16 megosztás

Volt rá energiánk – Lesz rá energiánk? – Második rész

Talán feltűnt az olvasónak, hogy az előző fejezetben csak mindenféle érceket, fémeket, porcelánt, fűszereket, parfümöket, jószagú szenteket emlegettünk, energiahordozóról, olajról, szénről szó sem esett. Miért? Talán ekkor még nem ismerték? Talán nem kellettek? Nos, dehogynem ismerték, ismerik mindkettőt ősidők óta, csak nem nézték őket sokra, nem tartották jelentős anyagnak, nem kellettek. Avva’ a fekete kőve’ ugyan lehet tüzelni, de igencsak büdös: Henrik király a XIV. században például még (már) akasztással fenyegette azt, aki a ködös London romlásra már akkor hajlamos levegőjét széntüzeléssel szennyezni meri. És nem csak üresen fenyegetett, akkoriban a politikusok nem szájkaratéztak (nem a fenét nem… úgy értettem, nem annyit).

Természetes olajfeltörés a Parajd és Korond közötti un. Csigadombon. Az erdélyi Sóvidék számos melegvizes, borvizes feltörése hoz magával – sós, kénhidrogénes, szén-dioxidos víz mellett – földgázt és kőolajat is a felszínre. A hasonló olajfeltöréseket, különösen Mezopotámiában, ősidők óta használták. A szerző felvétele.

Az olajról ugyan tudták, hogy alkalmas világításra, meg lehet a belőle kiváló büdös fekete valamivel vele vízmentesen tömíteni, de hát erre bármely növényi olaj is jó, ami olcsó, könnyen hozzáférhető, nem fekete, nem bűzös, nem kellemetlen, nem úgy mint a földből jövő nafta („naphtu” – volt a sumér neve a kőolajnak, ott, a Tigris és az Eufrátész közén akkoriban minden mocsárban felfakadt a büdös szurok, ma is sok akad, nagy örömére az amerikai demokrácia-exportőröknek). Bár a bizánciak jófajta görögtüzet csináltak belőle, és gyújtóanyagként sokszor használták a harcászatban, de megmaradt inkább csak egyfajta kuriózumnak.

A középkor technikai színvonalának bőségesen elegendő volt az emberi és állati izomerő mellett a megújuló energia: a szél és a víz energiája. A középkor, a keresztény spiritualizmus kora – melyet ma nem csak a világmegváltó liberalizmus-cuccializmus, hanem sokszor „nemzeti radikális” megmondóemberek is hajlamosak lenézni – nem vett el többet, mint amennyit a teremtett világ neki adni tudott, és valóban fenntartható fejlődést produkált (mondjuk, túl sok választása nem is volt). Lehetséges, hogy sokban segítette a megfelelő vezetést, hogy nem engedtek minden jöttmentet, ostoba jobbágyot, balbágyot, jöttment izraelitát, idecsöppent szaracént, „asszonyiállat”ot, stb. beleszólni. Iparának energiaigényét gyakorlatilag a vízenergia és a tűzifa fedezte, más mechanikus energiaforrást, mint a víz-, és szélkerék, alig ismert, Newcomen gőzgépének 1720-as évekbeli rendszerbe állásáig hőerőgép nem létezett, leszámítva a rég elfeledett Heron-labdát. Éppen ezért, nem pedig, mint az iskolákban tanítják, az ivóvíz-igény miatt – víz kutakból is nyerhető – települt minden valamirevaló középkori település folyó, bő vízhozamú patak mellé. Például Diósgyőr-Miskolc térségében –Alsó-, és Felsőhámor műhelyeiben – a Szinva-Garadna vízrendszeren a XVIII. században több mint negyven vízimalom forgott! (a „hámor” – kovácsműhely, kohó egyben – neve a német „Hammer” (kalapács) névből ered) A vízimalmokat ma úgy képzeljük el, hogy gabonát őrölnek, valójában a középkori vízimalmok lényegében mindent csináltak, ami akkor ipar volt, azt ők pörgették, szó szerint: csak a fent említett Szinvai-Garadnai malmokon menjünk végig gondolatban, Majláttól Bánkút felé, felfelé a patakokon: papírnak való fát zúztak (Diósgyőri „makkos” papírgyár), faszenet őröltek a lőporhoz (Lillafüred és Diósgyőr között: Puskaporos-völgy), kendert törtek (Lillafüreden), kovácsfújtatókat hajtottak, fúrógépeket mozgattak (Alsó,- és Felsőhámor, illetve Garadna, Őskohó), üveghutának fújtattak (Garadnai Huta) fát fűrészeltek (Ómassa). Mindent a víz csinált! Ép csak a szekeret nem rakta meg. Bár azért biztos legalább annyi szekeret megrakott, mint munkajogi egyenlőséget követelő feministák.

Albertus Magnus, azaz Nagy Szent Adalbert, a tudósok, a természettudomány védőszentje, „civilben” Regensburg püspöke. Mellesleg az arzén felfedezője és az első középkori minerológiai leírás szerzője. Nagy gyakorlati érzékű tudós, aki nem átallott parasztoktól, bányászoktól, füvesemberektől tanulni. Korunkban sem ártana, ha az „elit” nem nézné le a kétkezi embert.

Ma már szinte hihetetlen, hogy egész erdőségeket – Erdélyben, de a Bakonyban, illetve a Bükkben is, de Európa szerte – pusztán a fahamuért égettek el, mert a fahamu, a hamulúg adta az alapanyagát az üvegnek és a szappannak. Ugyanott égették, mint a meszet, ezért ment gyorsan, „mint a meszes”, a meszes tót (a vapnár), mikor lement az Alföldre eladni az áruját, mert a nagy tömegű, de nem drága áruval gyorsan kellett fordulnia: szomszédja, az üveges (a skrylik) értelemszerűen sokkal óvatosabban hajtott, annak a hanyat esés se hiányzott. Mikor Leblance, majd később Solvay 1800 körül megoldotta az olcsó mesterséges nátrium-karbonát (szóda) gyártást, azóta van a káliüveg és a káliszappan helyett nátronüveg és nátronszappan – (al khali– arabul: a bázis. Alkália, Kálium, Al-Khaida: ugyanazt jelenti) – a hamuzsírfőző és üveghutás erdei tótok csődbe jutottak, mert az olcsó szintetikus szódával már a kemény kézi munkát igénylő erdei hamuzsírfőzés és üveghutázás nem versenyezhetett. Az értelmese elment drótosnak (drotar-nak), a kevésbé értelmese – a radikális nézetek terjedéséhez ideális táptalaj a nincstelenség – felfedezte magában a baromi nagy, addig nem is létező szlovák nemzeti öntudatot. Leblancot annyira ne irigyeljük: bár rövid ideig marha sokat keresett az olcsó szódájával, hamarosan kitört az ősbolsevik terrorhatalom, gyárát elkobozták a jakobinusok, ő pedig, hogy megelőzze a nyaktilózást, bekapta a pisztoly csövét. A zempléni, mátrai üveghuták vagy csődbe mentek, vagy átalakultak üvegművészeti üzemmé (Parádsasvár) vagy porcelángyárrá (Hollóháza)…és aztán mentek csődbe.

Faszénégetés az erdélyi Gutin-hegységben, Kapnikbánya közelében. A szerző felvétele. Alig 25-30 éve még a Bükkben is füstöltek a boksák. Ma már „nem gazdaságos”. Nehéz, embert próbáló munka. A feministák szénégetőnek se tolonganak.

Tudománytörténészek régi vesszőparipája, a történelmietlen „mi lett volna, ha” alappéldázata: miért nem épített technikai civilizációt Makedónia és Róma? Mikor Arisztotelész, Pütagorasz, Euklidész, Archimédesz, Ptolemaiosz, Hérón és követőik zsenije minden továbbiként lehetővé tette volna, hogy gőzgépet, elektromosságot teremtsenek? Hiszen ma már tudjuk, hogy ismerték a fogaskerekes-mechanikus számológépeket, Hérón gőzgépet, Archimédesz mindenféle mechanikus erősokszorozó gépet épített. Valójában a válasz kézenfekvő: mert k..vára nem volt szükségük rájuk. Ezek a dolgok akkoriban nem voltak piacképesek, mert az olcsó rabszolgamunka felülírta a gépesítést. Ne nézzük le ezt, hogy „bezzeg akkor”. Tudnivaló: a nagy német autógyártó kecskeméti vagy győri gyárában is sok helyütt azért nincsenek ipari robotok, ahol egy nyugati gyárban lennének, mert használatuk nem térül meg, az élőmunka itt még mindig olcsóbb! (Mi a különbség a multinál a melós és a robot között? Ha a robot elromlik, megjavítják, a melóst kidobják, hoznak egy másikat. A robotért pénzt adtak, a melós ingyen van.) Róma az olcsó rabszolgamunkára épített, és Rómával együtt a kapitalista gazdaság is jó időre csődbe ment az V. században. De nem örökre.

A szénre az óta van igény – a XVIII. század közepe óta – mióta gőzgépek vannak, az óta az ipar kenyere, és még elég sokáig az is marad. Időközben rájöttek a kokszolás titkára, így a kohászatban is használni lehet (a középkorban kizárólag faszénnel olvasztottak vasat, a nyers szén – magas kéntartalma miatt – erre nem alkalmas, a nyersvasat tönkreteszi). Kőolajra az óta van igény, mióta belsőégésű motorok vannak. Az első olajkutakat ugyan az 1840-es években fúrták Pennsylvániában, ekkoriban a petróleumért kutatták a kőolajat, a világítóolaj volt a hasznos anyag, minden más frakció szemét, hulladék. A kőolaj desztillációja során a petróleumnál könnyebb, lobbanékonyabb frakcióval nem is igazán tudtak mit kezdeni, a benzoégyantára emlékeztető szagú, ezért „benzin”-nek nevezett könnyűpárlatra 1840-1880 között lényegében nem volt kereslet, legfeljebb zsírtalanításra, csontolaj kivonására, később esetleg sebek fertőtlenítésére használták. Akkoriban a benzint, mint haszontalan valamit sokszor egyszerűen a tengerbe öntötték! Óh, boldog békeidők. Mikor az ifjabb Benz elkötötte a papa találmányát, Mannheimben a gyógyszertárba ment üzemanyagért, hogy hazajusson, a patikus azt hitte, kitört a háború, ennyi sebbenzin egy hadseregnek is elég, a kölök elvitte a teljes készletet (1886). A dízelolaj se kellett a kutyának se, ezt a frakciót forró acélcsövekben elkrakkolták, hogy belőle világítógázt nyerjenek, innen a „gázolaj” elnevezés. Egyébként a villamos világítás elterjedésével visszaesett a világítóolaj iránti kereslet, 1940-1960 között a száz éve még kapkodott petróleum jutott ugyanerre a sorsra: kiöntötték a semmirevaló anyagot. Még szerencse, hogy az óta elterjedtek a sugárhajtású repülőgépek, és a petróleumot feldolgozva kerozinná, ismét van piaca. Pontosabban: a repülőgép-gázturbinákat tervezték olyan módon, úgy optimalizálva, hogy a benzin és dízelolaj közötti, tehát alacsony keresletű, tehát olcsón hozzáférhető szénhidrogén-frakció elégetésére optimalizálták őket.

Mit is akarok ezzel mondani? Körülbelül és nagyjából azt, hogy a kőolajat, mint energiaforrást, mint az ipar kulcs-erőforrását, nyersanyagát az elmúlt száz, de különösen az elmúlt hatvan évben ugyancsak túlértékelik, minden e körül forog, holott ez korántsem törvényszerű, és tulajdonképpen egyáltalán nem nélkülözhetetlen. Reálisan a jelenlegi kőolaj-kitermelés kilencven százalékát egyszerűen elégetjük, és a maradék, a kenőanyag-gyártásban és a műanyagiparban hasznosított kevesebb, mint tíz százalék is jórészt kiváltható. A kőolaj, mint ásványi termék, ma már nem olcsó, nem korlátlan és nem nélkülözhetetlen. Bármely gazdaságföldrajzi, ipari technológiai vagy közgazdasági tankönyvet nyitjuk ki, azt olvashatjuk benne, hogy a kőolaj nem nélkülözhető. Mellesleg ugyanezek a katedrai okosok 1880 körül még azt jósolták, hogy 1950-re a nagyvárosokat maga alá temeti a lócitrom, mivel annyi omnibusz lesz szükséges a megnövekedő igények kielégítésére. Természetesen nem térhetünk vissza a lóerő alkalmazására az olajkilowatt (gigawatt) helyett, márcsak azért sem, mert Magyarországnak ez legkevesebb negyvenmillió lovat jelentene a mai szinten, ami márcsak azért is elgondolkodtató, hogy honnan szerzünk hozzá évente 40 millió tonna zabot és árpát (hé, nem lesz sör!), …..és mellesleg, mit kezdenénk évente 2,5-3 millió döglött lóval? Jó tudom, a legdrágább dolog a lóbőr, legalább a bőrit lenyúzhatnám, eridj Bendegúz a Szabó bakterhez, és hozz egy bicskát, de ezek az idők már elmúltak, Csámpás Rozi szüzességével, meg a gőzmozdonnyal! Mindenki, aki azt állítja – azon a szinten rekedt meg – hogy olaj nélkül nincs technikai civilizáció, azokkal a brit admirálisokkal mérhetőek össze, akik azt mondták Fultonnak, hogy maga bolond, hogy vitorla nélkül akar hajót mozgatni. A legszebb az egészben, hogy valójában egy jottányit sem kell fejlődnünk ehhez, a jelenlegi technikai-technológiai szinten kiváltható lenne a teljes olajtermelés, márpedig természetesen a technológia a jövőben is fejlődni fog. Sőt, nemcsak fejlődni fog, maga a világgazdaság pont így működik. Úgy hívjuk ezt: Kondratyev-ciklus.

Nyikolaj Dmitrijevics Kondratyev (1892–1938) szovjet–orosz közgazdász igen okos ember volt. Ha nem így lett volna, Sztálin atyuska nem is likvidáltatja, mint oly sokakat, hiszen a ravasz grúz tudta, hogy értelmes emberek (Tuhacsevszki, Trockíj, Kirov, Gorkíj, stb.) veszélyt jelentenek a diktátorra, ezért csak magánál ostobább, műveletlenebb, tahó fajankókat (Berija, Hruscsov, Mehlisz, Bugyoníj, Molotov, stb) tűrt el maga körül – a sors fintora, hogy ők aztán mégiscsak kinyírták. (Adja magát a párhuzam egy XXI. századi közép-európai politikai vezetővel, hogy nézzük meg, kikkel kormányzott 1998-2002 között, és 15-20 évvel később már kikkel vetette magát körül. Ugye, a vezetőt jellemzi csapatának színvonala…) Kondratyev közgazdaságtani alapelméletét igyekeznek ma is elhallgatni, mert ideológiai szempontból (mármint: a neoliberális-globalista ideológia számára) felettébb kínos, hogy a szocializmus nagy gondolkodója tételesen be tudta bizonyítani, hogy a kapitalizmus igenis egy zsákutcás, eleve haldokló, saját maga berendezkedése által eleve halálra ítélt, nem igazán fejlődőképes társadalmi rendszer.

Kondratyev nem kevesebbet állított, hogy fél oldalon foglaljam össze több száz oldalas levezetését – és nem logikátlanul állította – hogy a kapitalista gazdaságokban megfigyelhető 10-15 éves „normál” konjunktúra-válság periódusok mellett létezik, egy hosszabb, 4-6 ilyen ciklust magában foglaló fel-, és lefelé ívelő gazdasági periodicitás is. Ennek első időszakában (az „A” periódusban) a konjunktúra éles és hosszan tartó, a válságidőszakok rövidek és esetlegesek, míg a második („B”) fázisban ez fordítva van: egyre rövidebb prosperáló szakaszokat egyre hosszabb, nehezebb, mélyebb, nehezebben leküzdhető válságciklusok követnek. Az „A” fázisban éles termelésnövekedés és általános gazdasági fellendülés, valamint életszínvonal-emelkedés figyelhető meg a reálgazdaság fejlődése okán, a „B” fázisban a reálgazdaság szerepét a spekulációs jövedelemszerzés (magyarán: a lopás-csalás) veszi át, a ténylegesen kimutatható „növekedés” csak illúzió, a reálgazdaság helyett csak a tőzsdei árfolyamok, az árak, a részvényértékek, az ingatlanlufi kvázi-árszínvonala emelkednek, a tőke a termelő gazdaságból a spekulációba távozik, és az általános, mindenkire kiterjedő életszínvonal-emelkedés helyett csak a jövedelmi különbségek nőnek. Ilyenkor a gazdagok még gazdagabbak lesznek, de a nagy többség szegényebb, és a gazdaság és a társadalom egyre több válságtünetet hordoz. Mivel mindenki számára csak lopásból egy zárt rendszerben nem lehet megélni, ezért a rendszer saját magában hordozza önmaga elkerülhetetlen bukását. Márpedig a Naprendszer egy zárt rendszer, (pontosabban: a Föld és a rá érkező napsugárzás egy zárt rendszer), ahogy Bogár László oly gyakran idézi: aki elhiszi és meggyőződéssel állítja, hogy egy zárt rendszerben korlátlan növekedés lehetséges, az vagy közgazdasági Nobel-díjat kap, vagy kényszerzubbonyt, azaz a növekedésre és a kamatra alapozott gazdasági rendszer nem tartható fenn, mivel a növekedésnek igenis, korlátai vannak.

Mindeddig semmi olyat nem látunk, amelyre bármely józan gondolkodó ember magától rá nem jöhetne. Kondratyev zsenije abban mutatkozik meg, hogy magyarázatot ad arra, hogy ennek ellenére, magyarán szólva annak ellenére, hogy a kapitalista társadalmi rendszer de facto bukásra van ítélve, hogyan képes immáron a XVII. század közepétől, mióta létezik, a mai napig, már mintegy 300-400 éve működni, mikor más „világmegváltó” (értsd: a keresztény civilizációt elvető) ideológiák 10-20, a kommunizmus 70 év alatt totálisan megbukott? Kondratyev válasza erre az alábbi: ha megfigyeljük, akkor minden, továbbfejlődésre már képtelen periódus végén a kapitalizmus termelési rendszere egy új, eddig nem ismert, magasabb szintre lép, szintet emel, a gazdaság motorja más területre helyeződik át, azaz a kapitalizmus (akárcsak egy petricsészében egzisztáló baktériumtörzs) folyamatos „átoltásokkal” tartja fenn magát. A Kondratyev-ciklus „hajtóereje” az új találmányok (találmány családok) bevezetése, elterjedése és kifutása. Az első ilyen szerinte a gőzgép volt, az 1770-es évektől – valójában már az 1700 körül megjelenik a nagyipari kapitalizmus, éspedig a textilipar forradalma, az új nagysebességű szövőszékek és a gyapotválogatógép feltalálásával – majd a gőzgép elterjedését az 1830-as évektől vasútépítés, 1870-es évektől az elektromosság, majd 1920-as évektől a gépipar és a járműgyártás – az olaj – korszaka követett. Kondratyev zsenije odáig elment, hogy már a harmincas években megjósolta, hogy az olaj-, és autóipar technológiai fejlődése hamarosan tetőzik, amely gazdasági és politikai kataklizmát jelent, azaz megjósolta a világháborút (amihez egyébként a harmincas években nem kellett nagy ész) és azt is, hogy e ciklus 1970 táján fog kifutni (a kőolajár-robbanás 1973-ban következett be, és ennek megjósolásához, nos, már igenis kellett ész ) és hogy a következő ciklus a távközlés és a hírközlés rendszereinek forradalma lesz, ami valóra is vált, ezt a ciklust – az elektronikai informatika korát – éltük az 2008-as gazdasági válságig. Most áll küszöbön a következő technológiai szintemelés, ugrás, és már az is világosan látszik, hogy ez a technológiai szint a biotechnológiai és a megújuló energetikára, valamint a mesterséges intelligenciára alapozott forradalom lesz. Pontosabban nem lesz, hanem van. A jövőben a mesterséges intelligencia fogja helyettesíteni a természetes butaságot.

A kapitalizmus egyre fokozódó termelési őrületét 1750 óta az alapozza meg, hogy az egyre inkább fogyasztóvá degradált emberekkel minél újabb, addig nem is ismert, azaz nem is hiányolt termékeket vetet meg. Ha belegondolunk, hogy mi személyes holmija volt egy átlagos középkori embernek – egy vályogház, pár kilogrammnyi vaseszköz, néhány öltözet ruha, pár faragott bútor, egy-két kéziszerszám és pár „kincs” azaz nemesfém-tárgy vagy készpénz-érme – mai szemmel nézve egy bozótlakó fekete vagy egy hajléktalan szintjét jelenti. (Persze, az asszony akkor is többet akart, biztos mindenki ismeri az orosz népmesét, mikor a bátyuska csak jó egészséget kér a csodatévő aranyhaltól, de a mamóka cárnő akar lenni…) Ugyebár, a kutyaéletű Diogenésznek volt ugyan egy pohara, de mikor látta, hogy az egyik szurtos inasgyerek a kezéből iszik a kútnál, azt is eldobta, lám, ez is felesleges – mert, ahogy Buddha mondta, amit birtokolsz, az birtokba vesz téged – de az emberiséget a mohó szerzésvágy hajtja. Az első kapitalista gazdasági ciklus először több, jobb, tulajdonképpen szükségtelen ruhamennyiséget (textilt) vetetett meg az emberekkel, a második gőzgépek révén nyert ipari fémeszközöket, háztartási eszközöket, a harmadik vonatra ültette őket (az első nem tárgyi vagyontárgy: a mobilitás képessége) , a negyedik gramofont, villanyvilágítást, telefont adott a kezükbe, az ötödik autót, motoros fűrészt, motoros fűnyírót és mindenféle más brümmögő masinát, a hatodik számítógépet, internetet, és mindenféle elektronikus, haszontalan, de csilivili kütyüt, mindegyiket a nélkül, hogy az előző ciklus eszközei megszűntek, elavultak volna. Az internet nem szorította ki se a tévét, se a könyvet, a mobil a vezetékes telefont, a repülőgép a vonatot, a GPS a térképet. Csak a forma változott: magnószalag helyett CD, kémiai fényképezés helyett digitális. Az emberekkel – a fogyasztókkal – egyre több árut vetetnek meg. Az aktuális slágertermék (ami tíz éve még nem is létezett, ergo, a kutyának se kellett, nem is hiányzott, ergo valójában semmire se jó) felfutási idejében státuszszimbólum (videó, DVD, laptop, okostelefon), majd már a telítődési fázisban, a „mindenkinek van” fázisban megszűnik a státusszimbólum jellege, a helyzet megfordul: a termékkel való nem-rendelkezés jelent szegénységet vagy „elmaradottságot”. Kétszázötven éve a kapitalista termelési rendszer mást sem tesz, csak egyre magasabb szinten, folyamatos szintnövelésekkel a tömegemberrel tulajdonképpen szükségtelen javakat vásároltat meg, hogy a termelésnövekedés spirálját fenntartsa, azaz az emberek egyre nagyobb jövedelemből (majd a jövedelemnövekedés korlátja után: egyre nagyobb maguk előtt görgetett hitelből) egyre több felesleges javakat vásárolhassanak meg. A fogyasztói mókuskerékből kiszállni nem lehet. Magam, aki kritikusan szemlélem a kapitalizmus fogyasztói őrületét, és mindent megteszek az ettől való távolmaradás érdekében, rezignáltan tapasztalom, hogy a nyolcvanas években, általános iskolás koromban hogy tudtam a Bükkben vagy a Tátrában túrázni – gora-tex bakancs, polárdzseki, GPS, digitális fényképezőgép, nordface hátizsák, elektronikus távcső és karbonszálas treckingbot nélkül? Pedig sikerült, nem is hiányoztak. Az erdei túrázáshoz erdő és láb szükségesek, minden más lényegében faxni.

Kondratyev elméletét a napi tapasztalat és a valóság fényesen igazolja, és ezért meglátásait, jövőre vonatkozó elképzeléseit is igaznak kell tartanunk. Mint hithű kommunista, nem mondhatta ki, de minden ponton éreztette: a fogyasztói kapitalizmus egyre nagyobb adóssághegyet görget maga előtt öngerjesztő-növekedésorientált elvével. Ma már ott tartunk, hogy a bolygó összadóssága meghaladja az össztermelését. Mondhatnánk, ha ez nem bizonyíték a földönkívüliek létezésére, akkor semmi. Valójában ez csak egyvalamire bizonyíték: a kamatszedés erkölcstelenségére és egy bizonyos szinten túl, lehetetlenségére is. Levonta a következtetést is: elméletileg ugyan lehetséges, hogy a technológiai színvonalat a végtelenségig emeljük, a gyakorlatban azonban ez nyilvánvalóan nem fog bekövetkezni. Előbb-utóbb a növekedés meg fog állni, mert a bolygó erőforrásai végesek, a készletek kifogynak, és az emberiségnek egy tervezett, fegyelmezett, hosszú távon fenntartható társadalmi rendszert kell létrehoznia. Ha a kapitalizmus saját magát és az általa megteremtett fogyasztótömeget képes kontrollálni, akkor szervezetten fogja lebontani saját rendszerét, és adja át egy kontrollált, fenntartható rendszernek, ha erre nem lesz képes, akkor az összeomlás kataklizmaszerűen fog bekövetkezni, amely természetesen tömeges háború és éhhalál mellett fogja stabilizálni a populációt és vele együtt a világgazdaságot, végeredményben, valószínűleg nagyon hasonló végeredménnyel. A korabeli kommunisták ezt úgy értelmezték, nyilván el fog jönni a kommunizmus aranykora, azonban itt azonban Czeslav Milosnak adnám át a szót, aki azt mondta: a Marxisták azt mondják, a vallás a nép ópiuma. Valójában a nép ópiuma nem a vallás, hanem a vallástalanság. Az igazi ópium, a nép ópiuma az anyagba és a semmibe vetett hit, az a bárgyú tudat, hogy a halál után nincs semmi, és az elkövetett gaztettek, árulások, csalások, hitványságok, pazarlások és gyilkosságok nem kerülnek megítélésre. A modernizmus és a posztmodernizmus igazi ópiuma a „bármit megtehetek” és a „semminek nincs következménye” nihilista következtetése, amely napjaink globális rendszerének látható alaptétele.

A Kondratyev által lefektetett igazságokat ma sem tanítják az egyetemeken, legfeljebb kigúnyolva és széthazudva. Az elmélet ugyanis roppant kínos a magát a „létező világok legjobbika” ként aposztrofáló liberális nyugati típusú demokráciáknak és az ők kedvenc kapitalizmusuknak, és különösen kínos a kapitalizmus alapideológiájának, a pénz, a spekuláció és a közgazdaságtan mindenhatóságát hirdető liberális agytrösztöknek. Kondratyev ugyanis nem kevesebbet állít, hogy a pénz és a növekedés csak illúzió, a spekuláció nem képes értéket teremteni, csakis a munka, a közgazdaságtan pedig hazug áltudomány, hiszen nem képes megoldani azokat a problémákat, melyek megoldására hivatott, a gazdasági fejlődést csakis és kizárólag a mérnöki, műszaki, tudományos kutatás és fejlesztés és tudás viszi előre, de ez is csak akkor, ha az emberi méltóság és a józan felelősségtudat irányítja, azaz gyakorlati haszna és értelme csakis a tudományos megismerésnek, a munkának, a szorgalomnak, a felelős, „jó pásztor” szemléletű, környezettudatás gazdálkodásnak, a hosszú távra tervezésnek, a fenntarthatóságnak és az alázatnak van, hosszú távú társadalmi és egyéni jólét, boldogság pedig egyedül spirituális, és nem anyagi haszonszerzésre koncentrálva érhető el. Hát, első ránézésre ugyancsak furcsa szavak egy vérbeli kommunista szájából, ez leginkább egy Pápai Enciklika szövegére, meg a názáreti ácsmester példabeszédeire hasonlít. Nofene!

George Orwell nem alkotott átfogó közgazdasági elméletet, de ők úgy vélte – az „1984”-ben Emanuell Goldstein szájába adva ezt a véleményét – hogy a gazdasági fejlődés során az emberek szükségszerűen egyre magasabb életnívón élnek. Ha mindenki központi fűtéses, hűtőszekrénnyel felszerelt házban lakik, – így Orwell – mindenkinek saját autója van és senki sem éhezik, akkor az emberek közötti különbségek legfontosabb tényezői már el is tűntek. Orwell kifejti, hogy bármely elnyomó hatalom nem lesz képes az embereket ostobaságban tartani és kontrollálni egy kellően magas életnívón, mivel ilyen esetben az emberek óhatatlanul műveltebbé válnak és gondolkodni kezdenek, ezért a gazdasági növekedés plusz termékeit nem lehet megjelentetni a fogyasztásban, hanem el kell pusztítani – melynek legcélszerűbb módja a permanens háború. Orwell úgy vélte, a háború eleve hozzátartozik a kapitalizmus lényegéhez, a kapitalista termelési struktúra óhatatlanul háborút indukál.

Orwell elgondolása teljesen logikus és értelmes, de látjuk, hogy ennek ellenére tévedett. A gyakorlatban sikerült ugyanis bebizonyítani – a médián keresztül történő agymosással – hogy igenis, nem képtelenség egy magas életszínvonalon élő, magasan fejlett technikai civilizációt működtetni oly módon, hogy a lakosság óriási többsége mérhetetlenül műveletlen és alulinformált, zsigerből nem gondolkodik, bármennyire is kérdésesnek tűnik is ez józan ésszel. Lásd az Egyesült Államokat. Ezért látszólag a kapitalizmus fenntartható, és folyamatos technológiai fejlesztésekkel a bolygó kiuzsorázása akármeddig folytatható, különösen, ha a gondolkodásra képes emberek száma nagymértékben csökken. Ha azonban az anyagi természetű gondolkodásnak a helyét átveszi a lelki-spirituális, akkor az a probléma, melyre neoliberális közgazdászok tömegei keresik a megoldást, mi szerint hogy lehetne a kamatkapitalizmust és a kötelező növekedés spirálját mégiscsak fenntartani, egy csapásra megszűnne.

Ugyanezt Robert Schuman egyszerűen úgy fogalmazta meg: Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. A „hogy lehetne mégiscsak növekedni” problémáját legegyszerűbben úgy lehet megoldani: tulajdonképpen nem is kell növekedni, már csak azért sem, mert egyrészt nem lehet, másrészt meg felesleges is. Már csak azért sem, mert havi 15 000 dolláros személyi jövedelem felett már sem az életnívó, sem az elégedettség, sem a boldogság, sem az életminőség, sem az egészség, sem az élettartam nem nő, azaz jó közelítéssel, legalábbis a nyugati világban, már régen nem az elérhető jövedelem mennyisége, hanem az elosztása okoz gondot. Természetesen tudjuk, hogy a szabad vállalkozás korlátozása és a „vegyük el a pénzt a gazdagoktól és adjuk oda a szegényeknek” bunkóproli alapelve gyakorlatban régen bebizonyította hasznavehetetlenségét, de azt is tudjuk, hogy annak, akinek már tizenhat luxushajója és száz luxusautója van, semmit nem nő az életszínvonala egy tizenhetedikkel (százegyedikkel). Hogy mi értelme milliárdok felhalmozásának? Arisztotelész szerint: semmi. Sean Connery és Zé Kati párbeszéde alapján („Briliáns csapda”) egyetlen egy valami: tartani a rekordot. Azaz az ok a gőg és a telhetetlenség: mindkettő egyike a hét főbűnnek. Sőt, az első kettő.

Ha ebből a szemszögből vizsgáljuk a dolgokat, és a Kondratyev-ciklusok alapján kívánunk következtetéseket levonni a jövőre nézve, akkor azt kell, hogy megállapítsuk, hogy az olaj már csak azért sem a legfontosabb világgazdasági erőforrás (ténylegesen) mert valójában roppant elavult technológia kulcsa: nem is a most kimúló Kondratyev-ciklus (az elektronikai informatika korszaka, ez ötödik vagy hatodik ciklus), hanem az eggyel előző ciklus kulcsnyersanyag, azaz már nem is most, hanem már negyven évvel ezelőtt elavult, valamikor Jockey Ewing bácsi korában. Használatát jelenleg már csak mindössze az indokolja, hogy globális szinten a különböző ciklusok kifutási ideje nem forma, ráadásul nem is egyszerre kezdődnek, így a nagy népességű Kínában és Indiában a motorizáció korszaka sem futott még ki. Ha azonban valaki végigküzdi magát Calcutta vagy Peking utcáin, láthatja, hogy valójában ma már Indiában és Kínában is mindenkinek van robbanómotoros járműve, aki azt igényli. A világ fajlagos, azaz a gazdasági össztermékre vetített olajkitermelése már vagy 15 éve nem nő, éppen hogy csökken, az ipari olajfelhasználás már csak Kínában, Indiában és Afrikában növekszik. A világ össz-olajkitermelése jószerivel stagnál, alig növekszik, ez a növekedés esetleges, ezen belül a „hagyományos” folyékony olaj mennyisége is csökken, a növekmény a szénfluidizációs technikák, a cseppfolyósított földgáz és a kőzetrepesztéses technológiával kitermelt palaolaj növekményéből származik. A jelenlegi, relatíve alacsony olajár mellett a feltárt palaolaj-készletek kitermelése jórészt nem rentábilis, azaz ezek jelen olajár mellett a helyükön maradnak, az olajár növekedése pedig azonnal az alternatív üzemanyagok piacát bővíti, azaz az olajkeresletet szűkíti. A kőolaj, mint termék, életciklusa végéhez érkezett, még 20-30 év, míg kifut, de jelentősebb jövője nincs, ezért nem véletlen, hogy az olajcégek már mind az olaj utáni világra készülnek. Nem tetszik elhinni? Jó. Akkor tessék keresni egy komolyan vehető autógyártót a Mercedestől a Chysler-Fiat-ig, a Renault-Nissan-tól a VW csoportig, a Toyotától a Volvóig, a KIA-tól a Fordig, 2019 őszéig még NEM jelentette MÁR be, hogy dugattyús személygépkocsi-motort meghatározott közeljövőbeli időponttól– már nem fejleszt! A meglévőket még tökéletesíti, optimalizálja, de ennyi, és nem foglalkozik továbbá azzal a technikával, amit jószerivel már Noé kihajított a bárkájából.

Sokkal fontosabb azonban ennél az, hogy könnyen lehet, illetőleg, ha szerencsénk van, akkor a most kifejlődő következő Kondratyev-ciklus egyszersmind az utolsó lesz, azaz a kapitalizmus sikeresen megássa saját sírját. De persze, ez nem biztos. Ezt csak a józan ész diktálja, azaz az, hogy a nyersanyagforrások ennél erőteljesebb kihasználása gyakorlatilag már alig-alig lehetséges. A küszöbön álló biotechnológiai forradalom ugyanis egyrészt az egészségiparra, másrészt az új típusú élelmiszer-termelésre és a nanotechnológiás anyagok használatára fog koncentrálni, de mindez felértékeli a legalapvetőbb környezeti erőforrásokat, mint a tiszta vizet, a jó termőtalajt és a megfelelő éghajlatot. Ennek megfelelően a „szegény kicsi ország vagyunk” Magyarország világpiaci értéke gyakorlatilag évről évre rohamosan emelkedik. Ezért lenne szükséges ezzel párhuzamosan emelni a Honvédség harci repülő századainak és harckocsidandárjainak számát is (csökkenteni már nem nagyon lehet őket). Prevenció. A biotechnológia kontrollált népességet és kontrollált körülményeket fog teremteni, mely a műszaki fejlődést az élhetőbb, egészségesebb környezet, az alacsonyabb kemikalizáció irányába tolja el, és ezzel – ideális esetben, ha szerencsénk van – az emberiséget visszaviszi spirituális gyökereihez. Hát, vagy nem….

Ugyanez a biotechnológia lehetővé fogja tenni – tulajdonképpen már ma is műszakilag adott ennek a lehetősége, csak még jelenleg vannak kiépítés alatt az ezt biztosító struktúrák – hogy a kőolajtermékeket bioetanollal és/vagy nem-fosszilis forrásból megtermelt elektromos árammal, és/vagy nem-fosszilis forrásból megtermelt hidrogénnel és azokat tüzelő üzemanyag-cellákkal helyettesítsük, mint energiahordozót, és növényi olajokkal, mint technikai alapanyagot.

Tehát: abszolút nem kell aggódni azon a kérdésen, mihez is kezd az emberiség, pontosabban az anyagiasult civilizáció olaj, illetőleg általában fosszilis energia hiányában, és/vagy márpedig száműzni kell a fosszilis energiát, mert a szén-dioxid eregetésbe belepurcanunk, mivel ennek a gazdasági berendezkedésnek (kapitalizmus) és a hozzá kapcsolódó politikai struktúrának („liberális demokrácia”) eleve nem célja az olaj/fosszilis energia alapú gazdálkodás fenntartása, magának a rendszernek a működése és működtetése alapvetően megköveteli, hogy ezt a ma már elavult technikai struktúrát magasabb szinten lévővel helyettesítsék, ugyanis ez elérte fejlődésének korlátait, lényeges továbbfejlesztésre nem alkalmas, és a növekedés-orientált kapitalista struktúra alapvető követelménye, hogy megújuló energiaforrásokra alapozott műszaki technológia váltsa fel ezt a jelenlegit, ha tetszik, ha nem. Tehát, mikor „globális felmelegedésről” és szén-dioxid kibocsátás”ról szól a sajtó, nem meglepő módon nem szól másról, mint soha másról: pénzről és hatalomról. Sok pénzről és sok hatalomról.

Tessék mondani, ezen talán meglepődött valaki? Zárójelben megjegyezhetjük, hogy optimista verzió szerint jó esélyünk van arra, hogy a következő technológiai szint stabilizálni fogja a társadalmi-gazdasági struktúrát, már csak azért is, mert paradox módon, de nem igazán hazudnak, mikor azt mondják, nagy baj van, és a bolygó ökológiai állapota alapján nincs már más esélyünk a túlélésre. Hozzátéve, hogy, mint említettük, önmagában a társadalom, az emberek felelősségteljes szemlélete, esze, erkölcse, helyes világlátása nem pótolható se technológiával, se pénzzel, se manipulációval. Azaz, a népességrobbanásnak és a környezetpusztításnak nem ellenszere egy új technológia, hiába hiszik azt. Mindenkit megnyugtatok, hogy csak azért, mert különben beledöglünk, nem következne be ipari-technológiai-társadalmi váltás, de ugyanezt követeli az üzleti érdek is, innentől pedig nem érdemes ennek a dolognak keresztülfeküdni, mert ha jön a Kraz, hiába visít az út porában a kisegér. Itt, ha tetszik, ha nem, a hagyományos energetika le lesz váltva megújulóra. És pont.

Post Author: Tóth György Károly

f Facebook
16 megosztás


156
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
10 Egyéni hozzászólás
146 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
19 Hozzászólások szerzői
lapposguttasRPdzgy001Deadpoolcommon man Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Titusz
Olvasó
Titusz

Azt hiszem, hogy az – egyébként meglehetősen komoly tudományos műveltséggel rendelkező – cikk szerzője kezdi a mentális szétesés jeleit produkálni. Íme egy egyértelmű hiba:
“Márpedig a Naprendszer egy zárt rendszer… ”
Nos, éppen ellenkezőleg – termodinamikailag nagyon is nyílt rendszerről van szó! A Föld megkapja a 6000 kelvines napsugarakat, és kibocsájtja a 300 kelvinest. Ez a hőmérsékleti különbség hajtja az egész bioszférát, meg az összes “megújuló” forrást is. Ha a földi primordiális energiaforásokkal most nem számolunk, akkor ennek köszönhetően fejlődik az élet és az emberi (és jelenleg már a gépi) kultúra is a Földön. A terület és az energiafolyam teljesítménye ugyan véges, de a komplexitás növekedésén van a lényeg! A véges energiafolyam mind egyre magasabban rendezett úton kényszerül áthaladni – ezt nevezik a Világegyetem fejlődésének. Ez a fejlődés jelen ismereteink szerint évmilliárdos időállandójú – tehát az emberi civilizáció meglétéhez mérve korlátlan lehetőségekkel bír. Ennek az egyik gócpontja pedig a jelenleg igencsak meglódult kulturális fejlődés a Föld nevű bolygón (melyet egyesek még ma is tányér-alakúnak képzelnek el).

Innentől érdemes említést tenni a szerző legnagyobb csúsztatásáról – a vallási propagandáról. Korunkban a fejlődés egyik legnagyobb ellensége a vallás – melyet a kulturális fejlődés mérgezésére fejlesztenek és terjesztenek. A szerző meg jól belekeverte a spirituális hígfost az eszmefuttatásába. Tudományos szempontból a vallások eszmerendszere 100%-ig diszkreditálódott. Minden vallás által hamisan megválaszolt múltbéli kérdésre már megvan az igazi tudományos magyarázat. Egy művelt ember világképe ma már olyan kiterjedt, hogy még csak fel sem merülhet az igénye a vallásos “spiritualitásnak”!

Kérem, hogy csak azok a “keresztények” szálljanak vitába a fentebbi állításokkal, akik minden maszturbációjukat naplózzák és hiánytalanul beolvassák a gyóntatószékben. Akiket pedig a lelkipásztoruk már beutalt, és ennek folyományaként orvosilag kikezeltek a maszturbációból, azok szintén ne oktassanak ki olyan embereket az élet dolgairól – akiknek még van elég vér a pucájukban! :-)

Alter Ego
Szerkesztő

“Isten nem játszik dobókockával.” – Albert Einstein

A korszakalkotó fizikus géniusz például agnosztikus (kétkedő, döntésképtelen) volt Isten létével kapcsolatban. Fenti mondatot egyébként a kvantum fizika kontra hagyományos fizika vonatkozásában mondta. Hitt a világ szabályos, “teremtett” rendjében, még ha a személyesen mindennel törődő Isten létét el is vetette.

Einstein az ateistákat olyan rabszolgákhoz hasonlította, akik “még akkor is a láncok ellen lázadnak, amikor azokat már rég ledobták magukról”.

Emiatt is talán kevesebb előítélettel lenne érdemes viszonyulni a vallásosság kérdéséhez. Bár nem tudom, hogy “illetékes” vagyok e ezt mondani, mert sem naplózni, sem gyónni nem jutott még eszembe sohasem, és magamra “csak kulturális, erkölcsi értelemben keresztény”-ként szoktam hivatkozni. :)

Naooo
Olvasó
Naooo
György Károly Tóth
Olvasó

A szerző ellenben úgy gondolja, hogy önnek, saját szempontjából természetesen igaza van. De kérem, vessen egy pillantás a szerző szándékának szempontjára is. Ugyebár, abban nincs és nem is lehet vita közöttünk, hogy zárt rendszer, mint abszolút fekete test is, pusztán elméleti fogalom, ténylegesen nem létezik. Bármire rámondhatjuk, hogy nem zárt rendszer, hiszen teljesen zárt rendszert – értelemszerűen – nem tudunk létrehozni, legalábbis a jelenleg vizsgálható térben és anyag/energia vonatkozásában (más esetén meg pláne nem). A “zárt rendszer” megközelítést a vizsgálat szempontjából értelmezzük. Tehát ebből a szempontból az, hogy a Föld és a ráérkező napsugárzás anyag/energiaforgalmat tekintve zárt rendszert képez, egy közelítés, és ezt a közelítést a legtöbb földi folyamatra alkalmazni tudjuk. Abban önnek teljesen igaza van, hogy a Föld a kapott napenergiát magas hullámhosszú sugárzás formájában kibocsátja, azaz, a rendszer nem zárt. De azt ön is nagyon jól tudja, hogy a Föld pontosan annyi energiát fog kisugározni, amennyit kap, nem többet, nem kevesebbet, ezért a rendszer pontosan úgy működik, mintha zárt lenne, azaz a bioszféra és humán gazdálkodás szempontjából is anyag-, és energiakorlátja van, valamint, és erre kívántam utalni, nyersanyag-, és hulladékhatára, azaz növekedése nem korlátlan. A cikk szempontjából ez a tényleges tartalom. Kérem, ebben a kontextusban értelmezze.

Világnézeti fejtegetése, ki kell ábrándítsam, nem igazán érdekes. Had mondjak értelmetlen hitvita helyett egy történetet, ami és igazából kettő, és hasonlóan nem fogja érdekesnek találni. Ma este őzeket cserkésztem a telihold fényében. Nagyon érdekes az őzeket követni a fák között. Az őzek nagyon éberek, különösen télen, de szélben megzavarhatóak. Jobban hallanak, sokkal jobban szagolnak, mint az ember. Hogy lehet becsapni őket, nyomon követni őket? Csakis úgy, ha az ember lélekben őzzé válik. Ahogy igazán pontosan lőni is csak úgy lehet, hogy az ember eggyé válik az íjjal, számszeríjjal, puskával, nem tudja megkülönböztetni, honnan a fegyver, honnan a biomechanika. AZ tudja az őzet követni, aki maga is egy őz. Mustó Péter azt írta: csendben születik az élet. Alkotni felelősséggel csak belső csendben lehet. Bármit. A geológia is az idő és az erő tudománya: csendben dolgozik. Még a gomba is csendben nő. Amíg az ember ordít, nem hallja meg a hívó szót. Nagyon szeretek a csendes őszi, téli csillag-, vagy holdfényes erdőben sétálni, még ha az nem is igazi erdő, csak alföldi akácos, mert a csendje hívogató és szól. Ön szokott pókot figyelni, ahogy hálót szőnek? A pókok szépek.
A teliholdas erdőről egy kb. húsz évvel ezelőtti élményem jut eszembe, ami nagyon megragadt. Szerintem a legtöbb embernek vannak olyan élményei, amelyek nem fontosak, mégis, sose felejti el. Március eleje volt, de a magas-Bükkben még hótakaró volt, és erős fagy. Csikorgó hó. Ugyanolyan teliholdas éjszaka volt, mint most, és a Felsőtárkány feletti Stimecz-háztól gyalogoltam fel a Fennsík felé, hogy a Toldi-kunyhóban, egy kicsi, csak hegyi emberek által ismert, rendben tartott faházban megaludjak. Ez egy olyan házikó, amit a rengetegben nem igazán lehet megtalálni. Az ember úgy ismeri, hogy valaki oda elviszi. Elviszi, mert megbízik benne, hogy rábízhat egy közösségi házat. Ropogott a hó, és nagyon világos volt a gyertyános, a bükkös. Egyedül voltunk együtt – az erdővel. A turistaút hosszú szakaszon a hegyháton , végig a gerincen, lassan, de jól láthatóan emelkedve, majdnem egyenesen, alig kanyarogva vezet fölfelé. Cipő, a Republic dalszövege jutott eszembe, és a csendes erdőben ezt láttam magam előtt: “az égbe visz ez a lépcső, innen más út ki már nem vezet”.
Egyszer kb. 40-50 méterre magam előtt azt láttam, hogy valami kupac mozog. Megcsalna az árnyék? Erdőn, teliholdkor megesik. Kissé közelebb érve láttam: ez egy borz. A borzoknak igen hatékony kamuflázst adott a Teremtő, mókás sávos arcuk az árnyas erdőben hihetetlenül beolvad. Mit művel ez az állat? Pár percig figyeltem, és óvatosan lépkedve mentem közelebb, ő zajongott, ásott, ezért a saját ügyködése miatt nem hallotta, hogy közeledek, holott a borz igen óvatos állat. Egy fatuskót kapart, vacsorázott: bogarakat, férgeket meztelen csigát szedett ki a karmaival, a borzok mindennapi menüjét. 2-3 méterig meg tudtam közelíteni, még mindig nem vett észre. Ráköszöntem: “jó estét, pajtás”. A borz felnézett, majd megmeredt. Én azt láttam az arcán: “ekkora balfék nem lehetek. Mindegy. Ha meg akart volna ölni, már nem élnék. Tehát, nem akar bántani. Akkor csak együnk.” És ásott tovább, mintha ott se lennék. Ezen elképedtem, mert a borzok rendkívül óvatosak, kivéve párzási időt, akkor szeretnek hangoskodni. Úgy döntöttem, hogy megvendégelem, a hátizsákomból kivettem egy szelet rántott húst, és letettem elé. EZ volt az egyetlen eset, hogy vadállatot kézből tudtam etetni, eltekintve pintyektől, verebektől és sünöktől, de utóbbiak nem számítanak, hiszen nagyon falánkok, és nem szokásuk elszaladni. Elég eléjük tenni a kaját, és rágömbölyödnek. Én erre a borzra szeretettel, mint a barátomra gondolok, bár már aligha él, hiszen a borzok életét a miénknél sokkal rövidebbre szabja a Teremtő. Hogyan hiheti bárki, hogy az erdőnek nincsen lelke, nincsen valója? Csak az hiheti ezt, aki nem ismeri az erdőt, ez egészen bizonyos.
Igancz Lepp írta egykor: egy ateista az ítélőszék elé kerül. Kérdés nélkül megszólal: nekem kevés volt a bizalmam, és sok a félelmem! Akartam volna hinni, de meg tudtam győzni magam, és ez a te hibád, mert nekem nem adtál elég bizonyosságot! Jó, igen, kinek szeme van,mást se lát, mint szereteted, és annak szépséges, megkapó világát, ne beszéljünk a kvantumhúrok harmóniájáról vagy a riboszóma precizitásáról, hiszen egyetlen kocka alakú piritkristályból vagy egy nyíló rügyből is a te szereteted beszél, de nekem, aki akartam, nem adtál bizonyítékot! Csak azért nem hittelek, mert nem adtál bizonyságot, pedig akartam!
A válasz pedig erre az lesz: ne védd magad, s ne kiabálj. Ne vádaskodj. Nem bánt senki. Nem vádol senki. Én így is szeretlek.

Titusz
Olvasó
Titusz

Kösznöm a reakciót. Nem igazán tudom értelmezni, hogy illik a témába a kétségen kívül eredeti erdei kaland – meg a többi…
Én igazából azért írtam hozzászólást, hogy rávilágítsak korunk egyik legfájdalmasabb társadalmi problémájára. Az ön cikke lényegében arról szól, hogy a “civilizáció” nem képes normálisan menedzselni azt, amije van. Mindig előbb-utóbb előjönnek az emberek rossz tulajdonságai. Ha megvizsgáljuk ezen társadalmi problémák hátterét, akkor mindig a valóságtól elválasztó beteges ideológiák hatását láthatjuk.
A hordák hatékonyabban rontanak egymásra, ha hisznek a túlvilági jutalomban. A kisember azonosképpen jobban tűri a kilátástalanságot ha “hisz” a mennyországban. Jelenkorban MO-n is kisgyerekkortól sulykolják a gyerekekbe a sületlen pásztorlegendákat, az alárendeltség elfogadását – no meg a legalapvetőbb hittételt: isteni ítélőszék és az ott örökre meghatározott túlvilági élet lesz az osztályrésze a mi kutyánk kölkének.
Ez olyan bődületesen abszurd, olyan beteges és megalázó, hogy egy életre megtöri sok fiatalnál a művelődésre és a konzisztens gondolkodásra való hajlamot az élet legalapvetőbb kérdéseit illetően. A hitoktatással megalázott generáció igazából csak a kaparóssorsjegyekben és a kölcsönös átbaszás társasjátékban hisz igazán. Egy ilyen társadalomban örökösen hiányozni fog az elégedettség és az általános jólét.
Persze még ott vannak azok a “büdös komenesták”! Azoknál hivatalosan az ateizmus volt a nyerő világnézet – ugyebár. Nos, az a nagy helzet, hogy ezek a büdöskomcsik túl sokat hazudoztak, és a saját elveiket is semmibe vették. Ja – ez a Csernobil sorozat fő üzenete – a sok hazudozástól robbant az a bizonyos reaktor!
A vallási kényszerképzetek soha sem voltak eradikálva a volt Szovjetúnióban, se a többi komcsi országban. Jól jött a zavarosan gondolkodó kisember az államkapitalistáknak – és ezért a jelentéktelen emberek élvezhették a vallásszabadságot – mint ahogyan tehetik ezt manapság is. Ez kérem egy szado-mazochista társadalmi berendezkedés, engem már eleget szívattak és én már nem kérek többet belőle!

zgy001
Olvasó
zgy001

Titusz
Olvasó
Titusz

Az állam jutalma teljesen másodlagos, mikor az embert elkapja a halálfélelem. Régen – amikor szemtől szembe verekedtek meg az emberek – a harc nem addig folyt, míg az egyik seregből egy élő emberfia sem maradt, hanem addig, amíg az egyik fél halálfélelmében meg nem futamodott. Ha egy – lényegében nulla műveltségű – embert a túlvilág létezésének hazugságával meggyőztek arról, hogy a földi élete “szart sem ér”, az a személy nagyságrendileg ütőképesebb volt, mint egy agymosás nélküli – természetes életösztönökkel bíró ember. Ezért vezették be a halálon túli élet ideológiáját a köztudatba. A túlvilági lét koncepciója annyira abszurd egy jelenkori, gimnáziumban leérettségizett épelméjű ember számára, hogy csakis szisztematikus és gyerekkortól alkalmazott erőszakkal lehet fenntartani az egyházak jelenlegi taglétszámát, és azoknak a birkáknak a seregét, akik “istenfélő” politikusokra szavaznak.

zgy001
Olvasó
zgy001

Deadpool
Újságíró

Van, mint benned. :)

Deadpool
Újságíró

“A túlvilági lét koncepciója annyira abszurd egy jelenkori, gimnáziumban leérettségizett épelméjű ember számára, hogy csakis szisztematikus és gyerekkortól alkalmazott erőszakkal lehet fenntartani az egyházak jelenlegi taglétszámát, és azoknak a birkáknak a seregét, akik “istenfélő” politikusokra szavaznak.”

Úristen, ilyet sem hallottam még! Ez nagyon komoly dolog ám! Figyelem mindenki! Emberek! Itt egy rendszerszintű embereken elkövetett erőszak, összeesküvés lett lelepvezve! Keresztényeket erőszakkal, akaratuk ellenére kényszerítenek templomba! Felháborító!

Várom a további részleteket és információt arról, hogy a lap üzemeltetője milyen lépésekre készül ezen új információk birtokában! Feltételezem férfi áldozatok is vannak!

zgy001
Olvasó
zgy001

Titusz
Olvasó
Titusz

Üdv! Igen, egy komoly témáról beszélünk és rengeteg a férfiáldozat. De én inkább emberáldozatokról beszélnék, hisz néhány szukaribanc kivételével azért a nőknek sincs olyan fene jó soruk.

Falusi környezetben, az egyik legkatolikusabb családban nőttem fel. Ha nem mentem volna templomba, akkor beállt volna a szociális fagypont és előbb-utóbb a gyermekpszichiátrián végeztem volna, és szüleim – ha nem akarják elveszíteni a “szar melónál” kissé kényelmesebb állásukat – aláírták volna azokat a bizonyos kezeléseket, melyek ellen jelenleg a CCHR kampányol. (Nem vagyok szcientológus.)

Igencsak vidám a konzervkatolikusok élete a tinédzserkor elérése után is. Ha a részletek érdekelnek, akkor kérlek szerezd be a római katolikus szexuális felvilágosító irodalom egyik több nyelvre is lefordított gyöngyszemét, melyet emlékezetem szerint (minisztériumi rendeletre) minden fiúkat nevelő oktatási intézménynek be kellett szereznie: Tóth Tihamér – “A tiszta férfiúság” (http://www.ppek.hu)

Nőknek nem írtak ilyen könyvet, mert számoltak a központilag engedélyezett praxisú gyerekorvosok szakmai elhivatottságával, hisz egy csecsemő csiklókezdeményének alávágása után csak egy tűszúrásnyi heg marad vissza. Ha egy szegényebb családból származó ovist idétlen májfoltal az arcán kiközösítenek, akkor ugye csak neki lesz életre szóló bejegyzése pszichológiai kezelésről (nem az osztálytársainak), de feltétlenül meg kell műteni a társadalombiztosítás számlájára a kissé interszexuálisra sikeredett gyermekeket még a nemi érés előtt.

A tradíciókat persze “érdemes” feleleveníteni, így igen csak nagy respektet nyerhet egy irgalmasrendi kórház orvosigazgatója bizonyos szponzorok szemében. Renner Erika ügye egészen rendkívüli precedensnek számít abból a szempontból, hogy jogerős ítélet született az esetében. Ezt azzal a mentális csavarral érték el, hogy nem a punciviszketegség és esztétikum elvesztése az igazi balhé, hanem a törvény egyértelműen tiltja az életveszélyes orvosi kezeléseket. Így a pszichopata számításait áthúzván, eltekintettek az olyan közvetlen bizonyítékok igényétől mint pl. UHD felbontású bébicsősz kamera felvétele, stb.

Az elkövető személye nem aggódott azon, hogy nem kerül gyanúba, hisz éppen a büntethetetlen agresszió által nyert, társadalmi szinten érvényesülő pszichológiai behatáson volt a lényeg. Valami azonban félrecsúszhatott az igazságügyi káderezés terén. Ha a pszichopatának nem társadalmi célú küldetés, hanem csak egy személyes bossszú a célja, akkor egy csiklóalámetszést hajt végre az áldozatán, ki ez esetben talán a másodfokig sem jut el a bíróságon, de néhány elmebaj-lelettel gazdagabbá tették volna őt a női szexuológia autoritásai.

Persze honnan jön ilyen beteg ötlete egy orvosigazgatónak? Azt hiszem valamilyen cseh pornóoldalon kerengett egy teljesen “free”, igényes rendezésű extrém szado-mazo pornófilmsorozat, melyekben tinilányokat véresre fenekeltek, utána maró anyaggal kezelték az alfelüket. Az egyik epizódban egy leányiskola szponzora fizet a kiválasztott lányok terrorizálásáért. Egy másikban egy fiatalkorúak női börtönében a véresre verés után egy apáca pelenkázza be a kikötözött csajokat maró hatású kenőccsel egy éjszakára (mert nem sokkal előtte erőszakos vizsgálattal megállapították, hogy maszturbációtól elveszették a szüzességüket).

Na, de hagyjuk már a csajokat, hisz ez egy férfioldal – vagy mifene… Tapasztaltabb háziorvosok mesélhetnek az indokolatlanul radikális prosztataműtétekről, vagy csak arról, mikor szarrá röntgenezték a túl vérbő férfiak alfelét. A jó szívű lyukköszörűs-szakmunkás elhitte a háziorvosának, hogy az abszolúte nem normális, hogy naponta meg akarja dugni 3 gyermekes, világéletében frigid feleségét, ezért egy kis non-ivasive kúra igazán csak a személyes javát és a családi harmóniát szolgálja.

Most már csak az a kérdés vár megválaszolásra, hogy milyen társadalomszervező ideológia követői voltak a fentebb leírt, szervezett intézményes erőszak elkövetői?

common man
Olvasó
common man

Ha nem mentem volna templomba, akkor beállt volna a szociális fagypont és előbb-utóbb a gyermekpszichiátrián végeztem volna,

Volt aki nem ment és pihológushoz vitték? Vagy honnan ez a bizonyosság?

Titusz
Olvasó
Titusz

Ha személyesen megélted volna azt a légkört, akkor nem tennél fel ilyen hülye kérdéseket. Nekem a néhai (majdnem polgármesternek megválasztott) apám nem az alfa-attitűdöt magyarázta 15 évesen, hanem kiselőadást tartott a Tóth Tihamér “influencer” bácsi könyvéből, és amikor odavágtam neki, hogy már “3 éve verem a faszom”, akkor néhány másodpercre lefagyott – tette a hülyét (mi az hogy verni???) – utána meg őrjöngve otthagyott, és jóval hűvösebb lett a viszony. Amúgy meg figyeld az emberi sorsokat, próbáld meg kiérezni az emberek tetteinek valós motivációit, olvass sokat tinédzserek öngyilkosságairól, vagy hogy hogyan lesz valakiből cölibátusban élő apáca, pap, szerzetes egy modern, felvilágosult világban. Gondolkozz sokat azon is, milyen pszichológiai alapozás kellett a két világháborúhoz. Mára elég ennyi…

common man
Olvasó
common man

Na igen… de mivel(szerencsémre) nem éltem meg azt a légkört ezért teszek fel ilyen(nem hülye) kérdéseket.Viszont ma már fizikailag független(gondolom) emberként megszabadíthatnád magad a láthatóan erősen benned munkálkodó lelki terhektől.Mert van bőven.Ez sugárzik az írásaidból.Mondanám neked is a pszichológust de felnőtt ember vagy tudsz te magad is dönteni és hát még provokációnak vennéd pedig nem szándékom.(egy antiklerikális pszichológus?)

common man
Olvasó
common man

Nőknek nem írtak ilyen könyvet, mert számoltak a központilag engedélyezett praxisú gyerekorvosok szakmai elhivatottságával, hisz egy csecsemő csiklókezdeményének alávágása után csak egy tűszúrásnyi heg marad vissza.

Ez valami “katolikus orvosok összeesküvésére” való célozgatás akar lenni? De ha tudsz neveket ide a listával! Biztos nem engedem oda egy nőismerősömet sem.

common man
Olvasó
common man

Tapasztaltabb háziorvosok mesélhetnek az indokolatlanul radikális prosztataműtétekről, vagy csak arról, mikor szarrá röntgenezték a túl vérbő férfiak alfelét. A jó szívű lyukköszörűs-szakmunkás elhitte a háziorvosának, hogy az abszolúte nem normális, hogy naponta meg akarja dugni 3 gyermekes, világéletében frigid feleségét, ezért egy kis non-ivasive kúra igazán csak a
személyes javát és a családi harmóniát szolgálja.

Na lécci a gonosz doktorok nevét…Tudod ez férfioldal te mondtad.

Titusz
Olvasó
Titusz

Egy ilyen eset volt a rokonságomban is. Sokat járt az öreg műtétekre, mert a sugárzás kései hatása, hogy kb. 15 évére a nagy dózist kapott szövetek megszűnnek regenerálódni. Nemsokára bekövetkező halála előtt elkotyogott még néhány életbölcsességet a fiatalabbak okulására.

common man
Olvasó
common man

Most már csak az a kérdés vár megválaszolásra, hogy milyen társadalomszervező
ideológia követői voltak a fentebb leírt, szervezett intézményes erőszak elkövetői?

Mi a válaszod? Vagy csak sejtelmes rágalmazó utalásokkal akarsz bosszút állni vélt vagy valós sérelmeiden?

Titusz
Olvasó
Titusz

Kutass és olvass sokat a magyar férfiak megmentőjétől – Tóth Tihamér életviteli tanácsaiból! Én már úgyis kirecskáztam az összes eszemet a búsfenébe, tehát ne is vesződj egy őrült hőbörgéseivel. Élj önfertőzéstől tiszta életet – hogy Magyarország vezető politikusai mindig is kívánták!

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

“Nőknek nem írtak ilyen könyvet”
Tévedés!
Gausz Tibor s.j. – A jeggyűrűért.

common man
Olvasó
common man

Ezért vezették be a halálon túli élet ideológiáját a köztudatba

kik?

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

És azok leestek az égből?

Reszet Elek
Újságíró

Én érteni vélem a mondanivalót. Amit leírsz az kb. egy “felvilágosult” huszonéves szintje. Kevered a vallásosságot, a hitet és a spiritualitást. Nem érted illetve félreértelmezed azok szerepét az egyén és a társadalom életében.
Te még azon a marxi szinten vagy amely szerint a vallás a nép ópiuma. Az egyházak pedig a társadalom élősködői és az emberi butaság vámszedői. Ebből a nézőpontból nehéz rálátni mit is érthet a szerző spiritualitáson.

A magam részéről azt mondanám, hogy annak megérzése, hogy az univerzumot olyan erők is működtetik amelyeket közvetlenül nem tapasztalunk meg csak a hatásukat érezzük. Hogy a dolgokat összeköti illetve szétválasztja valami, hogy a létezést nem lehet önmagában, kézzel foghatóan, csak az anyagban megtapasztalt valóságon és az ezekre alkotott szabályokon keresztül értelmezni.

A természeti népek sosem jutottak el a szervezett vallások szintjére ám meglehetősen spirituálisok voltak. Úgy gondolták, hogy a világ dolgai hatással vannak egymásra, ezek egyensúlyban és harmóniában léteznek és ennek az összhangzatnak természetes és szerves része az ember. E gondolkodásnak természetes velejárója volt hogy tevékenységük sem merítette ki a környezet erőforrásait, azokat újratermelődési szintje alatt használta ki.
Talán emlékszel a Farkasokkal táncoló című filmre. Ott a fő mondanivaló éppen e két világ összeütközésére épül. A bőrükért lemészárolt bölényfalka vagy az indiánok szent helyét bemocskoló vágóhídi jelenet éppen erről a spirituális kontra materiális kérdésről szól.

A modernnek mondott ember elszakadt a környezetétől , társadalmától, de még önnön lényétől, valós késztetéseitől is. Ha már előkerült Marx, az ő terminológiáját használva elidegenedetté vált.
Ezzel kapcsolatosan javaslom az alábbi linket (van magyar felirat): https://www.youtube.com/watch?v=4kHzG51Km60

Titusz
Olvasó
Titusz

Bíztam benne, hogy egy felvilágosult tizenéves szintjén sikerül lekommunikálnom a lényeget – úgy látszik ez nem igazán jött össze. (Bocsi, de Gábor Máté helyett nekem inkább George Carlin jön be a Zeitgeist 1-esből. A pszichoszomatikus betegségeimet meg jobbára azon hittanóráktól kaptam, melyek abszolválására a családi származásom kötelezett.)

Hogy mit is jelent a valóságtól való elszakadás az én felfogásomban? Azt, hogy egy jelenkori átlagember – néhány külsőséget leszámítva – egy középkori jobbágy mentális szintjén egzisztál. Aki nem hiszi, az nyugodtan kérdezzen érettségizett embereket olyasmikről, hogy mit nevezünk kémiai elemnek, nevezzen meg azokból pl. 5db.-t, melyekből biztosan van bőven testében. Esetleg magyarázza el, mire jó a tranzisztor, vagy az elektroncső. Vagy magyarázza meg elemi szinten egy mobiltelefon működését – mert az a környezete egyik legfontosabb eleme.

Nos, az a nagy igazság, hogy a legtöbb állampolgári jogokkal bíró antropomorf entitás kap egy érettségit, és “mit ad az Isten”? – az élet lényegét mély kérdéseit kutatni kívánó frakció egyedei elmennek teológiát tanulni, hogy utána azért fizesse valaki az életüket, hogy az isteni sugallatokat a bluetooth-hoz, vagy az angyalok láthatatlanságát az elektromágneses hullámokkal érzékelhetetlenségével magyarázzák meg a katolikus ovitól kezdve a teológiai doktorképzés szintjéig, stb.

Persze még oldalakon keresztül elemezhetném jelenkorunk abszurditásait, de a lényeg az, hogy társadalmunk szervezett felforgatás alatt áll. Több mint 20 éves tudatos ismeretgyűjtésem a témában arra vezetett hogy a felforgatók táborába 100%-os bizonyossággal beletartoznak a vallásos/ezoterikus nézeteket méltóságteljesnek beállító és formálisan vagy ténylegesen “tudományosan művelt” egyedek. (Kirívó példa Vizelek Szilveszer – a 400-valahány tudományos publikációval bíró volt MTA elnök, stb.) Ez egy olyan nézet, amely nagyon nem szalonképes, és csendben el van nyomva a terjesztése a mainstream médiákban. Az emberekkel való kapcsolatom Máté Gábori értelemben pedig ezen nézet terjesztésében manifesztálódik.

Reszet Elek
Újságíró

Látom nem sikerült megragadni a bejegyzésem lényegét, arra reflektálnod, csak a magad igazát hajtogatod. Tipikus félművelt hozzáállás, ami leggyakrabban a műszaki értelmiségiek sajátja.

Amiről te írsz az lexikális tudás és az oktatási rendszert állítod pellengérre (megjegyzem okkal). A példáidnak semmi köze a gondolkodáshoz, annak minőségéhez, az érzelmi érettséghez, az objektív ön- és társadalomképhez stb. Vagyis az igazán fontos dolgokhoz.

A te tudományhited éppen manapság kezd csődöt mondani. Hasznos szolgáló helyett megpróbálta betölteni a lelki univerzum központjának a szerepét és láthatóan kudarcot vallott. Az emberek lelki éhségére sosem adott választ, de a magadfajta kvízprofesszorok ezt a világ hibájának tudják be és nem a tudományénak.

“Az emberekkel való kapcsolatom Máté Gábori értelemben pedig ezen nézet terjesztésében manifesztálódik.” – Erre pedig nem tudok mit mondani. Az én ismeretségi körömben inkább a család, a munkahely, a vágyaink, az örömeink és hasonlóak a téma. Senkit sem kezdek “igehirdetéssel” terrorizálni a szent tudomány (vagy akármi) nevében.

rgs
Olvasó
rgs

A technokrata vallás (lol, éppúgy magyaráz minden kétséget a tudománnyal mint akármelyik másik elmélet) a 19-20 században nagyon erőre kapott. A gond csak az hogy pl. egy elemi problémát, az emberi érzelmeket nem bírja mértékegységbe foglalni. Egy neurológus/pszichiáter orvosom mondta hogy az idegi kapcsolatok és hormonok/transzmitterek kapcsolatát semmivel sem tudják mérni. Gondolom a köv. 500 évben lesz számítási kapacitás erre, de addig nem hiszek az ateistáknak.
Készséggel fogadom és használom a technika adta lehetőségeket ha el kell végeznem egy feladatot vagy teremteni akarok valamit. Mégis: az az oda vezető út számít, nem az hogy milyen fejlett a bot amire támaszkodtam.

Reszet Elek
Újságíró
Blackur
Olvasó
Blackur

Elek műszaki értelmiségiként a félművelt jelzőt visszautasítom!:) Kvízeken sokféle emberrel találkozom a műszaki végzettségű szabadidejében humánnal foglalkozik [ film , kiállítás , irodalom, stb]. A humán műveltségű biztos nem olvas szabadidejében kémiát , bioszt , géptant sőt veri mellét egy ált. isk kémia kvízkérdésnél hogy magyartanár vagyok nem értek hozzá, bezzeg ha én merném ezt mondani egy irodalmi kérdésnél. . . Szerintem sokkal inkább szakbarbár egy humán mint egy reál végzettségű ember.
Szóval megsértettél párbajra hívlak :))))

Reszet Elek
Újságíró

Félművelt van itt is és ott is. A fenti gondolkodásmód viszont a reálosokra jellemző. A humán barbarizmus más jellegű, sokkal inkább valamiféle dibdáb kései egzisztencializmusra hajazó.

Párbajban kvízpárbaj megfelelne? De figyelmeztetlek, oviban még K Vizelek volt a hivatalos nevem.

Blackur
Olvasó
Blackur

Én vagyok a sértett fél én választok fegyvernemet. Kvízekben jó vagyok kevés esélyed lenne [ugyanis nem fél hanem teljesen művelt műszaki vagyok] , marad az íj. 18 méter 3 lövés , segédeim Hunn és Common :DDDD

Reszet Elek
Újságíró

comment image

Titusz
Olvasó
Titusz

Lehet hogy elbeszélünk kissé egymás mellett, de semmi gond. Én nagyra értékelem a szabad véleménynyilvánítás lehetőségét ebben a fórumban – ez az, ami igazán számít!

common man
Olvasó
common man

Vagy magyarázza meg elemi szinten egy mobiltelefon működését

Ezzel itt, kell bekapcsolni.Egyes gomb Marika, kettes gomb Józsi…

common man
Olvasó
common man

nyugodtan kérdezzen érettségizett embereket olyasmikről, hogy mit nevezünk kémiai elemnek, nevezzen meg azokból pl. 5db.-t, melyekből biztosan van bőven testében.

Higany,arzén,víz .cévitamin,kokain..

Titusz
Olvasó
Titusz

Vicces, de nem nyert. Csak 2 kémiai elem van a felsorolásban, de azok nem férnek be a fontos nyomelemek kategóriájába se. Visszaperelheted a tandíjat a Magyar-államtól – mondjuk kártéríthetnek adókedvezmény formájában! :-)

common man
Olvasó
common man

Akkor a kettes már megvan…

common man
Olvasó
common man

hogy utána azért fizesse valaki az életüket, hogy az isteni sugallatokat a bluetooth-hoz, vagy az angyalok láthatatlanságát az elektromágneses hullámokkal érzékelhetetlenségével magyarázzák meg a katolikus ovitól kezdve a teológiai doktorképzés szintjéig, stb.

Bántottak is?(a másik kettő nem komoly de ez az)

Naooo
Olvasó
Naooo

“Ennek az egyik gócpontja pedig a jelenleg igencsak meglódult kulturális fejlődés a Föld nevű bolygón”

Hogy mi lódult meg itt?

“melyet egyesek még ma is tányér-alakúnak képzelnek el”

És mégis lapos a Föld.

Titusz
Olvasó
Titusz

“Hogy mi lódult meg itt?” – na nézzük csak:
Mária Terézia korában szinte senki sem gondolta komolyan, hogy ember alkotta szerkezet reális eséllyel legyőzhet a játékban egy sakkmestert. Ma az emberek többségének van egy olyan mobiltelefonja, amely képes elfuttatni egy nagyon komoly sakkprogramot (mely nagy eséllyel verné az akkori nagymestereket). Hova is jutottunk az első valamirevaló gőzgép megalkotása óta? Műholdas telekommunikáció, emberi test átvilágítása többféle elven és 3D-s kiábrázolása. Értjük a DNS szerkezetét és a fehérjeszintézis mechanizmusát. Mennyi videó is fér manapság egy jobbféle micro-SD kártyára? Hányszorosa ez az emberi agy becsült kapacitásának? Vannak olyan elvadult elméletek is, miszerint már a holdséta is megvolt néhány alkalommal…

Alter Ego
Szerkesztő

“Vannak olyan elvadult elméletek is, miszerint már a holdséta is megvolt néhány alkalommal…”

És állítólag olyan “számítógépek” (zsebszámológépek) segítségével, amelyekből több ezer sem adna ki egy mobiltelefont és ráadásul azokat állítólag nők programozták. :) Nos, bármilyen barbár dolognak hat, mindenkinek lehetnek ilyen-olyan fenntartásai azokkal a holdsétákkal kapcsolatban. :)

https://www.ferfihang.hu/2019/05/14/ot-even-belul-noi-labnyom-kerulhet-a-holdra/

Naooo
Olvasó
Naooo

“a jelenleg igencsak meglódult kulturális fejlődés”

Jelenleg csak a hanyatlás van, nem a náciktól lopott technológiákról volt szó, amiket azóta is fejlesztgettek mert saját fejből semmire se képesek ezek.

Szászváry Ágoston
Olvasó
Szászváry Ágoston

Innentől érdemes említést tenni a szerző legnagyobb csúsztatásáról – a vallási propagandáról.

Először is tegyünk különbséget Istenhit(ek) és vallások között.

Istenhit: ez szerintem filozófiai-spirituális kérdés. Mit gondolsz a világról? “Magától” jött létre, vagy valami felsőbb szubsztancia teremtette? És ha igen, akkor “vezérli-e” ez a szubsztancia a továbbiakban a világot, vagy “nem vesz részt benne”? És ha “résztvesz” benne, akkor szereti-e a teremtményeit, vagy csak közönyösen figyeli a sorsukat? Stb. Ezen kérdések feltevéséhez előbb-utóbb eljut mindenki, aki elgondolkodik arról, miképp is működik a világ. Az agnosztikusok ezeket nem tartják eldönthető kérdéseknek (vagyis szerintük “nem tudható” a válasz, innen maga az “a-gnosztikus” kifejezés). Maga a kérdés feltevése azonban szerintem elkerülhetetlen.

Természettudósok között gyakori, hogy a természeti törvényszerűségek szépsége, az a felismerés, hogy a világban nyilvánvaló rend uralkodik, vezeti őket el egyfajta istenhithez. Einstein mondta egyszer: “Hiszek Spinoza Istenében, aki magát a létezés harmóniájában mutatja meg”. Tóth úr költői szépséggel leírt erdei kalandja (ld. alant) hasonló lét-harmónia / spirituális élmény lehetett, gondolom. Ha szabad egy személyes megjegyzést tennem: rám is hasonlóan hat egy piritkristály. :-)

Vallások: Eszmerendszerek, ideológiák, amelyek főképp érzelmi igényeket elégítenek ki. Leginkább a haláltól, az ismeretlentől való félelem, a kiszolgáltatottság, a véges élet értelmetlenségétől való rettegés és a gyermekkori védettség utáni sóvárgás motiválja őket. Mert az a gondolat, hogy az egyes ember csak egy rövid időre vendégszereplő egy olyan univerzumban, ami jó esetben nem aktívan ellenséges vele szemben, “csupán” közömbös, alapvetően elviselhetetlen. Ezzel a tudattal nem lehet élni. Valamit tenni kell tehát: kigondolunk ideológiákat, ki ilyet, ki olyat, amelyekben érzelmi védelmet találunk. A vallások morális kategóriákat állítanak föl, definiálják, mi a “jó” és mi a “rossz”, mire kell törekedni a híveknek, segítenek eligazodni egy kaotikus világban. Követhető értékrendet adnak.

Az pedig, hogy ki melyik vallást követi, nem racionális, hanem érzelmi alapon dől el. Nagy szerepet játszik benne az egyéni sors, különösen a neveltetés, amit az egyén kisgyermekként nem tud befolyásolni, legföljebb felnőttként megküzdeni vele.

Vallás és istenhit nem ugyanaz. A legtöbb vallásban rendszerint szerepel(nek) isten(ek), de vicces módon van istentelen vallás is, pl. a kommunizmus. A Richard Dawkins-féle tudományosnak álcázott ateizmust is lehet vallásnak tekinteni. És fordítva: lehet Istenben hinni anélkül, hogy valaki bármelyik tételes valláshoz tartozna.

Namármost:

Egy művelt ember világképe ma már olyan kiterjedt, hogy még csak fel sem merülhet az igénye a vallásos “spiritualitásnak”!

Fentiek alapján vitatkoznék ezzel az állítással. Szerintem a műveltség, a világról való értelmes gondolkodás része az is, hogy az egyén eldöntse, mint vélekedik egy isteni szubsztancia létéről, s annak a világban betöltött szerepéről. Lehet persze úgy dönteni, hogy “én ebben nem hiszek”, de az igény a filozófiai szintű spiritualitásra, a dolgok-mögé-nézésre jogos.

Lehet vallásosnak is lenni, abban sincsen semmi rossz. Erőt ad, irányt mutat. Csak nem szabad elfelejteni, hogy többféleképpen lehet vallásosnak lenni, és ha én X vallásban hiszek, az nem jogosít fel engem arra, hogy gondolatban vagy szóban elítéljem mindazokat, akik nem X-ben, hanem Y-ban vagy Z-ben hisznek. A tettleges bántalmazásról, kínzásról, gyilkosságokról nem is szólva.

Tóth úr cikkéből én azt olvastam ki, hogy ő úgy gondolja, hogy a kapitalizmus jelenlegi válságából egy keresztény lelkiséghez való (vissza/meg)térés jelentheti a kivezető utat. Ebben konkrétan nem értek vele egyet, mivel nem vagyok vallásos, de meggyőződését tisztelem, és semmiképpen sem nevezném “vallási propagandának”.

Abban viszont abszolúte egyetértek Tóth úrral, hogy valamifajta, általános értelemben vett morális megtisztulásra nagyon is szükség lenne. A jelenlegi helyzet, mind a “civilizált” országokban, mind másutt, nem ad okot túlzott optimizmusra.

Alter Ego
Szerkesztő

Engem inkább az élő szervezetek tökéletesen célirányos szervezettsége és tökéletes működése és intelligenciája nyűgöz le, ami már egy vírusban is ott van. Tökéletes, a környezetből erőforrásokat merítő, önépítő, önjavító, önreprodukáló “gépek”. Annyira nehéz elhinni, hogy mindezt holmi vak evolúció is képes lehet létrehozni.

Csak egyetérteni tudok a leírt gondolataiddal; ez így teljesen egybecseng az én véleményemmel, de sokkal jobban megfogalmaztad, mint ahogyan én perpillanat képes lettem volna.

Szászváry Ágoston
Olvasó
Szászváry Ágoston

Az élet — csoda. Még akkor is, ha szerintem az élő szervezetek meglehetősen távol esnek a “tökéletesség”től.

Tanítványaimat szoktam szórakoztatni a következő házi feladattal: “Képzeld el, hogy az emberi testet mérnökök alkották meg. Nevezz meg néhány olyan súlyos tervezési hibát, amelyek miatt ezeket a mérnököket azonnali hatállyal el kellene bocsátani!” A listát persze a “vakbél”, “bölcsességfog” stb. vezeti, de biztos vagyok benne, hogy a tisztelt Olvasók 5 perc leforgása alatt számtalan más példát is fel tudnak hozni.

Miért van ez? Az evolúció nem a tökéletességre “optimalizál”, hanem a túlélésre. Nagyon leegyszerűsítve: minden hiba megmarad, amibe nem halsz bele, mielőtt a génjeidet továbbadtad volna. Ami lenyűgöző: hogy egy ilyen laza optimalizációs kritériummal mégis micsoda robusztus változatosságot tud az élővilág produkálni.

A téma tehát roppant érdekes, kivált, ha feltesszük a kérdést, hogy “miért van egyáltalán evolúció?”, de ennek taglalása nagyon messzire vezetne,. Gyorsan abba is hagyom, csak még annyit jegyeznék meg, hogy jóllehet az evolúciós elmélet a biológiai (mesterséges és természetes) szelekció tanulmányozásából nőtt ki, nemcsak élő szervezetek evolválódnak. Számítógépes programokat is lehet “tenyészteni”. Akinek van kedve, próbálja ki az “Avida” oktató – szimulációs rendszert: https://avida.devosoft.org . [Disclaimer: semmi közöm nincs a szoftverhez, csak néha én is eljátszom vele.] Jó szórakozást!

Reszet Elek
Újságíró

Szerintem ezek nem hibák, hanem tartalékok, amelyeket (ha szükség van rá) gyorsabban előhívhat a szelekció. Az evolúció nem pocsékol, ha volt egy sikeres kutatás-fejlesztési projektje, annak eredményeit nem semmisíi meg amiatt hogy speciel most éppen nem időszerű használni.

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

Igeeeeen?
És hová lett az emberi metabolizmusból a C-vitamin szintetizálás képessége?

common man
Olvasó
common man

Igeeen!
A természet csodálatos ,Van akinek széles látókör van akinek csőlátás jutott.És mégis túlélnek .Mindketten.

common man
Olvasó
common man

Nevezz meg néhány olyan súlyos tervezési hibát, amelyek miatt ezeket a mérnököket azonnali hatállyal el kellene bocsátani!

Elbocsátani?Röhög a vakbelem.Mi bajod van a bölcsességfogammal?Kitűnően őröl.

common man
Olvasó
common man

Számítógépes programokat is lehet “tenyészteni”

Na jól van de jön ki belőlük ember a végén? Vagy legalább egy harmonika?
https://www.youtube.com/watch?v=iP1ZYyRsi1k

Blackur
Olvasó
Blackur

Megint felmerült pár kérdés. Bioetanol, , legyen de co2 lesz belőle ha elég. A megújuló energiát adó eszközöket is le kell gyártani ahhoz áram, műanyag kell . A műanyagot olaj nélkül nehéz előállítani áramot -jelenleg szén v atomenergia adja. A bányászati [ a megujulöhoz is kell nyersanyag] gépekhez igen sok energia kell. Az autógyárak fejlesztik a villanyautót de azokhoz is kell fém üveg gumi, az akkukkhoz igen sok nyersanyag. Ha meg csak villanyautó lesz annyi áram MÉG nincs . Szerintem a vállalható tömegközlekedés a jövő nem az 1 ember 1 autó akármilyen hajtással. Az előző cikkhez beírtam itt is tartom Oláh György , Tesla, Egely kutatásait lassan “feltalálja” majd valaki. Pénz és hatalom ez igaz de ez mozgatja a co2 vitát is. Amennyien támadták lassan ugyanennyien kezdik elővenni Miskolczi elméletét is. A Kárpát medence felértékelődik ez tény de egy dalból idézzek “9 lyukból el van adva 7 darab” ha kitör a balhé igen sok ország fog EGYSZERRE ránk rohanni. De ez más cikk témája.

Alter Ego
Szerkesztő

Úgy tudom, hogy a jó (emisszió mentes, mert különben a benzint egy másik szennyezőre cseréltük) megoldás szerint a metanolt nem elégetni kellene robbanómotorokban, hanem üzemanyag cellákban kellene belőle áramot fejleszteni katalizátor mellet oxidálva. Az a terv, hogy a co2-t nem szabad kibocsátani, hanem tartályba kell kompresszálni, mert tömény formájában értékes nyersanyag, amiből történetesen pont etanolt lehet csinálni, csak elektromos áram kell hozzá. Például az származhat napelemekből illetve atomreaktorból. Az üzemanyag cella egy kétirányúan használható vegyi átalakító eszköz, tehát ugyanolyan üzemanyag cellákban lehet a széndioxidból előállítani a metanolt. És akkor lesz egy ilyen csiki-csuki “perpetum mobile” (természetesen mindenféle veszteségekkel), vagyis egy metanol alapú akkumulátorunk. Csak kár, hogy katalizátornak a drága és (megint csak) véges készletű platina vagy ruténium szükséges. A hidrogén cella egyébként teljesen ugyanez! Ráadásul úgy tudom, hogy ezekből a cellákól többet kell egymás mellé építeni és egyenként táplálni. – És akkor ezen a ponton kezdek én végképp értetlenkedni, mert fel nem foghatom, hogy miért jobb ilyen gyúlékony, robbanékony vegyi anyagokat és ritka, drága katalizátorokat össze-vissza szállítmányozni és akkumulátornak használni, mint lítiumot. Ami ráadásul amúgy is eléggé veszélytelen: az élő szervezetekben megtalálható, sőt egyes vélekedések szerint egy esszenciális nyomelem, létező gyógyászati felhasználásokkal.

Alter Ego
Szerkesztő

“Itt, ha tetszik, ha nem, a hagyományos energetika le lesz váltva megújulóra. És pont.”

Elhiszem, hogy egyes szűkebb (!) üzleti érdekkörök ebben láttak meg üzletet… Csak éppen nem úgy, ahogyan azt mondják. Én nem úgy észlelem, hogy a döntési helyzetben lévő érdekkörök jelenleg az emisszió-mentes energiatermelés hívei lennének. Franciaország bezárta az atomerőműveit. Ami technológiai nonszensz. Nem hogy féllépést előre, hanem száz lépést hátraléptek. Nekem úgy tűnik, hogy továbbra is a mocskos olaj irányít, bármit is színlelnek. Kapcsolataik üzletei érdekeik azt diktálják, hogy az arabokkal óriási közös üzletet bonyolítva továbbra is elképesztő olajmilliárdokból építsék Európa energetikai jövőjét… vagyis pontosabban a saját jövőjüket.

Nekem úgy tűnik, hogy a legmeghatározóbb üzleti érdekkörök olyan energiamixben érdekeltek, amelyben az alternatív, megújuló energiák hosszú távon képtelenek fedezni a teljes energia igényt, ezért nem kell lemondani az olajüzletről. Ami olyan gigantikus üzlet, aminek érdekében a minden jelenleg ismert és elérhető közül a legkézenfekvőbbet, az atomenergiát is elhajították egyesek.

Hiába ilyen-olyan riasztó Csernobil-film, hiába a drámázás, én nem hiszem el, hogy a tökéletesen működő, egy pillanat alatt mindent leállító “reaktor mérgezés”-es technológia és a “mesterséges intelligencia” korában nem lehet atomerőműveket biztonságosan üzemeltetni. Szerintem ez egy óriási hazugság!!! Ergo szerintem a hazug műbalhé ellenére egyáltalán nem arrafelé akar az üzleti élet halódó, hamarosan olajba fulladó mainstream-je menni, hogy itt “a hagyományos energetika le lesz állítva”.

Szerintem valakik orbitális zöldkamuval etetnek itt minket, ahogyan az évtizedek óta működőképes elektromos autózást is kinyírta az olajbiznisszel szoros paktumban létező autógyártás, mert nem az akkumulátorok fejlesztésében és gyártásában, hanem az olajban volt több hasznuk. Annyira nem törődtek semmivel, annyira felkészületlenül, hülyén és tehetetlenül éri most őket minden, hogy csak pislognak, mint béka a kocsonyában, hogy egyetlen milliárdos vállalkozó gyakorlatilag hazavágta az egész iparágukat és nekik meg hirtelen nulláról kell(ene) mindent újratervezniük. Mire feleszméltek, nekik már be is fellegzett. Beleértve a francia és a német autógyártást és vele együtt a nagy olajbizniszüknek is…

Ma a legnagyobb autógyártók már oda süllyedtek kétségbeesésükben és önáltatásukban, hogy lényegében nem létező elektromos autókat hirdetnek dollármilliókból. Porsche, Hummer, Audi, Ford: maszlagot könnyebb gyártani, mint autót:

Szélturbinával és hidrogéncellával is késő már ködösíteni. Merész, túlzó(?) állítás következik: a szilícium és a lítium az új olaj. :) – Éppen az egész világot készül átrendezni, hogy kik férnek hozzá ehhez az “energiaforráshoz” és gyártási technológiához. Addig is nekünk Paks II. volt a létező legjobb döntés… Nagyon nem is örült neki Európa olajuralomban érdekelt oldala…

Arra fogadnék, hogy holnapután napelemek és lítium-akkumulátorok (kooperatívan, decentralizáltan) látják majd el nem csak az autókat, hanem a háztartások jelentős részét is. Szerintem bár lesz valóban energetikai forradalom, de az egészen biztosan nem onnan érkezik, ahonnan a Greta Thunberg jelenséget távvezérlik.

(Zárójelben: én sem olvastam előre a cikksorozatot, én is érdeklődve várom, hogy annak mentén hova fogunk kilyukadni…)

Blackur
Olvasó
Blackur

Alter a mondandóddal egyetértek de németek zártak be atomerőműveket francuáktól vesznek áramot.
https://www.vg.hu/vallalatok/atommal-taroltak-a-franciak-2016-ban-888445/

https://www.vg.hu/vallalatok/atommal-taroltak-a-franciak-2016-ban-888445/

Blackur
Olvasó
Blackur
Alter Ego
Szerkesztő

Igazad van, a németek… is… Az általad linkelt cikk végén is szerepel, hogy a franciáknak is van egy elfogadott előirányzatuk, amely szerint 2025-ig 50 százalékra csökkentik a nukleáris energia arányát, időközben kiderült, bizonyos halasztásokkal…

A németeknél főleg jól látszik az agymenés illetve a zöldkamu tombolása: jelentősen bővítik a szénbányászatot!

Naooo
Olvasó
Naooo

Ezek milyen gagyi autóreklámok tele majommal, ki venné meg, csak az fogykosok, pláne picsafos rögbi meccs közben, ráadásul béna elektromost.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

“Itt, ha tetszik, ha nem, a hagyományos energetika le lesz váltva megújulóra. És pont.”

Nem lesz leváltva, mert a megújuló csak egy lufi.

Alter Ego
Szerkesztő

Úristen! Akkor nekünk végünk van! :)

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Van aki már most sem él vagy mittudomén.Élőhalott.

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

“Ma már ott tartunk, hogy a bolygó összadóssága meghaladja az össztermelését.”
És ki miatt van ez?
Hát a szocik miatt.

Ezt a fajta elnevezésüket még nem hallottam..

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

“Ideje, hogy jöjjön végre a kapitalizmus.”

Soha többé kapitalizmust, soha többé demokráciát.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Minek elleneznék ugyan a saját bábjaikat. Bedőltél a színjátéknak.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Legalább elismerted, mostantól okosabb legyél. Orbán is tolja a kapitalista multiknak a rengeteg milliárdot, azt a pénzt, ami nincs bérként kifizetve, mivel araboknál is azzal kampányolt itt milyen olcsó a munkaerő. Na látod már kiknek a bábjaik a demokrata csürhe.
Olyan felállás, hogy a bankár mind beledögöljön.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Akkor tagadd tovább az igazságot, nekem mindegy.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Naiv ’90-es évek.

rgs
Olvasó
rgs

“Sok kapitalista ellenzi a demokráciát. Másik jelentős részük is kritikus vele szemben.
Valamennyien voltaképpen a demokrácia ‘mértékét’ akarják csökkenteni.”
A kapitalizmus a konszernek megjelenésével évtizedekkel ezelőtt csendben kimúlt.
Az emlegetett “kapitalisták” (értsd “kurvagazdagok”) előtt nem a “demokráciamutató” nevű mórickaméter jön fel a laptop bekapcsolásakor hanem a napi hozamgörbe. Ez _A_ mértékegység. Ha a “demokrácia” fial többet akkor az. Ha nem akkor az ellenkezője. Igy volt és igy marad eztán is.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Akkora a szocializmus, hogy a kapitalisták egyre kapitalistábbak, a koldusok egyre koldusabbak.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Csak nagy ritkán. A 7 mérföldesekből meg csak egy sort.

Blackur
Olvasó
Blackur

Mindenkinek van valami mániája a tied a fúziós reaktor:). Több millió celsius kellene hozzá a hideg fúzió még fényévekre van. Franciáknál van 2 erőmű a phoenix és a szuperphoenix folyékony nátrium hűtéssel. Ami -szerintem-járhatóbb út a kiégett elemek hasznosítása erre vannak biztató tervek, ha bejön igen sokáig elég lesz.

https://atombiztos.blogstar.hu/2019/12/10/attoresek-az-atomenergetikaban/87251/

zgy001
Olvasó
zgy001

Reactor
Újságíró

Eeegen, már 30 éve is hallottuk ezt a szégyenteljes, orr alatt elsusmorgott mentegetőzésfélét: “Jelenleg még nem elérhető, de biztató kutatások folynak, már csak egy inci-finci pindurka kis fejlesztés hiányzik, és akkor mostmáaztántélleg lesz fúziós erőmű!”
30 év múlva is ezt fogjuk hallani, sőt, 60, 120, 180…év múlva is. Azóta helybentopi van, amióta fizikailag is elkezdték megvalósítani a dolgot, haladás nulla, de költségei azok szerencsére vannak neki.
Szeretem én is olvasgatni a mindenféle future fuckballz robotvilágban leledző botcsinálta jósok fejtegetéseit. Tőlük lehetett a kilencvenes évek elején olvasni, hogy kétezerre itt aztán lesz minden: repülő autó, légdeszka, marsi kolónia, teleportáció, klónozás, antianyag sugár…aztán mi valósult meg belőle? A nagy büdös semmi.

György Károly Tóth
Olvasó

Mint cikksorozatom bevezető mondatai írják: ez egy véleménycikk. A véleménycikk egy szemléletet, egyfajta álláspontot tükröz, és azért is íródott, hogy mások, akiknek más az álláspontjuk, ismertethessék azt. Ez természetes.

Az első rész alatt és itt is megjelentetett hozzászólása alapján nekem úgy tűnik, hogy ön egyfajta szélsőségesen piacpárti álláspontot képvisel. Ennek értem a nyers logikáját, hiszen van neki. Én, mint ön is megállapította, viszint nem azt képviselem. Nem vagyok ebben egyedül a világban, talán nem is véletlenül. Az én véleményem az, hogy a korlátozatlan, mégis korlátolt piaci szemlélet az embert fogyasztóvá és géppé degradálja, és nem szolgálja az ember érdekét – lévén nem csak kenyérrel él az ember. Az én véleményem az, hogy helyes dolgok csak helyes cselekvés folytán érhetőek el, és ha el nem érhetjük, akkor is törekednünk kell az igazságosságra, a méltányosságra, és tetteinket a felelősségnek kell áthatnia. És ez felette áll coccializmus, kápitálbaromságizmus, liberósizmus szintjének, mert az emberi létezés kérdései átívelnek társadalmi berendezkedéseken és korokon, azokat más értelem vezeti. Más szintet képviselnek.
Szeretném javasolni önnek, hogy olvassa el a cikket még egyszer, de gúny, megvetés és előítélet nélkül. Vegye sorra, mit emelet ki, és mit reagált rá. Én a saját cikkemben az ön valamennyi reakciójára, kettő kivételével, megtaláltam a releváns választ, többnyire a kiemelt utáni néhány mondatban, nagyon gyakran a közvetlen következőben. Bizonyára ön is meg fogja a legtöbbre, ha akarja. Viszont, mint a cikksorozat felvezető sorában állítottam, én nem is vindikálom magamnak az igazságot. Csak leírtam az álláspontomat.

zgy001
Olvasó
zgy001

Alter Ego
Szerkesztő

Neked egyébként nem is a kapitalizmus a valódi becsípődésed, hanem egyszerűen anarchista vagy. Gyűlölöd, hogy bárki megmondhatja neked, hogy mennyit költs egészség- vagy nyugdíjbiztosításra, hogy mennyit vagy köteles adakozni, adózni a szociális háló számára, úgy általában gyűlölöd, hogy szabályok uralják a társadalmat, gyűlölöd a hierarchiákat és gyűlölsz kooperálni másokkal. Kamasz gyerekek, főleg neveletlen, fegyelmezetlen vagy esetleg pont túlfegyelmező környezetből jövő elnyomott kamaszok sajátossága ez a fajta lázadás többnyire. Nem megoldás a frusztrációdra, hogy mindig kipécézel valakit magadnak, akivel ezt a vitát újra és újra le akarod játszani, a végsőkig… – Apáddal illetve anyáddal vitatkoztál már a “valódi kapitalizmusról”, “libertarianizmusról” illetve anarchizmusról (nagyjából egykutya)? És ők mit szóltak hozzá? Melyikük kontrollmániás? – Ne tekintsd ezt rosszándékú személyeskedésnek, inkább elgondolkodtatási szándéknak… – Egyébként az anarchizmus (“libertarianizmus”) is egy erőszak kísérlet azok felett, akik szabályozott társadalmat szeretnének és azt konszenzusnak is tekintik jelenleg.. Ahogyan te műveled ezt a politikai aktivizmust, az különösen erőszakos jelleget ölt. Szerintem paradox, önellentmodásos módon elég jól megtestesíted mindazt, ami miatt sokan nem szeretnének anarchiát. “Harcolni a békéért” avagy “harcolni a szabadságért” egy közismert oximoron…

Reactor
Újságíró

Én egyetértek vele, akár anarchista, akár nem. Nem lenne semmi gond a szabályokkal, ha mindenkire egyformán vonatkoznának, és nem csak azokra nehezednének teljes súlyukkal, akik nem segíthetnek magukon törvénytelen eszközökkel…”mindenki egyenlő, de vannak még egyenlőbbek”.
A libertarianizmus messze nem anarchizmus, a kettő között kb. annyi hasonlóság van, mint a róka és a londoni busz között: mindkettő vörös. Semmi olyasmiről nincs szó a libertarianizmusban, hogy mindenki azt csinál, amit akar, sokkal inkább arról, hogy a kormány és az erőszakszervezetek mindenhatóságát drasztikusan visszaszorítaná.
Mellesleg attól, ami jelenleg itt megy, nemsokára az anarchizmus is vonzóbb perspektíva lesz. Ott, ha megdobnak kővel, legalább visszaadhatod. Itt még azt se teheted meg.

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

Alter Ego
Szerkesztő

“Kapásból sokat elárul arról, kinek is lehetnek gondjai, hogy kettőnk közül melyikünk is az, aki a másik személyével kezd foglalkozni egy témában… “

Jobban érdekelnek az emberek és a motivációik, mint bármi más… Pszichologizáló hajlam. Érdekel az is, hogy például te miért úgy működsz, ahogyan… – Ennyi az oka, akkor is, ha másnak látszik.

“Az anarchia a kapitalizmus legradikálisabb formája. Láthatóan nem vagy képben, miről beszélsz, csak nyomod a rizsát.”

Ha úgy tetszik, “nem vagyok képben”, és nem is érdekel az erről szóló elméleted. Azt viszont egészen biztosan tudom, hogy az anarchizmus (viselkedéstani értelemben) az antiszociális viselkedésformák egyik legradikálisabbika. Ezért az én nézőpontomból feleslegesen maszatolsz azzal, hogy nem anarchista, hanem minarchista vagy. Nem a gazdaság- és (főként) társadalomelméleti nonszenszeid érdekelek elsősorban (főleg mert tényleg ordító nonszenszításokról van szó), hanem Zombi, a folyton lázadozó, felforgató, parttalan vitákat és viszályokat szító ember.

“Én csak akkor pofázok erről, ha olyan a helyzet. Teszem azt egy fórumon, közösségben, ahol eleve vita van és ahol szóba kerül avagy kapcsolódik. “

Tévedsz, hiányos az önismereted, bárhol-bármikor képes vagy ide kilyukadni. A Férfihangon is legalább három tucat cikket offoltál szanaszét a témáddal, amire panaszkodtak többen is, és én kértelek is anno, hogy legalább írj cikket (cikkeket) róla, és az alatt áradjon a végtelenített vita a kapitalizmusról és annak legszélsőbb formáiról. Az állítólagosan fenenagy együttműködési készséged ellenére nem voltál rá hajlandó…

Attól tartok, hogy most megint eljátszani készülsz a szokásos menetrendet. Szeretnélek megkérni, hogy, ne csinálj Tóth György Károly cikksorozata alatt túlfűtött kapitalizmus vitát! A cikk csak érintőlegesen arról szól, ami felé te megint készülsz elvinni a beszélgetést… És az különösen aggaszt, ha azt látom, hogy lekezelően, fennhéjázva a szerző tudományos tekintélyét próbálod erodálni. (Ez is talán összefügg az “anarchizmusoddal”.)

A háborgásod és a (te nézőpontodból “vissza”) támadásod ellenére is tartom azt az elméletem, hogy valamilyen személyes becsípődésedhez keresel proxyt folyton-folyvást.

Félreértés ne essék, az nem zavar, ha vitatkozol, sőt számon tartom, hogy a felfokozott vitahajlamodon túl vannak más erős képességeid is, de a fentiekben, a szerzőnek címzett mondataidban voltak olyan részletek, amelyek “manipulatív” allűrjei “triggereltek” engem. Majd esetleg próbáld meg kitalálni, melyek voltak azok…

Több tiszteletet! Itt nincs anarchia, és éppen a “minarchia” kereteit is kicsivel feszesebbre fogjuk (fogom)… Nevezhetjük ezt a korábbi időszakból levezetett tapasztalataimra alapozott előrelátásomnak (vagy felőlem akár az én kontroll mániámnak is), de (neked is biztosan érthető allegóriával) ez itt amúgy is az én “kertem”. Oké?

(Ettől függetlenül az én együttműködési szándékom bizonyságaként az önálló cikksorozatra szóló ajánlatom továbbra is fennáll.)

zgy001
Olvasó
zgy001

Alter Ego
Szerkesztő

“Előbb ismerted el, hogy fingod nincs róla. Utána meg biztosan tudsz.
Mindezt úgy, hogy továbbra sem vagyok anarchista.
Ez igen! :)”

Nincs ellentmondás: pszichológiai értelemen vagy anarchista, ez szemmel látható tény, ha napestig tagadod akkor is… Társadalomelméleti értelemen meg volna egy általad igaznak gondolt definíciód, de amint mondtam, az nekem meg irreleváns, mert engem csak az érdekel most, hogy miért vagy hülye. :) Okkal nem számít, mert mint mondtam és szembe tűnhet másnak is: ez nem – vagy csak kisebb részben – társadalomelméleti, politikai ügy nálad. Vak az, aki ezt nem látja.

““bárhol-bármikor képes vagy ide kilyukadni”
Ez a te tévképzeted.
Fogalmad nincs, hogy a való életben hogyan élek, milyen vagyok.
És ugye mint a legtöbb tévképzet, ez is baromság.”

Nyilván nem a magánéletedről társalgunk (az nem is érdekel), hanem a közismert online személyiségedről, arra meg igaz, amit mondtam…

“mert csak értelmetlen vita lesz:
Arra kérlek, töröld minden hsz-emet mindkét nickemről (a régebben töröltnél is), mivel a rendszered miatt ezt nem tudom megtenni, hiába kezdtem bele. Sajna a korábbi hsz-eket már nem tudom módosítani, törölni még kevésbé, pedig ezt szeretném.”

Gondolod, hogy te majd írogatod itt sorra a kommenteket, kedved szerint, akár témaidegen módon, kontextuson kívül, aztán meg dirigálsz, hogy én mit töröljek? Nem vagy te itt abban a helyzetben, hogy utasításokat osztogass! Teszek az extra igényeidre! A koopertív hajlamaidról meg újra csak ennyit; egy terroristával is könnyebb egyezségre jutni. Vonjuk le a pontos következtetést: nem csak egy megszállott, logikátlan, zavart anarchista vagy, hanem egy végletekig pofátlan, pökhendi, tiszteletlen alak is.

A korábbi vitáink hátterében is az állt sok esetben, hogy mások felhasználói érdekeit sértette, a másképpen elképzelt társalgását lehetetlenítette el az erőszakos térítői munkád, komentelési hadjáratod. És ezt sorozatban jelezték többen is felém. Az egy másik történet, hogy értelmetlen és hibás próbálkozás volt, hogy a stílusodhoz, személyedhez (rosszul) adaptált vitában próbáltam a helyzetet helyre tenni. Belátom, hajlamos vagyok ezt a hibát elkövetni. Az ezzel kapcsolatos kritikának valószínűleg van alapja. Majd igyekszem túllépni a személyes konfliktuskezelési szokásaimon, leginkább azért is, mert ami más relációkban működik, az itt szemmel láthatóan hasztalan…

A viselkedéskorrekció tekintetében esetleg még lehet jelentősége ennek is: nyugodtan hidd el, a minuszaidat nem tőlem kaptad.

zgy001
Olvasó
zgy001

György Károly Tóth
Olvasó

“az állam rossz, a szabad ember jó” leegyszerűsítése a világnak meglehetősen radikális, és véleményem szerint hibás képzet. Ugyanis ez azt feltételezi, hogy az egyén – általában és jellemzően – közösségi, hosszú távú és fontos kérdésekben – képes és tud helyesen dönteni. Nos, a világ meglehetősen másként nézne ki, ha ez valóban igaz lenne. Valójában az emberek igen magas százaléka még saját életének alapvető kérdéseiben sem tud helyes döntést hozni. Tudjuk, hogy amennyiben bármely közjó (mert ilyen van) fogyasztásából az egyén nem zárható ki (közbiztonság, közegészségügy, járványvédelem, vízvédelem, honvédelem, tiszta, rendezett környezet, stb.) az egyén természetes reakciója, hogy ezek megteremtéséhez minél kevésbé járuljon hozzá, csak elvegyen, de ne adjon bele. Ez a szélsőséges piaci szemlélet. Más szavakkal: szélsőséges piaci módon emberi közösség – nem létezhet. Hosszabb távon fű,fa,virág se. Erről ennyit.
Mikor arra kértem, hogy gúny, előítélet és megvetés nélkül próbáljon véleményt alkotni, többek között arra is kértem, hogy ne viselkedjen – így. Mit állít ön?
“Őszintén szólva nagyon rossz volt nézni, hogy egy ilyen tanult ember ennyire fel tudjon ülni egy ilyen teljesen humbug ökörségnek, mint a globális felmelegedés meg a CO2 veszélyesnek tartása.”
Őszintén szólva, rossz nézni, hogy a cikksorozat első két részében erről, tartalmilag, azt értékelve, azt vizsgálva – egyébként egyetlen árva szó sincs, hiszen ezeknek a részeknek a témája csak a felvezetés. Majd lesz benne, de mindez idáig ön ezt még nem láthatta, és nem ismerheti.
Nos, uram, ez az előítélet és a gúny. Még azt sem tudja, mit fogok mondani, de már eldöntötte, hogy az nem úgy van.
Mondok önnek egy anekdotát, bár ahogy “titusz” felhasználó sem igazán értett meg, amit példabeszédként elé tártam, tartok tőle, ön se fogja. Másodéves bakancslistás koromban közelharctanárom kiszólított egy földreviteli fogáshoz: – nos, nagydarab hallgató, jöjjön ide. Fogja meg a vállamat. Megfogtam. Nos, én hülye lennék, ha ekkora barmot megpróbálnék úgy eldobni, mint egy hetvenkilós fickót. De ezt meg tudom csinálni – és már nyekkentem is. Próbálja védeni. Ismérlés, átfogtam, és már nem sikerült neki, visszadobtam. Látták? – A meglepetés a lényeg. Önnek mondom (felémfordulva) meg önnek (hasonló méretű szakasztársamnak): maguk valószínűleg megszokták, hogy nem kekeckednek magukkal. Ha egy apró ember láthatólag nem fél maguktól, szólaljon meg a vészcsengő! Ne döntsék el azonnal, hogy az illető hülye! Gyanakodjanak, hogy oka van nem félni, és legyenek éberek. “Ez egy nagyon erős ember, hogy lehet ilyen hülye, hogy tévedhet, hogy baromkodhat”…nem…..ez nem rendszerlogikus. Ez gyanús. Gyanús, hogy én fogok nyekkenni!

További jó szórakozást, én a továbbiakban nem kívánok önnel értekezni, mivel,mint fent utaltam rá, nem látom a racionális párbeszéd lehetőségét.

George Herceg
Újságíró

Én a kapitalizmus vitához szólnék hozzá. Régóta gondolkodom azon, hogy hosszú távon miért nem működik a libertinus, szabad versenyes kapitalizmus, a piac mindenhatósága és miért nem működik szintén hosszú távon a balos, gondoskodó és megnövelt államra épülő gazdasági, társadalmi berendezkedés.
Arra jutottam, hogy az alapvető emberi tulajdonságok miatt. A kapzsiság, a lustaság, az irigység, a fogyasztás akarása mindkét rendszert szétzilálja. A kapitalizmus, amely szabadversenyes tiszta formájában talán sosem létezett arra a hamis feltételezésre épít, hogy mindenki tehetsége és képessége és szorgalma alapján tud boldogulni a gazdaságban. Ez azonban nem számol azzal, hogy már induláskor nagyon eltérőek a lehetőségek az egyének előtt. Ritkán lesz külvárosi proliból milliárdos cégvezető, amennyiben csak a kizárólagos legális érvényesülés útjai játszanak. És fordítva: Nagyon hülyének kell ahhoz lenni, hogy egy milliárdos cégbirodalom ura lesüllyedjen egy külvárosi proli anyagi szintjére. Példák persze vannak mindkettőre, de ezekre pont azért emlékszünk, mert kirívóak. A különbség annyi a két rendszer között, hogy az egyik az államon keresztül fosztja ki az embertársait, mintegy megszállva az állam szerveit, a törvényhozást, a hivatalokat, a hatóságokat. A másik a tőke nevében, pénzügyi és piaci erőfölénnyel kényszeríti térdre a másikat. A kérdés persze az, hogy milyen eszköz van az emberek kezében, hogy legalább kordában tarthassák akár az államot, akár a tőkés piacot. Én úgy látom, hogy a technológia és a globalizáció miatt szinte semmi esélye sem maradt az egyénnek kimaradni ebből a játékból.

tomgal
Olvasó
tomgal

Jó meglátások. Ezért is hajlok Michael Novak demokratikus kapitalizmusa felé,mint tán viszonylag legoptimálisabb rendszer.

https://moly.hu/konyvek/michael-novak-a-demokratikus-kapitalizmus-szelleme

” Hogy mit értek „demokratikus kapitalizmuson”? Egy olyan rendszert, melyet három, egymással összefüggő alrendszer alkot: elsődlegesen a piac által irányított gazdaság; az egyénnek az élethez, szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való jogát tiszteletben tartó alkotmány; és olyan kulturális intézményrendszer, melyet a minden embert megillető szabadság és igazság eszméi irányítanak.”

Naooo
Olvasó
Naooo

Minden baromságot kitalálnak csak az egyetlen jól működő rendszerről ne essen szó, ahol mivel kiiktatták a maradi zsidókat és bankokat, elképesztő fejlődés és jólét következett be.

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

A kibucokra gondolsz?

Naooo
Olvasó
Naooo

Nem nyert.

Alter Ego
Szerkesztő

Ahhoz a vitához legközelebb majd már csak Zombi anarchokapitalsta cikke alatt csatlakozzunk! :)

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

Admin
Admin

Tekintettel arra, hogy a beszélgetőpartner kinyilvánította, hogy nem kívánja a továbbiakban fenntartani a párbeszédet, ezért lapüzemeltetői hatáskörben úgy döntöttem, hogy ezt a hozzászólást már nem áll módjában a Férfihang.hu-nak megjelentetnie.

zgy001
Olvasó
zgy001

Admin
Admin

Régi szabály, de most is megkérlek, hogy semmilyen esetben se válaszolj adminisztrátori hozzászólásokra!

Reactor
Újságíró

Semmi baj nem lenne az állammal, ha nem a saját érdekeit nézné. Jelenleg ott tartunk, hogy ugyanazt csinálja az állam is, amit az átlagproli: legyen neki minél jobb, másoknak pedig lehetőleg minél rosszabb.Tehát gyakorlatilag ugyanazt csinálja, mint az átlagproli, csak neki még a kezére se lehet ütni egy nagyot.
Hiába, már a Heavy Troopers is megénekelte, hogy “the state is NOT your friend!”

zgy001
Olvasó
zgy001

Deadpool
Újságíró

A világban, a “piacon” az állam képviseli az egyének érdekeit, a >>közérdeket<<, 'papíron' természetesen :). Na, most ha az állam szerinted nem végzi el a feldatát, pedig ez lenne a létének lényege, ez áll az ún. 'társadalmi szerződésben' is, és ha ezt kidobod, és azt mondod, hogy ezután ne legyen ennyi sem, amikor még elbábozni sem kell a 'közérdekűséget', akkor szerinted ki fogja majd képviselni az érdekeidet?!… A piac? Netalán a multik? :)

zgy001
Olvasó
zgy001

Deadpool
Újságíró

Aha. Tehát a Coca Cola dollármilliárdjaival szemben én, egyszál magamban ‘intézkedhetek’ a baseballütőmmel gondolom, mert a te világodban bíróság sem lenne, ahol esetleg be tudnám perelni… :D

zgy001
Olvasó
zgy001

Deadpool
Újságíró

“Olvasgass, mielőtt tovább égeted magad a hisztiddel.”

khm… :)

1. Nagyon gyorsan bedurciztál, de azzal a nagy arcoddal még mindig nem válaszoltad meg (kísérletet sem tettél rá), hogy megmagyarázd, hogyan fogom majd én egyszál magamban hatékonyabban képviselni az érdekeimet egy multi ellen, mint a jelenlegi állapotok mellett. Esetleg nekifuthatnál. :)

2. Milyen hiszti, zombi? :) Tudod, mit jelent az a szó? Te kilométereken keresztül osztod itt az észt, de olyan alapvető fogalmakkal sem vagy tisztában, mint a kapitalizmus, szocializmus, a hiszti vagy az égni. :) Nem is csoda, hogy ennyi hülyeséget hordassz össze. Építkezni csak stabil alapokra lehet, zombi. :)

3. “Olvasgass” – Nézd, én hozzád sem szóltam, te jöttél ide okoskodni, és most meg azt kéred rajtam számom, hogy miért nem olvasom a kilométeres hülyeségeidet? :D Mi van veled, ember? Szerinted nekem ennyi felesleges időm van? :D

Tisztázzuk: nincs.

zgy001
Olvasó
zgy001

Deadpool
Újságíró

“/Nem vagy te egyébként Alter? Annyira hasonlóak vagytok mind írás, mind stílus tekintetében. Sőt, te is akkor kezdtél nekem esni, mikor Alter./”

Hehe, úgy adod elő magad, mint a mindenki életét megváltó társadalommérnök, mint aki tudja, mindenki számára, hogy mi a jó, közben meg két embert sem vagy képes egymástól megkülönböztetni… :D

Kilóg a lóláb, zombi! :)

A te kezedben egész biztosan jó irányba haladna az emberiség! ‘Tudásod’ páratlan, de legalább az arcod is nagy. Csak mire!? :D

zgy001
Olvasó
zgy001

Deadpool
Újságíró

Mi a baj, zombi? A szmájlik a gyengéid? :D

zgy001
Olvasó
zgy001

Deadpool
Újságíró

Észben tartom, köszi! ;)

Reactor
Újságíró

Az, hogy papíron hogy végzi, az egy dolog. Az pedig, hogy a gyakorlatban hogyan, az pedig egy másik.
Papíron a kommunizmus is csodálatos eszme volt: mindenki egyenlő, mindenkinek alanyi jogon jár minden. Szó sem volt arról, hogy mindenkit gulágosítsunk meg agyonlövessünk. Karl Marx hiába ment volna oda sopánkodni, hogy hádde’ ő eztet nem így gondolta…
Az állam leginkább sehogyse végzi el a feladatát, ellenben ha megszabadulnánk tőle, az átlagember érvényesíteni tudná a saját érdekeit. Ha bíróságokkal ez sikerül, nos, akkor jó. Ha bíróságokkal se, nos, akkor elő kell venni a jó öreg missile launchert, és pár jól irányzott rakétával megoldani a problémát. Füstölgő kráterek már aránylag kevés kárt fognak okozni a társadalomnak.

Deadpool
Újságíró

“ellenben ha megszabadulnánk tőle, az átlagember érvényesíteni tudná a saját érdekeit.”

Miért tudná? Hogyan?

“Ha bíróságokkal se, nos, akkor elő kell venni a jó öreg missile launchert, és pár jól irányzott rakétával megoldani a problémát. Füstölgő kráterek már aránylag kevés kárt fognak okozni a társadalomnak.”

Szerintem neked Afganisztán bejönne. Nem gondolkodtál még a kiköltözésen? Vagy egy tanulmányi kiránduláson? :) A terméket úgy tudod hitelesen eladni, ha te is kipróbáltad és elégedett vagy. :) Ott vannak nomád körülmények, sunshine, missile launcher, és – zombi igényeinek megfelelően – az igazságodnak a saját kezeddel szerezhetsz érvényt (mást úgysem fog érdekelni)… :)

Bár már többször mutattam ezt az idézetet, megteszem ismét. Hamvas Béla nagyon találóan leírta, hova vezet az, ha elkezdjük az emberről lebontani az empátiát, a szolidaritást, a ‘civilizációt’:

“Minden jel arra vall, hogy a legközelebbi korszakban a föld uralkodó lénye nem az ember lesz. Leginkább madárhoz hasonlít éspedig nagyságban és alakban a keselyűhöz. Félig madár, félig rovar. Szárnya nem tollas, hanem szaruhártyás, amikor repül, úgy zúg, mint a bogár. Nyaka, lába is ilyen szaruréteggel borított és éles, üvegszerű karmai vannak.

Több száz, néha ezer lény él egy csoportban, de minden rend és vezető nélkül. Maguk között sem okosabbat, sem hatalmasabbat nem tűrnek meg. Szüntelenül veszekszenek, tökéletesen értelem nélkül, egymást lökdösik, tépdesik és taszigálják, ok nélkül egymást mardossák, vagy, lesből, egymás fejére ütnek, egymás oldalából, vagy combjából húsdarabokat tépdesnek ki és lenyelik. Ezek szerint mindegyik csaknem állandóan tele van vérző sebekkel. Mivel a sebek, természetesen, fájnak, a lények ingerültek és folyton egymást figyelik, mihelyt az egyik csak gyanús mozdulatot tesz, támadásnak vélik, odakapnak és felvisítanak. A másik erre dühében szárnyával csapkodni kezd és visszavág, eszeveszetten forgolódik, horgas csőrével jobbra-balra csapdos, tekintet nélkül arra, hogy mit és kit talál. Most a többi is odafigyel, odasereglik, vijjogni kezd, csődület támad, azonnal két párt alakul. Az egyik a másikat szidalmazza és piszkolja. Megrohanásra azonban nem kerül sor, mert egy perc múlva a pártok már egymás között is összevesznek és így civódnak tovább.

A sok száz madár-rovar berregő zúgással repül, de rendesen nem nagyon messzire. Néhány mérföld után leszállnak, mert elunják és amilyen lármásak, rendetlenek, piszkosak, amilyen eszeveszetten veszekszenek, éppen olyan restek. Ahol megtelepszenek, ott pillanatok alatt mindent fölfalnak, állatot, hangyát, tetűt, egeret, gilisztát, békát, levelet, füvet, a fa levelét, kérgét, rügyét. Ahonnan eltávoznak, ott sivatag támad, puszta föld és a kövek.
Egyetlen állat sem tud ellenük védekezni, mert amilyen aljasak, hitványak, sóvárak, olyan vérszomjasak és mohók. Elefántot, orrszarvút éppen úgy pillanatok alatt szétszednek, mint oroszlánt, vagy krokodilust. Nincs szenny, amit el ne kapdosnának, különösen egymás elől. Ha valamelyik a falatot már nem tudja lenyelni, el akarja dugni. A többi azonban résen van és akit azon kap rajta, hogy ételt elrejt, azt azonnal véresre püföli.

A hím cementszürke, horkoló hangon berreg, körülbelül, mint a motorkerékpár, vagy a géppisztoly. A nőstény eszeveszetten tarka, piros, sárga, kék, lila, zöld szarutollaival kelleti magát, szakadozott fejhangon visít, csőrével szüntelenül tollait fésüli, peckesen illegeti magát. A hím brutális, zaklatott, tele méreggel és lihegve sürgölődik a koncért és a nőstényért, lecsap, veszekszik, kurrog, tolong. A nőstény, mint a vámpír, ha egyszer hímhez jut, folyton nyakán lóg, szidja, bántalmazza, alvás közben is fölzaklatja, követelőzik, sértődik, duzzog, siránkozik, panaszkodik, pletykál, zsivajog. Bár a lény faja rovar, mégis elevenszülő. Gyermekeiket úgy nevelik, hogy azokat a hím a nőstényre, a nőstény a hímre uszítja, amíg a kis rovar az undortól mindkettőt megcsalja, meglopja és becsapja.

Az új faj neve csirihau. Latin, illetve tudományos neve csirihau communis. Többféle varietasban szerepel, van europeus, africanus, asiaticus, americanus és itt is többféle alfajt különböztetnek meg.
A csirihau szemmel láthatólag azt hiszi, hogy amit csinál, az az egyedül józan és ésszerű élet. Amit lehet, felfalni, amit nem lehet, a többi elől eldugni s ami ereje ezen felül marad, párzani és horkolni. A létezés egyetlen lehetősége azonnal mindent bekapni és a nőstényt lerohanni, aztán vijjogni és verekedni. Vezetésről szó sem lehet. Egyik se hisz a másiknak egy szót sem. Így valósul meg a teljes egyenlőség. Csak az él meg, aki éppen olyan kegyetlen, komisz, zsivány, aljas, vérszomjas, alattomos, kéjsóvár, sunyi, mohó, erőszakos, mint a többi. Sohasem tisztálkodnak. Régebben a varietas germanicusnál szokás volt a fürdő úgy, hogy vezényszóra a vízből hol kiugrottak, hol bele. A szokás már idejét múlta. A többi fajta más szokást honosított meg éspedig, hogy ürüléküket egymásra kenik. A szenny így vastagon és csomókban áll rajtuk, a koszfoltok között üt át a sebzett véres hús és az ótvar. Sok csirihau tele van fekéllyel, soknak fél lába van, félszeme, vagy bevert feje. Különösen kedvelt szokás, hogy egymást szárnytövön vágják. Akkor nem tud röpülni, a többitől lemarad, az idegen törzs elkapja és széttépi. Néha vele marad nősténye, de csak azért, hogy a hímet agyonüsse, felfalja és csürhéjét ismét megkeresi.

A csirihau józanságával igen meg van elégedve. Azt hiszi, hogy sikerült az életet tökéletesen leegyszerűsíteni a maga teljes realitására. Ez a valóság, a többi csak mellébeszélés. Ez a létezés kvintesszenciája, minden fölösleges szentimentalizmus nélkül. Ez az úgynevezett létért való küzdelem, mindenki csak magára gondol, magát biztosítja, önmagának szerez annyit, amennyit tud, mindegy, milyen áron és milyen úton. Ez az ésszerű, a józan, az okos, a praktikus. Aki mást mond, az csak saját érdekeit védi raffináltan és valami trükkel akarja ugyanazt. A csirihau az ilyesmin keresztüllát. Az élet alapvetően önző. A rend és az uralom arra lenne való, hogy egyesek a többi rovására jól élnek. Ezt megszüntették. Náluk nem lehet hazudni. Mindegyik amúgy is tudja a másikról, hogy zabálni akar, zabálni és párzani és horkolni, a többi tökéletesen érdektelen.

Ez a csirihau. Ez a századokon át melengetett és némán táplált eszmény, a józan valóságérzék csodája, a fanatikus próféták monomániájában és az exakt tudósok kísérleti racionalizmusában közösen kiérlelt, most megszületésre váró új világtörténeti lény. Ez az emberben mint állatfajban való hitnek, a choc en retour-nak, az örvénybe való visszaszédülésnek édes diadala. Ez a puha bűvös álomnak és a kőkemény szükségszerűség realitásának tündöklő egysége, a várva várt boldogság és az utópiák nagy nyilvános érdeme. Erre készült az emberiség oly titokban, célját még önmaga előtt is letagadta, hogyha majd eléri, gyönyöre annál nagyobb legyen. Mialatt a szószékről morált és humanizmust, tökéletes embert és társadalmat, oly sok vallást és tudást hirdetett, legőszintébb szívbéli izgalmával erre gondolt és ez volt benne a valóság, amelytől úgy rettegett és amelyet oly szomjasan várt, amelytől irtózott és amelybe beleszédült. Ezzel fenyegette és ezzel kecsegtette magát, félelmetes duplán, sóvárogva, akarva és nem akarva, mert, amit az ember akar, azt eltaszítja, amit nem akar, azt magához vonzza. Most végre felszabadult. Ez a humánum már nagyon a terhére volt. Ostoba és korlátolt előíté1et, régi idők csökevénye, amely arra kötelezte, hogy legalább külsőségekben tisztességesen viselkedjék. Most már nem kell szégyenkeznie, ha dühében zabál és kéjesen marakodik, mindezt a létért való küzdelem jegyében, ha irigy és gonosz és pimasz és hazudik és vigyorog és vijjog és vérszomjas, ha lesből a másik torkát elharapja, ha a másik szemébe ganéjt ken és ha gennyes fekélyekben vájkál. Nincs többé gondja gátlásokra és az illemre, micsoda felszabadulás! Úgyis mindig ez volt a valóság. Hát nem voltunk mindig bestiák? Ember! – álnok hazugság, bigott képmutatás! Milyen hálásak vagyunk az idealizmusnak, amely fennhéjázó eszméivel bennünket ide vezetett és kitermelte bennünk az ellentétet, mialatt malaszttal beszélt és senki sem vette észre, valójában mi történik.

Ez a csirihau, a bűvös kép valóságos arca, amely századok óta a cselekvő és a gondolkozó ember szívében él, amelyet most sikerült felszabadítani. Katasztrofális megrázkódtatásnak kellett elkövetkeznie, hogy e lény megvalósulhasson. E megrázkódtatás nélkül talán a lélek e gyermekét még ezer évig kellett volna rejtegetni. Most egyszerre pattant ki a bámuló világ szemeláttára, mint Zeus fejéből Pallas Athéné.

Halleluja csirihau! “

Reactor
Újságíró

Úgy tudná egész egyszerűen, hogy az átlagemberek vannak többen. Azonfelül egy egész népet kicsit nehezebb megkenni, mint egy bírót, vagy egy ügyészt, vagy esküdtszéket. A többség akarata érvényesülne. És nem csak papíron, mint manapság.
A demokrácia vajh miért bukott meg? Anno az ókori görögöknél poliszi keretek között remekül működött. A bibi csak az, hogy az emberiség jócskán túllépett a polisz keretein. Nem véletlen, hogy a macedónok se vették át ezt a hellenizálódás során.
Ehhez pedig nem kell Afganisztán, hogy az átlagember akár erővel is kényszeríthesse a vezetőt, vagy megszabaduljon a kártékony elemektől, nem mellesleg Afganisztánban, ami félig jenki megszállás alatt áll, szó sincs ilyesmiről. Ha egy uralkodó nem úgy uralkodik, ahogy a népnek tetszik, lehessen eltenni láb alól. A történelem számos alkalommal bizonyította eme modell működőképességét. Nem humánus? Meglehet. Sajna-bajna nem lehet mindent szép szóval, mézeskaláccsal megoldani.

zgy001
Olvasó
zgy001

Deadpool
Újságíró

“Úgy tudná egész egyszerűen, hogy az átlagemberek vannak többen. Azonfelül egy egész népet kicsit nehezebb megkenni, mint egy bírót, vagy egy ügyészt, vagy esküdtszéket. A többség akarata érvényesülne.”

Nagyon szép ez a mese amit itt elmondassz, csak a dolgok olyanok, hogy azok csak úgy maguktól nem működnek, mert te azt képzeled. Mi az, hogy “egész egyszerűen…”? Hogy? Engem átver a Coca Cola 50 000 ft értékű termékkel, hogyan tudom érvényesíteni a kárigényem és az miért lesz jobb, mint ami most van? Ezt válaszold meg, a lényeget; a hülyeség, a süketelés, a nagyröptű “történelmi kitekintések,” az esti mese nem érdekel.

“Nem humánus? Meglehet. Sajna-bajna nem lehet mindent szép szóval, mézeskaláccsal megoldani.”

Értem. Tehát, igazából te szarsz másokra. De azért azt szeretnéd, hogy mások, a világ a te önző, kapitalista elképzeléseidnek megfelelően működjön. Ha te szarsz másokra, én vagy mások miért ne szarjanak rád ugyanúgy? Miből gondolod, hogy te vagy a te elképzelésed fontosabb, mint én vagy bárki más? Számomra te nem vagy fontosabb mint én, ebben egészen biztos lehetsz. És ezzel a legtöbb ember is így lesz. Nekem akkor mi okom van arra, hogy ne szarjak egy nagyot a mézeskalácsos fennhéjázásodra?

Reactor
Újságíró

Nem működnek, valóban, úgy, hogy az emberekből gondolkodásra képtelen plázajáró robotzombit nevel a média, és kvázi félszabad sorba süllyeszti a kormányzat, úgy valóban nem működne.
Mit gondolsz, miért vannak az emberek egymásnak ugrasztva mesterséges ellentétekkel? Miért utálja az autós a biciklist, a fradista az újpestit, az emeszpés a fideszest, a kék a zöldet? Azért, barátom, mert a kormányzat rájött arra, hogyha az emberek egységesen valami ellen összefognak – például ellenük – akkor pillanatok alatt eltipornák őket. Egy klasszikust idézve: “Azok az icike-picike hangyák százszor annyian vannak, mint mi…”
A Coca-cólás példád pedig nem releváns, ugyanis a Coca-cóla esetében van választásod: nem veszed a termékeiket. Egy kormányzat, vagy egy egyeduralkodó esetében pedig nincs, eszed, nem eszed, nem kapsz mást. Arról pedig nem tehetek, hogy a történelemórákon az okosteldzsódat pöntyörgetted.

Ezt ám honnét veszed, hogy szarok másokra? Ha kicsit is figyeltél volna, lejött volna a közölnivalómból, hogy SOK ember érdeke előbbrevaló, mint EGY emberé. Igen, én speciel szarok rá, hogy az uralkodóosztály azzal a pár tucat gazemberrel mit akar. Ugyanis nem az ő érdekeik a mérvadóak, nem ők végzik a piszkos munkát, de úgy általában semmilyen munkát. Nem. Ők csak ücsörögnek a trónszékükön, néha szellenetenek egyet, amit aztán az egész ország szagol. A saját nyomorult kis életüket teszik jobbá egy ország kárára. És slussz! Egyvalamiben érdekeltek: a hatalom megszerzésére és megtartására. Kutyába se veszik az emberek életét. Jobb időkben az ilyeneket páros lábbal rúgták le a Taigetoszról, ma pedig teljhatalommal basáskodnak, gyakorlatilag csak a fantáziájuk szab határt, mit tehetnek meg az átlagemberekkel. Ha szerinted ez így van jól, nó komment.

Deadpool
Újságíró

Azt hiszem félreérthetetlenül tisztáztam, a süket szöveg nem érdekel. Nemhogy meggyőzni nem fogsz, de kifejezetten kontraproduktív a szektás mellébeszélés. Aki valamihez ért (mármint: valóban ért), azt el is tudja magyarázni a másiknak röviden, a lényegre törve, úgy hogy a legtöbb ember számára is érthető legyen. Úgy látom te ezzel meg sem akarsz próbálkozni. Süketelsz körbe-körbe formál logika nélkül, demagóg, érzelmekere ható szólamokkal.

“A Coca-cólás példád pedig nem releváns, ugyanis a Coca-cóla esetében van választásod: nem veszed a termékeiket.”

Értem, tehát a csodálatos minarchizmusban én dönthetek úgy hogy megveszem a terméket vagy nem veszem meg. Ez csodálatos. Tényleg. Ma dönthetek úgy hogy megveszem vagy nem veszem a terméket, de ha szart adtak el nekem, akkor dönthetek úgy is, hogy reklamálok és ha ez sikertelen, akkor még bírósághoz is fordulhatok. Egy világraszóló idióta lennék ha az utóbbit az előbbire cserélném…

Azért te itt egy komplett politikai ideológiával házalsz, nem tudom tisztában vagy-e vele. Tudod, ha egy rendszert lecserélek egy másikra, bennem van annyi igényesség, hogy azt előtte megismerem. Kárigény naponta keletkezik millió számra, tehát ha valaki egy világmegváltó ötlettel rukkol elő, akkor az a minimum, hogy egy ilyen kérdésre ki tud böfögni magából egy értelmes választ. Már ha az a koncepció egyáltalán át van gondolva. Tudod, ilyenkor derül ki, hogy komoly, megfontolásra érdemes elképzelésről beszél az illető, vagy egy újabb lófasz-ideológiáról, amiből ismét csak a leggazdagabbak vagy az épp hatalomra kerülni akarók járnak jól…

Mivel a józan ész mentén még csak érvelni sem tudsz, 2x feltett kérdésre másodjára is csak a süketelés a válasz, azt hiszem levonhatjuk a következtetést, hogy halvány lila segédfingod sincs mi lenne ilyenkor a helyzet, milyen lehetőségek lennének a Coca Cola-val szemben, mivel soha egy percig nem gondolkodtál el ezen. Szóval, te ehhez nem logikai, hanem pusztán érzelmi alapon állsz hozzá. Neked ez így tetszik, ezért kell. Ide vele, mások meg így jártak. Nem lehet mindent szép szóval és mézeskaláccsal megoldani, igaz? Azt sem fogod fel, hogy miről beszélsz, de azt pontosan ‘tudod’, hogy mindenkinek kurvajó lesz! Mint egy vérbeli szektás… :)

“Ők csak ücsörögnek a trónszékükön, néha szellenetenek egyet, amit aztán az egész ország szagol. A saját nyomorult kis életüket teszik jobbá egy ország kárára. És slussz! Egyvalamiben érdekeltek: a hatalom megszerzésére és megtartására. Kutyába se veszik az emberek életét. Jobb időkben az ilyeneket páros lábbal rúgták le a Taigetoszról, ma pedig teljhatalommal basáskodnak, gyakorlatilag csak a fantáziájuk szab határt, mit tehetnek meg az átlagemberekkel. Ha szerinted ez így van jól, nó komment.”

Az azért elég vicces, hogy te gyanúsítassz engem elitizmussal. Én akarom a közérdeket lebontani?!? :D A Coca Cola-s kérdésem is pont arra vonatkozott, hogy a kisember hogyan tudja magát megvédeni a multi ellen. Jött is a válasz: a kisembernek lófaszt a szájába. Ne vegye meg! Ha megveszi, magára vessen…

Alapvető összefüggéseket nem látsz át és gyanítom, hogy szarsz is rá, mert téged egy dolog érdekel, hogy neked jobb legyen, és az tökéletesen mindegy hogy milyen áron.

Ez a minarchizmusnak nevezett lófaszizmus valójaban egy dologra tényleg jó: a multik profitjának a maximalizálására. Hogy a gazdag még gazadagabb legyen, a csóró még csóróbb. Ennyi.

zgy001
Olvasó
zgy001

Deadpool
Újságíró

Erőszakosan összefosod a kommentfalat a szélsőbalos hígfosoddal, és ha én erre rámondom hogy egy szélsőbalos hígfos, akkor egy szélsőbalos szocialista vagyok, jól értem? :D

Zombi, neked teljesen elmentek otthonról… :)

zgy001
Olvasó
zgy001

Reactor
Újságíró

Igazán sajnálom, hogy neked nem tetszik :'( eeeeeeeeee, de nem számít. Ha te csak lelkesen bólogató közönséget keresel a saját sületlenségeidhez, minden más “süket szöveg”, ki kell ábrándítsalak: az internet nem visszhangkamra.
Nem kell semmit se bizonyítanom; az általam favorizált rendszer több száz évig működőképes volt. Akkor is, ha ellógtad a töriórákat, és most a tudatlanságoddal “érvelsz”. Se a multi, se az uralkodó, se más nem mindenható. Ha rájössz erre magadtól, akkor elfelejted majd ezt a sok baromságot. Ha nem, akkor szidod továbbra is fennhangon azokat, akik helyetted is gondolkodnak. Csak akkor ne másokon kérd számon pls, ha szarsz egy nagyot a saját érdekeidbe.

Deadpool
Újságíró

Ezt ám honnét veszed, hogy szarok másokra? Ha kicsit is figyeltél volna, lejött volna a közölnivalómból, hogy SOK ember érdeke előbbrevaló, mint EGY emberé.

Ezt írtad fentebb és mivel azt hittem hogy komolyan is gondolod, tettem fel a Coca Colás kérdésem. Azzal gyanúsítassz, hogy nem vagyok tisztában a saját érdekeimmel. Én konkrét élethelyzeten mutattam rá, hogy miért pont az ellenkezője igaz annak amit állítassz, és ellenben veled, nemcsak a levegőbe beszéltem, alá is támasztottam az állítasomat, úgy hogy azzal vitába is lehessen szállni. Te ezt meg sem próbáltad. Csak úgy átlépted amit írtam, mintha ott sem lenne és folyatattad a hülyítést, ahol abbahagytad. Na most, ha téged valóban érdekel mások jólete is, ezzel a meggyőződéssel propagálod ezt a minarchizmust, akkor azért illene megcáfolni, amit írtam, mert ha nincs igazam, akkor azt be is lehet bizonyítani, nem? Ezzel sem te, sem a szellemi nagyágyú, zombi sem próbálkozott meg. Így pedig nem más amit csináltok, mint az emberek szándékos félrevezetése.

Na most, ha neked van igazad és érveid is vannak mellé, miért tartod vissza? Elmondom, hogy mi van: vagy hülye és igénytelen vagy, tehát úgy propagálsz valamit, hogy azt sem tudod mi az, és nem érdekel, vagy nagyon is tudod, hogy hazudsz, csak leszarod. Neki sem futottál. Ez is inkább a fentebbi állításomat támasztja alá, miszerint szarsz te egy nagyot másokra, téged csak az érdekel, hogy (vélhetően) neked jó legyen, ahogy itt is:

“Nem kell semmit se bizonyítanom; az általam favorizált rendszer több száz évig működőképes volt. ”

Na igen, ismerős ez a hozzáállás. “Majd mi tudjuk, mi a jó nektek, mucsai barmok”. De honnan is? Hogy is hívták? SZDSZ? :))

A tisztán látás kedvéért: ma egy céget egy dolog érdekel: a terméket minél olcsóbban előállítani és minél drágábban eladni. Erre törekszik minden egyes cég, ez adja a versenyt. A cég logikája nagyon egyszerű: minél nagyobb profit legyen. Ha ez a környzetet szennyezésével vagy gyerekmunka taktikai alkalmazásával valósul meg, az le van szarva. Az első a profit, és az egyetlen ami a cég érdeke. Ahhoz, hogy a cég figyelembe vegyen olyan szempontokat, mint az egészséges környezet, a dolgozók jogai, tisztességes piaci magatartás, stb. törvényekkel kell rávenni őket, mert maguktól nem fog eszükbe jutni. Nem fognak a dolgok egészen egyszerűen csak úgy működni, mert te vagy zombi bemondtad, hogy úgy lesz. Ehhez szabályok kellenek és egy apparátus ami a szabályokat betartatja. Ehhez pénz kell és szervezetten kell csinálni – tehát egy állam kell. Ha te a törvényeket kidobod a kukába, akkor valójában egy szabály marad a piacon: az erősebb multi baszik. Te meg majd eldöntöd, hogy veszed-e a termékét vagy sem. Pláne akkor, ha már a körtnyezetszennyező gyárával már régen kinyírta a versenytársakat és már csak tőle tudsz vásárolni….

Mint láthatod, a rosszindulatú rágalmaiddal szemben én meg is tudom indokolni az igazam, de persze, mit is érnek a szavaim veled szemben, hiszen neked nem kell bizonyítani semmit, te csak megmondod, hogy kinek mi az érdeke, mert te csodálatos vagy. Neked nem kell magyarázni senkinek semmit, csak kinyilatkoztatni. Nagyon jó SZDSZ-es politikus lett volna belőled. :D

zgy001
Olvasó
zgy001

Reactor
Újságíró

A bemutatott élethelyzeted továbbra se mérvadó, mivel, ahogy írtam, választhatod azt is, hogy NEM iszol Coca-colát. Iszol Pepsi-t helyette, és kész, problem solved.
Semmi konkrétummal vagy tényszerűvel nem támasztottad alá az állításodat. Amit csináltál, azt úgy nevezik, hogy wishful thinking. Az pedig a legkevésbé se érdemi cáfolat, hogy nagy mellénnyel kijelented, hogy “nincs igazad, me’ félrevezeted az embereket”. Ja, persze. A politikusok meg egytől egyik igazmondó csillagszemű juhászok, ugye? De biztos én vezetem félre az embereket. Hát whehehehe.

Hülyézni majd akkor hülyézz másokat, barátom, ha történelemből legalább hármasra megtanultad az általános iskolás anyagot – ugyanis minden állításom visszakövethető. Az nem ment fel, hogy a töriórákat a kocsmahivatalban töltötted, ettől a történelem még engem igazol. De nyilván hazudok. Sőt, minden törikönyv is hazudik. Mindenki hülye, te vagy helikopter egyedül.

Az első igaz, tényszerű mondatod: “ma egy céget egy dolog érdekel: a terméket minél olcsóbban előállítani és minél drágábban eladni.” Ez pontosan így van. A veszteségeket, az ezzel járó költségeket mind rugalmasan kezelik. És ez nagyon nem oké. Persze téged ez mit érdekel, nem náluk dolgozol. Gond majd akkor lesz, ha ilyen embert fogsz ki főnöködnek, aki naponta a szádba rakja a faszát…
Jól írtad: vannak törvények, és elviekben olyan szervezetek is, amik ezeket betartatják. A multi pedig, kérlek szépen, vastagon leszarja a törvényeket, és ha a szervezetek egyáltalán hajlandóak aktivizálni is magukat egy multi ellen, olcsóbb és egyszerűbb megoldás a multinak lefizetni őket. Tehát, kis komám, se a szépen hangzó törvények, se a szervezetek nem érnek szart se, mert nem végzik a munkájukat, nem látják el a feladataikat. Az egyetlen pauzilbilis megoldás ezek után az marad, hogy az emberek maguk veszik kézbe a dolgokat. Mondjuk, a törvénysértő multi vezetőségét jó alaposan elagyabugyálni munkaidő után a parkolóban. Esetleg magát a környezetszennyező gyárat eltünteti a Föld színéről hamvasztóval. Durva megoldás? Lehet, apafej, de működik. Míg a te tárgyalótermes “üljünk-le-és-beszéljük-meg” faszakodásod már évtizedek óta nem. És ez nagy különbség.

Meg tudtad indokolni, ezt aláírom. Igaz, hogy naiv, idealista idiótaságokat írtál, mellé még szadeszeztél is egy jót (nem tudom, az SZDSZ mégis hogy jött ide, de a többi szalmabáb mellett már ezen se lepődök meg), de megsüvegelendő az erőfeszítésed. Ezzel együtt a tény az tény marad: bődületes légvárakat építettél itt faszságokból, aztán még neked áll feljebb, ha közlik veled, hogy marhaságokat beszélsz. Vicc vagy, komolyan mondom, a személyeskedés legkisebb jele nélkül.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A gondoskodó állam nem hit, irányzat, vagy izmus függvénye, hanem a gazdasági jólét következménye.
Nincs és nem volt olyan rendszer soha a világon, ahol egy egyén a többiekhez képest nagyobb ereje, több vagyona, hatalma ne biztosított volna számára előjogokat, ha úgy tetszik, akkor a kevésbé szerencsés egyedek kárára.

Nemtől függetlenül, az emberi természet is olyan, hogy él a lehetőségeivel és leszámítva Jézust, Buddhát és pár hasonló igaz embert, mindegyiknek maga felé hajlik a keze és kivétel nélkül mindegyik visszaél a hatalmával.

A valóságban nem létezik igazságosság, méltányosság meg hasonló fennkölt fogalmak, mert ezek szubjektív dolgok.
Mindenkinek mást és mást jelent és mindenkinek az önző énje határozza meg, a számára elégséges, igazságot.

Az ember kapzsi és pár kivételtől eltekintve , nem nőtt fel ahhoz, hogy képes legyen önkorlátozásra.
Minden morál és erkölcs 99%-ban a szükségszerűből adódó kényszer következménye, ha az alapvető, egyed és a fajfenntartás szükségszerűségére lecsupaszítjuk. E kettő közé került beillesztésre a család, vérvonal, törzs, csoport, nemzet, ország és hasonló védelmet és biztonságot adó szervezett formák.

A tiszta kapitalizmus eszméje pontosan úgy nem valósítható meg a gyakorlatban, mint a az össze többi izmus, ahogy itt páran fogalmaztak, az emberek 90%-a proli és ahogy az úr a pokolban is úr, úgy a proli az mindig is proli marad, rendszertől és izmustól függetlenül.

Nem lehet sem rákényszeríteni sem elvárni felelősséget a gyerektől, nőtől, prolitól, cigánytól és még a tobbi, áldozatszerepben tetszelgőkről nem is beszéltünk.

Az ember egyik sajátossága, hogy születésétől kezdve, a többi élőlényhez kepest relatívan, nagyon hosszú ideig – sok éven keresztül – gondoskodásra, védelemre és óvásra szorul. Ez bizony kondicionálja, minél puhább a párna annál inkább. Leszámítva a retardáltak és bambák kis számát, egy gyerek az intelligenciája révén nagyon hamar felismeri, hogy nagyon sokszor a rövidebb úton is tudja maximalizálni a vágyainak a kielégülését.
Mindig, minden értelmes egyén addig feszíti a határokat, és él a kiskapukkal, hárítja a felelősséget és büszke a dicsőségére, amíg falba nem ütközik.
Ha nincsenek határok, vagy elég tágak, esetleg nem egyértelműek, vagy flexibilisek, akkor van nagy baj.
Egyetlen izmus vagy rendszer sem változtatja meg az ember ösztönkésztetéseit, vagy alaptermészetét, maximum más kereteket, erősebbeket-lazábbakat állít fel, átmenetileg átrendezhet vagyoni, hatalmi viszonyokat, de rendszertől és izmustól függetlenül, lehet hogy bársonykesztyűben és nem nyilvánosan, de az ököljog és az erősebb kutya baszik elv érvényesül, mindig.

A prolinak mindig is kenyér kell és cirkusz, nem lehet sem felvilágosítani, sem felszabadítani, sem arra kényszeríteni, hogy felnőjön, mert mindegyik felelősség viselésére kötelez, az pedig kockázatokat jelent, és azt nem nagyon szeretik az emberek. A járt utat a járatlanért el ne hagyd.

Valamikor, az alapból elkényeztetett, szadista, adott esetben kegyetlen hercegi sarjat úgy büntették, hogy a hozzá képest értéktelen, vele egykorú gyereket fenyítve próbáltak rá hatni. Most már ez a luxus a jelen liberális világnevelésben majdnem , hogy egy az egyben visszatükröződik, amikor az idióta szülő maga fölé emeli az elbaszott kölykét és szabadjára engedve a rabszolgájául szegődik.

A kapitalista rendszerben is a 90% proli, akiket valahogyan kordába kell tartani és mivel erővel már nem lehet, marad a kenyér és a cirkusz.
A rendszerek és izmusok nem változtatják meg az embereket, maximum adott esetben a retardáltak nagyobb teret kapnak a tombolásra.
Minden verzióban igaz, hogy a proli nem akar és nem is fog felelősséget vállalni, de ezzel szemben követel és elcigányosodik, elfeminizalodik.

Semmi nem elég, az éhség hozzá az irigység, mint mozgatóerő meg hajtómotorként mindig társul hozzá.
Az a mondat, hogy csak a szabad embernek van csak felelőssége, hamis.
Mert ennyi erővel, bárki be tudja bizonyítani, hogy nem szabad ember, csak jó kifogást kell találni és akkor egyből le is dobta magáról a felelősséget.

Minden embernek, még egy rabszolgának is, bizonyos körön belül van szabadsági foka, dönthet és felelőssége is van, vagy felelősségre vonható.

A szabad ember definíciójára meg külön kíváncsi lennék.

Az állam nem az én pénzem elköltésről dönt.
Szakadjunk már le arról a közkeletű, de hamis szállóigéről, hogy az általam befizetett adó „az én pénzem”.
Nem az, ha befizettem, önkéntesen, vagy kényszer hatására, tökmindegy, az már nem az enyém. Ahogyan az általam, vagy többség által megválasztott képviselő sem az alkalmazottam, szolgám, lekötelezettem és így tovább!

Semmi közöm nincs hozzá, ahogy ahhoz sem, hogy korábban az állam helyett a császár, király, gróf, püspök és hasonlók mit kezdtek az adóval.

Az állam a tőlem beszedett adó elköltéséről dönt, nem az én pénzemről, az adó pedig nem az én pénzem!

És akkor egyúttal ne is csúszatssunk, mert az állam nem mondja meg , hogy hogyan rakd félre a saját pénzed, ami nem befizetett adó és ami ténylegesen a tied!

Ha a hajléktalan meghal az utcán, akkor mindenki mossa a kezeit, de nem azért, mert az állam segített rajta vagy sem, hanem azért, mert a lófaszt sem érdekli az, amely a prolinál lennébb süllyedt és még a cigánynál is alacsonyabb páriává küzdötte le magát!

A felelősségnek semmilyen köze sincs egyetlen izmushoz sem.
A társadalom 90%-a mindig is felelősség nélküli volt, elkerüli, ha teheti, főleg akkor, ha vígan megél így is.

Senki nem adja és nem is adhatja át a felelősséget, pláne nem az államak, ugyanis ez nem bemondásra működik, pl. hogy te vagy a felelős, ha robbantgatok, mert nem engeded, hogy szabadon gyakoroljam a vallásom és a gyereked haláláért téged így teszlek felelőssé!

Én csak a saját, létező, önként vállalt felelősségemről mondhatok le, ahogy pl kíírja magát egy herceg, ha prolit vesz feleségül.
A felelősséget el sem vehetik tőlem, és felelősség önmagában nem létezik, jogosultság nélkül.
Persze, haszonmaximalizációra törekszik minden értelmes lény és a legolcsóbb az, hogy ha nekem korlátlan jogaim vannak, 0 felelősséggel, de ez azért keveseknek a kiváltsága.
Aki nem engedheti meg magának, az szívott, most is és régen is, de ugye , a szívás mértéke nem ugyanaz, mint mondjuk volt pl. 150 éve.
A proli réteg nem ad át semmilyen felelősséget, főleg azt nem, ami nincs is neki.
Nem adhatok át olyat, vagy nem mondhatok le olyanról, amivel nem rendelkezem , amit nem vállalok fel.
Az még kényesebb, hogy nem is lehet másra kényszeríteni, mert akkor ott tartunk, hogy te vagy a hibás, te vagy a felelős, ha kinyírom a gyereked, mert nem teljesíted a követeléseimet!
A szocializmus is kitermelte ugyanazt a vezető réteget, mint bármilyen másik izmus, ugyanúgy vannak és voltak egyenlőbbek.

Szabadságot sem lehet rákényszeríteni senkire.
Látjuk, hogy hova vezet az, ha egy gyerek, nő, vagy proli szabadságot kap, az eredmény nem csak az, hogy ő szívni fog, hanem rajta kívül más is.
És akkor még a devizahitelézi szabadságos döntéses mizéria csak a jéghegy csúcsa, ha már felelőséggel kapcsolatos döntésekről beszélünk.

Az állam gondoskodik , illetve beleszól az életünkben, szinonimakénti használata sem igazán szerencsés, járhat a kettő együtt, de alapvetően a kettőnek nincs köze egymáshoz, ahogy jelen esetben sem.
A nyugdíjjal kapcsolatban pedig lassan teljesül a kapitalista álom, hiszen aki nem gondoskodik magáról, az ráfarag. Abban a nagy szocializmusba, ahol az állam a gondoskodó.

Többek közt az egy tévhit, hogy mi, szocialista állam esetén nem vagyunk felelősek, kapitalista állam esetén pedig mindenért mi vagyunk a felelősek, miközben a valóságban mindig mi vagyunk a felelősek, az adott államformák, társadalmi berendezkedések csak a kereteket, a határokat és mozgástereket jelölik ki.

Állami szerep, vagy felelősségvállalástól függetlenül vagyunk felelősek a nyugdíjas korunkért, az elesett szomszédért, a hajléktalanért, magunkért és embertársainkért.

Abban a pillanatban, amikor valaki megtalálni véli azt a hamis okot, hogy a rajta kívül álló állam, rendszer, feminizmus, és így tovább, felelős az ő nyomoráért, az menthetetlen, mert nem számít, hogy milyen a rendszer, a proli mindig és mindenkor megtalálja azt, vagy azokat a bűnösöket, felelősöket, amért ő ott tart, ahol tart.
Ha nincs, aki átvállalja értük a felelősséget, akkor is talál a proli felelőst, hiszen ez az alapdefiniciója, ezért proli, mert mindig megtalálja magán kívül a nyomorának az okait, és az ezért felelős rendszert, egyént, tetszőlegesen behelyettesíthető ide bármi, egészen az Isten-ig bezárólag.

A kapitalizmus is csak egy keretrendszer és a szerzőnek valószínű, hogy abban igaza van , hogy a technikai fejlődés, a jólét – kenyér és a mindennapi cirkusz, illetve az azokat helyettesítő üveggyöngyök-fogyasztást serkentő ingerek és impulzusok miatt nem lázad a proli.
A vagyoni különbség önmagában előjogokat biztosít, és tulajdonképpen nem is kell élősködni a prolin, elég, ha jóval több előjoga van a nemprolinak-gazdagnak, mert igazán a relatív különbség számít és számított mindig is, ami általában az abszolút különbséggel is egybeesik, de egyik a másikat determinálhatja, segíthet a megszerzésében.

Túl van becsülve a proli, amikor olyan képességeket tulajdonítunk neki, hogy tudatosan, racionálisan, képes nemcsak felismerni, hanem adott esetben dönteni is úgy, hogy ő direkt a szocialista rendszert választja, ráadásul tömegesen, mindegyik, és ennek az oka az, hogy mert nem akar felelősséget.
Ez kissé túl van gondolva, ugyanis nem hinném, hogy létezik olya proli, aki egyáltalán felismerné, ha így lenne, azt meg még inkább kétlem, hogy ha fel is ismerné ezeket az összefüggéseket, akkor ráadásul direkt így döntene.

Az még mindig nem világos számomra, hogy te kit, vagy mit tekintesz valódi kapitalistának, tudsz-e erre példákat, akár tömegesen mondani?
Hogy számodra mit jelent a kapitalista? Nem elméletben, hanem a valóságban, nem valamikor boldog nosztalgikusan visszavetítve, hogy innen úgy látszik, meg milyen éden volt valamikor, amíg el nem rontották a gaz szocialisták meg az állam, hanem a jelen valóságában? Ki, vagy kik, mi lenne a kapitalista minta?

A pénznek, vagyonnak, hatalomnak és ez rendszerfüggetlen, de ilyen a természete, hogy korrumpál, hogy felmenti önmagát, hogy a tudatot deformálja.
A legtisztább kapitalisták is egy pont után elvesztik a valósággal, a realitással kapcsolatban a látásukat, az objektív érzékelésüket esoligarchák lesznek, lobbizó multik, korruptak és korrumpálók, mert egy pont után, vagy növekednek tovább, és az erkölcsiket, elveiket kissé háttérbe szorítva megalkudnak ennek érdekében, vagy visszaesnek sokszor a 0 alá, vagy így érzékelik, mert a jelen gyors változásának a bizonytalansága nem enged megpihenni.
Ritka az az egyén, amelyik képes kiszállni.

A proli mindig is proli marad, rendszertől függetlenül, csak épp az változik akit, vagy amit szidhat, akit, vagy amit okolhat a képzelt, vagy valós nyomoráért.

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A proli szót, megjelölést, ha úgy tetszik, akkor bélyeget, én arra is értettem, hogy ez a mentalitás jellemzi a gyerekeket, a nőket és a férfiak 80%-át, így számomra az össznépesség 90%-a az, amelyik ilyen mentalitású, függetlenül a társadalmi státuszától, azon belül elfoglalt helyétől.
Amikor az emberek érdekéről beszélünk, akkor a zsigeri, nekem több jár, én többet érdemlek, vagyok olyan jó mint, bezzeg és ehhez hasonló szinteken megáll a vágy, illetve érdek. A tényleg sikeres férfiak 20%-nak, ami össztársadalmi szinten a valóságban 10%, szinte mindegy a társadalmi, politikai berendezés, mert soha nem attól függött.
Úgy vélem, hogy nem a társadalmunk tűnik prolinak, hanem minden rendszerben ennyi az arányuk, oktatástól , szocializmustól, kapitalizmustól függetlenül.
Az a réteg amiről úgy gondolod, hogy képes lenne kiugrani, szerintem az pontosan olyan vágyálom és tündérmese, mint az, hogy a cigányok rejtett tartalékok. Se nem rejtettek, se nem tartalékok. Ideig óráig megborulhatnak az arányok, de hosszabb távon kiegyenlítődnek a hatások.
A devizahiteles mizériából senki nem tanult, főleg nem az a 60%, mert ugyanazzal az eufóriával és agyatlansággal veszi fel nyakra főre a hiteleit és most nem lakáshitelt, hanem szabadfelhasználású, áru, meg ilyen – olyan kölcsönök, hitelkártyák, A hittel keret és sorolhatnám. Az alsó 20 nem kap, még Provident-et sem, a felső 20 befektet és fialtat, a reménység meg ugyanazt a szemetet ismétli már megint, csak új köntösben
Ugyanúgy lesz sírás rívás, ugyanúgy fog veszíteni és ugyanúgy fog vinnyogni, hogy mentsék meg.

Az adományozás, meg a szolidarítás sem sokat változott, azt sem lehet kikényszeríteni és el is lehet sunnyogni, egy könnyfakasztó ügy érdekében ugyanúgy nyílnak a pénztárcák mint párszáz éve, a szocializmusban ugyanúgy gyűjtöttek Izaurának, ahogy a rendszerváltás után Esmeralda szemműtétjére. És a vicc az, hogy a legkevésbé tehetősek a legszolidárisabbak.
Aztán abból is verseny lesz, mert ki dob nagyobbat a perselybe, a kivagyiság, a megmutatom neki, hogy nekem fussa című önteltség, hiúság, gőg és a többi bűn, sorba.
És igen, amiről beszéltél, akkor is az átlagember, vagyis a proli volt az, aki adakozott.
A szabadsággal az a helyzet, hogy sokszor visszasírja a felszabadított a rabságot, és erre nem kevés példát látunk, de talán erre a legjobb, a nők felszabadítása.
Aki arra alkalmatlan annak csak kárt okoz és ráadásul a felszabadított, jogokkal rendelkező idióta még meg is fejeli ráadásul és külön szintre emeli, most már saját jogon a károkozást.
Nem lehet a szabadsággal észt, értelmet és képességet adni, a bedobott gyeplő mindig bajt okoz.
Az emberek nem akarnak dönteni, az emberek nem akarnak felelősséget, ha akarnának, mindenki azon lenne, hogy szorgalommal, munkával, minél feljebb jusson. De a valóságban ez nem így van, minél kevesebb erőfeszítéssel, minél jobban élni és mindig más vigye el a balhét.
Az adó az én pénzem, meg hogy elrabolták tőlem, értem a mögöttes logikáját, de pontosan annyi igazság van benn, amikor az apa azt mondja, amikor a lánya férjhez megy, hogy elrabolták tőle. Ez egy külső adottság.
Az állam mint olyan csak a forma, a mindenkori országgyűlés, szűkebb értelemben az adott, épp regnáló kormány tölti meg azt tartalommal, ő, vagy ők döntenek a beszedett adó sorsáról.
Lehet vitatkozni azon, hogy mennyire jogos, vagy jogtalan, esetleg arról is, hogy igazságos, vagy sem, de semmi értelme, mert ez egy rajtunk kívül álló adottság, annyi értelme van róla vitatkozni, mint az esőről, hóról, hőségről, szélről, amire nincs ráhatásunk.
Azon rugózni, hogy az az enyém, ami fölött már nem rendelkezem, és esélyem sincs semmilyen formában beleszólni a sorsába, az számomra csak idő és energiapocsékolás, annyi értelme van, mint szidni a nőket a hipergámiájuk miatt.
Erre meg ráépíteni azt, hogy ami fölött már nem rendelkezem, azon keseregni, sírni, hogy nincs döntési jogom, és bedurcizni, hogy akkor meg juszt is, vagy juszt sem csinálom ezt vagy azt és aztán ezzel magyarázok bármit is, az számomra visszatetsző.
Abban a pillanatban, amikor befizettem , elvették, elrabolták és soha vissza nem fogom kapni, vagyis soha többé nem lesz felette döntési jogom, attól még a felelősségem fennáll, minden másban, a maradékra vonatkozóan meg főként. Persze lehet azt mondani, hogy azért kúrom el a többi pénzem, amit az utcán nem raboltak el tőlem, mert fel vagyok ezen háborodva, de ez meg minősíti az adott egyént.
A liberális nevelés a szabadság lehetőségét adja meg a gyereknek, a feminizmus szintén a szabadság lehetőségét adja meg a nőnek, az arab tavasz a szabadság lehetőségét adta meg, és még lehetne sorolni, de nem való mindenkinek a szabadság, mert aki nem alkalmas rá, az csak kárt okoz, magának is, meg másoknak is.
A szabad rendszerben persze hogy lehetsz rabszolga, pl. ha bányász vagy és egyetlen bánya van az országban, máshoz nem értesz, csak ott dolgozhatsz, akkor igen.Ezt az embert hogy tudod felszabadítani?
Rabszolgatartó rendszerben pedig úgy lehetsz szabad, hogy vagy kivívod, vagy felszabadít a gazdád, viszont a szabadságoddal együtt már magadra vagy utalva, és ha nincs lehetőséged nagyon gyorsan éhenhalsz, szabadon, vagy újra eladod magad rabszolgának.
Azt mondod, hogy a gyerek, nő és proli nem szabadságot kap, hanem jogot, hogy erőszakot alkalmazzon? A másik fél belegyezésével, önkéntes szopórollerre állásával, úgy, hogy akin erőszakot alkalmaznak, az ereje teljében, tettének tudatában, önként áll be, hogy rajta erőszakot tegyenek? Érdekes definíciója ez az erőszaknak.
A nyugdíj az épp, hogy nem a szocializmus miatt dől be, hanem a kapitalista jelleg miatt, arról nem is beszélve, hogy a valódi, tiszta kapitalizmusban nincs is nyugdíj, ami bedőlhetne, ott egyből éhhalál van.
A proli azért proli, mert mindig a gazdagtól akar elvenni, a gazdag meg cserébe mindig visszaél a hatalmával. Ha a proli gazdag lesz véletlenül, akkor nem ugyanúgy, hanem hatványozottabban él vissza a hatalmával, ha egy gazdag proli sorba süllyed, és nem kapaszkodik vissza, akkor még rosszabbá válik mint egy proli, mert ő már tudja, hogy mit veszített.
A proli mindig mást, legfőképpen a gazdagot okolja a nyomoráért, azért proli.
Az állam nem dönt semmiről, csak az adott kereteket adja meg, azon belül meg már a mi döntésünk, hogy ezekhez hogyan viszonyulunk. A proli elvárása a Cár apuska, Kádár apánk, Merkel Mutti.
És a kulcsmondat az, hogy az átlagnak-prolinak fogalma sincs arról, hogy mi itt miről értekezünk, és nem is érdekli, vagy a hiedelmei szerint él, és a kenyere, meg a cirkusz érdekli, slussz.
Ezt nem tudod önmagától sem megmenteni sem felszabadítani. Semmilyen izmus nem képes rá.
Lehet, hogy félreérthető voltam, de én konkrét , általad kapitalistának mondható személyeket, ha úgy tetszik akkor tőkéseket szerettem volna, ha megnevezel, úgymond ki, vagy kik lennének a jelenben a minták?
Nem olyan személyeket, akik egyetértenek, vallják, támogatják, a kapitalizmus eszméjét, hanem nevesítve mint pl. Elon Musk, vagy Bill Gates, valami élő személyekre gondoltam, nem fanokra, vagy elméleti agyalókra, hanem akik a gyakorlatban bizonyítottak és most is bizonyítanak.

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A devizahitelből főleg az nem tanult, amelyiket nem mentettek meg. Akiket megmentett, azoknak meg nem volt rá szükségük, mert anélkül is túlélték volna.
A csóró megmentése annyiból állt, hogy a növekvő kötelezettségeinek húztak egy határt, de amibe addig belemászott, azt bizony ki kell fizetnie.
És bizony egyik sem tanult semmit belőle, azért proli.

Még mindig zavaró, hogy a megfoghatatlan, arctalan államról beszélsz, amikor ez a valóságban se nem megfoghatatlan, hanem konkrétan megnevezhetőek, akár személyre lebontva, azok az illetők, pártok, formációk, amelyek az állam védőszárnya alatt tettek vagy nem tettek valamit.

Én elhiszem, hogy van gazdag adakozó és Jézusi erkölccsel teszik ezt meg, mert fussa, az meg már hatalom és Istenkomplexus, amikor megmondja, hogy ki éljen-haljon meg.
Azért is visszatetsző és természet ellenesek – ezek a gyógyíthatatlant életben tartunk és gyakorlatilag egy természetes szelekcióban kötelezően elhullottat megmentve – ezek csak az ember gőgjének, hogy ezt is megtehetem, kivetülése.

Semmi hatékonyság nincs abban, ha egy improduktív szájat, aminek semmilyen haszna nincs és csak költségbe és teherbe kerül, amig él, megmentünk.

A varrodás példád is az adott emberről szól, nem valamilyen izmus következményéről, de ő sem finanszírozná és nem menne bele tönkre, ha máshonnan nem lenne elég jövedelme.

Az oktatási rendszerrel kapcsolatban pedig a jelen valósága éppen az, hogy a gyerek büntetlenül leköpheti, verheti és elküldheti a tanárt a jó kurva anyjába, még a szülőnek áll feljebb.
A jelen valósága, hogy a gyerekre bízzák a saját nevelését, hogy aláveti magát a szülő, önként , rabszolgaként, mert a gyerek az első.
Épp, hogy senki nem dönt fölötte, hanem rá van bízva a döntés.
Az idióta szülő, aki már ugyan elcseszte e gyerekét, de van annyi esze, és rájött, hogy gáz van, az épp, hogy a 15-20%-nyi, poroszos, konzervatív és szigorú iskolába íratja, és sok esetben bevásárolja, ha teheti, nem véletlenül.

A Stocholm-szindróma faramuci módon épp abban nyilvánul meg, hogy a ma gyereke túszul ejtette a szüleit, azok beleegyezésével, ha meg el is válnak, akkor már rabszolga státuszba is kerülnek, ahol a gyerek a parancsolgató.
A jelen kor technikai vívmányainak segítségével nagyobb mértékben és durvábba veri át a szüleit, ráadásul büntetlenül, mint akár 20-30 évvel ezelőtt.

A poroszos iskola által megnyomorított szülők a gyerekeiket, azzal a felkiáltással, hogy nekik jobb legyen, még idiótábbra sikerült nevelniük, pontosan ugyanaz a paradoxon jött létre, mint a nők felszabadítása esetén, hogy visszafordíthatatlan szopóágra kerültek a ma gyerekei épp a nagy szabadság jegyében.

Ez a – nem akarom adni, ezért rablás – című játék szinte mindenre ráhúzható, a metoo-tól kezdve addig, hogy egy étteremben miért kerül ötszörösébe a sima ásványvíz, mert az rablás.
Gyakorlatilag ilyen értelembe minden rablás, ami az akaratom ellenére történik.
A legtöbb rablás az embert gyerekkorában éri el, és a sok kirabolt meg fetreng az áruház közepén , mert ő akalja.

A lánykérés meg az apa beleegyezése meg már azért a vicc kategóriája.Itt a beleegyezés csupán annyit takar, hogy ad-e pénzt a vejének, vagy a lányának, ilyen vej mellett.
99%-ban meg csak egy ósdi formalitás, úgy, hogy már az ara 99%-ban már nem is szűz, és nagyon kicsi a valószínűsége, hogy a férjjelölt vette el a szüzességét, az még groteszkebbé teszi a leánykérést.

Vannak dolgok, amiben nincs beleszólásunk, lehet ugrálni, hogy de akkor is akarom, viszont azon kívül, hogy kifáradok az ugrálásban, sok haszna nincs.

És speciel az adóba nem lesz beleszólásunk, abban sem, hogy miért nem minket választott a Mancika, abban sem, hogy holnap esik az eső, vagy süt a nap.

A kapitalizmus nem a beleszólás és választás lehetőségéről szól, hanem arról, hogy az erősebb kutya nyíltan megbaszhatja a gyengébbet, akár az utca közepén, következmény nélkül, hiszen amint mondtad, közös belegyezéssel, akár rabszolgának is eladhatja magát ez ember.

A kérdés nem a rendszeren és az izmusokon van, hanem az erőviszonyokon, és ezen belül pedig arról, hogy ki melyik oldalán áll annak a bizonyos nemi szervnek.
Egyetlen izmus sem változtat az ember természetén, csak vagy visszaszorítja, vagy részlegesen engedi, vagy totális szabad teret enged neki, hogy tombolhasson.

Hogy egyénileg ki, és hogyan küzd az ellen, amit sérelmesnek tart szubjektíven, az egy dolog.
Aki nem nyugszik bele, az addig hajt, amíg jóval többet keres, mint amit az adóba be kell fizetnie, egy pont fölött meg, akinek elég van, azt nem érdekli az adó, bármekkora is legyen az.

Aki meg lent van, arra meg szintén nincs ráhatással, mert pontosan úgy, mint a lottónyertes, vagy tönkre megy, vagy öngyilkos lesz, de általában mindkettő, nem véletlenül.
A proli az a kapitalista rendszerben is proli, mert a természete változatlan.

A gond ott van, hogy a maradékkal sem gazdálkodik jól az, aki sír az adóelvonás miatt.
Mindegy, hogy a rendelkezésére álló pénz, vagyon, bevétel mekkora, mert ha ugyanúgy kezelem, ahogy csóróként tettem, akkor ugyanúgy járok, mint a lottónyertes.

Aki kicsiben szemét, az nagyban gazember. A pénz, hatalom nem változtat meg, nem tesz jobbá, vagy rosszabbá, hanem megmutatja kendőzetlenül a valódi énünket.
Cserébe elkényelmesít és korrumpál.

A szabadság definíciója elég képlékeny lehet, főleg , ha gyerekneveléssel kapcsolatosan határozzuk meg.
A kamaszkor azért a droid jelleget eléggé átírja, akárhogy lett nevelve az illető, persze, a bambának meg tökmindegy.

Akiben van motiváció, tűz, elevenség azt jó esetben pozitív irányba lehet csatornázni, terelni, szorítani, esetleg kényszeríteni, de amelyikből ez hiányzik, abból nem lehet sem oktatással, sem neveléssel semmit kihozni.

A kulcsszó ott van, hogy ha meg is értik, akkor sem tesznek érte semmit, nem lehet más helyett akarni.
A tényleg sikeres emberek általában, idézőjelesen, sanyarú gyerekkorral voltak megáldva, szigorúan, következetesen és konzervatívan voltak nevelve, a szabad és egészséges gyerekkor pedig semmirekellőket nevel ki.

A majd a gyerek tudja, hogy mi neki a jó, meg a gyerek az első, megérdemli, hogy boldog legyen és ehhez hasonló közhelyek eredménye az elkorcsosult és elbaszott generáció. Ezen semmit nem tud változtatni semmilyen oktatás.

A hagyományos nevelés alatt gondolom hogy konzervatívat, szigorút értesz, ami tény, hogy egyrészt szabálykövetőt nevel a bambából, az életképesből pedig lázadót, és jobb esetben vezetőt.

A szabad szellemű nevelés meg kivétel nélkül korcsokat, bamba korcsokat, meg szadista korcsokat. Elég megnézni az egykéket, anyuci-apuci szeme fényét, 90%-a elbaszott idióta, nemtől függetlenül és nagyrésze ráadásul még szadista is. Az elvált szülök egyke gyereke meg a pálmahordozó közülük.

Mindenki felelős a saját életéért. A proli pedig mindig mást tesz felelőssé.

Ha csak ahhoz ért, de bezár a bánya, akkor a proli sír és követel, nem tanul az semmit, nemhogy újat.

A felelősség társadalma pontosan olyan délibáb, mint a tiszta kapitalizmus, vagy bármilyen izmus, nevelés, oktatás mindenhatóságába vetett hit.

A vicc az, hogy a nők olyan jogokat vívtak ki, aminek a való életben semmi hatása nincs, csak porhintés. A választójoggal kapcsolatosan például ugyanúgy és ugyanolyan arányba szavaznak, csak épp duplikálódott a szavazatszám, de arányaiba nincs változás.

De az összes többi joggal is ez a helyzet. Az ösztönös, atavisztikus reakciókat el lehet nyomni, civilizációs viselkedést meg lehet tanulni, de a nő és férfi valódi értékeit ez nem befolyásolja.

A bétákkal is az a helyzet, hogy minden férfi bétának születik, vagyis feminista, csak az az apró különbség, hogy az alfák megengedhetik maguknak ezt a luxust, míg amelyik alapból csak béta, ha alfaként próbál viselkedni, akkor ő már az erőszakoló kategória.

Mindig is shit teszt zajlott, nem csak az utóbbi 150 évben, csak a keretek és a szűkösség korlátot szabott neki. A férfik önként, de ha úgy könnyebben emészthető, akkor a pina parancsára csicskulnak be, aztán amikor felébrednek, akkor szidják a nőket.

Mindig is újraelosztó rendszer volt minden korban, csak esetleg nem folyamatosan, kevésbé biztonságosan, mint jelenleg, hanem személyhez, királyhoz, vezetőhöz, családhoz, esetleg kiválasztott réteghez kötődött és általában rövidebb ideig tartottak. Mindig körülhatárolható volt a nyertesek és vesztesek köre.

Lehet arról ábrándozni, hogy megszüntetjük a nyugdíjat, államot, de ennek nincs realitása.
Mindig , minden forradalom felfalja a saját gyerekeit és lehet, hogy más alapokon, de visszarendeződik, csak a nevek változnak, a címek, beosztások, megnevezések és esetleg személyek, de a lényeg változatlan.

Az öngondoskodás egy proli számára értelmezhetetlen fogalom, meghasonulna magával ha megtenné.
Régen az állami nyugdíj előtt sem volt öngondoskodás, egymásról való gondoskodás, hanem létkérdés volt az írott és íratlan szabályok követése, ha valaki eltért tőle, akkor vagy magasabb lett egy fejjel, ez volt az 1%, vagy alacsonyabb lett egy fejjel, ez meg volt a 99%/.

Az, hogy egy izmus képes-e bárkit önmagától megmenteni, vagy felszabadítani, az tapasztalati és ténykérdés, nem hit, vagy vélemény kérdése.

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nyertél.

common man
Olvasó
common man

A proli elvárása a Cár apuska

atyuska,de egyébként igaz

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Gondolom, oktatás sem lenne, mármint a jelenleg kötelező iskola.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

hogy az állam (igen, a szocialista állam)

Én értem ,hogy szerinted kutya de az emberek többsége szerint az az állat macska..

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Ha a balfék szocik engednék a GMO-t, akkor megoldható lenne a kemikáliák használatának mellőzése az élelmiszeriparból. De amíg hisztitársadalom van a nagy cocializmusban ,addig erre ne számítsunk.)

Sőt ráírni sem volna szabad ,hogy jönnek ezek ahhoz.Kényszerítés fújj.Amúgy mit foglalkozol te azzal ,hogy mit fognak enni a “prolik”? Oldják meg vagy dögöljön meg mind.Vagy mégis kényszerítésről van szó.Ráadásul sunyi alattomos módon.Ez a te kapitalizmusod? GMO-t mindenkinek.Kösz nem.Fogok inkább mezei pockot ha húst akarok öregségemre…

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

Alter Ego
Szerkesztő

Nem kell a hablatyolás. A beszélgető partnered utolsó hozzád írott kommentjében ez áll:

“További jó szórakozást, én a továbbiakban nem kívánok önnel értekezni, mivel,mint fent utaltam rá, nem látom a racionális párbeszéd lehetőségét.”

Minden további hozzászólásod csak arra teremtene lehetőséget, hogy esetleg egyoldalúan szerepelj az ő kárára, esetleg provokáld vagy esetleg zaklasd illetve megsértsd a másik felet. Márpedig itt nem lesz több cyberbullying!

Kénytelen leszel tudomásul venni, hogy nem írhatsz másnak, ha kijelentette, hogy nem kíván veled beszélgetni. Beláthatod, ilyenkor okkal tiltom meg, hogy egyoldalúan írj a másik félnek illetve a másik félről.

Már elmondtam máskor is: nincs lehetőség a már korában közzétett kommentek és cikkek törlésére. Olvasd el a szabályzatot. Sem idő, sem technikai lehetőség nincs arra, hogy a te vagy bárki más szeszélyei adjanak feladatot bárkinek is. Nyilván semmilyen lehetőséget nem fogsz kapni soha, még véletlenül sem, hogy te törölgess itt kommenteket. Gondolom ezt csak viccnek szántad. Ezt már mondtam korábban is, de azóta is írod a hozzászólásaidat, gondolom azért, hogy legyen, aminek a törlését követelheted. Kérlek, a jövőben csak úgy írj kommentet, hogy ezzel számolsz.

Megnézheted újra, hogy miért és miként szóltam hozzád: A hozzászólás két részből áll. Egyrészt megkértelek, hogy mit ne tegyél, mert nem egyezik az üzemeltetői szándékaimmal. Az általad generált nagyszámú témaidegen hozzászólás korábban is gondot okozott, tehát megkértelek, hogy ne kezdj bele egy végtelen kapitalizmus vitába a szerző cikke alatt, főleg úgy ne, hogy kellemetlenkedsz, vegzálod őt a tiédtől eltérő nézetei miatt. Másrészt, bár én hajlamos vagyok egy szintig beszállni egy adok-kapokba és mi ketten játszhatunk beszólogatósdit is, de nem mindenki vevő a stílusodra, az öntelt, lekezelő, ítélkező modorodra. Kénytelen leszel tekintettel lenni mások határaira. Erre igyekeztem felhívni a figyelmed. Ezekkel a kéréseimmel nincs lehetőséged vitába szállni! A hozzászólásom másik részére, amely az általam feltételezett indítékaid pszichologizáló elemzéséről szólt, nyugodtan válaszolhattál, válaszoltál is, olyan formában, hogyan akartál, ahogyan tőled telik, nem szóltam egy szót sem.

A békés itt léted alapja csak az lehet, hogy követed azokat az utasításokat, amelyeket kénytelen vagyok utasításként közölni veled, mások (például a Férfihang szerzőinek és más kommentszerzők) érdekeinek megóvása céljából, valamint a témaidegen floodolás elkerülése végett. Fenntartom a jogot arra, hogy akár szubjektíven is megpróbáljam megítélni, hogy meddig tesz jót a társalgásnak és a társaságnak, általában a közösségi érdekeknek a sajátos stílusú részvételed. Volt már olyan, hogy közölték velem, hogy amíg te itt dúlhatsz, addig inkább távol maradnak a társalgástól. Ne jussunk el ide újra! Okos vagy, igazából tudod te, hogy mi irritál másokat és engem is, szóval próbálj egy kicsit alkalmazkodni az elvárásaimhoz… Tudod… merthogy a “kert”… meg a vendégjog… “meg ilyenek”…

És kényelmetlen az Admin sapka, nem akarom túl sokat hordani. Minden téves feltevéseddel ellentétben azért szoktam felvenni, mert bizonyos technikai műveleteket (például kitiltás) csak azzal a fiókkal tudok végrehajtani és azért, hogy egészen egyértelművé tegyem, hogy mikor közlök olyan dolgokat, amelyekkel már nem lehet vitatkozni, és egyúttal olyan alapelvekre is utalnak, amelyeket mindenki másnak is be kell tartania.

Remélem, mindenre választ kaptál. Jobban örülnék, ha megint csak annyit válaszolnál, hogy “persze, persze”. Nincs túl sok időm és türelmem most erre éppen…

zgy001
Olvasó
zgy001

Alter Ego
Szerkesztő

Sem most, sem máskor.

zgy001
Olvasó
zgy001

sRPd
Olvasó
sRPd

Igazán jó humorral van tálalva az, amin sírnunk kéne.

Egy dologban vitatkoznék. Szerintem Orwellnek mégiscsak igaza van. Háború szükséges a kapitalizmus fenntartásához, mint ahogy háború volt szükséges Róma fenntartásához. Rómának szüksége volt friss rabszolgákra, Az USÁnak szüksége van arra, hogy elhasználja mindazt, amit a mérhetetlen hadiipara megtermel.

Abban igazat adok a szerzőnek, hogy médiával a hülyeségben tudják tartani a népességet (plebs), adnak nekik kenyeret és cirkuszt. Technológiai ugrásokkal újabb és újabb sebességi fokozatokba tudják kapcsolni a termelést. Mesterséges elavultatással is egyre gyorsabban pörgetik az árukészletet. Amit nem látok, hogy a biotechnológia és a megújuló energia hogyan fog olyan technológiai ugrást okozni, ami tovább viszi előre a kapitalizmus hajóját. (Navigare necesse est.)

Ha felteszem, hogy nem jön be, akkor még mindig ott van az, amit Orwell javasol. Háborúzni, vagy technológiai ugrásokkal elodázni a háborút, hogy fennmaradjon a kapitalizmus nem túl szívderítő kilátás. Személy szerint én is azt látom működőképesnek, hogy az emberiséget visszavigyük a spirituális gyökereihez, ami itt ezen az éghajlaton a kereszténységet jelenti. De itt a fő gond az, hogy mindenkinek többet kell gondolkoznia, és több felelősséget kell vállalnia. Azt ki akarja?

zgy001
Olvasó
zgy001