40 megosztás

Ehj, családon belüli erőszak – Emlékezzünk a tiszazugi méregkeverő asszonyok áldozataira

Novemberben centenáriumát ünnepelhetjük a Nagy Háború végének. Századik évfordulójához érkeztünk 1918 véres és dicstelen októberének és annak a bizonyos november tizenegyedikének, amely közel egy évszázadra beégette magát az emberek elméjébe, míg a 9/11 fel nem váltotta. Egy olyan értelmetlen és oktalan európai vérontásról kell megemlékeznünk, amely minden vonatkozásban meghatározza a mai Európa nem éppen szívderítő képét. Azt a képet, melynek politikai térképét nagyrészt az ezt a vérontást követő békediktátumok igazságtalansága okozta második felvonás határozta meg, és amely Európa népeit olyan értelmetlen és szégyenletes véráldozatra kényszerítette, melyben legjobbjai vesztek el. Egy egész nemzedék, ahogy Remarqe fogalmazott, még akkor is, ha a gránátok megkímélték az életüket. Ennek a világnak az öröksége és ökörsége a bolsevizmus, amelyet ez a vérontás juttatott hatalomra, a gyáva és megalkuvó pacifizmus, amelyet a vérveszteség szült, a liberalizmus, mely a keresztény monarchiák és a hagyományos, európai polgári erkölcs megrokkanása szabadított a világra, és az esztelenség, a tudás, a becsület és a munka lenézése, melyet csak kisebb részben a lövészárok-cinizmus, sokkal inkább liberalizmus okozta nyikhaj rendetlenség okozott. Az első világháború következménye Trianon és Versallies, Trockíj és Hitler, Auschwitz és Hirosima, a hatvannyolcas drogos libsik nemzedékének tombolása és 1989 elcsalt módszer-, és mószerváltása. Beszéljünk most ennek a korszaknak egy aprócska, morzsányi szeletéről és emlékezzünk rá akkor is, mikor egy feminista szájára veszi azt a kifejezést: „a családon belüli erőszak áldozatai a nők”.

Ha a kriminalisztika és a toxikológia egyetemes történetét vizsgáljuk, a hagyományos gyilkossági mérgezések közül – méretei, kiterjedtsége alapján – európai mértékben is kiemelkedő volt a Tiszazugban a húszas években történt gyilkosságsorozat. Bár „sima bűnügy” volt, még sem lehetett elválasztani ezt az eseményt sem a világháborútól, sem a társadalmi valóságtól.

A képen a gyilkosságsorozat elkövetőinek egy kisebb csoportja látható a vádlottak padján egy korabeli hivatalos bírósági fotón. Ekkor még nem takarták ki az arcokat, merthogy a sértetteknek voltak jogaik, nem a gyilkosoknak. Az ügyben egyébként 28 gyanúsítottat állítottak bíróság elé, kettő kivételével mindannyian nők voltak, akikre végül 162 gyilkosságot tudott a törvénykezés rábizonyítani, azonban egyes források hozzávetőleg 300-400 áldozattal számolnak, akik szinte kivétel nélkül férfiak voltak.

1918 után a magyar Alföld talán legeldugottabb zugában, Csongrád és Jászkun határán, Kunszentmárton-Tiszaföldvár térségében szinte népszokássá vált, hogy a vidéki parasztasszonyok szép csendben arzénmérgezéssel eltették láb alól férjeiket, apósaikat. Tudnivaló, hogy ez a vidék az átlagosnál is többet szenvedett a háborúban. Az alföldi hadkiegészítésű K. u K. és honvédhadosztályok a Kárpátok és a Dolomitok (Isonzo-Doberdo) hegyeiben a miskolci, kassai, eperjesi, egri, székelyföldi hadosztályok hegyvidéki terephez, élethez, klímához szokott katonáihoz képest a számukra ismeretlen és idegen hegyek és fenyvesek vidékén két-két és félszer több halottat és sebesültet vesztettek. Főleg fagyási sérültet. Az antibiotikumok felfedezése előtt a ma könnyen kezelhető végtagsérülések akkor földdel szennyezve a gázgangréna kockázatát hordozták, ezért az első világháború frontsebészei rutinból amputáltak. Tömegével kerültek vissza falvaikba a kezüket, lábukat, a mustárgáztól vagy a srapneltől szemük világát vesztett volt katonák. A vidék megszenvedte a kommünt, majd első és legvédtelenebb áldozata lett a 1919 augusztusának elején a kommün ellen a Tiszán áttörő románok féktelen rablásának és zabrálásainak. Valóban szegény emberek földje volt ekkor a Tiszazug, ahol a háború alatt önállósodott asszonyok nehezen viselték, mikor hazatértek a volt katonák – köztük a rokkantak. Ne higgye senki, hogy a fogalom megalkotása előtt nem létezett az, amit úgy hívunk: poszttraumatikus stressz-szindróma. A hazatért férfiak lelkét megtörte a lövészárok-pokol. Egyesek jobban bírták, mások ezt italozással és feleségveréssel próbálták feldolgozni. Mások nem verték feleségüket, csak egyszerűen kiszerettek őbelőlük, míg négy évig távol voltak, vagy tán soha nem is szerették őket. Megint mások falábuk miatt már csak útjában voltak annak, aki egyébként a templomban „egészségben-betegségben, örömben-bajban” neki örök hűséget fogadott. „Cselekedni kellett.”

 A ma újságja a holnap szemete, ahogy mondani szokták, de egyes címlapok időtállóak.

Móricz Zsigmond így emlékszik a méregkeverő asszonyok vallomása alapján:

A bábának feltűnt a kis macska halála. Hazament s a szobában a tányérról kiöntötte a legyeket a ház előtt. Egy kis csirke odajött, megette a legyeket. Megette a kis tarka csirke s nemsokára elkezdett szédelegni. Azután megdöglött. Ez már szeget ütött a bába fejébe. Leöntötte a tányérokról a légyvizet s beletöltötte a kis kutya szájába. A kutya is megdöglött tőle.– Hisz ez nagyszerű, – mondta a boszorkány – ez jó, ez kell. Csinált ilyen légyvizet, visszament a beteghez, beadta neki: az is megdöglött. A család megsiratta, meggyászolta s örültek, hogy a jóisten így segített rajtuk. Most már a bába egy zseniális találmány birtokában élet-halál urának érezte magát. Sok-sok évig, talán egész évtizedig őrizte a titkát, míg egyszer csak alkalma volt hasznát venni. Vége lett a háborúnak, hazajött egy vak katona. A felesége gyűlölettel fogadta, mert már mást szeretett. S megmaradt az ura házsártos rossz természete… Azt mondja a bába: „Mit kínlódsz vele”. Beadták borban az orvosságot, az ember gyomorbajt kapott. Orvost hívattak, az megvizsgálta, orvosságot rendelt. Megcsináltatták. Éccakára a bába mézes pálinkát csinált, hogy jobban aludjon, belekeverték az arzént, reggelre a beteg kész volt. Most aztán megindult a suttogás: „mit kínlódsz vele”… A faluban nem volt pap. Volt egy tehetetlen, aki huszonnyolc év alatt se beszélt senkivel. Ellenben rettenetes nagy volt a szegénység. Ebben a faluban, mint általában az alföld szegénységénél szokás: télen kétszer esznek egy nap. Ez azt jelenti, hogy a testek enerváltak, a lelkek gyávák. A szegénység gyötrelmesen destruál. Tíz órakor levest, délután hatkor tésztát, vagy krumplit. És sok a beteg, rettenetes sok a beteg. Minden háznál van egy, kettő. Jött a bába: „Mit kínlódsz vele”. És sok a rossz férfi. Részeges, goromba, rokkant, szoknyakergető. Jött a bába: „Mit kínlódsz vele”.

Móricz Zsigmond, mint általában a baloldali entellektüelek, meggyőződéssel vallotta, hogy a szegény ember sose gonosz, csak hát, a szegénység, meg az elnyomás, a kirekesztettség, na meg, később, az a fránya rasszizmus. Az, hogy a nyomorgó emberek óriási többsége ennek ellenére sem jár lopni, nem megy prostituáltnak, és szegénységére hivatkozva nem mérgezi meg idős szüleit, a liberális világképbe nem fér bele, más szavakkal, népboldogítóék és világmegváltóék „meglepően” megértőek bizonyos, politikailag körülhatárolt esetekben bármivel szemben. Kis tömeggyilkosság, kis gulág, kis kitelepítés, kis kuláklistázás, ugyan, kérem, ezek csak apróbb torzulások a boldog jövő érdekében, és ennek sorába tartozik az is, hogy a Charles Masont megszégyenítő tömeggyilkosságok is „igazolhatóak”, ha azt „haladók” és nem „osztályidegenek” követik e. Nincs semmi látnivaló, kérem, haladjanak tovább. Például három-négyszáz embert aljas indokból és nyereségvágyból meggyilkolni nem lényeges családon belüli erőszak, erre az Isztambuli Egyezmény nem intézkedik, mindennek oka az elviselhetetlen férfierőszak. Hogy a magatehetetlen nyolcvanéves ember megmérgezését fél hold föld reményében, vagy a magzatelhajtást ez miképpen igazolja, rejtélyes, de biztos úgy van.

A mérgezés ötlete a későbbi nyomozás szerint természetesen nem az analfabéta parasztasszonyok fejében fogant meg, hanem Nagyrév és Tiszakürt községek bábaasszonyai látták elő őket szaktanáccsal.

Magyarországon a bábaképzést még Mária Terézia vezette be, hiszen e korban az orvosok száma csekély volt, vidéken meg éppenséggel nulla, a szülő nőknek szaksegítséget nyújtani, ezzel a csecsemőhalálozást és a szülési halálozást csökkenteni legjobban és leghatékonyabban a jól képzett, megfelelő egészségügyi, anatómiai ismeretekkel rendelkező bábák tudtak. Közhelyes, hogy Semmelweis korában a bécsi bábaklinikán (1845-1847-es évek átlagában) a tiszta, szakértő kezek között a szülő nők halálozási aránya, gyermekágyi fertőzésének aránya a közkórházéhoz képest átlagban annak egytizedét se érte el. Példaértékű! Mária Terézia törvénnyel tiltotta el a nem-szakképzett gyógyítókat, és bábaiskolákat nyittatott az ország több városában. A gyógykezeléshez, a gyógyszerekhez és gyógynövényekhez jól értő, népi hagyományokon felnőtt, de modern módon kiképzett bábák megfelelően képzettek voltak a feladathoz. Sokan régi bábacsaládból származtak, hiszen a gyógyfüves asszonyok lányaiknak, ritkábban fiaiknak adták át gyógyfüvek tudását. Ez elősegítette a tudás megőrzését és kamatoztatását. (A szerzőnek és feleségének dédanyja és nőágú ősei egyaránt bábák voltak, egyben bükki és zempléni füvesasszonyok.) Vajon mi vihette rá a felesküdött gyógyítókat arra, hogy embert öljenek? Nem a közvetlen nyereségvágy: nem lehetett bizonyítani, hogy pénzt kértek volna. Sokkal inkább a rosszul értelmezett szolidaritás, amit éreztek asszonytársaik iránt, volt az, amely erre vezette őket.

Bár alkalmazhattak volna növényi mérgeket is, a gyanút keltő heveny mérgezések helyett az idült arzénmérgezés előidézést látták célravezetőnek. Erre a célra az akkor szabadforgalmú, nátrium-arzenittel beitatott légyfogó papírt, rovarirtót használtak fel. (Az arzént már régtől alkalmazzák e célra, erre utal a természetes fémarzén régi neve: „légykő”.) A „légyfogó leves” ezután fogalommá vált, az asszonyok összefogva vásároltak, egyenként nem feltűnő mennyiségekben légypapírt, majd ennek vizes kivonatát borban, ételben elkeverve mérgezték férjeiket, akik a kezelés hatására rendszerint 30-90 nap alatt meghaltak, változatos – ma már megállapíthatóan, idült arzénmérgezéses tünetek között.

Ma már elképesztően hangzik, hogy nátrium-arzenit tartalmú készítmény szabadforgalmú legyen, de a kémiai biztonsági követelményrendszer az 1920-as években nem létezett. Ugyanakkor egy légyfogó papír mindössze 1-2 mg arzénnek megfelelő mennyiségű nátrium-arzenitet tartalmazott, azaz a heveny halálos adag talán 1-2 %-át, amely alapvetően alacsony kockázatot jelent. Megjegyzendő, hogy nemcsak ekkoriban, hanem még a hatvanas években is az arzéntartalmú rovar-, és gombaölőszerek beszerezhetőek voltak és a növényvédelmi gyakorlatban is használták őket. Mai szemmel elképesztő, hogy pl. egy almáskertet arzénnel permetezzenek Monília ellen, de akkoriban ez természetes volt. Ehhez képest embermilliók meggyőződése, hogy a jelenkori élelmiszerek mérgezőek és veszélyesek, bezzeg régen…

Természetesen ma már nem lehet általában arzénhez jutni, de egyébként nem olyan nehéz, el kell menni egy ásványbörzére, ahol lényegében kilószám vásárolhat az ember realgárt vagy auripigmentet, azaz arzén-triszulfidokat, más kérdés, hogy kémiához nem értő átlagember ebből mérget készíteni nem fog tudni.

Az arzénvegyületek súlyosan károsítják, befolyásolják a szervezet működését, a zsír-, és szénhidrát-anyagcsere folyamatát és számos enzimrendszer működését. Az arzén iránti érzékenység mellesleg eléggé eltérő. Az Alpok egyes vidékein, Svájcban, Tirolban régebben elterjedt szokás volt az arzénevés, ami a nép hite szerint erősít, emeli a fizikai teljesítőképességet és az ellenálló képességet. Ez persze, bizonyos meghagyásokkal, akár igaz is lehet. Az ilyen arzénevők fokozódó adagokban naponta akár több gramm arzént is megettek szilárd formában, minden károsodás nélkül, mert az arzén nem szívódott fel. Kutyákat is hozzá lehet szoktatni az arzén felvételéhez, ugyanúgy ellenállókká válnak. Az ó-, és középkorban, mikor az arzén gyakori gyilkossági méreg volt, nem egy uralkodó szintén rászokott az arzénevésre, hogy legalább egy potenciális halálnemtől védve legyen. A hagyomány szerint I. Ptholemaiosz, egyiptomi uralkodó is így tett a kr. e. III. században. Ha azonban hozzászoktatott szervezetnek arzénoldatot adunk, az felszívódik, és az illető arzénmérgezésben elpusztul. Az arzénes oldatra nem csak a gerincesek érzékenyek, éppen nagy hatásszélessége miatt alkalmas gyom-, gomba-, és rovarirtásra is számos arzénvegyület, mivel az arzén tulajdonképpen minden élő szervezetre erősen toxikus. Éppen régebben, a középkorban, a Marsh-próba előtt az arzén kimutatásának legcélszerűbb módja az volt, hogy a gyanús oldatot kitették a legyek prédájának, és a legyek elpusztultak tőle. Ha biztosra akartak menni, akkor a legyeket ez után libákkal etették meg, melyek legott szintén megdöglöttek (a XVIII. században a debreceni méregkeverőket ezzel a módszerrel igyekezett a nemes városi tanács leleplezni). Az arzén a természetben tulajdonképpen elterjedt elem, ezért az emberi szervezet a bejutó ivóvíz és táplálék miatt mindig tartalmaz több-kevesebb arzént. Magyarországon az ivóvíz arzéntartalma rendszerint, különösen az alföldi rétegvizes vízellátású területeken eléggé magas, sokáig nálunk 50 mikrogramm/liter volt a megállapított egészségügyi határérték,az EU jóval szigorúbb 10 mikrogramm/literjével szemben. Utóbbi oka az, hogy a tengermelléki országok lakossága hal-, kagyló-, és egyéb tengeri herkentyű fogyasztása miatt sokkal nagyobb táplálkozási arzénfelvételnek van kitéve, így az össz-arzénterhelésük csak akkor nem haladja meg a kritikus szintet, ha a víz arzéntartalma nagyon alacsony. E miatt a magyar normát hatalmas költséggel kellett értelmetlenül alacsony szintre leszállítani, még 100 mikrogramm/liter sem nevezhető igazán veszélyesnek. Egészséges ember májában, vérében és vizeletében 1-35 μg/liter arzén van, a bőrképletekben, a szőrben, a hajban a körömben az arzén felhalmozódik. Ezért lehetett az arzénmérgezés tényét több évvel a halál után is igazolni, mert a lágyrészek elbomlása után (melyet az arzén lassít, így járt a szintén arzénnel, zöld tapétafestékkel, Schweinfurti zölddel megmérgezett Napóleon is) az arzén a visszamaradó körömben, hajban kimutatható.

Kristályos realgár (arzén-triszulfid) Kapnikbánya táróiból. A szerző felvétele.

Egy ember megöléséhez átlag napi 2-4 mg arzént kellett adni, rendszerint egy-két hónapon át – azaz mindennap egy-két légyfogó kivonatát. Természetesen százzal egyetlen adaggal, vagy 10-20-al néhány adaggal is „el lehet intézni” a célszemélyt, sokszor ezt a gyorsabb megoldást használták. Ha egyetlen nő vette volna meg a nagy tételű légyirtót, értelemszerűen az gyanút kelthetett volna, ha azonban tucatnyi asszony vásárolt napközben, majd este a kútnál találkoztak, kötény alatt összeadták a mérget, és a férjlikvidáló „hölgy” hazavitte az egyszeri, vagy 3-4-szeri, de mindenképpen magas adaggal, azt borba vagy ételbe keverve beadta az áldozatnak. Ez után következett a következő férj, és így tovább. A mérgezések központja Nagyrév volt, de a környéken további településeket, így Tiszakürtön, Ókécskén, Tiszaföldváron, Tiszasason, Mesterszálláson, Öcsödön és Kunszentmártonban is feljegyeztek eseteket – mindenhol csakis reformátusok között, zsidók és katolikusok nem éltek a szerrel. Utóbb kiderült, hogy Csongrád, Békés ármegyék több településén is történtek kisebb számban ilyen esetek, sőt, Zalában is.

Nagyrév akkor mintegy 5600 lakossal bírt, melyek közül összesen legalább 162 ember esett áldozatául a légyfogónak. A további településeken még legalább további száz, kétszáz áldozatot lehetett számolni, azaz 17 éven át 300-400 halálos áldozata volt a férjirtó maffiának. Ez évente falvanként néhány eset – nem feltűnő. Ahogy néhány légyfogó papír megvásárlása se.

A mérgezések ugyanis közel húsz éven át folytak. Az első esetek 1920-ban, közvetlenül a háború és a kommunista kommün után történtek, és még 1937-ben is történt ilyen eset. Később már nem csak kegyetlen férjek, apák, apósok váltak a mérgezések áldozataivá, hanem megunt szeretők, beteg idős emberek és fogyatékos gyerekek is. Az igazolt felnőtt áldozatok öt kivételével férfiak voltak, tehát egy-két konkurens szerető, rosszindulatú nővér és sógornő kivételével valamennyien férfiak. A gyermekek között kislányokat is megmérgeztek.

A csendőrség, majd a szolnoki ügyészség természetesen, jó magyar szokás szerint, névtelen feljelentés alapján kezdett nyomozásba, még 1929 áprilisában. A nagyrévi bábaasszonyt, Székely Sándorné született Rácz Zsuzsannát jelentette fel, utóbb kiderült, saját sógornője, hogy három embert megmérgezett. A cibakházi csendőrök ekkor nem találtak bizonyítékot, még a feljelentő ellen indult eljárás, rágalmazás miatt, de egy lelkiismeretes tiszakürti újságíró, Nyikos László utánament a történeteknek, és munkássága során fény derült a történetre – legalábbis azok egy részére. A mérgezések még éveken át tovább folytak, mert lassú, szisztematikus volt a nyomozás: Nagyrévben végül több tucat holttestet exhumáltak.

Korabeli újságkép a letartóztatott asszonyokról. Forrás: origo.hu

A trianoni békével megtépázott magyar önbecsülést Scitovszky Béla, a regnáló belügyminiszter, illetve a csendőrség parancsnoka, Schill Ferenc nem akarták még egy nemzetközi botránnyal tovább terhelni, ezért a kollektív monstre, nagy sajtónyilvánosság előtti per gondolatát elvetették, és az ügyeket lényegében csendben, felhajtás nélkül, egyesével tárgyalták. Közel száz nő és pár férfi segítő került a csendőrség látókörébe, de bizonyítottság és bizonyíthatóság hiányában a legtöbbjüket nem tudták elítélni. Csak 28 embert – ebből 26 nő- találtak bűnösnek gyilkosság és gyilkosságban bűnrészesség vádjában, hat asszonyt halálra ítéltek, közülük hármat kivégeztek, az egyik nagyrévi bábaasszony, Fazekasné, aki önmaga több tucat embert, köztük gyerekeket mérgezett meg, pedig öngyilkos lett. „Aztán amikor úgy volt, hogy mennek Zsuzsi néniért, mink meg rohantunk a csendőrök után. Elfordultak a sarkon, de a Zsuzsi néni leste őket. És akkor a kútnál volt elkészítve a méreg neki, úgyhogy olyan erős méreg volt, hogy mire odaértek, ott volt meghalva a kútnál. Aztán nem tudták elvinni, csak a temetőbe.” – Emlékezett vissza egy szemtanú, Gúnya Józsefné Mátay Mónika tanulmánykötetében. Másik három asszony is megölte magát még a nyomozati szakban, néhányan pedig egyszerűen megszöktek. Valószínűsíthetjük, hogy éppen a legelvetemültebb szipirtyók maradtak büntetlenül, mert aki körömszakadtáig tagadott, és a holttestből sem sikerült az arzén kimutatása (vélelmezhető, hogy több holtestet kiástak és eltüntettek az érintettek, mikor az exhumálások megkezdődtek), azokat nem tudták vád alá helyezni. Fazekasné Tiszakürti kolléganője, Roskáné Jáger Mária, sem került bíróság elé, mert nem mérgezett meg közvetlenül senkit, legalábbis nem tudták rábizonyítani, a „szaktanácsadás” tényét pedig az akkori btk. nem rendelte büntetni. Talán feltűnő, hogy míg ekkoriban egy erős felindulásból elkövetett emberölés, pl. egy kocsmai késelés esetén is könnyedén kötél végén találhatta magát az elkövető, Nyugat-Európában a húszas, harmincas években a gyilkosok mintegy felét, Magyarországon általában több mint háromnegyedét halálra ítélték és kivégezték, csak a nagyon-nagyon menthető körülményesek „úszták meg” sokéves vagy életfogytiglani fegyházbüntetéssel, addig a maffiajellegű elkövetés minden formáját felvonultató, csoportosan, bűnszövetségben, előre kitervelten, nyereségvágyból, aljas indokból, számos esetben védekezni képtelen személy sérelmére (kisgyermek, magatehetetlen öreg ember) azaz többszörösen minősített emberölés eseteit elkövetve is az elkövetők 20%-a kapott halálbüntetést, és ténylegesen kevesebb, mint 10%-ukat végezték ki, annak ellenére, hogy a 28 elkövető lelkén 162 áldozat, azaz fejenként több mint öt (!!!) száradt.

“De még rettenetesebb az, ami a tiszazugi falvak tömegőrülete mögött rejlik. A bűn, az erkölcs áttört korlátai felett diadalmaskodó fékevesztett ember-bestia, a lelkek rejtett legmélyéből előkúszott szörnyűség, a bűnnek sokfejű sárkánya. A kapzsiság, az erkölcstelenség, az irigység, a gyűlölet, az önzés  legrútabb kígyói találtak talajra a tiszazugi fertőben. Gyilkoltak egy fél hold földért. Megmérgezték a férjet, mert vak és tehetetlen volt a háború rokkant hőse. Öltek, hogy szabadon tobzódhassanak erkölcstelenségükben. Hogy ne legyen férj, apa, vagy öreganyó, aki a kötelességre figyelmeztethessen. Az elhagyatott tiszazugi falvakban évtizedeken át ülte orgiáit a bűn.  Pusztított az egyke. Nyíltan dicsekedtek a magzatelhajtásokkal. Pusztított a méreg. S maguk között, titokban újabb és újabb gyilkos terveket főztek ki a tiszazugi asszonyok. Tébolyodott, bűnös agyvelők mondtak ki halálos ítéleteket élőkre s nekivadult cinizmusukban az áldozatokkal együtt temették el a koporsókban az arzénes üvegeket is. Felbomlott a lelkekben minden. Istentagadó, emberölő vadállatok uralkodtak a falvakban.” – Olvasható a “8 órai újság” 1929. augusztus 30-i cikkében.

De hát a bíróságok már akkor is elnézőbbek voltak a szegény, szipogó özvegyekkel…

Post Author: Tóth György Károly

f Facebook
40 megosztás


251
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
11 Egyéni hozzászólás
240 Válasz hozzászólás
7 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
27 Hozzászólások szerzői
tomgalShutthefuckupOdradekblackfridayDelin Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Telek Zoltán
Újságíró

“Mit kínlódsz vele ?” Ezt kérdezte a mérget keverő bába asszony azoktól a nőktől, akik panaszkodtak neki bármilyen hozzátartozójukról. Érdekes lenne arról is olvasni valamit, hogy az időset/beteget/rokkantat/sérült gyermeket megölő nők szándékáról és tettéről tudtak-e a gyilkos nőkkel rokon férfiak (apa, férj, fiú, stb.) ? Kérdezték-e a férfiakat előre arról ezek a nők, hogy eltenném láb alól a fölöslegesnek ítélt családtagot (idős ember, beteg gyerek, rokkant férfi stb.), mit szólsz te ehhez ? Vagy utólag bevallották-e ezek a nők a férfi rokonaiknak ezeket a szörnyű tetteiket ? Kértek-e előzetes engedélyt, kértek-e utóbb bűnbocsánatot ? Mert a férfiaknak valós hatalmuk akkor lett volna, ha ezekhez a szörnyű tettekhez előzetes hozzájárulásukat és engedélyüket kérik ezek a nők. A nők ebben az esetben azért kapták volna a végrehajtó szerepet, mert a mérget étellel/itallal adták be, az pedig a nők kezén ment át és ők tudták legegyszerűbben beletenni a mérget. És miért nem történt évtizedekig semmi ? Mert ha ezt ott évtizedekig csinálhatták ezek a nők ebben a paraszti közegben esetleg akár férfiak asszisztálása mellett, akkor alapvetően dől meg mindenfajta patriarchális tévképzet. Akik ezt ott évtizedekig csinálhatták büntetlenül, azok rendkívüli hatalommal bírtak abban a társadalmi közegben. Gyakorlatilag azt csinálhattak, amit akartak. A bírósági ítéletek férfiakat nem nagyon marasztaltak el, így a férfiak tettestársi, felbujtói, bűnsegédi szerepe sem nagyon merülhetett fel, maguk a gyilkos nők sem állíthattak ilyet. Mert ha férfiként erről tudtak volna, erkölcsi vagy tényleges egyéb támogatást nyújtottak volna a gyilkos nőknek, akkor valószínűleg rájuk is lesújtott volna az igazságszolgáltatás. De férfiak csak néhányan lettek elítélve, ezek talán tudtak a dologról, támogatták azt, segítettek valamiben az elkövető nőnek. De férfiak alig kerültek bűnösként a bíróság elé. A világ pedig igen csak borzalmas hellyé vált a Tiszazugban több évtizedre ezeknek a nőknek a korlátlan hatalma mellett: mindenkinek, öregnek, rokkantnak, beteg gyereknek, megunt férjnek pusztulnia kellett, ha egy nő úgy látta jónak. Ezért nem hiszek semmiféle olyan okoskodásban, ami a nők politikai/gazdasági hatalmának akár mesterséges úton, kényszer útján való növeléséről elmélkedik. A tiszazugi mérgezések nem a szegénységről szólnak, másutt is szegénység volt. Hanem erről a gyakorlatilag korlátlan, nők által gyakorolt hatalomról, ami ott kialakulhatott pár évtizedre. Isten mentsen ettől minket.

Alter Ego
Szerkesztő

28 gyanúsítottat állítottak bíróság elé (kettő kivételével mind nő volt), akikre mintegy 162 gyilkosságot tudtak rábizonyítani. Pontos adatok azonban nincsenek, mivel pl. más források kb. 300 áldozattal számolnak. Az ügy már akkoriban is nagy port vert fel; annyi bizonyos, hogy az esetet részletesen kivizsgálták, 1929-1931 között 12 tárgyalást tartottak az ügyben. A hatóságok külön tárgyalták az ügyeket, hogy kerüljék a feltűnést és ne legyen még nagyobb sajtóvisszhangja a dolognak, bár a perekről maga Móricz Zsigmond tudósított a Nyugatban. A tárgyalások végül hat halálos ítélettel zárultak (három elítéltet felakasztottak, a másik három büntetése pedig módosult: egyiküket felmentették, másik kettő büntetését életfogytiglanra változtatták), további nyolc személy kapott életfogytiglani elzárást, a többiek pedig 5-10 év közötti szabadságvesztést.”

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tiszazugi_m%C3%A9regkever%C5%91k

sRPd
Olvasó
sRPd

Idézet a wikipédiából:
A hadifoglyok a faluban korlátozott szabadsággal bírtak, így az ott élő nők közül sokan „szerezhettek” maguknak egy vagy akár több külföldi szeretőt is, amíg a férjük távol volt. Amikor azonban a férfiak visszatértek, a többségük elutasította feleségük bonyodalmas szerelmi viszonyait, és korábbi életüket, életmódjukat szerették volna folytatni.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

“A kapzsiság, az erkölcstelenség, az irigység, a gyűlölet, az önzés legrútabb kígyói találtak talajra a tiszazugi fertőben. Gyilkoltak egy fél hold földért. Megmérgezték a férjet, mert vak és tehetetlen volt a háború rokkant hőse. Öltek, hogy szabadon tobzódhassanak erkölcstelenségükben. Hogy ne legyen férj, apa, vagy öreganyó, aki a kötelességre figyelmeztethessen. ……. Nyíltan dicsekedtek a magzatelhajtásokkal. Pusztított a méreg. S maguk között, titokban újabb és újabb gyilkos terveket főztek ki a tiszazugi asszonyok. “

Ha a “keret” nem alkalamas, akkor Lilith tombol, ma is, mert akkor fizikai “gyengeségből” nem tudták “kordában tartani”, ma meg önként és dalolva nyújtják át a tökeiket lehajtott fejjel….

“Tébolyodott, bűnös agyvelők mondtak ki halálos ítéleteket élőkre s nekivadult cinizmusukban az áldozatokkal együtt temették el a koporsókban az arzénes üvegeket is. Felbomlott a lelkekben minden. Istentagadó, emberölő vadállatok uralkodtak a falvakban.”

Semmi “tébolyodás” nincs benne, “ilyen a természetük”, és a keretek/lehetőségek most is és minden korban amennyit “enged” nekik, annyira “terjeszkednek” – Önkorlátozás a nő esetében nem értelmezhető fogalom.

hunbagira
Újságíró

Igen eme “végidőkben” tombol Lilith és barátnője a babiloni szajha és önjelölt molochi papnőik tömegével emésztik el a gyermekeket.

Wang B
Olvasó
Wang B

..és ezt már több mint száz éve megírta Weininger, a nők totálisan amorális lények (persze nincs agyonreklámozva). Nincs min csodálkozni.

zgy001
Olvasó
zgy001

hunbagira
Újságíró

Zombi! Egyet nem veszel figyelembe a relatívitást/szubjektívitást. Objektív értelemben igaz, amit írsz. De proli/prekárius primitív tömegnek a milliárdosok/milliomosok életét mutatják be, követendőnek. És eme életmód iránt alakítanak bennük ki igényeket. Nők esetében különösen célt érnek ezzel.

hunbagira
Újságíró

És ez, csak egy hely volt -ahol véletlenül kipattant ügy- a többi helyen – ahol az orvosok szintén jelezték a jelenséget- a rendszer gyorsan leállítatta a vizsgálatokat. Mai szóval “nemzetbiztonsági okból” túl rossz fényt vet a dolog – az eúrópában már akkor sem túl jó hírnek örvendő- magyar nők számára. Magyarán az orvosok, kaptak egy erős szóbeli utasítást fentről, hogy ne nagyon vizsgálódjanak, ha a szakmában akarnak maradni. ahogy ez szokott lenni, általában…

hunbagira
Újságíró

Konkrétan dél- somogyban robbant (volna) egy hasonló ügy, de pestről érkeztek “bizonyos személyek,’ akik “meggyőzték” a helyi orvosokat/csendőr nyomozókat, hogy jobban teszik, ha más dolgokkal foglalkoznak

Flo
Olvasó
Flo

“Ennek a világnak az öröksége és ökörsége a bolsevizmus, amelyet ez a vérontás juttatott hatalomra, a gyáva és megalkuvó pacifizmus, amelyet a vérveszteség szült, a liberalizmus, mely a keresztény monarchiák és a hagyományos, európai polgári erkölcs megrokkanása szabadított a világra, és az esztelenség, a tudás, a becsület és a munka lenézése, melyet csak kisebb részben a lövészárok-cinizmus, sokkal inkább liberalizmus okozta nyikhaj rendetlenség okozott. Az első világháború következménye Trianon és Versallies, Trockíj és Hitler, Auschwitz és Hirosima, a hatvannyolcas drogos libsik nemzedékének tombolása és 1989 elcsalt módszer-, és mószerváltása.”

Hú, ez így elég tömény volt egy szuszra. Természetesen az alapgondolattal egyetértek, a Trianon évtizedekre rányomta bélyegét a történelemre. De azért annyira talán mégsem, mint azt a cikkíró állítja. Hirosima meg bolsevizmus, most komolyan? Miklós cárt már 1917-ben kivégezték, hol volt akkor még Trianon? Meg mi köze Japánnak Trianonhoz? Rejtély…

A liberalizmus belekeverésén már nem is csodálkozok. Én eddig azt hittem, ideológiai szinten leginkább a fasizmus felemelkedését eredményezte Trianon, persze ezt csak olyan jelentéktelen személyek térnyeréséből gondoltam eddig, mint Hitler, Mussolini meg Szálasi.

Még egyvalamire muszáj reagálnom:

“a hatvannyolcas drogos libsik nemzedékének tombolása”

Tudod, azok a drogos libsik leginkább azért tomboltak, mert milliószám küldték őket Vietnámba visszarombolni egy országot az őskorba. Ez nem az én megfogalmazásom, ez kimondott cél volt, miután rájöttek, hogy a (dél)-vietnámiak nem lesznek a csicskásaik. Narancs-vegyszer, napalm, mond ez valamit?

És még egyszer: ezzel nem akarom elbagatellizálni Trianon jelentőségét, de hogy a szerző Trianonra hivatkozva bármi neki nem tetsző jelenséget fikázzon, azért az nonszensz. Nekem meg Orbán nem szimpi, mégse mondom azt, hogy Orbánról is Trianon tehet.

hunbagira
Újságíró

A szerző világosan leírja, hogy a második vh (és így hirosima) az első folytatása. Ami így is van. Tulajdonképpen egy háború volt 2 felvonásban. És 1968 az nem más, mint a frankfurti iskola kultúrmarxistáinak forradalma(amit magyarok csak szar libsiknek hívunk) és tiltakozásaiknak a vietnámi háború csak az egyik (ál)oka volt. Valójában már akkor sem titkolták, hogy a hagyományos európai kultúra megsemmisítése céljuk, csak nem osztályharc, hanem média által. “Ellenkultúra” ugye..

hunbagira
Újságíró

Szóval Flo ideje lesz kigyógyulnod a skizofréniádból hogy egyszerrre vagy libsi és antifemcsi. Mert a feminizmus a “libsizmus” részhalmaza.

Flo
Olvasó
Flo

Kimaradt a “bolsevizmus, mint Trianon következménye” levezetése. Pedig erre kíváncsi lettem volna valakitől. De akkor nézzük a többit:

“Szóval Flo ideje lesz kigyógyulnod a skizofréniádból hogy egyszerrre vagy libsi és antifemcsi. Mert a feminizmus a “libsizmus” részhalmaza.”

Csakhogy én sose vallottam magam libsinek. Szerintem marhára nem mindegy, hogy valaki abban hisz, hogy “Minden állat egyenlő”, vagy pedig abban, hogy “De vannak még egyenlőbbek”. Kb ez a különbség az én nézeteim meg az alkalmazott liberalizmus között. És mivel a férfiak nyilvánvalóan “kevésbé egyenlőek”, elég logikus (kéne legyen), hogy miért vagyok antifeminista. De ez messzire vinne.

“A szerző világosan leírja, hogy a második vh (és így hirosima) az első folytatása. Ami így is van. Tulajdonképpen egy volt háború 2 felvonásban.”

Csakhogy Japán kvázi nem vett részt az első VH-ban (elviekben igen, de azt is az antant oldalán), ők csak szerették volna növelni a Távol-keleti befolyásukat.

“És 1968 az nem más, mint a frankfurti iskola kultúrmarxistáinak forradalma volt (amit magyarok csak szar libsiknek hívunk) és tiltakozásaiknak a vietnámi háború csak az egyik (ál)oka volt.”

Magyarországon mindenki szar libsi, aki nem Orbán, esetleg Vona faszát szopja, ezek után erre hivatkozni nem mérvadó. És hogy Vietnám csak ál-ok lett volna… Azért Amerikában elég sok embert érintett a vietnámi háború (értem ezt azokra, akiket vagy akik közvetlen hozzátartozóját hurcolták el), ez még nem lett volna baj, hisz 30 éven belül ez már a 3. háború volt, amibe belépett az USA, de az első 2-nek még volt értelme, Vietnámnak meg nem. Ha nincsenek kultúrmarxisták, akkor szerinted meg lehetett volna győzni az embereket, hogy a vietnámi háború úgy jó, ahogy van?

wittukind
Olvasó
wittukind

Igy látszik Vietnámból a helyzet? egyébként irtad egyszer, szép vörös homárka, hogy majd irsz cikket arról hogy miként lehetsz balos és antifeminista….

Flo
Olvasó
Flo

“Igy látszik Vietnámból a helyzet? egyébként irtad egyszer, szép vörös homárka, hogy majd irsz cikket arról hogy miként lehetsz balos és antifeminista….”

Tulajdonképp számodra nem sok újdonság lenne abban a cikkben, mert kommentek formájában apránként már minden fontosat megírtam a témában, amit egy cikkben csak összefoglalni tudnék.

Inkább valaki jobbosnak kéne arról írnia egyszer, hogy ha szarik az egyenlőségre, akkor mi jogon is emel szót a femcsik ellen? Én másoktól pontosan annyit kérek számon, amit méltányosnak tartok. Orbántól egy kicsit sem érzem a méltányosságra való törekvést.

Egyébként meg jöhetne már a beígért 15 000 második hullámos kvótamigráns, még a végén azt hisszük, hogy nem is akar az EU még több migránst szétosztani. Eltelt majdnem 4 év a Soros terv kezdete óta, és még mindig csak 1300 jött volna. Mikor jutunk el 150 000-ig? 20 év múlva? 30 év múlva?

Wildschwein
Olvasó
Wildschwein

Ez mondjuk tényleg tipikus balos megnyilatkozás volt, ideráncigálni egy olyan témát, amiről nem is volt szó (migránsok), és olyan színben feltüntetni, mintha nem is lenne ez akkora probléma, mint amilyennek azok az elvetemült, gonosz jobbosok beállítják. Szerintem örülj annak (feltételezve, hogy Magyarországon élsz), hogy az országod vezetői legalább ebben nem a globalista tudjukkik érdekeit szolgálják ki, mint ahogyan például Németországban vagy Franciaországban ezt teljes nyíltsággal teszik.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nem tud kivetközni a bőréből, női/feminista/balos “harcmodor”

Flo
Olvasó
Flo

“Nem tud kivetközni a bőréből, női/feminista/balos “harcmodor””

Lehet, nem kellett volna behoznom a migránsokat, de bazmeg, ez EGY DARAB irreleváns téma, a cikkíró meg 4-et is megemlít egy cikkben. Innen indultunk el, nem emlékszel?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Orbánt sem, meg a számonkérést sem, mert nincs rá alapod, és irreleváns abból a szempontból, hogy egy balos lehet-e antifeminista?, mert ez volt a fő kérdés!, miközben a baloldaliságból fakad a feminizmus. Eddig 3 a 4-ből, amiből az egyetlen releváns az az, hogy te már valahol, valamilyen módon megírtad, de konkrétum 0.

Flo
Olvasó
Flo

“irreleváns abból a szempontból, hogy egy balos lehet-e antifeminista?, mert ez volt a fő kérdés!, miközben a baloldaliságból fakad a feminizmus”

Nagyon röviden: a baloldali eszmékben közös, hogy van egy kimondott törekvés, hogy egy adott társadalmi csoportot ne érjen hátrány a hovatartozása miatt. Sajnos az már csak az én kiegészítésem, hogy előny se legyen az, ha nő, homó vagy akármi is vagy. Ezért nem is tudok egyik baloldali irányzattal sem azonosulni teljes mértékben. De a mindenkivel szembeni méltányosságra való törekvés erős bennem, és ezért jól illeszkedik az eszmerendszeremben a férfiakkal szembeni méltányosabb jogalkalmazás és közbeszéd (gondolok itt elsősorban a férfiakat mint erőszakos vagy perverz állatokként bemutató médiatermékek visszaszorítására).

Ezt most tényleg csak az nem fogja megérteni, aki nem is akarja.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nagyon röviden: a baloldali eszmékben közös, hogy van egy kimondott törekvés, hogy egy adott társadalmi csoportot ne érjen hátrány a hovatartozása miatt.

Ezért megy le kutyába/libsibe.és ezért lesz belőle ballibsi.
Ez a nagy morális bullshit mindig is a felső réteg szórakozása volt, míg a csőcseléknek ok/indok/felmentés minden általa elkövetett „forradalom”/”gyilkolás”/”zabrálás” /”lefejezés” stb. alól Robespierrel kezdődően.

Sajnos az már csak az én kiegészítésem, hogy előny se legyen az, ha nő, homó vagy akármi is vagy.

Akkor most válogatsz?

De a mindenkivel szembeni méltányosságra való törekvés erős bennem, és ezért jól illeszkedik az eszmerendszeremben a férfiakkal szembeni méltányosabb jogalkalmazás és közbeszéd (gondolok itt elsősorban a férfiakat mint erőszakos vagy perverz állatokként bemutató médiatermékek visszaszorítására).

Nehéz „úgy kefélni, hogy szűz maradjon az ember”…..

Admin
Admin

XcsakX, te már régen ki vagy tiltva innen. Szüntesd be haladéktalanul a jogsértést!

wittukind
Olvasó
wittukind

“a baloldali eszmékben közös, hogy van egy kimondott törekvés, hogy egy adott társadalmi csoportot ne érjen hátrény a hovatartozása miatt”- ez egy jó vicc itt a Férfihangon….pusztuljon a reakció!!!!!!

ja, és nem, nem kell mindenkivel szemben “méltányosnak” lenni, sőt, nevin kell nevezni a dolgokat és a helyükön kezelni…

Alter Ego
Szerkesztő

Összekevered a tisztességes baloldaliságok a bolsevizmussal… Meg kellene tanulni egy kicsit árnyaltabban gondolkodni és szándékokat értelmezni…

wittukind
Olvasó
wittukind

Isten éltessen, Főnök, de nekem már nincs kedvem azon filózni hogy milyen a “tisztességes baloldali”, túl sokat éltem ilyen “tisztességes” rendszerben,.

Alter Ego
Szerkesztő

Az elég nagy baj, mert egy önpusztító társadalmi reflex működteti a mélyen elszánt jobbosok jelentős részét. Nem tudtok hinni abban, hogy létezhet olyan, hogy ha valaki méltányosságot említ, akkor tényleg azt is érti alatta és nem egy másik ravaszkodó, önző diszkriminációt. Ez ellehetetleníti a jószándékú párbeszédet, állandó gyanakvást és háborúskodást szül, sokszor teljesen szükségtelenül…

wittukind
Olvasó
wittukind

Igazából nem értem miért ezt irtad nekem…úgy jött le hogy hogy én valami gyanakvó, jószándék nélküli valami lennék? és ne irjál nekem többes számban mert én csak egy vagyok.

Alter Ego
Szerkesztő

Igen. Úgy jött le nekem, hogy ha valaki “baloldali nézőpontot” vagy “méltányosságot” vagy “egyenlő jogokat” emleget, akkor mindig azt hiszed, hogy valami sunyi szándék van a háttérben. Valóban így érzékeltem mindeddig.

Azért többes szám, mert úgy érzem, hogy egyáltalán nem vagy ezzel egyedül. A működésmód nagyon hasonló, és az erős reflex mellé (nekem legalábbis úgy tűnik) van még egy ilyen erős csoporttudatok is.

wittukind
Olvasó
wittukind

Tényleg nem hiszek én ilyensmiket, csak annyi hogy nekem ez az “egyenlő jog” szóeggyüttes nem tetszik, és ami a csoporttudatot illeti, háát, gőzöm sincs hogy az mi…

Alter Ego
Szerkesztő

Egyébként Flo-nak tényleg akad egyfajta liberális attitűdje, ez képes is “triggerelni” az embert és lehet is vitatkozni ennek mentén, de úgy érzem, hogy most igazából kifejezetten a férfimozgalom körébe eső fontos kérdéseket képviselt (fiúk iskolai diszkriminációja) és erre szerintem teljesen feleslegesen kapott egy ilyen erőltetetten politikai csoporttudatos vitát a nyakába… Ezt nem tartom jónak… Vagy nem ez történt?

hunbagira
Újságíró

Alter, arról nem mi tehetünk, hogy ez a tapasztalat. :)

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Guglizz rá Thilo Sarrazin -ra, hogy láss egy becsületes baloldalit. Van ilyen. Olyan mint a fehér holló, de van.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Nem, a felvetéseidben több irreleváns téma is volt.

Flo
Olvasó
Flo

“Ez mondjuk tényleg tipikus balos megnyilatkozás volt, ideráncigálni egy olyan témát, amiről nem is volt szó (migránsok), és olyan színben feltüntetni, mintha nem is lenne ez akkora probléma, mint amilyennek azok az elvetemült, gonosz jobbosok beállítják.”

Ha 2015-ben azt mondom, hogy még 2019-ben se lesz meg az a plusz 15 000 migráns, kiröhögtél volna. Ha most azt mondom, hogy újabb 4 év múlva se lesz meg, megint csak kiröhögsz, nem igaz?

Wildschwein
Olvasó
Wildschwein

Biztosan velem van a gond, de nem értem, amit mondasz (mi az hogy “nem lesz meg” x db migráns? ez mit jelent?), és azt sem értem, hogy ez mennyiben válasz arra, amit írtam. Az én mondandóm az volt, hogy mellébeszélsz, olyan témát hozol fel, amelyről nem is volt szó. Erre te válaszként folytatod ezt a témát (ráadásul úgy, hogy nem is lehet érteni, amit mondasz).

Flo
Olvasó
Flo

“Biztosan velem van a gond, de nem értem, amit mondasz (mi az hogy “nem lesz meg” x db migráns? ez mit jelent?),”

Csak annyiban van jelentősége, hogy Magyarország kidobott az ablakon 4 évet arra hivatkozva, hogy majd az EU elkezdi végrehajtani a Soros tervet, és Magyarországra akar küldeni 15 000 meg a 150 000 migránst. Ez eddig nem történt meg, és jó eséllyel már nem is fog.

“és olyan színben feltüntetni, mintha nem is lenne ez akkora probléma”

A mondandódban nekem ezt tűnt a leglényegesebb elemnek, ezért reagáltam erre.

Wildschwein
Olvasó
Wildschwein

Még mindig nem értem: Magyarország kidobott az ablakon 4 évet? Mit akarsz mondani ezzel? Mire dobott ki 4 évet, mit kellett volna csinálnia ebben a 4 évben, amit nem csinált? Könyörgöm, fogalmazzál már végre úgy, hogy azt meg lehessen érteni.

Flo
Olvasó
Flo

“Még mindig nem értem: Magyarország kidobott az ablakon 4 évet? Mit akarsz mondani ezzel? Mire dobott ki 4 évet, mit kellett volna csinálnia ebben a 4 évben, amit nem csinált?”

Írhatnám, hogy ezalatt a 4 év alatt esetleg megpróbálhatta volna rendbe szedni az oktatást és az egészségügyet. De személy szerint nem ez zavar leginkább, hanem az, hogy ezalatt a 4 év alatt Orbán kvázi harci készültségben tartott egy országot egy olyan lehetséges eseményre hivatkozva, ami máig nem történt meg, és még mindig nem látszik jele annak, hogy az EU tényleg bejelenti a Magyarországra vonatkozó 15 000-es meg pláne 150 000-es kvótát.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Várjál, azt úgy írják, hogy “oktatásegészségügy”…

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Na, most ráharaptál megint a 444-es legendáriumi eddára. Mint egy rendes propagandista: teljesen más téma alatt nekiesni valaminek és szájzárat kapni rajta. Mészáros, Tiborc? Valami “új” téma? CEU?

wittukind
Olvasó
wittukind

Nem inkább az kéne bizgessen, vörös homárka, hogy mennyi laoszi meg kambodzsai “migrál” oda Vietnámba? ja, és Ho Shi Min még mindig az vagy pedig megint Saigon?

És még valami…Nguyen Phu Trong még hivatalban van-é? és jobb-e mint Orbán? csak úgy, kiváncsiskodom én is….

Flo
Olvasó
Flo

Wittukind: A mai Vietnámról dióhéjban: leginkább a kínai modellhez hasonló kommunizmus van ma is, a pártfőtitkár (vagyis kb az elnök) meg 2011 óta Nguyen Phu Trong, Ho Si Min várost pedig nem nagyon fogják átnevezni – Ho Si Minnek ma is nagy kultusza van, ő inkább volt amolyan Buddha szerű filozófus, mint a klasszikus értelemben vett politikus. Kb Gandhi-hoz lehetne hasonlítani.

(Többé-kevésbé) szabad piac van, meg vallásszabadság, de szigorúan egypártrendszer, aki ez ellen szót emel, azt egyből letartóztatják, külföldön született vietnámiakat szeretnek bekaszlizni főleg. Ettől függetlenül a politika nem járja át annyira a hétköznapokat, mint Magyarországon. A korrupció magas, bár én ezt így, hogy nem cégvezető vagyok, kevésbé érzékelem.

Ha vietnámi lennék, biztos nem tetszene, hogy baromira nem mondhatom el a véleményemet a politikáról nyilvánosan. Magyarországon se hálás téma ez, de legalább a bebörtönzéstől nem kell félni. De inkább nem adok több tippet, hova lehet még rontani Magyarországot.

A kambodzsaiakat érdekes mód szeretik, pedig régebben (a vörös Khmerek idejében) Kambodzsában erőteljes Vietnámellenes propagandát nyomtak. Azt mondják errefelé, hogy a kambodzsaiak sosem hazudnak, a vietnámiak néha, a kínaiak viszont mindig (őket utálják is rendesen). Laosz innen Dél-Vietnámtól kiesik.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Jól értem, hogy elmenekültél Orbán “diktatúrájából” egy kommunista diktatúrába, ami rosszabb mint az itthoni?
Ejha, ez nem semmi.

Flo
Olvasó
Flo

“Jól értem, hogy elmenekültél Orbán “diktatúrájából” egy kommunista diktatúrába, ami rosszabb mint az itthoni?
Ejha, ez nem semmi.”

Van egy projektem, amihez csak Vietnámban van lehetőségem beszerezni az alapanyagot (vagyis a homárpáncélt). De ha ez megnyugtat, más sem érti a motivációmat. Ez van.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

És a homárpáncél lattéhoz kell, vagy babzsákhoz? Bocs… Nem elmarni akarlak, de a logikus gondolkodás képességének csírái ha megvannak (és ha erre az oldalra keveredtél, akkor valaminek lennie kell…), így jó lenne visszarántani téged a valóságba.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Ha egyszer ott érzi otthon magát…

gpetersz
Olvasó
gpetersz

“Mikor jutunk el 150 000-ig? 20 év múlva? 30 év múlva?”

Jól látod: kb. 20 év múlva, ha a miniszterelnököt Gyurcsánynak, Karácsonynak, Fekete-Győrnek vagy Szélnek hívnák. Így azonban csak az kap menedékjogot, vagy védettséget, akinek a törvények szerint jár. Mint az afgán faszhuszár esetéből látjuk, azokba is kár az egész.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Csakhogy én sose vallottam magam libsinek.

A “baloldali antifeminista” is oximoron, libsivel, vagy anélkül.

Ugyanis a bal(libsi)-oldali antifeminista pontosan ugyanazt a mantrát szajkózza mint a feministák, csak ellenkező előjellel:

ne neki, hanem nekem legyenek előjogaim, kvótáim, mert “megérdemlem” hiszen megszülettem pinám/farkam van stb.
– valaki/valami ezt nekem intézze el, igazán mélyebben nem érdekel, hogy hogy csinálja, csak minél hamarabb és túkompenzálva, minden eszköz megengedett, mert a cél nemes és szent
– az ellenoldal “fogja vissza magát”, tanúsítson önmérsékletet, engedjen engem is a “vályúhoz” és ezt felügyelje valaki/valami és dádázza meg, ha nem úgy viselkedik, ahogyan ezt én elvárom,
– irgum burgum meg zászlós fészbuk/ gyertyagyújtás/felvonulás/ slutwalk-szerű “tiltakozás”/”tintikézés”, performansz…

stb. stb.

Flo
Olvasó
Flo

“A “baloldali antifeminista” is oximoron, libsivel, vagy anélkül.
Ugyanis a bal(libsi)-oldali antifeminista pontosan ugyanazt a mantrát szajkózza mint a feministák, csak ellenkező előjellel:
– ne neki, hanem nekem legyenek előjogaim, kvótáim, mert “megérdemlem” hiszen megszülettem pinám/farkam van stb.
– valaki/valami ezt nekem intézze el, igazán mélyebben nem érdekel, hogy hogy csinálja, csak minél hamarabb és túkompenzálva, minden eszköz megengedett, mert a cél nemes és szent
– az ellenoldal “fogja vissza magát”, tanúsítson önmérsékletet, engedjen engem is a “vályúhoz” és ezt felügyelje valaki/valami és dádázza meg, ha nem úgy viselkedik, ahogyan ezt én elvárom,
– irgum burgum meg zászlós fészbuk/ gyergyagyújtás/felvonulás/ slutwalk-szerű “tiltakozás”/”tintikézés”, performansz…
stb. stb.”

Ez így most eléggé légből kapottnak tűnik, úgyhogy kérnék erre linkeket és érveket. Amúgy meg jó lenne, ha megkérdeznél, mielőtt olyasmiket adsz a számba, amiket sosem írtam. Pl én nem akarom elvenni a nők szavazójogát/munkához való jogát, viszont biztosítani akarom a törvény előtti valódi egyenlőséget, ld válás vagy nyugdíjkorhatár. Ezenkívül meggyőződésem, hogy a kissrácok tanuláshoz való joga is sérül a koedukáció által, mert az csak a lányok igényeire van tekintettel. Mások is írták már itt, hogy a koedukáció a redpill kondicionálás melegágya, ezt én is így gondolom, és véget is vetnék neki.

Na, szóval ezekről a dolgokról kellett volna, hogy megkérdezd a véleményemet, mielőtt még a számba rágtál volna faszságokat.

Wildschwein
Olvasó
Wildschwein

“a koedukáció a redpill kondicionálás melegágya, ezt én is így gondolom, és véget is vetnék neki.”
WTF? A koedukáció nyilvánvalóan nem melegágya a redpill kondicionálásnak, hanem éppen ellene hat, jó kis bluepilles bétákat nevel azokból, akik nem tudnak ebből maguktól kitörni. Egyébként pedig pont a redpill kondicionálás lenne a legjobb dolog, amit egy fiatal fiú a nevelése során kaphatna. Ha te ennek véget vetnél, akkor szerintem hiába bizonygatod, hogy antifeminista vagy.

Flo
Olvasó
Flo

Elírás volt, blue pillre gondoltam, bocs

Delin
Olvasó
Delin

Kicsit mellekszall (max ne irjatok ra ha nem erdekel), de gondoljatok egy fiuiskolaban minden fiu tokosebb felnott lesz, ill. sikeresebb lesz a lanyoknal? Ha jol ertem a fiuk/ferfiak kozt adott csoportban mindig kialakul egy termeszetes hierarchia a kepessegeik alapjan.Mi van azokkal, akik ez alapjan hatul vannak? Oket nem csak extran fusztralja es rontja a teljesitmenyuket? Nekik nem jobb a koedukalt? Ugyanez csajozasnal. Ha gyerekkora ota a kisfiu napi szinten nincs kapcsolatban lanyokkal, hogyan kommunikalna hatekonyabban veluk kesobb? Nem, meg jobban misztifikalna oket? Amit en olvastam szakirodalmat ezzel kapcsolatban, mindig azt mondjak a gyerek szemelyisegetol es a tanartol fugg. Ettol oszinten szolva nem lettem elorebb (ahol most lakunk lehet valasztani, hogy a gyerek koedukalt vagy nem koedukalt iskolaba jarjon).

wittukind
Olvasó
wittukind

Delin naccsága, van itt a Férfihangon egy Karinthy irás, ” A lányok”, na, ha el tetszik olvasni, láthatja a nem “koedukált” iskola egyik részeredményét…hűlye vihogás egyfelől és értelmetlen szemlélődés másik felől..ennyi

Delin
Olvasó
Delin

Az, hogy fiatalon egymas kozt vihognak a lanyok nem jelent semmit. Igy kommunikalnak egymassal es sokszor csak zavarban vannak. A lanyok hamarabb ernek nemiseg teren, amivel eloszor nem tudnak mit kezdeni, igy rohognek “lanyos zavarukban”. Ez nem zarja ki, hogy egy lany is nyitott legyen a vilagra, o is gyerek.

wittukind
Olvasó
wittukind

Delin naccsága, nem tetszett megérteni mit irtam én ott…lehet hogy az ékezetek a hibásak?

Delin
Olvasó
Delin

Te hasznalsz ekezeteket es ezek szerint nem ertem, mire celzol. :)

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Olvastam. Ilyeneket a lanyok nem csinalnak, sot nem is kepesek ra. Mind buta, tehetsegtelen es allandoan vihog. Alea iacta est

zgy001
Olvasó
zgy001

gpetersz
Olvasó
gpetersz

De nem ám, és ennek megvan a mai párhuzama is. A mai fiúk is, “kockulnak”, a lányom szavaival élve. Ami általában valami, a lányok számára, unalmas és érthetetlen tevékenység, ami valami, ismét a lányok számára, értelmetlen okból örömet okoz a fiúknak. Legyen ez videóvágás a gépen, egy jó FPS hentelés vagy más e-sport, autók, fegyverek, bélyegek, sakk, vagy bármi más hobbi. Ez a viselkedésforma ma is gazdagon megjelenik, bár elismerem: a 0-ról, az 5% felé mozdult el a női érdeklődés. Ha valami eredménye volt az emancipációnak, akkor az az, hogy amelyik nőt érdekli, az ma már érdeklődhet. Régebben még bőven visszafogta a közeg, ami leszólta (és ma is leszólja, csak ma már ez az érdeklődő nőt nem érinti meg).

xcsakx
Olvasó
xcsakx

de gondoljatok egy fiuiskolaban minden fiu tokosebb felnott lesz, ill. sikeresebb lesz a lanyoknal?

Én is úgy vélem, hogy szegregáltság önmagában nem növeszt tököt, ahogy a koedukáltság sem kasztrál.

Amúgy meg a fiúknak nem a lányokhoz képest kell „sikeresebbnek” lenniük, – és akkor itt megint tisztázni kéne a sikeresség fogalmát mindkét nem részéről – mert se nem összehasonlítható se nem együtt mérhető fogalmak, ha igen, akkor megette a fene az egészet, mert az egyiknek szó szerint lételeme, míg a másiknak max hobbi és gyakran gátló tényező- lásd: a Férfiak menekülnek az sikeres/erős/okos nőktől, illetve a Hol vannak a férfiak ? – című síró opuszokat megtekintve..

Koedukáció és szegregáció esetén is kialakul a fiúk tekintetében hierarchia, ebből a szempontból nem releváns, aki hátul van az úgy járt.

Hülye az az edző- és nem sokáig marad az – aki a válogatottba szar játékosokat hív be azért, hogy nem sérüljön szegényeknek a lelke….

Ha gyerekkora ota a kisfiu napi szinten nincs kapcsolatban lanyokkal, hogyan kommunikalna hatekonyabban veluk kesobb? Nem, meg jobban misztifikalna oket?

De, igen és nagyon fontos dologra hívtad ezzel fel a figyelmet, az „átlaférfiról beszélve”, ugyanis teljesen más a másik nemhez annak a fiúnak a viszonyulása akinek csak fiú testvére(i) vannak, mint akinek van nővére, vagy esetleg nem nagy korkülönbséggel húga.
Ez elsikkad itt a nagy harcban, pedig sokszor döntő szerepe lehet!

Delin
Olvasó
Delin

bszkaae, ezt kb en is igy gondolom, ezert nem ertem miert irja itt mindig a tobbseg, hogy a fiuiskola a megoldas a kisfiuk minden problemajara.

Legtobbszor a lanyokkal szembeni pozitiv diszkriminaciot emelik ki kommentekben, mint fo hatrany a koedukalt suliknal. De ez a tanar sara nem a lanyoke, ha szar a tanar ugyis kivetelezni fog. (A jo tanulokkal a nem objektiv tanarok pl mindig kiveteleznek nemtol fuggetlenul, ugyhogy nem vagyunk elorebb egy fiu iskolaban sem.)

A kerdes akkor az, hogy a hierarchia hatuljan levo fiuknak mi a jobb, a koedukalt, vagy a nem koedukalt? “Az igy jart” hozzaallas csak addig jatszik, amig nem a te fiadrol van szo. Egy csupa fiu kozeg inkabb osztonoz vagy fusztral egy koedukalthoz kepest teljesitmeny teren?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Az így járt hozzáálás pedig az én fiamra is vonatkozik , ha ott vannak a határai, akkor hiába “nyomjuk”, klasszikust idézve: “Béna gyereknek az apja veri ki a f…át…”

Még annyival kiegészíteném, hogy a korrupció egyik legtisztább és leg lepzetelenebb formája/melegágya ezzel a mondattal kezdődik: “és ha a te gyereked/anyád/apád /rokonod/kutyád stb….. -?
Ez talán az egyik legősibb SHIT teszt, a cél szentesíti az eszközt, bármi áron.

Delin
Olvasó
Delin

Lehet. En no vagyok, ugy shit tesztelek, hogy eszre se veszem. :)

Egyebkent sajat tapasztalat alapjan, szerintem oktatasban (es munkaban is) a 30% lany es 70% fiu az idealis arany. Ez annyiban osszecseng a kutatasokkal, hogy lanyok jobban teljesitenek tobbsegeben fiu iskolaban, amig fiuk szocialis es kommunikacios kepessegei jobban fejlodnek koedukalt kozegben.

common man
Olvasó
common man

Az nem a koedukáció bűne ha a tananyag az oktatás a számonkérés nem veszi figyelembe a nemi sajátosságokat.Ahogy vannak programok mindenféle kisebbségek fogyatékosok beintegrálására ép úgy lehetne program ami a nemi sajátosságokat is figyelembe veszi.(a módszer csúcsteljesítménye az értelmi fogyatékos cigány fiúgyerekek beintegrálása lehetne)

wittukind
Olvasó
wittukind

“..ha a tananyag az oktatás a számonkérés nem veszi figyelembe a nemi sajátosságokat”- ezt valami ceu-s tananyagból loptad? Hogy van ez? másképp feleltetni a lányokat mint a fiúkat? vagy a fiúknak körmöst, a lányoknak tenyerest adok ha rosszak?

common man
Olvasó
common man

Most is másképp kezelik őket csak nem úgy(ceufaszságosan) hanem épp fordítva.A tananyagnál ,igen, másképp kéne ugyanazt tanítani és számon kérni is.Gondolok itt a logikus gondolkodás, magolás lényeglátás közötti nemi különbségekre.Az oktatásban jelenleg sokak szerint a lányok könnyebben érvényesülnek ezek miatt is ,meg a sok női tanárnak is szerepe lehet.Amire én gondolok: lehetnének közös osztályok annak minden előnyével a mostani hátrányok megszüntetésével.(a lányoknak a seggére…)

Flo
Olvasó
Flo

Delin: valódi koedukált suli nem létezik, csak olyan, ahova kissrácokat is beengednek, hogy aztán belőlük is jókislányt próbáljanak nevelni.

“A kerdes akkor az, hogy a hierarchia hatuljan levo fiuknak mi a jobb, a koedukalt, vagy a nem koedukalt? “Az igy jart” hozzaallas csak addig jatszik, amig nem a te fiadrol van szo. Egy csupa fiu kozeg inkabb osztonoz vagy fusztral egy koedukalthoz kepest teljesitmeny teren?”

A gond az, hogy a koedukációban sok tehetséges kissrác is “elvérzik”, lényegében ha egy kissrác nem kimagasló valamiben, már alul van a hierarchiában. Ehhez képest azzal érvelni, hogy a szeggregált oktatásban se lenne minden kissrácból kb Nobel díjas vagy olimpiai bajnok az szerintem irreleváns.

Személyes példa: nekem megalázó volt, hogy mindig azért kaptam szar jegyeket, mert megérteni akartam a tananyagot, nem pedig bemagolni. Meg persze ott vannak azok a tevékenységek, amik nyilvánvalóan nem fiúknak való, mégis rámerőltették. Pl gombvarrás meg hímzés. Ez nem tett jót az általános iskolába való elhivatottságomnak.

rcsaba
Olvasó
rcsaba

A gond az, hogy a koedukációban sok tehetséges kissrác is “elvérzik”, lényegében ha egy kissrác nem kimagasló valamiben, már alul van a hierarchiában.

Egy mondaton belül önellentmondás, „tehetséges, …..(de) nem kimagasló valamiben”, ezigyhogy? Fogalmi zavarok vannak.

Ehhez képest azzal érvelni, hogy a szeggregált oktatásban se lenne minden kissrácból kb Nobel díjas vagy olimpiai bajnok az szerintem irreleváns.

Ha nem lenne, akkor miért erőlteted, hogy neked legyen igazad?

Személyes példa: nekem megalázó volt, hogy mindig azért kaptam szar jegyeket, mert megérteni akartam a tananyagot, nem pedig bemagolni.

Elképzeltem, ahogy „kényszerítenek” a magolásra és ha véletlenül megértettél valamit, akkor jött a tasli……

Meg persze ott vannak azok a tevékenységek, amik nyilvánvalóan nem fiúknak való, mégis rámerőltették. Pl gombvarrás meg hímzés.

A gombvarrás életmentő lehet, a hímzéssel pedig legalább olyan jól lehet villogni, mint a kötéssel Rambo a Demolition man-ben.

Ez nem tett jót az általános iskolába való elhivatottságomnak.

És ez vezetett az antifeminista baloldalisághoz..

Alter Ego
Szerkesztő

“Egy mondaton belül önellentmondás”

Az az egy mondat két tagmondatból áll, így két külön gondolatsort is kifejezhet, abban az estben nincs semmi ellentmondás, mindössze a tagmondatok közötti vesszőt elég és-ként értelmezni.

” Elképzeltem, ahogy „kényszerítenek” a magolásra és ha véletlenül megértettél valamit, akkor jött a tasli……”

Nem vicces, mert a “tasli” nem a megértésért jár, hanem az üres magolás megtagadásáért. Ha a lányokra jellemző magolósdi a díjazott tanulási modell, akkor a fiúknak gyakran csak a taslik sorozata a jutalom.

“A gombvarrás életmentő lehet, a hímzéssel pedig legalább olyan jól lehet villogni, mint a kötéssel Rambo a Demolition man-ben.”

Fúrásra, faragásra is igaz mindez, azt a lánytanulókra szokták rákényszeríteni?

“És ez vezetett az antifeminista baloldalisághoz..”

Mi a probléma azzal, ha valaki tiltakozik (akár bal, akár jobb oldali nézetűnek vallja magát) a fiúk-férfiak hátrányos megkülönböztetése ellen?

Delin
Olvasó
Delin

Alter,

“Nem vicces, mert a “tasli” nem a megértésért jár, hanem az üres magolás megtagadásáért. Ha a lányokra jellemző magolósdi a díjazott tanulási modell, akkor a fiúknak gyakran csak a taslik sorozat a jutalom.”

A fizikai eroszak altalanos iskolaban minden korulmenyek kozt elfogadhatatlan, tok mindegy miert kapta az adott diak (itt kisfiukrol van szo, nem tizenevesekrol, akiknek van jelentos fizikai ereje es vissza tud utni). Ez a tanar alkalmatlansaganak biztos jele.

A kozhiedelemmel ellentetbe a lanyok se szeretnek magolni, csak tulsagosan szabalykovetoek ahhoz, hogy ne legyenek “jo kislanyok” es felnek a kovetkezmenyektol. Igy ha nem ertik, bemagoljak. Akinek nincs jo agya, ugyanugy szenved a magolsassal, ugyanugy fusztralja ez, mint egy fiut, csak a kislany nagyobb esellyel fog valami negativ fizikalis tunetet produkalni. Ugyhogy, a magolas dijazasa rendszerhiba, senkinek se jo. A gyengebb kepessegueket nemtol fuggetlenul sujtja.

“Fúrásra, faragásra is igaz mindez, azt a lánytanulókra szokták rákényszeríteni?”

Ez megint nem ettol fugg, ahol lehet kulon van a lanyoknak a technika ora. Ok foznek es varrnak, a fiuk barkacsolnak. (Nalunk pl igy volt altalanosban es kepzeld, senki nem kerdezte meg tolem, hogy varrni vagy faragni van-e kedvem, pedig a korulmenyek adottak lettek volna. Ezzel gondolom nincs olyan nagy problemad.) Mitol fugg? Leginkabb terem/eszkozkapacitastol, tanarok szamatol/preferenciajatol es attol hany fiu es hany lany van az adott iskolaban. Vicces, hogy pont a varrassal van problemad, amikor ezt a katonasagnal is tanitjak, mert hasznos.

“Mi a probléma azzal, ha valaki tiltakozik (akár bal, akár jobb oldali nézetűnek vallja magát) a fiúk-férfiak hátrányos megkülönböztetése ellen?”

Azzal nincs baj, hogy tiltakozik. A baj az, hogy ezt olyan irracionalisan teszi, csupa logikai bukfenccel, mint egy mai vezeto feminista. Csereld at a mondataiban a kisfiut, kislanyra es maris egy szokasos legbol kapott feminista ervelessel talalod szemben magad. O nem “eselyegyenloseget akar”, hanem ugy akarja javitani a gyengebb kepesseguek helyzetet, hogy lehuzza a jobb kepessegueket.

Flo
Olvasó
Flo

“A baj az, hogy ezt olyan irracionalisan teszi, csupa logikai bukfenccel, mint egy mai vezeto feminista. Csereld at a mondataiban a kisfiut, kislanyra es maris egy szokasos legbol kapott feminista ervelessel talalod szemben magad.”

Ezek szerint a feministák váltig küzdöttek azért, hogy ne legyenek koedukált sulik, de alulmaradtak? Azt hittem, a femcsik még a WC-n is “koedukációt” akarnak látni.

“O nem “eselyegyenloseget akar”, hanem ugy akarja javitani a gyengebb kepesseguek helyzetet, hogy lehuzza a jobb kepessegueket.”

Sajnálatosnak tartom, hogy te szimplán csak, mint gyengébb képességűként nyilatkozol a kissrácokról, de ha már itt tartunk: ezen az elven az is lehúzás a többi gyerekkel szemben, ha kisegítő iskolába küldjük az “arra érdemes” gyerekeket, nem igaz? Szóval a fogyatékos gyerekek kapják össze magukat, és szerezzenek 5-ös matek érettségit, a fiúk meg felejtsenek el megérteni bármit is, és akkor mindenki boldog lesz, értem én.

Tök természetes, hogy másféle képességű gyerekek másféle oktatásban kell, hogy részesüljenek. Persze minden gyerek mellé nem lehet különtanárt fogadni, de azért fiúiskolákat létrehozni legalábbis kivitelezhető lenne.

“A kozhiedelemmel ellentetbe a lanyok se szeretnek magolni, csak tulsagosan szabalykovetoek ahhoz, hogy ne legyenek “jo kislanyok” es felnek a kovetkezmenyektol. Igy ha nem ertik, bemagoljak.”

Meggyőződésem, hogy ez egy konkrét különbség a két nem között. A lányoknak jobb a memóriájuk, fiúknál nincs is olyan, hogy nem érted, de azért bemagolod.

Még egy kérdés: Delin, neked személy szerint miért fáj az, ha én azt szeretném, hogy az utánam jövő fiúgenerációk ne szívjanak amiatt, ami miatt én (illetve mi) szívtunk? Elhiszem, hogy neked, mint (egykori) kislánynak elfogadható volt a koedukált oktatás, de mi hadd mondjuk azt, hogy nekünk ez így 8 év szopás volt (természetesen a többes számot visszaszívom, ha csakszin kívül más férfi is elmondja, hogy a koedukált oktatás szuper dolog volt az életében).

Delin
Olvasó
Delin

Csak hogy roviden valaszoljak Flo, nekem semmi bajom sincs a nem koedukalt oktatassal es nem a kissracokat neveztem gyengebb kepessegunek. Pont arrol van szo, hogy a koedukalt/nem koedukalt oktatas onmagaban lenyegesen meghatarozo-e egy kisfiu eseten, javit-e a teljesitmenyen, jobban motivalja-e egy tisztan fiu kornyezet. Nekem a szemelyes peldadbol (es a tobbi kommentedbol) nem az jott le, hogy nalad elso sorban a koedukalt oktatassal volt a baj, de majd a tobbiek kielemzik a peldad ha akarjak, tolem ugyse fogadsz el kritikat.

Alter Ego
Szerkesztő

Delin, a “tasli” egy képletes kifejezés volt nálam, viszont szerintem te szándékosan értetted szó szerint, hogy mintegy azt mondhasd, hogy “de hát nem verik a fiú gyerekeket sem, hát mi hátrány érheti őket, ami a másik felet nem?” – Pedig nem csak fizikai fenyítéssel lehet az egyik félnek hátrányt okozni.

Ez a beszélgetés most arra késztetett, hogy felidézzem az iskolai élményeimet, és azt kellett most tudatosítanom, hogy bizony volt a fiúk ellen irányuló fizikai agresszió is. Pedig a városom egyik legjobb iskolájának tartották azt az iskolát ahova jártam. Nem vagyok mai gyerek, szóval az még az az időszak volt, amikor meg is volt a tolerancia a kisebb fizikai fegyelmezéssel szemben. Szóval volt fizikai fenyítés, persze nem verték a gyerekeket. Rángatták, lökdösték, csipkedték… És ez mindig szelektív, csak a fiúkra irányuló erőszak volt. Emlékszem, volt egy tanárnőm, egy kikent-kifent picsa, nagyra növesztett karmokkal. Nahh, annak volt a mániája a gyerekek karjának a csipkedése, csontig mélyesztette a karmait belénk. Szerintem szeretett fájdalmat okozni a (renitenskedő?) kisfiúknak… De a verbális fegyelmezés is mindig a fiúkra irányult. A fiúkkal mindig csak a baj volt, a lányokat minden pedagógus ajnározta. Szerinted ez így rendben van? Amúgy azt gondolom, ha nem lennének koedukáltak az iskolák, akkor félő, hogy még több fiú-férfi lenne, aki azt sem tudja, hogy miként hozzon létre megfelelő kapcsolatokat a másik nemmel. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jó elképzelés, de a gondokat eltagadni sem megoldás. A fiúk elleni diszkrimináció és agresszió ott lappang a rendszerben, és döbbenetes, hogy már csak a felnőtt férfiak értik meg és vallanak arról, hogy mennyi félrenevelés és megkülönböztetés érte őket.

Ezzel valamit tényleg kezdeni kellene….

xcsakx
Olvasó
xcsakx

És most képzeljük el azt a világot, ahol a fiúkat ajnározzák, csendesek, szófogadóak, nyaliznak és a tanárok kedvencei, míg a lányok rentenskednek és mindig csak a baj van velük, a tanerő őket csipkedi- fizikai eszközökkel fegyelmezi.

Ez nevelne belőlük igazi férfiakat és igazi nőket.

Alter Ego
Szerkesztő

Szóval azt akarod mondani, hogy csak a hülyék nem veszik észre, hogy így most igazi férfiakat nevel a fiúellenes rendszer, vagy mégis mit?

Mindegy, mert megint csak tömény baromságokat beszélsz összevissza, X, te látensmangina, férfiellenes fasz, de megyek és újra kibaszlak innen, mert iszonyúan unom, hogy egy értelmes kerek gondolatod nincs, csak bomlasztasz.

common man
Olvasó
common man

Én elképzeltem.Hagynám ,hogy az iskola alfanői zaklassanak.(én csak megjátszanám a csendest)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

:) Te meg csak úgy elhajtanád őket és nem adnád könnyen magad:) No meg félnél, hogy visszaélnek az erejükkel és megerőszakolnak.

common man
Olvasó
common man

Ha teherbe esnének fizethetnék nekem a gyerektartást…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ja:)

Delin
Olvasó
Delin

Alter, ezt a tasli dolgot tenyleg szo szerint ertettem, nekem is csipte anno tanarno kekre a karom, vagy adott kokit, hogy pupos volt par napig a fejem. Fel se merult bennem, hogy letagadjam a jelenlevo fizikalis agressziot (vagy akar a verbalist), ez anno nalunk is a rendszer resze volt. Eszembe se jutott anno (90es evek vege), hogy ez nem normalis. Pedig nem az.

A kivetelezes kapcsan en inkabb gyenge/jo tanulo, tanar gyereke/nem tanar gyereke kivitelezest tapasztaltam. Gimiben erosen fiu tobbsegu osztalyba jartam. Ott is megvolt par tanarnal a kedvenc fiu (alt jo tanulok vagy erosen nyalizos sracok), es a gyengebb kepessegu fiuk fele valo diszkriminacio, akik sose kaptak lehetoseget 1-es nelkul a javitasra.

Ezek a peldak mind a hozza nem erto tanarokat tukrozik, es szerintem ilyen kaliberu tanarok egy fiu iskolaban is ugyanugy kiveteleznenek, szubjektiven ertekelnenek es magoltatnanak. Igy nem latom milyen konkret elonnyel jarna egy kisfiunak egy fiu iskola az adott keretek kozt.

Olyan dolgokat pedig meg egyikotok se irt, hogy pl a regi kadet iskolakhoz hasonloan lehetoseg lenne ferfiasabb tananyagot osszeallitani, fiukra specializalt sportot, kuzdosportokat tanitani stb, amiben a lanyok zavaroak, mert az o igenyeiket is figyelembe kell venni. Ehelyett jottok olyanokkal, hogy minek egy fiunak varrni, minek magolni (a jobb kepesseguek max definiciokat/felsorolasokat magolnak most is), vagy a lanyok alapbol hulyek, mert allandoan vihognak.

wittukind
Olvasó
wittukind

Azért van ez, Delin naccsága, mert az ide iró férfiak úgy látszik hogy diszkriminálva voltak a suliban….nekem ilyenfajta emlékeim nincsenek, az általános suliban nem tedtek különbséget fiú és lány között ami a tananyagot illeti, a liciben a 12-ik osztályban volt a román tanár aki en blokk lebozgorogozott mindenkit, megmondva hogy ugyanazért a jegyért amit a román tagozaton ad, mi kétszer annyit kell tudjunk…

Alter Ego
Szerkesztő

A vihogás ugye Karinthytól jön… És mit tagadjuk, van egy ilyen életérzése a fiúknak-férfiaknak… És hiába írta mindezt Karinthy oly régen, mégis ma is mélyen betalál a férfiaknál az, amit a megkülönböztetésről és a nemek egymáshoz való viszonyáról mond. Szóval valami nem változott évszázadok alatt sem.

Amúgy én nem “jöttem ezzel”, viszont azt sejtem, hogy azok a hangok, amelyek a koedukált oktatás megszüntetésről szólnak, a végső kiábrándulás hangjai. Nem érzik úgy a férfiak, hogy az ő szempontjaik valaha is figyelembe lennének véve, ha azok a lányok szempontjaival vannak versenyeztetve.

Én elhiszem, hogy te nem érzékelted azt, ami nem a te bőrödre ment. :) De ez nem cáfolata a jelenségnek. Ha objektív képet szeretnél kapni, akkor ne abból indulj ki, hogy te mi mindenre voltál vak, hanem kérdezd meg a férfiakat és számold meg, hogy hányan mondják azt, hogy ők aztán semmilyen problémát nem észleltek. És milyen érdekes, hogy miközben állítólag egy nőelnyomásra berendezkedett társadalomban élünk, a nők (itt vagy rá példának te is) nem észlelnek nemi diszkriminációt, diszfóriát az iskolában, a férfiak pedig tömegesen erről számolnak be.

A problémát megoldó konkrét pedagógiai eszközök kidolgozását én nem érzem feladatomnak, nem vagyok pedagógus, mindeddig nem is foglalkoztam nagyobb mélységben a probléma pszichológiai megoldásával. Azt sokkal inkább feladatomnak érzem, hogy ráirányítsam a figyelmet a jelenség létezésére. De mindenesetre az nyilvánvalónak tűnik, hogy a gyerekek viselkedésének értékelésével kapcsolatos sztenderdeket, sztereotípiákat kell megváltoztatni, tudomásul kell vetetni, hogy a fiúk mások (több mozgás igény, több elevenség, több “agresszió”, más tanulási módszerek, másképpen leköthető figyelem, másfajta versenyszellem, stb..) és erre alapvető emberi joguk is volna nemi identitásuk folytán. Csak ezt még nehezebb kommunikálni akkor, amikor ráadásul támad a genderszemlélet is, amely eltagadná még a viselkedés nemi meghatározottságát is.

Delin
Olvasó
Delin

Alter, lehet igazad van abban, hogy vak vagyok a fiukat ero iskolai diszkriminaciora, tobbsegeben mindig is jobb kepessegu fiuk vettek korul, akiknel ez nem jott ki ennyire erosen. Azonban nem vagyok vak a jelenlegi magyar iskola rendszer durva hianyossagaira, ami erosen negativan erinti a lanyokat is. Amiket itt felsoroltok rajuk is negativan hat, ezert felesleges mindig kihangsulyozni, hogy ezek rosszak a fiuknak. Igen rossz, valoszinuleg rosszabb, mint a lanyoknak (tovabbtanulasi adatokat nezve mindenkeppen). Ez azonban nem jelenti azt, hogy a rendszer jo a lanyoknak. Nekem eroltetett ezt ugy ertelmezni, hogy a rendszer pozitivan diszkriminalja a lanyokat/negativan a fiukat. A rendszer spontan leszarja a gyereket, figyelmen kivul hagyva az egyeni kepessegeit es szuksegleteit.

En se vagyok pedagogus, csak laikus. Az utolso bekezdesed pedig nekem szimpatikus hozzaallas es a kulvilag fele is kommunikalhato. Szerintem nincs olyan ember Magyarorszagon, aki elegedett lenne az oktatasi rendszerrel. Ebben egyertelmu konszenzus van a nemek kozt is, csak ne ugy hivjatok fel az elso sorban fiukat erinto problemakra a figyelmet, hogy kozben a lanyokat negativ szinben tuntetitek fel, mintha az o helyzetuk jo lenne ebben a kerdesben. Pl, hogy a magolas a lanyoknak kedvez. Nekik se jo ez, ha magolniuk kell, azt jelenti, hogy a tanar nekik se magyarazta el normalisan a tananyagot. (Itt az a lenyeg, hogy a tanar nem tud tanitani, nem az, hogy a lanyok atlagosan jobbak a magolasban, mint a fiuk). Ezzel nem csak a noi tamogatokat veszitenetek el, hanem a lanyos apakat is, akiknek a lanya szenved a suliban.

Alter Ego
Szerkesztő

Már korábban is érintett sztereotípiákhoz kanyarodik vissza az érvelésed, pedig már Flo is tiltakozott az ellen, hogy a fiúellenes, diszkriminatív körülmények észlelését a gyengébb képességekkel akarod összekapcsolni. Nem tudom mennyiben függhetne össze például az én képességeimmel, hogy elszenvedtem vagy egyszerűen csak megláttam ezeket a jelenségeket. Az alapállásod pontosan megtestesíti azt a problémát, amiről beszélünk: ha valamelyik fiú problémás a rendszer szempontjából, akkor biztosan gyengék a képességei. Ez tarthatatlan!

Elmondom neked, én például tényleg “problémás gyerek” voltam. A tanáraim panaszkodtak, hogy nem figyelek eléggé, rosszul teljesítek. Be is ültettek a szégyenpadba, hátra. Én lettem a tipikus hülyegyerek. Otthon is szaporodtak a vitáim. A sok panasz hatására anyám elrángatott egy gyerekpszichológushoz, és bár nem vallaná be, de szerintem azért, hogy megértse, hogy miért hülye az ő gyereke… Volt is szondi teszt, IQ teszt, meg beszélgetés… Aztán közölték anyámmal, hogy egy gond van a “gyenge képességeimmel”, hogy az átlagnál magasabb az intelligenciahányadosom. Annyi eredménye azért lett a hókuszpókusznak, hogy legalább már a saját anyám nem nézett totál hülyének. De jó gyerek azért nem lettem senki szemében a “kezelések” hatására sem… Például azért sem, mert továbbra is volt véleményem és sokszor késztetésem azt el is mondani, máskor meg késztetésem kicsatlakozni a számomra értelmetlen hülyeségekből…

Biztos, hogy létezik sokféle probléma az oktatással kapcsolatban. Csakhogy azzal nem értek egyet, hogy a fiúk problémáját összemossuk a gyengébb vagy akár a jobb képességű gyerekek problémájával. Amiről mi férfi érdekképviseleti aktivisták beszélünk, az a fiúk tipikus problémája és elkülöníthető a többi szakszerűtlenségtől és attól függetlenül is kezelést igényel!

A férfijogi aktivisták meg tudják fogalmazni mindezt teljesen PC módon is, úgy is szokták, viszont neked is értened kell, hogy amikor a Férfihang.hu-n a kárvallott hozzászólók a lányokkal kapcsolatos összefüggésekbe helyezik a mondandójukat, akkor az egy teljesen szükségszerű velejárója a problémának. Ők csak azokhoz képest tudják meghatározni a problémájukat, akikhez képest a hátrányos megkülönböztetést elszenvedték. A lányokkal-nőkkel szembeni ellenérzést, az általad sérelmezett attitűdöt pontosan maga a fiúk félrenevelése, a fiúellenes diszkrimináció és a fiúk leértékelése, nem megfelelő megbecsülése termeli ki. Ennek megszüntetése érdekében is megfelelően kezelni kellene a tipikusan fiúkat érintő problémákat.

wittukind
Olvasó
wittukind

Most már komolyan, Főnök, lassan ráveszel hogy azon gondolkozzak, mikor voltam én fiúellenes diszkriminativ körülményben az iskolában, majd hétfőn megirom ha valami az eszembe jut…..

Alter Ego
Szerkesztő

Te idézted itt elsőként Karinthyt, ami szerintem jó indikátor arra, hogy azért a te gyerekkorodban sem lehetett minden annyira nagyon kerek ebből a szempontból… Lehetséges, hogy csak az összefüggéseket nem tetted helyére még eddig. :)

wittukind
Olvasó
wittukind

Nem én idéztem Karinthyt hanem zombi, na, és ami az én gyerekkoromban hogy mi volt kerek, hát, 4-ik osztálytól 12-ikig minden szeptember és október hónapban mezei munkára vittek mindenkit, főleg pityóka és cukorrépa begyűjtésre…nem csináltak semmilyen kivételt senkivel, ugyanúgy kellett teljesitsen fiú és lány is…szombaton pedig iskola…milyen összefüggéseket kell a helyére tegyek, nem tudom..

Flo
Olvasó
Flo

Alter Ego

“én például tényleg “problémás gyerek” voltam. A tanáraim panaszkodtak, hogy nem figyelek eléggé, rosszul teljesítek. Be is ültettek a szégyenpadba, hátra. Én lettem a tipikus hülyegyerek. Otthon is szaporodtak a vitáim. A sok panasz hatására anyám elrángatott egy gyerekpszichológushoz, és bár nem vallaná be, de szerintem azért, hogy megértse, hogy miért hülye az ő gyereke… Volt is szondi teszt, IQ teszt, meg beszélgetés… Aztán közölték anyámmal, hogy egy gond van a “gyenge képességeimmel”, hogy kiemelkedően magas az intelligenciahányadosom.”

Egyre inkább úgy tűnik nekem, hogy az eltérő politikai nézetek ellenére vannak bennünk közös vonások, nem is olyan kevés. Ezt szóról szóra leírhattam volna én is, kivéve, hogy az én anyámat nem érdekelte, amit a gyerekpszichológus mondott az én IQ-mról. De az az IQ-teszt nekem még akkor is úgy kellett, mint egy falat kenyér. Nagyon élveztem, hogy végre nekem való feladatot tolnak az orrom elé, és legalább a saját hitemet megerősítette, hogy tessék, nem igaz, hogy olyan hülye vagyok, mint azt a tanáraim mondták akkoriban.

common man
Olvasó
common man

csak ne ugy hivjatok fel az elso sorban fiukat erinto problemakra a figyelmet, hogy kozben a lanyokat negativ szinben tuntetitek fel,

Na most ez hol meg ki?

mintha az o helyzetuk jo lenne ebben a kerdesben. Pl, hogy a magolas a lanyoknak kedvez. Nekik se jo ez, ha magolniuk kell, azt jelenti, hogy a tanar nekik se magyarazta el normalisan a tananyagot

Nem az jó nekik ,hogy nem értik az anyagot hanem az ,hogy nemi sajátosságuk alapján akkor is bemagolják ha nem értik.Aztán kapnak rá egy ötöst.A fiúk többsége pedig meg szeretné érteni de a rendszer ezt nem teszi lehetővé(a lányoknak sem)És a lényeglátásra, a dolgok mélyebb megértésére a neme által predesztinált fiú kap egy hármast.Vagy egy kettest.Vagy megbukik.Pedig lehet,hogy éppen magas az ikuja.És ez így megy tovább aztán lesz egy női főnöke a többit már nem mondom.

Flo
Olvasó
Flo

Delin:

Vannak nem fiúkkal, hanem máshogyan kivételező tanárok, ismerjük ezt a jelenséget, de azért messze a nemi alapú pikkelés a legelterjedtebb. Csak te ezt leszarod, mert nem voltál benne érintett. Arra hivatkozni, hogy valamikor, valahol, az egyik tanár ESETLEG amúgy is kivételezett volna, akkor meg mindegy. Szerintem nem az.

Még valami: nekem mérnöki diplomám van, érettségi átlagom 4.5, IQ-m alapján a legfelső 2%-ba tartozom, alsó tagozatban mégis 2-es 3-as tanuló voltam, és minden egyes nap gyűlöltem bejárni. Kurva megalázó volt, hogy bármit is csináltam, mindig szar jegyeket kaptam, egy idő után nem is érdekelt az egész szarság.

Felsőben már jobb volt a helyzet, akkor egy régivágású tanárembert kaptunk. Konkrétan mi voltunk az utolsó osztálya, utána nyugdíjba ment.

Szóval ilyen aránytalanságot lányoknál én nem látok, inkább fordítva szokott lenni, azaz alsóban színötös leányzó aztán alig tud leérettségizni.

“Olyan dolgokat pedig meg egyikotok se irt, hogy pl a regi kadet iskolakhoz hasonloan lehetoseg lenne ferfiasabb tananyagot osszeallitani, fiukra specializalt sportot, kuzdosportokat tanitani stb, amiben a lanyok zavaroak, mert az o igenyeiket is figyelembe kell venni. Ehelyett jottok olyanokkal, hogy minek egy fiunak varrni, minek magolni (a jobb kepesseguek max definiciokat/felsorolasokat magolnak most is), vagy a lanyok alapbol hulyek, mert allandoan vihognak.”

Nem feltétlenül kéne gyökeresen más tananyagot leadni a két nemnek, pontosabban ez is egy opció, de azonos tananyag esetén is látom létjogosultságát a szegregációnak.

wittukind
Olvasó
wittukind

“IQ-m alapján a legfelső 2%-ba tartozom”- te kis sheldon, te, ezentúl vigyázok, mit irok neked mert lehet félreérted….éredekes, én ilyensmiről hogy iq nem is tudtam hogy létezik 89-ig….

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Az IQ sem tudott rólad ;-)

wittukind
Olvasó
wittukind

igazi win-win helyzet…

Delin
Olvasó
Delin

Flo,ne haragudj, de nekem fura, hogy magas IQ hanyadossal nem tudsz elvonatkoztatni a sajat peldadtol es csupan kiragadott peldakkal tudsz ervelni.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Amikor az IQ, mint ultima racio előkerül, hát….

Alter Ego
Szerkesztő

…hát akkor arról is megéri mélyebben elgondolkodni:

Pszichológiai alapismeret, hogy főleg a férfiak között találhatjuk meg a kiemelkedően magas és a kifejezetten alacsony intelligenciájú embereket. Az az oktatási probléma, hogy nem létezik a magas intelligenciájú gyerekek tehetségmenedzsmentje, ezért sokszor fel sem ismerik, hanem problémás gyerekként kezelik az ilyen srácokat, tipikusan a fiúkat sújtja nagyobb arányban. Ahogyan szükségszerűen az is a fiúkat sújtja jobban, hogy a valóban gyengébb képességű gyerekek támogatására sem felkészült a rendszer. Amire felkészült, amit a legjobban díjaz, az a főleg lányok által képviselt középszer… Ez most talán nem elég PC Delin szerint… de ez van…

Delin
Olvasó
Delin

Nekem az nem PC, hogy valaki magas IQ-val erosen szubjektiv, gyenge az ervelestechnikaja es kvazi nem erti a kerdest, amirol beszelunk. Azt hiszem itt mar az en IQ-mal van a problema, esetunkben sehol sem latom itt a rendszerben elkalodott zsenit.

Flo
Olvasó
Flo

“Nekem az nem PC, hogy valaki magas IQ-val erosen szubjektiv, gyenge az ervelestechnikaja es kvazi nem erti a kerdest, amirol beszelunk. Azt hiszem itt mar az en IQ-mal van a problema, esetunkben sehol sem latom itt a rendszerben elkalodott zsenit.”

Tehát ha 100 kommentelőből 70 leírná, hogy igen, ő is átélte ezt, de szar lenne az érveléstechnikájuk, akkor ez még nem bizonyítaná számodra, hogy ez a jelenség széleskörűen elterjedt. Értem én.

Látom, ez az IQ vörös posztó volt neked, pedig abban a bekezdésben sem ez volt a lényeg, hanem, hogy valaki(k), magas IQ ellenére is szar jegyeket kaptak. És mi ezt pontosan azért írtuk le, mert te a szar jegyeket a gyenge képességekkel kötötted össze.

Szóval vagy az a baj, hogy gyenge képességűek vagyunk (voltunk), vagy az, hogy kérkedünk az IQ-nkkal. Érrtem én.

Ne is mondd, ezek is mind szar érvek.

Delin
Olvasó
Delin

Flo, elsore is felfogtam, amit irtal, igy felesleges leirnod ugyanazt 2x, 5x, 70x pedig plane, nincs uj informacio tartalma. Azt leirtad, hogy miert volt rossz neked az iskolaban. Ertem, hogy magas IQ ellenere rossz jegyet kaptal (bar emlitettel egyeb tenyezoket is, de egyszerusitsuk a kerdest).Azt azonban meg nem fejtetted ki, hogy egy pusztan fiu iskola erre onmagaban szerinted megoldas lett volna-e, vagy az egesz rendszert kellene gyokeresen atalakitani. A ketto nem ugyanaz.

Delin
Olvasó
Delin

A masik, csak hogy peldalozzunk. En ismerek kituno tanulo, magas IQ-ju fiukat. Azon elgondolkodtal mar miert tud egy ugyancsak magas IQ-ju fiu jo osztalyzatot kapni ugyanabban a rendszerben? Milyen mas kepesseg, tulajdonsag johet itt szoba az IQ-n kivul?

common man
Olvasó
common man

Azt kéne megnézni ,hogy mikor fordultak nála meg a dolgok a jobb irányba és mitől.

Flo
Olvasó
Flo

“Azt kéne megnézni ,hogy mikor fordultak nála meg a dolgok a jobb irányba és mitől.”

Amikor egy klasszik női tanerő helyett egy korosabb férfitanár lett az ofőm. Közhely, de ez utóbbi szigorú volt, de igazságos. Mondjuk még akkoriban is csak bizonyos tantárgyakból volt erős, de… na, azért csak sikerélményt adott, hogy ha tanultam, akkor jó jegyet kaptam. Nekem ez akkor új volt.

common man
Olvasó
common man

És arra emlékszel ,hogy a lányokra milyen hatással volt?

Flo
Olvasó
Flo

“És arra emlékszel ,hogy a lányokra milyen hatással volt?”

Hát, nem nagyon… Rég volt már az. De arra emlékszem, hogy középsuliban az 1.-ben, 2.-ban jeles tanuló csajszik érettségire valahogy “elfogytak”. Nekem ez fura volt, mert bennem meg akkora állt össze a kép.

common man
Olvasó
common man

Ha már ez a kérdés én jó jegyeket kaptam de ezeket amiket
a többiek elmondtak mind megtapasztaltam, a fiaimnál meg még inkább érzékeltem.

Flo
Olvasó
Flo

“A masik, csak hogy peldalozzunk. Nekem voltak kituno tanulo, magas IQ-ju, fiu osztalytarsaim. Azon elgondolkodtal mar miert tud egy ugyancsak magas IQ-ju fiu jo osztalyzatot kapni ugyanabban a rendszerben? Milyen mas kepesseg, tulajdonsag johet itt szoba az IQ-n kivul?”

Nálam a magas IQ öntörvényűséggel/kreativitással társult, meg egy nagy adag szelekcióval. Ha valami érdekelt, akkor nagyon. Minden fellelhető forrást elolvastam, pl általános iskolásként főiskolai földrajzkönyveket bújtam. De ha valami nem váltotta ki az érdeklődésemet, nem vesztegettem rá az időmet, bármennyi 1-est osztottak ki nekem. Alsós koromban viszont olyankor is max 3-ast kaptam, ha történetesen tökjól megértettem a tananyagot, csak nem azt köptem vissza, ami elvártak.

MIndezt azért írtam le, mert el tudom képzelni, hogyha valaki nem öntörvényű, de magas IQ-jú, akkor még fiúként is szerezhet jó jegyeket – feltéve, ha nem csömörlik meg a “fiúk rosszak, lányok jók” mantrahalmazban.

Flo
Olvasó
Flo

“Flo, elsore is felfogtam, amit irtal,”

Ez megnyugató, bár egyben meglepő is, mert eddig nem ez jött le.

“Azt azonban meg nem fejtetted ki, hogy egy pusztan fiu iskola erre onmagaban szerinted megoldas lett volna-e, vagy az egesz rendszert kellene gyokeresen atalakitani. A ketto nem ugyanaz.”

Nem a rendszer gyökeres átalakításában reménykedek, csak abban, hogy legyenek külön fiú osztályok, ahol erre mód van. Természetes, hogy a közoktatás erőforrásai végesek, és ezért a meglévő lehetőségek között várnám el a változást.

Delin
Olvasó
Delin

Flo, az a baj, hogy feketen-feheren leirtad mi volt a baj oka nalad (szabalykovetes hianya, szamonkeres formajanak figyelmen kivul hagyasa, nem erdekelt a tananyag, rossz tanar). Erre mi a megoldasod? Minden maradjon ugyanaz (elegtelen tanari garda, felulrol diktatalt tanrend, tantermi orak, testreszabas hianya, osztalyzas, stb), csak ne legyenek lanyok. Nekem ez meg mindig nem all ossze. Ez hogy oldana meg barmit is, egy hasonlo tulajdonsagokkal rendelkezo kisfiunal, akit a rendszer folyt meg?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Flo, az a baj, hogy feketen-feheren leirtad mi volt a baj oka nalad (szabalykovetes hianya, szamonkeres formajanak figyelmen kivul hagyasa, nem erdekelt a tananyag, rossz tanar).

Szerintem meg jó, hogy leírta, jobban megvílágítja a motivációit és hogy kompenzációra vágyik…..

Delin
Olvasó
Delin

Az szerintem is jo, csak mar megint ott tartunk, mint az elso kommentje utan. Annyibol vagyunk elorebb, hogy Flo peldajan egyertelmuen latszik, hogy itt nem az IQ-jat nem dijazta a rendszer, hanem a hozzaallasat. Amikor azon valtoztatott egy uj tanar hatasara egybol jottek a jo jegyek. Hogy ebben hol volt a nemebol fakado negativ diszkriminacio es miben hatraltattak ot a lany osztalytarsai, nekem rejtely.

Alter Ego
Szerkesztő

Ha sikerül rámutatni, hogy Flo problémáját a szabálykövetés hiánya (és nem a képességek hiánya vagy magas szintje) okozta, akkor azzal nem lett megcáfolva az az alapállítás, hogy a fiúknak másfajta szabályokra és motivációkra lenne szüksége, mert a jelenlegi rendszer számára nem elég “szabálykövetőek”. Ezzel a hivatkozással épphogy megerősíteni lehet csak az alaptézist. :)

Alter Ego
Szerkesztő

Ha elképzelem, hogy az osztály egyik felének, az “égetni való fiúknak” hagyni kellene, hogy hadd dobáljanak papírgalacsinokkal, sőt kitalálni, hogy aki nem talál célba, az kimarad a következő logikai játékból… és eközben le kellene adni szépen nyugodtan a lányoknak az anyagot Barbie simogatás közben, akiket idegesít a dobálódzás… Hát egyre kevésbé érzem, hogy ez egyetlen koedukált osztályban menne…

Mondom ezt azért is, hogy a meddő vita és főleg az X féle sanda, gusztustalan szurkálódás, közösségrombolás helyett értelmesebb konkrétumok felé fordítsuk a figyelmünket…

common man
Olvasó
common man

Az IQ-ját nem díjazták? Fel sem ismerték és ha még esetleg az IQ-jából és a neméből adódóan a világ alaposabb megismerésére törekedvén “hülye” kérdéseket tett föl meg is kapta a magáét érte.A hozzáállását nem díjazta a rendszer?Nem felnőtt munkavállalókról beszélünk hanem 6-8-10 éves kialakulatlan személyiségekről.Hol a neméből fakadó diszkrimináció? Hát nagyon értetlenkedő vagy.A “jó” kislányok bezzeg nem zavarják az órát ,ők szépen visszamondanak mindent szóról-szóra.Meg is kapják a díjazást érte.Te miért nem tudsz ilyen rendes lenni? Mindettől függetlenül szerintem kellenek a vegyes osztályok csak nem ilyen(szinte)feministák.

Flo
Olvasó
Flo

“Nem felnőtt munkavállalókról beszélünk hanem 6-8-10 éves kialakulatlan személyiségekről.”

Egy munkavállaló bármikor lelécelhet, ha úgy érzi, túl sokat szopott. Ez nagy különbség. Így végiggondolva kurva nagy szívás gyereknek lenni. Nem a te kezedben van a saját sorsod, de mégis mint felelős személyként tekintenek rád.

“A “jó” kislányok bezzeg nem zavarják az órát ,ők szépen visszamondanak mindent szóról-szóra.Meg is kapják a díjazást érte.”

Na, igen, lehetne az az alap, hogy csak olyan kérdéseket kapnának a diákok, hogy pl:

– Mi volt a kiváltó oka annak, hogy…?
– Mik voltak a következményei?
– A korábbiakhoz képest milyen előnyökkel/hátrányokkal kellett számolni?

Természetesen a kérdésekre adandó válaszok nem lennének szóról szóra leírva. Kíváncsi vagyok, hogy ilyen számonkérés mellett ki tűnne idiótának.

“Mindettől függetlenül szerintem kellenek a vegyes osztályok csak nem ilyen(szinte)feministák.”

Lehet, hogy ebben nem egyezik a véleményűnk, de szerintem a fiúkkal való bánásmód nem elsősorban a feminista propaganda eredménye. Ezek a dolgok zsigerileg vannak jelen sok tanárnőben (és férfi tanárban is). Persze lehetne rohadt sok pénzből létrehozni egy szofisztikált, a tanárok hatékonyságát mérő rendszert, de ha azt akarod, hogy normális munkát végezzenek, normális fizetést is kéne adni. Azt meg nincsen miből, és egy jó darabig nem is lesz. A fiúosztályok létrehozása viszont nem lenne olyan kurvadrága – ergó minimális befektetés mellett lehetne nagymértékben javítani a hatékonyságot.

common man
Olvasó
common man

Vannak hozzáférhető adatok csak valakinek kutatni elemezni kéne őket. Mire gondolok? Ipari szakmunkásképző.Ma valami más neve van.Lakatosképzés.Lányok aránya 1-2 ‰.Pék sütőipari szakmunkás vegyes.Van-e különbség vagy nincs a minőségben? Lehetne vizsgálni.Hatékonyabb-e vagy ugyanolyan vagy rosszabb ?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

de ha azt akarod, hogy normális munkát végezzenek, normális fizetést is kéne adni.

Ez megint egy közhely , ami ráadásul nem is igaz.
Több pénzért jobban tudna tanítani?Gyógyítani?Ágytálat pucolni?Emelni?
Ha nem tud uszni és én megfizetem, akkor tudni fog?
Ha tudja, akkor (több)pénz nélkül is tudja, de tudatosan , büntetésből/sértettségből nem csinálja?
Ebben az esetben nemhogy pedagogusnak , de embernek sem alkalmas!
Nem, egyszerűen az az oka, hogy nem képes jobban teljesíteni, bármennyit is fizetnek neki, főleg ezekben a szakmákban. Pontosan ezért csinálja mert senki nem küldi el, aki meg többre képes az már rég elment. Ha a(kis) pénzért csinálja, akkor alapjaiban van elcseszve.
Hiába adsz bármennyi pénzt az alkalmatlannak jobbra nem képes, csak még inkább elkanászodik.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Mindettől függetlenül szerintem kellenek a vegyes osztályok csak nem ilyen(szinte)feministák.

Jó ez a kirohanás, csak többek közt elsikkad az, hogy akkor amikor oktatták, semmi feminizmus nem volt benne, fogalma sem volt az átlagembernek/tanárnak róla, 0 tudatossággal maximum alap “női” hozzáállással ösztönszinten oktatták a gonosz nők, ha igaz az, amit előadott, és én nem kételkedem annak a valóságtartalmában, főleg abban nem, hogy ezt ő “hogy élte meg”, abban már inkább, hogy a hátrányának az oka objektíven tekintve is, az lett volna.amit ő annak hisz/érez..
Viszont az egyértelműen kitűnik, hogy a gyenge teljesítményének nem a lányok, a koedukáltság és kivételezettség volt az oka, hanem a hozzáállása.

Az, hogy nem ismerték fel benne a “zsenit”, és nem kivételeztek vele, keresztre lehet feszíteni a rendszert, meg a pedagógust, és fel lehet mentenui az ártatlan fiút de semmivel nem teszünk jobbat, minthogy mindenki nemtől függetlenül a saját nyomoráért talál egy külső bűnbakot. Jobb nem lesz neki, de legalább lehet nagy garral “harcolni” és kompenzálni.

Delin is rámutatott, hogy a Flo hozzáállása volt a döntő, nem az, amit ő okként megjelölt.

common man
Olvasó
common man

Lehet basztatni ,hogy zseninek kiáltotta ki magát de akkor már a magzat is csak magára vessen.Sőt azelőtt is.Minek ment oda az a kis geci.

common man
Olvasó
common man

Az, hogy nem ismerték fel benne a “zsenit”, és nem kivételeztek vele,

Ez itt egy gonoszka csúsztatás.
Nem az a kívánság,hogyha a másikkal kivételeznek akkor velem is hanem az ,hogy vele se a másikkal se meg a harmadikkal se.

Alter Ego
Szerkesztő

Nem a “gonosz” a jó szó erre, hanem a gusztustalan és a mocsok. Egyértelmű, hogy ez az X, egy aljas züllesztő, akit azért mászik folyton vissza az ablakon, hogy minden férfimozgalmi felvetést destruáljon, eszköze pedig azoknak a lejáratása, akik ezeket a felvetéseket merészelik szóba hozni. Ő aztán rögtón odapattan, rásüti az illetőre, hogy “nyavajog”, hogy “férfiatlan”, hogy magának akar előnyöket, és mindegy, hogy a másik nem mondott semmi erre utalót, mindegy, hogy a mocskolódása légből kapott, ő nyomja… Egy vérfeminista megszállott is tízszer vitaképesebb ennél a szarházi férfiellenes destruátornál.

Szóval kibaszom szépen újra, kár volt tegnap óta késlekedni vele.

common man
Olvasó
common man

Tényleg van egyéni felelősség de nem csak az mint ő ezt mindig állítja.Hát ,hogy szándékosan zülleszt vagy totál elvakult-e (vagy mindkettő)…?

Alter Ego
Szerkesztő

Persze, hogy létezik egyéni felelősség. A legjobb hazugságoknak a tizedrésze igaz. Na azt a tizedrészt fújja fel trükkösen elefánt méretűre. Szerintem ez szándékos manipuláció, ennyire már elfogult sem lehet senki… Delint ötször előbb lehetett a párhuzamos beszélgetésben empatikus gondolkodásra bírni, mint őt. Vagy ha mégis csak annyi a bűne, hogy egy elmebajig elfogult, férfiellenes mangina, és zsigerileg utál minden elesett, segítségre szoruló embert, főleg ha férfi, akkor sincs itt a helye ennek.

rcsaba
Olvasó
rcsaba

Ideje volt már, de a többi közt is rendet vághatnál, mert elkanászodtak.

Flo
Olvasó
Flo

“Az szerintem is jo, csak mar megint ott tartunk, mint az elso kommentje utan. Annyibol vagyunk elorebb, hogy Flo peldajan egyertelmuen latszik, hogy itt nem az IQ-jat nem dijazta a rendszer, hanem a hozzaallasat. Amikor azon valtoztatott”

Nem az én hozzáállásom változott, hanem a szabályok (szelektivitása). Az is megérne egy misét, hogy miért nincs lehetőség olyan feladatokat adni gyerekeknek, amihez esetleg gondolkodni is kell, de ez már csak illúzió.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Az is megérne egy misét, hogy miért nincs lehetőség olyan feladatokat adni gyerekeknek, amihez esetleg gondolkodni is kell, de ez már csak illúzió.

Mert többek közt a gyerekek egybites szülei visítanának a legjobban, hogy “túlterhelik” a gyereket, meg “túl sokat várnak el tőle”, ezt már képtelenség, minek kell azt tudnia/értenie, így is eléggé le van terhelve… stb. stb.. stb.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Flo peldajan egyertelmuen latszik, hogy itt nem az IQ-jat nem dijazta a rendszer, hanem a hozzaallasat. ……..Hogy ebben hol volt a nemebol fakado negativ diszkriminacio es miben hatraltattak ot a lany osztalytarsai, nekem rejtely.

Pontosan. És számomra az is meglepő, hogy te nőként ezt logikailag felfogod, érted és képes vagy objektíven látni és szétválasztani, ő meg férfiként érzelmi kérdést csinál belőle, és összemossa, ez furcsa.

Delin
Olvasó
Delin

Rossz nokkel veszed magad korbe. :) Egyebkent nekem is megdolt egy elmeletem, eddig automatikusan magasabb IQ-hoz objektiv szemleletmodot tarsitottam. Amiota azonban olvasom a ferfihangot, ez erosen megdolni latszik, az objektivitast IQ-tol es nemtol fuggetlenul felulirja az ideologiai meggyozodes (feminista/antifeminista), es mar-mar olyan mereteket olt, mint egy vallasos meggyozodes, igy kvazi tabu tema.

Reszet Elek
Újságíró

Delin: Ezt én is megfigyeltem. Az intelligencia semmit sem ér az érzelmi alapok kezelésében, sőt még hátrányos is lehet lévén az okos ember a saját hülyeségeit is okosabban képes képviselni. Viszont ha sikerül ezt a fajta okosságát letörni árulkodó hogy milyen hamar elborul az agy és helyeződik érzelmi síkra az egész.

common man
Olvasó
common man

Delin+Elek ! Most tudtátok meg ,hogy egy intelligens embernek is vannak érzelmei? Most tudtátok meg ,hogy egy intelligens gyerek hiába intelligens a gyereksége miatt még inkább érzelem vezérelt?

Delin
Olvasó
Delin

Common man, itt most felnottekrol volt szo. Az ideologia felulirja a racionalitast, eros erzelmeket general, igy kizarja az objektiv vitat. Ilyenkor van az, hogy mondasz A-t, de a masik hozzakepzel B, C, D, E, F-t es arra reagal. Innentol az egesz beszelgetes wasting time. Csak nehez megallni, hogy ne reagalj vissza, ha olyat adnak a szadba, amit nem mondtal/gondoltal.

Alter Ego
Szerkesztő

“Csak nehez megallni, hogy ne reagalj vissza, ha olyat adnak a szadba, amit nem mondtal/gondoltal.”

Bizony nehéz és értelmet dolog, főleg ha egy olyan manipulatőrrel állsz szemben, mint példéul Xfasz, vagy egy SerialSlut, akinek ha a hülyeségeire nem reagálsz, akkor fél nap múlva azon kapod magad, hogy máris te lettél például a világ legférfiatlanabb, legönzőbb, legaljasabb, “rinyapinája”.

Viszonylag friss felfedezésem: az első érzelmi reakció nagyon gyakran a legjobb tanácsadó, sokkal jobban működik a tudatalatti intuíció az emberi rossz szándék felmérésben, mint a hosszas megfontolás, ami az esetek többségében csak ront a helyzeten. A zsigeri ellenszenv egy évmilliók alatt kifejlődött evolúciós vívmány.

Alter Ego
Szerkesztő

Elek, én meg azon vagyok megütközve, ha amúgy értelmes emberek azt képzelik, hogy az intelligenciának azonosnak kellene lennie az érzelemmentességgel. :D

Az “érzelmi intelligencia” is intelligencia. Értsük jelen esetben ez alatt azt, hogy a jogos sértettségét vagy haragját senkinek nem kötelessége visszafogni vagy ne adj isten szégyellni.

Delin, az érvelésed egy manipuláció, egy ügyes kis trükkel akarnád elvitatni az antifeminista felvetések objektivitását, lényegében kijelentve, hogy mert antifeminista felvetés, akkor csakis valamilyen szektás szubjektivitás lehet. Tessék tényekkel, adatokkal, felmérésekkel érvelni, nem pedig szubjektumokkal, és akkor majd nem érzed (saját hibádból sem) elfogultnak a vitát. Mondhatnám akár úgy is, hogy “bagoly mondja…”

Reszet Elek
Újságíró

Ego+Delin+Common: Nem érzelemmentességről van szó és nem ma tudtam meg. Sokkal inkább arról, hogy a magasabb intelligencia nem tesz képessé okosabban kezelni az érzelmi életed sőt leginkább csak arra szolgál hogy még ügyesebben hazudj magadnak és logikázd meg a saját hülyeségeidet ill. hogy a saját kis belső éned átlag feletti hatékonysággal védelmezd meg a “zord” külvilággal szemben.

Alter Ego
Szerkesztő

Badarság. Az intelligencia segíthet értelmezni a mások és a saját érzelmek okát, hátterét, indokoltságát vagy indokolatlanságát. A silány érzelmi élet és az érzelmek kezelhetetlen problémaként való kerülése, nem azonos az intelligenciával, hanem egyfajta fogyatékosság.

Delin
Olvasó
Delin

Elek, meg a vegen kiderul, hogy a ferfiaknak is van horcsoge. :)

Alter Ego
Szerkesztő

Szerintem meg csak az derül ki, hogy Elek szerint nem kellenek egy embernek érzelmek.

Reszet Elek
Újságíró

A nem kordában tartott érzelmek gátjai az egyén fejlődésének. Az önmagunk megértésének az alapja éppen érzelmi mozgatórugóink megértése.

Reszet Elek
Újságíró

Az ego nemtől függetlenül mindig védi önmagát. A női hörcsög jelensége viszont jól körülírható és mindenki által tapasztalt jelenség. Nyilván hasonló “tipikus” ismérvei a férfiaknak is vannak.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

a magasabb intelligencia nem tesz képessé okosabban kezelni az érzelmi életed sőt leginkább csak arra szolgál hogy még ügyesebben hazudj magadnak és logikázd meg a saját hülyeségeidet ill. hogy a saját kis belső éned átlag feletti hatékonysággal védelmezd meg a “zord” külvilággal szemben

Ennél jobban és tömörebben nem lehet megfogalmazni, gratula.

Alter Ego
Szerkesztő

Istenem… Értelmezzük! Az érzelmekkel csak a baj van… Tehát azt hiszem, a vélemény szerint szükség sem lenne rájuk, vagy legfeljebb azért, hogy legyen mit elfojtani. Viszont az intelligenciára sincs tulajdonképpen szükség, mert az nem segít okosabban kezelni az érzelmi életet, sőt “leginkább csak arra szolgál hogy még ügyesebben hazudj magadnak”.

Tehát íme a totális boldogság receptje: legyél érzelemmentes, középszerű idióta!

Ehhez persze a legközépszerűbb, legnihilistább, legpszichopatább seggfej X még tapsikol is… Ez neki egészen biztosan testhez áll… Íme, ez ő: a most végre sikeresen díszdobozban piedesztálra emelt, az egész nyomorult életért cserébe sunyin és középszerűen mindenkinek az orra alá bűzölgő szardarab. Szóval tőle semmiképp sem várnám ennek a bővebb kifejtését… Na de, Elek…

Delin
Olvasó
Delin

Alter, nah ez a beszelgetesunk mar a wasting time kategoria kezd lenni (errol irtam egy perce hsz-t). Csak, hogy nagyon rovid legyek, eddig ket dologrol beszeltem:

1. Jobb-e egy fiunak egy fiu iskola? (ez kerdes volt, mert erdekel)

2. A masik a Flo peldaja volt, amirol szerintem eleg egyertelmuen leirtam mar tobbszor mit gondolok. Ha te az o erveleset objektivnek latod, azzal nem tudok mit kezdeni.

Nem beszeltem altalanossagban semmilyen antifeminista felvetesrol, arrol te irsz folyamatosan. Nyugodtan nevezz manipulatornak, nem tudsz felhuzni, vagy barmilyen erzelmi valaszreakciot kivaltani belolem. Ez a taktikad most nem fog mukodni. ;)

common man
Olvasó
common man

Akkor csak agytornaként:jobb e a lányoknak a csak lányiskola?(az új nemzedékek felnevelése miatt van ennek is jelentősége)
Kérdésedre:1. Nem jobb.De a kivételezősdi sem jó.A társas kapcsolatok szempontjából mindenképp jobb ha látom az előttem lévő lány seggét,megfoghatom a haját, bármikor beszélgethetek vele megismerhetem hétköznapi apró rezdüléseit,reakcióit az élet dolgaira.Mint mindent ezt is el lehet baszni.És itt újra odaérünk ,hogy miért olyan az oktatás+nevelés mint amilyen és miért.(gondolok itt a dilettantizmus-összeesküvés témára)

Delin
Olvasó
Delin

Common man, lanyokkal kapcsolatban egy dologban egyseges a szakirodalom: ha tiszta lany suliba jarnak nagyobb aranyban mennek STEM-re, mint koed sulibol. Az egyeb dolgokban, azt hiszem mindenre van pro es kontra, toled fugg melyik kutatast tartod meggyozobbnek.

common man
Olvasó
common man

-Aztán hidakat terveznek
-vegyészeti ismereteiket légyirtásra használják

common man
Olvasó
common man

Ezek az iskolák nem egyszerű mezei iskolák hanem inkább valamilyen elit iskolák.Ha a rossz környék gyerekei járnának? Nem tudom .Lehet.A városban ahol felnőttem volt egy lánynevelő intézet.Jobbak lettek volna mint a város vegyes iskoláinak lánytanulói?Hümm.

Flo
Olvasó
Flo

“Jobb e a lányoknak a csak lányiskola?”

Most nem leszek objektív, de én mondjuk ezt pont leszarom. Azért szopjanak a srácok, mert a lányoknak esetleg rosszabb lenne a lányiskola? WTF?
Mindenki lányiskolába jár, mert más nincs, csak épp a tanulók fele fütyivel megy oda, de ha nagyon igyekszik, később még lehet belőle jó kislány.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

És itt újra odaérünk ,hogy miért olyan az oktatás+nevelés mint amilyen és miért.(gondolok itt a dilettantizmus-összeesküvés témára)

Mert nemtől függetlenül az oktatók (általános 5-től 12-ig) minimum 70-80%- a “semmire, de tanárnak biztos nem való, csak máshova nem vették fel ” típusú “pedagogusok”.
Ezen semmilyen rendszer nem tud változtatni, ha többet fizetsz az alkalmatlannak attól nem lesz belőle alkalmas, a világ összes kincséért sem. Az a kevés 20-30% meg nem képes tartani a frontot, kivéve, ha “koncentráltan” “elit” iskolákban nagyobb az arányuk. De akkor meg jön a sírás, hogy megint a “kiválasztottak” járnak jól.

Alter Ego
Szerkesztő

Oké, akkor inkább ne vesztegessük egymás idejét.

Flo
Olvasó
Flo

“A masik a Flo peldaja volt, amirol szerintem eleg egyertelmuen leirtam mar tobbszor mit gondolok. Ha te az o erveleset objektivnek latod, azzal nem tudok mit kezdeni.”

Akkor most körülírom, hogy szerintem mi is az objektív problémafelvetés (és nem picsogás), és hogy ebből mennyi teljesült az esetemben:

1. az adott közösség célcsoportnak tekinthető-e, az adott közösségben többeket érintő, általános jelenségről van-e szó: józan ész szerint ez teljesül, de mivel Delin ezt nem élte át, ő mégse tekinthető célcsoportnak. Ez kicsit olyan, mintha én mennék fel egy cukorbeteges fórumra osztani az észt.

2. felmerült-e a saját felelősség kérdése: Leírtam, hogy nem voltam könnyen kezelhető, noha a nem részrehajló tanáraim mégiscsak tudtak hatni rám.

3. felmerül-e a gyanú, hogy a problémát a valósnál súlyosabbnak írtam-e le: Lehetséges. De ha igen, azt nem Delin fogja eldönteni, hanem valaki, aki tudja, miről beszélek, mert maga is átélte ugyanazt. A gyanú persze felmerülhet benne, hogy esetleg eltúloztam a dolgokat, nem is így mennek ezek a dolgok, nem olyan gyakori ez, most viszont ott tartunk, hogy mások már “igazolták”, hogy de, így megye ez.

4. megvan-e az igény, van-e javaslat a felvetett probléma megoldására: Van javaslat, ha valaki azzal nem is ért egyet, a problémafelvetés objektivitásán az nem csorbít, már amennyiben létezik megoldás az adott problémára.

Szóljatok, ha szerintetek más kritériumai vannak az objektív problémafelvetésnek, nekem most ennyi jutott eszembe.

Flo
Olvasó
Flo

“Flo, az a baj, hogy feketen-feheren leirtad mi volt a baj oka nalad (szabalykovetes hianya, szamonkeres formajanak figyelmen kivul hagyasa, nem erdekelt a tananyag, rossz tanar). Erre mi a megoldasod? Minden maradjon ugyanaz (elegtelen tanari garda, felulrol diktatalt tanrend, tantermi orak, testreszabas hianya, osztalyzas, stb), csak ne legyenek lanyok.”

Most én nem hangsúlyoztam ki a lényeget. Alsóban nem voltak annyira szigorú szabályok, de azok “szelektívek” voltak (kvázi akármit csinálhattam, az nem volt jó). Felsőben szigorúbb szabályok szerint tanultam, de azok nem csak fiúkra vonatkoztak. A kulcsszó itt a szelektivitás. Bármely szabály, ami bizonyos emberekre (jelen esetben lányokra) nem vonatkozik, az belőlem heveny tiltakozást vált ki. Ezt lehetett volna megelőzni, ha csak fiú osztálytársaim vannak. Persze más miatt is pikkelhet egy tanár adott diákokra, de a nemzetiségi, mentális vagy fizikai adottságon alapuló szegregáció mégis elfogadottabb és elterjedtebb, mint a nemi alapú, noha fiú diákból jóval több van, mint vakból, kerekesszékesből vagy épp cigányból. A cigányok szegregációja mondjuk kényesebb téma, úgyhogy ezt óvatosan is írtam le, mert messzire vinne. De hát tudjuk, hogy léteznek Magyarországon cigány (felzárkóztató) osztályok, és én a részemről ezt üdvözítőnek tartom.

common man
Olvasó
common man

Megnéztem mit jelent ezt találtam:
https://www.youtube.com/watch?v=FWeV6k-VcgQ

Flo
Olvasó
Flo

“Flo,ne haragudj, de nekem fura, hogy magas IQ hanyadossal nem tudsz elvonatkoztatni a sajat peldadtol es csupan kiragadott peldakkal tudsz ervelni.”

Nekem nem úgy tűnik, hogy az én példám csupán kiragadott lenne. Alter Ego sztorija szinte minden részletében megegyezik az enyémmel, meg egyébként is, nekem meggyőződésem, hogy a fiúellenes alapoktatás inkább általános, mint esetleges. És mi nem csak egyszer-kétszer szívtunk emiatt, hanem kurvára napi szinten hosszú éveken keresztül. A magas IQ-t meg csak amiatt hoztam fel, mert szerintem valami NAGYON nincs rendben az olyan oktatási rendszerrel, ami a kimagaslóan intelligens fiúkat átlag alattinak árazza be.

Nekem az jött le eddig, hogy te marhára nem akarod megérteni, mit hadoválunk mi itt, plusz idegesít, hogy itt picsogunk neked, nem igaz? Mert ha így van, akkor lehetne végtelen plusz 1 IQ-m is, akkor se tudnám érzékeltetni az álláspontomat.

Flo
Olvasó
Flo

“a verbális fegyelmezés is mindig a fiúkra irányult. A fiúkkal mindig csak a baj volt, a lányokat minden pedagógus ajnározta.”

De ismerős… Mondd csak, nálatok is voltak olyan lányok, akik kőkeményen visszaéltek ezzel, és mószeroltak, ahol tudtak?

Ja, és akkor ott van még a középsuli, ld még “a fiúk mindig csak azt akarják, vigyázzatok velük”, meg hasonlók.

“Amúgy azt gondolom, ha nem lennének koedukáltak az iskolák, akkor félő, hogy még több fiú-férfi lenne, aki azt sem tudja, hogy miként hozzon létre megfelelő kapcsolatokat a másik nemmel.”

Szerintem ez akkor lenne értelmezhető aggodalom, ha a két nem közötti kommunikáció olyan fasza lenne, hogy nem kockáztathatnak meg, hogy esetleg a szegregálás szétcsessze. De nem itt tartunk..

Alter Ego
Szerkesztő

Inkább arra emlékszem, hogy mószerolni sem kellett különösebben. :)

A fiúk mindig csak azt akarják, vigyázzatok velük” egy olyan közkézen forgó sztereotípia, ami egyértelműen beszivárgott, beszivárog még a szexuális felvilágosításra irányuló nevelésbe is. Ez az a fajta női “bölcsesség”, amit nem csak a nagymamák, hanem a női pedagógusok is annyira szükségesnek éreznek továbbörökíteni. Ezzel pont egyenértékű lenne, ha a férfipedagógusok meg azt sugalmaznák, hogy “a lányok mind kurvák, vigyázzatok velük“. Pedig ha az elhangozna, akkor minden bizonnyal egyből felmerülne akár az iskola porig rombolása is. :)

rcsaba
Olvasó
rcsaba

Még mindig nem értem hogy hogy lehet valakit magolásra “kényszeríteni”, ugyanis honnan tudod eldönteni, hogy bemagolta, vagy tényleg érti?
Ha el tudod dönteni akkor meg ugye, közben meg azt is feltételezzük a (női) pedagógusról, hogy alapvetően hülye, és nemi alapon bünteti a fiúkat, miközben a lányokat díjazza a hülyeségükért, ennyire gonosz lenne a tanci, nemi alapon?

Az üres magolás “megtagadását” hogyan kell értelmezni?
Jelentkezik valaki, hogy: “én kérem nem magoltam be, hanem értem”? Ha valaki felmodja és belekérdeznek, és fogalma sincs az összefüggésekről, és bebizonyodik, hogy magolt, akkor piros pontot kap, főleg ha lány, aki meg érti és ezzel lebukik, az feketét?

Azt sem igazán értem, hogy mit kezdene egy lány a fúrás faragással? Mert a fiú, ha épp nem otthon van mégsem járhat lógó gatyával, (ok, a hímzés az kissé keményen hangzik, bár egy székely harisnya vagy lajbi esetén még az sem az:)

Nincs gond azzal sem, ha valaki tiltakozik az ellen, hogy verik a négereket-akarom mondani, diszkriminálják a hímneműeket, csak visszás, hogy a teremtés koronáit pátyolgatni kell. De biztos, hogy más világból jöttünk, és Magyarországon ez a szokás.

Alter Ego
Szerkesztő

“Nincs gond azzal sem, ha valaki tiltakozik az ellen, hogy verik a négereket-akarom mondani, diszkriminálják a hímneműeket, csak visszás, hogy a teremtés koronáit pátyolgatni kell. De biztos, hogy más világból jöttünk, és Magyarországon ez a szokás.”

Nem szokás Magyarországon sem, szól is erről egy cikk a címlapon éppen. Meg is van az eredmény ennek a nemszokásnak a férfiellenes törvénykezésben. Szóval tegyük szokássá, de mielőbb, hogy férfiak diszkriminációja ellen is tiltakozik egy-két érdekvédelmi szervezet!

Flo
Olvasó
Flo

“Ha nem lenne, akkor miért erőlteted, hogy neked legyen igazad?”

Mert pl:

1. Ha Nobel díjat nem is szereztem volna, de jobban hasznomra vált volna egy olyan általános iskolai 8 év, ahol a megértést (és ehhez kapcsolódóan a tudás alkalmazását) kérik rajtam számon.

2. Mert szarul esett, hogy nálam kevésbé intelligens lányok szereztek jobb jegyeket nálam.

“Elképzeltem, ahogy „kényszerítenek” a magolásra és ha véletlenül megértettél valamit, akkor jött a tasli…”

Remélem, legalább örömödet leled abban, hogy félreértelmezed, amiket leírok. Inkább másoknak szól a kérdés: érthető e- az, ha valaki elveszti a motivációját attól, hogy csak magoltatják a suliban, és nem érdekli a tanárt, hogy érted-e az anyagot, van-e valami önálló gondolatod azzal kapcsolatban?

“És ez vezetett az antifeminista baloldalisághoz.”

Most lebuktam. Na, és mondd csak, nálad mi vezetett ahhoz, hogy egy kötekedő … vagy?

Delin
Olvasó
Delin

Flo, azt hiszem rcsaba valaszolt helyettem. Max azzal tudom kiegesziteni, hogy egy atlag iskola szar, ezen nincs vita. A legfobb problema vele az, hogy nem szemelyre szabott, nem kelloen rugalmas, a tanarok nem kompotensek es nem objektiv a teljesitmenymeres. Szemely szerint ilyen iskolaba a lanyaimat se kuldenem onszantambol, nem csak a fiamat.

hunbagira
Újságíró

Delin!

Végig olvasva thread-et, nekem is hasonló “élményeim” vannak, mint Flonak/Alternek (csak engem ezek szerint nem érintett ilyen keményen) hogy a női tanítónéni által kinevezett vamzer kislányok jelentése miatt vagyunk büntetve olyan “főbenjáró” vétekért, mint a tanteremben történt foci.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Na jól van, már jó ideje olvasom (az egyébként összeszedett) kommentjeidet. De mi az isten fényesre sikált töke az bszkaae?! Mindig baszkinak olvassa az agyam elsőre.

Alter Ego
Szerkesztő

Biztos azt jelenti, hogy “baszki”, mert XcsaX így akar beszólogatni az álnickjein, de nem fog válaszolni a kérdésedre, mert ki van tiltva már ezen a nickjén is… Azért, mert bármilyen “összeszedettnek” látszik is, velejéig rosszindulatú. Jut eszembe, az intelligencia nem csak az érzelmi élet kiegyensúlyozottságára nem garancia, hanem a humánumra sem.

rcsaba
Olvasó
rcsaba

Végre, akkor a másik “kapitalista” hosszú szövegére sem fog válaszolni, már megérte.

Alter Ego
Szerkesztő

Egyébként a legönkifejezőbb, és legönleleplezőbb nickje hasonlóan érthetetlen: “Fraier szivató”. Szótárt kellet keresnem, mert nem értek jiddisül: a “fraier” azt jelenti, hogy “nyomi”, “balek”, “vesztes” vagyis lúzer. Na őket akarja szívatni önmaga szórakoztatására. Micsoda “összeszedett” emberi jellem, igaz?

“A magyarban és több kelet- és közép-európai nyelvben is jelen levô
frájer a tolvajvilágból kirekesztô terminus, olyasféle, mint a goj ’nem zsidó’, gádzsó ’nem cigány’. A magyar köznyelvbôl egyelôre hiányzó, de az argóban máig élô „freier: úri ember, nem a tolvajvilághoz tartozó, a meglopandó áldozat.

Szirmay, 1924: 25.; néhány további említése: Bárczi, 1980: 258.; “

Fejsze
Olvasó
Fejsze

Érdekes a nyelv. A felvidékiek körében a frajer szónak épp az ellenkezőjét jelenti, vagyis ‘vagány’-t. Például: – Mit frajerkodsz? (- Mit vagánykodsz?) Bár az érdekes, hogy német, szlovák nyelvre vezetik vissza.
‘A szlovákiai magyarok körében a vagány szó kevésbé népszerű, mint Magyarországon, gyakran hallani helyette a szlovák eredetű frajer vagy fraer szóalakot, amely a ‘kérő’ jelentésű német Freier szóra megy vissza. Ebből a szóból alakult a frajerkodik vagy fraerkodik ige. Mind a frajer ~ fraer, mint pedig a frajerkodik szót a Magyar értelmező kéziszótár új kiadása is tartalmazza, „bizalmas” stílusminősítéssel, ami azt jelenti, hogy e szókészleti elemek leginkább a lezser mindennapi beszédben használatosak. ‘
https://ujszo.com/kultura/ujrakolcsonzes

A szlovákban viszont mást jelent, szeretőt, barátot, donjuant, playboyt, nőcsábászt. https://webslovnik.zoznam.sk/slovensko-madarsky/?s=frajer
Bár a frajer mellett létezik a nőnemű változata is, frajerka, ami barátnőt jelent.

wittukind
Olvasó
wittukind

Tényleg érdekes a nyelv….itt a “fraier” nem csak melléknév hanem főnév és ige is lehet..

hunbagira
Újságíró

A lányok dolgot nem tudhatjuk. De egy biztos a szegregált – az ő és nem a női tulajdonságokra- szabott oktatásrenszerben az élet más területén biztosan sikeresebbek lesznek.
Amúgy a szegregált oktatásirendszerben is voltak szervezett fiú/lány közösségek. Eleve minden iskolának megvolt a másik nem által látogatott “testvériskolája”. Ahol a bálokra (életre) kiválaszthatták egymást a fiatalok.

Flo
Olvasó
Flo

Ha már ennyire a szegregált oktatásról beszélünk: én ezt nem csak nemi alapon tartom üdvözítőnek, hanem nemzetiségi alapon is (amennyiben van elég nemzetiségi diák ott helyben). Magyar osztályok szabadkai magyaroknak, cigány osztályok avasi cigányoknak, német osztályok soroksári németeknek. De ezzel gondolom senki sem vitatkozik itt. Akkor a fiúk miért ne kapjanak saját osztályt? Nagyobb lenne a különbség német és magyar diákok közt, mint fiúk és lányok között? Tényleg?

hunbagira
Újságíró

Cigányosztályok, nem legálisan mennek.

hunbagira
Újságíró

Delin! Ehelyett megtanulják- 80-90- százalékban- szart sem érnek a lányok szemében. Sosem felejtem el a szalagavatós párválasztást, csak mi 3-an szerepeltünk a kalapban (Balázs a csinos csajoknál Gabi és én a közepeseknél és csunyácskáknál a többi srác neve ott sem volt, nem értettem a dolgot, amíg nem hallottam a hipergámiáról) ÉS hogy mindig a lányoknak van igaza- mert a női tanárnéni mindig nekik ad igazat. Ez aztán jól hat az átlag kissrác lelki fejlődésére.

Delin
Olvasó
Delin

hunbagira, nekem Flonal az az erdekes , hogy o a lany osztalytarsai irant taplal eros negativ erzelmeket ma is, nem pedig a tanarnoje (vagy kozvetve a rendszer) irant, aki akkor felnottkent a helyzetet generalta. Mindig a fejetol buzlik a hal. Az elegtelen tanari minoseg miatt a gyerekek tobbseget mar alsoban is verbalis agresszio eri (igen a lanyokat is, oket is megszegyenitik, ha oran beszelgetnek, szeleburdiak, otthon hagynak valamit, valamit nehezen ertenek meg, feleles kozben elakadnak stb). A tobbseg nemtol fuggetlenul kisebb-nagyobb batyukat cipel magaval, ami felnottkent is hatraltatja sokszor, meg ugyis, ha mar felismerte es lerendezte magaban a gyerekkent elszenvedett negativ elmenyeket.

A hipergamiara en nem tudok ferfi szempontbol elfogadhato megoldast. Ez olyan a noknel, mint amikor egy ferfi eldonti egy norol, hogy szexualisan vonzo-e neki vagy nem. Ha egyertelmu nem kategoria azzal sokat nem lehet kezdeni, max SMV novelessel vagy kivarni, de egyik sem ket perc. Egyetlen kis pozitivum, hogy a nok prefenraciai nem teljesen egysegesek, igy kisebb szoras van abban, kinek mi tetszik.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nincs rossz nő, csak nem ittál eleget. Ha nagyon rossz, akkor olyan sokat kell inni, hogy már nem leszel “képes”.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Még jobban mellékszál: a lányok között is kialakul egy hierarchia, csak sunyibb. A fiúké szem előtt van, mert fizikailag (is) manifesztálódik. Pofán verik egymást időnként, meg aki feljebb van (vagy akar kerülni) az hangadó, jól hallhatóan is. A lányok közt meg megy a fúrás-faragás, pletyizés, és csak igazán akutt esetben van hajtépés. Ráadásul ilyenkor a fiúknál még sokszor helyreáll a kapcsolat bunyó után is. A lányoknál csak a legritkább esetben, mivel mire bunyóra kerül a sor, addigra már végzetessen megromlott a barátság/ismeretség.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A bal(libsi) oldal genderezik, diktátorozik, és vinnyog, hogy neki nem jut, és állandóan arról ábrándozik, hogy külső hatalom hátha megdönti és a kedvére fordítja azt, amihez ő képtelen, balfasz és töketlen. Jogok hangsúlyozása 0 alapra, tisztelet követelése a semmire, hazátlanként köpköd és önérzeteskedik és általában , BluePilles szerencsétlenként a RedPillt fikázza. Semmivel sem külömb egy vicsorgó feministánál, csak épp a durci lábtoppantás maradt el.

Nem létezik egyenlőség, sem törvény előtt, sem azon kívül, hiába ácsingóztok rá, a természet/Isten/Karma stb . törvényei a „jobbat” (jelentsen ez bármit) „értékesebbet” és az életképesebbet, ezen belül a szaporodni képes és ezen belül szaporodót díjazza.

Válás esetén, -ha a nő kezdeményezi -akkor egyértelmű, hogy ez annak az ára a férfi számára, hogy a génjei tovább öröklődnek – ha pedig a férfi kezdeményezi- akkor meg az ő „szabadságának” az ára.
A nyugdíjkorhatárral meg az a baj, hogy akkor most dolgozzanak-e a nők, vagy ne dolgozzanak? Egyeztetni kéne ezt, mert jelenleg hol van rajta sapka, hol nincs.

A koedukációval meg az a helyzet, hogy a „boldog békeidőkben” is volt koedukáció és a férfiak „elpapucsosodása” nem ettől függött és most sem ettől függ, a koedukáció megszüntetése nem növeszt tököt a szerencsétlennek, ahogy a feminizmus megszűnése sem. Amúgy meg az egész baloldal a „Káini vonal”-at követi, csak úgy képes „fejlődni”, ha a másikat támadja, korlátozza, visszafogja, megsemmisíti.

Többek közt a feministák is nyekeregnek a koedukáció miatt, ott is elég gyakran egymásnak ellentmondó ervek ütköznek több oldalról is.
http://ofi.hu/tudastar/eselyegyenloseg-090617-1

Nincs szükség a szádba rágni(nem inkább adni?!) faszságokat…, hanem mint a feministákat, elég csak beszéltetni a ballibsit….

wittukind
Olvasó
wittukind

A ballibsi és a mindenféle vinnyogó oldal igazolja a mondást hogy minden embernek 3 lába van..2 kicsi amelyeken jár és 1 nagy amelyen élni szeretne.

Flo
Olvasó
Flo

“A bal(libsi) oldal genderezik, diktátorozik, és vinnyog, hogy neki nem jut, és állandóan arról ábrándozik, hogy külső hatalom hátha megdönti és a kedvére fordítja azt, amihez ő képtelen, balfasz és töketlen. Jogok hangsúlyozása 0 alapra, tisztelet követelése a semmire, hazátlanként köpköd és önérzeteskedik és általában , BluePilles szerencsétlenként a RedPillt fikázza. Semmivel sem külömb egy vicsorgó feministánál, csak épp a durci lábtoppantás maradt el.”

Topp

xcsakx
Olvasó
xcsakx

És ezzel helyreállt a világ egyensúlya:)

hunbagira
Újságíró

Tehát Flo, akkor te egyfajta “neokultúroanarchistanak” vagy és egy fajta “kultúrbakunyinizmust” képviselsz? :) Mert így ok.
Ui: orbán faszát hunon(ő is, úgy ahogy) és állandó jelleggel kibaszott csakszin kìvül nem szopja senki ( esetleg wittukind próbálkozna, de tudja senki nem vevő rá)
Mi orbánt egy pszeudojobboldali figurának tartjuk (ebben sem 100 százalékban) akit azzal a feladattal bíztak meg, hogy a valódi jobboldal elől elszívja a levegőt. Jelszavait, programpontjait (Nah, nem mindegyiket persze, mert a zsidó témát szavak szintjén sem) kisajátítsa, kiüresítse, elanullálja.
Tudod : “ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem amit teszek”..jah ezen mondások is, csak belföldön hangoznak el, brüsszelben még szavak szintjén sem olyan “kemény “gyerek.
Voncsitára, meg soha nem is volt, de mára még inkább felesleges szót/írást vesztegetni.

wittukind
Olvasó
wittukind

“esetleg wittukind próbálkozna”- még álmomba se…..és apropó, ha már ilyen offolás van…még(vagy már megint) létezik a MIÉP????

hunbagira
Újságíró

“létezik miép” Jah jogilag igen. Bár itt is vita van, hogy kiképviselheti Pesta bácsi örökségét igazán, az ex félcigány kurvája gizi nénye- akire/vel elsikkasztották a lóvét- vagy a diszzsidaja fenyvessy illetve az a néhány szabolcsi-debreceni félhülye, akik megszerezték valahogy a miép “névviselési jogát”….

wittukind
Olvasó
wittukind

Köszi a magyarázatot, hunbagira, de nem értettem egy szót se belőle….én egy valahol láttam olyat hogy ” a MIÉP 12 pontja”- aláirja egy bizonyos Nagy Tibor….ennyi..

hunbagira
Újságíró

Kérdésed alapján, azt hittem nagyjából tisztában vagy a miép történetével. Így nem kezdtem ádámtól/évától a storyt. “Gizi nénye” Papolczi Gizella, egy félcigány öregező kurva akivel Csurka Pista bácsi “vadházasságban” élt és hátulról irányította miép és a hozzakötödő szervezetek személyzeti politikáját illetve gazdasági menedzselését olyan igazi kurvásan/nőiesen. Tehetségeket elüldözve, lefele taposva.
Miép alelnöki pozícióig jutó l díszzsidója (egyik) Fenyvessy Zoltán (tipikus magyarosított név:)) a monori rabbi fia.
Ezeket a debreceni- szabolcsi félhülyéket nem tudom kik. Valamiért a zsidesz rájuk gondolt, hogy ők vigyék tovább a miépet kamupàrtként (ezért szóltak handó tüncinek tudod legfelsőbb bíró) hogy az ezt tárgyaló perben ők legyenek a pernyertesek. Pedig Zoli is síkzsideszes, de lehet túl okos ezért nem igazán bíznak benne.

wittukind
Olvasó
wittukind

ok, kissebb dolgom is nagyobb annál hogy akármilyen párt storyja érdekelne….tehát az a 12 pont meg a Nagy Tibor név mind kamu….úgy legyen..

Flo
Olvasó
Flo

“Tehát Flo, akkor te egyfajta “neokultúroanarchistanak” vagy és egy fajta “kultúrbakunyinizmust” képviselsz? :) Mert így ok.”

Fingom sincs mit jelentenek ezek a fogalmak és most a barátom (a google) sem segített. Ez most ciki?

Lehet, hogy egy kicsit finomabban is fogalmazhattam volna néhol, de tudod itt a férfihangon a csakszis vitákon edződtem, márpedig VELE nem lehetett máshogy bírni. Aztán persze ilyenkor olyasmiket is leírok, amik kommunikációképesebb embereket is felpiszkálhatnak (pl Hunnt vagy téged).

“Voncsitára, meg soha nem is volt, de mára még inkább felesleges szót/írást vesztegetni.”

Szerintem nem az. Ha egyszer véget ér az Orbánizmus, jó eséllyel a Jobbik (is) kerül kormányra, Vonával vagy anélkül. Ha rühelled is, fél szemmel már csak ezért is érdemes figyelned őt (őket).

Wildschwein
Olvasó
Wildschwein

“Ha egyszer véget ér az Orbánizmus, jó eséllyel a Jobbik (is) kerül kormányra,”
Nincs kedved velem fogadásokat kötni nagy összegben jövőbeli politikai események bekövetkezése / be nem következése esetére? Bár nem lenne részemről ennek nagy sportértéke, de ezt kompenzálná számomra az, hogy végre kockázat nélkül nagy összeghez jutnék.
Úriember nem tesz ilyent, tudom.

Flo
Olvasó
Flo

“Nincs kedved velem fogadásokat kötni nagy összegben jövőbeli politikai események bekövetkezése / be nem következése esetére? Bár nem lenne részemről ennek nagy sportértéke, de ezt kompenzálná számomra az, hogy végre kockázat nélkül nagy összeghez jutnék.
Úriember nem tesz ilyent, tudom.”

Aki fogad, az veszít, márpedig én nyerni szeretek – na, honnan is van ez a kis idézet?

Amúgy azért nem fogadok, mert Orbán haláláig vagy totális leamortizálásáig még 20-30 évig is eltelhet, márpedig addig aligha lesz más kormányfő Magyarországon. Amúgy meg nagyon szeretném, hogy Orbán után ne megint 30 évig legyen ugyanaz a fószer miniszterelnök, de egyelőre nem ez tűnik realitásnak. De ha már itt tartunk, szerinted mi lesz Orbán után? Marad a Fidesz, csak mondjuk Lázár János jön helyette?

wittukind
Olvasó
wittukind

Az hogy meddig lesz és ki jön vagy esetleg Magyarország királyság lesz vagy gyarmat vagy akármi, ez téged onnan Vietnámból miért izgat? akarsz homárt telepiteni be és nem engednek vagy mi?

Flo
Olvasó
Flo

“Az hogy meddig lesz és ki jön vagy esetleg Magyarország királyság lesz vagy gyarmat vagy akármi, ez téged onnan Vietnámból miért izgat? akarsz homárt telepiteni be és nem engednek vagy mi?”

Azért izgat, mert egyszer még szeretnék visszamenni, amennyiben a körülmények ehhez adottak lesznek.

wittukind
Olvasó
wittukind

Valami érdekesebb okot vártam, ez olyan standardra sikeredett.

Flo
Olvasó
Flo

“Valami érdekesebb okot vártam, ez olyan standardra sikeredett.”

Ha érdekes válaszokat akarsz, előbb tegyél fel érdekes kérdéseket.

hunbagira
Újságíró

orbán uralmának a vége kb mint hortyé. mivel egyfajta végidőkben járunk…valószínű a külső körülmények söprik el a ma ismert világgal együtt.

hunbagira
Újságíró

De gondolom Marx-Bakunyin- és kultúrmarxizmus alatt már találsz szócikkeket így talán összeollózhatod mire gondoltam. :)

Hunn
Újságíró

Nézd, hunbagira, számomra az, amit Orbánék mondanak, az már önmagában is sokkal jobb, mint amikor mást se hallottam a hatalmon lévő liberál-bolsevikoktól 24/7, mint hogy tízmillió fasiszta vagyunk, és a rohadt kurva anyánkat. Már maga az, amit Orbánék mondanak, a kommunikációjuk önmagában üdítő változás számomra. Amikor meg ezt még tettek is követik, arra el is élvezek. :)

hunbagira
Újságíró

Aham, ez is egy nézőpont- kb apámnak is ezek a végső érvei. Csak tudod Hun a világ a tettekre épül, nem az üres – nőies? :)- locsogásra.
Az, hogy egy andyvajna, habony,prőhle és lsimon lehet a zsidesz kultúrrabbiai az mindent elmond a zsideszről.
Bár, mintha most a prostisrácok részéről egyfajta palotaforradaom kezd kirobbani ellenük a hunyadi film kapcsán.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

“Kimaradt a “bolsevizmus, mint Trianon következménye” levezetése.”

Kimaradt baszod, mert ez a te szalmabábod. Ez a tipikus haladár vitakultúra: építek valamit, ami nincs, és azzal vitatkozom. Semmi ilyet nem írt a cikkíró, hogy a bolsevizmus Trianon következménye. Ez a te koponyádban állt így valahogy össze. A bolsevizmus az első VH következménye (leegyszerűsítve), de legalábbis az I.VH volt a katalizátor, ami kikeltette.

“”Magyarországon mindenki szar libsi, aki nem Orbán, esetleg Vona faszát szopja, ezek után erre hivatkozni nem mérvadó””

Dehogyis, csak akinek a vitakultúrája ilyen. Azzal vitatkozz, amit valaki mondott, ne pedig azzal, ahogy saját szubjektumodon átszűrted.

Flo
Olvasó
Flo

“Semmi ilyet nem írt a cikkíró, hogy a bolsevizmus Trianon következménye.”

Idézet a cikkből:

“Ennek a világnak az öröksége és ökörsége a bolsevizmus, amelyet ez a vérontás juttatott hatalomra,”

“Azzal vitatkozz, amit valaki mondott, ne pedig azzal, ahogy saját szubjektumodon átszűrted.”

Te pedig figyelj arra, ki mit mondott, Csakszi.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Hitler, Auschwitz”

Ezzel a kettővel mi a baj?

Marcell
Olvasó
Marcell

Az, hogy elbuktak/befejezetlenek maradtak?

rgs
Olvasó
rgs

Meghalt egy nagy kazal ember. Jók/rosszak, gondolkodtak és éreztek: a végén már a kaszás se számolta. Baj volt. Kibaszott nagy baj. Meg egy csomó ember akiket el kellett ásni a végén mert büdösödtek és feketére rohadtak. Kurvára nem akartok ti sírokat ásni, gondolom, vicces komák. Se táborban, se fronton. Két kibaszott méter föld mélyre ha nem akarsz járványt. Mókás, mi?

Marcell
Olvasó
Marcell

Én ilyet nem akarok, csak arra céloztam, ha belekezdtek, végig kellett volna vinni, nem elbukni. Bár vannak, akik szerint a bukás (Untergang) is “dicsőséges” volt. A következménye mindenesetre a németek, de lassan az egész fehér faj lassú önfelszámolása, ami egyenes következménye többek között annak is (nem kiáltom ki egyetlen oknak persze), hogy anatémává tettek szinte mindent szinte válogatás nélkül, amit az ún. nácik, fasiszták képviseltek, amiket hozzájuk lehetett kötni (mondjuk ezt a kettőt én két külön dolognak tartom, bár az első a másodiktól vett át sok mindent – de hát még a bolsevikoktól vagy az amerikai eugenikai “mozgalomtól” (akik szintén haladárok voltak) szintén). A Frankfurti Iskola és a ’68-asok kultúrmarxizmusának uralomra jutása szintén ebből vezethető le. Persze lehet mondani, hogy nem kellett volna elkezdeni. Sajnos az egész vonatszerencsétlenség már az I. vh-val kezdődött, az indította be a folyamatsorozatot. Bár valószínű eleve sok betegsége volt az azt megelőző világnak, ami talán ugyanúgy ide torkollik, tudja a fene.
Előbb-utóbb mondjuk úgyis nagy gebasz lesz jó eséllyel, csak minket valószínű már nem lesz aki elásson…

Flo
Olvasó
Flo

Ideje levonnom a tanulságot: Delinnel (is) folytatott diskurzusom megerősíti bennem azt a képet, hogy férfi nőtől bármiféle szolidaritást csak egészen különleges esetben (vagy még akkor se) várhat. A nemi szegregáció mégcsak nem is lenne érvágás a nőknek/lányoknak, nem venne el tőlük semmit, nem úgy, mint ha most a nyugdíjtörvény vagy a családjogi törvény módosításáról beszélnénk. Delinnek ez mégis elfogadhatatlan, és gyanítom, a nők nagy része se nyögne ki legalább olyasmit, hogy:

“Hát, ha ez a fiúknak tényleg annyival jobb, a lányoknak meg nem árt, akkor miért ne”

Azért kicsit szar érzés, hogy ezt az egy mondatot nem tudtam kipréselni Delinből, de már elengedtem a dolgot. Ilyenek a nők, na.

Delin
Olvasó
Delin

Flo, mar vartam hasonlo kirohanast toled, igy legyen otosom a lotton. :) Tenyleg nem akarlak tovabb idegesiteni, ez az utolso kommentem hozzad.

De mar kicsikartad belolem ezt a mondatot korabban, csak nem figyelsz mit irok. Mar irtam, hogy nincs bajom a fiuiskolakkal, vegig azon ment koztunk a vita, hogy megertsem miert jobb neked egy tisztan fiusuli, mert hogy a teljesitmenyedre a jegyedeiden keresztul nem volt hatassal a koed suli, azt rajtad kivul szerintem itt mindenkinek egyertelmu. Te magad irtad le az objektiv okokat, csak valamiert figyelmen kivul hagyod a vegkovetkeztetesnel.

A masik, ha nem lennel erzelmileg erosen erintve, sokkal tobb mindenbe belekotottem volna, de nem tettem (gyakoroltam a nem letezo noi empatiam). Kezdve azzal, hogy 2-es/-3-as voltal targyakbol alsoban (abbol is ami erdekelt), amit azzal indokoltal, hogy a fiuk nem kepesek magolni, ha nem ertenek valamit. Aha…alsoban…magolni…azt a hatalmas tananyagmennyiseget… egy jo kepessegu gyereknek… Masreszt mernok vagy, ne mondd nekem, hogy soha, semmit nem magoltal be. Se egy definiciot, sem egy felsorolast. Beszelsz angolul. Egy szot se, egy nyelvtani szabalyt se magoltal be soha, mert a fiuk erre keptelenek… aha…de ez csak egy pelda a masik min 3-4 mellett.

A lany osztalytarsaiddal szembeni fusztraciodat pedig szandekosan nem boncolgattam, nem akartam olyan dologban vajkalni, amit meg latvanyosan nem dolgoztal fel magadban. A lanyokra valamiert kulonosen erzekeny vagy, a tobbi mindennapos tanarok altali diszkriminacio egyaltalan nem erdekel. Itt kulon erdekes, hogy nem a tanarnore vagy kiakadva, hanem a gyerek, lany osztalytarsaidra. Tehat itt is szelektiv vagy, meg a nokkel szemben is. A felnott no oke, de a lany osztalytarsaid a fo ellenseg. Toluk akarsz megszabadulni egy tiszta fiusuli altal. A tanarno maradhat, a rendszer is, minden, csak a lanyok menjenrk. Miert? Elgondolkoztal mar ezen valaha? (koltoi kerdes volt, nem kell ra valaszolnod)

Flo
Olvasó
Flo

Nem bírom ki, hogy ne reagáljak erre….

“Kezdve azzal, hogy 2-es/-3-as voltal targyakbol alsoban (abbol is ami erdekelt), amit azzal indokoltal, hogy a fiuk nem kepesek magolni, ha nem ertenek valamit. Aha…alsoban…magolni…azt a hatalmas tananyagmennyiseget… egy jo kepessegu gyereknek…”

Itt a magolás jelentőségét te nagyítottad fel. Én leírtam világosan: ha muszáj, legyen magolás, legyenek szar szabályok, DE AZOK A SZAR SZABÁLYOK MINDENKIRE VONATKOZZANAK! Ez az, ami nem valósul meg egy koed suliban.

“Masreszt mernok vagy, ne mondd nekem, hogy soha, semmit nem magoltal be. Se egy definiciot, sem egy felsorolast.”

A felsorolásokat egyetemen is utáltam. Vizsgán ilyenkor időnként megkérdeztem, hogy “jó, de akkor hány dolgot kéne ide felsorolnom?”. De ilyenből nem sok volt. A mérnöki ismeretek leginkább kevés számú szabály széles számú szituációban történő alkalmazására építenek.

“Beszelsz angolul. Egy szot se, egy nyelvtani szabalyt se magoltal be soha, mert a fiuk erre keptelenek… aha…de ez csak egy pelda a masik min 3-4 mellett.”

Nem írtam, hogy a fiúk képtelenek magolni, csak azt, hogy hogy nem ebben erősek, hanem pl az adott információ értelmezésében.

“A lany osztalytarsaiddal szembeni fusztraciodat pedig szandekosan nem boncolgattam, nem akartam olyan dologban vajkalni, amit meg latvanyosan nem dolgoztal fel magadban. A lanyokra valamiert kulonosen erzekeny vagy, a tobbi mindennapos tanarok altali diszkriminacio egyaltalan nem erdekel.”

Más miatt engem nem diszkrimináltak, és magam körül is leginkább a fiúk diszkriminációjára láttam példát. Ettől függetlenül ha pl egy pösze srác panaszkodna, hogy pöszeként miért nem tudott megfelelő közegben tanulni, nem mondanám neki, hogy “ne panaszkodj amiatt, mert pöszeként neked szar volt, mert másnak is megvan a maga baja”.

Belefrusztrálódtam ebbe a beszélgetésbe, de ebben neked is van részed. De hát láttam én már ilyet, hogy egy nő látványosan szarik a fejemre, és emiatt nem igazán tudok higgadt maradni, akkor jön a szöveg, hogy “Csak azért írsz ilyeneket, mert frusztrált vagy”. És aki frusztrált, (vagy kicsi a farka), annak sosincs igaza, onnantól már nem is kell érvelni. Tudjuk.

“Toluk akarsz megszabadulni egy tiszta fiu suli altal. A tanarno maradhat, a rendszer is, minden, csak a lanyok menjenrk. Miert?”

Mert nem hiszek abban, hogy bármi mód is lenne normális általános iskolai tanárokat szerezni. Aki van, az meg nem a közoktatásban tanít. Ha nem bántalmazza (látványosan) a gyerekeket, az már egy jó tanár. Adottságnak veszem, hogy a tanár többnyire alkalmatlan, ezért gondolkodok egy megvalósítható rendszerben.

De van egy másik ok is: egy fiúnak mindig megalázó, ha nőkkel/lányokkal kell versenyeznie. De erről már sokan és sokszor írtak itt a férfihangon, amiket én csak ismételni tudnék.

rcsaba
Olvasó
rcsaba

egy fiúnak mindig megalázó, ha nőkkel/lányokkal kell versenyeznie.

Csak, ha alulmarad.

zgy001
Olvasó
zgy001

rcsaba
Olvasó
rcsaba

Ez pontosan így van. A megalázó szó nem illik ide.

Delin
Olvasó
Delin

rcsaba, nem veletlenul hasznalta a megalazo szot. Kar, hogy ezt korabban nem hangsulyozta, mert igy kvazi teljesen felesleges volt az egesz beszelgetes. Egy himsovisztanal nem kerdes miert elfogadhatatlan egy koed suli…az kulon az emberi nagysagat mutatja, hogy nem ebbol ezzel kezdte, hanem egy kisfiukat szeles korben erinto problema moge burkolozott, igy keltven szimpatiat masokban megtalalvan a kozos negativ elmenyt a gyerekkorukban.

rcsaba
Olvasó
rcsaba

Gondolod, hogy ennyire manipulatív lenne? Vagy csak inkább keserű és ezzel magyarázza a frusztrációit? Korábban is jelezte, hogy a kompelzálás fontosabb számára, mint, hogy ténylegesen a koedukáció lenne a fő problémája, ha nem lesz jobb, nem baj, de ő jobban érzi magát tőle, ha jól emlékszem egyik válaszában ilyent írt. Ha én néztem félre, akkor elnézést kérek.

Delin
Olvasó
Delin

rcsaba, szerintem nem tudatosan manipulativ, azt a reszt lehet eltuloztam. A manipulaciohoz tudatos, atgondolt, kovetkezetes ervelestechnika kell, o pedig osztonosen csapong ide-oda. A kompenzalasnal pedig valamiert mindig a lany osztalytarsait veszi elo, minden felelosseget az o nyakukba tesz. Lehet csak igy tolja le szimplan magarol a felelosseget, passz. Ha nem himsoviniszta meg mindig nem ertem a sztorijat, valahogy nem kerek ez az egesz.
Nekem ez a magalazo szo hasznalata gyanus. Egy ferfi se szeret vesziteni nokkel szemben (senkivel szemben sem btw), de ez nem magalazo kategoria es nem is mindenki csalast vagy jogtalan elonyszerzest tulajdonit automatikusan egy noi “gyozelemnek”. A masik, hogy ezt a szot alsos kislanyok kapcsan hasznalta felnott fejjel, ami nekem valahol erthetetlen.

rcsaba
Olvasó
rcsaba

Nem hinném, hogy hímsoviniszta lenne, csak frusztrált.

Flo
Olvasó
Flo

“Ez pont olyan, mint ahogy a profi bokszoló sem verekszik meg egy kezdővel.”

Nem teljesen igaz. Akkor állná meg a helyét a hasonlat, ha a mindemellett a bírák is egyértelműen a kezdőnek fújnának. Tesiórán időnként ez pontosan számszerűsítve van: ha fiú vagy, hiába vagy gyorsabb, mint egy lány, az, hogy te mondjuk 15 mp alatt futsz százat, neked csak 4-es, míg a lány már mondjuk 18-nál ötöst kap. És valahogy sosincsen szkanderezés, bezzeg gyertyaállás az van.

hunbagira
Újságíró

Tudod a sprintnél figyelembe veszik a testi tényezőkét…

Flo
Olvasó
Flo

“Tudod a sprintnél figyelembe veszik a testi tényezőkét…”

Hát de ez az, hogy nem csak ott, hanem pl egy magyar érettségin is. Egyébként meg hülyén nézne ki, ha olimpián is együtt futnának nők meg férfiak, csak aztán valahogy mindig a nők nyakába kerülne az aranyérem, merthogy figyelembe kell venni a nők testi tényezőit.

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Zombi, ha pedig lanykent nyer azt mondjak pozitivan diszkriminaljak a neme/kinezete miatt, lefekudt xy-nal, vagy xy-nak a rokona. Ki van ez talalva. Nekem nemtol fuggetlenul ez ugy all ossze, hogyan bagatelizaljuk el a teljesitmenyt, hogy a gyengebb kepesseguek jobban erezzek magukat. Tiszta verseny pedig sose/volt/lesz.

Mielott nekem estek, ertem a problemat, nem is tagadom le. Van, akinel a lanyok jelenlete bizonyos helyeken voros poszto, nekik tenyleg idealisabb volt az a vilag amikor a nok egyerrelmuen a belso, a ferfiak egyertelmuen a kulso vilagban voltak. Ma masok a jatekszabalyok, az egesz egy mix, ami a mi eletunkben nem fog valtozni. Most is vannak tobbsegeben noi/ferfi foglalkozasok, ennek megfeleloen iskolaban is van ahol tobb lany/fiu (egyhazi iskolaknal ma is van tiszta lany/fiu iskola).

Szemelyes velemenyem, hogy nem tul szerencses bizonyos regi elveket mai vonatkozasban haszanalni, mar nem ugyanazt a jatekot jatszuk. Igy bizonyos dolgok megitelese is mas, max adott egyen ertekitelete meg nem kovette le ezt idoben.

A versennyel kapcsolatban. Azert felnottkent egy ido utan, az embernek el kellene jutnia arra a szintre, amikor mar csak magaval versenyez. Ez mutatja, hogy az adott ember erett szemilyiseg. Ilyenkor tobbre ertekeli a belso fejlodeset, a megtett ut hasznossagat, mint a kulso jutalmat.Ha ez a helyere kerul, az igy nyert magabiztossagot elobb-utobb a kornyezete is a helyen fogja kezelni, es onmagaban ez az attitud bevonzza a kulso jutalmat is.

hunbagira
Újságíró

Delin! Most szándékosan vagy gondatlanul elbeszélsz Zombi mellett. Ö arról beszél, hogy miért nem tud nyerni a nővel való versenyben-mert nem versenyzik- . Te meg arról, hogy mit mondanak “nyertes” nőről.

Delin
Olvasó
Delin

Hunbagira,

Zombi mentalitasa, nem egyezik a tieddel, o nem abban latja a problemat,hogy egy no nem versenyzik.

“Ez pont olyan, mint ahogy a profi bokszoló sem verekszik meg egy kezdővel…”

A ferfi nala defaultbol csak profi bokszolo lehet, a no pedig alapbol csak kezdo…a tobbit gondold hozza, hogy ez milyen negativ/pozitiv kepzettarsitas valakinek a nemehez…

Temahoz visszaterve, szerintem ugyanarrol beszelunk max mas kontextusban (egyik esetben a ferfi erdemeit vitatjak el, a masikban noet). A teljesitmenyt vagy a sikert a tobbseg mindig igyekszik kicsinyiteni, vagy valami kulso korulmenynek tulajdonitani, mert kenyelmesebb, mint beismerni a sajat lustasangukant vagy azt, hogy a masik a kepessegei altal/hozzallasa/szorgalma miatt jobb nalunk.

Ezt irtam:

“Nekem nemtol fuggetlenul ez ugy all ossze, hogyan bagatelizaljuk el a teljesitmenyt, hogy a gyengebb kepesseguek jobban erezzek magukat. ”

Oke, itt a kepesseget kicserelheted IQra/testi adotssagokra/hozzallasra, stb.

“Szemelyes velemenyem, hogy nem tul szerencses bizonyos regi elveket mai vonatkozasban haszanalni, mar nem ugyanazt a jatekot jatszuk. Igy bizonyos dolgok megitelese is mas, max adott egyen ertekitelete meg nem kovette le ezt idoben.”

Te:

“Ö arról beszél, hogy miért nem tud nyerni a nővel való versenyben-mert nem versenyzik- .”

O nem errol beszel ,de ezt mar leirtam. A te ervelesedben ket regi elv van, ami ma mar nem igaz altalanosan:

– “egy ferfi nem tud nyerni novel szemben” – Tud. Csak ahhoz olyan kozeg kell, ahol a tobbsegnek semleges teljesitmenyertekeles szempontjabol az adott ember neme. igy nincs hozza egyik oldalrol se pozitiv, se negativ kepzettarsitas.

– “mert nem versenyzik” – Itt gondolom a no nem versenyzik. Ugyanaz, mint az elobb csak pepitaban. Ahol objektiv teljesitmenyertekeles van, ott muszaj versenyeznie, ha az adott helyen akar dolgozni,tanulni stb.

Ezzel megint oda lyukadtunk ki, hogy az egyeni szubjektum, gyengiti az objektivitast, ezert sok teruleten nincs helye, sot egyenesen karos.

Egyebkent a jelenseg letezik, ez nem kerdes. Vannak ferfiak, akiket a nok jelenlete, a veluk valo kepzelt vagy valos verseny onmagaban negativan erinti. Ha egy no valamiben egy szinten van vele, vagy netan jobb nala, az meg plane. De az azert van, mert alapbol “gyengebbnek” tartjak maguknal a not minden teren, gyengebbel pedig felesleges versenyezniuk, mert jol nem johetnek ki belole. Foleg olyan dologban zavaro ez szamukra, ami a statuszukat adja (munka, iskolazottsag, fizetes, stb.). A gyengebb nem tarthat ugyanott, mint en, csak jogtalan elonyokkel, mutyival stb lehetseges ez. Ugyanezt kivetitheted tarsadalmi szinten is. Ahol a nokkel elnezobbek, ott meg mindig azt feltetelezik, hogy ok mindenben a “gyengebbik” nem. En ezt nagyon nem pozitivumkent elem meg nokent, gondolom nem kell kifejtenem, hogy miert.

Flo
Olvasó
Flo

Nem tudom, miért gondolják többen is , hogy én vagyok Zombi. Az avatáromat cserélgettem időnként, de a nicknevem mindig Flo volt.

“Egyebkent a jelenseg letezik, ez nem kerdes. Vannak ferfiak, akiket
a nok jelenlete, a veluk valo kepzelt vagy valos verseny onmagaban negativan erinti. Ha egy no valamiben egy szinten van vele, vagy netan jobb nala, az meg plane.”

Hiába próbálod félreértelmezni, az én felvetésem még mindig arra irányult, hog miért kell fiúkat és lányokat EGYENLŐTLEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZT versenyeztetni. Nem azért volt nekem ciki pl a magyar érettségi 3-asom, mert jobbak voltak nálam a lányosztálytársaim, hanem mert hiába lett 4,5 az írásbelim, attól még úgy kezeltek a szóbelin, mint egy idiótát.

“Ahol a nokkel elnezobbek, ott meg mindig azt feltetelezik, hogy ok mindenben a “gyengebbik” nem.”

Kismillió példát mondtam már arra eddig is, hogy sokkal inkább a fiúk lenézéséről van szó. Előbb van meg a jegy, és utána következik a feleltetés.

rcsaba
Olvasó
rcsaba

Nem azért volt nekem ciki pl a magyar érettségi 3-asom, mert jobbak voltak nálam a lányosztálytársaim, hanem mert hiába lett 4,5 az írásbelim, attól még úgy kezeltek a szóbelin, mint egy idiótát.

Erről ki tehetett, ki volt ebben a hibás? A koedukáció ?
Ha csak fiú osztályban vagy, akkor jobb lett volna a szóbelid? És erről a koedukáció/lányok tehetnek?

Delin
Olvasó
Delin

Flo, nem tudom ki hiszi azt rolad, hogy Zombi lennel, de nekem egyertelmu, hogy nem egy ligaban jatszottok. ;)

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

zgy001, ugyanezt irtad elsore is. Most is azt irod, hogy tiszta versenyben, mint a boksz, egy nonek “nem szerencses kihivnia” a ferfit es “viselje a kovetkezmenyeit”. Ergo felteszed, hogy a no a kezdo bokszolo, amig a profi a ferfi. Nem is feltetelezed, hogy az adott not/ferfit tekintve az adott no lehet a versenyben a profi es nem a kezdo.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Női “logika”, illetve a megunhatatlan: Arányok, Arányok, Arányok…..

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Szerintem ertem mit gondolsz. Pont az a bajom, hogy szellemi kepessegek teren is kb a nok 10%-at tartod versenykepesnek egy ferfivel szemben tiszta versenyben. Nekem epp az aranyokkal van bajom, mintha az ember neme jelentosen meghatarozna a szellemi kepessegeit. Igen, tudom hogy a legmagasabb IQ-ju emberek ferfiak, epp ugy mint a legalacsonyabbak is. Egyik se reprezentalja a ferfiak tobbseget. A ketto kozti szoras eleg nagy mindket nemnel. Igy ha egy magasabb IQ-ju no kerul szemben egy alacsonyabb IQ-ju ferfival, miert is ciki/megalazo egy adott ferfinak versenyeznie az adott novel? Itt ki a profi es ki a kezdo?

Minden elmeleted ebbol az alapfelvetesbol indul ki (szerintem tevesen). Pl ha fizetos a felsooktatas, vagy/es megszunnek a bufeszakok a nok kiszorulnak a felsooktatasbol/munkaeropiacrol es visszamennek a konyhaba tomegesen.

1. Kulfoldon alig van olyan hely, ahol ne fizetos lenne. A trend ott is az , hogy folyamatosan noveszik a nok aranya a felsooktatasban. Igy htb vs diplomas nok kerdeseben nem sokra mesz, ha Magyarorszagon is bevezeted a tandijat (hamarosan egyebkent itthon is fizetos lesz az oktatas, par ev kerdese mar csak szerintem).

2. A bufeszak mar komplexebb kerdes kulfoldon, mert abbol tenyleg tobb van, mint amennyit kozvetlenul felsziv a munkaero piac. (Nagy uzlet a felsooktatas epp a tandij miatt, ha valamire van kereslet kinalat is lesz.) Ugyanakkor ott az a szemlelet van mar altalanosan elterjedve, hogy mindegy mit tanulsz, a lenyeg hogy a munkaeropiac szempontjabol hasznos skill-jeid legyenek, tudj csapatban dolgozni, kommunikalni, konnyen tanulj es alkalmazkodj. Igy bufeszakkal is el lehet helyezkedni ha megvan a megfelelo skillset es valaki hajlando adott cegnek megfelelo specialis ismereteket elsajatitani. A technikai tudas bizonyos teruleteken persze nagyobb aranyban fontos es kovetelmeny mar allasinterjun is, de onmagaban mar nem eleg. Hogy mire kell koncentralnia egy modern felsooktatasnak es mit hatekonyabb inkabb megtanulni adott cegnel az ma az egyik hot topic higher education temaban. Az pedig, hogy a noket inkabb a soft dolgok erdelik, nem jelenti azt, hogy nem kepesek pl STEM szakot elvegezni. A tobbseget spontan nem erdekli. Igy ha nincs kulso gazdasagi nyomas a valasztasnal (pl magasabb jovobeni fizu) vagy egyeb eros motivacio a tobbseg nem STEMre megy. Ez tenyleg nemi sajatossag, de erosen hatassal van kicsi kortol a lanyokat erinto eltero szocializacios hatasoknak is.

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

“1. Nem csak a fizetős felsőoktatást kellene bevezetni.”

Ertem, hogy te az egesz elmeleted es megoldascsomagod egyszerre akarod bevezetni. Igy minden mindennel szinergiaban erositi egymast es letre jon az idealis vilag, ahol nincsennek felesleges munkakorok, tiszta verseny van, a nok gyengebb szellemi es fizikai adottsagaiknak koszonhetoen igy kiszorulnak a “kulso” vilagbol, visszamennek a konyhaba, a ferfiak pedig szabadon koncentralhatnak csak a “kulso vilagra” immar szinte tisztan ferfi kornyezetben (legyen 10% noi arany). Ehhez persze elsz egy csomo feltevessel, ami vagy kozel all a realitashoz, vagy nem. Pl. lesz annyi ferfi minden kozossegben, aki a mai komplex vilagot mukodtetni tudja jelentosebb szinvonalcsokkenes nelkul, vagy pl. adott ferfi sajat keresetebol el tudja tartani az asszonyt, a gyerekeket es minden hozza tartozo idos/beteg/tiszta versenybol kiszorult es eletkeptelen hozzatartazojat (a szocialis rendszert is alt a minimumra epited le, az adokkal egyutt), stb. Masreszt felvetodnek olyan kerdesek, hogy mi a felesleges munka? Felesleges tarsadalmi, egyeni vagy kisebb csoport szinten? Ki donti el mi a felesleges?

“2. A skilleket HR-esek várják el a legtöbb esetben, akik többsége nő.”

Nem a HR-esek varjak el, hanem az egyre komplexebb munkakorok. Pl: Ma mar nem eleg, ha egy IT szakember tud programozni. Tudnia kell jol kommunikalni, megerteni a business problemajat, kommunikalnia kifele ertheto nyelven a megoldasi javaslatokat az ugyfelszintjen, nem geek nyelven, menedzselnie kell project budge-t, ahol szinten interakcioba kell lepnie kismillio emberrel. ezert fontos szempont, hogy tudjon csapatban dolgozni. Az, hogy onmagaban jo szakember a technikai skill-ek miatt keves.

Az pedig adott ceg hiring strategiajatol fugg mi van elobb: HR – ahol a soft sklill-eket, motivaciot tesztelik, vagy a szakmai interju, ahol a technikait. Itt szemely szerint hatekonyabbnak tartom, ha a HR minimalis eloszuressel ellenorzi adott ember motivaciojat + oneletrajzanak valosagtartalmat es utana egybol ugrunk a szakmai interjura es utana ha kell van meg HR kor. De ezt egy ceg donti el, nem a nok.

“STEM – A követelmények mára (pláne, hogy az egész oktatási rendszert nők viszik) gyakorlatilag kimerül a magolásban.”

Azert errol megkerdeznek par frissen vegzett STEM szakos ferfit, mennyire erzik a szinvonalcsokkenest es mennyire konnyu volt vegezni. (Regebben vegzettek velemenye mindig kicsit szubjektiv ertheto modon.) STEM szakoknal es sok egyebb szaknal is nehez pozitiv nemi diszkriminaciot alkalmazni, mert mindenkinek van egy azonositoja (Neptun-kod) es irasbeli vizsgak vannak tulnyomo reszt, vagy papir vagy szamitogep alapon.

“Erre fogják rá, hogy ‘csapatmunka’, meg ‘kommunikáció’, meg a többi marhaság, mert enélkül be sem kerülne a nők többsége.”

Nem, ez nem marhasag, hanem valos industry igeny, mint irtam fentebb. Egyik legnagyobb problema, hogy az industry nem tudja felszivni a frissen vegzett embereket (legyenek akar STEM PhD-sok is), mert az eros technikai tudasok mellett, gyengek az egyebb skill-jeik. Az nem szinvonalcsokkenes, ha ezek a dolgok is helyet kapnak egyetemi kepzesben.

” technológiai szabadalmak” + “hiába hasonló a nő IQ-ja, hiába érti meg a dolgot, ha nem képes csak megérteni, bemagolni, majd ennyi. Új dolgok kitalálásában már gyenge.”

Igen, ez jogos pont. A ferfiak kozt tobb a “feltalalo alkat”, hajlamosabbak innovativ dolgokkal foglalkozni, szenvedelyt erezni valami uj letrehozasa irant. A nok sokkal konformistabbak, szeretnek inkabb a meglevo dolgokkal foglalkozni, azt tokeletesiteni, megcsinalni a monoton reszfolyamatokat. Itt jon be az eltero erdeklodes. Itt pont kiegesziti egymast a ket nem, ez inkabb pozitiv. Ma mar egy innovacionak rengeteg, a pure innovaciohoz szorosan nem kapcsolodo kovetelmeny, amihez teamwork kell, eltero tipusu emberekkel. A “feltalalo zseni” ma mar keves, szukseges, de nem elegseges feltetel.

Ha nem gyenge a no IQ-ja megerti a problemat, STEM es sok egyeb szakon pedig lehetetlenseg bemagolni mindent. A fokusz, hogy mire hasznalja a kepessegeit lehet eltero, ez az erdeklodes.

A STEM-en (vagy mashol) vegzett ferfiak nagy resze sem buszkelkedhet sajat innovacioval. Az o munkajuk talan felesleges?

Azt pedig dontsd el, hogy akkor a nok jobbak vagy sem kommunikacio teren, mert egyszer azt mondod igen, egyszer pedig azt hogy nem. Tudom, hogy eltero szakmaknal hasznaltad, de a kommunikacios keszseg egy skill, igy minden helyzetben az adott ember sajatja max eltero technikakat kell adott kornyezetben hasznalnia.

“Ahol a nők arányokat tekintve előnyben vannak, az a verbális intelligencia”

vs.

” a feminista mantra ezerrel tolja, hogy a nők jobbak kommunikáció terén”

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

zgy001, szerintem latszik az eddigi kommentjeimbol, hogy alapvetoen nincs problemam az altalad elkepzelt vilaggal, meg akkor se, ha a tiszta verseny tobbseg szamara gyakorolt szocialis hatasat szerintem elegge alul becsulod, amit nem fog kompenzalni a versenykepes kisebbseg anyagi kompenzacioja. A fo kulonbseg ott van koztunk, hogy en lenyeges kulonbseget nem latok a ket nem szellemi kepessegeiben, igy nem is gondolom, hogy tiszta verseny altal a nok kiszorulnanak pl a munkaeropiacrol. Hogy hany % valasztana egy keresos modell mellett onkent a full HTBseget, az pedig eleg sok tenyezotol fugg.

Egy dologban ter el jelentosen szerintem a ferfi es a noi nem, aminek hianya nagyban visszaveti egy no teljesitmenyet. Ez a kishitűség es az önbizalomhiany, ami a noknel elso sorban a kulso kornyezetebol szarmazik. Ez azonban nem a tobbi nőt jelenti, ők ezen csak rontani fognak. Amig egy ferfi tud egyedul is kello onbizalmat felepiteni, egy no szerintem nem tud. Minden kiegyensulyozott, magabiztosnak mondhato no mögött volt/van egy eros ferfi az eleteben, aki tamogatta es hitt benne. Ez jellemzoen az apja vagy a ferje (ez lehet elettars, barat, partner, amit akarsz). Egyetlen no, aki megalapozhatja az onbizalmat az a sajat anyja, de mivel a legtobb anya is erosen onbizalomhianyban szenved ez a kisebbseg, toluk ilyen jellegu tamogatast nem varhat egy lany.

A tobbire csak annyit, hogy ha nemzetkozi szintu, vezeto innovacios cegekrol beszelunk, ott nincsennek az innovaciohoz kotheto gyerekek altal elvegezheto feladatok. Arra tenyleg ott vannak a robotok. A monoton munka pedig nem egyenlo az egyszeruvel. Egy gep ma meg nem tudja ugyanazt hozni, mint az emberi agy. Lehet par evtized mulva fogja, ma meg nem.

A STEM frissen vegzett pedig el fog tudni helyezkedni, ez teny. A kerdes az, hogy mikor es hova. Nem mindegy, hogy egyetem utan akar 1 evig is bolyong a munkaeropiacon, es elfogadja az elso munkat ahova vegre felveszik. Ez ujabb elpocsekolt 2-3 evet jelenthet a karrierjeben, amig vegre alkalmazza egy olyan ceg, ami valoban hasznalja a kepessegeit. Jelenleg ez a STEM kepzesek egyik fo kihivasa. Valamiert nincs osszhangban teljesen az egyetemi kepzes a vezeto innovativ cegek igenyeivel.

“Tetszik, hogy a szakmámról beszélsz nekem.
Igen, ezt a rizsát tolják a HR-esek meg a többi nő az emberek pofájába. Kár, hogy mindez baromság.
Régen a kovácsnak valóban kellett tudnia a kovácsmestersége mellett ügyfelekkel is bánni, kommunikálni, stb. Ma meg ott van rá a marketinges, hogy eladja a programozó munkáját. :) ”

Nah, belenyultam. :D A kommunikacio es csapatban dolgozas pedig tenyleg elvaras vezeto nemzetkozi cegeknel (ok valoghatnak es meg is teszik). Az ugyfel itt nem a legjobb szo, angolban a client/stakeholder nem teljesen azt jelenti, mint magyarban. En “business” teruleten dolgoztam (ajjaj piros poszto neked – a hulye, ertetlen banda), es igen, kozvetlenul meg kellett ertenem milyen alternativat ajanl nekem (csapatomnak) az IT. Mar csak azert is mert a vegso tesztelest altalaban a business csinalja.

Nem a legjobb linkek, de most nincs tobb idom keresgelni.

tech change the workforce -> ez mindenkire hat, aki nem erti a fundementumokat es magolt (igazabol, ha ez igy lesz es jok a felveteseid, a nok hamarabb kiszelektalodnak a munkaeropiacrol, mint azt remelted)

https://www.youtube.com/watch?v=Y9FOyoS3Fag

IA:

https://www.computersciencedegreehub.com/faq/skills-job-artificial-intelligence/

“Automation, robotics and the use of sophisticated computer software and programs characterize a career in artificial intelligence (AI). Candidates interested in pursuing jobs in this field require specific education based on foundations of math, technology, logic, and engineering perspectives. Written and verbal communication skills are also important to convey how AI tools and services are effectively employed within industry settings. To acquire these skills, those with an interest in an AI career should investigate the various career choices available within the field.”

xcsakx
Olvasó
xcsakx

hogy en lenyeges kulonbseget nem latok a ket nem szellemi kepessegeiben,

A szellemi képesség az csak egy összetevő, mint a kosarasnál a magasság.

Többek közt az ösztönök, no meg az általuk-abból fakadó predesztrináltság/feladat, arra való alkalmasságok viszont felülírja ezt az egy összetevőt 90%–ban.

igy nem is gondolom, hogy tiszta verseny altal a nok kiszorulnanak pl a munkaeropiacrol.

Ha nem szülnek és elvesztik(még jobban ) a nőiességüket, akkor nem.

Hogy hany % valasztana egy keresos modell mellett onkent a full HTBseget, az pedig eleg sok tenyezotol fugg.

Annyira nem, a leginkább (feministább) „fejlett és nagyon demokratikus” Svédországban épp az bizonyodott be, hogy épp ott a legnagyobb a HTB-t választó nők aránya, ahol ez a legkevésbé kötelező, minél nagyobb szabadsága van egy nőnk, annál inkább választja ezt, miközben ahol „korlátozottabbak” a feminista „jogok” , ott nagyobb arányban van a nem HTB-t választók aránya.
Az egyik „ősfeminista sírám” is épp erről szól, hogy nem szabad engedni a nőknek a szabad választást mert akkor a HTB-t fogják választani, ha van számukra szabad választási lehetőség!
A liberalizmus-feminizmus tökéletes „képe” ez a hozzáállás, mert úgy akarja felszabadítani a nőket az (állítólagos) férfi-patriarchális „rémuralom” alól, hogy egyből korlátokat és kötelezettséget szab meg nekik, valamilyen nemes eszme, idea, (majdnem kicsúszott a számon, hogy európai:) „értékek” nevében.

Egy dologban ter el jelentosen szerintem a ferfi es a noi nem, aminek hianya nagyban visszaveti egy no teljesitmenyet. Ez a kishitűség es az önbizalomhiany, ami a noknel elso sorban a kulso kornyezetebol szarmazik.

Nem, nem csak ebben, amúgy azu önbizalom hiánya nem igazán külső tényező függvénye mert többek közt a kockázatvállalási hajlandóság, a kitartás, a kreativitás stb hiányának, vagy „alulfejlettségének” a PC megnevezései. És még egyszer: ARÁNYOK!
Ezek nem külső környezeti tényezők, hanem épp hogy genetikailag , ösztönszinten, hormonálisan kódolt dolgok, annak ellenére, hogy ezen hiányosságokat-hátrányokat minél kevésbé figyelembe véve „kvótázgatják”, pozitívan diszkriminálják a nőket jópárXéve, és ennek (is) látjuk (isszuk) a következményeit, nemtől függetlenül.

Amig egy ferfi tud egyedul is kello onbizalmat felepiteni, egy no szerintem nem tud.

Látjuk, hogy ez a férfiak 80%-nak szintén (nagyon) nem megy.(Mert hiába “likeolod”/dícséred, kivülről, ha ő tisztában van azzal, hogy ez nem a valóság, mert annyi racionalitás azért “maradt benne”, hogy a tényeket racionálisan értelmezze. Semmivel nem jut előrébb, ha (látszólag) benyalnak neki, simogatják a buksiját és “megértik” meg “támogatják”, mert ha a tökei hiányoznak, akkor csak kappan lesz az összes humbug ellenére, azt pedig senki és semmi nem adhat neki, ez is róka fogta csuka)

A nők meg állandóan kapják a „like-okat” és ennek ellenére sem megy nekik, nem úgy vannak „huzalozva-kódolva”. Ugyanis ők tényleg elhiszik és nem képesek/nem akarnak, nincsenek rákényszerülve, hogy a tényeket vegyék figyelembe, ezen vakságukból adódóan szépen meg lehet vezetni 90%-ukat és nem értik, ezredjére sem.

Minden kiegyensulyozott, magabiztosnak mondhato no mögött volt/van egy eros ferfi az eleteben, aki tamogatta es hitt benne.

Kurvára nem létezik olyan nő, aki elégedett lenne, főként magával, beleértve ebbe a fizikai kinézetét, mindig talál valami szart, amiért elégedetlen legyen, ha pillanatnyilag épp „boldog is” akkor hamarosan. Ilyen a természete, örök elégedetlen, mert többek közt ezt (is) megengedheti magának.

Ez jellemzoen az apja vagy a ferje (ez lehet elettars, barat, partner, amit akarsz). Egyetlen no, aki megalapozhatja az onbizalmat az a sajat anyja, de mivel a legtobb anya is erosen onbizalomhianyban szenved ez a kisebbseg, toluk ilyen jellegu tamogatast nem varhat egy lany.

Nem igazán, max papucsok, manginák és felhőztett hülyék, akik a tökeikről lemondtak és őket dugja meg otthon ez a „kiegyensúlyozott, magabíztosnak mondható” nő, aki soha nem elégedett, akit mindig kétségek kínoznak, mert ha véletlenül „félrecsúszott” a sminkje, akkor már világvége van.

Hiába van túlmisztikálva, az önbizalomhiány oka nem külső, hanem „genetikai”-„hormonális” eredetű, tulajdonképpen a kockázatvállalási hajlandóság alacsony szintje(tesztoszteron), ennek meg következménye a felelősségvállalás, a döntés súlya, annak meghozatala, és többek közt a döntés melletti kitartás gerincessége („az asszony ingatag, úgy hajlik mint a nád…… „,) Nagy teher, hogy elnézik neki a felelőtlenségét, mert ugyanakkor nem is veszik komolyan, gyerekként működik ebből a szempontból. A társadalom kezeli így, nem (csak) a szemét férfiak.

Delin
Olvasó
Delin

FaeTrick, az elso resz most erosen felre ment, nem a no kulsejerol volt szo. Ez a genetikai, hormonalis dolog az onbizalomhiannyal kapcsolatban mar erdekesebb. Ezzel nem cafolod, amit irtam, sot inkabb megerosited. A nok hajlamosabbak hulyebbnek, alkalmatlanabbnak gondolni magukat sok mindenre, mint amire tenylegesen kepesek. Ezert egy csomo dologba bele se kezdenek, mert nem gondoljak magukat eleg jonak. Erre jo egy hiteles, objektiv, “eros” kulso tamogato, aki atlenditi a not ezen a ponton es az belekezd adott dologba. Tipikus close mindset gondolkodas, amit csak tudatosan lehet atallitani nyitottra.

A nok pedig nem dugnak naluk “gyengebbel” onkent, ezt mar tudhatnad. ;)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nem cáfolni akartam, hanem megerősíteni, és itt is érvényes, hogy a gyáva oroszlánt hiába simogatod meg dícsérgeted, az csak egy gyáva oroszlán marad, magyarul alkalmatlan, nemtől függetlenül. Amikor kinyílik a nő csipája, onnan nem sok van hátra a “támogatónak”, hacsak nem tud (megfelelő) szintet növelni a “megvilágosodott” asszonyhoz képest, akkor neki reszeltek. Még mindig nem lehet több lovat megülni egy seggel, hiába próbálkoznak a “felvilágosult” nők ezt menedzselni, nem fog sikerülni, viszont minél sikeresebbek, annál inkább elvesztik a nőiességüket és akkor meg azért megy a sírás, hogy annyira erősek, hogy nincs bika aki ne félne tőlük, pedig ők aztán nagyon nők, ja.

Delin
Olvasó
Delin

Ezzel egyet ertek. Belegondolva, tenyleg a kisebbseg az, akinek ennyi eleg. Alapbol felteteleztem, hogy van egy jo szellemi kepesseg noi reszrol es a no es a ferfi is oroszlan. Itt nem kerdes, hogy a ferfi fejlodik-e a notol fuggetlenul is, igy nem csak az egyik fejlodik, hanem mindketto.

Szerencsere a siker es a noiesseg nem zarja ki egymast, csak egy bizonyos szint folott. Itt most nem topmanager nokre gondoltam, ok mar tenyleg a nok elenyeszo kisebbsege. Alacsonyabb szinteken pedig ez meg kezelheto.

En sok sikeresnek mondhato, normalis not ismerek 2+ gyerekkel. Volt ahol a ferfi tenyleg lemaradt vagy beujitott egy “egyszerubb” , konnyebben kezelheto not. Azonban akiknel mukodik a work-life balance mindnek olyan ferje van, akirol irtam. A ferfiak ettol egyaltalan nem lettek kevesebbek a no szemeben, epp ellenkezoleg. Ezek a nok nagyon kotodnek a ferjukhoz, szerencsesnek erzik magukat. Az ilyen parok olyan kozos eletet epitenek fel, ami egyedul nem mukodik. Szerintem naluk a valasok szama is sokkal kevesebb.

Odradek
Olvasó
Odradek

Te Delin!
Nem tudnál kicsit magyarosabban fogalmazni? Mert ez így elég zavaró:
„hasznos skill-jeid legyenek—ma az egyik hot topic higher education temaban—nem kepesek pl STEM szakot elvegezni—minden mindennel szinergiaban erositi egymast—megerteni a business problemajat—menedzselnie kell project budge-t—valos industry igeny—amihez teamwork kell—akiknel mukodik a work-life balance–”

Egy kanadai rokonom beszélt ilyen angol-magyar kevert nyelven, pl: „Olyan happy volt az a gyerek.” Ha még ékezeteket is használnál, az meg maga lenne az álom.

Naooo
Olvasó
Naooo

Úgy nem számítana elég menőnek a sok angoloskodó nyomoréknál.

Delin
Olvasó
Delin

(Te) Odradek!
Nem. :) A kisregenyben, amit irtam szerintem elfer ennyi angol szo, foleg hogy par kozuluk altalanosan hasznalatban van. Az atvett magyar kifejezesek sokszor nem fedik le az angol verzio jelenteset, vagy/es tul hosszu es korulmenyes korulirni az adott szot. Ettol fuggetlenul megertem, ha valakit zavar. Egyebkent ez a stilus altalanos a Magyarorszagon elo, y+ generacios amerikai multinal dolgozo retegnel is, ha egymas kozt beszelnek (en is ide tartoztam regebben). Siman elhangozhatnak olyan mondatok, mint pl. “Egesz nap el leszek havazva, lesz ket meetingem, 2 call-om, az egyik EMEA-val, ahol ott lesz az FO + PC, a masik igazi bainstroming az eves budget plan-rol valami idiota project lead-del, aki hulye mindenhez, mert igazi soft skill manager. FYI ma lesz valami kotelezo 1to1 catch-up-om a VP-vel videoconf-on, de ugyis az utso pillanatban updateli vagy cancel-ja, total hazavagva a work-life balance-m”. Nem szep, magyartalan, de gyors es hatekony kommunikacios forma azok kozt, akik ertik.

common man
Olvasó
common man

Én állandóan ezzel a fazonnal példálódzok ilyenkor.60 év Amerika után se beszélt így.Pedig..

Apja, Teller Miksa jónevű ügyvéd volt a fővárosban, édesanyja, Deutsch Ilona művelt asszony, jól zongorázott, jobban beszélt németül, mint magyarul, és tudott franciául, spanyolul, olaszul is.

Naooo
Olvasó
Naooo

Angol nyelvet meg kéne szüntetni.

zgy001
Olvasó
zgy001

wittukind
Olvasó
wittukind

Nahát, vörös homárka, veled úgy látszik nagyon kitoltak a csajok az akármelyik suliban, meg a tanárok is…ha ilyen megalázó volt, minek folytattad? mentél volna valami szakiskolába ahol nincsenek csajok és punktum…

hunbagira
Újságíró

Írtam már neked többször. De nem megy neked ez a csakszi utánzás. Vagy maximum nagyon bugris verzióban sikerül…

wittukind
Olvasó
wittukind

Ezt nekem irtad? te vagy a vörös homárka? kit utánzok én? lehet hogy bugris mert nem szeretek nagy feneket keriteni a dolgoknak, meg lehet mondani egyszerüen is….

Flo
Olvasó
Flo

Tudom, nekem szólt ez most. Hogy minek folytattam, ha nem volt jó? Mert ez 6 és 10 éves korom közt történt, akkor meg nemigazán ura az ember a saját életének. Utána még szakközépben volt egy lányokkal kivételező magyartanárom. Nála ez nem “odamondogatásban”, hanem pusztán osztályzatokban mutatkozott meg, de ott durván. Érettségin az egyetlen 3-asom tőle van, pedig az írásbeli (amit nem ó javított) még 4,5 volt, de szóbelin kettest adott nekem, mint mindig. Mindegy, úgyse számított bele a felvételi pontjaimba.

wittukind
Olvasó
wittukind

Na, látod, Flo, ez az- neked ilyen tapasztalataid voltak, nekem mások, nincs nézeteltérés…

common man
Olvasó
common man

egy fiúnak mindig megalázó, ha nőkkel/lányokkal kell versenyeznie

Tollfosztás , ritmikus sportgimnasztika,műúszás,szövés,fonás,kötés,horgolás,éneklés,tánc, dísznövénykertészet

Shutthefuckup
Olvasó
Shutthefuckup

Ezért kell a nőket verni.

hunbagira
Újságíró

https://patibulum.blog.hu/2019/10/28/az_utolso_lefejezes_magyarorszagon
A szabadjára engedett Káli “táncol”.
A történetben minden benne van, amiről itt beszélünk. Végletes hipergámia, villanykapcsoló hatás, majd (gyerek)gyilkosság, méreg által.

tomgal
Olvasó
tomgal

Persze, nyilván léteznek ilyenek, létezik a velejéig romlott nő és létezik velejéig romlott férfi. Ez a tipusú ember maga a gonosz. De ettől még nem lesz minden nő általánosan férj és gyerekgyilkos és nem lesz minden férfi pedofil szadista gyilkos. És még csak a hajlam sincs meg mindenkiben.
Ezek egyedi borzalmas esetek , amelyek nem jellemzik sem a férfi sem a női nemet. Úgy kerestem rá, hogy direkt ne legyen a keresésemben nemre utaló szó. Elvétve vannak benne női elkövetők , azok is tettestársak . Ez lenne a férfiak jellemzője? Megerőszakolják aztán megölik a kislányokat? Ugyan badarság , én lennék a legjobban felháborodva, ha nekem valaki ezt dörgölné az orrom alá. Én ugyanezt látom a nők esetében is. Vannak borzalmas kivételek , de ez nem fogja meghatározni a női nemet.

https://www.origo.hu/itthon/20190219-10-bunozo-akiket-gyerekgyilkossag-miatt-iteltek-el.html?pIdx=9

hunbagira
Újságíró

Na-na-na. Ha kivesszük a történetből a gyilkosságot, onnan egy elég gyakori történetet kapunk.:)
Illetve, ha az állam ráállt volna komolyabban a női méregkeverésre, mennyi gyilkosság derült volna ki. Itt van ám,igen erős látencia.

hunbagira
Újságíró