Csuzi Attila
65 megosztás

A munka értéke a feminizmus és a férfimozgalom felől nézve

Informatív, érdekes írást közölt a Valódi Egyenlőséget portálon Szujó Flóráin; aki Dr. Warren Farrell a feminista mozgalom bérköveteléseivel szembeni ellenérveit mutatja be magyar fordításban, a The Red Pill című dokumentumfilmből idézve. Tekintsük át Dr. Farrell gondolatait, de előbb tegyünk egy bekezdésnyi kitérőt, hogy megragadjuk az alapproblémát.

A Férfihang.hu-n számos cikkben foglalkoztunk a bérkülönbség problémájával. A témakörben írott első írásomban az Egyenlő Bánásmód Hatóság által elvégzett kutatás eredményei segítségével mutattam be, hogy a nemek közötti bérkülönbség lényegében nem létezik, csak egy olyan feminista toposz, amelyet minden cáfolat ellenére lehetetlen kiüldözni a közbeszédből. Nem csak a feminista ellenoldal felkészületlensége,  tudatlansága képez akadályt a vita végleges eldöntés, lezárása előtt, hanem az a sajnálatos tény is, hogy a feministák és az épeszű emberek egészen mást értenek bérkülönbség alatt. Utóbbiak azt gondolják, hogy arról kell gondoskodni, hogy ugyanazért a munkáért egyazon munkaadónál minden ember ugyanazt a bért kapja. Ezzel szemben a feministák úgy hiszik, hogy a két nem közötti egyenlőség és igazság csak akkor jön el, ha összeadva előbb az összes férfi, majd az összes nő bérét végül az összehasonlításnál fillérre ugyanazt az eredményt kapjuk. Ennek ellenére nehogy azt képzeljük, hogy a feministák szeretnék, hogy ugyanannyi férfi és nő dolgozzon uránbányászként, csatornatisztítóként, kukásként, ruházati eladóként, adminisztrátorként és műkörmösként. Nem. Ők ezt nem szeretnék.

Az a korszak már régen a múlté, amikor a feminizmus azt gondolta, hogy a nők is képesek és akarnak is naphosszat traktort vezetni és a kohókban megégni. Nem, szenvedjenek csak a férfiak, hiszen ők az “erősebb nem”. Ez az egyetlen eset, amikor a feministák nagy kegyesen elismerni hajlandóak, hogy a férfiak többre képesek, mint a nők. De azt már nem gondolják, hogy ehhez eltérő díjazást is kellene rendelni. Ők azt akarják, hogy a számolgatásnál a végeredmény egybevágjon. Hogy ezt hogyan gondolhatja bárki is komolyan, azt talán még soha nem sikerült tisztázni, mindig csak nézünk értetlenül és néven nevezni sem tudjuk mindezt. Most viszont kínálok egy mindent jól helyére tévő értelmezést: a feministák egészen egyszerűen kommunisták. Ők azt szeretnék, hogy mindenki a képességei szerint dolgozzon, viszont a javakból szükségletei szerint vagy még inkább teljesen egyformán részesüljön. És mert ők, a feminista nők a traktoron és a kukásautón a méhüket kirázatni nem tudják, a kohóban a nehéz vasakat emelgetni és a bányákban lapátolni sem képesek, ezért aztán úgy képzelik, hogy mindezt majd ők jól megadminisztrálják a HR-osztályon körömlakkozás és Facebookozás közben, természetesen ugyanazért a bérért. Sőt ne legyenek kétségeink, később majd előállnak azzal is, hogy azért mégiscsak ők a szellemi elit, tehát nekik több is jár. Remélem, most már mindent értesz.

Térjünk most vissza a Warren Farrell véleményét bemutató cikkhez. Láthatjuk, érvelése jelentős energiákat mozgat meg, hogy megmagyarázza a feministáknak az egyszeregyet: a munkaidővel arányos bérezés szükségességét, a magasabb képzettség, a specializáció díjazásának szükségességét, a nehezebb munkák és a megterhelőbb munkakörülmények díjazásának szükségességét. De Farrell téved, amikor azt hiszi, hogy a feministák csak mezei hülyék és mindezt eddig nem értették, ezzel szemben a valóság az, hogy a feministákat mindez egyszerűen nem is érdekli, mert ők kommunista béregyenlőséget akarnak, ezért aztán soha semmilyen magyarázat nem fog semmiféle eredményre vezetni.

Más probléma is akad Dr. Warren Farrell gondolataival és szerintem ezzel együtt a férfimozgalomnak azon részével is, amely őt tekinti etalonnak. Dr. Farrell pályafutását férfi feministaként kezdte és bár úgy ünnepli őt a nyugati férfimozgalom, mint azt az embert, aki a feminizmus számos visszásságára elsőként mutatott rá a tudományos közéletben, azonban Dr. Farrell mára sem vetkőzte le azokat a genderista képzeteit, hogy társadalompolitikával lehet vagy kell a nők minél nagyobb foglalkoztatására törekedni és így a konzervatív nemi szerepek “szorításából” kiszabadítani őket. Ez a fajta szemlélet egyfajta félvakságon alapul: nem számol például azzal, hogy amíg a nőket a biológiai szerepük az anyaságra és a karrier elvetésére szorítja, addig a férfiakat az izommunka társadalmi igénye a nehéz, sanyarú, alulfizetett fizikai munkák elvégzésére. Vegyük észre, hogy amíg a nők ma már jelentősebb társadalmi ellenállás nélkül választhatják azt is, hogy elutasítják a családalapítást és inkább karrieristaként élnek, addig a férfiak valójában nem szabadultak fel és soha nem is fognak a biológiai determináció alól,  valójában nem választhatnak a munkát illetően: amíg valakinek le kell mennie a csatornába, hogy elpucolja a szart, az mindig is egy férfi lesz. És mindezt elmondhatjuk az embert próbáló fizikai munkák mindegyikéről pont úgy, ahogy a honvédelmi kötelezettségekről.

Minden munkába állított nő nagy valószínűséggel egy adminisztratív vagy vezetői munkakörben dolgozó férfi munkahelyét veszi el, hogy aztán őt – akár szó szerint is – leküldje egy csatornába, avagy lejjebb szorítsa egy alacsonyabb presztízsű munkakörbe és társadalmi létbe. Érteni szükséges, hogy a munkahelyek és az elvégzendő munkák halmaza egyaránt véges és a magasabb presztízsű munkakörökért már így is kiélezett verseny folyik. Hát még akkor, ha a nőket társadalmi programokkal támogatják meg a győzelem érdekében. Jól megfigyelhetjük, hogy a nők minél nagyobb mértékű munkába állításával párhuzamosan miként fokozódik a férfiak társadalmi lecsúszása, proletarizálódása. Valójában férfiellenes önzés vezeti a társadalmat, amikor elhanyagolja a fiúk-férfiak oktatását is: a férfikara leginkább tanulatlan izomtömegként van szükség. Sajnos azt kell konstatálnunk, hogy a férfiak magasabb szintű oktatásáért folytatott társadalompolitika – még ha valaha valamilyen csoda folytán meg is valósulhatna –  sem hozhatna teljes mértékű változást, mert a csatornába mindenképpen le kell mennie végül valakinek, akár diplomával is.

A társadalomtudósok valamiért hajlamosak nem észrevenni, hogy számos a nemekkel összefüggő társadalompolitika egyben nemi diszkrimináció is. Az egyik félnek nyújtott konkrét, adminisztratív vagy akárcsak propaganda jellegű támogatás önmagában is diszkrimináció. A diszkriminációról pedig általában tudhatjuk: ami az egyik oldalon pozitív diszkriminációként jelenik meg, az a másik oldalon szükségszerűen és egyértelműen negatív diszkrimináció. A nemekkel összefüggő társadalompolitika sajnos többnyire pont úgy működik, ahogyan az erős rovarirtó, a DDT működött: csak betiltása után harminc évvel derült ki legnagyobb, vélhetően máig ható, akkumulálódott környezetromboló hatása, hogy már a magzati életben károsítja a férfi szaporodási szervek fejlődését és általában a férfijelleget.

Warren Farrell társadalommérnöki engedékenységével szemben én azt gondolom, hogy nem csak a feminista mozgalom bérekkel kapcsolatos kommunista hisztijére kell határozottan nemet mondaniuk a férfiaknak. Ki kell jelenteniük azt is, hogy bár teljes mértékben tiszteletben tartják a nők munkavállaláshoz fűződő jogát, de személyes ízlésük miatt és saját jól felfogott érdekükben is elleneznek bármely olyan társadalompolitikai intézkedéseket, amelyek a fent leírt férfiellenes folyamatokat indíthatnak el vagy tarthatnak fenn a munkaerő piacon. Ha a férfiaknak maradt még annyi bátorsága, akkor a fokozódó feminista agresszió és önmaguk lovagiassága ellenében is ki kell mondaniuk, hogy határozottan és radikálisan elutasítanak egy olyan kommunista munkaerő piacot és egy olyan orwelli világot (két láb jó, három “láb” rossz), amelyben a nőket teszik meg az egyenlők között a legegyenlőbbeknek, a férfiakat pedig leértékelt igáslónak vagy méginkább szamárnak.

Post Author: Csuzi Attila

Csuzi Attila
Informatikával, reklámmal, írott és audio-vizuális művészettel foglalkozom már évtizedek óta. Elkötelezetten hiszek a tehetség, az autodidaktizmus és a civil kezdeményezések erejében. Mindezek talaján állva régi ideám az online alkotói közösségek szervezése. A Férfihang.hu magazint tartom a legsikerültebb projektnek. A sors kegye folytán, miközben csak egy szűkebb tematika (férfimozgalom, férfijog) mentén szerveződött, mégis sokkal jelentősebb dologgá nőtte ki magát; egy olyan internetes férfimagazinná, mely tartalmas, gondolatokkal teli internetes újságírást valósít meg. Leginkább arra vagyok büszke, hogy egyik kezdeményezője lehettem ennek az alkotói közösségnek, amely pusztán az önszervezés erejéből építkezve elképesztő lendülettel halad előre. A hajtóerő szerzőtársaim elismerésre méltó írói tehetsége és társadalmi elhivatottsága.
f Facebook
65 megosztás


226
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
22 Egyéni hozzászólás
204 Válasz hozzászólás
2 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
31 Hozzászólások szerzői
AdminJinjangologusVivienLeighGeri P.Razide Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Szujó Flórián
Újságíró

A Farrell-lel kapcsolatos kritikákhoz röviden pár gondolat:

Szerintem Farrell se hiszi azt, hogy a feministák mezei hülyék lennének és ne tudnák, amit elmagyarázott, ő maga is azt mondja ebben a videóban, hogy mindannyian tudjuk ezt, de a feministák letagadják azért, mert ez az érdekük (lásd: „a feministák letagadják mindezt, hogy megtartsák az abban rejlő áldozati szerepből adódó erőt”).

Ami azt illeti, hogy Farrell helyesnek tartja, hogy a nők elkezdtek kiszabadulni a konzervatív nemi szerepek szorításából én nem látok semmilyen kivetnivalót. Ez nem egy nősovinizmus a részéről, ő azt gondolja, hogy mind a nőknek, mind a férfiaknak káros volt az, hogy ilyen erős keretek közé voltak szorítva és ezért pozitív folyamatnak tartja azt, hogy a nők elkezdtek kiszabadulni ez alól és rossznak tartja, hogy a férfiak nem. (erről bővebben beszél itt, 6:58-tól: https://www.youtube.com/watch?v=Qi1oN1icAYc ).

Szóval szerintem cikkben felvázolt helyzethez aligha az vezetett el, hogy Farrell vagy más mindkét nem számára nagyobb szabadságot szeretne, hanem az, hogy a társadalom gondolkodik túl konzervatívan a férfiak társadalmi szerepeiről. Farrell itt épp ezzel szemben fogalmaz meg kritikát és vitába száll a feministák egyoldalú megközelítésével szembenis, ami ehhez az állapothoz erősen hozzájárult. Ebben a videóban például arról beszél, hogy az említett munkaköröket azért végzik férfiak ilyen körülmények között, mert még mindig a pénzkeresés a feladatuk, nem lettek ez alól felszabadítva. Erre mondja azt, hogy tanulni kellene a nőktől abban, hogyan olyan döntéseket hozzanak a férfiak a karrierjüket és a családot illetően, hogy kiegyensúlyozottabb legyen az életük.

hunbagira
Újságíró

“hogyan olyan döntéseket hozzanak a férfiak a karrierjüket és a családot illetően, hogy kiegyensúlyozottabb legyen az életük.”
Csak itt jön a hazug női önzőség és kettős mérce. Mert annyira ők sosem akartak/akarnak egyenlőek lenni, hogy tényleg közösen fele-fele arányba fizessék a számlákat az első randitól a – jövőbeni- gyermekek eltartásáig (tisztelet a kisszámú kivételnek) Tehát itt pontosan a nők tartják fent a “patriarchális” rendszert saját genetikai programjuk miatt, ami nem más mint az n+1-szer emlegetett hipergámia.

wittukind
Olvasó
wittukind

“…tanulni kellene a nőktől abban, hogyan olyan döntéseket hozzanak a férfiak a karrierjüket és a családot illetően, hogy kiegyensúlyozattab legyen az életük”- ilyensmit elkövetni a Férfihangon szerintem istenkáromlás…amig a konyha koszos addig muklesz, és tenni azt amire való vagy, ennyi…

cserepfalva
Olvasó
cserepfalva

leküldje egy csatornába, avagy lejjebb szorítsa egy alacsonyabb presztízsű munkakörbe és társadalmi létbe.

A cikk tartalmával egyetértve kérdezem:
-Akkor mi a javasolt rövid és hosszútávú stratégia az apáknak, hogy fiaikat megfelelően nevelve azok ne essenek ebbe a “csapdába” vagy kerüljenek ilyen helyzetbe?

***
(Csoportvezetőként, azt mondom hogy a legbiztosabb eljárás az a szabályzat / munkaköri leírás betű szerinti értelmezése bármilyen esetben, pl teljesítmény értékeléskor, stb… Kizárva vagy minimalizálva a lehetőségét a személyeskedésnek vagy támadásoknak melyek ellen nagyon nehéz is lehet védekezni.)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

-Akkor mi a javasolt rövid és hosszútávú stratégia az apáknak, hogy fiaikat megfelelően nevelve azok ne essenek ebbe a “csapdába” vagy kerüljenek ilyen helyzetbe?

Hát erre én is kurva kíváncsi lennék…..

És azóta is várok….

Apa35ev
Olvasó

Tisztelt Férfihang és Telek Zoltán!

Mint akiknek van jövőbemutató mondanivalójuk mostanában egy javaslattal élnék.
Meggyőződésem, hogy a jelenlegi politikai helyzet a férfiaknak kedvező irányba mutat (mert állóvíz van, nem a további rombolás) de a szövegelést alig követi tett mert ezt az oldalt szerintem alig olvassa valaki sokéves munka után is. Többnyire ugyanazok az emberek kommentelnek sajnos.

Ha valaki bensőséges viszonyt és szimpátiát ápol Orbán Viktorral (mondjuk Bedő Imre) fel kéne őt világosítani a legfontosabb tényről, hogy “FEMINÁCI”.. NEM ez már nagyjából közismert Puzsér Róbert Numerus Clausus érvelése óta. Ez egy. Hol a másik sokéves távlatban? Azóta fejlődünk, mostmár a feminizmus kommunista is. Ez röhejes egymásnak ellentmondó és bonyolult a közembernek, így lezárják magukban ez egy nőgyűlölő-hímsoviniszta portál. Logikus.

Márpedig ez lenne az ártalmatlan lényeg és tény:
“A NŐ MINDIG FELFELÉ VÁLASZT”.

Ezt a rém egyszerú kijelentést miért ne lehetne a kormánynak bebizonyítani tényekkel, cikkekkel, tanulmányokkal? Mi a fenének kell parttalan vitákat generálni ostoba emberekkel? A látogatottság miatt? A kattintások miatt?
Ami megy most a női kvótás LMP Demeter Mártával is hátborzongató, olyan dologról beszélhet vagy nem beszélhet a társadalom ami nemzetbiztonsági titok vagyis egyik fél sem hiteles és akármelyiknek lehet igaza. Rémálom, és az emberek megosztása lehet a célja ennek, a gonosz jelen van és pusztít.

Még sokévvel ezelőtt mikor párkeresőztem több nő közölte az igényét, hogy nekik még az sem kell, hogy a párjuk magasabb legyen, DE legyen mindenképpen legalább egyvalami amiben fel tudnak rá nézni.
Jelenleg nem tudom, hogy az uniós normák szerint vagy mert érdektelen a téma a vezetésnek sokkal több nőnek van/lesz főiskolai-egyetemi-PHD diplomája mint férfinak. Hogyan válasszanak így magasabb státuszú férfit? A kivételesen jó szakmunkás és gazdag vállalkozó számításba jöhet nekik, de belőlük a diplomás nőkhöz képest nagyon kevés van és a legtöbben (én is) ragaszkodok némi állami elismeréshez, oklevélhez, büszkébbé és magabiztosabbá tesz, hogy a társadalom elismer tagjának, ráadásul azzal a papírral keresem a kenyerem és hosszú távon nem a tesztoszteron meg izomzat tesz naggyá.

“A NŐ MINDIG FELFELÉ VÁLASZT”.
Csak már nincs kiből, így magára marad és gyerek sem lesz elég. Ha meg egy alacsonyabb státuszúval beéri abból rabszolgát nevel ami senkinek sem jó és akkor pláne nem tud rá felnézni. A feministák már most ezen vannak, hogy az apákat pelenkázásra és konyhai munkára kényszerítsék. Én is pelenkáztam, de az elenyésző volt a többi teendőmhöz képest, nem az a dolgom, de megtettem mert nem volt más megtegye, ez nem téma.

common man
Olvasó
common man

Tegyük lehetővé hogy fiaink olyan férfivá nőjenek akikre fölnézhetnek a lányaink?

Maverick
Olvasó
Maverick

“Ezt a rém egyszerú kijelentést miért ne lehetne a kormánynak bebizonyítani tényekkel, cikkekkel, tanulmányokkal? ”

Nagyon fontos kérdésre tapintottál rá! Valóban ez lenne a megoldás, és nem csak a férfi-nő viszonylatban, hanem nagyon sok más politikai kérdésben. A világ általában nem fekete-fehér, de vannak esetek, amikor nagyon is az!

Hadd mondjak egy példát: soros gyuri. Évek óta megy itthon az anyázás mindkét irányba, holott a vita teljesen meddő és nagyon egyszerűen rövidre zárható, mivel soros saját maga írja le a műveiben, hogy (1) mik a tervei és (2) több évtizede nem vagyonmenedzsmenttel tölti a mindennapjait, hanem ezen politikai célok megvalósításán. A “soros-terv” létezése nem kérdés, mivel maga a szerzője sem titkolja. A kormánynak nem kellene mást tennie, mint fellapozni az Open society vagy a Pénz alkímiája c. könyveit, és egyszerűen idézni belőle.

És ez az igazán félelmetes a dologban: meggyőződésem, hogy SOHA nem fogják ezt megtenni, mert így sokkal könnyebben megosztható és manipulálható a társadalom.

Csak reménykedni tudok, hogy a nemek közti dinamika alapkérdéseiről nem hasonló megfontolások miatt megy a polkorrekt ökörködés, hanem sokkal inkább félelemből (ti. akkora tabu téma, és annyira könnyű félremagyarázni bármilyen nyilatkozatot, hogy nem vállalják be a politikai kockázatot, hogy elveszítsék egyik vagy másik nem szimpátiáját).

Telek Zoltán
Újságíró

Csuzi Attilával tervezzük itt egy bárki által használható élettársi vagyonjogi szerződés szöveg közzétételét a honlapon. A házasság intézményét ugyanis a magyar családjog rendszerében túlságosan nőpártinak tartjuk, kínálni akarunk mindenkinek egy teljesen korrekt együttélési sémát, ami akár gyermekvállalás sőt szétköltözés esetén is jól alkalmazható. Lesznek benne olyan dolgok, amiket sokan nem tennének bele, de a szöveg nem kötelező, ki is lehet belőle venni nem tetsző részeket, de akkor a kockázat is viselendő. Bízunk abban, hogy megfelelő spontán érdeklődés is lesz a témában az olvasók által, továbbá a témakörben (feminizmus, gender) aktivitást mutató közéleti szereplők (Puzsér, Pesti Srácok, stb.) figyelmét is felhívjuk a törekvéseinkre. Egy Puzsér vitában való részvétel és egy nagy letöltésszámot elérő youtube videó a vitáról sokat segítene. Más sajtótermékek érdeklődése is várható, ha a dolog elég nagyot szól. “Férfiak, akiknek nő az kell, de nem akarnak nősülni és elmondják miért nem” – ezt egy Puzsér “zabálná”. De ez azért ettől függetlenül lassú folyamat lesz. Ha a Fidesztől vár itt bárki valami olyant, amiről mi itt vitatkozunk, akkor magas látogatottságot és támogatottságot kell elérnünk a honlapon meg a facebookon is. Hogy komolyan vegyenek bennünket. Ha ezt nem tudjuk elérni – akkor akár igazunk is lehet – de Orbán szarik ránk, senkit nem érdekel, politikailag érdektelen. Nekünk érvelni kell, de nem Orbánnak, hanem az olvasóinknak meg azoknak, ahol kíváncsiak lesznek ránk. És akkor lehet valami. De ez kemény munka és hosszú viták lefolytatását jelenti. És még így sem tuti, hogy mi fogjuk megmenteni a Nyugatot. De harc nélkül nem adjuk fel.

hunbagira
Újságíró

Szerintem a kuruccal is fel lehetne venni a “hivatalos” kapcsolatot, úgy is ezzel vádolnak már régen minket….

wittukind
Olvasó
wittukind

Én úgy látom hogy a femidemcsik retorikájában a “munka” az az irodában elpiszmogott időre vonatkozik, a többi nem az mert vagy büdös, vagy nehéz, vagy gondolkodást kér..”valódi egyenlőség” az igazi munkánál még egyelőre nem lehetséges, ha például egy ilyen irodista fizetését levinnék a létminimumra(akármi is lenne az), kezdődne valami tisztogatás…

Olajfalo
Olvasó
Olajfalo

Akkor meg több támogatást kapnának az államtól. Pótlékokat, támogatásokat. A hivatalnokok leépítése után visszavennék őket közmunkásként feleannyi nettó bérért. A kifutó életkorban lévők talán elfogadják, a képzettebbek és a fiatalok meg továbblépnek.

Telek Zoltán
Újságíró

Egyetértve a cikkel komolyan el kell gondolkodni a kvótákon az állami/önkormányzati munkahelyeken, az olyan vállalatoknál, amelyekben az Államnak/önkormányzatnak 50 % feletti tulajdona van. A teljesség igénye nélkül:
Tanár: ha van az előírt követelményeket teljesítő férfi jelentkező, akkor addig férfit kötelező felvenni, amíg az iskola tanári kara nem éri el az 50-50 %-ot férfi-nő arányban. Nőt csak akkor lehet felvenni, ha nincs férfi jelentkező vagy a férfiak aránya 50 % fölé menne.
Közjegyző: ugyanez érvényes, de országosan nézve a számokat.
Bíró: ugyanez érvényes, de országosan nézve a számokat.
Jegyző: ugyanez érvényes, de országosan nézve a számokat.
Orvos: ugyanez érvényes, de országosan nézve a számokat.
Állami hivatalok, önkormányzatok alacsonyabb szintű hivatalnokai, rendőrség: ugyanez érvényes, de országosan nézve a számokat.

Ilyen jellegű szabályok alapján ezekre a helyekre addig nem lehetne nőt felvenni, amíg van férfi jelentkező és az előírt arányt el nem érték a férfiak. Utána a nők – férfi arány 50 – 50 %-on tartása folyna.

Gyakorlatilag néhány hely lenne (tűzoltóság, rendőrség, stb.) ahol ez a szabály egy ideig a nők felvételét segítené elő, de ezeken a helyeken alkalmas, a törvényi előírásokat is teljesítő női jelentkező most sem sok van, így itt ennek lényegi hatása nem lenne.

Értelemszerűen ez a kinevezéssel létrejövő köztisztviselői, közalkalmazotti, rendőr stb. munkakörökre vonatkozik, a választással létrejövő tisztségek (parlamenti képviselő, önkormányzati képviselő, stb.) vonatkozásában nem, ugyanis ott nincs törvény által előírt minimumkövetelmény a 18. betöltött életéven kívül és senki nem akadályozza a nők politizálását, pártokba való belépését. Miután nincs törvényi minimum követelmény – mint a hivatalnoki állásoknál – ezért kvóta előírása csak a színvonal eséséhez vezet, mert gyakorlatilag alkalmas jelölt nőből kevés lenne. Lásd pl. a genderfeminista irányultságú LMP szenvedését is Demeter Mártával, aki az MSZP-ből ment oda egy éve, kötelező egy női társelnök, más jelentkező nincs is. De láthatóan szenvednek az alkalmas női jelölt hiányától, miközben magukat verték béklyóba az egy férfi elnök – egy női elnök intézményével. Most csendben röhög rajtuk mindenki. Ezt a választókra kell bízni, ők jobban tudják.

wittukind
Olvasó
wittukind

Szürke homály! kvóta kvóta hátán! igy teng túl a jogászban a szabályozási kényszer..

Telek Zoltán
Újságíró

Nincs más ötletem a férfiak helyzetének relatíve gyors javítására. És neked sincs. De akkor te minek vagy itt ? Benned szerencsére nem teng túl semmi, csak néha ideszarsz valami szemetet (“szürke homály”). Te mit látsz a te napfényes, kristálytiszta világodban ? Mert az nekem még nem derült ki egyetlen hozzászólásodból sem. Reflektálsz rám én meg alig győzöm levakarni a szart, ami rám ragad rólad.

wittukind
Olvasó
wittukind

Pfúj! most aztán igazi magas lóról teremtettél le!- ezért is hagytam én ott anno a rendszert, nem jött be sehogyan nekem ez a kioktató arrogancia.
azért irtam a rokonságról mert errefelé ez a cutuma….csak egy példa:
itt, a városkában, ahol lakom, 89-ben a polgármesteri hivatalnak 28 alkalmazottja volt…most,2018-ban 237 van…és ez igy van kb mindenhol romániában….azt mondják hogy a demokrácia pénzbe kerül…..de azért ennyibe talán mégse kéne..

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Bocs, mi itt a magyarországi helyzetről elmélkedünk, Románia kiesik a fókuszból még akkor is ha az erdélyi magyar testvéreinket érinti.

wittukind
Olvasó
wittukind

“erdélyi magyar tesvéreink”- köszi szépen, eddig “szőröstalpú oláh cigány” volt a nevünk…

hunbagira
Újságíró

Megint kevered a szezont a fazonnal. Nemzeti/konzervatív körökben sosem volt ez…így a férfihangon sem.

wittukind
Olvasó
wittukind

Nem keverek én semmit semmivel… 2-szer lettem itt lebüdösoláhhozva és te is irtad hogy maradjak a “szerettett romániámval” és ne zavarjam itt az állóvizet….és még szidjátok a ss-t hogy nem tudja mit beszél itt…

hunbagira
Újságíró

A lerománozás azt jelenti (hogy románnak tartalak) és akkor azt is írom neked. Világos? Nem romániáról, mint országról beszélek. Úgy, hogy keversz, illetve egyre inkább meggyőzödésem ,hogy funkcionális analfabéta vagy.
Amúgy -lehet rosszul emlékszem- de te többször utaltál ra, hogy (brassói?) szász vagy és ne székelyezzünk, mert sértve érzed magad.

wittukind
Olvasó
wittukind

Na látod, erről van szó…én nem keverek semmit, vagy nem úgy hogy a te szuper IQ-t felfogja…..és nem is haragszok senkire itt a Férfihangon, hogy mennyire vagyok funcionális analfabéta, hát talán Kafka megmondaná nekem, ha élne….sértve pedig egyáltalán nem érzem magam mert ez csak egy nicknév…

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Rosszat mondtam? A magyar magyar, pont.

common man
Olvasó
common man

Mondjuk nem biztos ,hogy ki kell essen mert egy ottani jó vagy rossz példa igenis figyelembe vehető a saját ügyünkben is.

Olajfalo
Olvasó
Olajfalo

Apám mondta, hogy már akkor is több alkalmazott volt ott, csak azok a Secu kifizetési listáján szerepeltek.

Geri P.
Olvasó

ez pl baromság, orvosból örülünk ha van még aki ezzel a darálóval megbírkózik amivel szembe kell néznie az ott dolgozóknak, engem pl kurvára nem érdekel ha nők gyógyítanák meg aki bekerül oda csak tegye jól, de jellemzően az így is férfi szakma marad pár semmit mondó szakterületet mint bőrgyógyász, fogorvos, esetleg jellegéből adódóan nőgyógyász, de alapvetően ezt a nyomást nem nőkre tervezték.
A tanári pálya teljesen elnőiesedett, ez még elemi 8.-ig nem is olyan nagy baj, nem lenne ember aki azokkal a kis szarosokkal akarna idegtúrát művelni, amúgy is egy nettó felesleges ostobaság az egész elemi iskola én spec semmire nem emlékszem amit ott tanultam. Az írás olvasás nem ott szerzett ismeret…
rendőri meg általában fegyveres testületben meg nőknek semmi keresni valója, csak a bajt hozzák a közösségre.

hunbagira
Újságíró

Azért vannak nővérek, a sebészeten és onkológián is. Egyébként, ha összeomlik az egészségügy az a nővér hiány miatt lesz elsődlegesen, nem az orvos. Sokkal több a pálya elhagyó közöttük, mint a dokik között, ugyanis nincs “hála”pénz.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ahogy elnézem itt a nagy “összhangot”, a kvótakövetelés nem is ördögtől való, ha az a “szent cél érdekében történik”, akkor az is megengedett, sőt, hovatovább, kívánatos.
Nem gondoltam volna, hogy eljutunk idáig, de mindig érhetik meglepetések az embert.
.

hunbagira
Újságíró

Ilyen a törzsi/háborús logika. Ennyikeh…

Telek Zoltán
Újságíró

Egyébként élmény olvasni a “mi melózunk a cégnél, a HR-es meg egyéb picsák meg a körmüket reszelik” stílusú okfejtéseket itt. Pedig az a magánszféra, ahol valakik a saját pénzükön még is indokoltnak látják ezeknek a nőknek az alkalmazását. Azt nem igazán értem, hogy ebből hogy nem lesz az, “hogy mi adózunk itt, azok az állami hivatalnok picsák meg a körmüket reszelik” jellegű érvelés. Mert lebutítva kb. erről írtam. Mert mit szeretne a “mi melózunk a cégnél, a HR-es meg egyéb picsák meg a körmüket reszelik” szövegű srác ? Beülni körmöt reszelni a nő helyére ? És a nővel meg mi legyen ? Feleségül veszi, lesz 3 gyerekük és boldogan élnek, míg meg nem halnak ? Mert gyönyörűek ezek a gondolati ívek, csak végkövetkeztetésük nincs semmi.

Olajfalo
Olvasó
Olajfalo

Zoli, szerintem te is tudod, hogy sok helyen a HR-s ugyanolyan fogyóeszköz, mint a többi alkalmazott. Gyakran maguknak gyártják a munkát, mert ha nincs elvándorlás, akkor nem kell új munkatársakat felvenni és akkor rájuk sincs szükség.

Delin
Olvasó
Delin

Az olyan ferfiakat mindig elmeny hallgatni, mint Dr. Farrell. Az o nyugodt ervelestechnikajuk, sokkal hitelesebb, mint a hangos es aggressziv kocsmafilozofusoke.

Gejza
Olvasó
Gejza
xcsakx
Olvasó
xcsakx

Megérdemlik.
.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Nehéz dolog számon kérni pont a nők leghisztérikusabb fajtáitól a racionalitást és a méltányosságot, amikor pontosan tudjuk, hogy a racionalizálás a nőnél csak az érdekérvényesítés eszköze, nincs szükség a formállogikára, ha számomra abból valami nem túl előnyös származna. Valószínűleg ebben a kérdésben egy hideg, konzekvensen teljesítményelvű bérezés/foglalkoztatás lehetne az egyetlen megoldás, ahogy Zoli az amazon-szoftverről írt. Tartok tőle, a mi társadalmaink már végérvényesen a női nemi szerv hatása alá kerültek, a férfi devalválódása elkerülhetetlen. Majd jönnek mások, ők rendbeteszik a dolgokat, amíg nem járnak ugyanúgy, mint mi.

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

rcsaba
Olvasó
rcsaba

Képzeld csak el, mi lenne, ha követelményt támasztanánk a pedagógusokkal szemben!

A férfi pedagógusok nagy részét kirugnák a pia és a dohányzás miatt…

zgy001
Olvasó
zgy001

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Jókat írsz. csak annyit, h a finn tanárok fizujait is rendezték, nem is gyengén. Több követelmény ugyanannyi bérért nem vonzott volna ennyi mazochistát.

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

A megoldásaid, azt hiszem, szarva közt a tőgyit, rengeteg az életszerűtlen, naiv elgondolás bennük. Ma már az adatkezelés szinte mindenütt teljesen titkos. Oktatási rendszert fel lehet számolni, ha disznó- vagy tevepásztorokat szeretnénk. Ha a pedagógus iránti követelményeket növeljük, a diák részéről meg nuku- mégis ki fog menni tanárnak? Vagy rabszolgákat képeznek ki rá, mint ahogy régen a gladiátorokat? Az irodai-adminisztratív munka nem kis hányadát ma már tényleg e l lehetne gépekkel végeztetni, hova teszel Mo-on vagy 800.000 embert, akit így ki kellene rúgni holnaptól?

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

“hova teszel Mo-on vagy 800.000 embert, akit így ki kellene rúgni holnaptól?”
Mondjuk a háztartásba. Ugyanis ezek többsége nő.
De nem kell tenni. Mennek maguktól ilyen esetben.

1. Amikor a sokak által vágyott aranykor volt, akik a háztartásban voltak nők azok nem csak “úgy” végezték a dolgukat.Gyerekkoruk óta készítették őket a feladatra legyen az falusi parasztasszony városi polgárlány prolifeleség stb. Oktatták őket.A konyhába nem lehet csak úgy beesni.A többiről nem is beszélve.
2. Vajon az amatőr kurvák száma mennyire emelkedne?

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Az vitathatatlan, hogy akkor nehezebb volt de a mostaniaknak meg lehet, jobban nehezükre esik.Valódi kérdés, elhangzott:a tarhonyát azt ültetik?A fagyasztott pizzáról le kell szedni azt a műanyagot?Melyik végébe kell bedugni a csövet? Meddig kell főzni a zacskós levest?

wittukind
Olvasó
wittukind

Nem volt nehezebb…vajon még tud valaki egy jó barátfülét késziteni, vagy igazi szilvásgombócot?- elvágni a csirke nyakát könnyeb volt mint sorba állni érte valami szupermarketben…és a tied is volt….a pizzát a kutyám se eszi meg, minek arra pénzt költeni…

common man
Olvasó
common man

Nem volt nehezebb…vajon még tud valaki egy jó barátfülét késziteni, vagy igazi szilvásgombócot?- elvágni a csirke nyakát könnyeb volt

Persze neked fűrészed meg baltád is van meg fatuskó is csak fölfekteted szerencsétlent aztán annyi.Inkább mondd azt hogy neked személyesen könnyebb.Tudnak a maiak is csak meg kell tanulniuk.Ezt akartam a zombinak is mondani.Ha valamit mesterszinten akarsz végezni, legyen az a háztartásvezetés akár,annak a megtanulásához idő kell.Ha első lépésként megcsinálja jól a fagyasztott szilvásgombócot az már egy jó kezdet.Persze akik tudják ,hogy a házi csirke vagy a gyúrt szilvás(sárgabarackos) gombóc mennyivel finomabb azok nem állnak itt meg.

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

hunbagira
Újságíró

:D

Delin
Olvasó
Delin

Koszi zgy001 a hosszu kommentet, belenezek majd a forrasokba is. Kicsit Attilanak es Zolinak is valaszolok itt.

Erdekes latni, hogy mindenki mas megkozelitesbol all neki megoldani egy problemat. A fo problemakat mindenki latja (pl alacsony szinvonalu oktatas, teljesen hatekonytalan, burrokratikus mamut kozigazgatas), ez egyseges. En kozgazdasz vagyok, igy eroteljes piaci szemleletem van, ami neha jo, mert sokat egyszerusit egy probleman, de ugyanakkor rossz is, mert kihagy egy csomo szociologiai szempontot, ami fontos tarsadalami szempontbol nezve. Ezek nincsennek benne a gondolkodasomban, csakugy, mint a gender tema, magamtol tuti nem jut eszembe elso korben valaminek az okat ebben keresni.

Pl burokracia csokkentes temanal. Nem az ugrik be elsore, hogy nincs valtozas, mert ott nok dolgoznak. Az ugrik be, hogyha meglepi a kormanyzat, azonnali rovid tavu gazdasagi recesszio, ami kvazi az adott kormanynak politikai ongyilkossag.

Nem titok mennyire rossznak tartom a mai magyar oktatasi rendszert, igy en se latom sok ertelmet, hogy a szart toldozzuk-foldozzuk, elmeletben egyszerubb lenne kidobni. De a gyakorlatban ezt megis hogy? Alapveto problema, hogy nincs magasan kepzett tanari allomany, ujito szemlelet meg plane. Az aktualis diakokra pedig a rendszer finomhangolasa is nagyon negativan hat a folyamatos bizonytalansag miatt, ez csak fokozodna egy atfogo reformnal. A finn pelda nekem is tetszik, bar en nem igen latom, hogy lenne olyan politikai es szakmai ero ma, aki ezt vegig tudna vinni.

Ez a kuldjuk vissza a noket a konyhaba dologgal is eleg szkeptikus vagyok. Ahogy valaki irta egy kommentben, a fogkrem mar kijott a tubosbol, nem fog visszamenni. De tetelezzuk fel, mindent piaci alapra helyezunk, nincsennek extra admin munkakorok, csak az dolgozik, akire tenyleg szukseg van. Tomegek utcan, egyszeruseg kedveert legyenek ok tobbsegeben nok. Nem tudom, nekem elnezve a nagy vilagvalsagokat, nem egy boldog csalad kepe ugrik be eloszor. Ahol hirtelen visszaall az egykeresos model, apuka csak a munkajara tud ezek utan koncentralni, anyuka orommel koncentral csaladi kotelezettsegeire. Nekem ez tul idealizalt es utopisztikus, de lehet csak gyenge a fantaziam.

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Szerintem az mar egy uj tubus lesz, nem a regi. Bar ez lehet csak nezopont kerdese. A gyakorlatbam akkor se igazan ertem, hogy gondolod a visszarendezodest.

Ez a gender elmeleted, azert brilians a maga nemeben. :) En eddig azt hittem a migracio egyik fo oka az eghajlatvaltozas.

zgy001
Olvasó
zgy001

rcsaba
Olvasó
rcsaba

Az, hogy egy fiúból férfi lesz-e, az nevelés kérdése? Hány százalékban? Tegyük fel, hogy van elég „jó”, esetleg kiváló férfi pedagógus, képes-e „kinevelni”/”átnevelni” az amúgy „papucsnak szocializált” fiúkat? A pedagógusi „minta” felülírja-e a szülői mintát? A szülői mintát egyáltalán követi-e a gyerek? Alfának miért lesz papucs a fia, a minta ellenére, no meg „apátlanul” felnőtt fiú hogy lesz alfa, a „minta”/”férfiúi nevelés” hiánya, meg női/feminista „nevelés”/kondicionálás hatása ellenére?

Hány éves korban lehet megállapítani, hogy kiből mi lesz? Meg lehet-e állapítani?
Játszik- e – ha igen akkor mennnyiben – szerepet a “családi” -mikrokörnyezeti minta ?

Egyúttal ez azt is jelenti-e, hogy az a 20%-nyi, akiket bármilyen feminista nevelés/oktatás/kondicionálás stb nem tud papuccsá nevelni, azok jelenleg „hibák a rendszerben”?

Ha a fiúk jobb eredményt érnek el, akkor a többi fiú-val „küzdenek meg”, nem az „alkalmatlan fiúk” hiánya miatt nőtt a nők aránya a felsőoktatásban, munkahelyen.

A nők nem kiszorították a férfiakat a munkahelyekről, hanem amit végeznek ahhoz általában nem szükséges a klasszikus férfi, mert ezek nagyrész olyan „munkák”, amelyek „nőiesek”, a monotonitás tűrése előny, kreativitást nem igényel stb. és nem utolsó sorban – a jólét következtében is – a rendszer ki tudja fizetni az “improduktív” munkát is.

Ha a társadalmi, szociális és gazdasági keretek nem engedik meg, akkor szorul vissza a női munkavállalás.
„Ketrecen belüli” küzdelem, a férfiak általi kiszorítás nem igazán reális ,ahogyan a nők sem szorították ki sehonnan a férfiakat. Épp ez is az egyik kettősség a feminista dogmákban is is, az egyenlő béres-kvóta követelés: ha egy nő meg tudja csinálni kevesebbért, miért alkalmazzanak többért egy férfit? Viszont ahol alkalmatlan egy nő, fizethetnek neki bármennyit, nem képes azt a színvonalat , minőségi munkát elvégezni. Ahol szükséges, ott mindig is férfi túlsúly volt, van, és lesz, elhanyagolható kivétellel.

zgy001
Olvasó
zgy001

rcsaba
Olvasó
rcsaba

A kérdésem a nevelés vs. „így született”, „neveléssel nem felülírható kérdésben” elvileg nagyon egyszerűen el lehetne dönteni, hogy melyik “erősebb”.
Meg kell nézni, hogy pl. egy két-három esetleg négy vagy több, mind fiúk akik testvérek, ugyanazon apai mintát kapták, mennyire számít ez?

Mindegyik különböző lesz.
De ugyanígy, egy “erős” , “jó” mintájú, “karizmatikus” pedagógusnak a fiú tanítványai vajon az ő mintáját követik-e?
Maximum 20%-ban. A többi 80% meg, dacára a jó mintának mégsem követi. Miért?

A saját tapasztalataim és ismereteim szerint, mindegyik más lesz, dacára az azonos mintának, családi „keretnek”, iskolának.

Hiába mutat mintát az apa/pedagógus, ha a fiú bármilyen, akár jogos okból, de elzárkózik, vagy épp akár dacból, de mindig az ellentétét teszi.

A nevelést nem lehet kényszeríteni, és ha nem akarja „nézni”/”figyelni” az apját, hogy az pl. „hogyan csinálja a fa kisszéket”, akkor ha erőlteted, sem lesz jobb.

Ha magas ívből tesz az apja mintájára és nem utánozza, akkor mi a teendő?

Az, hogy férfi lesz -e a fiú, azt mondod, hogy nevelés kérdése, és ebben azért elég nagy hányadot tesz ki a „nevelő” által mutatott minta. Sokszor ha „kiváló a minta”, az épp hogy kontraproduktív.

Ritka az, hogy egy kiváló férfinek a fia szintén ugyanolyan kiváló legyen, nem véletlenül. „Nagyjaink” fiai ritka kivételektől eltekintve eléggé „elütnek” az apjuktól” dacára a kiváló mintának, sőt a nagyjaink nagyrészt a kevésbé jó minták ellenére lettek nagyok.

A váltott elhelyezéssel többek közt az a gond, hogy elméletben jól hangzik, a gyakorlatban pedig az apák nem képesek, vagy nem hajlandóak rá, és nem is alkalmasak rá, nem arra valók, akármilyen jog akármire is kötelezné erre a feleket.

Hacsak nem kényszer következtében pl. özvegyen marad, a férfiak 90%-nak a „hétvégi apukaság” is nyűg, és nagyrészt arról szól, hogy még jobban elbassza a gyereke életét.

Nem egy olyan eset van, hogy apuka pl. havonta max egy hétvégét van itthon, pár hét nyaralás meg néhány nagyobb ünnep, mert kint dolgozik, és csak akkor jár haza, évekig.

Rosszabb mintha elvált volna itthon, még a „láthatása” is kevesebb. És ebből azért elég sok van.

A pedagógus szakma férfiassá válásának nincs realitása. Én sem adnám férfi bölcsődei, vagy férfi óvodai dolgozó keze alá egyik nemű gyerekemet sem. 1-4-ig sem. 5.-től esetleg, 8.tól igen.
Jó 25 éve az megy pedagógusnak, aki másra alkalmatlan, kivéve a maximum 1%-nyi „elhivatottat” .
A pedagógus ha nem reál, vagy sporttanár, akkor férfiként nem igazán rúg labdába, humán pedagógusként pedig a férfiassága kissé elvész, legalábbis a mai világban inkább hímnemű pesztra, nem sok férfias értékkel.
Ami biztos, hogy a cigány gyerekeknél a pedagógusi minta nem írja felül a szülőit.
Egy pesztra mintája még kevésbé. Azt mondod, hogy a gyerek több mintát „néz”.
Ez azt jelenti, hogy tudatosan „választ”/követ? Mit értesz „erősebb” minta alatt? Agresszívebbet? „Férfiasabbat”- örök kérdés:-mit definiálhatunk „férfiasnak”?
Képes „felismerni” a jó-kevésbé jó, erős – gyenge mintákat? Milyen „skálán” erősek, gyengék, jók, vagy rosszak ezek a minták?
Egy cigány/muzulmán gyerek képese-e kilépni a „saját árnyékából” és a „jó” – és tegyük fel hogy egyben ez az „erős”- mintát egyáltalán „érzékelni”-„látni” és szerencsés esetben követni?

A feltevéseid szerint a jó, erős jellemű embereknek, jó és erős jellemű fiaik lesznek.
Ez elvileg azt jelenti, hogy régebben sem volt több jó és erős jellemű férfi, mert elég gyér az „utánpótlás”. Ha pedig régen sok volt, akkor mi az oka hogy a fiaik így „elkorcsosultak” a jó és erős minta ellenére?
Ha jól értem azt is mondod, hogy azért a genetika „determinál”.

Nyuszinak lehet-e oroszlán kölyke, és oroszlánnak nyuszifia?
.
Értem én, hogy egy nőnek nagyobb esélye van hogy bejusson egy munkahelyre, viszont ha nem tudná elvégezni azt a munkát, akkor be sem jutna, ha viszont igen, akkor miért érné meg egy férfit=jobb munkaerőt -> több pénzért alkalmazni, ha a nő is el tudja elégségesen látni ezt a feladatot?

Aki alkalmaz, az „szorítja” ki a férfit, tehet-e arról egy nő-cigány-nigger, ha pozitívan diszkriminálják?

Azt mondod nem a rendszer, hanem a férfiak fizetnek. A befizetett adó felhasználásába a befizetőnek nincs semmilyen ráhatása vagy beleszólása. Az egyik leghazugabb mondat úgy kezdődik hogy : „Az én adómból…

A nőtől nem a magolást várjuk el, hanem erre képesek, bármennyit is fizetsz nekik.
Hiába vársz el többet, ha limitált a képessége, nemtől függetlenül!

Delin
Olvasó
Delin

Igy mar jobban ertem mire gondolsz, es meglepoen a legtobb pontoddal egyet is ertek, bar a gyakorlati megvalositas a legtobbnel eleg problemas, amire en nem igazan latok atfogo megoldasi lehetoseget a jelen rendszerben. Sot, meg merem kockaztatni, ha ezek tobbsege megvalosulna csupa joszandekbol (csokkenjen a valasok szama, a nok maradjanak otthon), a ferfiak rosszabb helyzetbe kerulnenek, mint ahol most vannak.

“Ha az iskolákban megszűnik a lányokkal szembeni pozitív diszkrimináció”

Ki tudnad fejteni mire gondolsz itt pontosan? Amikor errol a temarol olvasok mindig csak kozvetett dolgokat irnak okokent (pl. fiuk nagyobb mozgas igenye, kevesbe fejlett kommunikacios keszseg, 6-7 evesen nem erettek meg az iskolara, stb.). Mivel diszkriminaljak pozitivan a lanyokat altalanos iskolaban? (Ez tenyleg erdekel, van kisfiam is, nem akarok rosszat a kis pohosnak.)

“mindenki magának fizeti a felsőoktatást”

Ez a folyamat mar Magyarorszagon is elindult, kulfoldon mar evtezedek ota alig van olyan orszag, ahol nem fizetos lenne a felsooktatas. Lehet, hogy az egyebkent gyengebb kepessegu lanyok igy kiesnek a felso oktatasbol, ugyanakkor abszolut ertelemben kulfoldi peldaknal egyaltalan nem csokkent a nok szama a felso oktatasban. Nem hinnem, hogy ez Magyarorszagon mashogy lenne. Az otletet en minosegjavitas miatt is tamogatom, azonban ennek egy eros diakhitel rendszerrel vagy a hianyszakmaknal ostondijrendszerrel kell parosulnia. Enelkul a szegeny csaladok gyerekei automatikusan kiszorulnanak a felsoktatasbol (igy is nehezebb nekik bekerulni), ami csak tovabbi tarsadalmi feszultsegeket generalna.

“Ha mindenki magának fizeti a nyugdíját, EÜ ellátását”

Ezt is tamogatom piaci szempontbol (szinvonal emelkedes ugye), de a gyakorlatban ez nem olyan egyszeru. Mit csinalsz, igy azokkal a csaladokkal, akik igy automatikusan alacsony jovedelmuk soran nem jutnak egeszsegugyi ellatashoz? USA tipusu maganbiztositos rendszer lenne a kivanatos? Ki tartja el az oregeket, ha nincs nyugdijuk? Az amugy is aktiv dolgozo, gyerekeiket eltarto, talan lakashitelt is fizeto, sokat adozo reteg? Vagy, ha nincsennek rokonok menjenek utcara?

“bevezetjük a kötelező váltott elhelyezést, akkor még kevésbé éri meg a nőknek válni”

Ezzel egyet ertek, de biztos, hogy a ferfiak tobbsege is? :) Tuti a tobbseg orulne a valtott elhelyezesnek? Itt mindig azt mondjatok, hogy a csecsemogondozas, kisgyerek ellatasa nem ferfi feladat. Megis akkor mit csinal az a ferfia, ahol nincs nagy a kozelben vagy uj asszonyka? Mi lesz akkor a karrierepitessel? A munkaltato orommel elfogadja, hogy apa csak egyik heten tud magas oraszamban dolgozni, a masikban viszont hamarabb kell vegeznie, hogy 4re odaerjen a bolcsibe/iskolaba?

“bürokráciából kikerül a nők többsége…”

Ez megint a gyengebb kepessegu reteg, aki egyebkent nem boldogulna a versenyszferaban, de valoban talan oket otthon lehetne tartani. Az viszont nekem kerdes, hogy hogyan veszeli at a csalad hirtelen egy teljes kereset kieseset? Allamilag akarnad megtamogatni oket?

“A globális felmelegedés nem szárazságot, hanem éppen nedvességet okoz.”

Eghajlatvaltozast irtam, nem szarazssagot, direkt mert eleg vegyes a kep. Nagyon szepek ezek a diagrammok, csak eppen nem az 16 ezer eves klimavaltozas az erdekes, hanem az elmult 10 eves. Anno eleg sok kulfoldi cikket olvastam errol kulonfele biztonsagpolitikai szakertoktol, ok a klimavaltozast, kommunikacios eszkozok fejlodeset, terror veszelyt, egyeb haborus konfliktusok, stb neveztek meg fo okkent. A lenti cikk kb osszefoglalja a klimavaltozas hatasait a tersegben.

http://www.origo.hu/tudomany/20171219-belathatatlan-tarsadalmi-konfliktusokat-okoz-a-klimavaltozas.html

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Megprobalok roviden valaszolni. Kb hasonloan gondolkozunk, csak annyi, hogy en irto szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogyan tortenne meg az uj “rendszervaltas” Magyarorszagon az egeszsegugyben, oktatasban, nyugdijkerdesben. Kisebb csodanak tartanam, ha lenne olyan politikai ero, ami kepes lenne konzisztensen vegig vinni. Inkabb tartom valoszinunek, hogy letre jonne egy ujabb torz rendszer, ami tobb terhet tesz a ferfiak vallara. Hogy miert? Ez persze total hipotetikus, de azert van ra sansz: 1. nem vagy csak kis mertekben csokkentik az adokat, 2. a munkaltatok lassan vagy erosen felemasan alkalmazkodnak az uj helyzethez, 3. generaciok a megnovekedett individualizmus miatt mar nem tudnak hatekonyan egyutt elni, 4. a ferfiak bere lassan novekszik vagy/es nem fedezi a kieso nyugdijat, egeszsegugyi ellatast stb, a mar nagyobb szamu eltartottra (nagycsalad reven), 5. az egykeresos csaladmodellel kevesebb bevetele lesz a csaladnak, es megszunik a korabbi diverzifikacios hatas

A valtott elhelyezest gond nelkul vegig lehetne vinni, de ott szerintem kicsit ala becsulod mennyi plusz teher kerul igy apa vallara, ill. mennyire akarjak ezt a ferfiak. Oszinten szolva en is ugy gondolom, hogy egy ferfi mindent meg tud csinalni egy gyerek korul, es legalabb olyan fontos szerepe is van, mint anyanak. Szoktak is osztani emiatt itt a forumon.

Btw konyvtarszak. :) Ebben az evben volt szerencsem kulfoldon igazi librarian-nal talalkozni, oszinten elkepedtem mennyi mindenhez ertenek, mekkora penzekrol es mennyi mindenrol donthetnek. Van, ahol tenyleg komoly szakma a “konyvtaros”.

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Ajjje protekcios gyerekmunka. :) Jobb konyvtarakban ilyen celokra mar nem is alkalmaznak elo munkaerot. Kitesznek par vonalkodolvaso gepet es, mint a gyorskasszanal a boltban az olvaso maganak lehuzza a konyvet, a blokkon pedig rajta van meddig kell visszahozni. Mar a konyvtarszakma se a regi, a gepek oket is bedaraljak, ha megmaradnak 2bites szinten.

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

Szergej55
Olvasó
Szergej55

Nem a feminizmus okozza a szocializmust, hanem a jóléti társadalom a feminizmust és a szocializmust (a nyugati fajtát, nem azt, amihez 40 évig szerencsénk volt).
A válások száma régen is pontosan ugyanekkora lett volna, ha az emberekre ennyire kevés társadalmi nyomás nehezedik, mint ma, és házasság nélkül is talpon lehet maradni. Ugyanígy az, hogy régen a házasságok tartósabbak voltak, nem jelenti azt, hogy jók is voltak (nézz csak szét a családfád régebbi részein, ha tudsz, érdekes dolgok derülnek ám ki).
A migráció pedig nem pár elégedetlen csitri baromságának következménye, hanem világszintű katasztrófa (vagy egy új lehetőség ránk nézve, majd elválik), amit a felelőtlen és álszent nyugati segélypolitika és a szubszaharai, illetve közel-keleti térségek felmelegedése okozott, megspékelve erélytelen és haszonleső gazdag centrumállamokkal Európában. Ezek eljátsszák a humanistát, de gyakorlatilag csak a munkaerőre lenne szükségük, mivel a népszaporulatot mindig visszaszorítja a jólét és a szélesedő lehetőségek köre (ezért kellene egyébként tanítani a cigányokat, akármennyi plusz energiába kerül).

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Tök képzetlen néger gyerekekre Európában???

Azért még ez (a valóban elég szar) oktatás is ….Ettől azért sokkal szarabbak is vannak.

hunbagira
Újságíró

1. A “rossz” (mi minősül jónak és rossznak? ) házasság is jobb társadalmi/gazdasági szempontból mint a semmilyen. (amúgy ezzel a femcsik főérvét ismételgeted papagáj módon, ami ráadásul nem is bizonyított)
2. Hát az államfeminista kaszárnya szocializmusban sem volt ekkora a válások száma, mint a mai kurva feminizmusban. Pedig ők küldik el a nőket “dolgozni”. Szóval fenntartom, hogy a nők elkurvulásának “awaltjának” bizony nem a munkaerőpiaci helyzetük – a fő okozói- hanem a (cosmo, joy, sex és jew york, egyéb trash realityk) által meghatározott zeitgeist.

Reszet Elek
Újságíró

“EGY KÉJHÖLGY (danolva)

Sárkányoktól is kivívták
Egykoron az aranyalmát –
Almák még most is teremnek,
A sárkányok rég kivesztek:
Bamba, aki nézi, nézi,
És letépni nem merészli. – (Egy ifjúhoz simul.)

LUCIFER (a mulatók nézésébe merülve)

Ez a kacérság tetszik, ládd, nekem,
Mutassa a dús, hogy mi kincse van.
Vasas ládában, mellyen a fukar
Ül, úgy lehet fövény, mint színarany. –
Mi megható féltése e kamasznak!
Hogy őrzi lánya egy tekintetét,
Isméri a jelen percnek becsét,
Bár tudja jól – de hát mi gondja arra -,
Hogy a jövőben másnak dől karára.

ÁDÁM (egyik zenészhez)

Miért bánsz így a művészettel, ember!
Mondd, tetszik-é, amit húzasz, magadnak?

A ZENÉSZ

Dehogy tetszik, dehogy! Sőt végtelen kín
Ezt húzni napról napra, s nézve nézni,
Miként mulatnak kurjongatva rajta.
E vad hang elhat álmaimba is.
De mit tegyek, élnem kell, s nem tudok mást.

LUCIFER (még mindig a szemléletbe merülve)

Ah, illyen gondos filozófiát
Ki tenne fel a röpke ifjuságról. –
E lányka tudja, hogy nem az utolsó,
Melyet most élvez, a perc életében,
S amíg ölelget, új viszonyt keres
Máris szeme. – Ah, drága gyermekek;
Mi örömem telik most bennetek,
Hogy oly mosolygva munkáltok nekem!
Áldásom a bűn és nyomor legyen.”

Szergej55
Olvasó
Szergej55

„1. A “rossz” (mi minősül jónak és rossznak? ) házasság is jobb társadalmi/gazdasági szempontból mint a semmilyen. (amúgy ezzel a femcsik főérvét ismételgeted papagáj módon, ami ráadásul nem is bizonyított).”

Nahát, azt hittem, az itt hozzászólók többségének az a baja, hogy nem tud nőt felszedni, vagy nem talál normálisat. Nem gondoltam, hogy sokan csak az állam jó katonái szeretnének lenni, akik kötelességüket teljesítik és életüket adják a közösségnek. Ne csináljuk már ezt, baszki, ha valami gondod van, vállald fel személyesen, ne vélt kötelezettségek fala mögött bujkálj, megideologizálva az egész kérdést.

A szurkálódást félretéve: például dédnagyanyámék házassága eléggé szar volt. Az öreg elvolt, eljárkált naponta kocsmázni, részegen aztán a sodrófával összeverte dédnagyanyámat, az idősebb gyerekek élete pedig egy folyamatos rettegés volt, hogy vajon ma este is hülye lesz-e az öreg, és kibassza az asztalt a házból, ha nem megfelelő vacsora várja (lebbencsleves, de nem forrón és nem is kihűlve). Dédi nem sok mindent tehetett, két zabigyerekkel (cselédlány volt, nem egyszer megesett, hogy felcsinálták őket) örülhetett, hogy kerítővel dédfateromhoz adták, akihez 30 éves koráig sem akart senki hozzámenni. Nem szerették egymást, állandóan vitatkoztak, az otthoni légkör sem volt jó, a lányok is olyan hamar elszeleltek otthonról Pestre és a Dunántúlra, ahogy csak tehették. És még mennyi ilyen házasság volt és van manapság is…
A társadalmi nyomásról: csak próbált volna meg dédnagymamám elválni. Szerinted tudott volna? Egész életében basztatta a dédapám feléről a család a két mástól lett gyerek miatt is, ráadásul társadalmilag is lenézésnek örvendett, még akkor is, ha nem az ő hülyesége, hanem kiszolgáltatottsága miatt alakult ki a helyzet. Ez hiányzik? Hát részben ezért nem akarják a femik sem az akkori világot, mert nem csak a sírig tartó szerelem létezett 100 éve sem, akármilyen hihetetlen. És sok hülyeségükkel nem értek egyet, ezt azért be tudom látni. És ma szükség sincs arra, hogy ilyen kényszerházasságok szülessenek, ezért csak azt tudom gondolni, hogy ezzel a témával az egyetlen ötleted az erőltetett visszafejlesztés. Értsd meg, ez nem fog menni. Akkor sem, ha kihalunk, vagy leszaporodnak a cigányok. Mert jólét van, még akkor is, ha tízmilliós hiteled van.

“eljátsszák a humanistát, de gyakorlatilag csak a munkaerőre lenne szükségük”
“A MIRE??? :DDD”

A nyugati országok is halódnak demográfiailag, pár libsi politikus pedig nem fog terepszemlézni és a saját tapasztalataival belátni, hogy a primitív horda megszelídítéséhez is legalább egy generációnak el kell telnie, de ehhez is iszonyatos energiák kellenek. Egyrészt a töketlen törvénykezés és erélytelenség miatt nyilván tehetetlenek is, nem mernek közéjük lövetni a határokon, vagy csak egyszerűen a rothadó feka földrészen hagyni őket, ugyanakkor tényleg remélték, hogy a primitív biorobot melót majd elvégeztetik velük, a fehér ember meg majd mereszti a p*csáját a fűtött irodában, a fizikai munkát már úgyis csak kelet-európaiak végzik. Most kezdenek rájönni, hogy ez baromság, de ez csak a szokásos libsi lemaradás.

hunbagira
Újságíró

“Nahát, azt hittem, az itt hozzászólók többségének az a baja, hogy nem tud nőt felszedni, vagy nem talál normálisat. Nem gondoltam, hogy sokan csak az állam jó katonái szeretnének lenni, akik kötelességüket teljesítik és életüket adják a közösségnek. Ne csináljuk már ezt, baszki, ha valami gondod van, vállald fel személyesen, ne vélt kötelezettségek fala mögött bujkálj, megideologizálva az egész kérdést.”
Te melyik halmazba tartozol? :)
Családi történetedről. (ha már személyeskedünk) Szerinted dédieid története az ÁLTALÁNOS és nem a KIVÉTEL? Hogy a falu piás trógerének és kurvájának szükségszerűen nem jutott más.
Amúgy annyira feministás kettős mércés romantikus történet ez, szegény szerelmes nővel csak mindig megesik az ilyesmi ő semmiről nem tehet…a szemét férfiak (alfák) át és fel és kibasszák őket. (de azért megtehetik legközelebb is :) ) Ők, csak sétálnak megbotlanak és véletlenül beleesnek egy faszba, “bárkivel megeshet az ilyen “baleset”.:D
És még mielőtt: eme helyzetnek a férfi értelmezésben lévő kettős mércéjét is elítélem. Tudod amit a lakat és kulcs hasonlattal írnak le.

Telek Zoltán
Újságíró

Szergej55 dédikéjének vallásáról nincs tudomásom.

De azért valószínűleg valamelyik alábbi esküszöveget elrebeghette, lásd alább. Nem volt lábjegyzet a “betegségében” meg a “boldogtalan” rovathoz, hogy aszongya’ : “kivéve alkoholizmus, pszichiátria betegség, meg keringési problémák is, ha már nem tud szexelni, mert nincs merevedése, enyhébb depresszió és kis porckopás fér ebbe a rovatba bele”. Nem kell ezeket megígérni templomban – mert szép a díszlet és jól mutat instán, facebookon – pedig a nők előszeretettel elrebegik jelentős számú tanú előtt ezeket az esküket.

Alapvetően azért van a férfiakban ellenszenv a házasság intézménye iránt, mert semmitmondó, lényegtelen indokokra hivatkozva válnak el nők. Pedig igen sok szépen elmondta az alábbi eskü szövegeket a templomban. Ennek alapján pedig Szergej55 dédikéje sem egy “hős”, hanem csak egy egyszerű ember, aki az esküje szerint járt el. A hősök azért nem itt kezdődnek. Van akinek könnyebb élet jut egy kevésbé problémás házastárssal, van akinek nehezebb.

Annyi nők által kezdeményezett válást, egyedülálló meg meg hajléktalan férfit látunk már magunk körül, akiknek valaha esküt tett egy nő, hogy igen nehezen tudunk mi már itt bármilyen nő esküjének hinni. Nem kell inkább esküdözni, majd azt megszegni. Kidolgozás alatt van a honlapon egy élettársi vagyonjogi szerződés, ami egy korrekt együttélés alapjait megvetheti. Mert elegünk lett az esküszegésekből. Nagyon nehezen nősül a modern férfi, de ezzel az érzelmi teherrel ez nem is meglepő.

Katolikus eskü szövege:
Én, N.N. esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy N.N.-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt (megyek hozzá), Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője(segítőtársa) leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen.

Evangélikus eskü szövege:
“Én N.N. | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek, | Szentháromság egy, igaz Isten, | hogy N.N.-t igazán szeretem, | hűséges házastársa leszek | Isten rendje és igéje szerint, | holtomig, holtáig | el nem hagyom | sem egészségében, | sem betegségében, | sem örömében, | sem bánatában. | Isten engem úgy segéljen. Ámen.”

Református eskü szövege:
“Én N.N. | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek, | teljes Szentháromság | egy, örök Isten, | hogy N.N.-t, | akinek most | Isten színe előtt | kezén vagyok, | szeretem. | Szeretetből megyek hozzá, (veszem el őt) | Isten törvénye szerint, | Hozzá hű leszek, | vele megelégszem, | vele szentül élek, | vele tűrök, | vele szenvedek, | és őt | sem egészségében, | sem betegségében, | sem boldog, | sem boldogtalan állapotában, | holtomiglan, | vagy holtáiglan, | hűtlenül el nem hagyom, | hanem egész életemben | hűséges segítőtársa leszek. | Isten engem úgy segítsen (segéljen). Ámen.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Nekem is mindig ez az első kérdésem, hogy miért esküdözünk, ha úgysem tudjuk betartani. Nem lenne egyszerűbb első körben az eskünkhöz hűen viselkedni, ezt megalapozandó pedig előtte olyan életet élni, hogy a házasságra készítsen fel bennünket (értve: a nőket), és nem a promiszkuitásra? Fiatalabb olvasók itt már kimondták, hogy amit akarok, az vissza a középkorba, pedig az első lépés ilyesmi lehetne- a házasélet és házastársi tisztaság presztízsének visszaállítása. Ez nyilván nem veszi elejét a a női poligámiának, de az egész kezdete kitolódna vagy tíz-tizenöt évvel, és 30-as elvált hordák helyett 40-es elvált nők lennének úgy, hogy a gyerekek már cirka felnőttek (és családban nőttek fel), tehát a generációváltás mégis biztosított.

Delin
Olvasó
Delin

Tuzliliom, mondjuk ez felveti azert a kerdest, hogy mi a cel? Gyerekszam noveles mindenek felett? Egyebkent most is inkabb 40es elvalt hordak kezdenek lenni, egyre kevesebben hazasodnak 30 alatt. A masik, hogy oke kezeljuk ujra kiemelt ertekkent a szuzesseget es tekintsuk egyik kiemelt eletcelnak a hazassagot es annak fenntartasat, de ez nem megy ferfiak nelkul. Nem lehet ezt csak noi oldalrol megkovetelni. Ezeket az ertekeket egy fiatal ferfinak is elsodlegesnek kell tartania, anelkul nem megy. Pl ha megkoveteljuk a noktol a szuzesseget, akkor azt a ferfiaknak is erteknek kell tartani, nem csak egy dugast hatraltato tenyezonek.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

A férfitársadalom nagy általánosságban csak addig tud nyújtózkodni. ameddig a takarója ér, magyarul amennyit a nők megengednek nekik. Mit gondolsz, ez megy a világ többi részén is? Kiéhezett fiatal kanik tíz- és százmilliói szaladgálnak másutt, ahol házasság előtt még nem nagyon van etye-petye, ezért van az, hogy akik közülük Európába beszabadulnak, azok úgy érzik, hogy a hedonizmus földi Paradicsomába érkeztek meg azonnal.

Delin
Olvasó
Delin

Szerintem tenyleg ne vigyuk el ezt a kerdest mas iranyba, eddig te is a magyar viszonyok kozt gondolkoztal nem mashol. Ne legyunk, azert alszentek. Ma 20-as eveik elejen a tobbseg nem a hazassagon agyal, ezert sem ertek ma sokaknal a szuzesseg, inkabb egy olyan dolog, amin tul kell esni. Szemely szerint tok mindegy, hogy en ezt jonak tartom vagy sem, attol ez meg egy korjelenseg es mindket oldalon erofeszoteseket igenyel, hogy valtozas legyen. Nok erosen megvalogatjak kivel fekszenek le, de igen ez a ferfiak tobbsegemek ugyanugy szivas, mert a gyakorlatban csupan annyit jelent, hogy nem fekszenek le elso korben az altaluknak jonak gondolt pasival sem (ez kb sajat SMV+2 szint, nagyobb kulonbsegnel a nok is lathatatlanok). Viszont ezeknek a pasiknak pedig onmersekletet kell gyakorolni. Ha nagyon le akarod egyszerusiteni ez a nok es az alfak jateka (+ talan a betak felso 20-30%-a), mivel mas erkolcsi/tarsadalmi korlat mar nincs, ami komoly visszatarto ero lenne. A noi hipergamian pedig lehet porogni, de attol meg nem fog valtozni. Abbol kell gazdalkodni, ami van. Egyedul azok a csajok arnyaljak a kepet, akiknel kiemelt fontossagu a korai gyerekvallalas, de ok a kisebbseg.

hunbagira
Újságíró

Tuzliliom már kifejtette finoman. Ti nők hipergámiátok folytán “intézitek”, hogy a férfiak 80 -cosmo stbnek “hála” – mára inkább 90 százaléka akaratlanul is erkölcsös életet éljen. :D Látva a nemibeteg gondozók által kiadott statikat. :)
Szóval nálatok pattog ez a labda is (ami nem sokára így vagy úgy, de ki lesz lyukasztva) Szóval, nem kell gyerekesen (nőiesen) visszamutogatni, mert megint nincs mire.

Delin
Olvasó
Delin

Ebben igazad van. De meg lehet valtoztatni egy olyan oszton szintu dolgot a mai keretek kozt, mint a hipergamia? Realisan nem, akkor pedig felesleges rajta rugozni. A tobbit a masik kommentemben kifejtettem. Ez nem egy fair jatek sokak szempontjabol, soha nem is volt az. Csupan a jatekban levo ferfiak kore valtozik folyamatosan adott kor kivanalmainak megfeleloen. Ma meg annyival nehezebb ferfi reszrol, hogy regen amig egy helyben eltek le az emberek az eletuket, addig a nok lehetosegei erosen be voltak korlatozva az adott vagy szomszedos kozossegek tagjaira. Egy ido utan, megha maradek elven is de hamarabb kenytelenek voltak valasztani, igy a betak hamarabb jutottak nohoz. Nem kellett kivarniuk, hogy a nok SMV-je 30-35+ evesen erosen bezuhanjon, hogy eszre vegyek oket.

hunbagira
Újságíró

Nah, akkor helyben vagyunk.

Hunn
Újságíró

Delin, egy olyan ösztönszintű dolgot, mint a női hipergámia, NEM csak hogy a mai keretek közt, hanem az égegyadta világon SEMMILYEN keretek között NEM lehet megváltoztatni!

Erre még törekedni is teljesen felesleges!

Amin viszont nemcsak, hogy változtatni lehet, hanem KELL is, az a női hipergámia KEZELÉSE, KORLÁTOZÁSA férfioldalról.

Ez viszont soha NEM fog megtörténni a férfiak és nők közötti konszenzus alapján. A hipergámia a női szexuális stratégia, és így teljesen nyilvánvaló, hogy a nők soha a büdös életbe` nem fognak beleegyezni önként és dalolva, hogy a férfiak a hipergámiát bármilyen szinten is korlátozzák.

Így hát a férfiak dolga az, hogy a női hipergámiát a megfelelő eszközökkel korlátozzák, mind társadalmi, mind egyéni szinten, mégpedig a nők akarata ellenére!

DennisVT
Újságíró

http://www.singularity2050.com/2010/01/the-misandry-bubble.html

Onnan, hogy: “The Four Horsemen of Male Emancipation”

Delin
Olvasó
Delin

Hunn, te most burkoltan probaltad eladni nekem a maskor reszletesen kifejtett radikalis elmeleteid? Szep probalkozas. ;)

Nem mondok ujat, hogy szerintem semmit nem lehet erobol megoldani. Ha valaki, valamit erobol akar megoldani az gyenge. A nok pedig mindenre vagynak csak gyengesegre nem. Ha kicsit bele is gondolsz evolucios szempontbol ez meg valahol kivanatos is.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Akkor meg ne tessenek rinyálni, hogy a férfiak nem hajlandóak az elköteleződésre. De, hajlandóak, csak nem mindenkivel. Valamit valamiért. Picit a beszélgetés amúgy más irányba ment el, az első válaszommal arra utaltam volna, hogy fordítottan okoskodsz, amikor a moralitást a férfiakon kéred számon, ui azt alapvetően a nők határozzák meg, hogy a fiatal, huszonéves ffitársadalomnak milyen az erkölcsi állapota (és a későbbiekét is). A ffiak pont annyit tehetnek, amennyit a nők megengednek nekik, ez igaz a csajozógépek és a szolídabb ffiak vonatkozásában is- csajozógép nem létezik fellazult szövetű társadalom nélkül, az egyedülálló, középkorú, normális ffiak tömegei is pont ennek a termékei. Konzervatív társadalmakban a fiatal ffiak erkölcsösek, bármennyire űzné őket a tesztoszteron, mert levágják a tökét, ha más nőjére rápróbál. A középkorú ffiak pedig többnyire házasok. Tehát a ffiak erkölcsi nemesítése a nők morális felemelésén keresztül történne. hunbagira megközelítésével is egyetértek, az az érem másik, az európai oldala.

Delin
Olvasó
Delin

Igen, kicsit elkanyarodott a tema. Nem kerek en senkin semmit szamon, csak az egyik folyamat erositi a masikat. Szerintem a nok moralis felemelese tortenhet parhuzamosan a ffiak erkolcsi nemesitesevel. Ha a szuzesseg ertek a potencialis partnereknek, nem csak egy rossz hir, akkor a “nok” (inkabb lanyok) is jobban vigyaznak ra. Ma az a helyzet, hogy inkabb titkoljak vagy kamuznak, hogy mar nem azok. Hogy ez inkabb kozossegi nyomas, vagy a media hatasa miatt van, azt nem tudom. Valahogy nincs ez a kerdes a helyen kezelve egyik nemnel se tizeneves/korai huszoneves korban.

Gejza
Olvasó
Gejza

“Szerintem a nok moralis felemelese tortenhet parhuzamosan a ffiak erkolcsi nemesitesevel.”

Ha arról beszélünk, hogy egyént vagy társadalmi részt morálisan kell felemelni, olyan nincs, mert az a mai világban, a rendelkezésére álló információ-áradatból és elérhetőségből nem kapja meg elégségesen, nem tudja befogadni elégségesen, hogy mi lenne egy elvárható emberi viselkedés, az annyira primitív, hogy nem éri meg vele foglalkozni, illetve azt úgy hívják, hogy: gyerek.
Aki felnőttként a mai világban erre szorul, az egy retardált, csökkent értelmi képességű egyén az én szememben, aki taszít, akitől inkább távol szeretnék lenni.

Én ezért mondom, hogy ez nem járható út illetve ez az egész össze fog omlani, össze kell omlania, hogy a mocsokban a sok macskás sérült rájöjjön és remélhetőleg tovább adja a fiatal generációnak, hogy ne legyetek beteg ribancok és uralkodjatok úgy a hormonjaitokon, ahogy a férfiaktól ez már évtizedekkel ezelőtt kiköveteltétek és megkaptátok, mert ha nem, ez a kakikupac marad csak, amit az alomból kapartok össze 40+-os korotokra, mert egyébként semmit nem értek partnerként a férfi számára.

Delin
Olvasó
Delin

Ratapintottal a lenyegre. Egy “no” ma, amikor a tobbseg tizenevesen veszti el a szuzesseget meg gyerek, nem kialakult ertekitelettel, amit elso sorban a kornyezete formal. A gyerek es a primitiv jelzot, azert en nem tarsitanam ossze.

Gejza
Olvasó
Gejza

“A gyerek es a primitiv jelzot, azert en nem tarsitanam ossze.”

A gyerek és a primitív jelző tökéletesen társítható akkor, amikor arról beszélünk, hogy felnőtt, kiforrott jellemű emberek gyerekesen viselkednek.
Ha gyerekkel foglalkozom, akkor a gyerekes viselkedése a normális, így állok hozzá.
Ha felnőttel foglalkozom, a gyerekes viselkedése primitív, annak ellenére, hogy módjában állna másképpen viselkedni.

Valahol pedig sajnálatos, hogy erre magyarázatként ki kell térni.

Delin
Olvasó
Delin

Igen, csak epp nem felnott kiforott emberekrol van szo most, hanem tizenevesekrol, minimalis aranyban korai huszasokrol. Kicsit ket kulon dologrol kezdunk el beszelni.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Ezt pl úgyszintén nagyon régóta a probléma részének tekintem. Valahogy morálisan kellene odahatni, ha már észérvekkel nem lehet, hogy, ha mód van rá, legalább 24-25 éves korukig várjanak a nők, ha addig nem fogtak férjet maguknak. Legalább a személyiség érésére a minimális esélyt adják meg, ha sikerülne. A problémát jelen keretek között amúgy megoldhatatlannak gondolom én is, majd jön egy erőteljesebb világ (kultúrkör), amelyik lesöpri ezt a rinyahalmazt az asztalról. Aztán, szerintem, ők is el fognak puhulni egyszer.

rcsaba
Olvasó
rcsaba

>Valahogy morálisan kellene odahatni, ha már észérvekkel nem lehet<

Azt hogyan kell, mármint morálisan "odahatni"?
KIhirdetni mise alkalmával a szószékról?

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

A társadalomnak számtalan eszköze volt korábban, az iszlám világ ezt ma is megoldja.

Delin
Olvasó
Delin

Tuzliliom, azt hiszem erre szoktam azt mondani, hogy vigyazz mit kivansz, mert meg valora valik. :D

Mar tenyleg nem akarom ezt a temat sokaig ragozni, de azert a noi oldalon tulmenoen, belegondoltal mit jelentene ez egy fiatal ferfinak, ugy kb 24+ eves koraig? Kb 3 lehetosege lenne 24-25 eves koraig nokkel kapcsolatban (tekintve hogy a te moralisan idealis vilagodban 24 eves korukig a nok szuzek, utana pedig a tobbseguk ferjezett tartvan az Isten elott tett fogadalmat, azaz eletuk vegeig huek ferjukhoz):

1. Elso sorban a farkara hagyatkozva elveszi elete parjat. (Igy gyerek, szex egy idore pipa, aztan eljen egyutt a sarkannyal ahogy tanulta)

2. Kurvazik (mar ha van ra penze)

3. 24-25 eves koraig o is szuz marad

Hogy ez mennyire vonzo alternativa egy fiatal ferfinak dontsetek el ti.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Valamit valamiért. Konzervatív társadalmakban ez ma is így megy. más elfogadható opciót nem is nagyon látok.

rcsaba
Olvasó
rcsaba

>a sok macskás sérült rájöjjön és remélhetőleg tovább adja a fiatal generációnak, hogy ne legyetek beteg ribancok és uralkodjatok úgy a hormonjaitokon, <

Lilith mindig is zsákutca volt, és soha nem lesz belőle Éva, nem véletlenül lett "lecserélve", mert kezelhetetlen és nem fogja csak úgy az ösztöneit megtagadni vagy elvetni.

rcsaba
Olvasó
rcsaba

>A ffiak pont annyit tehetnek, amennyit a nők megengednek nekik, ez igaz a csajozógépek és a szolídabb ffiak vonatkozásában is- ,<

Pontosan ennek a mentalitásnak az áldásait "élvezzük", bravó!

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Tetszik, nem tetszik, ezt ténykérdésnek szántam. Beleegyező nő nélkül maximum nemi erőszak lehetséges.

rcsaba
Olvasó
rcsaba

Most akkor a beleegyező=megengedő?

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Itt igen, a kontextust is figyeld. A házasság előtti nemi élet korlátozása/megbélyegzettsége esetén a nők fogják leállítani a ffiak ilyen igényeit, ahogy ez még 100 éve így is volt.

rcsaba
Olvasó
rcsaba

>a nők fogják leállítani a ffiak ilyen igényeit, <

A férfiak (a világ?:) megmentői a nők?:)

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Csaba, te olyan szinten félreérted a mondandóm, hogy ne haragudj, de nincs kedvem ötödjére nekidurálni magam, hogy számodra is elérhetővé tegyem.

rcsaba
Olvasó
rcsaba

Tuzliliom: nem értettem félre, te BluePilles álomvilágról beszélsz, figyelmen kívül hagyva a tényeket, a valóságot és a realitásokat.

Furcsa módon, Delin időnként messze jobban “látja” a valóságot, mint a “vágyvezéreltek”. És abban is tökéletes igaza van, hogy vigyázz, mit kívánsz.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Olvasd már el az előző ötöt is. Hagyjuk már ezt a kimódolt, pubertás “szaknyelvet”. Ha a nő rá van szorítva, hogy tartsa magát a normákhoz, mert különben gyakorlatilag számkivetettség a sorsa, mint ahogy ez ment Európában is még kb 100 éve, az iszlámban meg a mai napig, akkor igenis ők fogják korlátozni magukat és a ffiak közeledését is, saját jól felfogott érdekükben. Ha pedig nincs elérhető nő, akkor a ffitársadalom is “erkölcsösebbé” válik, mert akinek nagyon görcsöl, annak max marad a bordély. Nem kívánom ezt újra elmagyarázni, ne vedd zokon.

rcsaba
Olvasó
rcsaba

Még egyszer, értem , tisztában vagyok vele és egyet is értek, viszont ez csak vágyálom.
Gyakorlatilag arról beszélsz ami jelenleg az iszlámban valóság. Ha nincs elérhető nő, akkor ami él és mozog, nemtől függetlenül. Ezzel együtt belterjes, degenerált és ott még nehezebb kitörnie egy csorónak még rosszabb kilátásai vannak a saját társadalmi keretein belül, mint egy fehér incelnek jelenleg Európában. Persze itt neki kánaán, akkor és azt dug meg amikor és akit akar, és még le sem csukják, de az eredeti környezetében ezt nem merné megtenni, mert azonnak kinyírnák.
A tubusba nem tudod visszapaszírozni a kinyomott krémet, új tubus pedig a jelenlegi megsemmisülését jelenti.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Csak ne az iszlám zsákutca legyen a példakép plz. Ahol nem találnak fel semmit, ahol tökéletes intellektuális sivatag van. Azt ne. A hipergámiat őseink is jól kezelték, nem kell az import szar.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Ezzel egyetértek. Csak olyan szinten halvány segéddunsztunk nincs, hogy miről beszélünk, hogy mi volt még a társadalmainkban is az ötvenes évekig, hogy kénytelen vagyok az iszlámot felhozni példaként, bár az nyilván elég brutális eszközökkel dolgozik.

Hunn
Újságíró

Delin, nem akarok én eladni neked semmit, sőt, köszönettel tartozom neked: az előző kommentedben feltett kérdés nélkül lehet, hogy sosem fogalmaztam volna meg – még saját magam számára sem – ilyen egyértelműen, hogy miért elkerülhetetlen az, hogy a férfiak újra rákényszerítsék a nőkre az akaratukat egyéni és társadalmi szinten egyaránt, és miért lehetetlen, hogy az egyenlőség elve alapján, konszenzusos megoldást keressünk, együttműködve az úgynevezett “normális nőkkel.”

A feminizmus egy társadalmi szintű shit-teszt, amit a nyugati férfitársadalom elbukott. És mivel ezt a shit-tesztet elbuktuk, a nők társadalmi szinten gyengének és bétáknak tartanak minket. Nomármost, egy nő számára semmi sem borzasztóbb annál a gondolatnál, minthogy esetleg béták kényszerítsék rá az akaratukat. Amelyik nő ilyen törekvést érez, az visít és lázad, és rúgkapál. Míg ha alfák tennék ugyanezt, azzal a nőknek nem lenne semmi bajuk. Ugyanakkor a poén az, hogy ebben a látszólagos 22-es csapdájában benne van a megoldás is.

Ugyanis az a férfi, illetve azok a férfiak, akik sikeresen kényszerítik rá a nőkre az akaratukat, azok – pont a siker ténye miatt – alfák a nők szemében. Vagyis ha a nyugati férfitársadalom a nyugati nők visításával, lázadozásával és rúgkapálásával cseppet sem törődve, sikeresen rákényszerítenék a nőkre az akaratukat, akkor a nők, megbizonyosodván arról, hogy komolyan gondoljuk és kőkemények vagyunk, előbb-utóbb megnyugodnának, hogy jó kezekben, alfák kezében van a sorsuk, és mosolyogva, dorombolva befejeznék a hisztit. Sőt, látván hogy jól mennek a dolgok, előbb-utóbb önként és dalolva vetnék magukat alá annak a “hímsoviniszta, heteronormatív nőelnyomásnak” ami ellen korábban olyan hevesen tiltakoztak tévesen azt hívén, hogy itt béták akarnak tőlük valamit.

Ehhez persze a nyugati férfiaknak tökösnek és kegyetlennek kell lenniük újra, és akarniuk kell helyretenni az asszonyaikat. És persze el kell söpörniük a fehér lovag manginákat az útjukból, a balfaszokat akik azt hiszik, hogy a nők seggének nyalásával a nők jobban fogják szeretni őket, mint oridzsi rosszfiúként…

Delin
Olvasó
Delin

Hunn, abbol gazdalkodjunk, ami van. Egy masik cikk alatt, irtatok, hogy nekunk noknek mar nincs jogunk elvarni, hogy a ferfiak “ferfiak” legyenek klasszikus ertelemben, mert a feminizmus ezt nem teszi lehetove. Ha ez igy van, ugyanezek a ferfiak hogyan lennenek kepesek veghez vinni egy olyan kaliberu valtast, mint amirol te beszelsz? Ha netan egy eros kisebbsegnek koszonhetoen veghez is viszik, mit kezd ezzel egy olyan ferfi, aki egyeni szinten nem tud tiszteletet kivaltani egy nobol? Hogyan tudna ot egy no kovetni?

Azt azert vedd eszre, hogy itt minden ferfi egyeni jatekos, ha egy adott novel kerul szembe. Ismetlem, attol, hogy valakire rakenyszeritesz valamit, meg nem leszel eros, alfa egy no szemeben pedig plane nem. Egy no vagy onkent fog kovetni, vagy sehogy, kenyszeritsen ra barmit is az adott tarsadalmi/gazdasagi keret.

Hunn
Újságíró

Delin, a férfiak feminista kondicionálása és elbétásítása az egy mesterséges dolog.

Az valóban úgy van, és ezzel én is egyetértek, hogy a jelenlegi feminista társadalomban a nők ne várjanak tőlünk az égegyadta világon semmit. Egy feminista társadalomban a nők maguk vannak, nekünk férfiaknak semmi közünk hozzájuk.

Ha viszont ezt a feminista rendszert megszüntetjük – és én ezt propagálom – akkor viszont férfiakból végre előtörhet a jelenleg mesterségesen elfojtott férfiasság és maszkulinitás. Az, amire a nők is vágynak, az, amit most hiányolnak, az, ami nekik is tetszik.

Delin
Olvasó
Delin

Hunn, szerintem kezdjunk eloszor mindent egyeni szinten megoldani, ha mi is a kornyezetunk rendben van, elkezdhetjuk megvaltani a vilagot. Csinalhatjuk forditva is, csak egyreszt kevesbe hiteles, masreszt nem sok esely van a kivitelezesre.

rcsaba
Olvasó
rcsaba

>Egy no vagy onkent fog kovetni, vagy sehogy, kenyszeritsen ra barmit is az adott tarsadalmi/gazdasagi keret.<

A női hipergámiát ténylegesen, "állami szinten" korlátozó társadalmak magasról tesznek erre. Évának kötelezettségei vannak, a szabad akarat ezen kereten belül értendő.

Marcell
Olvasó
Marcell

Az alfák szerepét a migráns, illetve nem fehér bőrű férfiak fogják betölteni, a fehér férfiak sajnos mint kollektív entitás elvesztették ezt a játékot. A kevés még alfa módon viselkedő vagy ezzel próbálkozó fehér férfi gyorsan megkapja a fasiszta stb. jelzőt. A nyugati fehér nők mint kollektív entitás láthatóan a Kalergi-terv mellett tették le a voksot. Kivételek persze vannak, de pl. még az alt-right kedvenc Lauren Southern is fekete férfit választott magának a hírek szerint.

wayofmen
Olvasó
wayofmen

“Ha valaki, valamit erobol akar megoldani az gyenge. ”
Nem.
Ha valamit nem tudsz megoldani erőből, akkor gyenge vagy.

hunbagira
Újságíró

Delin!

Viszont akkor ti se rugozzatok ennek következményein. Ugyanis, hogy csapódik le a hipergámiátok átlagjaninál (nem a legszerencsétlenebb 30%-nyi omegáról és nem a felső 5-10% -nyi szpermanről van szó.) A férfi társadalom 60-65%aról. “Esélyem nincs egy saját smv szintemen lévő nőnél” (én nem akarok hercegnőt, nincsenek is ilyen fiúmesék, hogy a szegényfiúért eljön a hercegnő. előbb neki kell próbák során herceggé válnia ha hercegnőt akar, DE viszont a suba subához dologgal hülyítettek) . Így a társadalmi nyomás miatt (aminél már régen nem a szülői az elsődleges, hanem az egyéb “te ez a gyerek egy lúzer vagy rosszabb esetben buzi”) de kizárólag amiatt átlagjani bevállal egy saját smv-2-3 nőt. Nah az a kapcsolat olyan is lesz és úgy is fognak bánni a nővel kapcsolatban, ami a femcsi rémmesékben van (enyhe túlzással)
És innen a történet a görög (távolkeleti) sorstragédiákat idézi, amit el akar kerülni az ember minden áron az, baszodik be kamatosan az ablakon.

hunbagira
Újságíró

Vagy ami társadalmilag még károsabb. Férfiak körében is terjed a tudatosan vállalt szingliség- CSAK ŐK ESETÉBEN OKKAL-. Nem összekeverendő a nem tudatos migtow szerencsétlenekkel. “Mit kapálódzik itt nekem a kiégett, segget eresztett korombéli 30as, amikor több faszt fogott mint kilincset? Ráadásul annyira mérgezett és sebzett a méhe az abortusztoktól és az éjszakázástól, hogy egy egészséges gyerek kihordására sem alkalmas valószínű. Ráasásul 5 éve még olyan stílusban küldött el, hogy amennyiben egy férfi teszi úgy összeverem, hogy összeszarja magát. Plusz valószínű titokban még mindig a hufnálgeljét siratja, aki egyszer -kétszer megbaszta. Úgy, hogy inkább sex(prostik), drog rock and roll”…

rcsaba
Olvasó
rcsaba

Az önkéntes MGTOW-nak ugyanaz az eredménye mint a kényszer incelségnek, annyi talán az elhanyagolható különbség, hogy az előbbi még veri is a mellét álságosan a semmire.
Annak a 70%–nyi férfinak, akinek nem lesz utódja, gyakorlatilag mindegy, hogy milyen okból nem jön össze. A kesergésen kívül nem sok marad nekik. Hibáztathatnak és küzdhetnek akármiért és akárki ellen, és mindegy, hogy mit követelnek, ezt már elvesztették.

hunbagira
Újságíró

Viszont korrekt módon emlékezzünk meg, ama 10-15%-nyi nőről-tapasztalatom szerint-, aki képes eme ösztöneit korlátozni. Nos ezek mind családosok és több gyerekesek.

Delin
Olvasó
Delin

Hunbagira, tematol fuggetlenul ram zudithatod nyugodtan a noi nem osszes valos, vagy altalad valosnak velt hibajat. Ertelme nem sok van, de hajra. Sose mondtam, hogy a nok angyalok, en se vagyok. A legtobbet meg csak sajnalni se tudom a sajat hulyesege miatt. Viszont, hogy korrekt legyek en is (es netan sporoljak neked kovetkezo alkalommal par karaktert), mielott elkezded nekem osztani az iget, jusson eszedbe, hogy ezt epp egy olyan nonek teszed, aki az altalad emlitett 10-15%-ba tartozik.

hunbagira
Újságíró

Delin!
A hunnak írt válaszaimból úgy tűnik neked, hogy én totálisan egyoldalú vagyok?! :) és csak a női nemet tartom 100 százalékban hibásnak? :) Én is ismerek ilyet, elég közelről a HUGOM az.

Delin
Olvasó
Delin

Nem, bar erzek nemi kettos mercet nalad, attol fuggoen ki kommentel. De nagylany vagyok, tudok ezzel egyutt elni. Temahoz visszaterve, ahhoz, hogy noveljuk a 10-15% aranyat kellenek a ferfiak/fiuk is. Nem lehet csak egy fiatal lany ertekiteletere hagyatkozni. Nekem is anno jol jott par orangyal, akinek akkoris helyen volt az ertekitelete, amikor az enyem cserben hagyott.

rcsaba
Olvasó
rcsaba

Ha van “alkalmas” férfi, vagy akkor megy az ösztön korlátozás, illetve akkor is, ha olyan az “alapbeállítása”.
Ez nem tudatos, egyik sem korlátozza az ösztönét, csak épp a hörcsöge ragaszkodik a saját , lehet hogy “beszűkült” keretéhez.

zgy001
Olvasó
zgy001

Hunn
Újságíró

Figyel ide, Szergej55, nekem nagyon úgy tűnik, hogy a családodban a dédnagyanyád narratívája maradt rá az utódokra. Dédnagyapád verzióját nagyon úgy tűnik, hogy nem adta tovább senki.

Honnan tudnád te azt, hogy mi volt a pontos sztori, hogy milyen emberi viszonyban voltak dédszüleid, milyen volt a szexuális életük, hogy miért ivott a jó öreg, és hogy miért gyepálta el néha az asszonyt?

Csak egy tipp (anélkül, hogy bármi rosszat is akarnék sugallani a régiekről, akik a tieid, Isten nyugosztalja őket): azért csak volt ott két zabigyerek, aki mástól volt, tehát honnan tudod te azt, hogy az öreg nem azért ivott, és az asszony a veréseket esetleg nem azért kapta, mert minduntalan rajtakapták újabb és újabb zabigyerek gyártására történt kísérletezgetés közben, ha érted mire gondolok, viszont elválni nem volt lehetséges?

Ismétlem, halottakról vagy jót, vagy semmit, és te hoztad fel a családodat ebből a szempontból, nem én. De Red Pill szemüvegen keresztül nézve egészen más is lehet a történet lényege és magyarázata, mint a “gonosz, elnyomó, hímsoviniszta hetero-normatív férfi minden ok nélkül, színtiszta szadizmusból kínozta azt a drága jó asszonyt” feminista narratívája…

Mondok én valamit. Gyermekkorában minden fiú lovagiasan az anyja mellé áll az apja ellenében, ha apu – a fiúgyermek értelme számára látszólag ok nélkül, vagy igazságtalanul – kiabál anyuval, vagy – ne adj` Isten – megüti őt. Hiszen minden fiú anyás. A felnőtt férfi egyik fő jellemzője, a férfi felnőtté válásának egyik fő fokmérője viszont az, hogy megérti, hogy mit és miért is tett annak idején az apja – vagy a nagyapja, vagy akár, mint jelen esetben, a dédapja – ami annak idején, kisfiúként nagyon-nagyon nem tetszett neki…

hunbagira
Újságíró

Hun!

Azért ne essünk át a ló túloldalára és ne tegyünk úgy, mintha nem létezne/létezett volna az férfitípus, amit szergej félig leírt és akikre- részben- a femcsik véres rongyként mutogatnak.
Az a gyáva/gyenge agresszív típus, aki más “hijján” családja terrorizálásában élte ki férfiúi hajlamait, mert máshol nem tudta- valószínű- ezért piált.
A femcsik és az általuk programozott hülye nők, azért mocskok mert ezt kivetítik az egész férfi társadalomra (illetve a “sorozatbaszókat”, akikre paradox módon egyben nedvesednek) és ezekre hivatkozva követnek ellenünk mindenfajta szemétséget és magyarázzák meg maguknak.
Ugyanakkor megsértődnek- kettős mércével,- eme szemlélet férfi megfelelőjén, hogy minden nő büdös kurva “awalt”, ugye.
Mondjuk szergejéknél az a helyzet amit én írtam a falu kurvája gyorsan hozzáment a trógerhez, hogy legyen valaki mellette….csak a tróger tróger maradt.

Hunn
Újságíró

hunbagira, én továbbra is szentül hiszem, hogy nincs és nem is volt soha széles e világon olyan férfi, aki előbb feleségül veszi élete nagy szerelmét, majd abban éli ki, abban véli megtalálni valódi önmagát, hogy elnyomó, szadista, hímsoviniszta disznóként a gyermekei anyját minden különösebb ok és előzmény nélkül, bebaszva hülyére veri.

Ezt a jelenséget, ezt a példát, amit a feministák sajnos sikeresen használnak fel a férfiak elleni hergelésre, mint “bizonyítékot” a férfiak alapvető elnyomó természetére, nem lehet megérteni, ha nem ismerjük az elmúlt 100 év történelmi eseményeit, és azok hatását a társadalomra és az emberek pszichéjére. Mert ennek a gyökere nem a férfiak elnyomó természetéből, hanem azokból a társadalmi traumákból fakadtak, melyeket ezeknek a korosztályoknak a férfiai átéltek.

Az elmúlt évszázad során volt két elvesztett világháború, Trianon, vörösterror, két kommunista diktatúra, volt levert nemzeti forradalom és szabadságharc… És ezek eredményeként mindaz a poszt-traumás stressz, ami az ilyesmivel jár… Gyilkolás és halál a frontokon, és börtön, és hadifogság, és Szibéria, és Recsk, és a Hortobágy, és a többi… És a kommunisták magyarországi hatalomra kerülésével az életek becsületes munkájával összedolgozott vagyonok ellopása államosítás címszóval, az emberek teljes kifosztása, a parasztság földjének elvétele és a parasztok beverése a TSZ-be, a gyárba, a városba… Az egyetlen engedélyezett gyógyír ami megmaradt a léleknek, az az ital… A pofádat pedig befoghattad, különben vertek… És nem üthettél vissza…

Ilyen volt az élete ezen korosztályok férfiainak. Nem az a csoda, hogy voltak, akik olyanok lettek, mint akikre a feministák ujjal mutogattak ezekből a korosztályokból, hanem az a csoda, hogy nem lett MINDEN férfi ilyen… Külön tréfája a sorsnak, hogy nagy valószínűséggel a mai baloldali feministák nagyszülei voltak azok, akik anno ávósként hülyére verték őket, ha nem tetszett a rendszer…

Ezért mondom azt, hogy felnőtt férfiként fontos megérteni, hogy apáink, nagyapáink mit tettek és miért tették – és hogy asszonyaik miért szerették őket, akár mindennek ellenére is. Ez nem jelenti sem a tetteik helyeslését, sem a személyes felelősségük felmentését. Hanem annak a megértését, hogy ők ugyanolyan emberi lények voltak, mint mi vagyunk, és ebből következően azt is, hogy az ő helyükben valószínűleg mi is hasonlóképpen viselkedtünk volna. Tehát ne ítélkezzünk képzeletbeli erkölcsi magas lóról, hanem adjunk hálát a sorsnak, hogy nem olyan világban kell éljünk, amilyenben nekik kellett. És ne köpködjünk rájuk visszamenőleg.

hunbagira
Újságíró

Hunn! Ilyen családból jövök, apai ágról végig. De, vannak pszichopata ugyanakkor gyáva geci férfiak, akik eme hajlamukat csak a családjukon merik kiélni. Ahogy rohadt sok áruló ringyó nő. A világ nagy igazságtalansága, hogy ezek a férgek valahogy sosem egymást találják és/vagy boldogítják egymást hosszú távon.
A feminizmusnak azaz ocsmánysága, hogy ezt a típust kivetíti az összes férfire míg a férfi általánosítást kikéri magának. De ezzel már ismétlem magam. Illetve, rábír, hogy kezdjük el a háborús “nemialgebrát” hogy akkor “awaltos” nőből vagy “amaltos” pasiból van több. Illetve az általános “awalti/amalti” szint (szegény anyanyelvem mit művelek vele :D) melyik nemben erősebb.

hunbagira
Újságíró

A hszed többi része, megint sok jó gondolatot tartalmaz. Főleg “történelem pszichológiai” áttekintésed.

Telek Zoltán
Újságíró

Egyelőre az individuális jogi vonalon (élettársi vagyonjogi szerződés, magyar családjog) kellene valami “zászlót” felmutatnunk, ami egy férfi – egy nő kapcsolatát szabályozza. Itt kellene felmutatni valamit, hogy ezt mi hogyan képzeljük ideális esetben. Erre még van is kapacitásunk.

Az állami / önkormányzati helyeken érvényesítendő 50 – 50 %-os kvóta követelése a következő lépés. Ez már túl nagy terület, néhány ember nem nagyon tudja átlátni. És ezt is követelni kell még akkor is, ha állítólag “úgy sem ér semmit”. Elvi ellenvetése ez ellen nem lehet senkinek, ha pedig a nők úgy is csak a szar helyeket töltik be állítólag, akkor meg gyakorlati ellenvetése se.

Azt remélem mindenki érti, hogy ha nincs férfi jelentkező, akkor az állás nem marad üres, hanem betöltik egy női jelentkezővel. Mert itt még mintha e körben is láttam volna tévképzeteket.

A mai európai népesség összeomlásban nyilvánvaló hogy a szokásos eddigi sémák nem működnek, valami teljesen más kell. Szokásosnak Orbán Viktor minősül a következő kérdésével: “Mit tehetek a kedves hölgyek érdekében, hogy legyen kedvük szülni ?” Igazából pedig a korrekt válasz nagyjából a következő: “Adjál nekünk tökös faszikat, akikhez szívesebben megyünk feleségül.” Erről szól ez a kvóta elképzelés is, a férfiak pozíciójának erősítéséről.

zgy001
Olvasó
zgy001

Telek Zoltán
Újságíró

Figyelj már……. Amiről te fantáziálsz (“Ha megszűnik a nőtartó rendszer, onnantól a nők 3/4-e magától visszamegy a konyhába és keres magának férjet. Ahogy az volt a múltban is.”), az itt már nem lesz sohasem. Mivel téves az alapfeltevésed, ezért az egész érvrendszered téves.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

hiszen a férfi pedagógusok jobbak, mint a nők.

Ez honnan?Valóban vannak jó férfipedagógusok és legfőképp az a stílus amit egy férfi általánosan képvisel az nagyon hiányzik az oktatásból (is)De az az állapot ne tévesszen meg amikor 20 női pedagógusra jut 2 férfi akikből 1 igazán tehetséges és elkötelezett a másik meg ugyan olyan mint a picsák.Én még abban az időben jártam és olyan iskolába ahol nagyon sok férfitanár volt.Az önmagában még semmire sem garancia.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Nem tudom ,hogy ahol ezek a felmérések készültek mekkora a férfitanárok aránya.Miért számít ez? Nem bizonyított saját feltevés:ha egy ilyen elnőiesedett pályára megy mégis egy férfi abban nagyobb lehet a hivatástudat a pálya iránti elkötelezettség.Tehát egy felmérésnél nagyobb valószínűséggel találnak jó férfitanárt mint jó nőit.Mivel a nők egy jó része azért ment csak oda ,hogy diplomája legyen.Ez is saját tapasztalat.A 80-as évektől indult az a mozgalom,hogy fiam lányom te csak tanuljál mi mindent megteszünk túlórázunk, disznót hizlalunk csak neked ne kelljen annyit dolgozni mint apádnak anyádnak.Ez a gyakorlatban azt jelentette ,hogy aki jó képességű volt és a körülményei is lehetővé tették az elment oda ahova eleve el szeretett volna menni.Akik kevésbé voltak jó képességűek azoknak maradt:lányoknak tanár- tanítóképző, fiúknak katonai főiskola és egy két vidéki egyéb(könnyűipari ,mezőgazdasági gépész)ahova könnyebb volt bekerülni.Ennek a felhígulásnak láthatjuk is az eredményét.Plusz még a mindenkori politika is táplálja erősebben vagy gyengébben azt a gyanút ,hogy nem is akarják a területet igazán rendbe rakni. Mert hát akciók programok vannak, több érettségizettet,több diplomást de a tudás vajon több lett e ? Magát a felhígulást kéne kezelni akkor kialakulhatna valami egészséges vegyes arány.

Tenor
Olvasó
Tenor

Hol van az előírva hogy csak a szellemi munka érdemel diplomát ? Ez itt a baj. A szellemi munkák felétől meg kéne vonni a diplomát és a szakmunkák felének diplomával kellene járnia.

hunbagira
Újságíró

Igen, ez jó irány lehet. Vagy megfordítva- de a dolog lényegén nem változtatva- a technikusi végzettséget is “feldiplomázni”. De tényleg egy egyszakos angolos/szocpedes (bármelyik büfészak behelyettesíthető ahol a nők meresztik az egyre terebélyesebb seggüket) mivel több mint mondjuk egy villanyszerelő technikus?????

wittukind
Olvasó
wittukind

Elolvasván a sok mélyenszántó kommentet itt, ezek jöttek az eszembe:

1. El tetszettek felejteni hogy Magyarország egyelőre az EU tagja
2. Ha még szükség van valami kutatáskodókra lehetne csinálni egy CEU 2.0-át ahová csak ilyen okos férfiak mehetnek, máris lesz még több diplomás aki oszthatja az észt.
3. Most már tényleg örvendek hogy itt élek és nem ott…

hunbagira
Újságíró

Neked eddigi ittléted alatt sikerült már valami adekvát kommentet összehozni? Mert csakszi ezt legalább képes abszolválni.
Én viszont adekvát leszek. Figyu amiről itt beszélünk az a te “szeretett” romániádat sokszorosan érinti- csak a románoknál fórum sincs erre, ahol ez megbeszélhető. Ide s tova 15 éve románia/moldova európa leginkább csökkenő népességgel rendelkező országai.
A román nők a szexipar éllovasai perpillanat.
Tudod ezek a folyamatok amiről beszélünk (mert itt lehet legalább) még talán magyarországot érintik legkevésbé (ha a szerbeket és a lengyeleket nem számítjuk). Persze ez a “legkevésbé” is masszív lepusztulást jelent kb annyit, hogy vizsgáljuk melyik szar a legkévésbé híg.
Te sem a román férfihangon kommentelsz.

hunbagira
Újságíró

De tudod, amíg nem lehet eme dolgokat fegyverrel megoldani, addig nincs más mint az ellenCEU. Ha tudsz mást várom a “konstruktív” kommentedet. :D

wittukind
Olvasó
wittukind

Mind a kettőre:

Tényleg komolyan vetted azt a ceu-s pontot? akkor máris “konstruktiv” lettem….a többire pedig…legfennebb “romboló” lehetek, erre ami most van, nincs mit “konstruktivizni”.

Mert mégis hogy gondolod- erre a sok blablablára tegyek rá én is egy lapáttal, vagy irjak valamit amiért kitiltanak?

hunbagira
Újságíró

Te nem tudnál ilyet írni- no nem a rosszindulat miatt- hanem, mert szellemileg erre képtelen vagy (csakszival ellentétben) Szóval nyugodtan.

wittukind
Olvasó
wittukind

Hogy mit tudnék én irni, vagy mire képes a szellemem, nem tudom, honnan tudod, nem muszáj 60 diplomád legyen, hogy véleményt tudj mondani valamiről, én csak azért vagyok itt a Férfihangon, mert, ahogy irtam már, ennyi okos embert egy helyen még nem tapasztaltam eddig, attól függetlenűl hogy el lettem mondva mindennek(fölirtam minden jelzőt amivel meg lettem szentelve), de mégsem irom ide minden gondolatomat, mert azt hiszem nem tetszene az admin uraknak, úgy hogy inkább legyek kétértelmű nyavajgó, én nem vagyok sem irigy sem sértődös fajta, szóval nyugodtan..

és még egy észrevétel-azért mert nem repkedek mindenféle ejtőernyővel mindenfelé, nem jelenti azt hogy butább lennék nálad.

Serathis
Olvasó
Serathis

A GWG nagyon is létezik! A pornó iparban. Egyedül csak ott. De ott a nők sokszorosát keresik.

hunbagira
Újságíró

Minden “testipari” tevékenységnél is ez a helyzet, ld modellek, hostessek stb…

hunbagira
Újságíró

Zombi. Zolival folytatott vitád ügyében, hogy férfikvóta vs bürokrácia csökkentés. Én is neked adok igazat. De itt hibás premisszából indulsz ki- miszerint ez egy nőtartó rendszer- az, hogy ” milyen tartó ” azt Naooo szokta itt elmagyarázni, lényegretőrően. :D. De elmondom neked adóink nagyrésze nem a bürokrácia fenntartására megy (oda az illetéknek mennek) hanem a segélyekre (cigók) és hitelek végtelen idejű törlesztésére (bibsik).
Én már kaptam meg nemzeti radikális feministától (sajnos vannak ilyenek nem kevesen ld foritocska a zsindex topikból) “hogy bezzeg saját asszonyaitoktól sajnáljátok, de a tetves zsidóktól és cigányoktól nem” (fordított migránsozás)

zgy001
Olvasó
zgy001

Gejza
Olvasó
Gejza

Jordan Peterson – A jól fizető munkákban dolgozó nők
Magyar felirattal, kapcsolható:

https://www.youtube.com/watch?v=NV2yvI4Id9Q

Razide
Újságíró

Most néztem bele a cikkbe, de máris egy kis tévedéssel indított. Cassie Jaye elkészítette a The Red Pill című filmet, de a fenti videó nem a filmből származik, hanem a filmhez felvett hatalmas mennyiségű interjúkból, amiket terjedelmi okokból nem tehetett közzé a filmben, de mivel egyenként is érdekesek, ezért közzé tette utólag a Patreon támogatóinak, majd némi késéssel a YouTube csatornáján, és ezeket az interjúkat nevezte el Red Pill – Raw Files sorozatnak.

Gejza
Olvasó
Gejza

Nem tudtam hová tenni hirtelen, nézzétek meg a cikkben szereplő videót és örvendjünk, hogy milyen jó, hogy megvalósul az, hogy nők is lehetnek például rendőrök, zéró értelem mellett, ettől várjunk segítséget egy az egy elleni szituációban.

Tőle akár meg is ölhették volna a kollégát, még egy nyomorult kényszerítő eszközt sem volt képes elővenni segítségképpen.

http://www.borsonline.hu/aktualis/remiszto-latvany-busz-ala-rugta-a-rendornot-egy-fiatal-video/164185

Reszet Elek
Újságíró

Agyrém! Nálunk is találkoztam 40 kilós utcai rendőrnővel. Mit tud az ilyen csinálni? Még megtartani sem tudna. Hogy húzna ki mondjuk egy égő kocsiból egy átlagos méretű pasast? Hogyan állna helyt oszlatásnál a falban? Kurvára gáz az egész! A videón ahogy nézem ez még öreg is, miatta meg a kollégája három köcsöggel kénytelen balhézni.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Most hiretelen ide linkelem,ez is érdekes. Vannak még csodák és unikornisok :

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/30-evesen-otthagyta-a-munkajat-hogy-haziasszony-legyen-es-kiszolgalja-a-ferjet/

Delin
Olvasó
Delin

Lars & Holte, a gyerek nèlküli, 30 feletti àlompàr a szeretlekmagyarorszag.hu-n :D

Jinjangologus
Újságíró

Üdv mindenkinek és bocs az offért:
Új vagyok, cikket írtam. Hova küldjem?
Kösz.

Admin
Admin

Üdv! Hozzárendeltem egy közreműködői jogosultságot a fiókodhoz, tehát már közvetlenül a belső rendszeren keresztül is be tudod küldeni, el tudod menteni közlésre váró vázlatként az írásodat. Lásd az oldal tetején található menün keresztül elérhető vezérlőpultot. Találsz a felületen egy csetet is, ha bármilyen segítségre szorulsz illetve szeretnél valamit megbeszélni a publikációkkal kapcsolatban. Ha esetleg mégis egyszerűbb neked emailben, akkor az info@ferfihang.hu címre is elküldheted. Érdeklődve várjuk! Szólj mindenképpen ha bármilyen módon továbbítottad, és máris megnézi egy szerkesztőnk.

Jinjangologus
Újságíró

Kösz a segítséget meg a gyors kinevezést.
Mindkét helyre átküldtem (mail-re a képek miatt).