Alter Ego
137 megosztás

Most már tényleg bohózatba illik az “Asszonyhitel” ügye

Mint az köztudomású, bő egy hete, évértékelő beszédében új családtámogatási csomagot jelentett be Orbán Viktor, amelynek egyik jelentős eleme egy olyan 10 millió forint összegű ingyenhitel, amely gyermekvállalás esetén vissza nem térítendő támogatássá alakul és amelyet elképesztő módon kifejezetten csakis a nőknek ad az állam. A második talán legfontosabb eleme a csomagnak, hogy a három gyermekes nőknek nem kell a jövőben személyi jövedelemadót fizetniük.

Az már régen nem kérdés, hogy a Fidesz-kormány egy államfeminista szép új világot álmodott meg számunkra és ennek megfelelő pályára állította az országot. Mindezt egyértelművé teszi az az alaptörvény, amely a nemek egyenjogúsága helyett azt mondja ki alapelvként, hogy a nők javára, a férfiak ellenében bármilyen nemi diszkriminációt elkövethet az állam. A feminista államrend kialakításának következő lépcsőfokaként a kormányzat beléptette az országot a kifejezetten férfigyűlölő Isztambuli Egyezménybe, amely ratifikálásának rémképe azóta is Damoklész kardjaként lebeg az ország férfilakosságának feje felett. (A Férfihang Civil Társaság tiltakozása ezen a helyen olvasható.) Mindezt az államfeminista alapozást követhette az a nyugdíj rendszer, amely korkedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőséget biztosít a nőknek, miközben a veszélyes és egészségkárosító munkakörökben megvont minden korkedvezményes nyugdíjat a férfiaktól. Majd egy milliárdokból létrehozott országos “Nő-Köz-Pont” hálózat létrehozásával egyértelművé válhatott, hogy az állam csakis nőknek kíván munkaközvetítői és foglalkoztatássegítő szolgáltatásokat nyújtani, miközben egyes források szerint már régen az általános munkaerő szolgálatok megszüntetésének gondolatával kacérkodnak. És immár végképp elszabadulva dübörög tovább az államfeminizmus: a kormányzat fejében mára már megfoganhatott a nőknek való osztogatás, vagyis a férfiak adóforintjainak nőknek adományozásának képtelen terve is. Minden közismerten ma létező feminista állam (például Svédország, Spanyolország, USA) így alakult ki: elég volt néhány apróbb engedmény a nemi alapon diszkrimináló “társadalompolitikának”, a nőkre koncentráló lovagiasságnak vagy a férfifóbiának, és aztán az mindig elvezethetett egészen a nyílt férfigyűlöletig. Lásd olvasmányos példaként a Férfihang.hu-n a Svéd-Magyar feminizmus című cikket, amely elsősorban a svéd államfeminizmus kialakulásának forgatókönyvét igyekszik összefoglalni, másrészt magyar vonatkozású eseményekkel párhuzamba állítani.

Már az elmúlt évben országunk demográfiai problémáiról elmélkedve Orbán Viktor kormányfő kijelentette, hogy szeretne egy átfogó, 20-30 éves megállapodást kötni a magyar nőkkel a magyar jövőről, a nekik nyújtható, kiszámítható perspektívákról, mert véleménye szerint a demográfia rajtuk áll vagy bukik, ez csakis az ő döntésük. A Férfihang Civil Társaság ekkor egy nyílt levélben (amely erre a linkre kattintva olvasható) adott hangot teljesen eltérő meggyőződésének. A férfiak a nép fele, nélkülük nem lesznek se családok, se társadalom. Rámutattunk, hogy a Központi Statisztikai Hivatal „Mikrocenzus 2016” kutatása arra a drámai tényre hívja fel figyelmünket, hogy a 40 év alatti férfiak 70 százalékának nincs gyermeke. Amennyiben az apaságot ilyen mértékben utasítják el a férfiak, akkor nyilvánvalóan semmilyen sikerrel nem kecsegtethet egy olyan társadalompolitika, amely csakis a nőket kívánja ösztönözni és támogatni a családalapításban. Ha a férfiak családellenességének mélyebb okait firtatjuk,  akkor azt láthatjuk, hogy egy évtizedek óta lényegében változatlan, a kommunista rendszerben fogant, kifejezetten férfiellenes családjog szabályozza még mindig az életünket. Nem csoda hát, ha a magyar férfiak is erős késztetést éreznek arra, hogy csatlakozzanak a nyugati társadalomban trendszerűen létező agglegény mozgalmakhoz, divatos nemzetközi nevén a MGTOW életformához.

Orbán Viktor jövőképe már alapvetésében is mélyen elfogult, minden bizonnyal erre célzott a Karácsonykor vele készített interjúban a Magyar Idők kérdezője is, amikor azt firtatta, hogy Magyarország demográfiai jövőjének megalapozásához talán-talán a férfiakkal is meg kellene állapodnia az államnak. A kormányfő válasza lehangoló férfi önképről árulkodik:

Nekem más tapasztalatom van. A nők stabilak. És mivel családot csak stabil alapra lehet építeni, elsősorban a hölgyekkel érdemes megállapodni. A családok jövője az ő kezükben van, és gyermeket vállaló, erős nők nélkül a magyar világ nem tud fennmaradni. Mi, férfiak szeretünk magabiztos kijelentéseket tenni saját magunk fontosságáról, de ha megvizsgáljuk a valóságos magyar életet, látható, hogy inkább a nők hálózata szervezi az életünket.

Hogy Orbán Viktor nem csupán arra gondolt, hogy nők nevelik a gyermekeinket és nagymamák teszik el a befőttjeinket, az abból is kiderül, hogy a nem régen bejelentett családtámogatási program egyenesen csakis a nők kezébe címezné a 10 millió forintos állami támogatás összegét és csakis a nagycsaládos nőknek biztosítana adómentességet, a családapáknak nem. Lényegében magánügy, ha Orbán Viktor fizetését Lévai Anikó osztja be, de ha lehet, akkor mégse egy olyan családi jövőképet álmodjon a magyar családapáknak, melyben vita esetén könnyen azt vághatják a fejükhöz, hogy “Hallgass, itt minden az én pénzemből van!”.

 

Orbán Viktor bejelenti a “családvédelmi akciótervet”.  A videó a bejelentést tartalmazó résztől indul.

Szinte méltóságon aluli dolog ezt a rémálmot komolyan elemezni, de mindenki gondolkodjon el egy pillanatra, hogy a családtámogatási konvenciókkal és a hazássági vagyonjoggal miként egyeztethető össze az a koncepció, hogy egy támogatást csupán az egyik félnek adományoz az állam.  Lehetséges ez egyáltalán? A házasfelek közös vagyonszerzésének főszabálya alól csak az öröklés, az ajándékozás és az ingyenes szolgáltatás esetében ismer kivételt a jog. Ezek nem kerülnek a házas felek közös tulajdonába, hanem különálló személyes vagyont képezek. Úgy tűnik, hogy a kizárólag a nőnek juttatott támogatást, ingyenesen nyújtott szolgáltatásnak kell tekintenünk, így az végül a nő különvagyona lesz. Úgy tűnik, hogy amíg a támogatás hitelként funkcionál, addig kezese, kötelezettje a férfi is lesz, viszont amikor a tranzakció átalakul a személyesen a nőnek nyújtott támogatássá, akkor a férfinak már semmi köze nem lesz hozzá vagyonjogilag. Tehát például a belőle vásárolt ingatlan vagy annak legalábbis 10 millió forintnyi része kizárólag a nőé lesz. Megtörténhet, hogy a válóper-vagyonmegosztási per lesz az a pillanat, amikor az elvált apában végül tudatosulhat, hogy a család házához valójában sokkal kevésbé van köze, mint ahogyan azt képzelte és így váláskor az általa többé már nem lakható ingatlan fejében nem is remélhet jelentősebb kompenzációt. Az apa, az egykori férj még biztosabban mehet az anyja szuterénjébe, egy konténerbe vagy a hajléktalan szálóra, gazdagítva tovább a 85 százalékban férfi hajléktalanok számát. Sokan nem értik ezt az ügyesen jogászkodó cselt, és ha ez így megvalósul, akkor majd csak 5-10 év múlva, a zátonyra futott házasságok esetében bukhat ki, hogy tömegesen megtévesztették a férfiakat.

Tehát az állam a nőknek ajándékot kíván osztogatni, amire jelentős részt a férfiak által fizetett adók biztosítanak lehetőséget. Mindemellett egyénekként is olyan bolondoknak nézik a férfiakat, akik majd tömegesen felvállalják egy hitelügyletben az adóstárs szerepét, a hitel közös, családi kasszából történő törlesztését, miközben a hitelből szerzett bármilyen vagyontárgyhoz végül nekik semmi közük nem lesz vagyonjogilag, hiszen az a feleségnek személyesen nyújtott állami támogatásból, egy ajándékból illetve ingyenes szolgáltatásból keletkezett. Ha belegondolunk, hogy az ilyen jellegű családtámogatásokat, hiteleket a nagy többség általában házépítésre fordítja, akkor még lehangolóbb képpel szembesülünk: a családapa saját keze munkájával is építheti a család közös házát, mert az ugye “természetes”, fizetheti évekig “a nőnek” adott állami hitelt, de vagyonjogot végül nem szerezhet. Egyébként is népi hagyomány, hogy az elválni kénytelen férfiak a közös családi otthonról önként és sokszor minden ellenszolgáltatás nélkül mondanak le, már csak azért is, mert a feminista bíróságok a gyermekek felügyeleti joga mellé úgyis rendre megítélik a közös ingatlan használati jogát a nőknek, érdemi kompenzáció nélkül. A nőknek adott támogatás vagyis a családi vagyon női különvagyonná tétele végülis csak határozott jogi kereteket ad egy régen létező gyalázatos szokásjognak.

Azt talán senki nem gondolta, hogy a “nőkkel való megegyezés” milliós vagyonok osztogatását jelenti majd a nők számára és hogy ettől a tervtől semmilyen férfiszervezeti illetve sajtókritika nem lesz képes eltéríteni a kormányzatot még akkor sem, ha bárki józan ésszel beláthatja, hogy egy ilyen rosszul sikerült, nemi alapon diszkrimináló “családtámogatással” csak méginkább elriasztani lehet a férfiak tömegeit a családalapítástól. Ezen a ponton emlékezzünk rá újra, hogy a felmérések szerint a 40 év alatti férfiaknak mindössze csak 30 százaléka alapított családot. Egyébként a teljes nyugati társadalomban azt láthatjuk, hogy a férfiakkal szembeni nemi diszkrimináció, a feminizmus megtűrése, a feminista államrend létrehozása mindenhol egyenesen vezetett a családalapítás férfiak általi tömeges elutasításához, sőt a férfiak egyre jelentősebb társadalomból való kicsatlakozásához.

A feminista gondolatoknak és törekvéseknek a legádázabb kritikusa sokszor éppen egy másik feminista. Most sem történt ez másképp. A legjelentősebb kritikai fordulatot az hozta az ügyben, amikor a feminista családtámogatási csomagot egy másik nagy feminista állam, Svédország vette kritikai ágyútűz alá. Úgy tűnik, hogy a sokadik hullámos, nyíltan férfigyűlölő, posztmodern svéd feminizmus számára már az is a nőkkel szembeni sértés, ha a férfiakat fosztogatják és a nőknek osztogatnak és ezzel a nőket gyermekvállalásra ösztönzik. Annika Strandhall svéd szociális miniszter jócskán neki ment a magyar feminista kormányzatnak egy twitter posztban:

Riasztó, ami Magyarországon történik. Most azt akarja Orbán, hogy több »igazi« magyar gyermek szülessen. A politika bűzlik a ’30-as évektől, és jobboldali populistaként ködösíteni kell, hogy ez a fajta politika milyen következményekkel jár arra az önállóságra nézve, amiért a nők küzdöttek.

Kerekedett is az ügyből egy hatalmas diplomáciai botrány; bekérették a belügyminisztériumba a svéd nagykövetet és nyílt levelekben szólították fel Annika Strandhall-t és a Svéd kormányt a bocsánatkérésre. Legutóbb például Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, aki Orbán Viktor mellett minden bizonnyal az egyik fő felelőse a magyar államfeminista programnak, írt egy rendre utasító diplomáciai levelet. Lásd azt teljes terjedelmében ezen a linken.

De az igazán mélyen meghökkentő bohózati fordulat csak ezt követően állt be az ügyben, amikor néhány nappal ezelőtt Novák Katalin a korábbi tájékoztatásokkal tökéletes ellentmondásban sajtótájékoztatóján váratlanul kijelentette, hogy az asszonyhitelt férfiak is igényelhetik és lényegében mindenkor közösen a házasok veszik azt fel. Most aztán mindenkinek leesett az álla. A sajtó egy része egyenesen kabarétréfát emleget. Lásd például a Portfólió.hu gazdasági magazin cikkét. Talán soha nem is létezett az asszonyhitel koncepciója és Orbán Viktor csak hazudott a magyar nőknek? Esetleg a világ legnagyobb feminista államának kritikája adott új fordulatot a családtámogatási koncepciónak? A magyar kormányzatnak talán ennyire képlékenyek a szándékai és jóformán azt sem tudják, hogy mit beszélnek összevissza? – Ki ismeri ennek a politikai rejtélynek a kulcsát?

 

Post Author: Alter Ego

Alter Ego
Érdekelnek az emberek. Érdekelnek a közösségek. Mindez a pszichológia és a társadalomtudomány nagyítója alatt is. Mindig is meghökkentettek és lenyűgöztek az egyéni- és a közgondolkodás paradoxonjai. Emellett van személyes véleményem is a világról, sőt nem átallom néha le is írni. Elismerem, hogy az elemző énem felett néha a privát szenvedélyességem győzedelmeskedik, ezért a kedvenc műfajom a publicisztika.
f Facebook
137 megosztás


307
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
22 Egyéni hozzászólás
285 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
33 Hozzászólások szerzői
xcsakxtomgalzgy001rcsabaWang B Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Apa35ev
Olvasó

Már leírtam mindent amit gondolok erről az előző cikkeknél.
Harrach Peti kösz, éljen a “modern” kereszténység vaksága.
Pokolba nem mindenki kerül majd.
1 KDNP-Fidesz szavazó levonva.

Razide
Újságíró

Az is elég nagy baj, hogy eddig támogattad ezt a koncepciótlan rablóbandát.

Apa35ev
Olvasó

Mutathatnátok akár egyetlen internetes linket amiben az ellenzék nyilatkozik, hogy az apák is nevelnek gyereket Magyarországon és támogatásra, de minimum tiszteletre lenne szükségük, hogy ne a kocsmában vagy az utcán kössenek ki.

A jelenlegi ellenzéki pártok szerintem még a kormánynál is rosszabbak és feministábbak, vagyis az egész társadalommal van a probléma.
A Mi Hazánk Mozgalomnak lenne növekedési potencálja ha egyértelműen kiállna a férfiakért vagy apákért. De Torockai Lacika is egy süti és mamaimádónak látszik ezért lesz belőlük egy 3-4 %-os Aranybulla párt a jövőben vagyis a kormány még konzervativabb, de radikális, mozgósítható bábja. Nekik is a Budaházi Edda-féle megmondóembereik vannak a témában (“a gyereknek az anyánál a helye”) mert mint apák megbuktak. Novák Elődöt nem értem, hogyan hallgattathatják el. Sokat gondolkozok miért hallgat az apák többsége és arra következtetésre jutottam, hogy sárosak vagy csak pénzben támogatják a saját utódukat, ami éppen egyezik azzal, hogy a kormány kizárólagosan tartásfizetőknek szánja őket. Nem is lesz javulás amíg olyan vezetőink vannak akik nem tisztelik az apák (nemcsak anyagi jellegű) küzdelmeit.

Az sem gond nekik, hogy egy 68 éves kommunista családjogi törvénycsomagot és annak apróbb módosításait (2013-tól tartásdij százalék törölve, mivel sokan feketén dolgoznak, a különélő szülő feljogosítható a gyerek pénzkezelésre, kötelező mediáció, stb – ezeknek a toldozgatásokank nincs érdemi hatása, mert az alapja pontosan ugyanaz mint a rendszerváltás előtt) tolják maguk előtt.

Most is leírom, hogy nem hittem a fülemnek amikor 2012-ben hallgatom a Kossuth Rádiót és a “Keresztény”? Rubovszki György közölte “megvívtuk a harcot a frakcióban” (KDNP vs FIDESZ) és a “gyereknek családban a helye” alapigazsággal indokolták, hogy válás után ne legyen közös szülői felügyelet ami a házasságban alapjog. A Kúria ezután megmagyarázta vannak családok ahol nem kényszerithető ki a közös szülői felügyelet, ezért nem lehet alapjog. Magyarul akik korábban szerették egymást legyenek esküdt ellenségek, mert a jog csak az egyiknek kedvez. Gyerekelhelyezés anyánál, “láthatás”, tartásdíj és a többi vívmány.

Sosem a kisgyerek válik el, hanem elválasztják ezek a kommunista mocskok a törvénnyel és a különélő szülő státusszal azt suggalják nem alkalmasak együttélniük a saját utódukkal, mert alkoholista állatok vagy már megint verik agyon az asszonyt. A valódi okot itt mindenki tudja. Lehetsz te tökéletes pasi ha a nő ki akar tolni veled megteheti és meg is teszi mert az ANYA egy szent tehén továbbra is, lásd akár Brad Pitt és Angelina kálváriát.

Egyetlen férfi sincs biztonságban a családokban ahol gyerek van és azzal egyetértek, hogy csakis a férfiak tudják kiharcolni a változást. A nőket meg lehet hallgatni és bólogatni, de mindig a saját érdekünket kell előtérbe helyezni, mivel nem vagyunk se nők se anyák. A nők rájönnek, hogy azzal ők is felértékelődnek ha erős férfi a párjuk és nem egy béta lábtörlő szolga aminek jelenleg szánnak minden egyes férfit a tomboló feminizmust figyelmen kívül hagyó idejétmúlt családpolitika szerint.

Gyurcsótányt leszámítva várom a pártok férfi képviselőit, hogy mit jelent ma apának lenni és miért fontos a létük a felnövekvő generációnak.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Volt itt már Szávay:

https://www.ferfihang.hu/2018/01/23/szavay-istvan-nem-szeretnek-egy-olyan-vilagban-elni-ahol-a-ferfiak-vagy-fiuk-elleni-eroszakkal-szemben-elnezobbek/

a “megmentő”, de ugye a gaz feministák miatt le kellett mondania…(ja , nem, belebukott a zsidónőverésbe, aminek nem a ténye, hanem a dicsekvése nyomán kapott selyemzsinort.)

A Jobbik is járt erre, nagy mellénnyel,:

https://www.ferfihang.hu/2018/06/27/mindhalalig-ferfiakra-is-szeretne-kiterjeszteni-a-40-ev-munka-utani-nyugdij-lehetoseget-a-jobbik/

aztán azóta is erodálódik, hol nácizzák, hol összefognak vele, de már ez a téma nincs ott sem napirenden, örülnek, hogy még ne estek szét…

Beköszöntött Szanyi Kapitány is:

https://www.ferfihang.hu/2017/11/08/szanyi-tibor-ha-egy-ferfi-kifejezi-a-ketsegeit-sorozatloves-a-valasz/

két feles közt, de aztán az is elhalt, visszatért Brüsszelbe, azóta csend van ezen a fronton….

A félceleb-ellenzéki Havas Tanár Úr páros lábbal rúgta be a metoo ajtaját:

https://www.ferfihang.hu/2017/11/04/havas-tanar-ur-metoo/

Aztán a forradalom gyerekeként “felfalásra” került, de még volt egy utolsó “rugása”, aminek ürügyén Csöcsikét be lehetett csempészni, aztán ennek ürügyén a “médiaceleb” VV Alekosz idolként lett az ügyben ” beidézve” és hivatkozási alappá avanzsált, sőt, első körben az ukmukfukk buzivá válásáról tudósították a nagyközönséget:

https://www.ferfihang.hu/2018/08/06/alekosz-kozossegi-oldalan-bejelentette-homoszexualis-lesz/:

majd külön egyéni cikket is kapott, amiben kifejtette magvas gondolatait:

https://www.ferfihang.hu/2018/08/13/alekosz-a-ferfihangnak-megtortent-a-hatalomatvetel-a-nok-iranyitanak/

én itt már azért elröhögtem magam….

Sic transit gloria mundi.

Apa35ev
Olvasó

Nagyon helyes. Hol van a mostani reakció?
Szóhoz se jutnak annyira lenyűgözi őket a kommunista elvtárs feminizmusa?

Hunn
Újságíró

Az én apám azt mondta nekem, hogyha bármit is a politikától, a pártoktól várok, azt baszhatom. Egyik sem személyes jó barátom, egyik sem nekem akar jót.

Elmondom hol rejtőzik az igazi megoldás. Leválni az államról amennyire csak lehet. Nem hagyni, hogy bárki is beleugathasson abba, hogy mit teszünk a nőkkel vagy a gyermekeinkkel.

A helyi hatalom lenne a lényeg. A mi területünk, a mi embereink. Saját területen saját kultúra, saját törvények. Az állam meg mehet a picsába. Mint a no-go zónákban.

Hogy hogyan lehetne ezt összehozni? Fasz tudja. Az iszlámisták hogy csinálják nyugaton?

Apa35ev
Olvasó

Pár évvel ezelőtt én se gondoltam volna, hogy bármiféle kapcsolatom lesz a magyar bírósággal mint egy bűnözőnek. Az anya puszi-puszi után elment látogatóba az édesanyjához a kisgyerekkel és soha többet vissza nem jött amikoris azon voltam, hogy életünk első kocsiját is megvegyem. Semmiben nem érzem magam hibásnak ezért nagy a pofám és a környezetem is tisztességesenek tart. Nem sokkal később teljesen váratlanul egy bírósági idézés fogadott otthon irreális tartásdíj igénnyel. Kell még részleteznem? Az egész rendszer korrupt mivel egy családsegítőnek is hazudozott rólam aki valami jogszabályt is megsértett mert velem “soha nem beszélt” (értitek családsegítőnek 1 APA nem a család része), ráadásul az “édesanya” barátnője volt. A családjogi rendszer az anyákra van méretezve kommunista időkből. Apaként vagy felemeled a hangod vagy eltaposnak mint egy férget. A legtöbben már a padlón vannak (kocsmában), mert úgy érzik elcseszték, hogy nincsenek a felső 10 ezerben, pedig nem, mert minden apa értékes aki foglalkozik a saját utódával.

common man
Olvasó
common man

Minden hozzászólásodból árad a keserűség.Elmondásod alapján a hivatalos úttal eddig nem sokra mentél.Miért nem váltasz taktikát? Valahol neked is fifikásnak kéne lenned mert a törvény változására hiába vársz.

Apa35ev
Olvasó

Te most shittesztelsz leányom?
Annyira vagyok keserű mint a Halls cukorka, inkább dühös.
A saját problémámat megoldom, de tudom sokan nem képesek rá és feladják idő előtt szembemenni a rendszerrel, alkeszek lesznek, a gyerekük szar alaknak fogja őket nézni stb.

common man
Olvasó
common man

A saját problémámat megoldom,

Ok.
Ez jelen idő most folyamatban,vagy jelen időbe tett jövőre vonatkozó terv vagy inkább vágy (a politikusok használják ezt előszeretettel már az előzőek is) Vagy minden rendben, minden múlt idő tényleg csak bosszankodás.Nyilván az ízeket nem egyformán érzékelik az emberek.Azt a teszt részt nem értem .

Apa35ev
Olvasó

ok :)

common man
Olvasó
common man

Leányom? lebuktattál akkor bukjunk együtt anyu!
https://www.youtube.com/watch?v=if8u0BmtO_o

Hunn
Újságíró

Figyelj ide, Apa35ev, biztos vagyok benne, hogy a történeted tanulságos lenne a még családalapítás előtt álló kollégák számára. Köztük számomra is. Mert hiába tudom, hogy Red Pill-tudással is délibábot kerget az, aki Blue Pill-célokat akar elérni, hiába tudom, hogy a Házasság 2.0 egy férfi számára eleve vesztes helyzet… Mégis, mégis: én családot, gyermekeket akarok. Mert úgy érzem, hogy különben feleslegesen éltem. Hogy hiába szenvedtem, ha nem lesz egy saját fiam, akinek átadhatnám az élettapasztalataimat, hogy ő többre vigye mint én, hogy sikeresebb legyen nálam az életben…

Szóval: megtennéd esetleg azt, hogy megírod a teljes történetedet kommentben? Természetesen úgy, hogy ne lehessen a személyedet beazonosítani. Nincs kizárva, hogy esetleg még jót is tenne az a lelkednek, ha kiírnád magadból, ami történt. Hogy mi történt pontosan, hogy hogyan láttad a dolgokat akkor, hogyan látod most, hogy mi számodra a tanulság. Simán lehet, hogy lesz köztünk olyan kolléga, akinek pont az fog segíteni az életben, hogy megismeri a te történetedet, az általad megosztott tapasztalatokat.

De persze csakis akkor, ha van hozzá kedved.

Apa35ev
Olvasó

Hunn! Tetszik a szókimondásod és pontosan ilyen emberekre lenne szükség, akiket nem lehet elhallgattatni se lefizetni.

Van egy jó hírem. Összedobtam régen egy weboldalt. Úgy látszik csak 5 évet kellett várnom, hogy bárkit is újra érdekeljen. :/

Ennek ellenére most nem publikálom a címet mert ezer százalék sokan olvassák ezt a cikket és inkább beszélnék róla ha eljön az ideje és megmutatnám mire képes egy apa ha ragaszkodik az utódához. Ugye most a nők és a mangina hulladékok többsége azt állítja az apák nem akarnak utódot nevelni, ezért szólnak csak az anyákhoz és az agyamentek tapsikolnak ennek. De még a kuruc info friss nemzetiszocialista (náci) cikkében is ott a lényeges kifejezés amit a kormány és hitler használt “az anyák tartják össze a családokat”. SOHA de SOHA nem teszik hozzák, hogy ma már szét is verhetik (és verik is) és azért is kizárólag a férfi felel mivel a diplomás nők különösen védendőek főleg ha tartásdíjra mennek amikor nem sokat ér a büfészakos oklevelük.

Adj meg egy email címet és elküldöm rá a linket!

Hideg-rideg szövegelés mint egy bírósági végzés pedig nem vagyok ügyvéd.
Belehúztak ebbe az egészbe, pedig én csak utódot akartam és családot semmi mást, ezért mondom azt, hogy otromba hazugság az is, hogy kizárólag a nőkön múlik hogy akarnak gyereket vagy nem.

Az oldalon anonimizálva (ugye az eredeti dokumentumokat meg tudom mutatni bárkinek személyesen) fenn van az összes bírósági dokumentum amelyből az is egyértelműen látszik a bíró hazudik (ezt nevezik Magyarországon hivatalos nyelven “eljárási hiba”-nak és ezek miatt mehetnek a perek évekig szerintem). Őszintén én nem is olvastam el még teljesen az egészet, mert értelmetlen. Saláta, mert a lefárasztásra játszanak és nem a megoldásra. Amikor elhagy egy nő a közös gyerekkel akármilyen indokkal (nálam lényegében csak annyi volt az első bírósági idézésben a “kapcsolatunk megromlott”, mondjuk nekem ez is új volt) akkor gyerekelhelyezési pert indít amiben 3 dolgot véglegesít a magyar bíróság: 1. Kinél legyen a gyerek elhelyezve. 2. Mekkora a tartásdíj összege (ez a legfontosabb a nőknek, mert senki nem ellenőrzi a felhasználását) 3. Milyen gyakoriságú legyen a folyamatos és időszakos kapcsolattartás, bocs nő-mangina nyelven a “láthatás”.

Ezenkívül 1 teljes év összes kapcsolattartását feltöltöttem mintának kitakarva a fiam szemét. Azon pontosan látszódnak a folyamatok, hogy miket tud egy apa nyújtani már egy 2,5 éves gyereknek is. Korábban egy átlagos apa voltam és az anyáról-gyerekről együtt gondoskodtam miután csak “láthatás” maradt az anya nélkül megtanultam gondozni is a gyereket (nem akartam, hogy a nővérem vagy barátnőm, anyám csinálja mert bizonyitani akartam a gyámhatóságnak), ma már “csak” nevelnem kell és megmutatnom neki a világot a kevés időben amit kiosztottak nekem. A gyámhatóságot ami a kapcsolattartást hajtja végre egyáltalán nem érdekelte semmi ebből és most sem.

Nem tartozok semmiféle apaszervezethez és várhatóan nem is fogok, mert látható sehova nem vezet a birka bólogató tehetetlenség. Ennek ellenére érdekem, hogy az apák megszólaljanak, mert a kormány mindent a női bíróságokra, gyámhatóságra, családsegítőkre, mediátorokra tukmál ha gond van egy családban és ott pedig kötve van a kezük a bíróknak a kommunista családjogi törvényhez. Pár dolog lenne amit azonnal meg kéne változtatni benne és akkor megindulhatna Magyarország érdemi gyarapodása, mert az apák is biztonságban érezhetnék magukat az anyák pedig nem papucsokat kapnának akiket képtelenek tisztelni vagy szeretni és bármikor dobhatják őket a jobbért vagy jobb lehetőségekért.

Hunn
Újságíró

Előre is köszi a linket, Apa35ev, az e-mail címem a következő:

mister.hunn@gmail.com

Amúgy én a következőképpen fejtettem meg a nők viselkedését a párkapcsolatok/házasságok végén:

Egy nőnek a legfőbb vonzereje a fiatalsága és a fiatalságához köthető szépsége, szexuális vonzereje. Ha párkapcsolatra lép valakivel, és egy nap arra ébred, hogy úgymond “kiszeretett” a férfiból – mert nem úgy repkednek a pillangók a hasában, mint amikor 13 évesen először szerelmes volt, vagy akármilyen idióta indokot is találjon magának – olyankor a nő úgy van vele, hogy a fiatalságát és szépségét nem a “nagy Ő-re”, nem a “tökéletes férfira” pazarolta. És hogy emiatt – az együtt töltött idő miatt már kevésbé fiatalon és kevésbé szépen – kisebb esélye lesz a “nagy Ő-t” megfogni, mintha eleve vele lett volna. Hogy ezt az időt a “nagy Ő-vel” kellett volna inkább töltenie, bárki is lenne az.

Namármost, a nő szerint ezért neki kompenzáció jár, és ez az egész szörnyűség bosszúért kiált. Ezt elérni pedig minden eszköz megengedett. Számára onnantól – szemben a férfival – semmit nem számít az együtt töltött idő. Az exe onnantól neki senki. Mi több, ellenség, aki tartozik neki. Akit tönkre lehet is kell is tenni, mert megérdemli. És ehhez bárkinek a segítségét igénybe kell venni, akiét csak lehet, az állami erőszakot is beleértve.

Ezzel az egésszel szemben a férfiak védtelenek. Egy férfi úgy van vele, hogy a nőhöz, aki valamikor élete része volt, most már köze van élete végéig, még ha a párkapcsolat véget is ért. A legtöbb nem is számít arra, hogy a nő totálisan hidegen és ellenségesen fog úgy állni hozzá, mint egy vadidegenhez. A férfiak többsége nem erre számít, nem erre készül, el sem tudja képzelni, hogy egy nő így fog viselkedni vele, különösen ha ő semmi rosszat nem tett vele soha.

Én azt mondom: az állami törvénykezésnek fel kellene ismernie a nők ez irányú hozzáállását, valós természetét, és a törvényeket és azok gyakorlati végrehajtását a valós női természethez kéne igazítani.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Dolgozz még a megfejtésen, mert amit ide ötleteltél, az kizárólag rólad szól, és egyben túlspilázod és a saját, (ál)indokaidat próbálod “racionális vélemény” formájában ráhúzni a nőre.

Te gondolod(hibásan), hogy neked kompenzáció jár. Nem jár, de ha valami csoda folytán, véletlenül járna is, nem jut.
Te szeretnél bosszút állni, csak erre a „bosszúra” jelenleg a jobb kezed maradt.
Te szeretnéd azt hinni, hogy minden eszköz megengedett számodra, de nem.
Te gondolod azt, hogy tartoznak neked, nem, nem tartoznak.
Te szeretnél kompenzációt a vélt vagy valós nyomorodért, és te gondolod úgy, hogy a cél szentesíti az eszközt, no meg pár olyan, aki simogatja a buksidat, akkor is, ha vállalhatatlan faszságokat írsz ide és többek közt gyilkolászásról, meg hasonlókról álmodozol.
Nem, a férfinak semmi köze ahhoz a nőhöz, akivel a kapcsolata véget ért, az már nem az Ő „vadaskertjébe” tartozik, főleg, ha nincs gyereke tőle.
A te vágyálmod, hogy az exed tönkretedd, mert szerinted megérdemli, sőt azokat is akik szerinted az exeid lehetnének, de nem kellettél nekik a „feminista kondicionálás miatt”.
A törvénykezés jelenleg is bünteti az elborult „radikalizálódottakat”, csak nehéz őket fellelni, és kiiktatni, mielőtt a „tombolásuk” beindul.

KEK, LEL, LOL.

Sándor rózsa
Olvasó

Azért azt meg kell jegyezni, hogy a KDNP még a Gyurcsány alatt nem szavazta be a nokvótát!

common man
Olvasó
common man

Most akkor tudja valaki ki is kapja a pénzt?

common man
Olvasó
common man

Azt a Novák levelet nem lehet elolvasni.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

10 millió forint összegű ingyenhitel, amely gyermekvállalás esetén vissza nem térítendő támogatássá alakul és amelyet szürreális módon kifejezetten csakis a nőknek ad az állam.

Updatelni kéne a brossúrát, mert már ez sem igaz…:https://www.portfolio.hu/finanszirozas/hitel/kabare-ferfiak-es-elvaltak-is-felvehetik-a-hazas-noknek-kitalalt-10-millios-ingyenhitelt.314477.html

A második talán legfontosabb eleme a csomagnak, hogy a három gyermekes nőknek nem kell a jövőben személyi jövedelemadót fizetniük.

Ez meg porhintés, a nőknek:) A semmiből-kevésből nagyon nincs mit fizetgetni.
Az Isztambuli Egyezmény nem-ratifikálásának nem ideológiai, hanem technikai okai vannak, amíg lusták az abban foglaltakkal egyezően változtatni a jelenlegi jogszabályokon, addig nem lesz aláírva, mert ellentétes jogszabályok egyidejűleg nem nagyon létezhetnek.

A nyugdíjas nők korkedvezményével kapcsolatosan pedig vannak itt „ujjharapdálások” (ti. hogy most, akkor melyiket harapjam?:), főleg ha figyelembe vesszök azt, hogy “a nőknek otthon és nem munkában van a helye”, és ha még ehhez azt is hozzátesszük, hogy kb 28-30 körül szülnek előszőr, aztán a sok pénzért:) még kétszer(Urambocsá, háromszor:), akkor mire végeznek a pesztrával, mehetnek is frissibe nyugdíjba, vagyis egy antifeminista álom teljesülhet: nem veszi el a férfiak munkáját, otthon van és csak a gyerekekkel, meg a háztartással foglalkozik.:)

mert véleménye szerint a demográfia rajtuk áll vagy bukik, az kormányfő véleménye szerint ez csakis az ő döntésük.

Ez nem véleményi, hanem ténykérdés.
A módszer viszont nem vezet jó eredményre, inkább ront az eddigin.

De ha eljátszunk a gondolattal, hogy ezt a (nőknek) felkínált 10 milliós ingyenhitelt, meg a többi juttatást a 70%-nyi gyerektelen 40 év alatti férfiaknak nyújtanák, (hogy ha már saját erőből nem megy, akkor ezzel hátha képesek lesznek nőt-párt-feleséget szerezni és boldog egyetértésben szakajtó gyereket nemzeni) hát, lenne egy kis kétségem a felől, hogy mennyire növelné meg ez egy átlagférfi SMV-jét…., és mennyire lenne a „támogatott” férfi vonzó, azon nők számára, akik most átnéznek rajta, mint az üvegen.

A férfiak a nép fele, nélkülük nem lesznek se családok, se társadalom.

Idéznék egy férfihangos cikkből: „A társadalom (értsd: a csorda) mindigis a női princípium fennhatósága alá esett, a társadalmi normákat és erkölcsöket a nők irányítják. Amit a nők akarnak, azt akarja a társadalom. Amit a nők szociálisan elfogadhatónak tartanak, azt találja szociálisan elfogadhatónak a társadalom. A nőknek hatalmas társadalmi hatalmuk van, a férfiaknak elenyészően kevés.”

Egyeztetni kéne a narratívát…..

Az is egy tévhit, hogy a 70%-nyi gyerektelen férfi az azért gyerektelen, mert „elutasítja az apaságot”, majdnem(nem, osztogatnak, hanem fosztogatnak), a valóság az, hogy ha egy férfi apa akar lenni, akkor vagy erőszakkal teszi ezt meg (ami eléggé korlátolt lehetőség), vagy „arra érdemesnek találtatik”, hogy neki szüljön egy nő. Lehet itt megint vágyálmokat kergetni, de a második variáció a 99%, a többi meg wishfulthinkinges önszopató vágyálom.

A férfiak nem azért nm válnak apává, mert családellenesek, ugyanis a fajfentartás ugyanolyan ősi és kényszerítő ösztön, mint a nőknél, hanem nekik a jelnlegi keretk közt nem jut. Ezt meg lehet ideologizálni az MGTOW-tól kezdve az incel forradalmakkal bezárólag, de a tényeken ez mit sem változtat.
Abban tökéletesen igazad van, hogy Orbánnak (ebben is) vakfoltja van, a nőkkel kapcsolatban. Az sem mentség hogy saját tapasztalatai és a körülötte lévők (nem béták!) szintén nem érzékelik a valóságot, ezek ténykérdések.
Azt viszont jól látja, hogy ez a nők kezébe van, csak épp még jobban ráerősít azokra az okokra, amik többek közt ide vezettek, nemhogy javítana, hanem ront rajta, és nem is kis mértékben.

…látható, hogy inkább a nők hálózata szervezi az életünket.

Saját beszűkült (látszólagos) tapasztalataiból rossz következtetést von le és ennek alapján hibás utat választ.

a hazássági vagyonjogokkal miként egyeztethető össze az, hogy egy támogatást csupán az egyik félnek adományoz az állam, miközben egyébként a házasságban minden szerzett vagyon közös vagyonnak minősül.

Most akkor itt is van egy kis zavar: ha a nő veszi fel és nem lesz gyerek, majd elválnak, akkor a nő fizeti vissza, kamatostól:) Ha meg közös vagyonnak minősül, akkor meg mire a kirohanás?
Ráadásul a támogatást úgy adja az egyik félnek az állam, hogy a gyermekvállalás mellett pont a házasodáshoz köti a támogatás megítélését.
Basszus, pont ez az, ami egyedüliként „jó” ebben, ami „nyomokban” férfitámogatást mutat, hogy férfit kell felmutatni a nőnek a lóvéért:)!

az ilyen jellegű családtámogatásokat, hiteleket a nagy többség általában házépítésre fordítja,

Ami közös tulajdon, hacsak nem annyira hülye az illető férj, hogy a nőre íratja alapból…..

…csak méginkább elriasztani lehet a férfiak tömegeit a családalapítástól.

Mert a nők üldözik a férfiakat, hogy annyira szeretnének családot alapítani, de a férfiak juszt sem engednek és nem hajlandóak a magjukat adni, méga nemzet fennmaradása érdekében sem……

És ezek a tömegek fognak az utcán szrtájkolni, blokád alá vonni az országot és elűzni a diktátort…..

a feminista államrend létrehozása

Hány nő-feminista vett ebben részt? Hány nő- feminista szavazta/szavazza meg ezeket a törvényeket?
Ki az ellenség jelen esetben?

Úgy tűnik, hogy a sokadik hullámos, nyíltan férfigyűlölő, posztmodern svéd feminizmus számára már az is a nőkkel szembeni sértés, ha a férfiakat fosztogatják és a nőknek osztogatnak és ezzel a nőket gyermekvállalásra ösztönzik.

Igen, a hülyeség nem és oldal független:)
Gyakorlatilag most akkor az antifeminista mozgalmak mellett szólalt fel a hülye svéd picsa, ha „az ellenségem ellensége a barátom” ősi baromságot előrángatjuk.

Naooo
Olvasó
Naooo

“lenne egy kis kétségem a felől, hogy mennyire növelné meg ez egy átlagférfi SMV-jét…., és mennyire lenne a „támogatott” férfi vonzó, azon nők számára, akik most átnéznek rajta, mint az üvegen.”

Már látom is a nők szemében a dollárjeleket.

Delin
Olvasó
Delin

Epp ezaz, hogy nincsennek dollarjelek, legalabbis forumokon, blogokon nem errol olvasni.

https://divany.hu/vilagom/2019/02/19/csaladvedelmi-akcioterv-hatasai/

Naooo
Olvasó
Naooo

Persze-persze, teszik magukat, hogy ők nem is, pedig de.

Naooo
Olvasó
Naooo

Kiderült már ez az ikszcsak? Az irkált 400 méter szöveget.

hunbagira
Újságíró

“Az is egy tévhit, hogy a 70%-nyi gyerektelen férfi az azért gyerektelen, mert „elutasítja az apaságot”, majdnem(nem, osztogatnak, hanem fosztogatnak), a valóság az, hogy ha egy férfi apa akar lenni, akkor vagy erőszakkal teszi ezt meg (ami eléggé korlátolt lehetőség), vagy „arra érdemesnek találtatik”, hogy neki szüljön egy nő. ”

Csakszi. Ha abból indulunk ki, hogy minden nő kurva…akkor van benne ráció. Úgy, tudom a béranyaság 2-3 misibe “fáj”. …más régióban alacsonyabb is lehet.

Sándor rózsa
Olvasó

A világot nem mindig a noi normák, erkolcsok szerint irányítják. Jó példa erre a 120-200 évvel ezelotti helyzet. Akkor még a férfiak uralkodtak 1900 táján, meg elotte.

Aldo
Újságíró

Orbán Viktor államfő

Még csak kormányfő. Habár amennyire szimpatizál az oroszokkal és a törökökkel gondolom előbb-utóbb itt is lesz elnöki köztársaság minimum 7 éves ciklussal.

Aldo
Újságíró

Riasztó, ami Magyarországon történik. Most azt akarja Orbán, hogy több »igazi« magyar gyermek szülessen. A politika bűzlik a ’30-as évektől, és jobboldali populistaként ködösíteni kell, hogy ez a fajta politika milyen következményekkel jár arra az önállóságra nézve, amiért a nők küzdöttek.

Ja, inkább magyar gyerekek szülessenek, ahelyett, hogy több millió büdös niggert vagy kecskebaszó arabot telepítenénk a nyakunkra, ahogy az agyhalott egykori svédek? Hát micsoda dolog ez, hogy a fehér ember nem akar önként kipusztulni? Igazi vegytiszta nácizmus.

Ijk
Olvasó
Ijk

Gyerekeket akar az állam? Tiltsák be a fogamzásgátló módszereket és az abortuszt. Kurva sok magyar gyerek is születik majd hirtelen. :DDD

Kalman
Újságíró

A CSOK úgy van kitalálva, hogy a párok együtt tudják igénybevenni, és a válást nagyon megdrágítja, ha még nem járt le a 10 év.

Én arra számítanék, hogy ezek az új családtámogatási rendszerek is hasonlóra fognak végül kijönni. Oké, hogy névleg a nőnek jár, de ha feltétele a házasságban levés, akkor az bizony közös vagyon, mert a házasságuk alatt szerezték. Tehát csak szóban kedvez kizárólag a nőknek, valójában a családoknak. Pláne, hogy válás esetén ezt is kamatostul vissza kell fizetni, erre szinte mérget mernék venni.

Egyedül az anyák SZJA-mentessége az ami valóban diszkriminatív, de az is csak akkor, ha elváltakról van szó. Ha nem váltak el, akkor szintén a családé a pénz, nincs mese. Ja, és én úgy hallottam, hogy 4 gyerek esetén fog járni csak.

(Az élelmes nép szerintem meg fogja oldani, hogy az apa jövedelme fog papíron az asszonyhoz vándorolni, így meg tudja úszni a család az adózás egy részét. Viszont az asszony nem mondhatja, hogy az a pénz az övé.)

A svédek azért akadtak le, mert már a gondolat, hogy több gyerek kell is már-már Hitlerhez mérhető. Láttam keringeni valami régi újságcikket, ami hasonló hitleri intézkedésekről szólt. De ennek felemlegetése kétélű fegyver – mivel esetleg Hitler szimpátiába is torkollhat – , egyelőre nem próbáltak mainstreamet csinálni belőle az ellenzéknél.

Nem látom be, hogy az azonnal kapott 10M újfajta orbánkölcsön plusz az otthonteremtési támogatás miért rettentené el a férfiakat a házasodástól? Pont hogy számukra is lehetőség ez a pénz, hogy előbb meg tudják teremteni az anyagi körülményeket a magabiztos gyerekvállaláshoz. Mi volna ebben elrettentő?

Részben igazat adok tehát, de én sokkal optimistábban látom ezeket a rendelkezéseket.

Ijk
Olvasó
Ijk

A CSOK-kal az a baj hogy akkor működik ha a szülők már összedobják az indulótőkét. De ha már a szülőknek van 10-10 milliójuk és a fiatalok hozzátesznek saját erőből 5-10 milliót akkor bárhol kapnak egy jobb 2-3 szobás használt lakást életkezdéshez. Ha meg csak a 10+15 millió van akkor a hajukra kenhetik, mert egy új építésű ingatlan 3 gyerekre nem áll meg munkahely közelében 50 millió alatt.

Reszet Elek
Újságíró

Nyilván csak egy bizonyos, tehetősebbnek mondható réteget céloznak meg a közvetlen családtámogatásokkal. Ezért erősen korlátozott a támogatás használtra és felújításra. Túl sokba kerülne és az építőiparon keresztül a GDP-t sem növelné. Pedig fogyó népességnél a meglevő lakásállománynak jobbára elég kellene hogy legyen. No meg persze az épÍtőanyagok áfájával sem kellene trükközni.

Nincsenek illúzióim. Orbán bombasztikus bejelentését most próbálják a minisztériumban használható formába önteni olyan módon hogy finanszírozható legyen. Értsd, csak a tehetősebb kevesek vegyék igénybe. A kisbetűs részben a megfelelő kizárásokkal, feltételekkel ezt tökéletesen be tudják lőni, ahogy eddig is megtették.

Pedig nem a tehetőseknél szülik meg még az átlag gyerekszámot sem. Valahol gyomorforgató és elkeserítő az egész, lévén az én adóforintjaimat is átszipkázzák és egyáltalán nem olyanok kapják akiknek szívesen adnám. Olyanok kapják majd akiknek apu-anyu odatolta már az alapot, akiknek lesz módjuk ügyeskedni (kijelentgetni lakcímekről, ingatlan ajándékozások stb). A magamfajták meg, akik anyagiakban semmit sem kaptak az élettől, csak nézhetik ahogy mások tollasodnak a köz pénzén.

sRPd
Olvasó
sRPd

Szerintem itt mindannyian sejtjük, hogy a CSOK nagyszerűen sikerült a kormány szemszögéből. Azt a célt elérték vele, hogy felpörgették az építőipart rendesen, és így megpörgették a GDP-t is. Könnyen lehet, hogy ebből nekik több bevételük lett, mint kiadásuk, ami jó. A serpenyő egyik nagyon lényeges eleme, hogy CSOK-kal csal legálisan építőanyagokat számlával bemutatva lehet építkezni, az építkezésről enaplót kell vezetni, számlát kell kérni az iparosoktól is.

A hátulütője, és ez nincs kimondva: Mivel drágult minden az építőiparban, (anyag, munkaerő,) igazából most is csak az építkezik, aki előtte is tudott volna.

Naooo
Olvasó
Naooo

50 millió? Miből van aranyrudakból?

Muhr úr
Olvasó
Muhr úr

“…mert már a gondolat, hogy több gyerek kell is már-már Hitlerhez mérhető.”

És valóban. A “magyar Hitler” ilyeneket mondott:

“Nemzetünk akkor lesz boldog, nagy, ellenállóképes, ha a gyermeklármától nem halljuk meg a bölcs politikusok dörgő, honmentő szónoklatait.”

cserepfalva
Olvasó
cserepfalva

Be kell látni, Orbánnál jobban kevés ember ismeri a magyar néplelket. Abban az országban ahol 50 felett majd minden ffi alkoholista, sajnos van abban valami amit mondott.
-Mi is fel fogjuk venni a hitelt ha tudjuk és jól átgondoltan befektetjük a gyerekek jövőjébe.

common man
Olvasó
common man

Ezt nem tudom honnan szedted.Nem értettél valamit félre? Olyat statisztikát már hallottam , hogy az említett korosztály az alkoholt részesíti előnyben de nem azért mert alkoholista hanem a kábítószerekkel szembeni összehasonlításban.Amúgy az osztálytalálkozóinkon szinte mindenki iszik és senki se rúg be.

cserepfalva
Olvasó
cserepfalva

Nem tudom, most rákeresve nem találtam meg. A férfi Ratkó generáció nagy része alkoholista, ezt könnyen észreveheted ha szétnézel közöttük. A vidék még rosszabb helyzetben van, ott legsúlyosabb a helyzet.
Ezek elég beszédesek:
https://index.hu/tudomany/egeszseg/2014/09/11/az_orszag_negyede_kemenyen_pial/
https://www.portfolio.hu/prof/a-magyarok-borzalmasan-sokat-isznak-mutatjuk-a-rangsort.287628.html

***
De nem ez a lényeg, hanem az amit előtte írtam: Orbán kiválóan ismeri az országot és a benne lakók lelkét.
Amúgy miért nem ír neki a szerző egy e-mailt és kérdezi meg mire föl ez a diszkrimináció?

Naooo
Olvasó
Naooo

Olstejn csak a pénzt ismeri.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Amúgy miért nem ír neki a szerző egy e-mailt és kérdezi meg mire föl ez a diszkrimináció?

Írt már….:

https://www.ferfihang.hu/2018/09/25/nyilt-level-orban-viktor-miniszterelnoknek/

Annyit ér, mint a Hold ugatása.

Naooo
Olvasó
Naooo

Mer úgy nem tudnának dugni rendesen.

Naooo
Olvasó
Naooo

És majdnem minden 40 év alatti nő kurva. Vagy mind?

common man
Olvasó
common man

Azok az alkoholista(férfi) Ratkók gyerekei. Őmiattuk van minden.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

http://ingatlanmuhely.reblog.hu/lakashitelarak Ez a blog remekül összefoglalja a lényeget. Ezek a “CSOK”-ot meg mindenféle hitelt kapott emberek túlárazott házakat/lakásokat építenek/vesznek. Válás esetén a mondjuk 50 millióért vett ingatlanukat 2-3 év múlva jó ha 35 millióért fogják tudni eladni olyan embereknek, akik ezt nem tudják felvenni. Vagy még 2-3 év se kell ehhez, mert már 3 éve, 2016. január 1. óta úgy érzik sokan, hogy “ajándékot” kaptak, így az ingatlanlufi ebből az okból is fújódott állami segítséggel. Olyan embereket látok költözni jó házakból/lakásokból, akik csak azért építkezek/vettek valamit, mert úgy érezték, hogy ajándékot kapnak. Most lassan eladják a meglévő ingatlanjukat, remélem ez mérséklően fog hatni az árakra is.

Reszet Elek
Újságíró

Egy bizonyos árfekvés fölött manapság nem célszerű ingatlant venni.

Naooo
Olvasó
Naooo

Egy bizonyos alatt se, mer ott valószínű kokerók vannak a környéken, akiket mind a fideszesek picsájába kéne egyébként költöztetni.

Naooo
Olvasó
Naooo

Állami ingatlanárkorlátot kell bevezetni. Aki túllépi, azt árdrágításért meg kell büntetni.

buskispanda
Olvasó
buskispanda

Én ezért utálom ezt a csokot. Én, aki nem akarja felvenni fizethetem, ha vagyok olyan hülye, a lufit. Megint odalöknek 10 milliót, azt megint felveszi az építőipar.

Naooo
Olvasó
Naooo

Követelek 10 millió forintot, hogy nőt vegyek belőle.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Nekem más tapasztalatom van. A nők stabilak.”

Mi az olstejn, papucs vagy és stabilan parancsolnak neked?
Stabilak a házasság és kapcsolatfelrúgásban esetleg, mer akadt gazdagabb, vagy benyelték a szélhámosságot.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Hát ha a női stabilitást abban mérjük, hogy 30 fölött az értelmesebbje eljut a falig és már nem keresgél tovább, hanem adott pillanatban elfogadja az elmúlt év legjobb, összeköltözésre/házasságra vonatkozó ajánlatát……. Akkor ezt a döntést tényleg meg kell támogatni 10 millióval……… Hátha néhány nő pénzéhségében könnyebben elfogadja azoknak a szerencsétleneknek az ajánlatait, akik 10 millió nélkül még mindig nem lennének érdekesek. Előre a stabil, pénzéhes nőkért ! Én holnaptól az utcán fogom kérdezgetni a nőket, hogy hozzám jönnek-e feleségül, mert akkor kapnak egy rakás pénzt Orbántól. :-) És a “legstabilabbak” a végén még igent is mondanak. Ha belegondoltok, jó ez nekünk béta férfiaknak is: ha csak megdugni akarja valaki a nőt, arra nem jár 10 millió.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

…..hogy 30 fölött az értelmesebbje eljut a falig és már nem keresgél tovább, hanem adott pillanatban elfogadja …

Majdnem, a helyes szóhasználat a rákényszerül és nem elfogadja, ég és föld..

common man
Olvasó
common man

Nagyon jó.Jön a tavasz.Ötlet általad inspirálva(tőled lopva?).Fehér póló,felirat:gyere hozzám feleségül kapsz Viktortól 10 milliót. Feleségem leszöl,10 milliót kapol.OV.
Anyám édesanyán
elfeslett a csizmám
elfeslett a csizmám
ki varrja meg immár?
Nem baj édes lányom
férjhez mész a nyáron
megkapod a korpát
veszel új csizmácskát.

Naooo
Olvasó
Naooo

30 felett jön a sok nyomorék fogykos gyerek.

common man
Olvasó
common man

20 és 25 év közötti nők minden gyerek után 100 +pontot kapnának az egyetemi felvételinél.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Mikor lenne ideje szülni, ha egyetemen flangál?

common man
Olvasó
common man

Hát előtte ,hogy kapjon pontot.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A pesztra mellett nem érne rá

common man
Olvasó
common man

Aki tudja a kettőt együtt az csinálja.Aki nem az halaszt.Szerintem meg tudják csinálni.A nők stabilak.De már több lesz a gyerek és ideális korú anyáktól.

Delin
Olvasó
Delin

Persze. :D Akinek egy sima felveteli gondot okoz, majd pont egy kisbaba mellett fogja megcsinalni a vizsgait es beadandoit. Ossze lehet egyeztetni az egyetemet az anyasaggal, vagy egy teljes allassal, de erre csak a legjobbak es legceltudatosabbak kepesek. A tobbi kihullik az elso komolyabb akadalynal.

Azert arra befizetnek, hany 20-25 eves csajszi mondana le a hercegerol, a szabadidejerol es fiatalos testerol +100 felvipontert. A jo oreg ferfi racionalitas. :D

xcsakx
Olvasó
xcsakx

:)

common man
Olvasó
common man

Mit állít egy nő:

Ossze lehet egyeztetni az egyetemet az anyasaggal, vagy egy teljes allassal, de erre csak a legjobbak es legceltudatosabbak kepesek. A tobbi kihullik az elso komolyabb akadalynal.

Ez így is van.Annyival egészíteném ki ,hogy ez nem is baj.

common man
Olvasó
common man

A jo oreg ferfi racionalitas

Darabszámról nem volt szó.Viszont a költségvetése sem túl magas.Majd az lesz drága ha 40+nál el kezd erőlködni.A herceg meg egy húszéves egyetemistával kavar..

Naooo
Olvasó
Naooo

Ja hát diploma nélkül nem lehet élni.

Aldo
Újságíró

Az egy dolog, hogy elfogadja az elmúlt év legjobb ajánlatát, de nem áll le a keresgéléssel. Élete végéig meg lesz róla győződve, hogy vele mennyire kibasztak, amiért be kell érnie a szerencsétlen férjével, holott neki bizony járna a jobb.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Egyébként meg konkrét jogszabály nélkül ezzel foglalkozni alapvetően még fölösleges. Orbán “felböfögött” valamit, amit most próbálnak a “finom csemege” látszatára formálni. De sajnos a hányás drága étkészletben felszolgálva sem lesz ízletes.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Igazából mindenki érzi, hogy ezzel az asszonyhitellel valami nagyon nem stimmel. Talán mi itt megpróbálhatjuk a saját rossz érzésünk analizálásával. Én a következő orbáni üzenetet érzem az asszonyhitelből: “Kedves hölgyem én megértem, hogy aki magát feleségül venné, ahhoz semmi kedve hozzámenni. De mi lenne, ha az enyhe undorát legyőznénk egy 10 milliós hitellel, amit arra költhet, amire csak akarja ? Ön pénzt kap és talán szül is 1-2-3-több gyereket majd valakinek, hogy a pénzt ne is kelljen visszaadnia. Hogy kinek szül, az nekem nem túl lényeges, ezért sem jogosult a férje semmiféle hitelre, az ő személye lényegtelen, bárkivel behelyettesíthető, akivel ön hajlandó gyermeket nemzeni. “

ulomenen
Olvasó

Még az is lehet, hogy ez így igaz.
De amikor Európa és az európai ember, ezen belül a magyar emberek fennmaradása a tét- ahogy azt már sokszor mondtuk- akkor ne finnyáskodjunk, ha több európai (és több magyar) gyereket akarunk.

Biztosan nem tökéletes megoldás. De ha eddig a falon túli nő jó, ha 1 gyereket szült a bétabux- nak, most pedig 2 vagy 3 gyereket fog, már elértünk valamit- nevezetesen hogy több gyerek (európai, magyar) szülessen. Ha jól rémlik, erre megy ki az egész… Hátakkormeg?

Nyilván lehetne osztott gyermekelhelyezés bevezetésével, a férfiak jogi helyzetének javításával próbálkozni, sőt, kifejezetten kellene. De gyors eredményhez egyszerű módszer kell: “nesze pénz, hogy szülj.” És fognak, szerencsére.

common man
Olvasó
common man

A biológiai sokszínűség miatt is fontos lenne a több gyerek több apától és anyától(mármint magyartól).Amúgy ez most jutott eszembe:Ha a férfiak ész nélkül elkezdenének gyerekeket csinálni több nővel előállna egy olyan állapot ahol a jelenlegi jogi viszonyokat át kéne rendezni mivel a sok hajléktalanközeli levontfizetésű már a rendszer létét veszélyeztetné.Persze ez csak gondolatjáték.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Mondasz valami ulomenen…… Majd meglátjuk. De tudod nekem hány nő mondta már, hogy neki a pénz nem számít, aki egzisztenciával (kocsi, lakás, utazás, stb.) akar villantani, annak tipli ? Mert van neki alapállapotban minden és csak a kémia számít ? Azt nem tudod azzal motiválni, hogy elveszed és felmarhat 10 milliót Orbántól. Az a női réteg meg, amelyiknek a pénz számít és enyhén undorodva szexel/férjhez megy valakihez, az “örökbe” akarja a dolgokat, nem pedig hitelbe és gyerekszüléshez kötve. Mert aranyból van a puncija, a személyisége rendkívüli és egyébként is “kifelé a méhéből”. Mármint ha szülnie kellene, abortusznál szabad a méhébe menni. Nem látom be, hogy ez akár a megfelelő egzisztenciájú, akár a pénzéhes női rétegnek kellő motivációt adna. Orbán így hiszi, de a saját lányait karrierista/anyagias férfiak vették el, így a lányai nem szenvedtek ettől a problémától. Orbán fejében él egy elképzelt nő, aki nem létezik.

VincentLaw
Olvasó
VincentLaw

Egyetértek azzal, hogy jelenleg ez az egész elég képlékeny állapotban van, napról napra változik a helyzet, szivárognak ki újabb, és újabb információk. Minap például az is kiderült, hogy nem csak új friss házasok vehetik ezt igénybe, hanem özvegyek, vagy elváltak is, ha újra házasodnak, és az előző házasságból született gyerekek is beszámítanak ebben az esetben. Na már most nekem egyből az futott át az agyamon, hogy ez még jobban fogja serkenteni a válásokat (persze az új házasságokat is), ha mondjuk az illető nő leginkább a háta közepére sem kívánná a jelenlegi férjét, és inkább választana egy magasabb státuban lévőt az aktuális helyett, plusz még meg is lenne támogatva ezzel a kis pénzzel a dolog, ha találna erre jelentkezőt, aki még újra is házasodna vele.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/ferfiak-ozvegyek-es-elvaltak-is-igenyelhetik-a-gyermekvallalasi-tamogatast-1360513/ Alter Egonak…… Puhul a dolog: “A kölcsönt a házaspár minden esetben közösen veszi fel, és törleszti.” Ugyan ezt a Polgári Törvénykönyv is kb. így írja, de az elején ez tényleg “asszonyhitel” volt. Túl sokan fejezték ki már az értetlenségüket – köztük mi is – de volt értelme.

hunbagira
Újságíró

Te Csakszi!
A vajdátok nem rendelkezik sajtófigyeléssel?! (a kérdésem költői) Szóval közlöm, hogy azt “asszonyhitel” kedves “stabil” :D (nomen est omen a sittes, kokszos cigóknál dívik ez a szleng :) ) nőinkből, a legalja kurvás fröcsögést váltotta ki. (én legalábbis egy kivétellel sem találkoztam, amelyik legalább a fröcsögést tudta volna moderálni)

Persze, ha a “pillanat uralásáról” van szó- szokás szerint- akkor érteni vélném a dolgot. De ‘hála” a “könnyű” férfiéletnek úgy 45 felett már durva nőtöbbség van, szóval a szavazat maximalizálás szermpontából sem jön ki a dolog.

Vagy a vajda már ennyire elszakadt a valóságtől és már tényleg nem tudja, mit csinál? Gerinctelen mamelukjai, meg nem mernek szólni neki. Tanulvan, ángyán, bencsik (a jók) és lézer, simlis esetéből. :) Nem akarják magukat önként beutaltatni a “gulágra”…..:)

Darth_Peter
Olvasó
Darth_Peter

Szerény véleményem az, hogy aki ezt az egészet kitalálta, az fordítva ül a lovon.
(nem csak a újonan bejelentett dolgokra, hanem a korábban meglévő “családtámogatás” rendszerre is reagálva)

Először is végig kellett volna gondolni a folyamatot ami elvezetne a megálmodott sok gyerekhez:

– Második,harmadik, negyedik gyerek nem lesz, ha az első se születik meg.

– Az első gyerekhez először egy normálisan működő párkapcsolat is kéne. (Mellékesen jegyzem meg, statisztikailag az embernek nagyobbak az esélyei az orosz ruletten mint a házasságban, és ha balul sül el legalább nem szenved évtizedekig…)

-A (komoly) párkapcsolatra nincs esély anélkül, hogy az ember fel tudjon mutatni stabil egzisztenciát.

-Ellenben, a fiatalok azok, akiknek a legkisebb a fizetése (mivel kezdők) és a legnagyobb az adókulcsa (mivel ugye adókedvezmény csak a családnak jár gyerekek után… de oda valahogy el is kéne jutni) , szóval nem igazán van pénzük csak remény rá ha egyáltalán…

– És ebből a pénzből kellene még lakáshoz jutni, de ugyebár a CSOK meg a földbe döngölt (hitel) kamatszint és a sok ész nélkül osztott hitel felverte a lakásárakat. Ha az ember a szülőkkel lakik, az csajoknál felér egy “hivatalból elégtelen” osztályzattal, az albérletre meg elmegy egy rakás pénz, és másra nem sok jut. Félretenni meg akarna az ember de kamatot azt kb semmit se kap rá. Hitelbe lakást venni? Azt se tudom melyik országban fogok élni 5-10 év múlva… Nem vagyok hajlandó beláthatatlan időtávra előre gondolkodni…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

-A (komoly) párkapcsolatra nincs esély anélkül, hogy az ember fel tudjon mutatni stabil egzisztenciát.

A nő részéről ez indifferens…….., mármint ha a nő nem rendelkezik stabil egzisztenciával……

Darth_Peter
Olvasó
Darth_Peter

Pasi nézőpontból írom. És a magam részéről mindig is irtóztam a lúzer csajoktól akik semmit se tudnak felmutatni ami abba az irányba mutatna hogy értelmes önálló felnőtt dolgozó ember lesz belőlük. Ha valaki csak a buliknak és közösségi oldalas szelfiknek él, és rossz tanuló (volt) / nem szereti a munkáját / ilyesmi, akkor az nálam egy nagy nulla, messziről elkerülöm. Persze mindenkinek megvannak a saját preferenciái.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Akiket te elkerülsz, azok biztosan elkerülik az egzisztencia nélküli férfiakat. Akinek van egzisztenciája, az meg “magasabbra” vágyik. Róka fogta csuka.

Delin
Olvasó
Delin

Ezt y generaciotol kezdodoen egyre tobb ferfi varja el, az idosebbek valamiert ezt nem hiszik el. :)

hunbagira
Újságíró

“Ellenben, a fiatalok azok, akiknek a legkisebb a fizetése (mivel kezdők) és a legnagyobb az adókulcsa (mivel ugye adókedvezmény csak a családnak jár gyerekek után… de oda valahogy el is kéne jutni) , szóval nem igazán van pénzük csak remény rá ha egyáltalán…”

Nézd a “magyar” politikai “elitnek” sosem kellett bizonyítaniuk a való életben….vajdáéknak különösen ők az egyetemi padból, ültek be a parlamenti széksorokba.
Amelyek pedig igen- valami véletlen folytán- az kádárék langyos önző gulyáskommunizmusából jöttek. ahol ugyan valóban nem lehetett magasra jutni,. de nem is hagytak senkit az útszélén. Tehát fogalmuk sincs arról, hiszen nem tapasztalták, hogy a kapitalista élethez kell egy minimális alaptőke. Amit egyébként még a régi parasztemberek is tudtak, amikor hozományt adtak a lányuknak és kiadták a fiúknak az apjuk a vagyont házasságkor.

T_T
Olvasó
T_T

Nem értem ezt a műhisztit. Terjesszék ki ezt a dolgot az azonos gyerekszámú férfiakra is. Érdekes, erről nem ír a cikk.
Csak arról, hogy ez az érdekes félmegoldás férfigyűlölethez vezet, és folytatja a férfiak elleni lenézési hullámot. Ez viszont egy valós probléma.
Hát akkor a megoldás? Azon ajvékolni, hogy ez a férfiakra is vonatkozzon, és hogy mekkora szemét férfigyűlölet, ha nemet mondanak rá.

Hunn
Újságíró

Helyzet az: egyértelműen JÓ dolog az, hogy pártunk és vezetőink fontosnak tartják azt, hogy asszonyaink kis magyarokkal szüljék tele a Kárpát-medencét. A ROSSZ dolog az, hogy nem a magyar férfiakra, hanem a nőkre koncentrálnak a megoldás kulcsaiként.

Naooo
Olvasó
Naooo

Asszony kezébe pénzt nem szabad adni.

Sándor rózsa
Olvasó

Orbán jól tudja, hogyan kell szavazatokat szerezni. A szavazók nagy része oregasszony, akire ez a duma hatással van. Mellesleg a 10milkás asszonytámogatás hatalmas pénz. Ezen tényleg már bármit vehet, még lakást is. Persze semmi sincs ingyen, ezt is majd foleg a férfiaknak kell megtermelni. Hihetetlen gusztustalan, férfigyulolo világban élunk. Kiút nincs, csak lassú út a rabszolgaság felé.(Ezt komolyan gondolom, nemcsak a nagyzás miatt írom.)

Taki
Olvasó

Aztán megy a csodálkozás hogy a másik sokkal durvább véglet – az iszlám – hogyhogy egyre népszerűbb. (az még hihetetlenebb hogy mindez az sjw-femcsik támogatásával) Nincs ez jól.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Egyébként ezek a dolgok (asszonyhitel, stb.) társadalmi kísérletek, mint pl. a finnek kísérlete az alapjövedelemmel, amikor pár ezer munkanélkülinek adtak alapjövedelmet és figyelték az eredményt (mennyi létesített munkaviszonyt, jövedelmük több lett-e mint a kísérlet előtt ?, stb.). A finn kísérlet nem sikerült azóta az alapjövedelemmel kapcsolatos ábrándozások alábbhagytak. Mi most kipróbáljuk ezeket a kísérleteket a népesség növelésére. Ha ez a 10 milliós kísérlet 2022-ig nem eredményez semmilyen születési szám növekedést, akkor ez is egy tévút. 10 millió vidéki környezetben, Budapesttől távol, 15-20.000 fő alatti helyeken már valós segítség, 3 szobás ingatlan vásárolható belőle, ami elegendő 3 gyerekkel is. Ha ez sem eredményez semmit, akkor Orbán szélmalomharcot vív, küzdelme teljesen reménytelen, anyagi eszközökkel a helyzet nem orvosolható. De aki nem kísérletezik, az csak azt ismételgetheti, amit addig is látott maga körül.

tomgal
Olvasó
tomgal

Hoppá :

“Korábban mi is beszámoltunk róla: Orbán Viktor az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitó ülésén azt mondta, hogy december elején a kormány be fog mutatni olyan intézkedéseket, amelyek azt segítik elő, hogy a nők 30 éves koruk előtt megszüljék az első gyereküket. A miniszterelnök elárulta, hogy végső döntés még nem született, de várhatóan az lesz az intézkedés lényege, hogy azoknak a nőknek, akik 25-30 éves kor között vállalnak gyereket, 30 éves korukig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.”

https://rtl.hu/kulfold/2022/10/09/egyesult-kiralysag-szules-adokedvezmeny-kritika-munkaspart-magyar-minta?utm_source=hirkereso-hu&utm_medium=textlink&utm_campaign=hirkereso-rss&utm_content=k%C3%BClf%C3%B6ld

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nem bírják felfogni, hogy a pénznek semmi köze a nő gyerekvállalási hajlandóságához.

A nő vagy “arra érdemes férfinak”, vagy saját magának szül, ha megteheti.

Ha viszont összefüggés van a pénz és a gyerekvállalás közt, az meg épp, hogy ellentétes tendenciát mutat, minél “biztosabb lábakon” áll, minél önállóbb egy nő, annál kevésbé fog szülni, hacsak nem egyet, a saját örömére és nagy valószínűséggel azt is spermabankból, amelyek lehetőséget adnak a hipergámiájuk legmagasabb fokon való kiélésére:)

Amíg van a nőnek választási lehetősége és gyerek nélkül is elég jól (sőt, adott esetben még jobban is él), addig lényegtelen, hogy mennyit ígérnek neki.

A csökkenő határhaszon elvéből következik, hogy ahogy eddig is, csak “jutalmat” kap(hat)nak azok, akik anélkül is szültek volna, de, hogy ez nem fog többet “rávenni a szülésre”, az hótziher.

Naooo
Olvasó
Naooo

Nem, a nő csak a pénzért szül.