The Mechanic
6 megosztás

A férfigyűlölet buborékja – 7/5. rész

A gazdasági tézis

Üvegplafon és üvegpadló: A férfigyűlölők visítanak az általuk feltételezett, mindent átható szexizmus „üvegplafonja” miatt, amely magyarázatod ad arra, hogy a legnagyobb cégek vezérigazgatóinak (CEO) 50%-a miért nem nő. Amit soha nem említenek meg, az az ugyanennyire valós „üvegpadló”. Láthatjuk, hogy a bebörtönzöttek, öngyilkosok és rokkantsággal járó munkahelyi balesetek 90%-át elszenvedő emberek mind férfiak. Ha ezeket a nem kívánt sorsokat mind maguk a férfiak tettei vagy döntései okozzák, akkor ezek nem ugyanazok az okok, melyek meghatározzák azt hogy ki kerül az „üvegplafon” fölé? Az hogy a férfigyűlölők nem képesek jóhiszeműen megbirkózni ezekkel a tényekkel, elmond nekünk valamit (de nem mindent) a különleges elbánásra való feljogosítottságuk irracionális érzékeléséről.

Az egyik legaljasabb mítoszuk hogy a „nők csak 75%-át kapják a férfiak keresetének ugyanazért a munkáért”. Meg fogom cáfolni ezt a mítoszt, miközben látni fogjuk, hogy mégis miért éri meg hirdetni ezt a hazug propagandát.

Az igaz, hogy átlagot vonva, a nők kevesebbet keresnek egy évben, mint a férfiak. Az is igaz, hogy átlagosan egy 22 éves kevesebbet keres, mint egy 40 éves. De akkor ez miért nem kor szerinti diszkrimináció, míg az előbbi a nemi diszkrimináció példájaként van felhozva?

Ha a nők tényleg kevesebbet kapnak ugyanazért a munkáért, bármelyik vezérigazgató leverhetné a versenyt azzal, hogy csak nőket vesz fel a cégéhez, így megtakarítva 25%-ot az alkalmazotti fizetéseken a versenytársaikhoz képest. Tényleg azt hisszük, hogy minden valamire való vezérigazgató és igazgatótanács olyan szexista, hogy feláldozza a profit dollármilliárdjait? Amikor egy apáca gyülekezetnek a „Társadalmi Felelősségvállalás Igazgatója” levelet írt TJ Rodgers-nek – a Cypress Félvezetők vezérigazgatójának – arról hogy a cég igazgatótanácsában több nőnek kellene helyet foglalnia, Rodgers olyan okfejtéssel válaszolt, hogy a nyereségre való törekvés miért összeegyeztethetetlen a politikai korrektséggel. Az, hogy az apácák gyülekezete recesszió-biztos fizetést ad egy „Társadalmi Felelősségvállalás Igazgatónak”, az már maga egy példa a kivételezettségre. Én egészen addig nem is tudtam arról, hogy a kolostorok a marxista hit felé fejlődtek.

Ráadásul a női vállalkozók felvehetnének más nőket is és felülmúlhatnának bármely férfiak által dominált vállalatot – amennyiben a nemek közti fizetési szakadék létezik -, de nem igazán látjuk ezt megtörténni bárhol is a világban. A piaci tényezők kiküszöbölnének minden ilyen hibát a női bérekben. Már ha léteznének. De nem léteznek, és azok, akik azt állítják hogy igen, nemcsak kimutatják a mérhetetlen gazdasági hozzá nem értésüket, hanem szemlátomást igen boldogok attól, hogy felhergelhetik a hasonlóan tudatlan nőket a nem létező igazságtalanságról. Azt figyeltem meg, hogy azok a nők, akik nyilvánosan működő cégek vezérigazgatói – vagy voltak –, soha nem állítottak olyat, hogy van egy összeesküvés, mely szerint a nők a teljesítményükhöz képest kevesebbet keresnek.

Hajlandó leszek engedni a törvénynek, biztosítsa hogy a Fortune 500 összes vezérigazgatójának 50%-a nő legyen, ha azt is jogilag biztosítjuk, hogy a börtönlakóknak, a nehézgépekkel és a zord időjárásban dolgozóknak, a mérgező gázokat belélegzőknek, és a veszélyes bűnözők üldözőinek 50%-a is nő legyen. Ez így fair. Nemde?

A Férfirecesszió és a Nőgazdaság (Mancession és Sheconomy): Én lennék a legboldogabb, ha a nők gazdasági sikere kizárólag a teljesítményükön alapulna. Sokuk esetében így is van, de sajnos túl sok alkalommal ez nem a piaci tényezők vagy a meritokrácia eredménye, hanem a politikai összefonódásé és ideológia-vezérelt korrupcióé.

A jelenlegi recesszióban, valamint a munkanélküliek aktuális visszatérésében, a férfi munkanélküliek aránya magasabb, mint a női munkanélkülieké. Ha ez csak a piaci tényezők miatt lenne, az rendben volna. Mindazonáltal, „feminista” csoportok keményen lobbiztak annak biztosításáért, hogy a kormány a gazdaságélénkítő pénzügyi alapokat a nők foglalkoztatásának növelésére fordítsa, a férfiaknak nyújtott támogatás rovására. A baloldali Obama-adminisztráció több mint lelkes volt az erőszakos vagyonátruházás elfogadásában, habár talán nem ez a pénzügyi átcsoportosítása volt a legjobb a gazdaság számára.

Maria Shriver – a legszerencsésebb életű nő, aki hatalmas vagyonra tett szert először a nagyapja, majd a férje által – mostanában publikálta az „Egy Női Nemzet: A Shriver jelentés” című könyvét, mely arról kárörvend, hogy a nők a közelmúltban hogyan szárnyalták túl a férfiakat a gazdaságban. Az egész kutatási anyag hamis feminista mítoszokból és hibás statisztikákból áll, ahogy itt alaposan felhívták rá a figyelmet. Éppen úgy kitaláció, mint a nyíltan szexista „a nők jobb menedzserek” állítás (képzeld el, ha egy férfi mondaná ezt fordítva). Ráadásul a jelentés rávilágít a gazdasággal kapcsolatos szakértelem hiányára (bizonyítékként felhozva a mindenütt jelen levő „a nők kevesebbet keresnek”, és számos egyéb mítoszt), és arra a téves hiedelemre, miszerint a vállalatok a társadalomtervezés eszközei, nem pedig a profitszerzésé.

Mindezek a fiktív kutatások és szerveztett férfiellenes lobbitevékenységek elérték céljukat. Példaként a ma is látható esetben, ahol a férfi munkanélküliségi ráta soha nem látott módon rosszabb, mint a női.  A „férfirecesszió” folytatódik, ahogy az Egyesült Államok átteszi telephelyét a „Nőgazdaságba”, és a munkanélküli férfiak milliói közül néhányan – akik nagy összegű „gyerektartással” tartoznak, de nem akarják megfosztani a gyereket a kétszülős családtól – börtönben kötnek ki, mert kifogynak a pénzből. Továbbá újra kiemelném, hogy az Egyesült Államokban élő férfi munkaerő 10-30%-a a tényleges 70%-os adóbefizetés terhe alatt él, ez pedig csírájában fojtja el a motivációt az új technológiák feltalálásához vagy az új cégek elindításához. Teljesen felesleges arról vitatkozni, hogy a legmagasabb szövetségi jövedelemadó-sávnak 35% vagy 39.6%-nak kellene-e lennie, mikor a munkások egy része a bevétele 70%-át automatikusan másnak továbbítja. E zsarnoki rendszeren túl, egy rakás adófizetői pénzbe kerül a rengeteg munkanélküli férfi bebörtönzése is. Világos, ahogy minél több adófizető férfi lesz adófogyasztó, az dupla veszteség a kormány költségvetésének. Legközelebb, ha valaki megemlíti, hogy az Egyesült Államokban van a legtöbb börtönlakó a világon, mindenképp említsd meg, hogy ezek közül sokan pusztán csak elveszítették a munkájukat és nem önszántukból váltak el. Mindeközben a nők simán csak élvezték az életet.

A kormány buborékja: A köz és versenyszféra munkaerejének eloszlása nem igazán függ össze a nemekkel. Ez azonban megváltozik, amint a 100.000 dollárnál nagyobb keresetű nőkre helyezzük a hangsúlyt. A következő diagram a Cato Intézettől megmutatja, hogy amikor a teljes kompenzációt (fizetés + juttatások) vesszük górcső alá, a közszféra maradéktalanul túlszárnyalja a versenyszférát ebben az évtizedben. Vajon olyan mértékben nőtt az átlagos közalkalmazott termelékenysége a versenyszférában dolgozókéhoz képest, hogy kétszer többet kell fizetni nekik? Vajon az adófizetők kapnak valamit a pénzükért cserébe?

De tovább is van. A társadalombiztosítási adók nagy részét férfiak fizetik, de a nők kapják meg (amiatt, hogy a nők átlagban 7 évvel élnek tovább a férfiaknál). Ez még nem is jelentene problémát, de a tény, hogy a nők használják fel az Egyesült Államok egészségügyi ellátásának kétharmadát – annak ellenére, hogy a 2500 milliárd dolláros éves kiadást férfiak fizetik – bizonyára megér egy vitát. Az talán „természetes” a nők számára, hogy több egészségügyi ellátást igényelnek, mivel ők azok, akik képesek szülni. De egyúttal az is „természetes” volt a férfiaknak, hogy ezt csak a feleségüknek finanszírozzák, nem pedig a nők szélesebb körének. Az egészségügyi állások zömét a nők töltik be, és nem csak a fontos feladatkörökben, mint például a nővér, hanem még az adminisztratív és a bürokrata munkakörökben is. Tulajdonképpen minden kormányzati kiadás a védelem és az infrastruktúra kivételével, a Medicare-től az Obamacare-en (fordító: a Medicare és az Obamacare egy amerikai egészségbiztosítási program), a jóléti államon és a női közszféra állasokon keresztül a börtönpopuláció megnövekedéséig, valamennyi vagy a férfiaktól nőkhöz való vagyonátruházás, vagy a Házasság 1.0 lerombolásának mellékterméke. Minden esetben a „feminizmus” a tettes.

A Cato Intézet diagramja a Szövetségi Kormány kiadásairól betekintést enged a nem védelmi jellegű kiadások fokozatos növekedésére az 1960-os évtől fogva. A védelmi kiadások csökkenésével felszabaduló pénzügyi forrás nem vándorolt vissza az adófizetők zsebébe. Ehelyett inkább még több társadalmi programba pumpálták azokat. Senki sem gondolhatja komolyan azt, hogy nem védelmi kiadások szempontjából Amerika jobb politikát folytat 2010-ben, mint 1960-ban, még ha a kiadások magasabbak is. És ahogy korábban megvitattuk, ennek a növekedésnek a nagy része a „feminizmus” közvetett vagy közvetlen eredménye. Mikor az állam és a helyi kormányzati pazarlást hozzávesszük, feltűnik, hogy a GDP 20%-át a Házasság intézményének helyettesítésére költik, és még mindig nem sikerült hatékonyra megcsinálniuk. Emlékezzünk, hogy a férfiak fizetik az adók 70-80%-át.

A baloldal legvégül megtalálta a tökéletes trójai falovat, aminek segítségével a zsarnoki állam kiterjesztheti hatalmát. A „feministák” lobbiznak a férfiaktól a nőkhöz, valamint a versenyszféra iparából a kormány kasszájába való vagyonátruházásért. Eközben pontosan tudják, hogy bárki, aki ezt megkérdőjelezi, az a „nőgyűlölő” jelzővel elhallgattatható. Sokkal hatékonyabban, mint ahogy az ötödik hadoszlop újságírója és egyszerű szocialista elvtársa tenné a saját ellenfelével. A konzervatívok különösképpen ki vannak téve a megszégyenítő beszéd erejének. Legtöbbjük maga mögött hagyja akár az elveit is, csak hogy támogasson bármilyen szocialista szemléletű ötletet, ha az a „lovagiasság” köntösébe van csomagolva. Ez valami csodálatos módon éppen az ellenkezője annak, ami „nőgyűlölővé” tesz valakit. Azonban van okunk azt hinni, hogy az adóbeszedés az Egyesült Álamok számos részén – úgymint Kalifornia, New York, New Jersey, Massachusetts – elérte a telítettség állapotát. Ahogy az optimális pontot már sikerült elhagynunk, az adók növelése inkább csökkenést, sem mint növekedést fog okozni a bevételben. A kormányzati adók emelése a mai naphoz képest egy év múlva, tehát 2011 január 1.-ére valószínűleg egy újabb recessziót fog okozni, mely nem lesz olyan könnyen átvészelhető a mára már elszegényedett férfiak számára.

Minden férfi elveszíti a motivációját a társadalom fenntartására, akit elszakítanak a gyermeküktől (közben megfosztva a jogtól hogy megakadályozza a válást), vagy akit kizárnak a munkaerőpiacról a társadalomtervezés miatt (és nem a piaci tényezők eredményeképp). Nincs ez másképpen azokkal sem, akik kénytelenek megtanulni, hogy a társadalom, amiben valaha hittek és amiért néhány esetben hadba is léptek, már nem tiszteli a törekvéseit.

Tovább a cikk következő részére >>


Forrás: https://www.singularity2050.com/2010/01/the-misandry-bubble.html

Szerző: Imran Khan

Post Author: The Mechanic

The Mechanic
f Facebook
6 megosztás


153
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
14 Egyéni hozzászólás
139 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
25 Hozzászólások szerzői
kerhani2Nos4a2Alter EgoT_TDelin Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Reszet Elek
Újságíró

A cikkhez. Nem szabad leragadni a részletekben. Ez nem pusztán egy ország, a korábban leginkább kapitalistának tartott ország kórképe. Sokkal inkább a tendenciát érdemes figyelni és ennek megvalósulását tőlünk nyugatra, de már Európában illetve sajna nálunk is.
Ha a cikkben foglaltakat szem előtt tartjuk számos itthon tapasztalható jelenség is új értelmet nyer.
A kormányzati szféra nemi arányai nálunk is brutálisan nőpártiak, A versenyszféra adminisztrációs kötelezettségein keresztül plusz (női) munkahelyek lértehozására presszionálják a vállalkozásokat. Az egészségügyi ellátás tekintetében jóval nagyobb felhasználók a nők, ahogy támogatásból is jóval többet kapnak (akár a munkábaállást, akár az abban maradást, akár a korábbi nyugdíjat, akár a legújabb orbáni terveket vesszük). A pénzszivattyú a férfiaktól a nők, a versenyszférából az állami felé jól láthatóan nálunk is megvan. És még sorolhatnám az érdekes hasonlóságokat.

wittukind
Olvasó
wittukind

Ebbe az 5-ik részbe tényleg nincs miért belekötni..esetleg egy ráadás…..itt, romániában, amióta a Dragnea elvtárs polcra ültette a videlei nőstényeit egy nem olyan régi fölmérés szerint a nők megitélése főleg közéleti szempontból, kb. 17 százalékot esett, nem mintha olyan nagy lett volna azelőtt…

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Egyébként vicc már, hogy mennyire dogmaként működnek a társadalmi valóságban ezek a feminista mantrák. Érdekes, hogy a saját ismerősi körében egyetlen nőismerősöm sem ismer olyan nőt, aki ugyanazért a munkáért kevesebbet kapna mint egy férfi. Olyat se ismernek, akit ver a férje/élettársa (családon belüli erőszak). És bár a személyes élettapasztalataik ugyan ellentmondanak ennek, de ennek ellenére mind a béregyenlőtlenség, mind a családon belüli erőszak egy valós ellenségképként jeleníti meg nekik a “patriarchátust”. Olyan már ez lassan, mint hiába a sok Földről készült űrfotó, még mindig vannak “lapos Föld hívők”.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

“A legnagyobb önzés valakinek úgy játszani az idejével, hogy az illető mit sem sejt az átverésről.”

http://www.she.hu/herself/20190213-megrekedt-ferfiak-akiket-nem-erdekelnek-az-almaid-huszar-adel.html

Elsírtam magam.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Vannak ezek a párok, akik összeházasodnak és 5-10 évig lógnak gyerek nélkül. Én is ilyen voltam. Utólag visszanézve ez csak arra jó, hogy az adott pillanatban a nőnek “túl jó” férfit lestoppolja.Aztán 5-10 év alatt elunják egymást és jönnek az ilyen she.hu-s sirámok. Egy tanácsom van ezeknek a nőknek: csak akkor menjenek férjhez, ha a., már terhesek, b., a nászéjszakán már elkezdik a gyerekcsinálást. Gyermeknemzési cél nélkül a házasságkötésnek semmi értelme ma már.

Reszet Elek
Újságíró

Soha nem is volt. Aki nem akar gyereket az ne házasodjon.

wittukind
Olvasó
wittukind

ok, de ennek mi köze az üvegplafon vagy padlóhoz? nem inkább a háziasitásos cikkhez ment volna? ez nem az a sirós cikk…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

“Öld meg mindet, majd Isten szétválogatja…..”
:)

common man
Olvasó
common man

és belekényszeríti a nőt egy olyan élethelyzetbe, amiben nem tud kiteljesedni

Szerintem ilyen hülye mondatokból előre megírtak vagy harmincat aztán elszórják a cikkekben.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

A mondattal egyetértek, a nők gyakrabban élnek ezzel a húzással, mint gondolnánk. Profi módon el tudnak játszani bármilyen szerepet, hogy aztán tíz perc alatt kigyógyuljanak belőle.

Odradek
Olvasó
Odradek
Aldo
Újságíró

Hagyjál már a gyakorikérdésekkel. Oda a többség csak baromkodni jár. Engem is letiltottak vagy másfél éve, azóta sem tudod újra regelni. A kérdező se nem nő se nem 26 éves és legfőképpen nem újságíró, csak egy trollkodó nyomorult, aki viszályt akar szítani, mert ebben leli örömét.

Naooo
Olvasó
Naooo

A nőket nem kell lejáratni, megteszik maguk.

Hunn
Újságíró

Ahogy feminista, nőközpontú világrendre és szexpiaci tendenciákra reakcióként megjelent a Red Pill és a Game, egyre több férfi talál rá erre a megoldásra és kiútra, amivel képesek rendbe tenni a szexuális életüket és a nőkhöz való viszonyukat

Ezt már észrevették azok is, akik a jelenlegi feminista kultúrát diktálják és rákényszerítik a világra, és elkezdték megtenni a szükséges ellenlépéseket a neutralizálásra. A mainstream-ben, a zsidó médiában az incel, az MGTOW, a férfijogi aktivizmus, a PUA és a Game, és úgy, ahogy van, cakkumpakk az egész Manoszféra már az ő hazug értelmezésükben jelenik meg.

Ennek egyik fő célja az, hogy azok a férfiak, akik még nem találták meg a Red Pill-t, azok lehetőleg már eleve az általuk diktált, negatív előítélettel viseltessenek iránta, amikor a jövőben belebotlanak. A másik az, hogy azok, akik már rátaláltak a Red Pill-re, azok lehetőleg legyenek kiközösítve a társadalomból.

Az egyik taktika, amit alkalmaznak, az a gúnyolódás, a nevetségesként, a röhejes primitív bunkókként való bemutatásunk. Ezzel párhuzamosan a másik vonal a társadalmilag veszélyes – és ezért természetesen eltávolítani szükséges – emberekként való bemutatása a Manoszférának.

“Nőgyűlölők, nemi erőszakolni és nőket elnyomni akarók”: a mainstream, főképp a zsidó média szerint ezek vagyunk mi. Akik nélkül jobb lenne a világ, akik legjobb lenne, ha meghalnának… amiből következik, hogy a megölésünk is kívánatos, ha jobban belegondolunk… természetesen csakis a nők és a társadalom érdekében…

Az inceleket, mint olyanokat, cuzámmen, a zsidó SPLC (Southern Poverty Law Center) már felvette a “Hate Group”-ok listájára!

Figyelmezzétek a szavamat: ezek előbb-utóbb jönni fognak értünk a fekete autóval!

A jelenlegi világrendnek az a lényege, hogy ha te egy fehér, keresztény férfi vagy – mondjuk magyar – akkor neked ne legyen szexuális életed, ne legyen asszonyod, párkapcsolatod, ne alapíts családot, lehetőleg ne legyen munkád se megélhetésed, és dögöljél meg minél hamarabb! Ez a jelenlegi rendszer legfőbb célja!

Most őszintén: nem így van?

zgy001
Olvasó
zgy001

hunbagira
Újságíró

Jah kezdenek megőrülni így tavasz közeledtével…:)))) mutogatjàk a veres hátsójukat, de elmúltak a “jó” idők…és megismerkedtek az incel/szingli léttel.

Hunn
Újságíró

Nem is annyira a gyakorikérdések posztjaira akartam reagálni, hanem a tágabb képre rávilágítani. Ami a gyakorikérdéseket illeti, az már azt mutatja, hogy mi szivárog le a mainstream-ből, a médiából a hétköznapi szintre.
Ha megfigyeled, pontosan meg lehet állapítani egy-egy kérdezőn vagy posztolón, hogy a mainstream média irányából jön-e, hogy ott találkozott-e a hazug képpel, amit a Red Pill-ről és a manoszféráról festenek, vagy pedig az interneten futott-e bele az eredetibe, és az alapján merültek fel benne a kérdések és gondolatok.

Ami a “zsidózós részt” illeti, szilárd meggyőződésem, hogy a zsidókérdés megértése nélkül a marxizmus, a kultúrmarxizmus, a feminizmus, a fehér-, keresztény-, és férfiellenesség , a politikai korrektség, a multikulturalizmus, a gender-őrület, az SJW, stb… nem magyarázható. Sem az hogy ki, mit, mi okból, és miért.

Ez az egész “Clown World” itt körülöttünk, ahogy azt az angolszász kollégák nevezik, “őrület, de van benne rendszer”, ahogy azt mondani szokták. A rendszer kikristályosodási pontjai a zsidók. Ennek a szálnak az ismerete nélkül csak az őrület marad. Nem a NSDAP-ba toborzok, nem akarom, hogy bárki is “gyűlölje a zsidókat”, csak azért mert én (vagy Adolf) aszontam. De szilárdan vallom, hogy az antiszemitizmus – az én antiszemitizmusom is – REAKCIÓ arra, amit a zsidók velünk csinálnak.

zgy001
Olvasó
zgy001

hunbagira
Újságíró

Dehogynem illeszthetőek be. A mostani családi vita az atyai örökség egy része miatt, ne tévesszen meg. Izsák fattyai, mindig jól kijöttek Izmael fattyaival főleg, ha minket fehér gojokat/kafírokat kellett tönkretenni, erről a latinok főleg a spanyolok sokat mesélhetnének. Ahogy a (nem véletlenül kevésbé ismert) fehér rabszolgakereskedelmet kik vitték(ahogy a feketet is,,)
Ez a “beillesztés” pedig nem más, mint az öreg “oszd meg és uralkodj” . Ha a fehér őslakos a betolakodó, utcai bűnöző szarszínű hulladék, gettólakóra fenekedik és ugyanez fordítva addig ők elvannak mint marci hevesen. De egyébként több véleményformálójuk ezt elismeri, hogy a zsidó a pogromtól mindig “multikulturális” közegben volt a legnagyobb biztonságban ld a mórok által megszállt hispánia.
És a nyugat-római birodalom bukásába is keményen benne voltak. Rögtön a szektajukkal, amit judeokereszténység néven ismer meg a történelem.

Wang B
Olvasó
Wang B

Sőt, valahogy a 20. századi hangsúlyos ideológiákat is, hogyismondjam, olyan judeo aura lengi körül (cocializmus-kibuc, fajelmélet-goj)

Marcell
Olvasó
Marcell

Kevin MacDonald evolúciós pszichológusra érdemes rákeresni, szerinte a zsidók viselkedése egy csoportos evolúciós stratégia. Mégpedig páratlanul sikeres, hiszen pl. az USA lakosságának 2%-át teszik ki, mégis gyakorlatilag teljesen a kezükben tartják a világ egyetlen szuperhatalmát, annak politikai életét, mainstream médiáját, kultúráját, oktatását stb.
Kétségtelenül a legmagasabb átlag IQ-val rendelkező csoportról van szó, amely erőteljes identitástudattal párosul (az identitástudat fenntartásában pedig fontos szerepet játszik az antiszemitizmus megléte is paradox módon), továbbá egy sajátos izgágaság, állandó zaklatottság, egzaltáltság is jellemző rájuk (és sok közöttük a pszichésen nem teljesen normális egyed – nem véletlenül domináltak a pszicho területen is, lásd Freud és lánya Anna , ők tették divattá a pszichológushoz járást az USA-ban, de sok művész is kikerült közülük, akik szintén sokszor nem teljesen százasok, illetve a kiemelkedő verbális intelligencia, “fékezhetetlen agyvelő”, a lehengerlő szózuhatag is gyakori képességük – lásd rábeszélőgépek, marketingesek, vagy éppen alternatív megmondóemberek – vagy pl. számos ismert forradalmár, teoretikus). MacDonald szerint ezek a törzsi érvényesülés eszközei, és a zsidókat a “Kritika kultúrájának” nevezi, amely kíméletlen kritikának (posztmodern kifejezéssel mondhatnánk: dekonstrukciónak) veti alá a rivális kultúrákat, vallásokat.

Reszet Elek
Újságíró

A belterjes stetl-lét is közrejátszik a dologban. A belterjesség miatt (sok más mellett) több az örökletes betegség, a fizikai- és mentális defektus, jobban szóródik az IQ (valójában nem az átlag IQ magasabb) és nő a várható élettartam.

common man
Olvasó
common man

illetve a kiemelkedő verbális intelligencia, “fékezhetetlen agyvelő”, a lehengerlő szózuhatag is gyakori képességük

A többiek pedig fejleszthetik magukat az egyre magasabb színvonalú iskolákban.

Rustem
Olvasó
Rustem

Te elmebeteg vagy hunbagira, keresztényként mondom azt, hogy semmit sem tudsz az őskereszténységről, mivel nem olvasod még a bibliát sem, mert ha azt tennéd egy szóval sem rágalmaznád őket. A saját ostoba tudatlanságod majd egy nap vissza fog szállni rád, meg az itteni többi utálatosra, akik látszólagosan a feminizmus elleni küzdelem zászlaja alatt állnak, de igazság szerint csak azért vannak itt, hogy az anti-szemita propagandát, több helyen is vérző nacionalista gyülölködéseiket terjesszék. Évekkel ezelőtt, amikor itt jártam más néven, még nem volt ilyen ez az oldal, nagyon sajnálom, hogy tönkreteszitek. Ezzel nem csak magatoknak ártotok, hanem az oldalt is lejáratjátok és kiszolgáltatjátok az ellenségeiteknek. :(

Hunn
Újságíró

Kedves Rustem, tényleg nem bírod felfogni, hogy a kultúrmarxizmus elleni küzdelemnek egyaránt része az anti-feminista reakció és az anti-szemita reakció? Hogy ez az egész egy nagy kulturális háború?

Értem én hogy mit mondasz: a zsidók által kontrollált mainstream médiában az anti-szemitizmus “nem szalonképes”, ezért ha a mainstream-ben akarjuk megvívni a háborút, akkor ezzel hátrányba kerülünk? De könyörgöm: ki a tököm akarja a mainstream médiában, az ellenség által kontrollált terepen megvívni a kulturális háborút?

hunbagira
Újságíró

Rustem, én nem tartalak téged elmebetegnek, sőt… 2. Az újszövetséget pont most olvastam újra legalább 5.ére.
De nekem is lenne 2 kérdésem feléd?
1. Szerinted nem tényszerű, hogy a feminizmus szintén a zsidó progresszió fattya és ennek megfelelően, felülreprezentáltak a zsidószármazású egyének eme “mozgalomban”?
2 Amennyiben így van( és mindketten tudjuk, hogy így van) Mi a neked megfelelő eljárás? 2. a Úgy csinálok, mintha nem vettem volna észre ” az itt-ott kilogó fürtöcskét, cimpás fület” ( idézet by imre kertész :) ) 2. b. Ha mégis elkövettem ama “gondolatbűnt”, hogy eszrevettem, akkor “duplagondolos” eljárással, gyorsan elfelejtem. 2.c ha erre sem vagyok képes, akkor gyorsan találok valami kacifántos “magyarázatot” amivel felmentem őket. (Ezek, nem igazi zsidók, hiszen valójában elhagyták Jahvet Moloch/Lillithért. A Tórát, a Kabbaláért. Ok-ok, ezt müvelik, de el kell nèzni nekik, hiszen évezred pogromai miatt, beléjük ivódott a paranoid félelem, és “ezért nem tudják, mit cselekszenek” mint 2000éve)
Tehát Rustemem, melyik a megfelelő PC eljarás?!

Rustem
Olvasó
Rustem

Nem tudjuk mindketten, hogy igy van, hiszen egyáltalán nincs úgy. Nem tényszerü az állitásod, hogy a feminizmus a zsidó progresszió szülötte, annál inkább az ateista francia forradalomé és az angol ipari forradalomé. Nem utolsó sorban a két véres világháború is közrejátszott abban, hogy a korábban üldözött feminizmus ideológiája megerősödjön. Hallottál már például Emmeline Phankhurstról vagy Mary Wollstonecraftról a feminizmus ikonalakjairól? Mind a ketten vérbeli angolok voltak és csöppet sem zsidók. Az megint más kérdés, hogy később ateista zsidó nők és sokan mások is, pl keresztények a nyugaton mellé álltak az efféle mozgalomnak, hiszen forrdalmai eszméket hirdetett és kellemes volt a női fülnek.

Rustem
Olvasó
Rustem

A Judeo-keresztény Pál apostol pedig ezeket tanitotta a nőkkel kapcsolatban, szöges ellentétben a feminizmus ideológiájával:

“A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.
Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva.
És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett.” Timótheushoz írt I. levél 2. rész

“Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak feje pedig az Isten.”
Korinthusbeliekhez írt I. levél 11. rész

“Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, a miképen illik az Úrban.
Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek.”
Kolossébeliekhez írt levél 3. rész

“Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége; de az asszony a férfiú dicsősége.
Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból.
Mert nem is a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért.
Ezért kell az asszonynak hatalmi jelt viselni a fején az angyalok miatt.
Mindazáltal sem férfiú nincs asszony nélkül, sem asszony férfiú nélkül az Úrban.
Mert a miképen az asszony a férfiúból van, azonképen a férfiú is az asszony által, az egész pedig az Istentől.”
Korinthusbeliekhez írt I. levél 11. rész

Apa35ev
Olvasó

Tisztelt Rustem!

A múlt héten megtörött bennem valami és cikkírást fontolgatok amit vagy itt vagy máshol publikáltatnék.
Előljáróban római katolikusnak vagyok keresztelve és ritkán gyakorlom a vallást, de az is inkább nem közösségi.

Bizonyitékaim vannak rá, hogy a magyar családpolitikát egyetlen pártnak (Keresztény Demokrata Néppárt) és azon belül 1-2 embernek köszönhetjük, az pedig Rubovszki György (már meghalt) és Harrach Péter. 2012-ben ők kaszálták el a házasságon túli közös szülői felügyelet alapjogának törvényesítését a felújított PTK-ban. Maradt a kommunista korból származó családjogi törvény átnevezve családjogi kódexre.
A Fidesz-KDNP frakciónak már megvan a népesedési terve 2030-ig tehát a magyar férfi semmi másra nem számíthat csak magára vagy a halálra. Esetleg a felesége angyali voltára, mint a mesében.

Két kérdésem van hozzád, mert te értesz a kereszténységhez. Jelenleg azt látom, a magyar keresztény jobboldal utálja a feministákat, ennek ellenére mégis a nőket támogatja az élet minden területén és így soha nem lesz már családfő a férfiak többsége.

Kérdéseim:
1. Ki nagyobb keresztény Harrach Péter vagy a Pápa?
https://hu.wikipedia.org/wiki/Harrach_P%C3%A9ter
2. Milyen jövője lesz a magyar férfiaknak (a here- és pénzzsáknak nézett apáknak) ilyen családpolitika mellett aminek 2030-ig várják az eredményét?

Rustem
Olvasó
Rustem

A politikai kereszténységről inkább ne beszéljünk, mert nagyon kevés közük van a biblikus a kereszténységhez-inkább a földi javak és a hatalom paradicsomára vágyakoznak, nem pedig Krisztus nem földi, de mennyei országa után. Az pedig, hogy ennyire gőzerővel támogatják a nőket, ebben szerintem nincs semmi különös, igazodnak az EU, UK és az USA világias elvárásaihoz, utasitásaihoz, nem utolsó sorban ez is része a dörgölődző politikájuknak, ugyanis rengeteg magyar női szavazót tudnak megnyerni maguknak, akiknek egyáltalán nem volna inyükre, ha valaha ténylegesen is a biblikus, patriarcha elvek szerint gondolkozna a keresztény jobboldal. Ne felejtsük el mindezek mellett több mint két évtizedefegyveres háború mellett ideológiai csatározás is folyik a délebbi, kissé autentikus-visszamaradott társadalmak ellen, mint a félhold-országai, vagy india. Olyan civil ál-szervezeteket pénzelnek ezekeben az országokban, melyek igyekeznek rohamos tempóban megrontani és átalakitani a társadalmakat a Nyugatias ideákhoz. Néha elég az is ha van egy olyan kiemelkedő személyiség, aki majmolja a “civilizáltságot”. Ott van például az indiai feminista egyetemi női professzor esete, aki fellázitott több tucat másik nőt és több ezer éves hagyománnyal szenbemenve dacosan betört egy olyan templomba, ahova nőknek nem volt szabad a bejárás. A Feminizmus ideológiája tehát igy is remek ütőkártya az USA és szövetségesei kezében, hogy mindig fenntartsák a nyugatiak viszolygását, ellenérzését a 3.-ik világ irányába, illetve rombolják a társadalmakat átalakitva a saját képükre. Nincs nehéz dolguk a korrumpálhatóság miatt, mindenki vágyik a luxus, kényelmes életmód után, persze nem kérdéses, hogy a többség hiába álmodozik és ezt nagyon jól tudják azok, akik e rendszer krémjét élvezik és itt mindenféle nemzetbeli emberről van szó, kár is kisarkitani ezt az ügyet zsidó származású üzletemberekre, mert egyébként mindenki benne van ebben az álomvilágban, ha közvetve is. Babilon, Róma is ugyanerről szólt és ugyanezeket müvelte évezredekkel ezelőtt, s úgy tünik ez a szellemi örökség tovább él mind a mai napig. Voilá, a Babiloni parázna, aki leitatta a föld lakosait és mindenki részeg miatta, mert kifizetődö sokaknak.

Apa35ev
Olvasó

“ha valaha ténylegesen is a biblikus, patriarcha elvek szerint gondolkozna a keresztény jobboldal”
Emiatt elfogadom a válaszod és kiegészíteném azzal, hogy nem elég a Biblia tanításait ismerni és rátolni másokra, de úgy is kell élni. Ismerek jónéhány családot akik a kereszténység szentsége mögé bújva templomba járnak, de emberségükben megbuktak és szenvednek, pokolra jutnak. Ahogyan Harrach Péter is a szememben, mert ő elvárná, hogy fogadjam el a sorsom és mondjak le az utódomról csak fizessem a tartásdíjat és csináljak újabb gyereket más nővel. Én ezzel szembemegyek és ha kell még 10 év akkor addig csinálom és bebizonyítom, hogy igenis minden kisembernek szüksége van az apjára. A Jobboldali hierarchia Isten -> Férfi -> Nő -> Gyermek. Amíg ez nem áll vissza jogszabályokkal is támogatva addig inkább valódi baloldali- szociális beállitottságú leszek és soha többet nem szavazok sem a KDNP-FIDESZ-re, de még a MiHazánk Mozgalomra sem, mert itt és most betelt a pohár velük azzal, hogy apák nem léteznek a számukra. Talán mert ők maguk is hulladékok benne és mindent pénzhez kötnek.

Wang B
Olvasó
Wang B

A judeokereszténység egy nonszensz baromság. Kereszténység van, aminek de facto meg kellett volna szüntetni a judaizmust, csak a modern gyengélkedő kereszténységre lehet rátapasztani, hogy judeo.

common man
Olvasó
common man
Wang B
Olvasó
Wang B

Na, ez a modern gyengélkedő kereszténység..

common man
Olvasó
common man

Olyan propaganda íze van.(mármint a kifejezésnek)

wittukind
Olvasó
wittukind

Kérem szépen, merek én is belekontárkodni ebbe a vitába….itt a Férfihangon van Toplak Zoltán úr 5 részes cikke arról hogy egy sátori beduin troll hogy nőtte ki magát 5 milliárd homosapiens “megváltójának”- ép ésszel hogy lehet ezt feldolgozni, mint európai ember lévén? A Jézus image-nak nincs köze ehhez a nemtudomhogynevezzemm-hez

hunbagira
Újságíró

Wittunkind! Ha beduin troll (ez nem volt rossz :) kivételesen) lett volna. Akkor a magukat többi beudinhoz képest is magukat kiválasztottnak képzelő beduinok (zsidók) nem gyűlölnék ennyire. Saját sátáni hadíszukban(talmud) tagadják zsidóságát a legtöbbször galileai, szamaritánus, római származásról hadoválnak. A legnépszerűbb köztük az, hogy egy Pandarus nevű római légionárius és egy Mariah nevű szamaritánus szajha “fattya”. És hát a torinoi lepelről -valóban -nem egy sunyi ,kamposorrú, szemita pofa néz rám vissza. Jézus zsidószármazására akkor szoktak védelmül hivatkozni, amikor pogrom van.
De erről már beszéltünk.

common man
Olvasó
common man

A Judeo-keresztény Pál apostol pedig ezeket tanitotta a nőkkel kapcsolatban, szöges ellentétben a feminizmus ideológiájával:

csak kekec de nem Pál apostol tanított szöges ellentétben a feminizmus ideológiájával hanem inkább a feminizmus az övével szöges ellentétben.

common man
Olvasó
common man

És a szabadkőművesek?

wittukind
Olvasó
wittukind

erre tudok án egy szép éneket:

“Megy a szekér, megy a szekér
agyagér, agyagér
meghalok a fingonfüstölt húgyonpácolt
valagér, valagér..
sej haj, daganat, összeszartad magadat
sej, haj, csupa szar a valagad…

Odradek
Olvasó
Odradek

Istenem…rég nem hallottam ilyen szép verset.
Talán ez (locsolóvers):

“Ződ erdőben vótam,
beszartam, oszt jó van.
Szabad-e locsolni?”

wittukind
Olvasó
wittukind

még tudok ilyeneket(nem locsolóvers)

“Budapesti Andrássi úton megy a villamos
rá van irva ablakára”köpködni tilos”
megállok az ablak előtt, nagyot röhögök
és a szomszéd jobb fülébe egy nagyot köpök”

common man
Olvasó
common man

Megérdemeltek egy Gender Éva díjat mindketten.

wittukind
Olvasó
wittukind

Na, adjad már mer még 2 napom van a netezésre aztán passz valamikorra…
és még egy idézet:
“A hű asszonyt mindenki tiszteli és csodálja de vannak nők akik túl szerények erre a csodálatra”

hunbagira
Újságíró

Rustem! Dehogy nincs így. :) https://akibic.hu/2018/03/07/miert-olyan-sok-a-feminista-a-zsido-nok-kozott/ Kezdjük Rosa Luxemburggal.

Tessék nem kuruc. info.:) (amúgy találtam más érdekest is a szombat,org-on ott a pornóban lévő zsidó 99%-os többséget elemzik. jobban mint hollywoodban “Jézus elhúzhat” )
De indirekte választ adtál a kérdésemre. Akkor szerinted a 2.a válasz helyes. Tehát tagagom a valóságot, ha észerveszem a világ- szinte- minden mocskában a zsidó felülreprezentáltságot.
Mondjuk, hogy lehet valaki annyira filoszemita, hogy azt is tagadja amit a zsidók maguk ismernek el?!

Rustem
Olvasó
Rustem

Hunbagira, aki zsidórémekben hisz, mindenhol zsidókat lát, még ott is, ahol nincsenek ott. Ez egy betegség. Legalább annyira elmebetegség, mint például amit a Pápaság müvelt a boroszorkányság, vagy eretnek ügyben és még sorolhatnánk azoknak a rendszereknek a propagandáját-egészen napjainkig, akik hasonló bün-bak képzési politikát folytattak, folytatnak gyakran nem csekély anyagi és hatalmi nyereség miatt. Kiválóan elteri a figyelmet a valós problémákról, a birkatársadalomnak mindig ki kell ereszteni a gőzt valakin, valakiken és rendszerint ártatlanok fizetnek meg a sok gyülőletért. Ez jellemzi az ember álltal épitett társadalmakat már évezredek óta, nem változott semmi.

hunbagira
Újságíró

Értem, ha zsidók is elismerik szerepüket bizonyos negatív dolgokban, az is rém a filoszemita számára.

Hunn
Újságíró

Ez szimplán nem igaz, kedves Rustem.

Mi értelme lenne úgymond “mindenhol zsidókat látni”, vagy a zsidókat igazságtalanul olyasmivel vádolni, amiben ártatlanok?
Ok nélkül gyűlölni őket, ok nélkül bántani őket, ok nélkül rosszat akarni nekik: ennek mi értelme lenne?

Ha ilyet tennénk, akkor igazságtalanok lennénk. Ha ilyet tennénk, akkor hazugok lennénk. Ha ilyet tennénk, akkor embertelenek lennénk. Az hiteltelen és gonosz dolog lenne.

Mi értelme lenne a zsidókat pusztán azért gyűlölni, mert más valláshoz, más néphez, más embercsoporthoz tartoznak, hogyha amúgy nem ártanának nekünk? Hát mik vagyunk mi, valami primitív vadállatok, akik “csámcsogva, hersegve szívnánk a vért”? Minek képzelsz te minket, már ne is haragudj???

NEM! Az anitszemitizmus REAKCIÓ arra, ahogy a zsidók viszonyulnak hozzánk, arra, ahogy velünk viselkednek, arra, amit velünk tesznek!
Aki ezt nem ismeri el, aki bármi más motivációt tulajdonít nekünk, az HAZUDIK!

És még valami: rengeteg magyar ember vére szárad a kezükön, elég ha csak a XX. század történelmét nézzük. Gyilkoltak minket, a mieinket, a bolsevik zsidók, tönkretették a gazdaságunkat, az országunkat, mégis úgy állítja be a propagandájuk, amit a kezükben lévő médiából ontanak ránk, mintha a magyarok a XX. század első felében minden ok nélkül rontottak volna rájuk és üldözték volna őket…

Nagyon erős a “frame”, amit a tudatunkra kényszerítettek 1945 után – gyakorlatilag egész Európára, az egész fehér, keresztény világra. De vannak még emberek, még élnek olyan magyarok, akik emlékeznek, akik tudják, hogy mi történt velünk itt, ebben az országban, és azt is, hogy kik tették velünk ezt…

kerhani2
Olvasó
kerhani2

Rustem: Nem láttalak a fórumon mostanában, de nem tudom válasz nélkül hagyni ezt a hozzászólást.
A modernizmus, ami a feminizmus szülőanyja valóban a francia forradalommal jutott hatalomra, de ugye azt is tudjuk kik voltak ennek a forradalomnak a hátterében. Ezt csak az általános iskolákban tanítják úgy, hogy ez egy spontán népfelkelés volt, de egyik forradalom sem volt spontán és egyik sem volt népi. Mindegyiket az akkor már erős pénztőke finanszírozta, szította és irányította szabadkőműves illuminátus hálózatain keresztül. Ezek a hálózatok meg belterjes zsidó szakszervezetek felső szinten, csak alsó, végrehajtói szinten vannak tele gójokkal. Valahogyan a baloldaliság, és a modern eszmék a zsidósággal karöltve bontakoztak ki, ők a legfogékonyabbak erre, erről számtalan tudományos szintű mű született, nagyon struccpolitika ezt a jobboldalon tudomásul nem venni. Hogy erről már beszélni sem szabad a demokráciában, ahol nyilvános diskurzus tárgya lehet bármilyen agyament degeráció (pl. most hogy már az óvodákban hülyítsék el gender eszmékkel a gyerekeket) – ez is csak 1945 után a totális zsidó hatalomátvétel után jöhetett létre. A mai nyugati demokrácia meg szintén a zsidó világuralom játszótere, ahol testre szabottan manipulálják az összes népet, és már megrontottak minden hatalmi ágat, így már lehet példálozni, hogy nem is minden milliárdos meg minden politikus zsidó. Ettől még nyugodt lehetsz, hogy a láthatatlan felső vezetésben nincs metszetlen fasz.

A “biblikus” keresztény szekták (pl. Hit gyülekezete) pedig szintúgy köztudottan össze van fonódva a zsidókkal, ezek tipikusan judeokeresztény “egyházak”, ahol egyenrangúak a talmudi elvek a krisztusiakkal. Finanszírozási és politikai tekintetben zsidóknak tekinthetők, zsidó proxyk a tagok jóhiszeműsége ellenére.

zgy001
Olvasó
zgy001

hunbagira
Újságíró

Ebben semmi meglepő nincs, hogy a zsidók -ha sajàt bőrükről van szó (Izrael)- akkor ellenzik a bevándorlást. Erről beszélek, hogy az általuk kitalált “multikulturalizmus” az kizárólag a kiirtandó fehér gojoknak van fenntartva. A hooton, morgenthau, kalergi stb terveknek megfelelően.

Reszet Elek
Újságíró
Hunn
Újságíró

Jól látsz dolgokat, zgy001, de van egy vakfoltod: a zs.k.

“Anyu nekiáll hisztizni”. Mikor is állt neki anyu hisztizni? 1848-ban, amikor kijött a kommunista kiáltvány, a nemzetközi munkásmozgalom női tagozata – csak zsidó nőkből állt – indította el a feminizmus első hullámát.

Ami a színesek bevándorlását és a multikulti társadalmat illeti… nos, én csak egy antiszemita vagyok, aki akár elfogult is lehet… de mi lenne, ha a zsidók mondanák az arcodba, hogy igen, ezt mind mi csináljuk?
Íme: http://www.youtube.com/watch?v=G45WthPTo24

Marcell
Olvasó
Marcell

A zs.k. a végső piros pirula, akik nem “antiszemita” környezetben nevelkedtek (vagy esetleg családilag is érintettek), azok számára ennek a lenyelése a legnehezebb, sokszor lehetetlen, ha abban nőttek fel, hogy a nácik irracionálisan gonoszak vagy őrültek voltak, A.H. a Sátán földi megfelelője volt, a zs-k pedig a történelemben mindig ártatlanul üldözött jófejek.

zgy001
Olvasó
zgy001

hunbagira
Újságíró

Ja, ha Izraelről van szó..:)))) ha a fehér gojok országairól, ott pont szükséges.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Egy zsidót sem találsz köztük.

És a pénz ami lehetővé tette az ilyeneknek a felforgató tevékenység folytatását? Az milyen pénz volt? Mert nem is csináltak ilyesmit.Már jóval ezek előtt.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Ezt te mondod.

common man
Olvasó
common man

http://mek.oszk.hu/01500/01560/html/04.htm
Egy részlet:
Captain A. H. M. Ramsay: “The Nameless War” (A névtelen háború) című művében megállapítja, hogy az illuminátus rendnek két ága volt, az egyiknek az élén Moses Mendelssohn frankfurti bankár állt, míg a bajor ág élén Adam Weishaupt, akit azonban a frankfurti Rotschild-ház finanszírozott, és Moses Mendelssohn látott el utasításokkal. Az illuminátusok első nagy akciója a nagynak nevezett francia forradalom előkészítése és végrehajtása volt. Ennek a nagyszabású és titkos központból vezérelt akciónak a valódi céljait, és átgondolt terveit csak azután fedezték fel a társadalomkutató tudósok, miután ezeket a terveket már végre is hajtották

Reszet Elek
Újságíró

Hitler kapcsán is érdekes lenne megkapargatni, hogy a felemelkedéséhez milyen eredetű pénzügyi forrásokat vett igénybe.
comment image
comment image

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Csak tudnám miben van igazam! Feltettem két kérdést amit te úgy reagáltál le mintha legalábbis parancsnokhelyettes lettem volna abban a táborban ami ma Lengyelországban van.Amit sajnálok az az az alapos agymosás aminek láthatólag te is áldozata vagy.A Drábikről meg csak annyit: ha nincs érv támadjuk a személyt ezt is jól megtanultad.Mellesleg ha beleolvastál volna…

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Milyen pénz??? Nem gyanús, hogy forradalom volt?

Bocs de még a szocializmusban se volt titok ,hogy pénz kell a forradalomhoz(is)

Hunn
Újságíró

zgy001, nem vagy te buta gyerek, de a vakfoltod eltakar a szemed elől dolgokat.

Ami a francia forradalmat és a többi polgári forradalmat illeti: gondolkoztál már azon, hogy annak idején kikből is állt a polgárok, különösen a polgári forradalmárok többsége, és vajon miért volt fontos számukra, hogy a nemzeti nemesi és arisztokrata, keresztény elitet legyilkolják? Nos, ugyanabból az embercsoportból való volt a nyugati polgárok többsége, mint később a bolsevikok többsége (azok sem munkások voltak, hanem (((polgári))) származásúak), és ugyanazért gyilkolták ők is le a történelmi nemzeti, keresztény eliteket.

Más. Szóval Netanjahunak nem tetszik a tömeges színesbőrű bevándorlás IZRAELBE? Örülök, hogy észrevetted: a zsidók IZRAELBEN teljesen más bevándorláspolitikát folytatnak, mint amit EURÓPA számára szorgalmaznak. Pont az ellenkezőjét. Ez az egyik olyan pont, ami sokaknak a szemét felnyitja.

Hogy a zsidók szerint Izrael esetén a színesbőrű, tömeges bevándorlás az állam faji jellege szempontból elfogadhatatlan és minden áron megakadályozandó, míg az európai fehér, keresztény országok számára ugyanez a tömeges színesbőrű bevándorlás “jó” dolog amit kötelező elfogadni és minden áron támogatni. A zsidók szerint Izrael számára a fal a határon a világ legtermészetesebb dolga, az USA vagy Magyarország esetén ugyanilyen fal az maga a gonosz uralma, maga a kulák zsoldos fasizmus kek. Ez a kettős mérce sokak szemét felnyitja, örülök, hogy te is megláttad.

zgy001
Olvasó
zgy001

Hunn
Újságíró

A francia forradalomról nem tudok eleget ahhoz, hogy érdemben érvelni tudjak a zsidók benne játszott szerepét illetően. Ezt nyíltan be kell ismerjem. Tippelni, találgatni nem akarok, azzal hiteltelenné válna a mondanivalóm, ezért inkább nem teszem. Talán a kollégák jobban ismerik a történelemnek ezt a szeletét.

A nagy zsidó kultúrmarxista Multikulti azonban olyan dolog, aminek a témáját kenem-vágom, és szívesen magyarázom is. Miért erőltetik ránk a zsidók a bevándorlást, a multikulti társadalmat?

Nagyon egyszerű. Amikor egy homogén társadalomban egy 5%-os kisebbség uralkodik a többség felett, mely nem része a többségnek fajilag és vallásilag, az igencsak szemet szúr. De minél összetettebb, minél inkább multikulti a társadalom, annál kevésbé. És ha mégis, akkor miért számítana ez egy multikulti társadalomban?.

Másfelől minél nagyobb színesbőrű tömegek vándorolnak be, akivel a lakosság minél nagyobb, mindennapi konfliktusban van, annál kevésbé fókuszálnak a vezetés zsidó voltára, illetve a zsidókra úgy általában.

Harmadszor pedig a zsidóknak Izrael demográfiai szempontjából érdeke az, hogy az értelmes, művelt európai zsidók alijázzanak Izraelbe, és az új muszlim bevándorlók antiszemitizmusa egy füst alatt ezt is elősegíti. Ráadásul ha Európa a muszlimokkal van konfliktusban, akkor “az ellenségem ellensége a barátom” elve alapján a szélsőjobboldal Izrael-barát lesz (lásd: a nyugati, bevándorlás-ellenes szélsőjobb, a régi Jobbik a bevándorlás-elleneségével és antiszemitizmusával ebből a szempontból unkikum volt).

A zsidók, természetükhöz híven, mindkét oldalon az élen vannak, mind a baloldalon, a kultúrmarxista zsidók, de igyekeznek a jobboldalon is kontrollálni a bevándorlás-ellenes politikát, nehogy az véletlenül antiszemitává váljon. Lásd: Netanjahu. De ezek együttműködnek, nincsenek egymással konfliktusban.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Nálam a zsidók éppen hogy nem illeszthetőek be a képbe

Van még olyan dolog,kép ahogy mondod a világon amibe nem illeszthetőek bele?Nem illesztették bele magukat?

zgy001
Olvasó
zgy001

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Onnantól kezdve, hogy a tömeges bevándoroltatás a figyelem középpontjába került, 2015-ben, kezdett kialakulni az a meggyőződésem nekem is, hogy itt egy olyan játszmáról van szó, amelyben teljesen máshonnan indult érdekek találkoztak. Érdekeltté vált a balos európai politikus, a tengerentúli hatalmi agytröszt, a terrorista, az embercsempész, a drogdíler de még a strici is az egész játék eszkalálódásában. Az pedig benne van a pakliban, hogy egy idő után a folyamat túlnő az egészséges határon- valószínűleg pl- Washingtonban is meglepődtek, hogy Európa már ennyire teleszívta magát a New Order dogmáival, hogy jobban teljesít, mint az egész politikai huncutság kiagyalói. Ebben a folyamatban pl a nyugat-európai zsidóság mindenképp áldozat, csak elszenvedői és semmi érdemleges hasznuk nincs az egészből. Az, hogy a tengerentúlon hogy vannak ezzel vezető politikusok és pénzemberek, az pedig a kibic esetével szemléltethető leginkább- nekik annyira nem fog fájni, bármi lesz is itt.

Naooo
Olvasó
Naooo

Szegény zsidók mindig áldozatok, ok nélkül báncsák őket, kárpit nekik.

Aldo
Újságíró

Nem fizetünk még így is eleget?

zgy001
Olvasó
zgy001

sRPd
Olvasó
sRPd

Nekem olyan érzésem van, mintha magasabb fokozatba kapcsolták volna a szellemi háborút ellenünk. Amíg csak férfijogi írások jelentek meg, nem jött ide ennyi feminista oltárkodni. Az elmúlt pár hétben viszont megjelent jó pár Red Pill témájú cikk, és egyből megjelentek.
Úgy látszik feministáéknál nagyon kiveri a biztosítékot, ha RP tartalmú cikkek jelennek meg. Különösen, ha az a Misandry Bubble fordítása. Egyrészt ez egy nagyon veszélyes írás a számukra, másrészt egyből “triggerelve” érzik tőle magukat.

Apa35ev
Olvasó

Vót-nincs, ilyen az internet, meg a hatalom 1-2 ember kezében.
https://www.ferfihang.hu/2017/02/27/a-ferfigyulolet-buborekja-the-misandry-bubble-1-resz/

Reszet Elek
Újságíró

Ne misztifikáld túl a dolgot…Az újonnan megjelent első résznél megírtam:

“A cikkhez és a fordításhoz egy kis szerkesztői megjegyzés: A fenti cikk alapmű a Red Pillben (Piros Pirula). Lassan tíz éves de aktualitásából semmit sem veszített. Célszerű többször is átolvasni ill. hónapokkal később újra visszatérni.

Korábban már elkezdtük közölni a cikket de a fordítás sajnos valami miatt megakadt. Mechanic volt olyan szíves és teljes fordítást készített nekünk. Azért hogy a teljes iromány egyező fordítási stílusú legyen az elejétől kezdjük közölni.”

wittukind
Olvasó
wittukind

Legalábbis itt, a Férfihangon én nem vettem észre hogy annyira idegyültek volna a xenomorfok.. pár behin hsz-en kivül nem láttam semmi érdemlegeset..

barrakuda
Olvasó
barrakuda

Elnyomás mindenhol. Az index házmanginája épp most írt cikket a csúnya üvegplafonról a pop szakmában. https://index.hu/kultur/zene/2019/02/19/nemhogy_nem_javult_a_helyzet_de_meg_nagyobb_a_ferfiuralom_a_popzeneben/

barrakuda
Olvasó
barrakuda

Megszámoltam, összesen 110 ember van az index impresszumában és ebből csak 23 nő, ergó a lap 79%-a férfi. Ráadásul a felsővezetők és a rovatvezetők mind férfiak (100%), de a két titkár viszont nő. :D
Szóval kedves index.hu, miért gyűlölitek a nőket? :D Megérdemelnének egy nyílt levelet/számonkérést.

hunbagira
Újságíró

Az MÁS,nekik szabad….összes marhaságukat/szemétségüket a gojoknak találták ki, nem maguknak. :)

barrakuda
Olvasó
barrakuda

Pedig nem ártana közölni velük, hogy “bagoly mondja verébnek”.

Kalman
Újságíró

A projekció – saját tetteinket, tulajdonságainkat a másikra fogni – a leginkább rájuk jellemző. Érdemes ezen gondolat mentén végigelemezni az állításaikat, a legtöbbnek meg lehet találni a konkrét tükörkép párját.

Aminek meg nem lehet megtalálni, ott lehet gyanakodni, hogy valamit sikerült eltitkolni :-)

Kalman
Újságíró

Ők annyira manginák, hogy néhányukat nőnek kell számolni.

Reszet Elek
Újságíró

Ezek a legjobbak:
“Sarah Stennett zenei menedzser számára nem meglepőek az adatok: mint mondta, nem is az egyéneken múlik, akik a zeneipart működtetik, a nemek közötti szakadékot rendszerszintű hiba okozza. Stennett szerint a nőket alábecsülik, pedig nem kevés elszántság kell ahhoz, hogy zenét csináljanak, különösen mivel a felvételeket is férfiakkal készítik, akik esetleg lekezelően bánnak velük.”

“Lara Baker, a zeneipar genderszakértője szerint is régóta tapasztalható a nemi kiegyenlítetlenség a toplistákon, de a jelenlegi adatok már aggodalomra adnak okot. Mint mondta: a streaming platformoknak, a fesztiváloknak és a rádióknak a jelenleginél nagyobb figyelmet kellene fordítani a női és férfi előadók kiegyenlített megjelenésére.

„Sem az étvágyból, sem a tehetségekből nincs hiány, ha arról van szó, hogy nők szereznek és csinálnak zenét, tehát nyilvánvaló, hogy jelenleg egy elavult, előítéletes ágazatról van szó, amelyben együtt kell működni azon, hogy javuljon a nemi egyensúly” – jelentette ki.”

Eddig abban a tudatban voltam hogy a toplistákat a hallgatók által kedvelt számokból állítják össze. Most már okosabb vagyok, ez valójában egy társadalmi rendszerhiba eredménye és a női előadók a férfi kollégáik lekezelése miatt nem olyan sikeresek. Az emberek, a nők is, azért hallgatnak többet férfi előadókat mert előítéletesek. De szerencsére a zenei ágazatnak is van genderszakértője így nem is sokára majd itt is kialakul a tiszta egyenlőség, csak megfelelően kezelt zenei előadók lesznek és a ha nincs ló, jó lesz a szamár is alapon több női előadót fognak kedvelni az emberek. No meg oktrojált vegyes páros előadókkal simán lehet majd javítani az arányon, elvégre a férfi sikere majd meghozza a nőét is, így javul a statisztika.

Azt hiszem gender szakértőnek kellett volna mennem…

wittukind
Olvasó
wittukind

A Heavy Metal az férfizene, a nők nem értik, ezek a “toplisták” meg nemtummi katyvaszságok nem érdekelnek , halvány gőzük sincs a CIRITH UNGOL-ról vagy a MANILLA ROAD-ról vagy a SEASONS OF THE WOLF-ról….

Reszet Elek
Újságíró

Számomra az igazi metál ezen a dallamos szinten túl van.

wittukind
Olvasó
wittukind

ok, tudok ás van olyan is hogy WORMPHLEGM, THERGOTHRON, TYRANNY, THORRS HAMMER, BEHERIT, ANAL CUNT….ezek csak valami metál számodra vagy nem?

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Anal Cunt? :)

wittukind
Olvasó
wittukind

Látod, van neked is mit tanulni….keress rá csupa móka meg kacagás—

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Hogy nevezheti el magát egy együttes úgy, hogy Anal Cunt?

wittukind
Olvasó
wittukind

mert ilyen a stilusban még nem vót…tehát ha érdekel, keress rájuk, és egyébként azért emlitettem a feljebbieket hogy nehogy azt higgye Reszet Elek hogy engem szivat mert nem tudom mi az a METAL zene,,

Reszet Elek
Újságíró

A kijelentésemben szó sem volt rólad csak arról hogy ÉN mit kedvelek (és mit nem).

Reszet Elek
Újságíró

Nekem a régivágású trash metál meg hasonlók a kedvenceim a nyolcvanas évek végéről meg a kilencevenes elejéről. Akkoriban mindent megcsináltak ezekben a zenei stílusokban (trash, death, black, speed, power) amit lehetett, a későbbiek leginkább epigonok. Ami számomra újabb max a doom és a funeral doom.
Szóval itt nem valamiféle tudásról van szó vagy ismertségről. Csak annyit írtam, hogy hol vannak az én kedvenceim. Leginkább ilyesmik: Slayer, Overkill, Bathory, Sodom, Metallica, S.O.D., Sepultura, Kreator, Carnivore meg néhány kissé más: pl. Napalm Death, Cannibal corpse, Evoken, Saturnus stb.
Nálam az éneklésen túl kezdődik a metál, felejtős a szintetizátor csak dob és gitárok.

common man
Olvasó
common man

Az nem baj ha van egy kis dallama:
https://www.youtube.com/watch?v=RAIco_CTtwo
ez nem metál de rock és nő énekel:
https://www.youtube.com/watch?v=6tFmjUy5ymo

wittukind
Olvasó
wittukind

Az első link..az első 3 VENOM lemez valódi bomba, megvan mindegyik 3 formátumban plusz az eine kleine nachtmusik dedikálva…a második diszkósoftrock bulikon még elment…

common man
Olvasó
common man

Lara Baker, a zeneipar genderszakértője szerint

Szakértő? Aztán csak két nemről beszél?Szégyellje magát!

common man
Olvasó
common man

Szinte mindegyik sikeres női előadó egy vagy több férfi segítségével vagy irányításával,iránymutatásával lett az aki.

Aldo
Újságíró

A zsindex nem szűnt még meg? Itt nyavalyogtak, hogy le fogják kapcsolni őket, mert nincs elég pénz a fenntartásukra.

Marcell
Olvasó
Marcell

A jelenlegi tulajdonosi kör fideszes (előtte Simicsé volt), a szerkesztésbe egyelőre nem nagyon szól bele a jelek szerint.

Kalman
Újságíró

Régi trükk, hogy az ellenzéket is te finanszírozod :-). Gondolom nem véletlen, hogy csak fröcsögni tudnak, illetve az idiotizmust másolni külföldről.

Szinte a teljes baloldal csak egyre mélyebbre ássa magát. Gondolom egy részük fizetett beépülő ágens, egy részük pedig annyira hülye, hogy nem veszi észre magát, hogy túltolta a progresszivizmust, erre már nem vevők a népek.

Orbán nagyon jó tanulója volt Sorosnak, mert ezt a módszert is eminens módon lekoppintotta a globo-homo-tól :-).

Marcell
Olvasó
Marcell

Ilyen ez popszakma.

Hunn
Újságíró

FRAME IS EVERYTHING.

A feminizmus nem más, mint egy globális shit-teszt, amit a fehér, keresztény, ciszhetero férfitársadalom elbukott és folyamatosan elbukik. De mi is egy shit-teszt? Frame-teszt. Miért bukjuk hát el?

Vesszőparipám a feminista, Blue Pill kondicionálás. Ma a férfiakat a feminista, nőközpontú társadalom neveli fel. Az, hogy a társadalom ilyen, azt jelenti, hogy a frame-et, a kereteket, melyek között operálunk, működünk, a feministák állították fel. A kereteket a feminizmus és a feminista törvények jelentik. Ha mi elfogadjuk, hogy ezeken a kereteken belül működünk, a tesztet buktuk. Ha nem fogadjuk el, mégis ránk tudják kényszeríteni – és ránk kényszerítik, ez egyértelmű – szintén buktuk.

A Red Pill, a PUA egyetlen problémája, hogy elfogadja ezeket a kereteket. Elfogadja a maximalizált hipergámiát, elfogadja azt, hogy a siker útja a hipergámia kielégítése, vagy a Béta Bux oldalé – meggazdagodás, vagy az Alfa Fux oldalé – tehát a hipergámia szexuális oldalának kielégítésével. A Red Pill férfiak többsége a hipergámia Alfa Fux elvárásainak kielégítésére törekszik. Ez azonban kevés ahhoz, hogy a shit-tesztet ne bukjuk el. Mert ez esetben még mindig a feminista frame-ben működünk.

A kiút? Egyéni szinten első a saját frame kialakítása. Férfias gondolkodásra alapozott férfias viselkedés, a hipergámia kielégítésének elutasítása – nem elutasítva viszont az SMV növelését, és saját legjobb énünk kialakítását, mert az kontraproduktív lenne. De a lényegnek nem a nők igényeinek kielégítése, hanem ez által a saját, nőkkel szemben támasztott szexuális és intimitás, valamint családalapítási igényeink kielégítése kell legyen. (Ez a reakció PUA/GAME része.)

Második körben el kell utasítsunk minden együttműködést a Clown World-del, a Globohomo.Inc-vel, ZOG-gal, nevezzük bárminek is a feminista, nőközpontú új világrendet – mindent ami azon túl van, hogy kimegyünk és melózunk és hazavisszük zsákban a pénzt. A környezetünkön, amire gyakorlati befolyással vagyunk, a mi elveinket, a mi akaratunkat kell érvényesítenünk. Nem engedhetjük, hogy a feminista világrend beleszólhasson a nőkkel való kapcsolatunkba. A Házasság 2.0-ba nem szabad belemenni, nehogy azon kapjuk magunkat, hogy egy fiatal zsidó bírónő dönt arról, hogy a gyerekünket innentől nem láthatjuk, a vagyonunk fele pedig automatikusan megy egy minket megcsaló ringyónak. Csak teherbe tudunk baszni egy minket szerető nőt hivatalos papír nélkül is, nem igaz, kek? (Ez a reakció MGTOW része.)

A harmadik ebből a második körből következik: a környezetünk átformálásával, és az együttműködés elutasításával hatással tudunk lenni a szélesebb környezetünkre, vívjuk a kulturális háborút rendületlenül abban a reményben, és azzal a határozott céllal, hogy hosszú távon ez elvezethet egy olyan változáshoz, mely megváltoztatja a társadalmi kereteket, a frame-et, melyben működünk: megállítja, visszafordítja és felszámolja a feminizmust. (Ez a reakció FÉRFIJOGI AKTIVIZMUS része.)

Jobb ötletem nincs, de ezek így együtt kiadják a PATRIARCHÁLIS REAKCIÓT!

Delin
Olvasó
Delin

“Egyéni szinten első a saját frame kialakítása.”

Ha ez megvan az osszes tobbi mar nem problema. Ne gondolkozz beta aggyal, amikor mar alfa vagy. Az eros keretekkel rendelkezo ferfiak (gyakorlatilag bizonyos szempontbol ok az alfak) megfelelo kepessegekkel ma is sikeresek mind maganeletben, mind azon kivul. Nem veletlenul szarjak le a női hipergamiat, a hazassag 2.0-t, vagy az elvileg feminista kereteket. Ok se vakok ezekre, csak tudjak kezelni oket, igy nem elik meg lekuzhetetlen akadalykent, mint masok. Ezek a ferfiak ma is formaljak a kornyezetuket rendszerol fuggetlenul.

Hunn
Újságíró

Ez igaz, Delin, de számukra sem kedvező sem a jelenlegi társadalmi környezet, sem pedig az, amerre tartunk.

Apa35ev
Olvasó

Házasság 2.0-ba akkor is belépsz ha nem lépsz be mivel hasonló szabályozás van a nem bejegyzett élettársi kapcsolatokra is amiben gyerek születik. Neked se tűnik fel, hogy még mindig egy kommunista családjogi törvényt tologat egy kommunizmust támadó kormány? 10-20 ujjammon meg tudnám számolni hányan mennek ezzel jogilag szembe, de még kritika szintjén is alig. Magyarul semmi változás nincs folyamatban, de a férfiakat valahogyan mégis össze kell fogni, mert az egyénekkel nem igazán foglalkozik egy jobboldali kormány. Csak a közösségek jelenthetnek erőt változtatni és a saját példamutatásunk.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Házasság 2.0-ba akkor is belépsz ha nem lépsz be mivel hasonló szabályozás van a nem bejegyzett élettársi kapcsolatokra is amiben gyerek születik.

Még csak az “elméletnél” tart, meg az ötletelésnél.

.

…de a férfiakat valahogyan mégis össze kell fogni, …..

Csak az a fránya Critical Mass, az nem akar összejönni semmiképpen, mert mire oda kerülne a sor, huss, mind eltűnnek,….. mint a nyugdíjas csigaszedő elől a csigák….

Olvasd el te is a releváns cikket : https://www.ferfihang.hu/2012/07/20/bikacsordak-a-ferfijogi-mozgalomban/

Apa35ev
Olvasó

Összefogás nem fog belátható időn belül megtörténni amíg nincs nyilt háború.
A Critical Mass-t szerintem az óvatosabb férfiak jelentik, akik már nem feltétlenül a farkuk után mennek. Példát mondok neked ami segíthet, mert mindig van mit tenni és mindenre van megoldás, a kérdés csak mennyire eredményes:
Annak idején majdnem beléptem az AI-ba egyetlen ötletem miatt, de mégsem történt meg mert egyedül kevés lettem volna hozzá. Azt találtam ki, hogy 10 bátor apa maximum 1 percben egymás után elmondja mi a gondja és publikáljuk egy rövid videóban sok-sok évig, visszakereshetően. Nekem sikerült elmondanom 30 másodpercben és volt is némi hatása az átlagember pedig elgondolkozott valami nem stimmel. Vagy velem vagy a rendszerrel.

Ezt továbbra is meg lehetne csinálni és a videón szereplők már óhatatlanul egy közösség részei lennének. Életük végéig. Ehhez átgondoltság és megfontoltság kell ami férfimunka. Nekem nem volt erőm végigvinni és megvalósítani, de más még megteheti és tudom lenne hatása.

El kell fogadnunk, hogy a saját életterünkben bármikor lehetünk alfák, de tiszteljük a többit is. Ez lehet az alap, de főleg a kurucon látszik, hogy egymás kioktatása és lenyomása jelenti a jelenlegi férfi kollektívát sajnos. A háborúkban egymásért és közös célért harcoltunk. Ma még a közös cél sincs egyértelműen definiálva.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nyílt háború? Kik között? Az incelek és alfák közt? Az MGTOW és a manginák közt?
Ti milyen háborúról vizionáltok?

A videós pár percnyi hírnévről meg annyit, hogy ha ma születne meg Jézus, akkor ugyanolyan 15 percnyi hírneve lenne, mint mondjuk “Dynamonak” aztán a kutya sem foglakozna vele.

Hunn
Újságíró

Figyelj, blackfriday, mindegy hogy kik között, tudod a háború olyan, mint a menstruáció: az a lényeg, hogy folyik a vér lol…

common man
Olvasó
common man

Ha ma születne Jézus februárban lenne karácsony.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

common man: GIGALÁJK:)

Hunn
Újságíró

Kuruc info lol omega incel banda, akik még nem jöttek rá, hogy ez a Jobbik már nem az a Jobbik…

Apa35ev
Olvasó

Megtalálod itt egyik cikkben. A parlament előtt mondtam el, de egy kicsit módosítva, mert magam elé tettem egy A4-es papírra ezt a szöveget: “A születésszám a nők számától és gyermekvállalási hajlandóságtól függ. Valóban?” (ezzel feltettem egy nyitott kérdést), majd elmondtam pár mondatban mi baj Hasonlót összevágni 10 apával aki minden állítását igazoni tudja még akkor is ha támadják az nyert csata, illetve társadalomformáló hatása is lehet. A HVG meg a Mandiner is hagyta bevágva a pofám, tehát nem volt rossz ötlet amit nem tudtam másokkal végigvinni. Túl sokat szenvednek a legrosszabb helyzetben lévő apák és nem mernek kitálalni, márpedig így nem is léteznek a társadalomnak.

common man
Olvasó
common man

Lehet ,hogy akkor nem volt időszerű a kitörés.Az interneten szerintem nyugodtan próbálkozhatsz aztán ha van rá kereslet a többieknek csak csatlakozniuk kell a (valamennyire) készhez.

common man
Olvasó
common man

Mit jelent nálad a nyílt háború? Rendesen lőnek háborúra gondolsz ? Vagy ez ilyen jelképesen gondolt valami?

Delin
Olvasó
Delin

A hazassag 2.0-t inkabb ugy ertettem, hogy egy eros keretekkel rendelkezo ferfi ugyanugy alakitja a kapcsolatat, mint anno a hazassag 1.0-nal. Alapvetoen jogi elonyoktol/hatranyoktol fuggetlenul ma is a szulok toltik meg tartalommal a kapcsolatot, ok alakitjak ki a csaladban levo kereteket, normakat, napi rutint.

A valtozas a kapcsolat megszunesenel lenyeges: a hazassag 1.0-nal apanal maradt a gyerek, a hazassag 2.0-nal inkabb anyanal, igy valas eseten borultak az eroviszonyok.

Nyilvan nincs ra statisztika, de meggyozodesem, hogy eros keretekkel rendelkezo ferfiaktol kevesbe akarnak valni a nok, sot azon dolgoznak, hogy a kapcsolat minel tartosabb es hosszabb legyen.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Én lassan kételkedek abban, hogy te nő vagy:)

Hunn
Újságíró

Kedves Delin, a Házasság 1.0-nak nem az volt a lényege úgymond, hogy az apánál maradt a gyerek. Mert azért maradt az apánál – is – a gyerek, mert a Házasság 1.0-nak az volt a lényege, hogy nincs vége. Tudod: pap előtt eskü, holtodiglan-holtomiglan, jóban, rosszban.

Delin
Olvasó
Delin

Na, de miert nem volt vege? Mert ha asszonypajtas menni akart, mehetett, de gyerek nelkul. (+ gazdasagi kenyszer es tarsadalmi statuszvesztes jatszott meg szerepet)

Egyebkent ezt a holtomiglant anno sokkal konnyebb volt tartani. Rengeteg mozaik csalad volt, sokan meghaltak mai szemmel fiatalon (30-40 ev alatt) betegsegek, gyermekagy, haboruk miatt. Sok volt az uj ember, uj asszony a haznal.

Hunn
Újságíró

Ne basszál ki velem ennyire, Apa35ev, mert fáj. Azt mondod, hogy a törvény szerint ha gyerek születik akkor ugyanazok a szabályok vannak, mintha Házasság 2.0-ra lépnék? Pedig azt hittem, rafkós vagyok, és kint vagyok a csávából, de látom ezek a geci feministák mindenre gondoltak…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ja, meg a mocskos Hamurapi meg a “kondicionáló” törvényei, , hogy essen bele abba is a francnyavalya…..

Hunn
Újságíró

A Hammurapi házassági és válási törvényei százszor jobbak, mint a mai feminista törvények.

Delin
Olvasó
Delin

Nem a hazassag a lenyeg, hanem a kozos gyerek. Mindig is az kotott ossze nem a papir, ezert nem szunik meg a fuggoseg vallas utan sem. Ezert lenyeges kerdes kinel marad a gyerek, a jog azt tamogatja, akinel a gyerek van, nem alapbol a not vagy a ferfit. Ha a tarsadalom ugy itelne meg, hogy a ferfinal jobb helyen van a gyerek, ezt lekovetne a biroi gyakorlat, akkor a torveny egyetlen betujet se kellene megvaltoztatni (kis tulzassal) es maris ferfiaknak kedvezo feminista rendszerunk lenne.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Pontosan.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Gratulálunk a szerbeknek, beelőzték nem hogy Nyugat európát, hanem a nigger elnökkel rendelkező Amerikát is, bravó!

https://index.hu/kulfold/2019/02/20/gyermeke_szuletett_a_leszbikus_szerb_miniszterelnoknek_es_elettarsanak_ana_brnabic/

Reszet Elek
Újságíró

Nem értem hogy a szerbek hogyan szavazhattak meg egy beteg embert.

Hunn
Újságíró

A késelős vadrácokból kis köcsögök lettek, pedig a 90-es években még lőttek arrafelé. Így múlik el a világ dicsősége. Ideje megindulnia a tankoknak Délvidék felé. (Kárpátalját egy kicsit most még hanyagoljuk…)

wittukind
Olvasó
wittukind

Örvendtem a szerencsének hogy itt lehettem ennyi okos ember között, de Wittukind mostantól visszavonúl, meghatározhatatlan idejig netmentes környezeteben leszek, kivánok mindenkinek minden jót és legyetek férfiak továbbra is. Hail!

Kalman
Újságíró

Jó pihenést!

common man
Olvasó
common man

Világ körüli út egy atomtengeralattjárón vagy meditálás a Himalájában vagy elkészíted az új metállemezed.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

https://www.nlcafe.hu/tv_sztarok/20190222/varkonyi-andrea-szerelem-kapcsolat-alkohol-ivas-szeretetnyelv/ A lényege a botcsinálta pszichológiának: “Az is intő jel lehet, amikor rádöbbenünk, hogy már nem szeretjük a másik szagát. Sajnos, az ilyen esetekben be kell látni: vége…” Kicsit sajnálom a Bochkor Gábort. Amikor 54 éves vagy és 10 év együttélés után a nőd rájön, hogy nem szereti a szagodat. Addig szerette, de valami megváltozott. És az valószínűleg nem a te szagod.

common man
Olvasó
common man

Azt mondja:

Fontos tisztázni, mert vehetnek nekem bármit, ha a testi érintést nem kapom meg, nem érzem teljesnek a kapcsolatot.

Nem is vennék neked semmit…

T_T
Olvasó
T_T

Bevallom nem értem, hogy mit akart ez a cikk közölni.
Bár annak sincs semmi értelme, hogy a feminácizmust a marxizmusra fogják. Ez idiótizmus.

Hunn
Újságíró

T_T, a feminizmus egy kulturális marxista ideológia. Ha ezt nem érted meg, nem értesz semmit. Ez ugyanolyan, mint nem érteni, hogy a kultúrmarxizmus – vagy az oridzsi marxizmus – miért zsidó ideológia.

Alter Ego
Szerkesztő

Hunn, ez inkább csak egyfajta igazolatlan politikai elmélet. Én minimum úgy letudom vezetni a neoliberalizmusból és a kulturális liberalizmusból a feminizmust, mint te a marxizmusból. Ezért sem tartom szerencsésnek a feminizmust politikai irányzathoz kötni.

A feminizmus legfőbb ismérve a férfigyűlölet és a férfiakkal szembeni nemi diszkrimináció. – Többet sem kell senkinek sem tudnia róla, hogy politikai megosztottság nélkül egyöntetűen fellépjünk ellene.

Hunn
Újságíró

I-ga-zo-lat-lan??? Ezt hogy érted, Alter Ego? Nem mondják be a tévében, és nem tanítják az iskolában? Ezek lennének az igazolás kritériumai, vagy mi? Mert akkor várhatunk az igazolásra mindörökké…

Hála Istennek az internetért. Az információ kint van a neten. Ha én rátaláltam, akkor más is képes erre.

Amúgy a liberál-bolsevikok szerint a “kulturális marxizmus” csak egy összeesküvés-elmélet, alapja nincs. A dolgok pusztán véletlenül, és az elkerülhetetlen történelmi progresszió részeiként történnek a világban úgy ahogy történnek, és fellépni a haladás ellen pedig értelmetlen…

Politikai megosztottság nélkül elég nehéz fellépni a kulturális marxizmus/feminizmus ellen, lévén hogy ez a liberál-bolsevikok fő ideológiája. A jobboldalon csak a “cuckservative”-ok fogadják el/csicskulnak be ezen ideológiáknak.

Alter Ego
Szerkesztő

Igazolatlan. Megkérdőjelezhető. Tudod… – Ha “liberál-bolsevikok” már fejtegették neked, hogy összeesküvés elmélet ízű dologról van szó, akkor én nem is erőlködnék. :) Egy “frankfurti iskola” féle piti politikai szekta aligha gyakorolhat olyan hatást a világra, mint a széles körben romboló feminizmus. A feminizmus egy pszichológiai, evolúciós pszichológiai okok miatt erős fertőzőképességű mém, amely bármely elmében képes felütni a fejét. Nem kell a terjedéséhez semmilyen frankfurti iskola, “kulturális marxizmus” vagy más politikai irányzat. Ezért az ellene való küzdelem sem igényel mást (mélyre ható politikai adok-kapok-ot sem), mint a konkrét megnyilvánulási formái elleni fellépést.

Hunn
Újságíró

Nézd, Alter Ego: ha azt mondod nekem, hogy a feminizmus elleni hatékony fellépéshez szükséges valami fontos okból, hogy ne a történelmi és eszmetörténeti hátterén rugózzunk, azt ugyanúgy megértem, mint amikor azt mondjátok, hogy a feminizmus elleni hatékony fellépéshez szükséges, hogy ne azon rugózzunk, hogy ez a zsidó faji politika része. Különösen akkor, ha megvilágítjátok, hogy mi ez az ok, hogy miért van erre szükség. De ez nem jelentheti azt, hogy szándékosan elhallgatjuk a dolgokat, pláne hogy hazudjunk róluk! Hanem csak azt, hogy nem ez a vonal a fő, hivatalos csapásirány a mainstream felé…

T_T
Olvasó
T_T

Vicces. Nagyon emlékeztet arra, amit az antiszemitizmusról mondanak. Azaz: “Nem az az antiszemita, aki utálja a zsidókat, hanem az, akit a zsidók utálnak.”
Ugyanezt csinálták azok a keresztény hülyék, akik korábban minden baromságot a sátánistáknak, meg az Ördög művének tulajdonították.
A magyarországi idióták körében meg a marxistákat “divatos” szidni a polkorrektség nevében. Főleg mivel az emancipáció nagy lökést kapott az 1945-90 közötti időszakban. Igaz, ez a nemzetközi elhülyülés miatt megtörtént volna a komcsik nélkül is, de jó poén a marxizmust szidni. Még akkoris amikor egyértelmű, hogy csak szimpla gyűlölködésről van szó. Arról nem is szólva, hogy a nőmozgalmak már a francia forradalom alatt is léteztek.
Vicces.
Emlékszem még, amikor a 2002-2010 közti hobbitüntetők (akik soskzor még a Himnusz alatt sem hagyták abba az anyázást) megállás nélkül komcsizták az akkori vezetőket. Annak ellenére, hogy az életmódjuk kimerítette a burzsoázia fogalmát. Aki meg nem így gondolja, az zsidó. Akkoris, ha nem az.

Alter Ego
Szerkesztő

Szerintem is jórészt üres divatjelenség az állandó komcsizás. De tényleg próbáljuk meg elengedni az efféle politikaelméleti részét a dolognak, anélkül is van elég baja a férfiaknak…

T_T
Olvasó
T_T

Egyetértek.

common man
Olvasó
common man

Eleve idióták vagy azért mert szidják őket?Amúgy te kikről beszélsz?Meg mit? Vagy inkább a Hunnal akarsz egy vitaestet?(ezért provokálsz?)

T_T
Olvasó
T_T

He?

hunbagira
Újságíró

T_T FAM? :)
Ezt Marcusekkal és a többi blankoltfaszú “frankfurtival” beszéld meg,ők használták magukra eme nevet és a második-harmadik hullámos feminizmus a köreikből jön.
Egyébként szerintem sem lehet ráhúzni őket -tartalmi szempontból- egy az egyben marxizmusra. Onnan az osztályharc fogalmát lopták. Viszont társadalmi csoport felfogásuk az a faisizmusból- nácizmusból jön. Csak náluk az árja helyére a szarszínű, kamposorrú népek, nők és egyéb deviánsok léptek.

Hunn
Újságíró

hunbagira, ha úgy vesszük, akkor viszont a náci árja fajelmélet pedig egy-az-egyben a talmudi zsidó identitás átírása az árjákra, mint felsőbbrendű, kiválasztott népre. Úgyhogy minden körbeér és az egész undorító, emberellenes tan visszavezethető a közös, zsidó eredetre…

Hunn
Újságíró

Az antiszemitizmus a valóságban reakció a zsidók hozzáállására és tevékenységére.

Azt látom, hogy te is, kedves T_T – mint az emberek többsége, annyit tudsz a kereszténységről, mint amit a zsidók a médiájukban mondtak róla. Mondd, felmerült már benned, hogy lehet hogy hazudnak, és szándékos propagandát folytatnak a kereszténység ellen?

Nem értem, mi a polkorrekt a marxizmus szidásában. Az felmerült már benned, hogy az emberek nem “divatból”, “poénból” szidják Magyarországon a komcsikat, hanem azért, mert 40 év alatt tönkretették az országot és gyilkolták a magyarságot? Szerintem ha csak “szimplán gyűlöljük” őket, annak jó oka van…

T_T
Olvasó
T_T

Látom, kedves Hunn hogy te is csak annyit tudsz e a kereszténységről és a kommunizmusról, amit a JoS-os srácok összehordanak. Az pedig nem kompetens, de annál mulattatóbb.
Férfigyűlölő feministák pedig minden női- és genderfüggetlen filozófia képviselői között vannak. Legyen azok liberálisok, fasiszták, anarchisták, marxisták, kozmopoliták, maoisták, vagy éppen keresztény apácák, stb.

Reszet Elek
Újságíró
Reszet Elek
Újságíró
Nos4a2
Olvasó
Nos4a2

A ffiak fizetik az adó 70-80%-át, viszont magasabb a munkanèlküliek száma …..akkor mègis többet kell, h keressenek a nőknèl, már úgy logikailag. : P