Halász Géza
75 megosztás

Vélemény: Demográfiai tévútra visz az apák nélküli családpolitika

A családsegítés mellett elkötelezett szakpolitikusként örömmel üdvözlöm, hogy a kormány továbbra is gyermekvállalásra ösztönözné a magyar embereket. Ez az öröm azonban nem felhőtlen, látva a hazánkban lezajlott demográfiai csúcs summázataként Orbán Viktor miniszterelnöknek a legnagyobb közösségi oldalon közétett bejegyzését a magyar családpolitika öt pilléréről, melynek harmadik pontja szerint "a családpolitikát az édesanyákra kell alapozni". Egyetértek az anyák megbecsülésének szükségességével, ugyanakkor kifejezetten aggodalmat keltőnek tartom mind a végeredmény, mind a szülők közti egyenjogúság szempontjából azt, hogy Magyarország miniszterelnöke az édesapákat ismételten és sokadik ízben hagyja ki a családpolitikai megfontolásokból.

Orbán Viktor és a Kabinet több alkalommal is kinyilvánította, hogy védeni és támogatni kívánja a hagyományos családmodellt, az apa, anya és gyermekek alkotta szeretetközösséget, mely társadalmunk alapját képezi. Azonban az eddigi intézkedések nem mindenkit segítenek egyformán: az édesanyákkal ellentétben az édesapák nem jogosultak a diákhitel- kedvezményre, csak 5 nap szülői szabadságra mehetnek (180 nap helyett) és ha az anya elhagyja a családot, vagy ha ők maradnak otthon a gyermekkel az anya helyett,  akkor az apák csak a CSED- nél lényegesen alacsonyabb összegű GYED-re jogosultak az első félévben, mely a gyermekeikkel szemben is diszkriminatív. Az apák jogi státuszának megállapítása is modernizációra szorul, hiszen a rendelkezésre álló tudományos módszerek helyett még mindig a múlt századi, „vélelmezett apaság” joggyakorlata van érvényben, számtalan apasági pert és válópert eredményezve. Mindezeken felül a férfiak- a leendő apák és nagyapák – eleve rosszabb kilátásokkal indulnak az életnek, mert amellett, hogy várható élettartamuk 7 évvel kevesebb, 2012 óta ők nem jogosultak a 40 év munkaviszony utáni korkedvezményes nyugdíjra, még az igazán megterhelő foglalkozásokban sem. Ennek köszönhetően csak feleannyi férfi éri meg a nyugdíjas évei elejét, mint nő, a többi férfi gyakorlatilag a munkahelyről kerül a temetőbe. Ezeket és a többi, apákat, férfiakat hátrányba hozó tényt és rendelkezést is figyelembe véve– melyeket sajnos túl hosszú lenne ezen írás keretein belül maradéktalanul felsorolni – nem csodálkozhatunk azon, hogy a Központi Statisztikai Hivatal „Mikrocenzus” kutatása már 2016 -ban rámutatott arra a súlyos, drámai tényre, hogy a 40 év alatti férfiak 70 százalékának nincsen gyermeke.

Köztudott, hogy Magyarország lélekszáma folyamatosan csökken. A kormányzat alapvető célkitűzéseivel, a demográfiai probléma megoldására irányuló cselekvés szükségességével teljes mértékben egyetértek, azonban mindenképpen szükséges rámutatni arra, hogy az elmúlt 10 esztendő családpolitikája nemhogy megfordítani nem tudta, de még csak megállítani sem volt képes a népességcsökkenést. A sikertelenség egyik okaként könnyen megjelölhető a férfiak, apák következetes kihagyása a családpolitikából. Ha a kormány ezután is a korábbi utat kívánja járni, akkor nincsenek kétségeim, hogy sajnos az eredmény is igen hasonló lesz az eddig tapasztaltakhoz. Magyarország jelenlegi demográfiai helyzetét látva úgy gondolom, hogy nem engedhetjük meg újabb évek, évtizedek elpocséklását, nem végezhetünk további „társadalmi kísérleteket” arról, hogy lehet-e sikeres családpolitikát folytatni a férfiak, apák nélkül bevonása, egyenlő félként kezelése nélkül. Tudjuk, hogy nem lehet- és nem is kell.

Ezek alapján kérem és javaslom, hogy a kormány végre tekintse szövetségesnek a férfiakat is, ahogy kéri ugyanezt  petícíójában négy férfi-és apajogi civil szervezet és egy politikai mozgalom. Leendő és gyakorló apákként azt várjuk, hogy az édesanyák megbecsülése mellett jusson hely az édesapák elismerésének is, a nők mellett a férfiak szempontjait is vegye figyelembe a családpolitika és őket is segítse a szülővé válásban, annál is inkább, mert ezáltal lehet elérni a gyermekek számára legjobb körülményeket biztosító teljes családmodell felvirágzását. Ehhez a jelenlegi erősen felemás jogi környezet egyensúlyba hozásán keresztül vezethet az út. A férfiellenes családjog és jogalkalmazói rendszer, a nem kellően családközpontú és a fiú tanulók terhére elfogult oktatás-nevelés, az apák terhére diszkrimináló családtámogatási rendszerek, a súlyosan diszkriminatív foglalkoztatást támogató rendszerek egyaránt jelentős reformokra szorulnak. Ahhoz pedig, hogy Magyarország sikeres társadalompolitikát építsen fel a jövőben, a férfiakkal és a férfiak érdekvédelmi szervezeteivel is szövetséget kellene kötnie a kormányzatnak. A férfijogi mozgalom, az apaszervezetek, a férfiak helyzetével is foglalkozó esélyegyenlőségi csoportok méltó együttműködő partnerek lehetnének a demográfiai problémáink megoldásához szükséges társadalompolitika kidolgozásában és az ismeretterjesztő és segítségnyújtó rendszerek létrehozásában, annak a fontos célnak is örömmel alárendelve munkájukat, hogy a családalapítás, az apaság, a nagyapaság örömeire is ráirányítsák a férfiak figyelmét.

Csak az apákkal együtt van jövője a családoknak és Magyarországnak.

 

Post Author: Halász Géza

Halász Géza
f Facebook
75 megosztás


105
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
12 Egyéni hozzászólás
93 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
17 Hozzászólások szerzői
xcsakxxcsakxJózsef VáradiMiklos1Balton Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
tomgal
Olvasó
tomgal

Egyetértve (ismét) a cikk alap felvetésével, a vonatkozó szabályok szempontjából némi kiegészítés, az apák ugyanolyan GYED-et vehetnek igénybe, mint az édesanyák (maximálva van egyformán, nincs édesanyáknak kedvezőbb számítás), sőt a GYED-extra miatt egyre több apuka él ezzel. GYED-re , már a gyermek megszületésének napjától lehet menni. Akár az apának is. Nem kötelező a CSED. (a CSED, azaz csecsemő gondozási díj valóban csak az édesanya halála, vagy ellátó képtelensége esetén vehető igénybe, az ún max 168 napos szülési szabadság alatt -és nem szülői szabadság, szerintem is lehetne ezen változtatni, ha az édesapa akar otthon maradni mondjuk az első 1-2 hónap után, miért ne, más kérdés, hogy erre igen elenyésző igény lenne, no meg azért ebben az életkorban elsősorban az anyára van szüksége egy picinek. Teljesen egyértelmű, hogy egyszerre két szülőnek ezt nem fogja biztosítani az állam érthető okokból.De jogi lehetőséget valóban adni kéne rá, hogy bármelyikük élhessen vele, mert így lenne igazságos ).

https://megtakaritasgyerekeknek.hu/apai-gyed/

“Gyed

A gyermekgondozási díj havi rendszerességgel folyósított pénzbeli családtámogatás, melynek legfőbb célja a gyermekvállalás támogatása, a családok életkörülményeinek javítása, valamint egyfajta anyagi biztonság megteremtése/fenntartása. Az ellátás a csed lejártát követően, a gyermek 2 (ikrek esetében a gyermekek 3) éves koráig jár.

Ez a juttatás nem alanyi jogon jár. Csakis akkor vehetjük igénybe, ha gyermekünk születését megelőző két évben legalább 365 napig biztosítottak voltunk, vagyis vagy dolgoztunk, vagy felsőoktatásban, nappali tagozaton tanultunk. Utóbbi esetben évente mindössze 180 napot vesznek figyelembe a biztosított jogviszony számításánál.

Ha például az édesapa is rendelkezik ennyi biztosított idővel, akkor ő is dönthet úgy, hogy igénybe veszi ezt a támogatási formát. Ebben az esetben azt kell mérlegelnie a szülőknek, hogy melyiküknek nagyobb a fizetése. Hiszen a gyed havi összege a bruttó fizetés mértékétől függ – azzal a kitétellel, hogy a gyednek van maximum összege, tehát ha mindkét szülő egy bizonyos összeg felett keres, így is, úgy is a gyed maximumát fogja kapni.

A gyed összege a korábban szerzett bruttó jövedelmünk naptári napi egységre (naptár szerinti napot jelenti) lebontott összegének 70%-a lehet, maximum a minimálbér duplájának 70%-a lehet. Ezt figyelembe véve a gyed maximálisan megkapható összege 2021-ben nem lehet több, mint bruttó 234.360 Ft.

Gyed extra program

Az elmúlt években a jogszabályozási változásoknak köszönhetően számos kiegészítéssel bővült a gyed. Bevezetésre került a nevelőszülői és nagyszülői, a diplomás gyed, valamint a bővített gyed ikrek esetén. Továbbá lehetővé vált, hogy a szülők egyszerre több ellátást is igénybe vegyenek, amennyiben jogosultak rá, és amennyiben azt a gyermekek száma és kora indokolja. Tehát előfordulhat olyan, hogy valaki az egyik gyereke után csedet, a másik után pedig gyedet vesz egyidejűleg igénybe.

Ami az egyik legfontosabb előrelépés volt, hogy a gyed extrának köszönhetően az ellátást igénybe vevő szülő visszamehet dolgozni, és a munkabére mellett továbbra is jogosult a gyed teljes összegére. Ez az oka annak, hogy egyre többen döntenek úgy, hogy az édesapa igényelje ezt az ellátást.”

Szóval meg lehet azt csinálni, hogy szülés után a nő kivesz pár hét szabadságot, aztán vissza dolgozni, (vagy fizu nélkülire) apuka meg elmegy GYED-extrára, magyarul a fizuja mellett megkapja a GYED-et is, és persze mellette dolgozik. Nagyi meg vigyáz a picire. Kérdés, hogy a gyermek ezt mennyire sínyli meg.

Véleményem szerint továbbra is az első két életévben egy picinek az anyjára nagyobb szüksége van. Ez nem jelenti
azt, hogy az apjára nincs.

Athos
Olvasó
Athos

A cikk azt feszegeti, hogy miért nem jutalmazzák az apákat azért, mert az anyák gyereket szülnek.
Magyarul, az anyák támogatása diszkriminatív az apákkal szemben, az egyenjogúságra hivatkozva.

Nem látom azt a kívánatos modellt, vagy utat, aminek révén, ha megszűnik az apák mellőzése, pl. ugyanolyan jogokat kapnak mint az anyák-nők, és ennek következtében több gyerek születhetne.

Lehet, hogy ha a férfiakat, de legalább a már most apákat ha elkezdenék támogatni, akkor megszaporodna a gyerekszülések száma, mert a nők számára hirtelen kívánatossá válnának?

Megjönne a nők-anyák szülési kedve attól, ha a férfiak úgymond nem lennének diszkriminálva?

Én ezt nem nagyon hiszem, de lehet, hogy majd ezt egyszer ki fogja próbálni egy másik kormány és sikerre fog vezetni, több gyerek fog születni annak eredményeképpen, hogy a férfiakat-apákat támogatják, vagy legalábbis nem diszkriminálják.

Horvath Anton
Olvasó

Nem bonyolult ez, mikor még nem volt ilyen rutinmunka a válás, akkor azok se nők se vállaltak gyereket már akiket bántalmazott a férjük, sőt a házimunkába is szartak bele egy idő után. A mai kor meg a férfiakat diszkriminálja lépten-nyomon, nem hogy a politika de még maguk a nők is, értelemszerű hogy akkor a férfiak is szarnak bele mind a nők, mind a politika nagy terveibe.

Zoom
Olvasó
Zoom

Angolszàsz orszàgokban (pl UK, Ozi) az apa is igènybe veheti a helyi “CSED”-et a gyerek megszületèsètől. A szülők dönthetnek ki marad otthon, ill. van lehetősèg megosztani a parental leave-t, x hetet/hònapot az egyik van otthon, majd a maradèk időben a màsik.

Athos
Olvasó
Athos

Angolszász országokban ettől több vagy kevesebb gyerek születik, vagy esetleg nincs szerepe?

Zoom
Olvasó
Zoom

Ausztràloknàl magasan vègzett dolgozò nők esetèn van (kis) pozitìv hozadèka, egyèbkènt nem szàmìt.

“We find that the scheme’s announcement had no impact on fertility intentions at the extensive margin but that, conditional on intending to have at least one (more) child, the number of children intended increases by 0.34, a 16 per cent increase. This effect is concentrated among highly educated women. As it has been shown that fertility intentions predict fertility outcomes, these results suggest that even modest paid parental leave programs can increase the fertility of working women and so moderate the declines in fertility rates seen in many developed countries.”

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1475-4932.12561

Lehet màs hatàsa lenne Magyarorszàgon, Ausztràliàban nincs ingyen bölcsi/ovi ès fizetett parental leave is max 2-6 hònap, ami fèl èvvel hosszabbìthatò fizetès nèlkül. A jò hìr, hogy a fizetett időszakban megkapja a szülő a teljes bèrèt, nem valami bemaximàlt zsebpènzt, mint nàlunk.

A rossz hìr, hogyha az apa veszi igènybe a parental leave-t, akkor ugyanazokkal a hàtrànyokkal szembesülhet a munkahelyèn, mint egy friss anyuka. Ez a kisgyerekes bèlyeg, ami koràbban csak nőknek jàrt ki. (Ezt UK cikkben olvastam koràbban, ha èrdekel valakit megkeresem kèsőbb.)

József Váradi
Olvasó

Abszolút a másik oldalról látom és nézem e kérdést. Hisz magam is elszenvedője vagyok. Azaz ma tudjuk vagy tudnunk kell a férfiak 3/4 e ki lesz dobva. Így 75 % ban pénzkidobó automatákká silányítva . EGy mai fiú ezt látta a “családban”. Ezt látta baráti körben. EZt látta mindenhol. Azaz ebbe nől bele, ebbe nől fel, hogy ő ha házasságra lép netán anélkül lesz gyerek, mindegy , hogy házasságban vagy élettársi viszonyban – akkor ő meg lesz szivatva. Ennyi. Így ma a férfi (fiú) nem akar gyereket és nem akar családot. Ennyire egyszerű. A természet utat tör magának. Mivel a Marxista feminizmus elhozta, hogy a nő mindig áldozat, ha nem akkor is és a bírói kar 90% nő. Így a természet válaszolt. A férfi (fiú) nem akar gyereket és családot, mert nem akarhat. Nem jár neki. Spermahordozónak tekintik, aki fizet is ellentétben a sperma bankkal. Ő csak peneljen. No azt már nem.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Azaz ma tudjuk vagy tudnunk kell a férfiak 3/4 e ki lesz dobva. Így 75 % ban pénzkidobó automatákká silányítva .

Nagy valószínűséggel, igen.

Így ma a férfi (fiú) nem akar gyereket és nem akar családot. Ennyire egyszerű.

Hamis következtetés, az nem akar gyereket, akinek nem éri meg a gyerek az általad vázolt kockázat mellett, ez kb a 10%, de a 90% azért “nem vállal”, mert nincs olyan, aki neki “megállna”, vagyis fordítva ül a lovon, kényszerből erényt próbál kovácsolni.
Az itteni “incelek” ennek a “mesterei”:)

A férfi (fiú) nem akar gyereket és családot, mert nem akarhat.

Akarhat az, ha nem jut:)

Nem jár neki.

Ez biztos, de soha a történelem folyamán sem “járt” neki, azt mindig ki kellett “érdemelnie”.

Spermahordozónak tekintik, aki fizet is ellentétben a sperma bankkal. Ő csak peneljen. No azt már nem.

A 70%-át még annak sem, csak felhőztetik.

Reszet Elek
Újságíró

Vannak egyenlőtlenségek amelyek valóban zavaróak és rendkívül igazságtalanok, de mások a nemi szerepekből adódnak és társadalmi szinten a hagyományos, természetes irányba tolják el valamennyire a mércét. A nők40 például az első csoportba tartozik. A cikkben hivatkozott fél év anyuval több a pénz meg az utóbbiba. Az első fél évben, ha van rá mód, a csecsemő az anyjával legyen.
A nemek közötti egyenlőség nem azt kellene hogy jelentse, hogy mindenkinek ugyanannyi és ugyanaz. A nemek igényeiben és preferenciájában komoly különbségek vannak. Bizonyos dolgokban a férfiakat kellene kedvezményezni, míg másokban inkább a nőket. Manapság a tendencia az, hogy az előbbieket az egyenlőség nevében leépítették, az utóbbiak meg maradtak, sőt még hozzá is tettek (újra csak az “egyenlőség” okán).

Társadalmi és demográfiai szempontból a népességfogyásnak sokkal mélyebb okai vannak, nem az ilyen kicsiny különbségek a mérvadóak. Ezek “helyretételével” sem változik semmi a babafronton.

common man
Olvasó
common man

Nem olyan bonyolult ez .Két dolgot biztosan meg kell oldani hozzá.A nők számára maradjanak meg a feministák által eddig kiharcolt jogok.Jelesül bármikor leléphessen a gyerekekkel és az anyagi javakkal, kénye kedve szerint, az apának semmit sem hagyva.A férfiaknak-leendő apáknak- pedig olyan legalábbis jogi (de a leánygyermekek normális nevelése által erkölcsit is) biztonságot,hogy ne legyenek kisemmizhetőek sem anyagilag sem érzelmileg.

common man
Olvasó
common man

Mindenki csak az anyagiakról meg karrierről beszél.Mintha pénzért lehetne szeretetet venni.

Zoom
Olvasó
Zoom

Common, a gyerek ma önmagàban nem èrtèk a többsègi (aktìv korù) tàrsadalom szemèben. A tàrsadalom ma materiàlis alapù, ezèrt közelìt a kormàny ès màsok is efelől. A csavar, hogy a gyerekvàllalàs ma màr nem materiàlis kèrdès első sorban, ìgy a rendszerszintű ösztönző rendszer sem működik. Ahogy ìrod egyrèszt èrzelmi kèrdès (szeretet), màsrèszt a vàlasztott èletstìlus kèrdèse.

Horvath Anton
Olvasó

Lehet hogy kevésbé lenne materiális, ha a nőket nem csak a pénz érdekelné. Ez így a hipergámiának hála egy öngerjesztő folyamat. A hiba az Ön(ök) készülékében van.

common man
Olvasó
common man

A tàrsadalom ma materiàlis alapù, ezèrt közelìt a kormàny ès màsok is efelől.

Lehet így van de ez az én szememben azt jelenti ,hogy a gyereket mint árucikket kezelik.

Zoom
Olvasó
Zoom

Common, kormànyzati ès össztàrsadalmi szinten igen, egyèni szinten pedig sajàt preferenciàk kèrdèse.

common man
Olvasó
common man

…kormànyzati ès össztàrsadalmi szinten igen, egyèni szinten pedig sajàt preferenciàk kèrdèse.

És itt lépnek be az arányok.Kötelező óvoda iskola ahol a gyerek, a leendő szülő, az ideje nagyobb részét tölti.És nem is az a kérdés ,hogy ezt a mostani(kötelezően ott töltendő) időt hogyan lehetne valami normálisabb(családi életre gyerekekkel) neveléssel tölteni hanem azon kell remegnünk ,hogy nehogy beszabaduljon a nem kívánt elembé lobbi az óvodákba, iskolákba felbecsülhetetlen károkat okozva.Tehát van a mai (nem ma kezdődött nem őket hibáztatom) ami bizonyítottan oda vezetett ahol vagyunk és van egy fenyegető vízió amit normális ember nem kívánhat még protestből sem.Ezzel áll szemben a családban eltöltött idő ami kisebb-nagyobb mértékben képez csak ellensúlyt.(és sajnos ebben a sorrendben )
Azt akartam ebből az egészből kihozni ,hogy az anyagiak erőltetése, előtérbe tolása teljesen hamis irány .

tomgal
Olvasó
tomgal

Egyetértek.

Rokapapa
Újságíró

A megoldás kézenfekvő, a férfiakat kell támogatni. Ha a férfiaknál a pénz a nők maguktól fognak a férfiak felé fordulni és szülni is fognak a “pénzes” férfiaknak.

Taiko
Olvasó
Taiko

Adja magát a kérdés: a te nejed is a pénzednek szült, nem neked? Mert ha így van, akkor neked régen rossz, és pékeskednek kell majd vénséges vén korodik, az elhullásodik. Aki csak a taposómalvával tud magának nőt, feleséget szerezni, az ne csodálkozzon rajta, hogy taposómalomnak nézik, amikor meg kikopik a melóból, akkor keres az asszony más pörgő mókuskereket magának és a gyerekeinek, hiszen ta magad dresszíroztad erre. A szociális otthonban jó dolgod lesz majd halálodig, ne aggódj!

csakafoci
Olvasó
csakafoci

Nézz már körül a való világban.

Horvath Anton
Olvasó

Gyárilag a házasságok nagy része bizony a lóvé miatt jön létre Taiko, köszönhetően a hipergámiának ugyebár. Az hogy ebben a házasságban aztán gyerek is születik az nem változtat a kiindulási alapon.

hunbagira
Újságíró

Ez alapból a véretekben van, kis cefrésem. Szóval nem kell (pláne itt) újra behazudnotok, hogy az ég zöld, fű pedig kék és ti “nem ojjan lyánok”/nők vagytok” :D

csakafoci
Olvasó
csakafoci

Nem egyenlőség kell, hanem az apákat kell támogatni. Jól látszik, hogy az arab világban, ahol a férfiak kezében összpontosul a család irányítása, és a döntéshozatal, ott sok gyerek születik. Minél nagyobb a női szabadság, annál kevesebb gyerek születik, és annál több férfi marad gyerek nélkül (a 20% szerencsés csinál gyereket a nők 70%-ának). Ezek a támogatások nem segítik elő azt, hogy több gyerek szülessen, a járható út szerintem a női szingli adó lenne, amit a házas férfiak támogatására kellene fordítani, mert ha a nők felelőssége a gyerekszülés, akkor az ő felelősségük a nem szülés is, vállalják ennek hátrányait is.

Horvath Anton
Olvasó

Igen, csak ezzel éppúgy megadóztatnád a férfiak 70%-át is mint tudjuk, akik pedig a legtöbbször kurvára nem tehetnek róla hogy szinglik. Nekem mindössze csak ez a bajom ezzel az elmélettel. Én nem szívesen fizetnék csak azért adót, mert a modern agyhalott nő álomvilágban élve várja a 6 méter magas hercegét.

tomgal
Olvasó
tomgal

“a járható út szerintem a női szingli adó lenne”, ő csak a nők adóztatásáról beszél.

Itt ezzel az a csekélyke gond van, hogy kultúrálisan és vallásilag nagyon eltérő országokat hasonlítunk össze. Ugyanis az arab országokban a férfiak (de a nők is) vallási okokból vállalnak (illetve nem kérdés ,hogy vállalják ) a gyerekeket.
Hatalmas tévhitben éltek, ha azt hiszitek, hogy pl Magyarországon a férfiak túlnyomó többsége sok gyereket akar. Nagyon sok esetben pontosan ők presszionálják, hogy ne legyen több, legyen abortusz. Magyarországon szinte azonos 68-73 százalék a nők és férfiak abortusz támogatása, vannak olyan európai országok, ahol a férfiak magasabb arányban támogatják az abortuszt, mint a nők. Sokszor linkeltem a világ felmérést. Nem, nem születne több gyerek Európában (most Máltát, Lengyeleket leszámítva) , ha a férfiak dönthetnék el ezt a dolgot. Arról nem beszélve, hogy ilyet, mint szingli adó soha nem fognak bevezetni és természetesen ha lenne is ilyen, azt tuti mindkét nemre kivetnék.

Meg is találtam :

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/14/in-the-u-s-and-europe-women-are-about-as-likely-as-men-to-favor-legal-abortion/

hunbagira
Újságíró

Amikor ez a téma, szóbakerül. Mindig “elfeledkeztek” a szociollkulturálisan annyira nem eltérő, latin-amerikáról, izraelről (hú ezért, mit fogok kapni naootól :D) és a lengyelekről.

tomgal
Olvasó
tomgal

Ott is a lényegesen nagyobb vallásosság miatt van, ahogy van. Lengyelország és Latin-Amerika kifejezetten katolikus országok, a gyakorló vallásosok aránya messze meghaladja a magyarországit, pláne a nyugat-európait…

Ez csak a keresztény térkép, de jól mérhető :

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations#/media/File:Percent_of_Christians_by_Country%E2%80%93Pew_Research_2011.svg

hunbagira
Újságíró

Meg az abortusz tilalom miatt…az általad is linkelt térkép alapján. Ne feledkezzünk meg erről sem.

tomgal
Olvasó
tomgal

Nyilván, de annak a gyökere a vallásosság. Nem tudok olyan abortuszt tiltó országot,ahol nem a vallás miatt tilos az abortusz. Talán Észak-Korea… meg tán most újból Kína kezdi bevezetni, hogy legyen több gyerek, mert ugye most meg túl kevesen születnek.
Én támogatom az abortusz tilalmat (egészségügyi és erőszak esetek kivételével) ,de ezzel a nők 73 %-a, a férfiak 67 %-a nem így van Magyarországon.

hunbagira
Újságíró

Miután ebben is elég egyoldalú és hazug propaganda az uralkodó.
Ebben a témában (is) ha ugyanakkora “hangja” lenne a másik oldalnak is. Ez az eredmény változna, főleg a férfiaknál. Nálatok nyilván, nem sokban.

hunbagira
Újságíró

Ahogy a nők40ben sem talált az AB-semmi alkotmányellenes úgy a nőkre kivetett szingliadóra sem kellene. :) Persze nyilván sok értelme nem lenne, hiszen az átlagnőnek abban a korban nincs munkahelye, pláne bejelentett. Akkor ugye “selfish years”ek vannak. :D

Reszet Elek
Újságíró

Egyfajta sajátos hitel/megtakarítás lenne. Ha van gyerek te kapod a pénzt a későbbiekben adójóváírásként, ha nincsen akkor meg gyűlik, ami majd a jövedelmedből csípődik le.

hunbagira
Újságíró

Ez így járható lenne, valóban.

tomgal
Olvasó
tomgal

A nők akkor szülnek gyereket, ha van kinek, ha biztonságban, lehetőleg teljes családban felnevelhetik. Szóval kizárólagosan a nyakukba sózni azt, hogy a gyerekszülés az ő felelősségük elég merész. Mert ehhez is 2 ember kell. Egyébként, ha az összes olyan gyerek megszületne, akit a férfi nem akar jobban, már megoldódna minden. Csak ugye akkor meg a szemét nő, miért dönthet erről egyedül, mert ő nem adta beleegyezését, szóval lenne sírás-rívás. A nők is szemetek, meg az ő saruk az abortusz sok esetben, de ne idealizáljátok a férfiakat ebben a kérdésben, kíváncsi lennék, hogy az oldalt látogatók közül hány férfinak volt már elabortálva a gyereke úgy, hogy igencsak megkönnyebült, vagy ragaszkodott hozzá….

hunbagira
Újságíró

Csak a “biztonság” fogalma, finoman fogalmazva “kitolódott” számotokra…:D

tomgal
Olvasó
tomgal

Ez bizonyosan így van és azt is aláírom, hogy vannak nők, akik inkább spermabankból, mintsem olyannak szüljenek, akit nem kívánnak, nem szeretnek. Én nem állítom, hogy a “lányok angyalok” , de ne idealizáljuk már a férfiakat sem. Utálom amikor egyes nők mondogatják, hogy a férfiak szemetek, minden rossz tőlük származik stb, de azt is amikor az jön ki, hogy a férfiak a jók, a tökéletesek és minden rosszról a nők tehetnek. Nincs bűnös nem.
Ha Éva bűnösebb volt mert Ádámot rábeszélte a bűn elkövetésére, akkor mi van azzal, amikor egy férfi beszél rá egy nőt az abortuszra és az amúgy szeretné a gyereket, de a férfi ellenzése miatt nem meri vállalni ? (mondjuk én leszarnám, hogy mit mond, engem ugyan senki rá nem beszélt volna,hogy öljem meg a kisbabám, de ugye nem ugyanolyanok a hátterek, neveltetések, lehetőségek stb).

hunbagira
Újságíró

Az nyilván, ugyanúgy egy szar “ember” Ebben nincs vita. Bár erről is szívesen látnék egy objektív felmérést. De ez sincs megengedve. Vajh, miért?! :D

hunbagira
Újságíró

Ui: és ezen nőknek is szólsz, legalább annyiban, hogy héjj nincs kollektív felelősség, pláne nem csoportonként válogatva, “hetedíziglen”?

tomgal
Olvasó
tomgal

Az összesnek nem tudok, de szoktam osztani az észt a nöknek is :), vérfemi oldalakon nem, mert felesleges ( ezt aláírom, hogy a férfiak többségével -1-2 kivétellel- értelmesebben lehet vitatkozni, eszmét cserélni, mint elvakult nökkel).
Volt már egy-két kollegina aki elgondolkodott dolgokon.
De amúgy ezt a kollektív bünösség baromságot nagyon utálom. Ami szomorú, hogy ezen még férfi kollégák is meglepödnek néha, amikor védem öket ettöl, hangot adok ennek.

Reszet Elek
Újságíró

Keresnének olyat, akinek lehet. Korábban kezdenék a keresést és más szempontokat vennének figyelembe.

Reszet Elek
Újságíró

Az arab országok fertilitási rátáit megnézve ez inkább jóléti kérdés mintsem vallási. Ahol van pénz ott kevesebb a gyerek, ahol nincsen ott meg több. Ahol meg nagyon rossz, ott számolatlan.
https://www.statista.com/statistics/945008/mena-rate-of-female-fertility-by-country/
Az élen három szétesett “ország” van, az alján meg olajmilliárdosok.

tomgal
Olvasó
tomgal

Tény, hogy még a vallásos országokon belül is igen meghatározóak az anyagi körülmények, söt ,egy adott országon belül is. Szóval több összetevös a dolog.

Ezen lehet páran felhördülnek, de nagy általánosságban elmondható , hogy bizony a mély szegénység nagyon sok esetben együtt jár ( nyilván nem minden esetben) az egyszerüséggel, iskolázatlansággal, mondjuk ki no, primitívséggel. Aki csak ösztön szinten létezik, az nem gondolkodik, pláne nem költ ( nem tud költeni) védekezésre, kb ez az egyetlen “ szórakozása”. Ezért vezetnek ezek az országok.

hunbagira
Újságíró

Off: femkó honlapok valahogy nem hozták a hírt. :D
(Feltehetően) minden benne van, amiért “szeretjük” asszonyainkat.
https://www.origo.hu/itthon/20211002-egy-magyar-anya-megolte-gyereket-olaszorszagba.html

hunbagira
Újságíró

Isztambulit (akarom írni kabuli egyezményt a nőknek :D) oh várjunk, csak…

Reszet Elek
Újságíró

Nem biztos hogy magyar volt, lehet hogy csak magyar állampolgár.
Mivel etnikai hovatartozást nem közölnek, így elérték, hogy a legtöbb ember minden kirívóan erőszakos esetet a cigányok számlájára ír. A legtöbbször gyanítom nem is tévednek.
Újabb öngól a hatalomnak.

tomgal
Olvasó
tomgal

Itt van több infó. Pornószínésznö volt a drága, Katalin , apuka Norbert, kisfiú Alex. A nö totálisan egy zakkant némber. Legalább kinyírta volna magát is…, illetve saját magával kezdhette volna, mondjuk cigó ettöl még lehet.

https://budapestkornyeke.hu/megolte-2-eves-gyereket-az-anya-majd-a-lidl-kasszaszalagjara-tette-most-konnyek-kozott-szolalt-meg-a-gyaszolo-apa-kiderult-katalin-mar-korabban-is-fenyegetozott-a-kicsi-megolesevel/

Reszet Elek
Újságíró

Egy mondás jutott az eszembe: don’t stick your dick in crazy

tomgal
Olvasó
tomgal

Igen, a helyzet az, hogy pontosan ez nekem is, csak most nem akartam még ennyire sem megemlíteni apuka némi felelösségét, mert a kisfia meghalt, ami borzalmas, ez a létezö legnagyobb tragédia és nincs arányban a felelösségével.

hunbagira
Újságíró

Akkor tényleg minden “együttáll” pornós kurva, olászbá’..:D

Horvath Anton
Olvasó

Ez az új femkó világrend életpálya modellje pedig. Pornó, aztán mikor lepörgött a homokóra akkor család meg gyerekek. Természetesen ehhez kell egy gazdag fasz is bebiztosítva, szemmel láthatóan ez utóbbi nem jött össze, a magasfokú baszási képesség ellenére sem.

Hunn
Újságíró

A férfi esetében fennáll az ártatlanság vélelme. Mindaddig 100%-ban csakis és kizárólag a gyilkos ribancénak tekintendő minden felelősség ebben az ügyben, amíg nem tudjuk egyértelműen bizonyítani, hogy a férfi tisztában volt a Red Pill alapjaival, és mégis szándékosan figyelmen kívül hagyta azokat.

Ugyanis a feminizmus, a modern nők, és a Blue Pill együtt és egymással kölcsönhatásban, szándékosan nevelik olyan kiéhezett bétává a férfiak többségét, mint amilyennek a meggyilkolt kisgyermek apja is tűnik. Hiszen pont, hogy elsősorban ezáltal biztosítható a faszkörhintáról leszédült roastie ringyók révbe érése. Mint ezé az ex-pornós prostié, ezé gyilkos ringyóé is volt.

Ezt a nők mindannyian pontosan tudják, és erre szándékosan nevelik a férfiakat a mai világban.

Ebben az esetben a férfi túl későn kapta az élettől az ébresztő Red Pill pofont. Az viszont biztos, hogy elfelejteni nem fogja. Sajnos túl nagy árat fizetett érte.

A Red Pill életeket ment, a feminizmus és a Blue Pill GYILKOL.

Reszet Elek
Újságíró

Jó esetben mindenkinek az anyja kivétel mert nem lúzert akar felnevelni. Persze a patológiás esetektől eltekintve.

tomgal
Olvasó
tomgal

Nem red pill kérdés egy személyi edzönél ( aki biológiai folyamatokkal hivatalból tisztában kéne hogy legyen), hogy “ elhitte”, hogy a nö 42 évesen menopauzázik ( ritkán, de elöfordul ), de azt illene tudni ( vagy google a barátod , “menopauza terhesség “ ennyit kell beírni) hogy ez egy több éves folyamat , ami alatt böven teherbe lehet esni. Egyszerübb volt nem védekezni , csak b.szni a pornóssal és elhinni. Továbbá azért ilyen növel ( nem csak szexre használni), de össze is költözni és felcsinálni ?! Na ennyi volt a történetben az ö sara, viszont nagyon díjazandó, ha már felelötlen is volt, de utána megpróbált mindent megtenni a kisfiúért , látható a babakori közös képeken mennyire szerette és egyértelmüen sokkal jobb helye lett volna a picinek nála. Nagyon sajnálom a kisfiút és az apukáját is, mert szép közös életük lehetett volna, a kisfiú meggyilkolásáért kizárólag a retardált idiòta anyja felel.

hunbagira
Újságíró

Dígók lehozták a pofáját a ringyónak. Valaki felismeri a “művésznőt”? (Így lelakottan/szétműtve)
https://www.fanpage.it/attualita/perugia-bambino-morto-sul-rullo-della-cassa-del-supermarket-fermata-la-madre-per-omicidio/

hunbagira
Újságíró

Femkó lapok sem szoktak foglalkozni fordított esetekben az etnikai hovatartozással.
Sőt antoni “kisasszony” ki is fejtette, hogy “mindig, hiperfehér, magyar férfiak” az elkövetők.

hunbagira
Újságíró

Abból kiindulva, hogy 44 évesen van (illetve volt) egy 2 éves gyereke, szinte biztos, hogy egy korunk “hőse” magyar/fehér nő(?)

tomgal
Olvasó
tomgal

Van egy 22 éves is ( annak is elküldte a képet az elmebeteg picsa). Amúgy lehet fehér, de ez ez a nö tényleg egy retardált, súlyos eset. Hány ilyen nöröl tudsz még ?( pornós, hibbant, leszúrja / megöli saját gyerekét ), mert ebben az összetétben én erröl az egyröl hallottam …, ami nem javít persze az idióta luvnya “teljesítményén”.

Horvath Anton
Olvasó

Ez is off, de az ilyen híreket nem felejtik el lehozni, ahol dübörög a femcsi propaganda, természetesen csakis a negatív kommentek ritkítása mellett: https://neszeszer.blog.hu/2021/10/01/a_plus_size_modell_felrobbantotta_a_netet?ajanlo=1
Kávé helyett, reggelire. A “plus size” legfeljebb akkor lehet jó ha a faszomról van szó, de az is csak photoshop nélkül ér valamit.

Hunn
Újságíró

Sajnos a feminista alapú társadalmi berendezkedés, mint olyan, direkt módon, közvetlenül és logikusan, automatikusan és elkerülhetetlenül vezet demográfiai tévútra… Ezt a tévutat magának a feminizmusnak, és az annak összes eddig elért, úgynevezett “eredményének” a totális, radikális, és végérvényes felszámolása nélkül lehetetlen lesz korrigálni.

A feminista alapokat megőrizve nincs az általunk kívánt, normális demográfiai eredményekre vezető megoldás. NINCSEN. Egyszerűen nem létezik ilyen, és nem is fog létezni. Soha. Csakis és kizárólag egy jóindulatúan szexista patriarchátus bevezetése jelenthetne megfelelő kiindulópontot a demográfiai problémák megoldására.

A jelenlegi keretek között viszont bármiféle – legalább minimális – demográfiai javulásra pedig kizárólag csakis akkor lehetne – esetleg – számítani, ha a szakpolitikát szigorúan a “Red Pill” megfigyeléseire és következtetéseire alapoznák… Ha ezáltal figyelembe vennék azt a tényt, hogy a feminizmus, mint olyan, többek közt a női szexuális stratégiák, a női hipergámia kimaxolására van kihegyezve, valamint a férfilakosság munkával előteremtett vagyonának szexmentes átjátszására a női lakosság számára… Ha figyelembe vennék, hogy ezen hipergám szexuális stratégiák márpedig úgy szólnak, hogy: “Alfa fux, Béta bux”… És hogy emiatt a nők BÁRMIFÉLE anyagi támogatása a jelen helyzetben pusztán ezt torzítja tovább valamilyen formában.

Magyarországon demográfiai javulást akarunk? Ráadásul úgy, hogy a születendő gyermekek a saját biológiai apjuk és a biológiai anyjuk által alapított, hagyományos heteroszexuális családban nevelkedjenek fel? Nos, akkor bizony AZONNAL be kell fejezni a nők BÁRMIFÉLE anyagi támogatását… És maximálisan figyelembe kell venni azt is, hogy bár a szex jelentette hatalom ugyan a nőknél van, és még mindig csak a “vaginával született testek” tudnak szülni, de az elköteleződés hatalma, mint olyan, továbbra is a férfiaknál van. És nálunk is marad.

A nők BÁRMIFÉLE anyagi támogatása mindössze egyetlenegy eredményre vezethet csak, és semmi másra. Mégpedig arra, hogy a férfilakosság 80%-át kitevő, a női hipergámia szerint “bétahímek” még tovább értéktelenednek a nők szemében… Ha pedig az állam a nők anyagi támogatásával átveszi, magára veszi a “Beta bux”-szerepet, akkor abból logikusan csak még további demográfiai csökkenés várható. Hogy miért?

Mert az állam ugyebár a nőknek pénzt adni képes, de teherbe baszni őket NEM. A szexuális stratégiájuk “Beta bux”-oldalát az állam segítségével kielégítő női lakosság viszont onnantól 100%-ban a stratégiája “Alfa fux” oldalra fog – mégpedig garantáltan sikertelenül – koncentrálni… És ez már egyszerű, általános iskolás matematika.

Ugyanis a maradék 20%-nyi, a női hipergámia szerint “alfahím” NEM fogja teherbe baszni a teljes női lakosság 100%-át. Nem bírnák se gecivel, se szexuális vággyal, se kedvvel, se hangulattal: nekik bőven megfelel a legjobb nőkből kialakított háremük. Nem fognak átlagos és átlag nőket teherbe baszni ha van választásuk, még a haza demográfiai mutatóinak érdekében sem.

És akkor abba még bele se mentem, hogy mi újság a feministák által bevezetett, és 80%-ban a feleségek által kezdeményezett, az angolszászok által “No Fault Divorce”-nak nevezett válással és mindazzal, ami ezzel együtt jár – még az “alfahímek” számára is. A válás, mint a nők számára nyitva hagyott lehetőség ugyanis a férfiak elköteleződésének objektív értékét hosszú távon lecsökkenti, szinte teljesen elértékteleníti…

Tehát: a nők BÁRMIFÉLE anyagi támogatása demográfiai célokból nem pusztán felesleges, hanem kifejezetten kontraproduktív.

És, hacsak nem tekintjük az állam alapvető kötelességének, hogy a gyermekek megfogantatásához szükséges, törvényi alapfeltételként tekintsen arra, hogy az tocsogósan nedves pinával élvezett többszörös orgazmus során valósuljon meg, vagyishogy az államnak feladata valamilyen módon garantálnia a női szexuális startégia “Alfa fux”-oldalát is… Nos, akkor bizony nem marad más, mint hogy a férfilakosság 80%-át kitevő “bétahímeket” kell vonzóbbá tenni a nők számára. Mi módon lehetséges ez?

1. A nők nem kaphatnak az államtól semmiféle anyagi támogatást, soha, semmilyen esetben, semmilyen körülmények között, és pont. (Amit jelenleg kapnak, azt pedig sürgősen meg kell szüntetni.)

2. A férfilakosságot támogatni kell abban, anyagilag is, hogy önmaga legjobb verziójává válhasson, és ezáltal minél több férfi minél vonzóbb legyen a nők szemében.

3. A feminizmust felszámolni, mégpedig minden hullámának minden eredményét megszűntetve, és összes következményeit felszámolva.

4. Bevezetni a jóindulatúan szexista patriarchátust.

Nincs más megoldás.

Miklos1
Olvasó
Miklos1

Van ezekben valami. Egyrészt, a férfiak nevelését, oktatását kellene helyrehozni, női kézből elvenni, mert semmi eredménye, se értelme nem volt, ha csak nem az ostoba generációk, iskolakerülők, nagyszájú beképzelt örökgyerekek kinevelése volt a céljuk, amit nem hiszek, mert a célhoz nem árt gondolkodni sem. A nők társadalmi ereje nagymértékben a kommunikációs lehetőségeikből erednek. Nem kell, hogy róluk szóljon minden, hogy hallgatni kelljen a sirámaikat. Csak ártanak vele a férfiaknak, de önmaguknak is. Tehát amellett, hogy káros, még teljesen felesleges is. Ha nem tudnak élni a modern világ adta lehetőségekkel, biztonsággal, kényelemmel, hanem primitíven kiengedik az állatias énjüket, akkor pont, hogy nem az ingyenes tolásuk a fontos, hanem a korlátok, szabályok felállítása. Azok teszik őket boldoggá, hisz a hatalomhoz ez a röpke 60 év kevés volt, hogy tudjanak bánni vele. Ha nincsenek meg a kepességeik ehhez, akármilyen oktatást kapnak, csak ártanak vele, mindenkinek.

Horvath Anton
Olvasó

Ezért nem volt nekik szavazati joguk sokáig. Emocionális alapon sok helyen lehet jó döntést hozni (mert ez most szép, mert ez most olyan cuki, ez most viszont olyan bunkó), de az nem a politika, vagy a világgazdaság. Ezért is mondják hogy bizonyos vezetői képességekhez először tököt kell nekik növeszteni. Ezáltal is elismerve azt a valós tényt, amit csak a femcsi propaganda igyekszik letagadni, miszerint munkakörök és területek között vannak férfi-női különbségek. Azáltal hogy mondjuk egy női jelölt indul, több női szavazót is bevonzhat, ami viszont köszönő viszonyban sincsen a jelölt alkalmasságával. Női emocionális alapon meghozott döntés ugyanis ezen női szavazók szavazata is, semmi több. Azért férfiaknál ennél kicsit több szempont játszik, amelyik szavazni jár.

hunbagira
Újságíró
Horvath Anton
Olvasó

Hát még ha ez lenne a miniszterelnök… Saját hazájukban kéne inkább indulniuk a kedves férjével együtt karöltve.

Miklos1
Olvasó
Miklos1

A gyönge úgy is mindig csak kifogásokat tud kreálni, akármilyen “erős” “okos”, meg “független” is legyen egyszerre, ha mellette megmarad gyöngének, butának, és kiszolgáltatottnak. Férfiak szervezkednek… Ezek látják/hallják magukat? Normális világban max téma lenne a nő a politikában, esetleg. Nem hogy még meghatározója. Fogyatékossági kárpótlásként extra jogok. Hova süllyed ez a világ, meddig lehet egyáltalán? Bízzuk csak a nőre, az majd úgy is megmutatja.

Reszet Elek
Újságíró

off: Mindig tudtam, hogy az oláh buta egy nép, de nem gondoltam volna hogy ennyire.
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyanakvassal-tekint-a-magyarokra-es-a-vedooltasokra-is-a-romanok-tobbsege#

hunbagira
Újságíró

Aki figyeli az iq rank of the world/europe listákat Elek, annak ebben semmi meglepő/novum nincs.
Sexiparban viszont vezetők….:D

hunbagira
Újságíró

Amúgy mehetne “gyülieliere/bezzegnemzetekre” a cikk, ha létezne még?! :D

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Az apák nélküli családpolitika, lásd:

“Én feláldoztam az életemet a sportért. (…) Az életemből kimaradt a gyerek, amit amíg élek, sajnálni fogok. Lehet, hogy hússzor álltam a világ tetején, ugyanakkor nem adatott meg a gyerek, és 44 évesen már nem hiszem, hogy most pont megtalálom a férjemet és már most akkor gyerekem lehet. Ilyen hiú ábrándjaim nincsenek. Nekem ez volt az ára”

Forrás:https://www.origo.hu/teve/20220531-megrazo-vallomast-tett-milo-viki-tv.html