Szujó Flórián
22 megosztás

Gondolatok a 2019-es Nemzetközi Férfinap Alkalmából

Az ünnep építő szellemiségének jelentőségén túl fontos felvetni a férfiak perspektíváit is, a nemek közötti egyenlőség kérdésében a kritikus gondolkodás és reprezentativitás érvényre juttatásának igényét is. Alig létezik olyan meghatározó ideológia, gondolkodási irányzat, mozgalom, amely a nők irányából érkezik és objektív értékítélettel és építő kritikával viszonyul a férfiak társadalomban betöltött szerepeihez, jogaihoz és kötelezettségeihez és arra törekedne, hogy a mai társadalom viszonyaihoz igazítsa ezeket. Pedig megkerülhetetlen a felismerés, hogy mindez az össztársadalmi érdekek miatt is rendkívül fontos lenne! Ma hagyományosan mindennek az ellenkezője jellemző: bármilyen problémáról legyen szó, “a férfi ne panaszkodjon!” elvvel azonnal megölik a kritikus gondolkodást és ezzel együtt a pozitív változás esélyét is mikro – és makroszinten egyaránt.

A feminizmus sem kritikus? – Tehetné fel bárki a kérdést. – A férfiak nézőpontjából semmiképpen (építő módon legalábbis) sem, hiszen többnyire idealizálja a férfiak helyzetét. Kritikus gondolkodás ugyan, de olyan szubjektív és bántó élű felvetéssel, amely abból indul ki, hogy mindig csak a nők jogai sérülnek, így kizárólag csakis azt gondolja újra, hogy a nők számára milyen szerepek lennének ideálisak a mai társadalomban. Van néhány feminista, aki gondolkozik a férfiak nézőpontjából is, de az ő befolyásuk a feminista mozgalomra nézve jelentéktelen. A feminista mozgalom befolyásosabb képviselői teljesen elutasítóak ezzel szemben. Ráadásul felismerve, hogy a férfiellenességből politikai tőkét kovácsolhatnak, sokan közülük arra hivatkoznak, hogy a társadalom már most is a férfiak érdekei szerint működik, ezért ők inkább egy protekcionalizmusra, a nők kizárólagos uralmára épülő államfeminizmust vezetnének be, ahol a férfiak nézőpontjából építően kritikus gondolkodásnak nincs helye.

A problémák azonosítására és megoldások keresésére azonban mindig szükség van, így a férfiak esetében is. Kritikus gondolkodás nélkül nem létezik semmilyen fejlődés. A társadalom változik, az értékek is változnak, tehát a szerepeket, az arról való gondolkodást is szükséges ehhez adaptálni. Ha ez nem történik meg, akkor az súlyos károkat okozhat. Korábban a fiúkat úgy szocializálták, hogy el kell tűrniük a fájdalmat, sőt az a jó, ha minél inkább rá vannak szoktatva, mivel a társadalom fennmaradását biztosította, hogy jó harcosok váljanak belőlük. A szocializációt ez a mai napig meghatározza, holott egyáltalán nem biztos, hogy napjainkban nem lenne-e ennél fontosabb szempont a fiúk-férfiak mentális és fizikai jóléte. Ennek igazságosságáról már nem is beszélve. – Mi az igazságos? Ennek megítélése is változik. Ami régen morálisan helyes volt, az ma nem biztos, hogy az. Például korábban nem volt a jogegyenlőség általános érték, ma az. Kritikus gondolkodásra azért van szükség, hogy ezeket a kérdéseket át lehessen gondolni és a szerepeket a mai értékeinkhez, a mai társadalomhoz lehessen igazítani. Ez úgy nem megy, ha mindent lesöpörnek az asztalról azzal, hogy “a férfiak ne panaszkodjanak”!

Ezzel összefügg az is, hogy egy demokratikus társadalomban mennyire természetes, hogy a nyilvánosságban szinte mindig valamilyen hatalmi hierarchiában magas pozíciót betöltő férfiak által és alapján történik a férfiakra vonatkozó sztereotipizálás, a társadalmi szerepek, jogok, kötelességek meghatározása. Ez a réteg állítja azt, hogy tökéletesen elégedett a helyzetével, és kínálja tálcán a feministáknak a nemekkel, nemi szerepekkel kapcsolatos diskurzus monopóliumát. A feministákat pedig legfeljebb saját önkontrolljuk (ami láthatóan nem igazán van) foghatná vissza attól, hogy ezt a hatalmat ne arra használják, hogy a férfiak elleni hergeléssel erősítsék politikai pozícióikat. Ennek megnyilvánulását láthatjuk rendszeresen a médiában, pl. amikor a legprivilegizáltabb férfiak nyilvánítják ki a férfiak nevében, hogy nekik nem baj az, hogy az Isztambuli Egyezmény nem védi az erőszak fiú és férfi áldozatait. Ugye nem gondoljuk, hogy normális körülmények között ez lenne a véleménye és érdeke azoknak a férfiaknak is, akik esetleg családon belüli erőszak áldozatai?

Nagyon fontos: vegyük észre végre a tipikus átlagembert, a „tömegférfit”! A jogfosztott apákról van szó és azokról a fiúkról, akik apa nélkül nőnek fel, akik előtt nem áll férfi minta sem a családban, sem az óvodában, akik sikertelenek az iskolában, akik erőszaknak vannak kitéve (a feministűk által táplált közhiedelemmel ellentétben sokkal inkább, mint a lányok!), akik munkanélküliek és helyzetükről nem gondoskodik külön állami hivatal, szemben a Nő-Köz-Pont hálózattal, akiknek mentális problémáik vannak, akik szenvedélybetegek, akik a befejezett öngyilkosságok 80%-át követik el… – Mindannyian férfiak. Tehát nem az elitről, nem a politikai, gazdasági hatalmat birtokló férfiakból kell kiundulnunk, hanem a fiúk és férfiak széles csoportjaiból. Szóval hadd következzünk végre mi, az átlagférfiak! A mai napon megrendezésre kerülő Nemzetközi Férfinapi Konferencia ezt a szemléletmódot közvetíti, ezért is ajánlom mindenkinek a figyelmébe!

Post Author: Szujó Flórián

Szujó Flórián
Fontosnak tartom, hogy a nemi alapú igazságtalanságok megváltozzanak, és hogy legyenek erre adott válaszok a férfiak esetében, valamint létrejöjjenek olyan civil kezdeményezések, amelyek ezeket az ügyeket képviselik. Szeretném, hogy a nemekkel és a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó a nők és a férfiak létező problémáira adjon megoldást, a férfiak és a nők egységét teremtse meg és igazságosabbá tegye a társadalmunkat. Ehhez azt gondolom, hogy feltétlenül szükséges az, hogy ennek kialakításában a nők és a férfiak is részt vegyenek és a gátlástalan érdekérvényesítés helyett legyen törekvés a másik megértésére is.
f Facebook
22 megosztás


87
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
8 Egyéni hozzászólás
79 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
20 Hozzászólások szerzői
szombathkhercegMarcellY77UPongi Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Kalman
Újságíró

Mint az közismert, az antifeminizmus egyetlen működő iránya a patriarkális reakció. Mivel Hunn “elvtársam” önként elhagyta a közösségünket, ezért talán egyedül maradtam ezzel a nézőponttal, de attól még ez az igazság.

“Ami régen morálisan helyes volt, az ma nem biztos, hogy az. Például korábban nem volt a jogegyenlőség általános érték, ma az. Kritikus gondolkodásra azért van szükség, hogy ezeket a kérdéseket át lehessen gondolni és a szerepeket a mai értékeinkhez, a mai társadalomhoz lehessen igazítani.”

Itt is van a hiba: a jogegyenlőség nem érték, hanem tévedés. Ha a hibás keretbe kényszeríthetjük a gondolkodásunkat, akkor soha nem találhatjuk meg az igazságot. A férfi feladata és kötelessége a vezetés. És ehhez meg is kell adni számára a szükséges jogokat, és természetesen megkapja mellé a kötelességet is, hogy a rábízottakat biztonságban, egészségben, jólétben kell tartania. Ez a természet rendje, ha úgy tetszik, az isteni rend. Aki ettől eltér, az tévúton jár.

Ez az oka a társadalmunk szétesésének. És az egyetlen lehetőség, ha visszaállítjuk a férfi hatalmát a családon belül, a helyi közösségekben és onnan felépítve az egész nemzet felett. Ha ezt nem tesszük meg, akkor hiába minden, el fogunk veszni a népek áradatában.

Semmi újat nem kell feltalálni, egyszerűen az ókori Róma sikereinek idejéből való Pater familias jogot kell visszaállítanunk, azaz a legidősebb férfi teljhatalmát a családján belül. Elrugaszkodottnak tűnhet, de mivel ez a jog az isteni rend leképezése, ezért a családon belül de-facto be lehet vezetni. A kézikönyvet ehhez megadja a Red Pill párkapcsolati kiskátéja. Társadalmi szintre viszont sajnos csak akkor fogjuk tudni emelni, amikor az államhatalom meginog. Sajnos nem tartom valószínűnek, hogy olyan tömeges lesz a férfiak Red Pill ébredése, hogy komoly krízis átélése nélkül egyszerű megegyezéssel – a férfiak megegyezésével – tudnánk visszaállítani a patriarkátust. Persze az elméleti lehetősége megvolna: ha mind egyetértenénk, senki nem tehetne ellene semmit, már ma délután kihirdethetnénk az általános érvényű patriarkátust. “Csak” a feminista férfiak akadályoznak meg ebben: egyelőre ők vannak többségben.

Patriarkális ébredés nélkül a társadalom megingása sajnos mindenképpen el fog jönni: patriarkátus híján sajnos nem érhető el önfenntartó demográfia, stabil társadalom. Lehet álmodozni róla, de még sehol nem volt rá példa. Tehát nem az a kérdés, hogy el fog-e jönni a feminizmus vége, hanem csak az, hogy mikor? Illetve hogy akkor lesz-e még erőnk önrendelkezéshez, vagy az egyetlen út a túlélésre az iszlám világba való betagozódás lesz-e?

Az isteni rend természetesen vissza fog állni akkor is, ha megmaradunk feministának: megalakul az európai kalifátus, és szép patriarkális rendben fognak élni a muszlim bevándorlók a városainkban a sírjainkra pedig gyönyörű épületeket fognak építeni Allah legnagyobb tiszteletére.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Itt is van a hiba: a jogegyenlőség nem érték, hanem tévedés. Ha a hibás keretbe kényszeríthetjük a gondolkodásunkat, akkor soha nem találhatjuk meg az igazságot.

Ez így van.

A férfi feladata és kötelessége a vezetés. És ehhez meg is kell adni számára a szükséges jogokat, és természetesen megkapja mellé a kötelességet is, hogy a rábízottakat biztonságban, egészségben, jólétben kell tartania. Ez a természet rendje, ha úgy tetszik, az isteni rend. Aki ettől eltér, az tévúton jár.

Mivel “Istennek jobb dolga is akad”, minthogy ezeket a „jogokat” megadja a jelen férfiának, és a jelen férfia egyedként nem képes ezt a jogot “gyakorolni”(ha valamilyen véletlen folytán ezt meg is kapná) így sok értelme nincs róla álmodozni, mert az „ellenérdekelt” (és ugyanakkor „vak”) női egyedek és ami sokkal fontosabb, hogy a férfi egyedek elsöprő többsége sem „engedné”.

És az egyetlen lehetőség, ha visszaállítjuk a férfi hatalmát a családon belül,

Ezt rajta kívül senki nem képes megtenni, a jelen keretei közt, külső hatalom/törvény biztos nem, de a jelenlegi hatalmak és törvények csak „rombolják” a maradékot is, és ezeket a törvényeket meghozó/szavazó egyedek sem nők 100%-ban.

Semmi újat nem kell feltalálni, egyszerűen az ókori Róma sikereinek idejéből való Pater familias jogot kell visszaállítanunk, azaz a legidősebb férfi teljhatalmát a családján belül.

Ennek ma nincs realitása, olyan lassan, fokozatosan bomlott le, hogy a helyét átvevő „modern” szemlélet, írott és íratlan „szabályai” mára már teljesen beépültek, az átlag egyén (nemétől függetlenül) részévé váltak, olyan szinten, hogy aki eltér a „dogmától”, azt majdhogynem megkövezik, ha nem is nyilvánosan, de virtuálisan biztos. (ráadásul a „kövezők” közt pedig a nemek aránya nem tér el egymástól!)

Elrugaszkodottnak tűnhet, de mivel ez a jog az isteni rend leképezése, ezért a családon belül de-facto be lehet vezetni.

Sajnos, vagy nem sajnos, de nem lehet, hiszen objektív akadályai vannak, a “legmerészebb”, hangadó férfijogi mozgalmárok is a „jogegyenlőségből” indulnak ki, mint alapból, ez a jelen „Status Quo-ja”, ebbe viszont „nem fér bele”, a jelen keretek közt még álmodozás szintjén sem.

A kézikönyvet ehhez megadja a Red Pill párkapcsolati kiskátéja.

Amire viszont nem tudod, nemhogy a nőket, de (ami nagyobb probléma, hogy ) a szopóágon lévő férfiakat sem „megtéríteni”, mert nem akar kiszabadulni a BluePill talmi állapotából, mindig is vágyik vissza a „Mátrix”-ba.

Társadalmi szintre viszont sajnos csak akkor fogjuk tudni emelni, amikor az államhatalom meginog.

Mivel az előzőlekben felállított „előfeltétel” (a jelenlegi keretek közt biztosan) nem fog bekövetkezni, így mindegy , hogy milyen az államhatalom, amíg megvan a jólét, a fogamzásgátlás, az egészségügyi ellátás(védőoltások, „gyógyszerek”) és a halandóság megállításának/megfékezésének az „illúziója”, amihez mindig párosul a jogok „fellazulása”, nem, számít, hogy ki és milyen formáció gyakorolja a („látszólagos”) államhatalmat, fikarcnyit sem.

Sajnos nem tartom valószínűnek, hogy olyan tömeges lesz a férfiak Red Pill ébredése,

Ez (már a mi életünkben is) egy biztosra vehető tény…

“Csak” a feminista férfiak akadályoznak meg ebben: egyelőre ők vannak többségben.

Így a „férfiak jogaiért”/”feminizmus elleni” való harc paradox módon a feminista férfiak ellen „vívódik”……, (bár azért itt eléggé túlmisztifikálják, és megfoghatatlan „mumust” kreálnak belőle, mármint a feminizmusból és elég sok itteni blue/purple pilles még mindig abban reménykedik, hogy a nők “észhez térnek”, míg a “radikálisok” pedig arról ábrándoznak, hogy az ő rabszolgáik lesznek és háremet tartanak, aztán meg minden ilyen rabszolga nő Stockholm szindrómás lesz, és beléjük szeret:))

lesz-e még erőnk önrendelkezéshez, vagy az egyetlen út a túlélésre az iszlám világba való betagozódás lesz-e?

Ha „betagozódunk”, akkor biztos, hogy elvesztünk, mint nemzet.

Sovány vigasz, hogy ha „győz az iszlám”, akkor ugyanerre a sorsra jutnak, csak lehet, hogy több idő alatt….., vagy megrekednek azon a „fejlettségi szinten” ahol most tartanak, és ha tegyük fel, hogy legyőzik a „fehér ellenséget” és már mindenhol az iszlám uralkodik, akkor saját magukat falják fel, mert hiába hirdetik álszenten, a „béke vallását” az örökös harc tarja fenn, ha nincs kivel harcolni, hát „egymást eszik meg”….

Kalman
Újságíró

> , akkor saját magukat falják fel, mert hiába hirdetik álszenten, a „béke vallását” az örökös harc tarja fenn, ha nincs kivel harcolni, hát „egymást eszik meg”….

Ez maga az élet: a harc örökké tart, maximum csak békésebb átmeneti időszakok lehetségesek.

> amíg megvan a jólét, a fogamzásgátlás, az egészségügyi ellátás(védőoltások, „gyógyszerek”) és a halandóság megállításának/megfékezésének az „illúziója”, amihez mindig párosul a jogok „fellazulása”, nem, számít, hogy ki és milyen formáció gyakorolja a („látszólagos”) államhatalmat, fikarcnyit sem.

Úgy értem, hogy ezek is meg fognak szűnni a fehér civilizációval együtt. Majd gondolod, hogy a migránsok fogják gyártani nekünk a védőoltásokat? Mert az olyan is lesz…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ez maga az élet: a harc örökké tart, maximum csak békésebb átmeneti időszakok lehetségesek.

Nem erre gondoltam, hanem az iszlám “eredeti” és mai tartó valóságára: A pedofil Mohamed különböző “értelmezése” folytán állandóan egymással szó szerint élethalál harcot vívó szekták tömkelege marakodik a nem létező koncon.
Mivel a Korán tökéletes és nem lehet sem elvenni sem hozzátenni, ezért olyan merevséget biztosít, amiből nem lehet “kitörni” ( ahogyan a kereszténységnek sikerült), nincs kritika, nem kérdőjelezhetők meg dogmák, még gondolatban sem, minden vagy fekete, vagy fehér, nincs ellen/más vélemény, ez pedig ahhoz a belterjes fanatizmushoz vezet, amit nem tudnak kivetkőzni. Ezzel párosul a társadalmi rendszerükből fakadó belterjesség, megspékelve az átlag 70pontos IQ-val és pontosan látjuk hogy mi az eredménye.

Nem sok scifi van , ahol az iszlám akár említés szintjén is megjelenik, és ez sem véletlen.

Majd gondolod, hogy a migránsok fogják gyártani nekünk a védőoltásokat? Mert az olyan is lesz…

Ha az bekövetkezik, akkor a “nekünk” már nem létező fogalom lesz addigra.
Az “erejük” most is a liberális ,fehér ember “idiocracy”-ája.

Előbb-utóbb, (remélhetőleg) szó szerint “vallásháborúba” fog torkolni, az “iszlám” ellen, úgy En Block.

A kérdés csak az, hogy mennyi “keresztény” marad addigra és hajlandóak lesznek -e az elkerülhetetlen “végső megoldást”(pl. atom) alkalmazni, vagy folytatják ezt a jelenlegi végeérhetetlen behódolás faszságot.?

common man
Olvasó
common man

Ennek ma nincs realitása, olyan lassan, fokozatosan bomlott le, hogy a helyét átvevő „modern” szemlélet, írott és íratlan „szabályai” mára már teljesen beépültek, az átlag egyén (nemétől függetlenül) részévé váltak, olyan szinten, hogy aki eltér a „dogmától”, azt majdhogynem megkövezik, ha nem is nyilvánosan, de virtuálisan biztos. (ráadásul a „kövezők” közt pedig a nemek aránya nem tér el egymástól!)

Mindenki tudta(aki belegondolt) ,hogy meg fog szűnni a Szovjetunió ,NDK,stb de a folyamat sebességét és eljövetelének idejét,nem tudom volt-e jós aki megjövendölte volna.Szóval ,hogy a társadalmi folyamatokban ma minek van realitása és minek nem szerintem nem jelenthető ki száz százalékos biztonsággal.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Mindenki tudta(aki belegondolt) ,hogy meg fog szűnni a Szovjetunió ,NDK,stb

Igen de egy dolgot elfejtesz/figyelmen kívül hagysz: a kommunisták aránya nem 90+% volt, hanem jóval kevesebb, míg jelen helyzetben bizony a feministák aránya 90+% fölött van, szóval lehet lehet reménykedni, meg vágyvezérelt délibábokról álmodozni…..

common man
Olvasó
common man

Ez egy jó érv el is hiszem neked mindenféle hivatkozás nélkül.Viszont akkor is ennyien voltak(vagy még annyian sem) amikor a rendszer vadul működött bukása esetleg csak vágyvezérelt délibábnak tűnhetett…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Lényegtelen a “hited”, amikor a valóság és a tények annak ellenkezőjét bizonyítják. A nők és férfiak alapból születési “ficsörként” feministák, ezért (is)maradt fenn/lett sikeres az emberi faj, hogy (túl) értékelte a nőt, szigorú és kegyetlen életfeltételek közt, nagyon hosszú időn keresztül.
Ez sem fog a kihalásához vezetni, csak a “minőségi” ritkul meg, a mennyiségi szemét meg növekszik. A Természet/Isten “bölcs” és “igazságos”:), előbb utóbb “kiegyenlíti” az “eltéréseket”:

Annak az embernek, akinek rövidebb az egyik lába 10 centivel mint a másik, cserébe a másik lába hosszabb 10 centivel, mint az egyik…….. hát ilyen bölcs a Természet/Isten:)

Deadpool
Újságíró

“Itt is van a hiba: a jogegyenlőség nem érték, hanem tévedés. Ha a hibás keretbe kényszeríthetjük a gondolkodásunkat, akkor soha nem találhatjuk meg az igazságot. A férfi feladata és kötelessége a vezetés. És ehhez meg is kell adni számára a szükséges jogokat, és természetesen megkapja mellé a kötelességet is, hogy a rábízottakat biztonságban, egészségben, jólétben kell tartania. Ez a természet rendje, ha úgy tetszik, az isteni rend. Aki ettől eltér, az tévúton jár.

Semmi újat nem kell feltalálni, egyszerűen az ókori Róma sikereinek idejéből való Pater familias jogot kell visszaállítanunk, azaz a legidősebb férfi teljhatalmát a családján belül.”

“… E katasztrófa látványa (az I. vh.) az embert tehetetlensége érzésében önmaga felé fordítja; befelé fordul, és mivel minden inog, kutat valami után, ami támaszt nyújt. Még túlságosan sokan keresik azt a külvilágban; egyesek hisznek a csalfa győzelemben és a győző hatalmában, mások törvényekben és szerződésekben, megint mások a fennálló rend lerombolásában. Még nagyon kevesen kutatnak önmagukban, saját bensőjükben, még túl kevesen tették fel maguknak a kérdést, hogy szolgálnák-e jobban az emberi társadalom ügyét, ha önmagukon kezdenék a mostani rend érvényesítését, ha először és egyedül saját magukon, saját belső államukon próbálnák ki azokat a törvényeket és diadalokat, amelyeket minden utcasarkon prédikálnak, ahelyett, hogy ezt embertársaiktól várnák el. Minden egyes embernek gyökeres változásra, belső szakadásra, a meglévő feloldására és megújulásra van szüksége, nem pedig arra, hogy embertársaira kényszerítse azt, a keresztény felebaráti szeretet vagy szociális felelősségérzés képmutató köntösében, vagy bármi mást hirdető szép szavakkal, amelyek tudattalan személyes hatalomvágyból fakadnak. Csak az egyes ember magába szállása, ez emberi lét lényegéhez, saját lényének, egyéni és szociális adottságainak alapjaihoz való visszatérése lehet a mai világban uralkodó vakság gyógyításának kezdete.”

C. G. Jung

Kalman
Újságíró

Mit akarsz ezzel mondani?

Deadpool
Újságíró

Főképp azt, hogy társadalom mérnökösködés helyett előbb inkább önismerrettel kellene foglalkoznod.

Kalman
Újságíró

Jó, ezt mondhattad volna elsőre is kerek-perec, igazán nem kellett volna valami sarlatántól idézned egy fél oldalt hozzá.

Legközelebb, ha tanácstalan leszek, hogy mivel kellene foglalkoznom, akkor téged foglak kérdezni.

Deadpool
Újságíró

Nézd, ez az ember – akire te bármiféle indoklás nélkül sütötted rá, hogy sarlatán – többek között: “pszichológus, pszichiáter, orvos, az analitikus pszichológiai iskola megalkotója. A modern lélektan analitikus irányzatának képviselője, a valláspszichológia egyik klasszikusa és a XX. század egyik kiváló lélekgyógyásza, gondolkodója volt. Megalapította a karakterkutatás modern irányzatát, kutatta a tudattalant. (…)
1948-ban hozzájárult a Carl Gustav Jung Intézet megalapításához Zürichben. (…)
Olyan lélektani dimenziót nyitott meg előttünk, amely a bibliai szövegek szimbólumainak mélyebb megértéséhez is elvezet. Bárki másnál gazdagabban vonta bele a lélek megértésébe a teljes emberi kultúrát, főként az archaikust.
Felismerte, hogy az analízisek során felmerült képzetek, valamint a keleti és nyugati vallásokban, mítoszokban, legendákban, rítusokban és az ezoterikus hagyományokban, mint például az alkímiában is felbukkanó szimbólumok között hasonlóság van… (…)
Carl Gustav Jung alkotta meg a pszichológiában azokat az elméleteket, amelyek napjainkban is segítik megérteni tudatalattink rezdüléseit. Ő foglalta rendszerbe a tizenkét archetípust …”
Stb. stb.
Szóval, mondhatni “letett valamit az asztalra” amit nemzetközi szinten is elismernek. Azt elárulnád, hogy miért a te véleményedre kellene adnom ezzel a sarlatánnal szemben, akiről láthatólag még csak nem is hallottál?

Kalman
Újságíró

Nem csak nem hallottam, de nem is érdekel. Akár a témához is hozzászólhatnál, de te ezzel az önismeret fassággal jössz itt nekem.

Mit gondolsz a patriarkátus szükségszerűségéről? Élhetnek stabil generációk egymás után sorban a világban valamiféle patriarkátus nélkül, vagy valóban szükségszerűen felszámolja magát a feminizmus útjára tévedt nemzet? A tézisem szerint patriarkátus nélkül nincs stabil létezés. Ezzel lehetne vitába szállni. Lehetőleg saját gondolatokkal, vagy ha idézetek segítségével akkor rámutatva, hogy ez miért volna releváns a kérdésben.

Reszet Elek
Újságíró

“A te leányodat meg ne becstelenítsd, paráznaságra adván azt; hogy paráznává ne legyen a föld, és be ne teljék a föld fajtalansággal.” – Lev 19:29

Kalman
Újságíró

Ezt szó szerint kell érteni, vagy valami hasonlat?

Mire vonatkozik itt?

Utánakerestem, amit találtam aszerint szó szerint kell érteni.

Reszet Elek
Újságíró

Nézz körül hogy ma mi van. A lányokat “szabaddá” tette a progresszió, a társadalmi viszonyok (szétesése) és a technikai fejlődés (pl. fogamzásgátló). Minél jobban elkurvulnak ettől annál jobban velük kurvul az egész világ is.

Az általad emlegetett patriarkátus alapja a férfi valós családfősége, az hogy ő az ókori római értelemben vett pater familias. Ez akkoriban többek között a család erkölcseinek az őrzését is jelentette. A pater familias intézménye olyannyira a római élet alapja volt, hogy nem is tartozott teljesen a római jog hatálya alá, működését a szokásjog és a társadalmi elvárások befolyásolták.

Kalman
Újságíró

Így már értem. Egyet is értek.

Y77
Olvasó

Olvastam egy nagyon érdekes megfigyelésről. Etológusoktól. Azokban a főemlős populációkban, ahol a nőstények “kurvábbak”, azaz bármelyik hím által könnyebben kaphatóak, lényegesen kevesebb a csoporton belüli erőszak. Arra gondoltak, hogy talán ez azért lehet, mert a hímeknek nem kell a szexért harcolniuk egymással. Lehet, épp az a baj, hogy az embereknél a kiszorítósdi megy: a hímek egy része egyszerűen nem jut nőhöz? A többnejűség nem a többi férfival kicseszés, nem a nőkkel, nem? Mit gondoltok?

Deadpool
Újságíró

“Nem csak nem hallottam, de nem is érdekel.”

Nagy arccal ostobának lenni legfeljebb csak a prolik közt menő. Ilyen nihilista hozzáállás mellett veled értelmetlen bármiféle vita. Bármit bármikor indoklás nélkül figyelmen kívül hagysz, pláne olyat akinek épp ez a szakterülete (jogon is a tananyag része Jung – csak jelzem, nagyokos), ez csak a nihilbe vezet, ilyen alapon az én érveim is csak akkor érnek valamit, ha kegyes jókedvedben találtalak és méltóztatod azt elfogadni…

Egy nihilista, komolytalan gyermek vagy, korosodó testben, aki felnőttet játszik.

Kalman
Újságíró

Van valami mondanivalód a tárgyhoz is? Eddig egy ide nem való de legalább bő lére eresztett idézetet hallottunk – legalábbis nem magyaráztad el, hogy milyen módon passzolna ide – és az én fikázásomat.

Eddig kíméltelek, ha megfigyeled rólad nem mondtam semmi dehonesztálót ebben a topikban. Nem is szeretnék, úgyhogy ne húzz fel, kérlek!

Ja, és várom a magyarázatot, hogy az idézet hogy jön ide, az én önismeretem hogy jön ide, és úgy általában mit akarsz ezzel mondani? Mi köze a patriarkátus kérdésköréhez a mondandódnak? Komolyan nem értem, pedig beletettem az erőfeszítést, hogy megértselek.

Deadpool
Újságíró

Úgy jön ide, hogy ahhoz hogy valami gyökeresen változzon az országban, ahhoz az embereknek kell felnőnie, és nem a felnőttet játszani gyerekként. Lehet ezt is, csak így a magyarság szépen lassan elfogy. A politikusok nem fognak maguktól megváltozni, az is csak egy (nagyon jól fizető) meló, a kötelezőt – tegyük bele a minimálisat, hogy úgy látsszon, mintha…- hozzák legfeljebb (az ellenzék még azt sem), de valódi politikát nem fognak folytatni, addig biztos nem amíg az egyik a háttérhatalmon álmodozik, a másik a pater familiason a harmadik meg magára engedne minden idegent, mert olyan nagy a szíve…. Ahány ember, annyi hülyeség. Proliból nem lesz szalonna. Így nem lesz nemzetmentés… Azt állítja Jung, hogy előbb a választópolgárnak kell magába szállnia, ösztöntől a tudatos én felé tolódni, nem is gondolnád, hogy mennyi mindent teljesen robotpilótaszerűen csinál az ember, sokszor még a gondolkodást is. Az ösztönök irányítanak nem te, emiatt más is könnyen meg tud vezetni (lásd: politikusok: “kolbászból lesz a kerítés”) és meg is fog, mondjuk egy kis hízelgéssel… Polgárok kellenek, akiknek van igényük a jelenleginél tiszteségesebb és hozzáértőbb polikusokra, akik legfeljebb a ciklus végén elzavarják az ilyen Borkaikat, Kránicokat és nem újraválasztják. Egy politikus soha nem fogja azt mondani, hogy “jó, akkor itt most megállok, Vágó úr! Elég lesz ennyi! Most már csak vezetem tovább az országot, vagy ülök az ellenzékben.” A politika piaci alapon működik, alkalmazkodik a ‘piaci igényekhez.’ Tudatos egyénből fog következni a dolgok (pl. gazdaság, kultúra, a politika) javulása, nem a politikusok fognak majd csodát tenni velünk, csak győzzük kivárni…

Egyébként ez a pater familias koncepció egy teljesen életszerűtlen elképzelés. (Gyanítom, inkább romantikus ábrándozás lesz ez, mintsem egy átgondolt koncepció.) Mind pszichológiai, jogi és gazdasági oldalát nézve. Már nem az ókori Rómában vagyunk, nem lakik 3 generációnyi rokon egy fedél alatt ugyabban a faluban/városban, a társadalom szerkezete, a technikai és kulturális átalakulása miatt nem látok semmilyen értelmes indokot mellette. Azt meg már csak mellékesen teszem hozzá, hogy súlyosan igazságtalan lenne, ha mondjuk 50 éves koromban is a 75 éves apám rendelkezne minden vagyonom és nem mellesleg az életem felett… Magamnak sem akarok ilyen hatalmat, pláne nem másnak… És a keresztény erkölcshöz sincs semmi köze, vagy isteni rendhez, vagy mit emlegettél… A bennünk lévő igazságérzet mindig csak annyit vár el a másiktól, hogy a kölcsönös korrektség legyen meg. Ez szinte mindenkire igaz, (kivéve aki korrupt vagy pszichopata, de ez most mellékes) azaz hogy legyen meg az 50:50, mindkét fél között. Mindenkinek ami jár. Na most ha nem objektíven látod magad, ha senki nem objektíven látja magát, akkor ez az 50:50 mindenkinél máshol van, azaz a valóságban mondjuk 56:44, másnál 70:30, megint másnál 15:85, mivel mindenkinek más az igazsága, ezért mindenki “harcban” fog állni a másikkal (ld egy kifejlettebb formáját ennek.: jobb vs bal “kulturcirkusz a parasztnak”, ld még Hamvas Béla idézetét itt ). Nálad ez az 50:50 a pater familias jogintézményének romantikus gondolata, ami – pontosan úgy ahogy fogalmaztál – tejhatalmat biztosít minden családtag fölött. Na, ezért kell előbb magadba szállni, és utána társadalommérnökösködni.

Reszet Elek
Újságíró

Első bekezdés: Kb, annyira életszerű, mint egy mikroökonómiai modell.

Második bekezdés: A pater familias felemlegetése alapjában véve arról szólt, hogy már akkoriban is szükségesnek érezték az egyén viselkedésének társadalmi regulázását, méghozzá nem törvényi alapon (értsd bűncselekmények kapcsán), hanem szokás és erkölcs alapján, azaz az elvárt viselkedés kapcsán.
Ma ez utóbbi van eltűnőben, ami valójában a társadalom lebomlásának az egyik jele.

Deadpool
Újságíró

“Első bekezdés: Kb, annyira életszerű, mint egy mikroökonómiai modell.”

És ha ezen múlik a nemzet megmaradása?

“szükségesnek érezték az egyén viselkedésének társadalmi regulázását, méghozzá nem törvényi alapon (értsd bűncselekmények kapcsán), hanem szokás és erkölcs alapján, azaz az elvárt viselkedés kapcsán.”

Hasonlóról beszélek, viszont én nem akarom a saját hatalmam kiterjeszteni senkire, azt akarom, hogy az én gyerekeim minél hamarabb felnőjenek és önállóak legyenek. Nem akarok egész életemben parancsolgatni és gyámkodni felettük. Ennek a pater famialias-osdinak nem inkább az ellenkezője lenne az épkézláb és követendő cél?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A „magyarság nem ettől hal ki, hanem attól, hogy nem szülnek (fenntartható arányban ) a magyar nők.
Alapigazság, hogy „egyik „proliból sem lesz szalonna”
A 90% „prolitól” várod el, hogy „felnőjön”, úgy , hogy nem képes rá, mert ahhoz túl földhözragadt „állat”…..
A „politikus” leváltása ugyancsak egy másik „politikust” eredményez, ugyanolyan esendő emberi lény. Nemhogy maguktól, de mástól sem változnak az emberek, a politikusok sem kivételek.
Mindegyiket a becsvágy, a hatalom és egyéb önös érdekei motiválnak első, másod, és harmad…….x-ed sorban….
Az egésznek a nemzetmentéshez vajmi kevés köze van, nem a politikusok „milyensége miatt” nem szülnek a nők….
Tökéletesen igazad van abban, hogy ösztönszinten működünk, azok irányítanak mindig, csak esetleg van rajtunk (jobb esetben) valamilyen „civilizációs máz”.
A „politikusi megvezetéssel” vitatkoznék, ugyanis akit annyira érdekel, hogy „állást foglal”, az olyan mint akinek van kedvenc csapata, minél inkább belelovallja magát a szurkolásba, annál kevésbé lehet „észérvekkel” hatni rá, a saját burkán és valóságán keresztül látja egy idő utána világot és annak megfelelően „szűri”, de gyakrabban „keresi” az világképét megerősítő dolgokat, azokat beemeli, míg az ellenkező tényeket ignorálja. Ez is emberi tulajdonság.
Elhanyagolható azon emberek mennyisége, aki hol erre, hol arra „hajlik” és ezeknek a 99%-a biztos nem megy el szavazni, míg a „drukkerek” igen, de azokat meg nem lehet „áttéríteni”, mindegy, hogy mennyire szar a saját csapata, vagy ennyire jó az ellenfél, legfeljebb nem megy el szavazni, de hogy a „preferenciáján” semmit nem változatnak a tények, az is biztos.

(Jelentkezzen az, aki aktív szavazó és “el lehet téríteni” a jelenleg képviselt párt/oldal preferenciájától, érvekkel)

A „hozzáértő” az nem politikus, a „politikus” meg nem hozzáértő, hiába álmodozik bárki is róla, a két fogalom olyan oximoron , mint a „sikeres nő”.
Nem véletlenül választja meg, bármelyik oldal a saját „Borkai”-át, mert a „saját kommunista mindig jó kommunista”.
A „tudatos egyén” nemhogy politikailag egy nonszensz kifejezés, hanem közgazdaságtanilag sem értelmezhető, magasról tesz pl a WV összes botrányára, sőt, növekszik az eladásuk, annak dacára. Milyen „tudatosságról” beszélünk akkor, amikor még „akcióznia” sem kellett a botrány után és annak ellenére is emelkednek töretlenül az eladásai?
Pont annyira romantikus elképzelés mint az általad fikázott pater familiaris….
Mivel az emberek 99%-a korrupt(csak helyrajzi, meg környezetfüggő ez is, klasszikust idézve…..), csak annak a 70-80%-ának nincs lehetősége hogy ténylegesen kiélje/megélje, mert nem jut olyan pozícióba, viszont ha odakerül, semmivel nem jobb, mint az elődje.
A bennünk lévő „igazságérzet” mindig szubjektív, magunk felé hajlik és az „átlag gyarló embert” figyelembe véve, magasról tesz a tényekre, ha az kognitív disszonanciát okozna az egója szempontjából.

Deadpool
Újságíró

“A „magyarság nem ettől hal ki, hanem attól, hogy nem szülnek (fenntartható arányban ) a magyar nők.”

Nagyon egyszerűen látod a dolgokat. Tudod, annak hogy “nem szülnek a magyar nők” is van egy oka, egy miértje.

Átlagember keres havi 250-300 nettót. Ebből költ albérletre, kajára, ruhára. Budapesten egy épkézláb (nem putri) lakás ára 25 millióval kezdődik. Értelmesebbek 60 millió fölött, a belvárosban egy basic lakás akár 90 millát is ér. A havi 250-300 nettóból szerinted mennyit reális félretenni? Amennyit gondolsz, azzal oszd el a 30 millát és akkor megkapod az eredményt: azért nem szülnek, mert már rég Londonban vannak, vagy messzebb… És innen szépen vissza is lehet kanyarodni a politikára, onnan pedig az egyéni felelősségre…Érted már? Vagy inkább úgy kérdem, hogy hajlandó vagy érteni már? :))

“A „politikusi megvezetéssel” vitatkoznék, ugyanis akit annyira érdekel, hogy „állást foglal”, az olyan mint akinek van kedvenc csapata, minél inkább belelovallja magát a szurkolásba, annál kevésbé lehet „észérvekkel” hatni rá, a saját burkán és valóságán keresztül látja egy idő utána világot és annak megfelelően „szűri”, de gyakrabban „keresi” az világképét megerősítő dolgokat, azokat beemeli, míg az ellenkező tényeket ignorálja. Ez is emberi tulajdonság.”

Értem, tehát ha valakit át lehet baszni, akkor azt át is kell, mert ő valójában vágyik is erre a szíve mélyén. És ez így van jól (“ez is emberi tulajdonság”)… Azért kíváncsi lennék, hogy ez a mentalitás hogy fér össze a jobboldaliságoddal. Tudod, az ilyen és ehhez hasonló mély bölcseleteidből tűnik ki, hogy te valójában nem is jobboldali vagy, csak fideszes… Ennyire szereted a honfitársaidat, ennyire tartod a sajátjaidat, átbaszni való idiótáknak… Amúgy… Valahol egyet is tudok ezzel érteni. Mindenki csak és azt kapja, ami jár… És nem is vagy egyedül ezzel a gondolattal. A komplett politikai elit így áll hozzá a szavazóihoz. Tele van ilyen hírekkel a média – pláne választások előtt (elég csak a Jobbik “nyugger kommandózására” gondolni) – levenni való kreténeknek nézik a szavazót (a sajátjaikat is, nyugi), és le is veszik őket…

A „hozzáértő” az nem politikus, a „politikus” meg nem hozzáértő, hiába álmodozik bárki is róla, a két fogalom olyan oximoron , mint a „sikeres nő”.

A másik dolog, ami kitűnik a kommentjeidből, hogy folyton tagadsz.
Ezt nem lehet, azt lehet, ez szar, az is szar, amaz is szar. A tagadásból nem következik semmi ami előbbre vinné ezt a gondolatmenetet, hiányzik az állítás csakszi. Ha ez is szar, az is szar, és ezen kívül mást nem állítasz, akkor értelmetlen veled a kommunikáció, csak a semmibe vezet, mi értelme egyáltalán belemenni… veszed az adást?

“A „politikus” leváltása ugyancsak egy másik „politikust” eredményez, ugyanolyan esendő emberi lény. Nemhogy maguktól, de mástól sem változnak az emberek, a politikusok sem kivételek.”

Olvasd el értelmezd Jung idézetét, tudod, amire 4x ráminuszoltál. Pont erről beszél. Nem várhatjuk a szektánk választási győzelmétől, törvények megváltoztatásától, ilyen-olyan privilégiumok kihisztizésétől a megváltást – ezért kell az egyénben megszületni az igénynek, ehhez pedig erkölcs kell előbb, a “ti többet loptatok” nem erkölcs, legfeljebb a prolik erkölcse – a kettős mérce. Így minden relatívvá válik, elvész a stabilitás. Nincs összetartó, összezáró nemzet, széthullik az egész az ócska civakodástól. Most épp 2 nagy darabban van (de azokon belül is mindenfelé tagozódik).

Ja, és megint nem állítassz semmit, csak tagadsz. Ezt nem lehet, azt sem lehet, ez sem jó, ez nem fog így működni, ez is szar, az is szar, és így tovább… Oké, játsszuk végig, legyen igazad. Mi következik ebből? Basszunk akkor a mindenre? Jó ez így, ahogy van? Hmm? Mi az állítás? Ha nem egy destruktív bajkeverő vagy, akkor biztosan van legalább egy épkézláb állításod is, jól mondom? Várom.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Átlagember keres havi 250-300 nettót.

Avagy te (is) úgy véled, hogy„pénzkérdés” a szaporulat?

A 2-3 stb x-szer többszörösét kereső nyugati szaporodási rátája még kisebb, mint a magyar „átlagnyomorgó”-é, ellenben az általad megjelölt összeg felét(vagy még kevesebbet, adott esetben csak amax a tizedét) kereső, pakiarabniggerek halomra szülik a sok szemetet, és akkor még a “gazdag” hazai „putricigányok” szaporodási rátájáról (mert nekik fussa…)nem is beszélve…..

azért nem szülnek, mert már rég Londonban vannak, vagy messzebb…

Gondolom, az még kimaradt, hogy ezek a “kitántorgók” el lettek üldözve a “diktatúra által”, vagyis, ha nem a jelenlegi “gonosz” lenne a hatalmon, akkor nem mentek volna ki, és gyarapodnánk békében és egyetértésben…(Ráadásul, akik már legalább 5, vagy több éve ott vannak, azok már „el is vesztek” (de az ott szocializálódó, nevelődő gyerekeik biztosan ) a magyar nemzet szempontjából……

És innen szépen vissza is lehet kanyarodni a politikára, onnan pedig az egyéni felelősségre….

Csak a valóság azt bizonyítja, hogy ez az elképzelés amit felvázolsz, hamis, hiába a CSOK, a babaváró, az adókedvezvény, stb. stb. nem születik több gyerek az istennek sem. (Valószínű, hogy azért, mert így jól kibasznak Orbánnal:) és a diktatúrájával, hogy juszt sem:) és ha más csinálná, akkor alig férnénk el a sok gyerektől:)

Érted már? Vagy inkább úgy kérdem, hogy hajlandó vagy érteni már? :))

Amíg hajkurászod a vágyképzeteidet és amíg te is hamis premisszákra építed az álomvilágod, a valóság mindig orrba ver. És gyerek nélkül kibicként ráadásul te is tolod a lég lerágott hülyeségeket(az állami “bérlakás”, meg “az állam adjon a szegínlegínynek pénzt, paripát, fegyvert” stb. még kimaradtak…..).

Értem, tehát ha valakit át lehet baszni, akkor azt át is kell,

Nem kell, de minden balfasz mellé nem állíthatsz rendőrt…..Ahol van balfasz, ott előbb utóbb csaló is kerül….Nme lehet senkit sem megmenteni saját magától, főleg úgy nem, hogy ha az illető “foggal-körömmel” ragaszkodik a “nyomorához”..

mert ő valójában vágyik is erre a szíve mélyén.

Ennek a szalmabáb püfölésnek nincs relevanciája, nem oszt és nem szoroz, hogy mire vágyik a nyomorult, mert nincs jelentősége…..

És ez így van jól

Megint püfölöd, de a Természet/Univerzum/Isten magasról szarik rá, hogy ez “jó”-e, avagy sem. persze , aki a fasz rossz végén van állandóan, az mindig az erkölcs és a morál mintapéldája, de a lényegen ez sem sokat változtat, max nyugtatgathatja a lelkét és simogathatja vele az egóját……

(“ez is emberi tulajdonság”)…

Ráadásul még az is, hogy az átlagember leszarja a másik nyomorát, bizony az, lehet hisztizni……

Azért kíváncsi lennék, hogy ez a mentalitás hogy fér össze a jobboldaliságoddal.

Mi a köze a kettőnek egymáshoz?

Tudod, az ilyen és ehhez hasonló mély bölcseleteidből tűnik ki, hogy te valójában nem is jobboldali vagy, csak fideszes…

Ja, meg geci feminista, megmondóalfa, szemét, érzéketlen pszichopata, nihilista, stb.stb., kihagytam valamit?

Ennyire szereted a honfitársaidat, ennyire tartod a sajátjaidat, átbaszni való idiótáknak…

Megint keversz két egymástól független dolgot, a realitásnak és a tényeknek kurvára nincs köze az én , vagy a te szeretetedhez/hitedhez/véleményedhez/erkölcsi, morális (tév)képzeteidhez…….a két dolog közt nincs kölcsönhatás, hiába kínlódik bárki az összekapcsolásán és (erre az ingó és nem létező alapra hivatkozva) próbálkozni a számonkéréssel……Szánalmas, komolyan……..

Valahol igazad is van. Mindenki csak és azt kapja, ami jár…

Picit javítanék, én inkább úgy fogalmaznék, hogy ami „jut”, vagy amit „kikapar”, mert alapból nem “jár” senkinek semmi …., semmilyen alapon……(kivéve , ha nőnek születik, az már más tészta…..:)

És nem is vagy egyedül ezzel a gondolattal. A komplett politikai elit így áll hozzá a szavazóihoz.

A komplett politikai elit leszarja a szavazókat, többek közt azért is, mert nem lehet „differenciálni” a szavazóik javára, elmúltak már azok az idők, amikor a győztes vitt mindent és a veszteseket ki lehetett “írtani hetedíziglen”…….az értelmesebbje nem próbál az „ellenségtől” elhódítani/megfélemlíteni, hanem a sajátját „erősíti”, hogy ne pártoljon el tőle és a következő alkalommal újra menjen el szavazni……

Tele van ilyen hírekkel a média – pláne választások előtt (elég csak a Jobbik “nyugger kommandózására” gondolni) – levenni való kreténeknek nézik a szavazót (a sajátjaikat is, nyugi), és le is veszik őket…

A Jobbik a balratolódással leamortizálta magát teljesen, valószínű, hogy az összefosásba való részvételével ki is esik a következő választáson….

A másik dolog, ami kitűnik a kommentjeidből, hogy folyton tagadsz.

A valótlanság propagálására van elég „kékszemüveges”, a rózsaszín álmok álmodói szépen fenntartják a szivárványos vágyképüket, én nem hiányzom onnan, nekem elég a valóság, ami nem mindig annyira szép, de helyette igaz, még ha adott esetben keserű is, de az “orvosságok” általában nem “édesek”, ki tudja miért……. .

Ha ez is szar, az is szar, és ezen kívül mást nem állítasz, akkor értelmetlen veled a kommunikáció, csak a semmibe vezet, mi értelme egyáltalán belemenni… veszed az adást?

Ha így látod, akkor miért fecsérelsz időt és energiát arra, hogy válaszolj?Meg akarsz „téríteni”/változtatni?

Nem várhatjuk a szektánk választási győzelmétől, törvények megváltoztatásától, ilyen-olyan privilégiumok kihisztizésétől a megváltást – ezért kell az egyénben megszületni az igénynek erre

Abszolút egyetértek, sőt, én is ezt „propagálom” , ha úgy tetszik……, de ezek az egyének olyan kevesen vannak, hogy jó, ha ezrelék szintjén lehet „mérni” őket…

ehhez pedig erkölcs kell előbb, a “ti többet loptatok” nem erkölcs, ez legfeljebb a prolik erkölcse, a kettős mérce. Így minden relatívvá válik, elvész a stabilitás.

Ez mind szép és jó, csakhogy már ott baj van, hogy az „erkölcs” mint olyan, nem egy abszolút fogalom, és mindenkinek mást jelent, mert szubjektív, nem véletlenül mondta állítólag Jézus, hogy „az vesse rá az első követ, aki nem vétkezett”…….Az „erkölcsök” térben és időben változnak nem állandóak, ehhez hozzájönnek a “helyi sajátosságok”(más egy átlag hollandnak, britnek, németnek, székelynek, szlováknak, románnak stb az “erkölcse”, a “zúniós értékek”-ről, “jogállamiság fogalmak”-ról meg nem is beszélve………), a hatalmi viszonyok, érdekek ráadásul sokszor „átírják” és nem miattam , hanem a természete miatt relatívvá válik.
Már rég nincs stabilitás, többek közt ez is a probléma, hogy jelenleg nem létezik “erkölcs,” amit „be lehetne tartatni” mert önkéntes alapon senki nem teszi meg. Aki igen, az a jelen körülmények közt hülyének minősül, mert csak „veszít vele”. Hiába szidjuk, de jelenleg ez is egy objektív adottság.

Nincs stabil nemzet, széthullik az egész.

Politikusok nélkül sincs, pl. a „kivándorlókat”, akik elvesztik identitásukat és ha lesz utóduk, akkor azok már nem magyarok lesznek, nem övezi megvetés. Az Egri Csillagokban még undorral rugták le a falról az “elrabolt parasztgyerekből janicsárrá vált” ostromlót, ma meg megszokott és elfogadott jelenség, hogy még ki ios szolgáljuk……..Milyen „erkölcsről” beszélünk akkor? Milyen „nemzetről”, illetve annak milyen „stabilitásáról” ?

Most épp 2 nagy darabban van (de azokon belül is mindenfelé tagozódik).

Mint minden nemzet, a többi sem sokkal különb, de amiben ige, az az, hogy a többiek a „közös ellen” felé összezárnak, míg a sajátunkból az egyik, általában az, amelyik nincs hatalmon szó szerint hazaárulóvá válik a saját „erkölcse” nevében(és ez érdekes módon mindig a “bal”), amikor meg hatalmon van, akkor meg a “közös úniós értékek nevében” teszi ugyanezt …..!
Az meg egy külön misét megér, hogy a „Hegedűs hadnagyok” vajon pénzért?, meggyőződésből?, „idegenszívűségből”, esetleg csak a frusztráltságuk miatt mennek el ennyire messzire, vagy szándékosan teszik?, vagy épp behódolnak az “szép, nyugati, idegen értékeknek”………?

Ezt nem lehet, azt sem lehet, ez sem jó, ez nem fog így működni, az is szar, és így tovább…

Sajnálom, de ha a „wishful thinking”-edhez „verbuválsz”, akkor nem tudok csatlakozni….

Basszunk akkor a mindenre? Jó ez így, ahogy van? Hmm? Mi az állítás?

Csak ismételni tudom magam, egyénként mindenki a saját életének a „hályogkovácsa”. Aki megmentőként tetszeleg, arról mindig kiderül, hogy „vaj van a füle mögött”, vagy egy fanatikus idióta, vagy mindkettő, nem tudom, hogy melyik variáció a jobb…. Adott, tőled független, meg nem változtatható körülményekkel harcolni idő és energia pocsékolás és végső soron saját magadat hozod rosszabb helyzetbe. Akinek van kedve hozzá és bónuszként ezzel „polírozhatja az egóját”, rajta, amíg nem akar „téríteni”.

Ha nem egy destruktív bajkeverő vagy, akkor biztosan van legalább egy épkézláb állításod is, jól mondom? Várom.

Csalódást fogok okozni neked, mert mindegy, hogy te mit hiszel rólam, és igazán az is mindegy, hogy mi a valóság , és az is, hogy a kettő esetleg mennyire korrelál, vagy ellenkezik egymással, mert a „te valóságod” rólam nem hinném, hogy megingatható.
Ez szintén nem jó vagy rossz, hanem számomra egy objektív tény, adottság, amit nem hiszem, hogy érdemes lenne boncolgatnom, mert idő és energia pocsékolás lenne részemről.
Ha mindenképpen „állítás”-t szeretnél, nem igazán foglak tudni boldoggá tenni, de hátha annyira jutunk, hogy képes leszel eltekinteni a személyemmel kapcsolatos érzelmeidtől és időnként a tartalommal és nem a formával fogsz a későbbiekben foglalkozni, vagy legalábbis a kettőt képes leszel külön kezelni.
Az „állítás” igazán egy „ima” részlete, ha már lehet így fogalmazni:

“Uram,
Adj türelmet, hogy elfogadjam azt, amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet,és
Adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.”

A többi demagóg hülyeségre nincs időm válaszolni.

Mint mindig, most is egy öröm volt veled „beszélgetni”…….

Delin
Olvasó
Delin

Deadpool, ebben a kèrdesben egyetèrtek veled. Pater familias kapcsàn szerintem Kàlmàn egy generaciòban gondolkodik, leginkàbb mikrocsalàdban, amihez hozzàcsapòdhat anyu, lànytestvèrek, stb, idősebb ferfiak/fèrjek halàla esetèn (legalàbbis mivel nem tartja kompetensnek a boomer generàciòt, nem hiszem, hogy őket akarja a pater familias fejènek).

Ezt szerintem felesleges törvènyi szintre hozni, vagy kötelezővè tenni a nők jogainak elvetelèvel. Ez a gyakorlatban ma is kialakul csalàdon belül, a nők ma is követik önkènt ès dalolva az arra alkalmas fèrfiakat. Felesleges erővel kikenyszerìteni, olyanoknak adni ezzel indokolatlan hatalmat, akik erre alkalmatlanok (többsèg). Talàn a többletjogoktòl lesz fèrfi egy fèrfi a nők/csalàd/tàrsadalom szemèben? Ne vicceljünk, ez èpp olyan zsàkutca, mint a radikàlis feminizmus.

Deadpool
Újságíró

Valójában semmilyen logikus érv nincs emellett az ósdi jogintézmény mellett. Személyes hatalomvágy ez, semmi más.

szombathk
Olvasó
szombathk

Nincs szükség egészen a Római korig visszanyúlni . Palócföldön nagycsaládnak hívták.
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-neprajzi-lexikon-71DCC/n-734DB/nagycsalad-734FB/

Kalman
Újságíró

szombathk: Köszi a linket, nagyon érdekes. Tanulmányozom!

Kalman
Újságíró

Delin: Igen, hasonlóan képzelem a Pater familias-t: nyilván nem lehet a magyar jogba hirtelen visszaállítani, de de-facto törekedni kell erre az életformára. Ha elég keményen csináljuk, és exponenciálisan szaporodunk, akkor talán-talán egyszer jogi erőre is lehet majd emelni. Szigorúan erővel semmiképpen sem demokratikus úton.

A boomerekhez annyit akarnék hozzátenni, hogy a nagy többségük fogalmatlan: ezt tartom. De ez nem jelenti azt, hogy nem is létezhet felvilágosult bölcs. Ha volna Pater familias-ként üzemelő boomer korú Paterként működő feje a családnak, azt tisztelném. Talán valahol léteznek is, csak nem verik nagy dobra a létüket: én nem ismerek egyet sem.

common man
Olvasó
common man

Úgy jön ide, hogy ahhoz hogy valami gyökeresen változzon az országban, ahhoz az embereknek kell felnőnie

Proliból nem lesz szalonna. Így nem lesz nemzetmentés… Azt állítja Jung, hogy előbb a választópolgárnak kell magába szállnia, ösztöntől a tudatos én felé tolódni

Ha Jung lesz a kötelező olvasmány és az iskolatejbe növekedési hormont kevernek akkor talán a prolik is önként fölszámolják magukat.Nemzet megmentve,

Deadpool
Újságíró

Mivel rongyoltam bele a lelki békédbe? Szeretnél beszélni róla?

herceg
Olvasó
herceg

“Egyébként ez a pater familias koncepció egy teljesen életszerűtlen elképzelés.”

… de az első bekezdésed szerint kb. robotként operáló “istenadta nép” hirtelen tömeges önmagára találása és nagybetűs Polgárrá változása az reális.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

robotként operáló “istenadta nép” hirtelen tömeges önmagára találása és nagybetűs Polgárrá változása az reális.

De csak azért mert “nagyobb a hite”/”mer nagyobbat álmodni”, és ez “üti” az előzőt:)

Reszet Elek
Újságíró

Ostobák! Ti ezt nem értitek! A szeretet a lényeg!

Marcell
Olvasó
Marcell

A kultúrmarxisták szerint igen, szerintük csak akkor jöhet létre a szabad és egyenlőséget biztosító társadalom, ha az ilyen elnyomó dolgokat felszámolják, mint a patriarkátus, meg a hagyományos családmodell. A dolog kifutja magát a logikai végkövetkeztetésig: ha nem lesznek férfiak, nem lesz patriarkátus sem, tehát a végső cél a férfi “gender”, mint olyan felszámolása, és lecserélése valami új hímnemű, de a “toxikus maszkulinitást” nélkülöző új genderrel.
A nagy kísérlet már folyik, bár még nem jutott el a céljáig, kérdés, hogy stabil lehet-e egy ilyen világ, vagy az ilyen társadalmat elsöprik a maszkulinabb és szaporább betolakodók (inkább így néz ki, és épp a kultúrmarxisták a legnagyobb hívei a behozataluknak paradox módon, ahogy azoknak a színes bőrű már helyben lévők szaporításának és “felemelésének” is, akik szintén maszkulinabbak, mint a még többségi lakosság – ezért is gondolják sokan, hogy a célpont valójában csak a fehér ember), és lecserélik a sajátjukra, vagy esetleg sikerül a kultúrmarxizmusnak asszimilálni az utóbbiakat. Nem úgy tűnik, hogy lesz rá idejük.

Y77
Olvasó

A mítoszok lényege, hogy egyszerű válaszok és kífelé mutatnak, ezzel egyben kielégítik a felelősségelhárítás igényét is. Jung sajnos téved: az “önismerettel való foglalkozás” már következmény… A mítosztalanság következménye. Ez elég rémisztő tud lenni :) Pláne a felelősség.

Deadpool
Újságíró

Teljesen értelmetlen, amit itt összehordassz. Önmagad megismerése felelősségkerülés? Erre akartál célozni? :D

Mit jelent az, hogy kifelé mutatnak? Tudod, hogy mi az a mítosz, miért találtak ki annak idején ilyeneket maguknak az emberek? Egyáltalán miért pont ebbe kapaszkodtál bele? Egy többdiplomás, több nyelvet beszélő, több területhez is kiválóan értő emberről van szó, nem csak a mítoszokkal foglalkozott. Pusztán azért mert valaki ezekkel a dolgokkal IS foglalkozik, próbálja látni a nagyobb képet, az összefüggéseket, akkor ő már felelősséget hárít? Miért? Melyik az a mondat vagy szó, ahol felelősséget hárít? Önmagad megismerése mióta felelősséghárítás? Ki szerint? Miért?

Y77
Olvasó

Azt hiszem, nem fejeztem ki jól magam. A mítoszokra itt teljesen általános értelemben gondolok, s nem – pl. az antik – irodalomelméleti értelemben. A nehéz kérdésekre adott leegyszerűsítő válaszokat is mítosznak nevezik. Tudnék sok ilyet mondani. Az elmúlt 100 év világörténelme – sajnos – tendenciózusan ilyen “mítoszokra” épül(t), s a mai politika is erre épít. Ezen magyarázatoknak két fő jellemzője van: az egyik, hogy az okok (a hibák) könnyen átláthatóak, s mindig kívül vannak, és soha nem bennünk – így értem, hogy kifele mutatnak. A másik nagyon fontos jellemzője, hogy leveszi a felelősséget a “hívő”-ről. Az “önismerettel való foglalkozás” egyik szükséges feltétele, hogy az ember ne legyen “mítoszevő”. Éppenhogy a felelősség vállalása szükséges hozzá. Kiindulásként… Jung kiváló ember volt, ez nem kérdés. Mindössze abban nem értek ele egyet, hogy szerintem fordított az ok-okozati összefüggés :) Egyébként a bevágott idézetedet odaillőnek tartom.

common man
Olvasó
common man

Ezen magyarázatoknak két fő jellemzője van: az egyik, hogy az okok (a hibák) könnyen átláthatóak, s mindig kívül vannak, és soha nem bennünk

Kiegészítés. Másik verzió: a hibák mindig bennünk vannak sohase bennük

Y77
Olvasó

:) – ugye mi kell ahhoz, hogy az ember el tudja dönteni, hol van ez a határ? mi az, amiből nem engedek, mert pl. az a megalapozott értékrendem, s mi az, amiről belátom: nem jó úgy.

Deadpool
Újságíró

Azt hiszem már értem mit akarsz mondani. Nagyon másképpen asszociálunk a mítosz szóra.
Mutatok idézetet egy modern mítoszból:

„Az ilyen időkben gyakran az égre tekintünk. Keressük a hősöket. Keressük Batmant… De ha az utóbbi néhány hónap megtanított valamire, az az… hogy nem támaszkodhatunk a kosztümös igazságtevőkre. Magunkra kell támaszkodnunk. Ez nem az Istenek városa, hanem az embereké… és ezt az egyszerű tényt el kell fogadnunk.”

Egyébként a felelősség úgy keletkezik, hogy előbb megismeresz valamit, aztán tudsz azért felelősséget vállalni. Megismered magad – felelősséget vállalsz magadért. Amit nem ismesz, amiről nem tudsz, azért felelősséget sem tudsz vállalni, hiszen nem is tudsz annak a valaminek a létezéséről. Így lehet gyereknek maradni 40 évesen is, homokba dugott fejjel, felelős kereséssel és rámutogatással (zsidók, feministák, libsik, nácik, burzsoák, fasiszták, háttérhatalmi soros-csapatok stb., stb.).

Y77
Olvasó

“Azt hiszem már értem mit akarsz mondani. Nagyon másképpen asszociálunk a mítosz szóra.” – igen, ez nem egyértelmű.

S hát igen, a modern mítoszok innen erednek… Jó lenne az igazságtevő, például, de hát nincs. Kell helyette legalább egy jól definiált ellenség :)

Az egy jó kérdés, hogy miként keletkezik a felelősségvállalás… Mert a szerencsétlen felelősség az ott van, csak nincs vállalva, nem? Mit jelent az, például, hogy az ember felelősséget vállal a tetteiért? Azt mindenképpen, hogy nem hárít utólag. Nem okolja a körülményeket/másokat. Namármost ezt időben előre is meg lehet tenni: lehet tudni, hogy felelősséget fogok-e vállalni azért, amit tenni fogok. Ez egy döntés kérdése. Akár eleve lehet így is nekiindulni a dolgoknak. És itt jön az, hogy ha nem ismerem magam, ami mondjuk azt jelenti, hogy nem tudom, miképpen fogok viselkedni egy nehéz helyzetben, akkor vállalhatom-e azért a viselkedésemért a felelősséget. És hát én azt gondolom, hogy igen, vállalhatom – s ezzel azt, ha ég a pofámról a bőr utólag miatta, hogy ott kevés voltam. Vagy nem?

Reszet Elek
Újságíró

Ezt kifejthetnéd bővebben is mert így nehezen értelmezhető.

Naooo
Olvasó
Naooo

Na mer mé mi történt.

sRPd
Olvasó
sRPd

Mivel Hunn “elvtársam” önként elhagyta a közösségünket,

Erről lemaradtam. Melyik cikk alatt búcsúzott el?

Kalman
Újságíró

Nem emkészem melyik cikk alatt volt, de nemrég történt és épp olvastam ott, de nem szóltam hozzá ha jól emlékszem, nem volt időm. És azóta nem láttam kommentelni, úgyhogy úgy látszik komoly volt a szakítás.

Sajnos a userek követése feature az oldal megújulása óta nem működik, úgyhogy én nem nagyon tudok értelmesen keresni a múltban. Ami kipörög a főoldal 20 posztjából, az örökre elveszett. A userek követhetősége jó feature volt. Plusz jó volna, ha a saját posztjainkra adott válaszokat tudnánk követni, és akkor talán nem halnának el a beszélgetések.

Reszet Elek
Újságíró

Szerintem is.

Blackur
Olvasó
Blackur

Prostitucióról másképp, az volt a cikk

xcsakx
Olvasó
xcsakx

amikor a legprivilegizáltabb férfiak nyilvánítják ki a férfiak nevében, hogy nekik nem baj az, hogy az Isztambuli Egyezmény nem védi az erőszak fiú és férfi áldozatait.

A helyzet az, hogy nem csak a legprivilegizáltabbak, hanem a férfiak minimum 90%-a is így vélekedik, hiába „távolítódnának” el a „privilegizáltak”, a „maradék” is ugyanazt teszi.

Ugye nem gondoljuk, hogy normális körülmények között ez lenne a véleménye és érdeke azoknak a férfiaknak is, akik esetleg családon belüli erőszak áldozatai?

Dehogy gondoljuk, biztosak vagyunk benn, mert a valóság pedig azt mutatja, hogy de, azoknak is, min. a 90%-ának szintén az a véleménye.

Tehát nem az elitről, nem a politikai, gazdasági hatalmat birtokló férfiakból kell kiundulnunk, hanem a fiúk és férfiak széles csoportjaiból.

Pontosan, és ezeknek a 90%-a is ugyanazt „vallja”. Nem lehet önmagától megmenteni senkit.

Szóval hadd következzünk végre mi, az átlagférfiak!

Csakhogy ezeknek az „átlagférfiaknak” (a jelen körülményei és keretei közt) pontosan az a legnagyobb tragédiájuk, hogy „átlag”-férfiak, és ez, most, itt, meghatározza a sorsukat. Nem tőlük függ és a (bennük is meglévő) feminizmus „jóindulatára” vannak utalva.

Mellette hiába vannak páran, akik „erőszakról álmodoznak”, elkeseredettek,…………. a saját „közösségük” koncolná fel őket, ha megpróbálnák erőszakkal „elvenni” a szerintük „megérdemelt jussukat”…..

Reszet Elek
Újságíró

Valahogy az a benyomásom, hogy a férfijogi mozgalom a progresszívek (feministák és társaik) az egyenlő az ugyanolyan narratívájának a zsákutcájába tévedt. Pedig a nemek nem ugyanolyanok, ezért nem is értelmezhető az egyenlőségük. Másmilyenek és más mértékűek az igényeik és a szükségleteik így a valódi egyenlőség ezen másságok törvénybe iktatása és ezen törvények össztársadalmi alkalmazása lenne. Lásd a maslow cikket!

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Valahogy az a benyomásom, hogy a férfijogi mozgalom a progresszívek (feministák és társaik) az egyenlő az ugyanolyan narratívájának a zsákutcájába tévedt.

Én ezt már régóta így látom.

Pedig a nemek nem ugyanolyanok, ezért nem is értelmezhető az egyenlőségük.

Akkor viszont felmerül az a kérdés is, hogy a rasszok esetében sem értelmezhető az egyenlőség……

Másmilyenek és más mértékűek az igényeik és a szükségleteik így a valódi egyenlőség ezen másságok törvénybe iktatása és ezen törvények össztársadalmi alkalmazása lenne.

A törvényeket mindig felülírja első körben a kényszer, aztán a szükségszerűség’,a lét, család, törzs, nemzet aztán a legutolsóként a fajfenntartás kötelező ösztönkésztetése.

Lásd a maslow cikket!

Láttam, nem ájultam el tőle, kritikát is megfogalmaztam vele kapcsolatban.

Reszet Elek
Újságíró

A rasszok tekintetében a kérdés az, hogy ez a fajta különbség döntő mértékű-e. A nemek tekintetében egyértelmű a válasz, de hasonló mértékűnek feltüntetni a rasszok közötti különbséget számomra eléggé meredek.

A harmadik idézetemre a válasz irreleváns.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A rasszok tekintetében a kérdés az, hogy ez a fajta különbség döntő mértékű-e.

Annyira nem, hogy csak külső ráhatással, nyomással működik a multikulti és a “keveredés”, nem véletlenül……
Arról meg ne is beszéljünk, hogy a keleti, ” vágottszemű” népcsoportok hogyan viszonyulnak a keveredés, rangsorolás, lenézés stb. “kérdéséhez”, és a “”kiválasztott nép tagjait” már meg sem említem, ahogyan a goj/ kafir problematikáját sem.

Egyszóval, hogy lenne ez döntő mértékű?
Az alakoskodás, a PC, és az SJW korszakában, mint korábban is említettem, minimum szentségtörés még za említése is……

Wolfygirl
Olvasó
Wolfygirl

Kedves Flórián!

Ez a cikk valami elképesztő…

A férfi lét egyik alapvető vetülete az, hogy megold dolgokat, amelyek megoldást igényelnek, akiknek ehhez segítség kell, azok a nők lapjába szoktak írogatni (nők).

Ez az egész cikk olyan áldozati szerepből íródott, amely semmi mást nem sugall, hogy itt van az a sok szegény férfi a világban, akiknek kvóta kell a saját asszonyuknál, illetve alaptörvényi jog a panaszkodáshoz.

Amihez természetesen ma már mindenkinek joga van, csak akkor hová is lett a férfi erő, a férfias szerepek és az az elképzelés, hogy a férfiak és a nők nem működnek egyformán, a megoldásaik sem egyformák, stb. stb. stb.

Az, ami ebben a cikkben van egy tökéletes mai hím írása, akinek fogalma sincs, hogy milyen is egy Férfi.

Végtelenül szomorú és félelmetes ezt ezen az oldalon olvasni, mert úgy tűnik a feminizmus kezdi elérni a célját és tényleg megfosztani mindenkit a saját nemétől és az ahhoz tartozó mentalitástól.

U.i. nem, ne panaszkodj, mert az az asszony sajátja. Ha férfi vagy menj és oldd meg, mert az meg a férfi dolga.

Reszet Elek
Újságíró

“bármilyen problémáról legyen szó, “a férfi ne panaszkodjon!” elvvel azonnal megölik a kritikus gondolkodást és ezzel együtt a pozitív változás esélyét is mikro – és makroszinten egyaránt”

Amúgy érteni vélem a problémádat. A cikkíró szerint az egyén és a társadalom diszharmonikus viszonyában az egyénnek kell változnia, azaz jelen esetben a férfiaknak.
Én személy szerint a fordítottját vallom, azaz hogy ez a társadalom beteg és természetellenes és az egyénnek meg kell változtatnia. A diszharmonikus társadalomhoz való konformista illeszkedés az egyént is azzá teszi, személyi- és nemi identitásában zavarttá és csökkent értékűvé.

Wolfygirl
Olvasó
Wolfygirl

Elek, én meg azt vallom, hogy senki ne változzon. A nő maradjon nő, a férfi maradjon férfi. Lehet, hogy pár száz év múlva teljesen természetesen fog működni ez a lányos fiúk, fiús lányok androgün társadalom, de per pillanat több adat, tény, körülmény, kutatás és lehetne még sorolni, inkább amellett szól, hogy rossz az irány és egy olyan intézményt készülünk lebontani, amit nem mi alkottunk (hanem a természet) és egy olyat tenni a helyére, aminek a működéséről meg fogalmunk sincs.
Mivel pedig nem egy valamilyen fajnemesítő vagy evolúciós fejlődés zajlik (tudatosan, konszenzusban, stb.), hanem egyszerűen helyet fog cserélni a férfi és a nő (olyan hopika bocsika impulzív jelleggel és hiszti alapon), illetve létrehozunk még egy pár, amúgy nem létező nemet, értelmét sem látom.
Az érzékeny, sírós, angyalarcú, cuki fiúcskák lehet, hogy trendik, csak nem látom magam előtt, ahogy tüzet oltanak vagy embert mentenek, mert hát a manikűrje, meg a sérója…
A felnyírt hajú, testét építő, éppen a kertben betonozó nő is biztosan jó valamire, csak arra még nem jöttem rá, hogy mi lehetne az, pedig gondolkodom rajta már egy ideje.
A helyzet egyre nyilvánvalóbb, egyre kézzel foghatóbb és az én személyes, szubjektív és lehet, hogy teljesen téves véleményem az, hogy ez az egész addig fog menni, amíg a férfiak észre nem veszik, hogy a női hisztinek addig nem lesz vége, amíg ti nem vettek neki véget és nem, a nők nem fognak megállni és önuralmat gyakorolni és igen, nálatok van a megoldás, mint minden más helyzetben is nálatok szokott lenni, mert ha minden férfi aki asszonyt tart rendet vágna odahaza, akkor idekint is érezhetően csökkenne a HP-k száma.

Reszet Elek
Újságíró

Változni lehet, sőt kell, de visszafelé, a természetes irányba.
A többiben egyet is érthetünk.
Rendre szoktatni egy nőt időigényes és vesződséges munka éppen ezért az ember csak a sajátjával kell hogy megtegye. A gond csak annyi a dologgal, hogy az erősen mérgező légkör igencsak megnehezíti, gyakorlatilag folyamatosan ellenszélben dolgozik az ember. Nehézségeit tekintve kissé hasonló a mai gyermekneveléshez. Csakhogy a gyerekeknek még nem ment el az eszük így könnyebb velük. A nőknél a félrenevelést és elpicsásodást kellene kezelni, ami sokkal nehezebb, pláne hogy felnőttes megrögződöttségekkel kénytelen az ember harcba bocsátkozni.

Kalman
Újságíró

“véleményem az, hogy ez az egész addig fog menni, amíg a férfiak észre nem veszik, hogy a női hisztinek addig nem lesz vége, amíg ti nem vettek neki véget és nem, a nők nem fognak megállni és önuralmat gyakorolni és igen, nálatok van a megoldás”

Wow! Just Wow! Nő létedre micsoda éleslátás! Wow!

Szerk.: ha nem lenne világos: teljesen ironia mentesen, szó szerint értem.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

ez az egész addig fog menni, amíg a férfiak észre nem veszik, hogy a női hisztinek addig nem lesz vége, amíg ti nem vettek neki véget és nem, a nők nem fognak megállni és önuralmat gyakorolni és igen, nálatok van a megoldás, mint minden más helyzetben is nálatok szokott lenni, mert ha minden férfi aki asszonyt tart rendet vágna odahaza, akkor idekint is érezhetően csökkenne a HP-k száma.

Végre egy értelmes emberi lény.
A szégyen az, hogy ezt egy nő mondta ki.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

“véleményem az, hogy ez az egész addig fog menni, amíg a férfiak észre nem veszik, hogy a női hisztinek addig nem lesz vége, amíg ti nem vettek neki véget és nem, a nők nem fognak megállni és önuralmat gyakorolni és igen, nálatok van a megoldás, mint minden más helyzetben is nálatok szokott lenni, mert ha minden férfi aki asszonyt tart rendet vágna odahaza, akkor idekint is érezhetően csökkenne a HP-k száma.”

Ezzel úgy alapjaiban egyet is értek. Elég szomorú,sőt dühítő hallanom,látnom úton -útfélen a párjukkal kifejezetten lekezelően és agresszívan kommunikáló ,viselkedő nőket és az őket le nem állító,csak nyelő férfiakat. (mondjuk nekem ez visszirányba is ugyanolyan dühítő,de most nem ez a téma és többször tapasztalom már női oldalról ezt a borzalmas viselkedést).

Viszont két lábbal kell állni a földön és azt kell vizsgálni ,mi az ami racionálisan elérhető. A szellem kinn van a palackból,azt,ha nem történik valami világégés,globális katasztrófa vissza nem tuszkolja senki sem. Ez egy tény.
Magyarul itt nem lesz jogegyenlőség eltörlés,meg patriarchális hatalomátvétel,nem azért mert én azt mondom, vagy mert a nők nem szeretnék, mindenki,aki kicsit is racionálisan gondolkodik,tudja ,hogy erre sem jelenleg, sem a közeljövőben nincs reális alap. Amúgy a jogegyenlőséggel én úgy állok,hogy ez nem is baj, hogy van. Milliószor leírtam már, úgy vélem vannak férfi, női szerepek,nem egyforma a két nem,de a jogi egyenlőség helyes. Amikor ez még nem volt meg és azért működött a társadalom , mások voltak az erkölcsi és társadalmi viszonyok. Mind a főleg vallásos nevelés és a közerkölcs is olyan szinte kötelező viselkedést írt elő a férfiak számára is,hogy egyszerűen alig akadt olyan ,aki visszaélt volna a hatalmával (most a fejlett Európáról beszélek). Voltak íratlan szabályok, ha megdugtad/felcsináltad elvetted,nem hagysz el családot, gyereket, nem versz nőt. Ebben az időszakban igen ciki volt házasságon kívül gyereket szülni, kicsapongó életet élni, sőt még elváltnak lenni is megszólás tárgya volt. A jelen korban,jelen erkölcsi viszonyok között,bármely nemnek több jogot adni ultra veszélyes lenne. Nincs visszatartó közerkölcs,erő ami az íratlan szabályokat,elvárásokat betartatná. És bizony tapasztalatom szerint nemtől függetlenül ,ha valakinek több hatalma van,az bizony visszaél vele,ha férfi,ha nő. Nagyon kevés az olyan ember -férfiban is ! -aki nem él/élne vissza hatalmával, pozíciójával.
Szóval nem a jogi egyenlőség eltörlése a megoldás,a tiszteletet, a helyes viselkedést erőszakkal kivívni nem lehet.

Hogy mi a megoldás ? Wolfygirl-nek és Eleknek is igaza van abban, hogy minden férfinak a saját háza táját kell rendbe hoznia. Sarkukra állni,nem hagyni elnyomni magukat,nem papuccsá válni. Ehhez viszont minta kell, példát mutató férfi-apa kell. És itt a legnagyobb a probléma, ahogy a lányoknak nincs helyes utat mutató , viselkedést nyesegető anyai példaképük ,úgy a fiúknak sincs férfi mintájuk. Hogy mi a megoldás ? Fogalmam sincs,talán társadalmi összefogás, rendezvények, összejövetelek, oktatás…

És :

https://www.google.hu/search?biw=1920&bih=895&tbm=isch&sa=1&ei=mPvUXYeyNoXVwQK54am4DA&q=happy+mens+day+&oq=happy+mens+day+&gs_l=img.3..0i19j0i10i30i19j0i8i30i19l3.8469.8469..9211…0.0..0.82.82.1……0….1..gws-wiz-img.OkTHiGiRMGM&ved=0ahUKEwiH3sbgsfjlAhWFalAKHblwCscQ4dUDCAY&uact=5

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ehhez viszont minta kell, példát mutató férfi-apa kell.

Semmi garancia nincs arra, hogy ez működne, a mintakövetésre elég kevés példa van, hirtelen nagyon nem, jut eszembe olyan híres “minta”, akinek a gyerekei, leszármazottai ugyanolyan sikeresek lettek volna, mert mintakövetőek.

De akinek van élő példás tapasztalata, ne fogja vissza magát: pl. ismer olyan férfit/apát/tanítót stb., aki szerinte minta, és a gyereke(ei), esetleg a környezete gyerekei /”tanítványai” “követik” és nemcsak követik, hanem “örökítik”/továbbadják az újabb generációknak.

Legalább egyet virítson már valaki, könyörgöm, hogy legyen (legalább anekdótikus) alapja ennek a “mintamutatás-követés/példamutatás-követés happy lesz ha van” szarságnak.

És itt a legnagyobb a probléma, ahogy a lányoknak nincs helyes utat mutató ,

Dehogy nincs, olyan lesz mint az anyja, vagy olyan szeretne lenni mint vv/xfaktor/inluencer fasztudja még kik most a “menők”………

Akit liberálisan “nevelnek”, abból nagy valószínűséggel selejt lesz, akit konzervatívan, az lázadó, egy biztos, hogy egyik sem valószínű, hogy a szülői mintát követi, ha mégis, akkor meg biztos, hogy megismétli azok hülyeségeit és melléteszi a saját kútfőből származó szemetet is:)

viselkedést nyesegető anyai példaképük

Ha már anyuci átveszi apuci szerepét, akkor már el van az baszva rendesen……

,úgy a fiúknak sincs férfi mintájuk.

Dehogy nincs, csakhogy soha nem az általunk “kívánatosnak ítélt” mintát követik:) és nem lehet erre rákényszeríteni, hiába van az a “hit”, hogy “ösztönösen” a jót/szépet/sikerest stb. követi a “gyerek”, mert a valóság nem ezt igazolja.

(Ha így lenne, akkor elég lenne “megfelelő díszcigányokat” a purdék elé állítani mintának/példaképnek, de a helyzet az, hogy a tapasztalatok alapján ez nem működik a gyakorlatban.)

Hogy mi a megoldás ? Fogalmam sincs,talán társadalmi összefogás, rendezvények, összejövetelek, oktatás…

A tüntikézést kihagytad……

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Ezt a nihilista erőlködést…

Ez tény, hogy a szülői minta nagyban befolyásoló tényező abban, hogy a gyerekből később milyen felnőtt lesz. Bántalmazott gyerekből jóval nagyobb eséllyel lesz maga is bántalmazó felnőtt. (ezer ,meg ezer statisztika van rá) Ahol napi szinten repkednek a lóalkatrészek kötőszóként ,ott a gyerek is ilyen szavakat fog használni. Ahol tiszteletlenül bánnak egymással a szülők,ott ez lesz a természetes közege a gyereknek,ahol erőszakkal, fizikális bántalmazással “oldják meg” a problémákat ,ott az lesz számára a nyilvánvaló.

Rengeteg oldalt ,cikket linkelhetnék,tőled lényegesen képzettebb pszichológusoktól ,most épp egyet kiválasztottam és kiemelem a lényeget,mit értek én minta alatt és erre viszont rengeteg példa van a hétköznapi életben,nem egy ,nem száz. Nevelni legjobban PÉLDAMUTATÁSSAL lehet,nem szavakkal, nem pofonnal , nem üvöltözéssel ,hanem azzal,hogy konzekvensen magad is betartod a felállított szabályokat (ez nem jelenti azt, hogy nincs az életben egy-két kivételes alkalom, amikor fel kell emelni a hangod,ne adj Isten kézre csapsz,de ez csak nagyon kivételes és igen ritka esetben fordulhat elő) :

” A személyes példamutatás elengedhetetlen a szülő részéről. Ahelyett, hogy a gyereket állandóan arra emlékeztetnéd, mi a szabály, mutass neki jó példát! Ha a gyereknek sem engeded meg: ne állj fel telefonálni az asztaltól ebédidőben, nem menj végig cipőben a lakáson, ne kritizáld a tanárnőt a be nem
jelentett dolgozat miatt, ne egyél az öledből a tévé előtt! Stb…” ( https://wmn.hu/elet/8100-10-szabaly-szuloknek-a-szabalyokrol )

Magyarul anyaként ne légy ribanc,ne öltözz úgy mint egy ribanc,ne legyél lehúzó, tiszteletlen,ne káromkodj, ne alázd meg a párod -pláne ne a gyerek előtt,ne szidd,gúnyold ki a férfiakat általánosságban és jó eséllyel a lányod sem lesz olyan.
Apaként pedig mutasd meg ,hogy férfi vagy, ne engedd ,hogy papucsként bánjanak veled, dominálj a családban,de nem erőszakkal és agresszióval, legyen szavad és azt mindig tartsd be, bánj tisztelettel,de határozottan a család női tagjaival. Ez a legtöbb amit tehetsz és sokat beszélgess velük,magyarázd el a dolgokat a gyerekednek. Garancia,hát persze ,hogy nincs garancia semmire sem,az egész élet egy lutri,de nagyon sokat tehetsz érte ,hogy az esélyeket javítsd.

Azzal az erővel ,amit te képviselsz, szarjunk az egészbe bele,majd lesz ahogy lesz,úgysincs semmi garancia…nem lézeng elég elcseszett gyerek,fiatal manapság,növeljük még amennyivel csak lehet…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ezt a nihilista erőlködést…

Ha neked így könnyebben beveszi az egód……..

1. “A cinikus embernek annyira torz a látása, hogy a dolgokat olyannak látja, amilyenek, és nem olyannak, amilyennek lenniük kellene.” (Bierce)

2. “Nem vagyok cinikus, csak tapasztalataim vannak, ami persze majdnem ugyanaz.” (Wilde)

Ez tény, hogy a szülői minta nagyban befolyásoló tényező abban, hogy a gyerekből később milyen felnőtt lesz.

Ez is érdekes kérdés, egy korig, amíg tizenx-évesen nem kezd “kinyílni a csipája”, addig még csak-csak, főleg, ha elég erős egyéniség a szülő és a gyerek (eléggé el van) zárva /szigetelve a „külvilágtól”, de amint ez megtörténik, onnan kezdve elég “gyötrelmessé” válik:)

A jelen kor technikai fejlettsége és az információhoz való korlátlan/ingyenes hozzáférés miatt a gyerek szemében (mivel van egy elég tág spektrum, amivel össze tudja hasonlítani) gyorsan „hiteltelenné”/”begyepesedetté”/”korlátoltá” /”kegyetlenné”/”szigorúvá” stb válik a konzekvens szülő is.

A személyes példamutatás egy „ideális” szülőt feltételez, aki a valóságban nem létezik, hiába próbál bárki is bármilyen, akár pszichologus/”szakértők”/vagy különféle „véleményformáló” „anyablogok” „standardjainak” megfelelni, tuti, hogy „hibázni” fog, sokszor, és ezt a nem hülye gyerek elég hamar észreveszi, ha ő nem, akkor a kortársai ráébresztik.

Ezek után a minta/példa egy kötelezettség/megkövetelt „valami” marad, és lassan a „csak” szintjére süllyed a miértnek az értéke.

Az “önkéntes követés”, (mert “alapvetően a gyerek jó” és) a jót követi faszsággal te sem gyere, mert nem igaz.

Nem hinném, hogy lenne élő ember, akár téged is beleértve, aki olyanná vált, mint amilyenné a szülei szerették volna “nevelni”, amilyen “példát” mutattak.

Arról nem is beszélve, hogy kamaszkor “alapkésztetése”, hogy mindent megkérdőjelez és annak az ellenkezőjét is, a liberálisan neveltből nagy valószínűséggel hülyegyerek lesz, mert a korlát nélküliség/hiány nagyobb kárt okoz, mint a “szigorú korlát”, a “konzervatív nevelésűből” pedig “lázadó”, nagy valószínűséggel. Persze itt az egyéni, egyedi „természetek” ezeken módosíthatnak, de nem sokat.

Bántalmazott gyerekből jóval nagyobb eséllyel lesz maga is bántalmazó felnőtt. (ezer ,meg ezer statisztika van rá)

Ez így igaz, ahogyan az is, hogy a balfasz bárányokat “felfalják”…..

És azért azt is jegyezzük meg halkan, hogy manapság a „bántalmazás” fogalom „spektruma” olyan szinten „kibővült”, hogy nincs olyan reakció vagy tett a szülő/tanár/felnőtt részéről, amire nem lehetne ráhúzni ezt a szót, így mindenki gyakorlatilag bántalmazott lett, erre a metoo szépen ráerősített, adott szavak jelentésének „kibővítésével” ez is „veszélyes talaj”-já vált..

Arról nem is beszélve, hogy a bántalmazó szülőt ki fékezi meg? A társadalom, a törvények? Hirtelen rájön, rávezetik/rábeszélik/ megmagyarázzák neki, hogy:
https://www.youtube.com/watch?v=xknz4C0ngT0

Ahol napi szinten repkednek a lóalkatrészek kötőszóként ,ott a gyerek is ilyen szavakat fog használni.

Ahol nem, ott is, csak nem a szülei előtt, mert előttük moderálja magát, de megtanulja a társaitól/médiából/internetről stb. amiktől nem lehet “elzárni” és barátai közt simán használja…..

Ahol tiszteletlenül bánnak egymással a szülők,ott ez lesz a természetes közege a gyereknek, ahol erőszakkal, fizikális bántalmazással “oldják meg” a problémákat ,ott az lesz számára a nyilvánvaló.

A tiszteletlenség/erőszak/fizikai bántalmazás „rossz, értem”?:)

Rengeteg oldalt ,cikket linkelhetnék,

Nem szükséges, mert a link időnként te magad vagy…..

Nevelni legjobban PÉLDAMUTATÁSSAL lehet,nem szavakkal, nem pofonnal , nem üvöltözéssel ,hanem azzal,hogy konzekvensen magad is betartod a felállított szabályokat (ez nem jelenti azt, hogy nincs az életben egy-két kivételes alkalom, amikor fel kell emelni a hangod,ne adj Isten kézre csapsz,de ez csak nagyon kivételes és igen ritka esetben fordulhat elő)

Magyarul: egy szülőnek eleve „jó embernek” kell lennie, vagy „azzá kell válnia” , hogy jó szülő lehessen és jó példát mutathasson, ráadásul még annak is kell „maradnia”, konzekvensen, különben bukta az egészet….
A kérdés már csak az, hogy az elcseszett szülők által felnevelt gyerekek (akik szülőkké válnak) hogyan tudnak megfelelni ennek az elvárásnak? Mivelhogy az emberek 99%-a nem változik, ezen belül, a „jó irányba” pedig még kevésbé….

A személyes példamutatás elengedhetetlen a szülő részéről. Ahelyett, hogy a gyereket állandóan arra emlékeztetnéd, mi a szabály, mutass neki jó példát!

Hogyan, ha ő sem alkalmas rá? Játssza meg? Elolvassa valamilyen „blogopn”/könyvben/pszihomókus(lány)-tól a tutit és holnap már úgy csinálja? Ha apuci/anyuci nem alkalmas rá, akkor a másik(a “jobbik”/”értelmesebb fél”) vegye át/sajátítsa ki a “stafétát és “nevelje” megfelelően?
Szálljunk már le a földre…..

Ha a gyereknek sem engeded meg: ne állj fel telefonálni az asztaltól ebédidőben, nem menj végig cipőben a lakáson, ne kritizáld a tanárnőt a be nem jelentett dolgozat miatt, ne egyél az öledből a tévé előtt! Stb…” ( 0https://wmn.hu/elet/8100-10-szabaly-szuloknek-a-szabalyokrol )

Mivel az ember gyarló, így a sok „vízprédikálás”(„pozitív példamutatás) közt csak le-lecsúszik pár „pohár bor” és ezzel bukta az egészet…..

Magyarul anyaként ne légy ribanc,ne öltözz úgy mint egy ribanc,ne legyél lehúzó, tiszteletlen,ne káromkodj, ne alázd meg a párod -pláne ne a gyerek előtt,ne szidd,gúnyold ki a férfiakat általánosságban és jó eséllyel a lányod sem lesz olyan.

Dehogynem, ha a társai ezt mind megteszik (és ha még ráadásul valamiért össze is rúgja a port anyucival…..) Amúgy érdekes módon, a „legpöpecebben”, “decensen”, kiváló pedigrével és pédamutatással “nevelt” lányok a legnagyobb ribancok, legalábbis azok szoktak elmenni a rosszkislány végletig……Elég csak megnézni, hogy pl. az “elit”, egyetemista lányok közt, vagy az “eccerű” , “dolgozó lányok” közt nagyobb a ribancok/kurvák aránya……

Apaként pedig mutasd meg ,hogy férfi vagy, ne engedd ,hogy papucsként bánjanak veled, dominálj a családban

Ja, csak ezeket nem találják a nők a nagy síránkozásban, azzal van tele az egész „feminista tyúkudvar”, hogy hol vannak ezek a „férfiak”?

,de nem erőszakkal és agresszióval, legyen szavad és azt mindig tartsd be, bánj tisztelettel,de határozottan a család női tagjaival.

Amig a „kis drága” ezt magasról le nem szarja, ugyanis neki „vannak jogai”!, ő tüntethet a szemét tanárok ellen, le is köpheti őket, el küldheti az anyjába büntetlenül, sőt, Trágárka ma már ikon, simán el lehet küldeni akár a köztársasági elnököt is az anyjába, nyilvánosan, és fel lehet szólítani, hogy hogy “lépjen hátra és bassza szájba magát”, és ezt „ünnepli” a jelen társadalom nem kis hányada.
(A helyett, hogy úgy kapná pofán a „nevelő”/”példamutató” szülője, hogy a fél fogsorát lenyelné a kis drága….., e helyett látjuk, hogy mi van)
Apropó, valaki „hozzáértő” magyarázza már meg azt a „népi megfigyelést”:), hogy „az asszony verve jó”…….. nem most keletkezett és talán nem is véletlenül…..

Ez a legtöbb amit tehetsz és sokat beszélgess velük,magyarázd el a dolgokat a gyerekednek.

Jóasszony, a sok beszélgetés és magyarázat egyetlen párkapcsolatot sem hozott rendben, pedig ott elvileg értelmes, felnőtt emberekről van szó, egy gyerek esetében még kevésbé működik, mert ott még leplezetlenebbek az “érzelmi reakciók”, de jelentkezzen az az illető, akinek ez gyerekként működött és anyuci/apuci sikeresen „nevelte” őt olyan pöpec “egyeddé”, amivé mostanra vált, és ez mind az általad említett, csupa pozitív módon történt…….vagy legalább ismer olyant, aki ismer olyant akivel tényleg ez történt stb…..

Garancia,hát persze ,hogy nincs garancia semmire sem,az egész élet egy lutri,de nagyon sokat tehetsz érte ,hogy az esélyeket javítsd.

Az értelmes szülő elég hamar rájön, hogy nem jobb és nem okosabb mint a saját szülei, akinek szintén nem sikerült a legnagyobb igyekezetük ellenére sem olyanná formálni őt(a gyereküket:), mint amilyenné szerették volna:) és az ő gyereke sem olyan hülye, hogy meg lehessen vele ezt tenni:), legalábbis egy kor után már biztos nem.

Azzal az erővel ,amit te képviselsz, szarjunk az egészbe bele,majd lesz ahogy lesz,úgysincs semmi garancia……..

Ne csépeld a bábot, azért mert neked nem tetszik a valóság, és benned ez kognitív disszonanciát okoz, nem a világ, vagy én, esetleg a tények, vagy horribile dictu, annak „kimondása”/”kimondója” a hibás…..

nem lézeng elég elcseszett gyerek,fiatal manapság,növeljük még amennyivel csak lehet…

Gondolom ez miattam van így:)

Ajánlom megnézésre:
https://youtu.be/RpY0KauYNB0

Bónusz1:
https://youtu.be/e6GaAfqGppQ
illetve2:
https://youtu.be/F_AbAvka09Y, legalábbis az első két perc tömény összefoglalóját….

common man
Olvasó
common man

Az érzékeny, sírós, angyalarcú, cuki fiúcskák lehet, hogy trendik, csak nem látom magam előtt, ahogy tüzet oltanak vagy embert mentenek, mert hát a manikűrje, meg a sérója…

Ez olyan mint valami árukapcsolás amit itt írsz.Se túl trendi se sírós nem vagyok arról meg nem tehetek ,hogy a lelkem tükröződik az arcomon.(angyalarc)

Delin
Olvasó
Delin

Maga a problèmafelvetès üdvözlendő, a kèp jòl összefoglalja objektìven a fő problèmàkat, amivel èrdemes lehet fèrfispecifikusan foglalkozni. Sajnos az utolsò bekezdèsben az önàllò problèmafelvetès megszűnik ès àtcsap relativizàlàsba, viszonylagossà teszi a fèrfi problèmàkat a nőitől, ahelyett, hogy totàlisan ignoràlnà azokat. Nemek harcàt generàl, ami egy női narratìvàban lehet sikeres, amìg egy fèrfinàl azonnali kudarcot eredmènyez.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Érdekes interjú, vajon keresztre feszítik érte, mint tették Ákossal?

https://femina.hu/hazai_sztar/byealex-felesege/?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link

Delin
Olvasó
Delin

Àkos àltalàban a nők helyèről beszèlt, nem arròl, hogy magànak milyen felesèget kèpzel el.

BA olyan HTB-t akar, aki jàr edzeni, főz, jò anya ès felesèg. Egy olyan erős nőt, akinek van tartàsa, okos ès szorgalmas, de a HTB-sègnel többre nem vàgyik. Valamit kihagytam? :) Bàr korrekt ember, ő is èrzi, hogy a kettő együtt unikornis kategoria.

Kalman
Újságíró

Hmm, 6 éve szóbakerült már ByAlex itt. Nagy visszatérés ez! Miről is volt szó akkor?

https://www.ferfihang.hu/2013/05/27/a-labtorlo-dalol/

Kemény dolgok ezek.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Deansdale a cikk alatti kommentben feloldotta ezt az “ellentmondást”

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Azt hiszem ezzel a sajnálat, lelki problémák kezelése kérdésben valahogy félrecsúsztak a női és férfi vélemények. Másról beszélünk. Szerintem nincs olyan jóérzésű, normális családos nő,aki ne lenne nyitott adott esetben a férje, fia, fiú testvére,édesapja stb komoly lelki problémájára. Ez teljesen természetes,hogy ,ha baj,van ,ha támogatásra, vigasztalásra vágyik egy szerettünk,azt megadjuk neki. Hisz szeretjük,ha ezt nem tesszük meg ,akkor hogy szeretnénk az illetőt igazán ?!

Amit tényleg ,szinte kivétel nélkül minden nő utál, és zsigerből elutasít,az a szánalomkeltés,a sajnáltatás,az önsajnálat gyakori és feltűnő megnyilvánulása,ehhez kapcsolódhatnak olyan szintén nehezen elviselhető “tünetek”, mint a hipochondria (nem egyenlő valós megbetegedéssel, az állandó betegség tudat igen kiborító tud lenni ), narcisztikus viselkedés, férfi-hiszti (erről is volt szó már korábban,hogy sajnos bizony létezik ), a férfi döntésképtelenség, illetve életképtelenség,amikor egy férfi olyan szinten bizonytalan,hogy a legelemibb dolgokra képtelen, képtelen önállóan létezni (ők nem is feleséget,hanem gondoskodó pótanyát keresnek amúgy maguk mellé ). Ezek a dolgok nem egyenlőek a valós férfi problémákkal,amiről valóban beszélni kell,amiben valóban nekünk nőknek is segítenünk kell,össze kell dolgoznunk.
Pláne nem egyenlő,ha egy férfit jogi sérelem ér ( én nem csak női,de férfi irányba is nagy szószólója vagyok a jogi egyenlőségnek ),akármilyen téren. (gyermekelhelyezési, abortusz-szülői jog, büntető jog stb ).

Tehát ez a” férfi nem panaszkodhat”,így kimondva nem igaz. Férfi is panaszkodhat, hallassa is a hangját,sőt kérjen segítséget, ha megalapozott, komoly, fontos kérdésről van szó. Viszont ne hisztizzen,rinyáljon , önsajnálkozzon,mert egyszerűen ez a nők szemében ultra gáz. Hogy kinek mi számít rinyálásnak,vagy még “belefér”-nek ,na ez már különböző lehet. Én konkrétan gyűlölöm azt ,ha valaki életképtelen, hisztizik stb- egyébként nőben is-,ez nálam nagy red flag. De ez nem azt jelenti,hogy nem segítek a páromnak valamiben , ha megkér.

Egy biztos, a férfiak problémáit, sajnos csak a férfiak fogják és tudják megoldani. Valóban kevés nő van ,aki meghallja,odafigyel , pláne tevékenyen részt vesz/részt venne a jogos problémákra, panaszokra irányuló folyamatokban. Egy nő akkor érzi ezt magáénak maximum, ha konkrétan érintett valamelyik családtagja által a dologban. Ez kb ugyanaz (profán példával ),mint a férfiakat sem érdekli ,hogy általánosságban egy nőnek milyen problémákkal kell megküzdenie lelkileg, testileg masztektómia után. ( itt,ugye nem is rég volt cikk erről, egy egész db hozzászólás született,az is inkább degradáló hangnemben ). Ellenben ,ha egy közvetlen családtag érintett ,egyből más a helyzet.

Amit én nem értek női oldalról inkább az,hogy a jogi egyenlőség ,amire annyira vágytak a nők és megkapták,hogy lehet ,hogy ez nem nyilvánvaló és teljesen egyértelmű,hogy több jogot nem lehet követelni senkinek sem,mint ami a másiknak van ?!
Hogy lehet bárki vak és süket az olyan esetekre,amikor egyértelműen jogsérelem történik adott esetben a férfi kárára és egy nő közömbösséggel,netán kárörvendéssel reagál…na ez számomra mindig felfoghatatlan.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nagyjából szinte a teljes hozzászólásoddal egyetértek.

Amit én nem értek női oldalról inkább az,hogy a jogi egyenlőség ,amire annyira vágytak a nők és megkapták,hogy lehet ,hogy ez nem nyilvánvaló és teljesen egyértelmű,hogy több jogot nem lehet követelni senkinek sem,mint ami a másiknak van ?!
Hogy lehet bárki vak és süket az olyan esetekre,amikor egyértelműen jogsérelem történik adott esetben a férfi kárára és egy nő közömbösséggel,netán kárörvendéssel reagál…na ez számomra mindig felfoghatatlan.

Mondhatni, hogy “ilyen a természetük”, de talán az jobb magyarázat, hogy ahogyan egy gyerek/gyenge személy örül, ha az “erőst”/”hatalmast” szopatják, így a “fel nem nőtt/gyereki szinten megrekedt nő” sem kivétel ez alól…..
(a “gyenge” öröme/bosszúja……)

UPongi
Olvasó
UPongi