Toplak Zoltán
15 megosztás

Kapcsolati erőszak férfi nézőpontból 4 – 5 rész.

Jelen írás dr Warren Farrell: Miért nem értik a nők, amit a férfiak nem mondanak ki, avagy ki védi meg a férfiakat? c. könyve alapján íródott. (Kossuth, 2012) Az adatok amerikaiak, de elgondolkodtatók hazánkra vetítve is, hiszen azonos kultúrkörhöz tartozunk. Korábbi részei a cikksorozatnak itt, itt és itt olvasható.

Nem a nők sérülnek meg többször?

Noha a nők gyakrabban használnak fegyvert illetve okoznak komolyabb sérüléseket a férfiaknak, a megkérdezett férfiak 1,9 % – a ill. a nők 2,3 % -a mondta, hogy orvoshoz fordult a partnere okozta sérülés miatt.

Nos, a férfiak ritkábban járnak orvoshoz, ezért az okozott sérülések nagyságát ebben mérni félrevezető. A nők kétszer gyakrabban fordulnak orvoshoz a sérüléseik miatt, míg a férfiak csak sokkal súlyosabb sérülések miatt mennek el. Ráadásul ilyenkor is sportbalesetre hivatkoznak. Az orvosok pedig elhiszik ezt – miért is ne, a férfiak durván sportolnak.

maxresdefault.jpg

Nos, az orvosokat nem képezték ki rá, hogy keresztkérdéseket tegyenek fel a “sportbaleseteket” illetően. A nőknek fel szoktak már tenni ilyen kérdéseket – velük kapcsolatban ki vannak okosítva. Ez a feminista nyomás hatása – a férfiak hallgatása nem teremtett ilyen nyomást.

A tudat, hogy a férfiak erősebbek, adja meg az engedélyt a nőknek, hogy erősebben üssenek, vagy fegyvert használjanak. Ez a gyerekekre is igaz. A fiúk kétszer gyakrabban sérülnek meg a lányokhoz hasonlítva, ha anyjuk megüti őket.

Ne feledjük el, hogy az “én sérülésem nagyobb, mint a tiéd” hozzáállás megakadályozza a valódi kommunikációt. Ha tudni akarjuk, hogy ki mennyire sérült meg, akkor specifikus kérdéseket kell feltennünk: “Felszakadt a bőre? Befeketedett a szeme körül? Vérzett? Lettek zúzódásai? Karmolások? Stb.”

De megint csak: a sérülések hasonlítgatása aligha vezet előre!

Nem önvédelemből ütnek a nők?

Nézzük egy mindkét nemet megkérdező kutatás mire jutott:

Ki ütött először a házasságot megelőző egy évben?
Férfiak 13 %
Nők 26 %
Ki ütött először a házasságkötést követő 6 – 18 hónapban?
Férfiak 8 %
Nők 17 %
Ki ütött először a házasságkötést követő 18 – 30 hónapban?
Férfiak 9 %
Nők 16 %

Magyarázat: A százalékok a nemek válaszainak átlagát jelentik. Mindkét nem beszámolt a saját, ill. a partner által kezdeményezett erőszakról. Mindkét nem kb 10%-al becsülte alá a saját kezdeményezte erőszakot a partner beszámolójához képest.

Forrás: K. Daniel O’Leary, Julian Barling, Ileana Arias, Alan Rosenbaum, Jean Malone, Andrea Tyree: “Prevalance and Stability of Phisycal Agression Between Spouses. Longitudinális vizsgálat. 

“Journal of Consulting and Clinical Psychology”, 57. évfolyam, 2. szám, 1989. 263-265 oldal

 

Ma már sok tanulmány igazolja, hogy a nők ütnek gyakrabban először, és követnek el súlyos erőszakot anélkül, hogy a férjük visszaütne.

Nem azt halljuk, hogy ha egy nő megöli a férjét, azt önvédelemből teszi? De igen. Ám amikor dr Coramae Richey Mann ellenőrizte ezt, úgy találta, hogy ez csak az esetek 10 % – ban volt igaz. Egy nő önvédelemre hivatkozik, ha megöli a férjét, de pl. akkor is, ha álmában öli meg, vagy a férje tolószékes volt. Egyszerűen csak megfélemlítésre kell hivatkoznia a bíróságon a feministák által kreált “tanult tehetetlenségi védekezés” alapján. Csak hát a halott férfi nagyon is halott, és nem tud védekezni, hogy mi is történt.

Amikor viszont a férfiak hivatkoznak önvédelemre, ezt még az ügyvédjük sem hiszi el nekik. Pl. Steve Murray ügyvéd egy tévéműsorban szűkölőknek nevezte a férfiakat, akiket erőszak elkövetése miatt védett, hogy azt mondják: “ő ütött először”. Ha egy férfi önvédelemre hivatkozik, akkor úgy tartják, hogy rinyál.

Lehet, hogy a férfiak elleni erőszakról szóló híradásokat cenzúrázták, és ezért nem tudunk róluk?

A cenzúra kettős: közvetett és közvetlen.

Közvetlen cenzúra: Suzanne Steinmetz – t, miután közzétette a “Megvert férfi szindróma” című művét, egyik, a Delaware Egyetemen tartott előadásán bombával fenyegették meg. Otthon felhívta egy nő, hogy valami történni fog a gyerekeivel, ha nem hagy fel kutatásai ismertetésével. Ezenkívül megpróbálták a karrierjét lerombolni. Megkeresték a női tudományok tanszékét és az előléptetése ellen agitáltak ott, ahol alkalmazásban állt.

Richard Gelles, aki Suzanne Steinmetzcel és Murray Strausszal együtt e tanulmányok úttörője volt, elmondta, hogy Straust csak ritkán hívták meg a kapcsolati erőszakról szóló konferenciákra, és ott sem tudta elmondani a mondandóját, mert bekiabálásokkal és füttyel zavarták meg, míg ki nem vezették a teremből. Bár számos tudományos társaság vezető tisztségére jelölték, azóta egyszer sem választották meg.

Közvetett cenzúra: Richard Gelles szerette volna bemutatni a kapcsolati erőszakot feminista és nem feminista szempontból. A választott feminista tudós beleegyezett, de csak míg meg nem tudta, hogy más nézőpontok is fognak szerepelni a könyvben. Ezután közölte, hogy nem bocsátja rendelkezésre az írásait, de azt is elintézi, hogy senki más feminista ne működjön Gellesszel együtt.

Kanadában az University of Aberta egyik tanulmánya arról számolt be, hogy a férfiak 12 % – a válik a felesége áldozatává, és a nők 11 % – a a férjéé, de csak a nőkről szóló adatot közölték. Earl Silverman megszerezte az adatokat évekkel később, de ő sem publikálhatta.

Egy másik kutatás azt tárta fel, hogy a párkapcsolatban élő nők 46 % – a és a férfiak 18 % – a követett el a párja ellen fizikai erőszakot. A férfiak 18 % – át azonnal közzétették, de a nők 46 % – át nem, sőt a Canadian Journal of Sociology hasábjain azt is letagadták, hogy kutatták volna a női elkövetés gyakoriságát.

Valójában az USA alkalmazta ezt a cenzúrát először. 1979 – ben Louis Harris és társai a Kentucky Nőbizottság megbízásából kutatást végeztek a kapcsolati erőszakról. A nőket ért bántalmazás adatai nyilvánosak lettek, míg a férfiakéi nem. R.L McNeely erről így beszél: Ha közzéteszem az adatokat, rögtön megvonják a támogatásomat.

Ezért mennek így a dolgok.

Igazak a következő statisztikák?

Az ilyen és ehhez hasonló főcímek megnehezítik, hogy a valóságról pontos képet kapjunk:

A nők 50 % – a átélte a testi bántalmazás borzalmait.

A világ női egy emberként szólalnak fel a bántalmazás ellen

Igazak ezek az állítások? Igen. Csak a férfiak tapasztalatairól nem szólnak egy szót sem. A százalékok igazak, csak még nagyobb arányban a férfiakra is! De a férfiak nem emelik fel a szavukat, mint a nők, ők a csendes bántalmazottak. Megerősödik az a vélemény, hogy a férfiak az elkövetők és alig hisszük el, hogy ők is lehetnek bántalmazottak.

Nos, akik találkoztak a kapcsolati erőszakot mindkét nemre lebontva elemző kutatásokkal, azt találták, hogy a szociálpolitikát nem kell megváltoztatni – az kedvezzen továbbra is egyoldalúan a nőknek. Feltételezték, hogy a nők, mint csoport, nehezebben lépnek ki a házasságból, ezért kitettebbek az erőszaknak. Figyelmen kívül hagyták azokat az adatokat, melyek szerint a válások 60%-át a nők kezdeményezik, ha gyerekes nőkről van szó, akkor pedig a 65%-át.

És azt az eredményt is figyelmen kívül hagyták, hogy a bántalmazott férfiak szintén nehezen lépnek ki a házasságból, mert tudják, hogy a gyerekeket a nők kapják, és egyrészt szeretnének kapcsolatban maradni velük, (betoldás tőlem) másrészt félnek, hogy a gyerekek is bántalmazást szenvednek majd.

Az erőszak a patriarchátus eredménye? (Egy rövid videó arról, hogy létezik-e még a nyugati típusú demokráciákban – pl. hazánkban – a patriarchátus.)

Tény: Azok a leszbikusok, akik korábban férfiakkal is voltak 35 % – uk tapasztalt agressziót bármely korábbi férfipartnerétől, és 45 % – uk csak a mostani női partnerétől. 

Tény: Amikor leszbikus és heteroszexuális nőknek ugyanazokat a kérdéseket tették fel (a kor, rassz, iskolázottság és a társadalmi státusz egyeztetésével) a heteroszexuális nők 9 % – a állította, hogy partnere, akivel randevúzott megerőszakolta, a leszbikusok 7 % – a mondta ugyanezt partnernőjéről. Statisztikailag a különbség nem releváns.

Az erőszak az erő vagy az erőtlenség eredménye?

A feministák szerint a férfiak azért agresszívak a nőkkel szemben, mert úgy vélik, előjogaik vannak. 

Valójában azonban a nők, ha bántalmaznak olykor az erő, olykor az erőtlenség pozíciójában vannak. Van úgy, hogy mindkettőt egyszerre tapasztalják. Ha férfiak bántalmaznak, sokkal valószínűbb, hogy az erőtlenség pozíciójában vannak. 

A bántalmazás során az erőtlenséget próbálják meg egy pillanatnyi fellángolással ellensúlyozni. Kompenzálnak. 

Farrell magyarázata – a nőkkel kezdi.

Az idős nők négyszer gyakrabban bántalmazzák a férjüket, mint fordítva. Sokszor a férfi az idősebb, és felesége gondja, hogy mindkettejükről gondoskodjon. A feleség sokkal jobb erőben van, és sokkal inkább bántalmazza férjét, mint fordítva. Kétségtelenül ő is érzi, hogy nincsen ereje mindkettejük ellátásához.

Egy bizonyított új kutatás szerint mely a gyerekbántalmazásokról készült, az anyák 58% – a, míg az apák 16 % – a bántalmazta gyermekét, együtt pedig 13 % – ban tették ezt.  

Háromféleképpen értelmezhetjük ezt: az anyák így gyakorolnak hatalmat gyermekeik felett, így fejezik ki tehetetlenségüket, vagy mindkettő.

Miért van az, hogy a nők inkább bántalmazzák a tehetetlen férfiakat, míg a férfiak inkább védik és segítik a tehetetlen nőket? 

A nők ilyenkor úgy látják a férfiakat, mint akik már nem képesek ellátni az ő védelmüket, és az ösztöneik azt sugallják, hogy szabaduljanak meg az ilyen férfitól. Évezredeken át a védelemre képes férfiakkal házasodtak össze a nők, képesek kiszűrni, melyikük képtelen erre. A bántalmazásuk ösztönös: ha a férfi tehetetlen, a nő is annak érzi magát.

Tehát a nők esetében az erő és az erőtlenség ill. ezek kombinációja okozta az erőszakot.

Nézzük a férfiakat! Az Amerikai Pszichiátriai Társaság hivatalos lapja a Journal of Consulting and Clinilcal Psychology 1977 – ben azt találta, hogy a férfiak által elkövetett erőszak inkább a tehetetlenség érzéséből születik. Kísérői közt a munkanélküliség, az alacsony iskolai végzettség, alacsony szociális támogatás, drogok, személyiségzavarok és depresszió található. Ezek a tehetetlenség indikátorai.

A férfiak nagyobb fizikai ereje miatt úgy tűnik, hogy az erőszak oka ez. Valójában a férfiak a nők védelmében használják erejüket, s nem ellenük. Amikor ez az erő összeroskad, akkor valószínű, hogy a férfi erőszakos lesz egy nővel szemben.

Ha a férfiak azt tanulták, hogy “sohase üss meg nőket” akkor miért bántalmazzák mégis őket?

Ha egy férfi támadva érzi magát a párja által, akkor védekezni kezd az ellen, akit védenie kellene. A feleség lassan elveszíti női státuszát. A védelmező ösztön erejét veszíti, a férfi tudathasadásos állapotba kerül: védelmez és védekezik. Viszont amikor a férfi védelmező ösztöne gyengül, akkor a nő szeretete is gyengül: egy irracionális félelem veszi át a helyét – ezzel próbál a nő védekezni. 

Még egy konfliktus keletkezik ilyenkor: ha a férfi nem üt vissza, beáll az a helyzet, hogy a nő pedig lenézi azt a férfit, akit csak úgy odébb tud lökni. Néha provokálja a férfit, hogy feltüzelje azt az erőt és szenvedélyt, amit még mindig többre tart, mint a szétesettséget. 

Olyan tekervényes tánc indul be ilyenkor, ami mellett mély hiba csak az egyik oldalt vádolni bármivel. 

folyt köv.

Post Author: Toplak Zoltán

Toplak Zoltán
Lassan ötvenes, kétgyermekes apuka vagyok. Nagyon fontos nekem a férfimozgalmi tevékenység és a keresztény hit. Egy férfiközösség szervezője vagyok, igyekszünk megélni és kivinni a világba egészséges férfiszellemet. Személyes tapasztalatom az, hogy ez sok küzdelemmel és mély fájdalommal jár. De a végeredmény magáért beszél - megéri. ;-) eposzegy@gmail.com - on személyesen el lehet érni. Kommenteket ritkán olvasok.
f Facebook
15 megosztás


38
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
5 Egyéni hozzászólás
33 Válasz hozzászólás
2 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
15 Hozzászólások szerzői
caudinoMiklos1Running ManBelahunbagira Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
György Károly Tóth
Olvasó

Támadás elhárításához nem kell feltétlenül sem ütni, sem visszatámadni, azt, különösen egy közelharcban járatlan (többnyire a hétköznapi életben a verekedni akarók az esetek 99%-ában nem tudnak verekedni, ezért akarnak verekedni), különösen egy nő esetén a támadás könnyen elhárítható, olyan módon is, hogy a támadónak hosszú időre elvegye a kedvét a támadástól. Meg a képességét is.
“Erőszakhoz az folyamodik, akinek nincs más eszköze”, mondja a közhely, ami igaz is. Csak azt nem szokták kielemezni, hogy nevezettnek MIÉRT IS nincs más eszköze? Azért, mert egyszerűen ennyire hülye és primitív, vagy azért, mert éppen támadják, és nem hagynak számára más lehetőséget? Mert ez ám nagyon nem mindegy, legalábbis egy épeszű világban.
Az erőszakos, eszetlen, primitív, tahó emberek nem tanulnak semmi másból, csak az erőszakból. Hülyére nem lehet érvekkel vagy logikával hatni, nemtől függetlenül. A kapcsolaton belüli erőszak elkerülésének legbiztosabb módja, hogy nem kell kapcsolatot tartani arra méltatlan és alkalmatlan emberekkel. Nemtől függetlenül.

Reszet Elek
Újságíró

Általában nem a kapcsolat kezdetén erőszakosak az emberek, hanem leginkább azzá válnak. Olyankor már vannak külső, kényszerítő tényezők is, amelyek összetartják a diszfunkcionális kapcsolatot pl. gyerek, törvényi megkötések, közös háztartás, alternatív életélés lehetőségének hiánya. Persze lehetnek belsők is, mint rossz szerepminták, énkép stb.
Szóval amit írsz az elkerülésről jól hangzik, de gyakran nem működik.

György Károly Tóth
Olvasó

Akinek szeme van, lát, és a népi bölcsesség is ezt mondja sokszor. A “nézd meg az anyját (úgy) vedd el a lányát” mondás gyakorlati értelme: tessék megnézni, nevezett hölgy milyen családból jött, milyen volt a neveltetése, mi a viszonya szüleihez, mit hozott otthonról, tágabb környezetéből, van-e értékrendje, és ha van, az milyen, milyen környezetben nevelkedett, és milyen géneket örökölt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy jobb vagy rosszabb, hanem hogy miképpen passzol a megrendelő igényeihez. A székely nem lesz jobb vagy rosszabb a gömörinél, a bányászcsaládba született a jogászcsaládba születettnél, csak más lesz, más reflexekkel, viselkedési mintákkal és gondolkodásmóddal, és az udvarló el tudja dönteni (ha el tudja…) hogy ez neki megfelel-e vagy nem. Egyébként ezért ritkán sikeresek a vegyesházasságok, akár nemzetiségi, akár rassz, akár vallási, akár társadalmi rang tekintetében, mert annak sikeres működtetéséhez nagyon toleráns és nagyon intelligens emberek kellene. A zsidó Heine nagyon jó házasságban élt a katolikus Crescence Mirattal, csak nekik volt hozzá IQ-juk. Ez természetesen a másik nemre is ugyanúgy vonatkozik. A világban nyitott szemmel kell járni. “Az ember nem a szónoki emelvényen vagy a fórumon őszinte, hanem akkor, mikor egy szegény ember kutyája a lábába kap” mondta annak idején az ókori bölcselő, Seneca. Semmi más nem írja le jobban egy ember jellemét, minthogy hogy viselkedik az állatokkal, szegényekkel, kiszolgáltatottakkal, koldusokkal, hajléktalanokkal, vezetőként beosztottjaival, a tőle függő emberekkel. Amikor nem kell nyalizni., nem kell udvariaskodni, amikor látszólag nincs tét. Azzal, aki kiszolgáltatott. Le se köpi? Leköpi? Vagy testvéreként tekint rá. Ahogy Wass Albert mondta: százszor inkább szolgálj úrból lett koldust, mint koldusból lett urat!
Az emberek nem válnak felnőtt korukban semmivé. 25-30 éves korán túl az ember nem változik már jellemében, világlátásában, semmiben, ami fontos, legfeljebb öregszik, az igazán értékes ember már 14-16 éves korától sem, csak egyre intelligensebb és bölcsebb lesz. Ahogy az ember idősödik, a szokásai, jelleme, viselkedése csak megcsontosul. Az okosból bölcs lesz, a jellemesből jószívű, a takarékosból zsugori vénember, a mulatósból komplett alkesz, a cselfes kislányból pletykafészek nagyi, a halkszavú fiatalemberből mogorva vénember. Az az ember nem igaz, hogy a kapcsolat kezdetén nem volt erőszakos. De, az volt már akkor is, csak a másik nem vette észre, mert vagy ő volt vak rá a rózsaszín köd miatt, vagy az előbbi ügyesen palástolta. Ha odafigyelt volna az apró jelekre, látta volna. Az embert szavak nélkül két dolog jellemez: a cipője, és a reakciója, ha rámosolyognak. Egészséges lelkületű ember, ha rámosolyognak, önkételenül visszamosolyog, ez nem szabályozható, alig-alig kontrollálható, mint az álmomban beszélés nyelve. Még a rendőrök kb. egyharmada is megteszi.
Nem hiszem, hogy az emberek ne tudnák azonnal meglátni, hogy nevezett személy értéktelen és erőszakos. Sajnos, egyszerűen nem akarják meglátni, mert egy bunkó prolinak a másik bunkó proli is pont megteszi.

Reszet Elek
Újságíró

Nyilván arról van szó, hogy egyre többen egyre nehezebben képesek felmérni az együttélést elnehezítő személyiségbeli problémákat, nem pedig arról, hogy azok a közös életélés közben alakulnának ki.
Sok ember (iskolázottságától függetlenül) érzelmileg csukott szemmel jár. Ez illetve a megfelelő minták és tapasztalás hiánya éppen elég az egész életet meghatározó párkapcsolati hibák elkövetésére.
Végső soron ez a jelenség hívta életre a manapság olyannyira divatos mindenféle coach-ok tömegét, de még a TRP-t is.

Reszet Elek
Újságíró

„Az erőszak a gyengék végső menedéke.” – Salvor Hardin

szombathk
Olvasó
szombathk

Igen!

Hunn
Újságíró

Na, pont tegnap futottam bele egy pont ide illő, témába vágó cikkbe a médiában. A cikk maga pont olyan, mint amit a feminista médiától várhatunk.

Disturbing Footage Shows 4 Australian Men Beating Up Teenage Girls

The savage attack took place barely 24 hours before International Women’s Day.

Lefordítva, a lényeg: Megdöbbentő videófelvétel arról, ahogy 4 ausztrál férfi tinédzser lányokat ver össze. A brutális támadás alig 24 órával a nemzetközi nőnap előtt történt…

https://www.vice.com/en/article/3an9py/australian-men-beat-up-teenage-girls

Szörnyű eset így első hallásra, nem igaz?

Csakhogy…

Csakhogy a cikkhez csatolva van ám az eset során készült videó is, basszák meg!!!

Emberek, most az én szemem rossz, netán hallucinálok, vagy tényleg nem azt látni a videón, amit az esettel kapcsolatban írnak, és ezek teljesen hülyének néznek minket?

George Herceg
Újságíró

Megnéztem és tényleg a nő ütött illetve lökött először, aztán nagyon eldurvult a helyzet. Ettől függetlenül a férfiak sem voltak a Svéd Királyi Akadémia rendes tagjai. Fekvő embert rúgni, akár nőt, akár férfit nem fair. Mondjuk valami LMBTQ felvonuláson történt, szóval nincs min csodálkozni.

BlackPill
Olvasó
BlackPill

A lányok maguknak keresték a bajt.

Horvath Anton
Olvasó

Megszokták már a média agymosásának köszönhetően, hogy bármit megtehetnek. Nyugodtan nekimehetnek akár egy több fős férfi társaságnak is, úgysem merik bántani őket. Aztán mégis.

Reszet Elek
Újságíró

Itt már megtörtént a nemek egyenlősítése. Ugyanolyan hitvány, szar, white trash mindahány.

Zoom
Olvasó
Zoom

Elvileg nem a csajok kezdtèk, màr volt előtte is lökdösődès, de a csaj a videòn ütött először.

“According to the person who posted the footage online, the group of men were “having a go” at a group of young boys when the girls intervened.

She claimed the men pushed one of the girls first, prompting her to pull out her phone and start recording.

At one point, one of the girls is seen hitting one of the men, before a brawl erupts.”

Hunn
Újságíró

Akkor, Zoom, ezek a lányok még annál is hülyébbek, mint ahogy eredetileg gondoltam. Az életösztön teljes hiányát mutatják. Megérdemlik amit kaptak.

Én amúgy még olyan esetet nem láttam, ahol férfiak között ment a feszkó, és pont egy vagy több nő beavatkozása csitította volna le a kedélyeket és de-eszkalálta volna a helyzetet… Épp ellenkezőleg, általában ez csak olaj szokott lenni a tűzre…

Két dolgot kell a fiatal nőknek felfogni. Az egyik a férfiak fizikai erőszakra való képessége, kapacitása – minden férfié – és az emiatt irántuk kötelező női tisztelet, ami a hozzájuk beszélő nők megfelelő beszédstílusában és nőies viselkedésben kell hogy megnyilvánuljon. Ez nem opcionális.

A másik pedig az, hogy a feminizmus következményeként a lovagiasság, mint olyan, ugrott. Ha egy nő provokál, keménykedik, üvöltözik és felpakol, akkor az kapni fog a valódi nemi egyenlőség jegyében…

Nem véletlenül lelkesednek az anti-feminista srácok az ilyen videókért… Az ember nyilván nem kezd el ok nélkül, csak úgy szórakozásból nőkkel keménykedni és kötekedni, anti-feministaként se, mi nem erre lettünk nevelve… De az ember, ha őszinte akar lenni, akkor ebben a nagy férfiellenességben szinte várja már az olyan élethelyzeteket, ahol – természetesen csakis okkal és 100%-ig jogosan – helyre tehet – adott esetben lepofozhat – egy keménykedő feminista picsát…

Amit a videón látunk, az magának a társadalomnak a megfelelő működése. Ha egy nőt a szülei nem tanítottak meg arra, hogy ne a férfiakkal keménykedjen – mégpedig tök mindegy, hogy milyen indíttatásból – akkor ezt a társadalom fogja megtanítani. A társadalom tanítási módszere pedig minden esetben fájdalmas. A videón a társadalmat látjuk, amint éppen megtanítja az ifjú hölgyeknek, hogy pontosan miért is ne keménykedjenek férfiakkal.

tomgal
Olvasó
tomgal

“ Amit a videón látunk, az magának a társadalomnak a megfelelő működése.“

Magyarul annak van igaza aki nagyobbat üt.

Senkinek nincs igaza , ha tettlegességet “ követ el”, szó se róla, hülye volt kb mindegyik, de ezt a tini lányok ellen fellépő tanító társadalmat k…-ra meg fogják mérni ( pont a feminista hatások miatt is példát fognak statuálni), egész életükben priuszuk lesz , szóval ki is igazán a hülye ?! ( De boldogíthatja őket a tudat majd a sitten, hogy jól bemostak egy-két csajnak , amúgy óvadék ellenében sem engedik ki őket).

Amúgy meg itt az igazság:

“Támadás elhárításához nem kell feltétlenül sem ütni, sem visszatámadni, azt, különösen egy közelharcban járatlan (többnyire a hétköznapi életben a verekedni akarók az esetek 99%-ában nem tudnak verekedni, ezért akarnak verekedni), különösen egy nő esetén a támadás könnyen elhárítható, olyan módon is, hogy a támadónak hosszú időre elvegye a kedvét a támadástól. Meg a képességét is.”

( egyébként egyikük már volt büntetve nők elleni erőszakos bűncselekményekért)

https://www.youtube.com/watch?v=tiYzhWpANHk

Hunn
Újságíró

A videón, tomgal, az új uralkodó osztály képviselőit láttuk, akik megdöbbenve vették észre, hogy maradtak még olyan másodrendű állampolgárok is, akik nem hunyászkodnak meg előttük automatikusan, sőt, akik hihetelen módon képesek voltak akár még kezet is emelni rájuk… Ráadásul ezek szerint az egyikük már korábban is kezet emelt az új uralkodó osztályra?

Természetesen a feminista rendszer az új uralkodó osztály tagjaira kezet emelni merészelő srácokon fog példát statuálni. Természetesen függetlenül attól, hogy mi is történt valójában. Természetesen a feminista rendszer tönkre fogja tenni az életüket. Természetesen meg fogják hurcolni őket a feminista médiában ország-világ előtt. Business as usual.

Mindenesetre lelkesítő volt nézni ezt a videót! Ahogy néztem, azt kívántam: bárcsak egyike lehetnék én is ezeknek a srácoknak! Bárcsak én is ott lehetnék velük! Bárcsak velem keménykednének ezek a feminista picsák! Bárcsak az én arcomba üvöltöznének, bárcsak nekem pakolnának fel! Úgy szájba vágnék egyet közülük én is, úgy berugdalnám a parkoló autók alá… És tökmindegy, hogy mi lesz érte holnap a büntetés!!! Akkor is megérné, ha ezzel lehúznám a vécén az egész hátralévő életemet, érted???

Mi, fehér, heteroszexuális férfiak, már rég nem vagyunk részei a jelenlegi nőközpontú, feminista társadalomnak. Mi már rég törvényen kívülieknek, társadalmon kívüli elemeknek számítunk, akikkel az új uralkodó osztályok tagjai bármit megtehetnek… Csak sokan ezt még nem ismerték fel, még nem esett le nekik a tantusz…

Egy olyan ellenséges, globális feminista hatalom van felettünk, amely egy olyan életet kényszerít ránk a megkérdezésünk nélkül, amilyet egyszerűen már nem akarunk élni, és amilyet egyre többen nem vagyunk már hajlandóak élni!

Én arra tippelek, hogy minél erősebb lesz a férfiakon a feminista nyomás, a nőknek annál inkább fel kell készülniük majd az ellenük irányuló, egyre eszkalálódó erőszakra. Mind random erőszakra, mind pedig kifejezetten politikai erőszakra. (És arra, hogy ha megtámadják őket, akkor jelen lévő férfiak közül senki sem fog ebbe beavatkozni, senki sem fogja megpróbálni megvédeni őket.)

És nem azért, mintha annak lenne igaza, aki nagyobbat üt. Hanem azért, mert a feministák nem hagynak lassan már semmilyen más kiutat ebből – az amúgy szintén erőszakkal, mégpedig az állami erőszakmonopólium hátterével ránk kényszerített – már most is tarthatatlan helyzetből. És a szép szóból sajnos nem értenek. Meg se hallják, mert meg se akarják hallani, hogy ELÉG VOLT!!!

Zoom
Olvasó
Zoom

Hunn, a szemetet nèha összefùjja a szèl a feminizmustòl függetlenül is.

Azonban az a gondolat messzire vinne, ha egyenlősèg jelet tennènk az àtlag fèrfiak ès a videòban lèvő fèrfiak közt.

Horvath Anton
Olvasó

Össze bizony, elég sokszor a nők saját hülyeségeiket fordítják vissza magukkal szemben. Érdekes társkereső sztorit halottam a minap, asszem németben zajlott. 50+-os Rostie Rozi nekilátott a társkeresésnek, de ez ügyben megkeresett egy társközvetítéssel foglalkozó vállalkozót (aki szintén egy hasonló korú nő). Az érvelés csak a szokásos volt, interneten csak elvált lecsúszott figurákat találni az ő korosztályában, vagy házas férfiakat akik csak kalandozni szeretnének, tehát a szokásos femcsi mesék. Erre mondta neki a közvetítő nőszemély, hogy ő személyesen ismeri a társkereső nőket és férfiakat akikkel dolgozik, pontosan ismeri az igényeiket, és ő maga választja ki kik azok akik valószínűleg összeillenek. Egy ideig csak 70+-os férfiak voltak láthatáron, viszont egyszer csak megkereste a közvetítő a nőt egy ajánlattal. A nő belement és 8000 eurót ki is fizetett a közvetítésért. Azonban az ismerkedésnél elbukott a sztori, nem lesz nehéz kitalálni min, a pénzen. Kiderült ugyanis, hogy az úriember nem olyan vagyonos mint az a közvetítés során tálalva lett. Az ügy most bíróság elé került, a nő szeretné vissza a 8000 eurót. A közvetítő nő persze azzal védekezik, hogy a közvetítés az ő részéről sikeres volt, arról nem tehet hogy az úr valótlanságot állított a vagyoni helyzetét illetően :D

tomgal
Olvasó
tomgal

Tipikus zsák a foltját …

tomgal
Olvasó
tomgal

Így van Zoom, tekintettel arra a tényre, hogy a “ fő elkövető” Jesse Mackenzie ellen 5 rendbeli eljárás folyik “ violent crime” miatt korábbról ( mindenféle disorderrel rendelkezik, de teljesen beszámítható), szóval magam is remélem , hogy még csak véletlenül sem tehetünk ilyen egyenlőségjelet.

Egyébként elképesztő , ( ezt most komolyan azt hiszik bárki is beveszi?!) , hogy önvédelemre hivatkoznak. A videó kb közepéig még nagyjából a látottak alapján ok, de onnantól kezdve ( és itt most teljesen lényegtelen a bűncselekmény szempontjából, hogy tini lányok, vagy fiúk, vagy idősek ellen történt ), hogy a “ férfiak” utánuk mennek, a csajok már visszavonulnak és a hajánál fogva a földön elrángatja az egyiket, ledobja és ketten is megrúgdossák földön fekve !!! Nincs bíróság a Földön aki ezt jogos önvédelemnek ítéli meg. Aki pedig ilyesmit élvezettel néz, akárki ellen követik el ( talán egy pedofil gyerekgyilkos szint kivétel) maga is súlyos beteg.

https://amp.abc.net.au/article/13230954

Hunn
Újságíró

Nem állítom, tomgal, hogy a jelenet szereplői akár tudományos akadémia tagjai is lehetnének, de egy dolog biztos: az, hogy ez az eset is egyértelműen a feminizmus következménye. Ennek a korosztálynak, aki a videón “vitézkedik”, már a nagyapja is csak feminizmusban élt, patriarchátust ebben az életben még egyik sem látott..

Én azt mondom, hogy minél inkább erőltetni fogják a túltolt feminizmust, a nőknek annál inkább hozzá kell majd szokniuk a mindennapos erőszakhoz random férfiak részéről. Nyilván a mainstream-ben a férfiak el fogják ítélni, stb… De attól még tök logikus a dolog, hogy miből mi következik. Nem csinálhatunk úgy, mintha nem értenénk hogy mi történik.

Ugyanis, mivel a mai férfiak már nem részei ennek a modern, nőközpontú, feminista társadalomnak, csak másodrendű állampolgárok. Ezért valójában, a látszat ellenére, nem a saját társadalmunkhoz tartozó nők ellen irányul az erőszak, akiket kötelességünk lenne megvédenünk, hanem egy velünk ellenséges társadalom velünk ellenséges nőtagjai iránt! És egy ellenséges társadalom ellenséges nőtagjai háborúban bizony mindig is szabad prédát jelentenek… Nyilván ez a valójában polgárháború, de a modern feminista társadalmon kívülről, mai férfiként nézve ez mindegy is….

És félreértés ne essék: a feminista nők nyilvánítottak minket ellenségnek!!! Ez van, ilyen a háborús logika!

Meske
Olvasó
Meske

Párhuzamosan, de a témánál maradva:
E logikát követve végül mindenki megkapná azt a büntetést, amit a tettével “kiérdemelt”? Akkor vajon mit “érdemelnek” eme “hölgyek” a kikövetelt egyenlő jogok és egyenlő bánásmód nevében?
https://vasarnap.hu/2021/03/11/feministak-orjongve-rontottak-egy-templomra-mexikoban/

“Míg Mexikóban a katolikusok nem mehetnek be templomaikba a pandémia miatt, addig feministák egy csoportja erre erőszakosan sort kerített a napokban. A felvételek szerint őrjöngve, visítva rontottak egy templom ajtajának „ünnepük”, március 8-a alkalmából.”

És vajon mit kapnának azok az emberek, akik esetleg megpróbálnák őket “visszatartani”?

tomgal
Olvasó
tomgal

Történt itt több is sajnos egy templom rongáláson kívűl.

https://www.catholicnewsagency.com/news/feminists-attack-desecrate-church-in-oaxaca-68816

“ As they passed through the city, they also damaged the Oaxaca Cathedral, the state Ministry of Health, and other private and public buildings.“

https://cruxnow.com/church-in-the-americas/2020/03/mexican-churches-attacked-during-womens-day-marches/amp/

“ Across Mexico, including in the capital Mexico City, protestors attacked Catholic cathedrals, mostly by throwing paint on the churches, but some attacks incendiary devices, including Molotov cocktails.“

Ezeket azonnal gyorsított eljárás keretében elítélni garázdaságért, vandalizmusért .

Nem találtam viszont semmit arról, hogy bárkit előállítottak volna. A vandalizmusuk egy szempontból hasznos, tökéletesen lejáratja őket ország- világ előtt, pláne egy olyan vallásos országban mint Mexikó. De ezzel senki ( illetve elenyészően kevesen) nem akar azonosulni. Pl. ebben az esetben teljesen jogszerű lett volna a rendőrség szigorú fizikai beavatkozása , vízágyú, könnygáz, fizikai kényszerítés. Furcsa és érthetetlen miért csak egy maroknyi női rendőrt rendeltek ki biztosításra…

Őszintén remélem, hogy nem hagyják annyiban és levadásznak legalább párat közülük. Ezek semmivel sem jobbak bármilyen erőszakos egyéb bűncselekményt elkövetőktől.

hunbagira
Újságíró

Hát, ha valamelyik templomba épp valamelyik kartell főnök jár meggyónni a bűneit, akkor nem lennék a kurvák helyében. Bár szerintem voltak annyira okosak a mögöttük állók, hogy nem sinaolában stb helyre tervezzék az “akciót”.

hunbagira
Újságíró

Amúgy a szokott költői kérdések merülnek fel ilyen esetben mindig. Ezek a kis…. bármelyik más vallás kegyhelyeit meg mernék gyalázni? Különösen a zsidókét, muszlimokét?!

Bela
Olvasó
Bela

Ugye arra volt példa, hogy muszlimokkal viccelődtek, ki is lett irtva az egész szerkesztőség. Szintén Franciaországban esett meg, hogy feministák és niggerek együtt mentek be keresztény templomba. Hajuk szála sem görbült.
Igazából én cseppet sem sajnálom a “Nyugatot” és Amerikát, sőt, ilyenkor (is) örülök, hogy a mucsai(ahogy a libsik mondják), posztkommunista, szegényebb Közép-Kelet Európában élek. A jólétüket hullahegyeken, kiirtott őslakosokon és elrabolt kincseken építették fel, ideje, hogy vesszenek. És ehhez ők maguk teszik hozzá a legtöbbet.

hunbagira
Újságíró

Mexikó a helyszín. Tehát egy gyarmati ország.

hunbagira
Újságíró

Ja a zsidók rájöttek, hogy a tesók franciaországban sem tűrik, hogy baszakodjanak velük.
Amúgy mindenki olyan muszlim terroristákról álmodik, mint az a testvérpár volt.
Csak a beteg firkász zsidrákokat vágták haza, majd kimentek meghalni. Kiszóltak, hogy különleges erők megérkezéséig tartanak túszokat, mert hitharcosnak valódi harcosok keze által illik meghalni. Ahogy megjött a “raid” (francia belügy különlegesei) elengedték őket, és az első szúrát énekelve – az amantu billahot- kitörtek.:))) nekem szimpik voltak

Miklos1
Olvasó
Miklos1

Kedves Hunbagira!

Innen is látszik, hogy maga a feminizmus sem a nőkért van, és a nőkért szól, csak sajnos akadnak hasznos hülyék mindkét oldalon. A miénket lehet rongálni, az övéket nem? Akkor tudjuk is, hogy kik irányítják a feminizmust is. r
Remélem, hogy nem így ér véget a fehér ember.

A feministáknaknak üzenetképpen annyit, hogy addig kell ütni a vasat, amíg vissza nem üt…

Horvath Anton
Olvasó

Rengeteg elöregedett nyugdíjas női egyedet kell majd a társadalomnak a jövőben eltartania, akinek se kutyája, se macskája, csak a nők 40 program résztvevlője, na meg az odaszáradt tinder profilja.

Bela
Olvasó
Bela

Szerintem igazad van, ami a feminista hatást illeti, ugyanakkor Tomgalnak még inkább. Amit a videón látunk, az egy csapat diszkós suttyó veszekedése. Biztos mást szopott le a csaj, vagy a fiú. Elnézve a mi magyar gyerekeinket, mi sem állunk sokkal jobban. Menj el egy hétvégi diszkóba, vagy falusi bálba… nincs IQ túltengés, az biztos.
Ami még érdekes lehet, hogy egyre több kamasz lány jár gyúrni, boxolni, küzdősportot űzni. A sport maga nagyon hasznos, mert ebben a korban meg lehet alapozni, hogy később is jobban nézzenek ki. Viszont ez is viszi őket egyfajta férfiasodás felé – ugyanúgy, mint a beszédükben megjelenő durvaság (valaki már írt erről itt). Innen már csak egy lépés a fizikai agresszió.
Vajon a feminizmusnak miért célja a férfias (izmos, tetovált, autószerelő, trágár) nők kiképzése? Szerintem egyszerű a válasz: ők még kevésbé fognak szülni, családot alapítani, mint a szüleik korosztálya – és ezzel elérhető a végső cél, a fajilag kevert, arabeus-negrid-fehér populáció, ami játszi könnyedséggel irányítható.

hunbagira
Újságíró

Nem, csak a konditermekbe járnak segget mutogatni (aztán zaklatás, mítúzás következik, ha bétabéla is megnézni) valódi küzdősport termekben, szinte nincsenek, ahol versenyek is vannak. Csak a nekik-és hasonló hülyéknek- a lehúzására kitalált tinglitangli szaroknál. (Kravmaga és tsai) Akkor vannak szarban, ha szembejön velük a valóság ld videó.
Autószerelők meg végképp nem lesznek. Ha olyannal találkozol, amikor a egy nő azt mondja, hogy “nem vagyok feminista”. Ne örüljél. Az, csak annyit jelent, hogy elhitte a második vhs “we can do it’ női munkafrontos és femkó propgaganda plakát valóságát. Mert retteg tőle, hogy olyasmit kelljen végeznie. Ugyanis egy x (itt még azért voltak kivételek, de a végső pusztulás ezzel a generacióval kezdődött) y, z, stb generációs ringyó nő az egész életét arra építi fel, hogy kurválkodjon, ne dolgozzon, pláne kétkezi munkát ne végezzen.

hunbagira
Újságíró

Amúgy bár járnának, de az elhízási mutatóinkon/mutatóikon. Ez -sajna- nem látszik.

Miklos1
Olvasó
Miklos1

Kedves Hunn!

Tökéletesen megértem az indulatát, és a reakcióját… Én biztosan (de talán a többiek is, akik ebben a párbeszédben részt vettek) tudom jól, hogy nem a nők ellen irányuló agresszió teszi Önt boldoggá, hanem annak az illúziónak a károsodása, amit a feministák felépítettek. Elégtételt érez ilyenkor az életének elvesztegetett éveiért, amit úgy kellett leélnie, hogy az értéktelenség érzetét táplálták Önbe. Elégtételt érez azért az akár több száz millió lelkileg megcsonkított fiatalkorú fiúért, akiket a feminista gyűlölet szintén nem kímél, és identitászavart okoz majd nekik a hátrányos megkülönböztetés, és folyamatos lelki terror, amit el kell szenvedniük (majd) nap mint nap. Azért az állandó mocsokért, ami az elnyomó férfiak nyakába zúdul a az angyali, jószívű feministák által. Kíváncsi lennék, hogy azok, akik ezen a videón szörnyülködnek, mennyire küzdenek a másik oldalról jövő terror ellen? Hány petíciót küldtek már a férfiak ellen egyre nagyobb agressziót sugárzó médiatartalmak letiltására? A lelki károsodás is károsodás, nem csak a fizikai. És az erőszak minden módja elítélendő, nem számít, hogy az milyen formájú. Mert azok a videók, ahol a nők verik a férfiakat, simán fent maradhatnak a videómegosztókon, míg ha ezt férfi csinálja, az vagy korosztályos lesz, vagy letiltásra kerül.

Kíváncsi lennék, hogy mennyivel ugrott meg a médiában az erőszak mennyisége, ugyanis úgy gondolom, hogy a nők felhatalmazásának mértéke megmutatkozik a médiában látható férfiak elleni agresszió mértékével. Érdekesen ugyebár, mert hát a nők nem agresszívak, mindig békét akarnak, és ha a nők uralkodnának, nem lennének háborúk. Megint érdekességképpen, hogy a nők kiáltanak nemek harcát, úgy hogy nem nagyon kellett nekik háborúzni a történelem során, és hadkötelezettségük sincsen. Szóval a nő simán betámadja a saját fajtársát is, ha el lehet tőle “venni” azt, ami az övé. Ilyet tudtommal leginkább csak az elkényeztetett gyerekek csinálnak, akik kihisztiznek a szülőtől mindent, és azt hiszik, hogy az a saját érdemük. Csak ez a gyereknél még érthető, de felnőttkorban olyan mértékű fejletlenség, szellemi fogyatékosság, ami a társadalomra egyértelműen veszélyt jelent. És sajnos most ilyenekkel van tele az egyetem, az oktatás, lassan minden vezetőség, minden döntéshozó szervezet. Nem lesz, aki utat mutatna a világnak. És tanulhatnak, járhatnak egyetemre, szavazhatnak, vezethetnek, mindent csinálhatnak, csak ráadásul extra jogokkal, de ez sem elég.

Nem az a baj a nők nagy többségével, hogy érvényesülni akarnak. Végül is ez rendben van, mindenki érvényesülni akar. De nekik nem csak az kell, hogy megkapják azokat, amik nekik fontosak. A legszörnyűbb, hogy nekik a dicsőség is kell. És itt hal meg szerintem a modern világ jövője. Itt záródik rövidre az egész. Tanulni akarnak? Tanulhatnak. De ez kevés, ők tanítani is akarnak. Meg lehet nézni az új generációt, amelyik bölcsődétől kezdve női nevelést kap, minimum 18 éves koráig. Vagy szavazni akarnak. Szavazhatnak, de ez is kevés. Utána már vezetők is akarnak lenni. Hogy dönthessenek, befolyásolhassanak, természetesen inkább a nők javára, függetlenül attól, hogy amúgy az elnyomás, és a szexizmus ellen küzdenek. Mindig azt kell hallgatni a világban, hogy milyen rosszat tettek a férfiak a nőkkel. De vajon mondtak-e köszönömöt valaha mindenért, amit a férfi adott nekik? A világnak? Nem, és ilyen soha nem is lesz, mert az átlag nő ezeket képtelen felfogni. Az átlag nő nem akar fáradni, csak a dicsőséget akarja. Nem akar versenyezni, csak a díjat akarja. És így alakult ki a világban a sminkkultúra. Ahol nincs igazi érték, nincs igazi szépség, nincs igazi jóság, és őszinteség, mindössze csak annak látszata. Pont mint a smink, ami széppé teszi az arcot, amíg víz nem éri. Mint egy olcsó tablettás lőre egy Dom Perignon-os üvegben. Mint az általában nőknél észlelt hatalmas mosoly mögüle pedig a “dögölj meg” és hasonló halk kiszólások. Vagy mint a szemtől szembe mosolygós, túl barátságos érdeklődés, társalgás, de a hát mögött pedig rögtön a kibeszélés, mocskoskodás. És lehetne az ilyeneket napestig sorolni. Szóval amire ezzel célzok, hogy a nő képes szimbolikusan az arcára kenni a jóságot, erkölcsiséget, igazságot, értelmet, mert ebben imád díszelegni. Az már más téma, hogy mennyire lemosható az a smink.

Kedves Hunn, ha valamiben jobb Ön, mint egy nő, azért ő nagy valószínűséggel megbünteti Önt, amennyiben van rá lehetősége. Eddigi tapasztalataim alapján a nők nem fogadják be a köreikbe a férfiakat. Alkotnak egy kisebb csoportot, ahol elbeszélgetnek a gyerekekről, körömlakkokról, minden női témáról, akkor is, amikor amúgy a tudománnyal kellene inkább foglalkozni, és ha van ott férfi, néha beleszól, de tulajdonképpen nem részese a beszélgetésnek. Nekem ez az észrevételem.

A nő világában, pont mint az állatok csoportjaiban, a hímeket csak a védelemért, ragadozók érzékeléséért tolerálják köreikben, nem pedig másért. A nőknek nagy általánosságban nem számít, hogy a férfi építette fel a világot, ahogy azt a tökéletesen nyilvánvaló feminista propaganda is mutatja, a férfinak itt helye nincsen. Mert a nő felett általában rendelkeztek, sajátja nem is lehetett, így talán genetikailag van benne, hogy nem tud különbséget tenni saját és másé között, leginkább a “másé” kárára. És a legviccesebb az egészben, hogy ha holnap a férfiak elhatároznák, hogy a Föld bal fele a férfiaké, a nőké pedig a jobbik fele, és ez így is lenne, akkor a nők hamarosan elkezdenének üzengetni, hogy hagyják abba a férfiak az elnyomásukat, és menjenek vissza. Mégpedig azért, mert a világ még nem önfenntartó, így a férfiakra szüksége lesz a nőknek. Illetve mindig, mert a nő úgy emeli fel magát, hogy közben a férfi ki legyen zárva, de lásson ám mindent. Sokkal finomabb az a szelet torta, ha az éhező férfinek néznie kell, ahogy elfogyasztja a nő. A másik fél szenvedése értékesebb, mint maga a történés. Undorító.

Zárásként annyit, hogy gyakran mosolygok azon, amikor eszembe jut, hogy nemek harca, meg girl power, aztán meg szintén tőlük halljuk a mikroagresszió kifejezést. Mint amikor a katona, aki nagyon erősnek és legyőzhetetlennek hiszi magát, odaszalad az ezredeshez, hogy szálka ment az ujjába, és könnyes szemekkel mondja, hogy nagyon fáj.

Ez lenne ő? A csűrcsavar? Mert látom. Sokszor nehéz, és kacifántos, de látható.

Horvath Anton
Olvasó
Running Man
Olvasó
Running Man
Reszet Elek
Újságíró

A szokásos baromság. Beengedtek egy rakás szar négert meg arabot, gond van belőle, de persze nem azzal foglalkoznak, hanem úgy összességében a férfiakkal, a bűnös fajzat, démoni nemmel.
Eközben a nők is hathatós ellenlépéseket tesznek…tüntetnek. Mert ha #it’snotok transzparensekkel felvonulnak, akkor mindenki rájön, hogy nőket erőszakolni és zaklatni helytelen dolog és nem csinálják többet.

Bela
Olvasó
Bela

Gulyás Márton és Kovács Áron (kik ezek? :-D ) összecsapása:
https://www.youtube.com/watch?v=4HER43zESoA
Gulyást még a libsi kommentelők is bírálják, hogy túlzás volt, amit művelt.

A nőnapi összeállításukat nem láttam, nem is érdekel. Az viszont feltűnt, hogy aznap özönlöttek az erőszakról, elnyomásról, hímsovinizmusról szóló hírek (ahogy írta valaki, Ausztriában is… gondolom az egész Nyugaton ez ment). A nőnap – ha már van ilyen – szólhatna a pozitív értékekről, anyaságról, stb… és akkor nem lenne egymásnak feszülés. Ja, hogy ez a cél?

caudino
Olvasó
caudino

Az anyaság inkább negativ, nem? Az anya kvázi részt vesz a patriarchátus fenntartásában. :P

Gulyás rettenetes, tényleg sokatmondó, hogy még a saját kommentelői közül is sokan kritizálták.