hozzá Alan Bundy, a University of Edinburgh professzora

  de ezt már nem olvastad?

  Az optimisták véleménye szerint viszont csak arról van, hogy teljesen más típusú munkahelyekre és feladatokra kell felkészülni, és valójában nincs ok a pánikra. A Gartner kutatócég szerint például
  az MI 2,3 millió munkahelyet fog létrehozni, és csupán 1,8 milliót szüntet meg 2020-ig.

  Reactor
  Újságíró

  Optimista vélemény. Olvastam, csak épp hitelt nem adok neki. Más, külföldi cikkben meg pesszimista véleményt olvastam. A kettőből átlagolok, mifelénk így szokás…a Gauss-harang, tudod.