Férfihang.hu

Figyeljetek Rám! – Gyermekjogi Konferencia

Az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület “Figyeljetek Rám!” címmel gyermekjogi konferenciát rendezett Budapesten, a Lurdy konferencia és rendezvényközpontban. Magyar és külföldi előadók tartottak előadásokat a témában, majd egy kerekasztal beszélgetés zárta a rendezvényt, mely során a közönség soraiból is kérdezhették az előadókat. Az alábbiakban a Valódi Egyenlőségért Civil Társaság vezetőségének, Toplak Zoltánnak és Szujó Flóriánnak az eseményről szóló beszámolóját adjuk közre.

 

Jaczó András, Apák az Igazságért Egyesület titkára nyitotta meg rendezvényt, köszöntőjében elmondta, hogy egyesületük néhány évvel ezelőtt alapult, baráti társaságként indultak, de később úgy gondolták, hogy szervezetten küzdenek azért, hogy a gyermekek kétszülős igénye érvényesüljön.

Edward Kruk, szociológus, családkutató a Brit Kolumbiai Egyetem gyermek – és családpolitikára specializálódott egyetemi docense, az Osztott Szülői Felügyelet Nemzetközi Tanácsának Elnöke a szülői elidegenítésről és a váltott elhelyezés előnyeiről beszélt a tengerentúlról élő videókapcsolásban. A váltott elhelyezést tartja az ideális alternatívájának annak, hogy a bíró döntése alapján az egyik szülőt kivonják a gyermek életéből. Az elmúlt évtizedek során több, mint 60 tanulmány jelent meg, amelyek ezzel foglalkoztak és többségében ezek azt találták, hogy a váltott elhelyezésben élő gyermekek jobban érzik magukat, ezek eredményeit ismertette a hallgatósággal. Ezek a kutatások Kruk szerint alátámasztják, hogy a kizárólagos szülői felügyeleti jog se a szülőnek se a gyermeknek nem jó. Előadásában sorra vette a váltott elhelyezés előnyeit. Többek között mellette szól, hogy megmarad a kapcsolat mindkét szülővel, csökkenti a kriminológiai problémák veszélyeit, csökkenti a válás utáni erőszakot, csökkenti a szülői elidegenítés kockázatát és megkönnyíti a bírók helyzetét is, hiszen számukra ez egy útmutatás a döntéseikhez. A megvalósításhoz arra van szükség, hogy a váltott elhelyezés, mint megcáfolható alaptézis létezzen (gyermekbántalmazás esetén ne valósuljon meg, minden más esetben igen), illetve szülőtársi terveket kell készíteni és szankciót kell bevezetni a be nem tartó szülővel szemben.

Két kriminológiai tudományos kutató következett, Dr. Sárik Eszter Katalin, az Országos Kriminológiai Intézet Bűnözéskutatási és Elemzési Osztályának főmunkatársa és Dr. Bolyky Orsolya, aki szintén az intézet főmunkatársa, illetve osztályvezető helyettese. Dr. Sárik Eszter Katalin a gyermekek ideális fejlődési ívét mutatta be, Dr. Bolyky Orsolya pedig a kutatási eredményeket (ez utóbbit egy külön cikk fogjuk ismertetni). A kriminológiai intézet munkatársai elmondták, hogy ők főleg a tragikus oldalát látják annak, hogy az apa hiánya mennyire veszélyeztető lehet. Az ideális fejlődési ív a kamaszkorban mindenképp megtörik, a kamaszkorban ugyanis hormonális változások következnek be és csökken az empátiára való készség. Egy korábban megfelelő fejlődési ívet bejárt gyermek esetében ez serdülőkori kicsúszáshoz, kisebb bűncselekmények elkövetéséhez vezethet, de egy hiányos fejlődési ívet bejárt esetében ez sokkal hosszabb lehet, akár élethosszig tarthat. A fiúk veszélyeztetettebbek, nemcsak otthon hiányzik az apa és a férfi, de az iskolában is, így nincs aki iránymutatást adhatna számukra, a megfelelő minták hiányában sokan a drog, alkohol és pornográfia áldozatává válnak. A felnőtt férfiak is nehéz helyzetben vannak, hiszen ők is szenvedtek ettől és így ha jelen is vannak, nem biztos, hogy megfelelő mintát tudnak adni.

Bolyáki Tünde, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Szociális – és Gyermekvédelmi Módszertani Főosztályának szakmafejlesztési referense arról beszélt, hogy a gyermekbántalmazás esetén a család – és gyermekjóléti szolgálatnak milyen lehetőségei vannak, illetve mi a jelzőrendszer szerepe. Ismertette a 2016-ban létrejött család – és gyermekjóléti szolgáltatások mai rendszerét. A települési szintű szolgálatok és a járási szintű központok folyamatosan bővülő szolgáltatásokat nyújtanak. Rendszerszemlélet jellemzi ezeket, nem csupán a gyermekkel, hanem az egész családdal foglalkoznak (bárkivel, aki fontos a család életében). Nagyon széles spektrumon mozog az a szakértői gárda, akit bevonnak a szakemberek. Minden egyes lépésnél egy team dönt és arról is mindig egy team dönt, ha olyan súlyos a helyzet, hogy a gyermeknek menni kell a családból. Ismertette továbbá a vészhelyzetet észlelő jelzőrendszer működését, ennek szintjeit, hogy mikor van jelzési kötelezettség, hogy tévedés, bizonytalanság és információhiány esetén mi a teendő. Az alábbi számon tehető bejelentés: 06 80 21 20 21 – gyermekvédelmi hívószámon.

Csokonáné Vízkeleti Ildikó, Törökbálint Város Önkormányzat Segítő Kéz Szolgálat Intézményvezetője, a MACSGYOE I. régió elnökségi tagja a védelembevételi eljárásokról tartott előadást. Ismertette a védő – óvó intézkedések bevezetésétől kezdve hogyan jutottunk el a védelembe helyezés mai gyakorlatához. Elmondta, hogy a cél mindig az, hogy a családból ne kelljen kivenni a gyermeket, ha az önkéntes együttműködés nem vezet eredményre, de ha nincs olyan súlyú probléma ami miatt a gyermeket ki kellene venni a családból, akkor történik védelembe vétel. Ismertette, hogy mindez mivel jár a szülők és gyermekek számára.

Az ebédszünetet követően Jürgen Rudolph német nyugalmazott családjogi bíró, a Cochem Model megalkotója beszélt a Cochem Modelről. A Cochem Model egy interdiszciplináris munkamódszer, ami lehetővé teszi, hogy létrejöhessen a gyermekekről való közös gondoskodás válás után is. Az előadó eredetileg nem családjoggal foglalkozott, amikor családjogi bíró lett, ismeretlen volt számára ez a terület és azzal szembesült, hogy olyan döntéseket hoz, aminek következtében a gyermekek az egyik szülőt elvesztik. “Vérfoltokat hagytam magam után” – mondta és ezzel elégedetlen volt. 30 évig volt családjogi bíró, ez idő alatt dolgozta ki a Cochem Modelt. Azt tapasztalta, hogy az egyes szakterületek nem ismerték kellően egymás területét, a döntéshozás nem csak lassú volt, de úgy kellett döntéseket hozni, hogy nem volt megfelelő rálátásuk arra, amiről döntést hoznak. 1992-ben az érintett szakágak találkozót tartottak és elkötelezték magukat annak érdekében, hogy változtatnak ezen a gyakorlaton. A bírók vállalták, hogy két héten belül kitűzik a tárgyalási időpontot, az ügyvédek, hogy csak egy oldalas beadványt írnak, (nem szapulják hosszasan a másik szülőt), a gyámhivatal felé elvárás volt, hogy mindkét szülővel beszéljenek addigra. Először nem mindenki tartotta ezt megvalósíthatónak, de végül sikerült. Azt előre leszögezték, hogy a szülői gondoskodás mindkét szülő joga marad. Ez a hír elterjedt, a szülők már tudták ezt az információt, hogy ezen a bíróságon a közös szülői felügyeletről döntenek. Jürgen Rudolph szerint a “gyermekjólét” a meghatározó fogalom, amit viszont mindenki úgy ért, ahogy szeretne. Ők itt konkretizálni szerették volna ezt, a munkamódszerükkel a gyermek nézőpontját veszik alapul, a cél az volt, hogy a válás után is jó kapcsolat maradhasson a szülő és a gyermek között. A hagyományos perek (Németországban 80-90%-ban ez jellemző) eszkalációig viszik az ügyet, ami visszafordíthatatlan károkat okoz, ezért fontos a korai intervenció: minél korábban történik a beavatkozás, annál nagyobb eséllyel lehet az eszkalációt megakadályozni. Hagyományosan a szülők határozták meg az irányt, ők rendelkeztek a gyermekek és a hatalom fölött, a Cochem módszerrel ez megfordult, ettől kezdve nem a szülők, hanem az intézmények határozták meg az ügyek irányát. Németország 3000 családjogi bírójából 10 vette át, az a célja Jürgen Rudolphnak, hogy törvénybe iktassák ezt a gyakorlatot.

A német bírót egy román pszichológus igazságügyi szakértő, Iulian Laurențiu Ștefan előadása követte. Iulian Laurențiu Ștefan részt vett Romániában a szülői elidegenítési szindróma (PAS) sikeres törvényalkotói  és államigazgatási deklarálásának előkészítésében. Elmondta, hogy Romániában hasonló a helyzet, mint Magyarországon, de van néhány fontos különbség: Romániában törvényileg jobban el van ismerve a PAS, 2011 óta egy egyesület dolgozik ebben a témában. Európában számos országban úgy látják, hogy az állam jobban tudja képviselni a gyermek érdekeit, mint a szülők. Az előadó szerint viszont a valóság mást mutat, sokkal inkább az állami intézményeket kell ellenőrzés alá vonni. Azt szeretnék elérni, hogy bárki ellenőrizhesse, hogy figyelembe vannak-e véve a gyermek érdekei. Szakértők korábban Romániában arra hivatkozva mondták, hogy nem létezik szülői elidegenítés, mert jogilag nincs elismerés alatt. Ezért megkezdődött a munka, hogy legyen elismerve. Elsősorban a szülők voltak a kezdeményezői ennek, de a pszichológusok tették le az alapkövet a megvalósítás terén. Romániában több, mint 1000 szakmai, pszichológiai jelentés létezik, ami említi. 2016-ban a pszichológusi kamara útmutatást írt a pszichológusok számára és a hivatali közlönyben is megjelentette. Ettől kezdve ezt figyelembe kellett venniük a bírósági gyakorlatokban is, így azóta több száz törvényszéki határozat született meg, ami leírta és figyelembe vette a PAS-t. A PAS romániai megfogalmazása európai szinten talán az első.

Egy kávészünetet követően Dr. Sánta Nóra gyermekjogi szakértő, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Gyermekjogi Pro Bono Központ vezetője a szülői elidegenítés magyarországi elismertségéről, elfogadottságáról és megelőzési lehetőségeiről tartott előadást. Ő egy olyan nézőpontból közelít a témához, hogy a szülői elidegenítést a gyermek hogyan éli meg. Az alaphelyzet az, hogy a gyermeknek szüksége van mindkét szülőre. Ha azonban az egyik szülő elköltözik otthonról, az növeli a gyermek és a szülő közötti távolságot. A szülői elidegenítést egy olyan szemüvegen keresztül kell nézni, ahol a gyermek van a fókuszban, ez nem a szülők története. Az elidegenítés következménye lehet pl. érzelmi bántalmazás. A kapcsolattartás a gyerek joga, a szülő jogosult rá és köteles élni vele. Fontos, hogy a kapcsolattartás minőségi idő legyen: jelenlét, figyelem, érdeklődés. A gyermek véleményét is figyelembe kell venni, nincs minimális korhatár. Elmondta azt is, hogy a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány jogsegély programja ezt a gyermekközpontú megközelítést képviseli és több, mint 500 ügyben van már tapasztalata, aminek harmada kapcsolattartás.

Az utolsó előadást Deliága Éva, okleveles gyermekpszichológus, interaktív gyermekterapeuta tartotta meg, akinek előadása segítséget nyújtott ahhoz, hogy felismerjük a lojalitáskonfliktus jelenségét az elvált szülők gyermekeinél és beszélt arról is, hogy ezt hogyan tudjuk feloldani. A lojalitás hűség, szövetség, amely a gyermeket mindkét szülőhöz köti. A gyermeknek ezért az a legjobb, ha együtt vannak azok, akiket szeret. A lojalitáskonfliktus azt tükrözi, ha hirtelen úgy tűnik, hogy választania kell a két szülő között. Sokszor elég egy gesztus, egy mozdulat, egy apró megrándulás a gyerekek ezekből pontosan látják, hogy két ember hogy viszonyul egymáshoz. A lojalitáskonfliktus legsúlyosabb formája épp az elidegenítés. Ilyenkor az szülő egyenesen elvárja a gyermektől, hogy szövetségese legyen. A gyermekpszichológus saját tapasztalatai alapján adott tanácsokat a hallgatóságnak, hogy ezt a lojalitáskonfliktust hogyan tudják feloldani, levenni gyerekekről.

Egy kerekasztal beszélgetést követően, melyen a konferencia előadóitól is lehetett kérdezni, az eseményt Szaniszló Csaba, Az Apák az Igazságért Egyesület elnöke zárta le. Megköszönte a vendégeknek, hogy eljöttek és pár mondatban ismertette a konferencia lényegét, hogy milyen problémával küzdenek a külön élő szülők és ez hogyan hat ki a gyerekekre: ilyen a lojalitáskonfliktus, ilyen a váltott elhelyezés, illetve ilyenek a kriminológiai tényezők is. Azt is elárulta, hogy ebben a kérdéskörben szeretnék folytatni a munkájukat és valószínűleg jövőre is lesz konferencia, aminek szintén “Figyeljetek rám!” lesz a címe.

2 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 5 2 olvasó átlagosan 5,00 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

Post Author: Férfihang.hu

Férfihang.hu

163
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
5 Egyéni hozzászólás
158 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
16 Hozzászólások szerzői
ulomenenzgy001Tudor GézaJoe36Delin Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Alter Ego
Szerkesztő

Lényegében szükségtelen éles vitákat folytatni a váltott elhelyezésről. Az sem kizárt, hogy sokan nem akarnának élni vele, mert ezért-azért nem alkalmasak a körülmények vagy mások a személyes kapcsolattartási szükségleteik, más az életvezetésük vagy a férfiúi szerepfelfogásuk. Szerintem a férfijogi kommunikációnak nem is kell arról szólnia, hogy legyen mindenképpen kötelező a váltott elhelyezés, viszont megkövetelhető az a jogfejlődés, hogy legyen kötelező, ha az apa élni akar vele.

Az apai jogállás megfelelő elismeréséhez az első, elengedhetetlenül fontos lépés a közös felügyeleti jog alapértelmezett megadása. Ma úgy fest a dolog, hogy a férfiak jelentős része el van tiltva a gyermekeivel való folyamatosabb kapcsolattartástól. Kijelölnek egy-két hetente egy pár órás láthatást, aztán annyi. Szerintem ezen a gyakorlaton kell változtatni elsőként. Ez gyakorlatilag az apák jogainak súlyos megsértése és az állam által elkövetett elidegenítés is egyben. Évtizedek óta folyik a társadalmi párbeszéd a “vasárnapi apukákról”, de a mai napig a kommunista éra apákat jogfosztó törvényeiben gázolunk nyakig.

Tarthatatlan! Apai jogokat az apáknak!

zgy001
Olvasó
zgy001

Azzal nemigen lehet nyerni, ha azt mondjuk, hogy apai jogokat az apának. Bár számít, de ugye a női társadalom szinte egésze nagyban tesz a férfiak problémáira, a 80-90%-nyi mangina meg bólogat nekik. Így ez a többséget nem érdekli.
Viszont ha nem csak azt nézzük, hogy az apának van joga a gyerekhez, hanem azt, hogy a gyereknek is joga az apához, akkor máris a gyerekekért van az egész (ami igaz is, hiszen nekik lesz ez leginkább érdekük), és máris nem kikezdhető annyira a feministák részéről.

A kötelező váltott elhelyezésnél annyit kell(ene) csak tenni, hogy kikötjük, aki nem akarja nevelni a gyerekét, az megteheti (és ekkor fizetne tartásdíjat). De ha a két szülő nem tud megegyezni ebben a formában, akkor alapértelmezett váltott elhelyezés kellene, hogy legyen az alap. Ez lényegében azt valósítaná meg, amit írtál.

Alter Ego
Szerkesztő

Abszolút jogos a felvetésed, más esetben ezt magam is szoktam mondani: az apai láthatások korlátozása, az állam által elkövetett elidegenítés a gyermekek nemzetközi egyezményben is lefektetett alapjogait is korlátozza, sérti. Mindemellett azért van kifejezetten az apák jogait érintő része a történetnek, mert a jogfosztott apák nagy sérelemként elmondják, hogy gyakorlatilag semmiben nem tudnak segíteni a gyermekeiknek a jogosultságaik nélkül, például szükség esetén még orvosi ellátáshoz sem tudnak hozzájárulást adni, az iskolázásukkal kapcsolatban is ki vannak rekesztve a felelős döntés lehetőségéből, és még sok példával magyarázhatnánk, hogy mit jelent, ha egy apának nincs felügyeleti joga.

Sajnos szkeptikus vagyok. Az apai jogok érdekében a férfijogi mozgalom egyik ága, az apajogi szervezetek lépnek fel. Magyarországon három aktív civilszervezeti képviselője is van ennek a problémafelvetésnek. Mint például ennek a konferenciának a megrendezéséből is látszik, igyekeznek a lehető legnagyobb energiákat, eszközöket bevetni a cél érdekében. És meglehetősen “simulékonyan” keresik a kapcsolatot a nőkkel is és a kormányzattal is, egyúttal nagyon udvariasan és megnyerően igyekeznek fogalmazni. Mégis én úgy látom, hogy szinte semmilyen gyakorlati eredményt nem képesek felmutatni. Szóval nagy kérdésnek tartom, hogy létezik e egyáltalán bármiféle kommunikációs módszer, amivel ki lehet vívni végre az apák alapvető jogait.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Szerintem az is baj, hogy egyelőre csak annyi látszik, hogy duma. Továbbra sincsenek sehol pl. gyereknevelésről szóló cikkek férfiaktól, férfiaknak, márpedig aki megosztott felügyeletet akar, az kéne foglalkozzon vele. Továbbra is úgy tűnik, hogy az egész csak a tartásdíj megúszásáról szól, nem a gyerekről. Ezt írtam korábban is, hogy az mindig is a férfimozgalom ellen fog szólni, hogy a gyerek maga nem téma, így viszont nehéz lesz támogatókat szerezni.

blackfriday
Olvasó
blackfriday

Továbbra is úgy tűnik, hogy az egész csak a tartásdíj megúszásáról szól, nem a gyerekről.

Nem véletlenül…..

Alter Ego
Szerkesztő

Naja. Ha alapkoncepció, hogy az apának kuss van, a gyerekhez semmiköze, csak fizessen a nő kezébe, amiből inkább asszonytartás lesz, mint gyerektartás… Akkor min is kell itt csodálkozni???

blackfriday
Olvasó
blackfriday

A feminista férfiakt győzködd, ne engem…..

Alter Ego
Szerkesztő

Egyáltalán nem tudok egyetérteni veled. Ezek az aktivisták mind gyakorló apák, akik a gyermekeik hiányáról és persze egyben a hiányzó jogaikról beszélnek, panaszkodnak, sírnak…

Ha a férfiak szakcikkeit keresed, akkor talán ajánlom a figyelmedbe a cikkben is szereplő Jürgen Rudolph német családjogi bírót, és az általa megalkotott Cochem Modelt. Az apajogi mozgalom egy nemzetközi mozgalom, nagyon hasonló problémákkal egész Európában.

Egyébként bocsásd meg ezeknek a szegény apáknak, hogy “csak” látni és nevelni szeretnék a gyerekeiket és nem rendelkeznek ehhez még szakírói vénával is.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Nézd, Alter. A női magazinok, még a szingliknek szólók is foglalkoznak gyerekneveléssel, mert a nők életének még mindig fontos része, érdekli őket. Én is olvasom ezeket, pedig nincs gyerekem. Férfioldalon erről kuss van. Gyakorló apák elvileg sokan vannak, lennének, mégsem ragad tollat senki, hogy írjon róla, helyette van sport, horgászat, hobbi, edzőterem, kocsi, motor, szakmai blogok, válás, randi, szerető, csajok… arra van idő és írói véna. Nem látni, hogy férfiak tömegével foglalkoznának a gyerekkel mint témával, ezt nem igazán lehet kimagyarázni, túl feltűnő, és amíg ez nem változik, addig nehéz lesz támogatókat szerezni. Ez formálná a bennünk kialakult képet a férfi-gyerek viszonyról, nem a kampányok, ez épülne be, de valamiért ez még senkinek sem jutott el a tudatáig.

Ide is írhatnának gyakorló apák. Egy hétvégéjükről a gyerekkel, csak ilyen tök egyszerűen, közös programokról, nevelési tippekről, iskolákról, bármiről, ami a gyerek maga, mégsem teszik, Alter. Nem küldenek be ilyen cikkeket, nem téma. Miért nem? Mi más erre a válasz, mint az, hogy az emberek arról írnak, ami érdekli őket, és a gyereknevelés ezek szerint nem igazán?

Alter Ego
Szerkesztő

Magyarország legeredetibb férfimagazinjában ;) most is éppen ezekről a kérdésekről szerveznek társadalmi párbeszédet. Az, hogy nem a gyereknevelés gyakorlati részéről beszélnek az apák, az csak azt jelenti, hogy nem azzal van a legégetőbb, legfájóbb problémájuk és talán nem is annyira bizonytalanok azokban a kérdésekben, mint a nők. Az apaságról a férfiaknak most ez jut eszébe elsősorban… Sajnos.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Tudom, hogy nem fogadod el, amit írok, ezt a kört már lefutottuk. :)
Pedig hidd el, változás így jönne. Egyszerűen ezzel is el kéne kezdeni foglalkozni, látszani, csak mesélni az apaságról, a gyerekről, a közösen együtt töltött időről, mert nem az fogja tömeg hozzáállását megváltoztatni, hogy van egy poszt egy konferenciáról, hanem ez. Én is szívesen olvasgatnám pl. gyakorló apák írásait, blogjait, szóval szerintem hasznos volna erre ösztönözni az olvasókat, hogy kezdjenek el erről is beszélni.

blackfriday
Olvasó
blackfriday

Mert kiderülne, hogy pár százalék az, amelyik tényleg foglalkozik vele, azok közül, amelyik nem vált el, amelyik meg elvált , annak meg” kényszer -ből erénnyel ” megy a mellveregetés….

Alter Ego
Szerkesztő

Nem fogadom el, mert lényegében azt bizonygatod, hogy a férfiakat nem érdekli a gyermeknevelés és még hülyék is hozzá. A férfiak egyrészt másképp nevelnek, másrészt nem kell nekik erről hosszan nyavajogniuk, mint a nőknek a női magazinokban. Ez pont nem azt bizonyítja, hogy rosszul csinálják, hanem azt, hogy meg tudják oldani a felmerülő problémákat picsogás nélkül is.

Nyilvánvalóan nem fogják eltűrni a férfiak, hogy a nők kijelentsék, hogy kérnek százezer hülye cikket különféle picsogóújságokban, mielőtt lehet az apáknak felügyeleti joga. – Ugye nem gondolod komolyan?

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Jó, hagyjuk, nem fogok erről vitatkozni, mivel abszolút nem érted, nem akarod érteni, miről beszélek. Szerintem ez hiba.

Alter Ego
Szerkesztő

Mellesleg szólók, hogy a női magazinok sem a gyereknevelésről szólnak, hanem a divatról, sminkről, a jóhh passihhhkról és a “szemét férfiakról”… De brutálisan szinte csak erről. Szóval…

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Vajon melyikünk ismeri jobban a női magazinokat? :)
Mindegy, leírtam a véleményem, ismét elhajtottál, úgyhogy be is fogom, még mielőtt megint szarkeverő feminista ügynök leszek, amiért erre vetemedtem.

Alter Ego
Szerkesztő

Biztosan a nők. Ezért miközben írtam a kommentem, odaszóltam “drágámnak”, hogy “te figyelj, miről szólnak a női magazinok?” Erre ő lediktálta, én meg leírtam neked. :D Najó, a végét én írtam hozzá saját tapasztalatból.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Hát én legutóbb pl. orrszívó módszerekről olvastam egy női magazinban, nem tűnt picsogásnak, de persze erre csak a nőknek van szükségük, a férfiak maguktól is tudják, melyik a legjobb.
Nincs miről vitatkozni, leírtam már röviden, amit akartam, mit köpüljem még? :)

Alter Ego
Szerkesztő

Mindketten leírtuk. És semmi gond, mert az egyetértés kialakítása nem feltétele és nem is az egyetlen lehetséges haszna a vitának. :)

Alter Ego
Szerkesztő

A vitával alapesetben semmi gond nincs. Most sem. Beszélgetni, vitatkozni vagyunk itt. :)

zgy001
Olvasó
zgy001

“Ez pont nem azt bizonyítja, hogy rosszul csinálják, hanem azt, hogy meg tudják oldani a felmerülő problémákat picsogás nélkül is.”
Ott a pont!

Bazinga
Újságíró

“A férfiak egyrészt másképp nevelnek, másrészt nem kell nekik erről hosszan nyavajogniuk, mint a nőknek a női magazinokban. Ez pont nem azt bizonyítja, hogy rosszul csinálják, hanem azt, hogy meg tudják oldani a felmerülő problémákat picsogás nélkül is.”

Egyetértek, és mivel már volt a kezemben női magazin és emlékszem milyen üres és közhelyes tartalommal bír egy ilyen, gondoltam rászánok két percet, hogy az egyik legnagyobb női online magazin “Gyerek” rovatába beleolvassak. Pár cikk, mennyire komoly a dolog:

“Gyerekbarát strandok a Balatonnál: Budapesthez ezek esnek a legközelebb

Erre figyelj, hogy tökéletes legyen a családi nyaralás: 5 fontos dolog, amiről sokan elfeledkeznek

Óriásbuborékok lepik el Budapestet hétvégén: te is szélnek eresztheted a sajátodat

Általános iskolában ismerte meg legjobb barátját: felnőttként jött rá, hogy a testvére

Egészségesnek hiszik, de rengeteg bennük a cukor: tippelj kvízünkben, melyikben a legtöbb

Ez maradt belőlem: a magyar énekesnő őszinte, szülés utáni fotót posztolt

5 mondat, amit kerülj, ha nem sikerült jól a bizonyítvány: mély nyomot hagynak a gyerek lelkében

Csomagküldő szolgálat vitte a gyereket: komoly oka volt a szokatlan útnak

Gyermekek százezrei éhesek ma Magyarországon: miért nem találkozunk mégsem a húsba vágó problémával?”

Inkább nem is mondok semmit :D

zgy001
Olvasó
zgy001

A másik nagy oldal sem sokkal jobb:

– Kitalálod, melyik sztáranyuka gyermekét látod a képen?
– Rettegéssel gondol a jövőre Szögeczki Ági: “Gyomoridegem van”
– Kisfiúval bővült Pápai Joci családja: cuki fotóval jelentette be a hírt
– Tóth Gabi: “Tervezzük, hogy örökbe fogadunk egy gyermeket”
– Hommonay Zsolt elárulta születendő gyermekük nemét

:)
Persze van kivétel, de ritka.

Joe36
Olvasó
Joe36

Hogyan sminkeljünk a nyárra?
Milyen frizurát nem fúj szét szél – használ Daffot!
Ahogy az orosz talán Tolsztoj mondta a gazdaság 85% át parfőm, bunda arany stb, stb a nők miatt vadásszák bányásszák a férfiak, hozzák le a csillagot az égről. “Ezt már én teszem hozzá, de a pina náluk így azzal zsarolnak és irányítanak minket – de azutáni vágy nélkül , ha nem lenne a természet nem adta volna, bizony marha jól ellennénk . Zsidók 3000 évi ismerik az embert, benne a férfi vágyat ösztönt. ( Náluk pont emiatt a női ágon megy tovább a zsidóság). Ráadásul rabszolga bérrabszolga az meg kell nekik. Hisz végeredményben minden a bankokhoz megy be. Akik ezért nem adnak semmit. Így “megoldották. ” Súgtak törvényt és lett a feminizmus . A férfi és női ösztön miatt dugás van. Majd férfi mehet – fizethet csak. Létszám rabszolga lesz. 18 évig saját pénzén felnevelheti, majd rászáll az állam és adóztatja, nyúzza. És ezt gyermek védelemnek nevezték el.

blackfriday
Olvasó
blackfriday

Érdekes meglátás, tényleg nem téma és tényleg nem érdekli őket, akit igen, azok az említett nő magazinokból “tájékozódnak”…..

common man
Olvasó
common man

helyette van sport, horgászat, hobbi, edzőterem, kocsi, motor, szakmai blogok, válás, randi, szerető, csajok… arra van idő és írói véna

Igazándiból a” helyette” szó nem jó ide mert amiket utána írtál az mind beleilleszthető lenne akár a bulvárba is a gyerekneveléssel összekötve.(sport, horgászat, hobbi, edzőterem, kocsi, motor, szakmai blogok, válás, randi, szerető, csajok az apa-gyermek kapcsolat tükrében) Persze a bulvárújságírók többsége listából dolgozó eszetlen, önálló gondolkodásra képtelen bértollnok,szolgalelkű barom de ha a téma valahogy fölkerülne a listájukra…Én értelek, a dolog jobban belekerülne a közgondolkodásba és nagyobb nyilvánosságot kaphatnának az Alter által fontosabbnak sorolt kérdések is.

Joe36
Olvasó
Joe36

Ok? Az élet különbsége. Azaz alapja. Valaha ha két ember ,férfi nő összeházasodott eltervezték, majd gyereket is akkor lett és nevelték. Gazdaság miatt jobban jöttek ki együtt. Férfi kereste a kenyeret nő vezette a háztartást. Elvoltak, majd eltemették egymást. Fel se merült az ami ma. Sok női magazin a “valósítsd meg önmagad,” no meg a megérdemled “Loreál Párizs” -t nyomja. Ma sok nő jól keres. Nem csak munkával, meglepően sok aki picsájából él. Alap,hogy a férfiak többsége dolgozik. A nő meg törekszik ma a könnyű életre, konkrétan a kevés munka sok vagy megfelelő pénzbevételre. Emellett ott maradt a gyerek vállalás ösztöne. Mindig is a nő többet vállat a gyereknevelésből. A házi munka is időigényes – ez tény. De ismétlem amikor felborulnak a szerepek attól még a férfi nem lesz nő, azaz jó és gondoskodó anya. Más a beállítottsága. Ez csak családban szerep megosztással tud működni. Ahogy a cocialaizmus mint mesterséges találmány se működött pedig volt erő és szurony úgy ez se fog. Azaz nem lesz egy jó gondoskodó elvált anya, és nem lesz egy másik anya ( ez lenne a férfi). Azaz nincs két anya. Mindenki másképp gondoskodik a gyerekről, másképp a férfi másképp a nő. Ez együtt jó a gyereknek. Az én példám,megismertem egy nőt, dugtunk, kiderült hülye, még bogyót is szed rá. Azaz epilepsziás. És mint minden vegyszer, dohány, narkó, vegyi anyag, bor, sör pálinka nem marad közömbös. Azaz igen is hatással van egy élő szervezetre. Ez a 35 éves lány a viselekedése miatt nem tudott kialakítani tartós kapcsolatot. De ketyegett a biológiai órája. Éltben nem vitte semmire. Ő járt Győrból Pestre hozzám. Meglátta nagy családi ház, autó. Szép volt én meg csak dugni akartam, nem is elsőre de harmadik hétvégén ( mert csak hétvégén találkoztunk), már rávett. Persze nem volt nehéz. Combfix jól állt neki. Majd meguntam a hülye viselkedését az életszerűtlen és egyben nagyon “okoskodó” viselkedését. Három hónap azaz 12 valójában 10 hétvége után elküldtem. Pár hónap múlva közölte terhes, holott én megkérdeztem elején mivel védekezzünk, ő azt mondta szed gyógyszert és eddigi kapcsolataiból se lett gyerek mert nem lehet neki. Bírósági tárgyaláson is elmondta szed gyógyszert, de ez epilepszia ellen van. Szóval terhes. mimre mondtam adok pénz vetesse el. Válasz, “kapartasd te ki magad.”. Mire én: első hetekben injekció is hat azaz jó. ” Szúrasd te meg magad. ” Majd egy év azaz 12 hónap múlva kaptam egy SMS-t hogy ikrei születtek már 90 napja. Majd gyámhatósági levelet. Majd apasági vizsgálat amit régi lakcímemre postáztak. Így nélkülem bíróság megállapította anya bemondása alapján én vagyok a fizető apa. Az SMS után felhívtam és azt mondtam, ha így alakult és nem is ismerlek – elveszlek feleségül neveljük fel együtt. Válasz: “nem leszek senkinek a csicskája”. Bíróság megállapította két gyerekre az összeget. Soha nem láttam a gyerekeket, akik 2011 januárjában születtek, de márciusban kaptam róla SMS-t. Lehet nem is a gyerekem. Nem terveztem, nem terveztük a családot. Azaz sperma donor lettem olyan akiért nem fizetnek naki azaz nekem kell fizetnem. Magyarán a nő nem vállalta,hogy elmosogat,és a pörkölt mellé szaggat nokedlit is. Csak a pénz kell. Konklúzió – egy ma lassan 10 éves gyerekeket akit anya nevel nagyapával azaz (nő apjával kettesben) miért is látogatnám? Magának szült. Anyja korán meghalt ( női szerepet nem láthatott). Apjával él. Senkivel ki nem jön. Rajtam próbálta kiélni bosszúját, mert mása nincs. Se esze, se inteligenciája. És a femin bírónők meg a TASZ és egyéb női gittegyletek rohannak a segítségére kérés nélkül is. És én mi vagyok? EGy eleve szar aki még látni se akarja gyerekeit. Holott házasságot és együtt nevelést ajánlottam. Tehát abszolút hibás alapokból indulnak ki. Ebből adódóan hibás végeredmény jöhet csak ki. CSaládon belül házasságon belül én elvégzem a feladatot. Ahogy a nő is azt amit tud ami számára megfelelő. Én azt látom, ma a nő abszolút nem akar férfit. Így aztán lehet a gyerek jólétére hivatkozni. De alap a férfi minimum 2000 éve férfi az ami, nem változott. A cion métely a feminizmus hozta meg a nőknél azt a betegséget ami miatt nem akar nő lenni. Tény az,hogy ahol bizonyos arab “kultúrákban” ami nem tetszik nekem se ott szülnek és már itt is és bizony szaporodásba fognak minket legyőzni. És ha többségbe lesznek akkor SARI lesz. AMi nekem se tetszik. Bárhol ahol süt a nap esik az eső jó a klíma ott elszaporodik a növény, majd az állatok. Europában jó a föld, süt a nap és gazdag sok mindenben. Még is fogy a fehér. Miért a cion jog miatt. Azaz amíg a női feminizmus kiölte a női kötelességet az empátiát a közös együtt közreműködést – addig lehet ám váltott elhelyezésről beszélni – de az is mint Lenin óta csak a probléma újabb és újabb problémájának kenegetését hozza. Mert alap el lett cseszve a női túlzott jogok megadásával. Ezt felhoztam a “kedves ” hölgynek is. Azaz álljon be a… Tovább olvasás »

blackfriday
Olvasó
blackfriday

Pár hónap múlva közölte terhes, holott én megkérdeztem elején mivel védekezzünk, ő azt mondta szed gyógyszert és eddigi kapcsolataiból se lett gyerek mert nem lehet neki.

A lényeg……

zgy001
Olvasó
zgy001

“meglehetősen “simulékonyan” keresik a kapcsolatot a nőkkel is és a kormányzattal is, egyúttal nagyon udvariasan és megnyerően igyekeznek fogalmazni. Mégis én úgy látom, hogy szinte semmilyen gyakorlati eredményt nem képesek felmutatni”
Szerintem pont ez a probléma.
Ha tökösen odamondanának, többet érnének el. De a papucsok nyivákolására senki nem kíváncsi. Elnézően elmosolyodnak majd, mikor látják a férfiszervezetek vergődését, utána minden megy a régiben.

blackfriday
Olvasó
blackfriday

a női társadalom szinte egésze nagyban tesz a férfiak problémáira, a 80-90%-nyi mangina meg bólogat nekik. Így ez a többséget nem érdekli.

A maradék 10-20%-ot meg vagy hidegen hagyja, vagy nem érintett(és így szintén hidegen hagyja, fel sem fogja) így marad í feminista férfiak “meggyőzése”, hát, finoman fogalmazva, eléggé nem könnyűek a kilátások…

zgy001
Olvasó
zgy001

Igen, ez csak akkor fog változni, ha az alfák egy része beleáll a témába (vagy a béták tököt növesztenek és szembe mernek menni a nőkkel – ami ugye elég ritkaságszámba megy minden téren). Ha van néhány alfa, azok után úgyis mennek a nők, meg utánozzák őket a férfiak. Csak a többségük sz@rik bele sajna.

Delin
Olvasó
Delin

Mondjuk a hitelessèg valahol ott kezdődne, hogy az alfàk vàllalnak gyereket ès nyìltan kivennèk a gyereknevelèsből a rèszüket, nem csak dumàlnànak. Bàr ez lehet önmagàban oximoron. :)

zgy001
Olvasó
zgy001

Többségük nem fog. De az nem probéma, mivel alfák.
Nekik a nők mindent elnéznek, sőt, rajonganak is értük.

common man
Olvasó
common man

Bedő?

Alter Ego
Szerkesztő

Tökéletes példa, még a Nőszövetségnél is “Magyar Családokért” díjat érdemel. Aztán valahogy mégsem látszik a csajoknak a nagy feminista hevületben…

Reszet Elek
Szerkesztő

zgy001
Olvasó
zgy001

Bedő meg az alfaság…???
Könyörgöm, Magyarország aranykoszorús manginájáról beszélünk!
:DDD

Delin
Olvasó
Delin

Bedő nem alfa. Lehet nem a legjobb pèlda, de ha pl egy Àrpa Attila kaliberű, 35 körüli pasi kiàllna, hogy màrpedig a gyereknek joga van kèt szülőhöz, ez az èrzelmi ès egyèbb fejlődèsènek az èrdeke szerintem hatàsos lenne. Nehezen tàmadhatò. Itt is ès màshol is, ha valaki bedobja ezt a tèmàt a fèrfiak elkezdik magàt a tartàsdìjat nehezmènyezni ès a volt felesèggel foglalkozni (80%+), csak a kisebbsèg emlìti meg hogy az (is) baj, hogy nem làtja elèg gyakran a gyereket. Ezt ìgy nem lehet, fèrfi-női konfliktust csinàlnak tovàbbra is a vàlàsbòl, ami könnyen tàmadhatò. Az ilyen pàrbeszèdeket a gyerek èrdekère kell leszűkìteni, semmi màsra, különben nem lesz semmi vàltozàs.

Naooo
Olvasó
Naooo

Színészek, mindenhol csak kibaszott színészek.

zgy001
Olvasó
zgy001

Árpa Attila??? Ugye csak viccelsz? :)

“Az évek elteltével a figyelmem, a figyelmességem elkezdett lankadni. Nem becsültem úgy, ahogy kellett volna. … ELFELEJTETTEM ŐT MEGBECSÜLNI, TALÁN EZ A JÓ SZÓ.”
https://femina.hu/hazai_sztar/arpa-attila-valas-oka/

Bedő 2.0, a tipikus ‘Mit tehetek érted, drágám?’, ‘Én vagyok a hibás mindenért’-féle papucskodó nyomorult. Jobb, ha az ilyen nem lesz fő profilja ilyen a témának, mert pillanatok alatt becsicskulna és csak ő is mantrázná, amit a nők a szájába adnak.

Delin
Olvasó
Delin

Ez nàla azt jelentette, hogy màr nyìltan csalta ès tett rà magasan, tipikus mangina, valòban. Azòta is csak ùjsàgban làtott nőt. Jah, mègse, pedig màr messze tùl van az aranykoràn.

Nah, de lègyszi mondj egy kortàrs magyar alfàt, aki szerinted megfelelő lenne erre a feladatra.

zgy001
Olvasó
zgy001

Bocsi, csak az alapján értékeltem, amit először találtam. Láthatóan tévedés volt, nem kellett volna. Most nézegetek pár vidót róla, meg olvasok cikkeket. Így már más. Valóban megvan benne minden, ami kellhet. Határozott, domináns, jó kommunikatív, megvan a karrier meg a pénz, férfias sportot űz, ráadásul elvált apa, aki foglalkozik is a lányával. (Legalábbis az alapján, amit most tudok róla.)
Néha hallgatnom kéne a női ösztönökre… :)

Egyébként szerintem ő lenne a legjobb, ez nem is kétséges:
https://www.youtube.com/watch?v=S6_n1X4_vdc

De persze a sok irigy mindig megpróbálja lehúzni:
https://www.youtube.com/watch?v=VEbY_MvjN0E
:)

blackfriday
Olvasó
blackfriday

az alfák egy része beleáll a témába (vagy a béták tököt növesztenek és szembe mernek menni a nőkkel – ami ugye elég ritkaságszámba megy minden téren).

Tízezreleknyi “csodától” várni a megváltást? Merész….

zgy001
Olvasó
zgy001

Az alfák azért ennél jóval többen vannak. Viszont meghatározóak.
Ráadásul egyszerű a képlet: a semlegesek nem nyomnak semmit a mérlegben.
Ha van 100, akik közül 99 semleges, 1 meg nem, akkor a témában az adott 1 felé megy mindenki. Kürosz, Attila, Dzsingisz kán, Napóleon, Nagy Sándor, Hitler sokkal többet tettek, mint pár szaros jogszabály módosítása. (Arról nem is beszélve, hogy több országban már van váltott elhelyezés.)

blackfriday
Olvasó
blackfriday

Módszerből millió is lehet, alapelvből viszont csak néhány van. Az az ember, aki megérti az alapelveket, sikeresen meg tudja választani a saját módszerét. Aki azonban módszerekkel próbálkozik, az figyelmen kívül hagyja az alapelveket, és biztosan ráfarag.
Harrington Emerson

tobbneju
Olvasó

A váltott elhelyezés komoly anyagi erőforrásokat, egy helyett gyakorlatilag kettő, teljesen felszerelt lakás üzemeltetését várja el a szülőktől. Ideális esetben ezek a lakások ráadásul a gyermek óvodájától/iskolájától túl messze sem lehetnek. Erre azért túl sok ember nem képes, rendszerint a férfi lakás körülményei válnak folyamatos gyermekelhelyezésre elégtelenné: szülőkhöz költözés, kisebb, rosszabb lakás bérlése/vétele, legrosszabb esetben hajléktalanság. A 2 hetente látod a gyereket joggyakorlat kb. ennek a tünete. Ennek ellenére a váltott elhelyezés kellene, hogy az alapértelmezett legyen, ha a felek ezt meg tudják oldani lakásaikban. Ha ez nem megy, csak akkor jöhetne egyáltalán szóba ez a kéthetente látod a gyereket verzió.

blackfriday
Olvasó
blackfriday

A váltott elhelyezés komoly anyagi erőforrásokat, egy helyett gyakorlatilag kettő, teljesen felszerelt lakás üzemeltetését várja el a szülőktől. Ideális esetben ezek a lakások ráadásul a gyermek óvodájától/iskolájától túl messze sem lehetnek. Erre azért túl sok ember nem képes, rendszerint a férfi lakás körülményei válnak folyamatos gyermekelhelyezésre elégtelenné: szülőkhöz költözés, kisebb, rosszabb lakás bérlése/vétele, legrosszabb esetben hajléktalanság. A 2 hetente látod a gyereket joggyakorlat kb. ennek a tünete.

Pontosan, ezt 10- jó esetben max 20%-nyi képes megengedni magának, a többivel mi legyen, államilag kiutalt (bér) lakás( + államilag kiutalt “dada”?)

zgy001
Olvasó
zgy001

Óóó a szegény emberek! Nincs pénzük eltartani egy-két gyereket.
Van egy zsebkendőd? :))

– 50 éve jó, ha minden 20. embernek volt autója, mindenki bringával járt. Most a retyóra is kocsival járunk.
– 50 éve nem volt telefon a lakásban, sem számítógép. Ma mindkettő van már a gyereknél is.
– 50 éve nem ettünk ennyit. Most az ország negyede túlsúlyos, a másik negyed azért sportol, hogy ne legyen az.
– 50 éve a mostani a lakások átlagban 3-4 fokkal voltak hidegebbek telente, nyáron meg nem volt légkondi.
– 50 éve az ország negyede még pottyantós budira járt. Most a szarodat is ivóvízzel húzod le.
– 50 éve a középréteg rosszabbul élt, mint most egy minimálbéres. És 3-4 gyereket neveltek így fel.

Jaj szegények!
Nem engedheti meg magának. Tényleg, hiszen kell az új ájfón meg a smink a pofámra. Meg ugye bulikázni is kell, meg az új játék is kijött a gamer PC-mre. De sz@r már nekünk! :DDD

common man
Olvasó
common man

Hány van?

zgy001
Olvasó
zgy001

Mi hány? Nem értem a kérdést.

common man
Olvasó
common man

Hát gyereked.Nem arról beszéltél te is?

zgy001
Olvasó
zgy001

Nem arról beszéltem.

common man
Olvasó
common man

Óóó a szegény emberek! Nincs pénzük eltartani egy-két gyereket.

te nem ember vagy? Én meg csak megkérdeztem neked mennyi van.

zgy001
Olvasó
zgy001

De, elméletileg én is az vagyok. … Mond neked az a kifejezés valamit, hogy irónia?

Nincs gyerekem. De többeknek segítek gyereknevelésben, van rálátásom.

common man
Olvasó
common man

Persze és én teljesen értem amit mondasz de nem nekem kell érteni hanem az érintetteknek.Kb olyan mikor a tanító néni mondja:jaj gyerekek viselkedjetek már szépen.

zgy001
Olvasó
zgy001

Azt hittem, itt beszélgetés folyik egy témáról.
Az érintettek nincsenek itt. Sajna nélkülük megy ez a beszélgetés.

Nem házasodom. Többek között leginkább a fasiszta rendszer miatt, ahol elvehetik a gyerekemet, és még fizetnem is kell érte. Ez nekem sem jó, meg a gyereknek sem akarnék ilyen életet. Inkább azon vagyok, hogy az utánam jövő generációnak már megérje házasodni és gyereket vállalni. Én a magam részéről már lemondtam erről.

common man
Olvasó
common man

Van rálátásod a kapcsolatos dolgokra ha van kedved meg időd fordítgassad:A fönt említett német biró kerületében megszűnt az a fajta eljárás amikor az ürge nyugdíjba ment viszont itt folytatták:
https://amtsgericht-wildeshausen.niedersachsen.de/startseite/

https://amtsgericht-wildeshausen.niedersachsen.de/service/91303.html

https://amtsgericht-wildeshausen.niedersachsen.de/service/kooperatives_wildeshauser_familienverfahren/kooperatives_wildeshauser_familienverfahren/91304.html

blackfriday
Olvasó
blackfriday

Inkább azon vagyok, hogy az utánam jövő generációnak már megérje házasodni és gyereket vállalni.

Ennél már csak a bevallottan buzi és comingoutolt Ungár Péter nyilatkozata volt jobb, hogy aszondja : “Meg kell őrizni a Földet a gyerekeink és unokáink számára”. :)DDDD

Gondolom, hogy az összes gyerektelen “aggódó” csupa terezanyába oltott ghandi, jézusi reinkarnációban…….

zgy001
Olvasó
zgy001

Gratulálok az “érvekkel teli” hozzászólásodhoz.
Komolyan lenyűgöző! :)

common man
Olvasó
common man

Tervezel valamikorra?

szombathk
Olvasó
szombathk

100 éve pedig még mángoroltak a Rákos patak partján. Mehetünk még hátrébb.

common man
Olvasó
common man

200 éve még rák is volt benne.

zgy001
Olvasó
zgy001

Na látod! :)

common man
Olvasó
common man

Gyakorlati tapasztalatom nincs arról,hogy konkrétan most mi van de a törvényi szabályozásnak nem kellene szükségszerűen két komplett felszerelt lakás üzemeltetését elvárni illetve inkább nem úgy(úgy amire nincs pénz)Arra gondolok ha az egyik vagy a másik vagy akár mindkettő elvált szülő mondjuk hazaköltözik a mamához az lehet ,hogy új nő új pasi tekintetében akadály de a gyerek azért elmehet oda nyugodtan.Vagy ha a nőnek új kapcsolata van és 240 m2 laknak az nem értékesebb mint az apa szüleinél egy 9m2 nagyságú gyerekszoba.

zgy001
Olvasó
zgy001

Aha. Tehát ha a gyerek nincs ott mondjuk az apa mellett, akkor az az apa általában az utcán lakik hajléktalanként? Mik ki nem derülnek! :)))

Eddig úgy tudtam, hogy a többség azután is lakik valahol, hogy elvált. Van fedél a feje felett, van mit ennie, van hol és mivel fürödjön, stb. Egy gyerek ilyen irányú plusz költsége kb. a kaja, a víz/áram amit használ, meg pár apróság. De ezt tökmindegy, hogy csak az egyik szülőnél fogyasztja el, vagy felváltva a kettőnél.

Arról nem is beszélve, hogy a gyereknek – és nem csak a gyerek véleménye szerint – nem a rá költött pénz az elsődlegesen fontos. 50 évvel ezelőtt olyan körülmények között élt az átlagember, mint most a legszegényebbek. Mégis felneveltek 3-4-5 gyereket. Nehogy már most, a mai életszínvonalon (nagyobb és kényelmesebb lakás, melegebb szobák, mintegy 500 kalóriával több kaja, számítógép, internet, okostelefon) gondot okozzon 1-2 gyerkőc elhelyezése!
Óvodába és iskolába járatni a gyereket pedig a szülő részéről merő felelőtlenség.

Ja, hogy anyunak meg apunak nehezebb? Hát igen. De végül is ők b@szták el a kapcsolatot. Nyilván nem a gyereknek kellene megszívnia, hanem ha már valakinek rossz, akkor a szülők vigyék a balhét, ne a gyereket szakítsuk el az egyik szülőjétől.
Csak üres kifogás az, hogy nem lehet megcsinálni.
Hiszti, semmi több.

common man
Olvasó
common man

Nekem ötven évvel ezelőtt is volt már számítógépem.
http://galeria.nlcafe.hu/1/55008/Suli_retro_szamolas?fb_comment_id=168439409960365_453921

common man
Olvasó
common man

Most akkor szégyelljem magam helyettük vagy a bíróság elmondja nekik amit itt leírtál és magukba szállnak elszégyellik magukat?

zgy001
Olvasó
zgy001

???

common man
Olvasó
common man

Attól ,hogy leírtál dolgokat amik igazak vagy mondjuk te üres kifogásnak látod attól még ők érezhetik életük nagy, szinte megoldhatatlan tragédiájának a helyzetet.

zgy001
Olvasó
zgy001

Igen, tudom, manapság fontosabb, hogy mit érzünk, mint a tények. Pl. ha anyuci úgy ÉRZI, hogy nem tudja vállalni a gyereket, akkor azt a kölyköt meg is lehet ölni. Oppardon … abortálni. Én kérek elnézést.

Megint más kérdés, hogy mi a gyerek és a társadalom érdeke.

A verzió:
– Tartásdíjból eltartott anyukák tömege.
– Kisemmizett apák tömege.
– Tönkretett gyerekek.
– Ebből következő alacsony házasodási kedv.
– Népességcsökkenés.
– De legalább megint nem kell anyucinak felelősséget vállalni a tettéért (válásért), mert egyedül neki nem lesz vesztenivalója.

B verzió:
– Mindkét szülő neveli a gyerekét, fele-fele arányban.
– Nincs tartásdíj (csak akkor, ha az adott szülő kifejezetten lemond a gyerekéről).
– Kevesebb kisemmizett apa, több termelés a gazdaságban, nagyobb megbecsültség a férfiaknak.
– Kevesebb tönkrement gyerek, egészségesebb és erősebb társadalom.
– Kevesebb válás, több házasság, kisebb mértékű népességcsökkenés.
– Persze ehhez a szülőknek felnőtt emberek módjára kellene viselkedniük.
Miket el nem várok felnőtt korú emberektől?! :)

common man
Olvasó
common man

De ezt tökmindegy, hogy csak az egyik szülőnél fogyasztja el, vagy felváltva a kettőnél.

Ágyneműt cipelhet magával de azért szóljon az akinél ilyen van szerintem abból biztos kell ide is oda is és kell két ágy, pizsoma, plüssmaci óvoda meg kötelező meg az iskola is.

zgy001
Olvasó
zgy001

“abból biztos kell ide is oda is és kell két ágy, pizsoma, plüssmaci”

Micsoda iszonyatos kiadások! Anyám! :)))
Bár ha azt is vesszük, hogy 2 helyen használja, az azt is jelenti, hogy kevésbé használódik el, tehát tovább tart. Ergo mégsem több kiadás.

“óvoda meg kötelező meg az iskola is”

Nem kötelező, nem írja elő a törvény, hogy iskolába kellene járni. Csak tankötelezettség van, de nincs iskolába járási kötelezettség. Sőt, a gyereknek még jobb is, ha nem jár iskolába/óvodába. Az csak tönkreteszi, de semmit nem ad neki.

common man
Olvasó
common man

az azt is jelenti, hogy kevésbé használódik el, tehát tovább tart. Ergo mégsem több kiadás.

a gyerekek kinövik a cuccokat
iskolaelőkészítőbe kell járni az meg gyakorlatilag óvoda

zgy001
Olvasó
zgy001

A másik gyerek meg belenő.
Egyébként nyilván óriási plusz kiadás ez. Biztos többet nyom a latban, mint a gyerek érdeke…

common man
Olvasó
common man

A két dolog nem áll szemben egymással mármint a gyerek érdeke meg a több pizsoma.

zgy001
Olvasó
zgy001

Most te tényleg nem érted, ami le van írva?

common man
Olvasó
common man

Az iskola/óvoda nem teszi tönkre a gyereket.A rossz iskola/rossz óvoda viszont valóban nem tesz jót.

zgy001
Olvasó
zgy001

Minden iskola tönkreteszi a gyereket.
Ehhez csak a gyerekneveléshez kell érteni és máris látja az ember.

Csak egy példa -> a napi több órás padban ülés az alábbit okozza a gyereknél:
– Gerincprobléma, ízületi probléma.
– Szemprobléma (állandó azonos távolság nézése).
– Belső szervi problémák (egészségtelen a sok ülés, pláne fejlődő korban).
– Immunrendszeri gondok (zárt, mondhatni steril környezetben az immunrendszer leépül).
– Pszichoszomatikus megbetegedések (a gyerek agya nagy a testéhez képest, így ugyanannyi oxigén kell neki, mint egy felnőtt agyának – de ehhez csak egy kicsi szíve van. Napi 6-8 óra mozgás nélkül nem kap elég oxigént az agya, ami kismillió gondot okozhat.)
– Mozgás nélkül nem fejlődik a kinetikus- és térbeli intelligencia.
– Beszéd nélkül (egy gyerek az órán átlagban csak fél percet beszél) a verbális intelligencia sem fejlődik.
– Szintén a fenti miatt az interperszonális- és intraperszonális intelligenciái sem fejlődnek.

A fentiekben csak a gyereket ért testi károsításokat (annak is csak egy részét) írtam le.
Ne kelljen végigsorolnom a többit is, késő van.

common man
Olvasó
common man

Korán.

common man
Olvasó
common man

Az emberek nem akarják ám hogy világmegváltsák őket.Legalábbis úgy nem ,hogy tenniük is kelljen érte.

Delin
Olvasó
Delin

Zombi, èpp ahhoz kell a sok pènz a gyerek kapcsàn, hogy A) minimalizàld az intèzmènyben töltött idejèt (ovi, bölcsi, iskola), B) olyan iskolàba jàrasd ahol nincs padhoz kötve, sokat mozoghat, van lehetősège interakciòra, jòk a sportfelszerelèsek stb.

A vàltott elhelyezès kapcsàn egyetèrtünk, èn is azt tartom elvàlt gyerek esetèben a legjobbnak (elmèletben). Gyakorlatban viszont ehhez együttműködő szülőkre van szüksèg különben màr az alap logisztika se fog működni. Az anyagi korlàtok pedig az àtlag jövedelműeknèl, de az alattiaknàl biztosan valòs problèma, nem csak hiszti.

zgy001
Olvasó
zgy001

A. Ehhez nem kell pénz.
B. Nem kell olyan iskola sem. Amikor mi akarjuk megmondani (kényszerítéssel), merre fejlődjön a gyerek, az ellentétben áll a gyerek természetes, évmilliók alatt kialakult fejlődésével. Eleve régen rossz, ha ebben gondolkodunk.

A szülők manapság éppen azért nem működnek együtt, mert nincs semmi kényszerük rá. Anyu valaga ki van nyalva, innentől ő nem fog lemondani semmiről. Ez egyenes út a nem együttműködő szülőkhöz. Viszont ha eleve az lenne meghatározva, hogy váltott elhelyezés legyen, akkor kénytelenek lennének együttműködni. Ráadásul az sem nehéz. A viták többsége az szokott lenni, hogy fizette-e a másik fél a tartásdíjat, meg hogy mennyit tölt az egyik-másik a gyerekkel. A váltott elhelyezésnél ilyen vita nincs. 2 hétig itt a gyerek, 2 hétig ott.
(Arról nem beszélve, hogy nem zárom ki az egyszülős modellt, ha mindkét fél beleegyezik. Csak azt mondom, hogy ne az legyen az alap, hanem a váltott.)
Tapasztalatok a közös felügyeletről:
https://seveled.cafeblog.hu/2013/11/09/9-tevhit-a-kozos-felugyeleti-jogrol/

Milyen anyagi korlátok? Ne röhögtessünk már! :)
– Kaja: Ugyanannyi.
– Rezsi: Ugyanannyi.
– Szállás: Kicsit több hely kellene, de mivel eleve jóval nagyobb helyen él a legtöbb ember, mint mondjuk 50 éve (és nem is vagyunk egy lakásra annyian), simán megoldható. Az az 1-2 gyerek elfér szinte bárhol.
– Utazás: Ez sem olyan nagy költség általában, de ezt támogathatná mondjuk az állam, teszem azt havi 1-2 utazásra. (Több értelme lenne, mint a nyugdíjasok ingyen utazásának.)
– Ruha, eszközök: Legtöbbször át tudja vinni magával. Ha meg mindkét helyen kell bicikli, akkor meg eleve 2 helyen használja, ergo lassabban megy tönkre, nem kell annyit venni.

Sehol nem látom, hogy olyan húdenagy kiadással járna a mostanihoz képest.
Az idő beosztásánál meg mikor azzal jön valaki, hogy “hogyan oldja meg a szülő szegényke”, ott van a mostani állapot: anyu hogyan oldja most meg? Nem tán ő is egyedül van? Ja de.
Még könnyebb is lenne, mert a hónapnak csak a felében kellene a gyerekre vigyáznia, a másik felében apu vinné. Elég sok időt felszabadítana a két embertől.

Delin
Olvasó
Delin

zgy001,

A) Tènyleg? :D Ennek az esetnek nagyon nagy az alternativ költsège, mert vagy az anya marad otthon (a bère kiesik a csalàdi kasszàbòl, ha jòl keresett előtte az àllami tàmogatàsok a gyerek utàn kb zsebpènz), vagy valakit fizetnek èrte, hogy a gyerek otthoni környezetben legyen (csak a gyerekmegőrzès òradìja 1000Ft+/òra, ha azt akarod, hogy fejlessze is, az minimum 2000Ft+/òra, ha több gyerek van mèg több). Abszolut nincs ingyen, vagy ìgy, vagy ùgy, de ez dràga mulatsàg.

B) Szerintem a gyerekek fejlesztik egymàst, ha hagyjàk (ez pozitivum), ìgy a rendszeres kortàrs közeg mindenkèppen előnyös. Ha mègis magàntanulò lesz, akkor is kell valaki a gyerek mellè. Egyedül nem lehet otthon, valami biztonsàgos keretet valakinek biztosìtania kell az önàllò tanulàshoz. Ha tovàbb akar tanulni az iskolai követelmènyeket el kell sajàtìtania, azt nem tudja megùszni. Ìgy vagy keresel egy alternatìv iskolàt (nem a jò magyar, poroszost, balfasz tanàrokkal), vagy magàntanulò lesz az A) esetben vàzolt költsègvonzattal, mindkettő költsèges.

A vàltott elhelyezès pl feltètelez kèt ingatlant (sajàt/bèrelt/nagyszülők) lehetőleg egy települèsen. Szerinted, akiknek kèt kereset is kevès, vagy alig volt elèg önàllò otthon megteremtèsère, azoknak honnan lesz vàlàskor hirtelen 2 teljesen felszerelt külön igatlana? Vagy ha a napi èletvitelbe 2 dolgozò szülőnek is problèma a gyerek körüli napi logisztika, az egyedül hirtelen csak ùgy megoldhatò? Nem mondom, hogy nem megoldhatò, de nem egyszerű.

” anyu hogyan oldja most meg?”

A) Nem dolgozik, apa keresi a pènzt egyedül.

B) Sehogy. Jellemzően van nagyszülő, rokon,fizetett segitsèg, ha elvàltak esetleg ùj pasi, egyèbkènt elèg necces. Ez vàltott elhelyezèsnèl apànak is ugyanùgy problèma lenne, tetèzve azzal, hogy ő is meg fogja tapasztalni a munkàltatòk “gyerekes anyuka” felè törtènő fantasztikus hozzààllàsàt ès mit jelent a gyerek körüli folyamatos kèszenlèt karrier szempontbòl.

Ennek ellenère èn a gyerek miatt tàmogatom a vàltott elhelyezèst, de kètlem, hogy a gyakorlatban a heti/2 heti vàltàs ma egy àtlag magyar csalàdnàl megoldhatò nagyob összegű koràbbi megtakarìtàs ès külső segìtsèg nèlkül.

Reszet Elek
Szerkesztő

Túlpörgeted a dolgot. Alapban nem csecsemők és kisgyerekek váltott nevelésére kell gondolni, hanem nagyobb gyerekekére, kora kamaszokra és attól fölfelé. Egészen kisgyereket nem is javasolt változékony közegben nevelni. Szóval nem kell alapban otthon maradni. A szülők valahol a gyerek nélkül is laknának és ennének.

tobbneju
Olvasó

Elek azért ez nem ennyire egyszerű még nagyobb gyerekeknél sem. Mánia az ma már, hogy minden gyereknek külön szoba kell. Az én személyes véleményem az, hogy a külön szoba elmagányosít és elidegenít, a gyerekeknek egy szobában kell lakniuk. Ha nagyon nagy a lakás, akkor idővel (menstruáció bekövetkezte után) fiúszoba/lányszoba felosztásban is lehet. De arra a pár évre fölösleges hatalmas erőfeszítésekkel + 2-3 szobás ingatlanra törekedni egy átlag embernek. Ha a volt feleséged a külön szoba rendszer rabja, akit még együtt élve sem tudtál meggyőzni semmiről, akkor ebből feszültségek lesznek. Vagy te is erőlködsz egy sok szobás lakással vagy kapod a megjegyzéseket. Ha új élettársad, azzal gyerekeid is vannak, akkor a “mindenkinek külön szoba” elv már gyakorlatilag megvalósíthatatlan. Itt nem nagyon határolják el az egyetlen gyerek / sok gyerek problémát, pedig igen lényeges különbség ez. A saját első házasságomból származó gyerekeimen látom, hogy otthon mindenki ül a szobájában, nem beszélnek, nem játszanak egymással semmit. A beszélgetés és a közös játék ideje az nálam van akkor, amikor egy szobában alszanak. Néha már csodálkozva kérdezem tőlük: – Nem tudtad ? Ti nem beszéltek anyátoknál egymással ?

Reszet Elek
Szerkesztő

Ez inkább alátámasztja amit írtam.

zgy001
Olvasó
zgy001

Reszet, még kisgyereknél is jobb a váltásos megoldás. Ha a gyerek elmúlt fél-egy éves, tehát már nem kell szoptatni, akkor mindenképpen az a jobb neki, ha váltva nevelik. Addig meg az apa láthatása (hetente legalább 4-5 napra, de ha lehet minden nap pár órára) nagyon fontos. Sokan azt gondolják (beidegződés), hogy rossz a gyereknek, ha egyszer itt, egyszer ott van. Nem, nincs vele gondja, pláne kicsiként. Simán megszokja a két helyet ugyanúgy, mint az egyet. Az lesz a normális neki, hogy 2 biztonságos helye van. (Gondoljunk csak bele, hogy a törzsfejlődésünk során a vándorló csoport sem volt mindig állandó helyen. Vagy amikor a gyereket beadjuk az óvodába vagy bölcsibe, ott is gyorsan megszokja, pedig ott idegennek adjuk.) Sokkal fontosabb az, hogy mindkét szülő megmaradjon neki, mint hogy csak egy helyen legyen.

Delin
Olvasó
Delin

Elek, ebben igaza van zombinak. Minèl több időt tölt az apa csecsemőkoràtòl egy kisgyerekkel, annàl erősebb lesz a kötődès. Ez mindenkinek jò, csak tàmogatni lehet.

Az előző kommentemben kèt dologròl beszèltem, lehet zavarò volt: a vàltott elhelyezèsről, ill. mivel jàr, ha a gyerek jelenlètèt minimàlisra vagy nullàra csökkented közoktatàsi intèzmènyben. Kamasznàl minden egyszerűbb, de nem csak kamaszok szülei vàlnak.

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin

A. Miért kellene otthon maradnia?
A gyereknek a legideálisabb a mostani rendszerben az alábbi:
Összefog 4-6-8 gyereknek a szülei, nagyszülei. Olyan gyerekek, akik kijönnek egymással. (Akár lehetnek egykori osztálytársak is.) A gyerekek nap közben együtt játszanak játszótéren, akárhol. A szülők-nagyszülők vannak vagy 10-15-en. Nagyobb csoport esetén 20-an. Ebből mindig 1 emberke figyel a gyerekekre, a többiek mehetnek dolgozni.
(Egyébként megjegyzésként: Éppen az a baj a mai szocialista-feminista rendszerrel, hogy az anyát bekényszeríti a munkahelyekre. Többek között azzal, hogy semmitérő, haszontalan munkahelyek százezreit kínálja – adófizetők, tehát többségében férfiak pénzén. Emellett a gyerek bemegy egy intézménybe, ami káros neki. Gyönyörűen szétszakítottuk a családot. Nem csak anya válik – hiszen megkapja a fizut, a tartásdíjat, stb. miért nem válna. Hanem a gyereket is bedobjuk egy megnyomorító intézménybe. Ennél sokkal nagyobb kárt nemigen lehet okozni a társadalmunknak.)
Amúgy mi az, hogy “fejlessze is”? Komolyan, hülyét kapok néha ettől a “fejlesszük a gyereket” baromságtól. Könyörgöm: a gyerek önfejlesztő! Nem kell nekünk kívülről fejleszteni, felülről vezérelni. Az ösztönében van, hogy fejlődik. Agyfrászt kapok ettől az állandó női-fasiszta beidegződéstől, ahol mindenkinek (még a gyereknek is) meg akarjuk mondani, hogy mit és hogyan csináljon, hogyan éljen. Nem gondoltatok még arra, hogy végre leszakadjatok a másik emberről és nagysokára egyszerűen csak békén hagyjátok a másik embert? Miért kell a gyereknek mindig úgy ugrálnia, ahogy az anyuci álomvilágában szerepel? Mi volna, ha egyszer az életben le tudnátok szakadni arról, hogy kényszeresen megmondjátok másoknak, hogy hogyan kelljen élniük?

B. Egy gyerek napi 2-3 óra tanulással délután (mikor a szülő hazaér) simán megtanulja a tananyagot. Ehhez nem kell senki, aki figyel rá közben, hiszen alapból saját magától tud a legjobban tanulni. A magántanuló mellé nem kell magántanár, mert akkor ott is csak az iskolát hoztuk el neki. Ha megfigyeled a gyereked (ha van), vagy visszagondolsz a gyerekkorodra, te is láthatod, hogy amikor mondjuk beteg voltál egy héten, elvitték neked a leckét, és 10-15 órás tanulással megtanultad a heti tananyagot. Bármiféle segítség nélkül. Egyedül. Ez hétköznap napi 2-3 óra, nem több.

Két ingatlan.
Hadd kérdezzem már meg, hogy ha elválnak és egy szülő (mondjuk anyu) neveli a gyereket, akkor apuka az utcán alszik? Nem? Mik vannak?! Nem tán van neki is hol laknia? :)

Gyerek körüli napi logisztika.
Hadd kérdezzem már meg, hogy ha elválnak és egy szülő (mondjuk anyu) neveli a gyereket, akkor őneki egyedül hogyan megy ez a logisztika? Meg tudja oldani? Nocsak! Hát nem csodálatos? Egyedül képes mindezt megoldani. Nem gondolod, hogy ha a fele időben még csak nem is lenne nála a gyerek, mert olyankor apunál van, még könnyebb lenne? :)

A. Ja, hogy apu fizeti a tartásdíjat, anyu meg otthon van a gyerekkel elváltként? Fantasztikus modell! :) Váltott elhelyezésnél nem megoldható, hogy azokban az időkben, amikor nem anyunál van a gyerek, ő is dolgozzon? Ja de.

B. Aha, szóval válás után manapság is van nagyszülő, rokon, segítség az egyedülálló anyu mellé?
Ez szerinted váltott elhelyezés esetén nem állna fenn? Apunak nincs anyuja meg apuja, testvére, akárkije? Csak akkor találunk a gyerek mellé segítséget, ha anyu egyedül van? Ha váltva neveljük, akkor a nagyszülők hirtelen eltűnnek, vagy mifene?

Érdekes, hogy lassan még az derül ki, hogy váltva nevelve könnyebb is lesz, mint egyedülálló szülőként. :)

common man
Olvasó
common man

“B. Egy gyerek napi 2-3 óra tanulással délután (mikor a szülő hazaér) simán megtanulja a tananyagot. Ehhez nem kell senki, aki figyel rá közben, hiszen alapból saját magától tud a legjobban tanulni.”

Honnan tud számolni? Honnan tudja mikor van dél délelőtt délután? Hogy tanulja a tananyagot? A piros vagy a kék képeskönyvből? Mi van ha a szülő délutános műszakba jár ? Vagy ha estig dolgozik vagy váltott műszakban és aludna?

zgy001
Olvasó
zgy001

common

“Honnan tud számolni?”
Hiszed vagy sem, a legtöbb gyerek egyszerűen figyeli a környezetét és abból tanul. Magától tanul meg. Ahogy annak idején is az első emberek, akik elkezdtek számolni, nem mástól tanulták. Az ember öntanuló. Ha a gyerek együtt él a szüleivel, együtt játszik a barátaival, sokszorosan gyorsabban tanul meg mindent, mintha leültetnénk a padba “tanulni”.
Olvasnivaló a témában:
https://index.hu/tech/2012/10/30/tanar_nelkul_tanultak_az_etiop_gyermekek/

“Honnan tudja mikor van dél délelőtt délután?”
Gondolod, hogy ezt a gyerekek iskolában/óvodában tanulják meg? Segítek: nem. Ezt otthon tanulják meg. Ahogy beszélni sem tanítjuk a gyereket, hanem csak figyeli, amit mondunk és magától elsajátítja.

“Hogy tanulja a tananyagot?”
Leül és elolvassa. Így csinálja akkor is, amikor betegen otthon lábadozik és tanul.

“Mi van ha a szülő délutános műszakba jár ?”
Akkor délelőtt tanul a gyerek, délután meg játszik.

common man
Olvasó
common man

Most egy előadást nézek mert valamit keresek neked csak nem tudom hol van.Közben volt benne egy hivatkozás grafikon, kikerestem .Ennek tükrében azért nem biztos ,hogy árt a képzés.Persze nem a rossz.
http://jenni.uchicago.edu/papers/Heckman_Science_v312_2006.pdf

zgy001
Olvasó
zgy001
Reszet Elek
Szerkesztő

zgy001: Jók ezek a linkek. Nagyon pozitív hatása lenne és komoly társadalmi változásokat indukálna ha előtérbe lehetne helyezni az önfejlesztést és annak játékos formáit a tanulásban.

A teljesen ilyen típusú viszont nem mindenben lenne jó. Vannak nemszeretem dolgok amelyeket mégis tudni kell(ene), kinek mi de mindenkinek vannak ilyesmik. Az ilyen tárgyak, témakörök kapcsán szükséges lenne a külső presszió.

Ennek a magárahagyó, önfejlesztő módszernek a legüdvösebb hozadéka a természetes kreativitás megmaradása lenne, az hogy a megszokott utak kényszerített bejáratásával nem ölik ki a gyerekekből az ötletgazdag találékonyságot.

zgy001
Olvasó
zgy001

Elek, milyen “nemszeretem” dolgokra gondolsz?

Reszet Elek
Szerkesztő

Bármi ami nem fér bele a személyiségbe, a lelkialkatba, az érdeklődési körbe. Kinél mi.

zgy001
Olvasó
zgy001

Mondanál pár gyakorlati példát?

common man
Olvasó
common man

Az első nézését megszakítottam.Szerintem ez a cigánygyerek egy veszélyes szélhámos.Én szóltam. Aztán mindenki abban hisz amiben akar.

Alter Ego
Szerkesztő

Mire gondolsz? Volt rá most 25 percem, szóval végig még én sem néztem. De én egy percig nem éreztem úgy, hogy hazudni akarna, de úgy sem, hogy nincs igaza. Már-már unalmas evidenciának éreztem a mondandóját. Ez mind egybe cseng a saját személyes tapasztalataimmal is. Utáltam az iskolát, soha nem azt tanultam amit kellett volna, viszont egy csomó más dolog érdekelt. Szerencsére díjazták az ilyen-olyan érdeklődésem végtelen mennyiségű könyvvel. Ennek eredményeként világ életemben autodidakta voltam. Tanulni valóban a játékkal tudnak a legjobban a gyerekek. 10-11 évesen kitaláltam, hogy megtanítom a 4-5 éves húgomat olvasni. Jó móka volt, mert kicsit szekírozhattam. :) Azért ő is élvezte. Főleg a sikerélményeit. Óvodában végül vele olvastatták az óvónők a mesét a többieknek, hogy energiát spóroljanak. A gyerekek valóban játszva tanulnak, csak persze nem fogják hozni az állami tantervet… – Szóval nem érzek az erre vonatkozó mondandóban én semmilyen szélhámosságot.

common man
Olvasó
common man

A szélhámosság nem egyenlő a nyilvánvaló hazugsággal hanem egy tetszetős keveréke az igaz és hamis vagy alaptalan állításoknak.Azt ,hogy a gyerekek játszva tanulnak nekem sem kell bizonyítani úgyhogy nem kéne úgy tenni mintha az ürge felfedezte volna a spanyolviaszt.Az ,hogy említi az elején Gerald Hüthert az már fölvitte az agyvizem.Ha a témában komolyat akar valaki akkor olvassa hallgassa őt vagy Manfred Spitzert. Leginkább németül de angolul is talán még magyarul is.
Ja és ott vannak a soha iskolába nem járt “szabadon felnevelkedett” tömegek egész nap csak a pöcsükkel játszottak a porban, mit tudnak felmutatni? Lófaszt.Jönne ide mind segélyért.

zgy001
Olvasó
zgy001

“Az ,hogy említi az elején Gerald Hüthert az már fölvitte az agyvizem.Ha a témában komolyat akar valaki akkor olvassa hallgassa őt vagy Manfred Spitzert.”
Most akkor jó vagy nem jó Gerald Hüther? Csak mert ugyanazt mondja, mint Manfred Spitzer. Ja, és aki nyilatkozik, az Hütherel dolgozik együtt. :)

common man
Olvasó
common man

Persze ,hogy jó meg a Spitzer is.A harmadik meg szélhámos.

zgy001
Olvasó
zgy001

Mondom, Hüther együtt dolgozik a “szélhámossal”. Ugyanazt mondják. :)

zgy001
Olvasó
zgy001

“Ennek eredményeként világ életemben autodidakta voltam.”
Mint ahogy mindeki, aki valaha is viszi valamire az életben.

zgy001
Olvasó
zgy001

“Szerintem ez a cigánygyerek egy veszélyes szélhámos.Én szóltam.”
Fantasztikus érvek. Gratulálok hozzá!

“Aztán mindenki abban hisz amiben akar.”
Ez nem hit, hanem tények kérdése.
Ha a valószínűleg alacsonyabb IQ-val bíró, számítógépet soha nem látott, etióp faluban élő négergyerek pár hónap alatt magától belenyúl a tablet Android forráskódjába, az egyértelmű bizonyíték arra, hogy a gyereknek nincs szüksége külső kényszerítésre a tanuláshoz:
https://index.hu/tech/2012/10/30/tanar_nelkul_tanultak_az_etiop_gyermekek/
Ugyanezt mondja el a “cigánygyerek”-ed is.

A hit az nálad van.
De ugye tudjuk:
“Hinni kényelmes. Tudni hasznos.”

common man
Olvasó
common man

Miért fáj neked a hitem? Én örülök ezeknek az okos gyerekeknek,hiszek bennük. Ők fogják újjáépíteni rohadó világunkat.Hiszek és reménykedek ,hogy öregkoromra méltányos kártérítést fogok kapni gyermekkori szenvedéseimért a kínzásokért megaláztatásokért(óvoda,általános iskola ,szóbeli felelések dolgozatok,versek kívülről megtanulása…itt nem tudom folytatni könnybe lábadt a szemem iugiigéá

zgy001
Olvasó
zgy001

Nekem nem fáj, hogy te miben hiszel. Te jöttél ezzel a hit dologgal, nem én. Nem értem, most miért hisztizel.

Delin
Olvasó
Delin

Zombi, a mai induvidualista tàrsadalomban erre nem igazàn van lehetősèg, a szülők ilyen szinten ritkàn működnek együtt napi szinten. Ilyesmi ovis korban a csana, 6-8fős kiscsoportokkal ès iskolàs korban az alternatìv iskolàk, amit ìrtam.

Làtom nem vagy vele tisztàban, hogy egy àtlag IQ bajnok babysitter benyomja a gyereket a tv elè ès minèl kevesebb munkàval pròbàlja kibekkelni az idejèt. Persze vannak normàlisak is, de az dràgàbb. Nem csak autoriter fejlesztèssel lehet fejleszteni egy gyereket, hanem azzal is, ha megteremted neki a lehetősèget rà, hogy kipròbàljon dolgokat (kvàzi te is ezt mondod). Pl adsz neki rajzlapot, krètàt, gyùrmàt kockàt, kirakòt, együtt olvastok, ènekeltek, kiviszed a szabadba, amit akarsz. Nem kell ràerőltetni semmit, nem kell helikopterszülőnek lenni (az ìrtò kàros), de egy gyerek igènyli a megerősìtèst, a biztatàst kezdetben, fontos neki, hogy valaki figyeljen rà.

A többire màr vàlaszoltam szerintem, inkàbb nem ismètlem magam. Azonban masszivan alàbecsülöd mivel jàr egy, főleg több gyerek anyagilag, időben ès ùgy àltalàban mindenhogy (nekem van 3, ìrhatnèk ròla egy kisregènyt). Ha tènyleg reàlis kèpet akarsz kapni a dologròl vàllalj be minimum egyet (nem csak ezèrt màsèrt is), azèrt a nők se tehetnek meg mindent az apàval, a normàlisabbak vàlàst se totàlis hàborùkènt kezelik a volt fèrj ellen.

zgy001
Olvasó
zgy001

“Zombi, a mai induvidualista tàrsadalomban erre nem igazàn van lehetősèg, a szülők ilyen szinten ritkàn működnek együtt napi szinten.”
mondjuk inkább úgy, hogy azért ilyen a társadalmunk, mert a szülők nincsenek erre rákényszerítve.

“Ilyesmi ovis korban a csana, 6-8fős kiscsoportokkal ès iskolàs korban az alternatìv iskolàk, amit ìrtam.”
És ezt meg lehet csinálni állami keretek nélkül is.

“Làtom nem vagy vele tisztàban, hogy egy àtlag IQ bajnok babysitter”
Egy szóval sem beszéltem babysitterről. Szükségtelen.
Egyébként ott vannak a nagyszülők is. (Lassan többen lesznek, mint a gyerekek.) Régen ők mindig besegítettek a gyereknevelésbe. Most meg – mivel állam bácsi csinálja a gyereknevelés (nyomorítást) – a nagyszülő szükségtelen, mehet a nyugdíjasotthonba haldokolni. Még egy hely ahol szétszakítottuk egymástól a család tagjait. Pedig a nagyszülőnek is jót tenne, ha nem a TV előtt rohadna meg ülve, hanem a gyerekre vigyázna. Ha láőttál már nagyszülőt kisgyerek nélkül, meg láttál olyat, aki kisgyerekkel foglalkozik, vigyáz rá, érteni/látni fogod a különbséget.

“de egy gyerek igènyli a megerősìtèst, a biztatàst kezdetben, fontos neki, hogy valaki figyeljen rà”
Igen, eben egyetértünk. Erre olyan időszakban, mikor a szülője dolgozik, ott a többi gyerek (egymást is tanítják), illetőleg a felügyelő szülő. Amikor meg a szülő otthon van, akkor az.

“masszivan alàbecsülöd mivel jàr egy, főleg több gyerek anyagilag”
Tökéletesen rálátok. Attól, hogy nincs gyerekem, még vannak körülöttem gyerkőcök/családok (a saját cslaádomból is). Csak ugye a mi kis hisztitársadalmunkban könnyebb rinyálni meg kifogásokat keresni, mint cselekedni. Ha meg még az állam is segít minket ebben, akkor különösen.

“időben”
Ha két szülő felváltva foglalkozik a gyerekkel, akkor miért lesz kevesebb ideje a gyerekre, mintha egyedül nevelné anyu? Ezt igazán megmagyarázhatnád. Csak mert nekem – akárhogy nézem – az jön le, hogy ha felezik a gyerekre fordítandó időt, akkor 2 embernek mindenképpen könnyebb, mint 1-nek. Pénzben meg így is, úgy is fizetni kell, csak a váltott elhelyezésnél feleződik a lóvé is. Inkább csak a kifogáskeresés megy a társadalom részéről (pláne, hogy nem megszokott dolog, így a legtöbb ember ragaszkodik a berögződött sémákhoz), ahelyett, hogy a gyerek érdekét néznék.
Erre lenne jó, ha törvényileg lenne szabályozva.
A kötelező váltott elhelyezés alapértelmezett lenne. Utána ha a két szülő egyike mégis úgy dönt, hogy ő nem képes a gyerekét egyedül nevelni, akkor lemondja és fizeti a tartásdíjat, mint most is. Tehát a mostani felállás is működhetne, ha a két fél ebben állapodik meg, csak nem az egyszülős lenne az alapértelmezett a bíróságokon. Nem vennék el automatikusan az apát a gyerekről, a gyereket az apától.

Marcell
Olvasó
Marcell

Sajna a nagyszülők a modern nyugaton már régóta nem a szomszéd utcában vagy kerületben laknak, hanem több száz vagy több ezer km-re, de ugyanez a helyzet mondjuk a kint dolgozó magyaroknál is, vagy a vidékről Bp-re vagy az ország keleti feléből a nyugatiba munka miatt elköltözötteknél is. Máshol meg ha lenne is nagyszülő, elvált, alkoholista vagy egyszerűen ő a tévé előtt akar rohadni unokázás helyett, sajna már ebben a korosztályban is van ilyen.

zgy001
Olvasó
zgy001

Marcell
A nagyszülők alkalmatlansága részben arra vezethető vissza, hogy nincs sem lehetőségük, sem kényszerük erre. Így marad a TV előtt üldögélés, mint “hasznos” időtöltés.

szombathk
Olvasó
szombathk

Vagy még dolgozik mert nem nyugdíjas.

Delin
Olvasó
Delin

Ma a legtöbb nagyszülő vagy dolgozik, vagy beteg. Ha egyik se (kisebbsèg) àltalàban nincs kedve aktìvan, rendszeresen rèszt venni a gyerekei/unokài èletèben, a heti/2heti/havi pàr òràs mosolygàssal teljesen ki vannak bèkülve, megvan a sajàt èletük. Idegen gyerekeket pedig tuti nem fognak bevàllalni, főleg nem egyszerre 6-8-at, nem is bìrnàk 55+ èvesen.

“időben”

Mindkèt szülőnek kevesebb ideje lesz a gyerekre, mivel mindkettő kènytelen teljes àllàsban dolgozni, akàr 8+ òràban is, ha van hova tenni a gyereket. (Itt a közintèzmèny mellőzèsèt el lehet felejteni.) 2-nek egyèrtelműen könnyebb időben menedzselni a gyereket, de egy hàztartàsban, nem külön-külön. A vàltott elhelyezès idő/logisztika szempontjàbòl inkàbb az apànak megterhelő (koràbbi èletvitel, munka, hozzààllàs miatt), egy egyedülàllò anyànak inkàbb könnyebbsèg, feltève hogy nem volt otthon 5+ èvet a gyerekekkel, mert akkor elèg nehezen fog jòl fizető munkàt talàlni, amivel immàr előlèpett csalàdfenntartòvà.

zgy001
Olvasó
zgy001

A nagyszülők betegsége is részben erre vezethető vissza. Nézd csak meg azokat az embereket, akik elmennek nyugdíjba, és rájuk szakad, hogy ők már nem kellenek sehova. Ez azt jelenti, hogy a 3-5 éve még aktív, dolgozó ember egy nyomorék lesz. Ha viszont látja, hogy van haszna az életének, akkor nem romlik le az állapota.

A szülők nagy többsége most is 8 órában dolgozik, szóval ezen nem lenne változtatás.

Időben miért lenne nehezebb váltott elhelyezésben, mint egyedülálló szülőként? Könyörgöm, gondold már át! Egyedülállóként havi 30 napot kell a gyerekkel foglalkozni, váltottban meg havi 15-öt. Nyilván könnyebb időben, ha váltva vannak. Az meg már az ő dolguk, hogy mikor váltanak.

De a lényeg:

1.
Az, hogy nehezebb lesz esetleg néhány dologban a szülőnek, az miért baj?
A törvénynek a gyerek érdekét kellene néznie. pláne, hogy a szülő cseszte el a kapcsolatát. Felnőtt ember, viselje ő a felelősségét a válásnak, és ne a gyerek legyen a legfőbb áldozata.

2.
Miért baj, ha megadjuk mindkettőnek a LEHETŐSÉGET?
Ahelyett, hogy automatikusan az egyik fél kapja. Ha apu úgy látja, hogy képes nevelni a gyereket, akkor miért ne adjuk meg ezt a lehetőséget?
Miért gond az, hogy ha a bíróságon így zajlana egy gyermekelhelyezési per:

Bíró: Kedves felek. Melyikük nem akarja/tudja nevelni a gyerekét?
egyik fél sem jelentkezik
Bíró: Kiváló. Akkor most szépen megegyezünk abban, hogyan legyen elosztva az idő. Hetente jó lesz a váltás, vagy legyen inkább kéthetente, esetleg havonta?
– VÉGE –
vagy másik verzió:

Bíró: Kedves felek. Melyikük nem tudja nevelni a gyerekét?
Apu: Én nem tudom nevelni, mert … nokedli. (Kifogás.)
Bíró: Rendben. Hát anyu?
Anyu: Én tudom vállalni, mert … káposzta.
Bíró: Rendben. Akkor anyunál lesz a gyerek, apu meg fizet X tartásdíjat havonta.
– VÉGE –

Ez olyan bonyolult lenne?

Delin
Olvasó
Delin

Egy apa karrierjère a gyerek pozitìvan hat, egy anyàèra negatìvan. Vàltott elhelyezèsnèl, ha az apànak nincs segìtsège, akkor az övère is negatìvan fog hatni.

A többit nekem nem kell bizonygatnod, màr ìrtam, hogy tàmogatom a vàltott elhelyezèst. Azonban olyan szülőknèl vègigvinni ezt a gyakorlatban, ahol nincs meg az akarat, elèg necces.

Alter Ego
Szerkesztő

“Egy apa karrierjère a gyerek pozitìvan hat, “

Ezt honnan lehet tudni és miből? Mert nekem csak egy férfikat gyerekvállalásra bepalizni akaró lózungnak tűnik Paul Dolan tollából:

https://www.ferfihang.hu/2019/06/02/az-egyedulallo-gyermektelen-nok-a-legboldogabbak/

Delin
Olvasó
Delin

Vannak rà statisztikàk, hogy mièrt jobb egy gyerekes fèrfi munkaerő, mint egy gyerektelen, de alapbòl sok pozitìv tulajdonsàgot tarsìtanak egy gyerekes fèrfihoz a munkàltatòk: megbìzhatòsàg, lojalitàs, felelőssègteljessèg stb. Egy nőnèl inkàbb negatìv dolgokat tàrsìtanak: megbìzhatatlansàg, kevèsbè motivàlt a munka irànt, lògòs stb.

Most nincs kedvem linkeket keresni, de hidd el, a fèrjem nem vèletlenül emlìti meg minden àllàsinterjùn, hogy vannak gyerekei, èn pedig ha lehet semmilyen utalàst nem teszek rà, hogy vannak. Ő ezzel javìtja az esèlyeit az àllàsra, èn pedig pròbàlom nem alapbòl rontani.

Reszet Elek
Szerkesztő

Férfiaknál ez csak akkor előny ha van nő is mellettük. Ha egyedül nevel akkor hátrány.

zgy001
Olvasó
zgy001

Érdekelnének ezek a statisztikák.

zgy001
Olvasó
zgy001

Köszi a forrást. Bár a hideglelés ráz az olyan forrástól, amibe szerepel a “gender wage gap” kifejezés, de megnéztem (sőt, egyiket mentettem is). Az okoknál olyat írnak (letöltöttem a forrást is), hogy a fő ok az, hogy többet melózik, többet vállal, jobban teper a faszi ilyen esetben. Igen, a gyerek motiválja. :) Illetve írnak még pozitív diszkriminációt, de igazolva nem olvastam, csak felvetésként. (Egyébként valóban van pozitív diszkrimináció ilyen esetben feléjük, pl. szabira hamarabb elengedik, stb. De fizetésben soha nem láttam ilyet.)

Amúgy te komolyan képes vagy mobilról írni ide???
Elképesztő. ;)

Delin
Olvasó
Delin

Az ujjaim csodàkra kèpesek. ;)

A gender wage gaptől engem is kiver a vìz, de a stat ettől nekem hitelesnek tůnik, elèg nagyszàmù minta. Plusz mi szemèlyesen tapasztaljuk rèszemről a negatìv, fèrjem rèszeről a pozitìvumokat. Fèrjem miòta megvannak a gyerekek kb 3x vàltott munkàt ès mindig bedobta a csalàdfenntartò, szuper motivàlt, felelőssègteljes kàrtyàt (igaz is persze, de mindig külön hangsùlyozza is). Szerinte azontùl, hogy ìgy azonnali szimpàtiàt èr el a 40+ korosztàlynàl interjùn, ha màr kivàlasztottàk, a HR mindig a fizetèsi sàv maximumàt ajànlja neki (koràbban mindig 5-10%-kal alatta kapott ajànlatot, akàrhogy èrvelt). Màsik pèlda erre az èvvègi bònusz, ott is bőkezűbbek azòta, bàr ott a kor ès munkatapasztslat is szàmìt, de szerinte a gyerekeslèt is jò pont.

Marcell
Olvasó
Marcell

Igen, tény, hogy a munkáltatók számára megbízhatóbb munkaerő a családos férfi és ezt honorálják is.

zgy001
Olvasó
zgy001

Nem kétlem, hogy igaz a stat. Csak az okait látjuk kcsit máshogy.

És miért jó így gépelni? :)

Delin
Olvasó
Delin

Nem jò, de màr megszoktam. A gyerekes lèt egyik szèpsège, hogy meg kell tanulni egy csomò dolgot fèl kèzzel csinàlni. Olyan, hogy szèpen leülsz a gèp elè munkàn kìvül nem igazàn van.

zgy001
Olvasó
zgy001

“Egy apa karrierjère a gyerek pozitìvan hat”
Erre én is kíváncsi vagyok, honnan van.

“ha az apànak nincs segìtsège, akkor az övère is negatìvan fog hatni”
Az anyuéra meg kevésbé lesz rossz, mert apu is segít.

Delin
Olvasó
Delin

Egy nőnek mindegy, hogy van-e segìtsège. Ha van gyereke tùl jòl màr nem jöhet ki a dologbòl munkaszempontbòl: ha vàzolja mièrt nem ő van a gyerekkel ès hogy oldja meg (negatìv – milyen anya az ilyen ès ùgy àltalàban milyen ember), ha nem teszi (negatìv -megbìzhatatlan, lògni fog, nem fogja bìrni). Alapbòl x időt màr kiesett munkàbòl szülèsnèl, csecsemőkornàl, ez szintèn negatìv.

Voltak fèrfihangon cikkek a gender pay gap-ről, life choice-okròl, hogyan döntenek màskèpp a nők, mint a fèrfiak ha csalàd van. Pl Dr Jordan Peterson ès egy màsik őszhajù pasi szokott ezekről ìrni ès nyilatkozni.

szombathk
Olvasó
szombathk

Zombi a ne fejlesszük a gyereket mert majd magától fejlődik mert önfejlesztő a liberális pedagógia alapja azzal csinosítva hogy ne is korlátozzuk.

zgy001
Olvasó
zgy001

“azzal csinosítva hogy ne is korlátozzuk”
Lófaszt.
Amiről te beszélsz, az az elhanyagolás. Amiről én, az meg a nevelés. A nevelés alapja a példamutatás. A szabad nevelés alapja nem az, hogy elhanyagoljuk (nem korlátozzuk) a gyereket, hanem az, hogy nem mondjuk meg, merre fejlődjön (rá bízzuk). Nekünk ettől még ott kell lennünk, mert minket másol (nevelés: példamutatás). De ezt nem kényszerítéssel kell elérni, hanem azzal, hogy a gyerek önként követ.
Amiről te beszélsz, az a ballibek baromságai, mert ugyanúgy átesnek a ló egyik oldalára, mint te a másikra. Ti kényszerítetek, ami káros a gyereknek. Ők meg elhanyagolnak, ami megint káros a gyereknek.
Én viszont nevelésről (példamutatásról) beszélek, kényszerítés és elhanyagolás nélkül.

Naooo
Olvasó
Naooo

Kaptalistafeminista.

szombathk
Olvasó
szombathk

Az óvoda ma 3 éves kortól kötelező
Lehet magántanuló de minden fél évben vizsgáznia kell.
Kérdésem :ki fog otthon foglalkozni a gyerekkel pl. egy válás és megosztott elhelyezés esetén?
Van Mo.-is otthontanuló mozgalom. Ha utána nézel akik bevállalták és működtetik a 90% szakember.

zgy001
Olvasó
zgy001

“Az óvoda ma 3 éves kortól kötelező”
Egyáltalán nem kötelező (még) járni. Egyedül az utolsó év kötelező, de az is kikerülhető egy iskolaérettségivel. Beíratni kötelező, járni nem.

“Lehet magántanuló de minden fél évben vizsgáznia kell.”
Vagy évente (lehet kérni). Pont ezt pofáztam én is.

“ki fog otthon foglalkozni a gyerekkel pl. egy válás és megosztott elhelyezés esetén?”
Ne kelljen már megint leírnom.
Majd visszaolvasol, leírtam részeltesen.

szombathk
Olvasó
szombathk

2015-ben változott a törvény. Kötelező az óvoda betöltött 3-évtől. Ez alól csak a fenntartó adhat felmentést. Jelenti kell ha a gyerek nem jár.
Tök mindegy hogy évente vagy fél évente vizsgázik de kötelező.
Magán tanulógyerek mellet váltott elhelyezésnél melyik szülő nem fog dolgozni Egy 8-10 éves vagy annál kisebb gyereket nem igen hagyhatsz egyedül . Most a mai reális valóságot veszem alapul A nagyszülők sok esetben még dolgoznak -vagy tovább dolgoznak A nagyszámú nyugdíjas azért feltünő mert most fut ki a Ratkó korszak. A ratkó unokák pedig igen szép számmal ma külföldön élnek és ott születnek a gyerek is. Ez van.
Hiszem hogy a váltott elhelyezés lehet az egyik nagyon jó kompromisszum gyerekek érdekében Most már nálunk is terjed nagyon helyesen. De nem az egyedüli megoldás. Nem minden gyerek szokja meg a heti, kétheti költözést..Jó esetben él a két otthon lehetőséggel és elfogadja . Vagy sehol sem érzi biztonságban magát.

zgy001
Olvasó
zgy001

“A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”
Forrás: 2011. évi CXC. törvény

“Tök mindegy hogy évente vagy fél évente vizsgázik de kötelező.”
Nem is azt mondtam, hogy ne lenne tankötelezettség.
Azt írtam, hogy iskolába járási kötelezettség nincs! A kettő nem ugyanaz.

“Magán tanulógyerek mellet váltott elhelyezésnél melyik szülő nem fog dolgozni”
Leírtam fentebb egy verziót a magántanulói csoportra. Az itt is alkalmazható.

“De nem az egyedüli megoldás.”
A legjobb megoldás.
De ha elolvasod, amit én írtam, az nem zárja ki az egyszülős megoldást.
Csak ahhoz a feltételhez köti, hogy ahhoz MINDKÉT szülő hozzájáruljon.

szombathk
Olvasó
szombathk

zgy001
“Leírtam fentebb egy verziót a magántanulói csoportra. Az itt is alkalmazható.”
Már nem. Az ég rogyasztana rájuk mindent amit gondolok. Az egyedüli lehetőséget húzzák ki a szülők alól
hogy aki megtudja tenni kimenekítse a gyerekét ebből a gyerekellenes, intézményesített embernyomorításból
https://eduline.hu/kozoktatas/20190613_kivezetik_a_magantanuloi_jogviszonyt

common man
Olvasó
common man

Sunyin megbújó kis hír pedig tényleg nagy a jelentősége.Talán a már valahol föntebb említett agykutató mondta valahol (nem pontosan idézve) az oktatási rendszerek célja nem az oktatás hanem jó alattvalók kiképzése a rendszer számára.Biztos lesz azért kibúvó kérdés kinek.

szombathk
Olvasó
szombathk

A focistáknak biztos((((((:

zgy001
Olvasó
zgy001

Olvastam én is. De azt is, hogy lehetséges, hogy csak egybevonásról van szó.
Ugye eddig volt a magántanuló, meg volt az egyéni munkarend szerint tanuló. Az egyik azt jelentette, hogy egyik órát sem látogatja a diák. A másik meg azt, hogy egyes órákat nem látogat, a többire viszont bemegy. Lehetséges, hogy ezt vonták egy kifejezés alá. Mivel ha az “egyes órák” alól felmentést kap, az lehet akár az összes óra is igaz. Tehát felmentést kap minden óra alól. Magyarán a régi magántanuló kifejezést bevették az egyéni munkarendes alá.
Legalábbis remélem, hogy csak erről van szó. Bár tény, nehezebb lesz magántanulónak lenni. Főleg, hogy csak júni 15-ig lehet kérelmezni, utána már körülményes. Év közben nem lehet. Meg nyilván ha minden óra alól kér felmentést, azt jól meg kell indokolni.

Viszont kiváló indok lehet az, ha a szülő arra hivatkozik, hogy a gyerek amikor beteg volt, a héten 15 óra alatt megtanulta egymaga a heti tananyagot. Így nyilván káros rá nézve, ha 30 órát ül a padban, plusz még otthon is tanulnia kell, mert a tanár nem tanít semmit. Ha csak azt nézzük, hogy az ülő munka milyen károkat okoz egy embernél (pláne egy gyereknél), máris van egy rakás indok arra, hogy előnyösebb számára, ha heti 15 órát otthon tanul, mintsem hogy bemenjen bármilyen órára is. És akkor az egész éves, minden napos stresszt (dolgozat, felelet) még nem is néztük.

Mert ebbe gyakorlatilag bármit bele lehet magyarázni:
“ha ezt a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös”

Sajnos az ellenkezőjét is.
Tipikus szoci törvényhozás. Teljesen szubjektív, hogy mi is az “előnyös”, stb.
Innentől a szülőn múlik, mit tud elérni a gyereke érdekében.
Szarházi az összes balos.

szombathk
Olvasó
szombathk

Igen van egy kibúvó már én is utána jártam.Minden lehetőséget ki kell használni! Ha nem történik valami akkor 2-3 éven belül összeomolhat a teljes közoktatás. A szakember hiány nem fog csökkeni.

zgy001
Olvasó
zgy001

Találtam még egy lehetőséget.
Ugye az köztudott, hogy az iskola igen nagy károkat okoz (ahogy írtam is).
Elég lehet odamenni egy orvoshoz, pszichológushoz, aki leletet ír a gyerekről, amiben javasolja, hogy ne járjon iskolába, stb. hanem más megoldással tanítsák.
Teszem azt:

– A gyereknek gerincferdülése van (a gyerekek 15-20%-ánál megvan):
Emiatt az orvos (reumatológus, akármilyen szakorvos) leírja, hogy a sok ülés mindenképpen kerülendő a gyerek számára, helyette minél több szabadban végzett mozgás szükséges.

– A gyereknek szorongásai (vagy más pszichológiai gondjai) vannak:
A pszichológus/pszichiáter leírja, hogy a gyerek számára kerülendő a stressz, a vizsgáztatás, felelés, dolgozatírás. Esetleg kerülendő a sok emberrel együtt, zárt térben való összezártság. Így az iskolai tanulás is. Javasolja azt, hogy a gyerek magántanuló legyen.

Ha a szülőnek van orvosi igazolása arra, hogy a gyereknek nem tesz jót az iskola (melyiknek tenne jót? :) ), akkor azzal nem hiszem, hogy bármelyik igazgató szembe merne menni. Pláne, hogy ha mégis megteszi, és a gyereknek baja lesz (pl. súlyosbodik az állapota), akkor elég egy jó ügyvéd, és még az utolsó krétát is elperli az iskolától.

szombathk
Olvasó
szombathk

Nem az iskola igazgató adja a felmentést hanem egy független nem tudom micsoda. Zavaros mert még semmi nincs kidolgozva. Viszont ez járható út lehet.:
https://eduline.hu/kozoktatas/20190615_mas_ut_is_van_az_iskolan_kivuli_tanulasra

zgy001
Olvasó
zgy001

Jogos. Ez el is kerülte a figyelmemet. Korábban a jegyző engedélyezte, az utóbbi törvénymódosítás után meg az igazgató. De ennél a mostaninál már valóban valami hivatal fog dönteni róla. (Mekkora barmok ezek a szocik…)

Viszont arről, amit linkeltél, nem is tudtam. Ha jól veszem észre, ez egyfajta “felmentett tanuló”. Ráadásul az igazgató engedélyezi a szülő kérelmére. És itt jól jár az iskola is (megkapja a normát a gyerek után), meg a gyerek is, mert nem jár iskolába. Elég képlékeny a megszövegezése is, tehát talán jó lehet. Legalábbis ha jól látom, most épp ez az aktuális:

“55. § (1) * Az igazgató a gyakorlati képzés kivételével a tanulót kérelmére – kiskorú tanuló esetében a szülő kérelmére – felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. Az igazgató az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól a szülő kérelmére felmenti a tanulót, ha másik köznevelési intézménnyel is tanulói jogviszonyban vagy vendégtanulói jogviszonyban áll, az ott szervezett tanórai és egyéb foglalkozásokon történő részvétel érdekében, egyéb esetekben – kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként működik – felmentheti.”

Köszi. Remélem ebbe nem piszkálnak bele.

szombathk
Olvasó
szombathk

Igen ez egy létező kiskapu.Ilyenkor az iskola küldi el heti vagy havi rendszerességgel a tananyagot .
Évente vizsgáznak. Átlag heti 8-10 óra tanulás mellet simán teljesíthető

Delin
Olvasó
Delin

Akàrhogy nèzem, ha nem akarod, hogy a gyereknek bàrmi köze legyen magyar közoktatàsi intèzmenyhez, kb az egyetlen mòd, hogy ne is èljen Magyarorszàgon.

szombathk
Olvasó
szombathk

Vagy próbáld valamelyik alternatív iskolát Pl. Prezi megkapta az engedélyt.

Delin
Olvasó
Delin

Szerintem, ha MO-on laknànk az lenne. Bàr pl a Prezinèl is az van, ha jòl emlèkszem, hogy az csak alsòban van ès kedvezmèny nèlkül a tandìj havi 100eFt/gyerek. Ha ehhez hozzàadom (sok màs mellett), hogy az egyetemek szìnvonala is egyre inkàbb romlik (van mèg pàr jò, de azok sincsennek benne a top100 egyetemben a vilàgon), akkor szàmolhatok 3+ gyerek magyar fizubòl törtènő külföldi iskolàztatàsàval is.

szombathk
Olvasó
szombathk

“De nem az egyedüli megoldás.”
“A legjobb megoldás.” igen ha a gyerek is bírja
“Nem minden gyerek szokja meg a heti, kétheti költözést..Jó esetben él a két otthon lehetőséggel és elfogadja . Vagy sehol sem érzi biztonságban magát.”
Viszont szigorítanám az egyszülős elhelyezést feltételeit .
Csak közös felügyelet létezhet ettől csak nagyon kirívó esetben lehet eltérni
Minimum láthatás : kéthetente teljes hétvége péntek délutántól- vasárnap estig vagy ahol megoldható hétfő reggelig.
Minden héten két délután este 7-ig vagy 8-ig a gyerek korától függően.
Részvétel az óvodai, iskolai eseményeken. szülői ért. fogadó óra, farsang stb.
Hozzáférés az-e-naplóhoz-tanulmányi eredmények követése.
Tartásdíj elszámoltatás-minimum 3 havonta számlákkal is igazolva.(tudom hogy ezt is lehet manipulálni de mégis macerásabb)
Ez sem a legjobb megoldás de több lehetőséget biztosít az apáknak.Gondolom lehet ezt még cizellálni .

zgy001
Olvasó
zgy001

“igen ha a gyerek is bírja”
Persze, az nem egy hátrány. :)

Én simán azt csinálnám, hogy:
– Alapértelmezetten váltott elhelyezés.
– Ez alól csak akkor lehetne eltérni, ha vagy alkalmatlan az egyik szülő (pl. drogos, stb.), avagy ha a szülő úgy gondolja, hogy nem tudja/akarja nevelni a gyerekét. Tehát ha kifejezetten lemond a gyerekéről.

Az első eset egyértelmű:
Ha egyik szülő sem mond le a gyerekről, akkor már csak annyi a kérdés, hogy a nagyjából 50-50%-ot hogyan osszák meg.
A második eset megint egyértelmű:
Aki lemond a gyerekről, az fizeti a tartásdíjat, és (ahogy írod) mondjuk igazolnia is kell. Annyit tennék ebbe bele, hogy egy évente 1 alkalommal kérelmezhető, hogy új gyerekelhelyezés legyen. Pl. ha elválnak, először lehet, hogy az egyik szülőnek nincs anyagi háttere ellátni a gyereket, így kénytelen lemondani róla. De később, ha rendeződik a helyzete, kérelmezhesse, hogy most már nevelhesse ő is. Így az apa csak akkor kénytelen megválni a gyerekétől, ha vagy alkalmatlan rá, avagy ha kifejezetten ő mond le róla. Amíg ezek egyike sem áll fenn, addig senki nem veheti el tőle a szülői jogokat. Mindkét szülő azonos jogokkal bírna.
/Annyi kitétel lenne csak, hogy a gyerek első 6-9 hónapjában nyilván az anyánál lenne a gyerek, de az apa láthatása biztosított lenne heti min. 5 napra, napi min. 2 órában./

Külön előnye lenne ennek, hogy a váltott elhelyezésnél a tartásdíj nem lenne adott. Ezzel nem csak azokat a válásokat vetnénk vissza, amelyik a tartásdíj/vagyon miatt indulna, és nem csak a gyereknek lenne jó, hanem egy csapot is bezárnánk a sok közül, ahol a férfiak pénzét átcsoportosítjuk a nők felé. Manapság ugye a férfiak pénzét az állam adja a nők zsebébe. És a nők máris válnak, nagy pofájuk lesz (“én tartom el magam” – ja, az állam pénzén, tehát férfiak adójából), nem házasodnak, stb. Ha ezt az állami átcsatornázást megszüntetjük, azzal a nők elköteleződését a férfiak felé növelhetjük. Ahogy írtam már: a szocializmus (nőtartó rendszer) és a feminizmus (férfigyűlölet) kéz a kézben jár. A szocialista nőtartás nélkül a feminizmus csak pár agyhalott dugatlan picsa hisztije lenne ma is, semmi több.

Alter Ego
Szerkesztő

A váltott elhelyezéssel egyrészt az lehet a gond, hogy a férfiak jelentős része albérletben vagy más nagyon rendezetlen lakhatási körülmények között kezdi újra az életét egy válás után. Másrészt ezzel összefüggésben is sok munkát vállalnak ebben az időszakban és emiatt nem szeretnék maguk sem a váltott elhelyezést. Viszont!! Azt szeretnék, hogy ne vonják meg a szülői felügyeleti jogukat és ne szorítsák ezzel együtt “láthatásra” őket. Azt szeretnék, hogy rugalmasabban lehessen illeszteni a kapcsolattartást az ő időrendjükhöz és teljes joggal rendelkezhessenek ők is a gyermek ügyei felett. Jelenleg például egy láthatásra szorított apa nem viheti el két hétre nyaralni a gyereket, mert nincs felügyeleti joga és a láthatás rendje is ki van szabva neki: vasárnaponként 2 óra és anyuka gyakran nem enged semmilyen eltérést. Emiatt kell az elvált apáknak a felügyeleti jog, még ha nem is tudnak vagy akarnak váltott elhelyezésben nevelni. Tehát ennek a bírósági megítélésének kellene alapesetnek lennie és azt követően kellene megegyezni az elhelyezés módjáról.

Elmondom azt is, hogy szerintem miért a rettegés ettől. Ha az apák is rendelkeznek felügyeleti joggal, akkor akár ők is megtehetik azt, amit anyák gyakran, hogy önkényesen elköltöznek száz kilométerre a gyerekkel és nehezítik a másik szülő kapcsolattartását. A nők a saját aljasságuk és rossz lelki ismeretük miatt rettegnek és akarják korlátozni az apákat.

zgy001
Olvasó
zgy001

Alter

A legtöbb elvált apa azért kerül rosszabb körülmények közé, mert:
– Anyu kapja a (közös vagy nagyobb részt apa nevén lévő) lakást.
(A gyerek érdekére hivatkozva van anyu feneke alá rakva a jólét.)
– Anyu kapja a tartásdíjat.
(Nehéz úgy új életet kezdeni, hogy a fizud fele anyunál landol.)
– Elveszik tőle a gyerekét, ami érzelmileg is sokszor padlóra küldi.

Az alapértelmezett váltott elhelyezés azért lehet jó, mert eleve nem lenne az jellemző, hogy apa sokkal rosszabb körülmények közé kerülne. Legalábbis nem nagyobb arányban, mint az anyák. Hiszen a váltott elhelyezésnél miért kellene anyunak kapnia a lakást? És ilyenkor tartásdíjat sem kell fizetnie apunak anyu felé. Így nem feltétlen lenne neki sokkal nehezebb. És még a gyerekét is nevelheti, ergo az érzelmi dolog sem játszana közre, nem menne tönkre.

De szerintem amit írsz, az esetleg egy harmadik opció lehetne, mert egyes esetekben jó lehet. De csak úgy vezetném be, hogy alapértelmezetten (ha a felek nem tudnak megegyezni), akkor a bíróság váltott elhelyezést állapítson meg. Ha meg meg tudnak egyezni, akkor választhatnak, melyik verzió legyen. A váltott elhelyezés, a te verziód (felügyeleti jog), avagy hogy apu (esetleg anyu) lemond a gyerekről.

Alter Ego
Szerkesztő

Végülis nincs vita közöttünk, hiszen mindketten azt írtuk le, hogy a felügyeleti jognak kell képeznie azt a jogminimumot, amit nem lenne szabad elvonni egyetlen szülőtől sem, csak nagyon alaposan indokolt esetben vagy saját kérésre.

A többi már a szülők rugalmas, eseti megegyezésének kérdése.

szombathk
Olvasó
szombathk

A közös felügyeleti jog úgy tudom ezt jelenti. Egyik szülő a másik belegyezése nélkül nem dönthet.Senkinek nincs joga elvenni gyerektől a szüleit.Maximális kapcsolat tartás mindkét szülőnek egyformán joga és kötelessége is.A forma az tényleg a szülők helyzetétől illetve a gyerek személyiségétől függ.

szombathk
Olvasó
szombathk

Nagyon korai a 9 hónap utáni váltott elhelyezés . Pláne ha még anyatejes is. Kb. 2 éves kora körül lehet elkezdeni .Akkor is fokozatosan.Addig a naponta, kétnaponta minimum 2-3 óra együttlét az apával kell a kiinduló pontnak lennie.

wittukind
Olvasó
wittukind

Ennyi povedálás erről….szervezettek egy államcsinyt, be lehet vetni a Hunnt is a késével…..

ulomenen
Újságíró

Nekem van viperám, jöhetek én is???

Alter Ego
Szerkesztő

Jó vicc, de még Hunn is van annyira törvénytisztelő állampolgár, hogy inkább a kulturális háború mellett tett hitet. Szóval a változások kezdeményezőinek marad a kemény szavakkal való közéleti pofozkodás. Szerintem, ha jól csinálják, akkor az is férfimunka… :)

wittukind
Olvasó
wittukind

háát, még a kemény szavakig se nagyon jutott el az az egylet……

Alter Ego
Szerkesztő

Oké, szóval még így is nagyon úriemberes a dolog. Én valójában ennek a visszajelzésnek örülök, mert mások szerint így is “közbotrány” az a társadalmi vita, amit(-ahogyan) a Férfihang gerjeszt. :)

wittukind
Olvasó
wittukind

ha tényleg gerjesztett valamit a Férfihang, akkor jó, még csak annyi kéne hogy a hirekben is legyen szó róla…..

wittukind
Olvasó
wittukind

Én csak a román muksórol szeretnék bekonferálni….ennek a faszinak 2017-ben ell lett véve mindenféle doktori meg piszológiai titulusa mert rá lett bizonyitva hogy plagizált és saját valami cégjére vagy alapitványára lopott pénzt..amit itt a cikkben ir hogy mikről beszélt, humbug az egész, most csak annyi hogy ki finanszirozta neki ezt a kiruccanást? egyébként a mindenféle lopás, legyen az tárgyi vagy szellemi, nemzeti sport a románoknál, tehát számomra máris ez a konferencia bűzlik….

tobbneju
Olvasó

Egyébként az első házasságom után magam is belementem még ebbe a hétvégi apuka szerepbe. Most a másodikban élve (igaz ez csak élettársi kapcsolat) már azt mondom, hogy ha ennek egyszer vége lenne, akkor inkább maradjanak velem az ebből a kapcsolatból származó gyerekek vagy legyen váltott elhelyezés. A legnyomasztóbb ugyanis a magány, amikor egy hétig minden este egyedül üldögélsz otthon. És ezen a random női kapcsolatok sem tudnak enyhíteni.

Tudor Géza
Olvasó

Milyen volt a konferencia? Engem érdekel… Persze attól érdekel aki ott is volt.

Alter Ego
Szerkesztő

Szerintem leginkább Toplak Zoltánhoz és Szujó Flóriánhoz tudsz fordulni a VE CT Facebook csoportjában… Azért ezt javaslom, mert tudom, hogy ott jelen vagy…