Csuzi Attila
147 megosztás

Felsülnek a radikális feministák – ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász úgy írt kritikát az Isztambuli Egyezményről, mint egy férfijogi aktivista

A Magyar Nemzet nem régen meglepő cikket közölt ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász tollából az Isztambuli Egyezménnyel kapcsolatban “Felsülnek a radikális feministák” címmel.

Az írás olyan a közélet mainstreamjében mindeddig ki nem mondott érveket sorakoztat fel az egyezménnyel szemben, amelyeket korábban csak a férfiszervezetek hangoztattak állásfoglalásaikban. Az egyezményt aláíró, de később ratifikálni  vonakodó kormányzat kritikaként legfeljebb az egyezményben megfogalmazott kötelező genderoktatást és a nőjogi alapon megnyíló bevándorlási kiskaput említette, de lényegében soha nem kifogásolta annak radikális feminista alapvetéseit. Dr. Lomnici Zoltán most lényegében a férfiszervezetek szájából veszi ki a szót és ezért nem győzünk eléggé hálásnak lenni neki.

Az egyezmény deklarált célja az erőszak megelőzése és az áldozatok védelme lenne, valamint „az elkövetők büntetlenségének megszüntetése”. A magyar fél legfőképpen azért nem ratifikálta a konvenciót, mert az valójában nem a diszkrimináció felszámolására, hanem annak részleges kiterjesztésére ad elvi lehetőséget; a dokumentum erősen férfiellenes éllel olyan radikális feminista alapokra építkezik, amely a nőket úgy állítja be általánosságban elnyomott áldozatként, hogy eközben a férfiakat következetesen elnyomóként, erőszakos bűnelkövetőként láttatja.

– Írja már a cikk felvezetőjében Lomnici és rövidesen rátér a férfiszervezetek által sokszor kifogásolt nemi diszkriminációra is, ami jelentős probléma jogi szempontból, és aztán ez a problémafelvetés tovább vezet a férfiak társadalmi megbecsülésének, emberi méltóságának ügye felé is, mégsem fogalmazta ezt meg korábban a férfiak érdekképviseletein kívül senki sem. Annál inkább is bátor dolog ez a szerzőtől.

Bár az egyezmény leszögezi, hogy a saját hatáskörben nők védelmére hozott intézkedések nem számítanak diszkriminációnak, számos ponton a fiúkat és a férfiakat (egyértelműen hátrányosan) megkülönböztető kitételeket is tartalmaz, ami éppenséggel ellentétes az emberi jogokkal: így sérti a jogegyenlőséghez és az egyenlő bánásmódhoz fűződő alapvető jogokat.

És ha mindez nem lenne elég, kisvártatva előkerül a férfiszervezetek által oly sokszor hangsúlyozott kriminológiai szakmai érv is az egyezménnyel szemben.

Az egyezmény egyoldalú megközelítésmódját a tudományos eredmények sem támasztják alá. Az Országos Kriminológiai Intézet egyik kutatása például nyilvánvalóvá teszi és számszerű tényadatokkal illusztrálja azt, hogy a családon belül elkövetett emberölések áldozatainak túlnyomó többsége (61 százaléka) férfi; igaz, ez a kutatás nemcsak a párkapcsolatban vagy házasságban élő emberek közötti erőszakot, hanem a más rokonok közötti erőszakot is családon belüli erőszaknak tekinti.

(…) a dokumentum nem tud mit kezdeni a férfiakkal szembeni családon belüli erőszakkal (ha ugyanis valóban a férfiak az elnyomók, velük szemben miért lehetséges az erőszaknak ez a formája?), sőt a férfiak ellen irányuló erőszakot éppen csak megemlíti, de annak társadalmi vagy kriminológiai okait nem is firtatja.

Az isztambuli egyezmény úgy kezeli a férfiakat, mintha ők nem is képeznék igazi részét a családnak mint társadalmi közösségnek vagy mint e közösségek kapcsolatának. Ez pedig azt jelenti, hogy a konvenció alapszemlélete mélyen családellenes, amely eszmei táptalaj lehet a családi viszonyokat gazdasági érdek alapján – jogbizonytalanságot szülve – szétbomlasztó gyakorlatoknak és az esetlegesen meglévő családi és társadalmi ellentétek elmélyítésének.

Az már tényleg hab a tortán, hogy Lomnici Zoltán végül teljesen egy álláspontra helyezkedve a férfiszervezetekkel, férfijogi aktivistákkal még a világszerte egyre inkább terjedő férfigyűlöletre is külön felhívja a figyelmet.

A mizandria, vagyis férfiellenesség eddig hagyományosan többnyire a radikális feminista mozgalmakban volt jelen, az előítéletesség eme formáját Nyugaton már az 1980-as évek vége óta kutatják (Alice Echols professzor és mások). Kulturális-irodalmi tekintetben igen régi előképekkel rendelkezik, így a mizandria jelensége egyes kutatások szerint jól tetten érhető az ógörög drámairodalomban, sőt William Shakespeare és modern angolszász szerzők darabjaiban is.

Az angol nyelven misandry kifejezéssel illetett jelenség lényege: általában a férfiak vagy fiúk elleni gyűlölet, megvetés vagy előítélet. Az elmúlt évtizedekben mégis inkább csak periferiális jellegű jelenség azonban egyre magasabb szinten nyer nemzetközi támogatást és politikai képviseletet, amire sajnos eklatáns példaként szolgál az említett egyezmény is.

Méltánylandó jelenség ezzel szemben, hogy egyes ismert nőkben is megszólal a mérsékelt és tradicionális, kultúraféltő hang a férfiak jogos védelmének igényével. Így például Doris Lessing, a később irodalmi Nobel-díjat elnyerő, azóta elhunyt világhírű brit írónő még a 2001. évi edinburgh-i könyvfesztiválon szólt arról, hogy a férfiak ma „a nemek háborújának új, titkos áldozatai”; Lessing határozottan bírálta azt, hogy mára a feminizmusban elterjedt a férfiak leértékelésének kultúrája, amely úgy válhat életünk részévé, hogy azt szinte alig vesszük észre.

(…) Ugyanakkor a konvenció szemléletének általános európai normává tétele hosszú távon hozzájárulhat a nemi alapú gyűlölet terjedéséhez, és a családok gazdasági biztonságát, általában a jogbiztonságot áshatja alá. (…) A kereszténydemokrata vezetésű Magyarország nagyon is helyesen jár el azzal, hogy minden külső és belső politikai harsogás vagy szirénhang ellenére mégsem emeli be saját jogrendjébe a mizandriát magas nemzetközi szinten deklarálni kívánó, családellenes alapállású isztambuli konvenciót. Csak ez a felelős politikai alapállás szolgálhatja a mai magyar társadalom és az utánunk következő generációk jogos érdekét és kulturális önvédelmét.

A cikk érveivel egyetlen apróbb vonatkozásban lehet vitába szállni: a magyar alaptörvény nők védelmére vonatkozó kitételét említve észre kell vennünk, hogy ez sajnos olyan elhibázott  része lett az alaptörvényünknek, amely lényegében bármilyen megkülönböztetést, nemi diszkriminációt megenged, jogszerűvé tesz a férfiak terhére. Így hát gyakorlatilag akár az Isztambuli Egyezmény súlyosan diszkriminatív szövegezése is illeszkedik az ilyen módon megalapozott magyar jogrendszerbe.  A Férfihang.hu szerzője már  az alaptörvény megszületésekor ráirányította a figyelmet egy cikkben az ilyetén való törvénykezés veszélyeire, amely aggodalmakat aztán az élet vissza is igazolt. Emlékezzünk, amikor a szakszervezetek azért szálltak síkra, hogy a férfiakat a nőkkel azonos nyugdíjazási feltételek illessék meg (Nők40 – Férfiak40), akkor az alkotmánybíróság azzal minősítette alaptörvény ellenesnek a szakszervezet népszavazási kezdeményezést, hogy a nők alkotmányban megfogalmazott külön elbíráláshoz, védelemhez való jogát üresíthetné ki.

Sajnos annak a kormányzatnak, amely önmaga egy olyan alkotmányt és olyan ráépülő térvényeket állított a magyar jogrendbe, amelyek megsértik az egyenlő bánásmód követelményeit és a férfiak emberi méltóságát, nincs erkölcsi alapja az Isztambuli Egyezményt emiatt bírálni… – és azt valójában nem is tette meg mindeddig soha sem.

Dr. Lomnici Zoltán szavai mentén is le kellene vonnia a Fidesz-kormánynak a megfelelő következtetéseket: tartoznak a magyar társadalomnak azzal az alkotmánymódosítással, amely valóban megteremti az egyenlő bánásmód és a jogegyenlőség követelményrendszerét. Továbbá, ha az Isztambuli Egyezmény aláírása óta világossá vált a kormányzat számára, hogy az egy elhibázott lépés volt, akkor erkölcsi kötelességük volna vállalkozni arra is, hogy országunkat kivezetik az egyezményből, már csak azért is, hogy egy esetleg őket követő másik kormányzatnak ne legyen olyan egyszerű dolga, hogy csak ratifikálniuk kell egy már régen aláírt nemzetközi egyezményt.

Post Author: Csuzi Attila

Csuzi Attila
Informatikával, reklámmal, írott és audio-vizuális művészettel foglalkozom már évtizedek óta. Elkötelezetten hiszek a tehetség, az autodidaktizmus és a civil kezdeményezések erejében. Mindezek talaján állva régi ideám az online alkotói közösségek szervezése. A Férfihang.hu magazint tartom a legsikerültebb projektnek. A sors kegye folytán, miközben csak egy szűkebb tematika (férfimozgalom, férfijog) mentén szerveződött, mégis sokkal jelentősebb dologgá nőtte ki magát; egy olyan internetes férfimagazinná, mely tartalmas, gondolatokkal teli internetes újságírást valósít meg. Leginkább arra vagyok büszke, hogy egyik kezdeményezője lehettem ennek az alkotói közösségnek, amely pusztán az önszervezés erejéből építkezve elképesztő lendülettel halad előre. A hajtóerő szerzőtársaim elismerésre méltó írói tehetsége és társadalmi elhivatottsága.
f Facebook
147 megosztás


51
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
9 Egyéni hozzászólás
42 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
16 Hozzászólások szerzői
MargareteDeadpoolNaoooMarcellReszet Elek Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
DennisVT
Újságíró
hunbagira
Újságíró

Tót atyafiainknál a parlament határozatban szólította fel a kormányt, hogy vonja vissza az aláírását az egyezményről azaz lépjen ki. Reméljük lomnici is ebből a célból (közvélemény megdolgozása) írta a cikket, a “pravdába/beobachterbe” Végén még visszaszerzi a fidesz, elkóborolt szavazóit?!

Ervinrommel
Olvasó
Ervinrommel

“férfijogi aktivistákkal még a világszerte egyre inkább terjedő férfigyűlöletre is külön felhívja a figyelmet.”

Harvey Weinstein középkori boszorkányüldözést idéző meglincselése a tökéletes példája az általános férfigyülőletnek. Mert az biztos, hogy akármi is volt, arra évtizedes távlatban egyértelmű hogy nincs semmilyen bizonyiték, vagyis csak előitélet és gyülőlet nevében itélték el, nem pedig tények alapján.
A világ férfijogi szervezeteinek tüntetéseket kéne inditania.

hunbagira
Újságíró

“Disznókő” egy ocsmány, libsi zsidaj, aki eme rendszer fenntartója volt. Az, hogy valamiért kilőtték elvtársai/fajtársai, azzal az MRA-nak nincs dolga, max egy kávét kérni. Az a fajta ügy, ahol minden pofon jó helyre ment, ő szájba hugyozta a ringyókat (ahogy érdemlik) ők meg most erre berakatják a kóterba (ahol mindenki rühelli a mocskos fajtáját) az ” iszlám fekete gerillák” a “bandidosok” és az “árják” is. Szóval most ő lesz lehugyozva, hacsak végig nem magánzárkában vagy pedofilok/vamzerspiclik/korrupt állami alkalmazottak biztonsági körletébe, nem teszik.:D

Ervinrommel
Olvasó
Ervinrommel

Azért tévedsz, mert nem az a lényeg, hogy kit intéztek el. Még az is lehet hogy tényleg zsidok, vagy más csoportok egymás közti leszámolása indította el az ügyet. A probléma a módszerrel van, hogy férfiakat gazdagot, szegényt szabadon lelehet mészárolni, képtelen, nevetséges szexuális vádakkal. Szóval szerintem nagy hiba lenne annak örülni, hogy nemialapu gyülölködéssel likvidálják egymást bizonyos érdekkörök.

hunbagira
Újságíró

Nézd egy büdös, rasszista ,kotonszökevény (nagyrészt fehérgyűlölő) zsidaj miatt, én az -általuk kiirtandó fehér férfi -nem fogok tüntetni. Van néhány filme, amit megjegyeztem a féregnek és ezt a ponyvaregény sem egyensúlyozza ki. :D

tomgal
Olvasó
tomgal

Bagirával értek egyet. Egyébként Weinstein elsősorban nem azért érdemli meg amit kap , mert jónáhányan megvádolták erőszakkal ,nyilván ezekből nem egy amolyan feltupírozott eset is van , ami utólag lett ” erőszak” , hanem amit azokkal tett, akik nemet mondtak neki. Na ez viszont gyomorforgató. Képzelj el, egy nagyhatalmú , ronda, kövér nőt, aki mindent megtesz azért, hogy ellehetetlenítsen a szakmádban, a hivatásodban, ahol lehet zaklat , üldöz , mert te nem vagy hajlandó kinyalni, vagy megdugni. O.J.Simpson sem azért ül, amiért kellene …
Szóval Sorvino, Judd, Hayek stb miatt egyáltalán nem sajnálom ” Borkőt”, disznókő akkor lenne, ha Schweinstein lenne, de igazából ez lényegtelen ( nemet mondó színésznők kicsinálására, meg bizony tanuk is vannak)

https://www.theguardian.com/film/2017/dec/15/peter-jackson-harvey-weinstein-ashley-judd-mira-sorvino

https://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/13/salma-hayek-harvey-weinstein-threatened-kill/

hunbagira
Újságíró

“Költői névváltoztatás” volt a részemről tom, a pofája alapján…:)

tomgal
Olvasó
tomgal

Bocs, reggel kissé tom(pa) a humorérzékem :)

Ervinrommel
Olvasó
Ervinrommel

Nem Weinstein személye a fontos, hanem az, hogy bizonyítékok nélkül el lehet ítélni bármilyen férfit. Még az is lehet hogy egy két nőt tényleg megerőszakolt, de hogy arra nincs semmilyen bizonyíték évtizedek múlva az biztos. Szóbeszéd és pletykákra alapozva vadásznak le férfiakat, mint a középkorban a boszorkányokat. Csak akkor a nemi alapú gyűlölet főleg a nőket érintette. Ha most hagyjuk hogy egyesével nemi alapon gyilkolják a férfiakat, akkor csak idő kérdése és tömeggyilkosság lesz belőle, mert a hisztéria nem fog megállni amíg nincs párszáz millió halott.

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Ez a Lomnici csak azt meri mondani, amit a “főnök” is gondol a témában. Ez most éppen megnyugtató. De ki is kellene lépni ebből az egyezményből, mert csak az lenne a végleges megoldás. 2022-ben megint választások lesznek, nem kellene ezt az isztambuli egyezményt itt hagyni “lebegni” felettünk.

hunbagira
Újságíró

Pontosan, ahogy a tótok elindították már..

tomgal
Olvasó
tomgal

Csatlakozom. Hagyni kéne a picsába az egész egyezményt, minek ” lógni” benne, ha kilépünk, esély sincs a ratifikálásra.

Soldier of MotherMadam
Újságíró
Soldier of MotherMadam

https://mandiner.hu/cikk/20200213_isztambuli_egyezmeny_nelkul_is_vedik_a_noket_a_magyar_torvenyek
“Lomnici Zoltán Magyar Nemzetben megjelent elemzése szerint „a dokumentum erősen férfiellenes éllel olyan radikális feminista alapokra építkezik”, valamint „számos ponton a fiúkat és a férfiakat (egyértelműen hátrányosan) megkülönböztető kitételeket is tartalmaz, ami éppenséggel ellentétes az emberi jogokkal: így sérti a jogegyenlőséghez és az egyenlő bánásmódhoz fűződő alapvető jogokat.””

Bizony a kormányközeli Mandiner is megemlíti elenyésző mértékben a férfiakat, de óvva intenék mindenkit, hogy csupán emiatt szavazzon a Fideszre ugyanis a családpolitikában a kereszténydemokraták diktálnak és ez csak ügyes kormányzati trükk. Azért mert a jogszabályaink továbbra is a nőknek és gyermekeknek kedveznek. Az u.n. gyengéknek. Az utóbbit még megértem bár ott is vannak gondok amikor kiskorú támad a szüleire és akkor is a gyereket védi az ésszerűtlen jog. Kétharmaddal bármit megtehettek volna, de láttuk semmit nem tettek mondjuk az elvált apákért vagy a halálig dolgozó férfiakért. Csak a prosztatrák kampány megy.

A másik nyíltabban feminista baloldal még rosszabb és felhívnám mindenki figyelmét arra is, hogy az Isztambuli “férfigyűlölő” Egyezmény nemcsak a további jogi előnyök kiharcolására irányul hanem még nagyobb pénzbeli nőtámogatásokra. Itt egy példa az index egyik főfeministájától:
https://index.hu/belfold/2020/02/20/nok_elleni_eroszak_isztambuli_egyezmeny_szajbarago/
“Nagy kérdés, mennyi pénzt fognak minderre szánni a központok fejlesztésére szánt 600 millió forintot felül.”

Érdemes elolvasni a vele szóló interjút amiben nyíltan feministának tartja magát, mint a SzélBerni:
https://media.elte.hu/blog/2016/12/19/nonek-lenni-a-politikai-ujsagirasban-interju-janecsko-kataval/

Ami pedig személyes rémtörténet, hogy kinyitottam tegnap a lakásomhoz tartozó postaládát és egy KIÚT nevű önkormányzati kiadványt kaptam a “civil” Baranyi “tündérszépség” Krisztinától. Nincs fél éve, hogy megválasztották polgármesternek a IX. kerületi főként borkaigyűlölő férfi-női állampolgárok.

Ezt kaptam: http://kepkezelo.com/images/dxhrn4ikqttrbtfgm5le.jpg

Lassan eladásra kínálom a lakásom és többek között azért mert sose fordulnék olyan polgármesterhez akinek a kiadványa címlapján az szerepel, hogy “A bántalmazó párkapcsolatok 95%-ban férfi bántalmazza nőpartnerét”.
Aki nem hiszi beszkennelhetem a címlapot is. Szerintetek lesz egyetlen férfi is aki beszél a polgármesternővel és panaszt tesz neki emiatt? Ezért nekem kéne, de mint levezettem megvan a saját bajom és egyedül gyenge vagyok jelenleg. Ha adtok 1 millát motiváltabb lennék ilyen akciókra, nem mintha rászorulnék, mert inkább felajánlanám hajléktalan férfiak megsegítésére és számlát is kérnék róla, hogy tényleg nekik jusson.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Hova lehet utalni?

Soldier of MotherMadam
Újságíró
Soldier of MotherMadam

Egyenlőre sehova. Csuzi Attilán keresztül lehetne intézni ezt és egy jogásszal egyeztetni, hogy van -e mód ilyenre és lehet -e önjelölt vagy szervezett férfijogi aktivistákat pénzzel támogatni. Ajándék címén, -15% SZJA szerintem jogszerű is lenne. Az, hogy valaki panasszal éljen egy nyíltan férfi polgárokat sértő polgármester ellen egyéni vagy szervezett írásos akció, mert csak annak van nyoma. A NANE, Patent stb. egyesületeket milliárdokkal támogatják (korábban pl. a külföldi forrású Norvég Alap), a férfimozgalomban pedig csak a Bedő Imre-féle nagyvállalat létezik ahol mint látszik Online Adományozás és SZJA 1 százalék felajánlás létezik. Növekednek is rendesen, hogy halálig dolgozó “férfias” szolgái legyenek még tisztességtelen és érdemtelen nőknek is. Ők csak férfiasítanak és nem mennek nekik a feministáknak. Amit tennék, hogy egy cáfolat levelet küldenék a polgármester asszonynak címezve és kifejezném személyes sértettségemet példákkal illusztrálva, hogy milyen lelki terrorban tartott néhány barátnőm és közeli női hozzátartozóm, mert a kiadványukban azt is párkapcsolati erőszaknak minősítik. Az még hatásosabb lenne ha találnék olyan IX. kerületi embereket is akiket fizikailag bántalamazott nőnemű párja vagy anyukája, mamája stb. Engem alkalmanként elvert az anyám fakanállal, akkor tényleg igaz, hogy csak a fiúk-férfiak bántalmazók? Valóban 5%-ot tesznek ki azok a férfiak akiket nők csaltak meg, anyagilag lezüllesztettek, alkoholistává tettek, az általuk felhúzott házból gyermekláthatás jogcímén kitettek, bűnsegédként megverettek, megzsaroltak, késsel leszúrtak, megmérgeztek, idegbajból felpofoztak, más emberek előtt megszégyenítettek? Számomra mélyen sértő és igaztalan a BP. IX kerületi önkormányzat kiadványa és nem tudok megbízni ilyen férfiakat hátrányos színben feltűntető és kirekesztő hivatalban. Anyagi támogatás esetén pénzt ajánlanék fel a kerületi hajléktalan ellátók tagjainak, de csakis úgy, hogy beszélhetek is néhány regisztráltal, hogy megbizonyosodjak arról meg is kapták. Ilyen lenne egy akcióterv és egy polgármesternek illik válaszolnia, ha nem teszi akkor újra elküldeni a levelet hivatkozva a korábbira. Nem bonyolult csak csinálni kell, megfelelő háttértámogatással, pl. ügyvéddel, de néha az se kell. Olyan mint amikor polgármesterhez fordul valaki egy faluban, de nem szóban, mert az többnyire azonnali lerázást von magával és nyoma sem marad.

Bazinga
Újságíró

A Fidesztől nem venném annyira komolyan ezt a feminista ellenes attitűdöt, ők maguk is gyakran nyúlnak pl. a politikai lejáratásoknál a metoo eszköztárához. Egyik nap harcos antifeministák, másik nap harcos feministák, mikor melyik hoz többet a konyhára. Lomnici amúgy érdekes figura, kevés jogász mer nyíltan, ilyen feltétlenül kiállni a fidesz mellett, tekintve, hogy miket megcsináltak az elmúlt 10 évben a jogrendszerrel, meg úgy általában a politikában. Érdemes tehát fenntartásokkal kezelni a szituációt, még ha szimpatikus elemzést is írt. Szerintem.

Pash Cutter
Újságíró

Elkészült “A Szolgálólány meséje” kritikája
https://grafomanpali.blog.hu/2020/02/29/_a_szolgalolany_meseje_ami_tenyleg_csak_mese

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Talán egy másik egyezményt pl. a Szulák Röfike által megengedhetőnek tartott “anyai pofonokról” is. https://hvg.hu/elet/20200306_Szulak_Andrea_Lehet_letjogosultsaga_egy_anyai_pofonnak

ulomenen
Olvasó
Reszet Elek
Újságíró

“Sokáig vártunk erre a napra. Megértük. Köszönjük elsősorban az Úristennek.”

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nahát, nahát, igaz, hogy gender címszó alatt, de azért csak “elvált a szar a májtól”……

tomgal
Olvasó
tomgal

Halleluja

Marcell
Olvasó
Marcell

Örülünk akkor. Bár ezzel, hogy bevonták a belpolitikába a dolgot, garantált, hogy kurzusváltás esetén rögtön jön a visszacsapás. Bár amúgy is első dolguk lett volna elfogadni, ahogy hatalomra kerülnek.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ja, az biztos, hogy ha megtörténne, akkor még “pápább” lenne az “ellenoldal”, amikor revíziót csinálja. Most meg a ballibsi orbán/fideszgyűlölő antifeministák nem tudják, hogy sírjanak, vagy örüljenek:)

hunbagira
Újságíró

Csakszi,csakszi azért kilépni még sem mertek az egyezményből.:D Ami lényeges(ebb) lenne.
Szóval ez is illeszkedik a vajdád cigány “szabadságharcos” balettjébe, amit hozzádhasonló hülyéknek csinál. Amikor meg egy nemzetközi döntéshozó fórumon kellene kiállni, akkor alírnak mindent (mint pl ezt) , amit eléjük tesznek, akár olvasatlanul.:D

xcsakx
Olvasó
xcsakx

De majd az elvtarsaid, a ballik, az új üvöltő dervissel az élen, majd kilepteti :) pláne úgy, hogy a gerinctelen vezéred még ezt sem volt képes megszavazni. Szar ügy, szalonnaci, hogy ezt valahogy fel kell dolgoznod:)
Savanyú a szőlő.

hunbagira
Újságíró

Most nem a ballik a téma, hanem vajdád szokásos kállay .cigánykettőse. Leszavazzák a dolgot, de semmi véglegest nem tesznek ellene.:D Sem kilépés,sem alkotmányos kizárás.
Ja, hamár nácizmus és cigánykállay kettős, annak is unternehmen margarathe lett a vége. :D kettős játekot úgy kell csinálni, ahogy a vajdád oláh ősei csinálják, nem ilyen buta romungrosan…:D
Ui:De látom végre bevitte a nézőpont/századvég a belső felhasználásra szánt adatokat, hogy a mai ringyók (kortól függetlenül) soha nem fognak a “jobboldalra” szavazni így felesleges a picsájukat nyalni..

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Most nem a ballik a téma,

Dehogynem, szoptál cica, pontosan olyan gerinctelen vagy mint a vezéred. Próbálsz tekeregni aztán mindig rád ég.

hanem vajdád szokásos kállay .cigánykettőse.

Ja, szoptat titeket ezerrel, hiába ugattok.

Leszavazzák a dolgot, de semmi véglegest nem tesznek ellene.:D

Amire nem voltak képesek a gerinctelen nácitársaid, beszartak, hogy kiveti magábol a ballibsi társaság?

Sem kilépés,sem alkotmányos kizárás.

Majd a barnagatyás szalonnnáci pajtásaid kilépnek és alkotmányoasan kizárják, valami dolog nektek is maradjon…..

a mai ringyók (kortól függetlenül) soha nem fognak a “jobboldalra” szavazni így felesleges a picsájukat nyalni..

Má megint a konteó, pedig egyrészt csak a genderszar miatt nem ratifikálták, másrészt mert az összes ballipsi havonta vonyított a ratifikálásért. Most szépen pofánbaszták mind a kettőt. Köze sincs ahhoz, hogy milyen picsák mennyien hova szavaznak.

hunbagira
Újságíró

Csakszi: Ceterum Censeo:a dolog még mindig onnan indul,hogy vajdádék olvasatlanul aláírtak ezt a szart.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Csakszi: Ceterum Censeo:a dolog még mindig onnan indul,hogy vajdádék olvasatlanul aláírtak ezt a szart.

Vígasztald ezzel magad és így édesebben nyeled le a keserű békát:) Szánalmas vagy:) ahogy próbálsz tekeregni, mind egy hülyepicsa.

hunbagira
Újságíró

Amúgy kicsi gnóm köcsögöm, úgy adod elő ezt a stílust, mintha nem szoptatok volna az önkormányzatin ősszel.:D ami valószinű megismétlődik 22-ben. Részben ennek a stílusnak köszönhetően. (Ami ugyanúgy tragédia lesz, de egyelőre nincs itt gyurcsányista fanatikus, akivel összecsapjak ez ügyben.)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

úgy adod elő ezt a stílust, mintha nem szoptatok volna az önkormányzatin ősszel.:D ami valószinű megismétlődik 22-ben.

Egy kissé más a kettő, főleg úgy, hogy adott nagyvárosokban úgy győzött a +”zelenzéki” moslék, hogy a gyűlölt ellenségem ellensége a barátom, egy az egy ellen, “arctalan” jelölttel, legalábbis a győzelem pillanatáig, aztán újra visszatért a marakodás a semmirekellők közt.
Ha ugyanakkor megnézed a listás szavazatokat, akkor kiderül, hogy nőtt a Fidesz támogatottsága adott helyeken nem is kicsit, csak egyes körzetekben sok volta “lúd”.
Ami az országgyűlési választáson viszont szopás a mosléknak, ezért is lett bukta a nagy “Márki-Zay-os,vásárhelyi földindulás vihara” is, ami egy pukivá szelídült 2018-ban……..

De, ha igazad lesz , én elmegyek a mea culpába, ha a Fidesz elveszti a választást, ha viszont megnyeri, akkor képes leszel te barnagatyás parazita ugyanezt megtenni?

Naooo
Olvasó
Naooo

Lenácizás minden idők legnagyobb dicsérete a világegyetemben.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Bár csak náci lenne a büfédiplomás, de csak egy fruszrált vonyító szalonnáci, mint az elvtársai, barna gatyában.

hunbagira
Újságíró

Csakszi valami új jelző lesz?! :D kis gnóm szarom…

Deadpool
Újságíró

Átnyálaztam az ezzel kapcsolatos cikkeket a Mandineren. Ha jól értem, akkor azért mentek be tegnap gombot nyomogatni a fiúk, hogy kijelentsék, nem fogják a belső jog részévé tenni az IE-t. Ennyi! :D Akkor… végülis ugyanott vagyunk, ahol tegnapelőtt. :DDD Az IE-ből továbbra sem léptünk ki, és egy szó sem esett arról, hogy szándékukban áll. Ja, bocsánat, annyiban azért változott a helyzet, hogy narancsék ezzel hivatalosan is elismerték, hogy egy genderfasiszta egyezményt írtak alá. -.-‘ Na nem baj, a fiúk bent voltak a Parlamentben, megnyomták amit meg kellett, ezen a héten is megdolgoztak a pénzükért! :DDD Szabó Tímea, Donáth Anna és Bingóné Barbár Ildikó mehet majd műfelháborodni az Egyenes Beszédbe: a Kormány holokausztot hírdetett a nők ellen. Műsoridő kitöltve. Rónai Egonnak még a témát sem kell kitalálnia. :D Dömötör Csaba pedig dicsekedhet a ‘bajersóban’, hogy ezen a héten is megmentették a magyarokat a gonosz Soros György karmaiból és a világháttérhatalmiuralmi ügynökeitől. A Kormány az ellenzékkel és a médiával cinkosan bábozza el a “bölcs választóknak”, hogy valódi munkát végeznek. Erre a hétre is letudták a parasztvakítást, pöröghetnek tovább a közbeszerzések! Lomnici meg majd 2024-ben is ír egy cikket erről, azután talán már ki is lépünk belőle. Addig is egyel több oka van mindenkinek ezekre a lókötőkre szavazni, ki-ki a saját szektájára. Olajozottan működik az operettállam járvány idején is. :)

hunbagira
Újságíró

Kiváló összefoglaló.

Deadpool
Újságíró

Köszi, díszhuszár elitünknek ma is elhittem, hogy nem csak a napot lopják és a pénzünk.

Margarete
Vendég
Margarete

Ezzel az óvodás névvel meg képpel ne üsd bele az orrod a felnőttek dolgába! Inkább takarodj valami óvodás oldalra, és ne tiporj két lábbal a férfijogi mozgalmon, te dilettáns fasz.

Deadpool
Újságíró

Ladyboy, te meg inkább tölts ki egy IQ tesztet és szörnyülködj.

Margarete
Vendég
Margarete

Na mi van, eddig tartott a nagy ignorálás te hazudós mangina kutya? Keress valami melót, ne itt okoskodj!

hunbagira
Újságíró

Neked lesz bármilyen témához, valami érdemleges hszed?

hunbagira
Újságíró

Úgy, hogy sem sírás, sem nevetés nincs, csak egy cinikus mosoly a félhülyék felé. Légyen szó birkamenetes idiótákról vagy a femcsi “rohamosztagosokról”.

Bazinga
Újságíró

Jókora gumicsont ez a szavazósdi, 6 éve már, hogy aláírták az egyezményt, és pont a járványhelyzetben jut eszükbe, hogy elfogadjanak egy “politikai nyilatkozatot” arról, hogy nem akarják azt ratifikálni…nem véletlenül kerülnek elő mostanában a szimbolikus ügyek, valamivel el kell terelni a figyelmet az egészségügyről és a gazdaságról.

hunbagira
Újságíró

Jaja magyarország egyetlen ország a kontinensen,ami semmi átmeneti segélyt nem ad bajba került munkavállalóknak, de még a vállalkozóknak sem, a sikerpropaganda ellenére.Szóval el kell terelni a figyelmet arról,hogy a cigánykirály meztelen. De még ezekben a szimbolikus kérdésekben sem tudnak karakánok/korrektek lenni vajdáék. Mint az éjszaka folyamán lebaszott német megszállási “emlékmű” illetve azt “díszítő” szemétkupac ügye. Mondjuk valóban szimbólum lett abból a szarból, vajdáék gyávaságára és becstelenségére és szolgalelkűségére (rendőrökkel őriztetik a zsidók emlékművük elleni tiltakozó szemetét :D, nem az ízléstelen kamu emlékművüket)

Bazinga
Újságíró

Pedig ha jelenleg valami férfiügy, akkor az a munkavállalók és a vállalkozók hatékonyabb segítése lenne. Hány családfő kerülhet mostanában bajba? Bevétel nincs, de a családot akkor is el kell tartani. Az meg hogy az egészségügy olyan, amilyen, megint csak kitolás a férfiakra nézve (is). Mennyivel nőne a férfiak várható élettartama egy jól működő egészségügyben?

Sokan bekajálják a látszat-antifeminizmust, mert eléjük dobják a hívószavakat. Csak hát ez ugyanaz a propaganda, mint amikor egyes feministák sem a nőkért harcolnak, maximum a politikai előnyökért. Rejtély számomra, hogy aki ezt átlátja, az miért nem veszi észre fordítva is a jelenséget? Én úgy látom, hogy többet árt a fidesz a férfiak érdekeinek ezzel a hazug képmutatásával ( a többi dologról már nem is beszélve..), mint ha egyébként teljesen semleges maradna a témában.

hunbagira
Újságíró

A fidesz és úgy minden magát jobboldalinak hazudó párt az északi világban farizeus a második vh-óta. Fidesz abban különbözik a többitől, hogy ők különösen gátlástalanok ilyen téren.Talán trump/salvini/strache mérhető hozzájuk.

Deadpool
Újságíró

Bolsonaro kimaradt. :)

hunbagira
Újságíró

Igaz…:)