Csuzi Attila
73 megosztás

Az apák nélküli családpolitika kudarca – avagy mit tehetne a kormány és mit tesz az ellenzék?

Régi alapvetés a férfimozgalomban, hogy amíg a férfiakat az állam, a jog, a társadalom súlyosan hátrányos keretek közé szorítja, addig a demográfiai mutatók javítására tett bármilyen kísérlet eleve kudarcra – a lehető legjobb esetben is legfeljebb félsikerre – van kárhoztatva. “A férfiak a nép fele, nélkülük nem lesznek se családok, se társadalom.” – Írtuk már 2018-ban a kormányzat elhibázott családpolitikai terveit látva egy Orbán Viktornak és egyben minden parlamenti képviselőnek eljuttatott nyílt levelünkben a Férfihang Civil Társaság nevében. Azóta is töretlenül képviseljük és a magyar politikai élet minden szereplőjével megosztjuk ezt a felismerésünket a férfiak társadalmi megbecsülése és a magyarság demográfiai felemelkedése érdekében. Most négy év távlatából vizsgáljuk meg, hova vezetett a Fidesz-kormány családpolitikája és mit sikerült magunknak tennünk a magyar társadalompolitika, családpolitika férfibarátabbá tétele érdekében.

A legfrissebb társadalomkutatások tükrében ma már tisztán látható; csúfos kudarcot vallott a Fidesz-kormány népesedéspolitikája. Nem is történhetett volna ez másképpen egy kizárólag a nőkkel és nem a családokkal szövetséget kötő – pontosabban a nőknek osztogató és a férfiakat még inkább mellőző-elnyomó –  társadalompolitika esetében. – Tekintettel arra, hogy az alapcéllal messzemenőkig egyetértünk, a balsikeren örömködni semmi okunk, de annyi azért mégis engedtessék meg nekünk, hogy leszögezzük: mi megmondtuk előre.

Ezernyi jogi és családpolitikai intézkedésre lenne szükség, hogy a férfiak biztonságban érezzék magukat családi és társadalmi szerepeikben és ennek eredményeként növekedjen családalapítói-családfenntartói hajlandóságuk, aktív társadalmi szerepvállalásuk és ne pedig néma szabotázsközösségben szegüljenek szembe az őket figyelmen kívül hagyó társadalompolitikával és “vonuljanak ki a társadalomból”, ahogyan azt a nyugati kultúrkör társadalomtudománya már egy ideje diagnosztizálja-prognosztizálja, döbbenten kérdezgetve: “Hová tűntek a férfiak?” Ennek részletes kifejtése szétfeszítené nem csak ennek a cikknek, hanem még egy közepes társadalomelméleti értekezésnek is a kereteit. Mégis tulajdonképpen egyetlen rendező elvnek a figyelembevételével is felvázolhatunk egy a siker reményével kecsegtető modern családpolitikát-társadalompolitikát: az tekintettel van a férfiakra is, pont úgy mint a nőkre, és ennek érdekében teljességgel mentes a nemi diszkriminációtól, a modern kor követelményeinek megfelelően egalista, méltányos és előnyös, így tehát tisztességes mindkét nemmel szemben, ezért aztán képes a maga egységben, teljességében támogatni a családokat.

Talán meglepő, mégis végtelenül nehéz ezt az egyszerű rendezőelvet elmagyarázni egy olyan kormányzatnak, amely családpolitikai doktrinaként kifejlesztett egy olyan matriarchális-feminista, nősoviniszta családpolitikát, amely a nőknek történő osztogatásban és a férfiak sanyargatásában ismeri fel eszközeit és már-már úgy tűnik, céljait is. És mintha ez nem lenne elég, mindehez még társítottak egy olyan ókonzervatív ideát is a nemi szerepekről, amely úgy tűnik, már akkor is azonnal retteg valamiféle szivárványos nemváltó forradalomtól, ha valaki éppen csak felveti a nemek jogegyenlőségének szükségességét. Pedig saját maguk írták Magyarország új alaptörvényébe: “A nők és a férfiak egyenjogúak”. Igaz ennek a hatályát már két sorral lejjebb el is törölték, mondván: “Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.”  Azóta sem értjük, hogy miként és miért kerültek a gyerekekkel és a fogyatékosokkal egy sorba a nők, és hogy mikor kezdte ez egyben azt is jelenteni, hogy a nők immár “egyenlőbbek az egyenlők között” és hogy aztán ez hogyan nyíthatott végtelen teret az újabbnál újabb nemi alapon diszkrimináló jogszabályoknak és társadalompolitikai intézkedéseknek. Ilyen viszonyok között tulajdonképpen “érthető”, ha minden igyekezetünk, írásos és személyes megkereséseink, tüntetéseink ellenére sem sikerült lényegében semmilyen párbeszédet létrehoznunk a Fidesz-kormányzat és a férfi érdekképviseletek között.

Régóta hangoztatom: a férfimozgalomnak nem lehet pártpolitikája (pártpolitikai megfontolásai), viszont minden pártnak kell hogy legyen férfipolitikája. Ennek jegyében törekszünk minden kormányzati és ellenzéki politikai erővel a megfelelő párbeszédre, annak érdekében hogy sikeresen képviselhessük a magyar férfiak érdekeit.  Ennek az alapvetésnek a jegyében íródott az a férfiak-apák megbecsülése érdekében indított petíció is, amelyhez a Férfihang Civil Társaság is aláíróként csatlakozott, és amely a teljes magyar politikai életet szólította meg, és már címében is jól kifejezi a férfimozgalom egyik alapvető követelését: “A családpolitika kezelje egyenlő szülőként az apákat!” 

Döbbenetes és sajnálatos, hogy a férfiak megfelelő társadalmi megbecsülésének ügye ma már sokak szemében olyannyira egy “nőgyűlölet gyanús, meghökkentő politikai innovációnak” tűnhet, hogy efféle szándékhoz csak kevés párt mer teljes vállszélességgel, nyíltan csatlakozni. A Mi Hazánk Mozgalom azon ritka kivételek közé sorolható, akiknek a férfiak ügye még a “politikai kockázatot” is megéri. Toroczkai László a Férfihang.hu által készített interjúban egyöntetűen igent mondott minden lényeges férfijogi felvetésre és hitet tett amellett, hogy ezeket a célokat politikai kockázatok árán is képviselnie kell az általa vezetett pártnak. A beszélgetést ide kattintva ajánlott megtekinteni! Talán mindennél beszédesebb az tény, hogy az interjút készítő Halász Gézát, a Férfihang Civil Társaság alelnökét később a Mi Hazánk  meghívta képviselőjelöltjei sorába. Még később a Mi Hazánk a választásokon sikereket elérve és parlamenti párttá avanzsálva több férfijogi, apajogi civil szervezetet is felkért, hogy mint az érintett területen érdekképviseletet ellátó civilek kapcsolódjanak be a párt családügyi, népesedéspolitikai és szociális kabinetjének munkájába.

A párt a megkezdett parlamenti ciklus elejétől folyamatosan megnyilvánul férfijogi kérdésekben is.  Elég csak a Férfiak-40 következetes képviseletére gondolni, de ide sorolható Novák Előd nemrég tett nyilatkozata is, aki pártja nevében 30 nap szülői szabadságot követelt a magyar apáknak, és ezt az álláspontját az Országgyűlés munkaügyi bizottságának ülésén is megvédte. Tehát elmondhatjuk, hogy a kormány kontraproduktív társadalompolitikájával szemben az ellenzéki Mi Hazánk Mozgalom folyamatosan kiáll a férfiak társadalmi érdekei mellett. Halász Géza, a Mi Hazánk szakpolitikusaként már korábban is szót ejtett az apák nélküli családpolitika tévútjáról egy a Férfihangon és a Magyar Jelenben is megjelent cikkében. Most Halász Géza egy sajtótájékoztatójában újabb jelentős lépést tett a férfiak társadalmi érdekeinek képviselete tekintetben, amikor nemcsak arról beszélt, hogy a Kormány apákat semmibe vevő családpolitikai stratégiája alapvetően hibás, hanem – a Férfihang rendszeresebb olvasói előtt már valószínűleg jól ismert – a férfiakat, apákat sújtó további jogi hátrányokra is részletesebben felhívta a politikai élet és a közvélemény figyelmét – nyilván a sajtótájékoztató szűkre szabott keretei miatt a teljesség igénye nélkül.

A Mi Hazánk családügyi szakpolitikusa egyebek mellett felvetette problémaként az újdonsült apák védőnői támogatásának teljes hiányát is. Rámutatott, hogy ez a támogatás a férfiaknak is jár, ráadásul  ahelyett a “maszatolás” helyett, miszerint az apáknak csakis azért járna némi jog, hogy az anyának tudjanak segíteni, inkább szülői mivoltukra, apaságukra hivatkozva önjogukon tartotta fontosnak a férfiak szülői feladatokra való felkészítésének családgondozói segítését.

Noha ez természetesen csak néhány apróbb lépés, de mindenképpen fenntartja abbéli reményünket, hogy ezekkel a fentebb említett férfijogi állásfoglalásokkal mégiscsak elindult egy olyan biztató folyamat a magyar politikai életben, melynek  folytatását nemcsak reméljük, de erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten elő is fogjuk segíteni a jövőben is.

Post Author: Csuzi Attila

Csuzi Attila
Informatikával, reklámmal, írott és audio-vizuális művészettel foglalkozom már évtizedek óta. Elkötelezetten hiszek a tehetség, az autodidaktizmus és a civil kezdeményezések erejében. Mindezek talaján állva régi ideám az online alkotói közösségek szervezése. A Férfihang.hu magazint tartom a legsikerültebb projektnek. A sors kegye folytán, miközben csak egy szűkebb tematika (férfimozgalom, férfijog) mentén szerveződött, mégis sokkal jelentősebb dologgá nőtte ki magát; egy olyan internetes férfimagazinná, mely tartalmas, gondolatokkal teli internetes újságírást valósít meg. Leginkább arra vagyok büszke, hogy egyik kezdeményezője lehettem ennek az alkotói közösségnek, amely pusztán az önszervezés erejéből építkezve elképesztő lendülettel halad előre. A hajtóerő szerzőtársaim elismerésre méltó írói tehetsége és társadalmi elhivatottsága.
f Facebook
73 megosztás


130
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
10 Egyéni hozzászólás
120 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
18 Hozzászólások szerzői
Marcell31AnnaMister DrebinIncelvagyokHöllenhund Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
A Jeges
Olvasó
A Jeges

Tehetni tehetne,ha volna mersze. Bármelyik párt kerülne kormányra ugyanez volna a helyzet,mert nem a párt,nem is az emberek döntenek,hanem az akinél van a pénz.Ameddig igy lesz,addig mondhatsz bármit. Lehetőség volna kilépni a társadalomból,de ez is csak félmegoldás.

Alter Ego
Szerkesztő

Alapvetően hibásnak gondolom azt az elképzelést, hogy az valamiféle háttérhatalmi, pénzügyi kérdés, hogy milyen népesedéspolitikát, társadalompolitikát folytat Magyarország kormánya. A magyar családpolitika szemmel láthatóan még csak nem is áll nemzetközi trendek befolyása alatt. A matriachális-feminista, antigenderista, konzervatív megközelítés nem vág egybe a mainstream nemzetközi trendekkel sem. Egyetlen közös elemük a férfiak elhanyagolása, a férfiellenesség – Szerintem ennek a családpolitikának, népesedéspolitikának, társadalompolitikának minden elhibázott részletéért a Fidesz-kormányt terheli a felelősség.

A Jeges
Olvasó
A Jeges

Akkor miért izgulnak minden országban a kormányok azért,hogy milyen pénzügyi adós besorolást kapnak nyugatabbról? Nem azért,mert aki adja a lóvét az diktál?
Másik dolog: egy időben szakszervezeti bizalmi voltam,és ott is az volt kicsiben,hogy nem a munkásokat kellett képviselnem felfelé,hanem a felsőbb utasitásokat kellett eladnom lefelé.Ez igy mendegél csak sokkal nagyobb,és huncutabb formában globálisan is. Egy évig birtam,és leléptem.

Alter Ego
Szerkesztő

Én úgy tudom, hogy a pénzügyi besorolásokat nem súlyozzák népesedéspolitika illetve családpolitika szerint…

A Jeges
Olvasó
A Jeges

Az csak utólagos mellékterméke a rendszernek. Másik érdekesség,hogy még a kormányotok is elismeri a háttérhatalom létezését,
Továbbá:https://youtu.be/nlPgFVQKruI
Illetve ajánlott irodalom: 1984 valamint Szép új világ.

Mindegy,mert ezzel,h.itt irogatunk még nem fog semmi sem megoldódni. Akkora a baj,hogy emberileg nem megoldható,még a resettel sem.

Alter Ego
Szerkesztő

Az 1984 és a Szép új világ egyaránt remek regények; nagy kedvenceim. Szerencsére csak regények, még ha fontos dolgokra, veszélyekre hívják is fel a figyelmet…

Szerintem a pesszimizmus és az eleve lemondás rossz tanácsadó. :)

A Jeges
Olvasó
A Jeges

Nem azt mondom,h. nincs megoldás,csak emberileg megoldhatatlan a gond akkora. Nálam okosabbak is igy látják.
Meg lehet úgy is élni,h.nem veszek tudomást a bajról,viszont előbb-utóbb maga alá temet. Amit most látunk-hallunk,tapasztalunk: a jéghegy csúcsa.
A Titanicon is igy gondolkodtak: ,, ez elsüllyeszthetetlen”.Optimistán mentek,bulizgatva teljes gőzzel neki a jéghegynek,sajnos. Analógiaképp a mai társadalom is ugyanigy rohan a végzete felé,ami be is következik,hacsak valami csoda nem történik.

Naooo
Olvasó
Naooo

Nem a titanik süllyedt el és nem jéghegy miatt, a többi stimmel.

hunbagira
Újságíró

Főni, eme regények már megvalósultak gyakorlatilag benne élünk. Egyedül az “elgőzösítést” nem teszik….még.

Szergej55
Olvasó
Szergej55

Semmit sem tehetne egyik sem, mert csak szocialista bohócok vannak a parlamentben, akik abban érdekeltek, hogy az érdemben dolgozó részét a társadalomnak minél nagyobb mértékben megnyúzzák. A tőlük beszedett adóból sleppet, kitartott réteget építenek ki, akik reményeik szerint hozzájuk lesznek lojálisak, így hülyék lennének olyan irányban gondolkodni, hogy a kevesebb, bár tényleges hasznot hozó embereket képviseljék. Hogy a gengszter, vagy a bohóc baloldal van-e hatalomban, ilyen szempontból mindegy, senkinek sem számítunk, mert nem vagyunk elegen és nehezebb minket érzelmileg ostoba döntések meghozatalára manipulálni. Amíg a politikából meg lehet élni, és a társadalom legalja megy politikusnak, pozitívan semmi sem fog változni, én el is engedtem azt az elképzelést, hogy bármilyen kormánytól akármit is reméljek, nekik egy céljuk van – hatalomban maradni. Magunk vagyunk csak ebben a játékban.

A Jeges
Olvasó
A Jeges

Nagyjából egyetértünk. Emberektől illetve emberi alkotásoktól váni a megváltást katasztrofális hiba mindegy,h.melyik oldalon állnak.

Toplak Zoltán
Újságíró

Most nagyon-nagyon, nagyon gondolkozom, hogy Fideszesből Mi Hazánkos leszek… Nem tudom, mi tart vissza.

Szergej55
Olvasó
Szergej55

Mi a különbség? Mindkettő jobbos retorikával operáló baloldali alakulat.

Halász Géza
Szerkesztő

A Mi Hazánk Mozgalom a magyar emberek érdekei mentén politizáló párt. A Fideszről igen nehéz lenne ezt állítani.

Naooo
Olvasó
Naooo

Én csak azokat a szocialistákat szeretem akik nemzetiek.

hunbagira
Újságíró

Szergej a politikának alapvetően 2 dimenziója van( amik erősen összefüggnek). Van egy társadalmi, kultúrális szegmens (nagyjából az amiről az oldal szól) és van egy gazdasági.
Tehát miért ne léphetne fel egy párt az előbbiben konzervatív mondanivalóval, utóbbiban RELATÍVE balossal.
Amúgy fideszre gazdsági értelemben “balos” pártra tekinteni…hát :D
Amikor munka törvénykönyvét gyakorlatilag eltörölték és a társasági adó kulcsa alacsonyabb, mint a munkát terhelő szjá-é. :D ha ez neked “balos” gazdaságpolitika….akkor nem tudom, mi lehet számodra a jobbos. :D

hunbagira
Újságíró

És a politikai aktorokat főszabály szerint, a társadalmi, kultúrális kérdésekben elfoglalt álláspontjuk szerint soroljuk be, nem a gazdasági alapján.
ui: pl a horthy rendszerben is több kulcsos volt az adórendszer.

Szergej55
Olvasó
Szergej55

Az nekem semmiképpen sem jobboldali gazdaságpolitika, hogy a havi bevételem nevetségesen magas arányát adózom le vállalkozóként, a használhatatlan egészségügyre és többire költve azt a részt, miközben magánon kívül már semmi nem oldható meg úgy, hogy komolyabb eü problémával is életben tudjak maradni. Aki pedig alkalmazott, a tényleges fizetése 60%-át is az állami feneketlen zsákba önti (szuperbruttó és tényleges nettó közötti iszonyatos szakadékot érdemes tanulmányozni). Az állam ezenkívül mindenbe beleavatkozik, természetesen ostoba és rövidlátó módon, ld. ársapkák és a többi. Ha ez jobboldali, akkor én Albert Einstein vagyok. És ezen az sem segít, hogy lényegében pár országon kívül a világon mindenhol ez az újkori szocialista marhaság van.

hunbagira
Újságíró

Ha a kis eü problémád során lévő orvosi vizitet kiszámláznák (antibiotikum torokgyuszira) az is kb 3× annyiban kerülne, mint a havi tb- befizetésed eü-re vonatkozó része.
Amúgy ez innen rendszerprobléma, 1. fogy a népesség ezért egyre kevesebb befizető jut a kifizetőkre (itt jelentkezik először gazdasági problémaként az, hogy a nők nem akarnak szülni sem) 2. az orvosmaffia tesz róla, hogy minél kevesebb orvos legyen…ezzel párhuzamosan ugyanakkor minden feladatot magához vindikál, hiszen ebből jön a pénze. (persze ez nem akadályozza meg őket abban, hogy farizeus módon panaszkodjanak a túlterheltségre, amit maguknak okoztak)
ui: igen, még az enyhébb esetekben sem hajlandók a feladatot odaadni másnak, tehát egy diplomás ápoló nem írhat fel egy kurva antibiotikumot, egy vicc…
Ezen dolgok megváltoztatása meg a lehetetlen kategória.

hunbagira
Újságíró

ismétlem magam cégednek még mindig kevesebb adót kell fizetnie, mint a melósnak.
ez a tőkepárti “jobboldali” adópolitika mintapéldája.

Alter Ego
Szerkesztő

Szeretik ők a vállalkozásokat, csak nem a magadfajta kisvállalkozókat. Ők a nagyvállalkozásoknak kedveznek, nekik osztanak állami támogatásokat is, csakhogy kegyeskedjenek a magyart munkavállalót rabszolgáltatni.

Egy valódi szocialista állam, kormányzat nem adóztatja túl magasan a munkavállalókat, a bérből és fizetésből élőket, legfeljebb egy jóléti rendszerben (ahol “észre sem venni”), ott is legfeljebb azért, hogy széleskörű ingyenes ellátórendszereket működtessenek illetve újra felosszák a magas adókból származó állami bevételt a szociális rendszereken keresztül a legrászorultabbak számára. A Fidesz kormány nem erre fordítja a kisadózóktól beszedett adóbevételeket, hanem ebből pótolja azt az államháztartási deficitet, ami abból származik, hogy kíméletesen adóztatják a nagytőkét. Amit tőlük nem szednek be, azt beszedik tőled mint kisvállalkozótól vagy mint bérből és fizetésből élőtől.

Az egy téves kép, és még a “szocialista” kifejezés jelentéstartalmának sem felel meg semmiképp, ha úgy hiszed, hogy a “szocialista” az, aki magas adóval sújtja a bérből és fizetésből élőket.

A Fidesz kormány lényegében egy neoliberális gazdaságpolitikát folytat, amelyben a legkevésbé rászorulóknak, a tőkéseknek kedvez. Az egy másik sztori, hogy ők mindeközben azt hiszik, hogy éppen egy “munkaalapú társadalmat” hoznak létre, ami szerintük jó az állampolgároknak.

hunbagira
Újságíró

Pontos.

hunbagira
Újságíró

Nem, ők a “leszivárgó elméletben” (hazugságban) “hisznek”. Ezt nyomja a propaganda, ha rákérdeznek náluk, hogy ezt így, hogy?
Tehát “szerintük” a tőkés majd nagyobb fizetést ad melósnak, befektet a jövőbe stb.
Gyakorlatban meg ugye azt látjuk, hogy vesz egy új ferrarit egy új kurvával…:D

Szergej55
Olvasó
Szergej55

Az államtól miért várnál többet, ha nem érdekelt abban, hogy működjön, amit igazgat? Ezek is ferrarira és k*rvára költik mindenedet, cserébe semmit sem adnak. Az elmúlt század fele nem volt elég ezt átlátni?

Szergej55
Olvasó
Szergej55

Jobboldali rendszer nem épülhet ilyen mértékű újraelosztásra és állami szerepvállalásra. Neoliberális az elit a kisadózókkal szolgáltatások terén viselkedik, míg adószedésben szocialista velük (alacsony bérek, kulákként bánnak azokkal, akik egy kicsit is függetlenek tőlük, magas adók mindenféle lojálisok támogatásához), nagyvállalatoknál pont fordítva. Ezenkívül lezártak a covidhiszti alatt mindent, és telepumpáltak játékpénzzel minden szektort, ami miatt most ilyen szép infláció van. Belenyúltak a piaci működésbe egy rakás intézkedéssel, mindenen csak rontottak ezekkel, semmilyen kockázatvállalást nem lépnek meg, nettó balos mentalitású az egész banda. Szóban jobboldali legfeljebb, de közben Brüsszel seggét is kinyalják.

Alter Ego
Szerkesztő

Na jó, látom nem vagy fogékony a “jobboldal” és “baloldal” politológiai fogalmak szokásos értelmezésére. Úgy tűnik, ami szerinted rossz, az csak “baloldal” lehet és ami szerinted jó, az csak “jobboldal”. És még képes is vagy eszerint forgatni a dolgok “logikáját”. :) Szerintem engedd is el ezeket a kategóriákat, mert így nehezen fognak mások megérteni. De amúgy nem sokat veszítesz vele, mert egyébként is sokan felhívják a figyelmet arra, hogy nem túl korszerű ezekkel a kategóriákkal körülírni korunk társadalmi, politikai problémáit. :)

Naooo
Olvasó
Naooo

A jobboldal meg a baloldal egy és ugyanaz, mint a liberális globalista zsidó meg a kohnzervatív cionista zsidó, ugyanannak az éremnek a két oldala, de ezt már a nagy gondolkodó is látta.

“A liberális és cionista zsidóság közötti látszatharc belső undorral töltött el, hiszen ez a harc teljes egészében valótlan, hazug, és így méltatlan volt e népnek állandóan hangoztatott erkölcsi nagyságához és tisztaságához. ##MODERÁLVA##”

Alter Ego
Szerkesztő

No igen, te is hasonlóan sajátos fogalomrendszerrel rendelkezel, csak te a “rossz” fogalmát nem a “baloldal” szóra cseréled le rendszeresen, hanem mindig a “zsidó”-ra. :)

Egyébként, kérlek, mérsékeld magad egy kicsit, mert a végén majd azzal vádolnak meg engem, hogy azért penderítettem ki a megszállott fidesznyik, idióta, feminista trollokat, hogy helyettük az antiszemita trolloknak adjak teret. :)

Naooo
Olvasó
Naooo

Lecserélném én az eszkimóra is, de valami véletlen folytán nem az eszkimók zsebében van a pénznyomtatás.

hunbagira
Újságíró

Mein Kampf? :P

Halász Géza
Szerkesztő

Kedves Zoli, ha jól emlékszem, Te már a választások előtt is ezen gondolkodtál…

Toplak Zoltán
Újságíró

Igen, osztok és szorzok. A Fideszes politikusok és újságírók folyamatosan agyonhallgatnak, ha férfimozgalmi kérdésekkel keresem meg őket. Nagyon kimerítő ez a szélmalom harc. A Mi Hazánk, pedig hajlandó felvállalni az ügyet. Mostr kezdek ismerkedni Torockai videóival. Próbálom jobban megismerni, mit is képvisel. A férfipolitikai anyagotok elérhető valamerre?

hunbagira
Újságíró

Zoli! Az emberi psziché. Az ember saját tévedését, butaságát képes legkevésbé megvallani. Még a gonoszságot, esendőséget is előbb, hiszen húsból vagyunk, ami a vágy örök forrása. Viszont a hülyeségre nincs mentség.

Adam Bogomolov
Újságíró

Visszatértem! :-]

Naooo
Olvasó
Naooo

Üdvrivalgás elmaradt.

Hunn
Újságíró

Hunn
Újságíró

Hogy is lehet képet becsatolni egy kommentbe úgy hogy látni lehessen az oldalon?

comment image

Naooo
Olvasó
Naooo

Amúgy meg ezeket a zsidó usabáb puccsrajnáért harcolókat nem kell sajnálni, igazából 1945 óta egyetlen kormányért sem érdemes harcolni. Dögöljön meg mind ott ahol van.

hunbagira
Újságíró

Egyetértünk naoo. Van az a mondás, hogy mi a különbség a háború és a felkelés között? Háborúban más (uralkodóid ) mondja meg ki az ellenség, felkelésnél (kivételesen) magatok(magunk) jöttök(jövünk) rá.

hunbagira
Újságíró

foto nem található..

Hunn
Újságíró

A fotó, amit csatolni próbáltam – ezek szerint sikertelenül – az a legütősebb fotómontázs, amit életemben valaha is láttam a háborúval és a férfi-női viszonyokkal kapcsolatban…

A fotómontázs egyik oldalára kigyűjtve nyugatra menekült ukrán lányok Tinder-profiljai láthatóak. A Tinder-profiljaik naprakészek, a lokációjuk már az új, biztonságos nyugati városokat mutatja, ahol az új partnert vagy a szexuális kalandot keresik maguknak…

A fotómontázs másik oldalára kigyűjtve ukrán fiúkról és férfiakról készült fényképek láthatóak, akik (“természetesen” az ukrajnai zsidó férfiak kivételével) nem hagyhatják el az országot a háború kitörése óta… Akiknek harcolniuk kellett. Sárosan, véresen, tépetten fekszenek a katonaruhás holttesteik a földön, az árokban…

Ennyit a feminizmusról, a patriarchális nőelnyomásról, és a nemi egyenlőségről…

A másik, amit csatolni akartam, az egy videómontázs elesett orosz katonákról… Tudjátok, hogy mi náluk az ismétlődő születési év?
1999!!!
Kis fiatal, alig huszonéves kölykök… Istenem! Lehet, hogy eddig még nővel sem voltak, és már halottak!

hunbagira
Újságíró

Szöveged utolsó részére reagálnék (a többiről elég sokat beszélünk sok nóvumot nem lehet elmondani. igen, a nők kurvák, paraziták, farizeusok a végtelenségig…gondolom a tinder profil mellett ott az ukrán lobogó is :D)
A ruszkik állandóan újra játszák ezt, hogy gyerekeket küldenek a pokolba, ami így nem vagy félresikerül. Ld első csecsen háború (de akár 56 magyarország) Ott is 19 éves gyerekeknek kellett harcolniuk érett hazájukat védő, bosszúszomjas csecsen férfiakkal akik így (a totális orosz logisztikai fölény ellenére) “megették” őket. Nos ukrajnában a logisztikai fölény sincs meg.
Nyugaton azon egységeket akik tényleg harcolnak 24 minimum korhatár…a többi objektum védelem, konvoj biztosítás, tüzerség stb.

Hunn
Újságíró

Neked lottóznod kéne, hunbagira. Az ukrán zászló természetesen ott virít mindegyik Tinder-profilon…

hunbagira
Újságíró

Nekem sincs varázsgömböm, de barcelonában pont láttam ilyen “ukrán” nő tüntetést egy “orosz” príma balerina fellépése ellen barcelonában…

hunbagira
Újságíró

Mondjuk annyit már változtattak, hogy a rohamcsapatokat főleg a tatárok, mongolok, wagneresek ÉS…(funfact avagy a sors a világ legnagyobb ironikusa) a csecsenek( és a többi kelet-kaukázusi testvérnépük ingusok, dagok stbk) adják. és (+) a “záróegységeket” is. :S:P
Mariupolt a csecsenek vették be(lényegében).bakhmutot meg a wagner fogja.

hunbagira
Újságíró
hunbagira
Újságíró

itt már nincsenek 18 éves gyerekek 20as éveik végén 30as éveik elején jàró, éhes és mohó férfiak indulnak csatába…

hunbagira
Újságíró

Amúgy nyugati/ visegrádi szláv országok újságjainak bulvárrovatai tele vannak az agresszíven férjet (aka eltartót) kereső ukrán nő vs bennszülött pasik “kalandjaival”
És ahogy itt is prófétikusan megjósoltuk 7 éve; a helyi feminista (“batikbanyák, karenek”) nők, ennek a fajta bevándorlásnak nagyon nem örülnek.
Mi magyarok meg szokás szerint szívunk ezzel is, ugyanis ide csak (az úgyahogy) magyarul beszélő indoukránok jönnek. A cigányvajdáék által bőszen osztogatott útlevéllel.
A történelem mindig ismétli önmagát. :D

hunbagira
Újságíró

Amúgy nagyobb eséllyel lehettek, mint egy ugyanennyi idős magyar srác. Keleti-szláv csajok amellett, hogy sokkal jobban néznek ki, mint magyar megfelelőik, ugyanakkor kevésbé válogatósak…
Mondjuk, ha már nem vagy nekik “perspektíva” nagyságrendekkel hamarabb “lépnek tovább” :D

Alter Ego
Szerkesztő

A megoldást megtaláltad, hogy hogyan lehet képet csatolni, csak valószínűleg el lett távolítva a kép arról a helyről… Nem lenne rossz, ha megtalálnád valahol máshol a neten vagy feltöltenéd valahová, ahol megtűrik ezt az észrevételt, véleményt is… Fel is használnám szívesen egy Férfiahangos jegyzethez, amelyben az alábbi gondolatokat mondanám el:

Egy ilyen szélsőkig kiélezett, dráma helyzet, egy háború mindennél beszédesebben felszínre hozza mindazt, amit észben tartanunk a nemek társadalmi szerepeivel kapcsolatban.

Valójában egy csapda-helyzetben van a férfi és a férfiasság: Békeidőben ostorozzák a férfit, mert túlságosan “macsó” és “agresszív”, de mindeközben mindig és mindenhol tőle várják a nagy végső problémák megoldását és a védelmet. Mindezt persze hogyan is nyújthatná az ehhez szükséges férfi attitűd nélkül? Háborúban a férfitől várják, hogy önmagát is feláldozza, és szemrebbenés nélkül taszítják is bele a halálba… Gyáva alak lenne milliónyi nő szemében, ha köszönné, de visszautasítaná ezt a ráosztani akart szerepet. De kicsivel később, a béke beálltával majd őt hibáztatják, merthogy a “háborúkat a férfiak csinálják”. Hiszen megírta Virginia Woolf is a “Három adomány” című híres feminista elmélkedésében. És tényleg lehet is benne valami… – csak éppen azt felejtette el hozzátenni, hogy mindezt a nők is elvárják tőlük és gyakorta egyenesen ők maguk uszítják a férfiakat a “piszkos munka” elvégzésére… És ezzel együtt is sajnos azt kell mondanom, bolond az, aki hagyja magát lemészároltatni nagyhatalmak mocskos játszmájában. – Milyen érdekes volt a pár hónapja a Tomgal Viviennel folytatott vitám, mikoris ő nőként ostorozta a “gyáva” férfiakat (akiknek éppenséggel én voltam akkor a fogadatlan prókátora), mert megfutamodnak a “haza védelme” elől. – Talán érdemes lenne néha annyira bátornak is lennünk, hogy az “erős, hős”, – és nem mellesleg mindig jó szolgálatot tevő -, akár halni is kész férfi ideájával szemben merünk néha a “gyávaság” látszatába keveredni. Nem valódi “gyávaságból”, hanem józan meggyőződésből…

Nos igen, ezek a lövészárok fotók azok, amelyeket szerintem nem annyira mutatnak meg az embereknek, nincs tele a média a meggyötört holttestekkel, a háború valódi természetét ábrázoló borzalmakkal. Pedig bele kellene dörgölni mindenkinek a pofáját ebbe. Valójában tömegeknek kellene tüntetnie ebben a civilizált világban, hogy mielőbb vessünk véget az emberiség mocsokba hempergetésének. Ehelyett mindig valamiféle ideológiákról és taktikákról hablatyolnak a nyugati médiafogyasztónak és szó sem esik arról, hogy ezek a nagyhatalmi sakkjátszmák fiatal férfiak tömeges lemészárlásával zajlanak, milliónyi örökre örömtelen férfiáldozat húspéppé aprításával… – Semmilyen “szuverenitási kérdés”, semmilyen politológiai hablaty nem éri meg mindezt. Kettő-három – sőt száz – szaros ukrán megye sem érne ennyit, még az alattuk lévő kiaknázatlan gázmezőkkel együtt sem…

Beletolnám mindenkinek az arcába legvéresebb valóságot: a kiloccsant agyvelőket és a repeszek által széttépet, szétmarcangolt, vérben tocsogó, megcsonkított fiatal férfi holtesteket. Mert szerintem túl kevesen és túl kevésszer szembesülnek kellően direkt módon a valósággal. Mert nem hiszem el, hogy ha ezt látnák, akkor nem tiltakoznának hevesen mindez ellen. Akkor talán talán nem “ideológiai” vagy “taktikai kérdés” lenne semmilyen háború, hanem egy humánummal összefüggő, megoldásért ordító ügy… Fiatal férfiak elvesztegetett életéért ordító ügy…

Szóval én kifejezetten hiányolom a békemozgalmak hangjait!

“Szeretkezz, ne háborúz!” – Nos, úgy tűnik, ezt a fényképeden szereplő ukrán nőknek sikerül megvalósítaniuk…. és ezt rajtuk nem is kéri számon senki… Szerintem pedig férfiként se túl sűrűn várjunk magunktól ennél többet, mert nagyon könnyen megeshet, hogy az életünk nagyhatalmi érdekek – vagy ne adj isten esetleg egyenesen a Virginia Woolf-i értelemben “semmiért sem felelős” nők – olcsó játékszerévé válik.. Mint a milliónyi lemészárolt ukrán és orosz srácé… – Béke poraikra!

hunbagira
Újságíró

Hát most a net korszakban, különösen orosz oldalakon, lehet találni jócskán ilyesmit, ugyanis az oroszok hisznek teljes a szólásszabadságban így pl az orosz telegramon fenn van az egész ukrán kormány is. De megmutatják a háború eme “nem túl szép” oldalát.
ui1: ez mutatja, hogy az oroszoknak az első háborújuk ahol kivételesen ők a jófiúk vagy legalábbis a kevésbé rosszak.
ui2: a termobárikus robannófejek különösen “szép” munkát végeznek…
ui3: talán mi fehérek tényleg megérdemeljük a kipusztulást, ilyen gyilkos háborúkat, ezekkel a “nyalánkságokkal” csak egymás ellen tudunk vívni…

Alter Ego
Szerkesztő

Ezt örömmel hallom…

hunbagira
Újságíró

Tényleg nem akarod az oldalt a telegramra (is) vinni…ugyanis a woke cenzúra egyre keményebb.

Alter Ego
Szerkesztő

Akár, de inkább csak valamilyen automatizált (át)tükrözés jöhetne szóba és kevésbé egy olyan megoldás, ami plusz munkát adna a jelenleg kevesebb ráfordítható idővel rendelkező, kevésbé aktív szerzői közösségnek…

Ha komolyan fenyegetné valamilyen cenzúra a lapot, akkor nyilván bármit megtennénk a hangunkért… De mindez inkább csak teoretikusan merül fel, mert azt gondolom, a cenzúra veszélye már jó ideje elmúlt a Férfihanggal összefüggésben. Évek alatt kivívtuk azt a pozíciót, hogy mára már senki nem merné komolyan azt gondolni, hogy a Férfihang bármilyen módon is elhallgattatható lehetne… – Nagyon jó helyen vagyunk itt a nyílt world wide weben.

Deadpool
Újságíró

“ugyanis az oroszok hisznek teljes a szólásszabadságban”

A plafon nem szakadt rád, amikor ezt leírtad? És a fehér oroszokkal mi a helyzet? Ők is a szólásszabadság nagy hívei? Ha ennyire hisznek a ruszkik a szólásszabadságban, akkor miért éppen ott ülnek az emberek börtönben pusztán csak azért, mert mozgott a szájuk? Ahol az embereknek a többsége hisz valamiben, akkor az mégis hogy lehet bűncselekményi kategória? Hm? Vagy nézzük meg onnan, hogy mi lenne akkor, ha mondjuk Magyarország nem az EU-ba, hanem a ruszkikhoz tartozna, és Orbán – az “Állítsuk meg Brüsszelt!” mintájára – azzal plakátolná ki az országot, hogy “állítsuk meg Moszkvát”! Arra vajon hány tankkal reagálnának a szólásszabadság szerető ruszkik?

hunbagira
Újságíró

1 Mint írtam a telegram ami orosz, simán megtűri az ukrán kormány oldalait is, ahogy a vkontakt is…tehát élő cáfolat az írásodra.Ellenben a “szabad és demokratikus” nyugattal. :D
2. Szájzár törvények alapján csak nyugaton ülnek kóterban (kevered a szájzár törvényeket az “államvédelmi” “alkotmányt védő törvényekkel, kolléga)
2.b de államvédelmi törvények alapján is többen csücsülnek a “demokratikus” nyugaton…ezen hét főhíre (nyilván a háború és a foci vb után) hogy megint kb 300 németet begyűjtött a gestapo/staasi ohh bocsánat a bnd/gsg9 állam ellenes összeesküvés vádjával.
Cimbi, kevesebb puzsért olvass/hallgass…pláne, ha nincs mellette FAM, aki kijavítja. :P Pl, hogy a szkizma Szent István halála után történt és más egyéb “apróságokkal” kapcsolatban. Pl 2 Koppány az pogány volt a történelem jelen állása szerint, nem ortodox keresztény.
Illetve az akkori (fél)gótikus nyugatnak mi köze is van mai deviánshoz?
Tehát egy feminista ringyó/nárcisztikus rózsaszín tangás köcsög stb, hogy “aránylik” egy keresztes lovaghoz? :P

Deadpool
Újságíró

“de államvédelmi törvények alapján is többen csücsülnek a “demokratikus” nyugaton…ezen hét főhíre (nyilván a háború és a foci vb után) hogy megint kb 300 németet begyűjtött a gestapo/staasi ohh bocsánat a bnd/gsg9 állam ellenes összeesküvés vádjával.”

Na ezt mégis hogy tudtad ide keverni a szólásszabadsághoz? Netán azt akarod mondani, hogy azért fognak bíróság elé állni, mert a szólásszabadságukat gyakorolták?

“Cimbi, kevesebb puzsért olvass/hallgass…pláne, ha nincs mellette FAM, aki kijavítja. :P”

Értem, tehát akkor az oroszok a szólásszabadság nagy bajnokai és lipsibbek a libsiknél is, csak beszoptam puzséri félrebeszélést és a nyugati propagandát. Gondolom, akkor pl. a 3T kategória is csak egy mítosz, és a szociban is mindenki azt mondhatott, amit csak akart.

Naooo
Olvasó
Naooo

A zsidóuniós szólásszabadságról mesélhetne Germar Rudolf, Vincent Reynouard, Ernst Zündel, Horst Mahler, Sylvia Stolz, Gerd Honsik, Joachim Schäfer, Günter Deckert, Axel Möller, Georg Ittner, Ursula Haverbeck.

hunbagira
Újságíró

nem kell odáig menni, angoloknál, franciáknál, németeknél elég, ha egy elkövető származását már aznap kopog nálad a “rendszerőrség” “rasszi, etnikai vallási gyűlölet szítása miatt” 1 évtől-5 évig terjedően már visznek is.

Naooo
Olvasó
Naooo

Mindenki rasszista aki szerint különböző rasszok vannak. Aki szerint nem, az meg valóságtagadó.

hunbagira
Újságíró

Ez a szoci dolog nem tudom, hogy jön ide még mindig. Mert, ha oroszország=szovjetunió, akkor ukrajna is. És németország=3.birodalom/ndk (ez esetben valóban nem állunk messze a valóságtól) ha a hatalom gyakorlási eszközöket nézzük.
De mondom, próbálj a szemednek hinni.

Deadpool
Újságíró

“Ez a szoci dolog nem tudom, hogy jön ide még mindig. Mert, ha oroszország=szovjetunió, akkor ukrajna is. És németország=3.birodalom/ndk (ez esetben valóban nem állunk messze a valóságtól) ha a hatalom gyakorlási eszközöket nézzük.”

Úgy jön ide, hogy azóta nem sok idő telt el, és egy egész nemzet csak úgy pikk-pakk nem változik, és pláne nem változik ilyen gyorsan homlokegyenest az ellenkező irányba. Egy társadalom – és a politikai vezetése – akkor változik, ha az egyén változik. Gondold végig azt, hogy te mennyivel vagy másabb, mint a szüleid vagy a nagyszüleid. Azok a hibák, gyarlóságok, hiányosságok amiket a te nem oldasz meg, amiket nem bogozol ki, azokat majd tovább adod a gyerekeidnek, ahogyan neked is tovább lettek adva a felmenőidtől. És ha magadat nézed, akkor szerintem látod a különbséget a szüleid és nagyszüleid között, de ha nem állsz/álltál velük állandó vitában/harcban, akkor azért annyira nagyon nem különbözöl tőlük. És te egy olyan ember vagy – gondolom – aki azért viszonylagos rendszerességgel olvas és fejlődik önismeretben. A szólásszabadság és egyéb civilizációs eszmék igényléséhez belátás szükséges, ehhez pedig művelni kell magad. Akkor most gondolj bele abba, hogy az aki letudja a napi 8 óráját a munkahelyen, hazamegy és estig a tévét bámulja, vagy bármi mást ami számára haszontalan, az mennyivel jut majd előrébb, mennyivel lesz majd különb, jobb ember, mint a szülei, nagyszülei? Na most akkor ezt vetítsük ki egy egész társadalomra. 10-ből hány ember lesz, akinek meló után lesz még kedve tovább fárasztani magát olyan unalmas dolgokkal, mint a szépirodalom, jog, erkölcs, filozófia vagy spiritualitás? Mert az nem csak úgy van, hogy felülről rendszert váltok, és ahogy rendszert váltok, egyből megváltozik majd az emberek gondolkodása is. Pont fordítva van – az egyén változik, és ha a civilizáltabb emberek kerülnek többségbe, akkor ők majd a saját civilizáltságuknak megfelelő vezetőt fognak választani. Remélem érthető, mire akarok kilyukadni. Nem úgy működik az, hogy ezek az oroszok már nem azok az oroszok, mert eltelt 30-40 év, meg egy rendszerváltás. De, azok. Nagyon is azok. Lehet, hogy Putyin már nem mond olyanokat, hogy “magyar kérdés, vagonkérdés”, de azért az ellenzékét még mindig novicsokkal mérgezi meg, mielőtt bíróság elé állítja…

A németeket hoztad példaként, szerintem neked is vannak ismerőseid, rokonaid, akik Ausztriában, Németországban dolgoznak. Az én ismerőseim arról beszélnek nekem, hogy a németek kb. ugyanolyan felsőbbrendűnek képzelik magukat, mint annak idején a nácik, és az ott dolgozó vendégmunkásokat kb. a szolgáiknak, másodrendű polgároknak tekintik. De hogy egy másik példát is mondjak: cirka 200 évvel a felvilágosodás után 10 emberből hány gondolja azt szerinted, hogy a te biztonsági öved be van-e kapcsolva vagy nincs, ahhoz a rendőrnek ill. az államnak semmi köze, mert nem az apád vagy az anyád? Majd ha 10 emberből 6 így fogja gondolni, akkor változni fog a törvényi szabályozás is. Laasan 200 évvel a felvilágosodás után vagyunk, de az emberek többsége még mindig szolgalelkű jobbágy, holott egy polgári demokráciában élünk, ahol alapvetően az egyén és az állam egy mellérendelt, partneri viszonyban van (kellene lennie). A változás megy egyik pillanatról a másikra. Úgy meg aztán pláne nem, ha ilyen dolgokat az ember végig sem gondol és a Best-et és a Kiskegyedet lapozgatja vagy a TV-t bámulja. És a többség bizony ezt teszi, mert ennyire van igénye.

Szóval, nehezen veszi be a gyomrom azt, hogy a ruszkik csak úgy egyik pillanatról a másikra szabadságszerető lipsik lettek, mert van egy Telegramjuk. És ez a Telegram állami cég? Mert ha nem, akkor nekem ne magyarázd azt, hogy ez az orosz nép, vagy a kormányzat értékrendjét fejezi ki. Egyébként meg az olyan cégek, mint a Telegram, a Signal vagy a Wickr épp olyan embereknek nyújtanak szolgáltatást, éppen azok használják, akik tartanak a kormányzati felelősségre vonástól. Ahol a Telegram népszerű, az talán pont azért van, mert abban az országban nem mondhatsz azt, amit akarsz.


“De mondom, próbálj a szemednek hinni.”

OK, tessék:

Akár 15 év börtönnel is büntethetik azokat, akik úgymond „hamis információkat” terjesztenek az orosz hadsereg akcióiról – így döntött az orosz parlament alsóháza, az Állami Duma miután egyperces néma csenddel emlékeztek meg az Ukrajnában eddig elhunyt orosz katonákról.

Hamis információnak számít például az, ha egy médium az ukrajnai orosz inváziót háborúnak nevezi a hivatalos orosz állami narratívában használt különleges katonai akció helyett.

Erre is hivatkozva Oroszország blokkolja a hozzáférést több nyugati hírszolgáltató, így a BBC, a Deutsche Welle vagy a Voice of America weboldalához, mivel azok – az orosz álláspont szerint – egyoldalú, részrehajló tájékoztatást adnak az ukrajnai eseményekről. Hasonló okok miatt be kellett szüntetnie adását az ikonikus liberális médiumnak számító Eho Moszkvi rádiónak is.

A rádióállomás főszerkesztője Alekszej Venediktov azt mondja, kvázi háborús állapotok uralkodnak Oroszországban. A kormány lépésről lépésre korlátozó törvényeket vezet be, amelyek a szólásszabadságot általánosságban érintik.

“Már-már elfelejtettük, hogyan éltünk 30 évvel ezelőtt, Mihail Gorbacsov előtt. Most abba az időbe megyünk vissza.”

Alekszej Venediktov, az Eho Moszkvi főszerkesztője

Az Agora Jogi Csoport, egy emberi jogi szervezet szerint augusztus elejéig több mint 85 büntetőeljárás indult hamis információk terjesztésével kapcsolatban. Az első ilyen ügyet a jogvédők szerint alig másfél héttel az invázió kezdete után már el is indították.

A leghíresebb vád alatt lévő személyek:

Jevgeny Roizman: Oroszország negyedik legnagyobb városának, Jekatyerinburgnak volt polgármestere, aki többször is háborúnak és inváziónak nevezte Moszkva ukrajnai akcióit.

Marina Ovszjannikova: volt állami televíziós újságíró, aki élő adásban és a Kremllel szemben lévő moszkvai utcán is tiltakozott. Kétszer kapott pénzbírságot, a hónap elején emeltek vádat ellene, 10 év börtönbüntetést kért rá az ügyészség.

Ilya Yashin: ellenzéki politikus, akit egy a hadseregről szóló YouTube-bejegyzést tett közzé, amely a Kijev melletti Bukában zajló orosz akciókról szólt. Június óta előzetes letartóztatásban van, és akár 10 év is várhat rá, ha elítélik álhírek terjesztéséért.

Vladimir Kara-Murza: Az ellenzéki aktivistát április 11-én vették őrizetbe. Ő számolt be a világnak arról, hogy Vlagyimir Putyin elnök kazettás bombákat dobál lakóövezetekre.

Alexei Gorinov: Márciusban egy tanácsülésen azt mondta, hogy Ukrajnában minden nap meghalnak gyerekek. A moszkvai kerületi tanácsost júliusban hét évre börtönbe ítélték.

Andrei Novashov: a Szabad Európa Rádió helyi projektjének az újságírója. A közösségi oldalán újra közzétette a Mariupol orosz bombázásáról szóló szöveget.

Majd ha az olyan voodoo közgazdászokra, mint Bogár Laci is 10 éveket kér majd az ügyészség Európában, az ilyen és hasonló kijelentéseikért: “Olyan, hogy Ukrajna, valójában soha nem volt”,- akkor majd lesz mivel összehasonlítani a ruszkikat. Addig meg vigyázz, hogy nehogy rád szakadjon az a plafon.

Bela
Olvasó
Bela

Köszi a biztonsági öves példát, ebből is látszik, hogy a libsik mennyire ön- és közveszélyesek.

Deadpool
Újságíró

Szívesen, bár úgy látom vannak gondok a szövegértelmezéssel, tanár úr. Attól még, hogy valaki nem akar egy paternalista államban élni, nem jelenti mindjárt azt, hogy biztonsági öv nélkül akar száguldozni a közutakon. Vili? Én például mindig bekötöm magam, és akkor is bekötném, ha nem lenne kötelező. Ja, és libsi sem vagyok.

hunbagira
Újságíró

1. A háború idején hozott, törvényeket ne hasonlítsuk már a békeidővel.
2. Még mindig nem értem, hogy a magukat ukránnak hívó oroszok és magukat orosznak hívott testvér/belháborújaba miért kell civilizációs konfliktust hazudni.
3. Médiak, itt megint nem vagy túl korrekt ugyanis EGYES nyugati médiákat azután tiltották le a ruszkiknál MIUTÁN a “szabad” “demokratikus” LOL nyugaton at ÖSSZES orosz médiát/felületet betiltottak.
Ui: USA-ban (távollétében) mennyit is kapott Assange, Snowden? :D
De itt megint szándékosan keversz nem azonos dolgokat.

hunbagira
Újságíró

A pszichogizálásról meg annyit, hogy magadhoz sem vagy konzekvens.
A következő generációnak muszáj úgy állni a világhoz mint a szüleinek?
Tehát, ha én szembeállok szüleim boomer generációjával, az nem lehet, hogy a ruszkiknál is így van?
Azaz 70 évnyi befogod a pofád után, nyugathoz képest főleg átcsaptak a másik végletbe?

hunbagira
Újságíró

Ui: Németországban mennyit kapnál, ha kiállnál a bundestag elé, hogy nem volt holokauszt és úgy az összes “szabad” európai “demokráciában”? 2-10 országtól függően.
Majd folytathatjuk azzal, hogy a “homoszexualitás egy betegség”?
Meddig folytassam a sort? :)

És ezek valójában csak a szájzár törvények.

Azért mennyit, ha elmennél rammsteinba/badtölzbe, hogy “jenkik takarodjatok haza” felvételeket kezdenél készíteni a csapatmozgásról és fellőnéd az orosz telegramra?(mint példáidban fordítva) úgy 5-10es tételben lennél.

Deadpool
Újságíró

“Még mindig nem értem, hogy a magukat ukránnak hívó oroszok és magukat orosznak hívott testvér/belháborújaba miért kell civilizációs konfliktust hazudni.”

Hazugnak nevezel, pedig csak képtelen vagy értelmezni azt, amit írtam. Szó nem volt civilizációs konfliktusról, éppen azt magyaráztam, hogy az unokák annyira nem különböznek a nagyszülőktől, legalábbis a többség, se itt, se az oroszoknál. Vegyünk például téged. Ezzel a ruszki szopkodással kopp ugyanazt adod elő, mint a mandiner oszladozó agyú, narancsos nyugger “hazafijai”.

“a “szabad” “demokratikus” LOL nyugaton”

Nem fogok veled tovább vitatkozni, mert arra jutottam, hogy semmi értelme. A szalmabábjaiddal szórakozol amúgy is. Én nem írtam ide olyanokat, hogy bezzeg a nyugat… Igazából még egyet is értek. Szerintem is hanyatlik a nyugat. És nem csak a liberalizmus, hanem a nacionalizmus is. A legújabb és legalávalóbb tünete, hogy az egyenes gerincű, szuverén hazafiak komprádor Putyin-csicskának álltak. Hazafiasság a köbön…

hunbagira
Újságíró

A személyeskedésre nem reagálnék.
Csak néhány ténnyel szembesítenélek, megint. Nem orosz cégek létesítenek összeszerelő rabszolgatelepeket az országban, nem orosz csapatok vannak pápán (illetve újabban biharkeresztesen) és nem az orosz nagykövet ugat bele napi rendszerességgel a magyar belügyekbe(akinek emiatt valószínű a nevét sem tudnád megmondani ellenben a mindenkori gríngóéval) nem oroszországban bejegyzett “alapítványok” (titkosszolgálati fedőcégek) próbálják befolyásolni a magyar belpolitikát, hanem szintén gríngó, nem az orosz nagykövetség támogat ilyen-olyan felvonulásokat, hanem szintén a jenki..

Ezek a számodra kellemetlen TÉNYEK, amiről sem te, sem puzsér mestered nem akar tudomást venni. Ha meg szembesítik vele jön a kokainízű ordibálás.

Ma függetlenségedet nem a ruszkiktól kell megvédeni, hanem a nyugattól (újra) ahogy 1848-ban, Rákóczi stb idején.Pont.

És azt meg, hogy kritikanélküli nyugatcsicskák kivetítve saját énüket, putyincsicskáznak…az tényleg a világ vicce.

hunbagira
Újságíró

Nem arról írtam, hogy hanyatlik, hanem a szabadságjogok megnyírbálása terén már nemhogy oroszországot sikerült elhagynia, hanem lassan kínához zárkózik fel. Miközben orwelli módon az ellenkezőjét hazudja.

hunbagira
Újságíró

.

hunbagira
Újságíró

Szóval a plafonnak nem volt miért rám szakadnia. És nem azért ülnek, mert mozgott a szájuk. Navalnijt sikkasztásért és kémkedésért vágták kóterba…nem azért, mert megkérdőjelezte a putyini történelem értelmezést (persze könnyen elképzelhető, hogy a vádirat koncepciós volt, de az más tészta)
Nem úgy mint az euban, ha esetleg hangot adsz annak, hogy nem örülsz a színesbőrű bevándorlásnak, gyerekeket nem kellene szexualizálni, esetleg a 2. vh-sem teljesen úgy látod, mint a hivatalos álláspont.

Deadpool
Újságíró

“És nem azért ülnek, mert mozgott a szájuk. Navalnijt sikkasztásért és kémkedésért vágták kóterba…nem azért, mert megkérdőjelezte a putyini történelem értelmezést (persze könnyen elképzelhető, hogy a vádirat koncepciós volt, de az más tészta)”

Az a másik tészta érintené éppen a szólásszabadságot, nem?

“Nem úgy mint az euban, ha esetleg hangot adsz annak, hogy nem örülsz a színesbőrű bevándorlásnak, gyerekeket nem kellene szexualizálni, esetleg a 2. vh-sem teljesen úgy látod, mint a hivatalos álláspont.”

Most ezzel nem mondtál semmit. Annak, hogy az EU-ban mi van semmi köze ahhoz, ami az oroszoknál van vagy nincs. Csak relativizálsz.

hunbagira
Újságíró

Tényszerűen van, viszont a “szabad, demokratikus” nyugaton nincs (kivéve USA, ott álszentségből megtartották).
De ne nekem higgy, csinálj egy profilt a telegramon, hogy éljen az iszlám állam majd a facsén rögtön láthatod a különbséget.
“Nem akarom, hogy úgy gondolkodj mint én, csak azt, hogy gondolkodj.”

hunbagira
Újságíró

Nem, ugyanis a probléma valóban az ügynöki tevékenység lehetett. Jenki alapítványoktól jött a pénzecske.
És ez az orosz törvények szerint kimeríti a hazaárulás vádját…amit a ruszkik trollkodásból (is) szószerint a jenki szövetségi btkból illetve az izraeliből fordítottak le.
Van humorérzékük is.

hunbagira
Újságíró

Egy megint szép példája a nyugati “szólásszabadsagnak”. Figyelj ilyemiért még Kínában sem visznek el, nemhogy a ruszkiknál. A nyugat lassan észak-korea szintjét üti meg.

https://kuruc.info/r/4/253168/

Miklos1
Olvasó
Miklos1

“A szabad ország egy olyan ország, ahol az állampolgárok szabadságjogai kellőképpen védettek ahhoz, hogy saját akaratukból azt tehessék, ami jó”.

:D Így tulajdonképpen melyik ország is nem szabad ország? Csak oda kell figyelni arra, hogy mi az a meghatározott “jó”.

A Jeges
Olvasó
A Jeges

Vagy még inkább:,,Szabad országban, szabad emberek azt csinálnak,amit szabad.” Nem tudom ki mondta,de majdnem eltalálta. :)

Deadpool
Újságíró

1. Abban igazad van, hogy imádkozásért sokkal gázabb baszogatni valakit, mint a kimondott szavaiért, de szerintem egy meccset rúgott gólokra játszanak, nem szögletre vagy szabadrúgásra. Ez még mindig csak előzetes letartóztatás, és nem bírósági ítélet 10 év letöltendővel… Honnan tudod, hogy nem az lesz a vége, hogy a rendőrt rúgják ki rendőri túlkapásért? Mert ilyen mondjuk a ruszkiknál fel sem merül.

2. Azt nem tartod egy kicsit furcsának, hogy ha Nyugaton valakit előzetesbe raknak, akkor te a szólásszabadság végéről szónokolsz, míg ahol 10 év letöltendőket osztogatnak, ott – szerinted – “hisznek a teljes szólásszabadságban”. Nem vagy te egy “kicsit” elfogult?

3. “És azt meg, hogy kritikanélküli nyugatcsicskák kivetítve saját énüket, putyincsicskáznak…az tényleg a világ vicce.”

“kritika nélküli nyugatcsicska” – szeretném jelezni, hogy egy szóval nem pártoltam a Nyugatot, én nem írtam ide olyan hatemeletes baromságot, hogy az “angolok hisznek a teljes szólásszabadságban”, mert ha tényleg így lenne, akkor annak a rendőrnek aki ezt tette, már másnap nem lenne munkája, vagy eleve nem merne ilyet megcsinálni. Sőt, még azt is elismertem, hogy hanyatlik a Nyugat. De hát ez úgy látszik, mind semmi. Úgy látszik a te fejedben csak kétféle ember létezik, az egyik aki Keletre nyal, és a másik aki Nyugatra. A te logikád szerint a magyar az egy csicska, szolganép, és nincs is más dolga, minthogy kiválassza a legillatosabb segget és jól alányaljon – mondjuk egy olyannal, mint “az oroszok hisznek a teljes szólásszabadságban”. Hát ebben viszont lehet hogy nem is jársz olyan messze az igazságtól… Én ide hetente talicskával tudnám tolni az érveket, ami ezt a szolgalelkűséget támasztja alá… De ha tényleg csak ennyire vagyunk képesek – más népek seggének a szégyentelen nyalására – akkor meg ne hülyítsük már azzal magunkat, hogy egy nemzet vagyunk, meg hazafiak vagyunk, oké? Egyébként meg tévedsz, nem mindenki seggnyaló, legfeljebb csak a többség.

Erről a kétosztatú gondolkodásról jut eszembe egy jó kis idézet. Had a ajánljak neked egy regényt, vagy inkább egy regényciklust, a Dűnét – ha még eddig nem olvastad; már csak azért is mert állandóan Puzsérral jössz nekem, mintha mással sem tölteném az időm, mint avval, hogy őt olvasom és visszaböfögöm, meg mintha rajta kívül minden értelmes ember ruszkipárti lenne az egész országban…

Spoiler
„ – Ez nem hétköznapi lázadás – mondja.
A kijelentés visszarángat. A bolond! Minden lázadás hétköznapi és végtelenül unalmas. Ugyanazt a mintázatot követik, egyik a másik után. A fő mozgatóerő az adrenalinfüggőség és a személyes hatalom iránti vágy. Minden lázadó titokban arisztokrata. Ezért olyan könnyű megtérítenem őket.
Miért nem hallgatnak rám a duncanek, amikor erről mesélek nekik? Ezzel a duncannel is lezajlott már ugyanez a vitánk. Egyike volt az első konfrontációnknak ugyanebben a kriptában.
– A kormányzás művészete megköveteli, hogy soha ne add át a kezdeményezést a radikális elemeknek – mondta.
Milyen pedáns! A radikálisok minden generációban kitermelődnek, és ezt nem szabad megakadályozni. Ezt érti az alatt, hogy „feladni a kezdeményezést”. El akarja tiporni őket, elfojtani, irányítani, megakadályozni. Ő az élő bizonyítéka annak, hogy nincs nagy különbség a rendőri és a katonai elme között.
Azt mondtam neki: – A radikálisoktól csak akkor kell félned, ha megpróbálod elfojtani őket. Bizonyítanod kell, hogy felhasználod a legjobb elgondolásaikat.
– Veszélyesek. Veszélyesek! – Azt hiszi, ha eleget ismételgeti, igazság lesz belőle.
Lassan, lépésről lépésre vezetem végig a módszeremen, és még úgy is tűnik, hogy figyel.
– Ez a gyengeségük, Duncan. A radikálisok mindig túl egyszerűen látják a dolgokat: fekete-fehér, jó és gonosz, ők és mi. A komplex témák ilyen megközelítésével utat nyitnak a káoszba. A kormányzás művészete, ahogy te nevezed azt, a káosz uralása.
– Senki nem tud megbirkózni minden meglepetéssel.
– Meglepetés? Ki beszél itt meglepetésről? A káoszban nincs semmi meglepetés. Kiszámítható jellegzetességei vannak. Például elsöpri a rendet és megerősíti a szélsőséges elemeket.
– De hát nem ezt akarják a radikálisok? Nem azért rázzák fel a dolgokat, hogy megszerezzék a hatalmat?
– Azt hiszik, hogy ezt csinálják. Igazából új szélsőségeseket teremtenek, új radikálisokat, és folytatják a régi gyakorlatot.
– És mi van azzal a radikálissal, aki átlátja a komplexitásokat és úgy támad rád?
– Az nem radikális. Az egy rivális vezér.
– Velük mit teszel?
– Megnyerem őket, vagy végzek velük. A legelemibb szinten ez minden hatalmi csatározás eredete.”

Frank Herbert: A Dűne Istencsászára

Hunn
Újságíró

A híres “nyugati szólásszabadságról” csak annyit, hogy épp a minap, Romániában – kifejezetten az ottani amerikai nagykövetség hivatalos követelésére – 30 mapra előzetes letartóztatásba helyezték Andrist és a bratyóját Trisztánt, mégpedig nemi erőszak és nők prostitúcióra kényszerítésének vádjával.

És hogy mi lehet e mögött az eset mögött meghúzódó valódi ok? Az, hogy Tate Bandi barátunk anti-feminista és Red Pill, online üzenetei túl sok férfi esetében törték át a feminista kondicionálás falát… Túl sok férfi életére és gondolkodására voltak jó hatással.

A feminista rendszer azt akarja, hogy mi, mai férfiak gyengék legyünk, hogy csórók legyünk, hogy magányosak és szexuálisan sikertelenek legyünk. Hogy ne legyen asszonyunk, családunk, gyerekünk. Hogy el legyünk tévedve az életben.

Hogy megdögöljünk.

És mindenkit, aki a jó irányt mutatná nekünk, és jelentős számban elér minket ez ügyben, azt elhallgattatják és tönkreteszik…

Miklos1
Olvasó
Miklos1

Én is sajnálom, hogy így alakult, jó emberek. De addig állhat ez a szutyok rendszer, amíg a férfiak nem ébrednek fel.

“A feminista rendszer azt akarja, hogy mi, mai férfiak gyengék legyünk, hogy csórók legyünk, hogy magányosak és szexuálisan sikertelenek legyünk. ”

Hát, én ezt nem tudom kinézni a femókból, de úgy összességében a nőkből sem, hogy ezt az akaratukat önerőből ilyen szépen véghez tudják vinni. Mélyebb ez annál, mint ostoba női önkényeskedés.

Deadpool
Újságíró

“A bukaresti hatóságok Tate-et, testvérét és két társukat szexuális kizsákmányolás miatt tartóztatták le, többek között emberkereskedelem és nemi erőszak a vád.”

“jó emberek”

Azosztigen… Gondolom simán elengednéd a lányodat is velük randizni.

Höllenhund
Olvasó
Höllenhund

A vádak nyilvánvalóan mondvacsináltak és koncepciós jellegűek. Eléggé kiforgatták már a feministák mindkét említett kifejezés jelentését.

hunbagira
Újságíró

Pontos.

Hunn
Újságíró

Nem, Deadpool, nem engedném el simán a lányomat a Tate fiúkkal randizni… Először ugyanis mindenképp megbizonyosodnék afelől, hogy a lányom objektív mércével mérve is 10/10-es jónő. Nehogy már véletlenül szégyent hozzon a nevemre azáltal, hogy esetleg visszautasíthatják…

És ne keverjük már össze a vádiratot az ítélettel! (Mint anno a Tanú című filmben.) Hol marad az ártatlanság vélelme? Hol marad az az alapelv, hogy minden ember ártatlannak tekintendő, amíg be nem bizonyítják a bűnösségét, és el nem ítélik?

Mondjuk a #MeToo és a “Believe All Women”-kampányok óta tudhatjuk, hogy a fehér, heteroszexuális férfiakra ma már jó ideje nem vonatkoznak azok a jog évezredes fejlődése során kialakult és kőbe vésett aranyszabályok, amelyek lehetővé teszik az igazságos ítélkezést ideális esetben.

Gyanítom, hogy a Tate fiúk esetében is ezúttal már a globális szép, új, feminista világrend modern, feminista szabályai szerint fognak eljárni. (Egyszer korábban, nem is olyan régen már bepróbálkoztak náluk hasonlóval, ott szintén emberrablás és nemi erőszak volt a vád, de az az eset még közröhejbe fulladt.)

Szerintem mindenki úgy van vele, aki a Manoszféra részeként képben van az eseményekkel, hogy ez egy, a globális feminista világrend által szervezett, politikai koncepciós per és lejárató kampány lesz.

Én mindenesetre a Top G-nek szurkolok! Egészen pontosan annak szurkolok, hogy az derüljön ki róla, hogy ártatlan. (Mondjuk amiket eddig mondott, az mind Red Pill kontent maradna akkor is, ha egy tucat naponta megerőszakolt ex-szüzet tartott volna leláncolva striciként az ágya alatt…)

hunbagira
Újságíró

Irodában van egy ügyünk. Főszereplői természetesen cigók, mi mások lehetnének.
Az asszonyok svájcban “takarítanak” meg úgy általában mindenütt, ahol “takarítónőre” van szükség, de teljesen önkéntesen.
A női bíró/ügyész figyelmen kívül hagyta a vallomást, maguk a sértettek kértek hazugságvizsgálót ott sem döntötték meg az önkéntességet. De bírónő biztos, ami biztos alapján ki is zárta a bizonyítekok közül. :D
A kevés jobbos bíró/ügyész férfi meg úgy van velük, hogy mivel cigók jó helyen vannak, ahol vannak. Tehát az ügyet sem tudjuk máshova vinni.
Így maradni fog az “emberkereskedelem” vád a “normális” kitartottság helyett.
Egy vicc az egész.
Nos megint egy kis kiegészítés, hogy hol tartunk a “szabad” “demokratikus” “jogállami” nyugaton.

hunbagira
Újságíró

Mondjuk ezek a vén dél-német hegyikecskék tényleg egy beteg állatok, nekik tényleg csak luk legyen, amibe berakhatják.
A piacot elöntötték teljesen a csini kisorosz(ukrán) gyévocskák (oh bocsánat divushkák). De még mindig van igényük ezekre a szagos, fogatlan, koszlidércekre.

31Anna
Olvasó
31Anna

Az emberkereskedelemre egyáltalán nem volt bizonyíték? Ejha! :D

31Anna
Olvasó
31Anna

Mert a 10/10-es lányodat nyugodtan verhetné/alázhatná egy felvállaltan nőgyűlölő férfi, téged hidegen hagyna. Csak a te önérzeted a fontos. :) Ha jól körülnézel magadon, a politikai és gazdasági vezető pozíciók nagy részét a fehér, heteroszexuális férfiak birtokolják, azaz vastagon részt vesznek a meghatározó döntésekben.

Hunn
Újságíró

Most erre majdnem válaszoltam, kedves 31Anna. De már egy ideje rájöttem, hogy feminista nőkkel teljesen felesleges bármiről is beszélgetni… Nemhogy vitatkozni: szóba állni sem.

A való életben sem teszem. Maximálisan kerülöm őket. Igyekszem őket lehetőleg már messziről kiszúrni, beszéd és viselkedés, stílus és mondanivaló alapján. Nem egy nehéz feladat.

Igyekszem velük nem egy légtérben tartózkodni, és csak minimálisan és nagyon felületesen érintkezni velük, azt is csak akkor, ha elkerülhetetlen.

Hát akkor meg mi értelme lenne pont az interneten szóba állni velük?

Akassza föl magát mind, én egyikre sem vagyok kíváncsi. Nem vagyok hajlandó figyelmet áldozni rájuk. az én időm drága, és sokkal fontosabb dolgaim vannak az életben, mint meghallgatni, hogy mi a mondanivalójuk.

Különben is, ki a faszt érdekel a mondanivalójuk?

Meggyőződéssel javaslom ugyanezt a hozzáállást minden férfitársamnak is.

(És hogy akkor mégis, miért írtam ezt le? Magyarázatképpen, hogy miért nem válaszolok a többi, hozzám intézett feminista hülyeségre.)

hunbagira
Újságíró

A sátán maga mindig a nőben talált szövetségesre, ezt a szent könyvek óta illik tudni.
Ez mai követőire még inkább igaz. Pláne, hogy egyes férficsoportok részéről tényleg érik őket méltatlanságok…mondjuk paradox módon pont ezen csoport faszát szeretik szopni, hogy utána gecijükkel a szájukban sírjanak fűnek-fának.

31Anna
Olvasó
31Anna

Azért Júdás férfi volt. Mária meg nő. Igen sok nő él boldog párkapcsolatban rendes férfiakkal. Igen, még nemi életet is élnek velük, eközben lehet, hogy ondó kerül a szájukba, ami szerinted ezek szerint szégyen a nőkre nézve, mert elég lekezelően írsz a dologról. Most nem hiszed el, de a szex nem szégyellni való dolog felnőtt emberek esetében. :D Te is így születtél pl.

georg1945
Olvasó
georg1945

Az a büdös kis lyuk országok, embertömegek, nemzetek sorsát döntötték el és, ha rosszra fordult az előbb felsoroltak sorsa, azon a NŐK egyáltalán nem izgatták magukat. A NŐK egész nap és éjjel csak a szexre gondolnak. Rájuk szakosodott kórházak , gazdaság, kereskedelem épül. Pénz, pénz, pénz.
A NŐK mindent megtehetnek minden következmény nélkül. Őket nem büntetik. Valójában ők a “társadalom”.
Ahogy Andrew Anglin írja: a nők a mi szerencsétlenségünk.
Hány férfi bukott már bele az életbe ő miattuk ?
Ravaszoknak kell lennünk, mert másképpen eldobnak bennünket, mint egy telemenstruált vattát.
A nőknél még undokabbak a mangínák és a nők további rabszolgái, fancsal kan bérencei, akik a nők kezére játszák a naív és tudatlan férfiakat, akik vakon rohannak a KÉJ poklába amikoris a HÁROM paradicsomi percért a jövőben kamatostól kell majd bőségesen fizetni.

hunbagira
Újságíró

Lehet, hogy hiányosak az emlékeim a húsvéti történetről. De nekem valami Szanhedrin rémlik Júdás esetében, nem a Sátán, közvetlenül. :P

Naooo
Olvasó
Naooo

Szóval igen sok nő faszszopó gecinyelő. Te is anna?

hunbagira
Újságíró

Hunn!
Ez a nyugati rendszer általános technikája (aminek nem kis része(persze) a feminizmus) Ha valakit ki akarnak csinálni (de megölni még nem akarják ) viszont van annyira okos, hogy a már létező szájzár törvények alapján nem tudják kóterba vágni, ahogy a “terrorizmus” ellen szólóak alapján sem. (Bár itt is elég kreatívak tudnak lenni ld Budaházy Gyuriék)
Akkor marad a “nemi erőszak” vád, nem kell ehhez a manoszféra részének lenni. Assange, utolsó élő Kennedy fivér stb…
Illetve Struass-Kahn, Weinstein (ez utóbbiakat direkt nem írtam az előbbiekkel egy sorba )
Meg ugye “radikális” femkók szerint, eleve minden szexuális tevékenység nemi erőszak, amit a férfi is élvez.

Incelvagyok
Olvasó
Incelvagyok

Facebook társkeresőn regisztráltam egy modell férfi fényképével 1 nap alatt vagy 50 kedvelést kaptam , most is kapom óránként az idióta +25 év feletti diplomás – több diplomás mindenféle manager leader consulant meg ilyen fölösleges munkát végző nőtől. Mind gyermektelen ha igaz amit láttam az adatlapjukon , szegényeknek kellemetlen lesz vagy már az most amikor bele csapódnak a falba és családot vagy gyereket akarnának a terméketlen öreg ráncos AIDS-s testükkel. Szánalmas ,hogy +25 fölött társkeresőre szorulnak valamelyik valahogy ki is nézz pedig , sok elhasznált alfa özvegyek. Sokat olvasott mgtow vagyok csak jól esik amikor làttom , hogy tényleg igaz amit olvastam a red pillben.

Mister Drebin
Olvasó
Mister Drebin

Ezt énis kipróbáltam. A saját szememmel akartam látni hogy tényleg kiállja-e a blackpill a valóság próbáját. Tehát kerestem egy kevésbé ismert lapátállú modellköcsögöt és felraktam a képeit. Döbbenetes volt. Minden nap több tíz match és nem csak az első napokban hanem folyamatosan. A kis hipergám ringyók maguktól kezdeményezték a chatelést méghozzá elég seggnyaló stílusban.
Ami a mérleg másik serpenyőjét illeti, mit ad ez az elnyomó feminista rendszer ugyanezen a platformon egy átlag bétának (Photofeeler 4,8-6,1 képtől függően)? Heti egy match eleinte majd inkább már csak havi 1 match, a náci algoritmus hátrasorol ha nem utalsz nekik pénzt. A nagyrészük akkor se válaszol ha hozzászólnak, dölyfös pofa, flegmázás, lekezelő stílus, szétválás. Ugyanazzal a bemutatkozószöveggel persze. Elég beszédes volt. Sose azt kell nézni amit mondanak, mindig azt kell nézni amit cselekszenek.

hunbagira
Újságíró

A pontszimmetria az elsődleges, nem a lapátáll.
Utolsó mondatodat, nemcsak nőkre kell alkalmazni, hanem mindenkire. Bár náluk különösen ez a helyzet.

31Anna
Olvasó
31Anna

No igen, a pontozás egzakt tudományos kutatásokon alapszik. 6 pontos nő, 6 pontos férfi, kész az ideális párkapcsolat. Jöhet a holtodiglan és a gyermekáldás. Helyesebben jobb, ha a férfi pontja magasabb, állítólag ezt tanácsolják a net nagy szaktudással rendelkező párkapcsolati szakértői. :D

Naooo
Olvasó
Naooo

A nemzetiszocialista algoritmus már ’45-óta nem sorol semmit hátra, te a zsidó kasszacsilingelőritmussal kevered.

31Anna
Olvasó
31Anna

Magyarán ha egy nő válaszol, az is baj. Ha nem válaszol, az is baj. És felháborító, ha egy jó külsejű férfi jobban tetszik a nőknek, mint egy csúnya. Mik vannak! Ha nem tetszel egy nőnek egy fénykép alapján, ő akkor nyilván ringyó. Neki mindenkivel találkoznia kéne, aki ráír a társkeresőben, és így elkerülhetné a ringyó kategóriát? :D

31Anna
Olvasó
31Anna

Te nem tartanál szánalmasnak egy olyan nőt, aki egy modell lány fotóját rakja ki a sajátja helyett a társkeresőn? :D Szerinted egy modell szépségű nőre ugyanannyi férfi ír rá, mint egy nagy orrú, tenyeres/talpas csúnyácska lányra? Te nyilván fiatal vagy és az is maradsz, soha nem leszel ráncos és öreg, ugyebár nem csapódsz a falnak, hanem sok gyermekes, komoly családapaként végzed, de még akkor is bomlanak majd utánad a nők. Biztos vagy benne? Hány éves vagy, hogy társkeresőre szorulsz? Nem hiszed el, de te is lehetsz még. 25 éves, ha most kamaszként nyilván ez még távoli dolog számodra. A Red Pill marhaság. Soha nem lesz családod, párkapcsolatod, ha egy ilyen végtelenül egyoldalú, nőgyülölő ostobaságot mantrázol. :D

Marcell
Olvasó
Marcell

A bluepill házasságokkal az a gond, hogy a nő megunja és lelép (válás, a nyugati társadalmakban ezzel járó anyagi és társadalmi katasztrófával a férfi számára, míg a nőket a rendszer szinte ösztönzi rá – elég a nőnek bekamuzni, hogy fenyegette a férfi, és távoltartási végzés lesz, rendőr viszi le a csávót a saját házából, ha nem megy magától stb.), netán már előtte is folyamatosan félrekúr, vagy csak “kihűl a hálószoba”. Az ilyen kapcsolatokban a nők többségének biztos van már más, a lúzer férj az, akinek cölibátussá válik a házasélet… szóval nem teljesen hülyeség a redpill, persze a túladagolása már blackpill szindrómát okoz.
Igazából a redpill is a férfiak felső 20-30%-án segít (hogy ne legyen belőle idióta simp, mint mondjuk a vörös Harryből), a többin nem igazán, csak ráébreszti a valóságra kíméletlenül.

31Anna
Olvasó
31Anna

De szerencsére bevettétek a piros pirulát, és így dúskálhattok a szűzekben. :D.

hunbagira
Újságíró

Kevesen hisznek a csoda(fegyverek)ban/ben. Mert olyanok nem léteznek.
De, ha előbb találkozik az ember az említett pirulával. Akkor azt a pénzt és időt amit rátok baszott el az ember. Azt a saját épülésére is használhatta volna és messze máshol tartana.Pláne, ha a delikvens túl van egy váláson, is. :P

georg1945
Olvasó
georg1945

Aki másodszorra, harmadsorra stb megnősül, az idióta, hülye, nem okult a hibájából, hanem folytonosan halmozza azokat – és ők így szeretnek élni vagyis, mint egy női regény szereplői és ismételgetik, hogy hátha majd most sikerül. Okos enged, bolond szenved, de vannak, akik szeretnek szenvedni.
A férfiemberrel a szerelem CSAK EGYSZER fordul elő az életében, a többi “szerelem” már nem az, hanem bagzási vágy vagy a nyugalom keresgélése. Ez is olyan, mint a lottó: van, akinek sikerül mégis.
De tudjuk, hogy a lottón általában nem szoktak érdemlegesebb összeget nyerni.
Barátom, keresd önmagadban az értékeidet !
Ha képtelen vagy uralkodó “államfője” lenni a családodnak, akkor vesztes vagy.
NEKED KELL uralkodnod a családodon ! Mindig !
Vagyis, ahogy mondják: TE viseld MINDIG a nadrágot méghozzá úgy, hogy annak NE LEGYEN ALTERNATÍVÁJA. Ezt kibéleled nyugalommal, vidámsággal, kellemességekkel, amit nagy-nagy ravaszsággal kell tenned.
Nincs általános törvény, recept erre, mert mindenki más-és-más.
Ám mindenki élete megy tovább és az idő ELLENED IS dolgozik: jön az öregség.

hunbagira
Újságíró

És ilyet hol írt, Marcell?!

Miklos1
Olvasó
Miklos1

A vitától teljesen függetlenül, van olyan nemzet, ahol az összetartás kisebb, mint nálunk, Magyaroknál? Mert még pár éve lengyelországi látogatásom során is belekrákogtak az ottaniak, amikor magyarul beszéltünk. Mi pedig még ilyet sem csinálunk. Elvárásaink csak egymás felé vannak, de kívülről mindent eltűrünk.

Deadpool
Újságíró

Nekem egy kicsit zavaros ez a komment. Nem teljesen értem mire akarsz kilyukadni. Jelenleg a nemzetállamok korát éljük. Ez persze csak a történelem egy pillanatnyi állapota, idővel fel fog bomlani ez a nemzetállami struktúra, és lesznek majd új isteneink, akiken összeveszhetünk, de most még akkor is itt tartunk, a nemzetállamok versenyében. Ahol amúgy illene valami teljesítményt felmutatni, ha hosszútávon szeretnénk fennmaradni. És amiben egyébként Magyarország elég szarul áll – egy fosos kis gyarmati ország. Szerinted majd azzal fog javulni a helyzet, ha nem veszünk tudomást a saját problémáinkról és elkezdünk másokra mutogatni?

hunbagira
Újságíró

Itt azért kellene egy meghatározás, hogy mi a nemzet.Tehát a te kommentedben is vannak zavarok. Amúgy (talán) a legprimitívebb sültoláhon/hoholon kívül mindenütt tisztában van a többség azzal, hogy problémái nagyrészét, nem a szomszédország névadó nemzete okozza.

hunbagira
Újságíró

Hát ilyen totális zsidóuralom sehol a világon nem volt soha, mint nálunk. Így nyilván az agymosás is itt ment a legjobban.
Amire annyi védekező reakciót fejlesztettünk ki, hogy magukat a zsidókat talán itt utálják legtöbben/legdurvábban az egész posztfehér/posztkeresztény világban.
De a többi agymosásuk átment. Így természetesnek vesszük, hogy egy belvàrosi étteremben idegennyelven kell rendelnünk. A környező országokban meg nyelvtörvények vannak.

hunbagira
Újságíró

Bár ez ügyben is lassan ott tartok, hogy észak-korea esetében sem hiszek el mindent.

Hunn
Újságíró

Ha csak simán ráklikkelek a “comment image”-ra, Alter Ego, akkor nekem is azt mondja valamiért a gép, hogy “The requested comment cannot be loaded. No image found”.

Viszont a “jobbklikk + link megnyitása új lapon” kombináció simán megnyitja a fotót egy új oldalon!

Amúgy egy 4chan-os kommentből szedett .jpg file. Ha neked is megnyílik új oldalon a jobbklikkes kombinációval, akkor használd fel egész nyugodtan.

Ami magát a háborút illeti, azt azért a fiatal férfiak többsége egy nagy kalandnak tekinti, ezért sokan önként is jelentkeznének… Én is annak tekintettem anno.

(Sőt, amikor még általános iskolába jártam, tökre irigyeltem az afrikai gyerekkatonákat, hogy bezzeg ők harcolhatnak, én meg írhatom a leckét a napköziben szigorú tanári felügyelet mellett… Hát, ennyi eszem volt akkoriban, lol)

Meg sok olyan ember is van, akin a hétköznapokban rajta van a civilizáció máza, udvarias és betartja a törvényt, de ha fegyvert kapna a kezébe, akkor a háború káoszában szívesen játszana istent, fosztogatna, gyújtogatna és erőszakolna büntetlenül… Ez az ember sötét oldala. Bennem is megvan.

Mondjuk így 40 évesen már annyira nem szívesen vívnék pl. gyalásóval közelharcot a fizikai erejük teljében lévő, atletikus huszonévesekkel, de anno huszonévesen még simán benne lettem volna a dologban… Emberre vadászni, miközben ők is vadásznak rád, az még Hemingway szerint is nagyon nagy “fless”, győzni a csatában pedig még a kokainnál is nagyobb és ütősebb “high”…

Ami rossz, az az, amikor az ember veteránként visszajön a háborúból a civil életbe. Garantált a poszt-traumatikus stressz. Nem a harc közben átélt borzalmaktól, mert a legtöbb PTSD-s veterán a statisztikák szerint nem is vett részt közvetlenül a harcokban. Hanem a modern fogyasztói társadalom elidegenedett borzalmától…

hunbagira
Újságíró

Latom, hunn küzdő és erősportokban nem vagy otthon…de ott 30-40 az aranykor. Nézd meg a profi box világbajnokok,”k1″ mma harcosok átlagéletkorát, igen 35 év. Majd a súly és erőemelőkét.
Akkor van rajtad a legtöbb izomtömeg. És pszichésen akkor vagy felnőtt…tehát nem kapsz sokkot, ha bajtársad darálthús állapotában van melletted…nem mint egy 19-20 éves kissrác…

hunbagira
Újságíró

És/vagy pont a “fogyasztói társadalom” borzalmai miatt (már, ha egyáltalán ukrajna esetében beszélhetünk fogyasztásról, így maradjunk kapitalizmus elnevezésnél) látják jobb dolognak a lövészárkot, ezért annyira nem menekülnek a behívó elől.
Ui PTSD-s tünetegyüttest is úgy írják le, hogy amikor eme kvázi meditatív állapotba kerülnek inkább mosolyognak, mint remegnek.

hunbagira
Újságíró

Kicsit olyan, mint ejtőernyősként egyszerre várjuk és egyben nem várjuk, az első vészleoldást. Lehet tényleg bináris az ember, csak nem úgy ahogy ezt a beteg “woke”-ok gondolják.

Alter Ego
Szerkesztő

Igen, így sikerült betöltetnem a képet, és akkor így lesz cikkben is közreadott jegyzet a kommentemből… Köszönöm!

Deadpool
Újságíró

“Milyen érdekes volt a pár hónapja a Tomgal Viviennel folytatott vitám, mikoris ő nőként ostorozta a “gyáva” férfiakat (akiknek éppenséggel én voltam akkor a fogadatlan prókátora), mert megfutamodnak a “haza védelme” elől. – Talán érdemes lenne néha annyira bátornak is lennünk, hogy az “erős, hős”, – és nem mellesleg mindig jó szolgálatot tevő -, akár halni is kész férfi ideájával szemben merünk néha a “gyávaság” látszatába keveredni.”

Mégis miért lenne gyávaság nem küzdeni egy perspektívátlan jövőért??? Nekem sokkal inkább tűnik őrültségnek és eszetlenségnek, mint gyávaságnak/hősiességnek. Gondolj bele, te azért menj az életedet kockáztatni, hogy ha sikerrel jársz, akkor legjobb esetben is visszajössz ugyanebbe az omladozó, tákolt, eladósodott, hanyatló putriba, de inkább valami sokkal rosszabba. És miért? Hogy olyanok seggét védd, akik magasról szarnak rád… Ebből nem kérni lenne a gyávaság?

Hunn
Újságíró

Én a háború lehetőségével ilyen ambivalens viszonyban vagyok, Deadpool.

Már nem vagyok fiatal, ezért a háború pusztán a harc kedvéért már nem vonz. Jobb odabent a fűtött szobában, mint a lövészárokban ágyútűz alatt ázni, fázni, és éhezni.

Elvileg az, hogy egy férfi katonaként az asszonyának, gyermekeinek, idős szüleinek, hazájának és nemzetének védelmében harcol, az egy nemes kötelesség. Lenne…

Igen ám, de mi van, ha az ember egy kibaszott feminista társadalomban él, férfiként másodrendű állampolgárként? Ha asszonya és gyereke nincs és nem is lesz, mert nem “jó pasi”? Vagy ha lesz is, akkor is csak az állam által támogatott válásra, a gyerekeitől való elszakításra, és az anyagi kifosztásra készülhet kb. 7 éven belül? És körbe nézve azt látja, hogy a hipergám ribancok élvezik az életet mások – kb. 20%-nyi “alfahím” – faszán pörögve, míg ő magányosan küzd a túlélésért? És akkor a feminista állam harcba hívja az ő védelmükben?

Akkor szerintem az ember, a klasszikust idézve, azt mondja, hogy: -“Lószart, mama!”
Akkor harcoljanak a nemileg egyenjogú, emancipált, feminista picsák, meg harcoljanak a védelmükben a bikáik akik kapnak tőlük pinát, mert én bizony NEM fogok!

Ami engem illet, én ebben a feminista társadalomban, ha minket is elér a háború, akkor bizony fegyverrel a kézben istent játszani, fosztogatni, gyújtogatni és erőszakolni fogok a háború felfordulása közepette a fronttól lehetőleg távol, valahol a hátországban. KEK KEK KEK

De ha – teszem fel – ehelyett azt mondanák, hogy harcoljunk egy Nagy-Magyarország területén kialakítandó, új magyar Patriarchátusért, akkor bizony nem kellene kétszer üzenjenek, mint Kossuth Lajosnak a nótában… Akkor ott lennék a fronton az első sorban. Önként, és dalolva.

Deadpool
Újságíró

“Ami engem illet, én ebben a feminista társadalomban, ha minket is elér a háború, akkor bizony fegyverrel a kézben istent játszani, fosztogatni, gyújtogatni és erőszakolni fogok a háború felfordulása közepette a fronttól lehetőleg távol, valahol a hátországban. KEK KEK KEK”

Evvel a résszel azért nagyon nem értek egyet. Van különbség aközött, hogy valaki nem teszi kockára az életét vagy nekiáll azokon erőszakoskodni, akiket elvileg védeni kellene. Erről jut eszembe, azért az is elég szürreális, hogy az az elit szólítana fegyverbe olyan emberek megvédésére, akik ellen meg békeidőben uszít. Ugyan miért kellene megvédenem azokat, akiket nekem elvileg gyűlölnöm kellene (libsik, buzik, woke-ok, nácik, fasiszták, átoperált óvodások, stb.). Ezt mégis akkor hogy képzelik? Azokért menjek meghalni, akik ellen Bayer uszít heti rendszerességgel? :)

hunbagira
Újságíró

vagy printscreen és úgy bemásolni.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Akiknek harcolniuk kellett. Sárosan, véresen, tépetten fekszenek a katonaruhás holttesteik a földön, az árokban…”

Ennyivel is kevesebb vagdossa le a Turult. Mehetnek utánuk az ukrán kurvák is az árokba.

hunbagira
Újságíró

Más, covid ide, háború oda, gazdasági/megélhetési válság amoda. Ezek a férgek nem nyugszanak. Már neki álltak itt is “nyelvet újítani”. Tényleg egy az egyben, mint Orwell 1984-e. És, hol máshol mint az aurórában…MNA-sok sajnos nem gyújtották fel teljesen, ezek szerint.

https://444.hu/2022/12/11/kevesbe-hatna-elit-hisztinek-a-feminizmus-ha-magyarul-is-tudnank-beszelgetni-rola

Marcell
Olvasó
Marcell

Nem vagyok hajlandó megnyitni 444-es linket, de képzelem…

hunbagira
Újságíró

BUÉK! A férfihang összes olvasójának, írójának és fenntartójának!

Deadpool
Újságíró

Kellemes ünnepeket kívánok én is!

georg1945
Olvasó
georg1945

BOLDOGABB ÚJ ÉVET KÍVÁNOK !

Talán SŰRŰBBEN kellene újítani a vitatémákat – szerintem.

Miklos1
Olvasó
Miklos1

Boldog Új Évet kívánok én is mindenkinek!

hunbagira
Újságíró

Egy kis “szomszédolás”. Gerillások megint kiváló munkát raktak össze. Bahmutnál ezek szerint mindkét oldalon vannak magyarok is..:(
https://youtu.be/aQpVrQC70AM