Férfihang.hu
108 megosztás

Ilyen jövőre szánod a fiadat? – Kampány a fiúk-férfiak érdekében

Milyen életút, milyen jövő vár ma Magyarországon egy fiúra? És milyen ez a jövőkép a másik nemhez viszonyítva? Miközben a fiúk-férfiak társadalmi megbecsültsége, életkilátása, társadalmi mobilitása egye inkább romlik, az általánosan elterjedt nézet mégis az, hogy a "nőknek rosszabb", a "férfiak könnyített pályán mozognak". A Férfihang Civil Társaság a Valódi Egyenlőségért Civil Társasággal karöltve idén februárban a fiúk életlehetőségeire kívánja felhívni a figyelmet a bölcsőtől a nyugdíjig.

Olvasóink, elkötelezett, civil férfijogi aktivisták kezdeményezésének és nagyrabecsült adakozásának köszönhetően kivételesen nem csak az internetes teret, hanem utcai reklámfelületet is felhasználhatunk kampányunkhoz, amelyben a fiúkkal-férfiakkal kapcsolatos problémafelvetéseinket igyekszünk kommunikálni a társadalom felé. Február hónapban Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontján, a BAH-csomóponton egy óriásplakát irányítja az utca emberének a figyelmét is a fiúk-férfiak társadalmi problémáira. Bár a figyelemfelhívó plakátra csak néhány tényadat kerülhetett fel, de a teljes kampány ennél sokkal több kérdésről kíván szót ejteni a fiúk-férfiak életkilátásaival összefüggésben. Az alábbi áttekintésben a fiúk-férfiak legégetőbb társadalmi problémáit foglaljuk össze.

 • Már csecsemőkorukban is érzelmileg elhanyagoltabbak a fiúk a lányoknál.

Viselkedéskutatók elemzései mutattak rá, hogy a fiú csecsemőket tovább hagyják sírni a lányoknál, kevesebb mesét olvasnak nekik, és ritkábban énekelnek nekik. Erről Philip Zimbardo, közismert férfikutató részletesebben is beszél a “Nincs kapcsolat” című szociográfiájában (Libri, 2016; 272. old). Az anyák ezzel önkéntelenül is azt juttatják kifejezésre a fiú gyermekeik felé, hogy az ő problémájuk kevésbé fontos, és nem különösebben érdemlik meg gondozóik, a közösség, a társadalom idejét és figyelmét, leginkább csak önmagukra számíthatnak. Jó esetben ez feltehetően nem jelenti azt, hogy a szüleik kevésbé szeretik a fiaikat, viszont önkéntelenül is olyan férfiszerepre készítik fel őket, amelyben csak igen ritkán alanyai mások odafigyelésének és gondoskodásának.

A probléma megoldása csakis a társadalmi és szülői attitűd megváltoztatása lehet; széles körben szükséges felismerés, hogy a figyelem és a lelki támogatás ilyen mértékű megvonása nem lehet a férfivá nevelés eszköze.

 • Az iskolaelhagyók 60% -a fiú.

Manapság az oktatási rendszer eleve nem a fiúk készségeire van optimalizálva, ráadásul a szinte teljesen elnőiesedett tanári kar számára nehezebben kezelhetőbbnek tűnnek a fiúk, amíg a nyugodtabban elülő, passzívabb lányok “fegyelmezettebbek” és elfogadhatóbbak a mai iskolai rendszer számára. A problémát tovább fokozza, hogy nem csak a férfi tanárok által nyújtott minta kevés, de az egyre inkább átformálódó családszerkezetnek köszönhetően a fiúk családjaikban is egyre kevesebbet vannak az attitűdjüket megértő és számukra hasznos mintákat közvetítő férfitársaságban. A lányok jobban meg tudnak felelni a számukra optimalizált iskolai követelményeknek és közvetlen szociális hálójuknak is. A statisztikai adatok szerint felsőbb tanulmányokba eleve kevesebb fiatal férfi kezd bele, és azokat többen is hagyják abba. Sajnos a társadalmi vélekedés egyre inkább úgy tartja, hogy nem számít férfias önmegvalósításnak a tanulás, az olvasás, az önképzés. Mindezek egyre valószínűbb jövőképként vetítik előre a fiúk-férfiak kulturális és képzettségbeli lemaradását, és mindezekkel együtt romló társadalmi státuszát.

A probléma megoldásához a társadalmi gondolkodás újraformálása és az iskolai oktatás szemléletmódjának olyan reformjára is szükség van, amelyeknek eredményeként az iskola a leminősítés és büntetés helyett megértéssel közelít a fiúgyermekek egyéni attitűdjéhez és problémáihoz, elfogadja nagyobb aktivitás, verseny és mozgásigényüket és nagyobb figyelmet fordít beilleszkedésük támogatására. 

 • A családon belüli erőszak gyermek áldozatainak 65 százaléka fiú.

Az Országos Kriminológiai Intézet több éves kutatást végzett a családon belüli erőszak témakörében ügyészségi iratok és rendőrségi statisztikák elemzésével. A kutatás eredményeit a “Családi iszonyok” (KJK Kerszöv, 2005) című tanulmánykötetben adták közre. A közkeletű tévhittel szemben fény derült arra is, hogy a fiúkat-férfiakat érő erőszak nem pusztán néhány százalékát teszi ki a családon belüli erőszaknak, tehát a feminista szervezetek által közölt adatok teljesen hamisnak bizonyultak. A kutatók így összegzik eredményeiket a tanulmánykötet 164. oldalán:

“A családon belül elkövetett, kiemelkedően súlyos bűncselekmények körében (emberölés és kísérlete) öt áldozat közül három férfi – a férfi áldozatok aránya 65%. Kiskorú veszélyeztetésének áldozatává a fiúk kétszer gyakrabban válnak, mint a lányok (65%-35%), vagyis a gyermek sértettek kétharmada szintén fiú.”

Bár a magyar statisztikai kutatás az elkövetők személyének tisztázására nem irányult, így arra vonatkozóan nem is tartalmazott adatokat, de a tanulmány készítői nemzetközi statisztikák idézésével rámutattak, hogy a gyermekek terhére elkövetett bűncselekményeknek elsődleges elkövetői nem a férfiak, hanem többségében (hozzávetőleg 65 százalékban) az anya egyedül vagy társtettesként bántalmazza (többségében fiú) gyermekét.

A gyermekek érdekében tudatosítani kell, hogy a fiúgyermekek fokozottan veszélyeztetettek a családon belüli erőszak vonatkozásában. Az elkövetői körre tekintettel pedig olyan társadalmi fellépés szükséges, amely meggátolni igyekszik, hogy az elsődleges gondoskodásért felelős anya agresszorként viselkedjen gyermekével szemben. Különösképpen a legvédtelenebbek, a csecsemők terhére elkövetett életellenes bűncselekmények tekintetében kellene előrelépést elérni, mivel az állam nagy költségen működtetett bűnmegelőző programja, a kórházak elé elhelyezett inkubátorok intézménye a legtöbb szakértő szerint kudarcot vallott, nem csökken az anyák által elkövetett csecsemőgyilkosságok száma.

 • A halálos munkahelyi balesetek áldozatainak 93 százaléka férfi.

A családfenntartói szerep, a család jóléte iránti felelősség, a túlterhelés, a férfiakra jellemző erősebb kockázatvállalási hajlam, illetve maga az alapvető tény, hogy a veszélyesebb munkák jelentős részét férfiak végzik együttesen okozhatják, hogy a rokkantságot okozó illetve halálos kimenetelű balesetek magasan túlnyomó részét férfiak szenvedik el.

Nagyobb odafigyeléssel, a túlterhelést okozó körülmények kiiktatásával, a férfiakra jobban fókuszáló baleset megelőzési irányelvek bevezetésével lenne szükséges változtatni a helyzeten.

 • A hajléktalanság és a mélyszegénység problémája jelentősebben sújtja a férfiakat.

A hajléktalanok között messze felülreprezentáltak a férfiak, arányuk egyes felmérések szerint akár 85-95 százalék körül is járhat. Ahogyan erre számos hajléktalanságot kutató szakember is rámutatott, a hajléktalanok jelentős részének története azzal kezdődik, hogy “amikor elváltam…“.  Nem új keletű jelenség ez, a problémával foglalkozó szakirodalom említést tesz arról is, hogy a korábbi társadalmi érában megfigyelhető volt, hogy egy férfi élete folyamán 2-3 házat is felépített elképesztő energiákat mozgósítva, amelyek aztán a válások során mind elúsztak. A közös lakást akár úgy is a volt feleségnek ítélheti a bíróság, hogy a férfinek nincsen hol laknia. A mai megváltozott anyagi és társadalmi viszonyok között azonban egyre kisebb az újrakezdés lehetősége. Sokan észrevételezik, hogy válás után úgy érezték, hogy értéktelenné váltak a környezetük és a társadalom számára egyaránt és ennek kapcsán fokozottan fenyegeti őket a lecsúszás, ellehetetlenülés veszélye. Általában is súlyos mértékben romlik a férfiak társadalmi mobilitása, várhatóan a felnövekvő férfigenerációk lehetőségei sem lesznek jobbak apáikénál. Egy olyan jövőkép látszik kibontakozni, amelyben a férfiak helyzete jelentősebben tovább romolhat és társadalmi hátrányuk akár generációkra is bebetonozódhat.

Csak a férfiak tudatosságának növelése, tudatos élettervezése és életvezetése vezethet el oda, hogy a mélyszegénységgel és a hajléktalansággal fenyegető körülményeiket felismerjék és elkerülhessék.

 • Az öngyilkosságot elkövetők 80 százaléka férfi.

A fentebb részletezett férfiakat sújtó problémák, a fokozódó társadalmi marginalizálódás, a fokozódó túlterhelés, az egyre csak változó, és egyre teljesíthetetlenebb férfiakkal szembeni szerepelvárások együttesen vezethetnek oda, hogy az öngyilkosságot elkövetők között nagyon magas arányban férfiakat találunk. Jellemző, hogy a férfiak öngyilkossági kísérletei nem csupán jelzések a környezet felé a pszichés túlterheltségről, hanem valódi célirányos öngyilkosságok. A férfiak drasztikus életkioltó módszerekhez folyamodnak (magasról leugrás, lőfegyverek használata, stb.) így a befejezett öngyilkosságok között végképp  messze vezetnek.

Kiterjedt társadalomkutatásnak kellene pontosan tisztáznia, hogy mi vezet ahhoz, hogy férfiak tömegesen kerülnek kívül az őket esetleg megtartani képes társadalmi hálón, és mi vezet végső reményvesztésükhöz. A probléma megoldásához csakis az vezethet el, ha növekszik a férfiak társadalmi és családi megbecsültsége, és a feléjük irányuló empátia és segítség. Mindezt a folyamatot megfelelő mentálhigiénés társadalmi programoknak kellene támogatnia. 

 • A férfiak nem vonulhatnak korkedvezményes nyugdíjba.

Miközben világszerte a jog- és esélyegyenlőségi törekvések világossá tették, hogy a férfiak eltérő nyugdíjazási feltételei nem tarthatóak fenn korunk társadalmában, eközben Magyarországon az állam a nemzetközi sztenderdekkel szemben a korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségét kizárólag a nők számára biztosítja. Az intézkedés méltánytalanságát, igazságtalanságát csak még jobban kidomborítja, hogy a nők súlyosan diszkriminatív kedvezményének bevezetésével egy időben a veszélyes, egészségkárosító (többnyire férfiak által űzött) foglalkozások esetében megvonta az állam a korkedvezményes nyugdíj lehetőségét. Mindez azt jelenti, hogy amíg bármely nő negyven éves munkaviszony után szabadon választhatja a korkedvezményes nyugdíjazást, addig a bányászok, a magas- és mélyépítők, a tűzoltók, a mentők, stb. teljesítőképességük végső határáig, aggastyán korukig kénytelenek folytatni egészségkárosító, veszélyes és súlyosan megterhelő munkájukat, ha férfiak.

Meg kell követelni a valódi jogegyenlőségnek megfelelő nyugdíjazási feltételeket, főként azért is, mert a férfiak jelentős társadalmi terhet vállalnak, amikor a veszélyes és egészségkárosító munkákat szinte száz százalékban ők végzik.

 • A férfiak korábban halnak.

A férfiak eltérő nyugdíjazási feltételei már csak azért is sértik a férfiak alapvető érdekeit, mert a vonatkozó felmérések szerint ők közel 8 évvel élnek rövidebb ideig, mint a nők. Egyrészt a magasabb kockázati tényezők (lásd például a munkahelyi balesetek miatti halálozások statisztikai adatait fentebb), másrészt a férfiak önhanyagolása és a társadalom csekély erőfeszítése a megelőzésre ennek egyaránt oka lehet. Nemzetközi felmérések mutattak rá, hogy miközben a férfiak összességében sokkal több adót és társadalombiztosítást fizetnek be, mégis a férfiak egészségügyi szűréseire és a férfiakat jobban sújtó betegségek gyógymódjainak kutatására fordít lényegesen kevesebbet a társadalom. Sajnálatos módon a legtöbb férfi csak akkor fordul orvoshoz, amikor egészségügyi problémái már a hétköznapi életvitelét is akadályozzák, majd ha panaszai enyhülnek, abbahagyja a kezeléseket. Még mindig elterjedt társadalmi klisé az önmagát és jogos igényeit háttérbe szorító, elhanyagoló, kizárólag a munkájának és családjának élő férfi sztereotípiája, ami megakadályozza, hogy egy férfi komolyan vegye testi és mentális korlátait, szükségleteit. A veszélyes, súlyosan megterhelő, stresszes foglalkozásokat űző férfiaknál fokozottabban lép be a tűrőképesség fenntartására alkalmas különböző “segítő eszközök” (alkohol, dohányzás, drogok) használata is.

Állami, társadalmi programokra van szükség a férfiak egészségmegőrzése érdekében. Csak alapos egészségügyi reformok képesek orvosolni a súlyos problémákat, és gondoskodni arról, hogy a férfiak várható élettartama azonos legyen nőkével. Fontos tudatosítani a férfiakban saját hasznosságukat, értékességüket, és az önmagukra való odafigyelés jelentőségét.

 • A jogi és jogalkalmazási környezet súlyos hátrányba hozza a férfiakat.

Magyarország alkotmányának, más néven Alaptörvényének XV. cikk 3. pontja szerint “a nők és a férfiak egyenjogúak”, viszont ugyanezen törvénycikk 5. pontjától mindez már érvényét is veszti, mivel ezen kiegészítés kimondja, hogy a fogyatékosokhoz és a gyermekekhez hasonlóan “külön intézkedésekkel” lehet védeni a nőket, vagyis lehetséges javukra pozitív diszkriminációt megfogalmazni. A formállogika szerint pedig alapvető tény, hogy ami az egyik fél számára pozitív diszkrimináció, az a másik fél számára szükségszerűen mindig negatív diszkrimináció. Amíg a nők bármilyen hátrányos megkülönböztetése alkotmányellenes, addig a férfiak jogait a végtelenségig lehet nyirbálni. Függetlenül attól, hogy az alaptörvény ezt “egyenjogúságként” próbálja definiálni, könnyen belátható, hogy nem az, hiszen a valódi egyenjogúság lényege épp az, hogy oda-vissza érvényesül, mindenkit ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetnek meg.

Mivel az alaptörvény bármilyen diszkriminációt megenged a férfiak terhére, így aztán a további jogszabályok a jogorvoslat legkisebb esélye nélkül diszkriminálhatják a férfiakat, és ezt meg is teszik. Ahogyan megteszi ezt például a fentebb már említett nyugdíjtörvény, úgy megteszi tucatnyi más jogszabály is. A teljesség igénye nélkül néhány példa:

 • Egy házasságban élő férj jogvesztő hatállyal csak egy éven belül léphet fel peres úton az ellen, hogy valaki másnak a gyermekét legyen köteles eltartani, mindeközben egy házasságban élő nő három évig indíthat pert, hogy elvitassa férje apaságát.
 • Akár egy házas nő is dönthet úgy, hogy az apa értesítése illetve beleegyezése nélkül abortáltatja közös gyermeküket. A jog nem írja elő még az apa értesítését sem, és főleg arra nem ad lehetőséget, hogy saját magzatának védelme érdekében bármilyen módon fellépjen.
 • Gyermek születését követően az anya 180 nap szabadságra jogosult, míg az apa csupán 5 nap “apaszabadságra”. A világ jelentős részén ennél jóval kedvezőbb, számos esetben teljesen diszkrimináció mentes gyakorlat létezik.
 • Semmilyen lehetőség nincs arra, hogy egy férfi visszautasítsa az apaságot, még akkor sem, ha csalással vagy erőszakkal tették őt apává.
 • A gyermek három éves koráig az anya védett személynek számít a munkahelyén (csak megfelelő indokkal lehet a munkahelyén felmondani neki), de az apákra mindez nem vonatkozik, kivéve azt az esetet, ha egyedül nevelnek gyermeket.
 • Az apa kizárólag akkor veheti igénybe a CSED-et, ha az anya meghal, vagy egészségügyi állapota miatt kikerül a háztartásból.
 • Ha a szülők úgy döntenek, hogy az apa marad otthon a gyermekkel (vagy az anya elhagyja az apát és vele együtt a gyermeket), akkor az apa csak a lényegesen alacsonyabb összegű GYED-re jogosult az első félévben. Ami nem csupán az apákkal szemben, de még gyermekeikkel szemben is súlyosan diszkriminatív.
 • A két gyermeket vállaló nők Diákhitelének a felét, a 3 gyermeket vállaló nők Diákhitelének egész tartozását elengedik, viszont a több gyermeket vállaló fiatal férfiaknak semmilyen kedvezmény nem jár.
 • Mindezeken túl a haza megvédésének kötelezettsége, vagyis a “hadkötelezettség” is csak a férfiakat terheli. Ami leginkább azért érdemel említést, mert ez is jól kihangsúlyozza annak visszásságát, hogy a férfiak többletkötelezettségéhez kevesebb jog társul.

Mit láthatjuk, a törvények széles köre diszkriminálja a férfiakat, és sajnos a jogalkalmazási gyakorlat sem kedvez a férfiaknak. A magyar apajogi szervezetek köteteket tölthetnének meg a bíróságok és a gyámhatóságok igazságtalan, apaellenes, férfiellenes döntéseivel, és nyilvánvalóan a büntető perek tekintetében is súlyos megkülönböztetés éri a férfiakat. Világszerte elvégzett kutatások, statisztikák bizonyítják, hogy ugyanazért a bűncselekményért a férfiakra akár két-háromszor akkora büntetést is kiszabhatnak sok esetben a bíróságok, mint a nőkre. Ezt a tényt bizonyítják a Warren Farrell egyik szociográfiájában közölt amerikai adatok is, amelyek nagy valószínűséggel egybe vágnának egy hasonló magyar felméréssel, ha egyáltalán létezne ilyen. Sajnos hazánkban még kísérlet sem történt arra, hogy megfelelő kutatással kimutassák az ítélkezési diszkriminációt.

Jól átható, hogy a jelenlegi, a férfiak terhére bármely diszkriminációt megengedő jogi keretek bármikor valóban húsba vágó diszkriminációra, a férfiak másodrendű állampolgárrá minősítésére, a férfiakkal szembeni közgondoskodás megvonására teremtenek élő lehetőséget. A férfikat sújtó társadalmi diszkrimináció felszámolása érdekében mindenek előtt megfelelő jogfejlődést kell kieszközölni. El kell érni az Alaptörvény nemi megkülönböztetést megengedő kitételének eltörlését, hogy ezt követően minden jogszabályunkból, jogalkalmazási gyakorlatunkból, és minden közellátásból száműzhessük a nemi diszkriminációt.  

Mit kell tennie a férfitársadalomnak?

Mindenképpen a fiúkkal-férfiakkal kapcsolatos káros sztereotípiák felszámolása érdekében kell síkraszállniuk a férfiaknak. A felnövekvő férfigenerációk érdekében helyet, teret kell követelni a fiúkkal-férfiakkal kapcsolatos társadalmi odafigyelésnek, közgondoskodásnak, hiszen lehangoló tények bizonyítják ennek indokoltságát és szükségességét.

A Férfihang Civil Társaság a férfimozgalom egészével és minden lehetséges más civilszervezeti partnerrel együttműködve törekszik a fiúk-férfiak társadalmi problémáit láthatóbbá tenni, a férfiak érdekeit kommunikálni és érvényre juttatni. Igyekszünk  fokozni erőkifejtésünket, kampányainkat; mind a politikai, mind a civil élet elérésére jelentősebb figyelmet szentelünk.

Köszönjük a kampány megvalósításához nyújtott támogatást minden közreműködőnknek és külső támogatónknak!

Minden együttműködési szándékot örömmel fogadunk. Amennyiben konkrét aktivizmussal nem tudsz társadalmi szerepvállalásunkban együttműködni, tevékenységünk pártolásával, adományozással te is segítheted a férfimozgalmat.

A Férfihang Civil Társaság jelen kampány kapcsán első alkalommal fogadott el a civilszervezet tagságán kívülről érkező anyagi támogatást. Ha számodra is fontos a fiúk-férfiak ügye, most te is támogathatod további tevékenységünket az alábbi számlaszámon.

Belföldi (K&H) számlaszám:  10400913-50526982-52871006
Nemzetközi IBAN számlaszám: HU78 10400913-50526982-52871006
Számlatulajdonos: Férfihang Civil Társaság

Post Author: Férfihang.hu

Férfihang.hu
f Facebook
108 megosztás


94
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
16 Egyéni hozzászólás
78 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
22 Hozzászólások szerzői
csakafocitcrexgeorg1945Reszet ElekBlackur Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Toplak Zoltán
Újságíró

Uraim!
2011 október 19 – én közölte első cikkét a Férfihang, és ettől kezdve számíthatjuk a Magyar Férfimozgalom létrejöttét. Idén lesz tíz éve.
Szeretném, ha megünnepelnénk (ha a járványhelyzet engedi) egy október 19 – hez minél közelebbi dátumon, ha lehet inkább előtte, vagy pont 19 – én. Kedd lesz egyébként.
Afféle közösségi találkozóra, író-olvasó közösségépítésre, pre-konferenciára gondoltam. Javasolt téma: A férfimozgalom múltja, jelene és főleg: jövője. Mit kell tennünk ezután, főleg 2022 – ben?
Ennyi.
Ide, vagy az eposzegy@gmail.com címre visszajelzéseket, ötleteket várok az alkalommal kapcsolatban.
Jelmondat: “Létrehoztunk valamit és megváltoztatjuk vele a világot.”

György Károly Tóth
Olvasó

Nem vitatva a cikk tartalmát, példáinak relevanciáját, és a szerző dicséretes munkáját, hogy ezt összeállította, megírta (és nagyon széles körben kellene terjeszteni, hiszen a közgondolkodásban nincs benne, ezért sem rossz ötlet a forgalmas helyen lévő óriásplakát) inkább kiegészítésképpen, mint kritikaképpen szükséges megjegyeznem, hogy
“mintegy mellékesen, a haza megvédésének kötelezettsége, vagyis a “hadkötelezettség” is csak a férfiakat terheli” kijelentés kissé pontatlan. Nem hamis, vagy hazug, vagy téves, csak nem pontos.
Létezik a honvédelmi törvény szerint olyan, hogy hadkötelezettség, amely a szolgálati és járulékos kötelezettségek összessége, de ez nem csak férfiakra vonatkozik, hanem bizonyos esetekben (munkakörökben, jellemzően egészégügyi) nőkre is. A különbség az, hogy az ÁLTALÁNOS hadkötelezettség vonatkozik csak a férfiakra. A honvédelmi kötelezettségeknek azonban a hadkötelezettség csak egy szelete, mert ezen felül létezik polgári védelmi , honvédelmi munkakötelesség, és anyagi szolgáltatási kötelezettség is (kevesen tudják, hogy nemcsak önmaguk, hanem adott esetben terepjárójuk, földmunkagépük, teherautójuk, aggregátoruk, motorcsónakjuk, stb. is “hadköteles”, illetőleg “bevonultatható”), és ebben az esetben nincs nemi különbségtétel, itt annyi könnyítése van a nőknek (és a gyermeküket egyedül nevelő férfiaknak) hogy a gyermek meghatározott életkoráig ez szünetel. “Jó-jó, de értjük, miről van szó, arról, hogy a férfinak ki kell mennie harcolni, életveszélyt vállalni, meghalni, megnyomorodni, szenvedni, a nőknek pedig nem.” – mondhatja, gondolja erre az olvasó. Ezt én értem, csak szerintem ez mióta a világ a világ így volt, ebben semmi rendkívüli nincs, másrészt pedig, ez elméletileg és gyakorlatilag is azért nincs pont így.
1989 óta Magyarországon is van lehetőség a fegyveres szolgálat lelkiismereti okú megtagadására (aki nem látta, annak ajánlom a “fegyvertelen katona” című amerikai filmet, igaz történet alapján, ma nem éppen a mainstream vonulatot képezi az amerikai filmgyártásban) és fegyver nélküli, vagy polgári szolgálat vállalására, azaz senkit nem köteleznek arra, hogy képessége és mentalitása ellenére embereket öljön, vagy magát ölesse meg. Másrészt pedig, és ezt számtalan alkalommal leírtam, olyan országban, ahol nincs a gyakorlatban alkalmazott halálbüntetés, honvédelemről és nemzeti szintű hadviselésről beszélni sincs értelme, mert a fegyveres szolgálat megtagadása esetén kilátásba helyezett egytől öt évig terjedő szabadságvesztés kb. a vicc kategóriáját jelenti, különösen, ha százezer emberrel kapcsolatban kellene kiszabni. Annak megtekintésére, hogy mire képes egy olyan ország hadviselés terén, ahol a halálbüntetés a szolgálatmegtagadás esetén nem azonnal foganatosított eljárás, nem szükséges messzire menni, elég áttekinteni a keleti szomszéd bohóckodására. Na, Magyaraország ennyire se lenne képes jelenleg, és ez nagyjából egész Európát jellemzi, ezt hívják mellesleg dekadens életképtelenségnek.
Hogy eltértem a tárgytól, nem erről van szó? Látszólag. De aki picit végiggondolja, az beláthatja: ezek a dolgok…nagyon is…összefüggenek.

Alter Ego
Szerkesztő

Korrekt, alapos kiegészítés, mindazonáltal nem is érvényteleníti a “mintegy mellékesen” említett diszkriminációt. Továbbra is jól érzékelheti bárki, hogy valami súlyos visszásság lappanghat a háttérben, ha egy társadalmi csoport többlet kötelezettségéhez kevesebb jog társul… – És ezt így be is emelem a szövegbe, hogy ezzel is csökkentsem az eseteges félreérthetőséget.

György Károly Tóth
Olvasó

A többlet kötelezettségben én sosem látok kivetni valót, ha az önkéntes, és jár hozzá többlet megbecsülés is. De ugyebár, nem ezt tapasztaljuk, hanem azt, hogy sokszor a többet vállaló ember több seggberúgásra jogosult, és nem járhat neki semmi, manapság nagyjából már a szája se nagyon….

Alter Ego
Szerkesztő

Persze, nincs is alapvetően probléma a többlet kötelezettségekkel, hiszen egy egészséges szervezeti vagy társadalmi szerkezetben azt mindig többet jogok, többlet díjazás vagy egyéb többlet megbecsülés ellensúlyozza. – Ha a férfiakkal is úgy áll a helyzet, hogy lassan már a szájuk se nagyon járhat, akkor végképp sokasodnak a problémák… mert akkor kezd már a helyzet tulajdonképpen a rabszolgaságra emlékeztetni…

hunbagira
Újságíró

Azt a lovat kell ütni…..:(((

Blackur
Olvasó
Blackur

“Az öngyilkosságot elkövetők 80 százaléka férfi.” mikor én írtam le elmondtál mindennek, most nem szóltál miatta mr megmondóalfa.

Reszet Elek
Újságíró

Szerintem helyesen úgy hangozna, hogy a sikeres öngyilkosságot elkövetők 80%-a férfi.
A kísérletben több a nő, de mint tudjuk ott legtöbbször nem arról szól a dolog, sokkal inkább csak a figyelem felhívását szolgálja, esetleg érzelmi zsarolás és hasonlók.
De majd jön Vivi és kistatisztikázza a kérdést.

tomgal
Olvasó
tomgal

Ok:)
Legutóbbi számszerűsített öngyilkossági statisztika alapján 1276 férfi és 380 nő lett öngyilkos. Ez 77%-os férfi többség. 2018-as adat.
Jó hír , hogy a 80-as évektől folyamatosan csökken a szám, 2010 óta lényegesen.

2019-ben csak a férfiaknál csökkent az arányszám, nőknél értelemszerűen nem , olyan 72-75 % a férfiak aránya.

https://24.hu/belfold/2019/09/05/ongyilkossag-statisztika/amp/

https://telex.hu/belfold/2020/10/10/ongyilkossag-magyarorszag-veszprem-nyiro-gyula-opai-who

Hunn
Újságíró

Azt azért valljuk be, György Károly Tóth, hogy a háború egy férfi számára – különösen egy fiatal férfi számára – az izgalmas kaland ígéretét is jelenti… Egy győztes hadsereg tagjának lenni pedig még nagyobb fless… Plusz a nők buknak az egyenruhára, háború alatt sokkal könnyebben becsajozol, mint a civilek… Fegyverrel a kézben istennek érezheted magad, élet és halál urának… És ha túléled, akkor veteránként az életed végéig menősködhetsz a kalandjaiddal (amiket természetesen kiszínezel úgy, hogy sokkal vagányabbnak és hősiesebbnek tűnjél, mint ahogy az ott és akkor valójában történt)…

Persze nyilván megvannak a dolognak az árnyoldalai is…

Alter Ego
Szerkesztő

Történetesen az, hogy emberek halnak bele… – Szólal meg bennem az énem pacifista oldala. – Elképesztő, mennyire áhítja benned valami a hatalmat. Pedig veszélyes fegyver, embereket életét lehet megnyomorítani vele… – De ezt nyilván tapasztaltad te is. – Próbálkoztál már valami nagyon aktív küzdősporttal? “Harcosok klubja”? :) Ekkora motiváció már önmagában legalább fél siker… :)

Hunn
Újságíró

Őszintén meglepett, hogy elsősorban a hatalomvágyat olvastad ki a kommentemből, Alter Ego… Bár utólag visszaolvasva, a fegyverrel a kézben istent játszani kitétel valóban teret engedhet az efféle interpretációnak is… De én azt a mondatot sokkal inkább annak plasztikus leírására használtam, hogy háborúban mit élhetünk át, nem pedig a saját fő motivációm megjelenítésére…

Én ugyanis a – bár relatíve jól fizető – hétköznapi irodai munkával járó szürkeséggel és unalommal szemben próbáltam megvilágítani a harcos, hősi életmód vonzerejét a férfiak számára… És őszintén azt hiszem, hogy lelkünk mélyén mind várunk valami ilyesmire… (Vagy nem? Lehetséges lenne, hogy ezzel nincs minden férfi így?)

Egy sorsfordító, történelmi tragédiára, amikor körülöttünk borul minden, amikor az életnek elkezd végre tétje lenni, amikor végre elkezdjük érezni azt, hogy élünk… És talán – ami a magam számára ijesztőbb – inkább a halálvágy, mint a hatalomvágy az, ami engem mozgat…

De azt is be kell valljam, hogy pont aznap néztem részleteket a Tom Hanks főszereplésével készült, GREYHOUND című filmből, ami nagyon magával ragadott…

https://www.youtube.com/watch?v=ydHZ2X7H9kg

Mennyivel izgalmasabb lenne már egy ilyen kapitány alatt hajózni a konvojban, védve azt a tengeralattjáró falkáktól, mint Excel-kimutatásokat készíteni egy karrier-roastie alá beosztva az irodában… De persze csak halkan kívánom ezt, mert a végén még megkapom, aztán mi van ha egy napon belül kiderül, hogy nincs is benne akkora köszönet…

Hunn
Újságíró

Bocs, hogy duplázok a válasszal, Alter Ego, de nekem csak tegnap esett le, hogy honnan is ered valójában ez a fajta gondolkodásom. Tegnap ugyanis találtam egy olyan csatornát a youtube-on, hogy 90sWarVideos, a balkáni polgárháborúkból származó eredeti videófelvételekkel. Elkeztem nézegetni őket, és akkor esett le.

Innen ered. Hogy én tizenévesen minden nap ezeket láttam a hiradóban. Ez itt ment a szomszédban. Voltak akik kimentek zsoldosnak is a horvátokhoz. És mivel nagyapámék is mindig a háborúról sztoriztak, az én fejemben az volt mindig is, hogy előbb-utóbb itt is ez lesz. Hogy az élet arról szól, hogy van a hétköznapi civil élet, ami tulajdonképpen egy álvalóság. És előbb-utóbb bebasz a háború, ami az igazi.

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Jó a megszólítása a célcsoportnak (Ilyen jövőre szánod a fiadat?). Talán több nő is magára veszi és elgondolkodik a saját fia iskolai dolgain, válás utáni helyzetén. De nincsenek illúzióim: hazugságok között élünk. Átlagos magyar nem látott még migránst élőben, nem ismer koronavírusban meghalt 65 év alatti korábban egészséges embert, nem ismer megerőszakolt/bántalmazott nőt, még is komolyan fél a migránsoktól, a vírustól, a családon belüli erőszaktól. Kérdezek néha ismerősöket, senki nem tud ilyenekre személyesen is ismert példát mondani, de az is látszik rajtuk, hogy csak egy bajkeverőnek tartanak. Ezek evidenciák, bemondta a híradó, megírta az újság, sem magának, sem nekem nem hisz. Ezeken az evidenciákon túl az is teljesen egyértelmű mindenkinek, hogy férfinak születni jobb a mi társadalmunkban. A tények és a személyes élettapasztalat gyakorlatilag senkinek nem számít szinte semmit. Kb. olyan ez, mint ha valaki azt mondta volna 1941 december elején, hogy az USA statisztikai hivatala szerint az USA-Szovjetunió-Nagy-Britannia trió 10X ipari fölényben van Németországgal és szövetségeseivel szemben, csak idő kérdése és felmorzsolnak bennünket a németekkel együtt. Senki nem hitte volna el és az ilyen “hazaárulóként” megütötte volna a bokáját. Akkor ezt akarták hallani, ezt is mondták nekik, néhányan tisztában voltak a valósággal, de azok se szóltak. Most ezeket a szövegeket akarják hallani, ezt is mondják nekik, most se nagyon mer már szólni senki. A következmények most is hasonlóan súlyosak lesznek: nem fegyverrel ölnek meg senkit, de tragikus lesz az a népességfogyás, ami előtt állunk, már most összeomlott a korábban is siralmas magyar születésszám, migránsokat pedig nem engedünk ide. Hogy ki fog itt dolgozni 20 év múlva? Ez a kérdés is illetlen és provokatív és a közismert válasz: majd a robotok.

Alter Ego
Szerkesztő

Ami szerintem egy többé-kevésbé helytálló válasz. Egészen biztos, hogy rövid távon fogja felszámolni a robotika és a gépi intelligencia fejlődése az emberi munkák jelentős részét… – Szóval szerintem nem is az a jó kérdés, hogy ki fog dolgozni, hanem sokkal inkább az, hogy miből fogunk élni? És attól tartok, egy ilyen kérdés is “provokációnak számít”. :) Egyébként a társadalmi szerkezet változásának ilyen tendenciája jelentősen sújthatja azokat a férfitömegeket, akik “elprolisodva”, lényegében biorobotként funkcionálnak… amíg szükség van ilyen robotokra is…

No de kanyarodjunk vissza az elejére: jól érzékelted, hogy a kérdés milyen célcsoportot akar fokozottabban elérni, reméljük, hogy a fiúkkal-férfiakkal kapcsolatban ilyen módon feltett kérdést tényleg több nő is magára veszi…

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Persze autógyárakban, bármilyen gyárban, metrót/vonatot vezetni bármilyen robot fog tudni. Én a múltkor elbeszélgettem egy 5 fős vízműves úthelyre állító brigáddal, kb. 55 év volt az átlagéletkor. Fél éve egy csapat tűzoltóval volt dolgom, kb. 50 év átlagéletkorral. De az egész építőipar is el van öregedve. Lehet itt képzelődni, de a még használható magyar munkaerő a multik dobozaiban dolgozik még a robotok helyett németek/koreaiak/japánok/stb. hasznára, miközben lassan már az alapvető, a társadalmunk fenntartására szükséges feladatokhoz sem lesz munkaerő 10-20 éven belül. Jöjjenek a robotok a gyárakba, ezeket az embereket meg küldjék ki onnan végre már, hogy a pékség/vízmű/tűzoltóság/építőipar/stb. vonal is emberhez jusson már végre. Mert én lassan már szarnék bele, ha a kőműves vállalkozó akár 3 pakisztánival is, de haladna. Mert építkezem és a tököm tele van már a magyar munkaerőhelyzettel.

Alter Ego
Szerkesztő

Ennek nem kifejezetten a népességfogyáshoz, hanem a migrációhoz van köze. Persze nem az ide irányuló migrációhoz, hanem a kivándorláshoz, Európa munkaerő elszívásához. Akinek hasznosítható szakmája, kétkezi tudása van, az ma leginkább Németországban és Asztriában vállal munkát, az itthoni kereseti lehetőségek többszöröséért. Ott kell keresned a hiányzó építőipari dolgozókat. Ugyancsak hasonló a helyzet a kicsit is képzettebb egyéb ipari munkaerővel kapcsolatban is. A helyzet megoldására már évek óta van konkrét állami migráció ösztönzés(!), konkrét támogatás is, és ezért van aztán rengeteg ukrán ipari munkavállaló az országban, például itt az északnyugati országrészben is, akik szintén az otthoni béreik többszörösét keresik itt meg, csakhogy sajnos ők meg letörik a hazai munkavállalók béreit, akik aztán hangos anyázás közepette méginkább elvándorolnak nyugatabbra…

Szóval a helyzet megoldása szerintem semmiképpen sem a demográfia motorjának felpörgetése, az csak egy teljesen hiábavaló ábránd… A nők nem keltetőgépek, ahogyan mondják a feministák. Az ilyen demográfiai ijedtség az egyik oka az egyre durvább államfeminizmusnak, amely bármi áron, például a férfiak diszkriminációja és elnyomása árán is demográfiai fellendülést akar kieszközölni… – Hogy aztán azok megint elvándoroljanak nyugatra? Értelmetlen baromság!

A megoldás valójában a… – fogalmam sincs hogy mi. :) És az csak egy dolog, hogy én nem tudom, de sajnos szemmel láthatóan a regnáló kormányzat sem tudja…

Nyilvánvaló, hogy Nyugat-Európa nem fog felhagyni a kitalált betelepítési programjával, tehát előbb-utóbb megtelik annyi migránssal, amennyire szükségük van a gazdasági fejlődés fenntartásához. Nyugat-Európa egyértelműen elveszett az Európai identitás szempontjából. Azt sem tartom lehetetlennek, hogy az ottani őslakosság nagyobb mértékben fog felénk vándorolni. Eközben fog igazán beütni az említett új ipari-technológiai forradalom. Az ipar minden technológiát azonnal hasznosít, mert semmi sem olcsóbb és problémamentesebb egy új ipari robotnál. De már gőzerővel fejlesztik és használják a mezőgazdasági betakarító robotokat is. Nyugaton ott állnak majd egy rakás feleslegessé vált haszontalan kolonc lakossággal, akik nem termelnek, hanem csak erőforrásokat szívnak el a szociális ellátórendszereken keresztül. Az iparmágnások nem akarják majd eltartani ezt a betelepített lakosságot valamilyen “robot-adó” révén. Főleg ennek az új európai lakosságnak lesz majd leginkább a kérdése, hogy “akkor most miből éljünk”? – Persze nyugaton most egyáltalán nem gondolják, hogy ez majd így lesz, hanem azt képzelik, hogy a multi-kulti társadalmukban mindig lesz majd munka a betelepített lakosságnak, hogy azok örökké filléres rabszolgák is maradnak majd, de én arra fogadok, hogy inkább gyújtóbomba lesz belőlük…

Ez az egész folyamat mindenképpen egy nagyon komplex lakosságcserével és nyugaton biztosan nagyon nagy őskáosszal, akár polgárháborúval fog együtt járni, de hogy hogyan fest majd egészen pontosan, azt még most is csak találgatni lehet… Pedig a nyakunkon van… Közelebb, mint gondolnánk…

tobbneju
Olvasó
tobbneju

“Ennek nem kifejezetten a népességfogyáshoz, hanem a migrációhoz van köze.” Alter Ego….. Nyugat-Európa népességfogyása ennek az egésznek a “motorja”. Ha ők nem fogynának, nem kellene innen minden használható embert elszívniuk. A német nyugdíjas szarját törli ott egy rakás kelet-európai nő, a meg nem szült német fiatalok helyett dolgoznak ott a mi fiaink. Azt meg felfogták Nyugaton is, hogy még mindig jobb a beolvadásra törekvő, fehér kelet-európai, mint a beolvadásra nem törekvő, hódító/birodalmi gondolkodású török/arab bevándorló. Orbán lassan már azért kapja a pénzét az EU-tól, hogy próbáljon minél több németül is beszélő bevándorlót előállítani nekik Németországba vagy az itteni német gyáraknak. Vicc pl. a diploma erőltetése a nyelvvizsgához kötéssel. Nyugaton semmiféle nyelvvizsga nem kell a diplomához. Ki a tökömnek erőltetjük a nyelvtudást? A nyugati idősotthonoknak/kórházaknak/éttermeknek/stb.? Hogy még németül is mi tanítsuk meg az ő leendő munkaerejüket?

xLuckless
Olvasó
xLuckless

“Akinek hasznosítható szakmája, kétkezi tudása van, az ma leginkább Németországban és Asztriában vállal munkát, az itthoni kereseti lehetőségek többszöröséért.” – Alter Ego
Ez igaz, de a magyar külföldön dolgozók jellemzően nem terveznek letelepedni az adott országban, hanem valamilyen céllal vannak ott. Pl. rengeteg elvált aki új életet kezd, fiatalok akiknek lakás/ház kell és nem akarnak eladósodni stb. Jellemzően férfiak akik hosszú munkaidőt vállalnak, tömegszálláson laknak, rossz minőségű ételt esznek azért, hogy majd OTTHON elkölthessék a pénzüket. Sok helyen dolgoztam, volt ahol 13nap 12 órás műszak (magadra , mosol, főzöl csak ebéd volt, 1-1óra utazás oda-vissza) után a 14. napon is bementünk dolgozni, hogy gyűljön a pénz. De ezek hazajönnek, és a pénzt is itthon költik el. Valamint hozzák azt a tudást is, hogy egyáltalán nincsenek elájulva a nyugattól/kelettől. Ez régen is így ment, emlékszetek még az inas mesterré válására? Tehát én ezt a lehetőséget jónak tartom.
Munkaerő hiány azért van, mert Magyarország olyan ütemben épül, amire talán a szocialista nagy iparosításkor lehetett példa. Területemen (vegyipar) soha nem voltak ilyen ütemű építkezések az én életemben. A vállalkozók egy része is itt dolgozik az embereivel, és így kevesebb jut a civil szférára, ami jóval kisebb haszonnal kecsegtet a mai árakon is.
Robotika. Hja, 32 éve már tanultam robotikát, az iparban tömegesen alkalmazzák már most is őket. És nincs munkánk? Még sokkal több is van, mint valamikor volt.

Alter Ego
Szerkesztő

Igen, ez a szerencse, hogy Nyugat-Európa munkaerő elszívása, a népesség kivándorlása nagyobb részt ideiglenes természetű. Vagy legalábbis annak tűnik. Jelenleg Magyarország fejlődésének az egyik legnagyobb hajtómotorja a Nyugat-Európából elhozott és itthon elköltött pénz, ami minimum az általános forgalmi adó mértékéig itthon adózik. Azzal, hogy erre rávilágítottál, egyben választ adtál Többnejű fenti kérdésfelvetésére is: a regnáló kormányzat nyilvánvalóan kifejezetten ezért partner a magyar munkaerő nyelvi képzésében és exportjában, mert az ország jövője múlik azon, hogy mennyi pénzt tudunk elhozni onnan.

Robotika: Az automatizálás minden új lépcsőfokával újabb és újabb emberi munkát tesz feleslegessé. Ami önmagában egy zseniálisan jó dolog, a vége az lesz, hogy egyre kevesebb gerincroppantó munkával egyre jobban fog élni az emberiség. Ehhez majd meg kell születnie annak a megoldásnak is, hogy a megtermelt jövedelmet odaadják végül az embereknek és ne minden hasznot az ipari vállalatok tőkései tegyenek zsebre. Mert ha úgy lenne, akkor a végén senkinek nem lenne pénze megvásárolni a termékeket. Az automatizálás fejlődését súlyos átmeneti krízisek kísérik. (Lásd géprombolás.) Szerintem egy ilyen krízis közeleg éppen rohamléptekkel, ami a technika, az automatizálás exponenciális fejlődési természetéből eredően minden eddiginél nagyobb lesz. A krízist a jövedelem-visszaosztási mechanizmus hiánya fogja mélyíteni. Az automatizális bizonyos foka után már nem keletkezik újfajta munka: a kamerákon bámulni a robotokat elég pár ember. Csak egyetlen példa, hogy érzékeltessem miről van szó. Ma egész épületeket lehet 3D nyomtatóval “kinyomtatni”. Egy családi házat 24 óra (!) alatt lehet ezzel a technológiával szerkezetkészre felépíteni. Már Magyarországon is aktívan használ ilyen technológiát egy építési vállalat.

A regnáló kormányzat nyilván nagyon távolinak ítéli meg a közelgő krízist, ezért is ellenzik hevesen a feltétel nélküli alapjövedelem intézményét. Abban igazuk van, hogy jelenleg az emberi munka képezi Magyarország fejlődésének alapját, csak az a kérdés, hogy ez meddig maradhat így…

Sajnos olyan őskövület gondolkodással rendelkezik a kormányzat, hogy a “Hahó, facebook-okosok!” köszöntés is csak nem túl régen hangzott el Orbán Viktor szájából, jócskán megkésve, és ez is leginkább talán csak azért, mert hirtelen fájdalmasan realizálódott, hogy nem lehet internetadót bevezetni, mert az egészen mást jelentene, mint amit totális hozzá nem értésük miatt gondoltak róla. Bár mintha újabban valamit kezdenének kapiskálni még ők is az “Ipar 4.0” körül, de félő, hogy Ilyen szintű információ-technológiai elkészültséggel nehéz lesz észrevenniük, amikor elrobog mellettük a gyorsvonat…

Az alábbi grafikon a robotikára és a hozzá tartozó szolgáltatásokra való kiadások mértékét mutatja. Ilyen mértékű a gyorsulás. Ha ez négy év alatt is képes megduplázódni, akkor hol fogunk tartani 10 év múlva?
comment image

Egyébként a “great reset” gondolata a tőkésvilág azon ijedt felismerése, hogy egy egészen új világ közeleg. A tőke utolsó ötlete, hogy ezeket a tecnológiákat nem lenne szabad eladni, csak bérbe adni (vele együtt számos készterméket) mert létrehozzák a minimális tőkeigényű azonnali gyártás és termékhasznosítás lehetőségét. Ugye értjük, hogy milyen átrendeződést képes kiváltani, ha bárki vesz egy viszonylag olcsó gépet és azzal minden további tőkétől és egyébtől való függés nélkül képes előállítani termékek széles skáláját? Venni egy nagyobbacska 3D nyomtatót és ezer számra ingatlanokat nyomtatni vele? Hmm? Hogyan lehet ilyen viszonyok között is fenntartani a gazdaság és az ember tőkétől való függését? Hogyan lehetne megkaparintani és a tőkehatalom kezében tartani az elszabadulni készülő technológiát? – Erre vonatkoznak lényegében a “nagy” tervek. Minden látszat vagy tévképzet ellenére ez nem egy szocialista tervezet, és nem is ők maguk ösztönzik az új ipari forradalmat, hanem csak meglovagolni akarják, a többi csak közhasznúságot és humanizmust színlelő reklámszöveg. És ez egyébként ez egy meglehetősen reménytelen vágyálom. Az ellenőrzés lehetősége és a vagyonhalmozás eszköze egyre inkább kicsúszik a korábbi tőkehatalmak irányítása alól. – Az új “géprombolás” is megkezdődött egyébként már, legalábbis virtuálisan, pont akkor, amikor a technológiai változást meglovagolni akaró pénzhatalmi elittel együtt magát a technológiát is kidobnák sokan…

Az automatizálás új lépcsőfoka, az ipar 4.0 alapjaiban képes megrengetni az egész világot, annak pénzrendszerével együtt.

xLuckless
Olvasó
xLuckless

Alter Ego Azt a grafikont ki kellene egészíteni azzal, hogy a teljes termelésnek mennyi százaléka az. Több ezer mrd dollárhoz képest a duplázódás is elhanyagolható. Robotokkal a tömegtermelés hatékonysága nő. Pl. alkatrészgyártás, az alkatrészekből kész termék szerelése. Jártam mindkét típusú gyárban, rengeteg embert foglalkoztatnak, de nem a gépek mellett. Nézz meg egy Bosch (az van nekem közel, azt látom) üzem parkolóját, esetleg a cég adatait. A tömegtermeléssel megtermelt javak életciklusa (azaz amíg a kukában végzi) egyre csökken, így egyre nagyobb termelés kell a pótlásukra. Na ez is érdekes grafikon lehetne, hogy pl. egy tv vagy akár egy asztali számítógép milyen sebességgel amortizálódik. Ma már a bútoroktól, a szórakoztató elektronikán át, az autókig mindent cserélünk és nem javítunk. (Ezért nevetséges minden zöld mozgalom ami alapból nem globalizmus ellenes)
A vegyi/olaj ipar amit jobban ismerek már a 90es években is automatizálva volt a fő folyamatait tekintve, elvileg 2-3 ember elvisz egy üzemet. Gyakorlatilag több száz a létszám. Ennek is meg van az oka, ez egy hosszabb írás lenne leírni miért. Így én, a saját tapasztalatomból kiindulva nem látom veszélynek a robotizálást.
Amúgy a 70-80-as évek sci-fi irodalma foglalkozott ezzel, ma már senkinek nem lenne szabad dolgoznia, csak a szórakozásnak kellene élnünk, világbéke, örökélet. Hát nem jött be. Még kevésbé a komoly tudósok véleménye, ami a Tiédre hajazva kb. 30 éve kongatja a harangokat és riogatja az embereket, amikor politikai érdeke úgy kívánja. Olyan érzésem van mint a világtengerek vízszint emelkedésével kapcsolatban, hogy 20-25 éve emelkedik, de ha konkrétan oda megy valaki ellenőrizni (vannak ilyen aljas semmirekellők) akkor kiderül, hogy na jó pont most nem látszik.

Alter Ego
Szerkesztő

Én riogatni semmiképp sem szeretnék a tecnológiai fejlődéssel, hiszen a legjobb dolgok egyike… legfeljebb attól tartok, hogy nem követi megfelelő társadalmi fejlődés… és akkor tényleg nem lesz “szórakozás, világbéke, örökélet”.

common man
Olvasó
common man

Az automatizálás új lépcsőfoka, az ipar 4.0 alapjaiban képes megrengetni az egész világot, annak pénzrendszerével együtt.

Azért ne féltsd a pénzrendszert! Abba a 3D-nyomtatóba valami anyagot is bele kell rakni ,meg a nyomtatónak is kell valami program amit mindig frissíteni kell…

common man
Olvasó
common man

.

Mert én lassan már szarnék bele, ha a kőműves vállalkozó akár 3 pakisztánival is, de haladna.

De az aki a kőműves mellett dolgozik(vagy vágyaid szerint dolgozna) az nem migráns hanem vendégmunkás.A migráns egyik fő jellemzője ,hogy nem tud és nem is akar dolgozni.Jómagam már láttam migránst és többeket ismerek akik szintén láttak.A kézzel végzett munkáknál a jó minőségű kisgépek növelhetik a termelékenységet ezzel csökkentve a létszámigényt,de ehhez a pénz mellett egy csomó egyéb feltétel is hiányzik.

xLuckless
Olvasó
xLuckless

Egyetértve common man-nel, de kicsit tovább fűzve. Ezek többnyire kézzel végzett nagy munkaerő igényű munkák, amiknek nincs társadalmi megbecsülése és továbbra sincsenek megfizetve. Az időjárásnak kitéve (-20 +40 fokC), nehéz fizikai munkát kell végezni legalább 10 órában (itt sose volt 8 órás műszak). Ha egy titkárnő a légkondicionált irodában keres 10-12 ezer Ft-ot naponta, akkor ennek az embernek 20 ezer körül kéne lennie a bérének segédmunkásként, a szakinak ennél több. És ilyen is volt régen természetesen, 70-80-90 elején, a szerelők kb ilyen arányban kerestek többet. Aztán gazdasági összeomlás, munkanélküliség, olcsóért gyere és csináld meg valahogy. Ma még nem állt helyre a világ rendje, és nem 1,5-2 szeres a szorzó a szerelő bére felé. Amint ez megtörténik, lesz elegendő mindenféle szerelő is.

hunbagira
Újságíró

De, sajnos nagyon sok magyar láthat migránst élőben már itthon is..a nyugatra kivándoroltak meg abszolúte láthatnak.
De2, tisztában voltak ezzel 1941ben. A választás abban állt, hogy feltartott kézzel engedjük, hogy felmorzsoljanak vagy megpróbálunk változtatni. És akkoriban -utoljára- férfiak irányították a politikát és így a “megpróbálunk” mellett döntöttek.

Hunn
Újságíró

Robotok, tobbneju? Szerintem azon kéne elgondolkoznunk, hogy a jelenlegi Covid-parával kapcsolatos intézkedések vajon már az átvezetést jelentik-e abba a szép új világba, ahol az emberek többségének a munkáját robotok fogják végezni, és rengeteg ember munkaereje felesleges lesz…

Ezt az új rendet hatalmas ellenállás és nagyon súlyos társadalmi megrázkódtatások nélkül, nyíltan soha nem lehetett volna bevezetni… Ezért először lassabb átmenettel próbálkoztak, a globális felmelegedésre hivatkozással próbálták megváltoztatni az emberek fogyasztási és életvezetési szokásait… De arra nem haraptak rá eléggé a tömegek, így most felgyorsították a dolgot a Covid-ra hivatkozással.

Itt a Covid-ra hivatkozva mesterségesen tönkretett gazdaság, melyben hatalmas leépítések vannak globálisan. Egyik napról a másikra már meg is változtatták az emberek a munkavégzéssel és a munkahelyekkel kapcsolatos szokásait… (Pluszban még el is különítik egymástól az embereket, hogy mindenki csak kis szeletét lássa a világban történő változásoknak, és azt is leginkább csak a tévé képernyőjén…)

És nincs ellenállás, és nincsenek fenyegető társadalmi megrázkódtatások. De nem megyünk vissza a régi normális élethez, a korábbi gazdasági és munkaszervezési szisztémákhoz már soha. Hanem most vezetik be az újat.

(Ami meg a migránsokat illeti… Nem kellenek ahhoz migránsok tömegeit lássuk Budapesten, hogy ne akarjnunk közvetlen szomszédunknak egyet se közülük… Ehhez elég a józan paraszti ész is…)

Adam Bogomolov
Újságíró

Amikor annak idején a gőzgépeket kezdték bevonni a gazdaságba, megjelentek a géprombolók, akik attól féltek, hogy nem lesz munkájuk és éhen is fognak halni. A szektorok azonban átalakultak. A munkaerő átáramlott más területekre. Az ipari robotizálás elterjedésével szerintem hasonló folyamatok fognak lezajlani (pl. robotjavítók és karbantartók kellenek, programozók, miegymás…). Ettől függetlenül teljesen jogos a félelem, mert nem látjuk a jelenlegi folyamatban a tervezettséget. Nincs, ami megnyugtatna. Én is csak a múlt hasonló eseményei alapján vagyok bizakodó, bár optimistának se tartom magam…

Ami a koronavírus világjárványt illeti, aki már látott levegőért kapkodó beteget (senkinek nem kívánom, hogy a családtagját így lássa), az egyrészt nem kérdőjelezi meg, hogy létezik a kórság, másrészt nem kérdőjelezi meg a leküzdésére irányuló erőfeszítéseket. Teljesen más kérdés, de sajnos ide tartozik, hogy a koronavírus járvány mögé bújva kihasználnak minket. Akik otthonról dolgoznak, maguk fizetik az internetet, villanyt, kb mindent, a munkáltatónak majdnem ingyen van, csak a bérét kell utalni (hallottam olyat, hogy kevesebbet fizettek a megváltozott körülményekre hivatkozva). Emellett most is csak ugyanonnan tájékozódik mindenki, mint eddig. Láttam egy jó képet a minap, hogy 1920-ban egy kávézó teraszán kivétel nélkül mindenki az újságot olvasta, a másik felén meg 2020-ban mindenki az okostelefonját görgette. Az információk akkor is, most is manipulálva… Ezt a járvány nem befolyásolja. A mai ember se nem okosabb, se nem jobb, mint az ősei voltak. Ugyanúgy megvezetnek.

Szerintem Magyarország nagyon jó földrajzi elhelyezkedésű, a lakosságunk pedig a nyugatiakhoz képest visszafogottabb és fegyelmezettebb. Ezért is lehet, hogy bár sok a fertőzött és beteg nálunk, de nincs olyan katasztrófa, mint a spanyoloknál, vagy a portugáloknál! Ezért lehet, hogy azt mondják sokan, hogy nem láttak egyetlen koronás beteget se, meg hogy létezik-e egyáltalán a vírus. A kételkedéssel nincs baj, szükség van rá, de ne essünk át a ló túlsó felére, hogy aztán a valóságot szemellenzővel tagadjuk, mint a blm tüntetők, akik a tüntetésen nem terjesztik a járványt…

Az megint egy másik kérdés, hogy tényleg magától szabadult el a járvány, vagy voltak, akik rásegítettek erre, de ez már mindegy. Abban biztosan sok igazság van, hogy az új világrend kiépítéséhez nagyon is kapóra jött. Nem véletlen, hogy épp most szemtelenedtek el a közösségi média gazdái, a szélsőséges liberális eszmék hirdetői és a többi hasonszőrű… Ez az, amit meg kell akadályozni, aminek az áradatát el kell hárítani. Nem szabad engedni, hogy jogaink csorbuljanak olyan pontokon, amelyek egyáltalán nem összeegyeztethetők a járványhelyzettel. Pl. véleményhez való szabad jog, szólásszabadság, stb. A szabad mozgás korlátozását még elfogadtuk. De meddig lesz ez így, nem tudni.

Hogy a járványt mi tartja fenn és meddig lesz itt, azt se tudni, de a spanyolnátha se vonult le 1-2 hét alatt, szóval 2-3 év lazán van ebben is szerintem… És ami a legrosszabb, hogy vannak szándékos felforgatók, akik ilyen-olyan okokból akarnak káoszt. Nyilvánvaló, hogy a krónikus betegek és idősek veszélyesebb helyzetben vannak, mint a fiatalabbak. Rájuk nézve a járvány eszkalálódása katasztrófa. Ha megindulunk az utcán, hogy JOGUNK VAN!, akkor csak velük tolunk ki. Kapunk egy-két vízágyút, meg gumibotot osztályrészül, aztán kezdődik elölről minden.

Elgurul a gyógyszerem:
A rendszer sajátosságait kell önmaga ellen fordítani! Ahogy a felettünk olvasható cikkben is ott van, a plakátok, molinók, cikkek terjesztése, az igazság és a gondolkodásra való képesség terjesztése, illetve a józanság és éberség fenntartása most a legfontosabb, amit tennünk kell! Csak így tudjuk életben tartani a remény lángját, minden más módszerrel eltipornak. Ehhez a magyar kormány édeskevés, itt globális horderejű dolgok történnek! Nézzük csak meg, Kanada, USA, Németország, Franciaország, s még sorolhatnám. Egyre másra hozzák az értelmetlen törvényeket. Most már szabad bejárása van akárkinek az ottani női mosdókba, férfiak indulnak a női futóversenyen, gyerekeket operálnak át nem nélküli zavaros identitású egyénekké, magzatok millióit pusztítják el a saját anyjuk kérésére… :-[

Most még ők is figyelnek, de majd elkényelmesednek, ahogy előttük minden zsarnok is elkényelmesedett a bukás előtt. Előbb-utóbb a multik vezetői és a pénzmogulok is hátradőlnek, elvégre azért csinálták ezt az egészet, hogy valamikor ízlelgessék a gyümölcsiet. Amikor szemük lecsukódik egy pillanatra, nekünk akkor kell felébredni! Addig csak szövögetni, tervezgetni és ébernek lenni, ahogy a Charlton Heston féle “A majmok bolygójában” is mondta Cézár az égő városban. Még nem mi vagyunk az erősek, még el tudnak nyomni minket, de az igazi férfi a jég hátán is megél, Atlasz módjára tartja vállán a Földet! Amikor elgyengülnek ellenségeink, mert elpuhulnak jómódjukban, akkor jön el a valódi egyenlőség és igazságosság kora, mert akkor jövünk mi, akik az igazságban és a valódi jogban hiszünk! A szélsőséges liberális propagandából sem most, sem akkor nem kérünk!

Persze az előző bekezdésemet jórészt szellemi szinten értem, de ha elborul a világ a migrációval és a polgárháborús állapotokkal, akkor könnyen lehet, hogy le kell porolnunk a fegyvereket is. Ne legyen igazam!

tomgal
Olvasó
tomgal

A járvánnyal kapcsolatban teljesen azonos nézeteket vallok. Az biztos, hogy a vírus “ emberalkotta” ( a matematikai esély , kb a zeroval egyenlö arra, hogy az ilyen vírusokkal kisérletezö laboratóriumtól 30 km-re magától mutálódjon egy ilyen szar). Az más kérdés , hogy hanyagság, vagy tudatos akció következménye az elterjedése. Az biztos viszont, hogy többeknek kapóra jött.
Nevelt nagylányom növérként dolgozik, ö benne van a sürüjében, nem influenza ! ( el is kapta, annyira nem volt leányálom, pedig még huszonéves, ráadásul a könnyedén legyürök között is meglepöen sok az utóhatás , ér és idegrendszeri problémák, véralvadás, vesemüködés, szédülés, álmatlanság, kimerültség )

Adam Bogomolov
Újságíró

Mivel a mostani világjárványt okozó vírus ugyanabba a családba tartozik, mint a SARS, vagy a MERS. Egyik se piskóta! :-[
Remélem, hogy a családodban már mindenki rendben van és nincs további beteg!

tomgal
Olvasó
tomgal

Köszi, bátyám (55 évesen, erős 2 hetes lázas betegséget lenyomva), anyósom-élettársam anyukája (ő közelében volt , hogy nem éli túl 74 évesen), nevelt lányomnak szintén két hét volt (nagyon nem mindegy a dózis, mennyi vírus jut be a szervezetbe) és kisebbik lányom most két hete (neki pár nap volt és könnyen átesett, de szédülés még van utóhatásként ).

A tesóm úgy kapta el, hogy egy légtérben dolgoznak egyszerre sokan és nem tudnak maszkot használni, mert fontos, hogy érthetően beszéljenek. A gárda 75%-án átment (egyikük belehalt-úgy tudom 60 körül volt).
Nevelt lányomnál adott, kórház, nővér.
Anyósom kis faluban nem lett volna nagyon kitéve, ha nem pont egy társasházban lakik (2 lakás van egy házban ,alul,felül közös lépcsőház, kapu.) Az alattuk lakó család női tagja a szomszédos nagyobb város kórházának laborjában dolgozik. Persze, hogy hazahozta…

Lányom meg oviban dolgozik tanulmányai mellett, ott az egyik ott dolgozó hozta be , de ő 23 évesen, makkegészségesen szerencsére elég könnyen megúszta.

Szóval nálunk azért volt kiért aggódni, de még egyszer köszönöm szépen.

Adam Bogomolov
Újságíró

Húha, ezt elég durva csak olvasni is! Örülök, hogy azért talán már túl vagytok a nehezén!

common man
Olvasó
common man

Viccet félretéve ,sokat gondolkodtam ha tényleg van jobban járnék ha elkapnám aztán kigyógyulnék.A nevelt lányodnak van pasija?

tomgal
Olvasó
tomgal

Ő januárban kapta el :) Már nem fertőz és igen, végre most decemberben összejött valakivel, aki tolerálja a nővér beosztást…

tomgal
Olvasó
tomgal

Egyébként nem biztos, hogy jól járnál, mert elég sokszor van utóhatás, még könnyű lefolyás esetén is.

https://www.webbeteg.hu/cikkek/fertozo_betegseg/26175/onallo-szindroma-lehet-a-post-covid-betegseg

common man
Olvasó
common man

Ma hallottam a rádióban -utána még nem néztem-Ausztriában hosszútávon vizsgáltak volt betegeket és kimondottan jól vannak immunisak ellenanyag még mindig meg ilyenek pedig már több mint fél év eltelt azóta.Mondjuk én nem kapok el semmit.

Horvath Anton
Olvasó

Annyit sikerült konkrétan megállapítaniuk, hogy még nyolc hónap után is kimutatható volt valamennyi antitest a fertőzésen átesett betegeknél, így a kialakult védelem valószínűleg tovább tart az eddigi elképzelésekhez képest. Ennek jelentősége leginkább az oltások esetén van, mivel egyenlőre fogalmuk sincsen mennyi ideig nyújthatnak védelmet. Ami a lefolyást illeti nyilván sok tünetmentes lefolyás is volt már, de kínlódtak már élsportolók is az utóhatásokkal több hónapon keresztül.

common man
Olvasó
common man

Kösz.Ezt a magyar vagy az osztrák hírekből tudod?

Horvath Anton
Olvasó
tomgal
Olvasó
tomgal
common man
Olvasó
common man

A magyarban nem vagyok előfizető így az eredetit olvastam fordítóval.Nem akarok cinikusnak tűnni de olyan “jó kis indok,hogy végre leszázalékoljanak” érzésem van.Fáradtság,kellemetlen érzés megterhelés után,kognitív működési zavarok(na az mit takar?)Aztán:visszaesés következett be fizikai -szellemi tevékenység aktivitás stressz hatására…Mindegy csak dolgozni ne kelljen…?Na most van pár(millió) munkahely ahol kovid nélkül sokkal súlyosabb dolgok maradnak hátra.Amit sajnos,szerintem alapos indokom van rá,nem hiszek az az ,hogy az állítólag súlyos esetek tényleg -nem a súlyosságát vonom kétségbe-tiszta kovid megbetegedések voltak.

tomgal
Olvasó
tomgal

Itt nem is az a lényeg, hogy vannak akik ezt kihasználják esetleg, hogy betegállományban részesülhessenek, hanem , hogy életminöséget rontó tünetek hosszú hónapokig lehetnek. A legdurvább esetekben szívizom, vesekárosodás és sajnos fiataloknál (50 év alattiaknál esetünkben) a véralvadási problémák miatt megnövekedtek a stroke, agyvérzéses esetek.

Egy cikk a sok közül, ami foglalkozik ezzel:

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200423/a-koronavirus-varatlan-stroke-ot-okozhat-fiatal-betegeknel-427858

common man
Olvasó
common man

Még szép ,hogy sztrókot okozhat hülye amerikai menedzsereknél akik a méghülyébb amerikai médiából táplálkoznak.Az ebola rák édsz már lassan együtt nem olyan súlyosak mint ez a- nem a betegség hanem-a hisztéria.

common man
Olvasó
common man

Egyébként nem biztos, hogy jól járnál, mert elég sokszor van utóhatás, még könnyű lefolyás esetén is.

Na jó de lenne aki ápoljon.

tomgal
Olvasó
tomgal

Ez igaz :)

Hunn
Újságíró

Én pont, hogy a tervezettséget látom a jelenlegi folyamatokban, Adam Bogomolov. A járvánnyal kapcsolatosan nem tudok semmit, hiszen minden információm a médiából származik. De ahogy a média előadta a helyzetet, volt közben egy olyan logikai bakugrás, ami után nem tudok hinni benne… Pontosan a BLM-tüntetések voltak azok, ami után nekem mondhat bárki bármit…

A Covid-helyzettel kapcsolatosan amúgy sem a járvány léte vagy nem léte a fontos, hanem azok az intézkedések, amiket a járványra hivatkozva bevezettek… Most abba bele se menjünk, hogy a rendelkezésre álló információk alapján (vagyis amit a médiából tudunk) ezekben is van nem egy logikai hiba… Hanem hogy károsabbak, mint bármilyen járvány…

Ami a migránsokat illeti, természetesen európai szintű polgárháború lesz velük vagy az utódaikkal… Arra nem gondoltál még, hogy direkt ezért hozzák őket? Ha én látom, hogy a betelepítésük elkerülhetetlenül fegyveres konfliktusokhoz fog vezetni, akkor vajon az őket betelepítők ezt nem látják? Ugyan már…

Adam Bogomolov
Újságíró

Akkor végül is egyetértünk, csak más irányból megközelítve a jószágot! Biztosan a tetejére ültek a járványnak és irányítják azt kedvük szerint a “tudjukkik”. Amikor csökkent volna a fertőzöttek száma és elkezdtünk volna kijönni belőle, akkor hirtelen kijött egy új mutáns verzió, aztán még egy, még egy… Amikor már oltás volt ellene, akkor meg az derült ki, hogy ja, csak alig több mint fél évig ad védettséget… Hagyjuk már! Hiszen az egész CoViD-19 genomot szekvenálták már! Minden adat ott hever előttük. Eddig azt hazudozták, hogy elég konzervatív a genomja, lehet ellene oltást csinálni, most meg mégis kiderül, hogy olyan, mint az influenza. Mit hazudtak még a betegségről? Mi derült ki a szekvenálás során? Szeretném megnézni a géntérképet! Belenyúlt-e valaki CRISP módszerrel, vagy máshogy? Ott etetnek minket a marhaságaikkal, ahol tudnak! Teljes egészében kifordítják a társadalmat önmagából, mert a kovid lehetővé teszi nekik a szélsőséges kapitalista-imperializmust (imperium alatt itt nem országot, hanem cégeket, bankokat értek). Innen nézve szerintem mindegy, hogy mesterséges kreálmány-e, vagy véletlenül alakult ki a járvány attól a szájba-tekert denevérpörkölttől…

Az intézkedések csak látszat dolgok, az egész világon érződik, hogy fogalmunk sincs, mit csináljunk. Olyan kicsit a helyzet, mint mikor a kurszki csatában a németeket a megindulásuk előtt egy-két órával a szovjetek jól megágyúzták. Mert már tudtak a támadásról. Akkor tették fel a németek a kérdést: most mi legyen? Nem volt jó megoldás, mert alig volt információjuk az ellenségről. Most ugyanez van. Nem tudjuk, mi legyen, mert semmit se tudunk. És mi is a vesztes oldalon állunk, az ellenség (nem is kicsit hasonlít Sztálinra) meg röhög a markában.

De arról soha nem beszél senki, hogy miért nem tudunk semmit! Mi az oka ennek? A köznép nyilván szándékosan van félrevezetve, ezzel újat nem mondok. Ami az érdekesebb, hogy a tudomány miért nem ad közre hiteles infókat? Ha megnézed a legnagyobb tudományos megosztókon (pl. PubMed), akkor ott a cikkekben nagyon sok van, ahol csak 10-15 fős csoportokat vizsgálgatnak. Kérdem én egyszerű laikus, hogy ha ennyi sok beteg van a bolygón, akkor miért csak ilyen kis esetszámokkal operálnak? Mert így könnyebb a statisztikákat kiforgatni? ? ?

***

A polgárháború talán már el is kezdődött Nyugaton. A legnagyobb baj az, hogy a rendcsinálást már csak kemény kézzel és eszközökkel lehetne elvégezni, de hát arra senki se vállalkozik, mert akkor egyszerre komenista, és/vagy náczi jelzőt aggatnának rá, hogy félresöpörjék az útból és még több migráncs érkezzen be.

Ezért is írtam, hogy most nekünk is kell egy terv, kell egy eszme, amit követünk a vészterhes időkben. Kell egy kapaszkodó, amiről tudjuk, hogy az a jó és nem engedjük el még akkor se, ha egyszerre tíz zombi-feminista-migráns rágja karunkról a húst!

A blm-re is reagálnék: az külön megérne egy misét, hogy kik és miért alapították meg a mozgalmat, de senki ne próbálja bemesélni, hogy nincs köze a járványhelyzethez! :D
A járványügyi bezártság alól is felmentést ad, ha másik rasszhoz, vagy nemhez tartozol? Ez azért elgondolkodtató, nem?

Hunn
Újságíró

Én a BLM-mel kapcsolatban csak annyit mondanék, Adam Bogomolov, hogy ha az a bal-liberális média, amelyik teli tüdőből nyomatja, hogy a néger életek számítanak, nem veri félre a harangot, hogy a BLM- tüntetések miatt a feketék körében fog a legjobban elterjedni a vírus, és emiatt fekete életek tömegei vannak életveszélyben… akkor azt azért nem teszi, mert pontosan tudja, hogy azoknak valójában nem kell ettől félniük… És ha nekik nem kell, akkor nekem se. És innentől mondhatnak nekem a járványveszélyről, meg a szükséges szigorú intézkedésekről akármit. Ez az a logikai hibájuk, ahol engem elvesztettek a Covid kapcsán.

Adam Bogomolov
Újságíró

Vagy csak azért mondják, mert bár kürtölik, hogy nekik számítanak a fekete életek, de valójában le se tojják őket, hasznos hülyéknek tartják a bandát.

Ha nincs igazam, hanem az van, amit te is mondasz Hunn, akkor sokkal-sokkal nagyobb a vész, mint gondoltam!

Hunn
Újságíró

Én azt mondom, Adam Bogomolov, hogy természetesen hasznos hülyéknek tartják őket, de ha tényleg félni kellett volna a járvány terjedésétől a BLM tüntetések kapcsán, akkor erről szólt volna a sajtó, és nem arról, hogy milyen igazuk van a tüntetőknek… Mert a korona nem néz bőrszínt, azzal a fehér bal-liberális újságírók is sokkal nagyobb veszélybe kerülnek, ha a járvány még jobban és tömegesebben elterjed országszerte a tüntetések miatt… Mert a megfertőzött tüntető hazamegy, megfertőzi a szomszédot, a szomszéd megfertőzi az újságíró szomszédját a szupermarketben, aki hazamegy és megfertőz mindenkit a házban, ahol lakik, beleértve az újságírót is, és így tovább, tömeges méretekben, országszerte… Szóval sajnos ez nem jelenti azt a logikai kiutat a helyzet értelmezésében, hogy beáldozták volna őket politikai célból…

Adam Bogomolov
Újságíró

Még fogunk meglepődni, de sajnos a rossz értelemben… :-[

tomgal
Olvasó
tomgal

És ugyan a médiából van, de névvel, lakóhellyel ellátva, magyarul ellenörizhetö, ha valaki akarja , egyértelmü, hogy a Covid igencsak kiszámíthatatlan, kit visz el, kit hagy meg.

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/szempont/anyjat-apjat-elvesztette-egy-hat-eves-kislany-koronavirusban-szilard-tobb-segitseget-varna-az-allamtol/

hunbagira
Újságíró

Adam
1. Pontosan tudod mint biológus, hogy nálatok lehet legkönnyebben trükközni a statisztikákkal. Eleve a betegségekre sincs egységes meghatározás még a “tutijóunijóban” sem. (Nem véletlenül)
1. B Pontosan tudod, hogy a lezárások elsődlegesen sem az emberek védelme miatt vannak. Hanem a világon mindenhol alulfinanszirozott egészsegügy rendszer összeomlása ellen.
2. Én is úgy látom- illetve klaus “schwab” nem is nagyon titkolja, -hogy a nyugati világ zsidó és elzsidosodott “elitje” tényleg ennek kapcsán akarja bevezetni a totális uralmukat, az nwo-t.

Adam Bogomolov
Újságíró

Már többször is elhangzott a fősodratú médiában a “világkormány” kifejezés. Azt hiszem, hogy ez önmagáért beszél…

A lezárásos részt (1B) kiegészíteném még azzal, hogy az emberek nagy része máris regisztrálva van (ki volt karanténban, ki volt beteg, ki áll megfigyelés alatt, stb…), adatbázis építésnek se utolsó, hiszen látják, hogy mennyire tűrik a népek a korlátozásokat. Ebből tudják, hogy meddig lehet elmenni anélkül, hogy lázadás fenyegetné őket… :-[

common man
Olvasó
common man
common man
Olvasó
common man

Semmi gond ne parázzon senki…Én már elképzeltem a govidfelismerő robotokat akik az oszlop tetejéről felismerik és lelövik a renitenseket…(persze ez csak filmterv)

Adam Bogomolov
Újságíró

Ha ezek a robotok ilyen jól nyomják, akkor be lehet őket programozni majd a boszorgányok ellen is? Az előző cikkben pont egy olyanról volt szó! :D

common man
Olvasó
common man

Programozni?? Régimódi gondolkodás. Majd ők eldöntik ,hogy mit csinálnak.A humánabb beállítottságú(kimenő modellek,már tervben van a cseréjük)robotok csak a vakcinát lövik beléd egy százas szögszerű izével a modernek szétlövik a fejed.Én azok közé fogok tartozni akiket tudományos kutatás céljából egy szigetre szállítanak csinosabb boszorkányokkal egyetemben.Utolsó évtizedeimben ott fogok sínylődni.Férfi nő arány 1:4, elavult természetes táplálékok,pezsgő kaviár,míg a kintiek egészséges vitamindús fűrészporokat ehetnek…

Adam Bogomolov
Újságíró

Ha kicsivel előbb leírod ezeket és Cameronék meglátják, ki tudja, talán más (jobb) lett volna a Terminator széria sorsa és minősége is! :-]

common man
Olvasó
common man

Kössz! A Meskével együtt te is a jó dicsérő pedagógusok közé tartozol…

György Károly Tóth
Olvasó

“Átlagos magyar nem látott még migránst élőben, nem ismer koronavírusban meghalt 65 év alatti korábban egészséges embert, nem ismer megerőszakolt/bántalmazott nőt, még is komolyan fél a migránsoktól, a vírustól, a családon belüli erőszaktól. Kérdezek néha ismerősöket, senki nem tud ilyenekre személyesen is ismert példát mondani, de az is látszik rajtuk, hogy csak egy bajkeverőnek tartanak. Ezek evidenciák, bemondta a híradó, megírta az újság, sem magának, sem nekem nem hisz.”
Ez igaz, és azért azt is lássuk világosan, hogy az átlagember AZÉRT nem lát migránst, covid-halottat, vagy megerőszakolt nőt, de hozzáteszem, nem ismer személyesen , névről hajléktalant, nem mentett életet, nem fogott el bűnözőt vagy hárított el támadást, adott vért, végzett önkéntes karitatív munkát, adott enni éhezőnek, dolgozott árvízen, oltott égő erdőt vagy akárcsak a saját faluja városrész közterületén nem szedett össze egy zsák szemetet se, mert él a kis véleménybuborékjában, “nem akar bajba keveredni”, túl azon, hogy eljár dolgozni, esetleg a gyereke iskolájába, meg a szűk baráti körével néha találkozik, sajnos, az átlagember a legcsekélyebb közösségi felelősséget nem érzi, atomizált, és “ez nem az ő dolga”. AZÉRT nem találkozik semmivel, mert nem akar, mert elfordítja a fejét. A Kádár-rendszer belenevelte az emberekbe a kényszerű passzivitást, azt a gondolkodásmódot, hogy ne üsse az orrát “a mások dolgába”, főleg ne akarjon beleszólni közügyekbe, ne érezzen felelősséget másokért, a közösségért, a településéért, és az, hogy a “minden magyar felelős minden magyarért” kb. csak egy melldöngető, gyanúsan nacionalista szagú szólam. Ülj szépen, fal mellett menj, láncot ne csörgesd, szavad ne emeld, tűrj békével birka módjára, mindent és bármit, és tanuld meg szépen, hogy úgyis hiába, úgyse tudsz elérni semmit, úgyse lesz igazad, és tehetetlen vagy, csak hatalmasék kegyétől függsz. Ezzel szoros összefüggésben áll a pesszimista alapálláspontú un. panaszkultúra, azaz, hogy mindig, mindenkinek kötelező, hogy sírjon a szája, hogy sose jó semmi, és neki milyen szar, mert ha valakiről kiderül, hogy boldog, és kutya baja, és jól megy neki, az gyanús. Az kilóg a sorból! Az pedig megengedhetetlen.
A kádárista kor 30 éve még mindig itt élő “gondolkodásmódjának” legvelősebb összefoglalója talán a kor egyik slágere, a Koráll száma, a kölykök a hátsó udvarból. “Ez egy szolíd rendes ház, itt különbözni nem szokás sosem volt másoktól”.
Madách azt írta rá: falanszter. Én azt mondom rá: így élni felesleges.

hunbagira
Újságíró

Ez melyik bank számlaszáma? Mert befizetnék rá az adott fiókban.

Admin
Admin

K&H. Köszönet a támogatásért!

hunbagira
Újságíró

Nincs mit, embernek ne csak a szája járjon.

tomgal
Olvasó
tomgal

Most őszintén , különösebben nem szoktam foglalkozni a dislike-okkal ( pedig nálam is előfordult, hogy tényeket, statisztikát dislike-olt valaki ), ki az, aki nem ért egyet ilyesmivel, hogy valaki megköszöni a támogatást ?! Már bocsánat , de a pofám leszakad. Amint teljes fizut kapok én is fogok küldeni, lehet dislike-olni… ( gondolom a számlaszám nem csak ideiglenes jellegű).

Admin
Admin

Természetesen nem ideiglenes jellegű. – Neked is köszönjük a támogatást!
Sajnos mindig is akadtak trollok, akik mindent diszlájkolnak, amit érnek. :)

hunbagira
Újságíró

Talán jobban kellene takarítanod, főni. Pl anna 32 reget és lájkolóit. ;)
Csakszikánk különösen alja húzása volt ez. Ezért háborúbab azonnali agyonlövetés jár, ha másik hds egyenruháját használod, még a hágai jog szerint is.

Horvath Anton
Olvasó

Zárszónak még esetleg egy klasszikus odaférhetett volna: “gondolj apádra, mikor rákerülsz a lapátra”.

Toplak Zoltán
Újságíró

Gratulálok Alter! 1000% – ot háztál ki az alapszövegből. Persze ez a szint nekem így sem lett vonzóbb. A veréb ne akarjon repülni a sasokkal. :-)
Osztottam a cikket a média listánkon. Az IKEA dolgot is anno vsz. így szúrta ki az Index.

Alter Ego
Szerkesztő

Köszönöm! De azért ne szerénykedj, Zoltán, hiszen nyilvánvalóan neked is jelentős munkád van ebben a kampányszövegben. És semmiképp se feledkezzünk meg Szujó Flóriánról sem, akinek szintén fontos korábbi munkáit és szakértelmét is magában foglalja ez a dokumentum.

alszentpeter
Olvasó
alszentpeter

.

xLuckless
Olvasó
xLuckless

Sziasztok! Első kommentem, pedig már több mint egy éve olvaslak benneteket. Nagyon jók a cikkek, de a hozzászólások talán még jobbak! Titeket olvasva már korábban összeállt a kép, hogy a fiammal többet/másképp kell foglalkoznom, hiszen a jelen cikk az összefoglalása annak amiről már több más cikkben is olvashattam. Ide kapcsolódóan van egy történetem az iskola és a fiúk kapcsolatáról:
Fiam 8 éves lehetett, mikor a szülői értekezleten a tanárnéni kifakadt, hogy kéri a szülőket, hogy tegyenek valamit a fiúkkal, mert nagyon rosszak, húzogatják a lányok haját, belebeszélnek az órán, és szaladgálnak a folyosón. Ez így nem mehet tovább! Példát vehetnének a lányokról akik milyen rendesek, figyelmesek.
Nekem eléggé összeugrott a gyomrom erre férfiként, de magamnak se tudtam igazán jó megfogalmazni, hogy mi is a baj ezzel. Csak éreztem hogy ez nagyon nem jó így. Végül nem szóltam semmit.
Mindenképp szükség van a plakátolásra is, de mivel ez csak kevés embert ér el, minden más eszközre, hogy legalább az érzéseinket, véleményeinket szabatosan meg tudjuk fogalmazni. Ebben nekem nagy segítségemre van/volt a FH.

schwarzwald
Olvasó
schwarzwald

Borzalom, hogy az oktatás, igy alap szinteken is hová zuhant pár évtized alatt.

Kalman
Újságíró

Ezekre a problémákra – már ami egyáltalán probléma ebből – csakis a patriarkátus bevezetése jelent megoldást. Az ember a saját életével is csodát művelhet, ha bevezeti. És ha egyszer végre sikerül a nemzet szintjén is bevezetni – Hunn harcostárs útmutatásai szerint – akkor újra erősek leszünk, Álmos és Árpád büszkén fognak letekinteni reánk!

Patriarkátus nélkül viszont az egész üres picsogás marad, pláne az ilyen, hogy: “a fiúkkal-férfiakkal kapcsolatos káros sztereotípiák felszámolása érdekében kell síkraszállniuk a férfiaknak”. Ez olyan, mintha a feminista irodalom tükörképét olvasnánk. Éppen annyira értelmetlen, csak éppen látszólag fiúpárti.

BlackPill
Olvasó
BlackPill

Az.

hunbagira
Újságíró

Csaxi, tudtommal te még mindig ki vagy tiltva…

hunbagira
Újságíró

Igen, Kalman a célnak annak kell lennie. Viszont, csak lépcsőzetesen lehet haladni.

Hunn
Újságíró

Én azt tartom a legfontosabbnak, Kalman, hogy a dolog kurvára ne arról szóljon már, hogy a feministáktól kérvényezzük a mozgalmuk túlkapásainak lenyesegetését, hogy ezáltal végre valóban megvalósulhasson az általuk az első pár hullámban eredetileg meghirdetett nemi egyenlőség programja, merthogy az milyen baszott jó lesz majd nekünk is, hiszen megígérték… Hanem hogy harcoljunk ki magunknak egy olyan világot, amilyenben MI élni akarunk felnőtt férfiként, és amit a fiainkra úgy tudunk nyugodtan örökül hagyni, hogy ne köpjék le a sírunkat…

Toplak Zoltán
Újságíró

Lehetőség véleményt kifejteni, vitázni a nőkkel, feminizmussal. Cikkeket vár a she.hu férfiaktól 3200-3600 karakter terjedelemben.
https://www.facebook.com/sheponthu/photos/a.211785869240677/1193756181043636/

hunbagira
Újságíró

Ennyire unják már magukat és/vagy ennyire nincs olvasó?:)))

Marcell
Olvasó
Marcell

Mennyit fizetnek? :)

hunbagira
Újságíró

Én írok nekik fizetség nélkül is olyat :D kíváncsi vagyok lehozzák majd..:))
De egy-két férfihang cikket átlinkelünk kezdetnek..:P

Hunn
Újságíró

Őszintén szólva én már semmi értelmét nem látom a feminista nőkkel való kommunikációnak… Ahogy privátban sincs semmi értelme egy feminista alapú párkapcsolatnak, csakis a nő meghódításának, ugyanúgy társadalmi szinten sincs értelme a feminista nőkkel való kiegyezésnek…

Nincs értelme megpróbálni közös nevezőre jutni a feminista nőkkel! Mert az csak feminista alapon lehetséges! Csakis a feminizmus eddigi “eredményeinek” elfogadásával, az úgynevezett “nemi egyenlőség” alapján. Ez számukra a kiindulópont, ebből nem fognak engedni… Már ha megkérdezzük őket.

De hát miért kérdeznénk meg őket? Minket megkérdezett valaha is valaki arról, hogy feminizmusban kívánjuk-e leélni az egész életünket? Csakis a feminizmus minden “eredményének” és az összes következményének a teljes, totális elutasításával, az új patriarchátus felállításával tudjuk helyreállítani a normális, élhető világot!

Ezt pedig a mai modern, feminista nők sosem fogják maguktól elfogadni! Ehhez, uraim, HÓDÍTANI kell! Ehhez bátran el kell vetni az úgynevezett “nemi egyenlőségről” mesterségesen kialakított társadalmi ál-konszenzust! Az az egyetlen kérdés, hogy mi férfiak készen állunk-e erre? Mert tévedés ne essék: a nőkkel ezt nem fogjuk tudni megbeszélni, nem fogunk velük konszenzusra jutni…

Leigázni a nőket? Rákényszeríteni az akaratunkat az ellenséges világra? Létrehozni egy olyan életet, amilyet valóban élni szeretnénk? Benne vagytok? Mert én már régóta igen. Csak azt nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel?

Horvath Anton
Olvasó

Hát az hogy minden nő kurva az nem igényel 3200 karaktert. A RedPill dolgokról meg a hipergámiáról felesleges lenne írni nekik, egyébként is tud róla lassan akaratlanul is mindegyik, de a tényeket úgysem hajlandóak elfogadni. A saját, tömegesen jelentkező problémáiknak egyébként a magyarázata vagy sok esetben megoldása is lehet, de nekik kell az álomvilág. Ahhoz meg bőven elég nekik a Facebook/Instagram és a saját cikkeik, lényeg hogy a valósággal minél kevesebbet keljen szembenézniük.

hunbagira
Újságíró

Azért ennyire ne legyél sarkos. Szerintem csak olyan 60-70%ukra jellemző a fent leírtak..:)))
Amúgy meg találkoztál olyan gyerekkel/háziállattal amelyik szereti, ha emlékeztetik bűneire/hibáira..:)))
Tulajdonképpen ez a felnőtt, fehér, férfi erény, hogy mi képesek vagyunk erre. Amit bőven ki is használnak..

georg1945
Olvasó
georg1945

Na, ez egy iszlám országban nem fordulhat elő.
Ott aztán a férfié a jog, a nők kiskorúaknak számítanak.
Be kellene vezetni a sariát itt is ?
Talán mégsem véletlenül lett olyan a saria, az iszlám jog, amilyen. Talán élő tapasztalatok alapján ?

georg1945
Olvasó
georg1945

A férfi nemi ösztönének köszönhető az, hogy mindenben babusgatja a nőt. Mindent ráhagy, csakhogy engedélyezze a férfinak vele a nemi közösülést. Ez évszázadok alatt fejlődött idáig, ameddig fejlődött. És, ha nem állítjuk meg ezt a “fejlődést”, akkor teljesen felborul a nemek közötti, még valamelyest elfogatható viszony.
Szomorú látni ennek a kékharisnyáknak a nyomulását az élet könnyebb területein, ahonnan már-már teljesen kiszorított a férfi. Ezzel párhuzamosan a férfi egyenessége, becsülete, öntudata ezek ellentétébe csap át. Gerinctelen, kétszínű, alattomos, haszonleső férfiak “nevelődnek” ki a nők karmai alatt, mert tőlük függ az egész életük. Életünk.
Ne feledjük: az angyalok hímneműek a vallásban is, míg a nők ott is a rosszat, a gonoszt, a megvezetőt jelentik.
A nők a szexet úgy szeretik igazából. hogy előjáték és utójáték, míg a férfiak úgy szeretik a szexet, hogy SE előjáték, SE utójáték.

georg1945
Olvasó
georg1945

Sajnos, sok férfi olyan sokat csalódott a nőkben, hogy végleg feladja a nővel való együttélést és valóságos nőgyűlölő lesz belőle. A férfi neménél fogva egy ÖRÖK MAGÁNYOS, hacsak nem szolgai lélekkel van felruházva, mert vannak ilyenek is.
Két férfi meg nem tud együtt élni egy életen át, mert valamelyik lesz az úr, másik meg a szolga, ám a szolgának is eljön az ideje, amikor ki akar törni a sorsából és ilyenkor inkább a magányt választja.
A férfi életének legfőbb teendője a párzás. Persze egy nővel. Ám ez nem adódik meg csak olyan simán. Harcolnia kell, hogy a nő csak az övé legyen abban a pillanatban, aztán meg……..
A nő igényli, hogy legyen egy férfija, aki védelmezi, eltartja, sőt szórakoztatja, amit egy életen át azért a férfi visszautasít, legalább is magában.
Két teljesen különböző ember.
Sok régi házasság bizony csak kényszerből volt olyan, hogy holtomiglan-holtodiglan, meg a vagyon megtartása. Rengeteg szerencsétlenül szomorú házasságról tudunk a történelemből. A szűkebb történelemből is. A családok történelméből.
A modern korban, lehetőségként ott van a válás, de egyetlen válásból sem tud sem a nő, sem a férfi újra tökéletesen felállni, olyannyira megviseli mindkettőjüket úgy anyagilag, mint lelkileg is.
A nők egyre ledérebbek, keresik a megvalósulásukat, kiteljesedésüket, egyre gyerekesebbek.
A férfiak meg csak nyelnek, nyelnek, nyelnek, amíg végleg el nem szakad a cérna, be nem telik a pohár.
Ó, milyen sok szerencsétlen, boldogtalan ember van a világban.
Minél butább egy ember, annál boldogabb nemre való tekintet nélkül, amin még a gazdagság sem segíthet.
Jobb volt, amíg voltak örömházak (kuplerájok), ahol a férfi megkapta azt, amit a házasságában nem kapott meg.

Hunn
Újságíró

No comment…

“Legalább egy tucatnyian látták, hogy egy fiatal nő és egy idős férfi dulakodik a Corvin-negyednél, de mindenki elsétált. Nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett az a 77 éves férfi, akit csütörtökön délután kirabolt egy 33 éves nő Budapesten, a IX. kerületben. ”

https://telex.hu/belfold/2021/04/16/rablas-budapest-corvin-negyed-villamosmegallo

tcrex
Olvasó
tcrex

Amíg kb hétszeres a libidó különbség ff és nő között és a nők kapnak annyi fizetést, hogy a hibernált kis életüket éljék…addig mozgalmárkodhatunk amennyit akarunk..a férfi nem több jogot akar hanem több szexet…a demográfia és kb a legtöbb adat pedig azt mutatja, hogy a férfi ebben a céljában szívóágra került…mert pénzt adtunk a nőknek…a női viagra a biztonságos jómód iránti vágy…vagy a pénzt vesszük el a nőktől vagy elkezdjük ‘megjavítani’ őket úgy, hogy 6 nőből ne csak 1nek legyen hüvelyi orgazmusa…:)))

common man
Olvasó
common man

Amíg kb hétszeres a libidó különbség ff és nő között

Ez mit jelent a gyakorlatban? (meg hát,hogyan,honnan?)

Horvath Anton
Olvasó

Van ott libidó, de csak egy bizonyos vagyoni helyzet felett, aminek 20 éve még csak házasság esetén volt jelentősége, ma már egy szeretői státuszhoz is alapelvárás. Természetesen ebből kifolyólag gyakorlatilag a mai nőkkel ismerkedni sem lehet átlagos férfiként, márpedig azután szokás adott esetben családot alapítani ugyebár, szóval a demográfiai adatokról csak ennyit. Másrészről az utóbbi tíz évben született gyerekek hány százaléka él teljes családban, 20% megvan azért? Most írták hogy a járvány következtében több mint 600 gyerek maradt árván. Ezek a fiúgyermekek sem a rogántóni anyagi helyzetével indulnak neki az életnek.

tcrex
Olvasó
tcrex

A 7es szám népi motívum mint a hét törpe vagy a hétfejű sárkány…nyilván egy sejtés amit ha nagyon akarunk…megtaláljuk valamelyik sdi 2 elemző tanulmányban

csakafoci
Olvasó
csakafoci

Johnny deep kálváriája sokunknak ismerős a saját életéből. Előkerült egy videó ami részben azt bizonyítja, hogy az asszonyka hazudik. Ennek ellenére nem várható, hogy Deep javára fordul a történet: https://hu.ign.com/johnny-depp/66663/news/ismet-szarnyra-kapott-justiceforjohnnydepp-mikozben-johnny-depp-uj-videos-bizonyitekot-nyujtott-be-a