82 megosztás

A felvilágosult férfiak leteszik a fegyvert! – Élettársi vagyonjogi megállapodás

Férfitársak! Tegyük le a fegyvert! Feltételekkel, de a legjobb az lesz, ha megadjuk magunkat! A családról folytatott viták súlyát érzékelve immár mást nem tehetünk, minthogy elkészítjük a tökéletesen egyenjogú, tökéletesen korrekt, a párkapcsolatban részt vevő férfi és nő, és a gyermekeik számára biztonságot garantáló élettársi vagyonjogi megállapodást, merthogy a jelenlegi jogi körülmények között a házasságot sajnos továbbra sem tudná senki sem jó szívvel ajánlani a felvilágosult férfiak számára. Az élettársi vagyonjogi megállapodást életüket bérelt lakásban megkezdő élettársak számára optimalizáltuk, igény esetén azt majd továbbfejlesztjük bármelyik fél tulajdonában/közös tulajdonban megvalósuló élettársi kapcsolatokra is.

Túl sokan ígérték már meg házasságkötésükkor pap/anyakönyvvezető/násznép előtt esküvel is megerősítve a holtomiglan-holtodiglant, aztán meg mi lett belőlük? Túl sok nő és férfi szegte már meg a holtomiglan-holtodiglanra vonatkozó ígéretét, így ilyet ígérgetni tulajdonképpen felesleges. Sokan emlékszünk a megtett házassági eskük szófordulataira “betegségben…..szegénységben……boldogtalan állapotodban…..téged soha el nem hagylak”.  Aztán igazán se betegek, se szegények, sem boldogtalan állapotban lévők nem voltunk és még is elhagytak bennünket. Mi lett volna ha ráadásul még tényleg betegek/szegények/boldogtalanok is lettünk volna ?   Ha korunkban egy párnak sikerül a holtomiglan-holtodiglan, az igazán szép és nemes eredmény, ezért aztán minden ember törekedjen is erre, de illúziókat kergetni felesleges volna.

Természetesen minden jó érzésű, felvilágosult férfi fontosnak tartja egy élettársi kapcsolatban is a nő és a gyermekek anyagi biztonságát, de azt szerintünk nem egy házassági anyakönyvi kivonattal szükséges  garantálni, hanem egy másik „papírral”. Mert azért a „papír” mégiscsak fontos szerintünk is. Csak a mi papírunkat élettársi vagyonjogi megállapodásnak hívják és nem házassági anyakönyvi kivonatnak.

Mi, felvilágosult férfiak is fontosnak tartjuk, hogy minél több nagycsalád jöjjön létre és minél több gyermek szülessen hazánkban, vágyjuk a magyar nemzet megerősödését is, így mindenkit legalább 3 gyermek vállalására biztatunk. Mi, felvilágosult férfiak nem akarunk naponta más nővel szexuális kapcsolatot létesíteni, még véletlenül sem akarjuk verni a nőket, nem akarjuk őket eltiltani a továbbtanulástól, nem akarjuk elvenni a nőktől a választójogot, és nem fogjuk a többnejűség bevezetését sem követelni az Államtól.

33:50-től 1 percig javasoljuk megnézni ebben a videóban a modern házas férfi rémálmát, a felesége által eltitkolt abortuszt…

Furcsálljuk ugyanakkor a férj előtt akár el is titkolható, a férj hozzájárulása nélkül is elvégezhető abortusz jogintézményét, mely alapvetően üresítette ki a házasság jogintézményét a férfi számára. A nő rendelkezési joga ma a magzattal korlátlan házasságon belül is, nem látjuk át, hogy az egyenrangú és egyenjogú felek házasságába ez miként is férhet bele ?

A nő azon joga rendkívüli védelmet élvez, hogy gyermekének legyen anyakönyvben bejegyzett apja, akitől ezt követően a nő erőforrások biztosítását követelheti. A férfi érdeke, hogy a tőle származó gyermekek felnevelésére áldozza erőforrásait. Ezt a férfi érdeket el kell ismerni, törvényeink ma ezt nem teszik. A modern genetikai vizsgálatok korában furcsálljuk, hogy a férfit törvényeink nem kívánják meggyőzni saját apaságának tényéről, nem teszik kötelezővé a gyermek genetikai vizsgálatát az apaság tényének egyértelmű megerősítése céljából.

A nőknek a modern fogamzásgátlás és a kockázatmentes abortusz lehetővé teszi, hogy akkor és attól a férfitól szüljenek gyereket, akitől akarnak és ez a nőknek jelentős túlhatalmat biztosít a férfiakkal szemben. Ez a női túlhatalom még a házasságban is fennáll, abban is megilleti a nőt (akkor és igazából még házasságban is annak szül gyereket, akinek akar), ami miatt a gyermekeket akaró férfi számára a házasság nem igazán vonzó, miután a házassággal a nő nem vállal semmi többletet a korábbi jogállásához képest, míg a férfi nyakába veszi a házasságban a vélelmezett apaság terhét.

Ebben látjuk a modern házasság legfőbb terhét: a nő a házassággal semmiféle jogát nem veszíti el és csak többletjogokat szerez mind vagyoni mind gyermekvállalási téren, míg a férfi ténylegesen semmiféle jogot nem szerez és csak kiszolgáltatott helyzetbe kerül egy házasságkötéssel. Gyakorlatilag szinte mindenét odaadhatja a semmiért, mert ha a házasságból nem születik gyermek vagy a gyermeket más férfi nemzi, a nőt akkor is súlyos vagyoni követelések illetik meg a férfi ellen válás esetén. Legyünk korrektek: elvileg a férfit is, de nem sokan láttak még olyan férfit, aki egy válás esetén anyagilag jól járt volna, a nők gondosan ügyelnek arra megfelelő anyagi helyzetben lévő férj (legalább a nővel egy anyagi szinten lévő) kiválasztásával, hogy ez ne történhessen meg velük.  Ha pedig ilyen férj nem kerül, akkor inkább nem is mennek férjhez, ezzel is tisztában vagyunk.

A modern fogamzásgátlás és abortusz korában a gyermekek származásának megállapítására szolgáló szabályaink ósdi, idejét múlt, súlyos női visszaélésekre lehetőséget adó szabályok.  Női visszaélésekre (hűtlenség) minden időben volt mód, azonban a modern fogamzásgátlás és abortusz, továbbá a nők rendkívül megemelkedett szexuális partnerszáma soha nem tette még olyan kiszolgáltatottá a férfit egy gyermek származását illetően, mint napjainkban. Sajnos még házasságon belül is. Megváltozott az életünk, megváltoztak az erkölcseink, amihez a jogszabályainknak is alkalmazkodnia kell.

A reprodukciós jogok témakörét összegezve: a nőket illető reprodukciós jogok jól láthatóan kibővültek és igen tágak lettek, a nők ezen a téren gyakorlatilag korlátlan hatalmat kaptak.  A férfiak ezzel kapcsolatos jogai szűkültek, gyakorlatilag több száz évekkel ezelőtt megfogalmazott törvényi szövegek szintjén maradtak.

Válás esetén gyermekeinkkel kapcsolatos jogaink gyakorlatilag megszűnnek, nők által uralt igazságszolgáltatási rendszereink – a jogszabályok szövegétől függetlenül – tulajdonképpen a “gyerek az anya tulajdona” elv alapján működnek, igényeinkkel nem foglalkoznak, megengedhetetlenül lassúak, mely alapvető hatósági közöny a végén ténylegesen azt eredményezi, hogy a gyermekeinkkel kapcsolatos jogaink gyakorlásától megfosztanak bennünket.

Furcsálljuk azt, hogy a házasság alatti munkánk eredményének fele a törvény szerint a házastársunkat illeti. Azt még jobban furcsálljuk, hogy ennek az igénynek maximuma a törvényben nincs. Sajátosnak tartjuk, hogy ebből a törvényi rendelkezésből előnyhöz alapvetően csak nők jutnak.

Furcsálljuk azt, hogy házastársunk a törvény szerint gyermek szülése nélkül is annyit örököl halálunk esetén utánunk, mint gyermekeink. Nem látjuk ezt méltányosnak saját gyermekeinkkel szemben sem. Sajátosnak tartjuk, hogy ebből a törvényi rendelkezésből hosszabb átlagéletkoruk miatt előnyhöz alapvetően csak nők jutnak.

Viszont mi, felvilágosult férfiak szeretnénk a nőkkel kiegyensúlyozottabb kapcsolatot tartani, ezért kénytelenek vagyunk bojkottálni a házasság jelenlegi szabályok szerinti, a nőknek túlzott előnyöket biztosító jogintézményét. Apróbb emberi félelmeink nekünk is vannak, ezért igyekeznénk magunkat kivonni a teljesen inkorrekt, a házasság alatti munkánk eredményét eltulajdonítani akaró aranyásó nők igényeire, továbbá gyermekeink nevelésétől bennünket megfosztani akaró rosszindulatú nők igényeire szabott magyar családjog rendelkezései alól. Ezért aztán a modern, felvilágosult férfinak küzdenie kell a magyar családjog reformjáért, akaratát pontosan ki is kell fejeznie a törvényalkotók felé. Bizakodunk is abban, hogy az elengedhetetlenül szükséges reformok után mi is újra szívesen fogunk majd házasodni.

Mindezek megvalósultáig minden felvilágosult férfinak és nőnek csakis azt javasolhatjuk, hogy használják az alábbi élettársi vagyonjogi megállapodást együttélésük során, szülői együttműködésük hosszú évei alatt.

 

ÉLETTÁRSI VAGYONJOGI MEGÁLLAPODÁS

 

mely létrejött egyrészről

…………………………, (szül. hely, idő: …………………………, anyja neve …………………………, lakóhelye: …………………)

másrészről

…………………………, (szül. hely, idő: …………………………, anyja neve …………………………, lakóhelye: …………………)

között az alábbi feltételekkel:

1. Élettársi kapcsolat létesítése

1.1. Felek kijelentik, hogy ……………… napjától életközösséget, élettársi kapcsolatot kívánnak létesíteni.

1.2. Felek nyilatkoznak, hogy ebben a megállapodásban kívánják rögzíteni élettársi kapcsolatuk általuk sarkalatosnak ítélt alapvető feltételeit és szabályait.

 

2. Az élettársak ingatlanhasználatának feltételei

A felek lakóhelyükül a …………….. cím alatt található, közösen bérelt lakást jelölik ki, mely ingatlant az élettársi kapcsolat fennállása alatt közösen jogosultak használni és a kapcsolódó mindennemű költséget (bérleti díj, közös költség, vízdíj számla, csatornadíj számla, villanyszámla, gázszámla, távhő számla, szemétdíj, riasztó számla, kábeltévé és internet számla, ingatlanadó) (Kitöltési útmutató: értelemszerűen törlendőek vagy beírandóak az adott lakással kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek) közösen kötelesek fedezni. (Kitöltési útmutató: az egyszemélyi ingatlantulajdonos élettárs ezen túlmenően akár arányos ingatlanhasználati díjat is kiköthet a másik fél számára.)

 

3. A közös háztartás finanszírozása tekintetében a felek az alábbiakban állapodnak meg:

3.1 Közös kiadásaik fedezetére a felek létrehoznak egy ………… Ft összegű közös pénztárat, melyet kizárólag a közös kiadások fedezetére használnak. A közös pénztárat a felek közös bankszámla létrehozásával/a felek saját készpénzétől külön kezelt és tárolt készpénz befizetésével hozzák létre (Kitöltési útmutató: nem kívánt rész törlendő). A közös pénztárba a felek az alábbi összegeket utalják át/fizetik be minden hónap 10. napjáig:

………………………….: ……………………………………… Ft

………………………….: ………………………………………. Ft

Felek a közös kiadásokról szóló számlákat/nyugtákat gyűjtik és arról nyilvántartást vezetnek. A közös pénztár adott hónap 10. napja előtti kifogyása esetén felek egyeztetik, hogy a közös pénztár feltöltésére melyik fél mekkora összegben köteles. Indokolt esetben az ½ – ½ arányú feltöltéstől a felek eltérhetnek.

Felek a közös pénztárhoz való havi hozzájárulás összegét életkörülményeik/jövedelmi viszonyaik változása alapján (munkanélküliség, megrokkanás, gyermekszülés,  munkabér növekedése/csökkenése stb.) megfelelően módosíthatják, indokolt esetben a közös pénztárhoz való ½ – ½ arányú hozzájárulástól eltérhetnek.

3.2. Felek a 2-es pontban írt ingatlan költségeit a közös pénztárból viselik.

3.3. Felek a közös pénztárból viselik a közös gyermekeikkel kapcsolatosan felmerülő mindennemű költségeiket (ruházat, élelmiszer, pelenka, intézményi díjak, utazási költségek, stb.).

3.3. Az 1. pontban írt időponttól felek ½ – ½ -ed arányban viselik a közösen használt (…… forgalmi rendszámú) gépkocsi  üzemeltetési költségeit, úgymint: – üzemanyagszámlák, – súlyadó, – kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj, – szervizszámlák, kivéve a nem természetes elhasználódásból, hanem a kizárólag egyik félnek felróható okból keletkezett (pl. baleset okozása) számlákat.

3.4. Az 1. pontban írt időponttól felek a közös pénztárból fizetik az élelmiszerek, tisztálkodó és takarítószerek, háztartási cikkek és eszközök beszerzési költségeit.

3.5. Felek a fentebb nem nevesített különleges költségeiket (például, de nem kizárólagos jelleggel: utazás, ruházat, illatszerek, ékszerek, szórakozás, hobbitevékenységek, stb. költségeit) kizárólag önmaguk viselik.

4. A felek a vagyonszerzés vonatkozásában az alábbiakban állapodnak meg:

4.1. Felek kijelentik, hogy az élettársi viszonyt nem közös vagyon létrehozása érdekében létesítik, ezért megállapodnak, hogy az együttélés alatt önálló vagyonszerzők. Bármilyen vagyonszerzés esetén az a fél tekintendő a vagyon kizárólagos tulajdonosának, akit az adott vagyontárgy vagy pénzösszeg vonatkozásában az állami és pénzintézeti nyilvántartások (földhivatal, gépjármű-nyilvántartás, cégbíróság, bank, biztosító, stb.) tulajdonosként tüntetnek fel.

4.2. Felek rögzítik, hogy az 1-es pontban írt időpontot megelőzően bármelyik fél tulajdonában álló külön vagyon továbbra is a felek különvagyonát képezi, és e vagyontárgyak vonatkozásában felek egymással szemben semmilyen igényt nem támaszthatnak. A különvagyon értékesítése révén szerzett pénz vagy a helyébe lépő másik vagyontárgy szintén az adott fél különvagyonának minősül. Felek egymás különvagyonába nem kívánnak beruházni, a különvagyon fenntartása a vagyontárgy tulajdonosát terheli.

4.3. Jelen megállapodástól esetileg eltérni és közös tulajdont létrehozni csak külön írásos tulajdonjogi szerződés megkötésével, a tulajdoni hányad meghatározása mellett lehetséges.

5. Felek a születendő közös gyermekeik családi jogállása vonatkozásában az alábbiak szerint állapodnak meg:

5.1. Felek kijelentik, hogy születendő gyermekeik leszármazását a kor lehetőségeinek megfelelően genetikai vizsgálat útján kívánják tisztázni, aminek költségeit közösen viselik. Az élettársi pár férfi tagja jogosult és köteles a megszületett gyermekkel összefüggésben apasági genetikai vizsgálatot végeztetni, és az apaság megállapítását követően apai elismerő nyilatkozatot jogosult és köteles tenni az illetékes hatóság előtt. Az élettársi pár nő tagja köteles ebben az eljárásban a gyermektől származó genetikai minta biztosításával és a jogosult apasági nyilatkozathoz való hozzájárulás biztosításával együttműködni.   

5.2. Felek megállapodnak, hogy az apaság megállapítására irányuló 5.1 pontban vállalt kötelezettségek megszegése esetén a másik félnek fizetendő ………… Ft kártérítés és a szükséges jogérvényesítés minden perköltsége azt a felet terheli, aki mulasztásával a szükséges eljárások lefolytatását 30 napon túl hátráltatta.

6. Felek a közös gyermekek felügyelete és tartása vonatkozásában az alábbiakban állapodnak meg:

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben együttélésükből gyermek származik, úgy minden körülmények között közös szülői felügyeleti jogot fognak gyakorolni gyermekeik felett, amitől eltérni legfeljebb az egyik fél cselekvőképtelenségének megállapítása esetén lehetséges.

6.2. Amennyiben gyermeknevelés feltételeinek biztosítása érdekében az egyik fél munkát vállalni nem tud illetve csak részmunkaidőben, abban az esetben a másik fél a 6.4 pontban kikötött közös költségviselésen túl vállalja, hogy a másik felet bármilyen jogcímen (családi pótlék, GYES, GYED, munkabér, bérleti díj, megbízási díj, stb.) megillető havi jövedelmet, ha az szükségessé válik, saját jövedelméből kiegészíti legalább havi ………… Ft összegre a legkisebb gyermek …… életévének betöltéséig.

6.3. Felek együttélésük megszakadása esetére a gyermekek váltott elhelyezésében állapodnak meg, akként, hogy egy hétig az egyik szülőnél, egy hétig a másik szülőnél tartózkodnak a gyermekek. Az egy hét adott vasárnap 19 órától a következő hét vasárnap 19 óráig tart.

6.4. Felek a gyermekek váltott elhelyezése idején tartásdíj fizetésére nem kötelesek egymásnak, a gyermek érdekében felmerülő költségeket (ruházat, intézményi étkezési díj, tandíj, utazási költségek, stb.) ½ – ½ arányban viselik. Felek a közösen fizetendő kiadásokról számlákkal alátámasztott nyilvántartást vezetnek és az alapján havonta számolnak el. Indokolatlan, túlzó, a gyermekek átlagos életszínvonalát meghaladó költségek viselésére egyik fél sem kötelezhető, de saját szándékuk és lehetőségük szerint a felek a gyermek számára külön ajándékozhatnak.

6.5. Amennyiben az együttélés megszakadását követően valamely időszakban a gyermekek váltott elhelyezése bármilyen okból nem lehetséges, a gyermekektől külön élő fél a 6.4 pontban kimondott közös költségviselésen túl gyermekenként havi ………… Ft tartásdíj megfizetését vállalja a másik fél gyermekek ellátásra fordított munkájának díjazásaként, minden hónap 10. napjáig. Továbbá vállalja, hogy a másik felet bármilyen jogcímen (ebben a pontban kimondott tartásdíj,  családi pótlék, GYES, GYED, munkabér, bérleti díj, megbízási díj, stb.) megillető havi jövedelmet, ha az szükségessé válik, saját jövedelméből kiegészíti legalább havi ………… Ft összegre a legkisebb gyermek …… életévének betöltéséig.

7. Jelen szerződésben nevesített pénzösszegek a megállapodás megkötését követően az állam által  hivatalosan közölt inflációval arányosan korrigálandóak.

8. Jelen megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Dátum és ügyvédi ellenjegyzés

Post Author: Telek Zoltán

Közlekedési balesetek, biztosítók elleni perek, üzemi balesetek és munkaügyi perek specialistája vagyok.
f Facebook
82 megosztás


299
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
14 Egyéni hozzászólás
285 Válasz hozzászólás
2 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
29 Hozzászólások szerzői
Se - seRedGreglapposguttaDeadpoolszombathk Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Horvath Anton
Olvasó

MGTOW valamelyik formájában ezt az egész szarságot meg lehet spórolni. Nem tesz jót mondjuk a gazdaságnak, ez tény. Ezt a hozzászólásomat töröljétek légyszi, mert bent díszeleg a nevem, hiába írtam át. Ennyit az adatvédelemről…

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Vannak akik még szeretnek nőkkel együtt is élni. Bár vannak prostik, szexrobotok, meg valóban lehet egyedül is élni. Vagy amíg élt, addig anyámmal is lehetett élni. De próbáljunk azért segíteni azoknak is, akik azért ragaszkodnának egy nővel való együtt éléshez. Mert ez azért nem az MGTOW magazin itt tudomásom szerint.

Wildschwein
Olvasó
Wildschwein

És ha egy férfi úgy gondolja, hogy “nem ragaszkodik egy nővel való együtt éléshez”, hanem jól elvan akár egyedül is, ha nem talál alkalmas és normális partnert ebben a jelenlegi silány kínálatban, akkor az már ne is írjon ide? Szóljatok, ha csak a bevallottan és tudatosan béták kommentelhetnek ide, és akkor befogom.

ulomenen
Olvasó

Írhat, csak vegye észre, hogy ez a cikk akkor nem neki íródott :) Attól meg nem lesz valaki “béta”, mert kapcsolatot és gyerekeket akar.

Wildschwein
Olvasó
Wildschwein

Jó, ezt megkaptam :) de ez a megfogalmazás, hogy “ragaszkodni egy nővel való együtt éléshez”, ez akkor is szánalmas. Sajnálom, nem találok erre jobb szót. Szerintem az a férfi, aki így áll hozzá az élethez, nem lesz boldog a párkapcsolatában.

ulomenen
Olvasó

Én ezt a mondatot úgy értelmeztem, hogy “ragaszkodik ahhoz az elképzelésével, hogy egy nővel éljen együtt, ne pedig egyedül”, nem pedig úgy, hogy “ragaszkodik egy adott nőhöz, hogy csakis vele éljen együtt” :)

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Te értelmezed jól ulomenen a ” ragaszkodnának egy nővel való együtt éléshez” értelmét, ha már ilyen kis elmélkedés lett ebből a szófordulatból. A férfiak nagy része nem szeret egyedül élni, nővel azért jobb együtt élni. Ez nem azt jelenti, hogy az ember felnőtt férfiként egész életében egyetlen nővel akarjon élni. A legnagyobb alfáknak itt Európában is sorban egymás után több feleségük is volt, de számos nővel éltek együtt élettársként is. Az öreg Jancsó Miklós filmrendező még 90 évesen is gerjedt a fiatal riporternőre, az x-edik felesége/élettársa után is, aki élete nőiről faggatta az öreget. https://index.hu/video/2011/09/28/jancso_90/

Naooo
Olvasó
Naooo

Ezt a liberósok homofóbiának veszik és betiltatják.

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

És azt ki nem szarja le?
(tán az a nyomorult akinek segge sincs)
Bejelented, hogy te egy leszbikus nőnek ÉRZED magad és kapják be!

common man
Olvasó
common man

Miért ne lehetne boldog? Ha megtalálta élete párját? Miért szánalmas? Van aki meg tudja mászni a Kommunizmus csúcsot van aki nem.Van aki meg nem is akarja.Van aki akarja de nem tudja.

Wildschwein
Olvasó
Wildschwein

Lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam. Arra a Red Pill elvre akartam utalni, mely szerint egy férfi számára nagyon fontos, hogy legyenek elérendő céljai, méghozzá olyan céljai, amelyek őróla magáról szólnak, hogy mit akar elérni akár a szakmájában, akár más területen – az viszont ezen elv szerint nem ajánlott, hogy a cél maga az legyen, hogy boldog párkapcsolatot, családi életet szeretne kialakítani. A férfi életébe ez úgy fér bele (ezen elv szerint), hogy ha talál egy nőt, aki csatlakozik az ő életéhez (ami egyébként nő nélkül is teljes), és őt a céljai elérésében a nőiességével támogatja, akkor az persze nagyon jó, és mindketten boldogok lehetnek benne, az viszont nem működik (nem vezet boldog párkapcsolathoz), ha egy férfinek az az életcélja, hogy mindenképpen legyen mellette egy nő (“ragaszkodik egy nővel való együtt éléshez”). Szerintem egy férfi akkor tud boldog lenni egy nővel, ha elég önbecsülése van ahhoz, hogy egyedül is teljes lehet az élete.

Jinjangologus
Újságíró

Amennyiben ez nem dac, racionalizált kudarcélmény vagy csak egy új “menő trend” kiváltotta megfelelési kényszer (esetleg szektásság), tapsot érdemel az attitűd. Aki önszántából így áll az élethez, annak minden esélye megvan, hogy alkalomadtán megfelelően és eredményesen kezelje az útjába kerülő nőket is, azok valós (feminín) értéke szerint.

common man
Olvasó
common man

egy férfi akkor tud boldog lenni egy nővel, ha elég önbecsülése van ahhoz, hogy egyedül is teljes lehet az élete.

Önbecsülés az mindig jobb ha van mint ha nincs. Az,hogy ki milyen párkapcsolatot képzel vagy alakít ki magának az viszont nem csak ettől függ.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

EnterprenuresInCars? Richard Cooper?
:-)

Wildschwein
Olvasó
Wildschwein

Lehetne ő is, de nem. The Rational Male, Rollo Tomassi.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Azt amazonon meg is vettem.

ulomenen
Olvasó

Mindegyik olyan ember- férfi vagy nő- selejtes, aki nem vágyik saját utódokra, akiket ő nevel. Mint ahogyan az is selejt, aki nem vágyik párkapcsolatra, vagy aki nem vágyik szexre. Ezek ugyanannak a selejtességnek a különböző irányai.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Mindegyik olyan ember- férfi vagy nő- selejtes, aki nem vágyik saját utódokra, akiket ő nevel.

Van itt belőlük egy pár …………

hunbagira
Újságíró

Szerintem, nem kellene cefrézve kommentelni..:D

Margarete
Vendég
Margarete

Ezt mond a két csicskának.

hunbagira
Újságíró

Azaz?:D

Margarete
Vendég
Margarete

A white knight ulomenenek meg a csakszinak.

Wildschwein
Olvasó
Wildschwein

“Ezek ugyanannak a selejtességnek a különböző irányai.”
Volt idő, amikor itt még nem az ilyen kocsmai eszmecserék szintjén mozgó okoskodások voltak a jellemzők, hanem filozofikus mélységű írások jelentek meg arról, hogy mi a férfi szerepe a világban. Például ez is egy ilyen írás: https://www.ferfihang.hu/2018/06/11/julius-evola-feminizmus-es-heroikus-tradicio/
Mind a “harcos”, mind az “aszkéta” lehet olyan, aki nem vágyik saját utódokra, vagy párkapcsolatra, és ettől még egyáltalán nem válik selejtessé.
Egyébként van köztetek olyan, aki (i) vagy saját maga harmonikus, boldog, kiegyensúlyozott párkapcsolatban él, és a gyermekeivel is ilyen a viszonya, vagy pedig (ii) személyesen ismer olyan embert, akinél teljesen biztos benne, hogy ez igaz rá? De őszintén, semmi hazugság! Már csak hogy látsszon, mennyire megalapozott ez a “selejtes” megközelítés, vagy inkább csak amolyan önbecsapás.

Hunn
Újságíró

Igen, Wildschwein, személyesen ismerek ilyen embereket. Édesapám és édesanyám. Ez eléggé jó példa?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Akkor ezek szerint a “mintakövetés” nem jött be nálad……., nem sikerült továbbadniuk neked….(Túdom, túdom, feminista kondicionálás, kultúrmarxista zsidók etc. etc……)

Hunn
Újságíró

Ezt kivételesen majdnem tűpontosan megláttad, kedves cs004. Meg vagyok lepve.

Annyi a szerencsém, hogy többek között az a minta is, amit otthon láttam, végül segített lerázni a zsidó média kultúrmarxista, feminista kondicionálását. Sajnos nagyon megkésve. Úgyhogy ebben tévesz, azért valami csak ragadt rám tőlük..

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Szóval élő példa vagy, hogy a minta lófaszt sem jelent……ha jönnek a gyíkemberek/kabbalisták/zsidók/kulturmarxisták etc. etc. és elkezdenek tégedet kondicionálni…….


https://www.youtube.com/watch?v=TuVev3ok5Rg

Hunn
Újságíró

Ismét téves következtetésre jutottál, kedves cs004, bár nem tudom miért lepődök meg ezen újra és újra…

Nem. Arra vagyok élő példa, hogy a médián keresztül érkező feminista kondicionálás nagyon erős, és simán felülírhatja akár az otthoni mintát is. Mindazonáltal ha az otthoni minta eredetileg jó, akkor szerencsés vagy, mert van mihez visszamenni. Erre vagyok élő példa.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Arra vagyok élő példa, hogy a médián keresztül érkező feminista kondicionálás nagyon erős, és simán felülírhatja akár az otthoni mintát is.

Te arra vagy példa, hogy egy drogos mi mindent képes megtenni, hogy az “anyaghoz” jusson………

Hunn
Újságíró

Igen, arra is kiváló példa vagyok, kedves cs004, hogy egy drogos mi mindent képes megtenni az anyagért. Van pár meredek sztorim nekem is, mint mindenkinek aki hasonló cipőben járt valaha. (Természetesen ezeket a dolgokat sem az otthoni minta alapján csináltam.) Csak azt nem értem, hogy ennek mi köze az eddig tárgyalt témához.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Igen, arra is kiváló példa vagyok, kedves cs004, hogy egy drogos mi mindent képes megtenni az anyagért.

Pontosan, a drogos az mindig drogos marad, jobb esetben a szenvedélyének “anyaga” változik, ideális esetben “pozítívabbra”.

Hunn
Újságíró

Ez kivételesen tényleg így van, kedves cs004. Aki valaha drogos volt, az mindig is drogos marad. Függetlenül attól, hogy sikerült-e letennie a cuccot vagy sem. És azt, hogy végleg sikerült-e a leállás, azt csak a halála napján visszatekintve fogja tudni biztosra… Hát, így megy ez.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Szerintem nem. De magadra ne vedd. Annyiról van szó, hogy a szüleiddel 1) érzelmileg érintettként nem tudsz objektív lenni, vagy csak nagyon nehezen 2) a szülők “viselt dolgairól” a gyerek nem mindig tud. Ettől még lehet igazad, nem vitatom. Én a szüleim kapcsolatában sem ezt látom, noha több mint 58 év házasság után, kapaszkodnak egymásba és erős a szövetségük, de nem egyszer rázta vihar a hajót (legalább kétszer), mondjuk inkább apám alfasága miatt. Anyámat nehezen tudom vádolni kilengéssel, áglengéssel stb.

Hunn
Újságíró

Szerinted nem micsoda? gpetersz, bocsi, nem értetlenkedni akarok, de kifejtenéd mire gondoltál, hogy mi az ami nem?

Somogyi József
Vendég
Somogyi József

Erről a selejtezésről hirtelen ez a film ugrott be.

https://www.youtube.com/watch?v=3cXbqrwFWC4

ulomenen
Olvasó

“Mind a “harcos”, mind az “aszkéta” lehet olyan, aki nem vágyik saját utódokra, vagy párkapcsolatra, és ettől még egyáltalán nem válik selejtessé.”

Harcosnak vagy aszkétának a férfiak kb 1 %-a alkalmas, vagy még annyi sem. És kell hozzá a fentebb említett selejtesség :)

“Egyébként van köztetek olyan, aki (i) vagy saját maga harmonikus, boldog, kiegyensúlyozott párkapcsolatban él, és a gyermekeivel is ilyen a viszonya, vagy pedig (ii) személyesen ismer olyan embert, akinél teljesen biztos benne, hogy ez igaz rá?”

Egyrészt ismerek, másrészt magam is ilyen kapcsolatban éltem eddig. Harmadrészt, amit írtam, az az volt, hogy “vágyni rá”. Tehát nem az a selejtes, akinek még/már nincsen vagy eddig nem volt gyereke/harmonikus párkapcsolata/szexuális élete, hanem aki nem is vágyik rá.
Nyilván minősítheted a véleményem “kocsmai eszmecserék szintjén mozgó”- nak (magam részéről nem tudom, milyenek ezek, ugyanis nem járok kocsmába). De hitelesebb volna a magas lóról odamondogatás, ha előtte megpróbálnád megérteni, mit is írtam pontosan, mert így sajnos csak az derült ki, hogy te biztosan a kocsmákból szedted össze az “intellektusodat”…

zgy001
Olvasó
zgy001

Margarete
Vendég
Margarete

“Egyebekben nem szólnék hozzá a témátokhoz, csak kiegészítésnek szántam”

Pedig így is jól helyreigazítottad ezt a betegagyú barmot.

zgy001
Olvasó
zgy001

ulomenen
Olvasó

“a másik esetében – kultúrától függően – olyan 5-25% arányban van meg.”

Én azokra gondoltam, akik életvitelszerűen évtizedeken át harcolnak, ölnek embereket anélkül, hogy ez lelkileg különösebben megérintené őket- mindezt nyilván ahelyett, hogy a gyerekeikkel lennének. Persze ez megegyezés kérdése, hogy ki számít harcosnak és nem is igazán lényeges a mondandóm szempontjából.

“Egyebekben nem szólnék hozzá a témátokhoz.”

Egy ilyen közbeszólóval, mint ez a valaki, nekem is elment a kedvem tőle…

Margarete
Vendég
Margarete

“nem is igazán lényeges a mondandóm szempontjából.”

Semmi nem lényeges a mondandót szempontjából, mivel baromságokat írtál.

“Egy ilyen közbeszólóval, mint ez a valaki, nekem is elment a kedvem tőle”

Eleve meg sem kellett szólalnod a beteg nézeteiddel.

zgy001
Olvasó
zgy001

ulomenen
Olvasó

“Ki számít harcosnak?
Szerintem az, aki képes ölni és képes meghalni bizonyos (általában nem önös, de ez nem kizáró) célok érdekében. Ezért írtam, hogy társadalomtól függően ez nagyjából a férfiak 5-20%-a körül lehet.”

Azért gondolom ezt túl tág definíciónak, mert ölni szinte mindenki képes adott körülmények között (nem csak önvédelemre gondolok). Meghalni viszont nem feltétlenül akar még egy lovag se, persze, felméri, hogy ez is lehet a vége. Viszont ilyen alapon akkor harcos az a nő is, aki leszúrja az alvó férjét, és harcos a tűzoltó is, mert képes meghalni.

Ezért írtam, hogy az igazi különbséget szerintem az teszi, hogy mennyire érinti meg az illetőt lelkileg az ölés.

zgy001
Olvasó
zgy001

ulomenen
Olvasó

Aki öngyilkos küldetésre vállalkozik, az tényleg képes meghalni. Mindazonáltal meghalni minden katona hajlandó, pontosabban tudja, hogy benne van a pakliban, de nyilván mindegyik szeretné ezt elkerülni :)

Tehát ez a “képes meghalni” mit jelent? Elfogadja, hogy megtörténhet (ebből nagyon sok van), vagy hajlandó pl. kamikaze- nak állni (ebből meg igen kevés)?

zgy001
Olvasó
zgy001

ulomenen
Olvasó

Érthető ez a megfogalmazás. Emellett továbbra is fenntartom, hogy nagyonis számít a tekintetben, hogy valaki alkalmas-e harcosnak, vagy sem, hogy lelkileg mennyire bírja az ölést. Mindenképpen alapvető faktor. Aki nem bírja lelkileg, az hosszú távon tönkremegy, vagy akár egyetlen “alkalmi jelleg” után is. Ezt a szempontot is figyelembe véve a 20%- ot mindenképpen sokallom, még az 5% esetleg.

zgy001
Olvasó
zgy001

Margarete
Vendég
Margarete

“Egyrészt ismerek, másrészt magam is ilyen kapcsolatban éltem eddig”

Szóval úgy ugatsz, hogy nem kellettél senkinek :D :D

“Tehát nem az a selejtes, akinek még/már nincsen vagy eddig nem volt gyereke/harmonikus párkapcsolata/szexuális élete, hanem aki nem is vágyik rá.”

Bla Bla Bla Rohadt szánalmas a magyarázkodásod selejtkém :)

“Nyilván minősítheted a véleményem “kocsmai eszmecserék szintjén mozgó”- nak”

Az is.

“De hitelesebb volna a magas lóról odamondogatás”

Te ugatsz te náci ? :D :D

gpetersz
Olvasó
gpetersz

“másrészt magam is ilyen kapcsolatban éltem eddig”

Vállalom, geci egy cinikus vagyok (vagy …fordított szórendben), de akkor mit keresel itt? Ide általában, “mi selejtek” jutunk, akik belenyalunk a női gazemberség köcsögébe és nen ízlik…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

a női gazemberség köcsögébe

Csakhogy ők ezt nem így érzékelik/látják.

Lásd pl. Anna kínlódását is, nem képes az agya felfogni/értelmezni bizonyos dolgokat és a hörcsöge állandóan próbálja racionalizálni az ellentmondásokat és a “koherens világképét” megőrizni, mert ilyen a természete. De nagyrészt az összes női kommentelőre igaz, hogy nem tud kilépni a saját árnyékából.
Ez “a csomag része”, amit nem lehet megváltoztatni kívülről, belülről meg nincs rákényszerítve, amúgy is, az ember nem igazán változik.
“Hozott anyagból kell dolgozni”.

tomgal
Olvasó
tomgal

Egy meglepöen férfi támogató elöadás ( nötöl!), a férfi-nöi kommunikáció, gondolkodásmód különbségeiröl , úgy gondolom elég jól látja a dolgokat, bár inkább nöknek magyarázza , hogy mit értenek félre, mit hisznek rosszul férfiakkal kapcsolatban:

https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/valasz-a-nagy-kerdesre-miert-erti-felre-egymast-ferfi-es-no-2010264/

hunbagira
Újságíró

Jah roppant “objektív”. Addig bírtam olvasni, amíg tulajdonképpen minket férfiakat “vádol meg” hipergámiával.

tomgal
Olvasó
tomgal

Olvasd végig , sokkal több nök által elkövetett tipikus hibát hoz fel. Szerintem teljesen férfi támogató az elöadás. A legjelentéktelenebb részt találtad meg benne, ugyanannak a mondatnak a vége a nökre is vonatkozik. Egy általános rész a média káros hatásáról , ami a férfiakat és nöket is károsan befolyásolja. De a cikk nem erröl szól, nem ez a lényege. Szerintem nöhöz képest meglepöen jól lát dolgokat.

Reszet Elek
Újságíró

Azért férfiként szinte minden harmadik mondatában találok kivetnivalót. Persze átlag laikus női hallgatóknak kb. ezen a szinten kell átadni, arról nem is beszélve, hogy a mondanivalót nem is szó szerint idézik, azaz plusz egy szűrő is van benne.

tomgal
Olvasó
tomgal

Én az alapmondanivalót , nem férfi ellenes beállítottságát díjazom, rávilágít sok nöi hülyeségre és hogy célja a férfiak nök harmonikus kapcsolatának kialakítása. Nyilván nem minden egyénre igaz , ez egy pszichiáter, aki azokból az esetekböl merít , amivel találkozik és egy nagy általánosítás is végbemegy. Igen a plusz egy szürö ( és ugye ha nem szó szerint van , az akkor már a másik egyén értelmezése) szerintem sem dob rajta, összességében pozitívnak értékelem az elöadását.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

minden plakátról és reklámból tökéletes nők mosolyognak rájuk, ami rontja egy átlagos nő iránti érzékenységüket, és így a gyengébbik nem nem tudja kellően értékelni a saját nőiségét.

Ja, “rontja a férfiak érzékenységét” az “átlagos”-értsd dagadt/rusnya nő iránt nem fogékonyak bredpittek…..:)DDDDD

A nők feje is tele van azonban eltúlzott vagy idealizált képekkel a férfiakról a médiának és a romantikus filmeknek köszönhetően.

És akkor még a hipergámia fasorban sincs:)

Az átlagos férfi viszont nem illik bele ebbe a képbe, így a nő csalódik, de a férfi is, hiszen nem tudja, mit akar tőle a másik nem.

Nahát, és ha a nő csalódik, akkor annyi:) A férfi meg pontosan tudja, hogy mit szeretne tőle a nő, csak épp nem képes teljesíteni, mert mindig a relatív 20%
az értékes, azt meg hamar “elkapkodják”……

A gyengébbik nem viszont az idealizált képben lágyságot, érzelmeket tulajdonít a férfinak, de azért elvárja az erőt is.

Ja Christian Grey-ről álmodozik minden liba, ez is abból indul ki, hogy a “traumás tigrist meg kell szelidíteni”……

A szakember elárulta, a legfőbb különbség a két nem között, hogy a nő érzelmileg igyekszik kommunikálni, a férfi pedig erő alapon.

Főleg amikor egy nő “kommunikál fizikailag” egy gyerekkel………

Sokat számít azonban, hogy a férfiben milyen kisgyerekkori frusztrációkból fakadó érzések rejtőznek.

Ja, Grey-t “megrontották” gyerekkorában és nem tudja kiheverni…..

Ugyanis minél több negatív, fájdalmas érzés van benne mélyen elrejtve, annál inkább fenyegető számára a női érzelem.

Fél a “tigris” a nő “érzelmeitől”……

de ha a nő gyerekként bánik a párjával, elveszíti a férfit, és magában a nőt.

Hát igen, amikor sikerül a nagy “átalakítás” , akkor meg már nem kell az a “nyuszi”, amivé sikerült a tigrist “átalakítani”.

Ez azonban nem szerencsés, a kapcsolat minősége és jövője múlhat rajta.

Micsoda “felismerés”….

Ha egy férfi nem képes feldolgozni a saját érzéseit- például a nők iránti haragját, frusztrációját, kisebbségi érzését, azt előbb-utóbb a felesége felé fogja átélni.

Ha lesz neki, de ez elég ritka, ezért is megy napestig itt a nyígás….

– Tipikus kommunikációs zavar, amikor a nő sírva panaszolja el a munkahelyi problémáit, és csak azt akarja, hogy a férfi meghallgassa.

Ez nem “kommunikációs zavar”, hanem elbaszott következmény, mármint az, hogy a nő ventillál és pont a férjének.

Az erősebbik nem azonban általában nem csak meghallgatja, hanem tanácsot is ad, hogy mit kellene tennie a nőnek. Ha pedig a hét minden napján ez történik, egyre türelmetlenebbül ad tanácsot. Ilyenkor a nő rögtön azt gondolja, hogy „meg se hallgat, csak adja a tanácsait, nem is szeret”.

Emmeg má shittesztbe hajló faszság…., a szemét papucs még meg se hallgat……

– Fontos, hogy ha a férfi erőből kommunikál, és a nő is ezt teszi, mindig a nő húzza a rövidebbet, mert a férfi ereje a mammut ellen van, nem a nő ellen. Erővel szemben célszerű érzelmekkel kommunikálni, az majd megállítja, elgondolkodtatja a férfit. Itt van helye a könnyeknek, kedvességnek, ha a nő azt akarja, hogy a párja valamit másképp csináljon. Amikor azt szeretné, hogy megértse, mert valamivel megbántotta. Ha a férfi szereti a nőt, ez megállásra készteti és el fog gondolkodni.

És ezt a faszságot csak így, “premier plán”-ba tolja a liba, nem semmi……

– Fontos azonban, hogy a nő sírás közben ne vágja a férfi fejéhez, mennyire szemét, mert az megint az erőből kommunikálás esete, hanem mondja el, hogy mit érez, és mennyire fáj.

Mivel a férfi alapból “szemét”, ne sírás közben vágja ezt a fejéhez……

Amikor a nő a férfivel kommunikál, azt kell tükröznie, hogy nem az ellensége és nem férfi, akivel hierarchiaharcot kell vívnia, mert a harcos ellenség felé nem nyílnak ki a férfi érzelmei.

De a nagy “egyenlőség” nevében ez már rég hierarchiaharccá fajult………

a nőnek tisztelnie kell a férfiben azt, ami benne más, de magában is tisztelnie kell azt, amiben különbözik a másik nemtől, és akkor harmonikus kapcsolatban élhetnek – foglalta össze a pszichiáter.

Ne félj, bredpittben tiszteli , átlagjózsiban pedig csak idegesíti…..

a férfiak mindig felállítanak egymás között egy rangsort, hogy ki az erősebb, és számukra a hierarchia élet-halál kérdés. A nők azonban ezt nem értékelik kellő súllyal.

Ja, egymást lelövik mindennap, hogy kinek hosszabb a farka……

– Például ha egy vegyes társaságban a nő beszól a férjének, hogy „az nem is úgy volt, majd mondom én inkább, jó?” Ez rosszul esik a férfinek, és gyengíti az erejét, a rangsorban betöltött helyét, de már az is, ha annyit mond a párja, hogy „drágám, ég a hús!”

Ez pontosan annyit jelent, hogy “túl hosszú a lánc”…….

Ha a feleség mindenki előtt megalázza a férjét, az úgy fogja érezni, hogy elárulták, és így a nő elveszítheti a bizalmát. Fontos, hogy a feleség elismerően szóljon a férfiről, de mértékkel. Ne mondja, hogy ő a legjobb, mert a vezérhímre mindenki támad.

Amikor ezt a nő meg meri már tenni a férjével, akkor már az a fickó rég nem férfi a nő szemében…..

A férfiak közötti rivalizációnak része a nő jóléte is.

Ezt a faszságot…..

Ez ugyanis emeli a férfi rangját, a szomorú nő viszont csökkenti.

Ezen behaltam:)
Ha szomorú a nejem, csökken a rangom, nabazdmeg……

Emellett a túlgondoskodás is sérti a férfiak hierarchiáját, vagyis a nő csak annyira gondoskodjon róla, amennyire ő is viszonozza azt – hangsúlyozta a szakember.

A “szakember”…….és ezekért a faszságokért megy a rajongás, hát jól el vannak itt baszva a dolgok..

ulomenen
Olvasó

“mit keresel itt? Ide általában, “mi selejtek” jutunk, akik belenyalunk a női gazemberség köcsögébe és nen ízlik…”

Nem tűnt fel az évek alatt, hogy ez egy MGTOW- oldal lenne… Voltak, vannak itt házasok, kapcsoltban élők, vagy az előtt állók, szerintem a legtöbben ilyenek vagyunk.
Én személy szerint “régen, mikor még a kő is lágy volt”, olvastam valahogy egy FH cikket, aztán ideszoktam.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Magam is nős vagyok, és csak és csak pár éve jött szembe a szívlapát, azóta viszont elég sok irodalmon átrágtam magam. Ha nem így volt bocs, csak úgy nézett ki a kommented, hogy nálad nem volt szívlapát…

Margarete
Vendég
Margarete

“Mindegyik olyan ember- férfi vagy nő- selejtes, aki nem vágyik saját utódokra, akiket ő nevel. Mint ahogyan az is selejt, aki nem vágyik párkapcsolatra, vagy aki nem vágyik szexre. Ezek ugyanannak a selejtességnek a különböző irányai.”

A fasszopó kurva anyád selejtes volt, mert ő sem vágyott gyerekre, de valami buzi alkoholista mégis felcsinálta, akarata ellenére. Ezt eddig is tudtuk. De most menj vissza a náci kurva anyádba és köpd le amiért megszült!

Moderator-05
Szerkesztő
Moderator-05

Margarete felhasználót figyelmeztetem, hogy a következő eszetlen, fröcsögő, értelmetlen és káromkodásokkal teletűzdelt hozzászólása után ki lesz tiltva az oldalról. Lehet kritikát megfogalmazni bármilyen véleménnyel szemben, még az erős szavak használata is belefér, de nem öncélú és minősíthetetlen stílusban, bármiféle érdemi mondanivaló nélkül. Ha csak ennyi megy, kívül tágasabb!

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Örülök, hogy két hónap múltán feltűnt, mikor beleállt egy pasiba. :)

Margarete
Vendég
Margarete

Na mi van Trutyi? Ki mondta, hogy előbújhatsz? Ne keverd ide a feminizmusodat, én nem egy pasiba álltam bele, te meg nem számítasz nőnek :D

tomgal
Olvasó
tomgal

Kíváncsi voltam, de gondoltam kivárom most mi lesz… Margarete hímringyónak ez a lételeme , érdemi mondanivaló nélkül gyalázni másokat. Ha te nem vagy itt talál mást. “ kénytelen”, mivel másra nem képes.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Ezek már ilyenek, attól érzik jól magukat, ha valakit basztathatnak, és a másik ilyen is még itt bújik, csak egyelőre nem mutatta ki túlságosan a foga fehérjét.

Amúgy sejthető volt, hogy akkor történik bármi, ha egy nem megfelelő személybe áll bele. Tudod, vannak az egyenlők meg az egyenlőbbek, ez a hely sem kivétel. :)

Taiko
Olvasó
Taiko

Na végre már! Azt hittem, hogy direkt nem moderáljátok.

Margarete
Vendég
Margarete

Miért kellett volna moderálni? Te is a Trutyi vagy?

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Na bazmeg, egy rendesebb kocsmában most basznának orrba…

Margarete
Vendég
Margarete

Ok de akkor ezt írjátok le az Ulysesmannek, a Surrel Slutnak meg csakszinak is.

Marcell
Olvasó
Marcell

Te megpróbálsz megszégyenítő nyelvezetet használni rájuk, de a “selejtesek” forradalma zajlik jelenleg is. Ők az élcsapat, a lila hajú bálnák, 60 kilós piercinges antifasz “férfiak” (akik számára a szex csúcsa, amikor egy felcsatolható műbrokival seggbekúrja a nőjük őket), mindenféle transzgenderek, génhibások, meg persze a buzik és a sima feminista fehér nők, akik nem akarnak gyereket. Az istenük pedig mint látható, a néger, a néger az új Übermensch. A szelíd óriás, mint Szent Floyd, vagy mint amelyik a náci tüntetőt a vállára dobva menti ki a lincselők közül és hasonlók. Tőlük majd a feminista picsák, akik “Orbánnak nem szülnek”, meg az abortuszhoz való joggal definiálják magukat, is akarnak sok-sok csoki gyereket majd, és örömmel rendelődnek majd alájuk.

hunbagira
Újságíró

Nem, az istenük a kultúrmarxista, kabbalista molochbaal követő zsidó éceszgéber, aki oktatja őket és pénzeli.
A majom nigger,az csak “zsinagógai szolga…”

Bazinga
Újságíró

Ismerek pl. olyan embereket, akik nem vágynak gyerekre, de nem mondanám ezért őket selejtesnek. Nagyon szubjektív és sértő egy “matrica” ez, és bárkire rá lehet ragasztani, ha nagyon akarja az ember.

ulomenen
Olvasó

Van egy autóm, jobbra nem tudok vele kanyarodni és a 4-5 sebességeket nem veszi be, így csak max. 80-nal lehet vele menni. De nem mondanám ezért selejtesnek. Ő csak egy máshogyan működő autó, amit ettől még számtalan dologra lehet használni, például sokkal gyorsabban lehet vele tolatni, sokkal biztonságosabban kanyarodik balra, mint a legtöbb autó, és szuper zenék szólnak a magnójából.

Bazinga
Újságíró

A selejtes jelző a gyári hibás terméket jelöli , amit egy hibás gyártási folyamat eredményez. Aki nem akar gyereket, az ettől még “gyárilag” alkalmas szaporodni, gyermeket nemzeni, már csak ezért sem áll meg a “selejt” kategória egy ilyen embernél. Ha mégis erőltetjük ezt a kategóriát emberekre is, akkor sokkal logikusabb lenne azokat selejtesnek nevezni, akik pl. testi fogyatékossággal születnek, persze ez is ugyanolyan sértő lenne, de a szó eredeti értelméhez egy fokkal közelebb lennénk. Bár itt se lenne teljesen igaz a címke, mivel nem egy emberek által felügyelt és irányított folyamatról van szó.

Nevezd inkább hülyéknek, ostobáknak őket vagy hogy tévesen döntenek, esetleg valamilyen mély lelki problémájuk van a felszín alatt, tehát valójában csak sérült emberek, vagy félnek felelősséget vállalni, akármi, de a selejtezés nem helytálló jelző ilyen esetekben, nem logikus erre használni, még ha látszólag szép, de téves hasonlatokat is lehet vele alkotni.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A faj/rassz/nép/nemzet/település/törzs/csoport/család stb. számára az “selejtes”, amelyik nem örökíti tovább a génjeit……

Lehet itt erőltetni, hogy ettől függetlenül milyen hű, de szupi, meg értékes, blablabla…., csak épp épp olyan mint az öntudatos faszverő MGTOW, hogy büszke is meg önérzetes , csak épp a hajára kenheti….

hunbagira
Újságíró

https://m.kuruc.info/r/6/213810/
Csakszi, mi mikor várhatjuk antoni stb szaktárs/elvtársnőket, a családügyi államtitkárságon? Főnökség közölt valami ilyesmit?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

mikor várhatjuk antoni stb szaktárs/elvtársnőket, a családügyi államtitkárságon? Főnökség közölt valami ilyesmit?

Most beszéltem a vajdával, holnap kezd.

Reggel 9 körül már eléred, addigra beér.

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nem minden férfi kell ahhoz, hogy a csoport szaporodjon.

Nem is szaporodtak, de nagy a valószínűsége, hogy nem azért, mert nem akartak (mint az MGTOW-ok:), hanem azért, mert “nem jutott”.

A férfiak egy része segítheti a csoportját másban is, mintsem a gyereknemzés és szaporodás.

Persze hogy igen, de itt is megy a nyígás a hoppon maradtak részéről és én emlékszem még olyan cikkekre innen, amiben unos – untalan azt ecsetelték, hogy hamarosan itten nagy lázadások lesznek, mert a sok civilizáció-építő férfi nem tűri már a pinahiányt.
Az az “önzetlen/választott” segíteni akarás az itteni vinnyogókban nem nagyon vert gyökeret…..

Ergo nem feltétlen selejtes az, akinek nincs gyereke, vagy akár nem is akar gyereket.

Épphogy de, mert a kettőnek semmi köze sincs egymáshoz.
A “selejtesség” itt azt jelenti, hogy magva szakad, a génjei eltűnnek.

Gondoljunk csak bele. Melyik tett többet a csoportjáért?
– Átlag József pusztaröcsögei jobbágy, akinek volt 8 gyereke (akik közül talán 2 megérte a felnőttkort), és aki megművelte a földjét?
– Avagy Nikola Tesla, Böjte atya, Marx György, Batthyány Alajos, stb?

A válasz egyszerű: Átlag József, mert az ő gyerekei/leszármazottai beszélnek( jó esetben) a magtalan “etalonjaidról”, ha meg ráadásul ezek a “prolik” még el is “felejtik”, akkor még nagyobb a magtalanok szívása.

Hunn
Újságíró

Szerintem cs004 a komenetedben említett élethelyzetben lévő férfiak 1. baszni akarnak, és 2. eszük ágában sincs önzetlen/választott módon segíteni a csoportnak.

Hiszen a csoport magasról leszarja az ő problémáikat, max nevetnek rajtuk. Milyen alapon vár hát el a csoport* tőlük bármit is? Hiszen valójában NEM tartoznak a csoporthoz, hiszen a csoport NEM segíti őket abban, hogy megoldják a problémájukat: azt, hogy hogyan válhatnak olyan férfivá ők is, akinek jut pina. (Az, hogy a csoport azt mondja, hogy: -“Öregem, fogadd el, hogy te egyszerűen így jártál, és nem tudsz rajta változtatni!”- nos, az szimplán és egyszerűen NEM indok arra, hogy az ember része akarjon lenni a csoportnak)

Ha viszont a csoport hozzásegíti őket ahhoz, hogy ők is pinához juthassanak – itt nem arra kell gondolni, hogy a csoport lefogja számukra egy jó nő kezét-lábát egy gyorsbaszás idejére, sokkal inkább arról van szó, hogy a csoport nem feminista, blue pill hülyeségekkel tömi továbbra is a fejüket, hanem megkapják a sikerhez vezető, megfelelő red pill tanácsokat – akkor cserébe a csoport is számíthat az ő önzetlen/választott segítségükre.

Ami a pinahiányos fiatal férfiak lázadását illeti? Nézd meg mi megy Amerikában ebben a kurva pillanatban! Azok az Antifa fehér srácok, akik eddigi életük során a fehér, ciszhetero férfiként a másodrendű állampolgár identitásában nevelkedtek, most az utcán a niggerekkel vállt vállnak vetve tombolva, gyújtogatva, fosztogatva, életükben először végre férfinak érezhetik magukat – és nyugodj meg, annak is érzik magukat! A különbség az köztük és köztünk nem is olyan nagy, mint ahogy az az ideológiai narrativák alapján első látásra tűnik…

*Csoport alatt természetesen maga a társadalom (is) érthető, sőt, értendő is…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Hiszen a csoport magasról leszarja az ő problémáikat, max nevetnek rajtuk.

Ahogy mindig is, régebben a 60%-nak nem jutott pina/nem volt utódja.
Most 40%-nak.

Milyen alapon vár hát el a csoport* tőlük bármit is?

Te tényleg feminista kondicionálás alatt lehetsz, mert pontosan úgy “értékelsz”/”konvertálsz”, mint bármelyik liba……, merthogy az ő alapösztönük, hogy ami “hasznos”, az számára jöhet, ami nem az nem…….

Hiszen valójában NEM tartoznak a csoporthoz, hiszen a csoport NEM segíti őket abban, hogy megoldják a problémájukat: azt, hogy hogyan válhatnak olyan férfivá ők is, akinek jut pina.

Lásd fentebb, régen 60%-nak nem jutott, jelenlegi állapot ahhoz képest 50%-nyi “növekedés”!

(Az, hogy a csoport azt mondja, hogy: -“Öregem, fogadd el, hogy te egyszerűen így jártál, és nem tudsz rajta változtatni!”- nos, az szimplán és egyszerűen NEM indok arra, hogy az ember része akarjon lenni a csoportnak)

A csoport nem egy entitás , nem mond az semmit, mert egy fogalom. Mint a “feminizmus”, kommunizmus etc.

Persze, sokkal könnyebb egy alaktalan, megfoghatatlan “valamivel” szemben hadakozni, de kurvára nem visz előre, csak bigott babonaságot eredményez.

Ha viszont a csoport hozzásegíti őket ahhoz, hogy ők is pinához juthassanak – itt nem arra kell gondolni, hogy a csoport lefogja számukra egy jó nő kezét-lábát egy gyorsbaszás idejére, sokkal inkább arról van szó, hogy a csoport nem feminista, blue pill hülyeségekkel tömi továbbra is a fejüket, hanem megkapják a sikerhez vezető, megfelelő red pill tanácsokat –

Baszhatják, mert a te példád is mutatja, hogy lófaszt sem ér.
Lehet szidni a pareto elvet, de 100 “hátrányosból”, akit sikerül felvilágosítani” a “red pill tanácsokkal, maximum 20 érti meg ténylegesen a lényegét, atöbbi valahol “elakad” a saját nyomorában. Ebből a 20-ból, aki megérti/ felfogja, 4 áll neki ténylegesen “dolgozni”/”változtatni” és ebből jó esetben 1-nek fog sikerülni elérni az “elfogadható Kánaánt”.

akkor cserébe a csoport is számíthat az ő önzetlen/választott segítségükre.

Nedves álmokban….

Ami a pinahiányos fiatal férfiak lázadását illeti? Nézd meg mi megy Amerikában ebben a kurva pillanatban!

Mi menne, az ami eddig, az ami itt, Olaszliszkán.

Azok az Antifa fehér srácok, akik eddigi életük során a fehér, ciszhetero férfiként a másodrendű állampolgár identitásában nevelkedtek, most az utcán a niggerekkel vállt vállnak vetve tombolva, gyújtogatva, fosztogatva, életükben először végre férfinak érezhetik magukat – és nyugodj meg, annak is érzik magukat!

A “szégyen” szó talán kevés is rá……

A különbség az köztük és köztünk nem is olyan nagy, mint ahogy az az ideológiai narrativák alapján első látásra tűnik…

Ha neked ez a semmirevaló “ciszheteró” csőcselék az ideálod, az meg a te dolgod…..

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Ez kurta jó összefoglaló volt az antifáról. Egy fontos különbség talán van köztük, meg köztünk. Nekünk lehet, hogy volt apakép a gyermekkorunkban, esetleg mi még férfivá nevelést kaptunk, itt a “végeken”, míg a jenki tizenéves a single mum pincéjében verte ki arra, hogy anyut, a milfet fenn dugja a néger fiúja. Magyarán, az ösztönei most kontrollálatlan törnek elő, minden nevelési szelep nélkül. Remek leninfiú vagy hitlerjugend alapanyag. Csak most ezé gyúrják őket, gondos deep state kezek.

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A példákból kettő pap volt, tehát önként választotta. Tesláról meg köztudott, hogy szintén tudatosan nem akart gyereket. Szóval ez nem nyert.

Látom nehéz felfogni, hogy mindegy, hogy milyen okból, saját választás/kényszer/lehetőséghiány stb. stb., ha nincs utódja, akkor megszűnt a picsába…..

Ez egyrészt az ő baja. De a társadalom szempontjából hasznos lehetett.

Ha már magvaszakadt, az már nem baja senkinek, objektív tény.
A társadalom szempontjából meg pontosan annyira hasznos, mint a az itt ámokfutó liba „házimunkája”, ami nincs „megbecsülve” és nincs „megfizetve”:)

Kis léptékben gondolkodsz (ahogy ulomenen is), ezért mész félre. Az ember (meg minden élőlény) szaporodása nem konkrétan csak abból áll, hogy utódot csinál. Hanem abból is, hogy segíti a fennmaradását a génjeinek.

Ja, csak az „ideálok végén” mindig oda lyukadunk ki, hogy ki áll a fasznak a „jó”, illetve „kevésbé jó végén”.
Akinek nincs utódja, az már sehol sem áll, mert annak már vége van.
Én is olvastam az „Önző gén”-t, a magvaszakadtak számára vigaszt nyújt(hat).
Az objektív valóságot pedig az sem hágja át.
Nekem nem kell bizonyítanod, hogy a „választott”/”ez jutott”/”saját döntésed” stb.-ből fakadó „utad” miért „jó” a te, a társadalom, a gének stb. érdekében, de a legjobb példa erre a herélt ámde gyönyörű hangú „pacsirták” dicsőítése……

Az evolúcióban nem az a lényeg, hogy konkrétan te magad add tovább a génjeidet.

Ennek a dínók most nagyon örülnek:)

Hanem hogy a génkészleted (a benned lévő tulajdonságok) fennmaradjanak. Mindegy, hogy ezt konkrét szaporodással, találmányokkal, a csoportod segítségével, avagy akár varázslással oldod meg. A lényeg, hogy a géned fennmaradjon. Persze a konkrét saját utód sok esetben nagyobb mértékben növeli az esélyt, mivel nagyobb a genetikai egyezés így többet ad át. De sok esetben magának a csoportnak a támogatása is lehet ugyanolyan hatékony a gének fennmaradása tekintetében. Emiatt koránt sem mondhatjuk, hogy aki nem szaporodik, az selejt. Hiszen lehet, hogy ő valójában sokkal hatékonyabban szaporodott, mint te. Gyereke talán nincs, de mégis simán lehet, hogy a génkészlete hatékonyabban lett tovább adva, mint a tiéd.

Cicomázhatod, de az utódnélküli a szaporodás szempontjából objektíven selejt.
Az, hogy „antropomorfizálod” még nem válik igazzá, még az ember esetében sem. Egy valódi kataklizma esetén megy a levesbe Tesla-stól az egész bagázs.
És nagy valószínűséggel jópár ilyenen vagyunk túl.

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Felőlem hisztizhetsz, ahogy akarsz.

Ez érdekes, mert nem én próbálom bizonygatni az utódnélküliség „hasznosságát”, hanem te “izzadsz”, hogy „legitimáld”. (Az meg külön érdekes, hogy valószínűleg pontosan azért, amivel engem vádolsz, mármint a kognitív disszonancia oldására célzok………………)

A genetika attól még nem téged igazol, hanem engem.

Üdvözlöm a „genetika”-t és jó neked, ha igazol, bár ha nincs utód, akkor sokat nem lehet rajta igazolni, de elméletben biztos, hogy nagyon igazad van, sőt.

Ha Átlag József népét kiírtja Tesla népe, akkor Tesla génkészlete megmarad, még ha nincs is neki magának utódja. Józsié meg nem marad meg.

Csakhogy itt picit „szart vágott a kerék”, ugyanis nincs „Tesla népe”(hacsak nem a szerbekre gondolsz), csak Tesla, mint egyén, akinek megszakadt a vérvonala. „Tesla népe” pedig Tesla-n kívül bizony Átlag József-ekből áll.
Így hát a hipotézisedben Átlag József(A)-k írtják elviekben Átlag József (B)-ket, úgy, hogy Tesla a fasorban sincs, mert nincs utódja….
De, ha nem írtják ki, akkor is ugyanott tartanak, mindkettő.
Az meg külön megér egy misét, hogy Tesla “minőségű” “selejt” vs. utóddal rendelkezők aránya 1 a sok millióhoz.
Vagyis a “selejtek” milliomodrésze “hasznos a társadalom számára”, miközben az össze többi nem………., ennyit a Tesla-k “népéről”…

Egy valódi kataklizma esetén is Teslaéknak nagyobb lesz a túlélési esélye, mint a sok-sok Józsi-gyereknek.

Hiába, mert nincs “Tesláék”
Az alap kiindulásod hamis , így reductio ad absurdum-ra fut ki a „levezetésed”/ „elméleted”, „hipotézised”.

Vagy elfogadod a genetika tényeit,

Ja, én ilyen megátalkodott vagyok, hogy számomra az a tény, hogy ha van utód, akkor van öröklődés, ha nincs utód, akkor nincs, de a genetika ezek szerint rám cáfol és te ezt fényesen bizonyítod.

vagy a kognitív disszonancia segítségével pörgeted tovább a mókuskerekedet – nekem mindegy.

Igen, én bizonygatom itt kettőnk közül, hogy ha nincs utódod, akkor van öröklődés……

Nekem kell megmagyaráznom, hogy ha nincs utódom, akkor öröklik a nem létező leszármazottaim a génjeimet……

És ez nekem kognitív disszonanciát okoz, és én pörgetem a mókuskereket stb……..

De a tényeket akkor sem tudod cáfolni, akárhogy erőlködsz.

Amit te „tény”-nek tekintesz, azt nem, ami a valóság, azt meg se te, se én nem tudom cáfolni, de te nem adod fel és próbálkozol…..

Elhiszem én, hogy van gyereked és úgy gondolod, ezzel több vagy,

Én ilyet nem állítottam, miért püfölöd?, Másrészt meg mi értelme megint személyeskedni, (projekcióval egybekötve)?
Attól igazad lesz?

most meg próbálsz igazolást keresni rá,

Nem én bizonygatom a selejt “hasznosságat” és abból nem én utalok vissza arra, hogy akkor az “nem is selejt, hiszen hasznos”……

meg másokat próbálsz ezzel alázni.

Van, hogy a valóság annyira kellemetlen, hogy megalázó (vagy valaki annak érzi), de ezért kéretik nem nálam reklamálni, hanem kinek-kinek, hite szerint, a megfelelő „fórumon”.

De amit írok, az genetika, nem pedig Csaxi képzelgései a világ működéséről.

Akkor ugye nyertél, megint.

De, azért emlékeztetőül, a valóság :
az utódnélküli a szaporodás szempontjából(!), objektíven, selejt

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Sehol nem mondtam, hogy hasznos az utód nélküliség.

Akkor meg pláne, hogy rosszabb, mint a selejt..…., mivel a fő funkcióját nem hogy nem tudja teljesíteni, de ráadásul másra meg nem alkalmas, hacsak nem “ágyutölteléknek”, a kibicek/magtalanok 99%-a….…..

ha nincs érved a tudománnyal szemben.

Reactor is ezzel a narrativával futott lyukra….

Teslának van kismillió tulajdonsága.

Egyrészt volt kismillió tulajdonsága és az általad felsorolt/példaként hozottak közül egy sem releváns, mert az általad példaként citált ( külső) jegyei még jópár millióban megvannak, Józsikban, míg Tesla tényleges “skill”-jei másban nem……

Ami meg ténylegesen megkülönböztette a többitől, az értéke, a „lényeg”, az kihalt vele, vagyis annak az esélye, hogy az utódjaiban, valamilyen, ténylegesen „hasznos” tulajdonsága/képessége újra megjelenik, bármelyik következő generációban, az 0. Mivel soha nem lesz utódja.
És a nincsnél bármilyen pici is több….

Ráadásul jössz itt a szemszínekkel meg hasonló faszságokkal és még én csúsztatok:)

Eddig megy a te elméleted.

Ezt meg honnan veszitek, amit a gyakorlat igazol, az miért lenne elmélet?

Viszont ha Tesla csoportja

No, most már nem „nép”, hanem kissé visszavettél:) a csúsztatással, most már (csak) „csoport”, lassacskán eljutunk az egyénig is, ami a valóság…..

És nem, nincs/nem volt Teslának „csoportja” sem, mert egyedül volt mint az ujjam….
De ha ragaszkodsz hozzá, akkor bizony Józsikból áll az a csoport, mert még mindig egy darab Tesla volt(!)….

Tesla győzött. Pont.

Ja.
És végre eljutottunk, hogy nem a “népe”, (újabban “csoportja”), hanem ő egyedül, egy személyben, annyira “győzött”, hogy kihalt utódok nélkül.. Priceless…..

zgy001
Olvasó
zgy001

Taiko
Olvasó
Taiko

zgy001 Jó is az, amikor mindkettőtöknél áll a cerka és kétmarokra fogva csatáznátok vele, de nem lehetne ezt az ütközetet lejátszanatok diszkréten a hálószobátokban?

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

:)DDD

Taiko
Olvasó
Taiko

Nem jó ötlet egy fehér, keresztény ciszhetero szájával próbálkoznod, zombi, még a végén letépi a cerkádat az öt pici ujjával és a seggedbe dugja, csak hogy tudd végre, hogy hol a farkad helye. :)

zgy001
Olvasó
zgy001

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

Csaxólok, ha Bunkó Balambér aranykoszorús cinegeszögecselő mester 22 évesen, hóttpicsarészegen belefullad a saját hányásába és nem hagy hátra utódot, attól még génállománya HIÁNYTALANUL tovább adódhat, elvégre mindegyik testvére tovább adja a génjei 50 %-át, az unokatestvérei pedig 25-25 %-ot!

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Főleg úgy, ha nincs testvére, de ha még unokatestvére sincs, akkor pláne……

Ráadásul, ha a testvérébe “nem az a fele” az unokatestvereibe meg még kevésbé valószínű hogy épp az ő negyedei vannak, így lassan annyi a valószínűsége mint a random betűleütő majomnak, hogy Shakespeare művet potyogtessen ki X millárd év alatt…

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

A másod-, harmad-, negyed-,ötöd-, hatod-, hetedfokú unokatezsvírek is hordozzák KIMUTATHATÓ arányban a génjeit,szóval jobb ha tovább nem égeted magad!
“…sem utóda sem boldog őse…”

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Hadd hordozzák, elbírják.

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Hogy a természetben nem az egyed számít, meg nem is afaj.

Hát persze, ezen belül meg a nemzetiség sem, a csoport sem, a törzs sem, a rokonság sem és család sem……..
Azért öleli keblére mindenki a az invazív szemeteket….
Hajrá “multikulti”, “Tesla népe” ::::))))DDDDD
Ez az “altruista” hozzáállás mid szép és jó, csak épp a kevésbé altruista “megeszi” az természet/isten-barmát…….

Hanem a gének fennmaradása.

Az most éppen nem forog veszélyben, 7 milliárdból csurran-cseppen, csak ugye az arányok tolódnak el……

Az meg édesmindegy, hogy hogyan marad fenn – utóddal, más hasonlók segítésével, vagy akár varázslással. Rohadtul nem számít.

A selejt/kibicnek semmi sem drága…….

Ami számít, az az, hogy a gén fennmaradjon.

Azt nem fenyegeti veszély, ahogy hasonló kontextusban a nagyonokos szerint: “akkor Európa iszlám lesz, és akkor mi van”:

https://www.youtube.com/watch?v=RJLuP-VbHTA

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Magadról beszélsz ilyenkor? :)

Van annak egy diszkrét bája, hogy egy utód nélküli kibic, aki nem is akar utódot (és valahogy ezt a kognitív disszonanciát oldania kell és bár :) fordítva ül a lovon, de bizonygatja, hogy utód nélkül fennmarad a génkészlete(mint Teslának, oppardon, “Tesla népének”, a szerbeknek:), azzal szemben, akinek tényleg van utódja.

Mesélj még:)

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

azért tolod a faszságaidat,

Hisztizzé vazeg:)

Van annak egy diszkrét bája, hogy egy utód nélküli kibic, aki nem is akar utódot (és valahogy ezt a kognitív disszonanciát oldania kell és bár :) fordítva ül a lovon, de bizonygatja, hogy utód nélkül fennmarad a génkészlete(mint Teslának, oppardon, “Tesla népének”, a szerbeknek:), azzal szemben, akinek tényleg van utódja.

Ehhez meg még hozzájön, amit Taiko mondott, priceless….

nem feltétlen kell mindenkinek szaporodnia egy csoportban

Egyetértünk, a “selejtek” azon részének akik nem képesek rá, ez egy elkerülhetetlen “adottság”, amelyik meg “úgy dönt” (mert szerb:) saját elhatározásából, akaratlagosan, annak meg kifejezetten tilos:)

Taiko
Olvasó
Taiko

Zombi, akkor senkinek nem muszáj szaporodnia, elég csak kívülről támogatni a gének fennmaradását. Csakhogy éppen ma írtad, hogy a 25-30 éves nők nem akarnak szülni, azaz szaporodni, és hogy ez mekkora skandalum. Mi van akkor, ha ők is csak a kibicként, külsősként akarják csak támogatni a csoport génkészletének fennmaradását, pont mint te? Ha neked szabad, akkor nekik is.
Úgy tűnik, hogy tényleg eljött a hülyeség kora, aminek a szlogenje az IQ bajnokok szerint “Szaporodj! Ne szeretkezz!”

zgy001
Olvasó
zgy001

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

Kissé NAGYON harmatosak az ismereteid!
A humán genom cca 3 mrd nukleáris bázispárjából kb a tizedespont után 8 (nyolc darab, acht Stücke) tizedes utáni reszli hordozza a SZEMÉLYES, egyedi tulajdonságokat!
(génállományod cca 50 %-ban megegyezik a Gyilkos galócáéval (Amanita phalloides!)

hunbagira
Újságíró

Látom itt mindenkinek megvolt a Dawkins összes…:D
Amúgy csakszi sokszor megkérdeztem, mi a célod az ittléteddel az irományaiddal?
Mert eddig az jön le, hogy a “jóból” kimaradtaknak szenvedniük kell, sőt a szenvedést választaniuk kell. Tehát szintén felteszem a kérdés” bu..pszichopata vagy-e?”

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Mert eddig az jön le, hogy a “jóból” kimaradtaknak szenvedniük kell, sőt a szenvedést választaniuk kell.

Én ilyet hol állítottam?

Nem elehet elégszer hangsúlyozni, tehát újra, neked is:

“Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.”

Ha “kimaradtak a jóból”, az egy tény, hogy hogyan reagálnak rá az meg már a saját döntésük. Az is egy fajta döntés, ha hiszti, jogkövetelés, áldozatszerepben való fetrengés, safespace utáni sóvárgás, stb. lesz az eredménye.
Nőnél, gyereknél “megengedhető”, férfinél (le)degradáló.

Nincs “kell”, hanem “lehetőségek” vannak, “objektív korlátok” közt.
Ha valaki nem érzékeli a lehetőségeket, vagy “túl drágának” tartja, az is egy viszonyulás, ahogy az is, ha hisztizve követelőzik, mert megteheti.

De, aki elmegy kurvának, ne sírjon ha dugják…….
Ne fetrengjen az áldozatszerepben és mutogassa a “csonkjait”, ha meg mégis úgy dönt akkor meg így járt.

Sehol nincs “kell”, döntések(vagy épp “nem döntések” ) vannak, amelyeknek viszont a következményeit valakinek viselni kell.

Van aki tényleg választja a szenvedést, az meg az ő dolga, akinek meg kijutott úgy, hogy nem kérte, az meg így járt. Hite szerint ugrálhat és hibáztathat akit akar, a lényegen nem változtat.

Jinjangologus
Újságíró

Nagyon kétlem, hogy Tesla (vagy bármelyik hasonló kaliberű feltaláló-felfedező) nemzeti kérdést csinált volna az életútjából. Egy autentikus tudós más ligában játszik, nem korlátozzák a közemberre jellemző kicsinyes gyarlóságok, megfelelési kényszerek. Saját programja van, végzi a dolgát.

Egy “szerényebb példa”: Erőss Zsoltot is bizonyára a hazafiasság (és nem a hegymászás sajátos mámora) küldte féllábbal 8000 méter fölé, a vesztébe…

Ettől függetlenül (sőt, ettől méginkább) többet jelentenek az evolúciós nagypályán, mint átlagjózsi vagy kanalas. Igen, még Zsolt is.

hunbagira
Újságíró

Mondjuk Teslába rohadt erős szerb öntudat/fajtudat volt. Volt egy mondása”ha egyszer megváltoztatnám döntésemet és mégis megházasodnék azt csak szerb nővel tenném”
Ahogy Szilárd Leóban(no nem magyar , hanem a zsidó) is
Amúgy az a tragédia, hogy pont ezek nem szaporodnak ezt figurázza ki “a hülyék paradicsoma” nevű -emiatt kultikussá vált- vígjáték.

Jinjangologus
Újságíró

Lehetett bármilyen erős, másodlagos volt a tudomány iránt érzett elkötelezettségéhez képest.

Nyilvánvalóan jó dolog számos nagy elmét, kiváló személyiséget tudni a “saját portádon”, a probléma ott kezdődik, mikor valakinek elég volt csupán oda beszületni, arra viszont már nemigen futja, hogy objektív tényekkel (kiemelkedő személyes teljesítmény) is alátámassza ezt a bizonyos “rokonságot”.

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

Franc tudja…
Én pl. nem neveznék selejtnek egy elkötelezett szerzetes tanárt.

ulomenen
Olvasó

A “selejtes” alatt- ha már a kifejezést rágcsáljuk, azt értem, hogy eredeti funkcióját nem tudja betölteni, vagy csak hibásan, részlegesen. Márpedig a szaporodás- szex, kapcsolat és utódnevelés- az ember legalapvetőbb funkciója. Nyilván nem arra gondoltam, hogy valaki nem lehet ezeken kívül bizonyos dolgokban értékes ember. Ha csak a kiemelkedő teljesítményt létrehozni képes emberek -pl Nicola Tesla- nem vállalnak gyereket, párkapcsolatot, az a társadalom szempontjából egy jó üzlet. De amikor átlagos emberek- feminista/karrierista nők és mgtow férfiak- döntenek hasonlóképpen, az komoly aránytévesztés és komoly veszteség. Félig szerencse az, hogy egy férfi még 50 éves korában is meggondolhatja magát…

Hunn
Újságíró

Szerintem ulomenen az teljesen természetes dolog, hogy egy huszonéves férfi nem akar gyereket, és az is, ha úgy gondolja, hogy ez a véleménye sohasem fog megváltozni.

Meg fog.

Negyven éves kora körül – ugyanaz az egykori huszonévesből középkorúvá lett férfi – ha még mindig nincs családja, gyermeke, azt fogja érezni, hogy nincs értelme hajtania, elérnie bármit is az életben. Nincs miért reggel felkelni. Saját magáért – úgy fogja érezni – nem érdemes, nem éri meg.

Mert simán ellenne egy barlangban állatbőrökbe burkolózva, félévente egyszer kiugrani a hómezőre és lebunkózni egy mammutot, a fennmaradó időben meg szívni a füves cigit és/vagy inni a kannás bort a tábortűz mellett.

Ezzel szemben viszont egy fiatal, tizen- huszonéves nő szájából azt hallani, hogy soha nem akar gyermeket, vagy esetleg majd idősebb, 30+os korban, na, az viszont teljesen természetellenes. (Idősebb nőtől, 40 fölött pedig ugyanez teljesen normális, érthető, és reális is – hiszen melyik férfi akarna teherbe baszni egy 40+os nőt?.)

Megfigyelhető az is, hogy minden nő aki elmúlt 30 és még nincs gyereke, egyszerűen megbolondul. Elmebeteg módon fog gondolkodni és viselkedni. Ez a jelenség a hétköznapi életben abszolút, objektíve megfigyelhető.

Ami fontos volna, hogy a média ne sugározza ezeket a gyerekvállalás-ellenes, család-ellenes propagandáit. Mert én ettől a sok “egyéniségtől”, aki úgymond nem akar gyereket – akár férfi akár nő az illető – a “Miért nem?” kérdésére szinte minden esetben csak azt hallom visszaböfögni érvként, amit a tévében hallottak ezzel kapcsolatban a tömegmédián keresztül zajló feminista kondicionálás során…

Bazinga
Újságíró

“A “selejtes” alatt- ha már a kifejezést rágcsáljuk, azt értem, hogy eredeti funkcióját nem tudja betölteni, vagy csak hibásan, részlegesen.”

Te se töltöd be minden téren az eredeti funkciókat. Ha már húztál fel kotont vagy egyéb módon védekeztetek, akkor már nagyon is tudatosan tettél azért, hogy a génjeid ne öröklődjenek. Szinte az egész szexuális életed “selejtes”, mivel nem az eredeti funkcióját tölti be. Végeredményben még ha tovább is örökíted a dns-ed 1-2 gyerekkel, ettől ez még olyan szintű tudatos elnyomása a szaporodásodnak, hogy gyakorlatilag selejt vagy a természetes képességeidhez mérten. Erre mondhatod azt, hogy de legalább tovább vitted a dns-t, és aki nem hozott létre 1 utódot se, az meg nem, ez maximum annyit jelent, hogy a két selejt közül az egyik még selejtesebb.

De nem hiszem, hogy a “selejt” jelzőt egyáltalán használni kellene ilyen logika mentén az emberekre vonatkozóan.Csak leegyszerűsíti a komplex témákat a használója szája íze szerint, és abból “csinál” selejtet, akiből éppen akar.

“De amikor átlagos emberek- feminista/karrierista nők és mgtow férfiak- döntenek hasonlóképpen, az komoly aránytévesztés és komoly veszteség”

Már amennyiben az a te ideád, hogy minden embernek tovább kell örökítenie a dns-ét, mert ez önmagában valami klassz, értékes dolog. Szerintem egy közösségnek nem feltétlenül az a legjobb, ha mindenki gyereket csinál, inkább az, hogy csak az arra alkalmasak csináljanak gyereket, akik egészséges felnőtt embereket tudnak kinevelni.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Lehet a selejt helyett alkalmatlant is használni, a lényegen nem változtat. Akinek van utódja, édes mindegy hányszor húz kotont, behozhatatlan az előnye ahhoz képest akinek 0 van. A “te is” kezdetű mondatok a kedvenceim…..

gpetersz
Olvasó
gpetersz

A természet vagy a jóisten úgy hozott létre minket, ösztönvilágunkat, hogy vágyunk a gyerekre. Az emberek 90+%-a legalábbis. A többiben valami azért nem stimmel.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Az emberek 90+%-a legalábbis. A többiben valami azért nem stimmel.

No, majd jön a “kisebbség” “és bebizonyítja, hogy feketessegű alázó vagy/(shaming language-elsz:) és azért mondod ezt, hogy felold a kognitív disszonanciádat, ami abból származik, hogy van gyereked…….

Priceless:)

zgy001
Olvasó
zgy001

Deadpool
Újságíró

“A természet vagy a jóisten úgy hozott létre minket, ösztönvilágunkat, hogy vágyunk a gyerekre.”

Ahogy elnézem, egyes fórumtársainknál a szabad akarat egy ismeretlen bolygó. :)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A “bevallatlan” és “öntudatlan béták” tömege sokkal nagyobb….

common man
Olvasó
common man

Ennyit az adatvédelemről…

Még videó is van pedig…
https://www.youtube.com/watch?v=sWOUi0PVTXw

Horvath Anton
Olvasó

Igen, dővel átalakított DJ Ötzire, valszeg leszinkronizált közben. A témához visszatérve, nem azt írtam le mit kéne csinálni, ezt eldöntheti mindenki szerencsére saját maga. Elméletben sokminden marha szép és jó, de még a tudós társadalom se kísérletezget semmilyen ötlettel sokáig, ha a valóságban az nem képes működni akkor lehet az bármilyen jó találmány, hagyják a faszba ahogy van. Na ez a fenti cikkben foglalt megoldáskeresés is már a “kutatás” ezen fázisára hajaz leginkább.

Reszet Elek
Újságíró

Akkor valamit nem jól adtál meg az adatlapodon. A tartalmát neked kell törölnöd ha szeretnéd.

common man
Olvasó
common man

A kékről 404-s hiba…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Aztán igazán se betegek, se szegények, sem boldogtalan állapotban lévők nem voltunk és még is elhagytak bennünket.

Mert egyrészt „ilyen a természete”, másrészt mert „meg van neki engedve”, és az „ő boldogsága” az elsődleges…..

Mi lett volna ha ráadásul még tényleg betegek/szegények/boldogtalanok is lettünk volna ?

Sokkal hamarabb lép le….

Mi, felvilágosult férfiak is fontosnak tartjuk, hogy minél több nagycsalád jöjjön létre és minél több gyermek szülessen hazánkban, vágyjuk a magyar nemzet megerősödését is, így mindenkit legalább 3 gyermek vállalására biztatunk.

Csakhogy ehhez semmi köze a férfiaknak, mert jelenleg a nők a „szűk keresztmetszet”…..

Furcsálljuk ugyanakkor a férj előtt akár el is titkolható, a férj hozzájárulása nélkül is elvégezhető abortusz jogintézményét, mely alapvetően üresítette ki a házasság jogintézményét a férfi számára.

Nemrég volt egy cikk erről is, hogy „régen” ugyanígy voltak abortuszok és ugyanúgy átbaszták/megölték a férjet…..

A nő rendelkezési joga ma a magzattal korlátlan házasságon belül is, nem látjuk át, hogy az egyenrangú és egyenjogú felek házasságába ez miként is férhet bele ?

Ez az „ár egyik része”, amit „kifizet a férfi” , ha akar gyereket, és van nő, aki hajlandó neki szülni.

A nő azon joga rendkívüli védelmet élvez, hogy gyermekének legyen anyakönyvben bejegyzett apja, akitől ezt követően a nő erőforrások biztosítását követelheti.

Ez viszont a csapat/törzs/csoport/falu/nemzet stb. stb. „érdeke”….

A férfi érdeke, hogy a tőle származó gyermekek felnevelésére áldozza erőforrásait.

Kissé keverednek itt a fogalmak.

Majdnem, a férfi érdeke, első körben hogy legyen utódja, aztán érdeke, hogy ez az utód minél életképesebb legyen, túlélő……, de, ha ezt más biztosítja, attól nem lesz öngyilkos, viszont ha nincs más, aki ezt biztosíthatná, akkor neki elemi érdeke, amit kötelezettséggé emel a társadalom, ez annak a bizonyos „árnak” a másik része…..

Ezt a férfi érdeket el kell ismerni, törvényeink ma ezt nem teszik.

Dehogynem, nemhogy „elismerik”, hanem egyenesen kötelezik rá.

A modern genetikai vizsgálatok korában furcsálljuk, hogy a férfit törvényeink nem kívánják meggyőzni saját apaságának tényéről, nem teszik kötelezővé a gyermek genetikai vizsgálatát az apaság tényének egyértelmű megerősítése céljából.

Pedig a válasz egyszerű:
Korábban sem, a „modern genetikai vizsgálatok előtt” sem érdekelte a „társadalmat”, az más kérdés, hogy akkor „eléggé őrizték” a nőt, hogy más meg ne pocsékolhassa, kakukkot és szarvakat adva a fickónak.

A nőknek a modern fogamzásgátlás és a kockázatmentes abortusz lehetővé teszi, hogy akkor és attól a férfitól szüljenek gyereket, akitől akarnak és ez a nőknek jelentős túlhatalmat biztosít a férfiakkal szemben.

Amit a férfiak „adtak” nekik….

Ez a női túlhatalom még a házasságban is fennáll, abban is megilleti a nőt (akkor és igazából még házasságban is annak szül gyereket, akinek akar), ami miatt a gyermekeket akaró férfi számára a házasság nem igazán vonzó, miután a házassággal a nő nem vállal semmi többletet a korábbi jogállásához képest, míg a férfi nyakába veszi a házasságban a vélelmezett apaság terhét.

Jó reggelt kívánok.
A nő érdeke a házasság, és speciel annak a nőnek, aki gyereket szeretne (akár a férjétől, akár mástól). De az aranyásónak is, no meg azoknak, akik a sikeres fickó fényéből részesülni szeretnének…XYZ-NÉ…..

Ebben látjuk a modern házasság legfőbb terhét: a nő a házassággal semmiféle jogát nem veszíti el és csak többletjogokat szerez mind vagyoni mind gyermekvállalási téren, míg a férfi ténylegesen semmiféle jogot nem szerez és csak kiszolgáltatott helyzetbe kerül egy házasságkötéssel. Gyakorlatilag szinte mindenét odaadhatja a semmiért, mert ha a házasságból nem születik gyermek vagy a gyermeket más férfi nemzi, a nőt akkor is súlyos vagyoni követelések illetik meg a férfi ellen válás esetén.

Azért ne túlozzunk, ha nincs gyerek, akkor maximum a pinahasználatért fizet a fickó valami piti összeget, vagy még azt sem, a gyakorlatban ez azért nem így működik.

Legyünk korrektek: elvileg a férfit is, de nem sokan láttak még olyan férfit, aki egy válás esetén anyagilag jól járt volna, a nők gondosan ügyelnek arra megfelelő anyagi helyzetben lévő férj (legalább a nővel egy anyagi szinten lévő) kiválasztásával, hogy ez ne történhessen meg velük. Ha pedig ilyen férj nem kerül, akkor inkább nem is mennek férjhez, ezzel is tisztában vagyunk.

Azért vannak most is „hozományvadászok”, szóval a gazdag, de rusnya hülyepicsákat is szopórollerre lehet rakni…..

Női visszaélésekre (hűtlenség) minden időben volt mód, azonban a modern fogamzásgátlás és abortusz, továbbá a nők rendkívül megemelkedett szexuális partnerszáma soha nem tette még olyan kiszolgáltatottá a férfit egy gyermek származását illetően, mint napjainkban. Sajnos még házasságon belül is.
……………………………………………
A reprodukciós jogok témakörét összegezve: a nőket illető reprodukciós jogok jól láthatóan kibővültek és igen tágak lettek, a nők ezen a téren gyakorlatilag korlátlan hatalmat kaptak. A férfiak ezzel kapcsolatos jogai szűkültek, gyakorlatilag több száz évekkel ezelőtt megfogalmazott törvényi szövegek szintjén maradtak.

Meg van nekik engedve, férfiak által és férfiak küzdenének leginkább az eltörlése ellen….….

Válás esetén gyermekeinkkel kapcsolatos jogaink gyakorlatilag megszűnnek, nők által uralt igazságszolgáltatási rendszereink – a jogszabályok szövegétől függetlenül – tulajdonképpen a “gyerek az anya tulajdona” elv alapján működnek, igényeinkkel nem foglalkoznak, megengedhetetlenül lassúak, mely alapvető hatósági közöny a végén ténylegesen azt eredményezi, hogy a gyermekeinkkel kapcsolatos jogaink gyakorlásától megfosztanak bennünket.

A „férfiak által uralt” rész sem különb, ugyanúgy a nőnek ítél egy férfi bíró is, sőt, adott esetben még „pápább a pápánál is”…..

Furcsálljuk azt, hogy a házasság alatti munkánk eredményének fele a törvény szerint a házastársunkat illeti. Azt még jobban furcsálljuk, hogy ennek az igénynek maximuma a törvényben nincs. Sajátosnak tartjuk, hogy ebből a törvényi rendelkezésből előnyhöz alapvetően csak nők jutnak.

Pinahasználat díja….

Furcsálljuk azt, hogy házastársunk a törvény szerint gyermek szülése nélkül is annyit örököl halálunk esetén utánunk, mint gyermekeink.

Akkor már nem mindegy?

Nem látjuk ezt méltányosnak saját gyermekeinkkel szemben sem.

Majd megküzdenek a saját „igazukért”.

Sajátosnak tartjuk, hogy ebből a törvényi rendelkezésből hosszabb átlagéletkoruk miatt előnyhöz alapvetően csak nők jutnak.

Ez meg már tömény irigység(asszony/ballibsi /lúzer a neved….)

Viszont mi, felvilágosult férfiak szeretnénk a nőkkel kiegyensúlyozottabb kapcsolatot tartani, ezért kénytelenek vagyunk bojkottálni a házasság jelenlegi szabályok szerinti, a nőknek túlzott előnyöket biztosító jogintézményét.

Akkor meg nemhogy nem szülnek nektek, hanem adott esetben még pinát sem kaptok, ha igen, akkor meg csak nagyon kritikán alulit…..

Apróbb emberi félelmeink nekünk is vannak, ezért igyekeznénk magunkat kivonni a teljesen inkorrekt, a házasság alatti munkánk eredményét eltulajdonítani akaró aranyásó nők igényeire, továbbá gyermekeink nevelésétől bennünket megfosztani akaró rosszindulatú nők igényeire szabott magyar családjog rendelkezései alól.

Sok sikert hozzá….

Ezért aztán a modern, felvilágosult férfinak küzdenie kell a magyar családjog reformjáért, akaratát pontosan ki is kell fejeznie a törvényalkotók felé. Bizakodunk is abban, hogy az elengedhetetlenül szükséges reformok után mi is újra szívesen fogunk majd házasodni.

Dörzsöltet nem érinti, a lúzer meg lúzer marad, akármilyen is a törvény…..

Mindezek megvalósultáig minden felvilágosult férfinak és nőnek csakis azt javasolhatjuk, hogy használják az alábbi élettársi vagyonjogi megállapodást együttélésük során, szülői együttműködésük hosszú évei alatt.

Ha nincs gyerek, akkor semmi szükség rá, a mindennapi gyakorlat szerint ezek sima válások.
Ha van gyerek, akkor baszhatod az összes sajtpapírodat, mert simán érvényteleníthető, kitörölheti mindenki utána vele a seggét.

common man
Olvasó
common man

Korábban sem, a „modern genetikai vizsgálatok előtt” sem érdekelte a „társadalmat”,

Hát..a társadalom azon részét akik “apa foglalkozást” űznek azért csak érdekli,hogy kitől van a gyerek. Az adó 1% mehetne az ingyenes genetikai vizsgálat alapra is akár.Vagy egyszerűen egy átfogó nagy, hosszútávú tudományos vizsgálat keretében , a koronavírus-sertéspestis-madárinfluenza-denevérízületi bántalmak elleni harc jegyében.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A férfiak 40%-nak volt utódja, akkor is, ma is.Abból jó esetben ennek csak a fele/harmada szopta be, ami a “társadalom” 10-7%-a……..
Egyedileg “fájdalmas”, az “egész” szempontjából meg irrelváns……..

Az adó 1% mehetne az ingyenes genetikai vizsgálat alapra is akár.

Meg “mehetne” a “világbékéért dúló harc” javára is, akár………

common man
Olvasó
common man

A férfiak 40%-nak volt utódja, akkor is, ma is

Megtudhatná a tények iránt érdeklődő ,hogy valóban igazak-e a százalékok vagy csak városi legendák.Ahol én nőttem fel ott mindenki hasonlított az apukájára.Na most ne jelöld meg,hogy ez melyik érvelési hiba mert nem azért mondom mert mindent elsöprő bizonyítéknak szánom de akkor vannak helyek(hogy kijöjjön a százalék) ahol minden gyerek a Kovács apukától van(?) Filmvígjátékban biztos de tud valaki megbetegedettekről?Az ismerősök ismerősei között? Attól még lehet.Csak senki nem látta.Egyedi esetekről én is tudok csak akkor a százalék nem jön ki.Vagy itt vidéken régen másként volt.Biztos de ennyire? Aszt’ a végén még lehet mindenki megvilágbékélne…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Megtudhatná a tények iránt érdeklődő ,hogy valóban igazak-e a százalékok vagy csak városi legendák.

Lusta voltál utánanézni?

“Az emberiség nagyjából fele-felerészt áll férfiakból és nőkből, s így volt ez mindig is, az elmúlt évtízezredek során. Ámde a férfiaknak csak 40 százaléka nemzett utódot, a nőknek viszont legalább 80 százaléka szült.”

http://nol.hu/archivum/archiv-463160-266422

common man
Olvasó
common man

Amúgy lusta vagyok de most csak fáradt voltam kösz a kikeresést.Bár DNS-területen végérvényes dolgokat…hümm. Ez a mondat: Ez mai DNS-vizsgálatok alapján bízvást állítható. és a vizsgálatok tegnapelőtt voltak…hümm,hümm.Ez csak egy hirtelen gondolat de ez a Baumeister vajon belekalkulálta-e a számításba a rokon párosodásokat?(anyabaszók,lánya, testvér,talán unokatestvér)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ez csak egy hirtelen gondolat de ez a Baumeister vajon belekalkulálta-e a számításba a rokon párosodásokat?

Valószínű, hogy igen, mivel az ilyen párosodásból születő korcsoknak elég nehezen lesz további utódjuk.

common man
Olvasó
common man

Nem szükségszerűen korcs csak ha átfedés van.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Ha nálunk 20-25% (legyen utóbbi) a dimorfizmus, akkor mennyi férfinak van utódja?

Jókat írsz ,jókat írsz de abból a súlyarányból ami a fenti képen van nő:férfi=1,4:1 mi következik?
(a díj egy kiselejtezett tojótyúk)

common man
Olvasó
common man

Ugye akik ezt elvégeztetik ott már van valami gyanú.Vajon ez befolyásolja-e a százalékot? Vagy a többiek csak bambák…vagy nincs pénzük a vizsgálatra.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Na most én csak olyasmin gondolkodtam vagy inkább csak bevillanás volt ha,mint írod,nagy a testméret különbség a hím javára akkor kevesebb hímnek van utóda ha kisebb akkor többnek.Ezt vezettem tovább a szegény a képen szereplő csajt látván s basztatván ,ha a testméretbéli nagyság a nő javára billen át akkor még több hímnek lesz gyereke.Vajon-e?

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Vártam reggelig de nem értem az összefüggést.Ha a faluban a gyerekek fele tőlem van akkor a fiúk nagyobb mértékben lesznek nagyobbak a lányoknál mintha a saját apjuktól lennének?

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A cikk sehol nem írja, hogy a mai férfiaknál is ez lenne a helyzet!

Igazad van, most “jobb a helyzet”, a magyar felnőtt férfiak 40%-nak egyáltalán nincs utódja, ezért logikailag 60%-nak van.

(http://www.hetek.hu/fokusz/201805/a_40_ev_alatti_ferfiak_70_szazalekanak_nincs_gyereke)

(Azon meg el lehetne filozofálgatni, hogy ha tényleg 30-35%-nyi a valóságban a kakukkok aránya, akkor megint a 40%-nál kötünk ki, de maradjunk a 60%-nál, ami jelentős előrelépés a “dicső és vágyott múlt”-hoz képest…..)

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ma meg van 100 nő + 100 férfi (mindkettő 15-40 között), ahol nem csak a férfiak 70%-ának nincs gyereke, hanem a nők 60%-ának sem!

Akkor ez megnyugtató:), ha ennyi nőnek sincs, így már könnyebben el lehet viselni, hogy annyi férfinak nincs:)

Az külön érdekes, hogy a 40%-nyi nőnek 30% férfitől van gyereke…….

No meg az is, hogy a 60%-nyi nő nagy része valószínűleg alfaözvegy, másik része meg “önálló” és leszarja az egészet.

zgy001
Olvasó
zgy001

Running Man
Olvasó
Running Man
common man
Olvasó
common man

3.1 Közös kiadásaik fedezetére a felek létrehoznak egy ………… Ft összegű közös pénztárat, melyet kizárólag a közös kiadások fedezetére használnak.

Na ez már egy első lépés az anyagi tudatosság felé.És a közüzemek felé se lenne annyi tartozás.Jobban pörögne a gazdaság.

Reszet Elek
Újságíró

Utólag minden szerződés megtámadható. A gyerekelhelyezés kapcsán pedig nincsen jogi eszköz az abban foglaltak kikényszerítésére.
Szóval ne is reménykedj hogy férfiként bármilyen papírral kikényszerítheted az egyenlő bánásmódot a jog asztalánál.
A teljesen elzárkózó anya esetén az egyetlen megoldás az lenne, ha félárvává teszed a gyereked, de azzal a legtöbb esetben nyilván megint csak neki ártanál.

Megjegyzés: Aki egy ilyen képen látható tehénnel létesít kapcsolatot meg is érdemli hogy megszívassák…

common man
Olvasó
common man

A tetkó meg a smink árából vehetett volna fineszbelépőt…Na de ha ő így érzi jól magát nekünk mi közünk…

Jinjangologus
Újságíró

Ne légy gonosz. Csak “többet nyom” a párjánál ;)

Wildschwein
Olvasó
Wildschwein

Na igen, ezt én is akartam említeni, hogy akinek ilyen vastag lábai vannak, az ne mutogassa. Meg az a kivillanó tetkó, jaj.

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Ezzel a megközelítéssel Reszet Elek a házassági vagyonjogi szerződéseknek sincs semmi értelmük szerinted. Azt pedig aztán végkép azért találták ki, hogy ha te évi 50 milliót tudsz félretenni (10 év együttélés alatt 500 millió) a nőd meg évi 2 milliót (10 év alatt 20 millió), akkor a nő ne (500 millió + 20 millió) / 2 = 260 millióval léphessen le 10 év együtt élés után. Mert nem azért akarsz jól kereső emberként együtt élni házasságban egy nővel, hogy az 10 év együtt élés után 260 millióval lelépjen tőled. Pl. kb. ez volt a Rogán Antal Cilikéje. Az a hülye tuti nem kötött semmiféle házassági vagyonjogi megállapodást a nővel. Próbáld ezt szerintem értelmes, az aláírt szerződést betartani képes emberek együttműködéseként felfogni. Az átlagos jogi rendszereket nem lehet a mentális problémákkal küzdők, meg a polgári együttműködés alapjait (szerződések betartása) felrúgók akcióira (elzárja az apjától a gyereket, stb.) “méretezni”. Ezeket a mentális problémákkal küzdő nőket alapvetően büntetőjogi eszközökkel (leginkább pénzbüntetés) lehet ösztönözni arra, hogy a mentális problémáikon azért igyekezzenek úrrá lenni. Mert hiába kötsz te bármilyen szép, 30 oldala, minden részletre kiterjedő szerződést vállalkozóként, ha patkány a szerződő partnered, akkor azt ugyanúgy baszhatod, mint ha házastársad/élettársad egy patkány, aki nem tart be még írásos megállapodásokat sem. De hidd el: a magyar családjogi törvények meg bontóperes bírósági ítéletek előírásait sem tartják be ezek a problémás nők, így akár írásos megállapodásod is lehet velük, tehát tök mindegy akkor, hogy mit nem tartanak be. Inkább így szemléld.

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

A megoldás egyszerű!
Mielőtt összecsapnátok a cihát egy ÍRÁSOS megállapodás: Arany csillagom, a TELJES rezsit, megélhetési költségeket ÉN állom, minden fizetésnapkor fölteszem a KÖZÖS bankszámlára, a te kereseted arra költöd amire akarod! A közös költségeken felüli részt az én jövedelmemből viszont ÉN költöm tetszés szerint, ahhoz neked SEMMI KÖZÖD!
Megfelel?
Aláírások, tanúk, a papírt ÉN helyezem letétbe VALAHOL!
Nem tetszik?
Ott az ajtó!

Taiko
Olvasó
Taiko

Gutta, ha nő lennék, nekem pont megfelelne egy ilyen bolond. Pár évig ellébecolnék vele, rezsi, kaja ingyen van, aztán lelépnék egy jobb pasival.

Wildschwein
Olvasó
Wildschwein

Ez egy hasznos kezdeményezés, már csak azt kellene elérni, hogy minél több házasodni vágyó férfi képes legyen hideg fejjel, racionálisan végiggondolni az előnyöket és a hátrányokat. Én ezt jelenleg nem látom, és a társadalom mindent meg is tesz annak érdekében, hogy a férfiak ne így tekintsenek a házasságra. Gondolom, ez nem véletlen, hiszen akkor nem házasodna senki.

És az egyik állítással vitatkoznék: “A nőknek a modern fogamzásgátlás és a kockázatmentes abortusz lehetővé teszi, hogy akkor és attól a férfitól szüljenek gyereket, akitől akarnak” Nos, az mind igaz, hogy “a nők hipergámok”, meg “a nők a szex kapuőrei”, meg “alpha fucks, beta bucks”, de a cikkben szereplő kijelentés ebben a formában akkor sem állja meg a helyét. Nem igaz, hogy egy nő akkor és attól a férfitól szülhet gyereket, akitől akar, mégpedig azért nem mert ebbe azért a férfinek is van valamennyi beleszólása. Abban a formában lenne ez igaz, hogy egy nő sokkal nagyobb darabszámú férfikínálatból választhatja ki azt, hogy kitől és mikor legyen gyereke, mint amekkora darabszámú nőkínálatból egy férfi a gyermeke anyját kiválaszthatja.

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Igazad van Wildschwein, egy nő azt választhatja csak meg tutira, hogy kinek ne szüljön. Hiába akar valaki gyereket pl. Boris Becker ex tenisz szártól, ha az nem akar neki gyereket csinálni. Azért a legrafkósabb nők még a kőgazdag teniszsztár spermáját is meg tudták szerezni megtermékenyítés céljára, bár szegény Becker célja nem a gyereknemzés volt, hanem csak jól leszopatni magát. Gazdag sztárként már a szopatás is komoly problémákat okozhat. http://www.borsonline.hu/celeb/boris-becker-oralis-kalanddal-ejtette-teherbe-alkalmi-szeretojet/5857

Wildschwein
Olvasó
Wildschwein

Hallottam erről az esetről, de ez tényleg azt támasztja alá, amit a cikk ír, hogy egy nő akkor és attól a férfitól szül gyereket, akitől csak akar? Nem inkább csak egy szélsőséges példája egy pénzsóvár ribanc és egy kőgazdag béta találkozásának?

Egyébként szegény Boris Becker tipikus példája annak, hogy a sikeres, eredményes férfi is lehet totálisan béta mentalitású, annyira, hogy a nők csak és kizárólag erőforrásnak tekintik. Az egyik ilyen aranyásó, akivel kapcsolata volt (lehet, hogy pont a fent említett orálkirálynő) még a Wimbledonban nyert trófeáját is elperelte tőle. Boris szűkös agyi kapacitására egyébként jellemző, hogy nemrég még egy Black Lives Matter tüntetésen is részt vett, tipikus agyhalott öngyilkos mentalitás.

És sok más példa is van arra, hogy akár a sikeres pályafutás, akár a kiugróan magas státusz mellett is lehet valaki béta a nők szemében (pl. Jeff Bezos, Harry herceg).

hunbagira
Újságíró

Ajándékozással simán kijátszható az öröklés (ahogy régi ptk szerint is)
Ui: csodálkoztam volna, ha csakszi nem jelenik meg, és ismétli el megint, amit szokott.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ajándékozással simán kijátszható az öröklés (ahogy régi ptk szerint is)

Majdnem.
Ha az ajándékozás után 10 éven belül hal meg, akkor majd járni fog az ingatlanból köteles rész, utána nem.

Reszet Elek
Újságíró

Emlékszik még valaki a Bodnariu családra és a norvég gyermekvédelemre?
https://konzervativcsalad.blog.hu/tags/Bodnariu_csal%c3%a1d

common man
Olvasó
common man

Ez a norvég “gyermekvédelmi” szervezet biztosan legalább ilyen keményen fellép a niger-iszlám-stb jóságos simogatós családoknál.Érdekes a nőből nem lett bálna ennyi gyerek után sem.

tomgal
Olvasó
tomgal

Ilyen negyedekbe be sem mennek, no meg szegény dél-norvégoknak még integrálódni kell, nem lehet elvárni tölük, hogy azonnal átáljanak :)

A 4+ gyerekes nök ritkán bálnák ( nyilván van) , gondolom ennyi gyerek mellett ( háztartás, szoptatás), van böven kalóriaégetés.

common man
Olvasó
common man

Szerintem ez a szerződés és annak a szövege nem az első pont esetleg a második.Az első szerintem odáig eljutni azt a köztudatba vinni,hogy egyáltalán van értelme és miért van értelme.És azon embereknél akik (vagy legalább kettejük közül az egyik) olyan agyi és lelki állapotban vannak ,hogy a felvetést is személyes sértésnek veszik.Most lehet mondani,hogy így jártak ,rábasztak miért nem hallgattak de hát azért van segítőkészség is.Meg ha csak az önös érdekekre figyelünk az általános nyomor csökkentése az egyéni jólétre is visszahat.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Az első szerintem odáig eljutni azt a köztudatba vinni,hogy egyáltalán van értelme és miért van értelme.

Bármelyik bíró érvénytelenítheti, és meg is teszik, főleg, ha van gyerek is.
Ennyi az értelme.

common man
Olvasó
common man

És ha beleveszik azt ,hogy gyerekek esetén is érvényes? Vagy azt,hogy a srilankai választott bíróság az illetékes? Vagy azt állítod ,hogy ma a magyar jogállamban egy hivatalos szerződés semmit sem ér? Ki lehet törölni vele a se*get?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Vagy azt állítod ,hogy ma a magyar jogállamban egy hivatalos szerződés semmit sem ér? Ki lehet törölni vele a se*get?

Dehogynem, ha nincsenek benne jogszabályellenes kitételek.
De ebben az esetben a körülmények változnak és az új felállásra néha jogosan,( néha jogtalanul) hivatkozva bizony ezeket a szerződéseket, vagy azok egy részét bírói döntésre meg lehet változtatni, és akkor kitörölheted az eredetivel a segged.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Hiába veszik bele. A magyar bíróság/gyámügy majd kimondja, hogy a gyermek jogai nem sérülhetnek azzal, hogy a Srílankai bíróság tárgyalja, és pont így, bármilyen pontját, a gyerekre és jogaira való hivatkozással semmissé tesznek.

tomgal
Olvasó
tomgal

Kicsit off. Nem tudom melyik cikk alatt volt szó a nöi PUA -ról , még hogy nincsenek, ez a nö nem semmi, csak ök nem szexre , hanem elkötelezödésre, férfiak szerelembe ejtésére “ szakosodnak” .
Érdemes megnézni és bizony sok mindenben igaza van ( tudományosan is). Magyar feliratos.

https://youtu.be/eyq2Wo4eUDg

És ezért nem lesz szinte soha semmi folytatása az egyéjszakásoknak.

Már csak az a kérdés, hogy nekünk férfiaknak jó lenne ha ezt újból sok nö alkalmazná, rájönne, vagy rossz ?

Reszet Elek
Újságíró

“Már csak az a kérdés, hogy nekünk férfiaknak jó lenne ha ezt újból sok nö alkalmazná, rájönne, vagy rossz ?” – Értelmeznéd? Nem értem mit írsz.

tomgal
Olvasó
tomgal

Jó az a férfiaknak, ha a nöi többség ( föleg a jó nök) nehezebben bújnak ágyba, vagy rossz ? ( én hosszabb távon , családcentrikusan, azt gondolom jó)

Reszet Elek
Újságíró

Néha a nők is csak egy jó akarnak kefélni és a férfiak sem mindig trófeára vadásznak.
Amúgy a nők szerintem most is ösztönösen ezt csinálják. Ha komolyra akarnak megfogni valakit (mert jó béta), akkor kéretik magukat. Ha meg kefélni az illetővel (mert jó alfa), akkor meg nem. A gond az utóbbi esetben van, ha az orgazmusok hormonáradást okoznak és a hölgyemény beleszerelmesedik az alfába.

tomgal
Olvasó
tomgal

Igen és a kérdés még mindig az, hogy nekünk ez jó , vagy rossz ? Egyébként-már sokszor volt róla szó , hogy nem igazán lehet pontos alfa meghatározást kinyilatkoztatni. Söt , nincs éles határ, van egy jelentös réteg, akiben keverednek az alfa és béta tulajdonságok ( és Te írtad egyszer, hogy ök a legalkalmasabbak apának, , családfönek) . A nök nem csak a felsö 10-20 %-al -top alfákkal -dugnak azért .( akik ráadásul válogatnak a top 30-40% nöböl)

common man
Olvasó
common man

Igen és a kérdés még mindig az, hogy nekünk ez jó , vagy rossz ?

Attól függ ki mit akar.Mindenesetre a helyzet helyes értelmezése általában közelebb vezet a megoldáshoz.Az meg csak a dalszövegben van,hogy a bomba nők automatikusan repülnek minden faszira.(lehet,hogy meg kell játszani a bétát? vagy némelyek meg is teszik?)

hunbagira
Újságíró

Jah esetlegesen dobnának a felhőztetett bétának néha napján “2fejfájás, picsafájás(helyi “alfától “kapott nemi betegség miatt) valami könyöradományt. Csak itt kelet-európában ezzel koppannak még általában.
Ui: a “gammákat” meg eleve levegőnek nézik.

Reszet Elek
Újságíró

Lúzer férfinak a feminin, családközpontú nő sem áll meg. A minap botlottam bele egy fórumba, ahol az orosz meg ukrán csajokat ekézték, hogy mennyire számítóak meg golddiggerek.
Pedig pont olyan nőkről van szó, akik azokat a bizonyos hagyományos értékeket nézik.
A férfiak tekintélyes része nem is tudja mit akar. A családanyai tulajdonságokat, a háziasságot és hasonlókat nem is nézik.

tomgal
Olvasó
tomgal

Igen, ebben van igazság.

Wildschwein
Olvasó
Wildschwein

“A nők nem csak a felső 10-20 %-al -top alfákkal -dugnak azért”
A nők szempontjából a szexnek két fajtája létezik: a “validational sex” meg a “transactional sex”. Az első az, amikor a nő úgy hajlandó szexelni, hogy nem vár el cserébe semmit. Na ezt a fajta szexet tényleg csak és kizárólag az alfák kapják. A bétáknak meg marad a második típusú szex, amikor kell valamit cserébe adni, leginkább elköteleződést, és mindent ami ezzel jár. Szóval igen, a nők tényleg nem csak a top alfákkal dugnak, de csak velük dugnak úgy, hogy nem kérnek semmit cserébe.

Hunn
Újságíró

Az az igazság, ahogy öregszem, egyre kevésbé látom értelmét ezen agyalni, Wildschwein. Validational sex, transactional sex, nem tökmindegy? Ott van a faszodon, átmenetileg örömödet leled benne, aztán befordulsz aludni, és ennyi.

Ez a baj, hogy továbbra is a nők vannak piedesztálra emelve, és a férfi értékét – még a saját fejében is – az határozza meg, hogy nedvesedik-e rá egy vagy több nő pinája, meg hogy van-e a nőnek orgazmusa attól, hogy ritmikusan többször belenyomjuk a faszt a lyukába.

Most őszintén, tényleg ilyen lényeges ez? A helyes hozzáállás az lenne, hogy: kit érdekel? Azt értsétek meg, hogy az, hogy melyik férfi szexi, melyik férfi jó pasi, melyik férfi kurva jó az ágyban, az ugyanúgy bemondásra megy, mint a nőknél minden más is ebben a kurva életben.

Az, hogy egy nő hogyan viselkedik veled az ágyban, az a nő döntése. Az pedig nem azon múlik, hogy adonisztestű alfa, vagy átlagos testű béta vagy. Hanem azon, hogy a nő örömet akar-e okozni a férfinak az ágyban, vagy sem. Ez a nő döntésén múlik, nem valamiféle alfaságon. Ha arra hivatkozik az önző picsája, hogy azért nem baszik lelkesen, mert nem úgy nézel ki, mint Schwarzenegger 25 évesen, akkor hazudik a frigid kurva. Ez az ő döntése, mert egy önző nulla, valójában nem a te hibád.

Ez az egész baromság akkor lényeges csak, ha a feminista típusú, nemi egyenlőség alapú párkapcsolatra vágyik az ember. (Mint amit a kibaszott filmeken látunk kamaszkorunk óta a médiában.)

Ezért nem viselkedik a legtöbb férfi férfiként, szexuális lényként, tökösen a nőkkel a mai világban. Mert ez van a fejében.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Validational sex, transactional sex, nem tökmindegy?

Akinek egyikben sincs része, annak tényleg tökmindegy…..ráadásul és végeláthatatlan “elméletekkel”(ökörségekkel) oldhatja a kognitív disszonanciáit a saját, ténykizáró buborékjában……

Hunn
Újságíró

Akkor ezek szerint, kedves cs004, nekem nagy mázlim van az utóbbi időben, hogy azért hozzájutottam a betevő pinához, így elkerülöm azt a hibát, hogy hülye elméletekkel oldjam a kognitív disszonenciámat, és ezért a megtapasztalt valóságra koncentrálhatok. Ami pedig az, amit fentebb írtam. Ugyanis a két legutóbbi szexuális élményemből -múlt hét – vontam le a fenti következtetést. Én pontosan ugyanannyira voltam jóképű/gazdag/nagyfaszú/jó az ágyban vagy esetleg rosszképű/csóró/kisfaszú/szar az ágyban mindkét nővel való esetem során. Tehát nem rajtam múlt, és nem az alfaságomon/nem alfaságomon, hogy az egyik odatette magát az ágyban, a másik meg nem. Hanem rajtuk.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Igen, te egy mázlista incel vagy, akit kondicionáltak a kulturmarxista zsidók……………, aki elutasítja azokat a roastie-kat, akiknek amúgy sem kellene, aki hamvas szűzlányokról ábrándozik és most mázlistaként az utóbbi héten kétszer is sikerült neki ilyent megdugni……………..
Aham…….
Ráadásul rajtuk múlt, valószínű elájultak a kemény férfias viselkedésedtől, mint a viccben, amikor az apa tanítja a fiát csajozni:

-Dicsérd meg az alakját, majd hívd meg egy italra. Ha, nem használ, kérd fel táncolni, ha ez sem, hát fitogtasd az erődet.

Gyakorlatban:

-Jó a segged, kő kóla?

-Nem.

-Gyüssz rázni?

-Nem.

-Pofán b*sszalak?

Hunn
Újságíró

Mi ez a baromság, kedves cs004? Szerinted ez így működik, szerinted ez reális? Magadnál vagy?

Nem, nem vagyok mázlista. Kőkemény munka leszokni a cuccról és jól fizető munkát találni és ott helytállni. Csak ez az utóbbi öt évembe került, és még ma is mindennapos küzdelem. Megszabadulni a feminista kondicionálás okozta gondolataidtól, felülírni a berögzült dolgokat, tudod milyen kőkemény munka az is? Mázli az anyád picsája.

Egyébként mit hittél, hogy én talán nem vagyok férfi, hogy én talán nem vagyok emberi lény, hogy rám külön szabályok vonatkoznak, az eleve elrendelés elve ami független attól, hogy a gyakorlatban mit csinálok? Ha igen, akkor leszophatsz, komám.

Az egyik legfontosabb dolog azt megérteni, hogy egy férfinak semmi köze a körülötte lévő férfiakhoz. Hogy nem együttműködés van, hanem verseny. Hogy egyiknek sem számít a véleménye, hogy a férfihierarchiát le kell szarni a csajozás során. Magyarul a tied sem számít.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Kőkemény munka leszokni a cuccról és jól fizető munkát találni és ott helytállni. Csak ez az utóbbi öt évembe került, és még ma is mindennapos küzdelem.

Én ezt elhiszem, de e mellé meg minek hazudozol?

Egyébként mit hittél, hogy én talán nem vagyok férfi, hogy én talán nem vagyok emberi lény, hogy rám külön szabályok vonatkoznak, az eleve elrendelés elve ami független attól, hogy a gyakorlatban mit csinálok?

Ezt a szalmabábot állandóan püfölgeted. Mi értelme van?

Az egyik legfontosabb dolog azt megérteni, hogy egy férfinak semmi köze a körülötte lévő férfiakhoz. Hogy nem együttműködés van, hanem verseny.

Jó reggelt kívánok, újfent, végre leesett, hogy “bikacsordák” márpedig nincsenek….

Tehát a patriarchális társadalomról való ábrándozásaid, ahol a többi incellel forradalmaztok, meg “átveszitek a hatalmat”, az gondolom leesett, hogyannak nincs realitása.

Hogy egyiknek sem számít a véleménye, hogy a férfihierarchiát le kell szarni a csajozás során. Magyarul a tied sem számít.

A vélemény, meg az “elmélet” persze, hogy nem számít, főleg az nem, amelyik vágyvezérelt baromságokkal van tele, elszakadva a valóságtól.

Hunn
Újságíró

Ez egy anonim fórum, kedves cs004. Mi értelme lenne hazudozzak? Mit nyernék azzal, ha bármivel kapcsolatban hazudnék? Maga a felvetésed is értelmetlen.

Milyen szalmabábot püfölök? A hozzám való hozzászólásaidból egyértelműen ez a hozzáállásod jön le szerény személyem iránt. Amiért ismételten a jó kurva anyádat.

A patriarchális reakció jelen időben megfigyelhető. Az antifeminizmus napról napra erősödik. Donald Trump elnök lett Amerikában. Az Isztambuli szerződést maga a magyar parlament kaszálta el. Mindez tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna.

A véleményed nem számít. Az enyémet se jegyzik, ez igaz. Néha tényleg nem értem, hogy miért írod le nekem, hogy mi a véleményed rólam, hiszen pontosan tudod, hogy leszarom, és csak azért válaszolok neked, mert ezzel szórakoztatom magamat.

Margarete
Vendég
Margarete

“Amiért ismételten a jó kurva anyádat”

Ezaz, adjad a büdös manginának :D :D

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Mi értelme lenne hazudozzak?
Mit nyernék azzal, ha bármivel kapcsolatban hazudnék? Maga a felvetésed is értelmetlen.

Ó, te áldozat:)
Van annak egy diszkrét bája, hogy amikor rajtakapnak, akkor teszed a hülyét…..

A patriarchális reakció jelen időben megfigyelhető. Az antifeminizmus napról napra erősödik. Donald Trump elnök lett Amerikában. Az Isztambuli szerződést maga a magyar parlament kaszálta el. Mindez tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna.

:)DDDDD
Patriarchális reakció:)

Néha tényleg nem értem, hogy miért írod le nekem, hogy mi a véleményed rólam,

Nem vélemény, hanem tény, de kicsire nem adunk…..
(No meg azért írom le, mert mindenki jó valamire, ha másra nem, akkor elrettentő példának……)

hunbagira
Újságíró

De, tényleg csakszi. Ha élete sötét részét ki merte itt teregetni, úgy ahogy senki más- amivel ekézheted.
Akkor nem szerzett ahhoz elég hitelt, hogy elhidd neki, hogy jobbra fordult az élete?
Vagy neked tényleg életcélod, hogy rugdosd? (Az internetes “orkkodáson” kívül. )Valami gyerekkori felvett magatartás formából eredendően. Kb amikor az egyik szerencsétlen úgy akar bevágódni a nagyfiúknál, hogy megrugdossa a másikat.( és ezzel elnyeri a szánalmasság fődíját)

Margarete
Vendég
Margarete

Nagyon helyes, hogy véded a bátyádat. De tényleg, mekkora egy szánalmas csicsa netes troll ez a csakszi.

“Vagy neked tényleg életcélod, hogy rugdosd? (Az internetes “orkkodáson” kívül”

Kábé ennyiből áll ennek a nyomorultnak a szánalmas élete.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Akkor nem szerzett ahhoz elég hitelt, hogy elhidd neki, hogy jobbra fordult az élete?

Nem. Egyrészt egy drogos mindig drogos marad és bármit hajlandó megtenni az anyagért, jelenleg itt meg az “elismertségért”, mert egyebe nem maradt a szerencsétlennek.
Másrészt meg saját magát buktatja le állandóan, amikor bevetíti a kamu, nem létező nőit(akik persze tizenéves, ropogós szüzek, ráadásul legutóbb kettő egy héten:), aztán meg két perc múlva nyíg, hogy nincs nője és elnyomásról, meg rabszolgatartásról ábrándozik.

Margarete
Vendég
Margarete

“Nem vélemény, hanem tény, de kicsire nem adunk…..”

Anyád fasza a tény.

“mindenki jó valamire, ha másra nem, akkor elrettentő példának”

Te igen. Megmutatod miért nem érdemes manginának lenni.

Hunn
Újságíró

Te kevered a szezont a faszommal, kedves cs004. A vélemény az az, amikor te azt mondod, hogy szerinted hazudok. A tény meg az, hogy nem hazudtam.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A vélemény az az, amikor te azt mondod, hogy szerinted hazudok. A tény meg az, hogy nem hazudtam.

Ja, két tizenéves ropogós szüzet dugtál a múlt héten:)DDDDDDDD

Én meg a római pápa vagyok, salem alejkum….

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

ki kell egészítselek!
Igenis VAN együttműködés férfiak között!
Ha balhé, hiszti nélkül akarsz lepattintani egy megunt 3.14csát és ÁTPASSZOLOD egy béta havernak!

Reszet Elek
Újságíró

Látom unjátok magatok és megy a személyeskedés ezerrel…

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Ami persze nem igaz,mivel a női ösztönvilágot is 200.000-1.000.000 év evolúció alakította (függően attól, hogy mennyire majomig megyünk vissza).

Az alfától a spermája és a génjei kellenek. Az másodlagos kérdés, hogy manapság a fogamzásgátlás miatt ebből nem fogan gyerek. De a lényeg az, hogy a génjei és utódja kell, amivel a falkában és hordában is emelkedik a nő státusza is.

A legjobb kombó, ha az alfa adja a spermát a béta meg az élete végéig való ellátást.

LeelooDallas
Olvasó
LeelooDallas

“Ha komolyra akarnak megfogni valakit (mert jó béta), akkor kéretik magukat. Ha meg kefélni az illetővel (mert jó alfa), akkor meg nem.”

Ha már általánosítunk: szexelni és házasodni is az alfákkal akarnak inkább a nők. Ahogy a férfiak is a rendkívül szép nőkkel szeretnének (akármilyen) kapcsolatot létesíteni. Csak a többségnek nem ez jön össze.

hunbagira
Újságíró

Csak a férfiak nem szokták “felhőztetni ” a kis tenyeres talpas marcsát.
És ez a szép nőkre való igény (mind mennyiségi, mind minőségi) szempontból kevésbé jellemző. Mi férfiak ki tudunk egyezni a realitással. (Nem a nekünk szóló filmek szólnak arról, hogy eljön a mesebeli herceg(nő).
Tudod evolúció biológia, mi szét akarjuk szórni a magjainkat, nem az elérhető legminőségibbet befogadni.

LeelooDallas
Olvasó
LeelooDallas

hunbagira, amit írsz, az nem mond ellent annak, amit én írtam. Illetve azzal vitatkoznék, hogy “nem szokták a férfiak felhőztetni a kis tenyeres talpas marcsát” (ez nagyon tetszik), mert egy csomó lány nyafog egymás között azon, hogy a vágyott Adonisz tegnap este megint felhívta magához és olyan szépeket mondott és elmagyarázta, hogy sajnos nem tud elköteleződni, de ha tudna, akkor biztos ő lenne a barátnője, stb. Képtelenek elhinni, hogy csak a szex és az unalmas órák elütése miatt kell neki hetente egyszer, dehát ez van, majd megtanulja, ha van igénye a fejlődésre.

“És ez a szép nőkre való igény (mind mennyiségi, mind minőségi) szempontból kevésbé jellemző. Mi férfiak ki tudunk egyezni a realitással. (Nem a nekünk szóló filmek szólnak arról, hogy eljön a mesebeli herceg(nő).”

Igen, ki tudtok egyezni előbb-utóbb a realitással, ahogy a nők nagy része is egy idő után. Ezzel nincs is semmi baj. Egyébként meg de, a nektek szóló filmekben is idealizált nők jutnak mindig a férfiaknak. Akkor is, ha csóró és 20 évvel idősebb a csajnál.

Wildschwein
Olvasó
Wildschwein

“azzal vitatkoznék, hogy “nem szokták a férfiak felhőztetni a kis tenyeres talpas marcsát” (ez nagyon tetszik), mert egy csomó lány nyafog egymás között azon, hogy a vágyott Adonisz tegnap este megint felhívta magához és olyan szépeket mondott és elmagyarázta, hogy sajnos nem tud elköteleződni, de ha tudna, akkor biztos ő lenne a barátnője, stb. Képtelenek elhinni, hogy csak a szex és az unalmas órák elütése miatt kell neki hetente egyszer,”

Én eddig azt hittem, hogy a “felhőztetés” az valami egész mást jelent, nem pedig azt, hogy hetente egyszer találkozok valakivel azért, hogy szexeljek vele és elüssem az unalmas óráimat. Legalábbis amikor húszéves koromban az általam rajongott hölgyek engem felhőztettek, az nem így nézett ki. Pedig hű de ki tudtam volna egyezni ezzel.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A két nem “felhőztetése” hasonló, csak épp nem ugyanazok a “valuták”.

A “felhőztetés” az annyit jelent, hogy a másik önként és dalolva lemegy kutyába, az időnként belebegtetett, de a valóságban 0 “ellenszolgáltatás”-ért, vagy annak reménye fejében……

A férfi a reménybeli szexért hajlandó mindent (ingyen) megtenni, a nő meg a szexet hajlandó ingyen és örömmel adni, a reménybeli “egyébért”…….

LeelooDallas
Olvasó
LeelooDallas

Ezt nagyon jól összefoglaltad, nem is vitatkoznék vele. Az alapélmény egyébként hasonló, mind a ketten szeretnének megkapni egy olyan pozíciót a másik életében, amihez valójában közel se kerülnek, de elhiszik/elhitetik velük, hogy igen.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

mind a ketten szeretnének megkapni egy olyan pozíciót a másik életében, amihez valójában közel se kerülnek,

Igazán mindkettő kisajátítani szeretné, a “jobb” génekkel rendelkezők “nyernek”->szelekció, a “kevésbé jók” meg mennek a levesbe. (A “jó” a legkevésbé sem a “keresztényi erkölcs” fogalmaival “rokon”, hanem objektíven, a “legeredményesebbet” jelöli)

de elhiszik/elhitetik velük, hogy igen.

Ez meg egy pont után nem igazán számít, az ösztönök jó esetben úgyis felülírják, a többi meg megy megint a levesbe…..

Hunn
Újságíró

A felhőztetésnek pontosan az a lényege, LeelooDallas, hogy a nő hosszú időn át olyan ráutaló magatartást tanusít a férfival szemben, hogy esetleg, majd, valamikor, talán, lesz szex az adott – ily módon tehát felhőztetett – férfival, miközben belül pontosan tudja, hogy nem, nem, soha. Ezzel szemben azt, hogy egy nőt gyakran megkúrnak de nem veszik feleségül, azt úgy hívják, hogy a férfi szeretőt tart, nem pedig felhőztetésnek. Ha a férfi azzal hitegetné a nőt, hogy ha igyekszik a kedvére tenni akkor valamikor talán megkúrja, pedig esze ágába sincs, soha, azt hívhatnánk felhőztetésnek…

Naooo
Olvasó
Naooo

Dehogynem, ott vannak a magyar népmesék a szegény legény elnyeri a királylány kezét, bár ez megmaradt azóta is a mesék szintjén.

hunbagira
Újságíró

No-no Naoo. A szegénylegénynek előbb próbák sorát kell kiállnia és így királyságot szereznie. Utána pályázhatja meg a királykisasszonyt. Míg a hamupipőkéért/hófehérkéért stb “csak úgy” eljön a királyfi.

szombathk
Olvasó
szombathk

Vagy a királylány hörcsöge rákattan a szegény legényre és támogatja a próbák során a győzelemért

hunbagira
Újságíró

De ha elbukik megy a levesbe..:D

szombathk
Olvasó
szombathk

Nem csak bünti lesz a bukásért.De a vége ásó kapa nagyharang.:))))

hunbagira
Újságíró

Szegény héráklész esetében ez nem jött össze :D

Naooo
Olvasó
Naooo

De ha nem szépek nem jön el értük a királyfi.

szombathk
Olvasó
szombathk

Ha elég gazdag akkor igen.

Naooo
Olvasó
Naooo
szombathk
Olvasó
szombathk

Rég láttam de bearanyoztad az estémet.

hunbagira
Újságíró

A fele királyság a legénynek is szimpatikus. Ha nem is vagyon miatt mint a nőnek, hanem a hatalom.

Reszet Elek
Újságíró

A nőknél a döntés a hosszú távú kapcsolatokat illetően jóval kevésbé érzelmi alapú, a gyakorlati megfontolásoknak nagyobb a súlyuk. Szeretné az alfát férjnek, de tudja hogy nem fog menni.

LeelooDallas
Olvasó
LeelooDallas

Én mindkét nemnél nagyon sok példát látok a pusztán érzelmi alapú (amikor mindenki más tudja, hogy meg fogják ölni/unni/csalni egymást) és a pusztán gyakorlatias (végülis elfogadható a külseje, egészséges, van munkája, nem nehéz eset, hát elveszem/hozzámegyek) döntésre is. Ideális esetben mindkét tényező klappol, amikor benne vagy egy kapcsolatban. Én tudom magamról, hogy nekem az érzelmi és a materiális biztonság is fontos és annak, hogy valakit elutasítottam vagy esetleg szakítottam, szinte mindig az volt az oka, hogy az egyik nem stimmelt.

(Nem tudom, hogy mi lenne jobb szó a materiálisra, itt az egzisztencián túl én pl. arra is gondolok, hogy tesz a testi/lelki egészségéért, nem függő, stb.)

zgy001
Olvasó
zgy001

szombathk
Olvasó
szombathk

“A nőknél minden döntés érzelmi alapú. Kivétel nélkül.”
Hiába pörög a hörcsög az alfára ha gyereket akar akkor biztonságot keresi. Ez pont olyan ösztönös mint az alfa utáni ácsingózás.

hunbagira
Újságíró

Brühühü…a teljesen elkurvult/elhülyült fehér nő(stény) “nagy tragédiája”. Hogy nem kaphatja meg meg az alfahímet és/vagy a szerájt háremtársak nélkül…:D:D:D
Hogy vagy a béta egyetlen szerelme vagy alfahím/gazdagpasi ágyasa. Getzi világ, getzi férfiak..:D:D:D

szombathk
Olvasó
szombathk

Nem 21.-dik századi találmány.Minden családfő számára döntő volt .El tudja tartani a leendő családot a pasi vagy sem. Hogy a lány és sokszor a fiú mit akart pont leszarták.

hunbagira
Újságíró

Mármint micsoda, nem 21.századi találmány?

szombathk
Olvasó
szombathk

A biztonságra törekvés.

hunbagira
Újságíró

Ezt ki vitatta? Igen, tudom, hogy a fő problémátok, hogy két sötet énetek. A lucskos pinájú alfahímmel baszni akaró ribanc, és a pénzéhes prosti (is) üti egymást a végén.

hunbagira
Újságíró

Igen,ezt hívták elrendezett házasságoknak. Ami-mint mára kiderült- sokkal jobban működött, mint az a szar ami most van..

szombathk
Olvasó
szombathk

Működött mert nem volt változtatásra lehetőség. Etted nem etted nem volt más.Elfogadták beletörődtek.

hunbagira
Újságíró

Eredményesség szempontjából ez irreleváns.

szombathk
Olvasó
szombathk

Attól függ számodra mi az eredmény?.

hunbagira
Újságíró

Felnőttkort megélt utódok -viszonylag- magas száma..

szombathk
Olvasó
szombathk

Mi tart vissza egy ilyen kapcsolattól?

hunbagira
Újságíró

A társadalmi berendezkedés.(amiről beszélünk)

zgy001
Olvasó
zgy001

szombathk
Olvasó
szombathk

Ezért nem hajt az ember lánya ha van esze alfára ha gyerekének biztonságot akar.:))

zgy001
Olvasó
zgy001

szombathk
Olvasó
szombathk

Nem ha az édesanyja és a család többi hölgy tagja jól neveli.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Most megfogtad:) a “nevelés mindenhatósága” itt bizony gellert kapott……

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Csak fontos szerepről.

Ha van “alap” , akkor hozzátehet, ha nincs, akkor semmit sem ér, indifferens….. , de még mindig tisztázni kéne a “nevelés” fogalmát……..

szombathk
Olvasó
szombathk

Mit nem értesz a “nevelés ” fogalmán.?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Kérdés az, hogy ti mit értetek ezen fogalom alatt……….

szombathk
Olvasó
szombathk

Pl:
http://www.drfeherkatalin.hu/upld/1..pdf
Kicsit részletesebben

zgy001
Olvasó
zgy001

szombathk
Olvasó
szombathk

Nem értek veled egyet. Szerintem anyának és apának is van az életre nevelés és óvó feladata. más színtereken működnek és kiegészítik egymást.

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

“Meghatározhat”, “megtanítani”, “lehet”……

Pontosan, feltételes mindegyik és szűk keresztmetszet a csemete……
“Azonos nevelést ” kapó testvérek nem azonos módon, sőt sokszor nagyon eltérő pályát futnak be. Mert ott van az “egyéni” döntésük, a szabad-akarat.

Mindenki tud futni

Megfelelő neveléssel, jó mintaadással bárkiből lehet Usain Bolt……

mindig lehet hozzátenni.

Ha a “fogadó fél” (is) akarja…..

De aki tud kicsit is futni, abból lehet olyan is, aki 500 méter után holtan döglik meg, meg olyan is, aki lefut egy maratont.

Megint feltételes, lehetni lehet, ha az illető (nagyon) akarja akkor segíteni/nevelni is lehet, ha nem akkor nevelheted bárhogy és bármennyit, bármilyen mintával, példamutatással.

Nevelés:
Az életre, az élet kihívásaira való felkészítés.

Ahány “irányzat”, annyi féle “felkészítés” lehetséges, ki fenyítéssel, ki liberálisan, “beszélgetve” etc etc…

Elsődleges tevékenysége a példamutatás.

Szerintem az az egyetlen “nevelési módszer” amelyik minden szülőnek csont nélkül megy, az más kérdés, hogy ki vagy , mi dönti el, hogy az a “példa” jó volt -e, vagy épp ellenkezőleg.

Egy papucs/béta/mangina stb. balfasz hogy tud alfát nevelni a fiából?

Az alfa apánál elvileg jobb minta nem kell, ennek ellenére a csemetéjéből közel sem biztos, hogy alfa lesz.

Az apa alapértelmezetten nevel. Felkészít a külvilág veszélyeire.

A mangina feminista balfasz is?
Neki ki mutatja meg, hogy hogy kéne nevelnie, milyen példát mutat az ilyen és kitől tanulta ő is, a béta apjától, vagy a feminista anyjától?

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Viszont ha normális nevelést kapnak, akkor nagy eséllyel mindkettő normális ember lesz. Ha meg nem kapnak rendes nevelést, akkor esélyesen mindkettő nyomorék lesz.

Megint, a „normális nevelés”(de lehet variálni, hogy ideális/megfelelő/kívánatos/jó/stb.stb.) egy jól hangzó közhely, csak épp ahány ember, annyiféleképpen érti és értelmezi, ráadásul egyéni szinten a saját (szubjektív) látásmódja szerint. Nincs „standard”. „Normális nevelés” alatt a „fejlettebb országokban” jelenleg a genderbuzik és alja(niggerekek) elfogadását, piedesztálra emelését nyomják cefetül, mert már túl vannak retardáltak és deviánsokkal kapcsolatos „érzékenyítés” -en, ami nálunk még csak most kezd egyre nagyobb teret kapni……., bár korábban azért bepróbálkoztak a cigókkal…

Ezzel a fogalommal dobálózni pontosan olyan hamis, mint amikor egy nő a férfiakról beszél , ugyanis ő tulajdonképpen csak a (felső) 20%-ra gondol, akivel „meglenne a kémia”.

“Ha a “fogadó fél” (is) akarja”
Nevelés kérdése.

Csak a bibi ott van, hogy nevelheted te akárhogyan pl. a cigánypurdét az cigány marad, klasszikussal élve: „kihozhatod a cigányt a putriból, de a putrit a cigányból soha”.
El lehet vinni/húzni/ráncigálni stb. a lovat a folyóhoz, de megitatni, ha nem akar, nem fog sikerülni…..

“Az alfa apánál elvileg jobb minta nem kell, ennek ellenére a csemetéjéből közel sem biztos, hogy alfa lesz.”
De azért jóval nagyobb esély van rá.
Wesselényi, Széchenyi pölö?

Velük szemben az x ezer/tízezer lúzer? pl.?
Nem szignifikáns, mert a béták gyerekei közt is ugyanolyan arányban vannak alfák, sőt , ráadásul annak ellenére.

“A mangina feminista balfasz is?”
Igen. Max. a nőkkel szemben nem tud értelmes példát adni.

És akkor a kör bezárult, legalábbis az egyén „szintjén”, mert a „társadalom Tesla”-ja még lehet belőle…….., csak abból is veszett kevés van…..ezrelék szint alatt….

Másrészt pedig a bétaság/papucskodás (ha már állandóan szóba hozod, holott fikarcnyi köze van az egészhez) jó eséllyel éppen a női nevelés miatt van.

Nem értek veled egyet, mert alapvetően, ösztönszinten béta/papucs egy egyészséges férfi, (amelyiknek a hormonszintje és a pina utáni vágya elég magas:), de ha ez nem lenne benne ösztönszinten, akkor is pontosan ezen ok miatt lehet „idomítani”, egyszerű kereslet/kínálat függvénye. ha úgy tetszik.

És ugye a legtöbb esetben a nő nem igazán nevel (nem példát mutat),

De, mindenki (valamilyen) példát mutat, jót vagy rosszat, hasznosat/segítőt/gátlót/akadályozót stb.

Az erőszak lehet fizikai meg lelki is, de minden esetben arra irányul, hogy a gyerek azt tegye, amit az anya akar.

Mert ilyen a (nő) természete. És a jelen korban még ráadásul el is kényezteti a gyereket, ráadásul nagy része ezzel párhuzamosan még sunnyogásra, hazugságra, csalásra, elhallgatásra, büntetlenség tudatára (neveli), mert ilyen a természete, ami még fokozza a kárt, amit okozhat neki….., főleg, ha fiúgyermekről van szó…..

Megkapja a bántalmazást, de közben emberiek, kedvesek is vele. Ez a kettősség okozza a Stockholm szindrómát. Elfogultságot a bántalmazóval szemben.

Értem amit mondasz, nem is vitatkoznék vele, viszont mivel szubjektív dolgokról beszélünk, azért szinte bármilyen kapcsolatra rá lehet ezt húzni, mert nem rózsaszínű csillámpónik szarják a szivárvánnyal teli kapcsolatokat, ésrt pl. egy apa/edző/tanár (példakép) stb. is bántalmazhatja(akár verheti is, sőt abuzálhatja is) rendszeresen a gyereket, de az mégis istenítheti……

Ez persze nem felmentés, csak épp nem (csak) a nők sajátja, bár lehet, hogy mindez Évá-ra vezethető vissza:).

.

Ha véletlenül maradt volna benne annyi tökösség, hogy teszem azt Juliskát pofán vágja, ha az elveszi a kislapátját (ugyanúgy, mit ahogy azt Petikével is megtenné ezt hasonló esetben), egyből erőszakot kap a nők részéről. Behódoltatják a nőknek, arra nevelik, hogy jó rabszolga legyen. .

A 20%-ára nem igaz, az „ördögfiókák” leszarják, öntörvényűek.
Az külön pikáns, hogy mellettük megjelentek a retardáltak, akiket a szüleik nyomására „el kell fogadni”/”tolerálni” kelll sőt plusz jogokat élveznek, a fogyatékosságuk miatt, amit a felszínen nem , de (nem nyilvánosan viszont) rendesen megtorolnak az “igazságérzettel rendelkező” kevésbé „kiemelt státuszuak”.

Szerintem ez a fő oka annak, hogy a férfiak többsége ennyire papucs. Mindig is a nők foglalkoztak a kisbabákkal, pici gyerekekkel, így ők alapozták meg a későbbi jellemének döntő részét. És minél nagyobb lett a társadalomban a nők által való nevelése a fiúknak, annál inkább papucsok lettek.

Alapból azok, a női „nevelés” csak „finomít” rajtuk. Minél „puhább a párna” egy fiú számára, annál balfaszabb lesz, mindenféle értelemben, mert alapból ő is az ösztöneinek rabja, és „amikor a nő már elhúzott a kocsival , az ügynök nézegetve a koszos, olajos kezeit, lekésve a találkozót, akkor is azon agyat, hogy hogy mentse fel a nőt és igazolja a kognitív disszonanciáját”….. ennek sok köze nem nagyon van a neveléshez, hacsak pont nem az apjától „leste el” ezt a mentalitást…… .”

Ebből vagy ki tud törni a fiú, vagy nem. A többség (90%) nem. Akinek alfa az apja, esetleg más erőteljesebb férfiak is nevelik, akkor nagyobb eséllyel. Ha meg béták nevelik, akkor kisebb eséllyel. Esély mindkét esetben megvan rá, csak a mértéke nem mindegy.

Én meg úgy tapasztalom, hogy az „életképes” mindig utat tör magának, a balfasz az meg nagyrészt az is marad, a kedvező/kedvezőtlen körülmények ellenére is.
És mivel a 90% „menthetetlen”, nem igazán számít.

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

No, a „hisztiről” úgy látom leszoktál, helyette viszont a „csúsztatás” került….. Az sem jobb….
Mindegy, hogy a cigányt hol és hogyan „neveled”, mivel horda átlag IQ-ja alulról nyaldossa a 70-et, ez egy olyan objektív hátrány, amit nem tudsz „kinevelni”.
Szar alapanyagból nem lesz vár.
Az még hagyján hogy bűnőző/nem bűnöző, de mivel nagyrésze retardált, a maradék meg alig van e fölött, ezért szó szerint baszhatod, mindegy, milyen környezetben rakod, a putriból nem fog kimászni.
A „putriban nevelt magyar” kb 10%-a persze „elcigányosodhat”, de a maradék 90% nem süllyed a cigók szintjére, hacsak ebből nem származik haszna…….
A 10-20%-nyi alfát „elvisel a populáció”, ez egy egyensúlyi állapot, és önszabályozó.
A „női nevelés” a már alapból meglévő bétát „szoktatja rá” a hülyeségre.
Az extrém balfaszok, mint az a képviselő, akit anyuci „rávett”, hogy „szavazza meg az ő kedvéért” azt a bizonyos törvényt, nem kivétel, hanem az általános.
Ez a lány „behódol” nőnek, illetve a fiú a férfinak számomra értelmezhetetlen valami….
Az „ördögfiókák” a „recesszív”,amiből épp 20%-nyi maximumot „visel el”/”tolerál a populáció” és furcsa módon ritkán „üt ki” a közvetlen utódban, inkább másod, harmad stb-ben „ütközik ki”
Ezért (is) lesz az alfa gyereke pontosan annyi eséllyel alfa(20%), mint a bétáé.
Az „alfás viselkedés” 20% fölött már káros a populációra nézve.
A bétás viselkedés szaporodás szempontjából éppenhogy produktív, mert az alfa magasról leszarja a nemcsak a nőt, de a gyerekét is, (nemhogy ”nevelné”/”tanítaná” ugyebár), így a bétákra hárul ez a „nemes feladat”.
Ha nincs béta, akkor annyi a populációnak, mert a nő kevés ……a már rég kitárgyalt okok miatt…….
Azért nem adja tovább az alfa az alfás tulajdonságait, mert amelyek továbbadták egyszerűen „kiszelektálódtak”, az utódjaik (általában az anyjukkal együtt) kihaltak, amelyik fennmaradt, az ilyen áron, hogy közvetlenül nem , vagy elenyészően ritkán öröklődik. És a pontosan ezért van meg a bétában is, recesszívként.

Az ördögfióka egyszerűen genetikailag „szerencsés számot” húzott, és a tapasztalati tények alapján ennek 1:5-höz az aránya.

Szép az a példa, hogy az emberi agy a hardver, csak épp nem igaz(vagy szándékosan „csúsztatsz”?:) Inkább egy hardver aminek van „beleégetett” operációs rendszere, amelyek mindig, minden körülmény között futnak, el lehet nyomni, meg lehet akasztanai időnként, de ha túl sokat basztatjuk, kék halál lesz a vége……
Lehet mindenféle szart , vagy épp kiválóságot telepíteni rá, de kis pénz kis foci, nagy pénz nagy foci, hogy pontatlanul idézzek egy (amúgy hamis) klasszikust…….
A nevelés akkor lehet döntő, ha azonos a „”kiindulási alap” mindenben, de ez soha nem valósul meg, még egypetéjű ikreknél sem….

(Apropó találkoztál, esetleg olvastad -e véletlenül a: George A. Akerlof, Robert J. Shiller – Balekhalászat című könyvet?)

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

horda átlag IQ-ja alulról nyaldossa a 70-et”
Megint csak kérnék erre forrást.

Amíg le nem szedték a netről(ahogy a cigó=zsidó-t boncolgató anyagokat is) , addig még egyenként le is vadásztam és lementettem a forrásokat, de jelenleg ezt az egyet találtam: https://kuruc.info/r/35/17679/

Ez hiányos, mert mérték Szerbiába, Romániába, emlékeim szerint Lengyelországban és Szlovákiában(a nágyon rásszista Magyarországon lehet, hogy nem merték) . Délről felfele haladva az átlag 69-től 70, maximum 71-ig tartott.

common man
Olvasó
common man

Ők tanulnának de te elnyomjuk őket

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

Kifelejtetted a “világborzalmastitkai.com” cáfolhatatlan értekezéseit!

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

szombathk
Olvasó
szombathk

Igen. Olyan párt választ aki majd férj és apa lehet.Attól még tetszhet “a sármos vagány csávó” Ahogy neked is tetszik egy 9-10 csaj.

zgy001
Olvasó
zgy001

szombathk
Olvasó
szombathk

Nem feltétlen csak rá kell mutatni egy segítőnek( anya nővér stb)hogy az alfák hogy dobják el egymás után a lányokat.
Elég általában csak annyit kérdezni: Mit szeretnél: N-. luk lenni vagy valaki királynője. Kamaszodó lányoknál ált. elég. Később már az is szóba kerül mi a fontos számára egy férfiben.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ja, pontosan ezért nincsenek alfaözvegyek és mind boldog családanyákkal vagyunk tele, mert ezek a kamaszodó lányok az istennek sem tudják megtalálni a bétával a “kémiát” így hát N.-lukak lesznek, csupa véletlenül……
Baszki, melyik bolygón éltek, de komolyan?

zgy001
Olvasó
zgy001

Reszet Elek
Újságíró

El is olvasod amit linkelsz?

common man
Olvasó
common man

A Bence az más mami.Ő azt mondta csak engem szeret.Ti csak mindig a rosszat akarjátok nekem.Nem is ismeritek őt.Ő egész más mint a többiek.

zgy001
Olvasó
zgy001

hunbagira
Újságíró

Többen beregelhettek, emiatt. :D

common man
Olvasó
common man

A lányai,a lányunokái…

Hunn
Újságíró

Ez nem feltétlenül igaz, LeelooDallas, hogy a férfiak a “rendkívül szép nőkkel szeretnének (akármilyen) kapcsolatot létesíteni” már amennyiben ez a “rendkívüli szépség” a média által (is) befolyásolt és általánosan elfogadott, modern szépségideált jelenti. Én például – bár lehet, hogy én pont a kivétel vagyok aki erősíti a szabályt, és ez esetben én kérek elnézést, de – én speciel kizárólag a max. 160 centi magas, kifejezetten kismellű és vézna csajokkal akarok bármiféle kapcsolatot létesíteni. Tapasztalatom szerint az ilyen típusú nőket férfitársaim nagyon ritkán találják úgymond “rendkívül szépnek”, épp ellenkezőleg: legtöbbször hülyének néznek és nem értik mit eszek rajtuk. Én pedig megveszek értük. A többi nő létezése konkrétan zavar és idegesít. A “rendkívül szépeké” pedig különösen – főleg ha azt hiszik, hogy nekem is ők vágyaim tárgya annak ellenére, hogy “nyilvánvalóan nem vagyok elég jó” nekik, és ezért lekezelően viselkednek velem…

hunbagira
Újságíró

Csak tudod a felhőztetett/’átbaszott bétában -itt kelet-európában van még- annyi önértekelés, hogy úgy külid el ezek után a kurva anyjába a tetves ribancot/kurvát, mint annak a rendje. És a “női Pua” itt bukik…
És aztán lehet bőgni az n+1 számú ringyólapban a macskák között, hogy “hol vannak az igazi férfiak”..:D:D:D

common man
Olvasó
common man

Én olyasmire gondoltam.hogy a faszi csak úgy csinál mintha ő lenne a felhőztetett béta de mégis ő irányít.Persze ezt most csak így gondolgatom.Ebbe mondjuk bele fér a kurva anyjába elküldés is ha megérdemli.

hunbagira
Újságíró

Meg is válaszoltad magadnak a kérdést, common.:)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

„A növekvő tesztoszteronszint miatt
a nők agresszívabbakká válnak,”

Nem, csak kockázatvállalóbbak….

“megszólalt az akkor 95 éves nagymamám:

-Az a baj veletek, lányokkal,
hogy túl hamar adjátok oda magatokat.”

Aminek az ő korában komoly, súlyos és nagy részében végzetes következményei voltak, de jelenleg ennek szinte semmi kockázata sincs, így a mai keretek és körülmények között ennek nincs már gyakorlati relevanciája.

„Az én időmben a lány tudta,
hogy ha azt akarja,
hogy a fiú belé szeressen,
nem szabad azonnal
ágyba bújni velük– foglalta össze.”

Ez most is így van, a bétákat hülyítik, miközben ez idő alatt kefélnek az alfákkal…

„Nagyi, de honnan tudjam,
mikor esett szerelembe?
-Hát ez egyszerű: abból tudod,
hogy elkötelezi magát."

Vagyis a ma valóságában, „hozomra is hajlandó elvenni”.


Miközben férfival randizunk,
s tanuljuk, hogy bízzunk benne,
oxitocinszintünk nő.”

Vagyis a hörcsög elkezd pörögni….

„De van itt egy csapda.

Ilyenkor az oxitocinszint lassan nő,
ám orgazmuskor hirtelen felszökik.

Azaz lehet, hogy a nagymamám
fején találta a szöget.

Ti, lányok, túl korán
adjátok oda magatokat; szerelembe estek.”
……………..

„A nők többet kockáztatnak, és hajlamosak
szerelembe esni, amikor szexelnek;”

És megszületnek az „alfaözvegyek”.

„a férfiak hajlamosak szerelembe esni,
amikor elköteleződnek.”

Ja, csakhogy a két halmaznak kicsi a „keresztmetszete”…..

“a nők szexeléskor
hajlamosak szerelembe esni,
a férfiak pedig elköteleződéskor,
………………………….
a nagymamám lángész!

Nem, csak „tapasztalt”, mivel az ő korában elég kemény következményekkel járt, ha ettől eltért, most meg már büntetlenül megteheti bármelyik nő.

Ennyit a Női PUA szarságokról….

tomgal
Olvasó
tomgal

Az igaz, hogy büntetlenül megteheti, csak ettöl még kurvára nem fog senki elkötelezödni mellette, itt pont az a lényeg, hogy hogyan váltsák ki a férfi emberböl a szerelembe esést, az elkötelezödést ( és ameddig ez tart a házasságot). Ez is PUA, ( hívjuk inkább BTA-nak bond trigger artist) csak nem szex, ( azt bármikor elérheti, és túlnyomó többségük nem erre vágyik) ) , hanem tartós kapcsolat a cél. Erre vonatkozott a kérdésem is…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Az igaz, hogy büntetlenül megteheti, csak ettöl még kurvára nem fog senki elkötelezödni mellette,

Dehogynem, csak épp nem az köteleződne el, aki neki kéne, ezért vinnyognak napestig.
Az összes felhőztetett nyomorult “elköteleződne”, de azok meg neki kevesek.
Ezért mondtam, hogy a két halmaz keresztmetszete kurvára szűk, gyakorlatilag 0.

itt pont az a lényeg, hogy hogyan váltsák ki a férfi emberböl a szerelembe esést, az elkötelezödést ( és ameddig ez tart a házasságot).

Sehogy, ezért lesznek alfaözvegyek.

Mivel az áhított 20%-ra, rajta kívül, még van legalább 10 jelentkező,és egy része ráadásul még jobb is nála, aki pályázik annak az “elköteleződésére”.
Ezek meg örömmel dugnak vele, mert nincs “női szindikátus”.
Tehát a “megtagadom a szexet”/”húzd meg-ereszd meg” nem működik, azok az idők már rég elmúltak, legalább 50-60 éve.

Ez is PUA, ( hívjuk inkább BTA-nak bond trigger artist) csak nem szex, ( azt bármikor elérheti, és túlnyomó többségük nem erre vágyik) ) , hanem tartós kapcsolat a cél.

Te most kit hülyítesz?
Azt a balfaszt, akivel, ha nem akar dugni az áhított nő, csak X (1-2-3-6 stb.) hónap után, miközben meg rojtosra kefélik a “rosszfiúk”?

Vagy a hülyepicsákat hülyíted, hogy, ha bredpittől megvonja a pinát, az majd jól beleszerelmesedik/elköteleződik?

Egy nőnek 0 erőfeszítés találni fickót, aki megdugná, elég csak bármely felhőztetett “jófiú”-ját felhívnia, még ki sem kell lépnie a lakásból.

A PUA felszedni és/vagy megdugni.

Az hogy bredpitt fejét hogy lehet “elcsavarni” és rávenni, hogy csak te kellj neki , az nem PUA.

Az akkor fog neked “megállni”, ha számára te vagy az “elérhető legjobb”, mert ő is megengedheti magának, hogy válogasson, és “legyártson” x darab alfaözvegyet…….

RedGreg
Újságíró

Az aljas kúszóbab klasszikusábal:
” Mert a lányok is ugyanazt akarják mint mi
Csak megpróbálják az egészet nagyon jól álcázni
De ha te azt megtudnád, hogy miket terveznek
Soha többé nem mondanad magad perverznek”

Reszet Elek
Újságíró

Mindig is mondtam, hogy a nők születésüktől fogva perverzek, míg a férfiak közül legfeljebb a szerencsés kevesek válnak azzá, mire középkorúvá érnek.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Milyen női PUA? Ez a világ legnagyobb marhasága… Minden nő PUA. Talán csak a szárazföldi bálnák meg Lendvai Ildikó nem. A nőknél ez értelmezhetetlen fogalom. Semmi tudásra és szisztémára nincs szüksége egy átlag 4-6/10-es csajnak. Lemegy a dizsibe, miniszoknyában és válogathat az álló farkak közt. Simán még alfát is leakaszthat néhány éjszakára, míg meg nem “özvegyül”.

Próbálj a csúcs csajok közt válogatni 4-6/10 -es csávóként dark arts nélkül. Megnézem.

hunbagira
Újságíró

Illetve ők a “puaságot'” a génjeikben hordozzák. A legrondább, dagadt állat is udvaroltatni akar magának.

Taiko
Olvasó
Taiko

Bocs, ez off lesz, de ez éppen most érkezett és fogalmam sincs, hogy melyik poszthoz illene.
https://www.bitchute.com/video/q3oeRVWp46k3/

Rokapapa
Újságíró

Szép Magyarra lefordítva éljünk külön egy fedél akatt.
Mindenki döntse el maga, hogy ez neki megfelel vagy sem.
A magam részéről ebben a felállasban értelmetlennek tartom az együttélést. Ha ilyen lehetőségeim lennének inkább választanám a magányt, az se nagyobb önsanyargatás.

Taiko
Olvasó
Taiko

Ráadásul egy ilyen szerződés a férfi családfői státuszát is megszünteti.

tobbneju
Olvasó
tobbneju

“Férfi családfői státusza….” Nem kell itt ábrándozni, ez már alapvetően régen megszűnt. Ehhez a pozícióhoz a nagyon nehezen pótolhatóság ténye kell: a férfi munkaereje nélkül nincs búza, takarmány és állat, tűzifa. Ez már megszűnt. Vagy a férfi oldaláról egy hatalmas anyagi fölény a modern korban: a nő tisztában van vele, hogy a férfi erőforrásait akkor veheti igénybe, ha a férfi “játékszabályai” szerint játszik. De ha nem véded az erőforrásaidat férfiként (házassági vagyonjogi szerződés, vagy mint ez az élettársi vagyonjogi szerződés) és a nő 10 éves spórolt pénzed feléből már tud venni magának egy lakást, akkor még ezt a “családfőséged” is baszhatod. Ne ábrándozzál fölöslegesen, a “családfő” jelensége olyan ritka ma már, mint a szűz menyasszony. A két jelenség (családfő, szűz menyasszony) ugyanis alapvetően feltételezte egymást.

Jinjangologus
Újságíró

Egy kis nosztalgia azért átüt a kritikádon ;)

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Igen, van némi nosztalgiám a “családfő” korábbi szerepköre iránt. Olyan érzésem van fiatalabb férfiakkal beszélgetve néha, mintha már igényük sem lenne hosszas, kitartó munka végzésére, ami azért a családfővé válás alapja volt régen is. Valószínűleg érzelmileg már nem nyújt nekik semmit, úgy pedig nagyon nehéz bármit is sokáig és kitartóan végezni. Azt sem igazán látom már át, hogy egy mai fiatal férfit mi motiválhat még egyáltalán család alapításra? Ezen az oldalon is a következő “áramlatok” vannak: 1., Ügyes színészkedéssel hogyan basszunk meg minél több szart se érő nőt (PUA). 2., Hogyan ideologizáljuk meg a magányt (MGTOW). 3., Hogyan lehetne elérni a “családfő” pozícióját egy férfinak. Ez az ember ezzel a cikkel a 3. verziót próbálgatja erősíteni: hogy legyen értelme a kitartó és hosszas munkának egy férfi részére, családfői pozícióját – ami elsősorban az anyagi erőforrások meglétét és az azok fölötti kontrollt jelenti – meg tudja őrizni. Ehelyett itt víziók, meg egy álomvilág ami sok ember agyában van: valami spirituális jellegű “család főség”, amiről ábrándozni lehet. Pedig a család főséghez csak egy út van: kemény és kitartó munkával erőforrásokat szerezni, majd azt mindenkitől, így a férfival együtt élő nőtől is megóvni. Ha nincs kitartó és kemény munka, akkor nincs erőforrás. Ha nem óvod az erőforrásaidat a veled élő nőtől, akkor a veled élő nő meg fog fosztani az erőforrásaidtól és más nővel együt télve sem fogod tudni már a családfői pozíciót visszanyerni. A Nyugat családjogi rendszere és adórendszere “alapállapotban” a családfőként erőforrásokat szerző férfi kifosztására van kialakítva, ami a családfői pozíció erős meggyengítése itt Nyugaton. Ez hosszabb távon annyit fog okozni, hogy egyre több lesz a válás után már motiválatlan, anyagilag legyengített, családfői pozíció szerzésére már nem alkalmas férfi. Egy idő után már a családfői pozíció sem motiváló, mert nem tudja megvédeni a munkája eredményét. Én ezt a cikket egy családfői pozíció megerősítésére irányuló kísérletnek látom, ami a civilizációnk alapja volt és enélkül lassan tovább süllyedünk majd a motiváció nélküli férfiak okán a lassú elnéptelenedésbe és elszegényedésbe.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ha nem óvod az erőforrásaidat a veled élő nőtől, akkor a veled élő nő meg fog fosztani az erőforrásaidtól és más nővel együt télve sem fogod tudni már a családfői pozíciót visszanyerni.

Egyrészt ilyen természete, másrészt meg megteheti, büntetlenül, sőt, a “társadalom” (nemtől függetlenül) támogatja ebben.

A Nyugat családjogi rendszere és adórendszere “alapállapotban” a családfőként erőforrásokat szerző férfi kifosztására van kialakítva, ami a családfői pozíció erős meggyengítése itt Nyugaton.

Ez sem igaz. Az adórendszer “nemsemleges”. A nő is ugyanannyit és ugyanúgy adózik. Ennyi erővel őt is “kifosztják”.
A családfői pozíció “gyengülése” a férfi töketlenségéből adódik, ezt kívülről nem lehet sem elvenni, sem adni/visszaadni.

Ez hosszabb távon annyit fog okozni, hogy egyre több lesz a válás után már motiválatlan, anyagilag legyengített, családfői pozíció szerzésére már nem alkalmas férfi.

A férfiak (50%-nak) alapvető kínja, hogy nincs nő, akitől elválna baszki, az, aki már elvált, vagy “válhat”, az már “kitört” az “incel létből”, amibe a feminista/kabbalista/kultúrmarxista feminizmus a zsidókkal együtt karöltve taszította……

Ezek “örülnének”, ha olyan pozícióba lennének, hogy “válhatnának”.
De a nincstől nem igazán lehet “elválni”…..

Egy idő után már a családfői pozíció sem motiváló, mert nem tudja megvédeni a munkája eredményét.

Akkor így járt, nem lehet helyette megdugni az asszonyát, ja, de, lehet, de akkor meg más miatt megy a sírás – rívás…..

Én ezt a cikket egy családfői pozíció megerősítésére irányuló kísérletnek látom,

Miközben pedig gyakorlatilag csak egy újabb sírám, fals és hamis tanácsokkal….

ami a civilizációnk alapja volt és enélkül lassan tovább süllyedünk majd a motiváció nélküli férfiak okán a lassú elnéptelenedésbe és elszegényedésbe.

A fehér férfiakról beszélsz a kisebbségről…….. A többire ez nem érvényes…

Se - se
Újságíró
Se - se

tobbneju
Az elemzésed tetszik, én is ezt a három lehetőséget látom.

A következtetéseid is helytállóak : a női lét alig van már ráutalva a férfiak létére. Az ábrándjaikra lehet alapozni, de ehhez kell egy olyan alapvető tudás amit nem tanítanak – csak itt.

Nekem szerencsém volt, mert lehettem családfő. Szerencsém volt, mert vegytisztán találkozhattam a feleségem hipergám ösztönével (ami kitérőt az új férfija halála zárt le). Szerencsém volt, mert a végleges befejezés előtt idetaláltam, és az itteni TUDÁS alapján egészen jól működik a világom.
Megint családfőnek érezhetem magam, a már nagy gyerekeim vergődését értő segítéssel kísérhetem, és aki összebújik velem annak nemcsak a testét hanem az ábrándjait is kielégítem.

..és ez így nem is rossz.

Reszet Elek
Újságíró

Mert a te korosztályod ilyen szempontból szerencsés volt. A mai fiatalok tekintélyes része, ha így megy tovább, még a felére sem számíthat.

Rokapapa
Újságíró

Én is ezt látom. Nagyon sajnálom a gyerekeimet és apa ként kétségbe ejt mit hagyunk itt nekik. A jelenlegi jogi, társadalmi helyzetben egyik nem sem lehet boldog és az irány ami állítólag előre a jövőbe mutat még inkább elvesz tőlük mindent.

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Hát Rókapapa….. Nézem a saját első házasságból való fiaimat is (12, 18 évesek). Nem nagyon tudom meggyőzni arról őket, hogy pl. nem kell fizikai munkából élniük, de képesnek kell lenniük a fizikai munkára. Mert az a férfi, aki biztos abban (mert már csinálta), hogy tud cementeszsákot pakolni, közműárkot/alapot ásni, Dunát átúszni, stb. az másképpen, magabiztosabban viselkedik a nőkkel szemben is. Mert a “képes vagyok rá” érzése magabiztosságot is ad. Lassan nem találsz embert, aki kiás neked egy 10 X 5 méteres épületalapot ott, ahová az árokásó gép nem tud odajutni.

Reszet Elek
Újságíró

Az ilyesmihez kellenek a minták is. Sokat segít ha az apa mellett tud segédkezni. Manapság inkább kiveszik a szülők a gyerek kezéből a munkát. A túloltalmazás tipikus esete avagy ne bízd nőre a gyerek nevelését.

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

Az élelmiszer-termelés MA IS elképzelhetetlen a férfiak munkája nélkül.

hunbagira
Újságíró
Reszet Elek
Újságíró

“A nőknél sokkal változatosabb a helyzet, ráadásul drámai növekedés vagy csökkenés egyik korosztályban és egyik kategóriában sem történt.”

Azért jellemző hogy az adatok alapján mennyire rossz a következtetés. Nem veszik figyelembe, hogy a nők ugyanannyit huncutkodnak, mint a korábbi generációk. Mivel nem egymással csinálják (legtöbbször), ez azt jelenti hogy kevesebb pasas több nővel kefél és a legtöbb pedig kevesebb nővel vagy egyáltalán senkivel.
Esetleg még hozzá lehetne tenni az általános tesztoszteronszint csökkenést (libidó).

Jellemző! Amikor a tudósok nem a való világban élnek…

hunbagira
Újságíró

Vagy, pontsan abban élnek. Csak gyávák leírni a valós konkluziót.:P
Hogy a nők megmaradtak félállati szinten ami félállatságukkal járó korlátlan hipergám ösztönük, az emancipációval szabadon tombolhat.

hunbagira
Újságíró

Ahogy számtalan csillgász/matamatikus/fizikus giordano bruno előtt is “felfedezte” hogy a föld forog nap körül és gömbölyű mégis giordanonak volt mersze publikálni majd nem visszavonni. Plusz tetézte a dolgot egy “kis” gnoszzokus eretnekséggel.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

“Felvilágosult nő”


Létezhet boldog házasság szerelem nélkül?

https://she.life.hu/nofilter/20200618-letezhet-boldog-hazassag-szerelem-nelkul-barok-eszter.html

hunbagira
Újságíró

Ez az egy dolog, amit valamiképp tisztelek benned. Képes vagy nőstény lapokat olvasni. Nekem kb az első 3 mondat után felmegy a vérnyomásom. (Szóval kávé helyett tökéletes lenne, ha..)
Miattad beleolvastam. Tehát a cikkíró elgondolkodott, hogy talán mégsem érte meg végig ribanckodni a fiatalságát. De aztán elvetette a gondolatot..:D

xcsakx
Olvasó
xcsakx

AWALT.

tomgal
Olvasó
tomgal
xcsakx
Olvasó
xcsakx

Addig addig hímeznek-hámoznak, hogy a végén csak eljutnak a nő “valódi értékéhez”:

Mit vethetnek be a diplomás, harmincas egyedülálló nők?

A szakértő szerint elsősorban a női csábítás praktikáit.

Lehet vásárolni a push up szarokat, szexi öltözködés, smink és vinnyogni tovább, hogy alfaözvegyek, meg értékesek és nincs férfi aki elköteleződne egy ilyen szuper nő mellett………

Nem győzőm linkelni a Ted-es hülyepicsát:

https://www.youtube.com/watch?v=dE8UHCDVYB8

Reszet Elek
Újságíró

comment image