Alter Ego
35 megosztás

Evuka és Veruka, a feminista provokátorok adnak programot a miniszternőnek?

Az elmúlt időszakban több életellenes családon belüli bűncselekmény történt nők illetve gyerekek terhére és egyes esetek nagyobb közfigyelmet is kaptak. A feminista lobbisták ezeket a felkavaró, de egyébként egyedi, ritka drámákat lovagolják meg és igyekeznek férfiellenes törvénykezést sürgetni. A NANE, a PATENT és más férfigyűlölő, feminista lobbiszervezetek fokozták tevékenységüket, és petíciókat, vádaskodó nyílt leveleket írogattak, amelyekben azzal bombázzák a kormányt illetve az igazságügyi miniszternőt, hogy ők felelősek ezeknek a nőknek a haláláért. – A morális pánikkeltés és a sárdobálás átlátszó, régi, ósdi eszköze a feministáknak, de lehetséges, hogy ezzel a kommunikációval most jelentősebb áttörést értek el, mert úgy tűnik, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter az általuk sugalmazott “közhangulatra” válaszolt egy videóüzenetben.

A feminista szervezetek két rövidtávú célt tűztek maguk elé: az Isztambuli Egyezményt akarják ratifikáltatni és el akarják töröltetni azokat a törvényeket, amelyek szigorúan előírják az apák láthatási jogát és megfelelő jogalkalmazás esetén azt erős szankciókkal képesek is kikényszeríteni.

Néhány nappal ezelőtt Varga Judit a következő nyilatkozatot adta közre saját Facebook oldalán:

A kormányzati, közjogi kommunikáció vénasszonyok pletykaklubjává fajul, amikor Varga Judit igazságügyi miniszter személyes, sőt személyeskedő nyílt levelekben társalog a feminista aktivistákkal. Péterfy-Novák Éva írónő és feminista aktivista a következő tegeződő nyilvános levelet küldte el korábban Varga Judit miniszter asszonynak:

Nyílt levél Varga Judit igazságügyi miniszternek

Tisztelt Miniszter Asszony, Kedves Judit!

Péterfy-Novák Éva író vagyok, de most, mint nő, mint anya írok neked.

Először is engedd meg, hogy mint földimet (én, mint egykori miskolci diák, például sok szörpöt megittam igen tiszteletreméltó édesapád által vezetett egységben), mint másik nőt, mint anyát tegezzelek.

Azt mondjuk kifejezetten sajnálom, hogy középiskolai éveinket nem ugyanabban az intézményben töltöttük (még akkor is, ha húsz év különbséggel tettük volna), mert úgy vélem, almamáterem, a Herman Ottó Gimnázium levegője, szellemisége mindenképpen jót tett volna neked.

De nem azért írok neked, hogy azon lamentáljak hogyan, és mikor vált belőled olyan ember, amilyen ma vagy, és mivel nem szeretnék túl hosszú és unalmas lenni, így a lényegre is térek.

Szeretném, ha elmondanád nekem, nekünk, akiket ez érdekel (mert sokunkat érdekel), hogy hány nőnek és gyermeknek kell még meghalnia, hogy komolyan vedd a családon belüli erőszakot.

Hogy komolyan vedd nőként, anyaként.

Hogy komolyan vedd miniszterként.

Szeretném, ha válaszolnál arra, hogy a féléven belül három „családirtás” elegendő indok-e arra, hogy legalább résnyire kinyisd a szemed, hogy átértékeld a lekezelő, lenéző kommunikációdat ezzel kapcsolatban.

Szeretném, ha magyarázatot adnál arra, hogy ki a felelős a 2019. december 15-én Győrben elkövetett családirtásért.

Ne maszatolj kérlek, én nem azokat a személyeket keresem, akik engedték a láthatást (nyilván a törvény által megkötött kézzel, akár téves szakértői véleménnyel, amivel kapcsolatban szintúgy tudjuk, mennyire kötött a kezük), mert véleményem szerint „fejétől büdös a hal”.

Azt mondd meg nekem, drága Judit, kedves földim (aki anya, asszony, nő vagy), hogy rajtad kívül kik azok (ha lehet kérnem név szerint), akik úgy vélik, hogy az Isztambuli Egyezmény ratifikálása veszélyes a társadalomra, akik szerint többek között a 31. cikk (amit azonnal idézek is, hogy figyelmesen elolvashasd), nem más, mint politikai hiszti.

Ha most anyámat idézném, akkor azt mondanám, hogy adok én nektek mindjárt olyan politikai hisztit, hogy arrulkódulsz, de nem idézem anyámat, így csak annyit kérdezek, hogy nőként, anyaként, miniszterként véleményed szerint van-e neked felelősséged a tegnap történtekben.

És ne, ne háríts Judit, ez nem az a szint, amikor lesöpörheted magadról a mocskot.

Ez az a szint, amikor ki kell állnod, elnézést kell kérned, és azonnal kampányolnod kell a ratifikálásért.

Hogy értsd is, mire gondolok, idemásolom az Isztambuli Egyezmény 31. cikkét.
Kicsit nagyobb betűre is váltok, hogy könnyebben el tudd olvasni.

31. cikk — Szülői felügyeleti jog, láthatási jog és biztonság

1. A részes felek megteszik a szükséges jogalkotási vagy más intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a szülői felügyeleti jogra és a gyermekláthatási jogra vonatkozó határozatok meghozatalakor figyelembe vegyék a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó erőszakos cselekményeket.
2. A részes felek megteszik a szükséges jogalkotási vagy más intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a láthatási jog vagy a szülői felügyeleti jog gyakorlása ne veszélyeztesse az áldozat vagy a gyermekek jogait és biztonságát.

Reménykedve (mert ugye az hal meg utoljára) várom válaszod.

Szeretettel ölel: Évuka

A Varga Juditnak szegezett feminista vádak persze pont annyira “eszesek”, mintha minden kocsmai pofozkodásért és az abban résztvevő garázdák sikertelen alkoholelvonó kúrájáért is személyesen a minisztert tenné valaki felelőssé. Ennek ellenére lehetséges, hogy ha “Evukán” és az ő hatásgyakorló képességén múlik, akkor kapnak a férfiak olyan Isztambuli Egyezményt a nyakukba, hogy “arrul kódulnak”. Megdöbbentő, hogy erre az alpári levélre még ha kisebb visszautasítással a hangütésében, de Varga Judit mégis nyilvánosan, érdemben válaszolt:

Tisztelt Péterfy-Novák Éva!

Visszautasítom, hogy két gyermek borzalmas halálát alantas politikai haszonszerzésre akarják felhasználni. Anyaként és igazságügyi miniszterként, mint minden jóérzésű embert, engem is lesújtott a győri gyermekgyilkosság tragikus híre.
A vonatkozó magyar jogszabályok megfelelnek az Isztambuli Egyezmény követelményeinek, konkrétan az említett 31. cikknek is. Mindez persze nem elégséges, ha ilyen tragédia előfordulhat. Átfogó kormányzati vizsgálat elrendelését kezdeményezem a felelősség tisztázása érdekében, hogy egyértelműen kiderüljön, a konkrét tragikus esetben mulasztott-e bármelyik állami szerv vagy annak alkalmazottja. Őszinte részvétem az Édesanyának és az egész családnak!

Kénytelenek vagyunk észrevenni, hogy bár Varga Judit visszautasította, hogy “alantas politikai haszonszerzésre akarják felhasználni”, de a végeredményt  tekintve maga is meglovagolta a feministák által felkorbácsolt hangulatot illetve a “nők és gyermekek védelmének” témáját, még ha úgy ültették fel a lóra őt, akkor is.

Úgy hírlik, hogy hasonlóképpen pajtási viszonyban levelezget és társalog Varga Judittal a gyűlölködő feminista facebook klubokból szalajtott Mérő Vera (“Veruka”?). Péterfy-Novák Évával egyesítve erőiket már egy újabb levélben is tovább ütötték a vasat. Felismerve, hogy programot adhatnak a miniszternőnek, most már Mérő Vera részletesen meg is üzente, hogy mit is kell(ene) tennie. “Természetesen” őket, a nőszervezeteket haladéktalanul megkeresni.

A feminista végkövetkeztetésekben mindig előkerül valamiféle női törvények követelése is. “Természetesen” sohasem egyenlőségpárti törvényeket szeretnének, hanem olyan diszkriminatív, a férfi áldozatokat semmibe vevő, férfigyűlölő törvényeket, mint például az Isztambuli Egyezmény. Értsük meg a feminista lelkületet! Nekik nem az a lényeg, hogy pragmatikus bűnmegelőzési eljárásokkal távol tartsa magától a társadalom a kriminális személyiségeket, hanem hogy végre kimondja a miniszternő is azokat a varázslatos szavakat, melyek a szemét, elnyomó, “strukturális erőszaktevő” férfiakról szólnak. Bármi áron akarják az Isztambuli Egyezményt, merthogy az már rögtön az elején a férfigyűlölő, radikális feminista dogmával kezdődik és ők ilyen alapvető, ratifikált kereteket szeretnének a további férfigyűlölő törvénykezés kikényszerítéséhez.

Kifejezetten vészjósló, de minimum “félreérthető”, ha Varga Judit ilyen hangulat, feminista hisztériakeltés közepette jelenti be, hogy a jelenlegi magyar törvények a korábbi meggyőződésével szemben sem elegendőek, “ha ilyen tragédia előfordulhat” és hogy a szülői felügyeleti jog és a láthatási jogok felülvizsgálatát is szükségesnek érzi. Amikor egyes kriminális esetekből általánosítóan férfiellenes felülvizsgálatok szükségességét vezeti le valaki, az több, mint aggasztó. Köztudott, hogy a feminista lobbisták számos esetben arról érveltek, nyilatkoztak, hogy az általuk “kényszer láthatásnak” aposztrofált törvények kerüljenek eltörlésre és lényegben az anyák dönthessenek önhatalmúlag, hogy mikor és milyen keretek között engedélyezik a láthatást az apa számára. Ha Varga Judit felülvizsgálatot emleget a láthatási és felügyeleti jogosultságokkal kapcsolatban, akkor az apák és az érdekképviseletüket ellátó férfiszervezetek jogos aggodalmát ébreszti fel.

Amikor Varga Judit, a fenti videó kapcsán megindokolta, hogy miért nem támogatják az Isztambuli Egyezményt, csupán a kötelező gender-oktatást és a létrehozandó bevándorlási kiskaput említette. Felháborító és tűrhetetlen, hogy a kormányzati kommunikáció még soha egyetlen szóval sem adott hangot annak, hogy akceptálják a férfiszervezetek tiltakozást, merthogy az Isztambuli Egyezmény diszkriminatív és semmibe veszi a családon belüli erőszak fiú-férfi áldozatait. Holott az Országos Kriminológiai Intézet által már 2005-ben elvégzett kutatásból tudhatjuk, hogy a kiskorúak sérelmére a családban elkövetett bűncselekmények áldozatainak 66 százaléka fiúgyermek és a családon belül elkövetett emberölések áldozatainak 61 százaléka férfi. Nemzetközi kutatásokból azt is jól tudjuk, hogy a kiskorú gyermekek terhére megvalósuló erőszakos bűncselekmények elkövetője illetve egyik társtettese hozzávetőleg kétharmad részben az anya. Mindezek miatt egyenesen valóságtagadás, amit az Isztambuli Egyezmény a “családon belüli erőszakról” állít. Jellemző módon csak  azt a “strukturális erőszakot” hajlandó felismerni, amelynek az elkövetői nem a nők.

Látva más európai államokban a feminista erők hatalomátvételét; a feminizmus szívós, akár apró lépésenként is az egész társadalmat romba döntő erejét, roppant aggasztó, amikor Varga Judit igazságügyi miniszternő efféle kommunikációval lép a nyilvánosság elé. “Rosszabb idegzetű” férfiemberekben ilyenkor felmerül az a hátborzongató, – de valójában nem is annyira képtelen – disztópia képe is, amikor Evuka, Veruka és Judika együtt megbeszélik a maguk női módján és eldöntik, hogy milyennek is kell lennie a világnak a jövőben.

Post Author: Alter Ego

Alter Ego
Érdekelnek az emberek. Érdekelnek a közösségek. Mindez a pszichológia és a társadalomtudomány nagyítója alatt is. Mindig is meghökkentettek és lenyűgöztek az egyéni- és a közgondolkodás paradoxonjai. Emellett van személyes véleményem is a világról, sőt nem átallom néha le is írni. Elismerem, hogy az elemző énem felett néha a privát szenvedélyességem győzedelmeskedik, ezért a kedvenc műfajom a publicisztika.
f Facebook
35 megosztás


229
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
19 Egyéni hozzászólás
210 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
31 Hozzászólások szerzői
Pash Cutterzgy001OlajfaloSirius122Naooo Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
tobbneju
Olvasó
tobbneju

Ezek az Evuka félék ezzel a hisztéria keltéssel alapvetően két dolgot akarnak elérni:
– 1., Női “bemondásra” kitiltsák a férfit a közös lakásból.
– 2., Női “bemondásra” eltiltsák a férfit a gyerekeitől.
Már most is borzasztó sok női visszaélés van ezzel a “játékkal”, hazudnak mint a vízfolyás. Sablonszerű a ver engem/veri a gyereket/a leghülyébbeknél már a gyereket is szexuálisan zaklatja az apja a nő szerint. Nem lenne szabad ilyen hisztériás libák miatt még kockázatosabbá tenni a férfi/nő együttélést, ami egzisztenciálisan így is túl kockázatos már férfi szempontból. Ezt nem szabad tovább fokozni férfiak lakhatásuktól és gyerekeiktől női “bemondásra” való megfosztásával. Ezek az Evuka félék már megint egy olyan jogért harcolnak, ami a gyakorlatban csak nőknek jelenthet előnyt, bár papíron mindenkire vonatkozna. Említettem már, hogy sem válással, sem házastárs utáni örökléssel soha nem tudott még férfi meggazdagodni. Mert van a “szemre” egyenlőséget biztosító jogszabály, meg van a valóság. Ha tovább lazítunk a dolgokon, akkor a nők még undorítóbbakká válnak: az efféle egyezmények szellemiségében foganó jog és jogalkalmazás csak ehhez vezethet.

Rokapapa
Újságíró

Az isztambuli egyezmény nem buli ez világos, erre több szót nem is vesztegetnék.

Ami pedig ugy álltalában a családon belüli erőszakról az eszembe jut az nem más mint a feminizmus.
Ha a mai fiatal vagy középkorú embereknek lett volna anyjuk aki otthon nevelte volna és gondoskodott volna rólluk ahelyett, hogy munkahelyen robotól plusz a mai anyák is othon lennének munka és karrier helyett akkor nem lenne ennyi erőszak.
Nem kell ide semmiféle egyezmény vagy jogi mellébeszéles csak visszakell adni a gyerekeknek az anyjukat és a problémàk zöme magától megoldódna.

Ami pedig a minisztert illeti jól példázza a válaszában a kormány álláspontját de azért belekeverte a sajátját is.
Ismét megerősítette bennem azt az érzést, hogy egyetlen nő a politikában vagy bátmely döntéshozó poszton pont egyel több a szükségesnél vagy az elfogadhatónál.
Már maga a tény, hogy a válaszában mint “nő” is véleményt alkotott bizonyítja alkalnatlanságát. A magam részéről elvárom minden közéleti személyiségtől, hogy a poszrját és ne a nemét képviselje.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

” Ami pedig ugy álltalában a családon belüli erőszakról az eszembe jut az nem más mint a feminizmus.
Ha a mai fiatal vagy középkorú embereknek lett volna anyjuk aki otthon nevelte volna és gondoskodott volna rólluk ahelyett, hogy munkahelyen robotól plusz a mai anyák is othon lennének munka és karrier helyett akkor nem lenne ennyi erőszak.
Nem kell ide semmiféle egyezmény vagy jogi mellébeszéles csak visszakell adni a gyerekeknek az anyjukat és a problémàk zöme magától megoldódna.”

Tudod nagyon jól,hogy én vagyok az egyik legnagyobb szószólója annak,hogy egy nő ameddig csak lehet,minél tovább maradjon a gyermeke mellett ,későbbiekben is,ha lehetséges csak részmunkaidőben dolgozzon.
Úgy vélem a feminizmus sok mindenről tehet (főleg az utolsó hullámai), pl ellentétek szítása a két nem között, a férfiak általánosítva kezelése (minden férfi erőszaktevő stb),adott estben tények, adatok elferdítése. Diszkrimináció támogatása, ,jogi egyenlőség ellenes cselekedetek,ezek mind,mind a “vérfeminizmus” bűntettei.

Tehát ,te úgy gondolod,hogy a családon belüli erőszakról a feministák (és ugye minden nő feminista valamennyire, hisz már beleszülettünk),a nők tehetnek ? Ne haragudj,de ez mennyivel kevésbé szélsőséges és igaztalan hozzáállás,mint amit a feministák képviselnek? (miszerint mindenről a szemét férfiak tehetnek ).

Hány otthon lévő,szerető anya esetében vált családi erőszak elkövetővé a gyermek,mert ,örökölte, apja ütötte-vágta, meghalt, elhagyta őket az apjuk stb ? Sokban . Szerinted nem volt családon belüli erőszak a boldog békeidőben ? Nem voltak agresszív szülők,gyilkosságok, testi sértések ? Dehogynem.

Továbbá, még mindig tényleg mantraszerűen ismételgeted azt a történelmi hazugságot,amit már milliószor többen megcáfoltunk,rengeteg linkkel és történelmi dokumentummal igazoltunk (nem csak én,de Tóth György Károly is és más is) ,miszerint itt a feminizmus miatt dolgoznak a nők . Miért nem lehet elfogadni azt a történelmi tényt ,és JELENLEG EZT NYÖGJÜK,ez a történelmi hagyatékunk,hogy a nők 90 %-nak nem volt választása a 2. világháború után . Előtte volt ,a legtöbben házasságukig dolgoztak csak , vagy kényszerből,hogy ne dögöljenek éhen.
Itt, ebben a térségben nem voltak feminista felvonulások,hogy a nőknek joga legyen dolgozni. Szerinted a feminizmus tehető felelőssé azért,mert a kommunista uralom alatt szükség volt az olcsó munkaerőre ? Hogy a Szovjetúnió szó szerint parancsba adta több százezer nő munkába állítását? Az egész egy politikai játszma volt,viszont az akkor kialakult kétkeresős családmodell átkától azóta sem tudtunk szabadulni. Nekem sohasem volt választásom, anyámnak sem és idősebb korára nagyanyámnak sem. (érdekes nagyanyám 2.vh előtt nem dolgozott katonatiszt feleségként,utána gürcölhetett még nyugdíjas korában is ).

Jelenleg a családi háztartások zömében ,ha a nő keresete kiesne ,kb éhen halnának a családok. Vagy fűtés nem lenne,de egy biztos nem tudnának még alap szinten sem megélni egy keresetből (magyarországi keresetből),pláne ,ha törlesztőrészlet is van. Ráadásul a fiatal férfiak,családalapításra még hajlandók jórésze,nem is kívánja egyedül eltartani a családot,eleve elvárja a női munkavállalást (több ilyen hang van itt is a FH-on)

Pontosan hogyan gondolnád a nők kivezetését a munkaerőpiacról ? (most ,amikor eleve munkaerőhiány van )
Szerinted lenne elég férfi jelentkező óvodákba,iskolákba, bölcsibe,takarítani,adatot rögzíteni,futószalag mellett állni , ápolni, konyhán dolgozni, ügyfélszolgálatokon idiótákkal vitatkozni, védőnősködni (vérben,gennyben szaros wc-ben túrkálni ) . Ugye ezt te sem gondolod komolyan…A legtöbb nő nem valami nagy karrier munkahelyen,meg magas pozícióban dolgozik ,csak azt látod,hogy van néhány valóban karrierista feminista,de dolgozó nők zöme nem ebből tevődik ki. Ráadásul abban a pillanatban,amikor bárki megtiltaná a nők szabad munkavállalását ,vagy csak megpróbálná kb börtönbe dugnák. Ez tény, egyszerűen nincs értelme erről ábrándozni.

A jelenlegi helyzet térségünkben történelmi örökség,amit politikai célok és érdekek formáltak azzá,amivé mostanra vált. Persze,nyilván az elmúlt évtizedekben beleszülettek már ebbe a rendszerbe a nők és a férfiak is. Mindenkinek természetes,hogy a nők dolgoznak ,bármennyire jó lenne ,ha minél többen otthon tudnának lenni a gyerekekkel, mára sem a keresetek,sem a társadalmi hozzáállás nem ennek kedvez. Az egyetlen,amiben látom a nők felelősségét, hogy abban az esetben is visszamennek dolgozni,amikor még maradhatnának otthon valameddig (gyerek 2-3 éves koráig),vagy amikor szinte teljesen elhanyagolják a családot anyaként,mert fontosabb a karrier. (pedig egy fenékkel két lovat valóban nem lehet… )

Rokapapa
Újságíró

Elsőként megemliteném, hogy azon férfiak bántalmazzák a gyerekeiket akinek az élete vagy kisiklott vagy egyszerűen nem volt anyjuk a már korábban leírtak végett.
A női munkavállalás egy orbitális történelmi és politikai hazugság amelyet a feministák találtak ki és terjesztenek.
Az tény, hogy a háborúk miatt kényszerűvé vàlt a női munkavállalás kb. 20 évig. Ezt kövezően még a sokat szidott kommunista rwndszer sem tudta munkára kényszeríteni még a nők felét sem, persze ez annak volt köszönhető, hogy kevés olyan munka volt amit a nők eltudtak végezni. Majd jött a rendszerváltás és a valódi szólásszabadság amit a feminista szervezetek azonnal ki is használtak és nagy hangon követeltek a több munkalehetőséget a nőknek.
Ennek okai is ismertek de erről most nem írnék kisregényt.
Az egykeresős családmodell azért nem működhet mert a nőket a feminizmus tömegesen munkára kényszerített. Ám ezen munkákhoz feltételeket kellett és kell biztosítani amik hatalmas pénzeket igényeltek, igényelnek. Plusz a nőknek létrehozott számos teljesen felesleges munkakörökhöz képzést is kellett biztosítani ami további súlyos feleskeges költségeket emészt fel.
Természetesen nem minden dolgozó nő munkája felesleges vagy semmittevő de legalább a háromnegyedrészük munkálya csak pénzbe kerűl bármiféle haszon nélkül. Így aztán érthető, hogy egy kereset kevés hisz a valódi munkàt végző emberekbek – többségében férfiaknak – meg kell keresniűk a nők többségének a fizetését is, a nők felesleges munkályához szükséges feltételek költségeit is és a nők felesleges oktatásának költségeit is ( lásd. Felsőoktatási ” büfé” szakok).
De tovább megyek, a nők munkájával valóságos vagyonokat költ az állam a káros és felesleges gyermekfelügyeleti intézményekre amelyek költségeit is a valóban dolgozó embereknek kell kitermelnie.
Mindezek együttesen azt eredményezik, hogy egy
átlag hasznos munkát végző embernek – nemtől függetkenűl – a bérének a háronszorosáért kell megdolgoznia. Így érthető, hogy egy keresetből nem lehet megélni de még ketten is csak egy fizetés kétharmadát keresik meg.

Nincs olyan nyugati ország ahol a női munkavállalás költségei ne kényszerítenék ki a gazdaság folyamatos növekedését (ami környezetszennyezés növekedésével is jár. Igen arról is a feminizmus tehet) de nég így is folyamatos a hanyatlás ami megszorításokhoz vezet. Magyarország egyik nagy hátránya, hogy eleve alacsony szintről kezdett el hanyatlani és nagy előnye, hogy a hazai feminista szervezetek még nem tudták olyan arányban munkára kényszeríteni a nőket mint számos országban.

Röviden a női munkavállalás ezeket eredményezi.
Hogy ez most jó vagy sem azt mindenki döntse el.

Delin
Olvasó
Delin

Ròkapapa, nagyon nem akarok beleszòlni, de ha a “nyugatbòl” indulsz ki ott nincs ingyenes felső oktatàs, vagy gyermekgondozàs, a női emancipàciòra mèg sem hatott negatìvan. Ez MO-on a szoci/komcsi rendszer hatàsa, nem a femikè.

Azt pedig megint kifelejted, hogyha ma a a 40 alatti korosztàlyt nèzed, a fèrfiak igènyei is nagyban megvàltoztak a nőkkel szemben. Van persze ma is, aki nagycsalàdot szeretne, vagy egy full htb felesèget. Ők a kisebbsèg. Ma mindkèt nem igyekszik kitolni a gyerekvàllalàst, első sorban a sajàt individualizmusa miatt, először èlvezzük az èletet felkiàlltàssal. A gyerek kötöttsègekkel jàr, bekorlàtozza erősen a szülők mozgàsterèt, nem csak az anyàkèt, az apàkèt is. Amolyan èdes teher, egy szolgàlat, ami folyamatos 0/24 òràs kèszenlètet igènyel. Erre a tènyre könnyű legyintenie az idősebb korosztàlynak, vagy nem èszre venni a megnövekedett versenyt minden tèren, amit nem a nők okoznak első sorban, hanem a globalizàciò ès a technològiai ùjìtàsok.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Igen Delin, én is így látom,már a mai negyvenesek és ötvenesek körében sem igazán népszerű (férfiakról beszélek) a nagy család, a kizárólagos családfői szerep. A fiatalabbak körében meg egyáltalán nem népszerű már maga a család sem ,maga a gyermekvállalás sem. Elég sok fiatal fiú és férfi is dolgozik itt,egyetlen egyről sem tudok, aki kizárólagos eltartó szeretne lenni. Egyáltalán nem találkozni ilyesmivel,egyszerűen nincs igény rá. De megkérdezhetjük a FH-on olvasó,kommentelő 20-40 közötti korosztályt,hogy ki az aki szeretne ilyet és van legalább 4-500 ezres nettó jövedelme és akkor még ugye nem élünk nagylábon mondjuk egy 4 fős család esetében (és min 3 gyerek lenne ideális). Meg lehet élni belőle ,de ha törlesztőt,bérleti díjat is kell fizetni,akkor azért már igen észnél kell lenni.Persze nyilván ez igényeken is múlik,lehet a gyerekruhákat turkálóból,vagy örökölve szerezni,nem kell minden nap hús ,a telefonokat sem kell évente cserélni, 2 kocsi sem kell a családba és campingbe is lehet nyaralni menni.

the hermit
Olvasó

Én 51 éves vagyok, de ezt a szót, hogy “családfő” csak szitokszóként hallottam emlegetni egész életemben.
Hát micsoda patriarchális elhajlás ez??? Undorító még elképzelni is.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

A családfő szerintem szép szó. Viszont egyre kevesebbek alkalmasak rá,hogy azzá váljanak. És egyre kevesebb nő ismeri el azt (ez is igaz),hogy van , lehet létjogosultsága ,hogy egy férfi családfő legyen.

the hermit
Olvasó

A társadalom kukázta ki a családfői szerepet, ezek után a férfiak miért törekedjenek arra, hogy alkalmassá gyúrják magukat a szerepre?

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Zombi, attòl, hogy van pàr kivètel pl Skòciàban ingyenes a BA, egyàltalàn nem ez a jellemző (pl USA, UK).

18-20 èves gyerekvàllalàs akkor jöhet szòba egy nőnèl, ha van kinek szülni ès mire. A kiszolgàltatottsàg női rèszről ilyenkor is elèg nagy a fèrfi felè, ill. a csalàdnak is rizikòs az egykeresős model. Azonban èn mèg mindig nem làtom erre a tömeges igènyt a 25-35 èves fèrfi korosztàly rèszèről. Ràfoghatod ezt a nőkre, ha ùgy kènyelmesebb, de ehhez kèt ember kell, amire jelenleg egyik nemnèl sincs akarat.

felala
Olvasó
felala

>Azonban èn mèg mindig nem làtom erre a tömeges igènyt a 25-35 èves >fèrfi korosztàly rèszèről.

Nagy valószínűséggel azért, mert amígy csak egy pohár tejet szeretne, ma már nem szükséges, vagy kötelező elvennie a tehenet, de ha már bocit is akar, akkor kénytelen.

Delin
Olvasó
Delin

Pont arròl beszèlünk, hogy nem akar bocit…A bocihoz pedig ma màr nem kell hàzassàg.

felala
Olvasó
felala

Helyesebben: még nem akar és nagy valószínűséggel nem az aktuálistól.
A házasság az elköteleződés szinonímája lenne, nem a konkrét aktus.

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Èn èrtem Zombi. Te viszont azt èrtsd meg, hogy egy 18-20 èves nő csak olyan fèrfihoz fog fèrjhez menni ès gyereket szülni, akit ő alfànak tart. Ez egy ilyen jàtèk.

zgy001
Olvasó
zgy001

Olajfalo
Olvasó
Olajfalo

Ez működik náluk még 20 évvel és két férjjel később is. A buliban a nőknek bemutattam egy ismerősömet, akiről később elmondtam nekik, hogy három kft-je van. Egyből rástartoltak, és ha nem nyilvános helyen vagyunk, akkor rojtosra pippantják a farkát . Ennyit a finnyás főiskolát végzett hölgykoszorúról. Biztos “működő kémia” szakon végeztek. Ugyanez munkahellyel rendelkező szakmunkásnál, aki válófélben volt. Amikor a nők megtudták, hogy válik, de van egy lakása, amit még 101 évig törlesztenie kell, azonnal megindult a nyomulás.

Reszet Elek
Újságíró

Másodiknál minek?

Olajfalo
Olvasó
Olajfalo

Delin, szülnek már korábban is , olyanok, akiknek elméletileg nincs mire. A rokonság helyett a gondoskodó állam látja el őket. A te adódból is. Olyan r om a ntikusak azok a zsákfalvak…
A kiszolgáltatottság ott van a másik oldalon is. Sok válás után lenullázott férfi élete kerül végleg mellékvágányra.
Ha pedig megkérdezed a Budapest Park bejáratánál lévő fiatalokat, akkor rájössz, hogy a harmaduk egyáltalán nem akar gyereket. Ebbe az országba. Itt a kinek szülni és mire.
Ráadásul sokan ugatós terroranyu mellett nőttek fel.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

” Az egykeresős családmodell azért nem működhet mert a nőket a feminizmus tömegesen munkára kényszerített. Ám ezen munkákhoz feltételeket kellett és kell biztosítani amik hatalmas pénzeket igényeltek, igényelnek. Plusz a nőknek létrehozott számos teljesen felesleges munkakörökhöz képzést is kellett biztosítani ami további súlyos feleskeges költségeket emészt fel.”

Nem,nem a feminizmus kényszerítette ,ez egy hatalmas tévedés,az alábbiak történelmi tények. Utánaolvashatóak és ellenőrizhetőek. Minden történész (pártállástól függetlenül ) igazolni fogja. A Feministák Egyesületét 1949-ben betiltották. A politikába nő nem ugathatott bele:

“1945-ben a Magyar Kommunista Párt szorgalmazására alakult a csak elvileg pártfüggetlen(61) Magyar Nők Demokratikus Szövetsége (1957-től Magyar Nők Országos Tanácsa), amely céljául tűzte ki a nőszervezetek egyesítését.

1945 után a Feministák Egyesülete (számos más nőszervezettel együtt) megkísérelte az újraalakulást. 1946-ban eszméltek fel, „hogy elfeledték kérni az újraindítási engedélyt, és azt 1947. április 2-án meg is kapták.”62 Bebizonyosodott azonban, hogy az új társadalmi közegben elvesztették a mozgásterüket, és generációs konfliktusok miatt sem tudtak együttműködni az MNDSZ tagjaival.63 A fiatalabb nők nem náluk keresték a helyüket, és az akkori elnök, Szirmai Oszkárné próbálkozásai dacára a korábbi támogatók, pl. lapszerkesztőségek elpártoltak tőlük, közleményeiket nem hozták le.64

„Az 1949. november 26-án elfogadott XLIII. tc. kimondta a nők egyenjogúságát. Az 1949-es alkotmány minden dolgozónak megadta az egyesülési jogot, viszont 1948. április 17-e után hivatalosan beleolvadt az MNDSZ-be.”67 Az MNDSZ-ben (a későbbi Magyar Nők Országos Tanácsa, MNOT) ugyan számos olyan tag akadt, aki valóban fontosnak tartotta a nők egyenjogúsítását, a szervezet maga viszont, a cinikus módon felülről létrehozott, centralizált érdekképviseleti intézmények egyikeként68, csak igen korlátozott mértékben tudta a nők érdekeit képviselni. Ez alapján sajnos feltételezhető, hogy (a civil szerveződés teljes ellehetetlenítésével párhuzamosan) az emancipáció ily módon való intézményesítése diszkreditálhatta a feminizmust, és hozzájárulhatott a nőmozgalommal szembeni ellenérzés kialakulásához.69 Ennek további lehetséges okai a mozgalmakban való csalódottság, [24] a politikai cinizmus70, valamint (a kommunizmus bukása nyomán) az „utópiákból” való teljes kiábrándulás.71 ….

NAGYON FONTOS:

A feminizmus valódi jelentésének, tartalmának megismerését szintén gátolta, hogy a Feministák Egyesületét 1949-ben végleg betiltották, és az emléküket is igyekeztek – sajnos, sikerrel – kitörölni a társadalmi tudatból. Ennek oka, hogy a nők emancipációját a kommunizmus a saját állami „feminizmusa” számára akarta kisajátítani.

A ’60-as, ’70-es években „a házastársi és munkatársi szerepek összehangolhatósága biztosítása érdekében bevezették például a GYES-t, igyekeztek széles körben hozzáférhetővé tenni a patyolatot, a bölcsödéket és (a lakótelepi lakások kisméretű konyháival együtt) a mirelit ételeket.”72 Ezzel – és egyáltalán a nők munkába áll(ít)ásával, valamint az imént említett alkotmányos egyenlőséggel – számos olyan „vívmány” valósult meg, amiért a nyugati feministáknak keményen meg kellett küzdeni, „azzal a megszorítással, hogy létüket itt nem a nők érdekérvényesítésének köszönhették, hanem a rendszer foglalkoztatáspolitikai igényeinek.”73

Pl. a Rákosi-korszakban a nehézipar fejlesztésére irányuló szovjet felszólítás miatt igyekeztek nagy számban bevonni a nőket a korábban csak férfiak számára fenntartott szakmákba. Valódi feminizmusról már csak azért sem beszélhetünk, mert szó sem volt választásról, a nőket kényszerítő jelleggel állították munkába74; ráadásul a munkaerőpiacon a nők másodlagos pozíciója megőrződött, végzettségüknek megfelelő munkához nehezebben jutottak, és azonos munkakörben dolgozó férfitársaikhoz képest kevesebbet kerestek.75 Kőrösi Zsuzsanna leírja, hogy 1949 és ’79 között a szakmunkásnők aránya csökkent, és nagyobb számban jelentek meg a segédmunkások között, míg a férfiaknál, akik a mezőgazdasági szektoprban a nőknél 30%-kal többet kerestek, fordított tendenciát lehetett megfigyelni.76

A szocialista „feminizmus”, további fogyatékosságaként, a nők munkába állításával egyidejűleg elmulasztotta megkérdőjelezni, hogy a házimunka és a gyermeknevelés a nő feladata; azaz ebben az állítólagos emancipációban nem merült fel a nő és férfi közötti otthoni munkamegosztás még lehetőség, elképzelés szintjén sem.77 Így kialakult a nőket sújtó kettős teher; a férfiak távolmaradása a privát szférától azonban olyan természetesnek és megváltoztathatatlannak számít(ott), hogy – az emancipációhoz, feminizmushoz való, ma is tartó kétes viszonyulás további lehetséges okaként –, hamarabb vált szokássá a nők túlterheltségért az „egyenjogúságot” hibáztatni.”…

” Mindezen, egymással is szövevényes összefüggéseket alkotó okokból kifolyólag nálunk, pl. Jugoszláviával ellentétben88, a feminizmus második hulláma gyakorlatilag elmaradt. 1945 és ’89 között az egyetlen valóban rendszerkritikus feminista megmozdulás Kőrösi Zsuzsa és férje, Pór György, valamint társaik: Márkus Piroska és Veres Júlia akciója volt, 1973-ban.89 Kőrösi Zsuzsanna egy tanulmányt írt „Tézisek a nők helyzetéről” címmel, amelyben cselekvésre biztat a nők valódi egyenjogúsága érdekében. Kőrösi továbbá a tervezett népesedéspolitikai intézkedések (abortuszszigorítás) elleni tiltakozó mozgalmat szervezett, ennek érdekében 1553 aláírást gyűjtöttek össze.90 A rendszer ellenségeinek nyilvánították őket, Kőrösi nem fejezhette be egyetemi tanulmányait, Pórt pedig elbocsátották az állásából91, és végül mind a négy aktivista emigrált. Kőrösi a Sorbonne-on és a Columbia University-n tanult, újságíró, fordító és filmrendező lett.92 Jelenleg is Franciaországban “…

A Feminista Hálózat végül 1990. június 8-án alakult meg a MÚOSZ (Magyar Újságírók Országos Szövetsége) székházban, az Egyesület székhelyéül Adamik Mária lakását jelölték meg.

1990-re itt olyan masszív 2 keresős családmodell alakult ki,amiből azóta sincs menekvés,még annak sem,aki akarna igazán.

Hol volt ebben a fenti történetben az,hogy nők ezrei és feminista tömegek követelték a munkát a két műszakot ?
Sehol. Nem volt választásuk.

zgy001
Olvasó
zgy001

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Hatalmas :

” Ez többek között a női munkavállalás, a nők politikai és közéletben, az államigazgatásban, a fegyveres testületekben, illetve a felsőoktatásban lévő számarányának felülről történt állami szabályozásában nyilvánult meg. A kelet-európai, szovjet típusú rezsimekben a nők tömeges munkába állítása, valamint szétosztásuk például a nehéziparban, sokszor akaratuk ellenére, voluntarista módon történt meg. ”

Az,hogy ameddig a sima feminizmus szószólói nők és jogokat követelnek, addig az akkori rezsimekben ,politikai vezetésben nők nem vettek részt (max egy-két arc,mint pl Ratkó Anna,aki csak egy név volt,de semmi beleszólása sem volt a döntéshozatalba),nem jogaik,hanem kötelességeik voltak a nőknek.És a FÉRFIAK döntöttek helyettük. Arról is,hogy munkába álljanak.

( https://www.origo.hu/hirmondo/tudomany/www.rice.edu/www.rice.edu/www.planckendael.be/www.pnas.org/20160308-munkasmozgalom-clara-zetkin-ii-internacionale-nemzetkozi-nonap-ensz-feminizmus.html)

zgy001
Olvasó
zgy001

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Hm. Nem a végeredmény számít ,mert azon már sajnos nem tudunk változtatni (vagy nem nagyon) . Ha annyi millióm lenne ,ahányszor itt olvastam ,kommentben ,cikkben stb,hogy mi nők akartuk ezt,együk meg ,amit főztünk, meg a csak a szimpla minden napi életben,hogy ez van,ez az egyenjogúság ára stb,akkor igen gazdag lennék. Ebben bizony folyamatos nőhibáztatás van és ez igazságtalan. Érdekes,hogy a hatvanas,hetvenes, nyolcvanas években senkinek nem jutott eszébe a feminizmust és a nőket hibáztatni ezért. Akkor még tudták a férfiak,hogy ez nekünk mekkora teher (igaz nagyon nem segítettek benne, tisztelet a kivételnek). Csak az elmúlt 3 évtizedben vannak hangok ezzel kapcsolatban. Kb azóta,amióta egyáltalán létezik jelentősen feminizmus Magyarországon ,de azzal kapcsolatban szépen mindenki becsukja a szemét és elfelejti,hogy mi volt előtte.

zgy001
Olvasó
zgy001

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Ezd már kezd szürreális lenni . Vagy nagyon jól adod a hülyét és röhögsz, hogy megint bevette valaki a szívatásod, de szerintem remekül szórakozol, mivel nam tudom és nem akarom feltételezni, hogy ennyire korlátolt egy faék vagy , akit ugye sem a tények, sem a bizonyítékok nem tudnak megingatni a mantráiban.

Komolyan kömnyek szöktek a szemembe , de a röhögéstől. Szóval itt a nők , a feministák kikövetelték ,hogy dolgozhassák a nők agyon magukat, hajnaltól vakulásig, gyárban, aztán otthon ís ,a mangina szocialista- kommunista állam pedig asszisztált. A feministáknak sikerült a Szovjetúniót is meggyőzni ( miközben betiltották őket) ) hogy a nők százezer számra dolgozhassanak 3 műszakban a gyárakban . Még a szüfrazsettek pontjai között sem szerepelt, hogy dolgozni akarnak! Muszáj volt dolgozniuk, hogy ne dögöljenek éhen ! A munkakörülményeik javítását akarták ! Ez TÉNY!

A másik kommentedre csak annyit, hogy az egyedüli, aki hisztizik, te vagy! És egy férfitól ez elég gáz…

( a gyerekek háromnegyede kb semmit nem tanulna, ha rájuk lenne bízva, így legalább valami ragad rájuk, alapszinten valamit felszednek )

Egyébként én vagyok a komplett hülye, veled szóbaállni!? No ezt a hibát többet nem követem el.

Ui: én egy amúgy egy itteni megítélés szerint manginával ( mondjuk nem papucs), inkább white knight-tal élek együtt hosszú évek óta és imádom…

zgy001
Olvasó
zgy001

the hermit
Olvasó

Ó, hát persze. férfiakat kollektíve hibáztatni bármiért helyes, sőt kívánatos. elvégre a patriarchátus… az évezredes nőelnyomás…. mennyivel egyszerűbb ezeket elhinni, mint felelősséget vállalni a saját szarodért, nemde? Own your shit, ahogy Paul Elam mondaná.
azt se te, se más nem tudja megcáfolni, hogy a pina azért a nőknél volt mindig.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Dehogy helyes. Olyan nincs , hogy kollektíve minden férfi felelős azért. , amit egyébként tényszerűen egyértelműen egy kizárólag ( vagy99%-ban ) férfiakból álló csoport követett el, tett meg. Mint fordítva sem igaz. Mindjárt elmagyarázom. Egyébként én vagyok az egyik legnagyobb szószólója a felelősség vállalásnak.

Pl. A háború kizárólag férfi business. Nők soha nem ugathattak bele igazán. A világháborúk nem a nők, meg feministák miatt törtek ki ( mint ahogy itt páran tényleg már-már elmebajos szinten állítják) . Ettől még nem tehet minden férfi róla, nem felelős kollektíve minden férfi ezekért a borzalmakért .

Vagy a tiszazugi mérgező asszonyok esete. Undorító, aljas, kegyetlen módon mérgezők, mind nők voltak. ( ha jól rémlik száz fölött, vagy körül volt a vádlottak száma). Ez nem jelenti azt , hogy az összes nő, vagy akár az összes tiszazugi nő felelős lenne érte.

Leírok pár kizárólag , vagy szinte kizárólag női felelősséget. Ettől még ez nyilván nem általános nőhibáztatás, hanem egy tény, hogy ezekért kizárólag nőnemű emberek felelnek:

Kakukkfiókák a családban. Ugye ez nem kérdés.
Az abortuszok ( most az egészségügyit leszámítva) 30-40%-a, amikor apuka tudta nélkül, vagy akarata ellenére teszi meg a nő ( Magyarországon az abortuszok férfi támogatottsága, amikor a nővel egyetértésben döntenek így 67 %, a múltkor linkeltem egy nagyon átfogó , világ nagyon sok országát felölelő tanulmányt erről)
Lelki terror családon belüli erőszakban , ez ugyan nem kizárólagos , de túlnyomó részt valóban a nők követik el.

Minden olyan szülés utáni csecsemőgyilkosság, amikor a környezet valóban nem tudott róla, amikor sikerült ténylegesen titokban tartani a terhességet ( ezt becsülik kevesebbre)

A nők kötelező munkába állítása egy történelmi , egy párt-politikai döntés volt 1945 után. Ebben a nőknek nem volt szava . Ez is egy tény. A döntéshozók férfiak voltak, mind a magyar szocialista kommunista vezetésben, mind a Szovjetúnió részéről. Nyilván nem minden férfi felelős ezért , sőt jó eséllyel a férfiak többsége nem ilyen döntést hozott volna. A mai napig hatással van az életünkre , szenvednek tőle nők férfiak egyaránt.

De egy olyan dologért, döntésért a nőket és az akkor egyszerűen nem létező feminizmust hibáztatni, amit egy kizárólag férfiakból álló csoport hozott azért már a non plus ultra kategória.

Mondjuk ez olyasmi , mintha a tiszazugi esetnél a férfiakat hibáztatnánk , mert ők találták fel a légypapírt . Vagy miért kellett ellövetni a férfiaknak a karjukat, lábukat az első vh-ban

Igen , a pina a nőknél van, csak ez háborúkban kompetenseket, vagy anno 45 után a politikai döntéshozókat , a Szovjetúniót baromira nem érdekelte és nem hatotta meg.

És igen minden férfi és nő, minden ember vállaljon felelősséget a tettéért, de kollektíve egyetlen nem sem hibáztatható mások cselekedeteiért.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Ugye nem akarsz Alter belemenni a ki írtott ki több embert játékba. Ebben magasan a férfiak nyernének az összes történelmi dokumentumot feldolgozva. (a 70%-ban férfiak által is támogatott abortuszokat hagyjuk ki a témából)

Jó eséllyel több történelmi könyvet olvastam el , mint te ( persze ez soha nem fog kiderülni) . Konkrétan Virginia Woolfot sosem, egyáltalán nem olvasok feministsa irodalmat és a Szolgálólány meséjét sem nézem, sőt még agitálok is ellene.

Én nem állítottam , hogy nem éltek uralkodónők, de még Nagy Katalin cárnő alatt is,aki nőként tán a legtöbbet háborúzott, a katonai döntéseket férfi tanácsadóival hozta meg.

Végezetül én is linkelek egyet, a 10 legnagyobb háborút, a legtöbb életet követelőt. Egyiknek sem volt köze a nőkhöz.
Tudod legyen jó napod, kb annyira felelősek a nők a háborúkért, mint a férfiak Tiszazugért. 7%-ban.

Továbbá téged is megkérdezlek , mik azok, amiért szerinted kizárólagosan, vagy túlnyomó többségben a férfiak felelősek ? Én leírtam a nőkét.

Mert egyre jobban olyan érzésem van egy-két,de sajnos szaporodó komment miatt, hogy mi nők vagyunk felelőssé téve mindenért. Miközben a legtöbb dolog közös. És ez bizony semmiben nem különbözik a feminista mindenért kizárólagosan a férfiakat hibáztató szemlélettől és ez igen elkeserítő.

https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bor%C3%BAban_elhunytak

hunbagira
Újságíró

Itt egyet kell értenem, Vivivel.

Reszet Elek
Újságíró
VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Mi sem áll távolabb tőlem. De hogy jön ez ide?

Felelősség, erről volt szó. Kizárólag felelősségről írtam , férfigyűlölő sztereotípiát csak te képzelsz mindenhova. Arról kommenteltem, hogy mia az, ami egészében, vagy túlnyomó többségében női felelősség és mi az, ami szetintem férfi. Azt is írtam , hogy a legtöbb dolog közös.

Volt egy teljesen egyszerű, nem támadó, érdeklődő kérdésem. Mi az, ami szerinted kizárólagosan, vagy túlnyomó többségben férfi felelősség ? Van ilyen ?
Szerintem nem kapok válszt ( attól tartok, max kitiltást provokálásért, hogy meg mertem kérdezni)

zgy001
Olvasó
zgy001

the hermit
Olvasó

A háború kizárólag férfi business.

A háború azért férfidolog, mert egy férfi élete minden társadalomban- és minden szituációban- kevesebbet ér, békeidőben is, ha már itt tartunk. A titanicon is, az építkezéseken is (tudtad, hogy nagyobb beruházásoknál kalkulálni szoktak néhány halottal? belefér)A nőknek ugyanis sokkal nagyobb a szerepük egy adott társadalom reprodukációs képességében, mint a férfiaknak. Magyarra fordítva, nőből sok kell ezen képesség fenntartására, férfiból viszont kevés is elég. szerinted mennyire jó buli 18-19 évesen, esetleg még szűzen meghalni mondjuk egy normandiai partraszállásnál, vagy Sztálingrádnál, vagy bárhol a harcmezőn?
a 45 utáni döntés pont a férfiak csekély száma miatt volt elkerülhetetlen, hiszen jó részük odaveszett a háborúban. Kényszerűség volt, politikai jelszavakba burkolva, és nem csak a szocialista táborban csinálták.Ha nők döntöttek volna erről a kérdésről, ugyanígy kellett volna dönteniük. Szóval óvatosan azzal, mi tény, és mi nem… Ma semmi nem indokolja a nők tömeges munkáját, kivéve a kapitalizmus profitéhségét.

a tiszaugi asszonyok főleg a háborúból sebesülten, néha megrokkantan hazatért, feleslegessé vált férjeiket mérgezték leginkább, ez dokumentálva van.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

No de akkor miért nem állították vissza mondjuk a hatvanas években( a férfiak által vezetett országban )a régi foglalkoztatási helyzetet? Csak nem az olcsó munkaerő miatt? Csak nem amiatt, hogy ameddig bölcsi, ovi, napközi nevel, addig az állam nevel, ideológiát , erkölcsöt ( inkább erkölcstelenséget, vallás ellen) így lehet a legjobban csepegtetni és irányítani a birka népet…

Közben pontosan utánanéztem 28 vádlott volt a tiszazugi perben, ebből kettő férfi. ( a bizonyított gyilkosságok száma volt 168). Kezdetben valóban háborús rokkantak, megunt, beteg, idős férjek ( ez engem is kiakasztott igencsak , ezért írtam, hogy ellőtt lábú férfiak hibáztatása ) , de később jött beteg gyerek, idős szülők, após, anyós, örökség miatt, stb. A két férfi az orvos és tán jegyző, akik kiállították a halotti bizonyítványokat összejátszva a mérgező nőkkel, hogy ne legyen nyomozás. Nyilván nem ” ingyér”. ( pláne ha örökségről volt szó)

Tudod én leírtam mit tartok kizárólagosan női felelősségnek, vagy legalább túlnyomó többségben annak.

Te is felsorolnád, hogy szerinted mi kizárólagosan, vagy túlnyomó többségben férfi felelősség.? Vagy olyan nincs ? Ki is akkor a felelősséget hárító , fel nem vállaló ?

the hermit
Olvasó

Te is felsorolnád, hogy szerinted mi kizárólagosan, vagy túlnyomó többségben férfi felelősség.? Vagy olyan nincs ?

Eltaláltad, nincs ilyen, közösen csináltuk ezt a szart. Én így látom. Közösen is tudunk belőle kimászni, más lehetőség nincs.
Ezért gondolom, ameddig ti nem szóltok rá az Andrea dworkin-félékre, hogy -ácsi, ne beszélj az összes nő nevében- addig mi pofázhatunk, amit akarunk. Ehelyett adjátok alájuk a lovat, vagy szimplán kussoltok.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Az egyenletbe kis hiba csúszott, de a végeredmény helyes. Van mondjuk 100 dolog, terület ,ahol közös a felelősségünk és van x ( jóval kevesebb) kizárólagos, vagy 90+% -os felelőssége mindkét nemnek, van férfinak, nőnek is.
100+x=x+100.

Ez a lényeg, erre kell rádöbbennie mindkét nemnek: ” közösen tudunk belőle kimászni. Más lehetőség nincs.”

A következő mondatoddal viszont már meg is cáfolod, illetve elkaszálod a lehetőségét. Ameddig….valakinek el kell kezdenie pedig. A vérfemiket, meg az itteni szélsőségeseket , úgyse fogja senki meggyőzni, de ők a kisebbség. VELÜK , nem kell foglalkozni.

Nehogy azt hidd, hogy csak a férfiaknak ugatok, bizony én közelítem a másik nemet is az együttműködés irányába. Tapasztalatom szerint a nőket legjobban elgondolkodtatni, ráébreszteni élő beszélgetésben, KETTESBEN lehet. Magyarul család, barátok, munkahely , nálunk még a kutyás csapat is.

Ha több nő van együtt ,akkor biztos lesz egy idióta hangadó,aki lerontja a ” munkádat” , mert a nők befolyásolhatóbbak . ( férfiaknál is van egy idióta hangadó mindig, csak a férfiak messze kevésbé befolyásolhatóak, de emiatt konokabbul ragaszkodnak dolgokhoz, kevésbé meggyőzhetőbbek, számomra jóval könnyebb egy nőt elgondolkodtatni , mint egy férfit. Nyilván, mert akár ugyanazt a véleményt egy férfi férfitól hamarabb elfogadja, mint nőtől) .

Konklúzió, én nagyon örülök , hogy a közös felelősség részedről ilyen tisztán látszik. Ez az első lépés. Na ezt kellene mindenkinek, férfiaknak, nőknek egyaránt megtenni.

hunbagira
Újságíró

Aztán persze pontosan tudjuk, hogy valójában a gyárakba sem masíroztak be a nők vh-k alatt. Ha így lett volna akkor az első “felvonás” nem az ellátási zavarok miatt fejeződik be (és az ehhez kapcsolodó hiperinfláció) és a második “felvonás” befejeződésében is óriási szerepe volt. Angolszász “stratégiai bombázások” által megsemmisített német olajfinomító ipar, ami munkáskéz hiányában nem/alig lett újjáépítve. A we can do it helyett wir schaffen das..:D nem tartott odáig, hogy olajbányászok/munkások legyenek. Szóval a női munkáskéz, kb annyira jarult hozzá vhkhoz mint a partizánok…egy mai népi/mesei legenda mindkettő.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Te vagy az élő példája annak, hogy hogyan kell elbaszni a női-férfi közeledést ,közös nevezőre jutást . Mindent megtenni, hogy az az első lépés ne történjen meg. Én bármit írhatnék ide, megfeszülhetnék, akkor is belémkötnél , mert utálsz,azért utálsz, mert egyenesen megmondtam a véleményemet rólad a múltkor és fáj az iagazság ( ez kölcsönös,- a megvetés-csak én nem szoktam kötözködni )

Jelenleg is számba adsz olyan dolgokat ,amit sosem mondtam , olyan véleményt tulajdonítasz nekem ,amit sosem nyilvánítottam.
” pl világháborús bakák bűnösök”

Mikor állítottam én a szerencsétlen behívott sorkatonákról, pláne honvédő bakákról ilyesmit ?

Annyit mondtam, hogy a háború férfi business. Gyengébbek kedvéért , a háborúk kitöréséért a férfiak felelősek.Nem magában , a már folyó háborúban mindenért. ( de erről már szó volt Hunn , irdatlan baromságának elemzése kapcsán , miszerint a feministák, a nők miatt tört ki az első világháború c. fejezetben ) Igen fenntartom, hogy a nagy háborúk kirobbantása, amit mindig hatalmi, területi ,gazdasági érdek motivál ,esetleg etnikai, mindig férfi döntés. Nőnek ebben szava, döntése nincs. ( abba a kb 7% -ba Nagy Katalin, Mária Terézia, Erzsébet háborúit vehetjük, de ezek egyike sincs olyan jelentős,hogy bekerüljön az első 20-ba)

Egyre jobban az az érzésem , hogy azért tartasz veszélyesnek, mert pártatlanul elmondom az igazságot és bizony ezt itt sokan látják,olvassák. Kiderülnek hosszú évek óta mantrázott hazugságok, lásd nők munkavállalása a 2. vh után ( sőt még a szüfrazsettek pontjai sem azt tartalmazták, hogy dolgozni akartak) és hogy bizony a férfiaknak is van felelősségük sok mindenben. Én pontosan a közös hangra, a közös megoldásra törekszem ,erre buzdítok itt is és a nők körében is. Neked mi a célod ? ( férfi-nő kapcsolat terén )

Véleményem szerint hanyagoljuk egymást , nekünk nincs értelme kommunikálni, te zsigerből utálsz engem, mert tudom milyen a személyiséged és ezt le is mertem írni a múltkor, amikor minősíthetetlen személyeskedésbe fogtál. Ennyi.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Dehogynem emlékszel , egy ilyen ego,mint te, nem felejt és persze nyilván most letagadod ,de igazat adok ,ez lényegtelen dolog. A személyeskedést illetően én máshogy emlékszem ,el is mentettem az egészet, ugyanis gondolkoztam anno, hogy lépéseket teszek az ügyben,olyan becsületsértő kifejezéseket használtál,de ez a múlt.

Nem ,előbbi kommentemben nem személyeskedtem, semmilyen személyedet sértő , támadó kijelentést nem tettem. Megállapítottam valamit, egy tényt(ami számomra továbbra is az)

Ha nem lennél tisztában a személyeskedés fogalmával ajánlom az arcanum.hu oldalt.

Az államfeminizmus fogalmával kapcsolatban, minden oldalon, pártállástól függetlenül, minden történelmi dokumentum ugyanúgy, a tényeken alapulva fog beszámolni. Nyilván a feminizmus története jól összefoglalva főként feminista oldalakon lesz megtalálható.(ráadásul azt állítani, hogy kvázi nem volt feminizmus, és nőmozgalom ebben az időszakban és közben mégis lett volna ,nem áll érdekükben) Igenám, da ugyanezt találni mindenütt, minden oldalon amit én állítok.
Cáfoljon meg bárki hiteles forrással!

https://hu.wikipedia.org/wiki/Feminizmus
( a magyarországi államfeminizmus,amit álfeminizmusnak is hívhatnánk a végefelé található)

Amit te csomagolásnak hívsz,az az igazság. A józanság és a tények maximális figyelembe vétele. Neked ez nyilván nem tetszik.
Én nem azért nem kívánok kommunikálni veled, mert nem értesz velem egyet,vagy mert neked nem tetszik a stílusom, vagy mert állandóan paranoiás módon beleképzelsz valami hátsó szándékot a mondandómba,hanem mert folyamatosan az ember szájába adsz olyan dolgokat és véleményeket,olyan kiferdített következtetéseket,amiket sohasem tettem. Nagyon inkorrekt módon kommunikálsz, nem vagy egyenes,soha nem ismersz el semmit, kizárólag csak saját forrásaidat, csak saját adataidat vagy hajlandó figyelembe venni, megkérdőjezed még az egyértelműen hivatalos, ellenőrizhető dokumentumok hitelességét is, mindezt folyamatosan.
Ezért nem fogok kommunikálni veled. Nincs értelme. Hogy te mit csinálsz,na az meg engem nem érdekel.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

[spoiler title=” “]

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Zombi, èn tàmogatom a kapitalizmust ès a szabad versenyt. Azzal viszont nem èrtek egyet, hogy mai körülmènyek közt, egy nem fizikai jellegű munkakörben egy àtlag nő ne lenne versenykèpes egy àtlag fèrfival. Mièrt ne lenne? IQ nem indokolja, a gyerek màr nem korlàtozza egyik nemet se, tanulni szabad mindenkinek, tètelezzük fel nincs nemi sztereotipia. Mi az, ami szerinted versenykèptelennè tesz egy nőt egy tiszta versenyben egy fèrfival szemben?

Marcell
Olvasó
Marcell

A munkakörtől függ, vannak nem fizikai munkakörök, ahol túlsúlyban vannak a férfiak ma is, persze a feministák ezt a szexizmusra fogják, és pozitív diszkriminációval próbálják növelni a nők számát ezeken a területeken. Ott volt az a bizonyos Google-ügy pár éve… írt a fickó egy tanulmányt önszorgalomból a témában, amiért repült a cégtől. Később kiderült, hogy a Google-nél a nők kerestek többet, és minden jel szerint nem azért, mert jobbak voltak, hanem mert az SJW feminista menedzsment pozitívan diszkriminálta őket.

Delin
Olvasó
Delin

Ezzel nem càfoltàl meg semmit. Az, hogy vannak női/fèrfi tùlsùlyos èrtelmisègi munkakörök, nem jelenti azt, hogy az egyik nem versenykèptelen a màsikkal szemben abszolut èrtelemben a gyengèbb alapkèpessègei miatt. A kèt nem nem egyforma, màsok a preferenciài munkakört tekintve is. Itt nem arròl van szò, hogy kiemelünk egy-egy szakmàt, hanem hogy àltalàban van e helye a nőknek a munkaerőpiacon, egy pusztàn gazdasàgi alapon szerveződő tàrsadalomban.

Az, hogy a femi gender paygap előfordul fèrfiaknàl is megint nem mond semmit arròl, hogy egy nő mennyire lenne versenykèpes egy tisztàn kapitalista versenyben. Nèha visszanyal a fagyi a femiknèl is, ez van.

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Zombi, a legtöbb területen alapbòl gyengèbbek matra, kb annyit èr mint a “lànyok szorgalmasak, a fiùk okosak” mentalitàs a csodàlatos magyar iskolarendszerben. Ne ess te is abba a hibàba kèrlek, hogy alàbecsülöd egy ilyen lègkör mèrgező hatàsàt egy kislànyra, a kèsőbbi teljesìtmènyère, önèrtèkelèsère, vagy a pàlyalasztàsàra. Szerinted a nők felnőttkori önbizalmàra ez nincs negatìv hatàssal?
Jò pèlda erre, hogy a tisztàn lànyiskolàkban magasabb a STEM szakon tovàbbtanulòk arànya, mint koedukàlt iskolàkban.

Egyèbkènt èn elhiszem, hogy abszolùt èrtelemben vannak olyan kèszsègek/kèpessègek, ahol 5-10 %-os különbsèg van a kèt nemnèl a fèrfiak javàra. Ettől azonban mèg nem jelent abszolùt versenykèpessèg hàtrànyt egy munkahelyen, plàne nem jelent teljes versenykèptelensèget. Az se baj, ha adott területen a top 1-5% fèrfi. Ès? Ez akkor lenne baj, ha az adott munkakör csak a jelöltek 1-5%-àt szìvnà fel, vagy a kiszorultak nem tudnànak elhelyezkedni màs munkakörben.

Ezt a döntèsi dolgot nagyon leegyszerűsìted. Egy nap minden ember több 100 döntèst hoz, ìgy nem ihaz, hogy a nők nem döntenek. Van olyan munkakör, ami igènyel kockàzatos, azonnali, nagy felelősèggel jàrò döntèst. Ilyen munkakörre azomban egy àtlag ember nem alkalmas. Se nő, se fèrfi, mi pedig ròluk beszèlünk.

Èrdekes, hogy azt àllìtod ugyanolyan vègzettsègű emberek közül inkàbb egy nőt vesznek fel. Erre van valami statod? Nekem nagyon màsak a szemèlyes tapasztalataim, bàr az elmùlt èvekben törtènt ezzel kapcsolatban pozitìvabb elmozdulàs, a koràbbi -20-ròl kb eljutottunk a 0-ra. Nèha van eltèrès negatìv/pozitìv irànyba, de màr a semleges attitüd is nagy fejlődès női szempontbòl.

Egyèbkènt örülök, hogy a nők 20-25 %-àt versenykèpesnek tartod. Ha jòl emlèkszem pàr ève max 10%-ot mondtàl. :)

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

A fèrfiak àtlagban kockàzatvàllalòbbak, gyorsabban döntenek, jobban keresik a kihìvàsokat, ezt nem vitattam. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy nő kèptelen dönteni, vagy kèptelen èrzelemmentes döntèst hozni, csak azèrt mert nő.

A női önbizalom teljesen màs jellegű, mint egy fèrfiè, nem igazàn lehet egy az egyben összehasonlìtani. Ami hat/kisebb mèrtèkben hat az egyikre, lehet hogy jobban, vagy egyàltalàn nem hat a màsikra. Nekem van fiam ès lànyom is, ìrtòra nem èrdekel, hogy az egyiknek csak egy kicsit tèpik meg az önbizalmàt, amìg a màsiknak jobban, az egyik szorong, de jò jegyeket kap, a màsik rosszabbat, de nem tudjàk betörni ès sorolhatnàm. A rendszer gyerekellenes, nekem ez a lènyegi informàciò első körben, a többi màr csak rèszletkèrdès ès gyerekspecifikus.

Nekem ez a top 1-2%-nak van csak adott szakmàban munkàja sàntìt. Orvos pèldàdnàl maradva, a valòsàgban valòjàban orvoshiàny van. A megnövekedett keresletet nem tudja lekövetni a kìnàlat, ami azt eredmènyezi, hogy nem csak a top 1-2%-ra van kereslet, hanem mindenkire, aki megüt egy elfogadhatò szintet.

(A linkeket kèsőbb elolvasom)

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

“Akkor miért nem veszed ki a suliból, cseszd meg???”

Onnan nem tudom kivenni, ahova be se irattam. Vannak alternatìvàk a vilàgon a magyar àllami oktatàson tùl is.

A többi kommentedre reagàlva (női munka helyettessìtve lenne gyerekmunkàval), nem igazàn èrtem mièrt akarsz egy gyereket gyàri, monoton munkàra betolni. Minek? Az a nő, aki odakerült kènyszerpàlyàn van, neki ott annyi. Mièrt akarsz egy gyereket is erre a sorsra juttatni? Vagy a tehetősebb szülőknek a gyerekei tanulnak otthon minden lehetősèget megkapva (règi nemesi/polgàri csalàdok), a többi pedig mehet egyszerű, monoton munkàt vègezni az anyja helyett? Szèp ùj (règi?) kapitalista vilàg.

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Zombi, nekem konkrètan a magyar/poroszos autoriter iskolatìpussal van bajom. Pàr angolszàsz tìpust jònak tartok, ahol a gyerek partnerkènt van kezelve ès van lehetősège olyan dolgokat is kipròbàlni, cèlirànyosan foglalkozni vele kèsőbb önkèntes alapon, amire otthon nem lenne lehetősège.

Ezt a gyerekmunkàt nagyon idealisztikusan kèpzeled el, mindenki csak annyit ès ott amennyit akar. A kapitalista meg olyan, hogy erre tekintettel is van, ha az èrdekèvel szembe megy. A cègek ma is imàdnak alkalmazni osztott munkarendben dolgozòkat egy munkakörre, csak hogy pèldàdnàl maradjak.

A kapitalizmusban az nyer, akinek több pènze van, jobbak a kèpessègei, szorgalmasabb. Erre küldjük be a gyereket valami IQ szegèny, monoton munkàra, ahol hasonlòan a poroszos iskolàhoz, valaki felülről dirigàl, hogy mit csinàljon ès hogyan, lehetőleg hang nèlkül. Fantasztikus előrelèpès, jàtèkelmèletből csillagos ötös.

Azt azonban ne felejsd el, hogy valòjàban sose lètezett a tiszta kapitalizmus mèg Amerikàban sem, azèrt nem voltak tömegesen emberek az utcàn ès haltak èhen. Tiszta kapitalizmusban ez törvènyszerű, ha felteszünk egy normàl eloszlàs görbèt ki hogy èl a javai/kèpessègei alapjàn, akkor az alsò, bal oldali percentilis vège kb sehogy, fejlettsègtől függően egy màsik 10-25% szintèn nyomorog ès csak egyik napròl a màsikra. Ha ezekkel a csalàdokkal nem szàmolsz, akkor a többsègnek jò a kapitalizmus.

zgy001
Olvasó
zgy001

Delin
Olvasó
Delin

Zombi, gyermekvèdelemi szervezet tiszta kapitalizmusban? Hmm…

A pèldàid nem a tiszta kapitalizmusra pèldàk, hanem kapitalista tìpusù vezetèsre, azt èn is tàmogatom. Ezekben a pèldàkban is voltak segèlyek, adòk, alapszintű központi intèzmènyi hàlò, csak mininàl szinten tartva. Ez egy tiszta kapitalizmusban nem lenne.

A szolidaritàs elèg ingovànyos tèma, a làtszat ellenère mindig leginkàbb èrdekalapù. Ha nincs èrdek, marad az emberi jòsàg az emlìtett alsò 20-25%-nak.

zgy001
Olvasó
zgy001

Olajfalo
Olvasó
Olajfalo

Találkoztam döntőképes női vezetővel. Tudott érzelmektől mentesen dönteni. Másfél évbe telt, mire az általa testileg vagy lelkileg tönkretett beosztottjai által indított munkaügyi perek tucatjai utolérték. Végül a “tapasztalataira más cégnél lett szükség”. Az volt a legérdekesebb, hogy a nőkkel gátlástalanabbul bánt, mint a férfiakkal.

zgy001
Olvasó
zgy001

Olajfalo
Olvasó
Olajfalo

Úgy kib@xták a cégtől. hogy az autójának a négy gumiköpenye sem érte az aszfaltot. Amíg tolta a profitot (az alkalmazottak törvénytelen kizsigerelésével) addig a feletteseit nem érdekelte, hogy milyen módszerekkel éri el, amikor meg kiderültek az aljasságai, akkor meg ráhárítottak minden felelősséget. Pedig tudtak mindenről.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Csak a kiemelten “gyöngyszemekre” válaszolok.

” “eleve elvárja a női munkavállalást (több ilyen hang van itt is a FH-on)”
Én még ilyet nem találtam, megmondom őszintén.”

Konkrétan több (fiatalabbtól ) is olvastam, Balton rémlik a legjobban . De kedves,fiatal FH olvasók és kommentelők, itt van a vélemény nyilvánítás lehetősége.

” “Pontosan hogyan gondolnád a nők kivezetését a munkaerőpiacról ?”
Állami szektor drasztikus csökkentése:
– Oktatási rendszer felszámolása.

– Állami szabályozások drasztikus csökkentése.

– Fizetések racionalizálása (a női fizetések többségének csökkentése).
– Esetleg gyerekmunka lehetőségének bevezetése.”

Ez már azért a vicc kategória. A középkorba taszítanád az országot ? Tudom,hogy te mennyire ellene vagy az iskolai oktatásnak. Ok, szíved joga. De azért a mai Magyarországon a lakosság legalább harmada funkcionális analfabéta ,nem képes írott szöveg értelmezésére . Nem képesek az emberek a legalapvetőbb számtani műveletek elvégzésére (max számológéppel ,de ha már nincs meg,hogy mit is kéne mivel szorozni pl egy százalékszámításnál,akkor már ko.) Pl anélkül,hogy bárki itt bizonygatná,csak úgy magától, tegye mindenki a szívére a kezét azt még csak csak tudják ,hogy hogy kell valaminek kiszámolni a mondjuk 20%-át,de azt is hogy mondjuk 1500 minek a 20%-a ? Én ezt tapasztalatból mondom,hogy elkeserítő az átlag ember tárgyi tudása.
Szóval akkor ki is tanítaná meg a gyerekeket számolni,írni, olvasni ? Ugyanis a szülők minimum fele NEM ALKALMAS rá. A másik közel fele, aki még csak-csak meg nem akarja. Tehát, hajrá irány a teljes analfabétizmus !
Attól még hogy te szívesen oktatnád otthon a gyereked, meg esetleg alkalmas vagy rá,miből gondolod ,hogy más is alkalmas,vagy szeretné ezt ?

Gyerekmunka ,ja persze… biztosan megszavaznák az EU-ban,vagy csak szimplán a parlamentünkben :

“Magyarországon a 1884. évi 17. tc. szabályozta a gyermekmunkát.

Ebben szerepel, hogy 10 év alatti gyerekeket nem lehet dolgoztatni, a 10-12 éveseket is csak akkor, ha mellette iskolába tudnak járni, a 12-14 évesek munkaidejét 8 órában, a 14-16 évesekét 10 órában maximalizálta. Előírta továbbá, hogy éjszakai munkát 16 évesnél fiatalabbra nem lehetett bízni. Ezeket az előírásokat ugyanakkor minden munkaadó próbálta kijátszani. Az 1900-as években a gyárfelügyelők gyakran találtak 7-9 éves gyerekeket az üzemekben. A gyártulajdonosok szemrebbenés nélkül állították, hogy fogalmuk sincs kik ők, biztosan csak játszani jöttek be. ”

Jelenleg:

” A munkavállalás alsó korhatára 16 év. A legalább 15. életévét betöltött és teljes időben nappali iskolába járó fiatal iskolai szünetben munkát vállalhat. A gyámhatóság engedélye alapján a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében a tizenhatodik életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható. ”

Igen,a nők csak úgy hagynák ,hogy csökkentsék a fizetésüket,tuti nem húznának el még többen külföldre…

” “takarítani”
Simán képesek rá a férfiak (gondoljunk csak arra, hogy a legnehezebb részein is ők vannak – pl. csatornatisztító). Egyes területein pedig a gyerekek is tudnának boldogulni, napi 1-4 órás munkaidőben.”

Itt nem az a kérdés,hogy képesek-e ,hanem hogy hajlandóak-e ? A legtöbbjük NEM. Itt nálunk és ez egy nagy terület, 30 takarítóból 2 férfi (oh nem azért,mintha sorban állnának) és a takarítók 90%-a roma.
Ha férfi takarítani hajlandó munka szempontból (egészen elenyésző kivétellel) ,azt külföldön teszi 5x-ös pénzért.

” “futószalag mellett állni”
Férfiak vannak többségében ott most is. Szerintem menne nekik, ahogy régen is ment.”

Az autógyártásban és műszerész cuccok esetében igen. Minden máshol messze több nő dolgozik. Konzervgyárak , tészta, zöldség-gyümölgy,csirke, innivalók,dobozolás,gyógyszerek. Vagy pl a varrodák (és nem úri szabókról beszélek) látom,amint férfiak tömegei állnak sorban bugyivarró munkára…

” ápolni”
Ez az egy, amelyiknél jól jönnek. Na, a sok papírtologató állásból kirúgott nőt szépen át lehet képezni ápolóvá, és máris jobb lesz az egészségügynek.”

Aha ,tehát te, mint vezető,vagy mint állam megmondod,hogy ki milyen munkát végezhet,kinek kell kötelezően ápolóvá válnia stb. Nem ismerős ez valahonnan? Nem az átkos kommunista-szocialista érában volt ilyesmi (50-es évek) ? Ez bizony nem kapitalista látásmód,ez kommunista diktatúra.

” konyhán dolgozni”
Férfiak is dolgoznak ott, nem is kevesen. A legjobb szakácsok éppen férfiak.”

A legjobbak igen.Csak abból nagyon kevés van. A mosogatók,konyhai kisegítők bizony nagyrésze nő. A tömeg étekeztetésben is sokkal több szakácsnő van . Itt is a tömeges férfi jelentkezés lenne az biztos. Vagy az is kötelezően ki lenne osztva,hogy ezt kiknek ,mely férfiaknak kell elvégeznie ?

Ha a nőket tömegesen kivonnánk a munkából,összeomlana a társadalom. Ez már akkor hatalmas gondot okozott volna amikor a boldog békeidőket éltük.

Maradjunk már a realitás talaján….gondolkozzunk már józanul !

Mindenki végezzen olyan munkát,amire alkalmas,amire képes és amit szeret,vagy legalább elvisel.

zgy001
Olvasó
zgy001

Rokapapa
Újságíró

Úgy látom, hogy a hozzászólásom pár nap alatt egy lavinát indított el. :)

Nem is próbálok mindenre válaszolni mert nem is lehet.
Hogy miként gondolom felszámolni a női munkavállalást az egy igen egyszerű dolog.
Első lépés az utánpótlás megszüntetése, a felsőoktatásból és számos szakképzésből a nők kizárása plusz a visszahozni a kilencvenes évek közepén feminista nyomásra bezárt háziasszonyképző szakközépiskolákat (A dolog érdekessége, hogy az akkori fiatal lányok már akkor tudták nem akarnak dolgozni hisz ezen intézményekben 30 szoros túljelentkezés volt). Pedig ezen intézmények nagyon hasznosak voltak, fiatal koromban Pesten vadásztunk azon két iskola tanulólányaira amely háziasszonyokat képzett, minden egészséges gondolkodású fiatal férfi egy ilyen nővel képzelt családot alapítani.
Sajnos év tizedekig erőltették a női munkavállalást így a helyrehozás sem menne gyorsabban.

Ezzel áttértünk a másik dologra a párkapcsolati szerepekre és a családra.
Persze, hogy a férfiak nem nagyon akarnak családot, majd akarnak ha találkoznak a családalapításhoz megfelelő nővel de erre minden generációnak egyre kevesebb esélye van.
Folyamatosan a nők férfiakkal szembeni elvárásait halljuk de a férfiak elvárásairól hallgat mindenki, aki pedig megmer ezekből akárcsak egyet is fogalmazni az nőgyűlölő. Amikor egy párkapcsolat úgy kezdődik, hogy a mik a nő elvárásai amely utolsó pontja gyakorlatilag az, hogy a férfinak nem lehetnek elvárásai és kuss a neve ne csodálkozzunk azon, hogy kevés a házasság és a családfő jelentése inkább gúny mint tisztelet.
A nők pedig nem azért akarnak később szülni mert nekik így jó, őket a feminizmus és a női munkavállalás belekényszeríti egy férfi szerepbe (tovább tanulás és egzisztencia megszerzése) amely ráadásul öngerjesztő, minél több nő dolgozik annál kevesebbet ér a munka így még többnek kell dolgoznia. Gyereket meg persze, hogy nem akarnak szülni hisz kinek ha nincs gazdag pali, hova ha nem tudja eltartani és mikor ha mindig tanul és dolgozik.
Elég ezeket a dolgokat együtt nézni és nyilvánvalóvá válik, hogy a nők nem erre születtek, lehet, hogy képesek rá de ez a férfiak világa amit megirigyeltek de többségében már meg is bánták.

A munkakörök kérdése is elég figyelemre méltó. A nők is sokat akarnak keresni de munka és felelősségvállalás nélkül (lásd női vezetők). De kezdjük az olyan munkakörökkel amiket női munkaköröknek tartunk.
Védőnő: Az egyik leginkább felesleges munka hisz évszázadok óta ezt a feladatot idősebb és tapasztaltabb asszonyok látták el a családon vagy kisebb közösségen belül alkalmanként és szükségszerűen. Ma a képzéseknek hála rengeteg a posztra alkalmatlan fiatal, gyereket még sosem szült nő aki a diplomájára hivatkozva alkot véleményt olyasmiről amiről fogalma sincs.
Takarítók és az egészségügyben dolgozok körében is érdekes módon egyre több a férfi, a takarítok többsége már eleve férfi, mivel gyorsabbak és alaposabbak mint a nők, de az ápolók között is jól megfigyelhető a számuk emelkedése.
Az ügyfélszolgálatokon dolgozók témáján egy jót nevettem. A nők teljes mértékben alkalmatlanok ügyfélszolgálati feladatok elvégzésére. Elsőként azért mert ők maguk képezik azt az idióta réteget amelyikkel vitatkozni kell másfelől minden problémájukból adódó feszűltésgüket az ügyfeleken vezetik le.
Példaként azt mondhatnám, hogy nyáron bementem a NAV ügyfélszolgálatára elintézni a dolgomat. Alig két óra várakozás után (ami igen dühítő volt látva, hogy két nő dolgozott míg 4-5 egy csoportban állt a pultok mögött beszélgetve és hangosan nevetve). De sorra kerültem és elmondhattam miért jöttem. Elsőként természetesen a személyazonosságra vonatkozó irataimat kérte de olyan flegmán, hogy már ettől ideges lettem. Adott egy papírt, hogy töltsem ki amit meg is tettem majd azt benyújtva neki átnézte és elkezdett hangosan kiabálni velem, hogy valami nem jól van kitöltve, adott egy másikat és elmondta, hogy a korábbi hibás sorba mit írjak (megjegyezném, hogy ugyanazt kellett odaírni csak két szót kellett kicserélni és plusz egyet beszúrni) majd azt kitöltve ismét beadtam. Ismét átnézte majd lepecsételte, eltette egy aktába és közölte, hogy végeztünk. Kérdezem tőle, hogy esetleg nem kellene elismervényt adnia arról, hogy átvette a dokumentumot? Na ez volt az a pont ahol már magából kikelve éles visító hangon nekiállt üvöltözni velem, hogy mit képzelek én, hogy megakarom mondani mi az ő munkája. Ez hiba volt a részéről, még a feleségem sem mert soha így beszélni velem, felálltam és elkezdtem én is kiabálni vele – bocsánat, ordítani mint egy vadállat – meg is jelentek a biztonságiak azonnal ám a nő rögtön hangot váltott és készségesen kiakarta nyomtatni az átvételi papírt (merthogy eleve kötelessége igazolni az átvételt) de ekkor már késő volt üvöltve követeltem, hogy takarodjon előlem és küldje ide a felettesét. Sírva el is szaladt majd a felettese jött és kitöltöttünk egy jegyzőkönyvet az incidensről.
Ki volt az idióta? Mindketten de senki nem lett volna az ha tudomásul vette volna, hogy a vele szemben lévő ember nem a családtagja aki úgy is eltűri a viselkedését.
De nincs olyan év, hogy bármely ügyem intézésénél ne történjen hasonló incidens. Sajnos azt veszem észre, hogy az ügyfelek között sokkal kevesebb idióta van mint az ügyintézők között.
A problémát azonban már a cégek és az állami szektor is felismerte, egyre több a férfi ügyintéző a cégeknél és már fellelhetők az állami szektorban is. Gyorsabbak, tudnak emberi hangon kommunikálni és sokkalta kevesebbet hibáznak mint a nők.

A történelmi tényekhez legfeljebb annyit fűznék hozzá, hogy majdhogynem évente változik, hogy mi a tény.
A történelmet minden rendszer úgy hamisítja, hogy a saját érdekeit szolgálja, ma írnak egy könyvet egy témáról de öt év múlva ugyanaz az ember ír egy másikat ugyanarról a témáról amiben egész más van. Sajnos pont a felsőoktatásban lehet igazán jól tetten érni a történelmi hazugságokat hisz ott a történelem tananyag zömében hazugság. Pont erre írtam kb. egy éve az egyik hozzászólásomba, hogy a felsőoktatásból kikel tiltani a nőket és a harminc év alatti férfiakat is mert kell némi érettség ahhoz, hogy átlássunk a hazugságokon.

tomgal
Olvasó
tomgal

Hát te sem vagy sokkal értelmesebb , mint Zombi barátod. Fogjátok már föl , hogy ( azon kívül, hogy nyilván semmi esély visszaállítani a 100 évvel ezelőtti állapotot, sem jogilag, sem társadalmilag) , nincs plusz másfél milla férfi. Nekem is van szar tapasztalatom nőkkel ( férfiakkal is) a munka világában, csak azt nem látjátok szemellenzősen, hogy a társadalom, az ipar, a fogyasztás stb milyen módon változott az elmúlt években.

Én ugyan nem látok, csak elvétve férfi takarítókat.

Magyarország többek között arra (is ) büszke, hogy az egyik legjobb és leghamarabb felállított védőnői hálózattal rendelkezik. ( ezt még régebben olvastam valahol).

Szóval hatékonyabb munkaszervezéssel, úgymond felesleges munkakörök megszüntetésével párszázezer munkahely felszámolható. Honnan lesz még másél milla férfi ezekre a megmaradó helyekre ?

A történelem magyarázata , megítélése valóban változhat. A kérdéses időszak viszont minden portálon azonos eredményt hoz ( még a femiknél is ) . Ráadásul élnek szülők, nagyszülők , akik megerősítik a szovjet- kommunista rezsim időszakot és történéseit. Ez annyira tré, amikor ugyanúgy reagáltok , mint a feministák. Komolyan nem értem, hogy férfiak hogy tudnak ugyanúgy ferdíteni, csúsztatni, letagadni, átírni, mint a femik

Rokapapa
Újságíró

Párszázezernél sokkal több munkahely számolható fel hisz minden ösdzefügg mindennel. Csak egy apró példa ha a nők otthon vannak és főznek a családnak akkor a közétkeztetésben dolgozók zöme már is új munkát kereshet és bármennyire is konyhai munkáról van szó ezen munkahelyeken zömében férfiak dolgoznak mivel nehèz munka. Egyszerűen már itt felszabadúlhatna rengeteg férfi munkaerő akik mádhol más területen is képesek lennének helytállni. De akár tovább is lehet fokozni hisz az ilyen intézmények ellátásáért felelős cégeknèl is leèpitéseket eredményezne és így tovább

Csak az mond olyat, hogy valami lehetetlen aki nem akar változtatni azon ami van. Pont annyiból áll a dolgokat helyrehozni mint amennyivel eddig leromboltuk. Tudom, hogy könnyebb személyeskedve másokat leszólni vagy épp sértegetni és homokba dugni a fejünket mint bármit tenni de aki így tesz az ne is panaszkodjon semmi miatt.

Magyarország arra is büszke, hogy mennyi bölcsödei férőhelyet teremtett és teremt miközben gyermek pszichológusok egyöntetűen vallják, hogy ezen intézmények csak károkat okoznak a fejlődő gyermekeknek.

Imádom mikor valaki nem gondolkozik csak a politikai hazugságokat mantrázza.

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

Rokapapa
Újságíró

Sajnos az emberi természet szerves része a hatalmi harc ezért a valódi egyelőség vagy egyenjogúság eleve kizárt. A jelenlegi nemi harci helytet felszámolásához épp egyoldalú irányítás szükséges ahol világosan levannak fektetve a szerepkörök.

zgy001
Olvasó
zgy001

tomgal
Olvasó
tomgal

Hát barátom, nem csoda ha kivered a biztosítékot időről időre…

Elég szomorú, hogy egy nő józanabbul látja ,a dolgokat, sőt gáz.

A számok tükrében , ma Magyarországon 4 millió 500 ezer munkavállaló van. Ebből valamivel több , mint 2 millió nő. ( KSH adatok)

Ha megszüntetsz 100.000 bürokratikus női munkahelyet, átirányítasz ( mert az menne könnyedén) másik százezret az egészségügybe, kb 300.000 terhes, gyesen, gyeden van ( bár sokan terhesen is dolgoznak) , akkor honnan a faszból szakítasz le másfél milla férfi munkavállalót ? Ugyanis nem elég a férfiak fizetését megemelni, hanem meg is kéne sokszorozni őket. Itt nem az a kérdés ki mit tud jobban csinálni, hanem egyáltalán van-e aki csinálja.

Eltekintve vendéglátástól, idegenforgalomtól, a legfontosabb területeken , amiben már 10-20 % -os munkaerő kiesés is tragikus módon éreztetné hatását, pláne 40-50 % , vagy még több.

Élelmiszerlánc, élelmiszeripar: a nyári idénymunkák, betakarítás stb jórésze nő , élelmiszeripari futószalag melók 70%a nő! Konzervgyárak, gyümölcs, zöldség, tojás . Munkakörömben ezeket az egységeket ellenőrzőm, sőt nagypékségekben is van sokkal több nő, mint gondolnátok. Bizony itt a futószalag mellett lényegesen több nő dolgozik , lényegesen nagyobb monotonitás tűréssel.

Közlekedés: Villamos, metró, troli vezetők( busznál kevesebb), jegy és bérlet ellenőrök, kalauzok, pénztárosok.(Vonat nem mehet el kalauz nélkül….)
Repülőterek , túlnyomó részben csajokat látok,( a rakodók közt nem) rengeteg az utasbiztonsági ellenőr.

Rendfenntartás , leszámítva a polgári alkalmazottakat, szerintem 20-30% nő. Ez már komoly gondot okozna szolgálatvezénylés szempontból.

Amúgy eddig nem említett területek sok női dolgozóval, gyógyszerészet, vegyészet, fogorvos, gyermekorvos ( vagy az egészségügy miatt ők maradnának, vagy mehetnének ápolni orvosi diplomával ? )

Bíróságok. Én nem állítom, hogy jó, hogy ennyi nő van a jogban , pláne bírói székben . De rengeteg, bíró, ügyész, egyéb jogi pályán lévő dolgozó,nő.

Tehát honnan is lesz másféll milla munkahelyre ennyivel több férfi ? Ugyanis a munkahelyek nagyrésze nem körömreszelő ügyfélszolgálatos gizike ( a bürokrácia visszaszorítását magam is támogatom).

Szóval figyeljünk már oda, amikor ekkora baromságot férfi létünkre leírunk!

zgy001
Olvasó
zgy001

schwarzwald
Olvasó
schwarzwald

A megelőzésre nem gondolt senki természetesen. Gondolok arra, hogy talán nem kellene zsigerből izgalmas pszichopatákkal, erőszakos véglényekkel családot alapítani! Ezeknek elég egyértelmű előjelei vannak általában. Csak ugye az álomvilág, meg a remények végtelen forrása, hogy pl. “Majd úgyis megváltoztatom Tibikét, nem fog még egyszer elpicsázni” a 20. alkalom után is…, vagy a “ha szabadul a Dezsőke (emberölés 7 év) megjavulva hazatér és minden olyan lesz mint a mesében…” mindent felülírnak a női agyakban. Az izgalomnak ez az ára. A kiszámíthatóság meg unalmas? Meg kéne tanulni még idejében kiismerni az alja népséget, és akkor de csakis akkor kevesebb lenne a balhé és az áldozat is. Mert az újratermelődés folyamatos.

Apa35ev
Olvasó

A kapcsolattartás alapjog még a bűnözőknek is, nagyon helyesen.
Ugyanis a feleségünk-exünk vére soha nem a miénk csak a gyerekünké az.
Ha van egy gyereked akkor a tiéd is nemcsak a nőé.

Jog és kötelesség, de nem bűntetnek senkit ha nem tartja a kapcsolatát a gyerekével kivéve ha annak súlyos kára származik abból. Tehát ezért van az mint régen, hogy az apa elmegy háborúba, munkába, vadászni és rábízza a saját utódát egy nőre (anya) akivel semmiféle (!) vérszerinti kapcsolata nincsen. Fizeti a tartásdíjat, pénzeli ahelyett, hogy a saját utódával őmaga foglalkozna vagy olyan embernek fizetne a gondozásért akiben megbízik. Mennyi kutyabuzi férfi van idehaza pedig alig különbözik egy-egy kisgyerek ellátása a házi kedvencekétől. Elvált emberek között nincs már bizalom és az a győri csóka se a gyerekére lehetett berágva hanem az anyjára vagy bedilizett valamitől aminek az okát vizsgálni kell.

Nem kéne olyannak lenni, hogy “kényszerláthatás”. Velem közölte az ügyvéd, hogy bírjam ki addig az anya házában látogatás formájában amíg érvénybe lép az elviteli jogom. Pokol volt, mert olyan szinten el akartak űzni, még meg is akartak veretni. Tudták ha nem megyek és nem tartom a kapcsolatot a gyerekkel akkor megvonhatják/kitolhatják az elviteli jogomat. Kitartottam és 2,5 éves kora óta oda vihetem a fiam ahová akarom. Azóta már külföldi kirándulásra is vittem és az anyjának csak utólag szóltam róla és már be se rágott rá mert látja szüksége van a fiamnak rám. Ergo a háború ami a magyar törvények miatt indult meg, mára együttműködéssé változott, de soha többet nem élnék együtt a gyerekem anyjával, mert annyira megviselt amit a bíróságon és családsegítő barátnőin keresztül művelt velem.

A házasságon túli közös szülői felügyelet alapjogának hiánya minden esetben háborút szül és ez kizárólag a KDNP-nek köszönhető. A “nők és gyerekek”, a “gyermeknek családban a helye” figyeljétek meg ők használják ezeket a kifejezésket és Rubovszki György-Harrach Péter kaszáltatta el az új PTK-ban, pedig Navracsics T. (Fidesz – Igazságügyminiszter) szorgalmazta. Ők is felelősek azért, hogy manapság bámennyit rughatnak férfiba, annak azt tűrnie kell vagy fohászkodhat Istenhez ha már nem bírja és bekattanna, mint például a győri gyerekgyilkos, akin valószínűleg senki nem segített mert egy másodrangú állampolgár akiket inkább lenéz a társadalom. Nem lehetett ember aki megmutassa neki milyen lehet büszke és tiszteletreméltó apának lenni.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

” A kapcsolattartás alapjog még a bűnözőknek is, nagyon helyesen.” Kivéve ezt a réteget:

Véleményem szerint a családon belüli erőszakos cselekedet miatt elítélt bűnözők ez alól kivételek. Ilyen esetekben nincs második esély,egyszerűen nem éri meg kockáztatni.

Ha megcsal a feleséged és együtt maradtok valamiért ( gyerekek, anyagiak,akármi),fogsz valaha bízni benne? Soha. Mindig ott lesz a kétely. Soha nem fogsz tudni bízni benne. Ha egyszer valaki börtönbüntetésre ítéltek családon belüli erőszak miatt (testi sértés,gyilkossági kísérlet,emberölés stb) ,akkor nincs második esély.

Ezekben az esetekben csak felügyelet alatt engedélyezném maximum a láthatást.(azt is előzetes lépcsős pszichológiai vizsgálat után ) Ha a gyerekei ellen követte el családon belül az erőszakos cselekedet, vagy élet ellen,magyarul gyilkossági kísérlet,vagy emberölés ,akkor úgy sem.

” mint például a győri gyerekgyilkos, akin valószínűleg senki nem segített mert egy másodrangú állampolgár akiket inkább lenéz a társadalom. Nem lehetett ember aki megmutassa neki milyen lehet büszke és tiszteletreméltó apának lenni.”

Azért szentté ne avassuk már. Kalapáccsal majdnem agyonverte a feleségét korábban. Hogy miért lett ilyen ? Örökölte az agressziót, lehet verte anyja,apja,vagy mindkettő,de az épp fennálló helyzetben,esetben ez tök mindegy (ezzel más szerveknek kell foglalkozni,megelőzés stb ),de a gyermekek érdekében véleményem szerint ilyenkor nem lehet kockáztatni. Én itt nem apákról beszélek,hanem férfi-női elkövetőkről. Aki ilyesmit elkövetett korábban,az elveszti jogát arra ,hogy szülő legyen.

hunbagira
Újságíró

Akkor kicsit szakmázok Vivi!
5 év feletti büntetésnél elveszti a delikvens azonnal -pont a büntetés miatti lehetetlenség miatt-szülői felügyeleti jogát.
Győri kalapácsos: ő 3,5 évet ült, tehát nem vesztette el. Az, hogy miért ült csak annyit annak sok oka volt, de nagyrészt a kultúrmarxisták által kitalált kedvezmény rendszer miatt.Szóval antoni/murinai elvtársnő ezt fliegaufbencus es “magyar”gyuri elv/fajtárskájával beszélje meg…
Mik ezek: a reintegráció (5 ev alatti büntetesnél az utolsó évet otthon kvázi háziőrizetben tölti) illetve az első bűntényesek 2/3olása(kivéve legsúlyosabb eletellenes esetek) Ezért jöhetett ki mind a győri kalapácsos, mind a mi kézilabdás gyilkos “bodzaszedőnk” -gyakorlatilag- félidőre.
Jó ehhez kellettek a zsidókomcsi vérbíró fióka birók, akik egyik esetben sem látták bizonyitottnak az ölési szándékot így mindkettő súlyos testi sértés, miatt lett elítélve.
Vissza a politikára, kultúrmarxista, ballibákat már említettem a témában. De nem kerülehető meg a vajda sem, ugyanis eme jogszabályokat -a szokott pavatáncaval, vagy anélkül :)- de a hazai jogrend( btk) részévé tette. Most meg utólag szidja a bírói kart.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

A jognak ezen részében annyira nem vagyok otthon,szóval köszi (én inkább munkajogban vagyok tájékozottabb) . A legdurvább számomra az egészben,hogy a nő minden figyelmeztetés ellenére önként,s dalolva vitte vágóhídra a gyerekeit. Láttam a riportot a nagymamával,nem voltak cigók,átlagos ,vidéki,egyáltalán nem ultra primitív family. Ezt hogy lehetne megakadályozni ? Lövésem sincs.
A feltételest jóval jobban meg kéne szigorítani. Most jó eséllyel meg is fogják,de két gyereknek kellett meghalnia ezért.

hunbagira
Újságíró

A pilisi, mélykuti viszont az volt. Még a “progresszív ” sajtóból is kiderült, hogy 4-5 gyerekes anyuka..a település “zártkerti” részéből…ennek ellenere a mocsok kurva femcsik magyaroztak.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Egyértelmű , hogy a családon belüli erőszak szerintem roma körökben gyakoribb. ( párkapcsolati erőszak pláne).A kiterjesztett öngyilkosságról viszont mind hazai,mind külföldi portálokon olvastam,hogy nagyobb részt (nyilván nem kizárólagosan ) fehérek és még csak nem is a legprimitívebb, legiskolázatlanabb fajtából. Eleve a cigány nem mer öngyilkos lenni. Egyébként az adatokat keresgetve csökkenő tendenciát mutatnak a számok,de akkor is megdöbben az ember.

Krisz101
Olvasó
Krisz101

mérő Vera pár éve még badoon és hasonló helyeken nyomuló magát fényező nárcisztikus zsidólány csak hogy tisztán lássunk

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

A helyzet az, hogy teljesen megértem,hogy a kormány miért nem ratifikálja az isztambuli egyezményt, mert nagyon veszélyes megfogalmazások rejlenek ám benne, amire hivatkozva sok mindennel vissza lehetne élni ,no meg diszkriminatív.

Én egyet nem értek, tegyük fel ratifikálják a törvényt. Ez mennyiben befolyásolná a családon belüli erőszak, nők elleni erőszak elkövetőit ? Egyáltalán tudnának róla ? Érdekelne bárkit is ? Bármilyen befolyással lenne arra vonatkozólag,hogy csökkenjen ezen esetek száma ? Itt VALÓBAN politikai hisztiről van szó.

Ami megtehető:
1. Rendőrjárőrök szakirányú képzése,pszichológiai oktatása, nagyobb cselekvési hatáskör, kevesebb papírmunka (ne csak akkor tehessenek bármit,ha vér folyik )
2. A börtönökben erőszakos, élet ellenni bűncselekmény miatt ülők feltételes szabadlábra bocsájtását lényegesen jobban szigorítani,több lépcsős pszichológiai vizsgálatnak alávetni, kiengedés után is vizsgálni. Még azt is megkockáztatom,hogy ilyen miatt börtönbe kerülőknél (amikor elkövetett már családon belüli erőszakot bármely családtagja irányába korábban) ,akkor gyermekeit ,csak felügyelet mellett láthassa. Ebben nincs bizalom,akkor is ,ha a gyermekek másik szülője engedné. (és természetesen férfi-nőre egyaránt vonatkozna).
3. A feltételest eltörölni (sajnos) nem lehet ,mert az egyetlen dolog,amivel jó magaviseletre serkenthetők ezek az elkövetők, ha nincs cél, nincs remény,akkor bizony elszabadul a pokol. De szigorítani nagyon meg kell és kifejezetten ilyen szakirányú pszichológusok képzésére is bizony rá kell áldozni.
4. Minden ilyen irányú bejelentést segélyhívóknál, rendőrségen komolyan venni. (lásd borzalmas romániai eset) Ha csak évente egy-két esetet ki lehet vele szűrni,az már nagy eredmény!

” és a családon belül elkövetett emberölések áldozatainak 61 százaléka férfi.”

Ez az adat honnan származik? 2016-os adat alapján 42 db családon belüli, nők sérelmére elkövetett emberölés volt. Ezt a BM adta ki (többször linkeltem) : https://index.hu/belfold/2017/02/22/bunugyi_statisztika_nok_elleni_eroszak/

( a parlament honlapjára kitett levélre kell kattintani,feljön a BM által kiadott statisztika és a legaljáig görgetni,mert ott vannak férfi adatok is )

2016-ban a férfiak sérelmére elkövetett családon belüli erőszak esetek száma összesen 33 ! (ami nyilván több, csak nem tesznek feljelentést,de az emberölések száma mindenképp megjelenne és ebben benne van az összes egyenesági hozzátartozó elkövetése ). A partner,vagy volt partner által elkövetett emberölések száma nő sérelmére 2016-ban 23, férfiak ellen elkövetett 6 db. Ez 79,3 %-20,7% ellenében. Nem, családon belül jóval több nőt ölnek meg,mint férfit és ez tény,ezt eltagadni nem lehet és nem is kell. Ettől még az erőszak ellen tenni kell,egyformán, megkülönböztetés nélkül,pláne gyermekek esetében .

UI: nagy nehezen megtaláltam 2016-ban az összes emberölés száma 226. Ebből női áldozat 88. Tehát több férfit ölnek meg évente Magyarországon,mint nőt,de az túlnyomó többségben nem családon belüli elkövetés (rablás közben,leszámolás, Gazsi megkéseli Rómeót a kocsmában stb ),ennek az aránya 61-39%. Családon belüli erőszak esetén jóval több a női áldozat, mint férfi. Csak a pontosság kedvéért.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Én egyet nem értek, tegyük fel ratifikálják a törvényt. Ez mennyiben befolyásolná a családon belüli erőszak, nők elleni erőszak elkövetőit ? Egyáltalán tudnának róla ? Érdekelne bárkit is ? Bármilyen befolyással lenne arra vonatkozólag,hogy csökkenjen ezen esetek száma ?

2011-ben ratifikálták, első körben Törökország, és az ember azt hinné ezek után, hogy 9 év elteltével, ott már győzött a feminizmus, genderbuzikkal van tele, nincs erőszak, a nők helyzete több mint rózsás…….

Miközben a valóság :

Kezdjük pár “érdekességgel”:

https://mienkavilag.hu/erdekes-torok-szokasok/

De, 2004-ben (a ratifikálás előtt) még “pokol” volt a nők számára:

https://magyarnarancs.hu/szex/a_notildek_helyzete_torokorszagban_idotildevel_meg_lehet_szokni-53230

https://www.origo.hu/nagyvilag/20041023atorok.html

A ratifikációt megelőző évben még uniós dokumentum is készült a “problémákról”:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_68_RpIjnAhWu_CoKHQEOALkQFjAHegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fnlc.hu%2Fszabadido%2F20100317%2Ftorok_gyorstalpalo_tenyek_es_tevhitek_35_izgalmas_pontba_szedve%2F&usg=AOvVaw0JMNxRPb52nRLC3w_5HD17

2015-ben 4 évvel a ratifikálás után beköszöntött a Kánaán:

https://turkinfo.hu/aktualis/torokorszag-verzo-sebe-a-nok-elleni-eroszak/

2017-ben már csak “idegesek”:

https://444.hu/2017/09/07/torokorszagban-egyre-idegesebbek-egyesek-a-rovidnadragos-nok-miatt

Egyszóval, kurvára nem érdekel senkit Törökországban , hogy milyen Isztambuli, milyen egyezmény és mit ratifikáltak. Szerintem nincs élő török ember, akit ha most megkérdeznének róla, 9 év távlatából, akkor tudná egyáltalán hogy mit kérdezünk, vagy emlékezne bármire is ezzel kapcsolatban……

Vagyis a valóságban az egész hajcihő ott semmi változást nem okoz, sőt, ahogy a jelen valósága alapján egyre durvábban “vallásosodik”, annál cifrább lesz ott is a nőkérdés.
Albánia dettó.

Itt VALÓBAN politikai hisztiről van szó.

Egyetértek, amúgy meg (nagyrészt) mindig arról van szó:)

hunbagira
Újságíró

Csakszi, azon kevés embert sem olvasod, aki értelmes nálatok, mint most a kvazi új akadémia elnökét. Ha muszlim ország aláír valamit, benne van a kitétel, hogy ha a koránnal nem megy szembe és mivel mindig szembemegy. Így gyakorlatilag álírták azt, hogy nem írtak alá semmit. :D Éljen a taqija.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Szóval lófaszt sem számít az a törvény, amit nem tartanak be……….

hunbagira
Újságíró

Magyarorszag iszlám ország, te fasz?! Komolyan, néha azt kívánom, hogy Árpádék illetve Hunyadi/Tomoriék jobban átgondolhattak volna a török ajánlatatot…de “sajnos” nem.

hunbagira
Újságíró

Itt a zsidó verbíró fióka, bírónők betartatnák..akikkel vajdádnak valójában, csak akkor van problémája, ha beleköpnek az oligarcha epítésébe és propagandába.

rgs
Olvasó
rgs

Pusztán az említett 31. cikkely alapján és erre épült példákkal szemléltetve elfogadtatni egy szerződést meglehetősen szimpla hozzáállás. (Próbálja csak ugyanezt az érvelést hozni bármely más esetben pro és kontra: mondjuk egy egyszerűbb hitelszerződésnél)
Az emberöléses ügyek megítélését nagyban nehezíti a társtettes fogalma, lásd pl. ezt az esetet:
https://index.hu/belfold/2019/11/26/gyilkossag_doveny_putnok_horror_targyalas_itelet/
Nők ott is voltak és utólag könnyű arra hivatkozni hogy csak parancsot teljesítettek.
De visszatérve az eredet témára : semmilyen valós(!) statisztika nem létezik arról hogy a családon belüli erőszak elszenvedői milyen arányban férfiak vagy nők: rengetegen egyszerűen nem jelentik (férfiak meg különösen nem).

hunbagira
Újságíró

És mennyi a női elkövető gyermek áldozat ?! :D aka budiba szart csecsemő. Csbenél is mennyi a cigus?! Mert ez ügyben antoni fehér, férfigyűlölő elvtársnő nyíltan hazudozik már “hófehér magyar férfiakról” illetve a követői. A decemberi termésből 2ről biztosan tudom, hogy ciganyok voltak..(pilisi, mélykúti eset)

common man
Olvasó
common man

de az túlnyomó többségben nem családon belüli elkövetés (rablás közben,leszámolás, Gazsi megkéseli Rómeót a kocsmában stb )

Vivien itt tévedsz.A Gazsi-Rómeó eset az családon belüli…

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

:)

hunbagira
Újságíró

Ahogy a vicc tartja, armando panaszkodik a kocsmában, hogy dszenifer ott hagyta. Sebaj mondja gazsi, tesóként megmaradtok egymásnak.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Kanadai óvodások nemváltó hormonkezeléséről beszélt egy magyar nő a Hír TV-ben

……..deeeeee, az Index szerint:” hazudik, mert náci”:

https://index.hu/kultur/media/2020/01/16/kanada_hirteve_credo_genderlobbi_teve/

hunbagira
Újságíró

Arról a zsindexről beszelsz, amit felvásároltatok az atvvel együtt. :D.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Azért verik magukat mindkettőn, a szalonnáci testvéreid….

hunbagira
Újságíró

És ez, hogy jön ide?! Amúgy ti is veritek ott magatokat. De tény, hogy a szektATV az szdeszesből fideszessé vált biznyicszekta tulajdonában van, ami TÉNY Csakszika. Sanyi bácsiék is követik a lenini akarom írni, orbáni utat kissé megkésve. :D

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Sanyi bácsiék is követik a lenini akarom írni, orbáni utat kissé megkésve. :D

Azt mondod, hogy a szalonnáci társaidat nem engedik be az ATV-be……?

hunbagira
Újságíró

Azt mondod Sanyi bácsi, nem esküdött nektek hűséget?! :D

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ahhoz képest akkor nagyon átbaszta a patást a “hűségesküjével”, ha számolatlanul vendégeli meg a szalonnáci haverjaidat, és a “zellenzék” többi képviselőjét……

hunbagira
Újságíró

Hagyd a nacizast csakszi, te is az vagy…mindketten tudjuk. Valamiért véded a dakotat…csak nem meg lettél dobva némi maradványfölddel és cigibóttal..

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Még ha náci lennél, az csak csak, de “szalonnácivá” avanzsáltatok, úgyhogy már nem különböztet meg sok minden a dákósoktól, újeszdszesektól stb. talán csak annyi, hogy ők is undorodnak tőletek, de kell még a (meglévő) szavazatotok, ha be is fogják az orrukat, szóval ugathatsz te bármit ezt a szemetet nem mosod le magadról…..

(BTW annyira vagyok dakotás, amennyire te szalonnáci, és mivel te kezdted ezt a faszságot, úgyhogy akkor nyeld is le a saját szarodat, kis “árva” jobbikos, cuki kis szalonnácika:)

hunbagira
Újságíró

Zsindex meg simicskától most került át garancsihoz, szóval próbáld lenyelni a békát és kezelni a kognitív disszonanciát. Amúgy mindketten tudjuk, hogy te is “náci” vagy..hszeid ezt tükrözik. Csak mellette egy korrupt, opportunista, orbánrajongó faszkalap is. Egy valamihez tényleg ért ez a geci dakota..valahogy még egyes értelmesnek látszóakat (aki nem te vagy) képes megbűvölni.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Egy valamihez tényleg ért ez a geci dakota..valahogy még egyes értelmesnek látszóakat (aki nem te vagy) képes megbűvölni.

Ja, de szerencsére ezek szerint ahhoz is ért, hogy a szalonnácikok, (mint te is), messzire elkerüljék, ájvé…..

tobbneju
Olvasó
tobbneju

https://index.hu/techtud/2020/01/16/usa_tortenelem_szesztilalom_evfordulo_1920_noi_mozgalmak_temperance_league/ A cikk címe: “Ma 100 éve próbálták meg a nők elpusztítani az USA-t” Most lehet szidni az indexet, de az Evuka félék politikai fantazmagóriái már volt, hogy megvalósultak női szavazati jog nélkül is, pontosan mutat rá a cikk címe is. Kb. ebbe a körbe (amerikai szesztilalom) utalom ezeket a mostani “családon belüli erőszak elleni hősöket is”. Ténylegesen valamiféle uralmat szeretnének ezek elérni a férfiak felett, amit régen a szeszhez való hozzáférés eltiltásával, most meg a “lakástól, gyerektől bemondásra való eltiltás jogával” szeretnének elérni. Érzésre azt mondom, hogy még súlyosabb esetek lennének családon belüli erőszak terén, ha itt pszichés zavarral küzdő nőket arra jogosítanánk fel, hogy bemondásra elűzhessék a férjüket és eltilthassák tőle a gyerekeket is. Meg még több hajléktalan meg bűnöző lenne, akiknek aztán végképp nem lenne már semmi veszítenivalója és retteghetnénk attól, hogy mikor üt bennünket agyon egy.

Apa35ev
Olvasó

Felháborító és tűrhetetlen, hogy a kormányzati kommunikáció még soha egyetlen szóval sem adott hangot annak, hogy akceptálják a férfiszervezetek tiltakozást, merthogy az Isztambuli Egyezmény diszkriminatív és semmibe veszi a családon belüli erőszak fiú-férfi áldozatait.

Valóban az, de volt értelme tüntetnünk, csak Toplak Zoltánt hiányolom hová lett, hogy vezessen minket bétákat (a férfiáldozatokat). Itt meg is van említve a neve. https://magyarnemzet.hu/archivum/kulfold-archivum/a-teljes-europai-unio-alairta-az-isztambuli-egyezmenyt-3875928/

Látni kell azt is, hogy magyar jogászoknak kell kimondani azt amit a gondolkodó ember is tud, majd a sajtóval publikáltatni. A NER egy elhanyagolható része legalább kimondja az igazságot ha már a magyar kormány képviselői gyávák hozzá. https://mandiner.hu/cikk/20200115_felsulnek_a_radikalis_feministak

Mivel egyre erőszakosabbak az elférfiasított nők ezért egyre többen lesznek veszélyben a házasságokban. Korábban csak férfi vert nőt manapság már fordítva is megtörténik azzal, hogy lányosítják a férfinépet és mert egyre kevésbé lesz szükség izomerőre a robotok korában. Sok férfi védtelen a családokban és csak menekülni tud alkoholba vagy pincébe a nőnemű agresszorok elöl. Viszont ezt nem merik elmondani támogatás hiányában, mert Orbán szerint a nőkön múlik Magyarország jövője. Férfiak, apák csak szolgái vagy kisegítői az anyáknak mert a háztartás és gyerek a nőé szerintük.

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Az a probléma ezekkel a dolgokkal, hogy közük sincs a valósághoz. A valóságban a nők szóban nagyon szeretik megalázni a velük élő férfit. Jobb esetben csak négyszemközt, rosszabb esetben nyilvánosan is. Férfiként – vérmérsékletedtől és lelkialkatodtól függően – a következők közül választhatsz megoldásként: 1., Te is visszaalázod valahogyan, leginkább más nőkkel tudod őt összehasonlítani és fikázni, ami esetleg hat is valamit. 2., Sokat vagy távol otthonról, igyekszel őt elkerülni, nem beszélsz vele. 3., Elköltözöl otthonról. 4., Lehajintasz a nőnek egy pofont. Miután ezeknek a nőknek a célja az, hogy te eltűnj a közös lakásból, ezért mindenáron a 4. pontig (fizikai bántalmazás) akarják eljuttatni a férfit, mert erre az esetre kapnának olyan jogot ezek a nők, hogy a férfit kitilthassák a közös lakásból. Én magam nagyon nem kívánom a lakásukból és gyerekeiktől elűzött férfiak számának növekedését, mert ezek a magányos farkasok nagyon veszélyes emberekké válnának. Magam is éltem így néhány évet a válásom után és bizony rúgtam bele zebrán gyalogosként nekem elsőbbséget meg nem adó autóba és üvöltöztem rendőrrel, aki valami kampányuk során intézkedési kényszerében kötekedett velem valami szarságért, miközben láthatta a B10-es kötelező biztosításomat (soha nem kellett még betétlapot adnom) és a nullás szabálysértési pedigrémet is. Nem vagyok büszke a “Engem baszogatsz bazmeg ezért szarságért, nézzél már oda bazmeg, mióta itt szívózol velem még vagy 10-en nem álltak meg nullára annál a stop táblánál, mert a fasznak kellene abban a jól belátható kereszteződésben nullára megállni, állítsd meg akkor mindet! A faszom tele az ökör főnökeiddel, akik elvárnak tőled a nap végére 10 szabálysértési bírságot a kibaszott kampányotokban.” A legrosszabbak pl. egy sávváltásod után úgy vélik, hogy te zavartad őt és kiszáll a kocsijából kezében egy baseball ütővel……. https://index.hu/techtud/2020/01/16/usa_tortenelem_szesztilalom_evfordulo_1920_noi_mozgalmak_temperance_league/ Linkeltem korábban is ezt a cikket az amerikai szesztilalomról, idéznék belőle: “1920 és 1921 között a bűntények száma 24 százalékkal emelkedett, a drogfüggőké pedig 44,6-tal. Ez hatalmas pofon volt a szárazok számára, hiszen az egész mozgalmuk alappillére volt, hogy az alkohol bűnbe vezet, és ha betiltják, csökken majd a bűnözés.” A magam részéről Verukáék álmának megvalósulása esetén két dolgot valószínűsítek: 1., Általában véve növekedne az erőszakos bűncselekmények száma, de jó eséllyel a családon belüli erőszak mértéke is a kitaszított férfiak által. 2., Tovább csökkenne a férfi-nő együttélések (házastárs, élettárs) száma, mert az vállalhatatlan kockázatokkal járna a férfi részéről.

zgy001
Olvasó
zgy001

Marcell
Olvasó
Marcell

Tapasztalatból (is) nem egészen így látom. Ez inkább fiatal nőknél igaz, mármint a lecserélés, ha még van másik opciója. De a hagyományos papucsférj + házisárkány típus az létezett mindig is.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Nekem teccik ez a Varga Judit…meg a tv riporternő is.Az a harmadik az már nem annyira.

DennisVT
Újságíró

OFF

Elnezest az OFFert, de itt az utolso mondatok egyikeben az interjualany ugye nem az Apak az Igazsagert egyesuletre celzott?

https://444.hu/2020/01/20/szornyu-amikor-egy-haromeves-kislany-elmeseli-hogyan-abuzalta-az-apukaja

tobbneju
Olvasó
tobbneju

https://wmn.hu/ugy/52118-szentesi-eva-kikerem-magamnak-a-ferfiak-neveben-is–a-schobert-ugy-margojara- És Evuka mindjárt követeli Schobert úr bebörtönzését is “lelki bántalmazásért”……. :-) Beszarok egyébként, hogy férfiként nem csak a konkrét személyedet ért kritikát kell szó nélkül tűrnöd, hanem az általános férfikritikát is. Itt Schobert – miután elég jól ismerheti azért a dagadt nőket – megfogalmazott egy általános nőkritikát, amit nyilvánvalóan tapasztalatból tesz. Félelmetes ami történik erre.

hunbagira
Újságíró

Ehhez nem kell feministának lenni, elég anyaságot tisztelő konzervatívnak, hogy eme mondatoktól nálam is kialadjon a tahóság mérő. A kis bibsi, ávos, rendőrivadék, csaló, kuruzslóra..

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Hát hunbagira van a balodali PC (politikailag korrekt beszéd) meg van a jobboldali. Tiéd ugyan jobboldali PC, de az is sok esetben ugyanolyan távol áll a valóságtól, mint a baloldali PC. Mondok rá neked példát.
1.,
A valóság kb. ez: én nem vagyok antiszemita, csak a tisztességtelen és szemtelen embereket nem szeretem, akik között viszont feltűnően sok a zsidó. A PC beszédet meg ismerjük a témában.
2.,
A valóság kb. ez: én tisztelem az anyákat, de a hájas nőket nem szeretem. Sajnos a nők nagy része szülés után nem fogy le és hájas marad. A PC beszédet meg szintén ismerjük.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Norbika élőben is egy nácisztikus pöcsfej és még egy idióta is IQ/EQ nem sok van, akkora öngólt rúgott vele , a családjáról nem is beszélve, hogy csak na. Ezt bizony anyagilag is meg fogja érezni. Nekem nem az a bajom, hogy ez a véleménye ( mert kb leszarom, hogy ennek az álszent seggdugónak mi), hanem ,hogy köztudott, hogy megcsalta Rékát, erről rengeteg nyilvános cucc van, akin soha, még terhessége alatt sem volt egy deka súlyfelesleg sem . Ja és most jelentkeznek azok a transzik , akik bevallásuk szerint rendelésre jártak Norbihoz, ez külön pikantéria. Mondjuk a feleségének is férfi teste van, ha a két műlufit leszámítjuk….

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Vivi….. Akkor Schobert még arról sem mondhat semmit, amiről pedig bőven vannak ismeretei? A hájas nőkről, akikkel egész életében foglalkozott, így a lelki bajaikat is igen jól ismerheti? Vagy mondja a PC-t: “fogadd el magad ahogyan vagy, szép vagy így is, aki tényleg szeret téged, az így is szeret. De ha ez mégis zavarna téged, akkor itt vannak a remek lowcarb, fogyasztó hatású kakaós csigáim.” Schobert egyszer sem mondta, hogy ha valakinek a felesége szülés után is csinos marad, amellett tutira nem fog félrekefélni a férje. A jó nőknek általában a férje is jó faszi, ezért a félrekefélés csinos feleség mellett is lehetséges, de a csinos feleség esetén a férfi jó eséllyel nem lesz felperes a bontóperben, nem fogja otthagyni a csinos feleségét. A dagadtak esetén meg a férj nagyobb eséllyel hagyja ott a nőt. Miután Schobert egyelőre 3 gyerek mellett is együtt van a feleségével, ezért hihető amit mond: ő képes még a feleségét megkefélni és eszébe sem jutna elhagyni a feleségét. Ennyit mondott Schobert, semmi többet.

DennisVT
Újságíró

Norbi hibája az volt, hogy túlságosan leszűkítette és leegyszerűsítette ezt a kérdést, de ez nem jelenti azt, hogy nincs – inkább nagyobb mint kisebb – igazságtartalma annak, amit mondott.
Egy kapcsolatban, házasságban ha nincs szex, azt megette a fene. A férfiak jobban gerjednek a homokóra alkatú nőkre, mint a +30kilósokra. Ez színtiszta biológia. Ti is jobban gerjedtek a magasabb férfiakra, mint az alacsonyakra, csak a magasság felnőtt korban nem változik.
Józan paraszti ésszel felfogható és érthető az egész.

Azt kell megérteni nőként, hogy a férfi szemében a nő szépségének (itt: alakjának) a változása (eltűnése) pont ugyanolyan, mint a ti szemetekben az, ha a férfi egy önbizalomhiányos, stílustalan, humortalan alakká válik.
Nekünk az előző adja a szexuális vonzerő nagyobb részét, nektek az utóbbi.

Végiglapoztam a témában kb 500 kommentet, egyik sem érte ezt fel ésszel. Se férfi, se nő.

Az pedig a legnagyobb bluepill hazugság, hogy ez mind nem számít… csak a szeretet, meg a tisztelet, meg a megértés, meg az elfogadás, stb…

DennisVT
Újságíró

Ja, arról nem beszélve, hogy kurva álszentek az emberek.
A nők 95%a, miután önigazolást keresve kiosztotta Norbit, elment és fenntartotta a dollármilliárdos szépségipart. Pushup melltartóval, karcsúsító ruhával, zsírbontó krémmel, neadjisten mellplasztikával vagy zsírleszívással, stb.
A férfiak 95%a meg többékevésbé érti, hogy mint mond Norbi, többé kevésbé egyet is ért vele, csak ezt nem meri a saját neve alatt leírni, inkább beleáll Norbiba a nőknél jópontokat szerezni igyekezvén.
A híres jóképű celebpasik, akik önreklámozásként szintén beleálltak Norbiba, most hazamennek és megreszelik a modellalkatú asszonyt/szeretőt.

hunbagira
Újságíró

Ugyan valóban félszemmel olvastam a “mondanivalóját” (celeb prolikra immunis vagyok) De valami olyasmit pofázott, hogy a terhesség alatt sem hízhat el…nos erre a magamfajta red/”black” pill es is felkapta a fejét.

tomgal
Olvasó
tomgal

Veled értek egyet Hunbagira. Pláne a terhesség alatt és azt követő szoptatási időszakot. Ezalatt nekem ne fogyózzon a gyerekem anyja. Utána fokozatosan igen, nyilván én is azt szeretném , ha csinos lenne. De egy- két év is beletelhet mire visszanyeri az alakját. Pláne nem csalnám meg ebben az érzékeny időszakban , ennyit be lehet vállalni férfiként is.

hunbagira
Újságíró

Ezzel mindenkinek így kellene lennie, aki minimális erkölcsi érzékkel rendelkezik.

Reszet Elek
Újságíró

Ha szoptat és mellé normálisan eszik úgyis lefogy.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Nem minden esetben, , de sokszor valóban működik, de akkor sem varázsütésre.

Reszet Elek
Újságíró

Ha a hormonháztartása meg a pajzsmirigye rendben van akkor működik.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Így van , de ezzel elég gyakran van gond.

Veszmadar
Olvasó
Veszmadar

OFF:
Ennyire elcseszett társadalmat… és komolyan, ezt a világot féltik a pusztulástól?!
Nemrég kikerült az internetre egy videó a kaposvári gyermekotthonról, ahol bántalmaznak, testi-lelki terrorban részesítenek, kínoznak egy védtelen magyar gyereket. Milyen reakciót váltott ki összességében az emberekből (elsősorban a nőkből)? SEMMILYET!

De van egy médiaszemélyiség, aki merészelt valami negatívumot mondani a nőkről… Már egyből verbális lincselések sokasága! Olyan szintű országos felháborodás, indulatok, támadások, hogy a pofám leszakad!

Egyébként mégis mit mondott Norbi? Hogy sok nő a szülés után (egyéni megjegyzésem: sokszor már az élettársi/házastársi kapcsolat alatt is valamennyire) elhíznak, és ezen nem is akarnak változtatni. Ezzel megölik a szexuális vágyat. A férfi frusztrált és boldogtalan lesz emiatt, mert nem jut szexhez, a nők meg pláne frusztráltak és boldogtalanok lesznek, mert nem érzik magukat kívánatosnak. Közhely, de azért akinek volt már kapcsolata nővel, az pontosan tudja, hogy milyen hangulati változást lehet elérni egy orgazmussal mindkét félnek. A frusztrált nő lényegtelen dolgokon miatt is ingerült lesz, a kielégült még lényeges dolgok miatt sem…
De vajon változtatnának-e? Tennének-e a nők magukért, hogy kívánatosabbak legyenek? Ááááá… nem, dehogy… nőktől kérni ilyesmit?!

Pedig Norbinak sok szavával egyetértek. Valóban ez a helyzet. És gyanítom, a férfiak nagyrésze is – főleg azok, akik átérzik a szavait.

De vajon kimerik-e ezt mondani? Hát hol mernék? Hiszen, ha akárcsak egy kicsit is rossz szót mondanának a nőkről, már ők is áldozatul esnének a támadásoknak, a lincshangulatnak. Onnantól a munkahelyén a kolléganői, az ismerősnői, a felesége barátnői, családtagjai… mind-mind ellene lennének. Kötelességüknek éreznék a nők, hogy minél jobban kicsinálják a lázadót.

Merthogy igen, szerintem erről van szó. Valaki – egy médiaszemélyiség! – mert rosszat mondani a nőkről. Nem a XXI. században elvárt “ti nők mind úgy vagytok csodálatosak, ahogy vagytok!” igét hirdette. Nem a “szeressétek a nőket önmagukért, mert ők úgy tökéletesek, ahogy vannak!” mantrát nyomta. Nem “a nők semmiben sem hibásak!” álláspontot képviselte.

Hanem kimondta, hogy igenis a nőknek is van felelősségük egy kapcsolat sorsában, és igenis, rajtuk is múlik a saját kapcsolatuk minősége. Hogy bizony nem alanyi jogon kell elvárni, hogy örökké kívánatosak legyenek és a férjük évek után is ugyanúgy vonzódjon hozzájuk, hanem cselekedniük is kell – ami bizony néha a kényelem rovására mehet.

Ez az egész felhajtás most az ügy körül semmi mást nem szolgál, kizárólag ezt. Valaki nem tartotta be a “nők tökéletesek és hibátlanok” játék szabályait. Ezért pedig példát kell statuálni rajta. Meg kell büntetni, amiért valaki a nők hatalmát megkérdőjelezi.

Hiszen ez az egész a hatalomról szól. Te férfi vagy, mindent fogadj el, amit a nők tesznek, neked nem lehetnek elvárásaid velük szemben. Fel mersz lépni a rendszer ellen? Akkor téged el kell tiporni, tönkre kell tenni. Ezrével érkeztek a női hozzászólások, a férfiaké viszont csak alig-alig. Azok is inkább csak ilyen egyetértő, mangina szövegek.

“Neked férfiként feltétel nélkül el kell fogadni a nőket, ugyanakkor azt is fogadd el, hogy feléd az elvárások irreálisak.” Mi férfiak pedig sajnos birkák vagyunk, és el is fogadjuk a szabályaikat. Azért olyan szívesen megnézném, hogyha egy női médiaszemélyiség hasonló üzenetet fogalmazott volna meg, akkor mi történik. Mondjuk egy ilyesmit: “a házasságok azért mennek tönkre, mert a férfiak sokszor életképtelen, lusta lúzerek, akik a saját hibájukból adódóan keveset keresnek, és nem is motiválja őket, hogy előrébb jussanak az életben, inkább elvannak az állóvízben”.

Vajon a nők akkor is ilyen mértékű felháborodást tanúsítottak volna? Akkor is a pokol tüzén akarták volna elégetni az illetőt? És ami még nagyobb probléma…:
Vajon a férfiak részéről lett volna ilyen mértékű kollektív felháborodás és kiállás a saját becsületünk mellett?
Költői kérdés, tudjuk a választ…

Így hát változás nem lesz ebben a rendszerben továbbra sem. Vicces egyébként, hogy a mázsás nők sokasága jár töretlen lelkesedéssel fodrászhoz, kozmetikushoz, műkörmöshöz, vásárol drága ruhákat – mintha ez bármit is javítana vonzerejükön.

Amúgy a fogyáshoz igazából nincs is szükség sem Norbira, a fogyás nem jár túl nagy anyagi kiadással. Elvégre miről szól az egész? Nem arról, hogy mit vegyél, hanem hogy mit NE vegyél! Ne vegyél cukros dolgokat, édességet. Ne vegyél üdítőket, ne vegyél péksüteményeket.
Edzés? Az internet tele van videóval, amit otthonról is bárki be tud hívni egy számítógépről, laptopról.
Ennyi lenne, és ezzel máris hónapok alatt érdemi változást lehetne elérni. Kevesebb pénzköltés fölösleges dolgokra, jobb alkat, egészségesebb életmód…

DennisVT
Újságíró

Tökéletes.

Szerk:

“a házasságok azért mennek tönkre, mert a férfiak sokszor életképtelen, lusta lúzerek, akik a saját hibájukból adódóan keveset keresnek, és nem is motiválja őket, hogy előrébb jussanak az életben, inkább elvannak az állóvízben”.

Ha veletlen olvasol neha noi oldalakat, akkor ez a duma RENDSZERESEN elokrerul, mint valo es szakito ok, es egymassal versengve tapsolnak az illetonek, hogy ‘you go girl!!!’

Veszmadar
Olvasó
Veszmadar

Komolyan, a gyomrom felfordul ettől az egésztől… Tökéletesen bemutatja a mai világ elcseszettségét.
Ugye van az a bölcsesség, hogy “ha tudni akarod, ki uralkodik, nézd meg, kit nem lehet bírálni” (vagy valami ilyesmi). Hát nincs kérdésem…
Illetve azért egy mégis van:
Hogy a francba lehetnek az emberek ENNYIRE buta birkák?!

Gusztustalan persze az is, ahogy most minden celeb próbál magának népszerűség szerezni azáltal, hogy szintén elkezdi szidni Norbit, a női elvárásoknak megfelelően. A képmutatás magasiskolája.
Itt a példa:
https://www.google.com/amp/s/24.hu/szorakozas/2020/01/20/schobert-norbi-norbert-csuti-szabo-andras-kulcsar-edina/amp/

Ez a “Csuti” nevű főállású alfahím nyilatkozik a férfiak nevében…?! Akinek a nője – idézem a Google találatokat – “szépségkirálynő, modell”. Hát nem Norbit kéne pofánvágni, hanem ezeket az álszent, gerinctelen férgeket!

A nőknek igazából ennyit kéne tenniük a vonzerejükért, hogy ne hízzanak el nagyon, de még erre a témára is virtuális lincselés jár… Nem akartam túl indulatosra írni ezt a kommentet, de mivel gyakorlati tapasztalatom van a témában, iszonyúan irritál ez az eset, és valahol ki kell írnom magamból…

DennisVT: igyekszek kerülni az összes ilyen női szemetet. Annál nagyobb öngólt egy férfi sem rúghat, minthogy a nőügyeit elkezdi a női lapok és tanácsok alapján kezelni.

Reszet Elek
Újságíró

A szoptatás kb. 500 kcal, azaz ugyanazzal az étrenddel heti fél kiló fogyás. Normál esetben a gyerekkel vagy nyolc kiló súlygyarapodás jár. A többi mind zsírosodás. Nem nehéz összetenni hogy az ezen felüli plusz tíz kiló is már túlás és rossz étkezésre utal. De még ha ennyi is lenne még ez is lemenne öt hónap szoptatással.
Erre persze jönnek majd némelyek hogy mi van ha nincsen teje meg nem elég.
A szoptatást csak azért hoztam fel témának hogy jelezzem, a női alapprogramban benne van a normális testméretre való visszafogyás, ráadásul nem évek alatt.

DennisVT
Újságíró

Sztem teljesel elviszi a temat ez a “szoptatas es terhesseg alatt” idointervallum.

Nincs ferfi, aki ertelmes kapcsolatban (szoval nem a ket hete jarunk es veletlen ugy maradtam esetben) a terhesseg v a szoptatas alatt fentlevo plusz kilok miatt hagyna el a not es a gyereket. Vagy ha van is, elhanyagolhato kisebbseg azokhoz kepest, ahol a hazassag szep lassan evek alatt doglik meg, mert a ffi nem kivanja az asszonyt.
Es nem 5-8-10kg plusznal nem kivanod az asszonyt (az tud meg szexi is lenni) hanem 25-25-30+ kilonal.

Ha Norbi az elobbiekre is utalt/gondolt, az qrvanagy hulyeseg, es kicsit sem ertek egyet vele.
Az utobbiban viszont rengeteg igazsag van.

Reszet Elek
Újságíró

Csak arról szól, hogy ennél több és ennél tovább az már mind a csajon múlik és csak kifogás.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Norbi bizony utalt a plusz 5-10 kgosokra is , olvastátok a linket, amiben benne van az egész duma? Amit korábban bemásoltam ?

https://anokpasiszemmel.cafeblog.hu/2020/01/21/schobert-norbi-atombombaja-celba-ert-pasivelemeny/

” szóval muszáj megtartanatok a lánykori súlyotokat”

Igen a plusz 20-30 kgosokat emelte ki , de bizony utalás van szép számmal másokra.is. A nőknek ,akiknek terhességük alatt felszaladnak a kilóik ( pl veszélyeztetett terhes, feküdnie kell, hormonális problémák , terhességi diabetesz, pajzsmirigy gondok stb, ) és több, mint tíz kg-ot hízik és ugyan le is fogy ,de nem lesz olyan a bőre, terhességi csikok, kitágult bőr stb. Na itt szerintem főleg ezért robbant ekkorát a bomba.

Amúgy a többivel egyetértek, nekem a fő bajom még mindig az, ezzel az álszent majommal ( siketült többszór beszélnem személyesen vele, egy beképzelt arrogáns fasz) , hogy osztja a nőket egy olyan valaki ( akik között vannak jogosan és jogtalanul kritizáltak) , aki akkor is csalja a nőjét, ha egy deka zsír sincs rajta, és maga a fitness queen .

Delin
Olvasó
Delin

Tùl van lihegve kicsit ez. A fèrfiak szexuàlis vàgya nagyban függ a nő külsejètől, ha ez a kiindulàsi àllapothoz kèpest sokat romlik (esetünkben a nő komolyan elhìzik), az negatìvan hat a fèrfi szexuàlis vàgyàra adott nővel szemben. Vègső esetben totàl megszűnik. Pont, ennyi. Kb ez a tèny a sztoriba, a többit Norbi tùltolta hozva a rà jellemző tenyèrbemàszò stìlussal.

Szoptatàs/terhessèg a többsègnèl sùlygyarapodàssal jàr, ami nem fog magàtòl eltűnni (vannak akiknek igen, a többsègnek nem, főleg 30 felett). A nő teste megvàltozik, a hormonok össze-vissza ugràlnak, ha ez pàrosul sok nem alvàssal, rendszertelen evèssel, akkor 5-10 kg simàn felugrik rövid időn belül, ha jön erre egy 2. gyerek mindjàrt meg is van a 15kg+. Ez magàtòl nem tűnik el, itt màr kőkemèny diètànak kell törtènnie, lehetőleg mozgàssal kombinàlva. Ebben a nőnek fejben nagyon oda kell tennie magàt, első sorban rajta mùlik, màsod sorban a fèrfin. Szerintem a partner tàmogatàsa itt is kulcs, ha a nőnek nincs ideje/energiàja ezzel foglalkozni, csak depisebb lesz, amitől mèg jobban hìzik. A lelki tàmogatàson tùl olyan praktikus dolgokat èrtek, mint csinàlunk az asszonynak szabadidőt, amiben tud magànak főzni (àltalàban külön kell), el tud menni sportolni, tud aludni ha kell. Ez màr gyerek esetèn csalàdi projekt, màshogy nem megy.

Apa35ev
Olvasó

A hozzászólásoddal maximálisan egyetértek és köszönöm, hogy érted miként működünk.

Sajnos velem pontosan ez történt. Bizonyítani tudom képekkel, hogyan nézett ki a gyerekem anyja amikor még oda voltunk egymásért és hogyan néz ki most 8 évvel azután, hogy elment a gyerekkel.
25-30Kg+ még most is a gyerek fogantatása óta. Továbbra is egyedülálló anya, de azt látom nem is akar már állandó pasit magának, gondolom a fiam a pótlék. Ügyvéd barátomnak panaszoltam, hogy a gyerekem anyjával mióta szült egyetlen egy alkalommal se (!) volt szexuális kapcsolatom, mert mindketten a gyerekre koncentráltunk. Közölte ha 3 hónappal szülés után nem áll vissza a szexuális élet az már gond. Lehet ebben én vagyok a hibás nem tudom miért nem akartam a szexet erőltetni. Mivel én a szart is képes vagyok szeretni arra emlékszem, hogy pár hónappal a szülés után elkezdtem csókolgatni a nyakát és az égvilágon semmi reakciót nem váltottam ki belőle, jéghideg volt. Ezért nem is próbálkoztam többet. Néhányszor elmentem kurvázni titokban, hogy ne őrüljek meg és valahogy nem is hiányzott a szex a családi életben. A gyerek másfél éves volt amikor lelépett vele pedig semmilyen látványos összetűzésünk nem volt előtte.

A jelenlegi párommal minden rendben, de már neki is kezd háj rakódni a hasán és elkezdett Bíró Icára tornázni, de félő, hogy ez abbamarad és ha jönne új gyerek ugyanabba a szituba kerülök mint a fiam anyjával. Elcseszem, mert nem kívánom eléggé a testét.

Úgy 80%-ban egyetértek Schobert Norberttal és hatalmasat nőtt a szememben, azzal hogy ki merte mondani az igazságot és bekalkulálta, hogy sokan fogják útálni érte. Bár a politikusaink is ilyen bátrak lennének férfiakkal kapcsolatos kérdésekben. Itt ugye a lényeg az, hogy a férfiak elsősorban vizuálisan indulnak be egy nőre, a szeretet ettől független kérdés.

Ha szeretünk egy elhízott nőt úgy is amivé változott, akkor semmi nem motiválja majd arra, hogy lefogyjon és ez az ami tragédia.

Delin
Olvasó
Delin

Egyetèrtek az ügyvèddel. Àtlag max 3 hònappal szülès utàn rendeződnie kell a dolognak, minèl kèsőbb àll vissza a rend, kèsőbb annàl nehezebb. Amìg egèszsègügyileg indokolt persze vàrjuk ki, de addig is èrintèsek, ölelèsek stb fontosak (terhessèg alatt ès szülès utàn is egyből), különben elveszik az intimitàs. Az intimitàs pedig egy kismamànàl kulcskèrdès, hogy ùjrakezdje a szexet, valòszìnüleg nem ez az első gondolata, ha van egy szabad perce. Itt valòban a fèrjnek kell jobban kezdemènyeznie, nem szabad könnyen feladni. Türelem, aprò èrintèsek, èreztetni a nővel, hogy nő, kìvanja a fèrfi a megvàltozott testèvel is. Màs ötletem nincs, nem maradèkelvű kapcsolatoknàl ez szerintem működik.

A poci hàj kapcsàn. Ha semmi màs nem vàltozott a koràbbiakhoz kèpest (ugyanazt eszi egy nő, ugyanannyit mozog/nem mozog), a hàj idővel elkezd lerakòdni. A biològiai folyamatokba nem mennèk bele, a lènyeg, hogy ahogy telik az idő egy nőnek muszàj csökkentenie a bevitt kajamennyisèget, különben elkezd hìzni. Növelhetnè a napi mozgàst is, de ez àltalàban rutinkènt/èletmòdkènt nem szokott működni, ìgy marad a kaja. Röviden minősègi ètkezès, kisebb mennyisègben. Ez amilyen egyszerűen hangzik, olyan brutàl a gyakorlatban. Ez a folyamat gyerektől független, az igaz hogy ràerősìt a gyakorlatban a koràbban emlìtettek miatt.

Az embereknek azt kellene felismernie, hogy a szex ès a szeretet nem ugyanaz. A szex ösztönös, nem azèrt kìvànunk meg valakit, mert szeretjük. Egy egèszsèges pàrkapcsolatban mindkettő fennàll, de màs vàltja ki. A kettő tudja erősìteni egymàst, a jò szex növeli a kötődèst ès a szeretet, de fordìtva nincs ìgy. Ez keveredik a fejekben sokszor red/blue pill kapcsàn is.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

“https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/83077052_2644130232373779_7527282785875132416_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ohc=xVvG8DjsfaMAX9Sk7xV&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=675da1014154fc1f5ec96400d2332c00&oe=5EDA2646”

Blackur
Olvasó
Blackur

Sziasztok! A Norbihoz had írjak pár szót itt legalább érveltek. Vivien első 2 mondatával egyetértek, de tény hogy az alkoholizmus után az elhízás okozta betegségek a vezető halálokok. Nyilván vannak orvosi okok az elhízásra de odafigyelni a testre lehetne. Egy szóval nem írta, hogy szülés után pikk-pakk minden hepi. A magukat elhanyagoló hájas büdös sörhasú pasikról is írt kb ugyanannyira vágykeltőek mint egy elhízott nő. [igaz jobb lett volna egy posztban]. A többi amit irtatok szerintem is valós, nem ismétlem. Érdemes megnézni mennyi kövér nő kezdte el gyalázni. A második posztjában irta hogy ezzel fel akarta hívni a figyelmet egy valós problémára. Mielőtt a 2 hölgy nekem esik , írtam fennt sz elhanyagolt pasikról is :)

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Ha nem gond, akkor Tobbnejunek is itt válaszolok. Szóval dehogynem nyílváníthat véleményt Norbika, csak ne csodálkozzon, ha ezt kapja utána…nekem elsősorban az álszentsége volt kiakasztó.( Réka megcsalása kapcsán) Teljesen egyetértek azzal, hogy a túlsúly, pláne tetemes túlsúly egészségügyileg az egyik legártalmasabb és ezellen tenni kell.

Ami Norbi szövegében ( az álszentségen kívül) baromi tetüség, hogy ő már a terhesség alatti meghízást ( és ott bizony adott esetben zabálás nélkül is felpattanhat 20-30 kg) is “tiltaná” , mivel ocsmány lesz utána a bőr, ha vissza is fogy valaki. Én pl alig híztam, szerencsém volt, kb 6 hónap alatt visszanyertem kb az alakomat ( a hasfalam soha nem lett olyan, mint régen, ha a kg vissza is állt) . Igenám, de a nők hormonálisan különböznek ís mivel így a változókor küszöbén én is érintett vagyok és már írtam.is róla , a pajzsmirigy problémák és rendellenességek pontosan a hormonális változások idején a nőket érintik aegjobban . Azaz pubertás, terhesség, klimax. És sokszor hónapok , évek telnek el , amíg kidetül, hogy mi a baj. Minden hetedik, nyolcadik nő érintett. Nálam is kiderült a pajzsmirigy alulműködés ( tavaly írtam róla, fura volt , hogy mozgás, kifejezetten addig használó diéta mellett sem tudtam fogyni. A változókor és anyagcsere lassulás miatt 45 felett kezdett szinte ledolgozhatatlanul rámpattani pár kg, most már lassan adom lefele, de baromi nehéz, jó kövér nem vagyok és így is formás, van derekam stb , de már nem az a bomba alkat és nem is lesz már soha olyan, de mindjárt 50 évesen nem is vágyok rá. ( a 40 évest, azt igen, életemben akkor éreztem legjobban magam a bőrömben)

A másik nettó faszság Norbi szövegében , hogy a terhesség alatt meghízott nők miatt lesznek félárvák a gyerekek . Igazából ezzel a férfiakat is lejáratta, mert az a véleménye ,hogy a férfiak inkább választják a szexet egy fiatalabb, feszesebb husuval, mint a tulajdon gyereküket.

Végezetül itt egy nagyon jó link , férfi oldalról, férfi vélemény. Én ezzel értek egyet maximálisan . Ténylegg érdemes elolvasni , Norbi teljes szövege és annak elemzése NEM MANGINA. módon.

https://anokpasiszemmel.cafeblog.hu/2020/01/21/schobert-norbi-atombombaja-celba-ert-pasivelemeny/

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Nem a Norbi álszent itt Vivi, hanem a világ. Egy kövér nőre egyszer nekem sem állt fel, pedig első randin kapható volt. Képek alapján soványabbat és csinosabbat vártam, de gondoltam kipróbálom. 44 éves voltam akkor és nem ment a dolog. Azóta kerülöm a kövér nőket. És nem hinném, hogy az én “készülékemben” lenne a hiba, mert átlagos nőkkel mindig működik a szerszám azóta is. Ez a valóság, a többi meg álszent süket duma. És ez párkapcsolatban még rosszabb lehet egy Szulák Andrea féle cocával.

Reszet Elek
Újságíró
VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Tudod itt szerintem a fő baj az, hogy itt bizony konkrétan be lett támadva kb a terhes és szült nők 80%-a. Nem csak a plusz 20-30 kilósok, ugyanis Norbi kijelentései alapján, minden nőnek muszáj visszafogynia a lánykori súlyára. Akinek ez nem sikerül, sikerült ,az most mind magára vette. ( lásd Tóth Gabi, ) Azok is,akiknek lefogyni sikerült ,de a bőrük megsínylette. Akik szoptatnak,azoknak bizony elenyésző kivétellel a mellük sem lesz a régi, stb.
Tehát nem a permanensen nagyon túlsúlyosok azok, akik marhára kiakadtak ( nyilván azok is), hanem jelen pillanatban kb milliónyian.

Nem azzal van a gond, hogy nem kívánod a kövér nőket, vagy, hogy a férfiak többsége nem kívánja, hanem, hogy a terhesség, szülés bele lett keverve, hogy a plusz 5-10 kilósok is szarul érzik magukat, a lefogyottak, akiknek kitágult a bőre stb.

Továbbra is álszentségnek tartom, hogy egy olyan faszi bírálja a terhesség miatt meghízott nőket és hibáztatja őket a férjek csalásáért ,aki akkor is csalja a nőjét, ha az súly és fittség szempontböl tökélezes. Ezzel rengetegen vannak így , ha olvasol a neten.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Vivi,

Szerintem nem okos ilyen kijelentések után valaki magánéletét támadni, akkor sem, ha mindenki tudja, hogy a Norbi egy gusztustalan féreg egy látszatházassággal, elhanyagolt gyerekekkel. Ettől még lehet igaz, amit mond, és azt kell nézni, hogy azzal mi a helyzet. (Ez jó tanács magamnak is, hidd el, nekem is az volt az első reakcióm, hogy egy olyan pasi dumál, aki a szememben nem is férfi, csak egy gnóm.)

Amit mond, abban alapvetően igaza van, csak mivel több évtized alatt sem tanult meg rendesen kommunikálni, ezért nem is tudta jól átadni. A könyveit nyilván szakemberek lektorálják, ezért azokban nem annyira feltűnő, mekkora gyökér, de élőben csak nyökögni képes, és nem tudja jól megfogalmazni a gondolatait. Viszont ha mindezt nem vesszük figyelembe, hanem csakis a lényegre fókuszálunk, akkor igaza van. Senki sem hiheti komolyan, hogy ha valaki magára ránt 20-30 kilót és úgy marad, az jót tesz a kapcsolatának, fordított esetben sem örülne senki, ha a pasas hízik mangalicára. Annyi a különbség, hogy a nőknél persze van egy jó (és eleinte akár jogos) kifogás, a terhesség, hormonok, de 2-3 év elteltével erre már senki se hivatkozzon.

Trend az is, hogy a terhesség alatt senki sem mer beszólni a nőknek, nem illik, helyette inkább támogatják egymást a hülyeségben, viccesek a hajnalban hűtőt kizabálós történetek, a terhesség alatti fura kívánások, ez a sok plusz kiló nem a terhesség, hanem az önfegyelem hiánya miatt rakódnak le. Sokan úgy érzik, olyankor meg lehet csinálni, pont azért, mert nem szól be senki, nincs lelkiismeret furdalás, lehet zabálni. Aztán meg sírás van utána meg panaszkodás a fatshamingre, a szemét férj bottal sem akarja megpiszkálni többé, pedig ő csak édesanya.

Norbi igazából még finom is volt, nem mert nekimenni a terheseknek, ők annyira tabu, hogy még ő sem merte megcsinálni, pedig arról is beszélni kéne, mert minden valóban ott baszódik el, hogy indokolatlan zabálás van, ami miatt nem néhány plusz kiló megy fel, hanem 20-30 a végére. A kivételeket, “pajzsmirigyeseket” most hagyjuk, ha elhízásról van szó, mindig csak ők léteznek állítólag, azzal senki sem akar szembe nézni, hogy a többségnek igazából nincs jó kifogása.

Direkt végignéztem tegnap mindkét videót, hogy ne csak azt a pár mondatot ítélhessem meg, amik a médiában forognak, hanem halljam, mit is mondott valójában. Ha az egészet nézzük, továbbra is igaza van, és még túl merésznek sem lehetne nevezni valójában.

Delin
Olvasó
Delin

SS, egyetèrtek. A kismamàkban tudatosìtani kellene, hogy orvosilag àtlag terhessègnèl indokolt többletkalòria a 3. trimesztertől (!!!) mindössze extra 300 kalòria, ikerterhessègnèl 500. Ez ugye egy kisebb szendvics, nem a napi +1000-1500 kalòria, amit egy àtlagkismama MO-on benyom a terhessège első napjàtòl szemèt kajàbòl. Ez a magzat szempontjàbòl is fontos, nah meg persze a plusz kilòk miatt is.

Annyiban finomìtanèk, hogy a tàrsadalom (rokonok/baràtok) konkrètan toljàk a kismamàba a kajàt, jönnek a “kettő helyett kell enned” hülyesègekkel. Ha a kismama pròbàl figyelni, a többsèg leszòlja, hogy ne ilyenkor fogyòzzon (ami a valòsàgban annyit jelent ilyenkor, hogy a kismama pròbàl nem zabàlni). Ez sem segìt önkontrollt gyakorolni, olyankor amikor az emberlànya egyèbkènt is egy hullàmvasùton van mind testileg, mind lelkileg.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Delin, ebben nincs hiba. Én is kiemelném, hogy a család, a környezet sokat tud segíteni ( tehát nem csak elvárni, de támogatni), lefogyni, formába jönni bizony időigényes dolog. Az egyik legnagyobb hízást elősegítő dolog a kialvatlanság ( aki nem tudja, nézzen utána a neten miért is) , mondanom sem kell, hogy ez egy újszülött, pláne több gyerek mellett ez mennyire elkerülhető…ebbe bizony apuka is be tud segíteni és mindkettőjük örömére hamarabb megy a fogyás. És igen ,valóban külön kell főzni, ez idő és pénzigényes dolog. Ha tornára is eljár ( ami ideális lenne, van direkt szülés utáni, szoptatás alatti cucc) ,akkor bizony gyerekfelügyelet, idő és plusz pénz.

Tehát nem csak elvárni ,hanem tevékenyen segíteni benne a nőt! Teljesen egyetértek. Ez is egy közös érdek és közösen kell egymást támogatni benne.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Delin: a társadalom nyom mindenféle hülyeséget, nem kell beleugrani a kútba, csak mert azt mondják. Terhesség nélkül, csak simán “élve” is mennyi olyan van, hogy valaki azzal jön, szedj fel pár kilót, a másik meg azzal, hogy adj le pár kilót. Ez az egy örök egy nő életében, hogy mindig kárál valaki. :) Ezeket a hangokat ki kell csukni, vagy megőrülsz. A kialvatlanság ellenére teljesítés olyasmi, ami miatt tisztelek számos nőt, mert én egy-két nap után kivagyok, ha csak pár órákat tudok hunyni, és totál megértem, hogy abban az állapotban leszarsz mindent. Sokan ezt egy vagy több évig is élik folyamatosan, és tuti, hogy senkit sem basztatnék semmivel, akiről tudom, hogy milyen küzdelmet vív nap mint nap. A gyerekvállalás kapcsán nem a szüléstől félnék, hanem ettől, hogy a harmadik napon megfojtanám, csak legyen végre csend. El tudom képzelni, hogy az lehet az az állapot, amikor arra is teszel magasról, ha elhagynak, legalábbis ha magamból indulok ki, kialvatlanul nagyjából olyan vagyok, mint részegen: leszarok mindent.

Vivi: zavarba hoztál most kicsit, mert nem vagyok én valami megmondóember vagy castingos, hogy eldönthetném egymagam, ki a jó nő, ki nem. Szigorú azokkal szoktam lenni, akik elvileg a külsejükből élnek, mégis azt az egy feladatot sem képesek elvégezni, hogy szépek maradjanak. Gondolok itt a modellekre elsősorban. Szóval nekem aztán ne akarj bizonyítani, mert nem vagyok én senki, hogy megítélhesselek. Ahogy én nézem a többi csaj külsejét, az más, mint amit a pasik szoktak látni bennük, nekem személy szerint más nőkben a keskenyebb csípő, hosszú comb, kicsi, de formás fenék, mell tetszik, de mindezek előtt a legfontosabb az arc, viszont teljesen szexmentesen mondom ezt, nem vonzódom a nőkhöz. De ezt nem nekem kell megítélnem, nem az én véleményem a mérvadó, szóval inkább a pasikat kéne meginterjúvolnod. :)
Én bemondásra is elhiszem, hogy jó nő voltál és vagy közel 50 évesen is.

Nem jó, hogy behoztad ezt a pajzsmirigy témát, mert ez mindig félreviszi a beszélgetést. Van olyan is. Van. De most nem arról beszélünk, és nem ők a többség. Az is egyértelmű, hogy a kapcsolatok zöme nem pusztán ilyen külsőségek miatt megy tönkre, sőt általában ebből válás sincs, csak szeretőtartás, mert sok férfinak úgy is jó. Szerintem a párkapcsolatok többségét épp a monogámiához való eszetlen ragaszkodás teszi tönkre, de hadd ne menjek ebbe most bele, tudom, hogy te nem így gondolod. Viszont abba is érdemes belegondolni, hogy lehet, Réka sem bánta a férje félrelépéseit, mert náluk belefér az ilyesmi, és egyébként Norbika meg válással paráztatott, nem megcsalással, ennyiből hiteles, ők is együtt vannak még mindig. Azt nem ígérte, hogy a pasid attól még, hogy nincs rajtad felesleg, csak téged akar majd dugni, csak azt, hogy emiatt nem válik el. :)

Szerintem már kezd nevetséges lenni ez az ellenkampány, mert végülis ez csak egy csávó, aki nem először mondott faszságot életében, az ország meg már ott tart, hogy a politikusok is reagálnak rá, mintha valóban annyira fontos ember volna. Az övé is csak egy vélemény, amit meghallgatva bárki eldöntheti, hogy veszi-e a diétás kakaós csigáját továbbra is vagy nem. Az összességében többet árt, amivel visszavágtak neki, többek között még az állatkert és a Coca-Cola is, hogy mindenki úgy szép, ahogy van, a túlsúlyra ne mondjuk, hogy jó dolog volna, amit a legjobb elfogadni. Ez ugyanaz a retardáltság, amit Norbi is képvisel, a két véglet. A másik meg a kismamák cirkusza, minden terhes nő, és egyes férjek is nyilvánosan idegösszeomlást kaptak és bizonygatnak, hogy őket igenis szeretik/ők igenis szeretik a nejüket, ez röhejes. Kinek? Ha már bizonygatni kell, ott valami elbaszódott, továbbá ez lehet ugyanolyan álszent, képmutató dolog.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Nem,nem kifejezetten neked akartam bizonyítani,inkább azt bizonyítani, hogy adott esetben + 10kg tényleg jól tud kinézni (nyilván ehhez az eredeti alkat vékony,nádszál) :) Csak tudom,hogy te aztán elmondod az igazat és kritikus vagy ilyen téren,ami nem baj,sőt. :) Ahhoz ,hogy igazán jó nő legyek koromhoz képest még egy kicsit dolgozni kell… :)

A pajzsmirigy tudom,hogy nem a fő ok a terhességi elhízásnál (kb max minden 10.-nél van jelentősége,hisz változó mikor jön ki ),csak most volt a téma adott,hogy felhívjam figyelmet,lehet nem most,hanem 20 év múlva lesz hasznos neked, hátha eszedbe jut az öreg Vivien aki erről szónokolt anno.

Teljesen egyetértek ,valóban nevetséges az egész,ekkora balhét én sem gondoltam volna belőle,pláne még politikusok is beszállnak a ringbe,még a végén törvénybe iktatják,hogy túlsúly témában nem lehet véleményt nyilvánítani. Tényleg röhej.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Jól van, ha gondolod, akkor dobj levelet a nicknevem gmailre, de ezt inkább azért írom, mert szívesen beszélgetnék négyszemközt is, nyugodtabb helyen. :)

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

OK. Holnap dobok egy mailt, ma már nem lesz idő, csak két kommentre. Ha spambe menne, egy B-vel kezdődő és évszámmal végződő gmailről megy majd :)

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Rég láttunk Seri. :-) Igazából én is akkor értettem meg a kurvához járó férfiak jelentős részének lelkiállapotát, amikor nekem sem állt fel egy kövér nőre, aki a régi csinos képeivel oda tudott csábítani a netes társkeresőről egy randira. Pornóra felállt, a kövér nőre meg nem. Lelkileg nagyon rossz lehet, önbizalmat romboló, ha egy férfinak otthon nem áll fel a kövér nőjére. És valószínűleg nem is közelít a kövér nőjéhez, mert nem akarja tovább rombolni a saját önbizalmát. Jön a pornó, a kurva, a szerető, mert ezeknél feláll……. Az élet bonyolult, szerencsére te segítesz minket megérteni.

Delin
Olvasó
Delin

SS, egyetèrtünk. A nem alvàstòl ne fèlj, egy àtlag nő ilyenkor teljesen àtàll babaüzemmòdba, főleg az első alvàs szempontjàbòl kritikus fèl èvben. Ha tovàbb tart màr lehetnek problèmàk, de az is megoldhatò ès előbb-utòbb mindenkinèl elmùlik.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Gondoltam, hogy ha valami, akkor egy ilyen ” súlyos” kérdés újból ide csábít :)

Én, ami Norbi családját ért támadásokat illeti maximálisan elítélem , hogy ekézik Rékát, a gyerekeit stb. Norbi viszont továbbra is IQ gyenge, ha nem számított erre a reakcióra. Már az első kommentemben is leírtam, hogy nekem nem azzal van bajom, amit Norbi állít ( mert van igazság benne), hanem hogy álszent a viselkedése.

Úgy állította be, mintha ez lenne a legfőbb válóok és csak ezen múlna a házasság.( Nekem sosem volt gondom a súlyommal ,sem terhesség ,sem azt követő időszakban,egész házasságom alatt nagyon jó alakom volt, szexben sem hanyagoltam el a férjem, mégis megcsalt , mert ilyen vért, ilyen családi mintát hozott magával. És persze bemutatkozáskor egyetlen férfi sem fogja azzal kezdeni, hogy apám is az volt, én is egy csélcsap tipus vagyok, és persze előző házasságom is az én kicsapongásaim ment tönkre) Az számomra továbbra is undorító, hogy olyan valaki tör pálcát bárki felett, aki megcsalta a nejét ( ami az én szememben és sok nő szemében óriási bűn, számomra oda-vissza egyenlő a szövetség, az ígéret,az eskü felrúgásával) , ráadásul Rékán szerintem életében nem volt egy deka sem pluszban.

Érdemes elolvasni ( az egyébként intelligensen nyilatkozó) Ábel Anita levelét is, mert az álszentségre szintén kiváló példa.
Ráadásul Norbika mindezt olyan szarul kommunikálta, olyan rosszul fogalmazva tette, hogy az valami elképesztő ( szerintem ezen múlott , hogy ekkora balhé lett belőle)

Tehát ,ha azt ” tézist” vesszük, hogy egy nőnek,( egyébként férfinak is, mert egy nő is szívesebben szexszel egy fitt fickóval, mint egy sörhasúval, akárki,akármi mond) mind az egészsége , mind a párkapcsolati boldogsága miatt érdeke, hogy ne hízzon el, ne legyen rajta , mondjuk több, mint max 10 kg ,akkor ez igaz. ( 10 kg még tényleg jól nézhet ki, 20 évesen 58 kg voltam- magas vagyok-38- 42 évesen 68, nem csak saját vélemény, mindenkinek a visszajelzéséből tudom,akkor voltam a legszexibb- ha akarod küldök a mailedre egy képet, ha valaki,akkor te tényleg kritikus vagy a témában,ami persze egyáltalán nem baj)

Továbbá nagyon könnyű nekünk ( most Rád, Delinre és magamra gondolok) ,akiknek sosem volt alkati problémánk, öröklött hajlamunk , hormonális gondunk véleményt nyílvánítani a dologban és kategórikusan gondolkodni a témában. Egészen más benne lenni egy helyzetben, megélni, mint kívülről látni.

De még egyszer hangsúlyozom a nagy túlsúly 15+ kg -tól ( szakemberek 20 kg-ra teszik) mind az egészségre, mind a házaséletre negatív hatással van és szerintem is tenni kell ellene.

Végezetül a pajzsmirigy gondokról. Azt hiszem , hogy akkor épp nem voltál jelen, amikor nálam is diagnosztizálták a pajzsmirigy alulműködést és felhívtam a figyelmet arra itt is,hogy milyen egy alattomos és sokáig ,hónapokig rejtett cucc tud lenni, miközben nem érted, hogy mozgás és diéta ellenére ,miért nem fogysz, miért pattanak rád a kilók . Nagyon szar érzés . Ezért is osztottam meg itt is, hogy erre mindig gondolni kell,ha indokolatlan a hízás, vagy nem fogyás. Minden 5. nőt érint! Jóval többet, mint az ember gondolná ( 75%-ban nőket érint) Minden életszakaszban előfordulhat ,de hormonális változások idején messze a leggyakoribb, pubertás , tethesség és azt követő időszak, változókor. Én ugye most lettem érintett negyven végén. Érdemes elolvasni, tényleg nem szabad félvállról venni,sok nőnek könnyítene a fogyásával kapcsolatban és mindössze egy kis jód kell hozzá( a legtöbb esetben) .

https://www.webbeteg.hu/cikkek/endokrin/11939/pajzsmirigy-alulmukodes

És akik hátrányból indulnak ,azért ez is félelmetes:

https://hvg.hu/elet/20170220_hizas_hajlam_alkat_oroklodes

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Megy az öntömjénezés rendesen:)

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Ha te annak veszed, hogy leírtam az igazat és a tényeket , miszerint mindig jó alakom, volt ,sosem volt súlyproblémám, mégis megcsalt a férjem( írjam azt ,hogy nem? )de az elmúlt egy-két évben rámpattantak a kilók ( erről szól a pajzsmirigyes rész) és közel az 50-hez ezt baromi nehéz ledolgozni…

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Vivi…… Kérdeznék egyet. Mikor kiderült, hogy félrekefél a férjed, akkor az előző hónapokban mi volt otthon? Rendesen dugott téged is, mert te is tetszettél neki meg dugta a szeretőjét is, mert az is tetszett neki, vagy mi volt a helyzet?

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Végig dugott,és nem szeretőjét,szeretőit is. Ugyanis később derült ki,hogy volt olyan időszak, amikor 3 nővel kavart rajtam kívül. El is kaptam egy jó kis gombás cuccot tőle.
Elmondása szerint nem igazán a szex miatt ment félre,nála ez pszichés önigazolási,önértékelési dolog volt. Ő 10 évvel idősebb és ebben az időszakban negyven második felében kezdett pánikolni…(van kapuzárási pánik,nem mindenkinél,de létezik a bizonyítási vágy stb). Volt olyan, hogy este együtt voltunk és hajnalban “el kellett mennie”,később kiderült,hogy nőhöz ment…A házasságunk alatt ( a szülés utáni kötelező 6 hetet leszámítva) sosem volt kihagyás.(max 1-2 hét,ha valaki beteg volt,de ettől több nem) . Amikor szétmentünk elmondta,hogy nem miattam volt,nem tudtam volna mit csinálni,ezt ő mondta,de én ekkorra erre már rájöttem. Az elsőnél magamat hibáztattam.

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Hát a gombás történet az kellemetlen. Egyébként ez a gombás történet érdekes. Nekem is volt olyan időszakom, hogy reggel az egyik nőt dugtam, este meg a másikat. Amíg nem tudtak egymásról, addig egyik se panaszkodott. Miután tudtak egymásról, mind a kettő “gombás” lett. Az érdekes az volt, hogy egyikkel sem éltem együtt, és a “lebukás” után is kúrtam egyszerre mind a kettőt, úgy hogy tudtak is erről. Sajnos a mi kultúránkban a nőket nem úgy szocializáljuk, hogy ezt el tudják viselni hosszabb távon. Életem szexuálisan legintenzívebb hónapjai voltak ezek, szerintem a két nő együttesen heti 20 X is “kifacsart” engem, mert mind a kettő abban bízott, hogy akkor a másiknál már nem fog menni. Sajnálom, hogy vége lett, mert mind a két nőt kedveltem. Innen a nick nevem is. Mert most sorrendben a második feleségemnél tartok, de igazából azokat a hónapjaimat tekintem én a valódi többnejű időszakomnak.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Nincs ezzel bajom,ha erről tud a másik és megegyezésen alapul. A hazudozás,a másik átverése ,egy eskü és/vagy ígéret megszegése nálam “halálos bűn”. Nálam azóta zérótolerancia van ilyen téren. Nem kell ezt elviselni,vagy egyetérteni,csak akkor nem kell feleségül venni,ígérgetni,vagy együtt élni velem.Én nem árultam zsákbamacskát ezzel sosem. A gombás story nem akkor jött elő,amikor megtudtam, hogy megcsal,csak később jöttem rá,hogy az a pár hónappal korábbi igen kellemetlen dolog emiatt volt. (nem a wc-én kaptam el,az tuti,mert arra extrém módra ügyelek, uszodába sem jártam akkoriban) .

ulomenen
Olvasó

Egyetértek ezzel. Azt gondolom, egy értékes, gerinces férfi nem csalja meg azt, akinek hűséget ígért.

Sirius122
Olvasó
Sirius122

@tobbneju

Küldenél egy e-mailt nekem, érdekel pár dolog: sirius12288@gmail.com

DennisVT
Újságíró

“Igazából ezzel a férfiakat is lejáratta, mert az a véleménye ,hogy a férfiak inkább választják a szexet egy fiatalabb, feszesebb husuval, mint a tulajdon gyereküket”

Helyesen: A ferfiak inkabb valasztjak a szexet egy fiatalabb, feszesebb husuval, mint a +30 kg-s asszonykaval, amiert is a nok hagyjak el ezeket a ffiakat a hutlenseguk miatt. Amit kisebb nagyobb reszben ok maguk ideztek elo.

Mi az elso dolog, amit mindenki tanacsol egy olyan nonek, aki egy csalados ffi szeretoje lesz?
– hagyd a fenebe, ugysem hagyja el erted a csaladjat.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Igen Dennis, helyes a te megfogalmazásod, de pont ez a baj , hogy Norbi nem ezt mondta, kvázi megvádolta a férfiakat, hogy elhagyják ők a feleségüket és gyerekeiket ezért.

DennisVT
Újságíró

“Norbi nem ezt mondta, kvázi megvádolta a férfiakat, hogy elhagyják ők a feleségüket és gyerekeiket ezért.”

Hát az nyilvánvaló hülyeség. Már csak azért is, mert a válások 75+ százalékát a nők adják be.
Persze arról aztán lehet vitázni, hogy hol is ért véget valójában a házasság. A szex megszűnésekor, a félrelépéskor, vagy a benyújtott válóper idején.
Egyik gyakorlati, másik technikai megközelítés…
De nem nézem ki Norbiból, hogy ilyesmivel tisztában lenne, vagy egyáltalán értené ezt:)

tobbneju
Olvasó
tobbneju

https://www.facebook.com/cocacolahu/photos/a.1922729527943642/2490397154510207/?type=3&theater Azt az álságos jóistenit neki: “Ha szereted, akkor minden formában megkívánod! #loveyourbody” A Coca-Cola utána ki is írhatná: “Zabálj nyugodtan és igyál rá bőven kólát is.” Evukát nem is értem: már a Coca-Cola is a dagadt nőket védi, nemhogy tettleg, már szóban sem lehet “bántalmazni” egy nőt. Főleg ha jó sok Coca-Colát is iszik.

herceg
Olvasó
herceg

Örök klasszikus a témában:
http://stonetoss.com/comic/burger-kang/

Apa35ev
Olvasó

Ritkán szólok hozzá, de most muszály a helyzet súlyosságára való tekintettel (a férfiak igényeiről és az egészségről van szó). Jobboldali férfiszavazók reagáltak az anyavédő Dórikára ami üzenet a Mihazánk pártközpontba a szintén elvált Torónak.
https://kuruc.info/r/7/207469/

Kezdjétek el olvasni a kommenteket, ne a cikkiró manginát!

Nincs Magyarországon egy férfiakat embernek tekintő párt, de mi polgárok fogjuk majd elküldeni őket a sunyiba.

Nagyon jó:
“teljes mértékben egyetértek a kis tökmag jordán pozitív exsün fittneszguruval: sokkal kevesebb lenne a tönkrement házasság, ha az emberek reálisan mérnék fel, hogy milyen szinten állnak, mik a képességeik, mi a valóság, mire képesek, és milyen teljesítményre milyen válasz és reakció fog várhatóan érkezni. A bálnaméretűre hízott, ronda, kövér disznóvá lényegült nő meg a semmirekellő házisárkány ne csodálkozzon, ha lecserélik egy kevésbé öregecskedőre. Egyébként az ápolatlan, sörhasú, böfögő pasi se.”

zgy001
Olvasó
zgy001

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Én írtam, de persze nincs nagy jelentősége.
A Norbi Update sikeressége éppen ebben rejlik (kifejtettem másutt, bemásolom): “Ezért lett nagy ötlet ez az Update rendszer, aminek a lényege, hogy minden ételt besuvaszt a maga napszakába, így semmiről sem kell lemondani egyetlen napra sem: az igazán hizlaló dolgokat eheted délelőtt 10-ig, a többit délután 2-ig, a zöldségeket, egyes gyümölcsöket, grillezett csirkét és társait pedig egész nap. Ez nem is diéta gyakorlatilag. Ezért nem szeretem, amikor “egészséges életmód” gurunak nevezi magát, mert nem hiszem, hogy a reggeli hatalmas adag, agyoncukrozott tejeskávé a kakaós csigával annyira egészséges volna, csak mert 10-ig lehet fogyasztani. Ő nem egészséges életmódot hirdet, csak megtanította az embereket csalni a kajálásban. :)”
Ha megnézed pl. az ő kakaós csigája és egy átlagos bolti kakaós csiga kalóriamennyiségét, nem sokban különbözik valójában, eladja az illúziót, hogy az övé diétás és még finom is. (Azért finom, mert nem igazán diétás valójában, olyan kakaós csiga nincs. A csökkentett szénhidráttartalom nem azt jelenti, hogy nem hízik tőle a picsád, hanem csak annyit, hogy egy icipicivel kevésbé.)
A férfiakról egyébként nem csinált videót, csak megemlítette később őket is, sőt már olyasmivel is védekezett, hogy ha egy férfi egy dagadt nőt vesz el, akkor ő meg azért válik el, ha az lefogy, ami marketing szempontból egy őrületes nagy faszság, mert akkor ezek szerint a ducin megismert nők azért ne legyenek egészségesebbek, hogy ne hagyják el őket? Nem igazán gondolkozik ám ez az ember, csak tekereg most. :)
Alapvetően igaza van, azt fenntartom, és tény, hogy a rá adott reakció a média, az átlagemberek, a politikusok részéről kínosabb, mint amit ő produkált.

Naooo
Olvasó
Naooo

Milyen kakaós csiga, nincs ebben az országban kakaós csiga, csak csiga. A kenyér meg felfújt habkenyér.

common man
Olvasó
common man

Én már csináltam igazi kakaós csigát.Aztán visszabújt nem tudtam megkóstolni.Nem tudom mennyi kalória lehet benne.

hunbagira
Újságíró

Belőlem ülőhelyzetben szokott előbújni, de én meg nem kóstolnám..:)

common man
Olvasó
common man

Kakaós csigából lettem kakaós csigává leszek
félek ,hogy a ködbe veszek

Blackur
Olvasó
Blackur

Sziasztok lehet, hogy off de meg kell osztanom, a facebookon a kommenteknél már jópár zaklatta a gyereket szerű komment van

https://index.hu/sport/tenisz/2020/01/24/rafael_nadal_australian_open_labdaszedo/

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Mondjuk ez már tényleg az elmebetegség netovábbja.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Én a video alatti kommenteket pörgettem végig a youtube-on, és ott mindenki csak kedves gesztusnak tartja. Annyi “hangzott el”, hogy bizonyos kultúrákban a pusziadás idegenek között hétköznapibb, mint más helyeken, de zaklatásról senki sem beszélt. Ha meg több ezer kommentből van 3 ilyen, az nem jelent semmit.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Nálunk a Youtube és Facebook is le van tiltva…szóval én nem látom.( Ráadásul FB-om nincs-nem is lesz) Ha valaki ilyenhez zaklatást ír kommentnek,az viszont tényleg elmebeteg.

ulomenen
Olvasó

ó, basszus…. ekofeminista vallás…
https://divany.hu/offline/2020/01/24/a-volgy-noverei/

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Angliában győzött a feminizmus, teljes egyenjogúság van. Ezt a férjét kórházba juttató celeb nőt ugyanúgy megszívatta a bulvár, mintha férfi lett volna. Öngyilkos is lett, nem bántak vele kesztyűs kézzel. https://index.hu/kultur/media/2020/02/16/meghalt_a_brit_love_island_musorvezetonoje/

Pash Cutter
Újságíró

Pár antifeminista írás:

Stephen King, Roboraptor, férfigyűlölet
https://grafomanpali.blog.hu/2019/04/29/stephen_king_roboraptor_ferfigyulolet

Feminizmus – önvizsgálat, vitakultúra, reform
https://grafomanpali.blog.hu/2019/07/06/feminizmus_onvizsgalat_vitakultura_reform

Jegyzet
https://grafomanpali.blog.hu/2019/10/10/jegyzet_136

Egy Moskát Anita-interjú margójára
https://grafomanpali.blog.hu/2019/12/09/egy_moskat_anita-interju_margojara

Tervezek egy kritikát a “Szolgálólány meséje” c. hulladékról is. Már olvasom, borzalmas élmény. Ha készen lesz, azt is küldöm.

rgs
Olvasó
rgs

A csipkerózsikák tényleg kritikán aluli pc szar lett. Stephen King rajongóként a Dolores Clairborne-t is egyhuzamban olvastam végig – elfogadtam, megértettem, élveztem. A csiparózsikákat a felénél töröltem az olvasóról, kb. amikor a seriff nőci az abszolút whiteknight férjét kezdte szarozni.

rgs
Olvasó
rgs

Zárójel: mellesleg elszomorító hogy az egykor szebb napokat látott besztszelleríró (sic; sztem a fia mint társszerző nincs jó hatással rá) egyetlen könyvvel jóval nagyobb nyilvánosságot kap mint a férfimozgalmak összesen együttvéve.

Pash Cutter
Újságíró

Hát igen… Én a magam részéről úgy olvasnék egy frankó antifeminista urban fantasy-t vagy cyberpunkot. Nem csupán King-től. Akármilyen tehetséges szerzőtől.