Toplak Zoltán
67 megosztás

Bántalmazott férfiak

Nézzük meg a kapcsolati erőszak témáját hogyan dolgozta fel dr Warren Farrel, amerikai pszichológus és férfimozgalmár!  Értékelése a “Miért nem értik a nők, amit a férfiak nem mondanak ki, avagy ki védi meg a férfiakat?” című könyvének 6. fejezetében jelent meg.

Azok a férfiak is, akik megosztják bántalmazásuk tapasztalatait, gyakran találkoznak ezzel a válasszal: “persze, persze, de a nőknek sokkal rosszabb.” Ez annyira elterjedt nézet, hogy a férfi mellett védelmet kereső nőket lassan felváltja a nőverő férfiaktól rettegő nők népes tábora. Nem bíznak a férfiakban, és haragot, gyűlöletet táplálnak magukban velük szemben.

Népszerű az az elképzelés, hogy a kapcsolati erőszak során csak a férfiak verik a nőket, fordítva nagyon ritka, és csak önvédelemből történik meg, a nők nem szállhatnak ki ebből a helyzetből, mert az elhagyott férfi utánuk megy és agyonveri őket, ennek az egésznek pedig az az alapja, hogy a férfiak kiváltságos lényeknek tartják magukat és a nőket pedig a tulajdonuknak.

„Ha nők bántalmaznak, akkor a férfiak a nők megértésére és a változás elősegítésére helyezik  a hangsúlyt, ha férfi a bántalmazó, akkor a nők a helyzetből való kilépésre és a férfi börtönbe juttatására.

A feministákat még talán senki sem figyelmeztette, hogy a mottójukat, miszerint: “Soha nem lehet ok arra, hogy valaki megüssön egy nőt” – ről a “Soha nem lehet ok arra, hogy bárki megüssön bárkit” – re kellene változtatni. Ez egyszerűen így igaz és fair.

Kultúránk sajátosan támogatja a férfiak bántalmazását. Amikor egy reklámban elcsattan egy pofon, akkor százból százszor nő üt meg férfit. A vicces tévéműsorok gyakran mutatják, hogy nők vernek férfiakat, de azt nem, hogy férfiak vernek nőket. Ha a férfi nem hagyja el az őt megverő nőt, azt nem hívják “megvert férfi szindrómának”, sokkal inkább komédiának.

Amikor férfit bántalmaznak, akkor az sokszor azért nem jelenti az esetet, mert egyrészt nem hinnének neki, másrészt kinevetnék. A szégyentől való félelem nagy visszatartó erő.

“A férfiak megtanulják, hogy a fájdalmat “dicsőségnek” hívják, a nők megtanulják, hogy a rendőrséget hívják.” – idézet Farrell könyvéből.

Azok a feministák, akik szerint a férfiasság az, hogy egy férfi bármikor megüthet egy nőt, mélységesen félreértik a férfiakat és a férfiasságot.

“Egy nő megverése a férfiszerep összeomlását jelenti” – idézet a könyvből.

’75 – ben elkészült az első mindkét nemre vonatkozó kapcsolati erőszak felmérés, és a kutatók: Suzanne Steinmetz, Murray Strauss és Richard Gelles alig hittek a szemüknek – a férfiak és nők közel azonos mértékben ütötték meg egymást!

Azóta sok kutató ellenőrizte és újra felvette az adatokat, köztük sok feminista is, de két dolgot mindig ugyanúgy találtak.

A férfiak és nők egyforma gyakorisággal verik egymást, vagy a nők kicsit gyakrabban, mint a férfiak. A nők gyakrabban kezdeményezik az erőszakot, főleg ha komoly erőszakról van szó. Ezeket maguk a nők is elismerik. Végül a nők gyakrabban kezdeményeznek olyan komoly erőszakot, amelyet nem viszonoznak.

Forrás: National Alcohol and Family Violence Survey (1992), reprezentatív kutatás 1970 személyen. Az Institute for Survey Research (Temple University) Lásd: Murray Straus és Glenda Kaufman Kantor, “Change in Spousal Assault Rates from 1975 to 1992. Három, egyesült államokbeli országos felmérés összehasonlítása, amit a 13. Szociológia Világkongresszuson mutattak be – Bielefeld, Németország, 1994.07.19.”

Természetesen fontos megemlíteni, hogy itt amerikai adatokról van szó. Hazánkban az OKRI (Országos Kriminológiai Intézet) végzett kutatásokat a témában, eszerint az áldozatok 30% – ban férfiak, fiatalkorúak közt az áldozatok kétharmada fiú, a kapcsolati erőszak halálos áldozatai közt pedig 63% a férfiak aránya.

Nézzük, hogyan érvel Farrell tovább!

A férfiak gyengesége az erejük álarca, a nők ereje a gyengeségük álarca” – idézet a könyvből.

Sok férfi azért nem jelenti be az őt ért erőszakot, mert úgy hiszi, hogy a  magánélete problémáit az embernek magának kell megoldania. A szennyes kiteregetését a magánélet szentségének meggyalázásaként értékelik. Úgy vélik, a kemény fickók – és melyik férfi nem akarja kemény fickónak érezni magát – bírják a gyűrődést.

Mind a férfiak mind a nők úgy érzik, rajtuk múlnak a dolgok, azt mondják, nekik kell valamit másként tenniük. Aztán a nők ezután a rendőrséghez fordulnak, a férfiak pedig nem.

Egy férfi azért sem fordul a rendőrséghez, mert nem akar a környék Nyúl Bélája lenni. Egy megvert férfi tudja, hogy nincsen számára menedék, mert senki sem hiszi el, hogy ilyen, hogy “megvert férfi” létezik. 

A nők tudják, hogy mikor tehetetlenek – a férfiak nem ismerték még ezt fel. A nők problémái jó úton vannak a megoldás felé, míg a férfiakét még csak fel sem ismerték.

A feminizmus feltárta, hogy a nők miért maradnak benne egy bántalmazó kapcsolatban – gazdasági és önértékelési problémákkal küzdenek, illetve félnek a férfi bosszújától.

A férfiaknál ez másképp van:

– a férfi tudja, hogy a felesége a gyerekeket is bántalmazni fogja, és ha ő elmegy, a gyerekek ott lesznek védelem nélkül.

– a férfi tudja, hogy ha elveszíti a feleségét, szeretetet már csak a gyerekeitől kaphat.

– végül, ha a férfi elmegy, a feleségéé lesznek a gyerekek és a ház is. A ház azért vonzóbb, mint egy albérlet. A gyerekek közelsége vonzóbb, mint a nő jóakaratától függő kapcsolattartás.

Ha mindehhez hozzáadjuk a tehetetlenséget a segítségkéréshez máris ott áll a “bántalmazott férfi szindróma” előttünk.

Következő tisztázandó kérdés:

Nem önvédelemből ütnek a nők? (Hazánkban rendszeresen a KSH adataira hivatkoznak a feministák,  – eszerint 95% – ban a férfiak az elkövetők a kapcsolati erőszakban  – de az amerikai adatok ezt egyáltalán nem támasztják alá. Friss hazai kutatás nincs a témában.

Nézzük egy mindkét nemet megkérdező kutatás mire jutott:

Ki ütött először a házasságot megelőző egy évben?
Férfiak 13 %
Nők 26 %
Ki ütött először a házasságkötést követő 6 – 18 hónapban?
Férfiak 8 %
Nők  

17 %

Ki ütött először a házasságkötést követő 18 – 30 hónapban?
Férfiak 9 %
Nők 16 %

Magyarázat: A százalékok a nemek válaszainak átlagát jelentik. Mindkét nem beszámolt a saját, ill. a partner által kezdeményezett erőszakról. Mindkét nem kb. 10%-al becsülte alá a saját kezdeményezte erőszakot a partner beszámolójához képest.

Forrás: K. Daniel O’Leary, Julian Barling, Ileana Arias, Alan Rosenbaum, Jean Malone, Andrea Tyree: Prevalance and Stability of Phisycal Agression Between Spouses. Longitudinális vizsgálat. 

“Journal of Consulting and Clinical Psychology”, 57. évfolyam, 2. szám, 1989. 263-265 oldal

Nem azt halljuk, hogy ha egy nő megöli a férjét, azt önvédelemből teszi? De igen. Ám amikor dr Coramae Richey Mann ellenőrizte ezt, úgy találta, hogy ez csak az esetek 10 % – ban volt igaz. Egy nő önvédelemre hivatkozik, ha megöli a férjét, de pl. akkor is, ha álmában öli meg, vagy a férje tolószékes volt. Egyszerűen csak megfélemlítésre kell hivatkoznia a bíróságon a feministák által kreált “tanult tehetetlenségi védekezés” alapján. Csak hát a halott férfi nagyon is halott, és nem tud védekezni, hogy mi is történt.

Amikor viszont a férfiak hivatkoznak önvédelemre, ezt még az ügyvédjük sem hiszi el nekik. Pl. Steve Murray ügyvéd egy tévéműsorban szűkölőknek nevezte a férfiakat, akiket erőszak elkövetése miatt védett, hogy azt mondják: “ő ütött először”. Ha egy férfi önvédelemre hivatkozik, akkor úgy tartják, hogy rinyál.

Mi az oka, hogy a férfiakat érő bántalmazásokról olyan keveset hallunk?

Lehet, hogy a férfiak elleni erőszakról szóló híradásokat cenzúrázták, és ezért nem tudunk róluk?”- idézet a könyvből

A cenzúra kettős: közvetett és közvetlen.

Közvetlen cenzúra: Suzanne Steinmetz – t, miután közzétette a “Megvert férfi szindróma” című művét, egyik, a Delaware Egyetemen tartott előadásán bombával fenyegették meg. Otthon felhívta egy nő, hogy valami történni fog a gyerekeivel, ha nem hagy fel kutatásai ismertetésével. Ezenkívül megpróbálták a karrierjét lerombolni. Megkeresték a női tudományok tanszékét és az előléptetése ellen agitáltak ott, ahol alkalmazásban állt.

Richard Gelles, aki Suzanne Steinmetz – cel és Murray Straus – szal együtt e tanulmányok úttörője volt, elmondta, hogy Straust csak ritkán hívták meg a kapcsolati erőszakról szóló konferenciákra, és ott sem tudta elmondani a mondandóját, mert bekiabálásokkal és füttyel zavarták meg, míg ki nem vezették a teremből. Bár számos tudományos társaság vezető tisztségére jelölték, azóta egyszer sem választották meg.

Közvetett cenzúra: Richard Gelles szerette volna bemutatni a kapcsolati erőszakot feminista és nem feminista szempontból. Egy feminista tudós beleegyezett, de csak míg meg nem tudta, hogy más nézőpontok is fognak szerepelni a könyvben. Ezután közölte, hogy nem bocsátja rendelkezésre az írásait, de azt is elintézi, hogy senki más feminista ne működjön Gelles – szel együtt.

Kanadában az University of Alberta egyik tanulmánya arról számolt be, hogy a férfiak 12 % – a válik a felesége áldozatává, és a nők 11 % – a a férjéé, de csak a nőkről szóló adatot közölték. Earl Silverman megszerezte az adatokat évekkel később, de ő sem publikálhatta.

Egy másik kutatás azt tárta fel, hogy a párkapcsolatban élő nők 46 % – a és a férfiak 18 % – a követett el a párja ellen fizikai erőszakot. A férfiak 18 % – át azonnal közzétették, de a nők 46 % – át nem, sőt a Canadian Journal of Sociology hasábjain azt is letagadták, hogy kutatták volna a női elkövetés gyakoriságát.

Valójában az USA alkalmazta ezt a cenzúrát először. 1979 – ben Louis Harris és társai a Kentucky Nőbizottság megbízásából kutatást végeztek a kapcsolati erőszakról. A nőket ért bántalmazás adatai nyilvánossak lettek, míg a férfiakéi nem. R.L McNeely erről így beszél: Ha közzéteszem az adatokat, rögtön megvonják a támogatásomat.

Ezért mennek így a dolgok.

Nem úgy van, hogy a férfiak többször ölik meg a feleségüket, mint a feleségek a férjüket, ezért a támadások félelmetesebbek a nők számára?”

Először nézzünk egy a reklámtanács által helyben hagyott reklámot, mely rávesz minket, hogy a manipulált statisztikát higgyük el és ne a valóságot.

Az a nő, aki épp most házasodik, és meglátja ezt a plakátot, az az érzése támadhat, hogy élete egyik legboldogabb élménye élete leghalálosabb élményévé is válhat idővel. Nem fog a statisztikák mélyére nézni. Nem fogja megtudni, hogy manipulált adatokkal őt is manipulálják. A nők látványos megfélemlítése és férfiak ellen hangolása zajlik – amit meg kell állítani a valós adatok hangoztatásával.

Valójában 54 000 000 férjezett nő él az USA – ban, és évente 900 – at gyilkol meg a férje. Bár a reklám azt sugallja, hogy a nőket ölik meg 42 % – ban, valójában azonban a meggyilkolt nők 42% – át teszik ki a férjük áldozatai.

A két nem tagjai közel egyenlő arányban gyilkolják meg egymást, a feministák mégis a férfiakat igyekeznek kizárólagos elkövetőkként beállítani. Így aztán nincsenek menedékházak férfiaknak és a segélyvonalak is csak nők számára adnak segítséget. (Hazánkban a NANE áldozatsegítői több ízben a neme miatt utasítottak el bajban lévő férfiakat.)

Nincsen adat arra vonatkozóan, hogy melyik nem tagja gyilkol többször (házastársát) de valószínű, hogy a nők azok. A férfiak általában maguk követik el a tettet, ezt könnyű felfedezni. A nők azonban mérgezhetnek is (a férfiak szúrnak, ütnek vagy lőnek), bérgyilkost is fogadhatnak, vagy a barátjukat kérik meg a gyilkosságra. Utóbbi kettő többszereplős gyilkosságnak minősül ha felfedezik, és nem a női statisztikát rontja. Holott az FBI adatai szerint ilyenkor négyszer annyi az áldozatok közt a férjek száma, mint a feleségeké.

A hivatalos adatok (a házastársi gyilkosságok 42% – át követik el nők) a többszereplős gyilkosságok adatait nem tartalmazzák.

Ha az áldozat nő, valószínűbben derül ki a gyilkos személye (legtöbbször a felindult férj aztán magát is megöli, mert úgy érzi, őt senki sem szereti). Amikor a férj az áldozat, nagyon sokszor a gyilkosság oka nyereségvágy (pl. biztosítási összeg megszerzése.)

A női házastársi gyilkosokat 13 % – ban mentik fel, míg a férfiakat 1 (azaz egy) % – ban. A kiszabott börtönbüntetések is háromszor hosszabbak a férfiak esetében: 17,5 év a 6,2 évvel szemben.

Ha a nőket csakis ártatlannak tudjuk elképzelni a jogegyenlőség is sérül.

A kapcsolati erőszakot a nők olyan kifinomult módszerekkel űzik, hogy az hivatalosan nem is számít kapcsolati erőszaknak.

A női módszerek kapcsolati erőszak esetén:

A férfi önérzetének megtörése hamis vádakkal vagy bántalmazással. 

Csak össze kell írni a férfi erőszakoskodásainak számát és módját. És itt határ a csillagos ég, csakis a nő fantáziája szab határt a hamis vádaknak. Távoltartást eszközölhet ki a férjével szemben, megszerezheti a gyerekeket (egyrészt mert erőszakosnak állítja be, másrészt a távoltartással eléri, hogy a gyerekek vele éljenek, és a stabilitásra hivatkozva a bíróság ezt akarja majd fenntartani, legalábbis hazánkban ) és végül: a férfi hírnevét és karrierjét is tönkre teheti.

A férfi szerethetőségét a keresőképessége jelenti, ha a hírneve megroppan, abba sok férfi belerokkan. Öngyilkos lesz, esetleg infarktusban meghal. Ezek azonban nem számítanak a nők által elkövetett gyilkosságok közé.

Birtokháborítás és szakmai ellehetetlenítés.

A férfi munkájának lerombolása nem olyan, mint egy láthatatlanul maradó bántalmazás? Egy élet munkája lehet benne. Ha egy filmben a feleség tönkreteszi a férje javait (pl. First Wives’s Club c. filmben a főcselekmény ez) a közönség és különösen a nők megéljenzik ezt.

Lelki bántalmazás

 Úgy tűnik, ma ez még csak akkor fontos, ha a nők az áldozatai. Holott a lelki bántalmazás, tekintve, hogy a kommunikáció a nők területe, tipikusan női eszköz.

A szerző (dr Warren Farrell) harminc éves tapasztalatai szerint a nők és férfiak másképp bántják egymást. Pirruszi győzelmeket aratnak egymás felett. A férfiak eltemetkeznek a munkába, átrendezik a garázst, eltűnnek egy üveg mélyén, a tévé előtt, az újság mögött, állandóan sportműsorokat bámulnak, esetleg szerencsejátékoznak. A nők a pénzt költik, zsémbelnek és manipulálnak, szerelmes regény mögött hárítják a szexet. Mindkét nem egyforma gyakorisággal tart szeretőt.

Sokszor a partnerek (mindkét nemből!) nagyon is tudják, milyen érzékeny pontra kell verbális ütést gyakorolniuk. A másik szívét törik össze – és ez lehet keményebb, bár kevésbé látványos, mint egy pofon.

Elsősorban tehát ne a bántalmazásra és az áldozatokra figyeljünk, hanem a módokra, melyekkel elmélyíthetjük az együttérzésünket, illetve kifejezhetjük az egyet nem értésünket.

A feminizmus egyfajta női maffiává vált Amerikában, ahol az ártatlanság vélelme miatt a bűnös nők is megúszhatják az igazságszolgáltatással való összeütközést. Így a nők által bántalmazott nők, férfiak és gyerekek jogai csorbulnak, méghozzá számottevő mértékben.

Ha nem vesszük komolyan, amikor egy nő bűnt követ el, akkor a nő sem fogja komolyan venni a bűne súlyát!

Végül a megoldásról:

„Következtetések és megoldások:

A legfontosabb – a megelőzés. Pl. megtanulni, hogy hogyan kritizáljunk, és hogyan fogadjuk a kritikát.

Hatékonyak a jogi eszközök az erőszak visszaszorításában?

Nos, a legtöbb férfit nem a kilátásba helyezett büntetés, hanem a bántalmazott nő szeretetének megvonása fogja visszatartani. Illetve az önmegvetés, amit a bizalom helyreállításának hónapjai alatt átél. Így vagy úgy, az a férfi, aki megüt egy nőt, az az erő érzésének egy pillanatát cserélte el hónapok tehetetlenségével. 

Mivel igaz, hogy ahová bántalmazás miatt kimegy a rendőr, ott már a megelőző két évben 85 % – os valószínűséggel járt – a törvény nem igazán tart vissza az erőszaktól. (Ennyire védené meg a nőket az Isztambuli Egyezmény.)

A büntetés gyakran a társadalom megfutamodása a helyzet komplexitása elől.

Az egyik legrombolóbb mítosz az, hogy az elváló nő után megy a volt párja és megöli őt. Mindkét nem esetében van erre esély, de amikor ilyenről hallunk, a válás utáni erőszak öt indikátorának legalább egyike megtalálható az esetben.

A válás utáni erőszak öt indikátora:
– a bankszámla kifosztása
– gúnyos, bántó, elutasító üzenet hátrahagyása
– gyerekek “ellopása”
– följelentés, a házastárs letartóztatása
– a szerető házába, vagy lakásába költözés

Az erőszak elkerülésére vonatkozó két legfőbb szabály: állítsunk fel szilárd határokat, ill. igyekezzünk csökkenteni a volt partner presztízsveszteségét.

Egy férfinak még egy erőszakkatalizátora van: ha van nagy összegű életbiztosítása. Ez arra ösztönözheti a nőt, hogy balesetnek álcázott gyilkossággal megszerezze a pénzt.

Általában jó, ha tudjuk: a harc növeli, az odafigyelés csökkenti az agressziót.

Válás után mindkét nem szokta zaklatni a másikat. A nők azonban jobban félnek, hogy a férfi telefonhívásai erőszakos tettekben fognak folytatódni. Három dolgot érdemes ilyenkor figyelembe venni: 1. mennyire volt a férfi korábban erőszakos, 2. mennyire fáj a férfinek a visszautasítás és 3. a nő a férfi háta mögött elvitte-e a gyerekeket.

Ha a férfi nem szokott erőszakoskodni (vagyis a legtöbb férfi) a nő úgy védheti meg magát, ha beszél vele – és nem diktál – ha megállapodást köt vele pl. a gyerekekkel való kapcsolattartásról, és azt be is tartja. Ilyenkor a férfi szintén betartja a maga részét, mert a férfiak általában bizony nem bűnözők.

A bántalmazás politikája: a nagy egyenlőtlenség.

A kapcsolati viták mezején a nők legalább annyira otthon vannak, mint a férfiak a futballpályán. De a nők szabályszegései ezen a területen legálisak, míg a férfiak fizikai erejének használata nem.

Az állam és mások csak olyan feminista szervezeteket támogatnak, amelyek ezt a “vádoljuk a férfiakat!” mentalitást vallják. Eközben a bántalmazást csak közös erővel lehet megoldani. A politikusoknak tudniuk kell, ha a férfiakról mint elkövetőkről, és a nőkről mint áldozatokról beszélnek, akkor a választókat megosztják és szembefordítják egymással.

A megoldás:

– ugyanannyi férfi és női tanácsadót kell kiképezni világszerte, így a segítő rendszer a legvalószínűbben nem lesz szexista.

– családi kommunikációs műhelyeket kell létrehozni, amelyek anélkül elérhetőek lennének, hogy a kapcsolati erőszakkal hoznák összefüggésbe őket – ez olcsóbb, mint a börtön

– a rendőrségre érkező minden kapcsolati erőszakkal kapcsolatos hívást továbbítani kell egy anyagiakkal megfelelően ellátott, 24 órában szolgálatban lévő segítőszervezetnek, hogy egy férfit, vagy nőt küldhessenek segíteni a bejelentőkhöz

– a rendőrséget csak akkor kell bevonni, ha a bejelentő nem hajlandó elfogadni a felajánlott alternatívákat

– ha valaki többedszer fordul a segélyszervezethez, akkor a párnak díjat kell fizetni, és kötelezni kell magát, hogy eljárnak a családi kommunikációs tréningre

Olcsóbb megtanítani, mint bebörtönözni.

Kötelezővé lehet tenni a tréningeket? Igen. Aki első alkalommal bántalmaz, annak fel kell ajánlani, hogy tréningen vesz részt, vagy börtönbe megy. Az adófizetők pénzén tudást és szeretetet tanítunk, a gyűlölet és megkeseredés helyett.

A férfiaknak fel kell hagyniuk az erőszakkal! – megközelítés helyett a Mindkét fél bújjon egy ideig a másik bőrébe! – megközelítést kell alkalmaznunk.

Letartóztatások helyett oktatást, már az iskolában, hogy miképpen kell teremteni és építeni, fenntartani egy kapcsolatot.

 

Post Author: Toplak Zoltán

Toplak Zoltán
Lassan ötvenes, kétgyermekes apuka vagyok. Nagyon fontos nekem a férfimozgalmi tevékenység és a keresztény hit. Egy férfiközösség szervezője vagyok, igyekszünk megélni és kivinni a világba egészséges férfiszellemet. Személyes tapasztalatom az, hogy ez sok küzdelemmel és mély fájdalommal jár. De a végeredmény magáért beszél - megéri. ;-) eposzegy@gmail.com - on személyesen el lehet érni. Kommenteket ritkán olvasok.
f Facebook
67 megosztás


10
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
5 Egyéni hozzászólás
5 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
8 Hozzászólások szerzői
RokapapaAdam BogomolovrigheiraMiklos1Tina74 Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Se - se
Újságíró
Se - se

Hm.. megint arról beszélünk, hogy senki ne üthessen.

..és jönni fog a maszatolás arról hogy a szavakkal elkövetett bántalmazás az nemolyan, és ha egy felfordult kapcsolatban a nőnemű bicskázza meg az őt szavakkal bántalmazó hímneműt, akkor az nem számít mert asseolyan..

Pedig :
A dr Warren Farrell által annak idején leírt tények mára már megtették a hatásukat : akar a rosseb nősülni.
Valamikor CSAK törvényesítés után lehetett stabilan pinához jutni. DE most már nem így van.
Figyelemért, törődésért cserébe stabilan hozzáférhető.
Ha megfelelő időnként megszüntetik és megújítják a kapcsolatot, akkor nem jelent férfiúi vagyonelkobzást sem ha a nőnemű jobb ajánlatot kap.

Aki pedig józan feltételek nélkül akarja a női álmokat beteljesíteni, az meg vak és süket.

Hunn
Újságíró

Kapásból fel tudnék sorolni 10 olyan okot, amelyeknek a felmerülése esetén abszolút érthető, logikus, és józan paraszti ésszel nézve teljesen jogosnak tűnik, ha egy férfi megüt* egy nőt. És 10 másikat, melyek esetben teljesen érthető, ha leszúrja a ribancot…

*megütés címén természetesen pofonról van szó, nem ökölcsapásról. A ringyókat ugyanis pofozzák. (Ezért sokkal nagyobb szégyen például egy férfi számára, ha egy másik férfi felpofozza, nem pedig ököllel húz be neki egyet.)

Tartok tőle, hogy pont annak a feminista elképzelésnek az össz-társadalmi elfogadása, miszerint “soha nem lehet ok arra, hogy egy férfi megüssön egy nőt” vezetett el oda, hogy ma már minden nő azt hiszi, hogy azt csinálhat, azt mondhat, azt tehet egy férfival, amit csak akar. Hiszen a viselkedésének ezen alapelv betartása esetén nincsen, nem lehet semmilyen komolyabb következménye.

Vissza kell hozni azt a hozzáállást, hogy ha egy férfi pofont ad az asszonyának azért, hogy helyre tegye a nőt, az az ő kettőjük dolga, nem a társadalomé. A társadalmi beavatkozás az ok nélküli, értelmetlen és túlzásba eső szadista viselkedésnél kellene beinduljon, nem előbb. Lehet, hogy tényleg tüntetnünk kéne a nőverés jogáért?

Azt is be kell valljam, hogy számomra érthetetlen egy nő által fizikailag bántalmazott férfi pszichológiája. Mondom ezt anélkül, hogy lebecsülném őket vagy a problémájukat.

Miklos1
Olvasó
Miklos1

Itt is erősen kijön a férfi/női gondolkodás közötti különbség. Te logikus, érthető és józan okot keresel, a nőnek elég, ha az aktuális hormonkoktél okozta veszettségét egy kicsit le tudja vezetni. A férfi tanít, mert oka van a tettének, a nő idomít, mert érzelmi alapon “dönt”, ami mögött nincs logika. Amúgy meg, hányszor láttam, hogy nő megüti a gyerekét, megállóban, tömegben, senkinek a szeme se rebben. A férfiak is ugyanezt kéne, hogy tegyék, ki számoltatná el őket? A vinnyogó feministák szinkronhisztivel? Az ész és a hatalom nem véletlenül van, használni kell.

Rokapapa
Újságíró

Igazad van Hunn! Sajnos a média is ráerősít erre és próbálják lenyomni a torkunkon, hogy a nők gyakran állatias viselkedését is elkel fogadnunk és azt normálisnak kell tekintenünk. Szinte nincs is olyan film amiben ez ne lenne tetten érhető és a nők is egyre inkább követik ezt az önkontroll nélküli mintát.
Bármennyire is radikális de erre csak két válasz lehetséges, vagy lesüllyed a férfi is a nő szintjére amire a többség képtelen vagy néhány pofonnal vet véget a bicskanyitogató magatartásnak.

Szergej55
Olvasó
Szergej55

Ha bármikor is házasodni fogok, két dolgot tudok biztosan: 1. nem lesz hivatalos polgári házasságkötés, tehát állambácsi szopjon szöget, 2. még így is át szeretnék íratni a nevemről mindent, aminek nagyobb anyagi értéke van egy íróasztalnál.

Végigolvasva nagyjából a cikket csak támogatni tudom, hogy ne forduljon ilyenekkel senki a rendőrséghez, az állam ugyanis nem barátunk, megoldani nem érdeke egy problémánkat sem. Ha egyedül vagy, az államhoz való kuncsorgással is egyedül maradsz, ez nem lesz igazi segítség. Csak egymással többen összefogva van értelme bárminek, külön-külön bezárkózva még a c typeokkal sem fogunk bírni.

Tina74
Olvasó
Tina74

Nem véletlen, hogy a leszbikus kapcsolatokban van a legtöbb erőszak…

righeira
Olvasó
righeira

“a nőverő férfiaktól rettegő nők népes tábora”

Akik amúgy csalhatatlan, többezer éves ösztönnel választják ki maguknak, az öntelt, arrogáns tahókat, (objektív képességektől készségek meglététől vagy hiányától függetlenül) akiktől a legnagyobb esélyük van erre.

És már lassan 3 emberöltő óta senki nem kényszeríti őket ilyenekhez. Önként és dalolva teszik – utána meg panaszkodnak.

Adam Bogomolov
Újságíró

Aztán ha ki is menekülnek egy ilyen “kapcsolatból”, egyből belesüllyednek egy másik ugyanolyanba…

Szergej55
Olvasó
Szergej55

Aki ilyen közegben nő fel, annak ez a norma, bármilyen normális viselkedést gyengeségnek, de minimum gyanúsnak lát. Aki úgy éli az egész életét, hogy egy semmitérő sz@r, az el is várja, hogy úgy kezeljék. A nők 99 százalékában egész erős ez az ösztön amúgy is, bántalmazottaknál pedig hatványozódik. Ilyen embert terápiával is évek kérdése rávinni arra, hogy a magáról kialakult képét megkérdőjelezze, nehéz eset. Ráadásul közülük a náluk gyengébbet (pl. egyedülálló anyaként a gyereküket) akár szintén bántják, sokan csak azért nem eleve bántalmazók, mert nincs rá lehetőségük, mondjuk egy domináns Bunkóberci mellett. Mindenki mellé pedig nem lehet rendőrt állítani, bármennyire szeretnének a feminácik totális kontrollt kialakítani, az ilyen eseteket régen megoldotta a közösség, ahogy tudta. Most meg nem, mert mindenki szabad és független. Az idézőjeleket nyugodtan képzeljétek oda.

Adam Bogomolov
Újságíró

Direkt ilyen bántalmazott anyukáknak fenntartott intézetből származó történet, hogy a legfrissebb bekerültek megalázkodva főzik a kávét/ebédet a többi anyukának. Mindig a legújabbak, amíg rá nem jönnek, hogy mi a dörgés. Nagyon durva. Akár férfi, akár nő az illető, nagyon kemény, hogy odáig tud fajulni egy “kapcsolat”, hogy az egyik ember nullának érzi magát benne. Ez nagyon nem jó így!