Férfihang.hu
1 megosztás

Eltűnt babák nyomában – az abortusz a vezető halálok

A népírtás szintjére emelkedett a magzatok pusztítása. A magyar magzatáldozatok száma a KSH 22 ezres száma helyett valójában háromszoros lehet, mert csak a sebészi magzatelhajtásokat mutatják ki, négy másik abortusztípust nem számolnak. Az abortusztabletta vegyi fegyverének (RU486) magyarországi hadrendbe állítását 2005-ben az Alfa Szövetség által szervezett tüntetéssel sikerült meghiúsítani, de az „angyalcsináló” IUD-k, vagyis a korai abortuszt előidéző, ún. „spirál” kb. 20.000 magzatáldozatot, a 72 órás, úgynevezett „sürgősségi fogamzásgátlás” kb. 18.000 magzatáldozatot követel hazánkban évente. A méregtablettával külföldön elhajtott magyar babákkal kb. ezer életet veszítünk, a kriminális abortuszok is kb. ezer magzatáldozattal járhatnak minden évben.

A közelmúltban a Lakmusz című portál valótlanságok állításával bírálta Dúró Dóra országgyűlési képviselőt, a szívhangrendelet kezdeményezőjét, négy gyermek édesanyját. Vizsgáljuk meg ezeket a nem szakértő számára első látásra megalapozottnak tűnő vádakat! Válaszunkat József Attilának azzal a ma is érvényes buzdításával kezdjük, hogy „az igazat mondd, ne csak a valódit” (József Attila: Thomas Mann üdvözlése, 1937). A továbbiakban vele együtt arra szeretném Önöket is buzdítani, hogy ne csak „valódi” (vagy annak tűnő) állításokat fogalmazzanak meg, hanem a számmisztika gyakran megtévesztő, valóságosat a valótlannal keverő rabulisztikáján túl törekedjenek a jelenségek és adatsorok mélyén, mögött vagy között rejlő igaz állítások kutatására, sőt lehetőleg azok kimondására is.

A képviselő asszony által közölt adatok kapcsán az írás mindössze a valóság felszínét érintette, amikor cáfolni igyekeztek azt a Magyar Sziget alkalmából július 27-én tett állítását, mely szerint kevesen tudják, hogy hazánkban nem a szív- és érrendszeri betegségek, hanem az abortusz a vezető halálok.

Világszerte vezető halálok az abortusz

Nézzük előbb azt, hogy világszerte ténylegesen mi is a vezető halálok! A Worldometer 2021. december 31-i közleménye szerint világszerte az abortusz volt a vezető halálok volt. Tavaly tehát 42,6 millió magzatgyermektől tagadták meg a születésnapot. Ez a szám egyben azt is jelzi, hogy a pusztítás immár a népírtás szintjére emelkedett. Meg kell jegyeznünk, hogy ezeket a számokat az Egészségügyi Világszervezet tette közzé. Minden más betegségtípusban összesen 58,7 millió ember halt meg. Ezek szerint a 42,6 milliót elérő abortusz több emberáldozatot követelt, mint külön-külön az AIDS, a malária vagy a közlekedési balesetek. A rák 8,3 milló, a dohányzás csaknem 5 millió emberéletet követelt. Érdemes az abortuszok számát összevetnünk a -19 járvány áldozatainak ugyancsak az Egészségügyi Világszervezettől származó 3,5 milliós számával, hogy föl tudjuk mérni az abortuszadatokban megjelenő genocídium irgalmatlan arányait. (A Worldometert a leghitelesebb források között tartja számon az Amerikai Könyvtáros Szervezet. A nemzetközi statisztikai adatok összeállításán mindenfelé kutatók és önkéntes szakemberek munkacsoportjai fáradoznak.)

A Worldometer abortuszszáma alacsonyabb, mint az Egészségügyi Világszervezet évi 73 millió abortuszadata, tehát az általuk közölt 42,6 millió valószínűleg konzervatív adat.         Ausztráliában a legutóbbi, 2020-as adatsor 161 300 halálozást mutat. Ebből mindössze 16 587-en haltak meg szív- és érrendszeri megbetegségben (a leggyakoribb ok). Ezzel szemben a Medical Journal of Australia-ban idén megjelent, szakértők által lektorált tanulmány szerint 2017-2018 között 88 287 abortuszt végeztek. Ausztrália tehát az abortusz világmintáját követi a vezető halálok tekintetében.

Az Amerikai Egyesült Államokban 2021-ben a teljes halálozási szám 3.458.697 volt. Ebből a legmagasabb arányt a szív- és érrendszeri megbetegedések áldozatainak száma képviseli: 693 021 halálesettel.  Ugyanekkor  887 000 volt a magzati életkorú gyermekek halálát eredményező, nyilvántartott művi abortuszok száma. Meg kell jegyezni, hogy némely tagállam (pl. California, New Hamsphire, Maryland, New Jersey) egyáltalán nem szolgáltat abortuszadatokat, tehát ezek elérhetőségével együtt még ennél is magasabb áldozati számról kellene beszélnünk. Továbbá hiányoznak azok az adatok is, amelyek közlésére nem kötelesek az USA-ban sem a magánorvosok, sem az abortuszklinikák.

Az abortusz vezető halálok Amerikában, évente 1,200,000 áldozattal

A visszaeső tendenciát mutató sebészi abortuszokkal szemben 2010 és 2019 között 123%-os növekedést mutatott az abortusztabletták használata, ezek magzatáldozatainak számát szintén nem tüntetik fel az abortuszadatok között. Ugyanilyen rejtett áldozati számokat tartalmaznak az úgynevezett méhen belüli eszközöknek (az IUD-k), vagyis a spiráloknak használata. Ezekről kevesen tudják, hogy a méh állandó gyulladásban tartásával az esetleg megfogant magzatgyermekeket „spontán” vetéléssel űzik ki az anyaméhből.

A KSH „valósága”

A KSH minden évben összegzi azokat az adatokat, melyeket művi terhességmegszakítás megjelöléssel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat juttat el hozzá a Családvédelmi Szolgálat védőnőitől kapott adatsorok összesítésére támaszkodva. A már megfogant és a méhfalba beágyazódott babák életét az ellenük kivitelezett művi terhességmegszakítások során 2021-ben valóban „csak” 21.907 alkalommal oltották ki „anyaországunkban.” Ez tehát a hivatalos adatok tükrében megjelenő „valóság”. Ezzel a torzító adatközléssel szemben azonban minket a teljesebb kép, az annak mélyén fölsejlő igazság érdekel. Nevezetesen az, hogy az adott évben ténylegesen mekkora lehetett az országban ilyen, olyan vagy amolyan módon elrekkentett magzatgyermekek száma. Ezzel kapcsolatosan azonban sajnos ma még nem támaszkodhatunk semmiféle nyilvános kimutatásra, mert ilyenek nincsenek.

„Esemény utáni tabletta”

A hivatalos adatsorokból ugyanis Magyarországon is hiányzik azoknak a kémiai eszközökkel végrehajtott terhességmegszakításoknak a száma, amelyekre a 72 órás, úgynevezett „sürgősségi fogamzásgátlás” tablettás módszerével került sor. És itt máris egy csúsztatásra kell figyelmeztetnünk. Ennek a hormontablettákkal kivitelezett eljárásnak „fogamzásgátlás”-ként való megnevezése ugyanis félrevezető! Igaz ugyan, hogy a tabletta „csak” az anyaméhbe még be nem ágyazódott „morulát” („ébrényt”, „előembert”) pusztítja el, őt azonban fogantatása pillanatától emberi személynek kell tekintenünk, akitől a dajkálására, táplálására szolgáló legelső otthont, az anyaméhet zárják el. Az abortáló hatású hormonkészítmény bevételére a már órákkal, napokkal előbb megfogant baba elpusztításának szándékával és sokszor annak végrehajtásával kerül sor. E fogamzásgátlónak álcázott, lényegében azonban abortuszt előidéző hormontabletták tehát véget vetnek a kezdődő emberi élet fejlődésének. A nőgyógyászi gyakorlat a beágyazódás előtti állapotára tekintettel e veszteségeket nem tartja abortuszként számon, így aztán e sok-sok ezer magzatgyermek elveszejtésének adatai a magyarországi statisztikákban sem tűnnek fel.

Abortusztabletta

Ugyanez a helyzet a már bevallottan is abortuszt előidéző vegyi fegyverrel, közismertebb nevén az RU486-os elnevezésű, a szomszédos országokban szinte mindenfelé hadrendbe állított méregtabletta-kombinációval.

Az Alfa Szövetség tiltakozó rendezvénye az Egészségügyi Minisztérium előtt 2005-ben

Mivel a kifejezetten magzatgyermekek ellen kifejlesztett abortusztablettát az Alfa Szövetség nyilvános tiltakozásának hatására Magyarországon végül nem vezették be, azok a terhesek, akik mégis úgy gondolják, nem kockázatosabb két ilyen, mifepristone/misoprostol  kombinációjú pirulának a bevétele, mint valamely vitaminkészítményé, főként a szomszédos Bécsbe, illetve Szlovákiába utaznak, ahol könnyen megvásárolhatják ezeket az ő életükre nézve is halálos veszélyt jelentő méregtablettákat. (A mellékhatások és szövődmények nem kötelező jelentése dacára tudhatjuk, hogy a magzat halálát okozó szándék olykor visszafelé sül el: így több tucat anyai halálozást is eredményez.) Amerika több államában még azokról az anyai elhalálozásokról sem kötelező nyilvántartást vezetni, akik abortusz miatt veszítették életüket.

Az abortőrök azt is elhallgatják a páciensek elől, hogy a méregtablettás abortuszt követően sokkal több sürgősségi kórházi beavatkozásra van szükség, mint sebészi abortusznál

A politikusokat befolyásoló és a közösségi sajtót is uraló abortuszlobbi hatása miatt sem külföldön, sem az abortőrök magyarországi működési területén nem tudnak a nők arról, hogy ha esetleg meggondolnák magukat, az első méregtabletta bevételét követően még magzatgyermekével együtt megmenekülhet az anya, mert visszafordítható a tabletta pusztító hatása. (‘Hiding life-saving solutions from women’ – Facebook takes down Heartbeat International’s abortion pill reversal page)

Az Alfa Szövetség által kiadott tájékoztatón kívül máig sem tájékoztatta senki honfitársainkat a méregtabletta veszélyeiről

A beavatkozás titkolt jellegéből adódóan a magyar egészségügyi kormányzat sincs adata arról, hogy hány ezer ilyen magyar abortuszturista lehet.  A sebészi, vagyis kizárólag kórházban vagy klinikákon végzett abortuszok száma világszerte csökken, viszont dinamikusan emelkedik a méregtablettás abortuszoké, amelyek adatait viszont, sőt az ezeket felíró receptek számát is elhanyagolva elhagyják, és persze nem tüntetik fel az abortált gyermekek számát sem. A termékeny korban lévő női korosztályok létszámának és ebből adódóan abortáló lehetőségének csökkenése mellett ez is eredményezheti azt, amit legutóbb a miniszterelnök diadalmasan bejelentett Texasban – „felére csökkentettük az abortuszok számát…”

Kriminális abortuszok

Van az abortuszok számszerű „csökkenésének” egy másik, szintén föltáratlan, kifejezetten büntetőjogi kategóriába tartozó oka. Ez pedig a szülészek által végzett tiltott magzatelhajtásokhoz kapcsolódik.

Ismeretes, hogy néhány évvel ezelőtt egy Ugandából Magyarországra települt szülészorvos a várpalotai kórházban csaknem félszáz fiatal nőn hajtott végre illegális magzatelhajtást. M. B.-t többrendbeli, üzletszerűen elkövetett magzatelhajtás miatt tartóztatták le. A beavatkozásokért esetenként 40-50000 forintot zsebre vágó szakember, akit jogerősen letöltendő börtönbüntetésre ítéltek, minden beavatkozását korai vetélésként tüntette fel.

Ezt a nagy port fölvert esetet csak a jéghegy csúcsának tekintjük, vagyis föltételezzük, hogy rajta kívül még ma is lehetnek olyan orvosok, akik anyagi haszonszerzés érdekében is vállalkoznak ilyesféle bűncselekmény elkövetésére. Ha a kriminalisztikában alkalmazott 10%-os látenciaszorzót használjuk, akkor itt is több ezer olyan magzatgyermekről kell beszélnünk, aki az ekként kivitelezett abortuszok áldozataivá váltak.

E súlyos, emberi élet ellen elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban persze a jelenség rejtett mivolta miatt ma még senki sem tud esetszámokat fölmutatni, de nemzetünk védelme érdekében kívánatos lenne ezek föltárására és számolására irányuló vizsgálatokat végezni. Bármennyire is hiányoznak az ide vágó adatsorok, nem tudjuk elfogadni, hogy nemzetünknek ezt a regisztrálatlanul zajló, titkos pusztulását tétlenül szemlélje egy magát családbarátnak hirdető kormányzat…

A lengyel példa

A 38 milliós Lengyelország azzal büszkélkedhet, hogy 2020-ban 1076 abortuszt végeztek 2021-ben pedig mindössze 107 sebészi magzatelhajtásra került sor. A 9,8 milliós Magyarország ugyanekkor az elérhető, de nem a teljes igazságot kifejező adatok szerint 21.907 baba életét oltotta ki!

A magyar valóság

Ehhez a magzatgyermekek valóságos pusztulását jelző és semmiképpen nem a teljes igazságot jelző statisztikai adathoz – idevágó hiteles kutatások és források híján – sa nos ma még csak becslésen alapuló számokat tudunk hozzáadni.

  • IUD-k, vagyis az ún. „spirál” használata: kb. 20.000 magzatáldozat
  • 72 órás, úgynevezett „sürgősségi fogamzásgátlás”: 18.000 magzatáldozat
  • abortusztablettát vagy más abortáló eljárást külföldön igénybe vevő abortuszturizmus: 1000 magzatáldozat
  • kriminális abortuszok: 1000 magzatáldozat

A fent említett abortuszfajták összegzése alapján hozzávetőlegesen évi 40 ezer abortuszról beszélhetünk. Ha ehhez hozzáadjuk a KSH által nyilvántartott sebészi abortuszok számát (21.907), akkor ez 2021-re vonatkoztatva összesen kb. 62 ezer  magzatgyermek halálát jelenti!

Ha a fenti becslést túlzónak tartjuk, és 40 ezer helyett mindössze 10.000 regisztrálatlan magzatgyermeki halállal számolunk, ez a szám még akkor is meghaladja a szív- és érrendszeri betegségekben (25 917), a daganatos betegségben (30 593), sőt a hivatalosan COVID-19 fertőzésében elhunytak (24838) számát is (forrás: Halálozások a gyakoribb halálokok és nem szerint)!

Ezt a megközelítést persze nem fogadják el azok, akiknek akár úgynevezett „szakmai” (értsd: az évezredes Hippokrátészi és a modern, Genfi Orvosi Esküt Esküt megtagadó) beállítódásuk és/vagy anyagi haszonszerzésre irányuló érdekük fűződik ahhoz, hogy elrejtsék előlünk az évente ténylegesen elrekkentett magzatgyermekek, a mi legkisebb honfitársaink balsorsát. A félrevezetés szándéka ott a legnyilvánvalóbb, amikor a már megfogant, de az anyaméhben még be nem ágyazódott gyermeket (a „morulát”) még csak magzatként sem ismerik el, így aztán picinyke emberi létét még puszta veszteségként sem tartják számon a művi terhességmegszakítás („abortusz artificialis”) áldozatai között. Olyan nyakatekert, ördögien önfelmentő logika ez, mintha egy háborúban csak azoknak a halálát könyvelnék el embervesztségként, akik a frontvonalon tűzfegyverek áldozataivá váltak, de nem vennék számításba azokat az áldozatokat, akik gáztámadás, idegméreg, vegyi vagy biológiai vagy sugárfegyver miatt, esetleg halálra éheztetett vagy megfagyott fogolyként, netán fegyvertelen polgári lakosként veszítették életüket.

Számunkra nem kérdéses, hogy a statisztikából kimaradt magzatgyermek áldozatok ma még csak becsült száma alapján – más országokhoz hasonlóan – Magyarországon is a művi terhességmegszakítás volt 2021-ben a vezető halálok a minden más betegségtípusban kimutatható elhunytak alacsonyabb arányszámával szemben.

Abortőr ítéletvégreghajtók által korábban kivégzésre használt eszközökből készített keresztet Josef Presslmayer

1920-ban a Lenin vezette szovjet Oroszországban legalizálták először a művi abortuszt. A halál civilizációjának ezt a gyászos történetét ma azok a heródesi kormányok írják tovább, akik az élet kultúrájának védelme helyett hadat üzentek a saját népük testi és lelki termékenységének. Legyenek viszont áldottak azok a törvényhozók, akik a nemző-teremtő Isten szaporodásra serkentő, négymilliárd éves alaptörvényét képviselve hűséges ihlettel keresik és hirdetik túlélésünk lehetőségeit!

Dr. Téglásy Imre

 

forrás: magyarjelen.hu

Post Author: Férfihang.hu

Férfihang.hu
f Facebook
1 megosztás


4
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
1 Egyéni hozzászólás
3 Válasz hozzászólás
2 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
2 Hozzászólások szerzői
Naooocsakafoci Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
csakafoci
Olvasó
csakafoci

Amíg az ilyen gyakorló elmebetegek írásait veszitek át, meg Toplak úr nyöszörgéseit kell itt olvasni, addig ne csodálkozzatok, hogy nevetség tárgy a férfimozgalom.

Naooo
Olvasó
Naooo

Ne sírj zsidó, a zsidók nem abortálnak, azok ellenek, mint a cigányok.

csakafoci
Olvasó
csakafoci

Na te meg a másik vagy amiért ez az oldal lassan pöcegödörbe kerül, az ilyen gyermeteg troll kommentek miatt. Bár lehet nem is trollkodásból írod, hanem komolyan gondolod, az még gázabb rád nézve. Az is érdekes, hogy egy ilyen oldalon mit keres a te felsőbbrendű fajtád, bár gondolom csak a szokásos, hogy a pofád nagy az életben meg egy kis csicska pöcs vagy.

Naooo
Olvasó
Naooo

Hisztizz libsi.