Pash Cutter
119 megosztás

„A Szolgálólány meséje” – ami tényleg csak mese

Elolvastam „A Szolgálólány meséje”-t. Mindezt tettem azért, mert bölcsész ismerőseim folyamatosan a képembe tolták, micsoda nagyszerű regény, intellektuális remekmű, fontos társadalmi problémákat taglaló anti-utópia.

“A férfi nem egyéb, mint a női stratégia része újabb nők létrehozása érdekében.” – Margaret Atwood

 

Szóval elolvastam. S hát nem vagyok elájulva. „A Szolgálólány meséje” egy pornográf mű. Margaret Atwood két műfajt mixel össze egymással anti-utópiájában: a horror- és a pornóirodalmat. Önmagában ez még nem lenne gond: mind a horror, mind a pornó műfaját lehet intellektuálisan művelni. Az egy szomorú tény, hogy a ritkább eset ezen műfajoknak intellektuális művelése; többnyire a horror és a pornó a lumpenproletárok szintjére lett leszállítva. Intellektuális téren a horror tárgyalhatja a félelem és a halál mibenlétét, a pornó pedig megmutathatja a szexualitás mélyrétegeit. Lumpenproletár szinten a horror nem több, mint embertársaink brutális halálában való gyönyörködés, a pornó pedig a szexualitás bestiális megélése. Atwood becsületére legyen mondva, mind a horror, mind a pornó műfaját gyakorolva eme művében igyekszik intellektuális szintet megütni, a probléma az, hogy nem igazán sikerül neki. A horrorelemek, mint a lelki kínzások és a kivégzések, elérik egy jobban megírt ALIENS-regény színvonalát, de össze sem hasonlíthatóak egy Stephen King regényével; a pornóelemek, mint a szexjeleneteket pedig nem érik el egy Wilbur Smith-szexbetét színvonalát. A horror- és pornóelemek alacsony színvonalát úgy próbálja kompenzálni Atwood, hogy telerakja művét felszínes bölcsészokoskodásokkal. A bölcsészokoskodásoktól viszont modoros lesz az egész mű.

Az írónő minden bizonnyal a saját szexuális frusztrációit, szorongásait és vágyfantáziáit dolgozta fel a regényében. A regény világában létező patriarchális rendszer és az azt reprezentáló férfi karakterek Atwood szexuális vágyainak kivetülései, a főszereplő nő pedig az írónő és az olvasónő alteregója. Igen, a könyv ezért is elsősorban nőknek íródott, habár azért elolvashatják férfiak is. „A Szolgálólány meséje” ezen a téren ugyanaz a kategória, mint „A szürke ötven árnyalata” – és mégsem. „A Szolgálólány meséje” és „A szürke ötven árnyalata” egyaránt olyan művek, amelyekbe igyekeznek valami mély filozófiát belemagyarázni a hívei és rajongói. Miközben mindkettő egy szexuális vágyfantázia kiélése. A kettő között azért mégis van egy lényegi különbség.

A szürke ötven árnyalata” = pornográfia + bölcsészokoskodás.

A Szolgálólány meséje” = pornográfia + bölcsészokoskodás + gyűlöletbeszéd.

E. L. James úgy elégíti ki önmagát az esztétika révén, hogy közben nem uszít, vagyis nem árt senkinek. Margaret Atwood viszont, miközben végzi az esztétikai maszturbációt (irodalom, mint vibrátor), aljas módon uszít is a neki nem szimpatikus csoportidentitások ellen.

Érdemes tudni, hogy akkor íródott „A Szolgálólány meséje” (1985), amikor Ronald Reagan kormányon volt az USA-ban (1981–1989). Nyugat-Berlinben írta művét; közvetlen közelben működött mellette egy bolsevik diktatúra, de ő az Egyesült Államokba vizionált egy diktatúrát. A Reagan-kormány törzsbázisa nem kis részben a neoprotestánsokból adódott; megválasztásában jelentős szerepet játszott a Moral Majority. Atwood teljes szívéből gyűlölte a neoprotestánsokat, a Reagan-kormányt, az amerikai társadalom republikánus részét – meg egy csöppet a férfiakat. „A Szolgálólány meséje” egyrészt jóslat volt arra nézve, hogy a Reagan-kormány hogyan fog átváltani egy liberális demokráciából egy teokratikus diktatúrába, másrészt egy masszív gyűlöletbeszéd az amerikai neoprotestánsok ellen. Vagyis igaz, hogy az Atwood-regény nem keresztényellenes – csak a neoprotestánsokat éri lángoló gyűlölet. A jóslat mindenesetre megbukott, mert a Reagan-kormány a 8 éve alatt nem ment át a demokratikus jogállamot felszámoló diktatúrába. Az amerikai neoprotestánsokkal természetesen vannak problémák (nem is kicsik), de fele annyira sem primitívek, amennyire bemutatja őket ez az „anti-utópia”. Kicsit emlékeztet engem mindez az amish közösséggel szembeni megvető és lenéző interpretációra – amit hasonló módon emberalatti nőelnyomó patriarchális közösségnek írnak le az amerikai demokrata értelmiségiek. Az a szellemiség, ami nem törekszik a vallásos közösségek megértésére, hanem zsigerből megbélyegzi őket. A legrosszabb esetben elvárja, hogy a saját képére formálódjanak ezek a vallásos közösségek, még annak az árán is, hogy feladják saját hitelveiket.

„A Szolgálólány meséje” c. műről eleinte nehéz eldönteni, hogy férfiellenes vagy sem. A fan-tábora szerint Atwood nem vádolható nemi sovinizmussal. Atwood Pénelopeia című regényében a feleség szemszögéből mutatja be Odüsszeusz hazatérését. Odüsszeusz hazatér, leöli a kérőket, majd felakasztja a kérőkkel háló tizenkét szolgálólányt. Atwood szerint ez egy történelmi pillanat, mivel innentől kodifikálódott a monogámia patriarchális modellje az európai kultúrában. Ami elég merész kijelentés annak tükrében, hogy máig nem tudják eldönteni a történészek, hogy Odüsszeusz létező történelmi személy volt vagy sem. Atwood, mint sok feminista, hitt abban, hogy létezett egy ősi matriarchális társadalom, amit felszámoltak a férfiak. Odüsszeusz, mikor elrendeli a tizenkét szolgálólány leölését, példát statuál: a háztartásban a feleség és a szolgálólányok akkor szeretkezhetnek más férfiakkal, ha azt engedélyezi a háziúr, a gazda. Mint tudjuk, az ókori görög társadalomban a férfi harcosok tömegével szállították haza a háborúban zsákmányolt rabszolganőket, akik később ágyasokként osztoztak a feleséggel a háziúron. A szolgálólányok leölése becsületgyilkosság, ami a szabályokat megszegő női szolgák büntetése. A nemi erőszak elkövető és áldozat közös szégyene; az erőszak után a női test, mint áru megromlik, mivel idegen férfi magvai rejtőznek benne. Itt pedig csak a végleges megoldás segít, ami a gyilkosság. Ebben az olvasatban Odüsszeusz rohadék; a patriarchátus rendszerét fenntartó férfiak rohadékok; önmagában a férfiak rohadékok. És mivel Atwood szerint ez a minta átöröklődött a 20. és 21. századra is, kedves férfiolvasóim, mi mind rohadékok vagyunk! A Szolgálólány-mítosz egyaránt jelentős funkciót tölt be mind a „Pénelopeia”, mind „A Szolgálólány meséje” c. művekben. Innentől már felesleges is azon morfondírozni, hogyan viszonyul „A Szolgálólány meséje” a férfiakhoz. Az üzenet világos: szégyelljük a pofánkat, mi, férfiak! Érdekes, ha valaki „judeokráciá”-ról beszél, már röpül is az antiszemita jelző, de ha valaki „matriarchátus”-t emleget, dehonesztáló jelzővel, már finoman csettint a haladó értelmiségi: „ah, feminista társadalomelmélet, csodás!”.

Mi „A Szolgálólány meséje” sztorija?

A környezeti szennyeződés miatt meddővé válik a nők többsége az USA-ban. Egy militáns neoprotestáns csoport megöli az elnököt, lemészárolja a kongresszust, felfüggeszti az Alkotmányt, és megalapítja a Gileádi Köztársaságot. Kialakul egy kasztrendszer, aminek a csúcsán a férfiak állnak, alattuk vannak a nők. A nőknek meg van tiltva a könyvolvasás, a tanulás, a munka, a tulajdon, a bankszámla. A Parancsnokok és a Parancsnoknék irányítják ezt a különös társadalmat. A nőknek is megvan a külön hierarchiája: a legfőbb tekintély a nők között a Parancsnokné, a felügyelők és végrehajtók a Nénik, az uralkodó osztály háztartását vezetők a Márták, a közrendű feleségek a Gazdasszonyok, és a pusztán megtermékenyítésre rendeltetett Szolgálólányok. A demográfiai probléma kezelésére összegyűjtötték a fogamzóképes nőket; a kiképző-központban felkészítik őket a feladatukra, majd odautalják őket a Parancsnokoknak.

A Szolgálólányok az egész testüket fedő vörös ruházatot viselnek, fejükön fehér fejfedővel. A Szolgálólányok nem viselhetik eredeti nevüket, helyette amit használnak, az a gazdájuk birtokos jelzővel ellátott keresztneve: Fredé, Glené, Warrené stb. A Parancsnok három hetente megerőszakolja a Szolgálólányt a felesége jelenlétében, egy Szertartás keretében. A születendő gyermeket sajátjaként megtartja a házaspár, a Szolgálólányt pedig áthelyezik valahova. Jákob családjának történetével legitimálják ezt az embertelen rendszert. Ráhel, mivel nem esett teherbe, a szolgálóját küldte be urához, szüljön neki gyereket.

A Szolgálólány-rendszer a regényben olyasmi, amire Mr. Spock a Star Trek-ből azt mondaná: „nem logikus”. A Parancsnokok, mint megtermékenyítők, kevesen vannak, míg a Szolgálólányok, mint megtermékenyítendők, sokan – ez az arány eleve nem teszi lehetővé a demográfiai probléma megoldását. A Parancsnokok többsége öreg, impotens, és képtelen a feleségével gyermeket nemzeni; a fiatalabb Angyalok pedig szintén nincsenek valami sokan. A regény végén van egy „Történeti Feljegyzések” rész, ahol kiderül, hogy a legtöbb Parancsnok megfertőződött egy terméketlenséget okozó vírussal. Az is kiderül, hogy azok a Szolgálólányok, akik végül megfogannak, nem a Parancsnoktól, hanem külső segítséggel, ami lehet a nőgyógyász orvos vagy egy férfi a személyzetből. Az a Szolgálólány, amely nem képes a gyermekszülésre, egy idő elteltével kikerül a Telepek egyikére, ahol jobb esetben földműveléssel töltik az időt, rosszabb esetben mérgező hulladék összeszedésével. Eleve egy olyan társadalmat mutat be a regény, amelynek a nemzetstratégiája a nemzet megmentésére nevetségesen gagyi.

Mindent a főhősnő, Fredé szemszögéből látunk, ami meglehetősen kevés. Fredé a zárt rendszerben élve kevés információt kap a külvilágról. Így nem kapunk világos képet arról, hogyan működik a gileadi rendszer. A „Történeti Feljegyzések” szintúgy nem segít nekünk a rendszer alaposabb megértésében (ez sem több egy felszínes bölcsészokoskodásnál), de legalább megtudjuk azt, hogy az evolúciós pszichológia egy a patriarchátust legitimáló áltudomány. A Gileádi Köztársaság a regényben kidolgozatlan: a háttér vázlatos, a karakterek kétdimenziósak. Állítólag a sorozat sok üresjáratot kitölt, sok hibát kijavít, sok hiányosságot kompenzál (hogy mennyire, nem tudom; őszintén: a könyv után nem vagyok hajlandó megnézni még a sorozatot is).

Fredé barátnője, Moira és Fredé anyja másodvonalas feministák, akik révén megkapjuk a jól megszokott feminista propagandát – ami szerencsére kis adag. Kiderül, már pusztán az Atwood által írt előszóban is, hogy a pornó tiltása és az abortusz legalizálása egyaránt fontos feminista célkitűzések. Vagyis Atwood kiáll amellett a kettős mérce mellett, ahogy a feminizmus az emberi jogokra tekint: a férfiaknál szűkíteni a jogokat (pornó tiltása), a nőknél bővíteni a jogokat (abortusz legalizálása). Moira és Fredé anyja révén kapunk pár férfiellenes sztereotípiát is – most mellőzöm ezek ismertetését.

Margaret Atwood egyébként maga is az abortusznak nevezett csecsemőpusztítás elkötelezett híve. 2014-ben így reagálta le a Tennessee-ben és Texasban hozott életvédő törvényeket: „A terheseket, ha csak a gyanú is felmerül, hogy nem akarják a babát, letartóztatják és a kórházi ágyhoz láncolják, amíg meg nem szülnek. Tennessee-ben épp most fogadtak el egy ilyen törvényt. Texasban már jóval korábban. Sok más államban is így van. A szokásos »joguk-van-az-élethez« cucc. Ez már „A szolgálólány meséje”. Tudom, hogy ijesztő. Szoktam mondani, hogy ezt tegyék a hátlapra, de nem vállalják.” Számomra mindig is érthetetlen misztikum volt a feministáknak az abortuszhoz való vonzalmuk. Az még érthető, ha egy nő valamilyen oknál fogva nem akarja megtartani a gyereket. De alternatívának ez esetben a feministák miért nem a nevelőszülő-rendszert ajánlják az abortusz helyett? A nő megszüli a gyereket (vállalható cselekedet a még pislákoló élet megmentése érdekében), majd odaadja nevelőszülőknek. De nem – abortusz, mint jog! A feminizmus primitív és embertelen!

Atwood 2017-ben így figyelmezteti az emberiséget a bármikor bekövetkező totalitarizmusra: „Közelebb vagyunk az 1930-as évek sötét napjaihoz, mint azóta bármikor”. Atwood az életvédő konzervativizmus képviselőit, az amerikai társadalom neoprotestáns részét vádolta totalitarizmussal, de ebből a fröcsögésből jutott azért a Trump-kormány mögött felsorakozó republikánusokra is. Az 1930-as év felemlegetése meg egy burkolt nácizás. Még véletlenül sem az egyre több jakobinus elemet felmutató amerikai újbaloldalra értette ezt a megállapítást. „A könyv kilépett a borítójából, a sorozat már nem csak egy tévéműsor. Kint van a világban”. Atwood így üdvözölte a híveit és rajongóit, azokat a feministákat, akik Szolgálólány jelmezben tüntettek az állami intézmények előtt az abortusz minél szélesebb körű legalizálásáért.

Méltatlan, hogy egy olyan szellemi termék számít ma kultregénynek az anti-utópiák terén, ami semmi más, mint egy uszító pamflet az amerikai neoprotestánsok ellen. Ami még ennél is rosszabb, hogy Atwood és hívei kitágították a gyűlölet körét. A sorozat már burkoltan azt sugallta a hiszterizált amcsi társadalomnak, hogy maga a Trump-kormány lesz a gyakorlatba ültetője a gileádi ideológiának. A MAGA-sapkás híveit úgy interpretálták, mint valami fasiszta rohamosztagot. Aztán a mém túlnőtt Trumpon, és már olyan államfők lettek démonizálva gileádiként, mint Orbán és Putyin. A lengyel kormány is hamarosan egy lett a gileádi rezsimmel, mikor meghozta kemény abortusztörvényét. És szegény Budaházy Edda ellen is be lett vetve a Szolgálólány-blabla, mikor elkészítette nyomorúságos retorikájú videóját. A feministák a közösségi oldalakon #gilead jelzővel illetnek minden olyasmit, ami nem nyeri el a tetszésüket. Ugyanakkor fel sem vetül a Willkommen kultúra révén ideimportált potenciális Al-Kaida-, Isis- és Boko Haram-szimpatizánsok kapcsán a nők vallási elnyomása. A baloldali narratívában csak a jobboldali keresztények veszélyeztetik a női szabadságjogokat, az iszlám az nem.

Ezen a ponton sok olvasónak tűnhet úgy, hogy nem szeretem a könyvet. Jól gondolják!

Maga a regény nem szar, de nem is kiváló. Középszerű, mind stílusában, mind történetében. A tartalma persze förtelmes. Egyszer olvasható. Nekem nem adott semmit. Sokat mondó, hogy a regény egészen addig nem volt népszerű a nemzetközi bölcsész társadalomban, amíg el nem készült a sorozat, és be nem emelte a politika a közbeszédbe. De felejthető alkotás. Aki egy elgondolkodtató poszt-apokaliptikus anti-utópiát akar olvasni, annak inkább ajánlom Dimitry Glukhovsky METRO regényét.

Post Author: Pash Cutter

Pash Cutter
Önmagunk legyőzése a legnehezebb. Az önmagunk feletti győzelem sokkal nehezebb, mint legyőzni egy államférfit. Önmagunk sokkal keményebb ellenfél, mint egy ország legkiválóbb kardforgatója. Tudatában vagyok ennek, hiszen folyamatosan küzdök önmagammal. Az önmagunkkal való küzdelem viszont nem felmentés; juthatunk az őrület határára, de ez a tény nem ad engedélyt a határ átlépésére. Soha nem léphetünk a kísértésbe, soha nem követhetjük el a bűnt, bármilyen bukásra ítélt a nyugati civilizáció, bármilyen dekadencia rágja a nyugati kultúrát, bármilyen káosz bontja fáradhatatlanul a rendet. Önmagammal küzdök... folyamatosan... Az Úr adjon ehhez erőt és kitartást! A katolicizmus egy felnőtt vallás. Köztem és az Úr között dől el valójában, mi bűn és mi nem bűn. A felszínes látásmódnak ez kényelmes hozzáállás, de annak, aki komoly energiákat fektet bele egy katolikus identitás kialakításába, tudatában van annak, hogy kemény meló. A katolikus egyház betartatja velem a vallási előírásokat, és bár ezzel segíti utamat, nem ad útlevelet a mennybe - az én felelősségem, hogy megkapom az isteni kegyelmet vagy sem. A katolikus egyház feladata ebben annyi, hogy nem enged a hagyományok kiüresedésének, és megállít abban, hogy becsapjam önmagam.
f Facebook
119 megosztás


247
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
17 Egyéni hozzászólás
230 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
22 Hozzászólások szerzői
lapposguttaazigaziPash Cuttercommon manDeadpool Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
ulomenen
Olvasó

Köszi az alapos és elemző beszámolót!

hunbagira
Újságíró

Pash Cutter! Ez “férfimunka” volt, gratula. Egy szar propagandát elolvasni. Előbb olvasnék sztálin összest (állítólag nem volt rossz lírában)

LeelooDallas
Olvasó
LeelooDallas

A könyvet nem olvastam, viszont a sorozatot néztem, érdekelnek a disztópiák általában. Az első évad tetszett, szépen fényképezték, jók a színészek, érdekes volt a sztori. A másodiknak már voltak gyenge részei, de a végére érdekes lett, elég catchy volt ahhoz, hogy tovább nézzem. Ennek ellenére sajnos a harmadik kínszenvedés volt, baromi erőltetett történet, a főszereplő jellemfejlődése visszafelé sült el, idegesítően önző és infantilis karakter lett, saját mártíromságának dicsfényében fürödve. Nem mondom, hogy nem hatott meg a családjuktól elragadott gyerekek sorsa, sírtam is rajta, de én mondjuk a Godzillát se tudom sírás nélkül végignézni, úgy sajnálom, amikor megpörkölik a babáit….

A sorozat evolúcióján az látszik, hogy masszívan rájátszanak a történet és a karakterek rajzolásával arra a fura jelenségre, hogy ezt a sorozatot valamiért a hangadó feministák mint jövőbe mutató dokumentumfilmet kezelik, Atwood-ot meg egy prófétanőként. Nincsenek bizonyítékok vagy érvek, pusztán a hatásvadász retorika, hogy “na tessék, nem is vagyunk olyan messze a szolgálólány meséjétől”. Illetve bocs, ők bizonyítékként tekintenek arra, hogy mondjuk léteznek férfiak, akik nőgyűlölők és erőszakosak. Az tök mindegy, hogy léteznek nők is, akik férfigyűlölők és erőszakosak.

Kíváncsi lennék, hogy ugyanezen emberektől milyen fogadtatása lenne annak, ha a Netflix Merle: Védett férfiak regényéből csinálna sorozatot. Jelenlegi világunkban pont ugyanannyi realitása van annak is, mint A szolgálólánynak.

hunbagira
Újságíró

Nem, a védett férfiak sajnos majdnem megvalósult. Egyes radi femcsi honlapokon már a kiirtásunkról fecsegnek (persze, ha szembesítjük őket, akkor jön a szokásos, hogy csak viccelnek és mi vagyunk a bunkó/tahók, akik nem értjük a “poént”)
A többi viszont tényszerűen igen, mi végezzük az értéktermelő nehéz munkákat, ők meg ribanckodnak/kurválkodnak/zabálnak esetleg valami irodai munkán reszelgetik a körmüket, kvótanőként. Szóval általuk áhított, méhkirálynői tàrsadalom igencsak megvalósult.

LeelooDallas
Olvasó
LeelooDallas

Ok, de a “radi femcsi oldalak” és az ezeken a “kiírtásotokról fecsegő” nők kisebbségben vannak, valójában az átlag nőhöz (pl. hozzám) ezek el se érnek.

Akikről beszéltem, szintén ehhez hasonló kiragadott eseteken keresztül bizonygatják, hogy itt a világégés és a nők rabszolgaságba taszítása. Ez nyilván nonszensz, bármire és az ellenkezőjére is lehet példát találni, ne a kivételekből induljunk már ki. Mi is világosan látjuk, hogy nem létezik boldog feminista aktivista.

hunbagira
Újságíró

Milyen kiragadott eset? Nem mi férfiak követelünk -egyre hangosabban- plusz jogokat, hanem ti nők. Isztambuli, kvóták stb. Szóval hagyjuk, a szokásos női “érvet”, hogy a saját szarjaitokat megpróbáljátok ránk kenni vagy minimum szét.

LeelooDallas
Olvasó
LeelooDallas

Arra válaszoltam, amit írtál. Szó sem esett plusz jogokról, ezt most te hoztad fel. Pláne kikérem magamnak, hogy a kvótákat a nyakamba varrd, cikinek és rombolónak tartom. A kiragadott eset pedig teljesen helytálló megfogalmazás, hiszen te magad fogalmaztál úgy, hogy “Egyes radi femcsi oldalakon..”

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

Biztos én vagyok egy mucsa-alsói begyöpösödött nyálcsorgató debil, de valahogy hozzám nem jutott el a normális, elsöprő többségben lévő nők hangos tiltakozása a csapból is ömlő férfidémonizáló, (az okos nő nélkül a terített asztal mellett éhendöglő, mindenre alkalmatlan férfiakat fikázó) reklámok, esszék, véleménycikkek, a férfiak kötelező kiherélését vizionáló, a hímnemű magzatok szelektív abortálását dicsőítő “ZS” kategóriás cölöbök ellen!
(megyek is és szégyenemben azonnali herekirit követek el!)

tomgal
Olvasó
tomgal

Én biztos nem bírtam volna elolvasni. Amúgy sem bírom a valóságtól teljesen elrugaszkodott társadalmi drámákat, pláne amikor valamilyen ember csoportot neveznek ki gonosznak.
Érdekes, egy haver barátnője említette, hogy amikor ezt a sorozatot nézte, érzékelte hogy agresszívabb a férfiakkal , a barátjával, ismerősökkel. Nem is nézte végig. Szerintem ez a cél, hogy a nőket a férfiak ellen hangolják tudat alatt. Mintha ez valóban elképzelhető lenne egyszer a jövőben, ami egy orbitális baromság.

Altwood egyébként fura szerzet, rémlik, hogy a metoo-t elitélte. Meg is bélyegezték rossz feministának

hunbagira
Újságíró

Képzelheted, hol tartunk, ha valami egy 20évvel ezelőtt szocializálodott feministának is sok..

Hunn
Újságíró

Érdekes, tomgal, én pedig a médiából felénk áradó, feminista férfigyűlölet hatására vagyok egyre agresszívebb azokkal a nőkkel, akikkel nap mint nap valamiféle kapcsolatba kerülök. Sokszor úgy kell gondolatban figyelmeztetni magamat, hogy nem 100%-ig biztos, hogy a nők mind férfigyűlölő feministák (még ha ennek nagy is a valószínűsége), és hogy adni kellene nekik esélyt arra, hogy megmutassák az igazi arcukat.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ez a feminista férfigyűlölet engem is kikészít, de én gyáva vagyok agresszív lenni a nőkkel szemben, ezért nem is kell visszafognom magam, csak kesergek magamban, hogy megint bántják az inceleket. De az tuti, hogy minden nő férfigyűlölő, legalábbis nagy a valószínűsége, ahogy mondod, tesó.

rgs
Olvasó
rgs

“Érdemes tudni, hogy akkor íródott „A Szolgálólány meséje” (1985), amikor Ronald Reagan kormányon volt az USA-ban (1981–1989). Nyugat-Berlinben írta művét; közvetlen közelben működött mellette egy bolsevik diktatúra, de ő az Egyesült Államokba vizionált egy diktatúrát.”

Emiatt válik komolytalanná az egész. Ült a kicsi mikroverzumában a kicsi véleményével (amiből mostanra sorozatot csináltak a pénzmunkások) – de látni csak a saját frusztrációit látta.

Naooo
Olvasó
Naooo

Oszt az télleg igaz, hogy Ronald meg akarta nézni fortknoxba az usa aranyát, erre kapott egy merényletet, utána meg már nem akara megnézni?

tomgal
Olvasó
tomgal

Az biztos, hogy tele lehetett frusztrációval, de én inkább úgy érzem az indíttatása politikai volt ( bár a könyvet nem olvastam, nem is fogom, csak így az elemzés alapján). Elég rendesen kiállt a férfi kollégája mellett, amikor minden bizonyíték nélkül kirúgták, vagy ki akarták rúgni. Ezért mondom, hogy fura szerzet. És ezért gondolom, hogy inkább politikainak szánhatta a könyvet, itt rendesen leszedi a keresztvizet a ” jó feministákról” , az egyetemi kollégájának meghurcolóiról és kijelenti , hogy a nők sem angyalok , képesek bűntények és kegyetlenségek elkövetésére:

https://www.theglobeandmail.com/amp/opinion/am-i-a-bad-feminist/article37591823/

hunbagira
Újságíró

Más:
“Több női vezetőt/bírónőt!” Halljuk a feminista “egyszeregyet”.
A misckolci törvényszék egy BÍRÓNŐJE “ítélte” 4 évre a kislányt emésztőbe fojtó herbálos véglényt.

SS-t kérdezném -ő beszélget velük- guminéni és tsai, hogy értékelik a dolgot? :D
Vagy már megvan, hogy a bírnónő “internalizálta magában a patriarcha nőgyülöletet”..

hunbagira
Újságíró

Jah, természetesen jól gondoltam.:D komcsi zsidó (vida (weisz)feri tanonc) vérbíró ivadék nőstény mentette fel, de természetesen orbán es keresztény, hetero, férfi a hibás.:D szokásos skizófrén nőstény hazudozás.. mindenért a férfi a hibás, akkor is, ha nem, akkor az első szabály lép életbe, mint a gyerekek..

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Te, én nem ilyenekről beszélgetek az Angéláékkal, sokkal inkább magánéleti dolgokról. De amúgy elítélné szerintem, nem szokta ilyenkor mentegetni a nőket, annál sokkal korrektebb igazából. Mondta már, hogy tudja, hogy sok a geci nő, és erről is akar beszélni.

hunbagira
Újságíró

Ne tekeregj. Nézz rá a “fantasztikus” oldalára.
Amúgy murinaira is igaz a goethe szabály, a lelkület kiül a pofára 30 felett. Bármelyik disney mese gonosz mostoháját mintázni lehetne az arc berendezéséről. Ha utált férfinek született volna, naponta ruháznák meg. Mondjuk pont emiatt meri leírni amit..mert ebben nem volt része.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Most megnéztem, ő a nőket is szidja éppen, ahogy látom. Figyelj, ő bazira hirtelen haragú, felcsattan, és már szedte le feministák fejét is azért, mert úgy érezte, csak akkor szólalnak meg, ha a férfi a geci, ha nő, akkor nem számít. Szóval én ezeket láttam a háttérben. De mellette nyilván feminista, szóval a rendszert okolja. A gonoszság marha távol áll tőle, ezt még más antifeministák is bizonyíthatják, nem csak én mondom, okozott ő nagy meglepetéseket. Egy ponton túl nem lát, de nem gonosz, van benne igazságérzet.

hunbagira
Újságíró

Hát eme hírt is heveny orbánozással (nem ezzel van a baj, de ehhez pont nagyon nincs köze) és “#meddigmégezéssél#” kommentálta. Csak épp azt “felejtette el” megemlíteni, hogy nő volt a bíró illetve -politikai okból- a bírói kar felelősségét (ahogy a győri stb ügyben) Jó, tudjuk mi ezt, hogy a feminista “igazság” odáig nem tart, hogy az elvtársakra is lövessünk. :D vigyázunk a “friendly fire”-re.
Szóval nézd meg, még egyszer. :) és nem akarok neked erősebben fogalmazni.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Mondom, elhiszem, mert tudom, milyen. Voltak ezzel kapcsolatban már csörtéink. Nem tudom, leesett-e neki egyáltalán, hogy nő volt a bíró, gyakran úgy kommentál híreket, hogy a teljes sztorit nem ismeri, mert elég sokat dolgozik, nem ül a net előtt. Ez mondjuk nem jó. Csak mondom, hogy ő alapszemélyiségileg ilyen, nagyon lobbanékony, és akkor nem nézi, ki nő, ki férfi, ki feminista, ki nem, ezt saját tapasztalatokból tanultam meg. Vannak hibái, de azt nem lehet rá mondani, hogy gonosz vagy végletesen elfogult volna, sajnos, ezeket nem lehet leírni nyilvánosan, de szedte ő le a keresztvizet más feministákról azért, mert az igazságérzete nagyobb volt. Olyan mondatokat baszott a fejükhöz, amiket egy antifeminista használt volna, hiszen abban a szituban az volt az egyetlen helyes reakció. Emiatt becsülöm én és még sok olyan, aki amúgy nem ért egyet vele általában.

A különbség közte és sok más feminista között, hogy ő nem számító, neki tényleg csak elborítja az agyát a szar és tombol, nincs mögötte számolgatás, szóval nevezheted meggyőződéses hülyének, maximálisan az.

Ez az ügy meg gondolom olyan, mint a feleségét feldaraboló, elégető, hamvakat mezőn szétszóró vadállaté, hogy csak annyit lehetett bizonyítani, hogy ő tüntette el a testet, de a gyilkosságot nem.

hunbagira
Újságíró

Nem, ugyanis a biróNŐ, gondatlanságból elkövetett emberölésben találta bűnősnek a véglényt. Holott- ha valaki, nem teljesen debil, de ezt még a leghülyébb pszichológus is ki tudja zárni- akkor tudja, hogy ha egy eszméletlen személyt vizbe dobok az megfullad. Szóval a szándékosság bőven megáll.
ValóvilágFanni és a hentes esetében viszont nincs holttest- szóval bármennyire nincs az ember ínyére, -de bizony ott fel kell a delikvenst menteni (és utana úgy rászállni, mint oj simpsonra)

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Nem VV Fanniról beszéltem, hanem a darnózseli hentesről. Ott úgymond meglett az áldozat… hamvak és kis cafatok formájában.
Értem, amit mondasz, hogy gondolatlanság, csak az a fedősztori, hogy azért dobta az emésztőbe a kislányt, mert hogy már eszméletlenül találta az erdőben (na persze), és azt hitte, meghalt, a gyilkosságot pedig rá fogják verni, hisz vele találkozott. Erre írtam, hogy nem lehetett azt rábizonyítani, hogy ő ölte meg szándékosan, hanem csak azt, hogy véletlenül, nem támadt rá, nem szándékosan okozta a halálát, nem? Ahogy a darnózseli hentesnél sem azt, hogy a nő miatta halt meg, csak azt, hogy ő tüntette el a holttestet.

hunbagira
Újságíró

1. Ennél jóval.kevesebbért ítélnek el embereket itthon (is) pl portik aki, csak “tanúvallomások” alapján ül. Ha akarnak…
2. Még eme hülye duma esetében megáll egy segítségnyújtás elmulasztása is, tehát befigyel egy bűnhalmazat.

hunbagira
Újságíró

Ha észrevette, hogy élt, már pedig, ha cipeli/levetkőzteti, nagyon nem lehet,nem észrevenni, hogy lélegzik, hogy van pulzusa, hogy meleg stb.. Akkor bizony élve dobta az emésztőbe és így bőven szándékos a dolog.
Ennek ellentmond, ha teljesen debil..de ezt tudtommal a pszichológusok/pszichiáterek nem mondták ki.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Nem kell ezen töprengeni, mindenki tudja, hogy volt, kivéve a “bírót”. De még jön a másodfok, nem? Vagy ezzel vége az egész ügynek, a gyilkos hazasétált és ennyi volt? Vagy ezentúl gyilkosság esetén elég annyit mondani, hogy “így találtam”?

(Még az tűnt fel, hogy a gyilkos fejét végig kitakarták minden riportban, viszont a lány anyjának ájulását és teremből kicipelését a Blikk végigfotózta semmit sem kitakarva.)

Az a kemény, hogy tudom, hogy fel kéne háborodnom, csak valahogy annyira megszoktam már ezeket az igazságtalan ítéleteket, hogy annyi van bennem: hát persze! De ez így kurvára nincs rendben. Magyarország mondjuk sosem a kemény büntetéseiről volt híres, de ez azért már a legalja.

(Viszont az is feltűnt, hogy a jobboldali média hatásvadász módon kislányként emlegeti a 17 évest, te is ezt a szót használtad, márpedig én még téged nem láttalak 17 évest lekislányozni, ennél te sokkal durvább szavakat szoktál kiejteni a klavidból az ennyi idősekre. :D Azért mondom, hogy itt azért most más is van.)

hunbagira
Újságíró

Elvileg van másodfok. Remélem lesz is (ügyészi fellebbezés). Amúgy nem, -ezt is rosszul tudják a balliberális prolik, médiájuk ez ügyben hazudik, kivéve, ha a kedvenceket cigok,zsidók, nők, egyéb színesek, deviánsok, tehát a kultúmarxista übermenschek kell sajnáltatni- a magyar Btk Európában (nemcsak az unióban) az egyik legszigorúbb, mi vezettük be először a tényleges életfogytiglant ezt azóta csak 2 ország követte a britek -és nem rég- a szerbek. Drogoknál is nálunk a legdurvább a bünti (tipikus orbánista pótcselekvés miatt) De az átlag eus országhoz képest 1,5 feles a szorzó minden büntetésnél.
Az más kérdés, hogy bírói karunk a fenti kedvenceknél él a minimum dologgal. Tipik példa az olaszliszkai magyar agyonverők egyike sem kapott ténylegest (ahogy általában se) az erre beindult válaszolók-cigánygyilkosok- mindegyike, még vamzerspicli is annyit kapott -majdnem- mint az olaszliszkai elsőrendű.
Arról nem beszélve, hogy nálunk -de úgy általában kelet- európában- ” ne csak őrizd, gyűlöld is” a büntetés politika lényege még mindig (wellness börtönök a jobboldali radikálisok képzeletében/hazugságában létezik, itt ők hazudnak) Eleve a fűtés max 13 fok (ez régebben parancsba volt most már kivették az eu miatt) szóval egy téli reggelen a cellák be vannam párásodva, nyáron a napos cellák 40 fok felettiek a szockó időben épült betonkocka kótereknél maglódi út stb, a túlzsufoltság benne van a médiában, zuhany csak dolgozóknak, ott is max enyhén langyos víz , a híres/hírhedt “mákos”pufajka nem sokat véd az időjárástól (viszont amúgy jó anyaga van, amit hazai pamutból gyártanak a női elítéltek “nyalocsán) stbstbstb. Együtt siéltem osztrák bvssel (ott a bvs el tud menni síelni) mondta, hogy volt bejáráson sopronkőhidán/szombathelyen és, hogy milyen kegyetlen/durva. Mondom nekik, pedig ezek a leglazább/kényelmesebb helyek, pont azért mert átjártok, kiakadt.:)

Naooo
Olvasó
Naooo

Amelyik börtönből a cigány nyálas módon kigyúrva jön ki, az nem börtön, hanem luxusszálloda.

hunbagira
Újságíró

Elfelejted a kontextust. Gondolom, amikor másfajta jelzőket használtam más volt.

hunbagira
Újságíró

Balliberális média/véleményformálók meg agyonhallgatják (miután kiderült, hogy szar került megint a palacsintába nő volt itt is a bíró) illetve a gátlástalanabbak meg, félig elmesélve (így hazudva) a storyt hazudva őrjöngenek, mint murinai elv/faj?társnő..

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Azért nagyon kevés cikk tartalmazza azt a megjegyzést, hogy jön a másodfok, többségük úgy tesz, mintha ennyivel lezárult volna, ez is manipuláció. Az index beleírta a sajátjába, ez tény.

“A nyomozás során is mindössze annyit tudtak tényszerűen megállapítani a hatóságok, hogy a lányt B. dobta az aknába, ezért a bíró szerint B. Roland gondatlan emberölésben bűnös. Az ítéletet B. Roland és ügyvédje elfogadták, az ügyész azonban fellebezettt a gondatlan emberölés minősítése miatt és kérte a büntetés súlyosítását – mondta az Indexnek Balogh Adrienn, a Miskolci Törvényszék szóvivője. A fiatalember – a letartóztatásban töltött két és fél évre tekintettel– szabadlábon távozhatott, majdani jogerős ítéletébe pedig be kell számítani majd a letartóztatásban töltött időt. Az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik majd.”

https://index.hu/belfold/2020/03/03/szabadlabon_tavozott_csenge_meggyilkolasa_roland_borsodnadasd/

hunbagira
Újságíró

Mi tény? Hogy a fehér férfi gyűlölő zsidó ringyók és sikszéik a kormányt szidják…amikor egy komcsi vérbíró ivadék nőstény engedte el a herbalost.
Ha a kormány fellépne a bírói kar ellen ténylegesen, akkor ezek a skizófrén riherongyok vadul diktatúráznának, ahogy szoktak
Amúgy nalatok nőknél, tényleg alap a tudathasadtság?
Még valami “angidnál” kis majmok tényleg keményen akarnak fellépni.. szólok, ez nem nyugat- európa, itthon levágott fejük lenne a focilabda, egy polgárháború esetén (aminek mar nagyon itt lenne az ideje) nem véletlenül kellett a femennek is áttenni a székhelyét párizsba…

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Ezt a skizofrénezést most már befejezhetnéd, legfőképpen azért, mert még csak jól sem használod.
Tény az, hogy az index beleírta a cikkbe, hogy lesz másodfok, míg a jobboldali média nem igazán, így viszont alkalmas némi extra hangulatkeltésre.

hunbagira
Újságíró

De azt elfelejtette beleírni a zsindex- is-(ami a ballib lapok, legalja 444, 24 legalább részkérdésekben próbál objektív lenni, nem véletlenül olyanok alapították akik tudtak írni a régi indexnél, most már ott csak az alja maradt) hogy nő volt a bíró, a hatásvadász, hangulatkeltő, cikküknél.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Most több cikket is megnéztem hasonló ügyekben több portálon, mindenhol a várost emelik ki, hogy győri, miskolci, budapesti stb, nem azt, hogy hím- vagy nőnemű bíró. Az index is azt írta, Miskolci Törvényszék, ahogy a jobboldali sajtó is úgy általában.

De ha szerinted nem tisztázni a bíró nemét durvább hangulatkeltés, mint elhallgatni, hogy az ügynek még nincs vége, és úgy tenni, mintha ez jogerős ítélet volna, akkor én kérek elnézést. :)

Bazinga
Újságíró

“hogy nő volt a bíró”

Nincs ennek jelentősége ilyen fajta büntetőügyeknél, női és férfi bírók is szoktak enyhe vagy súlyos ítéleteket kiszabni, illetve igazságost vagy igazságtalant. Teljesen jogos az ügy miatti felháborodás, viszont hülyeség átesni a ló túlsó oldalára.

hunbagira
Újságíró

Ezt a magvas gondolatot a femcsi oldalakon oszd meg. (Nagyjából egész balliberális/kultúrmarxista media élén a génhulladék zsidó gyerekek által, gründolt zsindexszel)

Bazinga
Újságíró

A világért se szeretnék feminista lózungokat hajtogatni, de ha tudsz valamit, amit én nem, megoszthatnád a részleteket.

tomgal
Olvasó
tomgal

Ebben Bazingával értek egyet, igazságtalan ítéletet büntetőben hoz férfi, nő is.
Családjogi kérdésekben más a helyzet, ott a női bíró alapból sok esetben részrehajló.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ez a bíró engedte szabadon a 17 éves Csengét vízbe fojtó gyilkost!

https://pestisracok.hu/ez-a-biro-engedte-szabadon-a-17-eves-csenget-vizbe-fojto-gyilkost/

Naooo
Olvasó
Naooo

Nőknek konyhában a helye. Az egyik nem hal meg, a másik festett pofával máshol bohóckodik.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Örülök, hogy foglalkoznak a kilétével. Ha már eltávolítani nem lehet, legalább kísérje közmegvetés.

Naooo
Olvasó
Naooo

Az ilyet aztán nagyon érdekli a közmegvetés.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Az attól függ, mekkora dózisban kapja és kiktől. Az viszont nagyon szomorú, hogy a lány anyjának összeomlásáról mutogatják a fotókat mindenhol, akit amúgy is pszichiátrián kezelnek a történtek óta. Az áldozatoknak nincsenek személyiségi jogaik, méltóságuk? Tényleg fair címlapokra rakosgatni azt, ahogy félájultan, teljesen kikészülve végighúzzák a folyosón, miközben a gyilkos arcát illedelmesen kitakarják?

Naooo
Olvasó
Naooo

Ilyen a zsidó demokrácia, jó reggelt.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Az, hogy az áldozat anyját mutogatják mint egy vásári majmot, az minősíti a teljes médiát. Minden oldalról, kivétel nélkül.

rgs
Olvasó
rgs

Lássuk csak:
https://index.hu/belfold/2020/03/03/szabadlabon_tavozott_csenge_meggyilkolasa_roland_borsodnadasd/
“Mint kiderült, a 22 éves férfi azt mondta, valóban találkozott a lánnyal, azonban összevesztek, ezután pedig elváltak útjaik, később pedig, amikor pedig a vita helyszínen ismét látta, állítólag már ájultan feküdt. Ekkor a lányt levetkőztette, majd anélkül, hogy meggyőződött volna arról, K. Csenge él-e még, a testét elvonszolta az erdei ösvény vízelvezetőjének csatornájához, ahol leemelte a vasfedelet, és bedobta a lányt, aki végül megfulladt.”

Tökéletesen hihetetlen sztori, minden pontjában. Ennél kevesebbért is ítéltek el embereket az usában, pedig ők nem ilyen ‘citromjanik’ nyomozásban. Ott a dns az áldozaton, részleges beismerés, hiányos alibi, ellentmondó vallomások. Kontárok. Annyira megijedt hogy levetkőztette a lányt. Exem-faxom megáll. Lustaság fél egészség, mondja a bölcs, mi?

hunbagira
Újságíró

“Síkgyűlölködő” sameszai, meg ahhoz is hülyék, hogy tudják a szándékosság és a gondatlanság megállapítása- a legdurvábban beszabályozott bírói karnál (a magyar nagyon nem ilyen) is- a mindenkori ítélkezési szabadság része. De a bíróNŐcske nagyon bírhatja a véglényt, ugyanis “alászállt” a minimum alá, ugyanis az emberölés 5-30 vagy életfogytos…szóval, nagyon-nagyon méltányolható okot kellett találnia..és hát ebben az ügyben, nem tudom, hol talált..
Gazdaságisok többet ülnek…jó ők, konkurencia az “elitnek”.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Annyiból érdekesek most a reakcióitok, hogy máskor nem szoktatok az áldozatok mellé állni, de most a bírónő egyértelműen igazságtalan ítélete kiváltotta ezt. Ez a nő a sztoriban most megvethetőbb, mint a másik (férfi bíró esetén kizárásos alapon az áldozat lenne a fő bűnös). :)

Hunn
Újságíró

Te valamit alapvetően értesz félre a férfiak gondolkodásával kapcsolatban, SerialSlut, ha azt feltételezed, hogy ha egy férfi bűnt követ el, akkor megvédjük és felmentjük csak azért, mert az illető férfi, vagy hogy áldozatokat hibáztatunk pusztán azért, mert adott esetben nőkről van szó. Ez a fajta nemi alapú csoport-szubjektivizmus női tulajdonság.Hasonló jelenség a színesbőrűek esetében figyelhető még meg, ott bőrszín alapján. A fehér férfi kultúrájának ez nem része.

zgy001
Olvasó
zgy001

hunbagira
Újságíró

Nem (csak), a fehér férfi magatartásformajában, mindig megvolt az önvizsgálatra való hajlandóság. Ezt használják ki.
Állatias színeseknél és nőstényeknél ez nem játszik.
“Kurvák/niggerek, nem fliozófálnak..” :P A filozófia -is- nem véletlenül, a mi találmányunk.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

“Balfaszok voltunk, mert engedtük másoknak, hogy kihasználjanak, elnyomjanak”

Sok mocskos cigánytörök itthagyta a fogát.

“nem fogtunk össze, széthúztunk”

Öröm volt nézni az összefogást, mikor az ávéhások felkötve lógtak. Igaz túl kevés lógott, 100 ezer felkötött vörös demokratának jobban örültem volna.

“birkaként mentünk az idióták után mert könnyebb volt”

“Tapsolj kis kopasz, mert elvisznek.”

“nem hallgattunk az okosabbra”

Nagyon is hallgattunk Marschalkó Lajosra.

“Avagy: Mocskozzzzsidók / elnyomóhabsburgok / fuggerekrócsildok / összesküvésellenünk / mindenkinekmagyarföldrefájafoga / magyarokellenvanavilág”

Tények makacs dolgok.

“De a hitleri rezsim létrejötte is remek módon alátámasztja azt a híres önvizsgálatra való hajlamot – sikerült is a nagy önvizsgálódás (mocskozzzzzzsidók!!!négy!)”

Megvizsgálták kik a bűnösök és rájöttek a zsidók miatt bukták az első véhát.

“közepette megint sorban állni a pofonért és eljátszaniuk másodjára is ugyanazt a balfaszságot (nekimenni a fél világnak), mint előtte 2 évtizeddel.”

A fél, buta zsidószopó világ ment nekik. Fordítva ülsz a csődörön, de még lefővel is.

“De azért csak nem kéne azt gondolni, hogy a mi valagunkból süt a napfény.”

Ottó motor német, dízel motor német, wankel motor német.

zgy001
Olvasó
zgy001

Jinjangologus
Újságíró

Szociológiai kísérletként megnéznék egy Naooo-Csakszi meccset :)

Naooo
Olvasó
Naooo

Mindig ilyesmi a vége:

“Te meg olyan vagy, hogy ha az ember szóba áll veled, néhány mondat után nem érti, hogy miért áll le beszélgetni egy idiótával. Szóval a továbbiakban ne fárassz, mert nem olvasom el.”

hunbagira
Újságíró

Értjük zombi, rothschildok sameszaik (élükön az amerikát igazgató rockefellerekkel és európát igazgató sorossal) nem léteznek.
Kínaiak: kurvákat és niggereket említettem.
1vh: a marne-i csodát/tragédiát okozó hentsch ezredes ezért van bukarestben eltemetve(ahogy a mi katonát látni nem akaró linderbélánk nandofehérváron) es síremlékén valami “furcsa véletlenségből” nem kereszt, még csak nem is valami germán pogány szimbólum szerepel, hanem dávid-csillag és szabadkőműves szögmérő. :)
2.vh barbarossa: ez ügyben már a hivatalos történetírás is elfogadja, hogy ez egy megelőző csapás volt (többek között ezért volt, az első hónapokban ennyire elképesztően sikeres, támadó csoportosítást felvenni akaró vörös hdset kapott el “letolt gatyával” ahogy a katonai/férfi szleng mondja)
Tudod “a holnapra nemzetközivé levő világot” nem békésen kivárni akarták.:P ahogy most a kultúrmarxisták sem.
Usa hadüzenet: ez hiba volt, igaz addig már usa számtalanszor sértette meg a semlegesség elvét, a jenkigringo kísérő rombolók, már rég ölték egymást a német u-bootokkal. De hitler ott idegből cselekedett, az tény.

hunbagira
Újságíró

Könyvnyomtatás: az emlékeim szerint gutenberg és német. Bar nem tartom kizártnak, hogy kína is megcsinálta, egymástól függetlenül. De egy szó mint száz, a mai ipari civilizációt képező találmányok az mind a fehér férfié. Nemcsak a belső égésű motrok, hanem az egész villamosipar, az atomipar, stb.

Naooo
Olvasó
Naooo

De dicsekedj a tudatlanságoddal.
Na ugye.
Így van, a szovjetek támadtak rájuk, épphogy sikerült megelőzniük őket. Az usa már rég benne volt nem hivatalosan a háborúban, csak formaság volt az egész.
Kína Ázsia zsidója mindig mindent lopott, régen se volt ez másképp.

Alter Ego
Szerkesztő

“Kína Ázsia zsidója mindig mindent lopott, régen se volt ez másképp.”

Nekem úgy tűnik, hogy inkább a világ Robin Hood-ja. Valóban lopnak technológiai titkot, szabadalmat, lemásolnak terméket (reverse engineering)… de aztán fillérekért teszik közkincsé. Kína a technológiai fejlődés és az új technológiák terjedésének a motorja. Nélkülük tizedannyira gyorsan fejlődne a világ. Szerintem nem lehet a jelenkori szerepüket egyoldalúan megítélni…

Naooo
Olvasó
Naooo

Valóban fillérekért, annyit is ér.

common man
Olvasó
common man

Én nem értek ezekhez a feltalálásokhoz de a villanyos motort csak a négerek találták fel nem?

hunbagira
Újságíró

:)))

common man
Olvasó
common man

Papír, selyem, iránytű, porcelán, könyvnyomtatás, lőpor, ecset – kínai.

Ők állítólag meg mindent a hunoktól tanultak.De azok meg nem is voltak.

hunbagira
Újságíró

A 2 kínai filozófiai iskola, hogy aránylik a több tucat antik-hellén göröghöz? :)

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

“Párizs elfoglalása egyrészt még nem jelentette volna a háború megnyerését.”

De.

“Más kérdés, hogy eközben nyugaton cseszekedni eléggé problémás volt”

Anglofrencsek üzentek hadat a felpangált lengyelek miatt, szét kellett csapni a pofájukat, különben szovcsi támadás alatt egyből támadtak volna. Én mondjuk dönkerknél hatalmas mészárlást csináltam volna és lendületből lerohanni szaros világkalóza angliát, amíg dzsugasvili nem kap észbe.

“Leningrád elfoglalása helyett (2 napra voltak a várostól, folyamatosan visszavonuló oroszok sarkában, akik semmibe nem tudtak volna kapaszkodni”

Ömlött szovjetbe az usa ellátmány és haditechnika. Na ugye, hogy csak formaság volt hadat üzenni a világbűnöző usának.

“Emellett ha megnézzük, Kína éppen most húz el mellettünk”

Aki kapzsitalistának áll aztán csak pislog, mikor bedől az egész.

“Szerintem kitalálod, milyen származásúak voltak…”

Ezek szorították ki a tanulásból a magyarokat, már rég nem ilyen primitív szinten lennénk, mint manapság, ha a határon lelőtték volna a zsidó migránsokat.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Te hisztizel.
Aszonták a lengyelek Berlinben lesznek. A szovjetek meg csak akkor támadtak, mikor a németek már elintézték a hőzöngőket, fostak megverik őket még a lengyelek is.
Mi baj a terjeszkedéssel, nekünk már rég a Kárpátok túloldaláról is le kellett volna söpörnünk a csőcseléket. De ilyen világuralomra eddig csak a zsidók törtek, monjuk mindig azzal vádolják az ellenfelük, amiket ők követtek el.
A nácizmus sose bukott meg, a kapzsi kapitalisták beszartak, mert buktak volna, erre fellázították a fél buta világot az igazság ellen.
De sikerült, az angolok ki voltak fektetve, már csak partra kellett volna szállni.
Szóval szerinted is ki kellett volna irtani az angolokat? Milyen kapitális vagy te?
Dehogy akkor, már rég nyomták a cuccot, ne higgy a csak ekkor meg akkor meséknek.
Persze túlélték, mer nem kellett senkinek a fos országuk az ópiumárus zsidókon kívül.
Kínát már tönkrebaszták a tenyésztett vírussal, sose állnak fel.
India egy szar, sose volt birodalom.
Kína nem ráz meg semmit, még vietnám is elpicsázta.
Te picsogsz itt mindig a kapitalistabűnözők érdekében.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Az usa már rég azon agyalt hogy kéne beugrani a háborúba. Nem sokat értesz te a valódi történelemből.
Az angolok le voltak nyomva.
A szovjetek is le voltak nyomva. Az imádott háborús bűnös kapitalista usád rohant az igazság ellen iránon át a kommunisták segítségére.
Fáj, hogy Hitlerről még 1000 év múlva is beszélni fognak, te meg örökre senki maradsz?
Te hisztizel sírsz picsogsz, véded a védhetetlent.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Te nem értesz semmit, mert buta vagy.
De bizony lenyomta őket a Luftwaffe. Elfoglalja angliát dzsugasvili egyből hátbatámaja. Nem értesz a törihez, ez van.
Te mindig is rinyázó picsa voltál itt, kapitalista kizsákmánylásért rívó nyomi.
Hitler nélkül ment volna tovább a vejmári szenny, az ami most van megint.
Mit vernyogsz itt ennyit? Besültél megint.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Úgy legyőzte, mint a sicc. Felesleges tagadnod a tényeket, égsz, mint a rejsztág.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Te erőlködsz zombiszülő.

Jinjangologus
Újságíró

#freecsakszi

common man
Olvasó
common man

Jobbról balra írtak vagy balról jobbra? Milyen nyelven?

Taki
Olvasó

Az a hihetetlen hogy még most is képesek belátni a gonoszkereszténypatriarcháliselnyomás kritikáját amikor lezajlott a nagy Iszlám ébredés, és a könyvben, filmen leírt szörnyű utópiát toronymagasan múlja felül brutalitásban, és szörnyűségben az iszlám fundi valóság és hétköznapok., jazidi rabszolgákkal, véres brutális büntetésekkel, nők zsákban és minden tekinteben rabságban tartása, stb. De azt valahogy képtelenek észrevenni, sőt.

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Mert ki fog majd tényleg szülni pl. ehelyett a falig jutott 37 éves tehén helyett? https://www.origo.hu/teve/20200305-kiraly-linda-16-eves-kora-ota-most-eloszor-szingli-tv.html

tomgal
Olvasó
tomgal

Már nem tehén…de a többi stimmt. (az utolsó képeken már egész jó nő )

https://femina.hu/hazai_sztar/kiraly-linda-lefogyott-2019/

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Most is tehén, csak kisebb tehén.

tomgal
Olvasó
tomgal

Ez “bika-ízlés” kérdése :)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ízléstől függetlenül, ez egy objektív tény, hogy egy tehén, az tehén, az más kérdés, hogy van, aki a tehenet szereti, de attól még a tehén tehén marad, ezen nem változtat az, hogy szeretik-nem szeretik, kívánják-nem kívánják és így tovább.

Sötétben minden tehén….tehén.

common man
Olvasó
common man

A szépet nézzétek a haja nem rossz.Nekem inkább az a nemtudommilyen Kriszta kéne azokközül akik a képen vannak(még így fogyás nélkül is)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Stipi-Stoppold le…

common man
Olvasó
common man

A haját? Lehet ilyet csinálni? Nem vagyok én fétisiszta.

kerhani2
Olvasó
kerhani2

Annak csak örülni lehet, hogy ez nem fog szülni. Ilyenekre nincs szükség.

common man
Olvasó
common man

Lehet örökbe fogadni…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Purdékat…..

hunbagira
Újságíró

Zombi! Mert, ugye a finánckapitalizmus haszomélevzői nem más emberek kirablásából szedik össze az alaptőkét (szallóige az első garasokról :D) vagy úgy folyamatosan az egészet.
Angolszászoknál a számodra eszményi korszakukban, amikor nem volt szociális rendszer, viszont voltak bekerítések, adósbörtönök és kamatoskamatok (itt felhívnám a figyelmet, hogy a gyarmatosítás nem más népek kirablásával/megnyomorításával kezdődött, hanem a sajátukkal-már amennyire az elzsidósodott angolszász/francia “elitet” davidricardoval és rothschildokkal az élen és az átlag germankelta exjobbagyot egy népnek tekintjük, és ez még most is folyik rendületlen- . De a még eszményibb területeden észak- amerika, amely eleve az indiánok földjeire és hulláira települt.
Ebben tökéletesen igaza van naoonak, hogy a finánckapitalista plutokrácia és a bolsevizmus. Két egylényegű zsidó rendszer, amit a gojok a kirablására talált ki ricardo és marx, rothschild megrendelésre.
Ugyanis zombi minden utópiának a kerékkötője az önző gén által programozott emberi restség/lustaság/mohóság/rátartiság. Ami a zsidajokban különösen erős.
Viszont, hogy ezt ráhúzod, a feminizmus/antifeminizmusra egyszerű hazug-csúsztatás. Ugyanis a fehér férfi, ahol előnyben van a nőkkel szemben, ott egyszerűen a munkája miatt, nem a nőkkel szemben valami erkölcstelen/jogtalan/igazságtalan magatartása folytán. Ez amúgy a femcsik undorító hazugsága.
Egy nőt sem akadályoznak, hogy elmenjen banyamernöknek, megcsináljon egy búvár, alpinista tanfolyamot és elmenjen egy északi-tengeri olajkútra havi 20.000 eurokat kereseni…
Ellenben, ahol ők vannak előnyben…:)
Viszont a kamatoskamat és az államosítás egyéb visszaélés az erős akadályozó tényező. És a nácik népi vonala (röhm sa), pont ezt az akadályozó tényezőket akarták kiiktatni, hitler viszont kiegyezett, a story többi részét ismerjük.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

A finánckapitalizmus a te szeretett rablógazdaságod.
Az internacionálét a milliárdos bajnai haverod szokta.
Nem bizony, annyira betegesek, hogy hatalmat akarnak arra, lenullázhassák bárki beültetett csipjét egy gombnyomással.
Zsidók által csinált mesefilmet linkelsz? Na ez a lol.
Úgy felverték a lakásárakat a zsidók, hogy csak hitelből tudjon az átlagmagyar venni.
Bankároknak nincsenek saját javaik, mindet lopták.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Érveid nincsenek látom, mondjuk eddig se nagyon voltak.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Elvtársak kommunisták és kapitalisták között vannak.
Mivel neked nincs, ezért vethetem nyugodtan.
Még ezt se érted?

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Minden kapitalistának elvtársa a vörös kapitalista.
Beégtél újra.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Le vagy eresztve, mi?

hunbagira
Újságíró

A fanatikus,” utópista” számára soha nem az ideológiában lesz a hiba, hanem az “elhajlókban”
a “szabotőrökben”. :D. Amikor komcsikkal vitatkozom lényegileg, nekik is ez a mondanivalójuk zombi, mint neked (ebből is látszik, hogy egylényegűek vagytok :D) hogy nem az ideológiában volt a hiba, hanem a rejtett a “kapitalista-fasiszta” “tendenciákban”.
De most sokkolni foglak, tulajdonképpen igazatok van. (Neked és nekik is) Kiegészítve azzal hogy ezek az “elhajlások, rejtett tendenciák” nem más, mint az emberi ösztön, és néha napján az erkölcs. Amit kihagytok a képletből (ismételve magam)
Kamat: tudod ezzel az a probléma, hogy megöli a versenyt es a munkát. Ahogy minden parazita -eufemisztikusan “passzív” jövedelem.
Mondjuk most már, tényleg nem tudom, milyen rendszert szeretnél. Mert eddig úgy tudtam, hogy az észak-amerikai “bevállalós- becsületes” jó értelemben vett vadkapitalizmus a kedvenced. Erre most elkezdted védeni a monopol, spekulatív, parazita finánckapitalistakat (te narratívádban szocialistákat)
Film: most komolyan egy humorosnak szánt (már amennyire egy davajgitáros, pufajkás, alkoholis zsidóproli az lehet)szoci, propaganda, filmet ajánlasz, te a kapitalista? :D ultima rationak.:D. Komolyan ennél még a szintén akkor gyártott egri csillagok is hitelesebb lenne, mint katonai szemléltető film. :)
Zsidók: igen a hatalomból és annak koncentrációjából soha nem elég. Elő példa, amit eddig is állítottam.Ráadasul még mindig nem valósult meg az ábrahámnak, mózesnek, dávidnak tett jahvei géret teljesen, hogy a világ minden népe őket szolgálja, rotációban jeruzsálemben. Burkoltan igen, de még nyíltan nem szarhatnak a szánkba…odáig még nem sikerült elszolgásítaniuk a többséget (vannak már ilyenek, evangéliumi cionista szekták, prostik) de a többség gyomrának ez még sok.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Minden kapitalista egyben kommunista is, nemzetközi kommunista.
A kapitalistademokrácia és a kommunizmus az egylényegű, vedd el a nem zsidótól a legtöbbet, és add a zsidónak.
Ehhez képest a szocialistáid nagyon könnyen kapitalisták lettek. Na látod már, hogy egy brancs? Vagy tovább dugod homokba fejed?
Neked a kizsákmányolással nincs bajod, ezt is tudjuk.
Eddig még minden demokrácia és kapitalizmus megbukott, mivel élősködő. A nácik meg olyan rendszert csináltak, amitől befostatok és végigjajveszékeltétek a világot.
Maszlagokra hivatkozva veszik el a kapzsitalista zsidók a fehérek pénzét. Bukni fogtok, így van.
A kamat jobban pusztít, mint egy világháború, sose lehet visszavizetni, mivel kamatra is kamatot tesznek. Jártál te egyáltalán matematikára? Vagy hippiskedtél a suli mögött?
A kapitalizmus lényege a rablás. Megszünteted a céged, bottal ütik a nagy felelősök nyomát.
A bankár nem fektet be, csak ír pár számot a gépbe, meg nyomat színes papírt.
A hitel csak nyomorúságot eredményez.
Te véded a parazita bankárt körmödszakadtáig.
A tehetséges termelőt a parazita kapitalisták kinyírják, mivel konkurencia. Ezt is buktad.
Valami idiótább elnevezést nem találtatok a zsidódemokrácia2 helyett?
Véded a bakárokat, hiába is tagadod. Onnan kapod a pénzt?
De a bank bármikor módosíthat, még a kurvia is megvédi őket.
Ha bedől a bank, akkor a zsidók elszaladnak a pénzzel.
Egy bankcsőddel többet kaszálnak, mint bankalapítással.
Dehogynem tehetik, bármikor megtehetik a kapitalizmusban.
A kapitalizmus a monopóliumokat növeli.
Kamu film, tuti amatőr színészekkel, átverés.
Ez nem kritika, csak a belpesti gettótévések munkásgyűlölete.
Még annál is több.
Sok butaságot hiszel, ez már eddig is kiderült.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Ha nem érted te vagy az értelmetlen.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Az érintetlen kapitalizmus viszi nyomorba az embereket. Az elpusztított kapitalizmus meg Madeirára nyaralni a munkásokat.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Felébredtél végre a kapitalista butaságodból? Helyes.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Te nyomod itt a szocialista raboljuk ki együtt a kapitalistákkal a világot propagandát.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Mi van bankárok csicskája? Fáj az igazság?

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

De te vagy a bankárok csicskája.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Nem, mert te.

Jinjangologus
Újságíró

Metafizikailag azért helyes a megállapítás, mert a libertárianizmusban csak a férfias erények érvényesülnek. Ami jó dolog, de önmagában asszimetriát okoz. A komplementer nőiességnek nyoma sincs, helyette egy buta “NAWALT” stratégiát szorgalmaznak (avagy férfilelkű nő). Ez nem kötelező (mivel libertár…), de “elvárt”.

Azért szükséges a hagyományos családmodell, mert ott NŐ is van. Nem egy férfiimitátor nőstény.
Egy “anarchistától” meglepően bölcs következtetés.

zgy001
Olvasó
zgy001

Jinjangologus
Újságíró

Elméleti szinten semmi kivetnivalót nem találok a mondandódban.
Logikailag és érzelmileg egyaránt erre hajlok magam is: kényszerítésmentes, a természet törvényei által “kiosztott” nemi szerepek szimbiotikus együttműködésére.

Ugyanakkor, gyakorlati szinten mégis ott van az a (terjedelmes) fejezet, hogy egy libertárius nő továbbra is inkább a férfiimitátor szerepet tolja. Ezeket nevezem én “antifeminista-feministáknak”. Mert hát milyen libertárius állampolgár az, aki mástól várja a segélyt?
Nőként is követni kell az ideológiát, sziklaszilárd és szuverén egyén kell lenni.

Lásd Karen Straughan-t.
Oké: segíti az “ügyet”. Egyetértek.
Szorgalmasan csépeli az álszent, kvótázós tünti-bandákat. Szuper.

De NŐKÉNT vajon mennyit is ér?

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

A vörös szocialistáid mind államkapitalista bohócok voltak.

Jinjangologus
Újságíró

Nincs vita a fentiek tekintetében sem. Viszont párhuzamosan mindezekkel léteznek olyan téveszmék, melyek a gazdasági-politikai irányváltásokat is túlvészelik. Olyanok, mint a jól mutálódó vírusok. A feminizmus jó példa erre. A “változatlan gén” a férfiimitáció. Szerintem is lassacskán “kikopnának” a történelem színpadáról huzamos éles versenyben, viszont okosabb lenne megsporólni néhány évtized fölösleges káoszt :)

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Van itt egy kis baki a logikában, ugyanis a múltban azért csatlakozott a nő a férfihez, és aztán ez a férfi lett neki az „ura”, mert anélkül jó eséllyel éhen halt, és/vagy kiközösítették. És ez bizony kényszer és nem önkéntesség. A patriarchális rendszer tudatosan soha nem jön létre és még kevésbé fenntartható önkéntes alapon, csakis kényszer hatására.
Szépek ezek az álmok a „drasztikus lépésekről”, hogy a nők harmadának csökkentjük a fizetését, a másik harmadát kirúgjuk, és nem, vagy jóval kevesebb nyugdíjat fizetünk nekik, csakhogy ezek közül bármelyik pedzegetése hallatán a férfitársaid lennének a legnagyobb ellenségeid, még nem is a nők.
Lehet a realitástól teljesen elszakadva légvárakat szőni, az összes incel meg hasonló szerencsétlen is ezt csinálja kínjában, csak épp elfecsérelt idő és energia.
Amíg a nőnek van választási lehetősége, addig ez nem fog működni, mert amint nyilvánosan (akár csak csak elméletben!) felveted ennek a korlátozásnak csak a lehetőségét is, felkoncolnak és nem a nők, hanem a nemtársaid.
Próbálj kampányolni, hogy elvegyék a nők szavazati jogát…….

hunbagira
Újságíró

És megjött a másik a szélsőség, a mi jó öreg csaxink. Aki szerint a világot nem mozgatja más, csakis az ösztönök (azok között is, a legrövidtávúbbak, a legtalmibbak) Nincsen más, mint a teljes nihil…
Figyelj, ha felvilágosítod az incell “dezsőkét”, hogy “dezsősködéssel” biztos nem jutsz pinához, de “redpilleskedéssel” van egy hangyafasznyi esélye, akkor melyiket választja?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Világosítsad, redpilleskedjenek, hangyafasznyi esélyeskedjenek dezsőkék, legalább a lelküknek jót tesz, hogy ők mindent megtesznek:), aztán meg fotelhuszárként x év elteltével osztják a sok games észt, még mindig 0 pinával. Valamivel nekik is el kell ütni az időt, legalább nem lövöldöznek/terroristáskodnak meg radikalizálódnak, hanem másik “kék madarat” kergetnek……

Mottó: cúnya, cúnya világ…….
Hashtag: #feminista kondicionálás, #háttérhatalomösszeesküvés stb.

hunbagira
Újságíró

Már délelőtt is ennyire ideges vagy hogy 3Xos nyomtad meg az entert. :D
De itt vagy, te aki beleveri az orrát…dezsőké(k)nek. A bajnok…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

???

hunbagira
Újságíró

Arra gondoltam, hogy itt vagy nekünk te a másik csöves, aki azzal próbál kétes dicsőségre szert tenni, hogy a sorstársát rugdossa.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Minek püfölöd a bábjaidat?

tomgal
Olvasó
tomgal

Ez bizony-akárhogy is csűrjük csavarjuk- pontosan így van. Én sem értem,hogy ezeknek az utópisztikus filózásoknak mi értelme van.(persze elméleteket lehet gyártani,csak minek ?) Konkrétan világégés kellene hozzá (COV-19-nél nagyobb) ,hogy a nők rákényszerüljenek arra,hogy egy férfihoz csatlakozzanak.

common man
Olvasó
common man

Lehet a realitástól teljesen elszakadva légvárakat szőni, az összes incel meg hasonló szerencsétlen is ezt csinálja kínjában, csak épp elfecsérelt idő és energia.

Mi a te javaslatod? Mit csináljanak a felszabaduló idejükkel?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Mit csináljanak a felszabaduló idejükkel?

Kössenek, varrjanak, cserélgessenek receptet, szidják a világot, a nőket, zsidókat, háttérhatalmat stb., és közben meg sírjanak, ríjanak, követeljék, hogy nekik márpedig biztosítsanak nőt, fetrengjenek az áldozatszerepben és várják a mannát, amit a sültgalamb fog a szájukba repíteni….. És ha még mindig marad fölösleges idejük, akkor csatlakozzanak hozzád és tegyenek fel ilyen kérdéseket.

hunbagira
Újságíró

A kisstílű, csöves, szardarab csak fikázni tudja a sorstársait
Nah hess csöves, dobok egy huszast.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ne ugrálj, te börtönbizniszes szalonnáci, nyalogasd a büfédiplomáddal a söpredék sorstársaidat és rinyáljatok együtt.

hunbagira
Újságíró

Szájkaratés, kis gnóm köcsög…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Szoptassad a védenceidet, parazita.

Naooo
Olvasó
Naooo

Ja, nincs is háttérhatalom, minden csak ahogy esik úgy puffan történik, oszt így lettek a rócsildékból fedtulajok teljesen véletlenül, nem is értették hogy lehet ez.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Az a szocialista kapitalista.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nevezheted aminek akarod, de aki nem retardált, az nehezen veszi be, hogy a kényszer az szimbiózis, nem az, még az egymásra utaltság sem szimbiózis, hanem külső, nem egyik által vezérelt, hanem külső körülmény által kikényszerített.

Konkrétan hogy gondolod a szocialista rendszer megszüntetését?

A feminizmus egy atavisztikus ösztön, annak pusztulása az emberiség pusztulásával jár együtt, ráadásul semmi köze a szocialista rendszerhez.

Esther Vilar példákon keresztül egyértelműen bemutatja, hogy egy férfi ösztönösen feminista.

Mindig a nőt helyezi előtérbe, még akkor is érte küzd és gyakorlatilag képes feláldozni mindenét, ha 100%ig biztos abban, hogy soha, ezért, semmilyen viszonzást nem fog kapni.

A felhőztetett férfiak nem agymosás miatt vállaljánk önként a szopóágat( hacsak az agymosásba nem számítjuk bele a saját reményeikből felépített, a valóságtól teljesen elrugaszkodott kártyavárat.)

Elgondolkoztatok valaha is azon, hogy ha annyira rossz a férfiak nagy százalékának, akkor mégis, miért nem hajlandóak ezt belátni ezt? Hogy tényleg ennyire vakok és hülyék lennének?

Vagy, ha nagy nehezen, de mégis sikerül, és a felismerésem már túl vannak, akkor miért akadnak el szinte mindig, és a racionális tudásuk ellenére továbbra is, „vészhelyzetben” miért ugranak automatikusan, és segítenek bármelyik nőn , bárhol és bármikor?

Mert ilyen a természetünk. Mert azok a férfiak, amelyek nem ilyenek voltak, azok kiszelektálódtak.

Az egyszerű választó meg egybites, nem igazán érdekli a valóság, és nem racionálisan, és főleg nem a pillanatnyi érdekei alapján dönt, hanem az alapján, hogy kinek szurkol , hogy melyik csapathoz tartozónak érzi, vallja magát.

Ha nem igy lenne, akkor rég keresztre feszítette volna már az összes politikust a “nép”, vagy a saját tábora, azt, aki nem azt csinálta, amit a kampányban megígért.

A 2006-os öszödi beszéd után egyetlen szocira szavazó sem pártolt el a bohóctól, hanem úgy oldotta a kognitív disszonanciáját, hogy meggyőzte magát, hogy „igazságbeszéd” volt

A másik oldal sem különb, bármit ígérhet az ellen, a saját hitét nem fogja megingatni semmilyen szar, amit a saját politikai vezetői követnek el.

Ahogy egy fradi drukker mindig kitart a csapata mellet, bármit csinál, soha nem fog az újpestnek szurkolni, pláne közös meccsen, maximum nem megy el rá, ha nagyon haragszik a csapatára, de soha nem fog az egymás elleni mérkőzésen az ellenfélnek szurkolni, segíteni, semmilyen körülmény között sem.

Ez is emberi tulajdonság.

Az meg külön pikáns, hogy létezik-e olyan politikus, amelyik nem tolvaj?

Amelyik nem él (vissza) a pozíciójából, hatalmából származó előnyökkel?

Aki nem utasítja vissza, ha különleges személyként kezelik?

Aki nem fogad el semmit fizetség nélkül?

Aki nem él vissza a hatalmával, befolyásával?7

Amelyik nem opportunista?

Aki nem különbözik egy hajléktalantól, ha pl. ugyanabba a kórházba kerül mindkettő, ugyanazzal az egészségi problémával?

Ha létezik ilyen, akkor az az új Jézus, amiből én nem látok egyet sem szaladgálni közöttünk, de a világ más részén sem gyakoriak.

Miért nem bírtok leszakadni az elképzelt ideális világotokról, amit az emberi természet soha nem enged megvalósítani?

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

A kapitalista bankárok kitartott kurvái a demokrata politikusok.

common man
Olvasó
common man

Te zombi ha tényleg akarod ezt a liberdandizmust miért nem csinálsz pártot? Úgyis űr van, az emberek vágynak valami másra valami újra.Ha elmagyarázod ,hogy mit akartok,úgy ,hogy azt még meg is értik még akármi is lehet.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Közröhej?

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Mert csúnya zsidó az a kapitalista is?

common man
Olvasó
common man

Kéne egy karizmatikus vezető aki elmondja a köznépnek érthetően , magával ragadóan.Mint mondjuk… nem tudom,,Vlagyimir Iljics..?..

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Te mikor szülsz már ennyi rívás után?

Deadpool
Újságíró

“Hát ha a finánckapitalizmus alatt a szocializmus mai verzióját érted, akkor nem vitázom a felvetéssel.”

Engem érdekelne, hanyadik szektás gyűlésen derült ki, hogy még mindig a cocializmusban élünk… És, meglepődtél vagy sokkolódtál; vagy mindig is tudtad a nagy ‘igazságot’? :D

“Mi van? Jól értem, hogy azt mondod, az államosítás és a kamatos kamat a gond?
Lássuk:
– Ha betiltod a kamatos kamatot, akkor éppen az államnak adsz hatalmat.
– Ha nem tiltod, akkor nem.”

Azt azért elárulnád, hogy miféle plusz hatalmat adsz az államnak, és hogyan, amit egyébként a kamatos kamat engedésével nem kapna meg? :)) Őszintén érdekelne, te kis kamugép. :D

“NEM KÖTELEZŐ HITELT FELVENNI.”

De a népet lehessen átbaszni, a legkülönbözőbb módokon is. Ez Istenadta jog, járjon minden szélhámosnak és takonygerincnek, aki nem tisztességes munkából akar élni… És természetesen automatikusan az ügyfelet kell hibáztatni, ha fizetésképtelen (önhibán kívüliség nálad kizárt):

“Amikor valaki hitelt vesz fel, amit nem tud (akar) visszafizetni, akkor voltaképpen egy parazita módjára élősködik a mások által megtermelt javakból. Ha meg erre jön később a hiszti, hogy ‘engemelnyomnak’, az semmiben nem különbözik a feminista hisztitől.”

Az gondolom, fel sem merült benned, hogy ezek a bankok pont az emberi tudatlanságot és kapzsiságot használják ki, akik valójában paraziták, azok sokkal inkább a bankok, ill. akik még az ő oldalukra is állnak. :)) Egy neolibsi agitátor veszett el benned, zombi. :D

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Full kapitalizmus van, a legmocskosabb vadkapitalizmus.
Na ugye, hogy a vörösök is kapitalisták? Vörös kapitalisták.
Neked hülyeség a nézeted.
Felelősség nélkül ígérgetni svájci frankot, mi?
Mennyit picsogsz még a bankár uraidért?

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

A demokrata államot rég megvették a kapitalista bankáraid.

Deadpool
Újságíró

Mi az hogy az emberektől? Az állam képviseli az embereket, azért hogy az embereknek ne kaszával és vasvillával kelljen vonulni a bankok elé.
Sanyi bácsinak meg biztosan sok esélye lenne egy állig fegyverzett biztonsági csapat ellen…

Hazudsz zombi, ha nem lenne állam, még ennyi felelősségre vonás sem lenne, mint ami most van.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Miért rinyázol teletorokból a kizsákmányoló kapzsitalizmusért? Vettél részvényt a tőzsdén?

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Talmud meg a polcon?

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

10-es skálán mennyire szoktál büdös lenni?

zgy001
Olvasó
zgy001

Deadpool
Újságíró

És akkor nem élünk szocializmusban. Aha… Mesélj még! :)

És ez a kis lista mire volt bizonyíték, zombi? Arra, hogy demagóg vagy? :DD Ezt már tudtuk.

“Kapzsiságot??? Mik vannak?! :)
Meg kihasználják? Mit?
Odamész, aláírsz valamit. Egy embernél, férfinál (tudom, nálad ez ismeretlen fogalom) a szavad érték. Amire a szavad adod, azt betartod. Ha nem, akkor nem vagy férfi. Te, mint parazita ezt persze soha nem fogod felfogni, mert inkább rinyálsz, mint a fürdős kurva, hogy állam bácsi segítsen, ha éppen balf@sz voltál. De ettől férfiaknál még így mennek a dolgok. Nem véletlen mondom, hogy az elnőiesedés a társadalom igen sok területén megvan. Itt is. Felelősség nélkül aláírni valamit, felelősség nélkül ígérgetni valamit, az egy tipikus női mentalitás. Utána meg menni állam bácsihoz, hogy mentsen meg a ‘gonosz csúnya elnyomóktól’, megint csak női mentalitás. A te mentalitásod, ahol most éppen a rinyáló, felelősség nélküli élősködőket támogatod.
Szóval kis hisztis parazitám: Kár a gőzért.”

Blablablaaa… Annak szenteltél egy novellát, hogy lejárass, de nem látom az érdemi választ, zombika, megint csak azt spóroltad ki. :) Én készséggel belátom, ha egy elnőiesedett balfasz vagyok, akkor ha azt be is bizonyítják, te viszont csak ideszartál egyet minden ok nélkül. Az állam nem azért lett kitalálva, hogy a fürdőskurváknak legyen kinek rinályni, Pinokkió. Az az eshetőség pedig továbbra sem merül fel benned, amikor a multi vágja át az egyszeri parasztot – mintha az fogalmilag kizárt lenne. A multik becsületesek, éppen erről híresek…

De akkor válaszolok neked én, hogy mindenki lássa, mivel akarod hülyíteni őket: ;)

“Mi van? Jól értem, hogy azt mondod, az államosítás és a kamatos kamat a gond?
Lássuk:
– Ha betiltod a kamatos kamatot, akkor éppen az államnak adsz hatalmat.
– Ha nem tiltod, akkor nem.”

Az államnak a “hatalma” ebben az esetben az, hogy ha valaki kamatos kamatot vet ki, akkor megbünteti. Te meg éppen ettől akarod megfosztani. Az állam egyik alapvető funkciójától: hogy megvédje a saját állampolgárait, pl. a multiktól.Félreértés ne essen: arról van itt szó, hogy lebontjuk a jogot, hogy a multik még hatékonyabban tudják kizsákmányolni az embereket, még nagyobb ütemben tudjanak gazdagodni. Épeszű ember ilyet nyilván nem akarhat magának. Ez egy kész átverés. És 10 fogorvosból 9 szintén nem ajánlja… ;) Te vagy ennyire mélyen hülye vagy, hogy ezt nem látod át, vagy pontosan tudod mekkora szélhámosság, és valami szektás balfasz vagy, aki önkéntes prófétát játszik itt; aztán ha befuttok, majd osztoztok a koncon a parlamentben. Inkább az utóbbit nézem belőled. Esetleg egy kicsit mindkettőt. Ecseri Áron esetleg nem rokonod? :D

“De a népet lehessen átbaszni, a legkülönbözőbb módokon is.”
??? Hát nem tudom. Ha te így gondolod… Nekem más a nézetem.

Persze-persze, neked más a nézeted, zombi. Csak épp megindokolni felejtetted el. Ismét. Te kis hazugsággyáros… :DDD

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Rinyálsz, hogy a nácik picsán rúgták a kapitalistáidat?
Kapitalisták és a bankáraik a legnagyobb élősködők.
A kapitalista multijaidnak adják a kiszesekből lett demokratáid. Egy brancs vagytok ti mind. Te szocialistakapitalista.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Picsán rúgták.

Deadpool
Újságíró

“Hát a te IQ szinteddel nem várható el, hogy megértsd.”

“Nem lep meg. Hiszen ostoba vagy.”

“Mégis elég jól toljátok, parazitám!”

Mi a baj, zombi? Iyen hamar felpiszkáltam azt a méretes egódat? :DD Azért ne vedd ennyire a szívedre, lesz ez még rosszabb is. ;)

“Ti hisztiztetek, hogy állam bácsi tolja a popsikátok alá az egészségügyet, ahelyett hogy te magadnak fizesd (önállóság-felelősség nuku), meg hogy te magad segítsd az embertársaidat (szociális érzékenység nulla).”

Ki az a mi? Mindenki (szoci) aki nem a 2-bites utópiádban hisz? A kérdés költői… A “segítsd embertársaidat” fejlettebb, szervezettebb formája éppen az egészségügy, zombiagy. Vicces, hogy pont te beszélsz szociális érzékenységről, éppen te akarod az egészségügyet lebontani, nem én. :)))

De akkor térjünk is rá a szociálisan érzékeny zombi ‘szociális érzékenységére’:

“A külvilággal folytatott harcban nem lehet helye a ‘szeressük a másikat is’ felfogásnak, az érzelmeknek, mert minél inkább jelen van, annál inkább elveszünk. Ott valaki vagy ellenség, vagy szövetséges.

És a másik segítése (szolidaritás) sem úgy működik odakint, hogy ‘mindenkinek jár’, hanem úgy, hogy ‘adhatunk, ha jónak látjuk’.”

“Ti hisztiztetek, hogy állam bácsi tolja a popsikátok alá az egészségügyet, (…) Mint egy tipikus parazita.”

“Ha X és Y önként elhatározza, hogy kötnek egy szerződést, akkor mondd, mit is védesz meg rajtuk, hülyegyerek? :)
Mindkettő szerződést akar kötni. Egymással.”

Igen, a te nagyon egyszerű agyadban ez biztosan így működik. Ellenben van az élet, ami meg nem olyan egyszerű, mint az a zombi agyad… Pl.: Feri 30 éves, taxizik. Feri hitelt vesz fel, hogy saját taxis vállalkozást indítson. A vállalkozás jól megy, szépen termeli vissza a felvett a kölcsönt egészen addig a napig, amíg Feribe bele nem rohan egy kamion és meg nem vakul ill. bénul le. Eddig a napig Feri jó állampolgár volt, hiszen példásan fizette, amit fizetni kellett és tette a dolgát. Nézzük mivé vált a baleset után zombiagy szociálisan érzékeny értékrendjében: Ferinek szüksége van egészségügyi elllátásra – tehát Feri egy parazita. Feri, mivel vak és nyomorék, dolgozni már nem igen fog tudni, gyorsan fizetésképtelenné is válik, tehát már Feri a bankokon élősködő parazitává is előlépett… Addig a napig, amíg Feri nyomorék nem lett, Feri jó elvtárs volt, abban a pillanatban, hogy lesántult – zombi 2-bites jogrendjében – máris teherré, másokon elősködő parazitává vált, jól mondom? Azt te le sem szarod, hogy önhibájából vagy önhibáján kívül került ilyen helyzetbe, a te 2-bites ‘jogrendednek’ ez már túl komplex… Feri bassza meg, dögöljön meg, lehetőleg minél előbb – az a legolcsóbb, csak ne akadályozzon másokat, és főleg ne verje át a bankokat; és különben is: minek ment oda?!

‘Ha annyira de annyira tudjátok, hogy a gonosz multik hogy elnyomnak meg kamatos kamatot szednek, akkor mond hisztiském, mi a francért vesztek fel mégis kamatos kamatot? Mi akadályoz meg benne, hogy ne vegyél fel hitelt?’

Te, figyelj már? Szerinted miért vették az emberek a deviza-hitelt? Azért mert már tudták előre hogy a saját szájukba rakják a faszt? Vagy mi?

Hogy vállaljon úgy valaki felelősséget a saját hibájáért, ha eleve nincs tajékoztatva arról, hogy mit ír alá? Ezen elgondokodtál már azzal a nagyon sok eszeddel?

“Tudod, EZ LENNE A FELELŐSSÉG.”

Hát ha neked az a felelősség, hogy lebontod az államot, és rászabadítod a multikat a tudatlan a népre, akkor adhatsz magadnak egy pacsit, zombiagy…
És ez a sok marhaság persze teljesen összhangban van ugye, a szokásos jobboldali, nemzeti, konzervatív dondolkodásmóddal is. Így lesz majd kis nemzetünk sikeres és gyarapdó – ha mindenki úgy baszhatja át a másikat, ahogy nem szégyelli. Az erősebb kutya b@sszon, úgy ahogy az neki tetszik, a többi meg úgyis parazita, megérdemli… had uralkodjanak rajta. Hajrá Magyaroszág, hajrá pszichopátia! :)))

Naooo
Olvasó
Naooo

Mondjuk nem épp taxissal kellett volna példálózni.

Deadpool
Újságíró

Egynek elment.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

“Hanem azt, hogy megmozdítod a picsád és te teszel másokért.”

Lelövöldözöd a kapzsitalistákat?

“Ja, érdekes módon a kapitalistább országokban sokkal nagyobb az adakozási kedv”

Tripláját írhatják le az adóból? Mekkora lopás.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Csupán milliárdokat trilliárdok helyett, kis élősködő kapitalista parazitám?

Deadpool
Újságíró

““Iyen hamar felpiszkáltam azt a méretes egódat?”
Mit csináltál te, nyomikám? :)”

Én a helyedben ‘világmegváltó ideológusként’ nem vágnék fel azzal, hogy egyszerű mondatokat sem vagy képes értelmezni, zombiagy… ;)

“Ne ne gyere az USA-val, mert az az agyonszabályozás meg az újabb Obama care miatt éppen nem kapitalista már nagyon régóta.”

Az Obama care-t Trump már rég a kukába dobta, zombi. Az USA pedig a legjobb példa, mi lenne az egészsgéüggyel a kis minarchizmusodban. A legcsóróbbak esnének ki legelőször egy önkéntes rendszerből, ezáltal emelni kellene az ellátás árát. Így megint elkezdenének kihullni olyanok, akiknek a havi 250 nettóból már sok lenne a havi 30 ezer, kb úgy, hogy egész éven egészségesek. Még kevesebb befizető -> még drágább lesz ugyanaz az ellátás. Így már csak a legggazdagabbak engedhetik meg maguknak a dokit, Mari néni meg majd “mozdítsa meg a picsáját”, menjen át a szomszédba injekcióért a te zseniális elgondolásod szerint – ahogy az USA-ban is… Így zuhan le a középosztály az alsóba, és így lesz még élesebb szakadék szegények és gazdagok között…

“Ferinek ha lett volna agya (ergo nem olyan, mint te), biztosítást köt.”

Háh, mekkora kamu!

Egy olyan országban, ahol az adók 80%-át leépíted, ahol ebből következően arányosan 80%-al kevesebb a rendőrség költségvetése, ahol védje meg magát mindenki, ahogy tudja – ki lesz az a marha (és nem mellesleg hány csitrilliárdért?), aki majd biztosítási céget akar működtetni, zombiagy?!? Te? :DDD

Azt képzeled, hogy ha lebontod az államot, a jogintézményeket, akkor majd minden szépen úgy marad, ahogy eddig? Törvények nélkül is? Te hol élsz? :D Zombiverzumban lehet, hogy így van, de nem ott vagyunk, okoska. :DDD

“Könyörgöm, ha nem tud olvasni, ne vegyen fel hitelt. Vagy keressen meg egy könyvelőt vagy jogászt, aki 10ezer Ft-ért elolvassa és értelmezi neki.”

Lehet, hogy ez számodra az újdonság erejével fog hatni, de az emberek többsége nem született bankárnak. És ezt a bankárok ott használják ki, ahol tudják. Azzal egyetértek én is, hogy persze, vállaljon felelősséget mindenki saját magáért, és a hülye döntéseiért, de ugyanakkor egy eleve olyan céllal kitalált konstrukciót, ami az emberek pofátlan lehúzására lett kitalálva alapból tiltani kell, és nem engedni, hogy a saját bőrén tapasztalja meg az adós, mekkora hurkot kötött a fejére…

“A segítsd embertársaidat nem azt jelenti, hogy kiveszed a másik ember zsebéből a lóvét, majd odaadod valakinek (főleg a politikusoknak). Hanem azt, hogy megmozdítod a picsád és te teszel másokért.
Bár magyarázhatom én ezt egy kullancsnak….”

Értem, tehát ha én fizetem havonta a fizetésemből az egészségügyi hozzájárulást, majd ha elmegyek betegszabadságra – akkor én egy kullancs vagyok, másokon élősködő parazita, emellett, ha csőbe húznak valami kofidis hitellel, akkor szoci birka rinyagép vagyok. A kis minarchiádban tehát egy ma becsületes, dolgozó, adózó ember alapjáraton egy élősködő, de a multi úgy verhessen át – ezt az élősködőt, ahogy neki tetszik (akár kamatos kamattal) – és ezzel semmi gond nincs. Sőt!… Hát nagyon köszönöm ezt a világmegváltó ötletet, biztosan pompás élmény lehet így élni, most pedig dugd fel jó mélyen a seggedbe, a pszichopata erkölcsöddel együtt, és sétálj el vele az erdőbe! ;))

Szerintem, házalj inkább a multik előtt a szaroddal, ott biztosan nagyobb sikered lesz, itt csak másokon élősködő paraziták vannak… ;)

““rászabadítod a multikat a tudatlan a népre”
Ó szegény tudatlan nép. De bezzeg te!!!
Te majd tudod, milyen buták is ők, és majd jól megmented őket.
Te kis hősöm… :)”

Látod, mekkora egy cinikus kretén vagy. Ez azért egy elég súlyos állítás, ha te jót akarsz az embereknek, akkor talán ezt illett volna cáfolni, nem? Látom, meg sem próbálod, tehát elismered hogy így van. Téged mások nem is érdekelnek, azt képzeled, hogy a kis minarchiádban jó életed lenne, de ott pont az ilyen hozzád hasonló antiszociális, önző, szélhámos balfaszok potyognának ki a legelején….

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

“(Nem tán a nagy cég lefizette a döntéshozókat?!)”

Na kapizsgálod már a jelenlegi szarállamok politikusai a kapitalisták bérencei?

“De ha már felvesz egy 2milliós hitelt, igazán költhetne előtte 10ezret egy könyvelőre, aki végigolvassa és értelmezni neki a leírtakat.”

Te milyen álomvilágban élsz egyébként? Majd a bankocskád kiadja a papírokat aláírás előtt elemzésre mi? Tudod, hogy megy ez? “Itt írja alá, meg itt és itt, na gyerünk-gyerünk, mozgás, itt a következő hitelfelvevő.”

“Táncolnom kell, vagy elég csak énekelni?”

Akkora kurva vagy jelentkeztél a fekasztárba?

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Hagyjuk már a gagyi meséid.
Hiába tagadod a tényeket.
Pedig te vagy a buta.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Tipik béna zsidó dumád van.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Mit adtak ki a hétre a hasbara képz(elg)ésen?

hunbagira
Újságíró

Ok, zombi. Tehát erre a válaszotok, hogy megszüntetitek a kamarai rendszert. És ebben (is) elindítotok egy lefelé tartó bérversenyt. Akkor elárulod nekem, hogy ki fog menni orvosnak, tényleges minimálbérért, úgy, hogy még ki kell termelnie az oktatásának a költségeit, ami nem 2 forint?
És most ne gyere Fleminggel, mert ma már nincsenek heuréka tudósok. Ma műszerek, laborok stbk kellenek. Vagy vissza a vajákos(kuruzsló) pirinénje korszakba? :D (ui: egyébként néha ezeknek is igazuk lehetett. a nyugati orvoslás egyik főproblémája, hogy teljesen elszakadt a természettől és az embertől, kuba az előpélda erre.mondjuk ez nemcsak az orvoslásra igaz)

hunbagira
Újságíró

És itt is, orvosi (munkavállalói) szövetség:nem ok. De, ha a tőke “koncentrátumok” csináljál az ok.

Alter Ego
Szerkesztő

Valójában már Fleming sztorija sem az a “Heuréka, készen vagyunk” típusú történet. Az alapfelfedezés után 9 évig nem tudott rájönni, hogy hogyan lehetne a penicilinből gyógyszer; vegyész hiányában a hatóanyag izolálással és egyebekkel is problémája volt. Aztán végül jött Howard Florey és Ernst Chain, akiket valahogy nem szokás ismerni és említeni, de valójában ők voltak a penicilin gyógyszer kutatás-fejlesztés motorjai, és egyben végül a penicilin társ-Nobel-díjasai:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Penicillin
https://hu.wikipedia.org/wiki/Howard_Florey
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ernst_Boris_Chain

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

“A versenyszektorban a mérnökök annyit keresnek, mint az orvosok, pedig nem állam bácsi tolja nekik a fizut.”

És a telebaszott mérnököket a multik képezték ki? Neeem? Akkor kuss a multinak, meg a mérnöknek is.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

El is hitted? Akkor már a multik dumáját fújják.
Akkor egy se lenne, mert a kapitalista csak potyázni szeret.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Minek a kapitalistának képzett robot? Úgyis csak elavulásos hulladékot gyárt.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Ha az embereknek nincs pénzük, akkor a kapitalistáknál van mind, ez a kapitalisták vágyálma, ez meghaladja a te fél bites agyad.

common man
Olvasó
common man

Egy átlag mérnök (nem én mondom, ők mondják) az egyetemen tanult anyag 3/4-ének nem veszik az égvilágon semmi hasznát

Ez becsapós dolog.Nem használja mondhatnánk inkább mert az adott cégnél a tudása egy szeletére van szükség.Másik cégnél másik szeletre lenne szükség.Ha túl sok a szelet új csoportokat kell létrehozni..De ez egyébként az összes szakmánál így van.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Több hülye mondja ezt még, amit te?

hunbagira
Újságíró

Értem, tehat kamatoskamat, monopólium:ok, szabadalom:nem ok. Nem érzel itt valami hasznossági, de akár erkölcsi ellentmondást.

Deadpool
Újságíró

Nem értelmezési probléma ez.

Persze-persze, magyarázd :)…

A nagy cég (nem nevezem meg az M betűs ilyen nagy céget) rendelkezik egy szabadalommal (lám, megint egy dolog, amit ÁLLAM bácsid garantál), ami miatt monopóliuma van (és megint az állam miatt) az adott gyógyszerre. Eddig még nem is lenne nagy baj, mert hát ő készítette, adja amennyiért akarja. De ekkor jön egy kis cég, és ő is készít egy gyógyszert az adott betegségre, ami legalább olyan jó, ha nem jobb. És még akár olcsóbb is. De mégsem dobhatja piacra, mert (mily’ különös) az állam nem engedi neki. (Nem tán a nagy cég lefizette a döntéshozókat?!)”

Ezzel pont magad ellen beszélsz, te balfasz. :DDD

Tehát elismered, hogy korruptak a kapitalisták. Tehát az államot lefizeti a multi, hogy csalni tudjon, és a kikezdhetetlen logikád szerint itt az állam a baj… De ha nem lenne állam, akkor a multi cégnek nem lenne kit lefizetni, ugye? Törvények nélkül, majd magától tisztességesen viselkedne a multi, igaz (miközben eddig pont azért vette meg a politikust, hogy tisztességtelen előnyhöz jusson)? Csak úgy, mert zombi kitalálta, hogy az működni fog… Már lassan kezdesz belegabalyodni a saját hazugságaidba…

“Te tényleg nő vagy, cseszd meg.”

… És a pszichológiához is hülye vagy.

“Ha nem építesz az adóból stadiont, ha nem tartasz fenn több százezer főből álló bürokráciát (mert mondjuk az egyszerűbb adó meg az egyszerűbb jogrendszer miatt nem is kell, ne adja az ég, még digitális rendszerre is állsz át), ha nem költesz annyit a nyugdíjra, egészségügyre, stb.”

Igazmondó zombi ismét kinyilatkoztatott. Az éves költségvetés kb. egyharmadát viszi el a bürökrácia. Ezen kívül van még egy kb. 10-11%, amit az Uniónak be kell fizetni – . Tehát ha megszünteted az adók 80%-át, és levonod azt 10-11% akkor marad az addigi bevétel 9-10%-a, ami szerinted elég lesz a rendőrségnek úgy, hogy abból egy fillért ne kellejen elvenni. Úgy, hogy közben a közigazgatás 2/3-át le kell építeni. Akkor a teljes éves költségvetés megy a rendőrségre, de persze jut majd bíróságra, ügyészségre, úthálózat fejlesztésre, a szemét is össze lesz szedve, a szennyvíz is el lesz vezetve, minden úgy ahogy eddig (és itt közben már levontuk a nyugdíjat, oktatást, meg mindent amire sajnálod pénzt)… 10-ed annyi pénzből… Majd te megoldod, mint Kisujj a Trónok harcában… Azért ehhez a gátlástalan hazudozáshoz vastag bőr kell az arcra, zombi…

“nem, nem érted. Hülye picsa vagy, mondtam már.
olvasd el megint, hátha többszöri nekifutásra sikerül írott szöveget értelmezned.”

Nekiállsz parazitázni, kullancsozni, és most hogy kezd rád égni, már gyáván tagadod…

““Látod, mekkora egy cinikus kretén vagy.”
De láthatóan még a cinizmusból sem érted meg azt, ami eléd van írva. Nem tudom, mi kell még ahhoz, hogy legalább azt megértsd, amit leírnak neked.

Ritka pofátlan szélhámos vagy… Mellébeszélsz, az érdemi dolgokra a válaszadást kínosan kerülöd, ellenben a szófosáid fele pitiáner személyeskedés, alaptalan rágalmazás, olyan szavakat adsz a számba, amiket sosem mondtam, még csak nem is gondoltam a másik fele meg pszichopátiás hazudozás, tényferdítés… érdemi válaszok helyett még te követeled rajtam, hogy olvassam vissza a korábbi hülyeséged, nincs mit visszaolvasni zombi, kamuzol…

De láthatóan még a cinizmusból sem érted meg azt, ami eléd van írva.

Ó szegény tudatlan nép. De bezzeg te!!!
Te majd tudod, milyen buták is ők, és majd jól megmented őket.
Te kis hősöm… :
)”

Akkor esetleg fejtsd már ki, hogy ebből a fosból mit kellett volna megértenem a csodálatos minarchiádról, igazmondó zombi?

Táncolnom kell, vagy elég csak énekelni?

Egy bohóc vagy te ezek nélkül is…

Azért én még embert ilyen mélységből nem láttam előbújni a multik seggéből, külön gratulátcióm, ha ezt meggyőződésből csinálod és nem pénzért… :)))

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Még mindig a korrupt kapzsitalizmust tolod?
Ha nincs kapitalista, nincs kizsákmányoló.
A cégek nem versenyre kelnek, hanem kartelleznek, meg a nagykapitalista megeszi a kiskapitalisát. Nagyon emelkednek a bérek, inkább kivitték kínába, vagy hoznak szarszínűeket.
A kapitalista még alacsony adót se akar fizetni, hanem beszedi a milliárdos támogatásokat.
Multik = kapitalisták = zsidók.
Az internacionálét a kapitalisták íratták.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Kit érdekel a picsogásod.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Csak azért írok, hogy felbasszam a kapitalista agyad és őrjöngjél.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Kancsal vagy, mint matolcsid. Ennyit rólatok kis picsogósok.

Deadpool
Újságíró

“Éppen azt pofázom, hogy HA AZ EMBER KORRUPT, AKKOR TALÁN NEM KÉNE NEKI HATALMAT ADNI MÁSOK FELETT.”

Már megint belezavarodsz a saját hazugságodba. Tehát, ha a bankár korrupt, engedjük meg hogy ’kamatos kamatot’ szedjen, azért mert a politikus korrupt… Ez valami zseniális…

Ha te megengeded mondjuk a kamatos kamat szedését, akkor az állam kezéből egy lehetőséget – hatalmat – adsz át a bankárnak. Nem érzel itt némi formál-logikai ellentmondást, társadalomtudósok gyöngye? :D Vagy netalán a bankár nem ember, nem tud korrupt lenni, de az állam igen? :D

“Viszont ha nincs állam (vagy pici), akkor nincs mit lefizetni.”

A multi környezetet akar szennyezni – lefizeti a politikust, hogy szemet hunyjon, vagy törvényt módosítson. Mi erre társadalomtudós zombi válasza: ne legyen állam, ha a korrupt politikust kivesszük az egyenletből, a korrupt multi majd… megjavul. :D És boldogan kergeti együtt paraszt és oligarcha a pillangókat a réten… :D

Vagy inkább ugyanolyan korrupt marad, mint addig, de ezután már nem lesz kinek a kezére sem csapni…
Multi-zombi megoldotta!… -.-‘

“Ha az államot növeled, akkor mindig lesz olyan, aki lefizeti meg visszaél vele. Csak a te ócska szoci fejeddel ezt nem érted.”

Jesszusmária… Aszongya’: “az államot növeled”… ez mégis milyen szakkifejezés? Hol tanultad ezt, zombi? :D Milyen az amikor növeled az államot? Én még erről nem hallottam… Magasabb lesz? Netán szélesebb? :)))
Az a helyzet, hogy a legalapvetőbb jogi fogalmakkal nem vagy tisztában. Még csak el sem tudod mondani normálisan, amit akarsz. És a tényanyagról inkább szót se ejtsünk… Nem gondolod, hogy illene magadra szedni legalább egy középszerű jogi műveltséget, mielőtt megváltod minden ember életét?… Hm? :) Nálad az alapok is hiányoznak. Amit a szerződéses viszonyokról is előadsz… a majmok a dzsungelben fejlettebb jogrendben élnek…

Egyébként ennek a szocizásnak nincs sok értelme, zombi. Onnan, ahonnan te nézed a világot, rajtad kívül ki nem az ebben országban? :)

„“És a pszichológiához is hülye vagy.”
Ettől még te úgy rinyálsz itt, mint egy fürdős kurva.”

Mitől? Hogy hülye vagy a pszichológiához? :D Ennek a mondatnak így nincs sok értelme, ó multik prófétája. Aki rinyál, az inkább te vagy. Nézd csak:

“Csak te vagy akkora barom, hogy hisztizel.”

“Ostoba vagy, cica.”

“Hülye picsa…”

“Ostoba barom vagy, nulla hozzáértéssel, meg nulla ésszel.
Csak pofázod a képzeletedben lévő dogokat, ahelyett, hol legalább olvasni megtanultál volna.”

“Olyan szépen püfölöd a kis szalmabábodat, már pár hsz óta, hogy lassan már női bokszversenyre is nevezhetnél.”

“Csak te simán egy ostoba picsa vagy, aki egyrészt teljesen fogalmatlan a tényekről, másrészt logikai képességeid is a béka segge alatt vannak, harmadrészt még hisztizel is, mint egy idióta ribkó.”

“Csak ahhoz 90-100-nál magasabb IQ kellene, hogy megértsd. Így reménytelen, hogy felfogd.”

A parazita hol maradt zombi? Már nem vállalod? :D Akkora az egód mint egy 12 éves gyereknek.

„Ha nem hiszed, akkor olvasgasd el a költségvetési törvényt”

Még csak nem is szükséges. :) Több sebből is vérzik a te multikráciád. De akkor feltételezzük, hogy Kisujj megoldja, lesz pénz rendőrségre (is!). Nagyon fasza. És mire lesz jó a rendőrség? A multi-bűnözést már legalizáltad. Mit fog csinálni az a rendőrség? Majd nézik, ahogy a bank beszedi a kamatos kamatot? Esetleg, majd ha a parazita adós nem tud fizetni, elmennek kiverni belőle, nem?

„Ez csak pár dolog, amiről neked fingod nincs.”

Persze-persze. Adok egy jótanácsot: ha hitelesen akarsz hülyének beállítani valakit, akkor először is ne tűnj hülyébbnek. ;)

„Mindössze csak azt, hogy te akarod (jó szocihoz híven) megmondani, hogy másoknak hogyan kelljen élniük.”

Én? Neked biztosan elmentek otthonról… Tükörbe mikor néztél utoljára? Én házalok itt időszakonként visszatérően egy újabb lófaszizmussal a sorban? Én kommentelem hülyére magam, a végtelenségbe menően a szélsőséges ideológiámat propagálva? :D

Esetleg idézd már be hol írok ilyet, igazmondó zombi. Kíváncsian olvasnám. :)

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Mi az, hogy bankba utalják a fizetéseket legtöbb helyen? Az meg évente pár millió számla után szép kis summát rabol le belőle.
Fordítva ülsz a lovon, a bankárt kell megszüntetni, felőlem le is lőhetik az összeset.
Kapitalista viszonyok vannak és a multi szennyezi a környezetet. Te olyan buta vagy, mint azok a kommunisták, akik szerint még sose volt kommunizmus.

“mert megszavaztad azt a politikust, aki mindenfélét ígért neked”

“És még egy dolog tette bámulatossá Hitler propagandáját: nem ígért a népnek semmit, semmiféle aranyhegyeket, sem a szükség azonnali megszüntetését, sem az élet biztonságát. Ellenkezőleg: óva intett az illúzióktól és a túlságos reménykedéstől. Sem nem csábított híveket magához, sem nem ajánlotta önmagát vezérükül. Amikor a “népbiztosok tanácsa” 1918 november 9-én kibocsátotta “Mindenkihez!” bombasztikus felhívását, ez a kiáltvány spékelve volt a legtúlzottabb ígéretekkel: A kapitalizmus legyőzve! Minden munkásnak igazságos jutalmazás! Munka és kenyér mindenkinek! Általános politikai felemelkedés! Igazi szabadság, szépség és méltóság!
Ezzel szemben Hitler az 1922 július 28-i tömeggyűlésen: “Aki ma a mi oldalunkon a nép vezére, igazságos Isten, az ugyan nem nyerhet semmit, hanem inkább elveszíthet mindent. Aki ma a mi oldalunkon küzd, az nem szerezhet babérokat, még kevésbé gazdag javakat, sokkal inkább végezheti a börtönben”. És 1923 május 4-én: “Felmerül a kérdés: van-e alkalmas vezéri személyiség? A mi feladatunk nem a személyt keresni. Ezt az ég vagy adja, vagy nem adja. A mi feladatunk: megteremteni a kardot, amit forgatni fog, ha megjelenik. A mi feladatunk: a diktátornak, ha eljön, olyan népet adni, aki megérett számára!””

“a te kis államodat fizeti le a multi”

Megint elismerted a kapitalisták bűnözők. Ismét öngólt lőttél, mint oly sokszor már.

“Ha én fel akarok venni kamatos kamatot, a bank meg adni akar nekem, az a mi dolgunk, nem a tiéd.”

Ha meg akarsz baszni egy 6 évest és a 6 éves belemegy, abba az állam ne szóljon bele.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Alapból nem oda kéne utalni bankárpincsi.
Az állam jó, de csak ha náci.
A nemzeti bankokat a zsidók hozzák létre te rócsild seggnyalója.
Te beszélsz baromságot, bűnöző kapitalizmus van. A demokrata államod a kapitalisták kurvái.
A te kapitalista bűnözőid teszik lehetővé.
Te hülye vagy, így nem érted félbites.
Ezek mind kapitalisták baromcsicska.
Mi van betalált, hogy szarrá égtél? Hehe.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Dehogy támogatta te bitrka. Hol a bizonyíték? Sehol. Ezt is buktad csicska.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Van hülyeség is a mondókái között, ez pont az.
Buta vagy hogy benyelted ezt a mesét.

Deadpool
Újságíró

„Látod, 80-as IQ alatt még az ilyen egyszerű dogok is zseniálisnak tűnhetnek.
Mert ugye annyi agyad nincs, hogy felfogd, hogy ha a politikusnak hatalmat adsz, akkor a korrupt politikus és a korrupt bankár együttese rosszabb lesz, mintha csak a bankár lenne.
Megpróbálom elmagyarázni neked első osztályos matekkal, hátha az nem fog ki rajtad:
Korrupt politikus = 1 korrupt ember
Korrupt bankár = 1 korrupt ember
1+1=2”

Ahha… Akkor tehát azért lesz kevesebb a korrupció politikus nélkül, mert… kettő, csipkebokor vessző!… Így már minden világos!… Hogy ezt eddig nem láttam… Elnézést… Nézd, itt a válasz. :)

Ez volt eddig az érvek netovábbja. :D Ha nekem 80 az IQ-m, neked mennyi, multik szeme fénye? :DDD

“Majd mondd ezt, ha sikerült az elsős matekpéldát megoldanod az elején. :)”

Te már megoldottad, szopóka. :D

“Nem aranyom, semmit nem adunk a banknak.
Éppen elvesszük a lehetőségét, hogy olyan törvényeket lobbizhasson ki, amivel mondjuk a te pénzedből megmentik őket. Meg megakadályozzuk, hogy a hozzád hasonló kis korrupt paraziták kilobbizhassák (szavazatokkal), hogy benneteket is ‘megmentsenek’ mások a saját pénzükön, amikor te barom voltál. De ettől a banknak még nem lesz hatalma feletted. Nem írhatja elő senkinek, hogy hitelt vegyen fel.”

Kit nézel hülyének, zombiagy? A multi szokott lobbizni a politikusnál vagy az egyszeri állampolgár? Ekkora manipulatív csúsztatást… Neked azok paraziták, akiket levesz a bank valami deviza hitellel és fizetésképtelenné válnak?… Szerintem meg inkább az a parazita, aki másokkal együttműködni nem hajlandó, és azt a jogrendszert akarja a kukába dobni, ami az emberek közösségét, a közérdeket képviseli. Fordítva ülsz a lovon a pszichopata erkölcsöddel. “hozzád hasonló kis korrupt paraziták kilobbizhassák (szavazatokkal), hogy benneteket is ‘megmentsenek’ mások a saját pénzükön” – aha, tehát ha csőbe húz engem a bank, akkor nekem még ahhoz se legyen lehetőségem, hogy kártalanítsanak… Ez tényleg csodás… Még a hülyének is megéri… :D

„Állam növelése az, mikor több jogot adsz neki. Mikor több adót vethet ki, több szabályt vezethet be, több előírást követelhet meg, és emiatt általában több emberből áll – mindezt azért, mert megszavaztad azt a politikust, aki mindenfélét ígért neked.”

Úristen, ezt a süket szöveget… :DDD Az volt a kérdés, hogy honnan vetted ezt a szakkifejezést. És még véletlenül sem voltam félreérthető, legfeljebb csak annak, aki nem akarja érteni, mákvirág. Hiába tartasz ki a szélhámosságod mellet, az államot nem lehet növelni vagy csökkenteni, legfeljebb az államhatalmat, professzor úr.

Neked valóban fogalmad sincs, hogy miről beszélsz. Akkor tisztázzuk, hogy hogyan működik ez, mert a joghoz ostoba vagy, de nagy arccal hazudozol össze-vissza…

Ma a főszabály az, hogy szerződéses szabadság van, azaz a felek szabadon köthetnek szerződést, szabadon dönthetik el, hogy kivel, milyen szerződést akarnak kötni és azt milyen tartalommal akarják megkötni. Emellett vannak kógens szabályok és más rendező elvek, amik különböző erkölcsi és racionális megfontolások okán kerültek szabályozás alá. Azaz: olyan szerződést kötsz, amilyet akarsz, de… nem szennyezheted a környezetet, nem folytathatsz gyermekkereskedelmet, a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között nem lehet feltűnő értékaránytalanság (eladni egy doboz gyufát 10 000 ft-ért), ha valamelyik fél körülményeiben lényeges változás áll be, a szerződés felbontható, stb. stb. A pénzmosás 2007-ig nem volt bűncselekmény Magyarországon. Ha te mondjuk drogot árultál, akkor terjesztésért még lecsuktak, de azért nem számoltak fel egy napot sem, hogy egyrészt ügyeskedsz – bűncselekményből származó jövedelmet próbálsz fehérre mosni, másrészt a gazdaságnak is ártassz, mert ha mondjuk egy kamu-kocsmát üzemeltetsz, elsősorban pénzmosásra, akkor a közelben lévő vetélytársak túlélési esélyeit rontod a piacon – nem valós piaci szereplő vagy, aki a kamu kocsmájával a többi kocsmától a vendégeket is elszipkázza. Miután egy 2007-es törvény beemelte a pénzmosást a törvényi tényállások közé a Btk.-ba, azaz az állam megtanult alkalmazkodni az ilyen fajta cselekményekhez, mint az emberi szervezet egy újabb fajta vírushoz, kialakította a maga immunitását, hogy a jövőben lehetőleg ne támadhassa meg a testet sikeresen, olyan formában már ne lehessen folytatni, ahogy addig. Ahogy telik az idő, fejlődik előre a civilizáció, úgy alakulnak ki az újabb és újabb visszaélési magatartási formák, erre pedig az állam úgy reagál, hogy hoz egy törvényt, ami a jövőben ezeket megtiltja vagy egy fenntartható mederbe tereli. Ha te azt pofázod itt, hogy az állam csak ne szóljon bele, miben állapodnak meg a felek, akkor végülis azt mondod: hogy szerződéses szabadság van, azaz: minden más rendező elvet és tiltó szabályt hatályon kívül kell helyezni. Ebben benne van minden bűncselekményi tényállás és más Ptk. által tiltott cselekmény, ami ezt a szabadságot tiltja vagy korlátozza, másképp jogbizonytalanság (kettős mérce) alakulna ki. Azaz: dobjuk a kukába az állam immundrendszerét, bízzuk csak a vírusra mekkorára nő és mennyi kárt csinál… Ha a felek szabadon állapodnak meg a szerződés tartalmában, úgy hogy abba senki nem szólhat bele, akkor akár abban is megegyezhetnek, hogy egyik a másikat agyon lövi és elfogyasztja. De még csak nem is kell ilyen szélsőséges példát hozni: a felek abban egyeznek meg, hogy az egyik fél (gyártulajdonos) egy zsák pénzért a másik fél tavát (tulajdonos) összeszennyezi valami szarral, vagy telerakja mérgező hulladékkal. Semmi értelme ilyet megengedni. A közérdek felszámolása hosszútávon végzetes lenne a nemzetre. A piac nem fogja önmagát szabályozni és korlátozni. A minél nagyobb profit és növekedés a cél, hosszútávon az marad fenn, aki a buliból a legtöbbet tudja kisajtolni a legolcsóbban. Ezen kívül más nem számít, pl.: környezetvédelem, munkavállalók érdekei, stb.

A jogrend (egyebek közt) olyan az államon, mint az immunrendszer az emberi testen. Ha egy multi valami törvénytelennel próbálkozik, akkor bekapcsol, szűri és megvédi a testet (állampolgárok), hogy a vírus szétterjedjen és növekedjen, amíg már visszafordíthatatlan. Te azt szeretnéd, hogy ezt a védelmi mechanizmust bontsuk le és hagyjuk hogy bármilyen multi úgy bizniszeljen, ahogy csak kedve tartja – kamatos kamattal, deviza hitellel, – az ő dolgába csak ne szóljon bele senki… Kb. mintha azt mondanád, hogy 12.4-es verziójú NOD 32 antivírust töröljük le a gépről és tegyük fel egy sokkal korábbi, 1.3-as verziót ’98-ból, az majd hatásosabb lesz a 2020-as malware ellen… Nem lesz, és nem csak hogy jobb nem lesz, hanem sokkal szarabb lesz… Úgy állítod be az államot, mintha az nem embereket képviselné, de elmondom neked, hogy az államon kívül nincs senki a ‘piacon’, aki az érdekeit képviselné az egyszeri állampolgárnak, mivel senkinek nem érdeke. Mindenki egymás ellen van, „versenyben.”

“Nem érzel itt némi formál-logikai ellentmondást, társadalomtudósok gyöngye?”
Én nem, mert részemről nincs ilyen benne.”

Értem, akkor javaslom, művelődj még, mert a szektás agymosó szöveg visszaböfögése kevés lesz ide, zombiagy. :))

“Esetleg idézd már be hol írok ilyet, igazmondó zombi. Kíváncsian olvasnám.”
Lásd fentebb.”

Ahogy sejtettem. Egy nyomorult hazugsággyáros vagy.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

De te csak egy buta balos kapitalista állat vagy, nem ember.
Sok beszédnek sok az alja, nálad meg mind az.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Kapitalista féreg kommunista féreg egykutya.

Deadpool
Újságíró
Naooo
Olvasó
Naooo

Milliárdost sosem szabad megválasztani, hajléktalan jobban kormányozna.
Bankárnak tényleg születni kell, vagy betérni.

common man
Olvasó
common man

De mégis, hogy a lóf@szba van az, hogy ennek ellenére még mindig újabb hatalmat akarnak

Miért szerinted a kapzsiságnak van felső határa?

zgy001
Olvasó
zgy001

hunbagira
Újságíró

….még. ahogy írtad.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Amikor a “menekült” cigánykurva feministák góréjává avanzsálódik:

Enyhén szólva is megosztó reakciókat váltott ki a közösségi médiában a svédországi Feminista Kezdeményezés nevű szélsőbaloldali párt azon kampánya, hogy jöjjenek a Törökországban tartózkodó migránsok közül minél többen Svédországba. A párt elnöke, a líbiai születésű Farida al-Abani szerint a skandináv államnak kifejezetten jót tenne, ha megismétlődne a 2015-ös migrációs válság, és nem igaz, hogy Svédország már „megtelt”.

https://www.origo.hu/nagyvilag/20200306-a-sved-feministak-szerint-johetnek-a-migransok.html

common man
Olvasó
common man

A bölcsész ismerőseiddel megosztottad már a könyvvel kapcsolatos tapasztalataidat? Amúgy meggyőzhetőek az ilyenek bármiről ?Legalább néhányuk még ha csak lassan is.

common man
Olvasó
common man

Ahogy a koronavírus előbukkant a “semmiből” , előbukkanhat következőként az elsősorban nőket fertőző, libidónövelő úgynevezett BSZÓ vírus.Én egészséges életmóddal készülök a beláthatatlan következményekre.Lehet,hogy húsz év lehet ,hogy csak fél és már itt is lesz.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Elég jól összefoglalja a lényeget:

https://youtu.be/3Xp_13vSTIM

azigazi
Olvasó

Itt egy friss elemzés A szolgálólány meséje sorozatról: https://youtu.be/3Xp_13vSTIM

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Ezek mind a nácik szolgálatába álltak, tehát nem kapitalisták.
Hitlert meg a német nép pénzelte, nem a zsidó bankmeséid pipike parazita zombika.
Beszoptad a multizsidó kamukat, idiótácska vagy.
Bankokkal és kapitalista multikkal még mindig tartanának a 30-as évek, pont olyanok, mint a maiak.
Te vagy a bankok embere bankárnyaló söpredék, tipikus zsidó vagy, aki másra próbája kenni a saját bűnét.
Te vagy a korrupt, nem Hitler te buta birka.
Buta szoci ribanc vagy, kommunista, kapitalista, demokrata, szégyen vagy, kösd fel magad.

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Neked nincsenek tényeid, csak hazugságaid, meg kínmosolyszmájliaid, te kis szocialista bankárcsicska.

comment image

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Te magadnak osztogatod a taslikat szocika.

comment image

Deadpool
Újságíró

Előzmények itt…

“tehát azért lesz kevesebb a korrupció politikus nélkül, mert… kettő, csipkebokor vessző”
Nem egészen, de azért jól kifacsartad.”

Aha, nem egészen… kifacsartam… hát hogyne! Te látsz ott bármi más érvet, ok-okozati összefüggést, egyéb érdemi gondolatot? Na látod. Ha azt mondom, hogy ne menj az útra, mert: elüt az autó – az egy érv. De azt, hogy ne menj az útra, mert… 2×2=4, az nem érv, hanem egy bullshit…

“azaz: minden más rendező elvet és tiltó szabályt hatályon kívül kell helyezni”
Amiket felhoztál szabályokat, azok egyáltalán nem a két fél között megkötött szerződésre vonatkoznak.”

De, vonatkoznak arra is, akkor is ha zombiverzumban nem úgy van. Esetleg lassan nézz utána a területi hatály fogalmának és tartalmának, ill. az egyes törvények hatályának. A levegőbe fingani minden proli tud. Ha én arra szerződök valakivel, hogy én őt megölöm ebben az országban, akkor is megvalósítottam az emberölést ha egy szerződéssel egyezik bele, mivel az emberölés tényállása (Btk. 160. § Aki mást megöl, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.) megvalósult, függetlenül attól, hogy a sértett beleegyezett-e vagy sem, van-e róla papír vagy sem.

“Hogy példát hozzak:
– A kamu kocsma nem tud elszipkázni vevőt, mert kamu kocsmába nem mennek be a vevők inni. Mert az kamu kocsma.”

Te jó Isten… 135-145 IQ, mi? Tudod mi az a pénzmosoda? Egy pénzmosoda mitől pénzmosoda? Nem attól hogy úgy néz ki, mint aki valós gazdasági tevékénységet folytat? Miért ne mennének oda a vendégek? Mennyire lenne hihető, hogy egy üres kocsma nyereséget termel? -.-‘ Teljesen biztos vagy benne, hogy nem a mérlegre álltál rá? :D

“– Utána én nem fizetek, majd azt mondom (hazudom), hogy átvertek, gonosz bankárok, stb. Hisztizek egy jót. És ha kellően sokan vagyunk hisztérikák, azaz a szavazatunk sokat nyom a latban, míg a bank nem szavazóképes, akkor állam bácsi ‘megment’ engem. Ergo vagy kifizeti helyettem a hitelemet (másoktól vesz el erőszakkal, hogy engem megmentsen), vagy a bankot kötelezi arra, hogy ne vegye el a pénzem.”

Maradjunk annyiban, hogy ez legfeljebb a te fantáziavilágod multikat felszopó szektás szalmabábja. Ezzel győzködni egymást az elvtársak közt, vagy propagálni a szélhámiát talán elég, de a rögvalóság ezzel köszönőviszonyban sincs… “A bank nem szavazóképes”… ezen besírtam… brühühü… szegény bank… neki csak arra vannak milliárdjai hogy kilóra vegye meg a politikusokat. De szar neki!

Ajánlom figyelmedbe akkor (és bárkinek, aki olvassa) a Piszkos pénz (Dirty Money) 2. évadát, ami nagyon szépen bemutatja, hogy ezek a szegény multik hogyan állank hozzá a tisztességes kereskedelemhez. Az első rész arról szól, hogy az egyik legnagyobb bank, a Wells Fargo, hogyan zsákmányolja ki a saját beosztottait, hogyan gyártanak az ügyfeleiknek midenféle kamu számlát az ügyfél tudta és beleegyezése nélkül (!), azért hogy a növekedést fenn tudják tartani. A harmadik rész pedig arról, hogy Jared Kushner, ingatlanosnak és filantrópnak milyen megpróbáltatásokon kell átmennie nap mint nap, mert a parazita ügyfelei nem voltak képesek betartani, amit a szerződésben vállaltak… Ja, nem, arról szól, hogy milyen pszichopata módszerekkel vernek végig akár fizetésképtelen embereken minden centet, olyan adósságokat is, amivel nem is tartoznak. És az USA még csak nem is szabályozatlan piac, de a magyarhoz képest azért egy jóval libertáriusabb ország. De ez a korona vírus is tökéletesen megmutatja, milyen sebezhető ez a globális kapitalista piac, egy 0,4%-os halálozási rátájú vírus – egy megfázás – csődbe vagy csődközelbe vitte a fél gazdaságot.

““az egyik fél (gyártulajdonos) egy zsák pénzért a másik fél tavát (tulajdonos) összeszennyezi valami szarral”
Ha az övé a tó, miért baj ez neked? Onnantól a tava sz@rt sem ér, nem tud más lóvét leakasztani róla. De ha neki így jó, akkor miért fáj az neked? Ha az én udvaromra berakatok 3 tonna nehézfémet, az miért fáj neked? Az enyém, magamnak ártok. hagy lehessek már hülye, ne akarj már helyettem okos lenni.”

Nem nekem fáj, hanem majd a gyerekeidnek fog fájni és az unokáidnak, hogy az idióta apjuk/nagyapjuk eltékozolta a jövőjüket egy marék apróért, a libertárius szabadság jegyében. Az unokáid meg majd jól beperelhetnek, azzal biztosan visszaszerzi majd a talaj is a termőképességét… Neked jogod van hülyének lenni a szent kapitalizmusban, jogod van elherdálni az utánad születettek jövőjét (majd ők tanuljanak a te hibádból és kapzsiságodból), ehhez az államnak semmi köze, ugye…

„És mielőtt ezzel jönnél: a tavában lévő szennyezés sem jöhet át más helyre (kapitalista szemlélet szerint nem árthatsz másnak). Nem szennyezheti a vizével az én földemet. Ha megteszi – na OTT JÖN ÁLLAM BÁCSI! (Minarchistáknál legalábbis. Anarchistáknál pedig nem, mert ők máshogy oldják meg.) Avagy ha az én nehézfémem belemegy a földbe és szennyezi a tiédet, na ott már jön állam bácsi. Ergo mivel téged kis eséllyel tudlak lefizetni, hogy elnézd ezt a szennyezést, így vagy eszemben nem lesz nehézfémet tárolni a kertemben, vagy ha mégis, akkor nyilávn igencsak odafigyelek arra, hogy hogyan tárolom. Mert különben a gatyát is leperled rólam.”

“A part a mindenkié. Ergo beleönti az olajat és leszarja az egészet. Ahogy azt teszik is most. Te meg nézel ki a fejedből barna bociszemekkel, hogy már nincsenek strandolók a partodon. Avagy a közös tavat, tengert mindenki le fogja halászni, mert vagy ő teszi, vagy más. Mert köztulajdon. Ahogy azt teszik ma is a világóceánokkal. Hol nem szarják le a bálnákat meg a többit? Hiszen ha ő nem teszi, akkor majd más megteszi. (De ha a tenger magántulajdonosok területe lenne, akkor ők nem halásznák le, mert akkor jövőre felkopik az álluk. Így érdekük lesz, hogy a tenger hosszú ideig jól működjön.)
Lám, a kapitalizmus éppen jobb, ha környezetvédelemről van szó.”

Andersen meséi…

Van egy nagy telkem és egy halas tavam a falu végén. A tóból patak folyik át a telkemről a tiedre. Te vagy a szomszédom. A falu melletti gyár tulaja megkeres, hogy fizet nekem mondjuk 1,2 milliárdot, ha nálam öntheti ki a szemetét, mert még így sokkal olcsóbb mint az előírásoknak megfelelően kezelni a hulladékot. Majd, én nekiállok mérlegelni, hogy hmm, vajon mit válasszak, 1,2 milliárdot, vagy nyugtom legyen zombitól, aki majd a ‘gatyát is leperli rólam’ (!)… Nagy dilemma lenne! Szépen kocsiba ülnék, beintenék, hogy kapd be, és már indultam is Malibura. Egy órával később már szagolnád is a vörösiszapot. A telket ráíratnám valami csövesre, neked meg sok sikert a bíróságon!…

Na, itt esik pofára a fantörpikus minarchiád.

És egyébként is, milyen bíróság, milyen állam bácsi? Azt hangoztatod rendre, hogy mindenki segítsen saját magán. A mindenki magán segít nálam – és gondolom másoknál is – azt jelenti, hogy vagyok én egyedül és megoldom. Hol ezt mondod, hol azt. Nagyon sok itt az ellentmondás, zombi próféta…

“Mielőtt elküldöd az írásodat, megegyezhetünk abban, hogy normálisan kommunikáljunk?”

Jól van, el is kezdheted azzal, hogy nem írsz 5 km bullshitet. Még egy ilyen hosszú kommentet nem áll módomban elolvasni – kivéve ha az egy gondolatmenetet vezet végig, cáfolni meg pláne nem fogom egyenként minden hülyeséged. Meg úgy általában felhagyhatnál a gátlástalan hazudozással is…

zgy001
Olvasó
zgy001

Naooo
Olvasó
Naooo

Ne futamodj meg szarszippantó bankárok ribanca.