The Mechanic
37 megosztás

A férfigyűlölet buborékja – 7/6. rész

a Gazdasági Tézis folytatása …

A nemek közötti szerződés: Az egyszerű férfi nem akar ennél többet a túlélés érdekében. A legtöbb átlagos férfi elegendő pénzt tud összekaparni a megfelelő élethez évi két hónap munkával. Az ok, amiért egy férfi akár keményebben is képes dolgozni a saját szükségletein felüli plusz pénzért, az hogy elcsábítsa a jövendőbeli feleségét, finanszírozzon egy otthont és egy rakás gyereket és így végül elismerjék a társadalom oszlopos tagjaként. A fiatal férfi, aki magas gazdasági potenciállal rendelkezik és jól be tud illeszkedni a társadalomba elég mély nyomot tud hagyni a lány szüleiben ahhoz, hogy megnyerje a lány kezét a házassághoz. A férfi ezután a kemény munka felé venné az irányt, aminek gyümölcse az államhoz, a munkaadóhoz és a családhoz vándorolna. A férfi teljesítményének a 80-90%-a más emberekhez ment, de viszonzásul magas státuszt és családot kapott, így boldog volt a szerződéssel.

A Négy Szirén megváltoztatta ezt. Felruházta a nőket azzal, hogy az alfa férfiakat üldözzék, a velük való házasság matematikai valószínűtlensége ellenére. Eközben teljes mértékben mellőzték a béta férfiakat. A béta férfiak, akiknek azt mondták, hogy legyen felelősségteljes, eredményes életük, rájöttek hogy átverték őket.

Azokat a férfiakat, akik a két évtizeddel ezelőtti társadalmi szabályok alatt kiemelkedtek a tömegből, a mai szabályok gyakran teljesen cserbenhagyják és ennek eredményeként elutasítják a társadalom fenntartását. Márpedig ez nagyban függ az ő termelékenységüktől és leleményességüktől. A nők azt hitték, hogy képesek felszabadítani magukat a hagyományos kötelezettségeik alól (elképesztő módon azt látjuk, hogy most boldogtalanabbak, mint valaha), miközben a férfiak még a mai napig is teljesítik az övéiket. Különösképpen mint a nők finanszírozói és védelmezői. Szükségtelen mondani, hogy a férfiak a bennük gyökerező lovagiasság ellenére végül azt fogják érezni, hogy a lovagiasság bizonyos mértékű hálát kíván, mely nem igazán érkezik meg.

Hogy meglássuk azt, mi történik, ha a férj és az apa szerepe leértékelődik és az állam lép a helyébe, nem kell messzebb mennünk az afro-amerikai közösségnél. Detroitban mára az átlagos otthon értéke a 2003-as 98.000 dollárról 14.000 dollárra csökkent. Az autóipar már jóval 2003 előtt elvitte az álláslehetőségeket Detroitból, ezért a hanyatlás nem kizárólag a gazdasági elvándorlásnak köszönhető. Más városok, úgymint Baltimore, Oakland, Cleveland és Philadelphia alig vannak jobb helyzetben. Azoknak akik azt hiszik, ez nem történhet meg a fehér közösségekkel, vessenek egy pillantást a britek legalsó rétegére. Az Egyesült Államok fehér népességének alsó része ugyanazzal a végzettel nézhet szembe, mint a feketék. A városok, mint például Los Angeles veszélyesen közel került a „detroitifikáció”-hoz.

Ráadásul úgy tűnik, hogy az emberek elfelejtették, a társadalom fizikai biztonsága – különösképp a nőké – maradéktalanul függ az „agresszor” és a „védelmező” férfiak arányának bizonyos szint alatt tartásától. Minél több férfit hajítunk ki a munkaerőpiacról, a bűnözés annál inkább egyfajta alternatívaként jelenik meg számukra. Még a magasan művelt férfi is lehet támadó, ha úgy érzi cserbenhagyták. A Nyugaton majdnem minden mostanában elkövetett lövöldözést és terrorista támadást olyan férfi követett el, aki tanult volt, jó karrier kilátásokkal rendelkezett, de hiányzott egy szerető nő az életéből.

A jó munkahellyel rendelkező férfi bizonyára nem fog bűnelkövetővé válni, helyette inkább csak nem lesz hajlandó segíteni a bajbajutott nőnek. Még többen egész egyszerűen elfordulnak a klasszikus megmentő szereptől. Ideértve a rendőrt is, aki talán úgy érzi, hogy ebben a mindent körülvevő férfigyűlöletben nem kapja meg a neki járó tiszteletet. A biztonság olyan akár a levegő – csak akkor tűnik fel, ha már nincs. A nők rettenetesen sokat veszítenek azzal, hogy közömbössé teszik a férfiakat.

A patriarchátus működik, mert ráveszi az egymást kiegészítő a férfiakat és nőket, hogy működjenek együtt. A „feminizmus” nem működik, mert bátorítja a nők erkölcstelen viselkedését, mely végül szanaszét veri még a béta férfiak tartós lovagiasságát is, ezzel mindkét nemet sokkal rosszabb helyzetbe hozva. Nem titok, hogy az egyedülálló anyaság pénzügyileg erősen meg van támogatva, de csak kevesen tudják, hogy az egyedülálló hajadonság is – különféle fenntarthatatlan és viszonzatlan eszközzel. Az egyetlen megoldás a férfigyűlölő társadalomra annak porba tiprása és száműzése.

A lakosság összetételének átformálódása: Szóval elérkeztünk a társadalomhoz, ahol a „feministák” úgy érzik, hogy „fel vannak jogosítva” a különleges bánásmódra, emellett „függetlenek”, és „magabiztosak”. A tények szerint viszont súlyosan függenek a férfiak által befizetett adóktól, az alkotmányellenes árnyékállamtól, mely beszedi a férfiaktól a házastársi tartásdíjat és a „gyerektartást”, a férfiak által fenntartott infrastruktúrától, a férfiak által feltalált technológiáktól és a biztonságtól, melyet szintúgy a férfiak tartanak fent. Szóval pontosan mit is kapott a társadalom ezektől a nőktől, akik a legkiváltságosabb társadalmi osztály, akik valaha is éltek?

* VaP pillanat – Vili a Prérifarkas pillanat

Első lépésként tisztázzuk: hiszem, hogy egy nőknek kellene arról dönteni, hogy hány gyereket szeretne szülni vagy arról hogy gyermektelen marad. Azonban egy gyermektelen nőnek nem lenne szabad hozzájutnia más nők gyermekeinek erőforrásaihoz. Ez így fair és a dolgozó korúakat, akik az adójukkal támogatják az idősebbeket, nem kellene arra tanítani, hogy kötelezettséget érezzenek az olyan nők támogatása iránt, akik úgy döntöttek, hogy nem vállalnak gyereket.

Vegyük három húszéves, egyedülálló nő hipotetikus példáját, akik közül az egyik balos-„feminista”, a másik vidéki konzervatív, a harmadik pedig istenfélő muszlim. A következő táblázat tartalmazza az imént említett három nő becsült gyerekszámát az életkoruk előrehaladtával. Amikor az emberek a nyugati társadalom születésszámának eséséről beszélnek, gyakran nem képesek magyarázatot adni a 23 és 33 évesen gyereket szülő nők által okozott szakadékra. Ahogy a táblázat mutatja, a három fiatal hölgy 1:1:1-es arányának negyven év kell, hogy 12:4:0 legyen az arány az unokák számának tekintetében. Vegyük fontolóra, hogy mi már húsz éve benne vagyunk a negyvenéves folyamatban, így a szóban forgó nők mindegyike ma már a negyvenes éveiben van.

Szóval, hogyan is becsüljük meg az árát annak, amit a társadalom végül fizetni fog azért, hogy a fiatal nők a rúdtáncot választják, 300 dolláros csecsebecséket vásárolnak és hogy a kormány bürokratájaként dolgoznak (mely a kormányt még inkább a férj helyettesítővé teszi). Ha egy szánalmas hatvanéves Code Pink (fordító: társadalmi igazságosság mozgalom) hárpia látványa lenyűgözőnek tűnik, amint tizenkét muszlim kamaszt tanít arra, hogy a férfi és női nem csak egy társadalmi konstrukció, akkor vegyük szemügyre az ábrát. Ez a világtérkép (kattints ide a nagyításért) megmutatja, hogy hány tizenöt év alatti gyermek van a nagyobb országokban 2005-ben (tehát a 1990 és 2005 között születettek), a legtöbb gyermekkel rendelkező országok arányában. Megjegyzendő hogy Mexikó és az Egyesült Államok ugyanakkora gyerekszámmal rendelkeznek, míg Pakisztán és Banglades körülbelül annyival, mint egész Nyugat-Európa. Mialatt a fejlődő országok termékenysége látszólag lefedi a Nyugati szintet, az 1990 és 2005 közötti születésszám már bizonyos mértékben betekintést enged a rideg valóságba. Szükségtelen mondani, hogy ha előre ugrunk tizenöt évet az időben, akkor az ábrán látható arány megmutatja a 20-35 év (a nők termékenységi évei) közötti felnőttek arányát 2025-ben, nemzetenként. Még a közeli jövő is azoké, akik megszületnek.

A baloldali-„feministák” gyorsan tenyésztődnek ki, de gyorsan le is cserélődnek. Azonban ne gondoljuk, hogy általuk gyűlölt konzervatívokkal, hanem inkább más „feminizmussal” ellentétes kultúrákkal. Az állam, amit a baloldali-„feministák” úgy imádnak, azon nyomban ellenük fordul ha utánaszámol, hogy ezek a nők se nem termelnek új adófizetőket, de még csak új technológiákat sem hoznak létre. Az állam meg fogja találni a módját annak, hogy megfossza őket a jelenlegi különleges elbánást jelentő, „feljogosított” státuszuktól. Ha azt gondolnák, hogy a férj felé való kötelezettség egy szörnyű rabiga, várjuk ki amíg kötelezettségeik lesznek a férjet helyettesítő állam felé.

Az emberiség társadalmi szerkezete szét fog esni

A hozzánk hasonló emberek már 100.000 éve itt élnek, de az emberszabásúak még őket is megelőzve, 1-3 millió évvel ezelőtt jelentek meg a Földön. Az első emberek 99,99%-ának elsődleges célja ugyanaz volt, mint minden más fajnak. Ez nem más volt, mint a fajfenntartás. A nők voltak a fajfenntartás legfontosabb elemei, hiszen ha a férfiak nagy része meg is halt, a születendő gyermekek száma nem csökkent túl nagy mértékben. Azonban a nők hiánya már komolyan befolyásolta ezt a számot (az emberek régen nem éltek tovább 40-45 évnél). Emiatt az emberi agy olyan irányba fejlődött az évek során, hogy a nőkkel kivételesen jól kell bánni, míg a férfiak megmaradtak a feláldozható kategóriának. Mivel az erőforrások nőkhöz való csoportosítása egyenes arányban volt a gyermekek túlélési esélyével, a férfiak és nők is aszerint alakították ki életüket, hogy ez a status quo a normális. A nők igénye lett az emberiség igénye is.

Ahogy a társadalom fejlődött, a prioritások változtak. Először is a technológia fejlődése lehetővé tette, hogy a gyermekhalandóság 50% körüli értékről rendkívül alacsony értékre essen vissza. Így nem volt tovább szükség 12 utódra ahhoz, hogy közülük legalább 6 megérje a felnőttkort. Másodszor, ahogy az emberiség a mezőgazdaságtól egy tudásalapú gazdaság felé haladt, a tervezett gyermekek száma visszaesett. Ha megnézzük, ma majdnem minden, gazdaságilag jól vagy közepesen teljesítő országnak 2 alatt van a születési rátája, ráadásul rengeteg nőnek még gyermeke sincs. Harmadszor pedig egyértelművé vált, hogy az emberi faj az első, amelyik nem csak utódot hoz létre, hanem valami mást is. Ezt hívjuk ma technológiának. Ennek eredményeképp az a korábbi irányvonal, mely szerint a nőhöz kell juttatni a megtermelt javakat az utód túlélése érdekében mára már elavulttá vált.

Az agyunk kábelezése mégsem igazodott hozzá ehhez a rettentő friss változáshoz és valószínűleg nem is képes rá. A nők úgy vannak programozva, hogy végtelen mennyiségben éljék fel a javakat, a férfiak pedig arra, hogy kérdés nélkül megtermeljék azt. Emiatt a valaha érvényes, mára elavulttá váló biológiai ok miatt a társadalom még mindig automatikusan átcsoportosítja a megtermelt értékek nagy részét a nők számára. Ez a gyermekek nevelésére szánt pénz fogyasztási cikkek formájában kerül a nőkhöz, miközben az árnyékállam ennek költségét és következményét a férfiakra terheli át. A legtöbb ember azt gondolja hogy a ma létező társadalom normális, képtelenek észrevenni hogy már igencsak idejétmúlt a nőkhöz lapátolni a pénzt. A 21. században már nincs értelme a javak szétosztásának. Ha mégis ebben gondolkodunk, akkor bármilyen módszer is jöjjön szóba, az egyenlő elosztás elvét felejtsük el.

Menj el egy plázába vagy bevásárlóközpontba! Az ott lévő termékek legkevesebb 90%-a olyan dolog amit egy átlagos férfi soha sem venne meg. Mégis elfoglalják a polcokat, bizonyítva hogy piacképesek. Hogy kik veszik meg őket? Csak nézzünk körbe bármelyik virágzó országban. Azt fogjuk látni, hogy a nők leveszik ezeket a tárgyakat a polcokról, majd kifizetik azzal a pénzzel, amit a társadalom adott nekik. Példaként említve: az áruházi termékek, a gombamód szaporodó házhoz-szállító éttermek, a jelzáloghitel-kamatok, a manipulált bíróságok amelyek támogatják a hipergámiát, mind-mind hűen képviselik a nőkhöz került javak felhasználásának módját, pontosan úgy ahogyan régen működött a világ. Ez a valaha volt legrosszabb pénzügyi áthelyezés és ahogy a rossz befektetés, ez is a lufi kipukkadását fogja eredményezni.

Ez nem egy javaslat arra hogy térjünk vissza a tizenkettes születési rátára. Itt arról van szó, hogy az emberi psziché idejétmúlt a férfi és a nő számára is és mikor ez a helyzet megoldódik, az lesz az emberi történelem legnagyobb sorscsapása. Néhányan ezt a „technológiai szingularitás” egyik fajtájaként említik, melynek bekövetkeztét bőven 2020 utánra datálják (sokkal valószínűbb a 2060-65). Azonban még kiemelkedő gondolkodók is elkerülik a megemlítését a nyilvánvalóan bekövetkező eseménynek, mely meg fogja oldani a régimódi nemi szerepeken alapuló erőforrás átcsoportosítás problémáját.

Tovább a cikk következő részére >>


Forrás: https://www.singularity2050.com/2010/01/the-misandry-bubble.html

Szerző: Imran Khan

Post Author: The Mechanic

The Mechanic
f Facebook
37 megosztás


283
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
24 Egyéni hozzászólás
259 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
36 Hozzászólások szerzői
riveroftimewayofmenAldoWang Bd4n13l Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Mátyás Hunyadi
Olvasó

A rendszer, melynek kifejezője a családjog, a te, mint férfi kifosztásáról szól. Minél több megszerzésére vagy képes, annál jobban. Akkor is köss házassági vagyonjogi szerződést, ha még szinte semmid nincs. De ha alapítasz egy céget, előtte mindenképpen. Vagy majd próbáld megindokolni, hogy Jeff Bezos felesége miért kapta azt a rengeteg pénzt az Amazon alapítójától ? De “kicsiben” ez általában mondjuk 45 évesen egy 70 milliót érő családi ház fele, amit a férj fizetéséből vettek/törlesztettek. Vegyen a 70 milliós ház árából a nő is egy lakást, de mi az ördögért az övé a fele ?

common man
Olvasó
common man

Azonban egy gyermektelen nőnek nem lenne szabad hozzájutnia más nők gyermekeinek erőforrásaihoz.

Ez jó mondat.

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Ezen múlik a társadalmunk, a kultúránk.

Te is szoktad a helyzetet elemezni , mások is szokták a helyzetet elemezni.A problémát ,apró részletektől eltekintve hasonlóan látjuk.Mi. De ,hogy az apám faszába lehetne az érintettekkel megértetni ,hogy maguk alatt vágják a fát?Hogy amit csinálnak az a mai rendszer összeomlását (amiben lubickolnak) “építi”.És ha mondjuk a keleti blokk összeomlását nézzük.Ki gondolta volna.Én optimista realistaként tudtam ,de ilyen gyorsan…? Volt aki még 100 évet is jósolt volt aki csak reménykedett.Ugyan ez történik most is.Meddig tart? Ki tudja? Mi lesz utána? Ki tudja?Jobb lesz?Hát? Valami olyan kéne ami még a mi életünkben pozitív változást hoz.Úgyhogy agytornázzon mindenki.Aztán lehet cselekedni is.

zgy001
Olvasó
zgy001

Taki
Olvasó

Mindeközben a föld túlnépesedett, az erőforrások végesek a környezet sem bír ennyi embert eltartani. Persze nem a jóléti középosztály+felfele, ott csökken vagy stagnál. A mélyszegény, műveletlen illetve barbár tömegek azok szaporodnak mint a patkányok és tönkrevágják a világot. Mert nem a mi szemetünkkel vannak teleszarva az óceánok se például.
És akkor most wilkommen hogy európát is lezüllesszék arra a szintre.

Reszet Elek
Újságíró

A szennyezőanyag kibocsátás jórészét kevés ország, arányában kis népességéhez lehet kötni. A gazdasági “növekedés” költségét viszont mindenkivel megfizettetik. A kettő fölötti fertilitási ráta mögött, eltekintve egyes vallási minoritásoktól, szinte mindig mélyszegénység van és nem is fog megváltozni amíg a jólét minimumát nem biztosítják ezeknek a rétegeknek.

Taki
Olvasó

” A tengerbe a műanyag szemét 90 %-a 8 ázsiai és 2 afrikai folyóból kerül.
De nekünk legyen bűntudatunk, amikor abban a pubban szívószálat kérünk az üdítőhöz, ahol szelektív hulladékgyűjtés van, és ahonnan a kommunális hulladék is megfelelő feldolgozásra kerül és nem az óceánba/egyéb környezetromboló helyre. ”

https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/406551919912957/

Reszet Elek
Újságíró

Ránézésre a világ tíz legnagyobb vízhozamú folyójáról van szó, amelyek éppenséggel ott vannak ahol. Gondolom nem kommunális szemétről hanem ipari termelésről van szó, amely produktumait nem igazán helyben fogyasztják el.

Reszet Elek
Újságíró

A google keresőnél minden nap más a logó, mindig valami más az aktualitás. Mára természetesen nőnapi logó dukál. Rákattintva tizennégy oldalas slide nyílik meg, oldalanként egy-egy jelesnek tartott nő idézetével.
Érdekes és árulkodó hogy a Google szerint milyen a nő, milyennek kellene lennie. Az idézetek kb. a 45%-ában olvasható az erős szó, 15%-ban szárnya van (és repül), többször szerepel még az álom és a jövő szó.. Egy idézetben sem gyöngéd, nem szeret , nem odaadó, nem gondoskodik.

Amúgy Boldog Zoltán Napot mindenkinek. Mindenki éltesse a Zoltánokat!
comment image

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Én ma nem adok ajándékot semmiféle nőnek. Ettől függetlenül kérdezem: ténylegesen létező ünnep ez még vagy már csak a virágárusok gerjesztik ? Csak mert pl. még az általunk kedvelt Gerle Éva is “repedést vett észre a pajzson”: https://csakazolvassa.hu/2019/03/08/a-fiuk-is-kapjanak-valamit/

Reszet Elek
Újságíró

Jellemző hogy Gerle Éva sem tudja, november 19-e a Nemzetközi Férfinap.

zgy001
Olvasó
zgy001

Reszet Elek
Újságíró

Én háromról (meg egy fél). A többi teljesen ismeretlen. Érdekes hogy férfiből még a legtávolabbi országból is többet tudna mondani az ember.

Kevés valóban jelentős kortárs nőt tudnék mondani. Indira Gandhi, Margaret Thatcher, Teréz anya
Itt egy százas lista: https://www.historyextra.com/100-women/100-women-results/
Őszintén szólva nem nagy közvetlen történelmi lábnyomokról beszélünk, pedig ez az all time top100 lista. Amit persze a nők elnyomásával magyaráznak. De őszintén szólva a jelen női sem nagyon villognak.
Egy eszembe jutott: Merkel nagyi. Kevés nála kártékonyabb német élt e földön valaha is.
Persze e kor általában is a törpék kora, no meg a hősöket szinte mindig az utókor kreálja meg.

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Az ok, amiért egy férfi akár keményebben is képes dolgozni a saját szükségletein felüli plusz pénzért, az hogy elcsábítsa a jövendőbeli feleségét, finanszírozzon egy otthont és egy rakás gyereket és így végül elismerjék a társadalom oszlopos tagjaként.

Ez érdekes, mert alapból egy nő ugyanúgy szomjazza az elismerést, talán még jobban is mint egy férfi, mert körül van rajongva és ennek bármilyen csökkenése nagyon negatívan érintí, sokkal jobban megviseli, mint egy férfit.

A Négy Szirén megváltoztatta ezt. Felruházta a nőket azzal, hogy az alfa férfiakat üldözzék, a velük való házasság matematikai valószínűtlensége ellenére.

Ne csúsztassunk (megint). A „szirének” nem ruházták fel semmivel a nőket, hanem a nőknek ez születési „fícsöre”, az már inkább kényesebb téma a férfiak számára, hogy „engedték és engedik ezeket kiteljesedni”, sőt, támogatták, most meg megy a sírás ezerrel.

A béták soha nem voltak igazán jó helyzetben a „boldog békeidőkben” sem, csak ami, akkor, a szigorú keretek köz, számukra nyújtott egy fajta „biztonságot”, az huss, eltűnt és azóta megy a picsogás.

A nők azt hitték, hogy képesek felszabadítani magukat a hagyományos kötelezettségeik alól (elképesztő módon azt látjuk, hogy most boldogtalanabbak, mint valaha),

Ezért nem véletlen, hogy Éva a preferált és nem Lilith! Ez nem mai felismerés, hanem sokkal korábbi!

S

zükségtelen mondani, hogy a férfiak a bennük gyökerező lovagiasság ellenére végül azt fogják érezni, hogy a lovagiasság bizonyos mértékű hálát kíván, mely nem igazán érkezik meg.

Ez a picsogó férfiak tévhite, vagy nem hallottak, vagy nem értik, vagy inkább kényelmesen elsíklanak Briffault törvénye fölött és mindenáron négyszögesíteni akarják a kört.

A Nyugaton majdnem minden mostanában elkövetett lövöldözést és terrorista támadást olyan férfi követett el, aki tanult volt, jó karrier kilátásokkal rendelkezett, de hiányzott egy szerető nő az életéből.

Az ezt megelóző, Ditroit-i meg a többi fejtegetésen szó szerint besírtam, a nők lelkére próbál hatni a szerző, pont azt a szánalmas szart nyomatja , amiért ott tart ahol, áldozatszerepben tetszeleg és a fizikai erőszak rémtettével blöfföl(ugyanazt műveli, mint Hunn, csak szofisztikáltabb megfogalmazásban, hihetetlen.)

A jó munkahellyel rendelkező férfi bizonyára nem fog bűnelkövetővé válni, helyette inkább csak nem lesz hajlandó segíteni a bajbajutott nőnek.

Az ilyen faszságok kinek a pihent agyából pattannak ki , de őszintén?

Ideértve a rendőrt is, aki talán úgy érzi, hogy ebben a mindent körülvevő férfigyűlöletben nem kapja meg a neki járó tiszteletet.

Mert egy (férfi) rendőrt az „érzelmei” vezérlik, Anyám Borogass!
Legalább nyomokban fellelhető lenne a tökeitek, de nem….

A biztonság olyan akár a levegő – csak akkor tűnik fel, ha már nincs. A nők rettenetesen sokat veszítenek azzal, hogy közömbössé teszik a férfiakat.

Kurva sokat veszítenek, a sok MGTOW olyan bosszút áll, hogy inkább „ötujjú feleségét választja”, ezzel aztán tényleg tönkre teszik a nőket:)

Azt nem bírják felfogni a picsogók, hogy a patriarchátus és a feminizmus mindig és létező alaptulajdonságok voltak és lesznek, elég rég kialakult ösztönök eredményeként és következményeként, viszont a kényszerítő keretek lazulás/felszámolása, együtt a jólét növekedésével és a hormonális fogamzásgátlá/abortusz „behozatalával a képletbe” azt eredményezi, hogy a „felvilágosult”, „keresztény”, „nyugati” (és keleti) értelmes réteg szopóágon van. A többi söpredék magasról leszarja a „gazdagok” eme kínjait és örömmel kihasználja az impotens hülyék balfaszságát.

Szóval elérkeztünk a társadalomhoz, ahol a „feministák” úgy érzik, hogy „fel vannak jogosítva” a különleges bánásmódra, emellett „függetlenek”, és „magabiztosak”.

Rossz a megfogalmazás, nem „úgy érzik”, hanem ez valóság és ez tény és nem a feministák, hanem minden nő, kivétel nélkül.

Első lépésként tisztázzuk: hiszem, hogy egy nőknek kellene arról dönteni, hogy hány gyereket szeretne szülni vagy arról hogy gyermektelen marad.

Ebbe a pillanatban átadtad a csecsemő kezébe a borotvát és sírsz, hogy magát is és téged is össze-vissza vagdos…….
Nem lehet BluePilles „alapon” férfivá válni, sem egyéni, sem társadalmi szinten.

Azonban egy gyermektelen nőnek nem lenne szabad hozzájutnia más nők gyermekeinek erőforrásaihoz.

Az „alfának” sem szabadna minden elérhető nőt lekúrni, de ő is magasról tesz rá, mert megteheti, büntetlenül. Mert ez csúnya dolog, immorális, erkölcsteles, blablabla…
Az élet nem fair, ezt ideje lenne felfogni.

Vegyük három húszéves, egyedülálló nő hipotetikus példáját, akik közül az egyik balos-„feminista”, a másik vidéki konzervatív, a harmadik pedig istenfélő muszlim. A következő táblázat tartalmazza az imént említett három nő becsült gyerekszámát az életkoruk előrehaladtával.

Ha „New Yorkba” rakod őket és „szabadon élhetnek”/választhatnak, akkor nem lesz különbség köztük. Mindegyik „feminista” lesz. Jó, a muszlim a szocializációja miatt kissé „le lesz maradva”:)

Ha viszont „Rijádba” teszed mind a hármat, akkor a feminista is meg a konzervatív is szülni fog mint a gép és kussba vannak.

Semmi mást nem tettél, csak a keretet változtattad, ezen múlik és ettől függ minden, a többi az habos babos álszent picsogás meg nyígás.

Az emberiség társadalmi szerkezete szét fog esni

Majdnem. Már szétesett ami nem iszlám fennhatóság alatt van, lehet rendelni a koszorúkat.

A nők voltak a fajfenntartás legfontosabb elemei, hiszen ha a férfiak nagy része meg is halt, a születendő gyermekek száma nem csökkent túl nagy mértékben.

Rossz a megfogalmazás , nem „voltak”, hanem vannak és lesznek

Az agyunk kábelezése mégsem igazodott hozzá ehhez a rettentő friss változáshoz és valószínűleg nem is képes rá. A nők úgy vannak programozva, hogy végtelen mennyiségben éljék fel a javakat, a férfiak pedig arra, hogy kérdés nélkül megtermeljék azt.

Ott a pont.

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Mivel jelenleg egyáltalán nem fenyegeti az embert a kihalás veszélye, így a nő, mint szaporodás szűk keresztmetszete, az értékét jelentősen elvesztette.

Igaz, de az egyén szempontjából a saját szaporodása az elsődleges és nem hatja meg ha cigány nigger stb annyi van mint a szemét, neki meg nincs utódja.
Az emberiség fenntartása, megmaradása egyéni szintről nézve, ezredrangú probléma, ha a nyers valóságot nézzük. A nő értékének csökkenése „társadalmi szempontból” nem igazán érdekli azt, akinek valamilyen okból nem jut nő. És itt nem elvont elméletek miatt háborognak a férfiak, hanem azért, mert egyénileg szopóágon vannak, nem igazán izgatja őket, hogy amúgy a faj túlélésének milyen jó esélyei vannak, milyen csodásak a kilátások, ha egyedileg szívnak.A hagyományos női érték „csökkenése” sem vígasztalja a 70%-nyi gyerektelen férfit, de ha mégis, akkor minden happy.
Addig basztatjuk az „átalakulásunkat” amíg valami úgy pofánbassza az emberíséget, amiből csak kőbaltával lehet újrakezdeni…….
Igen, a „férfiak előnyben vannak” annyira vigasztaló, amennyire örül egy homeless, hogy a GDP növekedett, főleg a 70%-nyi gyerektelen, az van a legnagyobb előnyben, biztos, hogy örül is ennek az előnynek?
Ezekből kb 20-25%, aki tényleg nem akar , vagy nem lehet neki gyereke, mert biológiailag nem alkalmas, buzi, nem érdekli, tényleg nem akarja, stb. még mindig marad 45% -nyi aki viszont nagy valószínűség szerint utód nélkül hal meg. Ezeket, a sok „pozitívum”, amiből ők semmit nem látnak , vagy érzékelnek, nem vigasztalja.
Nem hinném, hogy nagyon izgatná a most szívóágon lévő férfit, hogy a tőle független nők, akivel nem lesz soha semmilyen kapcsolata, milyen előnyt veszít és az esetleg szerencsés férfiak ezzel párhuzamosan miben és hogyan lesznek nyerők.
Ezt nem lehet adaptálni a szerencsétlen életére, párhuzamos univerzumban valósulnak meg esetleg, de ő ebből semmi hasznot nem fog látni.
Lehet, hogy én maradi vagyok, de az általad felvázolt felvázolt utópiának nem látom a realitását. Tudom, Huffnágel belebolondult a szexrobotokba, de azoknál még egy szar hús vér kurva is jobb, szerintem, bár egyiket sem próbáltam.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Ezeket melyik ország milyen bőrszínű lakói fogják megcsinálni?

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Lehet „steril” körülmények között sok mindent csinálni, akár gyereket is. A probléma ott kezdődik, hogy nem lehet „reprodukálni” a természetes feltételeket, csak egy anyával, vagy azzal hellyel közzel egyenértékű anyapótlékkal.

„A férfi gyereket akar” kezdetű mondatnak nincs értelme akkor, amikor nem hús- vér nőtől, jó esetben dugás útján, hanem mint egy gépet, autót/hajót stb. beadja a paramétereket és kijön egy „valami”.
Technikai kérdésként értelmezed azt, ami a másik része nélkül, már nem az, aminek eredetileg lennie kéne.

És ahogy írod, az a fontos a férfiaknak, hogy gyerekük legyen. Lesz. Tehát ez a kérdés megoldva.

Majdnem, a férfiak nagy részének fontos ez, egyrészt ösztön késztetés, másrészt ez is a “férfiasság” egyik “bizonyítéka. Nem véletlenül van az, hogy a már gyerekkel rendelkezőnek szívesebben szülnek idegen nők gyereket.

Az úgy gáz, hogy leadom a spermát, x idő mulva a kezembe a gyerek és akkor ez így hogy? Egy másik robottal pesztráltatom?

Ahogy az „ötlábú nő” is megoldja az ürítés gondját, mégis a hús -vér nőért megy naphosszat a sírás, vannak dolgok amiket nem lehet szétválasztani, persze, pótlékot lehet sok mindent készíteni, használni, de azért „Wilson” csak annyira jó, hogy az ember ne őrüljön bele és valami tartsa benne a „hitet” addig, amíg „valójában” is eléri-megkapja azt, amire vágyik.
Ismétlem, technikai értelemben igazad van, a japánok mutatják ezt az utat, nekem nem jön be, és innen nézve elég siralmasnak tűnik. Olyan szinten fokozzák az abberációt, ami már „L’art pour L’art” -ként, már nekik is sok, de európai embernek nem való.
Az a legnagyobb tévedés, hogy ha valaki az várja, hogy a nők megváltozzanak. Gyakorlatilag ez az elvárás semmiben nem különbözik attól, amit a Jehova Tanúi mutogatnak: az oroszlán füvet legelészik békésen a zebrákkal, snitt.

zgy001
Olvasó
zgy001

Reszet Elek
Újságíró

Ez teljesen szembe megy az ösztöneinkkel és természetellenes. Más technikai vívmányok nem tudják betapasztani azt a rést amit éppen technikai eszközök megjelenése és társadalmi hatása okozott. A robotok nem fogják pótolni a valódi emberi kapcsolatokat, ahogy a VR pornó sem teszi azt szex tekintetében. A vizionált műméhek emberi rémeket okádnának a világra amelyek (és nem akik) a természetellenes technikai környezetben szülői törődés nélkül valódi szörnyekké lennének.
E technikai civilizáció emberének jellemzői beszélő viszonyban sem lennének a mai emberével, más fajt alkotna. Teljesen függene az általa megkreált technikai világtól és annak hiányában fizikai szinten is életképtelenné válna. Olyan lenne, mint a “túlnemesített” haszonnövényeink és haszonállataink. Mindamellett felszámolná az ökoszisztémát és technikai sivataggá tenné a bolygónkat ill. minden helyet ahová a jövőben betenné a lábát.

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Az a baj a mesterseges mehhel, hogy a gyerek kihordasa nem csak fizikalisan koti ossze az anyat a gyerekkel, hanem van koztuk erzelmi kotodes, kommunikacio es meg ki tudja mi, amit tudati szinten nem is erzekelunk. Ezt nem tudja potolni egy gep. Akkor mar inkabb engedelyezzuk az onkentes beranyasagot.

zgy001
Olvasó
zgy001

Reszet Elek
Újságíró

A jövő “emberének” létezése átlépne egy határt. Az említett kétszáz évvel ezelőtti emberrel le lehetne ülni beszélgetni, meg is értenénk egymást, lennének közös témák és problémák. A technikai jövő “emberével” viszont még alapvető szinten sem tudnánk kommunikálni. Persze ez valahol csak amolyan gondolatjáték. A természetes gyökerektől való ilyen mértékű elszakadás önmagából adódóan számolná fel az ilyen fajokat.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Krokodil dandi is elvolt a nagyvárosban…

hunbagira
Újságíró

“Olyan lenne mint a túlnemesített ” Ez most nem így van?! Nőink már most is több mint 50-%-ban császárral “szülnek” mert képtelenek koruk és életmódjuk és felfogásuk miatt másra.
Ökoszisztmát tekintve most is ez az irány.
Szóval ez megint Zombi mellett szól.

Reszet Elek
Újságíró

A császározás egy káros és ostoba divat nem pedig szükségszerűség.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

https://index.hu/belfold/2016/02/12/csaszarmetszes_szules_aranyok_infografika/ A lényeg: “Számít, hogy a császármetszés után többet fizet az OEP, mint a sima hüvelyi szülés után. Az előbbiért 183 ezer forint jár, az utóbbiért 89 ezer forint. A műtét sokkal költségesebb műfaj, de kérdés, hogy a valós költségkülönbség nem a műtétekre ösztönöz-e inkább.” Írtál valahol a demográfiai dolgokról. Pl. ha komolyan vesszük a családok támogatását, akkor a császármetszés és a sima hüvelyi szülés OEP támogatása azonos lenne. Hogy valóban csak indokolt esetben alkalmazzák a császármetszést, mert most ami a “családbarát” Magyarország kórházaiban megy a szülészeteken császármetszés címén, az egy hányingert keltő biznisz. És ne a kórház anyagi érdekei (több OEP támogatás) meg egyéb szempontok (hamarabb szabadul a doktor úr is) határozzák meg egy terhes nő ellátásának mikéntjét.

Reszet Elek
Újságíró

Ne erőlködj, Hunbagira már eldöntötte hogy a legfőbb érv a magyar nők túltenyésztettsége és szüléskori öregsége..

Amúgy számomra a szülés-nőgyógyászok mindig is az orvosi szakma legalja volt, a második helyezett meg a reumatológusok. Az előzők a leginkább pénzéhesek, az utóbbiak meg gyakorlatilag szteroidos fájdalomcsillapító injekciókkal üzletelnek.

hunbagira
Újságíró

Elek, pedig azt, hogy az orvosikar pénzéhsége és kényelmessége. :) Véletlenül sincs az igazság valahol a 2 között. :)

Reszet Elek
Újságíró

Meg a divat, a nők konzumidióta hülyesége és néhány hasonló ami a linkben is szerepel. Azért jót nevettem…

common man
Olvasó
common man

A császáros listán utolsó kazincbarcikai kórház 11 százalékkal.
http://www.egeszsegkalauz.hu/eletmod/baba-mama/a-kazincbarcikai-korhaze-az-ev-szuleszete-dij/nxtypf3

hunbagira
Újságíró

Ez biztos “véletlen, hogy a “legcigányfertőzötebb” a legkevesebb, de majd Elek megmagyarázza, hogy ott vannak a legkevésbé anyagias orvosok, nem azaz oka amit én állítottam.:)

Mátyás Hunyadi
Olvasó

http://www.barcikakorhaz.hu/szuleszeti-es-nogyogyaszati-osztaly Kis kórház, 10 szülészeti ággyal, 5 orvossal. A cigány nőkből is egyszerűbb kicsászározni a gyereket: a kórház dupla pénzt kap az OEP-től, az orvos meg előbb mehet a dolgára (magánrendelés, fizetős nők). Kazincbarcika egy dologra tanulság: vannak még tisztességes főorvosok is azért, akik a saját kórházuk vezetésével (kevesebb OEP pénz) és a saját kevésbé tisztességes beosztottjaikkal is képesek még szembeszállni, mert a szülő nő érdekében kerülik a császármetszést. Az is látható a táblázatból, hogy igen kevés az ilyen tisztességes orvos, mint amilyen ez a kazincbarcikai dr. Pásztor Gábor főorvos lehet.

common man
Olvasó
common man

A legtöbb ilyen kis kórházat megszüntették.

Reszet Elek
Újságíró

Hunbagira: Kevés az adat. Lehet hogy cigók keveset fizetnek az orvosoknak vagy van egy nemhivatalos kórházi döntés a kérdésben, hogy pirézeknek csak indokolt esetben. Az is lehet hogy a vemhes cigók majrésabbak (a legtöbb híradás szerint nem igazán tudnak uralkodni magukon ilyenkor sem). Egy liberálat biztosan cigánygyűlöletet látna benne.

hunbagira
Újságíró

Szerintem te és Mátyás rosszul értelmezitek a barcikai kórhában pont a legkevesebb a császar. Már pedig azért, mert ahogy a szülészeten dolgozó barátaim szokták mondani:” az átlag 16 éves ciganyszukának annyi szülés, mint a szarás…mondjuk a végtermék is hasonlít”: D

common man
Olvasó
common man

Értem én mire gondolsz de nem biztos ,hogy konkrétan a lakosság megyei vagy régiós összetételének megfelelő az ott szülők nemzetiségi megoszlásának aránya.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Ha jól tudom, császárt olyan dolgokra is rögtön “felírnak”, mint pl. hogy a kismama szemüveges. Most rákerestem, a babaneten azt írják, a szemész megnézi a szemfenék állapotát és ő állapítja meg, hogy ki fogja-e bírni sérülés nélkül az erőlködést. Bár van, aki a szemész férjére hivatkozva azt mondja, hogy igazából ez nem volna kizáró ok, de a szülészek ragaszkodnak hozzá, hogy a szemész javasolja a császárt. Sok baromság van, amihez ők ragaszkodnak, a feministáknak igazából ezt a területet kéne rendbe rakatniuk, mert ennek legalább volna haszna, amennyi visszaélést követnek el az orvosok, amennyire rohadt az egész protokoll.
Amivel ti keveritek, összemossátok ezt, az a pusztán kényelmi okokból kért császármetszés, szerintem ez két tök különböző dolog, és elég ritka lehet. Bár amit hallottam eddig a szülésekről Magyarországon, valahol megértem. Ezek hentesek. Pofátlanság, hogy ki kell tömnöd a zsebüket, mégsem látnak el rendesen, mégis feldarabolnak, csak mert nekik úgy kényelmesebb és több pénzt hoz, aztán ha belenyomorodsz egy életre, az már nem izgatja őket. Meg az is, hogy az egész terhesség alatt fizeted a drága dokit, aztán amikor szülsz, akkor meg épp lelép egy hétre nyaralni. Hiába jó orvos ő, akire számíthattál volna, mert legalább nem egy mészáros, megszülheted valaki egész másnál, akit nem ismersz, bukod, amit az előzővel előre megbeszéltetek és nem neki fizettél, szóval még annyira sem lesz jó fej veled, mint az, akinek kitömted a zsebeit.
Aztán az esetek nagy részében pedig adott egy problémamentes terhesség, amiből lehetne egy magától nyugiban lefolyó, problémamentes szülés. Az orvos beadja a szülésgyorsítót, hogy előbb végezzen, nem akar fél napot túlórázni, az óriási fájdalmakat okoz, arra meg megy a fájdalomcsillapító és a test sem készül fel rendesen, úgyhogy vérbe borul az egész szülőszoba. Ez a magyar valóság, szóval itt azért sokkal többről van szó, mint hogy elkényeztetett picsákok nem akarnak természetesen szülni. A császár ráadásul rizikósabb és az egy hasi műtét, a felépülés belőle is lassabb és több lehet a komplikáció. A baráti körömben sem választotta senki önként a császárt, hanem az lett végül több esetben. Nem örültek neki, sőt eléggé paráztak miatta.

Reszet Elek
Újságíró

“a feministáknak igazából ezt a területet kéne rendbe rakatniuk” – Erre azt mondanák, hogy ez nem kizárólag a nők problémája hanem a férfiaké meg az egész társadalomé is. Amikor le mertem írni hogy harcolhatnának éppenséggel azért is hogy az ovik normálisan legyenek nyitva meg hogy lehessen kocsival megállni mellette és kipakolni a gyereket, ugyanezt vágták a fejemhez.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Feministák ezen a téren (szülészet-nőgyógyászat) max. annyit követelnek, hogy a sok patriarcha férfi nőgyógyász helyére nők is ülhessenek. A szülő nők érdekeivel, meg magával a rendszerrel igazán nincs gondjuk. Ilyeneken csak magunkfajta enyhén nacionalista, enyhén radikális alakoknak jár az eszük. Csak az lényegileg a feministák problémája, hogy nem női orvosok ülnek a nőgyógyászati orvosi rendelőkben. Meg az otthonszülési mánia, de abban is alapvetően enyhén problémás női orvosokat/bábákat (pl. Geréb Ágnes) hajlandóak csak támogatni a feministák, férfi orvosi segítségről otthonszülési eseteknél nincs tudomásom. A 15-17 %-os normális császármetszési arányt 3-4 szeresen túllépő magyar nőgyógyászat teljesen normális ügy, csak a férfihang olvasóit zavarja ez.

common man
Olvasó
common man

Azt hiszem a cukorbetegséget vizsgálják a szemfenék vizsgálattal.

common man
Olvasó
common man

Na de ez azért van mert a nagy részben férfi dokik a császárért több pénzt kérnek mint a sima szülésért.A császárnak az időpontját is jobban be lehet tervezni. Szóval a férfiak a hibásak.Várjál!Miért is kell nekik több pénz?Csak nem azért mert így ragadnak a nők? A feleség csak emiatt maradt eddig is a plusz idő meg kell a barátnőre.Az “egyszerűbb” nő csak dohányzik a terhesség alatt előtt után ,hogy ne táguljon annyira a másik meg császárt “kér.”(irónia nélkül: minden tiszteletem a becsületes dokiknak)

hunbagira
Újságíró

Vagy mert a 35-40es első szülő “nagymamáknak” nem tud tágulni a szülőcsatorna ezért túlhordják és ha nem akarják, hogy a csecsemő a saját szarába fulladjon bele szószerint, kénytelenek.

Az öregkori szülésnek inkább ez a kockázatata.

common man
Olvasó
common man

Igen ez is.

Kalman
Újságíró

Pár generáció óta van császármetszés, ennyi idő alatt nem tud genetikai hiba elterjedni.

Ha feltételezzük, hogy akik most császárral szülnek, azok valóban belehalnának egy természetes szülésbe – amit kétlek – akkor is csak megszűnne a szelekciós nyomás, de nem volna szelekció a degenerált irányba, tehát a szülni képtelenek aránya nem nőne.

Tehát nem genetikai meg hasonló kamu oka van a császármetszéseknek.

Egyrészt lehet, hogy a kor is belejátszik, másrészt meg tényleg a szülés medikalizációja okozza a bajt.

(Az, hogy ezért a férfiak volnának hibásak, szerintem nem állja meg a helyét, mert egyrészt a női szülészek többsége sem jobb, másrészt pedig azt adják az orvosok, amit a pácienseik elvárnak tőlük.)

hunbagira
Újságíró

Kalman! Itt a medikalizáció alatt mit értesz?
Mert pontosan, azért kell medikalizálni a szülést, mert amikor a fehér nő hajlandó -már amelyik, már amennyire- megszülni azt az egy “árvácskát” addigra tulajdonképp alkalmatlanná vált erre. Mint az a túltenyésztett, kutyának csúfolt patkány, amit gyerekpótlékként tartanak.

Delin
Olvasó
Delin

Hunbagira, ez nem teljesen a biologiai alkalmatlansagon mulik, nezdd meg az orszagok kozti kulonbseget csaszarmetszesi aranyokban.

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/health_glance-2017-66-en.pdf?expires=1552473612&id=id&accname=guest&checksum=2A78CB4D305B45313F38FA83DDB3A759

Abban igazad van, hogy ma mar tobb nonel indokolt a csaszar orvosilag (de kb +10-15%nal ha jol emlekszem), aminek elso sorban 3 oka van: nagyobbak a babak (sok a 4kg koruli baba), a keskeny medenceju nok mostmar nem halnak bele a csaszar miatt a szulesbe, mint regen, igy ez a tulajdonsag tovabb oroklodhet, ill. 35 ev feletti elso babanal kevesbe kockazatos a csaszar az anyara nezve, mint egy termeszetes szules nagy atlagban.

common man
Olvasó
common man

Akkor Törökben sok a keskeny medencéjű,öregen szülő nő ámde jól táplált magzattal a finneknél(vagy Izraelben) éppen ellenkezőleg?
/53,1-(16,2)-15,5 %/ Vagy mire gondoltál?

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

De, az embert a kihalás veszélye fenyegeti, a baromállatokat nem fenyegeti ez.

zgy001
Olvasó
zgy001

Merida
Olvasó
Merida

1) A dolgozó nők ugyanúgy fizetnek adót, mint a dolgozó férfiak, az adózási szabályok nem tesznek különbséget a nemek között (kivéve az új OV-féle családvédelmi izé, de az meg ugye pont nem a gyermekteleneket érinti), innentől az egész érvelés sántít a “különleges bánásmódról”. Aki fizet adót, az hozzájárul más emberek gyerekeinek a felneveléséhez, mivel az adójából költ az állam óvodára, iskolára, játszótérre, családi pótlékra, stb. Innentől miért is lennének az egyedülállók élősködők vagy különleges bánásmódban részesülők?
2) A nők miért ne hozhatnának létre új technológiát? Édesanyám gyerekkorában még ciki volt lányként okosnak lenni matekból (vagy legalábbis fura), ez pedig nagyban csökkentette a lányok motivációját a reálszakmák iránt,. Szerencsére ma már más időket élünk. A női mérnökök aránya folyamatosan emelkedik, napjainkban van olyan műszaki/természettudományos képzés, ahol már több nő tanul, mint férfi. Innentől nincs akadály a női feltalálók előtt. :)

Reszet Elek
Újságíró

1, Nem sikerült teljesen értelmezned a leírtakat. A női munkahelyek tekintélyes része nem termelő munka és normális munkaszervezésnél, törvényi háttérnél nem is lenne rá szükség. Ezeket a munkákat szokták körömreszelgetősnek hívni. Ezen pozíciók jórészét nők töltik be. A fizetésükből ugyan adóznak, ám ezt a bért a valóban termelő munkát terhelő adókból fedezik, amely állások túlnyomó többségében férfiak dolgoznak.

2, Létrehozhatnának, de valami miatt érdekesmód mégsem teszik. A tudománytörténetben nem tudok olyan tudományos-technikai áttörésről amely nőnek lenne köszönhető. A monomániás összpontosítás, a bármi áron való siker igénye sokkal inkább férfiakra jellemző. Nagy dolgokat meg szinte csak ilyen módon lehet elérni.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Én tudok ( amúgy a leírtakkal túlnyomó többségében egyetértek) Azért ennek a nőnek a találmánya rengeteg elsősorban férfi (katonák, rendőrök) életét mentette meg és megérdemli,hogy tudjunk róla:

https://mult-kor.hu/20140623_elhunyt_a_kevlar_feltalaloja

(Amúgy,nem sok de valami: https://lotusz.cafeblog.hu/2014/05/19/amit-nok-talaltak-fel-1/ )

Reszet Elek
Újságíró

Igen, ezekre emlékszem, mármint hogy már beszéltünk róla. Persze manapság nehéz bármi olyasmit mondani ami döntő módon más irányba terelte a fejlődést. Az igazán komoly tudományos áttörések közül egyedül a nukleáris energiához köthető nő (Curie) munkássága. Már ami egyáltalán személyhez köthető, hiszen számosnak nincsen “feltalálója”, pl. mezőgazdaság, tűzgyújtás, papír, iránytű stb.

Merida
Olvasó
Merida

1) Mutatnál erről statisztikát? Mert nekem úgy tűnik, csupán sztereotípiákból indulsz ki. Nem csak a termelő munka hasznos, például szinte az összes pedagógus nő. Az aztán minden, csak nem körömreszelgetés. Ápolók, szocmunkások, ők sem a semmittevésről híresek. Plusz manapság már nagyon sok szakmában vegyesen dolgoznak férfiak és nők. Valójában nem hiszem, hogy túl sok az ún. “körömreszelgetős” munkahely, miért érné meg egy munkáltatónak ilyeneket fenntartani?

2) És amiről nem tudsz, az persze nem is létezik, ugye? https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C5%91i_tud%C3%B3sok_list%C3%A1ja (Mellesleg úgy tudom, a mai napig Marie Curie az egyetlen ember, aki két különböző tudományterület Nobel-díját is megkapta). És persze még több női tudós lenne, ha a nőket nem csak a 20. századtól hagyták volna tanulni (a Wikipédián említett hölgyek jó része is rengeteg akadályba ütközött női mivolta miatt). Megjegyzem a tudományos áttöréshez nem feltétlenül kell monománnak lenni (bár nem árt, ha a kutató elhivatottabb a munkája iránt az átlagembernél), a kutatás-fejlesztés nem így működik. Egy jó kutató okos, kitartó, pontos és következetes, emellett kreativitásra és némi szerencsére is szüksége van a sikerhez. Persze vannak hihetetlen zsenik, de sokkal hátrébb tartanánk technológiai szempontból, ha csak ők lennének képesek új technológiákat kifejleszteni.
Meg a technológiai fejlődés általában folyamatos, lépésről lépésre halad, a legtöbbször nincsenek benne hatalmas “heuréka” élmények. Kb. minden gyári mérnök technológiát fejleszt (aki nem az üzemet vezeti), ez a dolguk. És mint azt leírtam, manapság egy csomó mérnök NŐ, számuk pedig egyre nő ;).

common man
Olvasó
common man

És őket hagyták a gonoszok tanulni?

Merida
Olvasó
Merida
Reszet Elek
Újságíró

1, Az államigazgatásban dolgozók fele felesleges, a maradék felét pedig le lehetne építeni ésszerűsítéssel és informatikai megoldásokkal. A versenyszférában nincs cég amelyik meglenne TB ügyintéző meg számlázó és miegymásozó személyek nélkül.

2, Curie-t említettem kettővel lejjebb ill. azt is hogy mindig a nőelnyomásra hivatkoznak.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Évi 120.000.-Ft-ot spóroltam azzal, hogy KATA adózóként nincs már szükségem a könyvelőmre, aki egy nő volt. Összeadod a számlatömbből az éves bevételedet, beírod egy elektronikus adóbevallásba a számot és kész. Meg utalsz havonta 50.000.-Ft-ot. Szerencsére a Fidesz kitalál jó dolgokat is, mint pl. ez a KATA adózás.

zgy001
Olvasó
zgy001

Merida
Olvasó
Merida

Már kezdem látni, hogy itt a férfihangon mindenki topkategóriás értelmiségi, akik pontosan tudják hogy működik a tudomány világa, milyenek a női hallgatók és hogyan teljesítenek.
Nem válaszolok külön a lenti hozzászólásodra, de azért továbbra is azt feltételezem, hogy a saját szakomon csak jobban ismerem a férfi-nő arányt, mint te.
A szakdolgozatokról tett állításod irreális, mivel egy BME-s szakdolgozathoz effektíve be kell menni a laborba és dolgozni kell, amihez viszont ismerned kell a téma szakirodalmát. Ha pedig én végeztem el a kísérletet, akkor nekem vannak róla gyakorlati tapasztalataim, amiket össze tudok vetni az elmélettel, ezt egy idegen nehezen tudná megtenni, még ha esetleg alapból okosabb nálam. Ráadásul van egy témavezetőm, akivel rendszeresen konzultálni kell, tehát nekem kell érteni, hogy miről beszél. Ez amit írtál, ordas nagy kamu, valószínűleg nemhogy a mérnökszakokhoz, de az egyetemhez sem volt soha közöd. :D

Ja, ugye tudod, hogy Mária Teréziának már a trónra lépéséből is balhé volt? (Fiúsítás rémlik esetleg?)

zgy001
Olvasó
zgy001

hunbagira
Újságíró

Persze hiszen a “lóbaszó kurva” kurvásan hadvezetés nélkül akart uralkodni, amit az akkoriak gyomra nem vett be, csak az idióta magyaroké…meg is “hálálta” ezt igazi briffaulti módon.

Alter Ego
Szerkesztő

“Ahogy egyetlen házat sem látunk, amit csak nők maguktól terveztek/építettek volna férfi segítség nélkül.”

Nahh, azért hidat már építettek feminista alapon! Jahh, nem, nem híd volt, csak egy nyomorult felüljáró, és az is összedőlt miközben embereket temetett maga alá:

https://www.ferfihang.hu/2018/03/19/halalos-katasztrofa-embereket-temetett-maga-ala-az-osszeomlo-feminista-hid/

GoldLion
Újságíró
Reszet Elek
Újságíró
hunbagira
Újságíró

Látszi is ez az oktatás színvonalán, hogy sok a nő. Szoc”munkások” LOL..azok társadalmi hasznossága aztán közismert.
Tudod a civilizációt a termelő szektorok teremtik meg, nem véletlen azonos a szótő. Bár ez lehet magas lesz, neked.:)

Balton
Olvasó
Balton

Szia lierin, rég láttalak. Van valami újdonság nálad? JA nincs a régi sódert nyomod.
“A női mérnökök aránya folyamatosan emelkedik, napjainkban van olyan műszaki/természettudományos képzés, ahol már több nő tanul, mint férfi. Innentől nincs akadály a női feltalálók előtt” -ezaaz kvótákat a feltalók közé is!
Kell is valamit hozzá, vagy elég lesz a bemondásra is?
Körnégyszögesítés megvan már, megy már, jól haladtok, vagy jó annyira matekból? Miújság a wmn-nél, tiltjátok még a kommenteket?

Merida
Olvasó
Merida

Nem kell kvóta, a tudományban dolgozó férfiak többnyire vannak olyan intelligensek, hogy a dolgozók teljesítményét nézik, nem azt, hogy mi van a lábuk között.
Körömből már a nyolcszögnél tartunk, nemsokára jön a paralelepipedon. ;)

common man
Olvasó
common man

Mi köze az intelligenciának ahhoz ,hogy valaki szexmániás vagy még szexmániásabb?

Merida
Olvasó
Merida

Semmi. De nem is arról beszéltem. :) Hanem arról, hogy nem nézik hülyének a másikat azért, mert nő.

common man
Olvasó
common man

Miért?Az a férfi aki nem akadémikus automatikusan hülyének nézi a nőket?Te már tapasztaltál ilyet? Hogy történt? El tudnád mesélni?

Delin
Olvasó
Delin

Common man, te nem olvasol ferfi kommenteket a ferfihangon? :)

common man
Olvasó
common man

Csak “azért”,az nem ugyan az mint az alapos indokkal,tapasztalatom szerint,régi megfigyelés,tudományos felmérések ,önmaguk bemutatása és így tovább.

zgy001
Olvasó
zgy001

Merida
Olvasó
Merida

Igen, ez EGY egyetem a sok közül. Mellesleg nem értek egyet ezzel az intézkedéssel.

zgy001
Olvasó
zgy001

Reszet Elek
Újságíró

Nekem itt úgy tűnik, hogy nemétől függetlenül mindenki kapott egy kis extra időt.

zgy001
Olvasó
zgy001

Reszet Elek
Újságíró

Ugyanez volt csak a cím volt félrevezető és ezért meg is változtatták.
Mindettől függetlenül igaz amit leírtok. Az közoktatási rendszer a nők ebben a szférában történő térnyerésével megváltozott és a nemek között aránytalan különbségeket tesz azáltal hogy egyre inkább lányokra szabottá vált, nem veszi figyelembe a nemi különbségeket.

A magam részéről nem bonyolítanám túl a dolgot. Egészen érettségiig a kistelepülésektől eltekintve megszüntetném a koedukációt ill. anyagi előmyökben részesíteném a fiúiskolákban tanító férfi oktatókat. Nem veszem szívesen az oktatás női kezekbe adását. Láthatóan eléggé elszúrják a dolgot.

Delin
Olvasó
Delin

zgy001, arrol nem talaltal cikket, hogy vegul bevezettek-e ezt a rendszert es ha igen mi volt a hatasa? Nekem a cikkbol az jott le, hogy meg a bevezetes elott voltak, nem utana.

zgy001
Olvasó
zgy001

Balton
Olvasó
Balton

Édes istenem pedig kellene… a körnégyszögesítés 2 dimenziós művelet lenne, a paralelepipedon pedig térbeli alakzat; basszus legalább olvass utána mielőtt sztereotípan idekaparsz valamit. A tudományban dolgozó férfiak, nagyon szeretik sőt egy-két kretén csökött gyöpösödött akadémistát leszámítva egyenesen imádják a nőket. De a nőket, nem pedig a zászlólobogtató feminsta kvóta-szökevényeket. De ez így van a férfiak által “uralt” minden területen. Az informatikától elkezdve a mérnöki világon át, eljutva bárhoova. Javaslom olvass régebbi cikkeket, ott vagy 1000-szer leírták ezt. Kérem próbálj intelligesen és fogalomzavar mentesen kommunikálni, ne adj a hozzám hasonló trolloknak pattogatott kukoricát.

Merida
Olvasó
Merida

Tisztában vagyok a dimenziókkal, de manapság, a műkörömépítés korában simán léteznek 3D-s körmök. Egy osztálytársam csináltatott olyat anno, kb. tíz évvel ezelőtt. Azóta simán eljuthattunk a paralelepipedonig… És kérlek, itt én vagyok a troll. ;)

common man
Olvasó
common man

Körömből már a nyolcszögnél tartunk, nemsokára jön a paralelepipedon. ;)

Praktikus,jól fog kinézni.Keresztbe vagy hosszába? Mindegy.Azt hiszed vicceltél, lesz még békatalp meg disznócsülök is.Persze színes.

Merida
Olvasó
Merida

Lesz hát! :D

Mátyás Hunyadi
Olvasó

A feminizmus hatása a nők szellemi teljesítményére…….

https://www.sztnh.gov.hu/hu/hirek/sztnh-hirek/hirek-esemenyek/novekszik-de-meg-mindig-alacsony-a-noi-feltalalok-szama-a-pct

A lényeg: ” Az egyes országok között jelentős eltéréseket találunk a feltalálók nemek közötti megoszlásával kapcsolatban. A 2011-2015 adatok alapján a női feltalálók legnagyobb arányban Kínából (29%), Dél-Koreából (27%), Lengyelországból és Szingapúrból (egyaránt 24%) érkeztek. A kiválasztott 30 ország közül a legkisebb mutatóval Svédország (10%), Norvégia (9,5%), Németország (9%), Japán és Ausztria (egyaránt 8%) rendelkezett.”

Maradjunk annyiban, hogy ha a nők teljesen szabadon választhatnak, akkor nem választják a szellemi erőfeszítéseket, lásd a megvalósult államfeminizmus országait: Svédország és Norvégia szánalmas női mutatóit ezen a téren (10 % és 9,5%). A feminizmus valójában azt vívta ki a nőknek a skandináv államokban, hogy szinte semmit nem kell csinálniuk és úgy is jól megélnek a feminista állam jóvoltából, az alapvetően férfi nemű adófizetők teljesítményéből. A nők szellemi restsége a skandináv államokban legalábbis szembetűnő.

És a fenti tények magyarázatot adnak egy államfeminizmust megvalósító társadalom törvényszerű hanyatlására is.

UPongi
Olvasó
UPongi

Na halljuk, melyik az a műszaki/természettudományos képzés? Linket ide az arányokról!
A skandináv paradoxonra is kíváncsi lennék, hogy csapódik le a te fejedben, hogyan magyarázod meg?

UPongi
Olvasó
UPongi

Azt is elég viccesnek tartom, hogy az “erős független nő” bosszankodik, hogy kevés a nő a STEM szakokon, de ahelyett, hogy odamenne, elmegy gender/szociológia/miegymás szakra, hogy kutassa ennek az okát. :)

Delin
Olvasó
Delin

En azt tartom viccesnek mindig, ha felmerul itt ez a tema, hogy olyan ferfiak verik a melluket mas kivetelesen tehetseges ferfiak teljesitmenyere, akik eletukben barmilyen kutatasi projekt kozeleben sem jartak meg. Azt se tudjak, hogy eszik-e vagy isszak az akademiai munkat, “feltalalot”, “innovatort” csak tv-ben lattak. Azt hiszik a mai tudomanyos elet tele van super hero kis Edisonokkal, vagy “vasemberekkel”, akik megtervezik az adott “ujitast” A-tol Z-ig, akiknek a zsenije nelkul megall az egesz koceraj. Ejj boldog tudatlansag…

Reszet Elek
Újságíró

A válaszod irreleváns.
A történet éppen arról szól, hogy ezeket a dolgokat még felemlíteni sem kellene, mert annyira nyilvánvaló és hogy az egész éppen azért kerül a terítékre, mert némely elborult (ill. ebből megélő) genderpicsa ezeket a nyilvánvaló tényeket is próbálja megkérdőjelezni, relativizálni vagy rossz színben feltüntetni.

Delin
Olvasó
Delin

Persze, hogy ebben se a genderpicsaknak, se Meridanak nincs igaza, a szabadalmak egyertelmuen ferfi dominansak (ez teny), es ha engem kerdezel azok is fognak maradni. Azonban az itteni kanapehuszaroknak sincs igaza amikor kutatasrol, innovaciorol, vagy barmilyen ezzel kapcsolatos tevekenysegrol beszelnek.

UPongi
Olvasó
UPongi

A kanapéhuszárok kanapéhuszárkodnak és azért a kanapéhuszárnék lekenapéhuszározzák… ilyen az élet. :)

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Te Delin, ez a cikk nem a férfigyűlöletről szól itt ? Lehet hogy a hidrogénfúzión alapuló energiatermelés elvi lehetőségeit nem ismerjük, de azért egy szabadalom még nem a hidrogénfúzióról szól. Én is ismertem villamosmérnököt, akinek szabadalma volt a néhai Tungsramnál és a befolyó díjakból szép házat épített magának a II. kerületben, Budapesten. Valami villamossági szabadalma volt, amit egyszer el is magyarázott és akkor meg is értettem. Az más kérdés, hogy nekem sincs pl. saját szabadalmam. De ilyen szabadalmak ma is születnek és ezek ugyan csak mennyiségi fejlődést jelentenek általában (alacsonyabb fogyasztás, hosszabb élettartam, stb.) és nem váltják meg a világot, de szerintem te meg nem is ismersz olyan embert akinek tényleg pénzt is termelő szabadalma is van.

Delin
Olvasó
Delin

Te Matyas, latom nem sikerul magasabb dimenziokban gondolkodni, es fuggetleniteni adott temat adott szemelytol. Az mar csak hab a tortan, hogy senki nem beszelt eddig arrol, hogy adott szabadalomnak a technikai hatteret kellene barkinek is megertenie, vagy sajat szabadalommal kellene rendelkeznie.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

A stílusod lenéző volt Delin, a “kanapéhuszár” szöveg meg a szokásos feminista szardobálás. Nem kell annak megállapításához még csak diploma sem, hogy a szabadalmak (tehát a pénz termelésére egyáltalán esélyes műszaki fejlesztések) terén a nők sehol sincsenek. https://www.sztnh.gov.hu/hu/hirek/sztnh-hirek/hirek-esemenyek/novekszik-de-meg-mindig-alacsony-a-noi-feltalalok-szama-a-pct Ezek itt a tények, aminek megállapításához nem kell műszaki végzettségű diploma, de egyetemi professzori cím sem. Te ezzel a rossz szöveggel (kanapéhuszár) akarsz itt kussoltatni embereket, akik a szent női teljesítményről egyáltalán tényszerű megállapításokat mernek tenni. Nem, a te “magasabb dimenzióid” között nem sikerül gondolkodni, mert neked a bilibe lóg a kezed.

Delin
Olvasó
Delin

Upongi a helyen kezelte ezt a szot, neked nem sikerult.

Azt nem erted meg, hogy egy szabadalom nem csak ugy szuletik ma, mint az ismerosod peldajanal, foleg nem a nemzetkoziek. A legtobb mindenhez tobb ember kozos munkaja szukseges, sokszor meroben eltero teruletekrol. Olyan az egesz, mint egy nagy puzzle, mindenki rak bele par darabot. Nehany resz kirakasa eredmenyezhet szabadalmat, nehany kirako egesze eredmenyezhet szabadalmat, de a legtobb kirakonak nem vegtermeke szabadalom, Nobel dij, vagy akar egy szimpla tudamanyos cikk sem, megis hasznosak, hozzatesznek a kozos tudashoz, amit mas majd tovabb hasznal uj kirako epitesehez. Ez a fejlodes. Ebbol kiemelni csak azt, amikor van szabadalom oke, miert ne. Azonban ez nem mond el semmit a tobbi kirakorol, vagy kisebbiti a tobbi ember munkajat (ferfiakat es noket is beleertve), akiknek a neve adott fejlesztesnel feledesbe merul. Az o kvalitasukrol, oktatasban valo eredmenyessegukrol, vagy egyeni/tarsadalami hasznossagarol pedig plane nem mond semmit.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Ezt a delini gondolati ívet……. Gyakorlatilag ez is egy feminista agymenés:

“Az o kvalitasukrol, oktatasban valo eredmenyessegukrol, vagy egyeni/tarsadalami hasznossagarol pedig plane nem mond semmit.”

Már látom, hogy a kommunizmus és a feminizmus “gyökérzete” ilyen csodás mondatokból táplálkozik. Mindjárt jön a “mindenki másban tehetséges” panel is lassan…… Meg az adjunk rendes mérnöki fizetést a körömreszelésért is a nőknek, meg ha éppen Delinnek jó kedve van, akkor esetleg az “elnyomott proletárnak” is. Bár ez már nem divat, csak a nőknek illik többet követelni, mint amit a szabad versenyes kapitalizmus a maga mechanizmusai révén nyújtani képes. Régen a proletárt szívatta a kapitalizmus, most meg a nőket. Mindjárt betojok…….

Delin
Olvasó
Delin

Vonatkoztass el a noktol es gondold at a dolgot csak ferfiakra, ha az ugy egyszerubb. Vannak nem feltalalo, nem szabadalommal rendelkezo, de tudomanyos palyan tevekenykedo, kutatasi projektekben reszt vevo ferfiak. (A ferfiak 90%+ ilyen ezen a szinten is.) Vannak vallalati szektorban dolgozok, akik szinten szabadalom nelkul dolgoznak a szakmajukban (ez is a tobbseg). Az a teny, hogy nincs jegyzett szabadalom a nevuk alatt, mit mond el neked onmagaban ezeknek a ferfiaknak a kvalitasarol, oktatasban valo eredmenyessegerol, vagy egyeni/tarsadalmi hasznossagarol?

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Igen Delin, pontosan ilyen férfi vagyok én is. Kvalitásaimmal és társadalmi hasznosságommal minden évben egyszer brutálisan szembesülök a KATA adóbevallásom készítése során, amikor összeadom az éves bevételemet a számlatömbömből. De mi is volt a kérdésed ? Mert mire idáig jutottam az írásban, már el is felejtettem a kérdésedet, így annak sok értelme sem lehetett…….. Ez a gondom mindig a feministákkal való vitában: mintha nem szeretnék válaszolni, miközben a kérdéseiknek igazából nincs értelme. Valószínűleg a nálam okosabb emberek ezt nálam jobban is látják, ezért is kap nő nehezen Nobel díjat vagy akár csak egy szabadalmat is. Mert a munkájuknak kb. annyi haszna lehet, mint pl. Delin kérdéseinek.

Delin
Olvasó
Delin

Azt szeretem a hsz-eidben, hogy soha nem okozol meglepetest. :)

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Látod ez az unalmas kiszámíthatóságra való törekvés tartja hatalomban ebben az országban pl. Orbán Viktort. Róla is szinte előre megmondható, hogy mi a véleménye egy adott dologról. De látod túl sokan kedvelik még a kiszámíthatóságot és ezt a pszichológiai alapelvet nagyon sokan nem is értik: mindig jobb valami, ami nem biztos, hogy annyira jó, de biztonságot adó és kiszámítható, mint az előre nem látható, de “csodás és rendkívüli” eredménnyel kecsegtető.

Delin
Olvasó
Delin

Ez mar csak ilyen. Az ember mindig jobbat varna, de marad a kiszamithatosag es az ironia.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Delin most mondok neked valami meglepőt: szerintem 30 év múlva Franciaországban lehetséges lesz a polgári hatóság által is törvényesnek elismert többnejűség. De mivel Európában vagyunk, ezért a többférjűség is elismert lesz a jog által, mert egyenjogúság van, a nem iszlám vallású “őslakos” feministáknak elméleti lehetőségként ezt meg fogják adni. Mondjuk 1 férfi és max. 4 nő felállással (by Korán). 30 éve a homoszexuálisok házassága sem volt elképzelhető. Egyszerű politika ez: amikor a többség már közönyösen tekint a témára, akkor szavazatszerzés (akár 5-10 %) érdekében ezt programmá lehet tenni. 30 év múlva az “alfa férfi több nőt kefél egyszerre” jelenség olyan elterjedt lesz a francia “őslakosság” körében, hogy a többnejűség ötlete körükben is közönyös/elfogadható lesz már. Ha egy muszlim párt ezt bedobja majd, akkor lesz egy közönyös őslakos tömeg a téma iránt (mert gyakorlatilag jelentős része kvázi többnejűségben fog éldegélni), meg egy támogató muszlim szavazóréteg. Na kaptál valami meglepőbbet ? Valami jobbat ?

common man
Olvasó
common man

Autószerelés,mosógépjavítás,klímaszerelés,fakivágás,tetőjavítás,építkezés,csatornatisztítás és így tovább, folytatni lehetne.Bizony sokszor nincs előre bemagolható iskolai megoldás.Ha kicsiben is de feltalálónak kell lenni.A semmiből kell megoldást teremteni.

Balton
Olvasó
Balton

Haggyad mán, a fent felsorolt dolgok, egy valamirevaló nő szemében vagy ajja-munka vagy majd jön aztán megcsinájja az ember.

common man
Olvasó
common man

Majd meglássák.Aszt hiszik hogya negyvennyóc órás dezodor melet nem is kel mosakogynyi.Deviszont majdmég pitiznek a szerelő úrnak.Pedigmég éreccségije sinycs.

Balton
Olvasó
Balton

Értem Te mindenkit ismersz? Ha nem honnan van bátorságod, illetve arroganciád kijelenteni, hogy az “ittenn” kommentelők közül, senkinek sincsen tudományos háttere?

Delin
Olvasó
Delin

Nem tudom mit ertesz tudomanyos hatter alatt, de a teljesitmenyt, kompetenciat, szakmaisagot, hasznossagot az akademian belul es azon kivul sem szabadalomban merik. Vagy szerinted igen?

Balton
Olvasó
Balton

Bámit ami feljogosít arra, hogy a tükörbe belenézve ne hazugnak lásd magad, ha tudományos munkáról beszélsz. Nem feltétlenül akadámiai szinten. HA megfelelő minőségű egyetemen tanulsz már részt vehetsz nemzetközi kutatásban, tovább tanulva Phd-sként pedig tenmagad is kutathatsz. Itt jelzem hogy a tudmányos háttérben, a hasznosság nem alapfeltétel, de bizonyára ezt tudod. Meglepődnének az itt kommentelők ha tisztában lennének vele, hogy mennyi hajmeresztő dologra, megy ki kutatási pénz. De ha még nem lenne bebizonyíta hogy a vízet nem lehet belélegezni oxigén kinyerés céljából, akkor ez egy ideális kutatási anyag lenne.
Ja és ne tereljél, én egy szót sem beszéltem a szabadalmakról, a tudományos munka és a szabadalmak minősége/mennyisége nem származtatható egymásból lineálisan.

Delin
Olvasó
Delin

Nem terelek, de a kanapehuszarszot, amin fennakadtal, azokra ertettem csak, akik Merida kommentja alatt fikazzak a kutatasban vagy felsooktatasban valo nok teljesitmenyet csupan a keves noi szabadalom miatt. Te nem is kommentettel meg akkor, ugyhogy feleslegesen vetted magadra, vagy altalanosan mindenkire, bar lehet en irtam felreerthetoen. Erre iranyult itt az osszes kommentem, nem masra. Olyan ez a tema mindig, mint egy veres csont, mindenki egybol ugrik ra. A tudomanyos munkan ugy tunik ugyanazt ertjuk.

Balton
Olvasó
Balton

„Olyan ez a tema mindig, mint egy veres csont, mindenki egybol ugrik ra.”

Persze hogy olyan, és persze hogy ugrik rá mindenki. Az ugrás oka a nettó kvóta-diszkrimitatív intézkedések, amik nem bújtatottan hanem nyilvánosan és hangosan reklámozva muztatnak rá hogy a nyők aztán el vannak nyomva, hogy nincsenek annyian a stem-szakokon. Amikor nyilvánosan és mérhetően, látszik ha nyomod őket abban az irányban, akkor vagy rohadtul nem érdekli őket, elmennek ugyan végig kibicelik (szintén rohadtul nem érdeklődve), majd látványosan elmennek máshova. És ne mosd el előre jelzem, ezt azzal hogy de vannak azért kivételek. ez nem játszik szerepet, amikor tizen-huszon valahány százalékkal akarják megnyomni bizonyos karok női nemi arányát. Nem arról van szó, hogy itten most elnyomás van gazdasági vagy nemi alapon, hanem a lányok(nők) rohadtul utálják azt, amikor visszakérdeznek az egyetemi vizsgán: hogy én értem amit elmondott meg bemagolt, de ez itten középen kérem miért jön ki az előző sorból??? És ilyenkor, ha én nem voltam felkészülve, nem segített az hogy lejjebb kapcsoltam a blúzom gombját a kettesért, hanem mentem a levesbe ismételni. ÉS hangsúlyoznám, hogy ekkor még a karunkon nem voltak kvóták, csak 100-nból 3 db lány. Ez most már 100-ból 20-at jelentene, és NEM HINNÉM hogy jelentős minőségi javulást hozna magával. Ezt a gépészmérnöki karon töltött nett szopásaim alapján tudom mondani, de biztos van itt valaki aki megerősít ebben más stem irányokból is.
Merida kommentjei alatti fikázódásokról meg annyit, hogy azok egyenesen származtathatók a kommentjeiből. És mégis szerinted? nőnapon regelt be, egy „harcos hercegnő” nickkel, egy férfijogi portálra, szerinted a fikázódáson kívül mit érdemelne? pláne úgy hogy aztán semmi érdemi mondanivalója nem volt eleddig?
Miért nem megy a wmn-re, ha már ui. onnan jött (szerintem)? Ott aztán azt ír amit akar, és ráadásul ha valaki ellent mond neki még jól ki is bannolják.

Delin
Olvasó
Delin

Nem kommenteltem volna, ha a kvota lett volna a tema, ott jogosnak erzem a felhaborodast, mert tenyleg diszkriminativ. (Azon tul, hogy ertelmetlennek tartom, es a noknek tobbet art, mint hasznal.) Egyebkent a bluzkigombolasok kora mar a legtobb szaknal a tomegkepzes ota veget ert, mert szinte csak kizarolagosan irasban tortenik a szamonkeres, koddal ellatva, nev nelkul.

Hunn
Újságíró

Nem tudom, Balton, hogy látod-e az ebből következő logikus feminista lépést? Ha nem, akkor elmondom: megnövelik a nők arányát a STEM-szakokon, de hiába, mert a többségük az általad említett probléma miatt nem fog sikeresen levizsgázni.

Ekkor azt fogják mondani, hogy az, hogy bár felvettek egy csomó nőt, de ők nem tudnak levizsgázni, az nem más, mint a rejtett nőelnyomás, ami ezeken a szakokon megmaradt. Tehát adminisztratív módszerekkel arra fogják kényszeríteni a tanárokat, hogy így vagy úgy de érjék el, hogy több nő diplomázzon le sikeresen.

Ennek egyetlen módja lesz: könnyítik a tananyagot, a vizsgákat. Ekkor több női STEM diplomás lesz. Igen ám, de a munkaadók tudni fogják, hogy ezek könnyített feltételekkel kapták meg a papírt a végzettségükről, ezért ódzkodni fognak attól, hogy alkalmazzák őket…

…Ami kiválóan bizonyítani fogja a feministák számára, hogy a munkahelyeken nőelnyomás van, és adminisztratív kényszert fognak alkalmazni a munkaadóval szemben, hogy a női jelentkezőket válasszák az állásokra. Akik ott kevésbé fognak megfelelni, aminek oka csak egy lehet, gondolom kitalálod mi: hát persze, hogy a nőelnyomás…

Ez egy sohavégetnemérős játék.

Kalman
Újságíró

Nem keresem ki, de tudtommal egy-két szilikonvölgyi céget már meg is büntettek, amiért kevesebbet fizetett a nőknek, mint a férfiaknak. Nyilván a macsóerőszakpénisz elnyomás miatt :-)

Végeredményben ez egy dupla adó lesz:

* egy rakás pénzt ki kell fizetni a nőknek.
* a férfiak nem tudnak rendesen dolgozni, mert mindent el kell magyarázni a nőknek is – ami lehetetlen küldetés :-)

Reszet Elek
Újságíró
hunbagira
Újságíró

Alapkutatások még mindig kis Edisonokon múlik illetve múlnak, mert a 20as, 30as évek óta nem történt semmilyen áttörés a fizikában. Nem csinálnunk mást, mint az akkor lefektett dolgokat finomítjuk.

Delin
Olvasó
Delin

Hunbagira, ezzel pont azt tamasztod ala, amit irtam. A technologiai fejlodes folyamatos a 20as-30as evek ota is, nem allt meg, sot gyorsabb, mint valaha. Ma inkabb kis lepesekben halad az osszes tudomanyag, keves a forradalmi attores, foleg olyan, ami egy adott ember nevehez kotheto. En ezt nem latom problemanak, vagy erzem ugy, hogy ez negativan minositene a mai kutatokat legyen az no vagy ferfi.

A szabadalmas logikatokat hiaba vonatkoztatjatok itt csak nokre. Ha nemtol fuggetlenul alkalmazzuk, akkor tobb ferfit erint negativan, mint not, spontan abbol a tenybol kifolyolag, hogy technikai teruleteken abszolut ertelemben tobb a ferfi, aki nem rendelkezik semmilyen szabadalommal. Nem is tudom mi a vicessebb, hogy kozvetve fikazzatok ferfitarsaitokat, vagy az, hogy ezt eszre se veszitek. :)

Naooo
Olvasó
Naooo

Az a nagy technikai fejlődés, hogy direkt ócskábbak a cuccok és hamarabb elromlanak.

Delin
Olvasó
Delin

Az piaci erdek. ;)

Naooo
Olvasó
Naooo

Tévedés, kapzsitalista érdek.

Delin
Olvasó
Delin

Egy kapzsitalista vilag mar csak ilyen.

Naooo
Olvasó
Naooo

El kell törölni a föld színéről.

Donnarumma
Olvasó
Donnarumma

Téged sem ártana eltörölni a föld színéről.

common man
Olvasó
common man
hunbagira
Újságíró

Ismered az alapkutatás szót mint fogalmat? Pont az a baj, hogy semmilyen haladás nincs atomok/hullámok viselkedését leírták akkor. Ma ezt hasznosítjuk.

Ezt te magyarázod bele kapkodva. :)

Delin
Olvasó
Delin

Elmagyarazhatod, ha akarod, hogy tuti ugyanazt ertsuk rajta. Azonban nem igazan ertem miert fontos kulonbseget tenni kutatas es kutatas kozt. A modszertan alapvetoen ugyanaz, max az eredmeny hatasa eltero. Attol, hogy ma kevesebb korszakalkoto eredmeny van az elemi fizikaban, vagy matematikaban, nem jelenti azt, hogy az alkalmazott tudomanyagakban nincsennek forradalmi ujitasok, pl internet, gyogyaszat, robotika, stb.

common man
Olvasó
common man

https://szie.hu/kutatas-palyazatok/technologia-transzfer/fogalomtar#pr24
Talán az egyik sokkal inkább egy üres fehér lapból indul ki.Pénz is kevesebb van rá mert nem látszik a közvetlen haszna.Elhivatott “fantasztákat” kíván.

hunbagira
Újságíró

Igen, róluk beszéltem

Merida
Olvasó
Merida

Vegyészmérnöki képzésen (oda járok) kb. a hallgatók fele nő, az építészmérnökök között is elég kiegyenlítettnek tűnik a nemek aránya (ez csak szemmérték, ha kíváncsi vagy, keress erre is statisztikát).
Nem hiszem, hogy a feminizmus bármilyen hatással lenne a szellemi képességekre (ami ugyebár adottság), viszont több lehetőséget kínál a nőknek, hogy kiaknázzák azokat. A statisztika csak a szabadalmakra vonatkozik, az csak egy része a kutatói tevékenységeknek, szóval ez nem egy teljeskörű vizsgálat, de így hirtelen nem tudom kifejezetten az okát. Viszont a kevesebb női kutató = a nők nem csinálnak semmit, durva általánosítás. Azért sok más munka is van a világon…

common man
Olvasó
common man

Szerinted vagy tapasztalatod szerint van olyan dolog amiről elmondhatjuk ,hogy a férfiak jobbak benne mint a nők?

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Nem tőlem kérdezted, de….. 100 méteres síkfutásban talán azért még jobbak a férfiak ? Vagy mi az hogy jobb ? A nők sokkal kecsesebben futnak, tehát még ez sem biztos.

common man
Olvasó
common man

Hallgat is azóta.Biztos nehéz jó választ adnia.

common man
Olvasó
common man

Mondjuk ez a faszi majdnemhogy kecsesen futott(na nem félreérteni)
https://www.youtube.com/watch?v=CpBs58YX5Tg

common man
Olvasó
common man

Na jó ha az arcukon nem is annyira de a futásukon látszik ,hogy nők.
https://www.youtube.com/watch?v=HBDHBJyOYgo

Reszet Elek
Újságíró

Az összes futó néger. Azzal fárasztják az embert hogy a nemek között nincsen biológiai különbség pedig még láthatóan a nemen belül, a rasszok között is egyértelműek a különbségek. Persze lehet hogy a fehér és sárga futónők csak el vannak nyomva.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Igen Elek, jól látod. Van néhány terület, ahol a feketék jók, férfiak és nők is: kosárlabda, boksz, atlétika. Tenisz Williams nővérek. A többi területen meg elnyomják őket, ezen a néhány területen kivételesen felvilágosult edzők és sportvezetők lehetnek, másutt meg nem. Pingpongban meg mi lehetünk elnyomva a kínaiak által. Meg az elnyomásnak lehetnek különféle arcai. De lehet a saját nőink elnyomását mutatja – és a fekete nők jobb sorsát – hogy egy 100 méteres olimpiai döntőben nincs fehér nő. Ezen majd el kell gondolkodnunk, esetleg egy feminista küldöttséget kiküldeni vagy 2 hétre vizsgálgatni azt, hogy a mi nőink hogyan juthatnak be egy 100 méteres döntőbe az olimpián, mert ezért mi fehér férfiak vagyunk a felelősek nyilvánvalóan. Pl. az USA-ban ezeket a néger nőket az ottan fehér férfiak nem tudják elnyomni, ez kis gondot okoz ugyan nekem logikailag, de majd a feminista küldöttség kivizsgálja, csak kapjon rá pénzt.

hunbagira
Újságíró

Nos bokszban a vasfüggöny “szétszakadaásával” megszünt a feka egyeduralom sőt enyhe közép-keleteurópoai túlsúly keletkezett.
De női 100m-en nincs teljes feka egyeduralom ott akad 1-2 fehér főleg keletiszláv csaj a döntőben.

Reszet Elek
Újságíró

No és akkor ezzel pro vagy kontra jöttél elő?

hunbagira
Újságíró

Szimpla kiigazítás volt. Ennyi.

Reszet Elek
Újságíró

A tendencia mégis látható. A sport is bizonyíték hogy vannak a rasszok között biológiai különbségek.

hunbagira
Újságíró

Ezt nem is vitattam. Inkább arra próbáltam célozgatni, hogy a különbség máshol van.

Merida
Olvasó
Merida

Azért hallgattam, mert nem ülök 0-24 a gép előtt. Amúgy ja, fizikailag nyilván vitathatatlan a férfiak erőfölénye (átlagban). De cserébe a nők hajlékonyabbak. :)

Balton
Olvasó
Balton

Válaszolok helyette: jobban kanapéhuszárkodnak a férfihangon…

Merida
Olvasó
Merida

Ez speciel igaz. :)

Mátyás Hunyadi
Olvasó

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nobel-d%C3%ADjasok_list%C3%A1ja OK, ha a szabadalmakat fejlesztő mérnökök tevékenységét nem tartjuk elég magas szintűnek, akkor nézzük a Nobel díjasok listáját, ami ennél egy jóval magasabb szinten van. Nem találunk köztük nőt az elmúlt 20 évben sem nagyon, pedig egy most 60 éves nőt már nem gátolt igazából semmi a tudományos tevékenységben. Marie Curie az 1900-as évek első felében bizonyította, hogy a tudomány alapból nem ellenséges a női tudósokkal szemben, azóta pedig még kevésbé az. Ha a nők nem jutnak semmire, akkor az a saját szellemi restségükön múlik ma már csak. A feminizmusról mindig az jut eszembe, hogy tehetségtelen és érdektelen nők próbálják a készen kapott dogmákkal megindokolni azt, hogy miért nem jutottak semmire a híres diplomájukkal. Egy férfi mindig kénytelen tudomásul venni azt, hogy ha nem tud Nobel díjas kutató lenni, akkor az a saját korlátos képességei miatt van. A nők a feminizmus szerint meg olyanok, mint annak idején az “elnyomott proletár”: ha nem nyomnák el, akkor biztos csodát tenne. Aztán a proletárt egyszer csak nem nyomták el és még sem tett csodát. A nőket sem nyomja el senki és ugyanúgy nem tesznek csodát, mint annak idején az elnyomott proletár. Reméljük annyi kárunk nem lesz a nők uralmából, mint a proletárok uralmából.

zgy001
Olvasó
zgy001

hunbagira
Újságíró

Zombi! Megengedő vagy, ugyanis eme számok már kozmetikázva vannak a manager szakokkal, ott valóban már vannak vagy 30százalékban, “roppant meglepő módon” főleg számunkra. :)

hunbagira
Újságíró

Gondolom a saját állításaidra tudsz statisztikát hozni, nemde?! :) tehát a kutatásoknak szerinted van olyan területei, ahol “ott vagytok” nemcsak takarítónői szinten. :D

Merida
Olvasó
Merida

Őszintén szólva nem szoktam a saját szakomról statisztikákat nézegetni, keress rá, ha érdekel. Nekem elég bizonyíték, hogy az előadó/koli/hallgatói névsorok tele vannak nőkkel. Felőlem ne hidd el, a tendencia nem a te hitedtől függ.

hunbagira
Újságíró

Tudod, aki állít az bizonyít. :) te tudós palánta, te.:) jó, tehát hazudtál, csak a szokásos. ÁSÍT

hunbagira
Újságíró

Mi újság a villamos, informatika, gépészkarral? :) Igen cica a 2 végpont közül bizony a valóság a ” a nők nem csinálnak semmihez” esik nagyságrendekkel jobban közelebb. :) de tudod te ezt…

Ijk
Olvasó
Ijk

Menj el bármelyik termelő vállalathoz, nők aránya nem haladja meg az 5-10%-ot. Azok is vagy irodai dolgozók akik gépet még képről sem ismerik fel, vagy operátorok, esetleg takarítónők. Annyi közük van a nőknek a technológiai fejlesztésekhez, késztermékek előállításához hogy vannak páran akik a szalag mellett dolgoznak. A többi meg az állami bürokrácia papírtologatását végzik fent az irodákban, már amikor nem csacsognak vagy facebookoznak. Kellenek nők szolgáltatási területekre, bizonyos munkakörökbe mert alkalmasabbak a férfiaknál. Ezek egy részét még nem automatizálták, másokhoz pedig a női empátia kell (más kérdés ma hány empatikus nő van). De a termelés az amire épül minden, ha nincs mit feltenni a polcra akkor nincs szükség ezekre a munkakörökre.
Sokkal jobb lenne hogy a nők jelentős része, akik boldogan kitöltenék a házvezetési, anyasági kötelességeket nem lennének belekényszerítve valami megnevezhetetlen “pozícióba”, ahol csak elbasznak 8 órát a napukból, amit valójában magukra és a családjukra fordíthatnának. De bele vannak kényszerítve, mert a 80% adóként elvett jövedelemből vissza kell csepegtetni a családi kasszába, mert ma egy átlag férfi fizetése nem elegendő erre, pont az elvonások miatt.

zgy001
Olvasó
zgy001

Merida
Olvasó
Merida

Hol kap bárki is pluszpontot vagy több időt az érettségin azért, mert nő?

barrakuda
Olvasó
barrakuda

Hol írták hogy többet kap?

zgy001
Olvasó
zgy001

Merida
Olvasó
Merida

Betolják a felsőoktatásba pluszpontokkal: a felsőoktatásba az érettségi alapján kerülsz be, azt feltételeztem, hogy ez számodra is világos. Talán gondolkodj, mielőtt személyeskedsz. ;)

barrakuda
Olvasó
barrakuda

Eskü te olyan buta vagy mint a tök :D. Ott “világít” kéken a link (magyarul hivatkozás :D) ami kiemeli a “plusz pontokkal” szavakat, amelyre ha rákattintasz egy HVG-s cikkhez jutsz, amiben világosan (ez a szó egyébként ebben a kontextusban érthetőt jelent :D) leírják, hogy a nők az orvosi felvételin (ami egyébként felsőoktatás :D) plusz pontokat (ez volt kiemelve kékkel :D) kapnak csak azért mert nők. :D

Komolyan mondom neked a legjobb. Nincs eszed, nem kell gondolkodnod. :D

Merida
Olvasó
Merida

Igen, EGY egyetemen. A többi ezer meg nem ad pluszpontokat.

Ja, tök jó, hogy ennyit megértek a világból, anélkül, hogy gondolkodnék. Mi lenne, ha megtenném? Szerintem elsírnám magam, ha felfognám, hogy mennyi idióta van a világon…

zgy001
Olvasó
zgy001

Merida
Olvasó
Merida

1) A magyar oktatási rendszerben többnyire írásban, meghatározott pontrendszer alapján történik az osztályzás, ott elég nehéz manőverezni. Persze van olyan, hogy egy tanár kipécéz egy diákot, de az összes fiút azért nem valószínű…
2) Sajnos sok gyerek úgy kerül be az iskolarendszerbe, hogy még nem elég érett hozzá, fiúk és lányok egyaránt. A mozgás mindkét nemnek fontos lenne, tény, hogy túl sokat ülnek egy helyben már elsőben is. De ez is közös probléma.
3) És az is a nők hibája, hogy a férfiak nem mennek pedagógusnak? :D Egyébként a cikk nem ír arról, hogy a lányokra miként hatnak a férfi tanárok, ezért ez alapján nem mondható, hogy a fiúk hátrányban vannak a lányokhoz képest.
4) Sokszor nem a pénzen múlik a siker. Anno a kémia faktosok közül egy csomóan jártak magántanárhoz, és semmivel sem írtak jobb érettségit (sőt, többnyire rosszabbat), mint akik egyedül készültek fel. Meg manapság nagy sikk mindenből különtanárhoz járatni a gyereket meg hatféle különfoglalkozásra, de ez sokszor kontraproduktív, mert nem tanulnak meg önállóan tanulni.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Nem volt ciki nőként okosnak lenni matekból.Úgyhogy ez nem csökkentette a lányok motivációját a reálszakmák iránt. És akkor is voltak vegyészmérnökök,építészek ,biológusok csak kevesebben.Villamosmérnök is van csak kevesebb.Úgy mint anyukád gyerekkorában.Sőt! Szerintem ma inkább kevesebben választják.Nem azért mert nehéz hanem mert van könnyebb.

barrakuda
Olvasó
barrakuda

Jelentem kb 400 villanyos hallgatóból volt 1-2 lány. De max 2.

hunbagira
Újságíró

Unokaöcsém is ilyen arányokról mesélt a gépészeten.

Merida
Olvasó
Merida

Lehet, hogy nálatok nem volt, anyukámat például szekálták miatta. Engem már nem annyira, csak általánosban, de azt is letojtam.

Naooo
Olvasó
Naooo

Hány gyereked van?

common man
Olvasó
common man

Ez a szekálás csúnya dolog.bár sokszor hozzájárul a személyiség fejlődéséhez.Olyat is hallottam ,hogy valakit csak azért szekáltak mert irgalmatlan nagy fasza volt.

Kalman
Újságíró

Mondjak valamit? Engem is szekáltak mert jó voltam matekból. A gyerekek mindenkit piszkálnak, aki kicsit is kilóg a sorból. Fiúkat is lányokat is.

Problem?

Merida
Olvasó
Merida

Férfiaknál aránylag ritkább. Ha egy srác jó matekból, “okos”. Ha egy lány az, “stréber”. Nyilván vannak olyan felállások is, amikor mindkét nemet piszkálják vagy egyiket sem.

Naooo
Olvasó
Naooo

Pont fordítva.

zgy001
Olvasó
zgy001

hunbagira
Újságíró

Hazudtál megint. Jah látom zombi már nagyjából leírta amit írni akartam.

Merida
Olvasó
Merida

Én a saját bőrömön tapasztaltam. Az itteni átlagos IQ-ból kiindulva ti valószínűleg nem. :D

hunbagira
Újságíró

Nah haladunk. :) még hátra van, hogy kicsi a faszunk és buzik is vagyunk. :D

zgy001
Olvasó
zgy001

Blackur
Olvasó
Reszet Elek
Újságíró

Idióta aki megengedi hogy a nője hormonokat szedjen és pláne az ha még bele is fizet.

Hunn
Újságíró

Ha a férfi fizet a nő fogamzásgátlójáért (vagy a felét fizeti), az látszólag pusztán anyagi kérdés. Valójában viszont nem csak pusztán a dolog “bux” része miatt válik azonban a dolog bétasággá.

Mint az közismert, a fogamzásgátlóban lévő hormonok megváltoztatják azt, hogy milyen férfihez, férfitípushoz vonzódik szexuálisan a nő.

Tehát ha úgy ismerkedtetek meg, hogy nem szedett fogamzásgátlót és bejöttél neki, akkor ha te fizeted a fogamzásgátlót, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy te fizetsz készpénzben azért, hogy a nőd – a plusz hormon hatására, az alatt az idő alatt amíg rajta van a tablettán – sokkal kevésbé – vagy esetleg egyáltalán nem – kívánjon téged, más férfiakra viszont annál inkább rácuppanjon.

Ha pedig már eleve is úgy ismerkedtetek meg, hogy fogamzásgátlót szedett, akkor pedig azt pénzeled, hogy amikor úgy döntötök, hogy abbahagyja, mert szeretitek egymást és családot akartok alapítani – akkor a tablettáról lejőve rádöbbenjem hogy egyáltalán nem kíván téged, és teljesen más típusú férfit akar a lába közé és a gyermeke apjának…

Egyébként pont a fogamzásgátló ezen hatása miatt érdemes kideríteni, hogy a nő, akivel összejöttél, vajon szedett-e fogamzásgátlót akkor, amikor összejött veled. Ha nem, akkor tulajdonképpen minden rendben (legalábbis addig, amíg el nem kezdi szedni). De ha igen? Akkor dugd, amíg hagyja magát, de ne tervezz vele hosszú távra, mert rábaszol. Amúgy kíváncsi lennék, hogy ez hány válásnak lehet az oka, hogy a nő lejött a tablettáról és hirtelen rájött, hogy nem is kívánja a párját, nem is az esete…

Reszet Elek
Újságíró

Nem a fogamzásgátló homrmonjairól van szó hanem a nő sajátjairól. A nők fogamzóképes állapotban jobban vonzódnak a zsigeri értelemben vett alfahímekhez míg azon kívül inkább prefeálják a bétás, partnerszerű férfiakat. A tabletta a nőt ciklusának fogamzóképtelen szakaszában tartja. Amúgy a leírt hozzáállás megszívlelendő.

A fogamzásgátló használata amúgy is promiszkuózus természetre utal. Ha egy nő bevállalja a fogamzásgátlót annak vagy van pasasa csak előtted eltagadja vagy sokakkal kefél, elvégre a viszonylag ritka, biológiai tűzoltó alkalmira gumi lenne a jelölt.

Delin
Olvasó
Delin

Egy csomo csaj nem (csak) a szex miatt szed fogamzasgatlot: beallitja a ciklust, csokken a menstracios fajdalom, eltunnek a borproblemak (kevesebb pattanas), van aki fogy tole (masok hiznak, akkor tuti abbahagyjak), de hallottam mar olyat is, hogy valaki antidepresszaskent szedte.

Reszet Elek
Újságíró

Találkoztam ilyennel. Utólag belegondolva elég hülye dolog szétverni a hormonháztartást kevesebb pattanásért. Pláne ha van alternatívája. Másrészt ha ez az ok akkor miért fizettetné meg a felét mással.
Ennyi erővel én is kifizettethetném a borotválkozási költségeim felét lévén ha borostás vagyok szúrok csók és orális szex közben.

Delin
Olvasó
Delin

erre a reszre reagaltam, nem a cikkre.

“A fogamzásgátló használata amúgy is promiszkuózus természetre utal.”

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Akkor a fogamzásgátlót szedő nő a következők miatt kerülendő: 1., A nő valószínűleg túl sok férfival kefél, az alfahímek pedig nem szeretik a gumit. 2., Van pasija, csak cserélné, most éppen veled próbálkozik. 3., Hormonális problémáit kezeli vele. 4., Antidepresszánsnak is jó. Nem tévedtél Reszet Elek, egyik ok sem a családalapításra ideális, egészséges, megfelelő erkölcsiségű nőt mutatja.

Reszet Elek
Újságíró
Hunn
Újságíró

Köszönöm a korrekciót, Reszet Elek. Valóban, a tabletta a nő hormonjait befolyásolja, én fogalmaztam rosszul.

common man
Olvasó
common man

Akkor lehet ,hogy a tabletta az oka(szinte)mindennek?

Hunn
Újságíró

Simán elképzelhetőnek tartom, hogy nagyon sok negatív jelenségnek oka lehet a fogamzásgátló tabletta, common man.

Gondolj csak bele: hány házasság felbomlásának, hány párkapcsolati elhidegülésnek lehet női részről az oka az, hogy a nő szexuális preferenciája megváltozott a tabletta szedésével vagy annak elhagyásával?

common man
Olvasó
common man

Akkor (számára) alfaként fölszedek egy nőt aki nem használ fogamzásgátlót.Teherbe esik tőlem megszüli a gyerekeket (tőlem) Aztán elkezdi szedni a tablettát én elkezdek bétásodni de ez most jó a kapcsolatnak meg nekem is kényelmes(?).Aztán abbahagyja a tablettát és ha még akarok vele valamit akkor vissza kell alfásodnom.Különben nem lesz “jó szagom”.

common man
Olvasó
common man

érdemes kideríteni, hogy a nő, akivel összejöttél, vajon szedett-e fogamzásgátlót akkor, amikor összejött veled

Hát ha már elmúlt 15…

sRPd
Olvasó
sRPd

“Hogy meglássuk azt, mi történik, ha a férj és az apa szerepe leértékelődik és az állam lép a helyébe, nem kell messzebb mennünk az afro-amerikai közösségnél. Detroitban mára az átlagos otthon értéke a 2003-as 98.000 dollárról 14.000 dollárra csökkent.”

Kár, hogy ezt nem fejtette ki részletesen a szerző. Sajnos a link sem mutat komolyabb anyagra. Van valakinek ötlete, hogy itt mi az összefüggés a detroiti hanyatlás és a feketék közössége között?

Reszet Elek
Újságíró

A feketéknél az apátlanság nagyon nagy mértékű ennek minden következményével, a fiatalkori bűnözés, drogfogyasztás, prostitúció és általában minden olyan tevékenység melegágya, ami egy-egy terület slumososodásához vezethet. Az ilyesmi pedig nagyon hat az ingatlanok áraira. Szerintem erre az összefüggésre gondolt.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

https://index.hu/kulfold/2019/03/08/tovabb_fogynak_a_norvegok/ Hát hiába az olaj/földgáz alapú jólét + államfeminizmus kombinációja…….. Pedig Orbán lassan már norvég jólétet + államfeminizmust ígér a “hölgyeknek”, hogy olyan jól legyen nekik mint Norvégiában. Oszt minek ?

Mátyás Hunyadi
Olvasó

És tényleg megnéztem már ennek a feminista mintaállamnak, Norvégiának a dolgait, mert lassan már szégyelltem néha magam, ha nem voltam oda a “skandináv tempóért”.

https://index.hu/kulfold/2019/03/08/tovabb_fogynak_a_norvegok/
Lentebb már írtam róla, az államfeminizmus sem alkalmas demográfiai problémák megoldására. A feminizmus erőltetése teljesen szükségtelen, a skandináv történet Európa számára nem jelent semmiféle kiutat.

https://www.sztnh.gov.hu/hu/hirek/sztnh-hirek/hirek-esemenyek/novekszik-de-meg-mindig-alacsony-a-noi-feltalalok-szama-a-pct
Erről is írtam már lentebb, az államfeminizmus olyan szintű szellemi restséget okoz a norvég nőknél, ami elképesztő. De minél feministább egy állam, a nők szellemi teljesítménye (szabadalmak létrehozásában való arányuk) annál szánalmasabb.

Kissé már olyan érzésem van, mint 1990 előtt a “proletárdiktatúrában” : akkor teljesen érdemtelen és ostoba “proletárok” arányát növeltük 100 %-ra a gazdaság és a társadalom vezetésében, most teljesen érdemtelen “hölgyek” követelik azt, mint annak idején a “proletárok”, hogy ők is kapjanak valamit azért, mert csak, mert ők “elnyomottak”. A szánalmas leépülés, a középszer diadala volt a “proletárdiktatúra”, az érdemtelenek versenyt korlátozó előtérbe tolása, a feminizmus előretörése kb. ugyanezeket a jelenségeket eredményezi.

Lassan már olyannak érzem magam, mint a burzsoá a proletárdiktatúrában: én vagyok a jómódú férfi, akitől el kell venni mindent, akit vissza kell nyomni, amije van azt meg másoknak kell odaadni. Akkor a proletárok voltak a vagyonom és a pozícióm ellenségei, most meg a “hölgyek”. A kommunizmus meg a feminizmus egy tőről fakad: irigység a tehetségtelenek és lusták által azok iránt, akiknek tehetsége és ebből eredő vagyona van. És a cél is közös: kiszorítani ezeket a törekvő, szorgalmas embereket mindenhonnan és a helyüket meg a vagyonukat proletároknak/”hölgyeknek” kell átadni. Osztályharc ez a javából, csak most az érdemtelen és tehetségtelen “hölgyek” az osztályellenség.

Ahol győzött a kommunizmus, ott lassú társadalmi leépülés után megbukott a rendszer, mert ostoba emberek irányítottak egy teljesítményt nem becsülő társadalmat. Ahol a feminizmus fog győzni, ott ugyanaz lesz az eredmény.

zgy001
Olvasó
zgy001

Hunn
Újságíró

Sajnos, Mátyás Hunyadi, a helyzet ennél sokkalta rosszabb! Fehér, keresztény, ciszheteró férfiként, a kultúrmarxista államfeminizmusban te a KULÁK vagy!

A kulák vagy, akit el kell pusztítani, hogy írmagja se maradjon! A kulák vagy, akit tönkre kell tenni, akitől el kell venni még a kenyérkeresés lehetőségét is! A kulák vagy, akinél mindent el kell követni, hogy ne juthasson nőhöz, hogy ne szaporodjon!

És mindezt “természetesen” a társadalmi igazságosság követeli! Hiszen fehér férfiként te vagy minden rossz okozója a földön. Amid van, te mindazt csak úgy loptad, pusztán a fehér privilégiumod láttatja veled úgy, hogy becsületesen megdolgoztál érte.

A fehér nő pedig nem a te asszonyod, hiszen úgyis csak elnyomni akarod. A fehér nő nem más, mint a béke szexuális nagykövete az általad elnyomott színesbőrű férfiak irányába. Az ő pinájuk jelenti a színesbőrűek számára a kárpótlást a rasszizmusért, a rabszolgaságért, és egyben a békés multikulturális jövő zálogát!

Tehát a kultúrmarxista államfeminizmusnak te a KULÁK vagy, a kiirtandó nagybetűs ELLENSÉG!

hunbagira
Újságíró

Hun! Ezzel a hszeddel, megint nagyot fogsz menni a femcsi gittegyletek zárt topikjaiban. :D tényleg lassan, “legenda” leszel köreikben.

Reszet Elek
Újságíró
T_T
Olvasó
T_T

Jó cikk is lehetne, de szerintem az, hogy az állam felébredezik, az csak egy utópia. Lásd kormányunk legutóbb agymenéseit.
Másik fontos dolog, hogy a férfi nemcsak gyerek miatt tartotta nőt + az igaz, hogy a férfiak feláldozható lúzerek voltak, de ez ki volt egyenlítődve azzal, hogy a nők gyakran meghatlak a szülést követő rövid időszakban.Így nem tudott túlzottan is a fejükbe szállni a halolaj.
Ma akárcsak a 200 évvel ezelőtti viszonyokhoz hihetetlenül magas az esélye annak, hogy a nő és a gyerek ne fog meghalnia szülés utáni rövid időszakban.
Ami elb*szta a férfiakat és a nőket az az agymosás. Mindig a férfiak szerepelnek elkövetőként, mindig a nők áldozatként + Senki nem emeli fel – érdemben – a hangját, ha a férfiakat illetően hátrányos megkülönböztetés hoznak társadalmilag. Nos igen, a cikk eleje leírta ennek a következményeit, de sajnos nem tudatosítjuk a társadalomban eléggé, hogy ha meglátunk egy nőt vitatkozni egy férfival, akkor nem gyávaságból nem állunk a nők mellé, hanem mert úgy vagyunk vele, hogy mi közünk hozzá? Biztos a nő tett valamit, amivel ezt előidézte. Ugyanez igaz arra is vonatkozóan, hogy egy egészséges nőnek, akivel nincs se gyerek, se mankó, és nem is terhes, miért nem adjuk át a helyünket. Stb. stb.
Plusz a legtöbb férfi túl életképtelen ahhoz, hogy elmondja a valós igényeit, inkább hisztizik, vagy beleköt valaki másba, amiért nem kapta meg. Ezzel nagyon sokszor találkozom.

Ezen kívül az is súlyos probléma, hogy a női szociopátia kezeléséről nincsenek megfelelő módszerek. Párkapcsolatban könnyen kezelhető a szakítással való fenyegetéssel, vagy megcsalással (ha hasonlótól tartunk), de azon kívül… ráadásul úgy, hogy manginákat és a többi csordanőstényt is le lehessen rendezni… még vannak hiányosságok

Reszet Elek
Újságíró

Kattintós kép…comment image

common man
Olvasó
common man

Ez valami ördöglakat iq teszt?

Reszet Elek
Újságíró

próbáld jobb egér megnyitás új lap belekattintás

Alter Ego
Szerkesztő

Nah, egy időben írtunk egy-egy lehetséges megoldást…

Alter Ego
Szerkesztő

Egy kicsit az lett… De én mer megoldottam, és segítek is. Ha simán kattintasz, az nem jó, mert a beépített képnézegetőben nem tudsz nagyítani. Szóval inkább CTRL+bal-klikk és utána kattints a közvetlenül képre, aminek hatására már nagyítva fogod látni. Ekkor már scrollozzhatsz lefelé. És összevetheted egy nő és egy katona életérzéseit.

varhato_ertek
Olvasó
varhato_ertek

Eközben teljes mértékben mellőzték a béta férfiakat. A béta férfiak, akiknek azt mondták, hogy legyen felelősségteljes, eredményes életük, rájöttek hogy átverték őket.

A 80-as és kora 90-es években én is ezt hallottam. Talnuljak, hogy jó munkám legyen, és el tudjam majd tartani a saját családomat. Tanultam, jó munkám lett; de család nem. Nem számít, nem elég jó, lúzernek néznek, közben telik az idő. Egy időben reménykedtem; az a sok mérnöknő biztos megértőbb lesz. Miért kell annyi informatikus nő? Hogy a kockák is tudjanak nősülni. Nem. Hipergámia. Azonos rangú férfiakkal nem fognak szóba állni.

Egyedül is el lehet lenni, plusz pénzbe nem kerül, sőt, van mit megtakarítani. Az egyetlen közvetlen veszély a szingli-adó, ami persze főleg az egyedülálló férfiakat sujtaná, holott a gyereket nem akaró nőket kellene ösztönözni.

Az egyensúly felborult. A kooperatív játékelmélet szerint a kooperáció egyoldalú megszegésekor jönnek a büntető stratégiák. Ismert az ú.n. Drake egyenlet, ami egy civilizáció túlélési esélyeire ad értéket. Ebben felmerül, hogy nem írtják ki saját magukat pl. atomháborúval. A MAD doktrina miatt, ami játékelméletre alapszik, ennek nagyon kicsi az esélye. Nem úgy, mint az a folyamat, amit a cikk is bemutat. Itt is a kölcsönös megsemmisülésnek kellene elrettentőnek lennie, de valahogy, ezidáig ennek semmi nyoma nincs. Hogy miért nem működik? A játékelmélet egy alap feltevése, hogy a játékos racionális döntéseket hoz. Mintha ez hiányozna…

Kocka
Olvasó
Kocka

A játékelmélet egy alap feltevése, hogy a játékos racionális döntéseket hoz. Mintha ez hiányozna…

Az alapján amit olvastam, kár keresni a racionális megközelítést az egyik oldalról.
Ezt a jelenleg relatív kevés gyakorlati tapasztalatom is igazolja.

Hunn
Újságíró

A kapitalizmus mint gazdasági rendszer eleve arra épül, hogy a női hipergámia “Beta Bux” oldalát legjobban kielégíteni képes férfiakat kiáltja ki hivatalosan alfáknak. Ezzel veszik rá a férfiak tömegeit arra, hogy hajtsanak a lóvéért mint az állat.

Eleve is kurva szar dolog ebben az embertelen kapitalista versenyben akár csupán a puszta túlélésért, akár ténylegesen a meggazdagodásért küzdeni. De mindezt cölibátusban, na, az maga a pokol…

hunbagira
Újságíró

Meg is válaszoltad a kérdést. Sokan azt hiszik, hogy a (férfi)ember racionális a nő pedig emocionális. Nos ebből egy szó sem igaz, az ember ugyanis egzisztenciális lény, ahol a rátartiság, önzőség, gyávaság alkotta 3szögből tekint a világra és ebből eredően gyártja az önfelmentő hazug dogmákat eme tulajdonságaira illetve menekül a valóság elől, ha az szembemegy kis komfort zónájával.Hisztizik, ha mégis szembe jön. És igen a nők sokkal inkább ilyenek. Szóval az összeomlásig nem fognak észhez térni..

ZH
Olvasó
ZH

Ez kicsit off-topic, de annyira tipikusan nő! :D:D:D
https://velvet.hu/randi/2019/03/10/marc_10_szexrandi_letiltas/

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Még bennem volt, mikor tudtam, hogy sosem fogom többet keresni.

És a hülyepicsa fel van háborodva, ha a másik is úgy gondolta dugás közben, hogy te sem érsz neki annyit.

Aztán jött a csavar, még az ajtón sem igazán ment ki, mikor törölném az üzeneteket, és feltűnik, hogy azta, már le is tiltott.

Mire a felháborodás?

Komolyan ekkor éreztem, hogy ez mekkora arc, mindenki megkapta, amit akkor épp akart, de ez a rögtön TILTÁS, akkora egóval bír, hogy már akkor tudja, hogy nem bírom ki, hogy ne üzenjek… Hát de!

Féreértetted cica, kurvára nem érdekelte, hogy te üzensz vagy sem, magasról leszarta és nem akart semmit tőled a jövőben, ebben az üzenet is beletartozik.

És a felháborodásodból ítélve neked az fáj, hogy hamarabb dobtak ki, mint ahogy ki szerettél volna lépni és ez bántja a tüncibünci lelkecskédet:) Hogy akként kezelnek amire való vagy, “egypatronosként”:)

Nektek, hasonló „rögtönítélő” pasiknak…

Kurvára a dugással foglalkoztál, ha közben erre is jutott időd, de ezt meg felróvod a másik félnek, visszanyal a fagyi és te rinyálsz, nem vagy semmi:)

Független, döntést egyedül meghozni bíró nőként pedig hadd döntsem már el, hogy akarok-e üzenni… hát nem akarok!”

Ezek után ezen besírtam, mint az MGTOW huszár , aki juszt sem dugná meg a nőket, bármennyire is könyörögnének neki:)
OMFG!

Reszet Elek
Újságíró

Az egészben csak az zavarja hogy a másik előbb mondott nemet rá. Ez olyan szánalmas.

Kalman
Újságíró

Nagyon beteg sztori. Ez a nő erényt próbál kovácsolni abból, hogy egy hülye cafka.

hunbagira
Újságíró

Inkább ez beteg story és az egész világ, aki ezt megengedi. Egy kis ringyó, fiatalkorúként, picsamutogatásból dollár millárdos. Ha már velvet
https://velvet.hu/gumicukor/2019/03/06/kylie_jenner_milliardos_forbes_gazdag_penz/

Reszet Elek
Újságíró
Naooo
Olvasó
Naooo

Cigány.

hunbagira
Újságíró

Ki?:)

Naooo
Olvasó
Naooo

Ez a szutyok.

hunbagira
Újságíró

Allìtólag örmény(részben) onnan a szín.

Alter Ego
Szerkesztő

Miért olvastam én ezt így félre?

“És ez még mindig csak az a pénz, amit a kozmetikai cégén keresztül keres, az egyéb instás szoponzorációk, reklámok és szereplések még nincsenek is benne.”

Running Man
Olvasó
Running Man

Márpedig jó lesz, ha minden tinderező hozzászokik a gondolathoz, hogy a jövőben úgy fog működni az app, hogy az ilyen egoista kis hercegnők vágyait maximálisan kielégítse. Hónapokkal ezelőtt olvastam, hogy a Tinder Indiában már tesztel egy új rendszert, amelynek értelmében a match létrejötte után, csak a nők kezdeményezhetik a kapcsolatfelvételt, kizárólag ők küldhetik majd az első üzenetet.
https://www.bbc.com/news/technology-45638946

Az ötlet, egyrészt felháborító, másrészt nem is logikus. El kell ismerni, tényleg tele a padlás a saját farkukról fotókat küldözgető férfiak sztorijával. Nem tudom mennyire képezi vita tárgyát, hogy normális ember így nem ismerkedik, még akkor sem, ha nyíltan alkalmi szexpartnert keres. Csakhogy a nem kívánatos üzenetek, tartalmak, felhasználók ellen már eddig is létezett védekező funkció, erre találták ki a „block user” gombot és a probléma ezzel el is hárult. Ócska kifogás, hogy az ízléstelen, erőszakos férfiak ellen szükséges az új funkció.

Másrészt illogikus is, mert a férfiak dolga a kezdeményezés, amit a társadalom és minden nő el is vár. Egyértelmű, hogy ez egy férfi princípium, a nőknek imponál ha a férfi kezdeményező, ráadásul remek shit-teszt számukra. Persze nem kell attól félni, hogy mivel kiveszik ezt az eszközt kezünkből, ezért már alapból hátrányból indulunk annál a felhasználónál, aki méltóztatott nekünk írni. Azoknak ugyanis, akiknek írni fognak, valószínűleg semmi gond nem lesz az SMV-jükkel, hiszen nem lehet kétség afelől, hogy a nők maguktól csak azokra a férfiakra fognak ráírni, akiket hipergámiájuk kielégítőnek talál.

Ha a Tinder valóban bevezeti ezt a funkciót, azzal beáll a sorba a többi tech-cég mögé a női vágyak és a női hipergámia tombolásának tálcán való kiszolgálása felé. Eddig adott volt a lehetőség egy 6-os, 7-es pasinak, hogy adott esetben megfelelő kezdeményező készséggel, jó dumával és fellépéssel, kitartással esélye legyen befűzni egy minimum szintjének megfelelő, de magasabban kvalifikált csajt is. Ez a hajó viszont elmenni látszik, ha nem ütöd meg szintet, akkor esélyed sem lesz egyáltalán próbálkozni.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Hát a “hagyományosabb” társkeresőkön is már rég beállíthatja minden nő, hogy nem fogad levelet olyanoktól, akik pl. 180 cm alattiak, 500 e Ft/hó kereset alattiak, nincs diplomájuk, gyerekük van, nem budapestiek, 40 év felettiek, dohányoznak, nincs fotójuk, elváltak, stb. A “nem írhatsz nekem” eddigi rendszerét ezek szerint egyes helyeken már felcserélik a “feljogosítalak levél írására” rendszerre. Lényegileg nem különbözik a kettő. Csak beállított paraméterekkel objektív a dolog, ha “csúnya” vagy is, akkor is tudsz még levelet írni, ha a nő beállításai ezt engedik. Amiről írsz, az meg már teljesen szubjektív, a hercegnő egyedi engedélye kell ezek szerint már a levél írásához is, amit gondolom leginkább fotók alapján dönt el. Fogd úgy fel, hogy kevesebbet kell fölöslegesen dolgozni.

Reszet Elek
Újságíró

Nincsen jelentősége lévén a normálisabb pacákokat úgysem találják meg a Tinderen az csak a dugópajti kimaxolására van. A profi dugóképesség meg nem a narcisztikus, körülrajongott férfiak sajátja.
Másrészt a Tindert a pinára éhes pacákok tartják el, akiknek ha nincsen sikerük akkor inkább előbb, mint utóbb kiszálnak.

Naooo
Olvasó
Naooo

Az a fos a fosoknak még nem szűnt meg?

Naooo
Olvasó
Naooo

“még az ajtón sem igazán ment ki, mikor törölném az üzeneteket, és feltűnik, hogy azta, már le is tiltott.”

Persze, kihúzta belőle a retkes faszát, aztán egyből nyúlt a szaros tepsitelója után, hogy letiltsa a ribancot. Kamu.

rgs
Olvasó
rgs

Én hülye, végigolvastam ezt a velvetes izét.
“I see dead people”

common man
Olvasó
common man

Anya a nála lakó fiához:
-Már megint valami tindereskurvához mész? Ki foglak rakni a házból ha nem ismerkedsz meg valami rendes lánnyal végre.
Az anya fia:
-Jaj anyuci! Ez az utolsó.Vagy tudod mit?Négykor találkozok vele.Neked meg itt van ez a papír erre leírom ,hogyan lehet letiltani ,nem írhat a fiadnak soha többet Kb egyszerre végzünk.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

Nem őszinte a sztori. Ilyen azonnali letiltást férfi csak dühében csinál. Mindenesetre a valósághoz ez a mondat áll a legközelebb: “Még bennem volt, mikor tudtam, hogy sosem fogom többet keresni. ” Elhangozhatott ott valami csúnya sértés is a férfi felé, aminek ez lett a következménye. Amivel ez a ribanc nem dicsekszik. Az viszont megviselte a lelkét, hogy a valószínű patkányságát már nem tűrik olyan jól, régebben még lehet őt kérdezgették egy-egy szemétsége után: – Mi a baj, mit rontottam el, miért vagy mérges ? Hogyan engesztelhetnélek ki hercegnőm ?
Most meg már szarnak rá az ökörségei után, nem nyomozzák a “lelki rezdüléseknek” látszódó mocsokságai okát, tiltják és szevasz. Közeledik a “fal” és ez a hercegnőknek tragédia.

Gejza
Olvasó
Gejza

“Szükségtelen mondani, hogy a férfiak a bennük gyökerező lovagiasság ellenére végül azt fogják érezni, hogy a lovagiasság bizonyos mértékű hálát kíván, mely nem igazán érkezik meg.”

Ezen pontosítanék, mit látok én:
Megvan a “lovagiasság”.
Ami valahol egy plusz dolog a férfi részéről a nő felé, ugye.
És nem, ezért a férfi nem kér pluszt, mert ösztönből jön, egy “alap” cselekedet szokott lenni és önzetlen, nem manipulatív vagy érdek vezérli.
De.
A baj ott van, hogy a viselkedés matematikailag az, hogy nem pluszt kap a férfi vissza, hanem még a nomrális, alap emberi viselkedést sem.
Na itt a baj, hogy elmentünk már ilyen irányba és hogy semmilyen elvárt plusz nincs és nem is kell a nőtől.
Hanem az alap normális emberi viselkedés, hanem a többlet ellenére az ellenkezője…

xcsakx
Olvasó
xcsakx
common man
Olvasó
common man

Amit a rockzenéről ír a fazon az elolvasható.Más témákban már kompromittálta magát nálam örökre mikor egy magyarellenes nyilatkozatot aláírt, más görényekkel együtt.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Amikor egy nő elkezdi boncolgatni a hipergámiát és “okosságokat” állapít meg:
http://www.she.hu/herself/20190311-nem-igaz-hogy-minden-nonek-a-rosszfiuk-kellenek.html

common man
Olvasó
common man

Remélem a sok rosszfiú elolvassa és megjavul(röhögés)

common man
Olvasó
common man

Egy egészséges lelkivilággal és önértékeléssel rendelkező nő

Az unikornis az valami ilyesmi?

d4n13l
Olvasó
d4n13l

” Vagyis jobban jársz, ha már az elején eldöntöd, hogy férfiként vagy barátként közelítesz egy nőhöz. Sokszor ugyanis azért kerül barátzónába valaki, mert barátként közelített, és a nő nem látta a benne lakozó potenciális férfit.”

Nyujtsa fel a kezet az a pasi, aki ugy altalaban csak baratkozni akar a nokkel! Naugye.

Eszternek vagy fogalma sincs a pasikrol, vagy pedig direkt ir egy manipulativ, felretajekoztato cikket. Igazabol nem is tudom, hogy melyik rosszabb.

Reszet Elek
Újságíró

Többször leírtam, de leírom újra: Sose kérj nőtől párkapcsolati tanácsot, mert a lehetőséget csak önigazolásra fogja felhasználni.

xcsakx
Olvasó
xcsakx
xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nem tétlenkednek, a feminizmusból soha nem elég:

https://index.hu/kultur/zene/2019/03/13/musical_britney_spears_feminizmus/

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Rég tervben volt ez a musical, évek óta cikkeztek róla, csak a részletek most derültek ki. Elsőre még örültem is, hogy nem a szokásos, elcsépelt “vidéki kislány elmegy a nagyvárosba híres lenni és megcsinálja” sztori lesz, hanem inkább ráépítik erre a mesevilágra, ami pl. jó családi program lehet, sokan megnézik gyerekekkel, tehát sikeresen futhat a színházakban, viszont a hajam égnek állt, amikor megtudtam, hogy az egész csak egy feminista propaganda lesz. Egyébként az énekesnőnek ennek nincs több köze, a kiadó odaadta a jogdíjakat és ennyi, Britney nem egy feminista picsa, csak örül gondolom, hogy úgy lesz ebből is sok pénze, hogy a kisujját sem kellett megmozdítania érte.
Az viszont szomorú, hogy Michael Jacksont emiatt törölték, mert páran egy dokfilmben állítanak valamit, amit nem lehet bizonyítani, sem cáfolni. Egyre több helyen betiltják a zenéjét, klipjeit, de bízom benne, hogy ez is csak pillanatnyi, mert azért az ő életművét nem lehet csak úgy kitörölni. Azt majd mindenki maga eldönti, akarja-e hallgatni vagy sem, ha elhiszi, amit róla állítanak.
Az már csak egy érdekesség, hogy az egyik vádlója, Wade Robson Britney koreográfusa volt. Sőt ennyi erővel akkor Britneyt is be lehetne tiltani, mert neki is volt már szexuális zaklatásos feljelentése, a volt testőre nyomta fel, hogy állandóan meztelenül mászkált előttük a házban meg ilyenek, aztán végül fizetett neki és nem lett belőle konkrét per. Mariah Careynek is volt hasonló. Persze, ez nem olyan súlyú, mint a Jacko-ügy, de a metoo-ba simán bele lehetett volna venni, aztán mégsem.

Naooo
Olvasó
Naooo

Britniszpirsz és az éneklés.

common man
Olvasó
common man

Jól fölnyomta a fűtést, járkált ott meztelenül, én meg izzadhattam a golyóálló kezeslábasban.

hunbagira
Újságíró

Mit csináltál, common?

common man
Olvasó
common man

Majd elmesélem ha elévült.

hunbagira
Újságíró

Ez nőies viselkedés, felcsigázod az embert és lelépsz, különben is a neten bizonyíthatatlan. :)
És, ha kihagyod a storyból a Btk által üldözött részeket?! :)

common man
Olvasó
common man
xcsakx
Olvasó
xcsakx
Naooo
Olvasó
Naooo

Szoptad, mer csak azért is megváltoztatni a dolgokat.

Wang B
Olvasó
Wang B

“negyven feletti férfiak nem vagytok ám szépek”

Ez annyira kínos szöveg, hogy én szégyelltem magam. Igaz, a szerző nem is vállalta a nevét.

common man
Olvasó
common man

Lehet , hogy nem szép a neve.

Hunn
Újságíró

Ez nem más, mint az egyik legnagyobb LOL amit valaha sikerült kiváltani belőlem. Szinte már KEK.

Jelentkezzen az, akinek a fejében a férfiként ezen a földön letöltött 40+ év során akár csak egyszer is megfordult a fejében az, hogy ő elsősorban és mindenekelőtt SZÉP szeretne lenni… Engem ne a szépségemért szeressenek a nők.

Azt amúgy észrevettétek, hogy minden picsában egy kibaszott Sigmund Freud veszett el, és mindegyik magyarázza valami ostoba faszsággal magának, hogy a férfiak fejében mi és hogyan van? Életközépi válság meg a kicsi faszom. Fiatalnak hiszi ám magát 40 évesen a faszom.

Elmondom mi a lényeg 40 évesen, bazmeg. Az, hogy meg fogsz öregedni és meg fogsz halni, de még se nem vagy öreg, se nem haldokolsz. És minden élesben megy, és mindennek következménye van. És végre pontosan tudod mit és miért csinálsz. És semmi sem úgy van, mint amit a picsák hisznek rólad, akár fiatal, akár öreg az a hülye ribanc. Ez van. Most már látom, hogy megérteni tényleg csak maximum a kutyám fog. A miértre a választ nem a nőknél keressük.

Kell még mondanom valamit, Ildikó?

d4n13l
Olvasó
d4n13l

Ki van itt fordulva minden magabol, ez olyan, mintha nekem nem a no alakja szamitana, hanem az, hogy mennyit keres. Megall az esz, de komolyan. Es bazmeg, az egeszben az a totalisan kiabrandito, hogy anno a Huffnagel megmondta, hogy a nok 99%-a fertozott es gyakorlatilag csak a haszonallatoknak alkalmazott kenyszervagas lenne a megoldas, amire azert meg en is azt mondtam, hogy hagyjal mar, ennyire azert nem lehet szar a helyzet (a kis naiv…). Azota eltelt legalabb 5 ev, mar nyitottabb szemmel jarok a vilagban es konkretan_nem_talalok_olyan not, aki ne okadna magabol a feminista dogmat.

Es ez azokra is igaz, akik elsore tok cukimukik meg teszik, hogy milyen jo anya lenne beloluk, aztan eltelik egy kis idoszak es miutan elmult a beetetos idoszak, elkezdenenek a fejemre noni. Hat, a lofaszt.

Aldo
Újságíró

Ha Hufi megmondta, akkor az úgy is van.

Hunn
Újságíró

Ami azt illeti, ha az számítana, hogy egy nő mennyit keres, akkor megszívnánk. Tudod, egy férfinak könnyebb munkát találni, egy nőnek pedig pénzt keresni. Mondjuk egy nő pénzkeresési képessége arányban áll az alakjával. :)

Baszki, most olvastam egy sztorit egy átlag – igaz, jól kinéző – Instagram csajról. Azt írja: “Men are weird and I’ve gotten a considerate amount of money from random dudes on the internet for no reason whatsoever.” Vagyishogy totál ismeretlen, random csávók csak úgy pénzt küldenek neki, nem is keveset, a semmire. Ez már tényleg a férfiúi szomjúság legalja.

Ebből a cikkből:

https://www.buzzfeednews.com/article/tanyachen/youtuber-brutally-burned-by-guy-requesting-venmo-money-wow

Fasznak adnak az emberek pénzt a fiatal picsáknak csak úgy, a semmire? Én a magam részéről nemrég konkrétan nekiláttam csak úgy, poénból Game-elni egy (amúgy ennél a cikkbeli Instagramos csajnál nem csúnyább) magát 19-nek mondó kis tiniprostit aki leszólított. Aki többet keres egy hét alatt, mint én egy hónapban diplomával, nyelvtudással, és tíz év munka után. Húszezerről indított, lement háromezerig, kiröhögtem, jót dumáltunk, megadta a Facebook-elérhetőségét (ahol kiderült hogy most lett 17) bejelöltem, ráírtam, erre írt hogy nagyon várta már, hogy írjak neki. Game works, Gentlemen. Game works. Azért nem fűztem be végül, mert kiderült hogy félig kokeró. :) Különben már meglenne ha nem lennék rasszista. Ja, és ezt most, 40 évesen, csak szólok.

A nők pénzt, vagy ami azt illeti, szexet, a mai világban könnyen találnak. Férfit, aki helyre tudja tenni őket és a helyükön kezelni, már sokkal kevésbé…

Reszet Elek
Újságíró

Őszintén szólva nem tudom miről szól ez a cikk. Ennyi időt pocsékolni annak a leírására hogy valaki öt dollárt próbált kérni… Ez csak virtuális szemét, az angol nyelv (ami lássuk be nem olyan szép mint a magyar) bemocskolása. A Jóisten mentsen meg az ilyen félelmetesen üres nőktől! Az ilyeneket ürítésen kívül mire lehetne használni?
Mindjárt írok egy cikket arról, hogy egy órája úgy terveztem szarok egyet, de aztán inkább ittam egy kávét.

Hunn
Újságíró

A poén az volt, hogy a csaj azt hitte pénz áll a házhoz, valójában a srác anyagi kompenzációt kért a csaj videójára elvesztegetett idejéért. :)

common man
Olvasó
common man

Ha már előtte kellet és még kávét is iszol rá,én nem tudnám tartani.

Reszet Elek
Újságíró

No látod milyen jó cikk lenne belőle…

hunbagira
Újságíró

Ez már régen megy gattyán (és tsai) ebből lett(ek) milliárdosok, hogy egyes férfiak neten vetkőzésért, sőt beszélgetésért is hajlandóak fizetni.

Hunn
Újságíró

Ezért kéne háború. A vérrel és verejtékkel megkeresett zsoldot biztosan nem basznák el ilyen hülyeségekre az emberek.

Gyakorlatilag a pénzzel csajozás mára értelmét vesztette. Marad az attitűd.

Reszet Elek
Újságíró

Szerencsejáték, szesz és kurvák. Bármelyik katona vagy matróz megmondhatja.

wayofmen
Olvasó
wayofmen

“No, ez most mi?:)”
Sajnos magyarul nem tudom ilyen frappánsan:
Bitch hit The Wall!:))))

Reszet Elek
Újságíró

comment image

Reszet Elek
Újságíró

Most már legalább ezt is tudom.

Mátyás Hunyadi
Olvasó

http://www.borsonline.hu/aktualis/het-aldozat-a-81-es-uton-szerelmi-veszekedes-utan-vezette-a-halalautot-zoltan/171113 Szomorú ez az egész ügy is. Csak még tragikusabb az egész, mint a Tankcsapdás csaj ügye az M3-ason. Minden ilyen ügyben az a tragikus, hogy a nő viselkedését egyik esetben sem próbálják még csak feltárni sem az újságírók. Büntetőjogilag maga az ügy már érdektelen, mert mindenki meghalt, senkit sem lehet már az ügyben megbüntetni. Maximum az emberi vonatkozások tárhatóak már fel újságíróként is. A férfi szereplők rokonait/barátait/szomszédait/munkatársait stb. nem is kérdezi senki az ilyen ügyekben, még az újságírók is tojnak rájuk. Szinte mindig egy “angyali, áldozati pozícióba tett nő” meg egy “sátáni, agresszor férfi” lesz az alapértelmezett felállás. Nem jó ennek a társadalmi üzenete, a férfit esetleg támogató vélemények teljes figyelmen kívül hagyása, esetleg mellőzése nagyon nem jó irány. Mert méltósággal illik elviselni, ha a nőnk félrekefél vagy megaláz minket, de ha ez sok férfinak még sem sikerül, akkor feltétlenül nem csak a férfi helytelen magatartásáról kellene értesülnünk. Mert ez így nem fair, mert ez így nem vezet sehová.

d4n13l
Olvasó
d4n13l

Itt most nem erzem azt, hogy mindenkepp a nore kene rahuzni a vizes lepedot. Nem o vezette az autot, nem o hajtott – valoszinuleg – gyorsan es nem o elozott esz nelkul. Lehet, hogy felmergelte a pasast, de a kormanykerek nem a no kezeben volt es nem volt kotelezo a pasasnak sem autoba ulnie, sem pedig szaguldoznia. Itt 6 aldozat van es egy idiota. A pasas.

common man
Olvasó
common man

Ha mondjuk a pasas úgy gondolta “ha enyém nem leszel senkié se” az most vajon nőies vagy férfias hozzáállás-e? Szerintem gyerekes de nem egyedi.

Reszet Elek
Újságíró

Mindenkinek a saját felelőssége hogy milyen állapotban ül a volánhoz. Hacsak a csaj nem rántott rá a kormányra, ami kevéssé valószínű, a pacák a hibás egyedül.
Megjegyzés: nem véletlenül soha nem fogok venni sem opelt sem audit.

common man
Olvasó
common man

Olyan autó kell amivel csak nagyon megfontoltan lehet előzni.De ha szándékos a belemenés akkor mindegy.Ha dühöngött akkor talán valamit számít.

Blackur
Olvasó
Blackur

Szia Mátyás!
Ha elolvasod a cikk frissítéseit börtönviselt erőszakos jogsi nélkül vezető fickó volt a hunyó. De ettől függetlenül sem kell egy balesethez ffi-női viselkedést társítani szerintem.

common man
Olvasó
common man

börtönviselt erőszakos jogsi nélkül vezető fickó volt

Azért a csaj lehet ,hogy tudott róla már korábban is…

xcsakx
Olvasó
xcsakx
hunbagira
Újságíró

Igen, és minden női szereplő. A dagadt, zsidó, provokatőr, főkurvát egy gyalogsági ásóval, verték volna agyon, szebb időkben egy meszes gödör szélén.

riveroftime
Olvasó
riveroftime
Reszet Elek
Újságíró

2012. június 9-én?