Alter Ego
45 megosztás

A nő helye – Bill Gates felesége szerint

A női és feminista magazinok büszkén mutatják be Melinda Gates új könyvét, amelyben – mi mást – a feminizmus megunhatatlan kérdését csócsálgatja “A nő helye” cím alatt. Persze a női magazinok is érzik, hogy olyankor bizony nagy zavar támad az erőben (a “girlpower”-ben), ha egy feministát leginkább csak azzal lehet jellemezni, hogy ő egy sikeres férfi felesége.

Szóval nem csoda, ha a könyvről a napokban cikkező Glamur női magazin szerzőnőjének kezéből is kisiklik a történet már az elején. Sebaj, “ha rövid a kezed…” toldd meg egy lózunggal:

Ez azonban egyáltalán nem azért van, mert őt csak így lehetne megismertetni az emberekkel, hanem azért, mert ő maga büszke arra, hogy a világ egyik legbefolyásosabb emberének a felesége, de nem maradt annak árnyékában kényelmesen, hanem olyat tett, és tesz a mai napig, ami méltán emeli a legnagyobbak közé.

Tekintve, hogy valójában Melinda Gates-ről semmi különöset nem lehet elmondani – azon túl, hogy jótékonysági célokra költi a férje által megkeresett vagyonokat -, ezért jobb híján ezt kell a feminista hírszerkesztőnek a világmegváltás netovábbjaként ábrázolnia. És a filantrópia, a jótékonyság, mint egyetlen hivatás még önmagában nem is lenne probléma, csakhogy ez a jótékonyság, habár felülemelkedik a nemzeti sovinizmus kicsinyességén és földrészeken átívelve a harmadik világban lel célokra, mégis a létező egyik leghitványabb sovinizmusba torkollik: a nemi sovinizmusba.

Vessünk csak egy pillantást a Melinda Gates által megosztott Instagram fotón a jelmondatra: “Ha egy lány gyermeket oktatsz, egy egész nemzetet oktatsz.” – És sajnos számos tehetős “emberbarát” mindezt szó szerint, komolyan veszi, és sokan csakis olyan nemzetközi segélyprogramok számára adakoznak, amelyek kizárólag lányok-nők számára nyújtanak segítséget. Erről egy korábbi cikkben már részletesen írtam. Úgy tűnik, ezeket a “filantrópokat” az nem érdekli, hogy a harmadik világban embert próbálóan kemény munka, kiszolgáltatott élet vár a fiúgyermekekre, akik még nyomorban, éhezésben és betegségben is felelősek a családjuk, rokonaik eltartásáért. Csak egyetlen példaként tekintsünk az afrikai kakaóültetvényeken dolgozó fiúkra, akiknek jelentős része már felnőtt kora előtt megnyomorodik, mert a kakaószüret idején machetével vágja le a fél kezét. Ezen ők nem kívánnak segíteni. A fiúk-férfiak kihasználása, kizsákmányolása, nyomorúságos élete számukra is csak a hétköznapi élet része, amíg a lányoknak személyre szabott extra oktatást szerveznek. És nekik az sem baj, ha ez a szemléletmód már a nyugati társadalmakban is alaposan leszerepelt, hiszen jelentős mértékben ez a feminista társadalommérnöki machináció felelős azért, hogy a fiúgyermekek tömegei válnak korai iskolaelhagyókká, súlyosan aluliskolázottakká. Sebaj, hiszen a férfiakat úgyis a legalantasabb munkákra szánják, azokra, amelyeket a nők soha nem fognak elvégezni, legfeljebb csak az íróasztal mögötti körömlakkozás közben önelégülten szemlélni. – Szóval talán nem is az a kérdés, hogy mit állít Melinda Gates “A nő helyéről”, hanem sokkal inkább az, hogy mit is gondol valójában a férfi helyéről a társadalomban. A tisztesség kedvéért azért tegyük hozzá, hogy a lányok oktatására irányuló harmadik világbeli feminista programok egyúttal a lányokkal szemben  is számítóak: a társadalommérnöki igyekezet hajszál pontosan GDP-vé konvertál minden iskolapadban és munkában eltöltött évet, minden elmaradt gyermekvállalást, sőt minden abortáltatott gyermeket. – Ahogyan erről a fentebb már hivatkozott korábbi cikkben is írtam.

A hosszabb kitérő után próbáljunk meg kicsivel konkrétabban Melinda Gates könyvére koncentrálni. Ugyan jóérzésű ember egy feminista könyvet megvásárolni és elolvasni aligha fog, de ezért a Glamur újságíróját segítségül hívva megpróbálhatunk képet kapni az olvasó által abból levonható konklúzióról:

A könyv már pár oldal után elgondolkodtatott, és kicsit szégyelltem is magam azért, hogy nem értékelem eléggé azt, hogy úgymond bármit megtehetek. Szavazhatok, egyetemre járhatok, vezető pozíciót tölthetek be. Eldönthetem, mikor szeretnék gyereket vállalni, és tehetek azért, hogy ez még ne most történjen meg. Ha soha nem szeretnék gyereket, az is teljesen rendben van. Kiválaszthatom azt, akivel le szeretném élni az életem, és mondhatok nemet, ha 10 év múlva meggondolom magam. Feljelentést tehetek, ha BÁRKI kezet emel rám, vagy szavakkal bántalmaz. Ha elég ügyes vagyok, megfelelő körülményeket biztosíthatok majd a születendő gyerekemnek, hogy azzá váljon, akivé szeretne. Lehet orvos, ügyvéd, de utazó, pincér, író is, vagy bármi más is. Megvan hozzá a lehetőségem, hogy úgy éljek, ahogy szeretnék. Nőként. Számomra ez természetes, és soha meg sem fordul a fejemben, hogy NŐKÉNT nekem bármit máshogy kellene csinálnom, mint a férfiaknak. Azokban az országokban azonban, melyeket Melinda Gates bejárt, a nők nem is álmodnak ezekről a dolgokról. És a legszomorúbb, hogy nem is álmodnak róla. Mivel a legtöbben nem is tudják, hogy joguk lenne hozzá.

Ha a nőíró úgy foglalja össze Bill Gates feleségének könyvéből származtatott felismeréseit, hogy a feminizmus a nyugati társadalomban elérte célját és ezzel értelmét is vesztette, akkor talán nem is annyira kártékony könyv ez. Legalábbis a nyugati társadalom szempontjából. Nyugodtan exportálja, teleportálja önmagát a feminizmus a harmadik világba, lehetőleg az összes aktivistájával együtt, hiszen ezt ajánlgatják “kedvesen” az antifeministák, a férfijogi aktivisták is már régóta. Az már egy másik – sajnálatos – történet, hogy előbb-utóbb a “megsegített” harmadik világ sem fog köszönetet mondani nekik a hagyományos nemi szerepek lerombolásáért, a férfiakat a pótolhatatlan munkájukért megillető tisztelet felszámolásáért, a nemi sovinizmusért és a nemi gyűlöletkeltésért.

Post Author: Alter Ego

Alter Ego
Érdekelnek az emberek. Érdekelnek a közösségek. Mindez a pszichológia és a társadalomtudomány nagyítója alatt is. Mindig is meghökkentettek és lenyűgöztek az egyéni- és a közgondolkodás paradoxonjai. Emellett van személyes véleményem is a világról, sőt nem átallom néha le is írni. Elismerem, hogy az elemző énem felett néha a privát szenvedélyességem győzedelmeskedik, ezért a kedvenc műfajom a publicisztika.
f Facebook
45 megosztás


347 thoughts on “A nő helye – Bill Gates felesége szerint

  György Károly Tóth

  (2019. október 21. hétfő - 22:29)

  “Ha egy lány gyermeket oktatsz, egy egész nemzetet oktatsz.” – igen,beszélhetünk arról, hogy igen, miért a lányokat, és hogy bezzeg a fiúk majd műveletlenek, alacsony keresetűek lesznek, akik nem tudnak kilépni a nyomorból, hogyne, és hogy a társadalommérnökség igen, pontosan kikétszerkettőzi, hogy a reménytelen túlnépesedés ellen küzdő országoknak mennyi-mennyi megtakarítást jelent, ha letörik a nők termékenységi rátáját, bármi áron, ideértve a nők “helyzetbe hozását” is, ne szülessen annyi éhes száj, különösen, ha ami Afrikában mindennapos, hogy azokat sívó homokkal kellene etetni…mert termőföld alig, és mondjuk, ha van is, azon kakaó terem, a nyugatiaknak, exportra, és helyben csak a levágott kezű, megrokkant gyerek marad….
  De lássuk világosan azt is, hogyha a népesedési problémát nem nukleáris csapással, tömegéhezéssel vagy okosba’ szerkesztett vírusokkal akarja valaki, valakik megoldani a harmadik világban, mindenek előtt Fekete-Afrikában, akkor messze-messze a leghumánusabb – és egyébként igen-igen eredményes – módszer a felnövekvő generáció nőit taníttatni, iskolázni. Földrajzi-szociológiai egyszeregy, hogy minél tanultabb egy nő, annál kevesebb gyereke lesz. Európában már “sajnos”, de ott még ez előremutató. Afrikában bármivel és akármivel le kell csökkenteni a népességszaporulatot, mert az jelen állás szerint nemcsak Afrikát, de Európát is létében, civilizációjában veszélyezteti.
  Én – lehet, naív vagyok -nem tennék egyenlőségjelet a lányok oktatása és tanítása, meg a prosztó, erőszakos feminizmus közzé. Keresztényként az emberi méltóságban hiszek, és a szerint tekinteném, hogy mi a cselekedet mozgatórúgója. Szeretetből táplálkozik-e, jószándék vezérli-e? Mert ha igen, akkor helyes. Ha az a szándék vezeti, hogy az ott élőknek jövője legyen, boldoguljanak, országuk, földjük, népük megmaradjon, osztályrészük ne a nyomor, a kilátástalanság, a törzsi háború legyen, akkor, jöjjön bárhonnan, az üdvös. Isten görbe vonalakkal is tud egyenesen írni. Ha pedig nem a jószándék vezeti, ha nem társadalmi békét, emberek javát akarja, hanem viszályt szítani – az ki fog derülni. Vagy tán ki fog derülni, hogy a fiúk oktatását “társadalommérnökék” azért nem erőltetik Afrika-szerte, hogy ezek az emberek lehetőség és egzisztencia nélkül, mivel nincs vesztenivalójuk, tömegesen tóduljanak Európába, és meszticizálják azt?
  Ki fog derülni. Félek, hamarosan.

   hunbagira

   hunbagira

   (2019. október 22. kedd - 21:05)

   Tóth úr. Úgy látszik megfeledkezett bizonyos tényekről, szoval hagyjuk a hazug női önsajnalatot. A 2 világháborúban a kieső mukaerőt az ellenséges hadifoglyokkal pótolták. Gondolom a malenkij robot a gulág es lager fogalma rémlik. Persze ebből is lettek konfliktusok ugyanis az asszonykák összefeküdtek a kihelyezett hadifoglyokkal. Mondani sem kell ebben is az alja magyar (es cseh) nő járt az élen, szokás szerint. Es amikor hazaérkeztek a katonák sok esetben ólommal vettek elégtételt a sérelmekert, moricz szegényemberek ugye..

    Reszet Elek

    Reszet Elek

    (2019. október 22. kedd - 23:28)

    A malenkij robot már a háború utáni időszakot érintette. A gulág politikai fogolytábor volt és nem termelő intézmény. Egyedül a németek vonták be a hadifoglyokat, zsidókat, politikaiakat a termelésbe.
    A nőket meg sehol sem kellett félteni. Az orosz nők is aláfeküdtek a magyar bakának, némelyik hónapok óta nem látott férfit így nem is csoda. A francia meg holland nőkről nem is beszélve.

     hunbagira

     hunbagira

     (2019. október 22. kedd - 23:35)

     A gulágon hadifoglyokat is dolgoztattak kezdetektől.
     Az orosz nőknek erre nem volt lehetőségük, ugyanis a birtok (közföld, obscsina majd kolhoz rendszer) nem család kézben volt es így a foglyok nem asszonykához voltak kihelyezve mint a monarchiában.

     hunbagira

     hunbagira

     (2019. október 23. szerda - 09:23)

     Dehogynem volt az, 1950es évek második feléig majdnem minden nagy szovjet tervhez a gulag adta a munkaerőt a fehér-tenger csatornától, a sziberiai folyók megszelidítésén át a bamig és a “zárt” városok es bajkonur felépítéséig..

      Reszet Elek

      Reszet Elek

      (2019. október 23. szerda - 10:21)

      A Vörös Hadsereg mozgósítási létszáma majdnem 30 millió fő volt ill.. ennyi hagyta el a munkaerőpiacot a háború időszakában. A gulágon 1-1,5 millió fogolynál nem volt több. Nem kell különösebben matematikázni hogy egyértelmű legyen, ekkora embertömeget az általad leírt módon nem lehetett pótolni a termelésben.

       hunbagira

       hunbagira

       (2019. október 23. szerda - 11:10)

       Ez az összlétszám a háború egésze alatt. És nem a hadgazdasági szempontból fontos oroszok tették ki -fajlagosan- a behívottak többségét, hanem törzsi -állítólagos rokon- népekből történt a verbuválás. Kazah/kirgizek vesztesége több mint 1 mió fő volt.

        Reszet Elek

        Reszet Elek

        (2019. október 26. szombat - 09:48)

        “A Szovjetunió egyes számítások szerint 27 millió főt veszített a háború alatt, beleértve a 8,7 millió katonai halottat, akik közül 5,7 millió orosz, 1,3 millió ukrán volt.” Ez gyakorlatilag az összes szovjet katonai veszteség 80%-a volt.. Ezek alapján nem tűnik úgy hogy az oroszok alulreprezentáltak lettek volna.
        Másrészt ez a fenti matematikázáshoz is illeszkedő adat. Elég kivonni a mozgósítási összlétszámból hogy egyértelmű legyen, ennyit a gulágok munkaereje nem pótolhatott.

        A kazah és kirgiz katonai veszteségek ÖSSZESEN 380e főre tehetőek. Háborús civil áldozatok pedig nem voltak, lévén nem volt közvetlen harcoknak kitett területük.
        forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties#USSR

      Reszet Elek

      Reszet Elek

      (2019. október 26. szombat - 09:49)

      Ezen beruházások jórésze a II.vh utáni.

     hunbagira

     hunbagira

     (2019. október 23. szerda - 09:27)

     Nem az összefekvesen volt a lényeg, hanem az állítólagos női hősiesség a munkafronton ami kb olyan legenda, mint a partizánok a hozzájárulása a szövetségesek végső győzelméhez. Az első vh a legtöbb helyen eleve a munkaerőhiány okozta ellátási zavarok (es az erre adott válasz forradalom stb) miatt ért véget. Már ez is cáfolja ezt a legendát.

   herceg

   (2019. október 30. szerda - 08:48)

   “Szeretetből táplálkozik-e, jószándék vezérli-e? Mert ha igen, akkor helyes.”

   Hmm, mivel is van kikövezve az a bizonyos út?

  bf

  (2019. október 21. hétfő - 22:35)

  Ha tényleg elviszik a “Sötét Afrikába” a “feminizmust” és a ráveszik a nigger/arab nőket (és ezzel jó esetben a “szegény, dolgozó jómunkásember férfiakat” is) arra, hogy ugyanúgy tönkrebasszák és “civilizálják” magukat és elinduljanak a jóléti államok “Lenini útján”, hát akkor még adományt is adnék neki, hogy minél hamarabb és minél jobb munkát végezzenek…..

  Szépen hangzik, de amíg az átlag nigger meg van győződve arról, hogy a szűzlány megakadályozza/gyógyítja az AIDS-et, és még a keresztény(hála neked katolikus egyház és hű szolgáid) “tanítás” plusz megerősíti, hogy az eredetileg nem, de ezek utánpláne nem hajlandó óvszert használni, nem lesz képes kikecmeregni az alacsony IQ által predesztinált “primitív” létből ezt meg még megfejelve az iszlámmal, tökéletes túlélő szemét alakul ki…..

  Naooo

  Naooo

  (2019. október 21. hétfő - 22:38)

  “amíg a lányoknak személyre szabott extra oktatást szerveznek”

  Ez nem biztos baj, talán eztán kevesebbet ellenek. A nulla lenne az ideális. Feminizmust a harmadik világba!

  31Anna

  (2019. október 22. kedd - 00:21)

  A Tisztelt Szerző véleményt ír egy olyan könyvről, amit nem is olvasott el. :)

  A harmadik világ számos országában még ma is csak a fiúkat oktatják, a lányokat nem. Ezeken a helyeken szervezik meg a lányok oktatását a segélyszervezetek. Nem arról van szó, hogy valahol, ahol egyébként nincs iskola, csak a lányok számára szervezik meg az oktatást. Magyarán felesleges a szerző szívszaggató kirohanása a kakaóültetvényen dolgozó szegény férfi miatt, miközben a harmadik világban élő nők köztudottan.tejben-vajban fürödnek.

  Nyugaton alapvetően az oktatási formát a fiúknak találták ki. A lányok ehhez az évszázadokig csak fiúk számára elérhető oktatáshoz csak később csatlakoztak. Vicces dolog ezt úgy beállítani, hogy az oktatást a nők igényei szerint alakították ki a nyugati országokban. Hogy egy alapvetően férfiak számára kialakított rendszerben a nők jól teljesítenek? Hát, ez van. :)

  A feminizmus eredményeiről szólva: Melinda Gates lehetőségeit talán nem kellene egy átlagnő lehetőségeivel azonosítani.

   Alter Ego

   Alter Ego

   (2019. október 22. kedd - 01:34)

   “A Tisztelt Szerző véleményt ír egy olyan könyvről, amit nem is olvasott el. :)”

   Számítottam a kritikára… sőt kifejezetten vártam. Csakhogy szerintem ez akkor lenne probléma, ha ezt nem ismertem volna be és ennek ellenére azt állítanám, hogy szigorúan a könyvről írok… De én inkább arról akartam írni, hogy miért nem győz meg semmi sem arról, hogy én ezt a könyvet el akarjam olvasni, és mi az, ami visszariaszt már anélkül is, hogy ezt a könyvet kinyitnám, és mi az, ami miatt épeszű férfi csak ritkán olvas feminista könyveket…

   “Vicces dolog ezt úgy beállítani, hogy az oktatást a nők igényei szerint alakították ki a nyugati országokban.”

   Nincs itt semmi vicc, merthogy az van, hogy azt az oktatási rendszert már régen átalakították olyan módon, hogy az a lányoknak kedvezzen: kezdve azzal, hogy az ő vérmérsékletükhöz igazodik a versenyszellem visszaszorítása, az interakció helyett a magoltatás, a mozgékonyság rosszaságnak titulálása, a felvételi pontszámokban a nemi diszkrimináció, és nem utolsó sorban a lányok iskolázását ösztönző milliárdos társadalmi programok. De tovább megyek, az USA-ban még az iskolai sportok is aszerint nyernek támogatást, hogy azokban mennyire képesek sikeresek lenni a lányok, és aztán ezen az alapon sorvasztanak el számos egyetemi sportágat. Sőt még tovább megyek: mára eljutottunk már egyenesen oda is, hogy az intelligencia fogalmát úgy fogalmazta újra a pszichológia, az oktatáspszichológia, hogy azzal a lányokat lehessen jobb színben feltüntetni: ilyen módon beszélhetünk egy ideje például “nyelvi intelligenciáról”… Hogyan is lenne másként lehetséges, hogy miközben a fiúk-férfiak intelligenciája (mérési metódustól függően) átlagában akár 10 ponttal is megelőzi a lányok-nők intelligenciáját (a nonpc kutatások ezt nem rejtik kegyesen véka alá) mégis a fiúk-férfiak azok, akik egyre inkább lemaradnak…

   “Melinda Gates lehetőségeit talán nem kellene egy átlagnő lehetőségeivel azonosítani”.

   Azt mondjuk nem én mondtam, hanem a Glamur újságírónője, de ő legalább őszinte és nem vette el annyira az eszét a feminista agymosás, hogy ne ismerje fel bizonyos impulzusok hatására, hogy ma az egész nyugati társdalom nem csak kiszolgálja a nők igényeit, hanem lassan már minden a nők körül forog… Szóval semmi ok a hiányérzetre. Aki száz év feminizmus után is még mindig panaszkodik, az lassan azért elkezdhetne önvizsgálatot tartani…

    György Károly Tóth

    (2019. október 22. kedd - 07:43)

    Egy kapcsolódó, de nem kritikus, hanem kiegészítő megjegyzés: Közismert, hogy a lánygyerekek jobban boldogulnak az iskolarendszerben, nem csak azért, mert nemcsak Magyarországon, az óvodai és alsó tagozatos nevelők több mint 90%-a nő, hanem mert, ahogy ön is megjegyezte, maga az oktatási metodika és követelményrendszer a jó kislányoknak kedvez. Jó tanulónak a fegyelmezett magológép minősül. Aki nem az, annak konfliktusai vannak az iskolában. Aki a tanár szavát megkérdőjelezi, elvágja magát, aki egyedileg akar megoldani valamit, elvágja magát, akinek mozgásigénye van, elvágja magát, ezek nem a lányok lesznek. Jelzem, szerintem van köze a magyar oktatási rendszer nemzetközi versenyben történő vészes lemaradásához ennek a szemléletnek, amely egyik kézzel túlterhel (magas óraszám, felesleges kötöttségek), másik kézzel viszont nem követel (nincs verseny, nincs követelmény, nincs a pedagógusnak fegyelmezési lehetősége, se tekintélye, de “szerencsére”, az állam ott tesz alá és rá, ahol tud), azaz más szavakkal, még saját elképzeléseihez és elveihez képest is rosszul, defektesen működik. (A másik az elképesztően elavult tananyag és tanítási szemlélet.)
    Viszont, meg kell jegyeznem, hogy számos pedagógus utalt már rá, hogy az afrikai oktatási rendszert ugyebár – eltekintve a nyugat-afrikai klasszikus arafang-iskoláktól, melyek iszlám eredetűek, ergo , gyakorlatilag az arab nyelvű írást és a koránt tanították – európai misszionárius eredetű, tehát nagy vonalakban és plasztikusan Szent Benedek hetedik századi európai elképzeléseit akarja vinni a XXI. században, Afrikában. A néger gyerekek nagyobb testtömeggel születnek, és gyorsabban fejlődnek, mint a fehérek. Előbb járnak, előbb tanulnak beszélni. Mozgáskoordinációjuk 4-8 éves korban sokkal jobb a fehér gyerekekénél. Viszont 11-12 éves korra szellemi fejlődésük nagyrészt meg is áll, de liberális körökben nem éppen politikailag korrekt azt mondani, hogy az átlagos fekete sosem fog túllépni egy 12 éves európai szintjén. Míg egy fehér gyereknek átlagosan 16-17 éves korig nő a szellemi képessége, sőt, a kiemelkedően intelligens embereknek gyakran akár harminc éves korukig. Az, hogy hatéves kortól tizennyolc éves korig tart az iskola, a fehér gyerekre van méretezve, a feketéknek négytől tizenhárom évig kellene (kötelezően) járniuk. Fiziológiai sajátosság. Tudjuk, rasszok és népek között különbségeket észrevenni véleményhatalomék szemében színtiszta rasszizmus, kivéve, ha fehér keresztény férfiakat diszkriminálni kell, tehát, az, hogy feketéket MÁSKÉPPEN kell tanítani, másféle oktatási rendszerben, a minden oldalról tabukkal és tilalomfákkal körülpakolt progresszívéknál gondolati szinten sem merülhet fel….

     Reszet Elek

     Reszet Elek

     (2019. október 22. kedd - 08:39)

     “Viszont 11-12 éves korra szellemi fejlődésük nagyrészt meg is áll,” – Valamilyen forrás rendelkezésre áll ezzel kapcsolatosan?

    normalhölgy

    normalhölgy

    (2019. október 22. kedd - 07:44)

    Alter Ego! Hogyha az oktatást átalakították a nők szája íze szerint, annak szerinted mi lehetett az oka? Egyáltalán miért kellett a nőket berakni a munkahelyekre? Főleg, ha ennyire buták és csak arra valók. :D Mesélj, kérlek!

     György Károly Tóth

     (2019. október 22. kedd - 08:04)

     Ha tőlem is elfogad választ, nemcsak a szerzőtől, akkor megmondom önnek: nem meglepő módon: pénzért. A nők tömeges oktatásának és fizetett munkahelyere történő beáramlásának az első világháború hadigazdálkodása volt az oka, mikor , mivel, szemben a korábbi történelmi időszakokkal, mikor az ipari teljesítmény nem volt képes arra, hogy néphadseregeket szereljen fel (a középkorban egy teljes lovagi fegyverzet egy száztelkes jobbágyfalu egyévi termésfeleslege, adója értékét képviselte) ezért a hadviselők létszáma az összlakossághoz képest elhanyagolható, a termelésből kivont férfiak száma csekély volt. Hunyadi Mátyás egy négymilliós országból húszezer fős reguláris és kb. húszezer fős irreguláris haderőt állított ki, Alexandrosz a Kr.e. IV. század közepén mintegy ötmilliós görög-macedón-illír népességből negyvenhétezer emberrel indult világhódítani, és technikai és hadászati-taktikai fölényével a falhoz verte a százmilliós népességű perzsa birodalmat. Azaz, a termelésből kivont férfiak száma a felnőtt férfi lakossághoz képest nem érte el az öt százalékot. A technikai-műszaki fejlődés miatt az ipar a XIX: századtól már mindenkit fel tudott szerelni korszerű fegyverzettel, és a világ belépett a milliós tömeghadseregek korába. Mivel a férfiak 1914-től kezdődően a front, a hadikórházban, a tábori kupiban vagy a tömegsírban tartózkodtak, ugyanazok a kapitalisták, akik kitalálták a világháborút, mert jó üzlet, kitalálták azt is, mert szintén jó üzlet, hogy a kereső nélkül maradt családok anyáit behajtsák a gyárakba, persze, kevesebb fizetésért. Azaz, a férfi szakmunkás bérének a hetven százalékáért elvégzik a munkájuk ötven százalékát (fizikai munkában átlagnő ennyire képes, nem véletlen volt a mezőgazdaságban a külön férfi-, és női napszám) , teljesítményben, gyakran minőségben is. Ez is nagyon jó üzlet. Miután vége lett a háborúnak, az üzlet nem állt le, mert “gazdasági válság” címén a férfiak bérét letörték a női bér mellé (ezért vagy száz éve nincs érdemleges bérkülönbség azonos munkakörökben..) és a továbbiakban a kapitalista két embert foglalkoztatott egy fizetéséért. Ez számos, a liberálisok szerint nagyon üdvös, gondolkodó ember szerint kevéssé üdvös mellékhatással járt. A családfő, a kenyérkereső tekintélyének lerombolása, az anya gyerekektől való elvonása, a gyerekek állami nevelőintézetekben (bölcsöde, óvoda) kényszerítése szeirntük mind-mind nagyon üdvös. Ehhez hozzájárult, hogy a nők tömeges munakhelyeken történő megjelenése okán a férfiak napjuk nagyobb részét a továbbiakban nem feleségükkel töltötték, mint egy középkori parasztember, hanem idegen nőkkel, majd, ha közben kitaláljuk a “polgárjogokat” is, akkor innen már csak egy lépés a házastársi hűség realtivizációja, a válások tömege, a csonka családban, apa nélkül felnövő generációk, és a társadalom mélyszerkezetének rombolódása.
     Más szavakkal, 1914 óta a nyugat egyfajta hadigazdálkodást, egyfajta szükséghelyzetet általánosított, annak ellenére, hogy a műszaki fejlődés okán, ha ma akkora lenne a termelésben a bérhányad, mint az első világháború előtt, Magyarországon az átlagfizetésnek nagyjából évi 30 000 dollárnak, (közel tízmillió forintnak, havi átlagban 750-800 ezer forintnak (nettó) kellene lennie, de nem annyi, mert éppen a háborús konjunktúra “béke”időszakra kiterjesztésével brutális módon elszakadtak egymástól a bérjövedelmek és a tőkejövedelmek, ma egy átlag kapitalista multicég a dolgozóinak harmadannyibért se fizet bevétele átlagában, mint 130 éve, de még az USA-ban is (M. Moore: Kapitalizmus, szeretem) 1970-től 2008-ig a GDP-hez mért átlagfizetések hetven százalékkal csökkentek. Nagyon f.sza – nekik. És mit kapott a társadalom? Meg lehet nézni, a nyugati világ azt kapta cserébe a lakosság munkaerejének kizsigereléséért, hogy ma már a születési rátája oly alacsony, hogy újratermelni sem képes magát, ergo, lehet arról értekezni, hogy mekkora kultúrális haladás a női emancipáció, csak azt “felejtik el” hozzátenni, hogy ezen az áron, amely áron megvalósult, egyrészt nem fenntartható, másrészt pedig történelmileg jól láthatóan öngyilkosság.
     Globalizáció már volt egyszer, Kr.u. 235 után a Római Birodalomban, az eredményét meg lehet nézni. Ez lesz most is, nem kell aggódni.

      normalhölgy

      normalhölgy

      (2019. október 22. kedd - 08:07)

      György Károly Tóth! Köszi a korrekt választ. Persze, hogy elfogadom a te válaszod is. Nekem is ez volt a tippem, ahogy kezdted a válaszod. Egyébként érdekeseket írsz. Kellesz ide! :)
      Egyébként azt elismerem, hogy ez a folyamat, amit szépen végigvezettél – bomlaszt és pusztít. Érdekes végiggondolni, hogy miként teszi tönkre a családot, mint hátországot. :( Mert amennyi gyereket a nők vállalnak, annyival sem tudnak foglalkozni.
      Eredmény: a gyerekek gonoszak egymással, de még a felnőttekkel is. Csak azt is megfigyeltem már, hogy az iskolázatlan nők is ugyanolyan rossz hatással vannak a gyerekekre. Ők meg nem az időhiánnyal, hanem a tudatlansággal küszködnek. :D
      De nem csak hogy ilyen neveletlenek a gyerekek, de ezzel együtt agyon vannak frusztrálva, terhelve felesleges tanulnivalókkal. Mi lesz egy frusztrált gyerekből? Frusztrált felnőtt.
      Nagyon jó eszköz egyébként az a fajta elvakítás, hogy: “Tanulj, mert akkor lesz valami belőled!” Nem csak a fiúknak mondogatják, hanem a lányoknak is. Utóbbiak nagyon vevők erre a “biztatásra”, mert dolgozik bennük a teljesítménykényszer. “Ha ügyes vagyok, akkor anya és apa szeretni fog engem.” Úgyhogy így elvakulnak, és hajszolják a teljesítményt. Magukénak tekintik aztán az egész drukkot és maximalisták lesznek.
      Elindult egy folyamat, aminek nyilván nem lesz jó vége. Vissza lehetne fordítani, de már írtam valamelyik cikk alá, hogy ez senkinek nem érdeke, akinek kezében lehet a változtatás lehetősége. :(

       wittukind

       wittukind

       (2019. október 22. kedd - 17:51)

       Szerusz, normál karcagi csaj! te vagy az ugye? nos, nekem a kedves apukám, anno aszondta “dolgozz, mert akkor lehet valaki belőled”-szerencse hogy itthon legalább, nem lettem “valaki”- üdv a férjecskének is megen odaengedett a géphez, bravó!

        normalhölgy

        normalhölgy

        (2019. október 23. szerda - 20:59)

        Szevasz, wittukind! Te mindig oda vagy ragadva a géphez. Nélküle nem is tudsz létezni. Te még fél kézzel csinálod a marhapörit, fél kézzel kommentet írsz.
        Le merem fogadni, hogy a fűszerezés is TÖKÉLETES. Mi más is lenne? :D
        Te vagy a megtestesült TÖKÉLY. :)
        Nekem saját gépem van, úgyhogy ez alaposan mellément. Sorry.
        Csak éppen nem mindig van időm/kedvem. Meg néha el kell engedni vitákat. :) Most legalább nem kell félned attól, hogy én a 31-es Anna vagyok. :)
        Láttam, hogy ő is beindult. :D Kemény csaj, óvakodni ildomos lenne tőle. ;)
        Üdv.

         wittukind

         wittukind

         (2019. október 24. csütörtök - 17:51)

         Te normálcsaj, te! hsz-ből eléjön hogy ugyanaz vagytok….a tökély-lyt nem kellett volna irjad, merd megharagszik a Hunn meg a Csakszi….a harmincegy-ről honnan tudod, hogy csaj???? én azt hittem, valami féreg…és nem félek senkitől és semmitől….és Wotan éltesse a saját géped!

          normalhölgy

          normalhölgy

          (2019. október 24. csütörtök - 21:09)

          Te wittukind!
          És baj, hogy hasonlít a véleményünk? Baj hát. :D Tudom, hogy csaj, mert eleve unszimpatikus dolgokat ír számodra + sokak számára is. És te is tudod, hogy csaj, mert a pinájára utalsz. Egy féregnek nincs pinája. :D Kérj tőle egy talit! Majd utána tőlem is. És ha külsőre különbözünk, akkor talán elhiszed, hogy nem 1 a profilunk. :D Ki is fog derülni, hogy valóban nem félsz senkitől és semmitől. ;)
          Mondjuk én pont teszek rá, hogy ki kicsoda. Nem egy távoli ember véleményétől függ az életem.
          Örülj már, hogy tökéletes vagy Hunnal és Csakszival, meg a többi hímmel együtt! :) Így legalább senkit nem hagyok ki.

           wittukind

           wittukind

           (2019. október 25. péntek - 17:54)

           Kezcsókolom, normálcsaj! “unszimpatikus” dolgokat pont hogy a Hunn meg Csakszi, meg a mutáns úr(ujabban buddha2.0) szokott irogatni…de nem veszem fel, mert nem vagyok sértődős fajta…de a hazugsággokkal kevert marhaságokat, amit felsőbbrendűen is adnak be…azt nem birom válasz nélkül..ez van…mi a franc az a “tali”?-ja..ha tudom, akkor se érdekel, és nem is utaltam a féregnek csak arra amit itt, eme oldalon beismert….salve şi mii de boambe!, vaké kona!

      rgs

      (2019. október 22. kedd - 08:21)

      Príma. Falusi gyerekként ugyan messze túlzónak érzem ezt: “Azaz, a férfi szakmunkás bérének a hetven százalékáért elvégzik a munkájuk ötven százalékát (fizikai munkában átlagnő ennyire képes, nem véletlen volt a mezőgazdaságban a külön férfi-, és női napszám)”, nekem inkább a 80/100 tűnik igaznak (külön hangsúlyoznám hogy nem szakmunkáról beszélek, csak a puszta fizikai munkáról [nyilván nyolc-tíz gyermek megszülése csak ront az arányon]), de ettől eltekintve egyetértek. Érdekes volt, köszönöm.

      VivienLeigh

      (2019. október 22. kedd - 17:33)

      Tisztelt Tóth György Károly !

      Nagyon örülök, hogy ilyen részletességgel tárgyalta a kérdést. Tényleg. Nagyon remélem, hogy önnek végre elhiszik , hogy milyen történelmi háttér húzódik a női munkavállalás és a kétkeresős családmodell kialakulása mögött. Megvallom , ezt nem tudtam, hogy már akár az első világháború idejére visszanyúlik a történet. Én behatóbban a második világháború után kialakult helyzettel foglalkoztam. Ezen az oldalon nagyon sokszor olvastam, hogy mi nők akartunk ennyire dolgozni, meg a feminizmus tehet róla, hogy kétkeresős a modell és, hogy ennyi nő dolgozik. A feminizmus többedik hullámainak valóban vannak kifejezetten káros hatásai, sok mindenről tehet, de Magyarországon ( és térségünkben ) egészen más történelmi események húzódnak a háttérben. Nálunk az ún nőmozgalmak tevékenysége kb a 0-val volt egyenlő , pláne a második vh után. Az olcsó munkaerő, a szovjet ukáz ( múltkor linkeltem róla, hogy évente hány százezres ! nagyságrendű nőt kellett orosz parancsra bevonni a munkaerő piacra) . És sajnos ez a kétkeresős modell azóta is makacsul tartja magát nálunk. És az is maximálisan igaz, hogy ennek volt még egy nagyon hasznos jövedelme az olcsó munkaerőn kívül, pontosan , ahogy ön is írta ( korábban számtalanszor én is), amíg a gyerek bölcsiben, oviban, napköziben, addig az állam nevel. Az diktálja az ideológiát. Meg is van erkölcsileg az eredménye.
      Szóval régiónkban nem a nők mentek tömegesen tüntetni, higy dolgozni akarnak mindenáron. Ezért igazságtalan ( többek között) két teljes munkaidőben dolgozó szülő esetében egy családi háztartás összes munkáját egy emberre rátolni. Nem, nem mi nők akarzuk ezt. És ez egy történelmi tény.

       hunbagira

       hunbagira

       (2019. október 22. kedd - 23:27)

       Semmilyen, közep- keleteurópában az ellenséges, fogságba esett férfiak rabszolgamunkájával pótolták a kieső munkaerőt. Malenkij robotról, gondolom hallottál?!
       Illetve stalagról, gulágról ,halálra dolgoztatásról.

        VivienLeigh

        (2019. október 24. csütörtök - 06:31)

        Nem egészen értem mire célzol. Persze,hogy hallottam,én most kifejezetten az 1948 után kialakult kétkeresős családmodell kialakulásának történelmi hátterét vizsgáltam Magyarországon ( nyilván cseheknél, lengyeleknél, stb is hasonló volt a helyzet). Malenkij robotra vittek ám bőven nőket is ( férfiakat létszámban többet,de 18-30 közötti nőket több tízezres létszámban : ” A Vörös Hadsereg 1944. december 22-én kiadott 0060. számú parancsára gyűjtötték össze és hurcolták el a(z elsősorban német nevű) férfiakat 17-től 45 éves korig és a nőket 18-tól 30 éves korig.[7][8][” ).

        A nők munkába való bevonása az olcsó munkaerő miatt volt (az ország mezőgazdasága,ipara romokban ),ráadásul erős szovjet nyomásra előírva ,hogy hány százezer nőt KELL bevonni a munkaerő piacra éves szinten. A Gulag, Malenkaja rabota, teljesen más -persze igen szomorú- történet.

         Tina74

         Tina74

         (2019. október 30. szerda - 20:03)

         Meg a család szétverése miatt. Főleg a 6 hetes kortól bölcsődébe vivés volt brutális. álAz így felnövő lányok lettek GYES szindrómásak a 70-es években, a fiúknál ez később jött ki, mikor a 90-es években tömegével kaptak infarktust a 40-es férfiak…

      orenisi

      orenisi

      (2019. október 24. csütörtök - 10:43)

      Nagyon jó összefoglalás, de azért tennék egy megjegyzést. Amikor ez a folyamat elkezdődött, akkor az emberek átlagéletkora valahol 40 év körül volt (ezt a számot nagy háborúk némiképp torzították). Egy átlagos (nem gazdag) nőnek úgy 8-10 gyereket kellett szülnie ahhoz, hogy legalább kettő megérje az felnőtt (ivarérett) kort. Ezek alapján az élete nagy részét ki is tette a gyerekszülés, gyereknevelés, házimunka visszafogottan élvezetes kombinációja.
      Azóta azonban eléggé megváltozott az élet (most a fejlett – és kicsit kevésbé fejlett – országokról van természetesen szó). Az átlagéletkor másfél- kétszeresére nőtt, a gyermekhalandóság gyakorlatilag nem számottevő, a házimunka is letudható heti néhány óra alatt. A nőnek nem kell “alagutat” csinálnia magából, hogy a család tovább éljen. A fogamzásgátlás miatt már véletlenül sem “sikeredik be” 10 gyerek. Emiatt jó esetben, még ha azt a modellt vesszük is, hogy a ő 3-4 gyereket viszonylag fiatalon (huszonévesen) szül, otthon marad velük a lehető legtovább ameddig csak kell, valahol 30 éves kora közepe/vége felé eljut oda, hogy gyerekek balra el, nincs normális munkája, nem tanult semmi hasznosat, viszont van még vagy 40 jó éve hátra. Mi a túrót csináljon magával? Kötögessen? Varrogasson? Festegessen cicás képeket?
      Nektek erről mi a véleményetek?
      Egy közepesen jó megoldás az egyik kedvenc novellámban, Robert Sheckley: A Ticket To Tranai című munkájában olvasható (meg sok más hasznos ötlet, pl. választásokkal kapcsolatabn), de sajnos annak egyelőre technikai akadályai vannak.

      zgy001

      (2020. január 13. hétfő - 04:00)

       Naooo

       Naooo

       (2020. január 13. hétfő - 10:14)

       “A világháborút nem kapitalisták találták ki, hanem az államisták különböző formái.”

       Dehogynem, a zsidó kapitalista bankárok.

       hunbagira

       hunbagira

       (2020. január 13. hétfő - 12:54)

       Zombi! Egy kérdés! A magadfajta -jó értelemben- vett vadkapitalisták mit tennétek a jegybankok helyére? Illetve a jegybankokkal általában van problémátok, vagy csak azzal, hogy ezek rothschild fennhatóságúak? Mint naooéknak.:) Még valami a monopoliumok/kartellek/szindikátusok az beleférnek a te kapitalizmus felfogásodba vagy nem? Amennyiben nem, ezek létrejöttét, hogy akadályozod meg, ha nem állami módszerekkel.

       BlackFriday

       (2020. január 15. szerda - 12:50)

       Az „elméleti”, „tiszta”, „állam nélküli”, vagy minarchista libertárius/ liberalizmussal az a legfőbb probléma, hogy a valóságban a „szabad verseny”/”egyenlő feltételek” csak szemforgató álságosság. A verseny nem “szabad”, inkább egyenlőtlen, ahol a gyengébb pozícióból induló fél törvényszerűen veszít. Ha figyelembe vesszük azt, hogy (egy országon belül is) az erőforrások végesek, és mellé tesszük azt, hogy a tehetőseknek több jut, akkor egyszerű látni, hogy valakinek veszíteni kell a “versenyben”, nekik törvényszerűen kevesebb fog jutni.

       Minden libertárius/kapitalista elveken szerveződő berendezkedéshez kellett egy “szemérmesen” eredeti tőkefelhalmozásnak nevezett időszak, ami rablásból, gyilkolásból, magasabb szinte gyarmatosításból állt és bár a módszerek manapság kifinomultabbak, az alapelv ugyanaz, aki “erőfölénnyel” rendelkezik (és ehhez paradox módon társul a jelen kor SJW “típusú” , “áldozat ereje” című: (migráns)”gyerek”/nő/cigány/szegény/hátrányos helyzetű/nyomorgó/aspergeres/autista/elnyomott/buzi/transz/gender meg többi “védett állat”), az (nagyon ritka és nem szignifikáns kivételektől eltekintve) nyer/mentesül/megúsz stb. stb.

       Érdemes a játékelmélet vonatkozó kutatásait megnézni, ahol matematikailag is bizonyítható, hogy egy versenyben az fog nyerni, akinek több lépési lehetősége van (pl. kettőt léphet, amíg az ellenfele csak egyet), vagy több erőforrása van, pl. négy-öt bástyája és vezére az ellenfél három gyalogjával szemben) Nyilván ezek extrém példák, de ha lefordítjuk a társadalom nyelvére, akkor a tőkeerősebb előnyben lesz a szegényebbel szemben ( mert esetleg több piacon aktív, míg a startupnak csak egy termék piacra dobására van ereje, vagy) egy válság esetén a tartalékai révén tovább a piacon tud maradni, stb.

       Magyarul: hiába “egyenlő” a két fél “elméletileg”, a gyakorlatban az egyik fél “érdekérvényesítő képessége”, a másikhoz képest, nagyon kevés, néha meg 0. Lehet itt hazudozni az “egyenlő” jogokról “egyenlő feltételekről” csak épp soha nem igaz, és elenyésző esetben mond le az “erősebb” fél (főleg önként) az “erejéből adódó” fölényéről.

       És akkor még a legfontosabb „fűszer” még meg sem lett említve: az „emberi természet”, ami elsősorban az ösztöneiből (lét és fajfenntartásból) fakadóan, a (nőknél még az feneketlen “éhség” is hozzájön:) az értelmi képességeinek a „hasznosításával” mindig képes „kitermelni” azt az egyenlőtlenséget, ami extrém mértékig nemcsak hogy fokozható, hanem meg is valósul.

       A tőkés/vagyonnal/hatalommal/szépséggel/ésszel/születési „előjogokkal” stb. összefoglaló kifejezéssel élve: az átlagtól/többségtől megkülönböztető „erőforrással” rendelkező mindig is „egyenlőbb” volt és lesz is, ameddig a világ világ,( + még két nap:).

       Ez „hatalommal” jár és „hatalomnak olyan a természete”, hogy (inkább) előbb (mint) utóbb, de biztosan visszaélnek vele, mert az emberi természet ilyen, a „korlátlan” (vagy annak látszó) „hatalommal rendelkező” bizony mindig „túltolja”.

       Minden nap találkozunk és „orrba ver” ennek a gyakorlati példája, elég csak megnézni, hogy mi történik azzal a személlyel, vagy akár csoporttal, amelyik hirtelen sok pénzhez/hatalomhoz jut, vagy netán “felszabadul”.

       Mindig „megrészegül”, és „túlkompenzál”.

       John Steinbeck Érik a gyümölcs című regénye bemutatja, hogy a gyakorlatban milyen fantasztikusan “jó üzlet” volt a tönkrement farmereknek bérmunkásként elszegődni a nagybirtokokra, hogyan nyomorogtak, éheztek és hogyan haltak meg tömegével azok, akik pár évvel azelőtt a saját földjükön gazdálkodva tisztességesen éltek, csak éppen a kapitalista/liberális szabályozás és egy-két aszályos év (a tőkehiány, ugye…) lehetővé tette, hogy felvásárolják olcsón a földjeiket és őket meg elzavarják.

       Jonathan Swift azt javasolta, az akkoriban dúló éhínség megoldásaként, hogy a szegények adják el a gyerekeiket (akiket amúgy sem tudnak etetni) a gazdagoknak, akik levághatják és megehetik őket, mint igazi különlegességet.
       http://ujnautilus.info/szereny-javaslat
       Azért ennél “kapitalistább szabad piaci üzletet” én el nem tudok képzelni…….

       A gyarmatosítás/kizsákmányolás és a kapitalizmus a gyakorlatban nem ellentétesek egymással, hanem szorosan együtt járnak. Nincs példa a világtörténelemben olyan kapitalista berendezkedésű államra amely ne gyarmatosítással szerezte volna meg a kapitalizmushoz szükséges erőforrásokat. Talán Svájc az egyetlen ilyen. További példákat kíváncsian várok.

       Kapitalista feltételek között a „kisember” mindig, kivétel nélkül, veszít, a “nagyember” diadalmaskodik. Mindig.

       Globális szinten is, a nyugati ember “dőzsöl”, az amerikai őslakos nyomorog azon a földön, ami valaha az őseié volt.

       Elviekben:
       – ha valakinek van tulajdona és elveszed tőle, az konkrétan rablás
       – ha szerződsz vele, az „korrekt üzlet”
       – nincs átmenet a kettő közt, ha valaki rossz szerződést köt és megbánja utólag, az attól még korrekt ügylet.

       A gyakorlatban:
       – Nyilván a rossz szerződés megkötésében egyáltalán nem befolyásolta a szerződő felet a másik fél „ereje”/erőfölénye(tőke, „biztonsági szolgálata”, hatalom, kizárólagos rendelkezési/felügyeleti joga stb.)……..
       – „Magasabb szinten” a katonai jelenléte, titkosszolgálati akciói, katonai puccsok…

       A kapitalizmus a gyakorlatban annyit tesz, hogy az erősebb szabadabban visszaélhet az erejével.

       Ahogy ma is megtörténik és az lényegtelen, hogy az az „erő” az tényleges, valódi erő -e, vagy csak a másik fél „gyengeségéhez képest”, relatívan megmutatkozó különbség-e.

       Paradox módon, adott esetben, „relatívan” értelmezhető, az abszolút értelemben(akár fizikailag, vagy szellemileg) „gyengébb” is fölénybe, hatalomba kerülhet, ha a másik fél „önkorlátozó” viselkedést “mutat” és “nem áll ellen”.

       Jó példa erre pl. a nő/gyerek hatalma a férfi /szülő fölött. Ha ez „ritkán”, „eseti jelleggel” történik meg, akkor nem probléma, de ha odáig fajul, hogy „intézményesítésre” kerül, és „normává” válik, akkor látjuk, hogy ez hova vezet, kezdve a feminizmustól a “liberális” gyereknevelés “áldásos” következményein keresztül a jelenleg is zajló “patkányinvázióval” bezárólag.

       A helyzet az, hogy a vállalkozás és a piac csak elvben szabad, valójában nem építhetek sikeres vállalkozást, mert a “nagyfiúk” egy idő után megesznek/felvásárolnak. Az, hogy ezért kapok valamennyi pénzt, lényegtelen. A lényeg az, hogy valódi “szabad vállalkozás” nincs, ez csak egy elméleti lehetőség.

       Az még külön hab a tortán, hogy a mai értelemben vett liberalizmus(=szabadosság) és ezen belül a feminizmus, buziparádék, gender, cigány meg az össze „kisebségi” jogvédés SWJ „kultusz”, tényleges és valós „tombolása” kivétel nélkül kapitalista/félkapitalista, vagy arra „áttért” országok „sajátossága”.

       Az „átkos szocializmusban” a nők „egyenjogúsításának” kötelezően „előírt” doktrínája paradox módon igazán semmi hatással nem volt a „feminizmus térnyerésére”.
       Ellenben az összes, ide begyűrűző „feminizmus” és „liberalizmus” mind kapitalista alapokon szerveződő/működő országok/rendszerek -ben alakult ki, „szerencsésebb körülményű” , „fejlettebb” -ektől (és még véletlenül sem kommunista/szocialist pl. Kínából, Kubából, É-Koreából) került „importálásra”.

        zgy001

        (2020. január 15. szerda - 17:02)

         BlackFriday

         (2020. január 15. szerda - 17:26)

         egyenlő feltételek” csak szemforgató álságosság” Senki nem is beszélt egyenlő feltételekről.

         Akkor visszajutottunk az origóhoz, nevezetesen, hogy mindig az erősebb kutya baszik, mindegy, hogy milyen a rendszer.

         Mert az erősebb mindig (vissza)él a hatalmával.

         Ilyen az ember és a hatalom természete és ezen semmilyen ideál, vagy izmus nem képes és nem is fog változtatni.

         És megint ott tartunk, hzogy hitvitáva fajult, melyik izmus jobb és miért, miközben a gyakorlatban mindig oda jutunk, hogy csak az “elit” cserélődik, de a valóságban nincs új a nap alatt.

         Minden izmus alatt van egy szűk réteg, amelyik nyer a többi meg hozzájuk képest szopóágon leledzik.

         A kapitalisták elfogadják, hogy az egyik ember ebben jobb, a másik abban. Különbözőek vagyunk.

         Lemaradt egy lényeges kiegészítés:” a “különbözőség érték” , a különbözőség jó, és körbe értünk, a ma SJW alaptézisehez.

         Állam előtt (jogokban) az embereknek egyenlőeknek kellene lenniük, de azon felül mindenki úgy boldogul, ahogy tud. Ez a kapitalista verzió

         A vizíód szerint nem nagyon van állam, jog meg pláne, így az anarchista MadMax a kapitalizmus végső állomása…

          zgy001

          (2020. január 15. szerda - 18:10)

           BlackFriday

           (2020. január 15. szerda - 20:38)

           Ha tudjuk uralni a shit tesztet (egyénileg és társadalmilag is), akkor megmaradhatunk.

           Ha nem tűnt volna fel, már rég elbuktuk…..

           Persze, az általad elképzelt kapitalista világban a férfiak 80%-a uralja a shit tesztet ……

           zgy001

           (2020. január 15. szerda - 21:03)

           BlackFriday

           (2020. január 15. szerda - 21:07)

           A tények téged sem ingatnak meg:)
           Sok sikert a reményeidhez.

           zgy001

           (2020. január 15. szerda - 22:21)

           Delin

           (2020. január 16. csütörtök - 06:09)

           “A magam szintjèn màr sikerült megcsinàlni.”

           Csak nem meghàzasodtàl? :)

        zgy001

        (2020. január 15. szerda - 17:04)

   wittukind

   wittukind

   (2019. október 22. kedd - 17:46)

   te harmincegy, te, ha le kell hajoljál valamiért, mit látsz a lábad közt?

   hunbagira

   hunbagira

   (2019. október 22. kedd - 23:30)

   Megint folyamatosan hazudsz, femcsi kurva mint általáan a femcsi kurvák.
   A közoktatást azt rátok szabták 45 perces kussolva padban üldögéléssel, mozgásszegényen.

    Delin

    (2019. október 23. szerda - 01:17)

    Hunbagira, azert ne tegyunk ugy, mintha a lanyoknak olyan huh de jo lenne a magyar kozoktatas. Rengeteg negativ hatas eri a lanyokat is, amitol betegek lesznek, szoronganak, onbizalomhianyosok lesznek. A rendszer nem a gyerekekre van szabva (se nem a lanyokra, se nem a fiukra), hanem arra, hogy magat a rendszer autoritasat, tekintelyet novelje es megkerdojelezhetetlenne tegye. Nem lehetne egyszer nemtol fuggetlenul kijelenteni valamirol szimplan, hogy rossz? Nem, inkabb belemegyunk a kinek rosszabb jatekba.

     Alter Ego

     Alter Ego

     (2019. október 23. szerda - 01:20)

     Szerintem a “kinek rosszabb” játékot a feministák határozott követelésére kell eljátszani. Tiltakozni ellene meg csak akkor szokás, amikor valahol rámutatnak az egyre kétségbeejtőbb statisztikákra, hogy valójában a fiúknak. Szerintem most már muszáj is ragaszkodni ehhez a játékhoz, mert rémisztően romlik a fiúk eredménye, egyre aggasztóbb a férfiak lecsúszása, totális elprolisítása.

      Delin

      (2019. október 23. szerda - 01:45)

      Alter, ez az a jatek amiben en nem vagyok hajlando resztvenni, akkor se ha feminista, akkor se ha antifeminista csinalja. Nem vezet eredmenyre, se a fiuknak, se a lanyoknak nem lesz jobb tole, mert nem szunteti meg az alapproblemat. Nem, nem kell ilyen szabalyok szerint jatszani es nem kell gender vagy ideoliogiai kerdest csinalni belole. Nem gondoltal meg ra, hogy te alakitsd a szabalyokat, ne a feministaktol tedd minden lepesed fuggove?

       Alter Ego

       Alter Ego

       (2019. október 23. szerda - 01:54)

       Természetesen gondoltam már rá, csak be kellet látnom, hogy lehetetlen. A férfimozgalomnak nagyon rövid a történelme és ebből adódóan sem lehet független a nemekről szóló párbeszédet már régen kisajátító feminizmustól, ráadásul szinte minden amit a férfimozgalom kénytelen elmondani, azt jobbára a feminizmus (által megformált (tönkretett) társadalom) szülte meg. Sajnos nem kerülhető meg, hogy a férfimozgalomnak legyen egy erősen reaktív, antifeminista jellege. Nem véletlen, hogy a legnevesebb antifeministák, MRA-k sokszor maguk is egykori feminista aktivisták, akik megelégelték a feminizmus baklövéseit és ezért a feminizmus előljáró kritikusaivá váltak. Esther Vilar, Christina Hoff Sommers, Dr Warren Farrell, hogy csak a legnagyobb neveket említsem, de sorolhatnám még…

       Az alábbi cikkeket neked és mindenki másnak is ajánlom a figyelmébe.

       Deansdale írása az amerikai fiúk elképesztő tönkretételéről:
       https://www.ferfihang.hu/2013/11/27/beka-a-fazekban/

       A “feminista” Christina Hoff Sommers “Hábrú a fiúk ellen” című írásának fordítása:
       https://www.ferfihang.hu/2012/09/22/haboru-a-fiuk-ellen/
       https://www.ferfihang.hu/2012/10/12/haboru-a-fiuk-ellen-2-resz/

       Dr James Dobson “Fiúk az iskolában” című könyvének recenziója:
       https://www.ferfihang.hu/2012/05/14/fiuk-az-iskolaban/

       Vendégcikk, “Az iskolai nevelés elnőiesedése”:
       https://www.ferfihang.hu/2013/05/26/az-iskolai-neveles-elnoiesedese/

       Szújó Flórián nem régen megjelent két cikke:
       https://www.ferfihang.hu/2019/07/10/nemek-kozotti-egyenlotlensegek-az-iskolaban-1-helyzetkep/
       https://www.ferfihang.hu/2019/07/26/nemek-kozotti-egyenlotlensegek-az-iskolaban-2-tanulok-hattere-es-iskolai-kornyezet/

        Delin

        (2019. október 23. szerda - 02:29)

        Alter, ott csuszik hiba az ervelesedbe, hogy attol, hogy a fiuknak rossz, meg nem jelenti azt hogy a lanyoknak jo. Nem vagyok hive a nemek harcanak, ha annak a gyerekek elszenvedoi pedig plane nem. A magyar iskolarendszert nem a feminizmus tette tonkre. Nekem ez az irany ebben a kerdesben egy zsakutca. A fiuk helyzetenek javitasanak nem az a modja, hogy osszeugrasszuk oket a lanyokkal. Utkoztesd oket a rendszerrel, de ne kislanyokkal, akiknek semmi koze a kialakult helyzethez. Ezzel csak azt eri el egy mozgalom, hogy az se fogja tamogatni a torekveseket (fiuk segitese), aki alapvetoen a cellal egyetert.

         Alter Ego

         Alter Ego

         (2019. október 23. szerda - 02:32)

         Szerintem ez így egy csúnya csúsztatás, ami mellesleg feleslegesen apellál az érzelmek felkorbácsolására. A férfimozgalom nem ugraszt össze lányokat és fiúkat. És még én sem. Ezt visszautasítom. Legfeljebb azok, akik feminista ideológiai szempontokat vittek az oktatásba, nevelésbe.

         A vitát felnőtt ember vívják, akik feministák és jelentős ráhatással rendelkeznek az oktatási programokra, valamint férfijogi aktivisták, akik a változás érdekében kritizálják a jelenleg egyeduralkodó feminista megközelítést. Mindezt a gyermekek érdekében, hogy egyik nemnek se kelljen elszenvednie személyes adottságait semmibe vevő nevelést.

      hunbagira

      hunbagira

      (2019. október 23. szerda - 10:15)

      Alter azért nekünk sem kell átesni az önsajnálat mocsarában-mert annak ellenére, hogy a közoktatási rendszer jobban fekszik nekik- legtöbbször egy büfé, ruhatárszakos “diplomáig” jutnak, amivel mehetnek prostinak/golddiggernek/hostessnek/pincérnek/aupairnek nyugatra (ha nem is itthon). Mindannyian ismerjük a metropolitan/bgf/avf/ibs (és ezek vidéki megfelelőinek) “menedzser” szakos diplomáit…amit hála Istennek a piac is nagyjából értékén áraz.

       Alter Ego

       Alter Ego

       (2019. október 23. szerda - 12:56)

       Azok a büfé-ruhatár szakos diplomák éppen elegendőek történetesen arra is, hogy nők töltsék be a közalkalmazotti szféra munkahelyeinek 80-90 százalékát (feminista politikusnők által közölt adatok). Biztos, hogy (például) ezzel nem érik súlyos hátrányok a férfiakat?

        Delin

        (2019. október 23. szerda - 23:27)

        A fèrfiak foglalkoztatàsi ràtàja magasabb, mint a nőkè minden vègzettsegi szinten…

         Alter Ego

         Alter Ego

         (2019. október 23. szerda - 23:41)

         Érdekelnének azok az adatok… De alapvetően még szép… Elvégre a nők “hivatásszerűen” anyák – ki hosszabb, ki rövidebb ideig…

          Delin

          (2019. október 23. szerda - 23:45)

          KSH, Munkaerőpiaci helyzetkèp 2014-2018, 1.tabla, 7.old

          google kidobja a pdf-t

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 23. szerda - 23:49)

           http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/munkerohelyz/munkerohelyz17.pdf

           Kifejezetten kicsi a különbség ahhoz képest, hogy túlnyomó többségben a nők évekig nem dolgoznak a gyermekvállalás miatt. Valójában ez a hajszálnyi különbség súlyos problémákra világít rá a férfiak foglalkoztatottságával kapcsolatban. Ide vezetnek a nők minél magasabb foglalkoztatására irányuló, jelentős pénzzel működtetett állami programok.

           Delin

           (2019. október 24. csütörtök - 00:03)

           Linkeljek olyan diagramot, amin latszik, hogy minden korosztàlynal magasabb a foglalkoztatottsàg a fèrfiak körèben? :) Btw, 1.5 körüli termekenysegi ratànàl a 3 ev gyes nem jelentős. Az màr inkàbb èrdekesebb miért magasabb a felső fokù ferfiak foglalkoztatasa, amikor több mint 15% nagyobb a diplomas nők arànya. Nem igazán èrtem milyen fèrfi foglalkoztatasi problèmara vilàgìt ez rà, azt se igazàn mièrt gondolod, hogy ma a ferfiaknak vonzò a közszfera.

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 24. csütörtök - 00:08)

           Inkább az alulfoglalkoztatottak és a potenciális munkaerő tartalék megoszlására linkeljél diagramot nemi megoszlás szerint. Mert valahogy ennek – ki érti miért? – nem sikerült itt az elemző akarat fókuszába kerülnie.

           Inkább mondd el te, hogy miért gondolod, hogy a férfiaknak nem vonzó a közszféra? – Kíváncsi leszek, hogyan sikerül ezt lekicsinylő vagy értelmetlen nemi sztereotípiák nélkül megúsznod.

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 23. szerda - 23:57)

           És vegyük észre, hogy ahol egyáltalán szignifikáns különbség van, az az alapfokú képzettség kategóriája. Ez is alátámasztja azt a kijelentésemet, hogy a férfiak elprolisítása zajlik.

           Delin

           (2019. október 24. csütörtök - 00:21)

           Lassan fizetned kellene nekem az adatböngèszesèrt, google a baràtod nèzz utana, ami erdekel. ;)

           Àtlag admin közszfèra munka: monoton, unalmas, nincs versenyhelyzet, nincs tanulasi lehetősèg, nincs produktum, fő keresetnek gyenge

           Az elprolisìtàsròl ez a diagram semmit nem mond, csak azt hogy a fèrfi prolik foglalkoztatàsa magasabb a női prolikènàl (a te szavajaràsod hasznàlva).

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 24. csütörtök - 00:33)

           Meg sem próbálkozom vele; pontosan tudom már, hogy milyen számító, féloldalas, feminista módon készülnek ezek a foglalkoztatási statisztikák a KSH-nál.

           Üres szöveg. Súlyos nemi diszkrimináció zajlik a közszférában és ezzel kapcsolatban aztán nincs semmiféle vizsgálódás, nemhogy zsíros eu támogatással finanszírozott kutatások.

           Kíváncsi lennék, hogy hova küldenél el, ha fordított helyzetben én jelenteném ki, hogy a nők valószínűleg szeretnek alulsikolázottak és alulfoglalkoztatottak lenni és még örülhetnek is annak, hogy ilyen magas arányban dolgoztatják őket a köztisztasági vállalatnál és a szennyvíztisztítókban. A közszférától meg biztosan idegenkednek, mert nem keresnek ott eleget…

           Delin

           (2019. október 24. csütörtök - 00:42)

           Alter, ne tekeregj. Nem az èn hibàm, ha a szàmok nem tàmasztjàk alà az elmèleted…egyebkènt szerintem a fèrfiak inkàbb vàllalnak kètkezi munkàt, mint közszfèràs admin melòt. Az a fajta monotonitàs es aktatologatàs nem fèrfinak valò…

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 24. csütörtök - 00:47)

           Egyértelműen alátámasztják a számok a véleményemet, ezt leírtam fentebb. A lenéző sztereotípiáidat nem támasztja alá semmi, mert a férfiak helyzetét nem vizsgálja senki a súlyosan jogsértő állami nemi diszkrimináció miatt. Ha mégis vannak árulkodó adatok, akkor azokat kozmetikázzák illetve eltitkolják.

           Delin

           (2019. október 24. csütörtök - 01:17)

           Mit èrtesz lenèző sztereotìpiàn? Hogy a fèrfiak rosszul vannak a monoton admin munkàtòl? Hogy szeretik, ha a munkàjuknak van kèzzel foghatò produktuma, fizikalis vagy szellemi haszna? Van, aki inkàbb a fizikai munkàt vàlasztja egy irodai munka helyett? Preferaljàk, ha van a munkàban szabadsàguk, nincsennek leszabàlyozva? Bocs, de ha te azt hiszed, hogy egy àtlag fèrfi önkènt vàlasztana közszferàs admin munkàt elete hivatasànak fiatalon (szemben sok nővel, akinek ez az első vàlasztàsa), akkor nem ismered a sajàt nemed ès annak biologiai sajàtossàgait. Az, hogy kènyszer hatàsàra, ha idősebb koràban bevàllalnà a munkanelkülisèg vs. admin munka szituban, egy kènyszeràllapot. A munkaerőpiac nem ìgy működik, mèg a közszfèra se, hogy ilyen vàlsàghelyzetekre nyùjtson megoldàst. A fèrfi foglalkoztatottsàg minden korosztàlyban magasabb, mint a női. Ennek fènyèben nem lepődtem meg, hogy inkàbb a ksh hitelessègèt tàmadod, mint hogy felülvizsgàld a sajàt elmèleted…

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 24. csütörtök - 01:39)

           Nézd, ha nagyon szeretnéd, én ismételhetem, iterálhatom is:

           A nők jelentősen több időt töltenek passzív státuszban foglalkoztatáson kívül, mivel gyerekeket nevelnek, ráadásul a nők háztartásbeli foglalkoztatásának illetve eltartásának is van egy társadalmi elfogadottsága. Ezt figyelmen kívül hagyni és észre sem venni, hogy ennek ellenére csak egy-két százalékos a különbség a legtöbb kategóriában, sőt összesítve is csak 7-8 százalék a különbség, az egy logikai vakság. Pedig a különbségnek szükségszerűen sokkal nagyobbnak kellene lennie, tehát a jelenség megoldása nyilvánvalóan az, hogy óriási a nemi szegregáció, a férfiakat diszkriminatív módon kizárják a foglalkoztatásból, sokszor kifejezetten zsírosan pénzelt, feminista, kizárólag a nők foglalkoztatását ösztönző programok (például Nő-Köz-Pontok) hatására. Nem véletlenül kérdeztem rá a potenciális munkaerő tartalék és az alulfoglalkoztatás nemek szerinti megoszlására.

           Tudomásul sem venni, hogy kizárólag az iskolai végzettséget nem igénylő vagy kisebb mértékben igénylő munkahelyeken szignifikánsan magasabb a férfiak foglalkoztatása és ez azonos a férfiak elprolisításával, az meg már egyenesen ideológia elfogultság. Főleg akkor vicces a csőlátás, ha még akkor sem veszed észre a férfiak súlyos nemi hátrányát, ha eközben még te magad is hozod az adatokat, hogy “15%-al nagyobb a diplomás nők aránya”.

           Azt meg már inkább udvariasan nem is jellemzem, ha te kijelented, hogy a férfiak leginkább így szeretik.

           Nem támadom a KSH hitelességét, hanem rámutattam a tényre, hogy a férfiak problémáit jelző adatokat nem elemzik, hanem módszeresen eltitkolják. Ez egy mindenféle statisztikában kiütköző, szemmel látható tény.

           Delin

           (2019. október 24. csütörtök - 09:35)

           Alter, csak ismètelni tudom magam. Az adatok 20-64 èves korosztàlyra vonatkoznak, aminèl szerinted a nemek szerinti különbsèget a 3 èves GYES/GYED ès a nagycsalàdos anyàkra jellemző magasabb közèp/ hosszù tavù otthonmaradàsi aràny okoz, àtlag 1.5 fertilitàsi ràta mellett…

           Tètlezzük fel igazat adok neked tènyleg az anyasàg/ csalàd veti vissza a nők munkavàllalàsàt 10-20-30 èvre, ami tènyleg hatàssal van a nemek közti foglalkoztatasi ràtara. Ez azonban olyan kèrdeseket vet fel, amiket ezen az oldalon feminista területkent van èrtelmezve (mièrt bünteti az anyàkat a munkaerőpiac, mièrt nem tudnak a nők diplomaval elhelyezkedni, mièrt nem veszi ki apa a rèszèt a gyereknevelesből, stb stb).

           Balton

           Balton

           (2019. október 24. csütörtök - 10:03)

           Versenyképes diploma? Nem lehet hogy ezzel van a probléma? Vagy 400x le lett írva az oldalon, hogy meggondolandó van e szüksége a társadalomnak bizonyos szakokon túlképzésre, érdekes mód ezek jellemzően női szakok amit büfé-könyvtárnak szoktak gúnyolni.
           Fel tudod azt fogni,(miért ne tudnád, főleg ha igaz amit magadról írtál) mi az hogy a nők aránya 15%-al magasabb a felsőoktatásban? Meg hogy ez tendenciózusan emelkedik már lassan két évtizede, társadalmileg ez mit jelent?
           Tudom feminista sikertöténet.
           Nagyon nem értelek, téged nem ilyeszt meg amikor leírva látod azt hogy 1,5 fertillizációs ráta akkor tényleg a nők foglalkoztatási rátája miatt kell aggódni.
           Írod Alternek hogy tekereg, aztatközben semmit mást nem csinálsz mint ugyanazt hajtogatod mint a verkli.
           Hogymer nem veszik ki az apák a gyereknevelési részüket, mindjárt jön az agyhalott is hogy a házimunkából se.

           Delin

           (2019. október 24. csütörtök - 11:22)

           Balton, làtom sikerült megint kontextusban èrtelmezned, amit ìrok. :) Alternek van gondja azzal, hogy a fèrfiak nem szereznek büfèszakos diplomàt, nem nekem. Ebben a kèrdèsben Hunbagirànak van igaza, ezt tàmasztja alà a kèt stat együttesen: hiàba vègez több nő a felsőoktatàsban, ha nem versenykèpesek a munkaerőpiacon, tök jòl kijön abban, hogy a felsőfokù vegzettsègűek körèben is magasabb a fèrfi foglalkoztatàs. (Hiàba veszik fel tömegesen a nőket az àllami szektorba. Kell oda egyaltalàn diploma admin melòkra?) A sajàt fertilitàsi ràtàmra van csak hatàsom, az pedig màr 3-nàl jàr, ha több energiàm lesz, majd aggòdom a te ràtàd miatt is. :)

           Balton

           Balton

           (2019. október 24. csütörtök - 12:34)

           Alternek szerintem nem ezzel van a gondja, de mindegy majd az ő megmagyarázza (újra) neked.
           Igen kell oda diploma, mert ha nincs: vagy nem vesznek fel, vagy kevesebbet fizetnek, állami szektor=állam bácsi. És mivel adminisztratív munka: az az állami gondolatmenet hogy jó oda inkább nőket felvenni, ne férfiakat. Tehát az állam edukációt támogat, mert a lányok jussanak diplomához, majd felveszi (elteríti) azokba az állásokba ahova diploma jó (gyakorlatilag nem kell ugye).
           De ha odamennén, te és én is. Ha nincs diplománk téged vesznek fel, ha nekem nincs téged vesznek fel, ha mindkettőnknek van téged vesznek fel. Ez a feminizmus kripto-szocialista tulajdonsága: mint régen. csak akkor ha kulák volt az apád, vagy parasztpárti(politikus), azért nem vettek fel.
           De ugyesen átugrottad a versenyképes diplomát, azzal hogy semmit nem reflektáltál rá, csak annyit hogy felsőoktatásban végzettek közül magasabb a férfiak foglalkoztatása. A hagyományosan stem-szakokokon végzett nők közül, látatlanba mondom hogy magasabb a foglalkoztatási arány, mint büf-könyvt szakon ülő nőké. De még mindíg alacsonyabb mint a férfiaké, ugyanis te a statisztikán lovagolva, elkenve a fertillizációs rátával (nagy szavak ugye) azt a lényeget hogy nagyon sok nő a diploma megszerzése után kiesik a munkaerőpiacról. Nem véletlenül, hiszen elmegy szülni (ezzel nincs is baj).
           A te fertilitási rátád meg nagyon szép, büszke lehetsz rá, minden gúny nélkül mondom ezt most, de mint minden ami egyénből kiindulva vezetnek le nem magyarázza a nagylétszámú populációk tendenciáit.
           És igen tetszik a bevezetésed is: ami azzal nyit a külső szemlélőnek, hogy én vagyok az aki ne értem meg amit mondasz. De most itt jelezném, hogy te nem akarod megérteni a mondandónkat.

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 24. csütörtök - 20:09)

           Kedves Delin, lassan fogalmam sincs, hogy miben is áll a vitád velem. De azt látom, hogy ha kedved úgy hozza, akkor valamiféle “evolúciós-pszichológiai” érvelést alkalmazva kijelented, hogy a férfiak úgy szeretik, ha képzetlen prolik maradnak és a közalkalmazotti adminisztratív munka helyett a kőfejtőben gyönyörködhetnek a kétkezi munkájuk gyümölcsében, máskor meg, amikor a “női érdek” úgy kívánja, akkor szépen átváltasz a genderista érvelésre és arra célozgatsz, hogy a férfiak nem akarnak besegíteni a családi feladatokba, mert állítólag a nőknek bizony kínszenvedés, hogy családanyai szerepben a gyerekeikkel és az otthonuk menedzselésével foglalkozzanak. Ilyenkor persze egy rejtett parkolópályára teszed a RedPill-t. Figyelj, a kettő együtt nem fog menni; csúnya szofizmus, amit művelsz.

           Ráadásul ezt a fajta kétkulacsos álbölcsellést pont velem szemben próbálod meg kivitelezni, aki társadalmi kérdésekben sem RedPill, sem genderista érvelést soha nem alkalmazok, hanem a mérsékelt férfijogi mozgalom talaján állva egalista és liberális érveket hozok fel.

           No szóval, a premisszákat már leírtam (súlyos oktatási és foglalkoztatási hátrányokat okoz a jelenlegi társadalompolitika, “férfiak elprolisítása”), habár vannak vele vitáink, mégis próbáljunk meg eljutni a konklúzióhoz. A diszkriminatív társadalmi programok, a zsíros EU-s és állami támogatások, az egyoldalú KSH helyzetelemzések és az azokon alapuló beavatkozások már-már helyrehozhatatlan férfiakat érintő (társadalmi) károkat okoztak. Tehát ideje lenne felszámolni azokat. Takarodjon kifelé a feminizmus a munkaerő piacról, és az oktatásból, szántsuk be a Nő-Köz-Pontok helyét is, a nők és a férfiak majd eldöntik, hogy mikor és mennyi ideig akarnak dolgozni, az EU pénzét költsük valamilyen mindkét nem érdekeit egyformán szolgáló egalista cselekvésre, és az állam pénzéből meg csináljon a KSH tisztességes kutatásokat a nemi részrehajlás helyett. Ha esetleg mégis akarunk bármilyen nemi politikát, akkor az állam gondoskodjon róla, hogy legalább a közfoglalkoztatásban legyen egyenlőség, a 90 százalékos nőuralom helyett, szóval egyértelműen meg is van, hova kell célozni a “femista”, nemi egyenlőségre törekvő bármiféle programokkal. Azt követően meg az emberek és a családok majd a beavatkozásmentes liberalizmus jegyében szépen eldöntik, hogy a nő vagy a férfi dolgozzon többet vagy foglalkozzon inkább a családdal az otthonnal. Tegyenek saját belátásuk, kedvük, helyzetük, jól felfogott érdekeik szerint. – Szóval íme a színtiszta egalizmus és liberalizmus! Ha ez nem jó, akkor bizony igaza van Baltonnak: a feminizmusnak semmi köze a nemek egyenlőségéhez, legfeljebb csak valami ócska, férfigyűlölő, kripto-komcsi társadalommérnöki terrorhoz…

           Ezek annyira meredek felvetések, hogy még a te (állítólag nem is annyira feminista) női gondolkodásod is tiltakozik ellene és emiatt nagy vitákat kell vívnod velem?

           Delin

           (2019. október 24. csütörtök - 21:49)

           Alter, Hunbagira kommentjere reagaltam, hogy hiàba van több diplomas nő, mèg se hozzàk a magasabb foglalkoztatàst. (Ergo, sok a büfèszakos nő vagy/ès negativan diszkrimonaljak őket, maradjunk az elsőnèl.) Te kanyarodtàl el a többi irànyba, hogy mièrt torzìt a stat, ami kihozta, hogy minden vègzettsègnèl magasabb a fèrfiak foglalkoztatàsa. Ha ezt a tènyt, a 20-64 èves korosztàlyt lefedő adathalmazon èrtelmezve csak a nők gyerekvàllalàsàval indoklod (1.5ràta mellett) az olyan femi kèrdèseket vet fel, amit fentebb ìrtam. Kvàzi megvàlaszolod mièrt van létjogosultsàga a nőközpontoknak. Mièrt? Mert a gyerek/csalad a nők munkaerőpiaci helyzetère van csak negatìv hatàssal, amìg a fèrfiakèra nincs. (Te elemezted ìgy a statot, nem èn.) A kormàny a fertilitàsi ràta növelèsèt kiemelten kezeli, ha ehhez hozzà vesszük az előbbi èrtelmezèsed, akkor logikus, hogy a kormàny a termèkenykorù nők munkaerőpiaci helyzetèt pròbàlja elsődlegesen javìtani, a mai kètkeresős modelt alapul vève.

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 25. péntek - 01:29)

           Szép kis mellébeszélés volt ez… Nem a kormány véleményére voltam most kíváncsi, hanem a tiédre. De így is nyilvánvaló: velük együtt pártolod a férfiak elleni diszkriminációt és a regnáló tisztességtelen, férfigyűlölő társadalompolitikát. Általában ilyen a viszonyulás a férfiak problémáihoz. Ezért lesz sok dolga még a férfimozgalomnak…

           Delin

           (2019. október 25. péntek - 03:01)

           Alter, èn összegzèsnek hìvnàm, szerintem erről vitatkoztunk. Ha a vèlemènyem érdekel, nem èrtek egyet a nők egyoldalù tàmogatàsàval, nekem fura, ha ez nem indokolt esetben valahol kriterium. Azt se gondolom, hogy anyagilag az àllam bàrmilyen szinten tudnà ösztönözni a gyerekvàllalàst, akinek van egy csepp esze hamar ràjön, hogy anyagi èrtelemben a gyerek nagyon csùnyàn ràfizetès.

           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 25. péntek - 07:49)

           Alter szerinted -itt delinnek igazat adva- szerinted az a férfi, akiről beszélsz beülne a közigazgatásba dolgozni 90-130.000 ért amikor kőműves segédmunkásként is megvan 200.000 (igaz feketén, de megvan) De egy multinál is max 200-300 ért?
           Reális előmenetel lehetősége nélkül míg, kőműves segédmunkásból belátható időn belül is, lehet kőműves kisvállalkozó (ha nem lesz alkoholista illetve újabban drogos)
           Ha orvosolnánk a problémát, annyit érnénk el mint a nőknél. Szóval nemcsak diplomás aupairek lennének tömegével, hanem diplomás malterkeverők is.
           A megoldás nem az lenne inkább, hogy ezeket a ruhatár szakokat és a közigazgatást leépítjük. De ez innentől már zombi terepe/kenyere.:D

           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 25. péntek - 07:58)

           De amelyik meg is csinál valamit az sem “menedzser” vagy közszolga lesz, hanem “kutató” a maga módján ilyen kis flemingek. Egyik jó menő ácsként megcsinálta a régész/történész/néprajzos diplomát és járja a kárpát-medencét és eurázsiát. A másik a gazdálkodó, az maradt a földnél megcsinált egy geológus diplomát és szintén minden szabadidejében járja a világot. A 3. szintén kőműves az ornitóguskodik illetve halazik ezért már megvan a c búvárvizsgája…
           Persze nincs párkapcsolatuk, mert a mai kurva/ösztönállat nőstények számára ezek ilyen csodabogarak, akik bulizni sem járnak/jártak.

           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 25. péntek - 08:15)

           Szóval Delinnel egyetértve, ne keressünk feminista módra valami gonosz -esetünkben- feminista konteot ahol nincs. Tehát a problémában benne van a 2 nem személyisége is. Tehát ismételve magamat, ha az ótvar szar magyar közoktatás (mondjuk ez nemcsak a magyarra jellemző, hanem szinte minden országra hiszen valójában sehol nem az oktatás a cél, hanem szolgává nevelés és szülőktől való természetellenes elválasztása a gyermekeknek, de ez megint zombi terepe :D) nem ótvar szar lenne, akkor sem “menedzsernek” mennének a srácok, hanem valami kutatónak/fejlesztőnek/alkotónak.

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 25. péntek - 16:37)

           Hunbagira, oké, fogadjuk el tényként, hogy valóban léteznek a férfiakat és nőket nagy átlagban meghatározó nemi jegyek, amelyek erősebben befolyásolják a pályaválasztásukat, az életcéljaikat, stb, de mindez akkor is csak(!) az átlagra leírható következtetés marad, amitől nagyon széles skálán lehetséges az eltérés. Szerintem mindannyian ismerünk férfiakat, akik ápolók vagy papok akarnak lenni és még véletlenül sem katonák. Pont így milliónyian vannak, akiknek megfelelne egy nem éppen agyonfizetett, de kényelmes és biztonságos adminisztrátori, hivatalnoki munka és nincs bennük semmilyen vad romantika a világutazás, a kőbánya vagy a kukásautó iránt.

           Ha hajlandóak lennénk ilyen nemi sztereotípiákban gondolkodni, akkor tulajdonképpen senki ne próbáljon korrekt férfijogi mozgalmat létrehozni, hanem mindenki álljon be inkább Hunnn és a “patriadchális reakció” illetve “patriarchális dzsihád” vagy mi a fene mögé… (Ha a férfiakról feltételezzük a Delin és általad elmondottakat, akkor nyugodtan gondolhatjuk azt is, hogy a nőket meg vissza kell zavarni szülni a konyhába, mert azt úgyis szeretik, csak egyesek nem hajlandóak felismerni, hogy igenis az való nekik.) Vagy ez vagy az…. Harmadik útnak van még esetleg a csaxi féle “úgysemlehetsemmitsecsinálnimertredpillésnemiskell”.

           Szóval tényleg válasszon mindenki, hogy ő személy szerint a radikális férfimozgalom másnéven “patriarchális dzsihád”, esetleg a “felvilágosult” társadalmi nihil vagy az egalista férfimozgalom jegyében fogalmazza meg a véleményét. Én az utóbbit választottam, szerintem az még talán kecsegtet a kisebb sikerek esélyével. Aszerint viszont tűrhetetlen az az állami nemi diszkrimináció, amely 90 százalékban nőket foglalkoztat a közszférában, mert egyesek eldöntötték, hogy “az nem a férfiaknak való”. Hivatkoztam a nemi sztereotípiák alóli kivételekre, nos még velük is minimum tízszer lehetne feltölteni a közszféra összes munkahelyét, csakis kizárólag férfiakkal. Na ahhoz mit szólnának a nők és a közvélemény?

           Nem kell félni kimondani, hogy ami zajlik, az durva állami nemi sovinizmus, diszkrimináció, ami férfiak széles tömegeit hozza hátrányba, lehetetleníti el személyes választási szabadságában, önmegvalósításában. Az csak egy pofátlanul hazug hablaty, hogy azért jók a férfiellenes, férfigyűlölő, diszkriminatív társadalmi programok, mert azt a férfiak is egytől-egyig úgy szeretik.

           Delin

           (2019. október 26. szombat - 03:41)

           Alter, ha az àltalad kepviselt fèrfimozgalom fő cèljai közè tartozik, hogy több büfèszakon vègzett fèrfi legyen ès többen dolgozzanak àllami admin munkakörökben, ahhoz nincs mit hozzàfűzni.

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 26. szombat - 06:55)

           Most akkor ideje, hogy én mondjam, hogy “ne tekergődzz” Delin! Nem kell olyan mondatokat a számba adni, amelyeket én nem mondtam soha. Fel sem merült, hogy “büfészakos” diplomával akarnék több férfit látni. De esetleg nem venném rossz néven, ha az úgy 400 százalékban nők által uralt tanári pályára hirtelen egy kicsivel többen készülnének a férfiak. És bizony – micsoda szörnyű szégyen ez rám nézve – szeretném ha a közigazgatásban illetve a közszolgálatban legalább annyi férfi lenne, mint nő!

           Egyébként jellemző, hogy ha rámutatunk, hogy súlyos nemi diszkrimináció sújtja a férfiakat, akkor menetrend szerint érkezik a shaming language, ilyenkor persze jöhetnek akár vastagon a nemi sztereotípiák is – és ha jól értem – , még implicit le is buziz egy sértett feminista nő, mert nem támogatom, hogy minél több faszi tápláljon vágyakat a kukásautó iránt és (micsoda borzalom!) adminisztrátort csinálnék belőlük. – Így megy ez szokás szerint, ha a férfijogi aktivisták nem tartják a mocskos pofájukat. :)

           Delin

           (2019. október 26. szombat - 09:18)

           Most kicsit emèsztenem kell, hogy a tanàri pàlyàn a női többsèg a fèrfiakat èrt hàtrànyos nemi diszkriminaciò miatt van ès a tanàri szak a mai szìnvonalàn nem büfèszak… Azt hiszem ehhez se kell semmit hozzàfűzni.

           Hunn

           Hunn

           (2019. október 29. kedd - 00:26)

           Alter Ego, a “dzsihád” mint olyan, egy hasonlat volt csupán. Nem szeretném, ha a hozzá köthető negatív képzettársítások miatt ez a kifejezés ragadna meg és terjedne el (amit meg sem ismétlek, pont ezen okból kifolyólag).

           Az isteni törvények szerint minden akciót elkerülhetetlenül reakció követ. A patriarchális reakció a feminizmusra, mint akcióra adott, maszkulin – és ebből következően természetszerűleg anti-feminista – válaszok, reakciók összessége. Ebbe automatikusan beletartozik a hivatalos férfimozgalom is.

           Való igaz, hogy az általatok elképzelt férfimozgalomnak van arra reális esélye, hogy a mai társadalomban sikeresen működjön és eredményeket érjen el. Ezért támogatom én is maximálisan. A “normie”-kra nem lehet radikalizmussal hatni, sőt, az csak elriasztja őket, ezért gyakran kifejezetten kontraproduktív a radikális retorika, lett légyen az bármennyire is igaz és megalapozott.

           Én, jómagam viszont, személy szerint – bár természetesen magyarként a magyar nemzet tagjának vallom magamat, és lojális vagyok Magyarországhoz – mindazonáltal több okból sem érzem magamat a mai, modern társadalomhoz tartozónak, sokkal inkább egy társadalmon kívüli, elmagányosodott és elidegenedett emberi lénynek. Gyakran úgy érzem magamat, mintha csak egy kísértet lennék, aki láthatatlanul kísért az emberek között…

           wittukind

           wittukind

           (2019. október 24. csütörtök - 17:24)

           Főnök! ez a te hsz-edre válasz a korareggeli csütörtökire:
           azt irtad:”A nők jelentősen több időt töltenek passziv státuszban foglalkoztatáson kivül, mivel gyereket nevelnek, ráadásul a nők háztartásbeli foglalkoztatásának is van egy társadalmi elfogadottsága.”
           Na, a nők jelentősen passzivak, és egyenesen lusták akármilyen státuszban vannak…még szülni sem akarnak, inkább császármetszés vagy lombik….hogy nevelnek valamit…ez viccnek jó, de én, tudom , hogy a “modern, emancipation” nők csak elnevelni tudnak….semmi tisztelet a “kivételnek” tőlem nem jár….el lett a gyeplő eresztve, igyák meg a levit akik ezt elkövették…muklesz camataraptude

        Chump

        (2019. október 26. szombat - 00:57)

        Honnan van a 80-90 százalékos adat? Itt azért nem nem ilyen durva az arány:
        https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf005c.html?down=177

         Alter Ego

         Alter Ego

         (2019. október 26. szombat - 06:42)

         Sajtófigyelésből. Szél Bernadett országgyűlési képviselő sajtónyilatkozataiból származnak az adatok. Nyilvánvalóan ő az állami adatigénylésekkel és a szakszervezetek adataiból (ezekre hivatkozik) többet tudott meg, mint amit az egyoldalúan elemző, feminista KSH felmérésekből mi földi halandók megtudhatunk. Szóval Szél Bernadettől tudhatjuk, hogy például a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon 90 százalékban nők dolgoznak és általában a közszférában minimum 80 százalékban.

         Egyébként az általad hozott elemzés sem az, amit keresnénk, valójában nincs benne közszféra és versenyszféra vonatkozásában összehasonlító adat. A “Közigazgatás, védelem; kötelező társadalom- biztosítás” eléggé vegyes saláta, nem az a kategória, amit keresünk. Mi is az a “védelem”? Összeadták a katonákat a TB adminisztrátor picsákkal és mégis több a nő? LOL

         Viszont arra azért nagyon jó ez az analitika is, hogy kiderüljön belőle, hogy a feminista legendáriummal ellentétben szinte csakis olyan területek léteznek, ahol a férfiak vannak nagyon csúnyán alulképviselve. Fordított esetben ez egyedül akkor tűrhető el, ha a katonaságról van szó, mert azt még a feministák is nagyon készségesen elismerik, hogy harcban megdögleni az kizárólag férfimunka.

          Delin

          (2019. október 26. szombat - 09:20)

          Alter, feminista ksh vs. Szèl Berni szava. Ez màr kezd tragikomikus lenni…

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 26. szombat - 12:38)

           Nem olyan vicces, hogy a KSH nem közöl adatokat és Szél Bernadett meg csak akkor ha éppen a közszférában dolgozó nőkért aggódik a “rabszolgatörvény” miatt. Eszébe sem jutott, hogy mennyire (ön)leleplező az adatok közlése. – Az igazi tragikomédia pedig az az érvelés, amit sikerült összehozod az elmúlt két napban.

           Delin

           (2019. október 26. szombat - 13:41)

           Igazad van Alter, ha Szèl Berni mondta az tuti ùgy van. Azt a feminista ksh mindenit neki. :)

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 26. szombat - 14:59)

           Megértem, hogy próbálsz az utolsó szalmaszálba kapaszkodni és gunyoroskodni, de ezt csúnyán bebuktad; lásd egy kicsit lentebb:

           https://www.ferfihang.hu/2019/10/21/a-no-helye-bill-gates-felesege-szerint/#comment-119486

           Delin

           (2019. október 26. szombat - 20:04)

           Alter, ezt nem mi fogjuk megìtèlni, hanem azok, akik vègigolvassàk a kommenteket. ;)

           Itt a feminista ksh-n akadtam fennt, nem az adatokon. Nekem, ha valamelyik szakmàban 60/70/80+ %-os fèrfi/női többsèg van, az nem jelent önmagàban direkt nemi diszkriminàciòt. Külön tetszik, hogy olyan “politikai” cikkeket hivatkozol, ahol a közszfèra leèpìtèse ellen tiltakoznak. Pont, hogy nyìrbàlni kellene a felesleges admin melòkat a közszfèràban, ugyanùgy, ahogy a büfèszakokat is. Ha neked itt az a fontos, hogy ilyen helyeken legyen több fèrfi, ahelyett, hogy megszünjenek, az nekem fura.

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 26. szombat - 20:59)

           Felőlem egészem nyugodtan lehetnek kevesebben, csak éppen sem a magasabb, sem az alacsonyabb szám nem legitimálja a módszeres férfiellenes nemi diszkriminációt. Persze ez ebben az esetben nem zavar téged.

           A kommentek végigolvasói között ott vagyok én is, és nekem például bőven megvan a véleményem rólad. :D

           Delin

           (2019. október 26. szombat - 21:02)

           Alter, az oke, de nem mi dontjuk el melyikunknek volt igaza. Nekem a nemi diszkriminacio ebben az esetben nem lett bizonyitva altalad.

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 26. szombat - 21:13)

           Ilyen számok már soha nem lehetnek a véletlen művei, sem a nemi sajátosságoké. Ha azon múlna, akkor létezne a jelenség fordítottja is, tehát kiütköznének a férfi preferenciák, például az ipari szektorban vagy a tudományos, műszaki tevékenységnél. De sehol nincsenek ilyen durva eltérések. Csak az erős női “‘preferenciák” léteznek. A “társadalom politikai projektek” illetve a nők szépen beültetik egymást a kényelmi állásokba a közszférában, beleértve ebbe az oktatást is. Egy dolgot szeretnek igazán a nők, egy dologra irányulnak a preferenciák: a semmittevést irodaszéken és katedrán. Ezt a fajta restséget és számítást kritizálta egyenesen Esther Vilar is… – Magyarázhatod nekem, amíg élsz, hogy te nem látod… De az legfeljebb csak az ideológiai vakságod eredménye, sőt meggyőződésem, hogy vetítesz, pedig tudod te nagyon jól, hogy miről van szó… Tényleg felesleges ez a “kriptokomcsi” hozzállás, tessék csak venni a bátorságot, és elmagyarázni, hogy mindez miért “jár a nőknek”… Aztán majd levonjuk a konzekvenciákat… Mindazok alapján aztán eldöntheti bárki is, hogy mi a helyes válasz: patriarchális dzsihád vagy egalizmus…

           Delin

           (2019. október 26. szombat - 21:38)

           Alter, jol ertettem, hogy azt allitod, hogy nincsennek ferfiak altal dominalt szakmak, ahol 80+ %-ban ferfiak dolgoznak?

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 26. szombat - 21:42)

           Támaszkodj a Chump által hozott “remek” KSH statisztikára vagy bármely más általuk készítettre – elvégre szerinted úgyis értő és igaz módon elemeznek és kellő nyíltsággal publikálnak… – Vagy most már mégsem jó? :D

           Na, most kezd egyre érdekesebb fordulatokat venni ez a beszélgetés… :D

           Delin

           (2019. október 27. vasárnap - 00:25)

           Èn olyan területen dolgozok, ahol 15% alatt van a nők arànya (risk quant). Nem tekintek ùgy a szakmàmra, ahol a nők alapbòl nemi diszkriminàciò àldozatai. (Vannak màs ilyen fèrfi többsègű szakmàk is, de ùgy làtom statokkal tèged nem lehet összezavarni.)

           Deadpool

           Deadpool

           (2019. október 27. vasárnap - 11:37)

           “A “társadalom politikai projektek” illetve a nők szépen beültetik egymást a kényelmi állásokba a közszférában, beleértve ebbe az oktatást is. Egy dolgot szeretnek igazán a nők, egy dologra irányulnak a preferenciák: a semmittevést irodaszéken és katedrán.”

           Ördög és pokol! A nők a kisebb ellenállás felé gravitálnak? Ki hallott már ekkora böszmeséget?! :D Bezzeg a férfiak! Ők csak azért is a nehezebb utat választják! A nők meg összefognak ellenük és egymást helyezik pozíciókba. Gyengébbek, butábbak, erkölcstelenek, önzőek és gonoszak, de mégis ki tudnak szúrni a férfiakkal, és mindig ők isszák mindennek a levét…

           Egyébként ha közügyekről van szó, a legtöbb dologban veled értek egyet. Te képes vagy felülről látni a dolgokat és objektívan megítélni, egy bizonyos pontig. :) Egészen addig, amíg fel nem kel benned a sértettség, Anna31 férfimegfelelőjévé változol és ugyanabba a narratívába kezdesz, csak a két nem van felcserélve. A férfiak el vannak nyomva a nők által, államfeminizmus, és így tovább…

           Ajánlom figyelmedbe a 2003. évi CXXV. törvényt, annak is a 8. §-át, mert ha neked van igazad, és ezt Szél Berni is bizonyítani tudja, akkor jogsértés áll fenn, a bíróságon pert indíthatsz és nyerni fogsz.

           8. § * Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt

           a) neme,

           b) faji hovatartozása,

           c) bőrszíne,

           d) nemzetisége,

           e) * nemzetiséghez való tartozása,

           f) anyanyelve,

           g) fogyatékossága,

           h) egészségi állapota,

           i) vallási vagy világnézeti meggyőződése,

           j) politikai vagy más véleménye,

           k) családi állapota,

           l) anyasága (terhessége) vagy apasága,

           m) szexuális irányultsága,

           n) nemi identitása,

           o) életkora,

           p) társadalmi származása,

           q) vagyoni helyzete,

           r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,

           s) érdekképviselethez való tartozása,

           t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága)

           miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.

           Illetve ezt a passzust tudom még figyelmedbe ajánlani:

           14. § (1) Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság) *

           a) * kérelem alapján, illetve az e törvényben meghatározott esetekben hivatalból vizsgálatot folytat annak megállapítására, hogy megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét, valamint kérelem alapján vizsgálatot folytat, hogy az arra kötelezett munkáltatók elfogadtak-e esélyegyenlőségi tervet, a vizsgálat alapján határozatot hoz;

           b) * a közérdekű igényérvényesítés joga alapján pert indíthat a jogaikban sértett személyek és csoportok jogainak védelmében;

           c) * véleményezi az egyenlő bánásmódot érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és jelentések tervezeteit;

           d) javaslatot tesz az egyenlő bánásmódot érintő kormányzati döntésekre, jogi szabályozásra;

           e) * rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt és az Országgyűlést az egyenlő bánásmód érvényesülésével kapcsolatos helyzetről;

           f) * feladatainak ellátása során együttműködik a civil és érdek-képviseleti szervezetekkel, valamint az érintett állami szervekkel;

           g) az érintettek számára folyamatos tájékoztatást ad és segítséget nyújt az egyenlő bánásmód megsértése elleni fellépéshez;

           h) közreműködik az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban nemzetközi szervezetek, így különösen az Európa Tanács számára készülő kormányzati jelentések elkészítésében;

           i) közreműködik az Európai Unió Bizottsága számára az egyenlő bánásmódra vonatkozó irányelvek harmonizációjáról szóló jelentések elkészítésében;

           j) *

           (2) * A hatóság a közvélemény folyamatos tájékoztatása érdekében jelentéseit, javaslatait, valamint a működésével kapcsolatos részletes információkat honlapján rendszeresen közzéteszi.

           (3) * A hatóság nem vizsgálhatja az Országgyűlés, a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, az alapvető jogok biztosa, valamint a bíróságok és az ügyészség közhatalmi döntéseit és intézkedéseit.

           (4) * Az eljárásban az ügyintézési határidő hetvenöt nap.

           (5) * A hatóság a kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetén soron kívül, de legkésőbb negyvenöt napon belül dönt.

           Reszet Elek

           Reszet Elek

           (2019. október 27. vasárnap - 12:00)

           Írott malaszt, a lényeg a jogalkalmazón múlik. Amúgy is nehéz a történet, mivel első körben bizonyítanod kell a megkülönböztetés tényét, aztán meg hogy ez a nemed miatt történik.
           E kettőn pedig a férfiak által kezdeményezett jogi esetek szinte mind elvéreznének. Nagyon direktnek és írásos bizonyítékokkal is alátámaszthatónak kell lennie a megkülönböztetésnek, hogy mint férfi esetlegesen (kevésbé elfogult bíróval) sikerrel is járhass. Még ez utóbbi esetben is évekről beszélünk valamint meglehetősen sok pénzről.
           No igen, ilyenkor merül föl az emberben, hogy van-e egyáltalán jogállamiság.

           Deadpool

           Deadpool

           (2019. október 27. vasárnap - 12:40)

           “Amúgy is nehéz a történet mivel első körben bizonyítanod kell a megkülönböztetés tényét, aztán meg hogy ez a nemed miatt történik.”

           Alter szerint van bizonyíték.

           “évekről beszélünk”

           Sietsz valahova? Vagy van olyan terved, ami gyorsabban is célra vezet?

           “meglehetősen sok pénzről”

           14. § (1) Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság) *

           b) * a közérdekű igényérvényesítés joga alapján pert indíthat a jogaikban sértett személyek és csoportok jogainak védelmében;

           Nem te állod a cehet.

           Delin

           (2019. október 27. vasárnap - 13:25)

           Deadpool, jogi èrtelemben az önmagàban bizonyìtèknak szàmìt nemi diszkriminàciòs eseteknèl, hogy adott területen 80+ %-ban dolgozik az egyik nem? Van különbsèg köz- ès versenyszfèra között?

           Deadpool

           Deadpool

           (2019. október 27. vasárnap - 13:36)

           Az első kérdésre szerintem te is tudod a választ. :) A másodikra pedig tudtommal nincs.

           Delin

           (2019. október 27. vasárnap - 13:41)

           Egy pillanatra elbizonytalanodtam, hogy ezt tènyleg ennyire benèztem-e. :)

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 27. vasárnap - 14:01)

           Leírtam itt egy másik kommentben, hogy ezt a helyzetet módszeresen idézik elő, “társadalompolitikai programok nevében”. Azok létezése és működése igazolja, hogy mesterséges helyzetről, súlyosan diszkriminatív beavatkozásról van szó. Te meg egy ócska szofista vagy.

           Delin

           (2019. október 27. vasárnap - 23:32)

           Alter, sok a duma, kevès a konkrètum, erős szemèlyeskedèssel megspèkelve. Te tettèl olyan kijelentèseket, hogy önmagàban a jelentős nemi többsègű szakmàk feltèteleznek diszkriminàciòt, csak női dominàlt pàlyàk vannak (fèrfi nincs) ès hogy a ksh feminista, stb. Sajàt magad teszed komolytalannà a sajàt ügyed egy nyìlt, mindenki àltal elèrhető fòrumon. Ehhez femik se kellenek, elèg ha hagynak beszèlni. Csak, hogy èrtsd, lehet törtènik nemi diszkriminàciò a közszfèràban, konkrètan a TB-nèl fèrfiak hàtrànyàra, de ezt közvetett tarsadalompolitikai problamokkal nem tudod alatàmasztani, mint pl a nőközpontok meglète, vagy azzal hogy kevesebb a ferfi diplomàs, amikor az sokszor nem is felveteli kriterium ügyintèzőknèl.

           Reszet Elek

           Reszet Elek

           (2019. október 27. vasárnap - 13:56)

           Sosem értettem ezt a fene nagy paragrafusnyalást. Egy átlagos, kispénzű embernek még ügyvédre sincsen pénze.
           Ha olyan helyzetbe kerülnék, akkor már inkább az önbíráskodás, mert a jog asztalánál csak pénzesen lehet igazságod.
           Nincs az az Isten, hogy az EBH bármilyen okból is jogaiban sértettnek tekintse az egész férfinemet. Lásd pl. a nyugdíj kérdését.

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 27. vasárnap - 14:29)

           Pontosan. Jó a példa is, a Nők40 súlyos nemi diszkrimináció, de nem lehetett fellépni ellene a szakszervezeteknek sem, mert még az alkotmánybíróság is kijelentette, hogy nem lehet elvenni a nőktől, sőt még azt sem lehetett követelni, hogy járjon a férfiaknak is a lehetőség, mert az “a nők alkotmányos jogainak kiüresítése” lenne. És voltak nőszervezetek, feministák, akik képesek voltak megtorpedózni a férfiak kezdeményezését!!!! Az alkotmány teszi lehetővé, hogy a nőket speciális intézkedésekkel juttassák előnyhöz. Tehát az EBH csak akkor léphet bármit is, ha egy előny nem a nőket érinti. A 22-es csapdája itt bezárul.

           Deadpool

           Deadpool

           (2019. október 27. vasárnap - 21:52)

           “Sosem értettem ezt a fene nagy paragrafusnyalást. Egy átlagos, kispénzű embernek még ügyvédre sincsen pénze.
           Ha olyan helyzetbe kerülnék, akkor már inkább az önbíráskodás, mert a jog asztalánál csak pénzesen lehet igazságod.
           Nincs az az Isten, hogy az EBH bármilyen okból is jogaiban sértettnek tekintse az egész férfinemet. Lásd pl. a nyugdíj kérdését.”

           Azért tanulságosak az ehhez hasonló kommentek az oldalon. Tényleg :) Annyira bízol a jogrendszerben inkább az önbíráskodás. Pedig te ezért a jogrendszerért fizetsz is az adóddal. De azt bármiben le merem fogadni, hogy 2022-ben el fogsz menni a következő választásra és a szavazatoddal fogod ezt tovább legitimálni. És itt egymást is erre fogjátok biztatni, ahogy eddig is, ugye. :)

           Reszet Elek

           Reszet Elek

           (2019. október 27. vasárnap - 23:09)

           Ebből a szempontból teljesen mindegy ki van hatalmon. Magyarország plutokratikus állam. A kisembereknek nincsenek milliói és évei hogy a jog asztalánál megvédjék magukat. Éppen ezért ha alapvető lehetőségeiktől fosztatnak meg, nem marad más, mint saját kézbe venni az érdekek védelmét.
           Ha az állam nem teszi meg azt, amire felhatalmazást kapott, nekem sem kötelességem jogkövető magatartást tanúsítanom.

           Deadpool

           Deadpool

           (2019. október 28. hétfő - 12:36)

           Értem, tehát akkor ilyen vadnyugati világban élünk, de ezzel végülis semmi problémád nincs, hiszen elmentél eddig is, el fogsz menni ezután is szavazni. Még nem szívtak fel elég kokaint, nem loptak el elég pénzt, még nem élősködtek annyit, hogy átüssék ingerküszöböd. Azért ez szépen beárazza azt a jobboldali, nemzetmentő, keresztény erkölcsösségedet. Hiszed vagy sem, egy politikus csak annyit tud magának megengedni, amennyit te engedsz neki. Ha ilyen a jogrend, azt magadnak is köszönheted, csak szólok. De menj el, és legitimáld majd a következő ciklus vadnyugatot (vagy inkább vadkeletet), és majd keresd a kifogást ugyanígy 2023-ban is.

           Annak fényében amit állítasz, ez a kép számodra mennyire hiteles?

           Reszet Elek

           Reszet Elek

           (2019. október 28. hétfő - 13:43)

           A szűklátókörű ostobaság mindent és mindenkit oldalakra sorol. Elködösíti az elmét és megnehezíti a valóság észlelését.

           Balton

           Balton

           (2019. október 28. hétfő - 13:49)

           Elek, ez nem Yoda? …

           Deadpool

           Deadpool

           (2019. október 28. hétfő - 22:57)

           “A szűklátókörű ostobaság mindent és mindenkit oldalakra sorol. Elködösíti az elmét és megnehezíti a valóság észlelését.”

           Aha, tehát tőled senki sem lehet különb, mindenki romlott kivétel nélkül. Így már nem is olyan büdös a szar, igaz? Végülis, valahogy meg kell ezt magyarázni a lelkiismeretnek. Csakszi megnyalta a tíz ujját.

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 27. vasárnap - 13:23)

           Deadpool, semmit nem szeretnék kevésbé, mint Anna31 férfimegfelelőjévé változni, és szerintem nem is teszem. Lehet, hogy ez kívülről úgy látszik, de akkor nagyon szomorú vagyok, hogy ekkora tudásdeficit van a férfiak fejében és még én sem tudok megfelelően kommunikálni. De az Anna31 féle feminista ideológiai kirohanások és aközött, amit én akarok mondani ég és föld a különbség. Én létező diszkrimináció ellen emelek szót. Természetesen ismerem én is az egyenlő bánásmódról szóló törvényt, sőt én magam is szoktam ajánlani egyesek figyelmébe adott esetben. Viszont amiről beszélek, az nem ennek a hatáskörébe esik:

           https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A10H1004.KOR&targetdate=&printTitle=1004/2010&getdoc=1

           Az általam kifogásolt problémákat én nem kitalálom, mint egy ideológiailag túlfűtött feminista, hanem a nemi diszkriminációhoz vezető intézkedések léteznek, és abszurd módon a “nemek egyenlőségének az előmozdításáért” létező “társdalom politikaként” kerülnek tálalásra. Úgy működik ez, mint az Isztambuli Egyezményben az a kitétel, hogy “a nők előnyét okozó intézkedések nem minősülnek nemi diszkriminációnak”. Ezek is nemzetközi egyezményeken alapulnak, sőt nagyon komoly EU-s és állami pénzek is társulnak hozzá, és ha a magyar kormány nem piszkál bele eléggé a nemek helyzetébe, akkor jön a CEDAW bizottság és megdorgálja az országot:

           https://www.parlament.hu/documents/10181/1202209/Infojegyzet_2017_10_nok_a_munkaeropiacon.pdf/91c7128a-ad5e-45e4-b50a-59e7de659c3d

           Ne arra koncentrálj, hogy a vita köznyelvi szintjén hogyan fogalmazom meg a helyzetet, sokkal inkább arra, hogy az intézményesített férfiellenes diszkrimináció, az elprolisítás létezik, csak éppen úgy hívják, hogy “a szegregáció felszámolása a munkaerő piacon”, csak éppen az egész egy teljesen egyoldalú dolog, csak a nők előnyösebb helyzetének előidézésre koncentrál ez a társadalompolitika, a férfiakat leszarja, sőt a törvényesített diszkrimináció erejével sanyargatja. Ha nőkkel töltik fel a közszférát, akkor az nem az egyenlő bánásmód elleni súlyos vétség, hanem egy dicséretes dolog, szép eredmény “a nők foglalkoztatásának előmozdításáért”. És ez törvényesen lehetséges, egyenlő bánásmóról szóló törvény ide vagy oda. És emögött még nagyon-nagyon komoly pénzek is állnak. Ez egy tény. Milliárdokból Nő-Köz-Pont hálózat, ami csak a nőknek közvetít munkát és gondolhatod, hogy nem a lenfonóba küldik őket, és van még mindenféle más pénzes pályázat, a nők foglalkoztatásának és oktatásának előmozdítására, amit mind-mind-mind a nőkre költenek el, és hidd el, ez nem marad eredmény nélkül. Pontosan megjelenik a férfiak romló iskolázottságában és foglalkoztatásszerkezetében… És ez senkit nem zavar, mert pontosan ez a cél, ez az, amit a “szegregáció csökkentésében elért eredménynek” tekintenek.

           Érted Deadpool? Szóval tiltakozom, nem vagyok egy inverz Anna31! És kérlek, tájékozódj magad is! Szólj ha további információra van szükséged, amiben tudok segítek, de ezen a helyen is kérek másokat is, hogy segítsenek a kutatásban, hogy feltárjuk, pontosan mekkora pénzek kerülnek elköltésre a férfiak módszeres megnyomorítása érdekében.

           Deadpool

           Deadpool

           (2019. október 27. vasárnap - 14:06)

           “Érted Deadpool?”

           Nem mondanám hogy értem, mert egy 47 oldalas érvet tettél elém, amit nem volt időm áttanulmányozni. :) Viszont letöltöttem. Köszönöm!

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 27. vasárnap - 14:11)

           Nagyon lassú vagy, én egy ilyet percek alatt gyorsolvasok el és az elegendő az információk kb 70 százalékának feldolgozásához és akár még a kritikához is. Az meg kicsit sajnálatos, hogy ekkora garral álltál bele a vitába, miközben mindezekről fogalmad sem volt. És ha tisztességes akarsz lenni, akkor még saját magadnak is illene kutatnod az objektívitásra törekvő vitához… – Csak úgy mellékesen mondom… Mindenféle rossz szándék nélkül.

           Deadpool

           Deadpool

           (2019. október 27. vasárnap - 14:28)

           Bár leplezni és érvek mögé akarod bujtatni, határozottan érződik rajtad a személyes sértettség és hajlamos átkapcsolni téged. Szintén nem rosszindulatból mondom.

           Nem tanultam gyorsolvasást.

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 27. vasárnap - 14:47)

           A “sértettségemet” és az ideológiai elkötelezettségemet nem is akarnám véka alá rejteni. Biztosan ilyen-olyan oka van annak, hogy férfijogi aktivista vagyok. Ettől függetlenül objektivitásra és önkontrollra törekszem. Az érveimet ugye nem eliminálja, ha szemmel láthatóan mélyen motivált, elkötelezett és hiperaktív vagyok? :)

           Deadpool

           Deadpool

           (2019. október 27. vasárnap - 21:39)

           Nem eliminálja szerintem sem, viszont a sértettség és az ideológiai elkötelezettség torzítja az igazságérzetet. A vélemény kialakításánál fontos hogy el tudjunk vonatkoztatni a saját rossz élményeinktől. Ha ez sikerül és az így kialakult véleményedért “érzelmekkel felfűtöttebben” állsz ki/védsz meg, az szerintem sem gáz.

           Balton

           Balton

           (2019. október 28. hétfő - 06:49)

           Baszki nem már, valaminek utánanéztél amit Alter írt? Amúgy érted az Isztam-buli egyezményt, mint jelent, mi az hogy: non licet bovi? Azt hogy törvénybe iktatunk valamit, hogy egy nép-vallás-rassz-ideológia diszkriminálása mostantól nem számít diszkriminálásnak nem ismerős? Ez a két város egybe leírva, kiüti tán a ceu-s típusú biztosítékotokat? Nürnberg-Isztambul?

           „A “Közigazgatás, védelem; kötelező társadalom- biztosítás” eléggé vegyes saláta, nem az a kategória, amit keresünk. Mi is az a “védelem”? Összeadták a katonákat a TB adminisztrátor picsákkal és mégis több a nő? –„ itt akartok ehhez valami kommentet hozzátenni? Értitek mit jelent ez? Összehasonlítom körte fát a mákgubóval, és még így is több a mákszem mint a darab-körte?

           Hogy bírjátok azt leírni itt ezen az oldalon, hogy de hát a kőműves segéd!!! most jobban keres mint a tanár, tehát sokkal jobb kőműves segédnek is lenni. Láttál már culágert, mondjuk úgy 42 évesen? Hogy néz ki, vagy kérdezted hogy érzi magát reggelente, és nem azért mer’alkoholista.

           Reszet Elek

           Reszet Elek

           (2019. október 28. hétfő - 06:59)

           licet

           Balton

           Balton

           (2019. október 28. hétfő - 11:53)

           thx, jav

           Deadpool

           Deadpool

           (2019. október 28. hétfő - 12:11)

           “Hogy bírjátok azt leírni itt ezen az oldalon, hogy de hát a kőműves segéd!!! most jobban keres mint a tanár, tehát sokkal jobb kőműves segédnek is lenni. Láttál már culágert, mondjuk úgy 42 évesen? Hogy néz ki, vagy kérdezted hogy érzi magát reggelente, és nem azért mer’alkoholista.”

           Nagyapám kőműves, keresztapám is az volt. A házunk előtti kőkerítést hónapokig építettem nagyapámmal, keresztapámmal is többször dolgoztam gyerekkoromban, úgyhogy igen, van némi elképzelésem arról, milyen lehet kőművesnek lenni. És nekem kifejezetten egy pozitív élmény volt az, hogy alkothattam, az egy sikerélmény is, hogy a kő egy idő után elkezdett olyan formákat felvenni, amilyet szeretnél, az megint csak egy pozitív dolog hogy változatos a munka és nem ugyanazt a szekrényt nézed 30 évig, és még lehetne sorolni… A házunk előtti kőkerítés nagy részét nagyapámmal építettük fel, ha én arra a kerítésre ránézek, tudom hogy az egy olyan valami aminek a létrejöttében én is részt vettem. Ezt az aktatologatáshoz hasonlítani?… Szóval, én inkább azon a véleményen a vagyok, hogy aki szerint az egy szar szakma, vagy hogy jobb az irodában ülni, annak inkább magával a munkával van problémája. Vagy azt sem tudja, mit beszél.

           Az egyik évfolyamtársam a földhivatalban volt szakmai gyakorlaton. Még mindig emlékszem az arcára, amikor arról mesélt. Úgy írta le az egészet, mint egy lelki lepratelepet. Mindenki utálja a munkáját, mert nem fizetnek semmit, cserébe nem is dolgoznak, de jó gyakran ismételgetik maguknak és egymásnak hogy egy jó szar helyen dolgoznak. Egy férfiember ha bármit akar az élettől – gondolok itt anyagiakra, családtervezésre – az messzire elkerüli a közigazgatást. Arról nem is beszélve, ha abból a fizetésből már egy albérlet is nagy luxusnak számít. Gyakorlatilag meg sem tudod engedni magadnak.

           Szóval, nem, egyáltalán nem lettem meggyőzve.

           Balton

           Balton

           (2019. október 28. hétfő - 12:38)

           Tőled nem vártam mást/jobbat.
           Ügyes vagy írj magadnak be egy kisötöst (ez is érvelési hiba, magamnak is beírtam).

           “aki szerint az egy szar szakma ” ez a te dilemmád nem pedig az enyém.
           Az szintén hogy a kőművest az aktatologatóhoz hasonlítotanám.
           Azt hogy falat-raktatok kőműves nagyapáddal, az inkább csodálatra méltó és szép, (nekem is vannak hasonló emlékeim, csak asztalossággal kapcsolatban), azonban azt a tényt hogy az építőipar már nem alkalmazza érdemben azt a kőművestípust, amiről te beszélsz, az már tök más kérdés. Alvállalkozó-alvállakozója, és éhbérért alkalmaz amíg tud olyat akinek valami hasonló jellegű tapasztalata vagy végzettsége. De mostmár azt se nagyon, mert nem tud.

           Nem akarlak meggyőzni, nem vagyok neked senki. De mivel a közigazgatásban, mint azt ugye talán hajlandó vagy elismerni talán, amúgy sem jellemző hogy férfiakat alkalmaznának, tökre jól elkenhető a kiindulás. Mert hát ugye az edukációban maradnak le a férfiak, ami miatt amúgy sem jellemző hogy ott dolgoznának. Tehát ha jól értem, arra utaltok azért nem kell a férfinak tanulnia, mert minek hiszen majd jobban keres, ha mondjuk akármit csinál, amíg bele nem rokkan persze.

           Ismét egy a te dilemmáid közül a végére: “Egy férfiember ha bármit akar az élettől – gondolok itt anyagiakra, családtervezésre – az messzire elkerüli a közigazgatást” ha diplomásan dolgozol a közigazgatásban, akkor ez messze nem igaz, ugy a fránya edukáció… eléred a címzetesi-tanácsosi-stb funkciókat. Igenis lehet keresni, lehet hogy ilyen ismerősöd nincsen?
           Úgyhogy kedves férfitársaim, irány a közigazgatás.

           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 28. hétfő - 13:31)

           A címzetes funkcik -szinte- teljesen kapcsolati alapon mennek, és a tanácsosi alig kevésbé. Amúgy mennyi ilyen funkci van a közigben..ha 2-300 akkor lehet sokat mondok. Eleve címzetes megyei főjegyző max 19 lehet.

           Balton

           Balton

           (2019. október 28. hétfő - 13:42)

           A tanácsos is lehet címzetes, aszem az ügyvivő is. De nem gugliztam rá, csak fejből mondom.

           Reszet Elek

           Reszet Elek

           (2019. október 28. hétfő - 13:34)
           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 28. hétfő - 14:36)

           Nono, Deadpool. Vajdáék elérték azt, hogy a fizetés még mindig 130…de már szarrá dolgoztatják szerencsétleneket újabban már kémszoftvereket telepítenek a gépekre ami figyeli a leütés számot…
           Mondjuk ezzel végleg elérték azt, hogy 40 alatt szinte mindenki ott hagyta őket.
           Nah mindegy ahogy a helyzet áll mennek a kurvaanyjukba 2022be…csak az a baj, hogy helyettük kurcsányék jönnek megint. Szóval én is elkezdtem nézni a külföldi lehetőségeket.

           Deadpool

           Deadpool

           (2019. október 28. hétfő - 23:45)

           Hát… ez a mostani választás szerintem inkább egy újabb kétharmadot fog hozni, de majd elválik. Köthetünk fogadást. :) USA-án vagy Kanadán én is gondolkodtam, de ha mennék, azt a nem a választási eredménytől tenném függővé.

           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 29. kedd - 07:24)

           Pártlistán a vérrohadtnarancs alig kapott 2%al többet a moslék/összefosásnál. Ráadasul utóbbiak mellett áll, hogy ők vannak “lendületben”.És a legújabb kutatások már nekik mérik ugyanezt az előnyt.

           Deadpool

           Deadpool

           (2019. október 29. kedd - 10:37)

           A “legújabb kutatások” legutóbb sima Tarlós győzelmet mutattak. :) Ha neked lesz igazad, akkor ez az ország hülyébb, mint gondoltam. Itt igazából csak a megfelelő varázsszavakat kell kimondani, abban meg narancsék a legjobbak már ciklusok óta.

           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 29. kedd - 11:51)

           Vérprimitív migránsozásnál jobban kezd ütni a vérprimitív elpusztul a föld. Figyelhetted, hogy már a plakátjaik is zöldek..
           Igen ez a nép hülyébb és gyávább mint a legdurvább rémálmainkban gondoljuk. De ez már igaz úgy az összes fehér emberre..

           rinpocse

           (2019. október 29. kedd - 12:00)

           Igen ez a nép hülyébb és gyávább mint a legdurvább rémálmainkban gondoljuk.

           Mi lenne a kiút?

           Érdekesség:

           https://index.hu/video/2019/10/29/100ember_magyarorszag_ksh_felmeres_lakossag_depresszio_dohanyzas_iskolazottsag_ciganysag_vallas/

           Deadpool

           Deadpool

           (2019. október 30. szerda - 10:45)

           “Mi lenne a kiút?”

           Nagyon röviden megfogalmazva: ha a prolik öntudatra ébrednének és a kezükbe vennék a sorsukat. Ha csürhéből nemzetté válna. A proli egy életképtelen faj. Kihalásra van ítélve és abba az irányba is halad. Így nem fog menni.

           rinpocse

           (2019. október 30. szerda - 11:49)

           ha a prolik öntudatra ébrednének és a kezükbe vennék a sorsukat.

           Kissé pontosabban, specifikálnád?

           Deadpool

           Deadpool

           (2019. október 30. szerda - 12:50)

           Például megtanulnák hogyan is működik a politika, mik a játékszabályok, megtanulnának egy politikus fejével gondolkodni, látni, és ilyen dolgok, hogy aztán ne azt a szart kelljen nézned a TV-ben választás előtt, hogy “kolbászból lesz a kerítés” hanem egy magasabb szellemi nívójú valamit. És így tovább…

           rinpocse

           (2019. október 30. szerda - 13:53)

           Például megtanulnák hogyan is működik a politika, mik a játékszabályok, megtanulnának egy politikus fejével gondolkodni, látni, és ilyen dolgok,

           Az “átlagprolit” (a szóhasználatoddal élve ) aka fradi/ujpest stb. “drukkert” nem izgatja a politika/foci, csak az a lényeges számára, hogy legyen elég sör/kaja (esetleg balhé, amiből ő kerül ki győztesen), és “nyerjen a csapata”, sőt, néha (különösen, ha nyer a csapata, vagy “kikap” a gyűlölt ellenfél/ellenség), még azt is elviseli, ha a többibe, (akár ideiglenesen) hiányt is szenved.


           (Ha valaki nem tud úszni és nem is akar megtanulni úszni, akkor botorság elvárni tőle azt, hogy beiratkozzon úszótanfolyamra.)

           hogy aztán ne azt a szart kelljen nézned a TV-ben választás előtt, hogy “kolbászból lesz a kerítés”

           A távkapcsoló on/off gombja erre egyszerűbb megoldás, és ebben még az a szép, hogy ez csak tőlem függ, míg a másikért hiába “imádkoznék” , biztosan nem teljesül.

           hanem egy magasabb szellemi nívójú valamit.

           Erre lettem volna kíváncsi, hogy pontosan mire gondolsz, nem általános szólamokra, hanem konkrétumokra, a “valami” nem igazán konkrétum, és semmiben nem különbözik a jelenlegi pártok szólamaitól.

           És így tovább…

           Nesze semmi, fogd meg jól…..

           wittukind

           wittukind

           (2019. november 5. kedd - 19:28)

           “ha a prolik öntudatra ébrednének ás a kezükbe vennék a sorsukat”.
           mutáns buddha2.0-te nemproli mindenekfelett lógó akármi!! azok a “prolik”, legalábbis itt, már nem léteznek…és a sorsukat igenis a maguk kezébe vették. vajon miket hallasz te ott a Váci uti lebujokban??? hogy te Buddha2.0 vagy és mindenki más aki a filmjeidet nem látta , proli? vagy szaros esztenán lakó hülye ahogy a mutánsbarátod mondja???

           FUCK YOU ALL, HAIL AND KILL

           Reszet Elek

           Reszet Elek

           (2019. november 5. kedd - 22:41)
           Deadpool

           Deadpool

           (2019. október 30. szerda - 10:39)

           “Pártlistán a vérrohadtnarancs alig kapott 2%al többet a moslék/összefosásnál. Ráadasul utóbbiak mellett áll, hogy ők vannak “lendületben”.És a legújabb kutatások már nekik mérik ugyanezt az előnyt.”

           Ha egy hatalmas meteor tartana a Föld felé, biztos vagyok benne, hogy Mo. ki tudna állítani legalább egy Bruce Willist, aki megmenti a földet. De azt csak és kizárólag akkor, ha a meteor Magyarországon csapódna be. Egyébként nincs az az Isten!… Hollandiába csapódjon csak be! Majd onnan befogadjuk a holland migránsokat, akik voltak olyan hülyék, hogy beengedték a meteort (olyan dolgokon pedig fel se akadjunk, hogy a becsapódás után már tárgytalan a téma). :)

           Egy szó mint száz, nem nagyon hiszem hogy képesek ebben a bolygó szintű felelősség vállalásban, láthatod hogy nemzetként sem képes működni az ország, pedig az egy szűkebb felelősség. Persze el lehet bábozni azt, mint a nemzetieskedést, trianonon nyavajgással Kárpátia koncerteken…

           rinpocse

           (2019. október 30. szerda - 11:56)

           Ha a hollandok nem szeretnék/szeretnék, hogy becsapódjon az a meteor hozzájuk (márpedig azóta is csapódnak be oda meteorok de nem nagyon izgatja őket), akkor miért nem állítottak ki Bruce Willist?

           Magyarországnak kéne kiállítani, hogy a hollandokhoz ne csapódjon be?

           bolygó szintű felelősség vállalásban

           Úgy érted, hogy mi is dugjuk homokba/szarba a fejünket a “szolidaritás” nevében, mint az “európai értékeket” vallók? Hogy a migráció emberi jog? Hogy köteles minden ország minden szemetet befogadni, hogy a multikulti jó stb?

           Deadpool

           Deadpool

           (2019. október 30. szerda - 12:44)

           Ha a hollandok nem szeretnék/nem szeretnék, hogy becsapódjon az a meteor hozzájuk (márpedig azóta is csapódnak be oda meteorok de nem nagyon izgatja őket), akkor miért nem állítottak ki Bruce Willist?

           Mert Hollandiában jóval több a liberális proli, mint a kokain-keresztény.

           “Úgy érted, hogy mi is dugjuk homokba/szarba a fejünket a “szolidaritás” nevében, mint az “európai értékeket” vallók? Hogy a migráció emberi jog? Hogy köteles minden ország minden szemetet befogadni, hogy a multikulti jó stb?”

           Nagyon félreérthetted amit írtam, mert a migrációt a meteor szimbolizálta a kis hasonlatomban.

           rinpocse

           (2019. október 30. szerda - 12:54)

           Mert Hollandiában jóval több a liberális proli, mint a kokain-keresztény.

           Mindenki “érdemei szerint” részesül, megérdemelten………

           Nagyon félreérthetted amit írtam, mert a migrációt a meteor szimbolizálta a kis hasonlatomban.

           Dehogy értettem félre, épp, hogy erre reflektáltam….

           wittukind

           wittukind

           (2019. október 30. szerda - 17:28)

           Szerusz, csakszi!!! én mindig veled vagyok, de…a sok átkeresztelődéstől nem vagy összezavarodva???

           Reszet Elek

           Reszet Elek

           (2019. október 31. csütörtök - 11:19)
           wittukind

           wittukind

           (2019. október 27. vasárnap - 14:57)

           Nohát, mutáns úr(vagy buddha2.0), a Főnök, mivel hogy az, azt irhat, amit akar és ahogy akarja…ezért leharmincegyezni nem illdomos…még a végén pepipul és kirak…

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 27. vasárnap - 15:00)

           Ha nem szónokol határozottan a férfimozgalom ellen és nem próbál bohócot csinálni a férfijogi aktivistákból, akkor nem valószínű, hogy kirakom. :)

          Chump

          (2019. október 26. szombat - 13:57)

          Az általad is írtak miatt valóban nem a legjobb adat, de nem tudok róla, hogy van-e ennél jobb a nyilvánosan elérhetőek közül. Szél Bernadett nyilatkozataira tudnál linket adni?

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 26. szombat - 14:53)

           Természetesen tudok linkeket adni. Nem szoktam a levegőbe beszélni. Ahogyan már korábban is írtam, az adatok elsődleges forrása nem is Szél Bernadett, hanem az MKKSZ vagyis a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete, de Szél kürtölte vele tele a fél országot.

           Ebben a cikkben az ATV például közvetlenül a szakszervezetre hivatkozva közli a 80 százalékos adatot:

           http://www.atv.hu/belfold/20190308-tobb-munka-kevesebb-szabadsag-a-kozszferaban

           Az alábbi cikkben nyilatkozott Szél, hogy például a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon nem is 80, hanem 90 százalékban nők dolgoznak, és a közalkalmazottak 80 százaléka nő:

           https://merce.hu/2019/03/04/az-ellenzek-ma-azt-igerte-a-jovoben-is-egyuttesen-fog-fellepni-a-dolgozok-kizsigerelese-ellen/

           Itt a Férfihangon ebben a cikkben is foglalkoztam Szél és az LMP közléseivel és követeléseivel:

           https://www.ferfihang.hu/2018/03/27/nemek-szerinti-berkimutatasokat-akar-az-lmp/

           Még pár cikkben megtalálható az interneten. Biztosan lehet még találni hasonló tartalmúakat. Szóval az alábbiakat csak példaként:

           https://demokrata.hu/magyarorszag/szel-magyarorszagon-nem-konnyu-nonek-lenni-102470/

           https://merce.hu/2018/10/06/kozel-50-ezren-tamogatjak-a-szakszervezeteket-a-kormannyal-szemben-a-kozszfera-leepitesenek-kerdeseben/

           Gondolom nem szükséges folytanom… – Más, hitelesebb forrás szerintem nem létezik, de gondolom ezt is csak azért publikálták mert bizonyos más politikai célokat kötöttek hozzá és nem azzal foglalkoztak, hogy ez mennyire leleplezi a nyilvánvalóan módszeresen zajló, orbitális férfiellenes diszkriminációt..

           tobbneju

           tobbneju

           (2019. október 27. vasárnap - 08:27)

           Egy férfi pontosan tudja, hogy többet kell keresnie egy nőnél ahhoz, hogy a nő egyáltalán szóba álljon vele lehetséges szexuális partnerként. Minél többet keres a férfi, annál több a partnerként potenciálisan szóba jöhető nő. Ezért kerüli egy férfi a tanári, közalkalmazotti pályát, ha van annyi esze, hogy tudjon szerezni egy normális (mérnök, közgazdász, stb.) diplomát. A durva inkább az, hogy ezt a valósághoz alkalmazkodó férfiviselkedést ma már elkezdték üldözni, lassan bevezetik a kvótákat is azokon a helyeken, ahol még férfi többség van. Akinek pedig diploma nélküli munkája van, az a férfi is pontosan tudja, hogy nem jutna nőhöz, ha ápolóként, óvónőként, egyéb alacsony fizetésű állásban lenne. Nincs itt semmiféle összeesküvés (amíg nem lesznek kvóták), ez a dolgok természetes rendje: a férfi igyekszik minél többet keresni, hogy minél több legyen a számára választható nő.

           bf

           (2019. október 27. vasárnap - 11:13)

           Pontosan.

           Reszet Elek

           Reszet Elek

           (2019. október 27. vasárnap - 11:50)

           Szerintem direkt szexnél ez inkább másodlagos. Komolyabb dolgoknál viszont elsődleges.

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 27. vasárnap - 15:10)

           Egészen biztosan így lehet ez. Szerintem is. Csak van még az átlagon túl kismillió megrögzött agglegény, erősen aszexuális és nyimnyám férfi, aki semmi ilyesmit nem akar, de ha őket módszeresen eltanácsolják az alacsonyabb jövedelmet biztosító, ámde biztonságos közszférából, mert “menjenek csak sok pénzt keresni ácsként”, mert “ez itt női munka”, az sérti a szabad választáshoz fűződő jogaikat. Hasonló jogsértés például velem is történt, amikor régebben egy ügyfélszolgálati munkakörből nyíltan eltanácsoltak, mert “itt beszélni kell az ügyfelekkel, tehát ez női munka”. Pedig ugye, nem vagyok híján a nyelvi készségeknek. :) Kicsit feljebb leírtam, hogy az ilyeneken túl a férfiellenes nemi diszkriminációt milliárdos tőkével idézi elő az EU és az állam. Szóval sajnos bizony van összeesküvés, mert bár nem kvóták, hanem “társadalompolitikai projektek” vannak rá. De ezek lényegében, kvázi kvóták is, mert ha az elvárt számok nem teljesülnek, akkor a CEDAW bizottság idejön és baszogatja a magyar kormányt.

           rgs

           (2019. október 27. vasárnap - 18:03)

           Az én tapasztalatom szerint egyre több a férfi pl. az okmányirodákban. Vagy pénztárosként a szupermarketekben. (Tíz éve “ismertem” képzéshalmozó hölgyeket a közszférában, a szociológia összes létező szakát kimerítették levelezőn a magasabb bértábla miatt. Csak a személyes tapasztalatom, nem ksh, ha valaki bele akarna kötni.) Kíváncsi leszek mi történik ha valóban feleződnek nemek szerint az állások. Mondjuk a “menedzsment”, “turisztika”, “kommunikáció” és a fent említett szociológiai ilyen-olyan hajtások papírjai vajon mit érnek majd? (Mérnökként ide venném a pénzügyet is miután az elmúlt évtizedben a közgázt egyszerűen lehagyta a meteorológia az előrejelzések tekintetében (OK, ide bejönnek a félhülye politikusok is, de azok mindig voltak/vannak/lesznek), de ez már végképp személyes vélemény :-) )

           tobbneju

           tobbneju

           (2019. október 27. vasárnap - 20:20)

           https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/ferfibajok/a-ferfiak-spermaszama-a-felere-csokkent/3dw13mr Alacsony spermaszámmal és alacsony tesztoszteronszinttel nem kell a punci sem. Valószínűleg ennek okán látunk férfiakat is alacsony jövedelmű munkakörökben egyre többet. Éhen nem hal, punci nem is nagyon kell, elvan a béréből. Ilyenből egyre több lesz.

           Balton

           Balton

           (2019. október 28. hétfő - 06:54)

           Baszki ne legyetek már szemforgatók, nem hinném hogy akárkinek is szíve vágya lenne, ledolgozni egy életet oylan melókban mint: kőműves-kukás-csatornatisztító-meg a társai.
           Ez most nem bányász, aminek presztizse meg romantikája (volt), nincsen semmi romantikus abban hogy be lehet látni az építkezési gödörből a lányok szoknyája alá…
           Ha mocskos a körmöd egész életeden át, egyetlen vágyad van hogy a gyerekeidnek ne legyen az…

           tobbneju

           tobbneju

           (2019. október 28. hétfő - 09:04)

           Nem jól érted a dolgokat Balton……. Ha egy férfinak van egy érettségije, tűrhetően néz ki és meg tud szólalni, az pl. elmehet borravalóval együtt pincérnek nettó 300-ért, de azért ott sokat is kell dolgozni. De valószínűleg lesz neki mindig punci. Ha a punci nem annyira érdekes, akkor beülhet nők közé dolgozni (pl. postai ügyintézőnek pult mögé) nettó 180-ért, az azért nem olyan megterhelő meló, mint egy pincéré. És nettó 180-al valószínűleg túl sűrűn punci sem lesz. De mondhatnám ezt 8 általánossal kőműves segéd/közmunkás opcióval is. Nem arról beszélünk (mi legyen a gyerekedből) amiről te beszélni akarsz. Hanem arról, hogy adott szellemi/testi színvonalon ki mire hajlandó és kinek lesz abból punci.

           normalhölgy

           normalhölgy

           (2019. október 28. hétfő - 09:16)

           Tobbneju! Én már láttam postai ügyintéző srácot, akinek mindig jutott punci. Igaz, hogy mindig ugyanaz a punci, de az is valami.
           Vagy te arra gondolsz, hogy egy punci, az nem punci?

           common man

           (2019. november 1. péntek - 03:50)

           Hogy hívták a postai ügyintéző srácot? És melyik postán dolgozott? És miért kell hazudni? És ha mégse hazudsz kiket baszott meg és honnan tudod?(téged is talán) Mind a barátnőid voltak és elmeséltétek egy másnak?Az apu tud róla? Vagy most is döglik?

           normalhölgy

           normalhölgy

           (2019. november 5. kedd - 21:28)

           Kedves Common!
           Számomra megint csak nem pálya a véleményed. Eredetileg tobbenju-höz szóltam volna (csak ő fél tőlem, pedig nem bántok – csak kérdezek), erre te idejössz és személyeskedsz. Vagy te vagy éppen tobbneju?
           Az rendben van, hogy a nőket utálod, de hogy a saját nemedet is megveted, az még új nekem. Hozzá kell szoknom.

           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 28. hétfő - 09:28)

           De ha úgy teszed fel a kérdést, hogy dolgozni 130 ért (közigazgatás) vagy minimum 200ért akkor már más lesz a leányzó fekvése..
           Szóval Balton te se legyél szemforgató..

           Balton

           Balton

           (2019. október 28. hétfő - 11:52)

           Hát ne is legyÜNK azok. De most komolyan kérdezem, kötekedés nélkül. Jövőre előfeláthatólag meg fogják emelni a nyugdíhjkorhatárt, 70-72 évre. Szerinted az építőiparban hogyan lehet 50+ évesen culágerkedni, mennyire bírják az izületeid a 30 év munka utáni terhelést, hogyan tudsz lehajolni vagy letérdelni?
           Szerinted hogyan fizetnek 200+-ot a munkásoknak? szakmunkás minimált a többit a zsebbe, ha már nem bírsz dolgozni el kell menned valahova, hova tudsz menni, hol fogank alkalmazni? Szemben azzal hogy 130-at kerestél egy jó eséllyel nyugdíjas állásban, ne gyere azzal hogy amúgy se lesz nyugdíj.
           Bár egyéni példa semmit sem ér, de Péter barátom szakmunkásként az építőiparban dolgozott, heti akár 7 napot is, az elmúlt 5 évben majdnem a dupláját kereste mint én, a multi segghizlalósban (nem keresek keveset). Egyik reggel nem tudott lábraállni, táppénz majd az orvos, hát sajnos el vannak kopva az izületek, javaslom hogy keressen kevésbé megterhelő munkát. Hidd el most 38! évesen, inkább keresett volna fele ennyit, csak menni tudjon.
           Nem szoktad látni hajnalban amikor mész a munkába, azokat az 50-60-as bácsikat, akik melós ruhában várják hogy felszedje őket a vállalkozó furgonja? Ha igen, azok 40-50-esek ám…

           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 28. hétfő - 13:17)

           Ez igaz. De a “culágerkedésnek” megvan azaz előnye, hogy előre lehet törni, sőt talán leginkább ott. Szóval, aki 40sen is a keverő (vagy hasonló dolog mellett más szakmában) áll az igencsak saját felelőssége. Nekem egy építőiparban elhelyezkedett haveromra sem jellemző ez 35 évesen, mindegyik már dolgoztat, legtöbbnek már a “gúnyát” sem kell felvennie. Es nem azért, mert valami hú de tehetséges srácok ám. Szóval ceterum censo aki ennyi idősen is “gúnyában” áll az nem a “rendszer” miatt, hanem annak ellenére. Persze ebben nyilván benne van, hogy pörög az építőipar, tudom.
           Viszont a közigazgatásban, ha nem vagy valakinek a valakije, akkor örökre referens maradsz.

           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 28. hétfő - 13:27)

           De még egyszer, ti a férfiak egészségállapota esetében egy az egyben ugyanazt az érvelést használjàtok mint a femcsik a hazug “gender pay gap ” témában.

           Balton

           Balton

           (2019. október 28. hétfő - 13:39)

           Nos, nem.
           Miért is van az hogy ha az ember megnézi a közelmúltat, hírtelen csak olyan egészségprogram jut eszébe ami férfiakról szól. Várjáááááááál nem is…
           És most mielőtt jönnek a mutánsi érvek, nem azt értem ezen hogy női ne legyen…

           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 28. hétfő - 14:10)

           Ebben egyetértünk. De most nem ez a téma.
           De akkor megpróbálom összegezni. Tehát, ha feltennéd a kérdést, hogy öreg választhatsz egész életedben keresel 130at vagy 20 évig (most adjunk meg egy köztes értéket 400, megfelel? ) 400at. Szerinted mit választana az átlag férfi. És itt a lényeg, hogy alapvetően a delikvensek ezt valasztották, nem a rendszer baszott ki velük. A rendszer ott a hibás, hogy nem világosít fel, hogy mivel jár a dolog. Persze, hogy a kelet-európai melós lerokkan abban nagy a saját felelősség is nemcsak az alkoholizmus.

           Balton

           Balton

           (2019. október 28. hétfő - 14:48)

           Kicsit reszelve rajta:
           Tehát, ha feltennéd a kérdést, hogy öreg választhatsz egész életedben (nyugdíjas állás) keresel 130at és rendben lenne az Eü biztosításod, raknák a nyugdíjadat (még ha 30ezer is lesz) csak törvényesen túlórázhatnál, kapnád a közalkalmazott plusz szabit (valszeg azt eltörlik), heti öt napot dolgoztathatnának, ünnepnap nem, VAGY 20 évig 200+200-at heti minimum 6 nappal, szabadságodat jó eséllyel kifizetnék mint kiadnák, minden nap 10-11 órát mimimum dolgozva, aztán (persze nem biztos) mennél a levesbe egészségügyileg, illetve ha az alvállakozó a harmadikon konstelláció a csődbe megy, akkor lehet hogy nem kapnád te meg azt a 400-at.
           Így korrekt, asszem, mint mondtam ne a kelkáposztafűzeléket a szarvasgombás marharaguval…

           Még így is vállalnám a kérdést, hogy a 400 ezerel azért kurva vastagon fogott a ceruzád… jó az 250-nek… de ne ez legyen a cáfolatod tárgya.

           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 28. hétfő - 15:40)

           Hát, akikre rálátok azok ilyen kisebb házakat/lakásokat szeretnek bevállalni kvázi “fővállalkozóként” -részben- pont azért, hogy elkerüljék ezt a körbetartozós dolgot. (Tesó, mennyire korrekt egy rendellenességgel még, ha elterjedt is érvelni egy vitában? :) )
           Amolyan 10-14 napos munkarendben. Nos ott ők úgy számolnak, hogy nekik minimum meglegyen 400-500 zsebben, ez egy hónapban 800-1mió az egyedül dolgozni tudó és akaró segédmunkásaiknak odaadják a napi 15 -öt, de az “adogatónak” is 10 et. Szóval a 400al nem fogott a ceruzám vastagon, napi 15el 6 nappal, -igaz -valóban feketén.
           Leterheltség, ők ebben is a kis középszint azaz csak részben sikerült letenniük a “gúnyát, culágert” ,tehát a szerkezetkész állapotig ott vannak a melón, tehát a 10-14 napbol kb 3-4en.
           Amúgy a -vajdánk szerint nem létező globális felmelegedés miatt- már nincsen heti 7 nap inkabb 6 (mert tél hiányában, nincs épitőipari téli szünet) de ez is csak valamikori ősznek/tavasznak nevezett epítőipari főszezonban. Télnek hazudott időszakban és trópusiban maradt a heti 5 és, 9óránál nincs több.

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 28. hétfő - 16:44)

           “Hát, akikre rálátok azok ilyen kisebb házakat/lakásokat szeretnek bevállalni kvázi “fővállalkozóként””

           Itt van az eb elhantolva, hogy akikre te rálátsz (szerintem értsük úgy, hogy akikhez különösebb rátartiság nélkül hajlandó vagy lesüllyedni a magad ügyvédi(?) társadalmi státuszából), azok lényegében valójában jól menő vállalkozók, méghozzá Budapestiek, nagy munkatapasztalattal, ismeretségi körrel, bevezetett vállalkozással, a munkák felhajtásához megfelelő társadalmi beágyazottsággal. Az egy dolog, hogy te rácsodálkozol, hogy bassza meg milyen jól keresnek diploma nélkül ezek a srácok konjunktúra idején(!) az “építőiparban” (valójában ők inkább lakossági szolgáltatók), de így ennek semmi, de semmi köze az átlag kétkezi munkás férfihez. A többségnek lehetősége sincs még a közelébe szagolni se annak, amit neked sikerült ilyen irigylésre méltó, tejjel mézzel folyó, könnyed sportos életmódot és sok pénzt jelentő Kánaánként körülírnod… Szerintem inkább a Balton által említett, korán megbácsisodott urakat kérdezd majd meg tényleg, hogy bánnák-e, ha “közel annyi pénzért” egy irodában kevergetnék a kávét a napi 12 órás elég nyomorultul fizetett vasbeton szerelés helyett. És persze itt van egy erős csúsztatás, mert igencsak sűrűn, a becsületesen dolgozó lakatos felesége ugyanannál a cégnél az irodában minimum másfélszer annyi bérért “adminkodik”.

           És egyébként még hogy a csajozás kedvéért? Örülnek szegények, ha egy héten egyszer véletlenül feláll nekik… És most akkor már erről a csajozós vonalról is bővebben: Olvasom a kommenteket, hogy itt egyeseknek már egyenesen axióma, hétköznapi tény, hogy ahhoz, hogy nemi életük legyen, vastagon pénzre van szükségük… Úr Isten, emberek! Én egy ilyen régi vágású faszi vagyok, biztosan ennek tudható be, de én eddig úgy tudtam, hogy az ismerkedéshez, csajozáshoz elég kedvesen mosolyogni és szórakoztatónak lenni… “Aranyásó”, pénzre utazó ribancokkal meg inkább csak szökőévente fekszik össze az ember, ha van legalább egy kicsi önbecsülése… Úgy tűnik, egyeseknek itt már a nemi élet a kvázi prostikkal való hempergést jelenti… Amúgy ennyi erővel tényleg keményen kurvázhat is bárki, ha neki 100 ezer plusz kell, hogy “rendszeresen legyen pina”, mert ennyi pénzből az ország jelentős részén akár három naponta járhat egészen csinos kis kurvákhoz… – Mesélhetne nekem valaki, hogy miként költ el száz-kétszáz ezret havonta a nőkre, a randikra, és hogy abból mi jön ki a végén… No és főként, hogy eközben valóban férfinak érzik-e magukat vagy inkább csak jólmenő stricinek…

           Szóval nem csak azokkal a sztereotípiákkal van gond, amit ez az erős matriarchális jegyeket hordozó, férfirabszolgákból élő (Milyen igaza is van Esther Vilarnak) társadalom rendesen beleoltott a fiúkba a “becsületesen dolgozó férfiról”, hanem azzal is, amit a saját nemi értékükről ennyire mélyen sikerült internalizálniuk a férfiaknak, hogy nekik csak akkor jár nő, nemi élet, ha vastagon fizetnek érte. – “Eszemfaszom megáll!” De komolyan!

           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 28. hétfő - 17:06)

           Főni!
           Ha már csúsztatás, “lazán” nem vettél tudomást a 15 ezret kereső segédmunkásról, akikről szintén “megemlékeztem”.
           És igen 40 alatt ilyen szintű a nők elkurvulása…kb 10 éves periódusokban történő durva “leszakadásokkal”. Igen, ha a hipergámia miatt nem a saját szintednél kb 3 osztállyal szarabb nővel összejönni (maradék elven) akkor igen 2 lehetőség maradt a prostizás/fizetés vagy a migtow. Szóval ideje felébredned.

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 28. hétfő - 17:25)

           Oké, de mint megállapítottuk, építőipari konjunktúra van. Pár év leforgása alatt hatalmas pénzek jelentek meg az ingatlanbizniszben – építőiparban. És bár a jelenség eszkalálódik országosan is, de a főváros és a vidék nem vethető össze most sem. Amúgy ennek lehetne az a hozadéka, hogy a férfimunka értéke valóban hosszútávon a helyére kerülne… Bár úgy lenne… De vannak kételyeim…

           Az egy dolog, ha én felébredek… De mikor ébrednek rá a férfiak, hogy át kellene értékelniük a nőkhöz való viszonyukat? Mert így hiába a kedvező trend a férfimunka értékével kapcsolatban, ha mindez végül egy másik csatornán úgyis az elkurvult nők pénztárcáját hizlalja…

           Alter Ego

           Alter Ego

           (2019. október 28. hétfő - 17:45)
           szombathk

           szombathk

           (2019. október 28. hétfő - 19:46)

           Alter Ego
           Borisz cikke tényleg nagyon jó. Annyit tennék hozzá ,hogy ez sem a feminizmus találmánya . A jelenség mindig is létezett. A nők már abban az időben is tettek félre pénz amiről a férj nem tudott, amikor nem lehetett önálló jövedelmük. Tűpénz volt a neve. Az alapját már az anya az esküvő napján adta a lányának titokban.

           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 28. hétfő - 19:12)

           Főni, ez jó kérdés. Kb, amikor a férfi mozgalom kepes lesz áttörni. Eddig addig tudtunk eljutni, hogy a férfi szempontok megjelennek a fórumokon és a jobboldali médiában.

           Delin

           (2019. október 28. hétfő - 23:19)

           Ez a kèrdès elèg sok tènyezős. Alapbòl ne felnőtt fejjel gondolkodjunk, hanem 15-20 èves fiatalkènt. A többsèget ilyenkor nem az erdekli mi lesz 40+ évesen, hanem hogy honnan lesz penzem szòrakozni, sportra, telòra, kocsira, hogy tudok anyàmèktol minèl hamarabb elköltözni. Ha valaki tanul ès nincs jò csaladi hattere ezekre 23-24 eves koràig elèg korlatozottan van penze. Örül, ha a megelhetèsi költsegeit valahogy fedezi. A fizikai mumkabòl èlő fèrfiak kb 25 eves korukig jelentősen többet keresnek, utana fordul a kocka (ha emberünk nem büfèszakon vegzett). Büfèszak nem èri meg, hatalmas bukta. Nők megengedhetik maguknak, ha olyan a csaladi hatterük, vagy parkapcsolatban èlnek. Ez egy fèrfinèl màskèpp működik.

           Itt jön be, hogy kell a penz a csajozashoz. Kell, de fiatal ferfiaknal leginkabb közvetve, nem direktbe. A csajokat az önbizalom, lazasàg, szòrakoztatò, jò külsejű pasik vonzzàk fiatalon, de ezek a tulajdonsagok nem igazàn a csòrò fiatal pasik jellemzői. Csajoknal fiatalon annyira nem kell a penz, 30 felett màs okok miatt màr nekik is kell a pènz, de ez a nyomàs huszas èveik elejen a többsèget elkerüli.

           A felsőoktatas egy befektetès, ami alapvetően dràga (megelhetèsi ktgek, tandìj, nem tud a többsèg mellette dolgozni, stb) ès eltolja időben a fogyasztast, pont akkor, amikor egy fiatal fèrfiben leginkàbb tombolnak a hormonok.

           tobbneju

           tobbneju

           (2019. október 29. kedd - 05:55)

           Végre már egy valóságszerű megközelítés Delintől……. A férfiak felső 10-20%-a dughat nőt olcsón is, ez egy 30 fős iskolai osztály 15 fiújából 3 fő, kb. ez a 3 dughat is könnyen. A lányomnak is kb. 3 fiú tetszik annyira egy 15 fős fiú osztályfélből, akitől randimeghívást is szívesen fogadna. Ez egy tény, én is látom a saját lányomon. Főleg mert a fogamzásgátló/abortusz/a tartásdíjjal az elektronikus állami rendszerek úgy is utolérnek “szentháromságában” a nők ezekkel szívesen dugnak is: nem esik teherbe, ha mégis akkor abortusz, ha terhes marad, ma már alig lehet jövedelmet eltitkolni, a pali nem nagyon tud eltűnni a semmiben. Mi itt a fiúosztály maradék 12 főjéről, a maradék 80 % problémáiról beszélünk elsősorban. Aki ha nőt akar, akkor elsősorban azt kell bizonyítania, hogy képes átsegíteni egy nőt meg a gyerekeit azon a 18-25 éven, amíg a gyerekek felnőnek és keresőképessé válnak. És most maradjunk meg az átlag nő vágyainál, aki ugyan 30-ig baszik a felső 20%-al, de aztán jó eséllyel a 80%-ból biztosítja valaki neki a gyerekei felnevelését. Az valóban tragédia, hogy a 20 éves fizikai melós nem kap 20 éves feleséget, mert akkor lenne kb. még 25 éve 45-ig megfelelő jövedelem birtokában fel is nevelni a 20 éves nő által szült gyerekeket, mert kb. addig van jó fizikai állapotban.

           rinpocse

           (2019. október 29. kedd - 07:53)

           Az valóban tragédia, hogy a 20 éves fizikai melós nem kap 20 éves feleséget, mert akkor lenne kb. még 25 éve 45-ig megfelelő jövedelem birtokában fel is nevelni a 20 éves nő által szült gyerekeket, mert kb. addig van jó fizikai állapotban.

           Elméletben jól hangzik, de hamis dilemma……
           A valóságban a 20 éves “kiemelt” 3 fiú kapna feleséget, de “nem él” vele…
           Arról nem is beszélve, hogy a 12 “vesztes” 20 évesen ugyanúgy dugná a nőket számolatlanul, mint az a bizonyos 3 “szerencsés”, ha ugyan abba a pozícióba lenne/lenne rá lehetősége……., eszébe se jutna családot alapítani, még akkor sem , ha volna rá jelentkező…….

           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 29. kedd - 08:25)

           És ebből a 3-ból 2 is maradék elven (ha nincs ló, jó a szamár is) jöhet szóba a kis szukáknál max. Szóval azoknak sem jó annyira a helyzet. :)

           Delin

           (2019. október 29. kedd - 10:57)

           Bagira, ha az a 3 megütötte a szintet, ott màr nem beszèlhetünk maradèkelvről.

           Tobbneju, ma egy àtlag huszoneves pasi nem akar 27-30 èv alatt csalàdot, az se, akinek lehetne.

           rinpocse

           (2019. október 29. kedd - 07:59)

           A csajokat az önbizalom, lazasàg, szòrakoztatò, jò külsejű pasik vonzzàk fiatalon, de ezek a tulajdonsagok nem igazàn a csòrò fiatal pasik jellemzői.

           Annyit hozzáfűznék, hogy ezzel leírtad a “felső 20%ot”.
           Magyarul az átlagtól eltérő/”deviáns” egyedek “nyernek” (rövidtávon).
           Ebben az életkorban ezen “preferenciák mentén ” történik a a 20%-nyi “kiválasztás”……

           Hunn

           Hunn

           (2019. október 29. kedd - 00:51)

           Igaz, hogy én nemzetközi cégeknél szereztem elsősorban tapasztalatot, de én ott nem különösebben látom trendként a férfimunka felértékelődését. Épp ellenkezőleg. Én ott azt látom, hogy egyre inkább fiatal, huszonéves picsuszokat tolnak előre/felfele vezetői pozíciókba fölénk, férfiak fölé.

           Vagyis a “Diversity” Mindenek Felett elvének gyakorlati megvalósulását, melynek lényege- gondolom, ezzel nem árulok el újat, hiszen a fentiekből is logikusan kikövetkeztető – az, hogy: Kevesebb Fehér, Hetero Férfit akarnak látni a munkahelyen dolgozó emberként. Főnöki pozícióban pedig lehetőleg egyet se…

           Delin

           (2019. október 29. kedd - 01:06)

           Tènyleg Hunn, ha jòl emlekszem te dolgoztàl közszfèràban, erősen női többsègű munkakörben. Mièrt hagytad ott a “tutit”?

           Hunn

           Hunn

           (2019. november 1. péntek - 00:30)

           Természetesen a pénzért hagytam ott a “tutit”, Delin. Több pénzért.

           VivienLeigh

           (2019. október 28. hétfő - 15:06)

           Jó hogy említed . Épp jön a hónapja ,kifejezetten férfiakra kitalálva. De ehhez hajlandóság is kell. Sajnos azért a férfiak esetében nem csak az a gond ,hogy kevesebb az egészségprogram számukra,hanem lényegesen kevésbé vesznek részt is bennük.
           https://www.webbeteg.hu/cikkek/daganat/21749/prosztatrak-ellen

           Balton

           Balton

           (2019. október 28. hétfő - 15:24)

           Ebben sajnos igazad van, mármint a részvételi hajlandóságban.
           És valóban az utóbbi időben van 1-2 ilyen, ami még eszembe jut a noshave november, ami tavaly lángolt fel, idén mondjuk nem láttam még.

           VivienLeigh

           (2019. október 28. hétfő - 15:30)

           igen, pont ezt linkeltem,ezt a noshave novembert…szerintem ez minden éven van. De tény,hogy hogy sokkal több férfiak körében “reklámozott” akció ,program kellene .

           Ez egy jó oldalnak tűnik: https://www.mentsmanust.hu/

           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 28. hétfő - 15:55)

           Így van Vivi, a “bátor” férfi be van szarva, hogy valami még kiderül (amit amúgy már régen sejt és érez) :( :) Szóval a hangos/magyaros orvoshoz azért sem megyünknek nem a keménység, hanem a gyávaság az igazi oka. Meg hát időt/pénzt von el jóval kedvesebb tevékenység(ek)től.

           Balton

           Balton

           (2019. október 28. hétfő - 13:27)

           Itt nincs közöttünk véleményeltérés, max kiegészítelek.
           Nem valakinek a valakije, hanem a regnumban valakinek a valakije. Mostanában ez már a jellemző, a valakinek a valakije régen, de ezt mint oly sok mindent felrúgtak már közben.

           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 28. hétfő - 13:20)

           Amúgy tesó, miért ne érveljek azzal, hogy amúgy sem lesz nyugdíj.:) felszólítod az ellenfelet már a sarokban, hogy bizonyos technikát ne alkalmazzon. :D

           Balton

           Balton

           (2019. október 28. hétfő - 13:32)

           Azért mer’ a jelenlegi állapotban látszik ez, de ha nem akar magának egy késöbbi kormány (akár lehet ugyanez is…) földcsuszamlásszerű anál-disztroyt, meg kell oldania majd valahogy.
           Ezt hívják semi-kontaktnak, illetve a vitát nem viszi előre úgyse.

           common man

           (2019. november 1. péntek - 03:57)

           A fizikai munka (akár) egészséges is lehet.A mértéktelen pia, cigi ,egészségtelen munkakörülmények már nem.

           common man

           (2019. november 1. péntek - 03:48)

           A kőműves egy komoly szakmunka amire a legnagyobb gépesítés mellett is szükség lesz egy jó darabig.(nekem a(z egyik) hobbim)

           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 28. hétfő - 09:20)

           Vagy, csak az àtlagférfi is rájött arra, amiről mi itt pofázunk -pontos fogalmakkal- leírva. Hogy a mai fehér nő egy kétlábon járó pszichés betegségek halmazával megáldott, primitív mohó/önző/rátarti prosti. Amivel egyszerűen nem éri meg foglalkozni semmilyen téren , ez a világ legrosszabb befektetése (hobbiról nem beszélek, mert a hobbi olyan tevékenység amit élvezel a hipergámia miatt egy átlag (nem alfa )férfinek nem sok szexuális élvezeti érték jut) Illetve, ez nem elmélet ezt a nálam dolgozó két asztalos srác kifejtette.

           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 28. hétfő - 09:25)

           Kérdeztem őket, hogy akkor mit csináltok? Mondják, hogy elvannak.Pénzükből megvan a heti mámor és a hobbijuk a motor illetve vadászat/horgászat (havonta).

           wittukind

           wittukind

           (2019. október 28. hétfő - 17:40)

           Ezekből a szónoklatokból(Balton, mowgli, et.co.), azt kell értsem hogy ti semmi esetre sem vagytok “átlagemberek” hanem mind mutánsok vagy valamik ami itt a főmutáns az???? lassan mindemkinek itt kezicsókolomot kell köszönjek? vagy kirúgtok mint nemidevaló ţărăşani-t?

           hunbagira

           hunbagira

           (2019. október 28. hétfő - 19:14)

           Nah esztenák réme, megint kiélheti szereplési vágyát. :) most mit is akartál írni?:)

           wittukind

           wittukind

           (2019. október 29. kedd - 16:57)

           Hogy is szólitsalak? esetleg “nemátlagférfi” jó lesz? mivel az avatarod alapján nem tudom eldönteni hogy te lovagolsz, vagy lovagoltatva vagy? az esztenák réme nem szerepel mert nem szeret rivaldafényben tocsogni…

           Balton

           Balton

           (2019. október 29. kedd - 09:51)

           Neten hozzá lehet szólni a bejegyzésekhez szabadon, de minek ha nincs mondanivalód?
           Tök jó ezek a román szavak a mondanivalódban, legalább írd utána magyarul, had tuggya’ mán’ a paraszt mire gondolsz.
           Mer’ különben kezicsókolomot kellene köszönni majd?

           normalhölgy

           normalhölgy

           (2019. október 29. kedd - 10:08)

           Nocsak! Akkor itt a kezicsókolom nem valami udvarias hangvétellel bír. Aki mutáns, annak kezicsókolom jár. Understand.
           Próbáltam megfejteni a román szavakat – még a szavakat sikerül is, csak a fordító béna. Így valami katyvasz jön ki belőle. I don’t understand.

           wittukind

           wittukind

           (2019. október 29. kedd - 17:06)

           Săr’mîna, normálcsaj….normálhölgyeknek elég az otthoni férfihang, nem bóklásznak mindenfelé….tehát a nick most sem jó…..

           normalhölgy

           normalhölgy

           (2019. október 29. kedd - 18:35)

           Ohhjajjj, wittukind! Vannak kifejezetten élvezhető férfihangok. A tied nem ilyen, ne károgj!
           Azt mondtad valamikor, hogy a közeledben vannak álomnők. Azokkal cicázz, ne velem! Nem ütöm meg a szintjüket. :'( Vagy már túl vagy mindegyiken? Akkor már te sem bóklászol mindenfelé. Szegény-szegény wittukind. :'(
           Most sem jó a nickem? Akkor már a kezdetek kezdetén sem volt jó. :D Te mindig mutánsként gondoltál rám. Főleg, hogy tőled kb. 18 évvel lehetek fiatalabb. Mit tudhatok az életről ugyan már! Szerintem épp eleget. :)
           Nem is tudom, hogy te honnan gondolod, hogy bóklászok mindenfelé. Figyelve vagyok általad? Kémkedsz? Vagy telepatikus képességed van? Kezdek félni tőled. :O
           Kell ez az egészséges mértékű félelem. Így legalább érzem, hogy élek. ;)

           wittukind

           wittukind

           (2019. október 29. kedd - 19:03)

           Kezcsókolom, normálcsaj! nem irtam én sehol álomnőkről csak olyanokról akik nekem megfelelnek(mint az énekben)…a bóklászást vagy félreértetted, vagy magadra vetted és nem tetszik….ez van, nem tehetek szemafórt minden irásomhoz….és amit tudsz az életről, legyen úgy jó ahogy tetszik, semmi dolgom vele…..

           normalhölgy

           normalhölgy

           (2019. október 29. kedd - 21:24)

           Wittukind, magácska! Ez olyan férfias visszavágás volt. Taps-taps.
           Igyekezzen a neki megfelelő csaj karjaiba akkor! :D Önnek úgyse jó egy nő sem. Mindegyikben a hibát keresi, keresse továbbra is! Mert mint mondtam korábban is, Ön egy igazi főnyeremény! Egy tökéletes csoda! A jó Isten is jókedvében teremtette Önt, kiskezétcsókolom! :)

           wittukind

           wittukind

           (2019. október 30. szerda - 17:25)

           Normálcsaj, my dear! mire kellett volna “taps-taps” ahhoz amit irtam…engem 666 csinált rosszkedvében , nem amit tetszett ott irni..sajnos, viszont ez van..egy ideje már csak a hibákat látom meg( lehet hogy szubjektiv eltolódás, majd buddha2.0 megmondja), de nekem igy jó, ahogy van…. csodák pedig nincsenek ….

           normalhölgy

           normalhölgy

           (2019. október 30. szerda - 17:42)

           Drága, kedves wittukind! Szerintem sincsenek csodák! Sőt, nem is lesznek.

           wittukind

           wittukind

           (2019. október 31. csütörtök - 20:15)

           Normálcsaj, drăguţa mea! lenne egy kis csoda ha gyalogszerrel ellcsámborognék Karcakig, és a főtéren elkiáltsam magam- hol vagy, férfihangosnormálcsaj??? megjöttem!!

           normalhölgy

           normalhölgy

           (2019. november 1. péntek - 16:55)

           Drágia, kedves wittukind! Gyere nyugodtan! :) Kólázni úgysem megyek.

           wittukind

           wittukind

           (2019. november 2. szombat - 13:38)

           Annyi gyaloglás után épp csak kólázni nem lesz kedvem…..ezért lenne csoda…

           normalhölgy

           normalhölgy

           (2019. november 2. szombat - 14:57)

           Kedves wittukind! Gondolom, hogy aludni lenne kedved ennyi gyaloglás után. Ez nem csoda. :D

           wittukind

           wittukind

           (2019. november 2. szombat - 15:07)

           No-no…X0-zni lenne kedvem….benne lennél?

           normalhölgy

           normalhölgy

           (2019. november 2. szombat - 15:11)

           Kedves wittukind! Tudod, mit? Kipróbálnám veled. :) Hátha elmúlna a fejfájásom. :\

           wittukind

           wittukind

           (2019. november 2. szombat - 15:14)

           Agyonütni az időt…miért, azt hitted, jövök felásni a kertedet?(ha van)…

           normalhölgy

           normalhölgy

           (2019. november 2. szombat - 15:19)

           Kedves wittukind! Nincs kertem (sose lesz pénzem kertes házra), úgyhogy nem kell dolgoznod. De amúgy sem várok el semmi ilyet. Az olyan nőket megvetem, akik csak azért pasiznak, mert hasznot várnak tőle. :\ Fujjj.
           Ütöm agyon az időt veled. :D

           wittukind

           wittukind

           (2019. november 2. szombat - 15:37)

           Én valóságos doktora vagyok a fejfájáskezelésnek…de…a férjnek van valami ellenvetése, esetleg hozzáfüzése a dologhoz?

           normalhölgy

           normalhölgy

           (2019. november 2. szombat - 16:10)

           Kedves wittukind! Akkor hogyhogy nem téged írnak fel receptre a sok fejfájós alsórendű nőnek? :( Nem kellene gyógyszerre költeniük. :D Jah nem-nem. Egy nőnek nincs saját pénze. :D Akkor a pasik úsznák meg a költekezést.
           Mindenképp megkérdezem, hogy mi a véleménye erről. :) De igen, jól ismered a saját nemedet, lenne ellenvetése és hozzáfűznivalója a dologhoz. Én a saját nememet sosem fogom tudni ilyen jól kiismerni. :D

           wittukind

           wittukind

           (2019. november 2. szombat - 18:23)

           Nem fedeztek fel a “fölirók” és most már nem hagyom magam…olyan hogy “alsórendű nő”, nem létezik, csak nők és butább, vagy okosabb férfiak, akik tudnak bánni velük, ettől lesznek nők….de te ezt tudod már mert “fölsőrendű”-nek látod magad…..üdv a férjednek ezért!!

           normalhölgy

           normalhölgy

           (2019. november 2. szombat - 18:46)

           Kedves wittukind! Nagyon érdekeseket írtál. Átadom neki. :) És örülök, hogy ezt megosztottad velem. :)

           common man

           (2019. november 2. szombat - 14:37)

           Főleg, hogy tőled kb. 18 évvel lehetek fiatalabb.

           Akkor már a 31 azért nem ér így már érthető miért kellett az új név,jogos.

           normalhölgy

           normalhölgy

           (2019. november 2. szombat - 14:56)

           Kedves Common Man! Üdvözöllek téged is. :)
           Én a kezdetek óta ezzel a nickkel vagyok. Nem tehetek arról, hogy 31Anna most nem aktív. Ő biztos most vegetál valahol. Nem az én dolgom. Neked meg nem dolgod kivesézni engem. :D
           Ha esetleg előkerül 31Anna, akkor dörzsölöm a tenyerem, mert olyankor mindig jó a műsor. :)
           További szép délutánt, asszonyt fektesd meg! :)

   wittukind

   wittukind

   (2019. november 5. kedd - 19:01)

   Baszomjehova…ilyen harmincegyegyes mondóka mehet és engem lekutyapicsáznak nemtudommiér….

  Rokapapa

  Rokapapa

  (2019. október 22. kedd - 18:42)

  “Ha egy lány gyermeket oktatsz, egy egész nemzetet oktatsz.”

  Ez a mondás már ősrégi és nagyon is igaz volt és lenne. Igaz volt amíg a nők kizárólag anyák és feleségek voltak és ha ez most is így lenne ez a mondás igaz is lenne. Csak egy háztartásbeli nő képes annyi időt a gyermekeire szánni, hogy a megszerzett tudásával támogatni tudja gyermekeit a tanulásban. Ilyen formán igaz is lenne a mondás.

  Magáról a könyvről nem tudok semmit de nem is értem miért kell erről könyvet írni, pláne feminista beállításút.
  Szinte mindenki tudja és érti is nemtől függetlenűl, hogy egy nőnek otthon van a helye. Persze akadnak elvont kivételek mindkét nemből de ők a saját frusztráltságukat akarják álltalánosítani a teljes társadalom számára.

  A saját családom példájával dobálózva – immáron legalább ezredszer – férfiként nem tudnám felsorólni az előnyeit a tiszta otthontól a gyakoribb szexig.
  Azonban az megkérdőjelezhetetlen, hogy egy anyának az igazi karrier a családja és a gyerekei. Az pedig sokak álltal ismeretlen, hogy egy háztartásbeli anya igazi nyertesei a gyermekei.

  Dániel Sinkó

  (2019. október 23. szerda - 02:47)

  ““Viszont 11-12 éves korra szellemi fejlődésük nagyrészt meg is áll,” – Valamilyen forrás rendelkezésre áll ezzel kapcsolatosan?”

  Szerintem ott a saját környezetükben és életmódjukkal (általánosságban) nincs is szükségük arra, hogy 16-20 éves korukig fejlődjenek, hiszen hatékonyak úgy is az adott közegükben. Az ember elvileg abban nagyon profi, hogy könnyen alkalmazkodik, mindezt meglehetősen hatékonyan. Ezeknek az embereknek a zöme úgy él, mint ahogyan mi éltünk az ókori/középkori falvainkban (nem városainkban)…. az ott szükséges készségek elsajátításához pedig elegendő az a 11-12 év, onnantól már csak erősödtek és rutint szereztek a mindennapi készségeikben. Lehet, hogy akkoriban, a mi szellemi fejlődésünk is lezárult ilyen fiatalon. De ha belegondolunk pár kivételes gondolkodó kivételével, nem a 2-od, 3-ad diplomákra hajtottak, hanem 17 évesen seregben szolgáltak, hadat vezettek, uralkodtak, gyerekeket szültek stb…
  Továbbá lehet közé az átlagéletkorhoz is. Ha az mondjuk ~40 év, akkor az nagyon nem hatékony, hogy csak 10 éve van “kifejlődve”, aztán eldobja a kanalat vagy éppen ideje sincs kifejlődni. Általában az élőlények a teljes élettartamuk nagyobb részét teljesen kifejlődve töltik. Tehát, ha a 3. világbeli ember átlagosan 40-50 évig él és 11-12 éves korára lesz teljesen fejlett, az arányaiban hasonlít arra, mint hogy mi meg 25, de lassan már 30 éves korukra leszünk teljes értékűek és élünk átlagosan 70 éves korunkig mondjuk.
  Amit meg töriszakon tanultam, mikor még tanár lett volna belőlem, óva intettek minket akkor, hogy a múltat csakis és kizárólag mai értékrenddel, jelen környezettel összevetve értékeljük. Ebből kiindulva a kifejlett 3. világbeli az ő miliőjében ugyan olyan fejlett, mint én az enyémben, de a melyikünk a jobb kezdetű összehasonlításnak semmi értelme, mivel eleva az az alap, hogy öszességében egyikünk sem az, mindegyikünk abban, amihez alkalmazkodnia kellett, a természetes közegében. Összehasonlítani fekát fekával, sárgát sárgával, fehéret fehérrel, resetet Elekkel érdemes csak.
  Igaz ez sem tudományos alapú rizsa, csak egy vélemény….én valahogy így okoskodó erről.

  Off topic kérdés, de mi volt a hétvégén az oldallal? Bármikor, bármivel próbáltam ránézni, azt írta ki, hogy az ipcím megváltozott vagy hasonló és nem töltött be az oldal.

  Dániel Sinkó

  (2019. október 23. szerda - 03:27)

  Ja, akkor már a témára is illene írni valamit. Hol a nő helye….
  Egyrészt ott, ahova született, másrészt (emberi számítás szerint), egy férfi mellett.
  Ha ez a hipotetikus nő a harmadik világba született, akkor tudjon főzni, mosni, takarítani, mesélni, énekelni, sebetkötözni, beteget ápolni, varrni, ismerje a növényeket, állatokat és legyen fitt és kész is van. A helye pedig úgy általában otthon van. Persze, lehet másmilyen, csak akkor nem lesz életképes a saját környezetében és a kutyának nem fog kelleni.
  Ha pedig ide születik, akkor pár “3. világbeli” dolgot azért illik tudni, kárát nem látja + rájön az írás, olvasás, számolás és egy szakma, mivel mi nem vadászhatunk és aki gyűjtöget vagy halászik, annak a tulajdoni viszonyoknak köszönhetően vagy sóspuskával belelőnek a popikájába vagy megbüntetik, szóval mi dolgozunk egy munkahelyen vagy vállalkozunk. Ennek a nőnek otthon a helye, a munkahelyén a helye és mivel a mi kultúránkban a szempont, hogy a férfi-nő kapcsolat szerelemtől ihletett, a hapi mellett is van a helye. Akárhogy is nézzük, ezek a csajok meg vannak lőve, mert ez 3 hely és ezt már elég nehéz menedzselni, sőt, gyakran lehetetlen. Ez pedig nyilván stresszel jár, nem csoda, hogy a nők a “leszarom tabletták” elsőszámú fogyasztói, a mi kultúránkban sajnos. Csúnya dolog ilyenformán kihasználni a megfelelési kényszert, mely a női nem sajátja és bedobni őket a 3. frontra, az meg egyenesen vérlázító, hogy az a “menő/trendi”, hogy a társadalom alapját, a családot, ellinkeskedni… mert ha csak egy dologban egyezik ez a kettő hipotetikus leányzó, az az, ahol a helyük van, ez pedig a család. Szerintem.

  Kocka

  (2019. október 24. csütörtök - 17:12)

  Közben a mikroszoftnál, több, mint fél évvel ezelőtt:


  Microsoft staff are openly questioning the value of diversity

  Two posts on the board criticizing Microsoft diversity initiatives as “discriminatory hiring” and suggesting that women are less suited for engineering roles have elicited more than 800 comments, both affirming and criticizing the viewpoints, multiple Microsoft employees have told Quartz. The posts were written by a female Microsoft program manager. Quartz reached out to her directly for comment, and isn’t making her name public at this point, pending her response.

  “Because women used to be actively prohibited from full-time employment many decades ago, there is now the misguided belief that women SHOULD work, and if women AREN’T working, there’s something wrong…. Many women simply aren’t cut out for the corporate rat race, so to speak, and that’s not because of ‘the patriarchy,’ it’s because men and women aren’t identical, and women are much more inclined to gain fulfillment elsewhere.”

  Hunn

  Hunn

  (2019. október 28. hétfő - 23:47)

  Hogyhogy “a nő helye Bill Gates felesége szerint”???

  Az egyik alapvető probléma a világgal az, hogy azok a nők, akiket egy, a férfi-hierarchiában magas szinten lévő férfi dug meg rendszeresen, (és Bill Gates pedig vagyona alapján ebbe a körbe tartozik), azok a nők valamiért azt hiszik magukról, hogy ők maguk is ugyanarra a polcra kerültek a társadalomban, mint uruk és parancsolójuk…

  Most nem azért, de – úgymond – mit is tett le Bill Gates felesége az asztalra – már azon kívül, hogy Bill Gates többször is beleélvezett mindhárom testnyílásába – ahhoz, hogy bárkit is érdekeljen bármiről is a tetves véleménye, pláne hogy azt még meg is hallgassuk és el is gondolkodjunk rajta?

  Ha jól emlékszem, Sztálin elvtárs mondta annak idején Kruppszkajának, amikor az Lenin elvtárs halála után bele akart ugatni a párt vezetésébe, hogy attól még, hogy az elvtársnő Lenin elvtárs faszát szopta minden éjjel, attól még nem váltak irányadóvá az elképzelései a marxizmus elméletével és gyakorlatával kapcsolatban…

  Ennél a jelenségnél már tényleg csak az tud irritálóbb lennei, amikor az adott férfi nemhogy nem szól rá a nőjére és teszi helyre őt saját maga, hanem szinte elvárja férfitársaitól, hogy a nőt annak idióta elvárásai szerint kezeljék…

   hunbagira

   hunbagira

   (2019. október 29. kedd - 07:35)

   Hát női/kurva társaságban azért van szava, hiszen sikerült becápázni egy dollár milliárdost -nemcsak egy menetre. Szóval leckét adhat a feltörekvő golddigger/prosti nemzedéknek.
   A többiben egyetértünk.

    VivienLeigh

    (2019. október 31. csütörtök - 09:17)

    No, no,no no..

    Itt azért álljunk meg egy pillanatra. Melinda Gates-t összemosni a sima prosti/golddiggerekkel enyhén szólva túlzás.
    Nem tudom mennyit tudtok róla (és ezzel válaszolok Hunn kérdésére is,hogy mennyit tett le az asztalra ).

    Szóval egy Sarka Kata golddigger (aki a szimplán milliomos Hajdu-ról ugye nemrég upgradelt a milliárdos Bessenyeire) és a helyes pofiján és igen készséges pináján kívül-mert ehhez a Bessenyeihez azért gyomor kell- nem tud felmutatni semmit sem, meg Vajna Timike igen, szintén klasszikus golddigger (és milyen ügyesen csinálta,sehol nem találni a végrendeletet, így ő a milliárdos vígözvegy ). Szóval azért ne hasonlítsuk már Melinda Gates-t hozzájuk,mert egészen más a történet.

    Kezdjük azzal,hogy Melinda Gates a nyolcvanas évek végén csatlakozott a Microsoft-hoz, production és marketing manager-ként,ekkor még nem voltak kvóták és ekkora hátszele sem a nőknek mint manapság. Ráadásul profit orientált ,kapitalista rendszerben járunk,itt aztán arra bíznak ilyesmit,aki alkalmas rá és nem azt nézik ,hogy férfi,vagy nő,itt pénz beszél,kutya ugat. A nőnek computer sience és közgazdász diplomája is van. Nos, jó eséllyel nem éhbérért dolgoztatták ott évekig,szóval bőven ,igen jó körülmények között el tudta volna magát tartani. Hosszú évek után házasodtak össze ,és három gyereket szült Bill Gates-nek.(pl. ennyit tett le az asztalra,ami jóval több,mint itt az oldalon előforduló férfiak és nők többségének az eredménye,magamat is beleértve) Láthatóan jó csapat és jó házasság ,jó eséllyel mindkettő monogám típus.( csak zárójelben jegyzem meg,hogy egyáltalán nem egy kifejezetten szép nő,max átlagos és először el is hajtotta Bill-t randi ügyben-nyilván itt taktikának minősül nálatok ez a dolog) És de, elég nagy hatása van Bill-re sok mindenben,szóval eléggé azonos polcon vannak.( A Forbes magazin a 3. legbefolyásosabb nőnek választotta valamelyik éven ). Egyébként nem fogtok találni pletykákat,balhékat,megcsalásokat velük kapcsolatban ,valóban szeretetben élnek ,a nem beállított fotók is ezt támasztják alá. Ebben az esetben én elhiszem,hogy nem kizárólag a pénz játszott szerepet a kapcsolatukban. Jelenleg a nő a világ legnagyobb privát alapítványának egyik tulajdonosa és vezetője (3-asban ) elképesztő összegekkel támogatva szociális, egészségügyi és főleg oktatási projecteket. Nyilván a férje zsenialitása és tehetsége tette ezt lehetővé,de azért csak letehetett valamit az asztalra Bill szemében is,ha 25 éve egy csapatot alkotva ,családot alapítva élnek boldogan, közös alapítványokat igazgatva. Én itt nem látom a párhuzamot egy Sarka Kata szintű nővel összehasonlítva.

     rinpocse

     (2019. október 31. csütörtök - 11:14)

     Szóval egy Sarka Kata golddigger (aki a szimplán milliomos Hajdu-ról ugye nemrég upgradelt a milliárdos Bessenyeire) és a helyes pofiján és igen készséges pináján kívül-mert ehhez a Bessenyeihez azért gyomor kell- nem tud felmutatni semmit sem,

     No, no, no, azért szarkata szült neki gyereket az pedig azért nem semmi, hanem “áldozat”….., legalábbis a “mai világban”…

     csak zárójelben jegyzem meg,hogy egyáltalán nem egy kifejezetten szép nő,max átlagos

     Ezért is “kakukktojás” Bill a “sikeres férfiak körében”, amikor elvileg klasszisokkal “jobb” nőt vagy nőket is választhatott volna, és ez sokkal tőbbet elárul Bill-ről mint a ronda feleségéről……
     .

     és először el is hajtotta Bill-t randi ügyben

     Igen, azért az kemény, amikor egy ilyen átlag alatti is elutasít egy vagyonos, sikeres “férfit”……. aki biztos, hogy a manageri képességeibe, a computer science diplomájába meg a “belső tulajdonságaiba” stb.-be “szerette bele” és véletlenül sem az van, hogy Bill számára ez volt “az elérhető legjobb”…….és ilyenkor felmerül a kérdés, hogy vagy ilyen szar ízlése van Bill-nek, vagy tényleg ez a legjobb nő amit képes volt leakasztani…….., ez pedig megint Bill-t minősíti….

     -nyilván itt taktikának minősül nálatok ez a dolog)

     Annyiban talán, áttételesn igaz is lehet, hogy azért a nő nem segghülye (lásd a diplomáját) és azért az elutasítás után nem kell agysebésznek lennie, hogy tudatosuljon, hogy ezzel a “balfasszal” megfoghatja az isten lábát és még így is a legtöbbet hozta ki magából, mint amit egyáltalán ki lehetett volna hozni, mondhatni, hogy nagyon is “túlteljesítette” a tervet, ez meg őt dícséri…..

     És de, elég nagy hatása van Bill-re sok mindenben,szóval eléggé azonos polcon vannak.

     Ez meg a Bill “kegyelemdöfése”……….

      VivienLeigh

      (2019. október 31. csütörtök - 11:28)

      Azért rondának nem mondanám a nőt,az átlagos sokkal jobb kifejezés. Az biztos, hogy valami megfogta Bill-t benne és Bill nem akart cicababát ,golddigger kurvát feleségnek. (és milyen igaza volt) és jó csapat együtt a párosuk, külsőben is illenek egymáshoz kb, jól érzik magukat egymással,azonosak a céljaik és van 3 nagyon normálisnak tűnő helyes gyerekük. (azt olvastam régebben,hogy amikor a gyerekek kamaszok voltak, Billék limitálták a napi computer használatot tán max 2 órában,mindenkinek kellett házimunkát végezni stb. )

      https://www.geekwire.com/2017/bill-gates-birthday-usual-wife-melinda-shared-best-picture-instagram/

       rinpocse

       (2019. október 31. csütörtök - 11:34)

       Ja, objektív (0-5) skála szerint 3-as, 1-10-esen pedig 5-6-os a világ leggazdagabb emberének felesége és ez “fénykorában” volt annyi….

       https://bitcointalk.org/index.php?topic=20821.0

       Arról meg nem beszélve, hogy a kifele mutatott “boldogság” meg “tökély” mindig a szart takarja…….de hát szükség van az “álmokra” , meg “példaképekre”….

      VivienLeigh

      (2019. október 31. csütörtök - 11:35)

      ” No, no, no, azért szarkata szült neki gyereket az pedig azért nem semmi, hanem “áldozat”….., legalábbis a “mai világban”…”

      Ez való igaz (mindkettőnek szült) ,de ez inkább befektetés ,vagy biztosítás ugye -némi áldozattal – hisz egy milliárdosnak gyereket szülni jobb,mint a lottó 5-ös ,akármi van, pénz jön.

     Delin

     (2019. október 31. csütörtök - 12:07)

     Vivi, Mark Zuckerbergnek van hasonlò felesège, Priscilla Chan.

     https://youtu.be/tbM2MAepv0M

     Csakszi, vannak olyan pasik, akik nem csak fiziologiai szüksègleteik alapjàn vàlasztanak felesèget. ;)

      rinpocse

      (2019. október 31. csütörtök - 12:20)

      vannak olyan pasik, akik nem csak fiziologiai szüksègleteik alapjàn vàlasztanak felesèget. ;)

      És meg is érdemlik őket:), ha ennyit tudtak belőle kihozni……..
      De hány nő van , amelyik szintén nem e szempont szerint választ férjet ( és milyen nagy a két nem közt ez az “eltérés”…..:)

       Delin

       (2019. október 31. csütörtök - 12:25)

       “Nem csak”-ot ìrtam. Az előbb mèg nem Bill erènyekènt àllìtottad be ezt a dolgot, hanem ùgy mint a vilàg egyik legnagyobb lùzerèt.

        rinpocse

        (2019. október 31. csütörtök - 12:33)

        Szerkesztettem az előbbit:)
        És nem, nem Bill “erénye” , épp hogy a nő “erénye”, nem állítottam ez ellenkezőjét, csak épp párhuzamot vontam a két nem ezirányú preferenciáival kapcsolatos arányokat tekintve…

        + Bónusz: Így válik “erénnyé” a csúnya feleség:
        https://www.bipartisanalliance.com/2019/06/a-man-with-unattractive-wife-is.html?m=1

         VivienLeigh

         (2019. október 31. csütörtök - 13:32)

         A helyzet az,hogy egy hosszú kapcsolatban a szép nőt (a legtöbb esetben) ugyanúgy megunják ,mint a kevésbé szépet. Ugyanúgy megcsalják és lecserélik adott esetben őket is. Hosszú évek,évtizedek alatt többször van lehetőség arra (még akkor is ha gazdagság van) ,hogy ”bizonyítson” mindkét fél,hogy tényleg jóban rosszban,hogy kitartanak egymás mellett stb. Egyébként biztos vagyok benne ,hogy az ő szemükben szépek a feleségeik ,egyébként eléggé szubjektív tud lenni egy átlag külsővel rendelkező ember esetében ,hogy az illetőt szépnek,vonzónak tartják,vagy nem. Sokan hajlamosak rásütni a csúnya,ronda jelzőt valakire ,aki szimplán csak nem jön be nekik,nem az esetük. Pedig nem rondák.

          rinpocse

          (2019. október 31. csütörtök - 14:05)

          A fiatal zsidó házasodna, de nagy dilemmába van. Felkeresi a bölcs rabbit:
          – Rabbi! Házasodni akarok, de mondd, mit tegyek? Vegyek el egy bomba jó nőt, aki egész életemben megcsal fűvel-fával, vagy pedig egy rusnyát, ez esetben tudom, hogy csak az enyém lesz örökre.
          Mire a rabbi:
          – Hát dönts fiam, mi jobb. Megosztani egy tortát a barátaiddal, vagy megenni egy kalap szart egyedül?

          (RP kiegészítés: a rusnya sem “biztosítás” már a jelen körülmények közt…..)

           wittukind

           wittukind

           (2019. október 31. csütörtök - 17:47)

           Beszállok én is a nagyivű dumába itten, hogy mit “érdemelt” volna Bill Gates vagy akármelyik ilyen “new arisztokrat” fajta…persze, csakszi megen jön a százalékokkall, de.. a Melike lehet hogy egy “négert” alkalmazott eme “könyv” megirásához…franc tudja..ebből ilyen messzeelkalandozó kommentek…itt, az esztenán(hogy legyek mowgli kedvében is), nem gilt….a tortát pedig én eszem meg egyedül, még…csak azér, hogy a harmincegyszerüek irigykedjenek……HAIL AND KILL

           Naooo

           Naooo

           (2019. október 31. csütörtök - 21:27)

           Hülye ez a rabbi, ennek a fű-fa az barát.

           common man

           (2019. november 1. péntek - 11:08)

           …”vagy megenni egy kalap szart egyedül”
           Ennek a “finomabb” változata a jó üzletben résztulajdonos vagy a rosszban száz százalékos.

      VivienLeigh

      (2019. október 31. csütörtök - 13:21)

      Igen,akartam is említeni hasonló példának. Szerintem a nagyon gazdag,de értelmesebb férfiak (akik maguk külsejében nem épp adoniszok) tudatosan választanak átlagos nőket,akik értelmi képességekben azért eléggé topon vannak és jó eséllyel nem csak a pénzeszsákot látják bennük. Mindketten több év (próba) után vették el a nőjüket. Szerintem náluk sokat nyom a latba,hogy hasonló célokkal, életszemlélettel, érdeklődési körrel rendelkezzenek a nők,akik társak és barátok is ,de azért ahhoz eléggé vonzóak is -még ha nem is szupermodellek-hogy szexuálisan is megkívánhatóak legyenek számukra.

       rinpocse

       (2019. október 31. csütörtök - 14:05)

       a nagyon gazdag,de értelmesebb férfiak (akik maguk külsejében nem épp adoniszok) tudatosan választanak átlagos nőket,akik értelmi képességekben azért eléggé topon vannak és jó eséllyel nem csak a pénzeszsákot látják bennük.

       Ez a “tudatosság” hízelgően hangzik, de a valóság inkább az, hogy “kényszerből erény” kovácsoló magyarázkodás…..

        hunbagira

        hunbagira

        (2019. október 31. csütörtök - 14:38)

        Pedig néhány százaléknál tényleg tudatosság jatszik, csakszi. Biztosan nem kell kakukktojást nevelnem, biztosan nem sárkanyosodik el/sőt azt csinálok mellette amit akarok hiszen én uralom a kapcsolatot/ mindig lesz hova hazamennem.
        2 haverom is az aláválasztott amit a hipergámia megengedett volna. Közben meg stószba basszák a kis ringyókat. Jó mindkettőnél befigyel némi hozomány vadászat is.

         rinpocse

         (2019. október 31. csütörtök - 21:20)

         Pedig néhány százaléknál tényleg tudatosság jatszik,

         Nem kétlem, de ezek elnyésző ezrelékek.

         .

         Biztosan nem kell kakukktojást nevelnem, biztosan nem sárkanyosodik el/sőt azt csinálok mellette amit akarok hiszen én uralom a kapcsolatot/ mindig lesz hova hazamennem.

         Utólag ez (is) magyarázat magának is, másoknak is, a valóság viszont az, hogy a fickó alulértékeli magát/tényleg olyan balfasz, hogy csak ez maradt meg stb……
         “Visszatekintve” mindenki kurva okos, a gyakorlatban pedig az van, hogy csak ilyet volt képes összeszedni, a “jobbbak nem álltak meg….

         2 haverom is az aláválasztott amit a hipergámia megengedett volna. Közben meg stószba basszák a kis ringyókat. Jó mindkettőnél befigyel némi hozomány vadászat is.

         Nem kétlem, azt már inkább, hogy ez “tudatos” választás, illetve ezek, akik így döntenek , azok azért bőven 7 vagy a fölötti férfiak, ami megint leszűkíti a kört és nem releváns a 80%-nyi átlagjózsi szempontjából.

       Delin

       (2019. november 1. péntek - 00:37)

       Vivi, kb egyetèrtünk. Annyiban kiegèszìtenem, hogy ez nem csak extra gazdag fèrfiakra igaz. Szerintem àltalaban igaz a magasabb intelligenciàjù, kellő EQ-val is rendelkező fèrfiakra, akik nem csak testi, de szellemi tàrsat is keresnek egy nőben. Ez nem jön össze rövidebb kapcsolatokban, vagy aranyàsòkkal. Ez hosszù tàvù kapcsolatnàl valòsulhat csak meg, ami hajlik a kizàròlagos monogàmia felè is (pàr alkalmi kufirc talàn belefèrhet kellő diszkrèciò mellett, de necces).

       Itt is szàmìt a külső, de a nő egyèb szemèlyisègjegyein tùl az IQ-jànak is hasonlònak kell lennie, különben nem tudnak szellemi tàrsak is lenni. A magas IQ, iskolàzottsàg, azonos èletszemlèlet ès top model külső együtt elèg ritka. Ha csak az utolsò hibàzik, de a nő szexuàlisan ìgy is attraktìv a fèrfinak, akkor nincs problèma, nincs komoly kompromisszum.

       Csakszi, egy ilyen fèrfinak nem az a legnagyobb kènyszer, hogy nem top model a csaja ès nem kefèlhet szabadon, hanem az, ha szellemileg nincsennek egy szinten a felesegèvel, nincs meg mellette a tàrs. (A csùnyavfeleseg jelző a listàn, azèrt elèg tùlzò. Pl Dasha Zukova, Abranovits exfelesège szèp nő. Fiatalon 8as?)

        VivienLeigh

        (2019. november 1. péntek - 08:29)

        Maximálisan egyetértek Delin ! Azt hiszem rosszul fogalmaztam , nem kizárólagosan csak dúsgazdag férfiakra gondoltam én sem.
        Zukovát én sem értem . Ő egy szép nő. Egyébként ez az ” ugly girlfriend” titulus nem csak túlzó, hanem rosszindulatú. Ezek a nők nem csúnyák, csak nem kimagaslóan szépek. Átlagos külső, fiatalon helyesek.
        Ilyenkor egyébként mindig megerősítést nyer bennem, hogy igenis létezik férfi hipergámia ( nők külsejével kapcsolatban) , legalábbis egy részükben. Hajlamos néhány férfi rásütni a ronda jelzőt valakire, mert neki nem a zsánere, vagy nem találja vonzónak. De attól még másnak vonzó lehet !

     Naooo

     Naooo

     (2019. október 31. csütörtök - 21:18)

     “mert ehhez a Bessenyeihez azért gyomor kell”

     Miért, az ocsmány zsidópofájú hajdúhoz nem?

      VivienLeigh

      (2019. november 1. péntek - 08:14)

      Látod Naoo, ebben is igazad van. A Hajdu is egy ritka ellenszenves fószer, bár talán Katácskának mégsem kellett annyira küszködni a hányingerrel , mint Bessenyei esetében, erre gondoltam. Amúgy Hajdu számomra külsőre sem jön be, személyisége, meg okádék, de azért jobban el tudom képzelni ,hogy egy nő valamiféle szexuális vonzalmat érez irányába, mint Bessenyei iránt.

     Hunn

     Hunn

     (2019. november 1. péntek - 00:42)

     Hát nem tudom, VivienLeigh, de szerintem az, hogy a mai világban még a milliárdos férfiaknak is csak átlagos vagy átlag alatti nők jutnak – az is csak nagy nehezen, mert mint ahogy te is írod, először elhajtotta ez a nő is a Bill-t -, a többi nő meg nem is veszi őket férfi- és emberszámba (és ezek az átlagos vagy átlag alatti nők is alig), pusztán mert milliárdosként nem tökéletesen jóképűek, nos, az nem igazán motivál minket, férfiakat arra, hogy reggel felkeljünk és elmenjünk dolgozni a melóba, hajtani és pénzt keresni. Nem csodálom, hogy a fiatal srácok inkább otthon számítógépeznek a mamahotelben, és magasról tesznek az egészre. És kurvára igazuk is van. Nincs motiváció. Én is egyre gyakrabban teszem fel a kérdést magamnak, hogy egyáltalán minek erőlködök még?

      hunbagira

      hunbagira

      (2019. november 1. péntek - 00:49)

      Hunn! Esetleg nem gondolkoztál azon, hogy keresel valamit, amiben kiteljesedhetsz egy hobbit (a picsák és motyón helyett) Vagy kiegyezel a hipergámiával és bevállalsz egy “roastit”? Ha már láthatóan ennyire megvisel a magány.

       Hunn

       Hunn

       (2019. november 1. péntek - 19:40)

       Hogy röviden és tömören válaszoljak kérdéseidre, hunbagira, a válaszom: nem.

       Bővebben kifejtve: egyre inkább úgy vagyok vele, hogy baszok én magasról az egészre.
       Ez alatt a mai modern, feminista társadalmat, a nők hipergám elvárásait, és az összes nem anti-feminista férfitársamat értem, valamint az összes olyan nőt, akit nem akarok megdugni (ez kábé a nők 98%-a).

       Úgy vagyok már vele, hogy én vagyok a férfi, első körben nekem, vagyis az én elvárásaimnak kell a nőknek megfelelniük, nekem kell akarjam és kívánjam őket, aztán szigorúan a második körben tárgyalhatunk arról is, hogy vajon jó pasi vagyok-e, de előbb nem.

       Mindezt nem is rejtem véka alá, és megyek inkább csak a saját fejem után, mindent vagy semmit alapon, győzelem vagy halál felkiáltással, éljen a patriarchális reakció jelszóval.

       Mivel a nők terén már minden megtörtént velem, amitől valaha is tartottam, hogy történni fog, vagy ami miatt aggódtam, hogy hogy s mint lesz, ezért különösebben már nincs miért izguljak. Majd csak lesz valahogy, mert olyan még nem volt, hogy ne lett volna sehogy.

       A fő problémám amúgy az, hogy a szexuális- és jellemfejlődésem annyira eltért az országos átlagtól, hogy fogalmam sincs, hogy milyennek is kellene legyek, ha normális lennék. Így pedig tökre nehéz eljátszanom a nőknek, hogy normális vagyok. De hát ez az én keresztem, mindenkinek megvan a maga baja.

        common man

        (2019. november 1. péntek - 20:39)

        hogy a szexuális- és jellemfejlődésem annyira eltért az országos átlagtól

        Csak van még nő aki nem ismeri az egész országot…

        common man

        (2019. november 1. péntek - 20:44)

        Írjál könyvet a cím lehetne: Incelek és alfák avagy vannak e még szűzek 14 fölött
        ÉLJEN A PATRIARCHÁLIS REAKCIÓ
        Hunn

      VivienLeigh

      (2019. november 1. péntek - 08:42)

      Itt valami hatalmas félreértés van Hunn !
      Te tényleg azt hiszed , hogy Gates, aki világ leggazdagabb embere, meg Zuckerberg, aki szintén nem egy csóró fószer ne tudott volna szinte bárkit megszerezni magának ?! Szó nincs róla hogy ” ilyen, csak átlag nők” jutnak nekik. Ez a TUDATOS választásuk. Társat akartak, nem egy mutatós golddiggert. Mindkét nő bőven jól el tudta volna tartani magát ( computer scientist és gyermekorvos ) . Elképesztő, hogy miért nem tudjátok elképzelni, hogy léteznek ( Delinnek igaza van, ez főleg magas IQ és EQ kombinációjával rendelkező férfiak esetében jelentkezik) olyan férfiak, akiknek fontos, hogy a hosszú távra választott társuk szellemileg is partyban legyen és még érzelmeket is tápláljon feléjük.

      Ja, Melinda először azért hajtotta el Gates- t , mert ad egy, nem tartotta etikusnak a CEO- val randizást, ad kettő valami hetekkel későbbi időpontra hívta el randira , ami nem esett neki túl jól, hogy úgymond a határidő naplóban csak ott volt hely, aztán egy spontán randi összejött…

       Naooo

       Naooo

       (2019. november 1. péntek - 09:24)

       Rócsildék biztos mosolyognának a második mondaton.

        hunbagira

        hunbagira

        (2019. november 1. péntek - 10:01)

        Ott a klán alapítványáé a vagyon nem egy személyé. De úgy tudom -a hozzájuk képest- mikro pályások is eltanulták tőlük a módszert mint géc is…

        common man

        (2019. november 1. péntek - 11:22)

        Nem úgy van ezeknél ,hogy feleséget csak a saját fajtájából lehet?

         hunbagira

         hunbagira

         (2019. november 1. péntek - 12:07)

         Sőt, a törzsből kell lennie (nem egy olyan van, az ifjú férj és a feleség is rócsild vezetéknevű) vagy a 2 masik törzsből, akikkel vérszövetségre léptek (warburgok, rockefellerek) Szóval a zsidó királyi családoknál is, csak dinasztikus alapon házasodnak.

         hunbagira

         hunbagira

         (2019. november 1. péntek - 12:14)

         Elvileg igen, de mezei bibsiknél ezt nem veszik szigorúan pláne, ha utána betér a siksze. Amúgy én egy telivér zsidót nem ismerek. Szóval a vegyes házasság nagy divat mára a gálutban. A fajvédő rabbik nyomják is miatta a “vészgajdolást”, hogy ha ez így folytatódik akkor a zsidó népnek córesz lesz és hogy ez a második holokauszt.

          Reszet Elek

          Reszet Elek

          (2019. november 1. péntek - 17:41)

          A mentalitás marad. Ismerek olyan zs-párt, akik magyar lányt fogadtak örökbe. A csajszi kapta az áldást és zsidóbb lett a zsidóknál mire felnőtt. Gyakorlatilag minden zs-sztereotípiát felmutatott, amit csak lehet.

           common man

           (2019. november 1. péntek - 20:52)

           Csak nehogy csináltasson magának egy ma divatos géntesztet..

      common man

      (2019. november 1. péntek - 11:29)

      nos, az nem igazán motivál minket, férfiakat arra, hogy reggel felkeljünk és elmenjünk dolgozni a melóba,

      Már sokfajta magyarázatot hallottam a munkakerülésre de ez elég eredeti.

   Blackur

   (2019. október 29. kedd - 13:42)

   ez jó lenne ha így lenne. de Konrad Lorenz a Salamon király gyűrűje c könyben pont erről ír, az alfa hím párja alfa. nőstény. lesz, de biztos vannak társadalmak ahol. nem.

  Asidotus

  Asidotus

  (2019. október 30. szerda - 22:02)

  A hagyományos társadalmakban a nők is dolgoztak, a mezőgazdaságban, a ház körüli kiskertben, ruhakészítésben, stb. nem igaz, hogy nem csináltak semmit, és csak a modern társadalom adott nekik munkát.
  Fizetett munkahelyre azért mentek, mert mindenki oda ment, hiszen az ipari társadalomban a többség pénzért dolgozott, és abból vette meg, ami neki kell, nem pedig maga állította elő, mint a régi világban

  tobbneju

  tobbneju

  (2019. november 3. vasárnap - 07:07)

  https://168ora.hu/kultura/atlanti-ocean-sziget-utazas-kultura-tarsadalom-176297 Amikor a világ leggazdagabb emberének (férfi) felesége elmélkedik…… Vicces. A nő helye pl. Afrikában meg ez. A nő alkalmazkodik ahhoz, amit a férfi hajlandó neki nyújtani. Mi túl sokat vagyunk hajlandóak nyújtani a nőknek.

  Kalman

  Kalman

  (2019. november 6. szerda - 13:22)

  Ahányszor látom ezt a könyvet – kinn van a boltok kirakatában is – mindig elképzelek egy konyhában szülő nőt, LOL.

  Amúgy az élet hozza a bizonyítékokat, hogy mennyire igaz minden amiről itt írunk:

  Emma Watson: “‘I’m self-partnered!’ Emma Watson coins new phrase for her happily single status but admits the pressure to have a husband and baby by 30 has left her ‘stressed and anxious'”

  http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-7649951/Im-self-partnered-Emma-Watson-coins-new-phrase-shes-happy-single.html

  Az igazi LULZ-ért a Stormerre kell menni: “Emma Watson, who is pretty old and looks pretty old, is starting to realize that she’s pretty old.”

  Az isteni kenus révész minden bizonnyal valami jókis dögös fiatal husit újított magának, igaz?

  http://www.yahoo.com/lifestyle/keanu-reeves-dating-woman-almost-174644174.html

  “Keanu Reeves Is Dating a Woman Almost His Age and the Internet Losing Their Shit”

  What the actual fuck?

  Komolyan mondom nemhogy irígy volnék, de sajnálom ezeket a celebeket. Bárcsak Keanu Reeves lennék, micsoda nőket dugnék… Oh wait. Ebben a nőben egyetlen dolog fiatalos: a pasija.

   Reszet Elek

   Reszet Elek

   (2019. november 6. szerda - 14:41)

   Azért durva, hogy a daily stormert a goolag keresője már ki sem dobja. Duckduckgon kellett rákeresnem.
   Mi ez ha nem céges cenzúra? Csak nekem vannak alkotmányos fenntartásaim?

  DennisVT

  DennisVT

  (2019. november 10. vasárnap - 22:14)

  OFF OFF OFF

  Sziasztok!
  Van valami halvány emlékképem, hogy egyszer láttam egy felmérést vagy ilyesmit arról, hogy a születésünkkor meglévő kasztunkból / társadalmi csoportunkból, osztályunkból nőként és férfiként mennyi esélyünk van kitörtni a statisztikák szerint.
  (Spoiler: nőként sokkal nagyobb)

  Nem rémlik valakinek ez? Hol láthattam?

  Köszi!

  Icedetin

  Icedetin

  (2019. november 11. hétfő - 16:31)

  Szóval a kis buzi* Billi fiú felesége mondja meg a tutit a világ nőinek? :)
  * = elgondolkodtatok már azon, milyen “férfi” az, aki Picipuhának nevezi a cégét? :D
  Bár átgondolva, egyet kell értsek Naoooval: Minél több feminizmus afrikában, annál kevesebb jövendő migráns európában. ;)

   Apa35ev

   Apa35ev

   (2019. november 12. kedd - 17:50)

   OFF

   https://hvg.hu/itthon/20191112_50_kmhval_sem_ment_L_L_Junior_kisfianak_gazoloja

   Szerintem már nem sokáig marad épelméjű ember olyan szinten mentegetik és emelik piedesztálra az anyákat. Lassan mindenki befogja majd a száját, mert elnyomják a hülyék.

   Meddig megy még az ejnye-bejnye a magyar hatóságoknál is? Mikor vonják felelősségre a gondatlan gyilkosokat? Ja mer nő még tud szülni később?

   Lehet a jövőben tenyészteni kéne az embereket és akkor nem lenne mivel zsarolniuk (max a pinájukkal) és nem lennének magasabbrendű lények a társadalom és az állam szemében.

   Az “anya” felügyelete alatt volt a gyerek, tehát jogilag is az ő felelőssége, lenne. Ha nem Magyarországon élnénk..
   Dehát egy jóédesanyukát nem zárhatnak börtönbe (max felfüggesztett), mert hátha szül még. Hátha. Úgyhogy látom édeshazánkban az egyik legnagyobb a magzatelhajtások száma a közelben, de erről se szabad beszélni mert nem polkorrekt. A gyerek a nő tulajdona, meg a teste. Ő dönt, mert az apa van vagy nincs. Ha van akkor is csak egy szolga, here a királynőknek.

   Commentben alig akad épelméjű mintez:

   Sajnálatos eset, de itt nem az idős férfi a probléma, hanem az anyuka. Mit csinált, ha nem a kölykére vigyázott? Szelfi? Poszt? Vagy mit csinált? A gyereknek meg jó lett volna megtanítani, hogy hiába a cigány zeneművészet “pacsirtája” az apuka, attól még nagyon sok mindent NEM SZABAD MEGTENNIE, MERT…. Ezért, ami történt.

   1

   Válasz

   Megosztás ›

   ON

    VivienLeigh

    (2019. november 13. szerda - 06:38)

    Kezdve azzal , hogy maximálisan igazat adok abban,hogy egyértelműen az anya felelőssége ,ha épp az ő felügyelete alatt van a gyerek (akkor is,ha mint esetünkben az anya barátnője fogja a gyerek kezét ) ,tehát itt nem kétséges ,hogy ki tehet róla, de nem azért nem küldik börtönbe,mert nő. Ez egy nagyon téves elképzelés. SENKI nem megy börtönbe ,sem férfi,sem nő,ha a gyereke úgymond gondatlanságból hal meg. Akkor sem ,ha közvetlenül saját maga okozza a gyermeke halálát, sérülését (pl. kitolatva elgázolja). Amennyiben nem követett el korábban hasonlót,vagy nem részegen stb követte el ,akkor szinte biztos,hogy felfüggesztett kap.Lásd a mohácsi komptragédia,ahol két kisgyermek halt meg ! Ott az apa kapott felfüggesztett ( https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/enyhitettek-a-mohacsi-komptragedia-ugyeben-az-apa-bunteteset-3886807/ ) .
    Ugyanis a bíróság véleménye az ilyen esetek 99 % -ban az,hogy épp elég büntetés a gyermek halála,vagy súlyos sérülése ilyenkor a szülőnek,teljesen értelmetlen, felesleges még letöltendő börtönnel büntetni ,pláne,ha van még élő kiskorú gyermeke az illetőnek.
    Azért halkan jegyzem meg -függetlenül attól, hogy ez nem kissebbíti az anya felelősségét-hogy LL Juniornak akkor lehetne ekkora szája az ügyben,ha mondjuk pl nem hagyta volna ott az egy hetes gyerekét -meg persze a másikat ,mint minta édesapa, ha jelen lett volna,ott lett volna sokkal többet az életében ,ugyanis az Ő felelőssége IS megtanítani (ha már az anyja nem volt képes rá ) ,hogy MIT NEM SZABAD megtennie a kisgyereknek,mert így csak vádaskodás az egész,de egyáltalán nem látom ,hogy LL Junior akkora minta apuka lenne,aki mindent megtett volna ,hogy ilyesmi ne fordulhasson elő.Ettől persze még a konkrét eseményben az anya a hibás.

    Szóval nincs itt semmi Magyarország , meg “nők azért nem mennek börtönbe .mert még tudnak szülni”, ez egy bírósági gyakorlat,hogy a szülő felfüggesztettet kap , akár férfi, akár nő ,ha gondatlanság miatt történik ilyen tragédia:

    ” – A gyermekbaleseteknél leginkább a szülők gondat­lansága merül fel, ami enyhébb megítélésűvé teszi az ilyen ügyeket. A gondatlan bűncselekmény a törvény szerint mindig vétség, és a sérülés fokától, maradandóságától, esetleg a halálos kimeneteltől függően maximum öt évig terjedő szabadságvesztés szabható ki az elkö­vetővel szemben – ismertette dr. Szilágyi László, aki elmondta: az elmúlt időszakban nem is fordult elő olyan eset, hogy végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek volna bárkit ilyen bűncselekmény miatt.

    – Ehelyett a súlyosabb esetekben felfüggesztett fogházbüntetést szab ki a bíróság, az enyhébb következményekkel járó balesetek esetében pedig enyhébb a büntetés is, sőt olyan is előfordul, hogy az ügyészség mellőzi a bírósági utat, és inkább feltételesen meghatározott időre felfüggeszti az eljárást. Nem lehet figyelmen kívül hagynia sem a bírónak, sem az ügyésznek, hogy ilyen ügyekben a legnagyobb büntetés a szülő számára éppen a gyermeke sérülése, ne adj’ isten a halála – hangsúlyozta az ügyész.”

    (https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/legtobbszor-a-szulok-vetke-a-gyermekbaleset-3312940/ )

    https://24.hu/belfold/2018/02/05/felfuggesztett-bortont-kapnak-a-szulok-akiknek-harom-gyerekuk-fulladt-vizbe/

    https://168ora.hu/itthon/felfuggesztett-gyerek-tuzhalal-apa-175770

    Stb, stb, stb

     Apa35ev

     Apa35ev

     (2019. november 13. szerda - 19:02)

     Megértem a bírónőket megszégyenítő salátádat, de az egyszerű tényen nem változtat a te érvelgetésed sem.
     Hol vannak itt azok a kurucos “férfiak” akik az abortuszt is gyilkosságnak tekintik?

     Ha már gondatlanságból elkövetett emberölésért nem varrják börtönbe az embergyilkos anyát akkor legalább a nevelőszülői alkalmatlanságát kijelenthetnék. Megsúgom azt sem fogják azért amit leirtam, mivel nő.
     Hány esteben volt már, hogy az apa mentette meg az egész családot és mégis csupán eltartást és házimunkát követelnek tőlük?
     Nekem egy bírósági ügyem volt egész életemben és láttam milyen mocsokságok és hazugságok folynak egyes bírók szájából is, ahelyett, hogy a feleket együttműködésre kényszerítenék.
     Engem az anya azzal is vádolt a bírtóságon, hogy egyszer nem fogtam a gyerek kezét és majdnem elütötte egy autó. Tehát igenis számít a szülői/nevelői alkalmasság a perekben is. Az esetemben hazugság volt mégis bevetette az anya.

     Az anya bűnös a szememben, de azt sajnálom leginkább, hogy az apa nem tehetett semmit és végleg elvesztette az utódát, mert olyanra bízta a nevelését aki alkalmatlan. Az én kezem alatt 8 év alatt szinte egy karcolás sem esett a fiamon és mostmár azon vagyok, hogy nyugodtan üsse meg a bokáját, mert az élet sem fogja kímélni fiúként és edződnie kell.

      VivienLeigh

      (2019. november 14. csütörtök - 07:29)

      Itt a korrekt információkról van szó. Nagyon sokszor tapasztalom, nem csak itt, rengeteg helyen,hogy olyan dolog van leírva -bemondva,tényként kezelve,ami egyszerűen nem felel meg a valóságnak. Tegnap,pl miközben ennek: https://kuruc.info/r/2/204868/ a híradása ment a TV-ben , a Nane megint lökte ,hogy minden héten megölnek egy nőt otthon ,férje,élettársa, vagy exférje, ex-élettársa által. Ez nem igaz. Éves szinten 30-35 nőt ér ilyen támadás,ami halállal végződik ,ez is sok,nem arról van szó,de akkor is hazugság a heti átlag. Egyébként éves szinten 10-15 férfi is áldozatul esik ugyanilyen körülmények közepette. (most megkímélek mindenkit a statisztikák belinkelésétől,de így van )

      Tehát itt nem az abortuszról , a bíróságok valóban sokszor részrehajló ítélkezéseiről volt szó, hanem egy konkrét eset kapcsán egy állításról,ami nem igaz. De sok mindenben igazad van. Egyébként itt tart az ügy , úgy tűnik a Bíróság jelenleg kivár és jó eséllyel teljesen közös felügyelet,váltott elhelyezés lesz belőle. Amúgy LL Junior ettől az esettől még nem lett szememben alkalmasabb szülő ,mert pont nem nála fordult elő a dolog. Ha szarik a gyerekére és alig látta eddig, nem ő fogja nevelni,hanem az új nője,vagy anyja jó eséllyel:

      https://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/honapok-ota-nincs-megallapodas-ll-junior-es-csilla-kozott/01qts9x

  bf

  (2019. november 13. szerda - 10:50)

  A nő helye, kis színes:

  Amerika “Medveczky Ilonája”, aki szintén kifutott az időből, a díva, aki már csak öregszik, akiről tényleg az jut egy férfi ember eszébe, hogy az Elemi ösztön-be látta a pináját, és akit megdugna/vagy megdugott volna, ha lett volna rá lehetősége………..

  Az Év Asszonya (vagy inkább vénkisasszonya):

  https://port.hu/cikk/mozi/sharon-stone-megint-keresztbe-tette-a-labat/article-62186

  Illetve egy újabb hazai agyhalott “celeb”:

  https://www.origo.hu/teve/20191112-foldes-eszter-teljesen-meztelen-a-legujabb-fotojan-tv.html

   VivienLeigh

   (2019. november 13. szerda - 11:45)

   Azért ez megint csak fél -inkább negyed igazság . Sharon Stone-t és Medveczky Ilonát összehasonlítani enyhén szólva igen nagyvonalú. Vénkisasszonynak sem nevezném ,mivel 2 x volt férjnél , jelenleg is van egy tőle fiatalabb élettársa és három örökbefogadott fiával (!) él . Miközben Medveczky jó néhány, maga által is bevallott abortusz után nem tudott teherbe esni (amikor végül mégis akart), addig Stone egy régóta fennálló autoimmun betegség miatt volt képtelen kihordani a terhességeit,többször elvetélt sajnos.
   ( https://www.newidea.com.au/sharon-stone-reveals-she-wasnt-able-to-conceive-children-because-she-suffers-from-an-autoimmune-disease )
   Jelenleg 61 évesen szuperül néz ki, nagyon egészségesen,az öregedést elfogadva él, kifejezetten szimpatikus az öregedéshez való hozzáállása, persze a 154-es IQ-t meg felesleges itt említeni,de szerintem ebben is több,mint Ilonánk. Szóval nem “kifutott az időből”,hanem teljesen természetes módon megöregedett. És elfogadta azt. Én nem látom rajta a kétségbeesést (nem botoxol, nem varratja magát, egészségesen étkezik, mozog). Ég és föld Medveczky és Stone.

   https://femina.hu/vilagsztar/sharon-stone-2019/

   https://wellandfit.hu/aktualis/2019-01/sharon-stone-ritka-csaladi-fotot-osztott-meg/

    bf

    (2019. november 13. szerda - 13:10)

    Vénkisasszonynak sem nevezném ,mivel 2 x volt férjnél , jelenleg is van egy tőle fiatalabb élettársa és három örökbefogadott fiával (!) él .

    Igen, mindig van, aki dugja és macska/kutya helyett telik neki drágább „kedvencre” is, az „örökbefogadásra” .

    „Bizony, az emberi történelem igazi győztesei nem mindig elsők a csatasorban, viszont génjeik ma is itt vannak bennünk, mert az Élet értelme nem a Küzdés, hanem a Szaporodás maga. Így győzi le kora szexbálványát, a meddő Sharon Stone-t, az ötgyermekes takarítónő.”

    https://www.tenyek-tevhitek.hu/a_vonzero_anatomiaja.htm

    Stone egy régóta fennálló autoimmun betegség miatt volt képtelen kihordani a terhességeit,többször elvetélt sajnos.

    Annyira rejtélyes ez a betegség, hogy még neve sincs….

    Jelenleg 61 évesen szuperül néz ki,

    Persze, vén mint a halál, de ennek ellenére még mindig akad, aki megdugja, de ugye ez nem érdem, hanem állapot….

    persze a 154-es IQ-t meg felesleges itt említeni,

    Egyetértünk, az életútját elnézve, sokkal inkább hátrány számára , mint előny.

     VivienLeigh

     (2019. november 13. szerda - 14:32)

     ” Annyira rejtélyes ez a betegség, hogy még neve sincs….”

     Dehogy nincs ,csak össze kell rakni a részleteket: gluténérzékenység,ami bizony autoimmun betegség és amit bizony még 30-40 éve igen félvállról vettek,illetve nem ismerték a járulékos hatásait. Sajnos akár már a gyerekkorban nem kimutatott és kezelt gluténérzékenység meddőséget és vetéléseket okozhat. Nem véletlenül nem fogyaszt semmit ami glutént tartalmaz.

     https://meddovagyokanyaleszek.cafeblog.hu/2015/10/27/glutenerzekenyseg-a-meddoseg-hattereben/

     ” Persze, vén mint a halál, de ennek ellenére még mindig akad, aki megdugja, de ugye ez nem érdem, hanem állapot….”

     De,az, hogy 61 évesen ilyen állapotban legyen az igenis érdem, (nyilván könnyebb neki anyagilag és időben megoldani, mint egy átlag dolgozó nőnek),de a sport,az étkezés ,az egészségre figyelés az ő érdeme.

     ” persze a 154-es IQ-t meg felesleges itt említeni,

     Egyetértünk, az életútját elnézve, sokkal inkább hátrány számára , mint előny”

     Szerinted mi kellett ahhoz,hogy szimplán a testéből ,előnyös adottságaiból (hisz ezer számra voltak hasonlók az ő idejében is) egy ilyen karriert,vagyont szerezzen – a többiek is lefeküdtek/szoptak volna ? Pontosan a magas IQ-jának köszönhetően felismerte,hogy senki nem kíváncsi a magas IQ-jára ,csak kizárólak a p.nájára. És ebből még most is vagyonokat szerez ! Szerinted ingyen vállalta a Vogue fotózást ? Én látom,ahogy mosolyog magában, hogy képesek vagytok még most,így 61 éves koromban is ennyit fizetni valamiért,amit 30 éve csináltam ? Még mindig viszik mint a cukrot,amiben szerepel. Ezt egy sima, valaha csinos volt kis butuska nem tudja megcsinálni,ez a nő sokkal okosabb ,mint az átlag ember.

     https://www.anneofcarversville.com/style-photos/2019/5/sharon-stone-vogue-portugal-may

     Egyébként fura ám a férfiak ízlése , vajon miért az a Playboy szám lett Magyarországon messze a legmagasabb példányszámban elkelt, amiben az 53 éves ,túlsúlyos,felfújt mellű Zalatnay szerepelt ? Azért,mert kíváncsiak rá és bizony ,a 61 éves Sharon Stone-ra is kíváncsiak és kíváncsiak lesznek 10 év múlva is.

     És ugyan történelmi-filozófiai szempontból valóban igaz, hogy :

     ” Bizony, az emberi történelem igazi győztesei nem mindig elsők a csatasorban, viszont génjeik ma is itt vannak bennünk, mert az Élet értelme nem a Küzdés, hanem a Szaporodás maga. Így győzi le kora szexbálványát, a meddő Sharon Stone-t, az ötgyermekes takarítónő.”

     ” Így győzi le kora szexbálványát, a meddő Sharon Stone-t, az ötgyermekes takarítónő.” Ez pontosan egy általad is üldözött, álszent duma,szép szavak,semmi más. Csak az ötgyermekes takarítónőt ez életében nem igazán fogja sem meghatni,sem érdekelni,ugyanis őt senki nem akarja megdugni (legalábbis az 5 gyerek után biztos nem,addig sem sokan),viszont Stone-t még 61 évesen sem kevesen.

      Kalman

      Kalman

      (2019. november 13. szerda - 14:38)

      Én pont az vagyok, aki simán el tudja hinni, hogy rejtett gluténérzékenység okozhat meddőséget. És pechje van, mert 98-ban még erről nem lehetett tudni, pedig ma már a csapból is folyik, csak megfelelő helyeken kell olvasgatni.

      De! Nézzük csak meg azokat a számokat jobban!

      Wikipédia: “Sharon Vonne Stone (born March 10, 1958)”

      Általad linkelt cikk: ” recently confessed that an autoimmune disease made it difficult to carry a pregnancy to full term – suffering several miscarriages during her marriage to San Francisco newspaper man Phil Bronstein from 1998 until 2003. ”

      Akárhogy számolom 40 évesen jutott eszébe hogy gyereket akar. Ez pont az a határ ahol a szerencséseknek még összejön egy egészséges baba, a pecheseknek már nem. Nem tudom a konkrét számokat, de biztos hogy ha mondjuk 22 évvel korábban – a maga idejében – kezd a gyerekcsinálásba, akkor sokkal több esélye lett volna. És ez bizony az ő felelőssége is.

       VivienLeigh

       (2019. november 13. szerda - 15:04)

       Ezt senki nem is állította, hogy nem lehetett volna korábban próbálkozni. De hát akkor ment férjhez. Jó eséllyel előtte nem is gondolta,hogy ez a probléma fennáll.Ez valóban az ő döntése és felelőssége ,hogy későn kezdett bele,de alapvetően onnan indultunk ki,hogy ő USA Medveczky Ilonája. Én az egészet erre írtam,hogy messze nem ugyanaz az eset. Medveczky 17 éves korától saját bevallása szerint 6-7 (nem emlékszem a pontos számra,de megdöbbentő volt-több éve olvastam, mostanában csak az elsőről nyilatkozgat,de akkor egyszer elköpte az igazságot ) abortusza volt. Én nem ugyanazt a nőt látom bennük.
       Az egyik semmiért és senkiért nem vállalt soha felelősséget,nehézséget, egy kifejezetten önző, narcisztikus, hiú, gyerekgyilkost látok benne,a másikban egy okos,szépen öregedő, három gyereket nevelő ,agyvérzésből felálló nőt,akinek van stílusa.

        bf

        (2019. november 13. szerda - 20:56)

        Ezt senki nem is állította, hogy nem lehetett volna korábban próbálkozni. De hát akkor ment férjhez.

        Tegyük hozzá, hogy szűzen:)……és addig “válogatott”…..

        Jó eséllyel előtte nem is gondolta,hogy ez a probléma fennáll.

        A nagy IQ-jának erre nem volt kapacitása, fontosabb dolgok foglalták le……

        Ez valóban az ő döntése és felelőssége ,hogy későn kezdett bele,

        És amint kiderült, okos döntés volt, sok IQ-ra valló……

        de alapvetően onnan indultunk ki,hogy ő USA Medveczky Ilonája.

        Lassan kiderül, hogy az sem….

        Medveczky 17 éves korától saját bevallása szerint 6-7 (nem emlékszem a pontos számra,de megdöbbentő volt-több éve olvastam, mostanában csak az elsőről nyilatkozgat,de akkor egyszer elköpte az igazságot ) abortusza volt.

        Abban az időben az volt a fogamzásgátlás (leggyakoribb) módszere városban, (falun egyszerűen csak lelőtték a gólyát…..)

        Azért azt se feledjük, hogy nem nagyon van információk Stone kisasszonyról, hogy volt-e abortusza, de (zárójelben) jegyezzük meg, hogy viszont tüntetett mellette:
        https://www.origo.hu/nagyvilag/20040425szazezres.html

        Én nem ugyanazt a nőt látom bennük.

        Én sem.
        Medveczky szebb volt azonos életkorban…..

        Az egyik semmiért és senkiért nem vállalt soha felelősséget,nehézséget, egy kifejezetten önző, narcisztikus, hiú, gyerekgyilkost látok benne,

        Ha te azt “látod benne”, akkor ki merne mást látni?……
        Végülis egy nő “látása”/”véleménye”/”érzése” csalhatatlan /megkérdőjelezhetetlen, pláne egy “okos nőé”, ugyebár…..

        a másikban egy okos,szépen öregedő, három gyereket nevelő ,agyvérzésből felálló nőt,akinek van stílusa.

        Legalább akkora ribanc, mint az előző, csak több pénzzel ……

         Delin

         (2019. november 14. csütörtök - 00:56)

         Bf, evolùciòs szempontbòl nyilvàn az utòdok szàma adja egy nő (vagy fèrfi) èrtèkét, de azèrt vannak màs dimenziòk is. A tehetsèg/adottsàg önmagàba nem elèg a sikerhez, mint ahogy a magasabb IQ sem. Azonban nagy esèllyel kamatoztatja jobban az adottsàgàt valaki magas IQ-val, az olyan szakmàknàl is, ahol a külső az elsődleges.

         A Sharone Stone vs. 5 gyermekes takarìtònő pèldàdnàl jòl kijön, hogy a nők es a fèrfiak abszolut nem gyerekszàm alapjàn rangsoroljàk egymàst, nem a gyerekek meglète/ nem lète adja valaki szemèlyes, vagy tàrsadalmi statuszàt. Az csak sokadik szempont a külső, pènz ès egyèb tulajdonsàgok mellett. Màs szempontbòl nem szerencsès az összehasonlìtàs, vannak 3-5 gyerekes nők SS kategòriàjàban is, ők az igazi kontraszt szàmàra. Vivi generaciòjànak Sharone Stone a dìva, egy nagyon jòl felèpìtett màrka. Medveczkynèl ez nincs, nàla hiànyzik az amcsi profizmus, tèged fèrfikènt ez nem èrdekel, nőkènt ettől szimpi az egyik, amìg a màsik egy önző primadonna (a termèk ugyanaz, a marketing különböző, talàn èpp az IQ-ja miatt Stone jobban sàfarkodott öreg koràra a szèpsègèvel).

          VivienLeigh

          (2019. november 14. csütörtök - 07:41)

          Tudod az a röhej, hogy Stone még csak nem is kedvencem, sosem volt számomra sem példakép,sem olyasvalaki,akire nagyon felnéznék stb.Most idősebben szimpatikusabb. (kedvenc színésznőim Sigourney Weaver, Noomi Rapace, Audrey Hepburn). Egyszerűen mindig kiakaszt,amikor minden utánaolvasás,vagy ismeret nélkül,pusztán feltételezések alapján rásütnek egy ”bélyeget” valakire,ha úgy írnak le tényként egy véleményt,hogy még csak utána sem néznek. Ez oda-vissza így van nálam,ez nem férfi irányba kiakasztó, ez nemtől függetlenül piszkálja az igazságérzetemet (benn is rászólok a kolléganőimre,ha valami egetverő baromságot hallok és máris adatokkal,tényekkel helyesbítek) . Tudom,ez idegesítő lehet sokak számára,de nem bírom ki.
          Medveczky számomra egy selejt ,mint ember. Stone nem.Legalábbis a fellelhető infók alapján.

           Delin

           (2019. november 14. csütörtök - 09:22)

           Ha szigorùan a tènyeket nèzzük Vivi, mindkettő a szexualitàsàt ès szèpsègèt bocsàtotta àruba, kihasznàlva azt a vègletekig (ezèrt nem mentek ferjhez 20as/30as èveikben). A többi a körìtès, ami vagy igaz, vagy nem…

           VivienLeigh

           (2019. november 14. csütörtök - 09:46)

           Nem a karrierjükről beszéltem. Ott mindkettő elért valamit. És valóban mindketten a szexualitásuk révén érték el,amit elértek.De ez csak a tények egyik ,szakmai oldala. A másik,emberi oldalán viszont (ami azért nem körítés), egyik vállalt valakikért felelősséget és a gyermek utáni vágya valós volt,a másik bevallottan 6 abortuszt vállalt be ( ha volt is Stone-nak, akkor viszont volt elég IQ-ja, : )hogy ezzel ne kérkedjen és jó mélyen elhallgassa ). Medveczkyvel egyébként nem egyszer sikerült találkoznom, még egy ilyen narcisztikus ,minden mozdulatában és szavában magától elszállt nőt nem pipáltam. Bárki összehasonlíthatja a nyilatkozataikat és viselkedésüket. Amúgy de, Medveczky férjhez ment 33 éves korában. Ja, Wilhelm Alexander von Thurn und Taxis herceghez,akinek fizetett a hercegi rangért és osztrák állampolgárságért , és aki egyébként homoszexuális volt. Stone azért olyanhoz ment (jó eséllyel) akit szeretett és tőle akart gyereket. Az egyik-első fia ,férjével, Bronstein-nel közösen örökbe fogadott.
           De itt én nem Stone-t akarom védeni,egyszerűen egészen más embert látok Medveczkyben,mint Stone-ban, ennyi.

           UI: egyébként Stone, a Gloria c. filmben jól játszott, ez a kedvenc filmem tőle,itt nem csak szexinek kellett lenni.

           Delin

           (2019. november 14. csütörtök - 10:59)

           Ez nem csak karrierkèrdès, a magànèletükről, személyisègükről, èrtèkìtèletükről, erkölcsi normàikròl ugyanùgy àrulkodik. Ezek a tènyek, az hogy Stoneròl feltètelezed, hogy felelőssègteljes, szerető mostoha pedig egy feltètelezès. Lehet, hogy igaz, lehet hogy egy jòl felèpìtett dìszlet az egèsz, amit IQ-ja ès szìnèszi kèpessègei alapjàn kèpes hosszù tàvon fenntartani. Igazàbòl szerintem mindegyis, hogy igaz, vagy sem, a fent emlìtett tènyeken nem vàltoztat.

           VivienLeigh

           (2019. november 14. csütörtök - 11:19)

           ” Ezek a tènyek, az hogy Stoneròl feltètelezed, hogy felelőssègteljes, szerető mostoha pedig egy feltètelezès”

           Nem mostoha, szülő. A két kifejezés nem ugyanaz: stepparent-adoptive parent. Az egyiknek semmi joga,a másiknak minden szülői joga megvan. Nem lovagolni akarok a szavakon,de úgy gondolom ,hogy egy pár hetes babát örökbefogadó, több éve terhességgel próbálkozó szülőről joggal feltételezi az ember ,hogy gondoskodó,szerető anya és nem mostoha (aki ugye kényszerből lesz valahol az ). Még kétszer megtette, a családi fotókon (persze mind beállított gondolom ,egyébként ritkán posztol ) nagyon boldog kis családnak tűnnek.https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-5848835/Sharon-Stone-60-shares-rare-photo-three-adopted-sons-inside-Beverly-Hills-home.html. Én úgy gondolom,hogy nem csak feltételezés ,hogy szereti a gyerekeit.
           Én ezt elhiszem. Medveczky kit szeret,kit szeretett valaha magán kívül ? (van tán 2-3 kutyája,az is valami )

           Reszet Elek

           Reszet Elek

           (2019. november 14. csütörtök - 11:01)

           Sőt, mindkettőnek pinája van, szóval nincsen különbség. Vagy mégis?

           Delin

           (2019. november 14. csütörtök - 11:03)

           Azt döntsd el te Elek. Èn olyan hatalmas különbsèget nem làtok köztük, akkor se ha Sharone Stone mèdia megjelenèsei alapjàn szimpatikus, amìg Medveczky nem.

           Reszet Elek

           Reszet Elek

           (2019. november 14. csütörtök - 11:20)

           Mindkettő gyaníthatóan siksze. Újabb egyezés…

           VivienLeigh

           (2019. november 14. csütörtök - 11:21)

           De van, 3 gyerek, 17 év és pár millió dollár :)

           bf

           (2019. november 14. csütörtök - 17:19)

           pár millió dollár :)

           Anyagias….

           bf

           (2019. november 14. csütörtök - 11:22)

           Medveczky számomra egy selejt ,mint ember. Stone nem.Legalábbis a fellelhető infók alapján.

           Egy egyéni szocprobléma, hogy te erre hogyan reflektálsz, az meg az enyém, hogy számomra meg egykutya a kettő és nem a jó értelemben.

           VivienLeigh

           (2019. november 14. csütörtök - 11:40)

           Nem az a gond ,hogy neked egykutya ,hanem ,hogy megint úgy lett leírva valami,hogy egyáltalán nem vetted a fáradtságot ,hogy az illetővel kapcsolatban ,akit minősítesz, bárminek utánanézz. (vénkisasszony stb )

           bf

           (2019. november 14. csütörtök - 15:22)

           Nem az a gond ,hogy neked egykutya

           Persze, hogy nem ez a gondod, annál inkább lehetőség számodra, hogy tetszeleghess újra a “hős amazon” szerepében.

           Mindkettő magát minősíti……

           Újabb gumicsont: Azért mert kurva, szülhet?, Azért mert szült, már nem kurva? (Csak “sikeres influencer:”)?

           https://anyavilag.reblog.hu/regen-prostitualt-voltam-most-anya-vagyok?source=pulzus

          bf

          (2019. november 14. csütörtök - 11:20)

          Bf, evolùciòs szempontbòl nyilvàn az utòdok szàma adja egy nő (vagy fèrfi) èrtèkét, de azèrt vannak màs dimenziòk is. A tehetsèg/adottsàg önmagàba nem elèg a sikerhez, mint ahogy a magasabb IQ sem. Azonban nagy esèllyel kamatoztatja jobban az adottsàgàt valaki magas IQ-val, az olyan szakmàknàl is, ahol a külső az elsődleges.

          Igen, csakhogy amikor megkérdezünk egy „sikeres” gyerektelen nőt, hogy egy(vagy több) gyerek-ért „odaadná-e” az összes „sikerét” és ő tényleg őszintén válaszolna, vajon mi lenne az?
          Főleg úgy, hogy az illető „sikeres” hölgy „pótlásként” , kutyát/macskát /valamilyen állato(ka)t, a „tehetősebb” meg gyereket “vesz”/fogad örökbe?

          És még “egyértelműbb” választ kapunk, ha “fordítva” tennénk fel a kérdést : Hány anya/apa cserélné el a gyerekeit/unokáit ezen “sikerekre”? Ugye, hogy milyen “szentségtörésnek” tűnik már a kérdés felvetése is? Nem véletlenül.

          Persze, hogy vannak más dimenziók, szükségből erényt kovácsolók mindkét nemből elég szép számmal kerülnek ki, de ez a valóságon és az „eredményességen” nem változtat.
          Hogy milyen dimenzióban és mit nevezünk sikernek, az egyén szempontjából/az egója számára, az is érdekes kérdés, viszont annál érdekesebb, hogy bármilyen, ilyen (átmeneti, egobooster) jellegű „sikert” űberel-e az, hogy van utódja? Ha igen, akkor mindegy, hogy hányan és milyen kontextusban „ájulnak el” a „sikerétől”.

          A Sharone Stone vs. 5 gyermekes takarìtònő pèldàdnàl jòl kijön, hogy a nők es a fèrfiak abszolut nem gyerekszàm alapjàn rangsoroljàk egymàst, nem a gyerekek meglète/ nem lète adja valaki szemèlyes, vagy tàrsadalmi statuszàt.

          Egy temetésen /esküvőn kérdezzük meg erről a nagypapikat/nagymamikat:), akik bizony magasról szarnak bele a többi “státuszba”, nem véletlenül…., mert ezek (az életükben) mind pillanatnyi “epizódok”, szemben állítva az utódok/leszármazottak “folytonosságával” -“értékével”.

          A “személyes, társadalmi” státusz egy talmi, időben korlátolt és múlékony „öröm”, mondhatni azt is, hogy „feminin” szempontrendszer.
          Ahogyan a , a nők „értékét” nem befolyásolja sem a személyes, sem a társadalmi “státusza”, egy „hercegkisasszony” is XY-nak a valakije is pontosan úgy szül , mint egy takarítónő, a hypetól függetlenül.

          Az csak sokadik szempont a külső, pènz ès egyèb tulajdonsàgok mellett.

          Kérdezz meg 50, de még inkább 60+-os egyéneket, gyerekeseket/unokásokat és gyerekteleneket……
          Nem véletlen, hogy amikor a státusz „körbevizelésén” túl jut a „társalgás” egy “családi összejövetelen” és a külcsín “domborítása” befejeződött, akkor (nyíltan, vagy rejtve) de előkerül a “kinek van , mennyi, milyen , miért nincs, lesz-e, miért nem lesz, szegény, sajnáljuk, irigyeljük stb. stb.” a „lényeg”!

          Màs szempontbòl nem szerencsès az összehasonlìtàs, vannak 3-5 gyerekes nők SS kategòriàjàban is, ők az igazi kontraszt szàmàra.

          Vivien hasonlította össze és „rangsorolta” , nekem egykutya (0 értékkel bír) a lényeg tekintetében, és ezt ő személyes sértésnek vette, és egy idő után már nem a két szerencsétlen hülyepicsáról szólt, hanem ennek ürügyén, bepróbálkozott, hogy mennyire tud engem ekézni, meg legyőzni.)

          Vivi generaciòjànak Sharone Stone a dìva, egy nagyon jòl felèpìtett màrka.

          Ja, ahogy „körbenyalta”, lassan példaképpé avanzsál és “megdicsőül”……..

          Medveczkynèl ez nincs, nàla hiànyzik az amcsi profizmus, tèged fèrfikènt ez nem èrdekel,

          Pontosan, mert irreleváns, tomato -tometo, ezt nem képes az egója befogadni és (ezért is:) hányja az epét:)

          n

          őkènt ettől szimpi az egyik, amìg a màsik egy önző primadonna (a termèk ugyanaz, a marketing különböző, talàn èpp az IQ-ja miatt Stone jobban sàfarkodott öreg koràra a szèpsègèvel).

          Ami viszont engem nem érdekel, pontosan úgy , ahogy pl. egy koncerten hisztizve őrjöngő hülyepicsa „indítéka” sem.

           Delin

           (2019. november 14. csütörtök - 11:39)

           Csakszi, ezt èn èrtem, de tèged èrdekel ùgy àltalàban az 50-60+, vagy a kicsit depi gyerektelenek vèlemènye? Nem ők a tàrsadalom aktìv vèlemènyformalò rèsze. Ezt màr beszèltük règebben, amíg egy fèrfinek az apasàg sok területen előny (felelőssègteljes, megbìzhatò, egyèb pozitìv tulajdonsàgokat feltèteleznek ròla), addig ez egy anyànàl nincs, örüljön, ha nincs negatìv kèpzettàrsìtàs. A külsejère gyakorolt lehetsèges negatìv hatàsokròl, vagy a màs fèrfiak szemèben bekövetkezett èrtèkcsökkenèsèről nem is beszèlve.

           bf

           (2019. november 14. csütörtök - 15:31)

           tàrsadalom aktìv vèlemènyformalò rèsze.

           Kurvára nem érdekel egyik “véleményformáló” véleménye sem:) , az 50-60+ -oknak nem a “véleménye” a fontos, hanem a “hiányból fakadó fájdalmuk”, vagy a “meglévőnek örülő örömük”, úgy, hogy az elsőt nem lehet “pótolni”…….

           Ne keverjük a véleményt a “zsigeri”/”atavisztikus” belső kényszerrel, késztetéssel, ösztönös, objektív “igazsággal”. Szendi a hivatkozott cikkben elég részletesen kifejti.

           Delin

           (2019. november 14. csütörtök - 20:15)

           Nagyon sarkìtva itt most az 50+ èvesek hiànybòl fakadò fàjdalma àll szemben egy nő lerövidìtett fènykoràval szemben (20-45èves kora közt). Kvàzi a jelen habzsi-dözsije ès egy nem magànyos öregkor kèpe (bàr erre a gyerek se garancia, önmagàban a gènek továbbadàsa öregkorban se boldogìt).

           bf

           (2019. november 14. csütörtök - 20:27)

           Kvàzi a jelen habzsi-dözsije ès egy nem magànyos öregkor kèpe (bàr erre a gyerek se garancia, önmagàban a gènek továbbadàsa öregkorban se boldogìt).

           A magányos öregkornak nem igazán van szerintem köze ehhez. Amikor már önös érdekek/elvárások keverednek ide, akkor már tényleg “üzletből” nemzett az illető…… ez is megérne pár misét.

           Én nem is állítom, hogy boldogít, de az elvesztése sokkal fájdalmasabb lenne, mintha soha nem is lett volna. Akinek meg nincs, az meg sokkal “szegényebb”.

           Delin

           (2019. november 14. csütörtök - 23:36)

           Ezzel kb egyetèrtek. Annyit tennèk hozzà, hogy nők esetèn, ha valakinek az anyasàg fontos, az a meddő eseteket leszàmìtva anya lesz huszonèvesen, vagy kora harmincas èveiben legkèsőbb. Az anyasàg irànti vàgy ilyenkor mindent felülìr ès nem nagy àldozat meghozni a kellő kompromisszumokat pasi, anyagiak, karrier, egyèb tèren. Akiknèl ez nincs (tipukasan a 35+ nők, akiknek hirtelen eszèbe jut, hogy hohò egy gyerek nèlkül nem èlet az èlet, pedig dehogynem, az elmùlt hùsz èvben ez remekül ment), ott szerintem ez màr a többsègnèl “üzlet”. Ők nem azt siratjàk kèsőbb, hogy nem örökìtik tovàbb a gènjeiket, hanem hogy a sajàt idejük lejàrt ès a vège nem olyan lesz, mint amilyennek elkèpzeltèk.

           bf

           (2019. november 15. péntek - 08:36)

           Delin: Egyetértek.

      bf

      (2019. november 13. szerda - 15:08)

      Pontosan a magas IQ-jának köszönhetően felismerte,hogy senki nem kíváncsi a magas IQ-jára ,csak kizárólak a p.nájára. És ebből még most is vagyonokat szerez !

      Pontosan. De ehhez elég egy 80-as IQ is….

      Én látom,ahogy mosolyog magában, hogy képesek vagytok még most,így 61 éves koromban is ennyit fizetni valamiért,amit 30 éve csináltam ? Még mindig viszik mint a cukrot,amiben szerepel.

      Főleg az érte rajongó sok hülyepicsa…….

      Ezt egy sima, valaha csinos volt kis butuska nem tudja megcsinálni,ez a nő sokkal okosabb ,mint az átlag ember.

      Dehogynem, abból is van elég.

      Egyébként fura ám a férfiak ízlése , vajon miért az a Playboy szám lett Magyarországon messze a legmagasabb példányszámban elkelt, amiben az 53 éves ,túlsúlyos,felfújt mellű Zalatnay szerepelt ?

      Mert a maga idejében elég sokan megdugták volna, aztán amikor „elérhetővé” vált a meztelensége, akkor egyrészt a sok „nosztalgiázó” rákattant, a többi meg azért, mert akkora felhajtás volt körülötte, a 15 perc hírnév…., meg a kíváncsiság.

      és bizony ,a 61 éves Sharon Stone-ra is kíváncsiak és kíváncsiak lesznek 10 év múlva is.

      Ja a „rajongó” hülyepicsák, akik imádják a „szirupos” storykat, akik le sem szarták, amikor sztrókot kapott, úgy bántak vele mint a kutyával, de aztán újra divatba jött…..

      És ugyan történelmi-filozófiai szempontból valóban igaz,

      Tévedés, pont hogy ebben semmi filozófia, vagy történelmi nincs, egyszerűen kiszelektálódik a génkészlete, fehéren-feketén.

      Csak az ötgyermekes takarítónőt ez életében nem igazán fogja sem meghatni,sem érdekelni,ugyanis őt senki nem akarja megdugni (legalábbis az 5 gyerek után biztos nem,addig sem sokan),viszont Stone-t még 61 évesen sem kevesen.

      Szóval visszaérkeztünk az nő eredeti és legfontosabb „értékéhez”:

      Hányan akarnak megdugni egy nőt….. és talán ami fontosabb, hogy milyen „kategóriájú férfiak”.

      Köszönöm. Mindig öröm veled „beszélgetni”, mert állandóan bizonyítod, hogy AWALT…..Arról meg ne is beszéljünk, hogy te sem vagy kivétel….., hiába kapálózol ellene állandóan…..

       VivienLeigh

       (2019. november 13. szerda - 15:31)

       ” Pontosan a magas IQ-jának köszönhetően felismerte,hogy senki nem kíváncsi a magas IQ-jára ,csak kizárólak a p.nájára. És ebből még most is vagyonokat szer

       ez !

       Pontosan. De ehhez elég egy 80-as IQ is….”

       Igen,tele vagyunk 80-as IQ-val rendelkező ,hasonló életkorú és státuszú nőkkel a címlapokon. Ja, nem. Pont egy 154-es IQ-jú csinálta meg. Érdekes, Zalatnaynak 141,pont nem a 80-asok tudnak pénzt csinálni már bőven fénykorukon túl.

       Az,hogy a Vogue-ot hülyepicsák, nosztalgiázó férfiak, vagy UFO-k veszik meg, senkit nem érdekel, a Vogue-ot sem,pláne nem Stone-t,aki egy összegben szép summát akasztott érte. Teljesen lényegtelen ,hogy 13 éves kamaszfiúk, vagy ötvenes háziasszonyok perkálnak érte,amíg megéri nekik.

       És tudtam,hogy erre rákattansz,bekapod a csalit, olyan szépen bizonyítod most is ,hogy a véleményed mindig aszerint változik,ahogy neked kényelmes,magáért a vitatkozásért,az anarchiáért ,az ellentmondásért írsz,de legalább jót szórakoztam ezen a (szerencsére) unalmas délutánon:

       Egyszer ez a véleményed (persze te csak úgy odabiggyesztetted) :

       ” Bizony, az emberi történelem igazi győztesei nem mindig elsők a csatasorban, viszont génjeik ma is itt vannak bennünk, mert az Élet értelme nem a Küzdés, hanem a Szaporodás maga. Így győzi le kora szexbálványát, a meddő Sharon Stone-t, az ötgyermekes takarítónő.”

       VS

       ” Szóval visszaérkeztünk az nő eredeti és legfontosabb „értékéhez”:

       Hányan akarnak megdugni egy nőt….. és talán ami fontosabb, hogy milyen „kategóriájú férfiak”.

       Köszönöm. ”

       Ez utóbbi,a te értékrended,ezt hirdeted fennhangon . De amikor épp úgy tartja kedved/érdeked ,akkor nyilván tök más. :)

       És felhívnám a figyelmedet arra, hogy még mindig arról beszélek,hogy Stone,miért nem Medveczky. imádod elterelni az eredeti témát ,kicsavarni a mondatokat,de ezt mindenki tudja.
       Szóval mi köze Medveckynek Stone-hoz ?

        bf

        (2019. november 13. szerda - 20:17)

        Igen,tele vagyunk 80-as IQ-val rendelkező ,hasonló életkorú és státuszú nőkkel a címlapokon.

        Éljen a feminizmus:) Az okos nők “diadala”…..

        Ja, nem. Pont egy 154-es IQ-jú csinálta meg.

        Lényegtelen, mert ez csak ront az „értékén” és a sok eszével addig baszta a rezet, amíg már késő volt utódot nemzeni…..

        Érdekes, Zalatnaynak 141,pont nem a 80-asok tudnak pénzt csinálni már bőven fénykorukon túl.

        Annak a tehénnek is a csöcsei voltak az „értékei”, senki nem az IQ-jáért vagy a hangjáért dugta.
        Aztán a sok eszével a sok pénzt úgy elkúrta , hogy még ült is miatta és azóta is csak egy kuncsorgó kivénhedt ribanc, ehhez kellett 141-es IQ.

        Az,hogy a Vogue-ot hülyepicsák, nosztalgiázó férfiak, vagy UFO-k veszik meg, senkit nem érdekel, a Vogue-ot sem,pláne nem Stone-t,aki egy összegben szép summát akasztott érte.

        Saját utód nélkül a hajára kenheti, mert semmi nem marad utána. (Színésznőnek szintén szar volt, csak a pinája emlékezetes)

        És tudtam,hogy erre rákattansz,bekapod a csalit, olyan szépen bizonyítod most is ,hogy a véleményed mindig aszerint változik,ahogy neked kényelmes,magáért a vitatkozásért,az anarchiáért ,az ellentmondásért írsz,

        Hagyjuk már ezt a szar dumát, hogy te olyan “okos” vagy (a szépséged mellett:), hogy te “írányítasz”, miközben „ugrálsz állandóan a banánért’ és mivel „versenyszellemed” nem hagy nyugodni, így most is tátott szájjal rohangálsz abba a bizonyos „faszerdőben”….

        Egyszer ez a véleményed (persze te csak úgy odabiggyesztetted) :
        ” Bizony, az emberi történelem igazi győztesei nem mindig elsők a csatasorban, viszont génjeik ma is itt vannak bennünk, mert az Élet értelme nem a Küzdés, hanem a Szaporodás maga. Így győzi le kora szexbálványát, a meddő Sharon Stone-t, az ötgyermekes takarítónő.”
        VS
        ” Szóval visszaérkeztünk az nő eredeti és legfontosabb „értékéhez”:
        Hányan akarnak megdugni egy nőt….. és talán ami fontosabb, hogy milyen „kategóriájú férfiak”.

        Ezért (is) jó veled „vitatkozni”, mert a ravasz/csalizós “eszeddel” nehezed bírod felfogni, hogy a két állítás nemhogy nem ellentétes egymással, hanem épp, hogy koherenciában vannak, kiegészítik és alátámasztják egymást.
        Arról meg nem is beszéljünk, hogy mindkettő tény, rajtam kívül álló objektív dolog, nem a „véleményem”.

        Ez utóbbi,a te értékrended,ezt hirdeted fennhangon .

        Mindkettőt „hirdetem fennhangon”, mert mindkettő egyenként is igaz, objektív tény, ráadásul és egymást kiegészítik.

        De amikor épp úgy tartja kedved/érdeked ,akkor nyilván tök más. :)

        Ne erőlködj, eddig sem (nagyon) jött be és a végén (általában) „többfrontos harcba” kényszerültél, még a saját nemed képviselőjével szemben is, aztán elkezdtél tekeregni, hogy te nem is „úgy gondoltad”, meg az “életed a példa”, és ehhez hasonló anekdótikus érvelésekre támaszkodva próbáltál tekeregni, de ott sem jött be.

        És felhívnám a figyelmedet arra, hogy még mindig arról beszélek,hogy Stone,miért nem Medveczky.

        Fenét, ennek ürügye alatt próbálsz „lenyomni”:) és azt haluzod, hogy hogy te fogod „kívülről” a „ketrec rácsait”….., miközben állandóan ugrasz a banánért….., bent…..

        imádod elterelni az eredeti témát ,kicsavarni a mondatokat,de ezt mindenki tudja.

        Persze, rajtad kívül van még pár illető itt, akinek ,ez az egyik „bizonyítéka”, a közvélekedésre való hivatkozás……, Sovány próbálkozás, de ha elfogynak az érvek, már csak ezek maradnak……

        Szóval mi köze Medveckynek Stone-hoz ?

        Az eredeti állítás az volt, hogy Sharon Stone Amerika Medveczky Ilonája, de úgy is megfogalmazhatnám, hogy Medveczky Magyarország Sharon Stone-ja , „kicsit savanyú, kicsit zöld. de a mienk”.

        Mindkettő (saját) utód nélkül patkol el, a hazai kevesebb vagyont hagy hátra, (és kisebb az IQ-ja, hiába no, itthon nekünk csak ilyenre telik……)de végeredményben mind a kettő bukik az ötgyerekes takarítónővel szemben, 0-5-re.

        Egyébként, ha türelmesen végig olvastad volna a linkelt Szendi cikket, akkor nem hadonászol (megint) késsel egy pisztolypárbajon………

         VivienLeigh

         (2019. november 14. csütörtök - 06:54)

         Úgy látom nagyon betaláltam… :)

         UI: egyébként a genetikailag saját utód, ilyen szinten csak a férfiaknak fontos. Egy nő tudja sajátjaként szeretni más gyerekét is . Pláne ,ha 2 hetes korától nála van. Hatalmas különbség 3 gyereket nevelni,sajátként, mint egyet sem. Ráadásul nekik Stone az anyjuk,neki mondják,hogy mama és az ő gyerekeiknek ő lesz a nagymamája stb. A vérségi kötelék ennyire csak a férfiaknak számít.És itt az számít,hogy Stone-nak mi számít,baromira leszarja,hogy mi a férfiak véleménye,mert az ő érzései,az ő családja. De láttam én már férfit is sajátjaként nevelni és szeretni más gyerekét. (és nem kakukktojás esetről beszélek). És sajnos az 5 gyerekes takarítónő, ha csak szülni tudta őket,de gondoskodni róluk rendesen nem , ugyanúgy le lesz szarva későbbiekben,mint bárki más. Stone-nak nagyobb eséllyel lesz igazán idős korára boldog karácsonya az örökbefogadott gyerekeivel ,majd unokáival ,mint a példának említett takarítónőnek (sajnos).

          Reszet Elek

          Reszet Elek

          (2019. november 14. csütörtök - 08:53)

          “Egy nő tudja sajátjaként szeretni más gyerekét is .” – Ez alkati és nem nemi kérdés. A nők egy része még a sajátját sem tudja, a férfiak egy része meg adott esetben a másét is.
          Gyakori népmesei elem a gonosz mostoha és szinte mindig nő.

           VivienLeigh

           (2019. november 14. csütörtök - 09:15)

           Ez így van ,valóban alkati,akad ilyen is, olyan is,de nagyobb számban fogadják el a nők sajátjuknak nem biológiai gyermeküket,mint a férfiak . Olvastam,majd kikeresem, hogy az örökbefogadó gyermektelen szülők esetében szinte mindig a nő a kezdeményező örökbefogadás tekintetében.

           De ha csak a FH-ot nézed, itt is hatalmas az ellenállás a gyermekes nőkkel szemben (már párkapcsolatra) és folyamatosan a biológiailag saját gyerek az egyik legfontosabb cél. Amit valahol megértek .

           ” Gyakori népmesei elem a gonosz mostoha és szinte mindig nő”
           Ez csak a nagy számok törvénye, ebből is látszik, hogy jóval több nő vállalja be más gyerekét,mint férfi ”.

           Sajnos ,ha egy mostoha gonosz,akkor valóban nagyon az ,de az élet nem habostorta ,a mesék a mostoha apák által elkövetett dolgokról nem szólnak. Konkrétan itt ül velem szemben ,kb 50 méterre jelen pillanatban egy másik területen dolgozó kolléganő ,akit 13 éves korától használt a kedves nevelő apuka. TV-ben is szerepelt (”papa” azóta börtönben,bizonyítékok alapján elítélve)

           Reszet Elek

           Reszet Elek

           (2019. november 14. csütörtök - 10:32)

           “de nagyobb számban fogadják el a nők sajátjuknak nem biológiai gyermeküket,mint a férfiak” – Statisztikád van rá?
           “az örökbefogadó gyermektelen szülők esetében szinte mindig a nő a kezdeményező örökbefogadás tekintetében” – Ez más tészta. Ez az anyai ösztön, nem pedig az előző állítás alátámasztása.

           VivienLeigh

           (2019. november 14. csütörtök - 11:01)

           Erre nem fogsz sehol statisztikát találni. De kérdezd meg itt a férfiakat és kérdezd meg a környezetedben a nőket : ). Én is csak általam tapasztalt,hallott dolgokból tudok kiindulni. Két közvetlen kolléganőm is van aki elfogadta a párja gyermekét teljesen (és magamat akkor még nem is számoltam bele,pedig ugye nálunk is ez volt a helyzet a lányom nővérével,aki velünk is élt). Az egyik esetben már felnőtt a fiú,a másik esetben még csak 13 éves a kislány,de lányomnak hívja a kolléganőm -van egy közös kisfiúk is- és váltott elhelyezésben él velük ugyanannyit apukával,mint anyukával. Férfiról egyről sem tudok, tényleg ,akinél ez a helyzet(nem arról beszélek,hogy együtt él egy nővel,akinek van gyereke,hanem aki tényleg sajátjaként szereti a másik gyerekét ) Szegény kis Szita Bencére emlékszem esetleg,ahol a nevelőapuka volt az,aki igazán szerette,aki teljesen kikészült a gyermek halála kapcsán. Tehát létezik ilyesmi férfi oldalról is,de jóval több női esetről tudok. De statisztikát szeretetre ,elfogadásra nem fogsz találni.

           ulomenen

           ulomenen

           (2019. november 16. szombat - 13:07)

           A nemsaját gyerek feltétlen elfogadása és szeretete másodpercre pontosan addig szokott tartani, amíg össze nem jön a saját. Onnantól mostohagyerek. Nem véletlen, hogy az Elek által is említett népmesékben a gonosz mostoha mindig azért az, mert van sajátja is. Ez teljesen természetes, egyébként.

           A szeretetre nincsen statisztika, arra viszont van, hogy a nevelt, örökbefogadott gyerekeket sokkal többet verik a szülők, mint az édest, illetve ezek a gyerekek sokkal nagyobb eséllyel szenvednek balesetet a szülők gondatlanságából, pl. a kerti úszómedencébe fulladnak vagy kiszaladnak az útra az autó elé.

          bf

          (2019. november 14. csütörtök - 11:49)

          Úgy látom nagyon betaláltam… :)

          Állandó jellegel……,

          egyébként a genetikailag saját utód, ilyen szinten csak a férfiaknak fontos.

          Ezzel azért vitatkoznék, hogy csak a férfinak, de abban maximálisan egyetértünk, hogy számára nagyon fontos, mondhatni a legfőbb prioritás.

          Egy nő tudja sajátjaként szeretni más gyerekét is .

          Egy férfi is, egy kutyát is/, macskát is, de ha választania kell, akkor mindig is a sajátját választja, felettébb érdekes……

          A vérségi kötelék ennyire csak a férfiaknak számít.

          Azért a nőknél is, főleg ha van saját is, meg „kakukk” is.Ha nincs saját, akkor azzal főz ami van.

          É

          s itt az számít,hogy Stone-nak mi számít,baromira leszarja,hogy mi a férfiak véleménye,mert az ő érzései,az ő családja.

          Pontosan ilyen magasról szarom le a te Stona-al kapcsolatos érzéseidet, véleményedet, ha megengeded.

          És sajnos az 5 gyerekes takarítónő, ha csak szülni tudta őket,de gondoskodni róluk rendesen nem , ugyanúgy le lesz szarva későbbiekben,mint bárki más. De láttam én már férfit is sajátjaként nevelni és szeretni más gyerekét. (és nem kakukktojás esetről beszélek).

          Megint feltételezel, de a „lényeg” szempontjából ez is irreleváns, (akkor meg pláne megérdemli a takarítónő az utódai „leszarását”, ha azért szülte őket, hogy ne szarják le:)

          Stone-nak nagyobb eséllyel lesz igazán idős korára boldog karácsonya az örökbefogadott gyerekeivel ,majd unokáival ,mint a példának említett takarítónőnek (sajnos).

          Ezek a fantáziálások/feltételezések, meg az ezekből levont „következtetések” már lassan túl sok nekem, és kurvára kezd fárasztani.

           VivienLeigh

           (2019. november 14. csütörtök - 11:57)

           ” Ezek a fantáziálások/feltételezések, meg az ezekből levont „következtetések” már lassan túl sok nekem, és kurvára kezd fárasztani.”

           Na, akkor végre kaptál egy kis ízelítőt abból ,hogy TE mennyire tudod fárasztani az embereket,a kb 228. regeddel.

       wittukind

       wittukind

       (2019. november 13. szerda - 16:48)

       Csakszi-irigy vagy Sharon Stone-ra miért?…a “Casino”-t láttad? ott volt az igazi Sharon Stone, főleg a Joe Pesci-jelenetben, mikor kigombolja…mekkora IQ kell ilyenhez? mert szerintem vero-vero volt a jelenet…

     common man

     (2019. november 15. péntek - 22:56)

     gy győzi le kora szexbálványát, a meddő Sharon Stone-t, az ötgyermekes takarítónő.”

     Micsoda faszság duma ez.Mert nincs is gyerektelen takarítőnő? Mert mindenkiúgymegbaszná szexi nőknek meg nem is születik gyerekük,na persze .Aztán ebből az egy szarból következtetni bármire, aztán a helyi okos még idézi is mint ha isteni kinyilatkoztatás lenne.

      bf

      (2019. november 16. szombat - 09:24)

      Mert nincs is gyerektelen takarítőnő?

      De, van, csak az nem győzi le…..

      Itt most pont “konkrét” egyedekrol volt szó, ne hisztizz…

       common man

       (2019. november 16. szombat - 09:49)

       Persze ,hogy hisztizek. Jól nevelt gyerekként írnám a köszönőlevelet aztán se (konkrét)név se cím.Na mindegy ,köszönöm Marija(Konszuela)!

       tomgal

       (2019. november 16. szombat - 11:15)

       MIlyen konkrét egyedEK-ről ? Volt Stone , meg a kurvára légbőlkapott , hipotetikus 5 gyerekes takarítónő…

      tomgal

      (2019. november 16. szombat - 11:13)

      Egyetértek Common…

  bf

  (2019. december 5. csütörtök - 14:33)

  No, ebben a videóban (szinte) “minden” benne van: “feminista- girlpower”, a vezető arab/paki/cigány-csaj, aki vagány és még két (felhőztetett, szemüveges, önfeláldozó, balfasz :)sidekickje is van, + a kis(és szerencsétlen)fiukból álló csapata, amivel “legyőzi” a grundon a “nagyok csapatát”, hogy “megmentsék” a (kiskutyaként funkcionáló micimackót) :
  https://index.hu/mindekozben/poszt/2019/12/04/a_john_wick_rendezoje_meg_egy_hocsatabol_is_epikus_akciofilmet_tud_csinalni/

  Párba kéne vetíteni a Gilette férfiakatseggbekúró reklámmal………, a kettő együtt ütősebb lenne……

  Update:

  Pakiarab apuka, “fehér” anyuka, negró kislány, aki “feltámasztja a karácsony szellemét” a multikulti szellemében……..Nálunk forgatták, német reklám……..

  https://youtu.be/sCQ0HWksjLo

  azt hiszem, el kell mennem hányni…..

  Kocka

  (2019. december 6. péntek - 10:42)

  A nőknek minden vágyuk, hogy férfiakkal versengjenek, idős korukig. Vagy mégse?

  Career Woman Advice to Young Women — Don’t Put Off Finding Love and Family

  I want to be anonymous because I don’t want people that I know to really know my true feelings. Because you do act like “My career is everything. I love working.” But it’s a lie on the inside for me. It’s unfortunate. I didn’t realize this until it’s too late. I don’t know if it’s too late. I would like to find somebody to go on vacation with.
  You have other concerns when you get older and you live alone. Who’s going to take you to your medical appointments? If something should happen to you, there’s no other income there to help you. These are things you don’t understand when you’re in your 20s because you don’t think you’ll ever get old and have health problems.
  I’m stuck now because I go to work every day. I smile like I love it, but it’s very painful to not plan a vacation with someone. It’s painful to not have a Thanksgiving dinner with someone. You sit home alone and you do nothing. I avoid my friends now that have children because I have nothing in common with them.

  innen:

  https://archive.is/1zzkp

   bf

   (2019. december 6. péntek - 12:43)

   Milyen érdekes, hogy azon aggódik, hogy ki fog “segíteni” neki, hogy ő egyedül elveszett és semmit nem ér gyakorlatilag…….. És ha nincs gyereke, férje, akkor egy senki az összes karrierjével és girlpowerével együtt, amit feldughat a seggébe………

   Van-e olyan, aki azt gondolja, hogy nem érdemli meg a sorsát?

   Amúgy megette a fene azt az embert is, aki ezért nemz gyereket, hogy az majd “segítse” , értve ezen a szón mindenki azt, amit akar.

   Delin

   (2019. december 7. szombat - 03:06)

   A nők mindent akarnak ès egyszerre. A karrier a többsègnek az anyagi függetlensèg miatt fontos, nem azèrt hogy fèrfiakkal versenyezzenek. Csak amìg a 20-as/30-as èveik elejèn a karrier ès a pàrkapcsolat (hosszabb/rövidebb) megy párhuzamosan nagyobb kompromisszumok nèlkül, ez idősebb korban màr csak egy nagyon kis rètegnek kivitelezhető (SMV bezuhazan ès jön a fal).

Vélemény, hozzászólás?