Férfihang.hu
12 megosztás
Címkék:

Weöres Sándor – Nő és Férfi

Nem régen Weöres Sándor a “Két nem” című költeményét tettük mikroszkóp alá, mikor egy parafrázis megalkotásával  vitába szállt a nagy öreggel a Férfihang egyik költője, mondván, bár csodásan csillantja fel a költészet teremtő erejét a remekmű, de a nyers igazság felől nézve mégiscsak elfogult az alkotás. Igaznak tűnik ez, egyebek mellett akkor is, amikor megnézzük, miként adják elő Weöres Sándor versét, akik vállalkoznak az előadói interpretációra. Bizony már-már lehetetlen feladat úgy elmondani a verset, hogy az ne hangozzon a férfinak foghegyről odavetett lekicsinylésének. Ha bárhogy is rehabilitálni akarjuk a költőt az egyoldalúság és az elfogultság vádja alól illetve árnyalni akarjuk Weöres gondolkodásáról alkotott képzeteinket, akkor érdemes elolvasnunk, miként beszél a férfiról és a nőről prózában. Az alábbiakban Weöres Sándor  “A teljesség felé” című esszékötetéből idézzük a “Nő és férfi” című fejezetet. Aki szeretné elolvasni a teljes esszékötetet, az a Weöres Sándor Színház weboldalának jóvoltából ezen az internetes címen megteheti.

A teljesség megbomlásának fő-formája, hogy nő és hím lesz belőle. A nőség vagy hímség felé még csak közeledő kisgyermek éppúgy teljes, mint az egyéni különlét fölé emelkedő lény, aki a nőséget és hímséget egyesíti, a változatlanba oldja.

Ahogy a nő-test és férfi-test kiegészítésre szorul, éppígy csonka a nő-lélek és férfi-lélek. A nő nem ismeri a világosságot, a férfi ne ismeri a meleget. A nőből hiányzik az igazi teremtő erő, a férfiból az igazi éltető-erő. A nő, ha az emberiség maradandó kincse felé törekszik, csak azt fogja fel belőle igazán, ami benne mozgalmas, eleven-pezsgésű, esemény-szerű; a teremtés templomát úgy tekinti, mint egy uzsonnázó-helyet, pletyka sarkot. A férfi, ha az emberi tenyészés édes játékaiba és meleg meghittségébe helyezkedik, elhomályosul, elgépiesedik; az élet templomát úgy tekinti, mint alkalmat a kényelemre. A nő oldottan lebeg az élet mozgó, forró áramában és csak arra figyel, ami szerves összefüggés, tenyészet, enyészet; a férfi zártan, határoltan evez a mindenségben és érdeklődése tárgyait szigetekként szemléli.

Ha a férfi olykor átlát egy nő lelkébe, vagy a saját férfilénye alatt rejtetten létező nőt figyeli: látja, hogy vöröses félhomályban az egymásbamosódó, alaktalan dolgok csiraként, forró lüktetésben élnek; ha a nő előtt feltárul egy férfi-lélek, vagy önmagába rejtett férfilénye: látja, hogy kékes-szürke fényben dideregnek a dolgok, egymástól elkülönülve, szobor-szerűen.

A nő, ha dolgozik, munkájába örömeit-bánatait, egész világát belesugározza; a férfi, ha dolgozik, munkája minden mást elfüggönyöz előle. A nő, ha kártyázik, feloldódik a játszó-csoportban és nyerni a játszóktól akar; a férfi, ha kártyázik, ráhurkolódik a játék váltakozására és nyerni a játékban akar. A nő, ha felbont egy narancsot s abból pár gerezdet jószívvel feléd nyújt, szinte önmagát bontotta fel, saját érzésvilágából nyújtja feléd azt, ami belőle téged illet; a férfi, ha jószívvel étellel kínál, örül, hogy neked is adhat abból, ami az övé. A nő a szeretett férfi életét egybe akarja olvasztani a saját életével; a férfi a szeretett nőt a saját lényéhez akarja fűzni mennél szorosabban. A nő a szerelemben életének mámorrá-teljesülését keresi; a férfi a szerelemben a mámor zárt, folyton-fokozódó egészét keresi.

A nő és férfi igénye nem fedi egymást; éppezért a nő kiegészítője nem a kiváló, teremtő férfi, hanem az arszlán, aki folyton sürög és a nőt magával-sodorja, újra meg újra elkápráztatja, míg ez a kettős röpködés végül családi biztonsággá higgad; s a férfi kiegészítője nem a kiváló, éltető nő, hanem a bűbájos, aki a férfi érzékeit fel tudja pezsdíteni s ezen át egész lényét lelkesedésbe ragadni, s ráadásul át tudja venni az illető férfi meggyőződéseit, kedvteléseit, terveit. Minthogy a nő ritkán találja meg egy-személyben az arszlánt és családfőt, s a férfi a bűbájost és alkalmazkodót, innen a sok csalódás.

A férfi lénye kemény mag, a nő lénye csupa vonatkozás. A családi, vagyoni és egyéb körülmény a férfinál: életének formálója; a nőnél: maga az élet. Egy férfit akkor ismerhetünk meg igazán, ha körülményeitől mentesen, magában véve vizsgáljuk, egy nőt akkor, ha az emberekhez és körülményekhez való vonatkozásait sorra vesszük. Ha egy nő regényében az “ideális férfi” szerepel: nagy nőhódító, tökéletes családfő, bátor és határozott cselekvő, bármihez kiváló tehetsége van, de nem tudjuk, a sok kiválóság hol fér el benne, mert lénye nem több, mint egy felöltöztetett férfi-arcú fabáb a ruhaüzlet kirakatában. S a férfi regényében szereplő “ideális nő” csupa rózsaszín finomság és arany okosság, de egyetlen igazi vonatkozása, hogy tűzön-vízen át szerelmes a férfi-hősbe, akivel önkénytelenül azonosítja magát az író is, az olvasó is; oly talajtalanul libeg a világban, mint a karácsonyi képeslapok édeskés angyalkái. Melyik ér többet: a nő, vagy a férfi? Mindegy. Bármelyik elérheti a legvégsőt: a teljességet. De mindegyik más módon: a férfi saját zárt lényét fejleszti egyre nyitottabbá, teljesebbé: a nő, mint egy puha melegség, száll a végső, puha, meleg fészekbe.

Post Author: Férfihang.hu

Férfihang.hu
f Facebook
12 megosztás


34 thoughts on “Weöres Sándor – Nő és Férfi

  Alter Ego

  Alter Ego

  (2021. január 11. hétfő - 10:57)

  Meske, köszönet az ajánlásért!

  Se - se

  Se - se

  (2021. január 11. hétfő - 17:06)

  Meske, ügyes voltál.

  Se - se

  Se - se

  (2021. január 11. hétfő - 17:39)

  ..viszont ahogyan beleolvasok, el kell ismerjem hogy ehhez a filozófiához még mélyen vagyok.

  Az én szintemen még enni kell az életet, akkora kanállal amekkorával a felmenőim elengedtek.
  Lenyugodott szemmel látni azt ami a tányér vagy a tűz mögött van.. hm.. ez nekem legfeljebb elhihető.
  A NŐ -t már nem is akarom annyira megérteni, már meg is tudom szerezni, már el is tudom engedni – de felettem álló időtlen csodának még nem akarom látni.

  Maradok én egyelőre Jókainál és Jack Londonnál.. Weöres filozófiája egy-két átolvasás után a polcomon porosodna.

  hunbagira

  hunbagira

  (2021. január 11. hétfő - 18:16)

  Ezt a cikket Meske írta?

  tobbneju

  tobbneju

  (2021. január 12. kedd - 04:38)

  Olyan nehéz komolyan venni egy olyan ember (Weöres Sándor) okoskodását ebben a témában, akit a felesége bezár a dolgozószobájába és onnan nem jöhet ki, amíg az asszony haza nem ér. És ezt fokozva kiszól az ablakon az ott dolgozó melósoknak – előttük is vállalva ezt a megalázó helyzetet – hogy hozzanak már neki 2 üveg zöldszilvánit……. Valahogy Mérő Vera életvezetési tanácsai jutnak erről eszembe: aki nem tudja, az tanítja.

   csakszex

   (2021. január 12. kedd - 07:35)

   Olyan nehéz komolyan venni egy olyan ember (Weöres Sándor) okoskodását ebben a témában, akit a felesége bezár a dolgozószobájába és onnan nem jöhet ki, amíg az asszony haza nem ér.

   És az a feleség még csúnya is volt……

    Horvath Anton

    (2021. január 12. kedd - 08:39)

    Cserébe viszont eljárt dolgozni, ezek szerint legalábbis. A csúnyaságra meg jó a zöldszilváni.

   Se - se

   Se - se

   (2021. január 12. kedd - 08:21)

   tobbneju
   Ha lesz rá módod, akkor hasonlítsd össze Weöres Sándornak ezt a tudását a női nemről (akit a saját tapasztalatai és az elemző béta-elméje tanított – és ezt írásba is tudta foglalni).. szóval ezt a tudást az alfák tudásával. (akiket a női nemről a nők tanítottak, és ha a valóság béta-szintű elemzésével találkoznak akkor értetlenül röhögve fordítanak hátat)

   Sikerüljön ilyent is látnod egyszer, és sikerüljön észrevenned ezt a részt is a történetben.. illetve tanulnod belőle.

   Meske

   (2021. január 12. kedd - 09:51)

   aki nem tudja, az tanítja

   többnejű, (lehet) nem is véletlenül lett ez a mondás
   Itt sem lehetne két lovat megülni? :(
   Egy lehetséges magyarázat:

   “Szex és kultúra

   Az előadás alapkérdése, hogy vajon van-e köze egymáshoz a társadalom jólétének és annak, hogy az emberek mit csinálnak a hálószobájukban. A ma uralkodó vélemény szerint nincs: teljesen mindegy, hogy valaki miként éli meg a szexualitását, ha elvégzi a munkáját, fizeti az adóját, ellátja állampolgári kötelezettségeit.

   Közvetett bizonyíték sok van arra, hogy egy társadalom kulturális teljesítménye és a tagjainak szexuális szokásai között kapcsolat van. Ezt az összefüggést közvetlenül azonban alig vizsgálták. Ezért rendkívül jelentős Joseph Daniel Unwin Oxford/Cambridge-i etnológia és szociálantropológia professzor 1934-ben napvilágot látott kutatása, amelyben 16 civilizált nép és 80 civilizálatlan nép szexuális regulációit és kulturális produktumát hasonlítja össze. A kapott eredmények magát a tudóst is megdöbbentették, amit a következőképpen foglalt össze: „Olyan vágyakról lehet hallani, hogy valaki egyszerre szeretné élvezni a magas kultúra gyümölcseit és eltörölni a kötelező szexuális önmegtartóztatást. Az emberi organizmus eredendő természetét tekintve azonban úgy tűnik, hogy ezek a vágyak összeegyeztethetetlenek, sőt egymásnak ellentmondóak. Az ilyen reformert ahhoz a buta kisfiúhoz lehetne hasonlítani, aki egyszerre szeretné meg is tartani és meg is enni a tortáját. Minden emberi közösségnek szabadságában áll választani, hogy vagy nagy társadalmi energiákat produkál vagy élvezi a szexuális szabadságot, a tények azt mutatják, hogy a kettőt egyszerre nem teheti meg egy generációnál tovább.”
   https://u-szeged.hu/oktatas/szex-kultura/szex-kultura

    csakszex

    (2021. január 12. kedd - 10:20)

    „Olyan vágyakról lehet hallani, hogy valaki egyszerre szeretné élvezni a magas kultúra gyümölcseit és eltörölni a kötelező szexuális önmegtartóztatást. Az emberi organizmus eredendő természetét tekintve azonban úgy tűnik, hogy ezek a vágyak összeegyeztethetetlenek, sőt egymásnak ellentmondóak. Az ilyen reformert ahhoz a buta kisfiúhoz lehetne hasonlítani, aki egyszerre szeretné meg is tartani és meg is enni a tortáját. Minden emberi közösségnek szabadságában áll választani, hogy vagy nagy társadalmi energiákat produkál vagy élvezi a szexuális szabadságot, a tények azt mutatják, hogy a kettőt egyszerre nem teheti meg egy generációnál tovább.”

    Annyival egészíteném ki, hogy “megteheti, ha álszent”, de ez is csak ideig -óráig működik…..

     Taiko

     (2021. január 14. csütörtök - 21:59)

     Az arabok maximálisan hozzák a szexuális önmegtartóztatást társadalmi követelményként, de valahogy mégsem tudtak ezidáig maguktól marsrakétát építeni, azaz nagy társadalmi energiákat produkálni.
     Akkor hogy is van ez?

       Taiko

       (2021. január 14. csütörtök - 22:20)

       Az IQ problémamegoldó képességet jelent, a busman biztos nem tudna felkurblizni egy ócska traktort, de te is biztosan szomjan halnál a Kalaháriban. Szerinted kinek az IQ-ja lenne meghatározó a létfenntartásban? Ki élne túl, azaz ki szaporodna? Az, aki ejtőernyővel ugrál ki a repcsiből hobbiból, vagy az, aki két száraz botdarabbal is tüzet tud csiholni a minuszos éjszakában?
       Most pedig csináld meg a tesztet… tíz ponttal emeli az IQ-dat ha tudod, hogy melyik pöttyös ábra illik a legutolsó helyre.
       Na melyik?

        csakszex

        (2021. január 14. csütörtök - 22:36)

        A cigányok is pont annyi “marsrakétát” építettek, és az is az átlag IQ-jukkal van összefüggésbe.

        Érteni vélem én, hogy mire akarsz kilyukadni, de fals az érvrendszered, szerintem.

        tomgal

        (2021. január 14. csütörtök - 22:49)

        Nem Taiko , rosszul tudod ezt is, a problémamegoldás csak egy része az IQ-nak , az értelmi képesség és logikai készség főleg ami meghatározza. De ezt minek magyarázzam egy olyannak, aki nem tud különbséget tenni IQ és EQ között. A bushman nem IQ -ja miatt marad jobban életben a Kalaháriban, hanem azért , mert születése óta csak ezt látta és tanulta, hogy ott hogyan lehet életben maradni. Semmi máshoz nem ért , a környezet, az ösztönök, a tanult minta vezérli. Értem már miért fájt annyira neked az a 130-as IQ részemről…

        Jinjangologus

        Jinjangologus

        (2021. január 14. csütörtök - 23:01)

        Csak a kezdőknek kell bot, a profik saját testükkel szabályozzák a hőt: https://hu.wikipedia.org/wiki/Lap%C3%A1tf%C3%BCl%C5%B1_r%C3%B3ka

         common man

         (2021. január 15. péntek - 09:40)

         Akinek meg ojan magas az ikulya mint nekem az háziállatként tartja ventilátor helyett.(mikor megdöglik megesszük)

        common man

        (2021. január 15. péntek - 09:44)

        te kurbliztál már traktort? az mire jó hogy kell csinálni?

        hunbagira

        hunbagira

        (2021. január 15. péntek - 11:21)

        Busmanok rossz példa tokio, ugyanis javarészüket a niggerek kiirtották és megették. :(

      hunbagira

      hunbagira

      (2021. január 15. péntek - 11:18)

      Úgy, hogy valójában nem hozzák, ezért hívják pl a dubai járatot kurvajáratnak pl. De erről vivi bővebben tudna mesélni.
      De, ha nincs pénzük ringyókat importálni a fehér/latinamerikai világból, akkor egymást basszák -bachi bazi- vagy a birkákat.
      De a privát kupleráj aka hárem fogalmát is tőlük tanulhattuk meg.
      Amúgy szerintem is hülyeség ez, minden élő dolog az egyensúlyra törekszik. Ennek kellene a célnak lennie mindenben, így a szexualitásban is.

       Meske

       (2021. január 17. vasárnap - 00:48)

       minden élő dolog az egyensúlyra törekszik. Ennek kellene a célnak lennie mindenben, így a szexualitásban is.

       Igen, hunbagira, ebben igazad van, kiegyenlítődésre törekszik.
       Azonban, ha ez a kiegyenlítődés valamilyen oknál fogva nem tud megvalósulni, úgy pszchológiai terminussal élve a libidó – többek között – szublimálódhat ( az ösztön energiája valamilyen társadalmilag fontos tevékenységre fordítódik – Freud szerint ez a folyamat fontos a kultúraképzés szempontjából).

       (Korábbi beszélgetésből idézve:)
       „pl.: „A művészet hajtóereje és örömforrása az ösztön irracionális, gátlás nélküli kielégítésre törekvésből táplálkozik, amelynek a valóságérzék kifejlődése után is a gátlások áttörése, legyőzése az örömforrása.” A művészet területén ezek gyakran megfigyelhetők, a legtöbb belső indíttatású (értem: belső „képeket”/ élményeket felszínre hozó) mű témája (tartalomban, formában) – Gulácsy Lajos, Magritte, Lautrec, Mendelssohn, Byron, Kirkegaard, és a többiek-, esetében költészet, bölcsészet, képző/zeneművészet (tánc) stb.) mind ellaboráció és szublimáció eredménye.

       Balzac: „Egy szerelmes éjszaka, az egy könyvvel kevesebb”
       Chaplin: „Nemi vágyaim rendszerint a munkában oldódtak fel.”

       Végül is a szép fogalma is a szexualitásban gyökerezik (eredetileg nemileg stimulálót értettek alatta), így az abból fakadó késztetések a „szép” (kívánatos) megformálásában jutottak „kielégülésre”.”
       Ilyen értelemben az „ösztönkésztésből származó erők”/feszültségek (többek között) az alkotó tevékenység során átalakul(hat)nak és az ezáltal létrehozott produktum a kultúra részét képezheti.

        Horvath Anton

        (2021. január 17. vasárnap - 07:39)

        Az a kiegyenlítődés megvan bizony, egyes esetekben egészen szépen megfigyelhető:

        https://starecat.com/top-gun-actors-1986-vs-2018-compared-tom-cruise-looking-great-kelly-mcgillis-looking-bad/

        A férfiak úgy öregszenek mint a jó bor, a nők ellenben úgy mint a tej. Szóval továbbra is fenntartom a múltkori álláspontomat, bár egyesek szerint “csak úgy kapkodnak” a 40,50+-os nők után is :D

         Meske

         (2021. január 22. péntek - 02:54)

         Óh-jaj, Horvath Anton, már majdnem mondtam volna, hogy a tejből egy kis fermentáció segítségével, no meg némi időráfordítással remek sajt készül… és mint tudjuk a sajt kiváló kísérője a jó boroknak… Ám miután megnéztem a linkelt cikket, auh… nos… én – engedelmeddel gyorsan – inkább átsorolnék abba a kategóriába, ahol az eperfa hordóban érlelt gyümölcspálinkák várnak palackozásra. :)

         Azt hiszem, mást értettünk kiegyenlítődés alatt…

          Horvath Anton

          (2021. január 22. péntek - 05:35)

          Ami a frementációt illeti működhet a dolog, vagy legalább egy preventáció segíthet abban, hogy ilyen durva “kiegegyenlítődés” azért ne legyen mint a képen :D Én rendszeresen járok edzőterembe, nyilván nem most mikor minden be van zárva (meg még a minden is), de elmondhatom hogy pár százalék az ott előforduló huszonéves nők aránya. A nők többsége már bőven a 40+-os kategória aki ott megfordul, igaz azok se nagy számban. Bár hozzátartozik hogy vannak külön edzőtermek csak nőknek, mivel én oda nem járok, így nem tudhatom ott milyen arányok vannak a korosztályt illetően :D Mivel ugye megszokják fiatalon hogy szépek, és tetszenek a férfiaknak anélkül hogy ezért bármit is tenniük kéne, lehet zabálni, bulizni vedelni, így azt hiszik ez később is így marad majd, vagy később már nem fogja őket annyira a szépségük érdekelni. Persze ezek közül egyik se igaz, kérdés hogy mennyire időben rázzák fel magukat ebből a megszokásból, mikor veszik észre, hogy ez már közel sem így van. A többség egészen egyszerűen már túl későn kezdi el ezt a frementációt, vagy annak is a kényelmesebb formáját választja inkább csak(szépítő műtétek, botox, majd a Béla kifizeti, belefér).

         tomgal

         (2021. január 22. péntek - 09:57)

         Csak most láttam ezt a kommentedet, én nem azt mondtam , hogy minden 40-50 éves nő után kapkodnak, hanem azok igenis találnak párt ennyi idősen is, akik jól tartják magukat és némi háziasság és kedvesség szorult beléjük. (nyilván a férfi is koruknak megfelelő 50-65 körüli)Egyébként megtaláltad a legszélsőségesebb példát (de ilyet én is tudok :) ) :

         https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=brendan+fraser+2019

         https://www.google.com/search?q=rachel+weisz+2019&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi86aWpla_uAhXOo4sKHSQqB3wQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1366&bih=608

         Amúgy Kellyről ráadásul kiderült, hogy leszbikus, szóval nem igazán érdekli, hogy bejön-e a férfiaknak (ettől még rohadtul elengedte magát ez tény ) .

         Reszet Elek

         Reszet Elek

         (2021. január 22. péntek - 14:20)

         Szerintem megfelelő életvitellel, génekkel lehet jó egy negyvenes nő is. A gond ott kezdődik, amikor egy kései húszas (párkapcsolati) szintjén éli meg az életét. Egy férfi viselkedésében és életvitelében is “lecsalhat” tíz vagy akár húsz évet is amíg nem válik nagypapássá, addig egy nőnél ez rettentő szánalmas eredménnyel jár.

    Jinjangologus

    Jinjangologus

    (2021. január 14. csütörtök - 21:06)

    Mi értelme lenne a tudatosság fogalmának, ha az ösztönkésztetések szolgálatába állítanánk 24/7-ben, ugye? Talán nem úgy jelentkezett először, mint egy “kontra-ösztön”?

    Felülírja a régi programot, ezáltal egy életképesebb, komplexebb rendszert hozva létre. Ugyanúgy megköveteli ez is a magáét (lelkiismeret) és ugyanúgy megjutalmaz érte (üdvösség), biokémiai változásokat okozva a szervezetben. Az evolúció organikus része.

     common man

     (2021. január 15. péntek - 09:42)

     Felülírja a régi programot, ezáltal egy életképesebb, komplexebb rendszert hozva létre.

     vagy jól elbassza..

    common man

    (2021. január 15. péntek - 09:47)

    Az ilyen reformert ahhoz a buta kisfiúhoz lehetne hasonlítani, aki egyszerre szeretné meg is tartani és meg is enni a tortáját

    Ha nem olvasgatnék itt egy ideje fel sem tűnt volna: miért kisfiú….

Vélemény, hozzászólás?