Szujó Flórián
36 megosztás

Van Férfinap és nagy szükség van rá

Lampért Zsófia, a Marie Claire magazin újságírója idén Nőnap alkalmából “Anya, miért csak nőnap van, olyan miért nincs, hogy férfinap?” címmel arról írt cikket, hogy miként szokta elmagyarázni a fiának azt, hogy Nőnappal ellentétben miért nincs Férfinap, illetve miért nincs szükség Férfinapra. Ellentétben azzal, amit a szerző a fiának mond: van Nemzetközi Férfinap és azt gondoljuk, hogy éppúgy nagy szükség van erre a napra, mint a Nőnapra, a fiával való bánásmód pedig a nemi alapú diszkrimináció egyik megnyilvánulása. Tekintettel erre nyílt levéllel fordulunk hozzá, melyben kérjük, hogy ahelyett, hogy azt mondaná a fiának, hogy nincs Férfinap és nincs szükség rá, hallgassa meg őt és más férfiakat arról, hogy miért tartják fontosnak, hogy legyen Férfinap és tartsa tiszteletben a fiúk, férfiak perspektíváit, egyenlőségét is.

Tisztelt Lampért Zsófia!

Annak kapcsán fordulunk nyílt levéllel önhöz, hogy idén Nemzetközi Nőnap alkalmából közzétett egy cikket a Marie Claire című lapban, melyben arról számolt be, hogy arra neveli a fiát, hogy a Nőnap fontos és szükséges, ezzel szemben Férfinap nincs és nincs is szükség rá. Elmondása szerint ez a kérdés annak kapcsán merül fel rendszeresen, hogy a fia azt kérdezi öntől, hogy miért nincs Férfinap, ha van Nőnap. Ön elsősorban két fő érvet hoz fel álláspontja alátámasztására: egyrészt a nők által elvégzett munka terheit, illetve a nők hátrányos helyzetét, diszkriminációját.

Ellentétben azzal, amit a fiának mond, van Nemzetközi Férfinap (november 19.-én) és számos okból adódóan ez kiemelten fontos is (többek között a fiúk és férfiak egyenlő társadalmi megbecsülése és az őket érintő diszkrimináció és társadalmi hátrányokra való figyelemfelhívás és érzékenyítés szempontjából). Álláspontunk szerint az ön által felhozott érvek – melyek szerint nincs szükség Férfinapra – egyáltalán nem állják meg a helyüket és az a magatartás, amit a cikk szerint gyermekével szemben tanúsít színtiszta nemi alapú diszkrimináció, ami ráadásul a gyermek nemi alapú elhanyagolásának lehetőségét is felveti.

A fiát a Nőnap fontossá és Férfinap szükségtelenné nyilvánításával közvetlen és közvetett módon is nemi alapon hátrányosan megkülönbözteti: ezzel leértékeli őt, nemét és azoknak a társadalmi problémák jelentőségét is, amik a fiát, illetve a többi fiút/férfit nemükből adódóan érintik. Amit kérni szeretnék: Bánjon jobban a fiával, lássa be azt, hogy nem helyes az, amit a cikk alapján csinál. Egyrészt, ne mondja neki azt, hogy nincs Férfinap, mert ez még csak nem is igaz. Másrészt, ha ön nem látja, hogy miért van szükség Férfinapra, akkor kérdezzen: kérdezze meg a fiát és más férfiakat arról, hogy ők miért tartják szükségesnek ezt a napot és vegye figyelembe az ő perspektíváikat is, hiszen ez a kérdés a fiúkat/férfiakat érinti elsősorban, nem pedig önt. Az alábbiakban pedig részletesebben is kifejtük azt, hogy a mi a probléma azzal, amit a cikkben ír.

A cikkből kiderül, hogy mióta a fia óvodás lett részéről rendszeresen felmerül az a kérdés, hogy miért nincs Férfinap, ha van Nőnap („A nőnap kérdése minden évben visszatér, mióta ovisok lettek a gyerekek. Az óvodában a fiúk mindig készültek valamivel a lányoknak nőnap alkalmából. A fiam hatalmas önérzettel és méltatlankodással számolt be róla minden évben, és menetrend szerint visszatért a kérdés: de miért nincs férfinap?”). Erre válaszul ön rendszeresen azt az üzenetet adja át a fiának, hogy valóban nincs Férfinap és nem is szükséges az (pl. “Évről évre komolyabb beszélgetéseket folytattunk arról, miért van szükség a nőnapra, és miért nincs férfinapra”).

Vagyis azt a nemi csoportot, amihez a fia tartozik (és ez által a fiát) nem tartja érdemesnek arra se, hogy egy évben egyszer(!) megemlékezzenek róla, ellentétben azzal a nemi csoporttal, amihez ön saját maga, illetve lánya tartozik. Ezt egyrészt arra hivatkozva teszi, hogy – véleménye szerint – a fia neméhez tartozó emberek jellemzően nem vállalnak olyan mennyiségű/minőségű terhet a társadalomban, mint a nők (pl. “elvégezzük azt a sok láthatatlan és fizetetlen munkát helyettük is, a fizetett munkánk mellett.” ), a másik fő érv pedig a nők különböző jellegű hátrányos helyzetére, nehezebb életére utal (pl. “a gyerekeinkkel a maguk szintjén, egészen kicsi koruk óta, amiért a nőknek nehezebb az életben”).

Ami a tehervállalással kapcsolatos érveit illeti: teljesen elfogadhatatlan az, hogy a férfiak társadalmi csoportját azzal azonosítja, hogy nem vállalnak elég terhet. Az, hogy bizonyos szerepekben felveti ezt, ahol alulreprezentáltak az rendben van (bár a megfogalmazás ott sem mindegy). De az hogy a férfiak társadalomban betöltött szerepeit általánosan degradálja le, az nagyon nincs rendben. Ez semmiben sem különbözik azoktól a rasszista hangoktól, akik a romákat szidják amiatt, hogy “nem dolgoznak”, vagy azoktól a szexista megjegyzésektől, melyek a nőkön kérik számon, hogy a férfiak pénzén élnek. (És mint egy friss kutatás mutatja, a férfiakkal szembeni negatív előítéletek még elterjedtebbek is, mint a nőkkel, vagy a különböző etnikumokkal szembeniek.) Az elég egyértelműen egy nemi alapú stigmatizáció, hogy ebben a gondolatmenetben a saját nemének társadalmi szerepvállalásának értékét a fia neme fölé helyezi, azt hangoztatva, hogy azt jobban el kell ismerni, ezzel legitimálva a fia nemével szembeni diszkriminációt (jelen esetben, hogy nincs szükség Férfinapra).

Ezek a dolgok, amiket itt sorol, arra lehetnek válaszok, hogy miért van Nőnap, ha viszont azt akarná igazolni, hogy ha van Nőnap, akkor miért nincs szükség Férfinapra, akkor azt kellene bemutatnia, hogy a férfiaknak nincsenek olyan többletterhei a társadalomban, ami velük szemben igazságtalan és/vagy igazolni azt, hogy ezek nem akkora problémák, mint amiket ön említ. Ki dolgozik tovább évvekkel az eltérő nyugdíjba vonulási lehetőség miatt? A férfiak. Ki végzi többnyire az egészségkárosító, nehéz fizikai munkákat és ezzel összefüggésben ki szenvedi el a súlyos munkahelyi balesetek oroszlánrészét? Többnyire a férfiak. Kiktől várják el azt, hogy eltartsák a családot, amíg a nő gyeden van a gyermekével és ennek megfelelően válasszon szakmát/munkahelyet? A férfiaktól. Kik azok akiket Ukrajnában besoroznak a hadseregbe kényszerrel és akikről Magyarországon is adatbázisokat vezetnek ilyen céllal? A férfiak. Kik azok, akiktől a társadalom kevésbé fogadja el a panaszkodást, társadalmi helyzetükről való kritikus gondolkodást? A férfiaktól.

Ezekre hivatkozva amellett is lehetne hasonló egyoldalú ideológiát felállítani, hogy nincs szükség Nőnapra, mi is meg tudnánk írni a saját cikkünket arról, hogy azt kell tanítani a lányainknak, hogy a Nőnap nem fontos, a Férfinap viszont igen… De nem tesszük, mert nem csak saját magunkra vagyunk tekintettel, de másokra, a másik nemre is. Ez mindenkitől elvárható lenne, de egy szülőtől különösen, hogy legalább a saját fiára legyen ily módon tekintettel. Közvetett hatásait tekintve pedig alapvető probléma ezzel, hogy ez azt az üzenetet hordozza magában, mely szerint ilyen problémák a férfiak esetében nincsenek. Ezzel torz képet közvetít a fia számára a világról, épp azokat a problémákat fedve el előle, amelyek a fiúk, férfiak szempontjából leginkább relevánsak lennének. Azt érzékelteti vele, hogy természetes dolog, hogy a fiúknak/férfiaknak ilyen többletterhei vannak, erről nincs szükség megemlékezni, olyan dolgok minthogy férfiak tömegei a munkából mennek a temetőbe, még annyira se számítanak, hogy legalább az évben egy nap ezekről a dolgokról megemlékezzünk…

A női hátrányok és a nők nehezebb élete kapcsán felvetett érvei esetén pedig megint ugyanaz a helyzet, mint a terhek kapcsán. Nem azzal próbálja igazolni a fia, illetve a cikk olvasói számára azt, hogy nem tartja fontosnak a Férfinapot, hogy a fiúk/férfiak szempontjából kritikusan megvizsgálná a társadalmat és ezen keresztül jutna el olyan következtetésre, hogy nincsenek olyan fiúkat/férfiakat érintő problémák, amik ezt indokolnák, hanem itt is egyoldalúan a női szempontokat veti fel. Felsorolja, hogy milyen különböző hátrányai vannak nőknek és kinyilvánítja azt, hogy a nőknek nehezebb élete van. Miközben egy szót sem szól olyan dolgokról, hogy a férfiak azok, akik 7 évvel rövidebb ideig élnek, akik az öngyilkosok között kétharmados többségben vannak, akik a súlyos testi sértések és gyilkosságok áldozatai között többségben vannak, akik olyan marginalizált helyzetű csoportokban mint hajléktalanok, vagy szenvedélybetegek felülreprezentáltak, vagy hogy az iskolából legtöbb idejekorán lemorzsolódó gyerek is fiú.

A férfiaknak még törvény előtti egyenjogúsága sincs tiszteletben tartva: a kormányzat nem tekinti az apát egyenrangú szülőnek és sorba hozza a törvényeket, ami megerősíti az apák másodlagos szerepeit, miközben rengeteg apa küzd azért, hogy válást követően több időt tölthessenek a gyermekeikkel. A fiúk nemi szerv csonkítása mai napig legális, a világon minden harmadik fiút érint. Ami szintén nagyon fontos még: a férfiak problémái nemcsak léteznek, de a megoldásáért szinte semmit nem tesz a politika. Azok a dolgok, amikről ön beszél női problémák kapcsán már mind ott vannak az EU dokumentumokban, pártok programjaiban célként megfogalmazva, hogy változzon, az amit itt mi a férfiak kapcsán felsoroltunk szinte egyáltalán nincsenek még célként sem kitűzve. Mit üzen azzal a fiának, hogy azt mondja, hogy azért nem kell Férfinap, mert olyan női problémák vannak, mint amit a cikkben felsorol? Azt, hogy azok nem természetes dolgok, ellenben az természetes hogy ezek a hátrányok fiúkat/férfiakat érintik, az nem probléma, az ellen nem kell tenni.

imd_1.jpg

A cikk alapján az érezhető, hogy van egy lekezelő attitűd a gyerek irányába: ő az aki burokban él, nem tud semmit a világról a saját családi mikrokörnyezetén túl, ön pedig, mint széles látókörű felnőtt nő tudja mi az igazság és fokozatosan adagolja neki. A helyzet az, hogy a gyereknek már ilyen idős korában is vannak olyan tapasztalatai, ami önnek nincs, nem lehet. A gyerek jár most iskolába, nem ön (rengeteg nemi alapú diszkrimináció van az iskolákban). A gyerek fiú, ön nem. Ugyanaz a nézőpontja egy fiatalabbnak, mint egy idősebbnek? Nem. Ugyanaz egy nő nézőpontja a világról, mint egy férfinak? Nem. A másik nemhez tartozók, illetve a gyerekek nem feltétlenül azért rendelkeznek más véleménnyel, mert szűklátókörüek, hanem azért mert gondolkodásunk, értékrendünk, tapasztalataink mind perspektívától függően léteznek, különböző pozíciókból, különbözőképp látszik a világ.

Ha van egy doboz, aminek az egyik oldalán ön áll, a másik oldalán pedig más, ön csak a doboz egy részét látja teljes egészében és a másik oldalon álló is csak egy részét és ez nem ugyanaz. Akkor kapnak képet a doboz egészéről, ha meghallgatják egymást és kölcsönösen figyelembe veszik egymás nézőpontját. Ugyanez igaz a nők és a férfiak esetében is, a nők nem tapasztalják meg úgy a férfiak irányába megnyilvánvánuló társadalmi elvárásokat, megkülönböztetéseket, mint a férfiak és ez fordítva is igaz, a nemeket eltérően érintik különböző társadalmi problémák. Az, hogy kinek mi a legnagyobb problémája egy szubjektív kérdés, ha 100 embert megkérdez arról, hogy a nemek közötti egyenlőtlenség mely formája a legnagyobb probléma legalább 10-15 választ fog kapni.

Miért gondolja azt, hogy nőként jobban látja azt, hogy a milyen a férfiak helyzete, mint egy fiú/férfi és hogy megmondhatja nekik azt, hogy szükségük van-e Férfinapra, vagy sem? Miért gondolja, hogy megmondhatja nekik azt, hogy mit tartsanak nagyobb társadalmi problémának? A fiúkat és férfiakat érintő helyzet kapcsán a fiának egész biztosan vannak olyan tapasztalatai, amik csak fiúknak/férfiaknak lehetnek. Annak van széles látóköre, aki nemcsak a saját problémáit látja, hanem odafigyel mások nézőpontjára is. Az tudja megérteni a nők és a férfiak perspektíváit is, az tudja ezeket közös nevezőre hozni és egy szemléletet kialakítani, aki a másikat nem leuralni akarja, rákényszerítve a saját nézőpontját, amiben nincs helye a másikénak. A gyereket is támogatni kellene abban is, hogy képes legyen a világot látni a saját perspektíváján keresztül és megismerje a másik perspektíváit is. Az amit ön itt csinál a cikk alapján nem más, mint kizárólag az utóbbi: egy női nézőpontból való gondolkodás ráerőltetése a fiára, elnyomva a férfi perspektívákat.

Az, hogy a fia így gondolkodik és rendelkezik ahhoz kellő kritikai attitűddel, hogy többször is felveti azt a kérdést, hogy miért nincs Férfinap az egy rendkívül pozitív dolog saját maga számára is és a társadalom számára is, amit nem lenne szabad elnyomni. Nagyon sok felnőtt férfi nem képes erre, mert gyerekkorában éppúgy elnyomták benne ezeket, mint amire ön törekszik a fia esetében. Szóval kérjük, hogy ne mondja azt a fiának, hogy nincs Férfinap és nincs szükség rá, hanem hallgassa meg őt és más férfiakat arról, hogy miért tartják fontosnak és ezt tartsa tiszteletben éppúgy, mint ahogy ezt teszi a Nőnapot fontosnak tartó nők (beleértve saját magát) esetében!

Tisztelettel,
Szujó Flórián,
Modern Férfipolitikáért Mozgalom,
alapítótag

Post Author: Szujó Flórián

Szujó Flórián
Fontosnak tartom, hogy a nemi alapú igazságtalanságok megváltozzanak, és hogy legyenek erre adott válaszok a férfiak esetében, valamint létrejöjjenek olyan civil kezdeményezések, amelyek ezeket az ügyeket képviselik. Szeretném, hogy a nemekkel és a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó a nők és a férfiak létező problémáira adjon megoldást, a férfiak és a nők egységét teremtse meg és igazságosabbá tegye a társadalmunkat. Ehhez azt gondolom, hogy feltétlenül szükséges az, hogy ennek kialakításában a nők és a férfiak is részt vegyenek és a gátlástalan érdekérvényesítés helyett legyen törekvés a másik megértésére is.
f Facebook
36 megosztás


5
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
4 Egyéni hozzászólás
1 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
5 Hozzászólások szerzői
tomgalSzergej55Miklos1schwarzwaldToplak Zoltán Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Toplak Zoltán
Újságíró

Ezt a cikket szétszórom a sajtólistánkban.

schwarzwald
Olvasó
schwarzwald

Aki nem tud elvonatkoztatni a saját nézőpontjától, azt az életben nem győződ meg soha semmi olyanról, amiben csak kicsit is kételkedik! Totál felesleges ezen rugózni! Haszonlesés maxra járatva. Azt tesznek amit csak akarnak, totálisan ösztönszerűen, spontán, random jelleggel. A kivételeket hagyjuk, mert ők soha nem emelik fel a hangjukat, érdekesmód nekik jó! Jobban elfajzottak mint az Influenza. A férfigyűlölő anyucik által nevelt gyerekek jó eséllyel lesznek degeneráltak… Nem véletlenül.

Miklos1
Olvasó
Miklos1

Átfutva a cikket, ez már jobban tetszik! Csak megerősít abban, hogy nem szabad hagyni, hogy a nők ekkora szabadsággal bírjanak. Nem méltóak rá. Nem tudják, képtelenek helyén kezelni a dolgokat, ugyanis minden, amit kapnak, az utak, amiket koptatnak, az áram, ami működtet mindent, a kis kényelmes életük mind mind a férfiaktól származik. Ez ám a láthatatlan munka, ami persze nem érdekli őket, mert ez ingyen van, természetes. És “egyszerű”, pont mint a női mentalitás. Nem értik, hogy ez egy hatalmas ajándék számukra, mi felett csak engedéllyel rendelkezhetnek. Hogy maguktól képtelenek lennének ezt fenntartani, kiépíteni. Nincsenek alkupozícióban, de a férfiak szimpátiájára, lelkiismeretére hatva parazitaként, diktátorként viselkednek. A nyílt szexizmus tőlük hétköznapi,a nyílt fizikai és verbális agresszió szintén. Nem tisztelnek, nem köszönnek meg, nem hálálkodnak a náluk sokkal magasabb szinten lévő férfiaknak. Nőbe invesztálni zsákutca, pazarlás, nem méltó rá, felesleges, nem lesz látszata, mindössze csak az amúgy is hatalmas egójukat nyomja méginkább az egekbe. Lelki nyomorékká nevelik a fiaikat, akik így sosem nőhetnek fel. Jogfosztás kell, ez nem rosszindulatú gyűlöletkeltés, hanem az egyetlen logikus megoldás. Meg amúgy is, minek az nekik? Ha kell, szerezzék meg, nem a miénken élősködjenek. Ezt kell belenevelni a társadalomba. Lelki nyomorék nőkkel még simán elmegy a társadalom, nem tétel, nem oszt, nem szoroz, de nyomorék férfiakra nem épülhet semmi. Nekünk nem kötelességünk a nők kiszolgálása, hanem adakozás, amit végre meg kellene unnunk.

Szergej55
Olvasó
Szergej55

Ahogy egy gyereknek, úgy a nőnek is csak korlátozott jog és döntéskör jár ideális esetben, mert nem arra való, hogy szabad legyen, az a férfi része. Egy gyerek is csak odáig fogja fel a dolgokat, hogy a spejzból kizabálja az összes csokit, ha teheti, amikor pedig már rosszullétig ette magát, akkor annyira nem is jó ez a nagy szabadság. Most a hányás előtt nem sokkal vagyunk.

tomgal
Olvasó
tomgal

Lampért Zsófia egy tipikus , hülye “mai termék” ( csak rá kell nézni), a legszomorúbb az , hogy el is hiszi a badarságait. ( sajnálom az egyébként észrevehetően értelmes kisfiát). Nem tudom eldönteni, hogy ennyire tudatlan a témában és tényleg azt hiszi, hogy nincs Férfinap, vagy ennyire kis alattomos, hogy letagadja ( mire számít ? Pár év és kiderül a srácnak, hogy anya hazudott, vagy hülye, jobb lesz majd akkor szembesülni ezzel ?) Pláne nem értem, hogyha náluk a családban egyenlőség van, az otthoni munkákat is bevallottan egyenlő arányban látják el a férjével , akkor mi a francért diszkriminálja a saját fiát ? Idióta.