The Mechanic
3 megosztás

A férfigyűlölet buborékja – 7/4. rész

a Kulturális Tézis folytatása …

Megszégyenítő beszéd és projekció, mint a racionális vita helyettesítője: Ahogy korábban megvitattuk, bármilyen jogos és udvarias kérdés a jogrendszer és média férfiellenességéről, inkorrektségéről, egy pavlovi visszavágást eredményez, mely „nőgyűlölőnek” és „vesztesnek” állít be. Vegyük górcső alá megszégyenítő beszéd gyakran használt példáit és azt hogy ezek a férfigyűlölők miért félnek annyira a helyénvaló vitától.

A „nőgyűlölet” folyamatos vádjával ellentétben (melyet [misogynist] számos „feminista” le sem tud rendesen betűzni) a legtöbb férfi valójában lovagias és féltve óvja a nőket. Minden nap láthatunk férfiakat, akik a védelmükre kelnek vagy hajlandóak szívességet tenni nekik. Mérhetetlenül több lovagiasság van a férfiakban, mint amennyi nőgyűlölet. Másrészről, napi szinten láthatjuk a „feministák” férfiellenes kijelentéseit és az elméletüket, mely szerint minden férfi bűnös a férfiak egy kis csoportja által elkövetett bűnért. Jól ismert „feministák” nyíltan beszélnek arról, hogy a férfiak 90%-át ki kellene irtani. A „nőgyűlölet” vádja a saját férfigyűlöletük színtiszta megnyilvánulása.

A másik rágalom a „lúzer, aki nem kap nőt” kijelentés. Ha körülnézünk a világban, rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy azok a férfiak emelik piedesztálra a nőket, akiknek kevés tapasztalatuk van velük és nem azok, akik komoly szexuális előélettel rendelkeznek. Ha egy férfinak sok szexuális partere volt, nem fogja jobban tisztelni a nőket, ami pontosan az ellentéte a „feministák” állításainak. Még egyszer, a „lúzerség” imént említett vádja pusztán a „feministák” pszichoszexuális frusztrációjának kivetülése. Ráadásul ezek a nők folyton-folyvást megdöbbennek azon, hogy ádáz gyűlöletük a férfiak iránt nem fejlődik a férfiak részéről mágikus módon szerelemmé.

A férfigyűlölők rágalmait olyannyira nem vitatják, hogy nincs okuk kibővíteni a fegyverarzenáljukat a már meglévő két projekción túl. A megjósolható pavlovi reflex magyarázatom ellenére, a komment szekcióban meg fognak jelenni olyan férfigyűlölők, akik ezt a kétfajta gyalázkodást használják. Ráadásul ezzel épp bebizonyítják, hogy csak mások leugatása a céljuk, így kimutatva foguk fehérjét. Mindenesetre e megelőző csapásom nem akadályozza meg őket abban, hogy felhívják figyelmünket önnön korlátoltságukra azzal, hogy örömüket lelik ezen tevékenységükben. Nem segíthetnek magukon és nem képesek normális módon megvitatni egy nézeteltérést.

A férfiaknak természetesen meg kell érteniük, hogy a vitakészségük miért korlátozódik a megszégyenítő beszédre, a fent leírt két módszerre és hogy miért nem szabad megijedni tőlük. Emlékezzünk rá, hogy nem szabad ezt komolyabban venni annál, mintha egy tíz éves gyerek mondta volna. Ezen felül nincs ok arra hogy hagyjuk a „feministáknak” megúszni olyan dolgokat, amelyeket egy férfinek nem néznénk el. Egyenlőséget akartak, nemde?

„Feminizmus”, mint a valódi nőgyűlölet: A valódi, legnagyobb nőgyűlöletet a „feministák” természetesen akaratlanul hozták létre. Azzal hogy kiállnak a hamis nemi erőszak vádak mellett, hiteltelenítik mindet és komoly kárt okoznak a valódi áldozatoknak. Azzal hogy ösztönzik az ex-férjek emberi mivoltától való megfosztását és a gyerek eszközként való felhasználását, rossz példát állítanak az utódok elé, akik felnőttként neheztelni fognak az anyjukra. Azzal hogy ok nélkül, alaptalanul „nőgyűlölettel” vádaskodnak, haragra gerjesztik a korábban barátságos férfiakat. Azzal hogy mentséget keresnek a megcsalásra vagy a nők által elkövetett családon belüli erőszakra, kétségbeesésbe taszítják a korábban kezelhető férfiakat.

A férfigyűlölet visszafelé elsülésének iskolapéldája a házasság lerombolása, és a „Szex és New York/Puma” fantázia. A monogám házasság nem csak az „alfa” és „béta” férfiak közti szakadékot tüntette el, hanem a nők vonzóságának a Vili a prérifarkas pillanata előtti és utáni különbségét is. Bár a nők agyába vésik a mítoszt, hogy a gyakori szexuális partnerváltással töltött élet 35 éves kor felett is megéri, számos nő a 30-as évei végére azzal szembesül, hogy sokkal kevesebb férfit vonz, mint a tíz évvel fiatalabb nők. A „feminizmus” egy olyan morális értéket nyújtott nekik, amely teljes mértékben ellentmond fizikai és mentális valójuknak, mély, keserű bánatot hagyva maga után.

De ennél is fontosabb, hogy a „feministák” leértékelték a tradicionális női tevékenységeket (a következő generáció felnevelése), míg a férfi tevékenységeket többletértékkel ruházták fel (a tárgyalóasztal, a hadsereg, sok szexuális partner). Azt mondták a nőknek, hogy duplázzák meg a férfiak eredményeit, azt feltételezve, hogy az eredendően jobb, mint a hagyományos női. Azt mondani a nőknek, hogy az anyjuk vagy nagymamájuk utánzása kevésbé értékes a férfiak utánzásánál, szerintem egy kicsit nőgyűlölőnek hangzik. Talán nem ér senkit sem meglepetésként, hogy mindezen „szabadság” ellenére a nők sokkal boldogtalanabbak, mint amikor az úgynevezett nőgyűlölettel voltak sújtva.

Hogy lett ilyen rossz a helyzet? Biztosan nincs akkora hatalmuk a „feministáknak”?

Szociálkonzervatívok, Fehér lovagok, és a lányos-férfiak: Hiba lenne azt a következtetést levonni ebből, hogy a férfigyűlölők képesek a helyzetet a saját maguk hasznára hajtani. Mondom ezt annak ellenére, hogy megvan a lehetőségük és az erejük az Egyesült Államok alkotmányának és a szavazók vigyázó tekintetének megkerülésében. Éppoly bűnös az a férfi, aki tudta nélkül – más férfiak ellen fordulva – alázatos igenemberként a feministák malmára hajtja a vizet, abban a reményben, hogy így elnyeri a nők figyelmének egy részét.

A lovagiasság a legtöbb emberi kultúrában, valamennyi században jelen volt, ahogy megtalálható volt a nagyobb civilizációk irodalmában is. A lovagiasság jelentősen megnövelte a férfiak kilátásait a házasságra, de az okai mára feledésbe merültek. A modern kor előtt, a fiatal nő kezéhez vezető út a szülein át vezetett. A lány apjának beleegyezése nem képezte alku tárgyát. Ha a fiatal férfi el tudta hitetni a szülőkkel hogy tenyerén hordozza majd a lányukat, a szülők áldásukat adták a frigyre. A lovagiasság elsődleges célpontja nem maga a lány volt. A nő szexuális vonzalmát is ritkán keltette fel, ahogy arra a Játszma is rámutat.

Így számos férfi ragadt bent az idejétmúlt, pontatlan és önmarcangoló fogalmi definícióban, mely szerint ma a lovagiasság és a buzgó szolgalelkűség az út a szexhez. Teszik mindezt azon tény ellenére, hogy a nő szexuális döntését már nem kontrollálja a szülő, mely házasság helyett gyakran inkább alkalmi kapcsolatokban mutatkozik meg. Mindegy hogy a férfiak vallásosak és szociálkonzervatívoknak hívják őket vagy mihaszna baloldaliak, akiket „lányos-férfinak” neveznek, teljes mértékben ugyanazok. A „Fehér Lovag” kifejezés mindkét csoportra kiválóan alkalmazható. Mikor ezek a lovagok megvillantják lovagiasságukat a „feministáknak”, nők parancsára egymást marcangoló férfiakat látunk, akihez ezek a nők cserébe soha nem fognak vonzódni. Ezért láthatunk sajátságos kiegyezéseket a feltételezett ellenfelek – a „szociálkonzervatívok” és a „feministák” – között, ha a férfiak büntetése a cél. A férfiak lehangolóan nagy száma támogatja a hamisan nemi erőszakkal vádolt ártatlan férfiak bebörtönzését vagy azokét, akik a munkájuk elvesztése miatt elmaradtak a „gyerektartással”. Azért teszik ezt, mert nem akarják kockáztatni a nők rosszallását és mert helytelenül azt gondolják, hogy a fanatikus „feministák” képviselik a hivatalos női véleményt. Ezek a férfiak a legnagyobb vesztesei az egésznek. A Játszma hatékonyságának csökönyös tagadása meggátolja őket a konklúzió levonásában: a felesleges együttműködő készség és a hajlandóság hogy szívességeket tegyenek vágyuk tárgyának, éppen az ellentéte annak, ami szexuálisan vonzóvá teszi a férfit a nő számára. Egy nő sem vonzódik a szeretethiányos férfihoz.

Ezért a bolond „feministák” után ezek a piedesztálra emelő Fehér lovagok a második leginkább felelős csoport a Nyugati társadalom mai férfigyűlöletére. Az átlagos nő nem kutat megszállottan új módszerek után hogy megrágalmazza és palira vegye a férfiakat, pusztán a győztes oldalt akarja támogatni (ami jelenleg a férfigyűlölők csoportja). Abban a reményben hogy vállveregetést kapnak a „feministáktól”, a piedesztálra emelő férfiak sok alattomos dolgot követnek el más férfiak ellen. Ennélfogva a férfigyűlölet hevének hierarchiája így alakul:

Keményvonalas „feministák” > piedesztálra emelők/Fehér Lovagok > átlagos nők

Még ha a férfiak az átlag nőknél nagyobb mértékben is járulnak hozzá a férfigyűlölethez, a korábban felvázolt okok miatt ez nem akadályozza meg a feministákat a pavlovi tendenciájuk folytatásától, hogy „nőgyűlölőnek” nevezzenek egy ilyen cikket.

Végül vizsgáljuk meg a vallásos „szociálkonzervatívokat”, akik ki vannak téve saját pszeudo-erkölcsös viselkedésüknek és szándékos vakságuknak. Folyamatosan üres prédikációkban papolnak a „házasság szentségéről”, miközben semmit nem tesznek a válásra való ösztönzés megfordulásáért. Amiről azt mondják, hogy nekik a legfontosabb, az orruk előtt lett lerombolva és túl ostobák ahhoz, hogy megértsék a miértjét. Nincs még egy érdekcsoport Amerikában, amelyik ilyen nagyon elbaltázta volna a saját küldetését. Megvezetve kevésbé fontos dolgokkal, – mint például a „melegházasság” halálos fenyegetése a tradicionális házasságra – lemaradnak a jogi változtatásokról, amelyek korrelálnak a válások számának növekedésével, melyet az arra való ösztönzés hoz létre (inkább a válás dönti romba a házasságot, sem mint a melegek kis száma). Ez olyan hatalmas mellényúlás, mint ha egy csillagásznak nem lenne tudomása a hold létezéséről. Nem a konzervatívoknak kellene felfogniuk, hogy a belülről jövő ingerek és vágyak határozzák meg a viselkedést? A „The Onion”-nak megérné írni egy cikket, melynek a következő címet adhatnák: „A szociálkonzervatívok féltve próbálják fenntartani a tökéletes 100%-os bukási rátát a tennivalójuk előrehaladásában”.

Miért nincs férfijogi mozgalom: Ennél a pontnál az olvasó talán kíváncsi rá, hogy „Ha a dolgok ennyire rosszul mennek, miért nem hallottunk erről valamit?”. Ez egy igazán jó kérdés, és a válasz a férfi psziché alapjaiban van. A legtöbb béta férfi inkább meghal, mintsem „lúzernek” hívják őt a nők (az alfák természetesen tudják, hogy ezt nem kell elhinni). A Fehér Lovagok is csatlakoznak a más férfiakat megszégyenítők csoportjához, mivel azt hiszik, hogy ez a helyes út a saját vágyuk kielégítéséhez. Így a méltatlanul tönkretett férfinak szembe kell néznie a nők és a férfiak seregének megszégyenítő beszédjével, ha felemeli hangját az igazságtalanság ellen. Emiatt pedig csendben szenved, mely egyenes út a korai halálhoz. Fiatal férfiak milliói hajlandóak meghalni a csatamezőn, hogy megvédjék az Egyesült Államok alkotmányában lefektetett értékeket, de nem találunk 100 olyan elvált férfit, aki a szégyenteljesen alkotmányellenes bánásmód ellen tiltakozna, amivel szembe kellett néznie. A kétszülős családmodell lerombolása a nők erkölcstelen viselkedésének ösztönzésével éppoly fenyegetés Amerika biztonságára és jólétére, mint bármi, ami valaha Afganisztánból, Pakisztánból, Iránból vagy Szaúd-Arábiából jött volna ellenünk. A férfiak, akik túlzottan félnek a „nyikorgó kerék” szerepkörtől – még ha el is veszítik a saját gyermeküket, a jelenlegi és jövőbeli vagyonukat, a fő hozzájárulói az uralkodó status quo-nak. Az alfa férfiaknak nincs az önzetlenségen túl egyéb késztetésük a cselekvésre, mivel ők hasznot húznak a jelenlegi helyzetből. Így az én önzetlenségem is csak korlátozott formában jelenik meg ezen ügy támogatásában.

Minden komoly mozgalomnak létre kell hoznia egy vagy két agytrösztöt, hogy jelentéseket készítsenek, szimpóziumokat tartsanak és speciális irányelveket foganatosítsanak. Ezen felül válóperes ügyvédeket kell toborozni, akiket a lelkiismeretük vezérel a sötét oldal elhagyásában. Ezután televíziós vitafórumot kell létrehozni a legjobb egészségügyi, üzleti és mérnökiskolák vezetésével (ahol fiatal férfiak, akik jövedelmező karriereket választottak, elérik a házassági kort, de semmit sem tudnak a törvényről). Dokumentumfilmeket kell készteni és olyan jelentős áldozatokat felkérni szószólóként, mint Mel Gibson, Paul McCartney, Hulk Hogan, és Tiger Woods, valamint erőteljes tiltakozást kell szervezni a bíróságok elé. A Web 2.0, a közösségi média és a vírusként terjedő eszközök korában ennek mind könnyen kellene mennie. Különösképpen hogy a baloldal milyen gyorsan össze tud verődni egy hasonlóan nagyszámú tömegbe, néha még elég zavaros okok miatt is.

Ehelyett mindössze ami létezik, az a Férfijogi Szerzők (Men’s Rights Authors, MRAs), akik néhány weboldalt üzemeltetnek és információt cserélnek a blogjaikon. A „semminél jobb” a legnagyobb dicséret, amit az erőfeszítéseikért adni tudok és ez a cikk, melyet a „The Futurist”-on teszek közzé, valószínűleg a probléma legnagyobb analízise a mai napig. Bár ezt a weblapot nem ennek a témának szentelték és nem én vagyok az elsődleges szerzője. Ennélfogva nem lesz valódi Férfijogi Mozgalom a közeljövőben. Ehelyett a férfigyűlölet buborékját az emberek millióinak piaci ereje fogja kipukkasztani.

A civilizációs törésvonal: Miután megvizsgáljuk a modern társadalom hibáit és a törvényeket, melyek súlyosbítják azokat, láthatóvá válik a két fő jogi/igazságügyi ok, melyek nagy jelentőséggel bírnak civilizációnk folyamatosan fejlődő, vagy csupán ciklikus jövőképének meghatározásában. Ez a két ok az apasági jogokhoz való viszonyulás és a tisztességes eljárás jogának kezelése a nemierőszak vádakban. Az emberi agy úgy alakult ki, hogy sokkal jobban értékelje a nők jólétét, mint a férfiakét (olyan okok miatt, melyek valaha érvényesek voltak, de ma már nem), ami megmagyarázza, hogy miért nem érdekli a hamisan nemi erőszakkal megvádolt férfiak tisztességes eljárásához való joga az amúgy azt támogatókat. Hasonlóképpen van egy kis ellenállás a “feminista” törvények ellen, melyek megvontak minden jogot az apáktól.  Az apák nem tűnnek olyan értékesnek, sem olyan méltónak a jogukhoz, ahogy fentebb látjuk. Ez a két jogi terület pontosan az, amelyek segítségével a társadalom eldönti, hogy felfelé vagy lefelé akar-e tartani. Minden egyéb mellékes politikai vonal, úgymint a bevándorlás, faji viszonyok, de még a terrorizmus sem olyan fontos, mint az egész társadalmat elpusztítani képes jogok.

Tovább a cikk következő részére >>


Forrás: https://www.singularity2050.com/2010/01/the-misandry-bubble.html

Szerző: Imran Khan

Post Author: The Mechanic

The Mechanic
f Facebook
3 megosztás


289
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
13 Egyéni hozzászólás
276 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
30 Hozzászólások szerzői
zgy001Wang BDeadpoolBlackurAldo Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
wittukind
Olvasó
wittukind

A “miért nincs férfijogi mozgalom” kiemelt pontnál érdekes dolgokat fejteget a szerző… figyelted, Főnök, miket ir ott ez a muksó hogy mitől lenne eredményes egy ilyen mozgalom? vajon melyik Magyarországi tévécsatorna vállalna ilyensmit be? és kik lennének ehhez a szponzorok?

Apa35ev
Olvasó

“Miért nincs férfijogi mozgalom”.
Azért mert az “igazi férfi nem panaszkodik“.
Én nem vagyok “Férfi” ha panaszkodok, de attól még az vagyok ha közlöm és bizonyítom a tényeket és olyan dolgot teszek az utódomért mint senki más. Elszörnyülködnek (nem mernek gyereket vállalni) vagy felnéznek rám (férfi maradtam) emiatt. Az biztos az állam feministák ellensége vagyok mert nem döglöttem meg mivel azt tettem amire nem számítottak. Nem tudtak apátlanítani és teljesen lefárasztani. Mivel a gyerekem egyszer felnő már teljesen mindegy mit csinálnának velem azután. A fiamnak tiszteletreméltó apa maradok mert nem adtam fel amikor kicsi volt.

wittukind
Olvasó
wittukind

“megszégyenitő beszéd”- én ismertem egypár Xanthippé-t , van amelyik most is él, nem hiába lett Szókratészből utcai filozófus(Platón szerint)..ahelyett hogy egy hazait lekevert volna neki..(Platón ezt nem emliti)…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Az átlag férfit nem fogják érdekelni az „agytrösztök”, a példák, a vitafórumok, „dokumentumfilmek”, most sem érdekli őket. Mivel a férfiak „önmagukat cenzúrázzák”, ilyen a természetük és az ösztönkésztetésük.

Az átlag férfi tapsol, kiszolgál és támogatja a feminizmust, abban reménykedve, hogy ha „jó és teljesíti a próbákat”, akkor elnyeri a „jutalmat”.

Nem a nők és feminizmus akadályozza meg a férfiakat abban, hogy férfiként(vezetőként, alfaként , kiemelkedőként) viselkedjenek, hanem saját önkorlátozó, ösztönszintű mechanizmusuk.

Gyáva oroszlán nem „taníthat” bátorságot és a hiénák mindig is legyőzték az oroszlánt, számbeli fölényük miatt.

100 éve is ugyanezek a „gondok” voltak és nemhogy jobb, hanem rosszabb lett a helyzet.

wittukind
Olvasó
wittukind

Mivelhogy a “történelem” ciklikus és nem lineáris, ahogy a marxista szemlélet állitja, igenis, egyetlen kafferbivaly is ki tud belezni egy nőstényoroszlánt és megtaposni a kölykeit, ha úgy jön kedve….ideje volna az “öncenzuárrás” újraértékelésének., persze átgondolni ezt a “valódi egyenlőséget” dolgot mert nem visz csak lefele….

Reszet Elek
Újságíró

Az általatok elmondottak mellett ott van az az ösztönszerű késztetés, amely szerint a férfiak egymás versenytársai is, a versengés pedig az élet minden területén jelentkezik. A férfiak természetüknél fogva sokkal inkább individualisták, hajlamosak külön utakon járni, mindent kipróbálni. Bizonyos szempontból a férfiben testesül meg az evolúciós késztetés és változatosság, a nőben pedig (választásukkal) az evolúciós szelekciós hatás.
Éppen ezért a nők sokkal kevésbé változatos utakon járnak és fizikai gyengeségük folytán önvédelmi okokból is sokkal inkább hajlamosak csoportban gondolkodni, akár kritika nélkül is összetartani bármilyen külső veszély fennállása esetén.

Ciro
Olvasó
Ciro

Nem értek egyet. A férfiak sokkal inkább hajlamosak az együttműködésre, mint a versengésre. Pontosan ezért tudnak nagyon összetett rendszerek kialakulni. Az állandó versengés, rivalizálás nagyon korán szétrobbantaná a közösségeket. Egy férfinak a versengésnél sokkal nagyobb késztetése van arra, hogy egy jó közösséghez (szurkolótábor, klub, baráti kör stb.) tartozzon. Egy idegen közösséggel szemben viszont valóban fennáll a versengés vagy harc igénye. És ott sokkal fontosabb, hogy a te csapatod győzzön, mint hogy te előrébb kerülj a csapatod rangsorában. Aki a saját helyzetének javítása érdekében elárulja a csapatát, az a legaljasabb ember. Itt is látszik, hogy a csapatszellem, az együttműködés ösztöne mennyire felülírja a versenyszellemet. A nők csoportban gondolkodása szerintem sokkal felszínesebb, mint a férfiaké.

hunbagira
Újságíró

Jól mondod. Eleve női barátságok nincsenek (a barátság szó feltételez egy értéközösséget similis simile gaudet, ugye) nő között érdekközösségek vannak.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A férfiak sokkal inkább hajlamosak az együttműködésre, mint a versengésre.

Kivéve, ha nőről van szó, akkor minden morál és erkölcs borul és szertefoszlik a “hajlam”.
Ha nőért megy a “verseny”, akkor nincs együttműködés, sőt: “szerelemben-háborúban mindent szabad” elv érvényesül,
A nők exogámiáját/árulását sem bünteti a társadalom, hovatovább lassan “kívánatossá” válik.

hunbagira
Újságíró

Szerintem ez sem így van, itt is cáfolom cinizmusodat. Eddig az előttem történt női félrebaszások közül egy volt (haveri,baráti)körön belül. Ugyanis a legtöbb pasi tudja, hogy egy barátság örök, a baszás pedig pillanatnyi.
És ezt valahol nősényeink is tudják, ezért vándorolnak be a nagyvárosba, hogy ott éljék ki ilyen irányú ösztöneiket.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Eddig az előttem történt női félrebaszások közül egy volt (haveri,baráti)körön belül.

Pontosabban: ennyiről tudsz te bizonyosan. De én nem erről beszéltem, és nem is egyszerűsítettem le a dugásra, de ha te ezt érted alatta, biztos igazad van és “cáfoltad”.
A nőkért megy a verseny nem (csak) a dugásról szólt, de kinek mi van fókuszában , azon keresztül látja a világot.

hunbagira
Újságíró

Pont erre a “válaszra” számítottam. :) Viszont tudod, ha a való világot számba veszed az a bevallott adatokból indul ki. Közvéleménykutatók is így dolgoznak és hibahatáron belül jó eredmények jönnek ki. Tudod “kedvenc” balliberálisaid is azt mondják mindig, hogy hazudnak a közvéleménykutatók és aztán bőgnek, hogy még sem. Majd azt találják, hogy csaltatok…de ez már más téma.
Szóval az alfahímek sem kockáztatják meg, hogy a másik csoporttal történő harc közben valaki hátukba bassza tőrt. Nagyobb étvágyukat ott élik ki, hogy több rabnőt sajátítanak ki. :)

“Frankie lenne egy komoly kérdésem. Ugye a kis krapek nem bassza bibsi feleségét, mert az gondot jelent.
Frankie: Mit fejelhettem?! Ha megmondom az igazat, holnapra ász,ginger és nicky egy meszes gödör alján fekszik……
….ugyanis ezeknek az öregeknek van egy hepjük, nem szeretik, ha valaki a másik nejét bassza. FELESLEGESEN árt az üzletnek” :D és ez valóban főszabály a maffiában (is).
2:22-től…:D
https://www.youtube.com/watch?v=mxZxr8QseH4

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Most akkor megcáfoltad a saját cáfolatod?
Hogy jönnek ide az alfahímek?
Itt a béták “harca” a nők iránt volt terítéken, az alfáknak nincs szükségük harcra, azokért sorba állnak.
A béták viszont egymással küzdenek, ezért (is) kap léket minden ilyen “nőszerző” mozgalom, mert legkésőbb ott ugranak egymás torkának, amikor a “megszerzett nőket el kéne osztani”.
De mivel még eddig egyik sem jutott el, így (ezért is) kétséges a nagy összefogás.

hunbagira
Újságíró

Akkor lecsupaszítom cinizmusod szintjére.
Bekockáztatod a- tegyük fel jó- megélhetésed egy kefélésért? Nah ugye…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ez a te bábod. Én ilyet nem állítottam, de nyomjad, ha ez örömöt okoz neked. Mindvégig a bétákról volt szó, azok nőszerzési (szerinted dugási) esélyeikről, “összefogásukról”, ami soha nem valósult meg és ezután sincs sok esély erre.

hunbagira
Újságíró

A vita onnan indult, hogy képesek vagyunk-e csoportként működni. Te szerinted nem, mert ha feláll a faszunk akkor nem. (Hozva a formádat)
Én – illetve Ciro- fenntartom, hogy önkéntes(baràtságalapú) és haszonelvű csoportoknál nem.
Hogy a példánál maradjunk, C. Ronaldoról sem hallani, hogy valami rosszabb arcú csapattársa elől elhalászta volna a modellkurvát.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A vita onnan indult, hogy képesek vagyunk-e csoportként működni.

Akkor is azt állítottam és most is azt mondom, hogy ez a “csoportos együttműködés” megszűnik, ha nő/pár-szerzés kerül a fókuszba, “együttműködve”szó ebben az esetben nem értelmezhető, nőszerző, párkereső “közösség” (szurkolótábor, klub, baráti kör), nem létezik, nincs “csoport” és nincs együttműködés sem- és ez nem is értelmezhető, az erőszakos nőrablás kivételével.
A többi bábod – az alfáktól a barát nőjének dugásáig, a felállt fasszal együtt – püföléséhez, meg már kívántam sok sikert, most is azt teszem.

hunbagira
Újságíró

Hát, amikor kkeurópa asszonyain àthaladtak a szovjet frontok. :D Egy tanúvallomás sem szólt arról, hogy verekedés tört volna ki a “zsákmányon” inkább ott is megosztoztak és kivárta mindenki a sorát.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Arról is értekeztem, de jelenleg ennek itt nincs realitása, bár van itt is, aki erről álmodozik, de”házon belül” ennek elég kicsi az esélye, főleg, ha a “feminista kondicionálás” alatt lévő manginák és papucsok “hadára” tekint az ember.

hunbagira
Újságíró

A vita nem arról szól, hogy a csoportos nemi erőszaknak van-e realitása Ne verd a szalmabábod és ne terelj.:)
Hanem állítottad, hogy mindenfajta csoporttudatunk (bajtársiassagunk) megszűnik, ha feláll a faszunk (ami egy az egyben egy femcsi narratíva)
Ami eddig én számtalan konkrét példával alátámasztottam, hogy az esetek többségében nem fordul elő ilyesmi. Amit te képtelen voltál cáfolni, konkrét példával.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Te hoztad az orosz felszabadítókat.

Hanem állítottad, hogy mindenfajta csoporttudatunk (bajtársiassagunk) megszűnik, ha feláll a faszunk

Ez a te bábod, ne kend rám.

Ezredjére: a csoporttudat és bajtársiasság a nőszerzés szempontjából értelmezhetetlen, hogy ez más közös cél okán miért szünne meg, ha nőt szeretnének a férfiak, az meg újra a te bábod én ilyet sem állítottam.
Hiába tekeregsz, mert beszoptad.
A te “konkrét példáid”, amiket hoztál, köze nincs ahhoz, amiről én beszéltem, de a mellébeszélésed újabb alapot adott számodra újabb báb felállításához.
Arról meg nem is beszéljünk, hogy mellékszállal behozott “pédáid” az anekdotikus érvelési hibát tartalmazza, amivel most is küzdötök szügyig merülve Lierinnel, mindketten ugyanazt a hamis érvelést művelve.

hunbagira
Újságíró

Ezt te szoptad be, cicám. De várom a leírásokat arról, hogy “szeretett felszabadítóink” összecsaptak a szerzett nőkön. Gyerünk…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A saját bábod püföléséhez te jobban értesz.

hunbagira
Újságíró

De feloldom az ellentmondást a hülye fejedben. Ha a nőszerzés egy ürítés, akkor semmilyen konfliktus nincs a férfiak között. Ha feleségnek keresünk az más tészta…
Ahogy kurvákba is ritkán szeret bele az ember…van ilyen, de alapesetben nem ez a jellemző.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Te keversz ide olyan dolgokat amiről nem beszéltem, semmi ellentmondás nincs, csak épp nem igazán szeretnék a bábjaiddal foglalkozni.

Ha a nőszerzés egy ürítés,

Ez te állítod, a te bábod.

Én úgy fogalmaztam, hogy ha “nő/pár-szerzés”.

Ha a nőszerzés egy ürítés, akkor sincs annak reális esélye, hogy csoportosan, együttműködve tennék ezt férfiak, ott is mindig egyéni “versennyé” fajul, hacsak nem erőszakról beszélünk.

Alter Ego
Szerkesztő

BlackFriday X, már megint összevissza bábozol. Aki itt tekereg, az csak te vagy és ez leírhatatlanul nevetséges.

Volt itt mindenféle állításod, “ha nőről van szó, akkor minden morál és erkölcs borul”, meg a “bikacsordás” klasszikus tévedés felemlegetése. – Ha elemezzük, hogy mit is csinálsz valójában, akkor azt láthatja mindenki, hogy egy férfiellenes sztereotípiát építgetsz, amelyben minden csoporttudatot, bajtársiasságot, morált elvitatsz a férfiaktól és minduntalan a pináért egymást püfölő, marakodó, mélyebben gondolkodni képtelen emberállattá akarod magyarázni az egész férfinemet. (Mellesleg egyénre vetítve is általában ugyanezt műveled a vitapartnereiddel is. Szimpla shaming language.)

Szerintem már régen nem az a kérdés, hogy férfiellenesen téveszmés vagy-e és egyben a férfimozgalomnak határtalanul nagy ellensége, hanem az, hogy magadtól vagy ilyen hülye, vagy fizetnek neked ezért? Volt itt egy erre irányuló, nagyon pontos kérdésfelvetés. Idézem:

“Tényleg valami fizetett bomlasztó vagy-vagy egy gyáva pszichopata szar esetleg egy sima touret szindróma és bekadadt a “tik”, illetve a ham3 együtt.”

Szóval? Öndefiníció?

Ciro
Olvasó
Ciro

Hunbagira hozta példának a focicsapatot, ahol a legnagyobb gyalázat a másik nőjének a lenyúlása, és a háborút, ahol a bajtársiasság felülírja a nőkért való rivalizálást. Ehhez képest te csak mantrázod, hogy a nőszerzés vágya felülír minden barátságot, mert hát a férfiak sem együtt mennek csajozni. Ez – függetlenül attól, hogy rohadtul nem is igaz – egy hamis okozat, mert a csajozás miért is zavarna bele a barátságba, ha csak azért nem, mert ha becsajoztunk, kevesebb idő jut a haverokra. (Feltéve persze, hogy papucsok vagyunk.)

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Csak halkan jegyezném meg, hogy én meg elég sok olyat láttam, hogy a pasikban megszűnik a bajtársiasság, ha dugásról van szó. Ha már kialakult a hierarchia, az más, de ha még nem vagy nem mindenki ért vele egyet, akkor bizony rögtön ölre mennek. :)

common man
Olvasó
common man

Régi tengerészgyalogos bajtársak ölre mennek a kurvákért a kupiban?

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Nem ezt mondtam, ne provokálj. :)

common man
Olvasó
common man

hogy én meg elég sok olyat láttam, hogy a pasikban megszűnik a bajtársiasság,

Akkor milyen bajtársak voltak ami aztán olyan hirtelen megszűnt?

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

“Bajtársiasság”. Pl. egyszerű haverokra gondoltam, nem hős hazafiakra. :)

Delin
Olvasó
Delin

Ha kicsi a tyukudvar mindig osszekapnak a kakasok.

common man
Olvasó
common man

Biztos volt olyan eset ,hogy az önkéntes tűzoltóegylet két fiatal titánja ugyanabba a Juliskába volt görcsösen beleszeretve.Lehet ,hogy össze is verekedtek.Na de minden tűzoltóegylet felbomlott?

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Szerintem azért nincsenek ebből komolyabb, hosszan tartó konfliktusok, mert az egész lényege, hogy ki dominál kit, az pedig ilyenkor eldől. Vannak csaták, egymásnak menések, csak mivel a vesztesek többsége ilyenkor úgyis behódol, nem lesz belőle komolyabb ügy. Értsd: fel azért nem bomlik a tűzoltóegylet. :)

Ciro
Olvasó
Ciro

Lemond a nőről, mert fontosabb neki a tűzoltóegylet. De a közösség kockáztatása egy nő miatt nagyon súlyos ellenérzéseket vált ki a közösség tagjaiból, nem pedig behódolást vagy a kúrógép valami nagy tekintélynövekedését. Ha Orbán feleségét Deutsch Tomi elszeretné, kötve hiszem, hogy ezzel megalapozná a tekintélyét a FIDESZ-ben.

hunbagira
Újságíró

Ciro “Ha Orbán feleségét Deutsch Tomi elszeretné, kötve hiszem, hogy ezzel megalapozná a tekintélyét a FIDESZ-ben.”
Pontosan. Amúgy többszörösen beletrafáltál (ugyanis majdnem) az ellenkezőjével tette, de nem akarom, hogy jöjjön értem a fekete autó. :D

Alter Ego
Szerkesztő

Kedves hölgyek, BlackfFriday a ti ideológusotok, papotok és szolgátok egyben… Noszogassátok őt több munkára, mert az úgy visszatetsző lesz egy kicsit, ha maga a pina ömleng a pina mindenek feletti hatalmáról. :D

Delin
Olvasó
Delin

Alter, a szex fiziologiai szukseglet, Maslow 1es szint, ezen felesleges rugoznod es idekeverni a magasabb szinteket.

Alter Ego
Szerkesztő

Delin, egyrészt az amúgy könnyen lehet, hogy egy tévedés. A nőknek szinte biztosan nem Maslow 1-es szint. Ezzel összhangban hangoztatja mostanában szinte az egész nőmozgalom, hogy “A szex nem jár alanyi jogon” – és eléggé kiterjedt az aszexualitást is meggyőződésesen gyakorló női szinglimozgalom is. Másrészt az evés valóban Maslow 1-es szükséglet, mégsem hangoztatja senki, hogy az élelmiszert megtermelő parasztoké minden hatalom… Akkor talán hanyagolhatjuk azt az ideológiát is, hogy a pinától forog a föld…

Delin
Olvasó
Delin

Most a ferfi oldalrol van szo. A noi szexualitasrol pedig alapjaiban gondolunk mast, igy azt nem kevernem ide. A kaja nem jo pelda, ott elvalik a termelo szemelye az arutol.

Alter Ego
Szerkesztő

“Leválik a termelő személye az áruról.” – Mennyire “praktikusan” tudod te ezt szemlélni. :) Nekem még az az értelmezés is derogál, hogy itt valamiféle áruról beszélünk. Azt hiszem, bizonyos értelemben néha “feministább” vagyok a feministánál… Akkor inkább pártolom a büszke önazonossággal aszexuális szingli mozgalmat, minthogy a pináról, mint áruról társalogjak. :) – Senki ne szexeljen illetve szüljön érdekből és lehetőség szerint senki ne is próbáljon mást mindezekről az érdekeken keresztül meggyőzni!

Delin
Olvasó
Delin

Az a baj veled, hogy mindig moralizalsz. :) Gyakorlatilag a TRP is kozgaz terminologiat hasznal: a szex/parkapcsolat/gyerek az aru, a nok/ferfiak pedig a keresleti-kinalati oldal. Az elet termeszetesen nem egy kozgaz model, de segit megerteni az ok-okozati osszefuggeseket alapszinten.

Alter Ego
Szerkesztő

Beletrafáltál, nem is értek egyet számos TRP sablonnal. Túl sok benne az egyszerűsítő evolúciós pszichológia, az evolucionista szociológia, a szociáldarwinista “közgáz modell” és aztán ez túl sokakat csábít arra, hogy még inkább a végsőkig vigyék ezt a primitív pszichológiát, mintha ezzel meg lehetne magyarázni az egész világot. (Például X.) Az ember egy összetett morális lény és nem az evolúciós pszichológia bábja.

A TRP hatására jellemző módon az történik itt a Férfihangon, hogy néhányan azokat nyírják, akik nem akarnak aláfeküdni az evolúciós pszichológia kényszereinek, hanem egyéni emberi illetve morális érveket hangoztatnak. Szerintem ez nem OK… Szerintem inkább moralizáljunk, minthogy szociáldarwinistaként állandóan morált tagadjunk!

Reszet Elek
Újságíró

Ez egy nagyon régi vita és még a darwinizmus megjelenésével kezdődött. Szerintem ezek az elvek és elképzelések kibékíthetőek egymással.

Alter Ego
Szerkesztő

Igen. Miközben ezt írtad, éppen megtaláltam a kommentemből hiányzó megfelelő szót: szociáldarwinizmus. Módosítottam is a hozzászólásom ennek jegyében.

Az a kibékítés mélyebben is érdekelne…

Delin
Olvasó
Delin

Inkabb ugy mondanam, hogy a ketto kiegesziti egymast. Lehet, ugyis moralizalni, hogy alap osszefuggeseket figyelembe veszunk es nem csinalunk abbol problemat, hogy adott dolgot eloszor semlegesen vizsgalunk. Utana finomitunk erkolcsi, etikai tenyezokkel. Forditva altalaban nem mukodik.

hunbagira
Újságíró

Jah, csakszikában pont az a legidegesítőbb, hogy megpróbál mindent szociáldarwinista alapon diagnosztizálni, de az erre adott protokollt képviselőket (Hunn, Kalman stb) meg elutasítja. Tehát még magához sem konzekvens.
És itt valóban felmerül vele kapcsolatban az, amit kérdeztem tőle. :)

hunbagira
Újságíró

Tényleg, Delin! Akkor ezt beszéld meg kedvenc férfigyűlölöinkkel mondjuk itt -Lierinnel-mert számtalanszor a pofánkba kaptuk, hogy a szex nem alanyijog. :)

Delin
Olvasó
Delin

Fiziologiai szuksegletet irtam, nem alanyi jogot.

hunbagira
Újságíró

Akkod baráti társaság, verekedett össze rajtad?

hunbagira
Újságíró

De azért, ritkán van szétverve a kupi, nemde?
Illetve verekedtek már rajtad össze? Amúgy szia.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Szia! Honnan tudjam, hányszor van szétverve a kupi? :)
Én csak egy jelenségről beszélek, mert erről volt szó, hogy nem hitted el, hogy a pasik ilyesmin összeverekednek. De, össze szoktak időnként, én meg ezt állítom.
Nem kell személyeskedni.

hunbagira
Újságíró

Nem volt bántószándék. Csak írásban minden szigorúbban hangzik.
Tehát baráti társaságok elkezdik egymást csépelni, miattatok?

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Tudom, hogy benned nincs, csak el akarom kerülni, hogy átmenjünk személyeskedésbe (nem veled). Átküldtem közben, azt olvasd el. Szóval ilyen szintű dolgokról beszélek, ami nem hiszem, hogy a lányokról szól igazán.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

De ha tényleg érdekel, írtam már erről, elküldöm mailben, azt olvasd el és világosodj meg. :)

hunbagira
Újságíró

Ok, várom.

Ciro
Olvasó
Ciro

Te azért pszichopátiával eléggé súlyosan terhelt közegben forgolódsz, a tapasztalataidat kezeld némi távolságtartással.

Ciro
Olvasó
Ciro

A focitörténet legnagyobb árulásai közé tartoznak az egymás nőinek az elhalászása. Aki ilyent csinál, az persona non grata az EGÉSZ focivilágban, még visszavonulása után is. Ha jól emlékszem, Larios kavart Platini feleségével valamikor a 80-as években, azóta sem merült feledésbe a skandallum. A férfiak közti barátság sokkal erősebb kapocs, mint férfi és nő közötti bármilyen lángoló szerelem, de még az anya-fiú kapcsolatnál is erősebb. Ha egy nő azzal akar lerázni, hogy “legyünk barátok”, azt rögtön udvariasan fel kell világosítani, hogy kissé túlértékeli a pináját, ha azt hiszi, hogy az lehet egy barátság alapja.

hunbagira
Újságíró

A mai világban a “hejjespashi” ritkán felelnek meg klasszikus/harcos alfák kitételnek. C.Ronaldot mennyi idő alatt tépné darabokra egy “rosszarcú” rögbis/küzdősportoló?
De igazad van, ezúttal jelzem, hogy az “alfa” alatt hejjespashira gondolok.

common man
Olvasó
common man

Olyat még nem hallottál ,hogy azért mennek mondjuk ketten csajozni mert így nagyobb az esélyük a párban pasizóknál? És szépen megbeszélik :tied a nagymellű enyém a karcsú vagy fordítva is jó nem veszünk össze.

hunbagira
Újságíró

Focistafeleségek(nem véletlen írtam egybe, hiszen mára külön fogalom) általában ugyanazon típusból kerülnek ki, common..

common man
Olvasó
common man

Volt valami film arra gondolsz?Abból semmit sem láttam.Valódi focistafeleséget a szabadstrandon láttam még kilencvenvalahányban az anyjával meg a húgával voltak a pörköltkészítésről beszélgettünk(többek között)

hunbagira
Újságíró

Nem, common, nem arra. Hanem ecsetfejű focisták, (ex)manöken párjaira. :) akik már a modellkedésre is lusták, hiszen megvan a kétlábon járó bankautomata. Arche típusuk: Victoria Beckham

Aldo
Újságíró

Pedig a modellkedés az milyen megerőltető “szakma” már.

Reszet Elek
Újságíró

Szerintem csak részben van igazad. Az általad elmondottak miatt szabályozták le a férfiak az együttműködést és a versengést is, alkotva egy számunkra természetes, a nők számára meg érthetetlen szabályrendszert.
Ez a szabálykövetés a túlélést jelenthette mind az egyénnek, mind a közösségnek. Szerintem ezért is sokkal inkább morális a férfi és amorális a nő. Persze az is igaz, hogy ez a fajta árnyalatokat nem igazán ismerő, szabálykövető moralitás férfitalálmány.
Ezt Hunbagirának és Blackfridaynek is szántam.

hunbagira
Újságíró

Elek, a sértésnek is van határa. Csakszival, hozol egy nevezőre?! Nevezd meg segédeidet!!! :D

Reszet Elek
Újságíró

A válaszban rejtőznek neked szánt gondolatok is csak ugye ez a fránya motor.

Alter Ego
Szerkesztő

Melyik motor? A sértés az, hogy egy lapon (egy kommentben) említed őket. :)

hunbagira
Újságíró

Pontosan. :)

Reszet Elek
Újságíró

comment image?itemid=5049950

hunbagira
Újságíró

Elek- akkor Ciroval egyetértve- miért szól a történelem inkább arról, hogy csoport és nem egyén alapon gyilkoltuk egymást?!

Delin
Olvasó
Delin

Bagira, itt nem kulso ellensegtol valo vedekezesrol, vagy hodito haborukrol van szo, hanem arrol, hogy mi tortenik bekeidoben. Egy-egy magasabb celert osszefognak a ferfiak ilyenkor is ideig-oraig, de egyebkent mindenki egyeni jatekos, probalva magat minel magasabbra kuzdeni az adott ferfi hierarchiaban. Ez pedig soha nem mulo verseny. Az a ferfi, aki nem versenyez, vagy nem kepes versenyezni, lemarad. Ez pedig latszik minden teren, pl nok es statusz. Ezen a csoport onmagaban nem tud segiteni, ez egyeni problema.

Alter Ego
Szerkesztő

“egyebkent mindenki egyeni jatekos” – Badarság. Még akkor is, ha férfiak gyakran még egyedül is belevágnak dolgokba, amelykehez nem találnak megfelelő társasakat. És ez éppen elég is a “maga útját járó férfi” mítoszához. Nem tudsz semmit a férfi hierarchiákról. Férfi hierarchiákban előrébb jutni nagyon sokszor épphogy a közösség hasznára végzett munkával, ötleteléssel, mentorálással (tehát szociabilitással) lehet és nem mások folyamatos pofán veregetésével. Társadalmi hierarchiában előre jutni jó képességekkel, kiemelkedő munkával, másoknak nyújtott tanácsadással, pozitív vezetői attitűddel lehet. A férfiak által felépített hierarchiák épphogy tudás és munka alapúak (tehát a közösség számára nyújtott hasznon és annak elismerésén alapulnak) és nem kifejezetten erőszak alapúak, ezt csak a “toxikus maszkulinitásról” szónokló feministák vizionálják ennyire egyoldalúnak a gender studies tanszéken a férfigyűlölő “men’s studies” keretében, illetve azok a csajok, akik nem ismerik a férfiakat, a férfi közösségeket és ócska halivúdi filmekből alakítanak ki képet maguknak róluk.De attól tartok, sokszor mi férfiak sem értjük pontosan a helyzetünket, a késztetéseinket, motivációinkat. A férfiak nem egyéni játékosok, ha azok lennének, nem jöttek volna létre a magas fokon szervezett társadalmak és azoknak számtalan élő hierarchiái, amelyeket épphogy férfiak hívtak életre és működtetnek. A hierarchia a közösségi munka szervezésének férfiak által kidolgozott és remekül működő módszere, és ponthogy nem az egyénieskedésről, hanem a közösségi létről szól. Ennek ellenére a férfiaknak szükség esetén nagyon önállóak is tudnak lenni (szemben a nőkkel, meggyőződésem szerint), és ha valamit nagyon akarnak, akkor nem feltétlen várnak másokra, így vannak egyéni útjaik is. Illetve pont azért képviselnek számukra nagy értéket az egyéni utak, egyéni tevékenységek, mert egyébként nagyon erős elvárásként állnak fenn a társadalmi, közösségi kötelezettségeik.

Csajozni meg nem hierchiákban szokott egy kicsit is értelmes férfi. Ismerkedni elsősorban ismeretlen nőkkel érdemes. Minden csajozás kézikönyv (már akinek ezt magyarázni kell) első oldalain is szerepel, hogy mindenek előtti feladat az “áldozat” elszigetelése az udvarlásban, pont annyira, mint a vadászatban. Tehát ennek végképp semmi köze a hierarchiákhoz… egyéni szereplés…

Gender studies tankönyvekből pedig csak tévképzeteket tanulhatsz a férfiakról.

Delin
Olvasó
Delin

Ma mar nem biztos, hogy van egy ferfinak fix kozossege, foleg kozep, vagy hosszu tavon. Nem mondtam, hogy pofanveressel jut elore egy ferfi az adott ferfihierarchiaban. Otleteles es mentoralasra akkor valik valaki kepesse, ha megvannak hozza a megfelelo kepessegei, tudasa, vagy elettapasztalata. Ezeket fejleszteni elso sorban egyeni uton lehet, a csoport jobb esetben segithet, vagy motivalhat, de nem helyettesiti az egyeni munkat. Eloszor mindenki egyeni jatekos, az hogy mire hasznalja a tudasat, talal-e egy magasabb rendu, kozosseget szolgalo celt az egyeni erdekein tul, az mar egy magasabb szint.

Egy no eleg hamar be tudja loni a ferfi hieararchiat egy adott kozossegben, egybol rangsorol adott csoporton belul, ez osztonos.

(Ui: gondolom feltunt mar, hogy nem vagyok otthon gender studiesban, felesleges rajtam szamon kerned allandoan masok hulyesegeit)

Alter Ego
Szerkesztő

“Ma mar nem biztos, hogy van egy ferfinak fix kozossege, foleg kozep, vagy hosszu tavon.”

Akkor ma már nem társadalomban élünk? :)

“Otleteles es mentoralasra akkor valik valaki kepesse, ha megvannak hozza a megfelelo kepessegei, tudasa, vagy elettapasztalata. ”

Pontosan ez a hierarchiák lényege, hogy a jobb képességű, tudású és tapasztalatú embereket emelje a csúcsra. Ezért is mondom, hogy nem az erőszak a férfihierarchiák fő eleme. Tudást, tapasztalatot szerezni sem lehet egyénileg, szintén közösségi munka, ebben sem lesz “egyéni játékos” senki. Magányosan csak nyúlra és egyéb kisebb vadakra illetve nőkre lehet vadászni. :)

“Egy no eleg hamar be tudja loni a ferfi hieararchiat egy adott kozossegben, egybol rangsorol adott csoporton belul, ez osztonos.”

Illúzió. A nők a legnagyobb hangú, legjobb megjelenésű és legképmutatóbb férfi pszichopatákat nézik a hierarchiák élmezőnyének, holott a férfiak egy lyukas garast nem adnak azokért az emberekért a saját hierarchiájukban. A “saját hierachia” kifejezés valójában az egyetlen létező hierarchiát takarja. A nők valójában nem vesznek részt ezeknek a hierarchiáknak a kialakításban, még azzal a döntéssel sem túlzottan, hogy kivel szexelnek. Nem adunk túl sokat rá, mert a nők döntései a létező legrosszabb értékmérők, egyebek mellett például azért is, mert az exogám nő a közösségének potenciális árulója.

hunbagira
Újságíró

Így van, a nagy vezetők között ritkán találunk férfiszépségeket/adoniszokat. Sőt inkább rútak fele konvergálnak. És ez a rútság, ami az esetek többségében megteremti a vágyat, hogy felfelé menjünk(jó esetben). De nem akarom elvenni Hunn kenyerét. :)

Alter Ego
Szerkesztő

Nyilvánvaló szükségszerűség; hiszen a rútaknak több idejük van a hivatásukra. :)

hunbagira
Újságíró

Így van, pl sámánnak/papnak stbnek általában olyanok mentek, aki “nem bírták a kardot,” értsd:nyomorékok voltak.

Reszet Elek
Újságíró

Azért a sámán más tészta. A papnál meg hogy hányadik gyerek ill. milyen státuszú családról volt szó.

Alter Ego
Szerkesztő

A papok említése jó példa. A cölibátus elvárása nem a vallásos tisztaság eszméjéből fakad, hanem pont az a lényege, hogy a magánélet (a szexualitás, család) ne vonja el a papot a közösség szolgálatától.

A nem túl régen felmerült kereszténység kontra többnejűség kérdésben egészen forrás keresésig és biblia tanulmányozásig fajult nálam a dolog, és végül találtam is egy nagyon releváns szövegrészt; amely a papokra nézve ad irányelveket; Timóteusz 3:1–16:

“Tehát a felvigyázó legyen feddhetetlen, akinek egy felesége van”
(Viszont eszerint másoknak lehet több is.)

https://www.jw.org/hu/kiadvanyok/biblia/nwt/konyvek/1Tim%C3%B3teusz/3/#v54003002

Reszet Elek
Újságíró

A papi nőtlenség nem elsősorban szüzességi tilalmat jelentett, sokkal inkább házasságit és így (törvényes) gyereknemzésit, az ok pedig sokkal prózaibb volt (nyilván a lelkiek mellett), így kerülték el, hogy az egyházi birtokok és címek örökletessé váljanak.

hunbagira
Újságíró

Írták ezt a marxista történészek. De papi nőtlenség elsődleges oka, bizony az amit Alter írt.
Annak ellenére, hogy sokszor előfordult az is, amit te. De pont, hogy nem engedték a papoknak törvényesíteni a zabi gyerekeket, annak az oka az volt, hogy megnehezítsék a nevelésüket (is)

Delin
Olvasó
Delin

A nagy vezetok arrol hiresek, hogy egy nojuk se volt rut kulsejuk miatt. Hiszen a butacska nok nem lattak meg bennuk a ferfit a hierarchia csucsan. Ahhhhham :)

Alter Ego
Szerkesztő

A nagy vezetők és uralkodók meglévő státusszal és vele járó vagyonnal szerezték mindenkor a háremüket. Semmi köze ennek a megjelenéshez. “A férfi egy fokkal legyen szebb az ördögnél” – gyártotta le magának ezzel együtt az ideológiáját a női nem. Járulékos következtetésként leszögezhetjük, hogy a “legősibb mesterség” legprofibb gyakorlóit sem a sarki kuplerájokban kell keresni, hanem “a nagy vezetők” ágyában. Az már csak a teljesen elszállt, modern nők elvárása volna, hogy “a nagy vezetők” legyenek egyben a legvonzóbbak is. Aztán lehet sírni, hogy hová lettek az igazi férfiak… Öööö… vagy ebben az esetben inkább a mesebeli hercegek…

Delin
Olvasó
Delin

Akkor dontsuk mar el, hogy a noknek a “szebb legyen az ordognel”, vagy “a legjobb megjelenesu” ferfi kell-e. Az nekem uj, hogy ezek a hires vezetok (pl Napoleon), a statuszukat a ferfi hierarchiatol teljesen fuggetlenul szereztek.

“A nők a legnagyobb hangú, legjobb megjelenésű és legképmutatóbb férfi pszichopatákat nézik a hierarchiák élmezőnyének, holott a férfiak egy lyukas garast nem adnak azokért az emberekért a saját hierarchiájukban. ”

vs.

““A férfi egy fokkal legyen szebb az ördögnél” – gyártotta le magának ezzel együtt az ideológiáját a női nem. “

hunbagira
Újságíró

Alapesetben mindkettő, de ez a nőgyülölő teremtő, nem úgy teremtette a világot, hogy minden férfi milliomos és jóképű.
Így szexre az egyik, eltartásra a másik. Amire szintén Napóleon története és annak első felesége Josephine az előpélda. Vagy Magyarország elsőszámú vígözvegye vajna- most már újra- palácsik tímea.

Ciro
Olvasó
Ciro

Ne szalmabábozz, légy szíves! De ha lúd, legyen kövér: vizsgáljuk meg, kik voltak azok a nagy hatalmú történelmi vezetők, akikért rajongtak a nők, és nem hatalommal járó presztízs meg luxus csábította őket? Nekem így hirtelen csak Hitler ugrik be. Őérte tényleg bomlottak a nők, naponta tízezerszám kapta a szerelmesleveleket, igazi szexszimbólum volt. A nők értékítélete itt igencsak mellément, eléggé benézték a handabandázó idiótát valami karizmatikus alfának. A depressziós balfasz Churchill sokkal komolyabb vezetői képességeket mutatott fel.

Hunn
Újságíró

A nők igenis jól ítélték meg Adolfot. Hitler is incelként kezdte, és odáig vitte, hogy a kifejezetten jó nője nem akart nélküle alfa-özvegyként tovább élni. És mindezt úgy, hogy nem is gyúrta ki túlságosan magát, mégis szinte bármelyik árja szüzet levarrhatta volna a Harmadik Birodalomban. A Führer a példakép!

hunbagira
Újságíró

Mindegyik akként kezdte, kezdte összes “kollégája” (lenin, sztálin, mao, legenda szerint az első 2vel ismerték egymást a bécsi agglegény szállásról, sőt sakkpartit is vívtak :) , igen akkoriban legényotthonok is voltak, nemcsak leány)tudaljdonképpen ezt teremtette meg bennük az erőt a kitörésre. Mondjuk ők a kisszámú kivételek…javarészük elpusztítja magát az – amúgy jogos- önsajnálat mocsarában.

Ciro
Olvasó
Ciro

Alapvetően meg is tette. Azért is kellett titkolnia Eva Braunt, mert lángoltak érte a német nők, sokkal stabilabb bázisát képezték a hatalmának, mint a férfiak, akiknek már ’41-ben tele volt a tökük a háborúskodással. Attól tartok, hogy a női nem egyik csúcspéldánya, Leni Riefenstahl is megvolt neki. (Bár a szenzációs Marlene Dietrich –
szexuális fantáziáim örök hősnője – rühellte, ne tagadjuk, vannak nagy formátumú nők.)

Marcell
Olvasó
Marcell

Bedőlsz a propagandának, Hitler nem volt annyira szar vezető, mint beállítják. A tábornokai (mármint akiket nem kötöttek fel a szövetségesek Nürnbergben) persze őt hibáztatták minden háborús kudarcért, magukat tisztára mosva. Az persze igaz, hogy hazardírozott, és ez sokáig be is jött, aztán egyszer csak megszakadt a nyerő széria.

hunbagira
Újságíró

A másik szélsőség sem, aki ennek ellentéteként valami, meg nem értett zsenit csinálnak belőle. A háború utolsó évében hozott döntései, egyszerűen magyarázhatatlanok, bármilyen logika felől nézve.

Ciro
Olvasó
Ciro

Fene tudja, szerintem elég szar passzban volt Németország, amikor átadta a hatalmat.

Naooo
Olvasó
Naooo

Inkább mikor átvette.

“1920 elejétől Felsősziléziában a szövetségközi népszavazási bizottság uralkodott. Le Rond francia tábornok nyíltan támogatta a lengyel bandákat amelyek betörtek az országba és a szavazókat terrorizálták. Ennek ellenére az 1921 március 20-án megtartott szavazás tiszta német győzelmet hozott. Erre lengyel szabadcsapatok rohanták meg Felsősziléziát. A német lakosokat tucatszámra lőtték agyon s állati módon bántalmazták. Német szabadcsapatok alakultak (“Rossbach”, “Oberland”), hogy a lakosságot megvédelmezzék. A birodalmi kormány és a szövetségközi bizottság betiltotta őket. Szabályszerű lokális háború tört ki, amelyben a lengyelek vereséget szenvedtek. Erre a birodalmi kormány kordont vont Felsőszilézia körül, amivel a lakosság oltalmazását lehetetlenné tette.
A “Berliner Tageblatt” azt írta, hogy a felsősziléziai szabadcsapatok kalandorokból állanak, akiknek üzelmeit haladéktalanul be kell szüntetni. Ugyanígy nyilatkoztak a Mosse és Ullstein kiadóvállalatok lapjai is.”

“A kormány kénytelen volt megbízást adni magánnyomdáknak a papírmárka készítésére, mert maga nem tudott elkészülni vele. Egyes országokban, egész csomó városban különböző formájú szükségpénzeket bocsátottak ki. Vagontételekben küldték a papírmárkát a Ruhr-vidék passzív ellenállásának támogatására. A franciák elkobozták ezeket a küldeményeket. Hogy a pénz lényege csak fikció, most mutatkozott meg a maga nyers valóságában. Ha a háziasszonyok a piacra mentek bevásárolni, kis kosarat, vagy táskát vittek magukkal az áruk számára. A szükséges papírpénztömegeknek sokkal nagyobb tartó volt szükséges. Az árusítóasszonyok óriási kosarakat állítottak maguk mellé s ezekbe dobálták a papírbankjegyeket. Amikor piaczártakor kitakarították a teret, százával lebegtek, vagy hevertek az utcai szemétben az elrepült, vagy szétrongyolódott százezer márkás, vagy még magasabb címletű papírbankók, amelyekre senki ügyet sem vetett.”

“Akinek papírmilliárdok voltak a kezében, az sietett rögtön továbbadni. A legjelentéktelenebb dolgok is értékállóbbnak mutatkoztak, mint a pénz. Külföldiek devizáikkal vagontételekben vásárolták az értékes holmikat, olyan áron, amely nevetségesnek tűnt fel előttük. Berlinben egész utcasorok kerültek külföldiek birtokába. Az egész német tulajdon olyan volt, mint egy óriási végkiárusítás, amit a papírmárka birtokosai kénytelenek voltak tehetetlenül tűrni.”

wittukind
Olvasó
wittukind

Irjál már egy ciccet ide a Férfihangra, Naooo, hiszen alapitó tag vagy…

Naooo
Olvasó
Naooo

Cicc.

wittukind
Olvasó
wittukind

straight, mind mindig….

hunbagira
Újságíró

Igen, Delin a hierarchia csúcsán meglátták a vagyont. Ahogy tudod minden sikeressé vált férfi előtt, térdel egy nő…:)
Amiről írunk arra Napóleon élete az előpélda, amig 23 évesen át nem veszi az itáliai hds irányítását és elkezdi halmozni a győzelmeket és így a címlapokra kerül, addig – saját naplója szerint – is szűz volt. Utána meg…hát derekasan pótolta dolgot..

Delin
Olvasó
Delin

A hatalom epp olyan vonzo lehet egy ferfiban, mint a vagyon. Ahhoz, hogy egy ferfinak hatalma legyen a tobbi ferfi folott, azok el is fogadjak, nem eleg odaszuletni. Megfelelo kepessegek hianyaban, karizma, hatarozottsag, egyeb alfa tulajdonsagok nelkul rovid uton eltavolitjak es nem emlekeznenk rajuk. Azt pedig ti hagyjatok ki a szamitasbol, hogy egy nonek megkapni a hierarchia csucsan levo ferfit (sokaknak egy ejszakara is) , az ego miatt eri meg elso sorban, ez kb olyan mint megkapni ferfikent egy elerhetetlen not. Mindegy miert elerhetetlen, a lenyeg hogy akarom es nem kapom meg konnyen.

hunbagira
Újságíró

“A hatalom epp olyan vonzo lehet egy ferfiban, mint a vagyon. ” Ebben nincs vita köztünk. :D Bár esetek 99,99999999% együttjár a kettő.

Ciro
Olvasó
Ciro

Szerinted a nők fel tudják mérni egy férfi valós hatalmát? Kötve hiszem. Javaslom az 1-2. pont áttanulmányozását: https://apu.blog.hu/2012/05/20/a_tiz_legrosszabb_dolog_ami_egy_novel_tortenhet

wittukind
Olvasó
wittukind

Ezt a 10 “legrosszabb” dolgot csakis egy 50 feletti “emancipált” nő vagy egy francos mangina irhatta…

Delin
Olvasó
Delin

A tarsadalom tul tag fogalom, es ott is felmerul, hogy melyik. Kik azok, akik konkretan a tarsadalomert tesznek igy altalaban? Tomegesen nem hiszem, hogy sokan. Max az egyeni kis mikro, vagy tagabb kozossegen ketesztul, de ha ez nem fix, nincs ra motivacio, hogy idot, energiat fektessen bele barki is.

“Tudast, tapasztalatot szerezni sem lehet egyenileg.”

Ezt tenyleg igy gondolod? LoL, neha tenyleg azt erzem, hogy valami parhuzamos univerzumban elunk.

A nok a hierarchiat nem csak a kinezet, vagy adott ferfi viselkedese alapjan alapitjak meg, hanem azt is nezik a tobbi ferfi hogy reagal ra. Van egy csomo non-verbalis jel, ami arulkodo. Azt pedig nem mondtam, hogy a nok reszt vesznek a hierarchia kialakitasaban, azt mondtam atlatjak hamar.

Reszet Elek
Újságíró

Nyilván. Ez evidens.

Delin
Olvasó
Delin

Szerintem is. Lehet Alter direkt szivat. :)

Alter Ego
Szerkesztő

“Tudast, tapasztalatot szerezni sem lehet egyenileg. – Ezt tenyleg igy gondolod? LoL, neha tenyleg azt erzem, hogy valami parhuzamos univerzumban elunk.”

Nyilvánvalóan egy párhuzamos univerzumban élünk, de ez engem egy kicsit sem lep meg, mert mint mondtam, a nők abszolút semmit nem értenek a hierarchiák működéséből. Szerintem próbálj meg bármilyen szakmai tapasztalatot szerezni anélkül, hogy belépnél (természetesen legalul) az adott szakmai közösség hierarchiájába. Azt meg majd te elmeséled, hogy szerinted ez hogyan is van a te párhuzamos univerzumodban. :)

A társadalom alatt értsd a lokális közösségeket elsősorban, ahogyan magad is latolgattad. Minden ember kisebb közösségek tucatjába ágyazva éli az életét és ezeknek a hierarchiája határozza meg az életpályáját. Ha ez a tényállás, akkor nem értem, miért mondod, hogy “mindenki egyéni játékos”. Nem értem, hogy végül miféle tisztánlátást tulajdonítasz a nőknek, amikor azt állítod, hogy a nők érzékelik a férfiak hierarchiában elfoglalt helyét? Miféle hierarchiában, ha éppen most tagadod a férfiak erős közösségi meghatározottságát? Ha nem létezik közösség, akkor egészen egyszerűen nincs hierarchia sem… Ahol csak egyéni játékosok vannak, azt úgy hívják, hogy anarchia, nem pedig hierarchia. :)

A férfiak elhelyezik magukat valamiféle társasági szociabilitás szerinti hierarchiában is (ez erősen összefügg a nőkre gyakorolt hatással is), ez alapján egészen mást érzékelnek a nők azokban a közegekben, ahol a leggyakrabban érintkeznek a férfiakkal. A tiszti kaszinóban és a hadsereg parancsnokságon más hierarchia uralkodik. Az egyik helyre nők is bemehetnek, a másikról nektek nőknek fogalmatok sem volt soha. Most sincs. Fránya párhuzamos univerzumok. :)

A probléma megértésének kulcsa, hogy nem hierarchia, hanem hierarchiák vannak. Többes számban. Érted? Tényleg! És nem szívatlak. :) A kaszinóban, a teke és biliárd klubban, a testépítő klubban, a sarki késdobáló kocsmában, a diszkóban más-más hierachiák uralkodnak. És bár a férfiak követik ezeket a lokális hierarchiákat, de a helyükön kezelik azokat, szemben a nőkkel. És ez a lényeg: nem az a baj, hogy a nők nem látják át a hierarchiákat, hanem az, hogy nem kezelik helyén azokat! Mint mondtam, nektek nőknek csak illúzióitok vannak arról, hogy érzékelni vagytok képesek, hogy a férfiak milyen személyes és társadalmi potenciállal, milyen valóságos társadalmi ranggal bírnak (a pénzen túl). Mit gondoltál, miért választotok be mindig a legrosszabbul, miért megy folyton a sírás-rívás, hogy “a szemét férfiak”? Miért a sok csalódás? Hmm? Mert “szar minden férfi”? – Vagy talán sokkal inkább azért, mert nektek nőknek alig van bármilyen értelmes fogalmatok arról, hogy milyen hierarchiákra kellene odafigyelnetek és ki valójában a potens és jó férfi? Hogy lesarkítva és karikírozva ábrázoljam a helyzetet: a sarki kocsmából haza viszitek a gitárost, vagy a jóképű, sebhelyes bunyós pityut, mert érzékelitek micsoda nagymenők, mennyire felül vannak “a hierarchiában”. :D

Én tudom, hogy ez az alfahímekről szóló redpill-pua fejezet bejön nektek csajoknak. Mert nagyjából egybevág a ti női univerzumotokkal, amelyben egyetlen hierarchia van, alfahímekkel. Úgy tűnik, hogy szerinted ezek az amúgy nagyon “egyéni játékos” férfiak azért valamiféle jóképűségi és cselekvőképességi (faszméret) hierarchiát mégiscsak fenntartanak, hogy aztán azt ti jól megérzékelhessétek. Nem kellene annyira komolyan venni a pua bölcseletet, mert az pont úgy van kitalálva, hogy egy nagyon primitív sablon mentén megtanítsa a férfiaknak, hogy hogyan kell tökéletesen átbaszni a nőket. Egyebek mellett pont azokkal a nonverbális szarságokkal, amelyeket felemlegettél. Szóval a redpill avagy pua sablonokhoz való tapsikolás helyett arra a nagy felfedezésre kellene eljutnod, Delin, hogy ez egyáltalán nem a valóságos társadalmi dinamikákat írja le és tanítja meg a férfiaknak, hanem valójában egy merénylet a női ösztönök ellen. :)

Egyébként szerintem a nők megrekedtek a hierarchikus szociabilitás tekintetében a főemlős fejlődésben, valahol körülbelül az orángutánnál, közben valahogy nem vették észre, hogy a férfiak már régen a csimpánznál, meg a bonobónál tartanak. – Nah, most már tényleg “szívatlak”. :D

Ciro
Olvasó
Ciro

Nagy formát mész ma…

Delin
Olvasó
Delin

“Szerintem próbálj meg bármilyen szakmai tapasztalatot szerezni anélkül, hogy belépnél (természetesen legalul) az adott szakmai közösség hierarchiájába.”

Probalj meg bekerulni adott szakmai kozossegbe, megfelelo kepessegek es tudas hianyaban, bizonyara tart karokkal var adott kozosseg, hogy a nullarol kineveljenek a kozosseg hasznos tagjava…

“…Ha nem létezik közösség, akkor egészen egyszerűen nincs hierarchia sem… ”

Nem mondtam, hogy nem letezik a kozosseg, azt mondtam, hogy nincs minden ferfinek allando kozossege. Attol pedig, hogy egy kozossegben van, nem jelenti azt, hogy epiti is, hogy magaenak erzi, vagy hogy aktivan reszt vesz benne. Egy olyan csoporthoz a legtobben pedig nem is csatlakoznak, amibol nincs kozvetlenul valami hasznuk. Ahany kozeg annyi hierarchia, ebben legalabb egyet ertunk.

“nem az a baj, hogy a nők nem látják át a hierarchiákat, hanem az, hogy nem kezelik helyén azokat! ”

Ezen konkretan mit ertesz? Azt pedig csak halkan jegyzem meg, hogy nem minden no valaszt rosszul, csak aki rosszul valaszt az a leghangosabb.

“nem kellene annyira komolyan venni a pua bölcseletet,”

TRP-rol beszeltem, nem a PUA-rol. PUA max ideig- oraig mukodik, ha egyaltalan mukodik. Egyaltalan nem konnyu az ott leirtakat termeszetesen eloadni, ha valakinek nem sajatja. A non-verbalis gesztusaid, berogzott gondolkodasi semaid nem fogod tudni egyik percrol a masikra atallitani, a legtobben fel se ismerik oket, nem hogy tudatosan iranyitani tudnak. En nem feltem a noket a PUA-tol, az alfaozvegysegtol mar annal inkabb. A non-verbalis jelek egyaltalan nem szarsag, a beszed csak 7 szazalekat kozvetiti az informacionak a kommunikacio soran, amig a non-verbalis kb 50%-t.

” férfiak már régen a csimpánznál, meg a bonobónál tartanak”

En ezüsthátú gorillara vadászom, a csimpanzokat es a bonobokat meghagyom masnak. ;)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Mindeközben, Ámerikában, a “Grab Her by the Pussy” Trumptól elélveznek a feminista képviselők és ünneplik a “demokráciát” , a nőket:

https://index.hu/mindekozben/poszt/2019/02/06/miert_unnepelte_egy_csomo_feherbe_oltozott_no_trumpot/

wittukind
Olvasó
wittukind

mindenközben, lettem volna én egy valami trump, kiosztottam volna mindegyiknek egy-egy fehér vibrátort hogy legyen elfoglaltságuk…de..én az itteni helyzetről irtam az első kommentemben, mármint a Magyarországiról mert itt tényleg nincs semmilyen súlya az ilyensminek…..tehát létezne olyan televiziós hálózat amelyet mindenhol lehet fogni és lehet ilyenfajta kampányt inditani amelyet szponzoritál is valaki? esetleg valami sörgyártó cég?

Naooo
Olvasó
Naooo

Mindegyikre egy vödör szart önteni.

Hunn
Újságíró

Én a férfimozgalom legfontosabb feladatának azt tartom, hogy folytassuk azt, amit eddig is kibaszott jól csináltunk.
Vagyis a kulturális háborút az interneten!
A Red Pill ismeretek minél szélesebb körű átadását.
A férfiak tudatának tömeges átformálását az igazság segítségével.
Ez kellene legyen a legfontosabb kitűzött célunk, mert bármi mást csakis ez után fogunk tudni érdemben csinálni és elérni.

Kalman
Újságíró

+1. Tegyük hozzá, hogy az interneten _és_ a _való életben_! Én már konvertáltam néhány fiatal férfit!

Kiosztottam pár Rational Male-t és Game-et is azzal a paranccsal, hogy ha kiolvasta, akkor adja tovább olyannak akit érdemesnek talál rá :-)

Megtettél mindent amit tudsz? Rád is szükség van a feminizmus elleni harcban!

Foxtrott28
Olvasó
Foxtrott28

Próbáltam de nem sok sikere volt túl nagy az agymosás és egyszerűen nem fogták fel amit olvastak úgy hogy konkrétan velük történt meg és nem látták az összefüggéseket!.

Reszet Elek
Újságíró

Nekem is ez volt a tapasztalatom. Nem értették miről van szó. Mintha elvakította volna őket a valóság nekik szegezése. A végeredmény az lett hogy fura dolgokat mondok, fura vagyok, nőgyűlölő vagyok. Kb ebben a “logikai” sorrendben.

Nem élőben, hanem fórumon az is megesett hogy szabályosan rajban estek nekem a tipikus módokon. Egy-egy szóba belekötve, a modoromat kifogásolva (a mondanivalóm helyett), a végén már személyeskedve stb.

Vak embert nem lehet megtanítani látni. Addig amíg hatalmasakat nem hasal az illető, nem lesz hajlandó átgondolni a dolgokat, nem lesz hajlandó más nézőpontot megfontolni, mint valami zavaró tényezőt söpör félre mindent ami ellentmond a belé vésődött meggyőződéseknek.
Szerencsére az emberek jórésze képes tanulni, de csak a saját kárán. A butábbja meg azon sem.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

80% még ha elhasal, sokszor, akkor is ragaszkodik a “Mátrixhoz”. Menthetetlen. És ami rosszabb, meggyőződésből azok, és habozás nélkül “lincselnek” maguktól, még nem is kell, hogy egy feminista rádmutasson.

UPongi
Olvasó
UPongi

Velem ezen a fórumon esett meg ugyanez… :)

Reszet Elek
Újságíró

Ez sajnálatos. Minek kapcsán történt az eset? Remélem én nem voltam a vércseraj tagja.

Hunn
Újságíró

Szerintem ebből csak az következik, hogy keresnünk kell azokat a módokat, eszközöket, amiknek a segítségével sikeresen, ténylegesen át is megy a mondanivalónk a még nem Red Pill férfiak számára.

Az, hogy simán csak odaállunk, mint nagy megmondóalfák, hogy na gyerekek, egész életetekben át voltatok baszva (ami nem mellesleg azt is implikálja, hogy hülyék), de mi most majd jól megmondjuk nektek a tutit, az nem biztos, hogy működik…

A kognitív disszonancia nem elhanyagolható tényező. A média kondicionálása tulajdonképpen erre épít. Különösen azoknál a generációknál, akik képernyő előtt nőttek fel, akik számára hiteles forrásnak, valóságnak számít az is, amit egész életük során a tévében láttak.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Antifeminista kondicionálás?
Még az elhagyott, kidobott, átcseszettek stb. és az incelek minimum 80%-a is, miután szembesül a tényekkel és (jó esetben) kezd “nyíladozni a szeme”, akkor is foggal – körömmel ragaszkodik a “Mátrixhoz”. Nem akar és nem is képes kilépni abból a “hurokból”, aminek a része. Még szavak szintjén sem.
Hogy akarod azokat meggyőzni/megváltani akik nem akarnak?
Hogy veszed rá a nőt, hogy szeressen, kívánjon?
Hogy “győződ” meg, hogy te vagy az életében az elérhető legjobb?
Kommunikációval? Logikával? Sikerült ez valaha, valakinek a filmeken kívül?

A férfiak ráadásul sokkal “merevebbek” és kevésbé hajlamosak “önfeladásra”.
Amit “kiölt” belőlük a szocializáció, a jólét és a “kultúra” (férfias viselkedés, nemcsak fejben, hanem gesztusok szintjén is) lásd Gilette reklám, azt nem tudod nekik (vissza) adni, bármennyit is győzködöd, akármilyen módszerrel, vagy praktikával.

Kassai Lajos azt modja(helyesen), hogy ha már motiváció kell, elvesztél, ha van motivációd, akkor van esélyed, de a siker akkor sem nem garantált. Saját , belső motiváció nélkül viszont biztos a bukás!

Nem lehet küzdeni azért, aki saját magáért sem hajlandó tenni, nem lahet “átfordítani” meggyőzni, bátorságot adni a “gyávának”.

Nem a nők/feministák állítják meg a “szemét” férfiakat, hanem a férfiak állítjál meg egymást és saját magukat.

Ez nem a feminista kondicionálás eredménye, hanem ilyen a természetük.

Azt a “keveset” tudod segíteni, akik igénylik a segítséget, ennek maximuma a “segítségre szorulók”-nak a 20%-a, de a valóság és tapasztalat azt mutatja, hogy sokkal kevesebb.

Akik viszont azt szeretnék és egyúttal elvárják (férfijogi mozgalomtól, jogszabályoktól, államtól, pártoktól, nőktől stb.) , hogy “helyettük” teremtsék meg nekik az “ideális” viszonyokat, ha ez valaha meg is történik, akkor ők lesznek az elsők, akik e miatt “keresztre feszítenek”, mert a természetük nem fog változni,. csak a (jobb) körülmények kihozzák belőlük is azt, amik valójában.

Trump amikor nem rég (az évértékelőjén) “benyalt” a nőknek, azt jó eséllyel komoly pofával de belül ironikusan tette, mert ezt várta el a “csorda”, közben meg egyénileg megragadja a puncinál fogva őket és magasról tesz a “birkákra”.

A férfijogi aktivisták, akik tökösek, ugyanúgy kieemelkednek a tömegből és ezzel vonzóbbá is válnak, a követőik meg ugyanott maradnak ahol eddig is voltak, mert “őt” követik és nem azt , amit “ő követ”!

Az egyénen múlik, a háborúkat kivéve(ma már azzal sem), soha nem lehetett nőt szerezni “csoportosan”. Férfiak csoportjai/közössége nem tud harcolni a nőkkel /feministákkal ,mert a “társaik ” állítják meg őket, és a legnagyobb tévedés azt hinni, hogy azok a személyek az akadályok “akiknek van”.
Nem, ugyanazok állítják meg őket, akik ugyanabban a cipőben járnak, de “nem tudják, hogy mit cselekszenek”.

Amíg a férfiak saját magukkal csesznek ki, addig nincs értelme háttérhatalmazni, konteózni meg zsidó/feminista gonosztevőkre kenni azt, amit maximum kihasználnak, de nem ők az okai.

UPongi
Olvasó
UPongi

Nem gondolkodtál még rajta, hogy blogot indítasz? Nagyon hasonló gondolataink vannak, csak neked az íráshoz is van érzéked.
Lassan másfél éve, hogy rátaláltam a TRP-re. A változást sokan észrevették már, anélkül, hogy tudnák miről is van szó. Találd ki kitől kaptam a legtöbb ellenállást/megvetést!? Még itt a férfihangon is, ahol az első Red Pill cikket elolvastam életemben… :)

Reszet Elek
Újságíró

Nem vagyok jó az ilyesmikben, javíts ki ha tévedek, rosszul emlékeznék. Nálad a házasságod javult jelentősen a TRP-től. Mintha olyasmit írtál volna, hogy a progress még folyamatban van és ezért nem mennél bele részletekbe. Azóta volt érdemi fejlemény?
Szerintem az LTR kapcsán lehettek ellenérzőid. Van aki nem nagyon tudja az ilyesmit elképzelni, ami elég szomorú.

UPongi
Olvasó
UPongi

Minden jól halad! “Légy a legjobb verziója önmagadnak”. Nincs olyan, hogy befejeződött a folyamat. :)
Azóta csak az a nagy felismerés, hogy a TRP a férfi életének minden területére kihat. Ha létezik valami, amit “megbántam” az az, hogy nem 10-15 évvel ezelőtt találtam rá. :)
Igazából, csak a nagyapámtól kellett volna tanulnom.

Egyébként lényegtelen, hogy mi történt itt a fórumon. Csak azért említettem meg, hogy óvatosságra intsek bárkit, aki széles körben terjeszteni szeretné. Még egy viszonylag kontrollált környezetben is pofonba szaladhat az ember.

Reszet Elek
Újságíró

“Azóta csak az a nagy felismerés, hogy a TRP a férfi életének minden területére kihat.” – Vagy inkább nagy tapasztalat. Valahol meglepő hogy a nőkkel való viszony átalakulása mennyire átformálja a más dolgokkal kapcsolatos szemléletmódot is. Meglepő mert tudni más (nem kell freudistának lenni), mint megtapasztalni.

hunbagira
Újságíró

Én meg azt látom, hogy ország legnagyobb internetes véleményformálóinál folyamatosan jelennek meg férfihangos/redpill gondolatok ( már sokszor hivatkoznak is rá) . A Pesti Srácok már vitafórumokba is hívjá a szerkesztőket (bármennyire nem tetszik ez neked) . Ez még 2 éve is elképzelhetetlen volt.
A zsidó-feminizmus meg nem konteó, hanem tény(ahogy az ólmozott benzin is azzá vált). Ha szüfrazsettek valóban ellesnégek lettek volna, akkor sortűzzel, koncentrációs táborral, éheztetéssel intézi őket “őfelsége” hadserege, ahogy szokása vagyon.
Amúgy, tényleg mi a célja az ittlétednek? Hogy n+1-ik regeden, n+1-szer elregéled, ugyanazt. Tényleg valami fizetett bomlasztó vagy-vagy egy gyáva pszichopata szar esetleg egy sima touret szindróma és bekadadt a “tik”, illetve a 3 együtt.

Reszet Elek
Újságíró

Mindig megmosolyogtat a kifinomult és simulékony modorod…

hunbagira
Újságíró

Csak alig néhány embert tüntetek ki ezzel. Asszem, csakszikat és félhülye medvék által simogatott sanchopanzáját a végekről…..De ők ketten mindenki “nagy kedvencei” itt. Olyanoknak is, akiknek amúgy nagyon nem egyezik véleményük.

Reszet Elek
Újságíró
hunbagira
Újságíró

Ők nekem is nagy kedvenceim. :)
Főleg ez:

https://www.youtube.com/watch?v=xwBal0IsZ1w

Reszet Elek
Újságíró
hunbagira
Újságíró

Szólj hozzá te is! – Minden hang számít….https://www.youtube.com/watch?v=CVVfuGuolD0

wittukind
Olvasó
wittukind

Köszi szépen a hozzámvaló nincsmit…és megtiszető a Sancho Panza hasonlitás, persze ha ismered a könyvet…

Reszet Elek
Újságíró

Nem ismertem. Nem rossz de nekem a zene nagyon összeolvad.
De hogy valami érdekeset is küldjek…: https://www.youtube.com/watch?v=079u49BY4-k

alex1979
Olvasó

Tisztelt Szerkesztő Úr és férfitársaim! A segítségüket kérem ebben a hamisítási ügyben: https://csakazolvassa.hu/2019/02/04/kinek-akarsz-tetszeni/

(ezt nem én írtam! és ő tette be Gerle Éva, mint ha az én kommentem lenne : )( már keresek ügyvédet)

Iványi Sándor Debrecenből – február 4, 2019 11:36 szerint:
Nőgyűlölő módon szaglásztam, nyomakodtam egy nálam klasszisokkal jobb,….

hunbagira
Újságíró

Pereld be rágalmazásért. Illetve egyéb módon is intézheted…:)

Hunn
Újságíró

A csakazolvassás Gerle Éva az egyik legelmebetegebb férfigyűlölő, zsidó feminista picsa Magyarországon. Ha fegyveres incel ámokfutást akarnék elkövetni nők ellen, akkor előtte 24 óráig csak az ő blogját olvasgatnám, hogy a megfelelő hangulatba kerüljek… LOL :)

hunbagira
Újságíró

Szerintem murinaiangéla gumiszobája jóval keményebb.
De arra én is kíváncsi lennék, hogy sikerült ez neki.

sRPd
Olvasó
sRPd

Hát beleolvastam abba a belinkelt cikkbe, és a hózzászólásokba. A lényeg, hogy mi incelek vagyunk, és hogy merjük pontozni azokat a drága tündéreket, akik amúgy is tökéletes nők.

,,A pontozgatás gusztustan, s ezt úgy mondom, hogy szerintem is nagyon fontos a jó megjelenés. A legnevetségesebb az, hogy a legtöbbjük csak egy nick mögé bújt szomorú életű senki és mégis jó magas lóról ítélget másokat.”

Most már tudom, hogy pontozni a nőket nőgyűlölet. Jaj szörnyű! Mi lesz most? Adok Gerle Évára 2-t. (Ezt át kellett szerkesztenem, mert találtam egy újabb fotót róla.) Ti hányra pontoznátok?

hunbagira
Újságíró

Hát egy kiégett, szar, bibsi, roastieról, beszélünk. Viszont sportol(gat), ez valahol látszik is rajta. Szóval én is, egy hármast adnék neki.
Szia Évi, most nem maradt el a központozás. Remélem értékelni fogod.:)

sRPd
Olvasó
sRPd

Hát eléggé ,,rostie”. Ha a fellelhető beállított fotóiból indulok ki, akkor eléri a 3-ast, de ezek enyhén túlzó előre beállított fotók. A profilképén sem vállalja az arcát. :)

Biztos, hogy értékelni fogja, hisz olvas minket. Tudatalatt ő sem tud létezni Naooo nemzetiszocializmusa és Hunn antifeminizmusa és meglátásai nélkül. :)

hunbagira
Újságíró

:D

common man
Olvasó
common man

Beírtam a keresőbe aztán kijött a kép.Valahol a gonosz mostoha és egy heroinfüggő között tudtam elhelyezni.Mondjuk ezektől függetlenül mégse unszimpatikus a kinézete inkább a viselkedése, a hazug kinyilatkoztatásai az egész “intellektusa” az ami számomra taszító.

Kalman
Újságíró

Physiognomy is real. Ez mindenképp kikívánkozott belőlem :-)

Azon szoktam gondolkodni, hogy az arc csúnyasága okozza a lélekét, vagy pedig a folyamatos acsarkodás torzítja el az arcot az évek során?

A kérdés talán örökre megválaszolatlan marad…

hunbagira
Újságíró

Az utóbbi, Kalman. Az, hogy milyen ráncok alakulnak ki az emberen. Az a sorstól és az annak kihívásaira adott “válaszoktól” függ. A válaszokat meg főleg az örökölt pszichés attitűdök határozzák meg.

Hunn
Újságíró

alex1979, azt mondd meg, hogy tudott egyáltalán ez az elmebeteg feminista picsa kidoxxolni téged? Honnan tudja ez, hogy te Iványi Sándor vagy Debrecenből, vagy Kis Pista Józsi Jászmarokszállásról?

Apa35ev
Olvasó

Meg kell kérni a komment eltávolítására a következményekre való felhívással és némi időt adni neki. Mivel moderációval bármikor eltávolíthatja úgy tudna csőbe húzni ha beperled és utána már nincs is ott a komment amit valószínűleg Gerle Éva vagy annak egy koszorúslánya-fiúja publikált. Ekkor bizonyítanod kell, hogy ott volt, de lehet 2+ tanu is elég hozzá, ennek ügyvéd utánanéz. Nem tudom a média hatóságnál lehet e feljelentést tenni, ha igen tedd meg és ők levetetik ha nem venné le a férfigyűlölő femináci nőjogi aktivista. Csak a magyar hatóságok sebességével és szigorának hiányával lehet gond. A hamis és nyilvános megszégyenítés a legaljasabb módszer az egyedülálló férfiak meggyalázására és ezért is kell némi összefogás, hogy védjük a besározottakat. Az én sározásom csak a bíróig jutott el szerencsére a családügyi perben, de megtudtam védeni magam mert a gyerekem anyja gonosz, de diplomával se túl okos.

Odradek
Olvasó
Odradek

Ez a nő nem fog megijedni a “következményekre való felhívástól”, erre már előre reagált:
“Sanyika, most már mindenki tudja, hogy nőket molesztálsz, szaglászol, lekoptathatatlan vagy, és azt is, hogy gyáva vagy, aki szalad az óvó nénihez, ha elfogy az érve, eszköze. Nem tudja magát megvédeni, akárki viccet csinálhat belőle fél kézzel. de azért okoskodik körömszakadtáig, több nőről fantáziál, neten udvarol, pedig egy sincs neki.
A múltkor még volt ügyvéded, az hova lett?
Jó pereskedést, biztos tetszeni fog a nedves hüvelyről, fütyiről, baszásról írt leveled a bírónak!
De ez a per is csak blöff, semmilyen valós alapja nincs. Kukkants bele a Btk-ba, nem fogsz semmit találni.
Mindened csak hadakozás, nagyot mondás, fogadkozás, egy zéró vagy, meg is érdemled.
A legundorítóbb a “kereszténységed”.
Látod, ha nem szaglásznál most is itt, nem fájna.”

Apa35ev
Olvasó

Nem az számít, hogy nem ijed meg hanem az, hogy te tisztességesnek “látszol” a másik fél pedig nem. Nem érdemes háborúzni mert az sokéves pereskedést eredményezhet ami senkinek nem érdeke.
Sose az számítson amit egy gonosz ember állít, hanem az, hogy mi lesz a következménye.

Itt van egy példa, hogyan lehetne harcolni -ha egyáltalán akartok- az elmebeteg diplomás “elit” ellen.

Alábbiakban láthatjuk a magyar “tanárnő” egy kiváló szövegszerkesztését.
Igazából már az “én döntöm el” se helyes, mivel kisbetűvel kezdi a mondatot.
Majd a 8 éves fiam felvilágosítja vagy inkább a He for She kampány keretében helyette fog dolgozni az EU-s nőjogi támogatásokért amíg ő idegen férfiakat gyűlöl.

“Rég nem találkoztam azzal a tömény frusztrációval és gyűlölettel, az elméletgyártó-önigazoló kényszerrel, ami a férfihang nevű oldalon található, minden egyes posztban, hát még a kommentek hordahangulatában, dús vesszőhibák és egyeztetési hibák között. Mert ez döntés. én döntöm el, mit olvasok.”

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

Dg.: Apenia dolorosa acuta decomp.

common man
Olvasó
common man

A kiscsaj a fészbukon a feleséged vagy a lányod?

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Kíváncsi voltam, mikor szúrjátok ki a posztot a blogján. :) A polgári név beírása engem is meglepett, mert azért ilyet nem szokás.
Gerle Éva időnként az indexen is felbukkan kommentelőként, amikor ‘megidézzük”, olyankor csak odarohan, fostestűnek és lúzernek nevez mindenkit, körberöhögjük, majd visszahúzódik a vackába. Ez a koreográfia. Úgyhogy a pontozgatás miatti szemforgatásáról ennyit, hogy ő meg alapjáraton mindenkit rondának és vesztesnek állít be, aki nem ért vele egyet, nem kedveli.
Csao próbálja elítéltetni azt a gondolkodást, hogy valaki másnak (férfinak elsősorban) akarj tetszeni, mert hogy magadnak kellene – állítja. Csakhogy ez a világ legnagyobb faszsága, először mindenki a másik külsejét veszi szemügyre, az indítja be, nem pedig hogy a csaj tud-e helyesen központozni, ez keveseket gerjeszt be, én azért így látom. A pasik a külsőt 1-10-ig pontozzák, ami azért sem baj, mert így legalább pontosan tudod, hova rakd magad, ennek még megnyugtatónak is kellene lennie annak, aki szereti az átlátható, tiszta dolgokat. Ő persze dönthet úgy, hogy nem érdekli mások véleménye, joga van hozzá, de hogy más nőket, pláne fiatalokat azért cikiz és cseszeget, mert ők viszont örömüket lelik abban, hogy tetszenek a pasiknak és még fel is vállalják, hogy mondjuk azért sportolnak, hogy jobb alakjuk legyen, vonzóbbnak találják őket a férfiak, ez a pofátlanság teteje. Pláne azok után, hogy egyébként, mióta úgy érzi, menővé vált a gyúrással, jogában áll mások külsejét fikázni, ez úgy nem kicsit röhejes és ellentmondásos. Most akkor ne a pasiknak akarjunk megfelelni, hanem neki? Hát menjen már a kurva anyjába!
Ennek ellenére szerintem vannak nála rosszabb feministák, Antoni Rita például ezerszer jobban irritál, bár ez lehet, azért van, mert neki szokása prostitúció témában mindenféle szart a netre hányni, annyira mélyen nem ismerem a munkásságukat. Gerle Évát inkább úgy látom, hogy leélte az élete jó részét úgy, hogy nem volt vonzó, sosem volt szép nő, aztán pár éve megtalálta magának ezt az új hobbit, és rájött, hogy tetszeni jó, lépett egy-két szintet, csak ezt persze nem vállalhatja fel nyíltan, tehát kénytelen tovább hazudozni arról, hogy ezt nem mások véleménye miatt csinálja, hanem csakis a saját “érzéséért”. Ennyit az őszinteségéről a saját blogján az olvasói felé és elsősorban önmagának. Aki ezen nem lát át, az debil, és meg is érdemli, hogy Gerle Éva zagyvaságaihoz igazodva élje az életét.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Hiányoztál, rég láttunk. Hát ez a Gerle Éva tényleg érdekes eset. Az első férje valami menő öreg irodalmár volt, vagy 25 évvel idősebb nála. Azzal gondolom karrier okokból állhatott össze, mert a csaj valami bölcsész féle. Ez a pali tán már meg is halt. A második férje is egy nála 30+ évvel öregebb manusz volt, azzal meg szerintem az önkormányzati lakása miatt állhatott össze. Aminek most a bérleti jogát folytatja a a XII. kerületben valahol a burzsuj vidéken, Orbán lakása környékén. Az elsőtől tán 2 gyerek, a másodiktól tán egy. Most meg mutogatja a testét a honlapján és gondolom dugogat a jobb egyedekkel. Kb. ez a véleményem a nőről, amit magáról ír, az meg a rizsa.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Sokat nem tudok róla, de például az ilyen dolgain akadok ki. Párbeszéd egy férfi kommentelő és közte, ilyenkor tudatosul igazán, mennyire szar ember.

Hex – december 2, 2016 13:40 szerint:

Amikor hazamegyek, akkor egy jellemzően hulla fáradt, stresszes és frusztrált nő vár otthon, akitől menetrend szerint kikapok mindenért, amiben hibáztam, ő hibázott, vagy a gyerek, vagy amit egyszerűen csak kudarcélményként él meg, és aki lefekvésig folyamatosan feladatot fog nekem osztani.
De tudom, hogy akármilyen szarul is esik, neki sokkal szarabb, mint nekem, és nem azért cseszeget, mert megérdemlem, hanem mert nincs más csatorna ahol kiengedhetné. A gyerekkel együtt ezt is vállaltam, még akkor is, ha tudtam, csak nem sejtettem, hogy ez lesz.
Őszintén örülök neki, hogy olyan munkám van, ami lehetővé teszi, hogy stikában elintézzek egy csomó mindent közben ( amelyek amúgy a normális életvitelhez kötődnek ), mert amúgy ezekre esély sem lenne ( vagy a gyerektől és egymástól kellene rá elvennünk az időt ).

csak az olvassa- december 2, 2016 14:26 szerint:

És akkor még kekec módon kommentelsz is, szörnyű egy életed van!
“kikapok”, ó, bazz, valószínűleg a nők sem arról álmodnak, hogy ott legyenek hagyva a szarban, míg kikent-kifent életük párja az irodában alibizik, és akkor még ők azok, akiktől kikapnak… Hálás feladat. Gyermekded, mindenért nyavalygó férfiak.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

“Őszintén örülök neki, hogy olyan munkám van, ami lehetővé teszi, hogy stikában elintézzek egy csomó mindent közben ( amelyek amúgy a normális életvitelhez kötődnek ),…..” – ez verhette ki a biztosítékot Csaónál. A gond igazából nem is a férfiak családban betöltött szerepe körül van. Hanem a család nőrokonainak lassan már nullához konvergáló szerepe a probléma. Lánytestvér, nagymama, nagyobb lánygyerek nulla részvétele a kisgyerek körül, amit a férjnek kellene pótolnia. De nem tudja, pedig Csaó is szeretné. Ez frusztrációt okoz, de a kisgyerekkel otthon lévő nő mellől nem a férje “lépett le” hanem a nőrokonok vonták ki magukat az érdemi segítség alól.

Hunn
Újságíró

IGEN, Mátyás Hunyadi, ahogy azt mondani szokták, ezt be kellene kereteztetni. Valami nagyon fontos dologra tapintottál rá: a nagycsalád szerepére őseink mindennapi életében.

Az egyik oka a mai, modern kisgyermekes nők szülés utáni depressziójának az, hogy egyedül vannak otthon egy kisgyerekkel. Régen a nagycsalád nőtagjai nem valami nemzetközi multi munkahelyén rohadtak, hanem otthon segítették egymást a kisgyerekekkel foglalkozva és az otthoni tevékenységeket együtt végezve.

Nem is merült fel igény, hogy a munkában a kenyérért küzdő férj odahaza végezze el a nők helyett a házimunka 50%-át, mert különben “gonosz elnyomó patriarcha”, aki “rossz ember” és különben is “mit képzel magáról…”

Kalman
Újságíró

+1. Egyébként az óvoda, iskola is fasság, mert a nagyobb lányok simán segítenek a kisebb gyerekek körül.

Ha még konkrét karbantartási feladatokat (pl pelenkázás) nem is tud megcsinálni, de már azzal sokat segít, hogy szórakoztatja a kicsit.

Ha otthon van a nagy, akkor alig kell a kicsivel foglalkozni. Elvannak egymással. Ha meg oviban van a nagy, akkor szórakoztatni kell a kicsit.

Ezenkívül imádják a babáikat öltöztetni, tologatni, etetni. Ha nagyobbak lesznek tuti hogy szívesen megcsinálnák igaziból is. Ehelyett az isiben fogják hülyeségekkel tömni a fejüket, hogy genderszakra menjenek házasodás és szülés helyett.

Vagy pláne boszorkányszerű magyartanárokká válhassanak. Brrrr

Delin
Olvasó
Delin

:D :D A tortenetbol kifelejtetted a csillamponikat, az unikornisokat, vagy a tokeletes sminkben es ruhaban levo, kivasalt haju szuperanyut a babareklamok makulatlan tisztasagu nappalijabol, szigoruan feher vagy kremszinu butorokkal.

Az elmeleted talan, hangsulyozom talan, 5-6 eves kor fellett mukodne bizonyos gyerekeknel. Egyebkent, ha a nagy otthon van jelentosen tobb munkaja van anyanak (apanak is). Vege annak a luxusnak, hogy amikor nappal a baba/totyogo alszik, anya is aludhat, pihenhet vagy haladhat a hazimunkaval. Kis korkulonbseg eseten a “nagy” visszamegy kisbaba uzemmodba, folyamatosan extra torodest igenyel, majd ujra eli a dackorszakat. Valoban szorakoztatja a kicsit, ha epp kedve van, max 10-15 percig, amig a kicsi hozza nem nyul a nagy jatekahoz (ami sokszor az osszes jatekot jelenti a szobaban), vagy meg nem huzza a hajat, stb. Ha anyuka kozvetlen ott ul mellettuk es idoben kozbe lep mielott kitorne a vihar tenyleg szepen eljatszanak egyutt, ebben a korban leginkabb egymas mellett.

Ha tobb (kis)gyerek van a haznal anya munkaja csak novekedik, nem csokken. Abban pedig biztos vagyok, hogy tudod, hogy egy gyereket nem csak szorakoztatni kell egesz nap, nem is ertem ezt a kommented ilyen szempontbol.

Reszet Elek
Újságíró

Nem kell Gerle Évával foglalkozni. Ő egy diszfunkcionális családban felnőtt, személyes tragédiák miatt gyűlölettől és haragtól eltelt szerencsétlen, kisebbségi érzésektől sújtott ember. Ha az általa kiöklendezett epe másokat nem mérgezne a környezetében még sajnálni is tudnám. Van akiket a fájdalom és a veszteség jobb emberré tesz, de sajna ő nem ezek közé tartozik.

common man
Olvasó
common man

Lehet ,hogy csak tetszel neki és ezt találta ki azért ,hogy közel lehessen a “szerelméhez”.

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

Marcell
Olvasó
Marcell

“Egyébként nem semmi, hogy mennyivel idősebbek voltak a férjei.”

Golddigger. Gondolom a 29 évvel idősebb férjének még nem hiányzott egy foga sem. Esetleg aranyfoga volt? Aranyásónak az dukál. :)

sRPd
Olvasó
sRPd

Nagyon jó ez a cikk sorozat. Angol nyelven már párszor nekiálltam, de nekem bonyolult volt, és hamar elfáradtam a nyelvezettől. Minden elismerésem a fordítónak, hogy eljuttatja hozzánk ezt a hiánypótló írást.

Ez a negyedik rész kilóg szerintem a sorból, de remélem a többi rész végül kiadja, és kerek lesz a történet. Alig várom a folytatást.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Erre a csakazolvassa Gerle Éva problémára, mármint a nők pontozásával kapcsolatban……… Lehetne majd egy cikk mondjuk 20 közszereplő fényképeivel (arc és teljes alakos) + ellátva egy pontozópanellel 1-10-ig. Legyen köztük ez a nő is pontozásra. Csak hogy lássuk mi is tisztán a valóságot. Meg ő is.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

“Szexualizált, pornón alakult ízlésű embereknek akarsz szexualizált módon tetszeni, akár a közérzeted rovására is. Mindent, a sportot, az öltözködést, a táplálkozást is ezért csinálod.

Ezek nem komoly emberek. Maszkot hordanak.

De hiszen én, aki a legfontosabb, nem is látom magam! Csak érzem…
Az én kinézetem azért ilyen, azért van rajta ennyi smink csak, azért így öltözöm, azért ilyen az alakom, mert a testem így érzi jól magát. És ez több éves távon alakult, több éve tudom, élem ezt, nem valami új mámor.

Belül vagyok, belülről érzékelem, benne lenni szeretek – a testem nem látvány, hanem érzet. Aki ránéz, az majd elhelyezi, nem tudom, tetszik-e neki (azt hiszem, nem nagyon), de nem is a dolgom ezzel foglalkozni. Azt tudom, hogy senkinek nem olyan a nadrágja. Nem hasonlítok a divatosakra. És azt még jobban tudom, hogy a testem a könnyű mozgásával, testtartásával az életminőséget hirdeti. Ennyi a testem kifele része.”

Ehhez mit szóltok? A legöntudatosabb férfimagazinok is megirigyelnék ezeket a sorokat. Nekem kellett több, mint húsz év tapasztalat a nőkkel, hogy leessen a tantusz, hogy totálra félre voltunk vezetve, hogy a férfi legyen lovagias, jó társaság, intelligens, önzetlen, szórakoztató- ezek is fontosak. De az első és legfontosabb, hogy hogy nézel ki, és azon belül is milyen a fellépésed. Agresszív vagy-e, vagy inkább jól szocializált, és egyenrangú partnernek tekinted a nőket, akikkel mindent meg lehet (és kell is) vitatni, ahogyan ők követelik. Mert, ha elbuksz a fehérneműnedvesítő szakaszon, akkor fújhatod, mennyire intelligens vagy esetleg, a kutya nem fogja megkérdezni, nem kíváncsi rá. Ennyit a játék mélységéről és gerleéva hozzászólásának komolyságáról. Mikor lesznek a férfimozgalmak fele ilyen öntudatosak, mint a feministák? Vagy tulképp lehetnek, csak egy jól sikerült mondást idézve: amíg náluk van a pina, addig baszhatjuk?

csakafoci
Olvasó
csakafoci

Érdekes számokat olvastam egy magyar kutatás kapcsán. A gyermektelenek aránya a 41 év
feletti nők körében már 11,2 százalék míg a férfiak esetében 22 százalék. Na vajon miért is van kétszer annyi gyermektelen férfi mint nő? Semmi másért, csak azért mert van a férfiaknak egy vonzó szelete, akik többször házasodnak, és lesz gyerekük több nőtől is, míg egy nagy aránynak elérhetetlen egy olyan nő aki gyermeket nemzene nekik.

Reszet Elek
Újságíró

Szerintem túlmagyarázod. Nem nagyon érdemli meg a kutatás nevet kb. ötven emberről lévén szó. Ennyi emberrel nem lehet valódi statisztikai számításokat végezni, érdemi következtetéseket levonni.
Nem is értem hogy bármilyen komoly kutatói csoport hogy mer ilyesmit szakmai presztízsveszteség veszélye nélkül publikálni. Ráadásul itt “évek munkájáról” van szó a híradás szerint. Midig tudtam hogy az MTA egy kamu szervezet, ami a társadalomtudományokat illeti.
Az évek alatt ötven ember valójában a két “kutató” ismeretségi körét jelentheti.

csakafoci
Olvasó
csakafoci

Félreérted, a kutatás az 50 fővel persze hogy marhaság, ezek az adatok viszont nem rájuk, hanem a teljes lakosságra vonatkoznak, 2011-es statisztika alapján. De persze el tudom fogadni, ha szerinted nem ez magyarázza a kétszer annyi gyermektelen férfit, mint nőt, de akkor micsoda?

Reszet Elek
Újságíró

Megtennéd hogy linkeled a hivatkozott adat forrását?

Lierin
Olvasó
Lierin

Micsoda következtetéslevonás…

A saját meglátásaim szerint szimplán azért több a gyermektelen férfi, mert sokan nem akarnak gyereket. Egy bizonyos szempontból a férfiaknak is késő 35-40 évesen elkezdeni kapkodni, hogy hoppá, kellene egy 25 éves nőci, akivel gyereket lehetne vállalni, mert a 25 éves nők többsége nem akar ennyi idős pasival összejönni. Ismétlem, többsége, még mielőtt elkezdtek példálózni, hogy bezzeg XY….

25 évesen el sem tudtam volna képzelni, hogy egy 35 éves férfival legyek. Oké, vannak ám olyan férfiak, akiről meg sem mondod a korát, de a nagy átlag nem ez. Most majdnem 30 évesen sem tudnám elképzelni, hogy egy 40-es pasi legyen a férjem. Valahogy túl sok a korkülönbség.

Hunn
Újságíró

LOL kedves Lierin. Öröm nézni, amikor az idő múlásával ezekből a beképzelt 25 éves nőkből 35-40 éves macskás szinglik lesznek, amikor a huszonéves párjuk harmincas férfiként felér a csúcsra és koccoltatja őket. És utána egyedül öregszenek meg és döglenek meg, és nem értik, hogy a korban hozzájuk illő férfi nem 35-40 éves, hanem 60.

Imádom, ahogy paráztatni igyekeztek a topon lévő 35-40 éves férfiakat, hogy milyen taszítóak is ők a 25 éves lányok számára, LOL mintha a férfiakra és a nőkre ugyanazok az életkori szabályok vonatkoznának. Hát én meg azt mondom a 35-40 éves srácoknak, hogy ne a hozzád hasonló idióta feminista picsák szavára adjanak, hanem a saját tapasztalatukra. Mindenkit megnyugtatok: a 30-on felüli nők csak paráztatnak titeket, mert sérti őket, hogy nem kellenek nektek. Be ne szopjátok a hülyeséget!

A férfiak 80%-a fiatalon a nők számára láthatatlan, 35-40 éves korban lesz először számukra látható. A huszonéves nők számára, a félreértés elkerülése végett. Egy huszonéves srácnak szinte esélye sincs egy huszonéves nőnél, hacsak nem tartozik a ” nagyon jó pasik” 20%-ába. A férfi számára a 35-40 éves kor ideális, hogy mindent kamatostul visszaadjon a nőknek, szarrá szívassa és alázza őket. És ha addig nem talát párt magának, feleségül vegyen egy 25 évest. Hiszen nyilván nem veszünk feleségül egy 35-40 éves használt roastie pinát, aki a fiatalságából és szépségéből egy percet sem adott nekünk? Ez alap.

KEK KEK KEK

Hozzáteszem: bár híve vagyok a szólásszabadságnak, de annak is, hogy a Manoszférából ki kellene tiltanunk az ilyen Lierin-féle feminista picsákat. Hogy miért? Mert még sohasem láttam ettől a fajtától olyan kommentet, amivel bármiben is beljebb lennénk.

Ezek nem azért jönnek ide, hogy segítsenek nekünk abban, ami a célunk, vagyis hogy jobb emberré, különb férfivá váljunk. Nem azért jönnek ide, hogy használható jótanácsokat adjanak arra nézve, hogyan válhatnánk önmagunk legjobb verziójává, és ezáltal sikeresebbé a csajozás, a párkapcsolatok terén.

NEM! Ezeknek a női kommentelőknek egyetlen céljuk van: az FI (Feminine Imperative), a Nőközpontú Világrend, a nőközpontú gondolkodás fenntartása, és az erről az útról letérők visszaterelése a nők által helyesnek tartott és “engedélyezett” irányba! Vagy talán azt kellene hinnem, hogy Lierin fentebb azért mondja azt, hogy a 25 éves nők nem tekintik a 35-40 éves korosztályt férfinak párkapcsolat szempontjából, mert meg akar kímélni minket a csalódástól, meg akar minket óvni a kudarctól, a ránk váró sikertelenségtől, a megszégyenüléstől, a nevetségessé válástól? Egy nagy LÓF@SZT, LOL

Arról van szó, hogy a nőknek – így neki is – tökéletesen megfelel a mai feminista társadalomnak a hipergámiát maximálisan támogató, és ezzel párhuzamosan a férfi szexuális stratégiát maximálisan korlátozó szisztémája, és nem tetszik neki az, ha a férfiak “lázadnak” ez ellen, és ki akarnak törni a rájuk kényszerített keretekből. Ő egyet akar: amikor nemsokára eljön neki is a Fal, és ő is harminc fölött roastie sorba lép, akkor legyen neki is ott a feministák által biztosra beígért szerencsétlen balfasz Béta Bux, és az ne merészeljen senki “younger, hotter, tighter”-felé kacsingatni, hanem adjon hálát a sorsnak, hogy egy roastie leereszkedik hozzá, pedig tíz éve még nem tette volna, úgyhogy csókolja meg még a lába nyomát is… És nem tetszik neki az a tudat, hogy már vannak férfiak akik átlátnak a szitán, és hogy ezek egyre többen vannak, és egyre többen lesznek. Köszönhetően nagyrészt a Manoszférának.

Lierin és a többi a maga korlátozott módján ez ellen próbál tenni valamit a kommentjeivel. Van egy rossz hírem, kedves Lierin: a férfiak szeme nyílik, és amikor 35-40 leszel, a veled egykorú férfiak le sem fognak szarni téged a családalapítást és a gyermekvállalást illetően – hacsak nem volt elég eszed hozzá, hogy életed jövendő párjának és a jövendő gyermekeid apjának add a huszas éveidnek legalább a felét!

És amekkora hülyének tűnsz a kommentjeid alapján, tuti hogy ezt nem tetted meg… amiért tulajdonképpen sajnállak. De hát ez nem az én problémám. Mint ahogy nekem sem fogsz kelleni miután betöltötted a harmincat, pedig akkoriban én már rég túl leszek a negyvenen. És gondolj bele, ha én így leszek veled, akkor a “jó pasik” méginkább így lesznek veled! (Te szegény. Basszus, a végén még megsajnállak. Ez a baj velem, túl jószívű és jóindulatú vagyok még azokkal is, akik egyáltalán nem érdemlik meg ezt. Mint pl. te…)

Mátyás Hunyadi
Olvasó

http://demografia.hu/hu/tudastar/fogalomtar/65-atlagos-eletkor-a-hazassagkoteskor Kedves Hunn, nem akarlak elkeseríteni, de sajnos a tények most “szembejönnek”. Budapesten az “átlagférfi” 34,4 éves nőt vehet feleségül. Szabolcsban ez az érték 30 év, országosan 32,8. Igaz ez nem az első házasságkötési életkor, hanem minden benne van, de amikor valaki 40 éves férfiként akar nősülni, akkor azért reálisan a 40 éves “átlagférfi” nagy eséllyel 30 fölötti nőt fog találni. Ha 40 évesen nincs gyereke a férfinak, megvan 180, nincs elhízva, megvan 300 nettója és van diplomája, akkor lehet esélye huszonévesre is. Magam is bőven látok 40 +os férfiakat huszonéves nőkkel házasságot kötni. De pl. én a válásom után 43 évesen 3 gyerekkel már nem voltam túl vonzó a huszonéves nőknek együttélésre, mert rendesen fizettem a tartásdíjat és minden héten egy hétvégi napot a gyerekeim velem voltak. Ez már nem kell nekik huszonévesen, be kellett érnem 43 évesen egy 30 éves, falig jutott, de már gyereket akaró nővel. Nem mondom, hogy huszonéves nők nem álltak velem szóba 43 évesen is, de a három gyerekemhez semmi kedvük nem volt. Lehetett velük szombaton kirándulni meg szexelni, de a vasárnap (amikor a gyerekeim velem voltak) már nem érdekelte őket. És ezt tudomásul kellett vennem: a legtöbb nő huszonévesen saját gyereket se nagyon akar, nem hogy más nő gyerekeivel foglalkozni. És itt nekem is “szembejött” a valóság.

Kalman
Újságíró

Egyrészt az élethelyzetetek más, Hunn arról beszélt, akinek nincs még gyereke.

Másrészt meg a statisztikai átlag nem reprezentatív, ha Red Pill ébredt férfiról beszélünk, mivel a legtöbb férfi nem Red Pill ébredt. Fogalmuk sincsen a nők pszichológiájáról, hogy mire gerjednek és mi tartja őket ott egy férfinál. A Red Pill pedig leírja ezeket, és használható tanácsokat is ad.

Ezért nem értem nem tartom jónak, hogy sokan a statisztikai átlagtól paráznak, miközben aki felfogja a Red Pillt és aktívan használja az ajánlásait, az az átlagtól nagyságrendileg eltér.

Ezzel nem téged és az életed döntéseit akarom kritizálni, hanem a férfiszférában jelenlévő kishitűséget.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Kissé “nőiesen” közelíted meg a dolgokat. Alapvetően nőies tulajdonság az esélyek, a valószínűség rossz megbecsülése. Kitartani ott, ahol semmi értelme. Belevágni olyanba, aminek semmi értelme. A csodavárás, a “különleges hópihe vagyok” érzés. Ez a hozzászólásod is ilyen mentalitású. Ezért lövik ki elsőnek egy terrorista csoportból a női tagot, ha van. Mert nagy eséllyel téves a helyzetfelismerése, amikor 100 kommandóssal és 30 mesterlövésszel szemben is harcolni akar még, miközben ők vannak 4-en. És nem adja meg magát. És nem azért mert bátor, hanem azért mert ostoba és téves a helyzetfelismerése. Egy 40 éves férfi huszonéves nőnek csak akkor kell jó eséllyel, amit fentebb leírtam (300 nettó, nem kövér, nincs gyereke, jó ha van diploma, jó ha 180 fölött van). Hunn ismeri saját magát és ha nem ostoba, akkor a helyzetét is be tudja határolni. Én nem ismerem Hunnt és szerintem te sem. Attól, hogy valaki redpill dolgokat szajkóz, még nem automatikus a fiatal és csinos nő.

common man
Olvasó
common man

Ha meglátsz egy jó nőt valahol akkor elkezdesz valószínűséget számolni? Papíron fejben vagy okostelefonon? A statisztikai adatok már le vannak töltve?És még mást is erre a hülyeségre beszélnél rá?

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Common man itt nem én vagyok a hülye……. Kitöltesz korrekten – nem kamuzva – egy adatlapot egy társkeresőn + felteszel néhány friss képet magadról. Kiküldesz nőknek 100 levelet. A válaszoló nők közül a legjobb 3 kb. a te szinted. És ez nettó statisztika, amit még a hülye is megért. Ha ennél a 3 nőnél jobbra vársz és nem hívod el őket randira, akkor te rosszul méred fel az esélyeidet. Érted már remélem ? Nem olyan nehéz ezt megérteni és vegyél vissza az arcodból, mert túl nagy.

wittukind
Olvasó
wittukind

“Kitöltesz korrekten-nem kamuzva-egy adatlapot egy társkeresőn+felteszel néhány friss képet magadról”

Akkor már nem is kell kimenni a szabadba, ugye?- csak töltögetsz és várod a “randikat”…szép tanácsok ezek egy mai “incel”-nek, nem mondom..de én nem vagyok csak Sancho Panza, nincs ehhez érzékem…

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Figyelj wittukind…… Itt az álmokról, meg a valóságról beszélgetünk. Az esélyek helyes felmérésének képességéről, ami egy alap férfi tulajdonság. A valóságot – hogy milyen nőknek kelted fel a figyelmét – ma már egy netes társkeresőn a legegyszerűbb ellenőrizni. Hogy ne kergessünk illúziókat. Hogy ne dekkoljunk csinos nők barátzónájában puncira és illúzióra várva. Senki nem mondta, hogy ha az aktuális szépségkirálynővel ne szemezz egy táncmulatságon és ne szólítsd le, ha látsz rá reményt. De ahogyan már egy ideje autót is jó eséllyel a netről vesz az embert, meg szinte lassan már bármit, úgy a párkapcsolat létesítés egyik fontos terepe is a net lett. Emellett nem lehet elmenni és itt is megvannak a korlátok és a törvényszerűségek.

wittukind
Olvasó
wittukind

Figyelj, Hunyadi Mátyás….az álmok és a valóság az éppen a netes képzelgés és a valódi találka közti különbség…én már elég rég nem ezekben az “illúziók”-ban élek, és táncmulátságokban sem járok már régóta…és soha nem “dekkoltam” valami nőre…és aki autót vásárol neten, vagy akármit, annak úgy kell neki….

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Nem tudok mit kezdeni veled wittukind. Nem rólad beszélünk, hanem egy általános alanyról. Mi ugyanis nem ismerjük egymást. Nem tudok rólad beszélni. Ha te még nem néztél ki autót a netről, nem hoztál onnan össze randit, akkor azt nem jól teszed. A mostani kocsimat a neten néztem ki és mentem el érte Tatabányára megvenni. A nőmet a netem találtam és ha nincs a net, akkor valószínűleg az életben nem találok rá. A kocsi nagyon jó és a nőmmel is nagyon elégedett vagyok. Ha csak a szomszéd kereskedésben nézegetek autót, meg azokkal a nőkkel ismerkedem, akikkel élőben is találkozom, akkor silányabb dolgokkal is be kellett volna érnem. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy a neten sem fogom felszedni az aktuális szépségkirálynőt meg a 10 milliós autót sem kapom meg 1 millióért. De a velem szóba álló lehető legjobb nőt és az 1 millióért kapható lehető legjobb autót én már valószínűleg mindig a neten fogom keresni.

wittukind
Olvasó
wittukind

Nem kell kezdélj velem semmit, Hunyadi Mátyás…amit itt leirtál, nekem szüksége rá nem volt és mostmár nincs is… nagyon jó hogy igy sikerült neked. la mai mare!!

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

De bosszantó, ha valaki nem érti az általános alanyt, mennyi beszélgetésről mondtam már le emiatt életemben, mert nincs türelmem végigjátszani már, hogy:
– De én nem…
– Nem is rólad beszéltem, hanem általában.
– De azt mondtad, hogy én.
:)

A netről vásárolni meg jó dolog, a vásárlásaim kb. 95%-át így intézem, még a sima “közértest” is, mert úgy legalább nem kell cipekedni, lehet jó nagy tételben rendelni, a futár csak lepakolja a bejárati ajtóban. Vagy ott az ebay, ahonnan fillérekért megvehetsz bármit ingyenes postával, ha nem annyira sürgős. Jók ezek, ki kell használni.

wittukind
Olvasó
wittukind

Most miért kötözködsz velem? sanchopanza ugysem érti mit akarsz…

hunbagira
Újságíró

Nah haladunk, végén eljutunk oda, hogy megkímélsz minket a hülyeségeidtől, aminek semmi köze a témához. Csakszi mesterednek legalább ezt sikerül ( többé-kevésbé) abszolválnia.

wittukind
Olvasó
wittukind

ok, legyél akkor az én donquihote-m, aki kinevel engem, de Loren-t hagyd meg nekem, jó?..

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Seri még a végén csinálsz magadnak valami eseti gmail címet és közzéteszed itt a honlapon Aztán várod a randimeghívásokat rá. Szerintem wittukinddel mindenképpen menj el egy kávéra, ha meghív………

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Most miért basztattok? Mi olyat mondtam? HM kommentjére reagáltam, aki a netes vásárlásról beszélt.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Te az a nő vagy Seri , aki az “agyával” csábít……. Idézem Woody Allent: “Az agyam a második legkedvesebb szervem.” Sokaknak okozol itt szellemi élvezeteket. Szerintem téged sokan meghívnának egy kólára az általad kólázás közben a beszédeddel okozott szellemi élvezetekért… :-)

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Te szívtál? :)
És miért hívsz Serinek? Csak a femiben hívnak Serinek. Ismerhetlek onnan?

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Ne legyen ilyen kicsi az önbizalmad Seri, a szövegeid józanul is élvezhető remekművek. Ha még a mimikádat és a nonverbális kommunikációdat is mellé tudnád tenni, szerintem még Alter Ego is meginna veled egy bambit. A Seri nevet meg fogd fel a francia “chéri” magyarosított változatának. Ha nem tudod, majd rákeresel a chéri jelentésére….

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Nincs kicsi önbizalmam, viszont egy ilyen komment a férfihangról eléggé (nagyon!) kilóg, úgyhogy azt keresem, hol a csapda.
Ha nincs és komolyan gondoltad, akkor… kedves tőled. :)
(Viszont szörnyű emberismerő vagy, ha őszintén hiszed, hogy férfitársaid így működnek.:)

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Azért ne bízd el magad Seri. Sajnos férfitársaim működését én is jól ismerem, és azt hiszem én sem vagyok rendkívüli kivétel. Idézem Woody Allent: “Az agyam a második legkedvesebb szervem.” Sejtheted melyik az első neki. A sok disznó férfi mind csak UTÁNA szereti hallgatni egy nő beszédét, ami az agyi élvezeteket okozza a második legkedvesebb szervének, pont úgy mint Woody Allennek.

common man
Olvasó
common man

Én örülök mindkettőtöknek(Mátyás király és Szépjuhászné)Általatok sikerült megtalálnom egy gyerekkoromban hallott számot.Kösz.
https://www.youtube.com/watch?v=qq9u62JjBd8

Reszet Elek
Újságíró
common man
Olvasó
common man

Szép nagy kerek telihold arcom van.És ha a statisztikák szerint ez most nem divatos nem fogom soványra operáltatni, hogy statisztikailag nagyobb esélyem legyen bárkinél.Kálmán finoman utalt valamire te meg elkezdtél a nőiességről meg egész másról hablatyolni.Az ,hogy kishitű balfasz vagy az a te dolgod de miért akarod ,hogy más is az legyen?Ha pedig statisztikailag nézem a sikeres nőzéseimet az a béka segge alatt van,de a végén azért jutott bőven a szintem fölött is.De te csak vezesd tovább a statisztikákat.

Hunn
Újságíró

Figyelj, Mátyás Hunyadi, nem arról van szó, hogy az embernek nem kell maximalizálnia az SMV-jét, nem kell kalibrálni, stb…
Természetesen szükség van az ember külsejének és anyagi helyzetének rendbetételére.

Minél inkább közelít az ember a valóságban is a saját maga által elképzelt, ideális férfi képéhez, annál jobban fogja érezni magát a bőrében, és annál nagyobb lesz az önbizalma.
És ahogy ez az elképzelt tökéletes férfi viselkedne a nőkkel, az a te valódi, maszkulin önmagad.
Ezt a valódi, maszkulin énedet nyomod el magadban jelenleg, amikor nem úgy viselkedsz a nőkkel, ahogy ez a képzeletedben élő, ideális férfi viselkedne.

De se a külső, se a pénzügyek rendbetétele nem vezet a vágyott eredményre akkor, ha a férfi úgy áll hozzá, hogy célja a női hipergámia maximális kiszolgálása punci reményében!
Mert kurvára nem az a lényeg, hogy a nők lába elé hordva egy rakás aranyat befeszítsük a bicepszünket, majd eléjük térdelve megkérdezzük tőlük, hogy vajon így már elég jók vagyunk-e ahhoz, hogy méltatlan farkunkat a nagyságos asszony puncija felé közelíthessük?

Mi férfiak nem azért születtünk, hogy az amúgy kielégíthetetlen női hipergámiát próbáljuk kielégíteni.
Nem!
A nők születtek azért, hogy a mi szexuális és intimitás iránti igényeinket kielégítsék!
Mi vagyunk apu, aki diktál és követel.
A férfiak mi vagyunk – nem pedig az akár a mi képzeletünkben, akár a nők képzeletében élő, ideális férfiak – ezért a nőknek NEKÜNK kell megfelelniük!

A kutya valahol itt van elásva.

Aldo
Újságíró

Ha fordítva lenne a szitu és neked nem lenne gyereket, kéne olyan nő, akinek van? Teljesen érthető, hogy valaki nem akar más kölykével foglalkozni hosszútávon nemtől függetlenül.

Reszet Elek
Újságíró

Azért is mert kötődni kezd a gyerek meg a pacák is, aztán ha anyuka továbbáll mindenki sérül, hiszen a kötelék ellenére semmi jogod sem lesz semmire. Sajátnál legalább azt megengedi az állam hogy hétvégi apuka legyél.

Aldo
Újságíró

Volt valahol egy cikk, ami részben ezzel foglalkozott. Ha egy férfi összeáll egy gyerekes nővel, akkor kialakulhat őszinte kötelék közte és a gyerek között. Ha véget ér a kapcsolat, az a gyereket is megviseli. Persze itt csak azt az esetet emelte ki, hogyha a férfi lép le. Azzal nem foglalkozott, hogy mi van, ha a nő rakja ki az illetőt.

Reszet Elek
Újságíró

Tudok több férfitársunkról aki így járt. Én félnék ettől a kötődéstől. Egy gyerek szeretetében amúgy is jobban bízom, mint egy nőében. Egy gyerek szeretete feltétlen és elfogadó, egy nőé viszont vajmi ritkán az.

Hunn
Újságíró

Szerintem, Reszet Elek, az, amikor egy férfi egy másik férfi (vagyis az igazi apa, aki ebből a helyzetből fakadóan az alfa) gyermekére pazarolja el azt az időt, szeretetet és törődést, amit a saját gyermekébe kellene invesztálnia, az ugyanarról a tőről származó, szánalmas béta cuckold viselkedés, mint amikor ezzel párhuzamosan a pénzét és egyéb erőforrásait áldozza rá ugyanígy.

Az egyik legfontosabb eszköz, amivel a hipergámiát büntetni és ezáltal kontrollálni lehetne, és nem mellékesen egy csomó házasságot megmenteni, hogy a gyermekek a saját apjuk nevelése alatt nőjenek fel, az az lenne, ha soha, senki sem vállalná fel az elvált gyermekes nők, pláne az egyedülálló gyermekes anyák hipergámiájának Béta Bux oldalának kielégítését! Azt kell mondjam, a férfiúi szomjúság sajnos nagy mértékben hozzájárult a mai, tarthatatlan állapotok kialakulásához…

Reszet Elek
Újságíró

Az ilyesmik régebben sem így voltak. A család/nemzetség legidősebb férfitagja vette magához a megözvegyült nőt a gyerekeivel együtt.https://www.youtube.com/watch?v=cqsj1jvdGPo

Az ilyesmi csak akkor lenne cuckold, ha a magadé helyett csinálnád ill. többet tennél bele mint amit kiveszel belőle.

common man
Olvasó
common man

Pont azért kellenek (kis számban) az ilyenek hogy senki se hihesse ,hogy ezek csak néhány üldözési mániás képzelgéseiben léteznek. Ezek valós, veszélyes de kezelhető személyek.

Aldo
Újságíró

Kb ugyanolyan vicces, mint amikor a sok megkeseredett, búvalbaszott 40-es idegroncs azt hiszi, hogy neki alanyi jogon járnak a 20-as csajok, ha már korábban leszarták őket. Persze a nagy tudományuk abban áll, hogy lekisfiúzzák a 20-as srácokat, miközben a legtöbb esetben pocakosak és hiányzik egy rakás foguk, így a csajozás mellett az önkritika sem az erősségük.
Kb. mint a mgtow hiszti, amikor a sok lúzer csak duzzog, hogy ő majd most jól kiszáll a játékból, amiben nem is vettek részt és majd jól megmutatják a nőknek, hogy a felhalmozott egzisztenciából bizony nem adnak nekik semmit, így lényegében ugyanott tartanak, mint korábban, csak most már nevet is adtak a jelenségnek.
Lehet, hogy elítélendők a 40-es karrierista nők, akik most kapcsolnak, hogy nekik gyerek és férj kéne, de az ilyen idegbetegek is, akik még most sem képesek túllépni a sérelmeiken és még most is a kicsinyes bosszúvágy hajtja őket.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Figyelj Aldo……. A “nem jut punci” nem azonos a “ne aludj nálam” – “nem költözhetsz hozzám” – “nem veszlek feleségül” fogalomkörrel. A “nem jut punci” verzió egy kényszerút, a másik három pedig saját út. Mert az igazi FÉRFI az a női magazinok szerint el akar köteleződni, aminek az ott alvás – összeköltözés – házasság a sorrendje. Ha te a “ne aludj nálam/nem költözhetsz hozzám/nem veszlek feleségül” verziók valamelyikében mozogsz, akkor te társadalmilag MGTOW vagy, mert nem a neked nők által kijelölt úton mozogsz. Ebben igazad van, a “nem jut punci” az nem saját út, hanem egy kényszerpálya.

Blackur
Olvasó
Blackur

Szia Mátyás! Van egy két név akivel itt n érdemes vitázni úgyis mindig igazuk kell legyen…:)

wittukind
Olvasó
wittukind

Ezt a “nem jut punci” szöveget először itt a Férfihangon olvastam..egy kicsit el is álmélkodtam…hogy van ez..? honnan kell jusson?..aztán rájöttem hogy a “punci”-nak lehetnek mindenfajta értelzesmései ami az én sanchopanza elmémen túlmutat…

Mátyás Hunyadi
Olvasó

“Nem jut punci” : nem tudsz olyan nőt szerezni, akivel büszkén mutatkoznál egy ismerősöd esküvőjén/születésnapján/barátaiddal közös programon stb. Vagy egyáltalán nincs nőd vagy csak olyan, akit magad is szégyellsz. A “jut punci” kategóriájú férfinak van nője és nem is szégyelli azt. És nem biztos, hogy a nő egy szuper jó nő. De a férfi elégedett vele és mások előtt is felvállalja a nőt. A nő ezt érzi és ő is elégedett ezért a férfival. Kb. ezt jelenti a két fogalom.

wittukind
Olvasó
wittukind

ok, köszi szépen az útmutatást, majd egyszer még bevállalom…

Hunn
Újságíró

kedves wittukind, a “nem jut punci” = incel lét, azaz nem önkéntes cölibátus = felnőtt férfiként totális magány és teljes szexuális nyomor 10+ éven át, annak a reménye nélkül, hogy ez a helyzet valaha is megváltozhat.
A “nem jut punci” értelmezései esetén a fokozatok valahogy így jönnek egymás után:
1. Szeretnék egyszer dugni egy nővel akire feláll a farkam
2. Szeretnék többször dugni egy nővel, akire feláll a farkam
3. Szeretnék többször dugni több nővel, akikre feláll a farkam
4. Szeretnék párkapcsolatot egy nővel, akivel már többször dugtam, és akire feláll a farkam
5. Szeretnék hosszú távú párkapcsolatot egy nővel, akivel már többször dugtam, és akire feláll a farkam
Remélem így már világosabb a kép.

hunbagira
Újságíró

Királyom. :) És komolyan úgy gondolod, hogy eme migtow pasik előtt hevernek a hipergámia által megengedett nők?
Nem inkább arról van szó, hogy jól megideológizálják a semmit? :)

Hunn
Újságíró

Szerintem félreérted az MGTOW lényegét, hunbagira.

Az MGTOW lényege ugyanis egyrészt az, hogy az ember nem működik együtt a nőközpontú, feminista világrenddel, mert úgy látja, hogy az együttműködésért ő nem kap SEMMIT cserébe.

Másrészt pedig az, hogy az ember nem azért hajt, hogy kielégítse a női hipergámia – amúgy kielégíthetetlen – igényeit és elvárásait.

Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy az ember egyáltalán nem csajozik vagy nem alapít családot. De LÁZADÁST a feminista nőuralom és az általa megkövetelt, a hipergámia kiszolgálására szorítkozó “férfikötelesség” ellen igenis jelent!

wittukind
Olvasó
wittukind

Úgy gondolom, hogyha már házas vagy(nem “párral”) hanem férj-feleség -ként akkor már nincs miért lázadjál ilyensmi ellen, inkább vigyázz arra hogy a kapcsolatodat családnak lehessen hivni……amit az előbbi hsz-ben irtál, nem veszem be még stalynskaya-val sem…

hunbagira
Újságíró

A “tankönyvi meghatározást” ismerem, én viszont a valóságról beszéltem, hunn. :)))

Alter Ego
Szerkesztő

Nézzük meg a MGTOW “tankönyvi meghatározását”:

https://www.ferfihang.hu/2014/03/31/ferfiak-akik-a-maguk-utjat-jarjak/

Az ott leírt 0-1 szinten kismillió férfit találunk, akinek nem kell megideologzálnia semmilyen nőtlenséget, de a “tankönyv szerint” MGTOW-nak minősül. Sokan csak ennek elolvasása után kapcsolnak, hogy ez a meghatározás az ő viszonyulásukat is leírja a párkapcsolatokhoz, házassághoz, a férfiak több tekintetben is kiszolgáltatott társadalmi helyzetéhez.

Szerintem az egy kifejezetten durva egyszerűsítés, hogy a MGTOW ideológia csakis valamiféle ügyetlen nőtlenséget magyarázó mentegetődzést takarhat. Még akkor is, ha létezik olyan is…

Aldo
Újságíró

Csakhogy a tetemes hányadú “nem jut punci” szerencsétlen kezdte el használni magára a mgtow jelzőt. Nem kellenek a kutyának sem, semmit sem tesznek a siker érdekében, de legalább már van egy ideológia, amivel ezt meg is lehet indokolni, sőt megnyugtatni magukat.
Senki sem mondta, hogy össze kell költözni a nővel, hogy feleségül kell venni. Feltételezem, hogy egy bizonyos kor után már mindenki el tudja dönteni, hogy mi a jó neki és nem azért megy bele ilyesmibe, mert ez várják el tőle.

hunbagira
Újságíró

Aldo!
Egyrészt valóban, így van, hogy ezzel a migtow dologgal megideológizálják a lúzerséget.
“idegbetegek is, akik még most sem képesek túllépni a sérelmeiken és még most is a kicsinyes bosszúvágy hajtja őket.” Viszont erre azt tudom írni, hogy igen- ilyenek a gyerekkori/tinédzserkori traumák.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

“Jada boycotting the Oscars is like me boycotting Rihanna’s panties. I wasn’t invited!”

Aldo
Újságíró

Sokat tudnék írni én is a gyerekkori traumákról, de szerintem, ha valaki ezeket 40 évesen sem tudja feldolgozni, akkor ott kurva nagy bajok vannak. Egy idő ezeket vagy feldolgozod, megemészted, vagy beledöglesz.

Hunn
Újságíró

Nem tudom, kedves Aldo, hogy te honnan szoptad azt, hogy mondjuk egy, a fenti példádban leírt, 40-es incel azt fogja hinni, hogy neki ALANYI JOGON járnak a 20-as csajok?
Most őszintén, ilyen mentális gimnasztikára nem hiszem, hogy egy férfi képes lenne.
Én legalábbis soha nem találkoztam még ilyennel, de még csak hasonló megnyilvánulással vagy gondolattal sem.
Te talán már igen? Tudnál is mondani rá egy konkrét példát is, esetleg?

Aldo
Újságíró

A megnyilvánulásaid többsége arról szól, hogy a 30-35 feletti nők ássák el magukat, ha eddig magasról leszartak, akkor menjenek az anyjukba és ne is álmodozzanak, hogy majd lealacsonyodsz a szintjükre, mert nyilván minden ujjadra jut 10 20-as csaj.

Hunn
Újságíró

De hát ez így is van, kedves Aldo: a 30 fölötti nők számomra láthatatlanok.
Olyan, mintha nem is léteznének.
Az, hogy mi a véleményük, mondjuk rólam, mint férfiról, az alapból érdektelen.

Zárójelben jegyezném meg, hogy természetesen semmilyen más kérdésben sem számít a véleményük. A fiatalabbakat meghallgatom amikor úgy csinálok, mintha érdekelne amit mondanak, ha úgy látom, hogy ez közelebb visz a dugáshoz. De az idősebbeknél már semmi sem kényszerít erre. Zárójel bezárva.

Annyi engedményt vagyok hajlandó egy 30 fölötti nő esetében tenni, hogy ha feláll rá a faszom, akkor hajlandó vagyok egyszer beléjük élvezni, ha épp nincs kéznél jobb. És ennyi.
De amúgy mindegyik nyugodtan vehet magának egy gyalogsági ásót, áshat egy mély sírgödröt, azt belefeküdhet, és magára lapátolhatja a földet. Ebbe mondjuk szívesen besegítenék én is ha egyedül nem megy nekik lol.

Egyébként az, hogy egy idegroncs és búvalbaszott 40-es vagyok és hiányozik pár fogaim, az pont hogy felerősíti azt a tényt, hogy ma a huszonéves lányok egyszerűen JÁRNAK nekem, kompenzációként az élettől azért, mert fiatalon a nők leszartak. Ez afféle isteni igazságtétel, amivel a világ tartozik nekem. Vagy mondjuk olyan, mint a Holokauszt-túlélő zsidóknak a német kormánytól kapott örökös életjáradék. Mint ahogy a most 30 fölötti nőknek is jár karmikusan az én mostani hozzáállásom azért cserébe, ahogy ugyanezek mondjuk tíz évvel ezelőtt bántak velem. Nekem sem volt kegyelem akkor, most meg nekik nincs. Mi ezzel a gond?

Tény amúgy, kedves Aldo, hogy a hozzád hasonló mai 20-as soyboy kisfiúk amúgy sem tudnátok a 20-as nőkkel mit kezdeni. Csak összenyálaznátok őket nekem, meg ügyetlenül tapizva összemaszatolnátok hamvas, szűzi testüket a mosatlan kezeitekkel, hörögve rángatóznátok rajtuk max három percet, hogy a végén megkérdezzétek szegény drágáimat, hogy ugye jó volt nekik is? Hát én 40-esként ezzel szemben úgy játszanék a testükön, mint a hangszeren, a többszörös orgazmus gyönyörteli, édes sikolyait és kéjes sóhajtásait kicsikarva belőlük úgy, hogy az élvezetbe egész lényük beleremeg, hogy a végén szerelmesen révedő tekintettel vallják be: a 20-as soyboyokkal töltött béna szenvedés után nem is gondolták, hogy szex egy férfival ilyen csodálatos, paradicsomi élmény is lehet!

Deadpool
Újságíró

Látom, még mindig nem sikerült megérteni, mi a különbség egy férfi és egy leköpni való szardarab közt. Valaki igazán elmagyarázhatná már neked… Mondjuk azok közül akik nem sajnálják a drága idejüket arra, hogy állandóan a nőgyűlöletből mosdassanak.

(De persze én rombolom az oldal hitelességét…. :))

Hunn
Újságíró

Dehogynem, kedves Deadpool. A férfi az én vagyok, a másik meg te. Látod? Tisztán látom a különbséget.

Komolyan nem hiszem el, hogy 2019-ben még mindig létezik olyan, hogy egy Manoszférás oldalon egy férfi komoly pofával képes leírni a “nőgyűlölet” kifejezést…

wittukind
Olvasó
wittukind

“Egyébként az, hogy egy idegroncs és búvalbaszott 40-es vagyok és hiányozik pár fogaim, az pont hogy felerősiti azt a tényt, hogy ma a huszonéves lányok egyszerüen JÁRNAK nekem kompenzációként az élettől azért, mert fiatalon a nők leszartak.”

ez lenne valami “incel” hitvallás? de akkor honnan vagy olyan expert a sexben hogy “édesen sikitsanak” azok a huszonéves csajszik? olvastad valami puakönyvben?
valaki azt mondta nekem hogy egy, aki drogozott, ha el is hagyja, a neuronjai tovább sinylik meg a dolgot…..látom, igaza volt..

gondolom, vannak itt huszonéves srácok is, akik kommentelnek…hát szépen kiosztottad őket..

Hunn
Újságíró

Nem, ez csak egy ilyen költői formában kifejezett Agree & Amplify típusú komment volt Aldo kolléga számára, nem pedig bármiféle komolyan vehető üzenet huszonéves srácok számára.

Reszet Elek
Újságíró

Senkinek sem jár semmi és ezen a világon nem létezik kompenzáció az élettől.

Hunn
Újságíró

Persze hogy nem.

Amúgy az én eredeti gondolatom az volt, hogy ha egy férfi 40-es, lenyelte a Red Pill-t, maximalizálta az SMV-jét, tökös és jó Game-et futtat, jól kalibrál és bátran eszkalál, akkor be tud fűzni olyan huszonéves csajokat, amilyeneket huszonéves Blue Pill Bétaként nem tudott volna.

És el sem tudom képzelni, hogy ebben a gondolatmenetben hol a tévedés, vagy mi az ami olyan felháborító, sem azt, hogy ez miért jelenti azt, hogy az ember azt gondolja, hogy neki valami alapból jár anélkül, hogy tennie kéne érte…

wittukind
Olvasó
wittukind

Na ne viccőjjön má, kend….akkó törlöm a hsz-emet és teszek helyére valami pinkfairy-t…

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

“Amúgy az én eredeti gondolatom az volt, hogy ha egy férfi 40-es, lenyelte a Red Pill-t, maximalizálta az SMV-jét, tökös és jó Game-et futtat, jól kalibrál és bátran eszkalál, akkor be tud fűzni olyan huszonéves csajokat, amilyeneket huszonéves Blue Pill Bétaként nem tudott volna.”

Elméletben oké, de konkrét példákkal sem ártana illusztrálni és bizonyítani a sikerességét, elmesélhetnéd, hogy jöttél össze az épp aktuális barátnőddel vagy a legutóbbi szexpartnereddel. Akár cikksorozat formájában. Konkrét párbeszédek, helyzetek, amikből lehet tanulni.

hunbagira
Újságíró

:)))

common man
Olvasó
common man

Olyanok tudtok lenni de tényleg.Na itt egy konkrét példa:
https://www.youtube.com/watch?v=nBmnxJY5pN0

Hunn
Újságíró

Most nem azért, Serital, de minek az neked? Mondd, TE mégis mit tudnál tanulni abból, ha én leírnám “field report”-ban, hogy hogyan csajozok?
Nem akarok és nem is fogok semmi olyat leírni a magánéletemből, ami alapján akár én, akár mások beazonosíthatóak lennének.

Maradjunk annyiban, hogy bemondásra el kell hinnetek: jelenlegi őszülő halántékommal sikeresebb vagyok a nőknél, mint fiatalon bármikor.
Vagy szerinted mi egyéb magyarázata lehet annak, hogy nem olvasol olyat a hírekben, hogy “Hunn incel-ámokfutást rendezett Budapest utcáin”?
Az ennek a magyarázata, hogy már nincs rá okom.

Szóval az idősebb férfikorosztálynak csak annyit tudok ajánlani, hogy be ne szopják az ellenséges feminista női propagandát, miszerint a fiatal nők kifejezetten taszítónak találják az idősebb férfiakat, és nevetségesnek a szexuális közeledésüket.
Épp ellenkezőleg!
Bizonyíték rá a saját életem és a saját tapasztalataim.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Tanulni én éppen nem, de a tiéd ezek szerint egy tényleg nagyon komoly sikertörténet, amire kíváncsi vagyok, ha már egyszer én is végigkövettem az út egy részét. Akkor már nem is vagy incel, ez jó, gratulálok!

Alter Ego
Szerkesztő

Gondolom ezt ironizálásnak szántad, de nekem úgy rémlik, hogy már nagyon régen, többször is elhangzott tőle, hogy a problémáját többé kevésbé megoldotta… ámde haragja változatlan a feminista társadalommal szemben, mert nem tud megbocsátani az elvesztegetett fél életéért…

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Már miért szántam volna annak? Számomra az ÉV HÍRE, így, nagybetűvel, hogy Hunn becsajozott, és ebben nincs semmi gonoszság, meglepettség csak. Én erről lemaradtam. Arra emlékeztem, hogy már nem drogozik meg hogy gyúrogat, de legutóbb még az volt meg, hogy a nőknél csak próbálkozik. A mélyről visszajövős sikertörténeteket szeretik az emberek, komolyan mondtam, hogy írhatna róla.
Elhatározta, kitalálta, kitartott, megcsinálta. Ez egy tiszteletre méltó dolog. Ügyes fiú.

Hunn
Újságíró

Nem “becsajoztam”, hanem csajozgatok, néha több, néha kevesebb sikerrel, és a csajozási élményeim a nőkkel kapcsolatban csak pozitívak. Ennél bővebben ebbe most nem mennék bele.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Becsajozás alatt érthetünk csak szexet is. :)
Látod, erre kéne fókuszálni. Itt vagy, rendbe jöttél, sikered van a nőknél, megvan mindened. Ez a félig üres vagy félig tele a pohár dolog. Ha állandóan azon rágod magad, mit mulasztottál el, mit kellett volna máshogy, csak szenvedsz, értelme meg nincs, mivel nincs időgéped. Ma már tudod, hogy amin feszültél fiatalabb korodban, hülyeség volt. Legalább már tudod, sokan nem mondhatják el ezt, még van időd és vannak lehetőségeid.

Naooo
Olvasó
Naooo

A pohár mindig félig üres.

common man
Olvasó
common man

Félig.Optimista. Vagy inkább az alján maradt egy kis pi()a.

Hunn
Újságíró

A becsajozás is összejött volna, de azt elkúrtam. A kis szerelmem most már mással van. Túl sokáig vártam, túlmentem azon az időablakon ami alatt megkaphattam volna őt.

Hunn
Újságíró

Alter Ego, tűpontosan látod a helyzetemet, pontosan úgy van, ahogy írod.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Hány gyereket tervezel?

Hunn
Újságíró

Én hármat szeretnék.

Alter Ego
Szerkesztő

Csak odafigyeltem arra, amit elmondtál.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut
xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nem tudom, kedves Aldo, hogy te honnan szoptad azt, hogy mondjuk egy, a fenti példádban leírt, 40-es incel azt fogja hinni, hogy neki ALANYI JOGON járnak a 20-as csajok?

Valószínű onnan , hogy itt is erről értekezel:

“Egyébként az, hogy egy idegroncs és búvalbaszott 40-es vagyok és hiányozik pár fogaim, az pont hogy felerősíti azt a tényt, hogy ma a huszonéves lányok egyszerűen JÁRNAK nekem, kompenzációként az élettől azért, mert fiatalon a nők leszartak. Ez afféle isteni igazságtétel, amivel a világ tartozik nekem. Vagy mondjuk olyan, mint a Holokauszt-túlélő zsidóknak a német kormánytól kapott örökös életjáradék”.

https://www.ferfihang.hu/2019/02/06/a-ferfigyulolet-buborekja-7-4-resz/#comment-107043

Hunn
Újságíró

Várjál már, ezt már csak azután írtam, hogy a kolléga ragaszkodott hozzá, hogy én biztosan valahogy így gondolom. Úgy voltam vele, hogy legyen meg az öröme. Ezt hívják Agree & Amplify-nak az angolszászok.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Perse.
(Igen, finnül)

Alter Ego
Szerkesztő

Csak péniszirigy feministák képesek azon örömködni, hogy kijelenthetik, hogy ez meg az nem jár a férfiaknak. Önvizsgálatot folytatnék a helyedben, hogy vajon milyen lelki rokonság áll fenn köztük és közted.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ne erőlködj.

Alter Ego
Szerkesztő

Mindenféle erőlködés nélkül támadt hirtelen ez a gondolatom… – Nem mondhatod, hogy nem igyekszem megérteni az indítékaidat. :)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A sok eszedet, meg az “empátiádat” inkább fordítsd arra, aki megérdemli, mert nemrég kértek itt tőled konkrét segítséget, de még válaszra sem méltattad, “férfijogi mozgalmár”

https://www.ferfihang.hu/2019/02/06/a-ferfigyulolet-buborekja-7-4-resz/#comment-106678

Ő jobban értékelné a törődésed.

Alter Ego
Szerkesztő

Egyrészt kapott segítséget az olvasótársaitól, itt:

https://www.ferfihang.hu/2019/02/06/a-ferfigyulolet-buborekja-7-4-resz/#comment-106931

Mellesleg, ha nem lenne elérhető egy link végén is a megosztott adat, akkor innen is törölni kellene.

Másrészt nem olvasok rendszeresen kommenteket, tehát bőven elkerülheti ez az a figyelmemet. Tudod ezt magad is.

Harmadrészt a Gerle Éva féle agyhalott blogerekkel folytatott, kibogozhatatlan tyúkper egyáltalán nem férfijogi mozgalmi téma. Mondtuk ezt anno a kölcsönös gyalázkodásba nyakig merülő és pereskedő romániai házaspárnak is, akiknek köszönhetően az internetről eltávolíthatatlan nyilvános adattá vált Gerle Éva elérhetősége.

Akinek egy csepp esze van, az ne olvasson, ne kommenteljen és főleg ne osszon meg személyes adatokat olyan penetráns bűzt árasztó helyeken, mint a Gerle Éva féle gyűlöletblog. Ez a tanács az egyetlen valódi segítség, amit az üggyel kapcsolatosan nyújtani lehet. Csak az olvassa… aki síkhülye…

Hunn
Újságíró

Erdélyi volt az a házaspár, Alter Ego, nem romániai… (Ezt nem kötekedésből mondom, hanem elvből.)

Alter Ego
Szerkesztő

És igazad is van, Hunn.

common man
Olvasó
common man

Most lovagoltok ezen a jár szavon.Ezt azonban a saját maga belső kommunikációjában is használhatja. Sokat és keményen dolgoztam a kertben jár nekem egy sör.A tengerészek kikötés nélkül megkerülték a földet jár nekik egy kimenő.Sikeresen levizsgáztam genderből jár nekem egy nagy tábla vegacsokoládé.A Hunnal történt ami történt hibás volt aki de most már úgy érzi jár neki.Ez egyáltalán nem foglalja magában az ingyenességet.Viszont nagyon nagy előrelépés a nem vagyok elég jó még fejlődnöm kell,hogy méltó legyek az én úgyse a majd pont én ennek a gonosz változata amikor más mondja:majd pont te és az ezekhez hasonló alattomos barom kifejezésekhez képest. Tehát ha ő úgy érzi ,hogy ez neki jár akkor meg is szerzi.(legalábbis remélem, jól gondolom)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nem is ez a fő baj, mert ha még esetleg járna is (ami nem igaz, akárhogy facsargatod te is:) , de nem jut, és itt van a síralom lényege.

A krumplileves az krumplileves, hiába “taknyosangolnázzuk”.

common man
Olvasó
common man

Miért ne jutna neki?Már most is csajozik.
Mert a dalban is:Puskás Gábor odakapott békacombot ropogtatott zimmelzumm zimmelzumm…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Akkor minden rendben. Hajrá. Csak így tovább.
KEK, hogy “klasszikust” idézzek…..

common man
Olvasó
common man
xcsakx
Olvasó
xcsakx

Hogy ez a link hogy jön ide, az számomra rejtély.

common man
Olvasó
common man

A nem jut c. kijelentésedhez.Ott vannak a képen.Nagy terület alacsony földközeli csajok. Bár nekem van egy olyan érzésem mintha inkább kételkednétek abban ,hogy a Hunn igazat mond.(mármint,hogy csajozik)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Én minden szavát elhiszem. Sőt.

Hunn
Újságíró

Igazából nem is tudom, common man, hogy mi oka lehetne bárkinek is kételkedni abban, amit írok. Hiszen ismeretlenül, csupán egy nick-név alatt kommentelek. Mi értelme lenne ilyen körülmények között nem igazat írni? Hiszen ha hazudnék, azzal semmivel sem lennék beljebb. Viszont akkor a hazugságomra kapott válaszokkal, jótanácsokkal sem lennék beljebb az életben, hiszen ez esetben nem a valós élethelyzetemre vonatkoznának.

Az egy dolog lenne, ha én most azt mondanám, hogy: -“Gyerekek, hatalmas alfahím lettem az utóbbi időben! Sorra kúrom a 10/10-es, topmodell csajokat, tök ingyen! Mind szerelmes belém! Én pedig minden éjszaka cserélgetem őket, sőt, gyakran kettővel dugok egyszerre! A környezetemben padig mindenki elismer királyának, és vigyázzba vágja magát! A legjobb nőket már le se kell szólítanom, ők jönnek oda, és egymás szájából kapkodják ki a farkamat!”

…szóval ha ilyet mondanék, akkor megérteném, hogyha tamáskodva azt mondanátok, hogy: -“Ejnye Hunn, nem lódítasz te egy csöppet? Nem túlzod el egy kicsit a sikereidet? Miért vetítesz? Azt hiszed, te vagy Andersen, és azért mesélsz ilyeneket?” És teljesen igazatok lenne, mert ez hazugság lenne.

Én a valóságban azt csinálom, hogy felöltözöm elegánsan, mint szaros Pista Jézus nevenapján, megfürdök, megborotválkozom, megmosom a fogam, belövöm a sérómat amit eleve fodrász csinált, és rajtaütök a városon. Megfelelően kalibrálva kinézem a célpontot, legyőzöm az approach anxiety-met, leszólítom a nekem tetsző nőket, pozitív reakciók esetén eszkalálok, és így tovább…

Valamikor összejön, valamikor nem.

És tulajdonképpen ennyi a lényeg. Ez messze nem a sci-fik szintje.

common man
Olvasó
common man

Igen és ezt már máskor is leírtad,emlékszem kb ugyanígy. Csak a saját hiúságom miatt rákérdezek :azt a részt hogy” Valamikor összejön” érthetem úgy hogy azért neked is jut ?

Hunn
Újságíró

Már úgy érted ezt, common man, hogy jutott-e punci? Igen, előfordult olyan is. :)

Ne értsd félre, nem lettem valami hatalmas alfahím, a lányok bálványa, akire ha csak ránéznek benedvesednek és magukhoz nyúlnak.

De azt a tapasztalatot szereztem, hogy – szemben azzal, amit a feministák állítanak – a nők igenis örülnek annak, ha egy férfi vonzónak találja őket és akar tőlük valamit, és ezért bátran bepróbálkozik náluk. Rám még egyetlen nő sem haragudott meg azért, mert a tudomására hoztam, hogy ellenállhatatlanul vonzó nőnek találom őt. És ez vonatkozik az idősebb férfi – fiatal nő dinamikára is.

A lényeg az, hogy vagánynak, bátornak kell lenni. Ha úgy vesszük, igenis, hogy nő minden férfinak JÁR, alapból, alanyi jogon, pusztán azért mert férfi és farka van – de ahhoz, hogy jusson is, azért viszont a férfinak igenis cselekednie kell, azért a férfinak tennie kell, és bizony nem is keveset.

Mert csak úgy, magától, csak azért mert vagy, azért még nem lesz. Meg kell hódítani, el kell csavarni a fejét, le kell venni a lábáról, be kell fűzni. És az, hogy megpróbálhat meghódítani minden neki tetsző nőt, ez az, ami minden férfinak alapvető emberi joga: ezt értem az alatt, amikor azt mondom, a nő a férfinak JÁR.

Alter Ego
Szerkesztő

Fontos gondolat ez főleg akkor, amikor a feminista, férfigyűlölő kampányok (lásd a szélsőségekig elvadult #metoo mozgalmat) és az olyan elmeháborodott feminista egyezmények, mint a CEDAW, gyakorlatilag már a szexuális kezdeményezéshez való jogot is el akarnák vitatni a férfiaktól és az elemi közeledést is kriminalizálni akarnák.

Wang B
Olvasó
Wang B

Ha igazából elhiszi, hogy ez neki jár, már közelebb is került hozzá, hogy megkapja :)

Naooo
Olvasó
Naooo

Meg max. 20 év, aztán ki fog szolgálni utána, igaz-e?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

“Nem mondom, már biztos bírnám, ha most egy 25 éves vízilabdással mennék karonfogva, akiről azt mondanám, hogy az új pasim, vagyis nem, a fiam”

Egy dolog biztos, aki nem szült időben és már “kiöregedett” és nincs gyereke, azok szinte kivétel nélkül megbánták, hogy nem szültek.

Nem kevés azon nők aránya, akik “nem akarnak”. aztán meg már lekésnek, és utólag megmagyarázzák, hogy miért is volt jó(vagy most is az) nekik gyerek nélkül.

http://www.origo.hu/teve/20190129-magyar-sztarok-akik-nem-szeretnenek-gyereket-tv.html?pIdx=2

A nők kb. 20%-a nem akar, akkor, amikor (még) lehetne. Mert megtehetik.

Aldo
Újságíró

Van ennek a listának egy amerikai verziója is, ahol felsorolták a sok főleg hollywoodi hírességet, hogy miért nem vállaltak soha gyereket. Sok magyarázat volt, de volt, aki elismerte, hogy túl önző lett volna egy gyerek felneveléséhez, mert a karrier sokkal fontosabb volt neki. Legalább őszinte volt.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Mivel át került a nők “kezébe” a döntés, így nem is lehet rajta csodálkozni.

alex1979
Olvasó

Aki tud segítsen nekem és az ügyvédemnek, hogy elindíthassuk a pert: Ki az a Gerle Éva és mi a lakcíme? Ez a valódi neve? A bíróságon ma ezeket az adatokat kérték, és enélkül nem lehet a feljelentést megtenni. Holnap is megyünk megint. Tanú vallomásotok is szükséges, hogy láttátok a blogján a hamis kommentet, amit a nevemben írt. A cikk címe: Kinek akarsz tetszeni? Köszönöm!

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Megszegem az ígéretem,de ez nem komment:

Gerle Éva Anita

Település: Budapest, XII. kerület 1121
Utca/tér: Alkony út 17 -19/A FS. 2
Telefonszám: (30) 823-4509

https://gerleevahazugsagai.wordpress.com/2014/08/26/csakazolvassa-gerle-eva-anita-lakcime-a-t-online-nyilvantartasaban-szabadon-elerheto/

És itt a lementett komment (sorry bíróságra nem megyek) :

Iványi Sándor Debrecenből – február 4, 2019 11:36 szerint:

Nőgyűlölő módon szaglásztam, nyomakodtam egy nálam klasszisokkal jobb, okosabb nő körül. Mindent megideologizálok, pedig csak baszni akarok, BASZNI. Még mindig itt szaglászok. Az idővonalam tele van zavaros, szélsőséges ideológiákkal, nárcisztikus fontoskodással és pornós nyálcsorgatással. Aki okosabb nálam, és akinek nem kellettem, arra ráfogom, hogy férfigyűlölő. Nem vittem semmire, frusztrált és csóró vagyok, mindenki irritál, aki ügyesebb nálam. Elvált, kihajított férfiként a házasság hetéről és a házasélet értékeiről papolok. Majd volt pofám a christianpolygyny nicket használni… Gyűlölködő szerencsétlen nyomingerek közé dobtam be a bloggert, ahol aztán megindultak a fenyegetések. Akkor őket is megtagadtam. Ráküldtem Évára a dagadt, primitív gyülekezeti haveromat, majd ő elintézi. A kereszténységem is csak belépő, hátha felszedek valakit, vagy végre komolyan vesznek, a gyülekezetben is a csajokat stírölöm, aztán mocskos dolgokat írogatok és szexuálisan molesztálom őket. A kereszténység még arra jó, hogy másokat ostorozzak az egyedileg értelmezett hitelvekkel és igékkel. Humorom nincs, bölcsesség nincs bennem, pedig már 50 vagyok. Mindenre ingerülten ugrok.

Szégyellem magam, szégyenben, frusztrációban és hiányban élek, és még csak rá sem látok minderre, nincs semmiféle magaslat az életemben.

Most is rajta van az oldalon csak egy screenshot… én lementettem.

Delin
Olvasó
Delin

Vivi, megszeghetned maskor is, nekem hianyoznak a kommentjeid. :)

hunbagira
Újságíró

Csatlakozom, Delinhez.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Hajrá, remélem, sikerrel jársz! A komment még mindig ott van.
Még annyit, bár nem értek hozzá, hogy a posztba belinkelte a facebook profilodat is, az meg GDPR. Azért is feljelentheted szerintem, bár ennek persze utána kell kérdezni.

https://www.adatvedelmirendelet.hu/

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ha az adataiddal jogtalanul élt vissza, ha te nem adtad meg nyilvánosan, hanem pl. a regisztrációnál jutott a tudomására, akkor adatvédelmi incidenst követett el, ráadásul tudatosan és rossz szándékból.
Ha így van , akkor az adatvédelmi hatóságnál mindenképpen feljelentést tennék, jogtalan adatkezelés, nyilvánosságra hozatal és visszaélés miatt.
Annak a büntetése adott esetben magasabb lehet + a kártérítés amit kérhetsz.
Adatkezelőként nagy felelőssége van, főleg a GDPR életbe lépése óta.

alex1979
Olvasó

Úgy tette közzé a kommentet, hogy elé szúrta az Fb -re mutató linkemet a nevemmel, mintha én kommenteltem volna. Ez hamisítás, más nevében írt és nem hajlandó törölni sem. Holnap megyek vissza az ügyvédhez. köszönöm a biztatást!

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Nem csak ott, a cikkben benne van a neved a FB-odra utalóan ,ha névre rákattintasz (simán kártérítési per):

” A minap, amikor bosszúból bedobott az ottani kommenntelőknek a molesztáló Iványi Sándor, meggyőződtem róla: igen, tényleg. Az ember nem is meri elhinni, micsoda …”

Ez meg:
A polgári jog a személyek vagyoni és személyi viszonyait egyaránt szabályozza. A személyi viszonyok közé tartoznak a személyiségi jogok is. A Ptk. általánosságban védi a személyiségi jogokat, s egyes tipikus személyiségi jogokat külön, kifejezett védelemben részesít. A személyiségi jogok ún. „anyajoga” az általános személyiségi jogként elismert emberi méltósághoz való jog, melyből az egyes személyiségi jogok erednek.

Ezek az egyes, Ptk-ban szabályozott nevesített személyiségi jogok az alábbiak:

a, az élet, a testi épség, az egészség

b, a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás

c, a személy hátrányos megkülönböztetésével szembeni védelem

d, a becsület, a jóhírnév

e, a magántitokhoz, a személyes adatok védelméhez való jog

B. A jogkövetkezmények másik nagy csoportjába azok a szankciók tartoznak, melyek függnek a felróhatóságtól, vagyis akkor nyerhetnek alkalmazást, ha a jogsértő személy nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

E körbe tartoznak:

kártérítés
sérelemdíj

Reszet Elek
Újságíró

Már nem oda mutat. A gyúrós skank cserélt.

alex1979
Olvasó

mert több mint valószínű, hogy itt is itt van és olvas mindent. de elmentettem minden bizonyító anyagot már.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

A kommentnél eddig is azt a valamilyen keresztény oldalt hozta be, a cikkben van benne a facebook link.

Reszet Elek
Újságíró

Ja tényleg! Köszi.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ha a regisztrációdból szerezte meg ezeket az információkat, akkor adatvédelmi szempontból is büntetendő, mert visszaélt, ami eléggé tilos.

alex1979
Olvasó
hunbagira
Újságíró

Így van.