Jinjangologus
23 megosztás

Az intimitás devalválódása

Az emberi létezés többrétegűsége legnyilvánvalóbban, legkézzelfoghatóbban az intimitásban fejezi ki magát. Mint a kapcsolódások archetipális formája, célja az indivídum elszigeteltségének, önmagára részként való reflektálásának feloszlatása. Három alapsíkot lehet itt beazonosítani, ezek fejlettsége, komplexitása és egymáshoz való arányulása személyenként változó.

1. Fizikai szexualitás: Alapja a nemi szervek kiegészülése, célja a replikáció (szaporodás). A hím merev, behatoló és leadó, a női rugalmas, befogadó és receptív struktúra. Biológiai alapszükséglet, ösztönösségében az állatvilághoz köt bennünket. A folyamat beteljesülését az orgazmus fémjelzi, az egyed meghaladása pedig az új élet eljövetelével következik be. Anyagi szinten teremtés történt.

2. Lelki szexualitás: Alapja a férfi és női psziché szimbiotikus kölcsönhatása, célja a lelki összefonódás. A férfi a kutató, hódító, a nő a felfedezni való, csábító. Az értékes nő mindig távol van, ahova csak a minőségi, kiforrott férfi juthat el. A nő erénye a tisztaság, szemérmesség, a férfié a kitartás és bátorság. A folyamat beteljesülését a lelki mámor fémjelzi, az egyén meghaladása az önfeladásban történik meg. Vegytiszta formája a plátói (eszményi) szerelem, a való életben ennél sokkal gyakoribbak a fizikai síkkal különböző mértékekben történő keveredései. Ebből sok félreértés és gond születik.

3. Szellemi szexualitás: Alapja a maszkulin és feminín absztrakt szubsztanciák komplementaritása, célja az esszenciák eggyéválása. A yang a kinyilatkoztatásban nyilvánul meg, a yin az önátadásban, a kölcsönhatás következtében mindkét fél abszolút önfeledést él meg. A folyamat beteljesülését az extázis fémjelzi, az egyén meghaladása a transzcendencián keresztül történik meg. Csak autentikus spirituális kapcsolódásoknál jelentkezik éteri síkon, fiktív példaként Jézus és Mária Magdolna viszonyát tekinthetjük. Ennek manapság rengeteg korrupt, “pszeudo-verziója” létezik, melyek két nagykategóriára oszthatóak: egyik a fogadó fél dogmatikus téveszméje (valójában nem tudatos erotizmus), másik a leadó fél szándékos félrevezetése (guruk, szektavezérek manipulációja). A kettő gyakran egy történetet képez, akár sorszerűségnek, hétköznapi nyelven “zsák a foltját” esetnek is nevezhetjük.

A posztmodern korban az ehhez a doméniumhoz tartozó fogalmak (szellemi, szakrális, misztikus) szó szerint vásári szintre értéktelenedtek le. Ez az inkonzisztencia legfőképpen az angol nyelvben észlelhető, nem meglepő módon (ugye modern világnyelv…). A spiritual vagy a sacred mostanra semmivel sem jelent többet mint a cool. Ahogy a jóga sem sokkal több már szimpla magamutogatásnál vagy fétisnél, ezek erős nemspecifikus eloszlásával. Csupán trendi vagy ha ezeket vallod-műveled, így a magukra többet adó, kontúráltabb egyéniségek jellemzően elhatárolódnak ezektől a mainstream attribútumoktól, felszínesnek, és/ vagy hamisnak minősítve őket. A profanizáció nemcsak lehúzta őket a lingvisztikai piedesztálról, hanem valósággal sárba döngölte. Ez önmagában nem is lenne baj, a nyelvben gyakran történnek változások, a plasztikusság mindig is az evolúció szükséges része volt. A probléma ott van, hogy ezen elavult kifejezések helyét semmi új nem vette át, a szavak jelentése elillant a formaváltással együtt. Miért?

Egyre többen panaszkodnak, súlyos dilemmának, kilátástalannak találják a mai párkapcsolati alaphelyzetet, ki mivel indokolva a folyamatos degradálódást. Tagadhatatlan, hogy a nemi szerepek jelentésének kifakulása, esetenként ezek felcserélődése lett az új irányvonal. Mivel egyre meredekebb pályán haladunk, sokan észrevették már, hogy létezik egyfajta szoros összefüggés a nők elférfiasodása és a férfiak elnőiesedése között. Kisléptékben ez felszínes és hányódó viszonyokat, nagyléptékben kaotikus világstruktúrát, valamint gazdasági válságot okoz. Az alacsony tesztoszteronszint bizonytalanná és passzívvá teszi a férfit, a csökkenő ösztrogénszint meg makaccsá és erőszakossá a nőket.

Ugyanakkor, paradox módon kimutatható egy még mindig felfele ívelő, egyre félelmetesebb méreteket öltő, gátlástalan élvhajhászat is. Soha nem volt ekkora a szexipar. Ez részben megmagyarázható a technológiai fejlődéssel meg a rohamos népességnövekedéssel, de vajon nincs-e neki szolid metafizikai háttere is? Térjünk vissza a korábbi bekezdésekhez.

Az egyes ponton említett testi kiegészülés minden ember számára magától értődő, az érzékszerveid direkt módon értesítenek erről. Leszámítva a legzakkantabb kortársainkat soha senki nem fogja megkérdőjelezni, hogy a hímtest a behatoló, a női meg a befogadó. Ennek jelentőségét már el lehet relativizálni holmi unatkozó bölcsészként, mondjuk a nyálkahártya kontaktusra helyezve a fókuszt, ahol a közös stimuláltság “fölülírja” a biomechanikai szereposztást. De ez utóbbit letagadni vagy kifordítani már tényleg abszurd próbálkozás.

A kettes pontban megfogalmazottakkal kapcsolatosan már sokkal nagyobb a szórás a vélemények területén. A feminizmus legősibb és legvaskosabb alappillérével találjuk itt szemben magunkat: férfi és nő között NINCS meghatározó lelki, agyszerkezeti különbség. Eszerint nő is udvarolhat, férfi is pironkodhat, nő is ostromolhatja a hegyormokat, férfi is hordhat kötényt, stb-stb. Nincs itt semmi látnivaló, sokfélék vagyunk, semmi több. Goa party, píszendláv.

Igen ám, de mit is jelent ez elvont szinten? Dióhéjban annyit, hogy a lelki kiegészülésnek “lába kelt”. Mivel azonban érzelmi élet továbbra is létezik, a szexualitás pszichikai komponensét attól leválasztott, más jellegű affinításokkal, kötődésekkel igyekeznek behelyettesíteni. Ugye csak jó, ha bízhatunk egymásban, ha jókat tudunk dumálni, ha együtt kirándulgatunk. Persze. Csakhogy ezt azonos neművel is megteheted, úgy hívják, hogy barát. Lecsupaszítva, a fiktív “jó párkapcsolat” ma annyit jelent, hogy két barát pezsgő szexuális viszonyt folytat egymással. Ez már teljesen természetes, innentől már semmi furcsa nincs abban, ha férfi férfival, nő meg nővel él együtt. Az egyenleten ez nem sokat változtat: barátok és van stimulációs zónájuk. Mindenki boldog. De mennyire is?

Szigorúan tudományosan mérlegelve körülbelül annyira, amennyire a lelki szexualitás tudatos felének teljes hiánya megengedheti. Ennek következménye a lappangó, okát tekintve meghatározhatatlan, idült kielégületlenség, ami a fizikai síkon akarja leszüretelni a lelki dimenzióból feltörekvő, de ideológiai malterrel vastagon körülzárt vágy gyümölcseit. A szomatizmus lassan mindent bekebelez. Nincsenek már elvek, értékek, érvények. Nincs már jövő, csak jelen. Elhivatottság helyett indulatok, bölcsesség helyett nihilizmus.

Az unisex ideológia metafizikai tekintetben a dualitás, gyakorlati szinten az élet tagadása.

Már csak az maradt hátra, hogy megértsük: kinek jó ez?

Post Author: Jinjangologus

Jinjangologus
A férfiasság általános hanyatlása miatt vagyok itt. A problémakör filozófiai és pszihológiai aspektusai érdekelnek leginkább.
f Facebook
23 megosztás


125
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
11 Egyéni hozzászólás
114 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
28 Hozzászólások szerzői
Reszet ElektcrexEtanolMeskeFUCKSZFE Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Flagellum Dei
Olvasó
Flagellum Dei
X Y
Olvasó
X Y

“Az unisex ideológia metafizikai tekintetben a dualitás, gyakorlati szinten az élet tagadása.

Már csak az maradt hátra, hogy megértsük: kinek jó ez?”

Mondok erre egy magyarázatot.

Induljunk ki abból, hogy az anyagi világ energiából áll, az energia pedig mindig kétpólusú, pozitív és negatív. A két pólus megfelel a kétneműségnek, ahol a pozitív, az adó a férfias, a negatív, a vevő a nőies. Tehát a női pólus a férfias energiából táplálkozik, ahogy azt a tapasztalat is mutatja.

A két ellentétes töltés egyesítésével megkapjuk a semleges töltést, ami a gyerek, mely magában egyesíti az ellentéteket. Mikor a gyerek eléri a felnőttkort, elveszti semlegességét, szüzességét, és normális gyerekkor esetén a születési nemének megfelelő pólus felé lesz nemileg polarizált (ha traumatizált gyerekkora a normális fejlődés kárt szenved, akkor felcserélődhet a polaritás).

Az uniszex állapot tehát a semleges gyerekkornak felel meg.

Amikor tehát uniszexizálásról beszélünk, akkor annak az a lényege, hogy felnőtt emberek gyerekként akarnak élni, és másokat is erre akarnak kényszeríteni. Ennek oka valószínűleg az lehet, hogy nem tudtak normális gyerekek lenni, nem volt normális gyerekkoruk, ezért felnőttként meg akarják hosszabbítani a gyerekkorukat, hogy pótoljanak valamit, amit már nem lehet pótolni.
A modern emberek nagy részére kisebb vagy nagyobb mértékben jellemző ez a magatartás, mert kevés embernek volt egészséges, boldog, kiegyensúlyozott gyerekkora, normális apával és anyával.

A feminizmus lényege a nőuralom, amit úgy tudnak elérni, ha a férfiakat férfiatlanná, vagyis gyerekessé vagy nőiessé teszik, ennek módjai a először az uniszexizálás majd a feminizálás.
A nőuralom elérésének további módjai a gyerekek feminizálása, továbbá a nők uniszexizálása majd férfiasítása.
A lényeg, hogy a férfi ne lehessen férfi, a gyerek ne lehessen gyerek, a nő pedig az lehessen ami akar, és ezeket a szerepeket a nők kedve szerint cserélgetni lehessen.

Ha kiütöd a társadalom legerősebb rétegét, vagyis a férfiakat, akkor már azt csinálsz amit akarsz. Ha a gyerekeket manipulálod, akkor a társadalom egészét manipulálod. Ezért ez a két fő csoport, amit manipulálnak, hogy a társadalom egészét irányíthassák.

Kinek jó ez?

A “jó” szónak nem ugyanaz az értelme a pozitív és a negatív oldalon.
A “jó” szónak a pozitív oldalon pozitív jelentése van, a negatív oldalon pedig negatív.
Vagyis a negatív oldalon a “jó” a rossz, a “rossz” pedig a jó. Úgy ahogy a nők többségének a jófiú a “rossz”, a rosszfiú pedig a “jó” fiú.

Ha azt nézzük, hogy melyik társadalmi csoportokat (férfiak, gyerekek, nők) éri a legnagyobb támadás, melyik csoport, szenvedi el a legnagyobb károkat, akkor szerintem a sorrend ez lenne:
1. gyerekek (más szóval az emberiség)
2. felnőtt férfiak
3. felnőtt nők
Tehát ez az ügyködés elsősorban a gyerekek vagyis az emberiség ellen, másodsorban a férfiak ellen irányul. A legkisebb kárt a nők szenvedik el ebből, és ők húznak a legnagyobb anyagi hasznot belőle.

Ezáltal, akik elkövetik ezeket és anyagi hasznot húznak belőle, azok egyrészt nem emberek, másrészt pedig nők (vagy feminizált emberek). Nekik “jó” ez.

Végül is minden kérdés egyetlen kérdésre vezethető vissza, és erről szól a régi és mostani történelem is, egyéni és társadalmi szinten egyaránt: KI AZ ÚR?

Aki erre helyes választ tud adni, az megoldja a nagy nemi kérdést, és békét teremt a földön.

Miklos
Olvasó
Miklos

Kedves X Y!

Engedje meg, hogy beleszóljak. Hogy mi az úr, a pénz, hatalom, energia, ami igényt elégít ki, és megvonásuk semmiképp sem előnyös, szenvedést okoznak/hatnak. Hogy ki az úr, arra azt tudnám csak írni, hogy akinek ezek megvannak, nagyobb mértékben, mint amire az alapvető szükségletei igényelnék, és potenciálisan “jó party” a követők számára, mert biztonságot, anyagi hasznot, nagyobb társadalmi megbecsülést stb. remélhetnek az úrtól. Mivel az urak bár egy embert tesznek ki, de arányosan többet számít a döntésük, súlyozott, mert az erőforrásaik révén több embert tudnak mozgósítani. Az, hogy mi az a hasznos erőforrás, mi vált ki nagyobb társadalmi megbecsülést, azt a többi ember értékítélete határozza meg. Ha én szeretek verseket írni, de csak egy szűk réteg értékeli azt (példaként mondjuk csak költészet általános értékére gondolok), nincs akkora hatalmam, mint aki sok pénzzel, kapcsolatokkal, (fenékrázással) összeszedet rajongótáborral rendelkezik.

Másrészt, az úr az, aki dönt, akinek az elvárása alakítja leginkább a folyamatokat. Ezt lehet tudással, intelligenciával, szakértelemmel kiváltani, ami nehéz, és ritka adottságcsokor egy emberben, de lehet csalással, fizikai vagy verbális erőszakkal, pucérkodással, mocskolódással is elérni. Sajnos az utóbbi kategóriára fogékonyabbak az emberek, így ez olcsó és gyors “fejlődési” lehetőség, ami sikeressé tesz egy embert a tömeg szemében, mert magának a tömegnek érték ez. Aki a negatív kategória miatt nőtte ki magát, az hajlamos a sikerét annak betudni, hogy ő tud, okos, és intelligens.

Méltóságot át lehet adni, akármennyit. Eszet nem. Adhatsz méltóságot nőnek, és gyereknek is egyaránt. Ha az erősebb harcos veszteni akar, veszteni is fog, a gyöngének viszont nincs választása. Ha a férfi lemond a döntése jogáról, átadja a nőnek, vagy gyereknek, akkor ők ezzel élni fognak. Simán elveheted, varázsütésre, de mégsem teszed. Tartod magad a döntésedhez, mert a nő és a gyerek a lelkiismeretedet fogják támadni. Amikor engedsz a követelőzésnek (hisztinek) a te akaratod érvényesül bár, de nem a te javadat szolgálja. Ha a gyereknek megadsz mindent, elkényeztetett, semmirekellő, beképzelt lehet, aki egy szendvicset se tud magának megcsinálni segítség nélkül. Minél többet adsz, annál rosszabb lehet a végkimenetel. A gyerek nem tehet róla, hogy ilyen, így kell működnie (a genetikát még nem tudjuk erősen befolyásolni, de a környezetet viszont igen). A nő általában teljesen ugyan ez, nem értékeli a kreált pozícióját, nem érdekli, hogy hogy került vezetői helyzetbe, hogy mekkora munka volt amögött, hogy ő extra jogokkal, odakerülhessen. Úgy gondolja, hogy magától érte el, mert okos, intelligens, nagy a tudása, holott pont az ellenkező a kiváltó ok, plusz a “szülő” hozzáállása a gyerekhez. Akármennyi jogot kapnak a feministák, azt úgy lehetne kirántani alóluk, mint a szőnyeget. Mert akinek csak az van, amit kapott, és csak az marad, amit hagynak neki, az inkább köszönje meg a segítséget, ne fölényeskedjen, mert pillanatok alatt padlón találhatja magát. “Ha sikerül a nőket meggyőzni, hegyeket képesek megmozgatni”, igen, de ez csak a felszín, mert ha a nőket meggyőzöd, akkor akarnak majd valamit, és akkor a férfiak úgy fognak tenni, hogy hegyeket mozgatnak meg. A nő csak egy vékony gyeplő a férfi irányításához, amit a szex, alulöltözött nők állandó mutatása, pornó, mind csak erősítenek, mert növelik az igényt a szexualitásra. Nem a nők irányítása a cél, hanem a férfiaké. Mert aki a férfiakat irányítja, az az egész világot irányítja.

Végső soron szerintem az úr az, aki ezekkel tisztában van, és fel is használja a tudását.

QACSA
Olvasó
QACSA

Méltóságot át lehet adni, akármennyit.

Mármint “pozíciót”/”hatalmat”/”rangot”/”előkelő állást”/”társadalmi helyzetet” stb.?
Mert ha nem ezekre gondoltál, hanem pl “emberi méltóságra”, akkor azt bajosan lehet “átadni”.

Ha a férfi lemond a döntése jogáról, átadja a nőnek, vagy gyereknek, akkor ők ezzel élni fognak.

Pontosítanék, visszaélni fognak, mindig, kivétel nélkül. Ez a “gyengék késztetése”.

Simán elveheted, varázsütésre, de mégsem teszed. Tartod magad a döntésedhez, mert a nő és a gyerek a lelkiismeretedet fogják támadni.

Ez szerintem tévedés, a lelkiismeretnek ehhez semmi köze, épp attól fura lenne ez “érvként” aki “lelkiismeretlenül visszaél a hatalmával.
A dolog “természete olyan”, hogy nem lehet visszavenni/visszacsinálni/megfosztani, maximum új szabályokkal korlátozni.

Amikor engedsz a követelőzésnek (hisztinek) a te akaratod érvényesül bár, de nem a te javadat szolgálja.

Nem, épp ez a lényeg, hogy a hisztiző akarata érvényesül, a te akaratod meg “lemegy kutyába….” Az más kérdés, hogy ezt te “mgengedheted magadnak” és nem biztos, hogy látod a folyományát….

Ha a gyereknek megadsz mindent, elkényeztetett, semmirekellő, beképzelt lehet, aki egy szendvicset se tud magának megcsinálni segítség nélkül.

Nem “lehet”, hanem biztos, hogy az lesz…..(legalábbis az intelligensebb része…)

Minél többet adsz, annál rosszabb lehet a végkimenetel.

És az is lesz.

A gyerek nem tehet róla, hogy ilyen, így kell működnie (a genetikát még nem tudjuk erősen befolyásolni, de a környezetet viszont igen).

Pontosan, ezért is a gyereknevelés és “nőtartás” bizony “veszélyes üzem” és ennek a felelősségét bár szeretné, de nem lehet ráterhelni egy “gyerekre”.

Akármennyi jogot kapnak a feministák, azt úgy lehetne kirántani alóluk, mint a szőnyeget.

Elméletben, csakhogy a gyakorlat egy kicsit más…..

Mert akinek csak az van, amit kapott, és csak az marad, amit hagynak neki, az inkább köszönje meg a segítséget, ne fölényeskedjen, mert pillanatok alatt padlón találhatja magát.

Kivéve, ha nő, vagy gyerek az illető, mert akkor bizony “változik a leányzó fekvése”…..

“Ha sikerül a nőket meggyőzni, hegyeket képesek megmozgatni”, igen, de ez csak a felszín, mert ha a nőket meggyőzöd, akkor akarnak majd valamit, és akkor a férfiak úgy fognak tenni, hogy hegyeket mozgatnak meg.

Ez már bullshit, már onnan hamis, hogy egyáltalán bárkit is meg lehet győzni……, főleg ha ez neki “nem jó”, vagy elég ha “úgy érzi, hogy neki nem jó”……..

Miklos
Olvasó
Miklos

Kedves QACSA
Köszönöm a válaszát!

“Mármint “pozíciót”/”hatalmat”/”rangot”/”előkelő állást”/”társadalmi helyzetet” stb.?
Mert ha nem ezekre gondoltál, hanem pl “emberi méltóságra”, akkor azt bajosan lehet “átadni”.”

A pozíciót, hatalmat, stb. gondoltam itt ezekre is, igen. Át lehet adni, nőnek igen, gyereknek annyira már nem. De a méltóság alatt arra gondoltam, hogy van mindenkinek egy társadalomban betöltött szerepe, amihez jár egyfajta megbecsülés, egy “tisztelet”, amit az adott kifejezők érdemelnek. Sokszor láttam, hogy “nagy” emberek, nagy társadalmi megbecsüléssel maguk fölé emelték a rangban hozzájuk képest messze levőket. Úgy viselkedtek velük, mint ha épp, hogy fordítva lenne ez viszony. Ha én egy bűnözőt uramozok, kiszolgálom, teljesítem a kéréseit, akkor magam fölé helyezem. Tehát átadom neki a pozíciómat, vele szemben az övé lesz az enyém.

“Pontosítanék, visszaélni fognak, mindig, kivétel nélkül. Ez a “gyengék késztetése” ”

Ha nincsenek meg valakiben a kellő jegyek, amik ahhoz kellenek, hogy valamit jól használjanak, akkor nem is fogják jól használni, mert ezt nem tudják. Így tehát ha valaki a döntés jogáról lemond, akkor előtte alaposan gondolja meg. Utána viselje a következményét. Visszaélni meg csak az tud, akinek a környezete túlzott bizalmat szavazott meg, és átverve őket, többet vesz el, tesz önös érdekei kielégítésére, mint amennyit ad (ha egyáltalán) többre nézi a saját igényeit, mint a többi emberét. Gyerekből (10 éves kb.) tudok olyat, hogy borzasztó gazdagok a szülei, mindent megkapott tőlük, hát, fiatalon ki is égett. De!! Lehet, hogy semmi nem teszi boldoggá, de őszintén és örömmel ad, nagyon nemes lelkű! Sose akar megbántani senkit, szóval a döntései is ilyen módon alakulnának.

“Ez szerintem tévedés, a lelkiismeretnek ehhez semmi köze, épp attól fura lenne ez “érvként” aki “lelkiismeretlenül visszaél a hatalmával.
A dolog “természete olyan”, hogy nem lehet visszavenni/visszacsinálni/megfosztani, maximum új szabályokkal korlátozni.”

Nekem is voltak barátnőim! Ha engedtem hogy döntsenek, és mondták, hogy így vagy úgy lenne jó, és megjegyeztem, hogy miért nem (dönteni akkor dönthet, de a döntés, és az érvek helyessége nem ugyan az) akkor jött a hiszti. Ami elég erősen a lelkiismeretemet karcolgatta. Ha a gyereknek megígéred, hogy moziba viszed, vagy barátnődnek, és nem jön össze, akkor is kikezdhetnek. Erre megy ki a játék.

“Nem, épp ez a lényeg, hogy a hisztiző akarata érvényesül, a te akaratod meg “lemegy kutyába….” Az más kérdés, hogy ezt te “mgengedheted magadnak” és nem biztos, hogy látod a folyományát….”

Ha én a hisztinek engedek, az az én akaratom, ami nem mellesleg egybeesik az övével. Míg az övé nem teljesülhet be az én akaratom nélkül, addig az enyém csak akkor függ az övétől, ha akarom. Az akarat kevés a dolgok megváltoztatásához, ahhoz képesség is kell, és tett. Több dolgot engedhetnék meg magamnak, mint amennyit meg is engedek. Van/lenne rá lehetőségem, de függ attól, hogy mi lesz a következménye.

“Nem “lehet”, hanem biztos, hogy az lesz…..”
Vannak kivételek.

“Pontosan, ezért is a gyereknevelés és “nőtartás” bizony “veszélyes üzem” és ennek a felelősségét bár szeretné, de nem lehet ráterhelni egy “gyerekre”.”

Nem, egyáltalán nem veszélyes, csak annyira, mint pl. egy rajzszög. Ha alkalmas vagy használni, jó barátod lesz, sok mindent meg lehet vele oldani. Ha nem vagy rá alkalmas, veszélyes lesz, és akár emberi életet is veszélyeztethet… Senkinek sem kötelező gyereket nevelni, és nőt tartani. Saját döntés. Majd utólag kiderül, hogy mennyire volt rá alkalmas az illető. (Igen, attól, hogy valamid van, és lehet is használni, nem jelenti azt, hogy kell is, gondolok itt a gyereknemzésre. Alapvető jog, bizonyos kortól, de elég erősen kötném pl IQ-hoz, és kompetenciához.) Ha valaki belevágott, akkor viselje a következményét.

“Elméletben, csakhogy a gyakorlat egy kicsit más…..”

Na ezt nem értem, itt nincs szerintem eltérés, elméletben működik, gyakorlatban is. Biztosan arra gondol, hogy elméletben igen, de a gyakorlatban nem ez látszik. Na igen, de a gyakorlatban nincs meg a kirántásra való hajlam. Mert akinek húznia kéne, az inkább véd, és többet ad, túlnyomó átlagban (pitypanglovagok). A gyakorlatban ugyanígy működne a dolog, de mivel nincs kirántásra való indíttatás, ne az eredményét cáfolja.

“Kivéve, ha nő, vagy gyerek az illető, mert akkor bizony “változik a leányzó fekvése”….”

Igen, ilyenkor így van, de továbbra is tartom magam ahhoz, hogy ha adok, elvárom, hogy kapjak, mert megtehetem, hogy többet akkor nem adok, sőt, vissza is veszem (amennyiben még nem ette meg). Részemről nem változik, az Ön részéről sem. De ketten kevesek vagyunk 100 ellen, aránylag. (de lehet, hogy rohadtul keveset is mondtam) Nem a mi akaratunk fog érvényesülni, hanem a többségé.

“Ez már bullshit, már onnan hamis, hogy egyáltalán bárkit is meg lehet győzni……, főleg ha ez neki “nem jó”, vagy elég ha “úgy érzi, hogy neki nem jó”……..”

Mindenkit meg lehet győzni, így vagy úgy, az ostobát is, meg az okos embert is. Rengeteg okos és ostoba feminista férfi van. Engem is meg lehet győzni, mindegy, hogy melyik kategóriába tartozok. Változtattam már a véleményemen, rengetegszer. Más kérdés, hogy tévedni millióféleképpen lehet, jól pedig csak nagyon kevés módon. Úgy érzi, hogy nem jó? Tegyen ellene. Ha tudott változtatni, akkor nem volt jó, ha nem tud, akkor meg mégis jó volt.

QACSA
Olvasó
QACSA

De a méltóság alatt arra gondoltam, hogy van mindenkinek egy társadalomban betöltött szerepe, amihez jár egyfajta megbecsülés, egy “tisztelet”, amit az adott kifejezők érdemelnek. Sokszor láttam, hogy “nagy” emberek, nagy társadalmi megbecsüléssel maguk fölé emelték a rangban hozzájuk képest messze levőket. Úgy viselkedtek velük, mint ha épp, hogy fordítva lenne ez viszony. Ha én egy bűnözőt uramozok, kiszolgálom, teljesítem a kéréseit, akkor magam fölé helyezem. Tehát átadom neki a pozíciómat, vele szemben az övé lesz az enyém.

Ez szerintem nem így van.
Ha valakit “felemelek”, az soha nem róla, hanem rólam szól, vagyis arról, hogy és mit tehetek meg és ezzel hogy “élek”/”visszaélek”.

Ha nincsenek meg valakiben a kellő jegyek, amik ahhoz kellenek, hogy valamit jól használjanak, akkor nem is fogják jól használni, mert ezt nem tudják. Így tehát ha valaki a döntés jogáról lemond, akkor előtte alaposan gondolja meg. Utána viselje a következményét.

Az is döntés, hogy a döntés jogáról lemond.
Ennek is van/lehet következménye, és az bizony őt (is) terheli!
Ez nem úgy működik, hogy “én átadtam és innentől kezdve mosom a kezeim”.
Egy férfinél nem, egy gyereknél/nőnél viszont igen, simán.

Visszaélni meg csak az tud, akinek a környezete túlzott bizalmat szavazott meg, és átverve őket, többet vesz el, tesz önös érdekei kielégítésére, mint amennyit ad (ha egyáltalán) többre nézi a saját igényeit, mint a többi emberét.

Visszaélni az tud, akinek “hatalma” van, hatalom nélkül nem értelmezhető.

Gyerekből (10 éves kb.) tudok olyat, hogy borzasztó gazdagok a szülei, mindent megkapott tőlük, hát, fiatalon ki is égett. De!! Lehet, hogy semmi nem teszi boldoggá, de őszintén és örömmel ad, nagyon nemes lelkű! Sose akar megbántani senkit, szóval a döntései is ilyen módon alakulnának.

Azért várjuk ki a végét……

Nekem is voltak barátnőim! Ha engedtem hogy döntsenek, és mondták, hogy így vagy úgy lenne jó, és megjegyeztem, hogy miért nem (dönteni akkor dönthet, de a döntés, és az érvek helyessége nem ugyan az) akkor jött a hiszti.

Mert senkit nem érdekelnek az “érvek”, főleg akkor nem, amikor megakadályoznak valamilyen “kielégülés” elérésében, no akkor meg végképp nem.

Ha a gyereknek megígéred, hogy moziba viszed, vagy barátnődnek, és nem jön össze, akkor is kikezdhetnek.

Ez a “nem jön össze” kissé “sikamlós”.
Főleg, ha “sorozatosan” történik. Akkor bizony az ígérgetővel valami gáz van.

Ha én a hisztinek engedek, az az én akaratom, ami nem mellesleg egybeesik az övével.

Mekkora tévedés:)
Azért nem vagy te sem Isten, hogy “bármi történik, te azt úgy akartad”:)
Ha egybeesne, akkor nem lenne hiszti. Ne haragudj, de illogikus amit mondasz, egyszerre nem lehet” forró is meg jéghideg is”, el kéne dönteni, hogy akkor most te mit akarsz, mert ha ugyanazt mint a hisztiző, akkor nincs hiszti, max csak tesztelted, ha meg nem, de megteszed, akkor meg bizony az ő akarata érvényesült és te adtad be a derekad,( és az azért nem jószántából tesz, mert akkor visszaérkeztünk az lejéhez, hogy akkor meg szívattad.)

Míg az övé nem teljesülhet be az én akaratom nélkül, addig az enyém csak akkor függ az övétől, ha akarom.

Tekergetheted a szavakat, de amint engedtél, te már csak a “király kutyája vagy, nem a kutyák királya”.

Több dolgot engedhetnék meg magamnak, mint amennyit meg is engedek. Van/lenne rá lehetőségem, de függ attól, hogy mi lesz a következménye.

Te most az önuralomról beszélsz, eléggé elkanyarodtál, de lehet, hogy én értem félre.

Vannak kivételek.

A számosságuk/hatásuk miatt irreleváns.

Nem, egyáltalán nem veszélyes, csak annyira, mint pl. egy rajzszög.

Szerintem nem vagy tisztába a “veszélyes üzem” jogi jelentésével, javaslom nézz utána.

Senkinek sem kötelező gyereket nevelni, és nőt tartani. Saját döntés.

Ha, ha, ha:) Főleg úgy, hogy incelek hada vinnyog ,. hogy pinához sem jut, nemhogy “nőtartásho”z, a gyerek meg még nedves álmaiban sem nagyon jön elő, főleg az előzőek hiányába……….

Majd utólag kiderül, hogy mennyire volt rá alkalmas az illető. (Igen, attól, hogy valamid van, és lehet is használni, nem jelenti azt, hogy kell is, gondolok itt a gyereknemzésre. Alapvető jog, bizonyos kortól, de elég erősen kötném pl IQ-hoz, és kompetenciához.) Ha valaki belevágott, akkor viselje a következményét.

Pont ez a lényeg, hogy a társadalom számára “sokkal értékesebb” a gyerek és a nő, minthogy bármit is számon kérjen rajtuk, legalábbis olyan szinten, mint egy férfin.

Mert akinek húznia kéne, az inkább véd, és többet ad, túlnyomó átlagban (pitypanglovagok).

Magyarul balfaszból nem lesz szalonna.

ha adok, elvárom, hogy kapjak, mert megtehetem, hogy többet akkor nem adok, sőt, vissza is veszem (amennyiben még nem ette meg).

Fából vaskarika.
A “férfi” egyik “definíciója” az, hogy akkor is ad , ha nem kap semmit cserébe……., sőt ezt önként sokszor csak a “remény” reményébe:)

Elég nagyképűség lenne ezért bármit is “elvárni”……, főleg úgy, hogy nekem fontosabb és nem én választok (nő esetében), hanem engem választanak, a gyerekem felé pedig kötelezettségeim vannak, tetszik vagy sem ….

Mindenkit meg lehet győzni, így vagy úgy, az ostobát is, meg az okos embert is.

Talán kényszeríteni lehet. Minden embernek lehetősége van egyetlen embert meggyőzni, és az önmaga.

Az egyik leghitványabb kifogás és felelősséghárítás, ha ezt én “másra fogom”.

És valahol itt alkalmazható, az amiről a hiszti -vel kapcsolatosan bizonygattál, hogy ha teljesíted, akkor az (is) a te akaratod, miközben valójában magad győződ meg, csak épp rá fogod:)

Miklos
Olvasó
Miklos

Kedves QACSA!

“Nem, épp ez a lényeg, hogy a hisztiző akarata érvényesül, a te akaratod meg “lemegy kutyába….” Az más kérdés, hogy ezt te “mgengedheted magadnak” és nem biztos, hogy látod a folyományát….”
“Ha valakit “felemelek”, az soha nem róla, hanem rólam szól, vagyis arról, hogy és mit tehetek meg és ezzel hogy “élek”/”visszaélek”.”

Nem tudom, hogy a felső két idézet tartalma miként kerülhette így el egymást. Ha azt mondom egy mentálisan sérültnek, hogy döntsön, mit csinálja, és dönt, akkor úgy is fogok tenni, mert előtte így döntöttem. Persze dönthetek úgy, hogy mégsem, akkor viszont hiába döntök el bármit is, felesleges. A “felemelés” és a “döntés joga” egy és ugyanaz itt, rólam szól, nem arról, akinek engedem, hogy döntést hozzon.
Tudom, hogy nem úgy működik, hogy mosom kezeimet. Vannak erre példák, nem véletlen a kifejezés sem, nem a kormányt adom át az autópályán a gyerekemnek, hanem engedem, ha sehogy se megy bele magyarázással a fejébe, hogy az nem lesz neki jó. Itt is bizonyos mértékben. Ha valaki nem tágít, és csak akarja, akkor úgy is meg fogja csinálni.

“Visszaélni az tud, akinek “hatalma” van, hatalom nélkül nem értelmezhető”

Mi a hatalom? Rendelkezés a folyamatok felett. Hatalom a tudás, a kapcsolatok. Ha most felhívná az egyik szülőjét, hogy kellene pénz, mert nagyon le vagy égve, tuti adnának. De ha sunyi módon átverve őket, piára kéne, na akkor az visszaélés. Mindenkinek van hatalma, aki képes cselekedni. Aki folyamatokra ráhatást tud gyakorolni, hatalma van. Ne tévessze össze a hatalom mértékével. Van hatalmam, de relatíve kicsi. Egy elnökéhez, vagy egy elnyomott nőéhez képest. De van hatalmam.

“Azért várjuk ki a végét……”

Nem kell kivárni, most kell nézni, mert most történik. Ha addig várunk, amíg fel nem nő, akkor sincs értelme már gyerekről beszélni, mert felnőttként él majd vissza.Másik srác, vele egykorú, szintén kőgazdag szülőkkel, na az meg a teljes ellentéte. Ott ez érvényesül. Hamarabb lesz a másikból egy agresszív kis pszichopata (aki már gyerekként is az volt) mint a jó természetűből.

“Mert senkit nem érdekelnek az “érvek”, főleg akkor nem, amikor megakadályoznak valamilyen “kielégülés” elérésében, no akkor meg végképp nem.”

Igen, de ezért kell a szülő, aki ha megengedi, hogy válasszon a gyerek valamit a boltban magának, akkor az lehetőleg ne alkoholos sör legyen. A kielégülés sosem lesz meg, ha csak tömjük és tömjük a lyukat. Azt neveléssel, fegyelemmel, előrelátással kell kialakítani. Mindenkinek vannak igényei, de ha mindig többet és többet fogyasztasz, maga a kielégülés foka sem lesz olyan, mint az elején, többszörös mennyiség ellenére sem (dohány, alkohol) Kell a figyelés, mert attól, hogy nem tudsz valamit, még az úgy van, ahogy. Mindenki úgy dönt, ahogy jónak gondolja, a gyerek is, a nő is, sőt, még az őrült is. De kell valaki, aki megmondja, hogy elég. Ez már nem fér bele. A jó szülő ezt tudja, a rossz az meg úgy is beleesik.

“Ez a “nem jön össze” kissé “sikamlós”.
Főleg, ha “sorozatosan” történik. Akkor bizony az ígérgetővel valami gáz van.”

Hát, tapasztaltam már párszor. Ha közbe jön egy fontos golog, ami kiszámíthatatlan volt, és neked meg kell csinálni, akkor az tiszta sor. De ha ezt nem mindenki képes megérteni, és személyesnek veszik, akkor a gond máshol van. Ha sorozatosan történik, akkor sorozatosan jöhetnek közbe halaszthatatlan dolgok. Azt, hogy ki milyen indokkal mentesíti magát egy ígéret alól, a lelkiismeretére bízom. Vannak, amiket meg lehet érteni, és vannak, amik “gázak”.

“Szerintem nem vagy tisztába a “veszélyes üzem” jogi jelentésével, javaslom nézz utána.”

Dolgoztam is ilyen környezetben. Arra céloztam, hogy minden lehet veszélyes, ha nem ért hozzá. Az üzemben egy szálka által elfertőződött ujjat kellett levágni. Szerintem a rajzszöges így nem is túlzás. Darvin díjasok is hasonló mutatványokért kapják meg az elismerést.

“Ha, ha, ha:) Főleg úgy, hogy incelek hada vinnyog ,. hogy pinához sem jut, nemhogy “nőtartásho”z, a gyerek meg még nedves álmaiban sem nagyon jön elő, főleg az előzőek hiányába……….”

Erre is van magyarázat. Nők szintén hisztiznek, ha nem kapják meg, amit akarnak. A férfinak kell a nő, de ha szándékosan torzítanak bizonyos jellemvonásokat, akkor nem kell csodálkozni, hogy a sértettek szót emelnek. Megértem az incelek problémáit, nem mondom, hogy úgy kell csinálni, ahogy teszik, vagy képzelik, mert nem vagyok benne. Ha benne lennék, lehet én is úgy csinálnám.

“Pont ez a lényeg, hogy a társadalom számára “sokkal értékesebb” a gyerek és a nő, minthogy bármit is számon kérjen rajtuk, legalábbis olyan szinten, mint egy férfin.”

Ha nincs számonkérés, akkor logikus, hogy ráhatás se legyen. Rohadt egyszerű így haladni. Ha valaki elnyomásról hisztizik mindig, és kap is segítséget, akkor az illetőnek kutya kötelessége legyen lemondani a versengésről.Nehogy már kvótával hatalmas hátszéllel “vezető” lehessen, úgy, hogy amúgy nincs ott semmi keresnivalója. Hogy jön az ki, hogy én segítséget követeljek, majd azt a segítők ellen használjam? A gyereknek nincs akkora számonkérhetősége, mint egy felnőttnek, mert képtelen elfogadható szinten dönteni és cselekedni. De legalább nem kap szavazati jogot, hogy a nemtudását kifejezhesse, tartós károsodás formájában. Ha elfogult vagy valamivel vagy valakivel szemben, akkor ne engedd oda, ahol ha ez érvényesül, akkor kár lesz ott.

A sorrendre felhívnám a figyelmét! Nem gyerekek és nők, hanem nők és gyerekek. És ez az általuk alkotott fontossági sorrend, amit a férfi is elfogad. Bármi katasztrófa van, a sorrend: nők és gyerekek. Innen látszik, milyen fontos a gyerek. A szexiparban sokkal nagyobb pénz van, mint a gyerekneveléssel kapcsolatban. A szex az értékes, nem a gyerek. A gyerekért csinálja az ember, de inkább úgy jön le, hogy a gyerek csak a melléktermék.

“Magyarul balfaszból nem lesz szalonna.”
igen

“Fából vaskarika.
A “férfi” egyik “definíciója” az, hogy akkor is ad , ha nem kap semmit cserébe……., sőt ezt önként sokszor csak a “remény” reményébe:)

Elég nagyképűség lenne ezért bármit is “elvárni”……, főleg úgy, hogy nekem fontosabb és nem én választok (nő esetében), hanem engem választanak, a gyerekem felé pedig kötelezettségeim vannak, tetszik vagy sem ….”

Talán nem így kéne, elvárásnak lennie kell, mert ha nincs elvárás, nincs cél, aminek az eredménye olyan lesz, mint a mai világ. Okkal ad a férfi, ha én adok, “önként” akkor is azért teszem, mert jobban járok a “nemadok” következményenél. Ha adtam, és csak reményért, nekem az érte meg. Ha nem lett volna ez hatékony, az evolúció rég szelektálta volna ezt a hozzáállást. Az biztos, hogy ez kihasználható, pl. két ember szerelméből rohadtul nagy hasznot tudnak húzni a multik.
Ha adok, legalább egy köszönömöt elfogadok. Nem vagyok senki szolgája, a javaimmal saját magam rendelkezek. Ha egyszer tévedtem, másodjára inkább nem fogok. A gyerekkel kapcsolatos kötelezettségek akkor is ott vannak, amikor elhatározod, hogy gyereket akarsz. Ezeket latba vetve előtte kell átgondolni a dolgokat.

“Talán kényszeríteni lehet. Minden embernek lehetősége van egyetlen embert meggyőzni, és az önmaga.

Az egyik leghitványabb kifogás és felelősséghárítás, ha ezt én “másra fogom”.

És valahol itt alkalmazható, az amiről a hiszti -vel kapcsolatosan bizonygattál, hogy ha teljesíted, akkor az (is) a te akaratod, miközben valójában magad győződ meg, csak épp rá fogod:)”

Ugyan, nem kell kényszeríteni, hogyan adnak el akkor mindenféle terméket mindenféle embercsoportoknak? Úgy, hogy meggyőzik őket, hogy 5x akkora tv legalább 5x olyan jó. Reklámnak ez a lényege. Nem a kényszerítés.

Ott van a leghitványabb dolgok között a rágalmazás is. Nem fogtam másra a felelősséget, egyáltalán. Pont hogy amellett voltam, hogy az én dolgaim, velem történtek, én feleltem értük. Magamban keresem a hibát, mert tudom, hogy mindenért felelős vagyok. Továbbra is tartom magam az akaratátruházáshoz. Ha a nő dönthet helyettem, akkor is bármikor kiszállhatok. Bele nem kényszeríthet, fordítva viszont lehetséges. Ezért akkora az ereje a női hisztinek az erőszakról, mert az átlagember beveszi, hogy ő bizony rendszeresen nőket ver…

QACSA
Olvasó
QACSA

Szerintem a döntés szó alatt nem ugyanazt értjük.

Már ott gáz van, hogy egy mentális sérült fel sem fogja egyáltalán azt, hogy mit jelent dönteni, így a rá épített „érvelés” is épp ennyit ér.

A gyerek-kormány-autópályás eszmefuttatást nem sikerült értelmeznem.

A „belemagyarázás a fejébe” is zavaró számomra. Arról nem is beszélve, hogy a „jó” fogalma relatív, és ahány ember,annyi féle jó van, vagy legalábbis egyedenként a sajátját mindenki annak érzi, és leszarja az amúgy nem igazán értelmezhető „objektív” jót.

Nem bántásként, de a hatalom definició szerint:
„azt a képességet vagy erőt jelenti, amely alapján valaki vagy valami akaratát vagy szándékát másra, másokra rá tudja testálni. Ez a hatalom különösen akkor mutatkozik meg, amikor valakinek nincs szándékában a másik akaratát elfogadni, tudomásul venni vagy magáévá tenni, esetleg még ezzel az akarattal szembefordul, annak ellenáll, ennek ellenére az ő ellenében ható akarat érvényesítését nem tudja megakadályozni. „

„Hatalomnak azt a társadalmi kapcsolatokban rejlő lehetőséget nevezzük, amely megengedi, hogy az egyik ember akár a másik ellenállása ellenére is véghez vigye akaratát, függetlenül attól, hogy erre a lehetőségre mik, vagy milyen eszközök adnak módot.”
– Max Weber, A szociológia alapfogalmai

Hogy ehhez hogy jön a szülő ide? És ha ad, akkor nem mindegy, hogy mire költi a gyerek? Nem mindegy az ürügy? Kinek a szempontjából visszaélés? Annyira hülye lenne a szülő, hogy nem veszi észre?

A koldus is azt mondja, hogy kenyérre kell, miközben abból mindig pia lesz, mégis adnak neki.

Tudom, intim kérdés, de ugye nincs gyereked?

A felnőttek és főként a szülők egyik nagy hibája, hogy hülyének nézik a gyerekeket és megfeledkeznek arról, hogy ők gyerekként hogyan és mennyiszer verték át a saját szüleiket és abba a téves hibába esnek, hogy a gyerekük ezt velük nem fogja meg csinálni, miközben dehogynem, ugyanis nem hülyébbek, mint a szüleik voltak ugyanannyi idősen.

A nevelés/előrelátás fegyelem, ahogy „lazul”, vagy épp megszűnik egy kor utána, akkor derül majd ki, hogy „mennyit ért” és akkor jönnek a nagy meglepik meg bociszemek a szülők részéről……..

Kíváncsi vagyok, hogy mit értesz jó illetve rossz szülő alatt.

Ha „fontos dolgok jönnek, vagy jöhetnek közbe”, akkor ne ígérgess, mert hiteltelenné válsz.

A „fontos dolog” az mindig „beárazza” azt a személyt, akinek ígéretet tettünk
A „sorozatos halaszthatatlan dolgok” szintén bullshit.

Lassan olyan veled „beszélgetni, mint Zuzu Petas-szal.
Vedd már a fáradságot és nézz már utána a veszélyes üzem fogalmának, pl.:
https://jogikar.uni-miskolc.hu/files/8467/vesz%C3%A9lyes%C3%BCzem.pdf

A „nők szinték hisztiznek” még nem jogosítja fel a férfit a hisztire, mert egy nő megteheti, egy férfi pedig veszít ezzel a férfiasságából.

Mindenki „megérti az incelek problémáját csak épp leszarja, mert segíteni nem lehet rajtuk „kívülről”.
„Béna gyereknek az apja veri ki a faszát”, nem véletlenül….

Nem lehet olyanon számonkérni azt, amiről nem tehet, vagy nem képes rá.
A szex az a férfi számára „értékes” és bizony, megelőzi a gyereket, főleg ha az nem a sajátja, a gyerek viszont a társadalom számára sokkal értékesebb, és ezért a társadalom le is szarja a férfit.

Nehéz felfogni úgy látom, hogy hiába vársz el valakitől olyasmit amit nem képes teljesíteni, vagy, ha képes is rá, de semmi retorzió nem éri, ha mégsem teszi meg, akkor bizony baszhatod az elvárásaidat.

Úgy látom pár klasszikus kimaradt, mint pl. Vilar idomított férfija…….
A férfi ösztönösen ad, és max remél……

Üzleti alapon a nő működik, nem véletlenül, sőt, neki épp elég ha rászorult, mert sokszor ingyen és bérmentve ugranak „segíteni”:

https://www.youtube.com/watch?v=gQ0yFT7aVuI

A hülyéket nem „meggyőzik”, hanem a kicsinyes vágyaik és szükségleteik kielégítésére” nyújtanak „megoldást”, olyanokra, amiket általában ők keltenek…..

A nőnek még hisztiznie sem kell, mert tucatjával ugranak a vágyait teljesíteni.

A nő nem helyetted dönt, hanem mindig a maga javára, hogy ez neked esetleg speciel szar, azt nehéz rajta számon kérni, mert a „saját társaid védik meg tőled”….

A kivételek meg irrelevánsak az általános=”normális” mellett.

Miklos
Olvasó
Miklos

Kedves QACSA!

“Szerintem a döntés szó alatt nem ugyanazt értjük”
Úgy látom, hogy ez így van. Én döntök, ha a kívánt célom eléréséhez felhasználható lehetőségek közül választok, vagy a továbbiakban való hozzáállásomat “fixálom”. A mentális sérülésnek több fokozata és lehetősége van, nem hogy keveri, de abszolút nincs is tisztában az állításával. Amire “próbál” rávenni, hogy írjam le helyette, az az állapotcselekvőképtelen. A gondolatmenete hibás, attól hogy nem képes valamit értelmezni, nem jelenti azt, hogy attól el lehet tekinteni, mert nem is létezik. Továbbá ha valaki nem tud valamit felfogni (mint például itt) az nem jelenti azt, hogy nincs is hatással. A gravitációt sem kell érteni attól, hogy működjön, így ha valaki nem tudja, mi az a döntés, még dönthet.

“A gyerek-kormány-autópályás eszmefuttatást nem sikerült értelmeznem.”
Akkor sajnos nem vagyok képes megértetni ezt, mindenkinek megvannak a saját korlátai.

“A „belemagyarázás a fejébe” is zavaró számomra. Arról nem is beszélve, hogy a „jó” fogalma relatív, és ahány ember,annyi féle jó van, vagy legalábbis egyedenként a sajátját mindenki annak érzi, és leszarja az amúgy nem igazán értelmezhető „objektív” jót.”

A jó vagy rossz az ember tudatával együtt alakult ki, nincs jó meg rossz folyamat, csak az ember(ek) által értelmezhető módon, tehát, hogy elérte a kellő hatást, vagy nem. A természetbeni folyamatok tulajdonképpen nem érdekeltek a morális jó vagy rossz oldalon, nincs rossz folyamat, meg rossz eredmény, mert minden folyamatnak az az eredménye, aminek lennie kell. Remélem ez így már nem túl bonyolult, de erre biztosan rájött volna, ha egy kicsit gondolkodik. Sőt, csak jó folyamatok léteznek a természetben.

“Hogy ehhez hogy jön a szülő ide? És ha ad, akkor nem mindegy, hogy mire költi a gyerek? Nem mindegy az ürügy? Kinek a szempontjából visszaélés? Annyira hülye lenne a szülő, hogy nem veszi észre?”

Úgy jön ide, hogy az akaratát érvényesítheti a szülők felett, meg úgy kb. bárkin, aki túl jólelkű vagy buta, hogy ne lásson át a dolgokon. Ha visszaél a szülői szeretettel, akkor vajon ki szempontjából visszaélés? Ha a szülő annyira hülye, hogy nem veszi észre (vagy bele se mer gondolni) akkor is visszaél a helyzetével, hogy kérjen, és nem arra, amire mondja, hogy kell. Így talán valamivel könnyebb lehet megérteni.

A hatalom definiálása ezekben az esetekben társadalomtudományi oldalról történt. veszélyes tárgyat bárki szerezhet, amivel az akaratát érvényesíteni tudja mások felett (nem számít hogy mik, vagy milyen eszközök). Az emberek is mindössze rendszerek, amik különböző folyamatokból tevődnek össze, képesek alkalmazkodni különböző “behatásokhoz”, folyamatokat elindítani, így fenntartva rendszerüket. Ebből gondolom, hogy ha folyamatokat irányítok, akkor hatalmam van. A társadalomtudomány is csak a nagy egésznek egy csöppnyi része. Ahhoz képest, hogy dobálózik itt az arányossággal, meg hogy mit lehet és mit nem kell figyelembevenni, azért elég erősen támaszkodik rá. Nem csak elolvasni kell definíciókat, hanem értelmezni is, és kutatni az alapját. Nem bántásból, de én is kényszeríthetek nálam gyengébbeket, hogy tegyék amit mondok, kérem, ne kelljen már magyarázni az egyértelműt, nem zavaró már az a madárfütty a fejében?

“Ha „fontos dolgok jönnek, vagy jöhetnek közbe”, akkor ne ígérgess, mert hiteltelenné válsz.

A „fontos dolog” az mindig „beárazza” azt a személyt, akinek ígéretet tettünk
A „sorozatos halaszthatatlan dolgok” szintén bullshit.”

Fontos dolgok mindig jöhetnek közbe, értse már meg végre, hogy a világ nem ilyen egyszerű. Ígéretet mindenki tesz, és bárminek lehet nagyobb hatása, ami megakadályozhatja az ígéret megvalósítását. Ha eltörik a lába akkor beárazza a barátját, mert nem tud elmenni vele focizni? A gondolatmenete túl egyszerű, más az, hogy “beáraz” (a magyarázat kedvéért inkább mást választ, nagyobb haszon miatt) vagy egyáltalán nincs is rá lehetősége (igen, mindig van, szívroham közben is lehet ám a beígért filmet nézni, csak nem ajánlott). A sorozatos halaszthatatlan dolgok (vis maior) mindenkinél ott vannak, akinek több is előfordult már az életében. Ugyanis az egy sorozat, ennek nem kell percre pontosan, ritmikusan történnie.

“A felnőttek és főként a szülők egyik nagy hibája, hogy hülyének nézik a gyerekeket és megfeledkeznek arról, hogy ők gyerekként hogyan és mennyiszer verték át a saját szüleiket és abba a téves hibába esnek, hogy a gyerekük ezt velük nem fogja meg csinálni, miközben dehogynem, ugyanis nem hülyébbek, mint a szüleik voltak ugyanannyi idősen.

A nevelés/előrelátás fegyelem, ahogy „lazul”, vagy épp megszűnik egy kor utána, akkor derül majd ki, hogy „mennyit ért” és akkor jönnek a nagy meglepik meg bociszemek a szülők részéről……..”

Mi az, hogy nem hülyébbek?? Szóval akkor pont annyi eszük van, mint a szüleiknek akkor?? Semmi eltérés? Egek… Nem feltétlenül nézik hülyének. Ha a gyerek az átlagostól nem tér el, akkor nem lehet hülye. A szülőnek kell tisztába lenni a neveléssel, a következményekkel. Attól hogy nem tudom, hogy mi lesz valamiből, még lesz belőle valami. A gyereknek jobbnak kell lennie, mint a szülő volt, olyan tekintetben, azon tulajdonságok szempontjából, amik az emberiséget felemelték a modern szintre. Vannak defektusok, de a folyamatbeli fejlődésnek ott kell lenni, vagy az irány, ami addig tapasztalható volt, már el fog térni, és más lesz az eredménye. Az, hogy nem hülyébbek, mint a szülő volt abban a korban, megint egy sallang, megint állít, megvonva az arányok lehetőségét, szokás szerint. A gyerek is meg akar élni, ugyanazt, ugyanazokkal, vagy más módszerekkel. A szülőnek ezt tudnia kéne, és kezelni. Mást persze majd “bekap”, de semmi sem volt tökéletes megalkotása pillanatában. Ez egy fejlődési lánc. Ugyanaz a folyamat, ugyanaz az eredmény.. (Egyetemen oktatják is ezt, de én speciel még gimis koromban hallottam, szóval legalább gimiben hallhatta ezt. De a józan ész is elég ennek felismeréséhez.)

“Lassan olyan veled „beszélgetni, mint Zuzu Petas-szal.
Vedd már a fáradságot és nézz már utána a veszélyes üzem fogalmának”

A nőtartás biztos veszélyes üzem… Magának biztos, de hát nem kell belevágni akkor, csak annak, akinek megvan a képessége, vagy csak legalább gondolja. Nem tudom, hogy csak ajánlgatja-e a “szakirodalmat” vagy megnyitotta-e egyáltalán. Mert hogy nőtartás nincs ott, az is biztos, csak a fejében. Beszélgetett már Zuzuval? Vagy csak össze-vissza írogat? Én nem beszéltem vele, de legalább tudom, milyen érzés lehet az. Ennél biztos nem sokkal különb. Valótlant állít, sejteni lehet, hogy mire gondol, de a fogalmazási hibák megnehezítik a megértést.

“Nehéz felfogni úgy látom, hogy hiába vársz el valakitől olyasmit amit nem képes teljesíteni, vagy, ha képes is rá, de semmi retorzió nem éri, ha mégsem teszi meg, akkor bizony baszhatod az elvárásaidat.”

Én is úgy látom, hogy nehéz felfogni, de legalább adjon neki egy esélyt. Próbálja meg. Ha valakit nem ér retorzió, akkor nem kell olyan helyre engedni, ahol kárt okozhat. Az elvárásom is függ az általam vélt elvárhatóságtól. Ha ezt rosszul mérem fel, akkor egyszerűen nem voltam képes úgy kezelni a dolgokat, ahogy kell.

“Úgy látom pár klasszikus kimaradt, mint pl. Vilar idomított férfija…….
A férfi ösztönösen ad, és max remél……”

Igen, biztosan kimaradt, mint pl. a normális szülői minta.
Az ösztön azokban is bennük van, akik/amik józan ésszel nem képesek gondolkodni. Lehet, hogy ön ösztönösen ad, de én azért egy kicsit használom is az eszem. Megint hidakat éget fel maga mögött. Ostobaságokat ír, és a hülyeség visszhangját taps formájában várja.

“Nem lehet olyanon számonkérni azt, amiről nem tehet, vagy nem képes rá.”

“Értelmes mondat”, de ennek ellenére megválaszolom. Ha nem képes rá valaki, kiderül, és nem kell tovább erőltetni. Tanulni kell a hibából. Nem a számonkérés a lényeg, hanem a megelőzés, vagy korrigálás. Egy kutyától se lehet számonkérni, de tanítani lehet. Nézzen utána a számonkérésnek, hogy mit is jelent, mert eléggé homályos, “tapogatózós” érzetet kelt bennem. “nem tudom, mi ez, de ugye ez az??”

“A „nők szinték hisztiznek” még nem jogosítja fel a férfit a hisztire, mert egy nő megteheti, egy férfi pedig veszít ezzel a férfiasságából.”

Szép kis borsófőzelék. Mit jelent a férfiasság számára??? Akkor hisztizik, amikor akar, de ha nagyobb és erősebb, és okosabb mint én, nem kezdem ki, mert hiszti vagy nem hiszti, nem vagyok neki ellenfél. Ez így eddig semmi “érdekes”.

“A hülyéket nem „meggyőzik”, hanem a kicsinyes vágyaik és szükségleteik kielégítésére” nyújtanak „megoldást”, olyanokra, amiket általában ők keltenek…..”

Tehát meggyőzik (manipulálják) őket, hogy szükségük van valamire, és attól nekik jó lesz. Szükségük bár valójában nincs rá, de elvileg most már “jó” nekik.

“A nő nem helyetted dönt, hanem mindig a maga javára, hogy ez neked esetleg speciel szar, azt nehéz rajta számon kérni, mert a „saját társaid védik meg tőled”….”

Nem akarom rajta számonkérni, mert ilyen, ezzel van ennyi, így “kell” szeretni és pont. Mondom, ha nem tetszik, nem kell belevágni, megvannak ők a többi balekon is egész jól. Ha nem tudsz bánni egy kutyával, akkor ne akarj kutyát. Ha meg ennek ellenére mégis belevágsz, akkor úgy kell neked. Mindenre érvényes ez.

“A nőnek még hisztiznie sem kell, mert tucatjával ugranak a vágyait teljesíteni.”

Tényleg,? Ezt nem is tudtam eddig. Isten megadta a férfinak az eszet, a nőnek pedig a férit. Ha a nő használ, használd az eszed, persze csak ha van. Adni akkor könnyű, ha van miből.

“A kivételek meg irrelevánsak az általános=”normális” mellett.”

A nem lényeg, és a nincs között hatalmas különbség van, tessék már ezt felfogni. Amúgy meg ez így baromság, más a súlyozása, de ott van, és a kivételből, ami “irreleváns” kellő módosítással lehet új “átlagos”.

“Nem, épp ez a lényeg, hogy a hisztiző akarata érvényesül, a te akaratod meg “lemegy kutyába….” Az más kérdés, hogy ezt te “mgengedheted magadnak” és nem biztos, hogy látod a folyományát….”
“Ha valakit “felemelek”, az soha nem róla, hanem rólam szól, vagyis arról, hogy és mit tehetek meg és ezzel hogy “élek”/”visszaélek”.”

Ez pedig még mindig magyarázat nélküli bukfenc. Arconköpés kategória.

Na, de lényeg a lényeg, kedves QACSA, hogy inkább a véleményét szeretném tudni, hogy hogy kéne lennie a dolgoknak. “Belekötni” ugyan próbál, de inkább csak a sima véleménye érdekel. Milyennek kéne lennie a világnak, mit kéne tenni, hogyan, jó a feminizmus? Ezekre igazán válaszolhatna, és ha nem esik nehezére (nem szokott) hosszan. Ne a belekötős részre gondoljon, hanem egy szép egész, saját, kerek megfogalmazásra.

Köszönöm! (és elnézést a későí írásért, rengeteg dolgom volt, nem személyes)

QACSA
Olvasó
QACSA

Én döntök, ha a kívánt célom eléréséhez felhasználható lehetőségek közül választok, vagy a továbbiakban való hozzáállásomat “fixálom”.

Azért ennél picit tágabb ez, mert nem csak akkor dönt valaki, ha célja van, hanem akkor is, ha „döntési pozícióba kerül vagy esetleg kényszerül”., és ez általában számosságában jóval több mint a „kívánság alapú”.

ha valaki nem tudja, mi az a döntés, még dönthet.

Bajosan, ugyanis a döntés az tudatosságot feltételez, nem véletlenül szoktunk úgy fogalmazni, hogy „ a rendelkezésére álló információk alapján”, „figyelembe véve a körülményeket” stb.
Egy ösztönszintű reakció az nem döntés, ahogy egy önkéntelen, nem tudatos reagálás sem az. Így a retardáltak bizony kiesnek.

“A gyerek-kormány-autópályás eszmefuttatást nem sikerült értelmeznem.”
Akkor sajnos nem vagyok képes megértetni ezt, mindenkinek megvannak a saját korlátai.

Lehet, hogy bennem van a hiba, de igazán „virágnyelven” azt próbáltam érzékeltetni, hogy olyan zagyvaság volt számomra, amiből nem bírtam az értelmet meg a logikát kihámozni……….

A jó vagy rossz az ember tudatával együtt alakult ki, nincs jó meg rossz folyamat, csak az ember(ek) által értelmezhető módon, tehát, hogy elérte a kellő hatást, vagy nem.

Ez is ködös zagyvaság. Egymás után pakolt fogalmak, aminek semmi értelme sincs.
Mi köze a jó és a rossz fogalmának a „folyamathoz”, „értelmezhető(?) módhoz”, „kellő hatáshoz”, de komolyan, ez most randomgenerátoros bullshit, vagy jóval magasabb IQ-t igényel? WTF?

A természetbeni folyamatok tulajdonképpen nem érdekeltek a morális jó vagy rossz oldalon, nincs rossz folyamat, meg rossz eredmény, mert minden folyamatnak az az eredménye, aminek lennie kell. Remélem ez így már nem túl bonyolult, de erre biztosan rájött volna, ha egy kicsit gondolkodik. Sőt, csak jó folyamatok léteznek a természetben.

No, ez meg a másik baromság, a jó és rossz fogalma az bizony „emberi” kategorizálás, nemcsak különböző „kultúrák” de még régió és ráadásul egyének szintjén is relatív és adott esetben nagyon is eltér(het)nek egymástól, ráadásul a vallási dogmákat, hiteket még nem is kevertük ide.

Úgy jön ide, hogy az akaratát érvényesítheti a szülők felett, meg úgy kb. bárkin, aki túl jólelkű vagy buta, hogy ne lásson át a dolgokon.

Ezt hívják hatalomnak…..

Ha visszaél a szülői szeretettel, akkor vajon ki szempontjából visszaélés?

Dobálózól a fogalmakkal, mint „szülői szeretet”, egyrészt jó lenne definiálni, mit értesz alatta, másrészt meg kötve hiszem, hogy ez üzleti alapon működne, mármint hogy a szeretetnek bármi köze is lenne ahhoz, hogy mire, mennyi pénzt adok.
Ez az „üzlet” a nők részéről minősül „szeretetnek”, mert ők viszont csak üzleti alapon képesek a „szeretetet” értelmezni.

Ha a szülő annyira hülye, hogy nem veszi észre (vagy bele se mer gondolni) akkor is visszaél a helyzetével, hogy kérjen, és nem arra, amire mondja, hogy kell.

Ha a szülő hülye, akkor nem mindegy?

A hatalom definiálása ezekben az esetekben társadalomtudományi oldalról történt.

Nem. Épp ez a lényeg, hogy ahogy a többivel, úgy próbálod ezt a fogalmat is valami értelmezhetetlen relatív baromsággá „konvertálni”, aztán egy idő után az egésznek nem lesz semmi értelme.

Veszélyes tárgyat bárki szerezhet, amivel az akaratát érvényesíteni tudja mások felett (nem számít hogy mik, vagy milyen eszközök).

Nem bántásként, de ha te „veszélyes tárgy birtoklásához” kötöd a hatalom fogalmát, akkor kurvára el vagy tévedve…….

Az emberek is mindössze rendszerek, amik különböző folyamatokból tevődnek össze, képesek alkalmazkodni különböző “behatásokhoz”, folyamatokat elindítani, így fenntartva rendszerüket.

Zuzu Petas mehet a levesbe……(, ide nekem a sajtreszelőt, mert már az is felüdülés ehhez képest…..)

Ebből gondolom, hogy ha folyamatokat irányítok, akkor hatalmam van.

Esetleg „is”, vagy inkább „lehet”, feltételes módban….

A társadalomtudomány is csak a nagy egésznek egy csöppnyi része. Ahhoz képest, hogy dobálózik itt az arányossággal, meg hogy mit lehet és mit nem kell figyelembevenni, azért elég erősen támaszkodik rá. Nem csak elolvasni kell definíciókat, hanem értelmezni is, és kutatni az alapját.

Egyrészt mi a bánatért magázól, másrészt hiába „csomagolod” a „lenézésed” , attól az még az.

Nem bántásból, de én is kényszeríthetek nálam gyengébbeket, hogy tegyék amit mondok,

Persze, persze, Lenin is „a gyerekek közé lövethetett volna”…….Édes jó istenem…….

kérem, ne kelljen már magyarázni az egyértelműt, nem zavaró már az a madárfütty a fejében?

De, kurvára, már bánom hogy leálltam egy „galambbal sakkozni”…..

Fontos dolgok mindig jöhetnek közbe, értse már meg végre, hogy a világ nem ilyen egyszerű. Ígéretet mindenki tesz, és bárminek lehet nagyobb hatása, ami megakadályozhatja az ígéret megvalósítását.

Persze persze, csak amikor túl sok a „közbejövő dolog” akkor az illetőt úgy szokták hívni, hogy megbízhatatlan/hazug és még nem jutottunk a végére a minősítésnek…..

Ha eltörik a lába akkor beárazza a barátját, mert nem tud elmenni vele focizni?

Ha ez rendszeresen történik meg, akkor igen, ha nem a lábtörés, hanem x, ha nem x akkor y és így tovább, akkor bizony, beáraztad a „barátod” meg a focit is….
(te tényleg komolyan gondolod, hogy ez a faszság, mármint a lábtörés , aminek 1 a 20.000.000-hoz az esélye, ez érv? Komolyan?)

A gondolatmenete túl egyszerű, más az, hogy “beáraz” (a magyarázat kedvéért inkább mást választ, nagyobb haszon miatt) vagy egyáltalán nincs is rá lehetősége (igen, mindig van, szívroham közben is lehet ám a beígért filmet nézni, csak nem ajánlott).

Ez már azért a pofátlanság csúcsa, de komolyan, miért nem földrengés, árvíz, cunami, vagy atomrobbanás példákkal jössz? OMFG!
Ezek a baromságok rendszeresen veled szoktak megtörténni?
Mert ha igen, akkor basszus te a világ legpechesebb embere vagy, és akkor viszont igazad van, ha nem, akkor meg csak egy szimpla hazudozó…..

A sorozatos halaszthatatlan dolgok (vis maior) mindenkinél ott vannak, akinek több is előfordult már az életében. Ugyanis az egy sorozat, ennek nem kell percre pontosan, ritmikusan történnie.

Komolyan, de tényleg, van olyan barom, aki ezt faszságot beveszi/bevette?

Mi az, hogy nem hülyébbek?? Szóval akkor pont annyi eszük van, mint a szüleiknek akkor?? Semmi eltérés? Egek…

Nem, több van nekik, ezért is profibbak….

A szülőnek kell tisztába lenni a neveléssel, a következményekkel.

És ha nem? Márpedig 90%-a nincs tisztába vele….., maximum csak azt hiszi….

A gyereknek jobbnak kell lennie, mint a szülő volt, olyan tekintetben, azon tulajdonságok szempontjából, amik az emberiséget felemelték a modern szintre.

Most már biztos vagyok benne, hogy nincs gyereked…..
Megint egy vágyvezérelt, elméleti fotelharcos ….., már kezdem unni….

Baszki és még mindig annyira nagyképű vagy, hogy nem voltál képes utánanézni a „veszélyes üzem”-nek, pedig még forrást is adtam:)

Nem tudom, hogy csak ajánlgatja-e a “szakirodalmat” vagy megnyitotta-e egyáltalán.

Kész vagyok, komolyan:)

Tehát meggyőzik (manipulálják) őket

Rájöttem, hogy mi irritál és zavar az egész beszélgetésben veled kapcsolatosan: olyan fogalmak és kifejezések közé raksz egyenlőségjelet, amik abszolút mást jelentenek, aztán meg szinonimaként használva építed fel a hülyeségeket olyan szinten, hogy a végén már semmit nem lehet felismerni az eredeti feltevésből.

Nem akarom rajta számonkérni, mert ilyen, ezzel van ennyi, így “kell” szeretni és pont. Mondom, ha nem tetszik, nem kell belevágni, megvannak ők a többi balekon is egész jól. Ha nem tudsz bánni egy kutyával, akkor ne akarj kutyát. Ha meg ennek ellenére mégis belevágsz, akkor úgy kell neked. Mindenre érvényes ez.

Abszolút egyetértek ezzel, sőt, viszont ez jó, ha max 5%-ra igaz, mármint ez a szemléletmód, ezen az oldalon biztosan, a többi 95% meg állandóan próbál szembepisilnia széllel aztán amikor elázott, akkor jön panaszkodni, ríni és dühöngeni……

Isten megadta a férfinak az eszet, a nőnek pedig a férit. Ha a nő használ, használd az eszed, persze csak ha van. Adni akkor könnyű, ha van miből.

No, most „megoldottad” az itteni síránkozók problémáinak a 99%-át:)

A nem lényeg, és a nincs között hatalmas különbség van, tessék már ezt felfogni.

Tisztában vagyok vele, logikailag tökéletesen igazad van, a gyakorlatban pedig édesmindegy, hogy logikailag igazad van……

Amúgy meg ez így baromság, más a súlyozása, de ott van, és a kivételből, ami “irreleváns” kellő módosítással lehet új “átlagos”.

Persze,ha eleget „tenyésztjük”, és szignifikánsan nagyobb lesz a számuk és ők vállnak „átlaggá”, csakhogy ennek kurvára kicsi az esélye…..

a véleményét szeretném tudni, hogy hogy kéne lennie a dolgoknak.

Ezzel a kérdéssel az a baj, hogy „minden szentnek maga felé hajlik a keze”, ráadásul olyat kérdeztél, amire csak Isten lenne képes válaszolni, csakhogy Nietzsche óta tudjuk, hogy meghalt…..

Milyennek kéne lennie a világnak, mit kéne tenni, hogyan, jó a feminizmus?

A világ olyan amilyen, nem mi fújjuk a passzátszelet, ráadásul az ösztöneink alapján működünk. Nagy botorság/ bátorság a „társadalommérnökösködés” és általában mindig megvan ennek a böjtje………
Ezzel részben válaszoltam a „mit kéne tenni” kérdésre is, mert értelmezhetetlen.
Egyén szintjén, mindig is megvolt az, amit kell/kéne „tenni”, de mint mindig, most is „sok az eszkimó és kevés a fóka”.

Férfiak esetében márpedig „bikacsordák nincsenek”, ráadásul a tyúkok sokkal „eredményesebbek”.

A pinaszerzés/megtartás az bizony egyéni sport és azt hiszem, mindig is az fog maradni. Nem lehet „mindenki” „győztes”, ez egy természeti korlátozó tényező.

A feminizmus pedig egy adottság, nem jó vagy rossz, hanem evolúciós „eredmény/vívmány”, a jelenlegi keretek közt Éva mára már Lilith lett.

Ezek a keretek annyira fellazultak, hogy gyakorlatilag a férfi férfinek farkasa.

Hiába ácsingóztok, nincs biztosíték a vágyakra, jogszabály sem hozhatja el a kánaánt.

Tabula Rasa nélkül az nem fog változni.

Miklos
Olvasó
Miklos

Kedves QACSA!

Annyi még lemaradt az előzőből, hogy

“Nem “lehet”, hanem biztos, hogy az lesz…..”
Vannak kivételek.
“A számosságuk/hatásuk miatt irreleváns.”

Lényegtelennek semmi sem lényegtelen, akármilyen csekély módon is kapcsolódik egy folyamat eredményének kialakításában. Ezt csak az aktuális fejlettségi szintünk szabja meg, mert az apró dolgok felfedezése és vizsgálata is fontos. Csak épp elfogadható nekünk, ha a fő pilléreket állapítjuk meg, ideig, óráig, majd fejlesztjük folyamatosan. Az a baj, hogy aki kijelenti, hogy biztos, az lemond az arányokról. Ha azt állítja, hogy mindig, nekem csak egyszer kell ezt cáfolnom, akár millióból mindössze egyszer, és megbukott az állítása. A számosság/hatásuk említése az, ami irreleváns, mert nem ezt írta, és ez óriási tévedés. A mindigről a majdnem mindigre történő módosítás 100%-os eltérés, igenről változott nemre az állítás. Kérem erre nagyon figyeljen oda a jövőben.

Hunn
Újságíró

Nagyon jó cikk. Pár dologra viszont muszáj reagálnom, ami megütötte benne a szememet.

Az egyik, hogy a jógának igenis jó hatása van testre és lélekre egyaránt. Nem gondolnám, hogy főleg valamiféle magamutogatásról vagy fétisről szólna. Én legalábbis még nem találkoztam ilyen jelenséggel, bár az is igaz, hogy sosem figyeltem oda, hogy a jóga, mint olyan, hogyan jelenik meg a mainstream-ben… Egy dolog viszont biztos: a jógázás tényleg ad egyfajta belső békét az embernek…

A másik, hogy a goa partik világát – bár partidrog-fogyasztás tekintetében kifejezetten hedonista a jelenség – szexualitás szempontjából legpontosabban talán az aszexuális kifejezés írja le… Mondom ezt annak ellenére, hogy én még a nyári goa fesztiválokon kívül soha máshol nem láttam még tök pucér férfiakat és nőket is táncolni a tömegben… De aki goa partin a szabad szerelem hippi orgiájára számít, az kurvára csalódni fog… Ugyanis kifejezetten rossz szemmel néznek az emberre és megszólják, ha magányos férfiként neked tetsző nőket próbálsz meg leszólítani a tánctéren… Ami felnőtt férfiként – mint azt gondolhatjátok – kibaszottul irritáló. Főleg ha az ember még hallja is a kis csajokat a barátnőiknek erről panaszkodni. Pláne ha még azt is meghallja, ahogy a béta orbitereik buzgón helyeselnek nekik… Pick-up artist-nak lenni egy goa partin maga rémálom, szóval az a PUA, aki nem szereti ezt a zenét, annak nem is igazán érdemes betennie oda a lábát, max ha imádja a mission impossible-nek látszó kihívásokat… S hogy akkor mégis, mi lehet a jó ebben az egészben? Hát maga a ZENE!

A harmadik, hogy a feminizmus tönkreteszi a szexualitásnak mind a lelki, mind a szellemi dinamikáját is férfi és nő között. Egy modern, feminista nő a testi szexualitáson, vagyis a pináján kívül semmit sem tud, nem is akar, de ha akarna se tudna nyújtani egy férfinak… És nekünk ezért a szinte semmiért kellene elvileg minden erőnket megfeszítve arra törekednünk, hogy a maximumot kihozva magunkból, lehetőleg minél tökéletesebb alfahímek legyünk? Kabaré… Hát motivál még valakit ez a szar? A férfiak elvileg a nőkért és a szexért csinálnak mindent, de amit ma a feminista nőktől kapnánk, az nem éri meg az energiabefektetést…

A negyedik, hogy a szexipar, mint olyan, hatalmas üzlet a mai fogyasztói társadalomban. Pornó, prostitúció, “szexmunka”… Szerintem joggal merül fel a kérdés, hogy az emberi szexualitás témájában a tömegmédián keresztül nem-e egyfajta non-stop, totális grooming zajlik-e, a teljes lakosságot, fiúkat-lányokat/férfiakat-nőket egyaránt megcélozva, kamaszkoruktól kezdve? Befolyásolva azt, ahogy a saját testükről, a mások testéről, és a szexualitásról gondolkodnak, mégpedig azzal a céllal, hogy az újabb és újabb nemzedékekből kitermeljék mind az új szolgáltató réteget, mind pedig az új vevőkört?

Kérdem ezt különös tekintettel arra, hogy ma pl. már az online pornó teljesen ingyenes, tehát a fogyasztó nem fizet érte egy kanyi vasat sem, és mégis, ennek ellenére, egyre több és több pornófilm készül… Tehát logikus, hogy valójában nem a pornófilm a termék, a megrendelő pedig nem a néző, hanem – mint a filmiparban mindenhol – itt is a néző befolyásolása jelenti a terméket…

Vagyis hogy az egésznek a lényege a teljes társadalmat érintő, totális szexuális grooming lenne… Mi a véleményetek erről az elméletről, lehetséges ez?

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Love is love…… A mainstreamben ennek tapsolni kell. Ha 30 évvel fiatalabb nőnek csinálsz gyereket, az meg abnormális. https://mandiner.hu/cikk/20201109_transznemu_eskuvot_tartottak_magyarorszagon#

György Károly Tóth
Olvasó

Hogy kinek jó? Hát az összekeverőnek, a diabolosznak. Ki másnak lenne jó az összekeverés?

Szivlapat
Olvasó
Szivlapat

Régen minden jobb volt (?)…..

Szex és Budapest, 1920: a cselédlány közpréda, de a menyasszony legyen szűz

“A visszaemlékezések gyakran számolnak be a cselédek szexuális kiszolgáltatottságáról. A család fiatal férfi tagjai, gyakran az anya tudtával, éppen a cseléddel kialakított szexuális viszonyból szerezték meg első tapasztalataikat. A parasztasszonyok, akik cselédkedni küldték a gyereküket, gyakran tették fel a kérdést, hogy van-e a háznál fiatal úrfi. A cseléd teste ugyanis nem volt tabu: eszköz volt a nagysága és a család férfi tagjai számára is. Sokszor a cselédlány tapasztaltabb volt a fiatal úrilányoknál is, és nem kevés esetben át is adta az ismereteit a házikisasszonynak.

Erről így mesélt egy visszaemlékező: „Akinél laktam, ez a rokon a nagybátyámnak az üzlettársa volt. Cselédlány mindig volt náluk. A cselédlány egy nagyon jóképű vidéki lány volt, akivel kapcsolatban én nem mertem semmire gondolni, de tizenhét éves voltam, és egyszer készültem lefeküdni, és ez a lány bejött, hogy ő megágyaz. Jó, ágyazzon meg. A vicc az volt, hogy kombinéban volt, fekete kombinéban. Ágyazott. Aztán kiderült, hogy fekete a bugyija is. És persze egy tizenhét éves fiú már igencsak fogékony az ilyen kihívásokra, és ő biztatott. Engem felavatott mint szűz fiút ezen a téren, és aztán mondta, hogy ő szívesen kezd szűz fiúkkal, mert az nagyon érdekes. És utána rendszeressé vált, hogy vagy ő jött be az én szobámba, vagy én mentem a konyhába hozzá, egy szabályos szexuális partnerség alakult ki köztünk.”

https://divany.hu/vilagom/2020/11/26/szex-cseledlany-pornokepek-budapest-1920/?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link

kerhani2
Olvasó
kerhani2

Látom megbízható helyről szerzed az információt…

hunbagira
Újságíró

Erdélyi/hajdúsági bugris gnómorknak minden dolog újdonság erejével hat. Zeitgeistot is sikerült felfedeznie a kiadása után 15 évvel. :D
Mondjuk, egy pont neki, hogy képes ezeket elolvasni és szemlézi nekünk. Nekem az ótvar nőstény lapoktól az első mondat után felmegy a vérnyomás.

hunbagira
Újságíró

A cselédnek álló lányok ennek tudatában vállalták eme munkát(?) ahogy a “)szìnész/táncosnők. Pontosan tudták, hogy ez “munkaköri kötelesség”
Szóval nem kell értük könnyeket ejteni.

kerhani2
Olvasó
kerhani2

Ne vetítsük ki a mai viszonyokat a múltra! Az akkori cselédlányok 1. nem voltak kurvák 2. ha teherbe estek egy idegentől, onnan a társadalom perifériájára sodródtak. Talán azt sem kell ecsetelni, hogy egy 16-22 éves egészséges parasztlány nagyon hamar bekapta a legyet. 3. akármilyen nehezen fogja fel ezt egy modern ember, de egy rangban felette álló (háziúr, gazdatiszt, földesúr, stb.) nem élhetett vissza a helyzetével büntetlenül. Jelenlegi baloldali média (TV, oktatás, tudományos kutatások, fősodrú történelem, bulvár) a múltbeli, de főképp a feudális társadalmakon belüli viszonyokat démonizálja, úgy állítja be, hogy a hatalom elnyomta, kihasználta, tönkretette az alattvalókat, miközben ha valaki józan parasztésszel gondolkozik, és akár egy átlagember számára is hozzáférhető elfogulatlan néprajzot, mindennnapi életről szóló könyveket olvas, vagy akár a nagy-dédszülei elbeszéléseit hallhatta, rájön, hogy ez az egész csalás, és hazugság 4. a cselédlány férfi rokonsága megtorolhatta a dolgot. Az akkori európai helyzet nagyon hasonlított a mai muzulmán viszonyokra, elvárt volt szűzen házasodni – a cselédlánynak is.

hunbagira
Újságíró

Értem, tehát a középkorban nem voltak kurvák/félkurvák. Jól van.

kerhani2
Olvasó
kerhani2

Érdekes, hogy ebből neked ez jön le. Kurvák általában rossz családokból jönnek.

Hunn: Ha elolvasod pl. Habsburgok nőügyeit a 19. sz. végéről, kiderül, hogy sokat jártak kupiba, voltak barátnőik, de hogy cselédlányokat döntögettek ágyba, arról nem nagyon szól a fáma, pedig ők voltak a ranglétra teteje.
Akármennyire is érthetetlen, de egy normál parasztcsalád lányának a legjobb opciót egy hozzá illő férfiember kínálta, nem az ifjú herceggel való hancúrozás, akármennyire is szerette volna a kislyány. Ha nem tudott neki ellenállni, elásta magát egy életre.

Hunn
Újságíró

Én számításba vettem a hipergámiát is, kerihani2… Azonkívül fiatal lány, életében először szülői felügyelet nélkül a nagyvárosban? Ez majdnem olyan, mint amikor ma egyetemre mennek, és minden ami ebből következik…

Semmi bajom a cselédlányokkal, biztos vagyok benne, hogy volt közöttük ilyen is meg olyan is. De hogy nők voltak, és minden, ami ezzel jár, abban biztos vagyok.

kerhani2
Olvasó
kerhani2

A hipergámiát figyelembe vetted, de azt nem, hogy ha teherbe esik (30%-os valószínűséggel/ aktus), akkor tényleg mehetett kurvának, egyébként meg lehetett belőle Valaki. És ha minden jól ment, akkor is botrány lehetett még 1920-ban ha nem volt szűz az esküvőn.
Ezen kívül nagyon szigorúan kasztszerű volt a társadalom. Egy jobbmódú gazdához is csak a legritkább esetben adtak szegényebb menyasszonyt. Gazdagabb polgár sem vett el szegény paraszt lányt. Hiába volt vonzó és jószagú az úrfi, gyakorlatilag semmit nem tudott kínálni a lánykának még nagyvárosban sem. Akkoriban pedig egy nincstelen nő nem tudta eltartani magát ezt te is tudod.
Ennek ellenére voltak esetek mikor teherbe esett a cselédlány a háziúrtól vagy mástól. Aztán ezek a nők mehettek szülni azokra a klinikákra, ahol Semmelweiss korában finom orvosok várták a pacienseket. Na persze a mai bal média ezeket az eseteket rivaldafénybe állítja, hogy lám-lám ilyen volt régen.

Tuco Ramirez
Olvasó
Tuco Ramirez

Érdekes amit írsz, mert nemrég futottam ebbe a cikkbe:

Így éltek a háztartási cselédek.

Ez azért is érdekes, mert családfakutatás kapcsán épp tavasszal végig kellett nyálaztam az 1909-es év születési anyakönyvi kivonatait egy nem kis városban….néhány száz szülésre jöttek tucatszám az “apa ismeretlen” és a “anya foglalkozása: cseléd” , “törvénytelen” megjelöléssel ellátott bejegyzések… A linkelt cikket előtte olvastam és megdöbbentő volt a hivatalos iratokban alátámasztva látni.

hunbagira
Újságíró

Kb, “mennyi volt az annyi”? Tucho.
10%, ha jól értelmezem a szavaid.

Tuco Ramirez
Olvasó
Tuco Ramirez

Valóban! Kb 8-10%. És 1909-ről beszélünk, megyeszékhely.

kerhani2
Olvasó
kerhani2

Hazudsz.

Hunn
Újságíró

Miért hazudna, kerihani2? Nincs tétje a dolognak. Vagy számodra talán van?

kerhani2
Olvasó
kerhani2

Van tétje, mert van aki elhiszi majd a hülyeségeit. Amúgy az a cikk, amit idelinkelt engem erősít meg.

Tuco Ramirez
Olvasó
Tuco Ramirez

Akkor cáfolj meg. A lehetőség adott.

Tuco Ramirez
Olvasó
Tuco Ramirez

Úgy látszik számára van… :D

szombathk
Olvasó
szombathk

Kerhani2
“Sok polgári családban elvárták a fiatal parasztcselédektől, hogy a ház úrfiait átsegítsék a pubertás nehéz idején, s rendelkezésükre álljanak testük intimebb szolgálataival is. Gyakran hallottam polgári szülőtől, amint önelégülten adták elő, hogy serdülő fiuk mellé sikerült csinos, fiatal pesztonkát szerződtetni, mert ezek “mégiscsak egészségesebbek”, mint a nőszemélyek, kikhez a kamaszodó fiúk első szükségükben fordulni szoktak. Ha a cseléd teherbe jutott az úrfitól, kitették.”

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai. Budapest, 1934.
Vajon Márai Sándor is hazudott?

Alter Ego
Szerkesztő

És vajon arról írt Márai Sándor, hogy az esetleges szomorú végkifejlettől eltekintve egyébként mennyire találták élvezetesnek ezt a szolgáltatást maguk a “pesztonkák” is? :) Már csak azért kérdezem, mert némi iránymutatást adna az önkéntesség vizsgálata, hogy mennyire is kell őket az “úri önkény” áldozataiként értelmeznünk… Persze a kockázatokat és mellékhatásokat továbbra sem feledve…

szombathk
Olvasó
szombathk

Alter Ego
Mennyire élvezték a lányok a szexuális részét erről nincs adat. Valószínűleg egyénenként változó volt. Ha abból indulunk ki hogy két fiatal gyakorlatilag zéró szexuális tudàssal került össze, valószínűleg a fiú ha elélvezett csökkent a feszültség,lány részeről pedig az odaadás adhatott örrmet. Ha a kérdés arra vonatkozik, hogy a làny felelős volt e- igen. Bedőlt a berobbanó hormonjainak, a hipergàmiainak és a hízelgesnek. Áldozat véleményem szerint akkor lett amikor terhesen kidoptàk. A gyerekért ettől kezdve egyedül kellett felelősséget vállalnia. A fiú és a család viszont semilyen kötelezettséget sem tartott szükségesnek a megszületendő gyerekért.

Taiko
Olvasó
Taiko

Szombathk, ha ismernéd Alter véleményét a nők szexuális élvezetéről, akkor tudnád, hogy a lányok 60 százaléka semennyire sem élvezte a szexet. Szerinte a nők nem tudnak elélvezni, éppen ezért a 12-13 éves lányokat az első menstruáció után férjhez kell adni, hogy a férfiak szétbaszhassák őket kedvükre, hiszen a nőknek mindegy, nekik úgysincs orgazmusok.
Valahogy így gondolja Alter Ego.
Azt hiszem, hogy írt/írtak is erről egy cikket ezen az oldalon, de lusta vagyok megkeresni.

szombathk
Olvasó
szombathk

Taiko
Nem Alter az egyetlen aki így gondolkodik itt.

Alter Ego
Szerkesztő

Alter véletlen sem gondolkodik így, inkább az gondolja, hogy a frigid, idegbeteg picsák egyetlen férfi életlét se keserítsék meg, szigorúan maradjanak csak “szinglik”, és esténként boldogítsanak hisztérikus sírógörcsök közepette tíz tetves macskát az ágyukban. :D

“12-13 éves lányokat az első menstruáció után férjhez kell adni, hogy a férfiak szétbaszhassák őket kedvükre”

Kerhani, Kerhani, ez a szemenszedett hazugság része a süketelésednek, merthogy ezt soha nem mondtam. Azt viszont most is elmondom szívesen, hogy a nők jelentős része – egyes kutatások szerint valóban 60 százaléka – képtelen az orgazmusra. Ettől még persze élvezhetik csúcspont nélkül is valamelyest a szexet, ennek sem állítottam az ellenkezőjét.

Azt is mondtam egyébként, hogy ha a feminista mozgalomnak, maradt még bármi értelmes dolga, akkor az például az, hogy a nők szexre való alkalmatlanságát vagyis szexuális nyomorát felszámolja. Úgy is mondhatjuk, hogy a nőknek végre tenniük is kellene valamit azért, hogy élvezzék is, amikor “szétbasszák őket”. Ezt legalább egy értelmesebb küldetésnek gondolnám, mintsem az állandó hisztérikus feminista picsogást a semmiért.

De ha nem szeretnék a nők élvezni az intimitást, a szexualitást, a férfiak társaságát, akkor semmit sem kell rájuk erőltetni. Épphogy az ellenkezőjét kívánom ennek. Szerintem, aki alkalmatlan a férfiakkal az intimitásra, szexualitásra, az nem is érdemel meg egyetlen férfit sem. Mert minek is kellene neki? Csakhogy kihasználja és ráadásul a saját örömtelenségével neki is megmérgezze az életét? Isten ments! Tehát felőlem mind a 60 százaléknyi anorgazmiás, frigid, idegbeteg picsa nyugodtan meg is savanyodhat, szét is penészedhet, meg is bolondulhat magányosan, pont mint te. :D

Biztos vagyok benne, hogy neked is megváltás lenne a fasz a testi-lelki nyomorodból, csakhogy képtelen vagy rászolgálni. :D

tcrex
Olvasó
tcrex

Ezt hívják ugye női kasztrálásnak…ami persze “nem létező” dolog.

Hunn
Újságíró

Hogy kell valakit szétbaszni, kedves Taiko? Nekem ez egy új dolog, erről most hallok először. Nem viccből kérdezem, őszintén kíváncsi vagyok.

Taiko
Olvasó
Taiko

Hunn, kérdezd erről Alter Egot, szerinte a nők nagy része nem élvezi a szexet senkivel, szóval nekik mindegy, hogy ki mászik rájuk és ki bassza szét őket.
A nemi erőszakról írt röffenéseid alapján te is így gondolhatod.

Taiko
Olvasó
Taiko

ja, Hunn, szétbaszáson azt értem, amikor a nő a háta közepére sem kíván téged, de mégis oda kell tartania a picsáját neked hetente többször, mert különben megvered vagy nem kap enni.

Hunn
Újságíró

Ugyan már, kedves Taiko! Egy szép, ártatlan fiatal lány és egy tapasztalt, kulturált, idősebb férfi szexuális élete során az általad elképzelt “háta közepére kívánás” fel sem merülhet. Miről beszélsz te egyáltalán??? Azonkívül, “odatartani a picsáját?” Ti prolik ezt így hívjátok?

X Y
Olvasó
X Y

Ez csak akkor lenne egyáltalán lehetséges, ha az említett nőket egy férfi fizikailag erőszakkal bezárva szexrabszolgaként fogva tartaná, ami ugye bűncselekmény. Vannak és voltak ilyen esetek, melyek száma elenyésző, amit viszont általánosnak bemutatni hazugság.

Hunn
Újságíró

Hát, kedves Taiko, ebből a kommentedből kérlelhetetlen férfilogikával két következtetést tudok levonni. Az egyik az, hogy nem vagy gondolatolvasó, a másik az, hogy nagy valószínűség szerint nem tudsz szöveget értelmezni. Te nő vagy, ugye? Na, ezért teljesen felesleges a nők oktatása.

Alter Ego
Szerkesztő

Azért beszél ilyen mocskosan és degradálóan a szexualitásról, mert szegény teljesen aszexuális, frigid. Neki a szexről csak a “szolgáltatás” és az “erőszak” jut eszébe, merthogy semmilyen pozitív élménye nincs azzal kapcsolatban. Az ilyen nők el sem tudják hinni, hogy valóban léteznek azok a nőtársaik, akik kéjtől sikítva élvezik, amikor “szétbasszák” őket.

Az ilyenek közül kerülnek ki az igazán tenyérbemászó, heregyilkos, férfigyűlölő feministák. Valójában nagyon szánni valóak, de mégsem tudok jobbat tanácsolni, minthogy az ilyeneket teljesen ki kell rekeszteni nem csak a férfi közösségekből, nem csak a közéletből, hanem minden épeszű férfinak a magánéletéből is. Meg kell tanulni felismerni és aztán elszeparálni őket, hogy ne fertőzzenek meg mindent a fröcsögő férfigyűlölettel.

Gyógyítsa meg őket a NANE, vagy ha nem tudják, akkor csak simogassák őket. De lehetőleg zárt ajtók mögött, hogy az egészséges embereknek ne kelljen ezt elszenvednie. Mert valahol azért mégiscsak a magánügyük ez a súlyos mentális betegség. – Amelynek kialakulásában ki tudja mennyi volt a balszerencse és mennyi a személyes közrehatásuk. – Ez utóbbi mondatommal egyébként más ne kísérletezzen, mert akkor táptalajra lelnek, nekiállnak és vég nélkül rikácsolják, hogy mindenről csakis a szemét férfiak, a kollektív bűnösök tehetnek.

common man
Olvasó
common man
szombathk
Olvasó
szombathk

Common man
Kösz a cikket volt benne infó amiről nem tudtam.

kerhani2
Olvasó
kerhani2

Miért ki volt Márai? Ugyanúgy a felvilágosult baloldalnak tolta a szekérét, mint Ady, Mikszáth, Móricz, Jókai, Benedek E. meg az összes író nagyjából akit ismertnek lehet tekinteni abból a korból. Mind zsidó pénzekből eltartott, díjazott írók-költők.

A fenti idézet is ordas hazugság. Mint már írtam, nem kivételekből kell szabályt állítani. Az, hogy voltak ilyen esetek IS, nem azt jelenti, hogy ez volt az általános. Vannak buzi férfiak, de nem ez az általános.
Magyarázza már el valaki mi érdeke volt a szolgálólánynak szexuális szolgáltatásokat nyújtani abban a világban, amikor elvárt volt szűzen házasodni, nem volt fogamzásgátlás, és a teherbe esett lányt jó eséllyel kitagadta a családja, és nem kellett utána senkinek, eltartani pedig nem tudta magát. Vagy ugye azt gondoljátok, hogy ezek a lányok mind hülye primitív szutykok voltak, és annyi eszük és lehetőségük sem volt, hogy ellenálljanak az erőszaknak/ csábításnak.

Egyébként kezdek már belefáradni, hogy jóeszű emberek sem gondolkodásra használják a fejüket itt ezen a fórumon sem.

Alter Ego
Szerkesztő

“Magyarázza már el valaki mi érdeke volt a szolgálólánynak szexuális szolgáltatásokat nyújtani abban a világban, amikor…”

Esetleg élvezetből, nőiesebb megfogalmazással “szerelemből”?
Nemtől függetlenül nem nagyon értem azokat, akik a “szex” szóról notóriusan csakis a “szolgáltatás” szóra asszociálnak minden kontextusban….

Azt sem értem, amikor valaki a nőket a fegyelem, a józan megfontoltság, és a jóerkölcs szobraként akarja beállítani, mint például most Kerhani. Mert hát az ilyen emberek szerint a nő nem eshet csábításba, a számítás, anyagiasság, kurválkodás bűnébe meg főleg nem. Szerintük a nő csupa józan ész, hűvös megfontoltság, hibátlan vaslogika és makulátlan erény. – Ugyan már!

Ez már több, mint nősténysovinizmus, ez ordító logikátlanság. – És pont ez a fajta logikátlanság is magyarázatot adhat bármely furcsaságra a nőkkel kapcsolatban. Most és történelmi léptékekben egyaránt. :)

kerhani2
Olvasó
kerhani2

A Márai idézet nem szerelemről szól, elolvastad?
És ha szerelem is lenne, egy normálisabb ember ma sem lesz szerelmes elérhetetlen emberbe. Még 1x leírom neked is, hogy biztosan voltak esetek amire itt hivatkoznak, csak nem LEHETett általános értelmes emberek körében a fenti okok miatt.
Volt egy keretrendszer (az 1920-as években ugyan már rég bomladozott a liberalizmus és a felvilágosodás miatt, de még tartotta magát) ami hatékonyan kordában tartotta az érzelmeket és az ösztönöket.

Egyébként nem kell visszamenni a múltba sem, egy muzulmán országban ma is nagyjából hasonló keretrendszer működik sokkal nehezebb körülmények között a hagyomány szempontjából. Beszerezhető fogamzásgátlók és a női szingli létforma gyenge lehetősége ellenére is. Sőt még Európában is Albánia és hegyvidéki vidéki környezetében is viszonylag hagyományos régimódi világ van ebből a szempontból a magyar viszonyokhoz képest.

Alter Ego
Szerkesztő

“És ha szerelem is lenne, egy normálisabb ember ma sem lesz szerelmes elérhetetlen emberbe.”

De még mennyire, abba csak igazán. No meg az úrfi nem volt elérhetetlen, hiszen mint látszik, alkalomadtán egészen testközelben volt. :)

Mert aztán muzulmán országokban nem történik meg akármi is. :)

“nem LEHETett általános értelmes emberek körében a fenti okok miatt.”

Azt meg ki mondja, hogy az emberek “értelmesek”, ráadásul a te elvárásaidnak, előítéleteidnek megfelelően is “értelmesek”? :D

Hunn
Újságíró

Mi érdeke lehetett, kerihani2? Ki beszél itt érdekről? Arról beszélünk, hogy vajon egy magányos fiatal nőt el tudhatott-e csábítani olyan, társadalmilag is fölötte álló férfi, aki nem mellesleg sokkal jobb pasi is (mert ápoltabb, mert kulturáltabb, stb., hadd ne soroljam…) mint bárki, akivel a falujából összejöhetett? Ez költői kérdés, amire nem az az egyetlen lehetséges válasz, hogy nem, ez elképzelhetetlen, kizárt dolog…

common man
Olvasó
common man

aki nem mellesleg sokkal jobb pasi is (mert ápoltabb, mert kulturáltabb, stb., hadd ne soroljam…) mint bárki, akivel a falujából összejöhetett?

Na ez egy oltári nagy baromság.

szombathk
Olvasó
szombathk

Kerhani2
Ezek szerint akik a születési anyakönyvi bejegyzéseket tették szintén zsidók által fizetett felvilágosult baloldali bérencek?

Marcell
Olvasó
Marcell

Móriczot nem szeretik a zsidók, voltak anti megnyilvánulásai. Márainak is voltak, de ő persze mindenkit kiosztott a naplóiban legalább.
“A New York Times. Négy éve nem láttam. Nem hiányzott, de most, mikor kézbe veszem a kiló súlyú vasárnapi példányt, felárad az oldalakról az a keserű-fülledt gettószag, ami ebből az újságból – és olvasóiból, a New York-i zsidóságból – párolog…. 90% hirdetés mellett 10 % gyűlölködés, súgó-rágalmazó ellenségesség minden és mindenki ellen, ami és aki nem zsidó. Van egy zsidó összeesküvés a világban – New York ennek az összeesküvésnek a nem is titkos bunkere -, egy kegyetlen, szívós, minden nemesebb érvényesülési módszert megfertőző fajvédő, fasiszta zsidó összeesküvés, amely a kommunizmust is felhasználja eszköznek (mint a nácik) a zsidó faji uralom céljaira. A New York Times ennek a fajvédő összeesküvésnek angol nyelvű szócsöve – éppen úgy nyomtathatnák cionisták számára, héber betűkkel.”
Persze ettől még Verhofstadt szerint többek között Márai az, akiknek a “náci magyarok” el akarják majd égetni a könyveit…

Tuco Ramirez
Olvasó
Tuco Ramirez

Nyilván hazudok! :)
Ezért linkelek cikket történelemmel foglalkozó blogról és hivatkozok mindenki számára hozzáférhető hivatalos dokumentumokra.
(Nőtől nem is vártam mást.)

szombathk
Olvasó
szombathk

RAMIREZ
Kinek szólt a valaszod?

common man
Olvasó
common man

A mennyi az annyi = 8-10% ami hazugságvád alatt áll ,legalábbis innen úgy tűnik.(én nem hazugozok le senkit rögtön de..) Melyik megyeszékhely volt,mennyi volt az összes, mennyi a cseléd más években is ennyi volt vagy jóval több vagy jóval kevesebb máshol is ennyi vagy esetleg egész más arányok vannak?Mennyire hitelesek mennyire teljesek az adatok? Amúgy a parasztlányok elmentek szolgálni másik parasztokhoz is..

Alter Ego
Szerkesztő

És nyilvánvalóan ott is meg…környékezték őket, alkalomadtán… – Hiába no, nehéz ez a női sors. :D

common man
Olvasó
common man

Azt így nem tudom megmondani milyen nehéz de ha senki sem akarná megbaszni őket az sokkal nagyobb sorscsapás lenne.

Alter Ego
Szerkesztő

Magam is erre akartam célozni a pejoratív megjegyzéssel a női sorsról.

hunbagira
Újságíró

Na-na-na. Azért az uradalmi fattyú ringyó anyjának nem volt rossz lenni. Kezdheted guglizást Don Juan de Austriaval, vagy a mi Corvin Jánosunkkal , Álboriszokkal, Áldimitrijekkel stbvel. “Gyűrűs fattyakkal”
Nem, általában feleségül adták egy rangban alatta lévő, de bizalmi viszonyban álló balekhez “férfihez” (nyilván jól megfizették a delikvenst)
Többnyire a kocsishoz. Igen, a kocsis valódi szerepe ez volt, nem a viccben lévő. (Itt a vicc hazudik)
Nyilván, ha lányt szült a kurva, annyira nem volt jó dolga. Ott nem állt fenn a “törvényesítés” reményében lévő dotáció.
Szóval, de tudott nyújtani, egy jobbágyviskónál mindenképp kényelmesebb életet az uradalmi szolgalakásban. Persze nyilván előfordult, ha bement a faluba akkor leköpték, összesúgtak a háta mögött. De ezen a nők mindenkorban gyorsan túl tudták tenni magukat.:D Az volt veszélyes, ha a “felszarvazott” feleség valami végzetasszonya volt, aki a saját fogdmegjeivel meggyilkoltatta a kis kurvát a fattyúval együtt. Amire szintén számtalan példa van a történelemben.

hunbagira
Újságíró

Diana hcgnő halála körüli mendemondák SAS- kommandós “lesifotosok” üldözése miatt. :D

kerhani2
Olvasó
kerhani2

Nyilván voltak ilyen esetek is, de soha ne a kivételekből állítsunk szabályt, ahogy manapság teszik az ellenségeink.
Amit írsz lehetséges volt, de mind a lány mind a nemesi(?) szerető jókora szerencsejátékot űzött vele, nagyon sok vesztenivalója volt. Pont az a lényeg, hogy egy olyan rendszer volt, ahol maga a nő minden vágya és hipergám hajlamai ellenére is józan ésszel nem kurválkodhatott, mert olyan veszélyekkel járt önmagára nézve. Ezekkel a helyzetekkel a nő nem járhatott jól, még akkor sem ha olyan szerencsés volt, ahogy te írod.

Fattyúból szintén csak egészen kivételes esetekben lehetett nemes.

hunbagira
Újságíró

Latin-amerikában a fattyakkból lettek a háziniggerek, pedig ott faji “szégyen” is volt.
Most magyarországon nem tudható valóban mi volt a pontos helyzet, hiszen a magyar mindig egy álszent, hazug, titkolodzós, bugris nép volt. (talán pont emiatt mert mindig sok vaj volt a fején.ezért erzi itt jól magát két sátanfattya kobór nep a zsidó és a cigány egyszerre, amiben az olahokkal együtt egyedülállóak vagyunk)

ulomenen
Olvasó

hiszen a magyar mindig egy álszent, hazug, titkolodzós, bugris nép volt.

Ezt zsidóként, vagy cigányként írod?
Vagy te magyar vagy, de “kivétel”? De a magyar “hazug” is, akkor nem lehet igaz, amit írsz…
Tudod, a hazudós krétai – paradoxon.

hunbagira
Újságíró

Olyan, aki elismeri a hibáit/bűneit. (Viszont szeretne változtatni.) És igen kicsit valóban kívülálló vagyok, hiszen ugyanolyan szarul érzem alkoholista “vadmagyar” körben, mint narkós-belpesti bibsi (bár szájernél is kiderült van egy nagy közös metszete a halmaznak)
Imádom sokkolni mindkét társaságot hitlerrel, aki a fajvédőként volt drogos és vega..:D

Deadpool
Újságíró

Na, merj itt némi kritikát megfogalmazni a saját nemzeteddel – amiről köztudott, hogy tökéletes, legfeljebb csak peches – szemben, egyből zsidó-cigány leszel. :DDD Paradox módon kilóg a sorból az két mínusz a kommenteden, hiszen a magyar ember kicsit sem gyáva és sunyi, hanem egyenesen kimondja, amit gondol, a nyápickodó diszlájkolás helyett. Biztosan románok is látogatják az oldalt. :)))

ulomenen
Olvasó

Egyrészt a “kritika” szerintem összeszedett, részletekre mutató, esetleg megoldást is kínáló elemzés, ez tehát nagyon nem az.
Másrészt ha nem szidná- gyalázná mindenki a magyarokat folyton, akkor talán jobban elférne ilyen fogalmazással is. Viszont amíg gyaláznak a zsidók, gyaláznak a cigányok, gyaláznak a liberálisok itthon és külföldön, addig szerintem érthető, ha nem azt tartom a konstruktív hazaszeretet maximumának, hogy mi is beállunk a kórusba gyalázni önmagunkat. Ha valakinek magyarként csak addig terjed a kritikai gondolkodása, hogy minden szar és ti is szarok vagytok, az inkább írja le otthon papírra százszor, majd tartson felolvasást saját magának.

hunbagira
Újságíró

Ezt megértem ulomen. De akkor ezek szerint mindig nézzünk félre. Pl, hogy válhatott 19.században az országunk a bibsik és a kormosok kedvenc dagonyászóhelyévé (a román/oláh fejedelemségek mellett) miközben emiatt 3 mió magyar “tántorgott ki” az USA-ba és olvadt be nyomtalanul.
Biztos egy libsi-bibsi erről így fog beszélni.

Hunn
Újságíró

Nekem az a tapasztalatom, Deadpool, hogy a magyargyalázást általában a belvárosi prolik veszik át a belvárosi zsidóktól, mert ez milyen cool, lázadó dolog már, vagy mi a fene… Sajnos a prolik esetében ez dettó ugyanaz, mint az a fehérellenes öngyűlölet, amit nyugaton a fehérek adnak elő zsidó behatásra… De ha ilyet hallok, első körben én is mindig arra tippelek, hogy az illető valszeg zsidó…

hunbagira
Újságíró

Éljen az egybites logika. Ha nem kedvelem sorost, akkor rögtön fideszes droid leszek. Ha meg fajtámra teszek kritikai megjegyzést-hogy talán a tragédiáink nem kis része hibáink következménye, mert voltak/vannak ilyenek.
Akkor meg sorosista/gyurcsányista cigányzsidó.

Taiko
Olvasó
Taiko

Hunbagira, te nem sorosista/gyurcsányista cigányzsidó vagy, hanem egyszerűen csak szarmagyar.
Őszinte és kritikus tisztelettel…

Deadpool
Újságíró

Nem látom sok értelmét az öngyűlöletnek. De az önbecsapásnak sem.

Taiko
Olvasó
Taiko

Hunn, kik azok a belvárosi prolik? A belvárosban egy 60 négyzetméteres lakás 62 millióba kerül, nekem ne mondd, hogy azt a prolik veszik meg.
Nekem meg az a tapasztalatom, hogy a zsidók, a cigányok és a szláv-magyar származékok fikázzák legjobban a magyarokat.
De egyre gyakrabban találkozok itt élő svábokkal is, akik szerint a magyarokat is ki kellett volna irtania Hitlernek. Negyven éves, értelmiségi sváb-szláv-magyar származású luvnya száját hagyta el olyan mondat, hogy szerinte nincs szükség a magyar nemzeti ünnepek megünneplésére. Csak a neveltetésem miatt nem vágtam szájba.
Elkeserítő, hogy Hunbagira is inkább Heil Hitlerrel köszön az ejtőernyős barátaival, ahelyett, hogy átérezné és gyakorolná a magyar ősei hagyományait.
Valószínűleg neki kimaradtak ezek megtanítása a szülei részéről…nem véletlenül.
Nekem a felsoroltak közül nincs egy ősöm sem. Egyre magányosabb magyarnak érzem magam.

common man
Olvasó
common man

Nekem meg az a tapasztalatom, hogy a zsidók, a cigányok és a szláv-magyar származékok fikázzák legjobban a magyarokat.

De egyre gyakrabban találkozok itt élő svábokkal is, akik szerint a magyarokat is ki kellett volna irtania Hitlernek.

Te valami nemzetiségi helyettes államtitkárságon dolgozol? Úgy igazán fikázni csak az első kettőtől hallottam de nyilván ők így kompenzálják az irigységet amit a felsőbbrendűségünk miatt éreznek és nem tudnak kiirtani magukból.

Deadpool
Újságíró

Amúgy, az milyen érdekes, hogy amikor a drogok dekrimininalizációjáról (azaz még csak nem is a legalizálásról) volt szó, és Elek kb. azt vizionálta, hogy rövid időn belül ránk omlik az ország, akkor az rendben volt. Nemhogy diszlájkot nem kapott, hanem lájkolták. Sehol egy felháborodott hazafi, aki lecigányozza vagy zsidózza. A nemzet szép és jó, sőt tökéletes, csak honfitársaink nehogy maguktól dönthessék el, hogy mit rakhatnak a szájukba, mert akkor mind itt pusztulunk… Nagyon úgy tűnik, hogy bugrisnak nézni lehet a magyart, legfeljebb csak egyenesen kimondani nem szabad. Nincs itt semmi képmutatás és álszentség, kérem, bagira hülyeségeket beszélsz, továbbá ön- és magyargyűlölő vagy! :)

Naooo
Olvasó
Naooo

A nem kriminalizálás egyenlő a legalizálással. Aztán jön, hogy támogatják, majd kötelezővé teszik, aki nem drogozik, azt majd büntetik.

Reszet Elek
Újságíró

Sajnálatos hogy a mondandómból ennyi maradt meg. Mint írtam, az emberek jórészére nem lehet rábízni fontos döntéseket, mert egyszerűen nincsenek azon a szinten. Ezeket az embereket meg kell védeni önmaguktól. A nemzet pedig se nem szép se nem jó és végképpen nem tökéletes. De nincsen másik és a miénk.
Ami a zéró toleranciát illet, Szingapúrt, mint a drogprobléma kezelésének egyetlen, láthatóan működő modelljét említettem.
A drog minden társadalmat kikezd. Ez látható tőlünk nyugatabbra. Elég összehasonlítani az ottani drogos szülők drogos gyerekeinek a kvalitásait a nagyszüleikkel (de akár még a szüleikkel is). Szétveri az emberi kapcsolatokat, meggyőződésem hogy még az emberi genomot is roncsolja. Nyilván vannak legális, de mégis ártalmas dolgok is, pl. alkohol, de nem kell hozzátenni még újabbat is.

QACSA
Olvasó
QACSA

Egy év alatt tett kukából zabáló, húgyszagú, összeszart csövessé a pia

“Eközben már minden rokonom, ismerősöm, barátom (egyet kivéve), letett rólam. Néha, ha mertem, ellátogattam apámékhoz. Eleinte adtak pénzt, később apám azt mondta, hogy nem ad pénzt, mert az nem segítség, a fia vagyok, itt mindig kapok egy tál ételt meg egy doboz cigit, de meg se forduljon a fejemben, hogy a félszoba üres. Nagyon szeretne rajtam segíteni, de be kell látnia, hogy rajtam nem lehet. Csak azon lehet segíteni, aki kéri, akarja, együttműködik. Ha most venne nekem egy lakást, 2 év múlva ugyanígy állnék itt. Mert volt nekem két saját lakásom is, azok hol vannak? Erre nem mentem hozzá többet, csak jóval később. Akkoriban nem volt lelkem, nem voltak emberi érzéseim, csak reflexeim. Sosem gondoltam arra, hogy milyen érzés lehetett apámnak ezt látni, mekkora erő kellett az elengedéshez, és milyen érzés lehetett tíz éven keresztül minden este azzal a kérdéssel lefeküdni, hogy vajon él-e még a középső fiam? Vagy öcsémnek ugyanez a bátyjáról, bátyámnak az öccséről.”

https://divany.hu/vilagom/2020/12/04/alkoholizmus-felepules/?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link

A drog vajon mennyivel “jobb”?

Deadpool
Újságíró

“A drog vajon mennyivel “jobb”?”

Kérdezd Szájert. :D Esetleg Deutschot, Borkait vagy Rogán Tónit, de biztosan akad még ezeken kívül is. Örülök, hogy segíthettem, te álszent kokain-keresztény jobbágy. :)

hunbagira
Újságíró

A ” spiritus rector” kimaradt a felsorolásból..:D
https://youtu.be/qWnDTo8iaEM

Deadpool
Újságíró

“Mint írtam, az emberek jórészére nem lehet rábízni fontos döntéseket, mert egyszerűen nincsenek azon a szinten.”

:’DDD

Éppen erről beszéltem. Azt körül lehet írni, hogy a magyarok többsége életképtelen idióta, csak épp kimondani nem lehet… Kell még valamit mondanom, Ildikó? :D
Kíváncsi vagyok, mikor jön ulomenen, hogy lezsidajozzon.

De ha ennyire alkalmatlan a magyarok többsége, akkor áruld már el nekem, hogy lehet azt rájuk bízni, hogy megválasszák a saját miniszterelnöküket? Hogy? Ezek szerint te diktatúra párti vagy. Jól értem?

“Nyilván vannak legális, de mégis ártalmas dolgok is, pl. alkohol, de nem kell hozzátenni még újabbat is.”

Az a kádárkori kép él benned, hogy a rendpárti törvénykezés majd helyettesítheti a kultúrát és az erkölcsöt. Sört iszol, és vizet prédikálsz. Sokkal inkább az a sajnálatos, hogy bigott kádárista, alkesz nyugdíjasok bűnözőnek nézik azokat, akik rájuk dolgoznak, akik a befizetett járulékukkal eltartják őket. Akiknek az adóforintjaikból még olyan úri huncutságokra is telik, mint a nők40, miközben nekik nyugdíjuk sem lesz már, mire oda kerülnek… Hogy meddig fogják ezt megtűrni, köthetsz rá egy fogadást…

ulomenen
Olvasó

Azt körül lehet írni, hogy a magyarok többsége életképtelen idióta

A rossz döntésekre való hajlam – amiről Elek írt- és az életképtelenség nem ugyanaz.

a rendpárti törvénykezés majd helyettesítheti a kultúrát és az erkölcsöt.

Hamis dilemma. A rendpártiság nem helyettesíti az erkölcsöt, hanem az erkölcs alapja a rend. A kettő együtt segít normális társadalmat létrehozni. Bármelyik hiányzik, előbb- utóbb a másik is eltűnik.

Reszet Elek
Újságíró

Ez nem csak a magyarokra, hanem minden nációra igaz. Éppen ezért szánalmas direkt csak a magyarokat ledorongolni miatta. No és persze ez nem jelent életképtelenséget.
A demokrácia mai formáját buta emberekre méretezték, valójában áldemokrácia. Az általános választójog bohóckodás. Nálunk és másutt is.
Egy drogos köcsög inkább élősködik, a társadalomnak több kárt csinál, mint hasznot. Hasznosabb lenne ha likvidálná saját magát mielőtt annyi kárt okoz a környezetében. Ez az alkoholistákra is igaz, de ez most részletkérdés.
Az utolsó bekezdéssel nem igazán tudok mit kezdeni. Kb annyi értelme van, mint bikán a csöcsnek. Amolyan bekokózott vagdalkozásnak tűnik, amikor csak odahány valamit az ember, aminek semmi köze az eredeti témához és még a saját megbicsakló gondolatmenetéből is kilóg.
Messze vagyok a nyugdíjtól.

Hunn
Újságíró

A modern demokrácia valóban nem valós demokrácia, Reszet Elek. Sajnos a kommunisták 40 év alatt szó szerint kiirtották a magyar nemzeti elitet. Kiirtották a szellemi elitet, a kulturális elitet, a gazdasági elitet, a politikai elitet. Kiirtották a történelem során nagyrészt természetes szelekcióval létrejött, magyar érzésű, magyar gondolkodású elitet. Szinte pótolhatatlan ez a veszteség.

A kábítószerekkel kapcsolatban mindenképpen óvatosságra kell intsen minket, hogy a progresszív, bal-liberális oldal igencsak támogatja a drogfogyasztásnak mint olyannak a társadalmi elfogadását, amit kábé az alkohol vagy a cigi szintjére akarnának felhozni… Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az USA-ból kiindulva a 60-as évektől kezdve szándékosan nagyon komoly propagandát fejtettek ki a tömegmédián keresztül, hogy a kábítószerek fogyasztása legyen az ifjúsági kultúra, az úgynevezett ellenkultúra egyik sarokköve… És ez jött be a 90-es években Magyarországra is…

A drogfogyasztásra alkalmazott büntetőpolitika viszont – önmagában – csak pluszban megnehezíti azok életét, akik már beleestek a drog csapdájába… Ez a büntetőpolitika nem előz meg semmit és nem tesz jóvá semmit. A drogért (mármint a következő adaghoz kellő pénzért) vagy drog hatása alatt elkövetett bűncselekmények amúgy is büntetendők.

Magának a drognak a fogyasztása ellen viszont nem tudsz olyan büntetést kitalálni, ami rosszabb lenne az elvonásnál, a szingapúri példa ide vagy oda… Ha “beteg vagy” (elvonásban vagy) akkor nem fogod azt gondolni, hogy: “‘Na, ha elkapnak azért halálbüntetés jár, úgyhogy inkább lemondok a következő adagomról…” A heroin esetében legalábbis ez biztosan így van.

Ami elgondolkodtató viszont, hogy szinte soha – de legalábbis alig, vagy csak nagyon ritkán – hallani olyat a hírekben, hogy a rendőrség lecsapott volna magyarországi drogterjesztő hálózatok fő vezetőire és fő szervezőire. És hogy elkobozták volna a teljes vagyonukat… Érdekes, nem? Pedig igencsak nagy vagyonok keletkezhettek ebből a témából a rendszerváltás óta… Ami itt-ott csak szemet kellett volna szúrjon egy-két hatóságnak… Hogy miért a fogyasztókat akarják büntetésből lesittelni, míg a mások nyomorán, függőségén, elvonásán élősködők nyugodtan alhatnak a luxusvilláikban és járhatják a nagyvilágot a luxusautóikban? Az rejtély…

Deadpool
Újságíró

Nem olyan nagy rejtély ez. Ha rendőr lennél, te kit üldöznél szívesebben: egy gyilkost, egy politikus bűnözőt vagy egy dolgozó embert, aki hétvégente elszív néhány spanglit? Nyilván sokkal egyszerűbb és kényelmesebb azt a havi pár ekit megevő, vagy spanglit elszívó, egyébként törvénytisztelő polgárt baszogatni, mint valódi bűnözőket üldözni.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Hogy miért a fogyasztókat akarják büntetésből lesittelni, míg a mások nyomorán, függőségén, elvonásán élősködők nyugodtan alhatnak a luxusvilláikban és járhatják a nagyvilágot a luxusautóikban? Az rejtély…

Annyira nem nagy rejtély, mert míg az egyik “közvetlenül” nem veszélyezteti az életed, “nem látható” és elég vagyona/hatalma van ahhoz, hogy “kimentse magát”, addig a drogos szemét közvetlenül veszélyezteti a vagyonod, életed.

Másik szempont, hogy a drogos szemét bárkitől be tudja és hajlandó is “beszerezni” az anyagot, ha nem léteznének, akkor nélkülük felkopna a “‘terjesztők” álla.

tomgal
Olvasó
tomgal

Nagyon sok rajtaütés van és bizony folyamatosan számolják föl szerencsére a drogterjesztö bandákat, csak senki nem néz “ Kékfényt” közületek. Az elmúlt félév drogbanda felszámolásai :

https://magyarhang.org/belfold/2020/06/14/internetes-drogbandara-csaptak-le-oveke-volt-a-piac-80-szazaleka/

https://www.borsonline.hu/aktualis/tobb-mint-100-rendor-11-helyszinen-csapott-le-a-tolnai-drogbandara-fotok-video/206145

https://propeller.hu/itthon/3560519-drogbandara-csapott-le-80-rendor-ket-tek-egyseg

https://hirado.hu/belfold/kekfeny/cikk/2020/07/03/negyszaz-rendor-csapott-le-a-drogbandara

Én nem igazán értem miböl gondoltátok , hogy a kis fogyasztókat üldözik igazán …ezek megint olyan “hasraütött , légbölkapott” dolgok .

tomgal
Olvasó
tomgal
hunbagira
Újságíró

Hunn! A komcsik csak befejezték amit a habsburgok elkezdtek. A dualista dzsentri semmiben nem volt több/jobb a falusi párttitkárnál. (A végén egybe is olvadtak ld tisza katát)
A zsidrák meg zsidrák maradt, tök mindegy, hogy szmokingot, díszmagyar vagy épp pufajkát hordott…

Deadpool
Újságíró

“Ez nem csak a magyarokra, hanem minden nációra igaz. Éppen ezért szánalmas direkt csak a magyarokat ledorongolni miatta.”

Értem. Akkor ha bagira vagy bárki más legközelebb leírja, hogy bugris magyar, vagy életkeptelen idióta, akkor tegye gyorsan azt is hozzá, hogy de a horvát, a román, a szlovák, az ukrán, a lengyel, a cseh stb. is bugris, mert ha nem, akkor szánalmas… Oké. :DDD Ez egyre jobb…

“Az utolsó bekezdéssel nem igazán tudok mit kezdeni. Kb annyi értelme van, mint bikán a csöcsnek. Amolyan bekokózott vagdalkozásnak tűnik, amikor csak odahány valamit az ember, aminek semmi köze az eredeti témához és még a saját megbicsakló gondolatmenetéből is kilóg. Messze vagyok a nyugdíjtól.”

Ha én is csak a Szomszédokat néztem volna, az elmúlt 20 évben, valószínűleg magam sem látnám másképp. :)

Azt hiszem értem a “jóindulatú” célzást, de sajnos ki kell ábrándítsalak. Azok a köcsög drogosok kokóznak, akikre te szavazni szoktál. :)

“Messze vagyok a nyugdíjtól.”

Nem feltétlenül magadra kell érteni a leírtakat, pl. a 40 alatti korosztály már nem ilyen besülten gondolkodik. Beszélgess néha tőled fiatalabbakkal is.

“Egy drogos köcsög inkább élősködik, a társadalomnak több kárt csinál, mint hasznot. Hasznosabb lenne ha likvidálná saját magát mielőtt annyi kárt okoz a környezetében.”

Te már csak tudod, láttad a Szomszédokban. Aki egy havi buli alkalmával bekap 2-3 ekit, és úgy megy el táncolni, hogy kieressze a gőzt, az inkább csak kösse fel magát otthon. Ha már nem volt annyi esze, hogy kimenjen külföldre dolgozni, egy olyan országba, ahol kevésbé álszentek az emberek, és még nyugdíjra is van esély… De mindegy is, nem azért hoztam ezt fel, hogy egy újabb vitát nyissak, amiben a rendszerváltás előtt össze szedett démoinaiddal folytathatnék meddő küzdelmet, pusztán csak a példa kedvéért írtam, alátámasztandó a mondanivalómat.

hunbagira
Újságíró

Szingapúr, oh hogyne. Ott kiváltják recepten (mint itt az átkosban) illetve ha klasszikus drogot akarnak, akkor elmennek a város határon kívülre az “óhazába” “indonéziába”

Alter Ego
Szerkesztő

“ugyanolyan szarul érzem alkoholista “vadmagyar” körben, mint narkós-belpesti bibsi”

Nem lehetséges, hogy rosszul válogatod meg a barátaidat? :D

Amúgy a felsorolt néprétegekből az egyik véletlenül sem magyar, olyannyira nem, hogy önként módszeresen a magyarságon kívül pozicionálja magát, egyebek mellett azzal is, hogy a tiédhez hasonló “kritikát” fogalmaz meg és Brüsszelbe jár hazaárulni. Ebből következtetést levonni a magyar néplélekre… finoman szólva is erős tévedés. :D

Amúgy meg milyen vaj volt a magyarság fején? Ez itt a kollektív bűnösség ideológiájának a helye? :D

hunbagira
Újságíró

Ez is meg lehet főni. Bár nehéz is ilyet találni. :)

Naooo
Olvasó
Naooo

Ezt a drogos mesét csak a zsidók találták ki.

hunbagira
Újságíró

Igaz, akkoriban a stimuláns-antidepresszánsokat, nem minősítették kábítószernek (ahogy most sem az, ha engedelmesen recepten váltod ki :D a logika és a neokohn orwelli világ nagy dicsőségere)

Naooo
Olvasó
Naooo

Ebben a mesében se hiszek.

common man
Olvasó
common man

De nem volt buzi…

hunbagira
Újságíró

Hát vecsera mária sem volt kékvérű…emlékeim szerint.
Update: tévedtem, az volt..

Hunn
Újságíró

Azért lefogadom, kerihani2, hogy nem az összes cselédlány állt ellen, amikor a kulturált, művelt, frissen fürdött, jószagú úrfi elcsábította a baldachinos ágyban. Azért ez mégsem ugyanaz, mint amikor odahaza a faluban a mosdatlan disznópásztor invitálta őket a szalmában egy gyors menetre…

common man
Olvasó
common man

Szex és Budapest, 1920: a cselédlány közpréda, de a menyasszony legyen szűz

Közpréda- mit jelent ez a szó? Először ezt kell végiggondolni ki gyorsabban ki lassabban.Aztán rögtön el lehet felejteni azt a cikket ami már a címében hazudik.

Franklyn
Olvasó
Franklyn

Most néztem meg az Amerikai horror story 7. evadát. Abban volt, hogy száz terhes nő megölését tervezték. Konkrétan mutatta, hova kell szúrni, hogy a gyereknek is vége legyen. De minden szarság, darabolás gyilkolászás ellenére ezt a sorozat futtatói nem tették be, talán beijedtek valamitől? Ez lenne az igazán tabu? Én jót röhögtem volna ha felvételre kerül.

csakafoci
Olvasó
csakafoci
tomgal
Olvasó
tomgal

Retardált. Nem kicsit.

Szivlapat
Olvasó
Szivlapat

Régen minden jobb volt……

Dédanyáink nem beszélhettek a menstruációról, de a vérfoltos szoknyájuk elárulta őket…

https://divany.hu/vilagom/2020/12/06/menstruacio-1920/?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link

FUCKSZFE
Olvasó
FUCKSZFE

Milyen egyszerű dolgokon múlhat sok minden.

A nők->szoknya nem véletlen, mert azzal el lehetett takarni a “nehéz napok” következményeit.

Amint a “korszerű” betét/tampon-ok megjelentek és “elrejthetővé” vált a menstruáció, csak a nő “hisztifaktorából” lehet rá következtetni, így még inkább “egyenlőbbekké” válhattak. És, ha már “nadrágot hordhatnak”, miért állnának meg itt?

Végül majd kiderül, hogy a feminizmus “térhódítása” a betét/tampon feltalálása/alkalmazása miatt következett be:), illetve a szó szerint a “nadrághordás” és a (hosszú-rakott) szoknya “elhagyása” miatt.

Még képileg is anakronisztikus ha egy feminista nő bő, esetleg többrészes szoknyában jelenne meg bárhol, azonnal röhejessé válna, mert nem lenne “szinkronban” a két dolog.

Képzeljük el a feminista (kvóta) nőket/női vezetőket ha nem lenne betét/tampon/vatta és e miatt kénytelenek lennének bő, többrétegű szoknyákat hordani, legalábbis a “nehéz napokon” biztosan. Nem kicsit lenne röhejes pl. ez egy “meetingen”. Mindenki tudná, hogy ő most épp a hormonális löketek miatt ilyen ideges/hisztiző- stb. Ráadásul azt is, hogy ha 14 nap múlva megdugnád, akkor nagy valószínűséggel teherbe esne:)

common man
Olvasó
common man

Képzeljük el a feminista (kvóta) nőket/női vezetőket ha nem lenne betét/tampon/vatta és e miatt kénytelenek lennének bő, többrétegű szoknyákat hordani, legalábbis a “nehéz napokon” biztosan………….Ráadásul azt is, hogy ha 14 nap múlva megdugnád, akkor nagy valószínűséggel teherbe esne:)

A Merkelt?Soha

Deadpool
Újságíró

Találó ez a név, csakszi! Hűen tükrözi a kultúrához való viszonyulásod. :)

Meske
Olvasó
Meske

Azért ez az ösvény nem ennyire keskeny…
Az ipari forradalom – többek között – egy sor technológiai és közlekedési újítást hozott magával. Új életforma volt kibontakozóban, mely természetesen magával hozta a ruházat változását is.
“Nyerge van, és mégsem ló,
Ám ha szamár, akkor drót,
Láncos, pedig nem kutya,
Elvisz messze, száz útra.”

„Divatba jön 1887-től, egyelőre kizárólag sporteszközként (és nem közlekedési eszközként) a biciklizés, igazi divattá éppen a hölgyek körében lesz. Ehhez buggyos sportnadrágot öltenek. Most érik tehát csak be az 1850-es kezdeményezés, Bloomeré /31/, amelynek akkor semmi visszhangja nem volt. Ő találta fel ugyanis a buggyos női biciklis nadrágot, de nem erről ismerjük. Az ő neve is közszóvá vált a buggyos női alsó megnevezésére.
A sport a hölgyek körében is terjedt: bicikliztek, úsztak, teniszeztek és autóztak. Természetesen mindhez más ruha kellett. A korszakban rengeteg új ruhafajta született: a ruhatípusok sokasága alakult ki. Mást illett viselni sporthoz, sétára, garden partyra, látogatóba (ez a visite). Különösen a csuklyák, felöltők, porköpenyek választéka volt óriási: nem véletlenül, hiszen ezek már a nagyáruházak konfekcionálható termékei voltak.”
Aztán – kicsit később – jön a háború, majd Chanel fiús divatja.
És itt csatlakozik be a feminizmus…

common man
Olvasó
common man

Hogy lehet ezt a díványt olvasni?

hunbagira
Újságíró

Nane-t/gumiszobát stb-t, mikor fogsz linkelni, te pszichésen sérült gnóm gyökér?

Hunn
Újságíró

A férfiúi szomjúság határtalan, a Red Pill életet menthetne…

Ez milyen már?:

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/debreceni-vallalkozo-prostitualt-szerelem-atveres-csod/8hmvwe7

Ma már nincsenek gazdag alfahímek. Nem azt mondom, hogy teljesen felesleges a meggazdagodásra törekedni, de ez a csávó is milliomos volt, azt mire ment vele? Komolyan mondom, férfiként ma meggazdagodni annyit jelent, hogy kurvázhatsz, azt annyi… Ez viszont egy férfinak önmagában kevés motiváció, szinte meg se éri erőlködni… Bár még mindig egy fokkal jobb, mint az utcán éhezve és fázva, hajléktalan csövesként…

Viszont milliókkal a zsebedben sem engedélyezett a bétáskodás, mert ez lesz belőle…

tcrex
Olvasó
tcrex

Hali…biztos én vagyok a sügér…de ez a mondat mit jelent:
…mondjuk a nyálkahártya kontaktusra helyezve a fókuszt, ahol a közös stimuláltság …

Reszet Elek
Újságíró

Végső soron a manapság dúló csikló körüli mániás tobzódást, de direktben pl. ezt. https://www.cosmopolitan.com/sex-love/news/a54081/how-do-you-scissor-someone/

tcrex
Olvasó
tcrex

Thx

Reszet Elek
Újságíró

Ez csak tipp, nem én írtam a cikket.

Alter Ego
Szerkesztő

“A nyálkahártya kontaktusra helyezni a fókuszt” szófordulat pontosan azt jelenti, hogy éppen csikló-hüvely vitát készülnétek nyitni, ahelyett, hogy a nő és a férfi lapvető “jinjangológiai” meghatározottságára koncentrálnátok. :D