Férfihang.hu
51 megosztás

Figyeljetek Rám! – Gyermekjogi Konferencia

Az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület “Figyeljetek Rám!” címmel gyermekjogi konferenciát rendezett Budapesten, a Lurdy konferencia és rendezvényközpontban. Magyar és külföldi előadók tartottak előadásokat a témában, majd egy kerekasztal beszélgetés zárta a rendezvényt, mely során a közönség soraiból is kérdezhették az előadókat. Az alábbiakban a Valódi Egyenlőségért Civil Társaság vezetőségének, Toplak Zoltánnak és Szujó Flóriánnak az eseményről szóló beszámolóját adjuk közre.

 

Jaczó András, Apák az Igazságért Egyesület titkára nyitotta meg rendezvényt, köszöntőjében elmondta, hogy egyesületük néhány évvel ezelőtt alapult, baráti társaságként indultak, de később úgy gondolták, hogy szervezetten küzdenek azért, hogy a gyermekek kétszülős igénye érvényesüljön.

Edward Kruk, szociológus, családkutató a Brit Kolumbiai Egyetem gyermek – és családpolitikára specializálódott egyetemi docense, az Osztott Szülői Felügyelet Nemzetközi Tanácsának Elnöke a szülői elidegenítésről és a váltott elhelyezés előnyeiről beszélt a tengerentúlról élő videókapcsolásban. A váltott elhelyezést tartja az ideális alternatívájának annak, hogy a bíró döntése alapján az egyik szülőt kivonják a gyermek életéből. Az elmúlt évtizedek során több, mint 60 tanulmány jelent meg, amelyek ezzel foglalkoztak és többségében ezek azt találták, hogy a váltott elhelyezésben élő gyermekek jobban érzik magukat, ezek eredményeit ismertette a hallgatósággal. Ezek a kutatások Kruk szerint alátámasztják, hogy a kizárólagos szülői felügyeleti jog se a szülőnek se a gyermeknek nem jó. Előadásában sorra vette a váltott elhelyezés előnyeit. Többek között mellette szól, hogy megmarad a kapcsolat mindkét szülővel, csökkenti a kriminológiai problémák veszélyeit, csökkenti a válás utáni erőszakot, csökkenti a szülői elidegenítés kockázatát és megkönnyíti a bírók helyzetét is, hiszen számukra ez egy útmutatás a döntéseikhez. A megvalósításhoz arra van szükség, hogy a váltott elhelyezés, mint megcáfolható alaptézis létezzen (gyermekbántalmazás esetén ne valósuljon meg, minden más esetben igen), illetve szülőtársi terveket kell készíteni és szankciót kell bevezetni a be nem tartó szülővel szemben.

Két kriminológiai tudományos kutató következett, Dr. Sárik Eszter Katalin, az Országos Kriminológiai Intézet Bűnözéskutatási és Elemzési Osztályának főmunkatársa és Dr. Bolyky Orsolya, aki szintén az intézet főmunkatársa, illetve osztályvezető helyettese. Dr. Sárik Eszter Katalin a gyermekek ideális fejlődési ívét mutatta be, Dr. Bolyky Orsolya pedig a kutatási eredményeket (ez utóbbit egy külön cikk fogjuk ismertetni). A kriminológiai intézet munkatársai elmondták, hogy ők főleg a tragikus oldalát látják annak, hogy az apa hiánya mennyire veszélyeztető lehet. Az ideális fejlődési ív a kamaszkorban mindenképp megtörik, a kamaszkorban ugyanis hormonális változások következnek be és csökken az empátiára való készség. Egy korábban megfelelő fejlődési ívet bejárt gyermek esetében ez serdülőkori kicsúszáshoz, kisebb bűncselekmények elkövetéséhez vezethet, de egy hiányos fejlődési ívet bejárt esetében ez sokkal hosszabb lehet, akár élethosszig tarthat. A fiúk veszélyeztetettebbek, nemcsak otthon hiányzik az apa és a férfi, de az iskolában is, így nincs aki iránymutatást adhatna számukra, a megfelelő minták hiányában sokan a drog, alkohol és pornográfia áldozatává válnak. A felnőtt férfiak is nehéz helyzetben vannak, hiszen ők is szenvedtek ettől és így ha jelen is vannak, nem biztos, hogy megfelelő mintát tudnak adni.

Bolyáki Tünde, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Szociális – és Gyermekvédelmi Módszertani Főosztályának szakmafejlesztési referense arról beszélt, hogy a gyermekbántalmazás esetén a család – és gyermekjóléti szolgálatnak milyen lehetőségei vannak, illetve mi a jelzőrendszer szerepe. Ismertette a 2016-ban létrejött család – és gyermekjóléti szolgáltatások mai rendszerét. A települési szintű szolgálatok és a járási szintű központok folyamatosan bővülő szolgáltatásokat nyújtanak. Rendszerszemlélet jellemzi ezeket, nem csupán a gyermekkel, hanem az egész családdal foglalkoznak (bárkivel, aki fontos a család életében). Nagyon széles spektrumon mozog az a szakértői gárda, akit bevonnak a szakemberek. Minden egyes lépésnél egy team dönt és arról is mindig egy team dönt, ha olyan súlyos a helyzet, hogy a gyermeknek menni kell a családból. Ismertette továbbá a vészhelyzetet észlelő jelzőrendszer működését, ennek szintjeit, hogy mikor van jelzési kötelezettség, hogy tévedés, bizonytalanság és információhiány esetén mi a teendő. Az alábbi számon tehető bejelentés: 06 80 21 20 21 – gyermekvédelmi hívószámon.

Csokonáné Vízkeleti Ildikó, Törökbálint Város Önkormányzat Segítő Kéz Szolgálat Intézményvezetője, a MACSGYOE I. régió elnökségi tagja a védelembevételi eljárásokról tartott előadást. Ismertette a védő – óvó intézkedések bevezetésétől kezdve hogyan jutottunk el a védelembe helyezés mai gyakorlatához. Elmondta, hogy a cél mindig az, hogy a családból ne kelljen kivenni a gyermeket, ha az önkéntes együttműködés nem vezet eredményre, de ha nincs olyan súlyú probléma ami miatt a gyermeket ki kellene venni a családból, akkor történik védelembe vétel. Ismertette, hogy mindez mivel jár a szülők és gyermekek számára.

Az ebédszünetet követően Jürgen Rudolph német nyugalmazott családjogi bíró, a Cochem Model megalkotója beszélt a Cochem Modelről. A Cochem Model egy interdiszciplináris munkamódszer, ami lehetővé teszi, hogy létrejöhessen a gyermekekről való közös gondoskodás válás után is. Az előadó eredetileg nem családjoggal foglalkozott, amikor családjogi bíró lett, ismeretlen volt számára ez a terület és azzal szembesült, hogy olyan döntéseket hoz, aminek következtében a gyermekek az egyik szülőt elvesztik. “Vérfoltokat hagytam magam után” – mondta és ezzel elégedetlen volt. 30 évig volt családjogi bíró, ez idő alatt dolgozta ki a Cochem Modelt. Azt tapasztalta, hogy az egyes szakterületek nem ismerték kellően egymás területét, a döntéshozás nem csak lassú volt, de úgy kellett döntéseket hozni, hogy nem volt megfelelő rálátásuk arra, amiről döntést hoznak. 1992-ben az érintett szakágak találkozót tartottak és elkötelezték magukat annak érdekében, hogy változtatnak ezen a gyakorlaton. A bírók vállalták, hogy két héten belül kitűzik a tárgyalási időpontot, az ügyvédek, hogy csak egy oldalas beadványt írnak, (nem szapulják hosszasan a másik szülőt), a gyámhivatal felé elvárás volt, hogy mindkét szülővel beszéljenek addigra. Először nem mindenki tartotta ezt megvalósíthatónak, de végül sikerült. Azt előre leszögezték, hogy a szülői gondoskodás mindkét szülő joga marad. Ez a hír elterjedt, a szülők már tudták ezt az információt, hogy ezen a bíróságon a közös szülői felügyeletről döntenek. Jürgen Rudolph szerint a “gyermekjólét” a meghatározó fogalom, amit viszont mindenki úgy ért, ahogy szeretne. Ők itt konkretizálni szerették volna ezt, a munkamódszerükkel a gyermek nézőpontját veszik alapul, a cél az volt, hogy a válás után is jó kapcsolat maradhasson a szülő és a gyermek között. A hagyományos perek (Németországban 80-90%-ban ez jellemző) eszkalációig viszik az ügyet, ami visszafordíthatatlan károkat okoz, ezért fontos a korai intervenció: minél korábban történik a beavatkozás, annál nagyobb eséllyel lehet az eszkalációt megakadályozni. Hagyományosan a szülők határozták meg az irányt, ők rendelkeztek a gyermekek és a hatalom fölött, a Cochem módszerrel ez megfordult, ettől kezdve nem a szülők, hanem az intézmények határozták meg az ügyek irányát. Németország 3000 családjogi bírójából 10 vette át, az a célja Jürgen Rudolphnak, hogy törvénybe iktassák ezt a gyakorlatot.

A német bírót egy román pszichológus igazságügyi szakértő, Iulian Laurențiu Ștefan előadása követte. Iulian Laurențiu Ștefan részt vett Romániában a szülői elidegenítési szindróma (PAS) sikeres törvényalkotói  és államigazgatási deklarálásának előkészítésében. Elmondta, hogy Romániában hasonló a helyzet, mint Magyarországon, de van néhány fontos különbség: Romániában törvényileg jobban el van ismerve a PAS, 2011 óta egy egyesület dolgozik ebben a témában. Európában számos országban úgy látják, hogy az állam jobban tudja képviselni a gyermek érdekeit, mint a szülők. Az előadó szerint viszont a valóság mást mutat, sokkal inkább az állami intézményeket kell ellenőrzés alá vonni. Azt szeretnék elérni, hogy bárki ellenőrizhesse, hogy figyelembe vannak-e véve a gyermek érdekei. Szakértők korábban Romániában arra hivatkozva mondták, hogy nem létezik szülői elidegenítés, mert jogilag nincs elismerés alatt. Ezért megkezdődött a munka, hogy legyen elismerve. Elsősorban a szülők voltak a kezdeményezői ennek, de a pszichológusok tették le az alapkövet a megvalósítás terén. Romániában több, mint 1000 szakmai, pszichológiai jelentés létezik, ami említi. 2016-ban a pszichológusi kamara útmutatást írt a pszichológusok számára és a hivatali közlönyben is megjelentette. Ettől kezdve ezt figyelembe kellett venniük a bírósági gyakorlatokban is, így azóta több száz törvényszéki határozat született meg, ami leírta és figyelembe vette a PAS-t. A PAS romániai megfogalmazása európai szinten talán az első.

Egy kávészünetet követően Dr. Sánta Nóra gyermekjogi szakértő, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Gyermekjogi Pro Bono Központ vezetője a szülői elidegenítés magyarországi elismertségéről, elfogadottságáról és megelőzési lehetőségeiről tartott előadást. Ő egy olyan nézőpontból közelít a témához, hogy a szülői elidegenítést a gyermek hogyan éli meg. Az alaphelyzet az, hogy a gyermeknek szüksége van mindkét szülőre. Ha azonban az egyik szülő elköltözik otthonról, az növeli a gyermek és a szülő közötti távolságot. A szülői elidegenítést egy olyan szemüvegen keresztül kell nézni, ahol a gyermek van a fókuszban, ez nem a szülők története. Az elidegenítés következménye lehet pl. érzelmi bántalmazás. A kapcsolattartás a gyerek joga, a szülő jogosult rá és köteles élni vele. Fontos, hogy a kapcsolattartás minőségi idő legyen: jelenlét, figyelem, érdeklődés. A gyermek véleményét is figyelembe kell venni, nincs minimális korhatár. Elmondta azt is, hogy a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány jogsegély programja ezt a gyermekközpontú megközelítést képviseli és több, mint 500 ügyben van már tapasztalata, aminek harmada kapcsolattartás.

Az utolsó előadást Deliága Éva, okleveles gyermekpszichológus, interaktív gyermekterapeuta tartotta meg, akinek előadása segítséget nyújtott ahhoz, hogy felismerjük a lojalitáskonfliktus jelenségét az elvált szülők gyermekeinél és beszélt arról is, hogy ezt hogyan tudjuk feloldani. A lojalitás hűség, szövetség, amely a gyermeket mindkét szülőhöz köti. A gyermeknek ezért az a legjobb, ha együtt vannak azok, akiket szeret. A lojalitáskonfliktus azt tükrözi, ha hirtelen úgy tűnik, hogy választania kell a két szülő között. Sokszor elég egy gesztus, egy mozdulat, egy apró megrándulás a gyerekek ezekből pontosan látják, hogy két ember hogy viszonyul egymáshoz. A lojalitáskonfliktus legsúlyosabb formája épp az elidegenítés. Ilyenkor az szülő egyenesen elvárja a gyermektől, hogy szövetségese legyen. A gyermekpszichológus saját tapasztalatai alapján adott tanácsokat a hallgatóságnak, hogy ezt a lojalitáskonfliktust hogyan tudják feloldani, levenni gyerekekről.

Egy kerekasztal beszélgetést követően, melyen a konferencia előadóitól is lehetett kérdezni, az eseményt Szaniszló Csaba, Az Apák az Igazságért Egyesület elnöke zárta le. Megköszönte a vendégeknek, hogy eljöttek és pár mondatban ismertette a konferencia lényegét, hogy milyen problémával küzdenek a külön élő szülők és ez hogyan hat ki a gyerekekre: ilyen a lojalitáskonfliktus, ilyen a váltott elhelyezés, illetve ilyenek a kriminológiai tényezők is. Azt is elárulta, hogy ebben a kérdéskörben szeretnék folytatni a munkájukat és valószínűleg jövőre is lesz konferencia, aminek szintén “Figyeljetek rám!” lesz a címe.

Post Author: Férfihang.hu

Férfihang.hu
f Facebook
51 megosztás


163
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
5 Egyéni hozzászólás
158 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
16 Hozzászólások szerzői
ulomenenzgy001Tudor GézaJoe36Delin Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Alter Ego
Szerkesztő

Lényegében szükségtelen éles vitákat folytatni a váltott elhelyezésről. Az sem kizárt, hogy sokan nem akarnának élni vele, mert ezért-azért nem alkalmasak a körülmények vagy mások a személyes kapcsolattartási szükségleteik, más az életvezetésük vagy a férfiúi szerepfelfogásuk. Szerintem a férfijogi kommunikációnak nem is kell arról szólnia, hogy legyen mindenképpen kötelező a váltott elhelyezés, viszont megkövetelhető az a jogfejlődés, hogy legyen kötelező, ha az apa élni akar vele.

Az apai jogállás megfelelő elismeréséhez az első, elengedhetetlenül fontos lépés a közös felügyeleti jog alapértelmezett megadása. Ma úgy fest a dolog, hogy a férfiak jelentős része el van tiltva a gyermekeivel való folyamatosabb kapcsolattartástól. Kijelölnek egy-két hetente egy pár órás láthatást, aztán annyi. Szerintem ezen a gyakorlaton kell változtatni elsőként. Ez gyakorlatilag az apák jogainak súlyos megsértése és az állam által elkövetett elidegenítés is egyben. Évtizedek óta folyik a társadalmi párbeszéd a “vasárnapi apukákról”, de a mai napig a kommunista éra apákat jogfosztó törvényeiben gázolunk nyakig.

Tarthatatlan! Apai jogokat az apáknak!

zgy001
Olvasó
zgy001

Alter Ego
Szerkesztő

Abszolút jogos a felvetésed, más esetben ezt magam is szoktam mondani: az apai láthatások korlátozása, az állam által elkövetett elidegenítés a gyermekek nemzetközi egyezményben is lefektetett alapjogait is korlátozza, sérti. Mindemellett azért van kifejezetten az apák jogait érintő része a történetnek, mert a jogfosztott apák nagy sérelemként elmondják, hogy gyakorlatilag semmiben nem tudnak segíteni a gyermekeiknek a jogosultságaik nélkül, például szükség esetén még orvosi ellátáshoz sem tudnak hozzájárulást adni, az iskolázásukkal kapcsolatban is ki vannak rekesztve a felelős döntés lehetőségéből, és még sok példával magyarázhatnánk, hogy mit jelent, ha egy apának nincs felügyeleti joga.

Sajnos szkeptikus vagyok. Az apai jogok érdekében a férfijogi mozgalom egyik ága, az apajogi szervezetek lépnek fel. Magyarországon három aktív civilszervezeti képviselője is van ennek a problémafelvetésnek. Mint például ennek a konferenciának a megrendezéséből is látszik, igyekeznek a lehető legnagyobb energiákat, eszközöket bevetni a cél érdekében. És meglehetősen “simulékonyan” keresik a kapcsolatot a nőkkel is és a kormányzattal is, egyúttal nagyon udvariasan és megnyerően igyekeznek fogalmazni. Mégis én úgy látom, hogy szinte semmilyen gyakorlati eredményt nem képesek felmutatni. Szóval nagy kérdésnek tartom, hogy létezik e egyáltalán bármiféle kommunikációs módszer, amivel ki lehet vívni végre az apák alapvető jogait.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Szerintem az is baj, hogy egyelőre csak annyi látszik, hogy duma. Továbbra sincsenek sehol pl. gyereknevelésről szóló cikkek férfiaktól, férfiaknak, márpedig aki megosztott felügyeletet akar, az kéne foglalkozzon vele. Továbbra is úgy tűnik, hogy az egész csak a tartásdíj megúszásáról szól, nem a gyerekről. Ezt írtam korábban is, hogy az mindig is a férfimozgalom ellen fog szólni, hogy a gyerek maga nem téma, így viszont nehéz lesz támogatókat szerezni.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Továbbra is úgy tűnik, hogy az egész csak a tartásdíj megúszásáról szól, nem a gyerekről.

Nem véletlenül…..

Alter Ego
Szerkesztő

Naja. Ha alapkoncepció, hogy az apának kuss van, a gyerekhez semmiköze, csak fizessen a nő kezébe, amiből inkább asszonytartás lesz, mint gyerektartás… Akkor min is kell itt csodálkozni???

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A feminista férfiakt győzködd, ne engem…..

Alter Ego
Szerkesztő

Egyáltalán nem tudok egyetérteni veled. Ezek az aktivisták mind gyakorló apák, akik a gyermekeik hiányáról és persze egyben a hiányzó jogaikról beszélnek, panaszkodnak, sírnak…

Ha a férfiak szakcikkeit keresed, akkor talán ajánlom a figyelmedbe a cikkben is szereplő Jürgen Rudolph német családjogi bírót, és az általa megalkotott Cochem Modelt. Az apajogi mozgalom egy nemzetközi mozgalom, nagyon hasonló problémákkal egész Európában.

Egyébként bocsásd meg ezeknek a szegény apáknak, hogy “csak” látni és nevelni szeretnék a gyerekeiket és nem rendelkeznek ehhez még szakírói vénával is.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Nézd, Alter. A női magazinok, még a szingliknek szólók is foglalkoznak gyerekneveléssel, mert a nők életének még mindig fontos része, érdekli őket. Én is olvasom ezeket, pedig nincs gyerekem. Férfioldalon erről kuss van. Gyakorló apák elvileg sokan vannak, lennének, mégsem ragad tollat senki, hogy írjon róla, helyette van sport, horgászat, hobbi, edzőterem, kocsi, motor, szakmai blogok, válás, randi, szerető, csajok… arra van idő és írói véna. Nem látni, hogy férfiak tömegével foglalkoznának a gyerekkel mint témával, ezt nem igazán lehet kimagyarázni, túl feltűnő, és amíg ez nem változik, addig nehéz lesz támogatókat szerezni. Ez formálná a bennünk kialakult képet a férfi-gyerek viszonyról, nem a kampányok, ez épülne be, de valamiért ez még senkinek sem jutott el a tudatáig.

Ide is írhatnának gyakorló apák. Egy hétvégéjükről a gyerekkel, csak ilyen tök egyszerűen, közös programokról, nevelési tippekről, iskolákról, bármiről, ami a gyerek maga, mégsem teszik, Alter. Nem küldenek be ilyen cikkeket, nem téma. Miért nem? Mi más erre a válasz, mint az, hogy az emberek arról írnak, ami érdekli őket, és a gyereknevelés ezek szerint nem igazán?

Alter Ego
Szerkesztő

Magyarország legeredetibb férfimagazinjában ;) most is éppen ezekről a kérdésekről szerveznek társadalmi párbeszédet. Az, hogy nem a gyereknevelés gyakorlati részéről beszélnek az apák, az csak azt jelenti, hogy nem azzal van a legégetőbb, legfájóbb problémájuk és talán nem is annyira bizonytalanok azokban a kérdésekben, mint a nők. Az apaságról a férfiaknak most ez jut eszébe elsősorban… Sajnos.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Tudom, hogy nem fogadod el, amit írok, ezt a kört már lefutottuk. :)
Pedig hidd el, változás így jönne. Egyszerűen ezzel is el kéne kezdeni foglalkozni, látszani, csak mesélni az apaságról, a gyerekről, a közösen együtt töltött időről, mert nem az fogja tömeg hozzáállását megváltoztatni, hogy van egy poszt egy konferenciáról, hanem ez. Én is szívesen olvasgatnám pl. gyakorló apák írásait, blogjait, szóval szerintem hasznos volna erre ösztönözni az olvasókat, hogy kezdjenek el erről is beszélni.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Mert kiderülne, hogy pár százalék az, amelyik tényleg foglalkozik vele, azok közül, amelyik nem vált el, amelyik meg elvált , annak meg” kényszer -ből erénnyel ” megy a mellveregetés….

Alter Ego
Szerkesztő

Nem fogadom el, mert lényegében azt bizonygatod, hogy a férfiakat nem érdekli a gyermeknevelés és még hülyék is hozzá. A férfiak egyrészt másképp nevelnek, másrészt nem kell nekik erről hosszan nyavajogniuk, mint a nőknek a női magazinokban. Ez pont nem azt bizonyítja, hogy rosszul csinálják, hanem azt, hogy meg tudják oldani a felmerülő problémákat picsogás nélkül is.

Nyilvánvalóan nem fogják eltűrni a férfiak, hogy a nők kijelentsék, hogy kérnek százezer hülye cikket különféle picsogóújságokban, mielőtt lehet az apáknak felügyeleti joga. – Ugye nem gondolod komolyan?

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Jó, hagyjuk, nem fogok erről vitatkozni, mivel abszolút nem érted, nem akarod érteni, miről beszélek. Szerintem ez hiba.

Alter Ego
Szerkesztő

Mellesleg szólók, hogy a női magazinok sem a gyereknevelésről szólnak, hanem a divatról, sminkről, a jóhh passihhhkról és a “szemét férfiakról”… De brutálisan szinte csak erről. Szóval…

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Vajon melyikünk ismeri jobban a női magazinokat? :)
Mindegy, leírtam a véleményem, ismét elhajtottál, úgyhogy be is fogom, még mielőtt megint szarkeverő feminista ügynök leszek, amiért erre vetemedtem.

Alter Ego
Szerkesztő

Biztosan a nők. Ezért miközben írtam a kommentem, odaszóltam “drágámnak”, hogy “te figyelj, miről szólnak a női magazinok?” Erre ő lediktálta, én meg leírtam neked. :D Najó, a végét én írtam hozzá saját tapasztalatból.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Hát én legutóbb pl. orrszívó módszerekről olvastam egy női magazinban, nem tűnt picsogásnak, de persze erre csak a nőknek van szükségük, a férfiak maguktól is tudják, melyik a legjobb.
Nincs miről vitatkozni, leírtam már röviden, amit akartam, mit köpüljem még? :)

Alter Ego
Szerkesztő

Mindketten leírtuk. És semmi gond, mert az egyetértés kialakítása nem feltétele és nem is az egyetlen lehetséges haszna a vitának. :)

Alter Ego
Szerkesztő

A vitával alapesetben semmi gond nincs. Most sem. Beszélgetni, vitatkozni vagyunk itt. :)

zgy001
Olvasó
zgy001

Bazinga
Újságíró

“A férfiak egyrészt másképp nevelnek, másrészt nem kell nekik erről hosszan nyavajogniuk, mint a nőknek a női magazinokban. Ez pont nem azt bizonyítja, hogy rosszul csinálják, hanem azt, hogy meg tudják oldani a felmerülő problémákat picsogás nélkül is.”

Egyetértek, és mivel már volt a kezemben női magazin és emlékszem milyen üres és közhelyes tartalommal bír egy ilyen, gondoltam rászánok két percet, hogy az egyik legnagyobb női online magazin “Gyerek” rovatába beleolvassak. Pár cikk, mennyire komoly a dolog:

“Gyerekbarát strandok a Balatonnál: Budapesthez ezek esnek a legközelebb

Erre figyelj, hogy tökéletes legyen a családi nyaralás: 5 fontos dolog, amiről sokan elfeledkeznek

Óriásbuborékok lepik el Budapestet hétvégén: te is szélnek eresztheted a sajátodat

Általános iskolában ismerte meg legjobb barátját: felnőttként jött rá, hogy a testvére

Egészségesnek hiszik, de rengeteg bennük a cukor: tippelj kvízünkben, melyikben a legtöbb

Ez maradt belőlem: a magyar énekesnő őszinte, szülés utáni fotót posztolt

5 mondat, amit kerülj, ha nem sikerült jól a bizonyítvány: mély nyomot hagynak a gyerek lelkében

Csomagküldő szolgálat vitte a gyereket: komoly oka volt a szokatlan útnak

Gyermekek százezrei éhesek ma Magyarországon: miért nem találkozunk mégsem a húsba vágó problémával?”

Inkább nem is mondok semmit :D

zgy001
Olvasó
zgy001

Joe36
Olvasó
Joe36

Hogyan sminkeljünk a nyárra?
Milyen frizurát nem fúj szét szél – használ Daffot!
Ahogy az orosz talán Tolsztoj mondta a gazdaság 85% át parfőm, bunda arany stb, stb a nők miatt vadásszák bányásszák a férfiak, hozzák le a csillagot az égről. “Ezt már én teszem hozzá, de a pina náluk így azzal zsarolnak és irányítanak minket – de azutáni vágy nélkül , ha nem lenne a természet nem adta volna, bizony marha jól ellennénk . Zsidók 3000 évi ismerik az embert, benne a férfi vágyat ösztönt. ( Náluk pont emiatt a női ágon megy tovább a zsidóság). Ráadásul rabszolga bérrabszolga az meg kell nekik. Hisz végeredményben minden a bankokhoz megy be. Akik ezért nem adnak semmit. Így “megoldották. ” Súgtak törvényt és lett a feminizmus . A férfi és női ösztön miatt dugás van. Majd férfi mehet – fizethet csak. Létszám rabszolga lesz. 18 évig saját pénzén felnevelheti, majd rászáll az állam és adóztatja, nyúzza. És ezt gyermek védelemnek nevezték el.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Érdekes meglátás, tényleg nem téma és tényleg nem érdekli őket, akit igen, azok az említett nő magazinokból “tájékozódnak”…..

common man
Olvasó
common man

helyette van sport, horgászat, hobbi, edzőterem, kocsi, motor, szakmai blogok, válás, randi, szerető, csajok… arra van idő és írói véna

Igazándiból a” helyette” szó nem jó ide mert amiket utána írtál az mind beleilleszthető lenne akár a bulvárba is a gyerekneveléssel összekötve.(sport, horgászat, hobbi, edzőterem, kocsi, motor, szakmai blogok, válás, randi, szerető, csajok az apa-gyermek kapcsolat tükrében) Persze a bulvárújságírók többsége listából dolgozó eszetlen, önálló gondolkodásra képtelen bértollnok,szolgalelkű barom de ha a téma valahogy fölkerülne a listájukra…Én értelek, a dolog jobban belekerülne a közgondolkodásba és nagyobb nyilvánosságot kaphatnának az Alter által fontosabbnak sorolt kérdések is.

Joe36
Olvasó
Joe36

Ok? Az élet különbsége. Azaz alapja. Valaha ha két ember ,férfi nő összeházasodott eltervezték, majd gyereket is akkor lett és nevelték. Gazdaság miatt jobban jöttek ki együtt. Férfi kereste a kenyeret nő vezette a háztartást. Elvoltak, majd eltemették egymást. Fel se merült az ami ma. Sok női magazin a “valósítsd meg önmagad,” no meg a megérdemled “Loreál Párizs” -t nyomja. Ma sok nő jól keres. Nem csak munkával, meglepően sok aki picsájából él. Alap,hogy a férfiak többsége dolgozik. A nő meg törekszik ma a könnyű életre, konkrétan a kevés munka sok vagy megfelelő pénzbevételre. Emellett ott maradt a gyerek vállalás ösztöne. Mindig is a nő többet vállat a gyereknevelésből. A házi munka is időigényes – ez tény. De ismétlem amikor felborulnak a szerepek attól még a férfi nem lesz nő, azaz jó és gondoskodó anya. Más a beállítottsága. Ez csak családban szerep megosztással tud működni. Ahogy a cocialaizmus mint mesterséges találmány se működött pedig volt erő és szurony úgy ez se fog. Azaz nem lesz egy jó gondoskodó elvált anya, és nem lesz egy másik anya ( ez lenne a férfi). Azaz nincs két anya. Mindenki másképp gondoskodik a gyerekről, másképp a férfi másképp a nő. Ez együtt jó a gyereknek. Az én példám,megismertem egy nőt, dugtunk, kiderült hülye, még bogyót is szed rá. Azaz epilepsziás. És mint minden vegyszer, dohány, narkó, vegyi anyag, bor, sör pálinka nem marad közömbös. Azaz igen is hatással van egy élő szervezetre. Ez a 35 éves lány a viselekedése miatt nem tudott kialakítani tartós kapcsolatot. De ketyegett a biológiai órája. Éltben nem vitte semmire. Ő járt Győrból Pestre hozzám. Meglátta nagy családi ház, autó. Szép volt én meg csak dugni akartam, nem is elsőre de harmadik hétvégén ( mert csak hétvégén találkoztunk), már rávett. Persze nem volt nehéz. Combfix jól állt neki. Majd meguntam a hülye viselkedését az életszerűtlen és egyben nagyon “okoskodó” viselkedését. Három hónap azaz 12 valójában 10 hétvége után elküldtem. Pár hónap múlva közölte terhes, holott én megkérdeztem elején mivel védekezzünk, ő azt mondta szed gyógyszert és eddigi kapcsolataiból se lett gyerek mert nem lehet neki. Bírósági tárgyaláson is elmondta szed gyógyszert, de ez epilepszia ellen van. Szóval terhes. mimre mondtam adok pénz vetesse el. Válasz, “kapartasd te ki magad.”. Mire én: első hetekben injekció is hat azaz jó. ” Szúrasd te meg magad. ” Majd egy év azaz 12 hónap múlva kaptam egy SMS-t hogy ikrei születtek már 90 napja. Majd gyámhatósági levelet. Majd apasági vizsgálat amit régi lakcímemre postáztak. Így nélkülem bíróság megállapította anya bemondása alapján én vagyok a fizető apa. Az SMS után felhívtam és azt mondtam, ha így alakult és nem is ismerlek – elveszlek feleségül neveljük fel együtt. Válasz: “nem leszek senkinek a csicskája”. Bíróság megállapította két gyerekre az összeget. Soha nem láttam a gyerekeket, akik 2011 januárjában születtek, de márciusban kaptam róla SMS-t. Lehet nem is a gyerekem. Nem terveztem, nem terveztük a családot. Azaz sperma donor lettem olyan akiért nem fizetnek naki azaz nekem kell fizetnem. Magyarán a nő nem vállalta,hogy elmosogat,és a pörkölt mellé szaggat nokedlit is. Csak a pénz kell.
Konklúzió – egy ma lassan 10 éves gyerekeket akit anya nevel nagyapával azaz (nő apjával kettesben) miért is látogatnám? Magának szült. Anyja korán meghalt ( női szerepet nem láthatott). Apjával él. Senkivel ki nem jön. Rajtam próbálta kiélni bosszúját, mert mása nincs. Se esze, se inteligenciája. És a femin bírónők meg a TASZ és egyéb női gittegyletek rohannak a segítségére kérés nélkül is. És én mi vagyok? EGy eleve szar aki még látni se akarja gyerekeit. Holott házasságot és együtt nevelést ajánlottam. Tehát abszolút hibás alapokból indulnak ki. Ebből adódóan hibás végeredmény jöhet csak ki. CSaládon belül házasságon belül én elvégzem a feladatot. Ahogy a nő is azt amit tud ami számára megfelelő. Én azt látom, ma a nő abszolút nem akar férfit. Így aztán lehet a gyerek jólétére hivatkozni. De alap a férfi minimum 2000 éve férfi az ami, nem változott. A cion métely a feminizmus hozta meg a nőknél azt a betegséget ami miatt nem akar nő lenni. Tény az,hogy ahol bizonyos arab “kultúrákban” ami nem tetszik nekem se ott szülnek és már itt is és bizony szaporodásba fognak minket legyőzni. És ha többségbe lesznek akkor SARI lesz. AMi nekem se tetszik. Bárhol ahol süt a nap esik az eső jó a klíma ott elszaporodik a növény, majd az állatok. Europában jó a föld, süt a nap és gazdag sok mindenben. Még is fogy a fehér. Miért a cion jog miatt. Azaz amíg a női feminizmus kiölte a női kötelességet az empátiát a közös együtt közreműködést – addig lehet ám váltott elhelyezésről beszélni – de az is mint Lenin óta csak a probléma újabb és újabb problémájának kenegetését hozza. Mert alap el lett cseszve a női túlzott jogok megadásával. Ezt felhoztam a “kedves ” hölgynek is. Azaz álljon be a sorba és csináljuk együtt mindenki a rá eső részt. Mire az volt a válasz ” ez nem katonaság,hogy sorba álljunk” . Nem is értette, hisz ő a feminizmusba nőtt bele és fel. honnan tudná vannak kötelességei? Soha se hallott róla. A probléma kialakult a feminizmus megszületett 100 éve. 50 éve, de 30 éve tombol. Eredmény. fogy a fehér és beszélgetünk a váltott elhelyezésről. Majd e váltott is meghozza azt amit majd meghoz probléma kiütközik. Mert nem az alapokhoz tértünk vissza. Ahogy az 1959 es gyerekvédelmiről se gondolták,hogy 2019 ben milyen sok problémával terhes. Komcsi jogalkotók kiagyalták, kifundálták, hogy apa egy magját szétszóró elkóborló kan. Így ha elhagyja anyát és gyerekét, hát legalább fizessen. Nem maradjon anya píz nélkül. Ma a nő szerintem a valósítsd meg önmagad, mehetsz hosszabb faszúhoz vagy gazdagabbhoz is bátran támogatva leszel még hatalom által is bizony nagyobb százalékba van jelen mint a férfi lép le. Azaz ha a férfinek tele a has és üres a zacsija az elvan , teljesít és megy dolgozni és egészséges és küzd haláláig. A nőnek soha semmi nem elég és nem elég jó így lép és ebbe még támogatva is van. Tehát kérdésedre válasz – miért nem írnak a férfi magazinok a férfi gyereknevelésről. Mert a férfi házas, családfő és apa és teszi a dolgát. A nő meg eteti a gyereket és tisztába rakja. És ma ez nem így van apának is kéne csöcsre tenni a gyereket – szoptatni nem tud. Azaz csak házasságban családban tud a férfi szerető apa lenni. Anélkül nem. Ahogy a nő se tudja fiát felfedezővé nevelni és jó autó vezetőnek megtanítani, no meg hogy igazodjon el Tesla kísérleteiben.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Pár hónap múlva közölte terhes, holott én megkérdeztem elején mivel védekezzünk, ő azt mondta szed gyógyszert és eddigi kapcsolataiból se lett gyerek mert nem lehet neki.

A lényeg……

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

a női társadalom szinte egésze nagyban tesz a férfiak problémáira, a 80-90%-nyi mangina meg bólogat nekik. Így ez a többséget nem érdekli.

A maradék 10-20%-ot meg vagy hidegen hagyja, vagy nem érintett(és így szintén hidegen hagyja, fel sem fogja) így marad í feminista férfiak “meggyőzése”, hát, finoman fogalmazva, eléggé nem könnyűek a kilátások…

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Mondjuk a hitelessèg valahol ott kezdődne, hogy az alfàk vàllalnak gyereket ès nyìltan kivennèk a gyereknevelèsből a rèszüket, nem csak dumàlnànak. Bàr ez lehet önmagàban oximoron. :)

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Bedő?

Alter Ego
Szerkesztő

Tökéletes példa, még a Nőszövetségnél is “Magyar Családokért” díjat érdemel. Aztán valahogy mégsem látszik a csajoknak a nagy feminista hevületben…

Reszet Elek
Újságíró

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Bedő nem alfa. Lehet nem a legjobb pèlda, de ha pl egy Àrpa Attila kaliberű, 35 körüli pasi kiàllna, hogy màrpedig a gyereknek joga van kèt szülőhöz, ez az èrzelmi ès egyèbb fejlődèsènek az èrdeke szerintem hatàsos lenne. Nehezen tàmadhatò. Itt is ès màshol is, ha valaki bedobja ezt a tèmàt a fèrfiak elkezdik magàt a tartàsdìjat nehezmènyezni ès a volt felesèggel foglalkozni (80%+), csak a kisebbsèg emlìti meg hogy az (is) baj, hogy nem làtja elèg gyakran a gyereket. Ezt ìgy nem lehet, fèrfi-női konfliktust csinàlnak tovàbbra is a vàlàsbòl, ami könnyen tàmadhatò. Az ilyen pàrbeszèdeket a gyerek èrdekère kell leszűkìteni, semmi màsra, különben nem lesz semmi vàltozàs.

Naooo
Olvasó
Naooo

Színészek, mindenhol csak kibaszott színészek.

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Ez nàla azt jelentette, hogy màr nyìltan csalta ès tett rà magasan, tipikus mangina, valòban. Azòta is csak ùjsàgban làtott nőt. Jah, mègse, pedig màr messze tùl van az aranykoràn.

Nah, de lègyszi mondj egy kortàrs magyar alfàt, aki szerinted megfelelő lenne erre a feladatra.

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

az alfák egy része beleáll a témába (vagy a béták tököt növesztenek és szembe mernek menni a nőkkel – ami ugye elég ritkaságszámba megy minden téren).

Tízezreleknyi “csodától” várni a megváltást? Merész….

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Módszerből millió is lehet, alapelvből viszont csak néhány van. Az az ember, aki megérti az alapelveket, sikeresen meg tudja választani a saját módszerét. Aki azonban módszerekkel próbálkozik, az figyelmen kívül hagyja az alapelveket, és biztosan ráfarag.
Harrington Emerson

tobbneju
Olvasó
tobbneju

A váltott elhelyezés komoly anyagi erőforrásokat, egy helyett gyakorlatilag kettő, teljesen felszerelt lakás üzemeltetését várja el a szülőktől. Ideális esetben ezek a lakások ráadásul a gyermek óvodájától/iskolájától túl messze sem lehetnek. Erre azért túl sok ember nem képes, rendszerint a férfi lakás körülményei válnak folyamatos gyermekelhelyezésre elégtelenné: szülőkhöz költözés, kisebb, rosszabb lakás bérlése/vétele, legrosszabb esetben hajléktalanság. A 2 hetente látod a gyereket joggyakorlat kb. ennek a tünete. Ennek ellenére a váltott elhelyezés kellene, hogy az alapértelmezett legyen, ha a felek ezt meg tudják oldani lakásaikban. Ha ez nem megy, csak akkor jöhetne egyáltalán szóba ez a kéthetente látod a gyereket verzió.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A váltott elhelyezés komoly anyagi erőforrásokat, egy helyett gyakorlatilag kettő, teljesen felszerelt lakás üzemeltetését várja el a szülőktől. Ideális esetben ezek a lakások ráadásul a gyermek óvodájától/iskolájától túl messze sem lehetnek. Erre azért túl sok ember nem képes, rendszerint a férfi lakás körülményei válnak folyamatos gyermekelhelyezésre elégtelenné: szülőkhöz költözés, kisebb, rosszabb lakás bérlése/vétele, legrosszabb esetben hajléktalanság. A 2 hetente látod a gyereket joggyakorlat kb. ennek a tünete.

Pontosan, ezt 10- jó esetben max 20%-nyi képes megengedni magának, a többivel mi legyen, államilag kiutalt (bér) lakás( + államilag kiutalt “dada”?)

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Hány van?

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Hát gyereked.Nem arról beszéltél te is?

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Óóó a szegény emberek! Nincs pénzük eltartani egy-két gyereket.

te nem ember vagy? Én meg csak megkérdeztem neked mennyi van.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Persze és én teljesen értem amit mondasz de nem nekem kell érteni hanem az érintetteknek.Kb olyan mikor a tanító néni mondja:jaj gyerekek viselkedjetek már szépen.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Van rálátásod a kapcsolatos dolgokra ha van kedved meg időd fordítgassad:A fönt említett német biró kerületében megszűnt az a fajta eljárás amikor az ürge nyugdíjba ment viszont itt folytatták:
https://amtsgericht-wildeshausen.niedersachsen.de/startseite/

https://amtsgericht-wildeshausen.niedersachsen.de/service/91303.html

https://amtsgericht-wildeshausen.niedersachsen.de/service/kooperatives_wildeshauser_familienverfahren/kooperatives_wildeshauser_familienverfahren/91304.html

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Inkább azon vagyok, hogy az utánam jövő generációnak már megérje házasodni és gyereket vállalni.

Ennél már csak a bevallottan buzi és comingoutolt Ungár Péter nyilatkozata volt jobb, hogy aszondja : “Meg kell őrizni a Földet a gyerekeink és unokáink számára”. :)DDDD

Gondolom, hogy az összes gyerektelen “aggódó” csupa terezanyába oltott ghandi, jézusi reinkarnációban…….

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Tervezel valamikorra?

szombathk
Olvasó
szombathk

100 éve pedig még mángoroltak a Rákos patak partján. Mehetünk még hátrébb.

common man
Olvasó
common man

200 éve még rák is volt benne.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Gyakorlati tapasztalatom nincs arról,hogy konkrétan most mi van de a törvényi szabályozásnak nem kellene szükségszerűen két komplett felszerelt lakás üzemeltetését elvárni illetve inkább nem úgy(úgy amire nincs pénz)Arra gondolok ha az egyik vagy a másik vagy akár mindkettő elvált szülő mondjuk hazaköltözik a mamához az lehet ,hogy új nő új pasi tekintetében akadály de a gyerek azért elmehet oda nyugodtan.Vagy ha a nőnek új kapcsolata van és 240 m2 laknak az nem értékesebb mint az apa szüleinél egy 9m2 nagyságú gyerekszoba.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Nekem ötven évvel ezelőtt is volt már számítógépem.
http://galeria.nlcafe.hu/1/55008/Suli_retro_szamolas?fb_comment_id=168439409960365_453921

common man
Olvasó
common man

Most akkor szégyelljem magam helyettük vagy a bíróság elmondja nekik amit itt leírtál és magukba szállnak elszégyellik magukat?

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Attól ,hogy leírtál dolgokat amik igazak vagy mondjuk te üres kifogásnak látod attól még ők érezhetik életük nagy, szinte megoldhatatlan tragédiájának a helyzetet.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

De ezt tökmindegy, hogy csak az egyik szülőnél fogyasztja el, vagy felváltva a kettőnél.

Ágyneműt cipelhet magával de azért szóljon az akinél ilyen van szerintem abból biztos kell ide is oda is és kell két ágy, pizsoma, plüssmaci óvoda meg kötelező meg az iskola is.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

az azt is jelenti, hogy kevésbé használódik el, tehát tovább tart. Ergo mégsem több kiadás.

a gyerekek kinövik a cuccokat
iskolaelőkészítőbe kell járni az meg gyakorlatilag óvoda

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

A két dolog nem áll szemben egymással mármint a gyerek érdeke meg a több pizsoma.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Az iskola/óvoda nem teszi tönkre a gyereket.A rossz iskola/rossz óvoda viszont valóban nem tesz jót.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Korán.

common man
Olvasó
common man

Az emberek nem akarják ám hogy világmegváltsák őket.Legalábbis úgy nem ,hogy tenniük is kelljen érte.

Delin
Olvasó
Delin

Zombi, èpp ahhoz kell a sok pènz a gyerek kapcsàn, hogy A) minimalizàld az intèzmènyben töltött idejèt (ovi, bölcsi, iskola), B) olyan iskolàba jàrasd ahol nincs padhoz kötve, sokat mozoghat, van lehetősège interakciòra, jòk a sportfelszerelèsek stb.

A vàltott elhelyezès kapcsàn egyetèrtünk, èn is azt tartom elvàlt gyerek esetèben a legjobbnak (elmèletben). Gyakorlatban viszont ehhez együttműködő szülőkre van szüksèg különben màr az alap logisztika se fog működni. Az anyagi korlàtok pedig az àtlag jövedelműeknèl, de az alattiaknàl biztosan valòs problèma, nem csak hiszti.

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

zgy001,

A) Tènyleg? :D Ennek az esetnek nagyon nagy az alternativ költsège, mert vagy az anya marad otthon (a bère kiesik a csalàdi kasszàbòl, ha jòl keresett előtte az àllami tàmogatàsok a gyerek utàn kb zsebpènz), vagy valakit fizetnek èrte, hogy a gyerek otthoni környezetben legyen (csak a gyerekmegőrzès òradìja 1000Ft+/òra, ha azt akarod, hogy fejlessze is, az minimum 2000Ft+/òra, ha több gyerek van mèg több). Abszolut nincs ingyen, vagy ìgy, vagy ùgy, de ez dràga mulatsàg.

B) Szerintem a gyerekek fejlesztik egymàst, ha hagyjàk (ez pozitivum), ìgy a rendszeres kortàrs közeg mindenkèppen előnyös. Ha mègis magàntanulò lesz, akkor is kell valaki a gyerek mellè. Egyedül nem lehet otthon, valami biztonsàgos keretet valakinek biztosìtania kell az önàllò tanulàshoz. Ha tovàbb akar tanulni az iskolai követelmènyeket el kell sajàtìtania, azt nem tudja megùszni. Ìgy vagy keresel egy alternatìv iskolàt (nem a jò magyar, poroszost, balfasz tanàrokkal), vagy magàntanulò lesz az A) esetben vàzolt költsègvonzattal, mindkettő költsèges.

A vàltott elhelyezès pl feltètelez kèt ingatlant (sajàt/bèrelt/nagyszülők) lehetőleg egy települèsen. Szerinted, akiknek kèt kereset is kevès, vagy alig volt elèg önàllò otthon megteremtèsère, azoknak honnan lesz vàlàskor hirtelen 2 teljesen felszerelt külön igatlana? Vagy ha a napi èletvitelbe 2 dolgozò szülőnek is problèma a gyerek körüli napi logisztika, az egyedül hirtelen csak ùgy megoldhatò? Nem mondom, hogy nem megoldhatò, de nem egyszerű.

” anyu hogyan oldja most meg?”

A) Nem dolgozik, apa keresi a pènzt egyedül.

B) Sehogy. Jellemzően van nagyszülő, rokon,fizetett segitsèg, ha elvàltak esetleg ùj pasi, egyèbkènt elèg necces. Ez vàltott elhelyezèsnèl apànak is ugyanùgy problèma lenne, tetèzve azzal, hogy ő is meg fogja tapasztalni a munkàltatòk “gyerekes anyuka” felè törtènő fantasztikus hozzààllàsàt ès mit jelent a gyerek körüli folyamatos kèszenlèt karrier szempontbòl.

Ennek ellenère èn a gyerek miatt tàmogatom a vàltott elhelyezèst, de kètlem, hogy a gyakorlatban a heti/2 heti vàltàs ma egy àtlag magyar csalàdnàl megoldhatò nagyob összegű koràbbi megtakarìtàs ès külső segìtsèg nèlkül.

Reszet Elek
Újságíró

Túlpörgeted a dolgot. Alapban nem csecsemők és kisgyerekek váltott nevelésére kell gondolni, hanem nagyobb gyerekekére, kora kamaszokra és attól fölfelé. Egészen kisgyereket nem is javasolt változékony közegben nevelni. Szóval nem kell alapban otthon maradni. A szülők valahol a gyerek nélkül is laknának és ennének.

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Elek azért ez nem ennyire egyszerű még nagyobb gyerekeknél sem. Mánia az ma már, hogy minden gyereknek külön szoba kell. Az én személyes véleményem az, hogy a külön szoba elmagányosít és elidegenít, a gyerekeknek egy szobában kell lakniuk. Ha nagyon nagy a lakás, akkor idővel (menstruáció bekövetkezte után) fiúszoba/lányszoba felosztásban is lehet. De arra a pár évre fölösleges hatalmas erőfeszítésekkel + 2-3 szobás ingatlanra törekedni egy átlag embernek. Ha a volt feleséged a külön szoba rendszer rabja, akit még együtt élve sem tudtál meggyőzni semmiről, akkor ebből feszültségek lesznek. Vagy te is erőlködsz egy sok szobás lakással vagy kapod a megjegyzéseket. Ha új élettársad, azzal gyerekeid is vannak, akkor a “mindenkinek külön szoba” elv már gyakorlatilag megvalósíthatatlan. Itt nem nagyon határolják el az egyetlen gyerek / sok gyerek problémát, pedig igen lényeges különbség ez. A saját első házasságomból származó gyerekeimen látom, hogy otthon mindenki ül a szobájában, nem beszélnek, nem játszanak egymással semmit. A beszélgetés és a közös játék ideje az nálam van akkor, amikor egy szobában alszanak. Néha már csodálkozva kérdezem tőlük: – Nem tudtad ? Ti nem beszéltek anyátoknál egymással ?

Reszet Elek
Újságíró

Ez inkább alátámasztja amit írtam.

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Elek, ebben igaza van zombinak. Minèl több időt tölt az apa csecsemőkoràtòl egy kisgyerekkel, annàl erősebb lesz a kötődès. Ez mindenkinek jò, csak tàmogatni lehet.

Az előző kommentemben kèt dologròl beszèltem, lehet zavarò volt: a vàltott elhelyezèsről, ill. mivel jàr, ha a gyerek jelenlètèt minimàlisra vagy nullàra csökkented közoktatàsi intèzmènyben. Kamasznàl minden egyszerűbb, de nem csak kamaszok szülei vàlnak.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

“B. Egy gyerek napi 2-3 óra tanulással délután (mikor a szülő hazaér) simán megtanulja a tananyagot. Ehhez nem kell senki, aki figyel rá közben, hiszen alapból saját magától tud a legjobban tanulni.”

Honnan tud számolni? Honnan tudja mikor van dél délelőtt délután? Hogy tanulja a tananyagot? A piros vagy a kék képeskönyvből? Mi van ha a szülő délutános műszakba jár ? Vagy ha estig dolgozik vagy váltott műszakban és aludna?

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Most egy előadást nézek mert valamit keresek neked csak nem tudom hol van.Közben volt benne egy hivatkozás grafikon, kikerestem .Ennek tükrében azért nem biztos ,hogy árt a képzés.Persze nem a rossz.
http://jenni.uchicago.edu/papers/Heckman_Science_v312_2006.pdf

zgy001
Olvasó
zgy001

Reszet Elek
Újságíró

zgy001: Jók ezek a linkek. Nagyon pozitív hatása lenne és komoly társadalmi változásokat indukálna ha előtérbe lehetne helyezni az önfejlesztést és annak játékos formáit a tanulásban.

A teljesen ilyen típusú viszont nem mindenben lenne jó. Vannak nemszeretem dolgok amelyeket mégis tudni kell(ene), kinek mi de mindenkinek vannak ilyesmik. Az ilyen tárgyak, témakörök kapcsán szükséges lenne a külső presszió.

Ennek a magárahagyó, önfejlesztő módszernek a legüdvösebb hozadéka a természetes kreativitás megmaradása lenne, az hogy a megszokott utak kényszerített bejáratásával nem ölik ki a gyerekekből az ötletgazdag találékonyságot.

zgy001
Olvasó
zgy001

Reszet Elek
Újságíró

Bármi ami nem fér bele a személyiségbe, a lelkialkatba, az érdeklődési körbe. Kinél mi.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Az első nézését megszakítottam.Szerintem ez a cigánygyerek egy veszélyes szélhámos.Én szóltam. Aztán mindenki abban hisz amiben akar.

Alter Ego
Szerkesztő

Mire gondolsz? Volt rá most 25 percem, szóval végig még én sem néztem. De én egy percig nem éreztem úgy, hogy hazudni akarna, de úgy sem, hogy nincs igaza. Már-már unalmas evidenciának éreztem a mondandóját. Ez mind egybe cseng a saját személyes tapasztalataimmal is. Utáltam az iskolát, soha nem azt tanultam amit kellett volna, viszont egy csomó más dolog érdekelt. Szerencsére díjazták az ilyen-olyan érdeklődésem végtelen mennyiségű könyvvel. Ennek eredményeként világ életemben autodidakta voltam. Tanulni valóban a játékkal tudnak a legjobban a gyerekek. 10-11 évesen kitaláltam, hogy megtanítom a 4-5 éves húgomat olvasni. Jó móka volt, mert kicsit szekírozhattam. :) Azért ő is élvezte. Főleg a sikerélményeit. Óvodában végül vele olvastatták az óvónők a mesét a többieknek, hogy energiát spóroljanak. A gyerekek valóban játszva tanulnak, csak persze nem fogják hozni az állami tantervet… – Szóval nem érzek az erre vonatkozó mondandóban én semmilyen szélhámosságot.

common man
Olvasó
common man

A szélhámosság nem egyenlő a nyilvánvaló hazugsággal hanem egy tetszetős keveréke az igaz és hamis vagy alaptalan állításoknak.Azt ,hogy a gyerekek játszva tanulnak nekem sem kell bizonyítani úgyhogy nem kéne úgy tenni mintha az ürge felfedezte volna a spanyolviaszt.Az ,hogy említi az elején Gerald Hüthert az már fölvitte az agyvizem.Ha a témában komolyat akar valaki akkor olvassa hallgassa őt vagy Manfred Spitzert. Leginkább németül de angolul is talán még magyarul is.
Ja és ott vannak a soha iskolába nem járt “szabadon felnevelkedett” tömegek egész nap csak a pöcsükkel játszottak a porban, mit tudnak felmutatni? Lófaszt.Jönne ide mind segélyért.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Persze ,hogy jó meg a Spitzer is.A harmadik meg szélhámos.

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Miért fáj neked a hitem? Én örülök ezeknek az okos gyerekeknek,hiszek bennük. Ők fogják újjáépíteni rohadó világunkat.Hiszek és reménykedek ,hogy öregkoromra méltányos kártérítést fogok kapni gyermekkori szenvedéseimért a kínzásokért megaláztatásokért(óvoda,általános iskola ,szóbeli felelések dolgozatok,versek kívülről megtanulása…itt nem tudom folytatni könnybe lábadt a szemem iugiigéá

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Zombi, a mai induvidualista tàrsadalomban erre nem igazàn van lehetősèg, a szülők ilyen szinten ritkàn működnek együtt napi szinten. Ilyesmi ovis korban a csana, 6-8fős kiscsoportokkal ès iskolàs korban az alternatìv iskolàk, amit ìrtam.

Làtom nem vagy vele tisztàban, hogy egy àtlag IQ bajnok babysitter benyomja a gyereket a tv elè ès minèl kevesebb munkàval pròbàlja kibekkelni az idejèt. Persze vannak normàlisak is, de az dràgàbb. Nem csak autoriter fejlesztèssel lehet fejleszteni egy gyereket, hanem azzal is, ha megteremted neki a lehetősèget rà, hogy kipròbàljon dolgokat (kvàzi te is ezt mondod). Pl adsz neki rajzlapot, krètàt, gyùrmàt kockàt, kirakòt, együtt olvastok, ènekeltek, kiviszed a szabadba, amit akarsz. Nem kell ràerőltetni semmit, nem kell helikopterszülőnek lenni (az ìrtò kàros), de egy gyerek igènyli a megerősìtèst, a biztatàst kezdetben, fontos neki, hogy valaki figyeljen rà.

A többire màr vàlaszoltam szerintem, inkàbb nem ismètlem magam. Azonban masszivan alàbecsülöd mivel jàr egy, főleg több gyerek anyagilag, időben ès ùgy àltalàban mindenhogy (nekem van 3, ìrhatnèk ròla egy kisregènyt). Ha tènyleg reàlis kèpet akarsz kapni a dologròl vàllalj be minimum egyet (nem csak ezèrt màsèrt is), azèrt a nők se tehetnek meg mindent az apàval, a normàlisabbak vàlàst se totàlis hàborùkènt kezelik a volt fèrj ellen.

zgy001
Olvasó
zgy001

Marcell
Olvasó
Marcell

Sajna a nagyszülők a modern nyugaton már régóta nem a szomszéd utcában vagy kerületben laknak, hanem több száz vagy több ezer km-re, de ugyanez a helyzet mondjuk a kint dolgozó magyaroknál is, vagy a vidékről Bp-re vagy az ország keleti feléből a nyugatiba munka miatt elköltözötteknél is. Máshol meg ha lenne is nagyszülő, elvált, alkoholista vagy egyszerűen ő a tévé előtt akar rohadni unokázás helyett, sajna már ebben a korosztályban is van ilyen.

zgy001
Olvasó
zgy001

szombathk
Olvasó
szombathk

Vagy még dolgozik mert nem nyugdíjas.

Delin
Olvasó
Delin

Ma a legtöbb nagyszülő vagy dolgozik, vagy beteg. Ha egyik se (kisebbsèg) àltalàban nincs kedve aktìvan, rendszeresen rèszt venni a gyerekei/unokài èletèben, a heti/2heti/havi pàr òràs mosolygàssal teljesen ki vannak bèkülve, megvan a sajàt èletük. Idegen gyerekeket pedig tuti nem fognak bevàllalni, főleg nem egyszerre 6-8-at, nem is bìrnàk 55+ èvesen.

“időben”

Mindkèt szülőnek kevesebb ideje lesz a gyerekre, mivel mindkettő kènytelen teljes àllàsban dolgozni, akàr 8+ òràban is, ha van hova tenni a gyereket. (Itt a közintèzmèny mellőzèsèt el lehet felejteni.) 2-nek egyèrtelműen könnyebb időben menedzselni a gyereket, de egy hàztartàsban, nem külön-külön. A vàltott elhelyezès idő/logisztika szempontjàbòl inkàbb az apànak megterhelő (koràbbi èletvitel, munka, hozzààllàs miatt), egy egyedülàllò anyànak inkàbb könnyebbsèg, feltève hogy nem volt otthon 5+ èvet a gyerekekkel, mert akkor elèg nehezen fog jòl fizető munkàt talàlni, amivel immàr előlèpett csalàdfenntartòvà.

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Egy apa karrierjère a gyerek pozitìvan hat, egy anyàèra negatìvan. Vàltott elhelyezèsnèl, ha az apànak nincs segìtsège, akkor az övère is negatìvan fog hatni.

A többit nekem nem kell bizonygatnod, màr ìrtam, hogy tàmogatom a vàltott elhelyezèst. Azonban olyan szülőknèl vègigvinni ezt a gyakorlatban, ahol nincs meg az akarat, elèg necces.

Alter Ego
Szerkesztő

“Egy apa karrierjère a gyerek pozitìvan hat, “

Ezt honnan lehet tudni és miből? Mert nekem csak egy férfikat gyerekvállalásra bepalizni akaró lózungnak tűnik Paul Dolan tollából:

https://www.ferfihang.hu/2019/06/02/az-egyedulallo-gyermektelen-nok-a-legboldogabbak/

Delin
Olvasó
Delin

Vannak rà statisztikàk, hogy mièrt jobb egy gyerekes fèrfi munkaerő, mint egy gyerektelen, de alapbòl sok pozitìv tulajdonsàgot tarsìtanak egy gyerekes fèrfihoz a munkàltatòk: megbìzhatòsàg, lojalitàs, felelőssègteljessèg stb. Egy nőnèl inkàbb negatìv dolgokat tàrsìtanak: megbìzhatatlansàg, kevèsbè motivàlt a munka irànt, lògòs stb.

Most nincs kedvem linkeket keresni, de hidd el, a fèrjem nem vèletlenül emlìti meg minden àllàsinterjùn, hogy vannak gyerekei, èn pedig ha lehet semmilyen utalàst nem teszek rà, hogy vannak. Ő ezzel javìtja az esèlyeit az àllàsra, èn pedig pròbàlom nem alapbòl rontani.

Reszet Elek
Újságíró

Férfiaknál ez csak akkor előny ha van nő is mellettük. Ha egyedül nevel akkor hátrány.

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Az ujjaim csodàkra kèpesek. ;)

A gender wage gaptől engem is kiver a vìz, de a stat ettől nekem hitelesnek tůnik, elèg nagyszàmù minta. Plusz mi szemèlyesen tapasztaljuk rèszemről a negatìv, fèrjem rèszeről a pozitìvumokat. Fèrjem miòta megvannak a gyerekek kb 3x vàltott munkàt ès mindig bedobta a csalàdfenntartò, szuper motivàlt, felelőssègteljes kàrtyàt (igaz is persze, de mindig külön hangsùlyozza is). Szerinte azontùl, hogy ìgy azonnali szimpàtiàt èr el a 40+ korosztàlynàl interjùn, ha màr kivàlasztottàk, a HR mindig a fizetèsi sàv maximumàt ajànlja neki (koràbban mindig 5-10%-kal alatta kapott ajànlatot, akàrhogy èrvelt). Màsik pèlda erre az èvvègi bònusz, ott is bőkezűbbek azòta, bàr ott a kor ès munkatapasztslat is szàmìt, de szerinte a gyerekeslèt is jò pont.

Marcell
Olvasó
Marcell

Igen, tény, hogy a munkáltatók számára megbízhatóbb munkaerő a családos férfi és ezt honorálják is.

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Nem jò, de màr megszoktam. A gyerekes lèt egyik szèpsège, hogy meg kell tanulni egy csomò dolgot fèl kèzzel csinàlni. Olyan, hogy szèpen leülsz a gèp elè munkàn kìvül nem igazàn van.

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Egy nőnek mindegy, hogy van-e segìtsège. Ha van gyereke tùl jòl màr nem jöhet ki a dologbòl munkaszempontbòl: ha vàzolja mièrt nem ő van a gyerekkel ès hogy oldja meg (negatìv – milyen anya az ilyen ès ùgy àltalàban milyen ember), ha nem teszi (negatìv -megbìzhatatlan, lògni fog, nem fogja bìrni). Alapbòl x időt màr kiesett munkàbòl szülèsnèl, csecsemőkornàl, ez szintèn negatìv.

Voltak fèrfihangon cikkek a gender pay gap-ről, life choice-okròl, hogyan döntenek màskèpp a nők, mint a fèrfiak ha csalàd van. Pl Dr Jordan Peterson ès egy màsik őszhajù pasi szokott ezekről ìrni ès nyilatkozni.

szombathk
Olvasó
szombathk

Zombi a ne fejlesszük a gyereket mert majd magától fejlődik mert önfejlesztő a liberális pedagógia alapja azzal csinosítva hogy ne is korlátozzuk.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Kaptalistafeminista.

szombathk
Olvasó
szombathk

Az óvoda ma 3 éves kortól kötelező
Lehet magántanuló de minden fél évben vizsgáznia kell.
Kérdésem :ki fog otthon foglalkozni a gyerekkel pl. egy válás és megosztott elhelyezés esetén?
Van Mo.-is otthontanuló mozgalom. Ha utána nézel akik bevállalták és működtetik a 90% szakember.

zgy001
Olvasó
zgy001

szombathk
Olvasó
szombathk

2015-ben változott a törvény. Kötelező az óvoda betöltött 3-évtől. Ez alól csak a fenntartó adhat felmentést. Jelenti kell ha a gyerek nem jár.
Tök mindegy hogy évente vagy fél évente vizsgázik de kötelező.
Magán tanulógyerek mellet váltott elhelyezésnél melyik szülő nem fog dolgozni Egy 8-10 éves vagy annál kisebb gyereket nem igen hagyhatsz egyedül . Most a mai reális valóságot veszem alapul A nagyszülők sok esetben még dolgoznak -vagy tovább dolgoznak A nagyszámú nyugdíjas azért feltünő mert most fut ki a Ratkó korszak. A ratkó unokák pedig igen szép számmal ma külföldön élnek és ott születnek a gyerek is. Ez van.
Hiszem hogy a váltott elhelyezés lehet az egyik nagyon jó kompromisszum gyerekek érdekében Most már nálunk is terjed nagyon helyesen. De nem az egyedüli megoldás. Nem minden gyerek szokja meg a heti, kétheti költözést..Jó esetben él a két otthon lehetőséggel és elfogadja . Vagy sehol sem érzi biztonságban magát.

zgy001
Olvasó
zgy001

szombathk
Olvasó
szombathk

zgy001
“Leírtam fentebb egy verziót a magántanulói csoportra. Az itt is alkalmazható.”
Már nem. Az ég rogyasztana rájuk mindent amit gondolok. Az egyedüli lehetőséget húzzák ki a szülők alól
hogy aki megtudja tenni kimenekítse a gyerekét ebből a gyerekellenes, intézményesített embernyomorításból
https://eduline.hu/kozoktatas/20190613_kivezetik_a_magantanuloi_jogviszonyt

common man
Olvasó
common man

Sunyin megbújó kis hír pedig tényleg nagy a jelentősége.Talán a már valahol föntebb említett agykutató mondta valahol (nem pontosan idézve) az oktatási rendszerek célja nem az oktatás hanem jó alattvalók kiképzése a rendszer számára.Biztos lesz azért kibúvó kérdés kinek.

szombathk
Olvasó
szombathk

A focistáknak biztos((((((:

zgy001
Olvasó
zgy001

szombathk
Olvasó
szombathk

Igen van egy kibúvó már én is utána jártam.Minden lehetőséget ki kell használni! Ha nem történik valami akkor 2-3 éven belül összeomolhat a teljes közoktatás. A szakember hiány nem fog csökkeni.

zgy001
Olvasó
zgy001

szombathk
Olvasó
szombathk

Nem az iskola igazgató adja a felmentést hanem egy független nem tudom micsoda. Zavaros mert még semmi nincs kidolgozva. Viszont ez járható út lehet.:
https://eduline.hu/kozoktatas/20190615_mas_ut_is_van_az_iskolan_kivuli_tanulasra

zgy001
Olvasó
zgy001

szombathk
Olvasó
szombathk

Igen ez egy létező kiskapu.Ilyenkor az iskola küldi el heti vagy havi rendszerességgel a tananyagot .
Évente vizsgáznak. Átlag heti 8-10 óra tanulás mellet simán teljesíthető

Delin
Olvasó
Delin

Akàrhogy nèzem, ha nem akarod, hogy a gyereknek bàrmi köze legyen magyar közoktatàsi intèzmenyhez, kb az egyetlen mòd, hogy ne is èljen Magyarorszàgon.

szombathk
Olvasó
szombathk

Vagy próbáld valamelyik alternatív iskolát Pl. Prezi megkapta az engedélyt.

Delin
Olvasó
Delin

Szerintem, ha MO-on laknànk az lenne. Bàr pl a Prezinèl is az van, ha jòl emlèkszem, hogy az csak alsòban van ès kedvezmèny nèlkül a tandìj havi 100eFt/gyerek. Ha ehhez hozzàadom (sok màs mellett), hogy az egyetemek szìnvonala is egyre inkàbb romlik (van mèg pàr jò, de azok sincsennek benne a top100 egyetemben a vilàgon), akkor szàmolhatok 3+ gyerek magyar fizubòl törtènő külföldi iskolàztatàsàval is.

szombathk
Olvasó
szombathk

“De nem az egyedüli megoldás.”
“A legjobb megoldás.” igen ha a gyerek is bírja
“Nem minden gyerek szokja meg a heti, kétheti költözést..Jó esetben él a két otthon lehetőséggel és elfogadja . Vagy sehol sem érzi biztonságban magát.”
Viszont szigorítanám az egyszülős elhelyezést feltételeit .
Csak közös felügyelet létezhet ettől csak nagyon kirívó esetben lehet eltérni
Minimum láthatás : kéthetente teljes hétvége péntek délutántól- vasárnap estig vagy ahol megoldható hétfő reggelig.
Minden héten két délután este 7-ig vagy 8-ig a gyerek korától függően.
Részvétel az óvodai, iskolai eseményeken. szülői ért. fogadó óra, farsang stb.
Hozzáférés az-e-naplóhoz-tanulmányi eredmények követése.
Tartásdíj elszámoltatás-minimum 3 havonta számlákkal is igazolva.(tudom hogy ezt is lehet manipulálni de mégis macerásabb)
Ez sem a legjobb megoldás de több lehetőséget biztosít az apáknak.Gondolom lehet ezt még cizellálni .

zgy001
Olvasó
zgy001

Alter Ego
Szerkesztő

A váltott elhelyezéssel egyrészt az lehet a gond, hogy a férfiak jelentős része albérletben vagy más nagyon rendezetlen lakhatási körülmények között kezdi újra az életét egy válás után. Másrészt ezzel összefüggésben is sok munkát vállalnak ebben az időszakban és emiatt nem szeretnék maguk sem a váltott elhelyezést. Viszont!! Azt szeretnék, hogy ne vonják meg a szülői felügyeleti jogukat és ne szorítsák ezzel együtt “láthatásra” őket. Azt szeretnék, hogy rugalmasabban lehessen illeszteni a kapcsolattartást az ő időrendjükhöz és teljes joggal rendelkezhessenek ők is a gyermek ügyei felett. Jelenleg például egy láthatásra szorított apa nem viheti el két hétre nyaralni a gyereket, mert nincs felügyeleti joga és a láthatás rendje is ki van szabva neki: vasárnaponként 2 óra és anyuka gyakran nem enged semmilyen eltérést. Emiatt kell az elvált apáknak a felügyeleti jog, még ha nem is tudnak vagy akarnak váltott elhelyezésben nevelni. Tehát ennek a bírósági megítélésének kellene alapesetnek lennie és azt követően kellene megegyezni az elhelyezés módjáról.

Elmondom azt is, hogy szerintem miért a rettegés ettől. Ha az apák is rendelkeznek felügyeleti joggal, akkor akár ők is megtehetik azt, amit anyák gyakran, hogy önkényesen elköltöznek száz kilométerre a gyerekkel és nehezítik a másik szülő kapcsolattartását. A nők a saját aljasságuk és rossz lelki ismeretük miatt rettegnek és akarják korlátozni az apákat.

zgy001
Olvasó
zgy001

Alter Ego
Szerkesztő

Végülis nincs vita közöttünk, hiszen mindketten azt írtuk le, hogy a felügyeleti jognak kell képeznie azt a jogminimumot, amit nem lenne szabad elvonni egyetlen szülőtől sem, csak nagyon alaposan indokolt esetben vagy saját kérésre.

A többi már a szülők rugalmas, eseti megegyezésének kérdése.

szombathk
Olvasó
szombathk

A közös felügyeleti jog úgy tudom ezt jelenti. Egyik szülő a másik belegyezése nélkül nem dönthet.Senkinek nincs joga elvenni gyerektől a szüleit.Maximális kapcsolat tartás mindkét szülőnek egyformán joga és kötelessége is.A forma az tényleg a szülők helyzetétől illetve a gyerek személyiségétől függ.

szombathk
Olvasó
szombathk

Nagyon korai a 9 hónap utáni váltott elhelyezés . Pláne ha még anyatejes is. Kb. 2 éves kora körül lehet elkezdeni .Akkor is fokozatosan.Addig a naponta, kétnaponta minimum 2-3 óra együttlét az apával kell a kiinduló pontnak lennie.

wittukind
Olvasó
wittukind

Ennyi povedálás erről….szervezettek egy államcsinyt, be lehet vetni a Hunnt is a késével…..

ulomenen
Olvasó

Nekem van viperám, jöhetek én is???

Alter Ego
Szerkesztő

Jó vicc, de még Hunn is van annyira törvénytisztelő állampolgár, hogy inkább a kulturális háború mellett tett hitet. Szóval a változások kezdeményezőinek marad a kemény szavakkal való közéleti pofozkodás. Szerintem, ha jól csinálják, akkor az is férfimunka… :)

wittukind
Olvasó
wittukind

háát, még a kemény szavakig se nagyon jutott el az az egylet……

Alter Ego
Szerkesztő

Oké, szóval még így is nagyon úriemberes a dolog. Én valójában ennek a visszajelzésnek örülök, mert mások szerint így is “közbotrány” az a társadalmi vita, amit(-ahogyan) a Férfihang gerjeszt. :)

wittukind
Olvasó
wittukind

ha tényleg gerjesztett valamit a Férfihang, akkor jó, még csak annyi kéne hogy a hirekben is legyen szó róla…..

wittukind
Olvasó
wittukind

Én csak a román muksórol szeretnék bekonferálni….ennek a faszinak 2017-ben ell lett véve mindenféle doktori meg piszológiai titulusa mert rá lett bizonyitva hogy plagizált és saját valami cégjére vagy alapitványára lopott pénzt..amit itt a cikkben ir hogy mikről beszélt, humbug az egész, most csak annyi hogy ki finanszirozta neki ezt a kiruccanást? egyébként a mindenféle lopás, legyen az tárgyi vagy szellemi, nemzeti sport a románoknál, tehát számomra máris ez a konferencia bűzlik….

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Egyébként az első házasságom után magam is belementem még ebbe a hétvégi apuka szerepbe. Most a másodikban élve (igaz ez csak élettársi kapcsolat) már azt mondom, hogy ha ennek egyszer vége lenne, akkor inkább maradjanak velem az ebből a kapcsolatból származó gyerekek vagy legyen váltott elhelyezés. A legnyomasztóbb ugyanis a magány, amikor egy hétig minden este egyedül üldögélsz otthon. És ezen a random női kapcsolatok sem tudnak enyhíteni.

Tudor Géza
Olvasó

Milyen volt a konferencia? Engem érdekel… Persze attól érdekel aki ott is volt.

Alter Ego
Szerkesztő

Szerintem leginkább Toplak Zoltánhoz és Szujó Flóriánhoz tudsz fordulni a VE CT Facebook csoportjában… Azért ezt javaslom, mert tudom, hogy ott jelen vagy…