George Herceg
73 megosztás

Miért érzékelünk válságot a párkapcsolatokban és általában az emberi kapcsolatokban?

Válás, depresszió, magány, szorongás, frusztráció. Ezek a fogalmak forognak a közbeszédben, ha a mai párkapcsolatok kerülnek szóba. Mindenhonnan árad a panasz és a világvége hangulat. Nők írják tele a nyomtatott és internetes felületeket azzal, hogy eltűntek az igazi férfiak és egyedül maradtak a gyerekekkel, vagy a nélkül, de magányra kárhoztatva. Férfiak panaszkodnak, hogy a mai nőkkel képtelenség az együttélés és a házasság, mert látszólag minden ok nélkül kilépnek belőle és viszik magukkal a gyereket és a fele királyságot. Pszichológusok írnak vaskos könyveket arról, hogy a nők a karrierbe, a férfiak a pornóba és a virtuális világba menekülnek ahelyett, hogy a valóságban egymásra találnának. Szociológusok elemzik ki, hogy a hagyományos családmodell helyett, milyen alternatív formációk működnek, ahol a szülők többen vannak, vagy jönnek-mennek, cserélődnek. A keresztény-jobboldali megmondók a kereszténység visszaszorulásával magyarázzák azt az „erkölcsi fertőt”, ami miatt a régi szép idők – amikor még a család volt az első és a legfontosabb társadalmi egység -, végleg elmúltak.

Valóban ennyire rossz a helyzet? Ahogyan a híradóban is csak az autóbalesetek kerülnek be és nem a jóval nagyobb számú szerencsés hazaérkezések, talán a társadalomról állást foglaló különböző felületeken is inkább a negatív tendenciák, szörnyű történetek kapnak teret. A jól funkcionáló kapcsolatok, családok nincsenek szem előtt, ők köszönik szépen, jól elvannak, így az ő életüknek nincs hírértéke. Ellenben ahol repülnek a tányérok, több éves válóper van folyamatban, vagy a kapcsolatot esetleg egy vagy több szerető felbukkanása színesíti, az sokkal jobban felkelti az emberek figyelmét. A statisztikák után nyúlva próbálhatunk objektívebb képet kapni a társadalom állapotáról, és sajnos azok végül azt mutatják, hogy valóban valami nincs rendben az emberi kapcsolatainkkal. És ez nem csak a szerelmi és családi viszonyokra igaz, hanem a baráti, kollegiális és szomszédi kapcsolatainkra is.

Ez a válság már jó száz évvel ezelőtt is érzékelhető volt, vagyis nagyjából egyidős a modern tömegtársadalom kialakulásával. A 19. század végén ugyanis az egyén szerepe kezdett átalakulni. Egyre kisebb egységekbe integrálódott és ezzel együtt egyre magányosabbá vált. Régen egy ember, bármilyen társadalmi osztályba is született, több kisebb-nagyobb csoportba, szervezetbe integrálódott. Volt ugye a nemzetség, ami több családból állt, akik mindannyian egy közös ősre vezették vissza magukat. Ez elsősorban a nemességre volt jellemző. Az ennél valamivel kisebb egység a nagycsalád, amely az összes társadalmi osztály által számon tartott és funkcionáló egység volt. Ebbe a funkcionáló kötelékbe tartoztak a nagybácsik, nagynénik, azok leszármazottai, sőt ennél távolabbi rokonok is. A családtagok számon tartották és segítették is egymást. A 20. század közepére ez tovább zsugorodott a nukleáris családra (anya+apa+gyerekek) Mivel itt a távolabbi rokonok, mint segítők már kiestek, ezért ezt a szerepet az állam vette át, az ellátó rendszer és megfelelő intézményi rendszerek kiépítésével (bölcsőde, óvoda, iskola stb.)

Az állam inkább rosszul, mint jól látta el újonnan támadt családsegítői feladatát, és a dolog következménye az lett, hogy amint a családon belül csökkent az egymásra utaltság, kompromisszum kényszer, az magával hozta azt is, hogy a családi kapcsolatrendszerek devalválódtak és sérülékenyebbé váltak. A század végére még a nukleáris családforma is bomlásnak indult. Elmondhatjuk, hogy ilyen magas válási arányok mellett már egyre inkább csak az anya és a gyerek képezi a családot. Ennek a családnak a finanszírozása mögé is egyre inkább magának az államnak kell állnia transzferekkel, hiszen az apa által fizetett tartásdíj gyakran nem elegendő a gyermekek felnevelésére. Mindennek a  folyamatnak a végén aztán szükségállapotok diktálta módon jönnek létre a lazán egymásba gabalyodó alternatív családformák: mozaikcsalád, patchwork család, stb.

A 21. század beköszöntével a végsőkig fokozott izoláció kora érkezett el. A szülések száma jelentős mértékben csökkent és az újszülöttek jó része nem a hagyományos családba érkezik, vagy ha mégis, akkor is a gyermek 14 éves kora előtt a család már felbomlik. Egyre több az egy fős háztartások száma, aminek következtében az időskori ellátás egyre inkább az állami intézményrendszert fogja terhelni, mert nem lesz olyan családtag vagy rokon, aki akarja és el is tudja látni az öreg és beteg hozzátartozóját.

Tegyük ehhez hozzá, hogy az X generáció volt az utolsó, amely tagjainak legalább egy jó része hagyományos családban nőtt fel, így legalább tapasztalattal rendelkezik arról, hogy az hogyan is működik. Az Y és a Z generáció tagjai jórészt már ilyen minták nélkül lennének kénytelenek boldogulni.

Ha mindez nem lenne elég, ráadásként a harmadik hullámos feminizmus végképp felmondta az együttműködést a férfiakkal, hiszen kimondta, hogy egy nőnek annyi szüksége van egy férfira, mint halnak a biciklire. Valóban nincs már férfi eltartóra szüksége egy tanult nőnek, mivel az állam biztosítja a megfelelő adóelvonást, a piacgazdaság pedig a megfelelő státuszú munkahelyeket a nőknek. Ugyanakkor, a nők többsége ragaszkodik ahhoz az „elavult” elvhez, hogy saját magánál jobb anyagiakkal rendelkező partnert szeretne. A nők egy részének vagyonosodása magával hozta számukra a megfelelő férfiak számának csökkenését. A többi nő, azonban szívesen kiegyezne egy vele megközelítően egy anyagi szinten lévő partnerrel, ha a férfiak nem vonultak volna vissza. Mivel a megváltozott viszonyokhoz a nők gyorsabban és hatékonyabban alkalmazkodtak, mivel egy részüknek a változások kifejezetten előnyösek voltak, a férfiak lemaradtak. Sőt, sok férfi szembe kívánt menni ezekkel a változásokkal. Nem fogadják el, hogy nem várhatják el a partnerüktől a hagyományos támogató, családüzemeltető női szerepet, ugyanakkor tőlük a hagyományos erőforrás biztosító szerep mellett, már a női feladatok jó részét is át kellene venniük. A férfiak MGTOW életformáját népszerűsítő gondolatok és a férfiak új viselkedési formáit háborogva elemző szociológiai szakkönyvek és cikkek virális mémként robbantak bele a nemzetközi internet köztudatába. “Hová lettek az igazi férfiak?” – Kérdezi mindenki értetlenkedve. Habár a férfiak jól látható életmódváltását szervezett férfimozgalomnak aligha nevezhetjük, mégis a “mama hotelben élő”, vagyis a házasságot immár kerülő, rövid párkapcsolatokat preferáló, önvédelemre berendezkedett férfiak ösztönösen is egyforma válaszokat adnak a megváltozott társadalmi körülményekre.

Ha ennyire rossz a helyzet, akkor jogosan merül fel a lenini kérdés, hogy mi a teendő? Úgy gondolom, hogy a változások jó része visszafordíthatatlan. A szellem kiszabadult a palackból és oda többé már nem lehet visszagyömöszölni. Ráadásul a házasságok, párkapcsolatok válsága, a “nemek harca” egy nagyobb és komplexebb össztársadalmi és globális válságnak egy-egy szeletét képezik. Az emberi kapcsolatok virtualizálódása, a fogyasztói viselkedés totálissá válása, a túlnépesedés, a környezet pusztulása mind arra mutat, hogy az egyén, mint individuum uralma alá hajtotta a családot, a társadalmat, a gazdaságot, a környezetet és a bolygót, ezzel együtt felszámolta önnön szabadságát és boldogságát, hiszen olyan fokú szeparációt alakított ki, melyben senki nem érezheti jól magát. Úgy tűnik, hogy a probléma megoldására csak egyéni, személyre szabott megoldások mentén lehet kísérletet tenni, ehhez azonban olyan partnerek is szükségesek, akik hasonlóan gondolkodnak és megfelelő falat tudnak képezni a külvilág káros hatásaival szemben.

Post Author: George Herceg

George Herceg
Amerika felfedezése után pontosan 484 évvel születtem meg a New Yorktól légvonalban 7043 km-re fekvő Budapesten. Apám tervezőként szennyvíztisztítókon dolgozott, míg Anyám Apámon, így 7 hónappal később egy februári napon egy szülészorvosnak sürgős esethez kellett sietnie. Kapcsolataim a nőkkel már ekkor megkezdődtek. Először Anyámmal érintkeztem, majd a nővéremet is megismertem aminek gyermekkoromra jelentős hatása volt. Felnövekedvén iskolákba és lányok után jártam. Később megtettem az első lépést a válás felé: megnősültem, ami után 5 évvel szabad lettem. Jelenleg a világegyetem két nagy kérdésével, az őskáosszal és a női lélek működésével foglalkozom.
f Facebook
73 megosztás


320
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
22 Egyéni hozzászólás
298 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
30 Hozzászólások szerzői
GejzaFoxtrott28RokapapawittukindAldo Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
xcsakx
Olvasó
xcsakx

A többi nő, azonban szívesen kiegyezne egy vele megközelítően egy anyagi szinten lévő partnerrel, ha a férfiak nem vonultak volna vissza.

A férfiak sehova nem vonultak vissza, csak épp láthatatlanok, nem kellenek, mert “kevesek” azon nők felfokozott elvárásainak, akik még férfiakat „keresnek”, de ne feledkezzünk meg azokról a nőkről sem, akik nem akarnak „urat”, elég tehetősek ahhoz, hogy „ne szoruljanak rá”, hogy egyedül neveljenek gyereket, ha egyáltalán akarnak gyereket, beleértve azokat a nőket, akiknek a gyerekük válik a „szerelmükké”, elég csak megnézni egy egy hülyepicsát hogy milyen kontextusban beszél a gyerekével, róla, hogy a gyereke az életében milyen „státuszt” képvisel, és itt kivétel nélkül az egykék anyjáról van szó.

Mivel a megváltozott viszonyokhoz a nők gyorsabban és hatékonyabban alkalmazkodtak, mivel egy részüknek a változások kifejezetten előnyösek voltak, a férfiak lemaradtak.

Azok a nők, akik eddig sem voltak odáig a szexért, azok most „szabadok”.

Az MGTOW-ot vallók 90%-ának ez nem választási lehetőség, hanem kényszerből magyarázott „erény”.

Alter Ego
Szerkesztő

“Mivel a megváltozott viszonyokhoz a nők gyorsabban és hatékonyabban alkalmazkodtak, mivel egy részüknek a változások kifejezetten előnyösek voltak, a férfiak lemaradtak.”

“Az MGTOW-ot vallók 90%-ának ez nem választási lehetőség, hanem kényszerből magyarázott „erény”.

Szerintem sem a cikkbeli mondat, sem a te mondatod nem pontos valójában. Szerintem nem csak a férfiak alkalmazkodó képességének hiánya a lemaradás elsődleges oka, hanem a megváltozott jogszabályok, a feminista média propaganda és feminista korszellem által újonnan megteremtett, felfokozott társadalmi elvárások hozták őket vállalhatatlan, teljesíthetetlen helyzetbe. Ez nem pusztán a nők döntése és aztán a férfiak kényszerből magyarázott erénye, ez egy kéttényezős egyenlet végeredménye. Bár talán közelében jársz a probléma megértésének, csak épp a nőpárti, a férfiakat leértékelő, egysíkú megközelítésed ad végül kellemetlen kicsengést az egésznek. Szerintem nem leszel népszerű ezzel a véleménnyel, én például máris diszlájkolom ezt a jellemző módon férfiellenes és már borzalmasan unalmas megközelítést.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A jelenlegi társadalmat, jogszabályait, berendezkedését, írott és íratlan törvényeit a férfiak alkották, pontosan úgy, mint a korábbiakat is.
Nem nők szavazták meg, nem nők hozták a törvényeket és nem nők vívták ki maguknak, hanem a férfiak lazították fel a kereteket és a férfiak engedték ki a szellemeket a palackból.
A feminista média (is) férfiak kezében van, férfiak jóváhagyásával, engedélyével támogatásával történik minden propaganda.
Rengeteg feminista képviselőt (és 99%-ban) nőket ekéznek az MRA mozgalmak, míg pl. a valódi hatalmat és engedélyt megadó, vagy a feminista szarságokat propagáló díszfaszokat:
pl. https://www.globalcitizen.org/en/content/27-famous-men-proud-to-be-feminists/
senki egy rossz szóval sem illeti, miközben az lenne a minimum, hogy ha egy „feminista-károsult” találkozik ezekkel, akkor legalább arconköpi őket. De ez még „virtuálisan” sem történik meg.
Hiába akarjuk a nőkre kenni, ez nem a nők döntése, ezt bizony a férfiak engedték , támogatták és asszisztálnak nap mint nap ehhez.

Rokapapa
Újságíró

Ebben nagy mértékben igazad van. Azok a férfiak támogatják akik a hatalmukat féltik, azok asszisztálnak hozzá akik éjjel nappal dolgoznak a megélhetésért ami miatt se idejük se erejük nem marad még arra sem, hogy felismerjék a problémát (és ezt tapasztalatból írom, én is közéjük tartoztam régen). Persze akadnak olyan férfiak is szép számmal akik pénzért asszisztálnak vagy épp támogatják mindezt, erre jó példa a médiák feminista irányvonala.

Alapvetően ott lett elhibázva és ma is az a hiba, hogy amikor a női megmondók kivonultak az utcára senki nem küldte rájuk sem a vízágyút sem a gumilövedéket míg férfiak esetében azonnal ha a kivonulásuk célja nem egyezik az állami elképzelésekkel. Abban igazad van, hogy azon politikusokat és közéleti személyiségeket kell vádolni akik támogatják a folyamatot. Még itt is leoltották azt aki egy politikus tetteit, döntéseit megkérdőjelezi ebben a témakörben (ezt is tapasztalatból írom).

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Én úgy látom, hogy a “támogatók” azok az “átlag férfiak” , akiknek nagyrésze megszűnt “férfinak ” lenni.
Akik a leghangosabban és leg agreszívebben tíltakoznak, ha valaki rámutat arra, hogy balekok, akik nem akarják, vagy tényleg képtelenek felismerni azt, hogy “idomítottak”, rendszerszinten, genetikailag, születéstől kezdve.
Mert az evolúció kevés erőszakolót és sok bambát “engedélyezett”, – ezt a nővel/gyerekkel szembeni felállásban kell érteni, a férfiak ellen most is kijön az “állat”, de a “gyengébbekkel” szemben önkorlátozó, automatikus “mechanimusok” lépnek érvénybe. Ez egy “kitenyésztett”, idomított alaptulajdonsága a férfinak, amire még rájön az “önkéntesség”, a keresztény szellem, a szocializáció.
A keretek megváltoztak. Nem a nők változtatták meg a kereteket, hanem a jólétból fakadóan azok a férfiak, akik nem érezték ennek a súlyát, azt, hogy az elpuhultságra nevelt utódaik már az általuk “megszavazott”-kitágított rendszer szopóágán fogják végezni és a (jóval kevesebb) gyerekeik, akiknek a még kevesebb és még elbaszottabb utódaik csak fokozzák ezt a “kerettágítós-felszabadítós-liberális-megengedő” “elnőiesedést”.
A nők csak “tágítottak” rajta és mivel természetüknél fogva, “pofátlan” étvágyuknak és ösztöneiknek eredményeként csak “expanzióban” tudnak létezni, a korlátozó feltételek eltűnésével csak gyarapszik és tágul a hülyeség, a niggerek, cigányok, genderrel kezdve az összes elbaszottt korcs propagálásával , piedesztálra emelésével és a végletekig fokozásával.
Mert a nőknek evolúciós kényszerként nem volt szükségük az önkorlátozás “megtanulására”, mert a keretek és a környezet ezt a feladatot ellátta.
Most a keritések leomlottak, a keretek eltűntek és szabadon tombolhat Lilith, a férfiak csodálkozása és asszisztálása közepette.
Ha szabadjára engeded azt, aki nem képes önmagától felelősségteljesen és ösztönkésztetésein uralkodva létezni, akkor ennek ez az eredménye.

Hunn
Újságíró

Az tény, Rokapapa, hogy megfelelő férfitámogatás nélkül a feminizmus sem működhetne, egyetlen további percig sem.

Lehet, hogy mi is rossz irányból közelítjük meg a dolgokat. Lehet, hogy nem is annyira a feminista nők ellen kellene harcolnunk elsősorban, nem is velük kéne feleslegesen a szánkat tépve vitatkoznunk. Lehet, hogy helyesebben tennénk, ha a manginákat és fehér lovagokat tennénk a célkeresztbe!

Ráadásul ellenük a létező legtisztább eszközzel is fel tudunk lépni: szimpla igazmondással. Lehet, hogy nem is kell majd erőszakhoz folyamodni ellenük. Ha őket meggyőzzük, nem marad, aki fenntartsa és ránk kényszerítse a feminista rendszert. Mert a nők a manginák és fehér lovagok segítsége nélkül, önmagukban erre is szimplán képtelenek lennének…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Lehet, hogy helyesebben tennénk, ha a manginákat és fehér lovagokat tennénk a célkeresztbe!

Nők/feministák “ellen” harcolni az “érdekükben”, önmagában egy oximoron. Ez a “jófiú harca” az elképzelt, szerinte megérdemelt “jussáért”.
Másrészt az alfák ellen sem lehet harcolni, mert nem tőlük függ a nők vonzalma, ők csak élnek és visszaélnek a lehetőségeikkel.
A mangina férfiak azok, akik “vakok”, azok szemét elég nehéz szerintem felnyitni, bár Igor azt írta, hogy a meggyőzésük se perc alatt menni fog. Csak épp nekik kell szegezni a kérdést és ripsz-ropsz, critical mass keletkezik, aztán meg győzelem.
A nő és gyerekvédelem úgymond genetikailag kódolt feltétlen reflex. Ezért (is) vakok a férfiak, ezért nem “látják”, hogy mi történik velük és ezért nem lehet megértetni velük. Pluszban el is vannak puhulva, magáért sem hajlandó tenni nagyrésze, mannavárásban és a “nőkkel való párbeszédben” bíznak.

Alter Ego
Szerkesztő

“Nők/feministák “ellen” harcolni az “érdekükben”, önmagában egy oximoron.”

Nem tudom, hogy ki mit gondol a feministákról, de én nem nagyon hiszem, hogy más dolga van a férfimozgalomnak, minthogy rámutasson, hogy a sokadik hullámos feminizmus egy diszkriminatív és férfigyűlölő mozgalom. Ez egyértelműen látszik a feminsta elit, a véleményvezéreik közléseiből. Ha bárkit észérvekkel, az igazság felmutatásával meg lehet győzni valamiről, akkor ennek az igazságnak a felismerésére kell ösztönöznie a férfimozgalomnak.

Társadalmi problémákról társadalmi vitát szervezni nehéz, de korántsem annyira reménytelen és értelmetlen dolog, mint amilyennek te azt látod és láttatod.

Hunn
Újságíró

Alter Ego, én a fő problémát abban látom, hogy mintha a férfijogi mozgalom azt tűzte volna ki céljául, hogy számonkérje a feministákon a beteljesítetlen ígéreteiket, hogy beteljesítse a feminizmus eredetileg meghirdetett céljait, és ha a túltolt feminizmus korrigálásával ez bekövetkezik, akkor a “valódi egyenlőség” eljövetelével minden szép és jó lesz, ahogy azt a feministák anno igérték…

Én nem csodálkozom, hogy ez az opció már nem sok anti-feminista férfit hoz lázba…

Alter Ego
Szerkesztő

Én nem bánom, ha valaki elmegy a parlament elé és dühében felgyújt 2 szánkót, meg 1 darab padot és kijelenti, hogy ő a keménymag és holnaptól mindenestül vége a feminizmusnak. De addig, amíg pár nickhuszár arról szónokol a véleményüket névvel vállaló és ennek a mindenféle kockáztát is vállaló férfijogi aktivistáknak, hogy milyen nőies harcmodort választatottak maguknak a közéleti politizálással, addig nem kicsit vicces a dolog. Én beérem azzal, hogy síkra szállok azért, hogy legalább joghátrány és nemi diszkrimináció ne érje a férfiakat, az ezzel járó kockázatokat is vállalom a saját személyemmel, (elárulom, még ehhez is járul ilyen-olyan atrocitás), de aki akkora nagylegény, és ennél többet akar, az felőlem követelje a feministák fejét ezüsttálcán, az ő dolga, de ne csak a cselekvőket folyton kritizálva sunnyogjon…

Pár ember nem kevés idejét és pénzét fordítja az MRA munkára és kockázatot vállal. Mert ez nem egy jó biznisz, elárulom.. Szerintem sűrűn megköszönni illene azoknak a sokszor nem is annyira férfiasnak látszó, ámde a sunnyogóknál és kifogáskeresőknél ezerszer bátrabb és potensebb srácoknak, uraknak, amit csinálnak… És sajnos nincsenek sokan… Az én szememben ezerszer inkább férfi az a srác, aki kiáll és a kis cérnahangján meggyőződéssel követel “valódi egyenlőséget”, mint az, aki egy nicknév mögött csak teszetoszán fanyalog, de azért mellesleg adja a kemény férfit… És ezt most ne vedd magadra, mert többeket érint…

Szemmel láthatóan nem csak a férfiasság hiánya miatt, hanem a lojalitás hiánya miatt sem jutnak jelenleg semmire sem a férfimozgalmak. Ha valaki fel akarja számolni a férfimozgalmat, akkor nem is kell másra alapoznia, elég magukra a férfiakra…

De ha túl sok ilyen duma lesz, egyszercsak sikerül vele elérni, hogy senkinek ne legyen kedve a hangját hallatni és ezért cserébe még a férfitársaitól is csak a basztatást zsebre vágni, ahogy ezt BlackFriday (Csakszi) örömködve gagyogja… Aztán ha nem lesz “Férfihang”, meg “MRA” sem, akkor majd mindenki köszönje meg ezeknek a ki tudja honnan szalajtott, de itt egyesek által egészen jól megtűrt, sőt ajnározott, ügyesen bomlasztó ellenlábasoknak… és mindenek előtt önmagának…

Hunn
Újságíró

Kedves Alter Ego, én maximálisan támogatom az összes MRA-t, férfijogi aktivistát, bárkit aki tesz valamit a férfiak ügyéért vagy a feminizmus ellen.

Alter Ego
Szerkesztő

Igazad van, a radikális feminizmus férfi szekértolói is megérdemlik, hogy foglalkozzanak velük az MRA mozgalmak. Csakhogy az van, hogy amíg tíz Antoni Rita (Nők lázadása), Gerle Éva (Csak az Olvassa), Murinai Angéla (Gumiszoba) és hasonlóan markáns női karakterek járnak élen a férfigyűlölet terjesztésében, addig elsikkad, hogy összesen egy darab Hadas Miklós tart az egyetemen előadást a férfiasság elpusztításáról. Míg az előbb említett nők kellően hangosan hőzöngenek, hogy szinte mindenki ismerje őket, addig az utóbb említett férfiról csak kevesen tudják hogy kicsoda egyáltalán, tehát a baromságaival lényegesen kevesebb embert ér el. Ettől függetlenül biztos lehetsz benne, hogy itt a Férfihangon nem spóroljuk meg a törődést a radikális feminista, férfigyűlölő, közéleti mangina férfiaktól sem, ha a szükség úgy hozza.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Arra próbáltam rámutatni, hogy lehet ezer Antoni Rita, Gerle Éva és a többi női feminista propagáló, nem számít, mert a ténylegesen a pofázáson kívül nem sokat tesznek, azokat a törvényeket és jogszabályokat amelyek révén ott tartunk ahol, nem ezek a nők szavazták meg és a jövőben sem ők szavazzák meg, a jelenben sem ők tartatják be. Az hogy a kurrens feminista szarokat “celebek”, “vezetők”, “alfák” propagálják, még az sem igazán számít, mert ez is csak szájtépés. Őket nem érinti, indifferens számukra, de pl. ha Törökországban, Albániában a feminista szólamokkal kampányolnának a politikusok, azonnal buknának, és ott tényleg le is köpnék őket, más s szocializáció, “kultúra”, szigorúbbak az írott és ami fontosabb, az íratlan “szabályok”.
Minden tiszteletem a férfiakért küzdő mozgalmaknak, egyesületeknek, de ugyanabba a 22-es csapdában vannak mint az incelek. Ha erőszakosak, akkor “keresztüllövik” őket, mint a kutyákat, ha “sírnak”, akkor félrefordítják a fejüket és megvetés a jutalom. Akik tisztában vannak a helyzettel, azok pontosan tudják, hogy nem lehet “férfiasan” harcolni a férfiak által “eladott” férfi jogokért úgy, hogy ezért ráadásul a feminista degenerált nőket okoljuk. Nem a feministák és a nők azok, akik egy, “férfiak jogaiért” kiálló/tüntető/petíciózó férfit enyhébb esetben megmosolyognak, hanem a “sorstársaik”. Ha megnézzük, a feminista “vezetők” jó része nemcsak a nők, hanem az emberi nem selejtjei is, 90%-nak nincs utóda, és nem is lesz, az nyomorát próbálja kompenzálni a feminizmusban, hogy legyen “értelme” és van benne becsvágy, hogy ne érezze elpocsékoltnak a tulajdonképpen sivár és utód nélkül megszakadó életét, így ebben “teljesedik” ki és meggyőzi saját magát is , hogy milyen fasza gyerek a sívár élete nem volt hiábavaló.
Az incelek nyomora nem ezeknek az elbaszott “képviselőknek” a ténykedése miatt van. Nem a média miatt és nem az “agymosás” miatt. Nem azért nem kellenek a nőknek, mert a nők feministák, hanem azért, mert az az 50-60% aki férjet akar, az a 20-maximum 30%-nyi “felső tízezer körül “dong” és beáll akár másodikként is a sorba.
Amíg nincs kényszer a nő részéről és van másik út, addig nem számít, hogy milyen törvények és jogok illetik meg a férfiakat, elvált apákat, ettől több nő nem fog házasságot kötni, vagy gyereket szülni, és egy incelt sem fog megkívánni, akarni, mert ezt a jogszabályok nem képesek kikényszeríteni.

Alter Ego
Szerkesztő

Ez az incel téma olyan divattéma, amin jókat lehet csámcsogni, és azonnal rá is harapott a hazai feminista “elit” is, mert íme a balfasz, semmirekellő, de ráadásul még ostoba, gonosz és erőszakos férfi mintapéldája… Rögtön megérezték, hogy ezt a maréknyi dühödt amerikai szerencsétlent érdemes lesz összemosni a férfimozgalom egészével… ebben az országban is. Egyébként is: ki is az az “incel” valójában? Én ilyen magyartalan és rosszul definiált fogalmakkal nem vagyok hajlandó társalogni. Kikről van szó? Az agglegényekről? A magányos férfiakról? Vagy esetleg sokkal inkább a magányos terroristák egy mesebelien szűk csoportjáról? Hanyagolnám a témát… Ugyanakkor kérnék mindenkit, hogy lehetőség szerint használjon szép, magyar szavakat a férfiak egyes élethelyzeteinek jellemzésére.

Azzal sem értek egyet, ahogyan a közbeszéd, a társadalmi vita, a kulturális párbeszéd, és a propaganda szerepét bagatellizálod. Bármely döntéshozók kezén is fordul meg végül egy-egy nemek helyzetét érintő törvény vagy társadalmi program sorsa, a döntésükben nagymértékben van szerepe a rájuk ható társadalmi párbeszédnek. A férfiak akkor hibáztak, amikor azt hitték, hogy az efféle párbeszéd csak olyan felesleges locsogás, amelyre csak legyinthetnek és abban nem kell képviseltetniük magukat és nem kell vitákat folytatniuk a saját társadalmi jövőjük érdekében. Ezt a lemaradást kell rohamléptekkel nekünk férfiaknak bepótolnunk és én meggyőződéssel állítom, hogy nem fog elmaradni a hatása. Azok már ma is érezhetőek. Magyarországon az aprócska Férfihang is olyan közvetlen és közvetett lenyomatot hagyott már a közbeszédben, a média vitákban, a televíziós vitaműsorokban, az egyetemi diskurzusokban, a politikai vitákban, hogy azt álmunkban nem gondoltuk volna hét évvel ezelőtt. Tudom, ez még mindig nagyon kevés, de vannak bizakodásra okot adó eredmények. Irreleváns, hogy azon kevesek közé tartozol, akiknek ezzel szemben ellenérzései vannak. A te bajod…

És az “incelek” avagy agglegények is megoldják majd a magánéleti problémáikat, ha létezik olyan erős férfikultúra, amely megfelelő önértelmezéshez segíti őket, és esetleg még járható utakat is mutat nekik. Politikai relációkban erről szó se essék, a társadalompolitikai diskurzusnak meg éppen annyira kell az ő problémáikról szólnia, mint a nők társadalmi vagy magántermészetű gondjairól.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Az incelt helyettesítsd be a 40 alatti férfiak 70%-ával, akiknek nincs gyerekük.

Alter Ego
Szerkesztő

A “40 alatti férfiak 70%-a” nem “incel”, hanem agglegény, akiknek nem felelnek meg a jelenlegi társadalmi és jogi keretek a házasságra és a családalapításra.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ha te úgy gondolod, hogy ez a saját döntésük és így “Szrtájkolnak”, lehet, bár inkább kényszernek tűnik, mint tudatos döntésnek, bár a lényegen nem változtat, mert számukra nem ez a “célcsoport”. Az biztos hogy ez a nőket nem hatja meg, mert szatelitként eddig is és ezután is a “szerencsés” 30% körül “keringenek”. Nevezhetjük agglegényeknek, öntudatos MGTOW-nak, a cimke meg a besorolás a lányegen nem fog változtatni. Az sem ha “házassághoz” próbáljuk kötni, miközben tudjuk, hogy semmit nem számít a papír megléte vagy hiánya, mert a jogszabályok a lényegi dolgokban nem tesznek semmi különbséget.

Alter Ego
Szerkesztő

Az “akiknek nem felelnek meg a jelenlegi társadalmi és jogi keretek a házasságra és a családalapításra” egy sokkal összetettebb helyzetjellemzés akart lenni, mint amilyenre te mindenáron jutni szeretnél. Sokféle okból nem felelhetnek meg nekik a körülmények. Ne akard annyira homogén csoportként értelmezni őket. Mindig is voltak agglegények és vénlányok. Ma pedig mindkét nemben növekszik az egyedül élő emberek száma. Nekem azért antipatikus a megközelítésed, mert mindenáron kizárólag a férfiak balfaszságát és a nők (állítólagos) hatalmát hangsúlyozod. Ez a véleményed szerintem nagyon torzítva és tévesen írja le a helyzetet.

Engem egyébként nem ennek a problémának a megoldása foglalkoztat elsősorban, hanem a megfelelő jogi környezet és a társadalmi programok arányos megosztása a két nem között.

Tudod, az egy teljesen fals megközelítés, amikor valahogy folyton oda akarsz kilyukadni, hogy az egész férfimozgalom problematikája csak annyi, hogy ennyi-annyi férfinak jut e pina vagy sem. Ez egy olyan részletkérdés, ami mintegy magától is megoldásra lelhet megfelelő társadalmi közegben, és meglehet, hogy csak téged foglakoztat ez ennyire monomániásan…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Tény, hogy mindig voltak agglegények, és vénlányok, apácák és szerzetesek, önkéntesek és „kényszeredettek” De az arányokról ne feledkezzünk meg.
A nőknek pontosan annyi hatalmuk van, amennyit a férfiak „engedélyeznek” számukra, úgy mikro, mint makrokörnyezetben. A férfiak és a nők is az ösztöneiket követik.
Azt nem gondolom, hogy a férfiak elnőiesedtek, azt igen, hogy „elpuhultak”, de az nem egyenlő a „nőesedéssel”, azzal viszont korrelál, hogy férfiként női viselkedésmintával-harcmodorral próbálják az elvesztett előnyt valahogy visszaszerezni, ami így nem megy.
Az ösztönöket nem igazán érdekli „a a megfelelő jogi környezet és a társadalmi programok nemek közötti egyenlő elosztása”
Ha törvénybe rögzítjük a számodra kívánatos jogokat, az nem fogja a jelenlegi férfi-nő viszonyokat megváltoztatni. Nem lesz kevesebb „agglegény”, és több gyerek sem. Mert ezek nem a jogszabályokon múlnak. Eddig sem azokon múltak. A jogszabályoktól független(vagy velük összhangban lévő ) kényszeren múlt, múlik és fog a jövőben is múlni.
Hogy a „részletkérdés” magától megoldódna és ez csak megfelelő társadalmi közeg meg jogszabályok kérdése lenne, ne haragudj, de én személy szerint úgy gondolom, hogy ez önámítás.

Alter Ego
Szerkesztő

Szerintem meg nem önámítás, és elmondom miért nem. A belpolitikába, a társadalompolitikába férfimozgalmakkal bekapcsolódni, figyelmet felhívni, lobbizni, nyomást gyakorolni egyáltalán nem női viselkedésminta vagy női harcmodor. Még akkor sem, ha neked az a képzeted. A politika márpedig férfisport! Ha férfiak nem tudják, nem akarják, bizonytalanok, sőt egyenesen gyávák(!) tömegmozgalmakban a politikai erejüket érvényre juttatni, az pont az elférfiatlanodás része. Ha a férfiak megtanulnak újra akarni, például nekik megfelelő jogi környezetet, és készek azért fellépni, erőt mutatni, nyomást gyakorolni, akkor egy fontos és nagy lépést tesznek az erejük, a férfiasságuk visszanyerése felé. Ami végeredményben a legjobb út afelé, hogy a többi problémájuk szinte magától megoldódjon.

Hunn
Újságíró

Alter Ego, az incel kifejezés olyan férfit takar, aki nem önkéntes cölibátusban, szexuális nyomorban tengeti magányos életét a modern nőközpontú, feminista társadalomban.

Ha hasonlítani akarnám az incel-létet valamihez, akkor azt mondanám, hogy incelnek lenni férfiként olyan, mintha az ember egy olyan nő lenne, akit minden nap megerőszakolnak, utána lehugyozzák, és a szünetekben úgy kezelik és úgy bánnak vele, mintha egy darab szar lenne, és mindenki úgy csinál, hogy ez az ő hibája. Ahogy egy nő pszichológiailag tönkremenne ebben, úgy megy tönkre egy férfi is pszichológiailag az incel-lét évei alatt.

Egy incel egyéni problémáját természetesen csak az incel önmaga tudja megoldani, az SMV-jének növelésével és a Game elsajátításával.

A társadalom szempontjából viszont fontos tudni, hogy a férfiakban a nem önkéntes cölibátus növeli az agressziót, a pusztítás és önpusztítás iránti vágyat. Ez látszik is mind az egyéni esetekben, lásd: Elliot Rodgers, mind pedig a nagyobb incel férfitömegek esetén, lásd: ISIS, lásd: az Európában gyilkoló és nemi erőszakoló migránsok tömegei.

Ha marad a feminista társadalom, akkor a nem is oly távoli jövőben férfiak hatalmas tömegei (kb. 80%-uk) fognak belekényszerülni a nem önkéntes cölibátus poklába. Igen, itt Magyarországon is. Ez destabilizációhoz, erőszakhoz fog vezetni.

Jelenleg az incelek jelentette problémára a legfőbb társadalmi “megoldás” az, hogy a feministák ráküldik az incel kommentelőkre a jardot, ha az illető incel az interneten szavakba önti a benne felgyülemlett agressziót. Mindezt úgymond “megelőzésképpen”, anélkül hogy az illető tényleg csinált volna valamit a való életben. Majd elégedetten dörzsölik a markukat, hogy de jól megoldották a problémát azzal, hogy egy férfi életét még jobban tönkretették. Mondanom sem kell, hogy tömegek esetén ez a megoldás nem kivitelezhető.

Tehát, bár a társadalomnak valóban nem az a dolga, hogy az incelek egyéni problémáit megoldja, de a megfelelő társadalmi környezet igenis hozzájárulhat, hogy ne kerüljenek férfiak tömegei ilyen helyzetbe, és ha már bekerültek, akkor lehetőleg minél többen minél előbb sikeresen jöjjenek ki belőle. Mint ahogy jelenleg is a feminista társadalmi környezet az, ami leginkább okolható a jelenség megjelenéséért. És az erőszaktól való félelem esetleg rákényszerítheti a társadalmat arra, hogy tényleg tegyen valamit a férfiak érdekében.

Alter Ego
Szerkesztő

Csak oda kerekedünk ki, hogy az “incel” szó leginkább kizárólag a tökéletesen elmeháborodott Elliot Rodgers-ek leírására alkalmas fogalom. A magányos terrorista, ahogy írtam is. Százmillió emberenként akad egy-egy darab ilyen végsőkig beteg idióta. A velük való riogatás nem lesz jó senkinek. Azért sem, mert BlackFriday szerint máris a “40 alatti férfiak 70%-a” az incel. A feministák szerint máris minden MRA incel… Sőt mindenkii incel, és tömeggyilkosságra készül, aki kiejti a száján “a férfiak problémái” szókapcsolatot. – Ennél rosszabb, önlejárató stratégia nem létezik semmilyen férfimozgalom számára sem. Tessék elhatárolódni mindenféle “incelségtől”!

Hunn
Újságíró

Alter Ego, azt érted, hogy a hosszú távú nem önkéntes cölibátus tényleg megnövekedett agresszióhoz, pusztítási és önpusztítási vágyhoz vezet? És hogy ez teljesen NORMÁLIS reakció egy nem normális helyzetre és nem normális társadalmi környezetre? Ezért nem igaz, hogy csak egymillióból egy, hanem előbb-utóbb mindenki, aki hosszútávon ilyen helyzetbe kényszerül.

Alter Ego
Szerkesztő

Nem egymilliót, hanem százmilliót írtam, és szerintem még az is kevés, ha az ámokfutók pontos társadalmi arányát keresgéljük. Nem kérdés, hogy a magánéleti problémák “megnövekedett agresszióhoz, pusztítási és önpusztítási vágyhoz vezetnek”. De ennek a felemlegetése nem lehet mozgalmi eszköz, mert eredménye nem lehet a férfimozgalom lejáratásán kívül abszolút semmi.

Hunn
Újságíró

Akkor még inkább nem stimmelnek az arányok, kedves Alter Ego. A 2015 óta Európába érkezett incel migránstömegek közül sem százmillióból egy gyilkol és erőszakol, hanem – kis költői túlzással élve – úgy tűnik, hogy kábé minden második…

Szerintem pedig kiváló eszköze lenne a férfimozgalomnak, ha a nők újra megtanulnának félni tőlünk. Pontosabban, ha újra megtanítanánk őket erre. Semmi sem változtat egy nőt olyan villámgyorsan a férfival szemben tisztelettudó és annak kedvét kereső, szubmisszív kiscicává, mint a közvetlen fizikai erőszak fenyegetettsége…

Nincs okunk rá, hogy ne legyünk agresszívak – fizikailag is, verbálisan is – a feminista nőkkel. Semmi. Ők az ellenség, és ők hirdették meg ellenünk a háborút, nem mi. Nomármost, mit is szoktunk mi, férfiak, csinálni az ellenséggel?

Alter Ego
Szerkesztő

“Az erőszak a gyengék végső menedéke.” – Írta Isaac Asimov. És a gyengeséget nem fizikai értelemben kell érteni. És hogy milyen gyengeségről van szó, azt a nők is nagyon jól levágják többnyire. Magánéleti eszközként sem jó eszköz a fizikai(!) erőfitogtatás, társadalmi mozgalomként meg egyenesen öngyilkosság… főleg a huszonegyedik században… A fizikai erőszakkal fenyegetés olyan, mint az atomfenyegetés… – Félelemkeltő, de immorális, így végeredményét tekintve a legtöbb esetben többet árt, mint használ.

Hunn
Újságíró

Sok mindent mondhatnék erre, Alter Ego… de végül egy másik megközelítést választottam.

Nekem nem úgy tűnik, mintha az agresszív, erőszakos férfiak szexuálisan kifejezetten taszítanák a nőket. Lásd pl.: a sorozatgyilkosoknak írt női szerelmes levelek… (Nekem pl. ez volt az egyik legnagyobb Red Pill döbbenet. Hogy ilyen férgeknek több pina jut, mint nekem, aki világéletemben becsületesen tanultam és dolgoztam…)

Ez igaz a társadalmi tudatalatti szintjén is. Éppen ezért talán nem ártana, ha a nők újra megtanulnának félni a férfiaktól. Vagyis meg kell őket erre újra tanítani.

Mert egy dolog kiherélt, a feminista társadalom által másodrendű állampolgárrá tett férfiak panaszának helyt adni a diskurzusban az uralkodó női nem kegyéből, és egészen más egy veszélyt és erőszakot sugárzó férfilakosság véleményére fókuszálni női részről. Mert a második típusnak talán még a patriarchátus azonnali bevezetését is örömmel megengednék a picsuszok, míg az első típusnak kuss a neve, és helyettük és a velük való kiegyezés helyett inkább a migránshordákat választják, ha már így megkérdeztük lol.

common man
Olvasó
common man

És hányan nem írtak ,és nem is akarnak?

wayofmen
Olvasó
wayofmen

Without action, words are just words. Without violence, laws are just words.

Violence isn’t the only answer, but it is the final answer.

One can make moral arguments and ethical arguments and appeals to reason, emotion, aesthetics, and compassion. People are certainly moved by these arguments, and when sufficiently persuaded –providing of course that they are not excessively inconvenienced — people often choose to moderate or change their behaviors.

However, the willful submission of many inevitably creates a vulnerability waiting to be exploited by any one person who shrugs off social and ethical norms. If every man lays down his arms and refuses to pick them up, the first man to pick them up can do whatever he wants. Peace can only be maintained without violence so long as everyone sticks to the bargain, and to maintain peace every single person in every successive generation — even after war is long forgotten — must continue to agree to remain peaceful. Forever and ever. No delinquent or upstart may ever ask, “Or Else What?,” because in a truly non-violent society, the best available answer is “Or else we won’t think you’re a very nice person and we’re not going to share with you.” Our troublemaker is free to reply, “I don’t care. I’ll take what I want.”

Violence is the final answer to the question, “Or else what?”

Violence is the gold standard, the reserve that guarantees order. In actuality, it is better than a gold standard, because violence has universal value. Violence transcends the quirks of philosophy, religion, technology and culture. People say that music is a universal language, but a punch in the face hurts the same no matter what language you speak or what kind of music you prefer. If you are trapped in a room with me and I grab a pipe and gesture to strike you with it, no matter who you are, your monkey brain will immediately understand “or else what.” And thereby, a certain order is achieved.

Hunn
Újságíró

Igen, igen, IGEN!!! Ez a gyönyörű angol nyelvű idézet honnan származik, wayofmen?

Ugyanis pontosan erről beszélek, és örülök, hogy más is érti, hogy miről van szó. Hogy nem a férfiak fizikai erőfölényével való igazságtalan visszaélést propagálom, nem a nők elleni brutális bánásmódot képviselem. Hanem egyfajta visszatérést az alapokhoz, a valóság értelmezéséhez.

Reszet Elek
Újságíró

Ez az idézet teljesen másról szól.

Hunn
Újságíró

Ez az idézet ugyanarról szól általánosságban, kedves Reszet Elek, amiről én specifikusan a nőkkel és a feministákkal kapcsolatban beszélek.

Mondok egy példát: férfi és nő egyenlősége akkor jöhet létre, ha a férfiak úgy döntenek, hogy nem nyomják el a nőket a fizikai erőfölényüket kihasználva. A nők nem tudnak kényszeríteni minket semmire, csak más férfiakon keresztül. Mi viszont kényszeríthetjük őket bármire, és ebben csak más férfiak tudnak minket megakadályozni.

A feminizmust is más férfiak felhasználásával kényszerítik ránk. Az állami erőszak fenyegetésével: rendőrség, bíróság, stb.

Valahogy nem ártana megértetni a nőkkel, hogy nem azért egyenlőek, mert a feministák kiharcolták és ránk kényszerítették ezt, hanem azért, mert a régebbi generációk férfiai így döntöttek. De ez bármikor megváltoztatható lenne ha mi úgy döntünk. Abban az esetben pedig, ha így döntenénk, nem a feministákat és a nőket kell meggyőzzük, hanem azokat a férfiakat, akik jelenleg rákényszerítenek minket a feminista szabályok betartására.

Más.

Nagyon érdekes egyébként, hogy a Mainstream úgy látja, hogy az ámokfutó inceleket a Manoszféra, a Red Pill, és “természetesen” az Alt Right radikalizálja. MegaLOL.

https://www.dailykos.com/stories/2019/1/29/1830633/-A-deluge-of-red-pilled-rage-Young-white-men-are-being-radicalized-online-and-acting-out-violently

Nem értenek ezek lófaszt se…

Reszet Elek
Újságíró
xcsakx
Olvasó
xcsakx

A nők nem tudnak kényszeríteni minket semmire, csak más férfiakon keresztül. Mi viszont kényszeríthetjük őket bármire, és ebben csak más férfiak tudnak minket megakadályozni.

A feminizmust is más férfiak felhasználásával kényszerítik ránk. Az állami erőszak fenyegetésével: rendőrség, bíróság, stb.

Már csak a zsidókra át kéne kötni és lehet kapát-kaszát egyenesíteni…..

Hunn
Újságíró

A feminizmus, a kultúrmarxizmus, a PC, a Multikulti, a migrásnsok bevándoroltatása, a Gender-őrület, stb… mind-mind része a fehér- és keresztényellenes, zsidó faji politikának. Nincs ezen mit átkötni, blackfriday, ez a tény a témával kapcsolatos alap tárgyi ismeretek közé tartozik.

common man
Olvasó
common man
Hunn
Újságíró

Köszönöm, common man. Ezért volt ismerős a szöveg, korábban már olvastam. Ahogy mondani szokták, az egészet be kéne kereteztetni. Az elolvasását kötelezővé tenném minden férfinak.

Olajfalo
Olvasó
Olajfalo

Szia Hunn! Menj vissza a biztonságpiac területére dolgozni! Akkor majd félni fognak tőled. Vagy riogasd őket a grízes tésztával! Vagy térj át újra az izslám hitre! Növessz szakállt, nevess a fülnövesztő és orrhegyesítő kék lekváron, hiszen javítja a vérkeringést!

Hunn
Újságíró

Sose dolgoztam a biztonságpiac területén, Olajfalo LOL
Viszont kíváncsi lennék akkor már a tanácsodra: nem jut eszedbe esetleg egy olyan szakma, ahol verni lehet a nőket, és még fizetnek is érte?

common man
Olvasó
common man

Biztos vannak még gulágszerűségek,afrikai női börtönök.Ki tudja mit lehet még tenni velük.

hunbagira
Újságíró

Álcázd magad cigánynak és szállj be valamelyik klánhoz “felvigyázónak”. Egyszerre 3 legyet üthetsz szószerint egy csapásra. Szóval, egyszerre verhetsz cigányt,nőt és kurvát. :D ha amszterdamban mész ki ott a másik szenvedélyednek is hódolhatsz Bremerhaven ebből a szempontból nem az igazi, ráadásul ott schmitz erzsi néni komoly biztonsági szolgálatot tart fent.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

a hosszú távú nem önkéntes cölibátus tényleg megnövekedett agresszióhoz, pusztítási és önpusztítási vágyhoz vezet? És hogy ez teljesen NORMÁLIS reakció egy nem normális helyzetre és nem normális társadalmi környezetre?

Kényelmes “felmentés” lehetne, de nem az.

Kétlem, hogy az elmebetegek aránya nagyobb lenne az incelek közt, mint a teljes populációt tekintve. Azt sem hinném, hogy ahogy a mainstream európai média hangoztatja a terroristákkal kapcsolatban, hogy hirtelen, csak úgy, egyik napról a másikra “radikalizálódnának”.

Hunn
Újságíró

Azért nincsen több incel ámokfutás és lövöldözés, mert az incelek többsége az autoagresszióhoz fordul. Vagyis az önpusztításhoz. Kábítószerezés, öngyilkosság. Én is ezért nem futottam ámokot az évtizedes incel-létem során, mert kiválóan leszedáltam magamat heroinnal.

Persze az, hogy magányos, szexuális nyomorban élő, intimitásra, nőre, családra vágyó férfiak tömegei pusztítják el magukat alkohollal, droggal, vagy kötik fel magukat, az nem éri el a társadalom ingerküszöbét, nem kerül be a hírekbe. Kit érdekelnek? Hiszen csak férfiak. Szerintem a nők többsége, de a feministák mindenképpen, kifejezetten örülnek is ennek.

Alter Ego
Szerkesztő

Szerintem például ez egy olyan mentálhigiénés probléma, amelyre társadalmi programnak kellene léteznie. De azért tartsd szem előtt, hogy rengeteg nagyon rosszul járt vénlány is van, és velük sem foglalkoznak többet. Sőt a férfiak helyzete jobb, mert a férfiszféra sokkal többet foglalkozik az ilyen problémával küzdő férfiakkal, mint a hasonló gondokkal küzdő nőkkel a feminista mozgalom. Hasonló terület: nem véletlenül szoktam hangoztatni, hogy ha a nőmozgalom a nők valós, jelenkori problémáival akarna foglalkozni, akkor ezernyi programot kellene működtetniük a nők szexuális problémáinak felszámolása érdekében.

Hunn
Újságíró

Azokra a mentálhigiénés szakemberekre, akiknek a legfőbb amerikai szakmai szervezete kijelenti, hogy a férfiasság úgy, ahogy van, elvetendő és toxikus, én nem nagyon számítanék.

Ami a vénlányokat illeti, lehetek őszinte? Én fiatal férfiként, tizenévesen, huszonévesen, harmincas éveim elején csupán arra vágytam, hogy legyen egy barátnőm. Vagy ha ez túl nagy kívánság, akkor legyen legalább szexuális életem. Szerinted megkaptam én ezt a nőktől? Nem. Verhettem a faszomat a pornóra, meg fizethettem a kurváknak. És nem az bántott a legjobban, hogy nem tették nekem szét a lábukat, hanem az, hogy úgy viselkedtek velem, mintha nem férfi lennék, mintha az, hogy én is szexre vágynék az valami furcsa, nevetséges és undorító dolog volna… És a nők 100%-a teljesen boldog volt ezzel a helyzetemmel. Nekem sem volt kegyelem, nekik sincsen.

Egyébként a jóindulatú patriarchátus a vénlányok problémáját is megoldaná. A feminizmus valójában leszarja a nőket, sosem az volt a céljuk, hogy a nőknek ténylegesen jobb legyen, csakis a szubverzió.

common man
Olvasó
common man

Szerinted megkaptam én ezt a nőktől?

Megkaptam? Hány faszi van aki csak úgy megkapja?

Hunn
Újságíró

Nyilván senki, common man. Mindenesetre fiatalon úgy láttam, hogy a nők az ún. “jó pasiknak” nem győzik a seggét nyalni, míg a többivel – köztük velem is – úgy bánnak, mintha a seggükből rántották volna elő őket. Mintha mi nem volnánk ugyanúgy férfiak. Én ezért haragszom rájuk így utólag is, és nem azért, mert nem rakták szét a lábukat fiatal énemnek, hiszen mai fejemmel már pontosan tudom, hogy annak idején egy idióta kis bétagyerek voltam.

common man
Olvasó
common man

Na de nem ez a természetes oda-vissza? Ha nem jön oda hozzád akkor neked kell odamenni.Én azt nem értem ha ma ezt már régen tudod miért nem lépsz túl ezen.

Hunn
Újságíró

Nehéz elfogadni, hogy az ember önhibáján kívül elpazarolta az ifjúságát, és nem vághatja le azoknak a fejét, akik felelősek ezért: vagyis a kibaszott feministákét.

És mielőtt hárítással és mások hibáztatásával vádolna bárki is, kijelentem, hogy saját magamat gyűlölöm legjobban azért, amiért anno nem mertem bátrabb lenni.

Tudom, hogy el kéne ezt a dolgot engedni, de addig is végig kell mindezt rágjam magamban, amíg képessé nem válok erre. A megnyugvást valószínűleg egy nő karjaiban (pontosabban a lábai között) fogom meglelni…

Aldo
Újságíró

Mindenesetre fiatalon úgy láttam, hogy a nők az ún. “jó pasiknak” nem győzik a seggét nyalni

És ezzel mi a baj? A férfiak is sokkal elnézőbbek a jó csajokkal és leszarják az elhízott, ragyás visszataszító nőket. Ez mindkét nemnél így van.

míg a többivel – köztük velem is – úgy bánnak, mintha a seggükből rántották volna elő őket.

Nem kell eltűrni. El lehet küldeni őket a picsába. Csak sokan vannak, akik még ezt is lenyelik, hátha így néha dughatnak.

Mintha mi nem volnánk ugyanúgy férfiak.

Az ő számukra nem is voltatok azok.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Igazad van az alapvetést illetően- a konklúzióban viszont, alighanem, tévedsz. Ma már a jelenség tömeges, amiről beszélsz, az erőszak megjelenése is. Ez viszont semmiféle kényszerítő erővel nem bír önmagában, ui. az erőszak az egyetlen legális formában csapódik le az esetek, szerintem minimum 90%-ában, ami pedig az önmagunkra irányuló erőszak. Innentől jönnek az ún. “függőségek”, meg a statisztikák, hogy ukrajnai magaslatokat döntögetünk alkoholfogyasztásban, stb. A jelenlegi állapotok tehát kétségkívül a társadalom gyors felzámolódásához vezetnek, nőink meg majd kúrnak életképesebb idegenekkel, mint ahogy számtalan példa mutatja ezt ma már nálunk is. Vagy kiutazik, vagy itthon, de egy nő ezt gyorsan meg tudja oldani. A társadalom szövetének férfioldalról való begyógyítása meg olyan jogi környezetet igényelne, aminek a szükségességét jelenleg még megérteni sem tudják döntéshozói szinten.

Rokapapa
Újságíró

A jelenlegi probléma kialakulásának pont az az egyik oka, hogy a férfiak nem férfiasan hanem nőies párbeszéddel, érvekkel próbáltak és próbálnak ma is fellépni a feminizmus ellen. Már régebben is leírtam, hogy erre a nőies de férfiaktól látható magatartás mintára senki nem fog figyelni, se nők se férfiak.
Addig minden szó csak felesleges szájtépés amig nem csapunk az asztalra keményen és férfiasan.

Hunn
Újságíró

Ámen!

Alter Ego
Szerkesztő

Az egy eléggé egyéni ízlés szerinti dolognak látszik ebben a vitában, hogy mi nőies és mi férfias párbeszéd. Mint írtam máshol is: a politika igenis férfisport! – De az egyszer biztos, hogy a nagy büdös semminél és az “Óóó, az úgy nőies, meg hát úgy sem lehet semmit sem csinálni a közéletben” megközelítésnél bármi férfiasabb… :)

Bárki, aki annyira nőiesnek érzi az MRA párbeszédet, az legyen szíves, csinálja utánam, hogy kilép a nickneve biztonsága mögül és a fontosabb közlendői, illetve bármilyen markánsabb véleménye mögé férfiasan odaáll a saját személyiségével a közéletben. Utána máris lesz jogalapja arról társalogni, hogy most már igenes valami még férfiasabb dolgot kellene csinálni… De addig ugye: “kibicnek…” :)

Rokapapa
Újságíró

Hát persze “kibicnek…” :)
Már vártam valami hasonlót. De vegyük sorba, hogy miről is van szó.
A politika férfi sport. Ez nagyon fáj, ha a politika a férfiak sportja akkor miért van az, hogy ezen a területen mindenki a nők talpnyalója?! Mert bizony azok, az összes politikus az és mindenki más is akinek bármi ráhatása van a döntésekre. Példákkal már nem is fárasztom magamat hisz maguk a politikai folyamatok önmagukban napi szinten ontják a példákat. Dicséretes, hogy te kiállsz a közéletben a saját neved alatt de majd akkor papolj nekünk a jogalapról ha a politikusaink és közéleti szereplőink bármilyen a feministáknak nem tettsző kijelentése után nem kezdi el buzgón nyalogatja a nők talpát a megbocsájtásukért esedezve. Nincs ott egyetlen férfi sem és ha te kivételnek is számítasz akkor te vagy az a kivétel amelyik erősíti a szabályt.
Nagyából ennyit a közéletben látható férfiasságról!!!

Alter Ego
Szerkesztő

A nézetkülönbség közöttünk minden bizonnyal nem abban áll, hogy az általad körülírt “mangina” attitűd jellemzi e a politikai életet, mert abban nagyjából egyet is tudok érteni veled. A valódi probléma az, hogy akad e pár férfi, aki a civil szféra irányából betolakodik ebbe az állapotba és fellépésével, a férfiak nevében megfogalmazott követelésekkel vagy bármiféle kommunikációval megpróbál változtatni ezen az attitűdön. Ehhez kell egy elszántság, férfias kockázatvállalás, férfias kezdeményező készség és férfias agilitás.

Hat évesen kijelentettem, hogy utálom az iskolát, és fel fogom robbantani. Most sem szeretem a konzervatív oktatást, de nem felrobbantással fogok fenyegetődzni, hanem ha még érdekel az egész, akkor megpróbálom szakmai szervezeteken keresztül elérni, hogy gondolkodjanak el az oktatás egyes alapelvein. Tehetem ezt kedves petíciókkal, vagy akár provokatív megkeresésekkel, médiahackel, villámcsődület vagy tüntetés szervezésével és ezer más módon, a lényeg csak az, hogy láthatóvá tegyek egy másfajta akaratot és annak megfogalmazásával változásra ösztönözzek. – Bízom benne, hogy érthető az analógia. A férfiknak ki kellene nőniük végre a felrobbantgatós gyermeki fázisból és tisztességes társadalmi képviseleteket létrehozni a saját érdekeik láthatóvá tétele és érvényre juttatása céljából. És ebben az a szép, hogy senkinek nem lehet egy rossz szava sem ellene – vagy ha mégis, akkor csak önmagát minősíti vele – merthogy ez a polgári demokráciában az állampolgári (“civil”) politizálás bevett eszközkészlete, amit minden csoport okkal-joggal alkalmazhat a saját érdekeinek a láthatóvá tételére.

Ez az egyetlen út áll nyitva a férfiak számára is. A “robbantsuk fel” és a “verjük agyon őket” gyermekien nevetséges is, de az még csak a kisebbik baj, mert ráadásul mindenki tudja, hogy aki így kommunikál, az valójában 99,9 százalék eséllyel nem gondolja komolyan, és pont olyan tanácstalanul tehetetlen, mint egy gyermek, és aztán ugyanilyen eséllyel nem is fog tenni semmit sem. De tényleg szó szerint, abszolút semmit sem! – Férfiak, tessék felnőni és önérdekei szerint cselekvő felnőtt állampolgárokká válni! – Sajnos jelenleg még az okkal olyannyira lenézett feministákról is csak példát lehet venni. Mert bár többnyire nincs igazuk, de legalább megfelelő erővel és ezért a siker nagy esélyével képviselik a baromságaikat.

Hunn
Újságíró

Rendben, Alter Ego, engem meggyőztél. Csináljuk!

Kérdezni akarok viszont tőled valamit.

Ahogy figyeled a történéseket, lásd az APA nyilatkozata a mérgező maszkulinitásról, a Gillette reklámja, az amerikai törvénytervezet a szülés utáni abortuszról, stb…

Neked nincs olyan érzésed, hogy a liberál-bolsevik oldal kb. ötéves terveket követhet, és az előre borítékolt Hillary-győzelemhez a liberál-bolsevik think tank-ek által előre megtervezett projekteket hajtják most végre?

Alter Ego
Szerkesztő

Nem hiszem, hogy ötéves terveik lennének. Az SJW-k, a feministák leginkább trockistákként jellemezhetőek: a “permanens forradalom” hívei, nekik ha minden perceben sikerül valami felhajtást, vitát, balhét kavarniuk, még talán az is kevés. :)

Rokapapa
Újságíró

Kezdünk kissé elbeszélni egymás mellett. Itt megverésről, megfélemitésről csak Hunn írt de őt ismerve szerintem ismét csak elszaladt vele a ló a túl erős negatív érzelmei miatt és sokkal inkább a tiszteletet értette a félelem szó alatt.
Egy nő tiszteletetét pedig párbeszéddel sosem lehet elérni, csak – és ez elsősorban a nővel szembeni – tettekkel lehet.

Ami pedig a politikát, oktatást, médiát illeti mindenhol nők – méghozzá feminista nők – akik a döntéseket hozzák és a fehér lovagokkal meg a manginákkal végrehajtatják azokat.

Nem te vagy az egyetlen aki a “köznépből” vagy, ahogy te fogalmaztál a civil szférából kiáll azért amiben hisz de minden újabb kezdeményezőre jut tíz akit megfélemlítenek, lehetetlenné tesznek stb. Az egyéni elszántság szép és jó de értelmetlen, soha senki nem fog találkozni az érveiddel a valódi döntéshozók közül. A folyamat egyszerű kapnak egy levelet, petíciót amit majd egy feminista nő -félig vagy még addig sem – elolvas, megjelöli olvasott ként és megy az irattárba öt éves megőrzésre.

Most is csak azt tudom leírni, hogy a kutya sem fog odafigyelni a mondandónkra amíg keményen az asztalra nem csapunk előtte, hogy felemeljék végre a fejüket. Mint írtad is ennek egyik folyamata lehet akár tüntetések szervezése is, de miként éred el a férfi tömegeket ha a média mélyen hallgatni fog róla a netes tartalmakról meg minden arra vonatkozó írást törölnek. Úgynevezett legális eszközökkel lehetetlen fellépni a feminizmus ellen hatékonyan hisz a feminizmus elleni bejelentett megmozdulásokat nem is engedélyeznék, a törvénytelen szerveződés meg egy hatalmas lutri és kockázat plusz még fogalmam sincs róla miként lehetne manapság titokban elérni tömegeket.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Mint írtad is ennek egyik folyamata lehet akár tüntetések szervezése is, de miként éred el a férfi tömegeket

Milyen “tömegről” megy itt az álmodozás?

Az eddigi “performanszokon” több volt az újságíró, mint a “tömeg”

Hunn
Újságíró

Arra gondolok elsősorban, Rokapapa, hogy valahogy azt kéne a tudomására hoznunk a modern nőknek, köztük a feministáknak is, hogy bár kiherélt soy boy-oknak, egy nagy tömeg uncsi bétának tűnünk, de ez csak azért van, mert a kényelmes, modern életkörülmények nem igénylik a hétköznapokban a férfiaktól az erőt és az agressziót.

És rosszul ítélnek meg minket ha azt hiszik, hogy belőlünk ez már hiányzik, vagy – ahogy az amerikai pszichológusok gondolják – hogy ez belőlünk kinevelhető. Mert ha a körülmények ne adj isten rosszra fordulnának, pillanatok alatt ugyanolyan kőkemény harcosokká válnánk, mint őseink.

És pontosan ezért butaságot követnek el a feministák, amikor kikiáltanak minket ellenségnek, és az egyenlőség eszméjét komolyan véve azt hiszik, hogy a végtelenségig köpködhetnek ránk, ugathatnak nekünk, uralkodhatnak rajtunk, és belénk rugdalhatnak. Mert egy idő után megunjuk.

És én már most is unom, és ezt halkan jeleztem is a kommentjeimben. :)

Alter Ego
Szerkesztő

Nem beszélünk el egymás mellett, és elnézést, nem akartam hozzád kapcsolni minden kritizált negatív jelenséget, csak mivel a “lehetetlen cselekedni” és az “inkább csapjunk oda” frusztrált felkiáltások valójában édestestvérek, ezért valahogy összekapcsolva beszéltem róla.

Azoknak, akik csak az utcapolitizáláson, tömegrendezvényeken keresztüli kemény odacsapást éreznék eredménynek, én nem tudok túl kecsegtető dolgokat mondani, mert azt látom, hogy a nagypolitika konfrontatív ügyei miatt sem mennek tömegek az utcára. A közéleti apátia egy elég széles jelenség, ez egyáltalán nem csak a férfimozgalmat jellemzi.

A férfimozgalom valóban nem tud tömegrendezvényeket összehozni, de meggyőződésem szerint nem az érdektelenség és támogatottság hiánya miatt. Az biztosan látható, hogy a férfimozgalom felől érkező felvetések egyre gyakrabban érdemlik ki a média figyelmét és ez egyértelműen hatással van a közéletre, akár követlenül, akár közvetve. Ha a fellépésünkről szó esik, direkt nem említik a forrásokat, mert nem akarnak a mozgalomnak reklámot csinálni. Ha a parlament előtti megmozdulásunkról Konok Péter úgy hazudja, hogy a nőverés jogáért mentek ki tüntetni az emberek, hogy közben kimondja hogy “Férfihang”, már az egy eredmény. :) Mindegy is, mert van saját médiánk, ahol elmondhatjuk a véleményünket, amit elérhetővé tudunk tenni az egész ország számára, tehát ennek az ismertségét kell erősíteni. Ezzel kapcsolatban pedig minden megosztás, minden más internetes portálon egy hozzászólásban otthagyott link aranyat ér, és aki pártolni akarja az ügyet, az úgy tud a legegyszerűbben hasznos dolgot tenni, ha a máshova írott kommentjeiben hivatkozik a Férfihangra, önmaga is minél gyakrabban ír, ha tud, akkor más szerzőket toboroz és népszerűsíti a férfimozgalom szerzőinek írásait. Mert mindenek előtt egy kulturális háborút és egy közismertségért folytatott csatát kell egyre nyerőbbre fordítani, csak azt követően lehet nagyobb bázisa a nyomásgyakorlásnak.

De nekem meggyőződésem, hogy ha folytatódik az a tendencia, amit láthatunk, hogy valahol ha megjelenik egy feminizmust érintő cikk, akkor egyre gyakrabban ott terem valaki, aki elképesztően kiművelt redpill és antifemista gondolatokat ír le (nem is értem, hol olvastak ennyi redpill gondolatot ezek az emberek), akkor nagyon jó nyomon járunk, hogy a férfiak érdekében változzon a közgondolkodás. Aztán ha egy mindezekkel összhangban megfogalmazódó petíció illetve nyílt levél nem hullik teljesen beszántatlan, terméketlen talajra, akkor egyre közelebb juthatunk ahhoz, hogy a férfimozgalom felvetései beépüljenek a nagypolitikába is. Én ezt az utat érzem végigjárhatónak, de ha bárkinek van egy jó ötlete, kezdeményezése, az adja közre, mert az egész férfimozgalom építkezhet belőle!

common man
Olvasó
common man

Biztos vannak akik a nők számára láthatatlanok,nem kellenek,de szerintem a korábbi évekhez képest jóval többen vannak akik kellenének a nőknek de nem akarnak elköteleződni.Élnek a világba,van barátnőjük hosszabb-rövidebb ideig és kész.Szerintem ők így alkalmazkodtak a megváltoz(tat)ott viszonyokhoz.Passzív ellenállás. Félig tudatos, félig ösztönös.

Naooo
Olvasó
Naooo

“A jól funkcionáló kapcsolatok, családok nincsenek szem előtt, ők köszönik szépen, jól elvannak, így az ő életüknek nincs hírértéke.”

Előbb utóbb oda is bevág a ménkű.

“már egyre inkább csak az anya és a gyerek képezi a családot. Ennek a családnak a finanszírozása mögé is egyre inkább magának az államnak kell állnia”

Gyest, gyedet, családi pótlékot, csokot, mindenféle ilyen szart megszüntetni. Így legalább a cigányok kihalnának.

“Az Y és a Z generáció tagjai jórészt már ilyen minták nélkül lennének kénytelenek boldogulni.”

A következő generáció a CS, mint csírák lesz?

“Sőt, sok férfi szembe kívánt menni ezekkel a változásokkal.”

Szembe is kell, elpusztítani a rendszerüket és kész.

“A szellem kiszabadult a palackból és oda többé már nem lehet visszagyömöszölni.”

Randalírozó gyerekeket jól el kell verni.

“a túlnépesedés”

Az csak túlférgesedés.

Aldo
Újságíró

Gyest, gyedet, családi pótlékot, csokot, mindenféle ilyen szart megszüntetni. Így legalább a cigányok kihalnának.

Előtte ledolgoztatni velük, amiket jogtalanul elraboltak.

Naooo
Olvasó
Naooo

Az csak cigánymunka lenne.

Aldo
Újságíró

Egy sztálinista munkatáborban kell halálra dolgoztatni őket.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_demografia Lehet olvasgatni. Akinek nincs kedve annak összefoglalom: 1990-ben a 15 évesnél idősebb népesség 62,8 %-a élt házastársával vagy élettársával, míg ez 2011-re 52,9 %-ra csökkent. – 10 % 21 év termése, így most 2019-ben valószínűleg a 15 évesnél idősebb népesség kb. 48 %-a élhet házastársával vagy élettársi kapcsolatban. Valamikor 2011-2019 között következett be az az időpont, amikor a 15 évesnél idősebb népesség több mint fele nem élt már együtt házastárssal/élettárssal. Életkorra lebontva elég nehéz követni a KSH adattáblákat, de a fiatalabbak (20-40 év) kb. 36 %-a házas és kb. 22 % él élettársi kapcsolatban, ez 58 % aki együtt él házastárssal/élettárssal. Úgy tűnik, hogy a 20-40 éves korosztály 40 %-a sem él együtt házastárssal/élettárssal. Ez tragédia, mert ezek szerint nagyon rövid együttélések vannak, sok válás/szétköltözés miatt sok az egyedül élő férfi és nő. Magam is meglepődtem ezeken a durva adatokon. Bár ha csak a szomszédságomban meg a munkahelyemen szétnézek: egy rakás nő nélkül élő férfi itt falun, meg egy rakás férfi nélkül élő nő Budapesten.

Naooo
Olvasó
Naooo

Várják judapesten a milliárdos herceget a világkörüli utazásra.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

A végén az is jó lesz, ha csak egy hétre felpróbálják valami szállodában.

Sándor rózsa
Olvasó

Pedig a kormány mindent megtesz a családok tamogatásáért.

igor bloodscene
Újságíró

oriasi melleloves ez a cikk ujfent. ferfihang, rosszul csinalod. az MRA mozgalom sokszorosan bebizonyitotta hogy mennyire ertelmetlen.

Egyre több az egy fős háztartások száma, aminek következtében az időskori ellátás egyre inkább az állami intézményrendszert fogja terhelni

ha azt hiszed hogy az allam barmilyen nyugdijrendszert fog fenntartani, oriasit tevedsz. aki nem hoz maganak ossze nyugdijat amig kepes ra, az mehet az utcara keregetni nyugdijas korara. ez nem csak magyarorszagi, europai jelenseg. mit gondolsz, a fogyo es migransokkal kipotolt tarsadalomban, ki lesz kepes a te nyugdijad megfizetni? take all the time you need.

Mivel a megváltozott viszonyokhoz a nők gyorsabban és hatékonyabban alkalmazkodtak, mivel egy részüknek a változások kifejezetten előnyösek voltak, a férfiak lemaradtak

haha. ahhoz alkalmazkodtak a nok hogy allambacsi kisamfazza oket a ferfiak adojabol. allambacsi egyszer szakad ossze, akkor majd ezek a ‘jol alkalmazkodott’ nok mehetnek forintositani a testi szerelmet. mar legalabbis aki erre fizikai adottsaganal fogva kepes lesz. lasd: venezuela.

Ha ennyire rossz a helyzet, akkor jogosan merül fel a lenini kérdés, hogy mi a teendő?

ha azt hiszed hogy a mgtow az ellenforradalom, oriasit tevedsz. a mgtow a feminizmus altal felorolt ferfitarsadalom passziv ellenallasa. teljes passzivitasban kivarjuk amig az allam osszeomlik, hogy annak a romjain lehessen valami hasznalhatot epiteni.

a túlnépesedés

az europai atlag 1.3-as reprodukcios ratara gondolsz?

az egyén, mint individuum uralma alá hajtotta a családot, a társadalmat

a nok tettek mindezt, es a manginak/feher lovagok asszisztaltak hozza. en egeszen biztosan nem hajtottam semmit az uralmam ala. viszont nem is vagyok hajlando reszt venni benne. a felelossegvallalas mindig egyutt jar a hatalommal (autoritassal) a felelossegvallalas targya felett. legyen az csalad, no, gyerek, barmi. jelenleg ott tartunk hogy hatalmat nem kapunk, de felelosseget azt kell vallalni. aki ebbe ferfikent belemegy, az elvesztette vagy sosem volt racionalitasa. masreszt, eszem agaban sincs egy faszkorhintarol epp lepattanni keszulo novel kezdeni. egye meg mindenki amit maganak fozott.

ez a ferfijogi aktivista duma 100 eve ugyanaz, es tegyuk fel a kerdest: jutottatok vele valamire? az objektiv valasz az, hogy naprol napra rosszabb lesz a helyzet, es megis ilyen cikkek szuletnek amik totalisan szemellenzosen eltekintenek a problema valodi jellege mellett: amiota a noknek szavazati joga van, a tarsadalom folyamatosan lefele megy.

az en elmeletemben csak a netto adofizetoknek van szavazati joga. ha nem vagy netto adofizeto, nem szavazhatsz arra hogy ki legyen meghatarozo politikus a jovoben.

Alter Ego
Szerkesztő

A Férfihang nevében válaszolok neked. Szóval csak az MRA-t és a választójogot fogja ez érinteni, ami amúgy szerintem nem túlzottan tartozik ide, hiszen valójában a cikk szerzője nem írt a férfijogi mozgalomról, de egye fene…

A férfijogi mozgalom a meglévő társadalmi kereteken és a jelenleg általánosan elfogadott normák keretein belül próbál változásokat kieszközölni a férfiak érdekében, anélkül, hogy képtelenül radikális felvetésekkel élne. Ilyen képtelenül radikális felvetés például a nők választójogának megkérdőjelezése lehetne. Ezzel szemben reálisan felvethető követelések: a nemek közötti jogegyenlőség megvalósulásának kikövetelése (tucatnyi jpgszabály diszkriminál jelenleg, csak és kizárólag a férfiak terhére), az állami társdalmi programokkal összefüggésben a nemi diszkriminció elleni tiltakozás, a családjog igazságos újraértelmezésének felvetése, a megfelelő apai jogok kikövetelése. A Férfihang Civil Társaság a férfijogi fellépésen, vagyis a törvénykezés megszólításán túl a Férfihang.hu internetes lap üzemeltetése formájában a teljes magyar férfijogi és apajogi mozgalomnak biztosít sajtót, hogy az interneten keresztül minél többekhez eljuttassuk a kezdeményezéseket és emellett egy új, sokkal férfiközpontúbb társadalmi szemléletnek is felületet adjunk.

A nők választójogának kétségbevonása egy többszörösen értelmetlen dolog. Egyrészt lássuk be a nők a jelenlegi képviseleti demokráciában is elég korlátozott szerepet töltenek be (azon egyszerű okból, hogy a nők is inkább férfi képviselőket választanak), tehát nem is igazán lehet ezzel összefüggésbe hozni a férfiak problémáit. Másrészt egy totál vállalhatatlan és sikerre vihetetlen kezdeményezés lenne. De ha te ennyire tudod, hogy miként lehetne egy ilyen követelést keresztülvinni, akkor hajrá! Szerintem biztosan fogsz követőkre lelni. Én meg majd várom az eredményeket. Majd számolom az évszázadokat, ami alatt soha semmilyen eredményre nem lehet jutni. Ilyen alapvető nemzetközi jogi normákkal ellentétes dologról társalogni is nagyfokú hozzá nem értésről és naivitásról árulkodik. Mellesleg megjegyzem, az MRA, vagyis a férfijogi mozgalom korántsem létezik “száz éve”. Ezzel szemben a radikális antifeminizmus a nők választójogának megkérdőjelezésével viszont igen. És ebben az esetben aztán tényleg pont száz éve el is veszítették ezek a mozgalmak a csatáikat, beleértve például a magyar Tisza István grófot és követőit. Ha ilyen gondolatokat forgatsz, akkor előbb nézz utána, hogy mennyivel előztük meg a nők választójogának megadása tekintetében szinte az egész világot és talán ehhez képest is tedd újra mérlegre egy ilyen értelmetlen követelésnek az esélyét:

https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_suffrage

igor bloodscene
Újságíró

koszonom ezt a szosalatat, elteszem zsebre es majd mazsolazgatok belole ha kedvem tartja.

arrol hogy mennyire mukodeskeptelen dolog, es hogy kinek van igaza:
– az europai tarsadalmak, sot altalaban veve ahol a nok szavazojogot kaptak, es ahol a feminizmus sikeresen elre tort, ott a szaporodasi rata beesik oda ahol jelenleg is van. ha nem hiszed hogy igazam van, tudok neked FEMINISTA dokumentumot linkelni, ahol taglaljak hogy ha a szuletesszamot akarod csokkenteni, adj a noknek jogokat.
– a muszlimok es minden olyan tarsadalom ahol a noknek nincsenek olyan elojogai mint europai tarsaiknak, erdekes modon 5-6 gyereket kepesek nemzeni.

ezek utan beszelhetunk arrol, hogy kinek van igaza. a te/ti ‘ferfijogi mozgalmatok’-tol aztan ugyanugy kihal/lecserelodik a tarsadalom, mintha nem is lenne.

az a baj veletek, hogy moralizaltok, es azt hiszitek hogy ez a masik oldalt majd erdekelni fogja. en az eredmenyeket figyelem, es nem az erkolcsoket. azzal hogy ti moralizalasba fullasztjatok az egeszet, onmagatokat irtjatok ki. mindaz hogy ezt a moralizalast masokra is raeroltetitek, nemhogy nevetsegesse, de hippokritava valamint a problema reszeve is valtok, nemes egyszeruseggel serto ez a gondolkodas azokra nezve akik eredmenycentrikusak. nekem amugy 8, legyetek a vendegeim, allahu akbar.

en szoltam.

Alter Ego
Szerkesztő

A morál nem egy kényszer, hanem egy belső igény….

Nem a választójog, hanem a nők tömeges munkába állítása vagyis a kétkeresős családmodell fejti ki a legkárosabb hatást a demográfiára.

Nem a női választójog fenyegeti a nyugati társadalmat, hanem az önvédelem hiánya és a férfiasság (értékének) devalválódása.

Tina74
Olvasó
Tina74

Ez az igazság!

igor bloodscene
Újságíró

A morál nem egy kényszer, hanem egy belső igény….

mondd ezt majd annak aki tulszaporodja a tarsadalmat. nem hiszem hogy oket erdekelni fogjak a te moralis erdekeid, oket leginkabb a tuleles erdekli, a te karodra is.

Nem a választójog, hanem a nők tömeges munkába állítása vagyis a kétkeresős családmodell fejti ki a legkárosabb hatást a demográfiára.

bar igazad van, kevered az okot es az okozatot.

az hogy a nok munkaba allhattak, azert van mert tanulni mentek plusz ‘egyenjogukent viselkedtek’ ahelyett hogy a biologiai predesztinaciojuknak tettek volna eleget. atdolgoztak a fertilis eveiket, lovagoltak a faszkorhintat, aztan 30 evesen jon a panik, amikor mar senkinek nem kellenek. ferfiak vaginaval. mindezt azert mert egyenjoguak, meg mert megszavazhatnak egy olyan allamot ahol segelyekbol (i.e. az en es a te adodbol) fenn tudjak tartani magukat.

a mai ferfiakkal is ketsegkivul baj van, eleg csak az utcara kimenni es szejjelnezni. foleg magyarorszagon jartamkor latom hogy kikent kifent szepfiuk al-ferfias oltozekben mutogatjak magukat, de fogalmuk sincs a valodi ferfiassag mibenleterol. valojaban azert abban szerintem egyetertunk, hogy ezeket a ferfiakat nok, es olyan ferfiak neveltek akik szemeben a klasszikus ferfiassag elitelendo.

az elozo valaszomhoz pedig meg annyit, hogy nincs olyan szcenario, ahol a nok megtartjak a jogaikat. vagy mi vesszuk el (megelozve ezzel egy kisebb osszeomlast/haborut es rengeteg ertelmetlen halalt), vagy azok veszik el akiket a fent emlitett moralizalas kicsit sem erdekel. a masodik esetben rengeteg ferfi fog meghalni, a nokbol pedig szulogepek valnak – a hoditoknak. amiatt sem kell aggodnod hogy ezek a nok fognak-e az elesett ferfiakert egy konnyet is hullajtani. pont te peldaloztal a tortenelemmel, rengeteg pelda van ausztriatol franciaorszagig ahol a leigazott orszagok noi nemes egyszeruseggel alafekudtek a hoditoknak.

Kalman
Újságíró

Szerintem kurvára igazad van, egyetértek a szálbéli hozzászólásaiddal.

Az MRA-t nem bántanám, mert ők legalább látják a problémát, előrébb vannak mint a többiek, de én is furcsállom, hogy leálnnak egy langymeleg tiltakozásnál, ahelyett, hogy a nyilvánvaló igazságot észrevennék és beismernék.

Esetleg annyi értelme lehet, hogy az új embereket nem ijesztik el. Ha a férfiszférát annál a véleménynél ismertem volna meg, amit most gondolok, akkor lehet, hogy azt mondtam volna: ez hülye, és ki sem nyitom többet :-). Szóval kellenek a mérsékeltebb hangok is. Akár eljátszva is, az újak kedvéért. De végül mindenkinek el kell jutnia a valódi igazságig, senkinek nem szabadna megállni félúton.

Különösképpen ez nagyon igaz:

> nincs olyan szcenario, ahol a nok megtartjak a jogaikat. vagy mi vesszuk el (megelozve ezzel egy kisebb osszeomlast/haborut es rengeteg ertelmetlen halalt), vagy azok veszik el akiket a fent emlitett moralizalas kicsit sem erdekel.

Hunn
Újságíró

Én is maximálisan egyetértek igorral.

Akkor vele és Kálmánnal együtt már vagyunk hárman. Csak a férfi összlakosság 10%-át kell elérni és meggyőzni, itt pedig kevesebb mint 24 óra alatt 200%-kal nőtt a támogatók száma. Ha a továbbiakban is hozzuk ezt a szintet, jövő szilveszterkor már koccinthatunk is az Ezeréves Patriarchális Birodalom megalapítására.

igor bloodscene
Újságíró

a meggyozes amugy tok egyszeru: felvazolod a tenyeket es a meglevo bizonyitekokat, felkinalod a megoldast, es mivel a ferfiak (altalaban) racionalisak, belatjak az igazad.

az hogy nagyon sok ferfi nem kepes racionalisan gondolkodni, eleg csak megnezni az altalam itt felvazolt ervekre adott reakciokat. nem mindenki mentheto. nem is kell mindenkit megmenteni. eleg csak a 10%-ot elerni.

common man
Olvasó
common man

a meggyozes amugy tok egyszeru: felvazolod a tenyeket es a meglevo bizonyitekokat, felkinalod a megoldast, es mivel a ferfiak (altalaban) racionalisak, belatjak az igazad.

Akkor ezzel el kell indulni a választásokon.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Szép illúziók. Kár, hogy légből kapottak. Ha középtávon ezt el szeretnéd érni, akkor az iszlám marad, mint megoldás. Hosszú távon az iszlám államok nem kis részét le fogja győzni a női nemi szerv iránti sóvárgás, ebben eléggé biztos vagyok. Más keretek között ez megvalósíthatatlan és árt is a férfimozgalomnak, ha hangos fantaszták jelennek meg észrevehető számban, mert akkor a kulturált jogi eszközökkel való sikerek elérése is reménytelenné válik, mindig arról fognak rikoltozni a túloldalon, hogy aki könyveket éget, pláne ha még a nők szavazati jogát is elvenné…

Blackur
Olvasó
Blackur

Szia az iszlám államok kb olyan régóta megvannak mint a többi. Melyiket győzte le a sóvárgás:)?

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

nem lehet osszevetni az eddigi korokat a tomegtajekoztatas (-hulyites) korszakaival. pl eddig tomeges migracio sem volt, azt sem tudtak, mi van a szomszed falun tul

Kalman
Újságíró

Egyrészt ezek a dolgok nem magától értetődően léteznek, lehet korlátozni őket, másrészt pedig a saját céljainkra is használhatnánk.

A tömegtájékoztatás éppúgy alkalmas volna a patriarkátus támogatására, mint az aláásására. Csak egy eszköz. Az egyik hibája az őseinknek egyébként éppen az volt, hogy a kulturális térnyerést nem tartották eléggé veszélyesnek ahhoz, hogy közbelépjenek. Persze voltak okosak és bátrak, akik felismerték, de őket kicsinálták és démonizálták sajnos.

Kalman
Újságíró

LOL, a történelem során a legtöbb társadalom patriarkális volt, kivételek kizárólag a hanyatlás kori birodalmak. Már hogy az Öreg Istenbe ne lenne stabil a patriarkátus. Pont azt bizonyítja a történelem, hogy a patriarkátus-nélküliség nem stabil.

Az egyetlen, amit tenni kellett volna, és tenni kell a jövőben, az a feminista propaganda betiltása, és nem lesz baj.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

kivancsi vagyok, valoban, h a netrol es szatellitekrol nyomott tarsadalommernokseg, vagy a nem kis reszben ugyanolyan uzleti megfontolasbol felepitett fundamentalsta-vahabita vonal lesz-e erosebb. kiosztjak-e szaud-arabiaban az obligat pofonokat a mar most a burkat megtaposo mozgalmat indito asszonykaknak vagy sem…

common man
Olvasó
common man

Írd le légyszíves: milyen gyakorlati elképzelésed van a nők jogainak elvételére.Mert szólamnak érdekes.De hogyan gondoltad,csak nagy vonalakban.A részletek még azon túl is mindig problémásak .Ezt már sokan pedzegették de hogy csinálnád a gyakorlatban? Vagy bárki más aki ezen a véleményen van.

Kalman
Újságíró

Egyelőre nem az a lényeg, hogy hogyan csinálnánk, hanem az, hogy kimondjuk az igazságot: a politika – főként a külpolitika – kizárólag a férfiak dolga kell, hogy legyen. Én így fogalmaznám meg, mások talán kicsit máshogy, meg lehet keresni a helyes megfogalmazást.

Itt a fórumban nem alkotunk törvényeket, tehát nincs is szükség arra, hogy gyakorlati útmutatót adjunk. Én legalábbis az igazságot keresem egyelőre. Az igazság pedig az, hogy a feminizmusnak már az első hullámával kiszabadult a szellem a palackból, már akkor szarban voltunk, csak még kevésbé látszott. Oda kell visszamenni, a feminizmus első hullámát is vissza kell csinálni.

De hogy mégis hogyan csinálnám, ha teljhatalmú uralkodó lennék? Kinyilvánítanám, hogy mától ez a törvény, és kész :-).

Hogyan vinném keresztül demokráciában? Egyrészt a demokráciának úgyis hamarosan vége lesz. De ha nem, akkor először meg kell győznünk a férfiakat az igazunkról. Aztán ők rendet tesznek a saját házuk körül: rendbetartják a nőiket és a lányaikat. Akkor már ők is velünk vannak mind, tehát csak a szinglik szavaznának ellenünk. De ők kevesen lesznek addigra, mert a patriarkátusban nem olyan jó szingli nőnek lenni. Például nem kapnak segélyt és állami “munkahelyet” sem. Ilyen egyszerű. Minden csak a férfiak akaratának kérdése. Ha megvan rá a férfiak akarata, akkor bármit keresztül lehet vinni. A jogszabályok nem korlátoznak, mert a jogszabályokat a férfiak tartatják be. Éppen ez a baj, hogy ezt felejtettük el az évszázados agymosás miatt.

Egy szó mint száz: a gyakorlati megvalósítás első akadályai azok a tamáskodók, akik itt vannak a Férfihangon, papíron antifeministák, és mégsem állnak mellénk. Titeket kell először meggyőznünk. Ti álltok legközelebb az igazság befogadásához. Aztán jöhetnek a többiek.

common man
Olvasó
common man

Itt a fórumban nem alkotunk törvényeket, tehát nincs is szükség arra, hogy gyakorlati útmutatót adjunk

Nem is gyakorlati útmutatót gondoltam mert az már valami konkrét amiből közvetlenül kiolvasható mit kell tenni.Én a ti gondolataitokra először nyilván nagy vonalakban vagyok kíváncsi és biztos vagyok benne ,hogy a meggyőzendő férfiak első kérdése is miután elmondtátok mit akartok a hogyan lenne.

Kalman
Újságíró

Elkezdeni mindenkinek a maga életében kell. Amit egyelőre tehetünk, az az hogy a saját családunkban rendet tartunk, a lányainkat és fiainkat a patriarkátus szerint neveljük. Ezenkívül a férfitársaink szemét kinyitjuk a Red Pillre, először gyakorlati működő tanácsokkal, később folyamatosan radikalizáljuk őket, hogy a teljes igazságot elfogadják.

Valójában ha nem is sikerül bevezetni újra az intézményes patriarkátust, akkor is a saját életünkben érdemes bevezetni. Ha rendesen a helyükön vannak kezelve a család nőstényei, az garancia a nyugodt boldog életre. Tehát az első lépések megtétele is már megéri mindenkinek, aki internalizálja a gondolkodásmódot.

igor bloodscene
Újságíró

tok egyszeru: a patriarchatus tobb ezer eves, kiprobalt es bejaratott, mukodo rendszer.

abban a pillanatban hogy azok az emberek akik az en velemenyem osztjak, elerik a critical masst (10%), lehetsegesse valik a nok jogainak elvetele.

hogyan fog tortenni? tok egyszeru: a ferfiak egyszercsak kijelentik a noknek hogy mostantol nincs szavazati joguk. megis mit fognak a nok csinalni, haboruba mennek a ferfiak ellen vagy mi? vagy kijelentik hogy mostantol nem szulnek? sok szerencset a tuleleshez, bar ahhoz tul gyava a tobbseg hogy kizarja az eletebol azokat a ferfiakat akik a tulelesuket jelentik. lesz egy jo nagy adag picsogas, aztan majd helyreall a rend.

emellett elzarni azokat a joleti allam csapokat, amelyek a jelenlegi single mother epidemic-ert jocskan felelosek. nincs gyerektartas, nincs asszonytartas.

a csecsenek csinaltak ezt nemreg: megszuntettek a gyerektartast, elvalt anyukat visszakuldtek a ferjhez. ha a ferjnek lett kozben uj felesege, akkor onnantol kezdve ket felesege van. meg lehet tenni.

ismetlem: mi kell ehhez? egy megfelelo tobbseg amely egyreszt logikus ervek es bizonyitekok menten felvazolja azt amit en itt korabban leirtam, masreszt elhatarozas odacsapni az asztalra es kijelenteni hogy mostantol ez lesz.

a szavazashoz valo jog nem emberi jog. az szavazhat, aki netto adofizeto. nemtol fuggetlenul (bar ez a nok 96%-at kizarja). ha tobbet veszel ki a kozosbol mint amennyit beteszel, nem szavazol. jogok annak jarnak, aki megfelelo mertekben felelosseget is vallal.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

tok egyszeru: a patriarchatus tobb ezer eves, kiprobalt es bejaratott, mukodo rendszer.

Az adott keretek közötti “kényszerek” miatt a legoptimálisabb volt, a törzs, nép, populáció fennmaradása érdekében.
Ma ezek a kényszerek nem állnak fenn.

abban a pillanatban hogy azok az emberek akik az en velemenyem osztjak, elerik a critical masst (10%), lehetsegesse valik a nok jogainak elvetele.

A 10% az nem kritikus tömeg, csak egy törpe kisebbség. Hunnak vannak még ilyen vágyálmai. De a 10% még itt, ezen az oldal látogatói közül sem jönne össze.
Ha a férfiak 10%-át vennénk alapul, akkor is, a teljes népességet tekintve még mindig 5% lenne. Esélytelen, hogy ilyen minoritás a hőzöngésen kívül bármit is tehetne érdemben.

hogyan fog tortenni? tok egyszeru: a ferfiak egyszercsak kijelentik a noknek hogy mostantol nincs szavazati joguk. megis mit fognak a nok csinalni,

Röhögni, az ötleten.

nincs gyerektartas, nincs asszonytartas. a csecsenek csinaltak ezt nemreg: megszuntettek a gyerektartast, elvalt anyukat visszakuldtek a ferjhez. ha a ferjnek lett kozben uj felesege, akkor onnantol kezdve ket felesege van. meg lehet tenni.

Kihagytál egy „apróságot”, ahhoz fel kell venni a muzulmán hitet előszőr, anélkül ez a „harc” csak „papírsárkány”. Az iszlám pedig nem alternatíva, bármilyen “jót” is kapnánk érte “cserébe”.

ismetlem: mi kell ehhez? egy megfelelo tobbseg

A 10% talán a kommunizmus idején volt „többség”, de álmodozni lehet.

a szavazashoz valo jog nem emberi jog.

Jelenleg pedig minden országban az, legutoljára épp Szaud-Arábiába „engedélyezték”, papíron, ennek ellenére a „nyugati feminizmus és vívmányai” csak a „fejlett világra” érvényesek, a népesség maximum 30%-ra. A többiek köszönik, de szarnak a nők jogaira a törvények ellenére, ugyanis ezek az országok meglepő módon nem „keresztények”. Kína, bár nem keresztény, de a „kommunista egyenlőség” miatt ide tartozik, és az egyre növekvő jólét és a kereteik tágulása, ugyanarra a szopásra predesztinálja őket is. Így az arány megnövekszik 50%-ra. A többiben csak mutatóban és kirakatban van a „feminizmus” és a vallási és társadalmi szokásaik és életvitelük miatt nem igazán fogja ez „meghódítani”.

ha tobbet veszel ki a kozosbol mint amennyit beteszel, nem szavazol.

Kizártad a cigányokat, a papokat és az összes „rászorulót, támogatottat”, fogyatékost stb.

Ahol fát vágnak, hullik a forgács.

Kalman
Újságíró

> Kihagytál egy „apróságot”, ahhoz fel kell venni a muzulmán hitet

Már miért kellene? Talán kizárólag a muzulmánoknak lehet több felesége? Ha a társadalom elfogadja, akkor nekünk is lehetne. De-facto már most is vannak, akik többnejűségben élnek, csak nyilván törvény előtt nincs “szentesítve”.

Tudtommal a bibliában sincsen utalás arra, hogy egy férfinak csak egy felesége lehet, tehát akár a kereszténységen belül is be lehetne vezetni a többnejűséget. Csak a töketlen pápától kell megszabadulni hozzá.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Azok a “béták” akiknek most sincs nőjük, valószínű, hogy a földhöz fogják verni a seggüket örömükben, amikor meghallják majd, hogy másoknak több nője is lehet hivatalosan, ez tényleg növelni fogja az esélyeiket arra, hogy nekik is legyen, a nők csak úgy teremni fognak a fán.

igor bloodscene
Újságíró

zero gyakorlati erteke van a valaszodnak.

Az adott keretek közötti “kényszerek” miatt a legoptimálisabb volt, a törzs, nép, populáció fennmaradása érdekében.

a feminizmus elharapozasaig ez az ertekrend kivaloan mukodott evezredeken at. ahhoz hogy azt allitsd amit allitasz, nem kicsit kell agymosottnak lenned.

A 10% az nem kritikus tömeg, csak egy törpe kisebbség.

http://lmgtfy.com/?q=critical+mass+percentage

Kihagytál egy „apróságot”, ahhoz fel kell venni a muzulmán hitet előszőr

nem kell. tipikus MRA problemad van, moralizalsz. errol mar fentebb kifejtettem a velemenyem.

nem kivanok muszlimma valni, de rohadtul nem fogok meghalni a moralizalasotok miatt. ha eljon az ido, majd eldontom hogy melyik verzio az elonyosebb, es abba az iranyba megyek. a jelenlegi irany az allahu akbar. ha ki akarjatok magatokat irtani, hajra.

nektek tovabbi kellemes moralizalast. szamomra mindig nyilvanvalo volt hogy az MRA-k nagy resze menthetetlen. a tradcon hozzaallas csak akkor ultetheto at a gyakorlatba ha a felelossegert amit vallalsz, autoritast is kapsz a felelossegvallalas targya felett. nektek MRA-knak teljesen jo az egalitarianizmus, ami ugyanugy a pocegodorbe vezet, meg tovabbi moralizalashoz. mikozben a vilag elmegy mellettetek, es miattatok is, a vilag naprol napra rosszabbra fordul a ferfiaknak.

azt amit en itt osszefogalmaztam a par kommentben, annak szanom aki hajlamos a szemellenzojet felemelni es meglatni a realitast. a tobbiek leves.

common man
Olvasó
common man

a feminizmus elharapozasaig ez az ertekrend kivaloan mukodott evezredeken at. ahhoz hogy azt allitsd amit allitasz, nem kicsit kell agymosottnak lenned.

Akkor ezzel te azt állítod,hogy a feminizmus egy erősebb értékrend mint az évezredes patriarchatus?

common man
Olvasó
common man

.

mikozben a vilag elmegy mellettetek, es miattatok is, a vilag naprol napra rosszabbra fordul a ferfiaknak.

Sőt a migránsok miattunk fulladnak vízbe az éhezők miattunk éheznek…Aki nem áll az önjelölt führer mögé az mind ellenség.

Alter Ego
Szerkesztő

Nem kell csodálkozni, ilyen egy valódi autoriter, aki mindenféle morális megingás nélkül ítélkezik akkor is, amikor mások állampolgári avagy emberi jogai felett kell dönteni.

A führernek már csak tömegmozgalommá kellene érlelnie a felvetését és én mondtam is, hogy nem lesz nehéz követőkre lelnie. Minimum három szellemi hangadója össze is állt a mozgalomnak semmi perc alatt. Most már csak közösen meg kellene alkotniuk és az interneten publikálniuk a nők jogainak korlátozásáról szóló kiáltványukat (vagy mit) és egy-két egyéb propaganda anyagot, hogy mielőbb elérjék a 10 százalékos támogatottság varázsküszöbét. Ennyit csak el lehet várni három főideológustól…

Szóval én semmin nem lepődök meg. Viszont leginkább ezeket a kezdeti, de hősiesen előremutató lépéseket várom… kíváncsian… kifejezetten érdeklődve…

Wang B
Olvasó
Wang B

Sanszos, hogy egy ilyen bejelentés után (a nők szavazati jogának elvétele) világméretű botrány keletkezne, ezt visszhangozná a világsajtó Japántól Amerikáig, Orbán a diktátorpiramis csúcsára kerülne és hipp hopp megjelennének az uniós tankok, hogy rendet tegyenek.. azt meg már megszokhattuk, hogy időnként csillagos tankok törnek be Magyarországra.

Naooo
Olvasó
Naooo

Kell venni tankelhárítót és kész.

igor bloodscene
Újságíró

aha, akkor biztos az a megoldas hogy adjunk CSOK-ot, meg engedjuk el a gyereket vallalo NOK diakhitelet. nevetseges.

eszre kene venni hogy a noknek SOHA SEMMI nem lesz jo, es SOHA SEMMI nem lesz eleg.

az hogy magyarorszagra tankok jojjenek, netto rohej. orban (utalom en is, nyugi), eddig eleg jol eloadta a narrativat hogy magyarorszag dolgaba senki se usse az orrat, istenitik is ezert rendesen kulfoldon.

az hogy o sem hazafi, ezeken a toketlen, semmit sem ero intezkedeseken is meglatszik.

magyarorszag jelenlegi allapotaban egy jobbagyorszag az eunak. audi, mercedes, bmw, osszeszerelouzem. gazdasagi erdekek menten EU tag magyarorszag, nem kulturalis erdekek menten. amig magyarban olcso lesz gyartani, senkit nem fog erdekelni orban narrativaja. ha pl a migrizos-sorosozos narrativa erdekelte volna az elobb emlitett gyarakat, mar reg kivonultak volna.

zarojelben jegyzem meg mert nem feltetlenul kapcsolodik ide: pont nemreg gondolkodtam azon hogy orbannak sikerult a demokraciabol KETTOT lepni vissza. a kommunizmust atugorva visszatolta magyarorszagot a feudalizmusba. minden orszag elitje olyan amilyet a tarsadalom elvisel. vonjatok le a kovetkezteteseket.

Wang B
Olvasó
Wang B

Én nem utálom Orbánt, bár sok lépésével nem értek egyet, de van amivel igen. A mangina húzásai gázosak, de jó, hogy nem engedte a nyakunkra a hordákat. Az uniós tankokról:

https://deansdale.blog.hu/2018/12/09/vigyazo_szemetek_913

Oké, ezek csak páncélozott járművek :)

wittukind
Olvasó
wittukind

A feudalizmusba való visszatolást én személy szerint jónak tartom, a feneség az hogy ime, vannak emberek, akik nem tudják betájolni semmiképp, úgy hogy aztán a marxista “feudalizmust” vizionálják…

Apa35ev
Olvasó

Igor. Úgy gondolom a nők szavazati jogát már nem lehet elvenni mert dolgoznak, kivéve akik valóban függési viszonyban vannak a férjükkel mert az eltartja (cserébe mindig leszopja vagy szétteszi a lábát, hogy csökkenjen a férfi stresszintje). Nekünk persze az utóbbi lenne a jó, de szerintem Pesten alig van már ilyen (a nő dolgozik kivéve abban az 1-2 évben amikor gyereket szül és szoptat), és vidéken is egyre kevésbé van ilyen Harrach Peti által idealizált család, persze van még valamennyi és azt szeretnék hogy csak ez legyen. Tehát a nő inkább maradjon otthon a mama meg menjen 40 év után korkedvezményes nyugdíjba sütit csinálni. Ez az elképzelésük ezeknek a matuzsálem majmoknak. Ennyi és amíg nem borít bilit egy kormánytag addig ez lesz mert nehezen képzelik el, hogy egy Dwayne Johnson kinézetű apa pelenkázásra lenne képes, és igazuk is van ebben. Csak nem jön be a képbe, hogy nem feltétlenül a férfinak kell pelenkázni, mivel minden férfinak van anyja, lánytestvére, barátnője, de még fizethet is valami rusnya bébiszitternek aki elvégzi ezt a bűzös munkát. Most azt mondom nektek, hogy a pelenkázás egy nagy valag semmi a többihez képest amit egy apa tud nyújtani a gyerekének, mivel az egész világot át tudja adni neki. Ha egy nő mosolya, lágy hangja kell a gyereknek, akkor mindig talál maga körül nőt aki segít ebben, mert ők legtöbben ösztönösen nem tudnak ellenálni a kisgyerekeknek.

Ezt úgy mondom, hogy a 2 és fél éves fiamat inkább elzártam a nőktől (ne tudjátok meg hány picsát tudtam volna felszedni a játszótereken, úgy néztek rám mint valami istenre) és magam foglalkoztam vele, hogy bebizonyítsam képes vagyok rá és többet érek mint BÁRMELYIK pattogó, rinyákóló bíró, gyámügyes, családsegítő hatalommániás kurva. Néha belegörnyedtem és azt érzékeltem 10 ember munkáját végzem, de akkor is sikerült. Mit értem el vele? Van vagy 2000 képem, rengeteg videóm de senkit az égvilágon nem érdekeli hogyan csináltam, mert Magyarországon még mindig az megy hogy férfi valami szolgáltatást fizet, hogy a nő otthon mosogasson és gyereket “nevelj”-jen. Pedig nem, a legtöbb nő gyenge és munka mellett idegbeteg is és a gyerekén, férjén vezeti le verbálisan. Ez a nagy magyar igazság. Az egyetlen megoldás a férfinak megadni az önrendelkezési jogát, hogy szabadon dönthessen. Tartásdíjat fizet VAGY inkább nevel és inkább fizet valami nőnek, hogy pelenkázzon helyette pár évig, esetleg megteszi őmaga, mert az is csak egy munka (gondolom mindenki saját magának törli ki a seggét, tehát tudja, hogy nem nagy kunszt).

A legfontosabb ebben az egészben, amit itt most elmondtam, hogy részben függetlenedtem a boszorkányoktól és nem vagyok hajlandó ugrálni nekik, mert a férfi nem engedheti meg, hogy bármely nő irányítsa. Hogy mi lesz a vége nem tudom, de a fiam felnő és nem fog elkallódni amíg élek.

Reszet Elek
Újságíró

Jól hangzik csak éppen nem igaz. A demográfiai adatok nehezen hamisíthatóak ezért eléggé megbízhatónak is számítanak. Különböző vallású, fejlettségű és elhelyezkedésű országok elmúlt ötven éves fertilitási változásait linkelem, de te is állítgathatsz rajta. Szerintem bukik az alap állításod így minden más is, amit hozzá próbálsz társítani.
Látható hogy a fertilitási ráta nem kultúra vagy vallás kérdése, sokkal inkább jóléti dolog. Az igazi probléma a teljesen leszakadt országokkal van. Még az arab világban is csak a polgárháborúval terhelt térségek a problémásak. Jemen, Irak, Afganisztán stb. Majdhogynem teljes tömbben a szubszaharai térséggel van igazándiból gond. Ott akkora a csóróság, hogy szaporodnak mint a tetvek. Ennek a szegénységnek két oka van. Egyrészt a volt gyarmattartók nem engedik őket fejlődni (franciák kapcsán most kezdik pedzegetni és közismertté tenni), másrészt a négerek hihetelten primitívek amolyan szubhumánok. Nem is képesek normálisan fejlődni (lásd pl. amit a virágzó DAK-kal tettek Mandeláék vagy Mugabe Zimbabvéban).

Kalman
Újságíró

A jóléttel korrelál, de a valódi ok a kultúrában keresendő. A jólét azért korrelál vele, mert a jólétben lévőkkel tudták csak lefolytatni a kulturális forradalmat. Akinek ki van a segge a gatyából, azt nehezebb feminizmussal megetetni.

Érdekes módon akiknek a vallásuk olyan, ott a gazdag nők is tudnak szülni.

Reszet Elek
Újságíró

Nem figyeltél. Minden kultúrkörből linkeltem adatot vagy most már hirtelen az iszlám világban no és a távol keleti országokban is elralkodott a feminizmus?
Alapjában véve nem a vallás vagy a kultúra számít, hanem ez egyén önzése. Ez pedig leginkább a hagyományok lebomlásának és a fogyasztói társadalom térnyerésének a függvénye.

Kalman
Újságíró

> hirtelen az iszlám világban no és a távol keleti országokban is elralkodott a feminizmus?

Igen. Nem az iszlám a kulcskérdés, hanem hogy tartják-e magukat a hagyományokhoz vagy nem. Ahol nem szaporodnak, azok már csak névleg tartják a vallásukat, hagyományaikat, valójában nem. Tehát a kultúrájuk megváltozott már.

Abban egyetértünk, hogy a fogyasztói társadalom térnyerésének függvénye, ami pontosan kulturális változás. A fogyasztói társadalom nem feltétlenül kell, hogy együttjárjon a gazdagsággal. Például lehet valaki nominálisan gazdag úgy, hogy kiszolgálja a fogyasztói piacot, de maga nem fogyaszt sokat, de legalábbis nem a fogyasztás az istene.

Például a mormonok komplett gazdasági maffiát üzemeltetnek, egyáltalán nem csórók, és közben mégis szaporodnak mint a nyulak. Nálunk is van már mormon közösség, először gyanakodva néztem, ma már kezdem úgy látni, hogy nem is rossz amit csinálnak.

A mi országainkat kereszténynek “csúfolják”, de az őslakosok többsége nem keresztényebb mint én. Pedig én nem is akarok az lenni. Csak névleg tartják az emberek, miközben a legalapvetőbb szabályokat – például a fogamzásgátlás tilalmát – is áthágják.

wittukind
Olvasó
wittukind

Nem kell európai embernek az “allahuakbar”-al foglalkoznia….nem is olyan régen, itt, Európában még megvolt az a cutuma hogy a közéleti dolgogban (a thing-en, vagy a köz gyülésén) csak a házas férfiak vettek részt, valami olyan maradi fölfogás szerint hogy egy családos ember felelősségteljesebb mint egy bóklászó egyedülélő..a családos ember szavazata a család szavazata volt…meglehet hogy ez az igazi “demokrácia”- lásd klasszikus Athént vagy a római társadalmat a pun háborúk előtt….

Kalman
Újságíró

+1, ez volna a jó irány, ez volna a patriarkátus

common man
Olvasó
common man

Vagy a gazdagok anyagilag támogatják a szegény buta …..kat ,hogy többet szüljenek és fennmaradjon a közösség.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

“Haszonállat” helyett dőreség a “patkányokat” szaporítani, azzal a címszóval, hogy a “darab-darab” meglegyen.

Delin
Olvasó
Delin

En az individualizmusban latom az alacsony fertilitasi ratanak az okat, az en eloterbe kerulese a kozosseg helyett. A mai jólétéért felaldozza az egyen a jovo generaciojat. Ez az, ami mindent felulir kulturatol, vallastol fuggetlenul. Felborultak a prioritasok, a szaporodasi osztont felulirja az egyeni erdek. Lehet ez nem fog tetszeni, de ilyen szempontbol nem kulonbozik egy gyermektelen no es egy gyermektelen MGTOW. Mindketto ugy dontott, hogy neki a mai keretek kozt nem eri meg gyereket vallalni, mert tul nagy az ar, tul nagy a kompromisszum, amit meg kellene egyeni szinten kotnie a gyerekvallalas erdekeben. Ugyanez az elv ervenyesul, amikor adott par csak 1-2 gyereket vallal be, hiaba lennenek adottak a korulmenyek tobbre is. Mindnek ertem a motivaciojat, akar meg egyet is erthetek vele, de ez a gyerekszamot tekintve teljesen mellekes.

Szerintem se segitene ezen, ha a a noktol elvennek a valasztojogot. Az onerdek, az en eloterbe kerulese ugyanugy megmaradna. Ez a ferfiakat is megfertozte mar nem csak a noket. Mindenki altathatja magat, hogyha visszajonne patriarhatus none a gyerekszam, mert a ferfiak majd megregulazzak a noket es azok szulnek. Nem. Az igazsag, hogy ma egy atlag ferfi sem akar gyereket (max egyet vagy kettot jobb esetben, azt is lehetoleg minel kesobb). Egyszeruen tul sok mindenrol kell a gyerekert lemondani, tulsagosan korlatozza az egyeni szabadsagot mind ferfi, mind noi reszrol is.

Delin
Olvasó
Delin

Elek, koszi a diagramot, jol mutatja a trendeket.

Reszet Elek
Újságíró

Szívesen. Éppen emiatt az individualizmus miatt írtam a gyerekvállalós ötletelős cikkemben, hogy az emberek önzését kellene becsatornázni hogy több gyerek szülessen, azaz megérje gyereket szülni, nevelni, az közvetlen anyagi és közvetett társadalmi előnyöket kellene hogy érjen.

Afrikával kapcsolatosan minden demográfus azt írja hogy a nők iskolázása és a munkába állásuk csökkenthetné drasztikusan a gyerekszámot. Az előbbi kitolná a gyerekvállalás kezdetét, az utóbbiról pedig mi itt tudjuk, hogy azért működne mert a nők hipergám ösztöne leszűkítené a potenciális partnerek körét.
Ennek tükrében óhatatlanul is felmerül a kérdés, hogy a gyerekszám emelésének nem-e a fentiek fordítottja a megoldása.

Delin
Olvasó
Delin

Emlekszem a cikkre, volt benne par jo otlet. Akit az anyagiak tartanak vissza konnyebb osztonozni, bar szerintem ok vannak kisebbsegben. A fo gond a gyerekvallalassal, az alkalmazkodas, ami foleg kisgyerekek mellett drasztikus a gyerek nelkuli evekhez kepest. Csokken a szabadido, nem csinalhatod azt es akkor amikor akarod, gyakorlatilag egy 0/24 oras szolgalat, munka, ahol nincs szabadnap, szabad este, vagy reggel. Szerintem ez a nehezebb resze, senki nem akar manapsag ilyen szinten alkalmazkodni valakihez, tul sok lemondassal jar. (Nyilvan van a gyerekvallalasnak pozitiv oldala, es elvezed is a vele toltott idot, nem cserelned el semmire, de attol meg a negativumok is leteznek.)

Az iskolaztatas Afrikaban inkabb az olvasas/iras elterjedese miatt fontos, az altala elerheto informacioval. Ez formaja a szemleletmodot, uj alternativakat teremt es megadja az egyennek bizonyos szinten a valasztas lehetoseget, eloszor gondolati, majd gyakorlati szinten.

A forditott logika pl nalunk szerintem nem hozna el a vart hatast (max ha olvasni/irni se engednek megtanulni a noket, kiegeszitve tv,radio, internet tilalommal). Hirtelen ezt talaltam, de van sok erdekes tanulmany a demografia.hu kiadvanyok reszen.

http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/article/download/2466/2472

Ha megnezed a 49 es 50. oldalon levo ket tablazatot egyertelmuen latszik, hogy nincs jelentos kulonbseg vegzettseget tekintve a vallalt gyerekszamban pl a kozep es felsofoku vegzettseguek kozt. 2011-ben 1.6 korul volt a termekenysegi rata felsofok es erettsegi eseten,1.85 a kozepfoku erettsegi nelkuliek es 2.4 a max 8 osztalyt vegzettek kozt. (Volt 2018as tanulmany is, csak abban elsore nem lattam ezt a lebontast.)

Masreszt ma mar nem kell 5-8 gyereket szulni ahhoz, hogy megelje 2-3 a felnott kort. Ennyit, ha megvan az akarat 30 felett is ossze lehet hozni biologiailag. Egy BA szakos lany pedig atlag 21-23 eves vegzesnel, mesterrel is 24- 26 korul van, nincs elkesve.

Reszet Elek
Újságíró

Jó ez a kiadvány. Érdekes.
Mivel évekig tart munkahelyi tapasztalatot szerezni, megfelelő helyre kerülni stb. simán harminc magasságában van az a “nem elkéső”. Egy harmincas nő meg ha tudatosan nem áll bele a babagyártásba mert nagyon akarja max. két gyereket szül, ami kevés.

Delin
Olvasó
Delin

Nekem ez mind hamis dilemma, ha valaki akar tud parhuzamosan csinalni dolgokat (jobban is jar vele, ha pl mar a tanulmanyai alatt csinal szakmai munkat). Masreszt a csupan erettsegivel rendelkezok sem szulnek tobbet, ez alapjan nekem a dolog mashol csuszik el.

Nem azert szul kesobb valaki, mert tanul, hanem mert alapbol nem akar szulni a huszas eveiben. A tanulas nem ok, max alibi indok, ami vallalhato a tarsadalom elott. Te is tudod, hogy egy no mindent megtesz azert, ha akar gyereket es azert is, ha nem.

Inkabb az a szuk keresztmetszet, hogy van-e valakinek tartos parkapcsolata huszas eveiben, akar-e egyaltaltalan gyereket, hanyat es mikor. Ezzel pedig visszajutottunk a cikkre es a korabbi kommentekre. + ha egy no akar gyereket hamarabb kezdi el ertekelni a beta es a csalad szempontjabol hasznos alfa tulajdonsagokat egy ferfiban es ugy valaszt. De meg adott ferfi is teljesen maskent all egy “komoly gondalkodasu” nohoz, mast hoz ki belole, mint a tobbi tipus. Ezeket a noket valamiert nem is szivatjak meg annyira a ferfiak nagy atlagban.

Pont valahol olvastam, hogy ma no a gyermektelen, egy gyerekes, ill. 3 gyerekesek aranya. A ket gyerekes model kezd eltunni. Az a gyanum itt is az akarat, hianyzik, nem idohiany a donto.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

“Nem azert szul kesobb valaki, mert tanul, hanem mert alapbol nem akar szulni a huszas eveiben. A tanulas nem ok, max alibi indok, ami vallalhato a tarsadalom elott. Te is tudod, hogy egy no mindent megtesz azert, ha akar gyereket es azert is, ha nem.”

Egyetértek. Sőt, még könnyedén el tudja érni azt is, hogy a férfi együttműködjön a tehermegosztásban vele, ha a nő valóban így gondolja. Ezzel visszakanyarodtunk oda, h tulképp valahol hölgytársaink gondolkodását kell megjavítani, feltéve, hogy nem akarunk eltűnni a térképről.

Delin
Olvasó
Delin

:) Most mondjam megint, hogy a ket nemet nem lehet kulon-kulon kezelni. Ma is mondhatnak a ferfiak (felso 20-40%-rol beszelunk elso sorban), hogy en csak “komoly erdeklodesu lanyokkal kezdek”, a tobbit ignoralom es ertektelen. Ehhez nem kellene semmilyen jogi kornyezeten valtoztatni, csak uralkodni az osztonokon es celkent kituzni a korai csaladalapitast.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Én megpróbáltam anno ezt a stratégiát. Mondhatom, hogy most már az életkorom (45) egy kicsit rontott a helyzetemen, de annak idején (25 évesen) lazán ott voltam a korosztályom topjában (felső 1%-ában a legtöbb mutatóban). Katolikus-keresztény körökben kezdtem körülnézni, aztán olyan dolgokat láttam egy idő után már akkor is, h el sem akartam hinni. Már beindult a para a nőknél a huszonévesen megteendő elköteleződéssel szemben, meg megjelent az “éljünk előtte egy kicsit” technika, mindez katolikus társaságokban. Aztán abba is belekóstoltam, hogy milyen a többi, Azt nyugodtan ki lehetett volna hagyni az életemből…

Delin
Olvasó
Delin

Az a baj, hogy amig a tobbseg nem koveti ezt, addig nincs igazan hatasa.

Hunn
Újságíró

Delin, az a nő, aki nem a huszas éveiben akar családot alapítani, az egyszerűen idióta. Én nem is értem a mai nők édesanyjait, nagyanyjait, ma már ezek az idősebb, tapasztaltabb női családtagok nem magyarázzák el a lányoknak az élet tényeit?
Harminc fölött egy nőnek nincs SEMMI!
Én férfiként például szóba nem állok harminc fölötti nővel családalapítás kérdésében…

Delin
Olvasó
Delin

Felejtsd mar el az anyam, nagyanyam peldakat. A tobbsegnel inkabb negativ peldak, mint pozitiv (mondom ezt ugy, hogy en ilyen szempontbol szerencses vagyok). Hany elegedett, boldog not latsz 45+ evesen? Ok adjanak tanacsot a lanyaiknak, unokaiknak?

Tenyleg azt latod a kornyezetedben, hogy 30 folott a noknek nincs semmi? Ez max akkor lenne igy, ha a ferfiak is elsodlegesnek tartanak a gyerekvallalast (foleg 3+ szamban). Akkor felertekelodne a no kora a termekenysege miatt. Amig ez nincs igy, mas tulajdonsagok kerulnek eloterbe, amik kevesbe vannak korhoz kotve.

Hunn
Újságíró

Az a baj, Reszet Elek, hogy az ösztönző már a helyén van, csak a magyar társadalom lassan kapcsol.
Már most lehet tudni, hogy a most gyerekvállalási korban lévő korosztálynak nem lesz nyugdíja.
Ennek már önmagában elég motivációnak kéne lennie ahhoz, hogy basszunk mint a nyulak és sorban gyártsuk a gyerekeket.
Különben öreg korunkra marad a csirkefarhát kukázása a kukából.
Mert ha nem lesznek gyerekeink és unokáink, akiket mi neveltünk fel, mi etettünk, ruháztunk, stb… akkor nyugdíjas korunkban aztán tényleg mindenki baszni fog ránk magasról.
A mai világban csakis egy összetartó nagycsalád védheti meg az embert.

Reszet Elek
Újságíró

Te tudod és még sincs gyermeked ha jól emlékszem.

Kalman
Újságíró

Jópárszor leírta már, hogy szeretne, csak a múltbéli hibái miatt egyelőre nem tart ott. De nem is adta fel.

Hunn
Újságíró

Lesz. Az egyik legfőbb célom az életben a saját gyermek.

Sándor rózsa
Olvasó

Teljes mértékben igazad van. Nagy rakás kaki ez az egész moralizálás. Femcsik is sz@rnak rá magasról. Oket csak az eredmények érdeklik. Azt akarják pl.hogy legyen az abortusz teljesen szabad. Taktikusak! Eloszor csak 3 hónapig, aztán tovább, majd végul addig amíg a gyerek el nem hagyja teljesen a testet. Eredmény az, hogy szarnak a morálra, csak azt hajtogassák, hogy nekik ez joguk, sot ez emberi jog kell, hogy legyen, beleverik a noi fejekbe ezeket a dolgokat, agyat mosnak és VEGULDENEMUTOLSOSORBAN MINDIG nyernek.

Naooo
Olvasó
Naooo

“mit gondolsz, a fogyo es migransokkal kipotolt tarsadalomban, ki lesz kepes a te nyugdijad megfizetni?”

El kell venni a zsidó bankároktól, úgyis csak lopták.

Sándor rózsa
Olvasó

Elég egyértelmu, hogy nem mennek semmire se a férfiak, hiába van tiltakozás. A demokratikus berendezkedésu társadalmat nem a férfiak számára találták ki. Arisztokratikus, piramisszeru társadalmakban jóval jobb volt a férfiak státusza. Ma hiába csinálunk akármit, semmi sem segít, se a férfihang, se a férfiak klubja se semmi.

common man
Olvasó
common man

Ma hiába csinálunk akármit, semmi sem segít, se a férfihang, se a férfiak klubja se semmi.

“úgyse fog sikerülni,úgyse fog sikerülni” kiabálja a hülye picsa a filmben miközben a főhős megmenti a világot

Olajfalo
Olvasó
Olajfalo

Jééé! Te még hiszel a szavazatok “választást” eldöntő szerepében?

Nem mindegy nekik, hogy szavazatokat (szavazókat) vesznek vagy politikust?
Nem mindegy nekik, hogy szavazókat (szavazatokat) gyártanak (csinálnak), vagy politikust?
Meg tudják vásárolni, meg tudják zsarolni, meg tudják vezetni mindkét csoportot.
Melyik a könnyebb, melyik a hatékonyabb, melyik az olcsóbb módszer?
Rövid, közép és hosszútávon?
Megvezetik, megveszik, megzsarolják?

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

“Úgy tűnik, hogy a probléma megoldására csak egyéni, személyre szabott megoldások mentén lehet kísérletet tenni, ehhez azonban olyan partnerek is szükségesek, akik hasonlóan gondolkodnak és megfelelő falat tudnak képezni a külvilág káros hatásaival szemben.”

Húsz éve keresem, de hiába.

Ijk
Olvasó
Ijk

A probléma forrásai:
1. Egy 16-30 közötti nőre jutó álló faszok száma 10 feletti
2. Nőnek apu pénztárca, állami tamogatas (ingyenes oktatás), utána karrier lehetőség miatt nincs szüksége anyagi biztonságra
3. Gyerekpotleknak jöhet a kiskutya vagy macska.
4. Fogamzásgátlás miatt szexuális szabadság, nincs következménye a szexnek.

Miután az anyagi biztonság és anyai ösztön kipipalva, marad a hipergamia, amit egy ördögnel szebb nő szexuálisan barmikor kielhet, és az érzelmi oldal, az alfahoz tartozás. Na ez az ami a budos életben nem fog osszejonni, és az egyetlen dolog ami miatt a falat kaparva szenvednek egyre többen, és menekülnek a közösségi média figyelmébe, vagy valami ezoterikus lelki békét hazudnak be maguknak.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

ha csak a feszert vesszuk, lazan tobb szazas az a letszam, ami az elso pontban szerepel. barmilyen tarskereson egy het alatt ezer folott lesz…

Apa35ev
Olvasó

Egyes konzervatívok foglalkoznak a témával és hánynak a feministáktól, mert ez is történelmi cikk.
Minden üldözendő erőszak eredője a férfi lélek az Amerikai Pszichológiai Társaság szerint:
https://mandiner.hu/cikk/20190110_szilvay_gergely_hivatalos_ferfiellenes_ideologiat_csinalnak_a_pszichologiabol

Fityesz támogatottsága állítólag 8%-al nőtt a férfiak körében az utóbbi időben annak ellenére, hogy új jogszabályokat is a nőkre méretezik vagyis a látszólag békés, passzív lényekre akik képesek embert is világra hozni.
Mi baj is lehetne ezzel?
Semmi, mert kifinomultan hazudnak, pláne a neten, blogokban, life-on, díványon és a fiatal lányok cumizzák a nulla cikkeiket mert nincs más minta a számukra vagy alig. Amíg nincs délceg herceg aki irányítsa őket megteszi a Nők Lapja és a csiripelés, meg gonoszkodás, panaszkodás a semmiről. A jóléti táradalom velejárója hogy sosem elég ami van, addig amíg az se lesz.

Alkupozícióba kerülhetnénk végre mert egy 2/3-os kormány szinte bármit megtehet.
Egyenlőre mégsem teszi és úgy látom ha kedvezne a férfinak akkor duplán kedvezne udvariasságból a nőnek, hátha szül végre és csak gyereket gondoz mint a mesében, a férfi meg csak dolgozzon halálig a tiszteletet és szeretetet távolról sem ismerők jólétéért.

Hunn
Újságíró

Méghogy az erőszak eredője a férfilélek! Komolyan mondom, hogy ezeket a faszokat az Amerikai Pszichológiai Társaságnál agyon kéne lőni! :)

És nem csak őket.

https://merce.hu/2019/01/31/a-gillette-alsagos-harca-a-ferfiassag-ellen/

Idézek a cikkből:

“Jó lenne, ha léteznének férficsoportok, amelyek nem ragaszkodnának a férfiassághoz és keresnék hiába a nem mérgező maszkulinitást, hanem komolyan vennék, hogy a férfiasságot felszámolni elsősorban az ő felelősségük. A saját és a nők érdekében is.”

Akikkel szemben állunk, teljesen elmebetegek. Ezek azt akarják, hogy ne is legyünk. Ezek ellen az erőszak önvédelem.

Kalman
Újságíró

Ezeknen nagyon elment otthonról :-). Nem olvasom végig, hogy ez most unironic, vagy ironic, a Poe’s law detektorom mindenesetre bekapcsolt.

barrakuda
Olvasó
barrakuda

Én elolvastam a cikket, és egyből eszembe jutott egy kb fél éves cikk a Washington Post-tól ami úgy végződik, hogy a kedves férfiak álljanak egy kicsit félre hogy a nők is odaférjenek (különben isti-bizti utálni fogják őket). :D :D “Hölgyek előre” udvariasságot követelnek a gazdaságban, mert hát hiába van egyenlő jog, képtelenek megugrani a lécet. :D :D :D Nem tudnak a tudásukkal előrelépni, arra kérnek, hogy engedd át a gyeplőt :D:D

Apa35ev
Olvasó

Kezdek egyetérteni veled, mert a legtöbb férfi inkább a tettek mint a szavak embere.

Lehet fontolóra kéne venni önvédelemből (mint a zsidók) ezen pszihológusentitások fegyveres lemészárlását ugyanis hitlernek is fegyverrel mentek. Ha nem védekeznek erőszakkal a rendőrség-katonaság nevű erőszakszervezetekkel akkor megszűnnek létezni és életben maradunk, de ha bevetik a rendőrséget akkor nem állja meg a helyét, hogy nincs szükség férfias erőre mivel egy mai rendőrkislány csakis erőszakkal tud fellépni egy kétméteres izomkolosszussal szemben amikor az tényleg beindul. Azt tudom, hogy mindenre van megoldás, mert nekem szinte lehetetlen dolgokat kellett megtennem, hogy nevelhessem a saját utódomat. Ezek ellen is van valami ellenszer az biztos, bár a jogot a saját védelmükre alakították és minden fizikai erőszak üldözendő szerintük. Még a pókot se csaphatod már le mert szerencsétlenséget hoz a babonás elmebajosok szerint. Én lecsapom, jöhetnek a Zöldek börtönbe vinni érte. :/

Egy szó mint száz aki teheti kerülje az agyturkászokat, mert veszélyesek a szabadságra.
Csak ha már nem tud mit kezdeni az életével akkor kezdje el mosatni az agyát velük. De lehet az is elég ha felmegy a femina-divány-life pont hu oldalakra ahol kedvére talál eltés pszihológuslányokat és hisz nekik, hogy mindennek amit állítanak van racionális alapja. Amúgy nincs mert a valódi pszihológusnak az egyénnel kéne foglalkoznia nem a tinilányok tömeges agymosásával.

Aldo
Újságíró

Amerikai Pszichológiai Társaság?

Nem ők találták ki a 70-es évek elején, hogy a buziság az nem betegség és nem is lehet gyógyítani, sőt egyenesen propagálni kell? Aztán szépen átvette a többi is.

GoldLion
Újságíró

Ez az egész rendszer hamaorsan össze fog omlani. Így, vagy úgy. A demokráciák köré kiépült jóléti államok, a szavazatvásárlásért cserébe olyan sok “jogot” toltak a népesség segge alá, hogy azokat a jogokat már nem lehet az adópénzekből fenntartani. A jó életszínvonal záloga már nem a több dolgos kéz a háznál, sőt azok akadályozzák a kényelmet így kevebb lesz az adófizető is a jövőben. Marad a hitelfelvétel, és az eladósodottság. Az egész szisztéma teljesen szembemegy a természet törvényeivel. Ja tudom…a természet törvényei, azok csak szubjektív társadalmi konstrukciók. Hát, majd meglátjuk.

A nők sehol se lennének ha nem nőtt volna ekkorára az állam. Kinek a pénzéből tartják fent azt a felsőoktatást, amelyben mára már többnyire nők tanulnak? Kinek a pénzéből tartják fent azt az EÜ rendszert, amelyet túlnyomórészt a nők vesznek igénybe? Hát..leginkább a férfiakéból. Közgazdaságilag igazolt tény az, hogy életük folyamán a nők többet élnek fel a közösből, mint amennyit beleraktak. Egy ilyen rendszer hosszútávon nem tartható fent.

VincentLaw
Olvasó
VincentLaw

Ez a cikk szerintem nagyon jól összeszedte azokat a gondolatok, amiket már én is számtalanszor elővettem és elemeztem (magamban). Lényegében hasonló következtetésekre jutva. Jómagam Y generációs vagyok, X generációs elvált szülőktől, és a párkereséssel kapcsolatban hát nem éppen pozitív kicsengésű történetekkel felvértezve (ennek ellenére azt mondom, hogy még mindig sokkal jobb helyzetben mint a mai modern férfiak többsége, viszont a környezetemben egy olyan házasságról nem tudok, ami még egyben lenne), plusz egy Z generációs lánytestvérrel is karöltve.

Olvasgatva a kommenteket nekem az tűnt fel, hogy (sajnos) elbeszélnek egymás mellett az emberek, amiért egyes nézetek nem találkoznak (vagy azt hiszik, hogy nem találkoznak), holott szerintem azonos cél az érdek. Gondolok itt ‘igor bloodscene’ és ‘Alter Ego’ beszélgetésére (nem tudom hogy kell neveket linkelni), viszont mind a kettő véleménnyel tudok azonosulni (lehet, hogy indentitás válságban szenvedek?). Az előbbi már a radikálisabb nézeteket vallja (ami személy véleményem szerint még nem járható út, de később az lehet), míg a másik a mérsékeltebb, ami a jelen rendszerben kivitelezhetőbb. Mondjuk ezt már előttem is leírta már ‘Kalman’.

Visszatérve a cikkre és ‘igor’ véleményére reagálva, a MGTOW – val kapcsolatban. Én nem mondanám, hogy ez a mozgalom passzív lenne, vagyis az én értékrendemben biztosan nem. Tudatosan választja az férfiak többsége (vagyis remélem, és nem csak azért, mert nem kapnak semmiféle puncit, és akkor ez egy vonzó életstílus, persze biztosan vannak ilyenek is jó számmal). Abban igazad van, hogy ez a mozgalom rásegít abban, hogy ez a jelenlegi rendszer minnél előbb bukjon meg és omoljon össze, én is ezért követem ezt a mentalitást. Viszont, hogy passzív lenne? Jelenleg még nincsenek (nem vagyunk) annyian, hogy tényleges valós média szereplést kapjon (csak a lejáratást), és elgondolkodjanak emberek tömegei, hogy igen is erre oda kéne figyelni, de amint elér egy kritikus tömeget, nem hiszem, hogy passzivan gondolkodnál erről az életstílusról (tudatos gondolkodással, az alapból nem igen lehet passzív). Jó példa erre kelet (mondjuk nyugaton is már érzékelhető), kiöregedő társadalom, hagyományos családmodellben nem igen gondolkodó férfiak. Egy eléggé szembetűnő dolog még kelet felől, a semmiből egy külön iparágat felsorakoztató gamer piac, a kapitalizmus és a kereslet kínálat törvényeit figyelembe véve, a reklámok is úgy kezdtek el formálódni. Kettő link azzal kapcsolatban, hogy már jobban eladható (like és nézettség arány) egy ekkora tömegnek a virtuálisan vonagló játékkarakter (visszautalva a cikkben a mamahotel, és a virtuális világba menekülö férfitömegekre), mint az igazi nőkkel leforgatott:
https://www.youtube.com/watch?v=UOxkGD8qRB4 (animated)
https://www.youtube.com/watch?v=p9oDlvOV3qs

Lierin
Olvasó
Lierin

Ezt a témat már milliószor beszéltük itt a fórumon, és még mindig vannak olyanok, akik besz*pják a mesét, hogy régen bezzeg csupa boldog, szeretetben éldegélő, egymást tisztelő házasparokból állt a világ?

Hülyeség. A férfi megházasodott, mert kellett valaki, aki ellássa a háztartását, mert akart egy fix dugópartnert, mert a család elvárta tőle a nősülést, mert esetleg ez volt az örökséghez jutas feltétele, mert éppen belebolondult valamelyik lányba, es megtehette, hogy elvegye.
A nő férjhez ment, mert nem végezhetett önálló kereső tevékenységet, tehát rászorult valakire, ha nem akart éhen halni, a család elvárta tőle a házasodást, vénlánynak lenni ciki volt és társadalmilag megvetett, netalán elragadta a plátói szerelem és megtehette, hogy hozzamegy, akihez akar.

Ennyi az egész, természetesen voltak régen is normális szerelmi házasságok, de a többségük valami tök más kényszeren alapult. És ha egyszer megkötötték, nem igazán volt visszaút egyik félnek sem, hiába bánta meg két év múlva.

De elég csak elolvasgatni korabeli, akár ókori leírásokat, tulajdonképpen totál hétköznapi volt az, hogy a házaspárok gyűlölték, bántották, alázták, megcsalták egymást.

Csak nem váltak el, mert nem tudtak, egyébként baromi diszfunkcionálisan működött a családok igen nagy része, akkor is lelki sérülten nőttek fel a gyerekek (mondjuk nem válas miatt, hanem mert pl. apa a szemük láttára verte anyát, anya meg kilóra szedte a laudánumot). A nagy büdös igazság, hogy azok az emberek (mindkét nemből), akik ma nem találnak párt, valószínűleg 200, 500 meg 1000 éve sem találtak volna, ha valaki nincs rákényszerülve, hogy őket válassza.

Beszéltek itt néha valamiféle visszafordításról, nem tudom, mi kéne, gondolom kiszedegetni, ami nektek tetszik, a többit meg hagyni a múltban. A régi társadalmi rendszer sosem fog visszatérni, mert már maguk a feltételek is megváltoztak, elsősorban mondjuk van fogamzásgátlás, ezt vegyük vissza vagy mi? Ne lehessen elválni? A nőket vonjuk ki a munkaerőpiacról?

Aztán ti sírnátok a legjobban, mikor feleségül kéne venni a csajt, akit “véletlenül” felcsináltatok, és nem telne autóra meg plazmatévére, mert lenne 5-6 gyereketek, akit el kellene tartanotok….

common man
Olvasó
common man

És te honnan tudod ilyen biztosan ,hogy mennyi az annyi?

wayofmen
Olvasó
wayofmen

” A régi társadalmi rendszer sosem fog visszatérni, mert már maguk a feltételek is megváltoztak, elsősorban mondjuk van fogamzásgátlás,”
Ezt a témát már milliószor megbeszélték itt és minden redpill fórumon.
Régen a nő egy az egyben éhen halt volna a férfi nélkül.
Ma a nők az államhoz mennek feleségül, aki (ami) a férfiaktól erőforrást csoportosít át a nőkhöz.
Így gyakorlatilag a jelen rendszer legfőbb fenntartói és haszonélvezői a nők: ugyanúgy a férfiak tartják ek őket (az állam közbeiktatásával), de nincs semmi kötelezettségük a férfiak felé.

Lierin
Olvasó
Lierin

Hagyjuk már. Azért “túlélni” nem olyan lehetetlen feladat egyik fél számára sem, tüzet rakni, építeni, élelmiszert termelni, csapdát állítani mindenki képes. Kereső tevékenységet végezni – mint ma látjuk – mindenki képes. Ugyan, miért haltak volna éhen a nők férfiak nélkül? Lehet eltérő véleményed, de ne ess túlzásokba, mert az inkább vicces, mint hihető.

Naooo
Olvasó
Naooo

Most is éhen halnának.

Rokapapa
Újságíró

Akkor menjünk vissza az alapokhoz!
Azon eszközöket amikkel vagy amikből építeni lehet férfiaknak kell kitermelniük, nők nem képesek rá. A földművelési eszközöket is a férfiak gyártják le, férfiak által kibányászott fémekből. Mint jól látható a nők munkája már csak azért is értéktelen mert a munkájuk elvégzéséhez szükséges feltételeket is férfiaknak kell megteremteni – mint ma látjuk – :)

Lierin
Olvasó
Lierin

Ugyan már, legalább ennyire nevetségesek ne próbáljatok lenni, nah… te is nagyon jól tudod, hogy a nők is képesek elvégezni ugyanazt a fizikai munkát, mint a férfiak, képesek fémeket kibányászni, megmunkálni, földet megművelni, stb.

Éppúgy létezett/létezik női bányász/gazdász/mérnök, ahogy létezik férfi balettáncos/óvóbácsi/stylist.

Egyik nem sem fogyatékos csak azért, mert a múltban bizonyos körülmények miatt kialakult egyfajta munkamegosztás köztük. De ezzel nyilván te is tisztában vagy.

Minek bányasztok, ha derogál? Majd ha nem lesz férfi, aki megcsinálja, ráfanyalodnak a nők. De ki végezne szar munkát, ha van más, aki megcsinálja helyette? Gondolom te sem bányásznál, ha nem muszáj.

Naooo
Olvasó
Naooo

Ha képesek rá, mért nem csinálják? Kurváskodni jobb?

hunbagira
Újságíró

Amire kismilliószor megkaptad a választ. Senki nem állította, hogy boldog volt, csak azt, hogy boldogABB és sikeresebb.
Dehogynem fog visszatérni, sem a társadalom sem a természettudomány nem ismeri a vég fogalmát. Szóval a történelem nem ért véget, bármennyire is szeretnéd.
Szóval a szellem vissza lesz fújva a palackba, még pedig záros időn belül :) A kérdés csak az, hogy kapukat döngető barbárok álltal (nyugat) vagy itt a lajtától -oderától keletre a “fehér ázsiában” mi fogjuk ezt megtenni.

hunbagira
Újságíró

Vagy amit én még szeretnék hinni, hogy a lillithi (babiloni szajha) és a mindennel elégedetlen ugyanakkor gyáva évai énetek mellett – az itt lévő radikálisok ellenében- létezik valahol máriai/anyai és ez az utolsó pillanatban előtör.
Csak most a kabbalista (lillith-moloch) zsidó korszellem az előbbi 2-t pörgette fel.

Wang B
Olvasó
Wang B

Az ugye már egy Újszövetségi archetípus, ahhoz egy középkori szintű vallásos érzület kellene (keresztényi), szóval nem vagyok túl optimista ezügyben.

Lierin
Olvasó
Lierin

És ki szerint volt boldogabb, szerinted? Mert szerintem nem. Tulajdonképpen ki az, aki meg tudja állapítani, mikor voltak általánosságban véve boldogabbak az emberek, és mi ennek a mértékegysége? Mi alapján méred?

És ha olyan sikeresek volt a rendszer, miért nem maradt fent? Miért akarták az emberek megváltoztatni, miért nem akar ma mindenki úgy élni, mint régen? Miben volt egyáltalán sikeresebb, abban, hogy nem volt válás? Ez önmagában siker? Vagy miben látod a korábbi társadalmak sikerességét azon túl, hogy kevesebb volt a hivatalosan egyedülálló személy?

Mellesleg, ha ismered Fukuyama-t, ő például pont a történelem “végéről” ír, és a társadalomtudományon belül is sokan elismerik az érveléseit.

Naooo
Olvasó
Naooo

Én meg tudom állapítani.
1933-tól Németországban, persze ezt az irigy világ nem bírta sokáig cérnával.
Társadalomtudomány az mi? Ott is egymást szopkodják fel?

hunbagira
Újságíró

“Mi alapján méred? ” Te? :) Amúgy bevallás alapján szokták. És láss csodát még szaúd-arábiában is boldogabbnak érzik magukat a nők, mint ebben a feminista nyugaton..férfiakról nem is beszélve (ok. tudom ez téged nem érdekel :) )
“És ha olyan sikeresek volt a rendszer, miért nem maradt fent?” Mert a sátánista- kabbalista zsidó elit, úgy döntött.
“Mellesleg, ha ismered Fukuyama-t, ” Igen, ráreagáltam neve említése nélkül. :D Amúgy ő is visszavonta eme tételét, hiszen mindenfajta rációt nélkülözött. :)

Lierin
Olvasó
Lierin

Én nem mértem semmit, felsoroltam a korabbi körülményeket.

Ha Szaúd-Arabiában olyan jó, most öszintén, anyádat vagy a lányodat szívesen látnád abban a rendszerben? Tudod, ott meg mindig divat egyes körökben szinte gyerekeket házasítani idősebb pasikkal, ésatöbbi.

Csak egyetlenegyszer válaszoljatok őszintén, a saját lányotokat képesek lennétek odaadni mondjuk 15 évesen egy- 40-es pasinak? Jónak tartanád, ha olyan korlátok közt kellene élnie, mint egy szaudi nőnek? Meg tudnád tenni vele?

Naooo
Olvasó
Naooo

Itt is házasodnak gyereklányok öregekkel, ha van valag píz.

Hunn
Újságíró

Miért ne? Azok a szaud-arábiai fiatal lányok legalább szűzek. Egy 40-es pasi ezer százalék, hogy finomabb és gyengédebb lesz vele, mint a 15 éves takony hülyegyerekek a diszkó vécéjében, akiknek a kis ringyó fiatal fehér lányok manapság odaadják a szüzességüket 13 évesen…

Tőlünk meg azt várjátok, hogy 35 éves, használt pinájú roastie-ket vegyünk feleségül, és érezzük megtiszteltetésnek hogy egyáltalán szóba állnak velünk? Akkor inkább ide a szaudi rendszert nekünk is.

Nem csak hogy megtennénk, hanem a patriarchális reakció sikere esetén meg is tesszük, hogy itt is valami hasonló rendszer lesz bevezetve. És még mindig jobban járnak vele a fehér nők, mintha hagynánk hogy a migránshordák vezessék be a shariát…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Tőlünk meg azt várjátok, hogy 35 éves, használt pinájú roastie-ket vegyünk feleségül, és érezzük megtiszteltetésnek hogy egyáltalán szóba állnak velünk?

Undorral hajtod el őket nap mint nap, mert sorba jönnek, hogy vedd el őket. De nagyot koppanak, mert benned még van tartás!

hunbagira
Újságíró

Ha ironikus hangulatban lennék, azt mondanám, hogy ezt ti szeretnétek. Hiszen ti propagáljátok a bevándorlásukat.
Amúgy úgy olvastad, hogy itt valaki szaúd-arábiát akar? Itt a régi európai monogám rendszer mellett állunk ki.Ahol egykorúak házasodtak.
Viszont, ha csak a szar és a fos között kell választanom. Szinglihordák/prostik vs csador, akkor gondolkodás nélkül az utóbbit.

hunbagira
Újságíró

“De elég csak elolvasgatni korabeli, akár ókori leírásokat, tulajdonképpen totál hétköznapi volt az, hogy a házaspárok gyűlölték, bántották, alázták, megcsalták egymást.” aztán legalább ennyi valóságos- nem szépirodalmi – adat cáfolja ezt. :) Kezdve Mária Terézia és Lotharingiai Ferenc fennmaradt magánlevelezéséstől.

Lierin
Olvasó
Lierin

Kedves hunbagira, még mindig szelektíven olvasol? :)

Egyrészt, nem szépirodalmi regényekről írtam (bár azok is jól jellemzik egy-egy kor társadalmi mozzanatait), hanem leírásokról. Ezek lehetnek történelmi-társadalmi megemlékezések, tanulmányok, korabeli beszámolók például.

Másrészt, én magam írtam, hogy természetesen léteztek ekkoriban is boldog, szerelmi házasságok, tehát engem nem kell erről győzködni.

hunbagira
Újságíró

“Kedves hunbagira, még mindig szelektíven olvasol? :)” Nem, csak racionális férfiként- jogvégzettséggel- jobban hiszek a levéltárnak, mint a szépirodalomnak és búlvárnak.
Tudod 100 év múlva – ha lesz 100 év múlva- a bulvársajtó alapján az utódaink azt hihetnék, hogy másról sem szólt az életünk mint tragédiákról és zsiráfbébik születéséről. :D

Lierin
Olvasó
Lierin

Nagyon szuper, hogy te ilyen racionális férfi vagy, de ha a jogot meg tudtad tanulni, miért akad problémád egy fórumbeszélgetés szövegértelmezésével?
Továbbra sem értem, ki beszélt szépirodalomról (bár, jegyezzük meg, még azt sem lenne hülyeség felemlíteni, mert minden bulvárság ellenére jó tükre a társadalmaknak).

hunbagira
Újságíró

Értem, tehát a riposztból és blikkből ismerhető meg legjobban a mai társadalom.:)

common man
Olvasó
common man

de a többségük valami tök más kényszeren alapult

Ha kényszer én az anyagiakat tenném előre. Éppen ez adta az ötletet,vajon jobbágyok között ahol ugye nem dívott a nagy gazdagság milyen értelme volt bármilyen kényszernek?Az apa kényszerítette a lányát hogy ne a Józsihoz menjen hanem a Pistához mert neki jobb a gereblyéje? És elég sokan voltak.Ők tették ki a többséget.

Lierin
Olvasó
Lierin

Az apa nem feltétlenül arra kényszerítette a lányát, hogy Józsi helyett Pistához menjen feleségül, hanem arra, hogy egyáltalán menjen feleségül záros határidőn belül, akkor is, ha éppen nem érez senki iránt vonzalmat. Ne feledkezz meg arról, hogy régen az emberek jóval zártabb közösségekben léteztek, nem több száz vagy ezer ember közül választhattak, mint most, hanem csak abból a szűk körből, aki körülvette őket. Nem biztos, hogy a választható harminc férfi közül bármelyikkel szerelembe estél.

Naooo
Olvasó
Naooo

Szerelem? Mi a szarnak az?

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Régen (nagyszüleink, dédszüleink idejében is még) ezzel nem foglalkoztak, hogy szerelembe essél, sokszor azt sem tudták, miről lenne ilyenkor szó. Ott volt, akit el kellette venni/hozzá kellett menni, és az esetek többségében tisztességgel leélték együtt az életüket, nem jutott eszükbe, hogy ők még akár villamos is lehettek volna, ha kerekük lett volna. Az egoizmus sok mindenbe belerondít, kezelhetetlenné teszi az embereket, szó szerint olyan, mintha elmenne a józan eszünk.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ott volt, akit el kellette venni/hozzá kellett menni,

Jó ideje nincs ez a kényszer a nő részéről, sőt, a “lehetőségei” kitágultak, a “kényszerítő” körülmények megszűntek. A “racionális logika” is épp hogy igazolja a az eredményt.

common man
Olvasó
common man

Régen (nagyszüleink, dédszüleink idejében is még) ezzel nem foglalkoztak, hogy szerelembe essél, sokszor azt sem tudták, miről lenne ilyenkor szó

És ezt a feminista hazugságot sajnos már te is tényként kezeled.Ebből sok hazug következtetést vonnak le.A sok népdal a szerelemről elég sok mindent bizonyít de csak ha józan ésszel gondolkodunk bármely vegyes társaságban szinte rögtön kialakul a vonzalmak valamilyen szintje.(nyilván az ott uralkodó erkölcs a korlátozó tényező.)

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Pont, hogy nem a feminizmus oldaláról vetettem ezt fel, én még nem ebben a narratívában szocializálódtam, ahogy meghúzzátok a barikádokat. (Nem először szembesülők ezzel.) Egyszerűen nem volt központi szerepe az érzelemnek a döntésekben, ez elősegítette, hogy, ha tartós döntésről volt szó, akkor jobban döntsenek, mint manapság, amikor a hormonális késztetés az aduász. Akkor mindenki tudta, hogy kábé ez a kandúrmacska szintje, és nagyjából olyan lecsengése is lesz az egésznek- hamar lapátra kerül vmelyik fél. Félreértés ne essék, nem a vonzalomról beszélek, hanem a puszta gerjedelemről. Szerintem azokat sehol nem adták többnyire össze, akik utálták egymást. Így viszont kialakult a vonzalom is a felek között, ami más, mint az a bizonyos szikra, ami valóban a bagzó macska szintje, ha nagyon kritikusak vagyunk.

Lierin
Olvasó
Lierin

Ahhhham, hat a nagyszüleimen meg az egesz generációjukon pont nem azt látni, hogy olyan baromi boldogan élték le együtt az életüket. Csupa megkeseredett öreg, akik idegenként élnek egymás mellett meg utálják egymást – tisztelet a kivételnek.

common man
Olvasó
common man

Csupa megkeseredett öreg, akik idegenként élnek egymás mellett meg utálják egymást

Ezt a te saját nagyszüleidről elhiszem,le se tagadhatnád bár tudnod kell ,meg lehet szakítani a negatív örökséget ha valaki nagyon akarja.Az egész generációról már nem hiszem ,hogy így beszélhetnél amúgy milyen alapon?A “főcím” nálad az utálat a végére hiába lököd oda a kivételre utalást.Miért nem a te nagyszüleid a kivételek? Én csak a saját nagyszüleimről beszélhetek ,ők boldogok voltak és szerették egymást(több mint 50 évig).

hunbagira
Újságíró

Mert a gyűlölködő frusztrált vénlány, mennyivel jobb lehetőség, oh wait.:D

hunbagira
Újságíró

“Ne feledkezz meg arról, hogy régen az emberek jóval zártabb közösségekben léteztek, nem több száz vagy ezer ember közül választhattak, mint most” És ezzel gyorsan meg is cáfoltad sajátmagad. :D
Tehát, akkor mégsem dugtunk össze-vissza, nosza. :D

Lierin
Olvasó
Lierin

A kettő miért zárja ki egymást? Azért, mert valaki 20 évesen senkit nem talált, akit szeretett volna, 30 éves korára változhattak a preferenciái vagy megismerkedhetett meg emberekkel.

common man
Olvasó
common man

Miért ne érzett volna vonzalmat? Ez az élet rendje.Akik ezen kívül estek elmehettek apácának meg szerzetesnek.

Lierin
Olvasó
Lierin

Miért érzett volna? Te 16 éves korod óta folyton szerelmes vagy valakibe?

common man
Olvasó
common man

Nem.Már 5 éves korom óta.

hunbagira
Újságíró

Beszéltesd a feministát a végén, csak elismer mindent, még ha indirekt is. :D
Értem, tehát a régi korokkkal a főprobléma, hogy a nagyvárosi shopping-bulika- hipergám ribanckodás szentháromságára nem volt lehetőség.

common man
Olvasó
common man

pl. apa a szemük láttára verte anyát, anya meg kilóra szedte a laudánumot

Szerintem az ilyen hazug mondatokért (többek között) utálnak itt sokan.Szólok ,hogy pl a mester még a bőven felnőtt legényeket is simán megbotozhatta,a szovjet hadseregben is volt testi fenyítés és az állatokat is verték sőt megnyúzták és megették őket.

Lierin
Olvasó
Lierin

Hol itt a hazugság, ne haragudj? A férfiak között nem volt, aki verte a feleségét és a feleségek között senki nem nyugtatózta magát? Hmm? Melyik nem igaz?

Naooo
Olvasó
Naooo

Már akkor is unalmukban gyógyszerezték magukat?

common man
Olvasó
common man

A tények elhallgatása egyoldalú bemutatása az hazugság.Pláne ha aztán elméleteket építesz a hamis beállításokra alapozva.

Lierin
Olvasó
Lierin

Tehát azt állítod, hogy a férfiak sosem verték a feleségüket?

Naooo
Olvasó
Naooo

Sosem, ez mind csak zsidóbeszéd.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

“…pl. apa a szemük láttára verte anyát….” Gyerekkoromban (70-80-as évek) két ilyen esetet láttam (vidéki kisváros). Az egyiket a saját fia “nevelte meg” 14 éves korában, utána kuss volt. A másiknál a feleség öccse vette kezébe az ügyet, mert ott a gyerekek még kicsik voltak. Nem lehetett a nőkkel akármit megcsinálni, mert a saját férfirokonaik megvédték a nőket. Ez vidék volt, ahol a nők a rokonaik közelében éltek. Nem hiszem el ezeket a meséket, ilyen maximum elvadult nagyvárosokban lehetett, ahol a nő a saját férfi rokonaitól már távol élt.

Lierin
Olvasó
Lierin

Az, hogy te mit hiszel el, és mi az igazság, az két külön dolog.

Egyébként nem a 70-es, 80-as évekről beszélünk jelenleg, hanem jóval korábbról. Régen teljesen más volt a gondolkodás ilyen téren is, nem véletlenül léteznek olyan mondások, hogy “asszony verve jó” vagy “egy nő köténye sokat eltakar”, ésatöbbi. Anno egyszerűen nem vélték igazi “problémának”, ha valaki veri a feleségét vagy a gyerekét (persze, az asszony is verhette a gyereket, hiszen a gyerek tulajdonképpen a szülők tulajdona volt).

barrakuda
Olvasó
barrakuda

De azért vannak ám jó mondások is pl.: “Akkor higgyél nőnek ha ló legel a sírján.”

Lierin
Olvasó
Lierin

Én nem is mondtam, hogy higgy anyádnak.

barrakuda
Olvasó
barrakuda

Tyűha, kiborult a bilike? :D:D Nagy levegő és szú-szá :D

hunbagira
Újságíró

:D

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Erősen szelektív az észlelésed. Régen úgy általában a fizikai fenyítés volt elfogadott. Férfi esetén még inkább. Verték a parasztot, verték a tüntető munkást, verték a katonát, verték a diákot. Én még kaptam körmöst 1980 körül akkor 60 év körüli tanítónőtől (körmös: vonalzóval rácsap körmeidre). És a férfiakat még jobban is verték, mint a nőket. A fiúgyereket a saját anyja verte a legjobban. Te el vagy tévedve. A nőket néha vertek meg, de azt szinte mindig meg is torolták a férfi rokonok, ha indokolatlan volt. Indokolt volt: félrekefélt, ivott, nem végezte el a dolgát, kb.

wittukind
Olvasó
wittukind

Most már egy ilyen emo világban élünk, mindenki nebántsvirággá vált hirtelen…nemhogy körmös, de a kölyök eggyütt bratyizik a “tanár”-ral, még csúnyán se nézhetsz rá, nemhogy pofán kapjad a szemtelenségéért…ami a nőket illeti….már irtam egyszer ide hogy kell az “uram vagy,uram vagy, halálig uracskám”-ot elérni….

Naooo
Olvasó
Naooo

Sokat feleseltek, hogy elcsattant pár pofon?

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Hát kb……… Férj hazajön, disznók éhesen röfögnek, feleség ittasan fekszik. Esti etetés az asszony dolga, mert a férj hajnalban etet, este később ér haza. Férj: – Bazmeg mindjárt szétverik az ólat olyan éhesek a disznók. Mi a faszt csinálsz ? – Feleség: – Eredj adj nekik zabálni, ha annyira szereted őket ! Hát erre nincs mit mondani, mi következzen ezek után ? Vita a disznók biológiai szükségleteiről ? Vita az egyenjogúságon alapuló háztartási munkabeosztásról ?

hunbagira
Újságíró

Szent László hadjárattal torolta meg a lányán ejtett ilyetén sérelmet. Ahogy Hunyadi is karóba húzatta emiatt sógorát. :) Hogy, csak a látványosabb dolgokat említsem.
Ennyire tűrte ezt el a lány vérszerinti férfi hozzátartozója.

common man
Olvasó
common man

Melyik korról beszélsz? A régen-ről? Pontosabban?

Hunn
Újságíró

Egy, a hazug feminista, osztályharcos történelemszemléletet sutba vágó, rendkívül radikális gondolatot osztok most meg veletek ebben a témában, íme:
-Régen, a fentebb emlegetett ántivilágban, a férfiak szerették a nőket!

Sőt, mondok egy még radikálisabb gondolatot:
-Régen, az ántivilágban, a nők is szerették a férfiakat!

És ezt még tovább is tudom és fogom is fokozni, egy – még ennél is radikálisabb – gondolattal:
-Régen, a boldogult ántivilágban, a férfiak és a nők szexuálisan kívánták egymást, mi több, lelkesen b@sztak is, mindkét fél nagy örömére és gyönyörére!

Tudod, kedves Lierin, a nőknek a férfiak iránt érzett félelme és gyűlölete egyidős a feminista propaganda megjelenésével!

Korábban ugyanis mind a férfiakat, mind a nőket arra nevelték, hogy a férfiak férfiasak, a nők pedig nőiesek legyenek, és hogy lehetőleg minél jobban meg tudjanak felelni az ellenkező nem által támasztott elvárásoknak, és tudjanak bánni az ellenkező nemmel.

Szemben a feminista ideológiával, mely szerint maga az a tény, hogy egy férfinak elvárásai lehetnek, az már önmagában szörnyű nőelnyomásnak számít, aminek egy nőnek semmi esetre sem szabad megfelelnie vagy arra törekednie, míg ezzel párhuzamosan a férfiak “természetesen” továbbra is kötelesek megfelelni a nők elvárásainak…

Lierin
Olvasó
Lierin

Persze :D

Minden 16 éves boldogan b@szott a büdös, disznószar lapátolás után sem fürdő férjével, meg minden férfi boldogan rakta meg az 10 gyerek szülésében idegileg/testileg lerokkant nejét ;) Ésatöbbi :)

Naooo
Olvasó
Naooo

Így van.

Hunn
Újságíró

Nem tudom, kedves Lierin, honnan ered benned ez a lenézés egyrészt a régiek, másrészt a paraszti világ iránt. Tán csak nem belvárosi zsidó értelmiséginek tetszik lenni a kisasszonynak?

common man
Olvasó
common man

Konkrétan mindig a disznót hozza példaként.Pedig a kecskebak is büdös.

Lierin
Olvasó
Lierin

Nincs bennem lenézés a paraszti világ iránt. Ha akarod, azt is írhatom, hogy egy senki nem dugott szívesen “bárkivel, még a gazdag nők vagy férfiak sem, de jutott, ami jutott. A királyi és nemesi családokban például köztudott szokás volt már gyermekként eljegyezni az utódokat, na most, azoknak is hiába volt lehetőségük igényesebbnek lenni, ez önmagában akkor is kevés a vonzalomhoz.

Ismered a Zahra Khanom Tadj es-Saltaneh-ról szóló sztorit? Egy hercegnő volt. Keress rá a neten, és találni fogsz néhány képet egy csúnya, hormonzavaros nőről – a képekről már kiderült, hogy valójában nem ezt a hercegnőt ábrázolják, hanem egy női rokonát. A lényeg, hogy léteztek ilyen nők is, őket pl. ki dugta meg szívesen, most őszintén?

hunbagira
Újságíró

Már megint a királyi családok az etalonok. :D nem az átlagparaszt. Igen uralkodó dinasztiába tartozni sem volt fenékig tejfel. Sőt ebből a szempontból rosszabb volt, mint parasztnak lenni.

Lierin
Olvasó
Lierin

Most mit akartok, ha a parasztokról írok, nem jó, ha a tehetősekről, az sem jó :) Mondjam, hogy tipikus férfiszokás, hogy megint nem tudjátok eldönteni… akkor meg jön, hogy sztereotipizálok :D

hunbagira
Újságíró

Tehát mégis, csak dolgoztak otthon ezek a férfiak. Ui jelzem, akkoriban a “fehérnép” sem fürdött naponta. Illetve az 10 átlagosan 5 volt.
Lierin, átírja a történelmet…magának. :)
Amúgy vicces, a magadfajta, simán általánosít a deviáns kisebbségből.
De kikéri magának, ha mi általánosítunk az általánosból.:)

Lierin
Olvasó
Lierin

Ki mondta, hogy nem dolgoztak? Jogi kar ilyen szövegértéssel, mi..? :)

Tetszik tudni, régen a férfiak és nők egyaránt végeztek kemény fizikai munkát a házon belül és a házon kívül.
Én nem állítom, hogy a férfiak nem dolgoztak otthon, hanem ti állítjátok, hogy a nők nem dolgoztak ;)

hunbagira
Újságíró

Akkor beszéld meg femcsi agymosóiddal ezt. Mert eddig úgy tudtuk, hogy hazajöttünk bebasztuk magunkat a fotelbe egy sörrel vártuk, hogy az asszony hozza a “pörit” mi bezabáltuk és 2 megerőszakolása között jól elvertük.:)
Szóval számomra engedelmes “jófiúnak” ujdonság erejével hatott, hogy létezik olyasmi, hogy vidék ahol vannak állatok és azok tartasa bizony a férfi dolga…:) a munkája mellett.

Lierin
Olvasó
Lierin

Minek tart állatok a férfi, ha nem akar foglalkozni vele?

hunbagira
Újságíró

Naoo, te vagy az? :D hogy engedetlen asszonyát felzabáltassa velük. “Nem hiába mondom óvakodj a disznótenyésztőktől”…:)

hunbagira
Újságíró

Most már sok mindent értek, veled kapcsolatban. :) Tudod én nagyszüleimnél -akik nem a kivételek voltak, hanem az átlag- létezett eleve tisztaszoba ahová, csak tisztán lehetett belépni. És a házasélet is itt történt.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Aztán ti sírnátok a legjobban, mikor feleségül kéne venni a csajt, akit “véletlenül” felcsináltatok, és nem telne autóra meg plazmatévére”

A tévé unalmas, autóból meg régebbit kell venni, mert az új mind fos.

T_T
Olvasó
T_T

Azért, mert a családjogi törvények érdekeltté teszik a nőket a válásban + a média azt hazudja nekik, hogy ők áldozatok, a férfiak a “disznók”.
Azt képzelik a nők, hogy a férfiakkal bármit megtehetnek, mert ők nem is érző lének, csak tárgyak (Egész pontosan pénisszel sétáló bankautomaták, akik jól értenek az egósimogatáshoz).
A férfiak problémáit (potenciazavarok kivételével) nem tárgyalja ki a fősodratú média. Van néhány jó honlap (mint ez is), de ezek alulreklámozottak.
Az egyedülálló anya/félrekúró párok nagyobb társadalmi reklámot kapnak, mint a párjuk mellett kitartó házasok
A férfiak nem mondják e la problémáikat. Itt kivéve, de képtelenek az emberek különbséget tenni a sajnáltatás és a problémamegoldás keresése között.
A média azt hazudja a nőknek, hogy legyenek nehezen kapható bunkók, mert akkor olyan férfiakat találnak, akik majd megbecsülik őket. Ez nem igaz. Pont hogy annál kevesebb értéke van az első szex után, minél többet kell könyörögni+elviselni az állatias egójából.
A férfiakat nem tanítják meg, hogyan kezeljék a BÜDÖSPARASZT nőket, ha azok nem rondák. Ez probléma. Sőt, még olyat is hallottam hogy a tajparaszt csajok csak próbára teszik ilyenkor a férfiakat, hogy mennyire jó szexpartnerek lennének. Ezt egyre többen hiszik el a férfiak, és ettől még szánalmasabb retardnak tűnnek, de megoldást nem kapnak problémáikra.
A nőket illető adóelvonásokat (amiről a cikk is írt) nem kell külön említenem. Viszont nagyon érdekelne, hogy mi lenne a megoldás.
Egy “férfi” meg nem MGTOW. Egy lúzer lesz MGTOW. Egy férfi inkább prostizik, mint hogy szüzességére vagy cölibátusra kárhoztassa magát. (Hiszen mindig fizetünk a szexért. A prostitúció előnyéről pedig már többet cikkeztek. Még itt is).

A végén lévő pesszimista hangnemmel nem értek egyet. Ahogy a muszlimok (migránsok vagy már korábbiak) és a cig… ómigránsok sem. Azért vannak annyian.

Wang B
Olvasó
Wang B

.

Lierin
Olvasó
Lierin

A nőnek mi érdeke lenne a válásban?

A törvény szerint köteles kifizetni a közösen szerzett vagyon felét, tehát valószínűleg hitelt kell felvennie. Ha nincs hitelmentes közös lakás (és kinek van manapság?), akkor nyomoroghat albérletben a gyerekkel. Apuka vagy fizet vagy mehet a harc az állammal a behajtásért, és amit kap, feltehetően úgysem fedezi a gyerek költségeit, pláne, ha apuka másnak is gyereket csinál, aminek köszönhetően tovább csökken a gyerektartás. A gyerekek betegségét, szüneteit sokszor egyedül kell megoldani, szóval még azon is aggódhat, ki ne rúgják. Nehezebb új párt találnia, mert sokan nem akarják más gyerekét nevelni.

Hol van itt az érdek?

T_T
Olvasó
T_T

Demagógia.
Válás utána közös ház a gyerekekkel együtt automatikusan az övé. Ha a férfi már a házasság előtt levédette magát saját ingatlannal, akkor máris sokkal kisebb az esély a válásra.
Az érdek ott van, hogy a férje csak egy bankautomata lesz, míg ő maga élheti a “sajnáltatott” egyedülálló anya életét. Miközben farokról farokra mászik, míg mikor már kezd kiöregedni (ezáltal csökken a megkapható férfiak száma), hosszabb ideig megállapodik valaki mellett. Tehát a gyerek automatikusan az övé (amitől a volt férjtől rendszeres anyagi hozzájárulást kap+ruha- és tanszerköltségeket is sokszor annak a nyakába varrják), és ha van, akkor a közös ház.
Ez elég indok.

Lierin
Olvasó
Lierin

Hazudsz. Korábban is írtam már itt a blogon, hogy az én anyámnak is ki kelllett fizetni a ház felét váláskor, ahogy a mostanában elvált ismerős sem úszta meg, hiába akarta kisemmizni a pasit. A lakas csak akkor marad a nő kizárólagos használatában, ha a pasi vállalja ezt, különben a nőnek kompenzálnia kell anyagiakban. Ez nem Amerika.

Mellesleg, a kisebbség az, akinek közös ingatlana van, a többség kénytelen eladni a hitel miatt.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

a mostanában elvált ismerős sem úszta meg, hiába akarta kisemmizni a pasit.

Azért ki-ki bukik a valóság időnként.

Hunn
Újságíró

Ennél a sornál én is hangosan felröhögtem…:)

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Dettó. A primér ösztön működött azért tehát. Nem elveszett nővel állunk szemben.

hunbagira
Újságíró

:DDD

hunbagira
Újságíró

Én is……:D

hunbagira
Újságíró

Lierin megjelenése, mindig feldobja a hangulatot. :D Kezdem azt hinni valamelyik szerkesztő kamurege lesz
. :D

Blackur
Olvasó
Blackur

Akár valódi akár kamunick azt , hogy írjon nem lehet megtiltani, reagálni nem lenne kötelwző rá. Mindig vannak páran akik ugranak erre pedig ha nem foglalkoznátok a szándékosan provokáló megnyilvánulásokkal az hatásosabb lenne…

Alter Ego
Szerkesztő

Igazad van, ha nem lenne, akkor ki kellene találni… De reménytelenül nehéz lenne… :)

Lierin
Olvasó
Lierin

Szuper.

Én még mindig csak azt tudom mondani, akkor röhögtem fel hangosan először rajtad, mikor anno írtad, hogy anyádnál éltél, nem dolgoztál és drogoztál, de csodálkoztál, hogy nem kellesz a normális nőknek. Lássuk be, az mindent vitt.

hunbagira
Újságíró

:D

Lierin
Olvasó
Lierin

De én veletek ellentetben nem vagyok egyoldalú, és sosem tagadtam , hogy léteznek ilyen nők :)

Naooo
Olvasó
Naooo

Mindig egy oldal a legjobb oldal.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

A gond az, hogy a nők szinte mindig náluk jobban kereső férjet választanak, így a válásig, 10-20 év alatt jelentős a két fél keresményének eltérése. Nő 150 e Ft/hó – férfi 250 e Ft/hó magasságban még mondható, hogy a nő ezt ellentételezte a rá eső több háztartási munkával. De nő 150 e Ft/hó – férfi 1 millió Ft/hó relációban ez már értelmezhetetlen, itt a nő nagyon jól fog járni 20 év múlva a váláskor. Ha meg volt bébiszitter meg takarítónő is, akkor meg még jobban, mert még csak nem is dolgozta magát agyon. Ez a gond, a tényekből (a férfi szinte mindig jobban keres) fakadó női élősködési hajlam, a válás esetén szerezhető vagyon maximálásának hiánya.

Lierin
Olvasó
Lierin

Ahham, mert Magyarország aztán arról híres, hogy tele van 1 milliót kereső férfival, mi? :D

Mellesleg, ha megnézed, az ilyen jól kereső férfiak sem a 130-at kereső bolti eladó Julcsival vannak együtt, hanen szintén jó kis vállalkozást vezető nőkkel, modellekkel, instabloggerekkel, akik igen durva pénzeket keresnek a szerepléseikkel.

Naooo
Olvasó
Naooo

130-at keres vigyorgással?

Aldo
Újságíró

Instablogger? Jó ég, ma már ilyen szinten meg lehet élni a semmittevésből?
A 130-as bolti eladó még mindig könnyebben találhat magának jól kereső férfit, mint a hasonló eladó férfi. Csak hát igen, nem jut mindenkinek lóvés faszi és neki is lesznek elvárásai.

hunbagira
Újságíró

Nem hallottál még az “influencerekről” (instapicsákról) Aldom?! Ehh, te sem vagy mai gyerek, akkor. :D
Lényeg, hogy van egy átlagnál helyesebb csaj. A dagadt nők birodalmában- magyarország- már azzal annak számítasz, ha nem lóg ki a segged a vállad síkjából és nem ér le combközépig.
Nos, akkor már eleve lesz egy csomó szolgalelkű női -és ami számomra jóval idegesítőbb- férfi “követőd”, ha még sem akkor pénzért telepített applikációval un instaboottal növelheted. És -állítólag- 3000 felett már kopogtatnak nálad a hirdetők.

hunbagira
Újságíró

Egyébként ezek az instakövetések olyan szépen kirajzolják a hipergámiát, hogy csoda. Nemhogy 80%-unk, hanem ott olyan 99.9999999%unk megy a levesbe. :) Kb, egy tízezres az a férfipopuláció, amit a nők kiplakátolnak otthon. Ugyanakkor sokkoló is.

Lierin
Olvasó
Lierin

Igazából tökmindegy, miért kap pénzt, a lényeg ebből, hogy hatalmasakat szakítanak, rá tudnak építeni egy vállalkozást, és így tovább. Mellesleg, nem csak a mellüket mutogató nők meg az unatkozó anyukákról van szó, mert amúgy vannak normális “bloggerek” is, kézműves termékekkel foglalkozók vagy ilyesmik.

A vége az, hogy a milliókat kereső pasik ezekkel a nőkkel vannak együtt, szóval rossz szöveg az, hogy mekkora különbségek vannak a fizuk között a házastársaknál. Az ismerősi körömben is a gyári melósok, eladók, targoncások, stb. képeznek egy párt a szintén butikban eladó lányokkal és hasonlókkal.

Egy bizonyos mértékben még mindig fent állnak a társadalmi különbségek a vagyon alapján. Arról nem beszélve, hogy egy csomó ismerősömnél a lány szülei segítenek be pénzzel az indulásba, lakásba, akkor ott meg a pasi jár jól a lakás felével később.

hunbagira
Újságíró

És ezzel mit akartál cáfolni?! :) mert kb egy targoncás a kétszeresét keresi az eladó(lánynak).
Tényleg vannak munkájukat reklámozó, tehát dolgozó “influencerek’? Linkelsz egy párat…mert engem valahogy, csak kurvák (szoftvere)jelölget.

Lierin
Olvasó
Lierin

Nincs Instám, nem tudom jelölgetni őket neked.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Kedves Lierin……. Mi nem nem egy témáról beszélünk. Te kb. arról, hogy “kúrópajtiként” a jómódú férfiak közül sokan szívesen választanak olyan nőket, akik ismertebbek, de feltétlenül jól néznek ki, mutatós ruhákban járnak és ezért a nőkért irigyelni fogja őket sok férfi.

Én meg arról, amikor a magyar családjog rendelkezései szerint 10-20-sok év házasság után a jómódú férfi felesége a 10-20 év együtt élésért nagyon sok pénzzel távozik. Aránytalanul sok pénzzel, mert törvényileg nincs maximum. Jómódú férfinek nagyon nem biznisz a házasság. Illetve csak nagyon pontosan szabályozva: válás esetén egy relatív jómód biztosítása (lakás, tartásdíj, stb.) mert minden jó érzésű férfi azt szeretné, ha a gyerekei jó lakásban, jó körülmények között nőnének fel. De nem jár pl. 300 milliónak a fele a nőnek, hogy csak a felső tízezer aljának a szintjénél maradjak.

hunbagira
Újságíró

A férfinak a nő keresete semmit nem számít.

Naooo
Olvasó
Naooo

És hitelt vett fel?

Lierin
Olvasó
Lierin

Igen.

Naooo
Olvasó
Naooo

Zsidóktól?

hunbagira
Újságíró

“Hol van itt az érdek?” Az, hogy rövidtávon-gyorsan – megszabaduljatok a szerencsétlen vagy épp nem szerencsétlen férfitól.
És mivel ti nők képtelenek vagytok a hosszútávú gondolkodásra (is) leszarjátok, hogy mi lesz holnap.

Lierin
Olvasó
Lierin

Fura, eddig meg az volt a baj, hogy nem szülünk 20 évesen, mert karriert építünk meg tanulunk, hogy ha baj van, legyen miből megélni. Most akkor túlságosan a holnapra gondolunk vagy egyáltalán nem?

Naooo
Olvasó
Naooo

Egyáltalán nem, csak a pillanatnyi baszásokra. Egyetemre is csak baszni jártok.

hunbagira
Újságíró

Ez a típus -többségetek- karriert sem épít, az egész életét alibizésre rendezi be. Ami 20éves korának végéig- megy is- csak utána jön a “fal” és akkor kezdtek gyűlölni minket és a világot. Hiszen sem nekünk, sem – az amúgy is gyülölt- munkahelyen sincs szükség rátok. Hiszen CVben hülyén fest a partihostess, konzumlány, golddigger, instapicsa, svájci “takarítónő” címszó.:D

hunbagira
Újságíró

Az nem úgy szokott történni- hanem ahogy a “modern falusi házasságok “című zseniálisan betalált cikk leírja. (5 válópert ‘ viszünk”-csak mi-, ahol ez történt)
Összejöttök a szerencsétlen lúzer férjeteknél, egy magasabb szinten állóval, aki beígér nektek mindent a numerá(k)ért. Ezért gyorsan kibasszátok a lúzert, ez az érdeketek a gyors válásban.
Az más kérdés, hogy az instantkarma gyorsan bevág az ablakon, hiszen az alfa nem fogja ott hagyni élete párját és a gyerekeket, egy kurva miatt. Ezért 2 szék között a padlón találjátok magatokat. Ráadásul itt ebben “mucsai” kelet- európában a lúzer nem annyira lúzer, hogy megbocsájtja a szájába szarást.

Lierin
Olvasó
Lierin

Mármint ki csinálja ezt és ki találja padlón magát? Juli? Hilda? Teréz? A te nőrokonaid?

Mert én speciel nem ;)

hunbagira
Újságíró

Csak nem bírja ki, anyázás nélkül. Nagy levegő ki-be..:D
Leírtam, fentebb 2 mondattal.

Lierin
Olvasó
Lierin

Jó, akkor én a szuper kivétel vagyok, mert nem csalom meg a férjem, tisztességesen dolgozok és még főzni is tudok. Instám sincs. Spórolok. Szeretnék gyerekeket.

De nektek ez sem jó, mert asszonygyátok “feminista” vagyok.

Akkor nektek amúgy ki a jófene az “ideális” nő? Kb. azt tudom elképzelni, hogy egy Megan Fox kellene, aki lehetőleg ingyen is jól néz ki, mert úgysem tudjátok finanszírozni, hogy a lakáshitel mellett beleférjen neki a konditerem és a kozmetikus, plusz este szó nélkül rakja elétek a pörköltöt és fogja be a száját, amíg az ÉjjelNappal Budapestet nézitek :D

És még mindig nem tudjuk, mit tudtok ti nyújtani a siránkozáson kívül.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Minden nő feminista, csak itt vannak olyanok akik azt hiszik , hogy ez kinevelhető egy nőből, illetve hogy az akadálya/oka annak, hogy nekik miért nincs, illetve miért nem jó az ami van, ha van.

Szeretnék gyerekeket.

Mióta?

Lierin
Olvasó
Lierin

Mindig akartam, eszembe sem jutott, hogy ne legyenek majd.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Majd azért az MGTOW-ról az újabb fiúknak kellene néhány link. A “van, de nem adom” ugyanis nagyon más, mint a “nincs”. Egy nőhöz nem jutó (“nincs”) nem érdekel senkit. A “van, de nem adom” az dühíti a nőket. Van pénzem, de nem költöm nőre csak minimálisan. Van lakásom, de nő nem költözhet oda. Van szabadidőm, de azt nem mind a nővel akarom tölteni. A nőre áldozott pénz és idő mennyiségében lehetnek jelentős eltérések, de egy nő semmiképpen nem rendelkezhet egy férfi ideje és pénze felett. Ez az MGTOW. Mert most tudjuk mi az elvárás: szerezz lakást, költöztess be oda egy nőt, add neki minden pénzedet, vedd el feleségül és csak az engedélyével töltsd az idődet. Aki ettől egyetlen forintban/percben eltér, az már az MGTOW bizonyos szintjén áll.

Blackur
Olvasó
Blackur

Ránézésre megálapítod hogy nemjutbalfasz vagy nemadoméletcsászára?

common man
Olvasó
common man

Még a Mátyás te vagy én is ha nem is első ránézésre.Tapasztalt nő viszont igen.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

A tapasztalt férfi kb. ugyanannyit tud a férfi – nő kapcsolatokról, mint egy tapasztalt nő.

common man
Olvasó
common man

Arra gondoltam ,hogy ránézésre besaccolja az anyagi helyzeted.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

De ez nem függ össze az MGTOW iránnyal. Attól, hogy egy nő ránézésre kevésnek ítéli meg az anyagi helyzetedet az ő anyagi igényeihez és nem áll veled szóba, még nem tisztességtelen veled. És te is maximum rosszul mérted fel a nőt. Ha anyagilag elégnek tűnsz neki és szóba áll veled, de te nem kívánsz “úriember” lenni és mindent fizetni, nos kb. ez az MGTOW irány. Mert pontosan tudod, hogy mi veled szemben az elvárás, de te leszarod. Ha marad a nő, akkor jó. Ha nem marad, leszarod és nem kezdesz el “úriember” lenni vele vagy a következő nővel. Ez az MGTOW jelenség egyik megnyilvánulási formája.

Delin
Olvasó
Delin

Szerintem egy igazan emancipalt no, ugy keszul, hogy o fizeti a maga reszet a randin, fel se merul benne, hogy a ferfinek kellene. Ha felajanlja a ferfi akkor viszont szo nelkul elfogadja, kulonben serul a kettojuk kozti ferfi-noi dinamika. Vicces, hogy amit irtok alatamasztja az egyik elmeletem: ugy vettem eszre, ha a ferfi felajanlja hogy fizet, akkor az annak a jele, hogy hosszabb tavra tervez a novel. Ha nem, akkor csak dugni akar, igy logikus, hogy ezt minel kevesebb ido/penz raforditassal akarja elerni.

Rokapapa
Újságíró

Ahol a férfinak felkel ajánlani a számla fizetését, a nő már a viselkedésével is nem egyértelműsíti ezt ott a nő semmit sem akar a férfitól.

Delin
Olvasó
Delin

Ezt nem igazan ertem, hogy gondolod noi reszrol. Ha jelzem a viselkedesemmel, hogy eszem agaban sincs fizetni, azt uzeni, hogy erdekel a pasi? Ez a nok tobbsegenel onmagaban semmit nem jelent, csak azt hogy nem akarnak fizetni.

Ez a gyakorlatban kb 10 masodperc. Amikor hozzak a szamlat a no automatikusan nyul a penztarcajaert es a ferfi ha akar szol, hogy hagyja, nem kell. Szerintem ezt a legtobb ferfi pozitivumkent ertekeli, inkabb egy jelzes, hogy nem akarjak lehuzni.

Rokapapa
Újságíró

Ne fordítva nézd a dolgokat.

eszem agaban sincs fizetni, azt uzeni, hogy erdekel a pasi

Nem nem azt üzeni sőt semmit se üzen, viszont ha fizetni akar azzal egyértelműen üzen.

wittukind
Olvasó
wittukind

Delin naccsága, szerintem egy ilyen “igazán emancipált nő” nem készül ilyensmire….megvan már a faszbuk meg hasonlók…minek nyügösködni..

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Ezt magadról kell eldöntened. A kezdetekhez: ha az első 3 randin mindent te fizetsz, akkor te nem igen lehetsz MGTOW. Attól, hogy a 3. randin dug veled a nő, de addig mindent te fizettél – az összeg nagyságától függetlenül – te csak egy szánalmas béta vagy, akire szomorú sors vár.

VincentLaw
Olvasó
VincentLaw

Ezek a gondolatok bennem is megfogalmazódtak a fentebb olvasott kommentek alapján, hogy a fogalmak nincsenek a helyén a MGTOW kapcsán. Ez a dolog eléggé szubjektív (persze lehet szintekre osztani, habár szerintem felesleges), mindenki a saját szabályait fekteti le, és azok alapján próbál meg boldogulni az életben. Személy szerint a házasságot már élből elutasítom, viszont hogy “cölibátusra kárhoztatnám” magam? Hülye lennék :D (Persze biztos vannak ilyenek is, de ennek a csoportnak elenyésző részét tehetik ki csak)

Olajfalo
Olvasó
Olajfalo

No no Naooo! A Mangalicafesztivál kapcsán jutott eszembe. A malaclányokról. A disznó évében. Láttam ilyet, többet is.
Végzettség kipipálva. Pereputty beosztásba betolva. A tudást majd megszerzi a munkahelyen. Ha nem, akkor meg úgyis lesz, aki dolgozik helyette. Elvégre Pereputtyisztán egy ilyen hely.
Eltelt néhány év, és főhősnőnk, kedvenc cetünk, már nem egy sellő, hanem egy bálna, bár nem ez volt az álma. Kellőképpen besűrűsödött. Itt most nem a tennivalóira gondoltam. Még 37 éves kora fölött is a bulikán járt az esze, meg az ügyeletes gitáros-zenész-szépfiú zeneipari munkásságát tanulmányozta a munkahelyén, napközben. A ráérő óráiban. Abban a hét-nyolcban. Naponta.
Pereputtyisztánban kapott beosztottakat is. Sokan tűrték, de csak néhányan gyűrték. Őt, meg vele együtt a lepedőt.
Egy-kettőnek volt hozzá kedve, a többinek meg inkább csak gyomra.
Az éhgyomorra, meg az utána naponta többször megivott kávé, a sok-sok alkalommal elszívott cigaretta szaga-bűze a néki tetsző legények javát elűzte.
Csak családos, házas, családi házas, sőt leginkább családi házakat építtető emberrel állt össze.
Vagy állt volna össze. De még összeragadni sem tudott. Csak egy ilyennel, ki alig húsz évvel volt felette,
És az nem vált el miatta, hogy 100 millás házát nejének otthagyja.

Rokapapa
Újságíró

Alapjaiban jó a cikk, összeszedett és alapos. Persze mindig vannak olyan elemek amikkel nem lehet és nem is tud mindenki egyetérteni.

eltűntek az igazi férfiak és egyedül maradtak a gyerekekkel, vagy a nélkül, de magányra kárhoztatva.

Nem tűntek el csak nem képesek elviselni a nőket akik minden igazi férfit a feminista agymosás miatt elüldöznek maguk mellől.

Férfiak panaszkodnak, hogy a mai nőkkel képtelenség az együttélés és a házasság, mert látszólag minden ok nélkül kilépnek belőle és viszik magukkal a gyereket és a fele királyságot.

Sajnos nem csak látszólag minden ok nélkül hanem tényleg ok nélkül és ma már kifejezetten szerencsés az a férfi akinek a gyerekei mellett a nő csak a fele “királyságot” viszi, sajnos az én ismeretségi köreimben is van olyan ahol a nő szinte mindent vitt és még azt is kevesellte.

Valóban ennyire rossz a helyzet?

Nem, a helyzet sokkal rosszabb!!!

A jól funkcionáló kapcsolatok, családok nincsenek szem előtt, ők köszönik szépen, jól elvannak, így az ő életüknek nincs hírértéke

Ennek minden szava nagy igazság. Talán csak azzal lehetne kiegészíteni, hogy nem is akarnak a közvélemény elé kerülni mivel a család csak az ő ügyük a feminizálódott társadalom pedig egy megmondóemberként démonizálná a család férfi tagját (erre itt az oldalon is számos példa fellelhető a kommentekben).

a családon belül csökkent az egymásra utaltság, kompromisszum kényszer

Ebben a kis mondat részletben minden benne van. Az ok és a megoldás is egyértelmű, olyan szinten kell átalakítani a szociális hálót és a jogszabályokat, hogy a nők egyedül ne is lehessenek életképesek csak egy igen rossz életszínvonalon de azoktól a férfiaktól is szinte mindenüket el kell venni akik megunva a nőt kilépnek a házasságból.

A többi nő, azonban szívesen kiegyezne egy vele megközelítően egy anyagi szinten lévő partnerrel, ha a férfiak nem vonultak volna vissza

Olyan nő nincs és nem is lesz soha aki kiegyezne egy ilyen férfival. A nők ilyen esetekben csak élősködnek, kifacsarják a férfit és eldobják majd sírnak tovább, hogy nincsenek igazi férfiak.

Sőt, sok férfi szembe kívánt menni ezekkel a változásokkal. Nem fogadják el, hogy nem várhatják el a partnerüktől a hagyományos támogató, családüzemeltető női szerepet, ugyanakkor tőlük a hagyományos erőforrás biztosító szerep mellett, már a női feladatok jó részét is át kellene venniük

Ennek most van egy kis férfihibáztató mellékzöngéje ebben a formában. Elég nagy baj, hogy nem az összes férfi megy szembe ezzel. Jogos a felháborodás is. egyrészt ha a férfi átvállal néhány női szerepet a nő szemében leértékelődik, másrészt miért tenné ha semmit nem kap érte sőt még annyit se mint 10-20-30-50 vagy épp 100 évvel ezelőtt, harmadrészben pedig azok a nők akik kiveszik a részüket az erőforrások megteremtéséből a férfit automatikusan feleslegesnek vagy épp alárendeltjüknek tekintik függetlenül attól ki teremt meg többet.

A szellem kiszabadult a palackból és oda többé már nem lehet visszagyömöszölni. Ráadásul a házasságok, párkapcsolatok válsága, a “nemek harca” egy nagyobb és komplexebb össztársadalmi és globális válságnak egy-egy szeletét képezik.

Ezzel részben egyetértek de ezt a szellemet muszáj visszadugni a palackba, az egyéb globális emberi probléma aminek fő okozója a feminizmus már nem egy egyszerű probléma hanem az emberiség ellensége. A teljes földi élet – beleértve az emberit is – fennmaradása a tét. Vagy felszámoljuk a feminizmust – és magát a női egyenjogúságot is – vagy belepusztulunk mind.

Úgy tűnik, hogy a probléma megoldására csak egyéni, személyre szabott megoldások mentén lehet kísérletet tenni, ehhez azonban olyan partnerek is szükségesek, akik hasonlóan gondolkodnak és megfelelő falat tudnak képezni a külvilág káros hatásaival szemben.

Azt is leírtad miért kivitelezhetetlen az egyéni problémamegoldás. Ameddig létezik feminizmus és maga a női egyenjogúság – legalább is ebben a formájában – addig nincs olyan egyéni megoldás ami tartós eredményt hozhatna. Itt csak a globális és radikális megoldások jöhetnek szóba.

Foxtrott28
Olvasó
barrakuda
Olvasó
barrakuda

Gyakorlatilag az állam feleségül veszi a nőket. Persze választhatja férfi is ezt az utat, de ha beüt a szar akkor kinek is kedvez a jog gyermekelhelyezésben?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Szerintem baromság, de nagyon, ha megcsinálják, akkor még jobban fog tágulni a gyerektelen 70% köre, ugyanis ha egy nő biológiai és ösztönkésztetéseit nézzük, akkor három különböző alfától három gyerek, mindegyik tejel és ráadásul az állam gondoskodik róla mindenképp, még béta eltartót sem kell keresgélnie.

Nem beszélve arról, hogy ezzel a cigányoknak Hawai lenne.

A politika szereplői nem képesek felfogni azt az egyszerű tényt, hogy nem lehet ösztönözni, megvenni a nőket, hogy gyereket szüljenek. A “megfelelő” férfinek akár egy szakajtót is, a nem megfelelőnek egyet sem , akármennyit is fizetne, akárki is érte.

Az amúgy is , más okból több gyerekkel rendelkezőket jutalmazzák, de nem ösztönzik.

Minél könnyebbé teszik a nő életét, és ha még ez azzal is jár, hogy párhuzamosan, a szóba jöhető jelöltek szintjét is csökkentik ezzel, annál inkább kontraproduktívabb lesz az egész akció eredménye.

Nem képes egyetlen politikai szereplő, törvényhozó, nem hogy megérteni, hanem egyáltalán felfogni azt, hogy olyan jogokat és erőforrásokat adnak “gyerekek” kezébe, amitől ezek csak éhesebbé válnak és csak fokozzák a “bajt”.

Reszet Elek
Újságíró

Havi alapbérből nem lehet társ nélkül megélni (pláne gyerekekkel), de valamilyen munkavégzési feltételhez kellene kötni pl. előtte x év munkaviszony vagy csak addig jár amíg házastárs munkaviszonya is fennáll (ha nincsen akkor átalakulna valamiféle kisebb összegű támogatássá) különben a pirézek tobzódni kezdenek.

common man
Olvasó
common man

Említenek 3 éves munkaviszonyt.

Naooo
Olvasó
Naooo

Ha van közeli börtönviselt rokon, akkor gyermekvállalási adót kell kivetni.

common man
Olvasó
common man

Ez most hülyeség de leírom.Az állam vegyen spermát Brad Pitt ,Clooney,Dolph Lundgren-től és így tovább, összekeverni + néhány jóképű magas intelligens gazdag magyar legényét is aztán amit a sors juttat.Ha egy kicsit segítettem pár százalék is számít és lottót is sokan vesznek.
+ a bölcsészek kedvéért Müller Pétertől is.

Naooo
Olvasó
Naooo

De ez mind csíra.

common man
Olvasó
common man
xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ez csak azt mutatja, hogy a niggerek megelőzik a sorban a fehér nőket.
Ha fehér férfit akart volna összeverni, most büszkén körbeszopnák.

Kalman
Újságíró

Én csak azt nem értem, hogy ezt nem tudta előre? Ennyire be volt nyomva az interjún (nem láttam)?

Vagy elege van az egészből, megkapta a gázsiját az utolsó filmjéért és vissza akart vonulni, ne hívogassák többet a producerek? :-)

Vagy tudja, hogy fehér férfiként úgysem kap több akcióhősös bosszúállós szerepet, ez volt az utolsó?

A Daily Stormer szerint ezzel esedezik bocsánatért a Schindler listájáért. Ez még a legvalószínűbb szcenárió :-)

Hunn
Újságíró

Szerintem Liam Neeson az új filmjét promózhatta ezzel, ami gondolom valami bosszúállós akciófilm lehet.

Akárhogyis, tökös gyerek. És ha minden jól megy, ezzel a sztorival ismét egy picit jobbra tolódik az Overton-ablak a nyugati közbeszédben…

Az viszont mindent elárul a világ mai állapotáról, hogy a hallgatók nem azon háborodtak fel, hogy egy büdös nigger a való életben megerőszakolt egy fehér nőt… hanem azon, hogy egy fehér férfi ezen a bűncselekményen kiakadt, és bosszúról ábrándozott…

Naooo
Olvasó
Naooo

Inkább főállású apaság.

hunbagira
Újságíró

Gratula Alter. Azok itt a “legbátrabbak”, akik egy topiktalira sem mernek eljönni. A legviccesebb csakszikra aki hangos ” láb toppintással” közli, hogy az a legjobb ,ha nem csinálunk semmit. :D

wittukind
Olvasó
wittukind

Mi az a “topikltali” és hogy kell ott “elmenni”? egyszer kitenni vagy direktebe megy?

hunbagira
Újságíró

Nah beérkezett csakszika elbaszott sanchopanzája is védeni a “mestert”. :D ugorj kutyus, mindjárt repül a csont.

wittukind
Olvasó
wittukind

Én Carcharodontosaurus vagyok, nem elég egy csont…van neked esetleg vaegy kaffernőbivalyod hogy legyen miért ugorjak? és Don Quijote van itt elég, Sancho Panza nincs annyi….

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A “vita” elment a férfimozgalmak irányába:

Részletek egy 2012-es, férfihangos cikkből:

Láttál már bikacsordát? Én sem. Mindenféle “férfiasság” antitézise lenne csordába tömörülni. A csordásodás a női jellem része, nem a férfijellemé. Mégis, ha a feminista nemek harca kerül szóba, mindenki azt kezdi kiabálni, hogy “egységre van szükség”. Gyakran férfiak is kritizálják a férfijogi mozgalmat azzal, hogy nem is “igazi mozgalom”, mert nem hasonlít a feminista mozgalomra. “Látjátok? A férfiaknak nincsenek hatalmas lobbicsoportjaik, és még az alsóneműjüket sem égetik többezres tömegekben, tehát férfimozgalom nem létezik.” Ez is mutatja, mennyire feminizálódott a világunk – a férfiak a nők túlkapásaira válaszul maguk is nőies stratégiákkal igyekeznek a problémáikon enyhíteni.
……………………..
Az MGTOW valójában nem “mozgalom”, inkább egy kulturális és filozófiai megfigyelés a férfiak viselkedéséről. A férfiak nem tudtak egységbe tömörülni a feminista elnyomással szemben. Sokan egyetértenek abban, hogy a dolgok jócskán túl messzire mentek – de itt az egyetértés gyakorlatilag véget ér. A férfiak individualisták, nem csordalények, és így nem egyesültek egy frontban a feminizmussal szemben. Ha szétnézel a férfijogi mozgalomban, “egyszemélyes hadseregeket” fogsz látni. Az van, hogy egyesek megunják a többiekre való várakozást – hogy azok is felismerjék a problémákat és kitalálják mit is kellene kezdeni -, és ezért elkezdenek valamit egyedül. Gyakorlatilag minden férfijogi kutatás, haladás, a cikkek és a weblapok is egy-egy ilyen “egyszemélyes hadsereg” termékei. Ez a weboldal is ilyen – az enyém. Az MGTOW születésekor tehát egy megfigyelés volt, miszerint a férfiak a saját útjukat járják, és nem csordásodnak, mint a feministák. Ez a férfiak alaptermészetében rejlik – mint ahogy az is, hogy az igazságot megértve azzal együtt akarnak működni, ahelyett hogy megpróbálnák elrejteni vagy felülbírálni.
…………………….
Hadd kérdezzem meg: hogyan harcolhatnak a férfiak a férfiasságuk megőrzéséért úgy, hogy feminin jegyeket vesznek magukra?Nem tenné ez semmissé magát a koncepciót, és nem tenne ez minket nőkké, akiknek történetesen pénisze van? A férfiak nem csordásodnak, és közel sem olyan jó áldozatok, mint a nők. A férfijogi mozgalom évtizedek óta harcol ezért a természetellenes förmedvényért, mint amilyen pl. a férfimenhelyek a CSBE áldozatainak, vagy a férfiak “joga” arra, hogy otthon legyenek a gyerekkel amíg a feleség dolgozik és eltartja őket. Ezek mindig megbuknak, hál’istennek, mivel a természet törvényeivel szembe mennek. Ahogy most áll a helyzet, a férfiasságot még nem sikerült elpusztítani, és ahogy a férfiak felismerik a különbséget a férfias elvek és a nőies elvek között, általában azt mondják: “szarok az egészre, mostantól a magam útját járom”.
………………………..
A női hatalmat sosem sikerül igazán pontosan definiálni, de ez a dolog természetéből fakad, ugyanis ami női, az rejtett, míg ami férfi, az nyílt – így a női társadalmi hatalom is rejtett. Bár igaz, hogy a nyílt hatalmi pozíciók többségét férfiak birtokolták a múltban, ne feledjük, hogy ez csak úgy volt lehetséges, hogy a társadalom ezt elfogadta. A társadalom (értsd: a csorda) mindigis a női princípium fennhatósága alá esett, a társadalmi normákat és erkölcsöket a nők irányítják. Amit a nők akarnak, azt akarja a társadalom. Amit a nők szociálisan elfogadhatónak tartanak, azt találja szociálisan elfogadhatónak a társadalom. A nőknek hatalmas társadalmi hatalmuk van, a férfiaknak elenyészően kevés.
……………………….
100 évvel ezelőtt Belfort Bax arról írt, hogy egy férfinak szinte semmi esélye igazságot szerezni a bíróságokon egy nővel szemben. Csak akkor remélhetett bármit, ha ellenfele is férfi volt – nőt pedig csak akkor büntettek, ha más nőnek okozott kárt. Ha férfi küzd nő ellen, a nőnek mindig hatalmas előnye van. Ez nem csak mostanában jellemző tehát [pl. családjogi bíróságokon – D], ez egy olyan dolog ami az emberi alaptermészet szerves része. A természetben mindenhol a hím szolgálja a nőstényt. Az utóbbi párezer évben a nők evolúciója arrafelé zajlott, hogy jobban tudják manipulálni a férfiakat a saját céljaik elérésének érdekében.
………………….
“A férfi direktben akarja uralni a világot megértés vagy kényszer által. De a nő mindig és mindenhol indirekt uralkodik, egy férfin keresztül; a direkt uralma magára a férfira irányul. Ezért a nők természetében lakozik, hogy mindenre úgy tekintsenek, mint egy férfi megszerzésére használható eszközre – az érdeklődésük bármi másban felszínes vagy tettetett, csak kerülőút céljaik eléréséhez: kacérkodás és színlelés.” – Arthur Schopenhauer: A nőkről
………………………….
Ahogy látszik: amit a nők akartak, azt akarta a társadalom, és az meg is valósult. A férfiak csak eszközök voltak a nők akaratának megvalósításához.

“A nő, eredendő [fizikai] gyengeségében és megfigyelőképességének korlátaival a számára elérhető erőket arra használja, hogy gyengeségét ellensúlyozza velük – és ez az ‘erő’ a férfiak szenvedélye. Az ő mechanizmusai erősebbek a mieinknél; sok módozata van, amivel az emberi szívet mozgásba lendítheti. El kell érje, hogy azt kívánjuk, amit ő segítség nélkül elérni képtelen, de amit szükségesnek vagy kívánatosnak ítél; ezért alaposan ismernie kell a férfiak lelkivilágát. Értenie kell a rezdüléseiket, nézésüket és mozdulataikat. A saját szavaival, pillantásával és gesztusaival fel kell tudnia kelteni a vágyat, hogy a férfi azt akarja, amit ő – anélkül, hogy erre a szándékára fény derülne.” – Jean Jacques Rousseau: Emile

A férfi hatalma a környező világ meghódításából fakad, míg a nőé a férfi akaratának meghódításából; abból, hogy arra készteti, kiszolgáltassa a hatalmát a nőnek, amikor az azt szeretné.
…………
A férfiak bolondot csinálnak magukból ha azt hiszik, szembeszállhatnak a nőkkel ezen a szinten, mivel itt lakozik a női hatalom központja. A férfiak ugyanolyan hátrányban vannak ha a nőkkel szemben társadalmi változásokat szeretnének kieszközölni, mint ha a nők úgy akarnák “legyőzni a férfiakat”, hogy súlyzózni kezdenek és bokszleckéket vesznek a férfiak fizikai legyűrésének érdekében. Miért kellene a férfiaknak mozgalmat alapítani egy női elv alapján, miközben ugyanezen elv az oka annak, hogy képtelenek az akaratukat érvényesíteni? Elég nagy hülyeségnek néz ki, és csak katasztrófához vezethet. Ennek a torz gondolkodásnak az alapja a hamis ideológia a hippikorszakból, miszerint a férfi és a nő lényegében egyforma, kivéve néhány kívülről rájuk erőszakolt “szociális konstrukciót”. >Mivel ez az ideológia téves, bármilyen erre alapozott cselekvés félresikerült eredményekhez vezet. Egy “férfimozgalomnak” férfi elvek mentén kell szerveződnie és működnie. Bikacsordák nem kószálnak a határban.

“Be kell szerveznünk nőket is!”

Ez az egyik leggyakrabban felhangzó gondolat a férfimozgalomban. Ezt állítani egyszerre igaz és hamis. Ahogy megállapítottam, a nők irányítják a társadalmi változásokat, tehát ha szeretnénk lezárni a “nemek harcát”, és egyúttal a férfiak társadalmi helyzetén javítani, akkor a nőknek akarniuk kell,> hogy a férfiak helyzete javuljon. Nem sok dolog történik amit a nők ne akarnának.

“Bárki, aki konyít a történelemhez tudja, hogy nagy társadalmi változások lehetetlenek női lázongás nélkül. A változásokat pontosan a női nem helyzetén lehet lemérni, a csúnyákat is ideértve.” – Karl Marx

A “férfimozgalom” rendszeresen elköveti azt a hibát, hogy elhiszi, férfi és nő egyforma – és ezzel azt is elhiszik, hogy ami egy férfinak logikus és értelmes, az egy nőnek is az. A férfiak alapvetően elveket és logikát alkalmaznak, és a nők előtt az igazságosságra próbálnak hivatkozni. <Ez hibás taktika a nőkkel való vitában, mert ahogy a történelem során már sokan megfigyelték, a nőknek csekélyebb az igazságérzete.

“…a nő elmarad a férfitól igazságosság, őszinteség és lelkiismeretesség tekintetében. Mivel logikai képességeik gyengébbek, a tisztán látható, valós és jelenlévő dolgok nagyobb hatalmat gyakorolnak felettük, amit ritkábban ellensúlyoz absztrakt gondolat, rögzített alapelv vagy szigorú döntés, illetve általánosságban bármi ami a múltban vagy a jövőben, netán térben távol van. Megvan bennük az elsődleges minőség, ami az erényességhez szükséges, de hiányoznak bizonyos másodlagos minőségek, amik segítenék annak kifejlődését. Ilyen értelemben a nőt egy olyan lényhez lehetne hasonlítani, aminek van mája, de nincs epehólyagja. Ezek alapján azt lehet mondani, hogy a nők egyik gyakori karakterhibája, hogy nincs ‘igazságérzetük’.” – Arthur Schopenhauer: A nőkről

Nincs sok értelme a nők igazságérzetére apellálni, mivel a koncepció nehezen összeegyeztethető a női princípiummal. És azt is tudjuk, hogy a nők általában képtelenek empatizálni férfiakkal.

“A nőkben nincs együttérzés… És tapasztalataim a nők terén akkorák, mint Európa. És intimek. A nők szeretve akarnak lenni, nem pedig szeretni akarnak. Egész nap együttérzésért nyaggatnak téged, de viszonozni képtelenek, mert nem foglalkoztatja őket a világod annyira, hogy érdeklődjenek iránta.” – Florence Nightingale

A társadalom az alábbi hierarchia szerint működik:
Isten/igazság -> férfi -> nő -> gyerek -> kiskutyák
A férfiak törődnek magukkal, a nőkkel és a gyerekekkel – míg a nők csak magukkal és a gyerekekkel. A férfi, aki a nők együttérzésére vár, olyan bolond, mint a szülő, aki a gyerek együttérzésére vár és arra, hogy a gyerek a “helyes dolgot” cselekedje csak azért, mert az a helyes. Mindketten nagyon sokáig fognak várakozni, mire a természet átrendezi magát a kedvükért. Nők igazságérzetére hagyatkozni, vagy logikai alapon velük vitázni bolondság, mivel a nők nem logikus teremtmények – őket az érzelmeik irányítják [erre általában büszkén hivatkoznak – D] és az önmagából táplálkozó nárcizmus.
………………………
A házasságon belüli nemi erőszak törvénybe iktatása óta nem elvárás a házasságon belüli szexuális kapcsolat. >A családi stabilitás a múlt ködébe vesző fogalom, köszönhetően a “váláspozitív kultúrának”, ami a gyermekeket az apa helyett inkább az anyához való elhelyezésből fejlődött ki a 19. századtól kezdődően. Manapság azt mondják: “minden gyerek legitim” [nem létezik “fattyú” vagy “zabigyerek” – D]; sőt, a törvény teljes erejével kötelezi a férfiakat akár olyan gyerekek eltartására is, akikről bebizonyosodott, hogy a feleség félrelépéséből származnak>. Végül a társadalmi tisztelet is eltűnt, teljesen aláásta a kultúra, ami az apákat idiótáknak állítja be, kiknek gyerekei és feleségei épp csak tolerálni tudják a férfi folyamatos baklövéseit, általános alkalmatlanságát bármihez, amihez fog. Mégis, a nők illogikus gondolkodásában valahogyan az él, hogy a férfiak ezek ellenére megmaradnak a régi szerepeikben, vagy “megemberelik magukat”, és keményen dolgozni fognak a nők boldogságának érdekében, hogy biztosítsák a pénz és a csecsebecsék folyamatos áramlását. A nők mintha nem igazán értenék az ok-okozat törvényeit…
…………………….
A férfiak nem csordalények. Nem tömörülnek csoportokba és könyörögnek együttérzésért, mint a nők. A férfiak sokkal individualistábbak, és sokkal jobb az alkalmazkodóképességük. És most pont ezt használják: alkalmazkodnak a kulturális változásokhoz. Több különböző stratégia született, amiből a férfi aszerint választhat, hogy mik az egyéni céljai. Ha szexet akar, megtanul csajozni. Ha békét és nyugalmat szeretne a női nyaggatástól és hisztitől, szellemé változik. Ha gyereket és családot akar, kivándorol vagy feleséget importál egy olyan kultúrából, amiben még nem terjedt el a férfiellenesség. Más szavakkal: a férfiak a saját útjukat járják, ha tetszik ez nekünk, ha nem. Milliónyi egyszemélyes “társadalmi sztrájkkal” találkozhat az ember, amiben az egyes férfiak a saját érdekeik szerinti döntések alapján élnek. Ezek a személyes döntések egy határon túl összeállnak egy társadalmilag mérhető “mozgalommá”, ami valójában nem mozgalom a szó szoros értelmében, mégis hatással van a társadalomra.
A férfiaknak rengeteg választási lehetősége van manapság, és semmi szükség arra, hogy a kormány tegyen valamit értük. Eközben a nők, akik “megnyerték a nemek harcát”, és most egy “női nemzetet” építenek, el kell hogy lássák a családfenntartó szerepet, gondoskodniuk kell magukról és gyerekeikről. Közülük sokan nem keresnek házasságot, de szexuális “kalandokra” kaphatóak.
A nők igazságérzetére vagy együttérzésére hagyatkozni nem vezet célra, mert a nők csak egymással és a gyermekeikkel mutatnak együttérzést.

Teljes cikk: https://www.ferfihang.hu/2012/07/20/bikacsordak-a-ferfijogi-mozgalomban/

Egy másik (nem férfihangos) cikkből való részlet:

* Az első férfijogi mozgalmat 1926-ban alapították meg (Federation for Men’s Rights), és a céljaik között szerepelt a férfiaknak járó jogi egyenlőség, fairebb tartásdíjak, és több jog az apasági vizsgálatokkal kapcsolatban. Ismerős, ugye?

*Arról panaszkodtak, hogy a hatóságok szinte mindig a nők oldalára állnak a vitás esetekben, és sok férfi csupán női bemondásra ül börtönben. Ismerős, ugye?

*Bemutatták, hogy a mindenkori kormány hogy teszi a nőket érdekeltté a válásban, és hogy verik szét a családokat. Ismerős, ugye?

*Panaszolták, hogy a nők hamis vádakkal fognak előnyt kicsikarni a válóperek során. Ismerős, ugye?

*Még a MGTOW jelenségét is megjósolták, azaz hogy egyre több férfi nem fog megházasodni, mert a feminizmus szelleme tönkretette a nőket. Ismerős, ugye?

*Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ők nem nőellenesek, hanem csak a feministák, és a “modern” nők ellen vannak, akik egyre csak jogokat követelnek a kötelességeik elhanyagolása mellett, mindezt 1927-ben. Ismerős, ugye?

*Elítélték a férfiakat bíróságon ért hátrányos megkülönböztetést, a golddigger kultúrát, a pénzéhes feleségeket [beta bux – szerző], a szétesett családokat, az anyák által, pénz reményében túszként tartott gyerekeket és a pénzért bármire képes ügyvédeket, mindezt 1927-ben! Ismerős, ugye?

Vagyis a férfijogi aktivisták lassan egy évszázada ugyanazt ismételgetik, bármilyen pozitív eredmény nélkül. Ettől a bolygón élt egyik legsikertelenebb csoportnak tekinthetjük őket. Ugyanazt ismételgetik már a ’20-as évek óta, és ezek a problémák már akkor sem számítottak újdonságnak!
Vagyis a férfijogi aktivisták kudarcot vallottak az utóbbi 100 évben, eközben a feministák sikert sikerre halmoztak különösebb erőlködés nélkül, a szigorúbb válási törvényektől elkezdve egészen a férfiellenes kvótákig.
De miért vesztettek? Mert ostobák! Elhitték, hogy
• legyőzhetik a feministákat azzal, ha az érveiket szajkózzák
• legyőzhetik a feministákat azzal, ha vitákban, jobb érvekkel legyőzik őket, valójában azonban a feministák érzelmi alapon nyernek még a valóság ellenében is
• felháborodott férfiakból álló tömegbázis nélkül szétverhetik a feminista elitet
• a jogegyenlőtlenség elleni harc közben legyőzhetik a feministákat, miközben ugyan a legtöbb esetben papíron már létezik az egyenlőség, ez a gyakorlatban nem érvényesül (hála többek között a fehér lovagoknak)
és sok más. A legfontosabb probléma azonban, hogy figyelmen kívül hagyják a feminizmus tömegbázisát, a nőket. Igen, a tök átlagos, hétköznapi nőket!
A “csúnya feministák” és az átlag nő közötti mesterséges megkülönböztetés a férfijogi mozgalmak legsúlyosabb tévedése! A legtöbb nő ugyanis támogatja a feminista vívmányokat, legyen az válással kapcsolatos törvény vagy különféle juttatások. Mivel a legtöbb nő közvetlenül nem kapcsolódik bele a politikai diskurzusba, így a feminizmus széleskörű támogatottsága nincs is szem előtt………

Teljes cikk: https://jardasajatutad.wordpress.com/2016/04/25/a-ferfijogi-mozgalom-kudarcra-iteltetett/

common man
Olvasó
common man

Még nem volt időm végigolvasni de vannak bikacsordák.
Kafferbivaly:A csorda összetétele nemtől és kortól független, de léteznek csak hímekből álló csapatok is. A hím „szarvpáncélnak” is hívott szarvainak vastagságáról ismerhető fel. A bikák nyolcéves korukban válnak ivaréretté. A tehenek először ötéves korukban ellenek, 11,5 hónapos vemhesség után. Az idősebb bikákat kiveti a csorda, és általában a hím csapatokba tömörülnek.
Gnú: Amint a fehérfarkú esetében is, a csíkos, terület nélküli bikák legénycsordákban ide-oda bolyonganak

Reszet Elek
Újságíró

Ők az incelek…

wittukind
Olvasó
wittukind

ok, szerinted lennének him homosapiens csordák is….ki akkor az oroszlán meg a hiéna..?

common man
Olvasó
common man

El is tapossák az összetartó bivalyok a szemét feminista támadókat..

wittukind
Olvasó
wittukind

El is..de ott Ngwane-ben vagy a Ngorongoro-ban….itt mást taposnak….

hunbagira
Újságíró

És, csak tolja és tolja, képes n+1 reget gyártani, hogy n+1szer “hangosan toppintva a lábacsakájával” leírja-grafománként- hogy az igazán a férfias tevékenység, a semmilyen tevékenység.
Nem tudnád bemutatni ezt magadon, és eltakarodni a kurva anyádba.

Gejza
Olvasó
Gejza
Kalman
Újságíró

Ez sérti a transz-nők (vagy transz-férfiak vagy mik) érzékenységét!

Reszet Elek
Újságíró
Aldo
Újságíró

Akkor ezek szerint most már lehet erre azt reagálni, hogy mi van, most jött meg?

Aldo
Újságíró

Amikor azt hiszed, hogy ettől lejjebb már nincs.

Foxtrott28
Olvasó
Foxtrott28
Kalman
Újságíró

Amikor azt hisszük, hogy az értékrelativizálást már nem lehet fokozni, akkor:

“Farrar’s bill would penalize men for masturbation because such behavior is a failure to preserve the sanctity of life and “an act against an unborn child.”

miközben a nők abortuszát akarja könnyíteni. Miközben New York államban már egészen a szülésig – tehát teljesen életképes magzat esetén – is engedélyezik az abortuszt.

Ezeknek egy recskázás összemérhető egy 9 hónapos magzat meggyilkolásával!

Foxtrott28
Olvasó
Foxtrott28

A baj hogy nem tudják elfogadni hogy nekünk majdhogynem korlàtlan menyiségben áll rendelkezésre utód létrehozásához sükséges spermium de nekik meghatározott menyiség ami születésükkor rendelkezésre áll ami a kor előrehaladával csökken a számuk és minőségük!

Aldo
Újságíró

És csak egy bizonyos ideig van lehetőségük rá, mert 40 évesen már jó eséllyel nem esnek teherbe, vagy ha igen, akkor is retardált kölykük lesz.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

A baj az, hogy nem tudják, hogy hol a gátlástalanság határa. Egy nő, ha elszabadul- mint az őrült, ki letépte láncát.

Reszet Elek
Újságíró

“Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből!” Mt 7:4-5

Hunn
Újságíró

Ez az új amcsi feminista (amúgy egy női képviselő által benyújtott) törvénytervezet, miszerint akár a terhesség legutolsó pillanatában is, vagyis szülés közben – sőt, a már megszületett gyermek esetén közvetlenül a szülés után – el lehetne végezni az abortuszt, a nő kérésére, ez egyszerűen ISZONYAT!

Ez már nem is abortusz, ez GYILKOSSÁG lenne!

Ezek a feminista törvényhozók rá akarják venni az asszonyainkat a gyermekeink meggyilkolására!
Ismétlem: ezek a feministák le akarják gyilkoltatni az asszonyainkkal a gyermekeinket!

Ha valakinek még kétsége volt afelől, hogy az úgynevezett White Genocide az konspirációs teória-e vagy sem, annak itt van, ez a végső bizonyíték.
A tévedés lehetősége kizárva.
Nyilvánvaló a cél: a fehér nőkkel tömegesen le akarják gyilkoltatni a fehér édesapák fehér gyermekeit!

Ez sátáni terv. Meg kell állítanunk őket. Stop White Genocide! Biztosítanunk kell népünk fennmaradását és fehér gyermekeink jövőjét!

Delin
Olvasó
Delin
Reszet Elek
Újságíró
wittukind
Olvasó
wittukind

Azok , akik ilyensmiket ötöltek ki, miért nem abortálódtak mikor kellett volna? be kéne pereljék a hülye szüleiket hogy ilyen szart a világra hoztak….

Delin
Olvasó
Delin

Nekem angol forrasok alapjan nem egyertelmu a dolog. A torvenytervezet alapjan az 1. verziora gondolok, a kommentarok es egyeb cikkek alapjan a 2.-ra.

1. Anya eletveszelyben van, 24. het utan mostmar buntetojogi kovetkezmeny nelkul mestersegesen megindithato a szules. Mashogy nem avatkoznak be, olyan mint egy koraszulott baba.

2. Ugyanez a szitu, de az anyamehen belul az orvosok a szules elott megolik a babat, igy biztosan halva szuletik.

Reszet Elek
Újságíró

Az ördög a részletekben van és jóval több dologról van itt szó..

Foxtrott28
Olvasó
xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ez is egy módja a Darwin díjért folytatott “küzdelemnek”
A hülye majd akkor fog nagyot nézni, amikor pár év múlva a nője másnak fog szakajtó gyereket szülni, mert azért őt nem pakolták ki és mint tudjuk, a férfiak szülik a gyerekeket.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Hát olvasgatom ezt az újabb orbáni tervet, a főállású anyaságot. Átlagkereset, bruttó 340 kb. nettó 245, meg 3 gyerekre vagy 48 ezer családi pótlék, az olyan 293 ezer nettó. Gyerek ingyen ehet óvodában, iskolában, tanszer ingyen. Férfira itt már csak adófizetőként (béta) meg spermadonorként (alfa) lesz szükség, a többit megoldja Orbán újabb lázálma. Majd ő eltartja a nőket, be is szedi a rávalót a bétáktól, a “hölgyek” meg csak csináltassák meg akivel akarják. Vicc ez már lassan…….

wittukind
Olvasó
wittukind

Tényleg, én is elolvasgattam(volt időm rá) ezt a Magyarországi családtámogatás-vagy hogy a francba hivják-tervcsomagot….sehol a férfi mint apa, csakis a nők mindenhol….ennyi női szavazóra számit az ottani Orbán? de hát a ti Alkotmányotokban is be van vésve hogy a nők, buzik, fogyatékosak meg más hasonlók kiemelt bánásmódban részesülnek…legalább nekünk van itt egy specimen akin lehet röhögni minden nap szinte hogy milyen hülyeségeket debitál…

Mátyás Hunyadi
Olvasó

https://videa.hu/videok/film-animacio/a-hutlen2002-n5OqPb1r7o9NvEKl 1:06 – 1:10 között benne van ebben a filmben a lényeg. Ez a rész annyira redpill, hogy magam is meglepődtem egy 2002-es filmben ezen a jelenetsoron. És úgy általában nagyon kiábrándító az egész film, szorosan kapcsolódik ehhez a válság témához.