Férfihang.hu
177 megosztás

Komoly megfontolás tárgyává tette a kormányzat a Férfihang Civil Társaság Isztambuli Egyezmény elleni érveit?

Gurmai Zita (MSZP)  tegnap (2019-06-24) a parlamentben napirend előtti felszólalásban sürgette a látszólag a “nők elleni erőszakról szóló”, de egyébként férfiellenesen diszkriminatív, férfigyűlölő és politikai csapdákkal teli Isztambuli Egyezmény ratifikálását, hivatkozva arra, hogy a magyar kormány több mint öt éve írta alá az egyezményt, de azóta sem ratifikálták, emelték a jogrendbe. Két évvel korábban Szél Bernadett (LMP) hasonló kérdésére közölte a kormányzat: „a társadalmi és közigazgatási egyeztetések során további vizsgálandó kérdések merültek fel a ratifikáció tárgyában.”

Valóban, az egyezmény ratifikálását megelőző, törvény által előírt társadalmi egyeztetés során két civil szereplő is jelezte aggályait, az egyik a Férfihang.hu civil portált is üzemeltető Férfihang Civil Társaság volt. Társaságunk egy részletes állásfoglalást küldött meg a törvényhozás számára, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy az egyezmény egyrészt diszkriminálja az erőszak férfi áldozatait, másrészt gender-ideológia szerinti nevelést írna elő kötelezően a közoktatás minden szintjén, harmadrészt a női jogok megsértésére való hivatkozás formájában egy korlátok nélküli, kontrollálhatatlan bevándorlási kiskaput nyitna meg. A társadalmi egyeztetésre nyitva álló időszakban petícióban tiltakoztunk, és a Parlament elé polgári demonstrációt is meghirdettünk, minden férfijogi-apajogi szervezetet is fellépésre sarkallva, hogy minél szélesebb körben hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen súlyos kockázatokat hordoz az Isztambuli Egyezmény a magyar társadalomra nézve. Minderről például a HVG a következőképpen tudósított a demonstrációt megelőzően, majd később egy videóriportban a demostrációt követően. Csuzi Attila, a Férfihang Civil Társaság elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjúban fejtette ki részletesen a tiltakozás okait.

Úgy tűnik, ezeknek a társadalmi egyeztetésben felmerült érveknek mára határozottan teret adott a kormányzat, mert Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Gurmai Zita (MSZP) kérdésére válaszul kifejtette, habár határozottan elutasítják a nők elleni erőszakot, de az egyezménynek van két olyan pontja, amelyek a  kormány számára elfogadhatatlan elemeket tennének a magyar jogrend részévé: az egyik a menekültjoggal foglalkozó intézkedések, a másik pedig a gender-ideológiára vonatkozó előírások. Völner Pál kijelentette, hogy amíg ezek nem tisztázódnak, addig nem kerülhet sor az egyezmény ratifikációjára. – Tudósított minderről számos más lap mellett a HVG is friss cikkében.

A kérdések tisztázását segítendő idézzük fel újra a Férfihang Civil Társaság által a társadalmi és közigazgatási egyeztetésbe megküldött állásfoglalás érveit.

Az Isztambuli Egyezmény által kötelezővé tenni szándékozott gender-oktatás ellen a követezők szerint foglaltunk állást:

Kifejezetten tiltakozunk az ellen, hogy az Egyezmény olyan kötelezően a tantervbe illesztendő tananyagot irányozna elő “az oktatás minden szintjén”, amelynek célja a “sztereotípiamentes nemi szerepek” oktatása lenne. Tiltakozunk azért is, mert az Egyezmény nem is definiálja, hogy mit kell a sztereotípiamentes nemi szerepek alatt érteni, így akár a társadalom által széles körben elfogadott hagyományos nemi szerepmegosztások, ad absurdum akár az anya- és apaszerep is káros sztereotípiának minősülhetne. Fennáll a kockázata, hogy az Egyezmény ratifikálása után a genderideológiának megfelelő oktatást az Egyezmény végrehajtását ellenőrző nemzetközi szervezet Magyarországon számon kérhetné és kikényszeríthetné.

Bár elfogadjuk a tényt, hogy a nemi szerepek a társadalom igényei szerint változhatnak, és a társadalom egyes tagjai a saját szerepeiket egyéni igényeik szerint szabadon megválaszthatják, azonban határozottan tiltakozunk a nemi szerepekről alkotott társadalmi vélemény mesterséges megváltoztatására irányuló kényszerítő törekvések ellen. Különösen felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a szülőknek elidegeníthetetlen joga, hogy saját vallási és ideológiai meggyőződésük szerint neveljék gyermeküket és a saját elveik szerint fontosnak tartott nemi és társadalmi szerepekre készítsék fel őket; az államnak, az állami oktatásnak nincs joga ebbe beleavatkozni.

Az alábbi módon mutattunk rá, hogy a kormányzatnak minden bizonnyal elkerülte a figyelmét az egyezményhez való csatlakozáskor, hogy az Isztambuli Egyezmény egyik fejezete nővédelemnek álcázva egy bujtatott migrációs kiskaput nyit a részes felek országára:

Sajnálattal konstatáljuk, hogy a harmadik világbeli nők kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, mint a fejlett demokratikus országokban élők, azonban határozottan tiltakozunk az ellen, hogy az Isztambuli Egyezményből eredő kötelezettséget felvállalva a “nőkkel szembeni erőszakot” üldözésként ismerje el a Magyar Állam, aminek következtében az erre hivatkozók menekült jogállást kaphatnának az 1951-es genfi egyezmény 1. cikke szerint.

A nők és a férfiak állampolgári jogainak és védelmének biztosítása az érintett államok saját belügyi feladata. Ezen kötelezettségek békében történő elmulasztása semmi szín alatt sem vethet fel más államok irányába befogadási kötelezettséget. Egy ilyen intézkedés az amúgy is jelentős problémákat okozó migrációs válságot akár kezelhetetlenné is súlyosbíthatná.

Magyarország nem kívánhatja a harmadik világból tömegesen érkező nők és az utánuk családegyesítés jogán érkező családtagjaik tömeges befogadását.

A jogi nemi diszkrimináció ellen a következőképpen tiltakoztunk:

Az Egyezmény ratifikálásával Magyarország vállalná, hogy nagymértékben átalakítja jogrendjét úgy, hogy az erőszakos bűncselekmények esetében a büntetési tételek meghatározása során súlyosbító körülményként figyelembe veszi ha azokat a nők és lányok ellen követték el.

Határozottan tiltakozunk egy nemi alapon diszkrimináló büntető törvénykönyv létrehozása ellen. Úgy gondoljuk, hogy minden áldozatnak, nemétől függetlenül joga van az egyenlő védelemhez. Véleményünk szerint egy, a nemek egyenjogúságát célul kitűző egyezménynek épphogy ahhoz kellene hozzájárulnia, hogy a bűncselekmények elszenvedői – legyenek nők, lánygyermekek, férfiak, vagy fiúgyermekek – egyenlő védelemben részesüljenek. Az Isztambuli Egyezmény ezzel szemben másodrendű állampolgárokká minősíti a férfiakat.

Ez a különbségtétel nem csak súlyosan hátrányos a férfiáldozatokra nézve, hanem egyenesen állampolgári minőségükben sérti meg a férfiakat, annak a leértékelő nézetnek a deklarálásával, hogy a velük szemben elkövetett bűncselekmények kevésbé fontosak illetve érdektelenek az állam számára.

Hálásak vagyunk a kormányzatnak, hogy érveinket komoly megfontolás tárgyává tette, de továbbra is kérjük, hogy a gender-oktatás és a migráció ügye mellett tekintsék azt is fajsúlyos ellenérvnek, hogy az egyezmény férfiellenes, radikális feminista alapvetésre épült és súlyos mértékben diszkriminálni szándékozik a férfiakat, így gyakorlatilag egy jogi kettős mércét teremtene meg az egyenlő elbíráláshoz és egyenlő bánásmódhoz fűződő alapvető emberi jogok garantálása helyett.

Kevesebb problémával járt volna, ha a kormányzat megfelelő mélységben tanulmányozta volna az Isztambuli Egyezményt és annak lehetséges jogi és társadalmi következményeit mielőtt ahhoz csatlakozik, de jobb később, mint soha. Kérjük, hogy a kormányzat a szükséges felismeréseket immár megtéve, kellő felelősségtudattal intézkedjen, hogy a Isztambuli Egyezmény által hordozott súlyos társadalmi kockázatokat egyszer és mindenkorra elhárítsa. Kérjük, hogy ennek érdekében jelentsék be, hogy Magyarország nem fogja ratifikálni az egyezményt és abból haladéktalanul kilép. Továbbá minden európai polgártársunk érdekében is kérjük, hogy járjanak el az Európai Parlamentben annak érdekében is, hogy érvénytelenítsék az Európai Unió egyezményhez való csatlakozását, amivel egyes politikai érdekkörök mintegy diktátumként, erőszakosan az Isztambuli Egyezmény részesévé akarják tenni az összes tagállamot.

Post Author: Férfihang.hu

Férfihang.hu
f Facebook
177 megosztás


63
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
10 Egyéni hozzászólás
53 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
17 Hozzászólások szerzői
AK-47Alter EgoDelinMarcellhunbagira Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Hunn
Újságíró

Köszönjük, uraim! Ezek szerint nektek van igazatok: tényleg van értelme hivatalos úton is a férfijogi küzdelemnek. Ez a bizonyíték engem is meggyőzött arról, hogy érdemes foglalkozni az üggyel. Maximális támogatásomról biztosítalak benneteket.

AttilaHun
Olvasó
AttilaHun

Adom. Eddig netes okításban láttam a maximum profitját az oldalnak, h.minél többen “felébredjenek”, de ez kik**t jó, kézzelfogható eredmény. Még talán a házasság intézménye is megmenthető lesz idővel…

rgs
Olvasó
rgs

Minden tiszteletem Nektek is meg a kormánynak is! Nem hittem volna, de örülök hogy tévedtem.

wittukind
Olvasó
wittukind

excellent! de akkor ki fog a kertben dolgozni?

common man
Olvasó
common man

Ezt most valami IQ-tesztnek szántad?

wittukind
Olvasó
wittukind

úgy látszik, igen.

xcsakx
Olvasó
xcsakx
common man
Olvasó
common man

A rezgések felerősítik egymást.Lassú víz partot mos.A szorgos,kitartó munka meghozza a gyümölcsét.stb. Már a Kossuth rádióban említik ha nem is név szerint. 7:35:30-tól. Nekünk ugyan semmi új nincs az elmondottakban azon kívül ,hogy eljutott odáig de ez fontos dolog.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-09-11_06-00-00&enddate=2022-09-11_08-40-00&ch=mr1

tobbneju
Olvasó
tobbneju

“……a női jogok megsértésére való hivatkozás formájában egy korlátok nélküli, kontrollálhatatlan bevándorlási kiskaput nyitna meg.” Max. ez izgathatta fel a Fideszt. Hogy ha elfogadjuk ezt az egyezményt, akkor bejön a határon Fatima, akinek még örülünk is, de aztán azonnal beadja a családegyesítési kérvényt Mohamedre is. És akkor lesz nekünk Fatima meg Mohamed is.

zgy001
Olvasó
zgy001

Kalman
Újságíró

Gratulálok!

Arra tippelnék, hogy az egyezmény férfiellenességét is nagyon jól megértették a fidesznyikek, csak nem jó marketing ezt szóbahozni, azért nem emlegették fel.

Úgy látszik mégis van értelme a politikai aktivizmusnak.

Dániel Sinkó
Olvasó

Én meg azt tenném kötelezővé, hogy azt a 30pár oldalnyi alkotmányt beseggeltessék mindenkivel csecsemőtől az aggastyánig, mégpedig úgy, hogy azt életében egyszer legalább szó szerint vissza tudja mondani. Arra a részre meg élete végéig emlékezzen, hogy a jogszabályok forrása az alkotmány, így jogszabály nem lehet az alkotmányban foglaltakkal ellentétes. Elég lenne ennyit tudni, aztán ha kétségei vannak a parasztnak, csak még kék nyitni pdf-be azt a fránya alkotmányt a tefonyon, oszt’ lehet is ellenőrizni, hogy amit dönteni készülnek, azt lehet vagy nem lehet. Jó lenne ebben is tudatosabbnak lenni, rengeteg felesleges kört spórolna meg mindenki.

Reszet Elek
Újságíró
xcsakx
Olvasó
xcsakx

“Nem ratifikálja a magyar kormány az Isztambuli Egyezményt, jelentette ki Gulyás, mert a benne foglaltakat szerinte már mind teljesítettük, benne vannak a magyar jogrendszerben. Azt nem tudja a magyar kormány elfogadni, hogy az Isztambuli Egyezmény szerint társadalmi nemek vannak, nem pedig férfi és női nem.”

https://index.hu/belfold/2019/12/19/kormanyinfo_gulyas_gergely_hollik_istvan_miniszterelnokseg_mit_miert_tesz_a_kormany/

Úgy látszik hogy ezt a ballibsiknek kell megtenni……

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A DK- megint megmondja a tutit az Isztambuli egyezmény (nem) ratifikálása kapcsán:

“Bődületes”……

http://nyugatifeny.hu/2020/01/14/boduletes-magyarazatot-adott-varga-judit-miert-nem-ratifikaljak-a-nok-vedelmet-szolgalo-isztambuli-egyezmenyt

hunbagira
Újságíró

Csakszi! Vajdádnak “hála” 2022től ők kormányoznak .(elbaszott egy pokol szar ez az ország, hogy 16 éve a vajda és bohóc között kell(ene) választani.mondjuk én addigra remélhetőleg egy másik kontinensen leszek, az utolsó meg kapcsolja majd le a villanyt.)
Szóval kussolj, orbánista köcsög..

Marcell
Olvasó
Marcell

“Csakszi” egy másik személy szerintem.

hunbagira
Újságíró

Hallgat a régi nevére. Amúgy, hiába gyárt új regeket az embernek elég ránéznie az oldalas szófosásaira -olvasás nélkül- hogy tudja ő az.

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Zombi, ő a jò öreg Csakszi, csak màr a vàlaszaiban automatikusan reagàl az itteni fővonalra is.

zgy001
Olvasó
zgy001

Alter Ego
Szerkesztő

Nevetséges. Nem csak kapitalizmusban, hanem fantazmagóriákban és lejártási kísérletekben is utazol még mindig? Nem kellene csodálkoznod, ha lassan már csaxi barátodnak is derogál fogadni a köszönésedet. :D

zgy001
Olvasó
zgy001

Alter Ego
Szerkesztő

Ha esetleg valóban hasonlóak a gondolatai és a stílusa, akkor talán az történt, hogy végre felismerte, hogy kitől érdemes tanulnia. :D

Vagy amennyire céltudatos manipulatőr, esetleg az történt, hogy korábban a céljai érdekében megvezetett téged azzal, hogy elszánt ideológiai partnerednek, barátodnak színlelte magát. :D

(Az utóbbi napokban nem volt időm kommenteket olvasni.)

hunbagira
Újságíró

Hát régen jártál erre, a stílus az amiről azonnal felismehető a faszkalap illetve (nekem) elég ránézni egy kiemelésekkel teli oldalas szófosásara…

Kalman
Újságíró

Te viszont nem változtál semmit, ugyanúgy a kapitalizmuson kattogsz, mint a régi szép időkben :-).

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Szóval kussolj, orbánista köcsög..

Neked semmi nem jó:):)DDDDD
Melyik kormánnyal lennél elégedett, kik kellene, hogy kormányozzanak?

hunbagira
Újságíró

Nálam ez nem emberhez/színhez kötött, csakszi. Nem én recskázok orbánra/gyurcsányra. Hanem programhoz..

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Pontosítok: melyik párt/szín/ember programja?

hunbagira
Újságíró

Most komolyan, mit vársz? Hogy a magadfajta, kisstìlű, gyáva, nihilista, pszichopatával hitvitába megyek?! (miközben -általad is megvallva- neked olyan nincs) Igen, elhiszem, hogy te jól érzed magad, elemedben vagy mint az egyszeri döglégy egy szaftos disznószar halmon. Hasonló a hasonló(k)nak, ugye..

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Most komolyan, mit vársz?

Nem is tudom, talán gerincet, de nem, ez túl nagy elvárás lenne tőled, mert azon kívül hogy ömlik a szar a pofádból, ráadásul még a Jobbikal is beszoptad, nem irigyellek,……..

És a nem létező programra való hivatkozás még külön emeli ezeknek a “fényét”……

hunbagira
Újságíró

Csakszi! Figyelj- ha már gerinc- te az ilyen szófosásodat sehol nem mernéd előadni életben, mert kb a fogaidból nem sok maradna meg. Viszont veled ellentétben, én igen. Annyira nem szoptam be, mert vajdád es bandája nagyjából a jobbik 2010es szövegeivel próbálja menteni a menthetőt 2022re. Ok, eddig is ezt csinálta, csak nem ilyen nyíltan.
Jó ti zsideseszek sosem az innovatív gondolkodásmódotokról voltatok híresek, még a politikai szlogeneket is mástól lopkodjátok hol a “ballibáktól” ,hol a “náciktól”. Mondjuk dagadt, kis kockásinges, jóllakott óvodások-amik voltatok/vagytok és lesztek(?)- azok sosem erről voltak híresek.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Figyelj- ha már gerinc- te az ilyen szófosásodat sehol nem mernéd előadni életben, mert kb a fogaidból nem sok maradna meg.

Ja, szar ügy, amikor az igazsággal szembesül valaki, és nem képes elviselni……

Viszont veled ellentétben, én igen.

Aham……

Annyira nem szoptam be, mert vajdád es bandája nagyjából a jobbik 2010es szövegeivel próbálja menteni a menthetőt 2022re.

És, nagyrészét meg is valósította, így elfogyott a levegő előletek:), és miután kirántotta a szőnyeget alólatok:), olyan szinten vagy orbánfóbiás, hogy beálltál gyurcsibohóc mellé, fogadd külön gratulációmat…….
Gyöngyöspatát tekintve, meg csak kussolsz, pedig a pártod jelenlegi “irányvonala” alapján, bőszen kéne védened a cigókat…..:)

(Apropó, még mindig az “exnáci” vezeti a “népieschedett” , mára már “szalonnáci”-vá” avanzsált, a maradék ripacsok által még valahogy összetartott “jobboldali pártot”, vagy már a parlamentben (időnként) idegbeteg idiótaként majomkodó nyomorult Jakab?: )

Ok, eddig is ezt csinálta, csak nem ilyen nyíltan.

Te meg csak nézel ki a fejedből hogy jobbról (is) be vagytok előzve, balról már belelógtok a új “SZDSZ”-ek seggébe, nekik meg kell a szavazatotok, de pontosan ugyanolyan gerinctelen férgeknek tartanak (jogosan), amivé sikerült “leküzdenetek” magatokat a nagy “balraát” következtében……

Jó ti zsideseszek sosem az innovatív gondolkodásmódotokról voltatok híresek, még a politikai szlogeneket is mástól lopkodjátok hol a “ballibáktól” ,hol a “náciktól”.

Ti meg, “jó jobbikos nácik” -nak csak a barna gatyátok maradt, mert azon nem látszik a “bátorságotok” eredménye, de a mocsokról ami szátokból, és szagról messziről fel lehet ismerni titeket.

Már szlogenetek sem maradt, azok is erodálódtak, ahogy a gerincetek, csak vagytok még, a tehetetlenség miatt ……

Mondjuk dagadt, kis kockásinges, jóllakott óvodások-amik voltatok/vagytok és lesztek(?)- azok sosem erről voltak híresek.

Megértem a fájdalmadat , hogy még “ezek” is “lenyomnak” téged, nehéz lehet együtt élned vele………., így marad a mocsok, ami ömlik ki a pofádon és egyúttal minősít is, ugató kutyaként……….

hunbagira
Újságíró

Te faszkalap, eddig azt hittem, hogy legalább a tények, valamennyire számítanak neked.:D
Komolyan, ha idelinkeltél volna valami zsideszes propaganda kiadványt -bencsikgajdicstól- még az sem ilyen nevetséges.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ugass, “cuki” szalonnáci … .és keresd meg az útleveled…..

Delin
Olvasó
Delin

Ha màr te is elmèsz Hunbagira tènyleg komoly bajok vannak otthon… Ha kell pàr tip külföldhöz dobj egy emailt.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

tènyleg komoly bajok vannak otthon…

Ja, azok, de még mennyire komolyak……napról napra erősödik a diktatúra, ……4 millió éhezik,…….és nincs elég migráncs,…….. tombol a feminizmus, …….ájvé………..

Tényleg, arra még kíváncsi lennék, hogy ebből a “szörnyű országból”, vajon melyikbe “menekülne”….. ? És miért oda?

hunbagira
Újságíró

Ha vajdád országos cimbije visszatér, akkor tombolni fog.:P arra felkészülhetsz. Azt sem olvasod el, amit idelinkelsz?!
Egyébként Új-Zéland déli sziget.

Delin
Olvasó
Delin

Ùj-Zèland volt a màsodik tippem. :)

hunbagira
Újságíró

Miből? :)

xcsakx
Olvasó
xcsakx
hunbagira
Újságíró

Gondoltam, hogy nem hagyod ki a magas labdát. De nem emiatt, a táj szépsége vonz. Politikai alapon kellene dönteni, akkor bárhova mehetnék. Mert ugyan mindenhol pszichopaták a politikusok, de sehol nem ennyire gyávák, ugyanakkor nárcisztikusok hozzá, a kisstílűségről nem is beszélve.
Nah jó, ha az etnikai tényezőket, hozzavesszük akkor még Japán és (és Delin ezt is eltalálta) akkor Szingapúr jöhet szóba.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nem mindegy, hogy hol mosogatsz?

Delin
Olvasó
Delin

Olyan sok minden nem jöhet szòba jogàszkènt, angol nyelvismerettel Euròpàn kìvül: Ozi, NZ, USA, Kanada, Szingapùr, Hong Kong, esetleg valamelyik arab orszàg. Valamit kihagytam? :)

hunbagira
Újságíró

Hát, ha szakmám szempontjából nézem, akkor pont nem az angolszász országok a megfelelőbbek a saját (inkább) keresetalapú jogrendszerükkel.

Delin
Olvasó
Delin

Nem gondoltam, hogy szakmai szempontokat mèrlegelsz, kontinentàlis joggal nehèz Euròpàn kìvül elhelyezkedni. Arròl nem is beszèlve, hogy elmùltàl 30 ès ha jòl emlèkszem a jogàsz nincs rajta a NZ working visa occupation list-jèn. Ìgy kb a student visa az egyetlen alternatìva, ami eszembe jut, vagy egy helyi asszonyka.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Mosogatónak bárhova mehet……………..

Delin
Olvasó
Delin

EU-n kìvül nehezen…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Most elkezdtem sajnálni…..

Delin
Olvasó
Delin

Csakszi, olyan morcinak tűnsz ma, akarsz ròla beszèlni? :)

hunbagira
Újságíró

Mit vársz tőle?! Ugyanolyan kisfiú mint hunn, csak ő kisstílű pszichopatás dolgokban éli ki magát, tudod virtuálisan húzzogatja a lányok haját, amikor már unja a faszát…

Delin
Olvasó
Delin

Ők ketten nem egy ligàban jàtszanak, de ezt te is tudod.

hunbagira
Újságíró

Szembesültek az új közvéleménykutatási adatokkal. :D

hunbagira
Újságíró

Ne aggódj értem, csakszi.Vannak ezenkívül leheőségeim. :D amúgy nekem nem büdös az ilyen munka sem…nem vagyok nőből.:D még egy szaros wc is szebb, mint gyurcsány család és vajda ocsmány képe..nem beszélve a magadfajta fogatlan, nyomorék követőik arcvonásáról.

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Ejj, mèg a vègèn kiderül nem te vagy itt az egyetlen kapitalista beàllìtottsàgù.

zgy001
Olvasó
zgy001

hunbagira
Újságíró

Mint írtam, hogy a táj szépsége vonz, nem (politikai-gazdasági) berendezkedés.
Amúgy Kínát, hogy értékeled “államista” nézőpontból? :D Én sem bírtam ki.:D
Szingapúr esetében -és úgy minden- távol-keleti országnál vizsgálni kellene a cégekben lévő- nem kevés- állami tulajdont.
Egyes naív magyar,közép- kelet európai politikus is így tervezte privatizációt. Csak nem számoltak a helyi zsidajokkal és sameszaikkal..illetve a nyugat gyarmatosító tevékenységével.

Marcell
Olvasó
Marcell

Csak a második? Minden ilyen oda akar emigrálni… Na ja, Novák Csanádnak bejött anno, ott élnek az ázsiai waifujával boldogan azóta is, ha meg nem haltak.

hunbagira
Újságíró

Mi van?

Marcell
Olvasó
Marcell
xcsakx
Olvasó
xcsakx

“a nőkkel szembeni erőszak a nők és a férfiak közötti, történelmileg kialakult egyenlőtlen erőviszonyok megnyilvánulása, amelyek a férfiak részéről a nők feletti uralkodáshoz és a nőkkel szembeni megkülönböztetéshez, valamint a nők teljes érvényesülésének megakadályozásához vezettek.”

“És ha már férfiak: azt is fel szokták panaszolni (például az úgynevezett Valódi Egyenlőségért Civil Társaság), hogy a férfiakkal igazságtalanul bánik az Isztambuli Egyezmény.”

https://index.hu/belfold/2020/02/20/nok_elleni_eroszak_isztambuli_egyezmeny_szajbarago/