Alter Ego
631 megosztás

“Nincs irgalom!” – Így tüntettek a homoszexuális genderisták a parlament előtt

Kövér László a Budapesti Metropolitan Egyetemen tartott lakossági fórumán egyebek mellett a genderideológia és az LMBTQ mozgalom térnyeréséről beszélt kritikus éllel. Gondolatai olyan mértékben találtak célba a szivárványnézetek hazai képviselőinél, hogy a Szivárvány Misszió Alapítvány szervezésében működő Budapest Pride-ot szombat estére a parlament elé csődítették egy soron kívüli demonstrációra.

“Egy normális homoszexuális tudja, hogy a világ rendje micsoda, hogy ő így született, ilyenné lett. Próbál ehhez a világhoz alkalmazkodni úgy, hogy nem tartja magát feltétlenül egyenrangúnak.”

Habár a hagyományos családfelfogás szerint gondolkodó, önkorlátozó “normális” homoszexuálisok gondolata mindennél taszítóbb, gyűlöletesebb a genderista LMBTQ mozgalom számára, mégis az igazság az, hogy a Kövér László által körülírt homoszexuálisok mégiscsak léteznek. Az efféle szellemiségben gondolkodók közül közül egy híresség szavait érdemes idézni:

“Az egyetlen családmodell a hagyományos. Nem lehet beleavatkozni az élet természetes áramlásába, vannak dolgok, amiket nem szabad megváltoztatni.

A családot nem mi találtuk fel… Megszületünk, egy apától és egy anyától. Vagy legalábbis így kellene lennie, ezért is vagyok szkeptikus a szintetikus gyermekekkel, a bérbe adott anyaméhhel vagy a katalógusból választott spermiumokkal kapcsolatban.

Meleg vagyok, nem lehet gyermekem… Az életnek megvan a maga természetes áramlása, vannak dolgok, amiket nem lehet megváltoztatni. És az egyik ilyen dolog a család.”

Mindezt a híres divatcéget alapító Dolce és Gabbana melegpáros fogalmazta meg még 2015-ben egy sajtóinterjúban és ez tagadhatatlanul tökéletesen egybe cseng Kövér László véleményével. Ezek a gondolatok aztán olyan gyilkos indulatokat váltottak ki a nemzetközi LMBTQ mozgalom tagjaiból, hogy gyűlölet hadjáratot és bojkottot indítottak a mozgalmi sztenderdektől eltérően gondolkodó meleg pár ellen. A férfihang.hu ebben a cikkben számolt be a történtekről. Szóval pontosan átláthatjuk, hogy aki így tör saját meleg barátai ellen, az miféle gyűlöletet táplálhat azok iránt a heteroszexuálisok iránt, akik tőlük eltérően gondolkodnak az egynemű párok családállítási, gyermeknevelési alkalmasságáról.

A parlament előtti megmozdulásról az alábbi videóból kaphatunk képet. A demonstráció vezérszónoka Antoni Rita, a genderideológia megkerülhetetlen felkent papnője volt, aki szokásos selypegő ordítozásával jól megadta a tüntetés alaphangját:

Mint láthatjuk, Antoni Rita nem hazudtolta meg önmagát, pár mondat után sikerült kikötnie a mozgalmuk által problémamentesen tolerálható egyetlen fóbiánál, vagyis a férfifóbiánál, sőt egyenesen a férfigyűlöletnél. Ízléstelen sztereotípiáira válaszul fel kell hívnom a figyelmet rá, hogy miközben a kifejezetten kisszámú homoszexuális “szülők” jogairól erőszakolnak társadalmi vitákat, addig az apák fél társadalmat érintő jogi problémáiról még véletlenül sem ejtenek soha egyetlen szót sem. Ők legfeljebb gyűlöletcélpontként jöhetnek szóba, mint most is. Holott tudni szükséges, hogy az apák a mai napig olyan diszkriminatív törvények között léteznek, amelyek a “vélelmezett apaság” szűkre szabott keretei között, jogvesztő hatályú rendelkezésekkel kényszerítik őket például arra, hogy saját gyermekükként neveljék a feleség által a családba szült kakukkfiókákat, és ezzel párhuzamosan a jogrendszer mindent megtesz, hogy válás esetén ellehetetlenüljön a gyermekeikkel való kapcsolattartásuk. A mai napig nem vált alapvető gyakorlattá a közös szülői felügyeleti jog megítélése. Még Antoni Ritának sem kellene csodálkoznia, hogy ilyen viszonyok között a férfiaknak egy jelentős része pont úgy veszi semmibe saját apai hivatását, ahogyan azt a jogrendszer, a társadalom kimondva-kimondatlanul elvárja tőlük. Talán nem csoda, ha jogfosztásuk hatására sokan köszönik szépen, de nem szeretnék inkább magukra vállalni a kéthetente egyszer eljövő “szemét apád” mumus szerepét sem.

No de, kanyarodjunk vissza a genderisták megmozduláshoz:

Aki a transzszexualitás  egy ezred (!) százalékos és a homoszexualitás kb tíz százalékos léptékben létező problémájával előtérbe furakodva egy egész társadalmat akar átformálni a többség kárára, az valójában nem sok jót akarhat. Akkor is igaz ez, ha nyomasztónak megélt személyes helyzete miatti elfogultságában teszi ezt. Aki a saját nemi diszfóriájának problémáját úgy kívánja megoldani, hogy alapos kényelmetlenségeket akar okozni egy egész társadalomnak, az nem a probléma megoldására törekszik, hanem egészen egyszerűen nem bírja el a saját keresztjét és mások vállára akarná adni azt. Jobb esetben. Rosszabb esetben a saját balsorsáért törekszik bosszút állni az egész társadalmon. Ha nem volt szerencséje, hát dögöljön meg a szomszéd tehene is. A társadalom hibáztatása, a gender nevelés követelése, a végtelenített LMBTQXYVZ forradalom nem más, mint egy erőszakos kisebbség által a többség kárára elkövetett erőszak. Ez az attitűd lényegében a többséget akarja olyan “társadalmi nyomás” alá helyezni, amilyen nyomás alatt balszerencséjükre a speciális nemi identitású emberek állnak a szükségszerűen “heteronormatív” társadalomban.

„Közösen kell fellépnünk az egyenlő méltóságért és az egyenlő bánásmódért, közösen kell felszólalnunk a kirekesztés és a gyűlöletkeltés ellen, nem csak ma, a homofóbia, transzfóbia, interfóbia és bifóbia elleni világnapon.”

Ilyen szavakkal biztatják egymást a liberális, genderista szervezők, és itt szükséges hozzáfűzni, hogy a gendermozgalom egyik “nagy” eredményeként könyvelhetjük el, hogy a “heterofóbia” meghökkentőnek tűnő fogalmát mára már a szociológiának, pszichológiának kézzelfogható jelenségként kell vizsgálnia, de ez persze nekik eszükbe sem jutna. Az önmagát nagyon nyitottnak és toleránsnak hazudó gondolkodási irányzatnak nem új keletű a férfiakkal szembeni gyűlölete sem. Külön (ál)tudományos szakágat alapoztak a férfiasság mocskolására, a “toxikus maszkulinitás” (“mérgező férfiasság”) elleni küzdelemre, a férfias attitűdök társadalomból való kipusztítására. Azért gondoljuk csak végig, mennyire ellentmondásos, megdöbbentő, hogy a mindenféle fóbiák elleni küzdelmüket általában a férfiakkal és a heteroszexuálisokkal szembeni fóbiák felkorbácsolásával, fröcsögő gyűlölettel, vallásgyalázással, közszemérem sértéssel, trágársággal és obszcenitással, köztéri biblia-toszással, “gecis bajszok” emlegetésével látják megvalósíthatónak.

Mindettől függetlenül egyáltalán nem gondolom, hogy ne létezhetnének a homoszexuálisoknak megfelelő érdekvédelmi szervezetei. Sőt azt hiszem, a férfimozgalomnak ki kell állnia a meleg férfiak egyes alapvető jogai mellett, például a szabad szexuális választás joga és annak elfogadtatása mellett. Az egészen biztos, hogy a gendermozgalom nem képviseli megfelelően a homoszexuális férfiakat, hanem őket legfeljebb ágyúgolyóként hasznosítja, a felkorbácsolt társadalmi indulatokat jórészt a férfi homoszexuálisokra irányítja, miközben leginkább gender-feminista célok elérése érdekében munkálkodnak. Valójában az egyedülállók illetve egynemű párok gyermekvállalásának problémája sem elsődlegesen a férfi homoszexuálisok problémafelvetése, hanem sokkal inkább azoké a férfigyűlölő leszbikus-feministáké, akik férfiak helyett inkább spermabankokhoz akarnak fordulni, hogy ott szerezzék meg asszisztált reprodukciós eljárásokhoz az egyébként viszolygással szemlélt és emberszámba sem vett férfiak spermáját. Ezért azt javaslom minden férfinak, hogy senki ne legyen semmilyen formában sem spermadonor, hogy aztán azzal is egy férfigyűlölő, férfi(asság)pusztító amazontársadalom kialakításához nyújtson segédkezet.

Végül szögezzük le: azt kellene mindenekelőtt tudomásul vennie a gendermozgalomnak, hogy aki nem képes kimondható, legitim, konkurens nézetként elfogadni mások, például Kövér László vagy éppen Dolce és Gabbana urak véleményét, hanem helyette “irgalmatlan” háborút visel velük szemben, annak semmi oka sincs panaszra és hisztire az őt érő nyers, leplezetlen kritika miatt, mert valójában ő maga sincs birtokában annak a toleranciának, amit állítólag társadalmi normává szeretne emelni.

Post Author: Alter Ego

Alter Ego
Érdekelnek az emberek. Érdekelnek a közösségek. Mindez a pszichológia és a társadalomtudomány nagyítója alatt is. Mindig is meghökkentettek és lenyűgöztek az egyéni- és a közgondolkodás paradoxonjai. Emellett van személyes véleményem is a világról, sőt nem átallom néha le is írni. Elismerem, hogy az elemző énem felett néha a privát szenvedélyességem győzedelmeskedik, ezért a kedvenc műfajom a publicisztika.
f Facebook
631 megosztás


83 thoughts on ““Nincs irgalom!” – Így tüntettek a homoszexuális genderisták a parlament előtt

  common man

  (2019. május 19. vasárnap - 12:45)

  Kedves csinos kis nő. …………..Ne bántsatok másik műsort néztem…

  Naooo

  Naooo

  (2019. május 19. vasárnap - 13:22)

  A buziknak azért kell gyerek, hogy erőszakolhassák.

   hunbagira

   hunbagira

   (2019. május 19. vasárnap - 16:40)

   Tudják ezt ők, sőt szeretik is hangoztatni, ha ezek katolikus papok…szokásos “duplagondoljukkal”.

  wittukind

  wittukind

  (2019. május 19. vasárnap - 13:55)

  bender log ez a gyülevészség, miértnem…….

  zgy001

  (2019. május 19. vasárnap - 14:00)

  hunbagira

  hunbagira

  (2019. május 19. vasárnap - 16:32)

  Hát a tüntetők hite szerint nincs is ilyesmi….:)

  hunbagira

  hunbagira

  (2019. május 19. vasárnap - 16:43)

  Egyébként erről az antoniritáról mit lehet tudni valami dígó szexturista és dígózó zsidókurva fattya…akit itt hagyott dígó spermadonorja. Azóta gyűlöli a férfiakat…egy kis “gyűlölettársítással” minket magyarokat.

  tomgal

  (2019. május 20. hétfő - 08:30)

  Remek cikk ! Véleményem szerint ( ugyan már sok helyen nem kell titkolni) világszinten 10-15 % körül mozog a homoszexuális viszonyt folytatók száma , de ebbe a biszexuálisok is beletartoznak. És vannak tetületek, városok, ahol a nagyon lojális viszonyok miatt, akár a 20-30%-ot is elérhetik (SF, LA)

   common man

   (2019. május 20. hétfő - 09:48)

   Sőt az a normális! Honnan “szoptad” ezeket a számokat.

    tomgal

    (2019. május 20. hétfő - 18:41)

    A haverom élt San Franciscoban ,most LA-ben lakik, Tőle az info , ő nem buzi :)

     common man

     (2019. május 20. hétfő - 21:47)

     Bement egy szórakozóhelyre a csaj odajött hozzá:ma este te vagy a negyedik helyes pasas de remélem te nem vagy buzi mint az eddigiek…

      tomgal

      (2019. május 21. kedd - 08:40)

      Akkor már 75% lenne az arányuk…, azért az tán mégse ( nyilván tippelt, ő azt mondta szerinte ott , dupla annyian vannak, mint máshol , így jött ki nekem a 20-30 % )

      Más, most olvastam, RIP Niki Lauda ! :(

       common man

       (2019. május 21. kedd - 09:02)

       Az is csoda volt ,hogy a balesete után ilyen sokáig bírta.

        tomgal

        (2019. május 21. kedd - 10:26)

        Így igaz. Hatalmas küzdő volt. Mindenhogy világbajnok tudott lenni. Előtte,utána, több év kihagyás után újrakezdve, majdnem közben is ( hat héttel egy ilyen baleset után autóba ülni ! ha nem az őrült Hunt gyerek az ellenfele , azt is megnyeri, úgy, hogy több versenyt kihagyott ) Sajnálom hogy élőben nem láthattam versenyezni . Akkor még lényegesen többet számított a valódi vezetni tudás.

  tobbneju

  tobbneju

  (2019. május 20. hétfő - 11:35)

  Kövér Laci bátyánk azért még a 68 előtti ízlés szerint beszél alapvetően. Amikor a FÉRFIAK közötti homoszexuális kapcsolat büntetőjogi tényállás volt. Hogy a NŐK közötti miért nem volt büntetőjogi kategória ? Nem tudjuk, csak, jogelméleti megalapozottsága akkor sem volt. Laci bátyánk sem azt mondta, hogy “nem normális az, ha egy gyereknek két ANYJA van”. Nehogy a “hölgyek” megsértődjenek. Laci bátyánk sajnos alapvetően nem antifeminista, hanem egy régi vágású öreg úr, aki politikai okokból erősen tartózkodik még a leszbikus/biszexuális “hölgyekkel” kapcsolatos negatív véleményektől. Kérdésre lehet még azt is mondaná, hogy két leszbikus nő gyerek örökbefogadását megfontolandónak tartaná. Laci bátyánk szövege a “férfi nyugodtan üthető” alapelvén nyugszik, alapvetően sajnos primitív ez a férfi homoszexuálisokat pellengérre állító magatartása. Korrekt akkor lenne, ha a női homoszexualitásról is hasonló negatív megközelítéssel értekezne. Így ez egy öreg úr vágyakozása a régi szép időkre, amikor a buzikat még börtönbe is lehetett csukni. De ez már Magyarországon is igen régen volt.

   wittukind

   wittukind

   (2019. május 20. hétfő - 12:06)

   Itt is börtön várt a buzikra, 5 év volt a büntetés, aszt hiszem hogy 96 táján vették ki a btk-ból…a leszbikék nem voltak létezőnek elismerve, egyszerű ok miatt, hogy egy nő akkor is szülhet ha leszbi….vagyis csak a férfi lehet buzi és ezt büntették…

    schwarzwald

    (2019. május 22. szerda - 18:21)

    Már a nyolcvanas években bőven megtűrt kategória voltak. Moldova: A Bűn az élet egy fejezetében taglalja. Figyelték őket, kartonjuk volt term. de csak ezért nem járt bünti. A szobáztatókat sem tudták felderíteni rendesen. Hozzájuk vitték fel a kuncsaftot a zömmel vidékről feljáró buzeráns “prostik”. Na ott volt minden: Elbódítás, markecolás stb. A látencia erős volt, mert szégyenükben csak egy része a kizsebelt ratyi ügyfeleknek tett feljelentést. De az akkori közismert, közszereplő buznyákokat is nyilvántartották természetesen.

   Apa35ev

   Apa35ev

   (2019. május 20. hétfő - 15:26)

   Kövér László egy tiszteletre méltatlan bajszos öregember aki szerint a férfi dolga kizárólag a család eltartása és a tűrés. Ha buzi lennék akkor azért kéne gyerek, hogy legyen ki gondoskodjon rólam a halálom előtt és után.
   A női pedofilvád szerintem annyira hétköznapi már a családügyi bíróságokon, hogy lehetséges azért akart Vona Gábor gyógyszeres kémiai kasztrálást, hogy fel se merülhessen nemi erőszak és mindannyian töketlenek legyünk a családunkban, mint a nők akiket a családok “urai”-nak és döntéshozóknak szánnak. A korlátolt hülyék és rossz apák szerint (akik csak pénzelik a gyereküket, hogy elhülyüljenek az okostelefonoktól) ha egy férfinak farka van akkor már a gyerekekre is potenciális veszélyt jelent. Ilyen embernek tartom a pedofilozó Kövér Lászlót is aki csak jó helyen volt jó időben 89-ben és azóta csak segget nyal. Egy biztos erre a bandára nem fogok többet szavazani ahogyan az MSZP-DK-ra sem, mert őmiattuk van évtizedek óta az összes magyar apa elnyomva és tartásdijfizető másodrangú állampolgárnak bélyegezve akik halálig dolgoznak. Az is érdekes, hogy kövér is egy mangina törpeemlős és nem fogadja el, hogy 2 férfi neveljen gyereket, bezzeg 2 egyszerre nevelő édesanyának tapsikolna mint egy pinavadász a leszbisón.
   Ez a hétköznapi mert magyar családok többségében csak a jóédesanya és nagyi (anyós) nevel gyereket. Annyira rossz apák és gyűlölnek minket ezek a bajszos majmok, hogy reményeim szerint háború lesz ellenük. Ha más nem akkor a lányos Z generáció fogja elzavarni őket a sunyiba és akkor beszélhetünk majd a férfiak jogairól is.

   SerialSlut

   SerialSlut

   (2019. május 20. hétfő - 15:55)

   Én nem értem, honnan jött ez nektek, hogy ő csak a férfiakat ítéli el.

    wittukind

    wittukind

    (2019. május 20. hétfő - 19:00)

    ki az a “ő” és ki az a “nektek”?

    tobbneju

    tobbneju

    (2019. május 20. hétfő - 20:23)

    Seri….. Laci bátyánk a helyi Fidesz főnök vaddisznó pörköltje, két feles, meg egy üveg vörös bor után a helyi erők előtt csak buzizott egy jót, mert ott azt szeretik. Szerintem nem ismertette részletesen a Fidesz buzi programját. Szerencsére Gulyás Gergely teljesen józanul, kormány sajtótájékoztatón, számos újságíró előtt pontosította Laci bátyánk szavait. Idézzük Gulyást: “Gulyás hozzátette: egy gyereknek joga van anyához és apához, és nem helyes, ha két APJA van, mert önzés, ha megfosztjuk a gyerekeket a különböző nemű szülőktől.” Hát innen vettük, gondolom Laci bátyánk sem azt mondta, hogy nem helyes, ha egy gyereknek két anyja van.

    https://www.blikk.hu/aktualis/politika/gulyas-reagalt-kover-kijelentesere-onzes-ha-a-gyereknek-ket-apja-van/ffdlyqy

     SerialSlut

     SerialSlut

     (2019. május 20. hétfő - 20:29)

     Csak nem tette oda, hogy például, de világosan érthető, hogy férfi-nő felállást fogadnak csak el.

     „A házelnök megfogalmazott egy véleményt, erre azt tudom mondani, hogy a magyar jog teljesen világosan szabályozza, hogy azonos nemű pároknál örökbefogadásra és házasságkötésre nincs lehetőség. Az egyik nem lehet, a másik büntetőjogilag szankcionált” – hangzott el Gulyás szájából.

     A magyar alkotmány azon a helyes és világos alapelven nyugszik, hogy csak férfi és nő között jöhet létre házasság – magyarázta Gulyás azzal kapcsolatban, hogy Kövér László házelnök a pedofíliához hasonlította az azonos nemű párok örökbefogadását. Gulyás hozzátette: egy gyereknek joga van anyához és apához, és nem helyes, ha két apja van, mert önzés, ha megfosztjuk a gyerekeket a különböző nemű szülőktől.

      Alter Ego

      Alter Ego

      (2019. május 20. hétfő - 20:53)

      Ami azért így sem annyira hangzik jól, mert az áll ott speciel, hogy “nem helyes, ha két apja van”. Mintegy vastagon kiemelt példaként. És ez nem arról árulkodik, hogy pontosan értik, hogy az egész LMBTQ lobbin belül azért nagyobb arányban a homoszexuális nők akarják szétfeszíteni a társadalmi kereteket.

      Majd kérném egy jogász segítségét, de úgy tudom, az utóbbi időben éppen enyhítettek az asszisztált reprodukciós eljáráshoz való hozzáférés lehetőségén. Amihez korábban egyedülállók nem férhettek hozzá, csak házasfelek vagy közjegyzőnél is bejelentett, bejegyzett élettársak. – Mert ugye egy gyereknek legyen két szülője, anyja és apja is. Erre maholnap majd oda fogunk jutni, hogy nők, férfigyűlölő leszbikusok leadják majd a megrendeléseiket a spermára, aztán annak a szerencsétlen gyereknek mégsem lesz apja, csak egy lilahajú, férfigyűlölő plusz anyukája. Kövér úrék meg célozgatnak az olyan kis számban létező elvetemült férfiakra, akik esetleg azért fogadnának örökbe, hogy megrontsanak. Pedig helyette már dörzsölik a markukat a leszbikus-feministák, hogy ők majd jól meg-gender-nevelnek egy új generációt.

      Dicséretes, hogy ezek az “öregurak” legalább ennyire tájékozottak ezekben a gender-ügyekben, de azért valóban nagyon úgy tűnik, hogy nem teljes még a kép náluk. Mindenáron két apukáról akarnak vitatkozni, amikor az a lényegesen ritkább eset, biztosan azért is, mert eleve jobban elutasítja a társadalom, mint a leszbikusok gyerekvállalását. Pedig azért az Isten óvjon meg mindenkit attól, hogy egy férfigyűlölő, genderista, leszbikus-feminista páros fiaként kelljen felnőnie. Mondjuk például a transzügyeken marakodó Antoni Rita és Bajusz Orsolya kisfiaként. – A hideg is kiráz a gondolattól. És igen, én igenis merészelek élni ezzel a rémes “homofóbiámmal”.

       SerialSlut

       SerialSlut

       (2019. május 20. hétfő - 21:13)

       Ennek nem csak a feminizmus az oka. Csajok között kifejezetten divat a “leszbizés” (ami inkább csak szórakoztatási célú), sok férfinak tetszik, bátorítják a dolgot, ott a sok leszbipornó, ami mindig toplistás kategória. Én ebben inkább a pasik kezét látom, akármennyire is elkezdesz emiatt rögtön férfigyűlöletet kiabálni, szerintem ez rajtatok múlik, mert amúgy a férfiak szívesen nézik az ilyesmit, addig persze, hogy elfogadottabb lesz. Mármint a szex része.

       Magát a leszbikusságot szerintem annyira nem tolerálják az emberek, nem jobban, mint a pasik közötti buzulást. Leszbik folyamatosan beszámolnak arról, hogy a pasik “meg akarják őket téríteni”, a különbség inkább, hogy a nők felé csak így közelednek, a heteroszexuális szex erőltetésével, míg a meleg pasikat meg ütnék, mert csak. Emiatt lehet, hogy ha párrá állnak össze is előbb tolerálják, mint ha pasik csinálják ugyanezt – pont maguk a férfiak.

       De ez még mindig a pasik döntése, hogy nem kezelik őket ugyanúgy, ezt nem kenném a feministákra, mert egyszerűen ehhez sok közük nincs. A férfiaknak kéne tisztázniuk ezt magukban, hogy miért tesznek különbséget, miért tolerálják, sőt bátorítják az egyiket, a másikat pedig irtanák.

       (Szerintem amúgy pont ugyanannyira lehet szar fiúként felnőni férfigyűlölő leszbikkel, mint lányként nőgyűlölő buzikkal.)

        Alter Ego

        Alter Ego

        (2019. május 20. hétfő - 21:24)

        Akkor kérdezem: melyik nem az, amelyik toleránsabb a másikkal?

        Egyfajta szemléletváltás érdekében szervezzük most ezt a beszélgetést és vitát is éppen…

         SerialSlut

         SerialSlut

         (2019. május 20. hétfő - 21:33)

         Nem tolerancia az, ha “elviseled” annak a látványát, amire egyébként is izgulsz, sőt kifejezetten igényled. :)

          common man

          (2019. május 20. hétfő - 21:56)

          Kívánni nem a leszbisége miatt kívánja a két nőt hanem azért mert két jó nő. A tolerancia része az ,hogy a férfi elviseli ha egymással is csinálják.De ha is helyett csak van az már nem annyira elviselhető.

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. május 20. hétfő - 22:02)

           Tűpontos. A vágy nem a leszbikusságnak szól.

           Mióta megvilágosultam, és a látvánnyal egy időben óhatatlanul realizálom azt is, hogy nagy valószínűséggel két férfigyűlölőt látok éppen, azóta a leszbikus interakcióknak nincs túl sok vágykeltő hatása nálam.

           SerialSlut

           SerialSlut

           (2019. május 20. hétfő - 22:04)

           Azért van a top3-ban a leszbi pornó, mikor lehetne heterót is nézni? :)
           Valahogy nehezen képzelem el, hogy aki kifejezetten leszbikus pornóra keres rá, az mindössze elviseli a látványt.

           common man

           (2019. május 20. hétfő - 22:06)

           Biztos leszbi nők nézik

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. május 20. hétfő - 22:09)

           Magamról beszéltem, nem a férfiak szélesebb tömegeiről. Sokan nem látják át a valóságot, ahogy én sem láttam át sokáig. Csak én odafigyeltem rá, hogy mit is mondanak a leszbikusok és tisztán megértettem, hogy viszolyognak a férfiakkal való szextől, pontosan ezért leszbikusok.

           Amúgy az online pornográfia forgalmazók statisztikái szerint a nőknek
           a kedvenc kategóriája a leszbikus pornó. Ez megér majd valamikor egy külön beszélgetést.

           SerialSlut

           SerialSlut

           (2019. május 20. hétfő - 22:12)

           Hát a pornhub szerint valóban, a pasiknál az első a teen, a második a milf, a harmadik a mom. Szóval ez máris cáfolja, hogy a pasiknak ne jönnének be az idősebb nők, arról is lehetne írni. :)

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. május 20. hétfő - 22:16)

           így van. Én is a Pornhub statisztikáira alapoztam.

           Az idősebb nők a fiatal, bizonytalan férfiak vágyálmai. Mert növelni a férfiasságba vetett hitet, ha egy tapasztaltabb nő is férfiszámba veszi az embert. Mindannyian átmegyünk ezen, mi férfiak. Egyeseknél van egy számítás is, azt hiszik hogy az idősebb nőknél előnyben részesülhetnek, de az esetek egy jelentős részében ez csak egy illúzió, mert elég sok nő nem akar kapcsolatot fiatalabb férfival, nem tudják komolyan venni őket. Harminc környékétől felfelé már a férfiak jelentős része nem a milfekről álmodozik, még véletlenül sem.

           SerialSlut

           SerialSlut

           (2019. május 20. hétfő - 22:18)

           Az életben, de pornót is bizonytalankodva néznek azzal a tudattal, hogy fiatal, szép nőket nem szabadna, ezért választják inkább a csúnya idősebbet? Azt azért nem hiszem. :)

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. május 20. hétfő - 22:19)

           A fiatalabb férfiak felkészülése a vágyott önmegerősítő kapcsolatra.

           SerialSlut

           SerialSlut

           (2019. május 20. hétfő - 22:23)

           A nőknél az első három a lesbian, gay és a teen. Úgy tűnik, a nőknek a két pasi felállás is tetszik, illetve nem tudom, hogy teen alatt most tinicsajt vagy tinifiút kell-e érteni. A kategorizáláskor a csajok miatt szokták a teenbe sorolni a videót.

           Egyébként érdekes téma, én akkor néztem utána, amikor pár hónapja a feminista bloggerinya kijelentette, hogy az erőszakos, megalázó pornók a férfiak vágyait elégítik ki, amikor a keresőszavak nem igazán ezt támasztják alá. Persze, a pasik listáján is ott vannak, de jóval népszerűbbek a nőknél.

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. május 20. hétfő - 22:27)

           Így van, abszolút nem támasztja alá a statisztika ezt a vélelmet. Ajánlok egy érdekeset még neked ezzel kapcsoltban: nézd meg a Valentin napi statisztikákat. Nem a nőknél, hanem a férfiaknál ugrik meg inkább a vonatkozó romantikus szavakra irányuló keresés.

           SerialSlut

           SerialSlut

           (2019. május 20. hétfő - 22:30)

           Jó, de ez lehet abból, hogy a nőknek erre nem kell rákeresniük, ha viszonozni akarják, mert ezzel vannak tele a nőknek szóló filmek és magazinok.

           common man

           (2019. május 20. hétfő - 22:26)

           Az idősebb még nem jelent csúnyát.Vagy ezek olyan filmek ,hogy direkt csúnyák vannak benne?

           SerialSlut

           SerialSlut

           (2019. május 20. hétfő - 22:32)

           A tinilányokhoz képest mindenképpen csúnyábbak. :)
           A tinit persze eleve is idézőjelbe kell tenni, hiszen voltaképpen tiniknek kinéző felnőtt nőkről beszélhetünk.

           common man

           (2019. május 20. hétfő - 22:36)

           Helyesen: a tinilányok szebbek…

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. május 20. hétfő - 23:00)

           Like.

           common man

           (2019. május 20. hétfő - 22:12)

           Meg ha férfi nézi nagyobb valószínűséggel jó nőket fog látni nem pedig nagy néger stb faszokat vagy kidolgozott (férfi) hátsó fertályok nyögésekkel kísért lökő mozdulatait.

        Marcell

        (2019. május 20. hétfő - 22:53)

        A férfi homoszexualitástól, főleg a “passzív szereptől” és a hozzá társított gyengeségtől, puhányságtól, dekadenciától vagyis a hagyományos férfiszerepre való alkalmatlanságtól való irtózásnak igen mély gyökerei vannak, míg a leszbikusságot sosem tartották igazán bűnnek, magánügy volt.

       tobbneju

       tobbneju

       (2019. május 20. hétfő - 21:19)

       https://www.hazipatika.com/eletmod/meddoseg/cikkek/lombik_egyedulallo_noknek_ki_lesz_az_apa/20170209145809 Most érd be ezzel Alter Ego. Béranyaság tiltva itthon, homoszexuális férfi nem bérelhet fel nőt a gyereke kihordására. A leszbikus vagy egyedülálló nőktől nem sajnáljuk a donorspermát. Így a “két anyja van” esetet nem szidta Laci bátyánk, hiszen egy leszbikus pár akár egy meddőségi centrumot, akár téged személyesen is felkérhet sperma punciba juttatás céljából. És a “két anyjú” gyerekek száma a biológiai szükségszerűségek miatt ugyebár szépen szaporodik, két férfinak azért jóval bonyolultabb gyerekhez jutnia. Nem mindenki Ronaldo, hogy csak úgy kifizessen béranyákat. Örökbe meg nem adnak nekik gyereket.

        Alter Ego

        Alter Ego

        (2019. május 20. hétfő - 21:27)

        Ha valóban nem sajnáljuk a donorspermát újabban, akkor jól tudtam, hogy a leszbikus-feministák vágyát már szépen tejesítette is a kormányzat fű alatt. A társadalmi vitát és a saját Laci bácsis ellenvetéseiket is mellőzve…

         tobbneju

         tobbneju

         (2019. május 20. hétfő - 21:36)

         Vigasztalni próbállak Alter Ego….. Ha egy egyedülálló, esetleg akár leszbikus nő donorspermáért jelentkezik egy meddőségi centrumban, úgy talán erre nincs TB finanszírozás, így jó pénzért mérik a hölgynek a spermát és nem a te TB járulékod terhére ejtik őt teherbe. Akkor ess majd kétségbe, amikor TB támogatással, a te TB járulékodból ejtik teherbe a hölgyeket a donorspermával, majd bejegyzik, hogy apa: Magyar Állam, aztán a te adódból el is akarják majd tartani a hölgyet a gyerekeivel. Orbán nagyon meg akar egyezni a “hölgyekkel”, akár még ez is lehet a vége a megegyezésnek. Kezdésnek 10 ampulla sperma Kövér Laci bátyánktól és indulhat is a buli……..

          Alter Ego

          Alter Ego

          (2019. május 20. hétfő - 21:48)

          A szkepszist, társadalmi kiábrándultságot nem mellőzve:

          Szerintem úgyis az lesz a vége, hogy a távolabbi jövőben a hagyományos családok eltűnnek és a gyerekek közeltartottak lesznek. De ha jól belegondolunk, már jelenleg is ez a helyzet: az apák reprodukciós és családi jogai minimálisra korlátozva, a fizetési kötelezettségik maximalizálva. A mostani helyzet talán még tisztességtelenebb is, mert lehetőséget hagy a férfiak aranyásó levadászására, családi illúzióik felkeltésére és megnyomorításukra. A házasságok jelentős része válással végződik, amelyeket a nők kezdeményeznek, a férfiakból meg költségviselő vasárnapi apuka lesz. Lehet ennél rosszabb bármilyen más megoldás?

        SerialSlut

        SerialSlut

        (2019. május 20. hétfő - 21:31)

        Pont annyira létezik két anyu, mint két apu.

         Alter Ego

         Alter Ego

         (2019. május 20. hétfő - 21:34)

         LOL – Persze, hogy még véletlen sem…

          SerialSlut

          SerialSlut

          (2019. május 20. hétfő - 21:37)

          Miért, örökbefogadhat két nő? Nem. Örökbefogadhat két pasi? Nem.
          Azért csak Istent (vagy akiben hiszel) okolhatod, hogy a nők könnyebben megoldják, hogy annak ellenére családot alapíthassanak, hogy nem szabadna nekik. Egy nő tud szülni, egy férfi nem, ne legyél már olyan, mint a feministák. :)

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. május 20. hétfő - 21:39)

           Semmi nem menti azt, hogy csúnyán csúsztatsz… Az alapállításod hazugság.

           SerialSlut

           SerialSlut

           (2019. május 20. hétfő - 21:42)

           Már miért volna? Mióta fogadhat örökbe két nő?

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. május 20. hétfő - 21:54)

           Ne csináld ezt, cseszd meg. Pontosan tudjuk, hogy mi a valóság a jogokon túl (is), felesleges ez a szofista vacakolás.

           SerialSlut

           SerialSlut

           (2019. május 20. hétfő - 21:58)

           Milyen szofista vacakolás? Két nő hivatalosan nem lehet szülő, ahogy két pasi sem. Olyan megoldások léteznek, hogy az egyikük megszüli/örökbe fogadja és a másik nem hivatalosan neveli mellette, de jogilag nem lehetséges. Ezt férfiaknak nyilvánvalóan nehezebb megvalósítaniuk a biológiai különbségekből adódóan, úgyhogy tényleg nem értem, miért káromkodsz már itt velem.

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. május 20. hétfő - 22:34)

           Mert a törvényi lehetőségeket megkerülve két “anyu” gyakrabban létezik, mint két “apu”. Tehát az állításod csak szofista csúsztatásként, szigorúan vett jogi értelemben igaz, de a törvényeket kijátszó realitás szintjén egyáltalán nem. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a férfi homoszexuálisok sokkal ritkábban akarnak gyereket. Bevallom, statisztikám nincs róla, de a fejemet teszem rá.

           SerialSlut

           SerialSlut

           (2019. május 20. hétfő - 22:37)

           Viszont ez pusztán a biológiai különbségekből adódik. A pasikon a béranya rendszer segíthetne, és nem csak rajtuk, hanem sok páron is úgy általában, de azt valamiért errefelé nem engedik, pedig szerintem nem hülyeség.
           Spermához egyszerűen könnyebb hozzájutni akárhogyan is, mint petesejthez és pláne gyereket kihordó nőhöz, és ezt még akkor is elmondhatnánk, ha betiltanák a spermabankokat. Ezzel nem tudsz mit csinálni.

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. május 20. hétfő - 22:42)

           Be merem vallani, nagyjából osztom Dolce és Gabbana véleményét. Főleg azért, mert szerintem a homoszexuálisok, transzszexuálisok egy jelentős része olyan mentálhigiénés sérülésekkel él, amelyek jelentősebb mértékben korlátozzák a szülői alkalmasságukat. Ha nem az ő vétkük, akkor is. A rendszer pedig nincs felkészülve rá, hogy megfelelően szűrje ezeket és ha elkezdjük tágítani a kereteket, akkor egyre több alkalmatlan ember fog pszichésen sérült gyerekeket nevelni. Csak gondoljunk bele, aki “queer”, az hogyan is tudna épkézláb embert nevelni?

           Szóval számomra nem egy kardinális kérdés az LMBTQ emberek szülővé válásának a biztosítása, még ha értem és átérzem is bizonyos mértékben a problémájukat…

           SerialSlut

           SerialSlut

           (2019. május 20. hétfő - 22:50)

           Ebben nagyjából egyetértünk. Engem sem érdekel nagyon a téma, nem foglalkozom vele alapból, inkább úgy szoktam gondolni, hogy majd eldöntik a hozzáértők. Én egy köztes megoldást javasolnék, ha bárki megkérdezne: melegeknek azokat a gyerekeket adnám, akik másnak nem kellenek, és akkor mindenki boldog lehetne. Mert azt viszont továbbra sem gondolom, hogy egy gyereknek még mindig jobb családon kívül, mint belül élni, még akkor sem, ha nem tökéletes családról van szó, és hogy a nevelőszülők is lehetnek jó fejek. Ebben meggyőzhetetlen vagyok. Így szerintem semmiképp sem ártanánk senkinek: aki gyereket akar, annak lenne, a gyereknek meg lenne családja.

           common man

           (2019. május 20. hétfő - 22:55)

           Fogadjanak örökbe egy 18 éves cigánylányt és gondoskodjanak az unokákról.

           SerialSlut

           SerialSlut

           (2019. május 20. hétfő - 23:15)

           Azért na. :)
           De végülis már félig-meddig most is ez van. A mi baráti körünkben volt egy örökbefogadás hullám pár éve, többen is beadták a papírt, és mesélték, hogy ezeken a felkészítő közös foglalkozásokon, ahova a leendő örökbefogadóknak el kell menniük, voltak elég látványosan buzik is, akik egyedülállókként fogadtak örökbe. Előbb kaptak végül gyereket, mint a párok. De miért? Mert ők nem kötötték ki, hogy nem lehet cigány, idősebb, fogyatékos, beteg, ezért szinte rögtön adtak is nekik, amint megkapták a határozatot. A párok meg vártak az ideálisra, aki maximum egy éves, nem cigány, nem fogyi. Szóval ezeket már ma is ők “viszik el”, ami nem baj, másnak úgysem kellenek.
           Az alapítványok többsége meg úgy működik, hogy az egyedülállókat nem szívesen fogadják, illetve még ezen belül is van olyan, ami kifejezetten csak fiatal házaspároknak segít gyereket szerezni. Ők sokkal szigorúbbak, mint az állam, konkrétan diszkriminálnak.

           common man

           (2019. május 20. hétfő - 23:40)

           Na úgy értettem ,hogy ha nagykorút akarok örökbe fogadni akkor tán nincs ennyi procedúra.Ott végül is elég ha nincsenek hivatalosan szülei vagy mit tudom én.Kor meg nem vészes mert a mai fiatalok a normál gyerekcsinálást is kihúzzák negyven éves korukig.Így meg mindjárt lesz egy gyerekük mintha huszonévesen csinálták volna meg unokájuk aki annyi idősen jön mint az őkorabelieknek a saját gyerek.Bevethetnék magukat idővel pénzzel szeretettel.

     common man

     (2019. május 20. hétfő - 22:01)

     Valahol meg van ,hogy pontosan mit is mondott a Kövér?

  Aldo

  (2019. május 20. hétfő - 17:47)

  “…gecis bajszokat a Parlamentbe, s jobb lenne a világ.”

  Hát még ha az ilyen primitív, felforgató söpredéket szarrá vernék a nyílt utcán.

  schwarzwald

  (2019. május 22. szerda - 18:25)

  https://youtu.be/spGbgVRpYnM
  Állat ez a Markos! Fetrengve röhögős b+! Ilyet már nem engednének adásba… sajnos.

Vélemény, hozzászólás?